Ifjú művészek Bernecebarátiban. Egy fiatal városrész hagyományai. 400 éves az óvárosi egyházközség

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ifjú művészek Bernecebarátiban. Egy fiatal városrész hagyományai. 400 éves az óvárosi egyházközség"

Átírás

1 XIII. évfolyam 13. szám július 7. Egy fiatal városrész hagyományai A Nemzetközi Mûvészeti Tábort a tavalyi év sikerén felbuzdulva az önkormányzat idén is megrendezte Bernecebarátiban. Június 21-e után egy hétig 63 ifjú mûvész alkothatott a Szokoly Alajos kúriaépületében. A résztvevôk többsége a Hartyán és a Pestújhelyi NOK, a Szent Korona iskola, a László Gyula gimnázium, Az Újpalotai Napok népszerû programját 13. alkalommal rendezte meg az Újpalotai Szabadidô Központ. Az intézmény 1977-es megalakulása után ezzel a rendezvénysorozattal mutatkozott be Újpalota lakóinak. A hôskorban persze még másképp nézett ki a lakótelepi "banzáj". Azokban az években természetes volt, hogy az emberek együtt néztek filmeket, vagy a környék épületeinek tetején Toronyház vagy a Páskomliget utca 26. alkalmi koncertek szerveztek. Ma már mindez nem lehetséges, annak ellenére hogy a programok szervezôinek célja az elmúlt 26 évben nem változott. Olyan találkozási alkalmat akarnak terem-teni az embereknek, ahol minden korosztály megtalálja a neki megfelelô programot. Az idei események két helyszínen zajlottak: június 14-tôl 17-ig az Újpalotai Közösségi Házban várták az érdeklôdôket, majd a hétvégi három napon a Fô tér volt a mulatságok központja. Az Újpalotai Napok rendezvénysorozat ebben az évben mégis rendhagyónak is bizonyult, így a programok közé számos újszerû kezdeményezés került. Ezek között például egy rendhagyó könyvbemutatóra került sor Pálinszki Antal alpolgármester megnyitóját követôen. általános iskola, és Károly Róbert kereskedelmi szakközépiskola, általános iskola kerületünket képviselte, de jöttek diákok a testvérvárosokból is: Mosonmagyaróvárról, Kassáról, Bécsbôl és a Kallós Alalpítványtól. A kellemes hangulatú egy hetes táborban a fiatal mûvészek Kissné Néhány hónappal korábban a Nyírpalota Társaság és a Fôvárosi Szabó Ervin Könyvtár újpalotai fiókkönyvtára közös pályázatot írt ki azzal a céllal, hogy a fiatalok a szüleiktôl, nagyszüleiktôl, tanáraiktól és az idôsebbektôl tudjanak meg minél többet a lakótelep múltjáról, ezeket pedig meséljék el a többieknek. A történetekbôl 67 elbeszélésbôl Az újpalotai gyerekek mesélnek" címmel egy füzetet adtak ki. A rendhagyó programok közé tartozott még Szathmári Botond filozófus Indiáról és Tibetrôl szóló elôadása, A pakisztáni szakrális zene" címû francia dokumentumfilm levetítése, vala-mint a Talea zenekar ez utóbbihoz kapcsolódó lemezbemutató koncertje. A Fô téren a Sörsátorban Hajdu László polgármester csapolta az elsô söröket, és a Nosztalgia trió koncertje is sokaknak ismerôs lehetett a péntek esti újpalotai Nosztalgia Klubokból. ALádafia Bábszínház Szilas parki és Nádastó parki elôadása egy kicsit a régi Újpalotai Napok hangulatát varázsolta vissza, míg a szombati-vasárnapi mazsorett felvonulásért, koncertekért Anita, Szandi, táncbemutatókért, színielôadásokért, Maksa Zoltán-féle hangos poénokért, a rendôrség és a polgárôrök által szervezett vetélkedôért, bemutatóért, valamint a sötétedés utáni tûzijátékért ezúttal talán a szokottnál kevesebben morogtak a lakótelepen. Hiszen az Újpalotai Napok lassan újra a lakótelep közös ünnepe lesz. Ifjú művészek Bernecebarátiban APozsony utcai rákospalotai nevelôintézet mûemlék épületegyüttesében és hatalmas parkjában az itt élô tizenéves fiatal lányok számára rendezik meg évente a Roma Napot. Az intézet nevelôinek célja, hogy a növendékekkel megismertessék az igazi cigány kultúrát, és azt hogy fogadják el, legyenek büszkék értékeikre. Az idei, június 5-én megrendezett programot a nôi szerepek régen és ma a roma közösségekben gondolat köré szervezték. Naszódi Zsuzsanna Elôéletek címû az intézet növendékeirôl és az itt élô anyákról készült képeibôl összeállított portrékiállítása is ezt szolgálta. Breczek Margit vezetésével a grafikával és a festészettel ismerkedhettek meg, Szunyogh Lászlótól az agyagozás, Vízi Juliannától a textilfestészet, Szepesiné Bercsényi Évától a batikolás, Lázás Imolától a tûzzománc, míg Molnár Sándornétól a bábkészítés alapjait sajátíthatták el. Roma Nap a nôi szerepek jegyében A Mesterségek utcájában, a kézmûves és kirakodó vásáron más intézetek, iskolák szakköreinek munkáival, különleges népi, ôsi cigánymesterségek fortélyaival ismerkedhettek meg a fiatalok. A szabadtéri színpadon helyi és vendég amatôr együttesek zenés, táncos, verses produkciói váltották egymást. A Kaji Jag nem a profi együttes, hanem a hasonló nevet viselô nemzetiségi szakiskola csoportjának tagjai különösen magas színvonalon játszottak. Az egész napos rendezvényt bográcsgulyás vacsora és a vendégek elôtt is nyitott Roma Táncház zárta. Meghívó Rákospalota, Pestújhely, Újpalota lakóinak Budapest Fôváros XV. kerületi Önkormányzata nevében tisztelettel és szeretettel meghívom kerületünk minden állampolgárát a hagyományos augusztus 19-ei és 20-ai Szent István napi rendezvényekre, és a kenyérszegô ünnepségre a Karácsony Benô parkba. Kérem jöjjenek el, ünnepeljünk együtt. Szívélyes üdvözlettel: Hajdu László polgármester, országgyûlési képviselô (részletes program a 3. oldalon) 400 éves az óvárosi egyházközség Nem sokkal azután, hogy Magyarországon terjedni kezdett a protestantizmus, Palotán is megtaláljuk nyomait. A református egyházról szóló elsô írásos adatunk 1604-bôl való. Ettôl az idôponttól számolja születését a Rákospalota-óvárosi Református Egyházközség, és természetesen a belôle önállósodó újvárosi, pestújhelyi gyülekezet. A négy évszázados évforduló tiszteletére megtartott ünnepi istentiszteletre június 6-án került sor az egyházközség Kossuth utcai hármas-tûtornyú templomában, dr. Szabó István Duna-melléki református püspök igehirdetésével. A református egyházközség, a gyülekezet önkormányzata évszázadokkal megelôzve korát nagyfokú önállóságra, öntudatra nevelte híveit. Szerepet játszott még az iskolaügy fellendítésében, amennyiben a rendszeres népoktatás, az elemi iskolák felállítása a reformáció eredménye. Mindez stabilan megalapozta, majd lendületbe hozta Palota fejlôdését. A Rákospalota-óvárosi Egyházközség idén még egy szép évfordulóra emlékezett, hiszen 150 éve született Erdélyben idôsebb Benkô István tôl Rákospalotán lelkészkedett, egészen 1920-ban bekövetkezett haláláig szolgálta az óvárosi gyülekezetet. Mûködése alatt a helybéli református élet, sôt az egész település is hihetetlen módon virágzott, gyarapodott. Új parókia, iskola épült. Az, hogy utcát kapott, és lakónegyed is ôrzi nevét Palotán, jele annak a tiszteletnek, amit ma is éreznek iránta írja róla Buza Péter. Itt született s követte apját hivatásában ifjabb Benkô István is, aki a honi és külhoni tanulmányai után elôször a palota-újfalui református közösséget vezette, majd édesapja után átvette az óvárosi gyülekezetet. Mûködésének koronája az új palotai református templom fölépítése. Elévülhetetlenek az érdemei abban, hogy az ô, és Csaba Dezsô tervei alapján a Fô utcával szemben re felépülhetett az erdélyi tájakat idézô architektúrájú új templom a három jellegzetes tûtornyával. Most az általa létrehozott háromtornyú temp-lom adott otthont a református egyházközség négy évszázadára emlékezô ünnepi istentiszteletnek. A kerület polgármestere Hajdu László az ünnepi alkalommal örömmel közölte, hogy az önkormányzat képviselô-testülete elfogadta, hogy jelentôs összeggel segítsék a Kossuth utcai templom három tornyának szükségessé vált felújítását. Templombúcsút tartottak a Pestújhelyi téri Keresztelô Szent János templomban június 26-án. A hagyományos egyházi ünnepségen a szentmisét Erdô Péter püspök, az Esztergom-Budapesti Fôegyházmegye érseke, Magyarország prímása celebrálta. Az eseményen került sor az egyházi tanács húsz új tagjának eskütételére is. Következô számunk augusztus 16-án jelenik meg!

2 július 7. Az egyházak maguk dönthetnek támogatásuk elosztásáról Az országban elsôként Rákospalota, Újpalota és Pestújhely önkormányzata szabályozta rendeletben a helyhatóság egyházakhoz való jogi kapcsolatát - mondta el lapunknak Hajdu László polgármester azt követôen, hogy a képviselô-testület május 26-án elfogadta az errôl szóló rendeletét. A kerületi vezetô szerint más önkormányzatok számára is példaértékû lehet, hogy a kerület a késôbbiekben rendeletben rögzített alapon nyújt támogatást a területén mûködô egyházaknak, felekezeteknek. Hajdu László úgy látja, ezzel megszûnik a helyhatóság és a kerületben bejegyzett egyházak közötti függés, mint mondta, ezentúl "nem a pártok osztogatják" belátásuk szerint a támogatást. Elmondta, korábban hasonló megoldást alkalmaztak a sportszervezetek és a civil közösségek esetében is, ezek számára is Budapest Fôváros XV. kerület Rákospalota-Pestújhely-Újpalota Önkormányzat Képviselôtestületének 25/2004 (VI. 1.) rendelete Az egyházak, felekezetek és vallási közösségek önkormányzati támogatásáról Budapest Fôváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselô-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a helyi Önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat közigazgatási területén mûködô egyházak, felekezetek és vallási közösségek pénzügyi támogatásának rendjérôl a következô rendeletet alkotja: I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. (1)Az Önkormányzat kinyilvánítja, hogy a helyi demokrácia megvalósításában partneri kapcsolatok kialakítására és együttmûködésre törekszik a kerület polgárainak hitéletét gondozó egyházakkal, felekezetekkel és vallási közösségekkel (továbbiakban: egyházak). (2) Az Önkormányzat elismeri és megbecsüli az egyházak helyi közéletre gyakorolt hatását, a hitélet-, az erkölcsi nevelés-, a kultúra a közmûvelôdés a nevelés-oktatás, a szociális-, egészségügyi-, a karitatív tevékenység, a gyermekek üdültetése és táboroztatása, az arra rászorulók támogatása, továbbá az esélyegyenlôség megteremtése terén végzett munkálkodását. (3) Az Önkormányzat anyagi lehetôségeitôl függôen pénzügyileg is támogatja az egyházaknak az Önkormányzat céljait elõsegítô e rendelet 4. (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelô közösség teremtô és értékhordozó tevékenységét. (4) A kölcsönös megbecsülés és egyetértés alapján az Önkormányzat az egyházak részére a pénzügyi támogatást e rendelet keretei között azonos feltételek szerint biztosítja. A rendelet célja 2. A rendelet célja: az egyházak társadalmi szerepvállalásának segítése, növelése, az Önkormányzattal való partneri kapcsolat elômozdítása, az önkormányzati feladatok hatékonyabb ellátása. A rendelet hatálya 3. E rendelet értelmében támogatható az az egyház amelyet e rendelet hatálybalépése elôtt legalább 10 évvel hoztak létre, az Önkormányzat közigazgatási területén ingatlanhoz kötött székhellyel, önálló képviseleti szervvel (pl: egyházközség) rendelkezik feltéve, hogy a nyilvántartásba vételével megegyezô folyamatos hitéletet folytat. A támogatás feltételei 4. (1) Az egyház akkor részesíthetô támogatásban, ha azt olyan közcélú feladat ellátására kívánja fordítani, amely a kerület lakosságának érdekeit szolgálja. (2) A pénzügyi támogatásban részesíthetô tevékenységek különösen: a.) gyermekek üdültetése, táboroztatása b.) kulturális és közmûvelôdési tevékenység, c.) nevelési, oktatási tevékenység, d.) ifjúsági, sport tevékenység, e.) szociális-egészségügyi tevékenység, f.) karitatív tevékenység. (3) A (2) bekezdésben meghatározott tevékenységhez kapcsolódó mûködéshez is igényelhetô pénzügyi támogatás. (4) Nem nyújtható támogatás a kérelmezônek, ha azt üzletszerû gazdasági tevékenységre kívánja felhasználni. (5) Ingatlanfenntartási támogatásra az éves költségvetési rendeletben nevesített módon kerülhet sor. A támogatás forrása 5. (1) Az Önkormányzat éves költségvetési rendeletében elkülönítve biztosítja az egyház részére nyújtható vissza nem térítendô pénzügyi támogatás keretösszegét. (2) A polgármester az Önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott saját célkerete terhére rendkívül indokolt esetben pályázaton kívül e rendelet 4. (2) bekezdésében meghatározott célra vissza nem térítendô külön támogatást nyújthat. II. FEJEZET Eljárási szabályok A pályázat 6. (1) Pénzügyi támogatást e rendelet keretei között pályázat benyújtása útján lehet igényelni. (2) A pályázatot az Önkormányzat költségvetési rendeletének elfogadását követõen a polgármester írja ki és egyidejûleg meghatározza a részletes pályázati feltételeket. 7. (1) A pénzügyi támogatást igénylô egyház pályázhat egyidejûleg e rendelet 4. (2) bekezdés a) g) pontjaiban meghatározott tevékenységek közül egy, vagy több tevékenység önkormányzati támogatására is. (2) Több pályázat egyidejû benyújtása esetén a pályázatokat külön- külön kell benyújtani a kiírásban meghatározott határidôre. (3) A pénzügyi támogatás iránti pályázatot a polgármesterhez kell benyújtani. (Budapest XV. kerület, Polgármesteri Hivatal, 1153 Bp., Bocskai u. 1-3.) (4) A pályázatnak tartalmaznia kell a pénzügyi támogatást igénylô egyház a.) megnevezését és címét, b.) a képviselô nevét és címét, c.) a kérelmezett összeg felhasználásnak egyszerû tervezetét, leírását, d.) a megpályázott pénzügyi támogatás összegének megjelölését, e.) pénzintézeti számlaszámát, f.) a támogatni kívánt cél megvalósításához rendelkezésre álló saját pénzeszközök megjelölését. (5) Apályázat hiányos benyújtása esetén a polgármester a pénzügyi támogatást jogszabályban biztosították a függetlenséget, ahogy most a felekezeteknek is. Az önkormányzat által nyújtott éves anyagi támogatás elosztásáról ez idén 20 millió forint a 15 fôs Egyházügyi Tanács dönthet, ebben a testületben az érintettek vannak többségben, így a képviselô-testületet mindössze tájékoztatják a pénzkeret elosztásáról. A polgármester emlékeztetett arra, hogy a keret nagyobb részét 17 millió forintot az egyházak pályázati úton épületeik felújítására, fejlesztésekre fordíthatják, míg a fennmaradó 3 millió forintot például nyári táborozások, vagy ünnepi programok finanszírozására költhetik. Az egyházak, felekezetek és vallási közösségek önkormányzati támogatásáról szóló rendelet részletekrôl Szalay Kornél Gézát, a polgármester egyházi referensét, katolikus teológust kérdeztük, aki a következôket ismertette. A jogszabály elôzménye a másfél éve mûködô kerületi Egyházi Tanács létrejötte volt. A múlt év második felében fogalmazódott meg az igény, hogy rendeleti szinten is szabályozza az önkormányzat a viszonyát a kerületi illetékességû egyházközségekkel. A kodifikáció elsô lépése egy olyan tervezet volt, amely egy rendeletben szabályozta volna a civil szervezôdéseket és az egyházakat. Az utóbbiak kifejezett kérése és szakmai indokok is szóltak amellett, hogy a kétféle közösségi forma támogatásáról szóló rendelet külön-külön kerüljön megalkotásra. Az említett civilek és egyházak a felületes szemlélônek mutatnak nagy hasonlóságot, valójában a legkisebb mértékû összemosás is komoly hibát jelentene. Ezt támasztja alá, hogy a civil szervezetek alapvetôen a gyülekezési szabadság igénylôt egy alkalommal írásban felhívja, hogy a hiányt a felhívás kézbesítésétõl számított 8 munkanapon belül pótolja. A pályázati döntés elôkészítése 8. 1) A polgármestert a megalapozott elôkészítés érdekében a Budapest XV. kerületi Egyházközösségeket képviselô Egyházi Tanácson belül létrehozott 7 tagú Kollégium támogatja. (2) A Tanácsot alkotó egyházközségek név és címjegyzékét e rendelet függeléke tartalmazza. (3) A Kollégium tagjait az Önkormányzat közigazgatási területén hitéleti tevékenységet folytató e rendelet 3. -ában foglalt feltételeknek megfelelô - egyházak jelölik konszenzus alapján. (4) AKollégium tevékenysége a támogatni kívánt cél közérdekûségének, a köz javának, valamint szakmai gyakorlati megvalósíthatóságának vizsgálatára, a támogatás összegének ajánlására és az elszámolás véleményezésére terjed ki. (5) A Kollégium a pénzügyi támogatást igénylô egyház képviselôjét meghallgathatja és a pályázat indoklásának a kiegészítését is kérheti. 9. A pénzügyi támogatás iránti kérelem döntésre történô elôterjesztését megelôzôen a polgármester a Kollégium véleményének figyelembevételével tájékozódik: a.) a pénzügyi támogatást igénylô egyház által a kerület érdekében végzett közérdekû tevékenységrôl, b.) az Önkormányzat rendelkezésére álló szabadon felhasználható pénzügyi keret összegérôl, c.) az Önkormányzattal szembeni korábbi elszámolási kötelezettség teljesítésérôl. 10. A polgármester a pénzügyi támogatásra irányuló kérelmet a 9. szerinti tájékozódást követôen döntés céljából indokolt javaslattal ellátva a pénzügyi támogatásra kiírt pályázatban meghatározott határidôig terjeszti a képviselôtestület elé. A pályázat elbírálása 11. (1) E rendelet 6. -a alapján kiírt pályázat esetén a kérelmezô egyház pénzügyi támogatásáról és a nyújtott támogatás elszámolásáról a Képviselô-testület határozattal dönt. (2) A pénzügyi támogatásról szóló határozat tartalmazza: a) a támogatás célját, b) a támogatás összegének átutalási módját (egyösszegben vagy meghatározott ütemezéssel), c) a támogatás elszámolásának határidejét. (3) A pénzügyi támogatásról szóló határozat alapján a kérelmezôvel a polgármester a határozat meghozatalától számított 15 napon belül támogatási szerzôdést köt. Apénzügyi támogatás felhasználása és elszámolása 12. (1) A támogatási szerzôdés aláírását követôen az Önkormányzat a támogatás alkotmányos alapjoga alapján (62. ) szervezôdnek, s a tagságot illetôen egy személy akár több szervezetnek is tagjává válhat. Ezzel szemben és ezen túlmenôen az egyházak Alkotmányunk 60. szakaszában foglaltak szerint, a gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadsága alapján mûködnek. A helyi rendelet megalkotásánál magyarországi példa hiányában folyamatos egyeztetést végeztünk, majd megküldtük véleményezésre az egyházközségek számára. Mindezzel párhuzamosan elküldtük a két legnagyobb történelmi egyház területileg illetékes vezetõinek is: katolikus részrôl a nemzetközi hírû jogtudósnak Erdô Péter bíboros, prímás, Esztergom-budapesti Fôegyházmegye érsekének, valamint református részrôl Szabó Istvánnak, aki a Dunamelléki Egyházkerület püspöke. Igyekeztünk lehetôleg minden véleményt figyelembe venni, ennek eredményeként született meg a rendelet a képviselô-testület egyhangú szavazatával. összegét a kérelmezô egyház pénzügyi számlájára 15 munkanapon belül átutalja. (2) A támogatás csak a Képviselôtestületi döntésben megjelölt célra használható fel. Az elszámolás szabályai 13.. (1) A pénzügyi támogatásban részesülô egyház a támogatás összegének felhasználásáról az Önkormányzattal kötött támogatási szerzôdésben meghatározott határidôig köteles elszámolni. (2) Az elszámolás a hatályos számviteli szabályok alapján történik. (3) A támogatás elszámolásáról szóló beszámolót a polgármester a 12.. (2) bekezdésben meghatározottak teljesülésére figyelemmel véleményezi és tájékoztatja a képviselô-testületet. (4) A támogatás felhasználását az Önkormányzat ellenôrzi. 14. (1) Amennyiben az egyház a támogatás összegét a megállapodásban meghatározott határidôig nem, vagy rendeltetés ellenesen használja fel, úgy a támogatás teljes összegét vissza kell fizetni. (2) A visszafizetési kötelezettség teljesítésére részletfizetési kedvezmény nem nyújtható. (3) A támogatás felhasználására meghatározott határidôt indokolt kérelemre egy alkalommal a polgármester meghosszabbíthatja, amely legkésôbb a költségvetési év utolsó hónapjának 15. napjáig tarthat. A közpénz felhasználásának nyilvánossága 15. A polgármester a pénzügyi támogatást igénylô egyház részére biztosított támogatásról, valamint a támogatott célokról a döntést követô 30 napon belül a Városházi Naplóban, a kerületi kábeltelevízióban, valamint az Önkormányzat internetes honlapján tájékoztatja a kerület lakosságát. Értelmezô rendelkezés 16. E rendelet alkalmazásában Egyházi Tanács: a Budapest XV. kerületben székhellyel, önálló képviseleti szervvel rendelkezô egyházközségek, vezetôinek közössége. Záró rendelkezések 17. (1) E rendelet június 1. napján lép hatályba. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a Képviselô-testület Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 15/2003. (IV. 1.) ök. rendelet 9. számú a Képviselô-testület által a polgármesterre átruházott feladatok és hatáskörök jegyzékét tartalmazó melléklete kiegészül a jelen rendelet 5. (2) bekezdésében, 6. (2) bekezdésében, 7. (5) bekezdésében, ában, 11. (3) bekezdésében, 13. (3) bekezdésében, 14. (3) bekezdésében és a 15. -ában meghatározott feladatokkal. dr. Nagy Antal sk. jegyzô Hajdu László sk. polgármester Budapest Fôváros XV. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal XV. kerület, Bocskai u Telefon: Az önkormányzati vezetôk és köztisztviselôk legközelebb szeptemberben tartanak fogadóórát. Zöld szám: Ügyfélfogadás Hajdu László országgyûlési képviselô, polgármester Elôzetes bejelentkezés alapján a XV. kerületi Polgármesteri Hivatal (XV. kerület, Bocskai u. 1 3.) 112. számú tárgyalójában, minden hónap elsô csütörtökén és 16 óra között, de rendkívüli esetben egyeztetés alapján máskor is. Bejelentkezés nélkül ünnepnap és szabadság kivételével minden héten csütörtökön 17 órától, amíg a folyosón ügyfél van, az Újpalotai Közösségi Házban, a Zsókavár utca 15. szám alatt. A Polgármesteri Hivatalban tart fogadóórát: Dr. Pálinszki Antal alpolgármester Minden hónap elsô hétfôjén óráig Király Csaba alpolgármester Minden hónap elsô hétfôjén óráig Gyurcsánszky János alpolgármester Minden hónap negyedik hétfôjén óráig Kiss Péter országgyûlési képviselô APolgármesteri Hivatal 112. számú tárgyalójában, minden hónap utolsó szerdáján 17 órától. Küldeményeket a polgármesteri hivatal postaládájában lehet elhelyezni. Dr. Nagy Antal jegyzô Minden hónap második hétfôjén óráig a Polgármesteri Hivatalban. Az önkormányzati tisztségviselôk ügyfélfogadására fogadónaponként max. 15 ügyfél kaphat sorszámot. Az idôpontok a bejelentkezések sorrendjében az év végéig elôre kiosztásra kerülnek. Jelentkezni lehet: félfogadási idôben a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodáján. A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási ideje: hétfôn: óráig szerdán: óráig pénteken: óráig Az ügyfélszolgálati iroda XV. kerület, Szôcs Áron u Telefon: Ügyfélfogadás: hétfôn: óráig kedden: óráig szerdán: óráig csütörtökön: óráig pénteken: óráig Okmányügyi osztály XV. kerület, Bocskai u Telefonszámok: Gépjármûvekkel kapcsolatos ügyintézés Vezetôi engedély: Egyéni vállalkozói igazolványok: Személyazonosító és lakcím igazolvány: Ügyfélfogadás: hétfôn: óráig szerdán: óráig csütörtökön: óráig pénteken: óráig Kihelyezett információs iroda Pólus Center XV. kerület, Szentmihályi út 131. Vasárnap kivételével a hét minden napján óráig tart nyitva. Telefon: Rákospalota, Pestújhely és Újpalota polgárainak lapja Fôszerkesztô: Fehér István Szerkesztôség: 1153 Budapest, Bocskai u Telefon: Telefon/fax: Fotó: Varga Gábor Hirdetésfelvétel: , Kiadó és nyomda: Egri Nyomda Kft Eger, Vincellériskola u. 3. Telefon: Felelôs vezetô: Kopka László Terjeszti a 3 Profi Kft. Telefon:

3 2004. július 7. Augusztus i tervezett ünnepi rendezvénysorozat a Karácsony Benô parkban Augusztus 19., csütörtök óráig B. Horváth István és Tomi bohóc zenés gyermekmûsora, Gyermek táncház. Táncot tanít Tálas Ágnes, dudán kísér Istvánfi Balázs. Levendula Színház: Turka, a táncoló kecske népi játék. Kerékpáros ügyességi bemutató a Ládafia Bábszínház elôadása óráig Testvérvárosok bemutatója óráig Horvát, Örmény és a Cigány Kisebbségi Önkormányzat programjai óráig Játszik a Tropical Transform Quintet óráig Szandi koncert 22 óra Tûzijáték óráig Nosztalgia buli, 40 év slágereibôl Lovasi Gábor válogat Augusztus 20., péntek óráig Kutyás ügyességi bemutató. Levendula Színház elôadása: Szent Péter és a Jóisten, amikor a földön járt. Gyermek táncház Tálas Ágival. Jó ebédhez szól a nóta óráig Szilas Néptánc együttes mûsora óráig Ünnepi mûsor. Kenyérszegés. Ünnepi beszéd óráig Madarak zenekar koncertje Kiegészítô programok:10 13 óra és óra között kézmûvesek várják a gyerekeket: bôrözés, arcfestés, gyöngyfûzés. A legkisebbeket a Hempergôbe várjuk, itt gyermekmegôrzést biztosítunk. A Kinizsi TTK népi és ügyességi játékai: lövészet, darts, hordólovaglás, gladiátorviadal, szkander verseny. Sörsátor, vásárosok várják az ünneplô közönséget. (A végleges programot az augusztusban megjelenô számunkban közöljük.) Matematika Károly Róbert módra A rákospalotai Károly Róbert Kereskedelmi Szakközépiskola, Általános Iskola és Óvoda május ai rendezvényén egyszerre öt születésnapot ünnepelt. Idén 75 éves a Szôdliget utcai épület, a Bogáncs utcai iskola pedig a 40- et tapossa. 20 esztendôs az óvoda, 10 a tornacsarnok, és a három intézmény összevonása is kerek évfordulót ünnepel, hiszen az önkormányzat pontosan 5 esztendôvel ezelõtt alakította át intézményhálózatát. Akét napos jubileum során három kiállítás fogadta a diákokat: a Bogáncs utcaiban az iskola életébôl, míg az emeleten Kodrucz Sándor neves sportfotóriporter munkáiból Athén címmel nyílt olimpiai kiállítás, a Szôdliget utcai épületben pedig szintén iskolatörténeti anyagokat tekinthettek meg a diákok. A tanárok a Bogáncs utcai tornacsarnokban mászófallal, sportversenyekkel és arcfestéssel, az aulában pedig kézmûves foglalkozásokkal kedveskedtek a gyerekeknek. A diákok pontgyûjtô lapokat kaptak, és azok a tanulók, akik a legtöbb eseményen részt vettek, a nap végén jutalomban részesültek. A rendezvény másnapján a Szôdliget utcai épületben a középiskolások sportversenyekkel, kiállítással, koncerttel és vetítéssel köszöntötték jubiláló alma materüket. A VÉDŐOLTÁS VILÁGNAPJA A WHO, az Egészségügyi Világszervezet június 21-én jelentette be, hogy Európa gyermekbénulás-mentes a védôoltásoknak köszönhetôen. Elôször Jenner angol orvos alkalmazott védôoltást, 1798 ban a himlô ellen, majd sokan követték példáját és egyre több kutatót foglalkoztatott a fertôzô betegségek megelôzése. Mára a következô oltások váltak kötelezôvé: a BCG, melyet újszülöttkorban adnak, és amelynek segítségével sikerült felszámolni a TBC-t. A Di-Per-Te a korábban sok kisgyermek halálát okozó torokgyík és szamárköhögés ellen véd, valamint a sérüléseknél kapható, alig gyógyítható vérmérgezés ellen. Az Act Hib az életveszélyes fulladást, kruppos köhögést, fül-tüdô-agyhártyagyulladást is elôidézhetô baktériumfertôzés ellen véd, míg az MMR például a kanyarótól, a rubeolától vagy a mumpsztól. A HEPATITIS B elleni védôoltás a vérrel vagy szexuális úton terjedô vírusfertôzés megelôzését teszi lehetôvé. Vannak szabadon választható védôoltások is: influenza-, tüdôgyulladás-, bárányhimlô ellen, valamint utazások elôtt az adott országban elôforduló fertôzô betegségek kivédésére. Írja dr. Sigmond Anikó gyermekgyógyász fôorvos. Pályázati felhívás kerületi tanulmányi ösztöndíj elnyerésére Ösztöndíjban az a kimagasló tanulmányi eredményt elérô közoktatási, továbbá felsôoktatási intézményben nappali tanulmányokat folytató tanuló, illetve hallgató részesíthetô, akinek a pályázati kérelem benyújtását megelôzôen legalább egy éve a XV. kerületben van a lakóhelye és a meghatározott feltételeknek megfelel. Az ösztöndíj mértéke: tanulónként: Ft/hó az alsó fokú (5-8. évfolyam) Ft/hó a középfokú (9-14. évfolyam) közoktatási intézményben. hallgatónként: Ft/hó fôiskolai Ft/hó egyetemi felsôoktatási intézményben. Az ösztöndíj évente legfeljebb: alsó és középfokú közoktatási intézményben nyolc - nyolc tanuló, fôiskolai és egyetemi felsôoktatási intézményben nyolc - nyolc hallgató részére adományozható. Az önkormányzat az ösztöndíj elnyerésére évente egy alkalommal hirdet pályázatot. A pályázati kérelemhez csatolni kell az iskolalátogatási igazolást, a kérelem benyújtását megelôzô tanév tanulmányi eredményét, valamint a kiemelkedô tanulmányi, mûvészeti, tudományos és sporttevékenységet tanúsító okmányok másolatát a kérelem részletes indokait (lehetôség szerint dokumentálva) az egy fôre jutó jövedelem igazolását (munkáltatói igazolás, családi pótlék, ha egyedül neveli gyermekét, arról dokumentum csatolása, munkanélküli ellátásról szóló igazolás) A pályázati kérelmek benyújtásának határideje: szeptember 10. Az ösztöndíj nyomtatványok átvehetôk augusztus 16-ától a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodájában (1153 Bp. Szôcs áron u. 6-10), valamint az Oktatási, Mûvelôdési, Ifjúsági és Sport Osztályon (1153 Bocskai u. 1-3.) Nem értékelhetô a pályázat, ha a kérelemhez csatolandó melléklet hiányzik vagy hiányos. Az ösztöndíj egy tanulmányi évre szól. Az ösztöndíj több egymást követô tanulmányi évben is adományozható. Amennyiben az ösztöndíjas - a folyósítás idôtartama alatt - tanulmányait megszakítja vagy az oktatási intézménybôl eltávolítják (eltiltják, kizárják) úgy az adományozott ösztöndíj folyósítását a tanulmányi év még hátralevô részére az önkormányzat beszünteti. Az ösztöndíjat a MOS Bizottság javaslata alapján a polgármester adományozza. Kimagasló a tanulmányi eredmény, ha a tanuló vagy hallgató által becsatolt bizonyítvány szerint a megelôzô év végi átlag: általános iskolában: 4,8 5 középfokú intézményben: 4,7 5 fôiskolán: 4,5 5 egyetemen: 4,5 5 közötti. A pályázati kérelmet a Budapest Fôváros XV. kerületi Polgármesteri Hivatal Oktatási, Mûvelôdési, Ifjúsági és Sport Osztályához lehet benyújtani. (1153 Budapest, Bocskai u C épület II. emelet 215. szoba) A családbarát intézmény még várja a diákokat Gyermek- és családbarát intézményként vált ismertté a kerületben a két intézményegységbôl általános iskolából és óvodából álló Pestújhelyi NOK. A Pestújhely családi házas övezetében található intézményekben, árnyas fák között fogadják azoknak a családoknak a gyermekeit, akik szeretetteljes, gondoskodó környezetet keresnek csemetéiknek. Mindkét óvodánk a családi nevelésre épít, a természet szeretetére, az egészséges életre való igényességre neveli a gyermekeket - írja Frák Erika igazgató asszony. A "Bújócska" fô nevelési területének az anyanyelvi nevelést, a mûvészeti nevelést és az egészséges életmódra nevelést választotta. A Manóvár Óvoda mindezek mellett felvállalta 9 speciális nevelési igényû kisgyermek nevelését. Célunk és feladatunk az óvodai nevelômunka és az iskolai nevelôoktató tevékenység összhangjának megteremtése. Az alsó tagozaton ezért választottuk az iskolaotthonos oktatást, mivel ebben a formában könnyebb az átmenet az óvoda és iskola között. Az iskola átfogó nevelésioktatási-fejlesztési feladata, hogy a gyermekeket megtanítsa tanulni. Arra törekszünk, hogy a tanulás öröm legyen a gyermek számára. Ôszintén hisszük, hogy minden gyermek tehetséges valamiben, s a felnôttek felelôssége, hogy ennek felismeréséhez elvezessék ôket. Az iskola nevelô-oktató munkájának kiemelt területei: informatika és számítástechnikai ismeretek emelt szintû oktatása; mûvészeti nevelés; nyelvi tehetséggondozás kisiskolás kortól; mindennapos testedzés. Az iskolai életet sok szakkörrel, énekkarral, táborokkal, erdei iskolával színesítjük, életünkben nagyon fontosak a hagyományok. A 2004/2005. nevelési évben még korlátozott számban tudunk fogadni gyermekeket Manóvár Óvodánkba és második 1. osztályunkba. Pótbeiratkozásra a nyár folyamán van lehetôség. A Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Kiemelkedôen Közhasznú Környezetvédelmi Közalapítvány kuratóriuma az elmúlt évben öt ülést tartott, ezek egyikén került sor annak az ajándék kerékpárnak a kisorsolására, melyet az egyik legtöbb parlagfüvet gyûjtõ kaphatott meg írja Erdélyi Ferenc a testület elnöke önkormányzati beszámolójában. A közalapítvány a program során ezer gyomnövénytôért egy 200 Ft-os vásárlási utalványt és tíz sorsjegyet adott. A lelkes gyûjtôk végül több mint 154 ezer parlagfûtövet adtak le a Polgármesteri Hivatalban. A szervezet részt vett még a Pestújhely legszebb kertje pályázat elbírálásában is, és a díjazáshoz 15 ezer forinttal járult hozzá. Az alapítvány szerepet vállalt a lakossági veszélyes hulladék gyûjtésében is. Talán az egyik legkézzelfoghatóbb eredményüknek a Zalakerámia Rt- tôl kapott négyzetméter csempét és ugyanennyi járólapot könyvelheti el az alapítvány: a burkolatnak a kerületi bölcsôdések örülhetnek. Az elmúlt évben a lakosság 1 százalékos felajánlásaiból összesen forintot kapott a közalapítvány, továbbá személyes felajánlásként 60 ezer forintot. A szervezetnek ebbôl a pénzbôl kell az idei évben gazdálkodnia. A testület pályázatot adott be a fôváros által kiírt a lakókörnyezet szépítését célzó akciók elnevezésû programra, ezen 8 millió forintot nyertek a kerületi utcák fásítására. Parkolási igazolványt kérô Ügyfeleink figyelmébe! A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló évi LXXXIV. törvény módosítása július 1-jei hatállyal a körzetközponti feladatokat ellátó települési és kerületi önkormányzati jegyzôk hatáskörébe rendeli a parkolási igazolványok kiadásával, nyilvántartásával, meghosszabbításával, visszavonásával, cseréjével, pótlásával összefüggô feladatokat. Az új okmányokat a Belügyminisztérium július második felében juttatja el hivatalunkhoz, ezért az okmányiroda egyelôre csak adatfelvételezési feladatokat tud ellátni. Az új okmányt így késôbb, postai úton vagy személyesen fogják az igénylôk megkapni. A mozgásában korlátozott személyek régi típusú parkolási igazolványai december 31-éig érvényesek a vonatkozó 218/2003. számú Kormányrendeletben foglaltak értelmében. Az ügyfelek várhatóan nagy érdeklôdésére és a bianco okmányok hiányára tekintettel a BM Központi Hivatala az átmeneti idôszakban az érdekvédelmi szervek bevonásával segíti a kérelmek összegyûjtését. A kérelmeket ezt követôen feldolgozásra továbbítják a Központi Okmányirodába, ahol sor kerül az igazolványok kiállítására. A fentiekre tekintettel arra kérjük az érintetteket, hogy a nyár folyamán csak akkor keressék fel Okmányirodánkat ha az új igazolvány kiváltása halaszthatatlan. Az Okmányirodában az ügyintézéshez idôpont elôjegyzés kérhetô személyesen, vagy a es telefonszámon. Dr. Nagy Antal jegyzô sk. Tájékoztató Társas-, és szövetkezeti házaknak nyújtandó felújítási pályázatok elbírálásáról A Kerületfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság május 18.-i ülésén az alábbi határozatokat hozta: Sor Megítélt összeg Pályázó Pályázat tárgya szám (e Ft) 1. Nyírpalota út Lakásfenntartó Szövetkezet Melegvíz hálózat felújítása, lépcsõk cseréje Késmárk u. 30. Társasház Intézô Bizottság Tetôszerkezet felújítása Neptun u Lakásfenntartó Szövetkezet Elektromos hálózat felújítása Nyírpalota út Lakásfenntartó Szövetkezet Erkélyek felújítása Vácegres u Társasház Intézô Bizottság Tetôszigetelés Nyírpalota út Palota Holding Felvonók felújítása Nyírpalota út Palota Holding Strangelzárók cseréje Páskomliget u Társasház Intézô Bizottság Vízvezeték felújítás Páskomliget u Társasház Intézô Bizottság Strangelzárók cseréje Kôrakás park 34. Palota Holding Kaputelefon felújítás Nyírpalota út Palota Holding 2 db liftfelújítás Mézeskalács tér 1. Palota Holding Csatorna felújítás Neptun u SELFU BT Szellôzô rendszer felújítása Zsókavár u SELFU BT Fûtési rendszer felújítása Kôrakás park 34. SELFU BT Strangelzárók cseréje Erdôkerülô u Társasház Intézô Bizottság Lift felújítás (2 db) Erdôkerülô u Társasház Intézô Bizottság Csatorna, vízvezeték, fûtés felújítás Nyírpalota út Elektromos felújítás, strangelzárók Társasház Intézô Bizottság cseréje, erkély felújítás Nyírpalota út Vízvezeték felújítása, fûtési Társasház Intézô Bizottság strangelzárók cseréje Zsókavár u Társasház Intézô Bizottság Csatorna, vízvezeték, fûtés felújítás Erdôkerülô u Társasház Intézô Bizottság Lift felújítás (2 db) Páskomliget u Lakásfenntartó Szövetkezet Elektromos felújítás Legénybíró u Város fm. Kft. Strangelzárók cseréje Nyírpalota út 79/A-D. Város fm. Kft. Tetôszigetelés Mézeskalács tér 4. Város fm. Kft. Vízhálózat felújítás Zsókavár u. 45. Palota Holding Rt. Csatornahálózat felújítás Sárfû u Társasház Intézô Bizottság Lift felújítás (4 db) Zsókavár u UNICENT Kft. Vízhálózat, lift felújítás, strangelzáró csere Kontyfa u. 10. UNICENT Kft. Lift felújítás Nyírpalota út Víz és csatornahálózat felújítása, UNICENT Kft. strangelzáró cseréje Rákos út 102. UNICENT Kft. Hôcserélô csere Régi Fóti út 2-4. Társasház Intézô Bizottság Erkélyek felújítása Páskom park 5. Lakásfenntartó Szövetkezet Tetôszigetelés, csatorna felújítás Drégelyvár u Lakásfenntartó Szövetkezet Tetôszigetelés, felvonó javítás, bejárat felújítás Páskomliget u. 47. Szelei és Serfôzô Kft. Fûtéskorszerûsítés Páskomliget u Szelei és Serfôzô Kft. Lift felújítás Páskomliget u. 26. Szelei és Serfôzô Kft. Lift felújítás és tetõszigetelés Vasutastelep u Szelei és Serfôzô Kft. Vízhálózat felújítás 442 Összesen:

4 július 7. SZÁNTAI ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA REDÔNY szúnyogháló, napellenzô, szalagredôny BEMUTATÓ TEREM: 1152 Arany J. u. 44. sz. Tel.: (06-1) SZOBAFESTÉS, TAPÉTÁZÁS, BURKOLÁS, KŐMŰVES MUNKÁK, NYÍLÁSZÁRÓK CSERÉJE. NYUGDÍJASOKNAK KEDVEZMÉNY! Tel.: (06-20) és (06-1) NYARALÁS Kedvező nyaralási lehetőség Balatonföldváron a Hotel Magaspart-ban már 5 éj Ft/fő/FP-val, 7 éj Ft/fő/FP-val. Tel.: (06-84) , (06-30) Munkaidőben: (06-1) UTAZÁSI IRODÁNKAT MEGNYITOTTUK NYITÁSI AKCIÓK! 1156 Bp., Kontyfa u. 2. (újpalotai Vásárcsarnok mögötti Fotó-Palotában) Telefon: (G.K.M. eng. szám: U ) Nyitva: H-P: , Sz: Építô és tüzelôanyagkereskedés Bp. XV., Pestújhelyi út 49. Nyitva: H-P: ig Szo: ig KÔMÛVES TETÔFEDÔ munkák javítása, családiház felújítása Tel.: (06-30) ZÖLDKÁRTYA benzines autóra Autójavítás, vizsgáztatás. Olajcsere megvárható. (Valvoline) Szombat, vasárnap is! Cím: XV., Obsitos u. 30. Telefon: AUTOMATA MOSÓGÉPEK gyors, szakszerű javítása garanciával, időpont egyeztetéssel. Telefon: és (06-20) Sorbán Gyula Kiadó Különböző alapterületű helyiségek u irodák u műhelyek u raktárak céljára a XV. kerületben az M3-as autópályához közel kiadók. Tel.: (06-30) Bp., Kolozsvár u. 46. Kékesi INGATLANKÖZVETÍTÔ Ügyfeleink részére keresünk lakásokat, házakat megvételre. Címkiadás ingyenes! Telefon: (06-30) Tégla, cement, mész, homok, tetôanyagok, szén, tûzifa, faszén nagy választékban kapható. Házhoz szállítással is! Telefon: és MATEMATIKA, FIZIKA korrepetálást, felvételire elôkészítést vállal középkorú szaktanár Tel.: délután (06-20) Új Kft. Autósiskola AKKREDITÁLT FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZMÉNY TANFOLYAMAINK TELJES KÉPZÉSI DÍJÁBÓL 30% VISSZAIGÉNYELHETŐ AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉPZÉS EGY HELYEN! ZUGLÓBAN : ÍROTTKŐ PARK 1. sz. (a 74 troli végállomásánál az M3 felüljáró alatt) TANFOLYAM INDULÁSOK FOLYAMATOSAN. JELENTKEZÉS, FELVILÁGOSÍTÁS: TEL.: (06-1) , (06-1) Cg: , OKÉV.: , Akkr. lajstromsz.: 0788 A mûanyag bolt Háztartási műanyag Vegyi áru, illatszer Könyv, rövidáru, játék Üvegáru, irodaszer stb. Műanyagáru viszonteladóknak és közületeknek 5 10% kedvezmény Fotókidolgozás 1 napos kép Olcsó áru egész évben Műanyagtermék gyártást, reklám munkát bérmunkában vállalunk! Ny.: H P: 8 18-ig, Sz: 8 18-ig Cím: 1151 Budapest, Fő út 2 6. Telefon: MINDENT A KERTNEK! Fûrészgép, fûnyírók, fûszegélynyírók, bozótvágók, sövényvágók, motoros permetezôk, komposztálók, kerti kapák. Szerviz garanciális és azon túli javítás. Ny.: H CS: h, P: 8-14 h. Tel.: (06-1) Stihl Viking Szakkereskedés, Késmárk Kft Budapest, Fázis u HÁZTARTÁSIGÉP SZERVIZ Hűtő, mosógép, TV, videó, tűzhely, bojler, takarítógép, porszívó stb. ALKATRÉSZEK ÁRUSÍTÁSA. ELEKTRO KFT. (volt Gelka) 1157 Zsókavár u. 47. sz. Telefon: 8 20-ig: FÓTON OLCSÓBB A BUDALUX ajtó, ablak! NE PESTEN VEGYEN! DECEUNINCK belga profilból, SIEGENIA német biztonsági vasalattal. Hővisszaverő üvegezéssel alapáron! Panelba bontástiszta csere. Waldeck Bt., Fót, Deák F. u. 45. (06-27) , (06-70) RENDELJEN MÉG TAVALYI ÁRON! IMMO-NORD Újpesti Ingatlanközvetítô Iroda Kft Budapest, Árpád út 16. Tel./fax: , Bp. XV., Dessewffy u. Angol Tábor óvodásoknak, 1 2. osztályosoknak jún. 15. aug. 15-ig INTENZÍV nyelvtanfolyamok, nyelvvizsga elôkészítés ált. és középiskolásoknak, felnôtteknek. Telefon: (06-20) Beiratkozás minden szombaton ig Rákos u SEAT Csillag autósbolt SKODA VOLKSWAGEN Audi, VW, Seat, Skoda és más típusok alkatrészei raktárról! Budapestre kiszállítás, vidékre csomagküldés Nyitva: hétfő péntek: 8 17 óráig szombat: 8 13 óráig 1154 Budapest, Arany János u Tel.: , m 2 -es telken, háromlakásos ( m 2 ) családi ház egyben Irányár: 39 MFt vagy a lakások külön-külön is eladók. 1. lakás: 116 m 2 kétszintes, nappali+2 szobás, 2002-ben felújított Irányár: 24 MFt 2 3 lakás: m 2 -es, részben felújított Irányár: 15 MFt a két lakás együtt Bp. XV., Báthory u. 4 emeletes téglaépítésű társasház III. emeletén, 58 m 2 -es, 2 szoba hallos, K Ny-i fekvésű, loggiás, tömbfűtéses, összkomfortos lakás eladó. Irányár: 14,2 MFt Bp. XV., Telek u. M3-as bevezető szakaszától 200 méterre cégközpontnak, irodának kiválóan alkalmas, 2x360 m 2 -es, 2x6 szobás színvonalas ikerház 4 férőhelyes garázzsal egyben, illetve külön-külön is kiadó. Bérleti díj: Ft/hó+rezsi AUDI ÜGYFELEINK RÉSZÉRE KERESÜNK: Eladó, bérbeadó öröklakásokat, családi házakat, telephelyeket. Nyitva tartás: hétfőtől csütörtökig: 9 18 óráig, péntek: 9 14 óráig

5 2004. július 7. 5 Kiss Péter kerületünk országgyûlési képviselôjének fogadóórája július 28- án délután 5 órakor lesz a XV. kerületi önkormányzat Polgármesteri Hivatalában. Kiss Péter a Bocskai utca 1-3 alatt várja az érdeklôdôket. A Magyar Demokrata Fórum, a Független Kisgazda, Földmunkás és Polgári Párt, a Magyar Demokrata Néppárt valamint a Vállalkozók Pártja köszönetüket fejezik ki azoknak a XV. kerületi lakosoknak, akik a június 13- ai Európai Parlamenti választáson az MDF listájára adták szavazatukat. A Szabad Demokraták Szövetsége XV. kerületi Szervezete köszönetét fejezi ki azoknak a kerületi választóknak, akik a június 13-ai Európai Parlamenti választások során jelöltlistánkra adták szavazatukat és ezzel segítették sikeres szereplésünket. Podmaniczky Elek pestújhelyi képviselô értesíti a tisztelt pestújhelyi lakosokat, hogy augusztus havi fogadóóráját nyári szabadság miatt nem tartja meg. Elsô havonta ismétlôdô fogadóóráján a Pestúlyhelyi Általános Iskolában szeptember 2-án várja az érdelkôdôket. Megköszönve eddigi bizalmukat, kérem keressenek fel a jövôben is magán és közérdekû kérdésekkel. A Rákos úti Szakrendelô 3. emeletén az Általános Fogászati rendelôk mûszaki átalakítása tôl kezdôdik meg. Az átalakítás idôtartama várhatóan 6 hét lesz. Az átalakítás ideje alatt a betegellátás a Szájsebészeten és egy Fogászati rendelôben folyamatos lesz. Ez idô alatt a várakozási idô kissé megnövekedhet. Az ebbôl adódó kellemetlenségért szíves elnézésüket kérjük. Dr. Neszt Kálmán Fõigazgató-Fõorvos Dr. Bányai Mária és Dr. Nagy Ilona gyermekorvos értesíti Önöket, hogy a nyári szabadságok ideje alatt, augusztus 31-ig, összevont rendelést tartanak. Július 26 és augusztus 6. között kizárólag Dr. Nagy Ilona rendel Betegrendelés Tanácsadás Hétfô: Kedd: Szerda: Csütörtök: Péntek: Augusztus 9 31-ig kizárólag Dr. Bányai Mária rendel Betegrendelés Tanácsadás Hétfô: Kedd: Szerda: Csütörtök: Péntek: Arendelési idôrôl érdeklôdhetnek telefonon is: Az Újpalotai Családsegítô Szolgálat ruhavásárt szervez július 22-én és 23-án, kedden és szerdán 10 és 15 óra között a családsegítô épületében, az Árendás köz 4-6 alatt (a 96-os buszok vonalán, a Zsókavár utcai orvosi rendelô mögötti rózsaszín épületben). Használt ruhák, blúzok, szoknyák, ingek, öltönyök, gyerekruhák, cipôk, kabátok. Minden érdeklôdôt szeretettel várnak. A nemzeti oktatás nehézségei Kevesebb fülke is elég Ezer lakosra egy utcai telefont kell biztosítania a Matávnak a január 1-jétõl hatályos elektronikus hírközlésrôl szóló jogszabály szerint, vélhetôen a mobiltelefonok és az otthoni vonalak széles körû elterjedtsége miatt. A telefontársaságnak korábban még 500 lakosonként kellett egy nyilvános telefont üzemeltetnie. A Matáv most megvizsgálja, melyek azok a telefonállomások, amelyeket alig használnak. Acég elemzései szerint a Karatna téri telefonszámú kártyás telefont a lakosság és az ott megfordulók tartósan nem használják, és forgalma annyira alacsony, hogy még az üzemeltetési költség sem térül meg, ezért ezt az állomást leszerelik. A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara XV. kerületi csoport tisztújító választásának ( ) eredménye: Elnök: Lowescher Vilmos Alelnökök: Gerbovics József, Kovács László. Elnökség tagjai: Székely István, Hartmann Eszter, Szántai Sárközi Ambrus, Horváth László, Padutsch László, Erdélyi László, Ivánkai Györgyné dr. Újonnan kialakítandó büfénkbe üzemeltetô-vállalkozót keresünk a Pestújhelyi Közösségi Házba. Az oktatás minõsége volt a témája annak a konferenciának, melyet 18 európai város szakembereinek részvételével rendeztek meg Rigában május 12 és 16 között. A tanácskozáson felszólaló bécsi, müncheni, vilniusi, moszkvai és athéni pedagógusok azt vizsgálták, milyen különbségek vannak az egyes országok oktatási szerkezetében. A nemrég függetlenné vált köztársaságok, az egykori szovjet tagországok esetében a nemzeti identitás tantervbe építése az egyik legnehezebb feladat. Az európai országok ugyanakkor számtalan közös problémával is küzdenek, ezek közé tartoznak például az demográfiai nehézségek, a csökkenõ tanulói létszám. Egy másik probléma a megváltozott munkaerô-piaci helyzetben (ipari szerkezetváltás) az igényeknek megfelelõ szakképzések elindítása, de gondot okoz még az egyes oktatási szintek (általános és középiskola, valamint a felsôoktatás) közötti zökkenômentes átmenet biztosítása is. A Csokonai Mûvelôdési Ház (1153 Budapest, Eötvös utca ) augusztus között Mesevár tábort szervez. Az idén is a kézmûves mesterségek, közös játékok, mesés történetek töltik ki a programot, 6-12 év közötti gyermekek számára. Képzett oktatók és pedagógusok biztosítják. A tábor színvonalát, érdekességét és a jó hangulatot. A tábor díja ebéddel és uzsonnával: Ft RENDÔRSÉGI HÍREK Szórakozóhelyen bukott le Rablás elkövetésének megalapozott gyanúja miatt ôrizetbe vétele mellett eljárást indított P. István 41 éves budapesti lakos ellen a BRFK kerületi rendôrkapitánysága. Június 20-án az esti órákban egy férfi tett bejelentést a kerületi kapitányságon. Elmondta, egy ismeretlen a Nyírpalota téren arcul ütötte, letépte nyakából aranyláncát, majd elmenekült. A kerületi járôrök az elkövetôt a kapott sze mélyleírás alapján keresni kezdték, és este egy szórakozóhely elôtt fel is ismerték. A rabló, látva a rendôröket, futásnak eredt. Vesztére egy Nyírpalota utcai lakóház lépcsôházába menekült, ahol a rendôrök rövid idô alatt el is fogták, majd elôállították a kerületi kapitányságra. Sokba került az olcsó cigi Csalás elkövetésének megalapozott gyanúja miatt eljárást folytat N. Lászlóné kistarcsai lakos ellen a kerületi rendôrkapitányság. A 42 éves nôt azzal gyanúsítják hogy április 9-én a Páskomliget utcában, a Vásár-csarnok elôtt több személytôl forintot vett át azzal, hogy cigarettát hoz nekik. A nô a pénzt elvitte, de árut nem hozott. Az eset nem az elsô volt, a nô májusban ugyanezen a helyen hasonló módon csalt ki forintot 3 karton cigaretta ígéretével. Akerületi rendôrkapitányság kéri, hogy aki az esetekkel kapcsolatban érdemleges információval rendelkezik, esetleg sérelmére hasonló módon követtek el bûncselekményt, hívja a / 140 telefonszámot, vagy tegyen bejelentést az ingyenesen hívható as Telefontanú zöldszámon. Lövöldözés Újpalotán Súlyosan megsérült az a 33 éves férfi, akire ismeretlenek több lövést adtak le június 23-án a késô esti órákban egy Késmárk utcai szórakozóhely elôtt. Az álarcos fegyveresek a szemtanúk szerint egy körlámpás, fehér Mercedesbôl szálltak ki, majd azonnal tüzet nyitottak a férfire. Ahelyszínre érkezô rendôrök csak töltényhüvelyt, illetve lövésnyomokat találtak az utcán, a sérült akkor már nem volt a közelben. Mint kiderült, a meglôtt férfi nem várta be a rendôröket, hanem társai segítségével elindult, hogy orvost keressen. A sebesültet egy X. kerületi kórházban látták el, a rendôrök is ott találtak rá végül. A rendôrség emberölés kísérletének megalapozott gyanúja miatt indított eljárást az egyelôre ismeretlen elkövetôk ellen. Gyilkos indulatok Ôrizetbe vette a rendôrség azt az idôs asszonyt, aki a gyanú szerint halálra késelt egy 66 éves nôt az újpalotai lakótelep egyik lakásában. A 69 éves nôt a rendôrség azzal gyanúsítja, hogy április 22-én, egy vita hevében megkéselte ismerôsét a Nádastó park egyik otthonában. A két asszony az esti órákban, eddig tisztázatlan okokból keveredett szóváltásba. A 69 éves nô a vita végére gyilkossággal tett pontot: kést ragadott, és többször is beledöfte társába. A szúrások következtében az asszony a helyszínen életét vesztette.

6 július 7.

7 2004. július 7. 7 Autós tanfolyam július 26-ig, minden hétfőn 14 és 18 órától Ft-tól XV., Szántóföld u. 6. Tel.: (06-20) Aggod AUTÓSISKOLA KONYHABÚTOR, ELÔSZOBABÚTOR, GARDRÓB készítés, felújítás, szállítás, szerelés, ingyenes felmérés és árajánlat UNI-TEC Bt Bp., Erdôkerülô u. 36. Tel.: (06-1) , (06-30) Díjkedvezményekkel a biztonságért Európai uniós tagságunk máris magával hozott egy azonnal érzékelhetô változást: könnyebb lett a tagországokban elszenvedett autós károk nemzetközi ügyintézése. Középtávon további változások várhatók, s ezek hatásaként jelentôsen növekedhet honfitársaink anyagi védettsége, biztonsága. De vajon mibe kerül mindez? Munkatársunk a piacvezetô Allianz Hungária Biztosító Rt. Zuglói fiókjának igazgatójával beszélgetett. Az elôrejelzések a biztosítási díjak emelkedését jósolták, Önök azonban érdemi díjcsökkentésekkel álltak elô. Miért? Jelentôsen, az életszínvonalban tapasztalhatónál is sokkal jobban van elmaradva hazánk a biztosítottság szintjében válaszol Göndör Ferenc. Az Allianz Hungária aktív szerepet vállal a felzárkózásban, útnak indította Európai mobilitási programját, hogy megmutassa: elég erôsek vagyunk ahhoz, hogy a piac legmagasabb szolgáltatási színvonalát rendkívül kedvezô árakon biztosítsuk, és így egyre több ember számára tegyük elérhetôvé a teljesebb anyagi védelmet. Ezek szerint az Európai mobilitási program kedvezményes díjakkal népszerûsíti a gépjármûbiztosítások teljesebb rendszerét? Pontosan ezt tesszük, a piacvezetô szolgáltatási színvonal és az országos elérhetôség fenntartása mellett kialakított valóban népszerû díjakkal. Tény, hogy az Unióban szinte mindenki rendelkezik cascóval, míg nálunk csak minden negyedik autós. Bízunk abban, hogy ez a különbség gyorsan csökkenni fog már csak azért is, mert uniós tagságunk máris az autós forgalom, s így a baleseti veszélyek növekedését hozta magával. Mi tehát idôben léptünk. Májustól a legnépszerûbb, leggyakrabban vásárolt autótípusokra 5 40 százalék közötti casco kötési díjkedvezményeket léptettünk életbe, sôt további 5 százalék díjkedvezményt adunk azon ügyfeleinknek, akik egyúttal felelôsségbiztosításukat is nálunk kötik meg. Célunk kettôs; az autózás növekvô terhei mellett enyhítsük a biztosítás költségeit úgy, hogy magas szolgáltatási értéket kapcsolunk hozzá, egyidejûleg az az autós réteg is kössön casco biztosítást, amely eddig nem gondolhatott erre anyagilag. Aprogram befektetés a jövôbe, nem rövidlejáratú akció. Meggyôzôdésünk, hogy minél több autós fog nálunk biztosítást kötni, annál jobban érvényesülhet szolgáltatási elônyünk. Rövidesen újabb lépésekkel jelenkezünk, amelyek között lesz hûségakció vagy éppen másnál meg nem található szolgáltatások ügyfeleink számára. ÚJ! ÚJ! OPTIKAI SZAKÜZLET NYÍLT A PALOTAI PIAC SARKÁN! ÚJ! SZTK VÉNYEK BEVÁLTÁSA SZEMÜVEGKERETEK NAPSZEMÜVEGEK KONTAKTLENCSÉK ÉS ÁPOLÓSZEREK SZEMVIZSGÁLAT nálunk vásárolt keret esetén INGYEN! BEVEZETŐ ÁRAK! ÚJPALOTÁN IS SZERETETTEL VÁRJA ÖNT AZ ARATÓ OPTIKA! Cím: XV., Páskomliget u. és Nyírpalota u. sarok Nyitva: H P: 9 17, Sz: 8 12, Tel.: (06-1) ÚJ!

8 július 7. SPORTHÍREK Lemaradt a Femina Az ellenfelek unták meg, hogy a Femina három, egymást követô évben megnyerte a nôi labdarúgó NB I-es bajnokságot, vagy a rákospalotai hölgyeknek lett elegük az örökös éllovas szerepbôl? A válasz sajnos ennél nehezebb. Ami tény, a Femina belefáradt, és talán egy kicsit ahol a legkövetkezetesebb utánpótlás nevelés folyik, aminek most kezd beérni a gyümölcse. A Vasas egykori bombázója hozzátette, az ô lányait nem igazán izgatta, megnyerik e negyedszer is a bajnokságot, vagy sem. Már túljutottak a nemzetközi megméretés több lépcsôfokán, és bele is fásult a dolgok menetébe. ezek a sorozatok meghatározó Ebben a szezonban sokkal szerényebben ment a palotai hölgyeknek, akiknek már a téli félidôben is csak matematikai esélyük volt. Bár értékelésünk idején még egy találkozó hátra volt, a lényegen ez már nem sokat tudott változtatni. Kiss László, a csapat mestere beszélt a történtekrôl. A bajnoki cím majdnem biztosan Szombathelyre kerül kezdte az élményt hoztak számukra. A három bajnoki címünk jutalmaként a palotai önkormányzat áldozatvállalása révén háromszor is eljutottunk a nôi bajnokok ligájának csoportselejtezôire emlékeztetett Kiss. Elôször Svédországban, a következô évben Rómában, majd legutóbb, 2003 nyarán Voronyezsben folytatódott a tapasztalatszerzés. Játékosaim számára teljesen világossá egykori válogatott labdarúgó. vált, hogy milyen messze Gyorsan hadd tegyem hozzá, teljesen vagyunk az európai élvonaltól, s megérdemelten. Ez az a szakosztály, ennek ismételt megtapasztalása Díjesô a Tornádóból Nemrég egy XV. kerületi hatodikos diáklány, az elmúlt évben elért kiemelkedô eredményei alapján a Magyar Táncsport Szakszövetség Akrobatikus Rock n Roll Szakágától a Magyar Ranglista Kupáját és az Aranyjelvényes Sportoló kitüntetést, a Magyar Divat és Sporttánc Szövetségtôl pedig az Érdemes Sporttáncos kitüntetést vehette át. A díjakkal elhalmozott tehetség Nagy Dóra, aki a népszerû fôvárosi táncegyesületnek, a Tornádó 2001 versenyzôje. Hét éves korom óta táncolok, és már számos mûfajt kipróbáltam mesélte Dóra néhány nappal a tanév vége elôtt. Mint mondta, az akrobatikus rock and roll mellett klasszikus és jazzbalettet, hip-hopot, diszkót, valamint show- és sztepptáncot is tanul. Nagy Dóra szinte valamennyi mûfajban fôvárosi és országos si-kereket ért el, de a legjobb az akrobatikus rock and roll-ban. Táncpart-nerével, a nyolcadikos Kovács Dániellel ebben a stílusban már nemzetközi sikerekkel is büszkélkedhetnek. Tavaly tavasszal a szlovákiai Detván megrendezett rangos táncversenyen végeztek újoncként a 4. helyen. Késôbb az ausztriai Hartberg következett, ahol a duó produkcióját a rendezvény második legjobb kûrjének találta a szigorú zsûri. A Krakkóban megrendezett Világkupán 13 ország 66 párosa között a két magyar fiatal a 4. helyen végzett. Az igazi nagy siker azonban a tavalyi esztendô végére maradt: Dóra ekkor a németországi Riesában megrendezett Sztepptánc Világbajnokságon a dobogó harmadik fokára állhatott fel. A nyolcadik osztály elvégzése után gimnáziumban szeretnék tanulni, ám egyelôre még nincsenek terveim a jövôre. Egyelôre csak annyit tudok, hogy amíg lehet táncolok, a többi pedig majd elválik. jelentôsen mérsékelte a lányok ambícióit. Ráadásul nálunk nincs pénz, s természetesen nincs büntetés sem - tette hozzá. Az idei mutatványok alapján teljesen indokoltnak tartom a Szombethely elsôségét, az MTK és a László Kórház elôrelépését, illetve ezzel párhuzamosan a mi visszaesésünket. Kiss László elmondta még, július végén kezdik a felkészülést a következô bajnokságra. - Elég sok fejlôdôképes fiatalunk van, hátha belôlük is lesz valami. Kerületi sikerek az EB-n A Kempo Európa-bajnokságot május én a németországi Betzdorf-ban rendezték. A rangos eseményen a hazai kempozás meghonosítójának számító XV. kerületet 9 versenyzô képviselte. A kontinensviadalon a válogatott palotai és pestújhelyi különítmény kimagasló eredményt ért el, hiszen a technikai számokban kata, formagyakorlatokban -, valamint a fél (semi)- és teljes (full) erejû küzdelemben a magyar válogatott által szerzett 19 arany-, 29 ezüst és 28 bronzérembôl a 9 kerületi sportolónk 6 elsôséget, 8 második és 11 harmadik helyet szerzett meg. Eredményeik az EB-n:, KATA Formagyakorlat: ARANY: Lovász Gábor, EZÜST: Molnár Gábor FEGYVERES KATA : ARANY: Lovász Gábor EZÜST: Baier Cintia, BRONZ: Garamvölgyi Tünde, Kontra Krisztina, Kevély Gábor ÖNVÉDELEM: ARANY: Guba István-Lovász Gábor, BRONZ: Baier Cintia- Garamvölgyi Tünde BUNKAI Páros fegyveres formagyakorlat: ARANY: Erdôs János-Lovász Gábor EZÜST: Virág Tamás-Kevély Gábor SEMI KONTAKT: ARANY: Lovász Gábor, Molnár Gábor, EZÜST: Kasza Pál, Pele Norbert, Baier Cintia, BRONZ: Kozák György, Kontra Krisztina, Kevély Gábor, Virág Tamás FULL KONTAKT: EZÜST: Lovász Gábor, Baier Cintia, BRONZ: Garamvölgyi Tünde KNOCK DOWN: BRONZ: Kontra Krisztina, Virág Tamás XV.. kerületi sportolási lehetôségek Szabadidôsport egyesületek Sportolási lehetôségek 1. Északi Fény Természetjáró Egyesület Minden korosztály részére: vezetô: Reményi Pál természetjárás Tel: Palotai Sporthorgász Egyesület Minden korosztály részére: vezetô: Szabó Sándor szabadidôsportok, horgászat Tel: Újpalota Sportegyesület Minden korosztály részére: vezetô: Erdélyi Ferenc wado- ryo, darts, kempo, és Tel: egyéb küzdôsportok Edzés helye: Kontyfa u. 5. Versenysport Egyesületek 1. Budapesti Legyôzhetetlen Feketék 6 éves kortól: Kosárlabdaklub utánpótlás és felnôtt férfi vezetô: Kovács István kosárlabda Tel: , Edzés helye: Bogáncs utcai és Száraznád utcai tornatermek FC Femina Nôi Labdarúgó Klub 8 éves kortól: elnök: Halmosi Béla felnôtt és utánpótlás nôi Tel: Labdarúgás Edzés helye: Budai II. Stadion és Vasgolyó utcai sporttelep 3. Kinizsi Technikai és Tömegsportklubok Köre Minden korosztály részére: igazgató: Handel Károly postagalambsport, kézilabda, Tel: , természetjárás, petanque, Edzés helye: Kert köz 2. darts, sportlövészet testépítés, 4. Kontyfa Asztalitenisz Sportiskola Sportegyesület 6 éves kortól: elnök: Göröcs Péter Tel: utánpótlás asztalitenisz Edzés helye: Kontyfa Középiskola, Ált. Isk. faház 5. Palota Röplabda Sport Club 6 éves kortól elnök: Szalay Béláné felnôtt nôi és utánpótlás leány Tel röplabda Edzés helye: Károly Róbert Szakközépiskola tornaterme Szôdliget utca 6. Sárkány Palotai Kulturális és Sport Egyesület Minden korosztály részére: Jelentkezés: Lovász Gábor, Tel: küzdôsportok (kempo) Edzés helye: Széchenyi tér Testvériség Sportegyesület fiú-leány 6 éves kortól: elnök: Illés József atlétika és kézilabda, Tel: fiú- felnôtt férfi labdarúgás és Edzés helye: XV. ker. Bánkút utcai sporttelep súlyemelés, és IV. ker. Elem utcai sportcsarnok Minden korosztály részére: természetjárás és asztali-labdarúgás. 8. Victória Sport Club Minden korosztály részére: elnök: Szlipcsevics István triatlon, duatlon Tel: XV. kerületi Sportiskola fiú-leány 6 éves kortól: elnök: Németh Angéla atlétika, tollaslabda, úszás, Tel: fiú labdarúgás, Edzés helye: Szántóföld úti sporttelep, László Gy. Gimn., Ált. Isk., Szent Korona Ált. Isk., és a Tanuszoda 10. Palotai Testvériség Tenisz Egyesület fiú-leány 6-14 évig: elnök: Saska Imre tenisz, korcsolya, jégkorong csak Edzés helye: Bánkút u. 71. sporttelep fiúknak, fallabda minden Tel.: Pólus jégpálya korosztálynak Tel.: Futási lehetôség: Vasgolyó utcai sporttelep hétfôtôl péntekig 8 16 óráig Budai II. László Stadion hétfôtôl péntekig 7 19 óráig Szántóföld utcai sporttelep hétfôtôl péntekig 8 16 óráig APRÓHIRDETÉS A kerületi lakosok részére az apróhirdetés legfeljebb 20 szó-ig ingyenes. A hirdetéseket írásban várjuk a szerkesztôség címére s az adott terjedelmi lehetôségek figyelembevételével, a beérkezés sorrendjében közöljük. Profi horgolókat keresek hétköznap 9-17 óráig. Társasházak, járdák egész évben történô takarítását, kukák, konténerek ürítéshez történô kivitelét vállalom Kerti munkát, kertépítést és más építési munkát vállalok Eladó vagy kiadó garázs az Énekes utcában este óráig. Eladó Fiat Tipó, 1989 évjáratú 300 eft-ért Egyszer használt törtfehér színû A vonalú esküvôi ruha eladó. Irányár 50 eft (esti órákban). Matematika korrepetálást vállalok. Házhoz megyek Szögletes brácsa tok kitûnô állapotban eladó 20 eft-ért Kômûves, burkoló munkát igényes kivitelben vállalok, kis javítást és teljes felújítást is Mérlegképes könyvelô vállal adóbevallást, könyvelést, teljes körû adminisztrációt visszamenôleg is Sokoldalú nyugdíjas 4 órás munkát keres, ugyanitt eladó Lada 1200-as személygépkocsi, jó állapotú, garázsban tartott 150 eft-ért Eladók különféle cserepes és dísznövények Eladó 180 literes mélyhûtô, szônyeg (2x2,5 m), villanyradiátor egész nap. MÁV telepen 46 nm-es összkomfortos öröklakás konyhakerttel, pincével, mosókonyhával, melléképülettel LAKATOS Bejárati ajtó, ablakra védôrácsok, kapuk, kerítések, korlátok készítése. Tel.: , (06-20) INGYENES A nagy érdeklôdésre való tekintettel újra STATIKAI ÁLLAPOTFELMÉRÉS (Gerinc és izületi panaszok szûrése) A biofizika legújabb vívmánya! Dohányzásról leszoktató program. ÚJDONSÁG CHLAMYDIA SZÛRÉS! Egyéb szolgáltatásaink: KOLON-HIDROTERÁPIA CSONTKOVÁCSOLÁS SZÁMÍTÓGÉPES ÁLLAPOTFELMÉRÉS VÉRKRISTÁLY ANALÍZIS NYIROKMASSZÁZS stb. DUAL-MED Bp. IV,. Rózsa u. 7. Tel.: , H-P: 8-20 óráig örökösöktôl beköltözhetôen eladó Rákospalotán 121 nm-es tégla építésû öröklakás pincével, kerttel eladó, vagy kétlakásos családi házra cserélhetô Új családi házban 30 nm-es szuterén vállalkozásra kiadó Eladom vagy elcserélem XV. kerületi, irodának vagy rendelônek alkalmas, 62 nm-es, kertes öröklakásomat, hatlakásos társasházban. Irányár: 13,3 MFt , Fül és testgyertyázás, boptronlámpás kezelés, pedikûr, manikûr reflexmasszázs. Ugyanitt plüss sarokgarnitúra és egy fotel eladó Nagy teljesítményû párologtató gép, bioptronlámpa, színterápia és elektroakupunktúrás készülék eladó Pedikûr, manikûr, mûköröm, parafinos kézápolás. XV. Zsókavár u. 22. fsz. Dunaharasztin 70 nm-es, másfél szobás családi ház, 985 nm telekkel eladó. Irányár: 14,9 MFt Kocsival rendelkezô leinformálható középkorú hölgy idôs emberek otthoni gondozását, ellátását vállalja Angol oktatás, korrepetálás kezdôknek, újra kezdôknek 8 éves kortól is. Ugyanitt számítógépes szövegszerkesztés, minden írásos anyag gépelése Rákospalota kertvárosi fodrász üzletébe nôi fodrászt felveszek Rákospalota központjában felújításra szoruló ingatlanrész eladó XV. kerületben, Nádastó u.-ban eladó egy két szobás összkomfortos, igényesen felújított kertes házrész. Irányár: 13,5 MFt , ERKÉLYKORLÁT Panellakások vas erkélykorlátjának gyártása emelôgépes beépítése. UNIVER SZERVIZ Kft. Tel.: (06-1) FOGÁSZAT FOGTECHNIKA RÖNTGEN EGY HELYEN! 1155 Mozdonyvezető u. 3. Rövid határidő, 1 év garancia, Reális ár! Bejelentkezés: , (06-20) , (06-20) XV. ker. Bem u. 47. sz. alatt, 9 lakásos társasházban korlátozott számban lakások leköthetôk, már Ft-tól + garázs + erkély, decemberi átadással. Tel.: (06-20) , (06-20) ,

12/2008. (VIII.27.) rendelete a községben működő egyházak, felekezetek, vallási közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről

12/2008. (VIII.27.) rendelete a községben működő egyházak, felekezetek, vallási közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről PAPKESZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2008. (VIII.27.) rendelete a községben működő egyházak, felekezetek, vallási közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről Papkeszi Községi Önkormányzat

Részletesebben

35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet. A Józsefvárosi Diákösztöndíjról

35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet. A Józsefvárosi Diákösztöndíjról 35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzati rendelet A Józsefvárosi Diákösztöndíjról Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat)

Részletesebben

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. ker. Önkormányzatának 36/2007. (X. 19.) sz. rendelete az egyházak, a társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok támogatására elkülönített előirányzat

Részletesebben

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik.

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik. Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Ifjú Reménysége cím alapításáról, támogatásának rendjéről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu

Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (...) önkormányzati rendelete az újpesti

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. május 26-i ülésére Tárgy: Zirc város középiskolai tanulmányi ösztöndíja 2008. második félévi kiírás Előadó: Kasper Ágota, az

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2006. június 26-i ülésére Tárgy: Zirc város középiskolai tanulmányi ösztöndíja 2006. második félévi kiírás Előadó: Kasper Ágota, az

Részletesebben

A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása

A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíjról

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a civil szervezetek pályázati úton történő évi támogatásáról

Tárgy: Javaslat a civil szervezetek pályázati úton történő évi támogatásáról Előterjesztő: Készítette: Szitka Péter polgármester Szabóné Zsuponyó Ágnes főtanácsos Tárgy: Javaslat a civil szervezetek pályázati úton történő 2014. évi támogatásáról Tisztelt Képviselő-testület! Kazincbarcika

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota-Pestújhely-Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 2. 5

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota-Pestújhely-Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 2. 5 Budapest Főváros XV kerület Rákospalota-Pestújhely-Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011 (II1) 1 önkormányzati rendelete a nyelvvizsga megszerzésének támogatásáról a 3/2011 (II18) 2 önkormányzati

Részletesebben

Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete 18/2004. (XII.23.) rendelete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről

Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete 18/2004. (XII.23.) rendelete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete 18/2004. (XII.23.) rendelete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete élve a Magyar

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV. 14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

2. A támogatás feltételei

2. A támogatás feltételei Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2012.(I.31.) önkormányzati rendelete a társadalmi szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A pályázaton nem vehetnek részt:

A pályázaton nem vehetnek részt: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS T Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata pályázatot hirdet Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete alapján

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 14/2009. (VI.29.) számú RENDELETE

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 14/2009. (VI.29.) számú RENDELETE Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2009. (VI.29.) számú RENDELETE Sportolók Ösztöndíjáról 1 1 Egységes szerkezetbe foglalva: 11/2011.(VI.17.) számú rendelettel 1 Tárnok Nagyközség

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015.(V.26.) sz. rendelete a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi

Részletesebben

4. A rendelet 4. -ának (1) bekezdése felvezető mondata helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Tanulmányi ösztöndíjban az a tanuló részesíthető:...

4. A rendelet 4. -ának (1) bekezdése felvezető mondata helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Tanulmányi ösztöndíjban az a tanuló részesíthető:... Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2007. (XII. 3.) rendelete a tanulmányi ösztöndíj alapításáról szóló 24/2003.(VI. 27.) rendelete módosításáról Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 9/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete

Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 9/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete a középfokú nevelési-oktatási intézményekben tanulók tanulmányi ösztöndíjáról Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Darnózseli Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2008. (IV.3.) rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről

Darnózseli Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2008. (IV.3.) rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Darnózseli Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2008. (IV.3.) rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Darnózseli Község Önkormányzata Képviselő-testülete élve a Magyar Köztársaság

Részletesebben

JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2011.(III. 16.) önkormányzati rendelete

JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2011.(III. 16.) önkormányzati rendelete JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2011.(III. 16.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának és elszámolásának rendjéről Juta Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról

Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról (Egységes szerkezetben a 18/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelettel.) Inárcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 2015. február

Részletesebben

Nyirád A hirdetőtáblára kifüggesztve: március 9. Levétel napja: március 25. Hatályos: március 10.

Nyirád A hirdetőtáblára kifüggesztve: március 9. Levétel napja: március 25. Hatályos: március 10. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (III.9.) önkormányzati rendelete a civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról Hatályos: 2016. március 10. Nyirád 2016 A hirdetőtáblára

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Adatlap, amely letölthető www.velence.hu oldalon, vagy átvehető

Részletesebben

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Vácduka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJÁNAK Intézkedési terve (2004-2006) A kerületi gyermek és ifjúsági korosztályok fölmérése 1. A fizikai teljesítőképesség, biológiai

Részletesebben

Szatymaz Község Önkormányzata Képviselő-testülete 22/2009. (XI.26.) rendelete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről

Szatymaz Község Önkormányzata Képviselő-testülete 22/2009. (XI.26.) rendelete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről Szatymaz Község Önkormányzata Képviselő-testülete 22/2009. (XI.26.) rendelete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 28/2009. (XII.17.)

Részletesebben

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete a helyi lakásfelújítási támogatásáról

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete a helyi lakásfelújítási támogatásáról Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete a helyi lakásfelújítási támogatásáról Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. - pályázni leghamarabb az első tanév két félévének teljesítésével lehet.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. - pályázni leghamarabb az első tanév két félévének teljesítésével lehet. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata, a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének Soroksári Tanulmányi Ösztöndíj alapításáról és

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Nyelvtanulás támogatására szóló pályázathoz

ELŐTERJESZTÉS Nyelvtanulás támogatására szóló pályázathoz Tisztelt Képviselőtestület! ELŐTERJESZTÉS Nyelvtanulás támogatására szóló pályázathoz Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2010. évi költségvetésében 700 e Ftot biztosított nyelvtanulás

Részletesebben

Zamárdi Város Önkormányzat 24/2013. (X. 22.) önkormányzati rendelete (Egységes szerkezetben) Felsőfokú tanulmányok támogatásáról

Zamárdi Város Önkormányzat 24/2013. (X. 22.) önkormányzati rendelete (Egységes szerkezetben) Felsőfokú tanulmányok támogatásáról Zamárdi Város Önkormányzat 24/2013. (X. 22.) önkormányzati rendelete (Egységes szerkezetben) Felsőfokú tanulmányok támogatásáról *Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

( Egységes szerkezetben a 7/2016.(IV.1.) számú rendelettel) Általános rendelkezések

( Egységes szerkezetben a 7/2016.(IV.1.) számú rendelettel) Általános rendelkezések 1 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzati fenntartású óvodákba történő jelentkezés, a felvétel/átvétel eljárási rendjéről, az óvodai

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 97/2013. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Tájékoztató a Ferencvárosi deák

Részletesebben

Mindezek alapján az Oktatási, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság szükségesnek tarja a rendelet módosítását. (1. sz. melléklet).

Mindezek alapján az Oktatási, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság szükségesnek tarja a rendelet módosítását. (1. sz. melléklet). . t ÁO^Solk BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, IFJÚSÁG- ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁG ELNÖKE Készült a 2014. június 18. napján tartandó képviselő-testületi Készítette: Majomé Szabó Etelka

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. 25/2012. (III.29.) önkormányzati rendeletével módosított. 21/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. 25/2012. (III.29.) önkormányzati rendeletével módosított. 21/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 1 Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének 25/2012. (III.29.) önkormányzati rendeletével módosított 21/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a felsőoktatási intézményekben tanulók ösztöndíj támogatásáról

Részletesebben

Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 11/2013.(IX.16.) önkormányzati rendelete

Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 11/2013.(IX.16.) önkormányzati rendelete Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 11/2013.(IX.16.) önkormányzati rendelete A helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestülete

Részletesebben

Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Varbó Község Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 39/2011. (IX.27.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 39/2011. (IX.27.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 39/2011. (IX.27.) önkormányzati rendelete A sajátos nevelési igényű gyermekek nem az önkormányzat fenntartásában működő intézményben fizetendő térítési díjainak

Részletesebben

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2013. (I.31.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2013. (I.31.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2013. (I.31.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete KISTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 38/2006. (XII.20.) RENDELETE AZ EGYESÜLETEKNEK, TÁRSADALMI SZERVEZETEKNEK, ALAPÍTVÁNYOKNAK ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖKRŐL Kistelek Város Képviselő-testülete

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (II. 21. ) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Bogács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú tűzifa juttatásról Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2014. június 19-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2014. június 19-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-283/2014 ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2014. június 19-i ülésére Tárgy: Előterjesztő:

Részletesebben

1/B. melléklet a 2/2015. (II.25.) önkormányzati rendelethez

1/B. melléklet a 2/2015. (II.25.) önkormányzati rendelethez 1/B. melléklet a 2/2015. (II.25.) önkormányzati rendelethez Pályázati kiírás középfokú oktatásban résztvevők pénzbeli támogatásként nyújtott tanulmányi ösztöndíjához Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.10.) önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.10.) önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.10.) önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú tűzifa juttatásról Monostorapáti község Önkormányzata

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése szerint a jogszabályok előkészítése során

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére 8. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a 2014. évi civil keretre Előterjesztő:

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására 1. A pályázat célja A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek

Részletesebben

Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Oroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 47/2007. (VIII. 31.) rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 47/2007. (VIII. 31.) rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 47/2007. (VIII. 31.) rendelete 1 a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról szóló 8/1996. (IV. 1.) rendelet módosításáról Óbuda-Békásmegyer

Részletesebben

Döbrököz Község Önkormányzatának 4/2006 (III.18.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról. A rendelet célja

Döbrököz Község Önkormányzatának 4/2006 (III.18.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról. A rendelet célja Döbrököz Község Önkormányzatának 4/2006 (III.18.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Döbrököz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló

Részletesebben

Szabályzat a Zita Királyné Közalapítvány tanulmányi ösztöndíja elnyeréséhez

Szabályzat a Zita Királyné Közalapítvány tanulmányi ösztöndíja elnyeréséhez Szabályzat a Zita Királyné Közalapítvány tanulmányi ösztöndíja elnyeréséhez A Zita Királyné Közalapítvány pályázata keretében a Marcali vagy Somogyzsitfa középfokú intézményeiben érettségizett és egyetemen

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

1. A rendelet célja és hatálya. 2. A civil szervezetek támogatásának módja

1. A rendelet célja és hatálya. 2. A civil szervezetek támogatásának módja Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (VII. 12.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának és elszámolásának rendjéről Hegymagas Község Önkormányzatának

Részletesebben

Bizottsági ülések időpontjai:

Bizottsági ülések időpontjai: Bizottsági ülések időpontjai: Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság 2015. május 26. (kedd) 17,00 óra Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 2015. május 22. (péntek) 9,00 óra Emberi Kapcsolatok

Részletesebben

Nem pályázhat, aki évben XV. kerületi Élen a tanulásban, élen a sportban díjban részesült.

Nem pályázhat, aki évben XV. kerületi Élen a tanulásban, élen a sportban díjban részesült. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Köznevelési, Kulturális, Közművelődési, Rendezvényszervezési, Ifjúsági és Sport Bizottság pályázati felhívása a 280/2016. (VIII.30.) sz. határozata alapján, a

Részletesebben

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2011. (XI. 24.) rendelete a Terézvárosi Felsőoktatási Ösztöndíjról

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2011. (XI. 24.) rendelete a Terézvárosi Felsőoktatási Ösztöndíjról Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2011. (XI. 24.) rendelete a Terézvárosi Felsőoktatási Ösztöndíjról Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata

Részletesebben

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990évi LXV.tv.16..(1)

Részletesebben

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 5/2012. (II.16.) számú rendelete

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 5/2012. (II.16.) számú rendelete A rendelet kihirdetésének napja: 2012. február 16. Nagymányok, 2012. február 16. Dr. Sebestyén István aljegyző NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (II.16.) számú rendelete A HELYI

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 28-i ülésére Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó térítési

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (III. 25.) önkormányzati rendelete a társadalmi szervezeteknek, alapítványoknak és közalapítványoknak nyújtható önkormányzati támogatásokról

Részletesebben

AJL. számú előterjesztés

AJL. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere AJL. számú előterjesztés Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére az ápolási támogatással kapcsolatos pályázati felhívásról

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete Hatályos: 2015. április 1. Egységesítve: 2015. március 1. az önkormányzat fenntartásában lévő nevelési-oktatási

Részletesebben

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15.

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. Szakmai beszámoló a kerületi kortárssegítő képzésről 1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. 2. A képzés további időpontjai és helyszíne:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének május 26-i testületi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének május 26-i testületi ülésére 125/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2016. május 26-i testületi ülésére Tárgy: Rendelet a középfokú oktatásban résztvevők tanulmányi ösztöndíjáról

Részletesebben

Előterjesztés a Népjóléti Bizottság részére a gyógyászati segédeszköz támogatásával kapcsolatos pályázati kiírásról

Előterjesztés a Népjóléti Bizottság részére a gyógyászati segédeszköz támogatásával kapcsolatos pályázati kiírásról l Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere '!:;OJ,. számú előterjesztés Előterjesztés a Népjóléti Bizottság részére a gyógyászati segédeszköz támogatásával kapcsolatos pályázati

Részletesebben

M E G H Í V Ó. C. épület I. em. Kossuth-terem

M E G H Í V Ó. C. épület I. em. Kossuth-terem Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési, Városüzemeltetési, Érték- és Környezetvédelmi Bizottsága E l n ö k M E G H Í V Ó

Részletesebben

2011. április 7-i ülésére

2011. április 7-i ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 7-i ülésére Tárgy: Pályázati felhívás a dombóvári kisebbségi önkormányzatok részére elkülönített támogatási

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2016.(IV.28.) önkormányzati rendelete felsőoktatási tanulmányi ösztöndíj alapításáról

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2016.(IV.28.) önkormányzati rendelete felsőoktatási tanulmányi ösztöndíj alapításáról Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2016.(IV.28.) önkormányzati rendelete felsőoktatási tanulmányi ösztöndíj alapításáról Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I K I Í R Á S

P Á L Y Á Z A T I K I Í R Á S P Á L Y Á Z A T I K I Í R Á S BELVÁROS- LIPÓTVÁROS BUDAPEST FŐVÁROS V. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL társasházak és szövetkezeti formában működő lakóépületek részére adható támogatás elnyerésére 2012. Belváros-Lipótváros

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat 10/2003. (VIII.26.) számú rendelete. A felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók támogatásáról

Ágasegyháza Község Önkormányzat 10/2003. (VIII.26.) számú rendelete. A felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók támogatásáról Ágasegyháza Község Önkormányzat 10/2003. (VIII.26.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók támogatásáról Ádám Józsefné sk. polgármester dr. Fazekas István

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10 /2014. (XI. 11.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás igénylésének helyi szabályairól Kápolnásnyék Község Önkormányzatának

Részletesebben

Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelete. a szociális tüzelőanyag juttatásról

Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelete. a szociális tüzelőanyag juttatásról Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag juttatásról Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete. a helyi civil szervezetek támogatásáról

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete. a helyi civil szervezetek támogatásáról C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Záradék: Kihirdetés ideje: 2015. február 25. 15. óra 40.

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben) 1

(módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2011. (V.9.) önkormányzati rendelete az Újpesti Diákösztöndíjakról (módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Budapest Főváros

Részletesebben

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a civil szervezetek és egyházak támogatásáról szóló. 26/2011. (XI. 30.) sz.

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a civil szervezetek és egyházak támogatásáról szóló. 26/2011. (XI. 30.) sz. 0 MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a civil szervezetek és egyházak támogatásáról szóló 26/20. (XI. 30.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E Egységes szerkezetben: a 5/202. (III.

Részletesebben

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének évi munkaterve

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének évi munkaterve Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi munkaterve I. 2017. január 25-i képviselő-testületi ülés 1. A 2017. évi fővárosi forrásmegosztás véleményezése 2. Javaslat a

Részletesebben

Balatonederics község Önkormányzata Képviselő-testületének. 23/2014. (XII.8.) önkormányzati rendelete

Balatonederics község Önkormányzata Képviselő-testületének. 23/2014. (XII.8.) önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.8.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli szervezetek támogatásának és az államháztartáson kívülről nyújtott támogatások

Részletesebben

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztály 6720 Szeged, Széchenyi tér 11.

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztály 6720 Szeged, Széchenyi tér 11. Iktatószám: 23924-1/2016. Előadó: dr. Antal Anikó SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztály 6720 Szeged, Széchenyi tér 11. Tárgy: A 2016. évi oktatási

Részletesebben

a) szociális ellátás alanyainak életminőség-javítását célzó programok, akciók

a) szociális ellátás alanyainak életminőség-javítását célzó programok, akciók 1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS szociális és egészségügyi keretre Hatvan Város Önkormányzata pályázatot hirdet a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet alapján, a Hatvan

Részletesebben

1. melléklet a 40/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelethez. Pályázati felhívás-minta

1. melléklet a 40/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelethez. Pályázati felhívás-minta 1. melléklet a 40/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelethez Pályázati felhívás-minta P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Kazincbarcika város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 40/2014. (VII. 24.) önkormányzati

Részletesebben

Budapest Józsefváros Önkormányzatának. a társasházak felújításához nyújtandó önkormányzati támogatásokról

Budapest Józsefváros Önkormányzatának. a társasházak felújításához nyújtandó önkormányzati támogatásokról Budapest Józsefváros Önkormányzatának 34/2003. (VI.16.) ök. sz. rendelete a társasházak felújításához nyújtandó önkormányzati támogatásokról Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban

Részletesebben

MÁJUSI ELÕZETES Május 1. Majális a Sárostói Sportpályán tervezett program

MÁJUSI ELÕZETES Május 1. Majális a Sárostói Sportpályán tervezett program ÁPRILIS 1-3. (csütörtök-szombat) III. Bihar-Bihor Amatõr Diákszínjátszó Fesztivál színházterme ÁPRILIS 8. (csütörtök) 17 óra A GOBLEIN kör gyûlést tart Szõllõsi Imréné vezetésével Munkákat lehet hozni

Részletesebben

JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2009./III.30./ RENDELETE

JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2009./III.30./ RENDELETE JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2009./III.30./ RENDELETE A gyermekvédelemről és a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásának helyi szabályairól. ( egységes szerkezetben) Jászszentandrás

Részletesebben

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete. 42/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete. 42/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 42/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelete az alapfokú és középfokú köznevelési intézményekben tanulók tanulmányi ösztöndíjáról Budapest

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2011. (III. 31.) rendelete a méhnyakrák és nemi szervi szemölcs elleni védőoltás költségeinek átvállalásáról Budapest Főváros

Részletesebben

Tisztelt Képviselő- Testület!

Tisztelt Képviselő- Testület! Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság Tárgy: Beszámoló a Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság 2011. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-

Részletesebben

2. A rendelet célja a saját erőből történő lakáshoz jutás, a meglévő lakások szükség szerinti bővítésének, felújításának elősegítése.

2. A rendelet célja a saját erőből történő lakáshoz jutás, a meglévő lakások szükség szerinti bővítésének, felújításának elősegítése. Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2005.(IX.23.) ökr. számú rendelete a lakáscélú helyi támogatásokról az azt módosító 11/2006. (V.05.) ökr. rendelettel egységes szerkezetben Csolnok

Részletesebben

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete. 16/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete. 16/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 1 Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 16/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete az alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézményekben tanulók tanulmányi ösztöndíjáról

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól A rendelet megalkotásának napja: 2001. június 26. I. rész 1 Tata

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzatának. 6/2011. (04.28.) ÖK. rendelete A Támogatások pályázati eljárásának rendjéről

Újhartyán Község Önkormányzatának. 6/2011. (04.28.) ÖK. rendelete A Támogatások pályázati eljárásának rendjéről Újhartyán Község Önkormányzatának 6/2011. (04.28.) ÖK. rendelete A Támogatások pályázati eljárásának rendjéről Újhartyán Község Önkormányzat képviselő-testülete a többször módosított 1949. évi XX. törvény

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

(Tervezet) Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2011. (.) önkormányzati rendelete

(Tervezet) Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2011. (.) önkormányzati rendelete (Tervezet) Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (.) önkormányzati rendelete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat helyi szabályairól Ecsegfalva Község

Részletesebben

/2014. XII. 19- 1. A rendelet hatálya

/2014. XII. 19- 1. A rendelet hatálya Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete az Esélyegyenlőségi Program keretében biztosított támogatásokról a) módosította a

Részletesebben