Támogatók: Dr. Lukács Gábor Pintér Gábor Dr. Tóth Gergely

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Támogatók: Dr. Lukács Gábor Pintér Gábor Dr. Tóth Gergely"

Átírás

1 LIII. Georgikon Napok 53rd Georgikon Scientific Conference Kivonat-kötet Programfüzet, valamint az elhangzó és poszter elıadások rövid kivonatainak győjteménye (A teljes anyagok hozzáférhetıek a oldalon). ISBN

2 Az itt szereplı 117 elıadást a Tudományos Bizottság tagjai választották ki: Dr. Alföldi Zoltán, egyetemi docens Dr. Anda Angéla, egyetemi tanár Dr. Bercsényi Miklós, egyetemi tanár Dr. Hoffman Borbála, egyetemi docens Dr. Husvéth Ferenc, egyetemi tanár Dr. Kocsis László, egyetemi tanár Dr. Kocsondi József, egyetemi tanár Dr. Pál László, egyetemi docens Dr. Pályi Béla, egyetemi docens Dr. Pupos Tibor, egyetemi tanár Dr. Sárdi Katalin, egyetemi tanár Dr. Szabó Ferenc, egyetemi tanár Dr. Szabó István, egyetemi tanár Dr. Tóth Gergely, egyetemi docens (a szervezı bizottság elnöke) Az elıadások gondozásában, s általában a konferencia megszervezésében nagy erıfeszítéseket tettek a szervezıbizottság tagjai: Kondorosyné Varga Erika Támogatók: Dr. Lukács Gábor Pintér Gábor Dr. Tóth Gergely A kiadványt gondozták: Dr. Lukács Gábor szerkesztı Sőrő Béla grafikus (B-Lime) Dr. Tóth Gergely Készült a Ziegler Nyomdában, Keszthelyen, 180 példányban. A belív 144 lapja klórszármazék és optikai fehérítık felhasználása nélkül, újrahasznosított papírhulladékból készült Cyclus Ofszet típusú papír. PE, Georgikon Kar,

3 TARTALOMJEGYZÉK Fenntarthatóság és versenyképesség? A plenáris ülés programja I. Szekció: Alternatív közgazdaságtan II. Szekció: Fenntarthatóság a vidékfejlesztésben III. Szekció: Talajtan és tápanyag-gazdálkodás IV. Szekció: Állattenyésztés Szekció, Állattenyésztés és takarmányozás alszekció V. Szekció: Növénynemesítés és növényteremesztés VI. Szekció: Agrárökonómia VII. Szekció: Szılıtermesztés és kertészet VIII. Szekció: Állattenyésztés Szekció halászat alszekció IX. Szekció: Fenntarthatóság és alternatív energia Az elıadások rövid kivonatai (8) Ádám Dénes - Vági Zsolt - Lelovics Zsuzsanna Ph.D: Ki tartja fenn a fenntarthatóságot? Bioélelmiszert rendszeresen fogyasztók ökológiai lábnyomának mérete (107) Alföldi Zoltán: A fenntarthatóság komplex értelmezése bioetika szempontokból (61) Aranyi Nikolett Réka - Lángné Molnár Márta - Hoffmann Borbála: A búza genomba beépített árpa kromoszóma szegmentumok hatása az ıszi búza agronómiai tulajdonságaira (108) Bai Attila: Környezetbarát lehetıségek a városi közlekedésben (32) Balázsy Ágnes Sárdi Katalin: A kálium ellátás és a növényi produktum összefüggésének jellemzıi két talajtípuson (74) Bajmócy Zoltán: Részvétel és deliberáció a versenyképességi diskurzus szemszögébıl (34) Balázs Réka - Makó András - Németh Tibor - Kovács Kis Viktória: Talajok mechanikai és ásványos összetételének vizsgálata MSZ és FAO szabvány szerinti elıkészítéssel (17) Baranyai Zsolt - Naárné Tóth Zsuzsanna - Farkasné Fekete Mária: Bizalom és együttmőködési hajlandóság Egy felmérés tapasztalatai a magyar mezıgazdaságban (75) Beke Jenı: Why does the international accounting standardization have to play an important role in sustainable economics and competitive environment? (58) Bellus Zoltán - Orosz Szilvia - Csatár Attila: Új mőszaki megoldások a takarmányozásban

4 (47) Bene Szabolcs - Szabó Ferenc - Polgár J. Péter: Magyar hidegvérő tenyészkancák élısúlya és testméretei (16) Bertók Botond - Heckl István - Heriberto Cabezas - Friedler Ferenc - L. T. Fan: Ellátási láncok fenntarthatósági és profit célú optimalizálása a P-gráf módszertannal (9) Besenyei Mónika: Országok társadalmi, gazdasági állapotának hatása a felelıs vállalati magatartás kialakulására (106) Biró Janka - Fébel Hedvig - Hancz Csaba: Afrikai harcsán és tilápián végzett takarmányozási vizsgálatok funkcionális élelmiszer elıállítása céljából (10) Bognár Károly: Mi jöhet a gazdasági növekedés után? (72) Boksai Daniella - Erdélyi Éva: A napraforgótermesztés bizonytalan jövıje az éghajlatváltozás tükrében Magyarországon (99) Hafiz Borkhanuddin, Györgyi Ostoros, Kálmán Molnár, Csaba Székely: Új adatok a halparazita nyálkaspórások oligochaetákban fejlıdı alternatív aktinspora stádiumairól a Balatonban (2011) (62) Burucs Zoltán: Virágzásdinamikai vizsgálatok kukoricán (63) Cernák István - Decsi Éva Kincsı - Ahmad Mosapour Gorji Rahim Ahmadvand -Wolf István - Taller János - Polgár Zsolt: Molekuláris markerek alkalmazása a burgonya biotikus stresszekkel szembeni ellenállóságának javításában (46) Hana Civišová, Miroslav Maršálek, Zita Buňatová: Sustainability and the Prospect of Horse Breeding in the Czech Republic 47 (89) Czinege Anikó: Szilva alany - nemes kombinációk növekedési erélyének vizsgálata (41) Csatári Tünde - Makó András: A kationos tenziddel különbözı mértékben kezelt ásványi ırlemények olajvisszatartásának változása (48) Csiba Anita - Gergátz Elemér - Gyökér Erzsébet - Németh Attila - Mihályfi Sándor: Tavaszi és ıszi kossperma mennyiségének, minıségének, mélyhőthetıségének összehasonlítása (96) Csikászné Krizsics Anna - Werner János - Teszlák Péter - Kozma Pál - Árvay Gyula: A mikorrhiza oltás hatása a szılıtıkék kezdeti fejlıdésére (36) Csitári Gábor - Hernádi Hilda - Széplábi Gábor - Makó András: Vörös iszappal szennyezett talajminták mikrobiológiai aktivitásának vizsgálata FDA és kloroform fumigációs módszerrel (90) Cser János - Szıke Lajos: Az ECOWIN projekt bemutatása, a növényvédelmi elırejelzés tapasztalatai (64) Demo Milan, Fazekas András, Dušan Húska: Salix nemzetségbe tartozó svéd energiafőzek termıképessége és energia értéke a termesztés elsı három éves ciklusában dél-szlovákia szárazabb éghajlati viszonyai között

5 (76) Dúl Udó Endre: Agrárfinanszírozási lehetıségek - húsbavágó kérdések (42) Dunai Attila - Makó András: Elszivárgás elleni szigetelés hatása talajok hidraulikus-, olaj-, és légvezetı képességére (12) Egerszegi Zita - Molnár Gábor: Fenntartható városfejlesztés - integrált környezetirányítási rendszeren keresztül (13) Erdeiné Késmárki - Gally Szilvia: A mezıgazdasági versenyképesség fenntarthatósága, a fenntarthatóság versenyképessége (18) Fehér Helga: Nem várt érdeklıdés? avagy milyen szerepet tölt be az afrikai kontinens az újonnan körvonalazódó globális politikai aréna kialakításában (100) Felföldi Zoltán: Csapó sügér (Perca fluviatilis) intenzív nevelése különbözı fehérje tartalmú tápon (83) Fertı Imre - Bakucs Lajos Zoltán - Elek Sándor - Forgács Csaba: A szerzıdések teljesülése a magyar élelmiszerláncban (29) Fodor Lóránt Ph.D - Szabó Imre László Ph.D: A BÉT mőködése a válság után(?) (65) Gaál Violetta, Bálint Jeannette, Szıke Antal, Veres Anikó, Kiss Erzsébet: Magyarországi védett héricsfajok genetikai vizsgálata (102) Gál Dénes - Gyalog Gergı - Kerepaczki Éva: Fenntarthatóság és akvakultúra kihívások és lehetséges megoldások (109) Gébert Judit: Mit is kell fenntartani? - Fenntarthatóság a képességszemlélet perspektívájából (110) Gergely Sándor: Megújuló energia helyi termelése, hasznosítása és a vidékfejlesztés (100) Gyalog Gergı - Gál Dénes Ph.D - Váradi László Ph.D: Az intenzív tavi haltermelés fenntarthatóságának gazdasági kérdései (19) Gyıriné Kiss Erika - Remete János: A hagyomány élménye címő szlovén-magyar határon átnyúló projekt eredményeinek bemutatása (91) Györffyné Jahnke Gizella Ph.D - Májer János Ph.D - Németh Csaba - Knolmajerné Szigeti Gyöngyi - Remete János: Kitıl van a gyerek? Szılıfajták származása és genetikai kutatások (57) Gyurcsó G. - Tóth T. - Fábián J. - Tossenberger J.: Az L-valin kiegészítés hatása a brojlercsirkék fontosabb naturális mutatóira Hajagos Anikó - Andreas Spornberger - Peter Modl - Tóth Magdolna - Végvári György: Alanyválasztás és piacképesség kapcsolata a cseresznyetermesztésben (86) Hajnal Veronika - Vécsei Béla - Németh Szilvia - Tóth Magdolna - Szalay László: Külföldi kajszifajták virágrügyeinek fagyállósága (43) Harmat Adrienn - Fórizs István - Makó András: A zalakarosi termálvíz izotópanalitikai vizsgálata Isotopanalitic survey of the thermal water of Zalakaros

6 (103) Havasi Máté - Németh Sándor - Lévai Péter: Különbözı adalékok alkalmazása lesıharcsa növényi tápon való nevelése során (77) Hegyi Judit Teschner Gergely: Helyzetfelmérés a mezıgazdasági vállalkozások állattenyésztı tevékenységének informatikai hátterérıl (36) Hernádi Hilda - Makó András: Ásványi keveréksorok olajvisszatartó-képességének meghatározása magasabb nyomástartományban (66) Hoffmann S. - Tóth Z. Nagyné Kutni R. Falusi J.: İszi káposztarepce és napraforgó genotípusok, agronómiai vizsgálata bioüzemanyag termelés céljára (67) 1 Hoffmann S.- Tóth Z. Imre K. Gelencsér A.: Gépjármő emissziós terhelési vizsgálatok tenyészedényes és szabadföldi kísérletekben (20) Horváth Péter: Az Európai Uniós források felhasználásnak vizsgálata egy hátrányos helyzető kistérségben (70) Jakusch Pál - Tokai Richárd - Anda Angéla - Földes Tamás - Hatvani István Gábor - Kovács József: Kadmium vízháztartásra gyakorolt hatásának vizsgálata mágneses rezonancia (MRI) felhasználásával (78) Jámbor Attila: A hazai agrárkereskedelem specializációjának változása Magyarország és az Európai Unió között a csatlakozás után (111) Jobbágy Péter: Alternatív hajtású személygépjármővek megtérülésének vizsgálata (5) Kiss Tibor: A Kék Gazdaság innovációi - egy fenntartható és versenyképes gazdaság alapelemei (44) Kocsis Mihály - Makó András: Kreybig-féle átnézetes, üzemi genetikus talajtérképezéseken és mért terméshozamokon alapuló földminıség becslések (49) Kodrik László Sándor: A nyers tehéntej mikroelem tartalmának alakulása az ipari tevékenység és a jármőforgalom hatására (14) Köves Alexandra: A zöldgazdaság munkahelyteremtı ereje (59) A. Kułakowska, K. Burlikowska, R. Szymeczko, M. Bogusławska-Tryk, D. Pietruszyńska, A. Brudnicki, A. Piotrowska, M. Trojan: Ileal and Total Digestibility of Protein and Amino Acids in Polar Foxes (Alopex lagopus L.) Fed Diets with Different Levels of Inulin (15) Lelovics Zsuzsanna - Seregi János - Ph.D Balogh László: Az égig érı tanterem élménye. Az erdei iskolák a környezettudatos nevelés szolgálatában, közjóléti szerepük a fenntarthatóság szempontjából (21) Lenkovics Beatrix - Töttösi Adrienn - Ph.D Lelovics Zsuzsanna - Farkas Tibor: A mőködı falusi turizmus hagyományokra épülı formájának lehetıségei és fenntarthatósága Nógrád megyében (7) Vincent Liegey: Degrowth

7 (97) Lönhárd Miklós - Pályi Béla - Takács Zsolt - Vígh Elemér: Permetezés veszteségeinek vizsgálata a növényállomány fejlıdési állapotának függvényében szılıültetvényben (92) Májer János - Györffyné Jahnke Gizella - Knollmajerné Szigeti Gyöngyi - Szıke Barna: A Kéknyelő fajta múltja, jelene és jövıje (85) Maráczi Kata: Roncsolásmentes ökofiziológiai vizsgálatok díszcserjéken (38) Márton László PhD: Mőtrágyázás és kadmium terhelés hatása a kadminum transzlokációjára kukorica (Zae mays L.) jelzınövénnyel (60) Matuz János, DSc: Növénynemesítéssel kultúrnövényeink sokféleségéért (37) Mikó-Baráth Máté: Baktériumtrágyázás és mőtrágyázás hatása napraforgóban (45) Miókovics Eszter - Széplábi Gábor - Makó András: Felületaktív anyagok hatása a talajok fizikai tulajdonságaira (50) Molnár Andor: A Campylobacter visszaszorításának lehetıségei brojlerállományokban (105) Molnár Tibor: Az Európai angolna (Anguilla anguilla L.) múltja, jelene és jövıje az 1991-es balatoni angolnapusztulás tükrében, különös tekintettel biológiai, környezeti és emberi tényezıkre (22) Mosonyiné Ádám Gizella: Zárt láncú ellátási lánc kialakulása, avagy a fenntarthatóbb szemlélet megjelenése az ellátási láncokban (113) Nagy Pál, Ph.D - Pályi Béla - Cherono Kipchumba: Napkollektoros szárító mőködési paramétereinek mérése mikrovezérlıvel (112) Nagy Sándor: A rétegvizek túltermelésének hatása a potenciometrikus szintek változásaira és az ökoszisztémára Debrecenben és környékén (51) Nagy Szilvia - Tossenberger János - Kovács Réka Katalin: A foszfor-ellátás hatása a tojáshéj minıségére és a tojotyúkok teljesítményére (114) Dr. Németh Kornél - Sándor Tamás: Energetikai tömörítvények jellemzıi és hasznosításuk (52) Pál László, Ph.D - Farkas Róbert - Dublecz Károly Ph.D: A takarmány repcepogácsa és kukorica DDGS kiegészítésének vizsgálata brojler hizlalási kísérletben (115) Pintér Gábor: Erımővek borvidékeinken? Szılıvenyige, mint mezıgazdasági melléktermék, tüzelésének gazdasági vonatkozásai (23) Péter Erzsébet - Molnár Tamás: Prevenció vagy gyógyítás?- Az egészségtudatosság fogyasztói felmérése Nagykanizsán (53) Posta János Mezei Anita Mihók Sándor: Nehézségek a díjugratási sporteredmények számtan-statisztikai értékelésekor (Elıtanulmány) (54) Rádli András - Polgár J. Péter - Bene Szabolcs: Különbözı genotípusú legeltetett bárányok vágási eredménye

8 (31) Sáringer-Kenyeres Dóra - Ph.D Paprika Anikó - Benke Szabolcs: A fenékpusztai nádas énekesmadár közösségeinek vizsgálata a Balaton vízállásának függvényében (88) Sipos Péter - Kocsisné Molnár Gitta - Óbert Nóra - Markó Viktor: A kaolin részecske film technológia elsı magyarországi alkalmazása körte-levélbolhák elleni védekezésben (55) Seregi János - Szabó Ferenc- Zöldág László: Fenntarthatóság és élelmiszerbiztonság az állattenyésztésben (24) Seregi János - Lelovics Zsuzsanna Ph.D - Balogh László Ph.D: A hazai erdıgazdaságok tulajdonában lévı kereskedelmi szálláshelyek közjóléti szolgáltatásainak bıvítési hatása a gazdaságosság és a versenyképesség növelésére (6) Marcus Stoerkel Trends in supply chain management within the mobile telecommunications industry after the global crisis (39) Surányi Szilvia, Izsáki Zoltán: Az ıszi árpa (hordeum vulgare l.) N-ellátottságának ellenırzése a levél klorofill-tartalma alapján (30) Szabó Imre László, Ph.D - Ph.D Fodor Lóránt: Innováció a turizmusban (104) Szathmári László, Ph.D - prof Varga László - Ph.D Zsédely Eszter - Molnár Eszter - Káldy Jenı - Németh Ádám - Szilágyi Gábor - prof Hancz Csaba: Zsírsav struktúra alakulása a fehér busa (Hypophthalmichthys molitrix) alapú feldolgozott termékeken (87) Szeglet Péter - Bencze Beatrix - Szabó István: Vitalizáló mikorrhizálás hatása a gazdanövényekre egy gombatermı ültetvényben (84) Székely Klára - Hollósy Zsolt PhD: A tudásmenedzsment és a vállalkozások új kapcsolata a versenyképesség mindenek felettiségének tükrében (95) Szenteleki Károly, Ph.D - Ph.D Ladányi Márta - Ph.D Gaál Márta - Ph.D Bisztray György : A klímaváltozás egyes kockázatai a Közép-Magyarországi szılıtermesztésben (94) Szıke Antal, Ph.D - Katuláné Debreceni Diána - Kiss Erzsébet: Kárpát-medencei ıshonos szılı bogyószín variánsok genetikai elkülönítése (98) Szıke Barna - Májer János - Györffyné Jahnke Gizella - Varga Péter: Az erjesztési hımérséklet és a fajélesztık hatása a borok minıségére a Balatoni Borrégióban (25) Takács István, habil - Baranyai Zsolt: Mezıgazdaság a fogolydilemma csapdájában a társadalmi fenntarthatóság tükrében (26) Takácsné György Katalin - Sinka Anett - Lencsés Enikı: A sávpermetezés gazdasági összefüggései üzemi tapasztalatok alapján (56) Ifj. Tenke János - Tolnai László - Tossenberger János: A takarmányok lizin-kiegészítésének hatása a fehérje és az aminosavak ileális emészthetıségére hízó sertésekben (11) Tóth Gergely: A nem alternatív közgazdaságtan eredete és mibenléte mitológia, vallásos hit vagy racionális tudomány?

9 (32) Tóth Éva Lukács Gábor Kocsondi József: Örökség és turizmus a Georgikon Karon (79) Tóth József, habil: Tudáshasználat és versenyképesség a hazai borszektorban (68) Tóth Z. - Dallos A. - Tollár Á. - Hoffmann S.: Nagy keményítı tartalmú kukoricák termıképességének és bioetanol kihozatalának vizsgálata (27) Török Áron: Földrajzi árujelzıs gyümölcspárlatok versenyképessége az EU-12 piacain (71) Turcsán Arion: A rizs fejlıdési szakaszainak alakulása a melegedı éghajlat hatására Magyarországon (73) Túróczi Imre: A vezetıi számvitel, kontrolling és ellenırzés az agrárgazdaságban (81) Vámos Imre: Egyensúlyi árfolyambecslések és a válság (69) Varga Péter: Szemes betakarítás hatása a hibridkukorica vetımag csírázóképességére és genetikai tisztaságára (93) Varga Péter, Ph.D - Májer János Ph.D - Györffyné Jahnke Gizella Ph.D - Németh Csaba - Remete János - Knollmajerné Sz. Gyöngyi - Imre Kornélia Ph.D: Dízel tüzelıanyag emmissziójából származó anyagok esetleges káros hatásának vizsgálata szılı kultúrában (82) Vásáry Miklós Ph.D - Baranyai Zsolt Ph. D - Baksa Adrienn: Közösségi transzferek hatása és jelentısége egyes új tagállamok mezıgazdaságában (80) Varga Tibor, Ph.D: A Natural Hedge befolyása a terménybiztosítások elterjedésére (116) Verdó György: A megújuló energiafelhasználás szerepének növelése a szakosított önkormányzati szociális ellátórendszer intézményeinek főtéskorszerősítésével Hajdú-Bihar megyében (28) Weber Erika: Egy állami gazdaság átalakulása a rendszerváltás után (40) Christina Yancheva, Atanas Sevov, Nanko Popov: Effects Of Seeding Rate And Row Spacing On Multifoliolate Alfalfa Forage Yield SZEKCIÓBEOSZTÁS ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT

10 FENNTARTHATÓSÁG ÉS VERSENYKÉPESSÉG? Csak tiszta forrásból! Bartók Béla A fenntarthatatlanság eredetileg az erıforrások kifogyását, fıleg a régóta vizionált olajkrachot jelentette. A környezeti orientáció megmaradt, de ma már az ökológiai mellett az általános társadalmi és gazdasági csıd valós vagy vélt jeleit is ide értik a témát komolyan vevık. Furcsa módon, erıs eufemizmussal mégis fenntartható fejlıdést, s nem fenntarthatatlant szoktunk emlegetni. Egyszerően fogalmazva ez azt jelenti, hogy a környezetet nem túlhasználva, az emberi társadalmat fejlesztve élünk. Mindehhez szükséges a gazdaság életképessége. Fontos a sorrend is, a gazdaság szükséges eszköz, feltétel, s nem akár implicit cél ben került be a fogalom a köztudatba, amikor napvilágot látott a Római Klub jelentése A növekedés határai címmel (Meadows et al). A sors iróniája, hogy alig egy évvel korábban kapott közgazdasági Nobel-díjat Simon Kuznets a gazdasági növekedés empirikus magyarázatáért. Kuznets Harry S. Truman amerikai elnök január 20-án elmondott, s elhíresült beiktatási beszédére alapozva többször és kiemelten buzdította a fejlıdı országokat, hogy szálljanak be a növekedés nagy játékába, a nyugati demokráciák láthatólag nyertes útját követve. Ehhez intézményi és ideológiai alapot kellett teremteni, hogy a technológia, tudomány és nem utolsó sorban a gazdaság növekedhessen. Kuznets a növekedésnek nem látta határát, Nobeldíjas beszédében így fogalmazott (1971): Hacsak nem támad nem várt akadály, [a gazdasági növekedés] olyan mechanizmus, amely biztosítja az önmagát fenntartó technológiai fejlıdést, aminek, tekintve az univerzum nagy kiterjedését (viszonyítva az emberiség nagyságához ezen a bolygón), nincs nyilvánvaló és közeli korlátja. Valóban, a távlatok korlátlannak tőntek, különösen Amerikából. Jurij Gagarin az elsı ember, aki eljutott, s szerencsésen haza is tért az őrbıl (1961), Neil Armstrong személyében pedig elsıként lépett ember a holdra (1969). A sci-fi irodalom és filmek még évtizedekig eufóriában égtek, idegen lények lakta bolygókat, fényéveket könnyedén faló őrhajókat, értelmes társadalmak által belakott univerzumot vizionáltak. Az optimizmus azóta alább hagyott. A Hold jelenleg is az egyetlen földönkívüli égitest, melyen járt ember. Kilátásban sincs a Földhöz hasonló természeti erıforrásokkal ellátott bolygó, nemhogy élet, de még víz egyértelmő nyomára sem bukkantak az őrszondák, egyetlen kósza rádióadást sem sikerült elfogni, amit nem mi küldtünk volna, a hibernálásban való fénysebességő utazás sem megoldott. Úgy néz ki, hogy mégis ezzel az egy bolygóval kell beosztással gazdálkodnunk. De térjünk vissza a Földre! 10

11 A Római Klub jelentése azonnal hatalmas indulatokat kavart, a kritikusok támadták módszertanát, a számítógépet, a következtetéseket, a stílust és a szerzık személyét. Késıbb két táborra oszlott a szellemi elit és a közvélemény. Daniel Quinn szóhasználatával élve a hagyományos növekedést támogató elvevıkre, és a jövıért aggódó meghagyókra. Romantikus, de reménytelen harcnak látszott a bolygó, unokáink lehetıségeinek, sıt puszta életének megmentése. Mára a helyzet skizofrénná vált. Egyfelıl nyerni látszik a meghagyó álláspont, az ökológiai válság jelenségei oly nyilvánvalóak. Elég csak a Georgikon Napok tavalyi témájára, a biodiverzitás félelmetes mértékő csökkenésére gondolnunk. Nem látszik csökkenni a fejlıdıket és fejletteket elválasztó szakadék, harmadik éve pedig a gazdasági világválság a hívószó. Az élvonalbeli nagyvállalatok körében közhellyé vált, hogy környezeti politika, társadalmi felelısségvállalás, sıt fenntartható gazdálkodás nélkül nem boldogulhatnak már rövidtávon sem. Ezen nem is lehet csodálkozni, hiszen a multikat utálni divattá vált, eleinte zöld körökben, késıbb az összeesküvés-elméletek hívei között. (Ez egyfajta morális skizofrénia, hiszen a multi absztrakció, valójában csak alkalmazottak, fogyasztók, tulajdonosok vannak. Ezek pedig legalább egyik minıségünkben mi vagyunk, de nyugdíjtakarékoskodásunkon keresztül akár tulajdonosként is utálhatjuk magunkat.) A hatvanas évektıl tehát igen heves támadások érik a nagyvállalatokat eleinte a környezetvédelem, majd a fenntartható fejlıdés nevében. Sokan egyenesen a zérus növekedést kezdték hangoztatni, mint a fenntartható fejlıdés gyakorlati megvalósítását (lásd például Herman Daly 1991, újabban pedig Serge Latouche, 2011). A racionális, didaktikus gondolkodású vállalatvezetık logikája a következı: A fenntartható fejlıdés megkerülhetetlen probléma. Ha így haladunk, a végén még kötelezı lesz. Menjünk hát elébe a dolognak, kezeljük proaktívan. A zérus növekedés nyilvánvalóan ellentmond a mikro- és makroszintő gazdasági döntéshozók vérébe ivódott növekedési mítosznak, ezért a nagyvállalatok megalkották saját, jól operacionalizált fenntartható fejlıdés fogalmukat 1. Ebben, bár sokan fanyalognak, konszenzus van kialakulóban. Jobb híján. A vállalati fenntarthatóság hármas 1 A Triple bottom line (magyarul kb. hármas optimalizálás) kifejezést, amit emlegetnek TBL, 3BL, People, Planet, Profit néven is, John Elkingtontól, a SustainAbility alapítójától származik, 1994-bıl. 11

12 optimalizálás, avagy háromlábú megközelítésének (angolul: triple bottom line) lényege, hogy a fenntarthatóság három oszlopa a környezeti, a társadalmi és a gazdasági fenntarthatóság. Ha a fenntartható fejlıdés nemes, de kissé ködös célját tehát három részre bontjuk, majd eszközöket alkalmazunk külön-külön a környezeti, társadalmi és gazdasági fenntarthatóság elérésére, akkor látszólag elindultunk a probléma megoldása felé vezetı úton. S mire jutunk valahová, az eszközöket fokozatosan integráljuk, addigra talán a szakértık is elıállnak végre egy igazán integrált fenntarthatósági menedzsment rendszerrel (ld. ISO 26000). Ha ezt bevezetjük, megfeleltünk a kihívásnak. Nagyjából ez a fenntarthatóság = versenyképesség logika. Véleményem szerint alapvetı tévedés. Olyan ez, mintha viszketne a fejbırünk, s a lábkörmünkkel akarnánk megvakarni. Pedig lenne benne logika: 1. Így tesznek a kutyák is, s a természet jó tanítómester. (De mi nem vagyunk kutyák.) 2. Mőködik a dolog. (Csakhogy túl bonyolult, nem vagyunk elég hajlékonyak, a civilizációban cipıt hordunk, s egyáltalán, hogy nézne ki.) 3. Viszketésre vakarás a gyógymód, ezt mindenki tudja. S itt, a harmadik pontnál tévedjük a legnagyobbat. Ha csak egyszer viszket, nem kell vele foglalkozni. De ha többször és nagyon, az valamilyen rendellenességnek, pl. bırbetegségnek a jele. Tudja ezt még a samponreklám készítı is. Ha betegség, meg kell gyógyítani. A fenntarthatatlanság betegség, méghozzá elsısorban nem technikai (fosszilis energia), nem népességi (akikbıl sok van, azok olyan nyomorban élnek, hogy az ı életszínvonalukon 10 milliárd felett is eltartana a bolygó), hanem erkölcsi. Kulcsszavai a növekedésverseny(képesség)-hatékonyság szentháromsága. Richard Dawkins brit etológus és evolúciós biológus habár azóta is parázs viták tüzében álló, de érdekes elméletet közölt az Önzı gén c. könyvének utolsó fejezetében (1976). A Julian Huxley által már körülbelül leírt, de a Dawkinselkeresztelte memetika elmélete szerint a génekhez hasonlóan ún. mémek is léteznek, bár nem biológiai, hanem kultúrális értelemben. Egy mém lehet egy hit, dallam, meggyızıdés, szokás, alapvetıen információ, mint legkisebb gondolati-kulturális egység. A mémek elterjedtségüket nem igazságtartalmuknak, hanem sikerességüknek (hihetıségüknek) köszönhetik, s agyakat megfertızve válnak uralkodóvá egy-egy korban. (A kép teljességéhez tartozik, hogy Dawkins és a memetikusok harcos ateisták, és pont ellenkezıleg használják fel a mémeket, mint én. Szerintük ugyanis a vallások a legsikeresebb mémek, szerintem viszont a mai kor kvázi-vallásos hite a gazdasági logika primátusában. A gazdaságossági logika mindenhatóságába vetett hit ugyanis legalábbis társadalmi megnyilvánulásában kevéssé különbözik a vallásos hittıl. Csak ott katolicizmusról vagy iszlámról beszélünk, itt pedig ökonomizmusról. Ott Jézustól vagy Mohmmedtıl származtatjuk nézeteinket, itt pedig (bár az elıbbitıl eltérıen többnyire tudatlanul) Adam Smithtıl és John Maynard Keynestıl. Ott a közös, túlvilági mennyországban hiszünk, itt az evilági, individualista, kizárólag matériában mérhetı boldogságban. 12

13 A legfıbb különbség persze emberképünkben rejlik. A kereszténység szerint Isten saját képmására alkotta az embert, tehát jónak alkotta. Bár az eredendı bőn ezt beszennyezte, lényegét tekintve az ember esendıként is jó maradt, s Jézus Krisztus keresztáldozata lemosta az ısbőn mocskát. A gazdaságkor embere ugyanilyen buzgón hiszi, hogy az ember eredendıen rossz vagy megromlott, bár ennek bizonyításaként legfeljebb a tévében látott minapi korrupciós botrány vagy lövöldözıs film szolgál. Elméleti alapjai ingatagok, talán Helvetiusra és Macchiavellire, két rég elporladt, formabontó filozófusra vezethetı vissza. De a tétel legfıképpen nem bizonyítható (bár nem is cáfolható). Hogy milyen az ember, azt nincs joga megmondani egy embernek vagy sszellemi iskolának sem. Az ember alapvetı adottsága ugyanis a szabad akarat, ez jogosítja fel, hogy lehet Al Capone vagy Maximilam Colbe. Az önzı, hedonista emberre építeni tehát egy egész rendszert súlyos hiba (gazdaságkor). Pedig a versenyképesség iránti buzgóságunk ennek egyenesági következménye. Jézus többször és határozottan eltanácsolta a tanítványokat a versengéstıl, amikor azok aspirált mennybéli helyeiken vitatkoztak, vagy itt a földön méregették magukat egymáshoz. Az Izreal-Róma hatalmi versenyben neki szánt igencsak megtisztelı pozíciót is rövid úton utasította el. A média ellenben minden polgárt a Nagy Versenyben Bernd Senf gyorsuló futószalagja, rajta a gazdaság versenyképességük csökkenésétıl rettegı szereplıi való még aktívabb részvételre szólít, a háború óta nagyon, késıbb még jobban, a gazdasági válság óta pedig sürgetıen-fokozottan. A versenyképesség mantráját mormolva persze áldozatokat kell hoznunk, a gazdasággép sajnos megeszi a tájainkat, emberi kapcsolatainkat, s mára már a munka iránti lelkesedésünket, idınket is. Bartók Béla Cantana Profanajának zárógondolata után szabadon: Gondoljuk meg jobban, milyen szellemi forrásból iszunk! Dr. Tóth Gergely a GN szervezıbizottságának elnöke Keszthely, szeptember

14 A PLENÁRIS ÜLÉS PROGRAMJA A rendezvény helyszíne: Pannon Egyetem, Georgikon Kar, D. épület. Keszthely, Festetics György u

15 Regisztráció: szeptember 29. (csütörtök) óra PLENÁRIS ÜLÉS Helyszín: D épület, Konferenciaterem, szeptember Dr. Dublecz Károly, egyetemi tanár, a PE Georgikon Kar dékánja Köszöntı Dr. Gergely Sándor, tudományos fımunkatárs, a Károly Róbert Fıiskola Kutató Fejlesztı Központjának igazgatója Nemzeti stratégia, globalitás, lokalitás, állam Lantos Tamás, az Ormánság Alapítvány elnöke, Markóc polgármestere Helyi és helytelen fejlesztési stratégiák Dr. Tóth Gergely, egyetemi docens, PE, Georgikon Kar Fenntarthatóság és versenyképesség? Kérdések, válaszok, vita Ebédszünet (ebéd a Pethe Ferenc Kollégium éttermében) A poszterek megtekintése (szekciónként) 15

16 I. SZEKCIÓ: ALTERNATÍV KÖZGAZDASÁGTAN Helyszín: D épület, Konferenciaterem, szeptember 29. (csütörtök) Elnök: Dr. Kiss Tibor, egyetemi docens, PTE Közgazdaságtudományi Kar Társelnök: Dr. Tóth Gergely, egyetemi docens, PE Georgikon Kar Titkár: Kis-Simon Tünde, PhD hallgató, PE Georgikon Kar Kiss Tibor: A Kék Gazdaság innovációi egy fenntartható és versenyképes gazdaság alapelemei Marcus Stoerkel: Trends in supply chain management within the mobile telecommunications industry after the global crisis Vincent Liegey: Degrowth Ádám Dénes - Vági Zsolt - Lelovics Zsuzsanna: Ki tartja fenn a fenntarthatóságot? Bioélelmiszert rendszeresen fogyasztók ökológiai lábnyomának mérete Besenyei Mónika: Országok társadalmi, gazdasági állapotának hatása a felelıs vállalati magatartás kialakulására Bognár Károly: Mi jöhet a gazdasági növekedés után? Kávészünet Tóth Gergely: A nem alternatív közgazdaságtan eredete és mibenléte mitológia, vallásos hit vagy racionális tudomány? Egerszegi Zita - Molnár Gábor: Fenntartható városfejlesztés - integrált környezetirányítási rendszeren keresztül Erdeiné Késmárki-Gally Szilvia: A mezıgazdasági versenyképesség fenntarthatósága, a fenntarthatóság versenyképessége Köves Alexandra: A zöldgazdaság munkahelyteremtı ereje? Lelovics Zsuzsanna - Seregi János - Balogh László: Az égig érı tanterem élménye. Az erdei iskolák a környezettudatos nevelés szolgálatában, közjóléti szerepük a fenntarthatóság szempontjából 16

17 II. SZEKCIÓ: FENNTARTHATÓSÁG A VIDÉKFEJLESZTÉSBEN Helyszín: D épület, Kistanácsterem, szeptember 29. (csütörtök) Elnök: Dr. Rieger László, kutató, AKI Társelnök: Dr. Kocsondi József, egyetemi tanár, PE Georgikon Kar Titkár: Tóth Éva, tanársegéd, PE Georgikon Kar Bertók Botond - Heckl István - Heriberto Cabezas - Friedler Ferenc - L. T. Fan: Ellátási láncok fenntarthatósági és profit célú optimalizálása a P-gráf módszertannal Baranyai Zsolt - Naárné Tóth Zsuzsanna - Farkasné Fekete Mária: Bizalom és együttmőködési hajlandóság - Egy felmérés tapasztalatai a magyar mezıgazdaságban Fehér Helga: Nem várt érdeklıdés? avagy milyen szerepet tölt be az afrikai kontinens az újonnan körvonalazódó globális politikai aréna kialakításában Gyıriné Kiss Erika - Remete János: A hagyomány élménye címő szlovén-magyar határon átnyúló projekt eredményeinek bemutatása Horváth Péter: Az európai uniós források felhasználásának vizsgálata egy hátrányos helyzető kistérségben Lenkovics Beatrix - Töttösi Adrienn - Lelovics Zsuzsanna - Farkas Tibor: A mőködı falusi turizmus hagyományokra épülı formájának lehetıségei és fenntarthatósága Nógrád megyében Kávészünet Mosonyiné Ádám Gizella: Zárt ellátási lánc kialakulása avagy a fenntarthatóbb szemlélet megjelenése az ellátási láncokban Péter Erzsébet - Molnár Tamás: Prevenció vagy gyógyítás?- Az egészségtudatosság fogyasztói felmérése Nagykanizsán Seregi János - Lelovics Zsuzsanna - Balogh László: A hazai erdıgazdaságok tulajdonában lévı kereskedelmi szálláshelyek közjóléti szolgáltatásainak bıvítési hatása a gazdaságosság és a versenyképesség növelésére 17

18 Takács István - Baranyai Zsolt: Mezıgazdaság a fogolydilemma csapdájában a társadalmi fenntarthatóság tükrében Takácsné György Katalin - Sinka Anett - Lencsés Enikı: A sávpermetezés gazdasági összefüggései - üzemi tapasztalatok alapján Török Áron: Földrajzi árujelzıs gyümölcspárlatok versenyképessége az EU-12 piacain Weber Erika: Egy állami gazdaság átalakulása a rendszerváltás után Poszterek 29. Fodor Lóránt - Szabó Imre László: A BÉT mőködése a válság után (?) 30. Szabó Imre László - Fodor Lóránt: Innováció a turizmusban 31. Sáringer-Kenyeres Dóra - Paprika Anikó - Benke Szabolcs: A fenékpusztai nádas énekesmadár közösségeinek vizsgálata a Balaton vízállásának függvényében 32. Tóth Éva - Lukács Gábor - Kocsondi József: Örökség és turizmus a Georgikon Karon 18

19 III. SZEKCIÓ: TALAJTAN ÉS TÁPANYAG-GAZDÁLKODÁS Helyszín: D épület, I. elıadó, szeptember 29. (csütörtök) Elnök: Dr. Gyıri Zoltán, fıigazgató, KÉKI Társelnök: Dr. Sárdi Katalin, egyetemi tanár, PE Georgikon Kar Titkár: Hernádi Hilda Ágnes, PhD hallgató, PE Georgikon Kar Balázsy Ágnes - Sárdi Katalin: A kálium ellátás és a növényi produktum összefüggésének jellemzıi két talajtípuson Balázs Réka - Makó András - Németh Tibor - Kovács Kis Viktória: Talajok mechanikai és ásványos összetételének vizsgálata MSZ és FAO szabvány szerinti elıkészítéssel Csitári Gábor - Hernádi Hilda Ágnes - Széplábi Gábor - Makó András: Vörös iszappal szennyezett talajminták mikrobiológiai aktivitásának vizsgálata Hernádi Hilda Ágnes - Makó András: Ásványi keveréksorok olajvisszatartó-képességének meghatározása magasabb nyomástartományban Mikó-Baráth Máté: Baktériumtrágyázás és mőtrágyázás hatása napraforgóban Márton László: Mőtrágyázás és kadmium terhelés hatása a kadminum transzlokációjára Surányi Szilvia Izsáki Zoltán: Az ıszi árpa N-ellátottságának ellenırzése a levél klorofilltartalma alapján Poszterek 40. Christina Yancheva - Atanas Sevov Nanko Popov: Effects of seeding rate and row spacing on multifolioliolate forage yield 41. Csatári Tünde: A kationos tenziddel különbözı mértékben kezelt ásványi ırlemények olajvisszatartásának változása 42. Dunai Attila - Makó András: Elszivárgás elleni szigetelés hatása talajok hidraulikus-, olaj,- és légvezetı képességére 43. Harmat Adrienn - Fórizs István - Makó András: A zalakarosi termálvíz izotópanalitikai vizsgálata 44. Kocsis Mihály - Makó András: Kreybig-féle átnézetes, üzemi genetikus talajtérképezéseken és mért terméshozamokon alapuló földminıség becslések 45. Miókovics Eszter - Széplábi Gábor - Makó András: Felületaktív anyagok hatása a talajok fizikai tulajdonságaira 19

20 IV. SZEKCIÓ: ÁLLATTENYÉSZTÉS SZEKCIÓ, ÁLLATTENYÉSZTÉS ÉS TAKARMÁNYOZÁS ALSZEKCIÓ Helyszín: D épület, II. elıadó, szeptember 29. (csütörtök) Elnök: Husvéth Ferenc, egyetemi tanár, PE Georgikon Kar Társelnök: Seregi János, egyetemi tanár, Kaposvári Egyetem Titkár: Bene Szabolcs, adjunktus, PE Georgikon Kar Hana Civišová - Miroslav Maršálek - Zita Buňatová: Sustainability and the prospect of horse breeding in the Czech Republic Bene Szabolcs -Szabó Ferenc - Polgár J. Péter: Magyar tenyészkancák élısúlya és testméretei Csiba Anita - Gergátz Elemér - Gyökér Erzsébet - Németh Attila - Mihályfi S.: Tavaszi és ıszi kossperma mennyiségének, minıségének, valamint mélyhőthetıségének összehasonlítása Kodrik László Sándor: A nyers tehéntej mikroelem tartalmának alakulása Molnár Andor: A Campylobacter visszaszorításának lehetıségei brojlerállományokban Nagy Szilvia - Tossenberger János - Kovács Réka Katalin: A foszfor-ellátás hatása a tojáshéj minıségére és a tojotyúkok teljesítményére Kávészünet Pál László - Farkas Róbert - Dublecz Károly: A takarmány repcepogácsa és kukorica DDGS kiegészítésének vizsgálata hízlalási kísérletben Posta J. - Mezei A. - Mihók S.: A díjugratási sporteredmények számtan-statisztikai értékelése Rádli A. - Polgár J. P. - Bene Sz.: Különbözı genotípusú legeltetett bárányok vágási eredménye Seregi J. - Szabó F. - Zöldág L.: Fenntarthatóság és élelmiszerbiztonság az állattenyésztésben 56. Ifj. Tenke János - Tolnai László - Tossenberger János: A takarmányok lizinkiegészítésének hatása a fehérje és az aminosavak ileális emészthetıségére növendék sertésekben Gyurcsó G. - Tóth T. - Fábián J. - Tossenberger J.: Az L-valin kiegészítés hatása a brojlercsirkék fontosabb naturális mutatóira Poszterek 58. Bellus Zoltán - Orosz Szilvia - Csatár Attila: Új mőszaki megoldások a takarmányozásban 59. A. Kułakowska (et. al.): Ileal and total digestibility of protein and amino acids in polar foxes (Alopex lagopus L. ) fed diets with different levels of inulin 20

A rendezvény helyszíne: Pannon Egyetem, Georgikon Kar, D. épület. Keszthely, Festetics György u. 7.

A rendezvény helyszíne: Pannon Egyetem, Georgikon Kar, D. épület. Keszthely, Festetics György u. 7. A PLENÁRIS ÜLÉS PROGRAMJA ÉS A SZEKCIÓK BEOSZTÁSA A rendezvény helyszíne: Pannon Egyetem, Georgikon Kar, D. épület. Keszthely, Festetics György u. 7. 1 Regisztráció: szeptember 29. (csütörtök) 9.00 10.00

Részletesebben

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE. A tudás szerepe a regionális fejlıdésben. Debrecen, 2010. november 18 19.

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE. A tudás szerepe a regionális fejlıdésben. Debrecen, 2010. november 18 19. PROGRAMTERVEZET 2010. november 18. A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE A tudás szerepe a regionális fejlıdésben Debrecen, 2010. november 18 19. 3. körlevél 11.00 Közgyőlés A Magyar

Részletesebben

A KONFERENCIA TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁGA. Elnök: Prof. Dr. Nábrádi András Társelnök: Prof. Dr. Somosi Mariann. Tagok:

A KONFERENCIA TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁGA. Elnök: Prof. Dr. Nábrádi András Társelnök: Prof. Dr. Somosi Mariann. Tagok: A KONFERENCIA TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁGA Elnök: Prof. Dr. Nábrádi András Társelnök: Prof. Dr. Somosi Mariann Tagok: Dr. habil Szűcs Edit Prof. Dr. Somosi Mariann Dr. Papp Péter Dr. T. Kiss Judit Dr. Lámer Géza

Részletesebben

Tóthné Szita Klára regszita@uni-miskolc.hu Miskolci Egyetem, GTK VRGI

Tóthné Szita Klára regszita@uni-miskolc.hu Miskolci Egyetem, GTK VRGI A STATISZTIKA ÉS S JÖVŐKUTATJ KUTATÁS S AKTUÁLIS TUDOMÁNYOS KÉRDK RDÉSEI Magyar Tudomány Ünnepe 2012.11.19. Tóthné Szita Klára regszita@uni-miskolc.hu Miskolci Egyetem, GTK VRGI A z előadás az OTKA K 76870

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata VERSENYJEGYZŐKÖNYV Verseny megnevezése: VI. SZERENCS TRIATLON jótékonysági verseny Verseny időpontja: 2014. szeptember 7. Verseny helye: Szerencs Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs

Részletesebben

ANGOL ÁLTALÁNOS NYELV

ANGOL ÁLTALÁNOS NYELV 1. Nagy Endre Ádám (48) 2. Ráczkövi Kamilla Zsuzsanna (48) 3. Sánta Bendegúz (48) 4. Beke Gábor Lehel (49) 5. Katona Erzsébet (49) 7. Szládek Csaba Attila (50) 8. Dubavánszky Astrián (51) 9. Radnai Stefánia

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

A tudományos konferencia helyszíne: Széchenyi István Egyetem 9026 Gy r, Egyetem tér 1. Új Tudástér épület

A tudományos konferencia helyszíne: Széchenyi István Egyetem 9026 Gy r, Egyetem tér 1. Új Tudástér épület MEGHÍVÓ A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM REGIONÁLIS- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJA és a ZSIGMOND KIRÁLY F ISKOLA GEOPOLITIKAI KUTATÓKÖZPONTJA tisztelettel meghívja Önt az OROSZ ÉS KÍNAI BEFEKTET K MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

OKTATÓK ELÉRHETŐSÉGEI 2014/2015. tanév tavaszi félév. Gazdálkodás és Menedzsment Tanszék

OKTATÓK ELÉRHETŐSÉGEI 2014/2015. tanév tavaszi félév. Gazdálkodás és Menedzsment Tanszék Gazdálkodás és Menedzsment Tanszék BUDAPEST Oktató neve szoba-szám telefon e-mail Dr. Bartók István 309 06-1/450-2420/235 mellék bartok.istvan@edutus.hu Fabricius-Ferke György 06-1/450-2420/225 mellék

Részletesebben

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A fenntartható szőlőtermesztés fajtaválasztékának bővítése új nemes-rezisztens fajtákkal, fajta specifikus környezetkímélő termesztés-technológia kialakítása és innovatív bio termék prototípusának kifejlesztése

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete egy új matematikaversenyt rendezett a középiskolák 9 12. osztályosai számára, a HEURÉKA számválaszos

Részletesebben

5. Intersport Keszthelyi Kilométerek

5. Intersport Keszthelyi Kilométerek 1 2 3 4 5 6 Csapatnév: 1840 OXYGÉNMANÓK 02:32:33 Kategória: Férfi csapat Helyezés:1 Rsz. Név Sz.év idő 1 1841 GARAMI Árpád 1966 00:36:41 3:29 p/km 1 2 2 2 1842 KOLONICS Tamás 1971 00:38:04 3:37 p/km 2

Részletesebben

XXXIX. TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIÁJÁRA

XXXIX. TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIÁJÁRA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MŰSZAKI ÉS MEZŐGAZDASÁGI KARÁNAK TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI TANÁCSA tisztelettel meghívja Önt a XXXIX. TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIÁJÁRA A konferencia időpontja: 2011. december 07. (szerda)

Részletesebben

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal Andó Szabolcs Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 6 13:00 angol C2 2 angol C2 2 tesi Sz6 angol C2 2 tesi P6 7 13:55 informatika csibe TTI 2 TTI 2 8 14:50 informatika csibe Árky Emilia Anna Hétfő Kedd Szerda

Részletesebben

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület 9:40 Férfi felnőtt 1000 m I. előfutam egyesület 1 7. Kasper Bleibach DKF 3:47.12 2 1. Molnár Gergely Csepel 4:05:04 3 2. Szakál Lóránt UKSC 4:21:39 6. Demeter István MULTI SE DNS 9:48 Férfi felnőtt 1000

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT TÉMAVÁLASZTÁS 2009. DECEMBER. Gazdálkodási és menedzsment szak / NAPPALI tagozat

SZAKDOLGOZAT TÉMAVÁLASZTÁS 2009. DECEMBER. Gazdálkodási és menedzsment szak / NAPPALI tagozat SZAKDOLGOZAT TÉMAVÁLASZTÁS 2009. DECEMBER Gazdálkodási és menedzsment szak / NAPPALI tagozat Ssz. Név: Téma: Konzulens: 1. Balázsi Dávid A Götz-G kft. marketing tevékenységének értékelése Égető Ildikó

Részletesebben

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az Információs Társadalom fogalma, kialakulása Dr. Bakonyi Péter c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az információs társadalom fogalma Az információs és kommunikációs technológiák

Részletesebben

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Bódy Péter Bordás János begs Boros Gábor Bendegúz es a=anatómia Cserháti Zoltán b=biokémia Farkas Dániel Márton e=élettan Fekete Ákos s=szövettan Gógl Aliz

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA GYÖNGYÖS. Az átalakuló, alkalmazkodó mezőgazdaság és vidék

KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA GYÖNGYÖS. Az átalakuló, alkalmazkodó mezőgazdaság és vidék KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA GYÖNGYÖS Az átalakuló, alkalmazkodó mezőgazdaság és vidék XIV. Nemzetközi Tudományos Napok 2014. március 27 28. 1. felhívás Gyöngyös 2013. szeptember 1 TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG Elnök

Részletesebben

A telephelyválasztás logisztikai és humán aspektusai. A válság hatása a kkv szektorra. adjunktus

A telephelyválasztás logisztikai és humán aspektusai. A válság hatása a kkv szektorra. adjunktus Országos Tudományos Diákköri Konferencia, Közgazdaságtudományi Szekció 2011.04.14-16. Gödöllı Regionális gazdaságtan II. tagozat 2011.04.15. Ékes Szeverin Kristóf Fazekas Nikolett Világgazdaság és globalizáció

Részletesebben

Csapat Név Szektor Rajtszám Fogott súly Pontszám. Nógrád Megye Kovács Gergely E 11 6330 1. Győr-Moson-Sopron Megye Csöre Ákos E 4 6110 2

Csapat Név Szektor Rajtszám Fogott súly Pontszám. Nógrád Megye Kovács Gergely E 11 6330 1. Győr-Moson-Sopron Megye Csöre Ákos E 4 6110 2 Felnőtt Nógrád Megye Kovács Gergely E 11 6330 1 Győr-Moson-Sopron Megye Csöre Ákos E 4 6110 2 Bács-Kiskun Fekete Ferenc E 5 5510 3 Szolnok Közép-Tisza Hajdú Tamás E 6 5240 4 Ráckeve-Dunaági Sz. Lukácsa

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Velünk Élő Tudomány. II. ATK Tudományos Nap

MEGHÍVÓ. Velünk Élő Tudomány. II. ATK Tudományos Nap MEGHÍVÓ Velünk Élő Tudomány II. ATK Tudományos Nap Az MTA ATK, az MTA Agrártudományok Osztálya, a NYME Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar és a Pannon Egyetem Georgikon Kar nevében tisztelettel meghívjuk

Részletesebben

Záró sajtótájékoztató

Záró sajtótájékoztató Záró sajtótájékoztató MÚLT - JELEN - JÖVŐ: a 300 éves veszprémi Lovassy László Gimnázium lépései a fenntartható fejlődésért Lovassy László Gimnázium 2012. június 4. A projekt számokban Eich Mária projektmenedzser

Részletesebben

A Duna stratégia természetvédelmi aspektusai

A Duna stratégia természetvédelmi aspektusai A Duna stratégia természetvédelmi aspektusai A magyar EU Elnökség klíma-energiaügyi és vízügyi mőhelymunka 2010. november 16. Gruber Tamás Horizontális szempontok a Duna természeti adottságainak megırzése,

Részletesebben

Járási tantárgyi vetélkedők

Járási tantárgyi vetélkedők Járási tantárgyi vetélkedők Magyar nyelv és irodalom 1. Belovics Alexandra 1 4.B (8.oszt) Hnatik-Riskó Márta 2. Darcsi Barbara 1 4.B (8.oszt) Hnatik-Riskó Márta 3. Homoki Eszter 2 4.A (8.oszt) Hnatik-Riskó

Részletesebben

Növekvı arzén adagokkal kezelt öntözıvíz hatása a paradicsom és a saláta növényi részenkénti arzén tartalmára és eloszlására

Növekvı arzén adagokkal kezelt öntözıvíz hatása a paradicsom és a saláta növényi részenkénti arzén tartalmára és eloszlására PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR NÖVÉNYVÉDELMI INTÉZET NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÉS KERTÉSZETI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Iskolavezető: Dr. Kocsis László, egyetemi tanár Témavezetők: Dr. Nádasyné Dr. Ihárosi Erzsébet,

Részletesebben

Nemzeti Eszközkezelő Zrt. 2009.01.01-2014.01.01 között létrejött jogi tevékenységre vonatkozó szerződések

Nemzeti Eszközkezelő Zrt. 2009.01.01-2014.01.01 között létrejött jogi tevékenységre vonatkozó szerződések Nemzeti Eszközkezelő Zrt. 2009.01.01-2014.01.01 között létrejött jogi tevékenységre vonatkozó szerződések A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. Által az állam nevében megvásárolt lakóingatlanokra vonatkozó adásvételi

Részletesebben

Helyszín: SZTE TTIK Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék Szeged, Egyetem utca 2.

Helyszín: SZTE TTIK Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék Szeged, Egyetem utca 2. Helyszín: TTIK Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék Szeged, Egyetem utca 2. PROGRAM (http://www.sci.u-szeged.hu/gafo/): Március 12., csütörtök 13.00-14.00: Regisztráció. Gazdaság- és Társadalomföldrajzi

Részletesebben

Bank rendszer és fenntarthatóság. Cselószki Tamás Bors Alapítvány Ökobank konferencia, 2010 január 22.

Bank rendszer és fenntarthatóság. Cselószki Tamás Bors Alapítvány Ökobank konferencia, 2010 január 22. Bank rendszer és fenntarthatóság Cselószki Tamás Bors Alapítvány Ökobank konferencia, 2010 január 22. A bankok jelentısége Fejlesztéseink, fogyasztásunk erıforrás használat, környezetterhelés, területhasználat;

Részletesebben

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37 Férfi Kajak 1 1 Abszolut hely.: 4 Start: 10:00:30 beérkez 14:08:57 Rajtszám: 36 Futott idı: 4:08:27 Horváth Attila 2 Abszolut hely.: 5 Start: 10:04:55 beérkez 14:15:08 Rajtszám: 3 Futott idı: 4:10:13 Beck

Részletesebben

Más szektorok (múltik, hazai nagyvállalatok és KKV-ék) HR trendjei és a közszolgálati emberi erıforrás menedzsment 2010

Más szektorok (múltik, hazai nagyvállalatok és KKV-ék) HR trendjei és a közszolgálati emberi erıforrás menedzsment 2010 Humán Szakemberek Országos Szövetsége Budapest, 2010. március 24. Más szektorok (múltik, hazai nagyvállalatok és KKV-ék) HR trendjei és a közszolgálati emberi erıforrás menedzsment 2010 Dr. Poór József

Részletesebben

Láng István. A Környezet és Fejlıdés Világbizottság (Brundtland Bizottság) jelentése húsz év távlatából

Láng István. A Környezet és Fejlıdés Világbizottság (Brundtland Bizottság) jelentése húsz év távlatából Fenntartható fejlıdés: a XXI. század globális kihívása konferencia Láng István A Környezet és Fejlıdés Világbizottság (Brundtland Bizottság) jelentése húsz év távlatából Budapest, 2007. február 15. Római

Részletesebben

TOUR DE VELENCEI-TÓ 2016 VELENCEI-TÓ MINI MARATON 55KM

TOUR DE VELENCEI-TÓ 2016 VELENCEI-TÓ MINI MARATON 55KM NŐI ABSZOLÚT 1 632 Ringelhann Fanni Felnőtt 1:31:54 2 637 Péteri Niké U19 1:34:48 3 682 Pribisán Brigitta Felnőtt 1:40:36 4 635 Budai Katalin Master 1:40:37 5 560 Molcsan Eleonora Master 1:40:39 6 617

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR NYME KTK Pénzügyi és Számviteli Intézet Finanszírozás kockázatkezelés csaláskutatás pénzügyi, adózási és számviteli szakmai konferencia SOPRON 2012.

Részletesebben

Női steel páros eredmény

Női steel páros eredmény Női steel páros eredmény 1 Harsányi Enikő - Mendelényi Linda WBSE - SZK 20 2 Takács Franciska - Maráczy Erzsébet Smile DC 16 3 Kovács Erika - Borbély Viktória WBSE - SZK 13 4 Kiskó Bernadett - Virág Zsuzsanna

Részletesebben

BIOENERGETIKA TÁRSADALOM HARMONIKUS VIDÉKFEJLŐDÉS

BIOENERGETIKA TÁRSADALOM HARMONIKUS VIDÉKFEJLŐDÉS BIOENERGETIKA TÁRSADALOM HARMONIKUS VIDÉKFEJLŐDÉS BIOENERGETIKA TÁRSADALOM HARMONIKUS VIDÉKFEJLŐDÉS Szerkesztette Baranyi Béla Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Debreceni Egyetem

Részletesebben

KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI

KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI Név Szül. év Klub Keszthely Nagykanizs a Pécs Zeg. Összesen: Szabó Béla 1962 PLE Zeg 192 189 192 0 573 Lindenlaub Roland 1977 PVLK Pécs 187 190 180 0 557

Részletesebben

Baranya 25-50-75-100 kerékpáros túra. Négy Évszak Futás (tavasz) Négy Évszak Futás (nyár) 2012 másodperces. DÖKE 25-50-75 kerékpáro s túra

Baranya 25-50-75-100 kerékpáros túra. Négy Évszak Futás (tavasz) Négy Évszak Futás (nyár) 2012 másodperces. DÖKE 25-50-75 kerékpáro s túra Tó- s - Ádám Kriszt nincs nincs Ambrus Norbert X nincs nincs Asszonyi Veronika X X nincs nincs Balla Antal nincs nincs Balogh Bettina X X X X X X X X X ezüst arany Balogh János X X nincs nincs Balogh Judit

Részletesebben

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA 7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13. Honlapcím: http://kozig.tolnamegye.hu Központi tel.szám:74/505-600 Fax:74/415-686 e-mail: tolnakh-mk@lab.hu Név

Részletesebben

ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM

ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM Bevezetés Ország János Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület Orfű Az SZKBE története: 1993. kutatások kezdete 1995. József Attila Tudományegyetem Barlangkutató Csoportja

Részletesebben

2009/2010. TANÉV ALAPÍTVÁNYI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESÍTÉSE I. VIZSGADÍJAK

2009/2010. TANÉV ALAPÍTVÁNYI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESÍTÉSE I. VIZSGADÍJAK Név Osztály Vizsga Összeg 1. Pelyvás Lívia 11. C Német közép C 21 300 Ft 2. Farkas Gergı 12. A Angol alap C 14 200 Ft 3. Nemes Norbert Ferenc 12. B Angol közép C 21 300 Ft 4. Szabó Éva 12. B Angol közép

Részletesebben

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM 1. Agócs Adrienn Farkasréti 2. Baka Ádám Kőrösi 3. Balogh Vivien Laura Érdligeti 4. Béres Bianka Herman 5. Bisbac Bálint II. Rákóczi 6. Bódi Kitti Kőrösi 7. Bódizs Botond

Részletesebben

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium Kontextus Európa 2020 Stratégia:

Részletesebben

2003. 12. 06. szombat Budapest, Mexikói út Nytsz: 411/A 1201 S e r d ü l ő O r s z á g o s B a j n o k s á g Légpuska 40 lövés, serdülő fiú egyéni 1 Tóth Ádám 89 Komárom VSE 94 96 97 91 378 2 Gábli Sándor

Részletesebben

SZAKMAI VIZSGA- program A szakképesítés megnevezése: Vendéglátó szakmenedzser A szakképesítés azonosító száma: 55-812-01-0010-55-02

SZAKMAI VIZSGA- program A szakképesítés megnevezése: Vendéglátó szakmenedzser A szakképesítés azonosító száma: 55-812-01-0010-55-02 2414-06/2 A vendéglátó vállalkozás gazdálkodásának statisztikai, matematikai eszközökkel történő elemzése 2013. május 15. 8.00-9.30 óra (írásbeli) Felügyelő tanár: Javító tanár: Csendesné Dr. Cseri Kinga

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK. Pécs 2009

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK. Pécs 2009 TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK X. Pécs 2009 TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK X. TANULMÁNYOK A RENDÉSZET KULTÚRÁJA KULTURÁLT RENDÉSZET CÍMŐ TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁRÓL Szerkesztette: Gaál Gyula Hautzinger Zoltán Pécs 2009

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Bálint István, nyugalmazott újságíró, Magyar Szó, publicista, Belovai József, nyugalmazott történelemtanár, Szeged,, Nagybecskerek Beretka Katinka, okleveles jogász,

Részletesebben

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak Beosztás a 2015. június 17 19 között tartandó záróvizsgára Bizottság száma : 23. sz. Terem szám:, B épület 537. terem Záróvizsga időpontja: 2015. június 17. 8. 00 órától Balázsi Éva Kata Béres Nikoletta

Részletesebben

Az angol nyelvi előkészítő (01) osztályba jelentkezők ideiglenes felvételi jegyzéke

Az angol nyelvi előkészítő (01) osztályba jelentkezők ideiglenes felvételi jegyzéke Az angol nyelvi előkészítő (01) osztályba jelentkezők Első helyen az angol nyelvi előkészítő tagozatot megjelölő WANIC991 94 1. BIANKA01 92 2. LENDVAI ÁDÁM 90 3. VARGA TAMÁS BOTOND 89 4. NÉMETH KLAUDIA

Részletesebben

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton Nem/Kategória: Férfi 12-19 éves 1 420 SZENTPÉTERI Csaba 1998 00:27:26 00:26:54 Nagykőrös 4 4 3:49 min/km +00:00:00 2 225 SZILÁGYI Gergő 2000 00:31:18 00:30:40 Tiszakécske 10 9 4:21 min/km +00:03:45 3 310

Részletesebben

Tudományos Diákköri Konferencia 2008. POLIMERTECHNIKA SZEKCIÓ

Tudományos Diákköri Konferencia 2008. POLIMERTECHNIKA SZEKCIÓ POLIMERTECHNIKA SZEKCIÓ Helyszín: Polimertechnika Tanszék Laboratórium Kezdési időpont: 2008. november 19. 8 30 Elnök: Dr. Vas László Mihály egyetemi docens Titkár: Gombos Zoltán PhD hallgató Tagok: László

Részletesebben

370.000 HUF 1.000 HUF 10.000 HUF 3.000 HUF 6.000 HUF 25.000 HUF 40.000 HUF 9.999 HUF

370.000 HUF 1.000 HUF 10.000 HUF 3.000 HUF 6.000 HUF 25.000 HUF 40.000 HUF 9.999 HUF Támogatóink Bodoky Tamás Maróy Ákos Urbán Ágnes Vay Márton Scheiring Gábor (ogy. képviselo, LMP) Bohus Csaba Gervai Péter Pogány Anikó Földes Balázs Dr. Szilágyi Péter Zoltán (ogy. képviselo, LMP) Nemes

Részletesebben

Magyar prioritások a Rio +20 folyamatban

Magyar prioritások a Rio +20 folyamatban Magyar prioritások a Rio +20 folyamatban dr. Baranyai Gábor EU ÁGAZATI POLITIKÁKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁR Célok: Rio+20 ENSZ Fenntartható Fejlıdési Konferencia 2012. június 20-22. I. A konferencia

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 www.salgotarjan.hu jegyzo@salgotarjan.hu VEZETŐK Dóra Ottó polgármester

Részletesebben

Bizalom az üzleti kapcsolatok irányításában

Bizalom az üzleti kapcsolatok irányításában Bizalom az üzleti kapcsolatok irányításában Dr. Gelei Andrea Budapesti Corvinus Egyetem Ellátás lánc optimalizálás; bárhonnan, bármikor Optasoft Konferencia 2013 2013. november 19., Budapest Gondolatmenet

Részletesebben

VERSENY & KONFERENCIA

VERSENY & KONFERENCIA PROGRAMFÜZET ENERGIA A MINDENNAPOKBAN VERSENY & KONFERENCIA 2015. március 13. (péntek) Helyszín: Debreceni Akadémia Bizottság székháza 8:30 8:40 Köszöntő Csákberényi-Nagy Gergely ügyvezető, Megújuló Energiapark

Részletesebben

Gazdasági válság és ciklikusság a felsıoktatásban Berács József Budapesti Corvinus Egyetem

Gazdasági válság és ciklikusság a felsıoktatásban Berács József Budapesti Corvinus Egyetem Gazdasági válság és ciklikusság a felsıoktatásban Berács József Budapesti Corvinus Egyetem A gazdasági válság hatása a szervezetek mőködésére és vezetésére Tudomány napi konferencia MTA Gazdálkodástudományi

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 II. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY ÉS TÉRKÖRNYEZETE (NÖVÉNYI ÉS ÁLLATI BIOMASSZA)... 8 1. Jogszabályi háttér ismertetése... 8 1.1. Bevezetés... 8 1.2. Nemzetközi

Részletesebben

Pap, J./1996/: A települési szennyvíziszap üzemi elhelyezésének fıbb kérdései. MHT, XIV. Országos Vándorgyőlés.

Pap, J./1996/: A települési szennyvíziszap üzemi elhelyezésének fıbb kérdései. MHT, XIV. Országos Vándorgyőlés. Pap, J./1981/: A szennyvíziszapok mezıgazdasági elhelyezésének vizsgálata barna erdıtalajon. Korszerő szennyvíztisztítás. Bp. MHT VIII. Ifjúsági Napok. Pap, J. Kránitz, E. - Varga, J. /1981/: Javaslat

Részletesebben

GOP -1.1.1-11-2012-0159

GOP -1.1.1-11-2012-0159 1 GOP -1.1.1-11-2012-0159 A KLÍMAVÁLTOZÁSHOZ ALKALMAZKODÓ GABONAFÉLÉK BIOTIKUS ÉS ABIOTIKUS REZISZTENCIA NEMESÍTÉSE, NÖVÉNYVÉDELMÉNEK FEJLESZTÉSE, VALAMINT AZ ÉLELMISZERBIZTONSÁG NÖVELÉSE A növény- és

Részletesebben

I. Global Kupa Nyílt Grappling Verseny

I. Global Kupa Nyílt Grappling Verseny I. Global Kupa Nyílt Grappling Verseny Lezárt nevezési kategóriák 2012.05.25 péntek 20:00 I. Nevezések klubonként: Gi NoGi Combat Összes Fı Klub neve Grappling Grappling Grappling nevezés 1. Gracie Barra

Részletesebben

Informatika Alkalmazói verseny

Informatika Alkalmazói verseny 1 / 8 2014.02.20. 16:38 Informatika Alkalmazói verseny Felkészítő tanár neve 1 Hunyadi János Általános Iskola Rátki Barnabás 6.b Hegedűs Hedvig 5-6. 90,0 1. 2 Herman Ottó Általános Iskola Bagotai Tamás

Részletesebben

Férfi soft I. osztály eredmény

Férfi soft I. osztály eredmény Férfi soft I. osztály eredmény 1 Várady György Soul DC 20 2 Takács Gábor Pestújhelyi SC 16 3 Balogh Béla Pestújhelyi SC 13 4 Silárszky István WBSE 11 5 Juhász Béla Vecsési SE 9 5 Őri József Smile DC 9

Részletesebben

Dél-dunántúli Energetikai Klaszter

Dél-dunántúli Energetikai Klaszter Dél-dunántúli Energetikai Klaszter DDEK küldetése A Dél-dunántúli Energetikai Klaszter küldetésének tekinti a - Dél-dunántúli régió energetikai ágazatában jelenlévı szervezetek összefogását, - a klasztertagok

Részletesebben

Hármascsapat országos bajnokság

Hármascsapat országos bajnokság 40 km - ABSZOLÚT 1 1 NAGY ZOLTÁN RÓKA TIBOR ZSUPOS SÁNDOR 2 2 Révész Gábor Nagy András Szabó Lajos 1 3 NAGY GYULA HAJDÚ BARNA MAGAS DÁVID 2 4 Hacsi Ákos Balázs Attila Szűcs Richárd 3 5 Árva Mihály Petró

Részletesebben

2012. augusztus Szakiskola

2012. augusztus Szakiskola 2012. augusztus Szakiskola Tanuló neve Osztály Tantárgy Terem Vizsgáztató tanár 24.aug 27.aug 28.aug Ajtai Krisztián Péter 09E Élelmiszer ismeret 9 Irházi Emőke 1.n. 9:00-10:00 Ajtai Krisztián Péter 09E

Részletesebben

Zöld OT 2014 Választási eredmények

Zöld OT 2014 Választási eredmények Zöld OT 2014 Választási eredmények Mozgalmi testületek Felügyelő és Etikai Bizottság maximum 2 fő Fidrich Róbert MTVSZ Greenpeace, E misszió 59 Lukács Attila IBBK Greenpeace, MTVSZ, E misszió 61 Koordinációs

Részletesebben

JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK

JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK 2014/1-2. IX. évfolyam 1 2. szám 2014 SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MÉRNÖKI KAR Ökonómiai és Vidékfejlesztési Intézet

Részletesebben

Függelék A Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet orvosi gárdája*

Függelék A Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet orvosi gárdája* Függelék A Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet orvosi gárdája* * A 2014. áprilisi állapot szerint (A szerk.) 73 Igazgatóság Főigazgató : Dr. Ofner Péter Szakmai igazgató: Prof. Dr. Szatmári

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos

Részletesebben

Natura 2000 területek hatékonyabb kezelésének megvalósítása

Natura 2000 területek hatékonyabb kezelésének megvalósítása Natura 2000 területek hatékonyabb kezelésének megvalósítása (BEtter management and implementation of NATURa 2000 sites) Lenhoffer Andrea, Egerszegi Zita Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. Debrecen,

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23.

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23. 60 m Leány - I. kcs. 1 4 Varga Viktória Debrecen 9,06 16 II. if. 2 67 Fábián Dóra Kaposvár 9,19 15 I. if. 3 52 Mihály Réka Szeged 9,26 14 II. if. 4 99 Molnár Patrícia Sopron 9,49 13 I. if. 5 3 Gál Rita

Részletesebben

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem Környezetbarát energia technológiák fejlődési kilátásai Óbudai Egyetem 1 Bevezetés Az emberiség hosszú távú kihívásaira a környezetbarát technológiák fejlődése adhat megoldást: A CO 2 kibocsátás csökkentésével,

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA. KARÁCSONY P. (2008): A hazai gabonaágazat nemzetközi versenyképessége. XXXII. Óvári Tudományos Nap, Mosonmagyaróvár (elıadás)

PUBLIKÁCIÓS LISTA. KARÁCSONY P. (2008): A hazai gabonaágazat nemzetközi versenyképessége. XXXII. Óvári Tudományos Nap, Mosonmagyaróvár (elıadás) PUBLIKÁCIÓS LISTA 1. Magyar nyelvő elıadás és poszter KARÁCSONY P. DEBRECENI A. (2010): Az iskolázottság szerepe a magyar agrárgazdaság versenyképességében. Intelektuálny kapitál, ako konkurencná vyhoda

Részletesebben

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti Ács Tibor dr. Alabér László Amaczi Viktor Bali Zoltán Balogh Béla Balogh István Balogh Vilma dr. Bánki István Barna Géza dr. Bartos Jenő dr. bencsik istván Berka István dr Bihari Gábor dr. Bognár botond

Részletesebben

A Nyíregyházi Főiskola TDK házi konferenciáján bemutatott dolgozatok és helyezések. 2008. november

A Nyíregyházi Főiskola TDK házi konferenciáján bemutatott dolgozatok és helyezések. 2008. november A Nyíregyházi Főiskola TDK házi konferenciáján bemutatott dolgozatok és helyezések 2008. november 1 BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MŰVÉSZETI FŐISKOLAI KAR 2 Ének-Zene Tanszék Tudományos Diákköre 2008. november

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák!

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! A Felső- Szabolcsi Iskolaszövetség angol nyelvi szóbeli versenye

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK Tagintézmény. Pék- cukrász OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója. Lótenyésztő OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója

VERSENYEREDMÉNYEK Tagintézmény. Pék- cukrász OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója. Lótenyésztő OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója VERSENYEREDMÉNYEK Tagintézmény 2003. Vadász-Ember Andrea 9/E birkózás Orbán Barbara 12/KÉ Gödri Zoltán 13/PC Szalai Dávid 13/PC Horváth Annamária 12/L Pacsi Terézia 12/L Boros Mónika 12/KÉ Takács Szelina

Részletesebben

FENNTARTHATÓSÁG????????????????????????????????

FENNTARTHATÓSÁG???????????????????????????????? FENNTARTHATÓSÁG???????????????????????????????? Fenntartható fejlődés Olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen generáció szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációk esélyeit arra, hogy

Részletesebben

Szakmódszertani iskolai gyakorlat

Szakmódszertani iskolai gyakorlat Dr. Makó Ferenc Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola 1134 Bp., Váci út 21. Tel.: 320-8233 Kapcsolattartó: Hegyesi László Első találkozó: 2014. szeptember 19. 8:45 igazgatói iroda előtt

Részletesebben

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás 1. évfolyam idő 1. Timár Bálint 1.b 104 104 7,14 2. Ozorai Zsóka 1.c 104 104 8,22 3. Ignácz András 1.b 103 104 8,18 4. Porcsa Tamás 1.c 103 104 8,20 5. Lesták Eszter Boglárka 1.c 103 104 8,50 6. Balika

Részletesebben

Agrárgazdaságtan. Óraadók: Dr. Bánhegyi Gabriella, Weisz Miklós. Az agrárgazdaságtani tanulmányokról

Agrárgazdaságtan. Óraadók: Dr. Bánhegyi Gabriella, Weisz Miklós. Az agrárgazdaságtani tanulmányokról Agrárgazdaságtan Az elıadások anyagát készítette:dr. Palkovics Miklós Óraadók: Dr. Bánhegyi Gabriella, Weisz Miklós Az agrárgazdaságtani tanulmányokról Besorolása a tudományok rendszerébe, kapcsolódásai:

Részletesebben

2010.04.21. Definiciók. Definiciók. Európa e-gazdaságának fejlıdése. Szélessávú hozzáférés-ezer. Web felhasználók- Európa-fejlett része

2010.04.21. Definiciók. Definiciók. Európa e-gazdaságának fejlıdése. Szélessávú hozzáférés-ezer. Web felhasználók- Európa-fejlett része Definiciók Európa e-gazdaságának fejlıdése Bakonyi Péter c. docens Definiciók Az E-gazdaság fejlıdése Európában Az IKT térhódítása miatt a hagyományos gazdaság az E-gazdaság irányába mozdul Az üzleti és

Részletesebben

SIOK Vak Bottyán János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2011-2012-es tanév országos és megyei tanulmányi eredményei

SIOK Vak Bottyán János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2011-2012-es tanév országos és megyei tanulmányi eredményei Név Eredmény Felkészítő tanár 3.b Csizmadia Renáta SIOK Mesefelolvasó Arany minősítés Szeles Györgyné 3.b Tóth Lilla Zrínyi Ilona megyei matematika VI Laczkóné Nagy Henriett 2.a Tóth Ábel Nyelvész megyei

Részletesebben

Károly Róbert Fiskola Gazdaság és Társadalomtudományi Kar tudományos közleményei Alapítva: 2011

Károly Róbert Fiskola Gazdaság és Társadalomtudományi Kar tudományos közleményei Alapítva: 2011 Károly Róbert Fiskola Gazdaság és Társadalomtudományi Kar tudományos közleményei Alapítva: 2011 Fszerkeszt: Takácsné György Katalin Felels szerkeszt: Csernák József Szerkesztbizottság: Bandlerova, Anna

Részletesebben

Lehetőségek az agrár- és vidékfejlesztési politikában

Lehetőségek az agrár- és vidékfejlesztési politikában Az állami költségvetési rendszer környezetvédelmi felülvizsgálata mint a gazdasági válságból való kilábalás eszköze Konferencia az Országgyűlési Biztosok Irodájában, Budapesten, 2009. június 11-én Lehetőségek

Részletesebben

MINISZTERI TITKÁRSÁG. Név, beosztás Telefon, fax E-mail cím MINISZTERI KABINET. Név, beosztás Telefon, fax E-mail cím

MINISZTERI TITKÁRSÁG. Név, beosztás Telefon, fax E-mail cím MINISZTERI KABINET. Név, beosztás Telefon, fax E-mail cím Bajó Zsanett, osztályvezető, A NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM VEZETŐINEK ELÉRHETŐSÉGEI FRISSÍTVE: 2013. JÚLIUS 9. MINISZTERI TITKÁRSÁG 79-51167, 79-50631 zsanett.bajo@nfm.gov.hu MINISZTERI KABINET Kaiser

Részletesebben

Keresztély Tibor. Tanulmányok. Tanítási tapasztalat. Kutatási tevékenység

Keresztély Tibor. Tanulmányok. Tanítási tapasztalat. Kutatási tevékenység Keresztély Tibor Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Statisztika Tanszék 1093 Budapest, Fővám tér 8. Telefon: 06-1-482-5183, 06-1-373-7027, 06-20-776-1152 Email: tibor.keresztely@uni-corvinus.hu,

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1 83 Csire Sándor - 01:40:30 00:00:00 2 59 Németh Miklós Sólyom Team 01:40:31 00:00:00 3 145 Jakab Csaba - 01:41:38

Részletesebben

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó 2015/2016. tanév 9. évfolyam nyelvi csoportjai Könyv: Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó Osztály 1 Korossy Ádám A 2 Borsos Áron A 3 Schmeiszer Gergő A 4 Családi Krisztián A 5

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ A felsőoktatási intézmények KAZINCZY FERENC SZÉP MAGYAR BESZÉD VERSENYÉNEK 44. országos döntője scientia et f idelitate Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben