Zsigmond Király Fôiskola

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Zsigmond Király Fôiskola"

Átírás

1 Andragógia BA Emberi erôforrások BA Gazdálkodási és menedzsment BA Gazdaságinformatika BSc Kommunikáció és médiatudomány BA Zsigmond Király Fôiskola Nemzetközi gazdálkodás BA Nemzetközi tanulmányok BA Pénzügy és számvitel BA Politológia BA Szabad bölcsészet BA A hallgatóbarát fõiskola Szociológia BA Kommunikáció és médiatudomány MA Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás MA Nemzetközi tanulmányok MA Andragógia MA Vallástudomány MA Politikatudomány MA Részletes tájékoztató FELVÉTELI IRODA Budapest, Kelta utca 2. ZsKF Hallgatói Információs Központ B épület földszint Zsigmond Király Főiskola, Budapest, 2012 A főiskola fenntartja magának azt a jogot, hogy többek között az esetleges jogszabályi és egyéb változásokra való tekintettel a kiadványban foglaltakat mó do sítsa. A módosításokat a főiskola közzéteszi hivatalos honlapján (www.zskf.hu) és hirdetményeiben. A főiskola fenntartja magának a jogot, hogy az egyes meghirdetett szakirányo kat a jelentkezések vagy egyéb ren - del kezések függvényében indítsa el. Amennyiben a kiadványban foglaltak és a Felsőoktatási Felvételi Tájé koz ta tóban vagy a főiskola hivatalos honlapján (www.zskf.hu), illetve hirdet ményeiben közzétettek között eltérés van, úgy a Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóban foglaltak az irányadók! A kiadvány nem minősül szerződési ajánlatnak. A kiadványban lévő nyomdai, szerkesztési vagy egyéb hibákért a főiskola semminemű felelősséget nem vállal.

2 Rektori köszöntô Tartalom Prof. Dr. Bayer József akadémikus, a ZsKF rektora Tíz év egy gyerek vagy egy fiatal életében hatalmas idő, de történelem lehet egy főiskola számára is feltéve, hogy ez fennállásának első évtizede. Márpedig az ősszel ünnepeltük a Zsigmond Király Főiskola fennállásának első jubileumát. Az egykor aprócska képzőhelyből ismert, elismert, ma már 1300 nappali és 2400 levelező ta go - zatos diákot oktató intézmény lett, amely 2007-ben elindította első egyetemi szakát, amelyet eddig további öt követett. Ennyit a múltról de mit rejt a jövő? Teljesen jogosan kérdezheti ezt mindenki, aki azt forgatja a fejében, hogy nálunk szerzi meg első, másod- vagy épp sokadik diplomáját. A válasz pedig köznapi: a fenntarthatóság. Vagyis az, hogy az eddigi eredményekre alapozva, a tanulókorosztályok mind kisebb lélekszámához és a válság idején csökkenő teherviselő képességhez igazodva szervezzük át képzéseinket; vagyis kisebb létszámú, ám éppen ezért is intenzívebb képzéseket kínáljunk. S közben olyan szakokat, szakirányokat indítsunk el, amelyek Magyarországon vagy a térségben még nem léteznek, vagy csak minimális számú hallgatót fogadnak, noha az ott nyújtott tudásra volna igény vagy már ma, vagy akkor, amikor pár év múlva kirepülnek az egykori ZsKF-gólyák. Mindehhez pedig elengedhetetlennek tartjuk, hogy a változások közepette is megadjuk diákjainknak és oktatóinknak a stabilitás biztonságát, ami nélkül nem tudtuk volna tíz év alatt megtízszerezni hallgatóink számát. Modern, minden szakmai és kényelmi igényt kielégítő campust teremtettünk felújítva és bővítve egy elhagyatott iskolaépületet. ZsKF-ről 2 Hallgatói Önkormányzat 9 Nemzetközi lehetőségek 10 Szólj hozzá nyelvi képzés 11 Tudás a gyakorlatban 12 Tanácsadó, Közkapcsolati és Alumni Centrum 14 Szent Ignác Szakkollégium 15 Minden egy helyen 16 Alapszakok, mesterszakok 18 Andragógia BA 19 Emberi erőforrások BA 20 Gazdálkodási és menedzsment BA 21 Gazdaságinformatika BSc 22 Kommunikáció és médiatudomány BA 23 Nemzetközi gazdálkodás BA 24 Nemzetközi tanulmányok BA 25 Pénzügy és számvitel BA 26 Politológia BA 27 Szabad bölcsészet BA 28 Szociológia BA 29 Andragógia MA 30 Kommunikáció és médiatudomány MA 31 Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás MA 32 Nemzetközi tanulmányok MA 33 Politikatudomány MA 34 Vallástudomány MA 35 Posztgraduális képzések 36 Több lehetsz tanfolyamok 44 A tudás ára 48 Szakok / Tagozatok / Ösztöndíjak / Támogatások 52 Zsigmond Király Fõiskola 1

3 ZsKF-ről ZsKF-ről A mindennapi feladatok mellett a Magyar Tudományos Akadémiával való kapcsolat fontosságáról sem feledkezik meg a fôiskola, amely mostanra az MTA három kutatóintézetével is szerzôdésben rögzített for - mában mûködik együtt. (www.metrom.hu) A legötletesebb ajándéktárgy díját is a ZsKF-nek szavazta meg a szakma, mégpedig azért az iránytûért, amelyet a karrier-tanácsadáson részt vevô hallgatók kapnak, nehogy egy percre is szem elôl tévesszék az elômenetelben helyes irányt. (www.edupress.hu) A kerület vezetése is támogatja a fôiskola fejlôdését: írásba foglalt megállapodás alapján mûködik együtt a ZSKF és Óbuda-Békásmegyer vezetése abban, hogy továbbra is európai színvonalú körülmények között mûködhessen az intézmény. A keresztfélévre jelentkezôk között a Zsigmond Király Fôiskola a legnépszerûbb ezt mutatja a Felvi.hu hivatalos összesítése. (www.felvi.hu) Tehetségpont a ZsKF-en. A Zsigmond Király Főiskola számára az elmúlt években kiemelten fontos volt a tehetségek azo nosítása és gon - do zása a rendelkezésre álló esz kö zök kel. BESZÉDES ADATOK A ZsKF-RŐL hallgatóink mondták rólunk. Az adatok forrása: a ZsKF TKK legutóbbi végzett és aktív hallgatóinak vizsgálatai. A ZsKF-en végzett hallgatók jelenlegi vagy legutolsó foglalkozása, beosztása. (Végzett hallgatók megkérdezése alapján) 13,3% 4,7% 3% 8,3% 25,4% 45,3% vezetô beosztású: 25,4% beosztott értelmiségi: 45,3% vállalkozó, diplomás sza badfoglalkozású: 4,7% egyéb szellemi dolgozó: 13,3% egyéb válasz: 3,0% nem válaszolt: 8,3% Mennyire magas az oktatás színvonala a ZsKF-en? (Végzett hallgatók megkérdezése alapján) átlag fölötti (négyes-ötös): 63,5% átlagos (jó): 28,8% kevésbé (gyengébb): 6,0% nem válaszolt: 1,7% 63,5% 1,7% 6% 28,8% Nyelvi kompetenciákon túlmutató nemzetközi képzések. Nagy sikerrel indult el a Nyugdíjasok Óbudai Akadémiája a ZsKF-en. Megnyitotta kapuit a nyugdíjasok előtt is a Zsigmond Király Főiskola. A ZsKF-en végzettek döntô többsége igen rövid idôn belül megtalálja helyét a munka világában. (Végzett hallgatók megkérdezése alapján) dolgozik: 93,4% munkát keres: 4,3% nem keres munkát: 2,3% 93,4% 2,3% 4,3% 2 Zsigmond Király Fõiskola Zsigmond Király Fõiskola 3

