Balatonederics községben Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselőtestületének május 10-én 18 órai kezdettel megtartott üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Balatonederics községben Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselőtestületének 2011. május 10-én 18 órai kezdettel megtartott üléséről."

Átírás

1 Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: , fax: Ügyiratszám: 20-11/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Balatonederics községben Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselőtestületének május 10-én 18 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Balatonederics, Házasságkötő terem Jelen voltak: Tóth Péter polgármester, Szijártó Ferenc alpolgármester, Farkas Csaba Imre, Molnár Gyula, Németh László, Stróh Antal, Tóth Emilné képviselők. Tanácskozási joggal jelen volt: Meghívottként jelen volt: Nagyné Simon Margit körjegyző Németh Ferenc MÁV Zrt. képviseletében Tóth Péter polgármester köszöntötte a képviselő-testület ülésének résztvevőit. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a képviselő-testület ülése határozatképes, mert a hét megválasztott képviselőből hét képviselő jelen van. A képviselő-testület ülését megnyitotta. Javaslatot tett az ülés napirendjére, amelyet Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselőtestülete hét igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül alakszerű határozat mellőzésével az alábbiak szerint határozat meg: 1./ Vegyes ügyek, kérdések, bejelentések, interpellációk 1./ Vegyes ügyek, kérdések, bejelentések, interpellációk 1.1 Mezőgazdasági utak pályázat Tóth Péter polgármester elmondta, hogy a április 26-ai ülésen javaslatot terjesztettek elő a körjegyzővel arra vonatkozóan, hogy a nyertes mezőgazdasági út építési pályázat indításáról döntsön a képviselő-testület. A program Ft-os költséget jelent, melyet utófinanszírozás keretében tudnak az önkormányzat igénybe venni. A támogatás a teljes költség 60 %-a, így az önrész közel 30 millió forint. 1

2 Akkor a költségek meghatározására kértek fel vállalkozást, melynek eredményét a jelen ülés keretében ismertetnek. A döntés tovább nem odázható, egyrészt a pályázati kiírás szabályai miatt, másrészt azért, mert ha a megvalósítás mellett dönt az önkormányzat, akkor minden forrását erre kell összpontosítania. Szijártó Ferenc alpolgármester elmondta, hogy több vállalkozót megkérdezett és kért egy árajánlatot, de nagyon magas költségvetési összegekkel kapott ajánlatokat. Elmondta, hogy szakemberek véleménye szerint egy réteggel kevesebb vastagságú út is elegendő lenne, de az utakat úgy kell magvalósítani, ahogy a pályázati anyagba szerepelnek. Több érintett ingatlan tulajdonost is megkeresett, de nem tudnak anyagilag hozzájárulni az utak megvalósításához, ezért a falu érdekében nem javasolta megvalósítani a pályázatot. A tervezés időszakában arra számított az önkormányzat, hogy az érintett településrészről a nagyobb vállalkozások jelentősebb összeggel járulnak hozzá az építéshez, és a lakosság sem csak a közvetlen út melletti ingatlan tulajdonosokkal vesz részt a beruházásban. Tóth Emilné képviselő egyetértett azzal, hogy a képviselő-testület ne valósítsa meg a tervezett a mezőgazdasági utak építését, mivel nagyon magas költségekkel járna. A döntés során fontos minden körülményt mérlegelni. Mérlegre kell tenni, hogy a falunak melyik beruházás az előnyösebb, a strand hasznot hoz, az út megvalósítása nem. Az utat emellett egy szűkösebb kör használja és a Nemzeti park, akinek többek között a barlang hasznosításához szükséges nem járul hozzá. Hozzátette, hogy fontosabb beruházás a temetőben a ravatalozó tetejének elkészítése, mert több embert érint, mint a mezőgazdasági út. Stróh Antal képviselő elmondta, hogy ha a mezőgazdasági út megvalósításra kerül, akkor a községben évekig nem lehet fejleszteni, mert az összes pénzt elviszi az út. Tóth Péter polgármester elmondta, hogy az önkormányzati törvény tervezetet megkapta, ami a hosszabb távú beruházásokat is érinti. A pályázat a nettó beruházási költségre vonatkozóan ugyan 80%-os támogatottságú, de nem javasolta a megvalósítást a bizonytalan gazdasági helyzetre való tekintettel sem. Hozzátette, hogy nem csak a fejlesztésektől vonná el az út megvalósítása a pénzt, hanem a karbantartásoktól is. Molnár Gyula képviselő elmondta, hogy nagyon kedvező pályázat, de ha az önkormányzatnak nincs fedezet rá, és az érintett ingatlantulajdonosok sem járulnak hozzá anyagilag, akkor nem javasolja a pályázat megvalósítását. Hozzátette, hogy ahol több ingatlantulajdonos összefog, önerőből egy kevés önkormányzati hozzájárulással egy kis szakasz utat meg lehet csinálni. Véleménye szerint fontos a vízelvezetés, így lehet az utakat megóvni, hogy a víz ne mossa el. Németh László képviselő elmondta, hogy nagyon sok munkát fektettek bele a pályázat elkészítésébe, amikor eldöntötték, hogy a pályázatot beadják már akkor tudták, hogy nehéz lesz a megvalósítása. Véleménye szerint a képviselők a nehéz megvalósítás miatt úgy álltak hozzá, hogy inkább nem valósítják meg, pedig 50 millió forintot nyertek. Több esélyt adott volna a megvalósításnak, így véleménye szerint a Horváth-Ép Kft.-t is meg kellett volna keresni, és árajánlatot kérni. Tóth Péter polgármester a hozzászóláshoz kapcsolódóan elmondta, hogy ha a képviselő-testület úgy dönt, hogy az utat megvalósítja, akkor természetesen azon lesz, hogy elkészüljön attól függetlenül, hogy nem támogatja a falu érdekében a megvalósítást. A pályázaton elnyert 50 millió forintot úgy is lehet nézni, hogy az önkormányzat nyert 50 millió forint hitelt, mivel a pályázat utófinanszírozású. Hozzátette, hogy nem a polgármesteri ciklusát félti, de az út megvalósítása esetén nem lehet más beruházásba belefogni, a függőben lévő beruházásról nem beszélve, és a szociális és egyéb juttatásoktól is el kellene vonni a pénzt. 2

3 A polgármester szavazásra bocsátotta a mezőgazdasági út megvalósításának támogatását, amellyel kapcsolatban Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egy igen szavazattal, hat ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 86/2011. (V. 10.) számú határozat Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete székhelye 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. MVH regisztrációs száma , a 125/2009. (IX. 29.) FVM rendelet alapján a mezőgazdasági utak fejlesztésre jogcímen benyújtott azonosító számon támogatási kérelemre Balatonederics Község Önkormányzata a 243/1901/17/7/2009 számú határozattal elnyert Ft összegű támogatásról visszavonhatatlanul lemond, az utakat nem kívánja megvalósítani. Indokolás Az elnyert támogatás az elszámolható nettó kiadás 75 %-a, melyhez az önkormányzatnak még az általános forgalmi adót is vállalnia kell. Így a támogatás intenzitása bruttó költségre vetítve 40-os arányt jelent, ami több mint Ft. Az érintett ingatlantulajdonosokra az önkormányzat tovább terhelni ezt az összeget nem tudja, önkéntes befizetést az érintett vállalkozások nem vállaltak. Az érintett vállalkozások megkeresésre nem vagy csak minimális hozzájárulást kivántak felvállalni. Emellett az önkormányzatnak a bekerülési költséget az építés ütemezésének megfelelően több hónapra meg kellene előlegeznie, amihez hitelt kellene igénybe vennie. A hitelfelvétel feltételei egyrészt szigorodtak, másrészt olyan plusz terhet jelentenek a beruházásra, amely mellett annak megvalósítását felelősséggel az önkormányzat felvállalni nem tudja. 1.2 Kőfal javítás Tóth Péter polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy Hősök kertjének kőfalának javítására felkereste az összes helyi kőműves vállalkozót, hogy árajánlatot kérjen tőlük, de határidőre csak egy vállalkozó, Németh Zoltán 8312 Balatonederics, Újhegy 1649 helyrajzi szám alatti vállalkozó adott anyag és munkadíjjal együtt Ft-os ajánlatot. Szijártó Ferenc alpolgármester javasolta minél hamarabb a kőfal helyreállítási munkálatait elvégezni, mivel balesetveszélyes. A polgármester szavazásra bocsátotta a javaslatot, amellyel kapcsolatban Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hét igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 87/2011. (V. 10.) számú határozat Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza Németh Zoltán 8312 Balatonederics, Újhegy helyrajzi számú vállalkozót a Hősök kertje kőfalának javítási munkálatainak elvégzésével. 3

4 A tervezett beruházás költségét - anyag és munkadíjjal együtt Ft-ban fogadja el, amely az ÁFA-t is tartalmazza. Megbízza a polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésével Határidő: május 30. Felelős: Tóth Péter polgármester 1.3 Vasúttisztasági közmunkaprogram Tóth Péter polgármester bemutatta a képviselő-testület tagjainak a MÁV Zrt. képviseletében Németh Ferencet urat, aki tájékoztatót ad a közmunkaprogrammal kapcsolatban. Testületi ülésen volt már szó róla, de akkor még nem volt vállalkozó, aki a programba részt venne. A jelenlegi információ szerint van egy vállalkozó aki részt vesz a programban. Németh Ferenc a MÁV Zrt. képviseletében köszöntötte a képviselő-testület tagjait. Elmondta, hogy a MÁV Zrt évben két projektet indított el az országban. Az egyik a 120-as projekt, amit röviden ismertetett, a másik Balatoni tisztasági projekt, melynek célja a vasútpályák melletti területek karban tartása a helyi munkanélküliek igénybe vételével. A közmunkaprogram során az állomásépületek utasforgalmi területeinek kitakarítása a cél. A 8 hónapos támogatást EU-s pályázati forrásból lehet megfinanszírozni, és közmunkások igénybevételével, ami nem terheli az önkormányzatok közmunka projektjét. A MÁV Zrt. az EU-s támogatási forrást kiegészíti a 8 hónapnak a maradék 30%-ával, és a 4 hónap 100%-át finanszírozza, így a foglalkoztatott bérköltségét fedezi a támogatási, és pályázati összeg. A dologi kiadások az utasforgalmi területek takarításához szükséges tisztítószereket takarja. A projektbe azért kell bevonni vállalkozókat, mert a pályázati forrásokat a gazdasági társaságokra vonatkozó törvény hatálya alá eső társaságok, vállalkozók vehetik igénybe. Azért nem vállalkozóval köt a MÁV Zrt. szerződést, mert közbeszerzés hatálya alá esne a szerződés, így májusára valósulna meg. A cél viszont azt, hogy a közmunkaprogramba kapcsolódva a turista szezon előtt elinduljon. A probléma eddig az volt, hogy nem volt megfelelő vállalkozó. A MÁV Zrt. csak azt az elvégzett tevékenységet tudja finanszírozni, ami szükséges. Az előterjesztésben szereplő összeg az önkormányzat számára úgy kerül átadásra, hogy az önkormányzat hoz egy testületi döntést, hogy önként vállalt közfeladatként vállalja fel az állomás üzemeltetését. Az önkormányzat a vállalkozóval köt együttműködési megállapodást, és az összeget a vállalkozónak átutalja. Tóth Péter polgármester megkérdezte, hogy a közmunkaprogramba felvételre kerülő embereket ki határozza meg, mert a györöki vállalkozó nagy valószínűséggel helyi embereket alkalmaz. Németh Ferenc a MÁV Zrt. képviseletében a kérdésre válaszolva elmondta, hogy a vállalkozó határozatta meg, hogy kit vesz fel, de az önkormányzat alkalmas embereket ajánlhat számára. Hozzátette, hogy a projekt bővülne azzal, hogy a közmunkaprogramban részt vevő embereknek a MÁV Zrt. munkavédelmi, biztonságtechnikai képzést biztosítana, és a képzésen részt vett emberek bemehetnének a forgalmi területekre is. Tóth Emilné képviselő megkérdezte, hogy ha az állomás nem lesz tiszta, rendezett, akkor a vállalkozó, vagy az önkormányzat lesz a felelős. Németh Ferenc a MÁV Zrt. képviseletében elmondta, hogy az önkormányzat viszont továbbhárítja az vállalkozóra. 4

5 Nagyné Simon Margit körjegyző a kérdésre válaszolva elmondta, hogy az önkormányzat közfeladatként kötelezettség vállal az ismertetett munkák elvégzésére. Ez a szerződés alapján kötelezettséget jelent, melyért ő lesz felel felvállalta a közfeladat ellátását. A feladat ellátására a vállalkozással kötendő szerződésben kell a vállalkozótól garanciát kérni. Abban az esetben lesz gond, ha a vállalkozó felszámolja önmagát, az önkormányzat viszont kötelezettséget vállalt, ami nem lesz finanszírozva. Több bizonytalansági tényező van. Példaként említette, hogy a vállalkozó benyújtja a pályázatot, amin nem biztos, hogy nyer támogatást. Stórh Antal képviselő elmondta, hogy aggálya van azzal kapcsolatban, hogy a vállalkozó megígéri, hogy balatonedericsi lakost alkalmaz, de olyan feltételeket szab, - példaként említette a személygépkocsit -, amit nem tud teljesíteni. Németh László képviselő megkérdezte, hogy a szerződést egy évre köti-e az önkormányzat. Németh Ferenc a MÁV Zrt. képviseletében elmondta, hogy megbízható vállalkozókat kerestek. Elmondta továbbá, hogy a pályázaton a vállalkozó biztosan nyer támogatást, mivel a MÁV Zrt. folyamatosan egyeztetett a minisztériummal, és a Regionális Kormányhivatallal, ahol azt az ígéretet kapták, hogy a pályázat benyújtását követő 5 napon belül elbírálják a pályázatot, és a pályázati forrás is rendelkezésre áll, mivel kevesen tudják igénybe venni. Elmondta továbbá, hogy az alkalmazás szempontjából nincs olyan kitétel, hogy jogosítvánnyal kell rendelkeznie a közmunkaprogramban részt vevőnek. Az utazatással kapcsolatban elmondta, hogy azoknak az embereknek, akiknek az állomások között utazniuk kell, azok névre szóló az adott állomások között ingyenes utazási lehetőséget biztosít a MÁV Zrt. A kérdésre válaszolva elmondta, hogy a szerződést a megkötéstől számított 12 hónapra szól. Tóth Péter polgármester megköszönte Németh Ferenc tájékoztatását. Németh László képviselő elmondta, hogy az önkormányzatnak nincs sok haszna belőle, de a szerződés csak egy évre szól, ezért nagy hibát nem követnek el, ha megkötik, vagy ha nem kötik meg a szerződést. Szijártó Ferenc alpolgármester javasolta, hogy mindenképpen egy balatonedericsi lakost foglalkoztassanak a közmunkaprogramban. Megkérdezte, hogy a vállalkozó és az önkormányzat között lesz-e szerződés kötve. Javasolta felügyeleti szerződés megkötését, hogy az önkormányzat ellenőrizhesse a vasútállomás tisztaságát. Németh László képviselő a hozzászóláshoz kapcsolódóan elmondta, Zala megyei, ezért a zalai munkaügyi központtal van kapcsolatban. Javasolta a megállapodás megkötését, probléma esetén jövőre nem köt az önkormányzat szerződést. Tóth Péter polgármester javasolta a MÁV Zrt. tulajdonában és kezelésében lévő balatonedericsi állomásépület és környékük utasforgalmi területeinek rendben tartását, takarítását, parkosítását és kisebb karbantartási feladatait önkén vállalt közfaladatként megállapodás keretében vállalni. A polgármester szavazásra bocsátotta a javaslatot, amellyel kapcsolatban Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete öt igen szavazattal, két tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 88/2011. (V. 10.) számú határozat Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kifejezi szándékát arra, hogy a MÁV Zrt.-vel a MÁV Zrt. tulajdonába és kezelésében lévő balatonedericsi állomásépület és környékül 5

6 utasforgalmi területeinek rendben tartását, takarítását, parkosítását és kisebb karbantartási feladatait önként vállalt közfeladatként megállapodás keretében vállalja. Az önkormányzat a feladatellátásra vállalkozó közreműködését veszi igénybe, aki a feladatellátásra közfoglalkoztatásra pályázatot nyújt be. A MÁV Zrt. a közfeladat ellátásának finanszírozásához biztosítja az önkormányzat számára támogatást nyújt. A támogatás formáját, összegét és az átadás időpontját a közfeladat átvállalásra vonatkozó megállapodás tartalmazza. Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a határozat kivonat megküldéséről. Határidő: május 13. Felelős: polgármester 1.4 Nyári gyermekétkeztetés Tóth Péter polgármester elmondta, hogy a nyári gyermekétkeztetésre az idei évben a támogatás összege alacsonyabb, mint az előző években, így csak 50%-át támogatják a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülőknek. Javasolta a nyári gyermekétkeztetés céljából a pályázat benyújtását. Nagyné Simon Margit körjegyző elmondta, hogy gyermekek nyári étkeztetésre vonatkozó pályázati felhívás keretében lehetőség van arra, hogy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek étkezését támogatásból nyáron is biztosítsa az önkormányzat. A nyári szünetre 55 munkanappal számolva Ft lenne egy gyerek ellátása, így Ft-ot kellene az önkormányzatnak gyerekeként fizetni ahhoz, hogy a nyári étkeztetés megvalósuljon. A képviselőtestületnek el kell döntenie, hogy az önkormányzat mekkora összeget szán a nyári gyermekétkeztetésre, és hány gyermekre kíván pályázni. Majd ismertette a gyermekvédelmi kedvezményekben részesülőket. A polgármester kérte a gyermekek nyári kedvezményes étkeztetésével kapcsolatos javaslat elfogadását, amellyel kapcsolatban Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hét igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 89/2011. (V. 10.) számú határozat Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete bejelenti igényét a települési önkormányzat részére szociális nyári gyermekétkeztetés céljából évben nyújtott támogatás igénylésének és folyósításának és elszámolásának részletes szabályairól 11/2010. (IV. 20.) SZMM rendelet alapján 8 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek étkezését biztosítja, legalább 44 és legfeljebb 55 munkanapon keresztül. 6

7 Felkéri a körjegyzőt, hogy az igénybejelentés benyújtásáról gondoskodjon. Határidő: Felelős. Nagyné Simon Margit körjegyző 1.5 Dögkúti terület értékesítése Tóth Péter polgármester elmondta, hogy az előző testületi ülésen szó esett arról, hogy Czimmermann Ferenc 9028 Győr, Fehérvári utca 159. szám alatti lakos az önkormányzat tulajdonában lévő használaton kívüli a dögkút területét bérbe venné, vagy megvásárolná. A dögkutat több mint 3 éve nem használják, de a terület továbbra is ezen a néven szerepel. Az ingatlant kerítéssel védte az önkormányzat. Tóth Emilné képviselő elmondta, hogy Czimmermann Ferenc úgy szeretné bekeríteni a telkét a dögkuttal megnövelten, hogy az autójával be tudjon járni, ezért javasolta eladni a területet. Németh László képviselő megkérdezte, hogy a dögkúthoz mekkora terület tartozik. Nagyné Simon Margit körjegyző a kérdésre válaszolva elmondta, hogy körülbelül 1000m 2 es terület tartozik a dögkúthoz. Bár jelenleg nem hasznosítják, az önkormányzati törzsvagyonhoz tartozik, ezért eladásáról, hasznosításáról jelen ülés keretében nem tud dönteni az önkormányzat. 1.6 Melegh István kérelme Tóth Péter polgármester ismertette, hogy Melegh István 8263 Badacsonytördemic, Herczeg F. u. 92. szám alatti vállalkozó kérelmét, melyben azt kérte, hogy részére engedélyezze a képviselő-testület a bérleti dij első részletének júliusi megfizetését. Javasolta a befizetési határidő meghosszabbítását. A javaslattal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el, így polgármester kérte a javaslat elfogadását, amellyel kapcsolatban Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hét igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 90/2011. (V. 10.) számú határozat Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Melegh István 8263 Badacsonytördemic, Herczeg F. u. 92. szám alatti vállalkozás részére az önkormányzat tulajdonában lévő 0151/7 helyrajzi szám alatti strandfürdő területén lévő helyiség éves bérleti díj befizetésének határidejét meghosszabbítsa. A fennálló tartozásukat július 15-ig kell befizetni. Felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről Melegh Istvánt a határozat kivonat megküldésével tájékoztassa. Határidő: május 31. Felelős: Tóth Péter polgármester 7

8 1.7 Tájékoztató a nyári rendezvényekről Tóth Péter polgármester elmondta, hogy a Balatonedericsen a falunapi rendezvények július 1-én, 2-án és 3-án kerülnek megrendezésre, ami a Bornapokkal, és a 80 éves SC jubileumi programjaival együtt lesz megtartva, amire a testvértelepülések képviselőit is meghívják. Javasolta az előző évekhez hasonlóan, hogy a képviselő-testület tagjai szállásolják el a testvértelepülések képviselőit. Kért árajánlatot a sátrak bérleti díjára, amiket ismertetett. Hozzátett, hogy a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása sátrát az önkormányzatok számára egy évben egyszer rendelkezésre bocsátják térítés mentesen, csak a szállítás, felállítás, és bontás díját kell kifizetni, aminek összege Ft+ÁFA. A legnagyobb sátrat, ami 450 0m 2 es, a rendezvény idejére lefoglalta. Szigliget község felajánlotta a színpadjukat. A hangosítás díjáról kapott árajánlatot, melynek összege Ft+ ÁFA, ami nagyon kedvező. A rendezvény szombati fellépője Márió és a zenekara, akik Ft+ÁFA összegért vállalták, hogy éjjel 2-ig játszanak. Vasárnap Sikos Szilvia Ft-ért vállalta el a fellépést. Farkas Csaba Imre képviselő felajánlotta, hogy Sikos Szilviával beszél, és a fellépésének költségét vállalja. Tóth Péter polgármester megköszönte a felajánlást. Elmondta, hogy a július 1-én, pénteken klasszikus zenei koncertet terveztek, melynek összege Ft. A teljes összeghez hozzájön a vendégek étkeztetése, a víz, villany vétel, szerelése, a rendszer kiépítése. A költségvetésbe tervezett összeg a rendezvényre Ft. Egyéb napirendi pont nem volt, így a polgármester az ülést 19 óra 51 perckor bezárta. K. m. f. Tóth Péter polgármester Nagyné Simon Margit körjegyző 8

Balatonrendes, Ábrahámhegy, Szigliget között kötendő szeméttelepi hozzájárulásról megállapodás megkötése.

Balatonrendes, Ábrahámhegy, Szigliget között kötendő szeméttelepi hozzájárulásról megállapodás megkötése. BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 25- i nyilvános ülésén, a Balatonrendesi Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 3-án, 13:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

2011. március 25. Csabáné Szabó Erika jegyzőkönyvvezető

2011. március 25. Csabáné Szabó Erika jegyzőkönyvvezető 102-6/2011. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. március 10-én 17,30-kor megtartott rendkívüli üléséről. Határozat száma: Tárgy: 46/2011.(III.10.) Rendezési terv módosításának

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 18-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről. 264/4/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről. Rendelet: 4/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Vuk István polgármester Glogovecz Lászlóné alpolgármester

Részletesebben

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről 2 Bátonyterenye Város Önkormányzata

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2009. április 16-án tartott ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2009. április 16-án tartott ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2009. április 16-án tartott ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, Rendeletek: 6, 7, Elkészült:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 12-én, csütörtökön 17.00 órakor megtartott rendkívüli testületi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről. Kóka Község Önkormányzat Képviselő testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 19/2011. J E G Y Z

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Szilágyi Gábor Pálmai József Csonka József Pál Bartók László

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 2.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása Előadó: Tuba Erik polgármester

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 2.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása Előadó: Tuba Erik polgármester Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. január 31-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Javasolja, hogy az ülés napirendjét a meghívó szerint fogadja el a Képviselő-testület.

Jegyzőkönyv. Javasolja, hogy az ülés napirendjét a meghívó szerint fogadja el a Képviselő-testület. Jegyzőkönyv Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek, 2014. augusztus 27- én 14 00 órai kezdettel megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről. Ülés helye: Jászszentlászló

Részletesebben

Napirend. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. terve Előadó: Nagy Józsefné polgármester

Napirend. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. terve Előadó: Nagy Józsefné polgármester Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 7797-2/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2012. május 31-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2012. május 31-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. május 31-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 11/2012. (VI.01.) önkormányzati rendelet a szabálysértési rendelkezések hatályon

Részletesebben

5/2012. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve

5/2012. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve 5/2012. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2015. április 23-án 15 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata, 2653

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 30-i nyilvános ülésén.

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 30-i nyilvános ülésén. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 42-26/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2009. március 12-én tartott ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, Elkészült: 2009. március 20. 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online. Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült a Felsőtárkányi Általános Művelődési Központ

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén JEGYZŐKÖNYV Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén Helye: Kisbajcs, Községháza Jelen vannak: Kamocsai Sándor

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő testülete 2013. augusztus 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő testülete 2013. augusztus 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi u. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő testülete 2013. augusztus 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Pénzügyi Bizottság 2009. szeptember 22-én tartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Pénzügyi Bizottság 2009. szeptember 22-én tartott nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV a Pénzügyi Bizottság 2009. szeptember 22-én tartott nyílt üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Buza Lajos elnök, Kiss Norbert Ivó, Viplak

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2008. november 20- án 13.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 4-én a Latinovits Zoltán Művelődési ház földszinti tanácskozó termében 14.00. órakor kezdődő nyilvános üléséről.

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 3/2011. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben