Régiók a gazdasági változásért HU

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Régiók a gazdasági változásért HU"

Átírás

1 Régiók a gazdasági változásért HU A regionális politika válaszai a demográfiai kihívásokra január

2 TARTALOM Előszó Kontextus A regionális politika válaszai a demográfiai kihívásokra és lehetőségekre Európa demográfiai jövője a kihívástól a lehetőségig Közösségi Kohéziós Stratégiai Iránymutatások Régiók a gazdasági változásért Élet az európai városokban: az Urban Audit Tíz sikeres projekt Svédország: Szélessáv a távoli észak számára Hollandia: À la carte tömegközlekedés Egyesült Királyság: Az agyelszívás meggátolása: a Cornwalli Kombinált Egyetemek Észtország: Két irányzat összehangolása: a dolgozó nők gyerekeinek felügyelete Éire-Írország: Törődés a dolgozó nőkkel INTERREG IIIB, Északi Periféria: DESERVE a nehezen elérhető és a vidéki övezetekben nyújtott szolgáltatások Dánia: SOS-MX: az ápolás válsága elleni küzdelem Németország: Vissza a városba Litvánia: A kultúra hozzáférhetővé tétele mindenki számára Spanyolország: Opening Pathways (Úttörés) a kirekesztés elleni küzdelemhez Szójegyzék Kapcsolatfelvétel Európai Bizottság, Regionális Politikai Főigazgatóság 1. egység Tájékoztatás és Kommunikáció Thierry Daman 41, avenue de Tervuren, B-1040 Brussels Fax: +32-(0) Internet: ISBN Európai Közösség, 2007 A forrás feltüntetésével végzett sokszorosítás engedélyezett. Printed in Belgium Fotók: Európai Bizottság, Regionális Politikai Főigazgatóság/Mike St Maur Sheil Borító: A számítógép felhasználása az elszigeteltség elleni küzdelemben: a hallabrói IT-ház, Blekinge län, Svédország. Szerkesztő: Thierry Daman, Európai Bizottság, Regionális Politikai Főigazgatóság Ezt a magazint újrafelhasznált papírra nyomtatták. A kiadvány szövegei semmilyen jogi kötelezettséget nem rónak a Bizottságra.

3 ELŐSZÓ 1 A január án tartott, Regionális válaszok a demográfiai kihívásokra elnevezésű konferencia a Gazdasági Csere Régiói kezdeményezés keretében szervezett konferenciasorozat második ilyen jellegű rendezvénye. E kezdeményezés célja, hogy a versenyképesség, a növekedés és a munkahelyteremtés elősegítése érdekében a lehető legszélesebb körben megosszák és teljes körűen kiaknázzák az európai regionális politika különböző területein felhalmozódott gazdag tapasztalatokat és bevált gyakorlatokat. A kezdeményezés egyik témája a demográfiai kihívás megválaszolása. Az elmúlt években az Európai Bizottság sokat tett a demográfiai kérdések előtérbe helyezéséért. A legújabb fejlemény az, hogy széles körű európai uniós konzultáció után a Bizottság olyan javaslatokkal állt elő, melyek hosszú távú választ adnának az Európa demográfiai jövője a kihívástól a lehetőségig közleményben felvetett kérdésre. Ez a közlemény rávilágít arra, hogy a népességi trendek nagyságrendje és ritmusa országonként és régiókként igen eltérő. Hogy csak néhány példával szolgáljunk: a gyerekszületési arány Németországban és Olaszországban sokkal alacsonyabb, mint Franciaországban. A népesség nagyságának és életkori struktúrájának változásai mögött a népesség a vidéki és az elszigetelt régiókból a városi övezetek felé történő migrációjának trendje lelhető fel. Számos európai régió már átélte ezt a népességfogyást, mely a munkaképes lakosság elvándorlásából és egy nagyon elöregedett lakosság hátrahagyásából áll. Másrészt egyes városi övezetek infrastruktúrájára a lakhatás, a közlekedés és a szociális szolgálatok vonatkozásában egyre nagyobb nyomás nehezedik a gyorsan növekvő népesség miatt. A fentiek egyenes következménye, hogy ezekre lehetetlen egységes politikai választ adni. A hatékony politikáknak pedig pont ezeknek az eltérő közepes és hosszú távú trendeknek a megértésén kell alapulniuk. A Regionális válaszok a demográfiai kihívásokra elnevezésű konferencia célja pontosan azoknak a különféle kihívásoknak a jobb megértése, amelyekkel Európa régiói szembesülnek a demográfiai kérdést illetően. A konferencia a regionális politikák az ezen kihívásokra adott válaszokban betöltött központi szerepét is kiemelten kezeli majd. A regionális politika, mely a középtávú stratégiai tervezés és a stabil pénzügyi keret révén az összes fontos partnert bevonja a politikák megtervezésébe és bevezetésébe, lehetővé teszi, hogy a régiók sajátos szükségleteiknek megfelelő politikák útján adjanak választ a népességi arányok változásaira. A konferencia azon 20 régió konkrét példáit helyezi előtérbe, amelyek leginkább érintettek a gyors demográfiai változások által, és bemutatja az ezen régiók által alkalmazott újító jellegű politikákat. Ezeket a tapasztalatokat és az ebből született sikertörténeteket meg kell ismerni, meg kell érteni, és tanulni kell belőlük. Ez a konferencia pedig remek alkalmat szolgáltat erre. Danuta Hübner Az Európai Bizottság regionális politikáért felelős tagja

4 2 KONTEXTUS A regionális politika válaszai a demográfiai kihívásokra és lehetőségekre A gyakran jó egészségben eltöltött hosszabb átlagéletkor európai trendje elsősorban a soha nem látott hosszúságú, 60 éve tartó békének, az életkörülmények állandó javulásának és a hosszabb életkort biztosító orvostudomány fejlődésének köszönhető. Részben ezekkel a sikerekkel magyarázható az az európai demográfiai perspektíva, amelyben fokozódik a népesség elöregedése, és amelyben növekednek az időskori függőségi arányok. Az elöregedési trendre vonatkozó vita kezdetben a szociális biztonságra, a nyugdíj- és egészségpolitikákra összpontosult. Azonban egyre elfogadottabbá vált az a tény is, hogy az elöregedő népesség problémájának megválaszolásához és az abban rejlő lehetőségek kiaknázásához gyakorlatilag az összes fontos állampolitika átalakítására is szükség van, ideértve az oktatást, a foglalkoztatást és a szociális ügyeket, a közlekedést, a közszolgálatokat és infrastruktúrát, valamint a várostervezést. A 2010-ig tartó lisszaboni stratégia figyelembe veszi a széles körű európai demográfiai trendeket. Való igaz, hogy ezek a trendek alátámasztják az alapvető célkitűzést, amely az összfoglalkoztatási, valamint a női és az idős munkavállalói foglalkoztatási arányok növelésével kíván hozzájárulni a versenyképesség fokozásához, illetve az innováció, valamint a nagyobb hozzáadott értékű gazdasági tevékenységek elősegítésével igyekszik javítani a termelékenységet. Azonban regionális szinten a demográfiai struktúrák és a lehetséges jövőbeli sémák gyakran eltérnek az EU-s, illetve a nemzeti átlagtól. A demográfiai kihívások hatékony megválaszolásához és a bemutatott lehetőségek megragadásához régiónként a helyi körülményekhez igazodó politikai válaszokra van szükség. Az EU kohéziós politikája kiválóan megfelel erre a feladatra, főleg azokon a területeken, melyeket a as Közösségi Stratégiai Iránymutatások dokumentuma prioritásokként definiál az EU kohéziós politikája számára, csakúgy mint a speciális alapok szabályozása. Mindezeken felül a Bizottság Európa demográfiai jövője a kihívástól a lehetőségig 1 című közleménye rávilágít arra, hogy egy átfogó stratégia keretében az EU milyen építő jellegű válaszokat adhat erre a problémára. Miközben az egyes országok kormányainál marad a demográfiai irányzatok által érintett számos politika elsősorban a szociális és a foglalkoztatáspolitika irányítása, több elengedhetetlen reformot támogathat az EU kohéziós politikája is. Alapvető demográfiai trendek Az utóbbi négy évtized során a ma az EU-25-öt alkotó országok lakossága több mint 376 millióról (1960) hozzávetőleg 459 millióra nőtt (2005). A népesség változásának két összetevője van: az úgynevezett természetes növekedés (melyet az élveszületések és az elhalálozások száma közötti különbségként határoznak meg) és a nettó népességvándorlás (a be- és a kivándorlások száma közötti különbség). Ebben az időszakban az EU-25 népességnövekedésének nagysága és összetétele jelentős változásokat mutatott. Az as évek elejétől kezdve a természetes növekedés folyamatosan csökken, amíg a nemzetközi migráció egyre nagyobb mértéket öltött, és az 1990-es évektől kezdve a népességnövekedés legjelentősebb tényezőjévé vált. Ma már széles körben elfogadott nézet, hogy az alacsony születésszám és az ehhez társuló két másik ok, a hosszabb és egészségesebb életvitel, valamint a baby-boom korszak gyerekeinek nyugdíjkorhatárhoz való közeledése miatt az EU népessége erősen öregszik ben az EU-25-ben a várható átlagéletkor 74 évre növekedett a férfiak és 80 évre a nők esetében (az 1980-as 69, illetve 76 éves átlagéletkorról). Az EU-25- ben a termékenységi szint az 1960-as évek elején tapasztalt több mint 2,5 gyerekről 1995-re hozzávetőleg 1,5 gyerekre esett vissza, és ez azóta sem változott. Mindezt azzal a 2,1 gyerekes aránnyal kell összehasonlítani, amely a természetes népességfogyás megállításához szükséges. Elég érdekes, de a felmérések azt mutatják, hogy a legtöbb 40 éves és annál idősebb európai pár szerint szociális és gazdasági tényezők akadályozták meg őket a kívánt számú gyerek vállalásában. A népesség természetes változásához viszonyítva a migrációs és bevándorlási trendeket azonban sokkal nehezebb megjósolni, és a következményeik rövid távon erőteljesebbek lehetnek 2. Ez mindig igaz volt az európai migráció és bevándorlás történetében. Az 1970-es évek közepe táján az Európán és a régiókon belüli népességmozgás jelentősen lelassult, mert az 1973-as első olajárrobbanás után a külföldi munkaerő iránti kereslet jelentősen csökkent. Az azóta eltelt időszakban az EU legszegényebb országainak növekvő gazdasági teljesítménye hozzájárult a vendégmunkás-áradat csökkenéséhez. A migrációs sémák kidolgozását azonban nagyon megnehezítették az olyan életminőségi tényezők, mint a környezeti és a megélhetési kiadásokkal kapcsolatos kérdések, melyek a hagyományos falusivárosi (országon belüli) trendekhez tartoznak, és a növekvő, a városi övezetek felé tartó és határokon átívelő migráció, mely főleg a magasan képzett munkavállalókra jellemző. Az országos statisztikák és az Eurostat becslései szerint 2004-ben az EU-ban élő külföldiek összlétszáma hozzávetőleg 25 milliót tett ki, azaz az összlakosság 5,5%-nál valamivel kevesebbet. Abszolút értékben a legtöbb külföldi állampolgár Franciaországban, Németországban, Olaszországban, Spanyolországban és az Egyesült Királyságban él. A es időszakban a külföldi állampolgárok száma országonként igen eltérő volt: Szlovákiában az összlakosság kevesebb mint 1%-át tette ki, Luxemburgban ez a szám majdnem 39% volt, míg a legtöbb országban 2% és 8% között mozgott. A 2004-es évet megelőző 24 évben a legtöbb tagországban a külföldi állampolgárok száma nem változott jelentősen, vagy növekedett. 1 Európai Bizottság: Európa demográfiai jövője a kihívástól a lehetőségig, október 12-i, (2006) 571. sz. közlemény. 2 További részletekért lásd a 2006-os Foglalkoztatás Európában című jelentést:

5 3 Idős eltartottak Népességi arány (%-ban) életkoronként: > 64/ NUTS 2 EU-25 = 24,5 > <= 20 Nincsenek adatok. EL, FR, UK (Skóciát kivéve): 2003; Skócia: 2000 Statisztikai adatok: Az Eurostat adatbázisa: REGIO

6 4 A KONTEXTUS Idős és fiatal eltartottak 2004 után: diagramok Idős eltartottak A népesség aránya életkoronként: > 64/15 64 Év Fiatal eltartottak A népesség aránya életkoronként: < 15/15 64 A legszámottevőbb növekedést Luxemburgban lehetett észlelni, ezt Spanyolország, Ciprus, Görögország, Írország és Ausztria követi. Lettország volt az egyetlen ország, amelyben számottevő csökkenést észleltek ben, a tíz új tagországból származó és az EU-15-ben letelepedett állampolgárok száma viszonylag alacsony volt: az EU-15 népességének hozzávetőleg 0,2%-át tette ki. A legnagyobb arányt Németországban regisztrálták. Ennek ellenére az említett munkavállalók hiányát szülőhazájuk jobban megérezte, hiszen ott ez is hozzájárult a népesség csökkenéséhez. Az öregedési tendencia velejárója, hogy a munkaképes korúak számának csökkenése mellett az idős emberek aránya növekszik. Ha 2050-ig folytatódik ez a tendencia, egyetlen munkaképes korú személy a jelenleginél kétszer több nyugdíjast fog eltartani. Az időskorú eltartottak számában már most is észlelhető regionális különbségek egyes régiókban a többinél sokkal nagyobb krízishelyzethez vezethetnek. Miközben a népesség elöregedése egy olyan kihívás, mellyel az összes tagország szembesül vagy szembesülni fog, egyes országokban és régiókban mindez sokkal fokozottabban és gyorsabban jelentkezik. Tekintettel a meglévő sémák és a valószínűsíthető trendek jelentős eltéréseire, számos fontos demográfiai jelenséget jobban meg kell érteni ahhoz, hogy a politikai döntéshozók képesek legyenek olyan erőteljes és cselekvő politikák kidolgozására, melyekkel megfelelő választ adhatnak a kihívásokra, és amelyek révén kiaknázhatják a népesség változásában rejlő lehetőségeket. A demográfiai változás regionális következményei: az Eurostat 3 által azonosított legújabb és legfontosabb nemzeti és regionális szintű trendeket a következőképpen lehet összefoglalni: Az Európai Unió északkeleti részén a népesség csökken. E népességfogyás Németország keleti részét, Lengyelországot, a Cseh Köztársaságot, Szlovákiát és Magyarországot, északabbra pedig a három balti államot, valamint Svédország és Finnország egyes részeit érinti a legérzékenyebben. A XXI. század kezdete óta számos EU-s régióban több ember halt meg, mint amennyi született. Az ebből következő negatív természetes népességváltozás széles körű, de kevésbé erőteljes jelenség, mint a teljes népességre vonatkoztatva. Ez a negatív jelenség főként Németországra, Csehországra, Szlovákiára, Magyarországra és Szlovéniára, valamint azok szomszédos régióira jellemző, de ugyanez mondható el a balti államokról, északon Svédországról, délen pedig Görögországról. Írországra, Franciaországra, a három Benelux államra és Dániára inkább a népesség természetes növekedése a jellemző. Egyes régiókban a negatív természetes változást a pozitív nettó migráció ellensúlyozta. Ez Németország nyugati, Ausztria keleti és Olaszország északi részén, Szlovéniában, Svédország déli részén, valamint Spanyolország, Görögország és az Egyesült Királyság egyes régióiban a legszembetűnőbb. Az ellenkező tendencia sokkal ritkább: csak néhány régióban (pontosabban Lengyelország északi részén) lehetett megfigyelni, hogy a negatív nettó migráció megdöntötte a pozitív természetes változást. 3 Eurostat, Régiók: Statisztikai évkönyv, 2006.

7 5 Teljes népességváltozás as átlag NUTS lakosra -0,4 0,0-1,2-0,4-2,8-1,2-6,0-2,08 <= -6,0 Nincsenek adatok. > 12,0 5,6 12,0 2,4 5,6 0,8 2,4 0,0 0,8 EK: 2001 Statisztikai adatok: Az Eurostat adatbázisa: REGIO

8 6 A KONTEXTUS Miközben nagy átlagban az elöregedési folyamat egyre jelentősebb méreteket ölt a következő évtizedekben, jelenleg egyes európai régiók teljesen eltérő demográfiai változásokkal találják magukat szemben. Egyes régiókban pozitív nettó migrációval kísért természetes növekedés figyelhető meg (pl. Írországban), máshol drámai népességfogyás volt vagy lesz érzékelhető (pl. Németország keleti tartományaiban). (Lásd az Eurostat-térképet Teljes népességváltozás.) A Németország keleti részében lévő tartományok példája azt bizonyítja, hogy egyes régiókban a lakosság demográfiai elöregedése igen gyorsan bekövetkezik. Öt olyan tartomány van (Berlint kivéve), ahol január 1-jén félmillió lakossal kevesebb volt, mint január 1-jén, ami azt jelenti, hogy összességében 5 év alatt a népesség 3,7%-kal fogyott. A generációkra kivetítve ez a változás nem homogén: a nagyon fiatalok (14 év alattiak) száma majdnem negyedével csökkent (-24%), míg a nyugdíjas korú népesség 18,2%-kal növekedett, ami az időskorú eltartottak arányának 23,5%-ról 29,2%-ra való emelkedésével járt. Az elöregedésre adott regionális válaszok A demográfiai szerkezet és a demográfiai trendek sokféleségét, valamint a regionális és a helyi hatóságok egyre növekvő politikai kezdeményező és szolgáltató szerepét figyelembe véve, a középtávú stratégiák körvonalazásakor elengedhetetlen fontosságú a hosszú távú népességi trendek várható következményeinek figyelembevétele. Néhány régió már eddig is aktív volt e téren, és a demográfiai kihívás megválaszolásával kapcsolatos stratégiai gondolkodás és cselekvés élvonalába tartozott. A jelenlegi EU-s programok néhány projektje válaszul szolgál a demográfiai változások különböző szempontjaira. Ezek közé olyan sikeres kezdeményezések tartoznak, mint a városi, a falusi és a gyéren lakott térségek elnéptelenedésére adott válasz, a pozitív migrációs kezdeményezések, a diszkriminációellenesség és a nemek közötti egyenlőség megerősítése, valamint a régiók vonzóbb élettérré tétele. Még azokban a régiókban is, melyek például a megkésett városiasodásból eredő elkerülhetetlen népességfogyás elé néznek, az elnéptelenedésre és elöregedésre adott cselekvő jellegű gondolkodásból eredő válasznak fontos szerepe van az életminőség biztosításában és a valószínűsíthető trendek a még megmaradt lakosságra tett hatásainak mérséklésében. Egyes régiók tapasztalatai valóban azt mutatják, hogy ezek a cselekvő jellegű, integrált politikák még az olyan negatív folyamatok helyrebillentésére is képesek, melyeket előzőleg visszafordíthatatlannak tekintettek. Stratégiai Iránymutatásai a lisszaboni menetrendnek megfelelően három fő irányvonalat jelölnek ki: Európa és régióinak vonzóbbá tétele a befektetések és a munkavállalás szempontjából; a növekedést szolgáló tudás és innováció elősegítése; több és jobb munkahely létrehozása. A kohéziós politika finanszírozási alapjait (ERFA, ESZA, Kohéziós Alap) irányító szabályozások tovább részletezik azokat a prioritásokat, melyekre választ kell adni a konvergencia- és a versenyképességi programokban. Az elöregedést főleg a Több és jobb munkahely iránymutatás prioritásaival kapcsolatban említik. Mindenesetre közép- és hosszú távon a Közösségi Stratégiai Iránymutatásokban kitűzött célok sikeres teljesítését csak akkor lehet garantálni, ha az alapvető demográfiai trendeket beépítik az országos és a regionális stratégiai tervezésbe, ha a különféle politikákat a regionális és a helyi igényeknek megfelelően alakítják ki, és ha a felmerülő lehetőségeket megfelelően kiaknázzák. Összegezésképpen elmondható, hogy az alapvető szociális trendnek számító demográfiai változások szerteágazó politikai válaszokat igényelnek. Az EU kohéziós politikája mely egy olyan integrált stratégiai tervezést hirdet, ahol a fejlesztési célkitűzések végrehajtása partneri együttműködés révén valósul meg lehetővé teszi, hogy a regionális válaszokat az egyes régiók sajátos körülményeinek megfelelően alakítsák ki egy többéves költségvetés formájában történő pénzügyi támogatás mellett. Az Unió kohéziós politikája olyan értékes eszközt bocsát a tagországok rendelkezésére, melynek segítségével azok az elöregedés kontextusához igazíthatják a regionális és a nemzetgazdaságokat. Az EU kohéziós politikájának Közösségi A régi ipartelepek átépítése Graz Westben, Ausztria

9 7 Európa demográfiai jövője a kihívástól a lehetőségig A demográfiai változásokra válaszul adott legtöbb intézkedés a tagországok illetve azok központi, regionális és helyi vezetésének hatáskörébe tartozik, és számos intézkedés a szociális partnerek és a civil szervezetek bevonásával jár. Mindamellett az Európai Unió hasznos szerepet tölthet be a változásokhoz való alkalmazkodás folyamatának a megkönnyítésében. A 2005-ös Európa globalizációs kontextusba helyezett jövőjével foglalkozó Hampton Court-i csúcstalálkozójukon az EU állam- és kormányfői is világosan kifejezték, hogy a demográfiai változás mindenkit aggodalommal tölt el. A 2005-ös zöld könyvről folytatott konzultációk folyamán, az Európai Parlament támogatásával végzett alapos kutatómunka és a szakértői beszámolók segítségével az elmúlt év folyamán ezt a kérdést alaposan megvitatták az Európai Bizottságban. Ezen intenzív tevékenységből levont következtetéseket az Európa demográfiai jövője a kihívástól a lehetőségig 4 című legfrissebb közleményben tették közzé. A dokumentum üzenete: az elöregedés egy olyan kihívás, amellyel megbirkózhatunk, ha kiaknázzuk a főleg a következő tíz évben adódó lehetőségeket. A Bizottság olyan átfogó stratégiát terjesztett a tagországok elé, amely öt kulcsfontosságú területen javasolja intézkedések meghozatalát: Európa többet is tehetne a demográfiai megújulása érdekében. Mindez olyan feltételek megteremtését feltételezi, amelyek révén valamennyi európai számára teljesülhetne a családalapítás óhaja. A gyerekvállalás lehetősége mindenki előtt nyitva kellene, hogy álljon, és ennek előfeltétele, hogy a munkát, a családot és a magánéletet össze lehessen hangolni. Sajnos a nőknek túl gyakran kell választaniuk a karrier és a család között. A demográfiai közlemény elfogadásával egy időben a Bizottság a szociális partnerekkel is egyeztetett azokról a további intézkedésekről, amelyekkel elősegíthető ez az egyensúly, főleg a gyerekmegőrzés és a munkaszervezés vonatkozásában. Európának még jobban növelnie kell a foglalkoztatási arányt. Növelnünk kell az aktív nők, a fiatalok és az idősek foglalkoztatási részarányát, hogy az aktív keresők és a nyugdíjasok aránya kiegyensúlyozottabb legyen. Ez a lisszaboni stratégia prioritásai közé tartozik. Különösképpen vissza kell szorítanunk a munkaerőpiacról történő túl korai visszavonulást, és a vállalatokon belül is aktív öregedési stratégiákat kell kidolgoznunk. Ehhez az egész életciklusban be kell fektetni a képzésekbe és a kiváló minőségű munkakörülmények megteremtésébe. Közösségi Kohéziós Stratégiai Iránymutatások A kohéziós politika alapelvei és prioritásai a Tanács által október 6-án 5 elfogadott Közösségi Kohéziós Stratégiai Iránymutatásokban találhatók, melyek egyúttal javaslatokkal segítik az európai régiókat abban, hogy azok maximális hasznot húzzanak a as periódusban az országos és regionális segélyprogramok rendelkezésére álló alapokból és eszközökből. Az iránymutatások kiegészítik az alapokra vonatkozó speciális szabályokat, és megpróbálnak egyensúlyt teremteni a növekedést és a munkahelyteremtést célzó törekvések, valamint a területi kohézió javítására irányuló célkitűzések között. Emellett segítséget nyújtanak a tagországoknak az adott időszakra vonatkozó országos és regionális stratégiai prioritásaik elkészítésében. Ebben a vonatkozásban a kohéziós eszközökkel társfinanszírozott programok az alábbi három prioritás számára biztosítanak forrásokat: a tagországok, régiók és városok vonzerejének fokozása, részint elérhetőségük javításával, részint megfelelő minőségű és szintű szolgáltatások biztosításával, valamint környezeti potenciáljuk megőrzésével; az innováció, a vállalkozó szellem és a tudásalapú gazdaság növekedésének ösztönzése kutatási és innovációs kapacitásokkal, ideértve az új információs és kommunikációs technológiákat; és több és jobb munkahely teremtése, több ember munkához juttatása vagy vállalkozói tevékenységre való ösztönzése, a munkavállalók és a vállalatok alkalmazkodóképességének javítása, illetve a humán tőkébe való befektetések növelése. A demográfiai kihívásokra adott válaszokra nem feltétlenül különálló prioritásként kell tekinteni, hanem inkább egy olyan kihívásként, melyre a regionális politikának az elöregedő munkaerő és népesség figyelembevételével kell választ adnia. A csökkenő vagy alacsony népsűrűség következtében ez egyes régiókat a többinél jobban érint, vagy egész egyszerűen egyes régiók korábban találkoznak a fenyegető helyzettel és a lehetőségekkel. Például a demográfiai hatások miatt a szociális szolgáltatásokat nyújtó létesítmények és az idősek ápolását végző szolgálatok drága szerkezeti átalakítására lesz szükség, ami a gazdaságot sokkhatásként fogja érni. A régiók potenciálja és az EU kohéziós politikájának támogatása segítségével a gyors társadalmi és gazdasági átalakulások, valamint a demográfiai elöregedés által felvetett kihívásokra a következő válaszok adhatók: a regionális gazdaságok versenyképességének növelése; a meglévő infrastruktúrák és szolgáltatások a változó igényekhez való illesztése; a munkaerőpiac és a keresett szakmák hullámzásainak előrelátása; a foglalkoztatási és a földrajzi mobilitás fokozása; a munkavállalók egészségének megőrzése. A Közösségi Kohéziós Stratégiai Iránymutatások elfogadásával megszületett az EU keretprogramja, melyet a nemzeti stratégiai referenciakeretek és a jövőbeli programok töltenek meg tartalommal. 5 Az Európai Unió Tanácsa október 6-i, 2006/702/EK határozata, október 21-i közzététel az EU Hivatalos Lapjában, o. 4 Európai Bizottság: Európa demográfiai jövője a kihívástól a lehetőségig, a október 12-i, (2006) 571. sz. közlemény.

