Pályaválasztási tájékoztató 2015/2016-os tanév

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pályaválasztási tájékoztató 2015/2016-os tanév"

Átírás

1 Ajkai Bródy Imre Gimnázium 8400 Ajka, Bródy Imre u. 4. Telefon: 88/ Igazgató: Mihályfi László Honlap: Pályaválasztási tájékoztató 2015/2016-os tanév

2 Iskolánk névadója: Bródy Imre Az emberi nagyság, a kutatói zsenialitás, a gyakorlati megvalósítás tehetsége tette teljessé Bródy Imre viszonylag rövid életét. Neve összefonódott a haladást jelképező fénnyel a hosszabb élettartamú kriptontöltésű izzó feltalálójaként. Eötvös Loránd tanítványa, középiskolai egyetemei tanár, kutatófizikus Göttingenben Max Born professzor munkatársaként, később pedig Magyarországon az Egyesült Izzó laboratóriumában ra kidolgozza és szabadalmaztatja a nemesgázzal töltött izzólámpát, majd megoldja a kriptongáz közvetlenül levegőből történő, veszély nélküli, gazdaságos előállításának problémáját. A világ első kriptongyára a mai Ajka területén, Alsócsingerben épült fel 1937-ben. A levegőből előállított kriptonnal töltött izzók hatalmas sikert arattak szerte a világban. Az 1944-ben felerősödő faji üldöztetésnek esett áldozatul, amikor családját önként követve koncentrációs táborba került. Nevét hűen őrzi a tudományos élet, valamint legmélyebb tisztelettel iskolánk, az Ajkai Bródy Imre Gimnázium 2

3 Az Ajkai Bródy Imre Gimnázium ajánlata továbbtanulás előtt álló tanulóknak és szüleiknek a 2015/2016-os tanévre Tisztelt Szülők, kedves Diákok! Ön az Ajkai Bródy Imre Gimnázium 2015/2016-os képzési ajánlatát tartja a kezében. A következő oldalak tanulmányozása során tapasztalni fogja, hogy a kínálat széles körű. Indítandó képzéseinkkel törekszünk a szülők és tanulók változatos pályaválasztási szándékához minél jobban igazodni. A humán és a reál tárgyakat kedvelők egyaránt megtalálhatják nálunk a nekik tetsző képzési típust, sőt a majdani érettségit követő határozott továbbtanulási elképzeléssel jelenleg még nem rendelkezők is. Bízom abban, hogy a tájékoztatóban olvasottak, valamint a következő hónapokban szervezett nyílt napokon és különböző pályaválasztási fórumokon hallottak segítenek a legmegfelelőbb oktatási forma kiválasztásában. Oktatási céljaink között első helyen a kétszintű érettségire illetve a felsőfokú továbbtanulásra való alapos felkészítés szerepel. A célok elérését a jól felkészült, általában többdiplomás tanári kollektíva, valamint az iskola gazdag tárgyi felszereltsége biztosítja. A jó eredmény eléréséhez az említetteken kívül megfelelő fegyelem, munkalégkör is kell. Ezt szem előtt tartva valamennyi dolgozónk igyekszik betartani és diákjainkkal is betartatni az alapvető erkölcsi normákat, a házirendünkben is megfogalmazott pedagógiai elveket. Mindeközben tevékenységünket folyamatosan áthatja a tanulók iránti feltétlen humánum, mindennapos problémáik gyors megoldására való törekvés. Az elmúlt évtizedekben fel kellett ismernünk, miután nem lehet minden fontos tartalmat megtanítani a középiskolai évek alatt, a tudás megszerzésének képességeit kell fejlesztenünk. Ezért a tanulók alapvető készségeinek (szövegértési-szövegalkotási, matematikai-logikai, idegen nyelvi) fejlesztését céloztuk meg, jó összhangban intézményünk oktatási 3

4 profiljának meghatározó területeivel. A tanulókat leginkább a kompetenciaalapú oktatás módszereinek a felhasználásával kívánjuk használható, életközeli helyzetekben jól alkalmazható tudás birtokába juttatni. Valljuk, hogy a kulcskompetenciák kialakítása nélkül az iskola nem tölti be funkcióját, hiszen a biztos háttértudásra építve e készségek szolgálhatják a globalizálódó világban érvényesülni kívánó ember boldogulását. Remélem, hogy e néhány sor is segítette Önöket abban, hogy intézményünket megismerve a céljaik eléréséhez alkalmas terepet találjanak az ajkai Bródyban. Pályaválasztásukhoz iskolánk minden dolgozója nevében sok sikert kívánok! Mihályfi László igazgató Comenius projekttalálkozó Finnországban (Nurmes, 2013) 4

5 Az iskola rövid bemutatása Az Ajkai Bródy Imre Gimnázium szeptember 1-je óta áll a középfokú oktatás szolgálatában, az 1961/62-es tanév óta jelenlegi épületében. A gimnázium mellett az iskola falai között történetének jelentős részében szakközépiskolai oktatás is folyt: hosszú ideig gépipari, melyet felváltott az egészségügyi illetve a közgazdasági szakközépiskolai képzés. Jelenleg csak gimnáziumi osztályaink vannak. Az intézmény fenntartója 2013-tól a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ ajkai tankerülete, működtetője Ajka város Önkormányzata. A középfokú intézmény célja, hogy a szülők, a tanulók és a környezet igényeinek mindjobban megfelelni kívánó iskolaként működjön. Pedagógusai érettségire készítik fel gimnáziumi keretek között 4 és 6 évfolyamon a tanulókat, megteremtve ezzel a középfokú és a felsőfokú szakmai továbbképzés lehetőségét. A tantestület igényes szakmai munkája, a megfelelő tárgyi feltételekkel rendelkező oktatási környezet a középiskolát az elmúlt években megbízható, stabil értékeket közvetítő, mértékadó tudást kialakító intézménnyé tették elsősorban Ajkán illetve szűkebb-tágabb környezetében. Iskolánk tanulói rendre az országos átlag felett teljesítenek az érettségi vizsgákon. A 2014-es tanév végzőseinek az eredményei a következők: 5 4,5 4 3,5 3 2,5 Érettségi eredmények 2014 június országos átlag Bródy 5

6 Annak érdekében, hogy az iskolát elhagyó tanulók mindinkább megfeleljenek a modern Európa elvárásainak, kiemelt fontosságúnak tartjuk a szilárd erkölcsi, szellemi értékrendszer kialakításán túl a nyelvoktatást és az információs technológiák alkalmazásának megismertetését. A megfelelő kommunikációs készség megszerzésén kívül mindezzel elsődleges célunk, hogy tanulóinkat olyan tudás birtokába juttassuk, amely megteremti már itt a középiskolában, de még inkább felnőtt életükben annak a lehetőségét, hogy elérhessék a mindenkori legmodernebb információkat az általuk kiválasztott szakterületen. Ezáltal boldogulhatnak majd pályájukon. Informatika órán E két fontos alapkompetencia fejlesztésén túl a Bródy olyan műveltségterületek intenzív fejlesztésére is vállalkozik, amelyek a közeljövőben egyre erőteljesebb szerephez jutnak a gazdasági és társadalmi környezet fejlődése szempontjából. Ez a versenyképes felsőfokú szakmai végzettséget előkészítő reál műveltség (a matematikát mindvégig bontott csoportokban tanítjuk), valamint a politikai, közéleti, önkormányzati, civil 6

7 szféra és a média területén elhelyezkedők tudásának megalapozása a humán (magyar, történelem) tárgyak erősítésével. Iskolánk megyei környezetben is megállja a helyét eddigi eredményeivel. Ajkán ez az az iskola, mely elsődleges céljának tartja - a tanulók sikeres érettségi vizsgára való felkészítése mellett - a felsőfokú továbbtanulásra buzdító motivációs tényezők erősítését. Ezt bizonyítják a 8. és 10. évfolyamon végzett kompetenciamérések eredményei, melyek minden tanévben az országos átlagot meghaladó értékeket mutatnak. A 2014-ben megjelent eredményeket tekintve a Veszprém megyében (Veszprémben, Pápán, Tapolcán, Balatonalmádiban, Balatonfüreden, Sümegen és Ajkán) található gimnáziumokat összehasonlítva iskolánkat csak a veszprémi Lovassy és Vetési gimnázium, az almádi kéttannyelvű gimnázium előzi meg, hozzánk hasonló teljesítményt nyújtott a pápai Türr gimnázium, a többi iskola (a balatonfüredi, a pápai Petőfi és a református, a sümegi és tapolcai gimnázium) gyengébben teljesített a Bródynál. A Bródy gimnázium eredményei országos összehasonlításban a következők: szövegértés matematika átlag országos átlag Ajkai Bródy Iskolánkban elsősorban azok az emelt szintű foglalkozások, szakkörök sikeresek, amelyek orientálják a tanulókat valamely felsőoktatási intézmény irányába, de népszerűek a sportkörök is. A kerettanterv szerinti évfolyamon a tanulók tanórai keretek közt vesznek részt emelt szintű érettségire felkészítő foglalkozásokon (bármely tantárgyból a készségtárgyakon kívül), érdeklődésük és a 10. évfolyam elvégzése utáni választásuk szerint. Fakultatív tantárgyként e két évfolyamon gazdasági ismereteket oktatunk, melyekből érettségi vizsga is tehető. A tanórai és tanórán kívüli felkészítő munka és a tanulói ambíció eredményeképpen érettségi után szinte minden továbbtanulni szándékozó bekerül valamely 7

8 egyetemre vagy főiskolára. A többiek körében egyre népszerűbb valamely felsőfokú szakképzés. A 2014-ben végzett diákok továbbtanulási statisztikája: Végzősök száma 123 Felsőoktatásba felvettek száma 94 Érettségire épülő szakképzésben tanul tovább 19 Egyéb (munkába állt) 10 Tornatermünk A továbbtanulás sikeréhez a megbízható szaktárgyi tudáson kívül nagy mértékben hozzájárul az a tény, hogy sok tanuló hagyja el az iskolát C típusú középfokú nyelvvizsga bizonyítvánnyal (elsősorban angol és német nyelvből): a 2014-ban érettségizett tanulók 62 középfokú és 10 felsőfokú nyelvvizsga bizonyítvánnyal dicsekedhettek. 8

9 Rendelkezünk megfelelő színvonalú oktatástechnikai eszközökkel: tantermenként egy-egy Tv-vel, CD/DVD lejátszóval, 3 számítástechnika szaktanteremmel, 18 fős, számítógépekkel is felszerelt nyelvi laboratóriummal, természettudományi szaktanteremmel, emeletenként több - hordozható vagy stabilan beszerelt, laptopból, projektorból álló készlettel, mellyel a termekben lévő vetítővászon vagy aktív tábla segítségével a digitális tudásbázis illetve a vezeték nélküli Internetes kapcsolat felhasználásával szemléletessé tehetők a tanórák. A tanárok munkáját magnetofonok, fénymásoló gépek segítik. Bródy bál

10 Képzési kínálatunk a 2015/2016-os tanévre Az iskola OM azonosító száma: A 2015/2016-os tanévben iskolánkban 3 gimnáziumi osztály indítását tervezzük: A 8. osztályt elvégző tanulók számára: Haladó, emelt szintű angol nyelvi képzés (heti 6 óra) kód 01 Kezdő, emelt szintű angol nyelvi képzés (heti 6 óra) kód 02 Haladó, emelt szintű német nyelvi képzés (heti 6 óra) kód 03 Humán tagozat (plusz 1 óra magyar - plusz 1 óra történelem) kód 04 Általános tantervű képzés kód 05 A 6. osztályt elvégző tanulók számára: 1 hatosztályos gimnáziumi osztályt: kód 06 Felvételi vizsgát egyik iskolatípusban sem szervezünk. 10

11 A beiskolázást támogató programok a 2014/15-ös tanévben Internetes angol (UK Fandom) és német levelező csapatverseny (3 fő/csapat) meghirdetése az általános iskolák osztályosai számára szeptemberi indítással Pályaválasztási kiállítás a Gyermekek Házában (2014. október ) Angol nyelvű interaktív színházi előadás október 17-én (Shakespeare nyomában) a Bródy diákjai, a városi és környékbeli 7-8. osztályos diákok számára a Kaszinóban angol anyanyelvű előadók részvételével Könyvtárhasználati csapatverseny (3 fő) bródys és tankerületi 7-8. osztályos tanulóknak valamint a könyvtár bővítését lezáró projektzáró rendezvény október 20-án A novemberi iskolai tájékoztató (2014. november 5.) és interaktív tanórák: Angol: Pegánné Göntér Szilvia és Szabó-Németh Adrienn Halloween témakörben Német: Cs. Molnár Lászlóné Nyelvi játékok: Zsigmondné Simon Klára és Szövérfiné Pad Anita Történelem: Kersner Ákos, Dr. Paksi Zoltán Informatika: Friedrich Rezső 16.00: Tájékoztatók (Mihályfi László, Haász Berta, Nagy Zoltánné) Tanulmányi kirándulás szervezése a bródys osztályosok és a humán érdeklődésű 7-8. osztályos általános iskolások részére (Badacsony-Szigliget) november 8-án (szombaton) 11

12 Bródy Emléknap szervezése: november 25. (Bródy Imre halálának 70. évfordulója alkalmából) tanóra után következnek a programok: komplex vetélkedő, filmvetítés, előadások, megemlékezés, fotókiállítás, beszélgetés Holokauszt-túlélőkkel, alternatív irodalomóra, drámapedagógiai foglalkozás, Bródy emléktúra Pályaválasztási tájékoztató (2014. december óra) és kísérőprogramjai: : Városi idegen nyelvi vetélkedő szervezése évfolyamos diákoknak 3 kategóriában : Reneszánsz vetélkedő Játékos városi sportvetélkedő: január 16. Nyelvi laborban 12

13 A 4 évfolyamos gimnáziumi osztályaink részletes bemutatása Haladó, emelt szintű angol nyelvi képzés Kód: ( ) 01 Ebben a csoportban haladó szintről indítjuk az angol nyelv oktatását, számítunk a diákok általános iskolai előképzettségére. Az angol nyelvi óraszám az emelt szintű képzés követelményeinek megfelelően heti 6 óra. Második idegen nyelvként - kisebb heti óraszámban - választhatnak 3 nyelv közül (német, olasz, orosz). A nyelvi tagozaton tanulóknak a gimnázium elvégzése után nem kell feltétlenül olyan pályát választaniuk, ahol nyelvtudásuk jelenti a megélhetést számukra. Az egyetemek a felvételkor plusz pontokkal ismerik el a középiskolában szerzett nyelvvizsgát illetve az emelt szintű nyelvi érettségit, sőt a jelenlegi tervek szerint a felsőoktatás továbbtanulási feltételként írja majd elő legalább egy középfokú nyelvvizsga meglétét. Már jelenleg sem kaphat kezébe diplomát Magyarországon senki középfokú nyelvvizsga nélkül. A nemzeti köznevelési törvény szerint a középiskolai tanulók a nyelvi érettségi vizsgát emelt szinten is letehetik, amely - eredménytől függően - alapvagy középfokú nyelvvizsgát is jelent egyben. Célunk, hogy a tanulókat erre a vizsgára vagy közép- illetve felsőfokú nyelvvizsgára készítsük fel. 13

14 Kezdő, emelt szintű angol nyelvi képzés Kód: (037181) 02 A kezdő angol nyelvi csoportba jelentkezhetnek azok a tanulók, akik vagy nem az angol nyelvet tanulták általános iskolában, vagy csak kevés előképzettséggel (heti 2-3 óra, nyelvtanfolyam, stb.) rendelkeznek. Az angol nyelv az elmúlt évtizedben világnyelvvé vált, jelentősége nemcsak a hétköznapi kommunikációban, hanem a tudományos életben is meghatározó. A heti 6 órás képzés lehetővé teszi, hogy a középiskolát középfokú tudással és nyelvvizsga bizonyítvánnyal fejezzék be a diákok. Második idegen nyelvként - kisebb heti óraszámban - választhatnak 3 nyelv közül (német, olasz, orosz). Haladó, emelt szintű német nyelvi képzés Kód: (037181) 03 Az emelt szintű német nyelvi képzést haladó szintről indítjuk, a tanulóktól tehát általános iskolai előképzettséget várunk. A képzés során heti 6 órában, emelt szinten fejlesztjük a diákok nyelvtudását a középfokú illetve felsőfokú nyelvtudás megszerzésének reményével. Második idegen nyelvként - kisebb heti óraszámban - választhatnak 3 nyelv közül (angol, olasz, orosz). Hazánkban a német nyelv ismerete a német anyanyelvű országok közelsége, a turizmus-vendéglátásban rejlő lehetőségek kihasználása és a külföldi munkavállalási esélyek növelése szempontjából még mindig meghatározó. Egy világnyelv (angol) ismerete mellett számunkra a német a legjobban hasznosítható idegen nyelv Európában. A tagozat működtetésével az a célunk, hogy biztosítsuk a lehetőséget a biztos nyelvtudás kialakítására azon 14

15 tanulóknak, akik már az általános iskolában elkötelezettjei voltak a német nyelvnek és kultúrának. Humán tagozat Kód: ( ) 04 A tagozat indításával a célunk, hogy a tanulók segítséget kapjanak különféle terjedelmű, bonyolultságú és műfajú szövegek befogadásához, továbbá a kreatív szóbeli és írásbeli szövegalkotáshoz. A mai világban a kommunikáció jelentősége ugrásszerűen megnőtt nemcsak a személyes kapcsolatokban, hanem a tanulás világában és a munkavállalásban is. Ezért az iskola feladata az is, hogy diákjait e téren is eredményesebbé tegye későbbi életükben, hogy érvényesíteni tudják érdekeiket és értékeiket. A tagozaton 9. és 10. évfolyamon plusz 1-1 órában tanítjuk a magyart és a történelmet, majd a évfolyamon emelt szinten (plusz 2-2 órában) készítjük fel a diákokat a sikeres szakirányú továbbtanulásra. Történelem emelt szintesek Veleméren (2013.) 15

16 Felsőfokú továbbtanulási lehetőségek a humán tagozatosok számára magyar irodalmár nyelvész újságíró műsorkészítő, szerkesztő kulturális szervező könyvtáros riporter PR manager kommunikáció és médiatudomány történelem történész régész levéltáros muzeológus néprajzkutató politológus vallástörténész szakértő (Afrika, EU, stb.) kutató tanár bölcsész szociológus pszichológus kulturális antropológus közszolgálati pálya jogász 16

17 Általános tantervű képzés Kód: ( ) 05 Az általános tantervű csoportot olyan tanulóknak ajánljuk, akik még nem döntötték el, milyen pálya iránt vonzódnak, de szeretnének továbbtanulni egy felsőfokú intézményben vagy érettségit követelő szakmában. Ezért gimnáziumi tanulmányaik első két évében (9-10. osztályban) alapóraszámban tanulják a tantárgyakat, a matematikát +1 órában, választanak 2 idegen nyelvet (angol, német, olasz vagy orosz). Az első idegen nyelvet heti 5, a másodikat heti 3 órában oktatjuk. Itt hívjuk fel a jelentkezők figyelmét arra, hogy felvétel esetén a beiratkozás alkalmával minden diák esetében tájékozódni szeretnénk majd arról, hogy melyik két nyelvet kívánják tanulni. Tanulóink többsége korábban a német és angol nyelvet választotta, de egyre népszerűbb az olasz nyelv is. Az orosz nyelvet növekvő nemzetgazdasági jelentősége miatt újból választásra kínáljuk. Az angol és német nyelvet - a tanulók igényei és előképzettsége alapján - kezdő és haladó szinten oktatjuk. A Cycle to School Day a Comenius program keretében (2013) 17

18 A 6 évfolyamos gimnáziumi osztály részletes bemutatása Kódszám: ( ) 06 A hatévfolyamos gimnáziumi képzés az 1995/96-os tanévben indult intézményünkben, első végzős osztályunk 2001-ben hagyta el az iskolát: minden felsőfokú intézménybe jelentkezett tanuló (93%) sikeresen felvételizett. Az azóta eltelt időszakban bebizonyosodott, hogy intézményünk egyik legsikeresebb, s mindenképpen a legtöbb versenyeredménnyel rendelkező osztályává nőtte ki magát a tehetséges diákokból álló közösség. Átgondolt előkészítő munka eredményeként alakult ki a hatéves képzés tematikája, a célok megvalósításához szükséges segédeszközök, tankönyvek feletti döntés. A korábbinál hosszabb képzési időszak, az intézmény személyi és tárgyi kapacitása és a tanulói közösség motiváló hatása együtt teszik ezt a képzési formát hatékonnyá. Mindezeket az előnyöket csak erősíti az, hogy ezekben az osztályokban is hasznosítani tudjuk azokat az ismereteket, illetve tárgyi feltételeket, melyeket a hagyományos képzési formák keretében korábban is alkalmaztunk. A 2015/2016-os tanévben induló 7. évfolyamon hangsúlyos szerepet szánunk a kötelező érettségi tárgyaknak (magyar, történelem, matematika) és az idegen nyelveknek. A tanulók az általános iskolában elkezdett idegen nyelv tanulását haladó szinten folytatják. Ezen kívül csoportbontásban tanítjuk a magyar nyelvtant, matematikát és az informatikát. Mivel a tanulóknak a kétszintű érettségi követelményei szerint kell érettségizniük (amely bizonyos tárgyakból - kémia, földrajz - a 7-8. osztályos anyagot is magába foglalja), szerencsésebbnek találjuk, ha ezt a 6 évet ugyanabban az 18

19 iskolában végzi el a diák. Az érettségiztető középiskola így tudja igazán, mire építhet, mit kérhet számon. További általános információk Minden gimnáziumi tanulónak a évfolyamon választania kell további két tárgyat, melyet emelt szinten (+2 órában) kíván tanulni. Emelt szintű képzés helyett vagy mellett a diákok választhatnak akkreditált fakultatív tárgyat (gazdasági ismeretek) vagy középszintű érettségire felkészítő foglalkozásokat (idegen nyelvek, matematika és informatika tárgyakból) is. Egyéni választása szerint a diáknak így összesen heti 4 órával nő az óraszáma. Intézményünkben hangsúlyos szerepet szánunk az idegen nyelvek oktatásának. Minden iskolánkban oktatott nyelvből rendelkezünk a növekvő igény szerinti szakképzett nyelvtanárokkal. Módszeresen és következetesen törekszünk gazdag, a kétszintű érettségi vizsga követelményeihez igazodó szakkönyvtár kialakítására, így tanulóinkat a szükséges, nagyon drága nyelvkönyvek egy részének a kölcsönzésével is segítjük. Az elmúlt években rendszeressé tettük érdeklődő tanulóink számára a külföldi nyelvgyakorlási lehetőséget: németeseink Unnában, majd az ausztriai Weizben jártak, egyhetes nyelvtanfolyamon tanultak, az északnémet Sulingen középiskolájának diákjaival alakítottak ki cserekapcsolatot. Angolosaink kétévenként londoni tanulmányi kiránduláson vesznek részt. A 2008/2009-es tanévben első alkalommal - hagyományteremtő szándékkal - párizsi tanulmányutat is szerveztünk. A tanulók idegen nyelvi jártasságát gazdagítja iskolánk kiterjedt kapcsolatrendszere: közös programokban vettünk részt angliai (Woodbridge, Poole), német (Eschweiler, Sulingen, Lüneburg), spanyol (Valencia), svéd (Eskilstuna, Karlskoga), finn (Espoo, Nurmes), holland (Almere), francia (Romans-sur-Isere), ír (Dublin) és cseh (Lipnik) iskolákkal a Comenius Európai Uniós oktatási projekt keretében től 2014-ig egy 2 éves Comenius projekten dolgoztunk ír, svéd, francia és finn 19

20 középiskolások részvételével, amely a fenntartható fejlődés elősegítését szolgálta. Iskolánkban a következő kötelező óraszámokat kell a tanulóknak teljesíteniük hetente: Típus 6 évfolyamos 4 évf. emelt szintű képzés 4 évf. ált. képzés 7. évf évf évf évf évf évf Sportsikerek 20

21 A jelentkezés módja Iskolánkba elsősorban Ajkáról illetve a város szűkebb-tágabb környezetéből várjuk a képzési formáink iránt érdeklődő tanulókat. Felvételi vizsgát nem tartunk, az általános iskolai eredmények (6 évfolyamos képzés: 5. osztály évvégi, hatodik osztály félévi, 4 évfolyamos képzés: 7. osztály évvégi, nyolcadik osztály félévi) alapján választunk a jelentkezők közül az alábbi tantárgyak figyelembe vételével: 4 évfolyamos képzés Magyar irodalom Magyar nyelvtan Történelem Idegen nyelv Matematika Informatika Biológia Kódszám: 01, 02,03,04,05 6 évfolyamos képzés Magyar irodalom Magyar nyelvtan Történelem Idegen nyelv Matematika Informatika Természetismeret Kódszám 06 21

22 A felvételi eljárás során - azonos pontszám esetén - előnyben részesítjük a szakértői véleménnyel rendelkező SNI tanulókat és a helyi diákokat. Igény szerint kollégiumi elhelyezést tudunk biztosítani. Fölrajzosok terepgyakorlaton 6 évfolyamos gimnázium A felvételi eljárás módja Általános felvételi eljárás keretében vesszük fel a tanulókat. A képzés iránt érdeklődők az iskolánkban is beszerezhető, központilag kiadott, eredetileg 8. osztályosok számára készült JELENTKEZÉSI LAP kitöltésével jelzik iskolánknak, hogy itt kívánják folytatni 22

23 tanulmányaikat. A jelentkezési lapot továbbíthatja intézményünkbe általános iskolájuk, de nálunk közvetlenül is - az általános iskola kizárásával - kitölthetik azt. A jelentkezés határideje: február 13. A jelentkezési lap beadásával egyidejűleg a 6 évfolyamos gimnáziumba jelentkező tanuló szülője az iskolánkban is beszerezhető TANULÓI ADATLAPOT közvetlenül elküldi a Felvételi Központ (9001 Győr, Pf. 681) címére. A nyomtatványok kitöltésében és kezelésében készséggel segítünk. Az eredményekről április 24- ig értesítjük a tanulókat és felvétel esetén az általános iskolájukat. A jelentkezők tanulmányi eredmény alapján kialakított sorrendjéről ideiglenes felvételi jegyzéket teszünk közzé (iskolai honlap!) március 11-ig. 4 évfolyamos osztályok Általános felvételi eljárás keretében vesszük fel a tanulókat minden 4 évfolyamos osztályunkba. A jelentkezés határideje: február 13. A jelentkezési lapot az általános iskola továbbítja a középiskolába. Az eredményekről április 24-ig értesítjük a tanulókat és az általános iskolájukat. A jelentkezők tanulmányi eredmény alapján kialakított sorrendjéről ideiglenes felvételi jegyzéket teszünk közzé (iskolai honlap!) március 11-ig. Londoni tanulmányi kirándulás 23

24 24

Pályaválasztási tájékoztató 2016/2017-es tanév

Pályaválasztási tájékoztató 2016/2017-es tanév Ajkai Bródy Imre Gimnázium 8400 Ajka, Bródy Imre u. 4. Telefon: 88/508-240 Igazgató: Mihályfi László Honlap: www.brody-ajka.sulinet.hu Pályaválasztási tájékoztató 2016/2017-es tanév Iskolánk névadója:

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

BEISKOLÁZÁS 2014/2015

BEISKOLÁZÁS 2014/2015 BEISKOLÁZÁS 2014/2015 Az iskola jellege, célkitűzése: Gimnáziumunkban az általános műveltséget megalapozó, kétszintű érettségi vizsgára, felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére, valamint a munkába állásra

Részletesebben

A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója. Négy évfolyamos és öt évfolyamos képzés

A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója. Négy évfolyamos és öt évfolyamos képzés A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója Az iskola OM azonosítója: 030694 Cím: 9400 Sopron, Templom utca 26. Tel: 99/505-390 E-mail cím: iroda@szig.sopron.hu Honlapunk címe: soproniszig.hu

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás)

Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás) Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás) 1. A felvételi vizsgák jelentkezési határideje: 2014. december 9. (kedd)-ig jelentkezés a hat és a négy, illetve öt évfolyamos képzésre jelentkezők

Részletesebben

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ Kecskeméti Katona József Gimnázium Becsület és dicsőség az érdemesnek! 6000 Kecskemét, Dózsa György u. 3. Telefon: 76/481-583 www.kjg.hu OM azonosító: 027944 A 2016-2017. tanévben

Részletesebben

A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója. I. Hat évfolyamos képzés

A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója. I. Hat évfolyamos képzés A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója Az iskola OM azonosítója: 030694 Cím: 9400 Sopron, Templom utca 26. Tel: 99/505-390 E-mail cím: iroda@szig.sopron.hu Honlapunk címe: http://szig.sopron.hu

Részletesebben

Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium

Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium Felvételi tájékoztató a 2016/17 os tanévre Az iskola mottója : Legfontosabb adatok Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium e mail.: honlap: OM azonosító: 036723 "A míveletlen föld csak gazt terem, A lélek

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280 Kedves Tanuló! Bizonyára nehéz feladat előtt állsz, hiszen döntened kell arról, hogy milyen iskolában akarsz tanulni az elkövetkezendő néhány évben. Tájékoztatónkkal szeretnénk számodra segítséget nyújtani,

Részletesebben

8. osztályosoknak FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2009/2010-es tanévre. Hunfalvy János

8. osztályosoknak FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2009/2010-es tanévre. Hunfalvy János 8. osztályosoknak FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2009/2010-es tanévre Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola 1011 Budapest, Ponty utca 3. www.hunfalvy-szki.hu

Részletesebben

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Az iskola neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Az iskola OM-azonosítója: 028300

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar. 9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.hu Igazgató: Horváth Éva Pályaválasztással kapcsolatos információk:

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2012-2013-as tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Bolyai János Gimnázium és Kereskedelmi Szakközépiskola 2364 ÓCSA, Falu Tamás u. 35. Telefon/Fax: 29/378-045 Honlap: www.bogim.hu E-mail: gimi@bogim.hu OM azonosító: 032552 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Középiskolánk

Részletesebben

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar. 9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.hu Igazgató: Horváth Éva Pályaválasztással kapcsolatos információk:

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015-2016-os tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata I. Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 94. (1) bekezdésének r) pontja 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ HATODIK és NYOLCADIK OSZTÁLYOS TANULÓKNAK! A Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium felvételi tájékoztatója a 2015/2016-os tanévre a HATÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUM

Részletesebben

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító: 030716

Részletesebben

Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató

Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató OM azonosító: 200886 Cím: 3900 Szerencs, Ondi út 1. Telefon: 47/362-533 47/361-444 47/362-132 Fax: 47/362-533/102-es

Részletesebben

Képzési rend 2016-2017. tanév. Iskolánk képzési rendje és pontszámítás az egyes képzési formákban

Képzési rend 2016-2017. tanév. Iskolánk képzési rendje és pontszámítás az egyes képzési formákban Képzési rend 2016-2017. tanév Iskolánk képzési rendje és pontszámítás az egyes képzési formákban 9. A humán tantervű osztály magyar nyelv és irodalom csoport (17 fő) Tagozatkód: 001 1. : angol nyelv, német

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2011-2012-es tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2011-2012-es tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2011-2012-es tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol)

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol) KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu, honlap: www.krudy.gyor.hu

Részletesebben

Szegedi Szakképzési Centrum Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskolája Felvételi tájékoztató

Szegedi Szakképzési Centrum Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskolája Felvételi tájékoztató Alapítva 1885-ben Szegedi Szakképzési Centrum Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskolája Felvételi tájékoztató 2016-2017. tanév Iskolánkban közgazdasági ágazatban folytatunk oktatást a 9-13. évfolyamon.

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2012.10.30. TANULMÁNYI TERÜLETEK

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2016-2017-es tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2016-2017-es tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016-2017-es tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium?

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Helytálljunk, mégis szabadon szaladjunk (Illyés Gyula) Szekszárdi I. Béla Gimnázium Akkreditált Kiváló Tehetségpont Ökoiskola, Madárbarát Iskola, Mentoráló intézmény

Részletesebben

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar. 9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.hu Igazgató: Horváth Éva Pályaválasztási felelős: Józsáné Purgai

Részletesebben

KISPESTI DEÁK FERENC GIMNÁZIUM

KISPESTI DEÁK FERENC GIMNÁZIUM KISPESTI DEÁK FERENC GIMNÁZIUM 1192 Budapest, Gutenberg krt. 6. Tel: 347-9040 Fax: 347-9046 honlap: deak.kispest.hu e-mail: gimnazium@deak.kispest.hu kdfg19@gmail.com Célkitűzésünk, hogy a törvény adta

Részletesebben

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017 8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017 2015. OKTÓBER 15. Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskolája 1011 Budapest,

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz)

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz) GYŐRI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító:

Részletesebben

Az encsi székhelyintézmény beiskolázási ajánlata Gimnázium. Szakközépiskola

Az encsi székhelyintézmény beiskolázási ajánlata Gimnázium. Szakközépiskola Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Váci Mihály Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium OM azonosító: 200598 Az encsi székhelyintézmény beiskolázási ajánlata Gimnázium Felvehető Évfolyamok száma Osztályok Osztály

Részletesebben

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata I. Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. Törvény 94. (1) bekezdésének r) pontja 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu Beiskolázási tájékoztató a 2016/2017-es tanévre Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium OM azonosító: 032549 Telephely kódja: 001 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL. 2014. április 24.

TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL. 2014. április 24. TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL 2014. április 24. Az kétszintű érettségi egyenértékű céljai: egységes és differenciált, továbbtanulási alapot ad, EU kompatibilis érettségi bizonyítványt ad.

Részletesebben

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016 2014. OKTÓBER 28. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola 1011 Budapest, Ponty utca 3. TANULMÁNYI TERÜLETEK (TAGOZATOK)

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2010.10.01. TANULMÁNYI

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2011.10.01. TANULMÁNYI

Részletesebben

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola 201202 KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA a. tanév középfokú beiskolázásához A középfokú iskolába történő jelentkezés rendjét és a felvételi eljárás szabályait

Részletesebben

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu Beiskolázási tájékoztató a 2015/2016-os tanévre Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium OM azonosító: 032549 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ABONY FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2016/2017-es tanévre 2740 Abony, Kossuth tér 18. Tel.: 06 53/360-071 e-mail: kinizsi@kinizsi-abony.sulinet.hu http://www.kinizsi-abony.hu OM azonosító: 032618 Az elmúlt tanévben

Részletesebben

Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra. a 2015/2016. tanévben

Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra. a 2015/2016. tanévben Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra a 2015/2016. tanévben A 11. (12-13.) évfolyamon a tanrend az érettségi - felsőoktatási felvételi igényekhez igazodik Tanulóink korábbi választásuktól

Részletesebben

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium?

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Helytálljunk, mégis szabadon szaladjunk (Illyés Gyula) Az I. Béla Gimnázium Tehetséggondozó Középiskola Tehetségpont Ökoiskola, Madárbarát Iskola, Pénziránytű

Részletesebben

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Szakközépiskola Nagy László Gimnáziuma 7300 Komló, Alkotmány u. 2. OM azonosító: 201286 Telephely kódja: 013 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482367 E-mail:

Részletesebben

GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA E-mail: gimnazium@mnamk.hu Internet: www.mnamk.hu OM azonosító: 027939 BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ Az MNÁMK képzési kínálata

Részletesebben

Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA ÉS SZAKISKOLÁJA

Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA ÉS SZAKISKOLÁJA Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA ÉS SZAKISKOLÁJA Cím: 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5 Telefon: 75/ 541-269,

Részletesebben

III. Béla Gimnázium Felvételi tájékoztató Baja

III. Béla Gimnázium Felvételi tájékoztató Baja Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja

Részletesebben

Tisztelt Szülők! Kedves Diákok!

Tisztelt Szülők! Kedves Diákok! Sashegyi Arany János Általános Iskola és Gimnázium 1124 Budapest Meredek utca 1. OM azonosító:035289 Telefon: 06/1-319-33-78, 06/1-319-33-79, 06/1-319-33-80 Internet: www.aranyj.eu E-mail:aranyj12ker@gmail.com

Részletesebben

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ Intézmény neve: Egri Dobó István Gimnázium Intézmény kódja: 031599 Telephely kódja: 001 Intézmény címe: Eger, Széchenyi u. 19. Intézmény telefonszáma: 36/312-717 Intézmény honlapja:

Részletesebben

Felvételi eljárás rendje a 2015/2016-os tanévre

Felvételi eljárás rendje a 2015/2016-os tanévre Felvételi eljárás rendje a 2015/2016-os tanévre Indítandó osztályok, kódok: Magyar-angol két tanítási nyelvű osztály Kód: 01 5 évfolyamos képzés. (nyelvi előkészítő év angol nyelvből + 4 év ) A helyi tanterv

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2013-2014-es tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2013-2014-es tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013-2014-es tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola FELVÉTELI a 2013-2014-es tanévre Szakközépiskola 01 KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉP (német) (1 osztály 34 fő) 02 NYELVI ELŐKÉSZÍTŐS

Részletesebben

Információk: Ponácz Ferenc igazgatóhelyettes, tel.: 22/ 506-162 Titkárság, tel.: 22/ 506-472. web: www.telekiblanka.hu. e-mail: budai@telekiblanka.

Információk: Ponácz Ferenc igazgatóhelyettes, tel.: 22/ 506-162 Titkárság, tel.: 22/ 506-472. web: www.telekiblanka.hu. e-mail: budai@telekiblanka. Kedves Szülők! Köszönjük érdeklődésüket iskolánk hat évfolyamos gimnáziumi képzése iránt. E tájékoztató honlapunkon történő megjelentetésével is szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy Önök minél több információhoz

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Sokat kell tanulnia az embernek ahhoz, hogy megtudhassa, milyen keveset is tud. /Széchenyi István/ Bajai III. Béla Gimnázium a 2016/2017. tanévre 6. és 8. osztályosoknak a hat és négy évfolyamos gimnáziumi

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest IX. Kerületi Szent Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A L SÓ TAGOZAT P edagógiai programunkban célul tűztük ki, hogy minden tanulónkat képességének megfelelő szinten

Részletesebben

Kedves Negyedik és Nyolcadik Osztályosok!

Kedves Negyedik és Nyolcadik Osztályosok! Az Esztergomi Dobó Katalin Gimnázium felvételi tájékoztatója Kedves Negyedik és Nyolcadik Osztályosok! Szeretnétek egy kiváló közösség tagjai lenni? Szeretnétek egy olyan gimnáziumba járni, ahol minden

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2016/2017-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2016/2017-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2016/2017-es tanévre 2 Beköszöntő helyett Választani mindig nehéz, hiszen a döntéssel, miközben új utak nyílnak, mások lezárulnak. Különösen nehéz ismeretek hiányában felelősségteljesen

Részletesebben

OM azonosító: 200951

OM azonosító: 200951 Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola 6440 Jánoshalma, Béke tér 11. E-mail: hunyadi.kir@gmail.com Honlap: www.hunyadi.janoshalma.hu Tel.: 06-77/501-180 Fax:06-77/501-180 FELVÉTELI

Részletesebben

Tisztelt Szülők! Kedves Diákok!

Tisztelt Szülők! Kedves Diákok! Sashegyi Arany János Általános Iskola és Gimnázium 1124 Budapest Meredek utca 1. OM azonosító:035289 Telefon: 06/1-319-33-78, 06/1-319-33-79, 06/1-319-33-80 Internet: www.aranyj.hu E-mail:aranyj12ker@gmail.com

Részletesebben

Jelentkezés emelt szintű képzésre. 2011. március 31.

Jelentkezés emelt szintű képzésre. 2011. március 31. Jelentkezés emelt szintű képzésre 2011. március 31. Érettségi vizsga 2013 Nem válik szét az érettségi és a felvételi. Kétszintű az érettségi Középszint: a hagyományos érettségi Emelt szint: részben a felvételit

Részletesebben

Tisztelt Érdeklődő! Tájékoztató. a kereskedelmi- és a közgazdasági szakgimnáziumi (régebbi nevén szakközépiskola) tagozatra való felvételről

Tisztelt Érdeklődő! Tájékoztató. a kereskedelmi- és a közgazdasági szakgimnáziumi (régebbi nevén szakközépiskola) tagozatra való felvételről Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja azt a munkát,

Részletesebben

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák!

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kedves Szülők! Kedves Diákok! Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kiadványunkkal tájékoztatni szeretnénk leendő diákjainkat, szüleiket, osztályfőnökeiket a 2015-2016. tanévben indítandó osztályainkról.

Részletesebben

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola FELVÉTELI a 2015-2016-os tanévre TANDÍJ NINCS! Szakközépiskola Összesen 6 osztály 204 tanuló, ebből 2 osztály turizmus szakirány érettségi

Részletesebben

Intézményünk, a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója

Intézményünk, a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Intézményünk, a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Az iskola neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Az iskola OM-azonosítója:

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2010/2011-es tanév

Felvételi tájékoztató 2010/2011-es tanév Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy.u.32. Telefon: (42) 445-332 Fax: (42) 447-545 E-mail: sipkay@chello.hu http://www.sipkay.hu

Részletesebben

E-mail: gimnazium@mnamk.hu Internet: www.mnamk.hu. OM azonosító: 027939

E-mail: gimnazium@mnamk.hu Internet: www.mnamk.hu. OM azonosító: 027939 E-mail: gimnazium@mnamk.hu Internet: www.mnamk.hu OM azonosító: 027939 Az általános iskola hatodik osztályának elvégzése után: Hatosztályos gimnáziumi képzés Azok a tanulók választják ezt a képzési formát,

Részletesebben

FELVÉTELI SZABÁLYZAT

FELVÉTELI SZABÁLYZAT FELVÉTELI SZABÁLYZAT Az intézmény adatai: OM azonosító: 034146 Név: Marcali Berzsenyi Dániel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium KLIK 140001 Cím: 8700 Marcali, Petőfi S. u. 16. Telefon: 85/510-643

Részletesebben

NEUMANN JÁNOS KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

NEUMANN JÁNOS KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM NEUMANN JÁNOS KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Igazgató: Pályaválasztási felelős: FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2012/2013. tanév Dr. Sipos Mihály Dr. Liptainé Reszegi Ágnes általános igazgatóhelyettes Az Arany János Tehetséggondozó

Részletesebben

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B OM azonosító: 201286 Telephely kód: 001 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482-367 E-mail: gimnazium@nagylaszlo-komlo.sulinet.hu

Részletesebben

Általános tudnivalók. Szakközépiskolai képzések

Általános tudnivalók. Szakközépiskolai képzések Bereczki Máté Kertészeti, Élelmiszeripari és Mezőgazdasági - Gépészeti Szakképző Iskola 6500 Baja, Szent Antal u. 96. OM azonosító: 027975 Honlap: www.bereczki-baja.hu Telefon: (79) 423-744 Igazgató: Horváth

Részletesebben

BERZSENYI DÁNIEL GIMNÁZIUM Minőségi Nevelési-Oktatási Intézmény

BERZSENYI DÁNIEL GIMNÁZIUM Minőségi Nevelési-Oktatási Intézmény Igazgató: Somogyi László Cím:1133 Budapest, Kárpát u. 49 53. Tel./fax: 359-1613, 359-2205 Internet: www.berzsenyi.hu Az iskola OM azonosítója: 035243 BERZSENYI DÁNIEL GIMNÁZIUM Minőségi Nevelési-Oktatási

Részletesebben

Tájékoztató a középfokú beiskolázás rendjéről. Juhász András igazgató Újbudai József Attila Gimnázium Budapest, 2015. szeptember 22.

Tájékoztató a középfokú beiskolázás rendjéről. Juhász András igazgató Újbudai József Attila Gimnázium Budapest, 2015. szeptember 22. Tájékoztató a középfokú beiskolázás rendjéről Juhász András igazgató Újbudai József Attila Gimnázium Budapest, 2015. szeptember 22. Újbudai József Attila Gimnázium OM azonosító: 034982 Feladatellátási

Részletesebben

Tagozat kód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 501 Humán gimnázium (angol olasz) Képzési idő

Tagozat kód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 501 Humán gimnázium (angol olasz) Képzési idő GYŐRI SZOLGÁLTATÁSI SZC KRÚDY GYULA GIMNÁZIUMA, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLÁJA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu

Részletesebben

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára Intézmény neve: Egri Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Címe: 3300 Eger, Bem tábornok utca 3. Telefon/fax: (36) 515-020, 313-765 E-mail: egrikossuthtitkarsag@gmail.com Honlap: www.kossuthzsuzsa.hu

Részletesebben

A Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium bemutatása

A Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium bemutatása Csordásné Marton Melinda BME GTK Műszaki Pedagógiai Tanszék Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzés Első félév gyakorlati feladata Konzulens: Sipos Imre Gyakorlatvezető: Ráczné

Részletesebben

A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint

A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint 1.) Négyosztályos gimnázium (általános tantervő) Kód: 01 a) Oktatott idegen nyelvek:

Részletesebben

Tantárgyi struktúra és óraszámok. (2014/2015. tanévtől)

Tantárgyi struktúra és óraszámok. (2014/2015. tanévtől) Tantárgyi struktúra és óraszámok (2014/2015. tanévtől) Tantárgyi struktúra és óraszámok Kötelező tantárgyak és óraszámok Óraterv a helyi tantervekhez 7 12. évfolyam hat évfolyamos gimnázium Tantárgyak

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben induló osztályok:

A 2016/2017. tanévben induló osztályok: Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum BÉKÉSY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 1174 Budapest, Széchenyi u. 9-11. Telefon: +36-1-256-16-73 +36-1-257-00-32 OM azonosító: 203061 Telephely kód: 002 Nyitott kapuk

Részletesebben

Jó emberként lépj be, jobb emberként távozz!

Jó emberként lépj be, jobb emberként távozz! Jó emberként lépj be, jobb emberként távozz! Tisztelt Szülők, kedves Nyolcadikos és Negyedikes Tanulók! Mindenki számára elismerhető és elfogadható tény az, hogy a jövő sok tekintetben függ gyermekeink,

Részletesebben

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15.

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15. KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 0. november 5. Új kép SZAKMACSOPORTOK ISKOLÁNKBAN Szakközépiskolai tagozat Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport

Részletesebben

NEUMANN JÁNOS KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016. tanév

NEUMANN JÁNOS KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016. tanév NEUMANN JÁNOS KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016. tanév Igazgató: Dr. Sipos Mihály Pályaválasztási felelős: Dr. Liptainé Reszegi Ágnes, általános igazgatóhelyettes Az Arany János

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

Felvételi eljárási rend

Felvételi eljárási rend Felvételi eljárási rend 2014/2015-ös tanév Európai Üzleti Szakközép és Szakiskola OM: 200466 Tisztelt Szülő, Kedves Érdeklődő Nyolcadikos! Iskolánkban 2004-től érettségire épülő szakképzés folyik. Közel

Részletesebben

F E L V É T E L I T Á J É K O Z T A T Ó 2016/2017. tanév

F E L V É T E L I T Á J É K O Z T A T Ó 2016/2017. tanév SZÉCHENYI ISTVÁN KATOLIKUS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 3600 Ózd, 48-as út 6. Telefon, fax: 48/569-371; 48/479-153 Honlap: www.szikszi-ozd.hu E-mail: szikszi@szikszi.sulinet.hu OM-azonosító: 029306 F E

Részletesebben

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM OM azonosító: 038115 Címe: 2800 Tatabánya, Gál István-lakótelep 701. Igazgató: Pleier Tamás Beiskolázásért felelős: Varga Istvánné igh., Nagy Tamás igh. Telefon: +36(34)339-571

Részletesebben

2.9 A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai, valamint középfokú iskola esetében a szóbeli felvételi vizsga követelményei

2.9 A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai, valamint középfokú iskola esetében a szóbeli felvételi vizsga követelményei A tanév alatti vizsgák rendje a pedagógiai program alapján: 2.9 A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai, valamint középfokú iskola esetében a szóbeli felvételi vizsga követelményei

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2016/2017. tanév

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2016/2017. tanév FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017. tanév Igazgató: Molnárné Somogyi Margit Műszaki Igazgató: Molnár József Igazgatóhelyettes: Zsemberi Zoltán Kedves pályaválasztó diákok! 14 évesen egy olyan választás előtt

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

Facultas Humán Gimnázium. Egyenes út az egyetemre, vagy az érettségi utáni szakképzés irányába!

Facultas Humán Gimnázium. Egyenes út az egyetemre, vagy az érettségi utáni szakképzés irányába! Facultas Humán Gimnázium Egyenes út az egyetemre, vagy az érettségi utáni szakképzés irányába! 2014/2015 2 FACULTAS Elérhetőségek: Facultas Humán Gimnázium OM azonosító: 200304 1078 Budapest, Hernád utca

Részletesebben

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre A Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium eseménynaptára a 2015-2016. tanévre Eseménynaptár 2015-2016. tanév Augusztus Aug. 17. 9 h Dátum Esemény Tantárgyfelosztás,

Részletesebben

NYÍLT NAPOK 2015. november 9-11. 2015. november 23-25. 8.30-tól tájékoztatás, 9.25-től óralátogatás. Bejelentkezés nem szükséges.

NYÍLT NAPOK 2015. november 9-11. 2015. november 23-25. 8.30-tól tájékoztatás, 9.25-től óralátogatás. Bejelentkezés nem szükséges. Budapesti Vendéglátóipari és Humán SZC Bókay János Szakközépiskolája 1086 Budapest, Csobánc utca 1. telefon: 313-10-67 és 313-16-74 honlap: www.bokay-eu.sulinet.hu NYÍLT NAPOK 2015. november 9-11. 2015.

Részletesebben

TISZTELT SZÜLŐK! 4. ÉVFOLYAMOS TANULÓK!

TISZTELT SZÜLŐK! 4. ÉVFOLYAMOS TANULÓK! TISZTELT SZÜLŐK! 4. ÉVFOLYAMOS TANULÓK! A kiértékelt feladatlapok megtekintése Az írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az iskola képviselőjének jelenlétében, az igazgató által meghatározott

Részletesebben

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Érettségi felkészítés Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Alapvető információk Az iskola az alaptantervi órákon a középszintű érettségi vizsgához nyújt képzést, a

Részletesebben

oktatási azonosító 73068903870 73342549764 79306853024 76397763878

oktatási azonosító 73068903870 73342549764 79306853024 76397763878 Tanulmányi terület kódja: 41 gimnázium: 4 évfolyamos; emelt szintű matematika tantárgyi tehetséggondozás kerettanterve; az első idegen nyelv(ek) a(z) angol nyelv, a második idegen nyelv a(z) német nyelv

Részletesebben