IMPRESSZUM. szerkesztő: KOVÁCS ESZTER kiadványszerkesztő: VILIMI KATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "IMPRESSZUM. szerkesztő: KOVÁCS ESZTER kiadványszerkesztő: VILIMI KATA"

Átírás

1 ( 1 )

2 IMPRESSZUM szerkesztő: KOVÁCS ESZTER kiadványszerkesztő: VILIMI KATA kiadja: a TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY a kiadásért felel: TORDAI PÉTER megbízott igazgató nyomdai kivitelezés: INNOVARIANT NYOMDAIPARI KFT. Kiadványunk megjelenését az Oktatási és Kulturális Minisztérium és az Európai Bizottság támogatta. A kiadványban megjelentek nem szükségszerűen tükrözik az Oktatási és Kulturális Minisztérium és az Európai Bizottság álláspontját. Tempus Közalapítvány 1093 Budapest, Lónyay utca 31. postacím: 1438 Budapest 70, Pf infóvonal: web: ( 2 )

3 BEVEZETO FOREWORD Az Európai Nyelvi Díj az Európai Bizottság és az Oktatási és Kulturális Minisztérium által támogatott kezdeményezés, amelynek célja, hogy hivatalos elismerésben részesítse az idegen nyelvek tanítása terén megvalósuló, példaértékűnek minősülő és innovatív programokat, folyamatokat az oktatás és képzés bármely szintjén. A Díjat 1998-ban alapították az Európai Unió tagállamainak kezdeményezésére. Magyarországi pályázók először 2002-ben indulhattak a Díjért folyó versenyben. Az Európai Nyelvi Díj elnyerésére jogosult bármely, az európai nyelvek tanítása terén megvalósuló program, függetlenül attól, hogy annak oktatási, képző- vagy továbbképző-intézmény, helyi vagy regionális hivatal, vállalat vagy más szervezet ad otthont. A legjobb pályázatok benyújtói oklevelet kapnak, melyet az Európai Bizottság Többnyelvűségi Biztosa valamint az Oktatási és Kulturális Miniszter lát el kézjegyével. A nyertesek használhatják az Európai Nyelvi Díj emblémáját céges dokumentumaikon, kiadványaikon. Mindezeken felül a díj az elmúlt évek során jelképes értékű anyagi támogatással is járt, az Oktatási és Kulturális Minisztérium által biztosított keretből. Az Európai Bizottság által felállított kritériumrendszer szerint a díjazott programok átfogóak, biztosítják a tanulók és tanárok tartós motivációját, kiterjeszthetőek, rendelkeznek európai dimenzióval, de ugyanakkor nemzeti szinten is többletértéket képviselnek. Kiemelkedően fontos szempont a díjazott programok kiválasztásánál, hogy legyenek módszereikben, megközelítési módjaikban, eszközeikben innovatívak, kreatívak, az adott oktatási környezetben újszerűséget képviselve. A Díj elismerést és megerősítést jelent azon intézmények számára, akik a kitüntetett programokat működtetik, és mint ilyen, sok esetben élénkítő, inspiráló módon hat a programok további fejlődésére. Ez a kiadvány bemutatja az olvasónak azt a 17 nyelvi programot, amelyek 2002 óta Magyarországon elismerésben részesültek, és azóta is büszke viselői az Európai Nyelvi Díjnak. A kiadvány idegen nyelven 1 megfogalmazott részletei lehetőséget biztosítanak arra, hogy a magyarországi projektek nemzetközi szinten is ismertté váljanak. A kiadvány célja mindemellett nem utolsó sorban az, hogy a bemutatott jó példákkal bátorítsa a magyarországi nyelvoktatás szereplőit hasonló jellegű programok kidolgozására, amelyek akár a következő évek díjazottjai is lehetnek majd. 2 A SZERKESZTŐK EDITORS The European Language Label is an award that encourages new initiatives in the field of teaching and learning languages, and thereby promots good practice. The Label is open to all aspects of education and training, regardless of age or methods used, with its main focus being to promote innovation in language teaching. The general criteria for winning an award are agreed at European level, but individual countries can introduce their own requirements. On the base of these criteria initiatives should be comprehensive in their approach, should provide added value in their national context, should motivate the students and teachers, should be original and creative, and they also should have a European emphasis. They should be adapted to Europe s linguistic diversity and make use of this advantage. They might potentially be a source of inspiration for other language initiatives in different countries. The aim of this booklet is to promote the Hungarian Label projects on national and European level. The booklet contains the description of all awarded projects since 2002, the year when Hungary joined the European Label action. The non-hungarian text of the booklet is not a translation rather a summary of the Hungarian contents. 1 A kiadványban szereplő idegen nyelvű szövegek nem fordítások: összefoglaló jelleggel adnak tájékoztatást a külföldi olvasóknak a tartalmakról. Az idegen nyelvű részek elsősorban angolul fogalmazódnak meg, de a projektleírások esetében tudatos koncepció mentén teret engedtünk más európai nyelvek használatának is. 2 A pályázati felhívás évente kerül meghirdetésre, és elérhető a Tempus Közalapítvány honlapján. ( 3 )

4 BEVEZETŐ / FOREWORD MAGYARORSZÁGON DÍJAZOTT NYELVI PROGRAMOK / EUROPEAN LABEL PROJECTS IN HUNGARY FELSŐOKTATÁS / HIGHER EDUCATION AZ EGYHÁZ NYELVE Teaching the Language of Churches NYELVTANÁRNAK OTTHONRÓL Distance Learning Programme for English Teachers SZAKMÁUL A NYELVET MÁS NYELVEN A SZAKMÁT Language for the Professions Professionals for the Language KÖZOKTATÁS / PUBLIC EDUCATION FRANCIÁUL NYÍLIK A VILÁG Bilingual French Teaching with Specific Curriculum EURÓPÁUL A GIMNÁZIUMBAN Europäische Dimension im Gymnasialunterricht HARANGOT CSAK HITTEL LEHET ÖNTENI Try everything and keep what is good SZELÍD NYELVI NEVELÉS Die sanfte Fremdsprachenerziehung PROJEKTPITEKUSZ Peuples-langues-relations-coopérations ou bien le Projectpitecus, comme le citoyen de l Union Européenne NYELVOKTATÁS A LAUDERBEN Language Teaching in Lauder Javne Jewish Community School SZAKKÉPZÉS / VOCATIONAL TRAINING VÁLLALKOZÓK ÚJ NYELVE New Trade Communication EURÓPÁVAL KERESKEDÜNK Competencies in Commercial Negotiations in the European Union AZ ELMÉLET ÉS A GYAKORLAT EGYSÉGÉBEN Business Studies Theory and Practice in Unity IFJÚ VÁLLALKOZÓK KÉSZÜLJETEK! Youth Enterprise Competition A NYELVOKTATÁSI PIAC SZEREPLŐI / MARKET OF LANGUAGE TEACHING AND LEARNING NEM VIZSGÁZUNK, BESZÉLGETÜNK The Euro Examinations MINŐSÉGET MINDENKINEK Global Qualifying System for Language Schools EGYMÁSTÓL IS TANULHATUNK Didaktischer und Informationsmonat der zehnjährigen Sprachschule Hatos & Co. CIVIL SZERVEZETEK / CIVIL ORGANISATIONS HALLATLANUL ÉRDEKES! Unheard-of Website A LEGFRISSEBBEK: 2008 DÍJAZOTT PROGRAMJAI / THE BREND NEW WINNERS OF 2008 NYÍLÓ VILÁG Opening doors MESÉLJ EURÓPA! Tales from Europe

5 MAGYARORSZÁGON DÍJAZOTT NYELVI PROGRAMOK EUROPEAN LANGUAGE LABEL PROJECTS IN HUNGARY

6 ( 6 )

7 ANGOL, NÉMET, FRANCIA ÉS OLASZ EGYHÁZI SZAKNYELV KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM IDEGEN NYELVI LEKTORÁTUS Díjazás éve: 2002 Nyelvek: angol, német, francia, olasz 2000-ben a Károli Gáspár Református Egyetem létrehozott egy, az egyházi szaknyelv elsajátítását célzó tananyagcsomagot. A tananyag tankönyvből, videókazettából és hanganyagból állt, és négy nyelven készült: angolul, németül, franciául és olaszul. Az anyag elsősorban az adott ország domináns keresztény / keresztyén egyházának nyelvét mutatja be, ugyanakkor kitér kisebb vallások szokásaira, liturgiájára, működési területeire is. A tananyagot elsősorban középhaladó és haladó szinten levő tanulóknak szánták. A program fő célja a hiánypótlás: a vallás, mint az európai kultúra alapvető tényezőjének ismerete minden kultúrterületen (irodalom, képzőművészet, építészet, történelem stb.), és mint a műveltség egyik feltétele a társadalmi élet megannyi szintjén (szociálpszichológia, etika stb.). Magyarországon az egyházi szókincs idegen nyelvű elsajátításához eddig nem volt a tanulók számára elérhető tananyag. A díj elnyerése után az Európai Bizottság Lingua 2 és Leonardo da Vinci programjainak keretében továbbfejlesztettük a tananyagot. A díj arra is inspirált bennünket, hogy kidolgozzuk a tananyagra alapozva a THEOLINGUA egyházi szaknyelvi nyelvvizsga rendszerünket angol és a német nyelvre, amelynek akkreditációját tavaly decemberben kaptuk meg. Mostanra már 3 vizsgahelyünk van, Szegeden, Nyíregyházán és Pécsett. Jelenleg is dolgozunk az anyag továbbfejlesztésén, most éppen az olasz nyelvre adaptáljuk, mert arra van nagy érdeklődés a katolikus vizsgahelyeink részéről. Institute: Károli Gáspár University of the Reformed Church Year of awarding: 2002 Target languages: English, German, French, Italien Károli Gáspár University of the Reformed Church has developed a language learning package of teaching materials facilitating the acquisition of the vocabulary of the mainstream churches in Western Europe. The package consists of manuals, workbooks, audio and video tapes in four languages English, German, French and Italian. These packages deal primarily with the given countries dominant religion but the customs, the liturgy and the way of operation of the minor religions is also the scope of the teaching material. These learning tools were principally developed for learners with intermediate and proficiency skills of the given foreign languages. The main goal of the project was the bridging of a gap that has always existed in this field. The knowledge of religion is the basic condition of erudition, for religion has always been the basic constituent of all fields of culture (e.g. the fine arts, literature, architecture and history) and on numerous layers of social life (as in e.g. social psychology and ethics). This is the chief reason for the need of such a foreign languge learning material, which has been successfully developed by Károli Gáspár University of the Reformed Church. ELERHETOSEGEK / CONTACT Károli Gáspár Református Egyetem Idegen Nyelvi Lektorátus cím: H-1088, Budapest, Reviczky u. 4. telefon: fax: web: kapcsolattartó: Ms KELEMENNÉ FARKAS Márta, PhD Felsőoktatás / Higher Education ( 7 )

8 Felsőoktatás / Higher Education TÁVOKTATÁSOS ANGOL NYELV ÉS IRODALOM SZAKOS TANÁRKÉPZÉSI PROGRAM DEBRECENI EGYELEM ANGOL AMERIKAI INTÉZET Díjazás éve: 2003 Nyelv: angol A Debreceni Egyetem Angol Amerikai Intézet oktatói által kidolgozott távoktatásos program az angol szakos főiskolai diplomával rendelkező nyelvtanárok számára nyújt egyetemi kiegészítő oktatást. Az 1999-től folyamatosan működő program az első olyan akkreditált egyetemi diplomát adó képzés Magyarországon, mely teljes mértékben távoktatási, illetve internetes formában működik. Célunk, hogy kiváló szakmai felkészültségű, az angol nyelvi kultúrákban és történelemben tájékozott és magas szintű nyelvtudással rendelkező angol szakos tanárokat képezzünk. Ennek megfelelően a legkorszerűbb szakmódszertani ismeretek, valamint angol nyelvű irodalmak és kultúrák alkotják a tananyagot. A távoktatásos képzés olyan oktatási forma, melyet munkavégzés mellett az önmagukat továbbképző hallgatók választanak, így saját ütemezésben, félévente általában két feladatbeküldési határidővel végezhetik a tanulmányaikat az otthonukban. Félévente egyszer vizsgát kell tenni az elvégzett kurzusokból az egyetemen. A képzés egy internet alapú keretrendszeren keresztül történik. A hallgatók teljesen elektronizált formában kapják meg a kurzusonként tíz modulból álló tananyagot, és ugyancsak elektronikus úton juttatják el beküldendő feladataikat az oktatókhoz. A modulrendszerű anyag felépítése az önálló ismeretszerzés lépéseire épül. A rendszerbe épített különböző szolgáltatások (feldolgozást és önellenőrzést biztosító feladatok, internetes adatbázisok, linkek) segítik az önálló tanulást és a tananyag hatékony elsajátítását. A távoktatásos forma legnagyobb előnye az interaktivitás elvére épülő tanulási folyamatban rejlik, mivel a rendszerbe épített különböző kommunikációs módozatok használatával (fórum- és üzenőrendszer) megvalósul mind a hallgató-oktató, mind pedig a hallgató-hallgató közötti kapcsolat. Ez a forma hatékonyan szimulálja a nappali képzésben zajló szemináriumi csoportmunkát. A hároméves oktatás első évében négy kötelező alapmodul elvégzését alapvizsga zárja, majd a másod- és harmad évben a hallgatók az érdeklődési körüknek megfelelően szabadon választ- ( 8 )

9 hatnak nyolc kurzust a megajánlott tizenkettőből, félévente kettőt, egyet a nyelvészeti és egyet a kultúra/irodalom modulcsoportból. A képzést szakdolgozat és bizottság előtt letett államvizsga zárja le ban 21 oktató vett részt a programban, köztük 14-en PhD-fokozattal, négyen pedig habilitációval is rendelkeztek. A jelenleg oktató 21 tanár közül 16 rendelkezik PhD-fokozattal, 5 pedig habilitációval is. A minősített oktatók magas száma jelzi, hogy a képzés színvonala megfelel az egyetemi képzés követelményeinek. A program indítása óta a jelentkezettek száma megháromszorozódott, a végzetteké pedig megduplázódott (a 2007/2008-as tanévig bezárólag). A megnövekedett hallgatói létszám miatt szükségessé vált a technikai fejlesztés. Jelenleg a programunk informatikai infrastruktúráját két, folyamatosan működő, dedikált Linux webszerver alkotja. A tartalomszolgáltatást a Moodle nevű, nyílt forráskódú (GNU GPL) licenc alatt terjesztett e-learning keretrendszer biztosítja, melyet a tananyagok folyamatos újítása és korszerűsítése kísér. A rendkívül korszerű keretrendszer lehetőségeit kihasználva folyamatosan történik a meglévő tananyagok fejlesztése és új tananyagok kidolgozása. További cél a jelen képzés távoktatásos tanári MA programmá való alakítása és a program elemeinek beépítése a nappali képzésbe is. Az állandó hallgatói értékelések, valamint az oktatók folyamatos továbbképzése hozzájárulnak a képzés magas színvonalához. DISTANCE LEARNING PROGRAMME FOR ENGLISH TEACHERS Institute: University of Debrecen, Institute of English and American Studies Year of awarding: 2003 Target languages: English The six-semester distance learning program has been designed to meet the demands of teachers of English who want to upgrade their college degree in the most efficient way. This is the first accredited, fully internet based distance learning programme in Hungary launched in Its aims are to familiarize students with latest developments in the methodology of English language teaching as well as broaden their knowledge in English language cultures and literatures. The course is divided into two major parts: the first includes four foundation modules which are all compulsory for students to complete, whereas the second part is composed of twelve optional modules (comprising modules with linguistic and culture content) out of which students are required to take two modules per semester. At the end of the third year students submit their thesis and take a state examination. Our objective is to develop the current programme into an online MA in English Language Teaching. ELERHETOSEGEK / CONTACT Debreceni Egyetem Angol Amerikai Intézet cím: H-4032 Debrecen, Egyetem tér 1. telefon: /22069 fax: web: (intézeti honlap), (távoktatási honlap) kapcsolattartó: Ms NÉMETH Lenke, PhD ( 9 )

10 Felsőoktatás / Higher Education NYELV A SZAKMÁÉRT SZAKMA A NYELVÉRT KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA Díjazás éve: 2005 Nyelvek: angol, német, francia A program legfontosabb érdeme, hogy a nappali tagozaton segítségével integrálódott az idegen nyelvi képzés a hallgatók szakos képzési programjába. Korábban az idegen nyelvi órák az oktatás külön részét képezték, nem volt számottevő kapcsolat a szakos oktatás és a nyelvtanulás között. A program segítségével 2005-re ez a gyakorlat megváltozott, és a nyelvoktatás szerves részét képezi minden szak tantervének. A program három fontos elemből áll: Az első elem, hogy az idegen nyelvek oktatása minden szak esetében a szaknyelv oktatásának bevezetését jelenti a hallgatók nyelvi szükségletei alapján. A második elem a tartalom alapú nyelvtanítás bevezetése, ahol szakmai ismeretek megszerzésével összhangban a nyelvtudás fejlesztése is cél. A harmadik elem pedig az, hogy a nyelvórákon belül figyelmet fordítunk az autonóm tanulás lehetőségeire is. Alapelvünk, hogy kezdő csoportokat nem indítunk a belépő hallgatóink számára. Helyette a meglévő nyelvtudás felmérésével és erre építve folytatjuk a nyelvtanítást, célirányosan a szakterülethez kapcsolódóan. Ugyanakkor a főiskola felnőttképzési központja segítségével, szolgáltatás formájában ajánlunk általános nyelvi oktatást azon hallgatók számára, akik ezt igénylik. Minden szak esetében vannak olyan szakmai tárgyak, amelyek idegen nyelven futnak, és amelyek ezáltal a nyelvi program részét is képezik, tartalom alapú nyelvtanítás formájában. A szaknyelvi órák részben megelőzik az idegen nyelven futó szakmai tárgyakat, részben párhozamosan futnak velük. Intézmény-szerte folyamatosan tájékoztatjuk a hallgatókat az új modell jellemzőiről, előnyeiről, és azokról a lehetőségekről, amelyeket a nyelvi program biztosít számukra. Jelenleg három idegen nyelvet (angolt, németet és franciát) tanítunk a főiskolán. Az igények figyelembe vételével a jövőben szeretnénk a kínálatot bővíteni. Igyekszünk maximálisan kihasználni az autonóm nyelvtanulás lehetőségeit a szaknyelvi órák és a tartalom alapú nyelvoktatás keretein belül is. Folyamatosan szervezünk továbbképzéseket a nyelvtanároknak és azoknak a szakmai tárgyakat oktató kollégáknak, akik a nyelvi modulon belül felajánlott oktatásban részt vesznek. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Világ Nyelv programjának támogatásával négy tantárgy idegen nyelvű tananyagának kidolgozása vált lehetővé. A tananyagok mára már szerves részét képezik az oktatásnak. Szintén pályázati források felhasználásával került kialakításra az interaktív nyelvi olvasótermünk. Az olvasóteremben számítógépes nyelvi oktatóprogramok, szótárprogramok, az Internet és egy házimozi-rendszer segítségével, tanórán kívül foglalkozhatnak idegen nyelvekkel a hallgatók. Külföldi diákjaink száma a program bevezetését követően jelentősen növekedett. Ez főként annak tudható be, hogy az intézmény nagy számban kínál szakmai tárgyakat idegen nyelven. A népszerűség növekedésének egy másik oka pedig az, hogy a hazai és a külföldi hallgatók együtt vesznek részt az oktatásban. Szintén megnövekedett azoknak a hallgatóinknak a száma, akik külföldi részképzésben vesznek részt partner intézményeinkben. Az Európai Bizottság által támogatott nemzetközi MOLAN projekt keretén belül a program tapasztalatai és eredményei feldolgozásra és publikálásra kerülnek ( ( 10 )

11 Institute: Kodolányi János University College Year of awarding: 2005 Target languages: English, German, French As a result of the Bologna Process and Hungary s accession to the European Union, it is of primary importance for future graduates to possess high level of communicative competence in at least two foreign languages, intercultural competence as well as an ability to learn languages in an autonomous way. In 2004, Kodolányi János University College developed an institution-wide language policy, which focuses on the above aims. As a result, the three major components of our foreign language teaching programmes are (1) teaching languages for specific purposes exclusively to all undergraduate students, (2) developing and implementing subject-specific courses in foreign languages (CLIL), and (3) focusing on learners independent learning strategies. ELERHETOSEGEK / CONTACT Kodolányi János Főiskola cím: H-8000 Székesfehérvár, Fürdő u. 1. telefon: fax: kapcsolattartó: Ms SÁRDI Csilla, PhD ( 11 )

12 Közoktatás / Public education KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ TAGOZAT A LEŐWEY KLÁRA GIMNÁZIUMBAN LEŐWEY KLÁRA GIMNÁZIUM, PÉCS Díjazás éve: 2002 Nyelv: francia A Leőwey Klára Gimnázium magyar francia kétnyelvű tagozata 34 tanulóval és öt tanárral indult 2002-ben, a díjazás évében ban a magyar francia kétnyelvű tagozat hetedik évét kezdte. Kialakult a tagozat belső profilja és rendje, lezajlott a második osztály érettségije. Az idei létszám 183 diák és 11 tanár. Ez mintegy 17%-a a Leőwey Gimnázium tanulói létszámának, s 10%-a a tanárok létszámának. Tanulóink visszajelzései szerint alapos munkát végzünk: sokan megjegyezték már, hogy felkészítjük őket a döntésekre, nyitottá alakítjuk szemléletüket, s a francia nyelv magas szintű elsajátításával kezükbe adunk egy olyan eszközt, amellyel a modern gondolkodású ember közelebb kerül a világ megfejtéséhez. Jelenleg is valljuk azt, amit a program kezdetén: a hatékony nyelvtanulás titka a személyiség formálása, megnyitása az önismeretet fejlesztő tevékenységek során (dráma, tanulásmódszertan). A rendszeres és kitartó munka értékének állandó előtérben tartása mellett gyakorlati módszereket adunk tanulóink kezébe. Nagy hangsúlyt helyeztünk a társadalmi egyenlőtlenségekből fakadó hiányok kompenzálására: a hátrányos közegből felvett tanulók felzárkóztatása, majd szinten tartása kiemelt feladataink közé tartozik. Minden osztályunkban van kistérségi cigány tanuló, akiknek sorsát közelről is figyelemmel kísérjük. Egy osztályon belül különböző vallású, bőrszínű, anyanyelvű és nemzetiségű fiatal található, így a szociális mássággal szemben természetesen és nagyobb toleranciával viseltetnek. Tagozatunk időközben új célokat is kitűzött maga elé. Kialakult a projektszemléletű gondolkodás. A tanárok nagy része felvállalja a projektek megszervezésével járó tetemes többletfeladatot, hiszen sok fiatalnak nyújthatunk ilyen módon élményt, tudást, tapasztalatot. Azon igyekszünk, hogy a tagozat legtöbb tanulója öt éves tanulmánya során legalább egyszer részt vehessen külföldi vagy belföldi projektekben. A világ egyre több szegmensének felmutatása, megtapasztaltatása nyitott gondolkodáshoz vezet, és merészebb, sokszínűbb pályaválasztást idéz elő: végzőseinkre láthatóan ez jellemző. Érdeklődési körük széles, a jövőről alkotott képük gazdag és pozitív. Fontosnak tartjuk a demokrácia alapelemeinek tanítását is, s ezzel együtt az érzékenységet a kirekesztettek és leszakadók sorsa iránt. E gondolatokra projekteket is szervezünk. (Pl. ebben az évben a Málta Szeretetszolgálattal karöltve a JelenLét Programot.) A program értékeit és sikereit a tagozat iránt érdeklődők növekvő száma igazolja. Sok esetben tanulóink maguk viszik tovább jó hírünket, amely a kisebb testvérek és unokatestvérek jelentkezésén is látszik. Hisszük, hogy sikereinkhez nagyban hozzájárul a tanári csapatmunka: emberileg különbözőek vagyunk, de alapdolgokban közös elveket vallunk, s vitás kérdésekben mindig van időnk összeülni és beszélgetni. Hat év alatt elkészítettük azokat a jegyzeteket, amelyek a magyar kétnyelvű oktatásból teljességgel hiányoznak: így a fiatalok általunk szerkesztett anyagokból tanulhatnak történelem, matematika, földrajz, civilizáció, társadalomismeret, etika és dráma tárgyakból. ( 12 )

13 ELERHETOSEGEK / CONTACT Leőwey Klára Gimnázium cím: H-Pécs 7621, Szent István tér 10. telefon: fax: web: kapcsolattartó: Ms VATAI Éva Institute: Leőwey Secondary School Year of awarding: 2002 Target language: French The French teaching program works as a francophonic cultural mission which aims at getting to know the francophone community which consists of approximately 50 countries. As an outcome, by the end of the first year of education learners are able to speak French at intermediate level, and by the fifth year they have fluent skills, thus curricular subjects and other special subjects can be and are taught to students in French from the second year of education onwards. The French Department of the Leőwey Secondary School has four specific aims: (1) teaching civilization, History and studies about the European Union in French; (2) teaching drama and dance in French; (3) teaching learning methods for students in two lessons/week in order to facilitate their thorough language learning; (4) and reducing social differences by bringing disadvantaged students to level. The primary concept of language teaching in the Leőwey Secondary School is that it should be communicative and motivating, so that students learn to use the language in a creative way. ( 13 )

