Tartalomjegyzék 1. Bevezetés A Szabályzat hatálya Általános rendelkezések... 4

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 2 2. A Szabályzat hatálya... 2 3. Általános rendelkezések... 4"

Átírás

1

2 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés A Szabályzat hatálya A Szabályzat személyi és tárgyi hatálya Általános rendelkezések Az egyes telefonnal kapcsolatos szolgáltatásokhoz való hozzáférés Mobiltelefon Vezetékes telefonvonal Fax Internet A telefonszolgáltatások igénybevételi céljai (hivatali cél, magáncél) Hivatali célú használat Magánhasználat Telefonhasználat költségei Hívásnapló Hívásnapló nélküli használat Intézményi költségvetése terhére vásárolt telefonkártya A telefonkészülékek nyilvántartása A költségek elszámolása A számla kifizetése Számlázás Kiadások, bevételek nyilvántartása Adózás az átalányadó szabályai szerint Adó- és járulékterhek Adófizetési kötelezettség teljesítése Mellékletek számú melléklet (Telefonadó havi elszámolása) számú melléklet (Hívásnapló) számú melléklet (Mobiltelefon nyilvántartás) Záró rendelkezések Megismerési nyilatkozat

3 1. Bevezetés Az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló évi LXI. tv szeptember 1-jei hatállyal adófizetési kötelezettséggel járó természetbeni juttatásként nevesíti a munkáltató (juttató) által a munkavállalónak (magánszemélynek) ingyenesen vagy kedvezményesen biztosított telefonhasználatot. A 249/2000. (XII.24.) kormányrendelet, és a évi CXCV. törvény rendelkezik a következőről, A költségvetési szerv szellemi és anyagi infrastruktúráját magáncélra, meghatározott feladat elvégzésére igénybe vevő számára a költségvetési szerv köteles térítést előírni a felhasználás, illetve az igénybevétel alapján felmerült közvetlen és közvetett költségek figyelembe vételével A Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala a hivatal vezetői részére mobil telefonkészüléket biztosít, melynek használatát és költségtérítését a 2/1999. /VIII. 16./ sz. Polgármesteri és Jegyzői együttes intézkedéssel szabályozta. Ennek a szabályzatnak alapulvételével a Józsefvárosi Intézményműködtető Központ (továbbiakban JIK) elkészítette az intézmények közalkalmazottainak mobil telefon, valamint a szeptember 1.-én életbelépő Személyi jövedelemadó Törvény (továbbiakban Szja. tv.) változásának megfelelően a magáncélú telefonhasználatról szóló szabályzatot az alábbiak szerint. 2. A Szabályzat hatálya 2.1. A Szabályzat személyi és tárgyi hatálya A Szabályzat személyi hatálya kiterjed a JIK által működtetett önállóan működő intézményekben dolgozó közalkalmazottakra, valamint a működtetett oktatási intézményekben és a JIK-ben foglalkoztatott közalkalmazottakra. 2

4 A Képviselő-testület a 97/2013. (III.20.) számú határozatában döntött az oktatási intézmények igazgatói és helyetteseik telefonhasználatáról, ezért a szabályzat hatálya kiterjed a működtetett oktatási intézmény meghatározott vezetőire is. Tárgyi hatálya kiterjed a mobil telefonok és vezetékes telefonok használatára, valamint a magáncélú telefonhasználatra. Oktatási intézmények: Deák Diák Általános Iskola Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium Losonci Téri Általános Iskola Németh László Általános Iskola Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola Józsefvárosi Alapfokú Zeneművészeti Iskola Józsefvárosi Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Intézet Az önállóan működő nevelési intézmények: Gyerek-virág Napközi Otthonos Óvoda Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda Várunk-Rád Napközi Otthonos Óvoda Napsugár Napközi Otthonos Óvoda Koszorú Napközi Otthonos Óvoda Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda 3

