Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke"

Átírás

1 Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám: 314-7/2007. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának április 11-i ülésére Tárgy: A közgyűjteményi, közművelődési és művészeti intézmények évi munkájáról szóló beszámolók és évi munkaterveik Az előterjesztést készítette: Dr. Erdődy Gyula vezető főtanácsos Humánszolgáltatási Főosztály Kalányos Katalin, a Csorba Győző Megyei Könyvtár igazgatója Dr. Fabényi Júlia, a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága igazgatója Dr. Ódor Imre, a Baranya Megyei Levéltár igazgatója Bozóky Anita, a Művészetek Háza igazgatója Bokor Béla, a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ igazgatója A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2007. (III. 24.) Kgy. rendelete szól a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról. Ennek 4. számú melléklete rendelkezik arról, hogy közgyűléstől átruházott hatáskörben a bizottság feladata a közgyűjteményi, közművelődési és művészeti intézmények adott évi a munkaterveinek elfogadása. Ennek kapcsán a szakbizottság tárgyalja előző évi munkabeszámolóikat is. A Csorba Győző Megyei Könyvtár, a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága, a Baranya Megyei Levéltár, a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ, valamint a Művészetek Háza elkészítették évi munkájukról az írásos beszámolót és megfogalmazták évi munkaterveiket. Az intézmények által írt anyagokat jelen előterjesztés mellékleteként elektronikus úton a megyei önkormányzat hivatala Humánszolgáltatási Főosztálya megküldte a bizottság tagjainak, azok jelen előterjesztés részei. Így lehetőség nyílik arra, hogy a bizottság minden tagja egy időben, teljes terjedelmében tanulmányozhatta a jelentéseket és munkaterveket.

2 2 1. Csorba Győző Megyei Könyvtár Az intézmény igazgatójának összegzése szerint a költségvetési elvonásból adódó nehézségek ellenére kilábaltak a nehéz helyzetből. Bebizonyították, hogy a megszorítások ellenére talpon maradtak, sőt a meglevő szolgáltatásaik mellett új nívós programokkal, számos kiállítással, sok ötlettel, leleménnyel szolgálták az olvasókat. Legnagyobb eredménynek a könyvtárt használók elégedettségét és a megye kistelepüléseinek kulturális felzárkózására tett lépéseiket tartják. A térségben nőtt a könyvtár presztízse, amelyet a pozitív visszajelzések mellett az is bizonyít, hogy egyre többen rendelik meg az új térségi szolgáltatásokat az intézménytől. A sok munka és nehézség ellenére részt vettek a szakmai közéletben, kiadványt szerkesztettek, tanulmányaik jelentek meg a hazai és horvátországi országos szakmai kiadványban. Számos cikket írtak és előadást tartottak. A nehézségek nem törték meg a munkatársak lendületét, hanem előhívták a szakmai tartalékokat és az előző éveknél is nagyobb összefogást. Az intézmény 2007-re sem kapott többlettámogatást, ami a megjelenő dokumentumok mennyisége és áraik folyamatos emelkedése miatt csökkenteni fogja a beszerezhető dokumentumok számát. Készül az OKM Portál Program című stratégiai terve. A megyei könyvtár átfogó célja - az országos stratégiához igazodva a regionális együttműködés a hátrányos helyzetű térségek kistelepüléseinek könyvtári ellátása, az új tudásközpont szakmai programjának kidolgozása területén. Az intézmény az Országos Dokumentumellátási Rendszer tagkönyvtárként a könyvtári rendszer 56 kiemelt szerepkörű intézménye, ehhez állománygyarapítási forrást is biztosít az ágazati minisztérium. Mozgókönyvtári tevékenység területén a 9 kistérségből már 8 kistérség igényli a szolgáltatásaikat, a csatlakozó könyvtárak száma már 103. A kistelepülések könyvtári szolgáltatásainak fejlődése ugrásszerűen megnőtt. Az ebből származó szolgáltatási bevétel enyhíti a költségvetés forrás hiányát. Szakfelügyeleti tevékenységük az ágazati minisztérium rendelete alapján kötelező feladat, a minisztérium téríti a dologi és személyi költségeit. A saját állománygyarapítási keret évek óta stagnál. A megyei könyvtár állománya nem elegendő az igények kielégítéséhez. Fontos feladat lesz idén az Európa Kulturális Fővárosa Pécs megyei nagyprojektjének, a Tudásközpont működésének szakmai előkészítése. A felkészülés időszaka , ebben az időszakban a városi és megyei könyvtár szakmai integrációs feladatai mellett az új létesítménnyel kapcsolatos teendők is olyan szellemi innovációt követelnek, amelyet már 2007-ban meg kell alapozni. A könyvtári szakterületek szakembereiből 7 fő a kistérségi referens, akik koordinálják a szolgáltatásokat megrendelő könyvárakkal kapcsolatos teendőket, és a dokumentum beszerzést. A jelenlegi helyzetben fokozottan át kell térni az online szolgáltatásokra, egyre több dokumentumot, információt és adatot kell elhelyezni a WEB-lapukon. Fejleszteni kell az információs és kommunikációs technológiát. Fontos a tervszerűen gyűjtött, feltárt és gyarapított dokumentumállomány. A szerteágazó, nagy odafigyelést és szakmai tudást

3 3 igénylő munka csak külső munkaerőkkel, adatrögzítők bevonásával végezhető el. Az olvasószolgálatnak várhatóan 200 ezer olvasót kell kiszolgálnia. Az olvasószolgálati és a zenei osztály, és a területi csoport közösen szervezi a könyvtár rendezvényeit. Könyvtár népszerűsítő programjai: csoportos könyvtárbemutatók, zenei foglalkozások, pályázati forrásokból promóciós rendezvények. A Költészet Napján kerül sor Csorba Győző halálának 90. évfordulója alkalmából elkészítetett emléktábla avatására. Kodály Zoltán születésének 125. évfordulójára külön rendezvénysorozattal készülnek. A helyismereti osztály munkatársai idén is együttműködnek a Sopianae Világörökségi Kht Évezredek öröksége című vetélkedőjének lebonyolításában. A zenei szolgáltatáson belül kiemelt feladat az olvasók kiszolgálása, a zenei rendezvények, csoportos foglalkozások megtartása. A kötészeten elsőbbséget kapnak a mozgókönyvtári feladatokkal kapcsolatos kötészeti munkák és a külső megrendelések elvégzése. 2. Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Az alapfeladatok ellátása, a színvonalas szakmai teljesítés összefüggött az adott létszám alakulásával, a gazdasági tényezőkkel, valamint a pályázati és támogatási lehetőségek kihasználtságával. Az intézményben folytatódott a Baranya megyében zajló M6-M60 autóút építésekhez kapcsolódó megelőző régészeti feltárás, a Pécs, Európa Kulturális Fővárosa projekt keretében megkezdődtek a Nagy Kiállítótér megvalósításának előkészületei, megvalósult a világörökségi helyszínen létesült Cella Septichora projekt, valamint az Ókeresztény Mauzóleum, az Ókeresztény Templom és Sírok című kiállításainak és helyszíneinek felújítása. A gyűjtemények pályázati forrásokból és ajándékozás révén kerültek az intézménybe, az előző évek gyakorlatának megfelelően. A természettudományi gyűjtemény elsősorban kiállítási darabokkal, állatpreparátumokkal bővült. A régészeti gyűjtemény gyarapodása elsősorban az M6 és M60-as autóút feltárásához kapcsolódott. A néprajzi gyűjtemény textil (népviselet) és kerámia anyaga gyarapodott. Egy bécsi gyűjtő ajándékaként népi kerámia gyűjtemény került az osztályra. Az Új- és Legújabb kori gyűjtemény jelentős gyarapodása, a 2005-ben védetté nyilvánított, az Oktatási és Kulturális Minisztérium által megvásárolt, ezres nagyságrendű egykori HUNOR Kesztyűgyár anyaga. A képző és iparművészeti gyűjtemény gyarapodása az Országos Kerámia Biennálé és a kortárs művészeti gyűjteményhez köthető. A mohácsi Kanizsai Dorottya Múzeum gyűjteménye ajándékozás révén nőtt. Műtárgyvédelmi eredmények: Műtárgytároló helyiség kialakítása, korszerű blokk építése papíralapú tárgyak számára, textiltároló szekrény vásárlása az Új- és Legújabb kori Történet Osztályon. Mednyánszky képek restaurálása Baranya Megyei Önkormányzat támogatásával valósult meg. Pályázati forrásból elkezdődött a Zsolnay adattár rendbetétele és a mohácsi Kanizsai Dorottya Múzeum nagyszámú politikai plakátanyagának restaurálása, a gyűjtemény és kiállítás moly-és rovarirtása. A természettudományi gyűjteménybe gerinces