14 Közoktatás / Public education AZ EURÓPAI DIMENZIÓ NÉMET NYELVŰ TANTERVI INTEGRÁLÁSA AZ EURÓPA-ISMERETEK TANTÁRGY GIMNÁZIUMI BEVEZETÉSÉVEL SZABADHEGYI KÖZOKTATÁSI KÖZPONT, MAGYAR NÉMET ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, GYŐR Díjazás éve: 2002 Nyelvek: Angol, német A XXI. század első esztendejében a Szabadhegyi Közoktatási Központ iskolavezetése és a tantestülete felismerte, hogy az Európai Unióhoz való csatlakozás új ismeretek birtoklását igényli a felnövekvő nemzedéktől. A mobilitáshoz elengedhetetlen legalább két idegen nyelv középszintű ismeretének, a világháló aktív használatának és a projektmunka módszerének az elsajátítása. Az európai dimenziók tantervi integrálására is szükség van, ha az iskolánkból kikerülő fiatalokat úgy akarjuk felkészíteni, hogy az egyre erősödő gazdasági versenyben megállják helyüket a munkaerőpiacon. Az Európa-ismeretek tantárgy idegen nyelvű tanításának bevezetésével ezt a tudásanyagot kívántuk a diákoknak közvetíteni. A 2001/2002-es tanévben a 9. évfolyamon indult el az idegen nyelvi fejlesztés két osztályban, kísérleti jelleggel. Az intézmény az érettségi vizsgáig, vagyis 4 évre tervezte a helyi fejlesztés támogatását, és valamennyi tanuló számára lehetővé kívánta tenni az Európa-ismeretek idegen nyelven történő tanulását. A program megvalósítását felmenő rendszerben dolgoztuk ki, a tanulók életkori sajátosságait és tantárgyi ismereteit is figyelembe véve ben az Európai Nyelvi Díj odaítélésekor kezdtük meg a munkát. Az Európa-ismeretek elnevezésű új tantárgy kidolgozásával az intézmény olyan integrált tudásterületet kínál, ami az európai dimenziók tantervi beépítését realizálja a történelem, az európai kultúrtörténet, a földrajz, a biológia, a művészetek, illetve az informatika tudásanyagának sajátos ötvözésével. A tantárgy tanulása során a tanulókban pozitív viszony alakul ki a közös európai értékek iránt. Érdeklődővé és nyitottá válnak az európai kultúra és hagyományok iránt. Az azóta eltelt évek során elkészültek a gimnázium évfolyamán Európa-ismeretek tantárgyat tanulók számára a német nyelvű munkáltató kiadványok, amelyek a kerettantervre épülnek, és szem előtt tartják a NAT 1 illetve a NAT 2 célkitűzéseit ban az Európa ókori öröksége és 2004-ben az Európa szívében címet viselő taneszközök nyomtatásban is megjelentek. Tanulóink számára kirándulásokat és nyelvi tábort szerveztünk Ausztriába. Az Európa-ismeretek tantárgy beépült az iskola rendszerébe, és a diákok megszerették azt. Az eredmények arra ösztönöztek bennünket, hogy folytassuk és bővítsük a programot. A 2004/2005. tanévben elindult a fejlesztés az általános iskola felső tagozatán is, amely ebben a tanévben fejeződik be. A program sikere is hozzájárult ahhoz, hogy 2004 szeptemberében újabb fejlesztés kezdődhessen. Nemzetiségi képzést is folytató iskolánk alsó tagozatán a magyar és német anyanyelvű diákok együtt tanulnak. Az új modell felmenő rendszerű kidolgozására az Audi Hungaria Motor Kft. kezdeményezésére került sor. Az oktatásban német vendégtanárok is részt vesznek. Gimnáziumunk pedig elsőként lett 2007-ben DSD-iskola Győrött, és kapta meg a lehetőséget, a helyben történő nyelvvizsgáztatásra. Diákjaink számára az európai dimenzió ismerete és a használható idegennyelv-tudás elsajátítása lehetővé teszi, hogy hazánk, Európa és a nagyvilág művelt, mobilis polgáraivá váljanak. ( 14 )

15 EUROPAISCHE DIMENSION IM GYMNASIALUNTERRICHT Institut: Bildungszentrum Szabadhegy, Ungarisch Deutscher Kindergarten, Grundschule und Gymnasium Jahr der Auszeichnung: 2002 Zielsprachen: Deutsch, Englisch Die SchülerInnen der neunten Gymnasialklassen begannen im Schuljahr 2001/2002 das neue Unterrichtsfach Europäische Studien zu lernen. Es ist als Mikrostudium aus Geschichte sowie der europäischen Kulturgeschichte, Geographie, Biologie und Kunst aufgebaut. Das Fach ist ein integriertes Wissensgebiet für die Altersklasse Jahre und berücksichtigt die Alterseigenheiten der SchülerInnen. Die Schüler lernen in zwei Stunden pro Woche in englischer oder deutscher Sprache die europäische Dimension kennen. ELERHETOSEGEK / CONTACT Szabadhegyi Közoktatási Központ cím: H-9028 Győr, Konini u telefon: fax: kapcsolattartó: Ms MOLNÁRNÉ KOVÁCS Márta ( 15 )

16 MINDENT KIPRÓBÁLJATOK, AMI JÓ, AZT MEGTARTSÁTOK DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA, VESZPRÉM Díjazás éve: 2004 Nyelvek: angol, német Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Világ Nyelv programjának keretein belül dolgoztuk ki a sajátos nevelési igényű tanulók angol és német nyelvoktatásához szükséges programot és valósítottunk meg kísérleti oktatást a 2003/2004-es tanévben. A projekt célja az volt, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nyelvtanítása területén olyan tananyagot és eszközrendszert dolgozzunk ki, amely egyszerre teszi eredményesebbé a nyelvtanulást és járul hozzá a tanulók személyiségének és kulcsképességeinek fejlesztéséhez. Az innovatív kísérleti program, valamint az ehhez adaptált és kidolgozott tananyagok és módszerek segítéségével pedagógiai csoportunk elérte azt, hogy a kétszer 40 órában megvalósuló kompenzáló oktatás a különleges tanulási igényű gyermekek nyelvtudásának fejlesztése mellett jelentős motiváló hatást gyakorolt a részt vevő tanulókra. Szerencsésen találkozott a nyelvtanárok tenni akarása és a logopédusok törekvése. Egyszerre céloztuk meg a mentortanári és nyelvtanári szemlélet formálását, a sajátos nevelési igényű gyermekek sajátosságainak elfogadtatását, valamint a gyermekhez igazított, a személyiség egészére ható pedagógiai kultúra terjesztését. Logopédus-nyelvtanár csapatunk lelkes és sikerorientált munkája során sokat küzdött az eredményekért, olyan munkában, amelynek még nincs elég presztízse a pedagógiai közgondolkodásban, a világban. Az iskolavezetés és tanári közösségünk számára az Európai Nyelvi Díj különös jelentőségű. A kitüntetés elnyerése elősegíti azt a szemléletformálást, amelyért csapatunk folyamatosan erőfeszítéseket tett és tesz, hogy a tanulásban akadályozott, sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése, oktatása is méltó pedagógiai munkának számítson. A gyermekek és szüleik számára több konkrét élménnyel akarjuk közelebb vinni az elismerést, szeretnénk, ha a nehézségeiket, például az iskolaváltási kényszerből, eredménytelen tanulásból eredő szülői kudarcaikat kicsit kárpótolná ez a díj. A projekt során létrejött heterogén összetételű csoportok hatékony tanítása bizonyító erejű volt minden résztvevő számára. A gyermekek megélhették a nyelvtanulás örömét, a különbözőség természetes voltát, megérezhették a siker ízét. A szülők azt az élményt hangsúlyozták, hogy nem kellett szorongva belépniük az iskolába. A megvalósítás során nyelvtanáraink is megtanulták a képességfejlesztés lehetőségeit, tudják adaptálni a logopédia kitűnő eszköztárát a megfelelő nyelvre. A játékosság nem csak az alsó tagozat sajátossága lett. Kitűnő szakdolgozatok születtek és születnek a témából. A kollégák hisznek a gyermekekben és önmagukban a nehezített pedagógiai feltételek között is. Újabb ötletek és pályázati tervek várnak megvalósításra. Fontos volt számunkra az iskolavezetés figyelme a projekt során. A szemléletformáló kezdeményezéseknek korábban is teret engedtek, és ez csak fokozódott a projekt kapcsán. A sajátos nevelési igényű gyermekek eredményes és hatékony oktatása érdekében az önművelési szükséglet felismerése erősödni látszik a tanárok esetében is. A tematikus nyelvi tervek már elérhetők és használhatók minden nyelvtanár számára. Ugyancsak sokat jelentenek a megvásárolt korszerű és gyermekbarát nyelvi játékok, taneszközök. Eredményeink az egyetemi nyelvtanári képzésben is pozitív mintaként jelennek meg. A hallgatók körében is terjed a híre a Dózsa György Általános Iskolában működő logopédiai tagozatnak, az itt tanuló gyermekek nem félelmet keltenek, hanem kihívást jelentenek a hospitálók, az érdeklődők számára. ( 16 ) Közoktatás / Public education

17 Institute: Dózsa György Primary School, Veszprém Year of awarding: 2004 Target languages: English, German The project has been developed for the successful language teaching of children with special educational needs. The experts of the Dózsa György Primary School joined their forces. Speech therapists, language teachers and children with dyslexia and other learning difficulties, mental deficiency or intellectual disabilities took part in the project. The pilot teaching was realized by the support of the Hungarian Ministry of Education (World Language program). The working out and the practical use of the effective procedures made the motivated language teaching possible, and so did the organizational form of small groups the concentrating on individuals. An important aim was preparing language teacher candidates, who took an active part in the process of teaching and learning. We managed to work out an in-service training material, which can be handled on, being useful for other language teachers as well. The attitude-forming training material gives a possibility to experience the difficulties of children with special educational needs in practice as well, besides a few types of methods, which can be applied with success in the process of teaching and learning. ELERHETOSEGEK / CONTACT Dózsa György Általános Iskola cím: H-8200 Veszprém, Szent István u. 56. telefon: fax: kapcsolattartók: Ms HOROG Zsuzsanna Ms SZÉLESY Esztella ( 17 )

