LATIN-AMERIKAI ÁLMOK 3 ÉREM A VILÁGKUPÁRÓL DELEGÁCIÓ NÉMET FÖLDÖN A KITELEPÍTÉS EMLÉKÉRE A SZÜLETÉS HETE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LATIN-AMERIKAI ÁLMOK 3 ÉREM A VILÁGKUPÁRÓL DELEGÁCIÓ NÉMET FÖLDÖN A KITELEPÍTÉS EMLÉKÉRE A SZÜLETÉS HETE"

Átírás

1 I II. ÉVFOLYAM 6. SZÁM JÚNIUS 5. Fotóminőségű nyomtatás (2400x1200 dpi) papírfélékre, fóliára, textíliára, stb., óriásplakát méretben vagy akár 25 méter hosszan. Időjárásálló nyomtatás kültérre is. Gyors nyomtatás, másolás nyomdai minőségben. Akár 1500 db A3-as nyomat óránként, kedvező áron. S V KÖRNYÉKÉNEK K K ZENTGOTTHÁRD ÁROS ÉS ÖZÉLETI ÉS ULTURÁLIS H AVILAPJA NAGY ÉRDEKL DÉS KÍSÉRTE AZ IDEI HANGVERSENYSOROZATOT IS LATIN-AMERIKAI ÁLMOK TUDÓSÍTÓ: RÁPLI RÓBERT Igazi kuriózummal zárult az idei koncertbérlet. Mag. Marisol Kahrrillo venezuelai származású Ausztriában él énekesn és Páliné Herczeg Anita zongorista közös el adásában 19. és 20. századi latin-amerikai dalok csendültek fel a Refektórium kiváló akusztikájában. A záró koncerten egzotikus közép- és dél-amerikai, valamint spanyol és olasz tradicionális dalok és tánczenék hangoztak el. Köztük olyan örökzöld slágerek is, mint a Le vie en Rose (Edith Piaf és Louis Gugliemi Louiguy szerzeménye), a Besame Mucho (Szeretlek én ) mexikói bolero és az El Cumbanchero Puerto Rico-i salsa. Utóbbit diszkrét tánccal ékesítette a cseng hangú szoprán énekes. A közönség szemmel láthatóan élvezte a koncertet, amely könnyedebb, helyenként swinges stílusával kiváló záróakkordja volt az idei koncertsorozatnak. Még 2000-ben két helybéli zenetanár kezdeményezésére indult útjára a kamarabérlet, melyet kezdett l fogva felkarolt a M vel dés Háza és Színház, kés bb utóda, a Pannon Kapu Kulturális Egyesület, valamint a zeneiskola Muzsikáló Gyermekekért Alapítványa. A koncertprogram évr l évre megújult, színesedett, s hogy a folytonosság is megmaradjon, a bérlet minden évadban magában foglalja atakács Jen Zeneiskola tanárainak koncertjét is. Jellemz en a tanári koncertek látogatottsága a legnagyobb, ami jó érzéssel tölti el a koncertsorozat lebonyolításában aktívan résztvev szentgotthárdi zenepedagógusokat. Elmondható, hogy évek óta szinte állandó és rendkívül hálás közönség el tt zajlik a programsorozat, csaknem kivétel nélkül teltházzal, és az el adásokra egyre gyakrabban ellátogatnak a környez ausztriai településekr l is. Az Virtuart Kreatív Stúdió Kft. Szentgotthárd, Kossuth út 29/B, 94/ , említett két koncerten kívül 2009 tavaszán Joseph Haydn billenty s muzsikáját élvezhette még a közönség Takács Szilvia csembalóm vész és a szentgotthárdi zeneiskolás növendékek interpretációjában, továbbá egykori szentgotthárdi zeneiskolások - ma már zenem vészeti pályán tanuló tehetséges növendékek -, Vass Judit, Reibling Ervin és Csukly Anna mutatták be magas színvonalú m sorukat, vastapsra késztetve a nagyérdem t. Folytatás jöv re, a jubileumi 10. évadban. 3 ÉREM A VILÁGKUPÁRÓL A szentgotthárdi Skorpió SE sportolói kiválóan teljesítettek a Diákolimpia országos dönt jén és a XV. Szegedi Kick-BoxVilágkupán is. 14. oldal DELEGÁCIÓ NÉMET FÖLDÖN Vas megyei küldöttség járt Németországban. Szentgotthárdot a rábafüzesi német önkormányzat vezet je és a helyi asszonykórus képviselte. 3. oldal A KITELEPÍTÉS EMLÉKÉRE A kitelepítés hatvanharmadik évfordulóján az el zött németek emlékére táblát avatott a kisebbség. A SZÜLETÉS HETE Környezetbarát technológia. 7. oldal Szentgotthárd május a között idén els alkalommal csatlakozott az országos programsorozathoz. 12. oldal A külföldi munkavállaláshoz Szakmai nyelvvel bovített órák Beszédközpontú órák minden korosztály számára Részletek a honlapon Kedvezmények: Páros kedvezmény 5% Muszakban dolgozóknak 10% Részletfizetési lehetoség 1 óra csak 650 Ft Jelentkezés: június 26-ig Szentgotthárd, Deák F. u. 15. fszt , , Akkreditált intézmény AL-1257, Ny. sz.: N YÁRI INTENZÍV NYELVTANFOLYAMOK DIÁKOKNAK Kezdotol a nyelvizsga-elokészítoig: Részletek a honlapon Gyerekeknek már 7 éves kortól K özé piskol á soknak Foiskolásoknak, egyetemistáknak Kedvezmények: Páros kedvezmény 5% Testvérkedvezmény 25% Egy év tananyaga 5 hét alatt Részletfizetési lehetoség 1 óra csak 650 Ft Jelentkezés: június 26-ig Szentgotthárd, Deák F. u. 15. fszt , , Akkreditált intézmény AL-1257, Ny. sz.:

2 INGATLANT VÁSÁROLNA? MEGKERESSÜK ÖNNEK A LEGJOBB HITELT! HÍREK, KÖZÉLET 3 KÖZÉLETI VISSZATEKINT A GYERMEKEK MEGMENT JE Május 13-án Böjte Csaba, a Déván él ferences szerzetes az önzetlenségr l prédikált a szentgotthárdi Nagyboldogasszony templomban. A misén az önzetlenségre, a szeretetre hívta fel a figyelmet. Beszámolót tartott az általa létrehozott Kárpát-medencei gyermekmenhely életér l. A szerzetes romániai cselleng gyerekeknek ad otthont a menhelyen, vallási és erkölcsi nevelésben részesíti ket. NEM KÖLTÖZIK A CSALÁDSEGÍT A képvisel -testület úgy döntött, hogy a Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálat átköltöztetését a Gondozóház megüresed épületébe nem támogatja. A felmerül jelent s költségek, a rosszabbodó m ködési feltételek, továbbá a támogató szolgálat, a házi segítségnyújtás és a közösségi pszichiátriai szolgáltatás helyiségbiztosítási nehézségei miatt jelenleg nem id szer a költözés. A képvisel -testület felkérte a M szaki Irodát és a Városi Gondozási Központot, hogy vizsgálja meg, hogy a Gondozóház b vítésével milyen m szaki és pénzügyi feltételekkel alakíthatók ki nyugdíjas bérl k elhelyezésére alkalmas bérlakások, az azokban lakók részére milyen szociális alapszolgáltatások nyújthatók ebben a formában. VAS MEGYEI DELEGÁCIÓ NÉMETORSZÁGBAN A BAROKKTEMPLOMTÁMOGATÁSA A képvisel -testület döntése szerint az önkormányzat három és félmillió forint támogatással járul hozzá a barokk templom felújítási munkálataihoz. Ezt a jelent s összeget általános tartalék és a felhalmozási célú hitelkeret terhére csoportosították át. A FARKASFAI JÁTSZÓTÉRÉRT Májusban ahhoz is hozzájárult a képvisel -testület, hogy az riszentpéter- Szalaf és környéke földtulajdonosi közössége által a Polgármesteri Hivatal számlájára átutalt Ft-ot, amely a fel nem vett haszonbérleti díjak címén járt, a farkasfai m vel dési ház melletti területen lév játszótéri játszóelemek felújítására fordítsák. Az összeget a Farkasfa Jöv jéért Egyesület használhatja fel a játszótéri elemekhez. PÁLYÁZATOK FEJLESZTÉSEKRE A SZOI Arany János tagintézményében és a háziorvosi rendel ben épületenergetikai fejlesztéseket határoztak el. Ennek megvalósításához pályázat benyújtását tervezi a fenntartó önkormányzat a KEOP-2009 programra. A program keretében utólagos küls h szigetelést, küls nyílászáró-cserét, padlásfödémszigetelést és napkollektoros szolár rendszer kiépítését tervezik. A TESTVÉRKAPCSOLATOKÉRT TUDÓSÍTÓ: MOLNÁR PIROSKA Idén májusban Vas megyei delegáció járt a németországi Neckar-Odenwald járásban Kovács Ferenc megyei közgy lési elnök vezetésével. A küldöttségben Szentgotthárdot Paukovits Helmut, a rábafüzesi német önkormányzat elnöke, valamint a Rábafüzesi Német Asszonykórus képviselte. A küldöttség célja a testvérkapcsolatok ápolása, újabb testvérvárosi szerz dés megalapozása volt. MINTHA TOVÁBBRA IS TABU LENNE TRIANON, S A TÖRTÉNELMI MEGEMLÉKEZÉS - JEGYZET JAJ A LEGY ZÖTTEKNEK! SZERZ : RÁPLI RÓBERT 89 évvel ezel tt, június 4-én írták alá a franciaországiversailles melletti Nagy- Trianon kastélyban a Magyarországra vonatkozó békediktátumot, amely az I. világháború minden b nét az immáron a Habsburg-háztól független, társadalmilag, gazdaságilag is megroppant magyar állam nyakába varrta. Mindez sokkolta a nem-zetet, és hazánk történelmének egyik legnagyobb traumájává vált. Aztán a seb, amely az es bécsi döntésekkel már-már begyógyulni látszott, ben az újabb világégést lezáró párizsi békeszerz déssel ismét felszakadt, hogy ki tudja meddig, tán örökké tátongjon. A történelem alig 27 esztend múltán megismétel-te önmagát; Vae victis - Jaj a legy zötteknek! Közismert, hogy Trianon eredményeképp Magyarország elveszítette területének több mint kétharmadát. Az ország lakóinak száma 18,2 millióról 7,6 millióra csökkent. Mintegy 3,3 millió magyar rekedt kívül az új magyar állam határain, azaz került szül földjén kisebbségbe, gyakran elnyomatásba. A történelmi Magyarország egy vonással megsz nt létezni. Érthet, hogy a trianoni békeszerz dést a korabeli magyar társadalom égbekiáltó igazságtalanságként fogta fel, amely ellen minduntalan felemelte hangját. 89 évvel ezel tt a f városban százezren tüntettek, majdan a politikusok két évtizeden át tiltakoztak, revíziót, vagy legalább területi korrekciót követelve. Tehették ezt mindaddig, míg egy magasabb eszme, az internacionalizmus el nem nyomta a nemzeti emlékezést. Tudjuk jól, hogy a létez szocializmus évtizedeiben tabu téma volt Trianon, mivel nem volt ildomos megbolygatni a környez szocialista országokhoz f z d baráti kapcsolatunkat. A mai magyar politikus nemzedékek, vagyis a negyvenes, ötvenes, hatvanas generációk ebben a korban n ttek fel. Talán ezért is van - a fiatalkori beidegz dések miatt -, hogy a politikai elit egy meghatározó része még legújabb demokráciánk 20. évében sem szorgoskodik, hogy a megemlékezést országos méret vé emelje, ne adj Isten, hogy véleményt formáljon az igazságtalan békediktátumról. Sokan persze az Európai Unió mindenhatóságától (?), például a határok átjárhatóságától várják, hogy feloldja Trianon és az elcsatolt magyarság problematikáját. Mi tagadás, ennek valóban lehet realitása, hiszen lassacskán Európa is egyfajta egyesült államokká válik - ideig-óráig, egy újabb háborúig biztosan. Ám nemzeti indentitásunk meg rzéséért, történelmünk, hagyományaink átörökítéséért aligha kezeskednek Brüsszelben vagy Strasbourgban. Ez a mi feladatunk, mint ahogy Trianon és Párizs is a mi keresztünk, bármeddig is kelljen cipelnünk. Akár elsumákoljuk a nemzettragédiáról való méltó megemlékezést, akár nem. Május 20-án a Vas Megyei Közgy lés elnökének vezetésével küldöttség indult a németországi Mosbachba. A település Neckar-Odenwald székhelye, Baden- Württemberg tartományban. A delegáció többek között a kulturális kapcsolatok ápolását, újabb testvérvárosi szerz dések létrejöttét célozta meg. Mosbachban dr. Achim Brötel tanácsnok fogadta a delegációt, s a négy nap folyamán személyesen kísérte a Vas megyei küldöttséget Walldürnbe, Heidelbergbe és Neunkirchenbe. Az els napi fogadáson a Rábafüzesi Német Asszonykórus szerepléséhez csatlakozott a tanácsnok és referense is. Másnap látogatást tett a delegáció Szentgotthárd testvérvárosában, Walldürnben. Markus Günther polgármes- ter és a helyi énekkar kifejezte azt a szándékát, hogy szívesen látogatnának Szentgotthárdra, s fellépnének a csodálatos gotthárdi fürd ben. Walldürnb l egy 100 km-es kerékpártúra indult mintegy nyolcvan résztvev vel, amelynek startján az asszonykórus is énekelt. Harmadnap a híres egyetemi várost, Heidelberget látogatta meg a küldöttség, és hajóúton vett részt a Neckar folyón. A delegáció utolsó állomása Neunkirchen volt, ahol Wolfgang Schirk polgármester és a képvisel -testület fogadta ket. A polgármester családi gyökerei Nagykovácsi községig nyúlnak vissza, s t a község lakóinak egy része magyar családi köt déssel rendelkezik. Dr. Achim Brötel és Kovács Ferenc személyes barátsága tovább er sítettevas megye és a Neckar-odenwaldi járás közötti kapcsolatot. A Vas megyei delegáció tagjaként a sitkei polgármester, Morgós István felvette a kapcsolatot a neunkircheni elöljárókkal. A négynapos látogatás meger sítette azt az együttm ködést, amely a települések között már korábban létrejött, s újabb partnerkapcsolatokat alapozott meg.

3 4 KÖZÉLET SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ HITELT SZERETNE? SEGÍTÜNK! AZOK A KÖZÖSSÉGEK, AKIK NEM KÉPESEK A SAJÁT ÉRDEKÜKÉRT KÜZDENI, ALULMARADNAK EBBEN A VILÁGBAN ZÖLDEK, CIVILEK KÉT KERÉKEN SZERZ : PRONAS Lassan 20 éve, hogy az Európa megosztottságát szimbolizáló vasfüggönyt elsöpörte a változások szele. Az egykori nyomvonal helyén ma már kerékpárutak kötik össze a korábban elválasztott régiókat, településeket, családokat. E kerékpárutak egyik kezdeményez je Michael Cramer német zöldpárti EP-képvisel, aki április 26-án részt vett azon a túrán, melyet az osztrák Zöldek hirdettek és szerveztek meg. MESEORSZÁG SZEREPL I VÁRTÁK JÁTÉKRA A VÁROS GYERMEKEIT A MESÉK BIRODALMÁBAN TUDÓSÍTÓ: KÁROLY ANDREA Május 24-én délután a Színház és környéke egy napra Meseországgá változott. A Pannon Kapu Kulturális Egyesület várta gyermeknapi programjára a gyermekeket és feln tteket egyaránt. Az egész napos kerékpártúra céljai között szerepelt, hogy felidézze a hármas határ közös történelmét a bejárt történelmi helyszínek alapján, felmérje a lehet ségeket a régióban, megismerje a közös regionális problémákat (pl. szemétéget ), valamint a szomszédos szervezeteket és a helyi kezdeményezéseket, s mindezek alapján egy közös zöld projektet dolgozzon ki. Az úthoz csatlakoztak a három ország zöld szervezeteinek képvisel i: Szlovéniából az SMS elnöke, Darko Krajnc, Magyarországról a Lehet Más a Politika választmányi tagjai, SzabóTímea és Jávor Benedek, Ausztriából a Zöldek helyi képvisel i, Ulrike Lunacek és Heike Possert-Lachnit. A kerékpártúra nyilvános volt, azon bárki részt vehetett, így eljött sok környékbeli biciklis is. Vasárnap reggel kerékpáros indult Szentgotthárd központjából Jennersdorfba. Zömmel helyiek, de érkeztek Zalaegerszegr l, Budapestr l, Sárvárról és Celldömölkr l is. A PRO- NAS tagjai közül is jó páran kerékpárra ültek, hogy képviseljék álláspontjukat a város határába tervezett szemétéget r l az osztrák és szlovén médiának. Jennersdorfban Christiane Brunner, Rudi Dujmovits és számos, az éget -ellenes küzdelemben együttm köd barát fogadta és kínálta frissít vel a népes csapatot. A három ország környezetvéd szervezetei rövid angol nyelv tájékoztatót adtak. A sajtó élénken fotózta a szentgotthárdi civilek BEGASAURUS feliratú molinóját, amit a Zöldek transzparense mellett feszítettek ki. Az osztrákokkal és szlovénekkel kib vült kerékpárosok ezután a szlovéniai Kuzma felé vették az irányt. Rövid ebédet követ en felkerekeztek a Hármashatár-k höz, ahol élénk eszmecsere bontakozott ki az I. világháborút lezáró békékr l. A jelenlév k egyetértettek abban, hogy a történelem sok megoldatlan, érzelmileg nehezen feldolgozható fejezetet írt a könyvébe. A csapat ezután Fels szölnök felé vette az irányt, s a határ átlépése után Szentgotthárdig gurult. A Lipa adott helyet a fáradt kerekeseknek. A napot sajtótájékoztató fejezte be. Soós Zoltán, a PRONAS elnöke elmondta: - Azok a közösségek, akik nem képesek a saját érdekükért küzdeni, alulmaradnak ebben a világban. Szentgotthárd nem ezt az utat járja. Arra kérte a három ország politikusait, hogy képviseljék az EU-ban a helyi közösség ügyét, s tegyenek meg mindent, hogy megfelel módon kezeljék a jöv ben az Unió bármely két országa között felmerül olyan problémákat, mint ami napjainkban mérgezi a légkört a magyar-osztrák határon. Meseország kapujának tábornoka invitálta játékra a gyermekeket, hogy a tanulságos, sokszor mulattató történeteken keresztül ismerjék meg a mesék csodálatos világát. 5 állomás - 5 mese. A közel 200 résztvev tanúja lehetett Hamupip ke csodás átváltozásának, miközben válogatták a lencsét, összepárosították cip it, és id rendi sorrendbe rakták a mese történetét felidéz képsorokat. A három kismalac meséje során felépítették a malacok házait, megakadályozva a farkas ármánykodását. Miközben elénekelték a malacpolkát, k maguk is kismalacokká válhattak az arcfestés segítségével. A színes labdákat követve jutottak el Jancsi és Juliska történetéhez. A mézes puszedli evését követ en sepr s tánccal zték el a gonosz boszorkányt, hogy kiszabadítsák Jancsit fogságából. A nagy ho-hohorgász dalának eléneklése alatt gy j- tötték össze az aranyhal kifogásához szükséges kukacokat. Végs állomásként Mátyás király várába érkeztek, hogy elkészítsék a fekete sereg zászlaját, csákót hajtogassanak, összemérjék célzó képességüket íjászkodás keretében. A vár megépítése után került sor a végs ütközetre az Adj, király, katonát! játék keretében. A jól megérdemelt jutalom sem maradt el. Az apró édességeken kívül a játék öröme, a mesevilágba való csodálatos utazás felejthetetlen élménye gazdagította a gyermekek szívét. De aki nem vállalkozott a megmérettetésre, az sem unatkozott. A legkisebbeket kézm ves foglalkozás és játszósarok várta a Színház aulájában.

4 ADÓSSÁGRENDEZ HITELRE VAN SZÜKSÉGE? MEGOLDÁST KÍNÁLUNK. KÖZÉLET 5 OLAJOS PÉTER KIÁLLÍTÁS-MEGNYITÓJA ÉS EL ADÁSA MAGYARORSZÁG HELYÉR L AZ UNIÓBAN ÖT ÉV AZ EURÓPAI UNIÓBAN TUDÓSÍTÓ: MOLNÁR PIROSKA május 13-án plakátkiállítás nyílt a Móra Könyvtár Gyermekkönyvtárában. A kiállítást Olajos Péter EP-képvisel nyitotta meg. Ezt követ en a könyvtár olvasótermében el adást hallgathattak meg a résztvev k a Hogyan tovább, Magyarország?Témakörben. HAZÁNK KITÖRÉSI PONTJA A ZÖLD NEW DEAL LEHET INTERJÚ OLAJOS PÉTERREL RIPORTER: MOLNÁR PIROSKA Az európai parlamenti képvisel Magyarország kitörési pontját néhány súlyponti terület magas szint m velésében látja. Fejlesztési súlypontként a zöld gazdaság kiépítését jelölte meg vitairatában. Másik kiemelkedési lehet sége Magyarországnak a gyógyturizmus. Mint fogalmazott, Magyarország Európa Floridája lehetne. Err l is megkérdeztük a képvisel t. zöld gazdaság kiépítését nehezítik. Üdvös lenne, ha egy ilyen gazdasági programot széles kör politikai, szakmai és társadalmi konszenzus kísérné. Minden olyan megoldás, ami energiát vált ki, hatalmas megtakarítás a nemzetgazdaság számára. A megújuló energiák felhasználása, az erd telepítés mind munkahelyeket teremt. Ráadásul ez utóbbi programba a nem túl képzett munkaer t is be lehetne vonni. Legalább még egymillió munkahely létrehozására volna szükség,s a zöld gazdaság és a zöld ipar kiépítése kétszázezer munkahelyet jelenthet. Az 5let elnevezés plakátkiállítás megnyitójára a könyvtár gyermekrészlegében került sor május 13-án. A kiállítást Olajos Péter európai parlamenti képvisel nyitotta meg. A plakátkiállítás Magyarország uniós csatlakozásának ötödik évfordulója alkalmából készült az IKSZ szervezésében, a Külügyminisztérium támogatásával. A kiállítás öt pillére a környezetvédelem, a kultúra, a mobilitás, az innováció és a fejlesztések témaköre. A kiállítás tablója felhívja a figyelmet a klímacsomagra, amiben az uniós tagországok 2008 decemberében megállapodtak. Ennek értelmében vállalták, hogy 2020-ra 20 %-kal kevesebb üvegházhatású gázt bocsátanak ki, 20 %-kal több megújuló energiaforrást használnak fel, valamint 20 %-kal nagyobb energiahatékonyságot érnek el. A mobilitás témakörében bemutatták azokat a lehet ségeket, amelyeket a magyar tanulni vágyó fiatalok és munkavállalók igénybe vehetnek Európában. Megnyitó beszédében Olajos Péter a mobilitás és a környezetvédelem fontosságát hangsúlyozta. Kiemelte, hogy nagy lehet ség, hogy diákjaink külföldön is tanulhatnak. Egy sikeres ország fontos, hogy nyitott legyen, érdekl d a világ felé. Alapvet érdekünk, hogy tudjuk, mi történik a világban - fogalmazott a szónok. A kiállítás-megnyitó után a könyvtár olvasótermében folytatódott a program. Olajos Péter a Hogyan tovább, Magyarország témakörben tartott el adást. Az ország új szerepbe került az uniós csatlakozással, hiszen tárgyalópartnerek és döntéshozók vagyunk az Európai Unióban - emelte ki el adásában. Személyes eredményeként környezetvédelmi tevékenységét emelte ki a képvisel. Ezek között hangsúlyos szerepük van az éghajlatváltozással kapcsolatos programoknak. Így a carbonkereskedési rendszer - amely a széndioxid-kibocsátás t zsdére vitelét jelenti - megalkotása, amelyb l Magyarországnak 2020-ig 300 milliárdnyi bevétele keletkezhet. Másik program, aminek megalkotásában közrem ködhetett, az Akadálymentes égbolt. Ez azt jelenti, hogy 2020-ig a légvezetékeket biztonságossá kell tenni, hogy ne legyen madárpusztulás. Személyes sikereként említette az EP-képvisel a Rába-szennyezés megszüntetésével kapcsolatos tevékenységét. Ma már közmegegyezés van abban, hogy a világ els számú problémája az éghajlatváltozás. Egy-két évtized alatt radikális változásokat kell elérni, különben az emberiség pusztulása elkerülhetetlen. Magyarországon nagyfokú erd sítést kell végrehajtani, újra kell gondolni a vízgazdálkodást, zöld gazdaságot kell felépíteni. Látványos fejl dést kell elérni a megújuló energiák felhasználásában - foglalta össze Olajos Péter, merre kell haladnia Magyarországnak, hogy a klímaváltozást elkerülje. - Súlyponti kérdésként említette a környezet piacosítását. Olvasóink számára, kérem, foglalja össze, milyen el nyt jelent ez Magyarország számára! - A vitairat abból a megfigyelésb l indult ki, hogy a mai klasszikus közgazdasági felfogás teljesen figyelmen kívül hagyta a környezetet. Sokáig tartotta magát az a nézet, hogy természeti er források végtelen mennyiségben állnak rendelkezésre, s legfeljebb az ára fog drágulni. A Föld túlnépesedett, a természetet oly mértékben használjuk, hogy ez a folyamat nem tartható fenn tovább. Nem képes a Föld regenerálódni. Olyan problémákba ütközünk, amelyek az emberiség jöv jét nagyon komolyan veszélyeztetik. A jelenlegi gazdasági válság ennek az ökológiai válságnak az eredménye. Fejl dés növekedés nélkül - ez az az út, amelyet az emberiségnek járnia kell. Az a kérdés, hogyan lehet a fejl dést intenzív módon megvalósítani. Ehhez paradigmaváltásra van szükség. - Hogyan eredményezhet például munkahelyeket a Zöld New Dealnek is nevezett program? - Azok a programok, amelyek a 30-as években a gazdasági válságból való kitörést lehet vé tették, azok nagy mértékben alkalmazhatók ma is világszerte. Amerikában is útjára indítottak egy hatalmas programot, ami a zöld gazdaság kiépítését célozza. Magyarország is vállalásokat tett az Unió felé abban, hogy milyen mértékben építi ki ezt a zöld gazdaságot. Magyarország ezek teljesítését l jelenleg messze áll. El kell hárulni azoknak az adminisztrációs akadályoknak, amelyek a - Említette, hogy Magyarország Európa Floridája lehetne, s ebben a programban a gyógyturizmus jelent s szerepet vállalhatna. Magyarországon a jelenlegi infrastruktúra és a humán er forrás alkalmas-e ezt megvalósítani? - Az alapok megvannak, de nagyon komoly fejlesztéseket kellene megvalósítani. De ezekre nagyon komoly befektet k vannak. Az a kérdés, Magyarország mennyire fogadóképes, mennyire ajánlja fel azokat a lehet ségeket, amelyek miatt vonzó lehet a külföldi befektet k számára. A másik fontos tényez, hogy olyan körülményeket kell teremteni, hogy a magyar orvosok és ápolók ne menjenek külföldre. Magyarország így egy gyógyászati központja lehetne Európának. A nyugateurópai szinten megfizetett szolgáltatások komoly bevételt jelenthetnének az országnak. - Milyen esélyt lát arra, hogy Szentgotthárd küzdelme a hulladékéget megépítése ellen eredményes legyen? - Nagyon jó esélyt látok. Ha Szentgotthárd továbbra is olyan összefogást tanúsít ebben az ügyben is, mint a Rábaszennyezés kapcsán, ha ugyanolyan állhatatosan küzd, akkor ugyanolyan sikert érhet el. Az Európai Parlamentnek ebben az a szerepe, hogy a nemzetközi nyilvánosságot megteremtse. A Rába kapcsán is az jelentett áttörést, hogy Ausztria megértette, hogy sokkal többet veszít a turizmus kapcsán, mint amennyibe a sz - r k felszereltetése került. Ugyanezt az áttörést el lehet érni a heiligenkreuzi éget vel kapcsolatban is. Szentgotthárd igaza nem elvitatható ebben a kérdésben. Szerintem ez nyerhet ügy, kitartás és állhatatosság kell hozzá.

5 6 KÖZÉLET MOST KELL TENNIE A NYUGDÍJAS ÉVEK ANYAGI BIZTONSÁGÁÉRT! AMIKOR A KÖZÖSSÉGEK NEM A POLITIKAI, HANEM A LOKÁLIS ÉRDEKEK MENTÉN FOGNAK ÖSSZE KÖZEL SZÁZ INDULÓ A NEMZETI VÁGTÁN SZERZ : RÁPLI RÓBERT május 18-án Budapesten tartották meg a 2009-es Nemzeti Vágta sorsolását. Összesen 90 település várta, hogy kivel sorsolják össze lovasait az el futamokra. Elhangzott, hogy a május 30. és június 1. között Budapesten, a H sök terén megrendezésre kerül rendezvényre százezreket várnak a szervez k, és hogy idén még több program várja a kilátogatókat a f város egyik legnagyobb kulturális, turisztikai és gasztronómiai fesztiválján. kerültek ki. Az eseményen Demszky Gábor f polgármester kijelentette, hogy a f város talán egyik legizgalmasabb új rendezvénye a Nemzeti Vágta, és Budapest örömmel látja vendégül a vidéket. Rengeteg polgármester tartotta fontosnak, hogy a f városba utazzon a sorsolásra, hiszen a tavalyi siker után országszerte sok közösség mozdult meg annak érdekében, hogy elinduljanak a Vágtán. Baján el válogatót is rendeztek, Bácskai Vágta néven. Külön öröm, hogy a tavalyi 6 után idén már 9 határon túli, magyarlakta település részese az eseménynek, melyet ez alkalommal az 1848/49-es forradalom és szabadságharc gyermekh sei emlékének ajánlottak a rendez k. Dr. Tamás István, a Nemzeti Vágta elnöke kiemelte: - A Nemzeti Vágtán a közösségek nem a politikai érdekek, hanem a lokális érdekek mentén fognak össze. Nekem err l szól ez a rendezvény, és büszke vagyok arra, hogy ilyen sokan részt vesznek rajta. A pünkösdi hosszú hétvégén rendezett Nemzeti Vágtán rengeteg program várta a kilátogatókat. A települések lovasversenye mellett megrendezésre került egy történelmi lovas gála is, honfoglaláskori lovas íjászokkal, lovagi tornákkal, '48-as csatajelenetekkel. Ezen kívül huszárverseny, díjugratás, Kishuszár Vágta, éjszakai Tüzes Vágta, mozgáskorlátozottak lovasbemutatója, Széchenyi emlékfutam, egykori olimpikonok lovasversenye és egy Jótékonysági sztárfutam is színesítette a programot. A Vágta Korzón - amely az Andrássy útból varázsolt egy pavilonokkal szegélyezett sétálóutcát - az induló települések mutatkoztak be kulturális és turisztikai értékeikkel. A 56-osok terénél pedig az Országkonyha várta vendégeit a Dunántúl, az Alföld, a Felföld és Erdély tájainak ételeivel és italaival. A 2009-es NemzetiVágta el futamaira a szentgotthárdi kistérséget Budapest- Újbudával, Fels szentivánnal, Makóval, Pitvarossal és Nyíregyházával sorsolták össze. A verseny gy ztese Németh Sándor lett Bácsalmás színeiben. Mintegy kétszázan vettek részt a Hadtörténeti Múzeumban megrendezett ünnepségen, ahol a 90 induló település lovasait sorsolták össze az el futamokra. Egy el futamba 6 lovast sorsoltak össze, így alakult ki a 15 el futam beosztása. A ceremónián olyan résztvev k húzták ki a Sors ládából a települések neveit tartalmazó pergameneket, akik valamilyen módon köt dnek a Nemzeti Vágtához. k a kishuszárokból, a lovas élet nagyjaiból, a hagyomány rz kb l, a támogatókból, volt olimpikonokból, a szakmai partnerek és a hírességek közül A CSALÁDSEGÍT ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT HÍREI Programok - Június óra: Nyári Játszóház a Pannon Kapu Kulturális Egyesület zenetermében, - Június óra: Ingyenes ruhaosztás a Pannon Kapu Kulturális Egyesület zenetermében, - A Baba-mama klub foglalkozásaira minden héten csütörtökön tól ig várják az érdekl d ket a Gyermekorvosi Rendel tet terében. Keresünk-kínálunk A Szolgálat ezúton kéri mindazok segítségét, akik rászorulók számára fel tudnák ajánlani használaton kívüli, de még használható állapotban lev bútoraikat, háztartási eszközeiket, egyéb tárgyaikat. Keresünk: utazóágyat, h t szekrényt, mosógépet, gázt zhelyt, babakocsit, varrógépet, szobai szekrénysort. Amennyiben lehet ségük nyílna felajánlásukkal segíteni a rászorulókon, kérjük, keressék fel Szolgálatunkat a Szentgotthárd, Kossuth L. u. 7. szám alatt, vagy a , illetve a as telefonszámon. Szolgálatunkhoz felajánlások is érkeztek. A felkínált bútorok, háztartási eszközök, egyéb tárgyak ingyenesen elvihet k, de elszállításukról mindenkinek gondoskodnia kell. Amit kínálunk: gyermekhever, 180x200-as 2 személyes matrac, színes tévé, bébi hordozó, íróasztal. A Szolgálat felhívja a lakosság figyelmét, hogy tartós élelmiszergy jtést szervez. A még felhasználható élelmiszeradományokat kérjük, jutassák el Szolgálatunkhoz hétköznap 8 és 13 óra között. Segítségüket el re is köszönjük! ÚJRA INDUL SZLOVÉN NEMZETISÉGI CSOPORT AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA ELS OSZTÁLYÁBAN KEDVCSINÁLÓ A SZLOVÉN NYELVHEZ FORRÁS: SZOI Április 2-án, csütörtök délután Szlovén napot tartottak a SZOI-ban. A program szervez i a SZOI, a Magyarországi Szlovének Szövetsége, az Országos Szlovén Önkormányzat és a Muraszombati Pedagógiai Intézet voltak. A nap célja az iskolai szlovén nyelvoktatás népszer sítése volt. Beszédet mondtak egyebek között Pénzes Tibor iskolaigazgató, Bugán József alpolgár- mester, Hirnök József a Magyarországi Szlovének Szövetségének elnöke, Ropos Márton az Országos Szlovén Önkormányzat elnöke, valamint Valerija Perger a Muraszombati Pedagógiai Intézet részér l. A rendezvényen jelen volt Drago iftar f konzul is. A szónokok mindannyian kiemelték a szlovén nyelv tanulásával járó különböz el nyöket és a kés bbiekben adódó lehet ségeket. A gyerekek közül a nagycsoportosok, az els és második osztályosok valamint szüleik kaptak meghívót a Szlovén napra. A Játékvár Óvoda szlovénes csoportja, a SZOI szlovént tanuló alsó tagozatosai, a fels szölnöki és az apátistvánfalvai kétnyelv általános iskolák tanulói adtak kulturális m sorokat, melyekben helyet kapott tánc, ének, vers és rövid humoros színdarabok is. A sikeres rendezvény nagyban hozzájárult ahhoz, hogy hosszú évek után újra indul az általános iskola els osztályában szlovén nemzetiségi csoport, el reláthatólag 8-9 f vel. A csoport heti öt órában, rendes órarendi tantárgyként fogja tanulni a szlovén nyelvet.

6 BEJELENTKEZÉS, ID PONT EGYEZTETÉS: RIPORT 7 HATVANHÁROM ÉVE ZTÉK EL A NÉMETEKET RÁBAFÜZESR L EMLÉKTÁBLÁT AVATTAK AZ UTÓDOK RIPORTER: MOLNÁR PIROSKA május 26-án indult el az a vonat a szentgotthárdi vasútállomásról a rábafüzesi németekkel, amely az elüldözött családokat Bajorországba vitte. A kollektív felel sség jegyében a II. világháború után nemcsak a háborúban vétkeseket, hanem az ártatlan német ajkú embereket is üldöztetés érte. Sokakat elüldöztek otthonukból, vagyonukat elkobozták. Az itthon maradottak err l évtizedekig hallgattak, még ma sem beszélnek szívesen. Az utókornak kötelessége azonban feltárni az eseményeket, s emléket állítani az egykori üldözötteknek. Május 26-án a rábafüzesi Német Kisebbségi Önkormányzat és a Móra Könyvtár rábafüzesi fiókkönyvtára szervezésében emléktáblát avattak a kitelepítés hatvanharmadik évfordulóján. Az ünnepséget megtisztelte jelenlétével V. Németh Zsolt országgy lési képvisel, a szentgotthárdi képvisel -testület több tagja, városi vezet k, ma él leszármazottak. A megemlékezésen Ó- dor Dénes, a helyi kisebbség képvisel je emlékezett a hatvanhárom évvel ezel tti eseményekre, majd Bauer László városi képvisel méltatta az ünnepséget. Valéria Koch verse után a Rábafüzesi Német Asszonykórus adta el azt a dalt, amit egy hajdani kitelepített zenész a kórusnak írt, emléket állítva az elüldözött németeknek. Az emléktábla-avatás ünnepi szónoka dr. Wenzl Miklós volt, a Vas Megyei Német Kisebbségi Önkormányzatok elnöke. Beszédében hangsúlyozta, hogy az évtizedekig elfedett igazságot végre ki kell mondani. Nem kitelepítés történt a háború után, hanem az ártatlan németek elüldözése, vagyonuk elkobzása, deportálása. Ahogy az emléktáblán álló idézet mondja: Bölcs ben ringattak, batyuval kidobtak. Az emléktáblát a leszármazottak képvisel i leplezték le, s Kollerné Loós Zsuzsanna evangélikus lelkész megáldotta. Az ünnepség befejezéseként az asszonykórust hallhatta a közönség. A fiókkönyvtárban fotókiállítással állítottak emléket a kitelepítés évfordulóján. Dr. Wenzl Miklós Vas megyei elnök az ünnepség után interjút adott lapunknak. Arról beszélt, milyen emlékeket hagyott benne a kitelepítés. - Mi, a németek leszármazottai még ma sem érezzük száz százalékosan jól magunkat Magyarországon. A kitelepítés, s ami utána jött, akkora traumát okozott a németségben, amit sosem tud elfelejteni. Bennem nagy nyomott hagytak az események. A német falvak fantasztikusan jó közösségek voltak. 220 ezer németet vittek el Magyarországról az 551 ezerb l. A kitelepítéssel ezek a faluközösségek sz n- tek meg - emlékezett gyerekkori élményeire az elnök. Kollektív büntetés A II. világháború után kollektív büntetéssel sújtották a magyarországi német ajkú lakosságot. Az 1945 és 1949 közötti id szak volt a magyarországi németek történetének legfájdalmasabb id szaka. 163 ezer németet kitoloncoltak az országból, 64 ezret évekre deportáltak munkatáborokba a Hortobágyra. A kényszermunkán embertelen körülmények között éltek, sokan ott haltak meg. A magyar kormány a magyarországi Szövetséges Ellen rz Bizottsághoz intézett május 26-i, majd július 5-i jegyzékei szerint azokat a németeket, akik Magyarország ügyét elárulták és a hitlerizmus szolgálatában álltak, szükséges volna az ország területér l eltávolítani, mert csak ilyen módon lenne biztosítható, hogy többé a német szellem és a német elnyomás ne lehessen úrrá az országon. Valójában az ártatlan magyarországi németek vagyonának kisajátítása, er szakos és jogtalan el zése történt. A magyarországi Szövetséges Ellen rz Bizottság augusztus 9-én német kitelepítésére szólította fel a magyar kormányt, ami a globális kitelepítésre irányult. A kitelepítési rendelet január 4-én kelt, és ezzel január 19-én megindult a kitelepítés el ször Budaörsr l Németország amerikai zónájába. Több ezer embert ztek ki szül földjér l úgy, hogy csupán legszükségesebb holmijaikat vihették magukkal. Magyarországon egyre inkább elmélyült a németek elleni kollektív felel sség gondolata. A Nemzeti Parasztpárt adta ki els ként a jelszót mely kés bb a sajtóban volt olvasható: Ki az országból a sváb hazaárulókkal vagy a svábság egy batyuval jött ide, egy batyuval is menjen ban Vas megyét is elérte a kitelepítés hulláma. A szentgotthárdi járás f jegyz je a kitelepítési rendelet megjelenése után utasította a körjegyz ségek vezet it, hogy a kitelepítés végrehajtásáig a németek közül a b nösöket rendszeres közmunkára kell fogni. Rábafüzesen február között 45 személyt rendeltek ki közmunkára, majd 12 f t tiltottak el az ipar gyakorlásától május 26-án Rábafüzest is elérte a kitelepítési hullám.vasárnap Weber Antal katolikus plébános utoljára tartott német nyelven istentiszteletet a hív knek. maga is a szekérkaravánnal tartott a szentgotthárdi vasútállomásra az el zött németekkel együtt, s mindvégig mellettük maradt. A vonat 17 óra 20-kor hagyta el a vasútállomást, majd június 3-án érkezett a bajorországi Dachauba. A füzesieket a landsbergi járás falvainak lakosai fogadták be. - A világháború szörny ségei után szegény özvegyasszonyok vitték tovább a gazdaságot. Szerencsére sok gyerek volt a német családokban, akik segítettek a munkában, így talpra tudtak állni. A német családokban az els szülött fiú örökölte a gazdaságot, a többieknek tanulni kellett vagy inasnak állni. Ez él közösség volt, a maga kultúrájával. Minden falunak volt énekkara, tollfosztáskor összejöttek. A maihoz képest szegény élet volt, de boldog élet. Ezt a boldog életet verték szét egyik pillanatról a másikra. Az itthon maradottakat is bántották. A diktatúra el ször rajtunk csapódott. El kellett hagyni a saját házunkat és tanyán n ttünk fel. Elvették a vagyonunkat, éhenkórászként n ttünk fel. Ez volt akkor minden német sorsa. Az világos volt számomra, hogy itt nincs más lehet ségem, mint tanulni. Most is azt tudnám üzenni a mai gyerekeknek, hogy tanuljanak. Mert hogy ezt a szörny séget el tudtam hagyni, annak köszönhettem, hogy tanulni lehetett. Ha valaki szorgalmas volt, bármit meg lehetett tanulni. Csak a szorgalmán múlik, hogy önmagán segítsen. Ma sincs másként. Csak úgy tud segíteni magán az ember, ha képezi magát, ha nyelveket tanul, ha megtanulja kezelni a komputert. Dr. Wenzl Miklós azt hangsúlyozta, hogy a mostani közösségek is csak úgy maradhatnak fenn, ha tanulnak. Nemzetiségi pedagógusból hiány van, mindenütt szívesen fogadják ket, a német kisebbség is felkarolná. Sajnálatosnak tartja, hogy nem a német kisebbségb l kerülnek ki ma az oktatók. Fontosnak tartaná, hogy a nemzetiségi oktatási intézmények élén német köt dés emberek álljanak. - Sokat romlott a képzés is - állítja. - Nincsenek utódok, nincs kell számú nemzetiségi pedagógus. Nincs, aki utánunk magára vállalná a nemzetiségi ügy továbbvitelét. A mai fiatalok nem rizték meg nemzetiségi identitásukat - foglalta öszsze a német nemzetiség mai helyzetét dr.wenzl Miklós.

NAGYKÖVETI LÁTOGATÁS ANDANTE HALNAPOK. www.andanterestaurant.hu ASZTALFOGLALÁS: +36/94 44 55 66. március 26-27-28. HÚSVÉTI AJÁNLATOK. április 02-05.

NAGYKÖVETI LÁTOGATÁS ANDANTE HALNAPOK. www.andanterestaurant.hu ASZTALFOGLALÁS: +36/94 44 55 66. március 26-27-28. HÚSVÉTI AJÁNLATOK. április 02-05. I V. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2010. MÁRCIUS 25. S V KÖRNYÉKÉNEK K K ZENTGOTTHÁRD ÁROS ÉS ÖZÉLETI ÉS ULTURÁLIS H AVILAPJA SZENTGOTTHÁRDON JÁRT AZ OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG BUDAPESTI NAGYKÖVETE NAGYKÖVETI LÁTOGATÁS A

Részletesebben

A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJÁN

A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJÁN I V. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2010. JÚLIUS 1. S V KÖRNYÉKÉNEK K K ZENTGOTTHÁRD ÁROS ÉS ÖZÉLETI ÉS ULTURÁLIS H AVILAPJA A KORABELI NAPILAPOK SZERINT JÚNIUS 4-ÉN MEGÁLLT A NEMZET SZÍVVERÉSE A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS

Részletesebben

KI VÁLHAT H SSÉ, KI GONOSSZÁ?

KI VÁLHAT H SSÉ, KI GONOSSZÁ? I V. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2010. OKTÓBER 28. S V KÖRNYÉKÉNEK K K ZENTGOTTHÁRD ÁROS ÉS ÖZÉLETI ÉS ULTURÁLIS H AVILAPJA KOSZORÚZÁSSAL ÉS ÜNNEPI M SORRAL EMLÉKEZTEK MEG AZ '56-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC ÉVFORDULÓJÁRÓL

Részletesebben

NEMZETKÖZI FOGYASZTÓ- VÉDELMI EGYÜTTM KÖDÉS

NEMZETKÖZI FOGYASZTÓ- VÉDELMI EGYÜTTM KÖDÉS I V. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2010. NOVEMBER 25. S V KÖRNYÉKÉNEK K K ZENTGOTTHÁRD ÁROS ÉS ÖZÉLETI ÉS ULTURÁLIS H AVILAPJA A KONZULÁTUSON ÍRTÁK ALÁ A FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁGOK EGYÜTTM KÖDÉSI SZERZ DÉSÉT NEMZETKÖZI

Részletesebben

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA ANYANYELVÜNK TÜKRÉBEN

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA ANYANYELVÜNK TÜKRÉBEN VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXIII. évfolyam 1. szám 2007. január A MAGYAR KULTÚRA NAPJA ANYANYELVÜNK TÜKRÉBEN A nemzet nyelvében él. Ha nem akarjuk, hogy els öngyilkossági kísérlete után még

Részletesebben

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. Május els vasárnapján: ANYÁK NAPJA

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. Május els vasárnapján: ANYÁK NAPJA VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXIX. évfolyam 5. szám 2013. május Május els vasárnapján: ANYÁK NAPJA Jékely Zoltán: BARNA, MÉLY SZEMEK Néztek szemembe, barna, mély szemek, de mindegyikb l Anyám

Részletesebben

Névadó ünnepség az általános iskolában

Névadó ünnepség az általános iskolában Névadó ünnepség az általános iskolában Emlékezetes, szép esemény részesei lehettek azok, akik 2009. június 12-én meghívásunkat elfogadva, ellátogattak iskolánkba. Az eddigi i Általános Iskola Szentgyörgyi

Részletesebben

Húsvét kiszézéssel és vill zéssel

Húsvét kiszézéssel és vill zéssel a diósjen i önkormányzati képvisel testület tájékoztató havilapja XII. évfolyam 4. szám Húsvét kiszézéssel és vill zéssel Húsvét napjainkban a keresztények legfontosabb ünnepe, de a valláson kívül is a

Részletesebben

Szent György-nap a megyei kórházban

Szent György-nap a megyei kórházban FEJER LAP 2009. MÁJUS, III. ÉV FO LYAM, 5. SZÁM www.fejerlap.hu FEJÉR MEGYEI havilap MELLÉKLET: Fejér megye 1000 éves millenniumi programfüzet Szent György-nap a megyei kórházban ÖSSZEÁLLÍTÁSUNK A 10.

Részletesebben

Jótékonysági Keresztény Bál összefogás a szeretet jegyében

Jótékonysági Keresztény Bál összefogás a szeretet jegyében 2007. november hó a diósjen i önkormányzati képvisel testület lapja VIII. évfolyam 11. szám Jótékonysági Keresztény Bál összefogás a szeretet jegyében A szeretet soha sem leereszked, a jótékonyság pedig

Részletesebben

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ. XXIV. évfolyam, 2014. október. Szent Mihály-nap motorral, tűzzel, tánccal és házikolbásszal. Gál Imre Nimród érmet kapott

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ. XXIV. évfolyam, 2014. október. Szent Mihály-nap motorral, tűzzel, tánccal és házikolbásszal. Gál Imre Nimród érmet kapott MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap Szent Mihály-nap motorral, tűzzel, tánccal és házikolbásszal Mezőberény az Itthon vagy! Magyarország Szeretlek! Szent Mihály-napi mulatság és tűzgyújtás

Részletesebben

Elkészült a szerencsi országzászló

Elkészült a szerencsi országzászló Elkészült a szerencsi országzászló Szerencsi HÍREK KÖZÉLET SZABADIDŐ KULTÚRA szerencsihirek@szerencs.hu www.szerencsihirek.hu INGYENES KIADVÁNY XXIX. évfolyam 10. szám 2014. június 13. Szerencsről Csiksomlyóra

Részletesebben

FONTOS PONT a Hegyhát ifjúsági életében!

FONTOS PONT a Hegyhát ifjúsági életében! Gypsy Studies Cigány Tanulmányok 27. FONTOS PONT a Hegyhát ifjúsági életében! PROJEKTKÖTET PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM BTK NTI ROMOLÓGIA ÉS NEVELÉSSZOCIOLÓGIA TANSZÉK - SÁSD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÉCS, 2012. Gypsy

Részletesebben

Május 2.: ANYÁK NAPJA!

Május 2.: ANYÁK NAPJA! XXVI. évfolyam 4. szám VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2010. április Május 2.: ANYÁK NAPJA! Jékely Zoltán: A HOSSZÚ TÉL UTÁN Látod, apám, hosszabbodik a Nap! A szép piros kakas mind magasabbra lépeget

Részletesebben

OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2008

OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2008 OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2008 Wesley János Kiadó Kht. Budapest, 2007 OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2008 Wesley János Kiadó Kht. Budapest, 2009 Wesley János Kiadó Kht. Budapest, 2007

Részletesebben

hírlevél Magyar-Lengyel Barátság Emlékműve Hatvan férőhelyes lesz az idősek otthona Lengyeli járda Tanévkezdés Kisvejkén Olimpiai bronz Ösztöndíj

hírlevél Magyar-Lengyel Barátság Emlékműve Hatvan férőhelyes lesz az idősek otthona Lengyeli járda Tanévkezdés Kisvejkén Olimpiai bronz Ösztöndíj völgységi BONYHÁD ÉS KÖRNYÉKE KÖZÉLETI LAPJA hírlevél V. évfolyam, 7. szám 2011. szeptember Magyar-Lengyel Barátság Emlékműve i y Szeptember 18-án avatták föl Bonyhádon a Magyar-Lengyel Barátság Emlékművét,

Részletesebben

Csapatinduló (84. sz. Lehel-vezér cserkészcsapat Dallam: Zöldre van a...) A majnafrankfurti csodát ünnepeltük 1972 2010.

Csapatinduló (84. sz. Lehel-vezér cserkészcsapat Dallam: Zöldre van a...) A majnafrankfurti csodát ünnepeltük 1972 2010. BUOD INFO Bund Ungarischer Organisationen in Deutschland e.v. Németországi Magyar Szervezetek Szövetsége 4. szám 2010. július Száz éves a magyar cserkészet egy világot átfogó mozgalom Az idén nyáron is,

Részletesebben

Polgármesteri búcsú NNAPI KÖSZÖNT. Véget ért a farsang

Polgármesteri búcsú NNAPI KÖSZÖNT. Véget ért a farsang NNAPI KÖSZÖNT Lábatlan Város Önkormányzata és a magam nevében sok szeretettel köszöntöm városunk minden lányát és asszonyát a közeled Nnap alkalmából! Török István polgármester Véget ért a farsang Polgármesteri

Részletesebben

Kanizsa DÉL-ZALAI HETILAP. Százötven éves a Keri. Követték az elõdök örökségét: értéket, hagyományt teremtettek

Kanizsa DÉL-ZALAI HETILAP. Százötven éves a Keri. Követték az elõdök örökségét: értéket, hagyományt teremtettek Kanizsa DÉL-ZALAI HETILAP XIX. évfolyam 43. szám 2007. december 6. Százötven éves a Keri Nagyszabású, egy hetes programmal, százötven körös váltófutással, iskolatörténeti kiállítással, szakmai nappal,

Részletesebben

Márton-napi újbor ünnep. November 9-én a sportcsarnokban A fotón Vincze Tamás a szomszéd, Simon Márton libájával TARTALOM

Márton-napi újbor ünnep. November 9-én a sportcsarnokban A fotón Vincze Tamás a szomszéd, Simon Márton libájával TARTALOM XXIV. évfolyam, 2012 11. november TARTALOM Járási kirendeltség lesz a város 3. Akikre büszkék vagyunk Átadták a kerékpárutat A magyar termőföld védelmében 4. 8. 9. Takarítási akciót hirdetnek az önkéntesek

Részletesebben

Légy része a történetnek!

Légy része a történetnek! Légy része a történetnek! Els találkozó Kedves Diósjen i Polgárok! Amikor e sorokat olvassák, már a 2010-es év els hónapjának a végén járunk, vagy talán a második elején. Megkezd dött tehát egy új év,

Részletesebben

www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 RÓNAVÖLGYI ENDRÉNÉ polgármester

www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 RÓNAVÖLGYI ENDRÉNÉ polgármester XXIV. év fo lyam 21. szám 2009. december 18. Ára: 150 fo rint Lapunkhoz 2010. évi színes falinaptárt mellékeltünk www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 Megérkezett a Mikulás a szerencsi gyerekekhez.

Részletesebben

Kanizsa. Részletfizetés! Ingyenes tankönyvkölcsönzés! TANFOLYAM INDUL

Kanizsa. Részletfizetés! Ingyenes tankönyvkölcsönzés! TANFOLYAM INDUL Kanizsa LOKÁLPATRIÓTA HETILAP XXV. évfolyam 23. szám 2013. június 13. osztályzatot. A jutalmazott diákok példaként szolgálnak arra, hogy a tanulással és a társadalom által megkövetelt rend betartásával

Részletesebben

Pápa és Vidéke. Több száz érdeklõdõ a pápai standon. Elfogadták a költségvetést. Teltházas. mozinyitó

Pápa és Vidéke. Több száz érdeklõdõ a pápai standon. Elfogadták a költségvetést. Teltházas. mozinyitó Pápa és Vidéke 2013. március 7. Közéleti hetilap XI. évfolyam 5. szám Utazás kiállítás Több száz érdeklõdõ a pápai standon Testületi ülés Elfogadták a költségvetést Múlt csütörtökön ülésezett Pápa képviselõ-testülete.

Részletesebben

KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXII. évfolyam 4. szám február 28.

KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXII. évfolyam 4. szám február 28. ÁRPÁDFÖLD CINKOTA MÁTYÁSFÖLD RÁKOSSZENTMIHÁLY SASHALOM KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXII. évfolyam 4. szám február 28. www.budapest16.hu 3 Elfogadták az idei költségvetést 11 Negyed

Részletesebben

2011 a környezetvédelem és a szemléletformálás éve Nagykanizsán. XXIII. évfolyam 12. szám 2011. március 31.

2011 a környezetvédelem és a szemléletformálás éve Nagykanizsán. XXIII. évfolyam 12. szám 2011. március 31. Szedj föl pár kilót! 2011 a környezetvédelem és a szemléletformálás éve Nagykanizsán. Az önkormányzat kezdeményezésére és koordinálásával, cégek, intézmények, civilek közremûködésével, minél több hulladéklerakót

Részletesebben

Üzemcsarnokot avattak az ipari parkban Jelentôs fejlesztés Békéscsabán, a tizennyolc éves Losonczi Kft.-nél

Üzemcsarnokot avattak az ipari parkban Jelentôs fejlesztés Békéscsabán, a tizennyolc éves Losonczi Kft.-nél XXIII. évfolyam, 23. szám 2013. december 19. Lapunk következő száma 2014. január 16-án jelenik meg Október elején indult és jövô év ôszre fejezôdik be a kórház 2,5 milliárdos fejlesztése, amelynek keretében

Részletesebben

Józsefváros ZeneVáros ZeneNyár Három hónap, 15 helyszín, 250 program

Józsefváros ZeneVáros ZeneNyár Három hónap, 15 helyszín, 250 program XXI. évfolyam 10. szám 2013. június 4. Megjelenik: kéthetente Józsefváros ZeneVáros ZeneNyár Három hónap, 15 helyszín, 250 program ÖNKORMÁNYZAT Idõsügyi stratégia Józsefvárosban A helyi tapasztalatokat

Részletesebben

2007. november 16. V. évfolyam 16. szám

2007. november 16. V. évfolyam 16. szám VÁROSI ÚJSÁG 2007. november 16. V. évfolyam 16. szám CMYK Tiltakozás a körmendi vasútállomáson Az önkormányzatok mûködtetnék a Körmend Zalalövõ vasútvonalat November 7-én reggel a vasútassztrájk idején

Részletesebben

Energetikai korszerűsítés. Megújul a Mező Ferenc Tagiskola fűtési rendszere. A nyertes ifjúsági pályázatról. A kövesdi kupagyőzelemről

Energetikai korszerűsítés. Megújul a Mező Ferenc Tagiskola fűtési rendszere. A nyertes ifjúsági pályázatról. A kövesdi kupagyőzelemről XXI. évf. 3. szám VÁROSUNK LAPJA 2009. február 12. Energetikai korszerűsítés Megújul a Mező Ferenc Tagiskola fűtési rendszere A nyertes ifjúsági pályázatról Hajnerné Tóth Ágnes A kövesdi kupagyőzelemről

Részletesebben