4 ZsKF-ről ZsKF-ről Hallgatóinkat kérdeztük: miért jelentkeztek a ZsKF-re? A választott szakomat ezen a helyen tanítják a leg jobban. (nappali tagozatos kommunikáció és médiatudomány szakos BA-hallgatónk) Szimpatikus az iskola, ide jár több ismerősöm, és azt mondták, jó. (nappali tagozatos andragógia szakos BA-hallgatónk) Sipos Boglárka Ismereteket és barátokat egyszerre szereztem a ZsKF-en és egyikből sem keveset. Ma is gyakran ütöm fel egyik kedvenc tanárom szakkönyvét, A személyügyi tevékenység gyakorlatát. Lévai Zoltán számomra meghatározó személyiség volt a főiskolán, szakmai tudása, ta - pasztalata lenyűgöző. De hasznomra váltak még a munkaerőpiaccal kapcsolatos tanulmányok, az itt szerzett stratégia az emberierőforrásmenedzsmenttel, a személyügyi tevékenységekkel, a munkaügyi kapcsolatokkal és a személyügyi kontrollinggal kapcsolatos kurzusokon ta nultak. Az itt tanultak hatalmas segítséget jelentettek számomra, amikor 2007 nyarán, a záróvizsga után munkába álltam. A HM Állami Egészségügyi Központ személyügyi csapatába kerültem. Gyorsan beilleszkedtem, s hogy ez sikerült, az az egyik oka annak, hogy maximálisan elégedett vagyok a jelenlegi állásommal. Ami számomra fontos, azt mind megkapom a munkahelyemen: személyes kapcsolat az emberekkel, változatos feladatok, megfelelő motiváció, jó kapcsolat a közvetlen kollégákkal, jó csapatmunka, munkám elismerése, szakmai fejlődésem biztosítása. Ezért is tervezem, hogy újabb diplomaszerzésnek vágok neki, tovább gyarapítva a személyügyi területen itt szerzett, a mindennapos gyakorlatban elmélyített ismereteimet. Szerencsés helyzetben vagyok: időről időre részt vehetek szakmai továbbképzéseken, legyen szó akár személyügyi, akár informatikai területről. Itt végzett munkatársaim jó véleménnyel vannak az intézményről. (levelező tagozatos gazdálkodási és menedzsment szakos BA-hallgatónk) Ilkei Péter Ismerőstől jó véleményt hallottam a ZsKF-ről. Itt indul Már munkába állásom után jöttem rá, mekkora haszna volt azoknak a levelezőn az a szak, ami érdekel. Az itt végzett ismerősöm pozitív véleménye miatt. (nappali Felkészült, naprakész főiskolának tartom. humán tárgyaknak, amelyeket a ZsKF-en hallgattam. A pszichológia, (levelező tagozatos szabad bölcsészet szakos BA-hallgatónk) (levelező tagozatos emberi erőforrások szakos BA-hallgatónk) a szociológia és a jogi ismeretek mind-mind segítettek abban, hogy tagozatos nemzetközi tanulmányok szakos BA-hallgatónk) sikeres legyek a munkaerő-közvetítésben. Először kissé ódzkodtunk, mi Fiatalos, rugalmas, valóban tanulóbarát környezettel és több, előre kínként éltük meg a tanrendbe illesztett szakmai Olyan képzés indult, amilyet máshol nem vagy nehezen Tetszett az iskola «hallgatóbarát» mottója. Megfelelő tanulási tréningeket, de aztán elég gyorsan rájöttünk, mekkora előnyhöz juttat oktatási szellemmel rendelkezik. találni. (nappali tagozatos szabad bölcsészet szakos BAhallgatónk) (nappali tagozatos pénzügy és számvitel szakos BA-hallgatónk) elhanyagolható szempont, hogy kiváló hangulatban folytak ezek a kos BA-hallgatónk) körülményeket és kellemes környezetet biztosítanak a ZsKF-en. ez majd bennünket a munkaerőpiacon. Az sem volt persze (levelező tagozatos kommunikáció és médiatudomány sza- képzések. Ennél is fontosabb azonban, hogy akkor éreztük az itteni képzés előnyeit, amikor megpróbáltuk első állásunkat becserkészni. Gondolj arra, hogy évente több ezer friss diplomás kerül ki a piacra, és közülük csak pár száz talál magának gyorsan állást. Így előnyt jelentett számunkra, hogy idejekorán megtanultuk a főiskolán: az állásinterjún ne csak ele gánsak, de felkészültek is legyünk, azaz tudjunk meg minél többet a cégről, a pozícióról, amelyet pályázunk, sugározzon belőlünk az elhivatottság, a kreativitás. Vagyis az a bizonyos tűz, amit mi úgy hívunk: dolgozni akarás. Körülbelül félórád lesz ugyanis az interjún arra, hogy bebizonyítsd, te kellesz a cégnek, és akarod is, hogy felvegyenek. Amióta rálátok a felvételi interjúkra, tudom: a jelentkezőket hallgatva sokszor nem jön át semmi abból, amit igazából képviselni tudnak és A ZsKF Társadalomtudományi Kutatóközpont akarnak. Márpedig ezek nélkül szinte vert helyzetből indul a jelentkező 4 Zsigmond Király Fõiskola Aktív hallgatói felmérés 2011 alapján. még akkor is, ha a lehető legpiacképesebb ismeretekkel rendelkezik. Zsigmond Király Fõiskola 5

5 ZsKF-ről ZsKF-ről A 2000-ben kizárólag magyar magántőkével létrehozott Zsigmond Király Főiskola nemzeti modernizációs profilú intézmény, amelynek alapítását, illetőleg az akkreditált szakok indítását a munkaerőpiaci felmérések és a minőségi képzésekre mutatkozó jelentős kereslet indokolta. A ZsKF az Európai Unió által támogatott élethosszig tartó tanulás jegyében építette fel képzési kínálatát négy tudományterületen bölcsészettudomány, gazdaságtudomány, informatika valamint társadalomtudomány, 11 alapszakon és 6 mesterszakon, minden tekintetben figyelembe véve a rohamosan változó munkáltatói igényeket. A hagyományos képzési formákon túl innovatív megoldásokat is alkalmazunk az oktatásban. Ilyenek például a kompetencia-felméréseket követő, személyre szabott, tréningalapú képzések, amelyek felölelik a személyiségfejlesztés, a konfliktuskezelés, a kommunikáció te - rü letét, valamint a tárgyalási helyzetek és a karrier problémakörét. Ezzel párhuzamosan pedig jól felszerelt, aktívan használt és kihasznált televízió- és rádióstúdióval és egyéb tanműhelyekkel, nyelvi és informatikai laborokkal várjuk a tudásra szomjazókat. Rendszereink zöldek : arra töreked - tünk, hogy a lehető legkevesebb áramot használják. A hallgatói ügyintézést online alapokra helyeztük, elkerülve ezzel a hosszú és kínos sorban állást. A gyakorlati oktatást előtérbe helyezve főiskolánk végzett hallgatóinak több mint 90%-a tud három hónapon belül diplomájának megfelelően elhelyezkedni (DPR alapján). A ZsKF-en tíz oktatóból nyolc rendelkezik tudományos minősítéssel; ez Magyarországon szokatlanul jó arány. Ez az egyetlen hazai főiskola, amelynek rektora a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Az oktatáson túl figyelmet szentelünk az oktatói/hallgatói kutatómunka támogatásának is, így több kutatóközpont is vizsgál politikai, geopolitikai, társadalmi, szocio - lógiai vagy éppenséggel kommunikációs és vallási problémákat. Az eredményeket konferenciákon, illetve nyomtatott formában minden esetben közreadjuk. A közösség formálása szakmai és szabadidős tekintetben egyaránt jelentős szerepet kap a zsigmondos hallgatók életében. Hiszünk abban, hogy a kapcsolati tőke manapság a legértékesebb, amivel egy pályakezdő bírhat, így számos rendezvénnyel segítjük, hogy ismeretségek, barátságok, szakmai kapcsolatok sűrű hálója szövődjön hallgatók, oktatók és a munkaerőpiac képviselői között. Teljes kontroll a minőség jegyében: a felsőoktatási intézmények sorában elsőként vezettük be teljes körűen az ISO 9001 minőségbiztosítási rendszert. Ezeknek köszönhetően intézmé - nyünk az elmúlt években megtízszerezte hallgatói számát, az országos felsőoktatási rangsorokban előrébb került, a magyar oktatási paletta megkerülhetetlen szerep lője lett. 50+, avagy nem csak a húszéveseké a világ! Elsők vagyunk abban is, hogy egyes szakokon alkalmazkodva sajátos igényeikhez külön tanulócsoportokat hoztunk létre ötven év feletti hallgatóink számára. Mert nem csak a húszéveseké a világ! 6 Zsigmond Király Fõiskola Zsigmond Király Fõiskola 7

6 ZsKF-ről Hallgatói Önkormányzat MIÉRT ÉPPEN A ZsKF? 10 érv amellett, hogy a Zsigmond Király Főiskola hallgatói táborát erősítsd! 1. Színvonalas elméleti oktatás Figyelj csak ide! 2. Gyakorlatorientált képzés a XXI. századnak megfelelő technikával 3. Magasan kvalifikált oktatók 4. Ingyenes angol és német nyelvoktatás 5. Kiváló gyakorlati helyek minden hallgató számára, akár multinacionális cégeknél, akár a közszférában, 97% három hónap alatt munkát kap 6. Karrier- és életpálya-tréningek, valamint -tanácsadás 7. Ösztöndíjak akár a költségtérítéses hallgatók részére is 8. Pörgő hallgatói élet, összetartó csapat 9. Külföldi tanulási lehetőségek 10. Kreativitás, innovativitás! Suli után ülhetnél otthon is. Nézhetnél valami béna kolumbiai szappanoperát, és izgulhatnál, hogy Lucecita és Don Alejandro szerelme mikor teljesül be végre a sok ármány közepette. De játszhatnál a számítógépeden is, vagy élhetnéd az életedet valamelyik közösségi portálon. Esetleg beülhetnél a haverokkal egy füstös kocsmába, lóghatnál a villamoson, és opcionálisan gesztenyét is gyűjthetnél a Városligetben. Oké, ismerjük el, talán mindegyik programban van fantázia, de főiskolás vagy, találhatsz magadnak jobb elfoglaltságot is. Hadd segítsünk! Itt van nekünk, Zsigmondosoknak ez a Hallgatói Önkormányzat. Elsőre talán nem hangzik jobban, mint a Kőbányai Nyugdíjasklub elnevezés, de ha nyitott vagy, és nem kockafejű, akkor hamar rájössz, ez több, mint aminek elsőre gondolnánk. Ha nem tudnád, főiskolánkon a közösségépítés a HÖK kezében összpontosul. A kampuszon belül és kívül is olyan pompás kis programokkal szeretnénk élhetőbbé, tartalmasabbá tenni az itteni életedet, mint a bográcsozás, a kirándulás, vagy a különböző zenés, táncos rendezvények, amelyeknek elmaradhatatlan hangulatfokozó kelléke (elvégre főiskolások vagyunk, nem?) a vörösboros kóla. Ezt garantáljuk! Miért van erre szükséged? Most ez tényleg kérdés? Közelebb akarunk hozni téged a többiekhez, hogy kapcsolatokat teremts, csajozz, pasizz, bulizz, és érezd jól magad. Hogy ha visszatekintesz majd évek, évtizedek távlatából erre az időszakra, ne azzal kelljen szembesülnöd, hogy főiskolásként csak otthon ültél, sorozatokat néztél, vagy lógtál a Facebookon Itt az idő, hogy mostantól te is éljél önkormányzatunk lehetőségeivel, itt az idő, hogy nyiss a közösség felé. Fogtad? Fogjad! :) 8 Zsigmond Király Fõiskola Zsigmond Király Fõiskola 9

7 Nemzetközi lehetőségek Szólj hozzá nyelvi képzés S Cserediák programok okadik éve nyitott a lehetőség a Zsigmondosok számára, hogy fél- vagy akár egy egész évet is eltöltsenek valamelyik külföldi partnerintézményünknél. Hallgatóink jelenleg 27 külföldi egyetemre, illetve főiskolára utazhatnak tanulni, ta pasz talatokat gyűjteni. Az elmúlt években a legtöbben Spanyolországot és Franciaországot választották részképzésük helyszínéül, de partnereink között találhatók lengyel, német, dán, portugál, finn, török, ciprusi, észt, szlovák és szlovén felsőoktatási intézmények is. Az Erasmus-program keretében nemcsak tanulni utazhatnak hallgatóink, de lehetőségük van arra is, hogy szakmai gya kor - latukat teljesítsék egy uniós tag- vagy társult államban. Diákjaink nem csupán szakmai és élettapasztalatot sze rez - hetnek, de olyan ismeretekre, kapcsolatokra is szert tehetnek, amelyeknek hasznát igazán majd karrierjük során látják akár idehaza, akár külföldön. Az egykori Erasmus-diákok mindegyike úgy emlékszik vissza ezekre az időkre, hogy a külföldön szerzett tapasztalatok je len - tősen megkönnyítették számukra a munkakeresést, szakmai érvényesülésüket. A nyelvgyakorlásra ideális lehetőséget nyújthat továbbá a ZsKFen tanuló külföldi cserediákok jelenléte is, valamint az, hogy a 2009/2010-es tanévtől valamennyi intézetünk kínál angol nyelven is szakmai tárgyakat. Az EU országain túl hallgatóinknak lehetőségük nyílik Ukrajnában, Oroszországban és Vietnamban is karriert építeni. Annyi embert érsz, ahány nyelvet beszélsz A főiskolánkon folyó nyelvoktatás célja az, hogy hallgatóinkat olyan magas szintű, gyakorlati nyelvtudáshoz juttassuk, amellyel jó esélyekkel veszik fel a kiélezett munkaerő-piacon a versenyt, és amely segítséget nyújt abban, hogy az Európai Unión belül a különböző idegen kultúrákat megismerjék, az adott országban a célnyelv ismeretének birtokában boldoguljanak. A nyelvi képzés 6 nyelven (angol, német, francia, spanyol, olasz, orosz), 14 általános alapképzési- és 4 szakmai (üzleti, gazdasági) szinten történik. A nyelvi képzés keretein belül minden hallgató megtalálja az általa választott szak kimeneti feltételeinek eléréséhez leginkább megfelelő képzési formát. Az alapképzés során szükség esetén a kezdő szinttől a középfokú nyelvvizsgára, illetve a középfokú nyelvvizsgától a felsőfokú nyelvvizsgára készítjük fel hallgatóinkat. A szaknyelvi képzések során a választott szak szaknyelvében szerezhetnek a hallgatók jártasságot. A hallgatók félévente 52 órát fordíthatnak nyelvtanulásra, 13 héten keresztül heti 1x4 vagy 2x2 órában. Kínálatunkat számos speciális szaknyelvi kurzus, intenzív nyelvtanfolyam, illetve nyelvvizsga-előkészítő tanfolyam gazdagítja, melyek közül néhány a levelező tagozatos hallgatók részére is ingyenes augusztusa óta a főiskola a BME akkreditált vizsgahelyeként angol, német, francia, spanyol és olasz nyelvből általános, emellett angolból gazdasági nyelvvizsgákat is szervez, amelyeken hallgatóink jó arányban teljesítenek. 10 Zsigmond Király Fõiskola Zsigmond Király Fõiskola 11

8 Tudás a gyakorlatban Kutatásainkról: A TKK végzi a hallgatói elégedettség mérését és diplomás pályakövetést (DPR). Mindkettő segíti képzésünk hallgatóközpontú fejlesztését. A Geopolitikai Kutatóközpont, a Közép- és Kelet-Európai Üzleti Menedzsment Kutatóközpont, a Blue Ribbon Research Center, továbbá a Jelenkutató Csoport a világ, Európa és hazánk politikai és gazdasági folyamataira figyel. Kommunikáció- és médiakutatásaink két központ égisze alatt folynak. Mitől lesz jól eladható egy diploma? Attól, hogy a szakmában, a munka világában és a hallgatók körében is elismerik. Ezt és persze hallgatóink elmélyült kuta tó - munkáját segítik elő szakterületenként létrehozott kutatóközpontjaink. Az elméleti és gyakorlati oktatáson túl minden ZsKF-es hallgató részére szaktól és tagozattól függetlenül biztosítunk további kutatási és publikálási lehetőségeket. A tudományos műhelyeket összefogó Kutatási Igazgatóság tevékenységei közé tartozik a kutatóközpontok feladatainak összehangolása, szakmai rendezvényeik szervezése, lebonyolítása, kiadványaik előkészítése, terjesztése. Tudományterületenként több, témakörönként szekcionált műhelyben is dolgozhatnak a hallgatók. Fontos számunkra, hogy a tudományos kutatói diáktevékenység dokumentálható s a szakmai életrajzban is felmutatható legyen: a publikálási lehetőségeket kihasználó diák vihesse magával az állásinterjúra a főiskola szakmai igazolását, esetleg valamelyik diákkötetét, amelyben írása megjelent. Kivételes műhely az időskori tanulás elméleti alapjait feltáró Gerontoedukációs Kutatóközpont, melynek célja, hogy mind a társadalom egészével, mind az érintett korosztállyal megértesse, sem az élet, sem az új ismeretek befogadása, a tanulási folyamat nem zárulhat le ötvenedik, hatvanadik vagy akár századik születésnapunkon sem, s teszi mindezt abszolúte tudományos alapokon. Az újdonságnak számító gazdaságinformatika szakos hallgatók elmélyültebb kutatómunkáját az Informatikai Kutatóközpont szavatolja. A Vallás, Társadalom, Politika Kutatóközpontban folyó munka elsősorban a mai magyar társadalom vallási viszonyainak, az egyházpolitika aktuális kérdéseinek elemzésére koncentrál, további célja a vallások, civilizációk közti kapcsolatok feltárása. Célunk olyan kutatóbázis kialakítása a főiskolán, amely minden lehetséges eszközzel szolgálja a BA-, az MA- és a későbbiekben kialakítandó PhD-képzésekhez kapcsolódó kutatási tevékenységeket. Valljuk, hogy a tudományok művelésének legértékesebb formája, ha oktatók és hallgatók együtt teszik, tanulnak egymástól, és kölcsönösen tanítanak is. Ettől lesz az intézmény universitas, azaz a szó eredeti értelmében a tanárok és a diákok összetartó közössége, mai értelmezés szerint pedig egyetem. 12 Zsigmond Király Fõiskola Zsigmond Király Fõiskola 13

9 Tanácsadó, Közkapcsolati és Alumni Centrum Szent Ignác Szakkollégium 2011 augusztusától működik a Zsigmond Király Főiskolán a Tanácsadó, Közkapcsolati és Alumni Centrum (ZsKF-TKAC), amely a korábbi Karrier és Alumni Centrum feladatait átvéve igyekszik a főiskola végzett és jelenlegi hallgatóit megfelelő szolgáltatásokkal ellátni. Ezek közül kiemelkednek a pályázati forrásokból megvalósult alumni, karriertanácsadói szolgáltatások, amelyek révén online, illetve személyes tanácsadáson alapuló segítséget nyújt a különböző témákban munkajogi kérdések; önéletrajz tanácsadás; állás-, illetve gyakornoki helyek közvetítése, rendezvények, ösztöndíjak, pályázatok meghirdetése. A ZsKF-TKAC feladata a karrier és munkaerőpiac témakörökhöz kapcsolódó éves nagy tematikus főiskolai rendezvény megszervezése; a főiskola különböző külső kapcsolataiban való intenzív közreműködés; a meghatározó gazdasági és társadalmi szereplőkkel való kapcsolattartás, illetve a főiskola keretén belül megvalósuló karrier- és életpálya-tréningek operatív szervezését ellátó ZsKF-GVI munkáját új kapcsolatok generálásával igyekszik kívülről segíteni. Iránytű a Főiskolán: ZsKF Klub Segít eligazodni a főiskolai évek alatt: ZsKF Klub. Közösség, csoporttárskereső, ösztöndíjak, pályázatok, hírek, fontos események, szakmai gyakorlati/gyakornoki programok, álláslehetőségek egy helyen! 14 Zsigmond Király Fõiskola A szakkollégiumok a felsőoktatásban mindig is egyedi szereppel és helyi értékkel bírtak. Ezek az intézmények a felsőoktatásban elit pozíciót foglalnak el, hiszen a legkiválóbb diákokat kívánják összefogni, s kvázi önálló oktatási programjuk, emellett egy különösen összetartó közösségük van. Abból következően, hogy nem csupán egyetlen ilyen intézmény létezik, verseny alakul ki az egyes szakkollégiumok között, így mindenki igyekszik valahogy megkülönböztetni magát a többitől, saját programjával bemutatni önmagát. A gyakran csak Szentignác -ként emlegetett Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium az alábbi három dimenzió alapján különbözteti meg magát a többi hasonló intézménytől: A tanulmányi dimenzió. A BA/BSc képzésben lévő hallgatók tanulmányi rendszerében kötelező, szabadon választható és kurzusértékű fog - lalkozások vannak. A szakkollégistáknak minden szemeszterben legalább két (magyar vagy idegen nyelvű) kurzust kell elvégezni. Az MA/MSc képzésben részt vevőknek, illetve az osztatlan képzésű hallgatóknak a 4. évfolyamtól a saját diszciplínájuknak megfelelő műhely kutatásaiban és tutorális foglalkozásokon kell részt venniük, s ennek keretében célunk, hogy az itt végzett munkákkal TDK- és OTDK-konferenciákon induljanak, s dolgozataikat publikálják is. A szakkollégium saját publikációs lehetőséget is ad Studia című kötetének kiadásával. A diákok nem egy egyetemre vagy egy karra járnak, s ez a fajta diverzitás gyakran a legnagyobb mozgatóerő. A szakkollégium több mint kötetes könyvtára (jelentős idegen nyelvű részleggel!) pedig nagy segítséget nyújt a tanuláshoz, kutatáshoz. Itt kell még szólnunk a szimpóziumokról, szakmai konferenciákról, amelyeket minden szemeszterben szervez a szakkollégium. Célja, hogy hallgatóit közéleti menedzserré formálja, így félévente 5 7 teaházat is tartunk, ahova a közélet és a tudományosság legjelesebb alakjait hívjuk meg, lehetőséget adva a személyes találkozásra. A közösségi dimenzió. Szakkollégiu munk ban Pierre Nora kifejezésével élve a megélt kötődések azok, amelyek a közösség alapját adják. Ilyen közösségi alkalom többek között a tavaszi és az őszi kollégiumi hétvége, valamint a nyári egyhetes tábor. A Szentignác -ban megélt intenzív személyes kapcsolat a közösség és egyénileg mindenki javát szolgálja. A Szentignác közössége/közönsége tehát nem csupán az a hely, ahol kölcsönös elégedettséggel tombolhat az intellektuális exhibicionizmus messze túl is mutat ezen. A lelkiségi dimenzió. Lehetőség minden kötelezettség nélkül. A szakkollégiumban két jezsu i- ta kollégiumi lelkész van, akik minden héten szentmisét is tartanak. Emellett minden szemeszterben lehetőség van lelkigyakorlaton való részvételre. A szakkollégium azonban ökumenikus szellemiségű, hiszen annak ellenére, hogy a diáksága nagy része katolikus, vannak református és evangélikus diákok is. Szakkollégiumunk saját kápolnával rendelkezik. Az intézményt két szervezet, az Igazgatóság, illetve a Diákbizottság működteti, hiszen a szak kollégiumi eszmény része az is, hogy a diák ság a kivitelezés mellett aktívan részt vesz az irányításban is. Itt kell jelezni még egy sajátosságot: a szakkollégiumok között egye dül - állóak vagyunk azzal, hogy önálló ösztöndíjalapunk van, amely képes felvenni a versenyt az egyetemi stipendiumokkal is. Mindezekből következik, hogy a szakkollégium adta többlet nemcsak az egyetemi évek alatt hasznos, hanem a későbbiekben, a munkaerőpiacon is sokat jelent. Emellett természetesen eredményesebb tanulásra ösztönöz, és segíti a teljességre törekvő ember személyes fejlődését, kibontakozását. Bővebb információ: (A felvételi információk 2012 februárjában kerülnek fel a honlapra!) Zsigmond Király Fõiskola 15

10 Minden egy helyen ALAPRAJZ A épület B épület C épület földszint: Aula Recepció Büfé Étterem Moziterem Zsigmond- Termek Előadótermek elsô emelet: Elnöki és Rektori Hivatal Rektori Tanácsterem Kommunikációés Mûvelôdéstudományi Intézet Tanácsadó, Közkapcsolati és Alumni Centrum, PR- és Marketing- Centrum / HCS Vallástudományi Szemle szerkesztôsége földszint: Pátria Terem Eötvös Terem Ruhatár Gazdaság- és Vezetéstudományi Intézet HÖK-iroda Szemináriumi termek Hallgatói Információs Központ Felvételi Iroda Pénztár Könyvtár Oktatástechnika elsô emelet: Idegennyelvi Lektorátus Nemzetközi és Politikai Tanulmányok Intézete Kossuth Terem Széchenyi Terem Előadótermek Nyelvi laborok Szemináriumi termek második emelet: Digitális Rádió és TV Stúdió Deák Terem Előadótermek földszint: Számítógéptermek Társadalom-tudományi Kutatóközpont elsô emelet: Számítógéptermek Informatikai Központ D épület földszint: Jegyzettár Európa Terem Módszertani és Informatikai Tanszék Ruhatár elsô emelet: Előadótermek Tanácsterem 16 Zsigmond Király Fõiskola Zsigmond Király Fõiskola 17

11 Alapszakok, mesterszakok Andragógia BA Felnőttképzési szervező Művelődésszervező Kiváló oktatók, remek és időtálló ismereteket átadó képzés erre vállalkozott a kapuit az ezredfordulón megnyitó Zsigmond Király Főiskola. Egy évtized után, számos felmérés és rangsor ismeretében alapos okunk van azt mondani: megcsináltuk, amire alapítóink vállalkoztak. A ZSKF nemcsak piacképes tudást és a legújabb elvárásoknak megfelelő ismereteket nyújt hallgatóinak, hanem azt is megtanítja, ezeket milyen formában tudják a leghatékonyabban hasznosítani későbbi karrierjük során. Mindeközben szem előtt tartjuk, hogy a már-már követhetetlen sebességűre gyorsult 21. századi élet nemcsak a frissen érettségizett továbbtanulni vágyókat, hanem a többéves szakmai tapasztalattal rendelkező, ám igen elfoglalt munkavállalókat rendre iskolapadba kényszeríti. Ezért aztán úgy alakítottuk ki a Zsigmond Király Főiskola hallgatóbarát képzési rendszerét, hogy az mindenben megfeleljen az élethosszig tartó tanulásnak. Az elektronikus ügyintézés zökkenőmentessé teszi a hallgatók adminisztratív teendőit, valamint ru galmas időbeosztást biztosít a diákoknak, legyen szó óralátogatásról vagy vizsgaidőpont-választásról. Alapképzési (BA) szakjaink: Andragógia Emberi erőforrások Gazdálkodási és menedzsment Gazdaságinformatika Kommunikáció és médiatudomány Nemzetközi gazdálkodás Nemzetközi tanulmányok Pénzügy és számvitel Politológia Szabad bölcsészet Szociológia Mesterképzési (MA) szakjaink: Andragógia Kommunikáció és médiatudomány Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás Nemzetközi tanulmányok Politikatudomány Vallástudomány Munkaerő-piaci lehetőségek: a közművelődés és a közgyűjtemény területén, kulturális intézményekben, a felnőttképzésben, a hazai és multinacionális nagyvállalatok protokoll- és pr-munkájában, nemzetközi kulturális szervezetekben, munkaerőképző és -fejlesztő központokban, vállalati képzések szervezésében, esélyegyenlőségi programokban, valamint egyéb kulturális, sport-, szabadidős és szórakoztatási foglalkozásoknál Az andragógia (közkeletű nevén felnőttoktatás) küldetésének je len tőségét jól mutatja, hogy Magyarországon egyre növekszik az idősek száma. Őket épp az e szakon végzettek segíthetnek tudásuk megújítására alkalmas ismereteket közvetítve minél tovább keresőképesnek maradni. Ennek része, hogy a szakember biztosítsa korosabb polgártársainknak azt a tudatot és tapasztalatot, hogy a fizikai öregedés nem feltétlenül jár együtt szellemi romlással. Hasonlóan komoly kihívást jelent a több százezer hazai munkanél - küli világa, hiszen az andragógusnak az is a feladata, hogy olyan tan - folyamokat szervezzen, amelyeken az állásukat elvesztettek viszszatalálnak a stabil, jövedelemszerző élethez. De az e diplomát kézhez kapók felnőttképző tanfolyamokat is szervezhetnek, illetve művelődési intézmények munkatársaként is dolgozhatnak. Emellett egy speciális szakterülettel is megismerkedhetnek főiskolánk hallgatói: ez a legidősebbek képzése, azaz az alapvető biológiai és kultúrtörténeti ismeretektől a mun ka - erő-piaci és pályázati lehetőségek köz - vetítéséig nyúló gerontoandragógia. 18 Zsigmond Király Fõiskola Szakjainkat nappali és levelező tagozaton egyaránt meghirdetjük! Zsigmond Király Fõiskola 19

Zsigmond Király Fôiskola

Zsigmond Király Fôiskola FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK: Emberi erőforrások felsőoktatási szakképzés Gazdaságinformatikus felsőoktatási szakképzés Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés Nemzetközi gazdálkodási felsőoktatási

Részletesebben

PALYA. Diplomaátadók. Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN VI. ÉVFOLYAM 2011. JÚNIUS

PALYA. Diplomaátadók. Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN VI. ÉVFOLYAM 2011. JÚNIUS PALYA Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN VI. ÉVFOLYAM 2011. JÚNIUS JÚLIUS pótfelvételi TOVÁBBTANULÁS Diplomaátadók Tartalom FILM TDK Nem varrószakkör, nem könyvklub. Nem készítjük őket, de nem is csak nézzük.

Részletesebben

Vivát bölcsész! Dr. Illésné dr. Kovács Mária a Bölcsészettudományi Kar dékánja

Vivát bölcsész! Dr. Illésné dr. Kovács Mária a Bölcsészettudományi Kar dékánja ÚJ UTAKON ÚJ UTakOn KÖSZÖNTŐ köszöntő A Miskolci Egyetem több évtizedes sikeres múltra tekint vissza a műszaki tudományok terén. Társadalmi igény mutatkozott arra, hogy a többi tudományterület is megjelenjék

Részletesebben

Felvételi tájékoztató kiadvány 2012. KRE.hu

Felvételi tájékoztató kiadvány 2012. KRE.hu Felvételi tájékoztató kiadvány 2012 KRE.hu A 2012-es HVG Diploma különszám kari összesített rangsorában, a bölcsészképzési területen a KRE-BTK ezüstérmes, a jogi és igazgatási képzési területen a KRE-ÁJK

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. www.edutus.hu. felvi@edutus.hu. zöld szám: (80) 911 688. 2800 Tatabánya Stúdium tér 1. (34) 520 400

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. www.edutus.hu. felvi@edutus.hu. zöld szám: (80) 911 688. 2800 Tatabánya Stúdium tér 1. (34) 520 400 TÁJÉKOZTATÓ FÜZET www.edutus.hu 2800 Tatabánya Stúdium tér 1. (34) 520 400 felvi@edutus.hu 1114 Budapest XI. kerület, Villányi út 11 13. (1) 450 24 20 zöld szám: (80) 911 688 1055 Budapest V. kerület,

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés. A Zsigmond Király Főiskola 2011. évi tevékenységéről a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 19. -a alapján.

Közhasznúsági jelentés. A Zsigmond Király Főiskola 2011. évi tevékenységéről a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 19. -a alapján. Közhasznúsági jelentés A Zsigmond Király Főiskola 2011. évi tevékenységéről a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 19. -a alapján. I. A Felsőoktatási Regisztrációs Központ FRKP/563-4/2006.

Részletesebben

100% pénzvisszafizetési garancia a szakirányú továbbképzéseken

100% pénzvisszafizetési garancia a szakirányú továbbképzéseken 1 100% pénzvisszafizetési garancia a szakirányú továbbképzéseken http://bkf.hu/tovabb Tartalomjegyzék Impresszum Felelős kiadó: Dr. Kiss Pál István CSc., vezérigazgató, Budapesti Kommunikációs és Üzleti

Részletesebben

Készülődj! Slágerszakmák TÚLKÉPZÉS. PÉNZÜGYEINK mennyit költ egy hallgató? VISSZA AZ EGYETEMRE Kovács Ágnes. mindjárt indul a felvételi...

Készülődj! Slágerszakmák TÚLKÉPZÉS. PÉNZÜGYEINK mennyit költ egy hallgató? VISSZA AZ EGYETEMRE Kovács Ágnes. mindjárt indul a felvételi... A HITELES FORRÁS minden, amit a felsőoktatásról tudni lehet VI. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2006. DECEMBER VISSZA AZ EGYETEMRE Kovács Ágnes Slágerszakmák 2010 www.felvi.hu TÚLKÉPZÉS a kommunikáció szakon Készülődj!

Részletesebben

PALYA. Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN III. ÉVFOLYAM 2008. AUGUSZTUS SZEPTEMBER

PALYA. Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN III. ÉVFOLYAM 2008. AUGUSZTUS SZEPTEMBER PALYA Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN III. ÉVFOLYAM 2008. AUGUSZTUS SZEPTEMBER E L N Ö K I N T E R J Ú H Í R E K E R A S M U S E F O T T K A C N É M E T H R O B I O K T A T Ó I I N T E R J Ú A N I M Á

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. www.edutus.hu. felvi@edutus.hu. zöld szám: 80 / 911 688. 2800 Tatabánya Stúdium tér 1. (34) 520 400

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. www.edutus.hu. felvi@edutus.hu. zöld szám: 80 / 911 688. 2800 Tatabánya Stúdium tér 1. (34) 520 400 TÁJÉKOZTATÓ FÜZET 2800 Tatabánya Stúdium tér 1. (34) 520 400 1037 Budapest III. ker. Bécsi út 324. (1) 450 24 20 zöld szám: 80 / 911 688 1055 Budapest V. ker. Falk Miksa utca 1. (1) 789 85 78 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Felsőoktatási Tájékoztató

Felsőoktatási Tájékoztató Debreceni Református Hittudományi Egyetem Károli Gáspár Református Egyetem Pápai Református Teológiai Akadémia Sárospataki Református Teológiai Akadémia Magyarországi Református Felsőoktatási Tájékoztató

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ 2012/2013. tanév INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ A SZOLNOKI FŐISKOLA KIADVÁNYA Szerkesztette: Onethné Szántó Ágnes Lektorálta: Dr. Kóródi Márta Felelős kiadó: Dr. Túróczi Imre Készült: 200

Részletesebben

100% pénzvisszafizetési garancia a szakirányú továbbképzéseken

100% pénzvisszafizetési garancia a szakirányú továbbképzéseken 1 Tartalomjegyzék 100% pénzvisszafizetési garancia a szakirányú továbbképzéseken http://bkf.hu/tovabb Impresszum Felelős kiadó: Dr. Kiss Pál István CSc., vezérigazgató, Budapesti Kommunikációs és Üzleti

Részletesebben

PÁLYAKEZDŐ DIPLOMÁS KÖZGAZDÁSZOK ELHELYEZKEDÉSI LEHETŐSÉGEI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLÁN VÉGZETTEKRE

PÁLYAKEZDŐ DIPLOMÁS KÖZGAZDÁSZOK ELHELYEZKEDÉSI LEHETŐSÉGEI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLÁN VÉGZETTEKRE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat Nemzetközi menedzsment szakirány PÁLYAKEZDŐ DIPLOMÁS KÖZGAZDÁSZOK ELHELYEZKEDÉSI

Részletesebben

A FIATALOK FOGLALKOZTATÁSA ÉS BEFOGADÁSA. Útmutató a szakmában dolgozók számára

A FIATALOK FOGLALKOZTATÁSA ÉS BEFOGADÁSA. Útmutató a szakmában dolgozók számára A FIATALOK FOGLALKOZTATÁSA ÉS BEFOGADÁSA Útmutató a szakmában dolgozók számára Magyar nyelven szerkesztette a Volt Állami Gondozottak Országos Egyesülete VAGOE Nemzetközi Szerkesztő Csapat Loreni Baciu,

Részletesebben

Pályázat. a Türr István Gimnázium és Kollégium intézményvezetői állására. Készítette: Németh Zsolt

Pályázat. a Türr István Gimnázium és Kollégium intézményvezetői állására. Készítette: Németh Zsolt Pályázat a Türr István Gimnázium és Kollégium intézményvezetői állására Készítette: Németh Zsolt Veszprém Megyei Intézményfenntartó Központ Tisztelt Miniszter Úr! Alulírott, Németh Zsolt megpályázom a

Részletesebben

Az in téz mé nyi mar ke ting és a DPR kap cso la ta a Szé che nyi Ist ván Egye te men

Az in téz mé nyi mar ke ting és a DPR kap cso la ta a Szé che nyi Ist ván Egye te men VENDÉGOLDAL Az in téz mé nyi mar ke ting és a DPR kap cso la ta a Szé che nyi Ist ván Egye te men FELSÔOKTATÁSI MŰHELY Filep Bá lint Tamándl Lász ló A Szé che nyi Ist ván Egye tem a Nyu gat-du nán tú l

Részletesebben

magazin www.felvi.hu Célegyenesben a felvételi jelentkezés Jelentkezz online! Számold velünk a pontjaidat!

magazin www.felvi.hu Célegyenesben a felvételi jelentkezés Jelentkezz online! Számold velünk a pontjaidat! A HITELES FORRÁS minden, amit a felsőoktatásról tudni lehet magazin XI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2011. JANUÁR www.felvi.hu Célegyenesben a felvételi jelentkezés Jelentkezz online! Számold velünk a pontjaidat!

Részletesebben

ZSKF TKK KÖNYVEK Zsigmond Király Főiskola Társadalomtudományi Kutatóközpont. Sorozatszerkesztő Kabai Imre

ZSKF TKK KÖNYVEK Zsigmond Király Főiskola Társadalomtudományi Kutatóközpont. Sorozatszerkesztő Kabai Imre 1 TKK KÖNYVEK Zsigmond Király Főiskola Társadalomtudományi Kutatóközpont Sorozatszerkesztő Kabai Imre Készült a ROP 3.3.1. pályázat keretein belül A könyv megjelenését támogatta a Zsigmond Király Főiskola

Részletesebben

A többciklusú képzés a magyar felsőoktatásban. Új, európai úton a diplomához

A többciklusú képzés a magyar felsőoktatásban. Új, európai úton a diplomához A többciklusú képzés a magyar felsőoktatásban Új, európai úton a diplomához Szerkesztette: Az Oktatási Minisztérium Felsőoktatási Helyettes Államtitkársága Bakos Károly Beke Andrea Bocz Zsuzsanna Csákvári

Részletesebben

Oktatási, képzési, ifjúsági. és sportpolitika. Oktatás és képzés A jövőnk záloga KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL

Oktatási, képzési, ifjúsági. és sportpolitika. Oktatás és képzés A jövőnk záloga KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL Oktatási, képzési, ifjúsági Oktatás és képzés A jövőnk záloga és sportpolitika Az oktatásba és a képzésbe való befektetés kulcsfontosságú a fiatalok személyes

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015 1 ÉVRETÖBB ÉVRŐL 5 KÉPZÉS TRÉNING NEMZETKÖZI LEHETŐSÉG SIKERES HALLGATÓ AZ ORSZÁG LEGNAGYOBB MAGÁNFŐISKOLÁJA, HAZÁNK EGYETLEN TÖRETLENÜL NÖVEKVŐ FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYE. STABIL

Részletesebben

HOPPÁ Disszeminációs füzetek 31. nemzetközi mobilitás és munkaerőpiac

HOPPÁ Disszeminációs füzetek 31. nemzetközi mobilitás és munkaerőpiac HOPPÁ Disszeminációs füzetek 31. nemzetközi mobilitás és munkaerőpiac nemzetközi mobilitás és munkaerőpiac 2011 Impresszum Szerkesztette: Kardos Anita Kiadványszerkesztő: Vilimi Kata Kiadja: Tempus Közalapítvány,

Részletesebben

nemzetközi mobilitás és munkaerőpiac HOPPÁ Disszeminációs füzetek 40. A 2011-es kiadás bővített változata

nemzetközi mobilitás és munkaerőpiac HOPPÁ Disszeminációs füzetek 40. A 2011-es kiadás bővített változata nemzetközi mobilitás és munkaerőpiac 2013 HOPPÁ Disszeminációs füzetek 40. A 2011-es kiadás bővített változata nemzetközi mobilitás és munkaerőpiac 2013 impresszum Szerkesztette: Kardos Anita Kiadványszerkesztő:

Részletesebben

Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag. az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz. Oktatás és képzés

Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag. az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz. Oktatás és képzés Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz Oktatás és képzés 1. Az oktatási politika helye az EU jogrendszerében 1.1 Az oktatás és az acquis Az európai

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA Külkereskedelmi Főiskolai kar

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA Külkereskedelmi Főiskolai kar BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA Külkereskedelmi Főiskolai kar Gazdaságdiplomácia és Nemzetközi menedzsment szak Levelező tagozat EU-kapcsolatok szakirány SZELLEMI TŐKE MAGYARORSZÁGON AZ EURÓPAI UNIÓ KÜSZÖBÉN

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés a 2011. évről

Közhasznúsági jelentés a 2011. évről Gábor Dénes Főiskola közhasznú szervezet adószám: 18122772-2-43 1119 Budapest Mérnök u. 39. Közhasznúsági jelentés a 2011. évről Budapest, 2012. május 21. Dr. Zárda Sarolta rektor 1. Általános beszámoló

Részletesebben

Álláskeresést támogató programok

Álláskeresést támogató programok Álláskeresést támogató programok Színkódok a gyors és hatékony álláskeresésért A börze kiállítóinak helyszíni és online standjait, valamint a különböző tájékoztató anyagokat szakterületek szerinti színkódokkal

Részletesebben

nagyító Kedvezmények, támogatások a hallgatóknak 7 Mang Béla, a hallgatóknak juttatott különbözõ támogatásokról és kedvezményekrõl.

nagyító Kedvezmények, támogatások a hallgatóknak 7 Mang Béla, a hallgatóknak juttatott különbözõ támogatásokról és kedvezményekrõl. tartalom impresszum országos felsõoktatási magazin Megjelenik havonta az egyetemi és fõiskolai lapok terjesztési pontjain, országosan. Online-megjelenés: www.edupress.hu Kiadja: az SSH Kft. Felelõs kiadó:

Részletesebben

ERASMUS SIKERTÖRTÉNETEK. Volt ösztöndíjas hallgatók munkaerő-piaci esélyei. HOPPÁ Disszeminációs füzetek 23.

ERASMUS SIKERTÖRTÉNETEK. Volt ösztöndíjas hallgatók munkaerő-piaci esélyei. HOPPÁ Disszeminációs füzetek 23. ERASMUS SIKERTÖRTÉNETEK Volt ösztöndíjas hallgatók munkaerő-piaci esélyei HOPPÁ Disszeminációs füzetek 23. erasmus sikertörténetek Volt ösztöndíjas hallgatók munkaerő-piaci esélyei tartalomjegyzék 3 4

Részletesebben