TEMATIKUS EU ANGOL NYELVTANFOLYAM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TEMATIKUS EU ANGOL NYELVTANFOLYAM"

Átírás

1

2 ELÕSZÓ Ön az EU Pályázati Kalauzt, az Európa Média Kht. és a Geonardo Kft. közös kiadványának frissített és bõvített verzióját olvassa. A Kalauz elsõdleges célja naprakész és mindenre kiterjedõ információt biztosítani mindazok számára, akik valamilyen módon kapcsolatba kerülnek az Európai Unióval, legyen szó pályázatokról, oktatásról, tanácsadásról vagy azoknak, akiknek csupán sallangoktól mentes, gyakorlati adatokra van szükségük. A kiadvány teljesen ingyenes, rendszeresen frissül és szabadon terjeszthetõ. A Kalauz kiadója, az Európa Média Kht. célja, hogy hasznos, naprakész és gyakorlati jellegû információkkal lássa el a magyar potenciális pályázó szervezeteket, elsõsorban a kisés középvállalkozásokat. Legfõbb tevékenységi területe az Európai Unió programjaihoz kötõdõ támogatási lehetõségek feltérképezése és a pályázók minél szélesebb körû informálása, oktatása és képzése. A Geonardo Kft. több éve foglalkozik uniós támogatással megvalósítható projektek kidolgozásával és megvalósításával. A két cég együttes munkájának az eredménye az EU pályázati kalauz. A január óta megjelent információhalmaz azt sugallja, hogy májustól bárki bármire nyerhet el támogatást, és eljön a "kánaán". Az akkoriban meghirdetett, a Nemzeti Fejlesztési TEMATIKUS EU ANGOL NYELVTANFOLYAM KÖZÉPHALADÓK ÉS HALADÓK SZÁMÁRA Tanfolyam kezdete: június 21. Idõtartam: 20 óra (5x4) Kiknek ajánljuk? Elsõsorban azoknak, akik alapvetõ jártasságot kívánnak szerezni az Európai Unió angol nyelvû kifejezéseiben, A tanfolyam ugyanakkor interaktív, nyelvgyakorlási célra is kiválóanalkalmas. Tematika: EU intézményrendszere Jogi, adminisztratív kifejezések Strukturális Alapok Közösségi Programok A tanfolyam elvégzésének feltétele a sikeres záróvizsga! Geonardo Kft. Tel: ; EGYNAPOS PÁLYÁZATI SZEMINÁRIUM ÉS KEREKASZTAL- BESZÉLGETÉS BUDAPESTEN AZ EURÓPA MÉDIA KHT. SZERVEZÉSÉBEN! Intenzív egynapos gyakorlati képzések, amelyeket magas színvonalon, Közép-Kelet-Európa legsikeresebb EUs projektfejlesztõ cégének menedzsereivel, valamint uniós szakemberekkel közösen rendezünk meg. A résztvevõknek lehetõséget biztosítunk a szakértõkkel való konzultációra. Classic - Általános áttekintés: június 7. Informatika és digitális tartalomfejlesztés: június 8. Energia és Környezet: június 2. Ára: Ft/fõ + ÁFA További információ: , Tervhez (NFT) kötõdõ pályázati felhívások miatt a médiumokban elõtérbe kerültek a pályázatok, és általában az európai uniós támogatások. Sajnos azonban a megjelent információk nem alkotnak egységet, a pályázók könnyen összetévesztenek bizonyos forrásokat egymással, és sokszor elvész a lényeg: pontosan mire, hogyan, hova, mely szervezetek nyújthatnak be pályázatot. Kevesen tudják, hogy a támogatások egy jelentõs része elõre programozottan, nagy volumenû állami és önkormányzati beruházások keretei között kerül felhasználásra. Egy másik jelentõs része pedig eleve állami tulajdonú intézmények programozott fejlesztését célozza. Tehát nem a kis- és középvállalkozások az elsõdleges kedvezményezettek. És nincs is ezzel semmi baj. Ez a fajta ütemezés legalább valószínûvé teszi azt, hogy ezekre a célokra a támogatások lehívhatók lesznek. Ugyanakkor itt részben olyan fejlesztésekrõl van szó, amelyek egy részét nemzeti forrásokból amúgy is megvalósítanánk. Ettõl függetlenül természetesen a csatlakozásnak nagyon sok elõnye lesz, csak tudnunk kell kihasználni azokat. A csatlakozás után kialakuló helyzetet megfelelõ marketingstratégiával felhasználhatjuk arra, hogy a saját pozícióinkat tovább erõsítsük idehaza, úgy, hogy termékeinkkel, szolgáltatásainkkal megjelenünk az európai uniós piacon. És hogy mit kell tennie annak, aki támogatást akar elnyerni? A legfontosabb a megfelelõ tájékozódás. Az EU pályázati kalauz mindenképpen egy jó kiindulópontot jelent, és több napos hiábavaló keresgéléstõl óvhat meg minket. Sok sikert a pályázatíráshoz és kellemes böngészést! Bodó Balázs és Kitley Gábor Ügyvezetõ igazgatók, Geonardo Kft. és Európa Média Kht. 2

3 EURÓPA MÉDIA KHT. Az Európa Média Kht. célja, hogy a ma még szétszórt, hiányos és sokszor csak kaotikus formában fellelhetõ uniós információhalmazt rendszerezze, és közérthetõen közvetítse azt az érdeklõdõk felé. Ennek egyik biztosítéka, hogy a társaság alapítói, illetve munkatársai tapasztalt uniós szakemberek, akiknek elméleti tudása mellé többéves, olykor évtizedes GYAKORLATI tapasztalat és számos sikeres uniós projekt megírása, menedzselése társul. Az ismeretek átadásának egyik formája az Ön elõtt lévõ EU pályázati kalauz, amely hazánkban ma még egyedülálló módon foglalja össze az uniós támogatásokkal kapcsolatos információkat. Legfontosabb kiadványunk a már 4 számot megélt Európa Magazin, amely átöleli a pályázati lehetõségek ismertetésétõl az uniós intézményrendszer bemutatásán keresztül a gyakorlati projektfejlesztési tanácsokig az összes hasznos információt. Teszi mindezt teljesen non-profit jelleggel, mindenki számára hozzáférhetõen, mivel hiszünk benne, hogy az uniós ismeretek - legyen szó akár pályázatírásról, akár egyéb, kapcsolódó dolgokról - nem lehet kevesek, vagy csupán az ezért (jelentõs) összeget fizetni képesek privilégiuma. A szerkesztõk, munkatársak vagy alapítók által felhalmozott, megszerzett ismeretanyag átadása annak reményében is történik, hogy ezáltal a magyarországi intézmények, vállalkozások még sikeresebben használják ki a csatlakozás adta lehetõségeket, akár pályázatok elnyerésével, akár uniós kapcsolatrendszer kiépítésével. Az Európa Média Kht. tevékenysége azonban nem korlátozódik csupán a jelenleg mintegy olvasóhoz eljutó Európa Magazinra. Portfóliójában az alapító tagok jóvoltából olyan médiumok is megtalálhatóak, amelyek 2-3 éves, sikeres múltra tekintenek vissza. Emellett meg kell említenünk még a különbözõ idõszakos kiadványokat, illetve uniós mellékletek szerkesztését nyomtatott országos, havi- (Tranzit Magazin, Üzlet és Siker) és napilapokban (Napi Gazdaság) éppúgy, mint pályázatíró tanfolyamok, szemináriumok szervezését vagy a megjelenés elõtt álló Európai uniós pályázatok kézikönyvet. A teljesség igénye nélkül: - EUOLDAL (www.euoldal.hu): Magyarország egyik leglátogatottabb (átlag 3000 látogató/nap) uniós portálja, ahol naprakész információk találhatóak az összes uniós pályázati lehetõségrõl, - EUCENTER (www.eucenter.org): európai uniós pályázati lehetõségek, partnerkeresés, nemzetközi pályázatíró tan- folyamok angol nyelven, fõként a közép-kelet-európai régió országai számára - EU pályázati kalauz - Európai uniós pályázatok kézikönyve (megjelenés elõtt) - EU guru (www.euguru.hu) uniós adatbázis és keresõprogram, amely a csatlakozás napjától válik elérhetõvé. - Nemzetközi és hazai tanfolyamok: a közép-kelet-európai régió egyik legsikeresebb uniós projektfejlesztõ cégével, a Geonardo Kft-vel közösen szervezett nemzetközi és hazai pályázati oktatónapok, amelyeken eddig közel ezer vállalat és intézmény vett részt közel 30 európai országból. Igyekszünk a fenti palettát még átfogóbbá, még szélesebb kör számára hozzáférhetõvé tenni. Ehhez Önök, az olvasók nyújthatják az egyik legnagyobb segítséget, visszajelzéseikkel, negatív vagy pozitív kritikai megjegyzéseikkel. Kérjük, ne habozzanak, ha valamilyen új ötletük, elképzelésük van, amellyel színesebbé tehetjük szolgáltatásainkat. TARTALOMJEGYZÉK Elõszó Európa Média Kht Pályázati források Elõcsatlakozási Alapok Strukturális Alapok Kohéziós Alap Nemzeti Fejlesztési Terv NFT pályázati felhívások Geonardo Kft Közösségi Programok Internetes információforrások magyarul Internetes információforrások angolul Pályázati Oktatónapok Pályázati határidõk További hasznos információk: Tények az EU országairól Nagykövetségek Magyarországon Fontos intézmények, információforrások

4 AZ EURÓPAI UNIÓ PÁLYÁZATI FORRÁSAI Az európai uniós pályázati források az alábbi három nagyobb csoportba sorolhatók: Elõcsatlakozási Alapok forrásai, Strukturális Alapok, és a Kohéziós Alap forrásai, Közösségi Programok pályázatai. Az alábbiakban röviden ismertetjük ezeket a forrásokat. Az Európai Unión belüli területi fejlettségi különbségek mérséklését mindenekelõtt a Strukturális Alapok és a Kohéziós Alap szolgálják. ELÕCSATLAKOZÁSI ALAPOK Az Elõcsatlakozási Alapok azon pénzügyi eszközök együttes elnevezése, amelyeket az Európai Unió a társult országok csatlakozásra való felkészülésének támogatására állított fel. A három Elõcsatlakozási Alap az alábbiak szerint különül el: Phare program a Csatlakozási Partnerség, valamint a Közösségi Vívmányok Átvételének Nemzeti Programja dokumentumokban lefektetett intézményfejlesztési- és jogharmonizációs feladatok megvalósítását támogatja. Ezek gazdasági-, valamint szociálpolitikai hatással bíró fejlesztéseket jelentenek. A Phare a Strukturális Alapok regionális (ERFA) és szociális (ESZA) szekcióira való felkészülést szolgálja. Magyarország a Phare alap forrásait 2008-ig hívhatja le. (További információ: A SAPARD program célja a csatlakozásra való felkészülést elõsegítõ intézkedések támogatása a mezõgazdaság és a vidékfejlesztés területén, továbbá, a hazai támogatási rendszer felkészítése a Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap (EMOGA) támogatásainak fogadására és az Európai Unió Közös Agrárpolitikájának átvételére. A SAPARD forrásai 2006-ig hívhatóak le. (További információ: Az ISPA a közlekedés és a környezetvédelem terén nyújt támogatást jelentõsebb beruházásokhoz, amelyek a csatlakozásra való felkészülést segítik. Emellett az ISPA támogatások folyósítására kialakított rendszer jelenti a felkészülést a Kohéziós Alap támogatásainak fogadásaira. A csatlakozás idõpontjában az ISPA program helyét azonnal átveszi a Kohéziós Alap. STRUKTURÁLIS ALAPOK Az EU legfõbb támogatási eszközei a Strukturális Alapok, amelyek a következõk: I. Az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) (European Regional Development Fund, ERDF), amely 1975-ben kezdte meg mûködését. Az Alap céljai: Segíteni a térségek fejlettségi szintje és életszínvonala terén tapasztalható különbségek csökkentését, illetve a legkedvezõtlenebb adottságú térségek elmaradottságának enyhítését. Segíteni a Közösség fõ területi különbségeinek csökkentését az elmaradott térségek fejlesztésében és strukturális alkalmazkodásában való szerepvállalással, valamint a térségek gazdasági és társadalmi szerkezetváltásával. II. A Római szerzõdés alapján, 1958-ban létrehozott Európai Szociális Alap (ESZA) (European Social Fund, ESF). Az Alap céljai: A foglalkoztatás bõvítésének elõsegítése a foglalkoztathatóság, a vállalkozói szellem és az esélyegyenlõség támogatásával, valamint a humán erõforrásokba történõ befektetéssel, képzéssel. III. Az 1970-óta mûködõ Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap Orientációs Szekciója (EMOGA-O) (European Agricultural Guidance and Guarantee Fund, Guidance Section - EAGGF -G,). Az Alap céljai: A többfunkcióssá vált mezõgazdaság és a termõföld közötti kapcsolat fenntartása. A mezõgazdaság - mint a vidék fõ tevékenysége - versenyképességének javítása. A vidéki gazdaság diverzifikációjának biztosítása. A vidéki közösségek megtartásának segítése. A környezet, a táj és a kulturális örökség megõrzése és javítása. IV. Ez a három strukturális alap egészült ki 1993-ban a Halászati Orientációs Pénzügyi Eszközzel (HOPE) (Finincial Instrument for Fisheries Guidance, FIFG). Az Alap céljai: A tengeri erõforrások és hasznosításuk közötti fenntartható egyensúly elérésének elõsegítése. A halászati struktúrák modernizálása A dinamikus és versenyképes halászat fenntartásának és a halászattól függõ térségek fellendítésének segítése. A halászati termékek kínálatának és hasznosításának javítása. 4

5 Az Unió 2000 és 2006 között, évi árakon számolva (második, végsõ változat) összesen 213 milliárd eurót különített el a Strukturális Alapokba a 15 tagállam számára. Közösségi Kezdeményezések A támogatási rendszer fontos részét alkotják a Strukturális Alapok forrásaiból finanszírozott Közösségi Kezdeményezések és 2006 között négy ilyen programot támogatnak, amelyekre összesen a Strukturális Alapok forrásainak 5,35 %-át különítették el. A Közösségi Kezdeményezések fõ célja a specifikus területekhez tartozó úttörõ jellegû, innovatív megközelítések támogatása. A Kezdeményezésekben részt vevõk kötelezik magukat eredményeik közkinccsé tételére annak érdekében, hogy a megszerzett tapasztalatokat más tagállamokban és tagjelölt országokban is fel lehessen használni. A között négy Közösségi Kezdeményezés van érvényben: az INTERREG (III.) a határmenti, a nemzetközi, régiók közötti együttmûködési programokat támogatja; (további információk: VÁTI Területfejlesztési Igazgatóság, az EQUAL-nak a munkaerõpiacon kialakuló mindenféle diszkrimináció és esélyegyenlõtlenség elleni nemzetközi küzdelem segítése a feladata (bõvebb információ: Országos Foglalkoztatási Közalapítvány, illetve: A évi magyarországi Phare program keretében megvalósított kísérleti jellegû EQUAL programokról információ található: a LEADER (+) a vidéki körzetek fejlesztését támogatja (Magyarországon a Nemzeti Fejlesztési terv Agrár és Vidékfejlesztési Operatív Programon belül kerül meghirdetésre, így további információ: honalpokon található) az URBAN (II.) a válsággal küzdõ városok gazdasági és társadalmi regenerálását tûzte ki célul (Magyarországon ben még nem hirdetik meg az URBAN II. felhívásait) A csatlakozás után hazánkban az Equal (kb.26,8 millió euró) és az Interreg (kb. 60,9 millió Euró) program fog elindulni. KOHÉZIÓS ALAP A Kohéziós Alap finanszírozásával nagy környezetvédelmi, illetve közlekedési infrastruktúra fejlesztési projektek valósulnak meg az EU kevésbé fejlett tagállamaiban. A Kohéziós Alap meghatározott projekteket támogat, amelyek a Kohéziós Alap Stratégia alapján kerülnek kiválasztásra. A Kohéziós Alap kiemelt területei: a közlekedés területén a vasúti közlekedés, a közúti közlekedés, a belvízi hajózás, a polgári légi közlekedés, valamint a kombinált szállítás; a környezetvédelem területén a levegõszennyezés csökkentése, a felszíni- és a talajvizek védelme, az ivóvízellátás biztosítása, szennyvízkezelés, és a hulladékgazdálkodás. A Kohéziós Alapot 1994-ben hozták létre. Forrásai azon EU tagállamok számára érhetõk el, ahol az 1 fõre esõ vásárlóerõ-paritáson számított Bruttó Nemzeti Termék (GNP) nem éri el a közösségi átlag 90%-át. Ez a feltétel a csatlakozni kívánó országok mindegyikére teljesül. A támogatás mértéke az állami, illetve hasonló kiadások %-a, a minimális projekt méret 10 millió euró. Magyarország tõl az Európai Unió tagjaként jogosulttá válik a Kohéziós Alap nyújtotta támogatások igénybevételére. Ez azt jelenti, hogy az elsõ két és fél évben, azaz 2006-ig évi 330 millió eurót kap az infrastrukturális és környezetvédelmi beruházások finanszírozására. A Kohéziós Alap forrásaira új projektek nem adhatók be, a megvalósítandó projektek köre már megvan. Ezen projektek megvalósítására közbeszerzési pályázatok keretében kerül sor, ezekre lehet majd pályázni. (További információ: és NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV (NFT) Magyarország európai uniós tagságával között jogosulttá válik mintegy 1200 Mrd. forintnyi, az EU Strukturális Alapjaiból származó fejlesztési forrás felhasználására. Hazánk a források hozzáférése érdekében kidolgozta az Európai Bizottsággal együttmûködve a támogatások elosztásának jogi-pénzügyi keretszerzõdését, a Közösségi Támogatási Keretet, valamint a idõszakra szóló Nemzeti Fejlesztési Tervet (NFT), és az NFT-hez kapcsolódó ágazati/regionális Operatív Programokat. Az egyes intézkedések (projektek, pályázatok) részletes leírását az Operatív Programokhoz kapcsolódó ún. Programkiegészítõ Dokumentumokban szabályozzák. Az alábbiakban az egyes Operatív Programok prioritásai és a hozzájuk kapcsolódó intézkedések olvashatók. Minden intézkedéshez kapcsolódnak még tevékenységek. A Program-kiegészítõ Dokumentumok ezeknek a tevékenységeknek a megvalósítási módját, az intézményi hátteret, a konkrét, hozzájuk rendelt összegeket, a kedvezményezettek körét is tartalmazzák. Így ezek azok a dokumentumok, amelyeket minden potenciális pályázónak érdemes megvizsgálnia. (A pályázati kiírások megtalálhatók: 5

6 Az Agrár- és Vidékfejlesztés Operatív Program szerkezete (AVOP) Prioritások és intézkedések (További információ: I. A versenyképes alapanyag termelés megalapozása a mezõgazdaságban 1. Mezõgazdasági beruházások támogatása 2. Az erdõgazdálkodás korszerûsítése (tisztán nemzeti finanszírozásból) 3. A halászati ágazat strukturális modernizálása 4. Fiatal gazdálkodók induló támogatása 5. Szakmai továbbképzés, átképzés támogatása II. Az élelmiszer-feldolgozás modernizálása 1. A mezõgazdasági termékek feldolgozásának és értékesítésének fejlesztése III. Vidéki térségek fejlesztése 1. A vidéki jövedelemszerzési lehetõségek bõvítése 2. A mezõgazdasághoz kötõdõ infrastruktúra fejlesztése 3. Falufejlesztés és -felújítás a vidék tárgyi és szellemi örökségének védelme és megõrzése 4. Alapvetõ szolgáltatások a vidéki vállalkozók és lakosság számára (tisztán nemzeti finanszírozásból) 5. Leader+ (Integrált térségfejlesztés) IV. Technikai segítségnyújtás A Gazdasági Versenyképesesség Operatív Program szerkezete (GVOP) Prioritások és intézkedések (További információ: I. Beruházás-ösztönzés 1. Az ipari és szolgáltatói szektor versenyképességének fejlesztése 2. Üzleti infrastruktúra fejlesztése 3. Pro-aktív beruházás-ösztönzési tanácsadás II. Kis- és középvállalkozások fejlesztése - A kis- és középvállalkozások mûszaki-technológiai hátterének fejlesztése 1. Kkv-k mûszaki-technológiai hátterének fejlesztése 2. A vállalkozói kultúra és ismeretek fejlesztése 3. Az együttmûködés fejlesztése a vállalkozói szektorban III. Kutatás-fejlesztés, innováció 1. Alkalmazás-orientált kooperatív kutatási és technológiafejlesztési tevékenységek támogatása 2. Közfinanszírozású és non-profit kutatóhelyeken a kutatás, a technológiatranszfer és kooperáció feltételeinek javítása 3. Vállalati K+F kapacitások és innovációs képességek erõsítése IV. Információs társadalom- és gazdaságfejlesztés 1. E-gazdaság fejlesztése, e-kereskedelem ösztönzése 2. Információs (digitális tartalom) iparág fejlesztése 3. Az e-közigazgatás fejlesztése 4. A szélessávú távközlési infrastruktúra bõvítése V. Technikai segítségnyújtás A Humánerõforrás Operatív Program szerkezete (HEFOP) Prioritások és intézkedések (További információ: I. Aktív munkaerõ-piaci politikák támogatása 1. A munkanélküliség megelõzése és kezelése 2. A foglalkoztatási szolgálat fejlesztése 3. A nõk munkaerõ-piaci részvételének támogatása valamint a munkahelyi és családi kötelezettségek összehangolása II. Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerõ-piacra történõ belépés segítésével 1. Hátrányos helyzetû tanulók esélyegyenlõségének biztosítása az oktatási rendszerben 2. A társadalmi befogadás támogatása a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével 3. Hátrányos helyzetû emberek, köztük a romák foglalkoztathatóságának javítása III. Az egész életen át tartó tanulás és az alkalmazkodóképesség támogatása 1. Egész életen át tartó tanuláshoz szükséges készségek, képességek és kompetenciák fejlesztésének ösztönzése 2. A szakképzés tartalmi, módszertani és szerkezeti fejlesztése 3. A felsõoktatás szerkezeti és tartalmi fejlesztése 4. A munkahelyteremtést és a vállalkozói készségek fejlesztését elõsegítõ képzések 5. A felnõttképzés rendszerének fejlesztése IV. Oktatási, szociális és egészségügyi infrastruktúra fejlesztése 1. Az oktatási, képzési infrastruktúra fejlesztése 2. A társadalmi befogadást támogató szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése 3. Egészségügyi infrastruktúra fejlesztése az elmaradott régiókban 4. Egészségügyi információ-technológia fejlesztés az elmaradott régiókban 6

7 V. Technikai segítségnyújtás A Regionális Operatív Program szerkezete (ROP) Prioritások és intézkedések (További információ: I. Turisztikai potenciál erõsítése 1. Turisztikai vonzerõk fejlesztése 2. Turisztikai fogadókapacitás javítása II. Térségi infrastruktúra és települési környezet fejlesztése 1. Térségi kapcsolatrendszer fejlesztése 2. Település-rehabilitációs akciók 3. Barnamezõs területek újrahasznosítása 4. Az óvodai és az alapfokú oktatási-nevelési intézmények infrastruktúrájának fejlesztése III. Humán erõforrás-fejlesztés regionális dimenziójának erõsítése 1. A helyi közigazgatás és civil szervezetek kapacitásépítése 2. Helyi foglalkoztatási kezdeményezések támogatása 3. A felsõoktatási intézmények együttmûködésének erõsítése a regionális gazdasági szereplõkkel, és a helyi közösséggel 4. Régióspecifikus szakmai képzések támogatása IV. Technikai segítségnyújtás A Környezetvédelmi és Infrastrukturális Operatív Program szerkezete (KIOP) Prioritások és intézkedések (További információ: I. Környezetvédelem 1. Vízminõség javítás 2. Állati hulladék kezelése 3. Egészségügyi és építési-bontási hulladék kezelése 4. Környezeti kármentesítés a felszín alatti vizek és az ivóvízbázisok védelme érdekében 5. Természetvédelem és fenntartható árvízvédelem 6. A levegõszennyezés és a zajterhelés mérése 7. Az energiagazdálkodás környezetbarát fejlesztése II. Közlekedés 1. A fõúthálózat mûszaki színvonalának emelése 2. Környezetbarát közlekedési infrastruktúra fejlesztése III. Technikai segítségnyújtás 7

8 Gazdasági Versenyképességi Operatív Program Pályázatai - A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium által meghirdetett pályázati felhívások GVOP GVOP GVOP GVOP GVOP GVOP GVOP GVOP GVOP GVOP GVOP GVOP GVOP GVOP GVOP GVOP GVOP GVOP GVOP GVOP GVOP GVOP Technológiai korszerûsítés támogatása Regionális vállalati központok létesítésének támogatása A beszállítói integrátorok számának növelése és megerõsítésük Ipari és innovációs infrastruktúra fejlesztése Logisztikai központok és szolgáltatásaik fejlesztése Kis- és középvállalkozások mûszaki-technológiai háttérfejlesztése KKV-k részére korszerû menedzsment rendszerek és technikák támogatása Emeltszintû szakmaspecifikus tanácsadás nyújtása kis- és középvállalkozások számára Kis- és középvállalkozások közötti együttmûködés szervezésének támogatása Együttmûködõ vállalkozások közös célú beruházásának, fejlesztésének támogatására Kutatás-fejlesztés, innováció prioritás. Alkalmazott kutatás-fejlesztés (akf) Közfinanszírozású és non-profit kutatóhelyek kutatási infrastruktúrájának fejlesztése (KMA) Felsõoktatás és a vállalatok közötti kooperatív kutatást és technológiatranszfert segítõ partnerkapcsolatok és hálózatok kiépítésének támogatása (Kooperációs Kutató Központok, KKK) Induló technológia- és tudás-intenzív mikrovállalkozások, és az ún. spin-off vállalkozások innovációs feladatainak támogatása (TST) Új kutatói munkahelyek létrehozásához kötõdõ vállalati kutatási infrastruktúra fejlesztése Vállalati innováció támogatása Vállalaton belüli elektronikus üzleti rendszerek Üzleti tartalomfejlesztés támogatása kis- és középvállalkozások számára Tartalomipari és közcélú tartalomszolgáltatás fejlesztése Szolgáltató Önkormányzat az önkormányzatok információ-szolgáltató tevékenységének fejlesztése Az önkormányzati adatvagyon másodlagos hasznosítása Szélessávú Internet-infrastruktúra Kiépítésének és a szolgáltatás beindításának támogatása Magyarország üzletileg kevésbé vonzó településein 8

9 Környezetvédelmi Infrastrukturális Operatív Program Pályázatai - A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, valamint a Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Minisztérium által meghirdetett pályázati felhívások KIOP KIOP KIOP KIOP Ivóvízminõség javítását célzó beruházások megvalósítása Szennyvízelvezetés és -tisztítás fejlesztését célzó beruházások megvalósítása Állati hulladék kezelését célzó beruházások megvalósítása Egészségügyi és építési-bontási hulladék kezelését célzó beruházások megvalósítása KIOP KIOP Környezeti kármentesítés a felszín alatti vizek és az ivóvízbázisok védelmét célzó beruházások megvalósítása A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program Irányító Hatósága pályázatot hirdet "Energiagazdálkodás környezetbarát fejlesztése" címmel Humánerõforrás-fejlesztés Operatív Program Pályázatai - A Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium által meghirdetett pályázati felhívások HEFOP/2004/ HEFOP/2004/ HEFOP/2004/ A sajátos nevelési igényû tanulók integrált nevelésének támogatása intézményi együttmûködés keretében a közoktatás területén (2004. május 24.) A hátrányos helyzetû tanulók integrációs felkészítésének támogatása intézményi együttmûködés keretében a közoktatás területén (2004. június 1.) Modell értékû tanoda típusú (extrakurrikuláris) tevékenységek támogatása a hátrányos helyzetû tanulók iskolai sikeressége érdekében (2004. május 17.) HEFOP/2004/3.3. A felsõoktatás szerkezeti és tartalmi fejlesztése tanulók iskolai sikeressége érdekében (2004. aug. 31.) HEFOP/2004/ Gazdasági Versenyképesség Operatív Program keretében megpályázott beruházásokhoz és egyéb fejlesztésekhez kapcsolódó képzések megvalósítása (2004. november 15.) HEFOP/2004/ A vállalkozói készségek fejlesztését célzó képzések támogatása (2004. május 26.) HEFOP/2004/ HEFOP/2004/ HEFOP/2004/ Térségi Iskola- és Óvodafejlesztõ Központok megalapítása a kompetencia-alapú tanítási-tanulási programok elterjesztése érdekében Térségi Integrált Szakképzõ Központok létrehozása és infrastrukturális feltételeinek javítása Térségi Integrált Szakképzõ Központok létrehozása és infrastrukturális feltételeinek javítása* HEFOP/2004/ Felsõoktatási intézmények infrastrukturális feltételeinek javítása (ISCED 5) * a két azonos címû kiírásra együttesen kell pályázani (www.omai.hu)

10 Regionális Operatív Program Pályázatai - A Nemzeti Regionális- és Területfejlesztési Hivatal által meghirdetett pályázati felhívások 1/2004ROP2.3 Az óvodai és az alapfokú oktatási nevelési intézmények infrastrukturájának fejlesztése (folyamatos december 31-ig.) 1/2004ROP2.1 Hátrányos helyzetû régiók és kistérségek elérhetõségének javítása (folyamatos december 31-ig.) 1/2004ROP3.2 Helyi foglalkoztatási kezdeményezések támogatása (folyamatos december 31-ig.) 1/2004ROP1.2 Turisztikai fogadóképesség javítása (2004. júnuis 16.) 1/2004ROP1.1 Turisztikai vonzerõk fejlesztése (folyamatos december 31-ig.) 1/2004ROP2.2 Városi Területek rehabilitációja: város és barnamezõs rehabilitáció (folyamatos) 1/2004ROP3.3 Felsõoktatási intézmények és a helyi szereplõk együttmûködésének javítása (folyamatos) 1/2004ROP3.2.1 Régió- specifikus szakmai képzések támogatása (folyamatos) 1/2004ROP Hátrányos helyzetû régiók és kistérségek elérhetõségének javítása: helyi tömegközlekedés fejlesztése (folyamatos) Agrár és Vidékfejlesztési Operatív Program Pályázatai - A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium által meghirdetett pályázati felhívások* AVOP 1.1 AVOP 1.3 AVOP 1.4 AVOP 1.5 AVOP 2.1 AVOP 3.1 AVOP 3.2 AVOP 3.4 A mezõgazdasági beruházások támogatása A magyarországi halászat fejlesztése Fiatal magyar gazdák támogatása Képzéssel a hatékonyabb mezõgazdaságért Mezõgazdasági termékek feldolgozásának és értékesítésének fejlesztése Vidéki jövedelemszerzési lehetõségek bõvítése Mezõgazdasághoz kötõdõ infrastruktúra fejlesztése A falufejlesztés és megújítás, a vidék tárgyi és szellemi örökségének megõrzése *Beadás: májusától - addig a SAPARD Elõcsatlakozási Alap pályázatai élnek. A Információs Portál hivatalos hírlevele. Új Európa Pályázatírás Szemle Havonta megjelenõ ingyenes elektronikus hírlevél. Olvasók száma kb fõ Terjedelme oldal Kiadó: Európa Média Kht. Megrendelés: Európai ismeretek Intézményes támogatások Közösségi Prgramok 10

11 A GEONARDO KFT. A tíz csatlakozó ország tanácsadó cégei közül csak keveseknek sikerült az, ami a Geonardo Kft-nek: megjelenni és helyt állni a kibõvülõ európai piacon. A cég tapasztalatai szerint a megszerzett gyakorlati tudás nagy érték, Liszabon, Párizs, Pozsony és Szófia után ma már több mint egy tucat európai nagyvárosban szervezik az EUs pályázatkészítéssel kapcsolatos tréningjeiket, ahol saját gyakorlati tapasztalataikat osztják meg az európai uniós cégek és önkormányzatok vezetõivel. lsd. Pályázati Oktatónapjaink leírását a 21. oldalon és Európa Klub leírásunkat a 39. oldalon A GEONARDO Kft. mûszaki, üzletviteli tanácsadással és projektfejlesztéssel foglalkozik 1999 óta. A cég korán felismerte, hogy a piaci alapú megrendelések mellett igen komoly jelentõsége van az uniós projektekben elvégzett szakmai munkáknak is. A felismerést intenzív projektfejlesztés követte, így az elmúlt évek során Brüsszel több tucat megbízást adott a cégnek tanácsadási, tervezési, és regionális fejlesztési munkák elvégzésére, valamint képzési programok megvalósítására és KKV fejlesztési projektek bevezetésére. A Geonardo Kft. bevételeinek közel 40%-a ma már nemzetközi és európai uniós megbízásokból származik, ezért hiszi, hogy a közvetlen brüsszeli megbízások az elkövetkezõ néhány év során meghatározó szerepet fognak játszani a hazai gazdálkodó szervezetek életében is. A Geonardo Kft. munkatársai által képviselt szakértelem és európai uniós pályázati rutin Magyarországon ma még egyedülálló. A Geonardo Kft. munkáját kiemelkedõen magas színvonalon végzi, amelynek eredményeként az európai uniós források megszerzése és a nyertes pályázatok hatékony menedzselése terén mára egyértelmûen piacvezetõvé vált Magyarországon. Válogatott Referenciák Az alábbiakban a Geonardo Kft. néhány saját, szakmai projektjének rövid leírása olvasható, amelyek az Európai Bizottság támogatásával valósulnak meg. Külsõs megbízók számára az alábbiaknál nagyobb volumenû támogatásokat is szerzett, szinte valamennyit európai uniós forrásból. EU Kutatás-fejlesztés "Ore Mining and Environmental Technology Information Network - OMENTIN" (Ércbányászati és Környezeti-technológiai Információs Hálózat). A tiszai cianid-szennyezéshez kötõdõ, a Geonardo Kft. által beadott és koordinált projektet az EU 300 ezer Euró támogatással elfogadta. A projektben magyar, román, amerikai, svéd és osztrák kutatók vesznek részt. Ref. EU/HRP-CT Az AQUAREC Projekt - "Strategic Concepts for Municipal Wastewater Reuse" Európai konzorcium nagy európai városok számára készít stratégiai elemzéseket a megtisztított szennyvíz újrahasznosításának kérdésében. A holland, német, görög, román, belga, izraeli, spanyol és ausztrál partnerek mellett Magyarországot a Geonardo Kft. képviseli. A projekt költségvetése: 3.4 millió Euró. The Tisza River Project - A VITUKI Rt. koordinálásával került beadásra ez az európai uniós pályázat, amelynek célja a Tisza vízgyûjtõ medencéjének egységes vízgazdálkodási vizsgálata. A Geonardo Kft. másik magyarországi partnere a MÁFI. Magyar, román, szlovák, brit, belga és osztrák kooperáció 2.8 millió Eurós költségvetéssel. EU/EVK EU Tanulmányok, Network A GEOTHERMAL POWER projektet az EU ALTENER programja finanszírozza. A 18 hónapos munka során a Geonardo Kft. koordinálásával elkészül egy megvalósíthatósági tanulmány-koncepció geotermális mini erõmûvek létrehozására Magyarországon. A projekt 800 ezer Euró költségvetéssel magyar, osztrák, izlandi és portugál kooperációban valósul meg. Az INTUSER Projekt célja az európai társadalom energiaforrások hasznosításával és a fenntartható fejlõdéssel kapcsolatos kérdésekben való tájékozottságának növelése. A projektet az EU 450 ezer Euróval támogatja. (magyar, osztrák, angol, belga, szlovák és görög partnerek). A projekt az Innoterm Kft. koordinálásával, a Geonardo Kft. közremûködésével valósul meg. Ref. EU/RPTN A REPROMO Projekt alternatív energiaforrások közép-kelet európai társadalmi elfogadottságának növelését célozza, amelyet az EU ALTENER programja támogat. A projektet a német WIP cég koordinálja, olasz, belga, cseh, lengyel, észt és magyar kooperációban. Magyarországot a Geonardo Kft. képviseli. Költségvetés: 1.1 millió Euró. LIFE-III BALATON PROJECT LIFE03ENV/H/000273, Integrált Döntéstámogató Rendszer kidolgozása és bevezetése a Balatoni Régióban, a turizmus fenntartható fejlõdése érdekében. A Geonardo Kft. a Balatoni Civil Szervezetek Szövetségének partnereként és a projekt megvalósítójaként vesz részt ebben a projektben. A projekt költségvetése 1,5 millió Euró. EMS FOR SMES LIFE02ENV/FIN/000321, környezeti irányítási rendszer kidolgozása. A rendszer finn, portugál és magyar kooperációban épül ki, közel 2 millió eurós költségvetéssel. Magyarországról a projektben a Geonardo Kft. vesz részt. További információ:www.geonardo.hu 11

12 KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK A "Közösségi Programokon" az Európai Bizottság által elfogadott integrált intézkedések sorozatát értjük, amelyeknek célja a tagállamok közötti együttmûködés erõsítése különbözõ, a Közösségi politikákhoz kapcsolódó területeken, többéves idõtartam alatt. A Közösségi Programok finanszírozása a Közösség általános költségvetésébõl történik. A Közösségi Programok eredeti célja, hogy közelebb hozza a tagállamok lakóihoz az Európai Uniót, megismertesse a polgárokkal a közösségi politikák célkitûzéseit, a támogatási-újraelosztási rendszer mûködését, a miérteket és a hogyanokat. Éppen ezért eredetileg a programokban csak tagállami szervezetek vehettek részt óta a csatlakozásra váró országok számára is megnyílt a lehetõség a részvételre, egy éves tagdíj befizetése ellenében. Az uniós politikák szinte mindegyikéhez köthetünk Közösségi Programot. Közösségi szinten dõl el, hogy mely területekhez kapcsolódóan, milyen programokat, mekkora költségvetéssel, milyen hosszú idõszakra vezetnek be. Minden esetben egy-egy ciklusra ( évre) határozza meg az Európai Tanács a program költségvetését. Ez a keretösszeg szabadon pályázható, nemzeti kvóták nincsenek meghatározva. A forrásokra bármely jogi személy (némely esetekben magánszemély is) beadhatja pályázatát. Mind a beadás, mind a bírálat, elszámolás, a teljes adminisztráció az Európai Unió (Európai Bizottság Fõigazgatóságai) intézményrendszerén keresztül történik. A pályázás konzorciumokban történik, általában minimum 2-3 EU tagállambeli szervezet részvételével. A pályázatokat angol nyelven bírálják, de az EU bármely hivatalos nyelvén beadhatók. Ez azt jelenti, hogy 2004 májusától magyar nyelven is lehet pályázni. A Bizottság a saját költségén, saját fordítóival lefordíttatja anyagunkat angolra. Az adminisztráció, elszámolás, stb. azonban csak angol nyelven zajlik. A pályázók közvetlenül Brüsszellel állnak kapcsolatban, oda nyújtják be a pályázatukat, és onnan kapnak értesítést az eredményrõl. Ugyanakkor minden országban létrehoznak egy programirodát (vagy a program területéhez kötõdõ Minisztériumon belül, vagy egy külön szervezeten belül), amelynek feladata az információnyújtás és -közvetítés. Ez alól a szabály alól létezik kivétel. Egyes, az ifjúsággal és az oktatással kapcsolatos programok esetén vannak olyan pályázatok, amelyek kétlépcsõsek. Ebben az esetben a nemzeti programirodába is be kell nyújtani a projekttervet, esetenként magyarul. A Közösségi Programok az Európai Unió polgárainak gazdasági-társadalmi életének szinte minden területét átfogják. Az egyes programok felelõsei az Európai Bizottság adott Fõigazgatóságai (DG). Céljuk az adott szakpolitikák elfogadott célkitûzéseinek, prioritásainak megvalósítása óta Magyarország 18 Közösségi Programhoz csatlakozott, beleértve azokat is, amelyek már kifutottak. Magyarország különösen sikeresen vett részt az oktatásiifjúsági-, képzési- és kutatási projektekben. A közösségi politikák megismerése és fokozatos alkalmazása a magyar szervezetek számára is elengedhetetlen. A programokban való részvétellel megismerhetik az Unió mûködését, szabályait, rendszerét, emellett olyan területeken juthatnak támogatáshoz magyar intézmények, cégek, szervezetek, ahol jelenleg tõke hiányában nem tudnak elõre lépni (kutatás-fejlesztés, oktatás, környezetvédelem, stb.). EU6. Kutatási-Fejlesztési Keretprogram Idõtartam, költségvetés: ( ) 17,5 milliárd euró Az EU6 K+F Keretprogram az eddigi legnagyobb költségvetésû Közösségi Program. Célja az Európai Kutatási Térség (ún. EKT) alapjainak letétele, strukturálása és megalkotása annak érdekében, hogy a kibõvített Európai Unió 2010-re a világ legdinamikusabban fejlõdõ K+F térsége legyen. Az EU6 K+F Keretprogram - amelyhez szervesen kapcsolódik az EURATOM elnevezésû 6. Nukleáris Kutatási és Képzési keretprogram - hármas tagolású: az elsõ, egyben a legnagyobb költségvetéssel rendelkezõ blokkba tartoznak a különbözõ tematikus és horizontális kutatási tevékenységek, míg a 2. blokk a kutatási térség strukturálását hivatott elõsegíteni különbözi innováció- és infrastruktúrafejlesztési, illetve mobilitási akciókon keresztül. A 3. blokk a különbözõ kutatási tevékenységek és politikák koherenssé tételével az Európai Kutatási Térség alapjainak megerõsítését szolgálja. Tematikus prioritások: az élettudományok, genomika és biotechnológia az egészség szolgálatában; az információs társadalom technológiái; nanotechnológia és nanotudományok, tudásalapú többfunkciós anyagok, új termelési eljárások és eszközök; aeronautika és ûrkutatás; élelmiszerminõség és -biztonság; fenntartható fejlõdés, globális változás és az ökoszisztémák; állampolgárok és kormányzás a tudásalapú társadalomban. Horizontális prioritások: a Közösségi politikák támogatása; új és kibontakozó technológiák (NEST); kis és középvállalkozások speciális kutatásai; speciális nemzetközi kooperáció (INCO); JRC kutatások. Ezen kívül a tudomány és 12

13 technológia minden területén infrastrukturális fejlesztések, mobilitási akciók és a különbözõ kutatások és kutatási politikák összehangolása. LIFE Idõtartam, költségvetés: ( ) 957 millió euró A LIFE elnevezésû közösségi programot az Európai Unió 1992-ben hozta létre azzal a céllal, hogy a tagországokban (illetve a késõbbiek során a társult országokban) megvalósuló innovatív, demonstrációs jellegû környezet- és természetvédelmi projektekhez támogatást nyújtson. A LIFE három fõ tevékenységi területet felölelõ horizontális jogi eszközrendszer, amely alapján a környezet és természetvédelem minden területén igyekszik kifejteni hatását. Prioritásainak meghatározásakor elsõsorban az éppen aktuális környezetvédelmi akcióprogramokra támaszkodtak. Jelenleg a LIFE-III program 3 alfejezetre oszlik (zárójelben az egyes alfejezetekhez tartozó költségvetési hányad): Environment (47%) - Környezetvédelem - Ezen a kategórián belül a LIFE ipari innovációs és demonstratív projekteket támogat a területhasználat és városi környezet (1. Land use development), a vízgazdálkodás és szennyvízkezelés (2. Water management), a gazdaság káros hatásainak csökkentése (3. Impact of economic activities), a hulladékgazdálkodás (4. Waste management) és az integrált termeléspolitika (5. Integrated product policy) területén. Nature (47%)- Természet megõrzése - A természetvédelmi LIFE támogatás célja a vadon élõ állatok és növények élõhelyeinek megõrzésére irányuló projektek támogatása a releváns uniós irányelvek szerint. Third Countries (6%) - Harmadik országok - technikai segítségnyújtás a környezetvédelmi adminisztratív szervezet létrehozásához, és a tartós fejlõdést elõsegítõ természetvédelmi tevékenységek, bemutatók megvalósításához harmadik országokban. IEE: Intelligent Energy for Europe Idõtartam, költségvetés: ( ) millió euró Az Intelligens Energia Európáért Keretprogram az energetika témakörébe esõ közép- és hosszútávú fejlesztéseket támogatja. A program az Unió energia-függõségének enyhítésére és a fenntartható fejlõdés megvalósítására való törekvésbõl ered, a meglévõ energetikai rendszerek ésszerûbb, hatékonyabb felhasználására és a megújuló energiaforrások elterjesztésére törekszik. A program hangsúlyt fektet a létrejött kutatási eredmények nemzetközi elterjesztésére és a fejlõdõ országokkal közösen kialakított projektek támogatására. A program költségvetése 215 millió euró 4 évre, mely a csatlakozást követõen 50 millióval gyarapodhat. A program pályázati eszközei prioritási területenként: ALTENER, SAVE, STEER, COOPENER. SAVE: az ésszerû energiafelhasználás és kereslet menedzsment javítása, különösen az építõipari- és az ipari szektorban, magában foglalva a jogszabályok elõkészítését és alkalmazását (75 millió euró) ALTENER: a megújuló energiaforrások központosított és decentralizált termelésének támogatása, integrációjuk a városi környezetbe, az ide vonatkozó jogszabályok elõkészítése és alkalmazása (86 millió euró) STEER: a közlekedés energetikai szempontjaihoz kötõdõ kezdeményezések támogatása, az üzemanyagok diverzifikálása, megújuló energiafajták a közlekedésben, energiahatékonyság, magában foglalva a jogszabályok elõkészítését és alkalmazását (35 millió euró) COOPENER: az energiahatékonyságot és a megújuló energiák felhasználását célul kitûzõ nemzetközi projektek támogatása, különösen a fejlõdõ országokban (19 millió euró) econtent Idõtartam, költségvetés: ( ) 51,5 millió euró Az econtent program elõsegíti az európai digitális tartalmak jobb elérhetõségét, használatát és elosztását. Célja az, hogy sok nyelven mindenki számára hozzáférhetõvé tegye a magas színvonalú digitális tartalmat a világhálón. Az econtent program az "eeurope 2002" cselekvési terv részeként készült, amelynek célja az volt, hogy felgyorsítsa az információs társadalom fejlõdését Európában. Az econtent program ugyanakkor számottevõen hozzájárul az eeurope 2005 frissített cselekvési tervének célkitûzéseihez is: elõsegíti a magánbefektetések kedvezõ feltételeinek biztosítását, új álláslehetõségek teremtését, a termelékenység fokozását, a közszolgáltatások modernizálását, valamint azt, hogy mindenkinek lehetõsége nyíljon az információs társadalom elõnyeit élvezni, beleértve a különleges igényû, illetve fogyatékkal élõ állampolgárokat is. Safer use of Internet Idõtartam, költségvetés: ( ) 13,3 millió euró A program fõ célkitûzése, hogy biztonságosabbá tegye az Internet használatát és megakadályozza az olyan tartalmak terjesztését, amelyek illegálisak, illetve káros hatásúak lehetnek, fõként a gyermekekre és kiskorúakra nézve. Az 13

14 akcióterv négy tevékenységcsoport köré épül, amelyek az imént megjelölt célkitûzés elérését szolgálják: 1) Biztonságosabb környezet megteremtése, 2) Szûrõ és osztályozó rendszerek fejlesztése; 3) Ismeretterjesztõ tevékenységek támogatása; 4) A program megvalósítását támogató akciók. Eme intézkedéscsoportokon belül a program olyan tevékenységeket finanszíroz, mint például európai forró-drót hálózatok létrehozása és fejlesztése, a belsõ szabályozás, önszabályozás kialakítása, szûrõ szoftverek és szolgáltatások fejlesztése, ismeretterjesztés, tájékoztatás. IDA II. Idõtartam, költségvetés: ( ) 72 millió euró Az igazgatási szervek közötti adatáramlást - Interchange of data between Administrations (IDA) elõsegítõ program támogatja a Közösség irányelveinek megvalósítását a Trans- European Telematics Networks felhasználásán keresztül. A program alapját a különbözõ ágazatokat érintõ, közös érdeklõdésre számot tartó projektek képezik. eten Idõtartam, költségvetés: (2003) 38,5 millió euró Az eten az elektronikus szolgáltatások egész Európában történõ kifejlõdését segítõ közösségi program, amely azért jött létre, hogy segítse az e-szolgáltatásokon alapuló telekommunikációs hálózatok kiépítését egész Európára kiterjedõen. Erõteljesen fókuszál a közszolgáltatásokra, különösen azokon a területeken, ahol Európa helyzeti elõnyben van. A program célkitûzései közé tartozik a különbözõ szolgáltatások elterjesztésének felgyorsítása. Az eten program szorosan illeszkedik az eeurope kezdeményezés mottójához: "Információs Társadalmat Mindenkinek!". A program lehetõséget biztosít minden európai polgár, vállalkozás számára, hogy kiaknázhassa az e-társadalom nyújtotta lehetõségeket, áthidalva a meglévõ digitális szakadékot. Kultúra 2000 Idõtartam, költségvetés: ( ) 167 millió euró A "Kultúra 2000" program hozzájárul az európai népek közös kulturális terének érvényesítéséhez. Ennek keretében elõnyben részesíti a kulturális és mûvészeti alkotók, a kulturális szereplõk, a magán és állami szereplõk együttmûködését, kulturális hálózatok és más partnerek, valamint a tagállamok és más, a programban részt vevõ országok kulturális intézményeinek rendezvényeit. Leonardo da Vinci II. Idõtartam, költségvetés: ( ) millió euró A Leonardo da Vinci a Közösség szakképzést támogató programja. A program hármas célkitûzése: a szakmai készségek és a szakmai tudás fejlesztése a szakmai alapképzésben résztvevõk - különösen a fiatalok - körében, fõként gyakorlati képzés segítségével; a szakmai továbbképzés minõségének fejlesztése, és az élethosszig tartó képzés jegyében mind szélesebb társadalmi rétegek bevonása ezen képzési formákba; a szakmai képzéssel kapcsolatos újítások (innováció) támogatása, különösen a versenyképesség fejlesztése és a vállalkozói kedv bátorítása. Socrates II. Idõtartam, költségvetés: ( ) millió euró A Socrates program az EU közoktatási programja. Célja az európai közoktatás minõségének fejlesztése, és a közoktatáson belül a mobilitás, a tanárok és diákok csereprogramjainak elõsegítése. Cél továbbá a nyelvtanulás, az alkalmazkodó képesség, az információ és tapasztalatcsere. Ifjúság 2000 Idõtartam, költségvetés: ( ) 520 millió euró Az Ifjúság elnevezésû közösségi program ( ) a fiatalok mobilitását, a szolidaritási, illetve a fiatalok által irányított programokat, valamint az ifjúságpolitikáért felelõs fel- A a Információs elektronikus Portál hírlevele hivatalos I. évfolyam PRÓBASZÁM hírlevele december 14

15 nõttek továbbképzését segíti elõ. Ez a program egyesíti a "Fiatalok Európáért" és az "Önkéntes Európai Szolgálat" elnevezésû korábbi programokat. Legfõbb célja az esélyteremtés. A Program a év közötti fiatalok számára nyújt együttmûködési lehetõségeket, szabadidõprogramokat. Media Plus Idõtartam, költségvetés: ( ) millió euró A Media program kettõs célja: egyik az audiovizuális ipar fejlesztése, az audiovizuális termékek fejlesztésének, terjesztésének és promóciójának támogatása (filmszínházak és televízió mûsorok). A program másik részét a szakmai továbbképzések jelentik, üzleti és jogi szakképzések (marketing, szellemi tulajdonjog), mûszaki továbbképzések (komputergrafika, multimédia) és tanfolyamok: forgatókönyvírás külföldi közönség részére. Vám 2007 Idõtartam, költségvetés: ( ) 133 millió euró A VÁM 2007 azért jött létre, hogy elõmozdítsa a kereskedelmet és fellépjen a vámcsalások ellen, ezáltal biztosítva a Közösség és a polgárok pénzügyi érdekeit. Fiscalis Idõtartam, költségvetés: ( ) 56 millió euró Indirekt adózással foglalkozó tisztviselõk képzése. A program égisze alatt fõként az általános forgalmi adó és a jövedéki adó kérdéseit vitatják meg a szakértõk, ugyanakkor kiemelt fontossággal bír az adócsalás, adóelkerülés elleni küzdelem, különös tekintettel az Európai Unió egységes piacán bonyolított ügyletekre. Enterprise & SMEs Multiannual Programme Idõtartam, költségvetés: ( ) 450 millió euró A MAP a Közösség negyedik, re szóló Többéves Vállalat és Vállalkozási Programja. A program figyelembe veszi az Európai Unió Tanácsa lisszaboni ülésén megfogalmazott "Európai Karta kisvállalatok részére" (2000.június) dokumentumban megfogalmazott ajánlásokat és célkitûzéseket, valamint a Vállalkozási Fõigazgatóság "Enterprise Europe" (Vállalkozások Európája) stratégiáját. Céljai: A vállalkozások növekedésének és versenyképességének fokozása; a vállalkozások adminisztratív, és szabályozási környezetének egyszerûsítése; a vállalkozói szellem ösztönzése; a KKV-k pénzügyi helyzetének javítása; a közösségi programok, szolgáltatások és hálózatok igénybevételének megkönnyítése, a koordináció javítása a KKV-kat támogató szolgáltatások, programok, stb. között. Az EU CENTER Információs Portál az európai uniós és középkelet-európai támogatási lehetõségek ismertetésével, az ezzel összefüggõ képzési programok meghirdetésével, kapcsolódó szolgáltatásokkal segíti a közép-kelet-európai országok szervezeteinek uniós csatlakozásra való felkészülését. A website angol nyelvû. Az EU CENTER független (állami vagy európai uniós befolyástól teljesen mentes), tisztán non-profit kezdeményezés. 15

16 Marco Polo Idõtartam, költségvetés: ( ) 75 millió euró A teheráru-forgalom terén áthidalhatóvá kívánják tenni a közösségi strukturális korlátokat, ezek ugyanis akadályozzák a piac hatékony mûködését. Olyan közlekedési hálózatok létrehozását támogatja a program, amelyek a teheráru szállítmányozás folyamatában a közút/autópálya mellett bevonják a vasúti és tengeri-folyami szállítmányozást is. Támogatják a rövidtávú hajó- és vasútforgalmat, a csatornák menti közlekedést. Cél, hogy segítsék az ezen modelleken alapuló közlekedési láncok hatékonyságát. Közegészségügyi Keretprogram Idõtartam, költségvetés: ( ) 312 millió euró A program alapvetõ célja a különbözõ országok egészségügyi területén dolgozó szakértõi, szervezetei, intézményei közötti kapcsolatok, és tapasztalatcsere bõvítése, a minél több ország részvételével benyújtott projektek, illetve a tagállamokat lefedõ, szakértõi hálózatok tevékenységének támogatása. 3 fõ célja: információ-közvetítés, tudásnövelés; eü-i problémák gyors kezelése; eü-i vonatkozású egyéb társadalmi problémák leküzdése. Daphne Idõtartam, költségvetés: ( ) 25 millió euró Az erõszak és bûnözés elleni európai fellépést támogató program. Leginkább a gyermekekkel-, fiatalokkal- és nõkkel szemben elkövetett erõszak elleni fellépést sürgeti. Támogatja az együttmûködést civil szervezetek, akadémiák, nemzeti ügynökségek között a belügy és a jog területén. Gender Equality Idõtartam, költségvetés: ( ) 50 millió euró A nemek egyenlõségét megcélzó közösségi program célja a nemek egyenlõségének biztosítása a szociális, kulturális, politikai és társadalmi életben, az esély-egyenlõség megteremtése, az elért eredmények és kitûzött célok terjesztése, továbbá a meglévõ nemi sztereotípiák leépítése. A program a változó és megújuló világhoz való alkalmazkodás és rugalmasság jegyében kívánja garantálni a nemek közötti egyenlõséget az élet minden területén. Legújabb pályázati lehetôségek napi frissítéssel Továbbképzési lehetôségek, pályázatíró tanfolyamok Partnerkeresés Sikersztorik Európa Magazin pályázati hírlevél Online fórum Az EUOLDAL Internetes információs portál célja, hogy az európai uniós támogatási lehetõségek ismertetésével, az ezzel összefüggõ képzési programok meghirdetésével, és kapcsolódó szolgáltatásokkal segítse a magyar szervezetek csatlakozásra való felkészülését, valamint a csatlakozás utáni boldogulását. Partnerkeresés: magyarországi felsõoktatási intézmények, önkormányzatok valamint kis- és középvállalkozások bevonása európai uniós konzorciumokba az Európai Unió környezetvédelmi, területfejlesztési és vállalkozáserõsítõ pályázatai és programjai segítségével. Tanfolyamok, uniós képzés: Magyarországon egyedülálló módon készítik fel a potenciális pályázókat az európai uniós támogatások megszerzésére. Európa Magazin: segítségével havonta ingyenes tájékoztatást kaphat a legfrissebb európai uniós pályázati lehetõségekrõl, beadási határidõkrõl, és más újdonságokról. Interjúk, aktuális európai kérdések elemzése, a csatlakozással kapcsolatos hírek, események leírásai színesítik a hírleveleket. Online Fórum: Az EUOLDAL szerkesztõi szívesen várnak hozzászólásokat, kérdéseket, illetve javasolják a többi olvasóval való kapcsolatfelvételt, speciális kérdések megvitatását.

17 A 2004-es év során kb közötti számú Közösségi Program fut egymásasal párhuzamosan az Európai Unió területén. A pályázati kalauzban megpróbáltuk a legfontosabbakat összegyûjteni. További programokról információ található az Európai Bizottság hivatalos honlapján. Internetes források - magyarul és angolul Minisztériumok Egészségügyi-, Szociális- és Családügyi Minisztérium: (egészségügyi keretprogram, szociális programok: Gender Equality, Daphne) Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium: (Equal kezdeményezés, foglalkoztatáspolitikai programok, HEFOP Irányító Hatóság) Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium: (SAPARD, ALTENER, AVOP Irányító hatóság) Gazdasági és Közlekedési Minisztérium: (Kis-és középvállalkozások, Energia - SAVE, GVOP és KIOP Irányító hatóság) Gyermek-, Ifjúsági- és Sportminisztérium: (Ifjúság 2000) Informatikai és Hírközlési Minisztérium: (e-europe, econtent, IDA) Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Minisztérium: (LIFE) Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma: (Kultúra 2000) Oktatási Minisztérium: (Leonardo, Socrates, 6KP K+F) Pénzügyminisztérium: (Fiscalis, Vám, NFT Kifizetõ hatóság) Általános információk a csatlakozásról: Külügyminisztérium: EU Vonal: Magyarországi Koordinátorok, Programirodák KultúrPont Iroda: (Kultúra 2000) Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal: (ROP Hatóság) Mobilitás Ifjúsági Szolgálat: (Ifjúság 2000) Nemzeti Fejlesztési Hivatal: (Nemzeti Fejlesztési Terv, Phare, ISPA, SAPARD, PEA) Országos Foglalkoztatási Közalapítvány: (Equal Közösségi Kezdeményezés) Phare iroda: SAPARD Hivatal: Tempus Közalapítvány: (Leonardo, Socrates) Vám- és Pénzügyõrség: (Vám 2007) VÁTI Területfejlesztési Kht. (INTERREG Közösségi Kezdeményezés) További hasznos linkek (lsd. még 40. o.) Euro Info Service: (hivatalos kiadványok, adatbázisok) ITDH Euro Info Központ: (kiadványok, jogi adatbázis, tenderadatbázis) Innostart Alapítvány: (vállalkozásfejlesztés, inkubátorház) A május l. - december 31. közötti idõszak joganyagát tartalmazó Hivatalos Lap az EU 9 új hivatalos nyelvén, így magyarul is megrendelhetõ. Erre az idõszakra az elõfizetési ár: Ft. + 15% ÁFA. EURO INFO SERVICE - Az Európai Unió, az OECD, a Világbank, az IMF, az Európa Tanács, valamint az Északi Tanács hivatalos kiadványainak magyarországi forgalmazója 1137 Budapest, Szt. István krt. 12. III. emelet 1/A. Postacím: 1245 Budapest, Pf Tel: , Fax: Internet: 17

18 ANGOL NYELVÛ HONLAPOK Bõvítési Fõigazgatóság címe Letölthetõ Országjelentések (2003November) Az Európai Unió bõvítésének története, legfontosabb jogszabályok leírása Az Európai Parlament bõvítéssel foglalkozó oldala Bõvítéssel kapcsolatos információk az Európai Bizottság többi Fõigazgatóságának oldalain: Mezõgazdaság Audiovizuális ágazat Költségvetés Versenypolitika Fejlesztés Gazdasági és monetáris ügyek Energia és Közlekedés Foglalkoztatási és szociális ügyek Vállalkozáspolitika Környezetvédelem Halászat Közegészségügy Információs társadalom Közös piac Regionális politika Kutatás és innováció

19 Fordítás Információk a csatlakozásra váró országokról Magyarország missziója Brüsszelben EU Tájékoztatási Központ Magyarországon Soros elnökség (Írország) Tenders Electronic Daily adatbázis (Közbeszerzések adatbázisa) Elõcsatlakozási Alapok Phare Elõcsatlakozási Alap oldalai Practical Guide to Phare, ISPA and Sapard contract procedures Twinning Határokon átnyúló együttmûködések (Phare) ISPA Elõcsatlakozási Alap oldala: (Instrument for Structural Policies for Pre-Accession) SAPARD Elõcsatlakozási Alap oldala: (Special Assistance Programme for Agriculture and Rural Development) Tenderfelhívások - Teljes Közép-Kelet-Európára Technikai segítségnyújtás: TAIEX (Technical Assistance Information Exchange Office) Határokon átnyúló együttmûködések Interreg III Mindezeket egy helyen megtalálhatja a oldalon! 19

20 Egyéb Intézmények Külkapcsolatok Fõigazgatóság EuropeAid Cooperation Office (EuropeAid Program Hivatal) Publications office (Kiadványok Hivatala) Official Journal (Hivatalos Lap oldala) Európai Beruházási Bank: European Investment Bank (EIB) Európai Fejlesztési és Újjáépítési Bank: European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) Világbank: The World Bank Kutató-központok és adatbázisok Párbeszéd a versenyszférával Euractiv.com portál a legfrissebb hírekkel és linkajánlóval Európai Reform Központ Deutsche Bank (Bõvítési Monitor) Gazdaságpolitikai Kutató Központ: Centre for Economic Policy Research Osztrák Gazdasági Kutató Intézet: Austrian Institute of Economic Research Bécsi Nemzetközi Gazdasági Tanulmányok Intézete: The Vienna Institute for International Economic Studies - WIIW EU Observer Mindezeket egy helyen megtalálhatja a oldalon! 20

Híd a forráshoz civil szervezetek pályázati forráshoz való hozzáférését elősegítő kiadvány

Híd a forráshoz civil szervezetek pályázati forráshoz való hozzáférését elősegítő kiadvány Híd a forráshoz civil szervezetek pályázati forráshoz való hozzáférését elősegítő kiadvány Felelős kiadó: Együtt a Munkaerőpiac Fejlesztéséért Alapítvány 1021 Budapest, Budakeszi út 77. III/8. Telefon:

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megye Önkormányzatának

Komárom-Esztergom Megye Önkormányzatának Készült Komárom-Esztergom Megye Önkormányzatának megbízásából II. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM (2005-2008) Egyeztetési anyag PESTTERV Pest Megyei Terület-, Település-, Környezet Tervező és Tanácsadó Kft. 1085

Részletesebben

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Programkiegészítő Dokumentum 2004-2006 Magyar Köztársaság Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Oktatási Minisztérium Egészségügyi Szociális és Családügyi

Részletesebben

KULTURÁLIS PROJEKTCIKLUS MENEDZSMENT

KULTURÁLIS PROJEKTCIKLUS MENEDZSMENT KULTURÁLIS PROJEKTCIKLUS MENEDZSMENT 180 órás akkreditált felnőttképzés Elektronikus tananyag 3. modul A PÁLYÁZATÍRÁS ÉS LEBONYOLÍTÁS ALAPJAI PCM Szerkesztette: Dr. Juhász Erika Szerzők: Dr. Juhász Erika

Részletesebben

Beszélgessünk Európáról

Beszélgessünk Európáról Beszélgessünk Európáról nemzeti akcióterv a társadalmi párbeszéd elősegítésére A kormány múlt heti ülésén megtárgyalta és elfogadta a Beszélgessünk Európáról elnevezésű akciótervet, amely azokat a programokat

Részletesebben

Vidékfejlesztési esettanulmányok a magyar román határ mentén

Vidékfejlesztési esettanulmányok a magyar román határ mentén Vidékfejlesztési esettanulmányok a magyar román határ mentén Szerkesztette: Gályász József Debrecen 2006 1 Vidékfejlesztési esettanulmányok a magyar román határ mentén A kiadvány a Vidékfejlesztési esettanulmányok

Részletesebben

Európai Uniós és innovációs alapismeretek

Európai Uniós és innovációs alapismeretek Európai Uniós és innovációs alapismeretek Hollósi Szabolcs Európai Uniós és innovációs alapismeretek Hollósi Szabolcs KÉSZÜLT A TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0096 TÉMÁJÚ, FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSEK FEJLESZTÉSE

Részletesebben

1. AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELME ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSA...7 1.1. AZ EU KÖRNYEZETVÉDELMI POLITIKÁJÁNAK JOGFORRÁSAI ÉS ALAPELVEI,

1. AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELME ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSA...7 1.1. AZ EU KÖRNYEZETVÉDELMI POLITIKÁJÁNAK JOGFORRÁSAI ÉS ALAPELVEI, Vállalkozók Európában 3 Tartalomjegyzék 1. AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELME ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSA...7 1.1. AZ EU KÖRNYEZETVÉDELMI POLITIKÁJÁNAK JOGFORRÁSAI ÉS ALAPELVEI, KÖRNYEZETVÉDELMI JOG FELOSZTÁSA...7

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 0.1. Általános jellemzők...1 0.1.1. A tervezés menete... 1 0.1.2. Az NFT keretei... 2 0.1.3. A Nemzeti Fejlesztési Terv tartalmi elemei...

Részletesebben

Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium. Széchenyi Vállalkozásfejlesztési Programja keretében

Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium. Széchenyi Vállalkozásfejlesztési Programja keretében Készült a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége kiadásában a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium irányításával mûködô Széchenyi Vállalkozásfejlesztési Programja keretében meghirdetett Az európai

Részletesebben

VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM

VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM CCI 2014HU16M2OP Cím Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program Verzió 5.0 Első év 2014 Utolsó év 2023 Támogathatóság kezdete 2014. január 1. (1303/2013/EU

Részletesebben

3. Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája, különös tekintettel az építőiparra

3. Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája, különös tekintettel az építőiparra Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája 75 3. Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája, különös tekintettel az építőiparra Az Európai Unióban a kis- és középvállalkozások adják a foglalkoztatottság

Részletesebben

Regionális Fejlesztés Operatív Program

Regionális Fejlesztés Operatív Program MAGYAR TERÜLET- ÉS REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI HIVATAL Regionális Fejlesztés Operatív Program Programkiegészítő dokumentum 2004-2006 2004. január 28. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 I.1 REGIONÁLIS FEJLESZTÉS

Részletesebben

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

A képzésbôl a munka világába történô átmenet támogatására

A képzésbôl a munka világába történô átmenet támogatására Konferencia az Európai Szociális Alap (ESZA) típusú kísérleti projekt A képzésbôl a munka világába történô átmenet támogatására címû, HU0008-02 számú Phare-program nyertes projektjeinek bemutatására Szolnok,

Részletesebben

KUTI ÉVA A NONPROFIT SZERVEZETEK UNIÓS PÁLYÁZATOKON ELÉRT EREDMÉNYEI 1

KUTI ÉVA A NONPROFIT SZERVEZETEK UNIÓS PÁLYÁZATOKON ELÉRT EREDMÉNYEI 1 KUTI ÉVA A NONPROFIT SZERVEZETEK UNIÓS PÁLYÁZATOKON ELÉRT EREDMÉNYEI 1 Az Európai Unió tagjává vált Magyarország 2004 óta jogosult az uniós fejlesztési támogatások, a Strukturális alapokból rendelkezésre

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány NYELVOKTATÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS A MAGYARORSZÁGI NYELVOKTATÁS

Részletesebben

Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag. az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz. Oktatás és képzés

Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag. az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz. Oktatás és képzés Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz Oktatás és képzés 1. Az oktatási politika helye az EU jogrendszerében 1.1 Az oktatás és az acquis Az európai

Részletesebben

ENG M IS ÉRINT. Kis vállalkozások nagy lehetôségek. avagy. az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája. Budapest 2002

ENG M IS ÉRINT. Kis vállalkozások nagy lehetôségek. avagy. az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája. Budapest 2002 E ENG M IS ÉRINT Kis vállalkozások nagy lehetôségek avagy az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája Budapest 2002 Szerzôk: SCHIFNER MARIANNA kéziratát átdolgozta BAKAY ZSOLT KIS VÁLLALKOZÁSOK NAGY

Részletesebben

A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA

A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2. SZ. MUNKAVÁLTOZAT) Készítette a Tolna Megyei Önkormányzat megbízásából a HOZAM 2001 Vidékfejlesztő és Gazdasági Szolgáltató Kft. Szekszárd, 2013. november

Részletesebben

INFOSTRADA Projektgenerálás - Megalapozó Tanulmány 2012.08.31. ÉMOP-1.2.1-11-2011-0006

INFOSTRADA Projektgenerálás - Megalapozó Tanulmány 2012.08.31. ÉMOP-1.2.1-11-2011-0006 INFOSTRADA Projektgenerálás - Megalapozó Tanulmány 2012.08.31. ÉMOP-1.2.1-11-2011-0006 1 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 3 1. A KLASZTER BEMUTATÁSA... 4 1.1 A KLASZTER ÁTTEKINTŐ BEMUTATÁSA... 4 1.2 A KLASZTERTAGOK

Részletesebben

7. kutatási keretprogram: nagyobb hangsúly a kutatási témákon

7. kutatási keretprogram: nagyobb hangsúly a kutatási témákon Bak Árpád 7. kutatási keretprogram: nagyobb hangsúly a kutatási témákon Interjú az EU 7. kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs keretprogramjáról Dr. Vass Ilonával, a Nemzeti Kutatási és Technológiai

Részletesebben

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON Készítette: Meliorisz Katalin

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK INNOVATÍV TEVÉKENYSÉGÉNEK ÖSZTÖNZÉSE A DÉL-ALFÖLD RÉGIÓBAN

VÁLLALKOZÁSOK INNOVATÍV TEVÉKENYSÉGÉNEK ÖSZTÖNZÉSE A DÉL-ALFÖLD RÉGIÓBAN VÁLLALKOZÁSOK INNOVATÍV TEVÉKENYSÉGÉNEK ÖSZTÖNZÉSE A DÉL-ALFÖLD RÉGIÓBAN HU 0105-11 SZ. PHARE PROGRAM ZÁRÓKIADVÁNY KIADJA: VÁTI KHT. MAGYAR REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÉS URBANISZTIKAI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 1016

Részletesebben

A 2006 UTÁNI EURÓPAI OKTATÁSI, KÉPZÉSI ÉS IFJÚSÁGÜGYI PROGRAMOK JÖVŐBELI KIDOLGOZÁSA NYILVÁNOS KONZULTÁCIÓS ANYAG

A 2006 UTÁNI EURÓPAI OKTATÁSI, KÉPZÉSI ÉS IFJÚSÁGÜGYI PROGRAMOK JÖVŐBELI KIDOLGOZÁSA NYILVÁNOS KONZULTÁCIÓS ANYAG EURÓPAI BIZOTTSÁG Oktatási és Kulturális Főigazgatóság A 2006 UTÁNI EURÓPAI OKTATÁSI, KÉPZÉSI ÉS IFJÚSÁGÜGYI PROGRAMOK JÖVŐBELI KIDOLGOZÁSA NYILVÁNOS KONZULTÁCIÓS ANYAG Európai Bizottság Oktatási és Kulturális

Részletesebben

A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020

A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020 A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020 Revita TRIO Kft. tanulmány Debrecen, 2014. május 30. TARTALOM I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 II. BEVEZETÉS... 5 III. FEJLESZTÉSPOLITIKAI

Részletesebben

A STRUKTURÁLIS ALAPOK FOGADÁSÁNAK MAGYARORSZÁGI INTÉZMÉNYRENDSZERE

A STRUKTURÁLIS ALAPOK FOGADÁSÁNAK MAGYARORSZÁGI INTÉZMÉNYRENDSZERE Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Európai Uniós Kapcsolatok szakirány A STRUKTURÁLIS ALAPOK FOGADÁSÁNAK MAGYARORSZÁGI INTÉZMÉNYRENDSZERE

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013

Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013 (Második olvasat) Előszó Magyarország történelmi lehetőség kapujába érkezett: 2007 és 2013 között az

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Vállalkozók Európában 3

Tartalomjegyzék. Vállalkozók Európában 3 Vállalkozók Európában 3 Tartalomjegyzék I. A BESZÁLLÍTÁS ALAPFOGALMAI...5 I.1. I.2. A beszállítói tevékenység...5 A beszállítás szereplői...6 I.3. A kormány beszállítói politikája...7 I.3.1. Célok...7

Részletesebben

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV Magyarország Nemzeti Stratégiai Referenciakerete 2007 2013 Foglalkoztatás és növekedés Az Európai Bizottság döntésének dátuma: 2007. május

Részletesebben