HU-Győr: Banki szolgáltatások 2011/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Szolgáltatás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HU-Győr: Banki szolgáltatások 2011/S 110-181900 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Szolgáltatás"

Átírás

1 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: HU-Győr: Banki szolgáltatások 2011/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Kisalföld Volán Zrt. Ipar u.99 Figyelmébe: Műszaki Igazgatóság 9027 Győr MAGYARORSZÁG Tel Fax Internetcím(ek) Az ajánlatkérő általános címe További információk a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/ pontokkal A dokumentáció és a kiegészítő iratok (beleértve a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó dokumentációt is) a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/ pontokkal Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal I.2) AZ AJÁNLATKÉRŐ FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz- szolgáltatások II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) MEGHATÁROZÁS II.1.1) II.1.2) II.1.3) II.1.4) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés MFB Közösségi Közlekedésfejlesztési Hitelprogram keretében történő hitelfelvétel. A szerződés típusa és a teljesítés helye Szolgáltatás Szolgáltatási kategória száma 6 A teljesítés helye MAGYARORSZÁG, Pápa, Celli u. 69., MAGYARORSZÁG, Veszprém, Pápai u. 30., MAGYARORSZÁG, Győr, Ipar u. 99., MAGYARORSZÁG, Ajka, Hársfa u. 7., MAGYARORSZÁG, Szombathely, Körmendi u. 92. NUTS-kód HU213 A hirdetmény tárgya Közbeszerzés megvalósítása Információ a keretmegállapodásról S110 1/10

2 2/10 II.1.5) II.1.6) II.1.7) II.1.8) II.1.9) II.2) II.2.1) II.2.2) II.3) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) meghatározása/tárgya MFB Közösségi Közlekedésfejlesztési Hitelprogram keretében történő hitelfelvétel. Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e? Részekre történő ajánlattétel Igen az ajánlatok benyújthatók egy vagy több részre Változatok elfogadhatók A SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG Teljes mennyiség MFB Közösségi Közlekedésfejlesztési Hitelprogram keretében történő hitelfelvétel 5 Volán társaság számára, elővárosi és távolsági autóbuszok beszerzésére Ft, azaz Kettőmilliárd-ötszáztizenötezernégyszáztizennégyezer.-Ft összegben és a következő részenkénti bontásban (az összegek a tőkeösszeget jelentik): 1. rész Kisalföld Volán Zrt HUF 2. rész Bakony Volán Zrt HUF 3. rész Balaton Volán Személyszállítási Zrt HUF 4. rész Somló Volán Zrt HUF 5. rész Vasi Volán Közlekedési Zrt HUF A hitel futamideje a szerződés aláírásától számított 10 év (120 hónap), türelmi idő nincs, devizaneme HUF, rendelkezésre tartási idő a szerződéskötéstől számítva: 2 év. Biztosíték: felhatalmazó levél alapján az egyes társaságok számláira vonatkozó azonnali beszedési megbízás. A ténylegesen lehívásra kerülő összeg részenként max. 30 %-ban lefelé eltérhet. Vételi jog (opciók) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE Az időtartam hónapokban: 120 (a szerződés megkötésétől számítva) A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK Rész száma 1 MEGHATÁROZÁS Hitelszerződés 1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA A Kisalföld Volán Zrt. részére MFB Közösségi Közlekedésfejlesztési hitelporgram keretében hitelfelvétel. 2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV) 3) MENNYISÉG Kisalföld Volán Zrt. részére HUF értékű hitelfelvétel. 4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMÁRA VAGY MEGKEZDÉSÉRE/BEFEJEZÉSÉRE VONATKOZÓ ELTÉRŐ IDŐPONTOK FELTÜNTETÉSE Időtartam hónapokban: 120 (a szerződés megkötésétől számítva) Rész száma 2 MEGHATÁROZÁS Hitelszerződés S110 2/10

3 3/10 1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA A Bakony Volán Zrt. részére MFB Közösségi Közlekedésfejlesztési hitelprogram keretében hitelfelvétel. 2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV) 3) MENNYISÉG A Bakony Volán Zrt. részére HUF értékű hitelfelvétel. 4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMÁRA VAGY MEGKEZDÉSÉRE/BEFEJEZÉSÉRE VONATKOZÓ ELTÉRŐ IDŐPONTOK FELTÜNTETÉSE Időtartam hónapokban: 120 (a szerződés megkötésétől számítva) Rész száma 3 MEGHATÁROZÁS Hitelszerződés 1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA A Balaton Volán Személyszállítási Zrt. részére az MFB Közösségi Közlekedésfejlesztési hitelprogram keretében hitelfelvétel. 2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV) 3) MENNYISÉG A Balaton Volán Személyszállítási Zrt. részére HUF értékű hitelfelvétel. 4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMÁRA VAGY MEGKEZDÉSÉRE/BEFEJEZÉSÉRE VONATKOZÓ ELTÉRŐ IDŐPONTOK FELTÜNTETÉSE Időtartam hónapokban: 120 (a szerződés megkötésétől számítva) Rész száma 4 MEGHATÁROZÁS Hitelszerződés 1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA A Somló Volán Közlekedési Zrt. részére MFB Közösségi Közlekedésfejlesztési hitelprogram keretében hitelfelvétel. 2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV) 3) MENNYISÉG A Somló Volán Közlekedési Zrt. részére HUF értékű hitelfelvétel. 4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMÁRA VAGY MEGKEZDÉSÉRE/BEFEJEZÉSÉRE VONATKOZÓ ELTÉRŐ IDŐPONTOK FELTÜNTETÉSE Időtartam hónapokban: 120 (a szerződés megkötésétől számítva) Rész száma 5 MEGHATÁROZÁS Hitelszerződés 1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA A Vasi Volán Közlekedési Zrt. részére MFB Közösségi Közlekedésfejlesztési hitelprogram keretében hitelfelvétel. 2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV) 3) MENNYISÉG A Vasi Volán Közlekedési Zrt. részére HUF értékű hitelfelvétel. S110 3/10

4 4/10 4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMÁRA VAGY MEGKEZDÉSÉRE/BEFEJEZÉSÉRE VONATKOZÓ ELTÉRŐ IDŐPONTOK FELTÜNTETÉSE Időtartam hónapokban: 120 (a szerződés megkötésétől számítva) III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MŰSZAKI INFORMÁCIÓK III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK III.1.1) III.1.2) III.1.3) III.1.4) III.2) III.2.1) III.2.2) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek Ajánlatkérők a hitel fedezetéül kizárólag a beszerzendő eszközöket ajánlják fel fedezetként, azok fedezeti értékének megfelelő darab számban. Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre Az első tőketörlesztés a türelmi idő lejártát követő első napon esedékes. A további negyedévenként egyenlő tőketörlesztő részletek minden negyedév utolsó hónapjának 15. napjáig esedékesek a Kbt (3) bekezdése szerint, az MFB refinanszírozási szerződését figyelembe véve. A kamatfizetés negyedéves gyakorisággal történik. A hitel nyújtója a tőke és kamattörlesztés esedékessége előtt 10 nappal értesíti az adóst az esedékes törlesztő részlet, illetve kamat összegéről. Szerződésmódosítási díj: a futamidő alatt legalább négy alkalommal költségmentesen. Ajánlatkérők a bírálati részszempontokban felsorolt díjakon kívül más hiteldíj elemet semmilyen jogcímen nem vállalnak fel. A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy Ajánlatkérők a nyertes közös ajánlattevőktől nem követelik meg gazdasági társaság létrehozását, de együttes ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek egyetemleges kötelezettséget és felelősséget kell vállalniuk. A szerződés teljesítésére vonatkoznak-e egyéb különleges feltételek? Igen Ajánlattevőnek az MFB Közösségi Közlekedésfejlesztési Hitelprogramban résztvevő refinanszírozó hitelintézetnek kell lennie. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok, ideértve a szakmai vagy cégnyilvántartásba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is Az előírások teljesítésének megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Kizáró okok: Az eljárásban a Kbt. 60. (1) bekezdése és a Kbt. 62. (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok érvényesülnek. Megkövetelt igazolási mód: Az ajánlattevő (a közös ajánlattevők), a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó és az erőforrást nyújtó szervezet részéről - figyelemmel a Kbt ban foglaltakra - a Kbt. 63. (2)-(9) bekezdése szerinti nyilatkozatok, igazolások benyújtása szükséges. A közbeszerzés értékének 10 %-át nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók tekintetében az ajánlattevő köteles nyilatkozni ajánlatában, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót (Kbt. 63. (3) bekezdés). Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben): Ajánlattevő(k)nek, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak külön-külön csatolnia kell: A Kbt. 66. (1) bekezdés b.) pontja alapján a 2009 és évekre vonatkozó, a számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját kiegészítő melléklet nélkül egyszerű másolat formában. S110 4/10

5 5/10 III.2.3) III.2.4) III.3) III.3.1) Alkalmatlannak minősülnek az ajánlattevő(k) (a közös ajánlattevők), illetve a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, amennyiben. a mérleg szerinti eredménye a 2009 és év bármelyikében negatív volt. Amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 65. (3) bekezdése szerinti alkalmassági követelményeknek más szervezet/ek erőforrásaira való támaszkodással kíván megfelelni, úgy az adott erőforrás meglétét (az alkalmasság fent meghatározott körülményeit) az erőforrásként igénybe venni szándékozott szervezetnek a fent meghatározottak szerint kell igazolnia, továbbá csatolni kell az erőforrásként igénybe venni kívánt szervezet kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozatát - a Kbt. 65. (4) bekezdése szerint - az adott erőforrásnak az ajánlattevő számára való rendelkezésre bocsátásáról a szerződés időtartama alatt. A Kbt E ponta alapján nem minősülhet erőforrásnak a fentebb előírt alkalmassági feltétel és a 66. (1) bek. a)-d) pontja szerinti körülmény kivéve, ha az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód (adott esetben): Ajánlattevő(k)nek (a közös ajánlattevőknek), a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak csatolnia kell: A Kbt. 67. (3) bekezdés a.) pontja alapján a és évekre vonatkozó hosszú lejáratú hitelnyújtási referenciáinak bemutatását a Kbt. 68. (1) bekezdés szerint igazolva, a banktitokra vonatkozó előírások betartásával. Ajánlattevő(k) (a közös ajánlattevő), a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó együttesen alkalmatlannak minősülnek a szerződés teljesítésére, ha: rendelkeznek olyan referenciával (referenciákkal), melyek és években kötött hosszú lejáratú hitel kihelyezésére vonatkozó szerződésen alapulnak és a szerződés szerinti összeg eléri: a) csak egy részre történő ajánlattétel esetén a HUF-ot, b) kettő vagy több részre történő ajánlattétel esetén egy referenciában a HUF-ot, egy másik referenciában pedig a HUF-ot. Több szerződés összesítésével az a), illetőleg a b) pont szerinti referenciaérték nem teljesíthető. Amennyiben az ajánlattevő Kbt. 65. (3) bekezdése szerinti alkalmassági követelményeknek más szervezet/ ek erőforrásaira való támaszkodással kíván megfelelni, úgy az adott erőforrás meglétét (az alkalmasság fent meghatározott körülményeit) az erőforrásként igénybe venni szándékozott szervezetnek a fent meghatározottak szerint kell igazolnia, továbbá csatolni kell az erőforrásként igénybe venni kívánt szervezet kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozatát - a Kbt. 65. (4) bekezdése szerint - az adott erőforrásnak az ajánlattevő számára való rendelkezésre bocsátásáról a szerződés időtartama alatt. A Kbt E pontja alapján nem minősülhet erőforrásnak a fentebb előírt alkalmassági feltétel és a 67. (3) bekezdése szerinti körülmény, kivéve, ha az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn. Fenntartott szerződések SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve Igen évi CXII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról. S110 5/10

6 6/10 III.3.2) A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő természetes felelős személyek nevét és képzettségét? IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA IV.1.1) IV.2) IV.2.1) IV.2.2) IV.3) IV.3.1) IV.3.2) IV.3.3) IV.3.4) IV.3.5) IV.3.6) Az eljárás fajtája Nyílt BÍRÁLATI SZEMPONTOK Bírálati szempontok Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok 1. Kamatfelár. Súlyszám Folyósítási jutalék. Súlyszám 3 3. Rendelkezésre tartási jutalék. Súlyszám 3 4. Projektvizsgálati díj. Súlyszám 2 5. Előtörlesztés költsége. Súlyszám 2 Elektronikus árverésre fog sor kerülni ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám KH/1/2011 Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre? A dokumentáció és egyéb iratok a DBR kivételével)megszerzésének feltételei A dokumentáció beszerzésének határideje :00 Kell-e fizetni a dokumentációért? Ár HUF A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció ellenértéke az áfá-t is tartalmazza, amelyet az ajánlatkérők a helyszínen történő befizetéssel munkanapokon 8:00 és 13:00 óráig, az ajánlattételi határidő utolsó napján 8:00-10:00 óráig, vagy banki átutalással a Raiffeisen Bank Zrt számú számlájára történő átutalással vásárolhatják meg. A dokumentáció átvehető a befizetést igazoló banki átutalás bemutatását, vagy a készpénzes fizetést követően a Kisalföld Volán Zrt. MAGYARORSZÁG, Győr, Ipar u. 99. II. emelet 204. irodájában, vagy a dokumentáció ellenértékének megfizetését követő 2 munkanapon belül megküldésre kerül a Kbt. 54. (8) bekezdés alapján. A kérelemben kérjük megadni a számla kiállításához szükséges adatokat is. Az átutalási bizonylaton szerepeljen a befizetés jogcíme: MFB Hitelfelvétel, közbeszerzési eljárás dokumentációja. Ajánlatkérő a dokumentációba történő előzetes betekintést - annak megvásárlását megelőzően - MAGYARORSZÁG, Győr, Ipar u. 99. sz. alatti székhelyén minden lehetséges ajánlattevőnek biztosítja. Az ajánlattételi, illetve a részvételi határidő :00 Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók magyar. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama S110 6/10

7 7/10 IV.3.7) Időtartam napokban 90 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: :00 Helyszín MAGYARORSZÁG, Győr, Ipar u. 99. III. em. tárgyaló. Az ajánlatok felbontásánál jelenlétre jogosult személyek Igen A Kbt. 80. (2) bekezdésében meghatározott személyek. VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK VI.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E? VI.2) VI.3) A SZERZŐDÉS(EK) KÖZÖSSÉGI ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS(AK)? TOVÁBBI INFORMÁCIÓK További ajánlatkérők: Bakony Volán Zrt. Postai Cím: Celli u. 69. Város/Község: Pápa. Postai irányítószám: Ország: MAGYARORSZÁG. Címzett: Bebesi István vezérigazgató. Telefon: Fax: Balaton Volán Személyszállítási Zrt. Postai Cím: Pápai u. 30. Város/Község: Veszprém. Postai irányítószám: Ország: MAGYARORSZÁG. Címzett: Csima László vezérigazgató. Telefon: / Fax: / Somló Volán Közlekedési Zrt. Postai Cím: Hársfa u. 7. Város/Község: Ajka. Postai irányítószám: Ország: MAGYARORSZÁG. Címzett: Barta János vezérigazgató. Telefon: Fax: Vasi Volán Közlekedési Zrt. Postai Cím: Körmendi u. 92. Város/Község: Szombathely. Postai irányítószám: Ország: MAGYARORSZÁG. Címzett: Papp László vezérigazgató. S110 7/10

8 8/10 Telefon: Fax: Az eredményhirdetés időpontja az ajánlatok bontását követő naptól számított 10. nap (ha ez nem munkanap, akkor az utána következő első munkanap) 10:00 óra. 2. A szerződéskötés időpontja az írásbeli összegzés eredményhirdetésen történő átadását vagy megküldését követő naptól számított 30. nap (ha ez nem munkanap, akkor az utána következő első munkanap) 10:00 óra. 3. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az eljárással kapcsolatos valamennyi határidővel kapcsolatosan a közép-európai idő az irányadó. 4. A dokumentáció megvásárlása az eljárásban való részvétel feltétele. A dokumentáció az ár befizetését, illetve átutalását igazoló banki, illetve pénztári bizonylat bemutatásával átvehető a IV. 3.3.) pontban megadott szobában személyesen munkanapokon 8:00-13:00 óráig, az ajánlattételi határidő utolsó napján 8:00-10:00 óráig, illetve annak megküldését lehet kérni a Kbt. 54 (8) bekezdése alapján. A dokumentáció másra nem ruházható át. Az érvényes ajánlattétel feltétele, hogy a dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak meg kell vásárolnia, vagy át kell vennie, vagy elektronikusan elérnie. Ajánlatkérő a dokumentációba történő előzetes betekintést - annak megvásárlását megelőzően - MAGYARORSZÁG, Győr, Ipar u. 99. sz. alatti székhelyén - minden lehetséges ajánlattevőnek biztosítja. Az ajánlatok részletes tartalmi és formai előírásait, továbbá a megküldés követelményeit a dokumentáció tartalmazza. 5. Az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt ában előírtak szerint teljes körben biztosítja. 6. A benyújtandó igazolások tekintetében alkalmazandó a Kbt. 20 (3) bekezdése, azaz az igazolások egyszerű másolatban is benyújthatóak, de hangsúlyozandó, hogy a Kbt. 20. (3) bekezdése csak az igazolásokra vonatkozik a nyilatkozatokra nem. Ajánlatkérő elfogad olyan igazolásokat, amelyeket nem a jelen közbeszerzési eljárásban történő felhasználásra állítottak ki, de tartalmuk és kiállításuk időpontja alapján igazolják valamely előírt követelmény tartalmát. 7. Az ajánlatot magyar nyelven kell beadni, minden idegen nyelvű irat mellé a hiteles magyar fordítást [2001. évi C. törvény 7. (4) vagy 28. (17)] csatolni kell. 8. Ajánlattevőnek az MFB Közösségi Közlekedésfejlesztési Hitelprogramban résztvevő hitelintézetnek kell lennie. Ezt a körülményt az ajánlatkérő ellenőrzi a következő honlapon: https:// közösségi-kozlekedésfejlesztesi 9. Az ajánlatokat a megjelölt címre zárt, sérülésmentes csomagolásban, 5 példányban (1 db "eredeti" és 4 db "másolat" megjelöléssel) kell benyújtani. A csomagoláson kérjük feltüntetni: " MFB Közösségi Közlekedésfejlesztési Hitelprogram keretében történő hitelfelvétel". 10.Amennyiben az ajánlatkérő eredményhirdetéskor az egyes részek tekintetében a nyertest követő legkedvezőbb ajánlattevőt is meghatározza, az eljárás nyertesének visszalépése esetén a nyertest követő legkedvezőbb ajánlattevővel köt szerződést. 11. Az ajánlatkérő az egyszerűbb ajánlattétel érdekében elektronikusan is átadja a dokumentációt, azonban a papíralapú dokumentáció a hiteles. 12. Ajánlatot lehet tenni egy részre, több részre és az 5 részre egyaránt. 13. A részszempontokra adható pontszám 1-100, a pontkiosztás módszere minden részszempont esetén a Közbeszerzések Tanácsa i keltezésű 2/2004. számú módosított ajánlása III. fejezet A szakasz 1.a) pontja szerinti arányosítással történik. Ezen arányosítás esetén amennyiben a legjobb és a legrosszabb ajánlati elem azonos értékű - azaz mindegyik ajánlati érték azonos - mindegyik ajánlat maximális pontszámot S110 8/10

9 9/10 kap az adott részszempont értékelésekor. Ajánlatkérők számára minden részszempont esetén a kisebb értékű a kedvezőbb. A pontszámok meghatározása két tizedes pontossággal, a kerekítés szabályai szerint történik. 14. Az érvényes ajánlatok pontegyenlősége esetén a Kbt. 90. (2)-(3) bekezdésének megfelelően közjegyző előtti sorsolással kerül kiválasztásra a nyertes ajánlattevő. 15. Ajánlattevőnek a beszerzendő járművek fedezetként történő elfogadásáról tett nyilatkozata az ajánlattétel érvényességének a feltétele. 16. Az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti. Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség végéig az ajánlatkérő rendelkezésére kell állnia. Az ajánlati biztosíték összege egy részre történő ajánlattétel esetén 1 millió Ft, több részre történő ajánlattétel esetén részenként 1 millió Ft, amelyet az ajánlattételi határidőig kell rendelkezésre bocsátani a Kbt. 59. (2) szerinti módok valamelyikén és az ajánlatnak az erről szóló igazolást tartalmaznia kell. Ajánlatkérő bankszámla száma: Raiffeisen Bank Zrt. Győr , a befizetést az ajánlatban banki igazolással kell igazolni. A bankgaranciával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel teljesített ajánlati biztosítéknak, legalább az ajánlati kötöttség lejártának napját követő első munkanapon 12:00 h-ig érvényesnek kell lenni, az iratban kedvezményezettként az ajánlatkérőnek kell szerepelnie, továbbá a fizetéssel kapcsolatban nem tartalmazhat a Kbt án túlmenő feltételeket, viszont tartalmaznia kell azt, hogy a bank vagy biztosító a Kbt. 59 (4) bekezdése szerinti esetekben fog fizetést teljesíteni. 17. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevőnek, a Kbt. 71. (1) bekezdés b). pontja szerinti alvállalkozójának, továbbá, a Kbt. 71. (1) bekezdés c) pontja szerinti erőforrást nyújtó szervezetnek - ha az ajánlatkérő ilyen szervezetet vesz igénybe - az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonatát, ha az adott cég székhelye szerinti államban cégkivonat nem létezik, vagy a szervezet nem a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény hatálya alá tartozik a szervezet dokumentáció szerinti nyilatkozatát. A cégkivonatban szereplő képviseletre jogosultak aláírási címpéldányát, vagy ügyvéd által készített aláírás-mintáját, illetőleg ha az ajánlatot nem a cégkivonatban szereplő képviselő írta alá, akkor az adott személy(ek)nek az ajánlat aláírására vonatkozó a cégjegyzésre jogosult képviselő általi meghatalmazásnak az eredeti példányát. Ha a nyertes ajánlattevő nem magyar székhelyű, akkor kizáró okok fenn nem állásának igazolásai beadásával egyidejűleg nyilatkoznia kell arról, hogy a székhelye szerinti országban a kizáró okok fenn nem állásáról mely szervezettől lehet igazolást kapni, vagy ha nincs olyan szervezet, amely igazolást ad ki és ezért az adott kizáró okkal kapcsolatban csak nyilatkozatot tesz. 18. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt. 70 (4) bekezdésében foglaltakkal kapcsolatosan (leges nyilatkozatot is csatolni kell az ajánlathoz). 19. A Kbt. 73. alapján ajánlattevő az ajánlatában - kifejezetten és elkülönített módon, mellékletben - közölt üzleti titok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. 20. Ajánlatkérő a Kbt. 13. (4) bekezdése alapján felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az alkalmassági feltételeket és igazolásokat a minősített ajánlattevőkre előírtakhoz képest szigorúbban állapítja meg. 21. A Kbt. 70. (1) bek. alapján készített ajánlatnak a Kbt. 70. (2), 71. (1) bekezdése szerinti nyilatkozatokat is tartalmaznia kell. 22. Az ajánlatkérők a Kbt. 55. (3) bekezdése alapján előírják, hogy az ajánlattevő köteles tájékozódni a munkavállalók védelmére és a munkafeltételeire vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. Erről nyilatkozatot kell csatolni az ajánlatban. A tájékoztatás megadását nyújtó szervezetek elérhetősége a dokumentációban szerepel. 23. További feltételek az ajánlattételi dokumentációban és az MFB Közösségi Közlekedésfejlesztési Hitelprogram keretében meghatározottak szerint. S110 9/10

10 10/10 VI.4) VI.4.1) VI.4.2) VI.4.3) VI.5) JOGORVOSLATI ELJÁRÁS A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv Közbeszerzések Tanácsa Margit krt Budapest MAGYARORSZÁG Tel Internet: Fax A békéltetési eljárást lebonyolító szerv Közbeszerzési Döntőbizottság Margit krt Budapest MAGYARORSZÁG Tel Internet: Fax Jogorvoslati kérelmek benyújtása A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt (2)-(4) bekezdése. Az a szerv, amelytől a jogorvoslati kérelem benyújtására vonatkozó információ beszerezhető E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: S110 10/10

42/523-333 Fax: 42/523-334

42/523-333 Fax: 42/523-334 RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Szabolcs Volán Zrt. Postai cím: Korányi Frigyes u. 12. Város/Község: Nyíregyháza

Részletesebben

HU-Kaposvár: Hitelnyújtási szolgáltatások 2009/S 181-260260 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Kaposvár: Hitelnyújtási szolgáltatások 2009/S 181-260260 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 9/09/2009 S181 Európai Közösségek Szolgáltatás Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ HU-Kaposvár: Hitelnyújtási szolgáltatások 2009/S 181-260260 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

HU-Budapest: Hulladékszállítási szolgáltatások 2011/S 136-226730 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Szolgáltatás

HU-Budapest: Hulladékszállítási szolgáltatások 2011/S 136-226730 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Szolgáltatás 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:226730-2011:text:hu:html HU-Budapest: Hulladékszállítási szolgáltatások 2011/S 136-226730 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES

Részletesebben

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Általános közszolgáltatások

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Általános közszolgáltatások Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 123 Ajánlatkérő: Keszthely Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: 8360 Keszthely, Fő tér 1. Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Hivatalos név: Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÁKK Zrt.) Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község: Budapest

Hivatalos név: Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÁKK Zrt.) Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község: Budapest EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

HU-Érd: Szennyvíztisztító építése 2010/S 158-244150 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Érd: Szennyvíztisztító építése 2010/S 158-244150 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:244150-2010:text:hu:html HU-Érd: Szennyvíztisztító építése 2010/S 158-244150 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás

Részletesebben

HC - ATM rádiórendszer beszerzése

HC - ATM rádiórendszer beszerzése HC - ATM rádiórendszer beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2011/57 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás - egyes ágazatokban EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

HU-Budapest: Oktatási szolgáltatások 2011/S 150-250005 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Budapest: Oktatási szolgáltatások 2011/S 150-250005 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:250005-2011:text:hu:html HU-Budapest: Oktatási szolgáltatások 2011/S 150-250005 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2012/S 133-222226. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2012/S 133-222226. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:222226-2012:text:hu:html HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2012/S 133-222226 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Címzett: főigazgató E-mail: Fax: +36-1-469-4144 Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL):

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Címzett: főigazgató E-mail: Fax: +36-1-469-4144 Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL): AJÁNLATI FELHÍVÁS EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Postai irányítószám: 1097. Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok):

Postai irányítószám: 1097. Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Európai Uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (23. ) Korm. r. 23. (4) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Európai Unió Hivatalos Lapjában

Részletesebben

Magyarország-Szombathely: Vállalatirányítás-minősítési szolgáltatások 2013/S 169-293427. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Szombathely: Vállalatirányítás-minősítési szolgáltatások 2013/S 169-293427. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:293427-2013:text:hu:html Magyarország-Szombathely: Vállalatirányítás-minősítési szolgáltatások 2013/S 169-293427 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:123836-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Monitorok 2015/S 117-212169. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Monitorok 2015/S 117-212169. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:212169-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Monitorok 2015/S 117-212169 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

X Oktatás Egyéb (nevezze meg): Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást? igen nem X

X Oktatás Egyéb (nevezze meg): Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást? igen nem X EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

HU-Győr: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2009/S 112-161671 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Győr: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2009/S 112-161671 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/11 HU-Győr: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2009/S 112-161671 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Észak-dunántúli Környezetvédelmi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. 05. 02.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. 05. 02.-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. 05. 02.-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Tiszavasvári Város Önkormányzata 2011. évi fejlesztési feladatai saját erejének

Részletesebben

3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó

Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Általános keresés: O K Általános keresés Közbeszerzési Értesítő Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2012/2. lapszám 2012/1.

Részletesebben

HU-Budapest: Dokumentumkezelő szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások 2012/S 95-157946. Ajánlati/részvételi felhívás

HU-Budapest: Dokumentumkezelő szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások 2012/S 95-157946. Ajánlati/részvételi felhívás 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:157946-2012:text:hu:html HU-Budapest: Dokumentumkezelő szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások 2012/S 95-157946

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Egyéb közlemény: Az ellenjegyzés megtörtént. 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

Egyéb közlemény: Az ellenjegyzés megtörtént. 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

HU-Budapest: Különböző szoftverfejlesztési szolgáltatások és számítógépes rendszerek 2010/S 77-115180 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS.

HU-Budapest: Különböző szoftverfejlesztési szolgáltatások és számítógépes rendszerek 2010/S 77-115180 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:115180-2010:text:hu:html HU-Budapest: Különböző szoftverfejlesztési szolgáltatások és számítógépes rendszerek 2010/S 77-115180

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben