A veszprémi LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A veszprémi LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA"

Átírás

1 A veszprémi LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

2 1. Az alapdokumentumot 1997-ben összeállította az akkori igazgatóság - Katanics Sándor igazgató, Homonnai János igazgatóhelyettes, Schultz Zoltán igazgatóhelyettes - és Békefi Zsuzsa munkaközösség-vezető. A munkaközösség - vezetői tanács nevelőtestületi vitára alkalmasnak találta a Zánkán augusztus án és Veszprémben szeptember 3-án tartott tanácskozásán. 2. Az alapdokumentumot a nevelőtestület szeptember 11-i tantestületi értekezletén elfogadta. Az alapdokumentumot kiegészítettük a személyi és tárgyi feltételekkel, a tantárgyi integráció kérdéseivel, ezt az október 18-i tantestületi tanácskozáson jóváhagyta a nevelőtestület. A helyi tantárgyi programok január 28-ra elkészültek, így a teljes pedagógiai programot a nevelőtestület január 30- án fogadta el májusában az önkormányzat módosító javaslatait is figyelembevevő változat is elfogadásra került. 3. A kerettantervi rendelet által módosított, a februárjában elfogadott tantárgyi rendszeren nyugvó változatot május 30-án a nevelőtestület elfogadta. A szakértői véleményt figyelembevevő változat szeptember 14-én került véglegesítésre. 4. A évi LXI. törvény (Kt) 129. értelmében a Kt 48. -nak figyelembevételével módosított, a nevelőtestület által áprilisában elfogadott alapmű szakértői véleményezés alapján augusztusában került elfogadásra. 5. A 202/2007. (VII.31) Kormányrendelet (a Nemzeti alaptantenterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 243/3003. (XII. 17.) Korm. Rendelet módosításáról ) rendelkezési alapján, a NAT módosításait és a 2004 augusztusa óta történt szerkezeti változásokat figyelembe vevő, a tantestület által november 7-én és december 19-én tárgyalt és elfogadott változat, melyet a fenntartó önkormányzat Oktatási és Ifjúsági Bizottsága június 18 i ülésén jóváhagyott. 6. A évi jogszabályi változások miatt módosított, a tantestület által november 19-én tárgyalt és elfogadott változat, melyet a fenntartó önkormányzat Oktatási és Ifjúsági Bizottsága január 21 i ülésén jóváhagyott 7. A nevelőtestület által az alapító okirat és a tantárgyi rendszer változása miatt június 26-án tárgyalt és módosított változat, melyet a fenntartó önkormányzat Oktatási és Ifjúsági Bizottsága a szeptember 7-i ülésén hagyott jóvá.

3 1. BEVEZETŐ 1.1. Történeti áttekintés A Lovassy László Gimnázium városunk legrégibb középiskolája. A jogelőd Piarista Gimnáziumot 1711-ben alapította gróf Volkra Ottó János veszprémi püspök. A piarista tanárok közül többen országos hírű szaktekintélyek voltak (Révai Miklós, Benyák Bernát, Pállya István), mások Veszprém szellemi életének meghatározó személyiségeiként, tudós tanáraiként tevékenykedtek, mint a múzeumalapító Laczkó Dezső vagy az első veszprémi vízvezetékrendszer tervezője, Bolgár Mihály. A jól felkészült tanítványok közül a legtehetségesebbek a magyar és egyetemes kultúrát is gazdagítva növelték a veszprémi gimnázium hírét. A legismertebbek közülük a Cholnoky fivérek, Batsányi János, Zichy Mihály, Endrődi Sándor, Csikász Imre. Iskolánk az 1948-as államosítás után is sok kiváló, jól felkészült szakembert adott a városnak és az egész országnak. A méltán elismert, jó hírű piarista gimnázium államosítása után iskolánk néhány évig veszprémi Állami Gimnázium néven működött. Lovassy László nevét 1950-ban vette fel. A névadó emlékét az iskola tanulóifjúsága azóta is tisztelettel ápolja. Még a jogelőd piarista intézményben kezdte meg tanulmányait az 1951-ben iskolánkban érettségiző Mádl Ferenc, aki 2000-ben a Magyar Köztársaság elnöke lett ben érettségizett iskolánkban Freund Tamás, aki 2000-ben első ízben vehette át tudományos munkássága elismeréseként, az agykutatásban elért eredményeiért a rangos Bolyai-díjat. Kiss Balázs, Atlanta kalapácsvető olimpiai bajnoka iskolánk matematika tagozatán érettségizett 1990-ben. A Magyar Tudományos Akadémia fiatal tudósok kimagasló tudományos teljesítményének díjazására alapította a TALENTUM díjat, melynek kitüntetettje a társadalomtudósok között 2003-ban Pálffy Géza, az élettudomány művelői között ben Dr. Geiszt Miklós volt. Pálffy Géza történész 1989-ben, Dr. Geiszt Miklós kutatóorvos 1987-ben érettségizett iskolánkban ben ünnepelhettük a Széchenyi-díjasok között Galajda Pétert, aki iskolánkban 1992-ben érettségizett márciusában dr. Freund Tamást (Bolyai-díjas agykutatót), iskolánk volt diákját is a Széchenyi-díjasok között köszönthettük, aki 2007-ben Az év ismeretterjesztő tudósa lett. Az iskolánkban 1976-ban maturált dr. Vonderviszt Ferenc, aki 1992-ben az Akadémiai Ifjúsági Díjat, 1997-ben a Széchenyi Professzori Ösztöndíjat, 1999-ben a VEAB Az év kutatója díjat kapta meg, 2004-ben a TV2 szavazásán elnyerte az Év Tudósa címet, 2005-ben pedig Veszprém város Pro Urbe-díjasainak egyike lett. A évben az iskola társrendezésében Veszprémben fogadhattuk a Tudományos Diákkörök Országos Konferenciáját (TUDOK). Fontos számunkra a piarista múlt emlékének és hagyományainak gondozása ban Magyarországon elsőként gimnáziumunk szervezett a piaristákkal közösen jubileumi ünnepséget az iskolaalapítás 275. évfordulóján, és az 1986-os megalakulása óta sokat segít a hagyományőrzésben a Lovassy-Piarista Öregdiák Baráti Kör. Iskolánk 1988 óta tiszta profilú gimnáziumként működik. Korábban mezőgazdasági és gépszerelő, majd közlekedésgépészeti, legutóbb pedig zeneművészeti szakközépiskola is tartozott az intézményhez tól 2004 augusztusáig felnőtt tagozat is működött iskolánkban. Jelenleg (a 2007/2008-as tanévben) iskolánkban szerkezeti váltás zajlik, kimenő rendszerben megszűnő osztálytípusaink a négyosztályos képzésben az informatika, angol és nemzeti- Lovassy László Gimnázium 3

4 Pedagógiai program Bevezető ségi német tagozat, illetve a hatosztályos gimnáziumi képzés. A 2000/2001-es tanévtől, mint alapító intézmény részt veszünk a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában szeptemberében indítottuk a nyelvi előkészítő évfolyamot a speciális matematika tagozaton, melyet az elkövetkező tanévekben rendre a német nemzetiségi, az informatika és az angol speciális képzések esetén is megtettünk. Utoljára 2004-ben indult 7. osztály a hatosztályos képzés keretében. Így az iskolában minden képzésünk öt évfolyamossá válik. Iskolánk leginkább azzal vált országos hírűvé, hogy az itt tanuló fiatalok igen jó eséllyel pályáznak egyetemekre, főiskolákra. Eredményesen szerepelnek diákjaink országos tanulmányi versenyeken is. A magas színvonalú tanulmányi munka mellett kiemelkedő a Lovassyban a művészeti nevelés és a diáksport élet is. A Helikoni Ünnepségeken mindig résztvevők voltunk, az 1990-es években megújult Helikonon, mint a legeredményesebben szereplő iskola kétszer nyertük el a Helikoni vándorserleget. A művészeti nevelés kiemelkedő eredménye a millecentenárium évében felavatott FAL, amely hét évig készült a honfoglalási motívumok újjáélesztésével év októberében ünnepelte iskolánk a Zámbó István Liszt díjas karnagy - iskolánk volt növendéke és tanára - által alapított Vegyeskar 50 éves fennállását. Iskolánkban érettségizett 1988-ban M.Tóth Géza, akinek Maestro című animációs filmjét ben Oscar-díjra jelölték. Iskolánk a Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt. referenciaiskolája. Kiemelt figyelmet fordítunk a nyelvi képzésekre, melyet azzal is segítünk, hogy az intézményben ÖSD vizsgaközpont alakult, és biztosítjuk tanulóink számára a DSD vizsga letételét is. Az iskolában évtizedek óta folyó kiemelkedő tanulmányi és nevelési munkát Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 1998-ban Pro Urbe díjjal ismerte el évben az iskola elnyerte a Tehetséggondozó középiskola címet, valamint a Semmelweis Egyetem partneriskolája lett Az eredményesség összetevői Az iskolában folyó munka eredményességének nagyon sok összetevője van. Úgy látjuk, hogy h á r o m alapvető oka van a Lovassy László Gimnázium sikereinek. Az első és véleményünk szerint legfontosabb ok, hogy diákjaink értékrendjében a tanulásnak és a tudásnak rangja, becsülete van. Eredményeinket a tanulók egyéni felelősségére építő következetes, igényes munkával közösen érjük el. Az eredményesség második oka az iskola hagyományokon alapuló értékrendje, azok az elvek és értékek, amelyek tiszteletére tanítványainkat nevelni akarjuk. Nevelőtestületünk őrzi és ápolja 1711-ben alapított intézményünk értékálló pedagógiai elveit. Ezen elvek közül a leglényegesebb, hogy iskolánkat gyermekközpontú intézménynek tekintjük; a tanári tevékenység a gyermek személyiségének és képességeinek fejlesztését szolgálja. Úgy véljük, hogy ezen értékválasztásunk koherens mindazzal, ami a gyermek mindenek felett álló érdekét veszi figyelembe (New Yorki Egyezmény a gyermekek jogairól LXIV. törvény ), illetve azzal, amit a évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról a nevelési-oktatási intézmények számára megfogalmaz és előír. Az értékek kifejeződése a nevelési-oktatási tevékenységben pedig minden körülmények között olyan, hogy kizárja mind a közvetlen mind pedig a közvetett hátrányos megkülönböztetés lehetőségét (Kt. 4.. (7-15.). 4 Lovassy László Gimnázium

5 Bevezető Pedagógiai program A színvonalas és eredményes munka harmadik okát egy hosszan, de mindenképpen célirányosan fejlesztett iskolaszerkezet kialakításában látjuk. Ennek része a tehetséggondozást jól szolgáló különböző specializációk és a fakultációs rendszer kiépítése, átalakítása a kétszintű érettségi követelményeinek megfelelően. A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjának beindítása és az iskolai sajátosságokat figyelembe vevő fejlesztése, a hatosztályos képzési struktúra átszervezése, a nyelvi előkészítő évfolyamok bevezetése, a sajátos nevelési igényű tanulók egyéni problémáinak megoldására is nyitott törekvésünk. Fejlesztéseink figyelembe veszik a társadalmi igényeket, a fenntartó igényeit, a törvényi változásokat: különös tekintettel a kétszintű érettségi tartalmi követelményeire. Az osztályokba közel azonos érdeklődéssel, felkészültséggel lehet bekerülni, és a kialakuló egészséges versenyszellem, a tanulói motiváltság együttesen jelentik a siker zálogát. A kétszintű érettségire felkészítő csoportok megszervezése közép- és emelt szinteken, a magasabb évfolyamokon a mélyebb érdeklődés kielégítését, az általános műveltség a tanuló érdeklődésének, adottságának megfelelő - elmélyítését, a pályairány helyes megválasztását, az érettségi lehetőségeinek optimális kihasználását szolgálja. Az iskola tanulólétszámának is következménye a választás lehetőségének sokszínűsége Hagyományok Tantárgyi hagyományok Iskolánkban kimenő rendszerben folyó négyosztályos és hatosztályos gimnáziumi képzés mellett alakul ki az új ötosztályos képzési rend, a 2010/2011-es tanévben már minden osztályunk öt évfolyamos képzésben vesz részt. A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában résztvevő tanulók öt éves képzésben részesülnek úgy, hogy számukra az első nálunk töltött év a 8. évfolyam után egy felzárkóztató, alapozó, gazdagító év speciális képességfejlesztő programmal, amelyet a Veszprémi Középiskolai Kollégiummal együtt végzünk. Az alapképzés mellett a négyosztályos képzési formában kínálunk 1967 óta matematika, 1984 óta haladó angol és német, 1990 óta informatika (számítástechnika) és kezdő angol/német/francia valamint 1993 óta német nemzetiségi tagozatot. A hatosztályos képzési formában az általános képzés mellett az első évtől (hetedik évfolyamtól) kezdve magas óraszámban tanítjuk az idegen nyelvet. A hatosztályos képzési forma kiépülése miatt az as tanévtől a négyosztályos gimnáziumban - némileg szűkített illetve módosított tagozati kínálattal - matematika, német nemzetiségi, informatika és kiemelt angol nyelvi képzéseket működtetünk. Indításakor, 2000 szeptemberében kapcsolódtunk be az OM Arany János Tehetséggondozó Programjába. A veszprémi középiskolai kollégiummal közösen veszünk részt a programban. A hagyományos iskolai tantárgyi struktúránkba élénkítően épültek be a személyiségfejlesztő foglalkozások, tanórák (tanulás módszertana, konfliktuskezelés, drámajáték stb.) szeptemberében először indítottuk nyelvi előkészítő évfolyammal a speciális matematika tagozatot. A nyelvi előkészítő évekre áttérés miatt a hatosztályos képzésre utoljára a 2004/2005-ös tanévre iskoláztunk be. Lovassy László Gimnázium 5

6 Pedagógiai program Bevezető Az iskolánkban 1979-ben bevezetett fakultációs rendszer elsősorban a pályaválasztási célok szolgálatában állt től a fakultációs rendszerbe bekapcsolódhattak a matematika tagozatos tanulók is. A kétszintű érettségire felkészítő emelt szintű csoportokat a fakultációs rendszerre építve szervezzük a 2003/2004-es tanévtől kezdődően. Az emelt szintű csoportok tananyagát a helyi tantervek a Kt (1) 7. pontjában szabályozottak alapján fogalmazzák meg. (A fakultációs csoport megjelölés szinonimája az utolsó két évben az emelt szintű csoport elnevezésnek illetve néhány esetben a középszintű felkészítő csoportnak.) Az emelt és középszintű (fakultációs) csoportbontási lehetőségeken kívül csoportbontásban tanulhatják tanulóink az idegen nyelveket, a matematikát, az informatikát, a kezdő években a drámajátékot valamint a magyar nyelvet, a két utolsó évben a művészeteket. A matematika, magyar, történelem, idegen nyelv, fizika tantárgyakat emelt szintű tárgyként választó tanulók alapóráikban is külön csoportot alkotnak. Az idegen nyelvek közül iskolánkban az alábbiakból választhatnak kettőt a tanulók: angol, német, francia, spanyol, orosz. Az angol nyelv tanulására az iskola minden diákjának lehetősége van. A nyelvi csoportba sorolás nem osztályok szerint, hanem teljesítmény alapján történik. Kiemelten támogatjuk a nyelvvizsgák megszerzését az emelt szintű érettségi keretében. Tantárgyi szakkörök működnek az iskolában matematikából, történelemből, idegen nyelvekből, biológiából, kémiából, informatikából, magyarból, földrajzból, fizikából, énekből, rajzból, drámajátékból. Ezek egy része versenyt előkészítő tehetséggondozó szakkör, másik része emelt szintű érettségire illetve egyetemi tanulmányokra előkészítő - a fakultációt kiegészítő vagy azt helyettesítő funkcióval. Tanulóinkat minden félév végén minden tantárgyból hagyományos osztályzatokkal (1-5) minősítjük. Kivételek (a Kt ban leírtakkal összhangban): Hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó programjában Az első évben a természettudományos blokkban tanított ismereteket, a tanulói teljesítményeket félévkor és év végén is a megfelelt jól megfelelt dicséretes kategóriák valamelyikébe soroljuk, és ezen megjelölésekkel minősítjük. (Az óraszámokat tartalmazó táblázatokban jelölése: K.) Az Arany János-i blokk foglalkozásait (tanulásmódszertan kommunikáció önismeret) bejegyzéssel zárjuk. (Az óraszámokat tartalmazó táblázatokban jelölése: R.) A drámapedagógia foglalkozásokon a tanulói teljesítményeket félévkor és év végén is a megfelelt jól megfelelt dicséretes kategóriák valamelyikébe soroljuk, és ezen megjelölésekkel minősítjük. (K) Az ének-zene tantárgyban feldolgozott ismereteket, szerzett képességeket félévkor bejegyzéssel zárjuk, év végén osztályzattal minősítjük. (Az óraszámokat tartalmazó táblázatokban jelölése: R/5.) 6 Lovassy László Gimnázium

7 Bevezető Pedagógiai program Az ötosztályos képzésben a nyelvi előkészítő évben: a tánc/dráma foglalkozásokon a tanulói teljesítményeket félévkor és év végén is a megfelelt jól megfelelt dicséretes kategóriák valamelyikébe soroljuk, és ezen megjelölésekkel minősítjük. (K) az ének-zene tantárgyban feldolgozott ismereteket, szerzett képességeket félévkor bejegyzéssel zárjuk, év végén osztályzattal minősítjük. (R/5) Az ötosztályos és a négyosztályos képzésben a tánc/dráma foglalkozásokon feldolgozott ismereteket, szerzett képességeket az utolsó évben zárjuk csak osztályzattal, előző években a tanulói teljesítményeket a megfelelt jól megfelelt dicséretes kategóriák valamelyikébe soroljuk, és ezen megjelölésekkel minősítjük. (K) A hatosztályos képzésben (a 2007/2008-as tanévben utoljára) a társadalomismeretek tantárgyban feldolgozott ismereteket, szerzett képességeket az 9. és 10. évben a tanulói teljesítményeket a megfelelt jól megfelelt dicséretes kategóriák valamelyikébe soroljuk, és ezen megjelölésekkel minősítjük. (K) Az értékelés részletes követelményeit a Kt. 70. és 71. alapján határozzák meg a helyi tantervek. A fent megjelölt kategóriák nem jelentik, hogy a tanítási-tanulási folyamatban a tanárok nem használhatnák a tanulók értékeléséhez az ötfokozatú skálát. Állami vizsga letétele esetén és iskolaváltoztatás alkalmával a fenti kategóriákat a helyi tantervben rögzített módon a szaktanár átváltja az ötfokozatú skála megfelelő értékére (Kt.70..(3).). A megfelelt kategóriánál gyengébb teljesítményt nyújtó tanuló aktivizálása, sajátos bevonása a képzési folyamatba különös feladata a foglalkozásokat vezető pedagógusnak. Meg kell találnia azokat a fejlesztései módszereket, amelyek révén egyrészt kiderülnek számára és a tanuló számára is a sikeres teljesítményt akadályozó tényezők valós okai, másrészt kialakulhatnak azok az intézkedések, amelyekkel ezek a tanulók is sikeresen és sikerrel vonhatók be a helyi tanterv által előírt program alapszintű teljesítésébe. A tagozatra hozzánk jelentkező tanulóknak a tagozatos tantárgyból mindig tartottunk felvételi vizsgát, 1993 óta minden hozzánk jelentkező tanuló tesz felvételi vizsgát anyanyelvből és matematikából is. Csatlakozunk az országos felvételi eljáráshoz, mert minden hozzánk jelentkező tanuló részt vesz a központi felvételin anyanyelvből és matematikából Szervezeti hagyományok Az oktatási feladatok megvalósítását szolgáló iskolai struktúra legfontosabb szervezeti egységei a szakmai munkaközösségek. Intézményünkben az alábbi szakmai munkaközösségek működnek: magyar nyelv és irodalom, történelem és földrajz, matematika, fizika, kémiabiológia, informatika, angol nyelv (együtt a francia és spanyol nyelvvel), német nyelv, a művészetek és a testnevelés munkaközösség. Az iskolában osztályfőnöki munkaközösség is működik, hogy a legfontosabb diákközösségek, az osztályok tevékenységét segítse, és a nevelés fontos kulcsszereplőinek, az osztályfőnököknek a munkáját koordinálja. Az iskolai életben fontos döntéseket készít elő a munkaközösség-vezető k tanác s a. Segít a határozatok megvalósításában, koordinálja az értékelési és minősítési rendszereket. Lovassy László Gimnázium 7

8 Pedagógiai program Bevezető Az iskolában diákönkormányzat (DÖK) működik a Kt a alapján -, hogy a színes diákéletet, diákmozgalmat szervezze, irányítsa, alakítsa. A szülői munkaközösség (SZM) feladata, hogy segítse az iskola és a szülői ház közötti kapcsolat mindkét irányú elmélyítését; kezdeményezzen és informáljon az iskola pedagógiai programja megvalósulásának érdekében. Az iskolánkban iskolaszék 1992 óta működik a Kt 60. -ában meghatározott célok megvalósulásáért. A közalkalmazotti tanács 1993 óta működik iskolánkban. Feladata, hogy az intézményvezető és minden közalkalmazott közös érdekét megjelenítse a döntés-előkészítések és döntéshozatalok során. Az iskolai hagyományok ápolásának egyik legfontosabb fóruma és segítő közössége a Lovassy-Piarista Öregdiák Baráti Kör. A kör tagjainak szervező munkája segítségével nő az iskolai rendezvények iránti külső érdeklődés, a Lovassy Alapítvány a Jövőért anyagi támogatóinak száma. A felsorolt közösségek munkaterv alapján működnek, működésüket az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata (SzMSz) szabályozza és koordinálja. A felsorolt közösségek segítik és szolgálják az iskola nevelési feladatinak megvalósítását, az intézmény fejlesztését. A veszprémi Lovassy László Gimnázium nagy gonddal igyekszik megőrizni iskolatörténeti hagyományait ban jubileumi évkönyvet jelentettünk meg, és időszakos iskolatörténeti kiállítást is rendeztünk. A jubileumi évet követően évkönyvek megjelentetésével is erősítjük az iskolához kötődést a jelen iskolapolgárai számára. Az 1996/97-es tanévben megnyílt állandó iskolatörténeti kiállításunk az épület emeleti galériájában, a kiállítást folyamatosan bővítjük, az intézmény 300 éves évfordulójára (2011) teljes megújítását tervezzük ban megjelent a német nemzeti tagozat jubileumi évkönyve novemberében megünnepeltük a matematika tagozat indításának 40. évfordulóját novemberében avattuk fel a tanári társalgóban a BOGNÁR ZOLTÁN EMLÉKTERMET, iskolánk művésztanárának emlékére, 75. születésnapja alkalmából ben avattuk fel az iskolában a BOLYAI TERMET Bolyai János születésének 200. évfordulóján tudományos rendezvények körében szeptemberében avattuk fel a múzeumalapító volt piarista tanár emlékére a LACZKÓ DEZSŐ TERMET a Nemzeti Emlékezet program keretében. CSIKÁSZ IMRE emlékének adózva gimnáziumunk rajz szaktanterme 2006 januárjában felvette a híres veszprémi származású művész nevét. A német nemzetiségi tagozat által megszervezett első porjektnap keretén belül pedig 2006 áprilisában avattuk fel a VALERIA KOCH TERMET. Az emeleti zsibongóban, az iskolatörténeti kiállításhoz kapcsolódva alakítottuk ki, a Veszprémi Lovassy és volt Piarista Gimnázium Öregdiákjainak Baráti Körével együttműködve, az iskola híres tanárainak emlékfalát. A Brusznyai Alapítvány ajándékaként, iskolánk főbejáratánál állítottuk fel Dr.Brusznyai Árpád mártírhalált halt tanárunk mellszobrát 2007 októberében. 8 Lovassy László Gimnázium

9 2. JOGI STÁTUS 1., Az intézmény neve: Lovassy László Gimnázium Lovassy-László-Gymnasium székhelye: Veszprém, Cserhát ltp. 11. alapításának ideje: alapította: gróf Volkra Ottó János veszprémi püspök típusa: gimnázium tagozata: német nemzetiségi 2.) Az intézmény fenntartó és irányító szerve: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Veszprém, Óváros tér 9. 3.) Az intézményvezető: Magasabb vezető beosztású közalkalmazott, akit a vezetői feladatok ellátásával a fenntartó határozott időre bíz meg. 4.) Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeledata: általános középfokú oktatás a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény alapján 5.) A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga: ingatlan hrsz.: 2504 alapterület: m2 A vagyon felett a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata rendelkezik, az intézménynek használati joga van. 6.) Az intézmény hosszú bélyegzőjének hivatalos szövege: Lovassy László Gimnázium Lovassy-László-Gymnasium 8200 Veszprém, Cserhát ltp. 11. Tel.: , ) Az intézmény körbélyegzőjének hivatalos szövege: Lovassy László Gimnázium Lovassy-László-Gymnasium Veszprém További információk A Lovassy László Gimnázium bankszámlaszáma: OTP adószáma: A "Lovassy Alapítvány a Jövőért" számlaszáma: Az alapítvány adószáma: Lovassy László Gimnázium 9

10

11 3. NEVELÉSI ALAPELVEINK A legfontosabb alapelvünk az elkövetkezendő évekre is az, hogy harmonikus személyiségeket fejlesztő gimnáziumként működjünk. Elkötelezettek vagyunk az úgynevezett kulcskompetenciák: - anyanyelvi kommunikáció - idegen nyelvi kommunikáció - matematikai kompetencia - természettudományos kompetencia - digitális kompetencia - hatékony, önálló tanulás - szociális és állampolgári kompetencia - kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia - esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség fejlesztésében. Ennek érdekében az iskola jelenlegi nevelőtestülete a következő célokat kívánja megvalósítani - a társadalmi környezet, a szülők, a diákok és a fenntartó igényeit és elvárásait figyelembe véve - az iskola vállalható hagyományaira építve, nyitott, befogadó közösségként: 3.1. Harmonikus személyiséget fejlesztő egyéni és közösségi nevelés pozitív emberi értékek, tulajdonságok kialakítására törekvés (a szeretet, a jóság, a becsületesség, az őszinteség, az önzetlenség, a szorgalom, a segítőkészség, a tolerancia, a felelősségérzet példáinak erősítése) helyes önismeretre nevelés és énkép kialakulásának segítése (a értelmi és érzelmi oldal egészséges arányának kifejlesztésére törekvés, a sikerek és kudarcok feldolgozásának segítése) az együttműködési képesség és az egészséges versenyszellem kialakítása, az empátia képességének fejlesztése (különös tekintettel a sajátos nevelési igényű tanulók integrációjára) a munka, az erőfeszítés és az általa létrehozott szellemi és anyagi javak megbecsülése a kezdeményezőkészség, az önállóság, a személyiség maximális tisztelete (az emberi identitás megőrzése, a másság vállalása, elfogadása és elfogadtatása különös tekintettel a magyar állampolgárságú de kisebbséghez tartozó valamint a nem magyar állampolgárságú tanulókra) a játék személyiségformáló erejének felismertetése és erősítése a nyelvi, kulturális, vallási és egyéb sokszínűség elfogadtatása, az emberi jogok teljes körű tisztelete Lovassy László Gimnázium 11

12 Pedagógiai program Nevelési Alapelveink 3.2. Korszerű, sokoldalú általános műveltség biztosítása magas színvonalú anyanyelvi kultúra elsajátíttatása a kommunikációs készség sokoldalú fejlesztése a humán és reál értékek egyenrangúságának biztosítása az absztrakt gondolkodás, a tudományos és a művészi modellalkotás képességének fejlesztése két idegen nyelv alkalmazási szinten való elsajátíttatása korszerű társadalomtudományos ismeretek megalapozása korszerű természettudományos ismeretek megalapozása (törekszünk arra, hogy intézményünk tanulói a fizika, a kémia, a biológia, a földrajz, az informatika tantárgyak valamelyikét vizsga szinten elsajátíthassák) a nemzeti, az európai és az egyetemes kulturális örökség megismertetése, az esztétikum mindennapi életben betöltött szerepének megmutatása az információs társadalom technológiáinak átfogó, magabiztos és kritikus használata 3.3. Alkotó gondolkodásra és gondolkodva cselekvésre nevelés, kompetencia alapú képzés aktív résztvevője legyen a diák a tanulási - tanítási folyamatnak az ismeretek tárgyilagos és többoldalú közvetítése a vallási és világnézeti információk tárgyilagos és többoldalú közvetítése a tanórákon kiemelt a szerepe mind a tanulói, mind a tanári kreativitásnak az eredményes tanulási módszerek megismertetése a tudományos kutatás alapjainak, módszereinek elsajátítása a megszerzett tudás hasznosítása önálló feladatokban (előadások, pályamunkák, tanulói kísérletek, műhelymunkák művészeti csoportokban) a folyamatos önképzés képességének és igényének kialakítása az önálló véleményalkotási képesség, a logikus érvelés fejlesztése 3.4. Színvonalas, következetes oktatás a sikeres továbbtanulás megalapozása (esetleg több irányban is) a tanulók egyéni képességeinek, eltérő haladási sebességének megfelelő többszintű oktatási formák biztosítása a tehetséggondozás és az egyéni fejlesztés céljából is: - emelt óraszámok, tagozatok 12 Lovassy László Gimnázium

13 Nevelési Alapelveink Pedagógiai program - nemzetiségi oktatás - csoportbontások - előkészítő év a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában - nyelvi előkészítő év - sajátos nevelési igényű tanulók egyéni fejlesztése a sajátosság típusának megfelelő szakértő bevonásával a kétszintű érettségi vizsgára való felkészítés korszerű informatikai ismeretek átadása és használata (felhasználói és/vagy programozói ismeretek, ingyenes Internet-hozzáférés) a tehetséges tanulók felkészítése az országos tanulmányi, kulturális és sportversenyekre. Ezen célok eléréséhez szükséges a hozzánk jelentkező jó képességű tanulók felvételivel történő kiválasztása; a kerettantervek illetve a NAT által előírt alapkövetelmények jelentő s kibő vítése a Kt.121..(7.) pontjában definiált emelt szintű oktatás előírt követelményeinek megfelelően ; az oktatási törvényben a tanulók számára nem kötelező tanórai foglalkozásokra biztosított heti idő keret az iskola fenntartójával egyeztetett módon történő felemelése (Kt ); a tanári és tanulói minőségi munka belső értékelési rendszerének kidolgozása az egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség alapján, az épület akadálymentesítése a sajátos nevelési igényű (pl. gyengénlátó, mozgáskorlátozott) tanulók fogadásához. Az iskola eddigi hagyományainak megfelelően fontosnak tartjuk, hogy a város és a régió leendő értelmiségi rétege, a tudományos élet, a közélet leendő képviselői iskolánkban kapjanak elegendő indíttatást ahhoz, hogy tudásukat később ebben a régióban, Veszprémben kamatoztassák A harmonikus családi élet értékeinek felés megismertetése, elfogadtatása a tanulók családhoz való kötődésének erősítése a szülők iskolához való kötődésének erősítése az iskola és a család kapcsolatának elmélyítése a szülői elvárások, igények megismerése a családtagok gondolat-, lelkiismeret- és vallásszabadsághoz való jogának tiszteletben tartása, ennek közvetítése a családtagok között 3.6. A hagyományok tisztelete, ápolása a tanulók szülőhelyhez, hazához való kötődésének erősítése, a hagyományok időszakos megjelenítése kiállítás formájában is Lovassy László Gimnázium 13

14 Pedagógiai program Nevelési Alapelveink a tanulók megismertetése azzal, hogy életük hátralévő részét az Európai Unió polgáraként fogják leélni, ezért ismerjék meg lehetőségeiket, és ismerjék fel annak jelenőségét, hogy ők magyar európai állampolgárok a kisebbségi önazonosság megőrzése, ápolása, erősítése, a kisebbségi hagyományok megismertetése nagyobb közösségekkel is alapvető erkölcsi ismeretek közvetítése a vallások erkölcsi és művelődéstörténeti tartalmának tárgyszerű és elfogulatlan feldolgozása a hit- és vallásoktatás lehetőségének megteremtése (a Kt. 4.. (4) pontja szerint) diákjaink ismerjék meg az iskola és a város múltját, hogy jelenét képesek legyenek alakítani minden iskolapolgár ápolja a város és a nagy múltú iskola hagyományait (Lovassy László és Dr. Brusznyai Árpád emlékének ápolása; az iskolatörténeti múzeum továbbfejlesztése; kapcsolat a Veszprémi Lovassy és volt Piarista Öregdiákok Baráti Körével; az Értesítő rendszeres kiadása illetve megvásárlása; Lovassy-napok, Csipetke és egyéb iskolai rendezvények szervezése, ezeken való aktív részvétel stb.) 3.7. Az egészséges és környezettudatos életmódra nevelés az ember és a természet kölcsönös egymásrautaltságának megismerése (a globális gondolkodás, a korszerű ökológiai szemlélet kialakítása) az egészséges életvitel fontossága, a környezeti és civilizációs ártalmak felismertetése (rendszeres testmozgás, túrák, betegséget megelőző tevékenységek stb.) a természeti és a mesterséges környezet ápolása és megóvása a mindennapos testedzés változatos lehetőségeinek megteremtése az iskolában egészségvédő és megőrző (kiemelten a drog- és bűnmegelőzési) programokon való részvétel lehetőségeinek kibővítése Úgy gondoljuk, hogyha ezen alapelvek megvalósítását a helyi tanterveinkben átgondolt tevékenységek segítik, megvalósulnak a NAT-ban és kerettantervben megfogalmazott követelmények a régi/új tantárgyak-illetve modulok tartalmi követelményei is. A hagyományosnak mondható tantárgyi keretek részint új tartalommal is feltöltődnek, megjelennek és egyre gazdagabb nevelési tartalommal színesítik a pedagógiai munkánkat az alábbi modulok: a honés népismeret, a tánc és dráma, az egészségtan, a mozgóképkultúra és médiaismeret, az emberismeret és etika, valamint a társadalomismeretek is. 14 Lovassy László Gimnázium

15 4. A KÉPZÉS RENDJE 4.1. Az iskola gyerekképe 1995-ben egy átfogó értékvizsgálatban a vizsgálatvezető szociológus alapvető fontosságú értékek jelentőségét kérdezte tanulóinktól. Ezek között az értékek között voltak az alábbiak is: munka, kötelességtudat, pénz, siker, hatalom, tekintély, hazaszeretet, család, barátság, egészség. A vizsgálat igen pozitív képet állapított meg a Lovassy László Gimnázium tanulóiról. Az eredmény mögött egyrészt feltehetően az áll, hogy eleve szigorú felvételi kritériumok alapján válogatott és a tanulás terén alapvetően elkötelezett gyerekek kerülnek az iskolába, másrészt pedig fontos szerepet játszanak benne az iskolai szocializációs határok, az igényes pedagógusi munka is összegezte a kutató szociológus. A jó tanulmányi eredmények, magas felvételi arányok, kiemelkedő tanulmányi verseny sikerek a Lovassy László Gimnáziumot az ország egyik elismerten erős iskolájává tették, az úgynevezett toplistákon iskolánk az élmezőnyben van. Mivel azonban a felvételi eredmények és az iskolában tanulók társadalmi összetétele között szoros összefüggés van, ezek a listák legalább annyira szólnak az iskolák társadalmi jellemzőiről, mint az ott folyó pedagógiai munka tényleges eredményességéről. Ezért az utóbbi években egyre inkább kompetencia jellegű mérések (képesség jellegű követelmények mérése) illetve hozzáadott érték vizsgálatok zajlanak. Utóbbiak már kiterjednek a társadalmi háttér tudományos igényű vizsgálatára is ben egy 424 középiskolára kiterjedő vizsgálatban mérték az iskolák ún. eredményességi mutatóit, a felvettek és a végzettek hányadosával, a nyelvvizsgát tettek arányával illetve a közös érettségi-felvételi vizsgák pontszámával. Mérték ugyanakkor az iskolára vonatkozó társadalmi adottságokat is a szülők iskolai éveinek számával, a munkanélküli szülők arányával és a tanulók által hozott általános iskolai osztályzatokkal. A kétféle mérési szempont összevetése eredményezte az ún. hozzáadott érték adatsort, amely megmutatja mely iskolák pedagógiai munkája kompenzálja leginkább a társadalmi hátrányokat. Az elemzések azt mutatják, hogy az iskoláknak mindössze kb %-a ért el jobb eredményt, mint amit társadalmi jellemzője alapján várni lehetett tőle. A Lovassy Gimnázium ebben a mérésben a következő mutatókkal rendelkezik: A vizsgált 424 középiskolából a sorrendben a 8. osztályos hozott jegyek alapján, a sorrendben a szülők iskolázottságának éve alapján, a sorrendben a szülők munkanélküliségi aránya alapján, a sorrendben a közös érettségi-felvételi dolgozatok átlaga alapján, - 9. a sorrendben a nyelvvizsgát tettek aránya alapján, - 3. a sorrendben az egyetemi-főiskolai felvételi eredményessége alapján. (Forrás: Köznevelés 59. évf. 14. szám április 11.) Lovassy László Gimnázium 15

16 Pedagógiai program A képzés rendje A kétszintű érettségi vizsga bevezetése óta eltelt három évben gimnáziumunk végzős tanulói közül legalább egy emelt szintű érettségit 2005-ben az érettségizők 95%-a, 2006-ban az érettségizők 94 %-a, 2007-ben pedig 96 %-a választott, ami többszöröse az országos átlagnak. végzős tanulóink 92%-a 2005-ben, 93 %-a 2006-ban, míg 97%-a 2007-ben felsőfokú oktatási intézményben folytatta tanulmányait. Ezen eredmény alapján országos szinten a legeredményesebb középiskolák között tartják számon a Lovassy László Gimnáziumot. Bizakodással tölt el bennünket, hogy a több szempontú mérési eredmények alapján az ország egyik erős gimnáziuma vagyunk. Az eredmények mögött nemcsak szaktárgyi értelemben igényes tanári munka, de a tudást, a kötelességtudatot, az egészséges becsvágyat bizonyítani tudó, a pozitív értékeket előtérbe helyező tanulóifjúság áll A képzés belső szakaszai Hatosztályos gimnázium (kimenő) 1. szakasz (7-8. évfolyam): az alapfokú nevelés-oktatás fejlesztő, a középfokú oktatás-nevelésre előkészítő, ráhangoló szakasza Cél: A tanulás módszereinek megismerése, gyakorlása. A tanulók képességeinek megismerése, érdeklődésük felkeltése, fejlesztése. Az érdeklődési körnek és a tehetségnek megfelelő irányban alaposabb, differenciált képzés biztosítása. Az iskola értékrendjének elfogadtatása. 2. szakasz (9-10. évfolyam): az általános műveltség elsajátításának és megszilárdításának szakasza a specializáció kezdeti szakasza Cél: Az intenzív tanulási metódusok kialakítása. A tantárgyi irányultság kialakítása. A helyes önismeret kialakítása. A képességeknek és az érdeklődésnek egyaránt megfelelő pályaorientáció előkészítése. A továbbtanulási döntés előkészítése. A kétszintű érettségi tantárgyainak kiválasztása, szintjeinek megismerése. 3. szakasz ( évfolyam): az általános műveltséget elmélyítő szakasz a specializáció szélesebb szakasza a tanuló érdeklődésének, adottságának megfelelően a pályaválasztást segítő szakasz 16 Lovassy László Gimnázium

17 A képzés rendje Pedagógiai program a kétszintű érettségire felkészítő szakasz a továbbtanulásra való felkészítés intenzív időszaka Cél: A megkezdett specializációk kiterjesztése. Új specializációk szervezése. A kétszintű érettségi vizsgára való felkészítés: emelt és alapszintű csoportok kialakítása. Az egyes műveltségi területeken szerzett ismeretek szintetizálása. A továbbtanulásra, pályaválasztásra való felkészítés. A kétszintű érettségi tárgyainak és szintjeinek véglegesítése Négyosztályos gimnázium (kimenő) 1. szakasz (9. évfolyam): a beilleszkedés és az általános műveltség megalapozásának szakasza Cél: A tanulás módszereinek megismerése, gyakorlása. A tanulók képességeinek megismerése, érdeklődésük felkeltése, fejlesztése. Az érdeklődési körnek és a tehetségnek megfelelő irányban alaposabb, differenciált képzés biztosítása. Az iskola értékrendjének elfogadtatása. 2. szakasz (10. évfolyam): az általános műveltség elsajátításának és megszilárdításának szakasza a specializáció kezdeti szakasza Cél: Az intenzív tanulási metódusok kialakítása. A tantárgyi irányultság kialakítása. A helyes önismeret kialakítása. A képességeknek és az érdeklődésnek egyaránt megfelelő pályaorientáció előkészítése. A továbbtanulási döntés előkészítése. A kétszintű érettségi tantárgyainak kiválasztása, szintjeinek megismerése. 3. szakasz ( évfolyam): az általános műveltséget elmélyítő szakasz a specializáció szélesebb szakasza a tanuló érdeklődésének, adottságának megfelelően a pályaválasztást segítő szakasz a kétszintű érettségire felkészítő szakasz a továbbtanulásra való felkészítés intenzív időszaka Lovassy László Gimnázium 17

18 Pedagógiai program A képzés rendje Cél: A megkezdett specializációk kiterjesztése. Új specializációk szervezése. A kétszintű érettségi vizsgára való felkészítés: emelt és alapszintű csoportok kialakítása. Az egyes műveltségi területeken szerzett ismeretek szintetizálása. A továbbtanulásra, pályaválasztásra való felkészítés. A kétszintű érettségi tárgyainak és szintjeinek véglegesítése Ötosztályos gimnázium (két típus) A típusú ötosztályos gimnázium: nyelvi előkészítő évfolyammal működő osztályok matematika specializáció német nemzetiségi tagozat informatika specializáció kiemelt angol nyelvi képzés B típusú ötosztályos gimnázium: Hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó programja alapján működő osztály illetve csoport (HHT-AJTP) 1A. szakasz (9. évfolyam, nyelvi előkészítő év) Cél: intenzív nyelvi felkészítés megkezdése intenzív informatikai felkészítés a középfokú oktatásra, a választott specializációra ráhangoló szakasz A tanulás módszereinek megismerése, gyakorlása. A tanulók képességeinek megismerése, érdeklődésük felkeltése, fejlesztése. Az iskola értékrendjének elfogadtatása. Intenzív nyelvtanulás elkezdése: az emelt szintű nyelvi érettségivel megszerezhető nyelvvizsgáig. Informatikai ismeretek megszerzése, hogy azok beépülhessenek a középiskolai tanulmányokba, és intenzíven segítsék a tanulási folyamatot felhasználói szinten. 1B. szakasz (9. évfolyam, HHT-AJTP előkészítő év) az alapfokú oktatásban felhalmozott hátrányok kiküszöbölésének szakasza az alapfokú oktatásban megszerzett általános műveltséget megerősítő szakasz a középfokú oktatásra ráhangoló szakasz nyelvtanulást segítő szakasz intenzív informatikai felkészítés 18 Lovassy László Gimnázium

19 A képzés rendje Pedagógiai program Cél: A tanulás módszereinek megismerése, gyakorlása. A tanulók képességeinek megismerése, érdeklődésük felkeltése, önismeretük fejlesztése. Az iskola és a kollégium (közösségi lét) értékrendjének elfogadtatása. Áthangolódás a városi életre. A közösségi életbe beilleszkedést is elősegítő kommunikációs képesség fejlesztése. A tanulásban és szociális helyzetben fellelhető hátrányok kiküszöbölése. Intenzív nyelvtanulás megkezdése. A logikai, absztrakciós képesség fejlesztése. Informatikai ismeretek megszerzésének kezdetei, hogy azok beépülhessenek a középiskolai tanulmányokba, és intenzíven segítsék a tanulási folyamatot felhasználói szinten 2. szakasz (10. évfolyam A és B típusra is): az általános műveltség megalapozásának szakasza Cél: A tanulás módszereinek fejlesztése, gyakorlása. A tanulók képességeinek sokoldalú fejlesztése. Az érdeklődési körnek és a tehetségnek megfelelő irányban alaposabb, differenciált képzés biztosítása. 3. szakasz (11. évfolyam A és B típusra is): az általános műveltség elsajátításának és megszilárdításának szakasza a specializáció kezdeti szakasza Cél: Az intenzív tanulási metódusok továbbfejlesztése. A tantárgyi irányultság kialakítása. A helyes önismeret kiépülése. A képességeknek és az érdeklődésnek egyaránt megfelelő pályaorientáció előkészítése. A továbbtanulási döntés előkészítése. A kétszintű érettségi tantárgyainak kiválasztása, szintjeinek megismerése. Megfelelő felkészültség esetén az előrehozott érettségi letétele (pl. befejezett tantárgyból, első idegen nyelvből). 4. szakasz ( évfolyam): az általános műveltséget elmélyítő szakasz a specializáció szélesebb szakasza a pályaválasztást segítő szakasz a kétszintű érettségire felkészítő szakasz, a továbbtanulásra való felkészítés intenzív időszaka Lovassy László Gimnázium 19

20 Pedagógiai program A képzés rendje Cél: A megkezdett specializációk kiterjesztése. Új specializációk szervezése. A kétszintű érettségi vizsgára való felkészítés: emelt és alapszintű csoportok kialakítása. Az egyes műveltségi területeken szerzett ismeretek szintetizálása. A továbbtanulásra, pályaválasztásra való felkészítés. A kétszintű érettségi tárgyainak és szintjeinek véglegesítése. Megfelelő felkészültség esetén az előrehozott érettségi letétele (pl. befejezett tantárgyból, első idegen nyelvből). Megfelelő körülmények esetén a második idegen nyelv intenzív tanulása Képzési specialitások, irányok Iskolánk adottságai, feltételei, hagyományai illetve az iskolahasználók társadalmi igényei alapján az alábbi speciális képzési lehetőségeket kínáljuk: Speciális matematika tantervű osztály Ennek a tagozatnak az a célja, hogy a tanulók életkori sajátosságainak megfelelő mértékben, de intenzív módon juthassanak el a matematikai ismeretekhez. Fejlődjön a tanulók absztrakt és szimbolikus kommunikációs képessége úgy, hogy alkotó módon tudják alkalmazni a tudomány eredményeit, és későbbi tanulmányaik során képesek legyenek arra, hogy a szimbolikus nyelvet magasabb szinten is művelni tudják Német nemzetiségi osztály A tagozat célja, hogy a tanulók ismerjék meg és ápolják a nemzetiségi hagyományokat, legyenek képesek azok továbbadására. A kettős identitás kialakítása révén erősödjön a tolerancia, a másság elfogadása. A tagozaton kétnyelvű oktatás folyik, amelynek irányelveit a 58/2002. (XI.29) OM rendelet 2. számú melléklete rögzíti. A német nemzetiségi tagozaton tanulók lehetőséget kapnak arra, hogy az érettségivel német felsőfokú nyelvvizsgát szerezzenek (100/1997.(VI.13.) Kormányrendelet 54.. alapján). Ennek feltételei német nyelv és irodalomból emelt szinten letett érettségin legalább 60 %-os eredmény; két közismereti tantárgyból német nyelven kell legalább középszintű érettségit tenni. A német nemzetiségi tagozaton tanulók számára olyan színvonalú nyelvi tudás megszerzésére nyílik lehetőség a gimnáziumi tanulmányok során, amely alkalmassá teszi a diákokat német nyelvterületen felsőfokú tanulmányok folytatására. Ez a C1 fokozat, amelyet a sikeres DSD vizsga letétele jelent. Intézményünk külföldi kapcsolatai révén a német nemzetiségi tagozaton tanuló diákjaink betekintést nyernek az anyaország és a német nyelvterület gazdasági, társadalmi, politikai rendszerébe, kulturális életébe és hétköznapjaiba. 20 Lovassy László Gimnázium

Pályázat. a Lovassy László Gimnázium igazgatói állására. Készítette: Schultz Zoltán. Veszprém Kiskőrösi u. 8. 8200

Pályázat. a Lovassy László Gimnázium igazgatói állására. Készítette: Schultz Zoltán. Veszprém Kiskőrösi u. 8. 8200 Pályázat a Lovassy László Gimnázium igazgatói állására Készítette: Schultz Zoltán Veszprém Kiskőrösi u. 8. 8200 88/781-078 20/473-9174 schultz.zoltan@chello.hu 1. Bevezetés, pályázat Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM 2013/2014-es tanév ELÉRHETŐSÉGEK Cím: Lovassy László Gimnázium Lovassy-László-Gymnasium Veszprém Cserhát ltp. 11. 8200 Telefon: 88-566-360 88-566-361 Fax:

Részletesebben

Nevelési program. 1. Pedagógiai célkitűzések; az oktató-nevelő tevékenység legfontosabb tartalmi és szerkezeti elemei

Nevelési program. 1. Pedagógiai célkitűzések; az oktató-nevelő tevékenység legfontosabb tartalmi és szerkezeti elemei Nevelési program 1. Pedagógiai célkitűzések; az oktató-nevelő tevékenység legfontosabb tartalmi és szerkezeti elemei 1.1. A múltbeli értékek megőrzése mellett továbbra is a gimnázium kettős funkciójának

Részletesebben

OM: 028407. Békéscsaba, 2014.

OM: 028407. Békéscsaba, 2014. KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT BÉKÉSCSABAI TANKERÜLET BÉKÉSCSABAI SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM: 028407 Békéscsaba, 2014. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület Szerencs, 2013.03.25. Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület 1 Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben

A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja

A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja Jóváhagyva a tantestület által: 2013. szeptember én 1 Tartalomjegyzék: Tartalomjegyzék:... 2 Beköszöntő... 5 I. HELYZETELEMZÉS...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM...5 Nevelési Program...6 1. Pedagógiai alapelveink...7 2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai feladatai...9

Részletesebben

Fabriczius József Esti Gimnázium. Pedagógia program

Fabriczius József Esti Gimnázium. Pedagógia program Fabriczius József Esti Gimnázium Pedagógia program 2013-2017 1 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...4 Az iskola alaptevékenysége... 5 Az intézmény sajátossága... 6 Az iskola földrajzi, társadalmi helyzete, tárgyi

Részletesebben

1196 Budapest, Ady E. út 73-75. 2013.

1196 Budapest, Ady E. út 73-75. 2013. Ady Endre Általános Iskola Pedagógiai program 2013. Jóváhagyta: Hornok István - 0 - TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1 ALAPÍTÓ OKIRAT 6 ISKOLÁNK ARCULATA, KÜLDETÉSNYILATKOZATUNK 7 Az iskola környezete,

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium 5650 Mezőberény Petőfi u. 13-15. E-mail: psg@mezobereny. hu Tel.: 66/515-578, 66/515-579 Fax.: 66/515-580 TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium Kollégium és Közétkeztetési

Részletesebben

Békéscsabai Kazinczy Ferenc Általános Iskola Békéscsaba Irányi u. 14.

Békéscsabai Kazinczy Ferenc Általános Iskola Békéscsaba Irányi u. 14. 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM H A T Á L Y B A L É P É S I DŐPONTJA: 2013. S Z E P T E M B E R 1. Békéscsabai Kazinczy Ferenc Általános Iskola Békéscsaba Irányi u. 14. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM BÉKÉSCSABAI KAZINCZY FERENC

Részletesebben

OM: 035249. Készült: A 2011.évi köznevelési törvény szerint

OM: 035249. Készült: A 2011.évi köznevelési törvény szerint Szerb Antal Gimnázium Az iskola székhelye: 1164 Budapest, Batthyány Ilona utca 12. Az iskola postacíme: ugyanaz. (telefonszáma: 400-1814, 400-1662, 401-0550; fax: 401-0549) OM: 035249 Készült: A 2011.évi

Részletesebben

Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola. Jót, s jól! Kazinczy Ferenc PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szeged 2014. szeptember

Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola. Jót, s jól! Kazinczy Ferenc PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szeged 2014. szeptember Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola Jót, s jól! Kazinczy Ferenc PEDAGÓGIAI PROGRAM Szeged 2014. szeptember Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 8 1.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA B U D A P E S T 2012.

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA B U D A P E S T 2012. Adjátok kezébe a kérdéseket, és hagyjátok, hadd oldja ő meg maga. Ne azért tegyen szert a tudásra, mert ti megmondjátok neki, Hanem azért, mert magától megétette: ne tanulja a tudományt, hanem fedezze

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A veszprémi DEÁK FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA - 8200 Veszprém, Aradi vértanúk útja 2. OM azonosító: 037033 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Elfogadta a Nevelőtestület: 2013.03.26. 2 Tartalomjegyzék Bevezető...4 Iskolánk

Részletesebben

Tokaji Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. Pedagógiai program

Tokaji Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. Pedagógiai program Tokaji Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Pedagógiai program 2014 1 Tartalomjegyzék Bevezető az iskola bemutatása I. Az iskola nevelési programja I.1. A nevelő-oktató

Részletesebben

Pedagógiai program D O R O G

Pedagógiai program D O R O G Zsigmondy Vilmos Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola Dorog Otthon tér 3. 2511 Dorog Pf.: 8 33-431-675 dogim@freemail.hu Fax: 33-441-340 http://antares.dorogi-gimn.sulinet.hu Pedagógiai program Összeállította:

Részletesebben

Pedagógiai Program 1-1

Pedagógiai Program 1-1 Pedagógiai Program 2013 Lassanként észrevétlenül kedveltessük meg a tudományokat, s neveljünk a kultúrának, az európai civilizációnak egy új, életre való, erőtől és eredetiségtől duzzadó népet hazánk javára

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Pécsi Leőwey Klára Gimnázium Klara-Leőwey-Gymnasium Pécs Lycée Klára Leőwey de Pécs 1 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A. NEVELÉSI PROGRAM B. HELYI TANTERV 2013 1 A továbbiakban Pécsi Leőwey Klára Gimnázium Leőwey

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június PEDAGÓGIAI PROGRAM Bethlen Gábor 2008. június Bethlen Gábor 2/455 BEVEZETŐ RÉSZ...10 1 AZ ISKOLA ARCULATA...10 1.1 Az iskola rövid története...10 1.2 Az iskolai hagyományok...10 1.3 Képzési kínálat...11

Részletesebben

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Bajner Imre Elfogadás dátuma: 2010. december 15. Jóváhagyó: Tapolca Város Önkormányzata Jóváhagyás dátuma: 2010. december 31. Érvényessége:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK I II A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK 7 A KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ALAPJÁN ELKÉSZÍTETT ÚJ PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Helyi nevelési program

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Helyi nevelési program Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Helyi nevelési program 2. oldal Az iskola bemutatása Az iskola megnevezése: Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Székhelye: 1165 Budapest, Mátyás király

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 (A 2013. szeptember 1-jén hatályba lépett dokumentum törvényi változásoknak megfelelő, módosított változata) Lehel Vezér Gimnázium OM azonosító: 038139 Elérhetőségek Cím: Lehel

Részletesebben

JÓVÁHAGYÓ NYILATKOZAT:...

JÓVÁHAGYÓ NYILATKOZAT:... Tartalom Bevezető... 2 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 4 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai

Részletesebben

Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola Pedagógiai Program

Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola Pedagógiai Program Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 5310 Kisújszállás, Széchenyi u. 4. 2014. szeptember 1-jétől életbe lépő többszörösen módosított,

Részletesebben

MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 Véleményem szerint az országnak, a hazának egyik legfontosabb kérdése az, hogy ki neveli, és hogy neveli eljövendő generációit. Füst

Részletesebben

Tatabányai Árpád Gimnázium. Pedagógiai Programja

Tatabányai Árpád Gimnázium. Pedagógiai Programja A Tatabányai Árpád Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 Ezt a Pedagógiai Programot a Tatabányai Árpád Gimnázium nevelőtestülete 2013. szeptember 30-ai értekezletén az Iskolaszék, a Szülői Munkaközösség

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola

Móra Ferenc Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskola Helyi pedagógiai program 2013. Intézményi adatok 1 Az intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola OM azonosító: 035182 Székhelye: 1214 Budapest, Tejút u. 10. Fenntartó: Klebelsberg

Részletesebben