A veszprémi LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A veszprémi LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA"

Átírás

1 A veszprémi LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

2 1. Az alapdokumentumot 1997-ben összeállította az akkori igazgatóság - Katanics Sándor igazgató, Homonnai János igazgatóhelyettes, Schultz Zoltán igazgatóhelyettes - és Békefi Zsuzsa munkaközösség-vezető. A munkaközösség - vezetői tanács nevelőtestületi vitára alkalmasnak találta a Zánkán augusztus án és Veszprémben szeptember 3-án tartott tanácskozásán. 2. Az alapdokumentumot a nevelőtestület szeptember 11-i tantestületi értekezletén elfogadta. Az alapdokumentumot kiegészítettük a személyi és tárgyi feltételekkel, a tantárgyi integráció kérdéseivel, ezt az október 18-i tantestületi tanácskozáson jóváhagyta a nevelőtestület. A helyi tantárgyi programok január 28-ra elkészültek, így a teljes pedagógiai programot a nevelőtestület január 30- án fogadta el májusában az önkormányzat módosító javaslatait is figyelembevevő változat is elfogadásra került. 3. A kerettantervi rendelet által módosított, a februárjában elfogadott tantárgyi rendszeren nyugvó változatot május 30-án a nevelőtestület elfogadta. A szakértői véleményt figyelembevevő változat szeptember 14-én került véglegesítésre. 4. A évi LXI. törvény (Kt) 129. értelmében a Kt 48. -nak figyelembevételével módosított, a nevelőtestület által áprilisában elfogadott alapmű szakértői véleményezés alapján augusztusában került elfogadásra. 5. A 202/2007. (VII.31) Kormányrendelet (a Nemzeti alaptantenterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 243/3003. (XII. 17.) Korm. Rendelet módosításáról ) rendelkezési alapján, a NAT módosításait és a 2004 augusztusa óta történt szerkezeti változásokat figyelembe vevő, a tantestület által november 7-én és december 19-én tárgyalt és elfogadott változat, melyet a fenntartó önkormányzat Oktatási és Ifjúsági Bizottsága június 18 i ülésén jóváhagyott. 6. A évi jogszabályi változások miatt módosított, a tantestület által november 19-én tárgyalt és elfogadott változat, melyet a fenntartó önkormányzat Oktatási és Ifjúsági Bizottsága január 21 i ülésén jóváhagyott 7. A nevelőtestület által az alapító okirat és a tantárgyi rendszer változása miatt június 26-án tárgyalt és módosított változat, melyet a fenntartó önkormányzat Oktatási és Ifjúsági Bizottsága a szeptember 7-i ülésén hagyott jóvá.

3 1. BEVEZETŐ 1.1. Történeti áttekintés A Lovassy László Gimnázium városunk legrégibb középiskolája. A jogelőd Piarista Gimnáziumot 1711-ben alapította gróf Volkra Ottó János veszprémi püspök. A piarista tanárok közül többen országos hírű szaktekintélyek voltak (Révai Miklós, Benyák Bernát, Pállya István), mások Veszprém szellemi életének meghatározó személyiségeiként, tudós tanáraiként tevékenykedtek, mint a múzeumalapító Laczkó Dezső vagy az első veszprémi vízvezetékrendszer tervezője, Bolgár Mihály. A jól felkészült tanítványok közül a legtehetségesebbek a magyar és egyetemes kultúrát is gazdagítva növelték a veszprémi gimnázium hírét. A legismertebbek közülük a Cholnoky fivérek, Batsányi János, Zichy Mihály, Endrődi Sándor, Csikász Imre. Iskolánk az 1948-as államosítás után is sok kiváló, jól felkészült szakembert adott a városnak és az egész országnak. A méltán elismert, jó hírű piarista gimnázium államosítása után iskolánk néhány évig veszprémi Állami Gimnázium néven működött. Lovassy László nevét 1950-ban vette fel. A névadó emlékét az iskola tanulóifjúsága azóta is tisztelettel ápolja. Még a jogelőd piarista intézményben kezdte meg tanulmányait az 1951-ben iskolánkban érettségiző Mádl Ferenc, aki 2000-ben a Magyar Köztársaság elnöke lett ben érettségizett iskolánkban Freund Tamás, aki 2000-ben első ízben vehette át tudományos munkássága elismeréseként, az agykutatásban elért eredményeiért a rangos Bolyai-díjat. Kiss Balázs, Atlanta kalapácsvető olimpiai bajnoka iskolánk matematika tagozatán érettségizett 1990-ben. A Magyar Tudományos Akadémia fiatal tudósok kimagasló tudományos teljesítményének díjazására alapította a TALENTUM díjat, melynek kitüntetettje a társadalomtudósok között 2003-ban Pálffy Géza, az élettudomány művelői között ben Dr. Geiszt Miklós volt. Pálffy Géza történész 1989-ben, Dr. Geiszt Miklós kutatóorvos 1987-ben érettségizett iskolánkban ben ünnepelhettük a Széchenyi-díjasok között Galajda Pétert, aki iskolánkban 1992-ben érettségizett márciusában dr. Freund Tamást (Bolyai-díjas agykutatót), iskolánk volt diákját is a Széchenyi-díjasok között köszönthettük, aki 2007-ben Az év ismeretterjesztő tudósa lett. Az iskolánkban 1976-ban maturált dr. Vonderviszt Ferenc, aki 1992-ben az Akadémiai Ifjúsági Díjat, 1997-ben a Széchenyi Professzori Ösztöndíjat, 1999-ben a VEAB Az év kutatója díjat kapta meg, 2004-ben a TV2 szavazásán elnyerte az Év Tudósa címet, 2005-ben pedig Veszprém város Pro Urbe-díjasainak egyike lett. A évben az iskola társrendezésében Veszprémben fogadhattuk a Tudományos Diákkörök Országos Konferenciáját (TUDOK). Fontos számunkra a piarista múlt emlékének és hagyományainak gondozása ban Magyarországon elsőként gimnáziumunk szervezett a piaristákkal közösen jubileumi ünnepséget az iskolaalapítás 275. évfordulóján, és az 1986-os megalakulása óta sokat segít a hagyományőrzésben a Lovassy-Piarista Öregdiák Baráti Kör. Iskolánk 1988 óta tiszta profilú gimnáziumként működik. Korábban mezőgazdasági és gépszerelő, majd közlekedésgépészeti, legutóbb pedig zeneművészeti szakközépiskola is tartozott az intézményhez tól 2004 augusztusáig felnőtt tagozat is működött iskolánkban. Jelenleg (a 2007/2008-as tanévben) iskolánkban szerkezeti váltás zajlik, kimenő rendszerben megszűnő osztálytípusaink a négyosztályos képzésben az informatika, angol és nemzeti- Lovassy László Gimnázium 3

4 Pedagógiai program Bevezető ségi német tagozat, illetve a hatosztályos gimnáziumi képzés. A 2000/2001-es tanévtől, mint alapító intézmény részt veszünk a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában szeptemberében indítottuk a nyelvi előkészítő évfolyamot a speciális matematika tagozaton, melyet az elkövetkező tanévekben rendre a német nemzetiségi, az informatika és az angol speciális képzések esetén is megtettünk. Utoljára 2004-ben indult 7. osztály a hatosztályos képzés keretében. Így az iskolában minden képzésünk öt évfolyamossá válik. Iskolánk leginkább azzal vált országos hírűvé, hogy az itt tanuló fiatalok igen jó eséllyel pályáznak egyetemekre, főiskolákra. Eredményesen szerepelnek diákjaink országos tanulmányi versenyeken is. A magas színvonalú tanulmányi munka mellett kiemelkedő a Lovassyban a művészeti nevelés és a diáksport élet is. A Helikoni Ünnepségeken mindig résztvevők voltunk, az 1990-es években megújult Helikonon, mint a legeredményesebben szereplő iskola kétszer nyertük el a Helikoni vándorserleget. A művészeti nevelés kiemelkedő eredménye a millecentenárium évében felavatott FAL, amely hét évig készült a honfoglalási motívumok újjáélesztésével év októberében ünnepelte iskolánk a Zámbó István Liszt díjas karnagy - iskolánk volt növendéke és tanára - által alapított Vegyeskar 50 éves fennállását. Iskolánkban érettségizett 1988-ban M.Tóth Géza, akinek Maestro című animációs filmjét ben Oscar-díjra jelölték. Iskolánk a Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt. referenciaiskolája. Kiemelt figyelmet fordítunk a nyelvi képzésekre, melyet azzal is segítünk, hogy az intézményben ÖSD vizsgaközpont alakult, és biztosítjuk tanulóink számára a DSD vizsga letételét is. Az iskolában évtizedek óta folyó kiemelkedő tanulmányi és nevelési munkát Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 1998-ban Pro Urbe díjjal ismerte el évben az iskola elnyerte a Tehetséggondozó középiskola címet, valamint a Semmelweis Egyetem partneriskolája lett Az eredményesség összetevői Az iskolában folyó munka eredményességének nagyon sok összetevője van. Úgy látjuk, hogy h á r o m alapvető oka van a Lovassy László Gimnázium sikereinek. Az első és véleményünk szerint legfontosabb ok, hogy diákjaink értékrendjében a tanulásnak és a tudásnak rangja, becsülete van. Eredményeinket a tanulók egyéni felelősségére építő következetes, igényes munkával közösen érjük el. Az eredményesség második oka az iskola hagyományokon alapuló értékrendje, azok az elvek és értékek, amelyek tiszteletére tanítványainkat nevelni akarjuk. Nevelőtestületünk őrzi és ápolja 1711-ben alapított intézményünk értékálló pedagógiai elveit. Ezen elvek közül a leglényegesebb, hogy iskolánkat gyermekközpontú intézménynek tekintjük; a tanári tevékenység a gyermek személyiségének és képességeinek fejlesztését szolgálja. Úgy véljük, hogy ezen értékválasztásunk koherens mindazzal, ami a gyermek mindenek felett álló érdekét veszi figyelembe (New Yorki Egyezmény a gyermekek jogairól LXIV. törvény ), illetve azzal, amit a évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról a nevelési-oktatási intézmények számára megfogalmaz és előír. Az értékek kifejeződése a nevelési-oktatási tevékenységben pedig minden körülmények között olyan, hogy kizárja mind a közvetlen mind pedig a közvetett hátrányos megkülönböztetés lehetőségét (Kt. 4.. (7-15.). 4 Lovassy László Gimnázium

5 Bevezető Pedagógiai program A színvonalas és eredményes munka harmadik okát egy hosszan, de mindenképpen célirányosan fejlesztett iskolaszerkezet kialakításában látjuk. Ennek része a tehetséggondozást jól szolgáló különböző specializációk és a fakultációs rendszer kiépítése, átalakítása a kétszintű érettségi követelményeinek megfelelően. A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjának beindítása és az iskolai sajátosságokat figyelembe vevő fejlesztése, a hatosztályos képzési struktúra átszervezése, a nyelvi előkészítő évfolyamok bevezetése, a sajátos nevelési igényű tanulók egyéni problémáinak megoldására is nyitott törekvésünk. Fejlesztéseink figyelembe veszik a társadalmi igényeket, a fenntartó igényeit, a törvényi változásokat: különös tekintettel a kétszintű érettségi tartalmi követelményeire. Az osztályokba közel azonos érdeklődéssel, felkészültséggel lehet bekerülni, és a kialakuló egészséges versenyszellem, a tanulói motiváltság együttesen jelentik a siker zálogát. A kétszintű érettségire felkészítő csoportok megszervezése közép- és emelt szinteken, a magasabb évfolyamokon a mélyebb érdeklődés kielégítését, az általános műveltség a tanuló érdeklődésének, adottságának megfelelő - elmélyítését, a pályairány helyes megválasztását, az érettségi lehetőségeinek optimális kihasználását szolgálja. Az iskola tanulólétszámának is következménye a választás lehetőségének sokszínűsége Hagyományok Tantárgyi hagyományok Iskolánkban kimenő rendszerben folyó négyosztályos és hatosztályos gimnáziumi képzés mellett alakul ki az új ötosztályos képzési rend, a 2010/2011-es tanévben már minden osztályunk öt évfolyamos képzésben vesz részt. A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában résztvevő tanulók öt éves képzésben részesülnek úgy, hogy számukra az első nálunk töltött év a 8. évfolyam után egy felzárkóztató, alapozó, gazdagító év speciális képességfejlesztő programmal, amelyet a Veszprémi Középiskolai Kollégiummal együtt végzünk. Az alapképzés mellett a négyosztályos képzési formában kínálunk 1967 óta matematika, 1984 óta haladó angol és német, 1990 óta informatika (számítástechnika) és kezdő angol/német/francia valamint 1993 óta német nemzetiségi tagozatot. A hatosztályos képzési formában az általános képzés mellett az első évtől (hetedik évfolyamtól) kezdve magas óraszámban tanítjuk az idegen nyelvet. A hatosztályos képzési forma kiépülése miatt az as tanévtől a négyosztályos gimnáziumban - némileg szűkített illetve módosított tagozati kínálattal - matematika, német nemzetiségi, informatika és kiemelt angol nyelvi képzéseket működtetünk. Indításakor, 2000 szeptemberében kapcsolódtunk be az OM Arany János Tehetséggondozó Programjába. A veszprémi középiskolai kollégiummal közösen veszünk részt a programban. A hagyományos iskolai tantárgyi struktúránkba élénkítően épültek be a személyiségfejlesztő foglalkozások, tanórák (tanulás módszertana, konfliktuskezelés, drámajáték stb.) szeptemberében először indítottuk nyelvi előkészítő évfolyammal a speciális matematika tagozatot. A nyelvi előkészítő évekre áttérés miatt a hatosztályos képzésre utoljára a 2004/2005-ös tanévre iskoláztunk be. Lovassy László Gimnázium 5

6 Pedagógiai program Bevezető Az iskolánkban 1979-ben bevezetett fakultációs rendszer elsősorban a pályaválasztási célok szolgálatában állt től a fakultációs rendszerbe bekapcsolódhattak a matematika tagozatos tanulók is. A kétszintű érettségire felkészítő emelt szintű csoportokat a fakultációs rendszerre építve szervezzük a 2003/2004-es tanévtől kezdődően. Az emelt szintű csoportok tananyagát a helyi tantervek a Kt (1) 7. pontjában szabályozottak alapján fogalmazzák meg. (A fakultációs csoport megjelölés szinonimája az utolsó két évben az emelt szintű csoport elnevezésnek illetve néhány esetben a középszintű felkészítő csoportnak.) Az emelt és középszintű (fakultációs) csoportbontási lehetőségeken kívül csoportbontásban tanulhatják tanulóink az idegen nyelveket, a matematikát, az informatikát, a kezdő években a drámajátékot valamint a magyar nyelvet, a két utolsó évben a művészeteket. A matematika, magyar, történelem, idegen nyelv, fizika tantárgyakat emelt szintű tárgyként választó tanulók alapóráikban is külön csoportot alkotnak. Az idegen nyelvek közül iskolánkban az alábbiakból választhatnak kettőt a tanulók: angol, német, francia, spanyol, orosz. Az angol nyelv tanulására az iskola minden diákjának lehetősége van. A nyelvi csoportba sorolás nem osztályok szerint, hanem teljesítmény alapján történik. Kiemelten támogatjuk a nyelvvizsgák megszerzését az emelt szintű érettségi keretében. Tantárgyi szakkörök működnek az iskolában matematikából, történelemből, idegen nyelvekből, biológiából, kémiából, informatikából, magyarból, földrajzból, fizikából, énekből, rajzból, drámajátékból. Ezek egy része versenyt előkészítő tehetséggondozó szakkör, másik része emelt szintű érettségire illetve egyetemi tanulmányokra előkészítő - a fakultációt kiegészítő vagy azt helyettesítő funkcióval. Tanulóinkat minden félév végén minden tantárgyból hagyományos osztályzatokkal (1-5) minősítjük. Kivételek (a Kt ban leírtakkal összhangban): Hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó programjában Az első évben a természettudományos blokkban tanított ismereteket, a tanulói teljesítményeket félévkor és év végén is a megfelelt jól megfelelt dicséretes kategóriák valamelyikébe soroljuk, és ezen megjelölésekkel minősítjük. (Az óraszámokat tartalmazó táblázatokban jelölése: K.) Az Arany János-i blokk foglalkozásait (tanulásmódszertan kommunikáció önismeret) bejegyzéssel zárjuk. (Az óraszámokat tartalmazó táblázatokban jelölése: R.) A drámapedagógia foglalkozásokon a tanulói teljesítményeket félévkor és év végén is a megfelelt jól megfelelt dicséretes kategóriák valamelyikébe soroljuk, és ezen megjelölésekkel minősítjük. (K) Az ének-zene tantárgyban feldolgozott ismereteket, szerzett képességeket félévkor bejegyzéssel zárjuk, év végén osztályzattal minősítjük. (Az óraszámokat tartalmazó táblázatokban jelölése: R/5.) 6 Lovassy László Gimnázium

7 Bevezető Pedagógiai program Az ötosztályos képzésben a nyelvi előkészítő évben: a tánc/dráma foglalkozásokon a tanulói teljesítményeket félévkor és év végén is a megfelelt jól megfelelt dicséretes kategóriák valamelyikébe soroljuk, és ezen megjelölésekkel minősítjük. (K) az ének-zene tantárgyban feldolgozott ismereteket, szerzett képességeket félévkor bejegyzéssel zárjuk, év végén osztályzattal minősítjük. (R/5) Az ötosztályos és a négyosztályos képzésben a tánc/dráma foglalkozásokon feldolgozott ismereteket, szerzett képességeket az utolsó évben zárjuk csak osztályzattal, előző években a tanulói teljesítményeket a megfelelt jól megfelelt dicséretes kategóriák valamelyikébe soroljuk, és ezen megjelölésekkel minősítjük. (K) A hatosztályos képzésben (a 2007/2008-as tanévben utoljára) a társadalomismeretek tantárgyban feldolgozott ismereteket, szerzett képességeket az 9. és 10. évben a tanulói teljesítményeket a megfelelt jól megfelelt dicséretes kategóriák valamelyikébe soroljuk, és ezen megjelölésekkel minősítjük. (K) Az értékelés részletes követelményeit a Kt. 70. és 71. alapján határozzák meg a helyi tantervek. A fent megjelölt kategóriák nem jelentik, hogy a tanítási-tanulási folyamatban a tanárok nem használhatnák a tanulók értékeléséhez az ötfokozatú skálát. Állami vizsga letétele esetén és iskolaváltoztatás alkalmával a fenti kategóriákat a helyi tantervben rögzített módon a szaktanár átváltja az ötfokozatú skála megfelelő értékére (Kt.70..(3).). A megfelelt kategóriánál gyengébb teljesítményt nyújtó tanuló aktivizálása, sajátos bevonása a képzési folyamatba különös feladata a foglalkozásokat vezető pedagógusnak. Meg kell találnia azokat a fejlesztései módszereket, amelyek révén egyrészt kiderülnek számára és a tanuló számára is a sikeres teljesítményt akadályozó tényezők valós okai, másrészt kialakulhatnak azok az intézkedések, amelyekkel ezek a tanulók is sikeresen és sikerrel vonhatók be a helyi tanterv által előírt program alapszintű teljesítésébe. A tagozatra hozzánk jelentkező tanulóknak a tagozatos tantárgyból mindig tartottunk felvételi vizsgát, 1993 óta minden hozzánk jelentkező tanuló tesz felvételi vizsgát anyanyelvből és matematikából is. Csatlakozunk az országos felvételi eljáráshoz, mert minden hozzánk jelentkező tanuló részt vesz a központi felvételin anyanyelvből és matematikából Szervezeti hagyományok Az oktatási feladatok megvalósítását szolgáló iskolai struktúra legfontosabb szervezeti egységei a szakmai munkaközösségek. Intézményünkben az alábbi szakmai munkaközösségek működnek: magyar nyelv és irodalom, történelem és földrajz, matematika, fizika, kémiabiológia, informatika, angol nyelv (együtt a francia és spanyol nyelvvel), német nyelv, a művészetek és a testnevelés munkaközösség. Az iskolában osztályfőnöki munkaközösség is működik, hogy a legfontosabb diákközösségek, az osztályok tevékenységét segítse, és a nevelés fontos kulcsszereplőinek, az osztályfőnököknek a munkáját koordinálja. Az iskolai életben fontos döntéseket készít elő a munkaközösség-vezető k tanác s a. Segít a határozatok megvalósításában, koordinálja az értékelési és minősítési rendszereket. Lovassy László Gimnázium 7

8 Pedagógiai program Bevezető Az iskolában diákönkormányzat (DÖK) működik a Kt a alapján -, hogy a színes diákéletet, diákmozgalmat szervezze, irányítsa, alakítsa. A szülői munkaközösség (SZM) feladata, hogy segítse az iskola és a szülői ház közötti kapcsolat mindkét irányú elmélyítését; kezdeményezzen és informáljon az iskola pedagógiai programja megvalósulásának érdekében. Az iskolánkban iskolaszék 1992 óta működik a Kt 60. -ában meghatározott célok megvalósulásáért. A közalkalmazotti tanács 1993 óta működik iskolánkban. Feladata, hogy az intézményvezető és minden közalkalmazott közös érdekét megjelenítse a döntés-előkészítések és döntéshozatalok során. Az iskolai hagyományok ápolásának egyik legfontosabb fóruma és segítő közössége a Lovassy-Piarista Öregdiák Baráti Kör. A kör tagjainak szervező munkája segítségével nő az iskolai rendezvények iránti külső érdeklődés, a Lovassy Alapítvány a Jövőért anyagi támogatóinak száma. A felsorolt közösségek munkaterv alapján működnek, működésüket az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata (SzMSz) szabályozza és koordinálja. A felsorolt közösségek segítik és szolgálják az iskola nevelési feladatinak megvalósítását, az intézmény fejlesztését. A veszprémi Lovassy László Gimnázium nagy gonddal igyekszik megőrizni iskolatörténeti hagyományait ban jubileumi évkönyvet jelentettünk meg, és időszakos iskolatörténeti kiállítást is rendeztünk. A jubileumi évet követően évkönyvek megjelentetésével is erősítjük az iskolához kötődést a jelen iskolapolgárai számára. Az 1996/97-es tanévben megnyílt állandó iskolatörténeti kiállításunk az épület emeleti galériájában, a kiállítást folyamatosan bővítjük, az intézmény 300 éves évfordulójára (2011) teljes megújítását tervezzük ban megjelent a német nemzeti tagozat jubileumi évkönyve novemberében megünnepeltük a matematika tagozat indításának 40. évfordulóját novemberében avattuk fel a tanári társalgóban a BOGNÁR ZOLTÁN EMLÉKTERMET, iskolánk művésztanárának emlékére, 75. születésnapja alkalmából ben avattuk fel az iskolában a BOLYAI TERMET Bolyai János születésének 200. évfordulóján tudományos rendezvények körében szeptemberében avattuk fel a múzeumalapító volt piarista tanár emlékére a LACZKÓ DEZSŐ TERMET a Nemzeti Emlékezet program keretében. CSIKÁSZ IMRE emlékének adózva gimnáziumunk rajz szaktanterme 2006 januárjában felvette a híres veszprémi származású művész nevét. A német nemzetiségi tagozat által megszervezett első porjektnap keretén belül pedig 2006 áprilisában avattuk fel a VALERIA KOCH TERMET. Az emeleti zsibongóban, az iskolatörténeti kiállításhoz kapcsolódva alakítottuk ki, a Veszprémi Lovassy és volt Piarista Gimnázium Öregdiákjainak Baráti Körével együttműködve, az iskola híres tanárainak emlékfalát. A Brusznyai Alapítvány ajándékaként, iskolánk főbejáratánál állítottuk fel Dr.Brusznyai Árpád mártírhalált halt tanárunk mellszobrát 2007 októberében. 8 Lovassy László Gimnázium

9 2. JOGI STÁTUS 1., Az intézmény neve: Lovassy László Gimnázium Lovassy-László-Gymnasium székhelye: Veszprém, Cserhát ltp. 11. alapításának ideje: alapította: gróf Volkra Ottó János veszprémi püspök típusa: gimnázium tagozata: német nemzetiségi 2.) Az intézmény fenntartó és irányító szerve: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Veszprém, Óváros tér 9. 3.) Az intézményvezető: Magasabb vezető beosztású közalkalmazott, akit a vezetői feladatok ellátásával a fenntartó határozott időre bíz meg. 4.) Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeledata: általános középfokú oktatás a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény alapján 5.) A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga: ingatlan hrsz.: 2504 alapterület: m2 A vagyon felett a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata rendelkezik, az intézménynek használati joga van. 6.) Az intézmény hosszú bélyegzőjének hivatalos szövege: Lovassy László Gimnázium Lovassy-László-Gymnasium 8200 Veszprém, Cserhát ltp. 11. Tel.: , ) Az intézmény körbélyegzőjének hivatalos szövege: Lovassy László Gimnázium Lovassy-László-Gymnasium Veszprém További információk A Lovassy László Gimnázium bankszámlaszáma: OTP adószáma: A "Lovassy Alapítvány a Jövőért" számlaszáma: Az alapítvány adószáma: Lovassy László Gimnázium 9

10

11 3. NEVELÉSI ALAPELVEINK A legfontosabb alapelvünk az elkövetkezendő évekre is az, hogy harmonikus személyiségeket fejlesztő gimnáziumként működjünk. Elkötelezettek vagyunk az úgynevezett kulcskompetenciák: - anyanyelvi kommunikáció - idegen nyelvi kommunikáció - matematikai kompetencia - természettudományos kompetencia - digitális kompetencia - hatékony, önálló tanulás - szociális és állampolgári kompetencia - kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia - esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség fejlesztésében. Ennek érdekében az iskola jelenlegi nevelőtestülete a következő célokat kívánja megvalósítani - a társadalmi környezet, a szülők, a diákok és a fenntartó igényeit és elvárásait figyelembe véve - az iskola vállalható hagyományaira építve, nyitott, befogadó közösségként: 3.1. Harmonikus személyiséget fejlesztő egyéni és közösségi nevelés pozitív emberi értékek, tulajdonságok kialakítására törekvés (a szeretet, a jóság, a becsületesség, az őszinteség, az önzetlenség, a szorgalom, a segítőkészség, a tolerancia, a felelősségérzet példáinak erősítése) helyes önismeretre nevelés és énkép kialakulásának segítése (a értelmi és érzelmi oldal egészséges arányának kifejlesztésére törekvés, a sikerek és kudarcok feldolgozásának segítése) az együttműködési képesség és az egészséges versenyszellem kialakítása, az empátia képességének fejlesztése (különös tekintettel a sajátos nevelési igényű tanulók integrációjára) a munka, az erőfeszítés és az általa létrehozott szellemi és anyagi javak megbecsülése a kezdeményezőkészség, az önállóság, a személyiség maximális tisztelete (az emberi identitás megőrzése, a másság vállalása, elfogadása és elfogadtatása különös tekintettel a magyar állampolgárságú de kisebbséghez tartozó valamint a nem magyar állampolgárságú tanulókra) a játék személyiségformáló erejének felismertetése és erősítése a nyelvi, kulturális, vallási és egyéb sokszínűség elfogadtatása, az emberi jogok teljes körű tisztelete Lovassy László Gimnázium 11

12 Pedagógiai program Nevelési Alapelveink 3.2. Korszerű, sokoldalú általános műveltség biztosítása magas színvonalú anyanyelvi kultúra elsajátíttatása a kommunikációs készség sokoldalú fejlesztése a humán és reál értékek egyenrangúságának biztosítása az absztrakt gondolkodás, a tudományos és a művészi modellalkotás képességének fejlesztése két idegen nyelv alkalmazási szinten való elsajátíttatása korszerű társadalomtudományos ismeretek megalapozása korszerű természettudományos ismeretek megalapozása (törekszünk arra, hogy intézményünk tanulói a fizika, a kémia, a biológia, a földrajz, az informatika tantárgyak valamelyikét vizsga szinten elsajátíthassák) a nemzeti, az európai és az egyetemes kulturális örökség megismertetése, az esztétikum mindennapi életben betöltött szerepének megmutatása az információs társadalom technológiáinak átfogó, magabiztos és kritikus használata 3.3. Alkotó gondolkodásra és gondolkodva cselekvésre nevelés, kompetencia alapú képzés aktív résztvevője legyen a diák a tanulási - tanítási folyamatnak az ismeretek tárgyilagos és többoldalú közvetítése a vallási és világnézeti információk tárgyilagos és többoldalú közvetítése a tanórákon kiemelt a szerepe mind a tanulói, mind a tanári kreativitásnak az eredményes tanulási módszerek megismertetése a tudományos kutatás alapjainak, módszereinek elsajátítása a megszerzett tudás hasznosítása önálló feladatokban (előadások, pályamunkák, tanulói kísérletek, műhelymunkák művészeti csoportokban) a folyamatos önképzés képességének és igényének kialakítása az önálló véleményalkotási képesség, a logikus érvelés fejlesztése 3.4. Színvonalas, következetes oktatás a sikeres továbbtanulás megalapozása (esetleg több irányban is) a tanulók egyéni képességeinek, eltérő haladási sebességének megfelelő többszintű oktatási formák biztosítása a tehetséggondozás és az egyéni fejlesztés céljából is: - emelt óraszámok, tagozatok 12 Lovassy László Gimnázium

13 Nevelési Alapelveink Pedagógiai program - nemzetiségi oktatás - csoportbontások - előkészítő év a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában - nyelvi előkészítő év - sajátos nevelési igényű tanulók egyéni fejlesztése a sajátosság típusának megfelelő szakértő bevonásával a kétszintű érettségi vizsgára való felkészítés korszerű informatikai ismeretek átadása és használata (felhasználói és/vagy programozói ismeretek, ingyenes Internet-hozzáférés) a tehetséges tanulók felkészítése az országos tanulmányi, kulturális és sportversenyekre. Ezen célok eléréséhez szükséges a hozzánk jelentkező jó képességű tanulók felvételivel történő kiválasztása; a kerettantervek illetve a NAT által előírt alapkövetelmények jelentő s kibő vítése a Kt.121..(7.) pontjában definiált emelt szintű oktatás előírt követelményeinek megfelelően ; az oktatási törvényben a tanulók számára nem kötelező tanórai foglalkozásokra biztosított heti idő keret az iskola fenntartójával egyeztetett módon történő felemelése (Kt ); a tanári és tanulói minőségi munka belső értékelési rendszerének kidolgozása az egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség alapján, az épület akadálymentesítése a sajátos nevelési igényű (pl. gyengénlátó, mozgáskorlátozott) tanulók fogadásához. Az iskola eddigi hagyományainak megfelelően fontosnak tartjuk, hogy a város és a régió leendő értelmiségi rétege, a tudományos élet, a közélet leendő képviselői iskolánkban kapjanak elegendő indíttatást ahhoz, hogy tudásukat később ebben a régióban, Veszprémben kamatoztassák A harmonikus családi élet értékeinek felés megismertetése, elfogadtatása a tanulók családhoz való kötődésének erősítése a szülők iskolához való kötődésének erősítése az iskola és a család kapcsolatának elmélyítése a szülői elvárások, igények megismerése a családtagok gondolat-, lelkiismeret- és vallásszabadsághoz való jogának tiszteletben tartása, ennek közvetítése a családtagok között 3.6. A hagyományok tisztelete, ápolása a tanulók szülőhelyhez, hazához való kötődésének erősítése, a hagyományok időszakos megjelenítése kiállítás formájában is Lovassy László Gimnázium 13

14 Pedagógiai program Nevelési Alapelveink a tanulók megismertetése azzal, hogy életük hátralévő részét az Európai Unió polgáraként fogják leélni, ezért ismerjék meg lehetőségeiket, és ismerjék fel annak jelenőségét, hogy ők magyar európai állampolgárok a kisebbségi önazonosság megőrzése, ápolása, erősítése, a kisebbségi hagyományok megismertetése nagyobb közösségekkel is alapvető erkölcsi ismeretek közvetítése a vallások erkölcsi és művelődéstörténeti tartalmának tárgyszerű és elfogulatlan feldolgozása a hit- és vallásoktatás lehetőségének megteremtése (a Kt. 4.. (4) pontja szerint) diákjaink ismerjék meg az iskola és a város múltját, hogy jelenét képesek legyenek alakítani minden iskolapolgár ápolja a város és a nagy múltú iskola hagyományait (Lovassy László és Dr. Brusznyai Árpád emlékének ápolása; az iskolatörténeti múzeum továbbfejlesztése; kapcsolat a Veszprémi Lovassy és volt Piarista Öregdiákok Baráti Körével; az Értesítő rendszeres kiadása illetve megvásárlása; Lovassy-napok, Csipetke és egyéb iskolai rendezvények szervezése, ezeken való aktív részvétel stb.) 3.7. Az egészséges és környezettudatos életmódra nevelés az ember és a természet kölcsönös egymásrautaltságának megismerése (a globális gondolkodás, a korszerű ökológiai szemlélet kialakítása) az egészséges életvitel fontossága, a környezeti és civilizációs ártalmak felismertetése (rendszeres testmozgás, túrák, betegséget megelőző tevékenységek stb.) a természeti és a mesterséges környezet ápolása és megóvása a mindennapos testedzés változatos lehetőségeinek megteremtése az iskolában egészségvédő és megőrző (kiemelten a drog- és bűnmegelőzési) programokon való részvétel lehetőségeinek kibővítése Úgy gondoljuk, hogyha ezen alapelvek megvalósítását a helyi tanterveinkben átgondolt tevékenységek segítik, megvalósulnak a NAT-ban és kerettantervben megfogalmazott követelmények a régi/új tantárgyak-illetve modulok tartalmi követelményei is. A hagyományosnak mondható tantárgyi keretek részint új tartalommal is feltöltődnek, megjelennek és egyre gazdagabb nevelési tartalommal színesítik a pedagógiai munkánkat az alábbi modulok: a honés népismeret, a tánc és dráma, az egészségtan, a mozgóképkultúra és médiaismeret, az emberismeret és etika, valamint a társadalomismeretek is. 14 Lovassy László Gimnázium

15 4. A KÉPZÉS RENDJE 4.1. Az iskola gyerekképe 1995-ben egy átfogó értékvizsgálatban a vizsgálatvezető szociológus alapvető fontosságú értékek jelentőségét kérdezte tanulóinktól. Ezek között az értékek között voltak az alábbiak is: munka, kötelességtudat, pénz, siker, hatalom, tekintély, hazaszeretet, család, barátság, egészség. A vizsgálat igen pozitív képet állapított meg a Lovassy László Gimnázium tanulóiról. Az eredmény mögött egyrészt feltehetően az áll, hogy eleve szigorú felvételi kritériumok alapján válogatott és a tanulás terén alapvetően elkötelezett gyerekek kerülnek az iskolába, másrészt pedig fontos szerepet játszanak benne az iskolai szocializációs határok, az igényes pedagógusi munka is összegezte a kutató szociológus. A jó tanulmányi eredmények, magas felvételi arányok, kiemelkedő tanulmányi verseny sikerek a Lovassy László Gimnáziumot az ország egyik elismerten erős iskolájává tették, az úgynevezett toplistákon iskolánk az élmezőnyben van. Mivel azonban a felvételi eredmények és az iskolában tanulók társadalmi összetétele között szoros összefüggés van, ezek a listák legalább annyira szólnak az iskolák társadalmi jellemzőiről, mint az ott folyó pedagógiai munka tényleges eredményességéről. Ezért az utóbbi években egyre inkább kompetencia jellegű mérések (képesség jellegű követelmények mérése) illetve hozzáadott érték vizsgálatok zajlanak. Utóbbiak már kiterjednek a társadalmi háttér tudományos igényű vizsgálatára is ben egy 424 középiskolára kiterjedő vizsgálatban mérték az iskolák ún. eredményességi mutatóit, a felvettek és a végzettek hányadosával, a nyelvvizsgát tettek arányával illetve a közös érettségi-felvételi vizsgák pontszámával. Mérték ugyanakkor az iskolára vonatkozó társadalmi adottságokat is a szülők iskolai éveinek számával, a munkanélküli szülők arányával és a tanulók által hozott általános iskolai osztályzatokkal. A kétféle mérési szempont összevetése eredményezte az ún. hozzáadott érték adatsort, amely megmutatja mely iskolák pedagógiai munkája kompenzálja leginkább a társadalmi hátrányokat. Az elemzések azt mutatják, hogy az iskoláknak mindössze kb %-a ért el jobb eredményt, mint amit társadalmi jellemzője alapján várni lehetett tőle. A Lovassy Gimnázium ebben a mérésben a következő mutatókkal rendelkezik: A vizsgált 424 középiskolából a sorrendben a 8. osztályos hozott jegyek alapján, a sorrendben a szülők iskolázottságának éve alapján, a sorrendben a szülők munkanélküliségi aránya alapján, a sorrendben a közös érettségi-felvételi dolgozatok átlaga alapján, - 9. a sorrendben a nyelvvizsgát tettek aránya alapján, - 3. a sorrendben az egyetemi-főiskolai felvételi eredményessége alapján. (Forrás: Köznevelés 59. évf. 14. szám április 11.) Lovassy László Gimnázium 15

16 Pedagógiai program A képzés rendje A kétszintű érettségi vizsga bevezetése óta eltelt három évben gimnáziumunk végzős tanulói közül legalább egy emelt szintű érettségit 2005-ben az érettségizők 95%-a, 2006-ban az érettségizők 94 %-a, 2007-ben pedig 96 %-a választott, ami többszöröse az országos átlagnak. végzős tanulóink 92%-a 2005-ben, 93 %-a 2006-ban, míg 97%-a 2007-ben felsőfokú oktatási intézményben folytatta tanulmányait. Ezen eredmény alapján országos szinten a legeredményesebb középiskolák között tartják számon a Lovassy László Gimnáziumot. Bizakodással tölt el bennünket, hogy a több szempontú mérési eredmények alapján az ország egyik erős gimnáziuma vagyunk. Az eredmények mögött nemcsak szaktárgyi értelemben igényes tanári munka, de a tudást, a kötelességtudatot, az egészséges becsvágyat bizonyítani tudó, a pozitív értékeket előtérbe helyező tanulóifjúság áll A képzés belső szakaszai Hatosztályos gimnázium (kimenő) 1. szakasz (7-8. évfolyam): az alapfokú nevelés-oktatás fejlesztő, a középfokú oktatás-nevelésre előkészítő, ráhangoló szakasza Cél: A tanulás módszereinek megismerése, gyakorlása. A tanulók képességeinek megismerése, érdeklődésük felkeltése, fejlesztése. Az érdeklődési körnek és a tehetségnek megfelelő irányban alaposabb, differenciált képzés biztosítása. Az iskola értékrendjének elfogadtatása. 2. szakasz (9-10. évfolyam): az általános műveltség elsajátításának és megszilárdításának szakasza a specializáció kezdeti szakasza Cél: Az intenzív tanulási metódusok kialakítása. A tantárgyi irányultság kialakítása. A helyes önismeret kialakítása. A képességeknek és az érdeklődésnek egyaránt megfelelő pályaorientáció előkészítése. A továbbtanulási döntés előkészítése. A kétszintű érettségi tantárgyainak kiválasztása, szintjeinek megismerése. 3. szakasz ( évfolyam): az általános műveltséget elmélyítő szakasz a specializáció szélesebb szakasza a tanuló érdeklődésének, adottságának megfelelően a pályaválasztást segítő szakasz 16 Lovassy László Gimnázium

17 A képzés rendje Pedagógiai program a kétszintű érettségire felkészítő szakasz a továbbtanulásra való felkészítés intenzív időszaka Cél: A megkezdett specializációk kiterjesztése. Új specializációk szervezése. A kétszintű érettségi vizsgára való felkészítés: emelt és alapszintű csoportok kialakítása. Az egyes műveltségi területeken szerzett ismeretek szintetizálása. A továbbtanulásra, pályaválasztásra való felkészítés. A kétszintű érettségi tárgyainak és szintjeinek véglegesítése Négyosztályos gimnázium (kimenő) 1. szakasz (9. évfolyam): a beilleszkedés és az általános műveltség megalapozásának szakasza Cél: A tanulás módszereinek megismerése, gyakorlása. A tanulók képességeinek megismerése, érdeklődésük felkeltése, fejlesztése. Az érdeklődési körnek és a tehetségnek megfelelő irányban alaposabb, differenciált képzés biztosítása. Az iskola értékrendjének elfogadtatása. 2. szakasz (10. évfolyam): az általános műveltség elsajátításának és megszilárdításának szakasza a specializáció kezdeti szakasza Cél: Az intenzív tanulási metódusok kialakítása. A tantárgyi irányultság kialakítása. A helyes önismeret kialakítása. A képességeknek és az érdeklődésnek egyaránt megfelelő pályaorientáció előkészítése. A továbbtanulási döntés előkészítése. A kétszintű érettségi tantárgyainak kiválasztása, szintjeinek megismerése. 3. szakasz ( évfolyam): az általános műveltséget elmélyítő szakasz a specializáció szélesebb szakasza a tanuló érdeklődésének, adottságának megfelelően a pályaválasztást segítő szakasz a kétszintű érettségire felkészítő szakasz a továbbtanulásra való felkészítés intenzív időszaka Lovassy László Gimnázium 17

18 Pedagógiai program A képzés rendje Cél: A megkezdett specializációk kiterjesztése. Új specializációk szervezése. A kétszintű érettségi vizsgára való felkészítés: emelt és alapszintű csoportok kialakítása. Az egyes műveltségi területeken szerzett ismeretek szintetizálása. A továbbtanulásra, pályaválasztásra való felkészítés. A kétszintű érettségi tárgyainak és szintjeinek véglegesítése Ötosztályos gimnázium (két típus) A típusú ötosztályos gimnázium: nyelvi előkészítő évfolyammal működő osztályok matematika specializáció német nemzetiségi tagozat informatika specializáció kiemelt angol nyelvi képzés B típusú ötosztályos gimnázium: Hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó programja alapján működő osztály illetve csoport (HHT-AJTP) 1A. szakasz (9. évfolyam, nyelvi előkészítő év) Cél: intenzív nyelvi felkészítés megkezdése intenzív informatikai felkészítés a középfokú oktatásra, a választott specializációra ráhangoló szakasz A tanulás módszereinek megismerése, gyakorlása. A tanulók képességeinek megismerése, érdeklődésük felkeltése, fejlesztése. Az iskola értékrendjének elfogadtatása. Intenzív nyelvtanulás elkezdése: az emelt szintű nyelvi érettségivel megszerezhető nyelvvizsgáig. Informatikai ismeretek megszerzése, hogy azok beépülhessenek a középiskolai tanulmányokba, és intenzíven segítsék a tanulási folyamatot felhasználói szinten. 1B. szakasz (9. évfolyam, HHT-AJTP előkészítő év) az alapfokú oktatásban felhalmozott hátrányok kiküszöbölésének szakasza az alapfokú oktatásban megszerzett általános műveltséget megerősítő szakasz a középfokú oktatásra ráhangoló szakasz nyelvtanulást segítő szakasz intenzív informatikai felkészítés 18 Lovassy László Gimnázium

19 A képzés rendje Pedagógiai program Cél: A tanulás módszereinek megismerése, gyakorlása. A tanulók képességeinek megismerése, érdeklődésük felkeltése, önismeretük fejlesztése. Az iskola és a kollégium (közösségi lét) értékrendjének elfogadtatása. Áthangolódás a városi életre. A közösségi életbe beilleszkedést is elősegítő kommunikációs képesség fejlesztése. A tanulásban és szociális helyzetben fellelhető hátrányok kiküszöbölése. Intenzív nyelvtanulás megkezdése. A logikai, absztrakciós képesség fejlesztése. Informatikai ismeretek megszerzésének kezdetei, hogy azok beépülhessenek a középiskolai tanulmányokba, és intenzíven segítsék a tanulási folyamatot felhasználói szinten 2. szakasz (10. évfolyam A és B típusra is): az általános műveltség megalapozásának szakasza Cél: A tanulás módszereinek fejlesztése, gyakorlása. A tanulók képességeinek sokoldalú fejlesztése. Az érdeklődési körnek és a tehetségnek megfelelő irányban alaposabb, differenciált képzés biztosítása. 3. szakasz (11. évfolyam A és B típusra is): az általános műveltség elsajátításának és megszilárdításának szakasza a specializáció kezdeti szakasza Cél: Az intenzív tanulási metódusok továbbfejlesztése. A tantárgyi irányultság kialakítása. A helyes önismeret kiépülése. A képességeknek és az érdeklődésnek egyaránt megfelelő pályaorientáció előkészítése. A továbbtanulási döntés előkészítése. A kétszintű érettségi tantárgyainak kiválasztása, szintjeinek megismerése. Megfelelő felkészültség esetén az előrehozott érettségi letétele (pl. befejezett tantárgyból, első idegen nyelvből). 4. szakasz ( évfolyam): az általános műveltséget elmélyítő szakasz a specializáció szélesebb szakasza a pályaválasztást segítő szakasz a kétszintű érettségire felkészítő szakasz, a továbbtanulásra való felkészítés intenzív időszaka Lovassy László Gimnázium 19

20 Pedagógiai program A képzés rendje Cél: A megkezdett specializációk kiterjesztése. Új specializációk szervezése. A kétszintű érettségi vizsgára való felkészítés: emelt és alapszintű csoportok kialakítása. Az egyes műveltségi területeken szerzett ismeretek szintetizálása. A továbbtanulásra, pályaválasztásra való felkészítés. A kétszintű érettségi tárgyainak és szintjeinek véglegesítése. Megfelelő felkészültség esetén az előrehozott érettségi letétele (pl. befejezett tantárgyból, első idegen nyelvből). Megfelelő körülmények esetén a második idegen nyelv intenzív tanulása Képzési specialitások, irányok Iskolánk adottságai, feltételei, hagyományai illetve az iskolahasználók társadalmi igényei alapján az alábbi speciális képzési lehetőségeket kínáljuk: Speciális matematika tantervű osztály Ennek a tagozatnak az a célja, hogy a tanulók életkori sajátosságainak megfelelő mértékben, de intenzív módon juthassanak el a matematikai ismeretekhez. Fejlődjön a tanulók absztrakt és szimbolikus kommunikációs képessége úgy, hogy alkotó módon tudják alkalmazni a tudomány eredményeit, és későbbi tanulmányaik során képesek legyenek arra, hogy a szimbolikus nyelvet magasabb szinten is művelni tudják Német nemzetiségi osztály A tagozat célja, hogy a tanulók ismerjék meg és ápolják a nemzetiségi hagyományokat, legyenek képesek azok továbbadására. A kettős identitás kialakítása révén erősödjön a tolerancia, a másság elfogadása. A tagozaton kétnyelvű oktatás folyik, amelynek irányelveit a 58/2002. (XI.29) OM rendelet 2. számú melléklete rögzíti. A német nemzetiségi tagozaton tanulók lehetőséget kapnak arra, hogy az érettségivel német felsőfokú nyelvvizsgát szerezzenek (100/1997.(VI.13.) Kormányrendelet 54.. alapján). Ennek feltételei német nyelv és irodalomból emelt szinten letett érettségin legalább 60 %-os eredmény; két közismereti tantárgyból német nyelven kell legalább középszintű érettségit tenni. A német nemzetiségi tagozaton tanulók számára olyan színvonalú nyelvi tudás megszerzésére nyílik lehetőség a gimnáziumi tanulmányok során, amely alkalmassá teszi a diákokat német nyelvterületen felsőfokú tanulmányok folytatására. Ez a C1 fokozat, amelyet a sikeres DSD vizsga letétele jelent. Intézményünk külföldi kapcsolatai révén a német nemzetiségi tagozaton tanuló diákjaink betekintést nyernek az anyaország és a német nyelvterület gazdasági, társadalmi, politikai rendszerébe, kulturális életébe és hétköznapjaiba. 20 Lovassy László Gimnázium

Az iskola címe: Lovassy László Gimnázium Lovassy-László-Gymnasium 8200, Veszprém Cserhát ltp. 11. Az iskola telefonszáma: 88-566-360 88-566-361

Az iskola címe: Lovassy László Gimnázium Lovassy-László-Gymnasium 8200, Veszprém Cserhát ltp. 11. Az iskola telefonszáma: 88-566-360 88-566-361 2010. Az iskola címe: Lovassy László Gimnázium Lovassy-László-Gymnasium 8200, Veszprém Cserhát ltp. 11. Az iskola telefonszáma: 88-566-360 88-566-361 Az iskola fax-száma: 88-566-350 Az iskola Internet

Részletesebben

A veszprémi LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM

A veszprémi LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM A veszprémi LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A 1. Az alapdokumentumot 1997-ben összeállította az akkori igazgatóság - Katanics Sándor igazgató, Homonnai János igazgatóhelyettes,

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Gimnáziumi felvételi tájékoztató. 2017/2018. tanév

Gimnáziumi felvételi tájékoztató. 2017/2018. tanév Gimnáziumi felvételi tájékoztató 2017/2018. tanév Miért érdemes gimnáziumunkat választani? Jó hangulatú iskola. Értéket közvetítő hagyományok, rendezvények, sportolási lehetőségek (úszás, kézilabda, szertorna).

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280 Kedves Tanuló! Bizonyára nehéz feladat előtt állsz, hiszen döntened kell arról, hogy milyen iskolában akarsz tanulni az elkövetkezendő néhány évben. Tájékoztatónkkal szeretnénk számodra segítséget nyújtani,

Részletesebben

A veszprémi LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM

A veszprémi LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM A veszprémi LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A N E V E L É S I P R O G R A M 1. BEVEZETŐ 1. 1. T ö r t é n e t i á t t e k i n t é s A Lovassy László Gimnázium városunk legrégibb

Részletesebben

Lovassy László Gimnázium Lovassy-László-Gymnasium

Lovassy László Gimnázium Lovassy-László-Gymnasium Lovassy László Gimnázium Lovassy-László-Gymnasium Veszprém OM kód: 037169 A Lovassy László Gimnázium városunk legrégibb középiskolája. A jogelőd Piarista Gimnáziumot 1711-ben alapította gróf Volkra Ottó

Részletesebben

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Az iskola neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Az iskola OM-azonosítója: 028300

Részletesebben

Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás)

Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás) Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás) 1. A felvételi vizsgák jelentkezési határideje: 2014. december 9. (kedd)-ig jelentkezés a hat és a négy, illetve öt évfolyamos képzésre jelentkezők

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar. 9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.hu Igazgató: Horváth Éva Pályaválasztási felelős: Józsáné Purgai

Részletesebben

Lovassy László Gimnázium Lovassy-László-Gymnasium

Lovassy László Gimnázium Lovassy-László-Gymnasium Lovassy László Gimnázium Lovassy-László-Gymnasium Veszprém OM kód: 037169 A Lovassy László Gimnázium városunk legrégibb középiskolája. A jogelőd Piarista Gimnáziumot 1711-ben alapította gróf Volkra Ottó

Részletesebben

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító: 030716

Részletesebben

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar. 9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.hu Igazgató: Horváth Éva Pályaválasztással kapcsolatos információk:

Részletesebben

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar. 9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.hu Igazgató: Horváth Éva Pályaválasztással kapcsolatos információk:

Részletesebben

Tantárgyi struktúra és óraszámok. (2014/2015. tanévtől)

Tantárgyi struktúra és óraszámok. (2014/2015. tanévtől) Tantárgyi struktúra és óraszámok (2014/2015. tanévtől) Tantárgyi struktúra és óraszámok Kötelező tantárgyak és óraszámok Óraterv a helyi tantervekhez 7 12. évfolyam hat évfolyamos gimnázium Tantárgyak

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2012-2013-as tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

Kedves Tanuló! A 2017/2018-as tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító:

Kedves Tanuló! A 2017/2018-as tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: Kedves Tanuló! Bizonyára nehéz feladat előtt állsz, hiszen döntened kell arról, hogy milyen iskolában akarsz tanulni az elkövetkezendő néhány évben. Tájékoztatónkkal szeretnénk számodra segítséget nyújtani,

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2016/2017-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2016/2017-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2016/2017-es tanévre 2 Beköszöntő helyett Választani mindig nehéz, hiszen a döntéssel, miközben új utak nyílnak, mások lezárulnak. Különösen nehéz ismeretek hiányában felelősségteljesen

Részletesebben

AZ ISKOLA ADATAI NYÍLT FÓRUMAINK. FONTOS DÁTUMOK Jelentkezés az iskolánkban a felvételi eljárást megelőző írásbeli

AZ ISKOLA ADATAI NYÍLT FÓRUMAINK. FONTOS DÁTUMOK Jelentkezés az iskolánkban a felvételi eljárást megelőző írásbeli AZ ISKOLA ADATAI Postacímünk: Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája, 4029 Debrecen, Csengő u. 4. E-mail: titkarsag@kossuth-gimn.unideb.hu Web-oldal: www.kossuth-gimn.unideb.hu

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁRI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM 9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. OM azonosító: Telephely kódja: 002

MOSONMAGYARÓVÁRI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM 9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. OM azonosító: Telephely kódja: 002 MOSONMAGYARÓVÁRI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM 9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 576-627 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.hu Igazgató: Horváth Éva Fogadóóra: szerda:

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL Készítette: Bíró Jenő, közoktatási szakértő Szakértői igazolvány

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2011-2012-es tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2011-2012-es tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2011-2012-es tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA ÉS SZAKISKOLÁJA

Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA ÉS SZAKISKOLÁJA Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA ÉS SZAKISKOLÁJA Cím: 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5 Telefon: 75/ 541-269,

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások,

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, 4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai 4.1 A műveltségterületek és tantárgyak viszonya: Műveltségi területek / Tantárgyak 1-4. 5. 6.

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015-2016-os tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA

A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola gimnáziumi részére érvényes óraterv, valamint a szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv SASHEGYI ARANY JÁNOS

Részletesebben

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium?

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Helytálljunk, mégis szabadon szaladjunk (Illyés Gyula) Szekszárdi I. Béla Gimnázium Akkreditált Kiváló Tehetségpont Ökoiskola, Madárbarát Iskola, Mentoráló intézmény

Részletesebben

Helyi tanterv melléklete

Helyi tanterv melléklete Helyi tanterv melléklete 1. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások, óraszámaik, tananyag és követelmény 1.1. Az 1-4. évfolyamon tanított tantárgyak

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Intézményünk, a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója

Intézményünk, a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Intézményünk, a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Az iskola neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Az iskola OM-azonosítója:

Részletesebben

5. számú melléklet. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak és ezek óraszámai

5. számú melléklet. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak és ezek óraszámai 5. számú melléklet Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak és ezek óraszámai Óraterv a 006 szeptemberétől (7.A; 7.B; 9.C) induló reál és humán osztályok számára (hat-és négyosztályos), Utoljára

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2012.10.30. TANULMÁNYI TERÜLETEK

Részletesebben

BEISKOLÁZÁS 2014/2015

BEISKOLÁZÁS 2014/2015 BEISKOLÁZÁS 2014/2015 Az iskola jellege, célkitűzése: Gimnáziumunkban az általános műveltséget megalapozó, kétszintű érettségi vizsgára, felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére, valamint a munkába állásra

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2011.10.01. TANULMÁNYI

Részletesebben

Általános tudnivalók. Szakközépiskolai képzések

Általános tudnivalók. Szakközépiskolai képzések Bereczki Máté Kertészeti, Élelmiszeripari és Mezőgazdasági - Gépészeti Szakképző Iskola 6500 Baja, Szent Antal u. 96. OM azonosító: 027975 Honlap: www.bereczki-baja.hu Telefon: (79) 423-744 Igazgató: Horváth

Részletesebben

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 A tevékenységi formák kialakításakor, megválasztásakor meghatározó a tanulók érdeklődése. A foglalkozások szervezését igényelheti

Részletesebben

Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium 2017/2018

Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium 2017/2018 Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium 2017/2018 Elérhetőségeink OM kód: 032286 Igazgató: Pálfalvai Zoltán Telephely kód: 001 Pályaválasztási felelős: Szabóné Básti Csilla Iskola címe: 3100 Salgótarján, Kissomlyó

Részletesebben

A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója. Négy évfolyamos és öt évfolyamos képzés

A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója. Négy évfolyamos és öt évfolyamos képzés A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója Az iskola OM azonosítója: 030694 Cím: 9400 Sopron, Templom utca 26. Tel: 99/505-390 E-mail cím: iroda@szig.sopron.hu Honlapunk címe: soproniszig.hu

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2016-2017-es tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2016-2017-es tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016-2017-es tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ Intézmény neve: Egri Dobó István Gimnázium Intézmény kódja: 031599 Telephely kódja: 001 Intézmény címe: Eger, Széchenyi u. 19. Intézmény telefonszáma: 36/312-717 Intézmény honlapja:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 200/1993. (II. 9.) határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE LETENYEI ANDRÁSSY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA OM:037530 8868Letenye, Bajcsy-Zs.u.2. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendeletet módosító 32/2008. (XI.24.)

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017 8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017 2015. OKTÓBER 15. Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskolája 1011 Budapest,

Részletesebben

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Érettségi felkészítés Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Alapvető információk Az iskola az alaptantervi órákon a középszintű érettségi vizsgához nyújt képzést, a

Részletesebben

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016 2014. OKTÓBER 28. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola 1011 Budapest, Ponty utca 3. TANULMÁNYI TERÜLETEK (TAGOZATOK)

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2010.10.01. TANULMÁNYI

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Hevesy György Általános Iskola pedagógiai programjának módosítása

Részletesebben

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 32/2008.

Részletesebben

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Szakközépiskola Nagy László Gimnáziuma 7300 Komló, Alkotmány u. 2. OM azonosító: 201286 Telephely kódja: 013 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482367 E-mail:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium?

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Helytálljunk, mégis szabadon szaladjunk (Illyés Gyula) Az I. Béla Gimnázium Tehetséggondozó Középiskola Tehetségpont Ökoiskola, Madárbarát Iskola, Pénziránytű

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest IX. Kerületi Szent Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A L SÓ TAGOZAT P edagógiai programunkban célul tűztük ki, hogy minden tanulónkat képességének megfelelő szinten

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20 Az iskola neve: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 1. Telefon/fax: 06-56/390-002 E-mail: tmbercsenyi@gmail.com Igazgató: Kocsis

Részletesebben

Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakképző Iskola és Általános Iskola

Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakképző Iskola és Általános Iskola Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakképző Iskola és Általános Iskola Cím: H-2400 Dunaújváros, Kőris utca 17. OM azonosító: 200290 Tel / Fax: 06-25-431-890 Web: www.pok.suli.hu E-mail: info@pok.suli.hu

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ Intézmény neve: Egri Dobó István Gimnázium Intézmény kódja: 031599 Telephely kódja: 001 Intézmény címe: Eger, Széchenyi u. 19. Intézmény telefonszáma: 36/312-717 Intézmény honlapja:

Részletesebben

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2017/2018

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2017/2018 8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2017/2018 2016. OKTÓBER 15. Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakgimnáziuma 1011 Budapest, Ponty

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL. 2014. április 24.

TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL. 2014. április 24. TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL 2014. április 24. Az kétszintű érettségi egyenértékű céljai: egységes és differenciált, továbbtanulási alapot ad, EU kompatibilis érettségi bizonyítványt ad.

Részletesebben

ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv

ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv PEDAGÓGIAI PROGRAM ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv SASHEGYI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM OM: 035289 Sashegyi Arany

Részletesebben

6 évfolyamos képzés Induló osztályok száma: 2

6 évfolyamos képzés Induló osztályok száma: 2 2017/2018. tanévre 6 évfolyamos képzés Induló osztályok száma: 2 Tanulmányi terület kódja (Tagozatkód ): 0001 Egy osztály 6 évfolyamos, kerettantervre épülő helyi tanterv, angol nyelvből emelt szintű (TAGOZAT)

Részletesebben

Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium OM azonosító száma:

Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium OM azonosító száma: Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium OM azonosító száma: 029743 Cím: 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 6-8. Telefonszám: 62/548-936 Fax: 62/548-936 E-mail: rmgszeged@gmail.com Honlap: www.radnoti-szeged.sulinet.hu

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol)

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol) KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu, honlap: www.krudy.gyor.hu

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK VII. 1. Szakiskolai óratervek VII. 2. Szakközépiskolai óratervek VII.1. SZAKISKOLAI ÓRATERVEK VII.1.1. Szakmai előkészítő évfolyam (9. évfolyam) I. Alapképzések II. Szocializáció

Részletesebben

Emelt szintű érettségi előkészítő választás 2016/

Emelt szintű érettségi előkészítő választás 2016/ Emelt szintű érettségi előkészítő választás 2016/2017. www.bolyai-starjan.sulinet.hu http://www.felvi.hu I. Emelt szintű előkészítők Célja: - az utolsó két évfolyamon heti plusz két órában az emelt szintű

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2013-2014-es tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2013-2014-es tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013-2014-es tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz)

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz) GYŐRI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító:

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL április 23.

TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL április 23. TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL 2015. április 23. A kétszintű érettségi egyenértékű céljai: egységes és differenciált, továbbtanulási alapot ad, EU kompatibilis érettségi bizonyítványt ad.

Részletesebben

OM azonosító: 200951

OM azonosító: 200951 Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola 6440 Jánoshalma, Béke tér 11. E-mail: hunyadi.kir@gmail.com Honlap: www.hunyadi.janoshalma.hu Tel.: 06-77/501-180 Fax:06-77/501-180 FELVÉTELI

Részletesebben

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 2/a. számú melléklet Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege (A Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat

Részletesebben

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola Óvoda és Kollégium. Óraterve

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola Óvoda és Kollégium. Óraterve A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola Óvoda és Kollégium Óraterve A 2013/214. tanévtől az 1. 5. és 9. évfolyamon a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B OM azonosító: 201286 Telephely kód: 001 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482-367 E-mail: gimnazium@nagylaszlo-komlo.sulinet.hu

Részletesebben

Köszöntjük intézményünkben! Beiskolázás a hat évfolyamos gimnáziumi képzésbe a 2017/18. tanévre

Köszöntjük intézményünkben! Beiskolázás a hat évfolyamos gimnáziumi képzésbe a 2017/18. tanévre Köszöntjük intézményünkben! Beiskolázás a hat évfolyamos gimnáziumi képzésbe a 2017/18. tanévre OM azonosító: 036391 Paks Dózsa György út 103. http://vakbottyangimnazium.hu Iskolánk felsőfokú tanulmányokra

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Horváth Bernadett tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán intézményvezető Fertőszentmiklós,

Részletesebben

Képzési idő. Tagozat kód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő Humán gimnázium (angol olasz)

Képzési idő. Tagozat kód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő Humán gimnázium (angol olasz) GYŐRI SZOLGÁLTATÁSI SZC KRÚDY GYULA GIMNÁZIUMA, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLÁJA, TURISZTIKAI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu

Részletesebben