18 A HABAKUKK A GYERMEKEKÉRT ALAPÍT- VÁNYI ÓVODA NYELVI PROGRAMJA HABAKUKK A GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNYI ÓVODA, BUDAPEST Díjazás éve: 2005 Nyelvek: német, angol A Habakukk a gyermekekért Alapítványi Óvoda államilag elismert német nemzetiségű kéttannyelvű intézményként 1991-es megalakulása óta foglakozik 3 7 éves gyermekek németnyelvi-nevelésével től sikerrel alkalmazzák a helyi nyelvi program módszerét az angolos csoportokban is. A szelíd nyelvi nevelés programot az óvoda nevelői dolgozták ki módszertani tanácsadó vezetésével, a program a Habakukk Óvoda szellemi terméke. A program célja az idegen nyelvek létének tudatosítása, a célnyelv megszerettetésén keresztül a nyelv befogadásának az előkészítése. Fontos célunk, hogy a gyermekek a nyelvet kommunikációs eszközként használják, hogy a gyermeki alapszókincset és az egyszerű nyelvi struktúrákat hallás után elsajátítsák, kommunikációs képességük fejlődjön. További célunk, hogy a nyelvi nevelés során a kisgyermekek személyisége és általános nyelvtanulási készsége is fejlődjön, miközben képesek az anyanyelvet és a tanult idegen nyelvet megkülönböztetni. A szelíd nyelvi nevelés beszédközpontú, cselekedtető, szemléltető, érzékelő nyelvtanulás, mely az anyanyelv elsajátításához hasonlóan meghatározott szituációkban, valóságos vagy imitált helyzetekben történik. Érvényesül az egy nyelv, egy szituáció, egy személy elve azzal, hogy ugyanazok a személyek ugyanazokban a szituációkban mindig azonos nyelven beszélnek. Nyelvi nevelésünk cselekvésorientált, ezért hangsúlyos szerepe van a cselekvésnek, együttes játéknak, az érzékelésnek, az egész testtel történő észrevétlen tanulásnak. A nyelvtanra tudatosan nem fektetünk hangsúlyt. A jó példa erejével igyekszünk hatni. Az idegen nyelvi nevelés tartalmát a gyermekekhez közel álló témák adják, melyek téma katalógusban összegyűjtve az egész óvodai évet lefedik. A kötelezően feldolgozandó nagy témák mellett azonban projektek és választható modulok is színesítik a palettát. A program széles körű ismertetése céljából az óvoda az Oktatási és Kulturális Minisztérium Világ Nyelv programjának támogatásával 2003-ban konferenciát is szervezett, és 2004-ben módszertani füzetekben tette közzé a szelíd nyelvi nevelés módszerének leírását. Az Európai Nyelvi Díj 2005-ös elnyerése óta programunk tovább finomodott, szemléltető eszközeink gazdagodtak. Az óvodai nyelvi nevelésünk a módszer mind teljesebb alkalmazásán keresztül egységesebb és eredményesebb lett őszétől az Apor Vilmos Katolikus Főiskola német nemzetiségi óvodapedagógus szakos hallgatók gyakorlati képzése is az óvodánkban történik, a hallgatók a szelíd nyelvi nevelés szellemében ismerkednek a német nyelv átadásának módszerével. Érdeklődő kollegák számára is mindig nyitottak az óvodánk kapui. Közoktatás / Public education ( 18 )

19 Institut: Habakukk Stiftungskindergarten Jahr der Auszeichnung: 2005 Zielsprachen: Deutsch, English Im Mittelpunkt der kleinkindlichen Gesamtentwicklung steht die Aneignung der Muttersprache, wodurch sich die Gesamtpersönlichkeit des Kleinkindes entwickelt. Auf die Offenheit für Sprachen im Kleinkindalter stütz sich die frühe Fremdsprachenerziehung. Dabei wird auf die günstigen Möglichkeiten, die sich aus der zeitlichen Nähe zum Lernen der Muttersprache ergeben und die später nicht mehr vorhanden sind, gebaut. Der Fremdsprachenerwerb erfolgt in wirklichen und imitierten Alltagssituationen. Wir halten uns an den Grundsatz eine Sprache, eine Situation, eine Person, wobei dieselben Personen in denselben Situationen immer dieselbe Sprache verwenden. Das Fremdsprachenlernen ist situativ und handlungsorientiert ausgerichtet, wobei Erfahren und Empfinden eine entscheidende Rolle spielen. Die Kinder verstehen und deuten die kommunikativen Situationen, indem sie mit Realien oder Anschauungsmitteln handeln, experimentieren, spielen. Wir verwenden auch alternative Methoden. Werkstatt- und Projektarbeit sind integrierte Bestandteile unserer pädagogischen Arbeit. Grammatik wird nicht behandelt, dagegen wollen wir durch gutes Beispiel die Sprachrichtigkeit fördern. Da Spielen bei den kindlichen Aktivitäten den bedeutendsten Raum einnimmt, bevorzugen wir beim Fremdsprachenlernen das gesteuerte Spiel. ELERHETOSEGEK / CONTACT Habakukk a gyermekekért Alapítványi Óvoda cím: H-1022 Budapest, Marczibányi tér 12. telefon: fax: kapcsolattartó: Ms TOLNAI Katalin ( 19 )

20 NÉPEK NYELVEK KAPCSOLATOK EGYÜTTMŰKÖDÉS, AVAGY A PROJEKTPITEKUSZ MINT AZ EURÓPAI UNIÓ POLGÁRA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM Díjazás éve: 2003 Nyelvek: angol, német, francia, olasz, orosz Iskolánk 1997-től folyamatosan bővítette partnerintézményeinek körét, melynek száma napjainkra már több mint 10-re gyarapodott. Nemzetközi kapcsolataink többféle módon kapcsolódnak és épülnek be az iskola pedagógiai programjába, az egyes tantárgyak s elsősorban az idegen nyelvek oktatásának rendszerébe. Az iskola több éve futó kezdeményezésének lényege, hogy integrálható tantárgyi blokkok segítségével diákjainknak lehetővé tegyük, hogy hosszabb időt tölthessenek külföldi részképzésen. Célunk, hogy egymás iskolarendszerének alapos megismerésén keresztül az iskolák egyfajta átjárhatóságot tudjanak biztosítani a diákok számára, vagyis a helyi sajátosságokat megtartva közös, illetve több ponton érintkező képzési hálót hozzanak létre. Ez lehetővé teszi, hogy az idegen nyelvet eszközként használva hivatalos, és személyes kapcsolatokat kialakítva megismerhessük egymás életét, kultúráját, hagyományait. Ezen kívül pedig a tantárgyi követelményeken túlmutató ismereteket szerezhetnek diákjaink, személyes tapasztalatokkal gazdagodhatnak a közös projektek megvalósításakor. Intézményünk francia partneriskolájával a as és es tanév folyamán közös oktatási projektet valósított meg az Iskolarendszerek összehasonlítása címmel. Ennek keretében 2003 áprilisában fogadtuk a francia diákokat, látogatásukat 2003 októberében viszonoztuk. A 41 fős csoport tagjai között voltak az iskolai színjátszó csoport tanulói, az iskola több nemzetközi hegedű- és zongoraversenyen kiválóan szereplő tanulója, az iskola kórusa és kamaraegyüttese, valamint képzőművészeti csoportja is. Iskolánk műsora, melyet közel 500 érdeklődő tekintett meg, óriási sikert aratott, a francia nyelven előadott színdarabról nagy elismeréssel szóltak a helyi újságok. Iskolánk továbbra is nagymértékben motivált arra, hogy nemzetközi kapcsolatainak körét tovább bővítse. Román és ukrán partnereinkkel több új pályázat kidolgozásán munkálkodunk, újabb testvériskolai kapcsolatokat keresünk Olaszországban, Franciaországban és Lengyelországban. Több tanulónk is felismerte a nyelvtanulás jelentőségét: a Rotary Klub révén, valamint az AFS szervezet segítségével több diák tölthetett egy középiskolai tanévet külföldön, és számos idegen ajkú diákot is fogadhattunk (brazil, új-zélandi, angol tanulók) ben beindítottuk az emelt szintű angol nyelvi oktatást a nulladik évfolyamon. Terveink között szerepel, hogy a francia, angol és német nyelv mellett az olasz nyelvet is oktassuk az általános iskola első évfolyamától kezdve. Mindezek az eredmények azt mutatják, érdemes volt belevágni ebbe a mindenki számára sok érdekes tapasztalatot hozó programba. Közoktatás / Public education ( 20 )

GAZDÁLKODÁS AZ EMBERI ERÕFORRÁSOKKAL, OKTATÁS, KÉPZÉS

GAZDÁLKODÁS AZ EMBERI ERÕFORRÁSOKKAL, OKTATÁS, KÉPZÉS GAZDÁLKODÁS AZ EMBERI ERÕFORRÁSOKKAL, OKTATÁS, KÉPZÉS BESZÁMOLÓ Európai Nyelvi Díj Az idegen nyelvi képzés példaértékű folyamatainak európai szintű elismerése A Tempus Közalapítvány/Socrates Nemzeti Iroda

Részletesebben

Skills Development at the National University of Public Service

Skills Development at the National University of Public Service Skills Development at the National University of Public Service Presented by Ágnes Jenei National University of Public Service Faculty of Public Administration Public Ethics and Communication 13. 12. 2013

Részletesebben

Szent László TISZK (SZLTISZK) Kocsis Ibolya

Szent László TISZK (SZLTISZK) Kocsis Ibolya Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) Szent László TISZK (SZLTISZK) Kocsis Ibolya deputy general director Leonardo Partnerships S.O.S. project coordinator Leonardo

Részletesebben

és vállalkozz nagy tettekre... attempt great things...

és vállalkozz nagy tettekre... attempt great things... EURO Szakiskola és Szakközépiskola, Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium EURO Vocational School and Secondary Technical School, Bilingual Baptist Secondary Grammar School és vállalkozz nagy tettekre...

Részletesebben

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kompetencia alapú angol nyelvi tanító 2. A szakképzettség

Részletesebben

- tools. Zsolt Mogyorósi, Mária Nagy, György Mészáros. 12.12.2008, Győr

- tools. Zsolt Mogyorósi, Mária Nagy, György Mészáros. 12.12.2008, Győr Enrichment of a(n existing) Curriculum by adopting TICKLE - tools Zsolt Mogyorósi, Mária Nagy, György Mészáros 12.12.2008, Győr First steps of enrichment 1. Give a short review of the main features of

Részletesebben

A DEBRECENI MÉRNÖK INFORMATIKUS KÉPZÉS TAPASZTALATAIRÓL. Kuki Attila Debreceni Egyetem, Informatikai Kar. Összefoglaló

A DEBRECENI MÉRNÖK INFORMATIKUS KÉPZÉS TAPASZTALATAIRÓL. Kuki Attila Debreceni Egyetem, Informatikai Kar. Összefoglaló A DEBRECENI MÉRNÖK INFORMATIKUS KÉPZÉS TAPASZTALATAIRÓL TEACHING EXPERIENCES OF THE IT ENGINEERING COURSE OF UNIVERSITY OF DEBRECEN Kuki Attila Debreceni Egyetem, Informatikai Kar Összefoglaló A Debreceni

Részletesebben

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION AHU MAGYAR AFRIKA-TUDÁS TÁR AHU HUNGARIAN AFRICA-KNOWLEDGE DATABASE ---------------------------------------------------------------------------- SZABÓ-ZSOLDOS

Részletesebben

A tanulásban akadályozott gyermekek idegen nyelvtanulásának aktuális kérdései Magyarországon 1

A tanulásban akadályozott gyermekek idegen nyelvtanulásának aktuális kérdései Magyarországon 1 Meggyesné Hosszu Tímea SZTE JGYPK Gyógypedagógus-képző Intézet Szeged meggyestimea@gmail.com Lesznyák Márta SZTE BTK Angoltanár-képző és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék Szeged lesznyak@t-online.hu A tanulásban

Részletesebben

LDV Project. Szeretettel köszönjük Önöket Egerben a Leonardo Projekt Workshopján. We welcome - with much love - our dear guests!

LDV Project. Szeretettel köszönjük Önöket Egerben a Leonardo Projekt Workshopján. We welcome - with much love - our dear guests! LDV Project Szeretettel köszönjük Önöket Egerben a Leonardo Projekt Workshopján We welcome - with much love - our dear guests! Akkreditációs eljárás Magyarországon Accreditation in Hungary 1. Tankönyv

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD WP4: Deliverable 4.5 Development of voluntary qualification system Quality label system 1 INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS

Részletesebben

Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskola Műszaki tanár szak, Budapest (1980-1984) Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Kar, Budapest (1987-1991)

Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskola Műszaki tanár szak, Budapest (1980-1984) Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Kar, Budapest (1987-1991) SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ a) Felsőfokú tanulmányok Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskola Műszaki tanár szak, Budapest (1980-1984) Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Kar, Budapest (1987-1991) Budapesti Műszaki

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév A NymE Szakmai Szolgáltató Intézményegysége a következő akkreditált pedagógus továbbképzéseket kínálja az óvodák és iskolák pedagógusai számára a 2013/2014. tanév 1. félévére. Az itt feltüntetett képzéseken

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

INNOVÁCIÓK AZ ÓVODAI NEVELÉS GYAKORLATÁBAN PEDAGÓGUS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

INNOVÁCIÓK AZ ÓVODAI NEVELÉS GYAKORLATÁBAN PEDAGÓGUS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS INNOVÁCIÓK AZ ÓVODAI NEVELÉS GYAKORLATÁBAN PEDAGÓGUS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS A SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉNEK ÉS INDÍTÁSÁNAK CÉLJA: Olyan szakemberek képzése, akik elméletileg megalapozott

Részletesebben

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27.

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27. A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása 2013. november 27. 1. Keretek - ORÖ megállapodás, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási stratégia 2. Keretek - EU 2007-2013 - EU 2020,

Részletesebben

A SZÁMÍTÓGÉPPEL TÁMOGATOTT OKTATÁS EREDMÉNYEI A KÉE ÉFK-N

A SZÁMÍTÓGÉPPEL TÁMOGATOTT OKTATÁS EREDMÉNYEI A KÉE ÉFK-N A SZÁMÍTÓGÉPPEL TÁMOGATOTT OKTATÁS EREDMÉNYEI A KÉE ÉFK-N Nagy Elemérné, marg@szef.u-szeged.hu Nagy Elemér, nael@szef.u-szeged.hu Heves Csilla, heves@szef.u-szeged.hu KÉE-ÉFK, Szeged Abstract We have been

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ILLYÉS GYULA FŐISKOLAI KAR 2010-2011 Részletes információ: PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar 7100 Szekszárd, Rákóczi út 1. Telefon: (74) 528-314 Fax: (74) 528-301

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Személyes adatok. Kovács Anikó. 8200 Veszprém, Deák F. u. 8/B. Telefon +36 70 45 22 044. info@franciatudas.hu. www.franciatudas.

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Személyes adatok. Kovács Anikó. 8200 Veszprém, Deák F. u. 8/B. Telefon +36 70 45 22 044. info@franciatudas.hu. www.franciatudas. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok Név Cím Kovács Anikó 8200 Veszprém, Deák F. u. 8/B. Telefon +36 70 45 22 044 E-mail Honlap Állampolgárság info@franciatudas.hu www.franciatudas.hu magyar Születési idő

Részletesebben

Osztatlan angoltanár képzés tanterve (5+1) és (4+1) A képzési és kimeneti követelményeknek való megfelelés bemutatása

Osztatlan angoltanár képzés tanterve (5+1) és (4+1) A képzési és kimeneti követelményeknek való megfelelés bemutatása Osztatlan angoltanár képzés tanterve (5+1) és (4+1) A képzési és kimeneti követelményeknek való megfelelés bemutatása KÖZÉP- ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLAI ANGOLTANÁR KÉPZÉS: KÖZÖS SZAKASZ Tantárgy neve Félév és

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2011.10.01. TANULMÁNYI

Részletesebben

A tanárképzés szerepe a nyelvtanítás eredményességének javításában

A tanárképzés szerepe a nyelvtanítás eredményességének javításában TEMPUS Közalapítvány Budapest, 2013. november 18. A tanárképzés szerepe a nyelvtanítás eredményességének javításában Einhorn Ágnes Miskolci Egyetem, Tanárképző Intézet einhorn.agnes@gmail.com Eredményesség

Részletesebben

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Szakközépiskola Nagy László Gimnáziuma 7300 Komló, Alkotmány u. 2. OM azonosító: 201286 Telephely kódja: 013 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482367 E-mail:

Részletesebben

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Az iskola neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Az iskola OM-azonosítója: 028300

Részletesebben

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017 8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017 2015. OKTÓBER 15. Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskolája 1011 Budapest,

Részletesebben

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító: 030716

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest IX. Kerületi Szent Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A L SÓ TAGOZAT P edagógiai programunkban célul tűztük ki, hogy minden tanulónkat képességének megfelelő szinten

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2012-2013-as tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

ANGOL MAGYAR PARBESZEDEK ES PDF

ANGOL MAGYAR PARBESZEDEK ES PDF ANGOL MAGYAR PARBESZEDEK ES PDF ==> Download: ANGOL MAGYAR PARBESZEDEK ES PDF ANGOL MAGYAR PARBESZEDEK ES PDF - Are you searching for Angol Magyar Parbeszedek Es Books? Now, you will be happy that at this

Részletesebben

BEISKOLÁZÁS 2014/2015

BEISKOLÁZÁS 2014/2015 BEISKOLÁZÁS 2014/2015 Az iskola jellege, célkitűzése: Gimnáziumunkban az általános műveltséget megalapozó, kétszintű érettségi vizsgára, felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére, valamint a munkába állásra

Részletesebben

Fulbright Bizottság Budapest

Fulbright Bizottság Budapest Fulbright Bizottság Budapest Budapest Tel.: 462-8040 Fax: 252-0266 Baross u. 62. info@fulbright.hu H-1082 www.fulbright.hu Híd emberek és kultúrák között: A Fulbright Program Magyarországon Dr. Brückner

Részletesebben

Köszöntjük intézményünkben! Beiskolázás a hat évfolyamos gimnáziumi képzésbe a 2017/18. tanévre

Köszöntjük intézményünkben! Beiskolázás a hat évfolyamos gimnáziumi képzésbe a 2017/18. tanévre Köszöntjük intézményünkben! Beiskolázás a hat évfolyamos gimnáziumi képzésbe a 2017/18. tanévre OM azonosító: 036391 Paks Dózsa György út 103. http://vakbottyangimnazium.hu Iskolánk felsőfokú tanulmányokra

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

AZ ÚJ TÍPUSÚ OKLEVELEK KÖTELEZŐ FORMASZÖVEGEI ÉS ANGOL

AZ ÚJ TÍPUSÚ OKLEVELEK KÖTELEZŐ FORMASZÖVEGEI ÉS ANGOL AZ ÚJ TÍPUSÚ OKLEVELEK KÖTELEZŐ FORMASZÖVEGEI ÉS ANGOL NYELVŰ VÁLTOZATAI Az oklevelek kötelező formaszövegeit a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló

Részletesebben

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016 2014. OKTÓBER 28. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola 1011 Budapest, Ponty utca 3. TANULMÁNYI TERÜLETEK (TAGOZATOK)

Részletesebben

Publikációk. Györgyi Zoltán

Publikációk. Györgyi Zoltán Publikációk Györgyi Zoltán Szerkesztések 1992 Egy ismeretlen Magyarország - Mezőgazdaság és szakképzés. Szerkesztette: Forray R. Katalin és Györgyi Zoltán. Akadémiai, 1992. 154 p. 2006 Diplomával a munkaerőpiacon.

Részletesebben

GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA E-mail: gimnazium@mnamk.hu Internet: www.mnamk.hu OM azonosító: 027939 BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ Az MNÁMK képzési kínálata

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2010.10.01. TANULMÁNYI

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2011-2012-es tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2011-2012-es tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2011-2012-es tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

WP2: Deliverable 2.1

WP2: Deliverable 2.1 INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD WP2: Deliverable 2.1 European benchmark study on mutual recognition Q-BICON PROJECT INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2017/2018

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2017/2018 8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2017/2018 2016. OKTÓBER 15. Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakgimnáziuma 1011 Budapest, Ponty

Részletesebben

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B OM azonosító: 201286 Telephely kód: 001 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482-367 E-mail: gimnazium@nagylaszlo-komlo.sulinet.hu

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2012.10.30. TANULMÁNYI TERÜLETEK

Részletesebben

Longman Exams Dictionary egynyelvű angol szótár nyelvvizsgára készülőknek

Longman Exams Dictionary egynyelvű angol szótár nyelvvizsgára készülőknek Longman Exams Dictionary egynyelvű angol szótár nyelvvizsgára készülőknek Egynyelvű angol nagyszótár haladó nyelvtanulóknak és nyelvvizsgázóknak 212,000 szócikkel A szótárban minden definíció egyszerű

Részletesebben

Az iskolarendszerű felnőttoktatás kerettantervei

Az iskolarendszerű felnőttoktatás kerettantervei Az iskolarendszerű felnőttoktatás kerettantervei Singer Péter Hajdúszoboszló, 2013. 10. 09. Történeti visszatekintés Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 2001-ben 4 iskolafokozatra készültek kerettantervek:

Részletesebben

OLYMPICS! SUMMER CAMP

OLYMPICS! SUMMER CAMP OLYMPICS! SUMMER CAMP YOUNG BUSINESS CAMP 3D DESIGN CAMP OLYMPICS SUMMER CAMP 20 24 JUNE AND 27 JUNE 1 JULY AGE: 6-14 Our ESB native-speaking teachers will provide a strong English learning content throughout

Részletesebben

CCBI project. Participants listed some relevant programmes and initiatives concerning LLG;

CCBI project. Participants listed some relevant programmes and initiatives concerning LLG; CCBI project 2 nd national workshop The second national workshop was dedicated for introduction of the second year professional outcomes. During the second year of the CCBI project the focus was on lifelong

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2016/2017-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2016/2017-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2016/2017-es tanévre 2 Beköszöntő helyett Választani mindig nehéz, hiszen a döntéssel, miközben új utak nyílnak, mások lezárulnak. Különösen nehéz ismeretek hiányában felelősségteljesen

Részletesebben

Oktatási kínálatunkról

Oktatási kínálatunkról Oktatási kínálatunkról Az általános iskolák honlapjaira elsõsorban ismerõsök (jelenlegi és volt diákok, szülõk) ugranak be" néhány futó pillanatra, hogy körülkémleljenek, történt-e valami érdemleges utolsó

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

A kompetenciaalapú képzés kontextusa Bologna folyamat és kompetenciaalapú képzés EQF (EKKR, OKKR), learning outcomes és a kompetenciaalapú képzés Pály

A kompetenciaalapú képzés kontextusa Bologna folyamat és kompetenciaalapú képzés EQF (EKKR, OKKR), learning outcomes és a kompetenciaalapú képzés Pály A kompetenciaalapú tanárképzés és a tanári kompetenciák szerepe a pedagógusok szakmai életútjában Falus Iván TEMPUS 2010. december 6. A kompetenciaalapú képzés kontextusa Bologna folyamat és kompetenciaalapú

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

Amit tudni kell a pályázatról:

Amit tudni kell a pályázatról: A PÁLYÁZAT KIÍRÁSA Amit tudni kell a pályázatról: Az EU élethosszig tartó tanulás programjának közoktatási intézményekre vonatkozó pályázata, Az Egész életen át tartó tanulás program gyerekkortól id skoriő

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Training of integrity advisors in Hungary. dr. Princzinger Péter NUPS Institute of Executive Training and Continuing Education

Training of integrity advisors in Hungary. dr. Princzinger Péter NUPS Institute of Executive Training and Continuing Education Training of integrity advisors in Hungary dr. Princzinger Péter NUPS Institute of Executive Training and Continuing Education Strategic frameworks I. Magyary Program Good State Task Organization Procedure

Részletesebben

A TÁMOP PROJEKT CÉLJAI ÉS EREDMÉNYEI

A TÁMOP PROJEKT CÉLJAI ÉS EREDMÉNYEI XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A TÁMOP 3.1.1 PROJEKT CÉLJAI ÉS EREDMÉNYEI A projekt általános bemutatása A projekt céljai: az oktatás tartalmi

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

A Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány kerettanterveinek felülvizsgálata és a jogszabályi változásokhoz történő igazodása

A Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány kerettanterveinek felülvizsgálata és a jogszabályi változásokhoz történő igazodása A Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány kerettanterveinek felülvizsgálata és a jogszabályi változásokhoz történő igazodása A Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány két kerettanterve: Kerettanterv két nyelven

Részletesebben

HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE

HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE EVALUATION OF STUDENT QUESTIONNAIRE AND TEST Daragó László, Dinyáné Szabó Marianna, Sára Zoltán, Jávor András Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Informatikai Fejlesztő

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Dévényi Márta devenyi@ktk.pte.hu 501-599/ 23254 2007-1990-2007 1984-1990

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Dévényi Márta devenyi@ktk.pte.hu 501-599/ 23254 2007-1990-2007 1984-1990 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Dévényi Márta devenyi@ktk.pte.hu 501-599/ 23254 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: egyetemi adjunktus Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION AHU MAGYAR AFRIKA-TUDÁS TÁR AHU HUNGARIAN AFRICA-KNOWLEDGE DATABASE ------------------------------------------------------------------------------------ SZILASI

Részletesebben

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13.

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13. Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok SZEMINÁRIUM 2014. Október 13. Iván Sörös Osztályvezető,

Részletesebben

ENELFA PROJEKT. (Entrepreneurship by E-Learning For Adults) Dr. PUCSEK JÓZSEF BGF Tanszékvezető-helyettes

ENELFA PROJEKT. (Entrepreneurship by E-Learning For Adults) Dr. PUCSEK JÓZSEF BGF Tanszékvezető-helyettes ENELFA PROJEKT (Entrepreneurship by E-Learning For Adults) Dr. PUCSEK JÓZSEF BGF Tanszékvezető-helyettes Együtt a vállalkozásokkal, együtt a vállalkozásokért ELŐZMÉNYEK Igények felismerése más képzések

Részletesebben

Bevándorlás Tanulás. Tanulás - Egyetem. Beiratkozás. Jelentkezés képzésre. Képzés típusa. Képzés típusa. Képzés típusa. Képzés típusa.

Bevándorlás Tanulás. Tanulás - Egyetem. Beiratkozás. Jelentkezés képzésre. Képzés típusa. Képzés típusa. Képzés típusa. Képzés típusa. - Egyetem Szeretnék beiratkozni egyetemre. Beiratkozás Szeretnék jelentkezni képzésre. Jelentkezés képzésre alapképzés mesterképzés PhD nappali tagozatos részidős online Szeretnék az egyetemen tanulni.

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részbol áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ SZENT BENEDEK ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Budapesti Tagintézménye OM száma: 201410 TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A Magyar

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol)

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol) KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu, honlap: www.krudy.gyor.hu

Részletesebben

AZ ISKOLA ADATAI NYÍLT FÓRUMAINK. FONTOS DÁTUMOK Jelentkezés az iskolánkban a felvételi eljárást megelőző írásbeli

AZ ISKOLA ADATAI NYÍLT FÓRUMAINK. FONTOS DÁTUMOK Jelentkezés az iskolánkban a felvételi eljárást megelőző írásbeli AZ ISKOLA ADATAI Postacímünk: Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája, 4029 Debrecen, Csengő u. 4. E-mail: titkarsag@kossuth-gimn.unideb.hu Web-oldal: www.kossuth-gimn.unideb.hu

Részletesebben

OH Tanügy-igazgatási és Területi Koordinációs Főosztály Az Oktatási Hivatal által nyilvántartott kerettantervek 2011.07.05.

OH Tanügy-igazgatási és Területi Koordinációs Főosztály Az Oktatási Hivatal által nyilvántartott kerettantervek 2011.07.05. 1. 6380/2005. Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium (1056 Budapest, Irányi u. 19-23.) Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium Alternatív Kerettanterve négy os 9-12. jóváhagyás (11779-3/2005. sz. miniszteri

Részletesebben

Képzési idő. Tagozat kód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő Humán gimnázium (angol olasz)

Képzési idő. Tagozat kód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő Humán gimnázium (angol olasz) GYŐRI SZOLGÁLTATÁSI SZC KRÚDY GYULA GIMNÁZIUMA, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLÁJA, TURISZTIKAI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu

Részletesebben

TEHETSÉGGONDOZÁS A BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUMBAN

TEHETSÉGGONDOZÁS A BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUMBAN TEHETSÉGGONDOZÁS A BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUMBAN TÁMOP 3.1.7. pályázat Referencia területünk: tehetséggondozás Jó gyakorlataink: Gólyanapi Filmszem Német nyelvi GÓLYANAP FILMSZEM A tehetséggondozással kapcsolatos

Részletesebben

Felnőttképzés Európában

Felnőttképzés Európában Felnőttképzés Európában Nincs szükség annyi diplomásra, amennyit képeznek Helyettük szakképzett emberekre lenne kereslet Az itthon OKJ-s képzés európai hagyományában két vonal érvényesül: - dán - német

Részletesebben

Curriculum Vitae. Doctoral Studies 2009 Year of Doctoral Defence (PhD / CSc)

Curriculum Vitae. Doctoral Studies 2009 Year of Doctoral Defence (PhD / CSc) Curriculum Vitae Personal Data Attila János BORSI Name Ph.D. Title Male Gender 1974 Year of Birth Hungary Place of Birth (Country) borsi.attila@kre.hu Email-address(es) Office Phone Number Doctoral Studies

Részletesebben

II. Idegen nyelvek m veltségi terület. 1. Angol nyelv és kultúra tanára (általános iskolai)

II. Idegen nyelvek m veltségi terület. 1. Angol nyelv és kultúra tanára (általános iskolai) MAGYAR KÖZLÖNY 2013. évi 15. szám 1005 II.Idegennyelvekmveltségiterület 1. Angolnyelvéskultúratanára(általánosiskolai) 1. Az 1. melléklet 2. pontjában foglaltakra tekintettel a szakképzettség oklevélben

Részletesebben

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA ÁVF-NAPOK. 1114 Budapest Villányi út 11-13. www. avf.hu

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA ÁVF-NAPOK. 1114 Budapest Villányi út 11-13. www. avf.hu ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA ÁVF-NAPOK 1114 Budapest Villányi út 11-13. www. avf.hu Kiadja az Általános Vállalkozási Fõiskola Felelõs kiadó: Antal János fõigazgató Szerkesztette: Karcsics Éva Tördelõ

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben

Az OFI kívül-belül megújult tankönyvei. Milyen tankönyveket kínál az OFI a 2016/2017. tanévre?

Az OFI kívül-belül megújult tankönyvei. Milyen tankönyveket kínál az OFI a 2016/2017. tanévre? Az OFI kívül-belül megújult tankönyvei Milyen tankönyveket kínál az OFI a 2016/2017. tanévre? Az OFI mint tankönyvkiadó 2014. október 1-jén az OFI átvette a Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó Zrt. és az Apáczai

Részletesebben

LLP program - Comenius. Tempus Közalapítvány LLP Nemzeti iroda

LLP program - Comenius. Tempus Közalapítvány LLP Nemzeti iroda LLP program - Comenius Tempus Közalapítvány LLP Nemzeti iroda Comenius Közoktatás Egész életen át tartó tanulás program LLP Erasmus Felsıoktatás és felsıfokú szakképzés Leonardo da Vinci Grundtvig Felnıttoktatás

Részletesebben

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Szakszolgálati feladatellátásunk a számadatok tükrében Baranya Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ SPECIALIZÁCIÓKRÓL: 1) BUSINESS ENGLISH 2) FORDÍTÁS ÉS TOLMÁCSOLÁS ALAPJAI. 2016. március 10.

TÁJÉKOZTATÓ SPECIALIZÁCIÓKRÓL: 1) BUSINESS ENGLISH 2) FORDÍTÁS ÉS TOLMÁCSOLÁS ALAPJAI. 2016. március 10. TÁJÉKOZTATÓ SPECIALIZÁCIÓKRÓL: 1) BUSINESS ENGLISH 2) FORDÍTÁS ÉS TOLMÁCSOLÁS ALAPJAI 2016. március 10. Jelentkezés mindkét specializációra Az elsős faliújságra kitett jelentkezési lapon lehet a felvételi

Részletesebben

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda Év Tájépítésze pályázat - Wallner Krisztina 2. Közösségi tervezés Óbudán Óbuda jelmondata: Közösséget építünk, ennek megfelelően a formálódó helyi közösségeket bevonva fejlesztik a közterületeket. Békásmegyer-Ófaluban

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

Idegen nyelvi munkaközösség

Idegen nyelvi munkaközösség Idegen nyelvi munkaközösség A Szent-Györgyi Albert Általános Iskolában kiemelt odafigyeléssel kezeljük az idegen nyelv oktatását. Az iskolavezetés, a szakmai munkaközösség és a tantestület támogatásának

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Sass Judit

Oktatói önéletrajz Dr. Sass Judit egyetemi docens Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1985-1990 Kossuth Lajos Tudományegyetem, Pszichológus,

Részletesebben

EU-funded projects of Hild József Secondary Vocational School of Construction

EU-funded projects of Hild József Secondary Vocational School of Construction EU-funded projects of Hild József Secondary Vocational School of Construction Introducing the school - founded in 1945 - one of the oldest education centers in this field of study - almost 500 students,

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE A KÖZOKTATÁS TERÜLETI ADATAI REGIONAL DATA OF EDUCATION 1990 2003

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE A KÖZOKTATÁS TERÜLETI ADATAI REGIONAL DATA OF EDUCATION 1990 2003 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE A KÖZOKTATÁS TERÜLETI ADATAI REGIONAL DATA OF EDUCATION 1990 2003 BUDAPEST, 2004 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL, 2004 HUNGARIAN CENTRAL

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Ady Endre Általános Iskola

Ady Endre Általános Iskola Bemutatkozunk Ady Endre Általános Iskola 1 Zöld iskola Művelődésért díjat elnyert iskola Kiadja: Ady Endre Általános Iskola 1188 Budapest, Ady Endre utca 46-50. Telefon: 291-6336 E-mail: ady.gyakorlohely@gmail.com

Részletesebben

Pályázati lehetőségek az Egész életen át tartó tanulás programban Tempus Közalapítvány Előadó: Csesztregi Eszter Tempus Közalapítvány Pályáztatás Egész életen át tartó tanulás program: Leonardo / Erasmus

Részletesebben

Tervezett képzési formák, tagozatok, osztályok, szakmacsoportok és ezek belső kódszámai: Képzési szakképzési célcsoportok:

Tervezett képzési formák, tagozatok, osztályok, szakmacsoportok és ezek belső kódszámai: Képzési szakképzési célcsoportok: Információ a 2016-2017. évi Megyei Pályaválasztási Tájékoztatóhoz Intézmény neve: Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakközépiskola és Szakiskola Intézmény címe: 3300 Eger, Mátyás király

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda és Sportiskola tájékoztatója a 2017/2018. tanévben induló tanulmányi

A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda és Sportiskola tájékoztatója a 2017/2018. tanévben induló tanulmányi A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda és Sportiskola tájékoztatója a 2017/2018. tanévben induló tanulmányi területek képzési struktúrájáról Tájékoztató a tagozatokról

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015-2016-os tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben