Tisztelt Fürediek! Régi, új lapot köszönthetünk, melynek elsõ számának megjelenése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisztelt Fürediek! Régi, új lapot köszönthetünk, melynek elsõ számának megjelenése"

Átírás

1 I. évfolyam 1. szám Balatonfüred város havonta megjelenõ közéleti lapja március 29. A forradalom és szabadságharc 153. évfordulóján a város több száz diákja és a hozzájuk csatlakozó sok-sok felnõtt fáklyás felvonulással köszöntötte a jeles napot. A menet a Szent István térrõl indult, majd az Ady Endre, a Jókai Mór utcákban újabb diákcsapatokkal bõvült. Már jócskán bealkonyult, mikor a jó hangulatban sétáló menetoszlop a Jókai utcára ért. A fáklyák fényében meg-megcsillant a lobogók selyme. Elöl a cserkészek, mögöttük a város képviselõ-testületének tagjai, hivatalok, intézmények dolgozói, kis és nagy diákok. Március idusán Fõhajtás Györök György emléktáblájánál Nemzeti ünnepünk elõtt immáron hagyományosan megemlékeztünk Györök Györgyrõl, a város elsõ lapjának, a Balaton-Füredi Naplónak hányatott sorsú szerkesztõjérõl. A zeneiskola falán elhelyezett emléktábla elõtt az idén méltatlanul kevesen jelentek meg. A Himnusz elhangzása után a 140 esztendeje született hadbíróból újságszerkesztõvé lett Györök Györök György emléktáblájánál Ujhelyi Gábor és Zatkalik András koszorúz Elõször a Jókai-villa elõtt állt meg a menet, ahol a negyvennyolcas diákvezér, a tizenkét pont egyik megfogalmazójának, Jókai Mórnak a szobra kapott nemzetiszín szalagos koszorút, majd a Széchenyi-szobor következett. Itt a Himnusz elhangzása után az önkormányzat nevében a két alpolgármester: Geipl Miklósné és dr. Kiszely Pál koszorúzott. Õket a pártok, szervezetek képviselõi követték. A Szózat után a Noszlopy Gáspár, majd az Orzovenszky emléktáblához vonult a tömeg leróni kegyeletteljes emlékezetét. Györgyre Csorba Katalin, a Fü - red Stúdió Kft. fõszerkesztõje emlékezett. Bevezetõjében idézte Halász Gábor 1839-es írását, mely a Panaszok, javítások szépítések és javaslatok könyve címû munkájában látott napvilágot, s bosszúsan említi fel, hogy Fü - rednek nincs magyar nyelvû idénylapja (hat idegen nyelvû viszont kapható volt!), pedig a fürdõvendégek informálása ezt indokolttá tenné. Bõ két évtizedet kellett várni ahhoz, hogy az elbukott szabadságharc egyik jeles alakja, a pápai gyökerû Györök György (hûséges feleségével, aki az üldöztetések minden órájában vállalta a megpróbáltatásokat) az akkor (folyt. 3. oldalon Hadbíróból...) Fáklyákkal és lobogókkal a város útjain A városi ünnepség helyszíne idén is az Árkád Hotel volt, ahol a Bem József általános iskola kórusa énekelte el nemzeti imánkat, majd Horváth Ernõ vezényletével Karai Regöséneke következett. Kivételes helyzetben vagyunk mi, balatonfürediek kezdte beszédét Nagy Jenõ képviselõ, ott élünk, ahol a reformkor nagyjai, irodalmi, mûvészeti életünk nagyjai számos alkalommal megfordultak. Közelünkben sorsfordító események zajlottak, melynek tanúi a régi épületek, utcák, de talán az öreg (folyt. a 3. oldalon Március...) Tisztelt Fürediek! Régi, új lapot köszönthetünk, melynek elsõ számának megjelenése örömmel tölt el. Az elmúlt év viharai elsodorták a régi Balatonfüredi Napló -t, mely véleményem és felfogásom szerint nem volt jobb és rosszabb, mint a hasonló önkormányzati lapok. Balatonfüred újonnan megválasztott önkormányzata azonban úgy döntött, hogy a Multivízió Lapkiadóval történt szerzõdést a évre nem hosszabbítja meg, és pályázatot ír ki az újság ki- A 35. Kodály emlékhangversenyen is kicsinek bizonyult az Árkád Hotel nagyterme. Kell lassan egy új terem, amely kielégíti a füredi igényeket hangsúlyozta megnyitóbeszédében március 10- én Pálfy Sándor polgármester. Közvetlen hangú beszédében emlékeztetett az emlékhangverseny névadójának kiállására a magyar nemzeti Himnusz mellett. Rákosi Mátyás kulturális ügyekért felelõs fõembere 1949-ben összehívta az ország legrangosabb zeneszerzõit, élükön az élõ klasszikus Kodály Zoltánnal, és optimista új himnusz alkotására akarta õket rávenni. A zeneszerzõk torkán akadt a szó, közülük egyedül Kodály adására. A pályáztatás sikeres volt, és Önök most kezükben tarthatják az új lapot. Sajnálatos, hogy Balatonfüred polgárai a decemberi, januári és februári a település történetében jelentõs eseményekrõl nem tudtak teljes körben értesülni Reményeim szerint a lap végre meg tud felelni az elvárásoknak, és e tekintetben nyugalom és béke lesz a településen, de törekedjünk arra, hogy ez a helyzet soha többé ne fordulhasson elõ, hisz joga van tudni, ismerni minden itt élõnek, mi is történik szûkebb hazájában. Kívánok a lap szerkesztõjének, az újságíróknak, a lapban publikálóknak sok sikert, korrekt tájékoztatást és hitet ahhoz, hogy a kihívás, amit végeznek a pártatlan tájékoztatás érdekében Balatonfüred polgárait szolgálják azok megelégedésére. Tisztelettel és megbecsüléssel: Pálfy Sándor Balatonfüred város Polgármestere Kórusünnep Kodály szellemében közölte kategorikusan: nem lesz új himnusz! Ezért maradt