5 Pitypang Napközi Otthonos Óvoda Katica Bölcsőde és Napközi Otthonos Óvoda TÁ-TI -KA Napközi Otthonos Óvoda 3. Általános rendelkezések 3.1. Az egyes telefonnal kapcsolatos szolgáltatásokhoz való hozzáférés Az egyes telefonnal kapcsolatos szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása, illetve a megfelelő munkafeltételek biztosítása az intézmények hatékony működtetésének eszköze. Az egyes eszközök meghatározott személyeknek történő rendelkezésre bocsátása során figyelembe kell venni: a munkaszervezési, az egyes munkakörök betöltésével összefüggő, valamint a költséghatékonysági szempontokat Mobiltelefon Mobiltelefont lehet biztosítani azon személyek számára, akik olyan munkakörben dolgoznak, vagy olyan tisztséget töltenek be, melyhez a hatékony, gyors és eredményes feladatellátáshoz a mobiltelefon használat költségcsökkenést eredményez. A Józsefvárosi Önkormányzat ennek érdekében Flottát biztosít, melyhez való csatlakozás esetén a Flottához tartozó közalkalmazottakkal történő beszédforgalom ingyenes. A készülék vagy a SIM kártya az intézmény tulajdonát képezi, melyek felsorolása a 2. számú mellékletben található. A készülék használója köteles azt a használati utasításban leírt módon, rendeltetésszerűen használni. A nem rendeltetésszerű használatból eredő kárért a használó anyagi felelősséggel tartozik. 4

6 A készülék használata a vezetői megbízatás időtartamára, illetve a közalkalmazotti jogviszony időtartamára, visszavonásig engedélyezett. A használatra jogosult személy megbízásának vagy közalkalmazotti jogviszonyának megszűnése esetén köteles a készüléket vagy SIM kártyát haladéktalanul visszaadni az intézménynek vagy a munkáltatójának és az időarányos költségelszámolásnak azonnali hatállyal eleget tenni. A telefonkészüléket használó a munkaidejében köteles készülékeiket állandóan bekapcsolt, üzemképes állapotban tartani Vezetékes telefonvonal A vezetékes telefonvonalak elérhetőségét a JIK működésének zökkenőmentes biztosítása érdekében lehetőség szerint minden olyan irodai helyiségben biztosítani kell, melyekben a munkafeladat, az ügyintézés, illetve a hivatalon belüli kommunikációs igények indokolják. Az elérhetőséget a telefonvonalak, valamint a telefonvonalak mellékeinek kiosztásával kell biztosítani Fax Bizonyos munkakörök betöltése estében a telefonkészülék mellé faxkészüléket is biztosítani kell Internet Internet hozzáférést azokra a munkakörökre kell biztosítani, melyek esetében az internet használata szükséges. 4. A telefonszolgáltatások igénybevételi céljai (hivatali cél, magáncél) 4.1. Hivatali célú használat A telefonszolgáltatási lehetőségeket kizárólag hivatali célra lehet használni. 5

7 Hivatali célú használatnak minősül: a dolgozó hivatalos ügyintézéséhez kapcsolódó használat, közreműködő hatósággal, szervezettel történő kapcsolattartás más intézmény dolgozójával folytatott információ átadás-átvétel, tapasztalatcsere, kapcsolattartás, szervezési célú használat, feladatkörbe tartozó ügyek intézése, a munkavégzéshez, illetve a tisztséghez kapcsolódó olyan használat, mely a munkavégzéssel, illetve a tisztséggel közvetlenül összeköthető, például munkába járással kapcsolatos információk közlése, cseréje, munkaviszonnyal kapcsolatos ügyek intézése Magánhasználat Magánhasználatnak kell minősíteni minden olyan használatot, ami nem minősül az előző pont szerint hivatalos célú használatnak. Magáncélú használat különösen: a vezetékes telefon, valamint a mobiltelefon munkaidőben történő nem intézményi célú használata, mobiltelefon dolgozó általi, pihenőnapon történő használata, melynek során a felhívott partnerek nem a munkatársak, illetve az intézmények közalkalmazottai. 5. Telefonhasználat költségei A magáncélú használat értékének megállapítása történhet: magán és hivatali célú beszélgetések tételes elkülönítésével, a törvény által vélelmezett hányad figyelembe vételével. A Személyi jövedelemadóról szóló törvény 70. szerint telefonszolgáltatás magáncélú használata címén adóköteles jövedelem: a kifizetőt a juttatás, 6

8 szolgáltatás miatt terhelő kiadásokból a forgalomarányos kiadások tételes elkülönítésével és a nem forgalomarányos kiadásoknak a forgalomarányos kiadások magáncélú hányada értékével meghatározott magáncélú használat értékének [ ] a magánszemély által meg nem térített része Az adóköteles telefon-szolgáltatás körébe tartozik a helyi és távbeszélőszolgáltatás (SZJ és ), a mobiltelefon-szolgáltatás (SZJ ), továbbá az internet-protokollt alkalmazó beszédcélú adatátvitel (SZJ ból) szolgáltatás magáncélú használata. A juttatás, szolgáltatás miatt a kifizetőt terhelő kiadásból azt a részt kell adóköteles bevételként figyelembe venni, amelyet a magáncélú használat értékéből nem téríttet meg. A magáncélú használat értéke a kifizetőt az említett telefon-szolgáltatások miatt terhelő kiadásból a forgalomarányos kiadásoknak a tételes elkülönítésével, és a nem forgalomarányos kiadásoknak a forgalomarányos kiadások magáncélú hányada értékével határozható meg. Választható, hogy a számlaértékből 20 százalék vélelmezett magánhasználat számít adóköteles bevételnek Hívásnapló A megtérítendő költségek összegének megállapítása érdekében alapvető feltétel, hogy részletező számla álljon rendelkezésre és hívásnapló kerüljön vezetésre. Hívásnapló az, amelyben a munkavállalók feltüntetik a hívott számot és beszélgetés okát. A Hívásnapló és a részletes számla egybevetése alapján megállapítható az egyes dolgozók magáncélú használata, melyről az adott szervezeti egység összesítő táblázatot készít, mellékelve a munkavállaló nyilatkozatát. A munkáltatói jogkörű vezető felelőssége, hogy a magáncélú igénybevételről az összesítő táblázat a számla kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül a JIK részére beküldésre kerüljön. 7

9 Amennyiben az adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti, úgy az adott havi telefonköltség (számla alapján) 20 %-ának megfelelő összeg az Szja. törvény alapján a vélelmezett magáncélú használat, mely után az adó és a járulékok (szja, tb, munkaadói járulék) automatikusan elszámolásra (az adott szervezeti egység terhére) és befizetésre kerülnek. A hívásnapló a következő adatokat tartalmazza: hívás ideje: hónap, nap, óra, perc hívott telefonszám hívás célja (magán/hivatalos) a hívó aláírása. A Hívásnapló a 2. számú mellékletben található. A megtérítendő költségek összegének megállapítása és a közvetített szolgáltatás beszedésére irányuló teendők: A beérkező tételes számlák oldalait szét kell osztani a telefont használók között, akik kötelesek a listát átvizsgálva és a magáncélú beszélgetéseket megjelölni; a magáncélú hívások hányada az összes forgalom összegén belül, valamint az előző adatok alapján kiszámításra kerül a magánszemélyt terhelő részarányos előfizetési díj (a forgalomarányos kiadások magáncélú részösszege és a forgalomarányos költségek főösszegének hányadosa valamint a nem forgalom arányos költségek összegének szorzataként előálló összes megtérítendő költség); a megtérítendő költségek lista szerint átadásra kerülnek a JIK megbízott dolgozója felé; a befizetési kötelezettséggel érintett személyek részére 3 munkanapon belül számla kerül megküldésre a fizetendő összegről; 8

10 a befizetésre köteles személyek 3 munkanapon belül a JIK számlájára (számla ellenében) befizetik a magánbeszélgetés díját; a befizetések ellenőrzését követően, teljes körű befizetés megállapítása után adófizetési kötelezettség nem keletkezik. A befizetési határidőt követő hónap végéig ki nem egyenlített tartozások lejelentésre kerülnek a KIR3 számfejtő rendszerben a Cégtelefon magáncélú használata jogcímre, ezt követően a magánszemélynek adóval növelt tartozás kerül előírásra. A hívásnapló és a részletes számla összevetése alapján tehát megállapítható az egyes munkavállalók telefonhasználata, amennyiben azonban magáncélú igénybevétel nem történt, úgy a munkavállaló köteles nyilatkozatot tenni és a nyilatkozat eredeti példányát a JIK-ba eljuttatni. Ha a munkavállaló a részletező számla használata mellett az adott hónapban arról tesz nyilatkozatot becsületességére bízva, hogy magáncélú használat nem történt, akkor nem kell számlát kiállítani részére és a munkáltatónak sem keletkezik adó és járulékfizetési kötelezettsége. A magáncélú használat miatti számlaérték egyenlő a magáncélú hívások miatt számlázott forgalomarányos tételek és a figyelembe vett nem forgalomarányos kiadások magáncélú használatra jutó értékének együttes összegével Hívásnapló nélküli használat Ha az adott szervezeti egység a munkáltatói jogkörű vezető döntése alapján hívásnaplót nem vezet, úgy az adott havi telefonköltség (számla alapján) 20 %-ának megfelelő összeg az Szja. törvény alapján a vélelmezett magáncélú használat, mely után az adó és a járulékok automatikusan elszámolásra (az adott szervezeti egység terhére) és befizetésre kerülnek. 9

11 Amennyiben havi keretösszeg kerül meghatározásra és a munkavállaló a keretösszegen belül marad, akkor az általános szabályok az irányadók, tételes lista szerinti nyilatkozat vagy annak hiányában vélelmezett magánhasználat után, munkavállalói 20 %-os költségtérítés. Ha a munkavállaló a keretösszeget túllépi, akkor a dolgozó azt köteles megtéríteni. A keretösszeg a Képviselő Testületi határozat állásfoglalásához igazodva, mobiltelefon használata esetén az alapdíj mértéke. A JIK esetében a vezető beosztású dolgozók, a nagymértékű beszédforgalomra tekintettel, mely nem feltétlenül a flottán belüli beszédforgalomra korlátozott, hanem egyéb partnerekkel történő hivatali hívást is jelent, az alapdíj mértéke felett további 6000 Ft keretösszeget biztosít, melynek túllépése esetén a feletti részt magáncélú beszélgetésnek tekint, és teljes összegben továbbszámláz. Az adófizetési kötelezettség teljesítése e szabályzat szerint történik. Az engedély kiadása a helyettesek tekintetében a JIK Igazgatója, az Igazgató és a Gazdasági igazgatóhelyettes esetén a Polgármester, mint a munkáltatói jogkör gyakorlója. Ezen engedély hiányában a JIK Igazgatója dönt, döntése során figyelembe véve a takarékos gazdálkodás szabályait, a szükséges és elégséges szolgáltatás igénybevétel mértékét. 6. Intézményi költségvetése terhére vásárolt telefonkártya A munkavállaló tulajdonában lévő mobiltelefonhoz vásárolt kártya esetén az eljárás az előzőekkel megegyező. 7. A telefonkészülékek nyilvántartása A készülék vagy SIM kártya használatát a munkáltató engedélyezi, melyet szállítólevélen történő átadás-átvétellel dokumentál. A mobiltelefonokról, SIM 10

12 kártyákról és a tartozékokról a JIK nyilvántartást köteles vezetni. A nyilvántartásnak az általános számviteli nyilvántartáson kívül tartalmaznia kell a telefonok használóinak nevét, valamint a telefonhasználat engedélyezésének okát munkakör megnevezését. A nyilvántartás a 3. számú mellékletben található. 8. A költségek elszámolása 8.1. A számla kifizetése A havi távbeszélő díjak számláit a JIK azzal megbízott dolgozója hívószámonként elkülöníti, és a JIK az előirányzata terhére teljes összegben kiegyenlíti Számlázás A JIK megbízott dolgozója a nyilatkozatok és a nyilvántartás alapján a túl használatról és a magáncélú használatról számlát állít ki. A számla tartalma magáncélú telefonhasználat továbbszámlázása melynek első példánya a magáncélú használat megfizetésére kötelezetté, a másodpéldány a jóváírt befizetés melléklete, a harmadik példány a vevőnyilvántartásba kerül Kiadások, bevételek nyilvántartása A nyilvántartás mind a mobil, mind a vezetékes telefonszámokra kiterjed. A havi telefonszámlákról a JIK azzal megbízott dolgozója telefonszámonkénti elkülönítésben kimutatást vezet, mely az 1. számú mellékletben található. A kimutatás tartalmazza: - az intézmény megnevezését, - a telefonszámot, - mobiltelefon esetén a használatra jogosult nevét, - a magánhasználat mértékét, 11

13 - a csatolt nyilatkozatot, - a kiállított számla számát összegét, - a kiegyenlítés tényét, - adófizetési kötelezettséget Adózás az átalányadó szabályai szerint A szolgáltatás miatt a kifizetőt terhelő kiadásból azt a részt kell adóköteles bevételnek tekinteni, melyet a magáncélú használatból a magánszemély nem térített meg. A mobiltelefon szolgáltatás esetében nem kerül előírásra tételes nyilvántartási kötelezettség, hanem a törvény szerint 20%-os vélelmezett magánhasználat figyelembevételével járunk el. A tételes hívásellenőrzésre nem kerül sor, azonban a nyilvánvalóan magáncélú használatértéke a használó önbevallása alapján befizetésre kell, hogy kerüljön. Amennyiben tételes elszámolást választ, nyilatkozatában az érintettek felsorolása mellett az összeg megjelölésével megküldi nyilatkozatát a JIK számára és azzal egy időben a kiszámított összeget befizeti azt a JIK számlájára Adó- és járulékterhek A szolgáltatás (áfával növelt) értékének 20 %-os személyi jövedelemadó alapja csökkentésre kerül az önkéntesen befizetett magáncélú hívások értékével és a fenn maradó különbözet megállapításra kerül, mely után fizetendő közterhek: Adó az Szja törvény szerint: Ft * 20% * 1,19 * 16% = Ft Százalékos egészségügyi hozzájárulás az Eho törvény szerint: Ft * 20% * 27% = Ft 8.6. Adófizetési kötelezettség teljesítése 12

14 A beérkező számlák alapján elkészített kimutatás továbbításra kerül a KIR3 bérszámfejtő rendszert kezelő munkatárs felé, aki a költségvetési szervet terhelő adóként fiktív tételként (nem nevesített) jelenti le a természetbeni juttatás összegét a MÁK felé, mely a nettó finanszírozás keretében az adófizetési kötelezettséget rendezi. 13

15 9. Mellékletek 1. számú melléklet (Telefonadó havi elszámolása) Telefonadó havi elszámolása Intézmény megnevezése száma Számla Telefonszám Nyilatkozatot a magánhasználat mértékéről Adófizetési kötelezettség összege Ft Vezetékes Mobil Mobiltelefon esetén a használatra jogosult neve Tételes, forgalmi és forgalom arányos magán használat Nyilatkozat nélkül 20% Kiegyenlítés dátuma Adóalap * 1,19 * 16% 10.* 27% Fizetendő adó Ft

16 2. számú melléklet (Hívásnapló) Nyilatkozat a telefonköltség magáncélú használatának elszámolásához Hívás ideje: hónap, nap, óra, perc Hívásnapló Hívott telefonszám Hívás célja (magán/hivatalos) A hívó aláírása 15

17 3. számú melléklet (Mobiltelefon nyilvántartás) Mobiltelefon nyilvántartás Intézmény megnevezése Közalkalmazott neve, munkaköre Készülék típusa Nyilvántartás helye Leltári szám Kiadás dátuma Visszavétel dátuma Kiadta Átvette 16

18

19 11. Megismerési nyilatkozat Az érintettek kötelesek a Megismerési nyilatkozatot kitölteni, amellyel nyilatkoznak, hogy a Vezetékes és mobiltelefon használati Szabályzat rendelkezéseit megismerték és azokat magukra nézve kötelezőnek ismerik el. A Megismerési nyilatkozatot a JIK-ban kell megőrizni. A Vezetékes és mobiltelefon használati Szabályzatban foglaltakat megismertem. Tudomásul veszem, hogy az abban foglaltakat köteles vagyok betartani. Név Beosztás Kelt Aláírás 18

A Pénzügyminisztérium és az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal tájékoztatója a cégtelefonok magáncélú használatával összefüggő adókötelezettségről

A Pénzügyminisztérium és az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal tájékoztatója a cégtelefonok magáncélú használatával összefüggő adókötelezettségről A Pénzügyminisztérium és az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal tájékoztatója a cégtelefonok magáncélú használatával összefüggő adókötelezettségről 1. Személyi jövedelemadó, járulékok, társasági adó 2006.

Részletesebben

Egyéb költségtérítések, juttatások

Egyéb költségtérítések, juttatások Egyéb költségtérítések, juttatások A költségtérítésekről általában Költségtérítésnek az a bevétel számít, amelyet a személyi jövedelemadó törvény által költségnek elismert kiadás megtérítésére kizárólag

Részletesebben

Közbeszerzési szabályzat. Hatályos: 2014. január 1-től

Közbeszerzési szabályzat. Hatályos: 2014. január 1-től Közbeszerzési szabályzat Hatályos: 2014. január 1-től 1 Tartalomjegyzék 1.Szabályzat alkalmazási köre...4 2.Szabályzat viszonya a jogszabályokhoz...4 3.Szabályzat személyi hatálya...5 4.Szabályzat tárgyi

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Reprezentációs kiadások szabályzata

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Reprezentációs kiadások szabályzata Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Reprezentációs kiadások szabályzata Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától Érvényes visszavonásig A Budapesti Módszertani

Részletesebben

Tájékoztató az államháztartás egyensúlyát javító, a lakásszövetkezeteket, társasházakat érintő törvényekről

Tájékoztató az államháztartás egyensúlyát javító, a lakásszövetkezeteket, társasházakat érintő törvényekről Tájékoztató az államháztartás egyensúlyát javító, a lakásszövetkezeteket, társasházakat érintő törvényekről Az új törvények egy része a Magyar Közlönyben (MK 2006. 07. 17-én megjelent 86. számban - ) történő

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottságának 2014.01.31-i ülésére (8-II. napirendi pont) és Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének

Részletesebben

Gazdasági igazgató. Számviteli osztályvezető. Gazdasági ügyintéző 1. Gazdasági ügyintéző 2. Pályázati. referens 1

Gazdasági igazgató. Számviteli osztályvezető. Gazdasági ügyintéző 1. Gazdasági ügyintéző 2. Pályázati. referens 1 A Pénzügyi Számviteli és Humánpolitikai Osztály szervezeti felépítése 1.sz. melléklet Gazdasági Számviteli Munkaügyi előadó Gazdasági főreferens Pályázati referens 3 Gazdasági referens Bérgazdálkodási

Részletesebben

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Ü G Y R E N D A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Pénzügyi Számviteli és Humánpolitikai Osztálya gazdálkodással összefüggő

Részletesebben

1.sz. melléklet: A Pénzügyi Számviteli és Humánpolitikai Osztály szervezeti felépítése

1.sz. melléklet: A Pénzügyi Számviteli és Humánpolitikai Osztály szervezeti felépítése Mellékletek 1.sz. melléklet: A Pénzügyi Számviteli és Humánpolitikai Osztály szervezeti felépítése 2. sz. melléklet: A kötelezettségvállalás, a pénzügyi ellenjegyzés, a szakmai teljesítés igazolása, az

Részletesebben

2010. évi törvény 1 RÉSZ. I. Fejezet

2010. évi törvény 1 RÉSZ. I. Fejezet 2010. évi törvény az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgáló kamarai törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó- és vámjogi

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK ÉS DEVIZAELLÁTÁSOK SZABÁLYZATA

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK ÉS DEVIZAELLÁTÁSOK SZABÁLYZATA MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK ÉS DEVIZAELLÁTÁSOK SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. április 15. 1 BEVEZETÉS A tapasztalatok azt mutatják, hogy a kiküldetés elszámolásának rendjével kapcsolatban

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BORSOSBERÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2644 Borsosberény, Petőfi út 161. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2013. január 1-jétől A szervezeti és működési szabályzatot 2013. január 1. napjától

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat VÁLASZTHATÓ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK CAFETÉRIA SZABÁLYZATA

Eplény Községi Önkormányzat VÁLASZTHATÓ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK CAFETÉRIA SZABÁLYZATA 1. melléklet Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (XII. 17.) határozatához Eplény Községi Önkormányzat VÁLASZTHATÓ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK CAFETÉRIA SZABÁLYZATA 2015. - 1 - I. RÉSZ

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról (A 2015.01.1. és 2015. 12. 31. között hatályos szöveg)

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról (A 2015.01.1. és 2015. 12. 31. között hatályos szöveg) AZ ÖNKÉNTES PÉNZTÁRAKKAL KAPCSOLATOS (IDEÉRTVE AZ ADOMÁNYT IS) 2015. ÉVRE ÉRVÉNYES FONTOSABB JOGSZABÁLYOK KIVONATA (Fontosabb szövegrészek kiemelésekkel, készült 2014. 12. 31-én) 1995. évi CXVII. törvény

Részletesebben

A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében 2014.

A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében 2014. A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében 2014. A személyi jövedelemadóról szóló törvény 1 a gépjárművek

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2011.

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2011. SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2011. TARTALOM BEVEZETŐ...5 I. KINCSTÁRI GAZDÁLKODÁS...6 1. Költségvetési előirányzatok felhasználása.7 2. Bevételek...8 3. Finanszírozási tervekkel kapcsolatos

Részletesebben

A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében

A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében A személyi jövedelemadó törvény 1 a gépjárművek hivatali, üzleti

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA

MISKOLCI EGYETEM REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA Miskolc, 2012 6.2. sz. Egyetemi Szabályzat MISKOLCI EGYETEM REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 131/2012. SZ. HATÁROZATA Készült 8 példányban.

Részletesebben

Hírlevél 2006/04. Tájékoztató az államháztartás egyensúlyát javító, a lakásszövetkezeteket, társasházakat érintő törvényekről

Hírlevél 2006/04. Tájékoztató az államháztartás egyensúlyát javító, a lakásszövetkezeteket, társasházakat érintő törvényekről Hírlevél 2006/04 Tartalomjegyzék: Tájékoztató az államháztartás egyensúlyát javító, a lakásszövetkezeteket, társasházakat Jogszabályok érintő törvényekről Rendezvény előzetes Oktatás, továbbképzés Harkányban

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOM BEVEZETŐ... 6 I. KINCSTÁRI GAZDÁLKODÁS... 7 1. Költségvetési előirányzatok felhasználása... 8 2. Bevételek... 9 3. Finanszírozási tervekkel kapcsolatos

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 22-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 22-i ülésére 9. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 22-i ülésére Tárgy: Cafetéria Szabályzat jóváhagyása és éves keretösszeg meghatározása Lajosmizse Város Polgármestere

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2014.

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2014. Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2014. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) szerint önálló tevékenység minden olyan bevételt

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: szja-törvény) szerint önálló tevékenység minden olyan bevételt

Részletesebben

Vállalkozz okosan! kiegészítések

Vállalkozz okosan! kiegészítések f e r i k e d i t Vállalkozz okosan! kiegészítések változások pontosítások 2010 proferre Gondold meg amit mondasz, de ne mondj n,, ki mindent amit gondolsz! i s m e r e t l e váll alkozz okosan 30. oldal

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2013. (VIII.02.) önkormányzati rendelete 1 a gyermekvédelem Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 17/2013.(VIII.02.)

Részletesebben

1995. ÉVI CXVII. TÖRVÉNY A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓRÓL. XIII. Fejezet EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI

1995. ÉVI CXVII. TÖRVÉNY A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓRÓL. XIII. Fejezet EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 1995. ÉVI CXVII. TÖRVÉNY A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓRÓL XIII. Fejezet EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI A kifizetőt terhelő adó 69. (1) Béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatások

Részletesebben

Béren kívüli juttatások

Béren kívüli juttatások Üzleti Navigátor Füzetek Begella Zoltánné - Badak Béla Béren kívüli juttatások Opten Kft. Budapest, 2007 Kiadja az OPTEN Informatikai Kft. Levélcím: 1142 Budapest, Rákospatak u. 82. E-mail: opten@opten.hu

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1208 számú havi bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 1208 számú havi bevalláshoz Kitöltési útmutató a 1208 számú havi bevalláshoz Jogszabályi háttér: az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.), a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

T/1376. számú. törvényjavaslat

T/1376. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/1376. számú törvényjavaslat az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek

Részletesebben

MUNKÁLTATÓI ISMERTETŐ

MUNKÁLTATÓI ISMERTETŐ 1146 Budapest, Thökölyi út 172. TELEFON: +36 1 / 796 19 44 W W W. G R E E N PA S S. P R O MUNKÁLTATÓI ISMERTETŐ A béren felüli juttatások alkalmazásához Green Pass 2 Verziószám: IC11 ELSŐ LÉPÉS: A SZABÁLYZAT

Részletesebben