Közgazdaságtan 11. elıadás. A makrogazdaság egyensúlya

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közgazdaságtan 11. elıadás. A makrogazdaság egyensúlya"

Átírás

1 Közgazdaságtan 11. elıadás A makrogazdaság egyensúlya Bacsi - Weisz, közgazd.11 1 PÉNZPIACI ALAPFOGALMAK Reálfolyamatok nominál, v. jövedelmi folyamatok egyidejő pénz- és árumozgás de: elválhat idıben: pénzfolyamatok önállóan Pénz: általános egyenértékes, csereeszköz Bacsi - Weisz, közgazd

2 A pénz funkciói 1. Értékmérı: (érték-összehasonlítás, elszámolási eszköz) Az áruk értékét egymáshoz méri. 2. Forgalmi eszköz: az áruk cseréjét bonyolítja, közvetíti mindenki általánosan elfogadja 3. Fizetési eszköz: egyoldalú jövedelem-átengedés a szolgáltatás/árucsere és a fizetés idıben elválik 4. Kincsképzı, felhalmozási eszköz: vagyontartás értékálló, likvid: bármikor veszteség nélkül más árura cserélhetı 5. Világpénz: nemzetközi forgalomban is teljesíti az elızı 4 funkciót, pl. dollár, euró Bacsi - Weisz, közgazd.11 3 A modern pénz kialakulása közvetlen termékcsere árupénz aranypénz (nemesfémek) Szükséges-e a belsı érték? - értékmérés: IGEN - elszámolási egység, érték-összehasonlítás: NEM - forgalmi eszköz: csak közvetít: NEM mindenki elfogadja pénzhelyettesítık (pl. papírpénz, - fizetési eszköz: váltó, bankjegy) - kincsképzés: IGEN - felhalmozás: NEM - világpénz: u.az, mint értékmérınél, vagy forgalmi eszköznél Bacsi - Weisz, közgazd

3 Kétszintő bankrendszer JEGYBANK KERESKEDELMI BANKOK MAGÁNSZFÉRA - pénzkínálat - jegybankpénz kibocs. - keresk. bankok tev. szabályozása - állam pénzügyeinek kezelése KB KB - hiteleket nyújtanak - betéteket győjtenek - kötelezı tartalékráta - refinanszírozási kamatláb (hitelez) - rediszkont kamatláb (váltót leszámítol) - nyílt piaci mőveletek: értékpapírok forg. Az állam monetáris politikájának eszközei. Nem monetáris pénzintézetek: pl. tak.szöv., biztosító nem bocsáthat ki váltót, csak saját pénzkészletét hitelezheti Bacsi - Weisz, közgazd.11 5 A makrogazdaság kibocsátása: Makroökonómiai termelési függvény: azt a kibocsátási szintet adja meg, melyet adott technikai szint (és adott árszínvonal) mellett a gazdálkodók elıállítanak Q = f (K, L) függvény tıkeállomány munkaerı Problémák: f függvénykapcsolat számszerősítése K, L aggregálása Bacsi - Weisz, közgazd

4 Rövid táv: K = K 0, állandó technikai színvonal Q Q = f (K 1, L) Q = f (K 0, L) Q --> Q, K 0 --> K 1 beruházás történt! Rövid távon csak a munkaráfordítás (L) befolyásolja a kibocsátást! L Bacsi - Weisz, közgazd.11 7 Munkakínálat: a háztartások által adott körülmények közt kínált munkamennyiség Munkakereslet: a vállalati szféra által keresett munkamennyiség A munkakínálat Összlakosság Nem munkaképes korú Munkaképes korú aktivitási ráta Aktív foglalkoztatási ráta Foglalkoztatott nem szándékozik munkát vállalni (tanul, gyes-en van, eltartott) Inaktív Munkanélküli keres munkát, de nem talál Bacsi - Weisz, közgazd

5 Fogalmak: aktivitási ráta = aktív/munkaképes korú foglalkoztatottsági ráta = foglalkoztatott/aktív (vagy: foglalkoztatott / munkaképes korú ) Munkanélküliség: lehet önkéntes v. kényszerő adott reálbér(w/p) mellett nem kíván dolgozni szeretne, de nem talál munkát munkanélküliségi ráta = munkanélk.-k száma / aktívak száma (%) teljes (potenciális) munkaerıkínálat = aktívak + inaktívak egy része FRIKCIÓS (súrlódásos) önkéntes CIKLIKUS (konjunktúra ingadozások) Bacsi - Weisz, közgazd.11 9 W/P (reálbér) (W/P)* Munkapiaci egyensúly L* L*: egyensúlyi foglalkoztatottság L D (W/P)*: egyensúlyi reálbér Kényszerő munkanélküliség nincs! L S L Nominálbér (pénzbér): W, az a pénzösszeg, melyet a munkavállaló a munkájáért kap Reálbér: W/P, a W nominálbéren vásárolható jószág- v. szolgáltatástömeg Munkakereslet: reálbér csökkenı függvénye Munkakínálat: a reálbér növekvı függvénye Bacsi - Weisz, közgazd

6 Egyensúlytalanság W/P W/P L S Egyensúlyinál magasabb W/P: L D Kínálat L 1 > L 2 Kereslet munkanélküliség: L 1 - L 2 foglalkoztatottak száma: L f = L 2 W/P L 2 L 1 L Egyensúlyinál alacsonyabb W/P: L S Kínálat L 2 < L 1 Kereslet foglalkoztatottak száma: L f = L 2 W/P L D L W/P L 2 L 1 Rövidebb oldal elve: L f = min (L S, L D ) Bacsi - Weisz, közgazd Az infláció fogalma: a pénzmennyiség megnövekedése, a mögötte álló árualap (termelés) növekedése nélkül, a belsı érték nélküli pénz elértéktelenedése Megjelenése a történelem során: USA polgárháború, I. vh. utáni évek, II. vh. után (Magyaro ig) Napjainkban folyamatosan jelen van. DE: áremelkedés lehet infláció nélkül is! jobb minıségő termékek megjelenése, Y (reál-jövedelem) is nı! Defláció: árszínvonal csökkenése Infláció mérése: árindexbıl: (P t -P t-1 )/ P t-1 Inflációs ráta ( 100%) Bacsi - Weisz, közgazd

7 Az infláció hatásai: Kinek hátrányos? a vásárolt áruösszetételben több a gyorsabban dráguló termék megtakarítása van, alacsony fix nominálkamattal Kinek elınyös? a vásárolt áruk kevésbé drágulnak hitelt vett fel alacsony fix nominálkamattal Általában: nagy jövedelmő családok, tıkeerıs vállalkozók Alaptípusai: 1, kereslet- húzta infláció (keresleti infláció) 2, költség-tolta infláció (kínálati infl., költség-infl.) Bacsi - Weisz, közgazd A keresleti infláció: A kínálati (költség-) infláció: fogyasztás nı beruházás nı profitvárakozások javulnak pénzkibocsátás, pénzpiaci kamatláb csökk. inflációs várakozások - elırehozott kiadások adócsökkentés állami támogatás, segélyek kisebb megtakarítási hajlandóság kormányzati túlköltekezés (pl. hadikiadások, improduktív kiadások) a munka költsége nı (adók, nominálbér) a felhasznált tıkejavak költsége nı (pl. import drágul) Tehát: a kínálat csökken Tehát a kereslet növekszik. Bacsi - Weisz, közgazd

8 A várakozások szerepe: ÁR- BÉR SPIRÁL a, az árupiacon: a P növekedését várják most vásárolnak Árupiaci kereslet nı, áremelkedést vált ki, keresleti infláció b, a munkapiacon: a P növekedését várják béremelést követelnek w nominálbér emelkedik Termelési költségek nınek, termelık magasabb áron hajlandóak eladni, kínálati infláció áremelkedés ismétlıdik! Az infláció mértéke: kúszó: évi néhány % árszínvonal emelkedés vágtató: 2 (v. 3-) -számjegyő - még mőködıképes gazdaság - értékállóbb befekt. formákat keresnek hiperinfláció: napi, heti 2 (v. 3-) -számjegyő áremelkedés (20- as évek Németország, 1945/46 Magyarország) Bacsi - Weisz, közgazd GAZDASÁGPOLITIKA: Az állami beavatkozás oka: a magánszféra egyedül nem képes biztosítani a gazdaság zökkenımentes mőködését Területei: jövedelemcentralizáció, disztribúció piaci feltételek biztosítása hazai gazdaság védelme hatékonysági és méltányossági indokok Feladatok: stabilizáció (a gazdaság mőködıképessége: intézményi, jogi, közhatalmi háttér, gazdasági ellenırzés és szabályozás) redisztribúció (újraelosztás -jövedelmek elvonása, újraelosztása - adók, támogatások.. - a többi feladathoz forrás biztosítása) allokáció (erıforrások elosztása a közérdeknek megfelelıen - közjavak, externáliák...környezetvédelem, infrastruktúra) Bacsi - Weisz, közgazd

9 A gazdaságpolitika irányzatai: Fiskális: költségvetési Monetáris: pénzmennyiséget befolyásol Keresletorientált Makrokeresletre hat Kínálatorientált Makrokínálatra hat FISKÁLIS MONETÁRIS FISKÁLIS Bevételre hat T V, T H Kiadásra hat G, TR V, TR H M S pénzmennyiség adókon keresztül a bérköltségeket és a termelési függvényt befolyásolja Bacsi - Weisz, közgazd Gazdasági növekedés és fejlıdés A gazdasági növekedés: adott szociális, politikai, kulturális felt. mellett a termelés hosszú távú alakulása, feltételei, törvényei A gazdasági növekedés fogalma: a gazd. fogyasztási szükségletkielégítési lehetıségeinek bıvülése, a nemzetgazdaság fogyasztásának növekedése Fejlıdés: a növekedésnél tágabb fogalom, hozzátartozik: egészségi állapot, infrastruktúra, oktatás, kultúra... Mérése: y t = Y t /N t : 1 fıre jutó kibocsátás (GDP) g t = (y t -y t-1 )/ y t-1 : a y t növ. üteme A növekedés tényezıi: Növekedési trend: az egyensúlyi kibocsátás növekedése Jellemzıi: Munkaerıállomány (N) növekedési üteme Y/N (1 fogl.-ra j. kibocsátás, termelékenység) növ.üteme > N növ.üteme!?. Tıkeállomány növ. üteme K t / N t is nı, technikai haladás Bacsi - Weisz, közgazd

10 A gazdaság külsı kapcsolatai: Árupiac: külkereskedelem (X, IM) Pénz és értékpapír piac: valuták, tıkeáramlás Munkapiac: nemzetközi munkaerı áramlás, migráció Nyitott gazdaság: az export és import értéke a GDP-hez képest nagy Nemzetközi fizetési mérleg I. Folyó fizetési mérleg nemz. termékforgalom szolgáltatások (idegenforg!) tényezıjövedelmek egyoldalú átutalások KIADÁS IM kapott kimenı kimenı BEVÉTEL EX adott bejövı bejövı II. Tıkemérleg: nemz. tıkeáramlás tıkeexport tıkeimport III. Jegybanki tartalék változása devizatartalék növekedése csökkenése Bacsi - Weisz, közgazd Nemzetközi fizetési mérleg I. Folyó fizetési mérleg nemz. termékforgalom szolgáltatások tényezıjövedelmek egyoldalú átutalások KIADÁS BEVÉTEL IM EX kapott adott kimenı bejövı kimenı bejövı II. Tıkemérleg: nemz. tıkeáramlás tıkeexport tıkeimport III. Jegybanki tartalék változása devizatartalék növekedése csökkenése I.egyenleg + II. egyenleg + III. egyenleg = 0 Export - Import = külkereskedelmi mérleg egyenlege Fizetési mérleg egyenlege = folyó fiz. mérl. egyen. + tıkemérl.egyenl. Ha deficites: jegybanki tartalékok kimerülése hitelfelvétel kamatfizetés + tıketörlesztés fiz. mérleg tovább romlik adósságcsapda, fizetésképtelenség Adósságszolgálat: hitel törlesztés + kamatfizetés Eladósodottság mérése: 1 fıre jutó adósságállomány, adósságállomány/nemzeti vagyon, adósságállomány/éves GDP Adósságszolgálati ráta: adósságszolgálat = folyó fiz. mérleg bevételei Bacsi - Weisz, közgazd

Makroökonómia feladatgyűjtemény

Makroökonómia feladatgyűjtemény Fekete Dóra Makroökonómia feladatgyűjtemény 1/ 101 TARTALOMJEGYZÉK 1. FEJEZET: A MAKROÖKONÓMIA ALAÖSSZEFÜGGÉSEI... 5 I. Szöveges feladatok... 5 Feleletválasztás... 5 Igaz - hamis... 6 Kiegészítés... 7

Részletesebben

Adó (tax 12. Aranystandard rendszer (gold standard): Adósság, tartozás, kölcsönt ke /debt/: 13. Automatikus stabilizátorok

Adó (tax 12. Aranystandard rendszer (gold standard): Adósság, tartozás, kölcsönt ke /debt/: 13. Automatikus stabilizátorok 1. Adó (tax): lyan közvetlen ellenszlgáltatás nélküli jövedelemátengedés, amelyet az állam kényszer útján hajt be. Fajtái: 1. Közvetlen adó (SZJA, TAO), vagy közvetett adó: ÁFA, Jövedelemfüggı és autnóm

Részletesebben

MUNKAANYAG. Speigelné Szabó Margit. A makroökonómia alapfogalmai. A követelménymodul megnevezése: Gazdálkodási feladatok

MUNKAANYAG. Speigelné Szabó Margit. A makroökonómia alapfogalmai. A követelménymodul megnevezése: Gazdálkodási feladatok Speigelné Szabó Margit A makroökonómia alapfogalmai A követelménymodul megnevezése: Gazdálkodási feladatok A követelménymodul száma: 1968-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-002-50 MAKROÖKOMÓMIA

Részletesebben

A VÁLLALKOZÁSOK BERUHÁZÁSAI ÉS FINANSZÍROZÁSUK

A VÁLLALKOZÁSOK BERUHÁZÁSAI ÉS FINANSZÍROZÁSUK Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elısegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

Gazdasági ismeretek tantárgy követelményei. Témák és ezek ismertetése szintenként:

Gazdasági ismeretek tantárgy követelményei. Témák és ezek ismertetése szintenként: Gazdasági ismeretek tantárgy követelményei Témák és ezek ismertetése szintenként: TÉMÁK A közgazdaságtan alapfogalmai, főbb kérdései, vizsgálódási módszerei A piaci mechanizmus alapvető elemei, működése,

Részletesebben

Közgazdasági ismeretek

Közgazdasági ismeretek Közgazdasági ismeretek /Felzárkóztató modul jegyzete/ KÉZIRAT TÁMOP projekt részére Közgazdasági ismeretek /Felzárkóztató modul jegyzete/ Szerzı: Bacsi Zsuzsanna Pannon Egyetem Georgikon Kar Lektor:????

Részletesebben

Makroökonómia szemináriumi feladatok

Makroökonómia szemináriumi feladatok Makroökonómia szemináriumi feladatok 1 Tartalomjegyzék 1. A makroökonómia tudománya 3 2. A makroökonómia mutatói 6 3. Nemzeti jövedelem: termelelés, elosztás, felhasználás 10 4. Pénzpiac: Pénzkínálat pénzkereslet,

Részletesebben

Bevezetés a vállalkozások világába

Bevezetés a vállalkozások világába Bevezetés a vállalkozások világába Írta és szerkesztette Fejes Miklós 2008 Minden jog fenntartva! Ezen kiadvány sem egyben, sem részleteiben nem sokszorosítható, nem másolható a szerzı engedélye nélkül!

Részletesebben

Pénzügyi ismeretek részéhez készíttetett segédanyag

Pénzügyi ismeretek részéhez készíttetett segédanyag A Közbeszerzések Tanácsa által a közbeszerzési referens szakképesítés (OKJ 54 343 03 0000 00 00) Közbeszerzési vonatkozású gazdasági és pénzügyi tevékenység szakmai követelménymoduljának Pénzügyi ismeretek

Részletesebben

Közgazdasági alapismeretek (Elméleti gazdaságtan)

Közgazdasági alapismeretek (Elméleti gazdaságtan) Közgazdasági alapismeretek (Elméleti gazdaságtan) KÉPLETEK ÁBRÁK Mikroökonómia Makroökonómia BELSŐ HASZNÁLATRA! Összeállította: Sárközy Józsefné Tóth Ágnes Fodor Tiborné 1 Tartalomjegyzék Károlyi Mihály

Részletesebben

Pénzügytan vizsgakérdések

Pénzügytan vizsgakérdések Pénzügytan vizsgakérdések 1 / 50. oldal 1.) Milyen esetekben beszélhetünk arról, hogy a bank mérlegének eszköz és forrás oldala nincs összhangban? o A bankrendszer a gazdaság pénzügyi működésének alapvető

Részletesebben

GAZDASÁGI ISMERETEK A GAZDASÁGI ISMERETEK VIZSGA ÁLTALÁNOS CÉLJAI

GAZDASÁGI ISMERETEK A GAZDASÁGI ISMERETEK VIZSGA ÁLTALÁNOS CÉLJAI GAZDASÁGI ISMERETEK A GAZDASÁGI ISMERETEK VIZSGA ÁLTALÁNOS CÉLJAI A Gazdasági ismeretek tantárgy érettségi követelményeiben - mind középszinten, mind emelt szinten - két nagyon fontos elvárás fogalmazódik

Részletesebben

I. A pénz fogalma, nemesfémpénz és pénzhelyettesítõk

I. A pénz fogalma, nemesfémpénz és pénzhelyettesítõk I. A pénz fogalma, nemesfémpénz és pénzhelyettesítõk A pénz áru vagy papír volta csak annak anyagiságát, s nem a lényegét fejezi ki. A pénzforma idõbeli elhelyezése az elfogadott pénzfogalomtól függ. Ha

Részletesebben

FOGALOMTÁR. a Pénz- és tőkepiacok tárgyhoz

FOGALOMTÁR. a Pénz- és tőkepiacok tárgyhoz FOGALOMTÁR a Pénz- és tőkepiacok tárgyhoz Adósságszolgálat (Service of debt) Az államadósság utáni tőketörlesztési és a kamatfizetési kötelezettségek teljesítése. Mértékét az adósságszolgálati ráta fejezi

Részletesebben

Hegymenet Jelentés a magyar gazdaság 1997. évi folyamatairól

Hegymenet Jelentés a magyar gazdaság 1997. évi folyamatairól Pillantás a hídról Hegymenet Jelentés a magyar gazdaság 1997. évi folyamatairól Pénzügykutató Részvénytársaság Budapest, 1998. április A kötet a következı tanulmányok felhasználásával készült: Antalóczy

Részletesebben

Közgazdasági és államháztartási fogalomtár

Közgazdasági és államháztartási fogalomtár Közgazdasági és államháztartási fogalomtár Aktualizálva: 2005. február 28. A, Á Adósságszolgálati mutatók: Az ország külföldi hitelezőkkel szembeni adósságszolgálatából és a fizetési mérleg főbb adataiból

Részletesebben

Dr. Fellegi Miklós Egyetemi adjunktus

Dr. Fellegi Miklós Egyetemi adjunktus NEMZETKÖZI PÉNZÜGYEK Dr. Fellegi Miklós Egyetemi adjunktus 1 A nemzetközi valutáris rendszer A nemzetgazdaságokat összefogó pénzügyi kapcsolatok írott és íratlan szabályaiként definiálható a nemzetközi

Részletesebben

Az eladósodás és a gazdasági növekedés kapcsolatának elmélete empirikus tanulságok az Európai Unió kelet-közép-európai tagállamaiból

Az eladósodás és a gazdasági növekedés kapcsolatának elmélete empirikus tanulságok az Európai Unió kelet-közép-európai tagállamaiból Budapesti Corvinus Egyetem Tudományos Diákköri Konferencia Gazdaságpolitika szekció Az eladósodás és a gazdasági növekedés kapcsolatának elmélete empirikus tanulságok az Európai Unió kelet-közép-európai

Részletesebben

A MAGYAR GAZDASÁG ÉS AZ ENERGIASZEKTOR HELYZETE, KILÁTÁSAI 2010

A MAGYAR GAZDASÁG ÉS AZ ENERGIASZEKTOR HELYZETE, KILÁTÁSAI 2010 A MAGYAR GAZDASÁG ÉS AZ ENERGIASZEKTOR HELYZETE, KILÁTÁSAI 2010 Budapest, 2010. április 1 GKI Energiakutató és Tanácsadó Kft. Cím: 1092 Budapest, Ráday u. 42-44. Telefon: 373-0751 Telefax: 373-0752 E-mail:

Részletesebben

Befektetési Akadémia PHH

Befektetési Akadémia PHH Befektetési Akadémia PHH 1. Alapfogalmak 1.1. Makrogazdasági fogalmak GDP: A GDP az egy területen, adott idõ alatt elõállított végsõ felhasználásra szánt javak (termékek és szolgáltatások) összességének

Részletesebben

Tematika. A pénz kialakulása A modern pénz Monetáris politika Fiskális politika Devizapolitika Nemzetközi pénzügyi intézmények

Tematika. A pénz kialakulása A modern pénz Monetáris politika Fiskális politika Devizapolitika Nemzetközi pénzügyi intézmények Pénzügyi és banki alapok Tematika A pénz kialakulása A modern pénz Monetáris politika Fiskális politika Devizapolitika Nemzetközi pénzügyi intézmények Vállalati hitelnyújtás Befektetési döntések Értékpapírok

Részletesebben

GAZDASÁGPOLITIKA II.

GAZDASÁGPOLITIKA II. GAZDASÁGPOLITIKA II. 1 A költségvetés gazdaságpolitikai szerepe Költségvetés (központi költségvetés): a kormányzat pénzügyi terve, amely egy évre vonatkozóan meghatározza a központi kormányzat bevételeit

Részletesebben

Vállalkozási ismeretek

Vállalkozási ismeretek Bevezető A vállalkozási ismeretek című jegyzet a Debreceni Egyetem Műszaki Főiskolai Karán tanuló mérnök hallgatók részére készült. A jegyzet felépítése, az egyes témakörök megválasztása és azok súlya

Részletesebben

Pénzügyi ismeretek. I. Pénzügyi rendszer szerepe a gazdaságban. 1.1 A pénz szerepe, a modern pénzfelfogás

Pénzügyi ismeretek. I. Pénzügyi rendszer szerepe a gazdaságban. 1.1 A pénz szerepe, a modern pénzfelfogás Pénzügyi ismeretek I. Pénzügyi rendszer szerepe a gazdaságban 1.1 A pénz szerepe, a modern pénzfelfogás A pénzügyi rendszer fõszereplõje a pénz. A pénzfolyamatok a reálfolyamatok tükrözõi és önálló cselekvések

Részletesebben

Az én pénzem Pénzügyi Oktatási Program. Törzsanyag

Az én pénzem Pénzügyi Oktatási Program. Törzsanyag Az én pénzem Pénzügyi Oktatási Program Törzsanyag 1 Tartalom I. Útra kelünk 6 1. Mit jelent gazdálkodni? 7 1. Álmaink, céljaink 7 2. Kezdjük az alapvetı fogalmakkal! 7 3. Miért kell állandóan döntéseket

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN II. (MAKROÖKONÓMIA)

KÖZGAZDASÁGTAN II. (MAKROÖKONÓMIA) A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Misz József Tömpe Ferenc KÖZGAZDASÁGTAN II. (MAKROÖKONÓMIA) DE AMTC AVK 2007 Misz József Tömpe Ferenc KÖZGAZDASÁGTAN

Részletesebben

Külgazdasági elemzések A külgazdasági kapcsolatok általános kérdései

Külgazdasági elemzések A külgazdasági kapcsolatok általános kérdései Külgazdasági elemzések A külgazdasági kapcsolatok általános kérdései 1. előadás Tematika A külgazdasági elemzések területi kapcsolódásai Alapfogalmak ismétlése Nemzetközi gazdasági kapcsolatok, nemzetközi

Részletesebben

2. ROMÁNIAI MUNKAVÁLLALÓK MAGYARORSZÁGON ÉS A ROMÁN GAZDASÁG

2. ROMÁNIAI MUNKAVÁLLALÓK MAGYARORSZÁGON ÉS A ROMÁN GAZDASÁG 2. ROMÁNIAI MUNKAVÁLLALÓK MAGYARORSZÁGON ÉS A ROMÁN GAZDASÁG RÉTI TAMÁS 2.1. Gazdasági átalakulás Kelet-Közép- és Kelet-Európában, különös tekintettel Romániára A globális pénzügyi és gazdasági válság

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA. Általános államháztartási ismeretek

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA. Általános államháztartási ismeretek KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA Általános közigazgatási ismeretek 2. rész Általános államháztartási ismeretek Szerzık: 1., 6., fejezet, Függelék Dr. Bathó Ferenc 2., 3., 5., 7., fejezet Dr. Bende-Szabó Gábor

Részletesebben

PÉNZÜGYTAN Irodalomjegyzék

PÉNZÜGYTAN Irodalomjegyzék PÉNZÜGYTAN 1.Pénz és aranya az aranypénzrendszerben 2.Hitel és pénz a hitelpénzrendszerben 3.Árszínvonal-emelkedés Infláció 6.Devizagazdálkodás 7.Nemzetközi pénzügyi rendszer működési és intézményi keretei

Részletesebben