VEZETŐI PROGRAM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VEZETŐI PROGRAM 2013-2018"

Átírás

1 VEZETŐI PROGRAM

2 Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC.törvény 67 (7) bekezdésében foglaltak alapján úgy dönt, hogy pályázat mellőzésével Kovácsné d Elhougne Ilonát bízza meg a Mosolyország Óvoda Lachenland Kindergarten (2220 Vecsés, Kisfaludy u ) intézményvezetői teendőinek ellátásával a augusztus 1-jétől július 31-ig terjedő időszakra ig tart első óvodavezetői ciklusom. Vecsés Város Önkormányzat Képviselő testületének 26/2013. (II.28.) határozata alapján készítettem el vezetői programomat az elkövetkezendő 5 évre szólóan. Vecsés, május 31. Kovácsné d Elhougne Ilona intézményvezető 2

3 A VEZETŐI PROGRAM TARTALMA Személyi adatok.4 Szakmai önéletrajz BEVEZETÉS A program elkészítésének meghatározott dokumentumai Pedagógiai hitvallásom HELYZETELEMZÉS AZ ELMÚLT 1 ÉV TÜKRÉBEN Szociokulturális háttér Humán erőforrás Működési feltételek biztosítása Szervezeti kultúra fejlesztése és szakmai szervezetfejlesztés VEZETÉSI PROGRAM Működési feltételek biztosítása, fejlesztések, felújítások Vezetési koncepció ÖSSZEGZÉS

4 Személyi adatok Név: Kovácsné d Elhougne Ilona Született: d Elhougne Ilona Születési hely, idő: Budapest, augusztus 8. Édesanyám neve: Kolhász Ilona Lakcím: 2220 Vecsés, Gróf Vécsey Károly u. 1/2 Állampolgárság: magyar Iskolai végzettség Szakvizsga Apor Vilmos Katolikus Főiskola Idegennyelvi, Nemzetiségi és Nemzetközi Kapcsolatok Tanszék Végzettség: Német nemzetiségi Óvodapedagógus Budapesti Tanítóképző Főiskola óvodapedagógus kar Végzettség: Óvodapedagógus Arany János Gimnázium és Óvónői Szakközépiskola Végzettség: Óvónő és gyermekfelügyelő Budapesti Tanítóképző Főiskola, óvodapedagógus kar Végzettség: Vezető Óvodapedagógus Eszterházy Károly Főiskola Végzettség: Tanügy-igazgatási szakértő Munkahelyek 1992 jelenleg is Kisfaludy utcai Óvoda, majd a névváltozás után Mosolyország Óvoda Lachenland Kindergarten Munkaviszony kezdete: augusztus 24 Jelenlegi beosztás: intézményvezető 4

5 Szakmai önéletrajz, képzések Budapesti Tanítóképző Főiskola Óvodapedagógusi szak Szakdolgozat témája: Korunk zenéje az óvodában Szakdolgozat minősítése: jeles Oklevél minősítése: jó Budapesti Tanítóképző Főiskola, óvodapedagógus kar Szakdolgozat témája: Helyi óvodai programunk Szakdolgozat minősítése: jeles Záróvizsga eredmény: kitűnő 2006 Goethe Intézet Budapest Általános Német Középfokú Komplex (C) nyelvvizsga Eszterházy Károly Főiskola Szakdolgozat témája: Tanügy-igazgatási Portfólió Szakdolgozat minősítése: jeles Oklevél minősítése: kiváló Apor Vilmos Katolikus Főiskola Idegennyelvi, Nemzetiségi és Nemzetközi Kapcsolatok Tanszék Szakdolgozat témája: Pedagógiai programunk az új törvények és ajánlások alapján / Das pädagogische Programm unseres Kindergartens anhand der neuen Regelungen und Empfehlungen Szakdolgozat minősítése: jeles Oklevél minősítése: jeles Nyelvvizsga szintje: Német felsőfok Továbbképzések, tanfolyamok Német nyelvű speciális, óvónőknek szóló tanfolyam 1997 Német nyelvtanfolyam, nyári intenzív kurzusok 1998 Német nemzetiségi nevelés gyakorlata 1999 Német nyelvtanfolyam 1999 Minőség az óvodákban 2000 Német nyelvtanfolyam 5

6 Német nyelvtanfolyam Német nyelvtanfolyam 2009 Kommunikációs technikák, prezentáció és szerepléstechnika tréning 2009 Értékteremtés - értékesítés kompetenciacsoport 2012 ÁBPE - továbbképzés I. a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére 2013 "Offener Kindergarten" Fortbildung in Deggendorf, in Budaörs und Törökbálint 2014 Pedagógus portfólió készítése, felkészülés a sikeres reflektálásra és portfólióvédésre 2014 ÁBPE-továbbképzés II.- Teljesítményellenőrzés hatósági jellegű képzés 2014 Tanfelügyeleti szakértők felkészítése pedagógiai-szakmai ellenőrzésre - blended továbbképzés 2014 Szakértők felkészítése a pedagógusminősítésre - blended továbbképzés Tanfelügyeleti felkészítés Törvényi változásokból fakadó feladataink évben a tanfelügyeleti rendszer bevezetése és a pedagógusminősítésre való felkészülés során Szakmai tapasztalat: 1992 től jelenleg is, óvodapedagógus: Vecsés Város Önkormányzata - Kisfaludy utcai Óvoda / 2011-től a névváltoztatás után Mosolyország Óvoda - Lachenland Kindergarten, Vecsés Feladatok: Óvodapedagógusi, német nemzetiségi óvodapedagógusi munkakör ellátása, csoportvezetés Német Nemzetiségi hagyományok ápolása, óvodai és városi szerepléseken való részvétel Helyi Óvodai Programunk Kidolgozása, megalkotása Összehasonlító elemzések készítése az Országos Alapprogrammal Gyakornokok fogadása, vezetése, főiskolai, középfokú szinten A Vecsési Gyermekekért Alapítvány alapítása, működtetése Publikációk a Vecsési Kalendáriumban, a Vecsési Tájékoztatóban Továbbképzéseken, konferenciákon való részvétel 6

7 2008 tól jelenleg is óvodavezető, heti 10 órában óvodapedagógus: Vecsés Város Önkormányzata - Kisfaludy utcai Óvoda / 2011-től a névváltoztatás után Mosolyország Óvoda - Lachenland Kindergarten, Vecsés Feladatok: A nevelőtestület, alkalmazotti testület vezetése. A pedagógiai munka irányítása. A tanügy-igazgatási feladatok ellátása. Óvodapedagógusi, német nemzetiségi óvodapedagógusi tevékenység ellátása óvodai csoportban. (heti 10 órában) Német Nemzetiségi munkaközösség irányítása, nemzetiségi feladatok ellátása. Minőségbiztosítási munkaközösségi teendők ellátása Projekt, - programszervezés. Munkáltatói feladatok elvégzése. Kötelezettségvállalás. Utalványozási jogkör gyakorlása. Fenntartó előtti képviselet. A Vecsési Gyermekekért Alapítvány alapítása, működtetése. Publikációk a Vecsési Kalendáriumban, A Vecsési Tájékoztatóban. Szakmai összejövetelek, továbbképzések szervezése. Továbbképzéseken, konferenciákon való részvétel magyar és német nyelven egyaránt. Szülők - Nevelők közösségének építése, közös programok szervezése. Partnerkapcsolat kialakítása külföldi országokkal. (Németország, Románia) Gyakornokok fogadása, irányítása közép, - felsőfokú intézményekből. Óvodai és városi továbbképzések, konferenciák szervezése 7

8 8

9 1. BEVEZETÉS 1.1. A pályázat elkészítésének meghatározott dokumentumai Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény Az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól évi XXXI. tv. a Gyermekek védelemről és gyámügyi igazgatásról Az évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségének biztosításáról Óvoda alapdokumentumai Mosolyország Óvoda Lachenland Kindergarten hatályos Alapító Okirata Mosolyország Óvoda Pedagógiai Programja Mosolyország Óvoda Lachenland Kindergarten Szervezeti és Működési Szabályzata Mosolyország Óvoda Lachenland Kindergarten Házirendje Óvoda egyéb dokumentumai Mosolyország Óvoda Lachenland Kindergarten Munkateve Tanügyi dokumentációk Vezetői beszámolók Gazdálkodási dokumentációk 9

10 1.2. Pedagógiai hitvallásom Napjaink intenzív életritmusa, a megváltozott kommunikációs élethelyzetek következtében az óvodáskorú gyermekeknek még inkább szükségük van olyan érzelmi-, biztonságot nyújtó környezetre, ahol érzik, hogy szeretik, elfogadják Őket. A gyermek fejlődése szempontjából döntő fontosságú, hogy érezze nemcsak szeretik, hanem olyannak szeretik, amilyen. - Hermann Alice - Az óvoda csodálatos világ, az összetett és folyton változó gyermeki igények, rugalmasságot, széleskörű tájékozottságot és állandó megújulást igényelnek tőlünk. Vallom, hogy a Gyermekeket csak határtalan szeretettel és elfogadással lehet nevelni, elsődleges a harmonikus, bizalommal teli atmoszféra megteremtése, alapot szolgálva ezzel a kreatív, fejlesztő légkör kialakítására. Célom: - az óvoda működtetése továbbra is, ahol a Gyermekek jól érzik magukat, örömmel töltik napjaikat - szabad játékaik során fejlődnek egyéni képességeik, nyelvi kultúrájuk - kreatív, fejlesztő légkör veszi őket körül, a gyermekek igényeit és az az aktualitás elvét figyelembe véve - őrzik, ápolják, felelevenítik a magyar és német nemzetiségi hagyományokat Célom, az általunk kidolgozott Óvodai Pedagógiai Programunk továbbvitele, ezt értő és alkalmazni tudó Kollégák alkalmazása. Feladatom intézményünk vezetése, ahol egységes hit és szempontok alapján, aktív, innovatív közösség tevékenykedik; akik képesek a hibák feltárására és a minőség megőrzésére, az önfejlesztésre. Fontosnak tartom továbbra is az intézmény hatékony menedzselését, anyagi források felkutatását, tárgyi feltételeink megóvását és bővítését, a jó kapcsolatok fenntartását Szülőkkel, Szakkollégákkal, Fenntartóval, a Német Nemzetiségi Önkormányzattal, Alapítványunkkal, ezek megléte elengedhetetlen az eredményes munka elvégzéséhez. Szeretném a demokratikus, alkotó légkört a jövőben is fenntartani ahol képesek vagyunk az elődeinktől kapott szellemi ÉRTÉKEK megőrzésére és a fejlődő kor kívánalmainak rugalmas alkalmazására, a szakmai szabadság biztosítására. Arra taníts, hogy önálló lehessek, hogy büszke lehessek magamra! (Maria Montessori) 10

11 2. HELYZETELEMZÉS AZ ELMÚLT 1 ÉV TÜKRÉBEN 2.1. Szociokulturális háttér Városunk középtávú közoktatási koncepciója alapfeladatnak tekinti a település lakosságának teljes körű óvodai ellátását, ezen belül a nemzetiségi nevelés felvállalását. Kitér az eszköznormában meghatározott feltételek megteremtésének ütemezésére, időrendben is. Intézményrendszerünk fenntartásában, intézményeink működtetésében igazodva a népességi mutatókhoz. Vecsés város közoktatási feladatainak ellátása céljából működteti óvodánkat. Vecsés város közel húszezer lakost számlál, Budapest vonzáskörzetében lévő, dinamikusan fejlődő város. Az itt élő gyermekek ellátásáról EU-s támogatásból épített Bölcsőde, 4 Önkormányzati fenntartású, 1 egyházi, - hozzávetőleg- 2-3 magán Óvoda, 4 Általános Iskola és egy Gimnázium működik, mely utóbbiak közül 1 két tannyelvű a Német Nemzetiségi Önkormányzat által fenntartott Általános Iskola, 1 Katolikus egyházi fenntartású, a Gimnáziummal együtt. A nevelési-oktatási intézményeket a Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat és a Pedagógiai Szakszolgálat (jelenleg az üllői) segíti. A lakosság egészségügyi ellátását a 2006-os évben felújított és bővített Szakorvosi Rendelőben végzik. A város gazdasági élete igen összetett, változatos képet mutat. Ehhez kapcsolódóan az itt élők életszínvonalában eltérések mutatkoznak. Jelentős a vállalkozói réteg, és az idetelepülő kereskedelmi és szolgáltatóipari létesítmények, a főváros közelsége is sok munkahely lehetőséget kínál, minek következtében a munkanélküliek aránya nem túl magas. A gazdasági élet egy rétegét, a német nemzetiség adja, jó néhányan napjainkban is a hagyományokon alapuló zöldség termesztéssel, feldolgozással, a híres Vecsési Savanyú káposzta előállításával foglalkoznak. Vecsésen a kertes családi házak aránya sok, de megtalálható a lakótelepi életforma is, az elmúlt évtizedben két új építésű lakóparkkal bővült városunk. Munkalehetőség reményében az ország minden részéből érkeznek családok, amelyek vagy lakásbérléssel oldják meg lakásproblémáikat, vagy új lakásépítők,- vásárlók. Sajnos az átvándorló fosztogatók köre is számottevően megemelkedett az utóbbi években, ezáltal a közbiztonság hanyatlott. Közoktatási intézményeinknek sok szempont figyelembevételével kell a nevelő-oktató munkájukat végezni; a megfelelő nevelési programjaikat átdolgozni. Óvodánk körzetében viszonylag megfelelő életszínvonalon élnek a családok, ezért legtöbbnyire hátrányos helyzetű gyermekekkel találkozunk és kevésbé veszélyeztetett helyzetűvel. 11

12 Kisfaludy utcai székhely Kisfaludy u. 1. csoport 2. csoport 3. csoport Alapterület 36,00 m 2 50,00 m 2 36,00 m 2 Férőhelyszám 23 fő fő Összesen 122,00 m 2 = 72 fő Tompa utcai telephely Kisfaludy u. 1. csoport Alapterület 50,00 m 2 Férőhelyszám 29 fő Összesen 50,00 m 2 = 29 fő Szolgáltatásokon résztvevő gyermekek száma 2012/2013. nevelési évben A fejlesztés tárgya Piroska Tücsök Delfin Süni Össz. Logopédiai Fejlesztő pedagógus Utazó gyógypedagógus Nevelési Tanácsadó SNI-s fejlesztés Összesen Gyermekvédelmi adatok rendszeres gyermekvédelmi k. (100% kedvezmény) 3 és több gy. (alanyi 50% kedvezmény) tartós beteg (50% kedvezmény) veszélyeztetett Piroska Tücsök Delfin Süni Össz hátrányos helyzetű halmozottan 1 1 hátrányos helyzetű Összesen

13 2.2. Humán erőforrás Jelenlegi engedélyezett létszám: Engedélyezett pedagógus álláshely Engedélyezett nem pedagógus álláshely A nem pedagógus álláshelyből részmunkaidős Összes engedélyezett létszám Főállású ebből Tartósan távol Határozott időre alkalmazott Csoportjainkban sajnos nincs meg a kettes óvodapedagógusi norma, a feladatot egy csoportban, az óvodavezető csoportban töltött 10 órájával tudjuk megoldani. Szükség és igény szerint külső szakemberek segítik a gyermekek fejlesztését. Dolgozók Létszám adatok Pedagógus Intézményvezető Általános helyettes Óvodapedagógus Pedagógiai munkát közvetlenül segítő Dajka 7 Egyéb segítő munkatársak: Külsős (segítő) szakemberek Óvodatitkár Karbantartó Logopédus Gyermekorvos Fogorvos Védőnő

14 A nevelőtestület és a munkájukat segítők képzettségi mutatói Képzettség iránya Képzésben részt vett kollégák száma Arány Pedagógusok Óvodapedagógusi Főiskola 7 87,5 % a főiskolát végzettekből Német nemzetiségi Főiskola 3 37,5% Gyermek és Ifjúságfelelős Óvónőképző Szakközépiskola 1 10 % Másoddiplomás képzésben részt vett konduktor / egészségfejlesztő, mentálhigiénikus 1 25% német nemzetiségi óvodapedagógus 1 Pedagógus szakvizsgával rendelkezők: Óvodavezetés / Tanügyigazgatás 1 25% Közoktatás vezetés / Minőségbiztosítás 1 Szakvégzettséggel rendelkező pedagógiai munkát közvetlen segítők Dajkai szakképzettséggel rendelkező dajkák száma Óvodapedagógusi képesítéssel rendelkező dajkák száma Szakképzettséggel nem rendelkező dajkák száma ,5% 12,5% Egyéb kompetenciák Karbantartó: 1 szakmunkás 1 100% Óvodapedagógusok Intézményünkben jelenleg 8 óvodapedagógus alkotja nevelőtestületünket, ebből 2 fő rendelkezik a legmagasabb szakmai kvalifikációval: szakvizsgával; 1 fő óvodavezetői és tanügy-igazgatási szakértői szakvizsgával, 1 fő minőségbiztosítási, közoktatás vezetői, egészségfejlesztő-mentálhigiénikus szakvizsgával, 3 fő német nemzetiségi óvodapedagógus diplomával. (közülük 1 fő jelenleg gyesen van) Ez évben egy fő folytatja tanulmányait a német nemzetiségi óvodapedagógus szakon, 1 fő pedig nyelvi előkészítőbe fog járni. 3 óvodapedagógus német felsőfokú C típusú nyelvvizsgával rendelkezik, 1 főnek német középfokú C típusú nyelvvizsgája van, 1 óvodapedagógus angol középfokú és orosz alapfokú, nyelvvizsgával rendelkezik. A nevelőmunkát 7 dajka segíti, egy híján mindannyian rendelkeznek a dajka szakmunkás végzettséggel, illetve 2 dajkánk érettségizett. Dajkáink közül 5 főállású, 2 részmunkaidős. Nevelőtestületünkben az elmúlt időszakban jelentős személyi változások történtek ugyanis a testület nagy része közel állt a nyugdíjkorhatárhoz. Az elmúlt 5 évben, három óvodapedagógus és négy dajka kezdte meg nyugdíjas éveit. Két óvodapedagógus (1, akinek lejárt határozott státusza; 1 aki óvodát váltott) hagyta el intézményünket. 14

15 Ez fokozott figyelmet kíván az intézmény egységének, szakmai mondanivalónk megőrzése szempontjából. Célunk folyamatosan, olyan Munkatársak pályázati úton történő megkeresése, akik Óvodai Pedagógiai Programunkat megértik, hasonló álláspontot képviselve, alkalmazni tudják, és GYERMEKSZERETETTEL, hivatástudattal bírnak. A pedagógiai munkát segítő alkalmazottak közül a dajkák szakirányú végzettségi mutatója egy kivétellel, az egyéb alkalmazottak tekintetében a szakképzettség 100%-nak mondható, így megfelelő hozzáértéssel tudnak részt venni a gyermekekkel kapcsolatos gondozási, nevelési feladatok ellátásában. Az óvodatitkárunk jelenleg még nincs, de bízunk benne, hogy 2013 szeptemberétől a törvényi elvárásoknak megfelelően lesz. Összegezve A folyamatos nyugdíjazások kapcsán állandóan alakuló szervezeti formában a legnehezebb feladat volt a humán erőforrás területén a folyamatos minőségi munka meglétének biztosítása, az újonnan érkező pedagógusok; és az egész dolgozói kört érintő értekezletek és szakmai összejövetelek megszervezése, a közös célok mentén való haladás. A mindennapokban a legnagyobb nehézséget a személyi feltételek biztosítása jelentette. Munkatervünk szerint, pedagógiai fő feladatunk: Az elmúlt 4 nevelési év során megkezdtük az új pedagógusok gyakornoki munkájának segítését. Bár közülük, egy kolléganőtől meg kellett, hogy váljunk, mert nem illett óvodánk légköréhez. Az ő helyére friss diplomás német nemzetiségi óvodapedagógus került, egyelőre gyakornoki státuszba. Intézményünkben 1 kolléganő tölti utolsó gyakornoki évét, aki német nemzetiségi végzettséggel is rendelkezik, így továbbra is mind a négy csoportunkban megoldott lesz a német nemzetiségi nevelés, és a nemzetiségi feladatok ellátása. A vezető továbbra is részt vállal ebben a feladatban, 1 csoportban; középfokú nyelvvizsgája mellett folytatja tanulmányait a német nemzetiségi szakirányon. Célunk azonban, továbbra is azon munkálkodni, hogy minél több óvodapedagógusunk elvégezze a német nemzetiségi szakirányt, ezért az egyik kolléganőnk megkezdi alapozó német nyelvtanulását, hogy a következő évben jelentkezni tudjon a főiskolai szakra. A nehézségek ellenére is úgy érzem, hogy a kollégák lelkiismeretesen végzik munkájukat; és mindent megtesznek az intézmény zavartalan működéséért a gyermekek érdekében. 15

16 A as év feladatai sok-sok tanulságot levonva az elmúlt időszakból, a kollektíva további építése, annak reményében, hogy nem csak átutazó, munkájukat elszenvedő kolléganők, hanem hivatástudó, munkájukat örömként megélő pedagógusok kerülnek óvodánkkal munkakapcsolatba. Sajnos országos tendencia, hogy a pedagógus pálya színvonaltalan lett, sokan úgy képzelik ez egy olyan pálya, amit könnyedén meg lehet tanulni és sokszor 4-5 év után derül fény arra, hogy mentálisan, fizikálisan is felkészületlen, alkalmatlan emberek ambicionálják magukat erre a pályára. (szerencsés esetben ők maguktól pályát, intézményt váltanak, mert óvodánkban nem elfogadott az efféle mentalitás) Feladatunk tehát az újonnan jelentkező kolléganők támogatása az óvónői munkában, odafigyeléssel, példamutatással és a gyermekszeretetet elváró, a gyermeki személyiséget tisztelni tudó magatartással. Fő célunk tehát továbbra is egy összetartó egységes nevelői szemléletet valló, kreatív nevelői csapat építése. Bízunk benne, hogy ez lassan kiforrja magát és megannyi segítő kéz tevékenykedik óvodásaink között Működési feltételek biztosítása Tárgyi feltételek Intézményünk 2 telephelyen, 4 vegyes életkorú csoporttal, kertes családi házakból kialakított épületekben, német nemzetiségi óvodaként működik. A bázisintézmény alapítása 1958-ban történt. Az épület az elmúlt évtizedekben csoportszobákkal és tornateremmel bővült. Az öltözők a vizesblokk, valamint a 2 szükségférőhely méretű csoportszoba miatt nagy a zsúfoltság, ezért a jó napirend kidolgozása, azok pontos követése elengedhetetlen a nyugodt óvodai légkör meglétéhez. Az óvoda munkáját 1992 óta A Vecsési Gyermekekért Alapítvány segíti anyagilag, így a nemzetiségi normatívával együtt módunk van a folyamatos szépítgetésre, eszközpótlásra. Az udvari játékeszközök, a csoportszobák bútorai, a tornaterem felszereléseinek folyamatos bővítése az eszköznorma előírásainak figyelembe vételével történik. Minden csoportszobában galéria bővíti a játékteret. A gyermekek sokoldalú fejlődését, jó minőségű konstrukciós játékok, bábok és egyéb kiegészítők segítik. A változatos foglalkoztatást audiovizuális felszerelések teszik lehetővé, majdnem minden csoportszobában van számítógép és ahhoz kapcsolódó magyar és német nyelvű fejlesztő játékprogramok, ahol a gyermekek könnyen elsajátíthatják a PC használat alapjait, bővíthetik ismereteiket, fejleszthetik nyelvi kultúrájukat. 16

17 Szertárunk változatos, zenei hangszerekkel, zenei CD-kel is rendelkezik, az óvodapedagógusok munkáját fénymásoló és Internet használati lehetőség segíti. A digitális kommunikáció is ismeretes kollektívánk számára, mely manapság véleményünk szerint elengedhetetlen Gazdálkodás Az intézmény saját gazdálkodási, költségvetési előirányzattal rendelkezik. A gazdálkodási és pénzügyi szabályok betartásával a takarékosság elvét követve biztosítottuk a feladatfinanszírozást. Sajnálatos módon a 2013-as feladatfinanszírozási rendszerből a német nemzetiségi normatíva, mint olyan kikerült, melynek következtében jelentős bevételi összegtől esik el intézményünk. A Köznevelési törvény, a végrehajtási rendeletek és a pénzügyi törvényekben bekövetkezett változásokból adódó feladatok voltak: Költségvetés elkészítése új bértervező program alkalmazásával, kiegészítő adatok feltüntetésével. Közüzemi és szolgáltatási szerződések átírása, megkötése. KIR rendszer működtetése - statisztikai jelentés mindkét telephelyre - személyi nyilvántartó rendszer összehangolása - az új jogszabályi előírásoknak megfelelően a gyermekek nyilvántartásba vétele. Bevezetésre került az étkezési térítési díjak befizetésénél a készpénzes lehetőség mellett az átutalásos befizetés, melyet a szülők átlagosan 10%-a vesznek igénybe. Az Önkormányzat és a Telenor között létrejött mobil flotta szerződés megkötése, az intézményben a telefonköltség csökkenését eredményezi. Köszönetünket fejezzük ki, hogy a flottához a dolgozók is csatlakozhattak, így saját kiadásaik is csökkenhettek. Bízunk benne, hogy a továbbiakban is igénybe lehet venni mind intézményi, mind dolgozói szinten a szolgáltatást. 17

18 Jelentősebb felújítások, beruházások az elmúlt 1 év tükrében: Tervezett beszerzések területei Épület felújítás Karbantartási munkák Eszközfejlesztés Bútor Textíliák Tompa utcai Kisfaludy utcai telephely telephely teljes épület felújítása megtörtént, fűtéskorszerűsítéssel, Nyílászárók komplett cseréje a nyílászárók komplett cseréjével, tetőcserével, tatarozással, festéssel parketta csiszolása Tompa utcai Kisfaludy utcai telephely telephely tároló szekrény cseréje terítők, ágytakaró huzatok törölközők pótlása pótlása Edények poharak pótlása szükség szerinti pótlás Tisztítószer Szükség szerint Szükség szerint Foglalkozási eszközök Eszköznorma szerint Eszköznorma szerint Udvari játékok gumilapozás a középső játéktéren Nagy értékű tárgyi eszköz számítógép fejlesztés, 1 számítógép megvétele Megújult telephelyünk átadó ünnepélye án 18

19 Személyi juttatások Szeretnék köszönetet mondani a Képviselő-testületnek, hogy továbbra is lehetőség nyílt: személyi jutalmazásra évente 2 alkalommal a béren kívüli juttatásra Cafeteria, a munkaruha juttatásra, A dolgozóknak minden évben két alkalommal szoktuk megköszönni munkájukat anyagi vonatkozás tekintetében - júniusban a Pedagógus nap alkalmából; és decemberben a félévi értékeléskor Szervezeti kultúra fejlesztése és szakmai szervezetfejlesztés Dolgozói körünk sok szempontból heterogén összetételű csoport, a munkatársak életkora, felkészültsége, a hivatástudat mértéke, a pedagógiai attitűd alapján. A vezetés feladatául tűzte ki, hogy bizonyos mértékű egységes szemléletet alakítson ki a két telephelyen működő intézményben, mivel a szervezet megfelelő építése nevelőmunkánk minőségének egyik meghatározó tényezője. Az első év egyik legfontosabb célkitűzése és feladata szervezeti kultúránk megalapozása - a közösség által elfogadott és közösen értelmezett értékek, meggyőződések rendszerének kidolgozása. Fontos, hogy ezeket a szervezet tagjai hosszú távon érvényesnek fogadják el, kövessék, s a belépő új tagoknak átadják, mint követendő mintáit, és mint kívánatos gondolkodási és szemléletmódot. Szervezeti kultúránknak jelenleg vannak látható megjelenési formái (a teljes dolgozói kört érintő értekezletek, munkacsoportok tevékenységei, kialakult logó) és vannak közvetlenül nem vizsgálható, a látható felszín alatt meghúzódó jellemzői (értékek, feltevések, hiedelmek, érzések, attitűdök). Tudjuk, és valamennyien érezzük, hogy ez a folyamat hosszadalmas, és csakis az érintettek minél szélesebb körű bevonásával lehetséges, azonban az eredményes működés szempontjából meghatározó jelentőséggel bír Szakmai szervezetfejlesztés - A szervezeti kultúra fejlesztésének eredményei Szervezeti kultúránk megalapozásának és fejlesztésének célja a szervezet teljesítményének, hatékonyságának növelése; valamint a szervezet tagjai személyes fejlődésének támogatása. 19

20 A nevelési év kezdetén rendkívül nagy hangsúlyt fektettünk a Munkaterv elkészítésére, melynek során az alábbi alapelveket érvényesítettük: Fogalmazódjanak meg intézményi, telephely, és bizonyos feladatokat illetően csoportok szintjén is a célok és feladatok. Legyen mindenki számára egyértelmű a célok és feladatok végrehajtásának struktúrája. Személy szerint, minden dolgozó találja meg a határidőkhöz rendelten saját feladatait. A 2012/2013. nevelési év kiemelt céljai az alábbiak: Elsődleges cél a gyermekek mindenekfelett álló érdekeinek tiszteletben tartásával valamennyi óvodaépületünkben a nyugodt és kiegyensúlyozott légkör biztosítása. A as év feladatai sok-sok tanulságot levonva az elmúlt időszakból, a kollektíva további építése. Feladatunk az újonnan jelentkező kolléganők támogatása az óvónői munkában, odafigyeléssel, példamutatással és a gyermekszeretetet elváró, a gyermeki személyiséget tisztelni tudó magatartással. Fő célunk tehát továbbra is egy összetartó egységes nevelői szemléletet valló, kreatív nevelői csapat építése. Bízunk benne, hogy ez lassan kiforrja magát és megannyi segítő kéz tevékenykedik óvodásaink között. További céljaink: Az óvoda működését szabályozó dokumentumok (Pedagógiai Program, SZMSZ és mellékletei, Házirend) egységes értelmezése, megalkotása. Egységes szemlélet és gyakorlat kialakítása a csoportnaplók vezetésében. A célok elérését támogató kiemelt feladataink: A évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről és végrehajtási rendeletei minél szélesebb körű, és alapos megismerése. A minőségelvű működés alapját képező szabályozó dokumentumaink (Pedagógiai Program, SZMSZ és mellékletei, Házirend) törvényi és fenntartói elvárások szerinti elkészítése. A gyermekek egyéni fejlettségi állapotára épülő nevelés és fejlesztés - családjaik széleskörű bevonásával. A pedagógiai munka javítását célzó, a szülői közösség aktívabb bekapcsolódását elősegítő Vecsési Gyermekekért Alapítvány által kialakított programok, rendezvények megtartása. Az óvodában működő szülői szervezet további motiválása a közös munkára. 20

21 Az elmúlt évben megkezdett közös ünnepek a szülők bevonásával továbbra is tervezőben vannak Belső és külső továbbképzések és programok Hosszú távú közös szervezeti és szakmai céljaink meghatározása, valamint a rövidtávú feladatok minőségelvű kivitelezése céljából intézményi két szakmai munkacsoportot alakítottunk ki. Szakmai csoport Tagok száma Foglalkozási alkalmak száma 1. Német nemzetiségi munkacsoport Nevelőtestület Nevelés nélküli munkanapon 1. Nevelőtestületi tanácskozás 2. Teljes dolgozói kör tanácskozása ÖSSZESEN Német Nemzetiségi munkaközösség Kiemelt feladatok: a testi nevelés és a kétnyelvű kommunikáció. A gyermekek aktív és passzív szókincsének bővítése, a német hangzásvilág megismertetése mondókák, versek történetek segítségével. A sokoldalúan fejlett gyermeki személyiség elérése az iskola érettség érdekében. Feldolgozott tartalmak: A gyermekek pszichológiai terheléstől mentes beszoktatása a vegyes csoportok keretén belül az óvodai életbe. Ismerjék meg a csoportban tevékenykedő óvónők metakommunikációját, az utánzás segítségével gyakorolják az óvodai szokásokat. A barátságos csoportlégkör kialakítása érdekében gyakorolják az udvariassági szokásokat és az azokhoz kapcsolódó mondatmodelleket. A beszéd gyakoroltatása mondatmodellek, utánzó mozgásos mondatmodellek, dalos gyermekjátékok, felelgetős játékok segítségével, különös tekintettel a népi irodalmi és zenei anyagválasztására. Rövid láncmesék dramatizálása. Hagyományőrzési feladatok: A régi német mondás szerint: "Wie die Alten sungen, so zwitschern auch die Jungen." Tehát ahogyan az öregek énekelnek, úgy énekelnek majd a fiatalok is. Ez a népi bölcsesség felhívja a figyelmünket a hagyományápolás 21

22 fontosságára, a kultúránk annál színesebb, minél több hagyomány öröklődik generációról generációra. Fontos tehát a vecsési közösségi és zenei hagyományok megismertetése a gyermekekkel és rajtuk keresztül a szüleikkel, hiszen városunkban Budapest vonzáskörzeteként igen erős az asszimiláció hatása a vegyes házasságok, budapesti munkahely, stb. miatt. Fel kell hívnunk a gyermekek figyelmét 1-1 eseményre videó felvételek, régi fotók és régi tárgyak bemutatásával. Az óvodai ünnepeinket a vecsési fúvószenei hagyományok és a vecsési táncok megismertetésével, gyakoroltatásával színesítjük. Bekapcsolódunk a város német nemzetiségi programjaiba. Ilyenek: a búcsú (szeptember 17. templomszentelés ünnepe) a Káposztafeszt, a szüreti felvonulás, a Márton napi lampionos felvonulás, a farsangi rétes evés, az óvodák nemzetiségi találkozója, a húsvéti tojásfutás. A nemzetiségi találkozón való eredményes részvétel érdekében mindkét egységünk csoportjaiban egységes zenei és dal valamint irodalmi törzsanyag gyakoroltatása fontos feladat, úgy, mint a híres vecsési káposzta előállításának megtekintése egy parasztgazdaságban. Testületépítési feladatok: Intézményünkből a nyár folyamán egy kolléganőnk távozott, helyette pályakezdő német nemzetiségi óvodapedagógus érkezett a meghirdetett pályázatunkra. Fontos, hogy ő is megértse, alkalmazza az óvodánkban alkalmazott módszereket, Pedagógiai Programunkat. A nemzetiségi munkaközösség tagjainak nyelvismeretét az országos Német Önkormányzat továbbképzésein való részvétellel, a Neue Zeitung és a Mini Spatzenpost újságok előfizetésével, német nyelvű CD-k alkalmazásával kívánjuk frissen tartani. A foglalkoztatási eszköztárunkat bővítését és a nemzetiségi öltözékek biztosítását a nemzetiségi költségvetési szakfeladat keretből fedezzük. A csoportszobák és folyosók díszítését, a nemzetiségi nevelés jelenlétét helyhiány miatt csak a faliújságokon tárhatjuk a gyermekek és szüleik elé. A csoportszobákban külön könyvespolcon jelenítjük meg a német könyveket, CD-ket. A hagyományőrző tevékenységekbe, tánctanításba bevonjuk dajkáinkat is, hiszen közülük sokan rendelkeznek nemzetiségi gyökerekkel. 22

Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda Kindergarten in KelenvölgyŐrmező. óvodavezető (magasabb vezető) álláspályázat Készítette: Kazinczi Eszter

Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda Kindergarten in KelenvölgyŐrmező. óvodavezető (magasabb vezető) álláspályázat Készítette: Kazinczi Eszter Kazinczi Eszter óvodavezetői pályázat Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda Kindergarten in KelenvölgyŐrmező óvodavezető (magasabb vezető) álláspályázat Készítette: Kazinczi Eszter 1 Tisztelt dr. Hoffmann Tamás polgármester

Részletesebben

Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású Intézmény INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. OM azonosító: 037373

Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású Intézmény INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. OM azonosító: 037373 Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású Intézmény INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM OM azonosító: 037373 Készítette: Elfogadta: A fenntartóhoz benyújtva: Jóváhagyta: Jóváhagyás határozati

Részletesebben

Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola és Óvoda MÓRA FERENC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola és Óvoda MÓRA FERENC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MÓRA FERENC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA EGYEK 2014 T A R T A L O M INTÉZMÉNYI ADATOK 6 BEVEZETÉS 6 1. A program módosítás indokolása 6 2. Intézményi jövőkép 7 I. HELYZETELEMZÉS

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ VEZETŐI PÁLYÁZAT A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ A pályázat tárgya: Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

Részletesebben

HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM

HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013-2018 KESZTHELYI ÉLETFA ÓVODA Keszthelyi Életfa Óvoda Intézmény OM - azonosítója: Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: /2013. (.) határozatszámon

Részletesebben

CSICSERGŐ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

CSICSERGŐ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSICSERGŐ ÓVODA 1149 Budapest Fráter György tér 12. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYI HÁTTÉR. 4 AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐ ADATAI.. 5 BEVEZETŐ. 6 1. NEVELÉSI KONCEPCIÓ, PEDAGÓGIAI HITVALLÁSUNK..

Részletesebben

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. OM azonosító: 028500 NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tiszaújváros, 2013. 08.30. Micskiné Bodó Erzsébet óvodavezető 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Egyetértését kinyilvánító:

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Egyetértését kinyilvánító: PEDAGÓGIAI PROGRAM DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 DOBOZ, DOBÓ U. 16. Intézmény OM - azonosítója: 028155 Készítette: Az intézmény nevelőtestülete Egyetértését kinyilvánító: Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODA OM:201956

JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODA OM:201956 Jánoshidai Napsugár Óvoda Tel/Fax: 06-57-458-009, 012 5143 Jánoshida, Fő út 16. E-mail: napovi@pr.hu titkarsag.napovi@pr.hu JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODA OM:201956 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma:... Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma:... Fenntartói jóváhagyás dátuma:... Hatálybalépés dátuma:...

Részletesebben

A gyereknevelés veszélyes dolog: Ha sikerül, rengeteg küzdelem és Gond az ára, ha nem sikerül Felülmúlhatatlan fájdalom.

A gyereknevelés veszélyes dolog: Ha sikerül, rengeteg küzdelem és Gond az ára, ha nem sikerül Felülmúlhatatlan fájdalom. A gyereknevelés veszélyes dolog: Ha sikerül, rengeteg küzdelem és Gond az ára, ha nem sikerül Felülmúlhatatlan fájdalom. /Demokreitosz/ PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Sajóvárkonyi- Táblai Összevont Óvoda PROGRAM

Részletesebben

TAPOLCSÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLAI KOLLÉGIUM KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

TAPOLCSÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLAI KOLLÉGIUM KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 TAPOLCSÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLAI KOLLÉGIUM KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 Tartalomjegyzék 2 1. Bevezető (helyzetelemzés) 2. Helyzetfeltárás. A működéssel kapcsolatos belső feltételrendszer bemutatása

Részletesebben

A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA ZUGLÓI HÉTSZÍNVIRÁG PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Legitimációs eljárás

A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA ZUGLÓI HÉTSZÍNVIRÁG PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Legitimációs eljárás A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA ZUGLÓI HÉTSZÍNVIRÁG PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az intézmény OM azonosítója: 034545 Készítette: Görög Anikó óvodavezető Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: Szülői

Részletesebben

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SÁGÚJFALU KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Módosítások 2006. IPR beépítése 2007. Kompetencia alapú oktatás beépítése 2008. nem szakrendszerű

Részletesebben

Legdrágább kincs a gyermek, Mi érte dolgozunk! (Dorothy Law Holtz)

Legdrágább kincs a gyermek, Mi érte dolgozunk! (Dorothy Law Holtz) Legdrágább kincs a gyermek, Mi érte dolgozunk! (Dorothy Law Holtz) 0 H 3291 Vámosgyörk, Kossuth út 10. Tel.: 36 - /37/ 361-617 E-mail: tuli2007@freemail.hu ADATLAP Intézmény neve: Tulipán Napköziotthonos

Részletesebben

MESÉLŐ KÖRNYEZET BESZÉLŐ TERMÉSZET

MESÉLŐ KÖRNYEZET BESZÉLŐ TERMÉSZET MESÉLŐ KÖRNYEZET BESZÉLŐ TERMÉSZET Környezeti nevelésre épülő helyi óvodai nevelési program Tiszalök 2010. MESÉLŐ KÖRNYEZET BESZÉLŐ TERMÉSZET Környezeti nevelésre épülő helyi óvodai nevelési program Tiszalök

Részletesebben

A BALATONSZEMESI NYITNIKÉK ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BALATONSZEMESI NYITNIKÉK ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BALATONSZEMESI NYITNIKÉK ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Mottónk: Nem kárhoztatnánk- e az olyan kertészt, ki egyaránt öntözne minden növényt, mellőzve sajátos természetüket? /Fáy András/ TARTALOMJEGYZÉK:

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU ELŐTERJESZTÉS A Képviselő - testület 2010. június 25-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület Szerencs, 2013.03.25. Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület 1 Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben

Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde. OM azonosító: 202287 NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készült: 2013

Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde. OM azonosító: 202287 NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készült: 2013 1 Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 202287 NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM Készült: 2013 Érvényesség: 2017 A program benyújtója: Tarr Ágnes intézményvezető 2 A SZEMÜNKBŐL SUGÁRZÓ MELEGSÉG,

Részletesebben

B Ó B I T A ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

B Ó B I T A ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. B Ó B I T A ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. A BÓBITA ÓVODA ADATAI: Az óvoda hivatalos elnevezése: Bóbita Óvoda Az óvoda címe: 1172 Budapest Heltai tér 1. Az óvoda OM száma: 034633 Az óvoda fenntartója:

Részletesebben

Oktatási azonosító: 029505 6722 Szeged, Szentháromság u. 47. Tel, Fax.: +36-62/420-365; +36-70/340-6530 E-mail: mavoviszeged@vnet.

Oktatási azonosító: 029505 6722 Szeged, Szentháromság u. 47. Tel, Fax.: +36-62/420-365; +36-70/340-6530 E-mail: mavoviszeged@vnet. Oktatási azonosító: 029505 6722 Szeged, Szentháromság u. 47. Tel, Fax.: +36-62/420-365; +36-70/340-6530 E-mail: mavoviszeged@vnet.hu; Web: www.mavovoda.hu Tartalomjegyzék 1 Bevezető... 3 2 Az óvoda bemutatása...

Részletesebben

Kisteleki Általános Iskola

Kisteleki Általános Iskola Kisteleki Általános Iskola Intézményvezetői pályázat Vezetési program Pályázó: Csányi József Kistelek 2014. 1 Pályázat Kisteleki Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató:

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE:... 3 A GYAKORLÓ ÓVODA ADATAI... 4 I. BEVEZETŐ... 7 II. GYERMEKKÉP... 8 1.

Részletesebben

I/4. Nevelést segítő szakemberek az óvodában

I/4. Nevelést segítő szakemberek az óvodában 1 Iktatószám: 323-I/2013 Kőbányai Aprók Háza Óvoda Tehetségpont Budapest Újhegyi sétány 5-7. 1108 Email: aprokovi@enternet.hu A 2012/2013-es nevelési év értékelése I. SZEMÉLYI FELTÉTELEK - Humánerőforrás

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. május 07-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. május 07-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. május 07-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet Beszámoló a Brunszvik Teréz Óvoda működéséről... 2 Belső Ellenőrzés 2009. évi munkatervének

Részletesebben

SUKORÓI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA. Készítette: a Sukorói Óvoda nevelőtestülete. 8096 Sukoró, Óvoda u. 2/b. Hatályos: 2013. szeptember 1.

SUKORÓI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA. Készítette: a Sukorói Óvoda nevelőtestülete. 8096 Sukoró, Óvoda u. 2/b. Hatályos: 2013. szeptember 1. SUKORÓI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA Készítette: a Sukorói Óvoda nevelőtestülete Átdolgozta: Viza Tiborné Intézményvezető Komlósi Lászlóné óvodapedagógus 8096 Sukoró, Óvoda u. 2/b Hatályos: 2013. szeptember

Részletesebben

Pedagógiai Program. Szihalmi Általános Iskola és AMI 3377 Szihalom Hunyadi út 138.

Pedagógiai Program. Szihalmi Általános Iskola és AMI 3377 Szihalom Hunyadi út 138. 2013 Pedagógiai Program 031593 Szihalmi Általános Iskola és AMI 3377 Szihalom Hunyadi út 138. Tartalomjegyzék: 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.3. Fejlesztési területek nevelési célok... 9 1.4. A

Részletesebben

ELTE GYAKORLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Negyedik módosított változat

ELTE GYAKORLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Negyedik módosított változat ELTE GYAKORLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Negyedik módosított változat 2014. Eötvös Loránd Tudományegyetem Gyakorló Óvoda 1126 Budapest Kiss János altábornagy utca 29. Telefon: +36 (1)3564-046 E-mail: gyakovi@gmail.com

Részletesebben

GYÖNGYSZEM ÓVODA. Óvodavezetői pályázat. Gajdosné Szabó Anita. Az én ovim. Budapest, 2013. 03. 31.

GYÖNGYSZEM ÓVODA. Óvodavezetői pályázat. Gajdosné Szabó Anita. Az én ovim. Budapest, 2013. 03. 31. GYÖNGYSZEM ÓVODA Óvodavezetői pályázat Az én ovim Gajdosné Szabó Anita Budapest, 2013. 03. 31. Tartalomjegyzék 1. Szakmai Önéletrajz... 3 2. A pályázat törvényi háttere... 5 3. Vezetői hitvallásom... 6

Részletesebben