Tisztelt Fürediek! Régi, új lapot köszönthetünk, melynek elsõ számának megjelenése

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisztelt Fürediek! Régi, új lapot köszönthetünk, melynek elsõ számának megjelenése"

Átírás

1 I. évfolyam 1. szám Balatonfüred város havonta megjelenõ közéleti lapja március 29. A forradalom és szabadságharc 153. évfordulóján a város több száz diákja és a hozzájuk csatlakozó sok-sok felnõtt fáklyás felvonulással köszöntötte a jeles napot. A menet a Szent István térrõl indult, majd az Ady Endre, a Jókai Mór utcákban újabb diákcsapatokkal bõvült. Már jócskán bealkonyult, mikor a jó hangulatban sétáló menetoszlop a Jókai utcára ért. A fáklyák fényében meg-megcsillant a lobogók selyme. Elöl a cserkészek, mögöttük a város képviselõ-testületének tagjai, hivatalok, intézmények dolgozói, kis és nagy diákok. Március idusán Fõhajtás Györök György emléktáblájánál Nemzeti ünnepünk elõtt immáron hagyományosan megemlékeztünk Györök Györgyrõl, a város elsõ lapjának, a Balaton-Füredi Naplónak hányatott sorsú szerkesztõjérõl. A zeneiskola falán elhelyezett emléktábla elõtt az idén méltatlanul kevesen jelentek meg. A Himnusz elhangzása után a 140 esztendeje született hadbíróból újságszerkesztõvé lett Györök Györök György emléktáblájánál Ujhelyi Gábor és Zatkalik András koszorúz Elõször a Jókai-villa elõtt állt meg a menet, ahol a negyvennyolcas diákvezér, a tizenkét pont egyik megfogalmazójának, Jókai Mórnak a szobra kapott nemzetiszín szalagos koszorút, majd a Széchenyi-szobor következett. Itt a Himnusz elhangzása után az önkormányzat nevében a két alpolgármester: Geipl Miklósné és dr. Kiszely Pál koszorúzott. Õket a pártok, szervezetek képviselõi követték. A Szózat után a Noszlopy Gáspár, majd az Orzovenszky emléktáblához vonult a tömeg leróni kegyeletteljes emlékezetét. Györgyre Csorba Katalin, a Fü - red Stúdió Kft. fõszerkesztõje emlékezett. Bevezetõjében idézte Halász Gábor 1839-es írását, mely a Panaszok, javítások szépítések és javaslatok könyve címû munkájában látott napvilágot, s bosszúsan említi fel, hogy Fü - rednek nincs magyar nyelvû idénylapja (hat idegen nyelvû viszont kapható volt!), pedig a fürdõvendégek informálása ezt indokolttá tenné. Bõ két évtizedet kellett várni ahhoz, hogy az elbukott szabadságharc egyik jeles alakja, a pápai gyökerû Györök György (hûséges feleségével, aki az üldöztetések minden órájában vállalta a megpróbáltatásokat) az akkor (folyt. 3. oldalon Hadbíróból...) Fáklyákkal és lobogókkal a város útjain A városi ünnepség helyszíne idén is az Árkád Hotel volt, ahol a Bem József általános iskola kórusa énekelte el nemzeti imánkat, majd Horváth Ernõ vezényletével Karai Regöséneke következett. Kivételes helyzetben vagyunk mi, balatonfürediek kezdte beszédét Nagy Jenõ képviselõ, ott élünk, ahol a reformkor nagyjai, irodalmi, mûvészeti életünk nagyjai számos alkalommal megfordultak. Közelünkben sorsfordító események zajlottak, melynek tanúi a régi épületek, utcák, de talán az öreg (folyt. a 3. oldalon Március...) Tisztelt Fürediek! Régi, új lapot köszönthetünk, melynek elsõ számának megjelenése örömmel tölt el. Az elmúlt év viharai elsodorták a régi Balatonfüredi Napló -t, mely véleményem és felfogásom szerint nem volt jobb és rosszabb, mint a hasonló önkormányzati lapok. Balatonfüred újonnan megválasztott önkormányzata azonban úgy döntött, hogy a Multivízió Lapkiadóval történt szerzõdést a évre nem hosszabbítja meg, és pályázatot ír ki az újság ki- A 35. Kodály emlékhangversenyen is kicsinek bizonyult az Árkád Hotel nagyterme. Kell lassan egy új terem, amely kielégíti a füredi igényeket hangsúlyozta megnyitóbeszédében március 10- én Pálfy Sándor polgármester. Közvetlen hangú beszédében emlékeztetett az emlékhangverseny névadójának kiállására a magyar nemzeti Himnusz mellett. Rákosi Mátyás kulturális ügyekért felelõs fõembere 1949-ben összehívta az ország legrangosabb zeneszerzõit, élükön az élõ klasszikus Kodály Zoltánnal, és optimista új himnusz alkotására akarta õket rávenni. A zeneszerzõk torkán akadt a szó, közülük egyedül Kodály adására. A pályáztatás sikeres volt, és Önök most kezükben tarthatják az új lapot. Sajnálatos, hogy Balatonfüred polgárai a decemberi, januári és februári a település történetében jelentõs eseményekrõl nem tudtak teljes körben értesülni Reményeim szerint a lap végre meg tud felelni az elvárásoknak, és e tekintetben nyugalom és béke lesz a településen, de törekedjünk arra, hogy ez a helyzet soha többé ne fordulhasson elõ, hisz joga van tudni, ismerni minden itt élõnek, mi is történik szûkebb hazájában. Kívánok a lap szerkesztõjének, az újságíróknak, a lapban publikálóknak sok sikert, korrekt tájékoztatást és hitet ahhoz, hogy a kihívás, amit végeznek a pártatlan tájékoztatás érdekében Balatonfüred polgárait szolgálják azok megelégedésére. Tisztelettel és megbecsüléssel: Pálfy Sándor Balatonfüred város Polgármestere Kórusünnep Kodály szellemében közölte kategorikusan: nem lesz új himnusz! Ezért maradt ránk a legsötétebb 50-es években is Kölcsey és Erkel csodaszép Himnusza. Pálfy Sándor megnyitója után elsõként a Bem József Általános Iskola alsó tagozatos kórusa ragadta magával a termet zsúfolásig megtöltõ közönséget Bónyai Mária és Sütõné Bíró Bernadettvezényletével. A közönség lelkesen tapsolta mind az öt elõadott számot, de a legnagyobb elismerést Vavrinecz: Széles a Balaton címû kórusmûve aratta. A Ferencsik János Zeneiskola hangszeres szólistái jelentõsen hozzájárultak a sikerhez. Az Eötvös Loránd Általános Iskola kórusától újra hallhattuk Bárdos Lajos népszerû Bikaviadalát. Majd gyönyörû széki népdalcsokor következett. A komoly mûsort Daróci Bárdos Tamás Üszküdára címû alkotása koronázta meg. A megérdemelt siker elsõsorban Szûcsné Sallai Margit karnagyot, az énekkart és dr. Hutás Mihályné zongorakíséretét illeti. A sporttagozatos Radnóti Miklós Általános Iskola igényes mûsorában tetszett a Népdalcsokor Kodály Zoltán gyûjtésébõl, Bárdos Lajos Nemzeti fény címû mûve, de kétségkívül a legnagyobb tapsot a Süket sógor és Lischka: Az óriásbolt címû játékos hangvételû két mû aratta (folyt. 2 old:. Kóruskavalkád...) Görög falu: elõbbre lépés vagy holtpont? A várakozással ellentétben sincs lényegi elõbbre lépés a görög falu ügyében. Jóllehet a képviselõ-testület március 10-i, szombati rendkívüli ülésén tárgyalta a lehetséges megoldásokat, a fel-felröppentett hírek ellenére úgy tûnik, a szezonra mégsem nyithatja ki kapuit az eredetileg ANNAGORA elnevezésû bevásárlóközpont. Az elõzményekrõl: a testület a február 22-i ülésén tárgyalta elõször a Masped Capital Rt. együttmûködési megállapodás tervezetét. Ezt egy munkacsoport felállítása követte, melynek álláspontját dr. Sindler György ügyvéd terjesztette elõ. A fõbb szempontok: a város érdekelt abban, hogy az építkezése befejezõdjék, ennek érdekében adásvételi elõszerzõdés megkötésére és engedményezõ okirat kiállítására tesz javaslatot. Eszerint az önkormányzat pályázati eljárás mellõzésével adásvételi elõszerzõdést köt a Maspeddel a két ingatlanra millió forintos vételáron, valamint engedményezi az eredeti építtetõ, az INTELL Rb. Rt-vel szemben fennálló 90 millió forint (plusz a bíróság által megítélt járulékai) követelését. Az elõszerzõdés alapján arra is kötelezettséget vállalnának (vállaltak volna) a szerzõdõ felek, hogy a bevásárlóközpont legkésõbb július elsejéig használatbavételi engedélyt kapjon. Fontos kikötés volt, hogy a szerzõdés megkötésekor a teljes vételár befolyjon az önkormányzat bankszámlájára. Érdekes (a város garanciáját jelentõ) kitétel volt továbbá, hogy ha három éven belül az építkezés nem valósul meg, úgy az ingatlanok térítésmentesen visszaszállnak az önkormányzatra. BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNYEK A fentiek ismeretében az ülésen elõször azokat a bizottsági és képviselõi véleményeket vitatták meg, amelyek a fenti javaslaton alapulnak. A jogi, közrendvédelmi, és a pénzügyi és költségvetési bizottság pályázatot javasolt, melyen a részvételi díj 500 ezer forint. Célszerûnek tartották a bankgaranciát, s azt is, hogy a vevõ kötelessége vállalni az ingatlanok belterületbe vonásával, mûvelési ágból való kivonásával járó költségeit. A gazdasági bizottság a limitárat százmillió forintban jelölte meg azzal, hogy ennek legalább 10%-át a követeléssel kapcsolatos pályázatokon szerepeltesse, javasolta továbbá a pályázat eredményhirdetéséig egy bizottság felállítását, amely a Maspeddel folytatja a tárgyalásokat. Figyelmeztetett arra, hogy a heliport áthelyezésének költségei is a Maspedet terhelik. A településfejlesztési és városrendezési bizottság azzal a módosítási javaslattal fogadta el az elõterjesztést, hogy annak elsõ pontját bontsák két különálló pontra. Ebben rögzítik, hogy a vízi vidámpark megépíthetõsége érdekében a végleges szerzõdés megkötéséig intézkedik az önkormányzat a jelzett ingatlanok mezõgazdasági mûvelésbõl való kivonásáról, a szabályozási terv módosításáról. (A bizottsági véleményeket kivonatosan közöljük a titkárság által kiadottak alapján. - szerk. -) POLGÁRMESTERI NYILATKOZAT A vitát megelõzõen Pálfy Sándor nyilatkozatot tett: mindennemû balatonfüredi fejlesztést maximálisan támogat, érdekelt a görög falu befejezésében, de sem neki, sem vállalkozásainak nincs semmiféle az önkormányzati tulajdont érintõ más Guliver Maya irányú szándéka, érdekeltsége a görög faluval kapcsolatosan. (folyt. 2 old.: Kategorikus...) Guliver Gyermekruházat Balatonfüred, Kossuth u. 20. Megújuló tavaszi árukészlettel várom kedves vásárlóimat és kívánok kellemes húsvéti ünnepeket! T E X T I L méteráru lakástextil ajándék Méteráru Lakástextil Ajándék Függyönyvarrás helyben Balatonfüred, Kossuth u. 2. Tel.: 87/ Nyitva: H P: 9 17, Szo.: ig szövetek selymek kartonok bútorszövetek Vászolyiné Ági Nyitva: H P: 9 17-ig, SZ.: 9 12-ig sötétítõk függönyök terítõk törölközõk párnák paplanok ágynemûk ágytakarók Rendkívüli választékával várjuk kedves vásárlóinkat! Nagyobb tételben is rendelkezésükre állunk!

2 KÖZÉLET 2. MEGKÉRDEZTÜK: ÖN MIT VÁR AZ ÚJ BALATONFÜREDI NAPLÓTÓL? Hochstein Ferencné arról szeretne tájékoztatást kapni, mi történik a városb a n, hogy alakulnak a város dolgai. A város fejlesztése mellett érdekli az egészségügy helyzetének alakulása. Szeretné, ha a sportpálya sorsa elõbbre jutna. Nyugdíjas férjével annak örülne, ha a lap foglalkozna az idõsebbekkel. Egy ilyen rovatot szívesen támogatna is. Tatár István úgy véli, a város jövõjével is foglalkoznia kellene az Új Balatonfüredi Naplónak, s errõl a turistákat is informálni kellene megfelelõ formában. Szereti Füredet, s a kisvárosok sorában kiemelt helyre teszi. Ezért is érdemli meg a hatékonyabb propagandát. Rácz István a naprakész híreket igényli, szeretne tisztában lenni a távlati tervekkel. Különösképp a felsõ városrész sorsára kíváncsi. Egy városi lapban a sport és a várospolitika mellett megjelenhet a humor is, s lehet gondolni a rejtvényfejtõk népes táborára. A több kép vonzóbbá teszi az újságot, jó érzés ráismerni utcákra, épületekre. Csorja Péter ötvös a sport híve. K i - mondottan a kerékpározás érdekli, illetve a városon átvezetõ kerékpárút sorsa. Hasznos lenne az újságban a túrákkal kapcsolatos információ. Ebben a rovatban szerinte arról is írhatnánk, mik a környék turisztikai kínálatai, s a strandolás mellett milyen kínálatot nyújt a város. Z. A. Fotó: Dibusz Megalakult Balatonfüred harmadik vállalkozói egyesülete Kóruskavalkád Felvételünk a XXXV. Kodály emlékhangversenyen készült a Bem iskola kórusáról (folytatás az 1. oldalról) dr. Peuserné Kis-Szölgyémi Gabriella vezényletével. A zongorakísérõ szintén dr. Hutás Mihályné volt. Kiegyenlített igazi vegyeskaros hangzás, tiszta akkordok jellemezték a Lóczy Lajos Gimnázium Kamarakórusa és Vegyeskara mûsorát Pileczky Erzsébet vezényletével. Mohay Miklós Mostan kinyílt címû kórusmûvében szólalt meg Tévald Bernadett gyönyörû szoprán szólója, mely nagy mértékben hozzájárult a sikerhez. Érzõdött, hogy Kodály Zoltán Ének Szent István királyhoz címû kórusmûvet örömmel éneklik a gimnazisták. Végül a néger spirituálét hosszan és lelkesen tapsolta a közönség. Szünet után lépett színpadra Balatonfüred Város Vegyeskara, szokatlanul, hiszen a korábbi években az emlékhangverseny zárószámaként szerepelt a Pileczky Erzsébet karnagy vezényelte kórus. A megújult szép létszámú vegyeskar az Amen címû gospellel vidám hangulatot teremtett. Öröm volt hallani a megerõsödött férfikart. Ugyanakkor a Kodály Zoltán Ave Mariájában, Kántor Péter míves zongorakísérete mellett, a nõi kar külön is énekelt, megcsillantva e mû kivételes szépségét. Az Erkel Ferenc Éljen a haza robosztus hangzású hazafias mû fortissimo dinamikáját bírta hangerõvel a kórus. A zárószám Bárdos Lajos Este van már népdalfeldolgozását éretten, stílhûen adta elõ az együttes. A vegyeskar fellépése végén, talán véletlenül, a karnagyot hiába tapsolták, virágot ezúttal nem kapott. A Bem József Általános Iskola kamarakórusa Karai József Regõsénekével kezdett, majd Bartók Béla három kórusmûvével bûvölte el a publikumot. Tisztán, nagyszerû formálással Eggyel bõvült városunk vállalkozói csoportjainak száma. A Fiatal Vállalkozók Egyesülete március elején sajtótájékoztatón ismertette elképzeléseit a sajtó munkatársaival. A Hotel Blaha kistermében Steierlein Attila elnök, Kiss László elnökhelyettes, Kiss Árpád titkár fogadta a helyi és a régióbeli újságírókat. Az elnöki bevezetõbõl megtudtuk, hogy az egyesület már február folyamán megalakult. Mi, fiatalok, könnyebben szót értünk egymással mondta az elnök, aki szerint a kezdõ vállalkozók nagyobb bizalommal fordulhatnak hozzájuk, hiszen nem is olyan régen maguk is kezdõnek számítottak, így frissek az élményeik a nehézségekrõl, az indulási gondokról. További elõny, hogy napi kapcsolatban gek támogatását, a továbbképzések segítését. Hasonlóképp fontos szempont, hogy a tagsággal megismertessék az új jogszabályokat, a mûködésüket elõsegítõ szabályzókat. Ebben segít az elnökség is, melynek tagjai: Sághi Erzsébet, dr. Csákvári Tamás, Soponyai György, Németh Balázs. A Fiatal Vállalkozók Egyesülete mindenféle politikai párttól függetlennek tekinti magát, mivel elképzelésük szerint az érdekképviselettel a politizálás nem egyeztethetõ össze, így az csak a mûködés rovására lenne. Hangsúlyozták: a várossal, nem vannak egymással, s a személyes pedig pártokkal kívánnak kontaktust, a kapcsolatépí- tést elõnyben részesítik. Jelenleg 39 tagot számlál a javában kis- és középvállalkozókat tömörítõ Fiatal Vállalkozók Egyesülete, mely célul tûzte ki az érdekképviseletet a különbözõ fórumokon, a város fejlõdését szolgáló törekvések felkarolását, a helyi idegenforgalmi, kulturális és sporttevékenysé- együttmûködni. Ennek nem mond ellent az, hogy figyelemmel kívánják kísérni a város jövõbeni arculatát alakító különbözõ tervek, rendeletek sorsát. Mi több: hangjukat is hallatni kívánják a sorsdöntõ ügyekben. Eddigi tapasztalataik szerint a város megítélése nem a legrózsásabb, fokozatosan rosszabb helyzetbe került akár a lehetõségek, akár a városkép tekintetében. Nem rejtették azt sem véka alá, hogy szeretnének azonos elbírálás alá esni a nem balatonfüredi (fõvárosi vagy más településen élõ) vállalkozókkal. A késõbbi célok között szerepel egy iroda létrehozása, ahol rendszeresen találkozhatnának, s az eszmecseréken túl jogi, pénzügyi, adó és szakmai tanácsadással segítenék egymást. Lényegesnek tartják a pályázatok figyelemmel követését a dinamikus fejlõdés érdekében. Kérdésünkre Steierlein Attila elmondta, hogy a tagság a kereskedelem, a vendéglátás, az idegenforgalom, a szolgáltatás, és az iparos szakmák képviselõibõl áll. Ebbõl az következik, hogy az egymásra utaltság szorosabb és tisztességesebb munkakapcsolatot eredményezhet. A késõbbiekben egy tagsági kártya bevezetését is tervezik, mellyel egymás szolgáltatásait vehetnék igénybe. A sajtótájékoztatót követõen Pálfy Sándor polgármester adott képet a város jelenlegi helyzetérõl, terveirõl. Zatkalik Fotó: Tóth Attila szárnyalt az ének Horváth Ernõ vezényletével. A Bem iskola karnagy igazgatója kettõs jubileumot ünnepelt a hangversenyen: 40 évvel ezelõtt szegõdött a füredi iskolába, és 35 éve kezdeményezõje és legfõbb szervezõje a Kodály emlékhangversenynek. A Bem iskola nagylétszámú kórusát szintén Horváth Ernõ vezényelte. Rendkívül nehéz, de virtuóz számokkal lépett közönség elé a kórus, amelyet egykori bemesek, ma gimnazisták is segítettek. (Különösen Rahmaninov Tavaszi áradat címû kórusmûve teszi próbára az énekkarokat.) A közönség nagy tapssal ismerte el a Bem iskola kórusának magas színvonalú produkcióját. A szép sikerhez Sütõné Bíró Bernadett zongorakísérete is hozzájárult. A 35. Kodály emlékhangverseny Balatonfüredhez méltó kórusünnep volt. H. Gy. Kategorikus nem az ajánlatra (folytatás az 1. oldalról) Erre véleménye szerint azért volt szükség, mert városszerte elterjesztették, hogy személyesen akadályozza a görög falu építésének befejezését. Ezután áttekintést adott a bizottság munkájáról. A bizottság azt az ajánlatot tette, hogy mindenféle pályáztatás nélkül, a vonatkozó rendeletek megváltoztatásával vételi ajánlatot tesz az önkormányzat a Maspednek. Ennek pontjai a következõk: az önkormányzat pályázat mellõzésével adásvételi elõszerzõdést köt a Maspeddel a 025/69 és 027/5 helyrajzi számú ingatlanok tekintetében. Ezekre épülne a vízi vidámpark), valamint engedményezi az önkormányzat és az INTELL Rb. Rt.- vel szemben fennálló (bíróság által jogerõsen megítélt) 90 millió Ft (plusz járulékai) követelését amely az ülés napján 275 millió 533 ezer 139 Ft-ra rúg. Az elõszerzõdés alapján a szerzõdõ felek arra vállalnak kötelezettséget, hogy végleges adásvételi szerzõdést kötnek az autós bevásárlóközpont jelenleg építési engedéllyel rendelkezõ elsõ ütemére. Az elsõ ütem fogalma egyelõre azonban még nem tisztázott, azt nem rögzítették írásban. Továbbá: az ingatlanok és a követelés ellenértékét az önkormányzat millió forintban kívánja megállapítani, ezen belül arányosítani kell az ingatlanok vételárát. Ám a számviteli feltételrendszer nem engedheti meg a vagyonvesztést. A kétes követelést 10-20% közé kell rakni ahhoz, hogy az a törvényi követelményeknek megfeleljen. Te - hát: Balatonfüred önkormányzata hajlandó lemondani öszszességében 275 milliónyi kétes követelésrõl, illetve belterületi forgalmi árat figyelembe véve több tízmilliónyi egyenes követelésrõl, ha a Masped Capital Rt. megépíti a görög falut, illetve a vízi vidámparkot, s ezzel együtt információt szolgáltat az önkormányzat számára arról, hogy a vesztéssel szemben hol fognak nyerni. A tervezet szerint a teljes összeget egy összegben kell az önkormányzat bankszámlájára átutalni, s csak ezt követõen kerülhet sor a tulajdonjog bejegyzésére (a vevõ javára). A vevõt (mint már fentebb jeleztük,) terhelik a heliport áttelepítési költségei is. Ezek után Pálfy Sándor kijelentette, hogy az ajánlattételre nem érkezett március 8-ig érdemi válasz, jóllehet ez volt egyik kitétele a rendkívüli ülés összehívásának. Ezzel szemben elküldték ugyanazt a szerzõdést, amit eddig már kétszer is összegezte. Majd így folytatta: kreáltak egy javaslatot, amelyben bizonyos szinten megjelennek a bizottsági vélemények. SOK VITA SOK EGYET- ÉRTÕ GONDOLAT A hosszú vitaszakaszban mindegyik képviselõ elmondta véleményét. Baán Barnabás képviselõ felolvasta azt a levelet, melyet a Masped küldött, s amely nyugtázza az önkormányzat tervezetét. Ebben jelzik azt is, hogy köszönetet mondanak az építkezés meggyorsítására tett lépésekért, de leszögezik: a csoport ragaszkodik a kölcsönös jogbiztonság érdekében a szabályos pályázat lebonyolításához. Része a levélnek továbbá a következõ kitétel is: az igazgatóság úgy határozott, hogy amennyiben a rendkívüli ülésen a testület a Masped által benyújtott tervezetet elfogadja, úgy a beruházási iroda március 12-én elkezdi a komplex jogi-mûszaki elõkészítést. Senki sem vitatta, hogy a görög falu szomszédságában majdan létesítendõ vízi vidámpark (melyet a Masped a görög falu befejezését követõen kíván tetõ alá hozni) tenné igazán rentábilissá az üzletegységet; a biztosítékok igénye csaknem valamennyi felszólalásban ott volt. VÁROSPOLITIKAI DÖNTÉS ELÕTT ÁLLUNK Pálfy Sándor polgármester szerint a testület nagyvonalú ajánlatot tett, amikor a két, igen nagy értékû ingatlan vételárát 87 millió forintban jelölte meg, s a korábbi tulajdonos, az INTELL RB Rt.-vel szembeni követelését 15%-on 43 millió forintért kínálta eladásra. Ugyanakkor ismételte a testület felajánlotta a minél gyorsabb befejezés érdekében, hogy a MASPED pályáztatás nélkül jusson az ingatlanokhoz. Ennek jogi következményeire Fekete Gyula képviselõ is felhívta képviselõtársai figyelmét. Geipl Miklósné alpolgármester pedig a sok bizonytalansági tényezõ miatt továbbra is az ad hoc bizottság mûködtetését tartotta helyesnek. Elfogadta, hogy a továbblépés pályázati úton történjék. Burka Tibor is a bizottság fenntartását szorgalmazta, Gombás Béla a törvénytelenség elkerülését tartotta fontosnak. Dr. Kiszely Pál alpolgármester összefoglalása alapján a követelés 10-15%-os eladása nagyon méltányos. Nagy Jenõ szerint Füred várospolitikai döntés elõtt áll, ezért azt jogászokkal, szakemberekkel szükséges elõkészítetni. Nem szabad megfeledkezni szerinte arról sem, hogy rizikót vállalnak. Kovács Zoltán rámutatott, hogy a heliport áttelepítése akár 160 millió forint is lehet, amit mindenképp be kell kalkulálni. Dr. Kondorosi László jegyzõ arra hívta fel a figyelmet, hogy a Balaton törvény elméletileg engedélyezi a fejlesztést, de újabb területekre már nem ad lehetõséget. Az összegzés után a Masped cég képviselõje, Gáspár Tamás vezérigazgató kategorikus nemmel elutasította a pályáztatás nélküli módozatot, mondván, hogy ragaszkodnak a szabályos pályáztatási formához. Erre Pálfy Sándor ennyit mondott: Találtunk egy lehetséges konstrukciót, amivel nem kívánt a Masped élni. Balogh Ákosképviselõ végezetül a pályázattervezet minél hamarabbi elkészítését szorgalmazta. Eszerint újabb hosszú hetekkel nyúlik meg a görög falu befejezésének lehetséges idõpontja. Zatkalik A.

3 KÖZÉLET ÉS KÖRKÉP 3. Március idusa összetart (folytatás az 1. oldalról) fák is. Majd így folytatta a szónok: okkal, joggal merülhet fel a kérdés, vajon mennyire ivódott be mindez tudatunkba. Ahol Jókai, Széchenyi, Kossuth, Deák, Vörösmarty és mások jártak, mi is ott próbáljuk jobbá tenni életünket. Ne tagadjuk figyelmeztetett, a közbeesõ huszadik század rémisztõen nagy idõ ahhoz, hogy homályba borítsa emlékeinket sok mindenre választ adott, s ezek a feleletek következményeikkel együtt elkísérték nemzetünket a mai napig. Nagy Jenõ ezután vázolta a 143 esztendõvel ezelõtti történéseket, amikor a magyar nemzet megkísérelte saját kezébe venni sorsát, hogy polgári társadalmat létesítve beilleszkedjen Európába. Utalt Metternich feljegyzéseire, melyek mindenütt Európában a felbomlás, a szétesés jeleit igazolták. Így aztán folytatta nem baj, ha olykor tétovák vagyunk, hisz mások is azok voltak. Az európai kitekintést is a kancellár akkori gondolataival vetette egybe. A továbbiakban Táncsics, Kossuth és Petõfi társadalmi átalakulást követelõ elképzeléseit hasonlította össze, majd a párizsi, bécsi, pesti és pozsonyi eseményeket sorolta föl, megjelölve a legfontosabb vívmányokkal. Majd a szabadságharc eseményeit köztük a füredi aktualitásút, József nádor sikertelen párbeszéd-kísérletét a Kisfaludy gõzös fedélzetén (Jellasicsot katonái nem engedték felszállni a hajóra, mert féltették, hogy elrabolják) sorolta. Utalt az elhibázott nemzetiségi politikára, a bukáshoz vezetõ út okaira, a megtorlás korszakára. Végezetül párhuzamot vont napjaink, s a másfélszáz évvel ezelõttiek között. Egy évtizede azt hittük, március 15-e mindenki ünnepe lesz, hogy a múltra való emlékezés, a jelen törekvései, és a jövõ kilátásai öszszekötnek bennünket. A láthatatlan raktárak ma is tele vannak felhalmozott gyûlölettel, s a készletek nõnek, pedig itt az idõ, hogy elkezdõdjék lebontásuk. Túl nagy a tét és kihívás, hogy a jelen és a közeljövõ lehetõségeit évtizedes, évszázados sérelmek tegyék semmissé. Kivételes alkalom az elõttünk álló történelmi esély, az Európához való csatlakozás. Világosan kell látnunk: egy út áll elõttünk, amelyik az Európai Unióba visz. Oda, ahol a határok a lényegüket vesztik. Nagy Jenõ így fejezte be szónoklatát: március 15-e mindenkinek ünnepe a határokon innen és túl. Illyés Gyula szavaival: a magyarságnak nincs annyi kincse, hogy vakon, minden indulatnak eldobálja. Nézzük meg jól, mit ejtünk a talp alá. Ne gyújtsuk fel a malmot, amely holnap nekünk õröl; csak azért, mert hitetek szerint tegnap másnak is õrölt. A XXI. század elsõ márciusa együtt tiszteli a múltat, szól a jelenrõl, s üzen a jövõnek. Nem szétválaszt, hanem összekapcsol, nem megoszt, hanem összetart. Az ünnepség második részében a Petõfi Színház két mûvésze, Kiss T. István és Kõrösi Csaba adott Petõfi-versekre épített veretes mûsort. Zatkalik András Hadbíróból lett újságszerkesztõvé (folytatás az 1. oldalról) már újjáéledõ faluba, a fürdõtelepre jöjjön. Tevékenysége hõsies vállalkozás volt: jobbára maga írt mindent (Tihanyi Visszhang álnéven), mégis színes, a vendégek és a helybéliek számára egyaránt olvasmányos volt a Balaton-Füredi Napló. A lapban a Balatont, a fürdõkultúrát népszerûsítette, de írt orvosi tárcát, üzleti híreket szerkesztett, s a rejtvény és a menetrend sem maradt ki belõle. Szándéka szerint egész évben meg kívánt Füred egyedüli balatoni városként az Utazás 2001-en Balatonfüred az egyetlen balatoni település, amely önálló standon jelentkezik turisztikai kínálatával a legrangosabb nemzetközi turisztikai vásáron és kiállításon, a március e közötti Utazás 2001-en Budapesten. jelenni, ám ennek anyagi és más akadályai is adódtak. A késõbbiek folyamán Kulcsár József és Tolnay Lajos is bekapcsolódtak az újságírói munkába, de 1863-ban már be kellett fejeznie füredi mûködését, hogy azt Keszthelyen folytathassa. Életpályája Abádszalókon fejezõdött be, ahol árva leányok számára alapított nevelõintézetet. A zeneiskola fanfárosainak hangja mellett az önkormányzat nevében dr. Kiszely Pál alpolgármester koszorúzott. Elhelyezte a megemlékezés virágát a Rádió Jam Rt. (Ujhelyi Gábor és Zatkalik András), a Füred Tv (Csorba Katalin), a Füredi Foci (Burka Tibor és Szûcs László), a Bem Híradó (Gombásné Bugsch Éva és tanítványai), a Radnóti iskola Radír c. lapjának szerkesztõi (Molnár Judit és tanítványai). A kis megemlékezés a Szózat közös eléneklésével ért véget. -k -s Elõször került hazai pálya versenyzõjének kezébe az elsõ díj a pécselyi Nemzeti dalmondó versenyen. A négy község kisdiákjait oktató iskola a forradalom és szabadságharc 150. évfordulóján, 1988-ban rendezte elsõ vetélkedõjét a környék iskolásai számára. Az ünnep elõtti rendezvény bevezetõjében Mészáros Károly igazgató beszélt a háromszáz éves szabadságvágyat megtestesítõ A március 12-i sajtótájékoztatón Pálfy Sándor polgármester azzal kezdte mondandóját, hogy sok kritika érte a város önkormányzatát amiatt, hogy nem tartják megfelelõ színvonalúnak a város idegenforgalmi megjelenését. Éppen ezért döntött úgy a képviselõ-testület, hogy a esztendõben immáron önállóan, saját arculattal jelenjenek meg a kiállításon. Ez nem kevés anyagi vonzattal jár, ám minden bizonynyal hosszú távon meghozza a maga hasznát. Szólt arról is, hogy a balatoni települések közül Füred az elsõ, amely szakít a korábbi hagyományokkal, s egyedül állít pavilont. Az Utazás 2001 a korábbiaknak megfelelõen a vásárváros A és B pavilonjában várja a kül- és belföldi látogatókat. Városunk 25 négyzetméteres területen kapott helyet (ezen kívül a régió standján is ott leszünk), amelyen Bogár Andrea ötlete alapján a savanyúvizes Kossuth-kút élethû makettje épül fel, ezzel is szimbolizálva Füred évszázados gyógytevékenységét. A pavilon minden része jelképez majd valami igazi füredit: a négy tartóoszlopon képekkel, illetve pedagógusok és diákok által készített tárgyakkal a négy karakterjegy (a múzsák városa, a vitorlássport paradicsoma, a szõlõ és a bor nemzetközi városa, gyógyüdülõváros) jelenik meg, s hogy az illúzió teljes legyen, fördõi savanyóvíz csordogál majd egy csapból. Mindemellett a reformkori hangulatot is sugallni fogja az egyébként szétszedhetõ, más rendezvényen újra felhasználható pavilon. A fentieket kiegészíti (vagy talán inkább köríti ) három kiváló borászunk, Figula Mihály, Koczor Kálmán és Szalay László borkínálata, a szõnyegés kosárfonás (munka közbeni), a fazekas mesterség alkotásainak helyi bemutatója. A kísérõrendezvények (ezekre március én kerül sor) között olyan látványos és érdekes programok lesznek, amelyek a városba térõ idegeneknek egy-egy jeles ünnepen, eseményen köszönnek majd vissza. Ilyen például az Acro Dance akrobatikus rock tánccsoport fellépése, a Veszprémi Táncegyüttes fellépése (õket az Anna-bálok táncosaiként ismerhetik a fürediek). Új színt ígér a Balatonvin Borlovagrend Egyesület tagavató ceremóniája; akik pedig szeretik rekeszizmaikat nevetésre hangolni, meghallgathatják a Petõfi Színház mûvészeinek Jókaiadomákat soroló mûsorát. Ezen kívül fellép a Bem iskola kórusa, Tátrai Eszter (népdalokkal), a Városi Koncert Fúvószenekar. Cserép László, a mûvelõdési osztály vezetõje arról is tájékoztatta a sajtó képviselõit, hogy a város a környezõ települések bevonásával lelkesen készül az Európa-napra, melyre ideális idõpontban, június 8- án kerül sor. Mindemellett az AKSZI szervezésében már körvonalazódnak a pünkösdi vásár elõkészületei. Azt is ezen a fórumon tudtuk meg, hogy a képviselõ-testület elfogadta a multimédiás rendszerhez való csatlakozás ötletét. Ennek idegenforgalmi vonzereje a kiállításhoz hasonlóképp jelentõs, s nagyot lendíthet a város imázsán. Pálfy Sándor laptársunk kérdésére válaszolva megerõsítette: Balatonfüred nem kíván a keszthelyihez hasonló fõvárosi címre törni, ám a XXI. század kihívásainak mindenképp meg akarnak felelni, céljuk a város középpontba állítása, s a folyamatos Siófok- Keszthely-Balatonfüred egészséges versenyben tisztességesen helytállni. Az elõbbre lépés egyik lehetõsége a kikötõk bõvítése, újak építése re el kell érni, hogy új kikötõhely épüljön (jelenleg kb. 300 van). Erre az inspirálhatja a várost, hogy a Mahart 51%-át a balatoni önkormányzatok bírják. Nem titok, hogy Balatonfüred kizárólag a nyári idegenforgalomból képtelen megélni, ezért a konferencia- és gyógyturizmussal Nemzeti dalról, majd a gondosan felkészített fiúk és lányok álltak a zsûri és a közönség elé. Gaál Antal és Németh István Péter költõk társaságában Cserép László, a balatonfüredi mûvelõdési osztály vezetõje pontozott, majd értékelte a produkciókat. (A kötelezõ Nemzeti dalon kívül egy másik Petõfi-verssel kellett nevezni.) A vetélkedõ eredményei: 1. Somosi Katalin (Pécsely, felkészítõ: Büki Józsefné), 2. a szezon tovább bõvíthetõ. A folyamatos 3-5 ezer vendég ellátására megnyugtatóan fel tud készülni a város. A nyárnak a jövõben (különösen az uniós csatlakozás után) újabb vonzerõt kell adni. Folytatni kell a strandok rekonstrukcióját, hiszen a csak hétvégére átruccanó osztrákok lényegesen nagyobb tömegére lehet számítani, ha a határállomások pusztán jelképes funkciót kapnak pár esztendõ múlva. A kiállítók számos prospektust visznek magukkal, köztük azt is, amelyik a három tradicionális füredi eseményt, a vitorlabontót, az Anna-bált, illetve a borhetet kínálja. Az Utazás 2001-re tudatosan készül Füred: fontosnak tartják a személyes kontaktust, ezért a vendégeknek kérdõíveket nyújtanak át, s ezeken keresztül is összegezni fogják a szakemberek a tapasztalatokat, illetve még pontosabban tudják majd összeállítani az Utazás 2002 nem is olyan távoli programját. Zatkalik Lapzárta elõtt érkezett: Kiemelkedõ balatonfüredi sikerrel zárult az Utazás A Magyar Marketing Szövetség idén elõször írt ki pályázatot a kiállítók között. A legszebb pavilonnak járó elsõ díjat a szövetség fõtitkárától, dr. Tungli Mártától Pálfy Sándor polgármester március 24-én vette át. Pécselyen füredi lett a különdíjas Csekõ Kata (B.füred, Bem iskola, felkészítõ:farkas Judit és Tátrainé Tuska Edit), 3. Ress Éva (Pécsely, felkészítõ: Büki Józsefné). A mûvelõdési osztály által felajánlott különdíj Füredre került a bemes Punk János (felkészítõ: Tátrainé) kezébe. A fenntartók nevében Nagy Lajos, Balatonszõlõs polgármestere, illetve Molnárné Papp Judit gratulált a versenyzõknek. ZA

A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében

A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében EURÓPA A POLGÁROKÉRT A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében Az 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása. - és élelmiszergazdaság X kulturális örökség

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása. - és élelmiszergazdaság X kulturális örökség I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Balatonfüredi Városi Értéktár 2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: Név:

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye. Szám: 14/349-3/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Molnár György igazgató

Jegyzőkönyv. Molnár György igazgató Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14. II/12. sz. alatti székhelyén 2014. december 1-én 10.30-kor megtartott üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről.

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. 1 Jegyzőkönyv Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. Ülés helye: Jelen vannak: Városháza Tanácskozóterme Sásd, Dózsa

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készfiit; a Tompái Víziközmű Társulat május 8-án tartott rendkívüli közgyűléséről május 8.

JEGYZŐKÖNYV. Készfiit; a Tompái Víziközmű Társulat május 8-án tartott rendkívüli közgyűléséről május 8. JEGYZŐKÖNYV Készfiit; a Tompái Víziközmű Társulat 2013. május 8-án tartott rendkívüli közgyűléséről 2013. május 8. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bács-Kiskun megyében, Tompa Város Polgármesteri Hivatalában, Tompa,

Részletesebben

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/2. Jegyzőkönyv

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/2. Jegyzőkönyv 2008/2. Jegyzőkönyv Készült az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete 2008/2. Közgyűlésén 2008. június 9-én Helyszín: Érd, Kutyavári u. 11. A 17:30 órára meghirdetett kezdési időpontban nem jelent meg

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 120-27/2011. Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 5-én 18,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14. alatti székhelyén 2014. február 25-én 17.00-kor megtartott üléséről. Jelen voltak: a csatolt

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE Tel : 49/411-346; 500-169 Fax : 0649/500-170 Adószám:18417803-1-05 Bank Sz.:55100162-12001462 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. március 27-én Mezőkövesden, az Ipartestületek

Részletesebben

A Haza és haladás vetélkedő döntője

A Haza és haladás vetélkedő döntője A Haza és haladás vetélkedő döntője 2013. május 27. Debrecen Részletek az előzetes feladatokból A megnyitó A csapatok munka közben Nézzük, kit rejt a léggömb? A zsűri a feladatok értékelése közben, nagy

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Pályázati azonosító: 3508/01174 SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Árny az árnyban. Versszínház Radnóti Miklós utolsó pillanatáról Időpont: 2014.11.10.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 17/2008. (IX. 5.) MNÖ határozatot

JEGYZŐKÖNYV. 17/2008. (IX. 5.) MNÖ határozatot JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat testületének 2008. szeptember 5-én 14 30 órai kezdettel Veszprémben, a Német Házban (Thököly u. 11.) megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny, Tanakajd és Csempeszkopács Községek Képviselő-testületeinek 2016. február 27-én megtartott együttes üléséről Hozott döntések: Vasszécseny Tanakajd Csempeszkopács

Részletesebben

1./ Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről Előadó: Eisenberger Nóra HVB elnök

1./ Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről Előadó: Eisenberger Nóra HVB elnök Jegyzőkönyv Készült: 2014. október 22-én megtartott alakuló ülésén. Az ülés helye: Művelődési Ház, Alattyán Jelen vannak: Koczkás Gábor Budai Gábor Bárkányi Adrienn Ferencsik Gyula Józsáné Kovács Mónika

Részletesebben

Az ülés helye: Veszprém, Polgármesteri Hivatal, Komjáthy terem

Az ülés helye: Veszprém, Polgármesteri Hivatal, Komjáthy terem Jegyzőkönyv Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottsága 2016. május 19-én (csütörtök) 08 00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL Vasvári Pál Múzeum 4440 Tiszavasvári, Kálvin út. 7. Mobil:+36/30-676-8514 www.vasvaripalmuzeum.hu e-mail: info@vasvaripalmuzeum Nyitva tartás: Április 1-től - október 31-ig: K-V: 09-18 óráig November 1-től

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének május 19-én kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének május 19-én kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 19-én 08 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 37 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA 2014.05.03. 05:22 szerző: Bertalan Melinda Veszprém gazdag zenei kultúráját a kiváló ének-zenei oktatás alapozta meg hangzott el a Veszprémi Történelmi Szalon 11. rendezvényén

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 42 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2013. március 11- én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: A községháza nagyterme. Jelen vannak: mellékelt

Részletesebben

Magyar BMX Cross-Triál Szövetség JEGYZŐKÖNYV

Magyar BMX Cross-Triál Szövetség JEGYZŐKÖNYV Magyar BMX Cross-Triál Szövetség JEGYZŐKÖNYV Készült a Magyar BMX Cross-Triál Szövetég 2001. Április 24-én megtartott közgyűléséről és az ott hozott határozatokról. Közgyűlés időpontja: 2001. Április 24.

Részletesebben

/Valente József képviselő távolmaradása okát előre jelezte./

/Valente József képviselő távolmaradása okát előre jelezte./ 1 TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA 8351 SÜMEGPRÁGA, RÁKÓCZI U. 17. T/F. 87/550-038 Szám: 413/13/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. március 26-án 17,00 órakor kezdődött nyilvános üléséről. Az

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2. Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi munkatervének felülvizsgálata (szóbeli)

Jegyzőkönyv. 2. Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi munkatervének felülvizsgálata (szóbeli) Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14. sz. alatti székhelyén 2015. június 2- án 15.00-kor megtartott üléséről. Jelen voltak: a csatolt

Részletesebben

Ezen dokumentum Jászárokszállás Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének 2007. évi jelentősebb eseményeit, beavatkozásait, híreit foglalja magába Készítette: Tekse Csaba parancsnok-helyettes 2007. október

Részletesebben

Nyitott szemmel Szigethalmon

Nyitott szemmel Szigethalmon Nyitott szemmel Szigethalmon -pályázati felhívás- 2013. novemberében fotópályázatot hirdettünk Szigethalom télen címmel. Ezt tekinthetjük pályázati sorozatunk első állomásának, melynek mottója: Nyitott

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 19. NAPIREND Ügyiratszám: 1/374/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. április 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: Tourinform Iroda

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 7/2014. szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Távollévő önkormányzati képviselő neve: Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő

Jegyzőkönyv. Távollévő önkormányzati képviselő neve: Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. szeptember 30. 16.30 órától 17.00 óráig a Képviselő-testület

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balaton-parti Fenntartó és Hasznosító Kft. 8600 Siófok, Petőfi sétány 3. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő:

ELŐTERJESZTÉS. Balaton-parti Fenntartó és Hasznosító Kft. 8600 Siófok, Petőfi sétány 3. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Balaton-parti Fenntartó és Hasznosító Kft. 8600 Siófok, Petőfi sétány 3. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő:. Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit jegyző ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér Szám: 1/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér Képviselő-testülete 2015. január 28- án 16 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2009-2010-es tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2009-2010-es tanévre Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2009-2010-es tanévre Készítette: a PIGYÖ képviselő-testülete és Oláhné Horváth Ildikó a Pigyö patronálója Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 6-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 6-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 30-i rendkívüli

Részletesebben

A Szigethalmi TE szakmai beszámolója a 2007-es évről

A Szigethalmi TE szakmai beszámolója a 2007-es évről A Szigethalmi TE szakmai beszámolója a 2007-es évről Egyesületünk sikerekben gazdag évet zárt, amelyben aktíváink áldozatos munkáján kívül nagy szerepe volt annak a széleskörű szakmai elismertségnek, melyet

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-4/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. február 12-én (csütörtök), 17.00 órakor, a Közösségi Házban megtartott munkaterv szerinti üléséről Jelen vannak: Bárány Erzsébet jegyző Bárány Pál, Bocskayné Tóth Katalin,

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése.

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése. NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2013.február 13.-án megtartott Képviselő-testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A

Részletesebben

5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE EGYETEMI ÉS VÁROSI KÉP SZET ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ, 2015. OKTÓBER 02-04.

5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE EGYETEMI ÉS VÁROSI KÉP SZET ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ, 2015. OKTÓBER 02-04. 5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE EGYETEMI ÉS VÁROSI KÉP SZET ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ, 2015. OKTÓBER 02-04. 2 ( C ) IPA by 1974 5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI

Részletesebben

Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testülete október 22-én órai kezdettel tartott alakuló üléséről.

Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testülete október 22-én órai kezdettel tartott alakuló üléséről. Szám: 1/1337-2/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 22-én 17.00 órai kezdettel tartott alakuló üléséről. Jelen vannak: Ambrus Tibor polgármester, Balogh

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata a módosított napirendet elfogadta. valamennyi képviselő

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata a módosított napirendet elfogadta. valamennyi képviselő Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14 sz. alatti székhelyén 2013. november 6-án 16.00-kor megtartott üléséről. Jelen voltak: a csatolt

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. 1 Jegyzőkönyv Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. Időpont: 2010. május 26. Helyszín: Községi Önkormányzat székhelye, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u.

Részletesebben

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra!

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra! Ráckeve Város Polgármestere és a Ráckevei Molnár Céh Alapítvány meghívást kapott a Szent Korona hazatérésének 35. évfordulóján tartott megemlékezésre és az azt követő fogadásra. A megemlékezésre az V.

Részletesebben

1/E/TD/2013. Tartalmazza: Torony: 5/2013. (II.13.) számú határozatot A Csicsergő Óvoda 2013. évi költségvetésének. elfogadásáról.

1/E/TD/2013. Tartalmazza: Torony: 5/2013. (II.13.) számú határozatot A Csicsergő Óvoda 2013. évi költségvetésének. elfogadásáról. 1/E/TD/2013. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete és Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 13-i nyílt együttes ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: Torony: 9/2013. (II.13.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. október 30-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete által különböző szervezetekbe delegált személyek Előadó:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális Bizottságának 2015. március 30-án tartott nyilvános üléséről. Tartalmazza a 13/2015.(III.30.) 14/2015.(III.30.)

Részletesebben

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Balatonakarattya, 2017. február 01. Polgár Beatrix jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Balatonakarattya

Részletesebben

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai 1./ Az elnökség 2014. évi tevékenységének értékelése, évzáró. Előterjesztő: Kárpáti Zoltán megyei elnök Előterjesztés módja: írásban illetve szóban 2./ A jelenlévők

Részletesebben

A szervezet neve: Óbarokért Sport és Szabadidő Szervező Egyesület. Jegyzőkönyv. a. közgyűlés b. elnökség c. kuratórium d. egyéb:

A szervezet neve: Óbarokért Sport és Szabadidő Szervező Egyesület. Jegyzőkönyv. a. közgyűlés b. elnökség c. kuratórium d. egyéb: A szervezet neve: Óbarokért Sport és Szabadidő Szervező Egyesület 1.A szerv neve: (a válasz aláhúzandó) Jegyzőkönyv a. közgyűlés b. elnökség c. kuratórium d. egyéb: 2.Az ülés időpontja (év/hónap/nap/óra):

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. december 12-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: polgármester Lengyel István alpolgármester

Részletesebben

BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R

BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. bfuredph@t-online.hu Szám: Előkészítő: Szabó Lajos/ Krámli Franciska / Kosler Zoltán E l ő t e r j e s z

Részletesebben

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL 3-9/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. május 3-án Határozatok: MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Sorszáma: Kódja 35/2012. (V.03.) F5 36/2012. (V.03.) F4 37/2012.

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉG POLGÁRMESETRÉTŐL E l ő t e r j e s z t é s Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-Testület 2013. április 29-én tartandó nyílt ülésére 16. Napirendi pont: Tárgy: Az orvosi körzet

Részletesebben

Beszámoló a debreceni Magyar Finn Baráti Kör 2009. évi tevékenységéről

Beszámoló a debreceni Magyar Finn Baráti Kör 2009. évi tevékenységéről Beszámoló a debreceni Magyar Finn Baráti Kör 2009. évi tevékenységéről A Kör programjai: Január 21. Vezetőségi ülés. Tájékoztató a debreceni tiszteletbeli konzulátus alapításáról. Személyi javaslatok a

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1204 Budapest, Ady Endre u. 98. Tel/fax: 284-01-38; Tel.: 421-07-71 Email: pepe20@pepint.sulinet.hu Honlap: www.pepint.hu Pesterzsébeti Ifjúsági

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Tanácskozási joggal megjelentek: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző,

Jegyzőkönyv. Tanácskozási joggal megjelentek: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző, 1 Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 8-17/2014. Jegyzőkönyv Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt ülésén A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre Készítette: apigyö képviselő-testülete és Oláhné Horváth Ildikó apigyö patronálója Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat

Részletesebben

Hung. Monitoring, 16.5.89. (Kossuth Rádió, Esti Magazin, 18.30 h)

Hung. Monitoring, 16.5.89. (Kossuth Rádió, Esti Magazin, 18.30 h) Hung. Monitoring, 16.5.89. (Kossuth Rádió, Esti Magazin, 18.30 h) - A világpolitika után hazai beszámolók. Az Országos Tervhivatal új elnöke sajtótájékoztatón számolt be a kormány hároméves csomagtervéről,

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. bfuredph@t-online.hu Szám: Előkészítő: Cserép László E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2013.

Részletesebben

JEGYZÖKÖNYV. A Közgyülés egyhangúlag elfogadja a javasolt személyeket.

JEGYZÖKÖNYV. A Közgyülés egyhangúlag elfogadja a javasolt személyeket. JEGYZÖKÖNYV A Balatonkenesei Horgászegyesület Közgyülése a kiküldött meghívónak megfelelöen 2014. március 1-én 9:00 órakor elkezdödött. Helye: Balatonkenese, Faluház A levezetö elnök, Mészöly Sándor felterjeszti

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 24-i ülésére Tárgy: Történetírói pályázat kiírásáról szóló döntés meghozatala Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 1-jén 8,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 1-jén 8,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Ikt.szám: 1949-1/2014. JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 1-jén 8,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 26-án (hétfő) 18 órakor megtartott rendkívüli ülésén, a Polgármesteri Hivatalban. Jelen vannak: Pintérné

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Zádori János polgármester. Fűri Ferenc Gászné Bősz Bernadett Dr. Hutvágner Rozália László Miklós Tóth Györgyi

JEGYZŐKÖNYV. Zádori János polgármester. Fűri Ferenc Gászné Bősz Bernadett Dr. Hutvágner Rozália László Miklós Tóth Györgyi JEGYZŐKÖNYV Készült: Pécsvárad Város Képviselő-testületének 2015. május 11-én tartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak: Meghívottak: Benkő László Fűri Ferenc Gászné Bősz Bernadett

