E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 17.-i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17.-i ülésére"

Átírás

1 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 17.-i ülésére Tárgy: A Kerekegyházi kábelkommunikációs rendszer további üzemeltetésével kapcsolatos döntés meghozatala Az előterjesztést készítette: Dr. Kelemen Márk polgármester Varga István ügyvezető Előterjesztő: Dr. Kelemen Márk polgármester Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: A Képviselő-testület bizottságai Törvényességi véleményezésre megkapta: Vincze Miklós jegyző Jóváhagyom: Vincze Miklós jegyző Pénzügyi iroda részéről látta: Halcsikné Szabó Ágnes pénzügyi irodavezető Döntési javaslat: határozati javaslat Döntési változatok száma: 3 Melléklet: - ajánlat

2 ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2008.december 17-i ülésére. Tárgy: A Kerekegyházi kábelkommunikációs rendszer további üzemeltetésével kapcsolatos döntés meghozatala Tisztelt Képviselő-testület! A távközlési és kommunikációs piac, amelynek résztvevői vagyunk az utóbbi években jentősen átalakult. Új szolgáltatások jelentek meg új szereplőkkel, szinte valamennyi szolgáltatási ágban tőkeerős versenytársakkal. A piaci verseny az ágazat minden résztvevőjét rákényszeríti a szolgáltatások bővítésére és azok folyamatos fejlesztésére. A Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft. (továbbiakban Kft.) sem függetlenítheti magát a távközlési piacon végbemenő folyamatoktól. Ugyanakkor a bizonytalan gazdasági helyzet várható hatásait figyelembe véve társaságunk kis szolgáltatási volumenéből adódóan önállóan csak mértéktartó beruházásokra képes. Komolyabb, a versenyben maradáshoz szükséges fejlesztésekhez külső források bevonására is szükség van. Erre a meghatározó körülményeket figyelembe véve három lehetőség van: 1. Hitelfelvétel: Bár a Kft. már 100%-ban önkormányzatunk tulajdonában van, és az elmúlt két évben sikerült stabilizálni a működését, ugyanakkor a Kft. működésének korábbi években tapasztalt folyamatos likviditási problémái, alacsony jövedelemtermelő képessége miatt, továbbá a társaság gazdálkodásának nagyságrendjét, ezzel összefüggésben visszafizetési képességét is figyelembe véve jelentős kockázatokkal jár. 2. Üzemeltetés átadása: A rendszer értékesítése nélkül, szerződéses feltételek mellett az üzemeltetési jog átadása referenciákkal bíró vállalkozásnak. A szerződésnek tartalmaznia kell a vállalt - szükséges és elégséges - fejlesztések irányát és mértékét. 3. A kábelkommunikációs rendszer értékesítése: Ebben az esetben a további üzemeltetést az új tulajdonos végzi, övé a felelősség jogi és műszaki értelemben is az előfizetők felé, de ő határozza meg a szolgáltatások tartalmát és árát is. A jövőbeni üzemeltetéssel kapcsolatos döntések előkészítése során sok szempontot kell figyelembe venni. Megvizsgáltuk a kis, a közepes és a nagy kábelüzemeltetők működését, struktúráját és együttműködési lehetőségeit a szükséges fejlesztések gazdaságos és megfelelő műszaki tartalommal való végrehajtása és a magasabb szolgáltatási színvonalon történő üzemeltetés érdekében. Most nézzük meg egyenként a további fejlesztés és üzemeltetés három lehetőségét: 1. Fejlesztés saját erőből, hitel felvétel Ebben az esetben a Kft. az egyébként is gyenge eredményét és likviditását is veszélyeztetve a szükséges fejlesztéseket némi sajáterőből, túlnyomó részt hitelből valósítaná meg. Az alábbiak szerint a Kft. ügyvezetője számításait, és álláspontját ismertetem: 2

3 A Kerekegyházi kábelkommunikációs rendszer átalakítása 65 MHz-es visszirányra és 630 MHz-es előre irányra: A kábelkommunikációs hálózat átalakításnak elsődleges célja, hogy az internet szolgáltatás stabil üzemeltetéséhez a visszirányú hálózatot 30 MHz-ről átalakítsuk 65 MHz-re. Ahhoz, hogy a visszirányt átalakítsuk, az abban a sávban működő TV csatornákat át kell helyezni, tehát bővíteni kell a hálózatot 300 MHz-ről 630 MHz-re. Az átalakított rendszeren a telefonszolgáltatást is megfelelő üzemeltetési biztonsággal el lehet indítani. Természetesen az átalakításokat úgy kell elvégezni, hogy a szolgáltatásokat igénybe vevő ügyfelek az átalakítás időszakában is 100 %-an hozzájussanak az igényelt szolgáltatásokhoz. A fentiek figyelembe vétele mellett a következő ütemezés felel meg a folyamatos üzemelés melletti átalakításnak: 1./ Fejállomás bővítése 630 MHz-re Hirschmann CSE 2000, 2 Generációs báziskészülékkel, CHM 2000S twin AV modulátorokkal, amely maximálisan illeszkedik a meglévő fejállomáshoz. 2./ A 100 MHz alatti TV csatornákat (bővített csomag műsorai) párhuzamosan elindítani a 300MHz fölötti sávban. 3./ A kábelkommunikációs hálózaton lévő 42 db törzs, 88 db vonal és 64 db házerősítők (melyek tökéletesen megfelelnek a 630 MHz hálózatnak) moduljainak cseréje a magasabb vissz- és előre iránynak megfelelően. 4./ A hálózat vissz- és előre irányának beszabályozása, bemérése. 5./ Szükség szerint plusz erősítők beszerelése, szabályozása.(ezt az indokolja, hogy az erősítők egymás közti távolsága 300 MHz-es sávszélességen történő átvitelre lett tervezve, kis tartalékkal. Kedvező viszont, hogy a törzs és vonali hálózat építés önerős telefonhálózat bővítéssel együtt történt, így az erősítő szakaszok jelentős hányadában kisebb távolságra kerültek az erősítők a számítottnál.) 6./ A hálózat átállítása 65/630 MHz-re. 7./ Az alapcsomagos ügyfelek leszűrése (leválasztása) a bővített csomagról. 8./ Internet fejállomás (Arris C3 CMTS) beüzemelés, amely már a telefon hálózatot is kezelheti. ÁRKALKULÁCIÓ A kábelkommunikációs hálózat átalakításának anyag és munkadíj költségei: 1 db Hirschmann CSE 2000 báziskészülék ,- 8 db Hirschmann CHM 2000S AV modulátor ,- 16 db Hirschmann AV 3 m kábel ,- 194 db Comtech erősítő modul DF 65/ ,- 180 db Comtech erősítő modul EQ ,- 90 db Comtech erősítő modul EQ ,- 5 db Comtech MT 836 erősítő ,- 400 db Felüláteresztő szűrő ,- 1 db ARRIS CMTS (internet fejállomás) ,- (Forint alapú Lízing esetén: 3

4 Futamidő 24 hónap, induló részlet 20 % Lízingdíj 24 x ,-Ft) nettó anyagköltség: ,- Fejállomás bővítés, szerelés, szabályozás ,- Műsorok párhuzamos elindítása, szerelés ,- Erősítők modulcseréje ,- Vissz- és előre irány szabályozás (mérnöki díjazás) ,- Alapcsomagosok szűrőzése ,- + erősítők szerelése ,- Internet fejállomás beüzemelés ,- nettó munkadíj költség: ,- nettó összesen: ,- 10% tartalék: ,- nettó mindösszesen: A fenti árkalkuláció a rövidtávon indokolt műszaki fejlesztések anyag és munkadíját tartalmazza. Ez a beruházás megoldja az internet szolgáltatáshoz szükséges bővítést és fejlesztést, lehetőséget teremt a tv-műsorelosztás tartalmának bővítésére és minőségi fejlesztésére, és lehetővé teszi a kábelhálózatok jelentős részén már működő un. triple-play szolgáltatás kábeltv, telefon, internet megvalósítását, mely a fenti beruházási költségen felül megközelítőleg további 1 millió forintba kerül. Nem fért bele a rövidtávú koncepcióba, de a fejlesztés következő lépcsője az első digitális műsorcsomag elindítása kell, hogy legyen. A mi szolgáltatási területünkön is hamarosan beérik az előfizetői igény a digitális műsorelosztás nyújtotta többletszolgáltatásokra, a jogszabályi előírás pedig 2012-ig szab határt a digitális átállásra. A digitális átállás első lépcsőjének költsége, a fent számolt beruházási költségen felül további kb. 4 millió forintba kerül. A rendszer fejlesztéséhez mindösszesen ebben lépcsőben - mely még így sem lesz megfelelően versenyképes a korszerű szolgáltatókkal millió forint forrásra van szükség. A fejlesztésekhez 2009-ben rendelkezésünkre álló saját forrás a költségvetésünkben számolt értékcsökkenési leírásból adódó összeg, előzetes kalkuláció szerint kb. 9,9 millió forint ben a tervezett eredmény null szaldó körüli, további forrás nem képződik, a bevételek nem fedezik a fejlesztési kiadásokat. De ezt is veszélyezteti a szolgáltatási versenyben való viszonylagos lemaradásunkból adódó hátrány, a várható bevételkiesés, a változó, többnyire kedvezőtlen gazdasági változásokból eredő többletterhek, kiadásainknak a tervezettől eltérő lényeges növekedése. Ezek fedezetére a számolt értékcsökkenési leírás összegéből jelentős részt tartalékba kell helyezni. Tehát a fenti fejlesztésekre nem marad szabad forrás, fedezet. Fent leírtakból az a következtetést vonom le, hogy a folyamatos és biztonságos szolgáltatás megőrzése, továbbá a Kft. gazdálkodásának, likviditásának megőrzése érdekében jelen 4

5 helyzetben nem lenne helyes önállóan belevágni a felvázolt rövid távú fejlesztések megvalósításának. A legfőbb ok az, hogy ezt a beruházást egy ütemben, egy gazdálkodási év alatt kell megvalósítani, mert a fejlesztési részfeladatok egymással összefüggenek, egymásra épülnek. Az ezekhez kellő időben szükséges elegendő saját forrást nem látom biztosítottnak. Pozitívumok: valamelyest fejlődik a rendszer, tulajdonos rálátása megmarad. Negatívumok: a kor műszaki elvárásainak így sem felel meg, nem működtethető továbbra sem eredményesen a verseny és a kis méret miatt. Nem gazdaságos, nem eléggé korszerű, a versenytársakhoz képest a lemaradás tovább nő, előfizetők száma, értéke csökken. 2. Üzemeltetés átadása Előzetes információk és egyeztetések alapján a kábeltelevízió rendszer más által történő működtetésére az alábbi feltételek és lehetőségek alapján kerülhet sor: 1. Az önkormányzat tulajdonát képező kerekegyházi kábeltelevízió hálózat, valamint azon belül a stúdió, internet és telefon minimum 5 éves időtartamú üzemeltetése. Az üzemeltető vállalja, hogy az elosztott tévé- és rádióműsorok összeállításánál, valamint a szolgáltatási díjak meghatározásánál figyelembe veszi az önkormányzat állásfoglalását december 31-ig az alábbi fejlesztések elvégzése a kábeltelevízió rendszeren: Az egyik legkorszerűbb technikával digitális műsorcsomag indul. Az HBO MaxPak csomagját (HBO, HBO2, Cinemax, Cinemax2, HBO Comedy), amelyben az 5 filmcsatorna kedvezőbb áron érhető el, mint jelen esetben az egy (HBO). A kábeltelevízió rendszer teljes mértékben átalakul 630 MHz-re. A fejállomás bővítése oly módon, hogy új műsorcsomagok legyenek kialakíthatók, ezzel egy időben az internet szolgáltatás visszirányú frekvenciája is bővítésre kerül. Az internet szolgáltatáshoz szükséges eszközök átalakítása, cseréje és bővítése, hogy hosszú távon megfelelő és versenyképes szolgáltatást lehessen biztosítani. Telefonszolgáltatás elindítása, amely a lakosságnak és a vállalkozóknak is nagy megtakarítást jelent. A havi előfizetői díj bruttó 1.200,-Ft, melyet az első hónapban nem kell fizetni. Hálózaton belüli hívások díja nulla forint. Átlagosan %-kal kedvezőbb percdíjakkal és kapcsolási díj nélkül vehető igénybe a szolgáltatás, igény szerint telefonszám megtartása mellett. 3. A kábeltelevízió rendszer működtetésének végéig december31-ig: A helyi tv csatornán terítésmentes közvetítése a testületi üléseknek, igény szerinti ismétléssel. A közvetítés éves szinten önköltségi áron 1 millió forint ez 5 évre 5

6 vetítve plusz 5-7 % évenkénti inflációval kb. 6 millió forint költségmegtakarítást jelent az Önkormányzatnak. Heti rendszerességgel Megyei Krónika elnevezésű műsor adása, amelyben a kerekegyházi vonatkozású események is láthatóak lesznek. A település vállalkozói számára a műsorban hirdetési felületet biztosítása kedvező áron. 4. Az Önkormányzat és intézményei részére ingyenes hirdetési lehetőség biztosítása a képújságban. 5. Az Önkormányzati ülések anyagának webtárhelyre feltöltése, ezáltal interneten keresztül mindenki számára bármikor jegyzőkönyvszerűen elérhető bármelyik testületi ülés anyaga, akár napirendi pontok szerint is a digitális videó anyag. 6. Helyi munkaerők alkalmazása a szolgáltatás ellátásánál. 7. Helyi ügyfélszolgálati iroda működtetése. 8. A kerekegyházi szolgáltatási terület iparűzési adó befizetése a helyi Önkormányzat felé. 9. A szerződés bármikor felbontható, azzal a kikötéssel, hogy a felbontás szándékát hat hónappal a másik fél részére írásban jelezni kell. A szerződéskötést követő 5 éven belüli, az önkormányzat részéről történő felmondás esetén, a meghatározott és elvégzett fejlesztések összköltségének és ezen összeg kamatának - amely a mindenkor érvényes jegybanki alapkamat kétszerese - megtérítését az önkormányzatnak kell vállalnia. 10.Önkormányzat vállalja, hogy ha a kerekegyházi kábeltelevízió rendszert december 31-e előtt értékesíteni kívánja, abban az esetben az üzemeltetőt elővásárlási jog illeti meg. Pozitívumok: a kerekegyházi kábeltelevíziós rendszeren évben a mai kor követelményeinek részben megfelelően a kábeltelevízió, az internet, a telefon és a digitális televízió, valamint helyi műsorszolgáltatás igénybe vehető. A fejlesztés ebben a formában nem kerül az önkormányzatnak pénzébe. Megoldódhat a testületi ülések és rendezvények szervezett felvétele és közvetítése. Negatívumok: a fejlesztés nem eléggé korszerű, ráadásul műszakilag 3-5 év alatt teljesen elértéktelenedik, amortizálódik, és korszerűtlenné válik, ezért további több tízmilliós forrásokat kellene képeznie az önkormányzatnak az 5. év utáni fejlesztésekhez, ami ebben a variációban teljességgel kizárt, hiszen nincs a szolgáltatásból bevétele, nem realizálódik haszna. Nincs garancia arra sem, hogy az előfizetők az 5. év végére az akkor teljesen korszerűtlenné váló rendszerben megmaradnak, fennáll a veszélye, hogy más szolgáltatót választanak, vagy fokozatosan átmentődnek üzemeltető más érdekeltségébe. A díjak megállapítására való ráhatás teljesen kikerül az önkormányzat hatásköréből. 6

7 A jelenlegi piaci tendenciák, veszélyek A Magyar távközlési piac igen erősen centralizálódik. A folyamatos fejlesztés, a versenytársakkal való versengés, mind az előfizetőkért folyik. Aki nem képes fejleszteni, vagy elavult, korszerűtlen technológiát használ végérvényesen lemarad. Nem beszélve arról, hogy rendszere teljesen elértéktelenedik, előfizetői átpártolnak az alternatív szolgáltatókhoz. Mindennek egyenes következménye, hogy ekkor már semmit nem ér a piacon sem a rendszer, sem pedig szűk előfizetői kör, tehát súlyos kár érheti az önkormányzatot. Ebben a versenyben, aki nem bírja elnyerni az előfizetők kegyeit, és a folyamatos fejlesztéseket nem hajtja végre, az lemarad és kiesik a versenyből továbbá elveszti vagyonát, vagyoni értékű jogát. Most van itt a döntés ideje, melyet aki kihagy, vagy rosszul dönt annak a fenti következményekkel számolnia és azokat viselnie kell. Az elkövetkezendő hónapok, évek alatt hihetetlenül fel fognak gyorsulni a fejlesztések hazánkban is. (pl. sorra jelennek meg a HD minőségű tévécsatornák, melyeknek az elosztása jelentős fejlesztéseket igényel a közeljövőben) El kell döntenünk hát nekünk is, hogy mi lesz a kerekegyházi kábelhálózat sorsa, hiszen hamarosan indítják a földi digitális adásokat, ami előfizetőket visz el a hálózatunkból. Jelen van a UPC Direct műholdas szolgáltatása, indul a T-COM a műholdas platformjával, itt a DIGI TV, ami mind nagy kockázatot jelent, hiszen a jelenlegi előfizetőinket akarják elvenni. 3. A kábelkommunikációs rendszer értékesítése Az előző két alternatíván túl azok gyengeségei-erősségei de főleg a fenti folyamatok és tények ismeretében meg kell vizsgálnunk a rendszer (nem a Kft.) értékesítésének lehetőségét is olyan társaság részére, aki már bizonyított az elmúlt években ezen a területen, kiterjedt rendszert működtet, megfelelő számú előfizetői körrel és szakmai tudással, valamint a digitális szolgáltatások területén több éves tapasztalattal és referenciával rendelkezik. A biztonságos szolgáltatás érdekében fontos, hogy jelentős szerepet töltsön be a Magyar kábeltelevíziós és távközlési piacon. Ezeken túlmenően alább meg kell határoznunk néhány fontos kritériumot, és elvárást aminek az értékesítés során, azt követően jogszabályok keretei között érvényesülni kellene. Ezek előzetes információkon alapuló elképzelések. A konkrét ajánlati felhívás, ami a testület ez irányú döntését követően készülhet el tartalmazza a jogszabályok által megengedett konkrét feltételeket, mely jóváhagyásra újra a testület elé kerül. Ezen elvárások természetesen nagy mértékben befolyásolják a vételi árra teendő ajánlatot. Minél többet vállal be ezek közül az ajánlattevő, valószínű annál kevesebb lesz az ajánlott ár, ezzel számolni kell. Ezért mindenképpen meg kell teremteni a tárgyalásos eljárás lehetőségét, amit a vagyonrendeletünk ilyen volumenű vagyontárgy értékesítésekor előír. 1. A megfelelő méretgazdaságosság és meghatározó, stabil piaci szerep, kiemelten a működési biztonság és kedvezőbb díjak érdekében indokoltnak tartom meghatározni, hogy a leendő vevő rendelkezzen legalább vagy kábeltelevíziós előfizetővel, legalább vagy internet előfizetővel, továbbá már legalább 3000 vagy 5000 digitális kábeltévé előfizetővel, és legalább 3000 vagy 4000 telefon előfizetővel. Így nem csak a multik, hanem a kis vagy közepes magyar cégek is versenyezhetnének. 7

8 2. Ajánlat kérési felhívásban az eladási árat a távközlési hálózat eszközeiért ,- Ft + Áfa továbbá a tulajdonláshoz, és az üzemeltetéshez kapcsolódó és szükséges joglemondásokért és átruházásokért ,-Ft + Áfa összegben javasolom minimum feltételként meghatározni, mely két összeg összesen Ft +Áfa. 3. A meglévő fizető előfizetők részére a vevőnek garantálnia kell a díjmentes átépítést, két vételi hely kialakításáig (3. és további vételi helyek kialakítási díja maximum 4 500,-Ft átalány) lehet. 4. A beruházás ideje alatt rendkívül kedvező belépési díjat kell megállapítani az új előfizetők számára. 5. Kerekegyháza önkormányzatának és intézményeinek különböző szolgáltatási díjkedvezmények biztosítása. 6. Az önkormányzat számára a helyi televíziónak ingyenes csatornahelyet kell biztosítani. Vevő a helyi szerkesztésű képújságnak, élő közvetítésnek a lehetőségét biztosítja. 7. Öt éven keresztül a testületi ülések (évi 10 alkalom) térítés mentes felvétele, vágása, közvetítése, leadása, web tárhelyre helyezése. Évi 3 rendezvény térítésmentes felvétele, vágása, leadása, web tárhelyre helyezése, vagy ezek költségeinek átvállalása. Leadás a helyi csatornán, képújság helyi igények szerint, térítésmentes hirdetés önkormányzat, intézményei számára. 8. Szerződéskötést követően azonnal meg kell kezdenie a város teljes belterületét lefedő szélessávú (860MHz) optikai alapú hálózat tervezését, majd az építési engedély kiadását követően a kivitelezését, melynek során a már átépített területek beillesztését is el kell végeznie a térségben működő telekommunikációs rendszerben től HD, IP-Tv elindítása, szolgáltatása. 10. Műszaki fejlesztési költségeknek meg kell haladniuk az első évben a 60 millió forintot az alábbiak szerint: Megnevezés Összeg OPTIKA ÖSSZESEN: VONALHÁLÓZAT ÖSSZESEN: HÁZHÁLÓZAT ÖSSZESEN: TERVEZÉS ÖSSZESEN: KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: A kábeltévé szolgáltatás díja (hűségszerződés mellett) az indulás évében nem lehet magasabb: Alap csomag (25 műsor): 2600 Ft Bővített csomag (60 műsor): 4900 Ft 8

9 HBO PAK (3 műsor): 1500 Ft HBO Max PAK (5 műsor): 2000 Ft Digi 1 (20+23 műsor): 1700 Ft Digi 2 (20+23 műsor): 1700 Ft Digi 3 (40+23 műsor): 2200 Ft 12. Az internet szolgáltatás díja (hűségszerződés mellett) az indulás évében nem lehet magasabb: Havi díj Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft * Letölthető adatmennyiség Maximális letöltési sebesség Korlátla n 256 kbps korlátlan korlátlan korlátlan 384 kbps 768 kbps 1,5 Mbps Korlátla n korlátlan Korlátlan 3 Mbps 6 Mbps 10 Mbps Maximális feltöltési sebesség 64 kbps 96 kbps 256 kbps 256 kbps 512 kbps 1 Mbps 1 Mbps *Ajándék telefonszolgáltatással. (A havi díj tartalmazza a telefon előfizetési díját is.) 13. A telefon szolgáltatás díja (hűségszerződés mellett) az indulás évében nem lehet magasabb: Vevő előfizetésenként legalább 2 db telefonszámot bocsát rendelkezésre. Számhordozás lehetősége. Hálózaton belül a beszélgetés díja 0 Ft, mely korlátlan idejű telefonálást biztosít, mely az önkormányzat és a lakosság, vállalkozások számára is rendkívüli megtakarítást eredményez. A hálózaton belül azt jelenti, hogy a vevő előfizetői között nincs percdíja a beszélgetésnek. A mindenkori havi előfizetési díj legfeljebb: 800 Ft/ hó/előfizető. Egyéb percdíjak: Vezetékes hívások Hálózaton belüli hívások Csúcs időszak Hívások díja 0 Ft Kedvezményes időszak 0 Ft Helyi hívások (egyazon földrajzi számozási körzeten belüli Csúcs időszak 9,50 Ft Kedvezményes időszak 4,50 Ft Távolsági hívások (különböző földrajzi számozási körzeten Csúcs időszak 16,50 Ft Kedvezményes időszak 9,50 Ft Mobil hívások (Pannon GSM, T-Mobile és Vodefone irányba) Csúcs időszak 55 Ft Kedvezményes időszak 33 Ft 9

10 14. A pontokban meghatározott díjak tartalmazzák a forgalmi adót. A műsorok összeállításánál és a díjak évenkénti emelésénél az első öt évben, vevő a megállapításnál figyelembe veszi az önkormányzat állásfoglalását millió forint óvadék, bankgarancia letétele 3 évig, amennyiben nem teljesíti vevő a szerződéses feltételeket. 16. A munkavállalók átvétele. 17. Ügyfélszolgálat biztosítása helyben legalább 1 évig. Szolgáltatásként 0-24 órás telefonos ügyfélszolgálat, magas szintű rendelkezésre állás. 18. Térfigyelő rendszer: Vevő a települési térfigyelő rendszer működtetéséhez az alaphálózatot, folyamatos díjmentes karbantartás mellett térítésmentesen biztosítja. A rendszer működtetéséhez kapcsolódó havi költség: - Vevőnek a kameránkénti le és feltöltési sávszélességet kedvezménnyel kell biztosítania (1Mbps/1Mbps sávszélesség max Ft/hó). Pozitívumok: A rendszer értékesítésével százmilliós fejlesztési forráshoz juthat városunk. Az önkormányzat, az intézmények és a lakosság a kor színvonalának mindenben megfelelő, folyamatosan fejlesztett komplex kommunikációs szolgáltatást (tv, internet, telefon, digitális tartalmak) kap annak minőségéhez és mennyiségéhez képest versenyképes, kedvező áron. Az élesedő verseny a díjak mértékére nyomással van, azokat alacsonyan tartja, egyébként az előfizető szolgáltatót vált. Megoldódhat a testületi ülések és rendezvények rendszeres felvétele, közvetítése. Kábeltelevízió szolgáltatás: Gazdag csatornaválaszték Kedvező árfekvés Helyi valamint Regionális TV csatornák is helyet kapnak a programkínálatban Egy háztartáson belül több készüléken is igénybe vehető Nincs szükség külső eszköz (parabola antenna) elhelyezésére Időjárástól, domborzati és légköri viszonyoktól független a szolgáltatás minősége Digitálisan elérhető programcsomagok és azok előnyei tematikus Tv műsorblokkok gyermekzár EPG elektronikus műsorújság digitális kép és hang Internet szolgáltatás: A kábelhálózaton az internet szolgáltatás folyamatos, kedvező sávszélességű kapcsolat, telefondíj és időkorlát nélkül a nap 24 órájában különböző csomagokban. 10

11 Az alapszolgáltatás része web tárhely, cím és webmail szolgáltatás is. Külön díjért fix IP cím és belső eternet hálózat kialakítása, valamint igény esetén egyedi sávszélesség biztosítása. A felhasználó időben és adatmennyiség letöltésben korlátlan hozzáférést kap. A kábelmodemet az előfizetőnek nem kell megvásárolnia, és bérleti díjat sem fizet. A szélessávú technológia a hagyományos letöltési sebesség többszörösét tudja biztosítani. A nagyobb méretű anyagok - képek, audió fájlok, videók letöltése. A letöltés mellett a feltöltés sebessége is gyorsul, amely az ek küldésénél vagy fájlmegosztásnál fontos. Fix, előre kalkulálható havi díj, mely a telefontól független. Egyszerre egy időben használható a telefon, a kábeltévé valamint az internet. Telefon szolgáltatás: Alacsony havi előfizetési díj, akár több tízezer forint megtakarítás évente Kedvező percdíjak Jelenlegi telefonszámát nem kell lecserélnie (számhordozás) Hálózaton belül egész nap 0 Ft-ért telefonálás Telefonálási szokásokon nem kell változtatni, meglévő telefonkészülék használható Kényelmi szolgáltatások: hívószámkijelzés, hívásátirányítás, híváskorlátozás Az IP-alapú térfigyelő rendszer: költség-hatékonyan kialakítható infrastruktúra; könnyen bővíthető rendszer; integrálható más megoldásokkal; több célú felhasználás; Negatívumok: A rendszer értékesítésével az önkormányzat megválik közel 20 éves rendszerétől. A működésére a szerződésben, megállapodásban lefektetett keretek között lehet csak ráhatással. Az elmúlt évek még felhasználható fejlesztései az új tulajdonos rendszerének részét képezik. A munkavállalók sorsa hosszútávon kérdésessé válhat. A lakossági észrevételeket a rendszerrel kapcsolatban új üzemeltető kezeli, kevesebb rálátás a problémákra. Érzelmi alapon történő kötődés. Összefoglalva: a fentieket, az nem lehet kérdés senki előtt, hogy fejlesztenünk kell, és hogy kényszer pályán vagyunk. Ugyan van némi saját forrása a Kft.-nek, de az ügyvezetés szerint nem elegendő igazán semmire, és komoly hitelt kellene felvennie a társaságnak, vagy a tulajdonosnak finanszírozni, ugyanakkor az a fejlesztés nem is képes a kor kihívásainak megfelelni és jövedelmezőbb működést eredményezni. Az üzemeltetésbe adás bár néhány gondot most megold, de igazán csak kitolja a problémák valós, mélyen ható megoldásának kényszerét 5 évvel, és ott okozhat megoldhatatlan problémát és eredményez eladhatatlan, korszerűtlen több tízmilliós tőkeigényes rendszert és elpártolt előfizetőket. Az értékesítés kölcsönösen elfogadott biztosítékokkal, beépített kötelezettségekkel több szempontból 11

12 előnyös, kiemelten, hogy most még talán van piaci kereslet és van piaci értéke a kerekegyházi előfizetői kör megszerzésének, ami az idő múlásával és a kábel tv rendszer további romlásával egyenes arányban csökken, és a versenyképesség teljesen megszűnik. Előnye még, hogy most amikor szüksége van rá a fejlesztésekhez forráshoz juthat az önkormányzat. Természetesen látni kell ennek a lehetőségnek is a veszélyeit, nehézségeit amik természetesen vannak és lehetnek. Fontos itt is úgy, mint az üzemeltetésbe adásnál a díjak alakulása, és a munkavállalók kérdése, valamint a folyamatos szolgáltatás biztosítása, melyeket az anyagban is igyekeztem megfogalmazni és megválaszolni. Az ismertetett sürgető tényezők, és helyzet miatt döntenünk kell ahhoz, hogy a következő ülésre elkészülhessen a konkrét ajánlattételi felhívás ilyen jellegű döntés esetén. Tisztelt Képviselő Testület, kérem hogy a Kft. és a kábelkommunikációs rendszer jövőjét, további működését meghatározó döntésüket a meghozni szíveskedjenek. Kerekegyháza, 2008.december 12. Tisztelettel: Dr. Kelemen Márk polgármester 12

13 Határozati-javaslat./2008. ( ) Kth. sz. határozat A Kerekegyházi kábelkommunikációs rendszer további üzemeltetésével kapcsolatos döntés meghozatala A. változat Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete mint a Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft. tulajdonosi jogainak gyakorlója a kábelkommunikációs rendszer fejlesztéséhez szükséges beruházási összeg finanszírozása érdekében: a Kft Ft-os hitelfelvételével egyetért, az Önkormányzat készfizető kezessége mellett Ft pótbefizetést eszközöl a törzstőke emeléséhez, melynek fedezete hitel. 2./ A Képviselő-testület felkéri polgármestert, hogy vonatkozó előterjesztést a költségvetési rendelet-módosítást a soron következő testületi ülésre terjessze elő. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal A határozatról értesül: - Vincze Miklós jegyző, és általa - Kerekegyházi Kábeltelevíziós Kft. B. változat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete mint a Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft. tulajdonosi jogainak gyakorlója a kábelkommunikációs rendszer 5 éves üzemeltetése érdekében nyilvános versenytárgyalást folytat le az előterjesztésben foglalt feltételrendszer szerint. 2./ A Képviselő-testület felkéri polgármestert, hogy vonatkozó előterjesztést, pályázati felhívást a soron következő testületi ülésre terjessze elő. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal A határozatról értesül: - Vincze Miklós jegyző, és általa - Kerekegyházi Kábeltelevíziós Kft. 13

14 C. változat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete mint a Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft. tulajdonosi jogainak gyakorlója a kábelkommunikációs rendszer értékesítése érdekében nyilvános versenytárgyalást folytat le az előterjesztésben foglalt feltételrendszer szerint. 2./ A Képviselő-testület felkéri polgármestert, hogy vonatkozó előterjesztést, pályázati felhívást a soron következő testületi ülésre terjessze elő. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal A határozatról értesül: - Vincze Miklós jegyző, és általa - Kerekegyházi Kábeltelevíziós Kft. 14

Információs összefoglaló

Információs összefoglaló Jelen Információs Összefoglaló alapján Nyilvános Értékesítésre felajánlandó részvények csak Magyarországon (az Egyesült Államokon kívül) és csak ún. egyesült államokbeli személynek (U.S. Person) nem minősülő

Részletesebben

A szerződés 2014. januári felülvizsgálata során kiderült, hogy a havi számlázott díj 450.154,- Ft, ami az indulási díj: 193,2 százaléka.

A szerződés 2014. januári felülvizsgálata során kiderült, hogy a havi számlázott díj 450.154,- Ft, ami az indulási díj: 193,2 százaléka. Izsák Város Polgármesterétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. augusztus 14-én tartandó rendkívüli ülésére. Tárgy: Izsák város közvilágításának fejlesztése. Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Tájékoztató. A TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Tájékoztató. A TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Tájékoztató A TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 13.536.000 darab 100 forint névértékű "A" sorozatú névre szóló dematerializált törzsrészvényének Budapesti Értéktőzsdére

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ. EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ. EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 6.320.000 darab, 50,-Ft névértékű, névre szóló, dematerializált, zártkörűen kibocsátott törzsrészvényének

Részletesebben

VERSENYFUTÁS AZ IDŐVEL ÚJ SZOLGÁLTATÁS BEVEZETÉSE EGY KISVÁROSI KÁBELTELEVÍZIÓS HÁLÓZATON

VERSENYFUTÁS AZ IDŐVEL ÚJ SZOLGÁLTATÁS BEVEZETÉSE EGY KISVÁROSI KÁBELTELEVÍZIÓS HÁLÓZATON BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR SZI NEMZETKÖZI MARKETING SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LEVELEZŐ tagozat NEMZETKÖZI MARKETING szakirány VERSENYFUTÁS AZ IDŐVEL ÚJ SZOLGÁLTATÁS

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének tervezetére. I. forduló

Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének tervezetére. I. forduló PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-9/2009. Javaslat Pásztó Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének tervezetére

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Vagyongazdálkodási Irodájától 6600 Szentes Kossuth tér 6. Ikt. sz.

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Vagyongazdálkodási Irodájától 6600 Szentes Kossuth tér 6. Ikt. sz. Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Vagyongazdálkodási Irodájától 6600 Szentes Kossuth tér 6. Ikt. sz.:u-12736/2009 Témafelelős: dr. Tabajdi Ágnes Tárgy: A nem lakás céljára

Részletesebben

SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6600 SZENTES, KOSSUTH TÉR 6. PF. 58. Ikt.sz.: /2009. Témafelelős: Bocskay István

SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6600 SZENTES, KOSSUTH TÉR 6. PF. 58. Ikt.sz.: /2009. Témafelelős: Bocskay István SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6600 SZENTES, KOSSUTH TÉR 6. PF. 58. Ikt.sz.: /2009. Témafelelős: Bocskay István Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Székhelyén Tárgy: Gazdaságélénkítő, a

Részletesebben

2/2012. számú. 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.) 2-4/2012. (II.16.) sz.

2/2012. számú. 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.) 2-4/2012. (II.16.) sz. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 857-2/2012. 2/2012. számú 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.)

Részletesebben

HELYI, KÖZ, MÉDIA, SZOLGÁLTATÁS Helyi televíziózás az új médiatörvényben. KUNETZ SZABOLCS jogász

HELYI, KÖZ, MÉDIA, SZOLGÁLTATÁS Helyi televíziózás az új médiatörvényben. KUNETZ SZABOLCS jogász Iustum Aequum Salutare VII. 2011/1. 83 107. HELYI, KÖZ, MÉDIA, SZOLGÁLTATÁS Helyi televíziózás az új médiatörvényben KUNETZ SZABOLCS jogász I. Bevezetés Egy olyan országban, ahol a demokrácia fogalma a

Részletesebben

A gázszolgáltatók által bérbevett földgáz-elosztóvezetékek használatának kérdései, javaslatok a rendszerhasználat szabályozására

A gázszolgáltatók által bérbevett földgáz-elosztóvezetékek használatának kérdései, javaslatok a rendszerhasználat szabályozására MANDRAZ Tanácsadó Kft A gázszolgáltatók által bérbevett földgáz-elosztóvezetékek használatának kérdései, javaslatok a rendszerhasználat szabályozására Készült a Magyar Energia Hivatal megbízásából 2002.

Részletesebben

Biatorbágyi Kábeltévé Kft

Biatorbágyi Kábeltévé Kft Biatorbágyi Kábeltévé Kft HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2010. május 7-től. Utolsó módosítás: 2011-07-18 TARTALOMJEGZÉK: 1.1 A Szolgáltató adatai,

Részletesebben

Előterjesztés. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. november 28-i ülésére Szentes város 2009. évi költségvetési koncepciójáról

Előterjesztés. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. november 28-i ülésére Szentes város 2009. évi költségvetési koncepciójáról Szentes Város Önkormányzata SZENTES VÁROS 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA KÉSZÜLT: 2008. NOVEMBER HÓNAPBAN 2 SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERE Előterjesztés Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2012.novemberében

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2012.novemberében Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2012.novemberében Szentes Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012.

Részletesebben

Gazdálkodási ismeretek

Gazdálkodási ismeretek 1 Gazdálkodási ismeretek 1. A vállalkozás fogalma A vállalkozás valami új és értékes dolog létrehozásának folyamata, amelyben a vállalkozó biztosítja a szükséges időt és erőfeszítést, vállalja a felmerülő

Részletesebben

Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 Fax: (06-32) 460-918

Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 Fax: (06-32) 460-918 Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 Fax: (06-32) 460-918 Szám: 1-225/ 2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek 1. oldal, összesen:69 Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) NOVI-COM KFT 2030 ÉRD BERZSENYI D. ÚT 17. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja vezetékes műsorterjesztési szolgáltatásra

Részletesebben

Az önkormányzatok egyes feladatainak megvalósítása a civil szervezetek által

Az önkormányzatok egyes feladatainak megvalósítása a civil szervezetek által Az önkormányzatok egyes feladatainak megvalósítása a civil szervezetek által Bevezető... 2 1. Az önkormányzatok és a civil szervezetek közötti együttműködés általános jellemzői... 2 1.1 Az együttműködést

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat a helyi vállalkozások munkahelyteremtő és foglalkoztatás-ösztönző programjáról szóló rendelet megalkotására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. Szentgotthárd és Térsége Széchenyi István 5-8. Évfolyamos Általános Iskolájának kérelme. 2. Kérelem a Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

NETKONTAKT Távközlési Szolgáltató Kft. INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Érvényes: 2013. január 1-től

NETKONTAKT Távközlési Szolgáltató Kft. INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Érvényes: 2013. január 1-től NETKONTAKT Távközlési Szolgáltató Kft. INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Érvényes: 2013. január 1-től Tartalomjegyzék 1. A Szolgáltató adatai 1.2 A Szolgáltató hibabejelentő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 2.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása Előadó: Tuba Erik polgármester

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 2.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása Előadó: Tuba Erik polgármester Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. január 31-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...1 Bevezetés...2 I. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat lakásépítési és lakásgazdálkodási koncepciójának célja...4 II. A kerület népességére és lakás-állományának

Részletesebben

Gazdálkodási ismeretek

Gazdálkodási ismeretek Gazdálkodási ismeretek 1. A vállalkozás fogalma A vállalkozás valami új és értékes dolog létrehozásának folyamata, amelyben a vállalkozó biztosítja a szükséges időt és erőfeszítést, vállalja a felmerülő

Részletesebben

2006. márciusi hírek

2006. márciusi hírek 2006. márciusi hírek Most kell pályázni komoly pénzekért Energetika Munkaügy Egészségügy Gyermek- és ifjúsági ügyek 100 millió forintos keret fedezi az art mozi-hálózat fejlesztésének támogatását Regionális

Részletesebben

III. MELLÉKLET: Marketing terv

III. MELLÉKLET: Marketing terv 1 III. MELLÉKLET: 2 Jelen esetben egy új üzletág, egy új közszolgáltatás, azaz a kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása a cél, melyhez a stratégiai és marketing terv az útitervet jelentheti.

Részletesebben

Végre választottak a civilek

Végre választottak a civilek Végre választottak a civilek A Nemzeti Civil Alapprogram Tanácsa civil delegáltjai a hét régiós, és az öt országos, szakmai elektori gyűlésen 2004. január 24-én megválasztásra kerültek, kezdődhet az érdemi

Részletesebben

Utolsó módosítás 2014.08.05 1.oldal összesen 91 Hatálybalépés:2014.09.05. Novi-Com Kft. 2030 Érd, Berzsenyi Dániel u. 17. Adószám: 13323569-2-13

Utolsó módosítás 2014.08.05 1.oldal összesen 91 Hatálybalépés:2014.09.05. Novi-Com Kft. 2030 Érd, Berzsenyi Dániel u. 17. Adószám: 13323569-2-13 Novi-Com Kft. 2030 Érd, Berzsenyi Dániel u. 17. Adószám: 13323569-2-13 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ( ÁSZF ) HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON SZOLGÁLTATÁSRA Hatálybalépés: 2014. szeptember 05. -----------------------------------------------------------

Részletesebben

KÖZ beszerzés. kérdések és válaszok. Interjú Kérdések és válaszok. Jogszabályváltozások

KÖZ beszerzés. kérdések és válaszok. Interjú Kérdések és válaszok. Jogszabályváltozások I. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2006. OKTÓBER KÖZ beszerzés kérdések és válaszok Interjú Kérdések és válaszok A támogatásból megvalósított beszerzések Házon belüli" ( in-house") beszerzések Egybeszámítási szabályok

Részletesebben

~+"?oín OFX 1.,...»»»"««"» «

~+?oín OFX 1.,...»»»««» « Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése ~+"?oín OFX 1 Budapest,.,...»»»"««"» «Tárgy: Javaslat az Önkormányzat

Részletesebben