4 4 állatok preparáltatására volt mód. A néprajzi osztályon bútorrestaurálás folyt. Az intézmény műtárgyvédelmével foglalkozó munkatársak munkája elsősorban a kiállítási anyag pécsi és vidéki kiállítások - előkészítéséhez, azok bemutatásához, a kiállítások rendezéséhez kötődött. Tudományos tevékenység: A tudományos munka az előző évek gyakorlatának megfelelően a muzeológusok a szakterületüknek megfelelően az intézmény saját megjelent kiadványaiban és külső kiadásban megjelent tudományos munkákban, publikációkban, kutatási, oktatási, közművelődési programokban vettek rész szép számmal. Kiállítások: Általánosságban az intézmény az állandó kiállításainak karbantartására egyre kevesebb erőforrást tud mozgósítani, ami a kisegítő létszám csökkenésével, a gazdasági gondokkal magyarázható. A szakmai munka értékelése során a teljesítményt, annak színvonalát méltán érzékelteti a múzeumi munka leglátványosabb területe, a rendezett kiállítások felsorolása a teljesség igénye nélkül. A múzeum 2006-ban rendezett időszakos kiállításai a hagyományokhoz, évfordulókhoz és a munkatársak kutatási programjához kötődik. Megvalósításuk pályázatokból, valamint támogatásokból történt. A külföldön rendezett kiállítások költségeit a fogadó fél biztosította. A múzeumi kiállítások látogatottsága 2006-ban az előző évhez képest mintegy 40 %-kal esett vissza. Az okok közt megemlíthető: a nagy érdeklődésre számot tartó Zsolnay Múzeum épületének felújítása, a kiállítás időszakos más helyszínen való üzemeltetése. Felújítás miatt márciusától zárva tartott az Ókeresztény Mauzóleum, a Későrómai Sírépítmények és Sírkápolna, amelyek az előző évek egyik leglátogatottabb világörökségi helyszínei voltak. A Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága a Fogyatékosok Esélye Közalapítványtól pályázati támogatásban részesült a Vasarely Múzeum információs és kommunikációs akadálymentesítésére. Victor Vasarely születésének 100. évfordulója alkalmából gyermekrajz-pályázatot szerveztek. A Múzeumok Éjszakája programjai több helyszínen, a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatóságához tartozó kiállításokban zajlottak le. Valamennyi helyszín óráig várta a látogatókat. A legsikeresebb programok: Csontváry Múzeumban Kis éji zene koncert volt. Vagy a Jakab hegyre az esti, fáklyás-elemlámpás kirándulás, diavetítés a Régészeti Múzeum udvarán, családi programok a Néprajzi és a Természettudományi Múzeumban, Pécs Emlékváros-Fesztiválok emlékezethelyei című kiállítás a Várostörténeti Múzeumban. Az intézmény elsősorban pályázati forrásokból, támogatásokból végezte szakmai munkáját. A pályázatokon elnyert összeg 2006-ban ezer Ft volt. Az intézmény kezelésében lévő 18 épületben van elektromos behatolás jelző rendszer, ebből 13 épületben elektromos tűzjelző rendszer is működik. A jelzőrendszerek telefonon keresztül egy 24 órás ügyeleti központra (Multi Alarm) csatlakoznak. Nincs elektromos védelem a Reneszánsz Kőtár, illetve a Kincstári Vagyonigazgatóság tulajdonában lévő, a múzeum által üzemeltetett ókeresztény kiállítóhelyeken, az Ókeresztény Mauzóleum, Ókeresztény Templom és Sírok kiállítási helyszínein. A Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága a évet komoly szervezeti változásokkal kezdte. Igazgatóváltás történt január 1-én. Már témakatalógust

5 5 állított össze az intézmény vezetése a hatékony gazdasági megtakarítások érdekében azokról a lehetőségekről, ahol a kiadások reálisan csökkenthetők. Szem előtt tartották a műtárgyvédelmi szempontokat. Javaslat született a különféle ingatlanokban lévő fogyasztómérők és telefonvonalak megszüntetésére, amennyiben azok nem valamely biztonsági vagy más funkció elengedhetetlen tartozékai. A bérleti szerződések (bérbe vevő, bérbe adó) felülvizsgálatával javaslat született azon használaton kívül lévő fogyasztásmérők és telefonvonalak megszüntetésére, melyek alapdíja éves szinten több tízezer forintos megtakarítást tesz lehetővé. Az idei év hangsúlyosan az Európa Kulturális Fővárosa 2010 Pécs szakmai rákészülésének jegyében zajlik. A Képző és Iparművészeti Osztály kiemelt hangsúlyt fektet szellemi exportra, azaz Pécs szignifikáns személyiségeire, Vasarely és Zsolnay műveinek utaztatásával mintegy felvezeti Pécset a nagyvilág előtt (Bayreuth, Nagyszeben/Sibiu, Olomoutz), másrészt monografikus kiállításokkal készíti elő a Nagy Kiállítótérbe tervezett Pécsiek a Bauhausban, azaz a 20. század európai művészetét egyedülállóan meghatározó művészeti iskola magyar résztvevőinek bemutatását. Valamennyi szakmai osztály kiállítási koncepcióját az állandó kiállításának előkészítéseként szerkesztette meg, tehát olyan tematikai csoportokra koncentrálnak, melyek 2010-re az állandó kiállítások, illetve az Európa Kulturális Fővárosa felvezető évének/éveinek részét képezik. Meghatározzák az évet a beruházások következtében fellépő szükségszerű költözések. Elkészült az intézmény középtávú fejlesztési koncepciója, mely tartalmazza a költözési tervet, mind a költségkímélés végrehajtása érdekében, mind pedig annak reményében, hogy sikeres lesz a pályázat a Régészeti Osztály épületének renoválásra illetve korszerűsítésére. Folytatódnak az M6-M60-as autóút baranyai szakaszának régészeti feltárásai. Befejeződik a Zsolnay Múzeum rekonstrukciója. Ezzel összhangban kiemelt feladat az új Zsolnay kiállítás elkészítése. Intézményi szinten kiemelt feladat a hatékony pályázati tevékenység. Ennek fontos része az Oktatási és Kulturális Minisztérium által, a helyi önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatására kiírt pályázat. 3. Baranya Megyei Levéltár A Pécs, Rét utca 9. szám alatti telephelyen tárolt megyei iratok közül különösen rossz állapotban vannak a legnagyobb forrásértékkel rendelkező, a leggyakrabban kutatott és a legnagyobb terjedelmű fondok. Az as évektől használatos, magas fatartalmú gyártott savas papírok állományvédelmi szempontból veszélyeztetettek. Az iratok állapotáért főképp a tárolásuk módja a felelős. A 19. század végén a régebbi iratokat a vármegye volt börtönének nyirkos, földalatti helyiségeiben helyezték el. Az iratok jó része a dohos helyiségekben átnedvesedett és elrothadt. A meglévő iratok nagy része sérült. További gondot jelent, hogy a Rét utcai részlegben húsz éve ideiglenesen tárolt iratok rendkívül zsúfoltan telített raktárakban vannak elhelyezve. Mintegy 1500 ifm iratanyag szükségraktárakban található. Ezekben az udvari és alagsori

6 6 helyiségekben nincs fűtés és rendkívül nagy a páratartalom. A levéltári nyilvántartásaikat felülvizsgálták, valamint a Levéltári Kollégium ajánlásában szereplő, új fondfőcsoport-beosztás szerint elkezdődött a Baranya Megyei Levéltár fond- és állagjegyzékének átszerkesztése. Szervellenőrző tevékenységük során a évi egyik fő feladataként tervszerűen folytatták a tanácsi anyag beszállítását, illetve az átadás feltételeinek megszervezését. Kiemelt feladat volt a korábbi eredményes pályázati tevékenység következtében a számítástechnikai fejlesztés és ennek nyomán a veszélyeztetett irategyüttesek digitalizálása első szakaszának megvalósítása. Fontos szerepet töltött be intézmény életében a szakmai munkával összefüggő megmutatkozás, az intézményben dolgozó munkatársaink tudományos tevékenysége. Ennek formái kiadványaik megjelentetése, konferenciák szervezése volt. A levéltárban őrzött iratmennyiség terjedelme: ifm. A fentieken kívül a tevékenységet tükröző főbb adatok: Iratselejtezési jegyzőkönyvek ellenőrzése és záradékolása 146 szerv esetében történt. Tárgyévi levéltári feladat volt a választási jegyzőkönyvek fogadása, elhelyezése a raktárban. Folyamatos a munkatársak referenciái alapján a levéltári anyagok rendezése, segédletkészítés. A kutatási esetek száma: A beadott kutatási kérelmek száma: 231. A Mecseki Bányavagyon Hasznosító Rt. Va.-tól adatszolgáltatásra átvett 2802 ifm irattári anyagból nem alaptevékenységi feladatként 778fő iratanyagának visszakeresésére volt szükség. A levéltár 1 fő restaurátora a Tolna Megyei Levéltár számára is végzett szolgáltatást. Az intézmény restauráló műhelye a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás támogatásával a saját, a Tolna Megyei, valamint a Somogy Megyei Levéltár számára bőrkötésű közgyűlési jegyzőkönyv kötetek restaurálását végezte. A beszámolási időszak alatt 15 pályázatot nyújtottak be, ebből 10 volt eredményes. A évben kötött szerződések alapján megítélt támogatások összege: ezer Ft. Az intézmény működtetése korlátozott körülmények között, a gazdálkodásban változatlan nehézségek és újabb kihívások mellett valósult meg. A rangsorolt feladatok egyike az irattárak ellenőrzése, amely számának növelése szakfelügyeleti javaslatra került előtérbe. Csökkent a kutatók és a kutatási esetek száma, ami a létszámcsökkentés miatt bevezetett hétfői szünnapokkal magyarázható. Jelentősen megnőtt az ügyfelek és a kiadott másolatok száma, ami az átvett munkaügyi irattár forgalmával, valamint a felszámolás és csődeljárás keretében átvett iratanyagokból történő nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatással áll összefüggésben. Csökkenő az iratanyaggyarapodás, a beszűkült raktárkapacitás miatt kevesebb az iratátvétel lehetősége. Iratanyag rendezettsége 120 ifm-rel nőtt a belső feldolgozó munka keretében, azonban a létszámcsökkentések miatt erre a tevékenységre is kevesebb munkaidő fordítható. Kevesebb a levéltári állományvédelemi tevékenység, amely pályázati támogatástól és a restauráló műhely működési bevételt hozó külső leterheltségétől függött. Az iratanyagok mikrofilmeztetése csak pályázati támogatásból volt biztosítható. Kiadványaik megjelentetése kizárólag pályázati támogatással valósulhatott meg. A beszállításra váró iratmennyiség kb.: fm.

7 7 A levéltár őrizetében lévő irategyüttes mennyisége feltétlenül indokolná 3-5 levéltárkezelő alkalmazását. A levéltári szakfelügyelet 2006-ban elfogadott programjában szerepel a. raktárminősítés, amely országosan egységes szempontrendszer alapján értékeli a levéltári raktárokat. Erre az intézményben a 2007-es év folyamán sor kerül. Megnyugtató hosszú távú megoldást egy korszerű levéltár építése jelentene. Korszerűsítésre szorul a Király utcai főépület, s főként a Rét utcai részleg villamoshálózata is. A évi munkatervükben kiemelt feladatként jelenik meg a gyűjtőterületi munka, a belső feldolgozási tevékenység, a kutató- és ügyfélszolgálat, illetve a tudományos közművelődési munka szakmai színvonalának megtartása, a személyi és anyagi feltételek adta körülmények között ennek súlypontozása. A jelenlegi gazdasági helyzetben a belső feldolgozó munkák végzése tűnik megalapozottnak. A Baranya Megyei Levéltár munkatársai 4 raktárbázisban, a Király utcai központi épületben, a Rét utcai és a Nyírfa utcai, valamint a Mecseki Szénbányáktól átvett irattárban, a Dobó I. u. 89-ben elhelyezett dokumentumok szakszerű kezeléséért és levéltári feldolgozásáért felelősek. Az iratok szakszerű elhelyezése megtörtént, a magas fokú telítettség miatt további iratbeszállítások csak visszafogottan tervezhetőek. Mivel a levéltárak csak korlátozottan képesek átvenni az elmúlt korok iratait, fokozott figyelmet kell fordítani az iratkezelésekre, az irattárak ellenőrzésére. Sajnálatos, hogy közéletünk rendkívüli mértékben szelektálja tudatosan és főleg hanyagságból az elmúlt korok kútfőit, ami miatt már most tapasztalhatóan felbecsülhetetlen értékek pusztulnak. Az irattárak többsége nem felel meg a szakmai követelményeknek. Súlyosan veszélyeztetett a szocialista kori iratanyag (közigazgatási, jogszolgáltatási, ipari és mezőgazdasági, oktatási stb. iratképzők) jelentős része Baranya megyében. A referenciáknak megfelelően tovább kell bővíteni és pontosítani a gyűjteménnyel kapcsolatos feladatvégzéseket. A köziratok kezelésének ellenőrzésének, az új iratkezelési szabályzatok véleményezésének és az iratselejtezések jóváhagyásának mennyiségi és minőségi mutatói előreláthatóan az elmúlt évekhez viszonyítva a szervellenőrzések számával együtt csökkenni fognak. Ebben az esztendőben továbbra is feladatuk az illetékességi és gyűjtőkör pontosítása. Fontos feladat az eddigiekben nem használt levéltári nyilvántartások felélesztése, így a fondtörzskönyv manuális vagy számítógépes létrehozása, és a tervezési statisztika felállítása. Az intézmény anyagi lehetőségeihez képest tervez iratátcsoportosításokat is a legújabbkori gyűjteményük egységesítése és a kutatások megkönnyítése érdekében. Az ügyfélszolgálati és kutatószolgálati tevékenységük mennyiségi mutatói nem tervezhetőek, ezek a megkeresések arányában változnak. A Nemzeti Kulturális Alap veszélyeztetett állapotú dokumentumok megmentésére kiírt pályázatain nyert támogatásból az áthúzódó megvalósítási határidők miatt az anyagok beszerzése és a restaurálási, konzerválási munkák elvégzése képezi a restaurálási feladatokat. Szintén pályázati támogatás terhére a Tolna Megyei Önkormányzat Levéltára részére 3 kötet közgyűlési jegyzőkönyv restaurálását tervezik. A fotóműhely a korábban megkötött szerződés alapján tovább folytatja a GGU (Mormon Egyház) számára az anyakönyveink mikrofilmezését. Az egyik fő

8 8 feladat az évek óta folyó rendezési munkák folytatása. Tartanak levéltárismertető foglalkozások elsősorban diákoknak, a történelem szakos egyetemista hallgatóknak szakmai gyakorlatot. 4. Művészetek Háza Az intézmény erősségei közé tartozik a szakképzett munkaerő, a ház magas presztízse, programjaik magas színvonala, az intézmény centrális elhelyezkedése. Gyengeségei: intézményi dolgozók alacsony létszáma, parkoló hiánya, nem megfelelő infrastruktúra, még mindig alacsony promóciós költségek. Az intézmény profilját a professzionális művészetek képezik. Voltak komplex összművészeti projektek, tematikus programsorozatok, mint az Egyiptomi kiállítás, illetve a Salvador Dalí kiállítás köré szervezett programok. Jellemző volt az új kapcsolatok kialakítása, közös projektek tervezése más művészeti, kulturális intézményekkel városi és országos szinten, például Bárka Színház, Café Babel, Pécsi Harmadik Színház, Bóbita Bábszínház, különböző kortárs kísérleti és alternatív műfajok, valamint különböző művészeti ágakat ötvöző előadások bemutatása, performansz és happening, szövegperformansz, hang- és képinstallációval kísért felolvasóest, nemzetközi rangú, hazai személyiségek vendégül látása, Csányi Vilmos, Polcz Alaine, Heller Ágnes, Lator László, Vámos Miklós, Lajkó Félix, pécsi művészek folyamatos bemutatkozása, stúdiószínházi bemutatók, nemzetközi jazz koncertek, Tony Lakatos, Mimi Blais, Camera Hungária Fesztivál befogadása, lebonyolítása, Pécsi Nemzetközi Filmünnep, Tavaszi Fesztivál, Pécsi Napok, POSZT rendezvényeinek színhelye, számos rendezvény bemutatása. A 2006-os évben 318 rendezvény zajlott az intézmény falai között, kb látogatóval. Programjaik megoszlása a lebonyolítás módja szerint: 68 (21%) saját rendezvény, 60 (19%) közös rendezvény valamilyen művészeti intézménnyel, 105 (33%) terembérlet, 85 (27%) befogadott rendezvény. A programok számszerű megoszlása művészeti ágak szerint: Képzőművészet: 21 kiállítás, Mednyánszky kiállítás: fő, Dalí kiállítás: fő, Egyiptomi kiállítás: fő, Zene 64 előadás, irodalom: 39 előadás, film: 35 előadás, egyéb rendezvény: 159 előadás. A Művészetek Háza széleskörű partneri megállapodásainak köszönhetően országos- és helyi szervezetekkel együttműködve alakítja ki programjait. A 2006-os év kiemelt programjainak köszönhetően kifejezetten sikeresnek tekinthető a Ház sajtóbeli szereplése. Programjaik megvalósítása során 2006-ban komoly hangsúlyt fektettek arra, hogy a gazdasági szféra szereplői is részt vegyenek az egyes események finanszírozásában. Ennek köszönhetően évről évre növekvő mértékben sikerült támogatókat szerezniük, a Művészetek Háza programjai komoly presztízs- és reklámértékkel bírnak a különböző cégek számára. Irodalmi és színházi rendezvények célja, hogy Pécs város közönsége és tanintézményeibe járó hallgatók minél szélesebb köre legyen nyitott a mai magyar irodalom alkotásaira; íróit, költőit megismerje és ezáltal értő és érdeklődő olvasóvá váljon. Pódiumműsoraikon a látogatóik kőszínházi színvonalú produkciókon keresztül,

9 9 neves előadóművészek tolmácsolásában találkozhattak a magyar és a világirodalom kimagasló alkotásaival. A zenei programokkal szélesítették a zenei műfajok kínálatát, nagy figyelmet fordítottak kortárs zenei koncertek szervezésére. Neves előadók szerepeltetése mellett fontosnak tartották a fiatal, tehetséges, ám kevésbé ismert művészek bemutatását is. Kiállításaikkal a hazai képzőművészet törekvései mellett külföldi művészeti értékeket is bemutattak, helyet adtak mind monografikus képző- és iparművészeti, mind pedig gyűjteményes kiállításoknak. Az intézmény a művészfilmek terén mutatkozó hiátust igyekezett artvideo programokkal tartalmasan kitölteni. Cél az igényes filmkultúra terjesztése, alakítása, a filmtörténet nagy alkotóinak, alkotásainak és a kortárs filmművészet új irányzatainak bemutatása volt. A Ház munkatervét az előttük álló lehetőségek, a leendő Kulturális Főváros szellemisége és realitás mentén próbálta kialakítani. A színvonal megtartására az intézmény falain kívül is megjelenő, komplex művészeti programok, kiemelt rendezvények megvalósításában illetve nemzetközi projektekben való részvételben látnak lehetőséget. Változatlanul fontos, hogy a különböző művészeti ágak irodalom, színház, zene, képzőművészet, film jeles képviselőivel, alkotásaival megismertessék a közönséget. Komplex művészeti programjaik kialakításakor figyelembe vették, hogy a 2007-es év az Európa Kulturális Fővárosa projekt felvezető éve, egyben a Tanulás és Tanítás Éve is. Ennek szellemében tervezett rendezvényeik széles repertoárja lehetővé teszi, hogy valamennyi korosztályt el tudják érni, illetve a legkülönbözőbb művészeti formanyelvekre fogékony befogadókat tudjanak megszólítani. GrafitIrodalom címmel olyan komplex művészeti programsorozatot terveznek, amelynek keretében a magyar illusztráció/grafika illetőleg annak nemzetközi kontextusa kapcsán a látogatók az egyes művészeti alkotások tágabb összefüggéseivel ismerkedhetnek meg. Tervezik a pesti Versmetró-program szervezőivel közösen a Pécsett megvalósuló Versmegálló projektet. Lesz összművészeti montázs a török kultúrából. Az irodalmi élet meghatározó csoportjaival és műhelyeivel együttműködve kívánják folytatni az elmúlt évben nagy sikernek számító rendezvényeiket, így a Mester és tanítvány sorozatot, a nagy népszerűségnek örvendő Törzsasztal -t, a Könyv/Jelző -t, folyóiratot mutatnak be. A pódium műsorok, színházi estek a közönség kedvelt esti kikapcsolódásai közé tartoznak. A Házban bemutatott irodalmi- és pódium műsorok sorát gazdagítják a Camera Hungaria Fesztivál, a POSZT rendezvényei valamint a Filmünnep programjai. A 2007-es zenei programjai között változatlanul fontos szerepet kapnak azok a zenei beavatást szolgáló estek, ahol nem csak az alkotások hangzanak el, hanem színvonalas, közérthető formában hallhat a közönség előadást az elhangzó művekről, alkotójukról és az adott korszakról. A filmprogramjaik összeállításakor változatlanul az igényes filmkultúra terjesztése, alakítása, a filmtörténet nagy alkotóinak, alkotásainak és a kortárs filmművészet új irányzatainak bemutatása a cél.

10 10 5. Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ A Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ, mint a felnőttképzési feladatok egyik segítője, fokozottabb közreműködést vállalt a baranyai tudás alapú társadalom kiépítésében. A HEFOP es projekt a felnőttképzés hozzáférésének javítása a rendelkezésre álló közművelődési intézményrendszer rendszerszerű bevonásával, az élethossziglan tartó tanulás megvalósítását segíti elő a Sásdi és Szigetvári térségekben. A felnőttképzési projekthez kapcsolódik az ugródeszka honlap, amelynek tartalmi feltöltését 2006-ban elvégezték. A Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ 2006-ban is célul tűzte ki a községek és a városok, illetve a fejlett és az elmaradott térségek és települések közötti a kulturális feltételekben megnyilvánuló jelentős különbségek mérséklését, a további válságterületek kialakulásának megakadályozását, s mindez szolgálja a társadalmi esélyegyenlőtlenségek csökkentését is. E célok elérését segítették a rendszeresen megtartott Szakmai Napok, konferenciák, továbbképzések és találkozók, nagyrendezvényeken való fellépési lehetőségek, amelyek résztvevői a kistérségek, települések és közművelődési intézmények szakemberei, civil szervezetek képviselői voltak. Ennek jegyében rendezték meg az Európa Jövője, a Jövő Kultúrája, Kulturális régiók, kulturális kistérségek szerepe Európában című kétnapos nemzetközi konferenciát. Segítették a Tengertánc és Közkincs országos programokon való baranyai részvételt, ennek érdekében szakmai napokat szerveztek. A szakmai napok előadásai és a pályázatok kiválasztásánál figyelembe vették a megye települési, kistérségi adottságait, Baranya aprófalvas megye, a sok szempontból hátrányos települések minden korábbinál fokozottabban igénylik a pályázati tanácsadást a kultúra, a közösségi művelődés területein. A közművelődési szempontból hátrányos helyzetű települések művészeti programokkal való ellátása Helyi érték elnevezésű nyertes pályázat keretén belül a Kaptár Egyesület bemutatóival, a Mamba ütőegyüttes, a Gramophon Jazz Band fellépésével, Németh János színművész József Attiláról szóló műsorával Bükkösd, Máza, Sellye, Dunaszekcső, Kárász, Gilvánfa településeken és Pécsett a pécsszabolcsi iskolában szerveztek ú.n. tájoltató műsorokat, amit a decemberi szakmai napon a megye közművelődési szakembereinek, a határon túli szervezetek képviselőinek is bemutattak. A kulturális intézmények és a többcélú kistérségi társulások között az együttműködést az Alapító okiratban meghatározott tevékenységek (szakfeladatok) alapján a szolgáltatások ajánlatának elkészítésével segítették. A kistérségi szemléletet érvényesítették fesztiváljaik programjaiban is. A Baranyai Mediterrán Ősz egyre népszerűbb, a rendezvénysorozathoz szívesen csatlakoztak a települések, a kistérségek közös rendezvényévé vált egy-egy települési központtal, ahol felléptek a környék együttesei, közös kiállításokat rendeztek, bemutatkoztak a falusi vendéglátók. A két napos rendezvények a polgármesterek és a kistérségek gazdasági vezetőinek fórumaivá is váltak. Megrendezték a Kézműves vasárnap - Országos Szőttes és Cserépvásárt. A fesztiválhoz kapcsolódott a magyarlukafai Kaptár Egyesület kiállítása. A Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ az Örökségünk Baranyában témájú,

11 11 immár harmadik éve megrendezett programsorozatának középpontjába 2006-ban a baranyai családokban megőrzött és továbbadott hagyományok bemutatását állította. Ez a program az Európa Kulturális Fővárosa címet elnyerő Pécs város 2010-ig tervezett felvezető évek, 2006-ban az Örökség Éve - programjához kapcsolódik. A Baranyai Mediterrán Ősz hagyományosan kiemelkedő fesztiválja a Szőlő és Bor Ünnepe. A fesztiválon 120 népművész az ország minden tájáról, és bortermelő vett részt. Jubileumi, 15. születésnapját ünnepelte a Határon Túli Magyarok Fesztiválja, amely már a évtől Magyarok Európai Fesztiváljaként szólította meg a közönséget. A kistelepülések és a kistérségek újszerű, összefogáson alapuló, egymás tevékenységét kiegészítő és egyben erősítő új típusú együttműködését, a kistelepülésen élők egyéni és közösségi szükségleteinek kielégítését szolgáló telematikai eszközökhöz való hozzáférést lehetőségeikhez képest 2006-ben is biztosították. A Diskurzus című újságban folyamatosan teret nyernek a kistérségek, a többcélú kistérségi társulások munkái, lehetőségei. Szervezték a Baranya Megyei Önkormányzat nagyrendezvényeit, kiállításokat rendeztek a Baranya Galériában. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 14/2004. (II.19) Kgy. határozatában biztosított felhatalmazása alapján a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ szakmai tevékenységrendszerében gondozza Baranya megye kistérségei, városai és a dél-dunántúli régió megyéi között a szakmai és tartalmi munkamegosztást. Az intézmény a fenti célokat szaktanácsadó és szolgáltató tevékenységével is szolgálja. Az intézmény szakmai rendezvényeit 2007-ben az Európa Kulturális Fővárosa 2010 Pécs felvezető évek tematikájához alakította. Ilyen a Jövő kultúrája Európa jövője nemzetközi konferencia a felnőttképzésről, a közművelődés és a felnőttoktatás kapcsolata, lehetőségei című tanácskozássorozat, a Dél-Pannon Mediterrán Ősz rendezvényei, a Magyarok Határok Nélkül Európában - a határon túli magyarok kulturális fesztiválja. A szakminisztérium Közkincs-programján belül a központ lehetőséget teremt a népművészeti és amatőr művészeti alkotóközösségek, egyéni alkotók szakmai munkájának, hagyományőrző, kulturális értékteremtő és fejlesztési törekvéseinek, valamint nemzetközi együttműködésének támogatására. A Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ kiemelt feladatai közé tartozik a megye közművelődési hálózatának támogatása, a regionális, országos és nemzetközi kapcsolatok ápolása, valamint az idegenforgalmi szakmai tanácsadás, programszervezés és információnyújtás. A tervezett szakmai napokon belül meg kell említeni az interregionális, regionális, megyei minőségi kulturális kínálat fejlesztésére, a kínálati és keresleti oldal feltérképezésére, közös programfejlesztésre irányuló programot. Az intézmény szolgáltató tevékenységét mindenek előtt a települési önkormányzatok kötelező közművelődési feladatainak segítésével, a kistérségi társulások térségformáló szerepére alapozva, a megyék közötti regionális összefogásra tekintettel kívánja érvényesíti. Így képzéseket, tanfolyamokat szervez. A év tervei között a természet és környezetvédelem is kiemelten szerepel. Megszervezik a megyei önkormányzat és

12 12 saját kiemelt rendezvényeiket a Megyenapot, a Baranyai közösségek bemutatóit, az Országos Szőttes és Cserépvásárt, a Kézműves Vasárnapot, a Baranyai Mediterrán Őszt, a Szőlő és Bor Ünnepét, a Határon Túli Magyarok Fesztiválját. Igény szerint vidéki rendezvényekre biztosítják a szükséges technikai eszközöket, szabadtéri színpadot, valamint a kézműves termékek árusítására szolgáló sátrakat. Részt vesznek az országos Internet alapú adatbázis működtetésében. Tájékoztatást nyújtanak pályázati lehetőségekről, a Nemzeti Fejlesztési Tervről, e területre vonatkozó operatív programokról. Idén is összegyűjtik és közreadják a megyei éves programokat. Határozati javaslat: 1. a. variáció: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottsága elfogadja a Csorba Győző Megyei Könyvtár évi munkájáról szóló beszámolót és jóváhagyja a évi munkatervét. Határidő: a közlésre: azonnal Felelős: Szatyor Győző, a bizottság elnöke 1. b. variáció: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottsága a következő kiegészítésekkel fogadja el a Csorba Győző Megyei Könyvtár évi munkájáról szóló beszámolót és hagyja jóvá a évi munkatervét. Határidő: a közlésre: azonnal Felelős: Szatyor Győző, a bizottság elnöke 1. c. variáció: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottsága nem fogadja el a Csorba Győző Megyei Könyvtár évi munkájáról szóló beszámolót és nem hagyja jóvá a évi munkatervét. Határidő: a közlésre: azonnal Felelős: Szatyor Győző, a bizottság elnöke 2. a. variáció: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottsága elfogadja a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága évi munkájáról szóló beszámolót és jóváhagyja a évi munkatervét. Határidő: a közlésre: azonnal Felelős: Szatyor Győző, a bizottság elnöke

13 13 2. b. variáció: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottsága a következő kiegészítésekkel fogadja el a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatóságának évi munkájáról szóló beszámolót és hagyja jóvá a évi munkatervét. Határidő: a közlésre: azonnal Felelős: Szatyor Győző, a bizottság elnöke 2. c. variáció: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottsága nem fogadja el a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatóságának évi munkájáról szóló beszámolót és nem hagyja jóvá a évi munkatervét. Határidő: a közlésre: azonnal Felelős: Szatyor Győző, a bizottság elnöke 3. a. variáció: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottsága elfogadja a Baranya Megyei Levéltár évi munkájáról szóló beszámolót és jóváhagyja a évi munkatervét. Határidő: a közlésre: azonnal Felelős: Szatyor Győző, a bizottság elnöke 3. b. variáció: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottsága a következő kiegészítésekkel fogadja el a Baranya Megyei Levéltár évi munkájáról szóló beszámolót és hagyja jóvá a évi munkatervét. Határidő: a közlésre: azonnal Felelős: Szatyor Győző, a bizottság elnöke 3. c. variáció: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottsága nem fogadja el a Baranya Megyei Levéltár évi munkájáról szóló beszámolót és nem hagyja jóvá a évi munkatervét. Határidő: a közlésre: azonnal Felelős: Szatyor Győző, a bizottság elnöke 4. a. variáció: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottsága elfogadja a Művészetek Háza évi munkájáról szóló beszámolót és jóváhagyja a évi munkatervét. Határidő: a közlésre: azonnal Felelős: Szatyor Győző, a bizottság elnöke

