Elkezdődtek az Adventi programok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Elkezdődtek az Adventi programok"

Átírás

1 XXV. évfolyam, 12. szám december Valami elkezdődött oldal Közéleti és tájékoztató lap Megjelenik minden hónap első hetében Bővebb információ, archívum a város honlapján: 100 Ft Elkezdődtek az Adventi programok Novemberben történt Megemlékezés az 56-os forradalom vérbefojtásáról Városfórum Esélyegyenlőségi workshop, ahol az IRMÁK csoportja is fellépett

2 2 Albertirsai Híradó december VÁROSHÁZA Tartalom Városháza oldal Közélet oldal Krónika oldal Naptár oldal Krónika oldal Aktuális helyi politika oldal Aktuális oldal Közérdekű információk oldal Arculat Különböző (a helyi közélet, Albertirsa jelene és jövője iránt érdeklődőkből álló) társaságokban újra meg újra felvetődik a kérdés: milyen legyen városunk arculata? Mi lehet az az üzenet, divatos kifejezéssel élve szlogen, amely leginkább alkalmas Albertirsa lényegének kifejezésére? Mi az a fő jellemző, amely minden más településtől megkülönböztet minket? Úgy gondolom, az arculat keresés természetes és hasznos dolog minden települési közösség számára. Alkalmas ugyanis arra, hogy egyfelől újra megtaláljuk, s így esetleg tovább csiszoljuk meglévő értékeinket, másrészt pedig újakkal gyarapítsuk azok körét. A saját arculat, s az annak talapzatáról megfogalmazható, a külvilágnak szóló üzenet kétféle módon hozható létre. Az egyik eljárás az, amikor sok évtized, vagy akár pár évszázad (mindenképp hosszú idő) spontán fejlődése alapján, ráerősítünk valamely, egyre inkább kikristályosodó értékre. Több település esetében példa erre az iskolaváros titulus. Nyilván azokra a városokra alkalmazzuk, amelyek saját maguk és tágabb környezetük ifjúsága számára a tanulás számos fajtájú és szintű lehetőségét biztosítják. A másik módszer lényege, hogy kiemelek egy önmagában kisebb jelentőségű sajátosságot, s azzal próbálom városom jóhírét kelteni. Erre kitűnő példa Baja, Első kézből az évente megrendezett országos hírű halászléfőző versennyel. A bajai halászlének ugyanis hosszú ideje jó az ázsiója, amin az említett gasztronómiai esemény sokat emel. E második megoldás nehezebben kivitelezhető változata az, amikor az adott város nem, vagy alig rendelkezik olyan, azonnal észrevehető léptékű sajátos (másokra nem, vagy sokkal kevésbé jellemző) értékkel, amelyre építeni lehetne az image formálást. Ekkor gyakorlatilag a semmiből kell kitalálni, megformálni, kiérlelni azt az arculatot, amely akár szlogen tömörségű üzenetként megfogalmazva, segíti a város marketinget az adott település eladását a külvilág számára. Erre példa Gyömrő, amely az utóbbi esztendőkben a romantika városa címmel hirdeti önmagát, s rendezvényeit. Milyen lehetőségeink vannak nekünk, albertirsaiaknak, ha próbáljuk megtalálni városunk számára azt a legfőbb jellemzőt, amely jól illeszkedik a tényleges valóságunkhoz, s így megfelelő a számunkra? Nos, könnyen belátható, hogy nem rendelkezünk olyan, elsőre szembetűnő sajátos értékkel, amely nyilvánvalóan megkülönböztet minket más településektől. Ám ha végiggondoljuk specifikumainkat, találhatunk köztük kiemelésre joggal érdemest. Vagyis a fent elméleti síkon leírt módszerek közül mi a második megoldás kettes változatát kényszerülünk alkalmazni. Ezen a ponton végképp beleütközünk abba a kérdésbe, hogy mi legyen az a sajátosságunk, amelyre érdemes ráerősítenünk önmeghatározásunk megfogalmazásakor. Nos, a november tizenkettedikei esélyegyenlőségi rendezvényen ülve, nem először körvonalazódott a fejemben egy lehetséges válasz. Eszerint a tolerancia, a befogadás, a sokszínűségben rejlő értékek elfogadása lehet az egyik olyan gondolatkör, amely mentén joggal kereshetjük helyes öndefiníciónkat. Albertirsa múltjában és jelenében egyaránt több olyan momentumot találunk, amely alátámasztja ezt a vélekedést. Nézzük ezeket sorjában! Elődeink egészen 1950-ig két különböző település lakóiként éltek. Alberti és Irsa története sok hasonlóságot mutat, ám egymástól eltérő elemei is akadnak bőségesen. Ezzel együtt, az ezredfordulóra, tehát két emberöltővel a közigazgatási egyesítés után, teljes egészében eltűntek a helyi értékrendből, és az azt tükröző közbeszédből azok az anomáliák, amelyeknek gyökerei a két különböző falu kulturális, hagyománybéli differenciájából eredtek. Magyarán: nem találkozunk már a bezzeg Alberti vagy bezzeg Irsa kezdetű mondatokkal. Alberti-Irsán, majd Albertirsán legalább kilenc különféle nációhoz (szlovák, magyar, zsidó, német, cigány, szerb, ruszin, román, bulgár) tartozó emberek kisebb-nagyobb csoportja élt az elmúlt három évszázad során. Azokat a nemzetiségeket fel sem soroltam, amelyeknek csupán néhány képviselője fordult itt meg hosszabb időn keresztül. Az ilyen sokszínű etnikai összetétel nálunk soha nem okozott zavaró mértékű szembenállást. Az előző két sajátosságból is következően jelenleg az úgynevezett történelmi egyházak közül hatnak működik öszszesen hét gyülekezete (öt templommal) Albertirsán. Mellettük néhány kisegyház csoportja is él a városban. A tizenkét és fél ezres lélekszámhoz viszonyítva ez kifejezetten vallási sokszínűséget jelent. Ezt a szituációt gyülekezeteink baráti, testvéri együttműködésben élik meg. Albertirsa lélekszáma az utóbbi tizenkét esztendőben igen érdekesen alakul. A mélypontot (10428 fővel) jelentette. Ma ennél közel 2150 fővel többen élünk itt. Ez a különbözet az átlagosnál Folytatás a következő oldalon >>

3 2013. december Albertirsai Híradó 3 VÁROSHÁZA Folytatás az előző oldalról nagyobb magyarországi falu teljes lélekszámának megfelelő. Sőt! A KSH idei adatai szerint a honi városok közül tíz olyan akad, amelynek ennél (2100 főnél) kisebb a teljes lélekszáma. A jelentős növekedés olyan időszakban következett be, amikor a születési halálozási index sajnos valamennyi esztendőben negatív volt. Mindez együtt azt bizonyítja, hogy az elmúlt szűk két évtizedben rengeteg beköltöző érkezett Albertirsára. Örömmel tapasztalom, hogy a jelentős migrációs folyamat közben nem alakult ki komoly ellentét az őslakosok és az újonnan betelepültek között. Városunk emberemlékezet óta ún. ingázó településnek számít. Vagyis aktív korú, bérből-fizetésből élő polgáraink zöme naponta más városba (nagy többségében Budapestre) utazik, megélhetésének biztosítása érdekében. Ugyanakkor, a legutóbbi egy-másfél évtizedben némileg gyarapszik az albertirsai munkalehetőségek száma. A kétfajta (helybeli, illetve a más településhez kötődő munkavégzés által meghatározott) életmód is szülhet ellentéteket a lakókörnyezetben. Nálunk az ilyen indíttatású viszályok sem jelentősek. Az idei városnapi programok során több tucatnyi külföldi vendéget fogadtunk az önkormányzat szervezésében. Ez az alkalom sokadszor bebizonyította, hogy lakótársaink zöme nagyszerű vendéglátó, aki barátsággal és örömmel, őszinte kíváncsisággal fogad más nemzethez, kultúrkörhöz tartozó embereket. Testvérvárosi kapcsolataink jó néhány állomásánál megtapasztalhattuk mindezt korábban is. Úgy gondolom, a felsorolt hat példa együtt jól illusztrálja, hogy Albertirsa (polgárai révén) toleráns, elfogadó és befogadó város. Óriási érték ez általában is, különösen pedig manapság, amikor életünk számos területén a türelmetlenségnek, az arroganciának, a mások, a másság visszautasításának oly sok megnyilvánulásával találkozunk. Az itt leírtakat pusztán gondolatébresztőnek szántam. Megítélésem szerint a bennük felvillantott, meglévő értékeink jó alapot adhatnak eredményes önmeghatározásunknak. Fazekas László polgármester Adventi programok, idén új helyszínen, a Mirelite parkban December 7. 15:00 Megérkezik a térre a Mikulás. 16:00 Ceglédi Ökumenikus Énekkar előadása. December :00 Daloskör előadása. 16:00 Patkós Irma Művészeti Iskola előadása. December :00 Tessedik Sámuel Ált. Isk. növendékeinek karácsonyi előadása. 16:00 Hepp Ildikó énekel. Az esetleges változtatás jogát fenntartjuk!

4 4 Albertirsai Híradó december KÖZÉLET Anyám váratlan, fájdalmas látogatása 2. Hallottam a szidalmakat, eleinte fel sem fogtam, miket mond csak torkomba ugrott a szívem, hát hiszen, mégis, eljött hozzám! Biztosan Erzsike tudatta vele, hogy itt vagyok, gondoltam át ezredmásodpercek alatt. Csakhogy ugyanilyen sebességgel józanodtam ki, megértve anyám litániájának lényegét. Megeredő örömkönnyeim megfagytak, valami nagyon erős keménység szállt meg, járta át minden porcikámat. Már nem anyámra néztem, hanem valakire, aki egész életében csak rosszat akart nekem. A gazembert is azért perelte be, hogy önmagát igazolja: ő megtett mindent Nagyon halkan szólaltam meg: Köszönöm ezt a sok jó, kedves szót, aggódást, és a baba, az unokája felőli érdeklődést! Hónapok óta nem láttuk egymást, akkor is a vonat alá akart küldeni a terhességemmel együtt. Ne aggódjon, én már többet nem megyek magához semmiért, segítségért végképp nem, sőt erre, a mostani látogatására sem én kértem! Amúgy rövidesen férjhez megyek, egy derék, falusi gazdához. Olyanhoz, akiről maga mindig csak álmodott a lelkem gyermeke Valikájának..: van földje, jószága, nagy háza, mindene van neki! Most már én is, mi is az övé vagyunk! mondtam keményen a szemébe nézve, bár éreztem szavaimban rejlő támadásomat, de nem bántam nem én. Ennyi a legkevesebb, és a legtöbb is egyben amit kaphat, amit érdemel tőlem. Anyám arca teljesen átváltozott: Óh, hát miért nem ezzel kezdted, gyermekem? mézesmázosra változott a hangja is. Na, hogy is van ez, mondjad csak, látom, ügyes vagy te, nahát! Megyek is vásárolok, mire van szükséged, mit is vegyek, na, alsóneműt, az fontos, hadd lássa a fiatalember, hogy gondoskodnak terólad, nem vagy te ágrólszakadt, nem vagy te eldobva ömlött el rajta a kenetteljesség. Köszönöm, de nem kell semmi. Talán Elkészült az Óvoda most mondta először életében nekem, hogy gyermekem nagy utat kellett nekem ehhez bejárnom! Ezt akkor hát beosztom magamnak, és most menjen el, és felejtsen el minket! Úgyis ez volt a szíve vágya, ezzel a szándékkal jött ide, hát segítek teljesíteni. Kétszer mondott le rólam hivatalosan, akkor mikor a legnagyobb szükségem lett volna az anyámra! Most már nincs szükségem se magára, se a színlelt kedvességére megőriztem a gyermekemet magától! észre sem vettem, de peregtek a könnyeim. Hátat fordítottam az ágyban, ne is kelljen látnom senkit, semmit, főleg nem a számító, spekuláló arcát anyámnak. Halkan hallottam a neszezését, majd jóval csendesebb, szinte értetlen lépéseit, tudtam, hogy nemigen fogja fel, mit tett velem, velünk.. mégis, a szívem szakadt ki, mégsem bírtam szólni neki... sem visszahívni. Az eszemmel tudtam, nem a szeretet, az aggódás, nem az unokája születése feletti öröm vezette őt most sem. A kórteremben halk sugdolózás kezdődött. Egyszer csak egy kéz érintését éreztem a vállamon: szobatársam volt, mosolyogva kínált egy naranccsal. Megértettem néma üzenetét: vegyük úgy, hogy nem történt semmi Hálás voltam ezeknek az idegen asszonyoknak a tapintatért. Láttam, némelyik zsebkendő után nyúlt elkezdtünk beszélgetni. Mesedélután volt ez a javából! Kiszedtek belőlem mindent, és nekem olyan jólesett mindent, de mindent elmondani. Nem kellett félnem, mi lesz a következménye. Bizony, kollektív elérzékenyülés, közös sírás lett a vége. A hőmérőzni érkezett nővér alaposan le is teremtett bennünket. Megcsendesültünk, belülre, magunkba figyelve pakolgattunk, időnként nagyot sóhajtott valaki. Halkan jöttek-mentek, mindenkit felzaklatott a történetem. Nem tudtam szabadulni anyám jéghideg tekintetétől, ahogy befelé jövet szórta Örömmel tájékoztatjuk kedves Lakótársainkat, hogy a Luther utcai óvoda épületének bővítése és felújítása befejeződött. A szép, tágas, korszerű óvoda február harmadikától várja a kicsiket. Albertirsa Város Önkormányzata rám a szidalmait, egyben le is szögezte: őrá ne is számítsak. Most sem. Hogyan lehet ilyen érzéketlen, frissen szült lányával szemben, hiszen ő is így, kínok kínjával hozott engem is a világra és cseppet sem érdekelte a gyerek, egy kérdés erejéig sem. Akkor lelkesült csak fel, mikor a vőlegényről, a vagyonról kezdtem neki beszélni. Az igen, az tetszett neki, attól lázba jött, akár még vásárolt volna is valamit, hiszen üres kézzel jött és rossz szándékkal. Csak ezután kezdtem felfogni szavai értelmét: hogyhogy felcsalták Tamást? Na, és hogy felesége, gyermeke van nem értettem. Annak idején a legkülönbözőbb napszakokban, bármikor tudtunk találkozni, ezt egy családos ember hogyan tudta megoldani? Kora reggel, délben, és akár este is, ahogy én éppen el tudtam szabadulni otthonról. Sohasem én alkalmazkodtam, mindig csak ő. Hát hogyan éltek ezek a feleségével, annak nem tűnt fel semmi?! Teljesen beleszédültem a felmerülő kérdések özönébe, újabb és újabb talányok merültek fel. Másnap nővérem jött látogatni, egymás nyakába borulva sírtunk, nevettünk. Bezzeg őt nagyon is érdekelte Kicsi Rita hogyléte, alig győztem választ adni szapora kérdéseire. Említette ő is a tőrbecsalást, valóban eljárás indult, majd értesítenek, mondta. Elborzadva gondoltam egy hivatalos meghurcolásra, de nem húzhatom ki magam alóla, mondta a nővérem, a gyermeknek az apja nevére, a tartásdíjra joga van! Elmeséltette velem leendő élettársamat, és mindent, míg csak indulnia nem kellett. Azzal búcsúztunk, hogy meg fog látogatni, ahogy már ott megmelegedtem. Szépen gyógyultam, közeledett a távozás napja. Kicsi lányom minden alkalommal farkaséhesen érkezett, tele pocakkal távozott, szépen gyarapodott. Szinte egyfolytában a jövőnkön járt az eszem. Mégiscsak idegen emberhez, emberekhez megyünk, még a házat sem láttam, hogyan fogunk ott élni? Hol lesz a babának helye, kiságya, és minden, amire szüksége lehet? Izgatottan vártam az indulás idejét (Részletek a Fancsikai fények c.kötetből) -Szirén-

5 2013. december Albertirsai Híradó 5 KÖZÉLET Év végére Megint egy esztendő, amelynek a végéhez közeledünk. Előbb azonban itt van Advent, az Ünnepre készülődés ideje. Mai életünk olyan tempójú, és annyi eseménynyel zsúfolt, hogy hajlamosak vagyunk ilyenkor is rohanni. Legtöbbünk esetében hiábavaló bármiféle fogadalom, hogy idén másképp lesz, végül csak átrobogunk az évnek ezen az egyik legszebb időszakán is. Úgy gondolom, bizonyos mértékig tudomásul kell vennünk, hogy képtelenség éppen Karácsony előtt fékezni, hiszen rengeteg tennivaló akad az Ünnepekig. Azt viszont érdemes lenne elérünk önmagunknál, hogy legalább az egyes, ilyenkor aktuális teendőink végzése közben ne kapkodjunk. Ez ugyanis a legelső alapfeltétele annak, hogy átéljük azt, s kellő körültekintéssel tudjuk teljesíteni. A felszínesség veszélyét így eredményesen elhárítjuk. Na meg közben újra felfedezhetjük egyegy adventi cselekvésünk belső szépségét. Hiszen könnyen beláthatjuk, hogy például a hozzánk közel állóknak ajándékot vásárolni, esetleg készíteni örömteli, s egyben szép dolog. Ám ennek az örömnek és szépségnek az értéke csak abban az esetben tárul fel, ha nem rutinból, gépiesen döntünk egy-egy ajándékról, hanem meggondoljuk, mit, miért választunk a számunkra fontos embereknek. Albertirsa polgárai és vállalkozásai már a tavaszon kiválasztották, majd elkészítették azt az ajándékot, amely hosszú távon is kedves lehet a város egésze számára. A Mirelite parkra gondolok. Mielőtt bárki szóvá tenné, hogy az adventi köszöntőben konkrét beruházásról beszélek, elmondom a park ezekre a hetekre is nyújt új szolgáltatást lakótársaink számára. A legalább négy héten keresztül működő adventi vásár ugyanis egyfajta, eddig nem létezett közösségi alkalom, ahol polgáraink vásárolhatnak, összejöhetnek, vagy egyszerűen csak lődörögve érzékelhetik a Karácsonyt megelőző esték varázsát. A park tehát egész évben, meghatározó és eddig hiányzó lehetőségeket biztosító szereplője alakuló, fejlődő városközpontunknak. Mint ilyen, közösségformáló erővel bír. Márpedig egy település élete attól válik érdekessé, s úgy érhet értékessé, ha különféle közösségek működnek benne. A helyi társadalmi élet megpezsdítéséhez nagyszerű lehetőség az új park és Advent találkozása. Bízom benne, hogy az e randevú nyújtotta esély csakugyan új értéket teremt mindanynyiunk, Albertirsa egésze számára. E reménnyel kívánok valamennyi kedves lakótársamnak békés Karácsonyt, és szép Új Esztendőt! Fazekas László polgármester NE DICSÉRJETEK ENGEM! MAGATOKAT SIRASSÁTOK INKÁBB 20 éve hunyt el Antall József miniszterelnök Lelki füleimmel figyelmeztető szavait hallom: Ne dicsérjetek engem! Magatokat sirassátok inkább, ha nemzeti sorskérdéseinkben nem fogtok egyetértésre jutni! így búcsúzott dr. Antall József temetésén dec. 18- án Sütő András. Mindnyájunkhoz szóló üzenet. 3 évet kapott a sorstól a XX. sz. első szabadon választott miniszterelnöke, aki május 2-án tette le a hivatali esküt, és dec. 12-én hunyt el. Az eskütétel után Antall József látnoki szavakkal kezdte beiktatási beszédét: Nem titkolom, kétségek gyötörnek, nem titkolom, a felelősség súlya olyan mértékben nehezedik rám, hogy minden akaraterőmre és hitemre szükségem van a helytálláshoz de meg fogom tenni, mert vállaltam Ebben az épületben a magyar történelemnek sok-sok jó és rossz döntése született már. Szeretném hinni, hogy az elkövetkező időkben a jó döntések lesznek többségben. Örök szimbóluma a magyar történelemnek, hogy az első miniszterelnök mártírként végezte. Ez ebben a székben minden magyar kormányfőnek figyelmeztetés. Úgy gondolom, hogy magyar miniszterelnöknek lenni nemcsak kormányfőséget jelent, hanem annak vállalását, hogy ebben az országban ez mindig kockázatot jelentett, valódi vagy erkölcsi halált. Ebben az országban az első magyar miniszterelnök halálával, kivégzésével nemzeti mitológiánk szimbólumaként a mártírsors, a megváltás tudata kell, hogy legyen egy miniszterelnök útravalója. Egy másik alkalommal így határozta meg politikai hitvallását: Én egy nemzeti elkötelezettségű, egységes Európában hívő, liberális kereszténydemokrata vagyok. Ha ennek bármelyik elemét elhagyjuk, akkor ez a meghatározás tévessé válik. Ehhez a hitvalláshoz haláláig ragaszkodott, és hű is maradt. Nem véletlen, hogy még ellenfelei is elismerték, és nem mindennapi nemzetközi tekintélyt vívott ki önmaga és Magyarország számára. Nagy formátumú, európai kitekintésű politikusnak, történelemformáló személyiségnek, nagy magyar hazafinak és harcos demokratának tartották. Valóban. Egy hosszú idő után ismét függetlenné vált Magyarországon, egy születő demokráciában vállalkozott az erkölcsileg és gazdaságilag tönkrement, tönkretett ország talpra állítására. Hihetetlenül nehéz feladatai megvalósításának állt útjába a betegség, amely felőrölte akaraterejét és életét. Az üzenet, amellyel visszaemlékezésünket zárjuk, Antall József halála után 20 évvel még aktuálisabb: Magunknak kell önmagunkon behajtani az igazmondásnak, a megbízhatóságnak, az ellenőrzés nélküli lelkiismeretességnek, tisztességnek, a jól felhasznált szabadságnak a követelményeit. (Részlet Seregély István búcsúbeszédéből.) Ezt nagyon könnyű igényelni, de nagyon nehéz megvalósítani. Majorné Daru Mária

6 6 Albertirsai Híradó december KRÓNIKA Valami megint elkezdődött! jelenleg is alkotó művészei. Köszönettel tartozunk a verseny ötletadójának Major Judit alpolgármester asszonynak, szervezőinek, lebonyolítóinak és támogatóinak. A zsűri elnöke Fazekas László polgármester úr, munkáját segítették Dr. Lósóné Turcsik Mária, Reznák Ferencné, Szentjóby Szabó Andor, Hodos Gábor zsűri tagok. A csapatok szinte végig fej-fej mellett haladtak, végül az 1. Városismereti vetélkedőt a eseményben mérhették össze tudásukat, gazdagodhattak egy felejthetetlen élménynyel. Köszönet a művészeknek, kik alkotásaikat adták ajándékba: Kőhalmi Márta, Gérné Mezősi Aranka, M. Szegvári Erzsébet, Rónai- Pjeczka Mátyás, Rónai Gábor. Várhelyi György. Köszönet a felajánlott termékekért: Aquarius Aqua Kft, Zöldpont 98 Kft, Mirelite Mirsa Zrt, Szipa Nyomda. A nagy kérdés nem az mit hoz a holnap? Az igazi kérdés mit hoz a tegnap? (Márai Sándor) október 18.-án került megrendezésre Albertirsa várossá válásának 10. évfordulója alkalmából meghirdetett 1. Városismereti vetélkedő a Művelődési Házban. A vetélkedőn részt vevő 7 csapat a Márai Sándor Könyvtárban kapott útbaigazítást a verseny ismeretanyagáról, mely városunk, több mint 300 éves múltját és jelenét foglalta magába. A felkészülés sokrétű tudást és pontos helyismeretet igényelt a háromtagú csapatoktól. A vetélkedő feladatai: iskolák régen és ma, egyháztörténet i/benne kötelezőként az idén 300 éves irsai evangélikus egyház/, mezőgazdasági, intézmények, egyesületek, egészségügy, vállalkozások, üzemek, híres emberei és ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium csapata nyerte, kik helyi fiatalokból álltak: József Dalma, Rakita Vivien, Vrabecz Botond. A második helyen holtversenyben az Albertirsai Napsugár Óvoda és a Móra Ferenc Művelődési Ház csapata: Dávidné Julika, Barna Rudolfné, Kálmán Péter. A versenyzők egy egész estét betöltő, jó hangulatú Köszönet Palvin Barbarának és Csányi Sándornak a dedikált képekért. Várakozással, kíváncsisággal telve várjuk a következő vetélkedőt. Nyergesné Kassík Marianna Ocsenásné Berkes Mónika Sántáné Pusztai Andrea A Napsugár Óvoda csapata Mindenki Miskája Huszonhárom esztendő emberöltőnyi idő. Ilyen hosszan egy gazdasági főként termelő szervezet élén állni, önmagában jelentős teljesítmény. Ha pedig eközben kétségbevonhatatlan eredményeket is produkál a vezetett közösség, nos akkor különösen kijár a megsüvegelés. December másodikán reggel megszólal a telefonom felveszem és hallgatom a hírt: nyolcvankilenc éves korában elment Valent Mihály. Ebben a pillanatban elillan belőlem a tél eleji betegség okozta levertség. A helyébe emlékek kavalkádja tódul az agyamba, hamiskásan megbillentett bajuszáról, tréfás invitálásairól - kávéra, esetleg egy kupica pálinkára, vagy a már nagyon öregen is oly jellegzetes fejtartásáról. Olyan ember volt, akit nem engedhetünk el szó nélkül. Emlékszem, a rendszerváltás táján divattá vált a termelőszövetkezeti elnökök lezöldbárózása. Valljuk meg, sok fura figura miatt, amilyenekből jutott az elnöki székekbe is szép számmal némileg jogosan. Az általánosítás azonban mindenkor igaztalanul ér egyes embereket. Így van ez ebben az esetben is. Aki ismerte Valent Mihályt Miska bácsit, annak sok minden eszébe jut róla, na de, hogy bármilyen báró lett volna, az a legkevésbé. Az 1949-ben megszervezett Szabadság MGTSZ messze leghosszabb időn át fungáló elnökeként, végig megmaradt annak, aminek indult, egyszerű, nyílt, ugyanakkor csavaros észjárású, furfangos parasztembernek. Valent Mihály ( ) A szövetkezet negyven éves születésnapjára megjelentetett jubileumi kiadvány egyik szerzője így ír róla:

7 2013. december Albertirsai Híradó 7 KRÓNIKA MEGHÍVÓ A Gerje-Party Fúvósegylet december 29-én, vasárnap 18 órai kezdettel tartja ÉVZÁRÓ KONCERTJÉT a Móra Ferenc Művelődési Házban. Minden érdeklődőt szeretettel várunk! Megköszönjük mindazoknak, akik özv. Fazekas Lászlóné, született Majdányi Zsuzsanna halála miatt kifejezték részvétüket, eljöttek temetésére, sírjára koszorút, virágot helyeztek. A gyászoló család Karácsonyi kézműves foglalkozás december 14-én 13:00 órai kezdettel gyermekek részére, kézműves foglalkozást hirdet meg a Márai Sándor Városi Könyvtár Első sorban 6 és 14 év közötti gyermekek jelentkezését várjuk! Kérjük, legkésőbb december 10-ig jelezzék, ha gyermekük részt kíván venni a foglalkozáson! Jelentkezni: a könyvtárban (nyitva tartási idő alatt), telefonon (53/ ), valamint Facebookon lehet! A foglalkozás ideje alatt karácsonyi könyvjelzőt, karácsonyi képeslapot, díszeket készítünk, karácsonyi gipszformákat festünk. A foglalkozás DÍJMENTES! Töklámpás Szépségverseny Ő volt mindenki Miskája. Sokszor nem is hittem, hogy Albertirsán született, hanem Erdélyben, valamelyik székely góbé házában, mivel a fondorlatos, mindenben megoldást találó ész, az odavaló emberek veleszületett tulajdonsága. Irányításával a Szabadság MGTSZ tisztességes, nagyon is vállalható eredményeket produkált, az aranykoronában mérve finoman szólva sem kiváló talajú földjein. A múlt század hetvenes éveinek második felében országosan beindított téesz egyesítési hullám hatásának helybéli kivédéséhez szüksége volt a fenti idézetben említett agyafúrtságára, a rá jellemző, apáról-fiúra öröklődött bocskorosok diplomáciára. Képes volt rá: Alberti határában (nem kis konfliktust felvállalva) megállította a minden áron erőltetett centralizálás következményeit. Eközben Albertirsa egészét számtalan alkalommal segítette. Gondoljunk csak a fürdő területének ingyenes átadására, vagy a jelenleg is tájházként funkcionáló ingatlan megvásárlására és felújítására. Küldetéses, alkotó ember, eredményes vezető volt egy ellentmondásos, furcsa korban. Olyan, aki soha, egyetlen pillanatra sem felejtette el, hogy honnan indult. Most megérkezett valahová. Talán olyan helyre, amelyről Ő már többet sejt, mint mi, akik még itt maradtunk. Miska bácsi! Nyugodj békében! Fazekas László Első alkalommal került megrendezésre a Márai Sándor Városi Könyvtárban Töklámpás Szépségverseny, amelyre szép számban érkeztek szebbnél-szebb kifaragott alkotások. Az összesen tizenkilenc indulóból a végeredmény ekképpen alakult: 1. helyezett lett: Lehoczky Judit 2. helyezett: Budavári Éva 3. helyezett: Elter Bettina Különdíjasaink: Fatér Barbara, Pfeffer Áron, Guba Csilla Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a Ba-ko Kft.-nek, hogy tortáikkal támogatták versenyünket, valamint az Alberti Pizzéria Étterem és Sörözőnek, hogy felajánlottak egy pizzát, melyet a közönségdíj nyertese vehetett át, Bakos Nóra Tamara. Gratulálunk az alkotóknak! Pjéczka Diána, könyvtáros

8 Eredményekben gaz új esztendőt k Albertirsa Város Ö Képviselő Január 1 Sze Újév, Fruzsina 2 Cs Ábel 3 P Genovéva, Benjamin 4 Szo Titusz, Leona 5 V Simon 6 H Boldizsár 7 K Attila, Ramóna 8 Sze Gyöngyvér, Keve 9 Cs Marcell 10 P Melánia 11 Szo Ágota 12 V Ernő 13 H Veronika 14 K Bódog 15 Sze Lóránt, Loránd 16 Cs Gusztáv 17 P Antal, Antónia 18 Szo Piroska 19 V Sára, Márió 20 H Fábián, Sebestyén 21 K Ágnes 22 Sze Vince, Artúr 23 Cs Zelma, Rajmund 24 P Timót 25 Szo Pál 26 V Vanda, Paula 27 H Angelika 28 K Károly, Karola 29 Sze Adél 30 Cs Martina, Gerda 31 P Marcella Február 1 Szo Ignác 2 V Karolina, Aida 3 H Balázs 4 K Ráhel, Csenge 5 Sze Ágota, Ingrid 6 Cs Dorottya, Dóra 7 P Tódor, Rómeó 8 Szo Aranka 9 V Abigél, Alex 10 H Elvira 11 K Bertold, Marietta 12 Sze Lívia, Lídia 13 Cs Ella, Linda 14 P Bálint, Valentin 15 Szo Kolos, Georgina 16 V Julianna, Lilla 17 H Donát 18 K Bernadett 19 Sze Zsuzsanna 20 Cs Aladár, Álmos 21 P Eleonóra 22 Szo Gerzson 23 V Alfréd 24 H Mátyás 25 K Géza 26 Sze Edina 27 Cs Ákos, Bátor 28 P Elemér Március 1 Szo Albin 2 V Lujza 3 H Kornélia 4 K Kázmér 5 Sze Adorján, Adrián 6 Cs Leonóra, Inez 7 P Tamás 8 Szo Zoltán 9 V Franciska, Fanni 10 H Ildikó 11 K Szilárd 12 Sze Gergely 13 Cs Krisztián, Ajtony 14 P Matild 15 Szo Nemzeti ünnep, Kristóf 16 V Henrietta 17 H Gertrúd, Patrik 18 K Sándor, Ede 19 Sze József, Bánk 20 Cs Klaudia 21 P Benedek 22 Szo Beáta, Izolda 23 V Emőke 24 H Gábor, Karina 25 K Irén, Írisz 26 Sze Emánuel 27 Cs Hajnalka 28 P Gedeon, Johanna 29 Szo Auguszta 30 V Zalán 31 H Árpád Április 1 K Hugó 2 Sze Áron 3 Cs Buda, Richárd 4 P Izidor 5 Szo Vince 6 V Vilmos, Bíborka 7 H Herman 8 K Dénes 9 Sze Erhard 10 Cs Zsolt 11 P Leó, Szaniszló 12 Szo Gyula 13 V Ida 14 H Tibor 15 K Anasztázia, Tas 16 Sze Csongor 17 Cs Rudolf 18 P Andrea, Ilma 19 Szo Emma 20 V Húsvét, Tivadar 21 H Húsvét, Konrád 22 K Csilla, Noémi 23 Sze Béla 24 Cs György 25 P Márk 26 Szo Ervin 27 V Zita, Mariann 28 H Valéria 29 K Péter 30 Sze Katalin, Kitti Május 1 Cs A munka ünnepe, Fülöp, Jakab 2 P Zsigmond 3 Szo Tímea, Irma 4 V Mónika, Flórián 5 H Györgyi 6 K Ivett, Frida 7 Sze Gizella 8 Cs Mihály 9 P Gergely 10 Szo Ármin, Pálma 11 V Ferenc 12 H Pongrác 13 K Szervác, Imola 14 Sze Bonifác 15 Cs Zsófia, Szonja 16 P Mózes, Botond 17 Szo Paszkál 18 V Erik, Alexandra 19 H Ivó, Milán 20 K Bernát, Felícia 21 Sze Konstantin 22 Cs Júlia, Rita 23 P Dezső 24 Szo Eszter, Eliza 25 V Orbán 26 H Fülöp, Evelin 27 K Hella 28 Sze Emil, Csanád 29 Cs Magdolna 30 P Janka, Zsanett 31 Szo Angéla, Petronella 20 Június 1 V Tünde 2 H Kármen, Anita 3 K Klotild 4 Sze Bulcsú 5 Cs Fatime 6 P Norbert, Cintia 7 Szo Róbert 8 V Pünkösd, Medárd 9 H Pünkösd, Félix 10 K Margit, Gréta 11 Sze Barnabás 12 Cs Villő 13 P Antal, Anett 14 Szo Vazul 15 V Jolán, Vid 16 H Jusztin 17 K Laura, Alida 18 Sze Arnold, Levente 19 Cs Gyárfás 20 P Rafael 21 Szo Alajos, Leila 22 V Paulina 23 H Zoltán 24 K Iván 25 Sze Vilmos 26 Cs János, Pál 27 P László 28 Szo Levente, Irén 29 V Péter, Pál 30 H Pál

9 14 Július 1 K Tihamér, Annamária 2 Sze Ottó 3 Cs Kornél, Soma 4 P Ulrik 5 Szo Emese, Sarolta 6 V Csaba 7 H Apollónia 8 K Ellák 9 Sze Lukrécia 10 Cs Amália 11 P Nóra, Lili 12 Szo Izabella, Dalma 13 V Jenő 14 H Örs, Stella 15 K Henrik, Roland 16 Sze Valter 17 Cs Endre, Elek 18 P Frigyes 19 Szo Emília 20 V Illés 21 H Dániel, Daniella 22 K Magdolna 23 Sze Lenke 24 Cs Kinga, Kincső 25 P Kristóf, Jakab 26 Szo Anna, Anikó 27 V Olga, Liliána 28 H Szabolcs 29 K Márta, Flóra 30 Sze Judit, Xénia 31 Cs Oszkár Augusztus 1 P Boglárka 2 Szo Lehel 3 V Hermina 4 H Domokos, Dominika 5 K Krisztina 6 Sze Berta, Bettina 7 Cs Ibolya 8 P László 9 Szo Emőd 10 V Lőrinc 11 H Zsuzsanna, Tiborc 12 K Klára 13 Sze Ipoly 14 Cs Marcell 15 P Mária 16 Szo Ábrahám 17 V Jácint 18 H Ilona 19 K Huba 20 Sze Szent István Államalapítás ünnepe 21 Cs Sámuel, Hajna 22 P Menyhért, Mirjam 23 Szo Bence 24 V Bertalan 25 H Lajos, Patrícia 26 K Izsó 27 Sze Gáspár 28 Cs Ágoston 29 P Beatrix, Erna 30 Szo Rózsa 31 V Erika, Bella Szeptember 1 H Egyed, Egon 2 K Rebeka, Dorina 3 Sze Hilda 4 Cs Rozália 5 P Viktor, Lőrinc 6 Szo Zakariás 7 V Regina 8 H Mária, Adrienn 9 K Ádám 10 Sze Nikolett, Hunor 11 Cs Teodóra 12 P Mária 13 Szo Kornél 14 V Szeréna, Roxána 15 H Enikő, Melitta 16 K Edit 17 Sze Zsófia 18 Cs Diána 19 P Vilhelmina 20 Szo Friderika 21 V Máté, Mirella 22 H Móric 23 K Tekla 24 Sze Gellért, Mercédesz 25 Cs Eufrozina, Kende 26 P Jusztina 27 Szo Adalbert 28 V Vencel 29 H Mihály 30 K Jeromos Október 1 Sze Malvin 2 Cs Petra 3 P Helga 4 Szo Ferenc 5 V Aurél 6 H Brúnó, Renáta 7 K Amália 8 Sze Koppány 9 Cs Dénes 10 P Gedeon 11 Szo Brigitta, Gitta 12 V Miksa 13 H Kálmán, Ede 14 K Helén 15 Sze Teréz 16 Cs Gál 17 P Hedvig 18 Szo Lukács 19 V Nándor 20 H Vendel 21 K Orsolya 22 Sze Előd 23 Cs Nemzeti ünnep, Gyöngyi 24 P Salamon 25 Szo Blanka, Bianka 26 V Dömötör 27 H Szabina 28 K Simon, Szimonetta 29 Sze Nárcisz 30 Cs Alfonz 31 P Farkas November 1 Szo Mindenszentek, Marianna 2 V Achilles 3 H Győző 4 K Károly 5 Sze Imre 6 Cs Lénárd 7 P Rezső 8 Szo Zsombor 9 V Tivadar 10 H Réka 11 K Márton 12 Sze Jónás, Renátó 13 Cs Szilvia 14 P Aliz 15 Szo Albert, Lipót 16 V Ödön 17 H Hortenzia, Gergő 18 K Jenő 19 Sze Erzsébet, Zsóka 20 Cs Jolán 21 P Olivér 22 Szo Cecília 23 V Kelemen, Klementina 24 H Emma 25 K Katalin, Katinka 26 Sze Virág 27 Cs Virgil 28 P Stefánia 29 Szo Taksony 30 V András, Andor December 1 H Elza 2 K Melinda, Vivien 3 Sze Ferenc, Olívia 4 Cs Borbála, Barbara 5 P Vilma 6 Szo Miklós 7 V Ambrus 8 H Mária 9 K Natália 10 Sze Judit 11 Cs Árpád 12 P Gabriella 13 Szo Luca, Otília 14 V Szilárda 15 H Valér 16 K Etelka, Aletta 17 Sze Lázár, Olimpia 18 Cs Auguszta 19 P Viola 20 Szo Teofil 21 V Tamás 22 H Zénó 23 K Viktória 24 Sze Ádám, Éva 25 Cs Karácsony, Eugénia 26 P Karácsony, István 27 Szo János 28 V Kamilla 29 H Tamás, Tamara 30 K Dávid 31 Sze Szilveszter dag, békés, boldog íván Önnek nkormányzatának -testülete

10 10 Albertirsai Híradó december AKTUÁLIS A Tessedik iskola hírei Az októbert egy kiadós szünettel zártuk. A gyerekekre ráfért már a pihenés, a játék, a kikapcsolódás. Mi, tanárok behoztuk a lemaradásainkat: adminisztráció, dolgozatjavítás, stb., de főleg önmagunk képzése területén. Egy hét szünet után feltöltődve, munkára és kihívásokra készen érkeztünk újra az iskolába gyerekek és tanárok egyaránt. Iskolánk nagy hangsúlyt helyez arra, hogy az ünnepeket méltó módon megünnepelje. Október 23-a nemzeti ünnepünk. Mi is, mint a legtöbben az országban otthon töltöttük az ünnepet, de az előző napon megemlékeztünk az 1956-ban és 1989-ben történtekről. Nehéz a megemlékezés gyerekekkel, hiszen sem a történelmi kort, sem az eseményeket, s azok miértjét nem értik, történelemórán is csak nyolcadik osztály második félévében foglalkozunk ezekkel az eseményekkel. Ezért minden korosztály a saját szintjén, a saját tudására alapozva ismerkedett meg a történtekkel, és emlékezett az ünnepen. A kisebbek az osztályfőnökükkel beszélgetve értették meg a történtek lényegét, s adták meg a tiszteletet az ünnepnek. A hetedikesek és nyolcadikosok pedig a művelődési házban tekintették meg A Nap utcai fiúk c. filmet,amely élményszerűbbé tette és közelebb hozta hozzájuk 1956 eseményeit. Nem volt eseménytelen eddig a novemberünk, két hétvégéből kétszer rendezett programot a Diákönkormányzat. November 8-án indián táborrá alakult át az iskola. Ez volt az Amerikához fűződő programjaink záró akkordja. A gyerekek érdeklődésük szerint több programon vehettek részt. Volt, aki az indiánokhoz hasonlóan megpróbált nyíllal lőni Halász Mónika szakszerű segítségével. Hosszú sorban várták a gyerekek, hogy íjhoz, nyílhoz jussanak, és kisebb-nagyobb sikerrel el is találták az előre kihelyezett céltáblát. Többen közülük nyilaztak már valaha. Aki felhagyott a nyilazással, elmehetett patkót dobni. Igazi, nehéz patkót kellett a kihelyezett cövekekre eljuttatni. Sok jó és még jobb próbálkozás után láttam olyat is, akinek sikerült célba találnia a feladatot vezető Szűcs Tibi bácsi csodálkozására. A nyomolvasó feladatot az osztálytársak közösen végezték el. Érdekes állatok nyomait kellett felismerniük Ida néni vezetésével. Ezen a téren van még mit tanulnunk az indiánoktól. Az ügyes kezűek álomfogót készíthettek Ilike néni és Ani néni segítségével. Az álomfogó az észak-amerikai indián kultúrában kézzel készült tárgy, amelynek alapját fűzfából készült karika adja, melyre laza hálót szőnek. Ezt díszítik személyes, illetve szentelt kiegészítőkkel, például madártollakkal vagy gyöngyökkel. A hagyomány szerint az álomfogót az ágy fölé akasztják, mintegy bűbájként használva, hogy megvédjék gyermekeiket a rémálmoktól. Az indiánok hisznek benne, hogy az álomfogó kiszűri a rossz álmokat. A jó álmok átjutnak a nyíláson, a rossz álmok viszont csapdába esnek a hálóban, s elvesznek a hajnal fényében. Szinte mindenki kipróbálta az arcfestést. Indiánnak festették ki egymást a gyerekek, sőt némelyik tanárt is. Ezután az igazi indiánná átvedlett gyerekek fényképezkedtek. A program végén elözönlötték az utcákat a vidám, nevető, apró termetű indiánok szüleik kíséretében. A program fergetegesre sikerült. Ekkor- még a gyerekek távozása előttavattuk fel az elkészült táblaképeinket is. A város 10. évfordulója alkalmából minden osztály feladatul kapta még a tanév elején, hogy 2-2 táblaképet fessen különböző témakörökben (természet, barátság, testvérvárosok). A jobbnál jobb alkotások iskolánk tornatermének falát díszítik. Ugyanezen a délutánon a Táncsics úton az 1. és 2. évfolyamosok Kisteleki Zoltán interaktív mesejátékának lehettek részesei A három kismalac című mesében. November 15-én Dolce vita címen olasz-görög délutánt rendezett a Diákönkormányzat. A rendkívül jól sikerült délutánon megtanulhattuk, hogy mi a tamburello, sőt ki is próbálhattuk a Budaörsi Tamburello SC. tagjai segítségével. Balla Lajos tanár úr élvezetes előadását hallgattuk meg olaszországi tartózkodásáról, s megnéztük az ott készült képeket. Az udvaron mini olimpián vettek részt a gyerekek, ahol néhány vicces feladatban mérhették össze ügyességüket, szerencséjüket. Ízelítőül egy-két feladat: gumicsizmában és malaclopóban kellett futniuk, társaik bégetése közben vitték az olimpiai lángot. Halálra nevettük magunkat, amikor valaki tornacipőben bújt bele a gumicsizmába, s levételkor négyen próbálták lerángatni róla. Az délután zárásaként minden résztvevő gyerek és felnőtt milánói makarónit kapott, amit igen jóízűen el is fogyasztott. Ezúton szeretnék a megéhezett gyerekek és a kollégák nevében nagyon megköszönni Fabókné Tiszó Mártának nagylelkű felajánlását, és azt, hogy elkészítette nekünk a jellegzetes olasz ételt, amelyből egy falat sem maradt. Nemcsak móka és kacagás volt tanulóink számára a november. A mindennapi nehéz és kitartó munka mellett voltak, akik plusz munkát vállaltak, tanultak, készültek, hogy a környező községekben is öregbítsék városunk és iskolánk hírnevét. November 6-án Kostyalik Marcell tanulónk Cegléden a Tóth-Czifra Mihály matematika versenyen vett részt, és 2. helyezést ért el. Felkészítő tanára: Trappné Simó Ágnes tanárnő. November 8-án öt csapatunk vett részt Monoron a Bolyai Anyanyelvi versenyen. A rengeteg induló között az 5. d osztály Folytatás a következő oldalon >>

11 2013. december Albertirsai Híradó 11 AKTUÁLIS Folytatás az előző oldalról csapata (Pásztor Diána, Smalkovics Erik, Várvölgyi Benjámin és Zátrok Balázs) 11. helyen, a 8.c osztály csapata (Berkes Dorka, Hartvig Virág, Lakatos Boglárka, Steer Adrienn) a 12. helyen végzett. Felkészítő tanáruk Kocsis Andrea tanárnő. November 14-én Dánszentmiklóson az Ady Kupán Petró Gábor tanár úr által edzett futballcsapat első helyezést ért el. A győztes csapat tagjai: Bottlik Ádám, Király Róbert, Kukucska Balázs, Opavszky Péter, Sági Gyula, Talata Dávid, Vince Álmos és Mátyás. Szintén első helyezett lett Dánszentmiklóson az Ady-hetek keretében megrendezett angol nyelvű játékos vetélkedőn dr. Gáspár Györgyi néni csapata: Steer Adrienn, Berkes Dorka, Hartvig Virág, Legéndi Bendegúz 8. évfolyamos tanulók. A gyerekek ezzel zsinórban a 4. Az Albertirsai Mazsola Óvoda Alapítvány közhasznúsági jelentése (Bírósági végzés száma: 12Pk.112/2004/2sz., Adószám: ) Az alapítvány a közhasznú minősítést 2004-ben kapta mag. Az alapítvány célja az Albertirsai Mazsola óvodába járó gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodó, egészséges életmódjuk és esztétikai fejlődésük szempontjából is megfelelő óvodai környezet kialakítása évben az alapítvány előző évi pénzmaradványa Ft volt, valamint Ft bevételt ért el. Ebből Ft az óvodát fenntartó önkormányzattól származott. A NAV Ft-ot utalt át részünkre a magánszemélyek 1%-os személyi jövedelemadó felajánlásaiból. Magánszemély Ft-ot, a Dolinadentál Bt Ft-ot adományozott alapítványunknak. győzelmüket aratták, így méltó módon zárhatják általános iskolai pályafutásuknak ezen szakaszát. Az alsós évfolyamok sem szűkölködnek eredményekben. A tanító nénik fejszámoló versenyben mérték össze kis diákjaikat. Az alábbi tanulók bizonyultak a legjobbaknak: KÖSZÖNET A Tessedik iskola tanulói és dolgozói nevében köszönetet mondok a GSM Takács Kft ügyvezető igazgatójának, Takács Zsoltnak, az iskolának felajánlott 7 db asztali számítógépért és a szünetmentes tápegységért. A kapott számítógépek az elavult gépek cseréjét tették lehetővé, evvel is javítva oktató-nevelő munkánk színvonalát. Köszönettel: Ádám Ildikó igazgató Kiadásaink: AZ önkormányzattól megpályázott összegen udvari fejlesztő játékokat, az 1%-os jövedelemadó és egyéb felajánlásokból rajzeszközöket, cd lejátszós magnót, fanszert, fejlesztőjátékokat, porszívót, irodaszereket vásároltunk, pótoltunk. Külön köszönetünket szeretnénk kifejezni Nagyné Lehoczki Anitának folyamatos, önzetlen és áldozatos munkájáért. Köszönjük mindenkinek, aki a 2012-es adóbevallásánál adója 1%-át óvodánknak ajánlotta fel. Ezen összeget Ft-ot a NAV a napokba utalta alapítványunk számlájára. Köszönettel: Korcsolainé Pálfi Éva, elnök 2. évfolyam: I. Ipacs Boglárka 2.b, II. Dutka Bálint 2. c,iii. Joó Martin 2. a 3. évfolyam: I. Gecsei Tímea 3. b, II. Galló Dániel 3. c, III. Kostyalik Dalma 3. b 4. évfolyam: I. Duka Alexandra 4. c, II. Pataki Noémi 4. a, III. Sármán Antónia 4. c Gratulálunk minden résztvevőnek, helyezettnek és felkészítő tanító néninek és tanárnak! Lászlóné Szabados Anikó Az Albertirsai Napsugár Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2012-es évről A 2012-es évben az Albertirsai Napsugár Alapítvány bevételének összege Ft volt, a Nemzeti Együttműködési Alap által meghirdetett pályázaton nyertük ezt az összeget. Képességfejlesztő játékok beszerzésére fordítottuk a fent említett összeget. A NAV által átutalt adó 1%-ból ebben az évben Ft felajánlás érkezett az alapítvány számlájára. Minden pályázati lehetőséget igyekszünk megragadni. Sikeres pályázat esetén önrészre is szükség van, ezt az összeget erre az esetre tartjuk fenn és a bankszámla vezetési díjfinanszírozásra. Az alapítvány nevében köszönjük mindenki felajánlását. Külön köszönet Béki Józsefnének, aki alapítványunk fennállása óta vezeti a könyvelést minden fizetség nélkül. Aki szeretné támogatni alapítványunkat az, megteheti az alábbi bankszámlaszámon: , vagy felajánlhatja továbbra is adója 1%-át: adószámunkra. Mindenkinek áldott, békés karácsonyi ünnepeket és boldog újévet kívánunk. Köszönettel: Rákosi Márta és Ocsenásné Berkes Mónika

12 12 Albertirsai Híradó december AKTUÁLIS HELYI POLITIKA KI A LUDAS, avagy MINDEN CSAK HANGZATOS PROPAGANDA? Az utóbbi két esztendő téli időjárása komoly gondot és kemény megpróbáltatást jelentett országszerte így Albertirsán is a szűkös anyagi helyzetben lévőknek. A Dolina Zöld Kör Karitász Csoportja 8 éve önkéntes adományok gyűjtésével és térítésmentes szétosztásával segíti Albertirsa hátrányos szociális körülmények között élő lakóit. Egyesületünk önkéntes segítő munkáját nem támogatja egyetlen helyi pénzes szponzor vagy egyházi gyülekezet sem. A vázolt nehézségek közepette az év minden napján emberi együttérzéssel és illő tapintattal, önreklámozás nélkül teszszük a dolgunkat. Évről évre már előre szervezetten készülünk a fagyos téli hónapok megpróbáltatásaira, hogy a szükséges pillanatban ott legyünk, és azokon az elesett embertársainknak segíthessünk, akikről rendre meg szokás feledkezni és ahol talán mégis csak legnagyobb a szükség. A T. Olvasók talán még ma sem tudják - hisz a történtek idején nem ítéltetett kellő közérdeklődésre számot tartó hírnek a köztájékoztató újságunk hírei között -, hogy a 2012-es év elején, amikor több héten keresztül tartósan mínusz 10 fok alá süllyedt a hőmérő higanyszála, számos külterületen élő, fűtetlen otthonában fagyoskodó embertársainknak tűzifát osztottunk téli- ruházat, takaró, főtt meleg étel, forró tea mellett. Már most úgy látjuk, hogy az idei télen is bőven elkel majd az önkéntes civil segítség. Karitatív munkánk persze nem merül ki csupán az adományok összegyűjtésében és a rászorultakhoz való eljuttatásban. Gondot fordítunk arra is, hogy a hozzánk fordulók szívszorító helyzetére azok figyelmét is felhívjuk, akik hivatalból segíthetnek (amennyiben még mindig nem érzik kötelességüknek) a rászorulókon. Nos, ezt tettük például február elején. Akkortájt az Önkormányzat a helyi kábeltévén közzétett figyelemfelhívásunkra a kihűlés veszélyének kitett lakótársainknak néhány éjszakára ideiglenes melegedőt biztosított a Művelődési Házban, amit az érintettek örömmel vettek igénybe. Az önkormányzati melegedő helyiséget igénybevevők nem hajlékta- lanok, hanem olyan emberek Albertirsán hivatalosan lakhellyel rendelkeznek, akik a csekélyke jövedelmükből nem tudnak a napi élelmezésük mellé tüzelő anyagot is vásárolni maguknak. Az elmúlt év őszén a képviselő-testület ismerve a súlyos problémát a novemberi testületi ülésén kijelölte a Táncsics utcai általános iskola hátsó épülettraktusát éjszakai melegedőnek. Az Albertirsai Híradóban közzétett hír ellenére a tél-őrmester csontig hatoló hidege elől menedéket keresők sajnos mégis hiába kopogtattak a kijelölt helyen, mert ott zárt ajtót találtak. A nyilvánosság előtt beharangozott melegedőhelyiség megnyitásának elmaradását a téli fagyok elmúltáig Egyesületünk több alkalommal szóvá tette az illetékeseknek, mindhiába, intézkedés nem történt! Azt a kurta-furcsa választ kaptuk csupán, hogy Cegléden a Vöröskereszthez fordulhatnak segítségért a fagyoskodó rászorulók, mivel az önkormányzatnak nem kötelezően előírt feladat téli melegedőt működtetni! Nos, akiknek Albertirsán nincs pénze még elegendő ennivalóra sem, nincs tüzelője, hogyan tudná finanszírozni a beutazását Ceglédre? Közelednek a fagyos téli hónapok, az Önkormányzat 5-5 mázsa tűzifát osztott az igényt benyújtó rászorulók egy kis részének, ami az igénylők létszámához képest csupán csak elenyésző segítség lehet. A Dolina Zöld Kör Karitász Csoportja ezen a télen is a lehetőségeihez képest mindent megtesz majd, hogy a fagyveszélynek és kihűlésnek kitett lakótársainknak segítsen. Ezúton kérjük a jóérzésű lakótársainkat, hogy figyeljenek a rászoruló embertársainkra és a lehetőségeikhez képest próbáljanak segíteni rajtuk. Kellemes karácsonyi ünnepet és boldog, sikerekben gazdag újévet kívánunk. NEM ZÖRÖG A HARASZT, avagy NÉHÁNY CSEMEGE Mostani írásunkkal folytatjuk a novemberi újságban közreadott téma, nevezetesen a helyi köztájékoztatási hiányosságok taglalását. Kezdjük az október végi testületi ülés tájékoztatójából kimaradt két érdekességgel. Mint ismertté vált a testület elfogadta a gyógyvizű fürdőt üzemeltető cég évi üzemeltetési tapasztalatait összefoglaló beszámolóját, noha több képviselő jelezte: nem részletes a tájékoztatás. A cég képviselőjének szóbeli kiegészítéséből sem derült ki sokkal több érdemi adat. Összességében sem a képviselők, sem a nyilvánosság nem lát tisztán a tekintetben, hogy gazdaságosan, avagy gazdaságtalanul üzemel-e a jelenlegi bérleti konstrukcióban a fürdő. Nem lehet pontosan tudni, hogy van-e egyáltalán haszna a Dolina Zöld Kör városnak szabad legyen már a város közösségi kasszájába járó pénzbevételekről is néha napján néhány szót ejteni a fürdő üzemeltetésének bérbeadásából! Vajon miért, milyen megfontolásból korlátozzák a fürdő üzemeltetésével kapcsolatos információk megismerhetőségét a város széles nyilvánossága számára? Más. A Pest Megyei Kormányhivatal Vezetője a Polgármester testületi ülésen elhangzott szóbeli tájékoztatása szerint - kifogást emelt az idei városnap alkalmával átadott két díszpolgári cím adományozásával összefüggésben zárt ülésen hozott önkormányzati határozat kihirdetése körül feltárt szabálytalanság okán és felszólította a városvezetést a jogszerűtlen állapot 30 napon belüli rendezésére. A napirendi pont tárgyalásakor Folytatás a következő oldalon >>

13 2013. december Albertirsai Híradó 13 AKTUÁLIS HELYI POLITIKA Folytatás az előző oldalról a testületből a lassacskán teljes feledésbe merülő fedett sportcsarnok építésének ötletét felkaroló és Tégy egy téglát a falba c. kampányszlogennel az albertirsai lakosságot téglajegyek megvásárlásra buzdító Kaáriné képviselőasszonynak volt egy érdekes hozzáfűzése. A helyi honanya ugyanis azt találta aggályosnak: hogy honnan szerezhetett tudomást a megyei kormányhivatal Vezetője a zárt ülésen történt döntésről, miközben meg sem említette azt a nem mellékes körülményt, hogy a kifogásolt döntésnél maguk a képviselők nem vették figyelembe a törvényesség helyi őrének - a Jegyzőnek az előzetes figyelmeztetését. No comment A városvezetés nem győzi elégszer a lakosság tudtára adni, hogy szerintük, hangsúlyozzuk, szerintük minden a legnagyobb rendben van a városban és az önkormányzat háza táján. Teszik ezt annak ellenére, hogy vizsgálatot kezdtek nem is oly rég saját maguk ellen. A hírek szerint rendőrség az általa vizsgált ügyek közül többet már átadott az ügyészségnek. Még mindig nem tisztázták a képviselőtársuk által tett korrupció gyanújának megalapozottságát, vagy megalapozatlanságát. Ennek tükrében nagyon keveset ér, ha saját magukra mondanak szépeket. Nem kellene megvárni, hogy inkább más mondja, talán meggyőzőbb volna? Vagy lehet, hogy már a képviselők sem hiszik, hogy szavahihető, tisztességes ember még szót emelne mellettük? Kellemes karácsonyi ünnepet és boldog, sikerekben gazdag újévet kívánunk. KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT ALBERTIRSAI SZERVEZETE Tisztel KDNP albertirsai szervezetének elnöksége! Sajnálattal vettem tudomásul, hogy a lakosság jórészének félre nem érthető jelzései ellenére sem hagyják abba, monoton témaválasztásukat. Ma még természetesen, a szólásszabadság álarcába öltözve vehetik el más, fontosabb hírek elöl az újságunk amúgy is szűkre szabott megjelenési lehetőségét. Lehet, hogy Önök szerint én csak próbálkozom az írással, azonban olvasni megtanultam. Így sem találok azonban Albertirsa városának életéről, érdemi mondandót a soraikban, csak személyes bírálatot. Ezért csak röviden válaszolok a hozzám intézett felvetéseikre, a nekem címzett kérdéseikre: Elöljáróban megjegyzem, hitelesen tájékoztatni csak az tud, aki maga is hiteles, és forrásai is azok. Így nem kósza szóbeszédekre alapozza kritikáit, hanem azokat dokumentumokkal tudja alátámasztani. Szervezetük tagsága és tisztségviselőinek kiléte valóban talány lehet sokak előtt. Az viszont tény a rendelkezésemre álló nyilvántartási adatok szerint, hogy a KDNP helyi szervezetének és a Dolina Zöld Körnek az állománya szinte azonos. Éppen ezért javaslom, egyesítsék a két szervezet mondandóját, és így egy cikkben, rövidebben írják meg gondolataikat. Tekintettel arra, hogy vitatták az általam minden sértő felhang nélkül alkalmazott klerikális jelzőt, szeretném felhívni figyelmüket az olvasás hasznosságára. Elsősorban az interneten, ahol pártjuk bemutatása így kezdődik: A KDNP elődszervezete az augusztus 26-án, Apor Vilmos győri püspöki palotájában tartott titkos találkozón megalakított Katolikus Szociális Népmozgalom (KSzN) volt még nem párt, csupán öntevékeny és titkos társadalmi mozgalom, mely azonban már egy későbbi pártalakulat csíráit is magában hordozta. Majd így végződik: Harrach Péter a Fidesz-KDNP közös listával kapcsolatban 2005 őszén a KDNP-t a Fidesztől jobbra álló radikális, egyházias pártnak nevezte. Tehát minden hátsó szándék nélkül hívtam fel figyelmüket, a keresztény erkölcs, értékrend, és elkötelezettség betartására. Ennek alapvető része a közös, egyházi és világi megemlékezéseken való részvétel. Ezek az alapok egyébként számomra is mértékadók. Amennyiben az előző felfogással Önök nem tudnak azonosulni, úgy kérem, jelezzék ezt saját pártjuk háza táján is, tagsági viszonyuk megszüntetését kérve! Hiszen ebben az esetben vélhetően alkalmatlanok arra, hogy itt nálunk képviseljék a konzervatív értékrendet. A városunk ünnepségeitől való távolmaradásuk magyarázataként megemlített két ok, elfogadhatatlan szinte valamennyi jóérzésű helyi polgár számára. Nem kétséges, hogy minden értesítés nélkül is tudható, hogy március 15-én, augusztus 20-án, október 23-án, november 4-én, stb. az Önkormányzatunk szervezésében tartott rendezvények lesznek. Ezek pontos helye és időpontja minden esetben megtalálható a város honlapján, amelyet Önök is figyelemmel kísérnek. A második ürügy, amely szerint a KDNP erkölcsi felfogásával nem összeegyeztethető, hogy azzal az összetételű városvezetéssel együtt ünnepeljünk ismét csak megkérdőjelezhető. Egyrészt azért, mert az nyilvánvaló, hogy az albertirsai alapszervezet hozzáállása nem egyenértékű a párt viszonyulásával a megemlékezésekhez és Albertirsához. Másrészt azért, mert rengeteg településen ahol a képviselő-testület összetétele hasonló a mienkhez a KDNP helyi vezetői is részt vesznek az alkalmakon. Mindezek alapján nyilvánvaló, hogy a mondandójuk torzít, és nem kicsit. Mondhatni elbukott a hitelesség vizsgáján. Az előbbiekre is tekintettel szeretném jelezni, hogy leveleikre és megkereséseikre nem fogok mindenkor reagálni a továbbiakban. Isten áldását kérem Önök számára bár ezt már templomainkban, távollétükben is megtettem! Elter János JÜB elnök

14 14 Albertirsai Híradó december AKTUÁLIS HELYI POLITIKA Nyugalom és gyarapodás Pár hónappal ezelőtt még napsütésben a tíz éves a város ünnepségen sétáltam, beszélgettem és kóstoltam a jobbnál-jobb étkeket és arra gondoltam, bárcsak ilyen lenne egész Magyarország. Egymás mellett főztek a hagyományőrzők, a Jobbikosok, a baloldaliak, Mirsások, az iskolások sőt a Republic fan klub is. Nem csak finom volt minden étel, hanem az emberek mosolyogtak egymásra, kisegítették egymást hagymával, sóval. Én ilyen országot szeretnék. Ahol a politika nem megosztja, hanem összeköti az embereket mert mindenki tudja a másikról, hogy az ország, a város dolgát előrébbvalónak tartja a saját pártja ügyénél. Azt látom, hogy Albertirsa ilyen város. Valaha volt albertiak és irsaiak összefognak és együtt dolgoznak, ha kell, a város cégei áldoznak, hogy legyen közpark, a piacon az emberek valóban beszélgetnek egymással. A tíz éves város valóban városként működik, még akkor is, ha sokan falunak nevezik még. Sokat járok a környéken, Albertirsa nekem kicsit más, mint a többi város. Itt vannak nagyobb cégek az Aquarius vagy a Mirelite-Mirsa, ami nem csupán munkát ad, de beszáll a köz ügyeibe is, ha kérik, mert ő is itthon van. Vannak szolgáltatók pékség, vendéglők, kisbolt, hentes és még sok más ami közösséget teremt, hisz más a Lacitól venni valamit, mint a személytelen nagyáruházban. És bár sokaknak nehéz az élete, ez nem gyűlölködésre, hanem közös tettre sarkall, hogy mindenkinek jobb legyen. Jó múltkor közmunkásokkal beszélgettem itt. Egyikük azt mondta, hogy a politikusok elfelejtik: ahhoz, hogy az ember dolgozni tudjon, enni, közlekedni és ruhát venni kell. Akkor a negyvenhétezer forint kevesebb lesz, mint a segély összege. A közmunka nem lehet a szegények büntetése, mert nincs piaci munkájuk. És nem lehet az állam vagy önkormányzat nyeresége sem, ahol a minimálbér feléért kap valamit, amiért jóval többet kellene fizetnie. Máskor egy építészeti vállalakozóval beszélgettem, aki arról mesélt, hogy ma már nem építeni, hanem bontani hívják őt. Mert sorra szűnnek meg a gyárak, az üzemek. Így nem csökkenni, hanem nőni fog a szegénység. Gyakran úgy tűnik, elfelejtettük, hogy a politika nem verseny, ahol mindig van győztes és van vesztes, ahogy nem is háború, ahol a csapatokat mozgatva meg kell verni az ellenfelet. Nekem a politika szolgálat, az emberek segítése, hogy a holnap kicsit jobb legyen, mint a tegnap volt. A karácsony és az év vége jó pillanat arra, hogy megálljunk egy kicsit és számba vegyük, honnan jöttünk és merre tartunk. Legyen áldott az ünnep, hozzon nyugalmat és gyarapodást az új év. dr. Braun Róbert Pest 10-es választókerület képviselőjelöltje Rab László: Séta a Mirelite parkban Nyár óta van csak rendes főtere Albertirsának. Nem azért nem volt eddig, mert ellopták, nem is azért, mert az elmúlt nyolc évben a visszahúzó szocialista szabad demokrata erők akadályozták a megépítést. Így alakult, a fiatal városnak sok mással is meg kellett küzdenie. Hajdanán Alberti és Irsa két külön faluként élte életét, nyilván nem a főtér volt a legfontosabb megépítendő dolog errefelé. Hanem a neve, az nagyon érdekes. Nem Wass Albert tér lett, és nem merült föl Tormay Cécile vagy Nyirő József sem a névadáskor, Horthy Miklós teret sem akart errefelé senki sem. Érdekes nevet kapott a főtér egy régi kedves kolléga azt írta levelében, folyt a könnye a röhögéstől. Ha valaki Albertirsa új központjába igyekszik, a Mirelite parkba jut. Tarlós Pista, hallod ezt? Nem túlságosan trendi, amit Albertirsa választott, mert a környék tömve van komorabbnál komorabb, a zivataros, nyomasztó és pusztító magyar történelmi századokra és eseményekre emlékeztető köztéri emlékművekkel. Albertirsától nem messze, például Monor környékén különösen nagy divatja van a súlyos történelmi mondanivalót hordozó kövek állításának. Ennek minden bizonnyal az az oka, hogy a helyi főnökségek szeretnek a sírás és zokogás kultikus helyeiről gondoskodni. Maglódon nemrég első világháborús szobrot avattak turulmadárral, a rendszerváltás után 23 évvel Sülysápon is elkészült a friss 56-os emlékmű, az 1800 lelkes Vasadon pedig eltervezték a trianoni emlékszobor felállítását. Wass Albert szelleme járja be azt a vidéket, amelyen fiatal újságíróként oly sokat randalíroztam. Annyi nyakas párttitkárt sehol nem láttam, mint errefelé. Gyertyák, virágok, koszorúk borítják be most egész Pest megyét. Sír, zokog, búsong Cegléd és környéke, jajgat a pusztaság, akárhova lépek. És akkor itt van ez az Albertirsa a Mirelite parkjával. A helyi vállalkozók dobták össze a főtérre a pénzt, a legmélyebben egy magyar multi, a hűtőházakat működtető Mirelite Mirsa Zrt. nyúlt a zsebébe: húszmilliót áldozott az ügyre. Ha bédekkert írnánk, rögzíthetnénk, hogy az ötezer négyzetméteres tér melyet a hírek szerint a mirsás igazgató, Losó Viktor tervezett pompás szökőkutakkal várja úgymond a látogatókat. Kaján vigyorral a képemen érkeztem Albertirsára. A park ötletesen tekergőkanyargó ösvényein mászkálva hirtelen jókedvre derültem, babakocsit toligáló kismamákkal trécseltem, öregurakkal álltam szóba. Szégyen, gyalázat, de egy percig sem éreztem, hogy le kellene borulnom a nemzet nagysága előtt. Wass évszázadokon átívelő fekete bivalyait sem hiányoltam cseppet sem. Egyszerűen jó volt itt. A cikk eredeti változata a i Népszabadságban olvasható.

15 2013. december Albertirsai Híradó 15 Váraljai Mártont sokan ismerik Albertirsán, hiszen többek között tagja volt Albertirsa első képviselő-testületének is, viszont munkája során éveket töltött külföldön, így túl sokat mégse találkozhattak vele. Megkerestük és megkérdeztük, mik a tapasztalatai, hogyan látja Albertirsa külföldi kapcsolatait. AH: Kezdjük az elején! Hány évet is töltött külügyi területen? VM: 36 évet dolgoztam a külügyi pályán, ebből évet külföldön, Afrikában és Dél-Kelet Ázsiában. Kongóban kezdtem, Vietnámban háromszor is voltam, összesen 13 évet, illetve közben voltam 4 évet Tunéziában is. Két éve pedig már nyugdíjas vagyok, de más egyéb területeken dolgozom, például tanítok a Zsigmond Király Főiskolán, illetve különféle szervezetek munkájában veszek részt. AH: Amennyire tudjuk, részt vett Albertirsa testvérvárosi kapcsolatainak kiépítésében is. VM: Igen. Annak idején mikor a francia Bourg Saint Andéol fúvószenekara hazánkba készült és létrejött a kapcsolat az itteni fúvósokkal, mivel nem sokan beszélték a francia nyelvet, engem kerestek meg, hogy segítsek a levelezésben, szervezésben. Tulajdonképpen ennek lett a folytatása a testvérvárosi kapcsolat, így ennek is részese lehettem, és mind a mai napig jó kapcsolatban vagyok az ottaniakkal. AH: Mint a külügyben sokat tapasztalt szakember, fontosnak tartja a testvérvárosi kapcsolatokat? VM: Természetesen igen. Ezek a városok közötti kapcsolatok, alapvetően Németország és Franciaország települései között indultak el, hogy a háborúk okozta feszültséget csökkentsék a két nemzet lakói között. Rájöttek ugyanis, hogy hiába egyeznek meg, alakítanak ki jó viszonyt egymással az államok vezetői, ha a lakosság nagy része nem kedveli a másik nemzetet. Így kialakítottak testvérvárosi kapcsolatokat, melyek lényege az volt, hogy az érintett települések lakói minél többször találkozzanak egymással, ismerjék meg egymást, és alakuljanak ki határokon átnyúló barátságok, kapcsolatok. AH: A franciáknak tehát volt gyakorlatuk, tapasztalatuk ezen a téren... VM: Így van, és mi nagyon sokat köszönhetünk nekik, hiszen így kerültünk kapcsolatba az ő olasz testvérvárosukkal, AKTUÁLIS A külkapcsolatok szakértője akikkel immár mi is kiépítettük hasonló kapcsolatainkat, illetve kapcsolatba kerültünk német testvérvárosukkal is, bár utóbbival ilyen kapcsolat nem alakult ki. AH: Miért érzi fontosnak ezeket a határokon átnyúló kapcsolatokat. VM: Nagyon sok szempontból hasznosak. Kiemelhetnénk a kölcsönös tapasztalatcserét a települések között, de ami például nagyon fontos és hasznos része az ilyen kapcsolatoknak, az a fiatalok számára megnyíló lehetőség. Az egymást meglátogató csoportokban való részvétel, mikor családoknál szállásolják el a vendégeket, remek lehetőséget teremtenek arra, hogy fiataljaink más kultúrákat, szokásokat ismerjenek meg, gyakorolják idegennyelv tudásukat... AH: Ez a családoknál elszállásolás bevett gyakorlat? VM: Igen. Ezeknek a kapcsolatoknak, ahogy már említettem az a kulcsa, hogy a települések lakói kerüljenek kapcsolatba egymással. Ennek pedig a legjobb módja, ha egymásnál laknak egy-egy látogatás során. AH: Van jövőjük ezeknek a kapcsolatoknak? VM: Ez egy fontos kérdés. Illetve nem is ez a kérdés igazából, mert jövőjük mindenképpen van, inkább az a kérdés, hogy miként van jövőjük. Az előbb említettük, hogy miért hasznosak, fontosak ezek a kapcsolatok. Viszont van egy nagyon fontos pont a jövő kapcsán. Tőlünk nyugatra, ahonnan elindultak ezek a kapcsolatok, azon volt és van a hangsúly, hogy a települések lakói között alakuljanak ki kapcsolatok. Ennek keretet biztosít a városvezetők által megkötött megállapodás, de például a franciáknál is, a helyi civil szervezetek alakítják ki és ápolják a kapcsolatot, szervezik a programokat a testvérvárosok hasonló szervezeteivel. Nálunk viszont a civil szervezetek, szerveződések valamiért nem igazán tudtak beépülni ebbe a folyamatba. AH: Ezt úgy értsük, hogy nem a delegációk számítanak alapvetően? VM: Azok teremtik meg a keretet, de tartalommal, programokkal a kapcsolatokat a helyi civil szervezeteknek kellene megtölteni. Erről beszéltem már néhányszor például francia barátainkkal, akik kicsit értetlenül is állnak a kérdés előtt, és elmondják, hogy így nem igazán lehet folytatni, elmélyíteni a kapcsolatot. Fontos, hogy a vezetők találkozzanak, kapcsolatba legyenek, de hiányzik a folytatás. Nem elég intenzív, mert nálunk hiányolják a civilek részvételét. AH: Ez mindenképpen fontos információ, amire a jövőben érdemes lenne odafigyelni. VM: Így van. Én a magam részéről pedig próbálok is majd lépéseket tenni ebben az irányban, hogy sikerüljön tovább lépni ebben a kérdésben, és nehogy megrekedjenek a jól induló kapcsolatok, mert komoly lehetőségeket veszíthetnek el az albertirsai fiatalok. AH: Végezetül a karácsonyhoz közeledve adódik egy kérdés, ami nem kapcsolódik a testvérvárosokhoz, viszont a külügynél töltött évek tapasztalataihoz annál inkább. Milyen a világ különböző területein tölteni a karácsonyt, távol az igazi otthontól? VM: Ha röviden kéne válaszolnom, akkor azt mondanám, hogy más, de mindenütt lehet karácsony hangulatot teremteni. Kongó például keresztény ország, bár az Egyenlítőn túl fekszik, így ott ilyenkor tombol a nyár, mégis ünneplik a karácsonyt. Műfenyőt díszítve, a család ott is megfelelő hangulatban tud leülni egy karácsonyi ebédhez, vacsorához, de persze nem pont ugyanaz, hiszen abban a melegben az ebéd után lemegy az ember és megmártózik a medencében, hogy elviselje a hőséget. AH: És Vietnám? Ők nem keresztények... VM: Valóban nem azok. Viszont nagyon vidámak és szeretnek ünnepelni. Főleg, hogy a háború óta már új generációk nőttek fel, akik elfelejtették a régi borzalmakat és minden lehetőséget kihasználnak a boldogságra, ünneplésre. Például Hanoi egyik fő utcája ilyenkor fénybe borul, az üzletek megtelnek az Európában is népszerű játékokkal és ott ilyenkor annyira meleg sincs, szóval ott is egészen kellemes karácsonyi hangulat teremthető. AH: Köszönjük a beszélgetést és az érdekes információkat. Egyúttal kérnénk, hogy hasonló érdekes emlékek, ha idővel előkerülnek, azokat ossza meg olvasóinkkal a jövőben, hiszen sok olyan helyen járt, ahová innen kevesen jutnak el. VM: Köszönöm a lehetőséget, és amikor időm engedi, igyekszem eleget tenni a felkérésnek.

16 16 Albertirsai Híradó december KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK A Művelődési Ház decemberi programjai 2. 13:00 Nyugdíjas klub 13:30 Művészeti Iskola táncpróba 16:00 Angol nyelvtanfolyam 18:00 Jóga 18:00 Galambász gyűlés 3. 9:00 Vásár 14:00 DAKÖV kft. ügyfélfogadás 18:00 Fidesz gyűlés 19:00 Film klub: Párizsi randevúk 4. 13:30 Művészeti Iskola táncpróba 16:00 Angol nyelvtanfolyam 18:00 Demokratikus Koalíció nagygyűlése, előadó: Gyurcsány Ferenc 18:00 Adventista Egyház előadása 5. 8:00 Termékbemutató 14:30 Jogsegély 6. 8:00 DAKÖV kft. ügyfélfogadás 14:00 Tessedik S. Ált. Isk. szervezésében mikulás buli 20:00 Zumba 7. 9:30 Adventista Egyház 14:00 Otthon Alapítvány mikulás ünnepe Adventi ünnepség sorozat a Mirelite parkban: 15:00 Óvodások angol nyelvű mikulásváró műsora 15:30 Megérkezik a Mikulás a térre A délután folyamán folyamatos sétakocsikázási lehetőség gyerekeknek :00 Nyugdíjas klub 13:30 Művészeti Iskola táncpróba 14:00 ÖKO-VÍZ kft. ügyfélfogadás 16:00 Angol nyelvtanfolyam 18:00 Jóga :00 DAKÖV kft. ügyfélfogadás 17:00 MSZP gyűlés 19:00 Filmklub: A kútásó lánya :00 Vásár 13:30 Művészeti Iskola táncpróba 16:00 Angol nyelvtanfolyam 18:00 Fotókör 18:00 Adventista Egyház előadása 12. 8:00 ÖKO-VÍZ kft. ügyfélfogadás 14:30 Jogsegély 13. 8:00 DAKÖV ügyfélfogadás 18:00 Tegyél hozzá még egyet jótékonysági NOVEMBER HÓNAPBAN SZÜLETETT Balázs Viktor és Juhász Orsolya Fazekas Marcell és Sályi Anetta Lakatos Attila és Tóris Fanni Mészáros Zoltán és Csontos Erika Bíró Zoltán és Jakab Anita Somodi Péter és Keliger Krisztina Horváth Ákos és Mózes Ingrid Kardos Zoltán és Poczok Ibolya Balaskó Zoltán és Selyem Klára Gargya László és Balogh Kitti Papp Norbert és Sóvári Nóra Kaári Ferenc és Motyovszki Mária Danicskó Levente és Pádár Eszter NOVEMBER HÓNAPBAN ELHALÁLOZOTT özv. Fazekas Lászlóné 77 éves Zátrok János 71 éves Krupincza Krisztián 21 éves Taskó Istvánné 79 éves Ambrózi Pál 85 éves Dobondi Ferencné 58 éves Krekács Istvánné 78 éves Semsei Jánosné 81 éves és gála est 20:00 Zumba 14. 9:30 Adventista Egyház 13:00 Vasutas nyugdíjas klub Adventi ünnepség sorozat a Mirelite parkban: 8:00 Adventi vásár 14:30 Karácsonyi Zumba 15:00 Daloskör előadása 16:00 Patkós Irma Művészeti Iskola előadása 15 11:00 Akrobatikus rock and roll 16. 9:00 Vásár 13:00 Nyugdíjas klub 13:30 Művészeti Iskola táncpróba 14:00 ÖKO-VÍZ kft. ügyfélfogadás 16:00 Angol nyelvtanfolyam 18:00 Jóga :00 DAKÖV kft. ügyfélfogadás 19:00 Filmklub: Fegyverszünet karácsonyra :00 Angol nyelvtanfolyam 17:30 Művészeti iskola táncbemutatója 19. 8:00 ÖKO ügyfélfogadás 18:00 Relevé táncbemutató 19:00 Polgárőr gyűlés 20. 8:00 DAKÖV ügyfélfogadás 14:00 Karácsonyi ünnepség a Segítőház szervezésében 20:00 Zumba 21. 8:00 Tessedik S. Ált. Isk. karácsonyi műsora 9:30 Adventista Egyház Adventi ünnepség sorozat a Mirelite parkban: 15:00 Tessedik Sámuel Ált. Isk. növendékeinek karácsonyi előadása 15:30 Magyarok Nagyasszonya Római Kat. Ált. Iskola karácsonyi műsora 16:00 Hepp Ildikó énekel, zongorán kísér Mester Dávid :00 Gerje-Party Fúvós Együttes évzáró koncertje Köszönjük Málnás Józsefnek és családjának nagylelkű felajánlásukat. Az ő jóvoltukból állíthatjuk fel az idei mindenki karácsonyfáját a MIRELITE parkban. Az adventi koszorú gyertyáit a Forczek villamossági bolt adományozta. Köszönjük. Réka Gordon Hanna Nóra Melani Anita Péter Hanga Emma Zalán Zoltán Csenge Zoé Gábor Zoé Ferenc Károly és Anna Noémi nevű gyermeke. Schröpferné Kiss Ildikó Mária 67 éves Ambrózi Györgyné 89 éves Duhaj Mihályné 70 éves Vass János 79 éves Hudák Ferencné 80 éves Hiczkó Lajos 66 éves Őszinte részvétünk a hozzátartozóknak! Tisztelt Lakosság! Értesítjük Önöket, hogy háziorvosaink rendelési idejéről, a szabadságolásról, illetve a helyettesítési rendről az 53/ es telefonszámon érdeklődhetnek hétköznap 7.00 órától óráig. Munkaszüneti és ünnepnapokon 7.00 órától másnap 7.00 óráig és ügyeleti időben hétköznap órától másnap 7.00 óráig sürgős beteghívásaikat szintén az 53/ es telefonszámon adhatják le. Ebben az esetben a ceglédi mentőállomás diszpécsere intézkedik. Dr. Pécsi Angéla ügyeletvezető Háziorvosok ügyeleti beosztása DECEMBER Ügyelet címe, telefonszáma: Albertirsa, Vasút u. 4. (53) Ellátási terület, illetve település neve: Albertirsa, Dátum Ügyeletes orvos neve 1. Dr. Pécsi Angéla 2. Dr. Pakucs Mónika 3. Dr. Zolnyan Erzsébet 4. Dr. Makkos Gyula 5. Dr. Fógel Kristóf 6. Dr. Pécsi Angéla 7. Dr. Babinszky Eleonóra pénteki munkarend 8. Dr. Zolnyan Erzsébet 9. Dr. Renteria Zoltán 10. Dr. Zolnyan Erzsébet 11. Dr. Makkos Gyula 12. Dr. Fógel Kristóf 13. Dr. Hajdúhegyi Ágnes 14. Dr. Tajti Géza 15. Dr. Zolnyan Erzsébet 16. Dr. Pécsi Angéla Az Albertirsai Híradó főszerkesztője Ádori Péter, üzenetet hagyhatnak a Művelődési Házban és az gmail.com címen. Lapzárta a hónap 20-án Dánszentmiklós, Mikebuda 17. Dr. Zolnyan Erzsébet 18. Dr. Hajdúhegyi Ágnes 19. Dr. Fógel Kristóf 20. Dr. Pécsi Angéla 21. Dr. Renteria Zoltán pénteki munkarend 22. Dr. Zolnyan Erzsébet 23. Dr. Hajdúhegyi Ágnes 24. Dr. Pécsi Angéla 25. Dr. Zolnyan Erzsébet 26. Dr. Fógel Kristóf 27. Dr. Oszvald Gyula 28. Dr. Zolnyan Erzsébet 29. Dr. Pakucs Mónika 30. Dr. Pécsi Angéla órától Dr. Babinszky Eleonóra Az Albertirsán működő gyógyszertárak ügyeleti nyitva tartása DECEMBER hónapban A hétvégi ügyeletet az alábbi gyógyszertárak végzik: December 1. IRSA Gyógyszertár December 8. IRMÁK Gyógyszertár December CENTRUM Gyógyszertár December 22. REMÉNY Gyógyszertár December IRSA Gyógyszertár NOVEMBER HÓNAPBAN HÁZASSÁGOT KÖTÖTT Gulyás Mária és Molnár Sándor Hortobágyi Mónika és Mencsik István Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének kiadványa Felelős kiadó: Albertirsa Város Önkormányzata Felelős szerkesztő: Ádori Péter Szerkesztőség: Albertirsa, Pesti út 85. Tel.: Okiratszám: III/PHF/181/Pe/1988. Megjelenik 1300 példányban Nyomda: Pende Print Kft. Nagykőrös, Béke u. 5. Felelős vezető: Kőházi Zoltán

Balatongyörök.... a megálmodott valóság! www.balatongyorok.hu

Balatongyörök.... a megálmodott valóság! www.balatongyorok.hu Balatongyörök 2014... a megálmodott valóság! Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Fotók: Marton Tamás 2014 január 1 2 3 4 5 Újév

Részletesebben

1 Fruzsina. 8 Gyöngyvér. 15 Lóránd, Lóránt. 22 Artúr, Vince. 29 Adél

1 Fruzsina. 8 Gyöngyvér. 15 Lóránd, Lóránt. 22 Artúr, Vince. 29 Adél Fruzsina Ábel Benjámin, Genovéva Leóna, Titusz Simon Boldizsár Attila, Ramóna Gyöngyvér Marcell Melánia Ágota Ernő Veronika Bódog Lóránd, Lóránt Gusztáv Antal, Antónia Piroska Márió, Sára Fábián, Sebestyén

Részletesebben

2014 Fotó:Viczay Lajos

2014 Fotó:Viczay Lajos Fotó:Viczay Lajos 2014 Január 1 Újév 2 3 4 5 Fruzsina 6 7 8 9 10 11 12 Boldizsár Attila Gyöngyvér Marcell Melánia Ágota Ernõ Ramóna 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Fábián Sebestyén 27 28 29 30

Részletesebben

Dobos Edit (Kandó Kálmán Szki. 12/E) Református Gimnázium, 2006, olaj, 50 70 cm. Középiskolák Kecskeméten

Dobos Edit (Kandó Kálmán Szki. 12/E) Református Gimnázium, 2006, olaj, 50 70 cm. Középiskolák Kecskeméten Dobos Edit (Kandó Kálmán Szki. /E) Református Gimnázium, 0, olaj, 0 0 cm 0 Középiskolák Kecskeméten Január Kertész Krisztina (Kandó Kálmán Szki. /E) Bányai Júlia Gimnázium, 0, akril, 0 0 cm Újév, Fruzsina

Részletesebben

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 1 2 3 4 5 Újév 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1. Fruzsina; 2. Ábel; 3. Benjámin, Genovéva; 4. Leóna, Titusz; 5. Simon; 6. Boldizsár; 7. A la, Ramóna; 8. Gyöngyvér;

Részletesebben

Készítsen Ön is INGYEN naptárakat a segítségével! INGYENES, ONLINE KERESZTREJTVÉNY KÉSZÍTÉS, KÜLDÉS ÉS MEGOSZTÁS:

Készítsen Ön is INGYEN naptárakat a  segítségével! INGYENES, ONLINE KERESZTREJTVÉNY KÉSZÍTÉS, KÜLDÉS ÉS MEGOSZTÁS: 2 0 5 2 0 5 JANUÁR / 205 Hétfő 5 Simon Kedd 6 Boldizsár Sz erda 7 Csütörtök Péntek Sz ombat Vasárnap 2 3 4 8 Attila Ramóna Újév Fruzsina Gyöngyvér 9 Ábel Marcell Benjámin Genovéva Leona Titusz 0 Melánia

Részletesebben

Boldog új évet kíván a Pogányért Alapítvány és a Pogányi Hírek szerkesztősége!

Boldog új évet kíván a Pogányért Alapítvány és a Pogányi Hírek szerkesztősége! Boldog új évet kíván a Pogányért Alapítvány és a Pogányi Hírek szerkesztősége! Glückliches Neujahr! Sretna Nova Godina! A naptár a Pogányi Hírek melléklete. Kiadja a Pogányért Alapítvány, Pogány Széchenyi

Részletesebben

2003. június/július June/July 27. hét week 27

2003. június/július June/July 27. hét week 27 2003. június/július June/July 27. hét week 27 Hétfô Monday 30 Kedd Tuesday 1 Szerda Wednesday 2 Csütörtök Thursday 3 Péntek Friday 4 Szombat Saturday 5 Vasárnap Sunday 6 Pál Tihamér, Annamária Ottó Kornél,

Részletesebben

2003. január January 1. hét week 1

2003. január January 1. hét week 1 2003. január January 1. hét week 1 Hétfô Monday 30 Kedd Tuesday 31 Szerda Wednesday 1 Csütörtök Thursday 2 Péntek Friday 3 Szombat Saturday 4 Vasárnap Sunday 5 Dávid Szilveszter Újév, Fruzsina Ábel Genovéva

Részletesebben

2016 M Á R C IU S H K SZ CS P SZ V J Ú LIU S 2016 N O V E M B E R H K SZ CS P SZ V

2016 M Á R C IU S H K SZ CS P SZ V J Ú LIU S 2016 N O V E M B E R H K SZ CS P SZ V 2 0 1 6 2016 J A N U Á R 2016 FEBRUÁR 2016 M Á R C IU S 2016 Á P R ILIS 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 15

Részletesebben

Készítsen Ön is INGYEN gyorsan és egyszerűen nyomtatható naptárt a naptarletoltes.hu segítségével!

Készítsen Ön is INGYEN gyorsan és egyszerűen nyomtatható naptárt a naptarletoltes.hu segítségével! 205 205 JANUÁR / 205 étfő 5 Simon Kedd 6 Boldizsár Sz erda 7 Csütörtök Péntek Sz ombat Vasárnap 2 3 4 8 Attila Ramóna Újév Fruzsina Gyöngyvér 9 Ábel Marcell Benjámin Genovéva Leona Titusz 0 Melánia Ágota

Részletesebben

H K SZ CS P SZ V H K SZ CS P SZ V

H K SZ CS P SZ V H K SZ CS P SZ V 207 207 JANUÁR / 207 étfő Kedd Sz erda Csütörtök Péntek Sz ombat Vasárnap 2 9 Ábel 3 Benjámin Genovéva 4 5 Leona Titusz 6 Simon Boldizsár 7 Attila Ramóna 8 Újév Fruzsina 52 Gyöngyvér 0 Melánia Ágota 2

Részletesebben

Készítsen Ön is INGYEN naptárakat a segítségével! INGYENES, ONLINE KERESZTREJTVÉNY KÉSZÍTÉS, KÜLDÉS ÉS MEGOSZTÁS:

Készítsen Ön is INGYEN naptárakat a  segítségével! INGYENES, ONLINE KERESZTREJTVÉNY KÉSZÍTÉS, KÜLDÉS ÉS MEGOSZTÁS: 2 0 5 2 0 5 JANUÁR / 205 étfő 5 Simon Kedd 6 Boldizsár Sz erda 7 Csütörtök Péntek Sz ombat Vasárnap 2 3 4 8 Attila Ramóna Újév Fruzsina Gyöngyvér 9 Ábel Marcell Benjámin Genovéva Leona Titusz 0 Melánia

Részletesebben

H K SZ CS P SZ V H K SZ CS P SZ V

H K SZ CS P SZ V H K SZ CS P SZ V 207 207 JANUÁR / 207 étfő Kedd Sz erda Csütörtök Péntek Sz ombat Vasárnap 2 9 Ábel 3 Benjámin Genovéva 4 5 Leona Titusz 6 Simon Boldizsár 7 Attila Ramóna 8 Újév Fruzsina Gyöngyvér 0 Melánia Ágota 2 Ernő

Részletesebben

JANUÁR / Bódog. 12 Ernő. 13 Veronika. 11 Ágota. 10 Melánia. 20 Fábián. 16 Gusztáv. 21 Ágnes. 15 Loránd. 17 Antal. 19 Márió.

JANUÁR / Bódog. 12 Ernő. 13 Veronika. 11 Ágota. 10 Melánia. 20 Fábián. 16 Gusztáv. 21 Ágnes. 15 Loránd. 17 Antal. 19 Márió. 208 208 JANUÁR / 208 étfő Kedd Sz erda Csütörtök Péntek Sz ombat Vasárnap 2 3 4 5 6 7 8 Újév Fruzsina Gyöngyvér 9 Ábel Marcell Benjámin Genovéva Leona Titusz Simon Boldizsár Attila Ramóna 0 Melánia Ágota

Részletesebben

2014 Január/January/Januar Február/February/Februar

2014 Január/January/Januar Február/February/Februar Fotó: faluskriszta.hu NAPTÁR 20 5. Hét/Week/Woche 27 Montag 28 Dienstag 29 Mittwoch 30 Donnerstag 31 Freitag 1 Samstag 2 Angelika, Angyalka Károly, Karola Adél, Eta Martina, Gerda Marcella, Lujza Ignác,

Részletesebben

Múltidéző képeslapok

Múltidéző képeslapok Múltidéző képeslapok 2015 Január H 5 Simon 12 Ernő 19 Sára, Márió K 6 Gáspár, Bodizsár 13 Csongor, Veronika 20 Fábián, Sebestyén 26 Vanda, Paula 27 Angelika Sze 7 Attila, Ramóna 14 Bódog 21 Ágnes 28 Károly,

Részletesebben

2 Ábel. Péntek Friday Freitag 8:00 8:00 9:00 9:00 10:00 10:00 11:00 11:00 12:00 12:00 13:00 13:00 14:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00

2 Ábel. Péntek Friday Freitag 8:00 8:00 9:00 9:00 10:00 10:00 11:00 11:00 12:00 12:00 13:00 13:00 14:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 05 9 Tamás, Tamara 0 Dávid, Zoárd Szilveszter, Darinka Újév, Fruzsina Ábel Genovéva, Benjámin, Titusz, Leona 0. December December Dezember 05. Január January Januar. hét Week Woche 6 Vanda, Paula, Titanilla

Részletesebben

Néhány széles körű kulturális és területi autonómiát élvező régió az Európai Unióban:

Néhány széles körű kulturális és területi autonómiát élvező régió az Európai Unióban: 2015 Néhány széles körű kulturális és területi autonómiát élvező régió az Európai Unióban: Åland-szigetek (Finnország) Baszkföld (Spanyolország) Dél-Tirol (Olaszország) Katalónia (Spanyolország) Korzika

Részletesebben

JANUÁR. H K Sz Cs P Sz V 26. A majtisi református templom. A fehérgyarmati református templom. A nagyszekeresi református templom

JANUÁR. H K Sz Cs P Sz V 26. A majtisi református templom. A fehérgyarmati református templom. A nagyszekeresi református templom 07 A Reformáció 00. évfordulója alkalmából kiadja a Közhasznú Egyesület és a Szatmári Református Egyházmegye. Én vagyok az élet kenyere. Jn :8 Hálaadás Szatmárban Támogatta: a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei

Részletesebben

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina 1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina Hörcsöki Alíz Kovács Antónia M. Kovács Dávid Kovács

Részletesebben

KAINTZ REGINA: Égig érő paszuly nyakék (porcelán, ezüst, acélsodrony, műanyag) HÉTFÔ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP

KAINTZ REGINA: Égig érő paszuly nyakék (porcelán, ezüst, acélsodrony, műanyag) HÉTFÔ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP 2013 KAINTZ REGINA: Égig érő paszuly nyakék (porcelán, ezüst, acélsodrony, műanyag) JANUÁR 2013 1. 1 ÚJÉV Fruzsina, 2 Ábel 3 Genovéva, Benjámin 4 Titusz, Leona 5 Simon 6 Boldizsár 2. 7 Attila, Ramóna 8

Részletesebben

Mucha. KR-5153 45 52 cm, 14 lap NÁNDOR KARINA IRÉN ÍRISZ DUSÁN EMÁNUEL AUGUSZTA MIKSA KRISZTIÁN AJTONY MATILD TILLA KRISTÓF

Mucha. KR-5153 45 52 cm, 14 lap NÁNDOR KARINA IRÉN ÍRISZ DUSÁN EMÁNUEL AUGUSZTA MIKSA KRISZTIÁN AJTONY MATILD TILLA KRISTÓF FALINAPTÁRAK 25 Magyar festészet Mucha KR-5001, magyar-angol-német nyelvű naptárrész, magyar ünnepek, névnapok KR-5153 cm, 14 lap ÚJÉV FRUZSINA ÁBEL GENOVÉVA BENJÁMIN TITUSZ LEONA SIMON GÁSPÁR BOLDIZSÁR

Részletesebben

Boldog Új Esztendőt! Magyar Charolais Tenyésztők Egyesülete Cím: 3525 Miskolc, Vologda u. 3. Honlap:

Boldog Új Esztendőt! Magyar Charolais Tenyésztők Egyesülete Cím: 3525 Miskolc, Vologda u. 3. Honlap: Boldog Új Esztendőt! design: Lézerpont Stúdió Kft. JANUÁR 1. hét 29 30 31 1 2 3 Charolais Kft., Lajosmizse Genovéva, Benjámin 4 Tamás, Tamara Dávid Szilveszter Újév, Fruzsina Ábel Titusz, Leona JANUÁR

Részletesebben

KLEBELSBERG ITÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT MINDSZENTI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM.:

KLEBELSBERG ITÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT MINDSZENTI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM.: Tanulói Névsor 1/c osztály osztályfőnök: Csernák Lajosné 1. Ajtai Rajmund Bendegúz 2. Ambrus Lajos Máté 3. Boldizsár Jázmin 4. Boldizsár Sándor Rómeó 5. Dombi Sándor Ferenc 6. Farkas Krisztián 7. Gyapjas

Részletesebben

Pop Szilvia Bartus Ferenc Fazakas Csongor Tőtős Imre - Ádám Maruska Krisztina Magyar Viktória File Izabella Osztály: II. Szabó Nándor Lóránd

Pop Szilvia Bartus Ferenc Fazakas Csongor Tőtős Imre - Ádám Maruska Krisztina Magyar Viktória File Izabella Osztály: II. Szabó Nándor Lóránd Eredménylista Megye:_Szilágy- Szilágysomlyó körzet Osztály: I. 1. Márkus Sarolta Márkus Lívia 1-es Sz. Szilágybagosi Általános Iskola Szilágybagos 150 2. Orosz Alexandra Szodorai Melinda Báthory István

Részletesebben

Általános Iskola. Tájékozódási bemutató és verseny Diáktájfutás - egy program a jövőért. Bogyiszló Eredmények

Általános Iskola. Tájékozódási bemutató és verseny Diáktájfutás - egy program a jövőért. Bogyiszló Eredmények Általános Iskola Tájékozódási bemutató és verseny Diáktájfutás - egy program a jövőért Bogyiszló 2009.02.18. Eredmények Helyezés/Név Osztály D1 D2 Idő Fiú (6) 1 Bencze Máté Márk 1.oszt. 4:24 4:24 2 Végh

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA BAGA LAJOS BAKÓ ERZSÉBET KLÁRA BALOGH NORBERT CSANÁDI NIKOLETT DEÁK NIKOLETT GAZSÓ ZSANETT FÜLÖP GÁBOR DÁVID GYÖKERES MÁRIA

Részletesebben

Eredménylista Szilágysomlyó

Eredménylista Szilágysomlyó Megye: Szilágy Osztály: I. 1. Szűcs Annamária Bara Jusztina Báthory István Általános Iskola 152 2. Székely Dóra-Krisztina Bara Jusztina Báthory István Általános Iskola 150 3. Janus Emese Bara Jusztina

Részletesebben

2012. augusztus Szakiskola

2012. augusztus Szakiskola 2012. augusztus Szakiskola Tanuló neve Osztály Tantárgy Terem Vizsgáztató tanár 24.aug 27.aug 28.aug Ajtai Krisztián Péter 09E Élelmiszer ismeret 9 Irházi Emőke 1.n. 9:00-10:00 Ajtai Krisztián Péter 09E

Részletesebben

Eredménylista. Megye:_Hargita Körzet: Székelyudvarhely Osztály: 1. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám

Eredménylista. Megye:_Hargita Körzet: Székelyudvarhely Osztály: 1. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám Eredménylista Megye:_Hargita Körzet: Székelyudvarhely Osztály: 1. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve neve Település Pontszám 1. Szász Dávid Bálint Ibolya Bethlen Gábor Általános Székelyudvarhely 150 2.

Részletesebben

Descendants of Urbanus Benedek

Descendants of Urbanus Benedek Descendants of Urbanus Benedek 1 Mr. Urbanus Benedek 1460 -... 2 Mr. Name Benedek... 3 Mr. János Benedek... 3 Mr. Péter Benedekfi... 2 Mr. Antal Benedek... 3 Mr. Balázs Benedek... 4 Mr. János Benedek...

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM 1. Agócs Adrienn Farkasréti 2. Baka Ádám Kőrösi 3. Balogh Vivien Laura Érdligeti 4. Béres Bianka Herman 5. Bisbac Bálint II. Rákóczi 6. Bódi Kitti Kőrösi 7. Bódizs Botond

Részletesebben

Eredménylista. Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály

Eredménylista. Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály Eredménylista Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály 1. Gál Levente Kocsis Melinda Sarmasági 1 Számú Szakképző Liceum Sarmaság 150 2. Király Anna Erdei Gabriella Szilágyballai Általános Iskola Szilágyballa

Részletesebben

JELENTKEZÉSI LAP Fürkész verseny, körzeti szakasz,

JELENTKEZÉSI LAP Fürkész verseny, körzeti szakasz, JELENTKEZÉSI LAP Fürkész verseny, körzeti szakasz, 2016-2017 Megye: Maros Körzet: Gyulakuta 5. osztály 1. Antal Sára Panna Magyari Edit-Csilla Gyulakuti Általános Iskola Gyulakuta 49 97 146 2. Dósa Balázs

Részletesebben

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7.

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7. 6000 Kecskemét, Tanulmányi terület kódja: 40 Tanulmányi terület gimnázium: 4 évfolyamos; általános kerettanterv; az első idegen nyelv a(z) francia nyelv vagy a(z) spanyol nyelv vagy a(z) angol nyelv; felvételi

Részletesebben

"Fut mint a nyúl" - Lagroland Utcai Futóverseny 3,6km Kategória Eredmények

Fut mint a nyúl - Lagroland Utcai Futóverseny 3,6km Kategória Eredmények 3,6km Gyerek I. fiú 2000-2003 1 105 Perusza Zoltán 2000 8:13 16:55 2 92 Bácsai Balázs 2001 8:19 17:21 3 96 Németh Péter 2001 8:29 18:09 4 103 Ruppert Péter 2000 8:47 18:28 5 104 Csatlós Dániel 2000 9:02

Részletesebben

Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Fugaru Szocs Blanka

Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Fugaru Szocs Blanka Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. 1. Fugaru Szocs Blanka Bodor Annamaria Korosi Csoma Sandor Liceum Kovaszna 152 2. Erdelyi Botond Ors Bodor Annamaria Korosi Csoma Sandor Liceum

Részletesebben

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31.

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. V. Országos Társastáncverseny A) Táncospárok kategória I. korcsoport 1. Miskolczi

Részletesebben

Január Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 1

Január Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 1 AÁ - ACs Január Újév Fruzsina Ábel Ákos Genovéva Benjámin Titusz Leona Simon Árpád Boldizsár Gáspár Attila Ramóna Gyöngyvér Szeverin Marcell Juliánusz Melánia Vilmos Ágota Agáta Ernő Elek Veronika Csongor

Részletesebben

Jelentkezési űrlap. Megye: Kovászna Iskola: Székely Mikó Kollégium, Sepsiszentgyörgy I. osztály. Ssz. Tanuló neve Pontszám Felkészítő neve

Jelentkezési űrlap. Megye: Kovászna Iskola: Székely Mikó Kollégium, Sepsiszentgyörgy I. osztály. Ssz. Tanuló neve Pontszám Felkészítő neve Jelentkezési űrlap Megye: Kovászna Iskola: Székely Mikó Kollégium, Sepsiszentgyörgy I. osztály Ssz. Tanuló neve Pontszám Felkészítő neve Iskola neve Település 1. Fazakas Gergő Nándor 152 Péterfi Edit Székely

Részletesebben

Úszás Diákolimpia városi forduló Hajdúböszörmény, november 28.

Úszás Diákolimpia városi forduló Hajdúböszörmény, november 28. 1. 100 m fiú gyors 1. Némethi László 2002. Bethlen G. Ált. Isk. 1:24,6 2. Homen Péter 2002 Bocskai I. Gimnázium 1:35,1 3. Székely Norbert 2003 Bocskai I. Gimnázium 1:42,1 4. Rozs Botond 2003 Bocskai I.

Részletesebben

Egészségügyi alapismeretek. Sorszám Teljes név Iskola Eredmény. 1 Geiger Tímea Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 95%

Egészségügyi alapismeretek. Sorszám Teljes név Iskola Eredmény. 1 Geiger Tímea Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 95% 1 Geiger Tímea Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 95% 2 Németh Viktória 3 Kohányi Gergely Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 93% 4 Rákay Renáta Ferenczi Sándor Egészségügyi

Részletesebben

A jelentkező által elsőhelyen megjelölt terület. 09 szakképzés virágkötő és virágkereskedő. 03 szakközépsiskola kereskedelem ágazat

A jelentkező által elsőhelyen megjelölt terület. 09 szakképzés virágkötő és virágkereskedő. 03 szakközépsiskola kereskedelem ágazat 03 szakközépsiskola kereskedelem ágazat 1. Kuczi Péter 79213857479 elutasítva 1. SZANDI 73221928073 felvéve 2. Marton Mietta 71730071397 felvéve 3. Sebestyén Áron 76028483679 felvéve 4. Erb Daniella 76066834680

Részletesebben

Szóbeli időpontja. 1. sz. vizsgabizottság (spanyol) november sz. vizsgabizottság (francia)

Szóbeli időpontja. 1. sz. vizsgabizottság (spanyol) november sz. vizsgabizottság (francia) 1. sz. vizsgabizottság (spanyol) 2. sz. vizsgabizottság (francia) Szóbeli időpontja 2012. november 22-24. 2012. november 26-28. (A spanyol és francia kitételtől ne ijedjen meg senki, ez csak a kéttannyelvű

Részletesebben

5.Mikulás Futás - eredménylista

5.Mikulás Futás - eredménylista 10 km befutó eredménylista helyezés rajtszám név születési dátum település idő 1 3515 Csorba Sándor 1979 Budapest 36:54 2 3514 Hodovánszki Csaba 1986 Budapest 37:20 3 3517 Vajda Balázs 1978 Gödöllő 40:15

Részletesebben

Járási tantárgyi vetélkedők

Járási tantárgyi vetélkedők Járási tantárgyi vetélkedők Magyar nyelv és irodalom 1. Belovics Alexandra 1 4.B (8.oszt) Hnatik-Riskó Márta 2. Darcsi Barbara 1 4.B (8.oszt) Hnatik-Riskó Márta 3. Homoki Eszter 2 4.A (8.oszt) Hnatik-Riskó

Részletesebben

J AN U ÁR / Vero nika. 7 Attila Ramó na. 11 Ág o ta. 12 Ernő. 10 Melánia. 15 Lo ránd. 16 Gusztáv. 17 Antal. 20 Fáb ián. 19 Márió.

J AN U ÁR / Vero nika. 7 Attila Ramó na. 11 Ág o ta. 12 Ernő. 10 Melánia. 15 Lo ránd. 16 Gusztáv. 17 Antal. 20 Fáb ián. 19 Márió. 2 0 3 2 0 3 J AN U ÁR / 203 ét f ő 7 Attila Ramó na Ked d S z er d a C sü t ö r t ö k P én t ek S z o mb a t Va sá r n a p 2 3 4 5 6 8 Újév Fruzsina Gyö ng yvér 9 Áb el Marcell Benjámin Geno véva Leo na

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

Graboplast Győri Vízisport Egyesület évi Magyar Bajnoki Eredményei

Graboplast Győri Vízisport Egyesület évi Magyar Bajnoki Eredményei Verseny Versenyszám Korosztály Táv Hely Név Gyermek, Kölyök, Serdülő Magyar Bajnokság C-2 serdülő 4000 m 1 Balla Levente Gellért U23, Ifjúsági Magyar Bajnokság C-1 ifi 3x200 m 1 Balla Levente Gellért U23,

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III-IV. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont

Részletesebben

Eredménylista. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám

Eredménylista. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám Eredménylista Megye: Bihar Körzet: Nagyvárad és környéke V. osztály Sorszám Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Benedek Boglárka Fehér Gabriella Szent László Római Katolikus Gimnázium

Részletesebben

Eredménylista. Megye: Hargita Körzet: Gyergyótekerőpatak. Osztály: 1.

Eredménylista. Megye: Hargita Körzet: Gyergyótekerőpatak. Osztály: 1. Eredménylista Megye: Hargita Körzet: Gyergyótekerőpatak Osztály: 1. Sorszám Tanuló neve Felkészítő tanító Az iskola neve Település Pontszám 1 Török Tímea Vargyas Hajnalka Sövér Elek Techn. Líceum Gyergyóalfalu

Részletesebben

Eredménylista. Megye: HARGITA. Körzet: Csíkszereda. Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település. Pontszám

Eredménylista. Megye: HARGITA. Körzet: Csíkszereda. Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település. Pontszám Eredménylista Megye: HARGITA Körzet: Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve neve Település 1 Ţepuc Tünde Kristó Irén Petőfi Sándor Általános 2 Erős Krisztina Laczkó Kinga Petőfi Sándor Általános

Részletesebben

DIÁKOLIMPIA 2014-2015 TANÉV - CSONGRÁD MEGYEI DÖNTŐ Hódmezővásárhely, Gyarmati Dezső Sportuszoda, 2015. február 11.

DIÁKOLIMPIA 2014-2015 TANÉV - CSONGRÁD MEGYEI DÖNTŐ Hódmezővásárhely, Gyarmati Dezső Sportuszoda, 2015. február 11. 1. KORCSOPORT DIÁKOLIMPIA 2014-2015 TANÉV - CSONGRÁD MEGYEI DÖNTŐ Hódmezővásárhely, Gyarmati Dezső Sportuszoda, 2015. február 11. JEGYZŐKÖNYV 50 fiú gyors 1 Kószó Martin 2006 Szeged Béke Utcai 36,87 2

Részletesebben

Descendants of Urbanus Benedek

Descendants of Urbanus Benedek Descendants of Urbanus Benedek 1 Mr. Urbanus Benedek 1460 -... 2 Mr. Name Benedek... 3 Mr. János Benedek... 3 Mr. Péter Benedekfi... 2 Mr. Antal Benedek... 3 Mr. Balázs Benedek... 4 Mr. János Benedek 1574

Részletesebben

Sport XXI. mezei 2015.03.28. Szombathely

Sport XXI. mezei 2015.03.28. Szombathely U11 1.hely "A"-57 p 1 Béres Milán 4 Róka Bora 5 Iker Natália 6 Bodzzay Dániel 8 Bene Noel 10 Juhász-Tóth Eszter 11 Vidos Evelin 12 Horváth Léna Sport XXI. mezei 2.hely "B"-170 p 14 Takács Zsombor 18 Ecker

Részletesebben

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás 1. évfolyam idő 1. Timár Bálint 1.b 104 104 7,14 2. Ozorai Zsóka 1.c 104 104 8,22 3. Ignácz András 1.b 103 104 8,18 4. Porcsa Tamás 1.c 103 104 8,20 5. Lesták Eszter Boglárka 1.c 103 104 8,50 6. Balika

Részletesebben

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012.

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Nagykőrös Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Tantárgy Évf. Helyezés Neve Város/Iskola neve Bibliaismeret 2. I. Czagány Lotti Mezőcsát, Dr. Enyedy Andor Ref.Ált.Isk. II. Szabó Petra Mezőcsát,

Részletesebben

Szóbeli beosztás angol nyelvből

Szóbeli beosztás angol nyelvből Szóbeli beosztás angol nyelvből Név Nap időpont Andl-Beck Boróka péntek 12.30 óra Bali Bence csütörtök 13. 30 óra Balogh Zita péntek 12..30 óra Baráth Amanda Alexandra csütörtök 13.30 óra Becker Sára Melánia

Részletesebben

IV. OSZTÁLY MATEMATIKAI TEHETSÉGNAP MÁRTON ÁRON GIMNÁZIUM EREDMÉNYEK CSÍKSZEREDA OKTÓBER 9.

IV. OSZTÁLY MATEMATIKAI TEHETSÉGNAP MÁRTON ÁRON GIMNÁZIUM EREDMÉNYEK CSÍKSZEREDA OKTÓBER 9. IV. OSZTÁLY 1 Lukács Márton 4 Nagy István Művészeti Líceum Csíkszereda 7 9 10 10 10 46 I 2 Péter István 4 Petőfi Sándor Általános Iskola Csíkszereda 5 7 10 6 10 38 II 3 Márton Vazul 4 Petőfi Sándor Általános

Részletesebben

Wadokai Magyar Bajnokság 1. forduló EGYESÜLETI PONTTÁBLA. Bronz pontok (3)

Wadokai Magyar Bajnokság 1. forduló EGYESÜLETI PONTTÁBLA. Bronz pontok (3) Rangsor Egyesület Wadokai Magyar Bajnokság 1. forduló EGYESÜLETI PONTTÁBLA Arany pontok (10) Ezüst pontok (6) Bronz pontok (3) 4. hely pontok (1) Összpontszám 1 I.C. TATAMI 140 120 57 15 332 2 NÓVA 110

Részletesebben

Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz,

Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz, Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz, 2016-2017 Megye: Hargita Körzet: Székelykeresztúr (+ Székelyudvarhely) S.sz. A tanuló neve Felkészítő tanár neve 5. osztály Az iskola neve Helység 1. Fodor

Részletesebben

Nyelvvizsga-eredményeink a 2015/2016-os tanévben

Nyelvvizsga-eredményeink a 2015/2016-os tanévben Nyelvvizsga-eredményeink a 2015/2016-os tanévben 9. D osztály FELSŐFOKÚ NYELVVIZSGÁK Ferracci Simone angol felsőfokú C 10. B osztály Ténai Éva angol felsőfokú A 12. A osztály Gazsi Bettina angol felsőfokú

Részletesebben

MATEMATIKA. Helyezés Név Osztály Pont

MATEMATIKA. Helyezés Név Osztály Pont MATEMATIKA 1 Szerőczei Filemon Simeon 6C 114,7 2 Soós Benjámin 6C 108,0 3 Molnár Eszter 6C 107,3 4 Bernát Ádám 6C 102,0 5 Molnár Dániel 6C 101,3 6 Jakab Dávid 6D 100,0 7 Horváth Ábel 6C 96,7 8 Török Barna

Részletesebben

130-as terem (új szárny, 1. emelet)

130-as terem (új szárny, 1. emelet) 130-as terem (új szárny, 1. emelet) 1. Ambrus Ramóna Margit 1999-10-08 2. Bácskai Zsolt László 1999-09-10 3. Baki Réka 2000-04-24 4. Bakóczy Kira Orsolya 1998-01-06 5. Bakonyi Kinga Beatrix 2000-05-15

Részletesebben

304. terem (20) 305. terem (27)

304. terem (20) 305. terem (27) Magyar nyelv- és irodalom 304. terem (20) 305. terem (27) Balog Ádám Balog Klaudia Bertalan Péter Borsi Nikolett Borsós Andor Csentei Vivien Eskulics Máté István Gál András István Harmath Zsuzsanna Hesz

Részletesebben

EREDMÉNYLISTA Fürkész verseny, körzeti szakasz, osztály

EREDMÉNYLISTA Fürkész verseny, körzeti szakasz, osztály EREDMÉNYLISTA Fürkész verseny, körzeti szakasz, 2016-2017 Megye: Maros Körzet: Szászrégen és vidéke 5. osztály S.sz. A tanuló neve Felkészítő tanár neve Az iskola neve Helység 1. Berekméri László Farczádi

Részletesebben

IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR 2013 2014 TANÉV

IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR 2013 2014 TANÉV Dankó Pista Egységes Óvoda - Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 4235 Biri Mező Imre út 21. Tel/fax: 42-263-137 e-mail: info@dankop.hu, www.dankop.hu IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI

Részletesebben

FTC Atlétikai Szakosztály fedettpályás éves gyermek versenye FTC futófolyosó, Budapest, március 20.

FTC Atlétikai Szakosztály fedettpályás éves gyermek versenye FTC futófolyosó, Budapest, március 20. FTC Atlétikai Szakosztály fedettpályás 10-11-12 éves gyermek versenye FTC futófolyosó, Budapest, 2010. március 20. Gyermek 10 éves fiú 60 méter gátfutás 1. időelőfutam 1. Farkas Ádám 2000 Albertirsa 11,89

Részletesebben

ÖSSZESÍTÉSI TÁBLÁZAT

ÖSSZESÍTÉSI TÁBLÁZAT ÖSSZESÍTÉSI TÁBLÁZAT Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: 2. osztály Sorszám Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település TOLLBAMON DÁS FELADATLAP ÖSSZPON TSZÁM 1. Becsek Nagy Attila Thiesz Katalin

Részletesebben

Az ókori világ csodái pályázati füzet eredményei

Az ókori világ csodái pályázati füzet eredményei Az ókori világ csodái pályázati füzet eredményei helyezés pontszám név iskola 1. 124 Póda Katica Bíborka 1. 124 Sárközi Eszter Móricz Zsigmond Általános 2. 122 Marschalkó Csinszka 2. 122 Kovács Ádám Győri

Részletesebben

KÖRZETI SZAKASZ 5-8. OSZTÁLY

KÖRZETI SZAKASZ 5-8. OSZTÁLY FÜRKÉSZ HELYESÍRÁSI ÉS NYELVHELYESSÉGI VERSENY 2016-2017 KÖRZETI SZAKASZ 5-8. OSZTÁLY Megye: Szilágy Körzet: 5. osztály S. sz. A tanuló Felkészítő tanár 1. Kósa Panna Boda Erzsébet Mihai Eminescu Általános

Részletesebben

Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz,

Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz, Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz, 2016-2017 Megye: KOLOZS Körzet: Kolozsvár, Bálványosváralja és Szék 5. osztály 1. Bajnóczi Zsolt Bucur Tünde János Zsigmond Unitárius Kollégium Kolozsvár

Részletesebben

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Debreceni Vörösmarty Mihály és Alapfokú Művészeti Iskola Megyei Német Nyelvi Verseny Eredménye 2016. november 28. 5. osztály Elérhető pontszám: 79 pont S.sz. Név Iskola Felkészítő tanár Pontszám Helyezés

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK ES TANÉVBEN

VERSENYEREDMÉNYEK ES TANÉVBEN VERSENYEREDMÉNYEK 2011-2012-ES TANÉVBEN ARANY DÁNIEL MATEMATIKA Nagy Péter Vince Takács Anikó D 9.a Selyem András János Takács Anikó D 9.a Varga Gábor Takács Anikó D D 9.a ARANY JÁNOS IRODALOM Zeller Rozália

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyar nyelv és irodalom Várhatóan tanítják: Dr. Kalina Katalin Novák Anna Dorina 11.A Piros Virág 11.C Koppányi Eszter 11.D Radó Nikoletta 12.A Zalasch Bernadett Julianna 12.A Kocsis Dóra Katalin 12.B

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

Futapest Crossfutás Csömör december 11.

Futapest Crossfutás Csömör december 11. Futapest Crossfutás Csömör 2011. december 11. Végeredmény 4 KM Gyerek 1. RAJSZKI LILI 1998 280 15:55 2. Turschl Bence 1999 241 16:56 3. Bócz Patricia 1998 244 16:59 4. Kiss Viktor Zsolt 1997 246 17:57

Részletesebben

Bendegúz Levelező Verseny. Rátermettség tantárgyból I. helyezést ért el Farkas Gergő 8. a

Bendegúz Levelező Verseny. Rátermettség tantárgyból I. helyezést ért el Farkas Gergő 8. a Bendegúz Levelező Verseny országos döntő Rátermettség tantárgyból I. helyezést ért el Farkas Gergő 8. a A TIT Kossuth Klub Egyesület a 2008-2009-es tanévre meghirdette az Ember- Föld- Világegyetem IV.

Részletesebben

Versenyek 2012 I. negyedév

Versenyek 2012 I. negyedév Versenyek 2012 I. negyedév 1. A Polgárőrség Biztonságos közlekedés című rajzpályázata (2012. 03.09.) 1.helyezett: Takács Kitti 4.s Különdíj: Kerek Martina és Tóth Szelina 4.s Felkészítő tanáruk: Némethné

Részletesebben

Felvehető létszám: 22

Felvehető létszám: 22 01 speciális angol Felvehető létszám: 22 1. Halasy Eszter 1 2,8 2. Komáromi Réka 1 3 3. KOVIKA15 1 8 4. DANTES49 1 2 5. Könyves Lilla 1 8 6. SZ. LEILA 1 3,8 7. Szabó Réka 1 3,8 8. Nagy Lili 1 3 9. Bacsa

Részletesebben

50 m lány hát 1. versenyszám

50 m lány hát 1. versenyszám 50 m lány hát 1. versenyszám 1. Bertalanics Enikı 2004 Komthermál Komárom 1:25,00 2. Csurgó Lola 2003 Komthermál Komárom 59,00 3. Ollé Tamara 2001 Esztergomi Úszó Klub 54,90 4. Rákosi Panka 2002 Esztergomi

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K5-ÖS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K5-ÖS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K5-ÖS TEREM 1. Ágoston György Tamás Herman 2. Ament Réka Érdligeti 3. András-Dóra Zsófia Érdligeti 4. Árkosi Ivett Nádasdy 5. Bagoly Kitti Gárdonyi 6. Balázs Fanni Érdligeti 7. Bálint

Részletesebben

... Szinte elképzelhetetlen egy íróasztal nélküle.

... Szinte elképzelhetetlen egy íróasztal nélküle. ASZTALI NAPTÁRAK ! Lehet képes, kép nélküli, készülhet fehér vagy krémszínű papírból, álló vagy fekvő kivitelben, biztos mindig az Ön vagy partnere szeme előtt lesz egy éven át. Szinte elképzelhetetlen

Részletesebben

Versenyszám 2 Női/Women 50 LC Meter Ugy/Bifins Gyermek

Versenyszám 2 Női/Women 50 LC Meter Ugy/Bifins Gyermek Agria Kupa - 21.12.19. Versenyszám 1 Férfi/Men 5 LC Meter Ugy/Bifins Gyermek 1 1457 Földi, István 11Debreceni Búvárklub 27,33 2 1548 Acél, Áron 11 Dvcsh Ubse 28,44 3 Plavec, Peter 11Ksp Calypso Zvolen

Részletesebben

Jegyzőkönyv: Algyő november 22.

Jegyzőkönyv: Algyő november 22. Jegyzőkönyv: 0. november. név egyesület idő eredmény 0 m lány mell 0 0 0 Korcsoport: Tóth-Kása Sára 00 Balogh Lili 00 Karasz Luca 00 Ördögh Flóra 00 Seres Alexandra 00 Kistelek Vidács Viktória 00 Gazdag

Részletesebben

Eredménylista Megye: BRASSÓ Osztály: I.

Eredménylista Megye: BRASSÓ Osztály: I. Eredménylista Megye: BRASSÓ Osztály: I. 1. Balázs Örs Soós Anna-Mária Jules Verne Iskola Brassó 146 2. Sándor Arnold Péter Hortenzia 8-as sz. Általános Iskola Brassó 124 3. Antal Biró Zsófia Benedek Káplár

Részletesebben

Ergométeres evezés lány. Dr. Béres József Általános Iskola. Medgyessy Ferenc Általános Iskola Dr. Béres József Általános Iskola

Ergométeres evezés lány. Dr. Béres József Általános Iskola. Medgyessy Ferenc Általános Iskola Dr. Béres József Általános Iskola 2002 lány Helyezés Név Idő Felkészítő 1. Paulik Anna Dr. Béres József Általános 2:17:00 Soltész Zoltán 2. Pika Vanda Fodros Általános 2:21:07 Antalffy Ágnes 3. Paksai Luca Sára Fodros Általános 2:22:01

Részletesebben

12 TÚRA BUCSA KÖRÜL RÉSZVÉTEL

12 TÚRA BUCSA KÖRÜL RÉSZVÉTEL 12 TÚRA BUCSA KÖRÜL RÉSZVÉTEL NÉV CÍM 1.TÚRA 2.TÚRA 3.TÚRA 4.TÚRA 1. ÁDÁM BIANKA BUCSA, JÓZSEF ATTILA U. 2. 2. ÁDÁM CINTIA BUCSA, JÓZSEF ATTILA U. 2. 3. AUER BRIGITTA BUCSA, KOSSUTH U. 96/B 4. AUER GABRIELLA

Részletesebben

Eredmény % 1. Csergő Eszter Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakképző Iskola Budapest 77

Eredmény % 1. Csergő Eszter Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakképző Iskola Budapest 77 1. Csergő Eszter Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakképző Iskola Budapest 77 2. Nagy Krisztina Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakképző Iskola Nyíregyháza 77 3. Horváth Cintia Westsik Vilmos Élelmiszeripari

Részletesebben

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK Óvodások H. Név Sz. év Város Óvoda 1 Baranyai Levente 2008 Abony Szivárvány Óvoda 2 Ferenczy Dániel 2008 Abony Pingvines Óvoda 3 Juhász Hanna 2008

Részletesebben

3. Festetics Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Somogyfajsz

3. Festetics Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Somogyfajsz I. forduló eredménye Általános Iskolák 1. Hétszínvirág Általános Iskola Bogdán Zsanett Bogdán Róbert Baranyai Renátó 2. Somogysámson Bernáth Aurél ÁMK Bogdán Erika Bogdán Renáta Horváth Rebeka 3. Festetics

Részletesebben

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó 2015/2016. tanév 9. évfolyam nyelvi csoportjai Könyv: Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó Osztály 1 Korossy Ádám A 2 Borsos Áron A 3 Schmeiszer Gergő A 4 Családi Krisztián A 5

Részletesebben

2. számú melléklet Összesítő kimutatás a zsámboki Bajza Lenke Általános Iskola 2013/2014. tanévében versenyző tanulókról. megyei.

2. számú melléklet Összesítő kimutatás a zsámboki Bajza Lenke Általános Iskola 2013/2014. tanévében versenyző tanulókról. megyei. 2. számú melléklet Összesítő kimutatás a zsámboki 2013/2014. tanévében versenyző tanulókról Tanuló neve Osztálya Osztályfőnök neve 2. Kis Kornél 2. Kis Kornél 2. Bagó Norman 2. Papp Tibor 2. Papp Tibor

Részletesebben

Bezerédj István Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola, Kereskedelmi Szakiskola

Bezerédj István Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola, Kereskedelmi Szakiskola tagozat kód: 11 tagozat megn.: szakközépiskola: 4 középiskolai évf. + a szakképző évfolyam(ok); kerettantervekre épülő helyi tanterv; kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport; a tagozaton

Részletesebben

5.a 1. Baranyi Krisztofer 5.a 2. Benke Dorottya 5.a 3. Czibula Boglárka 5.a 4. Csollák Vanessza 5.a 5. Dóczi Dorina

5.a 1. Baranyi Krisztofer 5.a 2. Benke Dorottya 5.a 3. Czibula Boglárka 5.a 4. Csollák Vanessza 5.a 5. Dóczi Dorina 5.a 1. Baranyi Krisztofer 5.a 2. Benke Dorottya 5.a 3. Czibula Boglárka 5.a 4. Csollák Vanessza 5.a 5. Dóczi Dorina 5.a 6. Gáspár Kiara 5.a 7. Gólya Bálint 5.a 8. Karácsondi Réka 5.a 9. Kátai Benjámin

Részletesebben

Eredménylista Megye: Szatmár Körzet: Nagykároly Osztály: I.

Eredménylista Megye: Szatmár Körzet: Nagykároly Osztály: I. Eredménylista Megye: Szatmár Körzet: Nagykároly Osztály: I. 1. Filip Izabella Korcsmáros Gabriella 3. sz. Ált. Isk. Nagykároly 150 2. Toma Tamara Toma Anikó Fényi István Ált. Isk. Kaplony 150 3. Mák Andor

Részletesebben