HU-Szeged: Banki szolgáltatások 2011/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Szolgáltatás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HU-Szeged: Banki szolgáltatások 2011/S 92-151360 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Szolgáltatás"

Átírás

1 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: HU-Szeged: Banki szolgáltatások 2011/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Tisza Volán Közlekedési és Szolgáltató Zrt. Bakay Nándor u. 48. Figyelmébe: Műszaki Fejlesztési és Járműgazdálkodási Igazgatóság 6724 Szeged MAGYARORSZÁG Tel Fax Internetcím(ek) Az ajánlatkérő általános címe További információk a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/ pontokkal A dokumentáció és a kiegészítő iratok (beleértve a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó dokumentációt is) a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/ pontokkal Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal I.2) AZ AJÁNLATKÉRŐ FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz- szolgáltatások II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) MEGHATÁROZÁS II.1.1) II.1.2) II.1.3) II.1.4) II.1.5) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés Hitel szerződés. A szerződés típusa és a teljesítés helye Szolgáltatás Szolgáltatási kategória száma 6 A teljesítés helye MAGYARORSZÁG, 6000 Kecskemét, Csáktornyai u. 4-6., 6724 Szeged, Bakay N. u. 48., 6500 Baja, Nagy István út 103., 5600 Békéscsaba, Szarvasi út 103. NUTS-kód HU33 A hirdetmény tárgya Közbeszerzés megvalósítása Információ a keretmegállapodásról A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) meghatározása/tárgya 1/7

2 2/7 II.1.6) II.1.7) II.1.8) II.1.9) II.2) II.2.1) II.2.2) II.3) MFB Közösségi Közlekedésfejlesztési hitelprogram keretében hitelfelvétel. Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) , A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e? Részekre történő ajánlattétel Változatok elfogadhatók A SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG Teljes mennyiség MFB Hitelprogram keretében hitelfelvétel: Elővárosi és távolsági közösségi közlekedés számára autóbuszok beszerzésére HUF értékű hitelfelvétel. A ténylegesen lehívott összeg max 30 %-ban lefelé eltérhet. Lejárat 10 év, türelmi idő nincs, devizaneme HUF, rendelkezésre tartási idő: 2 év a szerződéskötéstől számítva. A törlesztés ütemezése türelmi idő nélkül, negyedévente egyenlő tőketörlesztő részletekben történik, előtörlesztés lehetséges. Vételi jog (opciók) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE Az időtartam hónapokban: 120 (a szerződés megkötésétől számítva) III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MŰSZAKI INFORMÁCIÓK III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK III.1.1) III.1.2) III.1.3) III.1.4) III.2) III.2.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek Ajánlatkérők a hitel fedezetéül a beszerzendő eszközöket ajánlják fel fedezetként, azok fedezeti értékének megfelelő darabszámban. Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre Az első tőketörlesztés a hitel felvételét követő negyedév 15. napja. A következő tőketörlesztés az első tőketörlesztéshez képest negyedév múlva esedékes a Kbt (3) bekezdése szerint, a nyertes ajánlattevővel kötött szerződés alapján, az MFB-s refinanszírozási szerződést figyelembevéve. A kamatfizetés negyedéves gyakorisággal történik. Ajánlatkérők a bírálati részszempontokban felsorolt díjakon és a rendelkezésre tartási jutalékon kívül más hiteldíj elemet semmilyen jogcímen nem vállalnak fel. Ajánlatkérők az előtörlesztés jogát fenntartják. A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy Ajánlatkérők a nyertes közös ajánlattevőktől nem követelik meg gazdasági társaság létrehozását, de együttes ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek egyetemleges kötelezettséget és felelősséget kell vállalniuk. A szerződés teljesítésére vonatkoznak-e egyéb különleges feltételek? Igen Ajánlattevőnek az MFB-vel szerződéses jogviszonyban levő refinanszírozó hitelintézetnek kell lennie. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok, ideértve a szakmai vagy cégnyilvántartásba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is 2/7