10 8 A KONTEXTUS Egy termelékenyebb és versenyképesebb Európára van szükségünk. A jövő gazdasági növekedése egyre inkább a termelékenység fokozódásától, innovációs képességünktől, valamint a képzésbe, kutatásba és fejlesztésbe való befektetéseinktől függ majd. Azon is múlik majd, hogy a vállalatok milyen mértékben lesznek képesek az idősebb lakosság szükségleteihez kapcsolódó új piaci lehetőségek kiaknázására, ideértve a nagyon aktív idősebb fogyasztókat is akiknek nagyon magas lehet az igényszintjük, ugyanakkor a növekvő számú rendkívül idős embert, akiknek szociális és egészségügyi gondozásra lesz szükségük. Gazdaságainknak és társadalmainknak fel kell készülniük ezekre az új keresleti sémákra, az új és jobb minőségű anyagi javak és szolgáltatások kifejlesztésével, valamint az ezekkel járó új típusú munkára való képzéssel. Európának fel kell készülnie a bevándorlók fogadására és integrálására. A bevándorlás nem akadályozza meg az elöregedési folyamatot és az ebből fakadó kihívásokat. De mivel a munkaképes korban lévő népesség fogy, a munkaerőpiacnak előreláthatólag egyre nagyobb szüksége lesz a bevándorlókra. A kérdés nem az, hogy kell-e a bevándorlás, avagy sem, hanem az, hogy Európa képes lesz-e megfelelően kezelni ezt a bevándorlást: a munkaerőpiacok, maguk a bevándorlók és ez utóbbiak származási országai érdekeit figyelembe véve. Végezetül pedig elmondható, hogy az európai igények nagyobb mértékű állami finanszírozásokat tételeznek fel. Az elöregedés miatt nagyobb nyugdíj-, egészségügyi és hosszú távú gondozási kiadásokra lesz szükség. Hosszabb távon csak akkor lehet megfelelő eredményeket elérni, ha a szociális védelem fenntartható finanszírozáson alapszik. Ez a fenntartható finanszírozás nem csak az állami költségvetésből származik majd, hanem a megtakarításoknak és a magánbiztosításoknak is szerepük lesz ebben. A Közlemény egy keretet nyújt a demográfiai változások kihívásainak megválaszolására szánt politikák kidolgozásához. A lisszaboni stratégián alapszik, és hosszú távú perspektívát kínál, amennyiben főként a demográfiai megújulásra összpontosít. A Bizottság ebben a folyamatban vezető szerepet kíván betölteni. Ennek első lépéseként október én fórumot szervezett Európa demográfiai jövőjét illetően, és ezentúl két évente sor kerül majd egy hasonló rendezvényre. Ezen események során a bevált gyakorlatokat meg lehet osztani mindazokkal, akik érintettek a demográfiai változásokban. Egyúttal kifejezési alkalmat biztosít a demográfiát és annak gazdasági és társadalmi kövekezményeit bemutató legújabb tudományos kutatásoknak. Végső soron pedig ezen fórumok során alkalom nyílik majd egy olyan közös megközelítés kialakítására, mely megfelelő választ biztosít a demográfiai változások kihívásaira. A Bizottság azt reméli, hogy a strukturális alapok támogatásával a fórumot országos, regionális vagy akár helyi szinten is megismétlik, és ily módon a különböző szintű döntéshozók és érdekelt felek felkészülhetnek az előttük álló változásokra. A fórum munkájába egy új, magas szintű kormányzati szakértőcsoport is bekapcsolódik majd, ami elősegíti a tagországok közötti szorosabb együttműködés kialakulását demográfiai és családpolitikai kérdésekben. A lisszaboni stratégiai keretében elkészített, az elért haladásról szóló éves jelentéseiben a Bizottság tervezi a demográfiai változásokkal kapcsolatos felkészültségének felülvizsgálatát. Régiók a gazdasági változásért A főbb operatív programok előkészítésén és elfogadásán felül a Bizottság továbbra is foglalkozik az európai régiók előtt álló legfontosabb kérdésekkel is. A Gazdasági Csere Régiói egy olyan, a tagországoknak, régióknak és városoknak felajánlott cselekvésközpontú kezdeményezés, amelynek célja, hogy a gazdasági modernizációt célzó akciók révén segítse azokat a megújult lisszaboni menetrend megvalósításában. A kezdeményezés a jól teljesítő régiók tapasztalatainak és a bevált gyakorlatoknak a megismerését és a fejlődni kívánó régióknak történő átadását szeretné elősegíteni. Sőt, a bevált gyakorlatok ezen tapasztalatcseréjét egyértelműen hozzá szeretné kötni a konvergencia és a versenyképesség főbb programjainak a megvalósításához. A Gazdasági Csere Régiói kezdeményezést a Bizottság (2006) 675. sz. közleménye 6 ismerteti. A jó ötletek kiaknázásának felgyorsítása érdekében az interregionális együttműködési és városfejlesztési hálózatokon keresztül fog működni, a területi együttműködési célkitűzés keretében. A már meglévő mechanizmusokhoz képest néhány újdonságot is felmutat: 30 elsődleges téma azonosítása, melyek a gazdasági modernizáció és a megújult lisszaboni menetrend középpontjában állnak; egy kétirányú híd létrehozása a hálózatok és a főbb programok között; tökéletesebb kommunikáció az éves konferencia és a díjazások révén; gyors nyomonkövetési opció, amely révén a Bizottság önkéntes hálózatokat fog létrehozni a kiválasztott elsődleges témák körül, hogy a politikai ötleteket a gyakorlatban is gyorsan ki lehessen próbálni. A Bizottság közleményét egy 30 elsődleges témát megállapító munkadokumentum is kíséri. Az egyik ilyen téma a demográfiai kihívásnak való megfelelés. Az ebben a témában munkálkodó régiók össze fogják gyűjteni a demográfiai változások következményeinek leküzdésére irányuló erőfeszítések során szerzett tapasztalataikat, és olyan intézkedéseket javasolnak majd, amelyeket alkalmazni lehetne a főbb regionális és országos programjaikban. Számos más téma is közvetlen kapcsolatban áll az elöregedő társadalomhoz való alkalmazkodással, többek közt az egészséges közösségek létrehozása, a jobb IKT-csatlakozások a régiók között és a marginalizált fiatalok integrálása, hogy csak néhányat nevezzünk meg közülük. Az első Gazdasági Csere Régiói éves konferenciát március 7 8-án Brüsszelben tartják, melynek témája A versenyképesség fokozása az innovatív technológiák, termékek és az egészséges közösségek révén. 6 Európai Bizottság: A Gazdasági Csere Régiói, (2006) 675. sz. közlemény, november 8.

a régiókért dolgozunk 2008. Január

a régiókért dolgozunk 2008. Január HU a régiókért dolgozunk Az Európai Unió regionális politikája 2007 2013 2008. Január Tartalomjegyzék Előszó... 1 Dióhéjban: politika Európa régiói számára... 2 Miért fontos az európai regionális politika?...

Részletesebben

Befektetés a munkahelyekbe és a növekedésbe

Befektetés a munkahelyekbe és a növekedésbe Befektetés a munkahelyekbe és a növekedésbe A fejlődés és a felelősségteljes kormányzás elősegítése az EU régióiban és városaiban Hatodik jelentés a gazdasági, társadalmi és területi kohézióról Regionális

Részletesebben

A fenntartható fejlődés szempontjainak érvényesülése a Hódmezővásárhelyi Kistérségben

A fenntartható fejlődés szempontjainak érvényesülése a Hódmezővásárhelyi Kistérségben A fenntartható fejlődés szempontjainak érvényesülése a Hódmezővásárhelyi Kistérségben 2009. december Tartalomjegyzék 1 Bevezetés...4 2 Fenntartható fejlődés...6 2.1 A fenntartható fejlődés fogalma...6

Részletesebben

A 2006 UTÁNI EURÓPAI OKTATÁSI, KÉPZÉSI ÉS IFJÚSÁGÜGYI PROGRAMOK JÖVŐBELI KIDOLGOZÁSA NYILVÁNOS KONZULTÁCIÓS ANYAG

A 2006 UTÁNI EURÓPAI OKTATÁSI, KÉPZÉSI ÉS IFJÚSÁGÜGYI PROGRAMOK JÖVŐBELI KIDOLGOZÁSA NYILVÁNOS KONZULTÁCIÓS ANYAG EURÓPAI BIZOTTSÁG Oktatási és Kulturális Főigazgatóság A 2006 UTÁNI EURÓPAI OKTATÁSI, KÉPZÉSI ÉS IFJÚSÁGÜGYI PROGRAMOK JÖVŐBELI KIDOLGOZÁSA NYILVÁNOS KONZULTÁCIÓS ANYAG Európai Bizottság Oktatási és Kulturális

Részletesebben

panorama Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés biztosítása inforegio A gazdasági, társadalmi és területi kohézióról szóló ötödik jelentés

panorama Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés biztosítása inforegio A gazdasági, társadalmi és területi kohézióról szóló ötödik jelentés panorama inforegio 36 2010 2011. tél Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés biztosítása A gazdasági, társadalmi és területi kohézióról szóló ötödik jelentés hu TARTALOM 3 Az olvasókhoz 4-13

Részletesebben

EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP

EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP πϖ7080146_50ψεσφ ΗΥ Ινηαλτ.θξδ7:Μισε εν παγε 1 22.11.2007 1:10 Υηρ Σειτε 1 EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP Befektetés az emberekbe immár 50 éve πϖ7080146_50ψεσφ ΗΥ Ινηαλτ.θξδ7:Μισε εν παγε 1 22.11.2007 1:10 Υηρ

Részletesebben

TERVEZET - KÖZÖS FOGLALKOZTATÁSI JELENTÉS. amely a Bizottság 2014. évre szóló növekedési jelentését kíséri

TERVEZET - KÖZÖS FOGLALKOZTATÁSI JELENTÉS. amely a Bizottság 2014. évre szóló növekedési jelentését kíséri EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.11.13. COM(2013) 801 final TERVEZET - KÖZÖS FOGLALKOZTATÁSI JELENTÉS amely a Bizottság 2014. évre szóló növekedési jelentését kíséri HU HU 1. MUNKAERŐ-PIACI ÉS TÁRSADALMI

Részletesebben

A felnőttképzési rendszerek hatékonysága nemzetközi összehasonlításban

A felnőttképzési rendszerek hatékonysága nemzetközi összehasonlításban A felnőttképzési rendszerek hatékonysága nemzetközi összehasonlításban Tanulmány 2009. október Állami Számvevőszék Kutató Intézete A felnőttképzési rendszerek hatékonysága nemzetközi összehasonlításban

Részletesebben

Regionális stratégiák és a népesség elöregedése. Az öregedés hatásait vizsgáló szempontrendszer

Regionális stratégiák és a népesség elöregedése. Az öregedés hatásait vizsgáló szempontrendszer Regionális stratégiák és a népesség elöregedése Az öregedés hatásait vizsgáló szempontrendszer Martin Ferry, Európai Politikák Kutatóközpontja, Strathclyde-i Egyetem Richard Baker, Age Concern England.

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.4.5. COM(2011) 173 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

anorama A kohéziós politika 2014 és 2020 között inforegio Növekvő lendülettel [2013. TÉL 48. SZÁM]

anorama A kohéziós politika 2014 és 2020 között inforegio Növekvő lendülettel [2013. TÉL 48. SZÁM] anorama [2013. TÉL 48. SZÁM] inforegio A kohéziós politika 2014 és 2020 között Növekvő lendülettel Beszélgetés José Manuel Barrosóval, az Európai Bizottság elnökével A megreformált politika 10 pontban

Részletesebben

Az EQUAL Programot az Európai Szociális Alap és a magyar kormány finanszírozza.

Az EQUAL Programot az Európai Szociális Alap és a magyar kormány finanszírozza. Az EQUAL Programot az Európai Szociális Alap és a magyar kormány finanszírozza. Esélyegyenlõség és béresélyek Nõk és Férfiak Szerzõk: Dr. Vanicsek Mária V2 Excelsior Bt Dr. Borbély Szilvia Szerkesztette:

Részletesebben

Innovatív megoldások infrastruktúrák, közszolgáltatások, hatékony irányítási rendszereinek kidolgozására Közép-Európa csökkenő népességű régióiban

Innovatív megoldások infrastruktúrák, közszolgáltatások, hatékony irányítási rendszereinek kidolgozására Közép-Európa csökkenő népességű régióiban Innovatív megoldások infrastruktúrák, közszolgáltatások, hatékony irányítási rendszereinek kidolgozására Közép-Európa csökkenő népességű régióiban Eredmények és tapasztalatok A projekt az Európai Unió

Részletesebben

Kommentárok és hivatalos szövegek

Kommentárok és hivatalos szövegek HU A kohéziós politika 2007 2013 Kommentárok és hivatalos szövegek Európai Regionális Fejlesztési Alap Európai Szociális Alap Kohéziós Alap Európai területi együttműködési csoport Az előcsatlakozási segítségnyújtási

Részletesebben

Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés)

Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés) Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés) Wim Kok vezette Foglalkoztatási Speciális Munkacsoport jelentése: Munkahelyek, munkahelyek, munkahelyek Több munkahelyet teremteni Európában! (Jobs, jobs,

Részletesebben

Híd a forráshoz civil szervezetek pályázati forráshoz való hozzáférését elősegítő kiadvány

Híd a forráshoz civil szervezetek pályázati forráshoz való hozzáférését elősegítő kiadvány Híd a forráshoz civil szervezetek pályázati forráshoz való hozzáférését elősegítő kiadvány Felelős kiadó: Együtt a Munkaerőpiac Fejlesztéséért Alapítvány 1021 Budapest, Budakeszi út 77. III/8. Telefon:

Részletesebben

Az Európai Foglalkoztatási Stratégia (EFS) tíz éve

Az Európai Foglalkoztatási Stratégia (EFS) tíz éve Az Európai Foglalkoztatási Stratégia (EFS) tíz éve Európai Bizottság Az Európai Foglalkoztatási Stratégia (EFS) tíz éve Európai Bizottság Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlőségi Főigazgatóság D2

Részletesebben

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉVKÖNYV

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉVKÖNYV FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉVKÖNYV 2010 A kiadvány megjelenését támogatta Kiadja Felelős kiadó Szerkesztette Lektorálta GKI GAZDASÁGKUTATÓ ZRT. VÉRTES ANDRÁS BIRÓ PÉTER MOLNÁR LÁSZLÓ Az elemzéseket készítette

Részletesebben

ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK ÖN-KOR-KÉP esélyegyenlőségi melléklet 2008. július augusztus

ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK ÖN-KOR-KÉP esélyegyenlőségi melléklet 2008. július augusztus A nők tudnak látni, anélkül, hogy odanéznének. Jókai Mór ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK ÖN-KOR-KÉP esélyegyenlőségi melléklet 2008. július augusztus A nők tippelése mindig pontosabb, mint a férfiak állítása. Rudyard

Részletesebben

Kézikönyv az integrációról

Kézikönyv az integrációról Második kiadás Kézikönyv az integrációról szakpolitikusok és szakemberek számára Igazságügyek, Szabadság és Biztonság Főigazgatósága Európai Bizottság Kézikönyv az integrációról szakpolitikusok és szakemberek

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Idősügyi és Idősellátási Koncepció 2013-2018

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Idősügyi és Idősellátási Koncepció 2013-2018 A világ népességének elöregedése az egyik legnagyobb kihívás, ugyanakkor óriási lehetőség is, ugyanis az idősek sok mindenben lehetnek mindannyiunk szolgálatára, segítségére. Gro Harlem Brundtland (WHO

Részletesebben

Humánerõforrásfejlesztési. Operatív Program. 2004 2006 Magyar Köztársaság. CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001

Humánerõforrásfejlesztési. Operatív Program. 2004 2006 Magyar Köztársaság. CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001 Humánerõforrásfejlesztési Operatív Program 2004 2006 Magyar Köztársaság CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001 Humánerõforrás-fejlesztési Operatív Program 2004 2006 Magyar Köztársaság CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 0.1. Általános jellemzők...1 0.1.1. A tervezés menete... 1 0.1.2. Az NFT keretei... 2 0.1.3. A Nemzeti Fejlesztési Terv tartalmi elemei...

Részletesebben

Brüsszel, 2014.11.28. COM(2014) 902 final

Brüsszel, 2014.11.28. COM(2014) 902 final EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.11.28. COM(2014) 902 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANKNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS

Részletesebben

Európai Uniós és innovációs alapismeretek

Európai Uniós és innovációs alapismeretek Európai Uniós és innovációs alapismeretek Hollósi Szabolcs Európai Uniós és innovációs alapismeretek Hollósi Szabolcs KÉSZÜLT A TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0096 TÉMÁJÚ, FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSEK FEJLESZTÉSE

Részletesebben

A szociális gazdaság jelene és jövője Magyarországon, a szektor civil szervezetei és azok képzési igényei

A szociális gazdaság jelene és jövője Magyarországon, a szektor civil szervezetei és azok képzési igényei A szociális gazdaság jelene és jövője Magyarországon, a szektor civil szervezetei és azok képzési igényei Szerzők: Dr. Futó Péter Hanthy Kinga Lányi Pál Mihály András Dr. Soltész Anikó Szerkesztette: Dr.

Részletesebben

AZ INNOVÁCIÓS JÁRULÉK SZEREPE A MOL NYRT. KTD KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGÉBEN

AZ INNOVÁCIÓS JÁRULÉK SZEREPE A MOL NYRT. KTD KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGÉBEN BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Levelező tagozat Nemzetközi menedzsment szakirány AZ INNOVÁCIÓS JÁRULÉK SZEREPE A MOL NYRT. KTD KUTATÁS-FEJLESZTÉSI

Részletesebben

Mûvelõdés Népfõiskola Társadalom

Mûvelõdés Népfõiskola Társadalom Mûvelõdés Népfõiskola Társadalom A MAgyar Népfõiskolai Társaság kiadványa 2012/4 Jobb polgárt, jobb hazafit, s jobb embert nevelni, ez a népfőiskola célja (Móricz Zsigmond) Foglalkoztatás, család, nõk,

Részletesebben

Forrai Szilvia. Az Európai Uniós irányelvek hatása a magyar élethosszig tartó tanulás szakpolitikájára Az elmúlt 10 év retorikája 2014.

Forrai Szilvia. Az Európai Uniós irányelvek hatása a magyar élethosszig tartó tanulás szakpolitikájára Az elmúlt 10 év retorikája 2014. 1 Forrai Szilvia Az Európai Uniós irányelvek hatása a magyar élethosszig tartó tanulás szakpolitikájára Az elmúlt 10 év retorikája 2014. 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 I. A LIFELONG LEARNING, MINT SZAKPOLITIKAI

Részletesebben

magyarországi magyarországi szakképzés szakképzés rövid áttekintése rövid áttekintése

magyarországi magyarországi szakképzés szakképzés rövid áttekintése rövid áttekintése Európai Szakképzés-fejlesztési Központ HU HU a magyarországi a szakképzés magyarországi szakképzés rövid áttekintése 4103 HU TI-31-11-134-HU-C A magyarországi szakképzés az 1989-es rendszerváltás óta a

Részletesebben