Támogatók: Dr. Lukács Gábor Pintér Gábor Dr. Tóth Gergely

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Támogatók: Dr. Lukács Gábor Pintér Gábor Dr. Tóth Gergely"

Átírás

1 LIII. Georgikon Napok 53rd Georgikon Scientific Conference Kivonat-kötet Programfüzet, valamint az elhangzó és poszter elıadások rövid kivonatainak győjteménye (A teljes anyagok hozzáférhetıek a oldalon). ISBN

2 Az itt szereplı 117 elıadást a Tudományos Bizottság tagjai választották ki: Dr. Alföldi Zoltán, egyetemi docens Dr. Anda Angéla, egyetemi tanár Dr. Bercsényi Miklós, egyetemi tanár Dr. Hoffman Borbála, egyetemi docens Dr. Husvéth Ferenc, egyetemi tanár Dr. Kocsis László, egyetemi tanár Dr. Kocsondi József, egyetemi tanár Dr. Pál László, egyetemi docens Dr. Pályi Béla, egyetemi docens Dr. Pupos Tibor, egyetemi tanár Dr. Sárdi Katalin, egyetemi tanár Dr. Szabó Ferenc, egyetemi tanár Dr. Szabó István, egyetemi tanár Dr. Tóth Gergely, egyetemi docens (a szervezı bizottság elnöke) Az elıadások gondozásában, s általában a konferencia megszervezésében nagy erıfeszítéseket tettek a szervezıbizottság tagjai: Kondorosyné Varga Erika Támogatók: Dr. Lukács Gábor Pintér Gábor Dr. Tóth Gergely A kiadványt gondozták: Dr. Lukács Gábor szerkesztı Sőrő Béla grafikus (B-Lime) Dr. Tóth Gergely Készült a Ziegler Nyomdában, Keszthelyen, 180 példányban. A belív 144 lapja klórszármazék és optikai fehérítık felhasználása nélkül, újrahasznosított papírhulladékból készült Cyclus Ofszet típusú papír. PE, Georgikon Kar,

3 TARTALOMJEGYZÉK Fenntarthatóság és versenyképesség? A plenáris ülés programja I. Szekció: Alternatív közgazdaságtan II. Szekció: Fenntarthatóság a vidékfejlesztésben III. Szekció: Talajtan és tápanyag-gazdálkodás IV. Szekció: Állattenyésztés Szekció, Állattenyésztés és takarmányozás alszekció V. Szekció: Növénynemesítés és növényteremesztés VI. Szekció: Agrárökonómia VII. Szekció: Szılıtermesztés és kertészet VIII. Szekció: Állattenyésztés Szekció halászat alszekció IX. Szekció: Fenntarthatóság és alternatív energia Az elıadások rövid kivonatai (8) Ádám Dénes - Vági Zsolt - Lelovics Zsuzsanna Ph.D: Ki tartja fenn a fenntarthatóságot? Bioélelmiszert rendszeresen fogyasztók ökológiai lábnyomának mérete (107) Alföldi Zoltán: A fenntarthatóság komplex értelmezése bioetika szempontokból (61) Aranyi Nikolett Réka - Lángné Molnár Márta - Hoffmann Borbála: A búza genomba beépített árpa kromoszóma szegmentumok hatása az ıszi búza agronómiai tulajdonságaira (108) Bai Attila: Környezetbarát lehetıségek a városi közlekedésben (32) Balázsy Ágnes Sárdi Katalin: A kálium ellátás és a növényi produktum összefüggésének jellemzıi két talajtípuson (74) Bajmócy Zoltán: Részvétel és deliberáció a versenyképességi diskurzus szemszögébıl (34) Balázs Réka - Makó András - Németh Tibor - Kovács Kis Viktória: Talajok mechanikai és ásványos összetételének vizsgálata MSZ és FAO szabvány szerinti elıkészítéssel (17) Baranyai Zsolt - Naárné Tóth Zsuzsanna - Farkasné Fekete Mária: Bizalom és együttmőködési hajlandóság Egy felmérés tapasztalatai a magyar mezıgazdaságban (75) Beke Jenı: Why does the international accounting standardization have to play an important role in sustainable economics and competitive environment? (58) Bellus Zoltán - Orosz Szilvia - Csatár Attila: Új mőszaki megoldások a takarmányozásban

4 (47) Bene Szabolcs - Szabó Ferenc - Polgár J. Péter: Magyar hidegvérő tenyészkancák élısúlya és testméretei (16) Bertók Botond - Heckl István - Heriberto Cabezas - Friedler Ferenc - L. T. Fan: Ellátási láncok fenntarthatósági és profit célú optimalizálása a P-gráf módszertannal (9) Besenyei Mónika: Országok társadalmi, gazdasági állapotának hatása a felelıs vállalati magatartás kialakulására (106) Biró Janka - Fébel Hedvig - Hancz Csaba: Afrikai harcsán és tilápián végzett takarmányozási vizsgálatok funkcionális élelmiszer elıállítása céljából (10) Bognár Károly: Mi jöhet a gazdasági növekedés után? (72) Boksai Daniella - Erdélyi Éva: A napraforgótermesztés bizonytalan jövıje az éghajlatváltozás tükrében Magyarországon (99) Hafiz Borkhanuddin, Györgyi Ostoros, Kálmán Molnár, Csaba Székely: Új adatok a halparazita nyálkaspórások oligochaetákban fejlıdı alternatív aktinspora stádiumairól a Balatonban (2011) (62) Burucs Zoltán: Virágzásdinamikai vizsgálatok kukoricán (63) Cernák István - Decsi Éva Kincsı - Ahmad Mosapour Gorji Rahim Ahmadvand -Wolf István - Taller János - Polgár Zsolt: Molekuláris markerek alkalmazása a burgonya biotikus stresszekkel szembeni ellenállóságának javításában (46) Hana Civišová, Miroslav Maršálek, Zita Buňatová: Sustainability and the Prospect of Horse Breeding in the Czech Republic 47 (89) Czinege Anikó: Szilva alany - nemes kombinációk növekedési erélyének vizsgálata (41) Csatári Tünde - Makó András: A kationos tenziddel különbözı mértékben kezelt ásványi ırlemények olajvisszatartásának változása (48) Csiba Anita - Gergátz Elemér - Gyökér Erzsébet - Németh Attila - Mihályfi Sándor: Tavaszi és ıszi kossperma mennyiségének, minıségének, mélyhőthetıségének összehasonlítása (96) Csikászné Krizsics Anna - Werner János - Teszlák Péter - Kozma Pál - Árvay Gyula: A mikorrhiza oltás hatása a szılıtıkék kezdeti fejlıdésére (36) Csitári Gábor - Hernádi Hilda - Széplábi Gábor - Makó András: Vörös iszappal szennyezett talajminták mikrobiológiai aktivitásának vizsgálata FDA és kloroform fumigációs módszerrel (90) Cser János - Szıke Lajos: Az ECOWIN projekt bemutatása, a növényvédelmi elırejelzés tapasztalatai (64) Demo Milan, Fazekas András, Dušan Húska: Salix nemzetségbe tartozó svéd energiafőzek termıképessége és energia értéke a termesztés elsı három éves ciklusában dél-szlovákia szárazabb éghajlati viszonyai között

5 (76) Dúl Udó Endre: Agrárfinanszírozási lehetıségek - húsbavágó kérdések (42) Dunai Attila - Makó András: Elszivárgás elleni szigetelés hatása talajok hidraulikus-, olaj-, és légvezetı képességére (12) Egerszegi Zita - Molnár Gábor: Fenntartható városfejlesztés - integrált környezetirányítási rendszeren keresztül (13) Erdeiné Késmárki - Gally Szilvia: A mezıgazdasági versenyképesség fenntarthatósága, a fenntarthatóság versenyképessége (18) Fehér Helga: Nem várt érdeklıdés? avagy milyen szerepet tölt be az afrikai kontinens az újonnan körvonalazódó globális politikai aréna kialakításában (100) Felföldi Zoltán: Csapó sügér (Perca fluviatilis) intenzív nevelése különbözı fehérje tartalmú tápon (83) Fertı Imre - Bakucs Lajos Zoltán - Elek Sándor - Forgács Csaba: A szerzıdések teljesülése a magyar élelmiszerláncban (29) Fodor Lóránt Ph.D - Szabó Imre László Ph.D: A BÉT mőködése a válság után(?) (65) Gaál Violetta, Bálint Jeannette, Szıke Antal, Veres Anikó, Kiss Erzsébet: Magyarországi védett héricsfajok genetikai vizsgálata (102) Gál Dénes - Gyalog Gergı - Kerepaczki Éva: Fenntarthatóság és akvakultúra kihívások és lehetséges megoldások (109) Gébert Judit: Mit is kell fenntartani? - Fenntarthatóság a képességszemlélet perspektívájából (110) Gergely Sándor: Megújuló energia helyi termelése, hasznosítása és a vidékfejlesztés (100) Gyalog Gergı - Gál Dénes Ph.D - Váradi László Ph.D: Az intenzív tavi haltermelés fenntarthatóságának gazdasági kérdései (19) Gyıriné Kiss Erika - Remete János: A hagyomány élménye címő szlovén-magyar határon átnyúló projekt eredményeinek bemutatása (91) Györffyné Jahnke Gizella Ph.D - Májer János Ph.D - Németh Csaba - Knolmajerné Szigeti Gyöngyi - Remete János: Kitıl van a gyerek? Szılıfajták származása és genetikai kutatások (57) Gyurcsó G. - Tóth T. - Fábián J. - Tossenberger J.: Az L-valin kiegészítés hatása a brojlercsirkék fontosabb naturális mutatóira Hajagos Anikó - Andreas Spornberger - Peter Modl - Tóth Magdolna - Végvári György: Alanyválasztás és piacképesség kapcsolata a cseresznyetermesztésben (86) Hajnal Veronika - Vécsei Béla - Németh Szilvia - Tóth Magdolna - Szalay László: Külföldi kajszifajták virágrügyeinek fagyállósága (43) Harmat Adrienn - Fórizs István - Makó András: A zalakarosi termálvíz izotópanalitikai vizsgálata Isotopanalitic survey of the thermal water of Zalakaros

6 (103) Havasi Máté - Németh Sándor - Lévai Péter: Különbözı adalékok alkalmazása lesıharcsa növényi tápon való nevelése során (77) Hegyi Judit Teschner Gergely: Helyzetfelmérés a mezıgazdasági vállalkozások állattenyésztı tevékenységének informatikai hátterérıl (36) Hernádi Hilda - Makó András: Ásványi keveréksorok olajvisszatartó-képességének meghatározása magasabb nyomástartományban (66) Hoffmann S. - Tóth Z. Nagyné Kutni R. Falusi J.: İszi káposztarepce és napraforgó genotípusok, agronómiai vizsgálata bioüzemanyag termelés céljára (67) 1 Hoffmann S.- Tóth Z. Imre K. Gelencsér A.: Gépjármő emissziós terhelési vizsgálatok tenyészedényes és szabadföldi kísérletekben (20) Horváth Péter: Az Európai Uniós források felhasználásnak vizsgálata egy hátrányos helyzető kistérségben (70) Jakusch Pál - Tokai Richárd - Anda Angéla - Földes Tamás - Hatvani István Gábor - Kovács József: Kadmium vízháztartásra gyakorolt hatásának vizsgálata mágneses rezonancia (MRI) felhasználásával (78) Jámbor Attila: A hazai agrárkereskedelem specializációjának változása Magyarország és az Európai Unió között a csatlakozás után (111) Jobbágy Péter: Alternatív hajtású személygépjármővek megtérülésének vizsgálata (5) Kiss Tibor: A Kék Gazdaság innovációi - egy fenntartható és versenyképes gazdaság alapelemei (44) Kocsis Mihály - Makó András: Kreybig-féle átnézetes, üzemi genetikus talajtérképezéseken és mért terméshozamokon alapuló földminıség becslések (49) Kodrik László Sándor: A nyers tehéntej mikroelem tartalmának alakulása az ipari tevékenység és a jármőforgalom hatására (14) Köves Alexandra: A zöldgazdaság munkahelyteremtı ereje (59) A. Kułakowska, K. Burlikowska, R. Szymeczko, M. Bogusławska-Tryk, D. Pietruszyńska, A. Brudnicki, A. Piotrowska, M. Trojan: Ileal and Total Digestibility of Protein and Amino Acids in Polar Foxes (Alopex lagopus L.) Fed Diets with Different Levels of Inulin (15) Lelovics Zsuzsanna - Seregi János - Ph.D Balogh László: Az égig érı tanterem élménye. Az erdei iskolák a környezettudatos nevelés szolgálatában, közjóléti szerepük a fenntarthatóság szempontjából (21) Lenkovics Beatrix - Töttösi Adrienn - Ph.D Lelovics Zsuzsanna - Farkas Tibor: A mőködı falusi turizmus hagyományokra épülı formájának lehetıségei és fenntarthatósága Nógrád megyében (7) Vincent Liegey: Degrowth

7 (97) Lönhárd Miklós - Pályi Béla - Takács Zsolt - Vígh Elemér: Permetezés veszteségeinek vizsgálata a növényállomány fejlıdési állapotának függvényében szılıültetvényben (92) Májer János - Györffyné Jahnke Gizella - Knollmajerné Szigeti Gyöngyi - Szıke Barna: A Kéknyelő fajta múltja, jelene és jövıje (85) Maráczi Kata: Roncsolásmentes ökofiziológiai vizsgálatok díszcserjéken (38) Márton László PhD: Mőtrágyázás és kadmium terhelés hatása a kadminum transzlokációjára kukorica (Zae mays L.) jelzınövénnyel (60) Matuz János, DSc: Növénynemesítéssel kultúrnövényeink sokféleségéért (37) Mikó-Baráth Máté: Baktériumtrágyázás és mőtrágyázás hatása napraforgóban (45) Miókovics Eszter - Széplábi Gábor - Makó András: Felületaktív anyagok hatása a talajok fizikai tulajdonságaira (50) Molnár Andor: A Campylobacter visszaszorításának lehetıségei brojlerállományokban (105) Molnár Tibor: Az Európai angolna (Anguilla anguilla L.) múltja, jelene és jövıje az 1991-es balatoni angolnapusztulás tükrében, különös tekintettel biológiai, környezeti és emberi tényezıkre (22) Mosonyiné Ádám Gizella: Zárt láncú ellátási lánc kialakulása, avagy a fenntarthatóbb szemlélet megjelenése az ellátási láncokban (113) Nagy Pál, Ph.D - Pályi Béla - Cherono Kipchumba: Napkollektoros szárító mőködési paramétereinek mérése mikrovezérlıvel (112) Nagy Sándor: A rétegvizek túltermelésének hatása a potenciometrikus szintek változásaira és az ökoszisztémára Debrecenben és környékén (51) Nagy Szilvia - Tossenberger János - Kovács Réka Katalin: A foszfor-ellátás hatása a tojáshéj minıségére és a tojotyúkok teljesítményére (114) Dr. Németh Kornél - Sándor Tamás: Energetikai tömörítvények jellemzıi és hasznosításuk (52) Pál László, Ph.D - Farkas Róbert - Dublecz Károly Ph.D: A takarmány repcepogácsa és kukorica DDGS kiegészítésének vizsgálata brojler hizlalási kísérletben (115) Pintér Gábor: Erımővek borvidékeinken? Szılıvenyige, mint mezıgazdasági melléktermék, tüzelésének gazdasági vonatkozásai (23) Péter Erzsébet - Molnár Tamás: Prevenció vagy gyógyítás?- Az egészségtudatosság fogyasztói felmérése Nagykanizsán (53) Posta János Mezei Anita Mihók Sándor: Nehézségek a díjugratási sporteredmények számtan-statisztikai értékelésekor (Elıtanulmány) (54) Rádli András - Polgár J. Péter - Bene Szabolcs: Különbözı genotípusú legeltetett bárányok vágási eredménye

8 (31) Sáringer-Kenyeres Dóra - Ph.D Paprika Anikó - Benke Szabolcs: A fenékpusztai nádas énekesmadár közösségeinek vizsgálata a Balaton vízállásának függvényében (88) Sipos Péter - Kocsisné Molnár Gitta - Óbert Nóra - Markó Viktor: A kaolin részecske film technológia elsı magyarországi alkalmazása körte-levélbolhák elleni védekezésben (55) Seregi János - Szabó Ferenc- Zöldág László: Fenntarthatóság és élelmiszerbiztonság az állattenyésztésben (24) Seregi János - Lelovics Zsuzsanna Ph.D - Balogh László Ph.D: A hazai erdıgazdaságok tulajdonában lévı kereskedelmi szálláshelyek közjóléti szolgáltatásainak bıvítési hatása a gazdaságosság és a versenyképesség növelésére (6) Marcus Stoerkel Trends in supply chain management within the mobile telecommunications industry after the global crisis (39) Surányi Szilvia, Izsáki Zoltán: Az ıszi árpa (hordeum vulgare l.) N-ellátottságának ellenırzése a levél klorofill-tartalma alapján (30) Szabó Imre László, Ph.D - Ph.D Fodor Lóránt: Innováció a turizmusban (104) Szathmári László, Ph.D - prof Varga László - Ph.D Zsédely Eszter - Molnár Eszter - Káldy Jenı - Németh Ádám - Szilágyi Gábor - prof Hancz Csaba: Zsírsav struktúra alakulása a fehér busa (Hypophthalmichthys molitrix) alapú feldolgozott termékeken (87) Szeglet Péter - Bencze Beatrix - Szabó István: Vitalizáló mikorrhizálás hatása a gazdanövényekre egy gombatermı ültetvényben (84) Székely Klára - Hollósy Zsolt PhD: A tudásmenedzsment és a vállalkozások új kapcsolata a versenyképesség mindenek felettiségének tükrében (95) Szenteleki Károly, Ph.D - Ph.D Ladányi Márta - Ph.D Gaál Márta - Ph.D Bisztray György : A klímaváltozás egyes kockázatai a Közép-Magyarországi szılıtermesztésben (94) Szıke Antal, Ph.D - Katuláné Debreceni Diána - Kiss Erzsébet: Kárpát-medencei ıshonos szılı bogyószín variánsok genetikai elkülönítése (98) Szıke Barna - Májer János - Györffyné Jahnke Gizella - Varga Péter: Az erjesztési hımérséklet és a fajélesztık hatása a borok minıségére a Balatoni Borrégióban (25) Takács István, habil - Baranyai Zsolt: Mezıgazdaság a fogolydilemma csapdájában a társadalmi fenntarthatóság tükrében (26) Takácsné György Katalin - Sinka Anett - Lencsés Enikı: A sávpermetezés gazdasági összefüggései üzemi tapasztalatok alapján (56) Ifj. Tenke János - Tolnai László - Tossenberger János: A takarmányok lizin-kiegészítésének hatása a fehérje és az aminosavak ileális emészthetıségére hízó sertésekben (11) Tóth Gergely: A nem alternatív közgazdaságtan eredete és mibenléte mitológia, vallásos hit vagy racionális tudomány?

9 (32) Tóth Éva Lukács Gábor Kocsondi József: Örökség és turizmus a Georgikon Karon (79) Tóth József, habil: Tudáshasználat és versenyképesség a hazai borszektorban (68) Tóth Z. - Dallos A. - Tollár Á. - Hoffmann S.: Nagy keményítı tartalmú kukoricák termıképességének és bioetanol kihozatalának vizsgálata (27) Török Áron: Földrajzi árujelzıs gyümölcspárlatok versenyképessége az EU-12 piacain (71) Turcsán Arion: A rizs fejlıdési szakaszainak alakulása a melegedı éghajlat hatására Magyarországon (73) Túróczi Imre: A vezetıi számvitel, kontrolling és ellenırzés az agrárgazdaságban (81) Vámos Imre: Egyensúlyi árfolyambecslések és a válság (69) Varga Péter: Szemes betakarítás hatása a hibridkukorica vetımag csírázóképességére és genetikai tisztaságára (93) Varga Péter, Ph.D - Májer János Ph.D - Györffyné Jahnke Gizella Ph.D - Németh Csaba - Remete János - Knollmajerné Sz. Gyöngyi - Imre Kornélia Ph.D: Dízel tüzelıanyag emmissziójából származó anyagok esetleges káros hatásának vizsgálata szılı kultúrában (82) Vásáry Miklós Ph.D - Baranyai Zsolt Ph. D - Baksa Adrienn: Közösségi transzferek hatása és jelentısége egyes új tagállamok mezıgazdaságában (80) Varga Tibor, Ph.D: A Natural Hedge befolyása a terménybiztosítások elterjedésére (116) Verdó György: A megújuló energiafelhasználás szerepének növelése a szakosított önkormányzati szociális ellátórendszer intézményeinek főtéskorszerősítésével Hajdú-Bihar megyében (28) Weber Erika: Egy állami gazdaság átalakulása a rendszerváltás után (40) Christina Yancheva, Atanas Sevov, Nanko Popov: Effects Of Seeding Rate And Row Spacing On Multifoliolate Alfalfa Forage Yield SZEKCIÓBEOSZTÁS ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT

10 FENNTARTHATÓSÁG ÉS VERSENYKÉPESSÉG? Csak tiszta forrásból! Bartók Béla A fenntarthatatlanság eredetileg az erıforrások kifogyását, fıleg a régóta vizionált olajkrachot jelentette. A környezeti orientáció megmaradt, de ma már az ökológiai mellett az általános társadalmi és gazdasági csıd valós vagy vélt jeleit is ide értik a témát komolyan vevık. Furcsa módon, erıs eufemizmussal mégis fenntartható fejlıdést, s nem fenntarthatatlant szoktunk emlegetni. Egyszerően fogalmazva ez azt jelenti, hogy a környezetet nem túlhasználva, az emberi társadalmat fejlesztve élünk. Mindehhez szükséges a gazdaság életképessége. Fontos a sorrend is, a gazdaság szükséges eszköz, feltétel, s nem akár implicit cél ben került be a fogalom a köztudatba, amikor napvilágot látott a Római Klub jelentése A növekedés határai címmel (Meadows et al). A sors iróniája, hogy alig egy évvel korábban kapott közgazdasági Nobel-díjat Simon Kuznets a gazdasági növekedés empirikus magyarázatáért. Kuznets Harry S. Truman amerikai elnök január 20-án elmondott, s elhíresült beiktatási beszédére alapozva többször és kiemelten buzdította a fejlıdı országokat, hogy szálljanak be a növekedés nagy játékába, a nyugati demokráciák láthatólag nyertes útját követve. Ehhez intézményi és ideológiai alapot kellett teremteni, hogy a technológia, tudomány és nem utolsó sorban a gazdaság növekedhessen. Kuznets a növekedésnek nem látta határát, Nobeldíjas beszédében így fogalmazott (1971): Hacsak nem támad nem várt akadály, [a gazdasági növekedés] olyan mechanizmus, amely biztosítja az önmagát fenntartó technológiai fejlıdést, aminek, tekintve az univerzum nagy kiterjedését (viszonyítva az emberiség nagyságához ezen a bolygón), nincs nyilvánvaló és közeli korlátja. Valóban, a távlatok korlátlannak tőntek, különösen Amerikából. Jurij Gagarin az elsı ember, aki eljutott, s szerencsésen haza is tért az őrbıl (1961), Neil Armstrong személyében pedig elsıként lépett ember a holdra (1969). A sci-fi irodalom és filmek még évtizedekig eufóriában égtek, idegen lények lakta bolygókat, fényéveket könnyedén faló őrhajókat, értelmes társadalmak által belakott univerzumot vizionáltak. Az optimizmus azóta alább hagyott. A Hold jelenleg is az egyetlen földönkívüli égitest, melyen járt ember. Kilátásban sincs a Földhöz hasonló természeti erıforrásokkal ellátott bolygó, nemhogy élet, de még víz egyértelmő nyomára sem bukkantak az őrszondák, egyetlen kósza rádióadást sem sikerült elfogni, amit nem mi küldtünk volna, a hibernálásban való fénysebességő utazás sem megoldott. Úgy néz ki, hogy mégis ezzel az egy bolygóval kell beosztással gazdálkodnunk. De térjünk vissza a Földre! 10

11 A Római Klub jelentése azonnal hatalmas indulatokat kavart, a kritikusok támadták módszertanát, a számítógépet, a következtetéseket, a stílust és a szerzık személyét. Késıbb két táborra oszlott a szellemi elit és a közvélemény. Daniel Quinn szóhasználatával élve a hagyományos növekedést támogató elvevıkre, és a jövıért aggódó meghagyókra. Romantikus, de reménytelen harcnak látszott a bolygó, unokáink lehetıségeinek, sıt puszta életének megmentése. Mára a helyzet skizofrénná vált. Egyfelıl nyerni látszik a meghagyó álláspont, az ökológiai válság jelenségei oly nyilvánvalóak. Elég csak a Georgikon Napok tavalyi témájára, a biodiverzitás félelmetes mértékő csökkenésére gondolnunk. Nem látszik csökkenni a fejlıdıket és fejletteket elválasztó szakadék, harmadik éve pedig a gazdasági világválság a hívószó. Az élvonalbeli nagyvállalatok körében közhellyé vált, hogy környezeti politika, társadalmi felelısségvállalás, sıt fenntartható gazdálkodás nélkül nem boldogulhatnak már rövidtávon sem. Ezen nem is lehet csodálkozni, hiszen a multikat utálni divattá vált, eleinte zöld körökben, késıbb az összeesküvés-elméletek hívei között. (Ez egyfajta morális skizofrénia, hiszen a multi absztrakció, valójában csak alkalmazottak, fogyasztók, tulajdonosok vannak. Ezek pedig legalább egyik minıségünkben mi vagyunk, de nyugdíjtakarékoskodásunkon keresztül akár tulajdonosként is utálhatjuk magunkat.) A hatvanas évektıl tehát igen heves támadások érik a nagyvállalatokat eleinte a környezetvédelem, majd a fenntartható fejlıdés nevében. Sokan egyenesen a zérus növekedést kezdték hangoztatni, mint a fenntartható fejlıdés gyakorlati megvalósítását (lásd például Herman Daly 1991, újabban pedig Serge Latouche, 2011). A racionális, didaktikus gondolkodású vállalatvezetık logikája a következı: A fenntartható fejlıdés megkerülhetetlen probléma. Ha így haladunk, a végén még kötelezı lesz. Menjünk hát elébe a dolognak, kezeljük proaktívan. A zérus növekedés nyilvánvalóan ellentmond a mikro- és makroszintő gazdasági döntéshozók vérébe ivódott növekedési mítosznak, ezért a nagyvállalatok megalkották saját, jól operacionalizált fenntartható fejlıdés fogalmukat 1. Ebben, bár sokan fanyalognak, konszenzus van kialakulóban. Jobb híján. A vállalati fenntarthatóság hármas 1 A Triple bottom line (magyarul kb. hármas optimalizálás) kifejezést, amit emlegetnek TBL, 3BL, People, Planet, Profit néven is, John Elkingtontól, a SustainAbility alapítójától származik, 1994-bıl. 11

12 optimalizálás, avagy háromlábú megközelítésének (angolul: triple bottom line) lényege, hogy a fenntarthatóság három oszlopa a környezeti, a társadalmi és a gazdasági fenntarthatóság. Ha a fenntartható fejlıdés nemes, de kissé ködös célját tehát három részre bontjuk, majd eszközöket alkalmazunk külön-külön a környezeti, társadalmi és gazdasági fenntarthatóság elérésére, akkor látszólag elindultunk a probléma megoldása felé vezetı úton. S mire jutunk valahová, az eszközöket fokozatosan integráljuk, addigra talán a szakértık is elıállnak végre egy igazán integrált fenntarthatósági menedzsment rendszerrel (ld. ISO 26000). Ha ezt bevezetjük, megfeleltünk a kihívásnak. Nagyjából ez a fenntarthatóság = versenyképesség logika. Véleményem szerint alapvetı tévedés. Olyan ez, mintha viszketne a fejbırünk, s a lábkörmünkkel akarnánk megvakarni. Pedig lenne benne logika: 1. Így tesznek a kutyák is, s a természet jó tanítómester. (De mi nem vagyunk kutyák.) 2. Mőködik a dolog. (Csakhogy túl bonyolult, nem vagyunk elég hajlékonyak, a civilizációban cipıt hordunk, s egyáltalán, hogy nézne ki.) 3. Viszketésre vakarás a gyógymód, ezt mindenki tudja. S itt, a harmadik pontnál tévedjük a legnagyobbat. Ha csak egyszer viszket, nem kell vele foglalkozni. De ha többször és nagyon, az valamilyen rendellenességnek, pl. bırbetegségnek a jele. Tudja ezt még a samponreklám készítı is. Ha betegség, meg kell gyógyítani. A fenntarthatatlanság betegség, méghozzá elsısorban nem technikai (fosszilis energia), nem népességi (akikbıl sok van, azok olyan nyomorban élnek, hogy az ı életszínvonalukon 10 milliárd felett is eltartana a bolygó), hanem erkölcsi. Kulcsszavai a növekedésverseny(képesség)-hatékonyság szentháromsága. Richard Dawkins brit etológus és evolúciós biológus habár azóta is parázs viták tüzében álló, de érdekes elméletet közölt az Önzı gén c. könyvének utolsó fejezetében (1976). A Julian Huxley által már körülbelül leírt, de a Dawkinselkeresztelte memetika elmélete szerint a génekhez hasonlóan ún. mémek is léteznek, bár nem biológiai, hanem kultúrális értelemben. Egy mém lehet egy hit, dallam, meggyızıdés, szokás, alapvetıen információ, mint legkisebb gondolati-kulturális egység. A mémek elterjedtségüket nem igazságtartalmuknak, hanem sikerességüknek (hihetıségüknek) köszönhetik, s agyakat megfertızve válnak uralkodóvá egy-egy korban. (A kép teljességéhez tartozik, hogy Dawkins és a memetikusok harcos ateisták, és pont ellenkezıleg használják fel a mémeket, mint én. Szerintük ugyanis a vallások a legsikeresebb mémek, szerintem viszont a mai kor kvázi-vallásos hite a gazdasági logika primátusában. A gazdaságossági logika mindenhatóságába vetett hit ugyanis legalábbis társadalmi megnyilvánulásában kevéssé különbözik a vallásos hittıl. Csak ott katolicizmusról vagy iszlámról beszélünk, itt pedig ökonomizmusról. Ott Jézustól vagy Mohmmedtıl származtatjuk nézeteinket, itt pedig (bár az elıbbitıl eltérıen többnyire tudatlanul) Adam Smithtıl és John Maynard Keynestıl. Ott a közös, túlvilági mennyországban hiszünk, itt az evilági, individualista, kizárólag matériában mérhetı boldogságban. 12

13 A legfıbb különbség persze emberképünkben rejlik. A kereszténység szerint Isten saját képmására alkotta az embert, tehát jónak alkotta. Bár az eredendı bőn ezt beszennyezte, lényegét tekintve az ember esendıként is jó maradt, s Jézus Krisztus keresztáldozata lemosta az ısbőn mocskát. A gazdaságkor embere ugyanilyen buzgón hiszi, hogy az ember eredendıen rossz vagy megromlott, bár ennek bizonyításaként legfeljebb a tévében látott minapi korrupciós botrány vagy lövöldözıs film szolgál. Elméleti alapjai ingatagok, talán Helvetiusra és Macchiavellire, két rég elporladt, formabontó filozófusra vezethetı vissza. De a tétel legfıképpen nem bizonyítható (bár nem is cáfolható). Hogy milyen az ember, azt nincs joga megmondani egy embernek vagy sszellemi iskolának sem. Az ember alapvetı adottsága ugyanis a szabad akarat, ez jogosítja fel, hogy lehet Al Capone vagy Maximilam Colbe. Az önzı, hedonista emberre építeni tehát egy egész rendszert súlyos hiba (gazdaságkor). Pedig a versenyképesség iránti buzgóságunk ennek egyenesági következménye. Jézus többször és határozottan eltanácsolta a tanítványokat a versengéstıl, amikor azok aspirált mennybéli helyeiken vitatkoztak, vagy itt a földön méregették magukat egymáshoz. Az Izreal-Róma hatalmi versenyben neki szánt igencsak megtisztelı pozíciót is rövid úton utasította el. A média ellenben minden polgárt a Nagy Versenyben Bernd Senf gyorsuló futószalagja, rajta a gazdaság versenyképességük csökkenésétıl rettegı szereplıi való még aktívabb részvételre szólít, a háború óta nagyon, késıbb még jobban, a gazdasági válság óta pedig sürgetıen-fokozottan. A versenyképesség mantráját mormolva persze áldozatokat kell hoznunk, a gazdasággép sajnos megeszi a tájainkat, emberi kapcsolatainkat, s mára már a munka iránti lelkesedésünket, idınket is. Bartók Béla Cantana Profanajának zárógondolata után szabadon: Gondoljuk meg jobban, milyen szellemi forrásból iszunk! Dr. Tóth Gergely a GN szervezıbizottságának elnöke Keszthely, szeptember

14 A PLENÁRIS ÜLÉS PROGRAMJA A rendezvény helyszíne: Pannon Egyetem, Georgikon Kar, D. épület. Keszthely, Festetics György u

15 Regisztráció: szeptember 29. (csütörtök) óra PLENÁRIS ÜLÉS Helyszín: D épület, Konferenciaterem, szeptember Dr. Dublecz Károly, egyetemi tanár, a PE Georgikon Kar dékánja Köszöntı Dr. Gergely Sándor, tudományos fımunkatárs, a Károly Róbert Fıiskola Kutató Fejlesztı Központjának igazgatója Nemzeti stratégia, globalitás, lokalitás, állam Lantos Tamás, az Ormánság Alapítvány elnöke, Markóc polgármestere Helyi és helytelen fejlesztési stratégiák Dr. Tóth Gergely, egyetemi docens, PE, Georgikon Kar Fenntarthatóság és versenyképesség? Kérdések, válaszok, vita Ebédszünet (ebéd a Pethe Ferenc Kollégium éttermében) A poszterek megtekintése (szekciónként) 15

16 I. SZEKCIÓ: ALTERNATÍV KÖZGAZDASÁGTAN Helyszín: D épület, Konferenciaterem, szeptember 29. (csütörtök) Elnök: Dr. Kiss Tibor, egyetemi docens, PTE Közgazdaságtudományi Kar Társelnök: Dr. Tóth Gergely, egyetemi docens, PE Georgikon Kar Titkár: Kis-Simon Tünde, PhD hallgató, PE Georgikon Kar Kiss Tibor: A Kék Gazdaság innovációi egy fenntartható és versenyképes gazdaság alapelemei Marcus Stoerkel: Trends in supply chain management within the mobile telecommunications industry after the global crisis Vincent Liegey: Degrowth Ádám Dénes - Vági Zsolt - Lelovics Zsuzsanna: Ki tartja fenn a fenntarthatóságot? Bioélelmiszert rendszeresen fogyasztók ökológiai lábnyomának mérete Besenyei Mónika: Országok társadalmi, gazdasági állapotának hatása a felelıs vállalati magatartás kialakulására Bognár Károly: Mi jöhet a gazdasági növekedés után? Kávészünet Tóth Gergely: A nem alternatív közgazdaságtan eredete és mibenléte mitológia, vallásos hit vagy racionális tudomány? Egerszegi Zita - Molnár Gábor: Fenntartható városfejlesztés - integrált környezetirányítási rendszeren keresztül Erdeiné Késmárki-Gally Szilvia: A mezıgazdasági versenyképesség fenntarthatósága, a fenntarthatóság versenyképessége Köves Alexandra: A zöldgazdaság munkahelyteremtı ereje? Lelovics Zsuzsanna - Seregi János - Balogh László: Az égig érı tanterem élménye. Az erdei iskolák a környezettudatos nevelés szolgálatában, közjóléti szerepük a fenntarthatóság szempontjából 16

17 II. SZEKCIÓ: FENNTARTHATÓSÁG A VIDÉKFEJLESZTÉSBEN Helyszín: D épület, Kistanácsterem, szeptember 29. (csütörtök) Elnök: Dr. Rieger László, kutató, AKI Társelnök: Dr. Kocsondi József, egyetemi tanár, PE Georgikon Kar Titkár: Tóth Éva, tanársegéd, PE Georgikon Kar Bertók Botond - Heckl István - Heriberto Cabezas - Friedler Ferenc - L. T. Fan: Ellátási láncok fenntarthatósági és profit célú optimalizálása a P-gráf módszertannal Baranyai Zsolt - Naárné Tóth Zsuzsanna - Farkasné Fekete Mária: Bizalom és együttmőködési hajlandóság - Egy felmérés tapasztalatai a magyar mezıgazdaságban Fehér Helga: Nem várt érdeklıdés? avagy milyen szerepet tölt be az afrikai kontinens az újonnan körvonalazódó globális politikai aréna kialakításában Gyıriné Kiss Erika - Remete János: A hagyomány élménye címő szlovén-magyar határon átnyúló projekt eredményeinek bemutatása Horváth Péter: Az európai uniós források felhasználásának vizsgálata egy hátrányos helyzető kistérségben Lenkovics Beatrix - Töttösi Adrienn - Lelovics Zsuzsanna - Farkas Tibor: A mőködı falusi turizmus hagyományokra épülı formájának lehetıségei és fenntarthatósága Nógrád megyében Kávészünet Mosonyiné Ádám Gizella: Zárt ellátási lánc kialakulása avagy a fenntarthatóbb szemlélet megjelenése az ellátási láncokban Péter Erzsébet - Molnár Tamás: Prevenció vagy gyógyítás?- Az egészségtudatosság fogyasztói felmérése Nagykanizsán Seregi János - Lelovics Zsuzsanna - Balogh László: A hazai erdıgazdaságok tulajdonában lévı kereskedelmi szálláshelyek közjóléti szolgáltatásainak bıvítési hatása a gazdaságosság és a versenyképesség növelésére 17

18 Takács István - Baranyai Zsolt: Mezıgazdaság a fogolydilemma csapdájában a társadalmi fenntarthatóság tükrében Takácsné György Katalin - Sinka Anett - Lencsés Enikı: A sávpermetezés gazdasági összefüggései - üzemi tapasztalatok alapján Török Áron: Földrajzi árujelzıs gyümölcspárlatok versenyképessége az EU-12 piacain Weber Erika: Egy állami gazdaság átalakulása a rendszerváltás után Poszterek 29. Fodor Lóránt - Szabó Imre László: A BÉT mőködése a válság után (?) 30. Szabó Imre László - Fodor Lóránt: Innováció a turizmusban 31. Sáringer-Kenyeres Dóra - Paprika Anikó - Benke Szabolcs: A fenékpusztai nádas énekesmadár közösségeinek vizsgálata a Balaton vízállásának függvényében 32. Tóth Éva - Lukács Gábor - Kocsondi József: Örökség és turizmus a Georgikon Karon 18

19 III. SZEKCIÓ: TALAJTAN ÉS TÁPANYAG-GAZDÁLKODÁS Helyszín: D épület, I. elıadó, szeptember 29. (csütörtök) Elnök: Dr. Gyıri Zoltán, fıigazgató, KÉKI Társelnök: Dr. Sárdi Katalin, egyetemi tanár, PE Georgikon Kar Titkár: Hernádi Hilda Ágnes, PhD hallgató, PE Georgikon Kar Balázsy Ágnes - Sárdi Katalin: A kálium ellátás és a növényi produktum összefüggésének jellemzıi két talajtípuson Balázs Réka - Makó András - Németh Tibor - Kovács Kis Viktória: Talajok mechanikai és ásványos összetételének vizsgálata MSZ és FAO szabvány szerinti elıkészítéssel Csitári Gábor - Hernádi Hilda Ágnes - Széplábi Gábor - Makó András: Vörös iszappal szennyezett talajminták mikrobiológiai aktivitásának vizsgálata Hernádi Hilda Ágnes - Makó András: Ásványi keveréksorok olajvisszatartó-képességének meghatározása magasabb nyomástartományban Mikó-Baráth Máté: Baktériumtrágyázás és mőtrágyázás hatása napraforgóban Márton László: Mőtrágyázás és kadmium terhelés hatása a kadminum transzlokációjára Surányi Szilvia Izsáki Zoltán: Az ıszi árpa N-ellátottságának ellenırzése a levél klorofilltartalma alapján Poszterek 40. Christina Yancheva - Atanas Sevov Nanko Popov: Effects of seeding rate and row spacing on multifolioliolate forage yield 41. Csatári Tünde: A kationos tenziddel különbözı mértékben kezelt ásványi ırlemények olajvisszatartásának változása 42. Dunai Attila - Makó András: Elszivárgás elleni szigetelés hatása talajok hidraulikus-, olaj,- és légvezetı képességére 43. Harmat Adrienn - Fórizs István - Makó András: A zalakarosi termálvíz izotópanalitikai vizsgálata 44. Kocsis Mihály - Makó András: Kreybig-féle átnézetes, üzemi genetikus talajtérképezéseken és mért terméshozamokon alapuló földminıség becslések 45. Miókovics Eszter - Széplábi Gábor - Makó András: Felületaktív anyagok hatása a talajok fizikai tulajdonságaira 19

20 IV. SZEKCIÓ: ÁLLATTENYÉSZTÉS SZEKCIÓ, ÁLLATTENYÉSZTÉS ÉS TAKARMÁNYOZÁS ALSZEKCIÓ Helyszín: D épület, II. elıadó, szeptember 29. (csütörtök) Elnök: Husvéth Ferenc, egyetemi tanár, PE Georgikon Kar Társelnök: Seregi János, egyetemi tanár, Kaposvári Egyetem Titkár: Bene Szabolcs, adjunktus, PE Georgikon Kar Hana Civišová - Miroslav Maršálek - Zita Buňatová: Sustainability and the prospect of horse breeding in the Czech Republic Bene Szabolcs -Szabó Ferenc - Polgár J. Péter: Magyar tenyészkancák élısúlya és testméretei Csiba Anita - Gergátz Elemér - Gyökér Erzsébet - Németh Attila - Mihályfi S.: Tavaszi és ıszi kossperma mennyiségének, minıségének, valamint mélyhőthetıségének összehasonlítása Kodrik László Sándor: A nyers tehéntej mikroelem tartalmának alakulása Molnár Andor: A Campylobacter visszaszorításának lehetıségei brojlerállományokban Nagy Szilvia - Tossenberger János - Kovács Réka Katalin: A foszfor-ellátás hatása a tojáshéj minıségére és a tojotyúkok teljesítményére Kávészünet Pál László - Farkas Róbert - Dublecz Károly: A takarmány repcepogácsa és kukorica DDGS kiegészítésének vizsgálata hízlalási kísérletben Posta J. - Mezei A. - Mihók S.: A díjugratási sporteredmények számtan-statisztikai értékelése Rádli A. - Polgár J. P. - Bene Sz.: Különbözı genotípusú legeltetett bárányok vágási eredménye Seregi J. - Szabó F. - Zöldág L.: Fenntarthatóság és élelmiszerbiztonság az állattenyésztésben 56. Ifj. Tenke János - Tolnai László - Tossenberger János: A takarmányok lizinkiegészítésének hatása a fehérje és az aminosavak ileális emészthetıségére növendék sertésekben Gyurcsó G. - Tóth T. - Fábián J. - Tossenberger J.: Az L-valin kiegészítés hatása a brojlercsirkék fontosabb naturális mutatóira Poszterek 58. Bellus Zoltán - Orosz Szilvia - Csatár Attila: Új mőszaki megoldások a takarmányozásban 59. A. Kułakowska (et. al.): Ileal and total digestibility of protein and amino acids in polar foxes (Alopex lagopus L. ) fed diets with different levels of inulin 20

Közép-Európai Közlemények Történészek, geográfusok és regionalisták folyóirata III. évfolyam 1. szám 2010/1. No. 8.

Közép-Európai Közlemények Történészek, geográfusok és regionalisták folyóirata III. évfolyam 1. szám 2010/1. No. 8. Közép-Európai Közlemények Történészek, geográfusok és regionalisták folyóirata III. évfolyam 1. szám 2010/1. No. 8. Közép-Európai Közlemények Történészek, regionalisták és geográfusok folyóirata TANÁCSADÓ

Részletesebben

Az egészséges társadalomfejlıdés indikátorai

Az egészséges társadalomfejlıdés indikátorai Az egészséges társadalomfejlıdés indikátorai a GDP-n túl a Jövı Nemzedékek Országgyőlési Biztosi Hivatala 2010. Bevezetı Jó indikátorrendszer nélkül a társadalom nem tudja, hogy merre tart. Ennél talán

Részletesebben

XIX. Növénynemesítési Tudományos Nap

XIX. Növénynemesítési Tudományos Nap Az MTA Agrártudományok Osztályának Növénynemesítési Tudományos Bizottsága és a Magyar Növénynemesítők Egyesülete XIX. Növénynemesítési Tudományos Nap Összefoglalók Szerkesztette Hoffmann Borbála Kollaricsné

Részletesebben

OKTATÁS, NEVELÉS, ÉLETHOSSZIGLANI TANULÁS

OKTATÁS, NEVELÉS, ÉLETHOSSZIGLANI TANULÁS OKTATÁS, NEVELÉS, ÉLETHOSSZIGLANI TANULÁS SZÉKESFEHÉRVÁR, 2010. JANUÁR 15. A Neveléstudományi Egyesület 2010. évi konferenciája RÉSZLETES PROGRAM TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓK Neveléstudományi Egyesület Budapest

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM FAIPARI MÉRNÖKI KAR CZIRÁKI JÓZSEF FAANYAGTUDOMÁNY ÉS TECHNOLÓGIÁK DOKTORI ISKOLA MENEDZSMENT A FAIPARBAN PROGRAM

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM FAIPARI MÉRNÖKI KAR CZIRÁKI JÓZSEF FAANYAGTUDOMÁNY ÉS TECHNOLÓGIÁK DOKTORI ISKOLA MENEDZSMENT A FAIPARBAN PROGRAM NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM FAIPARI MÉRNÖKI KAR CZIRÁKI JÓZSEF FAANYAGTUDOMÁNY ÉS TECHNOLÓGIÁK DOKTORI ISKOLA MENEDZSMENT A FAIPARBAN PROGRAM TAKÁTS ALEXANDRA KÖRNYEZETTUDATOS FOGYASZTÓI MAGATARTÁS ALAKÍTÁSA

Részletesebben

Az éghajlatvédelmi törvény tervezetének Stratégiai Környezeti Vizsgálata

Az éghajlatvédelmi törvény tervezetének Stratégiai Környezeti Vizsgálata Környezeti, Gazdasági, Technológiai, Kereskedelmi Szolgáltató és Fejlesztési Zrt. Az éghajlatvédelmi törvény tervezetének Stratégiai Környezeti Vizsgálata Készítette: Dr. Tombácz Endre Mozsgai Katalin

Részletesebben

Az NSRK 2011-2013-as akcióterveinek környezeti vizsgálata

Az NSRK 2011-2013-as akcióterveinek környezeti vizsgálata Környezeti, Gazdasági, Technológiai, Kereskedelmi Szolgáltató és Fejlesztési Zrt. Az NSRK 211-213-as akcióterveinek környezeti vizsgálata II. A Gazdaságfejlesztés Operatív Program, valamint a regionális

Részletesebben

ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELİK EGYÜTTMŐKÖDÉSE, A TÉSZ-EK ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS GAZDASÁGI HELYZETÉNEK VIZSGÁLATA

ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELİK EGYÜTTMŐKÖDÉSE, A TÉSZ-EK ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS GAZDASÁGI HELYZETÉNEK VIZSGÁLATA SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLİ ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELİK EGYÜTTMŐKÖDÉSE, A TÉSZ-EK ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS GAZDASÁGI HELYZETÉNEK VIZSGÁLATA Doktori (PhD) értekezés Készítette: Horváth Zoltán Gödöllı 2010. A doktori

Részletesebben

XVIII. Növénynemesítési Tudományos Napok

XVIII. Növénynemesítési Tudományos Napok MTA Agrártudományok Osztályának Növénynemesítési Tudományos Bizottsága Magyar Növénynemesítők Egyesülete MAE Genetikai Szakosztálya XVIII. Növénynemesítési Tudományos Napok Összefoglalók Szerkesztette

Részletesebben

TÁRSADALOM ÉS GAZDASÁG

TÁRSADALOM ÉS GAZDASÁG 2 civil fórum Tartalomjegyzék 3. oldal Sebestény István: Gazdaság-környezetvédelem-szociális biztonság, avagy (létezik-e) a fenntartható fejlődés trilemmája? 4. oldal Csáki Rozália: Tudjuk-e, hogy mennyi

Részletesebben

ÉVKÖNYV 2007 AZ ELEKTRONIKUS VÁLTOZAT A MŐ KÉZIRATÁT TARTALMAZZA

ÉVKÖNYV 2007 AZ ELEKTRONIKUS VÁLTOZAT A MŐ KÉZIRATÁT TARTALMAZZA PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁG-TUDOMÁNYI KARA REGIONÁLIS POLITIKA ÉS GAZDASÁGTAN DOKTORI ISKOLA ÉVKÖNYV 2007 AZ ELEKTRONIKUS VÁLTOZAT A MŐ KÉZIRATÁT TARTALMAZZA Szerkesztıbizottság Buday-Sántha Attila,

Részletesebben

ÉVKÖNYV 2004 2005 AZ ELEKTRONIKUS VÁLTOZAT A MŐ KÉZIRATÁT TARTALMAZZA PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁG-TUDOMÁNYI KARA

ÉVKÖNYV 2004 2005 AZ ELEKTRONIKUS VÁLTOZAT A MŐ KÉZIRATÁT TARTALMAZZA PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁG-TUDOMÁNYI KARA PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁG-TUDOMÁNYI KARA REGIONÁLIS POLITIKA ÉS GAZDASÁGTAN DOKTORI ISKOLA ÉVKÖNYV 2004 2005 AZ ELEKTRONIKUS VÁLTOZAT A MŐ KÉZIRATÁT TARTALMAZZA Szerkesztıbizottság Buday-Sántha

Részletesebben

Sárospatak város komplex városfejlesztési stratégiája és operatív programja (2007-2013)

Sárospatak város komplex városfejlesztési stratégiája és operatív programja (2007-2013) Sárospatak város komplex városfejlesztési stratégiája és operatív programja (2007-2013) II. kötet Készítette: Stratégiakutató Intézet Projektvezetı: Varga Csaba Generál szerkesztı: Koncz Gábor Helyzetkép

Részletesebben

Környezetvédelmi alapismeretek. 1. modul

Környezetvédelmi alapismeretek. 1. modul 9700 Szombathely Kisfaludy S. 57. T/F: 94/500-354, regiofokusz@limexnet.hu www.regiofokusz.hu Környezetvédelmi alapismeretek 1. modul készítette: Törneczi Arnold 1 Tartalomjegyzék 1. KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPISMERETEK...3

Részletesebben

A magyarországi migráció helyzete, kezelésének feltételei és lehetıségei

A magyarországi migráció helyzete, kezelésének feltételei és lehetıségei Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Hadtudományi Doktori Iskola Görbe Attiláné Zán Krisztina rendır alezredes A magyarországi migráció helyzete, kezelésének feltételei és

Részletesebben

A tudás és a regionális fejlıdés összefüggései

A tudás és a regionális fejlıdés összefüggései Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Smahó Melinda okleveles közgazdász Doktori értekezés Témavezetı: Prof. Dr. Rechnitzer János az MTA doktora Gyır 2008. szeptember

Részletesebben

A Magyar Honvédség vezetıi szemlélet változtatásának társadalomlélektani megközelítése, különös tekintettel a szervezeti és vezetıi mentálhigiénére

A Magyar Honvédség vezetıi szemlélet változtatásának társadalomlélektani megközelítése, különös tekintettel a szervezeti és vezetıi mentálhigiénére ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Mészáros Géza ezredes A Magyar Honvédség vezetıi szemlélet változtatásának társadalomlélektani megközelítése,

Részletesebben

KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA GYÖNGYÖS

KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA GYÖNGYÖS GYÖNGYÖS INTÉZMÉNYI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA rezümé kötet Gyöngyös, 2008. május 8. Tudományos Diákköri Tanács Elnök: Prof. Dr. Dinya László egyetemi tanár Titkár: Rajna Renáta Tagok: Tamus Antalné

Részletesebben

Dr. Jámbor Attila egyetemi tanársegéd Budapesti Corvinus Egyetem attila.jambor@uni-corvinus.hu

Dr. Jámbor Attila egyetemi tanársegéd Budapesti Corvinus Egyetem attila.jambor@uni-corvinus.hu A Közös Agrárpolitika Jövıje: Elemzési Keretrendszer Dr. Jámbor Attila egyetemi tanársegéd Budapesti Corvinus Egyetem attila.jambor@uni-corvinus.hu 1. Bevezetés A Közös Agrárpolitika (KAP) már több mint

Részletesebben

II. MISKOLCI TANÍ-TANI KONFERENCIA

II. MISKOLCI TANÍ-TANI KONFERENCIA MISKOLC, 2009. FEBRUÁR 6. II. MISKOLCI TANÍ-TANI KONFERENCIA KÉPZÉS VAGY NEVELÉS? RÉSZLETES PROGRAM TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓK Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Tanárképzı Intézet, Miskolc 2009 A konferencia

Részletesebben

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi Kar Földrajzi Intézet Földtudományok Doktori Iskola

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi Kar Földrajzi Intézet Földtudományok Doktori Iskola PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi Kar Földrajzi Intézet Földtudományok Doktori Iskola A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK NÖVEKEDÉSÉT BEFOLYÁSOLÓ EGYÉNI ÉS VÁLLALATI TÉNYEZİK PhD-értekezés Kiss Katalin

Részletesebben

A fenntartható fogyasztás kihívásai és lehetıségei Magyarországon: közlekedés, élelmiszerfogyasztás, lakhatás és háztartás

A fenntartható fogyasztás kihívásai és lehetıségei Magyarországon: közlekedés, élelmiszerfogyasztás, lakhatás és háztartás A fenntartható fogyasztás kihívásai és lehetıségei Magyarországon: közlekedés, élelmiszerfogyasztás, lakhatás és háztartás Attitődök, magatartás és infrastruktúra Gulyás Emese a, Farsang Andrea b, Ujhelyi

Részletesebben

XXVIII. OTDK Doktorandusz Szekció

XXVIII. OTDK Doktorandusz Szekció XXVIII. OTDK Doktorandusz Szekció Miskolc 2007. április 25 27. Kiemelt értékelést kapott dolgozatok MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Szerkesztette: Erıs Adrienn AJÁNLÁS A Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi

Részletesebben

I. KHEOPS Tudományos Konferencia

I. KHEOPS Tudományos Konferencia KHEOPS Automobil-Kutató Intézet I. KHEOPS Tudományos Konferencia KIHÍVÁSOK ÉS TRENDEK A GAZDASÁGBAN ÉS A KÖZSZFÉRÁBAN NAPJAINKBAN - PhD-hallgatók tudományos fóruma - TANULMÁNYKÖTET Mór, 2006. május 31.

Részletesebben

Tudományoktól a döntéshozatalig

Tudományoktól a döntéshozatalig IX. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia Tudományoktól a döntéshozatalig Helyszín: Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központ Időpont: 2014. november 20-23. Absztrakt-kötet

Részletesebben

Az Élhető Vidékért 2010 Környezetgazdálkodási Konferencia Siófok, 2010. szeptember 22 24.

Az Élhető Vidékért 2010 Környezetgazdálkodási Konferencia Siófok, 2010. szeptember 22 24. Az Élhető Vidékért 2010 Környezetgazdálkodási Konferencia Siófok, 2010. szeptember 22 24. Konferenciakötet Szerkesztette: Kovács Gyula, Gelencsér Géza és Centeri Csaba Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú

Részletesebben

A környezet védelme a magyar büntetıjogban

A környezet védelme a magyar büntetıjogban PTE Állam-és Jogtudományi Kar Doktori Iskola Bőnügyi Tudományok Dr.Kıhalmi László A környezet védelme a magyar büntetıjogban Doktori (PhD) értekezésének Tézisei Témavezetı: PROF.DR.KORINEK LÁSZLÓ akadémikus,

Részletesebben

VERESEGYHÁZ FENNTARTHATÓ FEJLİDÉSÉNEK PROGRAMJA (2009-2012) 2009. október

VERESEGYHÁZ FENNTARTHATÓ FEJLİDÉSÉNEK PROGRAMJA (2009-2012) 2009. október VERESEGYHÁZ FENNTARTHATÓ FEJLİDÉSÉNEK PROGRAMJA (2009-2012) 2009. október BEVEZETÉS... 4 1. A FENNTARTHATÓ FEJLİDÉS... 4 1.1. A FENNTARTHATÓ FEJLİDÉS FOGALMA...4 1.2. A FENNTARTHATÓ FEJLİDÉS ALAPELVEI...5

Részletesebben

Stratégiai javaslat a Magyar Köztársaság Kormánya számára a vállalatok társadalmi felelısségvállalásának ösztönzésére

Stratégiai javaslat a Magyar Köztársaság Kormánya számára a vállalatok társadalmi felelısségvállalásának ösztönzésére Stratégiai javaslat a Magyar Köztársaság Kormánya számára a vállalatok társadalmi felelısségvállalásának ösztönzésére A stratégiai javaslat az ENSZ Fejlesztési Programja vezetésével, az Európai Unió és

Részletesebben

Szent István Egyetem. Szerzı: Dr. Fogarassy Csaba. Lukács Ákos. Szent István Egyetem

Szent István Egyetem. Szerzı: Dr. Fogarassy Csaba. Lukács Ákos. Szent István Egyetem Szent István Egyetem Tanulmány a HUN HYPOS projekt célcsoportjának szakmai és tréning igényeirıl a kombinált alternatív energetikai rendszerek területén Szerzı: Dr. Fogarassy Csaba Lukács Ákos Szent István

Részletesebben