3 3/7 III.2.2) III.2.3) III.2.4) III.3) III.3.1) III.3.2) Az előírások teljesítésének megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, erőforrást nyújtó szervezet, akinek esetében a Kbt. 60. (1) bekezdésében vagy a Kbt. 61. (1) bekezdés d.) pontjában foglalt kizáró okok fennállnak. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értkének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, erőforrást nyújtó szervezet, akinek esetében a Kbt. 61. (1) bekezdés a.) és c.) pontjaiban foglalt kizáró okok fennállnak. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból az olyan ajánlattevőt, akivel, ill, akinek a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe vett alvállalkozójával és a számára erőforrást nyújtó szervezetével szemben a Kbt.62. (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak. A kizáró okok fenn nem állását az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe vett alvállalkozónak és az erőforrást nyújtó szervezetnek igazolnia kell a Kbt. 63. (1) bekezdése szerint. Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának külön-külön csatolnia kell: P/1. A Kbt. 66. (1) bekezdés b.) pontja alapján a évre vonatkozó, a számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját kiegészítő melléklet nélkül, egyszerű másolat formájában. Alkalmatlannak minősül az ajánlattevő, illetve a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó amennyiben a mérleg szerinti eredménye évben nem nulla, vagy nem pozitív. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód Ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának csatolnia kell: M/1 A Kbt. 67. (3) bekezdés a.) pontja alapján a től ig terjedő időszakra vonatkozó hitelnyújtási referenciájának bemutatása a Kbt. 68. (1) bekezdés szerint igazolva, a banktitokra vonatkozó előírások betartásával. Alkalmatlan az ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója amennyiben együttesen nem rendelkeznek a től ig terjedő időszakra vonatkozóan 1 db minimum HUF hitelösszegű hitelnyújtási referenciával. Fenntartott szerződések SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve Igen évi CXII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról. A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő természetes felelős személyek nevét és képzettségét? IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA IV.1.1) IV.2) Az eljárás fajtája Nyílt BÍRÁLATI SZEMPONTOK 3/7

4 4/7 IV.2.1) IV.2.2) IV.3) IV.3.1) IV.3.2) IV.3.3) IV.3.4) IV.3.5) IV.3.6) IV.3.7) Bírálati szempontok Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok 1. Hitelintézeti kamatrés (kamatfelár) (%/év). Súlyszám Előtörlesztés költsége (díj) (%). Súlyszám 8 3. Módosítás költsége (díj) (HUF/módosítás). Súlyszám 2 Elektronikus árverésre fog sor kerülni Igen Ajánlatkérő az eljárás során elektronikus árlejtést alkalmaz a 257/2007. (X.4.) Korm. rendeletben foglaltak szerint, melyre tekintettel tájékoztatót tart. A tájékoztató keretében az ajánlattevők információt kapnak a következőkről: az árlejtés részletei, jelentkezés az árlejtésre, árlejtés lebonyolítása, árlejtés zárását követő teendők, riportok készítése az ajánlattevői oldalról. Tájékoztató helyszíne: OKFON Zrt. MAGYARORSZÁG, 1139 Budapest, Gömb u. 33. I. emelet. Tájékoztató időpontja: (11:00). ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre? A dokumentáció és egyéb iratok a DBR kivételével)megszerzésének feltételei A dokumentáció beszerzésének határideje :00 Kell-e fizetni a dokumentációért? Ár HUF A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció ára a 25 % ÁFÁ-t tartalmazza. A dokumentáció megvásárlása banki átutalással, vagy az ajánlatkérő Tisza Volán Zrt. főpénztárába történő befizetéssel (MAGYARORSZÁG, 6724 Szeged, Bakay Nándor u. 48. földszint) tehető meg, munkanapokon 9:00-14:00 óráig, pénteken és az ajánlattételi határidő utolsó napján 9:00-11:00 óráig). Banki átutalás esetén az összeget a Tisza Volán Zrt. CIB Banknál vezetett számú bankszámlájára kell befizetni. Az átutalási bizonylaton szerepeljen a befizetés jogcíme: MFB Hitelfelvétel, közbeszerzési eljárás dokumentációja. Az ajánlattételi, illetve a részvételi határidő :00 Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók magyar. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama Időtartam napokban 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: :00 Helyszín Tisza Volán Zrt. MAGYARORSZÁG, 6724 Szeged, Bakay Nándor u. 48. Földszint, nagy tárgyaló. Az ajánlatok felbontásánál jelenlétre jogosult személyek Igen A Kbt.80. (2) bekezdésében meghatározottak szerint. VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK VI.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E? VI.2) A SZERZŐDÉS(EK) KÖZÖSSÉGI ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS(AK)? 4/7

5 5/7 VI.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK 1. Az eredményhirdetés tervezett időpontja: az ajánlatok bontását követő naptól számított 29. nap. Amennyiben ez a nap nem munkanap, akkor az ezt követő munkanap. 2. A szerződéskötés tervezett időpontja: az eredményhirdetést követő naptól számított 10. nap, amennyiben ez nem munkanap, akkor az ezt követő munkanap. 3. Ajánlatkérők a hiánypótlás lehetőségét teljes körben biztosítják a Kbt.83. bekezdésében foglaltak alapján. 4. Az ajánlatkérési dokumentáció nem ruházható át, és megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele. 5. A dokumentáció átvehető személyesen vagy meghatalmazott útján a Tisza Volán Zrt. székhelyén (MAGYARORSZÁG, 6724 Szeged, Bakay Nándor u. 48) a 223. számú irodában munkanapokon 9:00-14:00 óráig (pénteken és az ajánlattételi határidő utolsó napján 9:00-11:00 óráig) illetve kérés esetén megküldésre kerül a Kbt.54. (8)bekezdésében foglaltak szerint. A dokumentáció átadására a befizetés igazolását követően kerül sor. A dokumentáció megvásárlása ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak meg kell vásárolnia. 6. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevőnek, illetve a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe vett alvállalkozónak az alábbi iratait: az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi, az illetékes cégbíróság által kibocsátott cégkivonatának másolata, az ajánlatot aláíró, és az ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselő (k) érvényes aláírási címpéldánya(i). Amennyiben az ajánlatot nem a cégkivonatban szereplő képviselő írja alá, akkor az adott személy(ek)nek az ajánlat aláírására vonatkozó, a cégjegyzésre jogosult képviselő általi meghatalmazásnak az eredeti példányát szükséges csatolni. 7. Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 71. (1) bekezdés a.),b.) c.) és d.)pontjában foglaltakra vonatkozóan (leges nyilatkozatot is csatolni kell az ajánlatban.) 8. Ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt. 70. (2) bekezdésben foglaltakkal kapcsolatban. 9. Ajánlattevőnek ajánlatában továbbá nyilatkoznia kell, hogy szerepel az MFB "Közösségi Közlekedésfejlesztési Hitelprogram" keretében a refinanszírozásban résztvevő bankok listáján és e hitelprogramon belül finanszírozásra jogosult. 10. Az ajánlat összeállításának, benyújtásának költségei az ajánlattevőt terhelik. 11. Az ajánlatba becsatolt minden idegen nyelvű igazolást, nyilatkozatot, dokumentumot és okiratot hiteles magyar fordításban is csatolni kell. 12. Az ajánlatokat zárt és roncsolásmentes kötésben kell benyújtani. Az ajánlatokat a megjelölt címre zárt, sérülésmentes csomagolásban 5 példányban (1 db "eredeti" és 4 db "másolat" megjelöléssel) magyar nyelven kell benyújtani. 13. A csomagoláson kérjük feltüntetni: " Közbeszerzési eljárás - MFB Közösségi Közlekedésfejlesztési Hitelprogram keretében hitelfelvétel 4 Volán társaság számára" ben 11:00 óráig nem bontható fel" 14. Az ajánlatkérők az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához kötik. Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség időtartama alatt érvényesnek kell lennie. Az ajánlati biztosíték összege HUF, teljesíthető a Kbt a alapján. 15. A részszempontokra adható pontszám 1-100, a pontkiosztás módszere minden részszempont esetén a Közbeszerzési Tanács i keltezésű 2/2004. számú módosított ajánlása III. fejezet A szakasz 1.a) pontja szerinti arányosítással történik. Ezen arányosítás esetén amennyiben a legjobb és a legrosszabb ajánlati elem azonos értékű - azaz mindegyik ajánlati érték azonos - mindegyik ajánlat maximális pontszámot kap 5/7

6 6/7 VI.4) VI.4.1) VI.4.2) VI.4.3) VI.5) az adott részszempont értékelésekor. Ajánlatkérők számára minden részszempont esetén a kisebb értékű a kedvezőbb. A pontszámok meghatározása egy tizedes pontossággal, a kerekítés szabályai szerint történik. 16. A hitelezési feltételeket az MFB Közösségi Közlekedésfejlesztési Hitelprogram tartalmazza, az abban meghatározott kereteken belül ajánlatkérők a következő feltételeket határozzák meg: szerződés módosítási díj legfeljebb HUF/módosítás, kezelési költség, folyósítási jutalék, project vizsgálati díj nem kerül felszámításra, előtörlesztési díj legfeljebb a hitel 1 %-a. 17. Ajánlattevőnek a fedezet elfogadásáról tett nyilatkozata az ajánlattétel érvényességének feltétele. 18. A Kbt. 73. alapján ajánlattevő az ajánlatában -kifejezetten és elkülönített módon, mellékletben -közölt üzleti titok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. 19. Az érvényes ajánlatok pontegyenlősége esetén a Kbt. 90. (2)-(3) bekezdésének megfelelően közjegyző előtti sorsolással kerül kiválasztásra a nyertes ajánlattevő. 20.Az ajánlatkérők felhívják az ajánlattevő figyelmét, hogy az ajánlati felhívásban megadott alkalmassági kritériumokat a minősített ajánlattevők jegyzékében szereplőkhöz képest szigorúbban határozta meg. 21. Ajánlatkérők nevében a Tisza Volán Zrt.(6724 Szeged, Bakay Nándor u. 48.) jár el. További ajánlatkérők:körös Volán Zrt., Kunság Volán Zrt., Bács Volán Zrt. 22.Ajánlatkérők a Kbt. 55. (3) bekezdése alapján előírják, hogy az ajánlattevő köteles tájékozódni a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. Erről nyilatkozatot kell csatolnia az ajánlatban. A tájékoztatás megadását nyújtó szervezetek elérhetősége a dokumentációban szerepel. 23. Jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény előírásai szerint kell eljárni. JOGORVOSLATI ELJÁRÁS A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv Közbeszerzési Döntőbizottság Margit krt Budapest MAGYARORSZÁG Tel Internet: Fax Jogorvoslati kérelmek benyújtása A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt (2)-(4) bekezdése. Az a szerv, amelytől a jogorvoslati kérelem benyújtására vonatkozó információ beszerezhető Közbeszerzési Döntőbizottság Margit krt Budapest MAGYARORSZÁG Tel Internet: Fax E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: 6/7

7 7/ /7

HU-Budapest: Hulladékszállítási szolgáltatások 2011/S 136-226730 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Szolgáltatás

HU-Budapest: Hulladékszállítási szolgáltatások 2011/S 136-226730 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Szolgáltatás 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:226730-2011:text:hu:html HU-Budapest: Hulladékszállítási szolgáltatások 2011/S 136-226730 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES

Részletesebben

HU-Kaposvár: Hitelnyújtási szolgáltatások 2009/S 181-260260 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Kaposvár: Hitelnyújtási szolgáltatások 2009/S 181-260260 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 9/09/2009 S181 Európai Közösségek Szolgáltatás Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ HU-Kaposvár: Hitelnyújtási szolgáltatások 2009/S 181-260260 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Általános közszolgáltatások