Részletesebben

12/2013. sz. jegyzőkönyv

12/2013. sz. jegyzőkönyv 12/2013. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről, mely 2013. június 17-én 16 órakor kezdődött. Jelen vannak: Zsiros Sándorné

Részletesebben

1. A Selters Balatonfüred projekt (2007) Problémafelvetés

1. A Selters Balatonfüred projekt (2007) Problémafelvetés 1. A Selters Balatonfüred projekt (2007) Számlákkal a német sajtóba Problémafelvetés A számla az egyik legkorábban selejtezhető, értéktelen iratfajta. Nem így, ha a számlák 19. századiak. Pl. a reformkori

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

/Németh Rita képviselő távolmaradása okát előre jelezte./

/Németh Rita képviselő távolmaradása okát előre jelezte./ 1 BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8352 BAZSI, FŐ U. 91. T/F: 87/352-201. Szám: 120-34/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. május 19-én 19.05 órakor kezdődött nyilvános üléséről. Az ülés helye: Bazsi Község

Részletesebben

Ezt követően ismertette a napirendi pontot, amely következő: 1. A képviselő-testület 2013. évi munkatervének elfogadása

Ezt követően ismertette a napirendi pontot, amely következő: 1. A képviselő-testület 2013. évi munkatervének elfogadása Öttevény Község Önkormányzat Képviselő-testülete Öttevény Fő u. 100. J e g y z ő k ö n y v Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 19. napján 16 órakor az öttevényi

Részletesebben

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere POLGÁRŐR EGYESÜLET BALATONKENESE-BALATONAKARATTYA 8174. Balatonkenese, Vörösmarty tér 8. e-mail: balatonkenese.polgarorseg@gmail.com Tel.: 06-30-621-58-71 Iktsz: 36/2013/05 Tömör István Balatonkenese Város

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 3/2015 OKSB BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 2015. március 24-én, (kedden) 15:00 órakor megtartott

Részletesebben

Sió-Kanál Fesztivál. A Balaton Régió és a Siócsatorna. versenyképes turizmusáért!

Sió-Kanál Fesztivál. A Balaton Régió és a Siócsatorna. versenyképes turizmusáért! Sió-Kanál Fesztivál A Balaton Régió és a Siócsatorna fenntartható és versenyképes turizmusáért! A Balaton Turisztikai Régió, a Siócsatorna településeinek kulturális bemutatkozási lehetősége, turisztikai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Oszvald József elnökhelyettes Babits Emil képviselő Ruppert Béláné képviselő Scheer József képviselő Tihanyiné Baki Zsuzsanna képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Oszvald József elnökhelyettes Babits Emil képviselő Ruppert Béláné képviselő Scheer József képviselő Tihanyiné Baki Zsuzsanna képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat testületének 2009. november 6-án 15 00 órai kezdettel Veszprémben, a Német Házban (Thököly u. 11.) megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 296/2014.(XII.18.) sz. határozat: Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

KMJV Közgyűlésének április 28-i ülésén szereplő napirend: Saját hatáskörben tárgyalandó napirend:

KMJV Közgyűlésének április 28-i ülésén szereplő napirend: Saját hatáskörben tárgyalandó napirend: KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KAPOSFÜREDI TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzatának 2016. április 19-én a Kaposfüredi Művelődési

Részletesebben

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 18- ai ülésének jegyzőkönyvéből:

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 18- ai ülésének jegyzőkönyvéből: ai ülésének könyvéből: Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 93/2014. (VIII.18.) önkormányzati számu határozata: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a KEOP-2014-4.10.0/N

Részletesebben

20/2017.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozati javaslat a két ülés között végzett munkáról

20/2017.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozati javaslat a két ülés között végzett munkáról 20/2017.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozati javaslat a két ülés között végzett munkáról Túrkeve Város Képviselő-testülete a két ülés között végzett munkáról szóló tájékoztatót elfogadja. Erről értesülnek:

Részletesebben

TÁRGYSOROZATA. 1./ Nyírgelse Kölcsey Ferenc Általános Iskola pedagógusai túlóra ügyének megtárgyalása. Görög László sk.

TÁRGYSOROZATA. 1./ Nyírgelse Kölcsey Ferenc Általános Iskola pedagógusai túlóra ügyének megtárgyalása. Görög László sk. NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLET 2014.június 26-án megtartott rendkívüli testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata TÁRGYSOROZATA Napirendi

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Képviselő-testület június 27-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Képviselő-testület június 27-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. bfuredph@t-online.hu Szám: /2013. Előkészítő: Cserép László E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület

Részletesebben

Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán

Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán Miért? Alapvető fontosságúnak tartjuk, hogy az itt élő, illetve Tatán tanuló fiatalok megismerkedjenek az őket körülvevő környezettel, a város történetével és nevezetességeivel.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2013. július 23-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2013. július 23-án megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 6/2013. JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2013. július 23-án megtartott üléséről Határozatok száma: 31-34. TARTALOMJEGYZÉK 31/2013.(VII.23.)

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv 1 Közgyűlési jegyzőkönyv Amely készült a Magyar Artériás Stiffness Társaság (1103 Budapest, X. ker. Kőér u. 2/D.) 2010. április 15-én du.17.25 órai kezdettel megtartott megismételt közgyűléséről. Helyszín:

Részletesebben

A II. Debreceni Székely Nap

A II. Debreceni Székely Nap A II. Debreceni Székely Nap Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület és a Debreceni Unitárius Egyházközség 2013. június 8-án immáron második alkalommal rendezte meg a Székely Napot, Debrecenben. Sok emlékezetes

Részletesebben

A fesztiválok szerepe a Balaton régió turizmusában. Rosta Sándor

A fesztiválok szerepe a Balaton régió turizmusában. Rosta Sándor A fesztiválok szerepe a Balaton régió turizmusában Rosta Sándor Balatoni Regionális Idegenforgalmi Bizottság Balatonfüred, 2007. szeptember 26. Kulturális rendezvény, mint turisztikai termék Kiemelkedı

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Nagyesztergár Német Nemzetiségi Kör Egyesület Nagyesztergár Radnóti út. 58

MEGHÍVÓ. Nagyesztergár Német Nemzetiségi Kör Egyesület Nagyesztergár Radnóti út. 58 Nagyesztergár Német Nemzetiségi Kör Egyesület Nagyesztergár Radnóti út. 8 MEGHÍVÓ A Nagyesztergári Német Nemzetiségi Kör Egyesület elnöke biztosított jogkörben eljárva a N.N.N. Kör Egyesület tagjait 2012.január

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 9/2013 szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 9-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni

Részletesebben

Turisztikai recept Klagenfurtból: kultúra, óváros, tó, rendezvények, shopping

Turisztikai recept Klagenfurtból: kultúra, óváros, tó, rendezvények, shopping Turisztikai recept Klagenfurtból: kultúra, óváros, tó, rendezvények, shopping Szakmai eszmecsere az osztrák testvérvárosban a turisztikai egyesület tagjaival A hatékony turisztikai munkához pénz kell,

Részletesebben

Fertőd Város Német Kisebbségi Önkormányzata

Fertőd Város Német Kisebbségi Önkormányzata Fertőd Város Német Kisebbségi Önkormányzata 6/2010. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2010. december 14. napján megtartott NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZMEGHALLGATÁS Készült: 4 példányban. 1 Fertőd Város

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kérte a testület határozathozatalát a napirendet illetően.

Jegyzőkönyv. Kérte a testület határozathozatalát a napirendet illetően. Jegyzőkönyv Készült: Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-én Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében tartott ALAKULÓ ÜLÉSÉRŐL. Jelen vannak:

Részletesebben