ránk a legsötétebb 50-es években is Kölcsey és Erkel csodaszép Himnusza. Pálfy Sándor megnyitója után elsõként a Bem József Általános Iskola alsó tagozatos kórusa ragadta magával a termet zsúfolásig megtöltõ közönséget Bónyai Mária és Sütõné Bíró Bernadettvezényletével. A közönség lelkesen tapsolta mind az öt elõadott számot, de a legnagyobb elismerést Vavrinecz: Széles a Balaton címû kórusmûve aratta. A Ferencsik János Zeneiskola hangszeres szólistái jelentõsen hozzájárultak a sikerhez. Az Eötvös Loránd Általános Iskola kórusától újra hallhattuk Bárdos Lajos népszerû Bikaviadalát. Majd gyönyörû széki népdalcsokor következett. A komoly mûsort Daróci Bárdos Tamás Üszküdára címû alkotása koronázta meg. A megérdemelt siker elsõsorban Szûcsné Sallai Margit karnagyot, az énekkart és dr. Hutás Mihályné zongorakíséretét illeti. A sporttagozatos Radnóti Miklós Általános Iskola igényes mûsorában tetszett a Népdalcsokor Kodály Zoltán gyûjtésébõl, Bárdos Lajos Nemzeti fény címû mûve, de kétségkívül a legnagyobb tapsot a Süket sógor és Lischka: Az óriásbolt címû játékos hangvételû két mû aratta (folyt. 2 old:. Kóruskavalkád...) Görög falu: elõbbre lépés vagy holtpont? A várakozással ellentétben sincs lényegi elõbbre lépés a görög falu ügyében. Jóllehet a képviselõ-testület március 10-i, szombati rendkívüli ülésén tárgyalta a lehetséges megoldásokat, a fel-felröppentett hírek ellenére úgy tûnik, a szezonra mégsem nyithatja ki kapuit az eredetileg ANNAGORA elnevezésû bevásárlóközpont. Az elõzményekrõl: a testület a február 22-i ülésén tárgyalta elõször a Masped Capital Rt. együttmûködési megállapodás tervezetét. Ezt egy munkacsoport felállítása követte, melynek álláspontját dr. Sindler György ügyvéd terjesztette elõ. A fõbb szempontok: a város érdekelt abban, hogy az építkezése befejezõdjék, ennek érdekében adásvételi elõszerzõdés megkötésére és engedményezõ okirat kiállítására tesz javaslatot. Eszerint az önkormányzat pályázati eljárás mellõzésével adásvételi elõszerzõdést köt a Maspeddel a két ingatlanra millió forintos vételáron, valamint engedményezi az eredeti építtetõ, az INTELL Rb. Rt-vel szemben fennálló 90 millió forint (plusz a bíróság által megítélt járulékai) követelését. Az elõszerzõdés alapján arra is kötelezettséget vállalnának (vállaltak volna) a szerzõdõ felek, hogy a bevásárlóközpont legkésõbb július elsejéig használatbavételi engedélyt kapjon. Fontos kikötés volt, hogy a szerzõdés megkötésekor a teljes vételár befolyjon az önkormányzat bankszámlájára. Érdekes (a város garanciáját jelentõ) kitétel volt továbbá, hogy ha három éven belül az építkezés nem valósul meg, úgy az ingatlanok térítésmentesen visszaszállnak az önkormányzatra. BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNYEK A fentiek ismeretében az ülésen elõször azokat a bizottsági és képviselõi véleményeket vitatták meg, amelyek a fenti javaslaton alapulnak. A jogi, közrendvédelmi, és a pénzügyi és költségvetési bizottság pályázatot javasolt, melyen a részvételi díj 500 ezer forint. Célszerûnek tartották a bankgaranciát, s azt is, hogy a vevõ kötelessége vállalni az ingatlanok belterületbe vonásával, mûvelési ágból való kivonásával járó költségeit. A gazdasági bizottság a limitárat százmillió forintban jelölte meg azzal, hogy ennek legalább 10%-át a követeléssel kapcsolatos pályázatokon szerepeltesse, javasolta továbbá a pályázat eredményhirdetéséig egy bizottság felállítását, amely a Maspeddel folytatja a tárgyalásokat. Figyelmeztetett arra, hogy a heliport áthelyezésének költségei is a Maspedet terhelik. A településfejlesztési és városrendezési bizottság azzal a módosítási javaslattal fogadta el az elõterjesztést, hogy annak elsõ pontját bontsák két különálló pontra. Ebben rögzítik, hogy a vízi vidámpark megépíthetõsége érdekében a végleges szerzõdés megkötéséig intézkedik az önkormányzat a jelzett ingatlanok mezõgazdasági mûvelésbõl való kivonásáról, a szabályozási terv módosításáról. (A bizottsági véleményeket kivonatosan közöljük a titkárság által kiadottak alapján. - szerk. -) POLGÁRMESTERI NYILATKOZAT A vitát megelõzõen Pálfy Sándor nyilatkozatot tett: mindennemû balatonfüredi fejlesztést maximálisan támogat, érdekelt a görög falu befejezésében, de sem neki, sem vállalkozásainak nincs semmiféle az önkormányzati tulajdont érintõ más Guliver Maya irányú szándéka, érdekeltsége a görög faluval kapcsolatosan. (folyt. 2 old.: Kategorikus...) Guliver Gyermekruházat Balatonfüred, Kossuth u. 20. Megújuló tavaszi árukészlettel várom kedves vásárlóimat és kívánok kellemes húsvéti ünnepeket! T E X T I L méteráru lakástextil ajándék Méteráru Lakástextil Ajándék Függyönyvarrás helyben Balatonfüred, Kossuth u. 2. Tel.: 87/ Nyitva: H P: 9 17, Szo.: ig szövetek selymek kartonok bútorszövetek Vászolyiné Ági Nyitva: H P: 9 17-ig, SZ.: 9 12-ig sötétítõk függönyök terítõk törölközõk párnák paplanok ágynemûk ágytakarók Rendkívüli választékával várjuk kedves vásárlóinkat! Nagyobb tételben is rendelkezésükre állunk!

2 KÖZÉLET 2. MEGKÉRDEZTÜK: ÖN MIT VÁR AZ ÚJ BALATONFÜREDI NAPLÓTÓL? Hochstein Ferencné arról szeretne tájékoztatást kapni, mi történik a városb a n, hogy alakulnak a város dolgai. A város fejlesztése mellett érdekli az egészségügy helyzetének alakulása. Szeretné, ha a sportpálya sorsa elõbbre jutna. Nyugdíjas férjével annak örülne, ha a lap foglalkozna az idõsebbekkel. Egy ilyen rovatot szívesen támogatna is. Tatár István úgy véli, a város jövõjével is foglalkoznia kellene az Új Balatonfüredi Naplónak, s errõl a turistákat is informálni kellene megfelelõ formában. Szereti Füredet, s a kisvárosok sorában kiemelt helyre teszi. Ezért is érdemli meg a hatékonyabb propagandát. Rácz István a naprakész híreket igényli, szeretne tisztában lenni a távlati tervekkel. Különösképp a felsõ városrész sorsára kíváncsi. Egy városi lapban a sport és a várospolitika mellett megjelenhet a humor is, s lehet gondolni a rejtvényfejtõk népes táborára. A több kép vonzóbbá teszi az újságot, jó érzés ráismerni utcákra, épületekre. Csorja Péter ötvös a sport híve. K i - mondottan a kerékpározás érdekli, illetve a városon átvezetõ kerékpárút sorsa. Hasznos lenne az újságban a túrákkal kapcsolatos információ. Ebben a rovatban szerinte arról is írhatnánk, mik a környék turisztikai kínálatai, s a strandolás mellett milyen kínálatot nyújt a város. Z. A. Fotó: Dibusz Megalakult Balatonfüred harmadik vállalkozói egyesülete Kóruskavalkád Felvételünk a XXXV. Kodály emlékhangversenyen készült a Bem iskola kórusáról (folytatás az 1. oldalról) dr. Peuserné Kis-Szölgyémi Gabriella vezényletével. A zongorakísérõ szintén dr. Hutás Mihályné volt. Kiegyenlített igazi vegyeskaros hangzás, tiszta akkordok jellemezték a Lóczy Lajos Gimnázium Kamarakórusa és Vegyeskara mûsorát Pileczky Erzsébet vezényletével. Mohay Miklós Mostan kinyílt címû kórusmûvében szólalt meg Tévald Bernadett gyönyörû szoprán szólója, mely nagy mértékben hozzájárult a sikerhez. Érzõdött, hogy Kodály Zoltán Ének Szent István királyhoz címû kórusmûvet örömmel éneklik a gimnazisták. Végül a néger spirituálét hosszan és lelkesen tapsolta a közönség. Szünet után lépett színpadra Balatonfüred Város Vegyeskara, szokatlanul, hiszen a korábbi években az emlékhangverseny zárószámaként szerepelt a Pileczky Erzsébet karnagy vezényelte kórus. A megújult szép létszámú vegyeskar az Amen címû gospellel vidám hangulatot teremtett. Öröm volt hallani a megerõsödött férfikart. Ugyanakkor a Kodály Zoltán Ave Mariájában, Kántor Péter míves zongorakísérete mellett, a nõi kar külön is énekelt, megcsillantva e mû kivételes szépségét. Az Erkel Ferenc Éljen a haza robosztus hangzású hazafias mû fortissimo dinamikáját bírta hangerõvel a kórus. A zárószám Bárdos Lajos Este van már népdalfeldolgozását éretten, stílhûen adta elõ az együttes. A vegyeskar fellépése végén, talán véletlenül, a karnagyot hiába tapsolták, virágot ezúttal nem kapott. A Bem József Általános Iskola kamarakórusa Karai József Regõsénekével kezdett, majd Bartók Béla három kórusmûvével bûvölte el a publikumot. Tisztán, nagyszerû formálással Eggyel bõvült városunk vállalkozói csoportjainak száma. A Fiatal Vállalkozók Egyesülete március elején sajtótájékoztatón ismertette elképzeléseit a sajtó munkatársaival. A Hotel Blaha kistermében Steierlein Attila elnök, Kiss László elnökhelyettes, Kiss Árpád titkár fogadta a helyi és a régióbeli újságírókat. Az elnöki bevezetõbõl megtudtuk, hogy az egyesület már február folyamán megalakult. Mi, fiatalok, könnyebben szót értünk egymással mondta az elnök, aki szerint a kezdõ vállalkozók nagyobb bizalommal fordulhatnak hozzájuk, hiszen nem is olyan régen maguk is kezdõnek számítottak, így frissek az élményeik a nehézségekrõl, az indulási gondokról. További elõny, hogy napi kapcsolatban gek támogatását, a továbbképzések segítését. Hasonlóképp fontos szempont, hogy a tagsággal megismertessék az új jogszabályokat, a mûködésüket elõsegítõ szabályzókat. Ebben segít az elnökség is, melynek tagjai: Sághi Erzsébet, dr. Csákvári Tamás, Soponyai György, Németh Balázs. A Fiatal Vállalkozók Egyesülete mindenféle politikai párttól függetlennek tekinti magát, mivel elképzelésük szerint az érdekképviselettel a politizálás nem egyeztethetõ össze, így az csak a mûködés rovására lenne. Hangsúlyozták: a várossal, nem vannak egymással, s a személyes pedig pártokkal kívánnak kontaktust, a kapcsolatépí- tést elõnyben részesítik. Jelenleg 39 tagot számlál a javában kis- és középvállalkozókat tömörítõ Fiatal Vállalkozók Egyesülete, mely célul tûzte ki az érdekképviseletet a különbözõ fórumokon, a város fejlõdését szolgáló törekvések felkarolását, a helyi idegenforgalmi, kulturális és sporttevékenysé- együttmûködni. Ennek nem mond ellent az, hogy figyelemmel kívánják kísérni a város jövõbeni arculatát alakító különbözõ tervek, rendeletek sorsát. Mi több: hangjukat is hallatni kívánják a sorsdöntõ ügyekben. Eddigi tapasztalataik szerint a város megítélése nem a legrózsásabb, fokozatosan rosszabb helyzetbe került akár a lehetõségek, akár a városkép tekintetében. Nem rejtették azt sem véka alá, hogy szeretnének azonos elbírálás alá esni a nem balatonfüredi (fõvárosi vagy más településen élõ) vállalkozókkal. A késõbbi célok között szerepel egy iroda létrehozása, ahol rendszeresen találkozhatnának, s az eszmecseréken túl jogi, pénzügyi, adó és szakmai tanácsadással segítenék egymást. Lényegesnek tartják a pályázatok figyelemmel követését a dinamikus fejlõdés érdekében. Kérdésünkre Steierlein Attila elmondta, hogy a tagság a kereskedelem, a vendéglátás, az idegenforgalom, a szolgáltatás, és az iparos szakmák képviselõibõl áll. Ebbõl az következik, hogy az egymásra utaltság szorosabb és tisztességesebb munkakapcsolatot eredményezhet. A késõbbiekben egy tagsági kártya bevezetését is tervezik, mellyel egymás szolgáltatásait vehetnék igénybe. A sajtótájékoztatót követõen Pálfy Sándor polgármester adott képet a város jelenlegi helyzetérõl, terveirõl. Zatkalik Fotó: Tóth Attila szárnyalt az ének Horváth Ernõ vezényletével. A Bem iskola karnagy igazgatója kettõs jubileumot ünnepelt a hangversenyen: 40 évvel ezelõtt szegõdött a füredi iskolába, és 35 éve kezdeményezõje és legfõbb szervezõje a Kodály emlékhangversenynek. A Bem iskola nagylétszámú kórusát szintén Horváth Ernõ vezényelte. Rendkívül nehéz, de virtuóz számokkal lépett közönség elé a kórus, amelyet egykori bemesek, ma gimnazisták is segítettek. (Különösen Rahmaninov Tavaszi áradat címû kórusmûve teszi próbára az énekkarokat.) A közönség nagy tapssal ismerte el a Bem iskola kórusának magas színvonalú produkcióját. A szép sikerhez Sütõné Bíró Bernadett zongorakísérete is hozzájárult. A 35. Kodály emlékhangverseny Balatonfüredhez méltó kórusünnep volt. H. Gy. Kategorikus nem az ajánlatra (folytatás az 1. oldalról) Erre véleménye szerint azért volt szükség, mert városszerte elterjesztették, hogy személyesen akadályozza a görög falu építésének befejezését. Ezután áttekintést adott a bizottság munkájáról. A bizottság azt az ajánlatot tette, hogy mindenféle pályáztatás nélkül, a vonatkozó rendeletek megváltoztatásával vételi ajánlatot tesz az önkormányzat a Maspednek. Ennek pontjai a következõk: az önkormányzat pályázat mellõzésével adásvételi elõszerzõdést köt a Maspeddel a 025/69 és 027/5 helyrajzi számú ingatlanok tekintetében. Ezekre épülne a vízi vidámpark), valamint engedményezi az önkormányzat és az INTELL Rb. Rt.- vel szemben fennálló (bíróság által jogerõsen megítélt) 90 millió Ft (plusz járulékai) követelését amely az ülés napján 275 millió 533 ezer 139 Ft-ra rúg. Az elõszerzõdés alapján a szerzõdõ felek arra vállalnak kötelezettséget, hogy végleges adásvételi szerzõdést kötnek az autós bevásárlóközpont jelenleg építési engedéllyel rendelkezõ elsõ ütemére. Az elsõ ütem fogalma egyelõre azonban még nem tisztázott, azt nem rögzítették írásban. Továbbá: az ingatlanok és a követelés ellenértékét az önkormányzat millió forintban kívánja megállapítani, ezen belül arányosítani kell az ingatlanok vételárát. Ám a számviteli feltételrendszer nem engedheti meg a vagyonvesztést. A kétes követelést 10-20% közé kell rakni ahhoz, hogy az a törvényi követelményeknek megfeleljen. Te - hát: Balatonfüred önkormányzata hajlandó lemondani öszszességében 275 milliónyi kétes követelésrõl, illetve belterületi forgalmi árat figyelembe véve több tízmilliónyi egyenes követelésrõl, ha a Masped Capital Rt. megépíti a görög falut, illetve a vízi vidámparkot, s ezzel együtt információt szolgáltat az önkormányzat számára arról, hogy a vesztéssel szemben hol fognak nyerni. A tervezet szerint a teljes összeget egy összegben kell az önkormányzat bankszámlájára átutalni, s csak ezt követõen kerülhet sor a tulajdonjog bejegyzésére (a vevõ javára). A vevõt (mint már fentebb jeleztük,) terhelik a heliport áttelepítési költségei is. Ezek után Pálfy Sándor kijelentette, hogy az ajánlattételre nem érkezett március 8-ig érdemi válasz, jóllehet ez volt egyik kitétele a rendkívüli ülés összehívásának. Ezzel szemben elküldték ugyanazt a szerzõdést, amit eddig már kétszer is összegezte. Majd így folytatta: kreáltak egy javaslatot, amelyben bizonyos szinten megjelennek a bizottsági vélemények. SOK VITA SOK EGYET- ÉRTÕ GONDOLAT A hosszú vitaszakaszban mindegyik képviselõ elmondta véleményét. Baán Barnabás képviselõ felolvasta azt a levelet, melyet a Masped küldött, s amely nyugtázza az önkormányzat tervezetét. Ebben jelzik azt is, hogy köszönetet mondanak az építkezés meggyorsítására tett lépésekért, de leszögezik: a csoport ragaszkodik a kölcsönös jogbiztonság érdekében a szabályos pályázat lebonyolításához. Része a levélnek továbbá a következõ kitétel is: az igazgatóság úgy határozott, hogy amennyiben a rendkívüli ülésen a testület a Masped által benyújtott tervezetet elfogadja, úgy a beruházási iroda március 12-én elkezdi a komplex jogi-mûszaki elõkészítést. Senki sem vitatta, hogy a görög falu szomszédságában majdan létesítendõ vízi vidámpark (melyet a Masped a görög falu befejezését követõen kíván tetõ alá hozni) tenné igazán rentábilissá az üzletegységet; a biztosítékok igénye csaknem valamennyi felszólalásban ott volt. VÁROSPOLITIKAI DÖNTÉS ELÕTT ÁLLUNK Pálfy Sándor polgármester szerint a testület nagyvonalú ajánlatot tett, amikor a két, igen nagy értékû ingatlan vételárát 87 millió forintban jelölte meg, s a korábbi tulajdonos, az INTELL RB Rt.-vel szembeni követelését 15%-on 43 millió forintért kínálta eladásra. Ugyanakkor ismételte a testület felajánlotta a minél gyorsabb befejezés érdekében, hogy a MASPED pályáztatás nélkül jusson az ingatlanokhoz. Ennek jogi következményeire Fekete Gyula képviselõ is felhívta képviselõtársai figyelmét. Geipl Miklósné alpolgármester pedig a sok bizonytalansági tényezõ miatt továbbra is az ad hoc bizottság mûködtetését tartotta helyesnek. Elfogadta, hogy a továbblépés pályázati úton történjék. Burka Tibor is a bizottság fenntartását szorgalmazta, Gombás Béla a törvénytelenség elkerülését tartotta fontosnak. Dr. Kiszely Pál alpolgármester összefoglalása alapján a követelés 10-15%-os eladása nagyon méltányos. Nagy Jenõ szerint Füred várospolitikai döntés elõtt áll, ezért azt jogászokkal, szakemberekkel szükséges elõkészítetni. Nem szabad megfeledkezni szerinte arról sem, hogy rizikót vállalnak. Kovács Zoltán rámutatott, hogy a heliport áttelepítése akár 160 millió forint is lehet, amit mindenképp be kell kalkulálni. Dr. Kondorosi László jegyzõ arra hívta fel a figyelmet, hogy a Balaton törvény elméletileg engedélyezi a fejlesztést, de újabb területekre már nem ad lehetõséget. Az összegzés után a Masped cég képviselõje, Gáspár Tamás vezérigazgató kategorikus nemmel elutasította a pályáztatás nélküli módozatot, mondván, hogy ragaszkodnak a szabályos pályáztatási formához. Erre Pálfy Sándor ennyit mondott: Találtunk egy lehetséges konstrukciót, amivel nem kívánt a Masped élni. Balogh Ákosképviselõ végezetül a pályázattervezet minél hamarabbi elkészítését szorgalmazta. Eszerint újabb hosszú hetekkel nyúlik meg a görög falu befejezésének lehetséges idõpontja. Zatkalik A.

3 KÖZÉLET ÉS KÖRKÉP 3. Március idusa összetart (folytatás az 1. oldalról) fák is. Majd így folytatta a szónok: okkal, joggal merülhet fel a kérdés, vajon mennyire ivódott be mindez tudatunkba. Ahol Jókai, Széchenyi, Kossuth, Deák, Vörösmarty és mások jártak, mi is ott próbáljuk jobbá tenni életünket. Ne tagadjuk figyelmeztetett, a közbeesõ huszadik század rémisztõen nagy idõ ahhoz, hogy homályba borítsa emlékeinket sok mindenre választ adott, s ezek a feleletek következményeikkel együtt elkísérték nemzetünket a mai napig. Nagy Jenõ ezután vázolta a 143 esztendõvel ezelõtti történéseket, amikor a magyar nemzet megkísérelte saját kezébe venni sorsát, hogy polgári társadalmat létesítve beilleszkedjen Európába. Utalt Metternich feljegyzéseire, melyek mindenütt Európában a felbomlás, a szétesés jeleit igazolták. Így aztán folytatta nem baj, ha olykor tétovák vagyunk, hisz mások is azok voltak. Az európai kitekintést is a kancellár akkori gondolataival vetette egybe. A továbbiakban Táncsics, Kossuth és Petõfi társadalmi átalakulást követelõ elképzeléseit hasonlította össze, majd a párizsi, bécsi, pesti és pozsonyi eseményeket sorolta föl, megjelölve a legfontosabb vívmányokkal. Majd a szabadságharc eseményeit köztük a füredi aktualitásút, József nádor sikertelen párbeszéd-kísérletét a Kisfaludy gõzös fedélzetén (Jellasicsot katonái nem engedték felszállni a hajóra, mert féltették, hogy elrabolják) sorolta. Utalt az elhibázott nemzetiségi politikára, a bukáshoz vezetõ út okaira, a megtorlás korszakára. Végezetül párhuzamot vont napjaink, s a másfélszáz évvel ezelõttiek között. Egy évtizede azt hittük, március 15-e mindenki ünnepe lesz, hogy a múltra való emlékezés, a jelen törekvései, és a jövõ kilátásai öszszekötnek bennünket. A láthatatlan raktárak ma is tele vannak felhalmozott gyûlölettel, s a készletek nõnek, pedig itt az idõ, hogy elkezdõdjék lebontásuk. Túl nagy a tét és kihívás, hogy a jelen és a közeljövõ lehetõségeit évtizedes, évszázados sérelmek tegyék semmissé. Kivételes alkalom az elõttünk álló történelmi esély, az Európához való csatlakozás. Világosan kell látnunk: egy út áll elõttünk, amelyik az Európai Unióba visz. Oda, ahol a határok a lényegüket vesztik. Nagy Jenõ így fejezte be szónoklatát: március 15-e mindenkinek ünnepe a határokon innen és túl. Illyés Gyula szavaival: a magyarságnak nincs annyi kincse, hogy vakon, minden indulatnak eldobálja. Nézzük meg jól, mit ejtünk a talp alá. Ne gyújtsuk fel a malmot, amely holnap nekünk õröl; csak azért, mert hitetek szerint tegnap másnak is õrölt. A XXI. század elsõ márciusa együtt tiszteli a múltat, szól a jelenrõl, s üzen a jövõnek. Nem szétválaszt, hanem összekapcsol, nem megoszt, hanem összetart. Az ünnepség második részében a Petõfi Színház két mûvésze, Kiss T. István és Kõrösi Csaba adott Petõfi-versekre épített veretes mûsort. Zatkalik András Hadbíróból lett újságszerkesztõvé (folytatás az 1. oldalról) már újjáéledõ faluba, a fürdõtelepre jöjjön. Tevékenysége hõsies vállalkozás volt: jobbára maga írt mindent (Tihanyi Visszhang álnéven), mégis színes, a vendégek és a helybéliek számára egyaránt olvasmányos volt a Balaton-Füredi Napló. A lapban a Balatont, a fürdõkultúrát népszerûsítette, de írt orvosi tárcát, üzleti híreket szerkesztett, s a rejtvény és a menetrend sem maradt ki belõle. Szándéka szerint egész évben meg kívánt Füred egyedüli balatoni városként az Utazás 2001-en Balatonfüred az egyetlen balatoni település, amely önálló standon jelentkezik turisztikai kínálatával a legrangosabb nemzetközi turisztikai vásáron és kiállításon, a március e közötti Utazás 2001-en Budapesten. jelenni, ám ennek anyagi és más akadályai is adódtak. A késõbbiek folyamán Kulcsár József és Tolnay Lajos is bekapcsolódtak az újságírói munkába, de 1863-ban már be kellett fejeznie füredi mûködését, hogy azt Keszthelyen folytathassa. Életpályája Abádszalókon fejezõdött be, ahol árva leányok számára alapított nevelõintézetet. A zeneiskola fanfárosainak hangja mellett az önkormányzat nevében dr. Kiszely Pál alpolgármester koszorúzott. Elhelyezte a megemlékezés virágát a Rádió Jam Rt. (Ujhelyi Gábor és Zatkalik András), a Füred Tv (Csorba Katalin), a Füredi Foci (Burka Tibor és Szûcs László), a Bem Híradó (Gombásné Bugsch Éva és tanítványai), a Radnóti iskola Radír c. lapjának szerkesztõi (Molnár Judit és tanítványai). A kis megemlékezés a Szózat közös eléneklésével ért véget. -k -s Elõször került hazai pálya versenyzõjének kezébe az elsõ díj a pécselyi Nemzeti dalmondó versenyen. A négy község kisdiákjait oktató iskola a forradalom és szabadságharc 150. évfordulóján, 1988-ban rendezte elsõ vetélkedõjét a környék iskolásai számára. Az ünnep elõtti rendezvény bevezetõjében Mészáros Károly igazgató beszélt a háromszáz éves szabadságvágyat megtestesítõ A március 12-i sajtótájékoztatón Pálfy Sándor polgármester azzal kezdte mondandóját, hogy sok kritika érte a város önkormányzatát amiatt, hogy nem tartják megfelelõ színvonalúnak a város idegenforgalmi megjelenését. Éppen ezért döntött úgy a képviselõ-testület, hogy a esztendõben immáron önállóan, saját arculattal jelenjenek meg a kiállításon. Ez nem kevés anyagi vonzattal jár, ám minden bizonynyal hosszú távon meghozza a maga hasznát. Szólt arról is, hogy a balatoni települések közül Füred az elsõ, amely szakít a korábbi hagyományokkal, s egyedül állít pavilont. Az Utazás 2001 a korábbiaknak megfelelõen a vásárváros A és B pavilonjában várja a kül- és belföldi látogatókat. Városunk 25 négyzetméteres területen kapott helyet (ezen kívül a régió standján is ott leszünk), amelyen Bogár Andrea ötlete alapján a savanyúvizes Kossuth-kút élethû makettje épül fel, ezzel is szimbolizálva Füred évszázados gyógytevékenységét. A pavilon minden része jelképez majd valami igazi füredit: a négy tartóoszlopon képekkel, illetve pedagógusok és diákok által készített tárgyakkal a négy karakterjegy (a múzsák városa, a vitorlássport paradicsoma, a szõlõ és a bor nemzetközi városa, gyógyüdülõváros) jelenik meg, s hogy az illúzió teljes legyen, fördõi savanyóvíz csordogál majd egy csapból. Mindemellett a reformkori hangulatot is sugallni fogja az egyébként szétszedhetõ, más rendezvényen újra felhasználható pavilon. A fentieket kiegészíti (vagy talán inkább köríti ) három kiváló borászunk, Figula Mihály, Koczor Kálmán és Szalay László borkínálata, a szõnyegés kosárfonás (munka közbeni), a fazekas mesterség alkotásainak helyi bemutatója. A kísérõrendezvények (ezekre március én kerül sor) között olyan látványos és érdekes programok lesznek, amelyek a városba térõ idegeneknek egy-egy jeles ünnepen, eseményen köszönnek majd vissza. Ilyen például az Acro Dance akrobatikus rock tánccsoport fellépése, a Veszprémi Táncegyüttes fellépése (õket az Anna-bálok táncosaiként ismerhetik a fürediek). Új színt ígér a Balatonvin Borlovagrend Egyesület tagavató ceremóniája; akik pedig szeretik rekeszizmaikat nevetésre hangolni, meghallgathatják a Petõfi Színház mûvészeinek Jókaiadomákat soroló mûsorát. Ezen kívül fellép a Bem iskola kórusa, Tátrai Eszter (népdalokkal), a Városi Koncert Fúvószenekar. Cserép László, a mûvelõdési osztály vezetõje arról is tájékoztatta a sajtó képviselõit, hogy a város a környezõ települések bevonásával lelkesen készül az Európa-napra, melyre ideális idõpontban, június 8- án kerül sor. Mindemellett az AKSZI szervezésében már körvonalazódnak a pünkösdi vásár elõkészületei. Azt is ezen a fórumon tudtuk meg, hogy a képviselõ-testület elfogadta a multimédiás rendszerhez való csatlakozás ötletét. Ennek idegenforgalmi vonzereje a kiállításhoz hasonlóképp jelentõs, s nagyot lendíthet a város imázsán. Pálfy Sándor laptársunk kérdésére válaszolva megerõsítette: Balatonfüred nem kíván a keszthelyihez hasonló fõvárosi címre törni, ám a XXI. század kihívásainak mindenképp meg akarnak felelni, céljuk a város középpontba állítása, s a folyamatos Siófok- Keszthely-Balatonfüred egészséges versenyben tisztességesen helytállni. Az elõbbre lépés egyik lehetõsége a kikötõk bõvítése, újak építése re el kell érni, hogy új kikötõhely épüljön (jelenleg kb. 300 van). Erre az inspirálhatja a várost, hogy a Mahart 51%-át a balatoni önkormányzatok bírják. Nem titok, hogy Balatonfüred kizárólag a nyári idegenforgalomból képtelen megélni, ezért a konferencia- és gyógyturizmussal Nemzeti dalról, majd a gondosan felkészített fiúk és lányok álltak a zsûri és a közönség elé. Gaál Antal és Németh István Péter költõk társaságában Cserép László, a balatonfüredi mûvelõdési osztály vezetõje pontozott, majd értékelte a produkciókat. (A kötelezõ Nemzeti dalon kívül egy másik Petõfi-verssel kellett nevezni.) A vetélkedõ eredményei: 1. Somosi Katalin (Pécsely, felkészítõ: Büki Józsefné), 2. a szezon tovább bõvíthetõ. A folyamatos 3-5 ezer vendég ellátására megnyugtatóan fel tud készülni a város. A nyárnak a jövõben (különösen az uniós csatlakozás után) újabb vonzerõt kell adni. Folytatni kell a strandok rekonstrukcióját, hiszen a csak hétvégére átruccanó osztrákok lényegesen nagyobb tömegére lehet számítani, ha a határállomások pusztán jelképes funkciót kapnak pár esztendõ múlva. A kiállítók számos prospektust visznek magukkal, köztük azt is, amelyik a három tradicionális füredi eseményt, a vitorlabontót, az Anna-bált, illetve a borhetet kínálja. Az Utazás 2001-re tudatosan készül Füred: fontosnak tartják a személyes kontaktust, ezért a vendégeknek kérdõíveket nyújtanak át, s ezeken keresztül is összegezni fogják a szakemberek a tapasztalatokat, illetve még pontosabban tudják majd összeállítani az Utazás 2002 nem is olyan távoli programját. Zatkalik Lapzárta elõtt érkezett: Kiemelkedõ balatonfüredi sikerrel zárult az Utazás A Magyar Marketing Szövetség idén elõször írt ki pályázatot a kiállítók között. A legszebb pavilonnak járó elsõ díjat a szövetség fõtitkárától, dr. Tungli Mártától Pálfy Sándor polgármester március 24-én vette át. Pécselyen füredi lett a különdíjas Csekõ Kata (B.füred, Bem iskola, felkészítõ:farkas Judit és Tátrainé Tuska Edit), 3. Ress Éva (Pécsely, felkészítõ: Büki Józsefné). A mûvelõdési osztály által felajánlott különdíj Füredre került a bemes Punk János (felkészítõ: Tátrainé) kezébe. A fenntartók nevében Nagy Lajos, Balatonszõlõs polgármestere, illetve Molnárné Papp Judit gratulált a versenyzõknek. ZA

A strandért indított harcot a BÖÉE

A strandért indított harcot a BÖÉE XVIII. évfolyam 8. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 100 Ft Megújult Borhetek Megnyílott a Badacsonyi Borhetek rendezvénysorozat július 19-én, az alsó bazársornál felállított színpadon.

Részletesebben

Kanizsa DÉL-ZALAI HETILAP. Százötven éves a Keri. Követték az elõdök örökségét: értéket, hagyományt teremtettek

Kanizsa DÉL-ZALAI HETILAP. Százötven éves a Keri. Követték az elõdök örökségét: értéket, hagyományt teremtettek Kanizsa DÉL-ZALAI HETILAP XIX. évfolyam 43. szám 2007. december 6. Százötven éves a Keri Nagyszabású, egy hetes programmal, százötven körös váltófutással, iskolatörténeti kiállítással, szakmai nappal,

Részletesebben

Balatonfüred kategóriájában az első helyen végzett az Observer Budapest Médiafigyelő és az Image Factory Ügynökség által készített városimázs felmérésben a kisvárosok között. patmunkának, vállalkozói együttműködésnek

Részletesebben

Pápa és Vidéke. Több száz érdeklõdõ a pápai standon. Elfogadták a költségvetést. Teltházas. mozinyitó

Pápa és Vidéke. Több száz érdeklõdõ a pápai standon. Elfogadták a költségvetést. Teltházas. mozinyitó Pápa és Vidéke 2013. március 7. Közéleti hetilap XI. évfolyam 5. szám Utazás kiállítás Több száz érdeklõdõ a pápai standon Testületi ülés Elfogadták a költségvetést Múlt csütörtökön ülésezett Pápa képviselõ-testülete.

Részletesebben

Békéscsabán szívhez szóló, és példaértékûen méltóságteljes

Békéscsabán szívhez szóló, és példaértékûen méltóságteljes Méltóságteljes ünnep Fórum Jaminában Új jegyzõ Békéscsabán 418 lakás lesz korszerûbb Párbeszéd az ifjúsággal XVII. évfolyam 5. szám 2007. március 29. A hónap mûtárgya Száz éve történt FOTÓ: VERESS ERZSI

Részletesebben

2009. február XIX. évfolyam 240. szám Ára: 120 Ft E-mail: nlakicszsuzsa@gmail.com www.acsvaros.hu

2009. február XIX. évfolyam 240. szám Ára: 120 Ft E-mail: nlakicszsuzsa@gmail.com www.acsvaros.hu Ácsi HÍREK Ács város közéleti havi lapja 2009. február XIX. évfolyam 240. szám Ára: 120 Ft E-mail: nlakicszsuzsa@gmail.com www.acsvaros.hu A kínálatból Önkormányzati Híradó 2. oldal Racionalizálási intézkedések

Részletesebben

Paksi Hírnök. Tisztes polgárok. Elfogadták a költségvetést. Óriásberuházás. indul jövõre

Paksi Hírnök. Tisztes polgárok. Elfogadták a költségvetést. Óriásberuházás. indul jövõre Afrikától a háziorvosi székig: dr. Ságh Beáta Portrénk a 15. oldalon Fotó: Molnár Gyula Paksi Hírnök Az írás megmarad. XVIII. ÉVF. 6. SZÁM ALAPÍTVA 1989-BEN 2009. MÁRCIUS 20. Tisztes polgárok fotók: Molnár

Részletesebben

HÍRADÓ. Albertirsai. 2008. február. XX. évfolyam, 2. szám. 80 Ft. Hogyan lehet. Albertirsát?: 15. oldal. élhetőbbé tenni. Közéleti és tájékoztató lap

HÍRADÓ. Albertirsai. 2008. február. XX. évfolyam, 2. szám. 80 Ft. Hogyan lehet. Albertirsát?: 15. oldal. élhetőbbé tenni. Közéleti és tájékoztató lap XX. évfolyam, 2. szám Hogyan lehet élhetőbbé tenni Albertirsát?: 15. oldal. Albertirsai HÍRADÓ Közéleti és tájékoztató lap Megjelenik minden hónap elsõ felében 80 Ft Megkezdődött a farsangi időszak MESÉLNEK

Részletesebben

Milliárdos városépítés Átadták a Balaton-part ékköve II. program elkészült beruházásait

Milliárdos városépítés Átadták a Balaton-part ékköve II. program elkészült beruházásait A TARTALOMBÓL 50 ÉVE KAPOTT NOBEL-DÍJAT QUASIMODO Több támadás is érte az olasz költőt egyes irodalmi körökből. Életművét még ma is vitatják. BALATONFÜRED VÁROS HAVONTA MEGJELENŐ KÖZÉLETI LAPJA IX. ÉVFOLYAM,

Részletesebben

Miskolc városa a sportcsarnok felújítására jelentõs, 700 millió forintos támogatást kapott a központi költségvetésbõl,

Miskolc városa a sportcsarnok felújítására jelentõs, 700 millió forintos támogatást kapott a központi költségvetésbõl, Új köntöst kap a sportcsarnok GÕZERÕVEL ÚJÍTANAK szombatonként II. évfolyam 3. szám 2005. január 22. A közlekedési gondokra keresnek megoldást MISKOLCIAK STRASBOURGBAN MISKOLCI RÉSZTVEVÕI IS VOLTAK AZ

Részletesebben

Szent György-nap a megyei kórházban

Szent György-nap a megyei kórházban FEJER LAP 2009. MÁJUS, III. ÉV FO LYAM, 5. SZÁM www.fejerlap.hu FEJÉR MEGYEI havilap MELLÉKLET: Fejér megye 1000 éves millenniumi programfüzet Szent György-nap a megyei kórházban ÖSSZEÁLLÍTÁSUNK A 10.

Részletesebben

Kanizsa LOKÁLPATRIÓTA HETILAP XXVII. évfolyam 10. szám 2015. március 19. Borongós idõben, ünnepi térzenével vette kezdetét az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 167. évfordulója alkalmából szervezett

Részletesebben

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 XV. évf. 34. szám 2006. szeptember 21. Terjesztői ára: 75 Ft Megkezdi működését az ipari park Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Új munkahelyek, beruházások Szeptember 19-én, kedden délelőtt Gödöllő szempontjából

Részletesebben

Vasvári Újság. Kicsengettek. 125 éves a vasvári tûzoltóság Jubileum szerházavatással, kiállítással

Vasvári Újság. Kicsengettek. 125 éves a vasvári tûzoltóság Jubileum szerházavatással, kiállítással Vasvári Újság Vasvár, 2008. június 19. A VASVÁRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 125 éves a vasvári tûzoltóság Jubileum szerházavatással, kiállítással Vasvár legrégebbi civil szervezete, a Vasvár

Részletesebben

Disney. 7500 Ft-ért. Új, extra ágynemûhuzatok, pehelypaplanok, párnák érkeztek! matracok teljes választéka.

Disney. 7500 Ft-ért. Új, extra ágynemûhuzatok, pehelypaplanok, párnák érkeztek! matracok teljes választéka. Disney ágynemûhuzatok 7500 Ft-ért Új, extra ágynemûhuzatok, pehelypaplanok, párnák érkeztek! matracok teljes választéka. Fotó: Vass Szilárd 2 SAVARIA FÓRUM Október 21. péntek Jogászvíziók "Milyen lesz

Részletesebben

igaz és tisztahitû szabadságharcává vált - kezdte beszédét, majd rövid áttekintést

igaz és tisztahitû szabadságharcává vált - kezdte beszédét, majd rövid áttekintést 1996. november II. évf. 5. szám FOTÓ: Baráth Bálint 1956. október 23-ára emlékeztünk Díszpolgárokat avattunk és Pilis községért emlékplakett kiosztására került sor. A szomorú napra ébredt 1996. október

Részletesebben

Kitüntetéseket adtak át A városnapok kiemelkedõ eseménye azoknak az elismeréseknek

Kitüntetéseket adtak át A városnapok kiemelkedõ eseménye azoknak az elismeréseknek Zalakaros város lapja XVI. évfolyam 12. szám Kitüntetéseket adtak át A városnapok kiemelkedõ eseménye azoknak az elismeréseknek az átadása, melyekkel az önkormányzat a település életében tevékenyen részt

Részletesebben

Jókai Napok Füreden. Idén Debrecen volt a vendége a Jókai Napoknak. Halász János alpolgármester a Jókai obeliszk előtt

Jókai Napok Füreden. Idén Debrecen volt a vendége a Jókai Napoknak. Halász János alpolgármester a Jókai obeliszk előtt A tartalomból KÉPVISELŐ STAFÉTA Előző számunkban dr. Schindele György kérdezte Pethőné Schulcz Ágnest, hogyan jut ideje a családra, a munkára és a képviselőségre? BALATONFÜRED VÁROS HAVONTA MEGJELENŐ KÖZÉLETI

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ KzØleti informæcis lap Ismét 1% + 1% Ebben az évben ismét lehetõségünk van arra, hogy személyi jövedelemadónk 2 x 1 %-áról rendelkezzünk. Az elsõ 1 %-ot társadalmi szervezet, alapítvány

Részletesebben

Nem baj, ha már a spájzban vannak

Nem baj, ha már a spájzban vannak Zalakaros város lapja XVII. évfolyam 6. szám Nem baj, ha már a spájzban vannak OROSZ VENDÉGEKET IS VÁR ZALAKAROS Az oroszok már a spájzban vannak ki ne emlékezne a Tizedes meg a többiek címû film klasszikus,

Részletesebben

Három kiállítással nyitott a Vaszary Villa

Három kiállítással nyitott a Vaszary Villa A pestiek Füreden Írhattam ugyan volna más településen lakókat is, de a tény az tény. Van egy igen kedves házaspár barátom, akik pestiek. Évtizedek óta talán, hosszabb-rövidebb időt töltenek Füreden, de

Részletesebben

Sikeresek az EU-s pályázataink!

Sikeresek az EU-s pályázataink! XVIII. évf. 8. szám 2009. március 4. Terjesztői ára: 75 Ft www.szolgalat.com Lokálpatrióta hetilap Alapítva: 1992 Két pályázat, csaknem 1 milliárd forint Sikeresek az EU-s pályázataink! Az elmúlt hetekben

Részletesebben

Díszpolgári cím az év borászainak

Díszpolgári cím az év borászainak XXII. évfolyam, 3. szám Lapunk olvasható a www.szekszard.hu honlapon is 2012. január 22. SZEKSZÁRD VÁROS KÖZÉLETI HETILAPJA Díszpolgári cím az év borászainak FOTÓ: MÁRTONFAI DÉNES Vida Péternek Horváth

Részletesebben

Schmitt Pál: Magyarország többre képes

Schmitt Pál: Magyarország többre képes KÖZÉLETI ÚJSÁG XI. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2009. május 28. ingyenes FOTÓ: BÁNYAVÁRY PÁL Göncz Kinga váci látogatásáról Dr. Jakab Zoltán: Elismerés a választókerület számára Vácra látogatott Göncz Kinga, a Magyar

Részletesebben

BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. Rendhagyó történelemóra

BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. Rendhagyó történelemóra BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. 2006. ÁPRILIS 28. A X X I I. K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z A T I N G Y E N E S L A P J A M E G J E L E N I K K É T H E T E N T E 3 4 6 7 8 9 10 13 Kerületi óvodai

Részletesebben

Kettõs ünnep Badacsonyban

Kettõs ünnep Badacsonyban XVIII. évfolyam 7. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 100 Ft Kettõs ünnep Badacsonyban A háromnapos Kéknyelû ünnep június elsõ hétvégéjén, a Dísztéren zajlott, ahol a hagyományoknak

Részletesebben

Megszentelt várakozás

Megszentelt várakozás CIII. évfolyam, 42. szám VÁROS AZ ALFÖLD SZÍVÉBEN POLGÁRI HETILAP Ára: 158 Ft Elõfizetõknek 130 Ft Szeretetbõl segítenek Az önkéntességnek számtalan példája ismert világszerte. De nem kell olyan messzire

Részletesebben

Összefogással a közbiztonságért Képes beszámoló a 21. Ugrógáláról Premier filmek a megújult Apolló moziban. 2008. JÚLIUS I. évfolyam 6.

Összefogással a közbiztonságért Képes beszámoló a 21. Ugrógáláról Premier filmek a megújult Apolló moziban. 2008. JÚLIUS I. évfolyam 6. 2008. JÚLIUS I. évfolyam 6. szám önkormányzat Összefogással a közbiztonságért Képes beszámoló a 21. Ugrógáláról Premier filmek a megújult Apolló moziban Beköszöntő Tisztelt Olvasók! Kedves Salgótarjániak!

Részletesebben

Fotó: Gáti Kornél. Városfejlesztés Turizmus kultúra vasút

Fotó: Gáti Kornél. Városfejlesztés Turizmus kultúra vasút XXVIII. évf. 3. szám 2015. április Az önkormányzat havi magazinja Városfejlesztés Turizmus kultúra vasút TARTALOM XXVIII. évf. 3. szám 2015. április Siófok vezérprojektjei... 4. Locsolkodás és jótékonyság...

Részletesebben

Nyolcadik expó. » Tudjon róla 5.» Országgyûlési képviselôként 7.» Jubilál a városi vegyeskar 9.» Négy között asztaliteniszben 12.

Nyolcadik expó. » Tudjon róla 5.» Országgyûlési képviselôként 7.» Jubilál a városi vegyeskar 9.» Négy között asztaliteniszben 12. Új» AZ ÚJSÁG CELLDÖMÖLKÖN INGYENES, A VIDÉKI ELÔFIZETÔKNEK HAVONTA 108 FORINT. XVIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM (420) 2006. MÁJUS 12. CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA» Tudjon róla 5.» Országgyûlési képviselôként

Részletesebben