ÉRTÉKPAPÍRKÖLCSÖN, ÉRTÉKPAPÍR-REPO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉRTÉKPAPÍRKÖLCSÖN, ÉRTÉKPAPÍR-REPO"

Átírás

1 ÉRTÉKPAPÍRKÖLCSÖN, ÉRTÉKPAPÍR-REPO (1997) Készítette Ügyvédi Iroda

2 ELŐSZÓ A magyar pénzügyi rendszernek a nemzetközi pénzvilágba való integrálódása eredményeként mostanában számos új termék jelenik meg a magyar pénzügyi intézmények és gazdálkodók gyakorlatában. A származékos ügyletek közül az opciók, swapok és ezek különféle változatai egyre szélesebb körben terjednek. Hasonló a helyzet az értékpapír-repo és az értékpapírkölcsön-ügyletekkel. Az előbbi évek óta jelen van a bankközi piac gyakorlatában, az utóbbival pedig, az értékpapírpiac szofisztikáltabbá válásával, most ismerkednek a hazai szereplők. Úgy gondoltuk, hogy érdemes felhívnunk a figyelmet arra, hogy a nemzetközi gyakorlatban ezek az ügyletek standardizált piaci termékekké váltak, és ez a standardizálás jelentősen hozzá is járult ezek elterjedéséhez és a forgalmuk növekedéséhez. A standardizálás mögött jelentős szakmai teljesítmény áll, és az a felismerés, hogy a közös játékszabályok kidolgozása, elfogadása és alkalmazása erősíti a piac működőképességét, és így végső soron valamennyi piaci szereplőnek a javát szolgálja. A magyar piaci szereplőknek az a feladatuk, hogy a nemzetközi standardokat megismerjék és alkalmazzák. Ennek során biztosítani kell azt, hogy a magyar gyakorlat megfelel a nemzetközi piaci szokásoknak, és, hogy a magyar jogrendszer e gyakorlat számára biztonságos hátteret nyújt. Reméljük, hogy mind az üzleti tranzakciókban, mind pedig a szakmai szokványok meghonosításában továbbra is sikeresen együttműködhetünk kedves ügyfeleinkkel és barátainkkal december Ügyvédi Iroda

3 ÉRTÉKPAPÍRKÖLCSÖN, ÉRTÉKPAPÍR-REPO 1. Bevezetés A nemzetközi pénzügyi piacokon az értékpapírkölcsön- és repo ügyletek olyannyira gyakorivá és az értékpapír felügyeletek által szabályozottá váltak, hogy a legfontosabb szerződési feltételek standardizálódtak. Az egymással rendszeres üzleti kapcsolatban álló felek a konkrét értékpapírkölcsön vagy repo tranzakciók megkötése előtt egy keretszerződést kötnek, amely tartalmazza azokat az általános szerződési feltételeket, melyek a szerződő felek által a későbbiekben kötendő minden értékpapírkölcsön vagy repo tranzakcióra vonatkoznak. Ezek a keretszerződések általában az értékpapírkölcsönnel és repo ügyletekkel foglalkozó cégek szakmai érdekképviseleti szerve által elkészített mintát követik. Tekintettel arra, hogy egyre több nemzetközi befektetési bank érdeklődik aziránt, hogy az általuk használt keretszerződések alapján értékpapírkölcsön, illetve értékpapír-repo ügyleteket kössön magyar szerződő felekkel, úgy gondoljuk, hogy érdemes ismertetni ezeket a keretszerződéseket, illetve elemezni azt, hogy az ezekben foglalt jogi koncepciók működnek-e a választott külföldi jog alapján magyar szerződő felekkel szemben, esetleg működőképesek-e a magyar jog alapján. 2. Az értékpapírkölcsön 2.1. Az értékpapírkölcsön lényege Értékpapírkölcsön-szerződés alapján a hitelező meghatározott mennyiségű és fajtájú értékpapírt az adós részére átruház, az adós pedig köteles a kölcsön ideje alatt a kölcsönvett értékpapírok után kamatot fizetni, a kölcsön lejáratakor pedig a kölcsönadottal megegyező mennyiségű és fajtájú értékpapírt átruházni a hitelező részére. Az adós köteles továbbá megfizetni a hitelező részére a kölcsönadott értékpapírra a kölcsön futamideje alatt fizetett minden kamatot, osztalékot vagy egyéb hozamot. Az értékpapír-kölcsönöket általában biztosíték adása mellett nyújtják.

4 4 Biztosítékként jó minőségű piacképes értékpapírok vagy készpénz szolgál. Az értékpapírkölcsön lényeges sajátossága tehát, hogy a hitelező által az adós rendelkezésére bocsátott értékpapír az adós tulajdonába kerül, és az adósnak a kölcsön lejáratakor nem a kölcsön kapott értékpapírokat, hanem azokkal azonos tulajdonságú értékpapírokat ( Azonos Értékpapír ) kell a Hitelező számára visszaadni. Azonos Értékpapírnak az az értékpapír tekinthető, amelynek típusa, névértéke, feltételei és mennyisége megegyezik a kölcsönvett értékpapír ugyanezen tulajdonságaival. A kölcsönadott értékpapír átalakítása, bevonása, a kibocsátó beolvasztása, átvétele stb. esetén pedig Azonos Értékpapírnak az eredeti értékpapír helyett adott értékpapírt vagy pénzt kell tekinteni. Az értékpapírkölcsön-ügyletek lényeges elemét képezi a kölcsönadott értékpapírok folyamatos értékelése. Mind a kamat alapjául, mind pedig a biztosíték megkövetelt mennyiségének alapjául a kölcsönadott értékpapírok piaci értéke szolgál. Az értékpapírkölcsön elsődlegesen azt a célt szolgálja, hogy az adós teljesíteni tudja az értékpapírok tulajdonjogának átruházására vonatkozó szerződési kötelezettségét (amely alapulhat szintén értékpapírkölcsönön vagy short sale tranzakción 1 ). Lehetséges természetesen az is, hogy az adós maga is kölcsönnyújtásra vagy egyéb ügyletre használja az értékpapírokat. Az értékpapírkölcsön- és repo ügyletek leggyakoribb szereplői befektetési bankok és hitelintézetek Értékpapírkölcsön keretszerződés alapján Az alábbiakban a Stock Lending and Repo Committee (az angol értékpapírkölcsön és repo piacok szereplőinek érdekképviseleti szerve) által elfogadott értékpapírkölcsön keretszerződés ( Overseas Securities Lenders Agreement, rövidítve: OSLA ) 1 A short sale tágabb értelemben olyan adásvételt jelent, amelynek megkötésekor az eladó olyan dolog (értékpapír) tulajdonba adására vállal kötelezettséget, amely a szerződés megkötésekor még nincsen a tulajdonában. Szűkebb értelemben a short sale egy speciálisan szabályozott tőzsdei azonnali ügylet, amely során az eladó olyan értékpapír átruházására vállal kötelezettséget, amely nincs a tulajdonában. Az értékpapír átadását az eladó úgy tudja teljesíteni, hogy az ügylet megkötésének és az ügylet teljesítésének időpontja között (ez például a New York-i Értékpapír Tőzsdén négy munkanap) a piacon vesz vagy kölcsönöz ( értékpapírkölcsön ) olyan értékpapírt, amellyel teljesítheti eladási kötelezettségét.

5 5 általunk legfontosabbnak ítélt rendelkezéseit foglaljuk össze, mert ez az a keretszerződés, amely a nyugat-európai piacokon a leginkább elterjedt. (1) A keretszerződés célja Az OSLA aláírásával a szerződő felek célja egy olyan eljárási rend elfogadása, amelynek alapján a szerződő felek egyike (a Hitelező ) időről időre a másik szerződő fél (az Adós ) rendelkezésére bocsát értékpapírokat úgy, hogy az Adós ezekkel az értékpapírokkal tulajdonosként tudjon rendelkezni. Annak ellenére, hogy az egyes értékpapírkölcsönök jogilag önálló ügyletek, a keretszerződés ezeket bizonyos szempontból egységbe foglalja. Ez nemcsak azt jelenti, hogy az egyes tranzakciók azonos eljárási rendben valósulnak meg, hanem ezen felül azonosak a szerződések rendkívüli megszűnésének az esetei is, és ezek bekövetkezése esetén az egyes kölcsönök egységesen lesznek kezelve, és az önálló tartozások és követelések helyébe végül is egyetlen követelés lép. (2) Az egyedi értékpapírkölcsön-ügyletek Az egyedi értékpapírkölcsön létrejöttéhez az szükséges, hogy az Adós kölcsönkérelmet nyújtson be a Hitelezőnek, és a Hitelező azt fogadja el. A kölcsönkérelemnek tartalmaznia kell: (i) az Adós által igényelt értékpapírok leírását, címleteit és mennyiségét; (ii) a javasolt Elszámolási Időpontot (amely az az időpont, amikor az értékpapírok az Adós tulajdonába kerülnek); (iii) a kölcsön futamidejét; és (iv) az értékpapírok átadásnak idejét, módját és helyét, amely, amennyiben releváns, tartalmazza a megbízott bank és az elszámolóház nevét, valamint az értékpapír számla számát, amelyre az értékpapírok jóváírásra kerülnek. (3) Értékelés Mind a kölcsönadott, mind pedig a biztosítékul átadott értékpapírok piaci értékének alakulását folyamatosan figyelemmel kísérik. A kölcsönadott értékpapírok piaci értéke szolgál a fizetendő kamat és a biztosíték megkívánt mértékének az alapjául. Az értékpapír adott napi piaci értékén azt a referencia árat kell érteni, amely megegyezik a Hitelező által jóhiszeműen választott valamely jó hírnévvel rendelkező árfolyam információs szolgálat (mint például a Reuters, az Extel Statistical Services és a

6 6 Telerate) vagy értékpapír-kereskedő által az adott értékpapírra vonatkozóan a kamatszámítás napját megelőző munkanap zárásakor megadott illetve jegyzett piaci középárfolyammal. (4) Kamat Az értékpapír kölcsönzése fejében, csakúgy mint pénzkölcsön esetén, az Adósnak kamatot kell fizetnie a Hitelező részére. Az OSLA alapján a kamatot naponta kell számítani. A kamatlábban a felek esetenként állapodnak meg, a kamat alapja pedig az értékpapírnak az egyes kamatszámítási napokon irányadó adott napi piaci értéke. (5) Biztosíték A kölcsönkapott értékpapírok átvételével egyidejűleg az Adósnak biztosítékot ( Biztosíték ) kell adnia a Hitelező számára. A Biztosíték lehet készpénz vagy értékpapír. A Biztosítékként elfogadható értékpapírok az OSLA mellékletében meg vannak határozva. A teljesség igénye nélkül, ilyenek az angol és USA államkötvények, kincstárjegyek, banki letéti jegyek és elfogadványok, egyéb kötvények és részvények. A Biztosítékban egyedileg kell megállapodniuk a feleknek. Az Adós mindig jogosult a biztosítékul adott értékpapírokat más, biztosíték céljára megfelelő, az adott Biztosítékkal azonos értékű értékpapírokkal vagy készpénzzel kicserélni. Az OSLA alapján az Adós által átadott Biztosíték a Hitelező tulajdonába kerül, és a Hitelezőnek a kölcsön lejártakor nem az átvett Biztosítékot, hanem azzal azonos Biztosítékot kell az Adósnak visszaadnia. Az Azonos Értékpapír meghatározásához hasonlóan az OSLA alapján az az értékpapír, készpénz vagy egyéb vagyontárgy tekinthető Azonos Biztosítéknak, amelynek típusa, névértéke, feltételei és mennyisége megegyezik az átvett Biztosíték ugyanezen tulajdonságaival. Az Adós kötelezettsége, hogy a kölcsön ideje alatt folyamatosan fenntartsa a kölcsönadott értékpapír és a Biztosíték piaci értéke között kölcsön nyújtásakor fennállott arányt ( mark to market ). A Biztosíték értékének a kölcsön minden napján meg kell egyeznie a Kívánt Biztosítéki Értékkel. Az OSLA alapján a Kívánt Biztosítéki Érték egyenlő a kölcsönbe adott értékpapírok értékének és a szerződő felek által megállapított Margin -nak az összegével. Ha az átadott Biztosíték értéke

7 7 bármely munkanapon meghaladja a Kívánt Biztosítéki Értéket, az Adós kérésére a Hitelező köteles az Adós részére átadni annyi Azonos Biztosítékot vagy visszafizetni annyi pénzt, amellyel megszünteti a többletet. Amennyiben az átadott Biztosíték értéke bármely munkanapon a Kívánt Biztosítéki Érték alá esik, a Hitelező kérésére az Adós köteles a Hitelező számára annyi további Biztosítékot átadni, amely megszünteti a hiányt. (6) Lejárat Az egyes értékpapírkölcsönök a Hitelező által elfogadott kölcsönkérelemben megjelölt idő leteltével lejárnak. Az Adósnak általában lehetősége van a szerződésben meghatározott lejárat előtt is, megfelelő előzetes értesítés alapján törleszteni. Törlesztéskor az Adós köteles megfelelő értékű Azonos Értékpapírokat, a Hitelező pedig megfelelő értékű Azonos Biztosítékot adni a másik félnek. Az elv az, hogy a két fél egyidejűleg köteles teljesíteni a saját kötelezettségét, és jogosult a teljesítést megtagadni, ha úgy látja, hogy a másik fél a saját kötelezettségét nem fogja teljesíteni. Ilyenkor köteles a másik felet felszólítani. Ha a másik fél nem teszi meg a teljesítéshez szükséges lépéseket, beáll a szerződésszegés. (7) Szerződésszegés Az OSLA alapján az alábbi események bekövetkezése tekinthető szerződésszegésnek: (a) (b) (c) (d) (e) az Adós elmulasztja szolgáltatni a Biztosítékot, vagy a Hitelező elmulasztja visszaadni az Azonos Biztosítékot; az Adós vagy a Hitelező nem tesz eleget annak a kötelezettségének, hogy az átadott Biztosíték értéke és a Kívánt Biztosítéki Érték különbségét a másik félnek megfizesse; az Adós nem tesz eleget annak a kötelezettségének, hogy a kölcsönkapott értékpapírra kifizetett kamatnak, osztaléknak vagy más hasonló hozamnak megfelelő összeget a Hitelezőnek megfizessen; az Adós vagy a Hitelező fizetésképtelenné válik; az Adós vagy a Hitelező által a szerződéssel kapcsolatosan tett bármely kijelentés vagy állítás bármely lényeges elemére nézve hamis vagy

8 8 (f) (g) (h) (i) valótlan volt amikor a kijelentést vagy állítást megtették vagy megismételték, vagy amikor a kijelentést vagy állítást megtettnek vagy megismételtnek kellett tekinteni; az Adós vagy a Hitelező elismeri a másik félnek, hogy nem képes vagy nem szándékozik teljesíteni bármely, az OSLA alapján őt terhelő kötelezettséget; a Hitelezőt vagy az Adóst a tőzsdeszabályzat alapján a tőzsdefelügyelet szabályszegőnek nyilvánítja, vagy a Hitelező vagy az Adós tőzsdei vagy más hasonló szervezeti tagságát vagy részvételét bármely értékpapír-tőzsdén felfüggesztik vagy megszüntetik vagy értékpapírkereskedési jogát felfüggesztik; a Hitelező vagy az Adós bármely vagyontárgya vagy a befektetők azon vagyontárgyai, melyek az Adós vagy a Hitelező kezelésében vannak, bármely értékpapírokra vonatkozó felügyeleti intézkedés szerint vagyonfelügyelőhöz kerültek vagy vagyonfelügyelőhöz történő átadásukat elrendelték; vagy a Hitelező vagy az Adós nem tesz eleget bármely, az OSLA-ban meghatározott egyéb kötelezettségének, és ezt a mulasztást nem orvosolja 30 napon belül attól a naptól számítva, amikor a mulasztás orvoslására a szerződésszegést nem tanúsító fél írásban felszólította. A fenti esetekben a szerződésszegés jogkövetkezményei bekövetkezésének további feltétele az, hogy a szerződésszegést nem tanúsító fél írásban értesítse a szerződésszegő felet. Az értesítés megküldését tulajdonképpen az OSLA felmondásának lehet tekinteni. Lényeges kivétel ez alól a szabály alól az az eset, amikor a szerződésszegő fél felszámolása (vagy bármely, a felszámoláshoz hasonló eljárás) iránt kérelmet nyújtottak be, vagy a szerződésszegő félhez felszámolót (vagy a felszámolóhoz hasonló jogokkal rendelkező személyt) neveztek ki. Ilyenkor, az általános szabálytól eltérően, nincs szükség írásbeli felmondásra, a szerződésszegéshez fűződő joghatások ezeknek az eseményeknek a bekövetkezésekor automatikusan beállnak.

9 9 (8) A szerződésszegés jogkövetkezményei, beszámítás A szerződésszegéshez az alábbi joghatások fűződnek: (i) a felek értékpapír átruházási, fizetési és egyéb, az OSLA-n alapuló kötelezettségei lejárttá válnak, azaz ezek teljesítése a esedékessé válik; (ii) a kölcsönbe és a biztosítékként átadott értékpapírok piaci értékét megállapítják és az a fél, amelynek a hátrányára különbözet mutatkozik, ennek az értéknek a megfizetésével tartozik a másik félnek; azaz az értékpapír átruházására vonatkozó követelések pénzkövetelésekké alakulnak; és (iii) az OSLA alapján kötött különböző egyedi értékpapírkölcsön ügyletek alapján összesítik mindkét fél pénzköveteléseit, kiszámítják ezek egyenlegét, azaz az egymással szemben álló pénzköveteléseket beszámítják, és a beszámítás eredményeként a szembenálló követelések erejéig a felek kötelezettségei megszűnnek, annak a félnek pedig, amelynek az összesített kötelezettsége meghaladja a másikét, e különbözettel megegyező, egyösszegű pénztartozása keletkezik. Abban az esetben, ha a felek bármelyikével szemben felszámolási eljárás indul, a fenti joghatások automatikusan, a felek akarata és esetleg tudta nélkül beállnak. Ennek a rendelkezésnek az a célja, hogy a felek az egymással szemben fennálló követeléseiket beszámítás útján akkor is a felszámolási eljárás keretein kívül tudják érvényesíteni, ha egyébként erre már csak a felszámolási eljárás során kerülhetne sor (mert például a Hitelező csak akkor szerez tudomást arról, hogy az Adós ellen felszámolást kezdeményeztek, amikor a felszámolás megindítását már közzé tették) Az OSLA szabályainak érvényesülése akkor, amikor az egyik szerződő fél személyes joga a magyar jog Az angol és más befektetési bankok természetesen a magyar felekkel megkötendő értékpapírkölcsön ügyleteikre is alkalmazni kívánják az általuk ismert

10 10 keretszerződéseket, közöttük az itt röviden bemutatott OSLA-t. Ebben az esetben számos kérdés merülhet fel, melyek közül az alábbiakban néhányat ismertetünk. (1) Angol jog kikötése A magyar magánjogi tvr. (a nemzetközi magánjogról szóló évi 13. számú törvényerejű rendelet) 24. -a alapján a szerződésekre azt a jogot kell alkalmazni, amelyet a felek a szerződés megkötésekor vagy később választottak. Ennek alapján külföldi és magyar szerződő felek az általuk megkötött szerződésben az angol jogot érvényesen kiköthetik. Az angol jog alkalmazását magyar bíróság csak akkor mellőzné, ha az a magyar közrendbe ütközne. Természetesen bizonyos kérdésekben akkor is a magyar jog lesz az irányadó, ha a szerződésre egyébként az angol jog az irányadó. Ilyen kérdések különösen a magyar fél jogképessége, képviselete és esetleges felszámolása. (2) Devizahatósági engedély szükségessége A Devizatörvény 2 alapján a devizabelföldi devizahatósági engedéllyel idegenítheti el devizakülföldinek a devizabelföldi által (i) (ii) kibocsátott olyan kötvényt, más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt, továbbá pénzpiaci eszközt, amelynél a lejáratig hátralévő idő rövidebb, mint 365 nap, kiállított átruházható eszközt 3, kivéve azt a kárpótlási jegyet, amelyet a devizakülföldi külön törvény alapján kárpótlásra jogosultként kap, 2 A devizáról szóló évi XCV. törvény 35. -a. 3 A Dtv. alapján átruházható eszköznek minősül: a) a pénzkövetelésről vagy aranykövetelésről kiállított értékpapírnak nem minősülő okirat, b) az olyan értékpapírnak nem minősülő okirat, amely valamilyen pénzkövetelésről, aranykövetelésről szóló okirat vagy értékpapír, valamint tagsági jogot megtestesítő értékpapír átvételét igazolja, vagy ezek felett közvetetten a rendelkezést lehetővé teszi, c) a kárpótlási jegy, d) az olyan jogról vagy követelésről kiállított értékpapír és értékpapírnak nem minősülő okirat, amely tekintetében külön törvény vagy kormányrendelet megállapítja, hogy e törvénynek az átruházható eszközre vonatkozó szabályait kell alkalmazni, valamint e) pénzköveteléssel végzett határidős ügylet, továbbá árfolyam- és kamatkockázati csereügylet és más származékos ügylet, függetlenül attól, hogy arról okiratot kiállítottak-e vagy sem.

11 11 (iii) nyílt végű befektetési alapra kibocsátott kollektív befektetési értékpapírt. Továbbá, devizabelföldi devizahatósági engedéllyel szerezheti meg visszterhesen devizabelfölditől külföldön, illetve devizakülfölditől belföldön vagy külföldön (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) a devizakülföldi által kibocsátott részvényt vagy más, külföldi vállalkozásban fennálló részesedést, ha a részesedésszerzés a 10 %-ot nem haladja meg, a devizakülföldi által kibocsátott kötvényt és más, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt, a devizakülföldi által kibocsátott pénzpiaci eszközt, a devizakülföldi által kiállított átruházható eszközt, a devizakülföldi által kibocsátott kollektív befektetési értékpapírt, a devizabelföldi által belföldön vagy külföldön kibocsátott, külföldi pénznemre szóló értékpapírt, pénzpiaci eszközt, átruházható eszközt. Nem szükséges azonban devizahatósági engedélyt szereznie a devizabelföldinek a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) tagországai (szövetségi) kormányai által kibocsátott, egyéves vagy annál hosszabb lejáratú kötvénynek és más, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírnak, valamint az említett tagországokban székhellyel rendelkező külföldi vállalkozás által kibocsátott részvénynek vagy más, vállalkozásban fennálló részesedést megtestesítő értékpapírnak, valamint egyéves vagy annál hosszabb lejáratú kötvénynek és más, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírnak a megszerzéséhez, ha a fent említett külföldi vállalkozásokat, illetőleg az általuk kibocsátott részvényeket vagy kötvényeket valamely, az MNB által a Pénzügyi Közlönyben közzétett nemzetközi hitelminősítő intézmény (pl.: Moddy s, Standard and Poor s, JCRA, IBCA, Duff and Phelps) legalább a befektetésre ajánlott kategóriába sorolta. Tekintettel arra, hogy értékpapírkölcsön esetén a kölcsönadott értékpapír az Adós, a biztosítékul adott értékpapír pedig a Hitelező tulajdonába kerül, az értékpapírok

12 12 megszerzéséről illetve elidegenítéséről szóló, fent ismertetett devizaszabályok az értékpapírkölcsön ügyletekre is irányadóak. (3) Értékpapírkölcsön ügyletekből kizárt személyek Egyes országokban bizonyos szervezetek, mint például államigazgatási szervek, állami tulajdonban lévő társaságok, nyugdíj alapok vagy takarékszövetkezetek nem, vagy csak bizonyos korlátozások mellett köthetnek értékpapírkölcsön ügyletet. Magyarországon bármely olyan magyar jogalany köthet értékpapírkölcsön ügyletet, amely egyébként jogosult értékpapírra vonatkozó szerződést kötni 4, hitelt felvenni illetve nyújtani. A nyugat-európai befektetési bankok, érthetően, Magyarországon is elsősorban megfelelő hitelképességű bankokkal, befektetési szolgáltatókkal és jelentősebb gazdasági társaságokkal kívánnak az OSLA alapján értékpapírkölcsön ügyleteket kötni. (4) Felszámolás Az OSLA alkalmazhatóságának egyik legkritikusabb kérdése az, hogy a szerződésszegés esetén alkalmazandó mechanizmus (a kötelezettségek lejárttá válása, a kötelezettségek átalakulása pénzköveteléssé, a pénzkövetelések egymással szembeni beszámítása) működik-e abban az esetben, ha a magyar szerződő féllel szemben felszámolási eljárás indul. Amint arra már utaltunk, a magyar fél felszámolására akkor is a magyar jog az irányadó, ha az OSLA alapján az értékpapírkölcsön-ügyletek egyébként az angol jog szerint működnek. Az OSLA már ismertetett szabályai szerint önmagában már a valamelyik fél felszámolására irányuló kérelem benyújtása kiváltja a szerződésszegés jogkövetkezményeit. Ebben az esetben a nem szerződésszegő félnek nem kell felmondó nyilatkozatot tennie, hanem a felszámolás iránti kérelem benyújtásának napjával, tehát már a felszámolás kezdő időpontját megelőzően az OSLA keretében 4 Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény szerint például költségvetési szerv (a helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szervét kivéve) értékpapírt nem vásárolhat.

13 13 kötött értékpapír-kölcsönöket automatikusan felmondottnak kell tekinteni. 5 Ennek következményeként a felek valamennyi, az OSLA keretében kötött értékpapírkölcsönügyletből származó értékpapír-átadási kötelezettségei pénzkövetelésekké válnak, egymással szemben beszámításra kerülnek, és e beszámítás eredményeként csak az egyik felet (vagy egyiket sem) terheli fizetési kötelezettség a másikkal szemben. Ennek a szerződéses rendszernek az a célja, hogy a fenti események automatikusan megtörténjenek a felszámolás iránti kérelem benyújtásának napján, azaz még a felszámolás magyar szabályok szerinti kezdő időpontja (a felszámolásról hozott bírói végzés jogerőssé válásának napja) előtt, azért, hogy amikor a felszámolást a bíróság elrendeli, a követelések jelentős része már rendezve legyen, és csupán egyetlen, az adósságok és a biztosítékok értékének a különbözetével megegyező, már esedékes követelés álljon fenn, az Adós vagy a Hitelező javára. Ezzel az eljárással mind a kölcsönadott értékpapírok és a biztosítékok, mind pedig az ezekre vonatkozó követelések nagyrészt kikerülnek a felszámolás törvényi rendjéből, és a hitelezőnek csak az elszámolás eredményeként fennmaradó követelését kell a felszámolási eljárás során érvényesíteni. Ez a szerződéses rendszer ellentétes a magyar jognak azokkal a rendelkezéseivel, amelyek szerint a hitelezői követeléseket biztosító zálogjoggal terhelt vagyontárgyak és az óvadékba adott vagyontárgyak a felszámolás kezdő időpontját követően a felszámolási vagyon részét képezik, a felszámoló uralma alatt vannak, ezekből a hitelező közvetlen kielégítést nem szerezhet. Alapvető követelmény ezért, hogy a felszámoló a későbbiekben ne kifogásolhassa a beszámítás megtörténtét. Az előzőek miatt fennáll annak a veszélye, hogy egy felszámoló esetleg megpróbálja majd ennek az eljárásnak, ezen belül különösen (i) az automatikus lejáratnak, (ii) az automatikus elszámolásnak, (iii) az automatikus beszámításnak és (iv) ezek együttes eredményeként a felszámolási eljárás elkerülésének a jogszerűségét vitatni. Úgy gondoljuk azonban, hogy az OSLA jogszerűségét a magyar fél esetleges felszámolása esetén is meg lehet védeni.

14 14 (a) Az OSLA keretében kötött értékpapírkölcsönökre irányadó jog az angol jog. Ez a jogkikötés kiterjed az értékpapírkölcsönök biztosítékaira is (ez csak abban az esetben válhat kétségessé, ha a biztosítékul szolgáló értékpapírok a Magyar Köztársaság területén vannak). Amennyiben az angol jog alapján a szerződés lejárttá tételére és a szembenálló követelések beszámítására illetve az értékpapírkölcsönből eredő követelésnek a biztosítékból való kielégítésére kifejezett nyilatkozat nélkül, az OSLA-ban meghatározott automatizmus szerint is sor kerülhet, akkor a felszámoló nem hivatkozhat arra, hogy a magyar jog alapján valamilyen nyilatkozatra vagy egyéb eljárásra van szükség mindezek megtörténtéhez, még akkor sem, ha tényleg ez lenne a helyzet. (b) A Ptk. szerződéses szabályainak diszpozitivitására alapozva a magyar jog alapján is köthetnek a felek olyan megállapodást, hogy bizonyos események bekövetkeztekor a szerződés megszűnik, és az abban az időpontban egymással szemben fennálló egynemű és lejárt követeléseik automatikusan, ilyen irányú nyilatkozat megtétele nélkül beszámításra kerülnek. A gyakorlatban ez nem egyszer meg is történik, a folyószámla-típusú elszámolások pontosan azon alapulnak, hogy a felek meghatározott időszakonként beszámítás útján rendezik egymással szemben fennálló kölcsönös követeléseiket. (c) Az OSLA keretében nyújtott értékpapírkölcsönök biztosítéka a magyar jog szerint leginkább az óvadéknak felel meg. Az óvadék közvetlen kielégítési jogot biztosít a hitelező számára, anélkül, hogy ennek közelebbi rendjét a jogszabály meghatározná. Ezért nem indokolatlan, és a gyakorlatban elő is fordul, hogy a magyar jog szerinti óvadéki szerződésben szabályozzák az adós szerződésszegése esetén követendő 5 Magyar jog alapján valószínűleg azt kellene mondanunk, hogy a felszámolás iránti kérelem benyújtásával, mint felbontó feltétel bekövetkeztével az OSLA alapján nyújtott kölcsönök hatályukat vesztik.

15 15 eljárást. Az OSLA-ban szabályozott eljárási rend a magyar jog által is elismert közvetlen kielégítési jog egy konkrét formájának tekinthető. (d) Tekintettel arra, hogy az OSLA-n alapuló keretszerződésekre az angol jog az irányadó, ha az angol jog alapján ilyen típusú biztosíték kiköthető, az OSLA erre vonatkozó szabályait magyar fórumnak alkalmaznia kellene, még akkor is, ha az esetleg ellentétes a beszámításra vagy az óvadékra vonatkozó magyar jogszabályok egyes rendelkezéseivel. A szerződés angol jog szerinti alkalmazásától csak abban az esetben lehet és kell is eltekinteni, ha az a magyar közrendbe ütközik. Egy szerződéses kikötés, amely a választott irányadó jog alapján jogszerű, önmagában nem tekinthető közrendbe ütközőnek pusztán azért, mert valamely magyar jogszabállyal ellentétben áll. Egy ilyen szerződés közrendbe ütközésének megállapításához az szükséges, hogy az a jogszabály, amelyet sért, közvetlenül a gazdasági-társadalmi rend alapját védje. Esetünkben tehát azt kellene eldönteni, hogy közvetlenül sérti-e a Magyar Köztársaság gazdasági-társadalmi rendjének alapját egy olyan szerződéses kikötés, amely a Csődtörvénytől eltérő, a felszámolási eljáráson kívüli kielégítési rendet állapít meg, és potenciálisan azzal a hatással jár, hogy egyes óvadék jellegű biztosítékok kikerülnek a felszámolási vagyonból. Ennek megítélésénél figyelembe kell venni, hogy a közrend tartalmában változó kategória, amely mindig az adott gazdasági-társadalmi berendezkedés és politikai-erkölcsi felfogás függvényeként értelmezhető. Nehezen elképzelhető, hogy ma, amikor Magyarország abba a gazdasági, politikai és katonai szövetségbe kéri felvételét, amelynek az Egyesült Királyság is tagja, az angol gazdasági jog valamely rendelkezése nálunk közrendbe ütközőnek minősülne. A kérdést közelebbről megvizsgálva pedig, azt látjuk, hogy az értékpapírkölcsönökből fakadó, óvadékkal biztosított követelések a követelések kielégítési sorrendjében a magyar jog szerint is elsőbbséget élveznek, és közvetlenül a felszámolási költségek után következnek. Az OSLA-ban szabályozott szerződéses kikötés ezért

16 16 nem eredményez alapvető eltérést a magyar törvényes kielégítési rendtől, így semmiképpen nem tekinthető olyannak, amely a magyar közrendbe ütközik Értékpapírkölcsön a magyar jogban Nyújthatnak-e egymásnak magyar bankok, befektetési társaságok és más felek a magyar jog alapján értékpapírkölcsönt? (1) Jogi szempontból nincs akadálya annak, hogy magyar felek a magyar jog alapján értékpapírkölcsön-szerződést kössenek. A Ptk. kölcsönre valamint kamatra irányadó szabályait megfelelően alkalmazni kell akkor is, ha a hitelező nem pénzt, hanem más helyettesíthető dolgot ad kölcsön 6. Kölcsön tárgya tehát bármely helyettesíthető dolog lehet. Az értékpapírok körében az azonos jogokat megtestesítő értékpapírok tekinthetők helyettesíthetőeknek. Akárcsak a pénz esetében, ahol egy pénznemen belül az azonos címletű érmék vagy bankjegyek között forgalmi szempontból nem teszünk különbséget, az egymással helyettesíthető értékpapírok egyediségének sincs semmi jelentősége. Helyettesíthető tehát például két azonos lejáratú és kamatozású államkötvény, de nem helyettesíthetőek egymással a különböző kibocsátók papírjai, a különböző lejáratú illetve kamatozású kötvények, vagy a különböző fajta jogokat megtestesítő értékpapírok, így a kötvények a részvényekkel. A helyettesíthető dolgok további sajátossága, hogy azok általában csupán elfogyasztás (só, kenyér), feldolgozás (nyersanyagok) vagy elköltés (pénz) révén hasznosíthatók. (2) A nem helyettesíthető dolgok kölcsönadását a jogi nyelvben bérletnek vagy haszonkölcsönnek 7 nevezzük. Bérlet illetve haszonkölcsön esetén a bérbeadó marad a dolog tulajdonosa, a bérlő jogosult a bérbe vett dolog rendeltetésszerű használatára, azzal a kötelezettséggel azonban, hogy a bérlet lejártakor köteles a dolgot a bérbeadó részére visszaszolgáltatni. Annak a szabálynak, hogy a helyettesíthető dolgok kölcsönére a pénzkölcsön szabályait kell alkalmazni, az a leglényegesebb 6 A Polgári Törvénykönyv ának (1) bekezdése. 7 A Polgári Törvénykönyv ai és ai.

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi amely létrejött egyrészről a Takarék Alapkezelő Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045577, adószám:

Részletesebben

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe vételre

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe vételre amely létrejött egyrészről Lakcím/Székhely: --- Számlaszám: --- Adóazonosító jel/adószám: --- Telefonszám: --- Elektronikus levélcím: --- Postacím: --- Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

Pénzügyi számvitel VI. előadás. Értékpapírok

Pénzügyi számvitel VI. előadás. Értékpapírok Pénzügyi számvitel VI. előadás Értékpapírok Az értékpapír fogalma Forgalomképes Okirat, amely megtestesíti a benne foglalt jogot Átruházása a jog átruházását is jelenti Nyomdai úton előállítható, vagy

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K KSH: 10043691641912205 Cg.: 05-02-000266 Ricse és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2013.év 2014.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

Az értékpapír fogalma. Üzleti számvitel. Értékpapírok. Értékpapírok csoportosítása. Értékpapírok csoportosítása. Értékpapírok csoportosítása

Az értékpapír fogalma. Üzleti számvitel. Értékpapírok. Értékpapírok csoportosítása. Értékpapírok csoportosítása. Értékpapírok csoportosítása MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Üzleti számvitel Az értékpapír fogalma Forgalomképes Okirat, amely megtestesíti a benne foglalt

Részletesebben

Hitelintézetek mérlege

Hitelintézetek mérlege Bankügyletek Hitelintézetek mérlege A. Forgóeszközök D. Kötelezettségek Pénzeszközök Értékpapírok Követelések Készletek Rövid lejáratú kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettség Hátrasorolt kötelezettség

Részletesebben

5. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is

5. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is KSH: 10044427641912209 Cg.: 09-02-000061 Biharkeresztesi Takarékszövetkezet ZÁRÓMÉRLEG adatok: ezer Ft-ban Sor szám M e g n e v e z és 2010. év 2011. év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

KELER Zrt. Hitelintézeti MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák)

KELER Zrt. Hitelintézeti MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) Hitelintézeti MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) 1. 1. Pénzeszközök (MNB nostro + MNB betét) 10 717 0 146 714 2. 2. Állampapírok (3.+4. sorok) 140 954 0 28 301 3. a) forgatási célú (MÁK + DKJ) 140 954 0 28 301

Részletesebben

MÉRLEG KSH: Cg.: DRB Dél-Dunántúli Regionális bank ZRt.

MÉRLEG KSH: Cg.: DRB Dél-Dunántúli Regionális bank ZRt. MÉRLEG KSH: 14819131-6919-2 Cg.: 02-10-060351 DRB Dél-Dunántúli Regionális bank ZRt. MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01

Részletesebben

MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2009.év 2010.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.

MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2009.év 2010.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1. KSH: 10117066-6419-122-14 Cg.: 14-02-000327 Nagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2009.év 2010.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

Főnix Takarékszövetkezet

Főnix Takarékszövetkezet MÉRLEG Főnix Takarékszövetkezet KSH: 10044575-6419-122-09 Cg.: 09-02-000063 MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K KSH: 10043732 6419 122 05 Cg.: 05 02 000269 Szerencs és KörnyékeTakarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012. év 2013. év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01

Részletesebben

Üzleti feltételek az ÁKK Zrt. által az Elsődleges forgalmazók részére biztosított repó rendelkezésre állás keretében kötött repó ügyletekhez

Üzleti feltételek az ÁKK Zrt. által az Elsődleges forgalmazók részére biztosított repó rendelkezésre állás keretében kötött repó ügyletekhez Üzleti feltételek az ÁKK Zrt. által az Elsődleges forgalmazók részére biztosított repó rendelkezésre állás keretében kötött repó ügyletekhez Budapest, 2014. december 8. 1. Repó rendelkezésre állás célja

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ESETI TREASURY BETÉTMŰVELETEKRE

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ESETI TREASURY BETÉTMŰVELETEKRE TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ESETI TREASURY BETÉTMŰVELETEKRE Termék definíció Az Eseti Treasury betéti megállapodás keretében a Bank Treasury üzletága az Ügyfél által elhelyezni kívánt bankbetét kamatát az ügyletkötés

Részletesebben

Melléklet: 2 db ELŐTERJESZTÉS. Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2014. január 31-i ülésére

Melléklet: 2 db ELŐTERJESZTÉS. Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2014. január 31-i ülésére Iktatószám: 3/8-1/1/2014. Tárgy: Középtávú tervezés, az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek és a saját bevételek alakulása a következő három évben Melléklet:

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K MÉRLEG KSH: 10043158 6419 122 03 Cg.: 03 02 000162 Borotai Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2011.év 2012.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 11.) Határozza meg az értékpapírok fogalmát, fajtáit, főkönyvi nyilvántartásának és értékelésének szabályait! Ismertesse az értékpapírok analitikus nyilvántartását! Mutassa be az értékpapírokhoz (váltó,

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 2015. január 31. napjáig fogyasztónak nem minősülő természetes személyekkel megkötött kölcsönszerződésekre vonatkozó FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 2014. március 15. napjától érvényes

Részletesebben

Üzleti feltételek az állam átmenetileg szabad pénzközeinek kezelése céljából kötött repóügyletek lebonyolításához

Üzleti feltételek az állam átmenetileg szabad pénzközeinek kezelése céljából kötött repóügyletek lebonyolításához Üzleti feltételek az állam átmenetileg szabad pénzközeinek kezelése céljából kötött repóügyletek lebonyolításához Budapest, 2015. május 11. 1. A jelen üzleti feltételek alapján kötendő repóügyletek célja

Részletesebben

Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár VAGYONKEZELÉSI IRÁNYELVEK

Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár VAGYONKEZELÉSI IRÁNYELVEK Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár VAGYONKEZELÉSI IRÁNYELVEK Jóváhagyta: A Pénztár Igazgatótanácsa 2016. április 14-én Hatályos : 2016. április 28. A Pénztár befektetési tevékenysége során 2016. április

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre HITEL HIRDETMÉNY 1 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre 1 Tartalom 1. Fogalomtár...3 2. Rulírozó-, és folyószámlahitel (VRULIROZÓ; VFOLYÓSZLA)...5 3. Rövid lejáratú hitel (éven belüli) (FORGÓÉBEL1;

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31.

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31. MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) adatok millió forintban 2013 2014 1. Pénzeszközök 39,870 459,330 2. Állampapírok 153,646 70,686 a) forgatási célú 92,910 16,462 b) befektetési célú 60,736 54,224 2/A. Állampapírok

Részletesebben

Érvényes: 2010. 10. 29-től CIB RENT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK OPERATÍV LÍZING INGÓSÁGOK

Érvényes: 2010. 10. 29-től CIB RENT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK OPERATÍV LÍZING INGÓSÁGOK Érvényes: 2010. 10. 29-től CIB RENT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK OPERATÍV LÍZING INGÓSÁGOK A CIB Rent Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., cégjegyzékszám: 01-10-044460) mint Lízingbeadó (a továbbiakban:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Tárgy: Az önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei a költségvetési évet követő három évben Készítette: Vadászi Tibor,

Részletesebben

ERSTE TARTÓS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 1.

ERSTE TARTÓS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 1. Az ERSTE TARTÓS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 1. kezelési szabályzata Alapkezelő: Letétkezelő: Forgalmazó: Erste Alapkezelő Zrt. ERSTE Bank Hungary NyRT. Erste Befektetési Zrt. Hatályba

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ Termék definíció Az Értékpapír adásvételi megállapodás keretében a Bank és az Ügyfél értékpapírra vonatkozó azonnali adásvételi megállapodást kötnek.

Részletesebben

Szolgáltatási Megállapodás

Szolgáltatási Megállapodás Szolgáltatási Megállapodás Jelen szolgáltatási megállapodás ( Megállapodás ) az alábbi felek között jött létre: (1) Radalko Technologies Limited (székhely: 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London,

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú fogyasztóval kötött pénzügyi lízingszerződés

Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú fogyasztóval kötött pénzügyi lízingszerződés amely létrejött egyrészről Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú fogyasztóval kötött pénzügyi lízingszerződés neve: Készfizető kezes neve/cégneve, aki készfizető kezességet

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Pénzügyi Bizottság! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. /A -a az alábbiakról rendelkezik:

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Pénzügyi Bizottság! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. /A -a az alábbiakról rendelkezik: A R N Ó T KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 3713. Arnót, Petőfi u. 120. Tel: + 36 46/ 500-740 fax: + 36 46/500-749 e-mail: arnot@arnot.hu Ikt. szám: /2014.. Előterjesztés a Pénzügyi Bizottság 2014.

Részletesebben

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Ügyfél besorolás mellékletei

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Ügyfél besorolás mellékletei Ügyfél besorolás mellékletei 1/a. számú melléklete Értesítés ügyfélbesorolásról, módosításának lehetőségeiről, és annak következményeiről Név (Cégnév): Azonosító okmány száma: Tisztelt Ügyfelünk! A befektetési

Részletesebben

Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú pénzügyi lízingszerződés

Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú pénzügyi lízingszerződés amely létrejött egyrészről Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú pénzügyi lízingszerződés neve Készfizető kezes neve/cégneve, aki készfizető kezességet vállal a t terhelő

Részletesebben

Pénzügyi számítások. 7. előadás. Vállalati pénzügyi döntések MAI ÓRA ANYAGA. Mérleg. Rózsa Andrea Csorba László FINANSZÍROZÁS MÓDJA

Pénzügyi számítások. 7. előadás. Vállalati pénzügyi döntések MAI ÓRA ANYAGA. Mérleg. Rózsa Andrea Csorba László FINANSZÍROZÁS MÓDJA Pénzügyi számítások 7. előadás Rózsa Andrea Csorba László Vállalati pénzügyi döntések Hosszú távú döntések Típusai Tőke-beruházási döntések Feladatai - projektek kiválasztása - finanszírozás módja - osztalékfizetés

Részletesebben

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya. Bérbeadói feladatokat teljesítő szervek

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya. Bérbeadói feladatokat teljesítő szervek Abony Város Önkormányzat 14/2007. (IV.12) sz. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 1/2010.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Tárgy: Az önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei a költségvetési évet követő három évben Készítette: Pappné Czilli Orsolya,

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Értékpapírok II. 66. lecke Csekk Fogalma: a csekk kibocsátója

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Értékpapírok I. 65. lecke Értékpapír fogalma Jogi: meghatározott

Részletesebben

ÉRVÉNYES KAMATOK. - egyéb építési bankhitel /felújít/ 2.- 13.- 15.06-18.06 2012.03.31.-ig folyósított hitelekre érvényes

ÉRVÉNYES KAMATOK. - egyéb építési bankhitel /felújít/ 2.- 13.- 15.06-18.06 2012.03.31.-ig folyósított hitelekre érvényes Nyírbélteki Takarékszövetkezet 4372.Nyírbéltek,Kossuth u.16. ÉRVÉNYES KAMATOK Eng.szám:36/1990.05.14. egysz.kez.költs. kamat Hiteldíj mutató Új folyósításu hitelek kamata: % / év % /év várható % 2005.

Részletesebben

A kötelmi jog közös szabályai II. A kötelem teljesítése

A kötelmi jog közös szabályai II. A kötelem teljesítése A kötelmi jog közös szabályai II. A kötelem teljesítése A KÖTELEM TELJESÍTÉSE 6:34. [A teljesítés általános szabálya] A szolgáltatást a kötelem tartalmának megfelelően kell teljesíteni. A teljesítés fogalma

Részletesebben

számra hitelt érdemlően (legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt feltétlen és visszavonhatatlan nyilatkozatával) azt,

számra hitelt érdemlően (legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt feltétlen és visszavonhatatlan nyilatkozatával) azt, Érvényes: 2014. június 23. napjától kötött pénzügyi lízingszerződésekre Hatályos: 2014. június 23. napjától CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMŰVEK

Részletesebben

ESZKÖZÖK (aktívák) A tétel megnevezése Az előző év Tárgyév

ESZKÖZÖK (aktívák) A tétel megnevezése Az előző év Tárgyév KSH: 10044276-6419-122-08 Cg. 08-02-000916 Sorszám ESZKÖZÖK (aktívák) A tétel megnevezése Az előző év Tárgyév a b c d 1. 1. Pénzeszközök 1 938 211 1 686 753 2. 2. Állampapírok 14 542 341 16 807 748 3.

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2015. május 20. napjától. Közzététel napja: 2015. május 19.

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2015. május 20. napjától. Közzététel napja: 2015. május 19. HIRDETMÉNY Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója az Egyedi Árfolyamos Azonnali Deviza Adásvételi és Befektetési Szolgáltatási Ügyletek Keretszerződés alapján kötött Ügyletek Óvadéki Követelményeiről

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről

Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről A Lakiteleki Takarékszövetkezet 013/2014. számú saját szabályzata Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről Hatálybalépés időpontja: 2014. október 16. Tartalomjegyzék 1. Az Üzletszabályzat tárgya,

Részletesebben

SZATYMAZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI LAKÁSHITEL ÜZLETSZABÁLYZATA. Az Igazgatóság az VI/10/2011 (12.06) számú határozatával jóváhagyta.

SZATYMAZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI LAKÁSHITEL ÜZLETSZABÁLYZATA. Az Igazgatóság az VI/10/2011 (12.06) számú határozatával jóváhagyta. A SZATYMAZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI LAKÁSHITEL ÜZLETSZABÁLYZATA Az Igazgatóság az VI/10/2011 (12.06) számú határozatával jóváhagyta. Érvényes: 2011. 12. 06. napjától Lakáshitel üzletszabályzat

Részletesebben

1AB Felügyeleti mérleg (Eszközök könyv szerinti bruttó adatokkal)

1AB Felügyeleti mérleg (Eszközök könyv szerinti bruttó adatokkal) Sorszám Sorkód Megnevezés 1AB Felügyeleti mérleg (Eszközök könyv szerinti bruttó adatokkal) 001 1AB0 Eszközök összesen (2+10+75+102+114+275+302+316+333+357) 002 1AB1 Pénztár és elszámolási számlák (3+

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG 2014.12.31. HATVAN ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG 2014.12.31. HATVAN ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET MÉRLEG 2014.12.31 Hatvan, 2015. március 26... Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Juhász Ferenc Turányikné Borsik Éva elnök ügyvezető ügyvezető igazgató MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z

Részletesebben

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya Abony Város Önkormányzat 14/2007. (IV.12) sz. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 1/2010.

Részletesebben

ESZKÖZÖK (aktívák) KSH: Cg.: adatok: eft-ban. Kelt, Lövő, Április 28.

ESZKÖZÖK (aktívák) KSH: Cg.: adatok: eft-ban. Kelt, Lövő, Április 28. a b d 1. 1. Pénzeszközök 390.477 444.835 2. 2. Állampapírok 3.344.645 3.316.016 3. a) forgatási célú 3.286.315 3.257.686 4. b) befektetési célú 58.330 58.330 5. 2/A. Állampapírok értékelési különbözete

Részletesebben

A RÉSZVÉNY-ELŐÁLLÍTÁS ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI

A RÉSZVÉNY-ELŐÁLLÍTÁS ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI A RÉSZVÉNY-ELŐÁLLÍTÁS ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI A RÉSZVÉNY-ELŐÁLLÍTÁS JOGI KÉRDÉSEI ÉS AZ ÚJ PTK. RÉSZVÉNYEKRE VONATKOZÓ ÚJ RENDELKEZÉSEI DR. TOMORI ERIKA CODEX NAPOK 2014 VÁLTOZIK-E AZ ÉRTÉKPAPÍR

Részletesebben

MÉRLEG MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16. Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet. Cg.:16-02-001531

MÉRLEG MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16. Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet. Cg.:16-02-001531 MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16 Cg.:16-02-001531 Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése 19. melléklet Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése Ezer Ft-ban Megnevezés 2016. év 2017. év 2018. év 2019. év 2020. év 2020. év után Összesen Hitel törlesztés Kötvénybeváltás kiadásai.. felújítás..

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2013. féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2013. féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Az Alap rövidített

Részletesebben

Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat

Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat Ezen szabályzat továbbadása az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár írásos engedélye nélkül nem megengedett. TARTALOMJEGYZÉK 1 A SZABÁLYZAT CÉLJA...3

Részletesebben

Pénzügyi számvitel V. előadás. Követelések, pénzeszközök

Pénzügyi számvitel V. előadás. Követelések, pénzeszközök Pénzügyi számvitel V. előadás Követelések, pénzeszközök A követelés fogalma jogszerű teljesített elfogadott, elismert pénzben kifejezett, kifejezhető FIZETÉSI IGÉNY Tágan értelmezve A számviteli szempontból

Részletesebben

KSH:10047808641912205. Cg.: 0502000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG

KSH:10047808641912205. Cg.: 0502000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG KSH:10047808641912205 Cg.: 0502000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. Megnevezés 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök 490

Részletesebben

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Mérleg 2013.05.07-2013.12.31

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Mérleg 2013.05.07-2013.12.31 AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Mérleg 2013.05.07-2013.12.31 Cégnév: AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. Székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K Adószám:10044465-1-09 Cégjegyzékszám:09-02-000180 Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.s z. M e g n e v e z és 2013.év 2014.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a lakossági hitelek

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a lakossági hitelek HIRDETMÉNY A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, költségekről és ezek teljesítési rendjéről Érvényes: 2016.01.01.-től

Részletesebben

A 2015. február 1. napjától kezdődően kötött hitel- és kölcsönszerződésekre terjed ki az ÁSZF hatálya

A 2015. február 1. napjától kezdődően kötött hitel- és kölcsönszerződésekre terjed ki az ÁSZF hatálya ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz 1 Hatályba lépés napja: 2015. február 18. Kölcsönszerződés száma: A Forrás Takarékszövetkezet (székhelye: 8164 Balatonfőkajár, Kossuth u. 16.; cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Lízing Üzleti tanácsok, üzleti tanácsadás: www.kisado.hu

Lízing Üzleti tanácsok, üzleti tanácsadás: www.kisado.hu Lízing Lízing A lízingbevevő a lízingszerződésben rögzített lízingdíj megfizetésére vállal kötelezettséget. A lízingszerződés fedezete maga a lízing tárgya, amelynek tulajdonjogát a lízingbevevő csak a

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2010. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2010. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 159 267 192 484 2. Állampapírok 4 310 515 0 4 762 679 a) forgatási célú 4 257 225 4 709 389 b) befektetési célú 53 290 53 290 2/A. Állampapírok értékelési különbözete

Részletesebben

KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet

KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2009.év 2010.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének február 12-i ülése 8. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének február 12-i ülése 8. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. február 12-i ülése 8. számú napirendi pontja Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek

Részletesebben

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Amely létrejött egyrészrõl a POINTERNET-DB Elektronikus Kereskedelmi Kft. (székhely: 1029 Budapest, Ördögárok u. 142., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-685342, adószám: 11961143-2-41,

Részletesebben

Adásvételi szerződés

Adásvételi szerződés 1 Ingatlan-adásvételi szerződés haszonélvezeti jogról való ingyenes lemondással, foglaló kikötésével, tulajdonjog fenntartása mellett Adásvételi szerződés amely létrejött egyrészről eladó családi és utóneve:

Részletesebben

Személyi azonosító okmány száma/cg

Személyi azonosító okmány száma/cg Egyenletes törlesztésű, zárt végű, fix kamatozású, forint alapú pénzügyi lízingszerződés kárbiztosítás nélkül 1 amely létrejött egyrészről Lízingbevevő neve Készfizető kezes neve/cégneve, aki készfizető

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ A FÓKUSZ Takarékszövetkezet (székhelye: 6133 Jászszentlászló, Alkotmány u. 2/a., S.W.I.F.T. kódja: TAKBHUHB, cégjegyzékszáma: 03-02-000232,

Részletesebben

1. feladat Aktív időbeli elhatárolások

1. feladat Aktív időbeli elhatárolások 1. feladat Aktív időbeli elhatárolások l. A vállalkozás október 1-jén 9 hónapos futamidejű diszkont kincstárjegyet vásárolt. Az értékpapír névértéke 200.000 Ft, kibocsátási árfolyama 92 %. 2. Egyik külföldi

Részletesebben

Bankszámla hitelkeret szerződés

Bankszámla hitelkeret szerződés Bankszámla hitelkeret szerződés amely létrejött egyrészről a Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet hajdú.. egysége.cím Felügyeleti hatóság: Magyar Nemzeti Bank székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér

Részletesebben

K&H Eszközlízing Kft.

K&H Eszközlízing Kft. Általános szerződési feltételek - bérleti szerződés eszközökre 1. Bevezető rendelkezések Az eszközök tárgyában kötött bérleti szerződés (a továbbiakban Bérleti szerződés) alapján a K&H Eszközlízing Gép-

Részletesebben

A fuvarozási szerződés

A fuvarozási szerződés További jogszabályok, adattárak, infók: www.stampede.hu XXXVIII. Fejezet (38.) A fuvarozási szerződés 6:257. [Fuvarozási szerződés] Fuvarozási szerződés alapján a fuvarozó a küldemény rendeltetési helyére

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2012. féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2012. féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Az Alap rövidített

Részletesebben

Számvitel Intézeti Tanszék

Számvitel Intézeti Tanszék 1. példa Pénzintézeti tevékenységünkhöz EU-n kívüli országból beszereztünk egy tárgyi eszközt, amellyel kapcsolatos kiadásaink a következők (az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák): - tárgyi eszköz számla szerinti

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: 2017. január 16-tól A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt

Részletesebben

Útmutató befektetési alapok nyilvántartásból törléséhez

Útmutató befektetési alapok nyilvántartásból törléséhez Útmutató befektetési alapok nyilvántartásból törléséhez Tartalom Irányadó jogszabályok... 3 A Felügyelet engedélyezési hatásköre... 3 Egyéb jogszabályi rendelkezések... 3 A Felügyelethez benyújtandó dokumentumok...

Részletesebben

21 - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással sz. 14 bb) éven túli lejáratú 0 15 Ebbıl:- kapcsolt vállalkozással szemben

21 - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással sz. 14 bb) éven túli lejáratú 0 15 Ebbıl:- kapcsolt vállalkozással szemben MÉRLEG KSH:10044513-6419-122-09 Cg.:09-02-000068 Kaba és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2009.év 2010.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya Abony Város Önkormányzat 14/2007. (IV.12) sz. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Abony Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Hitelek csoportosítása 61. lecke 1. Pénztömeg nagyságára gyakorolt

Részletesebben

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei 1.. Általános szabályok Az INTER-TRADE KFT minden magyarországi értékesítésére jelen feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, illetve

Részletesebben

Pénzügyi számvitel. V. Előadás Követelések, pénzeszközök

Pénzügyi számvitel. V. Előadás Követelések, pénzeszközök Pénzügyi számvitel V. Előadás Követelések, pénzeszközök A követelés fogalma jogszerű teljesített elfogadott, elismert pénzben kifejezett, kifejezhető FIZETÉSI IGÉNY Tágan értelmezve A számviteli szempontból

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól II. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól II. negyedév 5. I. 5. III. 6. I. 6. III. 7. I. 7. III. 8. I. 8. III. 9. I. 9. III. 1. I. 1. III. 11. I. 11. III. 1. I. 1. III. 1. I. 1. III. 14. I. 14. III. 15. I. 15. III. 16. I. SAJTÓKÖZLEMÉNY Az államháztartás és

Részletesebben

Budapest Lízing Zrt. Üzletszabályzat

Budapest Lízing Zrt. Üzletszabályzat Budapest Lízing Zrt. Pénzügyi lízingtevékenységre vonatkozó Üzletszabályzat Hatályos 2009. augusztus 1-jétől www.budapestlizing.hu 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK...3 1.1. Az Üzletszabályzat hatálya... 3 1.2. Az

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás)

EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás) EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás) A tétel megnevezése Az előző év év(ek) Tárgyév a b d 01. 1. Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek 2 960 398 3 526 440 02. a) rögzített kamatozású hitelviszonyt

Részletesebben

1. Szerződő felek (a továbbiakban: Felek):

1. Szerződő felek (a továbbiakban: Felek): 3 éven túli futamidő*a választható opciókat jelzi, a konkrét szerződésben soha ne maradjon FOGYASZTÓI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Kölcsön iktatószám: 1. Szerződő felek (a továbbiakban: Felek): 1.1. Hitelező: Neve:

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Borotai Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint

Részletesebben

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5 Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan, magánszemélyek részére 1. A hitelkeret

Részletesebben

Vezetői Részvényopciós Programja

Vezetői Részvényopciós Programja Az RFV Regionális Fejlesztési, Beruházó, Termelő és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) Vezetői Részvényopciós Programja RFV Regionális Fejlesztési,

Részletesebben

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói HIRDETMÉNY 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói A,,Rábaközi Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék

Részletesebben

2008 júniusában a kincstári kör hiánya 722,0 milliárd forintot ért el. További finanszírozási igényt jelentett az MNB

2008 júniusában a kincstári kör hiánya 722,0 milliárd forintot ért el. További finanszírozási igényt jelentett az MNB 2 ában a kincstári kör hiánya 22, milliárd forintot ért el. További finanszírozási igényt jelentett az MNB kiegyenlítési tartalékának feltöltése címen kifizetett 2, milliárd forint. Csökkentette a finanszírozási

Részletesebben

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now. .5 Feladatok 1. példa Pénzintézeti tevékenységünkhöz EU-n kívüli országból beszereztünk egy tárgyi eszközt, amellyel kapcsolatos kiadásaink a következõk(az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák): - tárgyi eszköz

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY 2017. január 16-tól Az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15.

TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15. Módosítás időpontja Módosítás készítője Módosítások összefoglalója Módosítás hatályba lépése 1 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1.

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap (2009.06.03-ig origo [klikk] Nyíltvégű Ingatlan Alapok Alapja (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. ingatlanvásárlási célú kölcsöne

ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. ingatlanvásárlási célú kölcsöne ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. ingatlanvásárlási célú kölcsöne AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/40 400 800 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu Érvényes:

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ HATÁRIDÕS KAMATLÁB-MEGÁLLAPODÁS (FRA) ÜGYLETEKRŐL

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ HATÁRIDÕS KAMATLÁB-MEGÁLLAPODÁS (FRA) ÜGYLETEKRŐL TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ HATÁRIDÕS KAMATLÁB-MEGÁLLAPODÁS (FRA) ÜGYLETEKRŐL A határidős kamatlábmegállapodás olyan származtatott ügylet, amellyel az Ügyfél egy jövőbeni periódusra, egy előre meghatározott összegre

Részletesebben