Pályaválasztási tájékoztató 2015/2016-os tanév

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pályaválasztási tájékoztató 2015/2016-os tanév"

Átírás

1 Ajkai Bródy Imre Gimnázium 8400 Ajka, Bródy Imre u. 4. Telefon: 88/ Igazgató: Mihályfi László Honlap: Pályaválasztási tájékoztató 2015/2016-os tanév

2 Iskolánk névadója: Bródy Imre Az emberi nagyság, a kutatói zsenialitás, a gyakorlati megvalósítás tehetsége tette teljessé Bródy Imre viszonylag rövid életét. Neve összefonódott a haladást jelképező fénnyel a hosszabb élettartamú kriptontöltésű izzó feltalálójaként. Eötvös Loránd tanítványa, középiskolai egyetemei tanár, kutatófizikus Göttingenben Max Born professzor munkatársaként, később pedig Magyarországon az Egyesült Izzó laboratóriumában ra kidolgozza és szabadalmaztatja a nemesgázzal töltött izzólámpát, majd megoldja a kriptongáz közvetlenül levegőből történő, veszély nélküli, gazdaságos előállításának problémáját. A világ első kriptongyára a mai Ajka területén, Alsócsingerben épült fel 1937-ben. A levegőből előállított kriptonnal töltött izzók hatalmas sikert arattak szerte a világban. Az 1944-ben felerősödő faji üldöztetésnek esett áldozatul, amikor családját önként követve koncentrációs táborba került. Nevét hűen őrzi a tudományos élet, valamint legmélyebb tisztelettel iskolánk, az Ajkai Bródy Imre Gimnázium 2

3 Az Ajkai Bródy Imre Gimnázium ajánlata továbbtanulás előtt álló tanulóknak és szüleiknek a 2015/2016-os tanévre Tisztelt Szülők, kedves Diákok! Ön az Ajkai Bródy Imre Gimnázium 2015/2016-os képzési ajánlatát tartja a kezében. A következő oldalak tanulmányozása során tapasztalni fogja, hogy a kínálat széles körű. Indítandó képzéseinkkel törekszünk a szülők és tanulók változatos pályaválasztási szándékához minél jobban igazodni. A humán és a reál tárgyakat kedvelők egyaránt megtalálhatják nálunk a nekik tetsző képzési típust, sőt a majdani érettségit követő határozott továbbtanulási elképzeléssel jelenleg még nem rendelkezők is. Bízom abban, hogy a tájékoztatóban olvasottak, valamint a következő hónapokban szervezett nyílt napokon és különböző pályaválasztási fórumokon hallottak segítenek a legmegfelelőbb oktatási forma kiválasztásában. Oktatási céljaink között első helyen a kétszintű érettségire illetve a felsőfokú továbbtanulásra való alapos felkészítés szerepel. A célok elérését a jól felkészült, általában többdiplomás tanári kollektíva, valamint az iskola gazdag tárgyi felszereltsége biztosítja. A jó eredmény eléréséhez az említetteken kívül megfelelő fegyelem, munkalégkör is kell. Ezt szem előtt tartva valamennyi dolgozónk igyekszik betartani és diákjainkkal is betartatni az alapvető erkölcsi normákat, a házirendünkben is megfogalmazott pedagógiai elveket. Mindeközben tevékenységünket folyamatosan áthatja a tanulók iránti feltétlen humánum, mindennapos problémáik gyors megoldására való törekvés. Az elmúlt évtizedekben fel kellett ismernünk, miután nem lehet minden fontos tartalmat megtanítani a középiskolai évek alatt, a tudás megszerzésének képességeit kell fejlesztenünk. Ezért a tanulók alapvető készségeinek (szövegértési-szövegalkotási, matematikai-logikai, idegen nyelvi) fejlesztését céloztuk meg, jó összhangban intézményünk oktatási 3

4 profiljának meghatározó területeivel. A tanulókat leginkább a kompetenciaalapú oktatás módszereinek a felhasználásával kívánjuk használható, életközeli helyzetekben jól alkalmazható tudás birtokába juttatni. Valljuk, hogy a kulcskompetenciák kialakítása nélkül az iskola nem tölti be funkcióját, hiszen a biztos háttértudásra építve e készségek szolgálhatják a globalizálódó világban érvényesülni kívánó ember boldogulását. Remélem, hogy e néhány sor is segítette Önöket abban, hogy intézményünket megismerve a céljaik eléréséhez alkalmas terepet találjanak az ajkai Bródyban. Pályaválasztásukhoz iskolánk minden dolgozója nevében sok sikert kívánok! Mihályfi László igazgató Comenius projekttalálkozó Finnországban (Nurmes, 2013) 4

5 Az iskola rövid bemutatása Az Ajkai Bródy Imre Gimnázium szeptember 1-je óta áll a középfokú oktatás szolgálatában, az 1961/62-es tanév óta jelenlegi épületében. A gimnázium mellett az iskola falai között történetének jelentős részében szakközépiskolai oktatás is folyt: hosszú ideig gépipari, melyet felváltott az egészségügyi illetve a közgazdasági szakközépiskolai képzés. Jelenleg csak gimnáziumi osztályaink vannak. Az intézmény fenntartója 2013-tól a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ ajkai tankerülete, működtetője Ajka város Önkormányzata. A középfokú intézmény célja, hogy a szülők, a tanulók és a környezet igényeinek mindjobban megfelelni kívánó iskolaként működjön. Pedagógusai érettségire készítik fel gimnáziumi keretek között 4 és 6 évfolyamon a tanulókat, megteremtve ezzel a középfokú és a felsőfokú szakmai továbbképzés lehetőségét. A tantestület igényes szakmai munkája, a megfelelő tárgyi feltételekkel rendelkező oktatási környezet a középiskolát az elmúlt években megbízható, stabil értékeket közvetítő, mértékadó tudást kialakító intézménnyé tették elsősorban Ajkán illetve szűkebb-tágabb környezetében. Iskolánk tanulói rendre az országos átlag felett teljesítenek az érettségi vizsgákon. A 2014-es tanév végzőseinek az eredményei a következők: 5 4,5 4 3,5 3 2,5 Érettségi eredmények 2014 június országos átlag Bródy 5

6 Annak érdekében, hogy az iskolát elhagyó tanulók mindinkább megfeleljenek a modern Európa elvárásainak, kiemelt fontosságúnak tartjuk a szilárd erkölcsi, szellemi értékrendszer kialakításán túl a nyelvoktatást és az információs technológiák alkalmazásának megismertetését. A megfelelő kommunikációs készség megszerzésén kívül mindezzel elsődleges célunk, hogy tanulóinkat olyan tudás birtokába juttassuk, amely megteremti már itt a középiskolában, de még inkább felnőtt életükben annak a lehetőségét, hogy elérhessék a mindenkori legmodernebb információkat az általuk kiválasztott szakterületen. Ezáltal boldogulhatnak majd pályájukon. Informatika órán E két fontos alapkompetencia fejlesztésén túl a Bródy olyan műveltségterületek intenzív fejlesztésére is vállalkozik, amelyek a közeljövőben egyre erőteljesebb szerephez jutnak a gazdasági és társadalmi környezet fejlődése szempontjából. Ez a versenyképes felsőfokú szakmai végzettséget előkészítő reál műveltség (a matematikát mindvégig bontott csoportokban tanítjuk), valamint a politikai, közéleti, önkormányzati, civil 6

7 szféra és a média területén elhelyezkedők tudásának megalapozása a humán (magyar, történelem) tárgyak erősítésével. Iskolánk megyei környezetben is megállja a helyét eddigi eredményeivel. Ajkán ez az az iskola, mely elsődleges céljának tartja - a tanulók sikeres érettségi vizsgára való felkészítése mellett - a felsőfokú továbbtanulásra buzdító motivációs tényezők erősítését. Ezt bizonyítják a 8. és 10. évfolyamon végzett kompetenciamérések eredményei, melyek minden tanévben az országos átlagot meghaladó értékeket mutatnak. A 2014-ben megjelent eredményeket tekintve a Veszprém megyében (Veszprémben, Pápán, Tapolcán, Balatonalmádiban, Balatonfüreden, Sümegen és Ajkán) található gimnáziumokat összehasonlítva iskolánkat csak a veszprémi Lovassy és Vetési gimnázium, az almádi kéttannyelvű gimnázium előzi meg, hozzánk hasonló teljesítményt nyújtott a pápai Türr gimnázium, a többi iskola (a balatonfüredi, a pápai Petőfi és a református, a sümegi és tapolcai gimnázium) gyengébben teljesített a Bródynál. A Bródy gimnázium eredményei országos összehasonlításban a következők: szövegértés matematika átlag országos átlag Ajkai Bródy Iskolánkban elsősorban azok az emelt szintű foglalkozások, szakkörök sikeresek, amelyek orientálják a tanulókat valamely felsőoktatási intézmény irányába, de népszerűek a sportkörök is. A kerettanterv szerinti évfolyamon a tanulók tanórai keretek közt vesznek részt emelt szintű érettségire felkészítő foglalkozásokon (bármely tantárgyból a készségtárgyakon kívül), érdeklődésük és a 10. évfolyam elvégzése utáni választásuk szerint. Fakultatív tantárgyként e két évfolyamon gazdasági ismereteket oktatunk, melyekből érettségi vizsga is tehető. A tanórai és tanórán kívüli felkészítő munka és a tanulói ambíció eredményeképpen érettségi után szinte minden továbbtanulni szándékozó bekerül valamely 7

8 egyetemre vagy főiskolára. A többiek körében egyre népszerűbb valamely felsőfokú szakképzés. A 2014-ben végzett diákok továbbtanulási statisztikája: Végzősök száma 123 Felsőoktatásba felvettek száma 94 Érettségire épülő szakképzésben tanul tovább 19 Egyéb (munkába állt) 10 Tornatermünk A továbbtanulás sikeréhez a megbízható szaktárgyi tudáson kívül nagy mértékben hozzájárul az a tény, hogy sok tanuló hagyja el az iskolát C típusú középfokú nyelvvizsga bizonyítvánnyal (elsősorban angol és német nyelvből): a 2014-ban érettségizett tanulók 62 középfokú és 10 felsőfokú nyelvvizsga bizonyítvánnyal dicsekedhettek. 8

9 Rendelkezünk megfelelő színvonalú oktatástechnikai eszközökkel: tantermenként egy-egy Tv-vel, CD/DVD lejátszóval, 3 számítástechnika szaktanteremmel, 18 fős, számítógépekkel is felszerelt nyelvi laboratóriummal, természettudományi szaktanteremmel, emeletenként több - hordozható vagy stabilan beszerelt, laptopból, projektorból álló készlettel, mellyel a termekben lévő vetítővászon vagy aktív tábla segítségével a digitális tudásbázis illetve a vezeték nélküli Internetes kapcsolat felhasználásával szemléletessé tehetők a tanórák. A tanárok munkáját magnetofonok, fénymásoló gépek segítik. Bródy bál

10 Képzési kínálatunk a 2015/2016-os tanévre Az iskola OM azonosító száma: A 2015/2016-os tanévben iskolánkban 3 gimnáziumi osztály indítását tervezzük: A 8. osztályt elvégző tanulók számára: Haladó, emelt szintű angol nyelvi képzés (heti 6 óra) kód 01 Kezdő, emelt szintű angol nyelvi képzés (heti 6 óra) kód 02 Haladó, emelt szintű német nyelvi képzés (heti 6 óra) kód 03 Humán tagozat (plusz 1 óra magyar - plusz 1 óra történelem) kód 04 Általános tantervű képzés kód 05 A 6. osztályt elvégző tanulók számára: 1 hatosztályos gimnáziumi osztályt: kód 06 Felvételi vizsgát egyik iskolatípusban sem szervezünk. 10

11 A beiskolázást támogató programok a 2014/15-ös tanévben Internetes angol (UK Fandom) és német levelező csapatverseny (3 fő/csapat) meghirdetése az általános iskolák osztályosai számára szeptemberi indítással Pályaválasztási kiállítás a Gyermekek Házában (2014. október ) Angol nyelvű interaktív színházi előadás október 17-én (Shakespeare nyomában) a Bródy diákjai, a városi és környékbeli 7-8. osztályos diákok számára a Kaszinóban angol anyanyelvű előadók részvételével Könyvtárhasználati csapatverseny (3 fő) bródys és tankerületi 7-8. osztályos tanulóknak valamint a könyvtár bővítését lezáró projektzáró rendezvény október 20-án A novemberi iskolai tájékoztató (2014. november 5.) és interaktív tanórák: Angol: Pegánné Göntér Szilvia és Szabó-Németh Adrienn Halloween témakörben Német: Cs. Molnár Lászlóné Nyelvi játékok: Zsigmondné Simon Klára és Szövérfiné Pad Anita Történelem: Kersner Ákos, Dr. Paksi Zoltán Informatika: Friedrich Rezső 16.00: Tájékoztatók (Mihályfi László, Haász Berta, Nagy Zoltánné) Tanulmányi kirándulás szervezése a bródys osztályosok és a humán érdeklődésű 7-8. osztályos általános iskolások részére (Badacsony-Szigliget) november 8-án (szombaton) 11

12 Bródy Emléknap szervezése: november 25. (Bródy Imre halálának 70. évfordulója alkalmából) tanóra után következnek a programok: komplex vetélkedő, filmvetítés, előadások, megemlékezés, fotókiállítás, beszélgetés Holokauszt-túlélőkkel, alternatív irodalomóra, drámapedagógiai foglalkozás, Bródy emléktúra Pályaválasztási tájékoztató (2014. december óra) és kísérőprogramjai: : Városi idegen nyelvi vetélkedő szervezése évfolyamos diákoknak 3 kategóriában : Reneszánsz vetélkedő Játékos városi sportvetélkedő: január 16. Nyelvi laborban 12

13 A 4 évfolyamos gimnáziumi osztályaink részletes bemutatása Haladó, emelt szintű angol nyelvi képzés Kód: ( ) 01 Ebben a csoportban haladó szintről indítjuk az angol nyelv oktatását, számítunk a diákok általános iskolai előképzettségére. Az angol nyelvi óraszám az emelt szintű képzés követelményeinek megfelelően heti 6 óra. Második idegen nyelvként - kisebb heti óraszámban - választhatnak 3 nyelv közül (német, olasz, orosz). A nyelvi tagozaton tanulóknak a gimnázium elvégzése után nem kell feltétlenül olyan pályát választaniuk, ahol nyelvtudásuk jelenti a megélhetést számukra. Az egyetemek a felvételkor plusz pontokkal ismerik el a középiskolában szerzett nyelvvizsgát illetve az emelt szintű nyelvi érettségit, sőt a jelenlegi tervek szerint a felsőoktatás továbbtanulási feltételként írja majd elő legalább egy középfokú nyelvvizsga meglétét. Már jelenleg sem kaphat kezébe diplomát Magyarországon senki középfokú nyelvvizsga nélkül. A nemzeti köznevelési törvény szerint a középiskolai tanulók a nyelvi érettségi vizsgát emelt szinten is letehetik, amely - eredménytől függően - alapvagy középfokú nyelvvizsgát is jelent egyben. Célunk, hogy a tanulókat erre a vizsgára vagy közép- illetve felsőfokú nyelvvizsgára készítsük fel. 13

14 Kezdő, emelt szintű angol nyelvi képzés Kód: (037181) 02 A kezdő angol nyelvi csoportba jelentkezhetnek azok a tanulók, akik vagy nem az angol nyelvet tanulták általános iskolában, vagy csak kevés előképzettséggel (heti 2-3 óra, nyelvtanfolyam, stb.) rendelkeznek. Az angol nyelv az elmúlt évtizedben világnyelvvé vált, jelentősége nemcsak a hétköznapi kommunikációban, hanem a tudományos életben is meghatározó. A heti 6 órás képzés lehetővé teszi, hogy a középiskolát középfokú tudással és nyelvvizsga bizonyítvánnyal fejezzék be a diákok. Második idegen nyelvként - kisebb heti óraszámban - választhatnak 3 nyelv közül (német, olasz, orosz). Haladó, emelt szintű német nyelvi képzés Kód: (037181) 03 Az emelt szintű német nyelvi képzést haladó szintről indítjuk, a tanulóktól tehát általános iskolai előképzettséget várunk. A képzés során heti 6 órában, emelt szinten fejlesztjük a diákok nyelvtudását a középfokú illetve felsőfokú nyelvtudás megszerzésének reményével. Második idegen nyelvként - kisebb heti óraszámban - választhatnak 3 nyelv közül (angol, olasz, orosz). Hazánkban a német nyelv ismerete a német anyanyelvű országok közelsége, a turizmus-vendéglátásban rejlő lehetőségek kihasználása és a külföldi munkavállalási esélyek növelése szempontjából még mindig meghatározó. Egy világnyelv (angol) ismerete mellett számunkra a német a legjobban hasznosítható idegen nyelv Európában. A tagozat működtetésével az a célunk, hogy biztosítsuk a lehetőséget a biztos nyelvtudás kialakítására azon 14

15 tanulóknak, akik már az általános iskolában elkötelezettjei voltak a német nyelvnek és kultúrának. Humán tagozat Kód: ( ) 04 A tagozat indításával a célunk, hogy a tanulók segítséget kapjanak különféle terjedelmű, bonyolultságú és műfajú szövegek befogadásához, továbbá a kreatív szóbeli és írásbeli szövegalkotáshoz. A mai világban a kommunikáció jelentősége ugrásszerűen megnőtt nemcsak a személyes kapcsolatokban, hanem a tanulás világában és a munkavállalásban is. Ezért az iskola feladata az is, hogy diákjait e téren is eredményesebbé tegye későbbi életükben, hogy érvényesíteni tudják érdekeiket és értékeiket. A tagozaton 9. és 10. évfolyamon plusz 1-1 órában tanítjuk a magyart és a történelmet, majd a évfolyamon emelt szinten (plusz 2-2 órában) készítjük fel a diákokat a sikeres szakirányú továbbtanulásra. Történelem emelt szintesek Veleméren (2013.) 15

16 Felsőfokú továbbtanulási lehetőségek a humán tagozatosok számára magyar irodalmár nyelvész újságíró műsorkészítő, szerkesztő kulturális szervező könyvtáros riporter PR manager kommunikáció és médiatudomány történelem történész régész levéltáros muzeológus néprajzkutató politológus vallástörténész szakértő (Afrika, EU, stb.) kutató tanár bölcsész szociológus pszichológus kulturális antropológus közszolgálati pálya jogász 16

17 Általános tantervű képzés Kód: ( ) 05 Az általános tantervű csoportot olyan tanulóknak ajánljuk, akik még nem döntötték el, milyen pálya iránt vonzódnak, de szeretnének továbbtanulni egy felsőfokú intézményben vagy érettségit követelő szakmában. Ezért gimnáziumi tanulmányaik első két évében (9-10. osztályban) alapóraszámban tanulják a tantárgyakat, a matematikát +1 órában, választanak 2 idegen nyelvet (angol, német, olasz vagy orosz). Az első idegen nyelvet heti 5, a másodikat heti 3 órában oktatjuk. Itt hívjuk fel a jelentkezők figyelmét arra, hogy felvétel esetén a beiratkozás alkalmával minden diák esetében tájékozódni szeretnénk majd arról, hogy melyik két nyelvet kívánják tanulni. Tanulóink többsége korábban a német és angol nyelvet választotta, de egyre népszerűbb az olasz nyelv is. Az orosz nyelvet növekvő nemzetgazdasági jelentősége miatt újból választásra kínáljuk. Az angol és német nyelvet - a tanulók igényei és előképzettsége alapján - kezdő és haladó szinten oktatjuk. A Cycle to School Day a Comenius program keretében (2013) 17

18 A 6 évfolyamos gimnáziumi osztály részletes bemutatása Kódszám: ( ) 06 A hatévfolyamos gimnáziumi képzés az 1995/96-os tanévben indult intézményünkben, első végzős osztályunk 2001-ben hagyta el az iskolát: minden felsőfokú intézménybe jelentkezett tanuló (93%) sikeresen felvételizett. Az azóta eltelt időszakban bebizonyosodott, hogy intézményünk egyik legsikeresebb, s mindenképpen a legtöbb versenyeredménnyel rendelkező osztályává nőtte ki magát a tehetséges diákokból álló közösség. Átgondolt előkészítő munka eredményeként alakult ki a hatéves képzés tematikája, a célok megvalósításához szükséges segédeszközök, tankönyvek feletti döntés. A korábbinál hosszabb képzési időszak, az intézmény személyi és tárgyi kapacitása és a tanulói közösség motiváló hatása együtt teszik ezt a képzési formát hatékonnyá. Mindezeket az előnyöket csak erősíti az, hogy ezekben az osztályokban is hasznosítani tudjuk azokat az ismereteket, illetve tárgyi feltételeket, melyeket a hagyományos képzési formák keretében korábban is alkalmaztunk. A 2015/2016-os tanévben induló 7. évfolyamon hangsúlyos szerepet szánunk a kötelező érettségi tárgyaknak (magyar, történelem, matematika) és az idegen nyelveknek. A tanulók az általános iskolában elkezdett idegen nyelv tanulását haladó szinten folytatják. Ezen kívül csoportbontásban tanítjuk a magyar nyelvtant, matematikát és az informatikát. Mivel a tanulóknak a kétszintű érettségi követelményei szerint kell érettségizniük (amely bizonyos tárgyakból - kémia, földrajz - a 7-8. osztályos anyagot is magába foglalja), szerencsésebbnek találjuk, ha ezt a 6 évet ugyanabban az 18

19 iskolában végzi el a diák. Az érettségiztető középiskola így tudja igazán, mire építhet, mit kérhet számon. További általános információk Minden gimnáziumi tanulónak a évfolyamon választania kell további két tárgyat, melyet emelt szinten (+2 órában) kíván tanulni. Emelt szintű képzés helyett vagy mellett a diákok választhatnak akkreditált fakultatív tárgyat (gazdasági ismeretek) vagy középszintű érettségire felkészítő foglalkozásokat (idegen nyelvek, matematika és informatika tárgyakból) is. Egyéni választása szerint a diáknak így összesen heti 4 órával nő az óraszáma. Intézményünkben hangsúlyos szerepet szánunk az idegen nyelvek oktatásának. Minden iskolánkban oktatott nyelvből rendelkezünk a növekvő igény szerinti szakképzett nyelvtanárokkal. Módszeresen és következetesen törekszünk gazdag, a kétszintű érettségi vizsga követelményeihez igazodó szakkönyvtár kialakítására, így tanulóinkat a szükséges, nagyon drága nyelvkönyvek egy részének a kölcsönzésével is segítjük. Az elmúlt években rendszeressé tettük érdeklődő tanulóink számára a külföldi nyelvgyakorlási lehetőséget: németeseink Unnában, majd az ausztriai Weizben jártak, egyhetes nyelvtanfolyamon tanultak, az északnémet Sulingen középiskolájának diákjaival alakítottak ki cserekapcsolatot. Angolosaink kétévenként londoni tanulmányi kiránduláson vesznek részt. A 2008/2009-es tanévben első alkalommal - hagyományteremtő szándékkal - párizsi tanulmányutat is szerveztünk. A tanulók idegen nyelvi jártasságát gazdagítja iskolánk kiterjedt kapcsolatrendszere: közös programokban vettünk részt angliai (Woodbridge, Poole), német (Eschweiler, Sulingen, Lüneburg), spanyol (Valencia), svéd (Eskilstuna, Karlskoga), finn (Espoo, Nurmes), holland (Almere), francia (Romans-sur-Isere), ír (Dublin) és cseh (Lipnik) iskolákkal a Comenius Európai Uniós oktatási projekt keretében től 2014-ig egy 2 éves Comenius projekten dolgoztunk ír, svéd, francia és finn 19

20 középiskolások részvételével, amely a fenntartható fejlődés elősegítését szolgálta. Iskolánkban a következő kötelező óraszámokat kell a tanulóknak teljesíteniük hetente: Típus 6 évfolyamos 4 évf. emelt szintű képzés 4 évf. ált. képzés 7. évf évf évf évf évf évf Sportsikerek 20

21 A jelentkezés módja Iskolánkba elsősorban Ajkáról illetve a város szűkebb-tágabb környezetéből várjuk a képzési formáink iránt érdeklődő tanulókat. Felvételi vizsgát nem tartunk, az általános iskolai eredmények (6 évfolyamos képzés: 5. osztály évvégi, hatodik osztály félévi, 4 évfolyamos képzés: 7. osztály évvégi, nyolcadik osztály félévi) alapján választunk a jelentkezők közül az alábbi tantárgyak figyelembe vételével: 4 évfolyamos képzés Magyar irodalom Magyar nyelvtan Történelem Idegen nyelv Matematika Informatika Biológia Kódszám: 01, 02,03,04,05 6 évfolyamos képzés Magyar irodalom Magyar nyelvtan Történelem Idegen nyelv Matematika Informatika Természetismeret Kódszám 06 21

22 A felvételi eljárás során - azonos pontszám esetén - előnyben részesítjük a szakértői véleménnyel rendelkező SNI tanulókat és a helyi diákokat. Igény szerint kollégiumi elhelyezést tudunk biztosítani. Fölrajzosok terepgyakorlaton 6 évfolyamos gimnázium A felvételi eljárás módja Általános felvételi eljárás keretében vesszük fel a tanulókat. A képzés iránt érdeklődők az iskolánkban is beszerezhető, központilag kiadott, eredetileg 8. osztályosok számára készült JELENTKEZÉSI LAP kitöltésével jelzik iskolánknak, hogy itt kívánják folytatni 22

23 tanulmányaikat. A jelentkezési lapot továbbíthatja intézményünkbe általános iskolájuk, de nálunk közvetlenül is - az általános iskola kizárásával - kitölthetik azt. A jelentkezés határideje: február 13. A jelentkezési lap beadásával egyidejűleg a 6 évfolyamos gimnáziumba jelentkező tanuló szülője az iskolánkban is beszerezhető TANULÓI ADATLAPOT közvetlenül elküldi a Felvételi Központ (9001 Győr, Pf. 681) címére. A nyomtatványok kitöltésében és kezelésében készséggel segítünk. Az eredményekről április 24- ig értesítjük a tanulókat és felvétel esetén az általános iskolájukat. A jelentkezők tanulmányi eredmény alapján kialakított sorrendjéről ideiglenes felvételi jegyzéket teszünk közzé (iskolai honlap!) március 11-ig. 4 évfolyamos osztályok Általános felvételi eljárás keretében vesszük fel a tanulókat minden 4 évfolyamos osztályunkba. A jelentkezés határideje: február 13. A jelentkezési lapot az általános iskola továbbítja a középiskolába. Az eredményekről április 24-ig értesítjük a tanulókat és az általános iskolájukat. A jelentkezők tanulmányi eredmény alapján kialakított sorrendjéről ideiglenes felvételi jegyzéket teszünk közzé (iskolai honlap!) március 11-ig. Londoni tanulmányi kirándulás 23

24 24

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium 5650 Mezőberény Petőfi u. 13-15. E-mail: psg@mezobereny. hu Tel.: 66/515-578, 66/515-579 Fax.: 66/515-580 TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium Kollégium és Közétkeztetési

Részletesebben

Pályázat. a Türr István Gimnázium és Kollégium intézményvezetői állására. Készítette: Németh Zsolt

Pályázat. a Türr István Gimnázium és Kollégium intézményvezetői állására. Készítette: Németh Zsolt Pályázat a Türr István Gimnázium és Kollégium intézményvezetői állására Készítette: Németh Zsolt Veszprém Megyei Intézményfenntartó Központ Tisztelt Miniszter Úr! Alulírott, Németh Zsolt megpályázom a

Részletesebben

a 2015/2016-os tanévre

a 2015/2016-os tanévre A Debreceni Ady Endre Gimnázium Ady Endre Secondary School FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FÜZETE érdeklődő diákok és szüleik részére a 2015/2016-os tanévre Harminc évesek vagyunk! Debrecen 2014. október 31. Kedves

Részletesebben

ÚTJELZŐ. Vas megyei középiskolák tájékoztatója. Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ.

ÚTJELZŐ. Vas megyei középiskolák tájékoztatója. Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ. ÚTJELZŐ Vas megyei középiskolák tájékoztatója Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Szombathely, 2013 A kiadvány a középfokú iskolák vezetőitől kapott tájékoztatás

Részletesebben

Pályaválasztási tájékoztató Kiadvány. 2015/16 tanévre. Baranya megye

Pályaválasztási tájékoztató Kiadvány. 2015/16 tanévre. Baranya megye Pályaválasztási tájékoztató Kiadvány 2015/16 tanévre Baranya megye Tartalom I. fejezet... 5 Kedves Olvasó!... 5 Hova tovább? A közoktatás intézményei a 8. osztály után... 7 A felvételi eljárás ütemezése

Részletesebben

HOL TANULHATOK? Továbbtanulási lehetőségek Nógrád megye középfokú oktatási intézményeiben a 2007/2008. tanévben

HOL TANULHATOK? Továbbtanulási lehetőségek Nógrád megye középfokú oktatási intézményeiben a 2007/2008. tanévben HOL TANULHATOK? Továbbtanulási lehetőségek Nógrád megye középfokú oktatási intézményeiben a 2007/2008. tanévben A Nógrád Megyei Munkaügyi Központ és a Nógrád Megyei Pedagógiai-, Közművelődési Szakmai Szolgáltató

Részletesebben

Kedves érdeklődők, kedves diákok és szülők!

Kedves érdeklődők, kedves diákok és szülők! Kedves érdeklődők, kedves diákok és szülők! A következő oldalakon be szeretnénk mutatni, hogyan lehet nyolcadikos tanulóból móriczos diák. Ebben a kiadványban segítséget nyújtunk ehhez. Bemutatjuk, hogy

Részletesebben

Iskola- és pályaválasztási kiállítás. katalógusa 2008.

Iskola- és pályaválasztási kiállítás. katalógusa 2008. Iskola- és pályaválasztási kiállítás katalógusa 2008. Sulimix iskola- és pályaválasztási kiállítás katalógusa 2008 1 Sulimix Iskola- és pályaválasztási kiállítás katalógusa 2008. Szakmai szerkesztő: Kelédiné

Részletesebben

PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN

PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN HEVES I NTÉZET PEDAGÓGI AI MEGYEI PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN A 2014/2015-ÖS TANÉVBEN PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ Általános

Részletesebben

PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM KECSKEMÉT

PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM KECSKEMÉT PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM KECSKEMÉT 2013 KÉSZÍTETTE: SZABÓ ISTVÁN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok Név: Szabó István Sándor Születési hely és idő: Kecskemét,

Részletesebben

Középiskolai Hívogató

Középiskolai Hívogató Középiskolai Hívogató TÉGED VÁR BÉKÉSCSABA, A DIÁKOK VÁROSA! A Csabai Mérleg oktatási különszáma. Felelôs kiadó: Békéscsaba Vagyonkezelô Zrt. INGYENES VÁROSI LAP Kedves diákok, tisztelt szüleik! A városháza

Részletesebben

SuliMix Iskola- és Pályaválasztási Börze

SuliMix Iskola- és Pályaválasztási Börze SuliMix Iskola- és Pályaválasztási Börze 2010 A katalógusban szereplő adatok tájékozató jellegűek. A kézirat leadása utáni változásokról az oktatási intézmények adnak felvilágosítást. Az intézmények nem

Részletesebben

Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Oldal 1

Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Oldal 1 Pedagógiai program Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium 2013 2014 Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Oldal 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető - az intézmény rövid története... 4 2. Pedagógiai alapelveink, céljaink...

Részletesebben

OM: 035249. Készült: A 2011.évi köznevelési törvény szerint

OM: 035249. Készült: A 2011.évi köznevelési törvény szerint Szerb Antal Gimnázium Az iskola székhelye: 1164 Budapest, Batthyány Ilona utca 12. Az iskola postacíme: ugyanaz. (telefonszáma: 400-1814, 400-1662, 401-0550; fax: 401-0549) OM: 035249 Készült: A 2011.évi

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Nevelőtestület elfogadta: Igazgató jóváhagyta: 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. AZ ISKOLA ÉS KÖRNYEZETE... 2. 1. Iskolánk helye Vác város és a Dunakanyar

Részletesebben

OM azonosítónk: 032609. Tagozatkódjaink:

OM azonosítónk: 032609. Tagozatkódjaink: FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A 2015/2016. TANÉVRE OM azonosítónk: 032609 Tagozatkódjaink: Gimnázium - nyelvi előkészítő évfolyammal induló gimnázium (1+4 év) 01-4 évfolyamos gimnázium (4 év) 02 Szakközépiskola

Részletesebben

felvételi tájékoztatója

felvételi tájékoztatója A VÁROSMAJORI GIMNÁZIUM felvételi tájékoztatója a 2015-2016. tanévben induló kétszintű érettségire felkészítő képzéseiről Városmajori Gimnázium Budapest, 2014. Az iskola neve és címe: V Á R O S M A J O

Részletesebben

Szilágyi Tibor 5650 Mezőberény Kereki u. 10.

Szilágyi Tibor 5650 Mezőberény Kereki u. 10. Szilágyi Tibor 5650 Mezőberény Kereki u. 10. Balog Zoltán Emberi Erőforrások Minisztere részére Klebelsberg Intézményfenntató Központ 1051 Budapest Nádor u. 32. KLIK Személyügyi Főosztály Tárgy: Intézményvezetői

Részletesebben

Pedagógiai Program. Hunfalvy János. Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola

Pedagógiai Program. Hunfalvy János. Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai Program Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola 2010 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010 A Pedagógiai Program 2008-ban készült, melyet a Fővárosi Önkormányzat

Részletesebben

AVASTETŐI PATTANTYÚS-ÁBRAHÁM GÉZA ÁLTALÁNOS, MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY

AVASTETŐI PATTANTYÚS-ÁBRAHÁM GÉZA ÁLTALÁNOS, MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY AVASTETŐI PATTANTYÚS-ÁBRAHÁM GÉZA ÁLTALÁNOS, MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY MAGYAR-ANGOL I. Helyzetelemzés Tartalomjegyzék I.1. Az intézményben melyik tanévben

Részletesebben

A nemzeti idegennyelv-oktatás fejlesztésének stratégiája az általános iskolától a diplomáig. Fehér könyv 2012 2018

A nemzeti idegennyelv-oktatás fejlesztésének stratégiája az általános iskolától a diplomáig. Fehér könyv 2012 2018 Napjainkban az idegennyelv-tudás szerepe, jelentősége kulturális és gazdasági szempontból is vitathatatlan. A nyelvtudás javítja a munkaerő-piaci elhelyezkedés esélyeit, hozzájárul a foglalkoztatottság

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus, Óvoda Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola MUNKATERV 2014-2015.

Kossuth Lajos Evangélikus, Óvoda Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola MUNKATERV 2014-2015. Kossuth Lajos Evangélikus, Óvoda Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.klevai.hu MUNKATERV 2014-2015. 1 A Kossuth

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A salgótarjáni Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM Érvényes: 2007. 07.01.-től 2014. 08. 31-ig /A 2000. 08.22.-én elfogadott,

Részletesebben

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására Pályázat a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola intézményvezetői beosztásának ellátására Imréné Lukácsi Ildikó matematika fizika - számítástechnika szakos középiskolai tanár ildiready@gmail.com

Részletesebben

Pályázat. a Lovassy László Gimnázium igazgatói állására. Készítette: Schultz Zoltán. Veszprém Kiskőrösi u. 8. 8200

Pályázat. a Lovassy László Gimnázium igazgatói állására. Készítette: Schultz Zoltán. Veszprém Kiskőrösi u. 8. 8200 Pályázat a Lovassy László Gimnázium igazgatói állására Készítette: Schultz Zoltán Veszprém Kiskőrösi u. 8. 8200 88/781-078 20/473-9174 schultz.zoltan@chello.hu 1. Bevezetés, pályázat Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

P e d a g ó g i a i P r o g r a m

P e d a g ó g i a i P r o g r a m Biharkeresztesi Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 4110 Biharkeresztes, Ady Endre u. 2 Tel/fax: (54) 430-084 e-mail: bocskai@bocskai-bker.sulinet.hu P e d a g ó g i a i

Részletesebben

A Mátészalkai Móricz Zsigmond Magyar- Angol Kéttannyelvű Általános Iskola

A Mátészalkai Móricz Zsigmond Magyar- Angol Kéttannyelvű Általános Iskola A Mátészalkai Móricz Zsigmond Magyar- Angol Kéttannyelvű Általános Iskola Mátészalka Móricz Zsigmond út 96-98. OM: 033393 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Mátészalka, 2014. szeptember 01. Módosítva: 2015. február

Részletesebben

Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Általános és Szakképző Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat

Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Általános és Szakképző Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Általános és Szakképző Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat Részletes képzési tájékoztató Üdvözöljük! Köszönjük megtisztelő figyelmét, hogy érdeklődik dunaújvárosi iskolánk

Részletesebben

PÁLYÁZAT FÖLDES FERENC GIMNÁZIUM INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁSÁNAK ELLÁTÁSÁRA

PÁLYÁZAT FÖLDES FERENC GIMNÁZIUM INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁSÁNAK ELLÁTÁSÁRA PÁLYÁZAT A FÖLDES FERENC GIMNÁZIUM INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁSÁNAK ELLÁTÁSÁRA 2013. május Készítette: Veres Pál Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. BEVEZETÉS... 3 2. A KÖRNYEZET ELEMZÉSE...

Részletesebben