TEMATIKUS EU ANGOL NYELVTANFOLYAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TEMATIKUS EU ANGOL NYELVTANFOLYAM"

Átírás

1

2 ELÕSZÓ Ön az EU Pályázati Kalauzt, az Európa Média Kht. és a Geonardo Kft. közös kiadványának frissített és bõvített verzióját olvassa. A Kalauz elsõdleges célja naprakész és mindenre kiterjedõ információt biztosítani mindazok számára, akik valamilyen módon kapcsolatba kerülnek az Európai Unióval, legyen szó pályázatokról, oktatásról, tanácsadásról vagy azoknak, akiknek csupán sallangoktól mentes, gyakorlati adatokra van szükségük. A kiadvány teljesen ingyenes, rendszeresen frissül és szabadon terjeszthetõ. A Kalauz kiadója, az Európa Média Kht. célja, hogy hasznos, naprakész és gyakorlati jellegû információkkal lássa el a magyar potenciális pályázó szervezeteket, elsõsorban a kisés középvállalkozásokat. Legfõbb tevékenységi területe az Európai Unió programjaihoz kötõdõ támogatási lehetõségek feltérképezése és a pályázók minél szélesebb körû informálása, oktatása és képzése. A Geonardo Kft. több éve foglalkozik uniós támogatással megvalósítható projektek kidolgozásával és megvalósításával. A két cég együttes munkájának az eredménye az EU pályázati kalauz. A január óta megjelent információhalmaz azt sugallja, hogy májustól bárki bármire nyerhet el támogatást, és eljön a "kánaán". Az akkoriban meghirdetett, a Nemzeti Fejlesztési TEMATIKUS EU ANGOL NYELVTANFOLYAM KÖZÉPHALADÓK ÉS HALADÓK SZÁMÁRA Tanfolyam kezdete: június 21. Idõtartam: 20 óra (5x4) Kiknek ajánljuk? Elsõsorban azoknak, akik alapvetõ jártasságot kívánnak szerezni az Európai Unió angol nyelvû kifejezéseiben, A tanfolyam ugyanakkor interaktív, nyelvgyakorlási célra is kiválóanalkalmas. Tematika: EU intézményrendszere Jogi, adminisztratív kifejezések Strukturális Alapok Közösségi Programok A tanfolyam elvégzésének feltétele a sikeres záróvizsga! Geonardo Kft. Tel: ; EGYNAPOS PÁLYÁZATI SZEMINÁRIUM ÉS KEREKASZTAL- BESZÉLGETÉS BUDAPESTEN AZ EURÓPA MÉDIA KHT. SZERVEZÉSÉBEN! Intenzív egynapos gyakorlati képzések, amelyeket magas színvonalon, Közép-Kelet-Európa legsikeresebb EUs projektfejlesztõ cégének menedzsereivel, valamint uniós szakemberekkel közösen rendezünk meg. A résztvevõknek lehetõséget biztosítunk a szakértõkkel való konzultációra. Classic - Általános áttekintés: június 7. Informatika és digitális tartalomfejlesztés: június 8. Energia és Környezet: június 2. Ára: Ft/fõ + ÁFA További információ: , Tervhez (NFT) kötõdõ pályázati felhívások miatt a médiumokban elõtérbe kerültek a pályázatok, és általában az európai uniós támogatások. Sajnos azonban a megjelent információk nem alkotnak egységet, a pályázók könnyen összetévesztenek bizonyos forrásokat egymással, és sokszor elvész a lényeg: pontosan mire, hogyan, hova, mely szervezetek nyújthatnak be pályázatot. Kevesen tudják, hogy a támogatások egy jelentõs része elõre programozottan, nagy volumenû állami és önkormányzati beruházások keretei között kerül felhasználásra. Egy másik jelentõs része pedig eleve állami tulajdonú intézmények programozott fejlesztését célozza. Tehát nem a kis- és középvállalkozások az elsõdleges kedvezményezettek. És nincs is ezzel semmi baj. Ez a fajta ütemezés legalább valószínûvé teszi azt, hogy ezekre a célokra a támogatások lehívhatók lesznek. Ugyanakkor itt részben olyan fejlesztésekrõl van szó, amelyek egy részét nemzeti forrásokból amúgy is megvalósítanánk. Ettõl függetlenül természetesen a csatlakozásnak nagyon sok elõnye lesz, csak tudnunk kell kihasználni azokat. A csatlakozás után kialakuló helyzetet megfelelõ marketingstratégiával felhasználhatjuk arra, hogy a saját pozícióinkat tovább erõsítsük idehaza, úgy, hogy termékeinkkel, szolgáltatásainkkal megjelenünk az európai uniós piacon. És hogy mit kell tennie annak, aki támogatást akar elnyerni? A legfontosabb a megfelelõ tájékozódás. Az EU pályázati kalauz mindenképpen egy jó kiindulópontot jelent, és több napos hiábavaló keresgéléstõl óvhat meg minket. Sok sikert a pályázatíráshoz és kellemes böngészést! Bodó Balázs és Kitley Gábor Ügyvezetõ igazgatók, Geonardo Kft. és Európa Média Kht. 2

3 EURÓPA MÉDIA KHT. Az Európa Média Kht. célja, hogy a ma még szétszórt, hiányos és sokszor csak kaotikus formában fellelhetõ uniós információhalmazt rendszerezze, és közérthetõen közvetítse azt az érdeklõdõk felé. Ennek egyik biztosítéka, hogy a társaság alapítói, illetve munkatársai tapasztalt uniós szakemberek, akiknek elméleti tudása mellé többéves, olykor évtizedes GYAKORLATI tapasztalat és számos sikeres uniós projekt megírása, menedzselése társul. Az ismeretek átadásának egyik formája az Ön elõtt lévõ EU pályázati kalauz, amely hazánkban ma még egyedülálló módon foglalja össze az uniós támogatásokkal kapcsolatos információkat. Legfontosabb kiadványunk a már 4 számot megélt Európa Magazin, amely átöleli a pályázati lehetõségek ismertetésétõl az uniós intézményrendszer bemutatásán keresztül a gyakorlati projektfejlesztési tanácsokig az összes hasznos információt. Teszi mindezt teljesen non-profit jelleggel, mindenki számára hozzáférhetõen, mivel hiszünk benne, hogy az uniós ismeretek - legyen szó akár pályázatírásról, akár egyéb, kapcsolódó dolgokról - nem lehet kevesek, vagy csupán az ezért (jelentõs) összeget fizetni képesek privilégiuma. A szerkesztõk, munkatársak vagy alapítók által felhalmozott, megszerzett ismeretanyag átadása annak reményében is történik, hogy ezáltal a magyarországi intézmények, vállalkozások még sikeresebben használják ki a csatlakozás adta lehetõségeket, akár pályázatok elnyerésével, akár uniós kapcsolatrendszer kiépítésével. Az Európa Média Kht. tevékenysége azonban nem korlátozódik csupán a jelenleg mintegy olvasóhoz eljutó Európa Magazinra. Portfóliójában az alapító tagok jóvoltából olyan médiumok is megtalálhatóak, amelyek 2-3 éves, sikeres múltra tekintenek vissza. Emellett meg kell említenünk még a különbözõ idõszakos kiadványokat, illetve uniós mellékletek szerkesztését nyomtatott országos, havi- (Tranzit Magazin, Üzlet és Siker) és napilapokban (Napi Gazdaság) éppúgy, mint pályázatíró tanfolyamok, szemináriumok szervezését vagy a megjelenés elõtt álló Európai uniós pályázatok kézikönyvet. A teljesség igénye nélkül: - EUOLDAL (www.euoldal.hu): Magyarország egyik leglátogatottabb (átlag 3000 látogató/nap) uniós portálja, ahol naprakész információk találhatóak az összes uniós pályázati lehetõségrõl, - EUCENTER (www.eucenter.org): európai uniós pályázati lehetõségek, partnerkeresés, nemzetközi pályázatíró tan- folyamok angol nyelven, fõként a közép-kelet-európai régió országai számára - EU pályázati kalauz - Európai uniós pályázatok kézikönyve (megjelenés elõtt) - EU guru (www.euguru.hu) uniós adatbázis és keresõprogram, amely a csatlakozás napjától válik elérhetõvé. - Nemzetközi és hazai tanfolyamok: a közép-kelet-európai régió egyik legsikeresebb uniós projektfejlesztõ cégével, a Geonardo Kft-vel közösen szervezett nemzetközi és hazai pályázati oktatónapok, amelyeken eddig közel ezer vállalat és intézmény vett részt közel 30 európai országból. Igyekszünk a fenti palettát még átfogóbbá, még szélesebb kör számára hozzáférhetõvé tenni. Ehhez Önök, az olvasók nyújthatják az egyik legnagyobb segítséget, visszajelzéseikkel, negatív vagy pozitív kritikai megjegyzéseikkel. Kérjük, ne habozzanak, ha valamilyen új ötletük, elképzelésük van, amellyel színesebbé tehetjük szolgáltatásainkat. TARTALOMJEGYZÉK Elõszó Európa Média Kht Pályázati források Elõcsatlakozási Alapok Strukturális Alapok Kohéziós Alap Nemzeti Fejlesztési Terv NFT pályázati felhívások Geonardo Kft Közösségi Programok Internetes információforrások magyarul Internetes információforrások angolul Pályázati Oktatónapok Pályázati határidõk További hasznos információk: Tények az EU országairól Nagykövetségek Magyarországon Fontos intézmények, információforrások

4 AZ EURÓPAI UNIÓ PÁLYÁZATI FORRÁSAI Az európai uniós pályázati források az alábbi három nagyobb csoportba sorolhatók: Elõcsatlakozási Alapok forrásai, Strukturális Alapok, és a Kohéziós Alap forrásai, Közösségi Programok pályázatai. Az alábbiakban röviden ismertetjük ezeket a forrásokat. Az Európai Unión belüli területi fejlettségi különbségek mérséklését mindenekelõtt a Strukturális Alapok és a Kohéziós Alap szolgálják. ELÕCSATLAKOZÁSI ALAPOK Az Elõcsatlakozási Alapok azon pénzügyi eszközök együttes elnevezése, amelyeket az Európai Unió a társult országok csatlakozásra való felkészülésének támogatására állított fel. A három Elõcsatlakozási Alap az alábbiak szerint különül el: Phare program a Csatlakozási Partnerség, valamint a Közösségi Vívmányok Átvételének Nemzeti Programja dokumentumokban lefektetett intézményfejlesztési- és jogharmonizációs feladatok megvalósítását támogatja. Ezek gazdasági-, valamint szociálpolitikai hatással bíró fejlesztéseket jelentenek. A Phare a Strukturális Alapok regionális (ERFA) és szociális (ESZA) szekcióira való felkészülést szolgálja. Magyarország a Phare alap forrásait 2008-ig hívhatja le. (További információ: A SAPARD program célja a csatlakozásra való felkészülést elõsegítõ intézkedések támogatása a mezõgazdaság és a vidékfejlesztés területén, továbbá, a hazai támogatási rendszer felkészítése a Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap (EMOGA) támogatásainak fogadására és az Európai Unió Közös Agrárpolitikájának átvételére. A SAPARD forrásai 2006-ig hívhatóak le. (További információ: Az ISPA a közlekedés és a környezetvédelem terén nyújt támogatást jelentõsebb beruházásokhoz, amelyek a csatlakozásra való felkészülést segítik. Emellett az ISPA támogatások folyósítására kialakított rendszer jelenti a felkészülést a Kohéziós Alap támogatásainak fogadásaira. A csatlakozás idõpontjában az ISPA program helyét azonnal átveszi a Kohéziós Alap. STRUKTURÁLIS ALAPOK Az EU legfõbb támogatási eszközei a Strukturális Alapok, amelyek a következõk: I. Az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) (European Regional Development Fund, ERDF), amely 1975-ben kezdte meg mûködését. Az Alap céljai: Segíteni a térségek fejlettségi szintje és életszínvonala terén tapasztalható különbségek csökkentését, illetve a legkedvezõtlenebb adottságú térségek elmaradottságának enyhítését. Segíteni a Közösség fõ területi különbségeinek csökkentését az elmaradott térségek fejlesztésében és strukturális alkalmazkodásában való szerepvállalással, valamint a térségek gazdasági és társadalmi szerkezetváltásával. II. A Római szerzõdés alapján, 1958-ban létrehozott Európai Szociális Alap (ESZA) (European Social Fund, ESF). Az Alap céljai: A foglalkoztatás bõvítésének elõsegítése a foglalkoztathatóság, a vállalkozói szellem és az esélyegyenlõség támogatásával, valamint a humán erõforrásokba történõ befektetéssel, képzéssel. III. Az 1970-óta mûködõ Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap Orientációs Szekciója (EMOGA-O) (European Agricultural Guidance and Guarantee Fund, Guidance Section - EAGGF -G,). Az Alap céljai: A többfunkcióssá vált mezõgazdaság és a termõföld közötti kapcsolat fenntartása. A mezõgazdaság - mint a vidék fõ tevékenysége - versenyképességének javítása. A vidéki gazdaság diverzifikációjának biztosítása. A vidéki közösségek megtartásának segítése. A környezet, a táj és a kulturális örökség megõrzése és javítása. IV. Ez a három strukturális alap egészült ki 1993-ban a Halászati Orientációs Pénzügyi Eszközzel (HOPE) (Finincial Instrument for Fisheries Guidance, FIFG). Az Alap céljai: A tengeri erõforrások és hasznosításuk közötti fenntartható egyensúly elérésének elõsegítése. A halászati struktúrák modernizálása A dinamikus és versenyképes halászat fenntartásának és a halászattól függõ térségek fellendítésének segítése. A halászati termékek kínálatának és hasznosításának javítása. 4

5 Az Unió 2000 és 2006 között, évi árakon számolva (második, végsõ változat) összesen 213 milliárd eurót különített el a Strukturális Alapokba a 15 tagállam számára. Közösségi Kezdeményezések A támogatási rendszer fontos részét alkotják a Strukturális Alapok forrásaiból finanszírozott Közösségi Kezdeményezések és 2006 között négy ilyen programot támogatnak, amelyekre összesen a Strukturális Alapok forrásainak 5,35 %-át különítették el. A Közösségi Kezdeményezések fõ célja a specifikus területekhez tartozó úttörõ jellegû, innovatív megközelítések támogatása. A Kezdeményezésekben részt vevõk kötelezik magukat eredményeik közkinccsé tételére annak érdekében, hogy a megszerzett tapasztalatokat más tagállamokban és tagjelölt országokban is fel lehessen használni. A között négy Közösségi Kezdeményezés van érvényben: az INTERREG (III.) a határmenti, a nemzetközi, régiók közötti együttmûködési programokat támogatja; (további információk: VÁTI Területfejlesztési Igazgatóság, az EQUAL-nak a munkaerõpiacon kialakuló mindenféle diszkrimináció és esélyegyenlõtlenség elleni nemzetközi küzdelem segítése a feladata (bõvebb információ: Országos Foglalkoztatási Közalapítvány, illetve: A évi magyarországi Phare program keretében megvalósított kísérleti jellegû EQUAL programokról információ található: a LEADER (+) a vidéki körzetek fejlesztését támogatja (Magyarországon a Nemzeti Fejlesztési terv Agrár és Vidékfejlesztési Operatív Programon belül kerül meghirdetésre, így további információ: honalpokon található) az URBAN (II.) a válsággal küzdõ városok gazdasági és társadalmi regenerálását tûzte ki célul (Magyarországon ben még nem hirdetik meg az URBAN II. felhívásait) A csatlakozás után hazánkban az Equal (kb.26,8 millió euró) és az Interreg (kb. 60,9 millió Euró) program fog elindulni. KOHÉZIÓS ALAP A Kohéziós Alap finanszírozásával nagy környezetvédelmi, illetve közlekedési infrastruktúra fejlesztési projektek valósulnak meg az EU kevésbé fejlett tagállamaiban. A Kohéziós Alap meghatározott projekteket támogat, amelyek a Kohéziós Alap Stratégia alapján kerülnek kiválasztásra. A Kohéziós Alap kiemelt területei: a közlekedés területén a vasúti közlekedés, a közúti közlekedés, a belvízi hajózás, a polgári légi közlekedés, valamint a kombinált szállítás; a környezetvédelem területén a levegõszennyezés csökkentése, a felszíni- és a talajvizek védelme, az ivóvízellátás biztosítása, szennyvízkezelés, és a hulladékgazdálkodás. A Kohéziós Alapot 1994-ben hozták létre. Forrásai azon EU tagállamok számára érhetõk el, ahol az 1 fõre esõ vásárlóerõ-paritáson számított Bruttó Nemzeti Termék (GNP) nem éri el a közösségi átlag 90%-át. Ez a feltétel a csatlakozni kívánó országok mindegyikére teljesül. A támogatás mértéke az állami, illetve hasonló kiadások %-a, a minimális projekt méret 10 millió euró. Magyarország tõl az Európai Unió tagjaként jogosulttá válik a Kohéziós Alap nyújtotta támogatások igénybevételére. Ez azt jelenti, hogy az elsõ két és fél évben, azaz 2006-ig évi 330 millió eurót kap az infrastrukturális és környezetvédelmi beruházások finanszírozására. A Kohéziós Alap forrásaira új projektek nem adhatók be, a megvalósítandó projektek köre már megvan. Ezen projektek megvalósítására közbeszerzési pályázatok keretében kerül sor, ezekre lehet majd pályázni. (További információ: és NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV (NFT) Magyarország európai uniós tagságával között jogosulttá válik mintegy 1200 Mrd. forintnyi, az EU Strukturális Alapjaiból származó fejlesztési forrás felhasználására. Hazánk a források hozzáférése érdekében kidolgozta az Európai Bizottsággal együttmûködve a támogatások elosztásának jogi-pénzügyi keretszerzõdését, a Közösségi Támogatási Keretet, valamint a idõszakra szóló Nemzeti Fejlesztési Tervet (NFT), és az NFT-hez kapcsolódó ágazati/regionális Operatív Programokat. Az egyes intézkedések (projektek, pályázatok) részletes leírását az Operatív Programokhoz kapcsolódó ún. Programkiegészítõ Dokumentumokban szabályozzák. Az alábbiakban az egyes Operatív Programok prioritásai és a hozzájuk kapcsolódó intézkedések olvashatók. Minden intézkedéshez kapcsolódnak még tevékenységek. A Program-kiegészítõ Dokumentumok ezeknek a tevékenységeknek a megvalósítási módját, az intézményi hátteret, a konkrét, hozzájuk rendelt összegeket, a kedvezményezettek körét is tartalmazzák. Így ezek azok a dokumentumok, amelyeket minden potenciális pályázónak érdemes megvizsgálnia. (A pályázati kiírások megtalálhatók: 5

6 Az Agrár- és Vidékfejlesztés Operatív Program szerkezete (AVOP) Prioritások és intézkedések (További információ: I. A versenyképes alapanyag termelés megalapozása a mezõgazdaságban 1. Mezõgazdasági beruházások támogatása 2. Az erdõgazdálkodás korszerûsítése (tisztán nemzeti finanszírozásból) 3. A halászati ágazat strukturális modernizálása 4. Fiatal gazdálkodók induló támogatása 5. Szakmai továbbképzés, átképzés támogatása II. Az élelmiszer-feldolgozás modernizálása 1. A mezõgazdasági termékek feldolgozásának és értékesítésének fejlesztése III. Vidéki térségek fejlesztése 1. A vidéki jövedelemszerzési lehetõségek bõvítése 2. A mezõgazdasághoz kötõdõ infrastruktúra fejlesztése 3. Falufejlesztés és -felújítás a vidék tárgyi és szellemi örökségének védelme és megõrzése 4. Alapvetõ szolgáltatások a vidéki vállalkozók és lakosság számára (tisztán nemzeti finanszírozásból) 5. Leader+ (Integrált térségfejlesztés) IV. Technikai segítségnyújtás A Gazdasági Versenyképesesség Operatív Program szerkezete (GVOP) Prioritások és intézkedések (További információ: I. Beruházás-ösztönzés 1. Az ipari és szolgáltatói szektor versenyképességének fejlesztése 2. Üzleti infrastruktúra fejlesztése 3. Pro-aktív beruházás-ösztönzési tanácsadás II. Kis- és középvállalkozások fejlesztése - A kis- és középvállalkozások mûszaki-technológiai hátterének fejlesztése 1. Kkv-k mûszaki-technológiai hátterének fejlesztése 2. A vállalkozói kultúra és ismeretek fejlesztése 3. Az együttmûködés fejlesztése a vállalkozói szektorban III. Kutatás-fejlesztés, innováció 1. Alkalmazás-orientált kooperatív kutatási és technológiafejlesztési tevékenységek támogatása 2. Közfinanszírozású és non-profit kutatóhelyeken a kutatás, a technológiatranszfer és kooperáció feltételeinek javítása 3. Vállalati K+F kapacitások és innovációs képességek erõsítése IV. Információs társadalom- és gazdaságfejlesztés 1. E-gazdaság fejlesztése, e-kereskedelem ösztönzése 2. Információs (digitális tartalom) iparág fejlesztése 3. Az e-közigazgatás fejlesztése 4. A szélessávú távközlési infrastruktúra bõvítése V. Technikai segítségnyújtás A Humánerõforrás Operatív Program szerkezete (HEFOP) Prioritások és intézkedések (További információ: I. Aktív munkaerõ-piaci politikák támogatása 1. A munkanélküliség megelõzése és kezelése 2. A foglalkoztatási szolgálat fejlesztése 3. A nõk munkaerõ-piaci részvételének támogatása valamint a munkahelyi és családi kötelezettségek összehangolása II. Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerõ-piacra történõ belépés segítésével 1. Hátrányos helyzetû tanulók esélyegyenlõségének biztosítása az oktatási rendszerben 2. A társadalmi befogadás támogatása a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével 3. Hátrányos helyzetû emberek, köztük a romák foglalkoztathatóságának javítása III. Az egész életen át tartó tanulás és az alkalmazkodóképesség támogatása 1. Egész életen át tartó tanuláshoz szükséges készségek, képességek és kompetenciák fejlesztésének ösztönzése 2. A szakképzés tartalmi, módszertani és szerkezeti fejlesztése 3. A felsõoktatás szerkezeti és tartalmi fejlesztése 4. A munkahelyteremtést és a vállalkozói készségek fejlesztését elõsegítõ képzések 5. A felnõttképzés rendszerének fejlesztése IV. Oktatási, szociális és egészségügyi infrastruktúra fejlesztése 1. Az oktatási, képzési infrastruktúra fejlesztése 2. A társadalmi befogadást támogató szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése 3. Egészségügyi infrastruktúra fejlesztése az elmaradott régiókban 4. Egészségügyi információ-technológia fejlesztés az elmaradott régiókban 6

7 V. Technikai segítségnyújtás A Regionális Operatív Program szerkezete (ROP) Prioritások és intézkedések (További információ: I. Turisztikai potenciál erõsítése 1. Turisztikai vonzerõk fejlesztése 2. Turisztikai fogadókapacitás javítása II. Térségi infrastruktúra és települési környezet fejlesztése 1. Térségi kapcsolatrendszer fejlesztése 2. Település-rehabilitációs akciók 3. Barnamezõs területek újrahasznosítása 4. Az óvodai és az alapfokú oktatási-nevelési intézmények infrastruktúrájának fejlesztése III. Humán erõforrás-fejlesztés regionális dimenziójának erõsítése 1. A helyi közigazgatás és civil szervezetek kapacitásépítése 2. Helyi foglalkoztatási kezdeményezések támogatása 3. A felsõoktatási intézmények együttmûködésének erõsítése a regionális gazdasági szereplõkkel, és a helyi közösséggel 4. Régióspecifikus szakmai képzések támogatása IV. Technikai segítségnyújtás A Környezetvédelmi és Infrastrukturális Operatív Program szerkezete (KIOP) Prioritások és intézkedések (További információ: I. Környezetvédelem 1. Vízminõség javítás 2. Állati hulladék kezelése 3. Egészségügyi és építési-bontási hulladék kezelése 4. Környezeti kármentesítés a felszín alatti vizek és az ivóvízbázisok védelme érdekében 5. Természetvédelem és fenntartható árvízvédelem 6. A levegõszennyezés és a zajterhelés mérése 7. Az energiagazdálkodás környezetbarát fejlesztése II. Közlekedés 1. A fõúthálózat mûszaki színvonalának emelése 2. Környezetbarát közlekedési infrastruktúra fejlesztése III. Technikai segítségnyújtás 7

8 Gazdasági Versenyképességi Operatív Program Pályázatai - A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium által meghirdetett pályázati felhívások GVOP GVOP GVOP GVOP GVOP GVOP GVOP GVOP GVOP GVOP GVOP GVOP GVOP GVOP GVOP GVOP GVOP GVOP GVOP GVOP GVOP GVOP Technológiai korszerûsítés támogatása Regionális vállalati központok létesítésének támogatása A beszállítói integrátorok számának növelése és megerõsítésük Ipari és innovációs infrastruktúra fejlesztése Logisztikai központok és szolgáltatásaik fejlesztése Kis- és középvállalkozások mûszaki-technológiai háttérfejlesztése KKV-k részére korszerû menedzsment rendszerek és technikák támogatása Emeltszintû szakmaspecifikus tanácsadás nyújtása kis- és középvállalkozások számára Kis- és középvállalkozások közötti együttmûködés szervezésének támogatása Együttmûködõ vállalkozások közös célú beruházásának, fejlesztésének támogatására Kutatás-fejlesztés, innováció prioritás. Alkalmazott kutatás-fejlesztés (akf) Közfinanszírozású és non-profit kutatóhelyek kutatási infrastruktúrájának fejlesztése (KMA) Felsõoktatás és a vállalatok közötti kooperatív kutatást és technológiatranszfert segítõ partnerkapcsolatok és hálózatok kiépítésének támogatása (Kooperációs Kutató Központok, KKK) Induló technológia- és tudás-intenzív mikrovállalkozások, és az ún. spin-off vállalkozások innovációs feladatainak támogatása (TST) Új kutatói munkahelyek létrehozásához kötõdõ vállalati kutatási infrastruktúra fejlesztése Vállalati innováció támogatása Vállalaton belüli elektronikus üzleti rendszerek Üzleti tartalomfejlesztés támogatása kis- és középvállalkozások számára Tartalomipari és közcélú tartalomszolgáltatás fejlesztése Szolgáltató Önkormányzat az önkormányzatok információ-szolgáltató tevékenységének fejlesztése Az önkormányzati adatvagyon másodlagos hasznosítása Szélessávú Internet-infrastruktúra Kiépítésének és a szolgáltatás beindításának támogatása Magyarország üzletileg kevésbé vonzó településein 8

9 Környezetvédelmi Infrastrukturális Operatív Program Pályázatai - A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, valamint a Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Minisztérium által meghirdetett pályázati felhívások KIOP KIOP KIOP KIOP Ivóvízminõség javítását célzó beruházások megvalósítása Szennyvízelvezetés és -tisztítás fejlesztését célzó beruházások megvalósítása Állati hulladék kezelését célzó beruházások megvalósítása Egészségügyi és építési-bontási hulladék kezelését célzó beruházások megvalósítása KIOP KIOP Környezeti kármentesítés a felszín alatti vizek és az ivóvízbázisok védelmét célzó beruházások megvalósítása A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program Irányító Hatósága pályázatot hirdet "Energiagazdálkodás környezetbarát fejlesztése" címmel Humánerõforrás-fejlesztés Operatív Program Pályázatai - A Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium által meghirdetett pályázati felhívások HEFOP/2004/ HEFOP/2004/ HEFOP/2004/ A sajátos nevelési igényû tanulók integrált nevelésének támogatása intézményi együttmûködés keretében a közoktatás területén (2004. május 24.) A hátrányos helyzetû tanulók integrációs felkészítésének támogatása intézményi együttmûködés keretében a közoktatás területén (2004. június 1.) Modell értékû tanoda típusú (extrakurrikuláris) tevékenységek támogatása a hátrányos helyzetû tanulók iskolai sikeressége érdekében (2004. május 17.) HEFOP/2004/3.3. A felsõoktatás szerkezeti és tartalmi fejlesztése tanulók iskolai sikeressége érdekében (2004. aug. 31.) HEFOP/2004/ Gazdasági Versenyképesség Operatív Program keretében megpályázott beruházásokhoz és egyéb fejlesztésekhez kapcsolódó képzések megvalósítása (2004. november 15.) HEFOP/2004/ A vállalkozói készségek fejlesztését célzó képzések támogatása (2004. május 26.) HEFOP/2004/ HEFOP/2004/ HEFOP/2004/ Térségi Iskola- és Óvodafejlesztõ Központok megalapítása a kompetencia-alapú tanítási-tanulási programok elterjesztése érdekében Térségi Integrált Szakképzõ Központok létrehozása és infrastrukturális feltételeinek javítása Térségi Integrált Szakképzõ Központok létrehozása és infrastrukturális feltételeinek javítása* HEFOP/2004/ Felsõoktatási intézmények infrastrukturális feltételeinek javítása (ISCED 5) * a két azonos címû kiírásra együttesen kell pályázani (www.omai.hu)

10 Regionális Operatív Program Pályázatai - A Nemzeti Regionális- és Területfejlesztési Hivatal által meghirdetett pályázati felhívások 1/2004ROP2.3 Az óvodai és az alapfokú oktatási nevelési intézmények infrastrukturájának fejlesztése (folyamatos december 31-ig.) 1/2004ROP2.1 Hátrányos helyzetû régiók és kistérségek elérhetõségének javítása (folyamatos december 31-ig.) 1/2004ROP3.2 Helyi foglalkoztatási kezdeményezések támogatása (folyamatos december 31-ig.) 1/2004ROP1.2 Turisztikai fogadóképesség javítása (2004. júnuis 16.) 1/2004ROP1.1 Turisztikai vonzerõk fejlesztése (folyamatos december 31-ig.) 1/2004ROP2.2 Városi Területek rehabilitációja: város és barnamezõs rehabilitáció (folyamatos) 1/2004ROP3.3 Felsõoktatási intézmények és a helyi szereplõk együttmûködésének javítása (folyamatos) 1/2004ROP3.2.1 Régió- specifikus szakmai képzések támogatása (folyamatos) 1/2004ROP Hátrányos helyzetû régiók és kistérségek elérhetõségének javítása: helyi tömegközlekedés fejlesztése (folyamatos) Agrár és Vidékfejlesztési Operatív Program Pályázatai - A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium által meghirdetett pályázati felhívások* AVOP 1.1 AVOP 1.3 AVOP 1.4 AVOP 1.5 AVOP 2.1 AVOP 3.1 AVOP 3.2 AVOP 3.4 A mezõgazdasági beruházások támogatása A magyarországi halászat fejlesztése Fiatal magyar gazdák támogatása Képzéssel a hatékonyabb mezõgazdaságért Mezõgazdasági termékek feldolgozásának és értékesítésének fejlesztése Vidéki jövedelemszerzési lehetõségek bõvítése Mezõgazdasághoz kötõdõ infrastruktúra fejlesztése A falufejlesztés és megújítás, a vidék tárgyi és szellemi örökségének megõrzése *Beadás: májusától - addig a SAPARD Elõcsatlakozási Alap pályázatai élnek. A Információs Portál hivatalos hírlevele. Új Európa Pályázatírás Szemle Havonta megjelenõ ingyenes elektronikus hírlevél. Olvasók száma kb fõ Terjedelme oldal Kiadó: Európa Média Kht. Megrendelés: Európai ismeretek Intézményes támogatások Közösségi Prgramok 10

11 A GEONARDO KFT. A tíz csatlakozó ország tanácsadó cégei közül csak keveseknek sikerült az, ami a Geonardo Kft-nek: megjelenni és helyt állni a kibõvülõ európai piacon. A cég tapasztalatai szerint a megszerzett gyakorlati tudás nagy érték, Liszabon, Párizs, Pozsony és Szófia után ma már több mint egy tucat európai nagyvárosban szervezik az EUs pályázatkészítéssel kapcsolatos tréningjeiket, ahol saját gyakorlati tapasztalataikat osztják meg az európai uniós cégek és önkormányzatok vezetõivel. lsd. Pályázati Oktatónapjaink leírását a 21. oldalon és Európa Klub leírásunkat a 39. oldalon A GEONARDO Kft. mûszaki, üzletviteli tanácsadással és projektfejlesztéssel foglalkozik 1999 óta. A cég korán felismerte, hogy a piaci alapú megrendelések mellett igen komoly jelentõsége van az uniós projektekben elvégzett szakmai munkáknak is. A felismerést intenzív projektfejlesztés követte, így az elmúlt évek során Brüsszel több tucat megbízást adott a cégnek tanácsadási, tervezési, és regionális fejlesztési munkák elvégzésére, valamint képzési programok megvalósítására és KKV fejlesztési projektek bevezetésére. A Geonardo Kft. bevételeinek közel 40%-a ma már nemzetközi és európai uniós megbízásokból származik, ezért hiszi, hogy a közvetlen brüsszeli megbízások az elkövetkezõ néhány év során meghatározó szerepet fognak játszani a hazai gazdálkodó szervezetek életében is. A Geonardo Kft. munkatársai által képviselt szakértelem és európai uniós pályázati rutin Magyarországon ma még egyedülálló. A Geonardo Kft. munkáját kiemelkedõen magas színvonalon végzi, amelynek eredményeként az európai uniós források megszerzése és a nyertes pályázatok hatékony menedzselése terén mára egyértelmûen piacvezetõvé vált Magyarországon. Válogatott Referenciák Az alábbiakban a Geonardo Kft. néhány saját, szakmai projektjének rövid leírása olvasható, amelyek az Európai Bizottság támogatásával valósulnak meg. Külsõs megbízók számára az alábbiaknál nagyobb volumenû támogatásokat is szerzett, szinte valamennyit európai uniós forrásból. EU Kutatás-fejlesztés "Ore Mining and Environmental Technology Information Network - OMENTIN" (Ércbányászati és Környezeti-technológiai Információs Hálózat). A tiszai cianid-szennyezéshez kötõdõ, a Geonardo Kft. által beadott és koordinált projektet az EU 300 ezer Euró támogatással elfogadta. A projektben magyar, román, amerikai, svéd és osztrák kutatók vesznek részt. Ref. EU/HRP-CT Az AQUAREC Projekt - "Strategic Concepts for Municipal Wastewater Reuse" Európai konzorcium nagy európai városok számára készít stratégiai elemzéseket a megtisztított szennyvíz újrahasznosításának kérdésében. A holland, német, görög, román, belga, izraeli, spanyol és ausztrál partnerek mellett Magyarországot a Geonardo Kft. képviseli. A projekt költségvetése: 3.4 millió Euró. The Tisza River Project - A VITUKI Rt. koordinálásával került beadásra ez az európai uniós pályázat, amelynek célja a Tisza vízgyûjtõ medencéjének egységes vízgazdálkodási vizsgálata. A Geonardo Kft. másik magyarországi partnere a MÁFI. Magyar, román, szlovák, brit, belga és osztrák kooperáció 2.8 millió Eurós költségvetéssel. EU/EVK EU Tanulmányok, Network A GEOTHERMAL POWER projektet az EU ALTENER programja finanszírozza. A 18 hónapos munka során a Geonardo Kft. koordinálásával elkészül egy megvalósíthatósági tanulmány-koncepció geotermális mini erõmûvek létrehozására Magyarországon. A projekt 800 ezer Euró költségvetéssel magyar, osztrák, izlandi és portugál kooperációban valósul meg. Az INTUSER Projekt célja az európai társadalom energiaforrások hasznosításával és a fenntartható fejlõdéssel kapcsolatos kérdésekben való tájékozottságának növelése. A projektet az EU 450 ezer Euróval támogatja. (magyar, osztrák, angol, belga, szlovák és görög partnerek). A projekt az Innoterm Kft. koordinálásával, a Geonardo Kft. közremûködésével valósul meg. Ref. EU/RPTN A REPROMO Projekt alternatív energiaforrások közép-kelet európai társadalmi elfogadottságának növelését célozza, amelyet az EU ALTENER programja támogat. A projektet a német WIP cég koordinálja, olasz, belga, cseh, lengyel, észt és magyar kooperációban. Magyarországot a Geonardo Kft. képviseli. Költségvetés: 1.1 millió Euró. LIFE-III BALATON PROJECT LIFE03ENV/H/000273, Integrált Döntéstámogató Rendszer kidolgozása és bevezetése a Balatoni Régióban, a turizmus fenntartható fejlõdése érdekében. A Geonardo Kft. a Balatoni Civil Szervezetek Szövetségének partnereként és a projekt megvalósítójaként vesz részt ebben a projektben. A projekt költségvetése 1,5 millió Euró. EMS FOR SMES LIFE02ENV/FIN/000321, környezeti irányítási rendszer kidolgozása. A rendszer finn, portugál és magyar kooperációban épül ki, közel 2 millió eurós költségvetéssel. Magyarországról a projektben a Geonardo Kft. vesz részt. További információ:www.geonardo.hu 11

12 KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK A "Közösségi Programokon" az Európai Bizottság által elfogadott integrált intézkedések sorozatát értjük, amelyeknek célja a tagállamok közötti együttmûködés erõsítése különbözõ, a Közösségi politikákhoz kapcsolódó területeken, többéves idõtartam alatt. A Közösségi Programok finanszírozása a Közösség általános költségvetésébõl történik. A Közösségi Programok eredeti célja, hogy közelebb hozza a tagállamok lakóihoz az Európai Uniót, megismertesse a polgárokkal a közösségi politikák célkitûzéseit, a támogatási-újraelosztási rendszer mûködését, a miérteket és a hogyanokat. Éppen ezért eredetileg a programokban csak tagállami szervezetek vehettek részt óta a csatlakozásra váró országok számára is megnyílt a lehetõség a részvételre, egy éves tagdíj befizetése ellenében. Az uniós politikák szinte mindegyikéhez köthetünk Közösségi Programot. Közösségi szinten dõl el, hogy mely területekhez kapcsolódóan, milyen programokat, mekkora költségvetéssel, milyen hosszú idõszakra vezetnek be. Minden esetben egy-egy ciklusra ( évre) határozza meg az Európai Tanács a program költségvetését. Ez a keretösszeg szabadon pályázható, nemzeti kvóták nincsenek meghatározva. A forrásokra bármely jogi személy (némely esetekben magánszemély is) beadhatja pályázatát. Mind a beadás, mind a bírálat, elszámolás, a teljes adminisztráció az Európai Unió (Európai Bizottság Fõigazgatóságai) intézményrendszerén keresztül történik. A pályázás konzorciumokban történik, általában minimum 2-3 EU tagállambeli szervezet részvételével. A pályázatokat angol nyelven bírálják, de az EU bármely hivatalos nyelvén beadhatók. Ez azt jelenti, hogy 2004 májusától magyar nyelven is lehet pályázni. A Bizottság a saját költségén, saját fordítóival lefordíttatja anyagunkat angolra. Az adminisztráció, elszámolás, stb. azonban csak angol nyelven zajlik. A pályázók közvetlenül Brüsszellel állnak kapcsolatban, oda nyújtják be a pályázatukat, és onnan kapnak értesítést az eredményrõl. Ugyanakkor minden országban létrehoznak egy programirodát (vagy a program területéhez kötõdõ Minisztériumon belül, vagy egy külön szervezeten belül), amelynek feladata az információnyújtás és -közvetítés. Ez alól a szabály alól létezik kivétel. Egyes, az ifjúsággal és az oktatással kapcsolatos programok esetén vannak olyan pályázatok, amelyek kétlépcsõsek. Ebben az esetben a nemzeti programirodába is be kell nyújtani a projekttervet, esetenként magyarul. A Közösségi Programok az Európai Unió polgárainak gazdasági-társadalmi életének szinte minden területét átfogják. Az egyes programok felelõsei az Európai Bizottság adott Fõigazgatóságai (DG). Céljuk az adott szakpolitikák elfogadott célkitûzéseinek, prioritásainak megvalósítása óta Magyarország 18 Közösségi Programhoz csatlakozott, beleértve azokat is, amelyek már kifutottak. Magyarország különösen sikeresen vett részt az oktatásiifjúsági-, képzési- és kutatási projektekben. A közösségi politikák megismerése és fokozatos alkalmazása a magyar szervezetek számára is elengedhetetlen. A programokban való részvétellel megismerhetik az Unió mûködését, szabályait, rendszerét, emellett olyan területeken juthatnak támogatáshoz magyar intézmények, cégek, szervezetek, ahol jelenleg tõke hiányában nem tudnak elõre lépni (kutatás-fejlesztés, oktatás, környezetvédelem, stb.). EU6. Kutatási-Fejlesztési Keretprogram Idõtartam, költségvetés: ( ) 17,5 milliárd euró Az EU6 K+F Keretprogram az eddigi legnagyobb költségvetésû Közösségi Program. Célja az Európai Kutatási Térség (ún. EKT) alapjainak letétele, strukturálása és megalkotása annak érdekében, hogy a kibõvített Európai Unió 2010-re a világ legdinamikusabban fejlõdõ K+F térsége legyen. Az EU6 K+F Keretprogram - amelyhez szervesen kapcsolódik az EURATOM elnevezésû 6. Nukleáris Kutatási és Képzési keretprogram - hármas tagolású: az elsõ, egyben a legnagyobb költségvetéssel rendelkezõ blokkba tartoznak a különbözõ tematikus és horizontális kutatási tevékenységek, míg a 2. blokk a kutatási térség strukturálását hivatott elõsegíteni különbözi innováció- és infrastruktúrafejlesztési, illetve mobilitási akciókon keresztül. A 3. blokk a különbözõ kutatási tevékenységek és politikák koherenssé tételével az Európai Kutatási Térség alapjainak megerõsítését szolgálja. Tematikus prioritások: az élettudományok, genomika és biotechnológia az egészség szolgálatában; az információs társadalom technológiái; nanotechnológia és nanotudományok, tudásalapú többfunkciós anyagok, új termelési eljárások és eszközök; aeronautika és ûrkutatás; élelmiszerminõség és -biztonság; fenntartható fejlõdés, globális változás és az ökoszisztémák; állampolgárok és kormányzás a tudásalapú társadalomban. Horizontális prioritások: a Közösségi politikák támogatása; új és kibontakozó technológiák (NEST); kis és középvállalkozások speciális kutatásai; speciális nemzetközi kooperáció (INCO); JRC kutatások. Ezen kívül a tudomány és 12

13 technológia minden területén infrastrukturális fejlesztések, mobilitási akciók és a különbözõ kutatások és kutatási politikák összehangolása. LIFE Idõtartam, költségvetés: ( ) 957 millió euró A LIFE elnevezésû közösségi programot az Európai Unió 1992-ben hozta létre azzal a céllal, hogy a tagországokban (illetve a késõbbiek során a társult országokban) megvalósuló innovatív, demonstrációs jellegû környezet- és természetvédelmi projektekhez támogatást nyújtson. A LIFE három fõ tevékenységi területet felölelõ horizontális jogi eszközrendszer, amely alapján a környezet és természetvédelem minden területén igyekszik kifejteni hatását. Prioritásainak meghatározásakor elsõsorban az éppen aktuális környezetvédelmi akcióprogramokra támaszkodtak. Jelenleg a LIFE-III program 3 alfejezetre oszlik (zárójelben az egyes alfejezetekhez tartozó költségvetési hányad): Environment (47%) - Környezetvédelem - Ezen a kategórián belül a LIFE ipari innovációs és demonstratív projekteket támogat a területhasználat és városi környezet (1. Land use development), a vízgazdálkodás és szennyvízkezelés (2. Water management), a gazdaság káros hatásainak csökkentése (3. Impact of economic activities), a hulladékgazdálkodás (4. Waste management) és az integrált termeléspolitika (5. Integrated product policy) területén. Nature (47%)- Természet megõrzése - A természetvédelmi LIFE támogatás célja a vadon élõ állatok és növények élõhelyeinek megõrzésére irányuló projektek támogatása a releváns uniós irányelvek szerint. Third Countries (6%) - Harmadik országok - technikai segítségnyújtás a környezetvédelmi adminisztratív szervezet létrehozásához, és a tartós fejlõdést elõsegítõ természetvédelmi tevékenységek, bemutatók megvalósításához harmadik országokban. IEE: Intelligent Energy for Europe Idõtartam, költségvetés: ( ) millió euró Az Intelligens Energia Európáért Keretprogram az energetika témakörébe esõ közép- és hosszútávú fejlesztéseket támogatja. A program az Unió energia-függõségének enyhítésére és a fenntartható fejlõdés megvalósítására való törekvésbõl ered, a meglévõ energetikai rendszerek ésszerûbb, hatékonyabb felhasználására és a megújuló energiaforrások elterjesztésére törekszik. A program hangsúlyt fektet a létrejött kutatási eredmények nemzetközi elterjesztésére és a fejlõdõ országokkal közösen kialakított projektek támogatására. A program költségvetése 215 millió euró 4 évre, mely a csatlakozást követõen 50 millióval gyarapodhat. A program pályázati eszközei prioritási területenként: ALTENER, SAVE, STEER, COOPENER. SAVE: az ésszerû energiafelhasználás és kereslet menedzsment javítása, különösen az építõipari- és az ipari szektorban, magában foglalva a jogszabályok elõkészítését és alkalmazását (75 millió euró) ALTENER: a megújuló energiaforrások központosított és decentralizált termelésének támogatása, integrációjuk a városi környezetbe, az ide vonatkozó jogszabályok elõkészítése és alkalmazása (86 millió euró) STEER: a közlekedés energetikai szempontjaihoz kötõdõ kezdeményezések támogatása, az üzemanyagok diverzifikálása, megújuló energiafajták a közlekedésben, energiahatékonyság, magában foglalva a jogszabályok elõkészítését és alkalmazását (35 millió euró) COOPENER: az energiahatékonyságot és a megújuló energiák felhasználását célul kitûzõ nemzetközi projektek támogatása, különösen a fejlõdõ országokban (19 millió euró) econtent Idõtartam, költségvetés: ( ) 51,5 millió euró Az econtent program elõsegíti az európai digitális tartalmak jobb elérhetõségét, használatát és elosztását. Célja az, hogy sok nyelven mindenki számára hozzáférhetõvé tegye a magas színvonalú digitális tartalmat a világhálón. Az econtent program az "eeurope 2002" cselekvési terv részeként készült, amelynek célja az volt, hogy felgyorsítsa az információs társadalom fejlõdését Európában. Az econtent program ugyanakkor számottevõen hozzájárul az eeurope 2005 frissített cselekvési tervének célkitûzéseihez is: elõsegíti a magánbefektetések kedvezõ feltételeinek biztosítását, új álláslehetõségek teremtését, a termelékenység fokozását, a közszolgáltatások modernizálását, valamint azt, hogy mindenkinek lehetõsége nyíljon az információs társadalom elõnyeit élvezni, beleértve a különleges igényû, illetve fogyatékkal élõ állampolgárokat is. Safer use of Internet Idõtartam, költségvetés: ( ) 13,3 millió euró A program fõ célkitûzése, hogy biztonságosabbá tegye az Internet használatát és megakadályozza az olyan tartalmak terjesztését, amelyek illegálisak, illetve káros hatásúak lehetnek, fõként a gyermekekre és kiskorúakra nézve. Az 13

14 akcióterv négy tevékenységcsoport köré épül, amelyek az imént megjelölt célkitûzés elérését szolgálják: 1) Biztonságosabb környezet megteremtése, 2) Szûrõ és osztályozó rendszerek fejlesztése; 3) Ismeretterjesztõ tevékenységek támogatása; 4) A program megvalósítását támogató akciók. Eme intézkedéscsoportokon belül a program olyan tevékenységeket finanszíroz, mint például európai forró-drót hálózatok létrehozása és fejlesztése, a belsõ szabályozás, önszabályozás kialakítása, szûrõ szoftverek és szolgáltatások fejlesztése, ismeretterjesztés, tájékoztatás. IDA II. Idõtartam, költségvetés: ( ) 72 millió euró Az igazgatási szervek közötti adatáramlást - Interchange of data between Administrations (IDA) elõsegítõ program támogatja a Közösség irányelveinek megvalósítását a Trans- European Telematics Networks felhasználásán keresztül. A program alapját a különbözõ ágazatokat érintõ, közös érdeklõdésre számot tartó projektek képezik. eten Idõtartam, költségvetés: (2003) 38,5 millió euró Az eten az elektronikus szolgáltatások egész Európában történõ kifejlõdését segítõ közösségi program, amely azért jött létre, hogy segítse az e-szolgáltatásokon alapuló telekommunikációs hálózatok kiépítését egész Európára kiterjedõen. Erõteljesen fókuszál a közszolgáltatásokra, különösen azokon a területeken, ahol Európa helyzeti elõnyben van. A program célkitûzései közé tartozik a különbözõ szolgáltatások elterjesztésének felgyorsítása. Az eten program szorosan illeszkedik az eeurope kezdeményezés mottójához: "Információs Társadalmat Mindenkinek!". A program lehetõséget biztosít minden európai polgár, vállalkozás számára, hogy kiaknázhassa az e-társadalom nyújtotta lehetõségeket, áthidalva a meglévõ digitális szakadékot. Kultúra 2000 Idõtartam, költségvetés: ( ) 167 millió euró A "Kultúra 2000" program hozzájárul az európai népek közös kulturális terének érvényesítéséhez. Ennek keretében elõnyben részesíti a kulturális és mûvészeti alkotók, a kulturális szereplõk, a magán és állami szereplõk együttmûködését, kulturális hálózatok és más partnerek, valamint a tagállamok és más, a programban részt vevõ országok kulturális intézményeinek rendezvényeit. Leonardo da Vinci II. Idõtartam, költségvetés: ( ) millió euró A Leonardo da Vinci a Közösség szakképzést támogató programja. A program hármas célkitûzése: a szakmai készségek és a szakmai tudás fejlesztése a szakmai alapképzésben résztvevõk - különösen a fiatalok - körében, fõként gyakorlati képzés segítségével; a szakmai továbbképzés minõségének fejlesztése, és az élethosszig tartó képzés jegyében mind szélesebb társadalmi rétegek bevonása ezen képzési formákba; a szakmai képzéssel kapcsolatos újítások (innováció) támogatása, különösen a versenyképesség fejlesztése és a vállalkozói kedv bátorítása. Socrates II. Idõtartam, költségvetés: ( ) millió euró A Socrates program az EU közoktatási programja. Célja az európai közoktatás minõségének fejlesztése, és a közoktatáson belül a mobilitás, a tanárok és diákok csereprogramjainak elõsegítése. Cél továbbá a nyelvtanulás, az alkalmazkodó képesség, az információ és tapasztalatcsere. Ifjúság 2000 Idõtartam, költségvetés: ( ) 520 millió euró Az Ifjúság elnevezésû közösségi program ( ) a fiatalok mobilitását, a szolidaritási, illetve a fiatalok által irányított programokat, valamint az ifjúságpolitikáért felelõs fel- A a Információs elektronikus Portál hírlevele hivatalos I. évfolyam PRÓBASZÁM hírlevele december 14

15 nõttek továbbképzését segíti elõ. Ez a program egyesíti a "Fiatalok Európáért" és az "Önkéntes Európai Szolgálat" elnevezésû korábbi programokat. Legfõbb célja az esélyteremtés. A Program a év közötti fiatalok számára nyújt együttmûködési lehetõségeket, szabadidõprogramokat. Media Plus Idõtartam, költségvetés: ( ) millió euró A Media program kettõs célja: egyik az audiovizuális ipar fejlesztése, az audiovizuális termékek fejlesztésének, terjesztésének és promóciójának támogatása (filmszínházak és televízió mûsorok). A program másik részét a szakmai továbbképzések jelentik, üzleti és jogi szakképzések (marketing, szellemi tulajdonjog), mûszaki továbbképzések (komputergrafika, multimédia) és tanfolyamok: forgatókönyvírás külföldi közönség részére. Vám 2007 Idõtartam, költségvetés: ( ) 133 millió euró A VÁM 2007 azért jött létre, hogy elõmozdítsa a kereskedelmet és fellépjen a vámcsalások ellen, ezáltal biztosítva a Közösség és a polgárok pénzügyi érdekeit. Fiscalis Idõtartam, költségvetés: ( ) 56 millió euró Indirekt adózással foglalkozó tisztviselõk képzése. A program égisze alatt fõként az általános forgalmi adó és a jövedéki adó kérdéseit vitatják meg a szakértõk, ugyanakkor kiemelt fontossággal bír az adócsalás, adóelkerülés elleni küzdelem, különös tekintettel az Európai Unió egységes piacán bonyolított ügyletekre. Enterprise & SMEs Multiannual Programme Idõtartam, költségvetés: ( ) 450 millió euró A MAP a Közösség negyedik, re szóló Többéves Vállalat és Vállalkozási Programja. A program figyelembe veszi az Európai Unió Tanácsa lisszaboni ülésén megfogalmazott "Európai Karta kisvállalatok részére" (2000.június) dokumentumban megfogalmazott ajánlásokat és célkitûzéseket, valamint a Vállalkozási Fõigazgatóság "Enterprise Europe" (Vállalkozások Európája) stratégiáját. Céljai: A vállalkozások növekedésének és versenyképességének fokozása; a vállalkozások adminisztratív, és szabályozási környezetének egyszerûsítése; a vállalkozói szellem ösztönzése; a KKV-k pénzügyi helyzetének javítása; a közösségi programok, szolgáltatások és hálózatok igénybevételének megkönnyítése, a koordináció javítása a KKV-kat támogató szolgáltatások, programok, stb. között. Az EU CENTER Információs Portál az európai uniós és középkelet-európai támogatási lehetõségek ismertetésével, az ezzel összefüggõ képzési programok meghirdetésével, kapcsolódó szolgáltatásokkal segíti a közép-kelet-európai országok szervezeteinek uniós csatlakozásra való felkészülését. A website angol nyelvû. Az EU CENTER független (állami vagy európai uniós befolyástól teljesen mentes), tisztán non-profit kezdeményezés. 15

16 Marco Polo Idõtartam, költségvetés: ( ) 75 millió euró A teheráru-forgalom terén áthidalhatóvá kívánják tenni a közösségi strukturális korlátokat, ezek ugyanis akadályozzák a piac hatékony mûködését. Olyan közlekedési hálózatok létrehozását támogatja a program, amelyek a teheráru szállítmányozás folyamatában a közút/autópálya mellett bevonják a vasúti és tengeri-folyami szállítmányozást is. Támogatják a rövidtávú hajó- és vasútforgalmat, a csatornák menti közlekedést. Cél, hogy segítsék az ezen modelleken alapuló közlekedési láncok hatékonyságát. Közegészségügyi Keretprogram Idõtartam, költségvetés: ( ) 312 millió euró A program alapvetõ célja a különbözõ országok egészségügyi területén dolgozó szakértõi, szervezetei, intézményei közötti kapcsolatok, és tapasztalatcsere bõvítése, a minél több ország részvételével benyújtott projektek, illetve a tagállamokat lefedõ, szakértõi hálózatok tevékenységének támogatása. 3 fõ célja: információ-közvetítés, tudásnövelés; eü-i problémák gyors kezelése; eü-i vonatkozású egyéb társadalmi problémák leküzdése. Daphne Idõtartam, költségvetés: ( ) 25 millió euró Az erõszak és bûnözés elleni európai fellépést támogató program. Leginkább a gyermekekkel-, fiatalokkal- és nõkkel szemben elkövetett erõszak elleni fellépést sürgeti. Támogatja az együttmûködést civil szervezetek, akadémiák, nemzeti ügynökségek között a belügy és a jog területén. Gender Equality Idõtartam, költségvetés: ( ) 50 millió euró A nemek egyenlõségét megcélzó közösségi program célja a nemek egyenlõségének biztosítása a szociális, kulturális, politikai és társadalmi életben, az esély-egyenlõség megteremtése, az elért eredmények és kitûzött célok terjesztése, továbbá a meglévõ nemi sztereotípiák leépítése. A program a változó és megújuló világhoz való alkalmazkodás és rugalmasság jegyében kívánja garantálni a nemek közötti egyenlõséget az élet minden területén. Legújabb pályázati lehetôségek napi frissítéssel Továbbképzési lehetôségek, pályázatíró tanfolyamok Partnerkeresés Sikersztorik Európa Magazin pályázati hírlevél Online fórum Az EUOLDAL Internetes információs portál célja, hogy az európai uniós támogatási lehetõségek ismertetésével, az ezzel összefüggõ képzési programok meghirdetésével, és kapcsolódó szolgáltatásokkal segítse a magyar szervezetek csatlakozásra való felkészülését, valamint a csatlakozás utáni boldogulását. Partnerkeresés: magyarországi felsõoktatási intézmények, önkormányzatok valamint kis- és középvállalkozások bevonása európai uniós konzorciumokba az Európai Unió környezetvédelmi, területfejlesztési és vállalkozáserõsítõ pályázatai és programjai segítségével. Tanfolyamok, uniós képzés: Magyarországon egyedülálló módon készítik fel a potenciális pályázókat az európai uniós támogatások megszerzésére. Európa Magazin: segítségével havonta ingyenes tájékoztatást kaphat a legfrissebb európai uniós pályázati lehetõségekrõl, beadási határidõkrõl, és más újdonságokról. Interjúk, aktuális európai kérdések elemzése, a csatlakozással kapcsolatos hírek, események leírásai színesítik a hírleveleket. Online Fórum: Az EUOLDAL szerkesztõi szívesen várnak hozzászólásokat, kérdéseket, illetve javasolják a többi olvasóval való kapcsolatfelvételt, speciális kérdések megvitatását.

17 A 2004-es év során kb közötti számú Közösségi Program fut egymásasal párhuzamosan az Európai Unió területén. A pályázati kalauzban megpróbáltuk a legfontosabbakat összegyûjteni. További programokról információ található az Európai Bizottság hivatalos honlapján. Internetes források - magyarul és angolul Minisztériumok Egészségügyi-, Szociális- és Családügyi Minisztérium: (egészségügyi keretprogram, szociális programok: Gender Equality, Daphne) Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium: (Equal kezdeményezés, foglalkoztatáspolitikai programok, HEFOP Irányító Hatóság) Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium: (SAPARD, ALTENER, AVOP Irányító hatóság) Gazdasági és Közlekedési Minisztérium: (Kis-és középvállalkozások, Energia - SAVE, GVOP és KIOP Irányító hatóság) Gyermek-, Ifjúsági- és Sportminisztérium: (Ifjúság 2000) Informatikai és Hírközlési Minisztérium: (e-europe, econtent, IDA) Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Minisztérium: (LIFE) Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma: (Kultúra 2000) Oktatási Minisztérium: (Leonardo, Socrates, 6KP K+F) Pénzügyminisztérium: (Fiscalis, Vám, NFT Kifizetõ hatóság) Általános információk a csatlakozásról: Külügyminisztérium: EU Vonal: Magyarországi Koordinátorok, Programirodák KultúrPont Iroda: (Kultúra 2000) Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal: (ROP Hatóság) Mobilitás Ifjúsági Szolgálat: (Ifjúság 2000) Nemzeti Fejlesztési Hivatal: (Nemzeti Fejlesztési Terv, Phare, ISPA, SAPARD, PEA) Országos Foglalkoztatási Közalapítvány: (Equal Közösségi Kezdeményezés) Phare iroda: SAPARD Hivatal: Tempus Közalapítvány: (Leonardo, Socrates) Vám- és Pénzügyõrség: (Vám 2007) VÁTI Területfejlesztési Kht. (INTERREG Közösségi Kezdeményezés) További hasznos linkek (lsd. még 40. o.) Euro Info Service: (hivatalos kiadványok, adatbázisok) ITDH Euro Info Központ: (kiadványok, jogi adatbázis, tenderadatbázis) Innostart Alapítvány: (vállalkozásfejlesztés, inkubátorház) A május l. - december 31. közötti idõszak joganyagát tartalmazó Hivatalos Lap az EU 9 új hivatalos nyelvén, így magyarul is megrendelhetõ. Erre az idõszakra az elõfizetési ár: Ft. + 15% ÁFA. EURO INFO SERVICE - Az Európai Unió, az OECD, a Világbank, az IMF, az Európa Tanács, valamint az Északi Tanács hivatalos kiadványainak magyarországi forgalmazója 1137 Budapest, Szt. István krt. 12. III. emelet 1/A. Postacím: 1245 Budapest, Pf Tel: , Fax: Internet: 17

18 ANGOL NYELVÛ HONLAPOK Bõvítési Fõigazgatóság címe Letölthetõ Országjelentések (2003November) Az Európai Unió bõvítésének története, legfontosabb jogszabályok leírása Az Európai Parlament bõvítéssel foglalkozó oldala Bõvítéssel kapcsolatos információk az Európai Bizottság többi Fõigazgatóságának oldalain: Mezõgazdaság Audiovizuális ágazat Költségvetés Versenypolitika Fejlesztés Gazdasági és monetáris ügyek Energia és Közlekedés Foglalkoztatási és szociális ügyek Vállalkozáspolitika Környezetvédelem Halászat Közegészségügy Információs társadalom Közös piac Regionális politika Kutatás és innováció

19 Fordítás Információk a csatlakozásra váró országokról Magyarország missziója Brüsszelben EU Tájékoztatási Központ Magyarországon Soros elnökség (Írország) Tenders Electronic Daily adatbázis (Közbeszerzések adatbázisa) Elõcsatlakozási Alapok Phare Elõcsatlakozási Alap oldalai Practical Guide to Phare, ISPA and Sapard contract procedures Twinning Határokon átnyúló együttmûködések (Phare) ISPA Elõcsatlakozási Alap oldala: (Instrument for Structural Policies for Pre-Accession) SAPARD Elõcsatlakozási Alap oldala: (Special Assistance Programme for Agriculture and Rural Development) Tenderfelhívások - Teljes Közép-Kelet-Európára Technikai segítségnyújtás: TAIEX (Technical Assistance Information Exchange Office) Határokon átnyúló együttmûködések Interreg III Mindezeket egy helyen megtalálhatja a oldalon! 19

20 Egyéb Intézmények Külkapcsolatok Fõigazgatóság EuropeAid Cooperation Office (EuropeAid Program Hivatal) Publications office (Kiadványok Hivatala) Official Journal (Hivatalos Lap oldala) Európai Beruházási Bank: European Investment Bank (EIB) Európai Fejlesztési és Újjáépítési Bank: European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) Világbank: The World Bank Kutató-központok és adatbázisok Párbeszéd a versenyszférával Euractiv.com portál a legfrissebb hírekkel és linkajánlóval Európai Reform Központ Deutsche Bank (Bõvítési Monitor) Gazdaságpolitikai Kutató Központ: Centre for Economic Policy Research Osztrák Gazdasági Kutató Intézet: Austrian Institute of Economic Research Bécsi Nemzetközi Gazdasági Tanulmányok Intézete: The Vienna Institute for International Economic Studies - WIIW EU Observer Mindezeket egy helyen megtalálhatja a oldalon! 20

TEMATIKUS EU ANGOL NYELVTANFOLYAM

TEMATIKUS EU ANGOL NYELVTANFOLYAM ELÕSZÓ Ön az EU Pályázati Kalauzt, az Európa Média Kht. és a Geonardo Kft. közös kiadványának frissített és bõvített verzióját olvassa. A Kalauz elsõdleges célja naprakész és mindenre kiterjedõ információt

Részletesebben

TÁMOP 5.5.3-08/01-2008-0005. IMPULZUS Program. Európai uniós foglalkoztatási ismeretek és forrásteremtés 2009. November 5-7.

TÁMOP 5.5.3-08/01-2008-0005. IMPULZUS Program. Európai uniós foglalkoztatási ismeretek és forrásteremtés 2009. November 5-7. TÁMOP 5.5.3-08/01-2008-0005 IMPULZUS Program Európai uniós foglalkoztatási ismeretek és forrásteremtés 2009. November 5-7. Budapest Az uniós támogatások története TÁMOP 5.5.3. Előcsatlakozás Előcsatlakozási

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK 2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK Róka László területfejlesztési szakértő Téglás, 2014.09.24. www.megakom.hu Európai Uniós keretek EU 2020 stratégia: intelligens, fenntartható és befogadó növekedés feltételeinek

Részletesebben

várható fejlesztési területek

várható fejlesztési területek 2014-2020 várható fejlesztési területek EU támogatási prioritások A Bizottság által meghatározott 11 tematikus célkitűzéshez való kötelező illeszkedés 1.a kutatás, a technológiai fejlesztés és innováció

Részletesebben

OTP Consulting Romania OTP Bank Romania. Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, április 4.

OTP Consulting Romania OTP Bank Romania. Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, április 4. OTP Consulting Romania OTP Bank Romania Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, 2008. április 4. A Nemzeti Stratégiai Referencia Kerethez kapcsolódó Operatív Programok Humánerőforrás-fejlesztési Operatív

Részletesebben

v e r s e n y k é p e s s é g

v e r s e n y k é p e s s é g anyanyelv ápolása kulturális tevékenysége k gyakorlása művészi alkotás szabadsága v e r s e n y k é p e s s é g közös társadalmi szükségletek ellátása K Ö Z K U L T Ú R A közkulturális infrastruktúra működése

Részletesebben

II. Nemzeti Fejlesztési Terv (PND)

II. Nemzeti Fejlesztési Terv (PND) Projektalapozás Pályázatkészítés Üzleti tervezés II. Nemzeti Fejlesztési Terv (PND) Szabó Sándor András pályázati és innovációs tanácsadó regisztrált pályázati tréner egyetemi oktató 1 Mi a Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020 Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra Gazdaságfejlesztési és Innovációs

Részletesebben

A DUNA-STRATÉGIA FINANSZÍROZÁSÁNAK IDŐSZERŰKÉRDÉSEI

A DUNA-STRATÉGIA FINANSZÍROZÁSÁNAK IDŐSZERŰKÉRDÉSEI A DUNA-STRATÉGIA FINANSZÍROZÁSÁNAK IDŐSZERŰKÉRDÉSEI MRTT Generációk diskurzusa a regionális tudományról Győr, 2012. november 23. 1 Duna-stratégia 2011. júniusi Európai Tanács 4 cselekvési, 11 prioritási

Részletesebben

Az integrált városfejlesztés a kohéziós politikai jogszabály tervezetek alapján különös tekintettel az ITI eszközre

Az integrált városfejlesztés a kohéziós politikai jogszabály tervezetek alapján különös tekintettel az ITI eszközre Az integrált városfejlesztés a kohéziós politikai jogszabály tervezetek alapján - 2014-2020 különös tekintettel az ITI eszközre A diák Nicholas Martyn, a DG Regio főigazgatóhelyettesének 2012. március

Részletesebben

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Az Európai Unió kohéziós politikája Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Kohéziós politika az elnevezés néhány év óta használatos korábban: regionális politika, strukturális politika

Részletesebben

10/2006. (XI. 3.) MeHVM-SZMM-FVM-GKM-KvVM-PM együttes rendelet

10/2006. (XI. 3.) MeHVM-SZMM-FVM-GKM-KvVM-PM együttes rendelet 10/2006. (XI. 3.) MeHVM-SZMM-FVM-GKM-KvVM-PM együttes rendelet az Európai Unió strukturális alapjaiból, valamint Kohéziós Alapjából származó támogatásokhoz kapcsolódó költségvetési előirányzatok felhasználásának

Részletesebben

1077 BUDAPEST, CSENGERY U. 14-16. 16.

1077 BUDAPEST, CSENGERY U. 14-16. 16. 1077 BUDAPEST, CSENGERY U. 14-16. 16. Tel.: 06-1-461 461-33-00 Az IT Információs Társadalom Kht. segítõ tevékenysége a pályázatok elõkészítésében Farsang Attila regionális irodavezetõ Miskolc, 2004. február

Részletesebben

Bakonyi Péter c.docens

Bakonyi Péter c.docens Az EU csatlakozás gyorsmérlege - informatikai szempontból Bakonyi Péter c.docens Kormányzati lépések 2003-20062006 Stratégia készítés és programtervezés: Magyar Információs Társadalom ( MITS ) Kormány

Részletesebben

Általános rendelkezések az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA) és a Kohéziós Alap (KA) felhasználásáról

Általános rendelkezések az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA) és a Kohéziós Alap (KA) felhasználásáról 1. sz. melléklet Általános rendelkezések az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA) és a Kohéziós Alap (KA) felhasználásáról A rendelet-tervezet kimondja, hogy az ERFA,

Részletesebben

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Az EU célrendszere 2007-2013 Kevésbé fejlett országok és régiók segítése a strukturális és kohéziós alapokból 2014 2020 EU versenyképességének

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Új Magyarország Fejlesztési Terv 40. lecke Új Magyarország Fejlesztési Terv 2007-2013

Részletesebben

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása MTVSZ, 2013.10.01 Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása A közép-magyarországi régió és a VEKOP speciális helyzete A KMR és a régió fejlesztését célzó VEKOP speciális helyzete: Párhuzamosan

Részletesebben

Határmenti programok. Határmenti programok. Tartalom. Magyarország részvétele az Európai Területi Együttműködési programokban 2007-2013 között

Határmenti programok. Határmenti programok. Tartalom. Magyarország részvétele az Európai Területi Együttműködési programokban 2007-2013 között Tartalom Magyarország részvétele az Európai Területi Együttműködési programokban 2007-2013 között Határmenti programok Transznacionális programok Interregionális program 2009 Nov Hegyesi Béla, VÁTI Kht

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban Döbrönte Katalin Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság Gazdaságtervezési Főosztály

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Észak-Alföldi Operatív Program A prioritás támogatást nyújt ipari

Részletesebben

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Oross Jolán SZMM Tervezési és Fejlesztési Titkárság, Társadalmi befogadás iroda. Hajdúszoboszló, 2008. április 22. Miről lesz szó? Az uniós forrásokból

Részletesebben

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság)

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A fenntarthatóságot segítő regionális támogatási rendszer jelene és jövője ÉMOP - jelen ROP ÁPU Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A környezeti fenntarthatóság érvényesítése A környezeti

Részletesebben

Civil Szervezetek a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Programban

Civil Szervezetek a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Programban Civil Szervezetek a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Programban Soros Konferencia 2004. december 3. Törökné Rózsa Judit Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program 2004-2006 (2008) közötti időszakra

Részletesebben

A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS

A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS Dr. Bene Ildikó Szolnok, 2015.11.24. ÚMFT-ÚSZT projektek projektgazdák szerinti megoszlása JNSZ megyében 2007-2013 között JNSZ megye uniós támogatásai 2007-2013 ÖSSZESEN:

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 1 A megyei önkormányzat feladatai megyei szintű

Részletesebben

Hazai és nemzetközi lehetőségek KKV-k számára

Hazai és nemzetközi lehetőségek KKV-k számára Kutatási és Technológiai Innovációs Alap - 2012 Új innovációs pályázatok az ÚSZT keretében Kiemelt figyelem a K+F+I témájú pályázatokra. 5 pályázati konstrukció Hazai és nemzetközi lehetőségek KKV-k számára

Részletesebben

Energetikai célú beruházások megvalósítására igénybe vehető nemzetközi pályázati rendszerek. Vámosi Gábor igazgató

Energetikai célú beruházások megvalósítására igénybe vehető nemzetközi pályázati rendszerek. Vámosi Gábor igazgató Energetikai célú beruházások megvalósítására igénybe vehető nemzetközi pályázati rendszerek Vámosi Gábor igazgató Tartalom Nemzetközi pályázati rendszerek bemutatása 1. ELENA 2. JESSICA 3. LIFE + program

Részletesebben

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak.

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Horizon 2020 Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Munkatársainkkal a kis- és középvállalkozások, önkormányzatok, érdekképviseleti

Részletesebben

3.2. Ágazati Operatív Programok

3.2. Ágazati Operatív Programok 3.2. Ágazati Operatív Programok A. Versenyképesség operatív program Irányító Hatóság Gazdasági Minisztérium Közreműködő Szervezetek Ellenőrző Hatóság a Számvevőszék Auditáló Hatósága A pályázók köre: A

Részletesebben

FLEAT Flottamenedzsment Konferencia 2009. január r 29, Budapest

FLEAT Flottamenedzsment Konferencia 2009. január r 29, Budapest FLEAT Flottamenedzsment Konferencia 2009. január r 29, Budapest Kapcsolat: Hartyányi Roland, Európa Média Kht. Tel.: (+36-1) 453-3801, Fax: (+36-1) 436-9038 info@europamedia.org, www.europamedia.org INFO@EUROPAMEDIA.HU

Részletesebben

TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza

TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei 2009-2010-ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza 2007-2008. évi AT TÁMOP 2-TIOP 3. TISZK TÁMOP 2.2.3 6 régió 31 pályázó,

Részletesebben

A B C D E. 2. GINOP Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard március

A B C D E. 2. GINOP Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard március 1. melléklet az 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozathoz A GINOP éves fejlesztési kerete 1. A kis- és középvállalkozások versenyképességének javításáról szóló 1. prioritás 1. azonosító jele neve keretösszege

Részletesebben

A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon

A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon Dr. BALOGH Zoltán Ph.D. nemzetközi ügyek csoport vezetője Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség

Részletesebben

Az Előcsatlakozási Alapok és a Közösségi Kezdeményezések rendszere. Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI

Az Előcsatlakozási Alapok és a Közösségi Kezdeményezések rendszere. Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI Az Előcsatlakozási Alapok és a Közösségi Kezdeményezések rendszere Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI Létrehozásuk célja Felkészítés a csatlakozás utáni időszakra Tanulási

Részletesebben

MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ A 2007-2013-as programozási időszak eredményei, tapasztalatai, előretekintés Müller Ádám, SA Pénzügyi és Monitoring igazgató-helyettes Szombathely,2014.04.10. Felülről

Részletesebben

A K+F+I forrásai között

A K+F+I forrásai között Joint Venture Szövetség EU 2014-2020 Konferencia 2014. január 30. A K+F+I forrásai 2014-2020 között Pecze Tibor Csongor elnök Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal EU tematikus célok Kötelező illeszkedés OP-k

Részletesebben

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető 2014-2020-as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető Kb. 8000 milliárd Ft 2007-2013 Lakásberuházás korlátozott lehetőségek Forrás nagysága: operatív programnak nyújtott

Részletesebben

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Németh Mónika Miniszterelnökség Nemzetközi Főosztály 1 2012 Partnerségi

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Miskolc, 2008. okt. 15. Dr. Petrás Ferenc A prezentáció tematikája Regionális Fejlesztési Programok a számok tükrében ROP gazdaságfejlesztés 2009-10 ROP Akcióterv gazdaságfejlesztés újdonságai Regionális

Részletesebben

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26.

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Innovációs tevékenység célja Magasabb hozzáadott érték Versenyelőny Piacbővítés CSOMIÉP Kft. Legrand Zrt.

Részletesebben

Fenntartható közösségi kezdeményezések támogatási lehetőségei 2014-2020 között Répceszemere 2015. június 17.

Fenntartható közösségi kezdeményezések támogatási lehetőségei 2014-2020 között Répceszemere 2015. június 17. Fenntartható közösségi kezdeményezések támogatási lehetőségei 2014-2020 között Répceszemere 2015. június 17. Bozzay Balázs Pannon Megújuló Energia Klaszter www.bfh.hu, 30/226 77 55 Környezetileg minimum

Részletesebben

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020 NETWORKSHOP 2014 Pécs A FEJLESZTÉSPOLITIKA UNIÓS SZABÁLYRENDSZER 2014-2020 EU EU Koh. Pol. HU Koh. Pol. EU 2020 stratégia (2010-2020) 11 tematikus cél >> 7 zászlóshajó

Részletesebben

INFORMATIKAI VÁLLALKOZÁSOK LEHETŐSÉGTÁRA

INFORMATIKAI VÁLLALKOZÁSOK LEHETŐSÉGTÁRA INFORMATIKAI VÁLLALKOZÁSOK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Informatikai vállalkozásoknak szóló pályázatok

Részletesebben

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv-2015-0012 Völgyiné Nadabán Márta Miskolc MJV Önkormányzata, partner szintű

Részletesebben

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁS 1.1 Kiemelt növekedési ágazatok és iparágak célzott,

Részletesebben

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája Magyar Műszaki Értelmiség Napja 2009. Dr. Szépvölgyi Ákos KDRIÜ Nonprofit Kft. 2009.05.14. A Közép-Dunántúl hosszú távú területfejlesztési koncepciója (1999)

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17.

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. A tervezés folyamata -közös programozási folyamat a két partnerország részvételével -2012 őszén programozó munkacsoport

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM KALOCSAI KORNÉL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

Részletesebben

A HORIZONT 2020 dióhéjban

A HORIZONT 2020 dióhéjban Infokommunikációs technológiák és a jövő társadalma (FuturICT.hu) projekt TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0013 A HORIZONT 2020 dióhéjban Hálózatépítő stratégiai együttműködés kialakítását megalapozó konferencia

Részletesebben

A LEADER szerepe a Nemzeti Agrár-vidékfejlesztési Stratégiában

A LEADER szerepe a Nemzeti Agrár-vidékfejlesztési Stratégiában A LEADER szerepe a Nemzeti Agrár-vidékfejlesztési Stratégiában 2007-2013 A mezőgazdaság és az erdészet versenyképességének javítása A környezet és a vidék minőségének javítása a termőföld-hasznosítás támogatása

Részletesebben

EUGA. EU Pályázati Tanácsadó (EU Grants Advisor) Vicze Gábor EU Üzletfejlesztési tanácsadó v-gaborv@microsoft.com www.microsoft.

EUGA. EU Pályázati Tanácsadó (EU Grants Advisor) Vicze Gábor EU Üzletfejlesztési tanácsadó v-gaborv@microsoft.com www.microsoft. EUGA EU Pályázati Tanácsadó (EU Grants Advisor) Vicze Gábor EU Üzletfejlesztési tanácsadó v-gaborv@microsoft.com www.microsoft.com/hun/euga EUGA projekt háttere Lisszaboni program Az EU 2010-re a világ

Részletesebben

Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató. A válság és a régió

Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató. A válság és a régió Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató A válság és a régió Szakmai berkekben köztudott, hogy a gazdaságfejlesztéshez és pályázatokhoz kapcsolódó intézményrendszer meglehetısen sokszereplıs

Részletesebben

Hogyan írjunk pályázatot az új ciklusban? 2014.10.16.

Hogyan írjunk pályázatot az új ciklusban? 2014.10.16. Hogyan írjunk pályázatot az új ciklusban? 2014.10.16. Tematika Háttér és alapfogalmak Operatív programok VEKOP, GINOP Támogatás intenzitás Változások Háttér és alapfogalmak Főbb dokumentumok: Partnerségi

Részletesebben

KKV-knak szóló pályázati lehetőségek. Vántora Virág Pécs, 2010. június 28.

KKV-knak szóló pályázati lehetőségek. Vántora Virág Pécs, 2010. június 28. KKV-knak szóló pályázati lehetőségek Vántora Virág Pécs, 2010. június 28. 1. FP7 - Research for the Benefit of SMEs 2. Konzorcium építő pályázat 3. Bonus pályázat 4. Marie Curie Actions 5. KKV-knak szóló

Részletesebben

Az Európai Unió 7. kutatás - fejlesztési keretprogramja

Az Európai Unió 7. kutatás - fejlesztési keretprogramja Szeged, 2008.03.30. Az Európai Unió 7. kutatás - fejlesztési keretprogramja Támogatónk: Előadó: Nagy Gábor Dániel Email: ngd@dartke.hu Web: www.dartke.hu A 7. keretprogram és háttere A közösségi szintű

Részletesebben

Transznacionális programok

Transznacionális programok Transznacionális programok Csalagovits Imre János csalagovits@vati.hu 06 30 2307651 OTKA Konferencia 2009 Május 22 1 Tartalom Hidden Agenda Nemzeti és transznacionális érdek Stratégia és menedzsment Transznacionális

Részletesebben

Vasvári: Önkormányzati beruházások finanszírozása címû tanulmány Melléklete

Vasvári: Önkormányzati beruházások finanszírozása címû tanulmány Melléklete Vasvári: Önkormányzati beruházások finanszírozása címû tanulmány Melléklete 1 Mellékletek M1. táblázat Az NFÜ projektadatbázisának és a KELER Zrt. ISIN-adatbázisának struktúrája NFÜ-adatbázis mező KELER

Részletesebben

KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok

KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok TERVDOKUMENTUMOK HIERARCHIÁJA FELADATOK, ÜTEMTERV 2012 2013 társadalmasítás

Részletesebben

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A MAG Zrt. által kínál lehetőségek Dr. Novák Csaba ügyvezető igazgató, MAG Zrt. A Nemzeti Fejlesztési Terv gazdaságfejlesztési eredményei

Részletesebben

Új kihívások az uniós források felhasználásában

Új kihívások az uniós források felhasználásában Új kihívások az uniós források felhasználásában Tematika Háttér és alapfogalmak OP forráselosztás VEKOP, GINOP Pénzügyi eszközök Támogatás intenzitás Pályázatok Háttér és alapfogalmak Főbb dokumentumok:

Részletesebben

A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM (GINOP) PÉNZÜGYI ESZKÖZEI

A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM (GINOP) PÉNZÜGYI ESZKÖZEI A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM (GINOP) PÉNZÜGYI ESZKÖZEI SZABÓ KRISZTINA JÚLIA NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM GAZDASÁGFEJLESZTÉSI PROGRAMOK VÉGREHAJTÁSÁÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

Részletesebben

Összefoglalás Magyarországnak a 2014 2020-as időszakra vonatkozó partnerségi megállapodásáról

Összefoglalás Magyarországnak a 2014 2020-as időszakra vonatkozó partnerségi megállapodásáról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014. augusztus 26. Összefoglalás Magyarországnak a 2014 2020-as időszakra vonatkozó partnerségi megállapodásáról Általános információk A partnerségi megállapodás öt alapot

Részletesebben

keretösszege (Mrd meghirdetésének módja GINOP Ipari parkok fejlesztése 6 standard Meghirdetve áprilisban

keretösszege (Mrd meghirdetésének módja GINOP Ipari parkok fejlesztése 6 standard Meghirdetve áprilisban Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 20. évre szóló éves fejlesztési keret azonosító jele GINOP-1.1.1- GINOP-1.1.2- VEKOP- GINOP-1.1.3- GINOP-1.1.4- neve Vállalkozói inkubációs tevékenységek

Részletesebben

2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin

2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin 2015.06.17. 2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin NORRIA Észak-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft.

Részletesebben

A B C D E. 2. GINOP-1.1.1 Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard október

A B C D E. 2. GINOP-1.1.1 Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard október 1. melléklet az 1173/2015. (III. 24.) Korm. határozathoz A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete 1. A kis- és középvállalkozások versenyképességének

Részletesebben

Partnerségi Megállapodás

Partnerségi Megállapodás Partnerségi Megállapodás 2014 20 egy új területiség felé Területfejlesztők Napja 2013. október 8. Dr. Péti Márton Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal 2012 2013 2014 július 1. augusztus 2. szeptember november

Részletesebben

Gazdaságfejlesztés 2014-2020. Biró Eszter igazgató MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ. Debrecen, 2013.11.29.

Gazdaságfejlesztés 2014-2020. Biró Eszter igazgató MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ. Debrecen, 2013.11.29. Gazdaságfejlesztés 2014-2020 Biró Eszter igazgató MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Debrecen, 2013.11.29. Partneri kapcsolat alakult ki az ügyfelekkel Projekt Partner Rendszer A Projekt Partneri Rendszer

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Miben különböznek a nemzetközi programok? 1. Használt nyelv 2. Konzorciumépítés 3. Elérni kívánt hatás 4. Szemlélet A programok áttekintése 1. Közép-Európa

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló Prioritás A prioritás egyedi célkitűzései: A prioritáshoz kapcsolódó tervezett

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM KUTATÁS, FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓ TÁMOGATÁS A GINOP-BAN Keller Péter főosztályvezető-helyettes Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős

Részletesebben

Regionális politika 2. gyakorlat

Regionális politika 2. gyakorlat 1 Regionális politika 2. gyakorlat Magyarország regionális politikája a 2007-2013 idıszakban ÚMFT ÚMVP 2 A nemzeti fejlesztési tervek stratégiai tervezésének lépései Hazai dokumentumok (OFK, Lisszaboni

Részletesebben

Közreműködő szervezet: DARFÜ, DDRFÜ, ÉMRFÜ, KDRFÜ, Pro Regio, NYDRFÜ

Közreműködő szervezet: DARFÜ, DDRFÜ, ÉMRFÜ, KDRFÜ, Pro Regio, NYDRFÜ Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Partnerünk! Az alábbi pályázati felhívást ajánlom szíves figyelmükbe: Pályázat címe: Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek

Részletesebben

2014-2020 Pályázatok irányai

2014-2020 Pályázatok irányai 2014-2020 Pályázatok irányai Operatív programok 2014-2020 ÁROP VOP TIOP 2007-2013 EKOP GOP 975 Mrd 2014-2020 KOOP TÁMOP VEKOP VOP GINOP 2 668 Mrd KEOP EFOP ROP KÖZOP 1322/2013 (VI. 12.) Korm. határozat

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Zila László tervező-elemző Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 Tervezési

Részletesebben

MEGJELENT A 2015. ÉVRE SZÓLÓ GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OP (GINOP) FEJLESZTÉSI KERETE!

MEGJELENT A 2015. ÉVRE SZÓLÓ GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OP (GINOP) FEJLESZTÉSI KERETE! MEGJELENT A 2015. ÉVRE SZÓLÓ GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OP (GINOP) FEJLESZTÉSI KERETE! 1. prioritás: Kis- és versenyképességének javítása 1 GINOP-1.1.1 2 GINOP-1.1.2 3 GINOP-1.2.1 4 GINOP-1.2.2

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program MÓDOSÍTOTT GINOP ÜTEMTERV 20. GINOP-1.1.1- GINOP-1.1.2- VEKOP- GINOP-1.1.3- GINOP-1.1.4- GINOP-1.2.1- neve keretösszege Vállalkozói inkubációs tevékenységek

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritások A prioritás vonatkozó A prioritáshoz kapcsolódó tervezett intézkedések: Intézkedések

Részletesebben

Regulation (EC) No. 1080/2006

Regulation (EC) No. 1080/2006 Irányító Hatóság Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 27-213 Európai kohéziós politika 27 és 213 között A. Stratégiai megközelítés: a kohéziós politika összekapcsolása a fenntartható

Részletesebben

EU-tezaurusz Dokumentumok és testületek

EU-tezaurusz Dokumentumok és testületek EU-tezaurusz Dokumentumok és testületek EU-dokumentum EK jogi aktus kötelező közösségi jogi aktus EU-határozat EU-irányelv EU-rendelet nem kötelező közösségi jogi aktus EU-ajánlás EU-vélemény EU-alkotmány

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés 0. Nem technikai összefoglaló Bevezetés A KÖZÉP-EURÓPA 2020 (OP CE 2020) egy európai területi együttműködési program. Az EU/2001/42 SEA irányelv értelmében az OP CE 2020 programozási folyamat részeként

Részletesebben

INTERREG EUROPE EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INTERREG EUROPE. Kelenné Török Lívia Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal

INTERREG EUROPE EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INTERREG EUROPE. Kelenné Török Lívia Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal INTERREG EUROPE EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INTERREG EUROPE Kelenné Török Lívia Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Smart Event Europe, date, 2014.12.09. place Debrecen 2. A program előkészítéstől

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete A kis és középvállalkozások versenyképességének javítása

Részletesebben

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség 46. Közgazdász-vándorgyűlés Czakó Erzsébet Eger, 2008. június 27. 1/17 Témakörök 1. Versenyképesség az EU szintjén 2. A Lisszaboni Stratégia és metamorfózisai

Részletesebben

Gazdaságfejlesztés 2014-2020. Barta E. Gyula vezérigazgató MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ. Pécs, 2013.12.06.

Gazdaságfejlesztés 2014-2020. Barta E. Gyula vezérigazgató MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ. Pécs, 2013.12.06. Gazdaságfejlesztés 2014-2020 Barta E. Gyula vezérigazgató MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Pécs, 2013.12.06. A bizalom megnyilvánul a megkeresésekben 80 000 74 000 76 000 70 000 Darabszámok 60 000

Részletesebben

Környezetvédelmi Főigazgatóság

Környezetvédelmi Főigazgatóság Környezetvédelmi Főigazgatóság Főbiztos: Stavros Dimas Főigazgató: Mogens Peter Carl A igazgatóság: Kommunikáció, Jogi Ügyek & Polgári Védelem B igazgatóság: A Természeti Környezet Védelme Osztály: Természetvédelem

Részletesebben

Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban

Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban dr. Ránky Anna: Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban I. A 2007-13-as időszakra vonatkozó pénzügyi perspektíva és a kohéziós politika megújulása A 2007-13 közötti pénzügyi időszakra

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL. Pályázati információk, események, aktualitások Vállalkozóknak, gazdálkodóknak I. évfolyam 1. szám április 24.

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL. Pályázati információk, események, aktualitások Vállalkozóknak, gazdálkodóknak I. évfolyam 1. szám április 24. AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL Pályázati információk, események, aktualitások Vállalkozóknak, gazdálkodóknak I. évfolyam 1. szám 2007. április 24. Tartalomjegyzék A 2007-2013-as

Részletesebben

Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19.

Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19. Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19. Dr. Debreczeni Ferenc Ügyvezető Igazgató ÉARFÜ Nonprofit Kft. UMFT eredményei régiónkét (valamennyi

Részletesebben

Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020

Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 Terület és településfejlesztési programok 2014-2020 között, különös tekintettel a Közép-magyarországi régióra JENEI Gábor Programirányító

Részletesebben

Regionális gazdaságtan 10. elıadás

Regionális gazdaságtan 10. elıadás 1 Regionális gazdaságtan 10. elıadás Regionális fejlesztési programok Magyarországon Regionális fejlesztési célú pályázati lehetıségek 2 EU-s támogatások: A támogatás egy része az EU költségvetésébıl származik,

Részletesebben

Intézményrendszernek végzett munkák

Intézményrendszernek végzett munkák Boza Pál HDI Consulting Kft. 2013. október 29. Budapest HDI Consulting Kft. Intézményrendszernek végzett munkák KEOP IH számára pályázati konstrukciók előkészítése pl. KEOP 4.3.1 Norvég Alap energiahatékonysági

Részletesebben

Turisztikai Konferencia 2004. április 16. 1

Turisztikai Konferencia 2004. április 16. 1 A turizmus lehetőségei a Nemzeti Fejlesztési si Terv pályázati rendszerében Veszprém m Megyei Turisztikai Hivatal Turisztikai Konferencia 2004. április 16. Nyirádi Ágnes Főtanácsadó Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben