J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopronkőhida-Tómalom-Jánostelep Településrészi Önkormányzata április 18-ai rendes üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopronkőhida-Tómalom-Jánostelep Településrészi Önkormányzata 2007. április 18-ai rendes üléséről."

Átírás

1 Ügyiratszám: /2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Sopronkőhida-Tómalom-Jánostelep Településrészi Önkormányzata április 18-ai rendes üléséről. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint Tisztelettel köszöntök mindenkit a részönkormányzat testületi ülésén. Megállapítom, hogy az ülés 5 képviselő jelenlétével határozatképes. A napirendre a kiküldött meghívónak megfelelően teszek javaslatot. 3/2007. (IV. 18.) SKTÖ. H a t á r o z a t: Napirend: szavazattal a napirendet elfogadta 1. Beszámoló Sopron Megyei Jogú Város és vonzáskörzete közrend és közbiztonsági helyzetéről, annak évi alakulásáról 2. Előterjesztés a nem iparosított (hagyományos) technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításáról 3. Tájékoztatás a soproni fürdők helyzetéről, fejlesztési lehetőségeikről, beleértve élményfürdő létrehozását is 4. Tájékoztató önkormányzati fejlesztésekről 5. Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város drogstratégiájáról 6. Előterjesztés a Sopron Megyei Jogú Város évi költségvetéséről szóló 9/2007. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás) 7. Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város gazdaságfejlesztési koncepciójának felülvizsgálatáról 8. Előterjesztés a Sopron Megyei Jogú Város Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet felülvizsgálatáról (rendeletalkotás - I. kör)

2 2 1. napirendi pont: Beszámoló Sopron Megyei Jogú Város és vonzáskörzete közrend és közbiztonsági helyzetéről, annak évi alakulásáról Felkérem Farkas Gábor rendőrkapitányt, ismertesse az előterjesztést. Farkas Gábor rendőrkapitány a beszámoló kapcsán vetítettképes prezentációt tartott. Kérdéseket várok. Gaál Zoltán Vilmos képviselő: A tómalmi utakon elég sok a gyorshajtás. Rendőri jelenlét viszont nincs. Volna-e arra lehetőség, hogy hétvégén, illetve esténként járőrözést biztosítsanak ezen a részen? Farkas Gábor rendőrkapitány: Fekvőrendőrökkel lehetne lassítani a forgalmat. Szabó Károly képviselő: A Tómalom-telep irányába befelé haladó út is burkolt út, aki onnan kifelé halad, annak jobbkéz-szabály szerint elsőbbsége van. Erről az arra közlekedők 99%-a megfeledkezik. Elsőbbségadás táblát kell kitenni oda. A Csemetekert vége és a Tómalom utca 2. kezdetén, a jánostelepi buszmegállónál nem lehet kihajtani. Főleg ha az autóbusz éppen ott van, nem belátható az útszakasz. Nagyon balesetveszélyes. A tegnapi közmeghallgatáson is felmerült a buszmegálló kivilágításának, illetve egy gyalogosátkelőhely kijelölésének igénye. Vörös László képviselő: Meglehetősen rossz közlekedési morál van Sopronban. Rendelkezik-e a rendőrség civil autókkal, melyek segítségével ezt kontrolálni tudná? Farkas Gábor rendőrkapitány: Ez a módszer eléggé balesetveszélyes. Megkülönböztető jelzést kell alkalmazni, illetve szabályszerűen kell megállítani a szabálytalanul közlekedőt. Egy videokamerás rendszert szeretnénk kiépíteni. Több helyütt sebességkijelző táblák kerültek elhelyezésre. Ezek segítségével javítani lehet a közlekedési morált. Forgalomszervezési szempontból és a közúti ellátottság területén hiányosságok vannak Kőhidát, Jánostelepet és Tómalmot érintően. Rendőrkapitány úrral és a Városüzemeltetési Irodával a helyszínen megvizsgáljuk ezeket a problémákat, amennyire lehetséges, megoldjuk.

3 3 Farkas Gábor rendőrkapitány: A helyszínen megnézzük, milyen problémák lehetnek. A rendőrség ebben segítségükre lesz. Szavazásra teszem fel az előterjesztést, melynek elfogadásához egyszerű többség szükséges. 4/2007. (IV. 18.) SKTÖ. H a t á r o z a t: Sopronkőhida-Tómalom-Jánostelep Településrészi Önkormányzata Sopron Megyei Jogú Város és vonzáskörzete közrend és közbiztonság helyzetéről, annak évi alakulásáról szóló beszámolót elfogadásra ajánlja. 2. napirendi pont: Előterjesztés a nem iparosított (hagyományos) technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításáról Köszöntöm ülésünkön Horváthné Seregély Jolán irodavezetőt. Kérem, néhány mondatban ismertesse az előterjesztést. Horváthné Seregély Jolán irodavezető: A pályázati felhívás azon ingatlantulajdonosok felé szól, akik szeretnék a lakóépületeiket energetikai szempontból felújítani. Pályázni lehet homlokzat hőszigetelésére, nyílászáró cserére, fűtési rendszer cseréjére és a melegvíz ellátó rendszer cseréjére. Ez csatlakozik egy országosan kiírt pályázathoz. Ezzel a pályázattal szeretnénk támogatni azokat a lakóközösségeket, illetve magánlakás tulajdonosokat, akik az energia megtakarítást eredményező beruházást végrehajtják, vagy megújuló energiaforrással kívánják ellátni ingatlanjukat. Az állami támogatás feltételei az Internetről letölthetők. Tőlünk is tudnak információt kérni. Ha az állami pályázatot befogadják, a befogadó nyilatkozattal együtt lehet az önkormányzatnak benyújtani. A pályázatokat egy munkabizottság értékeli, s az értékelés alapján a Városfejlesztési Bizottság hozza meg a döntést. A pályázat kiírása április 10-én történ, benyújtása folyamatos. Kérdéseket, hozzászólásokat várok. Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, az előterjesztést felteszem szavazásra. A döntéshez minősített többség szükséges.

4 4 5/2007. (IV. 18.) SKTÖ. H a t á r o z a t: Sopronkőhida-Tómalom-Jánostelep Településrészi Önkormányzata a nem iparosított (hagyományos) technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításáról szóló előterjesztést elfogadásra ajánlja. 3. napirendi pont: Tájékoztatás a soproni fürdők helyzetéről, fejlesztési lehetőségeikről, beleértve élményfürdő létrehozását is Az előterjesztés tájékoztató jellegű, határozati javaslat ennél a napirendnél nincs. Úgy gondolom a részönkormányzatot kiváltképp a Tómalom érdekli. Kérném Kerekes Attila városi főmérnököt, hogy ismertesse a Tómalommal kapcsolatos terveket. Kerekes Attila városi főmérnök, beruházási csoportvezető: Hétfőn 15 órakor lesz egy összevont bizottsági ülés a Nagyteremben, Havas András alpolgármester úr vezetésével, tervezők és szakemberek részvételével. Akit mélyebben érdekel a téma, részt vehet ezen az ülésen. Az A2 Tervező Iroda foglalkozott a Tómalom fürdővel. Azt a hét pontot emelném ki, melyet a fürdő fejlesztéséről elképzelt a tervezőiroda. A leglényegesebb elem a nyugati part bekapcsolása a strand területébe. Az üzemeltető, a Sopron és Környéke Víz és Csatornamű Zrt. mára elkezdte a terület tisztítását, bozótirtást, fűnyírást végeztek. A bejáratot át kívánja helyezni. A jelenlegi parkolóhoz legközelebbi ponton javasoljuk létrehozni az új pénztárt. A völgyzáró gát átépítésére lenne szükség. A pénztár és a vizesblokk lebontásra kerülne, új öltözők és vizesblokk felépítésére kerülne sor. Fürdőmólót építenének ki, és kiszolgáló épületeket helyeznének el a nyugati parton. A tó körbejárhatóságát kialakítanák, valamint egy iszapfogó tavat hoznának létre. Ezek azok a konkrét fejlesztések, melyek ebben a programban rövid távon betervezésre kerültek. Szabó Károly képviselő: A Tómalomra azért nem járnak annyian fürödni, mert a víz minősége nem olyan jó. Régebben a tavat évente leengedték, így a víz nem volt ilyen sűrű. Lehet, hogy az ÁNTSZ azt állapítja meg, hogy a vízminőség nagyon jó, ennek ellenére az emberek nem oda járnak strandra. Kerekes Attila városi főmérnök, beruházási csoportvezető: Egy tárgyaláson hallottam, hogy a Tómalmon a vízhozam elegendő. Talán az iszapfogó lehetne a kulcs a víz tisztaságának biztosításához. Javasolnám még egyszer, hogy vegyenek részt a hétfői ülésen, ahol a vízügyi szakemberek erre pontos választ tudnak adni. Utánajárok,

5 5 hogy a vízminőséggel kapcsolatban mit szándékozik tenni az üzemeltető, s a választ eljuttatom. Tehát hétfőn 15 órakor összevont bizottsági ülésre várjuk a tisztelt képviselőket, ahol kérdéseket vethetnek fel, illetve elmondhatják véleményüket. 16 órakor pedig a Városfejlesztési Tanács prezentációjára kerül sor. Kérdéseket várok. Dubics László képviselő: Ez egyelőre csak terv? Mikorra várható a kivitelezés? Az előterjesztésben olvastam, hogy az üzemeltető bozótirtást, fűnyírást végzett. Semmiféle mozgást nem láttam. Kerekes Attila városi főmérnök, beruházási csoportvezető: A tervek azért szükségesek, hogy ha lehet pályázni központi forrásokra, akkor legyen mivel. A kisebb dolgok a városvezetés döntése alapján el fognak indulni. A terv alapján lehet pénzt rendelni az egyes elgondolásokhoz. Az első lépés mindig a tervezés. Amennyiben hozzászólás nincs, javaslom térjünk át a következő napirendi pontra. 4. napirendi pont: Tájékoztató önkormányzati fejlesztésekről Az előterjesztés a fontosabb fejlesztési irányokat részletezi. Határozati javaslata nincs, tájékoztató jellegű. A fő fejlesztési irányok a következők: a Tűztorony és a Fő tér díszburkolat felújítása, belvárosi konferencia-negyed létrehozása, belvárosi kerékpárutak tervezése és megvalósítása, a várost keresztülszelő vasútvonal, a Kőszegi úti átjáró létrehozása, az északnyugati tehermentesítő út megépítése, a Bécsi-dombi régészeti központ, a szélerőmű park létrehozása, az Ikva patak mederrendezése, valamint komplex hulladékgazdálkodási rendszer kialakítása. Ezek több 10 milliárd forintos nagyságrendű fejlesztések. Konkrét elgondolások. Prioritási sorrend felállítására kerül sor, ezekhez forrásokat rendelünk. Kerekes Attila városi főmérnök, beruházási csoportvezető: Az előterjesztésben felsorolt beruházások kapcsán - kivétel a hulladékgazdálkodási rendszer, mely már a megvalósítás fázisában van - megvalósíthatósági tanulmányterveket készítettünk. Hamarosan megjelenik a pályázati előkészítő alap, ahol a további tervezések költségeire pályázhatunk, az engedélyezési, kivitelezési tervekre. Az ezt követően elkészült konkrét tervekkel már a kivitelezésekre pályázhatunk. Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, javaslom, térjünk át a következő napirendi pontra.

6 6 5. napirendi pont: Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város drogstratégiájáról Kérem, Palotai György irodavezető urat, ismertesse az előterjesztés lényegét. Palotai György irodavezető: A városban óta működik a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. Ebben a szervezetben részt vesznek civilek, egészségügyi dolgozók, szociális ellátásban dolgozók, iskolák, a rendőrség, stb. A társaság a drog elleni védekezés munkáját koordinálja, mely az 5 éves stratégia lényege is. Kiegészíteném annyival, hogy ennek a tevékenységnek alapvetően két fő iránya van. A prevenció, a megelőzés, és a kezelés. Dubics László képviselő Mennyire jellemző a városra a droggal való szennyezettség? Palotai György irodavezető: Ezt attól függően tudják megválaszolni, hogy kinek teszik fel a kérdést. Nincs konkrét, egzakt válasz, nehezen lehet ezt megbecsülni. Amennyiben több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszem fel az előterjesztést. A döntéshez egyszerű többség szükséges. 6/2007. (IV. 18.) SKTÖ. H a t á r o z a t: Sopronkőhida-Tómalom-Jánostelep Településrészi Önkormányzata Sopron Megyei Jogú Város drogstratégiájáról szóló előterjesztést elfogadásra ajánlja.

7 7 6. napirendi pont: Előterjesztés a Sopron Megyei Jogú Város évi költségvetéséről szóló 9/2007. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás) Kérem az előadót ismertesse röviden az előterjesztés lényegét. Palotai György irodavezető: Az előterjesztés a pályázati támogatások odaítélésének eljárását módosítja. Az Állami Számvevőszék vizsgálata alapján szükséges a szabályokat módosítani. Az alapítványokkal kapcsolatos döntések a közgyűlés elé kerülnek, a többi döntés marad a bizottságok jogkörében. Ezen felül technikai módosítások történtek az eredeti rendeletben. Kérdéseket, hozzászólásokat várok. Amennyiben nincs, az előterjesztést felteszem szavazásra. A döntéshez minősített többség szükséges. 7/2007. (IV. 18.) SKTÖ. H a t á r o z a t: Sopronkőhida-Tómalom-Jánostelep Településrészi Önkormányzata az "Előterjesztés a Sopron Megyei Jogú Város évi költségvetéséről szóló 9/2007. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról" című anyagot elfogadásra ajánlja. 7. napirendi pont: Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város gazdaságfejlesztési koncepciójának felülvizsgálatáról Az Önkormányzatokról szóló törvény előírja, hogy minden új ciklus elején az új Közgyűlésnek gazdasági programot kell alkotnia, mely az elkövetkező 4 évre meghatározza, hogy milyen irányú fejlesztési elképzelések vannak, és milyen források állnak rendelkezésre. Az előző vezetés elfogadott egy gazdaságfejlesztési elgondolást. A mostani programban ezt átalakítottuk, aktualizáltuk. Az anyaghoz kapcsolódni fog egy előterjesztői kiegészítés is. Kérdéseket várok. Vörös László képviselő: A jelenleg ismert adóssághelyzet kezelését hogyan tervezik a 4 éves ciklusban?

8 8 12 Milliárd Forint adósságot halmozott fel az előző városvezetés. Ez nem tartható. Sajnos hitelfelvétel továbbra is szükséges. Annak mértékét csökkentették, de idén is 1,6 Milliárd hitelfelvétel szükséges. Az intézményi hálózat áttekintése, a működés átszervezése fokozatosan történik. Hozzászólásokat várok. Szabó Károly képviselő: Az önkormányzatnak ugyanúgy, mint egy vállalkozásnak, bevételeket kell realizálnia. Az idegenforgalom, mint kulcságazat, az egyetem pozitív hatása és az ipari park jelenthetnek bevételt növelő tényezőt. Jók a felvetések, figyelemmel kell lennünk ezekre, az egyetemmel javul a kapcsolatunk. A turizmusra koncepció készül. Az ipari park kapcsán próbálkozunk a telekértékesítés növelésével. Amennyiben több hozzászólás nincs, kérem szavazzunk. A döntéshez egyszerű többség szükséges. 8/2007. (IV. 18.) SKTÖ. H a t á r o z a t: Sopronkőhida-Tómalom-Jánostelep Településrészi Önkormányzata Sopron Megyei Jogú Város gazdaságfejlesztési koncepciójának felülvizsgálatáról szóló előterjesztést elfogadásra ajánlja. 8. napirendi pont: Előterjesztés a Sopron Megyei Jogú Város Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet felülvizsgálatáról (rendeletalkotás - I. kör) A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelet az önkormányzat belső működését szabályozza. Első körös anyag. Javasolom, hogy tanulmányozzák át és a következő ülésen tehetnek kiegészítő, módosító javaslatokat is. Kérdéseket, hozzászólásokat várok. Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszem fel az előterjesztést.

9 9 9/2007. (IV. 18.) SKTÖ. H a t á r o z a t: Sopronkőhida-Tómalom-Jánostelep Településrészi Önkormányzata az "Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet felülvizsgálatáról" című I. körös anyagot jelen formájában továbbgondolásra alkalmasnak tartja. Köszönöm, hogy megjelentek, az ülést bezárom. K.m.f. dr. Simon István elnök A jegyzőkönyvet készítette:. Szommer Szilvia kisebbségi és településrészi önkormányzati referens

Készült Sopronkőhida-Tómalom-Jánostelep Településrészi Önkormányzat 2007. április 17-én tartott közmeghallgatásáról.

Készült Sopronkőhida-Tómalom-Jánostelep Településrészi Önkormányzat 2007. április 17-én tartott közmeghallgatásáról. Ügyiratszám: 40188-6/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Sopronkőhida-Tómalom-Jánostelep Településrészi Önkormányzat 2007. április 17-én tartott közmeghallgatásáról. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. december 20-i üléséről.

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. december 20-i üléséről. TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-15/2013. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. december 20-i üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd, Béla

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2013. 04. 25. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 684-17/2013. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

ERDŐKERTES JEGYZŐKÖNYVE

ERDŐKERTES JEGYZŐKÖNYVE 1/2011/J ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JANUÁR 27-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Az ülésen alkotott rendeletek és hozott határozatok jegyzéke: 1/2011. (01.27.) KT határozat:

Részletesebben

5. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. március 28-ai üléséről.

5. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. március 28-ai üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 5. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. március 28-ai üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2008. február 28. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pult Név Voks Frakció 1 Borhi Zsombor tanácsnok 1-2 dr. Csató László tanácsnok 1-3 Csutor Ferenc tanácsnok 1-4 Dér Tamás képviselő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. május 22-ei üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. május 22-ei üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. május 22-ei üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán András

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2004. október 21-ei üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2004. október 21-ei üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2004. október 21-ei üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: Dr. Kálmán András

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tisztelt Képviselő-testület, a napirendekkel kapcsolatban tájékoztatom Önöket, hogy az alábbi előterjesztést az előterjesztő visszavonta.

JEGYZŐKÖNYV. Tisztelt Képviselő-testület, a napirendekkel kapcsolatban tájékoztatom Önöket, hogy az alábbi előterjesztést az előterjesztő visszavonta. JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2011. december 15-én 14.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 18.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Később érkezett képviselők: Benczés Miklós, Fodor Zoltán, Dr. Mokrai Mihály

JEGYZŐKÖNYV. Később érkezett képviselők: Benczés Miklós, Fodor Zoltán, Dr. Mokrai Mihály MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE I-2175-25/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. szeptember 27. napján 10.00 órai kezdettel a i Hivatal Konferencia termében (Miskolc,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v F E R T Ő H O M O K K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9492 FERTŐHOMOK, AKÁC U. 44., TEL.: 99/540-054 FAX: 99/540-055 INTERNET: www.fertohomok.hu E-MAIL: fertohomok@fertohomok.hu Szám: 2-11/2012. J

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2015. március 17-én 9.30 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal kistermében

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2005. március 3-án, 9 órai kezdettel a Városháza dísztermében megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2005. március 3-án, 9 órai kezdettel a Városháza dísztermében megtartott üléséről. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE III70.105/2005. JEGYZŐKÖNYV Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2005. március 3án, 9 órai kezdettel a Városháza dísztermében megtartott üléséről. Jelen

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2011. március 29-i soron következő ülésének Jegyzőkönyve 8/2011. (III. 29.) számú Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozata A Víziközmű

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 2012. május 3-án (csütörtökön) 13 órakor kezdődött nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. A Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 2012. május 3-án (csütörtökön) 13 órakor kezdődött nyilvános üléséről Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás 8330 Sümeg, Deák F. u. 6. Tel.: (87) 550-325 Fax: (87) 550-326 E-mail: postmaster@sterseg.t-online.hu Ikt.szám: 117 / 1 /2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Sümegi Kistérségi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2007. szeptember 25-én (Kedd) 13.00 órakor tartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Medgyaszay Ház Nagykanizsa,

Részletesebben

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I.

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 6/2009. (I. 28.)

Részletesebben

Ülés helye: 2012.02.27. 14:33 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció

Ülés helye: 2012.02.27. 14:33 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete File: C:\testuleti_ulesek\120227\2012 február 27 002.rep Ülés helye: 2012.02.27. 14:33 Ülés helye: Városháza tanácsterme Testületi névsor: J E G Y Z Ő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április hó 22. napján, a Városháza I. emeleti nagytermében megtartott 8. rendes, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Farkas Éva

Részletesebben

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről J E G Y ZŐKÖNYV Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről Helyszín: Művelődési Ház 2135 Csörög, Arany J. u. 53. Jelen vannak: Dr. Császár

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Helye: XV. kerületi Polgármesteri Hivatal (1153 Bp., Bocskai u. 1-3.) Díszterem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Helye: XV. kerületi Polgármesteri Hivatal (1153 Bp., Bocskai u. 1-3.) Díszterem Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a képviselő-testület 2012. december 19-én 11.00 órakor kezdődő rendkívüli nyilvános üléséről Helye: XV. kerületi Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott soros ülésén és közmeghallgatáson az Aranyszöm Rendezvényházban Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Kiszeli Lajos alpolgármester Bujtás László képviselő Czigány István képviselő Dömsödi József

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. szeptember 7-ei üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. szeptember 7-ei üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. szeptember 7-ei üléséről Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2005. június 2-ai üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2005. június 2-ai üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2005. június 2-ai üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: Dr. Kálmán András

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 452-252 E-mail:vagvolgyi@bekescsaba.hu

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. január 31-én (Csütörtök) 13.00 órakor tartott soros nyílt üléséről.

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. január 31-én (Csütörtök) 13.00 órakor tartott soros nyílt üléséről. JEGYZŐ KÖNYV Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. január 31-én (Csütörtök) 13.00 órakor tartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye: Medgyaszay Ház Nagykanizsa, Sugár u. 5. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2006. május 4-én, 9 órai kezdettel a Városháza dísztermében megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2006. május 4-én, 9 órai kezdettel a Városháza dísztermében megtartott üléséről. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE IV-95.076/2006. JEGYZŐKÖNYV Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2006. május 4-én, 9 órai kezdettel a Városháza dísztermében megtartott üléséről. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben