Az egész életen át tartó tanulás programja LEONARDO DA VINCI. Sikertörténetek EURÓPA LEHETŐSÉGEKET TEREMT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az egész életen át tartó tanulás programja LEONARDO DA VINCI. Sikertörténetek EURÓPA LEHETŐSÉGEKET TEREMT"

Átírás

1 Az egész életen át tartó tanulás programja LEONARDO DA VINCI Sikertörténetek EURÓPA LEHETŐSÉGEKET TEREMT

2 A Europe Direct szolgáltatás az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire segít Önnek választ találni. Ingyenesen hívható telefonszám*: * Egyes mobiltelefon-szolgáltatók nem engednek hozzáférést a as telefonszámokhoz, vagy kiszámlázzák ezeket a hívásokat. Felhívjuk figyelmét, hogy a projektek közül már több is lezárult, ezért előfordulhat, hogy a hozzájuk kapcsolódó linkek már nem működnek, és a kontaktszemélyekre vonatkozó adatok elavultak. Jelentős mennyiségű további információt talál az Európai Unióról az interneten. Az információk az Europa szerveren, a következő címen állnak rendelkezésre: Katalógusinformáció a kiadvány végén található. Luxembourg: Az Európai Közösségek Hivatalos Kiadványainak Hivatala, 2008 ISBN Európai Közösségek, 2008 A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett. Printed in Belgium KLÓRMENTES FEHÉR PAPÍRRA NYOMTATVA

3 Leonardo da Vinci-program: Új képességek a jobb munkahelyek érdekében Európa ma nagyarányú átalakuláson megy keresztül, hogy a lisszaboni stratégia keretében a világ egyik vezető tudásalapú gazdaságává válhasson. Ez azt jelenti, hogy a tudás és a belőle táplálkozó innováció az Európai Unió legértékesebb erőforrása. A Leonardo da Vinci-program hátterében az európai munkaerőpiac megerősítésének célkitűzése áll. Ennek érdekében a program segítséget nyújt az embereknek az új képességek, ismeretek és képesítések megszerzésében és felhasználásában. A munkaerőpiacon és a vállalkozásoknál elérhető tudás naprakész szintre hozása elengedhetetlen az átalakulási folyamat keresztülviteléhez. 1 A 2002-ben indult koppenhágai folyamat célja az európai együttműködés fő prioritásainak azonosítása annak érdekében, hogy az európai szakképzés az egész világ számára mércévé váljon 2010-re. A Leonardo da Vinci programban a koppenhágai folyamat alapján meghatározott finanszírozási prioritások hatékonyan irányították a programot. A támogatott projektek legjobbjai olyan eszközöket és modelleket fejlesztettek ki, amelyekből a tagállamok politikai tevékenysége közvetlenül profitálhatott. Így a Leonardo da Vinci-program Ján Figel a Koppenhágában kitűzött célok elérésére irányuló erőfeszítéseket Az Európai Bizottság oktatásért, hatékonyan támogató eszköznek bizonyult. képzésért, kultúráért és ifjúságért felelős tagja A Leonardo da Vinci-program támogatja a tapasztalatcserét a tanárok, az oktatók és a humánerőforrás-menedzserek körében, és ezáltal növeli a különféle európai szakképzési rendszerek átláthatóságát, valamint (az egymástól való tanuláson keresztül) segíti azok modernizálását és 2006 között kb , a szakoktatás és szakképzés területén dolgozó szakember részesült nemzetek közötti mobilitásra vonatkozó támogatásban. Ugyanebben az időszakban a program gyakornok számára biztosított egyedülálló lehetőséget arra, hogy képzésben vegyenek részt és munkatapasztalatot szerezzenek egy idegen országban. Nagy örömömre szolgál, hogy bemutathatom ezt a húsz bevált gyakorlatokra vonatkozó projektet ismertető füzetet. A projektek követendő példát és inspirációt fognak jelenteni mások számára is. Az alapján lettek kiválasztva, hogy produktumaik és eredményeik mennyire vihetők át, illetve új felhasználók szempontjából mennyire érdekesek és hasznosak. Arra szeretném biztatni mindenekelőtt a szakoktatásban és szakképzésben érdekelt különböző feleket, hogy tanuljanak ezekből az eredményekből, és alkalmazzák azokat az egész életen át tartó tanulás új programjának ( ) keretében.

4

5 TARTALOMJEGYZÉK 4 Alapvető információk az egész életen át tartó tanulás programjáról 4 A Leonardo da Vinci-program 10 éve ( ) 6 Ipari-műszaki gyakornokok dán vállalatoknál 7 A francia álláskeresők nyelvi és kultúrák közötti képességeinek fejlesztése 8 A szakképzéssel nem rendelkező fiatal álláskeresők foglalkoztathatóságának javítása Cottonera térségében 9 A személyek tudásának és képességeinek javítása mobilitási akciók által 10 Egy szakképzési orientációs és tanácsadó rendszer modelljének kifejlesztése 11 A szakképzés javítása az ipari minőségirányítás tanulásán keresztül 12 Vállalkozásoknál való elhelyezés Európában az építőipari ágazatban dolgozó oktatók részére 13 Betekintés az élelmiszer-marketingbe Heindenheimban 14 Szakmai képesítési kreditátviteli rendszer (VQTS) 15 Nyelvoktatás és referenciaanyagok kidolgozása békefenntartók számára 16 Alacsony keresetű munkavállalóknak szóló pályaválasztási tanácsadás 17 TACITUS A nem formális tanulás fejlesztése és átvitele 18 EEEYMS Kisgyermekek gondozásával kapcsolatos készségek európai fejlesztése 19 Elhelyezés támogatása 20 Interaktív szimulációs gyakorlat vészhelyzetek esetére (I SEE) 21 A veszélyes árukat szállító járművek vezetőinek, valamint azok oktatóinak képzésére vonatkozó fejlettebb módszertant kínáló integrált rendszer 22 Jelnyelvek és európai írott nyelvek a süketek virtuális szakoktatásában (Deafvoc) 23 Elektronikus munkaszimulátorok (EWS) 24 A fatechnológiai ágazatban használható világháló-alapú képességeszközök fejlesztése (DEWEBAS) 25 Alumatter 26 A Leonardo da Vinci-program díjazottjai ( ) 28 A Leonardo da Vinci-programmal kapcsolatos információk a potenciális pályázók részére

6 Európa az egész életen át tartó tanulásért: tartós kötelezettségvállalás az oktatás és a képzés terén 4 Egészen a közelmúltig az emberek a rált európai munkaerőpiac létrehozása Az egész életen át tartó tanulás prog- tanuláson azt az oktatást értették, által válna teljessé, aminek megvalósí- ramja négy alprogramból áll; mindegyik amelyet az iskolában és az egyetemen tásához egységesíteni kell az európai más-más oktatási ágazatért felelős: kaptak. Európa jelenleg jelentős átala- oktatási és képzési környezetet. Comenius (iskolák), Erasmus (felsőok- kuláson megy át, amelynek célja, hogy a tatás), Leonardo da Vinci (szakképzés) világ egyik vezető tudásalapú társadal- Az oktatási és képzési programok és Grundtvig (felnőttoktatás). mává váljon. Ez azt jelenti, hogy a tudás integrációja és a belőle táplálkozó innováció az EU A négy ágazatot horizontális intézke- legértékesebb erőforrása, különösen a Az Európai Bizottság Oktatásügyi és dések egészítik ki annak érdekében, világméretű verseny fokozódását látva Kulturális Főigazgatósága különböző hogy az előbbiek a lehető legjobb ered- a hagyományosabb ágazatokban. oktatási és szakképzési kezdeménye- ményeket érhessék el. Ezek középpont- zéseit az egész életen át tartó tanulás jában a szakpolitikai együttműködés, Ebből az következik, hogy a magas programjának keretében vonta össze. a nyelvek, valamint az információs és színvonalú alap-, közép- és felső szintű A jelentős költségvetéssel (a kommunikációs technológiák állnak. oktatásra ma nagyobb szükség van, közötti időszakra közel 7 milliárd Emellett támogatják a projekteredmé- mint valaha. De ugyanez igaz a folya- euróval) ellátott új program lép a nyek hatékony terjesztését és kiakná- matos szakképzésre és tanulásra is, korábbi, 2006-ban véget ért oktatási, zását is. Az új Jean Monnet-programot amely által folyton meg kell újítani szakképzési és e-tanulási programok azért hozták létre, hogy erősítse az az EU polgárainak tudásalapját, hogy helyébe. európai identitást, valamint fellen- képesek legyenek megbirkózni a mai dítse az európai integrációval kapcso- világ kihívásaival és szakadatlanul Az egész életen át tartó tanulás új prog- latos ismereteket és tájékoztatást. fejlődő technológiáival. ramja lehetővé teszi az életük bármely A Jean Monnet-program az európai szakaszában járó Európa-szerte mű - integráció folyamatáról szóló oktatást, Az EU már megteremtette a lendü- ködő iskolákhoz, egyetemekhez és vál - gondolkodást és vitát ösztönzi a világ letes egységes piacot, és bevezette lalatokhoz tartozó személyek részére, minden részén működő felsőoktatási a világ egyik vezető nemzetközi valu- hogy izgalmas tanulmányi lehetősé- intézményekben. táját, az eurót. Ez a két oszlop az integ- gekben vegyenek részt. A Leonardo da Vinci program 10 éve ( ) A Leonardo da Vinci- (LdV) program 1995-ben indult az európai szociális partnerek és a gazdasági ágazatok kezdeményezése nyomán. A program a szakoktatásban és szakképzésben részt vevő személyek oktatási és tanulási szükségleteire összpontosít. Célja az európai munkaerőpiac versenyképes ségének megerősítése azáltal, hogy segíti az európai polgárokat új képességek, ismeretek és képesítések meg -szerzésében. Támogatja továbbá az újí -tást és a fejlesztést a szakoktatási és szakképzési rendszerek terén, valamint azokat az erőfeszítéseket, amelyek célja vonzóbbá tenni az előbbieket a tanulmányok iránt esetlegesen érdeklődők számára. A program nyitva áll a szakoktatás és szakképzés tárgyát képező témák teljes spektruma előtt. Nemzeteken átívelő, ágazathoz kötött és interdiszciplináris tanulmányok által támogatja a tudás, az innováció és a szakértelem cseréjét a szakoktatás és szakképzés különféle szereplőinek körében. A program új generációja nagyobb hangsúlyt fektet a nemzeti igazgatásra, így több figyelmet kaphatnak a nemzeti stratégiák. A Leonardo da Vinci a tevékenységek széles körét finanszírozza, mobilitási projekteket, valamint fejlesztési és innovációátadási projekteket és hálózatokat is beleértve. Egyaránt szól a szakmai alapképzésben tanuló diákokhoz, a munkaerőpiacon szereplő személyekhez, a szakoktatásban és szakképzésben dolgozó szakemberekhez, valamint a területen működő valamennyi szervezethez. A program teljes költségvetésének legalább 60 %-át mobilitási tevékenységekre kell fordítani.

7 sikerei, kilátásai A mobilitási tevékenységek megerősítése európai munkaerő-piaci mobilitás bátorításához és egy valódi versenyképes 2000 és 2006 között mintegy szakember profitált a nemze- 5 A mobilitás támogatásán keresztül a európai munkaerőpiac felépítéséhez is. teken átívelő mobilitásból. Leonardo da Vinci-program a gyakor és 2006 között (többnyire nokok (a szakmai alapképzésben részt fiatal) polgár élt ezzel a lehetőséggel. A pályázati eljárást egyszerűsítették, vevők és a munkába álláshoz már hogy könnyebben vehessenek részt megfelelő képesítéssel rendelkező A Leonardo da Vinci-program támogatja a vállalkozások, ezen belül is külö- személyek) számára a jövőben is egye- a szakoktatásban és szakképzésben nösen a kisebb cégek. Miután véget ért dülálló lehetőséget fog kínálni arra, dolgozó szakemberek (pl. tanárok, LdV-gyakornoki elhelyezésük, a részt- hogy képzésben vegyenek részt, és oktatók, humánerőforrás-menedzserek, vevők Europass mobilitási okmányt is munkatapasztalatot szerezzenek egy tanácsadó specialisták stb.) körében kapnak, ha ezt igénylik. Ez egy fontos idegen országban. Új képességeket a tapasztalatcserét, és ezáltal növeli összetevő, amely egyik modulját képezi és szakmai ismereteket szerezhetnek, a különféle európai szakképzési rend- az európai szakoktatási és szakkép- valamint ezenfelül az új környeze- szerek átláthatóságát, valamint (az zési kreditátviteli rendszer (ECVET) tekhez is jobban tudnak alkalmazkodni. egymástól való tanuláson keresztül) létrehozásának. A Leonardo da Vinci hozzájárul az segíti azok modernizálását. Az innováció átadása a figyelem közép- két eleme az európai képesítési keret- szakoktatási és szakképzési (VET) rend- pontjába kerül rendszer (EKKR) és európai szakokta- szereinek megerősítéséhez. tási és szakképzési kreditátviteli rend- A Leonardo da Vinci-program aktívan szer (ECVET) bevezetése. A támogatott A kisebb számú innovációfejlesztési támogatja a nemzetek közötti együtt- Leonardo da Vinci innovációs projektek projekt továbbra is a közös európai működést a szakoktatásban és a szak- legjobbjai olyan eszközöket és model- kihívásokra és prioritásokra adható új, képzésben érdekelt valamennyi fél leket fejlesztettek ki, amelyekből a innovatív megoldások kidolgozására körében. Egyik fő küldetése, hogy tagállamok politikai tevékenysége köz - fog koncentrálni. transznacionális projektek társfinan- vetlenül profitálhatott. szírozása révén hozzájáruljon képzési A Leonardo da Vinci-program a szoci- rendszereink átalakításához. A múltban A Leonardo da Vinci-program évente ális partnerekkel való együttműködé- az LdV olyan innovációs projektekre átlagosan 250 projektet támogatott, sének köszönhetően kezdettől fogva összpontosított, amelyek célja a képzési így fennállásának 10 éve alatt egész szoros kapcsolatban állt az üzleti rendszerek színvonalának innovatív sor innovatív gyakorlatot és eljárást világgal. Tevékenységével hozzájárul a intézkedések, tartalmak, módszerek fejlesztett, illetve épített ki az európai koppenhágai, a maastrichti és a helsinki és eljárások kidolgozása által történő szakoktatás és szakképzés számára. nyilatkozatban lefektetett szakokta- növelése volt a szakoktatás és szak- Az új innovációátadási projektek célja tási és szakképzési politikai stratégiák képzés terén. az előző programidőszak vagy más megvalósításához, azaz összekapcsolja tapasztalatok során összegyűlt bevált a politikát a gyakorlattal. Ez fontos A koppenhágai folyamat alapján megha- gyakorlatok kiaknázása azáltal, hogy hozzájárulás az Európai Unió lisszaboni tározott finanszírozási prioritások ezeket alkalmazni kezdik, átültetik vagy menetrendjében kijelölt átfogó stra- számos kézzelfogható előnyt eredmé- átviszik más földrajzi területekre vagy tégia megvalósításához, amely szerint nyeztek. A prioritások kiválasztását új gazdasági ágazatokba. E projektek az EU-nak a világ legversenyképesebb egy valódi európai munkaerőpiac létre- nemzeti szintű kiválasztása és igazga- gazdaságává kell válnia. hozásának célja vezérelte, amelynek tása hozzá fog járulni Európa nemzeti Év Össz. Mobilitás (millió EUR) 69,1 71,8 76,9 83,6 107,9 127,8 155,2 692,3 Mobilitási gyakornoki ösztöndíjak száma Innovatív projektek (millió EUR) 80,9 82,3 89,7 91,7 109,2 86,4 99,8 640,0 Innovatív projektek száma

8 MOBILITÁS Ipari-műszaki gyakornokok képzése dán vállalatoknál 6 Ez a képzési vállalkozás egy nemzetközi üzemmérnök nevű magasabb szintű szakmai képesítési keretet alakított ki a különösen tehetséges gyakornokok számára, amely számos eddig is létező ipari-műszaki képzési irányt egészít ki. A mobilitási projekt részei a következők: kultúra, nyelvek, ügyfelek eligazítása, valamint prezentációs módszerek. A képzést kifejezetten az e területen működő vállalkozások igényei alapján alakították ki. Húsz képzésének harmadik vagy negyedik évében járó ipari-műszaki gyakornok 3 hetet tölt el dániai testvérvállalatoknál. A képzés céljai a következők: a gyakornokok ismerkedjenek meg a testvérvállalatok munkamenetével és termelési folyamataival, fejlesszék angol nyelvtudásukat, a nemzetközi ügyfélkapcsolatokra vonatkozó készségeiket (a vásárlókkal és a licenciavevőkkel való kapcsolattartásban), és végül, de nem utolsósorban javítsák a németországi és dániai cégek dolgozói közötti viszonyt és kapcsolatokat. A képzési vállalkozás jövőbeli stratégiája elsősorban az értékesítés utáni szolgáltatásokra irányul. Ebben a keretben dolgoztak ki egy koncepciót a tehetséges gyakornokok hosszú távú szakmai fejlődésének támogatására. A résztvevők munkahelyi továbbképző tanfolyamokat és képzést kapnak otthon és külföldön a folyamatban lévő szakmai alapképzésükbe beágyazódó négyéves fejlesztési program során. Ez egy további oktatási programon való részvételre képesíti őket, amelynek lezárásaként jogosultságot szereznek a nemzetközi üzemmérnök cím használatára. A jelenlegi projekt korábbi, e területen végrehajtott projekteken alapul, és láthatjuk rajta, hogy folyamatosan tökéletesedett és kibontakozott a tehetséges gyakornokok hosszú távú szakmai fejlődésének gondolata. Eddig a vállalat mintegy 160 gyakornoka részesült a képzésben. A projekt fontos hozzájárulást nyújt ahhoz, hogy az európai szakképzés hozzáigazodjon a munkaerőpiac változó követelményeihez és modernizálásához. A gyakornokokat az egész életen át tartó tanulásra motiválja azáltal, hogy szakmai gyakorlattal is összekapcsolt szakmai alapképzésüket összeköti a továbbképzéssel. A képzés színvonalának növelése által a szakoktatás és szakképzés vonzóbbá válik az egyetemi szektorban szerzett végzettséggel rendelkező munkavállalók számára. Industrial-technical trainees are trained in Danish companies MAN DIESEL SE, AUGSBURG DK Kaspar Fischer Stadtbachstrasse 1 D Augsburg Tel.: (49-821) Fax: (49-821) A PROJEKT IDÖTARTAMA

9 MOBILITÁS A francia álláskeresők nyelvi és kultúrák közötti képességeinek fejlesztése és szakmai horizontjuk bővítése szakmai hozzáértésük megerősítése által A projekt (legalább Baccalauréat, legfeljebb bac +2 végzettséggel rendelkező) francia álláskeresők szakmai és nyelvi képességeinek fejlesztéséhez és igazolásához járul hozzá európai cégeknél történő elhelyezésük által. A kiküldő szervezet céljai: egyfelől az európai dimenzió fejlesztése és megerősítése a szakmai alapképzés és/vagy továbbképzés politikájának és tartalmának terén, másrészt az együttműködés javítása és a képességek átadásának ösztönzése az ipar és az oktatás között a képzett munkaerő létrehozásának érdekében. A Formation Transnationale Europe című képzési tanfolyam három lépésre tagolódik: először 8 hét általános tanfolyam az iskolánkban (36 óra hetente) szakmai, nyelvi és kulturális modulokkal; másodszor 3 6 hét intenzív nyelvtanfolyam a Chéquier-Langues keretében, amelyet a Région Ile-de France finanszíroz ( óra); végül hét szakmai gyakorlat egy európai cégnél. 7 Az európai mobilitás bővítéséhez való hozzájárulás segítségével garantálható az európai polgárság és a foglalkoztathatóság. Az interkulturális környezetben szerzett jobb szakmai és nyelvi készségeknek köszönhetően bővülnek a célcsoport szakmai lehetőségei óta számos európai partnerség alakult ki, így biztosítva van a gyakornokok sikeres szakmai irányítása. Az igazolás és tanúsítás több különböző formában történhet: a gyakornoknak írnia kell egy végbeszámolót a vendéglátó cég nyelvén, azt be kell nyújtania a kiküldő szervezethez, majd értékelik; nyelvi teszt; képzési bizonyítvány a vendéglátó cég részéről, valamint Europass mobilitási okmány. Formation Transnationale Europe CHAMBRE DE COMMERCE ET D INDUSTRIE DE L ESSONNE FACULTÉ DES MÉTIERS D EVRY Négy európai országot képviselő 18 partner (UK, IE, MT, ES) A PROJEKT IDÖTARTAMA Dominique Bezolles chemin de la grange Feu Louis F Evry Cedex Tel.: (33-1) Fax: (33-1)

10 MOBILITÁS A szakképzéssel nem rendelkező fiatal álláskeresők foglalkoztathatóságának javítása Cottonera térségében 8 Az ETC cég e Leonardo da Vinci mobilitási projekt keretében tíz képesítéssel nem rendelkező fiatal álláskeresőt küldött Cottonera térségéből Nagy- Britanniába, a BBC képzési és fejlesztési központjába, hogy bővítsék a televíziós munkához kapcsolódó ismereteiket, és gyakorlatot szerezzenek a munkában egy sikeresen működő televíziós és rádiós szervezetnél. A projektet a cottonerai régióban (Málta egy belső kikötői régiójában) élő éves, tudományos képesítéssel nem rendelkező fiatalok számára dolgozták ki, célja a résztvevők önbecsülésének növelése, valamint olyan feladatokkal és készségekkel való ellátása volt, amelyek segítségével később elhelyezkedhetnek a televíziós és filmiparban. Az audiovizuális ipart (filmgyártást és televíziót) dinamikus gazdasági jelentősége, valamint szociológiai és kulturális hatásai miatt választották. Azért a cottonerai régió mellett döntöttek, mert statisztikák szerint e belső kikötői régióban kiugróan magas a munkát kereső személyek koncentrációja, és többségük az audiovizuális ágazatban szeretne elhelyezkedni. Történetesen e projekt sikeres megvalósításának köszönhetően az ETC úgy döntött, hogy növeli munkanélkülieknek szóló képzési kínálatát az audiovizuális ágazatban. Az ETC adataiból kiderül, hogy e személyek többsége olyan ismert filmekben dolgozott statisztaként, mint a Gladiátor és az U-571. Így bár szakképzetlenek, rendelkeznek gyakorlati munkatapasztalattal, habár annak hátterében nem áll képesítés és bizonyítvány. A háromhetes elhelyezés nagy része munka közbeni képzésből és az audiovizuális környezettel való ismerkedésből állt. A projektnek köszönhetően erősödött az audiovizuális termelésben érintett különböző felek együttműködése. Továbbá a projektnek köszönhetően a tíz résztvevő közül kettő később munkát is talált: az egyik egy helyi tévéállomásnál, a másik egy helyi audiovizuális cégnél. Egy harmadik résztvevőt egy nagy-britanniai audiovizuális cég alkalmazott. A többiek többségének más ágazatokban sikerült elhelyezkednie. Egy további pozitív eredmény az a médiafigyelem volt, amelyben ez a kis projekt innovatív megközelítésének köszönhetően részesült lezárása után. Improving Employability of Unskilled Young Jobseekers in the Cottonera Area ETC (EMPLOYMENT & TRAINING CORPORATION) Raphael Scerri Head Office Hal Far BBG 006, Malta Tel.: (356) Fax: (356) BBC Training & Development, BBC Wood Norton Training Centre, Evesham WR11 4YB Worcestershire, UK A PROJEKT IDŐTARTAMA

11 MOBILITÁS A személyek tudásának és képességeinek javítása mobilitási akciók által, különösen a fiatal munkavállalók és a pályakezdők körében A projekt kiemelkedő hozzájárulás az európai munkaerőpiac létrejöttéhez és az európai oktatás és képzés átalakításához, modernizálásához és az új körülményekhez való hozzáigazításához. Tökéletesen illeszkedik a Leonardo da Vinci-program tevékenységei közé, mivel növeli a szakmai továbbképzés színvonalát és elérhetőségét, valamint a tudás és a képességek egész életen át tartó elsajátítását. Szem előtt tartja az alkalmazkodóképesség növelését és fejlesztését, mégpedig különösen a technológiai és szervezeti változások konszolidálása érdekében. Az európai mobilitás bővítéséhez hozzájárulva szavatolni képes az európai polgárságot és a foglalkoztathatóságot. Az Euromobility TGLAV projekt Olaszország egy bizonyos részén élő fiatal munkavállalók és pályakezdők mobilitás iránti igényét igyekszik kielégíteni. Ezek a fiatalok bővíteni szeretnék nyelvtudásukat, valamint szakmai képességeiket és tudásukat azáltal, hogy részt vesznek a tagállamok valamelyikében szervezett mobilitási akciókon. Mindegyik 16 hét időtartamú mobilitási akció nyelvtanfolyammal kezdődik, amelyet a vendéglátó szervezetért felelős személlyel folytatott interjúk kísérnek (ezek célja a résztvevő szakmai elvárásainak alapos elemzése). Ezután további elbeszélgetések következnek olyan potenciális cégekkel, amelyek korábban megkapták a jelöltek önéletrajzait. Az első négy hét után a résztvevők megkezdik szakmai gyakorlatukat egy cégnél. Ez a gyakorlat több szakmát is érint, és különböző ágazatokban érdekelt cégek (részben magán-, részben állami vállalatok, de elsősorban KKV-k) bonyolítják le. A projekt célja, hogy átadja a résztvevőknek azokat a nyelvi és szakmai képességeket, valamint alapvető és átfogó készségeket, amelyekre minden polgárnak szüksége van ahhoz, hogy sikeres legyen egy tudásalapú közösségben, és versenyképes legyen a globalizált munkaerőpiacon. Ennek megkönnyítése érdekében a szerzett tapasztalatról igazolást ad az Europass mobilitási okmány, valamint a fogadó cég által rendszerint kiállított ajánlólevél. 9 EUROMOBILITY TGLAV 2004/2005 CEP CONSORZIO EUROPEO PER LA FORMAZIONE (JELENLEG EN.A.I.P. PIEMONTE) Hat különböző európai országot képviselő 10 partner (IT, IE, HU, FR, UK, ES) Germano Nervo Corso Svizzera, 165 I Torino Tel.: (39-011) Fax: (39-011) A PROJEKT IDÖTARTAMA

12 MOBILITÁS Egy szakképzési orientációs és tanácsadó rendszer modelljének kifejlesztése a munkaerőpiac igényei alapján 10 A projekt célja egy szakképzési tanácsadó rendszer modelljének kifejlesztése volt a munkaerőpiac igényei alapján. A projekt eredményeként az ír és magyar partnerek létrehoztak egy megyei szintű internetalapú pályaválasztási tanácsadó rendszert, amely nemzeti rendszerré lépett elő. A projekt célja egy szakképzési orientációs és tanácsadó rendszer modelljének kifejlesztése volt a munkaerőpiac igényei alapján, annak érdekében, hogy a szakképzés jobban igazodjon a munkaerőpiac elvárásaihoz. Így a felnőttek és a fiatalok konkrétabb döntéseket hozhatnak a pályaválasztás során. A megyei munkaügyi központokban dolgozó pályaválasztási tanácsadók és döntéshozók, valamint a projektben közreműködő szervezetek együttműködésének hatékonyabbá tétele érdekében képzésre volt szükség, amelynek során megismerkedtek a pályaválasztásban segítséget nyújtó rendszerrel. A rendszer segítségével olyan szakmát találhat az érdeklődő, amely nemcsak megfelel a képességeinek és érdeklődésének, de keresett is a munkaerőpiacon, ami megkönnyíti későbbi foglalkoztatását. A munkaügyi központ 8 megyei szervezettel és 11 ír fogadó intézménnyel közösen hajtotta végre a projektet. A 18 támogatott akik a pályaválasztási tanácsadás vagy a szakképzés területén dolgozó tanácsadók és döntéshozók voltak nyelvi, szakmai és kulturális előkészítésen, majd egy kéthetes írországi tanulmányúton vett részt. Tanulmányozták, hogy ott a pályaválasztási tanácsadó rendszer hogyan működik, milyen munkaerő-piaci információk segítik tevékenységét, a munkaadók igényei miként jutnak el az álláskeresőkhöz, valamint megismerkedtek az adatbázisok működésével. A tanulmányúton szerzett ismeretek és tapasztalatok alapján a munkaügyi központ a partnerintézményekkel közösen kidolgozott egy megyei szintű komplex pályaválasztási tanácsadási modellt, amely a alatt elérhető regionális pályaválasztási tanácsadó hálózat alapjául szolgált. A Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium annyira sikeresnek ítélte a létrehozott hálózatot, hogy a rendszert országos szinten működteti 2005 áprilisa óta. A címen jelenleg is elérhető országos pályaválasztási tanácsadási rendszer garancia arra, hogy a mobilitási projekt eredményeit felhasználták, és hosszú távon közismertek lesznek. A projekt jó példa arra, hogy egy Leonardo da Vinci mobilitási projekt keretében kidolgozott megyei szinten működő rendszer hogyan bővíthető ki regionális, majd országos rendszerré. A projekt 2005-ben megnyerte a European Quality in Mobility (Európai Minőség a Mobilitásban) díjat. Developing a Model for Vocational Orientation and Vocational Guidance Considering Labour Market Demands BÉKÉS MEGYEI MUNKAÜGYI KÖZPONT Tamásné Lehoczki Aranka Árpád sor 2/6 H-5600 Békéscsaba Tel.: (36-66) Fax: (36-66) magyar partner (HU) 1 ír partner (IE) A PROJEKT IDŐTARTAMA

13 MOBILITÁS A szakképzés javítása az ipari minőségirányítás tanulásán keresztül Ez a tanároknak és oktatóknak szóló projekt eredményként egy DVD-t és az ipari termelési minőségirányításra vonatkozó képzési útmutatót hozott létre. A DVD a projektben részt vevő szervezetek együttműködésének gyümölcse; egy műszaki képzésbe illeszkedő oktatási modul szerves részeként kerül felhasználásra. A projekt melléktermékeként a résztvevők bővítették angoltudásukat és szociális képességeiket. A mobilitási projekt fő témája a minőségirányítás volt a képzés területén. A projektmunka során a résztvevők számára világossá vált a közeli kapcsolat az ipari gyártáshoz szükséges minőségirányítás és a tervezett oktatási folyamat között. A projekt célja a tanárkollegák együttműködésének javítása, valamint a csoport által hasznosítható kollektív munkamódszerek kidolgozása volt. A projektben 9 technológiai jellegű tantárgy tanára és oktatója vett részt, akik (pénzügyi támogatás nélkül) a BILVOC nyelvi projektben is közreműködtek, aminek köszönhetően jelentősen javítani tudták angol nyelvi oktatásukat. Végig szoros kapcsolat állt fenn a BILVOC gyakornoki mobilitási projekttel, amely 3 ország 10 oktatási intézményének gyakornoki projektek formájában megvalósuló együttműködése. A tanároknak és oktatóknak szóló projekt e másik projekt konkrét stratégiai kibővítését jelenti. Az eredmények terjesztését a partnerségen belül vitelezik ki. A projekt során készült 5 DVD-t négy nyelvre fordítják le, és a prototípusok minőségét tesztelik, mielőtt ezeket felhasználnák a tanórákon. A projekt kettős feladatot lát el: egyfelől a minőségirányítás témán keresztül hozzájárul a vállalkozásokban folyó képzés javításához, másfelől gondoskodik a részt vevő tanárok tanulási szükségleteiről, és ezáltal javítja oktatási képességüket. 11 Improvement of vocational training through studying industrial quality management STAATLICHES BERUFSBILDENDES SCHULZENTRUM JENA-GÖSCHWITZ Volker Rempke Rudolstädter Straße 95 D Jena Tel.: ( ) Fax: ( ) PT A PROJEKT IDÖTARTAMA

14 MOBILITÁS Vállalkozásoknál való elhelyezés Európában az építőipari ágazatban dolgozó, egyetemen képzett oktatók részére 12 A Lille 1 Egyetem által gon - dozott Szakmák okta tása szakmai mesterfoko zat ke - retében a CCCA-BTP kéré - sére egyhetes európaiképzési időszak megszer - vezésére került sor. 18 sze mély (2 csoportban 6 6 oktatói képzésben részt vevő diák és 3 3 oktató) Írországban és Svédországban járt; a projekt egyik eredeti vonása a résztvevők összetétele. E képzési időszak fő célja más oktatási rendszerek, szakmai és értékelési módszerek felfedezése, valamint a nyelvtudás javítása annak érdekében, hogy: javuljon az oktatók szakmai felkészültsége, valamint népszerűsítsék és megkönnyítsék a jövőre nézve a szakiskolai tanulók európai mobilitását. Azért Írországra és Svédországra esett a választás, mert az ott működő vállalatok elkötelezettek a képzési folyamat színvonalának biztosítása iránt. Az ír és svéd partnereket az építőipari testületekkel, intézményekkel, képzési szervezetekkel, valamint szakmai szövetségekkel ápolt kapcsolataik alapján választották ki. Az a tény, hogy a résztvevők egyetemi tanulmányai mobilitást is magukba foglaltak, közvetlen következményekkel is járt: az oktatók jobban odafigyeltek arra, hogy az általuk szervezett képzési programok igazodjanak az egyéni szükségletekhez; jobban meg tudják ítélni saját pedagógiai módszereiket más európai módszerekhez képest; valamint megváltozik a cégek által a képzési folyamatban betöltött szerep megítélése. A projekt 2006 decemberében Dolgozói Mobilitás díjat kapott a francia nemzeti ügynökségtől. Az eredményeket széles körben terjesztették és hirdették kommunikációs anyagokon, illetve közönségkapcsolati tevékenységen keresztül. Ezt a képzést ugyanúgy értékelik, illetve olyan mértékben veszik figyelembe a mesterfokozat megszerzésére irányuló tanulmányok során, mint más képzési egységeket. A mesterképzés általános európai részébe van beágyazva. Ebbe pedagógiai, nyelvi és kulturális felkészítés, valamint egy A képzések Európája című egység tartozik. A jövőben új, európai szintű projekteket is terveznek, amelyekkel lehetőség nyílik a partnerség folytatására. European placement for trainers in the building sector who are trained at the university COMITÉ DE CONCERTATION ET DE COORDINATION DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CCCA-BTP) Marek Lawinski 19 rue du Père Corentin F Paris Cedex 14 Tel.: (33-1) Fax: (33-1) FR: Lille 1 Egyetem, GRETA Espace langues Lyon IE: Dublin Technology Institute SE: a BYN regionális hivatala A PROJEKT IDŐTARTAMA

15 MOBILITÁS Betekintés az élelmiszer-marketingbe Heindenheimban A projekt arra az igényre adott válaszként született meg, hogy bővíteni kell a mobilitást és a cégeknél való elhelyezést, ezek ugyanis lehetőséget kínálnak a valódi tanulásra egy idegen környezetben. Egy másik központi elgondolás az volt, hogy be kell vonni az állami szerveket és a magánvállalatokat is olyan kezdeményezések támogatásába, amelyek új utakat nyithatnak meg a nemzetközi kapcsolatok számára Castilla Leónban. A projekt célja egy a valladolidi IES Zorillán tartott nemzetközi kereskedelem és marketing témájú szakképző tanfolyam diákjai által készített marketingtervek gyakorlati megvalósítása volt. Ennek érdekében felvették a kapcsolatot a Spanyol Külkereskedelmi Intézettel, hogy a németországi piac felé nyitni szándékozó, élelmiszerrel és borral foglalkozó cégekről tájékozódjanak. Ennek eredményeként öt Soriában (Észak-Spanyolország középső részén) működő cég alkotott a diákokkal a projektjük megvalósítása során együttműködő konzorciumot, és Castilla León más intézményei is felajánlották segítségüket. A háromhetes elhelyezésről gondoskodó fogadó partner a heindenheimi Kaufmännische Schule volt. 17 gyakornok részesült támogatásban, akik a tantervet alkotó tantárgyak (nemzetközi marketing, üzleti angol, számítógépes alkalmazások, adminisztratív irányítás, nemzetközi tárgyalás) keretében elsajátított képességeket felhasználva birkóztak meg a feladattal. Ennek nyomán létrejött egy új nemzetközi kereskedelmi hálózat a diákok által végrehajtott különféle tevékenységek során: 500 kóstolásos felmérést végeztek több németországi hipermarketben és szaküzletben, német importőrökkel találkoztak a kereskedelmi kamarában, valamint a TESI számítógépes program segítségével rögzítettek és elemeztek adatokat. Kreatív és innovatív projekt volt, amely minden érintett fél számára hasznos kívánt lenni: a diákok igazi profeszszionális helyzetben kaptak képzést, a spanyol és német oktatók bővítették ismereteiket a másik ország szakoktatási és szakképzési rendszereiről, az üzletemberek első ízben exportálták termékeiket, a szakmunkásképző iskolák pedig régiójukban az európai mobilitás úttörőivé váltak. A projekt közvetlen kihatással volt a szakoktatásban és szakképzésben tanuló diákokra is, amennyiben segítette őket nyelvi és szociális készségeik fejlesztésében. Kiemelt figyelmet érdemel a foglalkoztathatósági tényező, mivel nagyszámú résztvevő illeszkedett be a munkaerőpiacra a projektben való szereplést követően. Ennek köszönhetően a régió egyre több iskolájának jött meg a kedve a Leonardo mobilitási projektekben való részvételhez. 13 Insight into food marketing in Heindenheim IES ZORRILLA, VALLADOLID 2 partner: ES és DE Adela Ruiz Labarga Plaza San Pablo, 3 E Valladolid Tel.: (34) Fax: (34) A PROJEKT IDÖTARTAMA

16 INNOVÁTIÓ Egy európai munkatér felé ben az Európai Bizottság létrehozott egy műszaki munkacsoportot annak érdekében, hogy javaslatot dolgozzanak ki az európai szakoktatási és szakképzési kreditátviteli rendszerre (ECVET-re). A VQTS projekt szorosan kapcsolódik e folyamathoz, célja a gépipari ágazatban szerzett tudás és képesítések európai szintű elismerésének javítása. A projekt leginnovatívabb eleme, hogy megkísérel kidolgozni egy közös és rendszeres eljárást a megszerzett képesítések nemzetközi átvitelére, a részt vevő országokban jelenleg használt rendszerek valamennyi sajátságának figyelembevétele mellett. A projekt eredményeinek legfontosabb célcsoportját olyan szakmai alapképzésben részt vevő diákok és szakiskolai tanulók alkotják, akik külföldön szeretnének egy tanulmányi és képzési időszakot elvégezni. Az eljárás kialakításának és tesztelésének modelljeként a gépipar területét választották ki. A projekt eredményeit potenciálisan a szakoktatást és szakképzést kínáló intézmények, a vállalatok, valamint a politikai döntéshozók is fel tudják használni. A VQTS projekt legfontosabb vívmánya a szerzett képesítések nemzetközi átvitelére szolgáló rendszeres eljárás. Ez hasznos mindazon szakképzésben részt vevő diákok és szakiskolai tanulók számára, akik külföldön szeretnének képzési tapasztalatokat szerezni; emellett az oktatási intézmények és a vállalatok is használni tudják arra, hogy elismerjék a más országokban elvégzett képzési és tanulmányi időszakokat. A projekt lezárásaképpen egy olyan könyv készül, amely tartalmazza például a megszerzett képesítések nemzetközi átvitelére kialakított eljárást, annak megvalósítására vonatkozó útmutatásokat és irányelveket, valamint megvizsgálja a modell más gazdasági ágazatokban, illetve szakoktatási és szakképzési területeken való alkalmazhatóságát. A projekt eredményeinek terjesztését és fenntarthatóságát az a körülmény biztosítja, hogy valamennyi partnerországban jelentős politikai döntéshozók és egyéb releváns érintett felek vesznek részt benne. Vocational qualifi cation transfer system (VQTS) 3S RESEARCH LABORATORY FORSCHUNGSVEREIN 37 partner nyolc különböző országból (AT, CZ, DK, DE, HU, IT, NL, UK) Karin Messerer Wiedner Hauptstraße 18 A-1040 Viena Tel.: (43-1) Fax: (43-1) vq/vqts_model A PROJEKT IDŐTARTAMA

17 INNOVÁTIÓ Az európai békefenntartók nyelvi és kultúrák közötti ismereteinek bővítése A projekt az ágazati együttműködéshez járul hozzá, a kiválasztott célcsoportra (a jelenlegi és leendő békefenntartókra) közvetlen hatással van azáltal, hogy fejleszti és igazolja nyelvtudásukat. Ezen belül is különös figyelmet kap a szoros együttműködés kialakítása és ápolása olyan területen kívüli szervezetekkel, mint pl. az UNDPKO, a NATO, a KSFOR, az SFOR, valamint az EBESZ. A Linguapeace Europe című projekt célja, hogy magasabb szintű nyelvtudással ruházza fel a katonai, rendőri és humanitárius beavatkozásokban részt vevő európai békefenntartókat. Ahhoz, hogy a közös műveleteket és tevékenységeket hatékonyan végre tudják hajtani, a békefenntartóknak nem csupán jó kommunikációs készséggel kell rendelkezniük, hanem gyakran nagymértékben folyékony és pontos nyelvtudásra is szükségük van. Ezért nyilvánvalóan igény van új transznacionális képzési programokra, anyagokra és eszközökre az angolnak mint a békefenntartás nyelvének tanítása terén, amelynek keretében átadhatók lennének a kommunikációt és a megértést egyaránt segítő nyelvi és interkulturális ismeretek. A korábbi (szintén a Leonardo da Vinci-program keretében finanszírozott) Linguapeace projektre építve a projekt egy sor közép- és haladó szintű nyelvoktatási és referenciaanyagot dolgozott ki, tesztelt és terjesztett el, amelyeket az Európai idegennyelv-ismereti dosszié kifejezetten e célra átalakított változata egészít ki. Emellett a partnerek létrehoztak egy a NATO Stanag 6001 vizsganormáinak a közös európai keretben megfelelő EU-szerte alkalmazható bizonyítványt is, és elismertették az új tanfolyamot nemzeti képesítési szervekkel (tudományos vizsgálatnak vetette alá a Westminsteri Egyetem, amely az Egyesült Királyság védelmi minisztériumának nyelvvizsgáit is akkreditálja). A projekt hozzájárul a szakpolitikák végrehajtásához azáltal, hogy bemutatja, hogyan építhetők be a szakpolitikai célkitűzések használható projekteredményekbe, és hogyan jelölhetik ki új képzési anyagok és módszerek megvalósításának és kidolgozásának irányát. 15 Linguapeace Europe: developing language training and reference materials for peacekeepers EURÓPAI OKTATÁSI ÉS KÉPZÉSI KÖZPONT (ECET) Boian Savtchev 135, Str. Kniaz Boris I H-1000 Sofia Tel.: (359-2) Fax: (359-2) különböző európai országot képviselő 14 partner (BG, EE, FR, DE, HU, LV, LT, PL, RO, ES, UK) A PROJEKT IDÖTARTAMA

18 INNOVÁTIÓ A pályaválasztási tanácsadás egy új célcsoportja: az alacsony keresetű munkavállalók 16 A WG2 projekt középpontjában az a célkitűzés állt, hogy ki kell terjeszteni az orientációs és tanácsadó gyakorlatot az alacsony keresetű munkavállalókra is. Ennek érdekében a projekt több oktatási anyagot és egy képzési tanfolyamot dolgozott ki pályaválasztási tanácsadók, szakszervezeti aktivisták és munkaadók számára, hogy az utóbbiak fel tudják frissíteni a kijelölt célcsoporttal (az alacsony keresetű munkavállalókkal) kapcsolatos tudásukat/készségeiket, és biztosítsák azok hozzáférését az egész életen át tartó tanuláshoz. Ezek az átfogó célok a koppenhágai folyamat és a maastrichti nyilatkozat több célkitűzésével is érintkeznek: az alacsony képzettségű munkavállalók tudásának és készségeinek fejlesztése, az egész életen át tartó tanulás folyamatába való bekapcsolódásuk motiválása, tanácsadás nyújtása a munkavállalók részére az egész életen át tartó tanulás témájában, valamint a szakoktatás vonzóbbá tétele. A projekt végső célkitűzése az alacsonyabb keresetű munkavállalók támogatása volt az egész életen át tartó tanulásba való bekapcsolódás során azáltal, hogy könnyen (mégpedig a munkahelyükön) elérhető pályaválasztási tanácsadást kínáltak számukra. Így a projekt felhívta a figyelmet a bevált gyakorlatra, és 100 órás képzésben részesített pályaválasztási tanácsadókat, a humánerőforrás terüléten dolgozókat és szakszervezeti aktivistákat annak érdekében, hogy hangsúlyozza az alacsonyabb keresetű munkavállalóknak nyújtott tanácsadás értékét, és segítsen abban. Azáltal, hogy az alacsonyabb keresetű munkavállalók könnyedén, a munkahelyükön kaphatnak orientációt és tanácsot, nőnek tanulási lehetőségeik, valamint motiváltságuk a tudásuk új készségek elsajátítása által való bővítésére. Az alacsonyabb keresetű munkavállalók képességeinek bővítésére sürgősen szükség van, hogy meg tudjuk állni a helyünket a technológiai újítások tekintetében és a más országokból, illetve kontinensekről kiinduló versenyben. A projekt online tanfolyamot kínált a munkahelyi tanácsadásról, amelyhez a képzést szolgáltató internetes oldalon elérhető anyagok széles köre is hozzátartozott. A projekt honlapja 11 nyelven tartalmazza az összes oktatási anyagot és az online tanfolyamot. A projekt legfontosabb haszonélvezői azok a pályaválasztási tanácsadók, humánerőforrás terüléten dolgozók és szakszervezeti aktivisták, akik az alacsonyabb keresetű munkavállalókat segítik (vagy szeretnék segíteni) az egész életen át tartó tanulásba való bekapcsolódást, illetve tudásuk és készségeik bővítését illetően. Vocational guidance for low-paid workers STARFSAFL EDUCATIONAL FUND Starfsafl Educational Fund Sætún 1 IS-105 Reykjavík Tel.: (354) Fax: (354) A partnerség 10 európai országban működő partnereket ölelt fel (CZ, DK, FI, IS, IT, LU, NO, ES, SE, UK) A PROJEKT IDŐTARTAMA

19 INNOVÁTIÓ Virtuális interaktív program A projekt célja a színházi és élő előadási ágazatban jelenleg nyújtott képzésben fennálló rések kitöltése. Ezen a területen a tudás átadása többnyire informálisan, lényegében a mester és a tanuló közötti személyes kapcsolaton keresztül történik. Ahhoz, hogy meg tudjon felelni e kihívásoknak, a projekt elemezte, hogy az információs és kommunikációs technológiák miként változtatták meg az élő előadások megvalósításának hátterében meghúzódó munkafolyamatokat. Három szakmai profilra gyakorolt következményekre összpontosított: az igazgatókra, a díszlet- és jelmeztervezőkre, valamint a világosítástervezőkre. A kezdeményezés modernizálta a célprofilokra vonatkozó tanterveket és egyéb tanulmányi folyamatokat (az alap- és a szakmai ismereteket egyaránt), valamint továbbfejlesztette az alap- és a továbbképzés során alkalmazott oktatási és tanulási gyakorlatokat is. A projekt által megvalósított legfontosabb produktum egy CD-ROM, amely a következőket tartalmazza: Az igazgató, a díszlet- és jelmeztervező, valamint a világosítástervező az élő szórakoztatóiparban az ősi tudás és az új média között című kutatás eredményeit felhasználóbarát formátumban ismertetve, a kutatásban részt vevő jelentős művészektől és színházi intézményektől származó videó-hozzájárulások multimédiás galériáját, a képességek elemzését és a képzési modellek részletezését, melynek alapját az képezte, hogy az említett privilegizált szemtanúk önéletrajza és közvetlen élményei a partnerség vizsgálódásai számára rendelkezésre álltak. A projektből végső soron azok a fiatalok profitálnak, akik igazgatóként, művészeti igazgatóként és világosítástervezőként szeretnének dolgozni, valamint olyan szakmabeliek, akik ki szeretnék egészíteni és tovább szeretnék fejleszteni képzésüket. Az eredmények potenciális felhasználói tanárok és oktatók, akik esetleg fel kívánják használni a módszertant és a tartalmat oktatási tevékenységeik során. A projekt hozzájárul mind a kultúra területére (és különösen a színházra) vonatkozó ágazati stratégiákhoz, mind pedig az általános oktatási és képzési szakpolitikákhoz. Az első területen természetesen a digitalizáció és az új technológiák szélesebb körű alkalmazása által támasztott kihívásra adott konkrét válaszként fogható fel. A második területen a szakmában nyújtott képzés módszertanának és tartalmának megújításához járul hozzá azáltal, hogy formalizálja azon ismeretek megtanulását, amelyeket hagyományosan a munka során sajátítottak el a tanulók. 17 Virtual interactive programme FONDAZIONE ACCADEMIA D ARTIE MESTIERI DELLO SPETTACOLO TEATRO ALLA SCALA Umberto Bellodi Via Santa Marta, 18 I Milano Tel.: (39) Fax: (39) európai országot képviselő 14 partner (IT, ES, FR, HU, UK) A PROJEKT IDÖTARTAMA

20 INNOVÁTIÓ Távoktatási anyagok a kisgyermekek gondozása területén dolgozók számára 18 A projekt bemutatta, hogy az információs és kommunikációs technológiákkal kapcsolatos ismeretek fejlesztése magasabb szintű képzettséghez juttathatja hozzá a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű személyeket és azokat, akik fogyatékosságuk, földrajzi helyzetük vagy családi kötelezettségeik miatt hátrányos megkülönböztetéssel szembesülnek a képzéshez való hozzáférésük során. A projekt távoktatási anyagokat dolgozott ki az Európában kisgyermekek gondozása területén dolgozó személyek számára. A projekt koordinálása érdekében a partnerség létrehozta az Európai Gyermekgondozási Hálózati Szövetséget, amely szerepet játszott a projekt befejezését követően az eredmények folytatásának biztosításában is. A projekt a gyermekgondozási ágazatban dolgozó gondozók és vezetők számára felsőoktatási végzettség megszerzését lehetővé tevő utat alakított ki. Ez egy olyan akkreditált program létrehozásához vezetett, amely a kisgyermekek gondozásában dolgozókat felkészíti arra, hogy teljesíteni tudják a későbbi foglalkoztatásukhoz szükséges követelményeket. A projekt egyik legfontosabb eredménye 9 tanulmányi modul kikísérletezése és elkészítése volt (több CD-ROM és online oktatási segédanyag kíséretében), amelyek alapjául a kisgyermek-gondozási ágazatban jelenleg rendelkezésre álló vezetői képzés és fejlődési lehetőségek felmérése szolgált. A produktumok kigondolásában, kísérleti kipróbálásában és véglegesítésében részt vett a projekt célcsoportja is, a tanulmányi modulok zömét pedig felsőfokú végzettség értékű európai kisgyermek-gondozási bizonyítványként akkreditálták Nagy-Britanniában és Bulgáriában. A képzés kísérleti kipróbálására a liverpooli Hope Egyetemen került sor Finnországból, Bulgáriából, Angliából és Észak- Írországból érkezett diákok részvételével a projekt időtartama alatt, majd 2006/2007-ben egy újabb csoportot is indítottak. A kisgyermek-gondozási ágazatra vonatkozó online oktatási segédanyagok kidolgozása mint innovatív aspektus tovább növelte a projekt értékét. Az utóbbiak jelentősen javították a képzést a kisgyermek-gondozási ágazatban, mivel a képzés világháló-alapú jellegének köszönhetően rugalmasabb és könnyebben hozzáférhető. A számítógépes technológia és a kommunikációs rendszerek használata által javultak a tanulási tapasztalatok és az álláskilátások, mivel a megszerzett tudás közvetlenül átvihető a munkahelyi környezetbe. A modulok kísérleti kipróbálásának résztvevői kapcsolatba léphettek más, kisgyermekekkel foglalkozó szakemberek kel Európa-szerte. Az értékelés során valamennyi résztvevő nagyon jó véleményt fogalmazott meg erről a hálózatépítési lehetőségről, állításuk szerint általa javult a vezetői gyakorlatuk és a gyermekeknek, illetve a családoknak nyújtott szolgáltatásaik minősége. A kisgyermekek gondozásával foglalkozó szakemberek számára nyújtott akkreditált képzés által javult a szakma státusza, valamint az EEEYMS anyagainak kipróbálásában részt vevő személyek foglalkoztathatósága. European Enhancement of Early Years Management Skills LIVERPOOL HOPE UNIVERSITY Petra Luck Hope Park Liverpool L16 9JD United Kingdom Tel.: (44-151) Fax: (44-151) európai országot (BG, UK, NL, FI) képviselő 7 partner A PROJEKT IDŐTARTAMA

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések A foglalkoztatás fejlesztés helyzete, céljai Szabolcs- Szatmár-Bereg megyében Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések Kisvárda, 2017. január 23. Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Nem-formális tanulás? Informális tanulás Formális tanulás Nem-formális tanulás 2 Fiatalok Lendületben Program számokban Elızmény: Ifjúság 2000-2006 Program Idıtartam:

Részletesebben

GRUNDTVIG TANULÁSI KAPCSOLATOK PROJEKT

GRUNDTVIG TANULÁSI KAPCSOLATOK PROJEKT TrEE Teaching re cycling and Environmental Education Az újrahasznosítás és a környezetvédelem oktatása GRUNDTVIG TANULÁSI KAPCSOLATOK PROJEKT Partnerek : Ulixes scs (IT) - coordinator Association "Social

Részletesebben

Ösztöndíjas kiutazási lehetőségek a karunkon

Ösztöndíjas kiutazási lehetőségek a karunkon Ösztöndíjas kiutazási lehetőségek a karunkon Miért érdemes pályázni? Erasmus + Hogyan pályázzak? Pályázási szempontok Ösztöndíj Nyelvismeret fejlesztése Szakmai ismeretek bővítése Új iskola-, oktatási

Részletesebben

Kapcsolódási pontok: munkaerőpiac, pályaorientáció és képzés

Kapcsolódási pontok: munkaerőpiac, pályaorientáció és képzés A hazai pályaorientációs rendszer fejlesztésének bemutatása Kapcsolódási pontok: munkaerőpiac, pályaorientáció és képzés Katona Miklós Nemzeti Munkaügyi Hivatal 2011. évi CLXXXVII. Szakképzési törvény

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN Miben különböznek a nemzetközi programok? 1. Idegen nyelv használata 2. Konzorciumépítés

Részletesebben

Jean Monnet tevékenységek

Jean Monnet tevékenységek Jean Monnet tevékenységek Nemzetközi pályázati lehetőségek a felsőoktatás fejlesztésében Európán belül és a világban 2014. november 3. Koós-Herold Zsuzsa A Jean Monnet tevékenységek fő célja az oktatás

Részletesebben

A mobilitás jelentősége az Európai Unióban

A mobilitás jelentősége az Európai Unióban A mobilitás jelentősége az Európai Unióban Bokodi Szabolcs felsőoktatási csoportvezető Tempus Közalapítvány Balatonszárszó, 2013. augusztus 10. A Tempus Közalapítvány tevékenységi köre A mobilitás előzményei

Részletesebben

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem beépítése az oktatásba

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem beépítése az oktatásba MUNKAVÉDELEM 1.2 A munkahelyi biztonság és egészségvédelem beépítése az oktatásba Tárgyszavak: munkavédelem; egészségvédelem; oktatás; képzés; esettanulmány; biztonság; tájékoztatás. Az Európai Unió munkavédelmi

Részletesebben

Pályázati lehetőségek az Egész életen át tartó tanulás programban Tempus Közalapítvány Előadó: Csesztregi Eszter Tempus Közalapítvány Pályáztatás Egész életen át tartó tanulás program: Leonardo / Erasmus

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN

TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN EURÓPAI PARLAMENT BELSŐ POLITIKÁK FŐIGAZGATÓSÁGA B. TEMATIKUS OSZTÁLY: STRUKTURÁLIS ÉS KOHÉZIÓS POLITIKÁK KULTÚRA ÉS OKTATÁS TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN

Részletesebben

Az Európai Szociális Párbeszéd legutóbbi eredményei

Az Európai Szociális Párbeszéd legutóbbi eredményei Az Európai Szociális Párbeszéd legutóbbi eredményei Szeminárium: "Hogyan alkalmazható a sikeresebb szociális párbeszéd rendszerek "bevált gyakorlata?" Magyarország, 2016.ápr.21. Ruairi Fitzgerald, ESZSZ

Részletesebben

Biztos alapok az innovációhoz. DR. PALKOVICS LÁSZLÓ felsőoktatásért felelős államtitkár

Biztos alapok az innovációhoz. DR. PALKOVICS LÁSZLÓ felsőoktatásért felelős államtitkár Biztos alapok az innovációhoz DR. PALKOVICS LÁSZLÓ felsőoktatásért felelős államtitkár EU Innovációs Eredménytábla (2013) Az innováció dimenziói Potenciálok Piaci tevékenység Eredmények Humánerőforrás

Részletesebben

Útlevél a szakmai gyakorlatokhoz Europass Szakképzés; Mobilitási Nívódíj; Kedvezményezetti Nívódíj

Útlevél a szakmai gyakorlatokhoz Europass Szakképzés; Mobilitási Nívódíj; Kedvezményezetti Nívódíj GAZDÁLKODÁS AZ EMBERI ERÕFORRÁSOKKAL, OKTATÁS, KÉPZÉS Útlevél a szakmai gyakorlatokhoz Europass Szakképzés; Mobilitási Nívódíj; Kedvezményezetti Nívódíj A külföldi munkavállalást és szakmai gyakorlatot

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében

Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek szeminárium Budapest, 2014.

Részletesebben

Az Európai Bizottság javaslata az egész életen át tartó tanulást szolgáló Európai Képesítési Keretrendszer létrehozására

Az Európai Bizottság javaslata az egész életen át tartó tanulást szolgáló Európai Képesítési Keretrendszer létrehozására Az Európai Bizottság javaslata az egész életen át tartó tanulást szolgáló Európai Képesítési Keretrendszer létrehozására Az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) az EU tagállamok kormányfőinek kezdeményezésére

Részletesebben

ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA

ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Érdekképviseleti szervezeteknek

Részletesebben

Tájékoztatás a SPARK programról

Tájékoztatás a SPARK programról Hoippj^j Bnln jjjjkkk Társadalompolitikai Programok Értékelésének Támogatása Európában Tájékoztatás a SPARK programról Scharle Ágota/Váradi Balázs Vezető kutató, Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Hélène

Részletesebben

ERASMUS Roadshow Külföldi ösztöndíjak bemutatása február 23.

ERASMUS Roadshow Külföldi ösztöndíjak bemutatása február 23. ERASMUS Roadshow Külföldi ösztöndíjak bemutatása 2016. február 23. Erasmus Plus program Az Európai Bizottság 2014-2020 közötti programja Magában foglalja a korábbi Erasmus programokat (mobilitás, közös

Részletesebben

Európai Uniós pályázati lehetıségek

Európai Uniós pályázati lehetıségek UWEX: Urban Water Expert Európai Uniós pályázati lehetıségek Egész életen át tartó tanulás program Bethleni Zsuzsanna Tempus Közalapítvány Budapest, 2011. október 11. Pályáztatás Tempus Közalapítvány Egész

Részletesebben

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8 A képzés, mint a foglalkoztathatóság növelésének eszköze Sumné Galambos Mária 2008. március 4. Foglalkoztatottak aránya, célok EU átlag Magyarország 2006 CÉL CÉL CÉL 2006 EU-15 EU-25 2010 2008 2010 Összesen

Részletesebben

ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP

ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP 1.4.5-12/1-2012-0011 azonosítószámon. Kedves Olvasó! A kiadvány,

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája hat éves időtávban (2014-2020) fogalmazza meg az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájával kapcsolatos célokat és az ezekhez kapcsolódó

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁS: 1-12. Kulturális és Oktatási Bizottság 2008/2330(INI) 19.2.2009. Véleménytervezet Cornelis Visser (PE418.

EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁS: 1-12. Kulturális és Oktatási Bizottság 2008/2330(INI) 19.2.2009. Véleménytervezet Cornelis Visser (PE418. EURÓPAI PARLAMENT 2004 Kulturális és Oktatási Bizottság 2009 2008/2330(INI) 19.2.2009 MÓDOSÍTÁS: 1-12 Cornelis Visser (PE418.242v02-00) Megújított szociális menetrend (COM(2009)0412 2008/2330(INI)) AM\770151.doc

Részletesebben

ENELFA - ENtrepreneurship by E-Learning For Adults. Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése

ENELFA - ENtrepreneurship by E-Learning For Adults. Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése A projekt jövőbeni hasznosíthatósága kétirányú: egyrészről a Továbbképzési és Szakképzési Központ segítségével külső körnek történő értékesítés,

Részletesebben

MKIK szerepe a szakképzésben

MKIK szerepe a szakképzésben MKIK szerepe a szakképzésben Bihall Tamás alelnök Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Budapest, 2009. június 26. Kamarai feladatok, elért eredmények Tanulószerződés intézménye Vizsgaelnöki és tagi delegálás

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Miben különböznek a nemzetközi programok? 1. Használt nyelv 2. Konzorciumépítés 3. Elérni kívánt hatás 4. Szemlélet A programok áttekintése 1. Közép-Európa

Részletesebben

2007. december 18. Pécs

2007. december 18. Pécs 2007. december 18. Pécs Az LLL program és a Grundtvig lehetőségei Horváth Katalin Tempus Közalapítvány Múlt és jövő Erasmus 1987- LEONARDO DA VINCI 1995-1999, 2000-2006 SOCRATES2007-2013 1996-2000; 2000-2006

Részletesebben

Minoség. Elismerés. Mobilitás. Oktatás /képzés. Standardok. Foglalkoztathatóság. Munkaerő piaci igényekre épülő képzési programok és képesítések

Minoség. Elismerés. Mobilitás. Oktatás /képzés. Standardok. Foglalkoztathatóság. Munkaerő piaci igényekre épülő képzési programok és képesítések Minoség Elismerés Mobilitás Oktatás /képzés Standardok Foglalkoztathatóság Munkaerő piaci igényekre épülő képzési programok és képesítések A VSPORT+ projekt A VSPORT+ projekt fő célja, hogy a főbb szereplők

Részletesebben

ZA4893. Country Specific Questionnaire Hungary

ZA4893. Country Specific Questionnaire Hungary ZA4893 Flash Eurobarometer 212 (Attitudes towards the planned EU pilot project "Erasmus for Young Entrepreneurs" Trainers and counsellors of start-up organisations) Country Specific Questionnaire Hungary

Részletesebben

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról KEREKASZTAL BESZÉLGETÉSEK ÖSSZEFOGLALÁSA 2010. március 9. Kistérségi együttműködés a helyi gazdasági és foglalkoztatási potenciál erősítésére Projektazonosító:

Részletesebben

Az Európai Unió KKV politikája. Small Business Act

Az Európai Unió KKV politikája. Small Business Act Az Európai Unió KKV politikája Small Business Act Európai KKV hét Magyarországon Székesfehérvár, 2011. október 7. Németh István, Európai Bizottság Miért fontosak a KKV-k? Tőzsdén jegyzett Nagy Közepes

Részletesebben

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv-2015-0012 Völgyiné Nadabán Márta Miskolc MJV Önkormányzata, partner szintű

Részletesebben

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás Az Európai Unióról dióhéjban Továbbtanulás, munkavállalás Dorka Áron EUROPE DIRECT - Pest Megyei Európai Információs Pont Cím: 1117 Budapest Karinthy F. utca 3. Telefon: (1) 785 46 09 E-mail: dorkaa@pmtkft.hu

Részletesebben

HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS

HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS Társadalmi Innovációk generálása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS Helyi foglalkoztatást erősítő (aktív) foglalkoztatáspolitikai eszközök

Részletesebben

WP 2 Előkészítő elemzések és kutatás a projektben részt vevő országok az Európai örökség tolmácsolás oktatásának területén fellelhető szakmákról

WP 2 Előkészítő elemzések és kutatás a projektben részt vevő országok az Európai örökség tolmácsolás oktatásának területén fellelhető szakmákról EU Lifelong Learning Program 2007-2013 (2012/C 232/04) Leonardo da Vinci Alprogram. Pályázati felhívás 2013 EAC/S07/12 "Innováció transzfer" Projekt száma: 2013-1-ES1-LEO05-66707 EURÓPAI ÖRÖKSÉG TOLMÁCSOLÁS

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ERASMUS+ HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA A 2016/2017-ES TANÉVRE

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ERASMUS+ HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA A 2016/2017-ES TANÉVRE PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ERASMUS+ HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA A 2016/2017-ES TANÉVRE 1. A pályázati felhívás célja: A pályázni jogosult hallgatói számára Erasmus+ külföldi

Részletesebben

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Európai Gazdasági és Szociális Bizottság AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Külkapcsolatok Az EGSZB és a Nyugat-Balkán: kétszintű megközelítés Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) kettős regionális

Részletesebben

Az ECVET felé vezető út

Az ECVET felé vezető út Szociális és Munkaügyi Minisztérium Lux Zsófia Az ECVET felé vezető út Az európai szakoktatási és szakképzési kreditrendszer: eszköz, amely hozzájárul a szakoktatási és szakképzési kreditek beszámításához,

Részletesebben

Foglalkoztatáspolitika a gazdaságfejlesztés szolgálatában

Foglalkoztatáspolitika a gazdaságfejlesztés szolgálatában Foglalkoztatáspolitika a gazdaságfejlesztés szolgálatában Dr. Simon Attila István Munkaerőpiacért Felelős Helyettes Államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium Székesfehérvár, 2016. november 24. Tartalom

Részletesebben

v e r s e n y k é p e s s é g

v e r s e n y k é p e s s é g anyanyelv ápolása kulturális tevékenysége k gyakorlása művészi alkotás szabadsága v e r s e n y k é p e s s é g közös társadalmi szükségletek ellátása K Ö Z K U L T Ú R A közkulturális infrastruktúra működése

Részletesebben

Andai Zoltán NKE-KTK HÖK külkapcsolati referens Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar NEMZETKÖZI KISOKOS

Andai Zoltán NKE-KTK HÖK külkapcsolati referens Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar NEMZETKÖZI KISOKOS Andai Zoltán NKE-KTK HÖK külkapcsolati referens Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar NEMZETKÖZI KISOKOS 2014 1. Erasmus + Mi az Erasmus +? Az ERASMUS+ egy átfogó programcsomag, amely

Részletesebben

Környezetvédelmi Főigazgatóság

Környezetvédelmi Főigazgatóság Környezetvédelmi Főigazgatóság Főbiztos: Stavros Dimas Főigazgató: Mogens Peter Carl A igazgatóság: Kommunikáció, Jogi Ügyek & Polgári Védelem B igazgatóság: A Természeti Környezet Védelme Osztály: Természetvédelem

Részletesebben

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség 46. Közgazdász-vándorgyűlés Czakó Erzsébet Eger, 2008. június 27. 1/17 Témakörök 1. Versenyképesség az EU szintjén 2. A Lisszaboni Stratégia és metamorfózisai

Részletesebben

Munkavállalás az EU/EGT tagállamokban az EURES hálózat. Mészáros Mónika EURES tanácsadó

Munkavállalás az EU/EGT tagállamokban az EURES hálózat. Mészáros Mónika EURES tanácsadó Munkavállalás az EU/EGT tagállamokban az EURES hálózat Mészáros Mónika EURES tanácsadó A TÉMÁK ISMERTETÉSE EURES, az EU tagországai, általános tudnivalók az uniós munkavállalásban Álláskereső honlapok

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM KALOCSAI KORNÉL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

Részletesebben

A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Kisvárda, 2017. január 23. Szabó István a megyei közgyűlés alelnöke Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Fejlesztési feladatok

Részletesebben

Erasmus+ és Kreatív Európa - A két ernyőprogram bemutatása. Bagó Zoltán Európai Parlamenti Képviselő EP Kulturális és Oktatási Bizottságának tagja

Erasmus+ és Kreatív Európa - A két ernyőprogram bemutatása. Bagó Zoltán Európai Parlamenti Képviselő EP Kulturális és Oktatási Bizottságának tagja Erasmus+ és Kreatív Európa - A két ernyőprogram bemutatása Bagó Zoltán Európai Parlamenti Képviselő EP Kulturális és Oktatási Bizottságának tagja Erasmus+ keretprogram az Unió oktatási, képzési, ifjúsági

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-i ülésére 1181-1/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-i ülésére Tárgy: Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény az Egész

Részletesebben

ZA4986. Flash Eurobarometer 260 (Students and Higher Education Reform) Country Specific Questionnaire Hungary

ZA4986. Flash Eurobarometer 260 (Students and Higher Education Reform) Country Specific Questionnaire Hungary ZA4986 Flash Eurobarometer 260 (Students and Higher Education Reform) Country Specific Questionnaire Hungary FLASH 260 STUDENTS AND HIGHER EDUCATION REFORM Kérdező azonosító Település neve Válaszadó azonosító

Részletesebben

Hogyan segítheti a fenntartható fejlıdés mágikus hármasa a kézmőipari vállalkozásokat? Értékfenntartó gazdálkodás az európai kézmőiparban

Hogyan segítheti a fenntartható fejlıdés mágikus hármasa a kézmőipari vállalkozásokat? Értékfenntartó gazdálkodás az európai kézmőiparban Hogyan segítheti a fenntartható fejlıdés mágikus hármasa a kézmőipari vállalkozásokat? Értékfenntartó gazdálkodás az európai kézmőiparban Gál Zsuzsanna projektkoordinátor LEONARDO projekt Szeged, 2009.

Részletesebben

Erasmus+ stratégiai partnerségek - szakképzés és felnőtt tanulás

Erasmus+ stratégiai partnerségek - szakképzés és felnőtt tanulás Erasmus+ stratégiai partnerségek - szakképzés és felnőtt tanulás A program legfontosabb elemeinek áttekintése Pályázatíró szeminárium 2017. január 17. Jakabné Baján Ilona Projekt Pályázat kötött idő- és

Részletesebben

HALLGATÓI ERASMUS + ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT /2017-es TANÉV

HALLGATÓI ERASMUS + ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT /2017-es TANÉV HALLGATÓI ERASMUS + ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT - 2016 /2017-es TANÉV SZAKMAI GYAKORLAT A Színház- és Filmművészeti Egyetem pályázatot hirdet az egyetem hallgatói részére ERASMUS+ ösztöndíj elnyerésére európai

Részletesebben

Szociális gazdaság. Nyílt munkaerőpiac

Szociális gazdaság. Nyílt munkaerőpiac A szociális gazdaság fejlesztése és a foglalkoztatás növelése szociális szövetkezeteken keresztűk Ruszkai Zsolt Magyar Munka Terv Közfoglalkoztatás Szociális gazdaság Nyílt munkaerőpiac 2 Szociális gazdaság

Részletesebben

EURÓPA 2020. Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája

EURÓPA 2020. Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája EURÓPA 2020 Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája Bevezet Nemzedékünk még soha nem élt meg ekkora gazdasági válságot. Az elmúlt évtizedben folyamatos gazdasági növekedés tanúi

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 Társadalmi Megújulás Operatív Program Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban pályázat Kódszám: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai

Részletesebben

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA KÖZÖSEN A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEKÉRT BEFOGADÓ MUNKAHELYEK, BEFOGADÓ ÖNKORMÁNYZATOK című, TÁMOP 2.4.2/B-09/2-2009-0002 sz. azonosító számú program BEMUTATÁSA A projekt az

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

Az EKKR és az MKKR: fejlesztési célkitűzések és eredmények. Műhelymunka Szak- és felnőttképzés 2014. június 17.

Az EKKR és az MKKR: fejlesztési célkitűzések és eredmények. Műhelymunka Szak- és felnőttképzés 2014. június 17. Az EKKR és az MKKR: fejlesztési célkitűzések és eredmények Műhelymunka Szak- és felnőttképzés 2014. június 17. Célok Mobilitás, versenyképesség LLL elősegítése A képzések és a munkaerőpiac nagyobb összhangja

Részletesebben

2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10

2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10 HÍRLEVÉL 2014/I. 2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10 kiemelt projekt keretében az idén is indulnak térítésmentes, a továbbképzési kötelezettség

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

A TÁMOP-2.4.3-D/12. Szociális gazdaság fejlesztése c. pályázati konstrukció kínálta lehetőségek

A TÁMOP-2.4.3-D/12. Szociális gazdaság fejlesztése c. pályázati konstrukció kínálta lehetőségek Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért - a társadalmi vállalkozások működetésében rejlő lehetőségek c. konferencia A TÁMOP-2.4.3-D/12. Szociális gazdaság fejlesztése c. pályázati konstrukció kínálta

Részletesebben

Jó gyakorlatok a fogyatékosok foglalkoztatásában és rehabilitációjukban észt tapasztalatok. Sirlis Sõmer Észt Szociális Ügyek Minisztériuma

Jó gyakorlatok a fogyatékosok foglalkoztatásában és rehabilitációjukban észt tapasztalatok. Sirlis Sõmer Észt Szociális Ügyek Minisztériuma Jó gyakorlatok a fogyatékosok foglalkoztatásában és rehabilitációjukban észt tapasztalatok Sirlis Sõmer Észt Szociális Ügyek Minisztériuma Tartalom Történelmi háttér A közelmúlt irányvonalai A foglalkoztatási

Részletesebben

Vállalkozói projektek - a következő lépések

Vállalkozói projektek - a következő lépések Vállalkozói projektek - a következő lépések Varga László projektmenedzser Együtt a vállalkozásokkal, együtt a vállalkozásokért Amiről szó lesz: Vállalkozásokkal kapcsolatos projektek közel másfél évtizede

Részletesebben

Európa a polgárokért pályázatíró szeminárium. Budapest, 2015.01.30. és 2015.02.04.

Európa a polgárokért pályázatíró szeminárium. Budapest, 2015.01.30. és 2015.02.04. Európa a polgárokért pályázatíró szeminárium Budapest, 2015.01.30. és 2015.02.04. A program áttekintése Legfontosabb változások, újdonságok A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT 2014-2020 A program

Részletesebben

Techológiai Előretekintési Program Magyarországon TECHNOLÓGIAI ELŐRETEKINTÉSI PROGRAM

Techológiai Előretekintési Program Magyarországon TECHNOLÓGIAI ELŐRETEKINTÉSI PROGRAM Techológiai Előretekintési Program Magyarországon TECHNOLÓGIAI ELŐRETEKINTÉSI PROGRAM Technológiai Előretekintési Program (TEP): célok Gazdasági, kutató-fejlesztő és államigazgatási szakemberek együttműködésén

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ JAVASLAT 1 A FIATALOK FOGLALKOZTATÁSÁVAL FOGLALKOZÓ JOGSZABÁLYCSOMAG EDUC-V-032. Borboly Csaba. 10. cikk. Kiegészítés :

MÓDOSÍTÓ JAVASLAT 1 A FIATALOK FOGLALKOZTATÁSÁVAL FOGLALKOZÓ JOGSZABÁLYCSOMAG EDUC-V-032. Borboly Csaba. 10. cikk. Kiegészítés : MÓDOSÍTÓ JAVASLAT 1 10. cikk : rámutat, hogy a fiatalok foglakoztatásának tekintetében azok az országok érik el a legjobb eredményeket, amelyekben a fiatalok színvonalas szakmai gyakorlatokon vehetnek

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Fiatalok Lendületben Program Időtartam: 2007-2013 Célja: Fiatalok tapasztalati tanulása nem-formális tanulási közegben a fiatalok aktív polgári részvételének elősegítése

Részletesebben

Kérje meg a pályázókat, hogy az Europass önéletrajzot használják, így Ön világos képet kaphat készségeikrõl és szakértelmükrõl!

Kérje meg a pályázókat, hogy az Europass önéletrajzot használják, így Ön világos képet kaphat készségeikrõl és szakértelmükrõl! Europass Önéletrajz Az Europass önéletrajz (CV) a hagyományos önéletrajzi formátumot követõ dokumentum, amellyel a felhasználók részletesebben, világosan és egyértelmûen bemutathatják képzettségeiket és

Részletesebben

JNSZ TISZK TÁMOP-2.2.3 NYITÓKONFERENCIA 2008. 12. 05. Szolnok

JNSZ TISZK TÁMOP-2.2.3 NYITÓKONFERENCIA 2008. 12. 05. Szolnok JNSZ TISZK TÁMOP-2.2.3 NYITÓKONFERENCIA 2008. 12. 05. Szolnok Előadásvázlat Tények a JNSZ TISZK-ről Kiemelt céljaink a projektidőszakban A projektidőszak utáni fenntarthatóság feltételei Csak együtt sikerülhet

Részletesebben

NEMZETKÖZIESÍTÉSBEN. KEM-i Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon - Tata

NEMZETKÖZIESÍTÉSBEN. KEM-i Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon - Tata A PEDAGÓGUSOK SZEREPE A NEMZETKÖZIESÍTÉSBEN KEM-i Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon - Tata NEMZETKÖZIESÍTÉS AZ OKTATÁSBAN ÉS A KÉPZÉSBEN - 7 ÉV EREDMÉNYEINEK TÜKRÉBEN

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉS A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL

EGYÜTTMŰKÖDÉS A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL EGYÜTTMŰKÖDÉS A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL Kérdőív specifikus szektorok részére Az európai EMCOSU (Együttműködés elősegítése a magánszféra szereplői és a felsőoktatási intézmények között) projektet a

Részletesebben

Kreatív Európa Program (1.46 milliárd)

Kreatív Európa Program (1.46 milliárd) Kreatív Európa Program (1.46 milliárd) 2014-2020 Támogatást biztosít: Kulturális és kreatív szakemberek/művészek képzése Műfordítások Határokon átnyúló együttműködések Európai filmek, TV műsorok, videojátékok

Részletesebben

Néhány sikeres külföldi eeducation projekt áttekintése

Néhány sikeres külföldi eeducation projekt áttekintése Néhány sikeres külföldi eeducation projekt áttekintése Kovács Krisztina Education Business Developer Közép-Kelet Európa, Közel-Kelet, Afrika 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information

Részletesebben

LLP program - Comenius. Tempus Közalapítvány LLP Nemzeti iroda

LLP program - Comenius. Tempus Közalapítvány LLP Nemzeti iroda LLP program - Comenius Tempus Közalapítvány LLP Nemzeti iroda Comenius Közoktatás Egész életen át tartó tanulás program LLP Erasmus Felsıoktatás és felsıfokú szakképzés Leonardo da Vinci Grundtvig Felnıttoktatás

Részletesebben

Towards Inclusive Development Education

Towards Inclusive Development Education Towards Inclusive Development Education (Globális Nevelést mindenkinek!) EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30. (30 hónap) A projekt célkitűzése A TIDE projekt célja a globális tanulás témáinak

Részletesebben

Tájékoztató a programról

Tájékoztató a programról Tájékoztató a programról NYITOK HÁLÓZAT A TÁRSADALMI BEFOGADÁSÉRT TÁMOP-5.3.9-11/1-2012-0001 A program keretei, előzményei A szegénység, a társadalmi és a munkaerő-piaci hátrányok újratermelődésnek megakadályozása

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉS A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL

EGYÜTTMŰKÖDÉS A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL EGYÜTTMŰKÖDÉS A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL KÉRDŐÍV Az európai EMCOSU (Együttműködés elősegítése a magánszféra szereplői és a felsőoktatási intézmények között) projektet a Ljubljana Egyetem koordinálja.

Részletesebben

KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok

KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok TERVDOKUMENTUMOK HIERARCHIÁJA FELADATOK, ÜTEMTERV 2012 2013 társadalmasítás

Részletesebben

SOKRATES COMENIUS 3. EcoMedia Europe. Európa a legkülönbözőbb kommunikációs formák és a médiák vonatkozásában. Schulgemeindeverband Wolfsberg, Austria

SOKRATES COMENIUS 3. EcoMedia Europe. Európa a legkülönbözőbb kommunikációs formák és a médiák vonatkozásában. Schulgemeindeverband Wolfsberg, Austria SOKRATES COMENIUS 3 EcoMedia Europe Európa a legkülönbözőbb kommunikációs formák és a médiák vonatkozásában SOKRATES COMENIUS 3 EcoMedia Europe 2005. február Indító értekezlet Ausztriában és Szlovéniában

Részletesebben

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon?

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 2000. óta létezik az Európai Unió egységes kultúratámogató programja. A korábbi

Részletesebben

A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14.

A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14. A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14. Előadó: Nyemcsok Lászlóné, tanácsadó Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM 8. PRIORITÁSÁNAK PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI 2016.06.17. Gerzsényi Ágnes Munkaerőpiaci Programok Főosztály VEKOP - VERSENYKÉPES

Részletesebben

HALLGATÓI ERASMUS + ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT /2018-as TANÉV

HALLGATÓI ERASMUS + ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT /2018-as TANÉV HALLGATÓI ERASMUS + ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT - 2017 /2018-as TANÉV TANULMÁNYOK A Színház- és Filmművészeti Egyetem pályázatot hirdet az egyetem hallgatói részére tanulmányi ERASMUS+ ösztöndíj elnyerésére európai

Részletesebben

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020 NETWORKSHOP 2014 Pécs A FEJLESZTÉSPOLITIKA UNIÓS SZABÁLYRENDSZER 2014-2020 EU EU Koh. Pol. HU Koh. Pol. EU 2020 stratégia (2010-2020) 11 tematikus cél >> 7 zászlóshajó

Részletesebben

Erasmus. Külföldi ösztöndíj-lehetőség hallgatóknak és oktatóknak. Sopron, 2008. május 26. Az Erasmus páratlan program

Erasmus. Külföldi ösztöndíj-lehetőség hallgatóknak és oktatóknak. Sopron, 2008. május 26. Az Erasmus páratlan program Erasmus Külföldi ösztöndíj-lehetőség hallgatóknak és oktatóknak Sopron, 2008. május 26. Tempus Közalapítvány Az Erasmus páratlan program 1987 - Erasmus 3244 hallgató 1997 - Magyarország csatlakozik 856

Részletesebben

A PROJEKTRŐL. www.mind-rural.ro

A PROJEKTRŐL. www.mind-rural.ro A PROJEKTRŐL Integrált turisztikai humánerőforrás-fejlesztés a vidéki foglalkoztatás növelése érdekében című projektünk a Humánerőforrás-fejlesztési Szektoriális Operatív Program 2007-2013 keretében valósul

Részletesebben

KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT

KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT INTEGRÁLT FENNTARTHATÓ VÁROSFEJLESZTÉS KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT Az Európai Bizottság 2011 októberében elfogadta a 2014 és 2020 közötti kohéziós politikára vonatkozó jogalkotási javaslatokat

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Foglalkoztatás Versenyképes munkaerő Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5-6. prioritás Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerőpiaci Programok Főosztály Foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

A bolognai folyamat hatása a hallgatókra: tanulás, mobilitás, munkavállalás esélyegyenlőség. Bokodi Szabolcs Tempus KözalapK

A bolognai folyamat hatása a hallgatókra: tanulás, mobilitás, munkavállalás esélyegyenlőség. Bokodi Szabolcs Tempus KözalapK A bolognai folyamat hatása a hallgatókra: tanulás, mobilitás, munkavállalás esélyegyenlőség Bokodi Szabolcs Tempus KözalapK zalapítvány Budapesti Corvinus Egyetem 2008. szeptember 29. Vagy fordítva? Hallgatók

Részletesebben

kezelése" című központi program aktív és preventív intézkedésekkel segíti a fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedését, a munkanélküliek és a munkaerő-pi

kezelése című központi program aktív és preventív intézkedésekkel segíti a fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedését, a munkanélküliek és a munkaerő-pi 4470-4/2007. Szoc1 "s és `. : erium iszter Országgyűlés Hivatala Irományszara. ~C JI 9 3 Érkezett: 2007 FEM 15, 1 r Bernáth Ildikó országgyűlési képviselő asszony részére Fidesz-MPSZ Budapest Tisztelt

Részletesebben

2013. NOVEMBER 13. 9.00. 13.00. Gundel Étterem, BUDAPEST. A projektesemény az Európai Bizottság társfinanszírozásában valósul meg.

2013. NOVEMBER 13. 9.00. 13.00. Gundel Étterem, BUDAPEST. A projektesemény az Európai Bizottság társfinanszírozásában valósul meg. A FIATALOK FOGLALKOZTATÁSÁNAK ELŐMOZDÍTÁSA PROJEKT KONFERENCIA 2013. NOVEMBER 13. 9.00. 13.00. Gundel Étterem, BUDAPEST A projektesemény az Európai Bizottság társfinanszírozásában valósul meg. 09.00-09.30

Részletesebben

Az integrált városfejlesztés a kohéziós politikai jogszabály tervezetek alapján különös tekintettel az ITI eszközre

Az integrált városfejlesztés a kohéziós politikai jogszabály tervezetek alapján különös tekintettel az ITI eszközre Az integrált városfejlesztés a kohéziós politikai jogszabály tervezetek alapján - 2014-2020 különös tekintettel az ITI eszközre A diák Nicholas Martyn, a DG Regio főigazgatóhelyettesének 2012. március

Részletesebben

Regionális jó gyakorlatok az innovatív foglalkoztatás terén

Regionális jó gyakorlatok az innovatív foglalkoztatás terén Regionális jó gyakorlatok az innovatív foglalkoztatás terén Surányi Beatrix projekt menedzser Miskolc, 2010. október 21. Tel.: +36 46 503 770, Fax: +36 46503779 E-mail: eminnov@eminnov.huweblap: www.norria.hu

Részletesebben

A kohéziós politika és az energiaügy kihívásai: az Európai Unió régiói eredményeinek ösztönzése

A kohéziós politika és az energiaügy kihívásai: az Európai Unió régiói eredményeinek ösztönzése IP/08/267 Brüsszel, 2008. február 20. A kohéziós politika és az energiaügy kihívásai: az Európai Unió régiói eredményeinek ösztönzése Danuta Hübner, a regionális politikáért felelős európai biztos ma bemutatta,

Részletesebben