Itthon vagy - Magyarország, szeretlek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Itthon vagy - Magyarország, szeretlek"

Átírás

1 Itthon vagy - Magyarország, szeretlek Papos Község Önkormányzata szeptember én rendezte meg az Itthon vagy - Magyarország szeretlek - hétvégét, melynek keretein belül szombaton szabadtéri szüreti bál került megrendezésre Papos Község Polgárõrségének szervezésében, vasárnap pedig sétakocsikázáson, majd közös szalonnasütésen vehettek részt a község lakói. A rendezvény Szent Mihály napi tûzgyújtással zárult. Tisztelt Paposi Lakosok, kedves olvasók! A Paposi Hírmondó tavaly áprilisi megjelenése óta nagyon sok minden történt községünk életében. Elõször is egy kis változtatásról szeretnék beszámolni, ezentúl nem tavasszal, hanem õsszel fog megjelenni az újság. Ezt a változást az tette indokolttá, hogy a legtöbb esemény nyáron kerül megrendezésre, és így aktualitását veszti, mire másik év áprilisában lapunkban beszámolunk róla. Valószínûleg a közmeghallgatás is így át fog kerülni erre az idõszakra a jövõben, lezárva ezzel az évet. A weboldalunk is fejlesztés alatt ál, hamarosan teljesen meg fog újulni, addig is a régi weblap már nem kerül frissítésre, de az aktualitásokról a facebook oldalunkon folyamatosan beszámolunk. Köszöntõ Az Itthon vagy - Magyarország, szeretlek - hétvégét azért hívták életre, hogy Szent Mihály ünnepén megláthassuk, milyen szép az országunk és mennyi értéket õriz. Szent Mihály napjának üzenete nem más, mint újra felfedezni értékeinket, összetalálkozni, s együtt lenni azokkal, akikkel közösek a gyökereink, mert összeköt bennünket valami: magyarok vagyunk! A hétvége zárásaként, este fél tízkor az ország több mint 1300 településén egy idõben lobbant fel Szent Mihály tüze - összetartozásunk szimbólumaként. Na, de tekintsünk vissza, mi is történt az elmúlt idõszakban! Elkezdõdött a településünk arculatának kialakítása. Mint bizonyára észrevették a közterületeinken a természetes anyagokból, fából és kõbõl készült vörösfenyõ színû építmények és utcabútorok dominálnak. Ezek a fejlesztések egy olyan településrendezési koncepció részei, amelyek arra engednek utalni, hogy Papos Község egy régmúltú kis falu, aminek nagybetûs történelme van. A faluközpont és a közintézmények kialakítása után utcaszintû lesz majd ez a Falunap fejlesztés, amit így a közeljövõben mindenki megtapasztalhat majd a saját közvetlen lakókörnyezetében is. A további történésekrõl az újság hasábjain számolunk be, kérem, olvassák figyelemmel, és amennyiben kérdésük van, azt tegyék fel a 44/ telefonszámon vagy a címen. Köszönöm! Az idei esztendõben is csatlakoztunk az akcióhoz, melynek részeként 27-én a program sétakocsikázás volt lovas fogatokkal, majd este órakor a szokásos tûzgyújtás. A második napon, 28-án pedig egy kemenceavató, hagyományõrzõ nagyon jó hangulatú, élõzenés mulatságra hívtuk a lakosságot, ahol a Hóvirág Nyugdíjas Klub tagjai avatták be a fiatalokat a kenyér- és kalácssütés rejtelmeibe. Az esemény egy közös szalonnasütéssel zárult. A támogatás a két napos rendezvényre Ft volt. Jó hangulatban zajlott a július 26-án megrendezésre került "Paposi legendák Útján" elnevezésû falunapi rendezvényünk. Az idelátogatók megismerkedhettek a településünk nevezetességeivel, kézmûves foglalkozásokon vehettek részt, a civil szervezetek közremûködésével hagyományos tájjellegû ételeket fogyaszthattak, de volt lehetõség, Illés Antal helyi õstermelõ jóvoltából, a messze földön híres "paposi dinnye" megkóstolására is. A programot még, népdal- és néptánc elõadások, modern tánccsoportok, dzsúdó és karate bemutató, a környékbeli nyugdíjas klubok fellépései, kispályás focitorna, vidámpark, sétavonatozás, és a helyi civilszervezetek fellépései tették még színesebbé. Az esti órákban Mc Dog, Bunyós Pityu, Kökény Attila, és kis Grofó szórakoztatta a közönséget. Az eseményt egy hajnalig tartó utcabállal zártuk, ahol Kósa Pistike zenélt. Jó volt látni, hogy milyen sokan eljöttek, és, hogy mennyire jól érezték magukat, itt nálunk, ezen a kis szatmári településen. Ezúton szeretném megköszönni minden támogatónknak, aki felajánlásával, részvételével, vagy munkájával hozzájárult a rendezvényünk sikeréhez!

2 2. oldal Paposi Hírmondó október Csapadékvíz-elvezetõ árkok A 2013/2014-es tanév a Jármi - Papos - Õr Általános Iskola Székhelyintézményében Az elmúlt években szinte minden utcában kiépült vagy felújításra került a csapadékvíz-elvezetõ árokrendszer, ezzel megakadályozva, hogy belvízhelyzet alakulhasson ki településünkön. Az árkokhoz és vízelvezetõkhöz szükséges anyagot és munkaerõt a belvizes mintaprojekt kapcsán pályázati pénzekbõl finanszírozta az önkormányzat. A projekt további folytatásában elõször a Petõfi utca árokrendszere épül ki, illetve újul majd meg. Illés Bél Bokor, Hazai Rászorulók Alapítvány A Bokor, Hazai Rászorulók Alapítvány jóvoltából decemberében 17 család élelmiszeradományban, több család pedig ruhaadományban részesülhetett. Köszönjük a felajánlást! Munkahely teremtés településünkön A közfoglalkoztatás mellett más munkahelyteremtõ beruházások is történtek az elmúlt években. A legjelentõsebb az önkormányzat és a Miegymásért szociális szövetkezet közös projektje volt, ahol egy TÁMOP-os pályázat segítségével 14 fõt iskoláztunk be, majd ezt követõen foglalkoztattunk 12 hónapon át. Ennek folytatása várható a évben, ami kapcsán újabb 9 fõnek tudunk majd munkát adni, ezzel segítve az érintett családok megélhetését. A pályázat hozama még, hogy a bõrdíszmûves mûhelynek otthont adó római katolikus paplak felújítása után, most újabb korszerûsítés várható, amely keretein belül központi fûtés kerül majd kiépítésre. A karácsonyi vásárra készülve, Pankotai Csaba bõrdíszmûves három fõt tudna foglalkoztatni 2,5 hónapon át, a fizetés eft. Jelentkezni a hivatalban lehet, október 15-ig! Civil szervezetek támogatása Az önkormányzat által szervezett ünnepségek, programok lebonyolításában mindig nagy segítségünkre vannak a helyi civilek. De ezen felül saját rendezvényeket is szerveznek a település lakói számára (bálok, kirándulások, stb.). Ezt az önzetlen áldozatvállalást szeretném magam és a képviselõ testület nevében megköszönni mindnyájuknak! A mûködésükhöz azzal kívántuk segítséget nyújtani, hogy a 2014-es évben minden civil szervezetet, egységesen maximum 200 eft támogatásban részesítettünk. Erre azok az egyesületek, klubok pályázhattak, akik legalább két éve mûködnek és tevékenyen részt vesznek a település közösségi életében. Fiataltól az idõsig, minden korosztály megtalálhatja a számára legmegfelelõbb kis közösséget, ahol szívesen fogadják, ha esetleg be szeretne lépni. Nálunk már hagyománnyá vált, így február 22-én a Paposi Óvoda által megrendezésre került a II. Jótékonysági Farsangi Ovi Bál. Nagyon nemes célt tûztünk magunk elé. A bál bevételébõl az udvari játékok bõvítését, az óvoda épületét és környezetét megfigyelõ kamera rendszer felszerelését valamint az óvodában folyó tevékenységekhez szükséges eszközök fejlesztését kívántuk megvalósítani. A meghívásunkra nagyon sok vendég jelezte, hogy szeretnék támogatni ezt a rendezvényt, ami jó érzéssel töltött el bennünket. Természetesen nagyon örültünk annak, hogy egy ilyen nemes cél érdekében, amikor a Paposi óvodásokról van szó, mennyi sok jószándékú ember igyekszik segíteni. Példátlan módon mozdult meg Papos község lakossága és mindenki anyagi lehetõségeihez mérten járult hozzá a sikerhez. Ezúton is szeretném megköszönni azt a sok-sok támogatást és segítséget mindazoknak, akik bármilyen módon hozzájárultak ahhoz, hogy ez a bál ilyen sikeres és eredményes lett. Meg kell említeni Polgármester Urat, aki a szervezésbõl is nagyrészt vállalt valamint több ismerõs vállalkozót is hozott, akik jelentõs mértékben támogatták a rendezvényt. Sok - sok értékes tombola felajánlás érkezett, amit éjfélkor kisorsoltunk. Nagyon jó kis társaság jött össze, mindenki jól érezte magát, jó volt a hangulat és mindenki kedvére szórakozhatott, hisz minden apró dologra odafigyeltünk a szervezésnél. A terembe farsangi hangulatot Székhelyintézményünk történetében elõször, a 2013/2014- es tanévben iskolánk mind a nyolc évfolyama a központi épületben kezdte meg a tanulmányait. A jármi Kölcsey utcai telephelyünket - ahol eddig az 1. és a 2. osztályosok voltak elhelyezve - megszüntettük. Erre a döntésre azért volt szükség, mert a Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás megszûnt, és az iskolabuszunkat, mely a paposi bejáró gyerekeket szállította a központi épületbe, valamint a telephelyre, az elõzõ tanévekben Jármi és Papos Községek Önkormányzatai a Társulással kötött megállapodás formájában biztosították. A 2013/14-es tanévtõl a Mátészalkai Tankerület a bejáró tanulók utaztatását a Volán menetrend szerinti járataival oldja meg. A Volán az útvonalától nem térhet el, ezért a tanulóinknak a buszmegállótól, fokozottan balesetveszélyes helyen, gyalog közlekedve kellett volna ingázniuk a két telephely között. Ez a tény a köznevelési törvény által bevezetett mindennapos testnevelés tornatermi megtartását is megoldhatatlanná tette volna. Ezért a Tankerület engedélyével és támogatásával, továbbá Jármi Község Önkormányzatának és Papos Község Önkormányzatának támogatásával, az átalakítás költségeinek együttes biztosításával, rohammunkával a központi iskolánkban alakítottunk ki két tantermet. Ezt a kis osztálylétszámok miatt egy tanterem kettéosztásával és a napközi épületében található informatika terem osztályteremmé alakításával oldottuk meg. A napközi épületében a folyosó, egy raktár és a kémiaszertár közfalainak kiszedésével új informatika termet hoztunk létre. Így térben kicsit szûkösen, de a nyolc évfolyamot végre az iskolánk épületébe integrálva kezdhettük el a tanévet. Ez egy szükségmegoldás, hiszen szûkös két osztályterem és az egyik természetes megvilágítása sem elégséges, nagyon kicsi az új informatika szaktanterem is, sõt így az egyik osztály az informatika terem mellett, a napközi épületében kapott helyet. Keresnünk kell iskolánk további bõvítésének lehetõségét, legalább új tantermeket kellene kialakítani. Talán erre a jövõben a Tankerület saját forrásából tud is megoldást biztosítani. Ha ez mégsem lehetséges, akkor tankerületi vagy/és önkormányzati pályázattal több megoldási lehetõség is kínálkozna a bõvítésre. Én bízom abban, hogy a Mátészalkai Tankerülettõl, Jármi és Papos Községek Önkormányzataitól a jövõben is megkapjuk a szükséges támogatást, és ez a szándékunk is sikerülni fog. Praktikus megoldás lehetne az egyszintes épületrészre helyezett tetõteret két tanteremmel beépíteni. Másik lehetõség a belsõ udvar beépítése, amihez már adott három fõfal. A teljesen leamortizálódott napközi épületének a felújítása és bõvítése is megoldás lehetne számunkra. A nehézségek ellenére a kisiskola megszüntetése több elõnnyel jár a diákjaink, a szülõk, a nevelõtestület egysége számára, mint amennyi hátrányt jelent a szûkös hely. Örömteli tény, hogy jól felszerelt tornateremmel, tágas, parkosított udvarral biztosítjuk tanulóink egészséges életmódra nevelését. Informatikai felszereltségünk a legmagasabb szintû igényeket kielégítik. Minden tantermünkben van digitális tábla rögzített projektorral. Intézményünk technikailag teljes mértékben megfelel a 21. századi modernség követelményeinek. Osztályaink létszáma kedvezõ, így tanulóink képességeinek kibontakoztatására, a felzárkóztatásra, a tehetségfejlesztésre lényegesen több ideje van a pedagógusoknak, mint a magasabb létszámú csoportok esetében. Ezen túl gyógypedagógusunk, fejlesztõ pedagógusaink és a pedagógiai szakszolgálat bevonásával a képességek szerinti egyéni fejlesztésre, a tanulási zavarok prevenciójára is találunk megoldást. A tanórán kívüli foglalkozások kínálata széleskörû, alkalmazkodik a tanulók eltérõ igényeihez. Irodalmi Színpad, informatika, angol, magyar, környezetismeret, énekkar, matematika, kémia szakkör mûködött a tanévben. A tömegsport és a sportkör keretében labdarúgás és kosárlabda közül választhattak diákjaink. A 2004/2005-ös tanévtõl a mátészalkai Szatmár Alapfokú Mûvészeti Iskolával együttmûködve bevezettük a mûvészeti oktatást néptánc-moderntánc és rajz-festészet tanszakokon. Ezek igen népszerûek a tanulóink körében. A Diákönkormányzat éves rendezvénysorozata, intézményi rendezvényeink hónapról-hónapra felhívták a figyelmet iskolánkra, feladatokkal látták el diákjainkat. A rólunk szóló képek és videofelvételek megtekinthetõk honlapunkon (www.korosi-jarmi.sulinet.hu), és a facebook közösségi oldalon. Rendezvényeink voltak: Ünnepélyes tanévnyitó. Aradi vértanúk napja. Október 23-ai ünnepség. Halloween és tökös nap. Jótékonysági bál. Mikulás ünnepség. Adventi készülõdés a cserkészekkel együttmûködve. Iskolába hívogató címmel - fõként a leendõ 1. osztályos tanító néni közremûködésével - teljes rendezvénysorozattal vártuk elsõseinket, és adtunk számukra ízelítõt az iskolai életrõl. Karácsonyi ünnepség. Farsang. Március 15-ei ünnepség. Kõrösi-nap: ünnepi megemlékezés (ünnepi mûsor, néptánc, koszorúzás), Kõrösi-kupa. Költészet napi szavalóverseny. Húsvéti készülõdés: közös iskolai, cserkész és könyvtári foglalkozás. Anyák napja. Varró Dániel költõ, mûfordító elõadása (a községi könyvtárak közremûködésével). Gyermeknap. Nemzeti Összetartozás Napja: Trianon emléknapja. Tanév végi tanulmányi kirándulás. Tanévzáró, ballagás. Kósa Csaba volt intézményvezetõ-helyettes, al II. Óvodai jótékonysági bál varázsoltunk, ízlésesen feldíszítettünk mindent, jó zene szólt egész éjszaka és finom volt a vacsora. Nagyon színvonalas kis mûsort állítottunk össze a vendégek szórakoztatására. A Paposi óvodások farsangi, jelmezes bemutatkozásával kezdtünk, majd a szülõk bevonásával nagy meglepetésükre egy közös tánc következett. Emelte a hangulatot a felnõtt néptánc és a modern tánccsoport elõadása. Mivel ez a II. Jótékonysági Bál is nagyon sikeres és eredményes volt, így a jövõ évben is szeretnénk ismét megrendezni. Sarka Attiláné Tagintézmény vezetõ

3 2014. október Paposi Hírmondó 3. oldal Papos Község Települési Esélyegyenlõségi Programja Papos Község Helyi Esélyegyenlõségi Programjának szakmai és társadalmi vitája megtörtént. Az itt született észrevételeket a megvitatást követõen a HEP Intézkedési Tervébe beépítettük. Ezt követõen Papos Község Önkormányzat Képviselõtestülete a Helyi Esélyegyenlõségi Programot (melynek része az Intézkedési Terv) megvitatta és a 89/2013/VI.27./ számú határozatával elfogadta. A helyi esélyegyenlõségi programban helyzetelemzés készült a hátrányos helyzetû társadalmi csoportok - különös tekintettel a nõk, a mélyszegénységben élõk, romák, a fogyatékkal élõ személyek, valamint a gyermekek és idõsek csoportjára- oktatási, lakhatási, foglalkoztatási, egészségügyi és szociális helyzetérõl, illetve a helyzetelemzésen alapuló intézkedési tervben meghatározásra kerültek a helyzetelemzés során feltárt problémák koplex kezelése érdekében szükséges intézkedések. Az esélyegyenlõségi program célja, hogy Papos olyan településsé váljon, ahol senki nem tapasztalja a hátrányos megkülönböztetés közvetlen vagy közvetett formáját védett tulajdonságai alapján, ahol minden lakossal szemben érvényesül az egyenlõ bánásmód elve, valamint biztosított az egyenlõ hozzáférés az önkormányzat és intézményei által nyújtott szolgáltatásokhoz. Az esélyegyenlõség és egyenlõ hozzáférés biztosításán túl egyes társadalmi csoportok esetében olyan támogató lépések megtételére van szükség, melyek az esélyegyenlõség elõmozdítását szolgálják. A HEP elérése: rchtext Velicskó Györgyné Értékteremtõ közfoglalkoztatás A településünkön immár 3 éve futó "Téli és értékteremtõ" startmunka mintaprojekt két fõ pillére a betonelem- és térkõ gyártás és az asztalos mûhely. Mind a két elem arra szolgál, hogy a közfoglalkoztatásban olyan termékeket állítsunk elõ, amelyek eladhatóak, illetve a község fejlõdéséhez nagyban hozzájárulnak. Gondoljunk bele hány millió forintba kerülne, ha külsõ vállalakozásokkal végeztetnénk a különbözõ fejlesztéseket, beruházásokat, (például a buszvárók kialakítása, térkövezések, piac, faluközpont, filagóriák, stb.). Míg így ennek töredékébe kerülnek csak, hiszen a közfoglalkoztatásból finanszírozható a munkaerõn kívül az anyagköltség egy része és a munkálatokhoz szükséges gépekeszközök is. De a saját felhasználáson kívül az elõállított termékek értékesítése is nagyon fontos, hiszen ezeknek a projekteknek fokozatosan önfenntartóvá kell válniuk. Az önkormányzat ezért most már eladásra is gyárt különbözõ térkõ és betonelemeket, valamint faipari termékeket. A termékek áráról a hivatalban lehet érdeklõdni, illetve a megrendeléseket is itt lehet leadni! Földbérlet Negyedik éve sikeresen pályázunk a munkaügyi központnál, a Belügyminisztérium által kiírt, mezõgazdasági mintaprojektre. Sajnos, mivel az önkormányzat nem rendelkezik saját mezõgazdasági hasznosításra alkalmas földterülettel, ezért azt minden évben bérelnünk kell. A 2014-es évben összesen 6,4 hektáron gazdálkodtunk, ebbõl 3,2 hektár külterületi szántó, a többi pedig belterületi kert és telek. Felhívom a lakosság figyelmét, hogy amennyiben a évben szeretnék bérbe adni a kertjüket, vagy esetleg a külterületi szántójukat, gyümölcsösüket, azt kérem, a i hivatalban jelezzék. A bérleti díjról minden esetben külön egyezünk meg, figyelembe véve a földterület adottságait, nagyságát és elhelyezkedését. Az év embere Papos 2013 Étkeztetés saját nyersanyagból A 2012-es év óta a mezõgazdasági mintaprojektben megtermelt zöldség és gyümölcsfélék egy része a településünk iskolai-, óvodai- és szociális étkeztetésében kerül felhasználásra. Mint köztudott, Jármi és Papos települések üzemi konyháját hosszú évek óta Nagy Endre vállalkozó üzemelteti, ezért neki adjuk el a fõzéshez szükséges nyersanyagokat, ezzel jócskán csökkentve a költségeinket. A megtermelt többletet pedig leszerzõdjük, vagy helyben a Jótékonysági disznóvágás A Reformátusok Szatmárért Közhasznú Egyesület és Papos Község Önkormányzata elsõ alkalommal 2012-ben szervezett jótékonysági disznóvágást településünkön, amikor is kisnyugdíjasaink részesülhettek húsadományban (54 család) március 01-jén a második alkalommal megszervezett disznóvágáson a 3 vagy több gyereket nevelõ nagycsaládok, illetve a gyereküket egyedül nevelõ családok között került kiosztásra a felajánlott sertéshús (56 család) március 28-án az immár harmadik alkalommal megrendezésre kerülõ jótékonysági disznóvágáson a közmunkaprogramban dolgozók részesülhettek húsadományban (68 család). A csomagosztást megelõzõen minden alkalommal ökumenikus istentiszteletet tartottak a Katolikus illetve a Református templomban. Illyésné Bodnár Ágnes lakosok felé értékesítjük. Ezenkívül a településen megrendezésre kerülõ rendezvényekre is ebbõl fõzünk, illetve átmeneti segélyként is került kiosztásra már például burgonya és zöldség. Jövõre már nemcsak zöldségféléket, de húst szállítunk majd a konyhára, mivel ebben az évben már disznótartással is foglalkozunk. Johannita Segítõszolgálat 2013-ban a Johannita Segítõszolgálat több alkalommal is adományban részesítette településünk rászorulóit. Az év elején Papos község iskolásai (Jármi - Papos Általános Iskola tanulói), valamint óvodásai édesség- és ajándékcsomagban részesülhettek, ami az intézményekben került kiosztásra. Az intézményi kiosztást követõen napon a település 0-3 éves gyermekei, valamint a várandós kismamák is részesülhettek a Szolgálat által nyújtott édességcsomagban án a Szolgálat a 3 vagy több gyermekes családok részére juttatott el ruhaadományt, majd én a község további rászorulóit is (169 fõ) ruhaadományban részesítette. Ezúton is szeretnénk köszönetünket kifejezni magunk és településünk valamennyi rászorulójának nevében Dr. Kovács Sándor fõorvos Úrnak a Papos községnek juttatott adományokért. Illyésné Bodnár Ágnes A képviselõ testület döntése alapján, évente egyszer odaítéljük majd "Az év embere Papos" kitüntetést, ha valaki olyan kimagasló eredményt ér el az élet bármely színterén, amire méltán lehet büszke a településünk minden lakója. Az elmúlt esztendõben Szilvai László érdemelte ki ezt a megtisztelõ címet, mivel felnõtt magyar bajnok lett bokszban. A kitüntetõ oklevelet a falunapon adtuk át Szikora István (Bunyós Pityu) közremûködésével. Engedjék meg, hogy ezúton még egyszer gratuláljak az ifjú sportolónknak. Büszkék vagyunk rád Lacika! Illés Bél Telephely Az önkormányzat sajnos nem sok ingatlannal rendelkezik, ezért a hivatal mögötti terület az, amely szóba jöhetett a közfoglalkoztatás telephelyeként. Ezért itt kerültek kialakításra a raktárak, gépszín, gépgarázs, disznós ól, terménytárolók, közmunkás melegedõ, mûhely stb. Ezek egy része pályázatból (gépszín, gépgarázs), a többi pedig önerõbõl épült meg az elmúlt évek folyamán. Mivel a mintaprojektek és egyéb pályázatok kapcsán több mint 14 millió forint értékben kerültek beszerzésre különbözõ gépek és eszközök, indokolttá vált a telep teljes bekerítése, valamint riasztóval és térfigyelõ kamerarendszerrel való ellátása is, amely szintén saját erõbõl valósult meg.

4 4. oldal Paposi Hírmondó október Falugazdász - támogatás A falugazdász tevékenység mûködése továbbra is nagy segítséget jelent községünkben a mezõgazdasággal foglalkozó õstermelõk számára. Idén kb. 150 fõ rendelkezik érvényes õstermelõi igazolvánnyal tõl egységes hálózatként mûködik a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a falugazdász-hálózat. Idén új falugazdász - Jenei Árpád - látja el azokat a feladatokat, amelyek a gazdálkodókat érintik: õstermelõi igazolványok kiállítása, érvényesítése, kötelezõ kamarai tagság regisztrációja, területalapú támogatás, szaktanácsadás. A falugazdász leterheltsége miatt a Teleházban falugazdászsegítõ segít a termelõknek elektronikus ügyek intézésében: pl. egységes területalapú támogatás igénylés, (az idén 70 fõ nyújtott be kérelmet) kötelezõ kamarai tagdíj elektronikus bevallása, mezõgazdasági káresemények bejelentése. Falugazdász ügyfélfogadási nap: Péntek óráig Ügyfélfogadás helye: Közösségi Ház. Falugazdász elérhetõsége: Tel: 06-70/ ; 06-44/ Viga Gyöngyi etanácsadó Gyermekvasárnap- Paprikáskrumplifõzõverseny május 12-én 30 gyermek (jármi, paposi diákok) vehetett részt a Gyermekétkeztetési Alapítvány által hatodik alkalommal szervezett Paprikáskrumpli-fõzõversenyen. A verseny színhelye a Budapesti Vidámpark volt, ahol a gyerekeknek lehetõségük nyílt az összes játékon ingyen szórakozni egész nap! A fõzõversenyen a gyerekek III. helyezést értek el. Nyereményük Ft értékû élelmiszer volt, ami az iskola tanulói között került kiosztásra. Illyésné Bodnár Ágnes Térkövezés az iskolában Az õszi és a téli csapadékos idõszakban a sár miatt éveken át gondot okozott a tanulók sorakoztatása a szünetek utáni tanítási órákra. A Mátészalkai Tankerület és Papos Község Önkormányzatának összefogásával ez a probléma is megoldódott. Polgármester úr vállalta, hogy a tankerület által megvásárolt anyagból saját közfoglalkoztatottaival térkövet öntet, sõt be is burkoltatja azt a területet, ami a gyerekek kulturált sorakoztatásához és a téli idõszakban a szabad levegõn való tartózkodásukhoz szükséges. Ezzel a beruházással a praktikusság mellett ismét szépült iskolánk külsõ környezete is. Köszönet érte a segítséget nyújtóknak. Kósa Csaba magyartanár, al Gyermeknap az iskolában A KLIK Mátészalkai Tankerülete, Jármi Község Önkormányzata és Papos Község Önkormányzata támogatásával a Jármi - Papos - Õr Általános Iskola Székhelyintézményének parkjában a két község iskolás, óvodás és még kisebb gyermekei számára iskolánkban május 23-án gazdag programkínálattal, vidám és játékos gyermeknapot szerveztünk. Az óvodás gyermekek számára ez a nap is kiváló lehetõség volt arra, hogy ismerkedjenek iskolánkkal, találkozzanak tanulóinkkal. Az ugrálóváron és a csúszdán egész nap játszottak a gyerekek. Nagy sikere volt a rendõrség nyomozókutyás bemutatójának. Iskolánk néptánccsoportja és az Alice Dance a színpadi mûsort szolgáltatta. Iskolásaink sült krumplit, ivólevet, jégkrémet és az ügyességi versenyeken elért helyezésekért játékokat kaptak ajándékba. "A gyermek szeme a jövõ tükre." Mi a legszebb tükörben, a gyerekek csillogó szemében gyönyörködve tettük élményekben gazdaggá számukra ezt a napot. Kósa Csaba magyartanár, al Közös intézmények fenntartása A települési könyvtári ellátás biztosítása az önkormányzatok kötelezõ feladata. Ezt a feladatot a községi önkormányzat nyilvános könyvtár fenntartásával vagy a megyei könyvtár szolgáltatásainak igénybevételével teljesítheti. Ezért önkormányzatunk január 1-tõl megállapodást kötött a nyíregyházi Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárral a könyvtárellátási szolgáltatás nyújtására, mely alapján Könyvtári Információs és Közösségi Hely elnevezésû könyvtári szolgáltató helyet mûködtetünk. A Megyei Könyvtár a mozgókönyvtári szolgáltatás szervezésére a mátészalkai Képes Géza Városi Könyvtárral kötött megállapodást, így közvetlen munkakapcsolatban a mátészalkai könyvtárral vagyunk. Bár lekerültünk a nyilvános könyvtárak jegyzékérõl, önálló alapító okiratunk nincs, de a könyvtári állományunk gyarapítására fordítható pénzünk a megyei könyvtár közremûködésével több, mint amit önkormányzati költségvetésbõl finanszírozni tudnánk. Ráadásul a könyvtár is igyekszik megújulni, programokat, közösségi alkalmakat is szervezünk. A megyei könyvtár által biztosított költségvetésbõl százharmincezer forintot könyvbeszerzésre, ötvenezer forintot folyóirat elõfizetésre, száznyolcvanezer forintot rendezvények szervezésére kapunk. Így irodalmi, történelmi, egyházi, szabadidõ, hobbi, sport, életmód, családi, mezõgazdasági, lakáskultúra, számítástechnikai témájú folyóiratok rendelésére is van lehetõségünk, melyeket kölcsönözni is lehet a könyvtárból. Könyvkölcsönzés minden kedden du. 3 és 6 óra között folyik. Ettõl az idõkerettõl függetlenül a Közösségi Ház nyitvatartási ideje alatt mindennap használható a könyvtár és kölcsönözhetõ könyv, folyóirat a Teleház vezetõjének segítségével. A gyerekek mellett szeretettel várjuk a felnõtteket, az Az egészségház felújítása 2011 októberében történt meg a két önkormányzat jóvoltából. Az egészségügyi alapellátás korszerûsítése ÉAOP 4.1.2/A-09 címû pályázaton összességében több mint 36 millió forintot nyertünk a közös tulajdonú épület felújítására és a belsõ felszerelések, modern orvosi eszközök vásárlására. A közös fenntartásból sokszor adódott probléma, például, hogy melyik önkormányzat hány takarítót, mennyi fát adjon. Ezt a 2013-as évtõl a két képviselõ-testület úgy oldotta meg, hogy egy évig a paposi hivatalé, utána egy évig a jármi hivatalé a teljes fenntartás, annak minden költségével. Így sokkal átláthatóbb lett a dolog, mindenki megelégedésére. Az iskola, mint köztudott, állami fenntartásba került, így itt az orvosi rendelõ kapcsán már említett közös üzemeltetésbõl adódó problémák is megoldódtak. Az ingatlan viszont a két önkormányzat tulajdonában maradt, így annak állagmegóvása, fejlesztése továbbra is közös érdekünk. Az elmúlt esztendõkben több lépésben sikerült felújítási támogatást szerezni. Az egyik ilyen beruházás a BM pályázaton nyert több mint 17 millió forintból megvalósuló magastetõ építése volt, amely megoldotta a folyamatos beázások által okozott problémákat, illetve lehetõséget ad a késõbbiek során az esetleges tetõtér-beépítésre is, ahol további tantermek, szertárak alakíthatóak majd ki. A tornateremben korszerû fûtési rendszer lett kiépítve a régi légbefúvásos helyett, amely egy sokkal gazdaságosabb, vegyes tüzelésû kazán beépítésével oldotta meg az iskola gázfüggõségét. A 2013-as évben végre nagy álmunk vált valóra azzal, hogy két szükségtanterem kialakításával, az iskolánk mind a nyolc évfolyama egy épületbe került. Az átalakításból adódó költségek egy részét a KLIK állta, a fennmaradó részt pedig a két önkormányzat közösen. A jövõre nézõ terveink között szerepel az ebédlõ felújítása, illetve két új tanterem kialakítása is. Közmûvelõdési Könyvtár Papos Településünk külterületén sokszor okoz problémát, hogy az önkormányzati dûlõutak pontosan hol is helyezkednek el. Az utak menti fasorokról belógó ágakat, vagy a gödröket kerülgetve az évek hosszú sora alatt a nyomvonal akár méterekkel is arrébb kerülhet, és ez sok vitára adhat okot, hiszen a gazdák ragaszkodnak a saját földterületükhöz. Ezeket a vitákat szeretnénk elkerülni azzal a jövõben, hogy minden utunkat kiméretjük, illetve az autópálya építése A GYEA arról tájékoztatta Önkormányzatunkat 2013 májusában, hogy egy település egy évben kizárólag egyszer kaphat támogatást, valamint, hogy 2013-ban nem írnak ki külön pályázatot, mivel azok a települések részesülnek adományban, akik az elõzõ évben is. Ennek ellenére az elmúlt évben sajnos nem került sor élelmiszeradomány-osztásra Paposon. A évi adomány én kerülhetett kiosztásra 395 rászoruló részére, akik közül 317 fõ a létminimum közelében élõk, önhibájukon kívül létminimum közelében élõk, 78 fõ pedig a kisnyugdíjasok közé tartozott. Az élelmiszercsomag lisztet, 4 tojásos rövidcsõ tésztát és kristálycukrot tartalmazott. A szállítás költségét az Önkormányzat fizette. "Az Európai Unió által finanszírozott EU Élelmiszersegély programot a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal szervezi. Az országos program keretében az EU-s forrásból elõállított élelmiszereket az MVH a vele- nyertes pályázat alapján- szerzõdött segélyszervezetek, így a Gyermekétkeztetési Alapítvány közremûködésével juttatja el a magyarországi rászorulók részére." Településünk - amennyiben lesz pályázati kiírás, 2014-ben is részt kíván venni a programban. Utak kimérése idõsebb korosztályt is. A hosszú téli estéken azoknak, akik több szabadidõvel rendelkeznek, jó, ráadásul hasznos szórakozás lehet egy-egy könyv vagy újság elolvasása. Rendezvényeink: 2013 decemberében a Reményik Sándor Cserkészcsapattal, a Református Egyházzal és a Jármi - Papos - Õr Általános Iskolával együttmûködve közös adventi készülõdést, kézmûves foglalkozást rendeztünk községünk gyermekei számára. Papos Község Önkormányzatával karöltve községünk római katolikus templomában karácsonyi koncertet tartottunk a Mátészalkai Zenebarátok Kórusának fellépésével. A koncertet ebben az évben is szeretnénk megszervezni, mindenkit biztatok, hogy jöjjön el, mert örömteli élménnyel lesz gazdagabb áprilisában a húsvéti készülõdésünk közös iskolai, könyvtári és cserkész foglalkozás volt a szülõk és a gyerekek részvételével május 13-án, szintén a nyíregyházi Móricz Zsigmond Megyei Könyvtár, a mátészalkai Képes Géza Városi Könyvtár, a jármi Közmûvelõdési Könyvtár és a paposi Közmûvelõdési könyvtár közös szervezésében iskolánkban rendeztünk író olvasó találkozót. Varró Dániel költõ, mûfordító olvasott gyermekverseibõl, beszélt a költõi létrõl, a költészetrõl, a versírás szépségérõl és buktatóiról. A gyerekek vidáman kapcsolódtak be az interaktív és kooperatív elõadásba, tetszett nekik a versek világa, majd az elõadás végén autógrammot is kérhettek a vendégünktõl. EU Élelmiszersegély program Kósa Csaba könyvtárvezetõ, al kapcsán már nagyon sok helyen ezek a mérések meg is történtek, így ott már tiszta helyzet állt elõ. A mezsgyehatárokat fehérre festett betonoszlopokkal jelöljük meg és ezúton szeretném megkérni Önöket, hogy ezekre a jelölésekre fokozottan ügyeljenek, hiszen a mérések több százezer forintba kerülnek. Az elõírások szerint minden település csak egy segélyszervezethez tartozhat! Amennyiben szeretnénk csatlakozni egy másik szervezethez, elõször ki kell lépnünk a Gyermekétkeztetési Alapítványtól. Valamennyi segélyszervezet túlterhelt, így elõreláthatóan a jelentkezést követõen a túljelentkezések miatt várólistára kerülünk. Így amennyiben a kilépés mellett döntünk, azt kockáztatjuk, hogy talán évekig nem juthatunk segélycsomaghoz!

5 2014. október Paposi Hírmondó 5. oldal Ifjúsági kezdeményezések Szatmárban Gyermekfelügyelet augusztus hónapban a Közösségi Házban (4338 Papos, Petõfi u. 12.) azoknak a gyerekeknek, akiknek az iskolai szünet idején nem volt megoldott a felügyelete, lehetõségük volt a következõ szolgáltatások igénybevételére: - délelõtt: számítógép/internet-használat, sakk, rajzolás, olvasás a Teleházban és a Könyvtárban. - délután: csocsó; ping-pong a nagyteremben. A Darányi Ignác Terv keretein belül "A paposi és a szatmári ifjúságért" pályázaton az önkormányzatunk 2013-ban nettó forint támogatásban részesült. Az elnyert összeg egy részébõl eszközbeszerzések valósultak meg (sportszerek, sátrak, focimezek, konyhai felszerelések, komplett hangosítás, stb.). A fennmaradó részbõl pedig három, a látogatók számára teljesen ingyenes, rendezvényt szerveztünk. Május 31-én az óvodai Családi Nappal (gyermeknap) kezdtük a sort. Itt a színvonalas mûsorok mellett, ügyességi versenyekkel, ugráló várral, bábszínházzal, finom ételekkel, édességgel kedveskedtünk a helyi és a szomszéd települések gyermekeinek. A második eseményre, a sportnapra, 2014 Néhány évvel ezelõtt azzal a céllal kezdeményeztük a Modern Nõegylet megalakulását, hogy községünk rendezvényein hatékonyan tudjunk segítséget nyújtani a szervezésben és a lebonyolításban. Klubunk jelenleg 15 fõvel mûködik. Lehetõségeinkhez mérten igyekszünk minden rendezvényen, eseményen részt venni, így tavasszal a Reformátusok Szatmárért Közhasznú Egyesület és Papos Község Önkormányzata által harmadik alkalommal megrendezésre kerülõ jótékonysági disznóvágáson ebédet fõztünk és szolgáltunk fel a meghívott vendégek számára, amihez segítséget nyújtottak a közmunkaprogramban dolgozók is. Gyermeknap alkalmából minden évben csokoládét és nyalókát vásárolunk a község gyermekei számára, valamint az óvoda ballagó diákjai is jelképes ajándékban részesülnek a Nõegylet jóvoltából. Mint minden évben, ben is Nõegyletünk szervezte az augusztus 20-ai bált, ami egyre nagyobb sikernek örvend. Az itt szerzett bevételbõl gazdálkodunk egész évben, és ebbõl az összegbõl fedezzük pl: az óvodai és az iskolai jótékonysági bál támogatását is. A július 26.-án megrendezésre kerülõ falunapon hagyományõrzõ ételeket fõztünk, valamint hastánc fellépéssel Parlagfû Bejelentõ Rendszer Még tart a parlagfû szezon, ami megkeseríti az allergiás és asztmás betegek mindennapjait. A parlagfû magas koncentrációja miatt az Országos Környezetegészségügyi Intézet többször piros (III. fokú) vagy bordó (IV. fokú) riasztást adott ki. A parlagfû elleni védekezés minden földhasználó kötelessége! A földhasználó köteles adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfû virágbimbójának kialakulását megakadályozni és ezt az állapotot a vegetációs idõszak végéig folyamatosan fenntartani. Már Interneten keresztül is bárki bejelentheti az általa észlelt parlagfüves területeket a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal által mûködtetett Parlagfû Bejelentõ Rendszeren keresztül. A rendszer a https://pbr.nebih. gov.hu címen érhetõ el és július 1-jétõl a szezon végéig fogadja a bejelentéseket. A belterületi bejelentéseket a rendszer az illetékes önkormányzathoz, a külterületi bejelentéseket a megyei kormányhivatal járási földhivatalához küldi meg. A bejelentések alapján hatósági eljárás indul, melynek során közérdekû védekezést kell elrendelni. A közérdekû védekezés költségét a védekezési kötelezettséget elmulasztó földhasználónak kell megfizetni, kivéve, ha idõközben maga eleget tett a kötelezettségének. Egyéb költségek még ez esetben is terhelik a földhasználót, továbbá a megyei kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága növényvédelmi bírságot szab ki. A növényvédelmi bírságot minden esetben ki kell szabni, a hatóságnak mérlegelési lehetõsége nincs. Modern Nõegylet Mindák Katalin, jegyzõ június 21-én került sor. A nyolc csapat részvételével megrendezésre kerülõ kispályás focitornával, párhuzamosan ping-pong bajnokság és kosárlabda büntetõ dobó verseny is zajlott. Az eseményen részvevõket az eredmény hirdetések után egy ebédre láttuk vendégül. A fõ program július 26-án megtartott a "Paposi Legendák Útján" elnevezésû esemény volt, aminek fõ célja "a helyi, térségi, megismertetése értékek bemutatása volt. A rendezvényrõl bõvebben a falunap címû cikkben olvashatnak. kedveskedtünk az ide ellátogatóknak ben hosszú év után lehetõségünk nyílik arra, hogy a Hivatal és Polgármester Úr és a képviselõ testület támogatásával részt vegyünk egy egynapos kiránduláson, amit ezúton is szeretnénk megköszönni. Tisztelettel: Paposi Modern Nõegylet Mezõgazdasági tanfolyam A Türr István Képzõ és Kutató Intézet Nyíregyházi Igazgatósága a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatallal és annak Munkaügyi Központjával kötött együttmûködési megállapodása alapján egy évvel ezelõtt indította el a megyében a START mezõgazdasági közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó elsõ képzéseket. A mezõgazdasági programban dolgozó közmunkások háztáji növénytermesztés és tartósítás képzése án kezdõdött 12 fõvel, és én ért véget. Heti 1*6 óra volt az oktatás, ami gyakorlati képzést is magában foglalt. A képzés sikeres elvégzése esetén tanúsítványt, valamint Ft-ot kaptak a résztvevõk. A 2015-ös évben is tervezzük hasonló tanfolyam indítását, amire várjuk majd a jelentkezõket. Zombori Istvánné adminisztrátor A dolgozó szülõk gyerekei nagy számban vették igénybe a szolgáltatásokat, hiszen így felügyelet alatt, kortársaikkal, hasznosan tölthették szabadidejüket. Mivel az õszi és a téli szünet is igen hosszú lesz, elõreláthatóan ezekben az idõszakokban is számíthatnak erre a szolgáltatásra a szülõk. Illyésné Bodnár Ágnes A Paposi Vadrózsák Ifjúsági Klub élete A vadrózsák ifjúsági klub legfõbb célkitûzésének tartja, hogy minél több fiatalt bevonjon a település életébe. Ezért megpróbálunk minden megrendezésre kerülõ eseményen tevékenyen részt venni, a többi civil szervezettel jó kapcsolatot ápolni. Az elmúlt idõszakban szinte minden rendezvényen képviseltettük magunkat. A jótékonysági bálokon vagy felléptünk, vagy támogattuk azokat, a gyermeknapokon, falunapokon szintén felléptünk és fõztünk, az idõsek napján vendégül láttuk községünk szép korú lakosait, a jótékonysági disznóvágásokon a vendéglátásban segítettünk, a TeSzedd szemétszedési akcióra kétszer is jelentkeztünk, az önkormányzat által szervezett táborokban és sportnapokon is tevékenykedtünk, fát ültettünk a közösségi faültetéskor, és még hosszasan sorolhatnánk miben vettünk részt. Az idei év zárásaként egy kirándulást szerveztünk Nagykárolyba, ahol is megtekintettük a Károlyi-kastélyt és kriptát, és az Adymúzeumot. A jövõben is azon leszünk, hogy a paposiak büszkék lehessenek a fiataljainkra, gyermekeikre, unokáikra. Illésné Iván Tünde elnök

6 6. oldal Paposi Hírmondó október M3 autópálya építése A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. építtetõ beruházásában megvalósuló M3 autópálya - településünk közigazgatási területét is érintõ-, Õr - Vásárosnamény közötti szakaszának ideiglenes forgalomba helyezési eljárása megindult a Nemzeti Közlekedési Hatóságnál. Ezzel egy idõben folyik az autópályát keresztezõ és azzal párhuzamos utak forgalomba helyezése. Az idei év végén várhatóan átadásra is kerül a teljes szakaszt. Mindák Katalin Jegyzõ Nyári szociális gyermekétkeztetés A településen élõ rászoruló gyermekek napjától napjáig nyári szociális gyermekétkeztetés keretében napi egyszeri melegétkeztetésben részesültek ban tehát 45 munkanapon keresztül összesen 71 gyermek részesülhetett térítésmentes meleg ételben ben június 16-tól augusztus 29-ig, 55 munkanapon keresztül, összesen 86 rászoruló gyermek részesülhetett nyári szociális gyermekétkeztetésben. Illyésné Bodnár Ágnes Piactér kialakítása A nehéz gazdasági helyzetben egy olyan kis településen, mint a mienk is, minden alkalmat meg kell ragadnunk, hogy az emberek megélhetését segítsük. A község központjában kialakításra került kis piactér kulturált lehetõséget ad bármilyen áru értékesítésére, legyen az zöldség, gyümölcs, vagy esetleg tartós fogyasztási cikk. A piac használata a település minden lakója számára teljesen ingyenes! A jövõben a mezõgazdasági mintaprojektben megtermelt termékeket az önkormányzat is itt tervezi majd értékesíteni. Pedagógusnap Jármi, Papos és Õr Községek Önkormányzatai június 5-én közösen köszöntötték pedagógusnap alkalmából iskolánk, óvodáink közalkalmazottait, a magyar egészségügy napja alkalmából az egészségügyi dolgozókat és nyugdíjas volt dolgozóinkat. A jármi Mûvelõdési Ház nagytermében egy közös ebédre kaptunk meghívást. A figyelmességért, a szervezésért a résztvevõk nevében köszönetemet fejezem ki a ek és a képviselõ-testületek felé. Kellemes délutánt töltöttünk együtt. Kósa Csaba magyartanár, al Hóvirág Nyugdíjas Klub beszámolója Klubunk március 3-án alakult, így tavasz lévén a "Hóvirág" nevet kapta. Az elmúlt 13 évben nagyon sok jóban volt részünk, de sajnos a gondok, a bajok sem kerültek el bennünket, hiszen a 13 év alatt 16 Klub-tagunktól kellett végsõ búcsút vennünk. A 2014-es év mozgalmas volt számunkra. Két testvértelepülés klubja is meghívott bennünket farsangi mulatságra, ahol mindig nagy szeretettel fogadnak bennünket. Ezeken a rendezvényeken természetesen a mi tánccsoportunk is fellép ben disznótoros ebédre kaptunk meghívást a Bálint tanyára. Az elmúlt évvel ellentétben-amikor is mi biztosítottuk a fõzést- most csak vendégek voltunk. Gyermeknapon vettünk részt az Óvodában, ahol sült krumplit és töltött káposztát készítettünk a gyerekek részére. Nagy öröm volt számunkra, hogy "Ki Mit Tud" vetélkedõt hirdettek meg a megyében, amire mi természetesen a cigány-táncunkkal jelentkeztünk. Az elõdöntõ Vásárosnaményban tartották. Kis idõ múlva tudatták velünk, hogy bejutottunk a középdöntõbe, ami Keszthelyen került megrendezésre. A Polgármester Úr, és a Képviselõ-testület biztatására vállaltuk a hosszú utat, és pályázati pénzbõl vonattal utaztunk Keszthelyre. Azt az élményt, amilyen tisztelettel és szeretettel fogadtak bennünket, elmondani nem lehet. Nagy örömünkre szolgált, hogy a Polgármester Úr családjával együtt eljött velünk. Büszkék voltunk, hiszen egy csapattal sem volt. Mi ezt, hogy ide eljutottunk nagyon köszönjük a Polgármesterünknek és a Képviselõtestületnek. A döntõbe sajnos nem sikerült bejutnunk, hiszen 540 csoport volt versenyben, de nem bánkódtunk, mert mi már azzal nyertünk, hogy egy ilyen szép helyre eljutottunk. Ebben az évben is felléptünk Jármiban és Õrben a falunapon, ahol szívélyes fogadtatásban és ellátásban volt részünk. Július 26-án "itthon" is felléptünk kétszer, valamint tengerikásás és rizses töltött káposztát, és csirkecombot grillezve pirított burgonyával fõztünk. Nagyon jól éreztük magunkat, és köszönjük a falu lakóinak és minden résztvevõnek a sok tapsot, biztatást és gratulációt. Az elkövetkezõ idõben több alkalommal is készülünk a kenyér- és kalácssütés fortélyait átadni a fiataloknak, mivel a Közösségi Ház udvarán épült egy kemence. Az elsõ ilyen esemény az "Itthon vagy! Magyarország szeretlek!" rendezvény sorozat keretein belül zajlott szeptember 28-án. Ezek után folytatva az évi munkát készülünk a névnapok, születésnapok és a karácsony megünneplésére. Röviden ennyi volt az éves programunk, de természetesen havi szinten összejövünk, szalonnát sütünk, és mindig Megújult az óvodánk figyelemmel kísérjük a tagjaink életét. Kérem, aki magányos, egyedül él, jöjjön közénk, mi egy nagy család vagyunk, és szívesen látunk mindenkit. Ígérjük, jól fogja magát köztünk érezni! Recsán Györgyné Nyugdíjas Klub vezetõje 2013 nyarán a Belügyminisztérium által kiírt pályázaton közel 27 millió forint támogatást nyertünk, amely összegbõl, az önerõvel kiegészítve, az Óvoda épülete kívül- belül átalakításra került és így teljesen megszépült és megújult. Ezzel egy álom vált valóra, mert nagyon régen szerettük volna, hogy a településünk óvodáskorú gyerekeinek óvodai elhelyezése, nevelése, fejlesztése egy ilyen, minden igényt kielégítõ és minden elvárásnak megfelelõ intézményben valósuljon meg. A belsõ elrendezésnek köszönhetõen elmondhatjuk, hogy minden helyiség betölti a maga funkcióját. A csoportszoba tágas és világos lett. Igyekeztünk ízlésesen berendezni és díszíteni, hogy minél otthonosabb és minél családiasabb legyen a gyerekek számára. Van egy nagyszerû tornaszobánk, ahol a mindennapi tornát, a játékos testmozgást valamint a testnevelés foglalkozásokat remekül meg tudjuk valósítani. A színpad is átalakult és így még kulturáltabb körülmények között tudjuk megtartani az ünnepségeinket, óvodai mûsorainkat. Megszépült a mosdó helyiségünk, amely minden gyermeki igényt kielégít. Sikerült egy mosókonyhát és egy tágas tálalókonyhát is kialakítani, melyet a céljának megfelelõen berendeztünk. Van egy kis irodahelyiségünk illetve két kisebb szertárunk, ahova az óvodai tevékenységekhez készített eszközöket, játékokat vagy egyéb kellékeket el tudunk helyezni. Az egész épület akadálymentesítve lett. A külsõ rész új térkõ burkolattal lett lerakva. Az udvari játékok is megújultak. A bejáratoknál egyedi tervezésû sziklakertek, az udvaron többféle fa, zöld bokrok díszítik a környezetet és gyönyörködtetnek bennünket szeptember 2-án ebben a csodálatos épületben kezdhettük meg a nevelési évet. Nagyon örültünk és elégedettek voltunk a szülõkkel együtt októberében került sor a megújult óvoda átadására. Sokan elfogadták a meghívásunkat és eljöttek, hogy ennek a nagyszerû eseménynek részesei legyenek. Nagyon színvonalas kis mûsorral készültünk az óvodásainkkal együtt, melyet az õsz jegyében állítottunk össze. A vendégek, a szülõk, az ott lévõ lakosok elégedettségüknek adtak hangot, mert a gyerekek mûsora is nagyon jól sikerült és az épületben körbejárva pozitív véleményüket mondták el a látottakról. Sarka Attiláné Tagintézmény vezetõ

7 2014. október Paposi Hírmondó 7. oldal Óvodai ünnepeink, programjaink A rendszeres óvodai programok, ünnepek egy idõ után hagyománnyá válnak. Így van ez a mi óvodánkba is. Szeptember: Beköltöztünk szépen a felújult óvodánkba. Az elsõ reggelen a gyerekek és a szüleink némi szorongással, izgatottan érkeztek. Kíváncsi tekintettel néztek körbe. A gyerekek arcán a változást a csoportszoba ajtajához érve lehetett látni. Bekukucskáltak, körülnéztek, aztán boldog mosoly jelent meg az arcukon. Nem kellett több mint néhány perc, és máris vidáman játszottak. Egész nap, és azóta is minden nap ezt az örömöt látjuk az arcukon. Október: Hivatalosan is megtörtént az óvoda átadási ünnepsége, ahol színvonalas mûsorral leptük meg a kedves vendégeket. December: A mikulás érkezését nagy izgalommal vártuk, amire versel, énekkel készülõdtünk. A karácsony nagy ünnep az óvodában, közösen díszítjük a fenyõfát, amelyre saját készítésû díszek is kerülnek. Verseket, dalokat, szerepeket tanulunk, ajándékot készítünk szeretteinknek. Meghitt ünnepségen köszönjük Jézuska születésnapját. Február: Télûzõ farsangkor jelmezbe bújtunk és báli hangulatban búcsúztattuk a telet, második jótékonysági bálunk jegyében. Ezúton is megköszönjük támogatóinknak, segítõinknek, hogy ismét nagy sikerrel zárhattuk rendezvényünket. Március: Nemzeti ünnepünkön kokárdákkal, pártákkal, zászlókkal a faluban felvonulva hagytunk maradandó élményt gyermekeinkben. Április: Húsvétkor a tavasz köszöntése mellett a húsvéti hagyományok is megelevenednek óvodánkban (locsolkodás, tojásfestés). Május: Anyák napjára minden kisgyermek nagy-nagy örömmel készült. Titkos ajándékot készítettünk. Verseket, dalokat tanultunk és a megható ünnepségen könnyeket csaltak a gyerekek édesanyjuk, nagymamájuk szemébe. Az óvodai évzáró és ballagás is hagyomány óvodánkban. A gyerekek mûsort adnak a vendégeknek az elmúlt év kedves verseibõl, körjátékaiból, táncaiból, majd a ballagók elbúcsúznak második otthonuktól. Június: Felejthetetlen napot töltöttünk a nyíregyházi vadasparkban, ahol a gyerekek családtagjaikkal együtt részt vehettek. Megünneplésre kerülnek még a születés- és névnapok is. Ilyenkor az ünnepelt tortával, süteménnyel és üdítõvel vendégelik meg csoporttársait, akik köszöntésképpen énekelnek, verselnek, rajzokat, kisebb ajándékokat készítenek neki. Bízunk benne, hogy a következõ év is ilyen tartalmasan fog telni óvodásaink számára. Sarka Attiláné tagintézmény vezetõ Papos Község Polgárõrsége Papos Község Polgárõrsége án alakult, azzal a céllal, hogy a község közbiztonsága fokozottan jó legyen. Az éjjeli szolgálatok folyamatos biztosítása mellett figyelemmel kísérjük és biztosítjuk a paposi és a szomszéd jármi község rendezvényeit, programjait, rendszeresen tartjuk a kapcsolatot a helyi KMB Iroda, Jármi- Papos- Õr Általános Iskola, és a Posta dolgozóival, valamint a Gyermekjóléti Szolgálat családgondozójával, a civil szervezetekkel, és a környékbeli települések polgárõrségeivel ben részt vettünk a Kocsordon és Nyírparasznyán tartandó fõzõversenyen, amihez a nyersanyagot az Önkormányzat vásárolta meg a Polgárõrség számára megszavazott Ft-ból. Papos község e és képviselõ-testülete egy Suzuki típusú személygépkocsit biztosított számunkra, amely nagymértékben megkönnyíti munkánkat. Ezen kívül a Közösségi ház udvarán kialakításra került egy polgárõr iroda és egy gépkocsi beálló is ben pályázaton nyert összegbõl (35.000,- Ft postai ,- Ft OPSZ pályázat /2013./ Ft OPSZ pályázat. /2014./) a jogosítvánnyal nem rendelkezõ tagjaink számára 2 db polgárõrök által rendszeresített férfi kerékpárt vásároltunk, teljes felszereltséggel, továbbá ebbõl az összegbõl készítettük fel mûszaki vizsgára a polgárõrautót, álltuk a mûszaki vizsga díját, és egészítettük ki autónk felszereltségét (autóskamera, kézi reflektorok, vezetõi mellények). A fennmaradó összegbõl formaruhával valamint kiegészítõvel (gázspray) láttuk el az egyesület tagjait. Ezen felül az önkormányzat minden polgárõrnek vásárolt egy Szociális tûzifa szolgálati bakancsot. Terveink között szerepel, hogy további pályázatokat nyújtunk be, amelybõl az új belépõ tagjaink (9 fõ) felszereltségét szeretnénk biztosítani. Bízunk abban, hogy új tagjaink létszáma tovább bõvül, amellyel még hatékonyabban tudjuk munkánkat végezni. Köszönjük a sok segítséget úrnak, és Papos Község Önkormányzat képviselõ-testületének, valamint azoknak, akik kisebb - nagyobb segítséget nyújtanak Papos Község Polgárõrsége számára. Továbbá ezúton szeretnénk köszönetünket kifejezni a nyugdíjba vonuló, vagy betegség miatt távozó polgárõrök munkájáért. Kovács Attila polgárõr elnök Papos Község Önkormányzata 2013-ban kérelmet nyújtott be a Belügyminisztériumhoz szociális célú tûzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítõ támogatásra. A pályázat pozitív elbírálását követõen 152 m3 akác tûzifa került kiosztásra, összesen 152 háztartás részére. Vissza nem térítendõ természetbeni támogatásként tûzifa támogatásban részesülhetett az a személy, aki a kiírásban szereplõ feltételek legalább egyikének megfelelt. A tûzifa támogatás ugyanazon háztartásra egy jogosultnak volt megállapítható függetlenül a lakásban élõ személyek/családok számától. A támogatás mértéke 1 erdei m3 tûzifa / háztartás volt. Az Önkormányzat részére megítélt támogatás összege Ft volt, ami Ft önkormányzati önerõvel került kiegészítésre, illetve a fuvarköltséget is a hivatal állta Ft értékben. Mivel a beadott kérelmek száma (187) több volt, mint ahány háztartás a támogatásból részesülhetett volna, az Önkormányzat a saját tulajdonú fájával járult hozzá ahhoz, hogy minden rászoruló szociális tûzifában részesülhessen a hideg, téli napokon. Az idei évben is kiírásra került a pályázat, amin az önkormányzatunk természetesen újra elindult. Polgármester Minden Gyerek Lakjon Jól! - Program A Minden Gyerek Lakjon Jól Alapítványnak köszönhetõen az elõzõ évekhez hasonlóan, 2013-ban is sor került vetõmagosztásra településünkön. A vetõmag segélyezési akcióban valamennyi hátrányos helyzetû család, összesen 59 háztartás, 109 gyermek részesült tõl eltérõen ebben az évben sajnos kimaradtak az osztásból a 18. életévüket betöltött rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülõk. Sajnos 2014-ben nem volt pályázati lehetõségünk. Illyésné Bodnár Ágnes Az önkormányzat finanszírozása Az új önkormányzati törvénnyel bevezetésre került a feladat finanszírozás. Ez azt jelenti, hogy csak az elõírt kötelezõ feladatokra kapunk normatívát, amivel szigorúan el kell számolnunk (pl.: közvilágítás, intézmények rezsi költsége, stb.). Minden egyéb önként vállat feladat költségét pályázatból vagy saját forrásból kell fedeznünk. Ilyenek például a különbözõ rendezvények, gépbeszerzések, építkezések, és a pályázatok önereje is. A legnagyobb bevételi forrásunk az iparûzési adó, amelybõl 2013-ban összesen Ft, 2014-ben szeptember 15-ig az elõlegekbõl Ft folyt be. Ezenkívül a tanfolyamok, árusítások terembérleteibõl is több százezer forintra számíthatunk évente, amit az intézmények fejlesztésére fordítunk vissza (pl.: számítógép beszerzés, burkolás, felújítás, stb.). Az iparûzési adó az autópálya építése miatt kimagaslóan magas lesz ebben az esztendõben amit, szennyvízberuházás tervezéséhez és az önerejéhez szeretnénk felhasználni. Így a lakosoknak nem kellene évekig az LTP-t fizetni, elég lenne csak egy egyszeri hozzájárulást. Együtt tettük szebbé községünk központját A jótékonysági faültetés gondolata akkor fogalmazódott meg bennem, amikor három éve egy református rendezvényen a nagygéci emlékparkban jártam. Itt láttam a parkban ültetett fák mellett egy-egy kis emléktáblát, ami a fa ültetõjének nevét és az ültetés évszámát tartalmazta. Nagyon megérintett a dolog és elhatároztam, hogy itthon nálunk, Paposon is szervezek egy ilyen közösségi faültetést. A rendezvénynek eszmei mondanivalója van, üzenet az utókor számára, hogy milyen jó szándékú, egy jó cél érdekében bármikor összefogó emberek éltek mindig is ezen a kis szatmári településen. Elõször tíz fát terveztünk ültetni, de olyan sokan jelentkeztek, hogy végül több mint harminc fa került elültetésre. Magánszemélyek, civil szervezetek, vállalkozók, az egyházak, az intézmények is részt vettek a programban. Minden résztvevõ, aki vásárolt egy fát, kapott egy oklevelet és mellé egy emléktáblát, amibe a felajánló nevét gravíroztattam. Az esemény végén a faluközpontba közösen ültettünk egy tulipánfát, ami az összefogás, az összetartozás jelképe lesz az utókor számára. Reményeim szerint, ha ezek a fák egyszer majd megöregednek és kipusztulnak, a gyermekeink majd a ültetnek a helyette egy új facsemetét.

8 8. oldal Paposi Hírmondó október Gyermeknap május 31-én,,A paposi és a szatmári ifjúságért" elnevezésû sikeres projektnek köszönhetõen gyerekeinket ünnepelhettük. A kissé hideg, szemerkélõ esõ ellenére a gyermekek folyamatosan érkeztek szüleikkel, nagyszüleikkel együtt. Már a délelõtti órákban birtokba vehették az óriás csúszdát, és a varázslatos ugrálót. Az óvoda udvara és környéke hangos volt a gyerekzsivajtól. Sarka Attiláné tagóvoda vezetõ programismertetõje, és Illés Béla úr köszöntõje után óvodásaink vidám, zenés tornabemutatójával kezdetét vette a gyermeknapi rendezvény. A lelkes kis óvodások jó hangulatot teremtettek. Gazdag, színes programokat szerveztünk az óvodás és iskolás korosztály számára egyaránt. A nevezési asztalnál lázasan jelentkeztek a gyerekek a különbözõ ügyességi, kreatív rajz és szépségversenyekre. Az ügyességi játékok helyszínén buzgón készülõdtek a gyerekek. Volt talicskázás, zsákban futás, alagútban bújás, szóval csupa sok izgalmas kaland. Igazi szurkoló táborok alakultak, ahol a szülõk, nagyszülõk boldogan nézték és drukkoltak ügyes gyerekeikért, unokáikért, a szépségverseny kifutóján gyönyörûséges szépségek kápráztatták el a nézõket, megnehezítve ezzel a zsûri döntését. Az aszfalt rajzversenyen vidám, kreatív, szép, színes alkotások születtek. Délben minden gyermek ebédben részesült, amit a Paposi Hóvirág Nyugdíjas Klub tagjai készítettek igazán nagy-nagy szeretettel. 13 órakor a nyíregyházi Katica Bábszínház színvonalas, élmény gazdag elõadását tekinthették meg a gyerekek. Az óvodások egyik kedvenc meséjét Az aranyos tarajos kiskakast adták elõ, amit a gyerekek hol szájtátva, hol pedig hangos kacagással nézték végig. Az udvaron folytatódott a program az Alice Dance táncosainak színvonalas mûsorával. A csoport tagjai közt sok helyi gyerek tûnt fel a szülõk és a vendégek örömére. A további jó hangulatot Romwalter Éva zenés mûsora alapozta meg, amiben a gyerekeket is bevonták. Megújult óvodánk több mint 100 éves platánfái alatt, szép zöld udvarán szólt a dal, szállt az ének, mozogtak, tapsoltak, táncoltak a gyerekek. Óriásai tapssal búcsúztatták a zenészeket. Ezek után következett a verseny eredményhirdetése. A gyermekek izgatottan várták megérdemelt jutalmaikat. Csillogó szemekkel, boldogan vették át azokat. A Paposi Nõegylet minden gyermeknek édességgel kedveskedett. Öröm volt látni vidám arcaikat. Köszönet illeti elsõsorban a lelkes gyermekeket, község civil szervezeteit, az óvoda és az önkormányzat dolgozóit és mindazokat, akik hozzá járultak ahhoz, hogy ennyi csillogó szempár tekintett ránk ezen a napon. Török Lajosné óvónõ Rehabilitációs munka A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal a TÁMOP /1 "Megváltozott munkaképességû emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése" címû kiemelt projekt megvalósításával kívánja elõsegíteni a megváltozott munkaképességû személyek munkaerõ-piaci re-integrációját, sikeres foglalkozási rehabilitációját. Ennek segítségével az Önkormányzat 4 fõ részére tud munkát biztosítani napig, napi 4 órában. Zombori Istvánné adminisztrátor Közmunkás nap Az idei évben elõször került megrendezésre településünkön a közmunkás nap, ami igen jó hangulatban zajlott. Volt kispályás foci, ami felért egy iszapbirkózással, mivel délelõtt esett az esõ, de ez senki kedvét nem vette el, sõt! A házasságkötõ teremben pedig pingpongozhattak a közfoglalkoztatottak. A végigsportolt-, vagy szurkolt napot egy jó ebéddel koronáztuk meg! Azt hiszem, mindenki jól érezte magát, és ha ez így van, akkor ebbõl hagyományt kell teremteni! Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Reformátusok Szatmárért Közhasznú Egyesület nevében! A Reformátusok Szatmárért Közhasznú Egyesület megalapítása 2011-ben a partiumi reformátusok sajátos érdekei kifejezésének, érvényesítése céljából történt. Fontosnak tartjuk, hogy az elõdeink által megteremtett értékeket megõrizzük és továbbadjuk a jövõ nemzedékének, tovább erõsítsük a szatmári térség kulturális értékrendje és a református egyház közötti összetartó erõt. Ezen értékek mentén minden évben törekszünk arra, hogy kitûzött programjaink megvalósuljanak, adományaink a legmegfelelõbb helyre jussanak el. Az elmúlt években kerekesszéket, ágyat ajánlottunk fel több idõsek otthonának, valamint a mátészalkai kórháznak. A Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza részére Iroxin nevû égési sérülésekre használható bõrregeneráló készítményt adományoztunk. A nagykárolyi árvaházban élõ gyermekeket édességgel leptük meg. Bíró Lajos szobrászmûvésszel közösen, Török Pál református püspök munkásságának tiszteletéül egy portré dombormûvet ajánlottunk fel a Dunamelléki Református Egyházkerület részére. úr, egyesületi tagunk hatékony közremûködésének köszönhetõen az elmúlt években több jótékonysági húsosztást szerveztünk. A feldolgozott sertést 2,5-3 kg-os csomagokban a Paposon élõ rászorulóknak juttattuk el, a felajánlásban család részesült. Társadalmi és kulturális rendezvények szervezõi, vagy társszervezõi vagyunk, mint pl.: Szamoskrassói lelkésztalálkozó és focitorna; Tordai Demeter szobrának leleplezése Óváriban; Bíró Lajos albumának kiadása, bemutatója; Fülöp Sándor szaktanterem, emlékérem átadása; reformáció emléknapja Legismertebb rendezvényünk a Szatmár határok Az elõzõ számban megjelent, hogy 2012-ben beadtuk a Támop / számú pályázatot, ami sajnos el lett utasítva, mert nem érkezett be idõre. A pályázat író cég ezt megfellebbezte és ennek helyt adtak, így mégiscsak nélkül elnevezésû program, amelyre az elmúlt három alkalommal több ezren érkeztek Magyarország különbözõ részeirõl és a határon túlról egyaránt. Az Egyesület 2013 decemberében a Királyhágómelléki Református Egyházkerület legmagasabb elismerésében, a Pro Partium kitüntetésében részesült. Ezzel a díjjal fejezte ki az Egyházkerület megbecsülését az Egyesület eddigiek során kifejtett munkásságáért. Az Egyesület által létrehozott Szatmári Mûveltség Tára könyvsorozat két új kötettel is gazdagított az irodalmi világot Istenkeresés az irodalomban és Téli ünnepi népszokások és néphagyományok címmel. Bízunk benne, hogy a IV. Szatmár határok nélkül református találkozón Ön is részesévé válik azoknak az értékeknek, amiért Egyesületünk létrejött. Fülöp István elnök Települési egészségprogramok megvalósítása Paposon Településrendezési terv megkaptuk A közel 8,5 millió forint támogatást. A pályázat keretein belül irodai-(laptop, nyomtató), sport- (labdák, hálók, stb.) és konyhai eszközöket (edények, étkészletek, stb.) vásároltunk. Ezenkívül a közösségi ház átalakítási költségeit is ebbõl finanszíroztuk, valamint nagyon sok egyéb dologi költséget is elszámoltunk (irodaszer, banki költségek, telefon számlák, stb.). A pályázat szakmai megvalósítója, a debreceni székhelyû Net Humán alapítvány volt. Rajtuk keresztül kerültek megszervezésre településünkön a különbözõ programok, események. Ilyenek voltak például az életmód táborok (lovas, horgász), a szakmai elõadások (egészséges életmód, káros szenvedélyek, egészséges táplálkozás), a sportesemények (foci tornák, ping-pong bajnokság) és a rajzverseny is. A pályázatnak köszönhetõen igen tartalmas évet zártunk, nagyon sok színvonalas eseményen, programon vehettek részt a helyi és a környékbeli települések lakói. A településrendezési tervet tíz évente felül kell vizsgálni, és ha szükséges meg kell módosítani. Az elmúlt idõszakban a lakosság segítségét is kértük, hogy milyen irányba induljunk el. A jelenlegi koncepció szerint, kialakításra kerül majd egy ipari övezet, ahová vállalkozások települhetnek majd, ezzel újabb munkahelyeket teremtve településünkön. Ezenkívül azok az utak, amelyek a régi tervdokumentációban szerepelnek, de már biztosan nem fognak megépülni, törlésre kerülnek, valamint egyes külterületi részeket belterületté szeretnénk nyilvánítani, ezzel megadva a település terjeszkedésének a lehetõségét. Ha valakinek valamilyen ezzel kapcsolatos észrevétele, vagy kérdése van, azt a hivatalban jelezheti.

9 Paposi Hírmondó október Közfoglalkoztatás Községünkben igen korlátozott a munkahelyek és a munkalehetõségek száma, ezért nagyon fontos az emberek megélhetése szempontjából a közfoglalkoztatás. Évrõl-évre egyre nagyobb létszámban foglalkoztatunk ebben a formában munkavállalókat településünkön. A 2013-es évben az önkormányzat által a közfoglalkoztatásba bevont személyek száma 141 fõ volt. A közfoglalkoztatási programok közül a startmunka mintaprojektekre, huzamosabb idejû közfoglalkoztatásra pályáztunk, amelynek a munkabér és járulék támogatására közel nyolcvankét millió forintot nyertünk el. A 2014-es esztendõben mintaprojektekre, illetve huzamosabb idejû közfoglalkoztatásra 277 fõ munkavállaló támogatására több mint nyolcvan millió forintot pályáztunk meg sikeresen jan. 1-tõl a közfoglalkoztatási minimálbér ,- Ft, valamint a szakmunkás közfoglalkoztatási bér ,- Ft. Beruházási és dologi költségekre is nyertünk vissza nem térítendõ támogatást, melynek az összege az elmúlt 2 esztendõben meghaladja a huszonkétmillió forintot. A közfoglalkoztatás terén szeretnénk még tovább lépni a jövõben. Amennyiben lesz rá lehetõség a betonelem és térkõ gyártást egy könnyûszerkezetes csarnokban végeznénk, így nem csak tavasztól õszig, de akár télen is végezhetõ lenne ez a tevékenység. A mezõgazdasági projektet egy zöldség-gyümölcs feldolgozó, aszaló üzemmel és egy nagyobb volumenû sertéstartással szeretnénk bõvíteni. Az elõbbihez az áfész kocsmára, a sertés- tartáshoz pedig egy kisebb külterületi tanyára lenne szükség. Mindkettõ megvásárlása és kialakítása terveink között szerepel. A jelenlegi pályázati rendszer nem teszi lehetõvé, hogy termõföldet vásároljunk, így azt csak saját erõbõl tehetjük meg. Több belterületi ingatlant szeretnénk vásárolni (telket, házhelyet, zártkertet), amelyeken intenzív gazdálkodást folytatnánk. 9. oldal

10 10. oldal Paposi Hírmondó október Közösségi tér kialakítása A közösségi ház is nagy átalakuláson ment keresztül ebben az évben. A már meglévõ könyvtár és e-magyarország pont mellett egy nagy közösségi tér lett kialakítva a két kisebb helyiség összenyitásával. Így nagyobb rendezvények is lebonyolíthatóak már, ezenkívül itt zajlanak majd az árusítások, és a tanfolyamok is. De a legfõbb funkciója mégis csak az, hogy ezentúl ez szolgál a civil szervezetek székhelyéül. Ezt jól kiegészíti az udvar fejlesztése, épült ugyanis egy filagória és egy kemence is, amely így már szabadtéri civil rendezvények, események helyszínéül is szolgálhat majd. Ezen kívül a polgárõrség is kapott egy irodahelyiséget, amely raktárként is funkcionál, hiszen minden felszerelésüket itt tudják majd egy helyen tárolni. Az iroda mellett épült egy kocsi beálló a polgárõr autó számára. Közszolgálati Tisztviselõk Napja A közszolgálati tisztviselõkrõl szóló törvény rendelkezése alapján minden év július 1-je a Közszolgálati Tisztviselõk Napja. Ez a nap a kormánytisztviselõknek és a köztisztviselõknek a minisztériumokban, a kormányhivatalokban, a szakigazgatási szerveknél és az önkormányzatoknál munkaszüneti nap. Önkormányzati Hivatalunk köztisztviselõi az idén közös szabadidõs tevékenységgel ünnepeltek. Mindák Katalin Jegyzõ Szennyvíz Településünkön most már égetõen szükségessé vált a szennyvízhálózat kiépítése, mivel ez az önkormányzat számára egy kötelezõ feladat, a TRV-vel kötöttünk egy szolgáltatói szerzõdést, aminek értelmében a szolnoki cég feladata lenne a gördülékeny szolgáltatás biztosítása. Ez a valóságban viszont nem mûködik, folyamatosan technikai problémákra hivatkozva több hetes várakozási idõt produkálnak, ami joggal okoz felháborodást a lakosok körében. Ezen kívül a szippantás díja is nagyon magas lett, ami azt vetíti elõ, hogy a tengelyen történõ szennyvízszállítás már nem megoldás a problémára. Sajnos az ÉÁOP-os pályázatok amelyek a 2000 Le szám alatti települések szennyvízkezelését voltak hivatottak megoldani bezárásra kerültek. De mivel az EU december 22-ig kötelezõen elõírta, hogy ezt a kérdést rendezni kell, így biztosan lesz más pályázati forrás. Ennek tükrében, szeptemberben már megrendelésre került és elkezdõdött a szennyvízhálózat terveinek elkészítése. Ennek költségeit, ami több millió forint, az önkormányzat az iparûzési adó bevételébõl kívánja fedezni. Azért van szükség az elõkészületekre, mert amenynyiben jövõ év elején kiírásra kerül a megfelelõ pályázat, akkor mi már az elsõk közt be tudjuk adni, így nagyobb esélylyel indulhatunk a többiekkel szemben. Ha minden jól megy, így akár 2015-ben meg is valósulhat majd a beruházás. Addig is egyeztetéseket folytatok a TRV-vel, hogy a saját szippantónkat ideiglenesen visszaállítanánk, ezzel áthidalva a köztes idõszakot, megoldva ezt a problémát. Együtt a lakosság szolgálatáért A kedvtelésbõl tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezése értelmében január 1. napjától kötelezõ a kutyák úgynevezett transzponderrel (mikrochip) való ellátása. A négy hónaposnál idõsebb eb csak mikrochippel megjelölve tartható. A megjelölés alapján az állatorvos az eb adatait nyilvántartó országos elektronikus adatbázisban regisztrálja. Az eb tartója 8 napon belül köteles az állatorvossal az adatbázisban regisztráltatni minden változást (az eb tulajdonosa, tartási helye megváltozik, vagy az állat elpusztul). Változatlanul kötelezõ az ebek veszettség elleni védõoltása. Ennek érdekében az eb tartója köteles az állata állategészségügyi felügyeletét ellátó magánállatorvosnak bejelenteni, ha az állata a) a három hónapos kort elérte, b) elhullott vagy elkóborolt, vagy c) új tulajdonoshoz került. Ez esetben az új tulajdonost is bejelentési kötelezettség terheli. Az állattartó köteles minden három hónaposnál idõsebb ebet A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Mátészalkai Járási Hivatala január 1-jével alakult meg a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal szervezeti egységeként. A járási hivatalok létrehozásának a legfontosabb célja az volt, hogy a területi államigazgatás hatékonysága tovább javuljon, átlátható struktúrában, egységesen, összehangoltan és költségtakarékosan mûködjön. A járási hivatalok korszerû, emberközpontú, "szolgáltató államot" megjelenítõ középszintû közigazgatási gyakorlatot szeretnének kialakítani. A Mátészalkai Járási Hivatal illetékességi területe 26 településre terjed ki: Fábiánháza, Fülpösdaróc, Géberjén, Gyõrtelek, Hodász, Jármi, Kántorjánosi, Kocsord, Mátészalka, Mérk, Nagydobos, Nagyecsed, Nyírcsaholy, Nyírkáta, Nyírmeggyes, Nyírparasznya, Ópályi, Ököritófülpös, Õr, Papos, Rápolt, Szamoskér, Szamosszeg, Tiborszállás, Vaja, Vállaj. A Hivatal a járás illetékességi területén belül Nagyecsed városban kirendeltséget mûködtet március 14-én Mátészalkán is átadásra került a kormányablak, ahol reggel 8 órától este 20 óráig várjuk az ide érkezõ ügyfeleket. Kiépítésének célja, hogy minél több ügyet, minél kevesebb utánajárással intézhessenek az állampolgárok, megvalósuljon az egyablakos ügyintézés. Felszámolja a korábbi rendszert, ahol az ügyfélnek kell végigjárnia a hivatalokat, az ügyiratok az új rendszerben a hivatalok között mozognak. Az új járási rendszer felállításához szükség volt, és mind a mai napig szükség van a központi és területi államigazgatási szervek, valamint az önkormányzatok hatékony együttmûködésére, összefogására. Köszönetemet fejezem ki úrnak, valamint Papos Község Önkormányzatának, hogy a járási hivatal akadálymentes beindulásához, mûködéséhez, az idõközben felmerült nehézségek megoldásához önzetlen segítségével, támogatásával hozzájárult. Megerõsítve azt az elvet, hogy a közigazgatáshoz tartozó szervek között a legfontosabb pillért az a közös cél jelenti, amely a közjó, az állampolgárok szolgálatát helyezi elõtérbe. Fülöp István hivatalvezetõ Az ebek megjelölése és veszettség elleni védõoltása Az utak állapota minden település életében igen nagy problémát jelent, így községünk sem kivétel ez alól. A településen végigfutó 4106-os számú országos közút, a Magyar Tüdõszûrés 2013 és 2014 májusában mobil szûrõbusz érkezett településünkre tüdõszûrés céljából. A 40 év feletti lakosság számára a szûrés ingyenes volt, a korhatár alattiak esetében pedig 1.700,- Ft térítési díj ellenében végezték el a vizsgálatot. Kérjük, tegyen saját maga és környezete egészségéért, és vegye igénybe a szûrõvizsgálatot! Véradás 2013-ban és 2014-ben is több alkalommal került sor véradás szervezésére településünkön. Az elmúlt évben irányított véradás szervezése is történt, amire egy helyi lakos mûtétjéhez volt szükség. Alkalmanként általában fõ vett részt a véradásokon. Ezúton is szeretnénk köszönetünket kifejezni a véradóknak önzetlen segítségükért. Illyésné Bodnár Ágnes Utak Tüdõszûrés, véradás veszettség ellen beoltatni az alábbiak szerint: a) a három hónapos kort elérteket 30 napon belül, b) az elsõ oltást követõen 6 hónapon belül, c) ezt követõen évenként; Az oltási könyvet mindig meg kell õrizni, azt az immunizálás megtörténtét ellenõrzõ állat-egészségügyi hatóság felszólítására be kell mutatni, illetve az új tulajdonosnak át kell adni. Az oltási könyvet a közterületen az ebre felügyelõ személy magánál kell tartsa az oltás érvényességének bizonyítása céljából. A veszettség elleni védõoltást valamennyi magán állatorvos elvégezheti, de csak mikrochippel megjelölt eb oltható. Bár az ebtartás szabályai szigorodtak, az eb tartójának felelõssége nõtt, az a tapasztalat, hogy az április, május hónapban megtartott összevezetéses eboltáson csak a településen élõ ebek töredékét oltatják be a tulajdonosok, és látványosan megnõ a "gazdátlan" ebek száma. Igyekszünk a problémára megoldást találni. Mindák Katalin Jegyzõ Közút kezelésében van, ezért ennek felújítása, karbantartása nem a mi feladatunk, mi nem pályázhatunk rá. Az elmúlt hónapokban a pusztadobosi és a nyírparasznyai kollégámmal közösen levélben fordultunk Kovács Sándor képviselõ úrhoz, amiben megkértük, hogy álljon ennek az ügynek az élére és próbáljuk meg ezt az évek óta húzódó beruházást befejezni. Képviselõ úr ígéretet tett, hogy mindent meg fog tenni az ügy érdekében és eljuttatja levelünket a miniszter úrnak is. A többi önkormányzati út állapota is elég rossz, illetve néhány helyen még aszfaltburkolat sincs, de a képviselõ úr szerint erre is lesz megoldás a közeljövõben, mert a kormány fokozott figyelmet fordít majd erre a problémára is. Addig is elõkészítve az aszfaltozást, a Móricz utcához hasonlóan, zúzott kõ alapot készítünk önerõbõl, ilyen beruházást tervezünk a Mikszáth utcán, a Kápolna utcán és a Csigáson is.

11 2014. október Paposi Hírmondó 11. oldal április 6. Országgyûlési képviselõk évi választása A évi országgyûlési választásokat követõen a parlament 199 képviselõbõl áll, amelybõl 106 képviselõ az egyéni választókerületekben került megválasztásra, 93 jelölt pedig az országos listán szerzett mandátumot. Papos egy szavazókörrel rendelkezõ település, az országgyûlési képviselõk választásán a szavazókörben lakcímmel rendelkezõ választópolgárok száma 654 fõ volt, a szavazáson megjelent 407 fõ, a választópolgárok 62,23 %-a. A leadott 407 szavazólapból 399 érvényes, míg 8 érvénytelen volt. Kovács Sándor (FIDESZ-KDNP) kapta a szavazatok 49,12 %-át, 196 szavazatot. Dr. Apáti István (JOBBIK) kapta a szavazatok 31,08 %-át, 124 szavazatot. Halmi József (MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP) kapta a szavazatok 16,29 %-át, 65 szavazatot. Hat jelölt kapott még alatti szavazatot. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 05. számú országgyûlési egyéni választókerület, székhelye Mátészalka, országgyûlési képviselõje Kovács Sándor. Az országos listás szavazásnál a leadott 407 szavazólapból 400 érvényes és 7 érvénytelen volt. Az érvényes szavazatokból 200 szavazatot (50 %) a FIDESZ-KDNP, 120 szavazatot (30 %) a JOBBIK, 60 szavazatot (15 %) az MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP) kapott. Emellett 9 pártra adtak még le szavazatot 1-8 szavazat között május 25. Európai Parlament tagjainak évi választása Az EP választáson a névjegyzéken szereplõ választópolgárok száma 673 fõ volt, szavazóként megjelent 142 fõ, a választópolgárok 21,10 %-a. Az érvénytelen szavazólapok száma 2 volt. A választópolgárok a FIDESZ-KDNP listájára VÁLASZTÁSOK ÉVE 89 szavazatot (63,57 %), a JOBBIK listájára 31 szavazatot (22,14 %), az MSZP listájára 7 szavazatot (5,0 %), a Haza Nem Eladó listájára 3 szavazatot (2,4 %), az EGYÜTT-PM listájára 2 szavazatot (1,43 %) adtak le. A megtartott választásokon a szavazás menetét befolyásoló rendkívüli esemény nem történt október 12. Helyi önkormányzati képviselõk és ek évi választása Magyarország köztársasági elnöke október 12-ére tûzte ki a helyi önkormányzati képviselõk és ek évi választását. A Helyi Választási Bizottság nyilvántartásba vette a határidõben bejelentett, törvényi feltételeknek megfelelõ jelölteket és képviselõjelölteket, valamint kisorsolta a jelöltek sorrendjét a szavazólapon. (Most elõször nem abc sorrendben szerepelnek a jelöltek a szavazólapokon, hanem a sorrend sorsolással került megállapításra.) A jelöltek a szavazólapon szereplõ sorrend szerint: független, Varga Mihály független. A szavazáson érvényesen szavazni egy jelöltre lehet. Paposon a megválasztható önkormányzati képviselõ száma 4, így a szavazólapon szereplõ jelöltek közül érvényesen szavazni 4 képviselõjelöltre lehet. Az önkormányzati képviselõjelöltek a szavazólapon szereplõ sorrendben: Derzsényi Józsefné, Varga Mihály, Recsán Györgyné, Kiss János, Kósa Csaba, Recsán Judit, Lévainé Kiss Kornélia, Sarka Attiláné, Kovács Attila, Kolláth László, Szabó György, Gergelyné Nagy Orsolya. Valamennyi jelölt független. Mindák Katalin Jegyzõ Sportélet a településünkön A paposi vadrózsák Szatmár hátán, nyírség szélén, Kis falucska Papos lévén, Ottan élte le életét Mesét mondó öreg néném. Mit szép anyja néki mesélt, Régrõl hallott õsi regét, Rege volt é, vagy legenda, Csak Isten annak a tudója. Meséje hát régrõl hallott, Mikor magyar még nem volt ott sok. Tíz falunak egy templom volt, Kápolnája csak Paposnak volt. Voltak benne szép apácák, Kik magasztalták a szûzanyát. Szent szûzanyát, Jézus anyját, Hogy elnyerhettük az új hazát. De akkor jött a kutya mongol, Mely Keletrõl végig tombol: Férfi népet legyilkolá, Asszonyait meggyalázá. Megtudta a tatár aga, A homok közt is van kápolna, Benne 120 szõke szûz lány, S nem védi õket senki tán. Könnyû prédát megszerezni, Templomi kincset gyûjteni, Sok lovassal útra kélt hát Pogány tatár ki tudja hány. Településünk vezetése nagy hangsúlyt fektet arra, hogy megadja a lehetõséget arra a fiataloknak, hogy egészségesen éljenek, sokat sportoljanak. Ebben az évben egy füves focipályát alakítottunk ki a szabadidõs parkban, kosárpalánkokat szereltünk fel az aszfaltpályán, pingpongasztalokat állítottunk be a közösségi házba. Különbözõ pályázatokon nagyon sok sporteszközt nyertünk, több százezer forint értékben. A jövõ évben ezek felhasználásával lehetõség nyílik majd az aszfaltpályán teniszezni, illetve mellette a füves részen egy röplabdapálya kerül majd Teleház kialakításra. A közösségi ház civil termében pedig egy fitneszszoba létrehozását tervezzük, ahol a hölgyek tarthatnak aerobik edzéseket. A tavalyi és az idei esztendõben is több alkalommal, nagy sikerrel rendeztünk sportnapot (focitornák, pingpongbajnokságok, stb.), amit a jövõben szeretnénk folytatni, sõt szervezett formában rendszeressé tenni. A Teleház lehetõséget biztosít arra, hogy a település lakói képessé váljanak a modern világban nélkülözhetetlen szolgáltatások igénybevételére. Szolgáltatási köre folyamatosan alkalmazkodik a kielégíthetõ igényekhez. A Teleház mûködését a helyi Önkormányzat biztosítja, szolgáltatását pedig sokan igénybe veszik: pl. értelmiségiek, gazdálkodók, munkanélküliek, továbbtanulók, gyerekek, idõsek. Idén az Önkormányzat 4 db új számítógépet vásárolt a Teleháznak, így a régi, elavult gépek lecserélésre kerültek. További 2 db új számítógépet pedig az NT Nonprofit Közhasznú Kft. TÁMOP Idegen nyelvi és informatikai kompetenciák fejlesztése c. pályázaton sikerült beszerezni. Ez a program sikeres volt községünkben, mert egy angol nyelvi képzés, és egy informatikai képzés is megvalósult évben. - Köszönet Illés Edina és Illés Norbert mentoroknak, akik részt vettek ebben a projektben. - A képzésben részt vehettek minden 18. életévét betöltött felnõttek, akik nem álltak tanulói jogviszonyban középiskolával, vagy felsõoktatási intézménnyel. Egyénenként a támogatás összege Ftot tett ki, az önrész mértéke a támogatási összeg 2 %-a volt hátrányos helyzetû településen élõk esetén. Folyamatosan figyelemmel kísérjük a kiírt pályázatokat, ha lesz rá lehetõség szeretnénk pályázni új informatikai eszközökre, (pl. korszerû nyomtató) vagy képzésre. A Teleházban a fizetõs szolgáltatások díjai hasonlóan az elmúlt évekhez, idén sem változtak. Nyitvatartási idõ: Hétfõ ; Kedd - Péntek ; Szombat óráig. Tel/fax: 06-44/ Viga Gyöngyi etanácsadó De az Isteni Szentlélek Jött akkor, mint végítélet. Végítélet volt az tatárnak, magyarnak, Hisz özönvíz csapott a kápolna falának. A sok lódobbanástól megrepedt a föld is, Elsüllyedt a sok szûz, de elsüllyedt tatár is. Alig maradt meg hírmondó belõle, Nem jöttek azóta Paposnak földjére. Kis mongol faluban még mindig az a hír járja: "Ne menjünk Magyarba, hisz az Mária országa!" Több mint 800 éve, több mint 800 vitéz Elsüllyedt a sárba, hol nem volt ellenség. Kicsinyke Paposnak kicsiny kápolnája, Elsüllyedt a tóba, de lett egy legendája. Hol a gonosz elõl süllyedt el kápolna, Kinyílott az helyen 120 tõ vadrózsa. Vadrózsáinknak van egy nagy-nagy titka: Csak ottan virágzik, hol megindult bimbója. Paposnak azóta nyílt sok családfája, Mindnek megszületett a maga vadrózsája. Járnak szájról-szájra a régi legendák, Nálunk most is vannak, ha nézed, vadrózsák. Így mesélte néném, mosolygott a szája, S reá mutatott növendék lányára. Írta: Kovács Attila

12 12. oldal Paposi Hírmondó október Angol oktatás 100 órás ingyenes nyelvtanulás indult a TÁMOP uniós források felhasználásával a 2012/2013-as tanévben ingyenes tananyaggal és kedvezményes folytatási lehetõséggel. A részvételhez elõzetes tudásszínt felmérés volt szükséges. Mint hátrányos helyzetû település Papos is részt vett a programban. A részvételhez forint (45 év felettieknek és hátrányos helyzetû településen lakóknak forint) önrészt kellett befizetni. A tanfolyami hiányzás nem haladhatja meg a 10%-ot. Az angol intenzív nyelvtanfolyam Illés Edina - etanácsadó, mentor - és Kiss Tibor az ILS nyelviskola vezetõje- oktató - vezetésével indult el szeptember 15.-én és december 23.-án sikeres vizsgát tett 10 fõ. A nyelvtanfolyamnak köszönhetõen ezt követõen 2 fõ eredményes középszintû nyelvvizsgát tett. Anyakönyvi hírek Elhalálozások: évben: Derzsényi József, Czernyinyák János, Hor-váth Kálmán, Szabó Sándor évben: Demeter Ferencné, Zsigó János, Juhász István, Kicsák István, Kocsis Dezsõné, Balogh Jánosné Születések: - Juhász Attila Varró Máté János Varga Bence István Varga László Antal Botos Valentina Amanda Illés Lilla Demeter Dominik Botos Anna Márta Pócsi Bianka Szabó Zsófia Nagy László Miklós Szenes Zalán Bétéri Noel Hornyákné Varga Judit Ravatalozó A ravatalozó az elmúlt idõszakban kívülrõl megújult, a környezete parkosítva lett, a felvezetõ út kaviccsal, az épület elõtti rész pedig térkõvel lett burkolva. Az urnafal is elkészült, amelyet tavaly a történelmi egyházak részvételével megszenteltünk és megálldottuk. Jelenleg a harangláb helyét készítjük elõ, és elõre láthatólag a belsõ drapériák is felkerülnek a napokban. Tervben van még az idei évben a külsõ terasz burkolása, a hangosítás modernizálása és a székek cseréje is. Péchy szobor avatása A nemzeti kulturális alap által kiírt pályázaton 3 millió forint támogatást nyertünk egy Péchy László mellszobor elkészítéséhez. Nagy öröm ez számunkra, mert településünkön jelenleg egy köztéri mûalkotás sem található. A szobor nem is kerülhetett volna máshová, mint a jelenleg óvodaként mûködõ Péchy kúria udvarára. A hivatalos átadásra 2014 október 3-án kerül sor, mivel ez már lapzárta után van, így bõvebben majd a következõ számban tudósítunk az eseményrõl. Polgármester Szabadidõs park és tó Az elmúlt esztendõk aszályos idõjárása sajnos ahhoz vezetett, hogy a településünk egyik látványossága, a szabadidõs parkban található látványtó kiszáradt. A vízutánpótlást a tó mellé fúrt kutakkal sem tudtuk megoldani, mivel azok mélysége és kapacitása nem volt ehhez elegendõ. A terveim között szerepel egy olyan turisztikai pályázat beadása, amellyel a mostani tó nagyságát megtöbbszöröznénk és egy 1,2 hektáros horgásztavat hoznánk létre. A terület teljesen körbe lenne kerítve, a tó közepén, egy kis szigeten megmaradna a három fûzfa, illetve ide kerülne megfúrásra egy megfelelõ kapacitású kút. A hivatal felõli részre pedig egy halõrházat, és egy kisebb játszóteret építenénk. A tó majdani bõvítése indokolttá tette, hogy az önkormányzat megvásárolja a református egyháztól a parkkal szomszédos telket. Amíg ez a beruházás nem indul be, a terület utca felõli részére egy füves futballpályát alakítottunk ki a paposi és a jármi fiatalok nagy örömére. Alapkompetencia képzés A TÁMOP program keretében alapkompetencia képzés indult Paposon. Azok jelentkezését várták a képzésre, akik Papos Község Önkormányzata a TÁMOP program keretében január 25. (szombaton) rajzversenyt szervezett. A verseny témája az egészséges Rajzversenyek ellátatlanok, foglalkoztatást helyettesítõ támogatásban, rendszeres szociális segélyben, megváltozott munkaképességûek ellátásában, vagy gyes-ben részesülnek. A résztvevõk számára a képzés végéig megélhetési támogatás kerül folyósításra. Az álláskeresõknek vissza kellett mondaniuk ellátásukat, az inaktívak viszont ellátásuk mellett részesülnek a megélhetési támogatásban. A képzés idõtartama: 4 hónap, napi 8 óra. A projektbe 20 fõ jelentkezését várták, amit sajnálatos módon jelentkezõk hiányában csak Jármi község bevonásával sikerült teljesíteni. A képzést a Türr István Képzõ és Kutató Intézet (TKKI) valósítja meg a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ közremûködésével. A terem bérleti díjból az önkormányzatunk 400 eft bevételre tett szert. Illyésné Bodnár Ágnes táplálkozás volt éves gyerekek mérettették meg magukat! Minden kategória elsõ 3 helyezettje értékes nyereményben részesült, illetve valamennyi résztvevõ 1 csomag (6 db-os) színes ceruza készletet kapott ajándékba. Sarka Attiláné jóvoltából a versenyzõk az értékes nyereményeken kívül a verseny témájához kapcsolódóan finom gyümölcsöket is kaptak augusztusában Papos Község Önkormányzata újabb rajzversenyt hirdetett a település 18 éven aluli lakói számára. A verseny témája településünk története (pl.: A paposi vadrózsák legendája, Mûemlék templom, stb). Amennyiben felkeltettük érdeklõdésed még október 10-éig (péntek) a hivatalban leadhatod a rajzod! Minden versenyzõ díjazásban részesül, a fõdíj egy Tablet Pc! Az eredményhirdetés várhatóan október 20-án lesz. Illyésné Bodnár Ágnes Paposi Református Egyházközség Sajnos a BM által kiírt, a közbiztonságot nagyban elõsegítõ, térfigyelõs pályázaton nem nyertünk támogatást. De mégis úgy döntöttem, hogy egy alap rendszert kiépítünk önerõbõl és majd a késõbbiek folyamán, ha lesz rá lehetõség, ezt fogjuk bõvíteni pályázati forrásból. Ennek a rendszernek a kiépítését a különbözõ pályázatokon nyert beruházások, felújítások és nagy értékû tárgyi eszközök védelme, valamint a rongálások és lopások visszaszorítása indokolta. Jelenleg a következõ területek vannak lefedve: a i hivatal épületei, udvara és környéke, a szabadidõs park és a focipályák, az óvoda és környéke, a fõtéri buszváró és a közösségi ház. A kamerarendszer mellett az önkormányzati épületekbe riasztó és tûzjelzõ rendszer is beszerelésre került, szintén saját erõbõl. A Paposi Hírmondó elõzõ számában örömmel adtam hírt református templomunknak a templom történetében újabb mérföldkövet jelentõ külsõ és belsõ felújításáról. Abban az írásban foglalkoztam a templom 178 éves múltjával és utaltam a jövõre vonatkozó terveinkre is. Új pályázatunk sajnos csak részben nyert támogatást, de lehetõséget kaptunk a pályázat mûszaki tartalmának csökkentésére. A támogatást visszaadni nem akartuk, így viszont az önerõnket kellett jelentõs mértékben megnövelni, ami szerény lehetõségeinkhez mérten nagy gondot jelent. Új bejárati ajtót csináltattunk, mely küllemében illeszkedik az ablakokhoz. A munkálatokból eddig részben elkészült az orgona felújítása és korszerûsítése (a sípok tisztítása, a zenei felújítás, elektromos fújtatás); a díszek pótlása még folyamatban van. Az Istentiszteleteken Manner Alajos bácsi legnagyobb örömére és a gyülekezet megelégedésére újra szól a hangszerek királynõje. Megoldottuk a belsõ hangosítást négy hangszóróval (hangdobozzal) és két mikrofonnal. A padfûtést egy korszerû és energiatakarékos technológiával (svájci gyártmányú fûtõfóliával) valósítjuk meg az õszi idõszakban. A parókia épületét is szeretnénk karbantartani. A tervezett munkálatokból ebbe a projektbe csak a tetõ átfedése fér bele. Papos Község Önkormányzata telekvásárlási szándékkal kereste meg a Presbitériumot. A vételi ajánlat az önkormányzat területével határos telekre vonatkozott, melynek egy részét most is az önkormányzat használja, és a késõbbiekben, ha adódik pályázati lehetõség, a terület a szabadidõpark bõvítését szolgálhatná. Egyházunk számára a telek vételára a további tervezett beruházásaink saját forrása lehet. Ezért a presbitérium, ha az esperesi hivatal is jóváhagyja a döntést, ,- Ft-ért eladta a kertet az önkormányzatnak. Mivel a projekt a tervünknél kevesebb feladat megvalósítására ad lehetõséget, marad cél bõven a jövõre nézve is. Szeretnénk a padok háttámláját beburkoltatni, a belsõ bútorzatot festetni, a parókiát felújítani. A templom festett mennyezetének megóvása érdekében szükség lenne az épület rézlemezes átfedésére, ugyanis a viharos esõzések során az épület a közelmúltban történt tetõátfedés ellenére néhány helyen beázik. Egyszer, valamikor, talán a menynyezet teljes restaurálása is megvalósulhat. A harangláb alapzata és a faszerkezete is oly mértékben tönkre volt menve, hogy a felújítása, valószínû, csak néhány évre oldja meg ezt a problémát. Az elért eredményeinkért majd október végén hálaadó Istentiszteleten Istennek adunk hálát, további terveink megvalósításához is Tõle kérjük az áldást. A Debreceni Református Kollégium jelmondata szellemében "imádkozva és dolgozva" igyekszünk megtenni mindazt, amit tehetünk a Teremtõ dicsõségére. Térfigyelõ- és riasztó rendszer Kósa Csaba presbiter, al

13 2014. október Paposi Hírmondó 13. oldal Papos elsõ lakói még valamikor a honfoglalás környékén telepedtek meg ezen a területen. A források alapján a településünk honfoglalás utáni neve Szakályfalva, István király korától pedig Papos. A település mai neve beszélõ név, a pap szóból képzett szó, olyan helyet jelöl, ahol pap van. A krónika szerint államalapító István királyunk arról rendelkezett, hogy minden tíz településnek legyen egy papja, s Papos volt az a központi település a tízbõl, ahol a pap élt, és templom volt. Nem tudhatjuk, hogy milyen lehetett az a régi templom, de templom, sõt kolostor is állhatott a Kápolna-tó helyén. Ugyanis a tatárjáráshoz kapcsolódó, szájhagyomány útján fennmaradt és több változatban rögzített történeti emlékünk: "A paposi vadrózsák és a kápolna-tó legendája" ezt a helyszínt nevezi meg a templom helyeként. A papokat, szerzeteseket és apácákat Isten úgy mentette meg a tatárok támadásától, hogy elsüllyesztette a kolostort, melynek helyén tó keletkezett. (A kolostor egy "hegyen", a "Fényes-hegyen" állhatott. A Kápolna-tó területe "a kolostor elsüllyedése elõtt" része lehetett a hegynek.) A szent életû emberek vérébõl, lelkébõl - a hagyomány szerint - kinõtt vadrózsákról szüleinktõl, nagyszüleinktõl még hallottunk. A rózsatövekbõl sokan vittek haza, de azok eredeti helyükrõl átültetve, az otthoni virágos kertekben elpusztultak. A legendából tehát arra következtethetünk, hogy az eredeti falu a Kápolna-tó (kolostor) körül lehetett és a tatárjárás után települhetett délebbre, a 14. század elsõ harmadában épített mûemlék templomunk köré. Ez a templom településünk történelmének elsõ kézzelfogható építészeti emléke, ezáltal a legbecsesebb mûemlékünk. (Elõdje valószínûleg egy fatemplom volt.) Sajnálom, hogy a rendszerváltás után a Kápolna-tó területét akkori önkormányzatunk nem vásárolta meg, hanem magántulajdonba engedtük át. A múltunkat õrzõ emlékparkot hozhattunk volna létre, ezáltal is megõrizve a feledés homályától ezt a gyönyörû legendát és mondát. Hiszen az összetartó hagyomány szempontjából teljesen mindegy, hogy mennyi a valóságalapja ennek a történetnek. A hagyomány a fontos, ezért a 2014-ben elkészült címerünkben is ezeket a motívumokat jelenítettük meg (pap, templom, tó, vadrózsák), hogy a jövõ nemzedék számára a településünk szimbólumaivá váljanak. A falu neve írásos alakban, okleveles említésben 1320-ban tûnik fel elõször, mint a Kaplony nemzetség õsi birtoka, akiket a honfoglaló õsök egyenes leszármazottaiként tartunk számon. A mûemlék római katolikus templom tehát a XIV. század elsõ harmadában épült késõ gótikus stílusban. A torony nélküli teremtemplom különleges szépségû külsõvel - a falakat kívülrõl támasztó támpillérekkel - és sokszögzáródású szentéllyel rendelkezik. Belsejében a síkmennyezettel fedett teret csúcsos diadalív tagolja. Szentélye falain régi festéknyomok, (freskómaradványok) láthatók. A XVII. század végén, 1696-ban református templomként van említve, de a reformátusok 1836-ban új templomot építettek maguknak. Ekkor ismét a katolikusok vették birtokba és 1941-ig, az új templom felépítéséig miséztek benne. Lehetett egy 1636-ból származó harangja, a községi elöljáróság 1864-ben ír egy igen régi, használaton kívüli harangról, de ennek sajnos nyoma veszett. Az elhagyott középkori templomot a Mûemlékvédelmi Hivatal az 1990-es években eredeti formájában állította helyre szeptemberében a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Múzeumok Igazgatóságának kezelésében két állandó kiállítás nyílt meg benne. Az egyik az Országos Mûemlékvédelmi Hivatal munkájáról, a megye templomaiban végzett mûemléki helyreállításokról ad átfogó képet. A másik Nagy Sándor, 1923-ban Bujon született szobrászmûvész munkásságának egy részét, kõszobrainak változatos gyûjteményét mutatja be. Visszatérve a legendánkhoz, örülök annak, hogy ez a csodálatos történet immár szerepel a szatmári legendák gyûjteményében is: A prózai alapnak, mint már említettem, "A paposi vadrózsák és a Kápolna-tó legendája" címmel versbe szedett változata is volt (lehetett), melyet szájhagyomány alapján jegyzett le, illetve írt újra Kicsák Józsefné 1990-ben, mint Jármi könyvtáros. Ezt a rímekbe szedett formát olvashatjuk községünk honlapján: Kicsák Józsefné, Erzsike néni 1999-ben átdolgozta a legendát, melyet - néhány apró változtatással - itt szeretnék közkinccsé tenni. Iskolánk nyugdíjas pedagógusa 2014 júliusában, 89. évében elhunyt. Ezzel tisztelgek emléke elõtt Legenda és történelem és fejezem ki hálámat azért a sok szeretetért, amivel fogadott, ha meglátogattam, a sok jó tanácsért, amit kaptam tõle, az életbölcsességekért, amiket megosztott velem. Õ visszaemlékezésében leírja, hogy a történetet a Paposi Elemi Iskola növendékeként 1939-ben hallotta elõször, mikor tanítója, idõsebb Kolláth László kirándulni vitte az osztályt a Kápolna-tóhoz, és ott egy kis könyvecskébõl felolvasta számukra. Arról is beszámol, hogy kutatásai szerint a Paposi Római Katolikus Egyház történetében utalás van arra, hogy azt István király alapította, de elpusztult a tatárjárás idején. A templomot késõbb más helyen építették újjá. E köré épült újra a falu. A paposi vadrózsák és a Kápolna-tó legendája Falu végén, dombok mögött, Kicsiny tó áll lombok között. Elmerengünk mi a partján, Régmúlt idõk legendáján. A víz csobban, halak benne, Titkos csend ül körülötte. Múlt idõkrõl regél ez a tájék, A tatárjárást idézi meg máig. Hol van e tó? Kitalálod? Paposon van, ott meglátod. Róla szól e szép legenda, Hallgasd azt, aki elmondja! Egyszer régen, dombok fölött, Templom állott a fák között. Templom körül a rendházban, Papok éltek áhítatban. István király telepítette õket, Tanítsák munkára, írásra a népet. Tiszta szívvel végezték munkájukat, Szépítették a kis kápolnájukat. Imával és sok munkával Papos népét tanították Írásra és földmunkára, Szerénységre s a vallásra. Egyszer aztán, 1241-ben, Szörnyû hír járt e szent helyen: Tatár horda pusztít az országban, Kit utolér, fordul halálába. Mindent pusztít, embert is öl. Jaj, annak, ki ellenszegül. Tör-zúz, mindent felgyújt, gyilkol, Retteg a nép, bujdos, koldul. A papok és a jó apácák, Templomukat jól álcázzák, Behúzódnak, imádkoznak, Istenre bízván sorsukat. Jön a horda, ordít, prüszköl, Szerteszéled, kutat, bömböl. Megtalálván a templomot, Hallván benne szép dallamot. Mivel belemenni nem tud, Felgyújtja azt, - ott a nagy rúd! - Fáklyát készít a végére, Lángok csapnak fel az égre. Benne ég a sok apáca, Pátereknek sokasága, Gondoljuk mi, de nem így történt! Megnyílt a föld, nyomban, tüstént. Elsüllyedt mind, ki benne volt, Kiket Isten így megóvott A kegyetlen vérengzéstõl, Tûzhaláltól, megégéstõl. Tó támadt a templom helyén, Vadrózsa nõtt körülöttén. Hirdeti e virág nékünk, Hogy született hiedelmünk. Tó alatt a nagy kápolna, Szent lakóik mennybe szállva, Lelkeikbõl a vadrózsa, Emlékeztet a régmúltra. Vadrózsákat méhek dongják, Illatukat nékünk ontják. Megremeg a lelkünk tõle, Legenda így lett belõle. Papos népe ma is õrzi, E legendát elmeséli, Fiainak, lányainak, Érdeklõdõ hallgatóknak. Falunk nevét onnan kaptuk, Tartjuk ma is, kik itt lakunk: Sok pap után Papos lettünk, Áldás legyen mifelettünk! Megírták ezt egyszer régen, Eltûnt a könyv rég közkézen. Azóta is szájról-szájra, Terjed köztünk a legenda. Mi öregek lejegyeztük, Maradjon meg az emlékünk! S a mai utódok is tudják, A kápolna régmúlt titkát! Kolláth Lászlóné segítségével egy újabb különlegességre bukkantam. Idõsebb Kolláth László Kossuth-díjas volt általános iskolai igazgató egy 1959-ben írt visszaemlékezésében a vadrózsák történetének egy másfajta, mondai változatát jegyezte le. Ezt is szeretném az olvasóimmal megismertetni: Réges-régen a paposi nagy dombon, "a Fényes-hegyen", mikor még az Árpád vérébõl való királyok uralkodtak Magyarországon, templom állott. Tövében száz vadrózsa ága ontotta évrõl-évre a szebbnél-szebb vérpiros rózsát. Ebbõl kötnek koszorút a lányok. Ezt tûzi kalpagjához a legény. Ez a falu büszkesége. Errõl szól a szép, szomorú történet. Mikor IV. Béla király idejében a tatárok törtek szegény hazánkra, Papost sem kerülték el. Dúlták, pusztították szép országunkat. Arra mentek, amerre tornyot láttak. A paposi torony pedig a nagy dombról igen messze látszott. Szólott pedig a tatárok vezére, nagy Dzsingisz kán: - Nagy falu lehet amoda! Látjátok, milyen magasra nyúlik a tornya? A vérszomjas tatárok kiáltozták: - Menjünk arra, nézzük meg azt a tornyot! Olyan nagy robajjal indultak Papos felé, hogy a lódobogás, fegyvercsörgés mérföldekrõl ide hallatszott. Lett is nagy rémület a faluban! Az öregek összedugták a fejüket, tanakodtak. Szólott pedig a legöregebb, a legbölcsebb: - Legyenek nyugodtan, kegyelmedék! Erre elcsendesedett a zúgó sokaság. Az öreg pedig megköszörülte rekedt torkát és tovább szólott: - Az emberek vegyenek kaszát, kapát, ásót a kezükbe! A kovács élezze, egyenesítse azokat! Ki-ki mi keze ügyébe kerül, azzal jöjjön! Összegyûlünk itt - bökött a sívó homokra - s megyünk a tatárok eleibe! Aki szereti faluját, velünk jön, aki gyáva, itt marad! - Megyünk mindnyájan! - zúgták az emberek. Úgy is lett! Végignézett az õsz aggastyán felfegyverzett hadán, és elindult velük Ma is emlegeti mindenki Paposon, hogy milyen hõsiesen harcoltak õseik a tatárok ellen. Csak az volt a baj, hogy kevesen voltak. A legöregebb buzdította õket. Mindenütt elöl járt a harcban. De nem tartóztathatták fel csodálatos vitézségükkel a vad ellenséget. Az öreg bukott el elsõnek vérzõ fejjel. De a tatár is elmondhatta: - Vitéz nép a magyar! Az ütközet után egyenesen a templom felé tartottak. Az aszszonyok kisebb gyermekeikkel elmenekültek, csak száz leány maradt a templomban. Buzgón imádkoztak. A toronyban meghúzták a harangokat, s úgy várták a rengeteg sereg élén lovagló vezért. A tatárok buzogánnyal verték le a vaspántokat. Iszonyatos öldöklés kezdõdött. A leányok hõsiesen ellenálltak, s egytõl-egyig ottmaradtak kiomló piros vérükben. Folyt a vér a tatárok kardján, kezén. Mikor a vezér megtudta, hogy nincs kincs a templomban, rettenetes haragra gyulladt. Megforgatta ékköves kardját, s dühében vágta a templomot átölelõ fehér rózsákat, s borzadva látta, hogy a levágott rózsák helyett újra nyílnak a rózsák, de most már vérpiros színben. Megijedtek a tatárok. Nagy zajjal menekültek tovább-tovább Azóta nyit pirosat a vadrózsa. Azóta kötnek belõle koszorút a lányok. Azóta tûzi kalapjához a legény. Azóta lett e hely a falu büszkesége. (folytatás a 14. oldalon)

14 14. Paposi Hírmondó október Papos község címere Sokat töprengtem azon, hogyan lehet az, hogy egy ilyen nagy múltú, István király korabeli településnek nincs címere. Megválasztásom után megpróbáltam felkutatni a községünkre utaló történelmi motívumokat, illetve a települést birtokló nemesi családok címereit, hátha találok valamilyen kiindulási pontot. Mint kiderült a településnek nem volt jellegzetes motívuma, csak a földmûvelésre utaló általános ábrázolási formákat használták a bélyegzõkön, iratokon. Ekkor elhatároztam, hogy megterveztetem a községünk címerét egy heraldikában jártas jó referenciákkal rendelkezõ grafikussal. A képviselõ-testület örömmel fogadta ezt a felvetésem, és mindenben támogatott. Hosszas keresgélés után Herczeg István egri grafikus mûvészre esett a választásom, aki nagyon sok környékbeli településnek tervezett már címert. Több tervezet is készült, amelyek közül a testület a már az Önök számára is több helyrõl ismerõs változatot fogadta el, és ezt engedélyeztettük. Egy - a címert ábrázoló - kulcstartót és képeslapot mindenki ajándékba kap az újság mellékleteként, hogy ezeket használva a világban mindenütt büszkén hirdessük, hogy paposiak vagyunk, és itt élünk egy ilyen történelmi kis faluban, az õsi Szatmár szívében. A címer leírása Papos település címerének motívumai: A kék pajzsmezõ, zöld talppal vágva természetes megjelenése - kék ég, zöld mezõ, vetés - miatt az emberi szem és tudat számára elfogadható, kellemes alapot ad a címer egészének. A gótikus templomelemek egyszerû formákkal utalnak a településsel kapcsolatban élõ, meghatározó legenda idõszakára és történetére. Ez a címer egészére nézve meghatározó. A középen álló pap egyértelmûen utal a település nevére, ami azon ritka esetek közé tartozik, amelyeket a heraldika "beszélõ címerek"-nek nevez. A többi elem is a fent említett legendára utal. A zöld mezõben a tavat jelzõ ezüst folt a hullámvonalakkal a Kápolna-tó, a vadrózsavirágok fent a Napot és a Holdat szimbolizáló arany, illetve ezüst körben a szentéletû szerzetesek és apácák vérébõl kinõtt vadrózsákra, a csodára utalnak (az arany egyben a férfit, az ezüst a nõt is jelképezi). A külsõ, dekoratív vadrózsaágak a címer két oldalán esztétikai, reprezentációs célból jelennek meg. A település neve térbeli szalagra van felírva, de a felirat szalag nélkül is használható. A kevés, de intenzív szín, az arany és az ezüst használata a címerekre jellemzõ, minden idõkben meghatározó, címertanilag kötelezõ. A kevés szín, kevés és egyszerû ábra megjelenése a könnyû, akár nagyobb távolságból történõ azonnali felismerést segíti. Herczeg István grafikus mûvész Paposi Hírmondó PAPOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI LAPJA Kiadja: Papos Község Önkormányzata Felelõs kiadó: - Polgármester Nyomda: Infó-West Kft. Mátészalka, Tompa Mihály út 1. Az esetleges nyomdai hibákért felelõsséget nem vállalunk! (folytatás a 13. oldalról) Eddig a monda, melyet olvasva gyermekkori emlékeimbõl felderengett a felismerés, hogy én már nagyon-nagyon régen a szüleimtõl és a nagyapámtól hallottam ezt a változatot is, a száz leány esetét. A mondát, mely a legendától eltérõ történetet kerekít a vörös vadrózsák köré. Mindkettõ múltunk nagy kincse. A gyermekkoromban, amikor még fürödtünk és halásztunk a Kápolna-tóban, szánkóztunk a "Fényes-hegyen" (a megmaradt részén), elevenen éltek és szájról-szájra terjedtek ezek a gyönyörû szóbeszédek. Ugyancsak Paposról olvashatjuk idõsebb Kolláth László: "Adatok az egyházi évkönyvhöz" címû feljegyzésében a következõket: A paposi római katolikus plébánia a legrégibb egyházak közül való. Régi történetébõl semmi sem tudható, mert a hajdani szalmafödeles plébániai ház porráégésével az összes krónikák is elhamvadtak. A község északnyugati oldalán lévõ emelkedett részen, a "Fényes-hegyen" magyar barátok kolostora és kápolnája volt. Ezek a tatárjárás idején elpusztultak. A lakosság a mocsarakba költözött, a mai falu helyére. Az elpusztult kolostor helyét az alatta elterülõ mocsaras területtel ma is Kápolnának nevezik. Ezen a helyen 1850-ben egy fületlen 80 fontos (kb. 45 kg-os) harangot találtak, amely a budapesti múzeumba (?) került. Régen hevert az iszapban, mert körirata teljesen eltörlõdött. A kolostor idejében vette fel a község a mai nevét. Megújult a mûemlék templom tárlata A Jósa András Múzeum pályázatot nyújtott be a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttmûködési Program 2011-ben kiírt pályázatára. Ennek a programnak átfogó célja közelebb hozni egymáshoz a határmenti térségben élõ embereket, közösségeket és gazdasági szereplõket az együttmûködésbe bevont térség közös fejlesztésének elõsegítése érdekében. A magyar oldalon elvégzett beruházások: Papos - Gótikus templom: Mûemléki felújításokat bemutató kiállítás és a kiállítótér minimális tisztítómeszelése Nyíregyháza - Sóstó - Múzeumfalu: A Múzeumfalu új Magtár B épületének megvalósítása, valamint a Múzeumfalu területén egy Árpád-kori skanzen kialakítása. Tiszabercel - Bessenyei György Emlékház: Az emlékkiállítás megújítása és az emlékház belsõ kisléptékû felújítása. Szabolcs - Mudrány Kúria: Szõlõ és borkultúra bemutatása a Mudrány kúria pincéjében és a pincerész minimális felújítása. A pályázat fõ tevékenysége az örökségi épületek rehabilitációja, kiállítások fejlesztése és korszerûsítése a látogatószám növelése érdekében. Mivel határon átnyúló Legenda és történelem De térjünk vissza újra az ismertebb legendához! A "falunapunk" is a legendánk jegyében zajlott, projektzáró rendezvény volt, és a "Paposi legendák útján" címet kapta. Azt is megtapasztalhattam, hogy a fiatalok is ismerik ezt a szép történetet, foglalkoznak a múltunkkal, ennek ékes bizonyítéka, hogy rapzeneként Juhász Bence fel is dolgozta, és mint rapper, a színpadon elõadta. A legenda prózai története és a versformában megírt változatok, ha figyelünk rájuk, üzenetet is hordozhatnak a számunkra: bár a kolostor elpusztult, és a papok, a szerzetesek, az apácák az elsüllyedt templomban, Isten házában alusszák örök álmukat, de a lelkükkel összetartják, védik, õrzik a mi kis falunkat. Szüleinktõl mindig azt hallottuk, hogy a paposi emberek összetartóak. Így tanultuk, ebben nõttünk fel. Õrizzük meg ezt az értékes tulajdonságunkat, becsüljük meg az elért eredményeinket, legyünk büszkék településünk múltjára, bízzunk a jövõnkben és méltóképpen tisztelegjünk õseink emléke elõtt! A kápolna története a múltunkat õrzi, ha továbbadjuk, örök idõkre fennmaradhat, és a paposi ember mindig büszke lehet arra a legendára, mely az írásos történelmi emlékek és a mûemlék templomunk mellett településünk õsi múltját igazolja. Aki helytörténeti kutatásaimat bármilyen információval, szóbeli emlékkel, írásos feljegyzéssel segíteni tudja, kérem, tegye meg, köszönettel veszem. Kósa Csaba könyvtáros, al pályázatról van szó, számos többnyelvû tájékoztató anyag is készül (nyomtatott kiadványok, könyvek, stb.). Valamennyi fejlesztés népszerûsítése folyamatosan fog történni, ugyanis egy külön erre a célra fejlesztett honlap áll majd rendelkezésre.

Vannak olyan dolgok, események melyeket érdemes támogatni.

Vannak olyan dolgok, események melyeket érdemes támogatni. Paposi Hírmondó PAPOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI LAPJA III. évfolyam 1. szám A tavaly június 2-án megrendezett hagyományos Gyermeknapi Majális a szervezõknek, fellépõknek és a szponzoroknak köszönhetõen

Részletesebben

Először is szeretném megköszönni magam és a megválasztott képviselők nevében a belénk vetett. bizonyítottak. E bizalmat munkánkkal,

Először is szeretném megköszönni magam és a megválasztott képviselők nevében a belénk vetett. bizonyítottak. E bizalmat munkánkkal, 1 HÍRMONDÓ HÍRMONDÓ EGERFARMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA XII. évfolyam 1. szám 2015. február A TARTALOMBÓL Polgármesteri beszámoló............. 1 A szociális ellátások változásai...... 4

Részletesebben

SZÁNTÓ Hírei. Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja. Damjanich utcai pihenőpark kialakítása

SZÁNTÓ Hírei. Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja. Damjanich utcai pihenőpark kialakítása Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja Tisztelt Zagyvaszántói Lakosok! A 2013-as év a kiszámítható gazdálkodás jegyében telt. Az ötletek és tervek közül azokat választottuk ki, amelyek a település

Részletesebben

Útjaink százfelé válnak

Útjaink százfelé válnak 2012. JÚNIUS 1 Útjaink százfelé válnak Június 16-án (szombaton) 36 végzôsnek szólt utoljára a csengôszó a Kállay Miklós Általános Iskola ballagási ünnepségén. A hagyományoknak megfelelôen átadásra kerültek

Részletesebben

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést XXV. FRISS HIREK EGY ÚJ 1-2. SZÁM 2015. március ÉVFOLYAM ÖNKORMÁNYZATI CIKLUS KEZDETÉRÕL Az elmúlt év õszén megválasztott képviselõ-testület lezárta a 2014-es évet és megkezdte az újat. Elkészíti az öt

Részletesebben

Tájékoztató Bizottság beszámolója

Tájékoztató Bizottság beszámolója Tisztelt Olvasók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. június 25-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a következõ határozatok, döntések születtek: A napirendet a felmerülõ kiegészítésekkel

Részletesebben

Kedves Döbröközi Lakosok!

Kedves Döbröközi Lakosok! Kedves Döbröközi Lakosok! Már csak pár nap és elmúlik a 2012 es év. Az év vége és az új év kezdete arra késztet bennünket, hogy számba vegyük a mögöttünk hagyott év önkormányzati eredményeit és a jövő

Részletesebben

Településünk jelenét és jövõjét nagymértékben meghatározza a 4.sz. fõút, és a megépítésre kerülõ Debrecent elkerülõ út.

Településünk jelenét és jövõjét nagymértékben meghatározza a 4.sz. fõút, és a megépítésre kerülõ Debrecent elkerülõ út. Bocskaikerti Hírek Bocskaikert Község Önkormányzatának lapja Címe: 4241 Bocskaikert, Poroszlay utca 20 II.ÉVFOLYAM 2. Szám Tel: 0652/583-450. e-mail: polgarmesterihivatal@bocskaikert.hu Tisztelt Bocskaikerti

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ TAVASZKÖSZÖNTÕ BERHIDA. XXI. évfolyam 3. szám 2014. április. Városi Önkormányzat lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ TAVASZKÖSZÖNTÕ BERHIDA. XXI. évfolyam 3. szám 2014. április. Városi Önkormányzat lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ BERHIDA XXI. évfolyam 3. szám 2014. április Városi Önkormányzat lapja Szép hagyomány városunkban, hogy minden év tavaszán egész napos rendezvénnyel köszöntjük a tavaszt. Nem volt ez

Részletesebben

Szákszendi. Készülődés. meg minden, hogy kifutunk időből és pénzből egyaránt. Így aztán izgalmunk hamar idegességgé válhat, örömünk

Szákszendi. Készülődés. meg minden, hogy kifutunk időből és pénzből egyaránt. Így aztán izgalmunk hamar idegességgé válhat, örömünk Szákszendi Szákszend Köz ség Ön kor mány za tá nak ha von ta meg je le nõ in for má ci ós lap ja Szákszend Község Önkormányzata 2012. december 16-án 16.00 órakor közös karácsonyi ünnepséget rendez a Faluházban,

Részletesebben

Jánoshidai Híradó. XVI. évfolyam 2. szám 2013. június. POLGÁRMESTERI HIVATAL 5143 Jánoshida, Fő út 28. 57/558-060 www.janoshida.hu.

Jánoshidai Híradó. XVI. évfolyam 2. szám 2013. június. POLGÁRMESTERI HIVATAL 5143 Jánoshida, Fő út 28. 57/558-060 www.janoshida.hu. Jánoshidai Híradó POLGÁRMESTERI HIVATAL 5143 Jánoshida, Fő út 28. 57/558-060 www.janoshida.hu Önkormányzati lap 150 Ft XVI. évfolyam 2. szám 2013. június 2 Hírek az óvodából Napról napra: óvodánk naplójából

Részletesebben

Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2013. DECEMBER

Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2013. DECEMBER Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2013. DECEMBER Áldott és Békés Karácsonyi Ünnepeket és eredményekben gazdag Új esztendőt kívánunk Sárrétudvari minden lakójának! Sárrétudvari

Részletesebben

Nemzeti ünnepünk. Választás. Kutyamenhely, de hova? Változik a rendelési idő. Szeptemberre készen lesz. 2014. április XXIV. évfolyam, 4.

Nemzeti ünnepünk. Választás. Kutyamenhely, de hova? Változik a rendelési idő. Szeptemberre készen lesz. 2014. április XXIV. évfolyam, 4. Prima Díj A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének megyei szervezete 2013-ban a népművészet, néphagyomány kategóriában a Derecskei Szivárvány Néptáncegyüttest részesítette ebben az elismerésben.

Részletesebben

Egészségház-avató. Elsősök beíratása. Tartalom. Változás a művelődési. közmeghallgatást. február 14. 2012. február

Egészségház-avató. Elsősök beíratása. Tartalom. Változás a művelődési. közmeghallgatást. február 14. 2012. február 2012. február Tartalom Építsünk együtt játszótereket! 3. oldal Erdélyi barátaink színjátszó estje 3. oldal EGY-HÁZra találtak a reformátusok 4. oldal Egy különleges nap 5. oldal Óvodai beíratás 5. oldal

Részletesebben

VÁMOSSZABADI Mi újság?!

VÁMOSSZABADI Mi újság?! VÁMOSSZBDI Mi újság?! 2015. március XI. évfolyam 1. szám Polgármesteri köszöntő Kedves Vámosszabadiak! Sok szeretettel köszöntöm a megújult első számának olvasóit. Mint látható, a faluújság modern külsővel

Részletesebben

HÍRek LAjosmizse Portáján. VII. évfolyam 4. szám, 2012. december

HÍRek LAjosmizse Portáján. VII. évfolyam 4. szám, 2012. december HÍRek LAjosmizse Portáján VII. évfolyam 4. szám, 2012. december Lajosmizse Város Önkormányzata és Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. Tel./fax: 76/457-575 E-mail: lajosmizse@lajosmizse.hu

Részletesebben

MEZŐFALVA. Polgármesteri évértékelő. Az én falum. Tisztelt Mezőfalviak! Tartalom

MEZŐFALVA. Polgármesteri évértékelő. Az én falum. Tisztelt Mezőfalviak! Tartalom Információs és közéleti havilap Az én falum MEZŐFALVA 2013. december Tartalom Csatornázásról 3. oldal Döntéseink 3. oldal Csúsztatások 3. oldal Térfigyelők 3. oldal Madár voltam álmomban 4. oldal Adventi

Részletesebben

Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal. közéleti havilap. A város minden forgalmasabb pontja szem előtt lesz

Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal. közéleti havilap. A város minden forgalmasabb pontja szem előtt lesz Bennünket képviselnek Önkormányzati határozatok 2. oldal Portré: Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal Szenior akadémia Bicskén 10. oldal A legszebb konyhakertek jelentkezési lap 14. oldal III. évfolyam,

Részletesebben

(06-20)320-25-45. Solt, Kossuth u. 54. SOLT OPTIKA

(06-20)320-25-45. Solt, Kossuth u. 54. SOLT OPTIKA Solt, Kossuth u. 54. (06-20)320-25-45 Bejelentkezés: (06-20)489-45-07 SOLT OPTIKA Nyitva: hétfõ, szerda, péntek 9-12 és 13-17 csütörtök 8-12 TÁRSASÁGI ROVAT Tisztelt Olvasók! Továbbra is várjuk az Önök

Részletesebben

ZÁNKAI HÍRMONDÓ. Az Önkormányzat, a Közéleti Klub és a Zánkai Üdülőgazdák Egyesületének lapja F E LV O N U L Á S. Fotó: T.

ZÁNKAI HÍRMONDÓ. Az Önkormányzat, a Közéleti Klub és a Zánkai Üdülőgazdák Egyesületének lapja F E LV O N U L Á S. Fotó: T. 2013. OKTÓBER 23. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM HÍRMONDÓ Az Önkormányzat, a Közéleti Klub és a Zánkai Üdülőgazdák Egyesületének lapja SZÜRETI F E LV O N U L Á S ZÁNKA, 2013.10.12. Fotó: T. Horváth Lajos 23. évfolyam

Részletesebben

Húsvéti gondolatok. Nagyheti Református Istentiszteleti rend. Szeretettel hívunk mindenkit. www.cigand.hu www.bodrogkoz.com

Húsvéti gondolatok. Nagyheti Református Istentiszteleti rend. Szeretettel hívunk mindenkit. www.cigand.hu www.bodrogkoz.com 2013. március XIII. évfolyam 1. szám CIGÁNDI Húsvéti gondolatok A keresztyén gyülekezet első ünnepe a húsvét volt. Minden héten ünnepelték, amikor csak a pihenő napon egybegyűlt a közösség: Jézust, aki

Részletesebben

CSÁTALJAI HÍREK Csátalja Község Önkormányzatának Lapja

CSÁTALJAI HÍREK Csátalja Község Önkormányzatának Lapja 2003. DECEMBER V. ÉVF 6.SZÁM (16.) CSÁTALJAI HÍREK Csátalja Község Önkormányzatának Lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍREK A november 17-én megtartott falugyűlés beszámolóját ezúton tesszük közzé: Tisztelt Falugyűlés!

Részletesebben

MEGJÖTT A TAVASZ, FOLYTATJUK A MUNKÁT!

MEGJÖTT A TAVASZ, FOLYTATJUK A MUNKÁT! Az év első fele mindig a tervezésé. Polgármesterként megszoktam már, hogy ilyenkor településünk éves költségvetésének megtervezése adja a legtöbb feladatot. Bár Péteri nem számít nagy településnek, mégis

Részletesebben

Ünnepség és példamutató segítség Letenyén

Ünnepség és példamutató segítség Letenyén Letenyén a rossz idõ ellenére a március 15-i ünnepséget a Kossuth-emlékmûnél rendezték meg. Az 1848/49-es szabadságharcra és forradalomra emlékezõk a hófúvásban elsõként közösen énekelték el a Himnuszt,

Részletesebben

Boldog újesztendőt Diósjenő minden lakosának! Jó napot! Elhunyt Lénárt János 1945-2012. XIII. évfolyam 1. szám

Boldog újesztendőt Diósjenő minden lakosának! Jó napot! Elhunyt Lénárt János 1945-2012. XIII. évfolyam 1. szám 2012. január hó a diósjenői önkormányzati képviselőtestület tájékoztató havilapja Boldog újesztendőt Diósjenő minden lakosának! Kedves Diósjenői Polgárok! Amikor egy új esztendő küszöbét átlépjük, hamar

Részletesebben

B á z a k e r e t t y e k ö z s é g k ö z ö s s é g i l a p j a. Önkormányzati választás 2010

B á z a k e r e t t y e k ö z s é g k ö z ö s s é g i l a p j a. Önkormányzati választás 2010 k ö z s é g k ö z ö s s é g i l a p j a 2 0 1 0. s z e p t e m b e r Önkormányzati választás 2010 Október 3-án dönthetünk az önkormányzati képviselőtestület összetételéről Már csak alig 1 hét van hátra

Részletesebben

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal Fábiáni TARTALOM: Karácsonyi köszöntõ Polgármesteri beszámoló Közmeghallgatás Hírek az iskolából Népszokások Mûvészeti Iskola Fábiánsebestyén Gyermekeiért Alapítvány Az óvoda életébõl Falukarácsony Magányosok

Részletesebben

Mór Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata

Mór Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata Mór Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata 2014. június TARTALOMJEGYZÉK 1 Bevezetés 3 2 A felülvizsgálat indoka 4 3 Felülvizsgálat menete 5 4 Helyzetelemzés 5 4.1 Demográfiai mutatók

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Polgármesteri. Óvodai hírek 10. old. Kalendárium 12. old. Iskolai hírek 14. old. HÚSVÉTI KÖSZÖNTŐ. Bíró András Ez a húsvét

HÍRLEVÉL. Polgármesteri. Óvodai hírek 10. old. Kalendárium 12. old. Iskolai hírek 14. old. HÚSVÉTI KÖSZÖNTŐ. Bíró András Ez a húsvét Polgármesteri KEREK EGYHÁZA HÍRLEVÉL HÚSVÉTI KÖSZÖNTŐ Óvodai hírek 10. old. Bíró András Ez a húsvét fák, virágok megzsendülnek, mintha húznák-vonnák őket, oly sebesen, gyorsan nőnek. fiatalok megszédülnek,

Részletesebben

www.nagykallo.hu Biztonságban kétkeréken

www.nagykallo.hu Biztonságban kétkeréken XIX. évfolyam 1. szám 2009. január Biztonságban kétkeréken A Magyar Kultúra Napján Elkészült a kerékpárút Nagykálló és Kállósemjén között, melynek decemberi ünnepélyes átadására még Veres János pénzügyminiszter

Részletesebben