14 14 4. b. variáció: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottsága a következő kiegészítésekkel fogadja el a Művészetek Háza évi munkájáról szóló beszámolót és hagyja jóvá a évi munkatervét. Határidő: a közlésre: azonnal Felelős: Szatyor Győző, a bizottság elnöke 4. c. variáció: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottsága nem fogadja el a Művészetek Háza évi munkájáról szóló beszámolót és nem hagyja jóvá a évi munkatervét. Határidő: a közlésre: azonnal Felelős: Szatyor Győző, a bizottság elnöke 5. a. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottsága elfogadja a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ évi munkájáról szóló beszámolót és jóváhagyja a évi munkatervét. Határidő: a közlésre: azonnal Felelős: Szatyor Győző, a bizottság elnöke 5. b. variáció: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottsága a következő kiegészítésekkel fogadja el a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ évi munkájáról szóló beszámolót és hagyja jóvá a évi munkatervét. Határidő: a közlésre: azonnal Felelős: Szatyor Győző, a bizottság elnöke 5. c. variáció: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottsága nem fogadja el a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Igazgatóságának évi munkájáról szóló beszámolót és nem hagyja jóvá a évi munkatervét. Határidő: a közlésre: azonnal Felelős: Szatyor Győző, a bizottság elnöke P é c s, március 28. Szatyor Győző sk.

15 Beszámoló a Csorba Győző Megyei Könyvtár évi munkájáról 2006-ban a fenntartó Baranya Megyei Önkormányzat költségvetési forráshiánya miatt olyan összegű elvonási kötelezettség hárult intézményünkre, ami minden eddigi évet többszörösen felülmúlt. Az elvonás e Ft, a bevételi többlet előírás 2 millió Ft volt, összesen e Ft-ot kell kigazdálkodnunk. A könyvtár működtetésére a költségvetési eredeti előirányzat mindössze 21 millió Ft-ot tartalmazott. Az elvonás jelentős hányadát csak létszámcsökkentéssel tudtuk teljesíteni. Az előző évek folyamatos létszámcsökkentése miatt az elbocsátás már a szakalkalmazottakat is érintette. Növelte a nehézségeinket, hogy júliusától a pécsi székhelyű kulturális intézmények egy gazdasági ellátó szervezetbe történő integrációja is megtörtént. A költségvetési előirányzat fölött már nem rendelkezhetünk önállóan, így az intézményi költségvetés kezelése sem tőlünk függ. Az alultervezett, forráshiányos költségvetés a második félévben komoly likviditási gondokat okozott mind a szakmai feladatok, mind a működési kiadások teljesítése területén. Növelték a likviditási problémát az év közbeni áremelkedések is. Szeptemberre a költségvetési források kimerültek, a kistérségi mozgókönyvtári ellátás szolgálati díj bevételeiből részben ellentételeztük a dologi kiadásainak, de még ez sem volt elegendő, egyre gyakoribbá váltak a szolgáltatók részéről a felszólítások, fizetési meghagyások. A könyvrendelés leszűkítésével, 2007-re áthúzódó határidő meghosszabbítással az olvasói igényeket minimálisan tudtuk kielégíteni. A folyóirat megrendeléseinket több alkalommal nem tudtuk határidőre kifizetni, így veszélybe került a folyamatos folyóirat ellátás. A megnövelt szolgáltatási bevételek a működési kiadásainkat nem tudták teljes mértékben fedezni, így póttámogatás igénylésére kényszerültünk. A kapott e Ft, valamint a személyi kiadások maradványa járult hozzá a költségvetés teljesítéséhez. Nem lenne hiteles a beszámoló, ha nem térnénk ki a gazdasági integráció hatására. A forrás hiány mellett a gazdasági integrációs eljárások inkább nehezítették, akadályozták a gazdálkodást, leszűkítették a mozgásterünket. A volt ágazati gazdasági vezető december 31.-i távozása óta a beszámoló készítésének időszakáig nincs felelős ágazati gazdasági vezetője az intézménynek. A gazdasági beszámolót és a évi költségvetést egy könyvelővel én készítettem el. Az intézkedések hatása a szakmai feladatok ellátására A kialakult helyzet a szakmai alapfeladatok (nyilvános könyvtári ellátás) és az elindított új, hosszú távú projektek (az új könyvtár szakmai programjának kidolgozása, kistérségi mozgókönyvtári ellátás, könyvtárbusz szolgáltatás beindítása,) megvalósítását egyaránt veszélyezteti. A legsúlyosabb következményekkel a évi létszámcsökkentés járt. Teljesen felszámolta az intézmény korábbi szervezeti struktúráját. Távozott az intézményvezetést segítő szakmai csapat: a gazdasági vezető, akinek a munkájára éppen a válsághelyzet kezelésében lett volna szükség. A gazdálkodásban 1 gazdasági ügyintéző maradt. 1

16 Távozott az állománygyarapítási és a helyismereti osztály vezetője, a hírlapolvasói felügyelő, a gondnok, a raktáros, a kézbesítő, 1-1 fővel csökkent a tájékoztatók, a területi könyvtárosok, a ruhatárosok és a takarítók száma is 1-1 fővel, a könyvkötőké 2 fővel. Elmaradt 4 kitűnő munkatársnak a kinevezése, helyettesítéssel lehet még egy ideig foglalkoztatni őket. Két munkatárs munkaidejét hatórásra kellett csökkenteni. A feladatokat még több többletmunkával és kapcsolt feladatokkal tudtuk megoldani. A létszámcsökkentés miatt kialakult helyzeten javított az, hogy a fenntartó póttámogatással biztosította az 50%-os önrészt 3 pályakezdő munkanélküli felvételéhez és novemberig alkalmazni tudtunk egy önkéntes munkaerőt öt hónapig 6 órában. A dologi kiadások forráshiánya miatt a második félév elején elsőként az állománygyarapításban jelentkeztek komoly feladat ellátási nehézségek ban a központi támogatások maradványzárolás alá kerültek, az állománygyarapítási támogatás (ODR és érdekeltségnövelő) is jelentősen, milliós nagyságrenddel csökkent. Augusztus 20-a után kimerült az állománygyarapítási keret, nem tudunk a megrendelt dokumentumokat kifizetni. Új bevételi források A központi költségvetési normatívával támogatott új kistérségi mozgókönyvtári szolgáltatások kialakításáért térítési díjat számolunk fel, amely az 1,2 millió Ft-os mozgókönyvtári normatíva 11%-a, mivel 69 településsel volt szerződésünk az előre nem tervezett bevételünk bruttó 8,4 millió Ft volt. A költségvetés hiánya és a bevételi többlet kötelezettség miatt ezt a jelentős összeget nem fordíthattuk a feladatellátáshoz szükséges infrastruktúra fejlesztésére, szeptembertől a kiadásainkat fedeztük belőle. Könyvkötészeti bevételek: két, 8 órás könyvkötőre csökkent a létszám, így a bevételt hozó külső megrendeléseket korlátozott mennyiségben tudjuk vállalni. Szabadság, táppénz illetve nagyobb megrendelések esetén helyettesítésről kell gondoskodni. Pályázati eredmények Könyvtárbusz-pályázat: az 50 millió Ft-ot hitelkonstrukciós támogatásként a sellyei, szigetvári, a siklósi kistérségi társulás, és a Baranya Megyei Önkormányzat kapta, a működtető a megyei könyvtár lesz. További pályázatok: hagyaték feltárás, szakmai rendezvényszervezés, Internet tanfolyam szervezése a helyi és a térség lakossága számára, könyv újrakötés. Az összes pályázati támogatás 15 millió Ft. Idesorolható még a Német Külügyminisztérium 16 ezer euró értékű állománygyarapítási támogatása, amelyet három évre elosztva kapunk meg, német szakkönyveket rendelhetünk. A támogatást a Goethe Intézettel kialakult jó együttműködésnek köszönhetően - Magyarországon az Andrássy Egyetem és mi könyvtárunk kapta meg a német anyanyelvű könyvtári szolgáltatás fejlesztésére. 2

17 Az intézmény működtetése Komoly likviditási gondokat okozott az épület üzemeltetési költségeinek emelkedése, a közüzemi díjak jelentős növekedése miatt. Az év közben felmerült előre nem látható problémák elhárítása többletkiadással járt, pl. a megrongálódott tető javítása, az informatikai szoba leszakadt mennyezetének javítása, a Hungária úti raktár költöztetése, polcok szerelése, a penészes állomány fertőtlenítése. A szakmai és működési többletkiadásokra e Ft fenntartói póttámogatást kapott az intézmény. Megoldás született a könyvtár raktári helyzetét illetően, a Dischka Győző utcai volt szülészeti klinika 1. emeletén hosszú távon megoldott a raktári állomány elhelyezése. A költségvetési koncepciónkban megfogalmazott többlet igényeink közül eredeti szinten az alábbi feladatokra kaptunk felügyeleti szervi támogatást: 25 db radiátor, a fűtésvezetékek cseréje, a kötészeti vágógép felújítása, korszerű mikrofilm leolvasó beszerzése, számítógép vásárlása, irodák, közlekedő folyosók, mosdók, vendégszoba tisztasági festése, összesen e Ft értékben. Saját bevételeink teljesítése 2005-ben a könyvtárunk látogatónak száma 251 ezer fő volt ban át kellett térni az egy műszakos ügyeletre, és korlátozni kényszerültünk a nyitvatartási időt. A korábbi 52 óra helyett 36 óra a nyitvatartási idő. Az intézkedés miatt a forgalom 50 ezer fővel csökkent és így visszaestek a bevételek is, a korábban túlteljesített bevételi tervet 2006-ban 77%-ra teljesítettük. A mozgókönyvtári szolgáltatás díja ez kompenzálta, ígí a saját bevétele teljesítés 123 %., amelynek szolgáltatási díjbevétele jelentős nagyságrendű bevételi forrás. Ld. saját bevételek táblázat. Tartós bevételi forrás a szakfelügyeleti bevétel és némi megtakarítást jelent a raktári állomány Hungária úti, a városi önkormányzattól bérelt raktárból a fenntartói tulajdonban levő Dischka Győző utcai volt szülészet épületébe való átköltöztetése. Hasonló megtakarítást és minőségi javulást eredményezett az informatika rendszer fejlesztése: a megyei önkormányzat felbontotta a szerződését a várossal és egy új szolgáltatótól sokkal nagyobb sávszélességű és gyorsabb Internet elérést biztosít. Gazdálkodással összefüggő törvényi kötelezettségünk teljesítésének is eleget tettünk, az első félévben az érvényes közbeszerzési törvény alapján 1 db egyszerű könyvközbeszerzési eljárást bonyolítottunk le, és 27%-os kedvezményt kapunk dokumentumvásárlásnál. A teljesítési mutatók hitelesítik a bevezetőben tett megállapításainkat: a költségvetésben a dokumentumvásárlásra elkülönített eredeti előirányzat a módosított előirányzatnak mindössze 33%-a. Az alaptevékenységi díjbevétel mindössze 77%, kistérségi díjbevétellel 123%-os teljesítésű. Csökkent az Internethasználók száma az otthoni PC és Internet használat elterjedése miatt. A fénymásolás csökkenése is ide vezethető vissza: a gyors és olcsóbb letöltést, vagy on-line átküldést választják a használók. 3

18 Saját bevételünk összege pályázatokkal együtt 25 millió Ft, amely a lecsökkent létszámú dolgozók teljesítményének köszönhető! Korszerűsítés, amely racionális megoldásokkal járt és így csökkentette az előállítási kiadásokat, pl. a WEB-lap fejlesztése, kiadványainkat (Heti tájékoztató, Kisebbségi tájékoztató, Eseménynaptár, Baranyai Könyvtári Infó) online elérhető formában jelentetjük meg. Képzés ECDL tanfolyamot 8 fő, angol tanfolyamot 5 fő, német nyelvtanfolyamot 1 fő, kiadványszerkesztői tanfolyamot 1 fő, mérlegképes könyvelői tanfolyamot 1 fő végzett. Befejeződött az első hétéves ciklus, elkészítettük a szakmai értékelést és a pénzügyi elszámolást. Együttműködés a fenntartóval Legszorosabb együttműködés a költségvetés elkészítése, az elvonás kezelése során volt. A fenntartó kérésére intézkedési tervet készítettünk. Ennek alapján elkészült a évi beszámoló és a évi munkaterv, amelyet a Kulturális Bizottság elfogadott. Az elvonást követően több alkalommal kezdeményeztünk tárgyalásokat a feladat ellátási nehézségekről, így kaphattunk egy hat órás önkéntest május 8.-tól október 1.-jéig, és augusztustól 3 pályakezdő munkanélkülit, utóbbiak béréhez a fenntartó soron kívül biztosította az 50% önrészt. A tárgyalások segítettek az Internet szolgáltatás, és a külső raktár kérdésének megoldásában. A évi júniusi közgyűlés alapján februárban elkészítettük a regionális együttműködés programját, amelyet a két társmegyének is megküldtünk. Teljes mértékben felvállaltuk a könyvtárbusz pályázati program kidolgozását, a kistérségekkel való tárgyalás az igénylésről és a szükséges 10%-os önrész megszerzését a kistérségektől. A kulturális bizottság kérésére elkészítettük az elmaradott térségek kulturális ellátásával kapcsolatos beszámolónkat. A kulturális bizottság előtt beszámoltam az új könyvtári projektről, valamint a könyvtárbusz beruházásról. Február 10.-re elkészítettük a civil szervezetekkel kapcsolatos tevékenységünket. Február 28.-ra leadtuk a szervezett képzés évi beiskolázási ütemtervét. Május 6.-án az Európa Házban rendezett országos workshopon bemutatót tartottam a tudásközpont szakmai koncepciójától. Augusztus 18.-ra beszámolót készítettem a nemzeti és etnikai kisebbségek ellátásával kapcsolatos a középtávú ciklusprogramban vázolt tevékenységünk teljesítéséről. A Pécs EKF rendezvénytervéhez leadtam könyvtárunk rendezvénytervét. Az október 8.-i megyenap programja jubileumi megemlékezés volt az 1956-os forradalomról, ehhez intézményük előadással és kiállítással kapcsolódott. (rendezvények: 2. sz. melléklet ) 4

19 Együttműködés hazai és külföldi szakmai szervezetekkel A kapcsolat egyrészt szakmai, és kulturális szervezetekben való részvétel útján, másrészt a szolgáltatásokon keresztül valósul meg. Változatlanul jó a kapcsolatunk a társintézményekkel, az oktatási intézményekkel a helyi és megyei könyvtárakkal, a médiával. Új, együttműködő partnerek a polgármesterek, kistérségi tisztségviselők. Kiemelkedő a kapcsolat a British Council Könyvtárával, a Goethe Intézettel, számos értékes kiadvánnyal gyarapodott intézményünk az együttműködés révén. A British Counciltól kapott támogatásból egy korszerű, nagy teljesítményű számítógépet tudtunk vásárolni. Rendezvények Intézkedési tervünkben rögzítettük, hogy azokat a könyves ünnepeket és a szakmai programokat tervezzük be, amelyekhez külső forrást tudunk biztosítani, és garantálni tudjuk a korábbi színvonalat. Március 24.: József Attila és az avantgárd emlékülés. Április 11.: Versről versre. Folyamatos versolvasás. Április 27.: A magyar irodalom fogadtatása Németországban. Kiállítás zenés irodalmi program keretében. Megnyitót mondott Gudrun Broska a kiállítás kurátora, és Hammer Erika a PTE irodalomtörténésze. A Robert Bosch Alapítvány gyűjteményének bemutatása. Május 29.: Emberek és Könyvek Forrásközpont megnyitása. A könyveket átadta Ursula- Seiler Albring, a Német Szövetségi Köztársaság magyarországi nagykövete. Tavaszi Nyílt Hét: hagyományos könyvtárbemutatók, akciók, kedvezmények az olvasók számára. Június: Ír napok a British Councillal közös kiállítás. Október: Könyvtárakkal a társadalomért kapcsolódás az országos akcióhoz. Programjai: Október 12.: Könyvtárakkal a régióért szakmai konferencia neves előadókkal. Nyitó előadás: Prof. Tóth József a régiók térbeli elhelyezkedése és hatása a kultúrára, ezt követte Peresztegi Gergely (Területfejlesztési és Önkormányzati M. főosztályvezetője) előadása a kistérségi feladatellátásról, majd gyakorlati jelegű korreferátumok. A rendezvények a kistérségek munkatársai és polgármesterek is részt vettek. A rendezvényhez készítettünk egy kiállítást a megújult kistelepülési könyvtárakról, amelyeket bevontunk a mozgókönyvtári ellátásba. Október 15. Könyvtárba mentem ig. Gyere te is utánam! Nyitott vasárnap: NAVA pont megnyitás, Ingyenes jogi terminál átadása, Csillagfiú bábelőadás a Bóbita Bábszínház művészeinek előadásában, ezt követően bábkészítés szintén a Bóbita Bábszínház egyik művészének irányításával. A Zeneműtárban Lemezbörze, a bakelit lemezek és zenei CD-k cseréje zajlott. Rendkívüli érdeklődést váltott ki a kezdeményezés, minden korosztályt vonzott, a négy óra alatt 300-an fordultak meg a könyvtárban, 60-an iratkoztak be, minden részlegben voltak rendezvények, akciók. Valamennyi dolgozó szívesen és önként vett részt családtagjaival a rendezvényen. 5

20 Október 18. : Heine-kiállítás- a Goethe Intézettel közös program a költő születésének 150. évfordulójára. Október 26. : A megyenaphoz A forradalom Baranyában című reprezentatív dokumentumkiállítással csatlakoztunk. Nyitó előadást Dr. Rozs András főlevéltáros tartott krónikája a Dunántúli Napló híradásaiból (Válogatás a Csorba Győző Megyei Könyvtár és a Baranya Megyei Levéltár anyagaiból) November 21.: Csorba Győző Kossuth-díjas költő születésének 90. évfordulója alkalmából rendezett koszorúzási ünnepség, a költő síremlékénél, és a Megyei Könyvtár udvarában felállított szobránál. Térségi tevékenység Baranya Megyében 301 település van ebből 12 város 289 a községek száma ban könyvtári ellátás 109 községben nem volt, ennek két oka lehetett: az önkormányzat nem működtetett könyvtárat, illetve anyagi, személyi okok miatt a könyvtár működését szüneteltette. Önállóan 78 községi könyvtár működött, ebből 46 szerepelt a nyilvános könyvtárak jegyzékén. Kistérségi ellátás (mozgókönyvtár) Mozgókönyvtári ellátásban 102 község részesült, ebből a Csorba Győző Megyei Könyvtár 69 községet látott el. A feldolgozó munkát 4 fő végzi. Pályázatok koordinálása, érdekeltségnövelő támogatás A 15/1998. MKM rendelet alapján az idén is elvégeztük az érdekeltségnövelő támogatás összegyűjtését, feldolgozását. Érdekeltségnövelő támogatás 2006: A Csorba Győző Megyei Könyvtár Ft támogatásban részesült. A Megyei Könyvtár 28 a Mozgókönyvtári ellátásban résztvevő községi könyvtár számára hívott le érdekeltségnövelő támogatást, összesen: Ft-ot A megyei, a városi és községi könyvtárak összesen Ft érdekeltségnövelő támogatást kaptak. Felzárkóztató pályázat A községi könyvtárak állománygyarapítási összegének támogatására 2006-ban: e Ft volt. Szakmai kiadványok Baranyai Könyvtári Infó (BKI) szeptemberétől megjelenő információs kiadvány ban már csak a honlapunkon olvasható. Az év elején készítettük el az Ez volt 2006 című tájékoztató kiadványunkat. Helyismereti kiadványok: eseménynaptár, kisebbségi cikkek, tájékoztató. WEB lapon Vidéki könyvtáraknak kötött könyvek száma. 393 db, Ft értékben. Könyvtárközi kölcsönzések száma: db Tanfolyamok, képzések Könyvtárosok mentálhigiénéje II. Konfliktuskezelés a könyvtárban: A tanfolyamon 13 fő vett részt, mindannyian a Megyei Könyvtár dolgozói. A tanfolyam 4 napos volt január 31.-február 1. és február én 6

CSORBA GYŐZŐ MEGYEI KÖNYVTÁR. Beszámoló. 2006. évi gazdálkodásról

CSORBA GYŐZŐ MEGYEI KÖNYVTÁR. Beszámoló. 2006. évi gazdálkodásról CSORBA GYŐZŐ MEGYEI KÖNYVTÁR Beszámoló 2006. évi gazdálkodásról Intézményünk feladatait igyekezett teljes körűen, magas színvonalon ellátni. A feladatellátáshoz szükséges pénzügyi fedezetet a költségvetés,

Részletesebben

A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2007. évi éves gazdasági beszámolója

A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2007. évi éves gazdasági beszámolója A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2007. évi éves gazdasági beszámolója Intézményünk 2007. évben gazdasági tevékenységét a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatóságához integráltan, gazdaságilag részben

Részletesebben

2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE

2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE DÁMK BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Szakmai feladatok: Az intézmény alapító okiratában megfogalmazott, jogszabályban meghatározott közfeladata múzeumi tevékenység ellátása

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2002. (IX.30.) számú R e n d e l e t e a helyi közművelődésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről *

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről * 1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet a közművelődésről * Darnózseli község Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat közművelődési és közgyűjteményi feladatairól Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2008. évi gazdasági beszámolója

A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2008. évi gazdasági beszámolója A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2008. évi gazdasági beszámolója Intézményünk 2008. gazdasági tevékenységét a Baranya Megyei Levéltárhoz integráltan, szakmai és gazdasági önállóságát megtartva bonyolította.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S IKTATÓSZÁM: 08-8/1698-8/2012 TÁRGY: MÚZEUMOK ÉS KÖNYVTÁR ÁTADÁS-ÁTVÉTELE MELLÉKLET: 5 DB E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012. DECEMBER 13-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK JÚNIUS 15.-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK JÚNIUS 15.-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. JÚNIUS 15.-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: /2006. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága alapító okiratának módosítása

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.) 1, AZ 55/2008. (X. 31.) 2, A 42/2009. (IX. 30.) 3 ÉS AZ 56/2012. (XI. 30.) 4 RENDELETTEL

Részletesebben

Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2004. (XI. 1.) rendelete. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2004. (XI. 1.) rendelete. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2004. (XI. 1.) rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Tiszatenyő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a helyi közművelődési

Részletesebben

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.), AZ 55/2008. (X. 31.) ÉS A 42/2009. (IX. 30.) RENDELETTEL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER

Részletesebben

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma:

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma: KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV Tartalma: Számviteli beszámoló (mérleg, eredmény kimutatás) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Célszerinti kifizetések kimutatása Támogatások kimutatása A közhasznúsági

Részletesebben

ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008.(XII.12.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL

ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008.(XII.12.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL 1 ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008.(XII.12.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL Újhartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ( a továbbiakban: az önkormányzat) a kulturális

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések.

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések. Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a kulturális javak

Részletesebben

81/2010. (IX. 16.) Kgy. határozat

81/2010. (IX. 16.) Kgy. határozat 81/2010. (IX. 16.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (I. 28.) Kgy. rendelet módosításával összefüggő intézkedések A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.) 1, AZ 55/2008. (X. 31.) 2, A 42/2009. (IX. 30.) 3, AZ 56/2012. (XI. 30.) 4, A 21/2015.

Részletesebben

A Baranya Megyei Levéltár 2009. évi gazdasági beszámolója

A Baranya Megyei Levéltár 2009. évi gazdasági beszámolója A Baranya Megyei Levéltár 2009. évi gazdasági beszámolója Intézményünk 2008 januárjától önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működik. Gazdaságilag az intézményhez integrált Csorba Győző Megyei Könyvtár

Részletesebben

Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum. Költségvetési alapokmánya. 2008. évre

Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum. Költségvetési alapokmánya. 2008. évre A Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum Költségvetési alapokmánya 2008. évre Fejezet száma, megnevezése: XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium Szektor: 1051 Cím / alcím: 300 PIR törszszám: 329134 Intézmény

Részletesebben

3. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye pontjában a következőket határozza meg: Veszprém Megyei Közművelődési Intézet, 8200 Veszprém, Vár u. 6.

3. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye pontjában a következőket határozza meg: Veszprém Megyei Közművelődési Intézet, 8200 Veszprém, Vár u. 6. 192/2009. (XII. 17.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdése g) pontja és a költségvetési szervek jogállásáról és

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 1-jei

Részletesebben

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet Szervezeti és Működési Rend 8. sz. melléklete AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2012.

Részletesebben

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÉVI MUNKATERVE

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÉVI MUNKATERVE 221/2007. (XII. 13.) MÖK határozat melléklete A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. ÉVI MUNKATERVE február 14. (csütörtök) 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésének megállapítása

Részletesebben

Szöveges beszámoló. a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről

Szöveges beszámoló. a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről Szöveges beszámoló a költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről Költségvetési szerv: 0200. Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára. Szakágazati besorolása: 910100. Könyvtári, levéltári tevékenység

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18930191-1-19 Bejegyző szerv: VESZPRÉM MEGYEI BÍRÓSÁG Regisztrációs szám: PK. 60 010/2000 EGYÜTT A KÖNYVTÁRÉRT ALAPÍTVÁNY 8420 Zirc, JÓZSEF A. utca 1 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár 1.1. Rövidített névalakja: Művelődési Ház és Könyvtár 2. A költségvetési szerv székhelye: 9721 Gencsapáti, Szentegyház

Részletesebben

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: Visegrádi Önkormányzat 11/2001. (IX. 27.) ör. rendelete a város közművelődési feladatairól és ellátásának feltételeiről [Egységes szerkezetben a 4/2014. (III.21.) Ökt. rendelettel] Visegrád Város Önkormányzatának

Részletesebben

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP TÁMOGATÁSÁVAL. közgyűjtemények pályázati lehetőségei a Közgyűjtemények Kollégiumánál

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP TÁMOGATÁSÁVAL. közgyűjtemények pályázati lehetőségei a Közgyűjtemények Kollégiumánál A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP TÁMOGATÁSÁVAL közgyűjtemények pályázati lehetőségei a Közgyűjtemények Kollégiumánál Nemzeti Kulturális Alap célja A nemzeti és az egyetemes értékek létrehozásának, megőrzésének,

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 29/2012. (II.23.) közgyűlési határozat

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 29/2012. (II.23.) közgyűlési határozat K I V O N A T Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. február 23i ülésének jegyzőkönyvéből 29/2012. (II.23.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Bródy Sándor

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló Város Önkormányzat 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról (a 2/2008. (I.22.) Önk., a 32/2009. (IX.30.)

Részletesebben

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004. (IV. 30.) rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

Előterjesztés A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 2012. április 24-én tartandó Társulási Tanácsi ülésére

Előterjesztés A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 2012. április 24-én tartandó Társulási Tanácsi ülésére Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár 8693 Lengyeltóti, Rákóczi u.22. Tel: 85/331-500; 85/330-852; fax: 85/530-034 e-mail: postmaster@totikonyv.t-online.hu Ügyiratszám: /2012. Pogányvölgyi Többcélú

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2015. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat!

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2015. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat! Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 05. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 48/05. (V. 06.) ÖH. A Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 11275/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város középtávú gyermek és ifjúsági koncepciójában foglaltak rövid távú megvalósítása érdekében a 2015-2016.

Részletesebben

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 7/2007. /V.7./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL 2 Zomba község Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2000. (III. 10.) számú rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések

Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2000. (III. 10.) számú rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2000. (III. 10.) számú rendelete a közművelődésről Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a kulturális

Részletesebben

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról (módosításokkal egységes szerkezetben) Kiskunmajsa Városi

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Belváros-Lipótváros Önkormányzatának 16/2003. (V.15.) rendelete a 20/2004. (IV.19.) rendelettel és a 15/2008. (III.19.) rendelettel és a 21/2009. (VI. 02.) rendelettel módosított egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 26181/2016. Tisztelt Közgyűlés! Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város középtávú gyermek és ifjúsági koncepciójában foglaltak rövid távú megvalósítása

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2013. (IX. 14.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat közművelődési feladatairól *

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2013. (IX. 14.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat közművelődési feladatairól * Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2013. (IX. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól * Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a muzeális intézményekről,

Részletesebben

Együtt a kistelepülésekért I.KSZR Műhelynap

Együtt a kistelepülésekért I.KSZR Műhelynap Együtt a kistelepülésekért I.KSZR Műhelynap Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultúráért Felelős Államtitkárság Közgyűjteményi Főosztály Dr. Vígh Annamária Pécs, 2014. május 26-27. Mit ígértünk 2014. februárjában

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

I. Országgyűlés Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala

I. Országgyűlés Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala I. Országgyűlés Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala I. A célok és elvárt eredmények meghatározása, felsorolása, számszerűsítése A Nemzeti Emlékezet Bizottságáról szóló 2013. évi CCXLI. törvény (a

Részletesebben

[ 9004001 Kulturális műsorok, rendezvények,kiállítások szervezése

[ 9004001 Kulturális műsorok, rendezvények,kiállítások szervezése Sorszám: Ji Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Véleményező Bizottság: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ Alapító Okiratának módosítása Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető Bereezki Ivett pénzügyi ügyintéző

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Szám: 2/2012 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 26-án megtartott rendes, nyilvános ülésén készült

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

Szöveges beszámoló. az O.I.K évi gazdasági tevékenységéről

Szöveges beszámoló. az O.I.K évi gazdasági tevékenységéről Szöveges beszámoló az O.I.K. 2004. évi gazdasági tevékenységéről 1. Az intézménynél a tárgy évben szervezeti változás nem történt. 2. Szakmai tevékenység főbb jellemzői: Az év során megvalósult, kiemelt

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk. Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.hu Készítette: Percze Szilvia jegyző Nagycenk Nagyközség Önkormányzatánál

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

Pályázati úton elnyert támogatások: 30 247 e Ft

Pályázati úton elnyert támogatások: 30 247 e Ft A FÉSZEK MŰVÉSZKLUB BESZÁMOLÓJA a 2011. évi közhasznú tevékenységéről Összművészeti központként egyesületünk közhasznú tevékenysége változatlanul a kulturális, művészeti programok szervezése és bonyolítása,

Részletesebben

Teskánd község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2003. /II.03./ számú r e n d e l e t e

Teskánd község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2003. /II.03./ számú r e n d e l e t e Teskánd község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2003. /II.03./ számú r e n d e l e t e az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról. Teskánd Község Önkormányzat

Részletesebben

K I V O N A T. 298/2010.(XI.03.) önkormányzati határozat a Kulturális-, Idegenforgalmi Központ és Könyvtár alapító okiratának módosításáról.

K I V O N A T. 298/2010.(XI.03.) önkormányzati határozat a Kulturális-, Idegenforgalmi Központ és Könyvtár alapító okiratának módosításáról. Berekfürdő Községi Önkormányzat J e g y z ő j e 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. K I V O N A T a Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november hó 3. napján tartott testületi ülésének

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

Sikeres pályázatok 2006 2010. években. a.) Berhida Városi Önkormányzat. 4. számú melléklet 2006.

Sikeres pályázatok 2006 2010. években. a.) Berhida Városi Önkormányzat. 4. számú melléklet 2006. KD-TEÚT-133-2006 Sikeres pályázatok 2006 2010. években a.) Berhida Városi Önkormányzat 4. számú melléklet Szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása 35.959.000,- Települési hulladék közszolgáltatásfejlesztési

Részletesebben

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Balatonakarattya, 2017. február 01. Polgár Beatrix jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Balatonakarattya

Részletesebben

Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2003.(III.27.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődésről A rendelet hatálya

Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2003.(III.27.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődésről A rendelet hatálya Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2003.(III.27.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről Csátalja Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.

Részletesebben

A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE

A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Szakmai feladatok: A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 2010. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Az intézmény elsődleges, a 2010. évre szóló feladata az alábbi gyűjteményegységek leltározásának folytatása, állagmegóvása,

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Módosítás: a) 21/2009. (VI. 29.) ör. /2009. VII. 1- Budapest Főváros

Részletesebben

Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közművelődési és Idegenforgalmi Intézet alapító okiratának módosítása

Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közművelődési és Idegenforgalmi Intézet alapító okiratának módosítása Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc 136/2004. (XII. 16.) Kgy. számú határozat Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közművelődési és Idegenforgalmi Intézet alapító okiratának

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok - Intézményi adatok - A legfontosabb működési feltételek - A könyvtár bélyegzői - Az intézmény típusa és helye a könyvtári rendszerben

Részletesebben

A MŰVÉSZETEK HÁZA 2003. ÉVI GAZDASÁGI BESZÁMOLÓJA

A MŰVÉSZETEK HÁZA 2003. ÉVI GAZDASÁGI BESZÁMOLÓJA A MŰVÉSZETEK HÁZA 2003. ÉVI GAZDASÁGI BESZÁMOLÓJA Gazdasági tevékenységünket továbbra is a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központhoz integráltan, de szakmai és gazdasági önállóságunkat megtartva

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

A kultúra és a művészet Beregszászi járásban való fejlesztésének 2014 2015. évekre szóló Programjáról

A kultúra és a művészet Beregszászi járásban való fejlesztésének 2014 2015. évekre szóló Programjáról Берегівська районна рада Закарпатської області Beregszászi Járási Tanács Kárpátalja Р І Ш Е Н Н Я 17-ої сесії VI скликання від 31.01. 2014р. 321 м.берегово _ VI _összehívású_17_ülésszaka 2014.01.31.én

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek Albertirsa Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/1999.(X.29.) rendelete a 16/2004.(IV.30.) és az 5/2009. (III.02.) rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szövege az Önkormányzat művelődési

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat.../2013.(..) sz. rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Vác Város Önkormányzat.../2013.(..) sz. rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Vác Város Önkormányzat.../2013.(..) sz. rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) Magyarország Alaptörvényének XI.

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR MUZEÁLIS ÉRTÉKŰ HELYI SAJTÓTERMÉKEINEK DIGITALIZÁLÁSA ÉS INTERNETES KÖZZÉTÉTELE

A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR MUZEÁLIS ÉRTÉKŰ HELYI SAJTÓTERMÉKEINEK DIGITALIZÁLÁSA ÉS INTERNETES KÖZZÉTÉTELE A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR MUZEÁLIS ÉRTÉKŰ HELYI SAJTÓTERMÉKEINEK DIGITALIZÁLÁSA ÉS INTERNETES KÖZZÉTÉTELE Pályázati azonosító: 3532/00344 SZAKMAI BESZÁMOLÓ Az információs-kommunikációs technológia

Részletesebben

c./ Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismerését, a befogadás elősegítését, ezen belül :

c./ Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismerését, a befogadás elősegítését, ezen belül : AGGTELEK KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2002.(IV.11.)SZ. RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉS SZABÁLYOZÁSÁRA Aggtelek Község Önkormányzatának képviselő-testülete A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről,

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata. Az alapító okirat felvezető szövegrésze helyébe az alábbi szövegrész lép:

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata. Az alapító okirat felvezető szövegrésze helyébe az alábbi szövegrész lép: II-2/4262/203. határozat 2. sz. melléklet II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 20. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2006. október 30-i ülésére Tárgy: Döntés Zirc város részvételéről a Szociális és Munkaügyi Minisztérium helyi önkormányzatok gyermek

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. március 22-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. március 22-i ülésére Budapest Főváros I. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 81/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. március 22-i ülésére Tárgy: Az FMK eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására

Részletesebben

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2005 május 27. napján tartott rendes ülése jegyzőkönyvéből. HATÁROZAT

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2005 május 27. napján tartott rendes ülése jegyzőkönyvéből. HATÁROZAT könyvéből. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Városfejlesztési Al 1. A Közgyűlés tudomásul veszi a Polgármester tájékoztatóját, hogy az Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról szóló

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 39. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltárának

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 39. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltárának A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 39. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltárának Szervezeti és Működési Szabályzata Pécs 2007 Preambulum * A Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

Tárgy: Tájékoztató a munkaerőpiaci esélynövelés programjának 2006. évi megvalósulásáról a megyei fenntartású közoktatási intézményekben.

Tárgy: Tájékoztató a munkaerőpiaci esélynövelés programjának 2006. évi megvalósulásáról a megyei fenntartású közoktatási intézményekben. Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám. 125/2007. Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Művelődési, Kisebbségi,

Részletesebben

Helyi értéktárak létrehozása a Nemzeti Művelődési Intézet közreműködésével

Helyi értéktárak létrehozása a Nemzeti Művelődési Intézet közreműködésével Helyi értéktárak létrehozása a Nemzeti Művelődési Intézet közreműködésével ---------------------------------------------- Závogyán Magdolna Nemzeti Művelődési Intézet főigazgató A Nemzeti Művelődési Intézet

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

Pannon Kultúra Alapítvány. Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén.

Pannon Kultúra Alapítvány. Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén. Pannon Kultúra Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2012 Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén. A Pannon Kultúra Alapítvány 2012. évi tevékenysége: Általános célok, tevékenységi formák: A Pannon

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések. Alapelvek

I. rész. Általános rendelkezések. Alapelvek Hatályos: 2009. január 30. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 6/1999.(III.03.) Ök. sz. rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról (módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel.: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel.: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu 4. napirendi pont Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel.: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu Ügyiratszám: 16-48/2015. Előterjesztő: Németh Balázs polgármester Előkészítette:

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének április 9-i rendkívüli ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének április 9-i rendkívüli ülésére ELŐ TERJESZTÉS 2015. április 9-i rendkívüli ülésére Tárgy: Pályázatok benyújtása a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház fejlesztésére Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

A Baranya Megyei Levéltár évi éves gazdasági beszámolója

A Baranya Megyei Levéltár évi éves gazdasági beszámolója A Baranya Megyei Levéltár 2007. évi éves gazdasági beszámolója Intézményünk 2007. évben gazdasági tevékenységét a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatóságához integráltan, gazdaságilag részben

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR HÁLÓZATI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR HÁLÓZATI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR HÁLÓZATI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2016. A MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR HÁLÓZATI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI

Részletesebben

Pályázati figyelő 2010. május/2

Pályázati figyelő 2010. május/2 Jelmagyarázat Műemlék-felújításhoz pályázatok A) Magyar pályázatok kapcsolódó 1 Támogatási keret Támogatás összege Oktatási és Kulturális Minisztérium esélykülönbséget mérséklő kulturális vidékfejlesztésre

Részletesebben

A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE

A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Szakmai feladatok: A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 2012. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Az intézmény alapító okiratában megfogalmazott, jogszabályban meghatározott közfeladata múzeumi tevékenység ellátása

Részletesebben

A Baranya Megyei Levéltár 2008. évi gazdasági beszámolója

A Baranya Megyei Levéltár 2008. évi gazdasági beszámolója A Baranya Megyei Levéltár 2008. évi gazdasági beszámolója Intézményünk 2008. január 1-jétől ismét önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működik. Gazdaságilag az intézményhez integrált Csorba Győző

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2011. (III. 30.) önkormányzati rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2011. (III. 30.) önkormányzati rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2011. (III. 30.) önkormányzati rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat közművelődési szakmai tanácsadási és szolgáltatási feladatainak ellátásáról A Baranya

Részletesebben

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére 5. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Balaton Fejlesztési Tanács munkájáról és a megyei képviseletről

TÁJÉKOZTATÓ a Balaton Fejlesztési Tanács munkájáról és a megyei képviseletről SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. tel.: 82/898-246 e-mail: gelencser.attila@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/626/2014. TÁJÉKOZTATÓ a Balaton Fejlesztési Tanács munkájáról

Részletesebben