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Általános közszolgáltatások Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 123 Ajánlatkérő: Keszthely Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: 8360 Keszthely, Fő tér 1. Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

42/523-333 Fax: 42/523-334

42/523-333 Fax: 42/523-334 RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Szabolcs Volán Zrt. Postai cím: Korányi Frigyes u. 12. Város/Község: Nyíregyháza

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

HU-Érd: Szennyvíztisztító építése 2010/S 158-244150 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Érd: Szennyvíztisztító építése 2010/S 158-244150 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:244150-2010:text:hu:html HU-Érd: Szennyvíztisztító építése 2010/S 158-244150 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás

Részletesebben

HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2012/S 133-222226. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2012/S 133-222226. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:222226-2012:text:hu:html HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2012/S 133-222226 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Hivatalos név: Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÁKK Zrt.) Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község: Budapest

Hivatalos név: Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÁKK Zrt.) Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község: Budapest EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Címzett: főigazgató E-mail: Fax: +36-1-469-4144 Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL):

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Címzett: főigazgató E-mail: Fax: +36-1-469-4144 Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL): AJÁNLATI FELHÍVÁS EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

HU-Budapest: Oktatási szolgáltatások 2011/S 150-250005 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Budapest: Oktatási szolgáltatások 2011/S 150-250005 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:250005-2011:text:hu:html HU-Budapest: Oktatási szolgáltatások 2011/S 150-250005 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

HC - ATM rádiórendszer beszerzése

HC - ATM rádiórendszer beszerzése HC - ATM rádiórendszer beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2011/57 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás - egyes ágazatokban EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

HU-Budapest: Különböző szoftverfejlesztési szolgáltatások és számítógépes rendszerek 2010/S 77-115180 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS.

HU-Budapest: Különböző szoftverfejlesztési szolgáltatások és számítógépes rendszerek 2010/S 77-115180 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:115180-2010:text:hu:html HU-Budapest: Különböző szoftverfejlesztési szolgáltatások és számítógépes rendszerek 2010/S 77-115180

Részletesebben

HU-Budapest: Dokumentumkezelő szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások 2012/S 95-157946. Ajánlati/részvételi felhívás

HU-Budapest: Dokumentumkezelő szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások 2012/S 95-157946. Ajánlati/részvételi felhívás 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:157946-2012:text:hu:html HU-Budapest: Dokumentumkezelő szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások 2012/S 95-157946

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Monitorok 2015/S 117-212169. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Monitorok 2015/S 117-212169. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:212169-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Monitorok 2015/S 117-212169 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

Magyarország-Szombathely: Vállalatirányítás-minősítési szolgáltatások 2013/S 169-293427. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Szombathely: Vállalatirányítás-minősítési szolgáltatások 2013/S 169-293427. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:293427-2013:text:hu:html Magyarország-Szombathely: Vállalatirányítás-minősítési szolgáltatások 2013/S 169-293427 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

HU-Győr: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2009/S 112-161671 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Győr: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2009/S 112-161671 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/11 HU-Győr: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2009/S 112-161671 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Észak-dunántúli Környezetvédelmi

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

X Oktatás Egyéb (nevezze meg): Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást? igen nem X

X Oktatás Egyéb (nevezze meg): Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást? igen nem X EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Postai irányítószám: 1097. Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok):

Postai irányítószám: 1097. Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Európai Uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (23. ) Korm. r. 23. (4) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Európai Unió Hivatalos Lapjában

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. 05. 02.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. 05. 02.-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. 05. 02.-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Tiszavasvári Város Önkormányzata 2011. évi fejlesztési feladatai saját erejének

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:123836-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

Egyéb közlemény: Az ellenjegyzés megtörtént. 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

Egyéb közlemény: Az ellenjegyzés megtörtént. 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 65 Ajánlatkérő: Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Beszerzés tárgya: Eljárás fajtája: Hirdetmény típusa: Budapest

Részletesebben

Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó

Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Általános keresés: O K Általános keresés Közbeszerzési Értesítő Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2012/2. lapszám 2012/1.

Részletesebben

3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben