Támogatók: Dr. Lukács Gábor Pintér Gábor Dr. Tóth Gergely

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Támogatók: Dr. Lukács Gábor Pintér Gábor Dr. Tóth Gergely"

Átírás

1 LIII. Georgikon Napok 53rd Georgikon Scientific Conference Kivonat-kötet Programfüzet, valamint az elhangzó és poszter elıadások rövid kivonatainak győjteménye (A teljes anyagok hozzáférhetıek a oldalon). ISBN

2 Az itt szereplı 117 elıadást a Tudományos Bizottság tagjai választották ki: Dr. Alföldi Zoltán, egyetemi docens Dr. Anda Angéla, egyetemi tanár Dr. Bercsényi Miklós, egyetemi tanár Dr. Hoffman Borbála, egyetemi docens Dr. Husvéth Ferenc, egyetemi tanár Dr. Kocsis László, egyetemi tanár Dr. Kocsondi József, egyetemi tanár Dr. Pál László, egyetemi docens Dr. Pályi Béla, egyetemi docens Dr. Pupos Tibor, egyetemi tanár Dr. Sárdi Katalin, egyetemi tanár Dr. Szabó Ferenc, egyetemi tanár Dr. Szabó István, egyetemi tanár Dr. Tóth Gergely, egyetemi docens (a szervezı bizottság elnöke) Az elıadások gondozásában, s általában a konferencia megszervezésében nagy erıfeszítéseket tettek a szervezıbizottság tagjai: Kondorosyné Varga Erika Támogatók: Dr. Lukács Gábor Pintér Gábor Dr. Tóth Gergely A kiadványt gondozták: Dr. Lukács Gábor szerkesztı Sőrő Béla grafikus (B-Lime) Dr. Tóth Gergely Készült a Ziegler Nyomdában, Keszthelyen, 180 példányban. A belív 144 lapja klórszármazék és optikai fehérítık felhasználása nélkül, újrahasznosított papírhulladékból készült Cyclus Ofszet típusú papír. PE, Georgikon Kar,

3 TARTALOMJEGYZÉK Fenntarthatóság és versenyképesség? A plenáris ülés programja I. Szekció: Alternatív közgazdaságtan II. Szekció: Fenntarthatóság a vidékfejlesztésben III. Szekció: Talajtan és tápanyag-gazdálkodás IV. Szekció: Állattenyésztés Szekció, Állattenyésztés és takarmányozás alszekció V. Szekció: Növénynemesítés és növényteremesztés VI. Szekció: Agrárökonómia VII. Szekció: Szılıtermesztés és kertészet VIII. Szekció: Állattenyésztés Szekció halászat alszekció IX. Szekció: Fenntarthatóság és alternatív energia Az elıadások rövid kivonatai (8) Ádám Dénes - Vági Zsolt - Lelovics Zsuzsanna Ph.D: Ki tartja fenn a fenntarthatóságot? Bioélelmiszert rendszeresen fogyasztók ökológiai lábnyomának mérete (107) Alföldi Zoltán: A fenntarthatóság komplex értelmezése bioetika szempontokból (61) Aranyi Nikolett Réka - Lángné Molnár Márta - Hoffmann Borbála: A búza genomba beépített árpa kromoszóma szegmentumok hatása az ıszi búza agronómiai tulajdonságaira (108) Bai Attila: Környezetbarát lehetıségek a városi közlekedésben (32) Balázsy Ágnes Sárdi Katalin: A kálium ellátás és a növényi produktum összefüggésének jellemzıi két talajtípuson (74) Bajmócy Zoltán: Részvétel és deliberáció a versenyképességi diskurzus szemszögébıl (34) Balázs Réka - Makó András - Németh Tibor - Kovács Kis Viktória: Talajok mechanikai és ásványos összetételének vizsgálata MSZ és FAO szabvány szerinti elıkészítéssel (17) Baranyai Zsolt - Naárné Tóth Zsuzsanna - Farkasné Fekete Mária: Bizalom és együttmőködési hajlandóság Egy felmérés tapasztalatai a magyar mezıgazdaságban (75) Beke Jenı: Why does the international accounting standardization have to play an important role in sustainable economics and competitive environment? (58) Bellus Zoltán - Orosz Szilvia - Csatár Attila: Új mőszaki megoldások a takarmányozásban

4 (47) Bene Szabolcs - Szabó Ferenc - Polgár J. Péter: Magyar hidegvérő tenyészkancák élısúlya és testméretei (16) Bertók Botond - Heckl István - Heriberto Cabezas - Friedler Ferenc - L. T. Fan: Ellátási láncok fenntarthatósági és profit célú optimalizálása a P-gráf módszertannal (9) Besenyei Mónika: Országok társadalmi, gazdasági állapotának hatása a felelıs vállalati magatartás kialakulására (106) Biró Janka - Fébel Hedvig - Hancz Csaba: Afrikai harcsán és tilápián végzett takarmányozási vizsgálatok funkcionális élelmiszer elıállítása céljából (10) Bognár Károly: Mi jöhet a gazdasági növekedés után? (72) Boksai Daniella - Erdélyi Éva: A napraforgótermesztés bizonytalan jövıje az éghajlatváltozás tükrében Magyarországon (99) Hafiz Borkhanuddin, Györgyi Ostoros, Kálmán Molnár, Csaba Székely: Új adatok a halparazita nyálkaspórások oligochaetákban fejlıdı alternatív aktinspora stádiumairól a Balatonban (2011) (62) Burucs Zoltán: Virágzásdinamikai vizsgálatok kukoricán (63) Cernák István - Decsi Éva Kincsı - Ahmad Mosapour Gorji Rahim Ahmadvand -Wolf István - Taller János - Polgár Zsolt: Molekuláris markerek alkalmazása a burgonya biotikus stresszekkel szembeni ellenállóságának javításában (46) Hana Civišová, Miroslav Maršálek, Zita Buňatová: Sustainability and the Prospect of Horse Breeding in the Czech Republic 47 (89) Czinege Anikó: Szilva alany - nemes kombinációk növekedési erélyének vizsgálata (41) Csatári Tünde - Makó András: A kationos tenziddel különbözı mértékben kezelt ásványi ırlemények olajvisszatartásának változása (48) Csiba Anita - Gergátz Elemér - Gyökér Erzsébet - Németh Attila - Mihályfi Sándor: Tavaszi és ıszi kossperma mennyiségének, minıségének, mélyhőthetıségének összehasonlítása (96) Csikászné Krizsics Anna - Werner János - Teszlák Péter - Kozma Pál - Árvay Gyula: A mikorrhiza oltás hatása a szılıtıkék kezdeti fejlıdésére (36) Csitári Gábor - Hernádi Hilda - Széplábi Gábor - Makó András: Vörös iszappal szennyezett talajminták mikrobiológiai aktivitásának vizsgálata FDA és kloroform fumigációs módszerrel (90) Cser János - Szıke Lajos: Az ECOWIN projekt bemutatása, a növényvédelmi elırejelzés tapasztalatai (64) Demo Milan, Fazekas András, Dušan Húska: Salix nemzetségbe tartozó svéd energiafőzek termıképessége és energia értéke a termesztés elsı három éves ciklusában dél-szlovákia szárazabb éghajlati viszonyai között

5 (76) Dúl Udó Endre: Agrárfinanszírozási lehetıségek - húsbavágó kérdések (42) Dunai Attila - Makó András: Elszivárgás elleni szigetelés hatása talajok hidraulikus-, olaj-, és légvezetı képességére (12) Egerszegi Zita - Molnár Gábor: Fenntartható városfejlesztés - integrált környezetirányítási rendszeren keresztül (13) Erdeiné Késmárki - Gally Szilvia: A mezıgazdasági versenyképesség fenntarthatósága, a fenntarthatóság versenyképessége (18) Fehér Helga: Nem várt érdeklıdés? avagy milyen szerepet tölt be az afrikai kontinens az újonnan körvonalazódó globális politikai aréna kialakításában (100) Felföldi Zoltán: Csapó sügér (Perca fluviatilis) intenzív nevelése különbözı fehérje tartalmú tápon (83) Fertı Imre - Bakucs Lajos Zoltán - Elek Sándor - Forgács Csaba: A szerzıdések teljesülése a magyar élelmiszerláncban (29) Fodor Lóránt Ph.D - Szabó Imre László Ph.D: A BÉT mőködése a válság után(?) (65) Gaál Violetta, Bálint Jeannette, Szıke Antal, Veres Anikó, Kiss Erzsébet: Magyarországi védett héricsfajok genetikai vizsgálata (102) Gál Dénes - Gyalog Gergı - Kerepaczki Éva: Fenntarthatóság és akvakultúra kihívások és lehetséges megoldások (109) Gébert Judit: Mit is kell fenntartani? - Fenntarthatóság a képességszemlélet perspektívájából (110) Gergely Sándor: Megújuló energia helyi termelése, hasznosítása és a vidékfejlesztés (100) Gyalog Gergı - Gál Dénes Ph.D - Váradi László Ph.D: Az intenzív tavi haltermelés fenntarthatóságának gazdasági kérdései (19) Gyıriné Kiss Erika - Remete János: A hagyomány élménye címő szlovén-magyar határon átnyúló projekt eredményeinek bemutatása (91) Györffyné Jahnke Gizella Ph.D - Májer János Ph.D - Németh Csaba - Knolmajerné Szigeti Gyöngyi - Remete János: Kitıl van a gyerek? Szılıfajták származása és genetikai kutatások (57) Gyurcsó G. - Tóth T. - Fábián J. - Tossenberger J.: Az L-valin kiegészítés hatása a brojlercsirkék fontosabb naturális mutatóira Hajagos Anikó - Andreas Spornberger - Peter Modl - Tóth Magdolna - Végvári György: Alanyválasztás és piacképesség kapcsolata a cseresznyetermesztésben (86) Hajnal Veronika - Vécsei Béla - Németh Szilvia - Tóth Magdolna - Szalay László: Külföldi kajszifajták virágrügyeinek fagyállósága (43) Harmat Adrienn - Fórizs István - Makó András: A zalakarosi termálvíz izotópanalitikai vizsgálata Isotopanalitic survey of the thermal water of Zalakaros

6 (103) Havasi Máté - Németh Sándor - Lévai Péter: Különbözı adalékok alkalmazása lesıharcsa növényi tápon való nevelése során (77) Hegyi Judit Teschner Gergely: Helyzetfelmérés a mezıgazdasági vállalkozások állattenyésztı tevékenységének informatikai hátterérıl (36) Hernádi Hilda - Makó András: Ásványi keveréksorok olajvisszatartó-képességének meghatározása magasabb nyomástartományban (66) Hoffmann S. - Tóth Z. Nagyné Kutni R. Falusi J.: İszi káposztarepce és napraforgó genotípusok, agronómiai vizsgálata bioüzemanyag termelés céljára (67) 1 Hoffmann S.- Tóth Z. Imre K. Gelencsér A.: Gépjármő emissziós terhelési vizsgálatok tenyészedényes és szabadföldi kísérletekben (20) Horváth Péter: Az Európai Uniós források felhasználásnak vizsgálata egy hátrányos helyzető kistérségben (70) Jakusch Pál - Tokai Richárd - Anda Angéla - Földes Tamás - Hatvani István Gábor - Kovács József: Kadmium vízháztartásra gyakorolt hatásának vizsgálata mágneses rezonancia (MRI) felhasználásával (78) Jámbor Attila: A hazai agrárkereskedelem specializációjának változása Magyarország és az Európai Unió között a csatlakozás után (111) Jobbágy Péter: Alternatív hajtású személygépjármővek megtérülésének vizsgálata (5) Kiss Tibor: A Kék Gazdaság innovációi - egy fenntartható és versenyképes gazdaság alapelemei (44) Kocsis Mihály - Makó András: Kreybig-féle átnézetes, üzemi genetikus talajtérképezéseken és mért terméshozamokon alapuló földminıség becslések (49) Kodrik László Sándor: A nyers tehéntej mikroelem tartalmának alakulása az ipari tevékenység és a jármőforgalom hatására (14) Köves Alexandra: A zöldgazdaság munkahelyteremtı ereje (59) A. Kułakowska, K. Burlikowska, R. Szymeczko, M. Bogusławska-Tryk, D. Pietruszyńska, A. Brudnicki, A. Piotrowska, M. Trojan: Ileal and Total Digestibility of Protein and Amino Acids in Polar Foxes (Alopex lagopus L.) Fed Diets with Different Levels of Inulin (15) Lelovics Zsuzsanna - Seregi János - Ph.D Balogh László: Az égig érı tanterem élménye. Az erdei iskolák a környezettudatos nevelés szolgálatában, közjóléti szerepük a fenntarthatóság szempontjából (21) Lenkovics Beatrix - Töttösi Adrienn - Ph.D Lelovics Zsuzsanna - Farkas Tibor: A mőködı falusi turizmus hagyományokra épülı formájának lehetıségei és fenntarthatósága Nógrád megyében (7) Vincent Liegey: Degrowth

7 (97) Lönhárd Miklós - Pályi Béla - Takács Zsolt - Vígh Elemér: Permetezés veszteségeinek vizsgálata a növényállomány fejlıdési állapotának függvényében szılıültetvényben (92) Májer János - Györffyné Jahnke Gizella - Knollmajerné Szigeti Gyöngyi - Szıke Barna: A Kéknyelő fajta múltja, jelene és jövıje (85) Maráczi Kata: Roncsolásmentes ökofiziológiai vizsgálatok díszcserjéken (38) Márton László PhD: Mőtrágyázás és kadmium terhelés hatása a kadminum transzlokációjára kukorica (Zae mays L.) jelzınövénnyel (60) Matuz János, DSc: Növénynemesítéssel kultúrnövényeink sokféleségéért (37) Mikó-Baráth Máté: Baktériumtrágyázás és mőtrágyázás hatása napraforgóban (45) Miókovics Eszter - Széplábi Gábor - Makó András: Felületaktív anyagok hatása a talajok fizikai tulajdonságaira (50) Molnár Andor: A Campylobacter visszaszorításának lehetıségei brojlerállományokban (105) Molnár Tibor: Az Európai angolna (Anguilla anguilla L.) múltja, jelene és jövıje az 1991-es balatoni angolnapusztulás tükrében, különös tekintettel biológiai, környezeti és emberi tényezıkre (22) Mosonyiné Ádám Gizella: Zárt láncú ellátási lánc kialakulása, avagy a fenntarthatóbb szemlélet megjelenése az ellátási láncokban (113) Nagy Pál, Ph.D - Pályi Béla - Cherono Kipchumba: Napkollektoros szárító mőködési paramétereinek mérése mikrovezérlıvel (112) Nagy Sándor: A rétegvizek túltermelésének hatása a potenciometrikus szintek változásaira és az ökoszisztémára Debrecenben és környékén (51) Nagy Szilvia - Tossenberger János - Kovács Réka Katalin: A foszfor-ellátás hatása a tojáshéj minıségére és a tojotyúkok teljesítményére (114) Dr. Németh Kornél - Sándor Tamás: Energetikai tömörítvények jellemzıi és hasznosításuk (52) Pál László, Ph.D - Farkas Róbert - Dublecz Károly Ph.D: A takarmány repcepogácsa és kukorica DDGS kiegészítésének vizsgálata brojler hizlalási kísérletben (115) Pintér Gábor: Erımővek borvidékeinken? Szılıvenyige, mint mezıgazdasági melléktermék, tüzelésének gazdasági vonatkozásai (23) Péter Erzsébet - Molnár Tamás: Prevenció vagy gyógyítás?- Az egészségtudatosság fogyasztói felmérése Nagykanizsán (53) Posta János Mezei Anita Mihók Sándor: Nehézségek a díjugratási sporteredmények számtan-statisztikai értékelésekor (Elıtanulmány) (54) Rádli András - Polgár J. Péter - Bene Szabolcs: Különbözı genotípusú legeltetett bárányok vágási eredménye

8 (31) Sáringer-Kenyeres Dóra - Ph.D Paprika Anikó - Benke Szabolcs: A fenékpusztai nádas énekesmadár közösségeinek vizsgálata a Balaton vízállásának függvényében (88) Sipos Péter - Kocsisné Molnár Gitta - Óbert Nóra - Markó Viktor: A kaolin részecske film technológia elsı magyarországi alkalmazása körte-levélbolhák elleni védekezésben (55) Seregi János - Szabó Ferenc- Zöldág László: Fenntarthatóság és élelmiszerbiztonság az állattenyésztésben (24) Seregi János - Lelovics Zsuzsanna Ph.D - Balogh László Ph.D: A hazai erdıgazdaságok tulajdonában lévı kereskedelmi szálláshelyek közjóléti szolgáltatásainak bıvítési hatása a gazdaságosság és a versenyképesség növelésére (6) Marcus Stoerkel Trends in supply chain management within the mobile telecommunications industry after the global crisis (39) Surányi Szilvia, Izsáki Zoltán: Az ıszi árpa (hordeum vulgare l.) N-ellátottságának ellenırzése a levél klorofill-tartalma alapján (30) Szabó Imre László, Ph.D - Ph.D Fodor Lóránt: Innováció a turizmusban (104) Szathmári László, Ph.D - prof Varga László - Ph.D Zsédely Eszter - Molnár Eszter - Káldy Jenı - Németh Ádám - Szilágyi Gábor - prof Hancz Csaba: Zsírsav struktúra alakulása a fehér busa (Hypophthalmichthys molitrix) alapú feldolgozott termékeken (87) Szeglet Péter - Bencze Beatrix - Szabó István: Vitalizáló mikorrhizálás hatása a gazdanövényekre egy gombatermı ültetvényben (84) Székely Klára - Hollósy Zsolt PhD: A tudásmenedzsment és a vállalkozások új kapcsolata a versenyképesség mindenek felettiségének tükrében (95) Szenteleki Károly, Ph.D - Ph.D Ladányi Márta - Ph.D Gaál Márta - Ph.D Bisztray György : A klímaváltozás egyes kockázatai a Közép-Magyarországi szılıtermesztésben (94) Szıke Antal, Ph.D - Katuláné Debreceni Diána - Kiss Erzsébet: Kárpát-medencei ıshonos szılı bogyószín variánsok genetikai elkülönítése (98) Szıke Barna - Májer János - Györffyné Jahnke Gizella - Varga Péter: Az erjesztési hımérséklet és a fajélesztık hatása a borok minıségére a Balatoni Borrégióban (25) Takács István, habil - Baranyai Zsolt: Mezıgazdaság a fogolydilemma csapdájában a társadalmi fenntarthatóság tükrében (26) Takácsné György Katalin - Sinka Anett - Lencsés Enikı: A sávpermetezés gazdasági összefüggései üzemi tapasztalatok alapján (56) Ifj. Tenke János - Tolnai László - Tossenberger János: A takarmányok lizin-kiegészítésének hatása a fehérje és az aminosavak ileális emészthetıségére hízó sertésekben (11) Tóth Gergely: A nem alternatív közgazdaságtan eredete és mibenléte mitológia, vallásos hit vagy racionális tudomány?

9 (32) Tóth Éva Lukács Gábor Kocsondi József: Örökség és turizmus a Georgikon Karon (79) Tóth József, habil: Tudáshasználat és versenyképesség a hazai borszektorban (68) Tóth Z. - Dallos A. - Tollár Á. - Hoffmann S.: Nagy keményítı tartalmú kukoricák termıképességének és bioetanol kihozatalának vizsgálata (27) Török Áron: Földrajzi árujelzıs gyümölcspárlatok versenyképessége az EU-12 piacain (71) Turcsán Arion: A rizs fejlıdési szakaszainak alakulása a melegedı éghajlat hatására Magyarországon (73) Túróczi Imre: A vezetıi számvitel, kontrolling és ellenırzés az agrárgazdaságban (81) Vámos Imre: Egyensúlyi árfolyambecslések és a válság (69) Varga Péter: Szemes betakarítás hatása a hibridkukorica vetımag csírázóképességére és genetikai tisztaságára (93) Varga Péter, Ph.D - Májer János Ph.D - Györffyné Jahnke Gizella Ph.D - Németh Csaba - Remete János - Knollmajerné Sz. Gyöngyi - Imre Kornélia Ph.D: Dízel tüzelıanyag emmissziójából származó anyagok esetleges káros hatásának vizsgálata szılı kultúrában (82) Vásáry Miklós Ph.D - Baranyai Zsolt Ph. D - Baksa Adrienn: Közösségi transzferek hatása és jelentısége egyes új tagállamok mezıgazdaságában (80) Varga Tibor, Ph.D: A Natural Hedge befolyása a terménybiztosítások elterjedésére (116) Verdó György: A megújuló energiafelhasználás szerepének növelése a szakosított önkormányzati szociális ellátórendszer intézményeinek főtéskorszerősítésével Hajdú-Bihar megyében (28) Weber Erika: Egy állami gazdaság átalakulása a rendszerváltás után (40) Christina Yancheva, Atanas Sevov, Nanko Popov: Effects Of Seeding Rate And Row Spacing On Multifoliolate Alfalfa Forage Yield SZEKCIÓBEOSZTÁS ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT

10 FENNTARTHATÓSÁG ÉS VERSENYKÉPESSÉG? Csak tiszta forrásból! Bartók Béla A fenntarthatatlanság eredetileg az erıforrások kifogyását, fıleg a régóta vizionált olajkrachot jelentette. A környezeti orientáció megmaradt, de ma már az ökológiai mellett az általános társadalmi és gazdasági csıd valós vagy vélt jeleit is ide értik a témát komolyan vevık. Furcsa módon, erıs eufemizmussal mégis fenntartható fejlıdést, s nem fenntarthatatlant szoktunk emlegetni. Egyszerően fogalmazva ez azt jelenti, hogy a környezetet nem túlhasználva, az emberi társadalmat fejlesztve élünk. Mindehhez szükséges a gazdaság életképessége. Fontos a sorrend is, a gazdaság szükséges eszköz, feltétel, s nem akár implicit cél ben került be a fogalom a köztudatba, amikor napvilágot látott a Római Klub jelentése A növekedés határai címmel (Meadows et al). A sors iróniája, hogy alig egy évvel korábban kapott közgazdasági Nobel-díjat Simon Kuznets a gazdasági növekedés empirikus magyarázatáért. Kuznets Harry S. Truman amerikai elnök január 20-án elmondott, s elhíresült beiktatási beszédére alapozva többször és kiemelten buzdította a fejlıdı országokat, hogy szálljanak be a növekedés nagy játékába, a nyugati demokráciák láthatólag nyertes útját követve. Ehhez intézményi és ideológiai alapot kellett teremteni, hogy a technológia, tudomány és nem utolsó sorban a gazdaság növekedhessen. Kuznets a növekedésnek nem látta határát, Nobeldíjas beszédében így fogalmazott (1971): Hacsak nem támad nem várt akadály, [a gazdasági növekedés] olyan mechanizmus, amely biztosítja az önmagát fenntartó technológiai fejlıdést, aminek, tekintve az univerzum nagy kiterjedését (viszonyítva az emberiség nagyságához ezen a bolygón), nincs nyilvánvaló és közeli korlátja. Valóban, a távlatok korlátlannak tőntek, különösen Amerikából. Jurij Gagarin az elsı ember, aki eljutott, s szerencsésen haza is tért az őrbıl (1961), Neil Armstrong személyében pedig elsıként lépett ember a holdra (1969). A sci-fi irodalom és filmek még évtizedekig eufóriában égtek, idegen lények lakta bolygókat, fényéveket könnyedén faló őrhajókat, értelmes társadalmak által belakott univerzumot vizionáltak. Az optimizmus azóta alább hagyott. A Hold jelenleg is az egyetlen földönkívüli égitest, melyen járt ember. Kilátásban sincs a Földhöz hasonló természeti erıforrásokkal ellátott bolygó, nemhogy élet, de még víz egyértelmő nyomára sem bukkantak az őrszondák, egyetlen kósza rádióadást sem sikerült elfogni, amit nem mi küldtünk volna, a hibernálásban való fénysebességő utazás sem megoldott. Úgy néz ki, hogy mégis ezzel az egy bolygóval kell beosztással gazdálkodnunk. De térjünk vissza a Földre! 10

11 A Római Klub jelentése azonnal hatalmas indulatokat kavart, a kritikusok támadták módszertanát, a számítógépet, a következtetéseket, a stílust és a szerzık személyét. Késıbb két táborra oszlott a szellemi elit és a közvélemény. Daniel Quinn szóhasználatával élve a hagyományos növekedést támogató elvevıkre, és a jövıért aggódó meghagyókra. Romantikus, de reménytelen harcnak látszott a bolygó, unokáink lehetıségeinek, sıt puszta életének megmentése. Mára a helyzet skizofrénná vált. Egyfelıl nyerni látszik a meghagyó álláspont, az ökológiai válság jelenségei oly nyilvánvalóak. Elég csak a Georgikon Napok tavalyi témájára, a biodiverzitás félelmetes mértékő csökkenésére gondolnunk. Nem látszik csökkenni a fejlıdıket és fejletteket elválasztó szakadék, harmadik éve pedig a gazdasági világválság a hívószó. Az élvonalbeli nagyvállalatok körében közhellyé vált, hogy környezeti politika, társadalmi felelısségvállalás, sıt fenntartható gazdálkodás nélkül nem boldogulhatnak már rövidtávon sem. Ezen nem is lehet csodálkozni, hiszen a multikat utálni divattá vált, eleinte zöld körökben, késıbb az összeesküvés-elméletek hívei között. (Ez egyfajta morális skizofrénia, hiszen a multi absztrakció, valójában csak alkalmazottak, fogyasztók, tulajdonosok vannak. Ezek pedig legalább egyik minıségünkben mi vagyunk, de nyugdíjtakarékoskodásunkon keresztül akár tulajdonosként is utálhatjuk magunkat.) A hatvanas évektıl tehát igen heves támadások érik a nagyvállalatokat eleinte a környezetvédelem, majd a fenntartható fejlıdés nevében. Sokan egyenesen a zérus növekedést kezdték hangoztatni, mint a fenntartható fejlıdés gyakorlati megvalósítását (lásd például Herman Daly 1991, újabban pedig Serge Latouche, 2011). A racionális, didaktikus gondolkodású vállalatvezetık logikája a következı: A fenntartható fejlıdés megkerülhetetlen probléma. Ha így haladunk, a végén még kötelezı lesz. Menjünk hát elébe a dolognak, kezeljük proaktívan. A zérus növekedés nyilvánvalóan ellentmond a mikro- és makroszintő gazdasági döntéshozók vérébe ivódott növekedési mítosznak, ezért a nagyvállalatok megalkották saját, jól operacionalizált fenntartható fejlıdés fogalmukat 1. Ebben, bár sokan fanyalognak, konszenzus van kialakulóban. Jobb híján. A vállalati fenntarthatóság hármas 1 A Triple bottom line (magyarul kb. hármas optimalizálás) kifejezést, amit emlegetnek TBL, 3BL, People, Planet, Profit néven is, John Elkingtontól, a SustainAbility alapítójától származik, 1994-bıl. 11

12 optimalizálás, avagy háromlábú megközelítésének (angolul: triple bottom line) lényege, hogy a fenntarthatóság három oszlopa a környezeti, a társadalmi és a gazdasági fenntarthatóság. Ha a fenntartható fejlıdés nemes, de kissé ködös célját tehát három részre bontjuk, majd eszközöket alkalmazunk külön-külön a környezeti, társadalmi és gazdasági fenntarthatóság elérésére, akkor látszólag elindultunk a probléma megoldása felé vezetı úton. S mire jutunk valahová, az eszközöket fokozatosan integráljuk, addigra talán a szakértık is elıállnak végre egy igazán integrált fenntarthatósági menedzsment rendszerrel (ld. ISO 26000). Ha ezt bevezetjük, megfeleltünk a kihívásnak. Nagyjából ez a fenntarthatóság = versenyképesség logika. Véleményem szerint alapvetı tévedés. Olyan ez, mintha viszketne a fejbırünk, s a lábkörmünkkel akarnánk megvakarni. Pedig lenne benne logika: 1. Így tesznek a kutyák is, s a természet jó tanítómester. (De mi nem vagyunk kutyák.) 2. Mőködik a dolog. (Csakhogy túl bonyolult, nem vagyunk elég hajlékonyak, a civilizációban cipıt hordunk, s egyáltalán, hogy nézne ki.) 3. Viszketésre vakarás a gyógymód, ezt mindenki tudja. S itt, a harmadik pontnál tévedjük a legnagyobbat. Ha csak egyszer viszket, nem kell vele foglalkozni. De ha többször és nagyon, az valamilyen rendellenességnek, pl. bırbetegségnek a jele. Tudja ezt még a samponreklám készítı is. Ha betegség, meg kell gyógyítani. A fenntarthatatlanság betegség, méghozzá elsısorban nem technikai (fosszilis energia), nem népességi (akikbıl sok van, azok olyan nyomorban élnek, hogy az ı életszínvonalukon 10 milliárd felett is eltartana a bolygó), hanem erkölcsi. Kulcsszavai a növekedésverseny(képesség)-hatékonyság szentháromsága. Richard Dawkins brit etológus és evolúciós biológus habár azóta is parázs viták tüzében álló, de érdekes elméletet közölt az Önzı gén c. könyvének utolsó fejezetében (1976). A Julian Huxley által már körülbelül leírt, de a Dawkinselkeresztelte memetika elmélete szerint a génekhez hasonlóan ún. mémek is léteznek, bár nem biológiai, hanem kultúrális értelemben. Egy mém lehet egy hit, dallam, meggyızıdés, szokás, alapvetıen információ, mint legkisebb gondolati-kulturális egység. A mémek elterjedtségüket nem igazságtartalmuknak, hanem sikerességüknek (hihetıségüknek) köszönhetik, s agyakat megfertızve válnak uralkodóvá egy-egy korban. (A kép teljességéhez tartozik, hogy Dawkins és a memetikusok harcos ateisták, és pont ellenkezıleg használják fel a mémeket, mint én. Szerintük ugyanis a vallások a legsikeresebb mémek, szerintem viszont a mai kor kvázi-vallásos hite a gazdasági logika primátusában. A gazdaságossági logika mindenhatóságába vetett hit ugyanis legalábbis társadalmi megnyilvánulásában kevéssé különbözik a vallásos hittıl. Csak ott katolicizmusról vagy iszlámról beszélünk, itt pedig ökonomizmusról. Ott Jézustól vagy Mohmmedtıl származtatjuk nézeteinket, itt pedig (bár az elıbbitıl eltérıen többnyire tudatlanul) Adam Smithtıl és John Maynard Keynestıl. Ott a közös, túlvilági mennyországban hiszünk, itt az evilági, individualista, kizárólag matériában mérhetı boldogságban. 12

13 A legfıbb különbség persze emberképünkben rejlik. A kereszténység szerint Isten saját képmására alkotta az embert, tehát jónak alkotta. Bár az eredendı bőn ezt beszennyezte, lényegét tekintve az ember esendıként is jó maradt, s Jézus Krisztus keresztáldozata lemosta az ısbőn mocskát. A gazdaságkor embere ugyanilyen buzgón hiszi, hogy az ember eredendıen rossz vagy megromlott, bár ennek bizonyításaként legfeljebb a tévében látott minapi korrupciós botrány vagy lövöldözıs film szolgál. Elméleti alapjai ingatagok, talán Helvetiusra és Macchiavellire, két rég elporladt, formabontó filozófusra vezethetı vissza. De a tétel legfıképpen nem bizonyítható (bár nem is cáfolható). Hogy milyen az ember, azt nincs joga megmondani egy embernek vagy sszellemi iskolának sem. Az ember alapvetı adottsága ugyanis a szabad akarat, ez jogosítja fel, hogy lehet Al Capone vagy Maximilam Colbe. Az önzı, hedonista emberre építeni tehát egy egész rendszert súlyos hiba (gazdaságkor). Pedig a versenyképesség iránti buzgóságunk ennek egyenesági következménye. Jézus többször és határozottan eltanácsolta a tanítványokat a versengéstıl, amikor azok aspirált mennybéli helyeiken vitatkoztak, vagy itt a földön méregették magukat egymáshoz. Az Izreal-Róma hatalmi versenyben neki szánt igencsak megtisztelı pozíciót is rövid úton utasította el. A média ellenben minden polgárt a Nagy Versenyben Bernd Senf gyorsuló futószalagja, rajta a gazdaság versenyképességük csökkenésétıl rettegı szereplıi való még aktívabb részvételre szólít, a háború óta nagyon, késıbb még jobban, a gazdasági válság óta pedig sürgetıen-fokozottan. A versenyképesség mantráját mormolva persze áldozatokat kell hoznunk, a gazdasággép sajnos megeszi a tájainkat, emberi kapcsolatainkat, s mára már a munka iránti lelkesedésünket, idınket is. Bartók Béla Cantana Profanajának zárógondolata után szabadon: Gondoljuk meg jobban, milyen szellemi forrásból iszunk! Dr. Tóth Gergely a GN szervezıbizottságának elnöke Keszthely, szeptember

14 A PLENÁRIS ÜLÉS PROGRAMJA A rendezvény helyszíne: Pannon Egyetem, Georgikon Kar, D. épület. Keszthely, Festetics György u

15 Regisztráció: szeptember 29. (csütörtök) óra PLENÁRIS ÜLÉS Helyszín: D épület, Konferenciaterem, szeptember Dr. Dublecz Károly, egyetemi tanár, a PE Georgikon Kar dékánja Köszöntı Dr. Gergely Sándor, tudományos fımunkatárs, a Károly Róbert Fıiskola Kutató Fejlesztı Központjának igazgatója Nemzeti stratégia, globalitás, lokalitás, állam Lantos Tamás, az Ormánság Alapítvány elnöke, Markóc polgármestere Helyi és helytelen fejlesztési stratégiák Dr. Tóth Gergely, egyetemi docens, PE, Georgikon Kar Fenntarthatóság és versenyképesség? Kérdések, válaszok, vita Ebédszünet (ebéd a Pethe Ferenc Kollégium éttermében) A poszterek megtekintése (szekciónként) 15

16 I. SZEKCIÓ: ALTERNATÍV KÖZGAZDASÁGTAN Helyszín: D épület, Konferenciaterem, szeptember 29. (csütörtök) Elnök: Dr. Kiss Tibor, egyetemi docens, PTE Közgazdaságtudományi Kar Társelnök: Dr. Tóth Gergely, egyetemi docens, PE Georgikon Kar Titkár: Kis-Simon Tünde, PhD hallgató, PE Georgikon Kar Kiss Tibor: A Kék Gazdaság innovációi egy fenntartható és versenyképes gazdaság alapelemei Marcus Stoerkel: Trends in supply chain management within the mobile telecommunications industry after the global crisis Vincent Liegey: Degrowth Ádám Dénes - Vági Zsolt - Lelovics Zsuzsanna: Ki tartja fenn a fenntarthatóságot? Bioélelmiszert rendszeresen fogyasztók ökológiai lábnyomának mérete Besenyei Mónika: Országok társadalmi, gazdasági állapotának hatása a felelıs vállalati magatartás kialakulására Bognár Károly: Mi jöhet a gazdasági növekedés után? Kávészünet Tóth Gergely: A nem alternatív közgazdaságtan eredete és mibenléte mitológia, vallásos hit vagy racionális tudomány? Egerszegi Zita - Molnár Gábor: Fenntartható városfejlesztés - integrált környezetirányítási rendszeren keresztül Erdeiné Késmárki-Gally Szilvia: A mezıgazdasági versenyképesség fenntarthatósága, a fenntarthatóság versenyképessége Köves Alexandra: A zöldgazdaság munkahelyteremtı ereje? Lelovics Zsuzsanna - Seregi János - Balogh László: Az égig érı tanterem élménye. Az erdei iskolák a környezettudatos nevelés szolgálatában, közjóléti szerepük a fenntarthatóság szempontjából 16

17 II. SZEKCIÓ: FENNTARTHATÓSÁG A VIDÉKFEJLESZTÉSBEN Helyszín: D épület, Kistanácsterem, szeptember 29. (csütörtök) Elnök: Dr. Rieger László, kutató, AKI Társelnök: Dr. Kocsondi József, egyetemi tanár, PE Georgikon Kar Titkár: Tóth Éva, tanársegéd, PE Georgikon Kar Bertók Botond - Heckl István - Heriberto Cabezas - Friedler Ferenc - L. T. Fan: Ellátási láncok fenntarthatósági és profit célú optimalizálása a P-gráf módszertannal Baranyai Zsolt - Naárné Tóth Zsuzsanna - Farkasné Fekete Mária: Bizalom és együttmőködési hajlandóság - Egy felmérés tapasztalatai a magyar mezıgazdaságban Fehér Helga: Nem várt érdeklıdés? avagy milyen szerepet tölt be az afrikai kontinens az újonnan körvonalazódó globális politikai aréna kialakításában Gyıriné Kiss Erika - Remete János: A hagyomány élménye címő szlovén-magyar határon átnyúló projekt eredményeinek bemutatása Horváth Péter: Az európai uniós források felhasználásának vizsgálata egy hátrányos helyzető kistérségben Lenkovics Beatrix - Töttösi Adrienn - Lelovics Zsuzsanna - Farkas Tibor: A mőködı falusi turizmus hagyományokra épülı formájának lehetıségei és fenntarthatósága Nógrád megyében Kávészünet Mosonyiné Ádám Gizella: Zárt ellátási lánc kialakulása avagy a fenntarthatóbb szemlélet megjelenése az ellátási láncokban Péter Erzsébet - Molnár Tamás: Prevenció vagy gyógyítás?- Az egészségtudatosság fogyasztói felmérése Nagykanizsán Seregi János - Lelovics Zsuzsanna - Balogh László: A hazai erdıgazdaságok tulajdonában lévı kereskedelmi szálláshelyek közjóléti szolgáltatásainak bıvítési hatása a gazdaságosság és a versenyképesség növelésére 17

18 Takács István - Baranyai Zsolt: Mezıgazdaság a fogolydilemma csapdájában a társadalmi fenntarthatóság tükrében Takácsné György Katalin - Sinka Anett - Lencsés Enikı: A sávpermetezés gazdasági összefüggései - üzemi tapasztalatok alapján Török Áron: Földrajzi árujelzıs gyümölcspárlatok versenyképessége az EU-12 piacain Weber Erika: Egy állami gazdaság átalakulása a rendszerváltás után Poszterek 29. Fodor Lóránt - Szabó Imre László: A BÉT mőködése a válság után (?) 30. Szabó Imre László - Fodor Lóránt: Innováció a turizmusban 31. Sáringer-Kenyeres Dóra - Paprika Anikó - Benke Szabolcs: A fenékpusztai nádas énekesmadár közösségeinek vizsgálata a Balaton vízállásának függvényében 32. Tóth Éva - Lukács Gábor - Kocsondi József: Örökség és turizmus a Georgikon Karon 18

19 III. SZEKCIÓ: TALAJTAN ÉS TÁPANYAG-GAZDÁLKODÁS Helyszín: D épület, I. elıadó, szeptember 29. (csütörtök) Elnök: Dr. Gyıri Zoltán, fıigazgató, KÉKI Társelnök: Dr. Sárdi Katalin, egyetemi tanár, PE Georgikon Kar Titkár: Hernádi Hilda Ágnes, PhD hallgató, PE Georgikon Kar Balázsy Ágnes - Sárdi Katalin: A kálium ellátás és a növényi produktum összefüggésének jellemzıi két talajtípuson Balázs Réka - Makó András - Németh Tibor - Kovács Kis Viktória: Talajok mechanikai és ásványos összetételének vizsgálata MSZ és FAO szabvány szerinti elıkészítéssel Csitári Gábor - Hernádi Hilda Ágnes - Széplábi Gábor - Makó András: Vörös iszappal szennyezett talajminták mikrobiológiai aktivitásának vizsgálata Hernádi Hilda Ágnes - Makó András: Ásványi keveréksorok olajvisszatartó-képességének meghatározása magasabb nyomástartományban Mikó-Baráth Máté: Baktériumtrágyázás és mőtrágyázás hatása napraforgóban Márton László: Mőtrágyázás és kadmium terhelés hatása a kadminum transzlokációjára Surányi Szilvia Izsáki Zoltán: Az ıszi árpa N-ellátottságának ellenırzése a levél klorofilltartalma alapján Poszterek 40. Christina Yancheva - Atanas Sevov Nanko Popov: Effects of seeding rate and row spacing on multifolioliolate forage yield 41. Csatári Tünde: A kationos tenziddel különbözı mértékben kezelt ásványi ırlemények olajvisszatartásának változása 42. Dunai Attila - Makó András: Elszivárgás elleni szigetelés hatása talajok hidraulikus-, olaj,- és légvezetı képességére 43. Harmat Adrienn - Fórizs István - Makó András: A zalakarosi termálvíz izotópanalitikai vizsgálata 44. Kocsis Mihály - Makó András: Kreybig-féle átnézetes, üzemi genetikus talajtérképezéseken és mért terméshozamokon alapuló földminıség becslések 45. Miókovics Eszter - Széplábi Gábor - Makó András: Felületaktív anyagok hatása a talajok fizikai tulajdonságaira 19

20 IV. SZEKCIÓ: ÁLLATTENYÉSZTÉS SZEKCIÓ, ÁLLATTENYÉSZTÉS ÉS TAKARMÁNYOZÁS ALSZEKCIÓ Helyszín: D épület, II. elıadó, szeptember 29. (csütörtök) Elnök: Husvéth Ferenc, egyetemi tanár, PE Georgikon Kar Társelnök: Seregi János, egyetemi tanár, Kaposvári Egyetem Titkár: Bene Szabolcs, adjunktus, PE Georgikon Kar Hana Civišová - Miroslav Maršálek - Zita Buňatová: Sustainability and the prospect of horse breeding in the Czech Republic Bene Szabolcs -Szabó Ferenc - Polgár J. Péter: Magyar tenyészkancák élısúlya és testméretei Csiba Anita - Gergátz Elemér - Gyökér Erzsébet - Németh Attila - Mihályfi S.: Tavaszi és ıszi kossperma mennyiségének, minıségének, valamint mélyhőthetıségének összehasonlítása Kodrik László Sándor: A nyers tehéntej mikroelem tartalmának alakulása Molnár Andor: A Campylobacter visszaszorításának lehetıségei brojlerállományokban Nagy Szilvia - Tossenberger János - Kovács Réka Katalin: A foszfor-ellátás hatása a tojáshéj minıségére és a tojotyúkok teljesítményére Kávészünet Pál László - Farkas Róbert - Dublecz Károly: A takarmány repcepogácsa és kukorica DDGS kiegészítésének vizsgálata hízlalási kísérletben Posta J. - Mezei A. - Mihók S.: A díjugratási sporteredmények számtan-statisztikai értékelése Rádli A. - Polgár J. P. - Bene Sz.: Különbözı genotípusú legeltetett bárányok vágási eredménye Seregi J. - Szabó F. - Zöldág L.: Fenntarthatóság és élelmiszerbiztonság az állattenyésztésben 56. Ifj. Tenke János - Tolnai László - Tossenberger János: A takarmányok lizinkiegészítésének hatása a fehérje és az aminosavak ileális emészthetıségére növendék sertésekben Gyurcsó G. - Tóth T. - Fábián J. - Tossenberger J.: Az L-valin kiegészítés hatása a brojlercsirkék fontosabb naturális mutatóira Poszterek 58. Bellus Zoltán - Orosz Szilvia - Csatár Attila: Új mőszaki megoldások a takarmányozásban 59. A. Kułakowska (et. al.): Ileal and total digestibility of protein and amino acids in polar foxes (Alopex lagopus L. ) fed diets with different levels of inulin 20

A rendezvény helyszíne: Pannon Egyetem, Georgikon Kar, D. épület. Keszthely, Festetics György u. 7.

A rendezvény helyszíne: Pannon Egyetem, Georgikon Kar, D. épület. Keszthely, Festetics György u. 7. A PLENÁRIS ÜLÉS PROGRAMJA ÉS A SZEKCIÓK BEOSZTÁSA A rendezvény helyszíne: Pannon Egyetem, Georgikon Kar, D. épület. Keszthely, Festetics György u. 7. 1 Regisztráció: szeptember 29. (csütörtök) 9.00 10.00

Részletesebben

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE. A tudás szerepe a regionális fejlıdésben. Debrecen, 2010. november 18 19.

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE. A tudás szerepe a regionális fejlıdésben. Debrecen, 2010. november 18 19. PROGRAMTERVEZET 2010. november 18. A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE A tudás szerepe a regionális fejlıdésben Debrecen, 2010. november 18 19. 3. körlevél 11.00 Közgyőlés A Magyar

Részletesebben

4032 Debrecen, Böszörményi út 138., 1. Dr. Apáti Ferenc egyetemi docens Tanszék

4032 Debrecen, Böszörményi út 138., 1. Dr. Apáti Ferenc egyetemi docens Tanszék 1. Dr. Apáti Ferenc egyetemi docens 2. Árváné dr. Ványi Georgina adjunktus GTK Vállalkozásfejlesztés nem önálló 3. Dr. Bácsné dr. Bába Éva egyetemi docens 4. Dr. Bai Attila egyetemi docens GTK Vállalatgazdaságtani

Részletesebben

A KONFERENCIA TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁGA. Elnök: Prof. Dr. Nábrádi András Társelnök: Prof. Dr. Somosi Mariann. Tagok:

A KONFERENCIA TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁGA. Elnök: Prof. Dr. Nábrádi András Társelnök: Prof. Dr. Somosi Mariann. Tagok: A KONFERENCIA TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁGA Elnök: Prof. Dr. Nábrádi András Társelnök: Prof. Dr. Somosi Mariann Tagok: Dr. habil Szűcs Edit Prof. Dr. Somosi Mariann Dr. Papp Péter Dr. T. Kiss Judit Dr. Lámer Géza

Részletesebben

ANGOL ÁLTALÁNOS NYELV

ANGOL ÁLTALÁNOS NYELV 1. Nagy Endre Ádám (48) 2. Ráczkövi Kamilla Zsuzsanna (48) 3. Sánta Bendegúz (48) 4. Beke Gábor Lehel (49) 5. Katona Erzsébet (49) 7. Szládek Csaba Attila (50) 8. Dubavánszky Astrián (51) 9. Radnai Stefánia

Részletesebben

M E G H Í V Ó A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MEZŐGAZDASÁGI KAR TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIÁJÁRA december 3. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

M E G H Í V Ó A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MEZŐGAZDASÁGI KAR TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIÁJÁRA december 3. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY M E G H Í V Ó A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MEZŐGAZDASÁGI KAR TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIÁJÁRA 2014. december 3. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MEZŐGAZDASÁGI KAR Tudományos Diákköri Tanácsa

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar. Tudományos Diákköri Konferencia november 24.

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar. Tudományos Diákköri Konferencia november 24. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar Tudományos Diákköri Konferencia 2016. november 24. Programfüzet Általános program Konferencia kezdete: 8:00 óra. Dékáni köszöntő és technikai

Részletesebben

Tóthné Szita Klára regszita@uni-miskolc.hu Miskolci Egyetem, GTK VRGI

Tóthné Szita Klára regszita@uni-miskolc.hu Miskolci Egyetem, GTK VRGI A STATISZTIKA ÉS S JÖVŐKUTATJ KUTATÁS S AKTUÁLIS TUDOMÁNYOS KÉRDK RDÉSEI Magyar Tudomány Ünnepe 2012.11.19. Tóthné Szita Klára regszita@uni-miskolc.hu Miskolci Egyetem, GTK VRGI A z előadás az OTKA K 76870

Részletesebben

2016. június június 6.

2016. június június 6. 2016. június 1. 2016. június 6. GYŐRI ÉDES TERMÉKCSOMAG: Szalainé Koczó Erzsébet Juhász Edit (feldolgozás alatt) SZŐLLŐSI ISTVÁNNÉ Zoltán Oláh Czanik Beáta Szabó Veronika A Györgyné Barati Istvánné Botos

Részletesebben

Tagintézmény 6. Bábosik Ádám Szolnoki Műszaki Szakközépés. Tagintézmény 7. Barta Martin Szolnoki Műszaki Szakközépés

Tagintézmény 6. Bábosik Ádám Szolnoki Műszaki Szakközépés. Tagintézmény 7. Barta Martin Szolnoki Műszaki Szakközépés Lábtoll-labda Diákolimpia V-VII. korcsoport Kistelek, 2014. április 10. 26 iskola, 99 versenyző V. korcsoport Fiú csapat (4) 1. Ágotai Olivér, Barta Martin, Bábosik Ádám i Műszaki Szakközépés 2. Faragó

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata VERSENYJEGYZŐKÖNYV Verseny megnevezése: VI. SZERENCS TRIATLON jótékonysági verseny Verseny időpontja: 2014. szeptember 7. Verseny helye: Szerencs Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs

Részletesebben

Futapest Crossfutás Csömör december 11.

Futapest Crossfutás Csömör december 11. Futapest Crossfutás Csömör 2011. december 11. Végeredmény 4 KM Gyerek 1. RAJSZKI LILI 1998 280 15:55 2. Turschl Bence 1999 241 16:56 3. Bócz Patricia 1998 244 16:59 4. Kiss Viktor Zsolt 1997 246 17:57

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

ANGOL. Vargáné dr.kiss Katalin-Göncz Hajnalka. Március 26. Igazgatási épület Baligács László angol B2 B2

ANGOL. Vargáné dr.kiss Katalin-Göncz Hajnalka. Március 26. Igazgatási épület Baligács László angol B2 B2 ANGOL Vargáné dr.kiss Katalin-Göncz Hajnalka Március 26. Igazgatási épület 312 14.45 Baligács László angol B2 B2 Ferenc Baráth Norbert angol B2 B2 Berencsik Szabolcs angol B2 B2 Bódis Tamás angol B2 B2

Részletesebben

Tel./Fax: Mobil: Holcim kupa 2010 NYERGESÚJFALU

Tel./Fax: Mobil: Holcim kupa 2010 NYERGESÚJFALU Tel./Fax: -- Mobil: 0--0 0--0 e-mail: mgurguli@zoltek.hu NYERGESÚJFALU SE. Holcim kupa 00 NYERGESÚJFALU Jegyzıkönyv Támogatóink: Holcim Hungária Zrt. Zoltek Zrt. Flex Automatika Kft. Gyüép Kft. Reményi

Részletesebben

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal Andó Szabolcs Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 6 13:00 angol C2 2 angol C2 2 tesi Sz6 angol C2 2 tesi P6 7 13:55 informatika csibe TTI 2 TTI 2 8 14:50 informatika csibe Árky Emilia Anna Hétfő Kedd Szerda

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete egy új matematikaversenyt rendezett a középiskolák 9 12. osztályosai számára, a HEURÉKA számválaszos

Részletesebben

OKTATÓK ELÉRHETŐSÉGEI 2014/2015. tanév tavaszi félév. Gazdálkodás és Menedzsment Tanszék

OKTATÓK ELÉRHETŐSÉGEI 2014/2015. tanév tavaszi félév. Gazdálkodás és Menedzsment Tanszék Gazdálkodás és Menedzsment Tanszék BUDAPEST Oktató neve szoba-szám telefon e-mail Dr. Bartók István 309 06-1/450-2420/235 mellék bartok.istvan@edutus.hu Fabricius-Ferke György 06-1/450-2420/225 mellék

Részletesebben

A tudományos konferencia helyszíne: Széchenyi István Egyetem 9026 Gy r, Egyetem tér 1. Új Tudástér épület

A tudományos konferencia helyszíne: Széchenyi István Egyetem 9026 Gy r, Egyetem tér 1. Új Tudástér épület MEGHÍVÓ A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM REGIONÁLIS- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJA és a ZSIGMOND KIRÁLY F ISKOLA GEOPOLITIKAI KUTATÓKÖZPONTJA tisztelettel meghívja Önt az OROSZ ÉS KÍNAI BEFEKTET K MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina 1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina Hörcsöki Alíz Kovács Antónia M. Kovács Dávid Kovács

Részletesebben

A Budapesti Ügyvédi Kamara évi választás. A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak

A Budapesti Ügyvédi Kamara évi választás. A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak J E L Ö L Ő B I Z O T T S Á G A Budapesti Ügyvédi Kamara 2010. évi választás A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak JELÖLŐ LISTÁJA (A tisztségviselők

Részletesebben

Női steel páros eredmény

Női steel páros eredmény Női steel páros eredmény 1 Takács Franciska - Maráczy Erzsébet Smile DC 20 2 Harsányi Enikő - Mendelényi Linda WBSE - SZK 16 3 Cserpes Ágnes - Szarka Zsuzsanna ÚKDC - Pestújhelyi SC 13 4 Kovács Erika -

Részletesebben

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület 9:40 Férfi felnőtt 1000 m I. előfutam egyesület 1 7. Kasper Bleibach DKF 3:47.12 2 1. Molnár Gergely Csepel 4:05:04 3 2. Szakál Lóránt UKSC 4:21:39 6. Demeter István MULTI SE DNS 9:48 Férfi felnőtt 1000

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT TÉMAVÁLASZTÁS 2009. DECEMBER. Gazdálkodási és menedzsment szak / NAPPALI tagozat

SZAKDOLGOZAT TÉMAVÁLASZTÁS 2009. DECEMBER. Gazdálkodási és menedzsment szak / NAPPALI tagozat SZAKDOLGOZAT TÉMAVÁLASZTÁS 2009. DECEMBER Gazdálkodási és menedzsment szak / NAPPALI tagozat Ssz. Név: Téma: Konzulens: 1. Balázsi Dávid A Götz-G kft. marketing tevékenységének értékelése Égető Ildikó

Részletesebben

Yonex Nagydíj ranglisták a 6. forduló után

Yonex Nagydíj ranglisták a 6. forduló után Yonex Nagydíj ranglisták a 6. forduló után -35 női egyéni toll labda 1. Szuchovszky Evelyn 30 pont 2. Vida Alexandra 22 pont 3. Jung Ágnes 16 pont -35 férfi egyéni toll labda 1. Tóth Richárd 106 pont 2.

Részletesebben

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő Oldal 1 Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb 2006.11.25. 98-99-ben születettek Nincs szintidő 1. Atyi Ádám 98 006 37.49 2. Ujlakán Kálmán 98 006 40.89 4. Nagy Balázs 98 006 43.91 3. Varga Márton

Részletesebben

5. Intersport Keszthelyi Kilométerek

5. Intersport Keszthelyi Kilométerek 1 2 3 4 5 6 Csapatnév: 1840 OXYGÉNMANÓK 02:32:33 Kategória: Férfi csapat Helyezés:1 Rsz. Név Sz.év idő 1 1841 GARAMI Árpád 1966 00:36:41 3:29 p/km 1 2 2 2 1842 KOLONICS Tamás 1971 00:38:04 3:37 p/km 2

Részletesebben

A 2012 évi Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia programja a

A 2012 évi Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia programja a A 2012 évi Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia programja a Biológia Fizika, Földtudomány és Matematika Kémia és Vegyipar Műszaki szekciókban 2012. november 14. (szerda) Veszprém A konferencia helyszíne:

Részletesebben

XXXIX. TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIÁJÁRA

XXXIX. TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIÁJÁRA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MŰSZAKI ÉS MEZŐGAZDASÁGI KARÁNAK TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI TANÁCSA tisztelettel meghívja Önt a XXXIX. TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIÁJÁRA A konferencia időpontja: 2011. december 07. (szerda)

Részletesebben

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Bódy Péter Bordás János begs Boros Gábor Bendegúz es a=anatómia Cserháti Zoltán b=biokémia Farkas Dániel Márton e=élettan Fekete Ákos s=szövettan Gógl Aliz

Részletesebben

Megyei matematika verseny 2009.

Megyei matematika verseny 2009. 9. évfolyam 1 Pácsonyi Márton 77 Zrínyi Miklós Zalaegerszeg Kiss Zsolt, Péteri Szabolcs 2 Bubits Bence 66 Kölcsey Ferenc Zalaegerszeg Forgács Ferencné 2 Jung Dániel 66 Zrínyi Miklós Zalaegerszeg Kiss Zsolt,

Részletesebben

2016. február 1. hétfő 9 óra Terem: N I. Bizottság

2016. február 1. hétfő 9 óra Terem: N I. Bizottság 2016. február 1. hétfő 9 óra Terem: N.2.225 I. Bizottság Horváth László főosztályvezető Dr. Michelberger Pál egyetemi docens Borbás László adjunktus Kérdező tanárok: Dr. Lazányi Kornélia Szakdolgozat Borbás

Részletesebben

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A fenntartható szőlőtermesztés fajtaválasztékának bővítése új nemes-rezisztens fajtákkal, fajta specifikus környezetkímélő termesztés-technológia kialakítása és innovatív bio termék prototípusának kifejlesztése

Részletesebben

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az Információs Társadalom fogalma, kialakulása Dr. Bakonyi Péter c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az információs társadalom fogalma Az információs és kommunikációs technológiák

Részletesebben

A telephelyválasztás logisztikai és humán aspektusai. A válság hatása a kkv szektorra. adjunktus

A telephelyválasztás logisztikai és humán aspektusai. A válság hatása a kkv szektorra. adjunktus Országos Tudományos Diákköri Konferencia, Közgazdaságtudományi Szekció 2011.04.14-16. Gödöllı Regionális gazdaságtan II. tagozat 2011.04.15. Ékes Szeverin Kristóf Fazekas Nikolett Világgazdaság és globalizáció

Részletesebben

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Hajdú-Bihar Debrecen 2009.05.15. 1 Mogyorósi Dávid 94 Püspökladány Püspökladány 882 12,40-530 - 64,48-9,10-02:12.00 2 Kiss Ádám 95 Debrecen Kazinczy

Részletesebben

Csapat Név Szektor Rajtszám Fogott súly Pontszám. Nógrád Megye Kovács Gergely E 11 6330 1. Győr-Moson-Sopron Megye Csöre Ákos E 4 6110 2

Csapat Név Szektor Rajtszám Fogott súly Pontszám. Nógrád Megye Kovács Gergely E 11 6330 1. Győr-Moson-Sopron Megye Csöre Ákos E 4 6110 2 Felnőtt Nógrád Megye Kovács Gergely E 11 6330 1 Győr-Moson-Sopron Megye Csöre Ákos E 4 6110 2 Bács-Kiskun Fekete Ferenc E 5 5510 3 Szolnok Közép-Tisza Hajdú Tamás E 6 5240 4 Ráckeve-Dunaági Sz. Lukácsa

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Velünk Élő Tudomány. II. ATK Tudományos Nap

MEGHÍVÓ. Velünk Élő Tudomány. II. ATK Tudományos Nap MEGHÍVÓ Velünk Élő Tudomány II. ATK Tudományos Nap Az MTA ATK, az MTA Agrártudományok Osztálya, a NYME Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar és a Pannon Egyetem Georgikon Kar nevében tisztelettel meghívjuk

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

VÁROSI NYÍLT GYERMEKBAJNOKSÁG SZEKSZÁRD

VÁROSI NYÍLT GYERMEKBAJNOKSÁG SZEKSZÁRD VÁROSI NYÍLT GYERMEKBAJNOKSÁG 2008.06.06. SZEKSZÁRD FIÚK. 1996-ban születettek: 1. Sinka Levente Balatonszemes 8,5 2. Vejtey Zsombor Tamási 8,8 3. Török Bálint Bonyhád 8,8 4. Bakekolo Gilbert Szekszárd

Részletesebben

Záró sajtótájékoztató

Záró sajtótájékoztató Záró sajtótájékoztató MÚLT - JELEN - JÖVŐ: a 300 éves veszprémi Lovassy László Gimnázium lépései a fenntartható fejlődésért Lovassy László Gimnázium 2012. június 4. A projekt számokban Eich Mária projektmenedzser

Részletesebben

Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Fugaru Szocs Blanka

Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Fugaru Szocs Blanka Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. 1. Fugaru Szocs Blanka Bodor Annamaria Korosi Csoma Sandor Liceum Kovaszna 152 2. Erdelyi Botond Ors Bodor Annamaria Korosi Csoma Sandor Liceum

Részletesebben

Eredménylista. Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály

Eredménylista. Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály Eredménylista Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály 1. Gál Levente Kocsis Melinda Sarmasági 1 Számú Szakképző Liceum Sarmaság 150 2. Király Anna Erdei Gabriella Szilágyballai Általános Iskola Szilágyballa

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

A Duna stratégia természetvédelmi aspektusai

A Duna stratégia természetvédelmi aspektusai A Duna stratégia természetvédelmi aspektusai A magyar EU Elnökség klíma-energiaügyi és vízügyi mőhelymunka 2010. november 16. Gruber Tamás Horizontális szempontok a Duna természeti adottságainak megırzése,

Részletesebben

3.2 A Doktori Iskola tanterve

3.2 A Doktori Iskola tanterve 3. A Doktori Iskola tanterve Növénytermesztési és Kertészeti tudományok doktori program tanterve KÖTELEZİ TÁRGYAK. félév MT-IDA A01 MT-IDA A0 MT-IDA A03 MT-IDA A04 Földhasználat 4 x x x x MT-IDA-A07-K1

Részletesebben

KTF TRAIL, RÉSZLETES EREDMÉNYLISTA futónaptár.hu 10 KM

KTF TRAIL, RÉSZLETES EREDMÉNYLISTA futónaptár.hu 10 KM KTF TRAIL, RÉSZLETES EREDMÉNYLISTA 2016. futónaptár.hu 10 KM Összesített eredmények: Helyezés Név Rajtszám Teljesítés ideje 1. Varga József 322 00:40:43 00:00:00 2. Hajduska Balázs 320 00:44:22 00:03:39

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2008/2009 tanév Debrecen, április 3-5. V-VI. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2008/2009 tanév Debrecen, április 3-5. V-VI. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Debrecen Bethlen Gábor Közg. Szki. 48,100 1 47,700 1,000 46,550 1 47,800 1 190,150 2 Szeged Széchenyi I. Gimn. és Szki. 47,600 2 46,700 2 46,250 2 47,400 2 187,950 3 Nagykőrös Toldi

Részletesebben

I. Mezıgazdasági termékek értéknövelése (feldolgozóipar)

I. Mezıgazdasági termékek értéknövelése (feldolgozóipar) I. Mezıgazdasági termékek értéknövelése (feldolgozóipar) Támogatás összege: 1.,2. célterület: 8.000 1.600.000 euró, 3. célterület: 8.000 480.000 euró (szoftverfejlesztés: max 200.000 euró) Támogatási arány:

Részletesebben

Növekvı arzén adagokkal kezelt öntözıvíz hatása a paradicsom és a saláta növényi részenkénti arzén tartalmára és eloszlására

Növekvı arzén adagokkal kezelt öntözıvíz hatása a paradicsom és a saláta növényi részenkénti arzén tartalmára és eloszlására PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR NÖVÉNYVÉDELMI INTÉZET NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÉS KERTÉSZETI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Iskolavezető: Dr. Kocsis László, egyetemi tanár Témavezetők: Dr. Nádasyné Dr. Ihárosi Erzsébet,

Részletesebben

BARON VON TWICKEL MEZEIFUTÓ VERSENYSOROZAT október 21. Hıgyész. Eredmények. Lányok Gyermek korosztály (96-97)

BARON VON TWICKEL MEZEIFUTÓ VERSENYSOROZAT október 21. Hıgyész. Eredmények. Lányok Gyermek korosztály (96-97) BARON VON TWICKEL MEZEIFUTÓ VERSENYSOROZAT 2008. október 21. Hıgyész Eredmények Lányok Gyermek korosztály (96-97) 800 méter 1. Récsei Rita Pécsi Futó Klub 2. Tóth Lili DOVASE 3. Tóth Virág DOVASE 4. Temesi

Részletesebben

F21. Nógrád Nagydíj 2011 Korcsoportonkénti eredmények. Hely Rajtsz Váltó

F21. Nógrád Nagydíj 2011 Korcsoportonkénti eredmények. Hely Rajtsz Váltó Nógrád Nagydíj 2011 Korcsoportonkénti eredmények Hely Rajtsz Váltó Név Idő Idő F21 1 40 F21 SPA-8 SPA-6 82:56 Bakó Áron 8:31 Gyalog Zoltán 8:57 Zai Bálint 10:14 Bakó Áron 9:01 Gyalog Zoltán 8:56 Zai Bálint

Részletesebben

A Dél-Alföldi régió innovációs képessége

A Dél-Alföldi régió innovációs képessége A Dél-Alföldi régió innovációs képessége Elméleti megközelítések és empirikus elemzések Szerkesztette: Bajmócy Zoltán SZTE Gazdaságtudományi Kar Szeged, 2010. SZTE Gazdaságtudományi Kar Szerkesztette Bajmócy

Részletesebben

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37 Férfi Kajak 1 1 Abszolut hely.: 4 Start: 10:00:30 beérkez 14:08:57 Rajtszám: 36 Futott idı: 4:08:27 Horváth Attila 2 Abszolut hely.: 5 Start: 10:04:55 beérkez 14:15:08 Rajtszám: 3 Futott idı: 4:10:13 Beck

Részletesebben

KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA GYÖNGYÖS. Az átalakuló, alkalmazkodó mezőgazdaság és vidék

KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA GYÖNGYÖS. Az átalakuló, alkalmazkodó mezőgazdaság és vidék KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA GYÖNGYÖS Az átalakuló, alkalmazkodó mezőgazdaság és vidék XIV. Nemzetközi Tudományos Napok 2014. március 27 28. 1. felhívás Gyöngyös 2013. szeptember 1 TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG Elnök

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA BUDAPESTI TERÜLETI DÖNTŐ 2006/2007 tanév Budapest, március V-VI. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA BUDAPESTI TERÜLETI DÖNTŐ 2006/2007 tanév Budapest, március V-VI. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Budapest, 2007. március 9-10. Hely. Cím Csapatnév 1 Budapest Veres Pálné Gimn. 46,400 46,000 46,400 46,400 185,200 2 Heves Eötvös József Középiskola 47,200 46,500 45,800 45,200 184,700 3 Nagykőrös Toldi

Részletesebben

Járási tantárgyi vetélkedők

Járási tantárgyi vetélkedők Járási tantárgyi vetélkedők Magyar nyelv és irodalom 1. Belovics Alexandra 1 4.B (8.oszt) Hnatik-Riskó Márta 2. Darcsi Barbara 1 4.B (8.oszt) Hnatik-Riskó Márta 3. Homoki Eszter 2 4.A (8.oszt) Hnatik-Riskó

Részletesebben

Beosztás a június között tartandó záróvizsgára

Beosztás a június között tartandó záróvizsgára Bizottság száma: 21. sz. Terem szám:, B épület 542. terem Záróvizsga időpontja: 2017. június 14. 8 00 órától Agócs Cintia Balogh Barbara Barna Judit Bodó Liliana Fatime Czifra Kamilla Dán Gabriella Deák

Részletesebben

Nemzeti Eszközkezelő Zrt. 2009.01.01-2014.01.01 között létrejött jogi tevékenységre vonatkozó szerződések

Nemzeti Eszközkezelő Zrt. 2009.01.01-2014.01.01 között létrejött jogi tevékenységre vonatkozó szerződések Nemzeti Eszközkezelő Zrt. 2009.01.01-2014.01.01 között létrejött jogi tevékenységre vonatkozó szerződések A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. Által az állam nevében megvásárolt lakóingatlanokra vonatkozó adásvételi

Részletesebben

M E G H Í V Ó TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA. MOSONMAGYARÓVÁR november 25.

M E G H Í V Ó TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA. MOSONMAGYARÓVÁR november 25. M E G H Í V Ó TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA MOSONMAGYARÓVÁR 2013. november 25. A Nyugat-magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Mosonmagyaróvár Tudományos Diákköri Tanácsa tisztelettel

Részletesebben

Bank rendszer és fenntarthatóság. Cselószki Tamás Bors Alapítvány Ökobank konferencia, 2010 január 22.

Bank rendszer és fenntarthatóság. Cselószki Tamás Bors Alapítvány Ökobank konferencia, 2010 január 22. Bank rendszer és fenntarthatóság Cselószki Tamás Bors Alapítvány Ökobank konferencia, 2010 január 22. A bankok jelentısége Fejlesztéseink, fogyasztásunk erıforrás használat, környezetterhelés, területhasználat;

Részletesebben

Sport XXI. Mezei, Mosonmagyaróvár U11 (2005 és később születettek), CSAPAT EREDMÉNY

Sport XXI. Mezei, Mosonmagyaróvár U11 (2005 és később születettek), CSAPAT EREDMÉNY U11 (2005 és később születettek), CSAPAT EREDMÉNY 1.hely Zalaegerszeg "A" 133 pont Jakab Martin 2005 5 Fonyódi Ákos 2005 7 Gaál Máté 2005 14 Mészáros Mirkó 2006 17 Horváth Kevin 2005 20 Balogh Ákos 2005

Részletesebben

TOUR DE VELENCEI-TÓ 2016 VELENCEI-TÓ MINI MARATON 55KM

TOUR DE VELENCEI-TÓ 2016 VELENCEI-TÓ MINI MARATON 55KM NŐI ABSZOLÚT 1 632 Ringelhann Fanni Felnőtt 1:31:54 2 637 Péteri Niké U19 1:34:48 3 682 Pribisán Brigitta Felnőtt 1:40:36 4 635 Budai Katalin Master 1:40:37 5 560 Molcsan Eleonora Master 1:40:39 6 617

Részletesebben

GENETIKAILAG MÓDOSÍTOTT NÖVÉNYEK AZ ÉLELMISZERLÁNCBAN

GENETIKAILAG MÓDOSÍTOTT NÖVÉNYEK AZ ÉLELMISZERLÁNCBAN ÉLELMISZER-BIZTONSÁGI KÖTETEK IV. GENETIKAILAG MÓDOSÍTOTT NÖVÉNYEK AZ ÉLELMISZERLÁNCBAN Szerkesztette: Bánáti Diána Gelencsér Éva Budapest, 2007. ÉLELMISZER-BIZTONSÁGI KÖTETEK IV. Genetikailag módosított

Részletesebben

13 Bánhalmi Kata 3 B'Ulibu Kereskedelmi szervezetek kontrollingja (vagy: Marketing Kontrolling)

13 Bánhalmi Kata 3 B'Ulibu Kereskedelmi szervezetek kontrollingja (vagy: Marketing Kontrolling) Név Csapat Csapatnév Választott téma 1 Hajnóczy Soma 1 Szolgáltató szervezetek kontrollinja 2 Makkai Andrea 1 Szolgáltató szervezetek kontrollinja 3 Pancsovay Zita 1 Szolgáltató szervezetek kontrollinja

Részletesebben

Baranya 25-50-75-100 kerékpáros túra. Négy Évszak Futás (tavasz) Négy Évszak Futás (nyár) 2012 másodperces. DÖKE 25-50-75 kerékpáro s túra

Baranya 25-50-75-100 kerékpáros túra. Négy Évszak Futás (tavasz) Négy Évszak Futás (nyár) 2012 másodperces. DÖKE 25-50-75 kerékpáro s túra Tó- s - Ádám Kriszt nincs nincs Ambrus Norbert X nincs nincs Asszonyi Veronika X X nincs nincs Balla Antal nincs nincs Balogh Bettina X X X X X X X X X ezüst arany Balogh János X X nincs nincs Balogh Judit

Részletesebben

A korrupciós hálózatok kialakulása Magyarországon 2010-ig. Készült 2012/2013-ban a Nemzeti Együttmőködési Alap támogatásával

A korrupciós hálózatok kialakulása Magyarországon 2010-ig. Készült 2012/2013-ban a Nemzeti Együttmőködési Alap támogatásával A korrupciós hálózatok kialakulása Magyarországon 2010-ig Készült 2012/2013-ban a Nemzeti Együttmőködési Alap támogatásával A kötet témái Attitődök a korrupcióról a jövı gazdasági szakembereinek szegmensében

Részletesebben

Dél-dunántúli Energetikai Klaszter

Dél-dunántúli Energetikai Klaszter Dél-dunántúli Energetikai Klaszter DDEK küldetése A Dél-dunántúli Energetikai Klaszter küldetésének tekinti a - Dél-dunántúli régió energetikai ágazatában jelenlévı szervezetek összefogását, - a klasztertagok

Részletesebben

A VEDAC Évadnyitó dobóversenye és a Pannon Egyetem atlétáinak nyílt házibajnoksága

A VEDAC Évadnyitó dobóversenye és a Pannon Egyetem atlétáinak nyílt házibajnoksága A VEDAC Évadnyitó dobóversenye és a Pannon Egyetem atlétáinak nyílt házibajnoksága Férfiak 200 m Ifjúsági 1. Czaun Péter 1994 VEDAC 23, 24 Serdülő 13. éves 1. Végh Máté 1998 VEDAC 28, 10 2. Nagy Gábor

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM 1. Agócs Adrienn Farkasréti 2. Baka Ádám Kőrösi 3. Balogh Vivien Laura Érdligeti 4. Béres Bianka Herman 5. Bisbac Bálint II. Rákóczi 6. Bódi Kitti Kőrösi 7. Bódizs Botond

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megyei Sakk Csapatbajnokság 2012/2013 erősorrend

Hajdú-Bihar Megyei Sakk Csapatbajnokság 2012/2013 erősorrend 1. Püspökladányi MÁV Sakk Klub 1 Egri Laszlo Jr. HUN 703397 2127 23618 vendég 2 Egri Laszlo HUN 707619 2128 2269 3 Szathmari Gabor HUN 718785 1984 2284 4 Hegedus Sandor HUN 727210 1795 8781 5 Keseru Tibor

Részletesebben

PÉCS, NOVEMBER 8-9. Előzetes PROGRAM A KONFERENCIA SZERVEZŐI A KONFERENCIA KIEMELT SZAKMAI TÁMOGATÓJA:

PÉCS, NOVEMBER 8-9. Előzetes PROGRAM A KONFERENCIA SZERVEZŐI A KONFERENCIA KIEMELT SZAKMAI TÁMOGATÓJA: PÉCS, 2016. NOVEMBER 8-9. Előzetes PROGRAM A KONFERENCIA SZERVEZŐI A KONFERENCIA KIEMELT SZAKMAI TÁMOGATÓJA: A SZÁMVITEL TUDOMÁNY-SZAKMA-OKTATÁS KONFERENCIA előzetes PROGRAMJA PÉCS, 2016. november 8. A

Részletesebben

Strandkézilabda Magyar Egyetemi-Főiskolás Bajnokság 2013 Országos Döntő, FÉRFIAK június Zánka

Strandkézilabda Magyar Egyetemi-Főiskolás Bajnokság 2013 Országos Döntő, FÉRFIAK június Zánka Strandkézilabda Magyar Egyetemi-Főiskolás Bajnokság 2013 Országos Döntő, FÉRFIAK 2013. június 25-26. Zánka Benevezett A csoport Benevezett B csoport KGRE Budapest 0,0 SE Budapest TS 0,0,1 BCE Budapest

Részletesebben

Láng István. A Környezet és Fejlıdés Világbizottság (Brundtland Bizottság) jelentése húsz év távlatából

Láng István. A Környezet és Fejlıdés Világbizottság (Brundtland Bizottság) jelentése húsz év távlatából Fenntartható fejlıdés: a XXI. század globális kihívása konferencia Láng István A Környezet és Fejlıdés Világbizottság (Brundtland Bizottság) jelentése húsz év távlatából Budapest, 2007. február 15. Római

Részletesebben

1. futam. 4. futam. 3. futam. 2. futam. össz. Borsod MTB Bajnoka 2016 Helyezés Név / Felnıtt/ Szül. év Egyesület

1. futam. 4. futam. 3. futam. 2. futam. össz. Borsod MTB Bajnoka 2016 Helyezés Név / Felnıtt/ Szül. év Egyesület Helyezés Név / Felnıtt/ 1977-1997 Szül. év Egyesület Nıi Kallus Edit 1980 Team 3K, Miskolc 125 125 125 125 375 Kovács Piroska 1989 Kazincbarcika 100 100 100 80 300 Németh Réka 1981 Bükkszentkereszt 70

Részletesebben

A szolgáltat tapasztalatairól

A szolgáltat tapasztalatairól A szolgáltat ltatás s kultúra hazai tapasztalatairól Dr. Heidrich Balázs habil.. egyetemi docens Szeged, 2008. november 19. A szolgáltatások és termelés láthatóságának összehasonlítása TERMELÉS SZOLGÁLTATÁS

Részletesebben

2003. 12. 06. szombat Budapest, Mexikói út Nytsz: 411/A 1201 S e r d ü l ő O r s z á g o s B a j n o k s á g Légpuska 40 lövés, serdülő fiú egyéni 1 Tóth Ádám 89 Komárom VSE 94 96 97 91 378 2 Gábli Sándor

Részletesebben

Női steel páros eredmény

Női steel páros eredmény Női steel páros eredmény 1 Harsányi Enikő - Mendelényi Linda WBSE - SZK 20 2 Takács Franciska - Maráczy Erzsébet Smile DC 16 3 Kovács Erika - Borbély Viktória WBSE - SZK 13 4 Kiskó Bernadett - Virág Zsuzsanna

Részletesebben

Helyszín: SZTE TTIK Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék Szeged, Egyetem utca 2.

Helyszín: SZTE TTIK Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék Szeged, Egyetem utca 2. Helyszín: TTIK Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék Szeged, Egyetem utca 2. PROGRAM (http://www.sci.u-szeged.hu/gafo/): Március 12., csütörtök 13.00-14.00: Regisztráció. Gazdaság- és Társadalomföldrajzi

Részletesebben

Grepton Cered Rallye Sprint az Inventiva kupáért 2016 MARB Északi Régió 1.futama

Grepton Cered Rallye Sprint az Inventiva kupáért 2016 MARB Északi Régió 1.futama MARB Abszolút Végeredmények 2 34 Prigyeni Péter Furák Ádám IV. kat. Lada VFTS Lada. P/2 MARB 0:04:43,90 0 0:04:54,20 0 0:04:45,70 0 0:04:51,60 0 0:04:42,60 0 0:00:00,0 0 0:23:58,00 0:00:00,80 0:00:00,80

Részletesebben

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton Nem/Kategória: Férfi 12-19 éves 1 420 SZENTPÉTERI Csaba 1998 00:27:26 00:26:54 Nagykőrös 4 4 3:49 min/km +00:00:00 2 225 SZILÁGYI Gergő 2000 00:31:18 00:30:40 Tiszakécske 10 9 4:21 min/km +00:03:45 3 310

Részletesebben

Regionális politika 10. elıadás

Regionális politika 10. elıadás 1 Regionális politika 10. elıadás Magyarország vidékfejlesztési politikája a 2007-2013 idıszakban (ÚMVP) 2 Vidékfejlesztés 2007-2013: Európai vidékfejlesztési stratégia Magyar vidékfejlesztési stratégia

Részletesebben

Bezerédj István Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola, Kereskedelmi Szakiskola

Bezerédj István Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola, Kereskedelmi Szakiskola tagozat kód: 11 tagozat megn.: szakközépiskola: 4 középiskolai évf. + a szakképző évfolyam(ok); kerettantervekre épülő helyi tanterv; kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport; a tagozaton

Részletesebben

Válogatott bibliográfia Az emberi jogok szerepe a nemzetközi kapcsolatokban c. tárgyhoz

Válogatott bibliográfia Az emberi jogok szerepe a nemzetközi kapcsolatokban c. tárgyhoz Válogatott bibliográfia Az emberi jogok szerepe a nemzetközi kapcsolatokban c. tárgyhoz Összeállította: Dr. Kiss Barnabás egyetemi docens I. Ajánlott alapirodalom az alapjogok tanulmányozásához 1. Balogh

Részletesebben

Magyarország: Sorszám Név Ország Kategória 444 Ando Gyula Bence Magyarország Informatika 128 Balogh Jenő Magyarország Színművészet-szavaló 439

Magyarország: Sorszám Név Ország Kategória 444 Ando Gyula Bence Magyarország Informatika 128 Balogh Jenő Magyarország Színművészet-szavaló 439 Magyarország: 444 Ando Gyula Bence Magyarország Informatika 128 Balogh Jenő Magyarország Színművészet-szavaló 439 Bártfay Hanna Luca magyarország 417 Botos Gesztenye Magyarország Tánc 58 Csajkos Norbert

Részletesebben

Várgesztesi Terepfutás május 12, vasárnap

Várgesztesi Terepfutás május 12, vasárnap Várgesztesi Terepfutás 2013. május 12, vasárnap 500 m 1. 7 Vámos András f 2007-1 2:38 2. 6 Ujhelyi Balázs f 2007-2 2:42 3. 3 Takács-Lissai Máté f 2007-3 2:52 4. 2 Kusztván Menyhért f 2007-4 3:18 5. 1 Miksa

Részletesebben

Böszörményi út 138. "A" Főépület 2. Dr. Andorkó Imre Péter adjunktus. Tanszék. MÉK Takarmány- és Élelmiszer Biotechnológiai

Böszörményi út 138. A Főépület 2. Dr. Andorkó Imre Péter adjunktus. Tanszék. MÉK Takarmány- és Élelmiszer Biotechnológiai Sorszám Titulus Név Munkakör Szervezeti egység Helyszín 1. Dr. Ábrahám Éva Babett adjunktus MÉK Növénytudományi Intézet MÉK Terület- és Régiófejlesztési nem önálló 2. Dr. Andorkó Imre Péter adjunktus 3.

Részletesebben

RAJTLISTA. 50m férfi gyors. Hajdúság Kupa február 1. Hajdúböszörmény

RAJTLISTA. 50m férfi gyors. Hajdúság Kupa február 1. Hajdúböszörmény 50m férfi gyors Juhász Patrik 2002 Aquasport min. vizsga 2. Varga András Gergő 2002 Aquasport min. vizsga 3. Dénes Noel 2007 Aquasport min. vizsga 4. Horváth Simeon 2007 Aquasport min. vizsga 2. Kiss László

Részletesebben

Az angol nyelvi előkészítő (01) osztályba jelentkezők ideiglenes felvételi jegyzéke

Az angol nyelvi előkészítő (01) osztályba jelentkezők ideiglenes felvételi jegyzéke Az angol nyelvi előkészítő (01) osztályba jelentkezők Első helyen az angol nyelvi előkészítő tagozatot megjelölő WANIC991 94 1. BIANKA01 92 2. LENDVAI ÁDÁM 90 3. VARGA TAMÁS BOTOND 89 4. NÉMETH KLAUDIA

Részletesebben

Pátyi Terepfutás szeptember 01, vasárnap

Pátyi Terepfutás szeptember 01, vasárnap Pátyi Terepfutás 2013. szeptember 01, vasárnap 400 m 2007-1. 29 Nagy Soma Dániel f 2007-1 1:29 2. 24 Sike Roland András f 2007-2 1:30 3. 88 Laky Péter f 2007-3 1:32 4. 8 Szöllıs Hanka n 2007-1 1:35 5.

Részletesebben

KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI

KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI Név Szül. év Klub Keszthely Nagykanizs a Pécs Zeg. Összesen: Szabó Béla 1962 PLE Zeg 192 189 192 0 573 Lindenlaub Roland 1977 PVLK Pécs 187 190 180 0 557

Részletesebben

Úszás Diákolimpia városi forduló Hajdúböszörmény, november 28.

Úszás Diákolimpia városi forduló Hajdúböszörmény, november 28. 1. 100 m fiú gyors 1. Némethi László 2002. Bethlen G. Ált. Isk. 1:24,6 2. Homen Péter 2002 Bocskai I. Gimnázium 1:35,1 3. Székely Norbert 2003 Bocskai I. Gimnázium 1:42,1 4. Rozs Botond 2003 Bocskai I.

Részletesebben

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak Beosztás a 2015. június 17 19 között tartandó záróvizsgára Bizottság száma : 23. sz. Terem szám:, B épület 537. terem Záróvizsga időpontja: 2015. június 17. 8. 00 órától Balázsi Éva Kata Béres Nikoletta

Részletesebben

III Erdei futónap eredmények

III Erdei futónap eredmények III Erdei futónap eredmények Legkisebbek 600m (2-6 év) fiú futónaptár.hu 1. Móser Barnabás 2. Hidy Krisztián 3. Tücsök Gergı 4. Boros Barna 5. Soós Donát 6. Kalmár Benjamin 7. Csuka Zsombor 8. Láng Olivér

Részletesebben

ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM

ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM Bevezetés Ország János Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület Orfű Az SZKBE története: 1993. kutatások kezdete 1995. József Attila Tudományegyetem Barlangkutató Csoportja

Részletesebben

Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokság Kosárlabda Döntő

Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokság Kosárlabda Döntő Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokság Kosárlabda Döntő Szombathely, 2012.06. 1-3. EREDMÉNYEK Végeredmény női: M Gy V Pont Kosár 1. Szegedi Tudományegyetem 3 2 1 5 202:203 2. Semmelweis Egyetem

Részletesebben

Bizalom az üzleti kapcsolatok irányításában

Bizalom az üzleti kapcsolatok irányításában Bizalom az üzleti kapcsolatok irányításában Dr. Gelei Andrea Budapesti Corvinus Egyetem Ellátás lánc optimalizálás; bárhonnan, bármikor Optasoft Konferencia 2013 2013. november 19., Budapest Gondolatmenet

Részletesebben

V. Rábapatonai Futó Körverseny

V. Rábapatonai Futó Körverseny 16 km abszolút eredménylista Hely Rsz Név Szév Nettó idő Tempó Város Nem Nem. hely Kategória Kat. hely Hátrány 1 1602 HEGEDÜS Tamás 1987 01:04:52 4:07 min/km Rábapordány Férfi 1 1976-1997 1 +00:00:00 2

Részletesebben

2009/2010. TANÉV ALAPÍTVÁNYI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESÍTÉSE I. VIZSGADÍJAK

2009/2010. TANÉV ALAPÍTVÁNYI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESÍTÉSE I. VIZSGADÍJAK Név Osztály Vizsga Összeg 1. Pelyvás Lívia 11. C Német közép C 21 300 Ft 2. Farkas Gergı 12. A Angol alap C 14 200 Ft 3. Nemes Norbert Ferenc 12. B Angol közép C 21 300 Ft 4. Szabó Éva 12. B Angol közép

Részletesebben