2000. TAVASZ ZÖLDNÉ ROSKA MARIETTA TÁVOKTATÁS: E-LEARNING LÓVARÁZS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2000. TAVASZ ZÖLDNÉ ROSKA MARIETTA TÁVOKTATÁS: E-LEARNING LÓVARÁZS"

Átírás

1 2000. TAVASZ e-gazdaság hatékonyság és versenyelőny ZÖLDNÉ ROSKA MARIETTA TÁVOKTATÁS: E-LEARNING LÓVARÁZS

2 Tartalom: Felülnézet 5 interjú Zöldné Roska Mariettával Az informatika humanizálása 6 Bemutatjuk 7 IBM (interjú Herbert Gerbert-el) Synergon stratégiája 8 interjú Czakó Ferenccel E-learning 10 Mi a Brokat Twister? 11 CRM alkalmazás 12 Miért Win 2000? 13 PGSM esettanulmány 14 WAP technológia 15 Kitekintő 16 Partnerhírek Programajánló 17 Kortárs Galéria 18 Gerzson Pál Szabadidő 20 Mi a lóvarázs? Rólunk írták 21 Abstract 22 Angol összefoglaló Synergon Magasyn Kiadja a Synergon Informatika Rt Budapest, Baross u Telefon: , fax: Internet: Felelős kiadó: Fábián László Felelős szerkesztő: Kánai Csilla Művészeti előkészítés: Wittenberg Kft. Megjelenik évente négyszer, 3000 példányban Magasynunk ingyenesen megrendelhető a fenti címen. Roadster és Palmtop Az előző évet értékelve többször is kiemelték a kormány gazdasági elemzői a gépkocsieladások növekedését, mint jellemző pozitív példát. Mi, informatikában, távközlésben tevékenykedők (kiváltképp az autórajongók) ilyenkor amellett, hogy a növekedésnek természetesen örülünk szomorkodunk vagy irigykedünk, hogy saját szakmánk nem tud így a köztudatba kerülni. Hiába volt nekünk sikerrel megoldott "Y2K-nk", hiába növekedett a hazai IT-piac mintegy százalékkal, hiába foglalkoznak egyre többet az Európai Unió esélyeit latolgató szakírók is az "új gazdaság" eszméjével -a kommunikáció-technológiára épülő növekedés gazdasági modelljével, a hazai köztudat még mindig alig vesz tudomást minderről. Persze, jól tudom, a járműipar nem pusztán technikai újdonságokkal, hanem érdekes, csillogó külsőségekkel gyakran bevallottan státusszimbólumokkal hódítja meg célközönségét, sőt még azokat is, akiknek (egyelőre) csak vágyálom a legtöbb autócsoda. Az általános érdeklődés legbiztosabb jele, hogy a világ meghatározó autós seregszemléit tömegek látogatják, azokat a sajtó beleértve annak legkülönbözőbb szakágait mindenhol kiemelten kezeli. Magára valamit is adó TV-csatorna elképzelhetetlen autós magazinműsor nélkül. Pedig nekünk is megvannak a magunk limuzinjai, roadster-ei, terepjárói, kamionjai hogy a buszokat ne is említsem :-), gondoljunk csak az elegáns LCDmonitorokra, a miniatürizált, mégis meghökkentő teljesítményű palmtopokra, az akár több földrészre kiterjedő hálózatokra, a robosztus szerverekre vagy az összetett vállalatirányítási alkalmazásokra! Ráadásul már az ajtónkon kopogtatnak az Internet-technológiát alkalmazó háztartási eszközök is, készen arra, hogy behálózzanak szolgáltatásaikkal. Az informatika, a távközlés és a média konvergenciája révén pedig nehéz lenne ma Magyarországon olyan települést találni, ahol e technológiák legalább valamelyikét ne használnák rendszeresen. Távolról sem belügy tehát az informatika, hanem pillanatokon belül mindannyiunk mindennapi életének részéve válik: ugyanolyan közművé, mint a villany, a gáz vagy a vezetékes víz. Mégis, ha valamely informatikai cég újdonságairól szeretné tájékoztatni a nyilvánosságot, a honi sajtó tisztelet a gyér számú kivételnek vagy hirdetési árlistáját tolja elé vagy lehetetlen felületeket / időpontokat kínál, ahol nagy találati "biztonsággal" kerülhető el a célzott közönség. (Hogyan várhatnánk el attól, akit eddig meg sem érintett e téma, hogy elmélyüljön egy-egy kéthetenként megjelenő mellékletben, vagy feszült kíváncsisággal várjon egy-egy este 11 után kezdődő tv- vagy rádióműsorra?) Ugyanígy kiállításaink, rendezvényeink sem kapnak megközelítően annyi publicitást sem a napi és gazdasági sajtótól vagy a különféle magazinoktól, mint az autó-show-k. Mi lehet ennek a szellemi "gettósodásnak" az oka? Talán a járműipar ennyivel jobb kommunikációs szakembereket vonultatna fel? Vagy az általuk kommunikált üzeneteknek az olvasóközönség nagyságrendekkel nagyobb része alkotná a célcsoportját? Vagy egyszerűen csak szabadkezet kapnak munkájukban? Félő, hogy a hibát egyrészről itt kell keresnünk: a kommunikáció-technológiával foglalkozó cégek nagy része még mindig a bitek bűvöletében él a saját területükön kiváló mérnökök kívánják azt is eldönteni, hogy kik alkotják termékeik piacát és milyen kommunikációs eszközökkel lehet őket megszólítani, ahelyett, hogy ezt szakemberekre bíznák. Másrészről viszont a sajtó is elszomorító értetlenséget tanúsít: nem ismeri föl ezen ágazat társadalmi súlyát, miközben az "új gazdaság" amerikai sikerén fellelkesülve már az Európai Unió is lázasan dolgozik az eeurope elnevezésű gazdasági modellen. Számos informatikai világcég drasztikusan megfogalmazott jövőképe szerint néhány éven belül kétféle vállalkozás lesz: az, amelyik az Interneten van és az, amelyik a csődközlönyben. A gazdaság egészére vonatkoztatva ez azt jelenti, hogy az informatika húzóágazat. Aki ezt felismeri, fejlődik, aki nem, az leszakad. Aki elsőnek ismerte fel, arra most modellként tekintenek, aki utolsóként, arra sajnálkozással fognak. Közügy, hogy az informatika Magyarországon is előbújjon a "tudományos félhomályból", és a gazdasági fejlődés elfogadott és közérthető eszközévé, mi több, motorjává váljon! Itt és most. Fábián László

3 F e l ü l n é z e t Szolgáltató állam: válasz a modernizációs kihívásra A magyarországi információs társadalom fejlődési útjának kiépítése szempontjából meghatározó az állam tevékenysége. Az állam, a közszféra, a közigazgatási informatika indikátori szerepéről és az általuk követendő útról Zöldné Roska Mariettát, a Miniszterelnöki Hivatal informatikai helyettes-államtitkárát kérdeztük. Zöldné Roska Marietta Ön szerint Magyarországnak milyen minták mentén kell haladnia az információs társadalom felé? Mi a meghatározóbb: a lassan mozduló és integrálódó Európa, vagy a termelékenység és profit szelében vágtató amerikai példa? R. M.: Szerencsére többféle minta van. Amikor 1998 őszén átgondoltuk a feladat megvalósításához szervezet-felépítési lehetőségeket, akkor az amerikai kormányzat által megvalósított modellt tartottuk követendőnek. Több hónapos egyeztetés után elkészült az 1066-os kormányhatározat, amely meghatározta a hazai kormányzati informatika elsődleges szervezeti kereteit. Ez azt jelenti, hogy az addigi többféle irányító bizottság helyett létrehoztunk egy "CIO Councilt", meghatároztuk e testület működési szabályait, és e tanács köré építettük fel informatikai fejlesztéseinket. Ebben a tanácsban az állami költségvetési szervek informatikai vezetői kapnak helyet (ők az új struktúra szerint közvetlenül tárcájuk közigazgatási államtitkárai alá tartoznak), így nem fordulhat elő, hogy egy adott tárcát érintő döntés úgy születik meg, hogy senki nem vizsgálja: az adott szervezetnél van-e elegendő erőforrás a projekt befogadására. Ugyancsak az informatikai vezető mutathat rá arra, hogy melyek azok a jogszabályok, amelyek informatikai vonzattal rendelkeznek, és megvizsgálhatja, hogy az adott jogszabályok informatikai szempontból korrektek-e. Ezzel egy időben Stumpf István miniszter úr felkérte Havass Miklós urat egy szakértői grémium összehívására. E grémium feladata az információs társadalom magyarországi viszonyainak felmérése volt, és egy olyan kiinduló alapot kellett adniuk, amire építeni tudunk. A munka koordinálását mi végeztük, és decemberben elkészült az a Magyar Válasz névre hallgató anyag, amely hat fókuszpontra összpontosítva mutatja meg azokat a lépéseket, amelyeket a magyar kormányzatnak meg kell tennie az információs társadalom megvalósítása érdekében. Ez az anyag nagyon sok vonásában összhangban van azzal a tízpontos kezdeményezéssel, amelyet az Európai Unió tavaly decemberben adott ki eeurope néven. Kevés az időnk, de nem késtünk még le semmiről az információs társadalomhoz vezető úton. Ez kiderült abból is, hogy március 2-án "az információs korszak kormányzati kihívásai" címmel rendeztünk egy konferenciát, amelyen a brit kormányzat informatikai igazgatója David Cook mondta el azt, hogy cselekvési programmal ők sem rendelkeznek. Még nem egészen biztosak abban, hogy minden tekintetben az európai iniciatíva mentén kell-e haladni, másrészt pedig az Unió is csak tavasszal kezdi el a cselekvési program megalkotását, és ők meg szeretnék várni, hogy kiderüljön: melyek azok az ajánlások, amelyeket be kell tartaniuk. Bár tudjuk, hogy az Egyesült Királyság fontmilliókat költ olyan központok létrehozására, amelyek a társadalom felkészítését szolgálják a magyar Teleházakhoz hasonlóan de ez a program komoly súlyt csupán tavaly télen kapott. A Miniszterelnöki Hivatal informatikai helyettes államtitkárságát és engem is az elektronikus kormányzás érint leginkább. Szeretnénk a zárt, bürokratikus közigazgatás nyitott szolgáltató állammá történő átalakítását, amely program nagyon sok feladatot ad nekünk. Az európai irányelveket figyelembe véve, melyek azok a feladatok, amelyek mindenképp megvalósítandónak látszanak? R. M.: Számba vettük a feladatokat, és kiderült, sok ponton már egész jól állunk. Ilyen például az Oktatási Minisztérium programja, amely a fiatalok felkészítését célozza. Másik példa a digitális aláírás törvény. Munkatársaink részt vesznek a törvény kidolgozásáért felelős KHVM vezette bizottságban. Fontosnak tartjuk egy olyan távközlési árrendszer kialakítását, amely mindenki számára elérhetővé és megfizethetővé teszi az Internetet. A harmadik pedig az Internet hasznát felmutató oktatási programok kidolgozása. Fontos terület a közérdekű adatok nyilvánosságának biztosítása. Most folyik ezen adatok metaadatbázisának építése, hasonlóan az amerikai és ausztrál kormány projektjeihez, és megfelelően az EU zöld könyvében leírtaknak. Bár sajnos erőforrásaink most nem teszik lehetővé, de szeretnénk információs kioszkok telepítésével növelni a vidéken élők információhoz való jutásának esélyeit. Ezt a célt szolgálja a korszerű közigazgatás egyik alapköve az elektronikus iratnyilvántartás, amely kísérleti fázisban működik, és rövidesen éles használatba kerül. Ennek célja az elektronikusan beérkező iratok iktatása a papírok mennyiségének csökkentésével. Ha a jelenleginél gyorsabban, pontosabban tudjuk az iratokat kezelni, akkor az állampolgár számára is érezhetően csökken az ügyintézés ideje. E programok meghatározásába milyen módon kapcsolódhat be a vállalkozói szféra? R.M.: Az informatikai helyettes államtitkárságon egy szakértői tanácsadó testületet állítottunk fel, ebben a szakma jeles képviselői, valamint az Informatikai Vállalkozások Szövetségének küldöttje és az Inforum elnöke van jelen. A testület komoly szerepet kap a fejlesztési irányok meghatározásában, és a cselekvési program kidolgozásában. Révész Gábor MAGASYN 2000/TAVASZ 5

4 Szervezetfejlesztés Az informatika humanizálása A év tavaszán megkérdeztek néhány integrált rendszerekkel foglalkozó magyarországi céget a "system integration" tükörfordításaként használatos rendszerintegrációról. Eszerint a rendszerintegrátor az, aki egy adott tartalmi, és nem infrastrukturális informatikai feladatot old meg a megrendelő számára. Általános véleményként fogalmazódott meg az, hogy a rendszerintegrációban nő a hozzáadott érték (konzultáció, projektvezetés) szerepe, amely nem csupán technológiai, hanem általános szervezési tanácsadást is jelent. E munkában mátrix-rendszerű csapatmunkára van szükség az integrátor, az alvállalkozók és a megrendelő tevékenységének összefogására, ezért is fejlesztik a vezetői, kommunikációs kompetenciát. S főként: érteni kell az emberekhez és technológiákhoz egyaránt, hogy a meglévő és az új eszközök, rendszerek, munkamegosztás között összhang jöhessen létre. Az egymáshoz hasonlóan gondolkodó rendszerintegrátorok vagy "megoldás-integrátorok", ahogyan magunkat korszerűbben aposztrofáljuk avevői igények kielégítésére a humánerőforrás tanácsadás, a humán informatikai rendszer és a szervezetfejlesztés módszertani arzenálját is igyekszünk egymást kiegészítve hadra fogni. A szervezeti kiválóságot, az üzleti sikerességet manapság a kommunikáció, a képzés, a részvétel és a motiváció határozza meg. Felvilágosult, magas termelékenységű társadalmakban és cégeknél sokkal gyorsabban növekszik az emberi tőkébe való beruházás, mint a gépekbe, berendezésekbe történő invesztíció. Napjaink meghatározó humán beruházása az integrált humán informatikai rendszer. Humán informatikai rendszer : PS enterprise Az angol Rebus Software közel negyven éve foglalkozik humán szoftverekkel. Az emberi erőforrást nem annyira költségként, hanem inkább kompetenciaként kezeli. A rendszer középpontja az ember, a maga összes képességével, tudásával, motivációjával, attitűdjével, s mindennek a szervezeti adaptivitásával, hasznosulásával. A bérszámfejtés mellékmodulként egyenrangú társa a toborzás, képzés, távollétmenedzselési moduloknak. A "PS enterprise" szoftvert a testreszabás teszi komfortossá, "hordhatóvá", hasznosíthatóvá. Nincsenek limitek: a 120 fős, komoly szürkeállománnyal rendelkező sikercég, s a fős mamutcég is képes integrált rendszerben menedzselni emberi tőkéjét. Az emberi erőforrással való gazdálkodás letéteményesei, vagyis a közvetlen irányítók/vezetők számára nyújt olyan komplexitású, feldolgozottságú humán információt, amely megalapozhatja a humán stratégiák gyakorlati alkalmazását. A PS enterprise a humánerőforrás termékek egy új generációja, amely a Microsoft stratégiát, technológiákat alkalmazva járul hozzá a szervezet által biztosított szinergikus hatások kiaknázásához. Egy PSe nagyságrendű integrált informatikai rendszer céges bevezetése akarvaakaratlanul komoly szervezeti intervenciót jelent. A humán-, a termelési-, a pénzügyi-, az irányítási és a döntéstámogatási szoftverrendszerek implementálása komoly ellenállásba ütközhet a szervezeti tagok részéről. Az Informatika Participatív Implementálása (IPI) a változások generálta destruktív energiákat igyekszik konstruktív mederbe terelni a szervezetfejlesztés/változáskezelés eszközrendszerével. Szervezetfejlesztési tanácsadás A szervezetfejlesztés tervszerű, a szervezet egészére kiterjedő és felülről szervezett törekvés, amely a szervezet hatékonyságának és életképességének növelését célozza a szervezeti folyamatokba való céltudatos beavatkozás útján, magatartástudományi módszerek, ismeretek felhasználásával. Tanácsadói szerepkörünk szerint ahol szükséges, ott kiegészítjük a szervezetben meglévő tudást és kapacitást (consulting), s ahol az szükséges, ott katalizátorként közreműködünk a megoldás kimunkálásában (counseling). A folytonos fejlesztésen alapuló szervezeti kiválóságot a szervezetfejlesztési folyamat az akciókutatási ciklusmodell (teamépítés-, kutatás-akció) mentén célozza meg. A külső tanácsadók kezdeti dominanciáját felváltja a vállalati belső szervezetfejlesztők aktivitása, azaz végső soron megnövekszik a szervezet problémamegoldó kapacitása. A szervezetfejlesztés felöleli a vállalati küldetés, jövőkép és kultúra; üzleti-, marketing-és humánstratégia; a kommunikációs, a döntéshozatali és a konfliktuskezelési mechanizmusok; a munkakör-értékelési, a teljesítményértékelési és ösztönzési rendszerek; a toborzási, a képzési, a kompetenciafejlesztési és az elbocsátási módszerek komplex vizsgálatát és fejlesztését. Az informatikai szervezetfejlesztés változáskezeléssel, projektmenedzseléssel, vezetői és munkatársi tréningekkel fokozhatja az integrált rendszerek bevezetésének és alkalmazásának hatásfokát, minőségértékét. Az informatika humanizálása a homo sapiens informatikai szenzitivitásának, receptivitásának fokozásával szinkronban valósítható igazán meg. Ebben partnerek a megoldás-integrátorok. Zettisch Nándor 6 MAGASYN 2000/TAVASZ

5 Bemutatjuk Az e-business mint a gazdaság motorja Mintegy 3 évvel ezelőtt, az IBM jóvoltából robbant be a köztudatba az e-business koncepció. A cég magyarországi vezetőjét, Herbert Gerbert mindenek előtt arról kérdeztük, hol tart ma ennek a gyakorlatba való átültetése? Herbert Gerber H.G.: Be kell vallanom, hogy az e-business kifejezésbe sűrített Internet forradalom sokkal mélyrehatóbb változásokat idézett elő az informatika és az üzlet viszonyában, mint amire akár mi, akár mások számítottak. Már messze nem pusztán technológiai forradalomról van szó, hanem arról, hogy az e-business egy vadonatúj üzleti modellt honosít meg, és a gazdaság egyik új motorjává vált. Alapjaiban formálta át a kereskedelmet, a marketinget és a disztribúciót, sőt, az olyan területeket is, mint a kormányzat, az oktatás vagy az egészségügy. A tőzsdéken és a világpiacon váratlanul nagy súlyra tettek szert az internetes szolgáltatásokra és az azokat kiszolgáló hardver és szoftver eszközök gyártására specializálódott cégek. Az e-business révén az informatika szerepe megváltozott, az üzleti élet stratégiai elemévé vált. Mindennek nagy szerepe volt abban, hogy az USA gazdasága hosszú éveken keresztül töretlenül virágzik, a munkanélküliség csökken, a termelékenység folyamatosan nő, új helyi és globális piacok nyílnak a vállalkozások számára. Európa ma határozott lépéshátrányban van, míg az USA-ban például 1000 emberből 450 használja rendszeresen az Internetet, addig Nyugat-Európában kétszáz. Napjainkban az európai gazdasági élet vezetői is felismerték, ha az Internet és e- business technológiák alkalmazása terén nem tesznek meg mindent a felzárkózás érdekében, akkor az európai gazdaság behozhatatlan hátrányba kerül. Számos program indult a távközlési költségek csökkentése, a különböző on-line szolgáltatások intézményes bevezetése érdekében az egészségügy, az oktatás, az államigazgatás területén. És hol tart az e-business Magyarországon? H.G.: Örömmel mondhatom, hogy a magyar menedzserek gondolkodásában is egyre inkább központi helyre kerül az e- business, és kormányzati szinten is olyan kezdeményezések indultak el az információs társadalom infrastruktúrájának kialakítása érdekében, mint a Sulinet, vagy a különféle "elektronikus kormányzat" projektek. Két fontos e-business projektben az IBM is központi szerepet vállalt. A Novotrade Rt-vel és a Magyar Postával együttműködve "Sunbooks" néven egy Internet alapú könyvkereskedelmi rendszert hozunk létre. Ez az Amazon.comhoz hasonló vállalkozás azzal a különbséggel, hogy ez kifejezetten "business-to-business" alkalmazás, és nem közvetlenül a végfelhasználókat célozza meg. Egy másik példa a magyarországi "e-business akadémia", amelyet február 17-én indítottunk be a Budapesti Műszaki és Közgazdasági Egyetemmel együttműködve. Mind a graduális képzésben résztvevő hallgatók, mind a magyar informatikai piac már aktív szereplői számára kurzusok széles spektrumát tesszük elérhetővé. Ez azért fontos számunkra, mert ez az IBM első ilyen jellegű kezdeményezése Európában, ami siker esetén az egész térség számára szolgálhat mintaként. Hol van hely az IBM üzleti partnereinek ebben az e-business stratégiában? H.G.: Az Internet korszak egyik fontos jellemzője a korábbinál szorosabb és általánosabb együttműködés minden területen, beleértve a gyártók oldalát is. Az IBM a közelmúltban beindított ún. "érték alapú" partnerprogramja az e-business megoldások szállításában oroszlánrészt vállaló, középkategóriás szerverek területén is azt a kétszintű direkt és indirekt partnerekre támaszkodó stratégiát kívánja meghonosítani, ami a PC-s üzletágban a piac természetes önszerveződése folytán már korábban kialakult. Az IBM-mel közvetlen kapcsolatban álló direkt partnerek kiválasztásánál talán szokatlan módon nem elsősorban a forgalom nagysága a meghatározó, hanem a partner szakmai felkészültsége, az általa képviselt hozzáadott érték. A cég méreteinél fontosabb számunkra az, hogy mennyit hajlandó befektetni az IBM e-business stratégiájának megismerésébe, támogatásába. Az utóbbi időszakban látványos külső jelei is voltak az IBM és a Synergon közötti stratégiai szövetség megerősödésének. Ön szerint melyek a két cég együttműködésének legfontosabb területei? H.G.: A Synergonnak, mint az egyik vezető magyarországi megoldásintegrátornak természetesen alapvetően platformsemleges üzletpolitikát kell folytatnia, ezzel együtt nagy örömünkre szolgál, hogy hardver-, szoftver- és szolgáltatási portfóliójában egyre jelentősebb hányadot képviselnek az IBM termékei, szolgáltatásai. Kiemelt direkt partnerünk, ezért természetesen minden lehetséges kereskedelmi, szakmai és marketing támogatást megkap tőlünk, sőt azon kevesek közé tartozik, akivel az IBM regionális menedzsmentje közvetlenül is kapcsolatban áll. Hagyományosan erős szoftveres együttműködésünkön kívül talán az intelligens tárolórendszereket említeném, ahol stratégiai szövetségünk a leglátványosabban erősödik. Tavaly a Synergon központjában megnyitottunk egy "Open Storage Solution Centert", amely ma egyedülálló a magyar piacon abban, hogy egy heterogén nagyvállalati környezetet szimulálva képes bemutatni a SAN és ESN alapú legkorszerűbb IBM tárolórendszereket. Fontosnak tartom az RS/6000 UNIX szerverek piacán folyó közös erőfeszítéseinket is. Nagy lehetőség rejlik azon világszintű stratégiai szövetség hazai kiaknázásában, ami az IBM, valamint a Synergon által képviselt nagy vállalatirányítási rendszerek (SAP, J. D. Edwards) gyártói között van. Hutter Ottó MAGASYN 2000/TAVASZ 7

6 Stratégia Változatlanul növekedési stratégiákkal A legnagyobb árbevételt elért magyar megoldásszállító a külföldi terjeszkedés lehetőségeit és módszereit fontolgatja. Czakó Ferenc vezérigazgató-helyettes a cég előtt álló piaci kihívásokat elemezte. Cz. F.: Versenytársainkkal ellentétben a Synergon a tőzsdén és nemcsak a tárgyalóasztalok mellett méreti meg magát. A cég minden lépése átlátható, kiszámítható, a tőzsde rendkívül szigorú szabályainak megfelelően. Ezért tudjuk azt, amit befektetőink is tapasztalnak: a cégnek biztos erkölcsi és anyagi hitele van. Stratégiánk koherens és átlátható: kiemelkedő minőségű, komplex szolgáltatást nyújtunk megrendelőinknek. Napjainkban új jelszó kering: új gazdaság. Mit jelent ez a cég számára? Cz. F.: A hagyományos gazdasági rend első szerelmes találkozása az új technikával. Az internetes cégek részvényárfolyamai mutatják, hogy ez a lángolás igen heves. Az információk és az információkat feldolgozó rendszerek jelentőségének felismerése gyökeresen fordítja meg a gazdaságot. Globális átrendeződésnek vagyunk tanúi, hogy csak egy példát említsek, az internetes vásárlás korában az ellátó láncoknak is egyszerűsödniük kell, mégpedig úgy, hogy az jelentős árcsökkenéssel, optimalizálódással járjon. Milyen irányait határozná meg az elektronikus kereskedelemnek? Cz.F.: Három nagy csoportot szoktak megkülönböztetni a célcsoportok függvényében: a kormányzatot, az üzleti szférát és az egyéni fogyasztót. A Synergon felépítéséből következően az első két szegmensben érdekelt, szolgáltatásaink sokkal komplexebbek annál, hogy egy magánember is értékesítési fókuszunkba kerüljön felhasználóként, már más a helyzet. De általánosságban is elmondhatjuk, hogy itthon még látható az e-commerce egyéni fogyasztója, akinek le kell győznie szorongásait az elektronikus fizetés és a sok megbízhatatlan rendszer miatt. Az úgynevezett business -to -business modell üzletileg átlátható, ahol a résztvevők száma limitált, a volumen elég jelentős, érvényesíthetők a fizetési garanciák. Ez a fajta kereskedelem és szolgáltatás-nyújtás esetében kimutatható a költségek jelentős csökkenése. A business -to -government bevezetése pedig kimutatható haszonnal járna minden fél számára. Az e-business világában egyértelműbbé válnak a kompetenciák, erősödik a specializáció még az igen tág területen dolgozó cégek számára is, mint a Synergon. Ezzel a problémával miképp tudnak megbirkózni? Cz.F.: Mindenkinek fel kell ismernie: egyedül nem megy minden. Ezért a kéthárom tagú konzorciumoké, stabil vagy átmeneti szövetségeké a rövid távú jövő. Az e-business területén a Synergon jelenleg nem foglalkozik marketinggel, designnal, business stratégiákkal. Ellenben igen erős a fejlesztés, az integráció és a business support területén és fejlődőnek Czakó Ferenc mondható a az üzleti folyamatok újratervezésében (BPR). Egy rendszerintegrátornak szüksége van telekommunikációs kapcsolatra, hogy kiszolgálhassa megrendelőit, amelyek tevékenységei immáron nem egyetlen telephelyre korlátozódnak. Elsődleges célcsoportunk a 200 legnagyobb hazai vállalat és az egyre fejlettebb középvállalati. A Top 200 esetében lassabb növekedést figyelhetünk meg, a versenytárgyalásokon alacsonyabb árakat lehet elérni, hiszen minden piaci szereplő elsődleges és természetes terepe ez a vállalati kör. Ezzel szemben a középvállalatok gyorsabban növekednek, kisebb a konkurencia tülekedése. Ők is felismerték immáron azt, hogy erős informatikai háttér nélkül nem lesznek versenyképesek. A nagyobb cégek esetében egyértelműbbek a preferenciák, jobban értik a piac működésének mechanizmusait, már régen felmérték, mit nyerhetnek a számítástechnikával és éppen ezért is komplexebb technológiát igényelnek. Szoftvertanácsadás és fejlesztés Kommunikációs rendszerek Hardver rendszerek Üzleti megoldások Support 8 MAGASYN 2000/TAVASZ

7 Stratégia Erőteljes fúziós roham vonul végig az IT-világon. A Synergon eddig felvásárlásokkal operálva növelte piaci részesedését. Mit lát a közeljövő kihívásainak? Cz. F.: Mind több IT cégnek kellene a tőzsdére vonulnia, a jövőbeli fejlődés érdekében. Megfigyelhető napjainkban az a tendencia, hogy kiürül az informatikai középmezőny. Az informatikában nincsenek extraprofitok. De mind könnyebb a stabil cégeknek friss tőkéhez jutniuk. A Synergon az informatikának a szolgáltató ágában érdekelt. Ezért az információ feldolgozásának módszerei és eszközei felől vagy a továbbítás vagy az információ szolgáltatás felé kell előbb vagy utóbb kilépnünk. Ha valaki elindul ezen az úton, akkor azzal is számolnia kell, hogy utóbb szorosabb összefogásra lesz szüksége másokkal. A fúziók esetében általában csak az a kérdés: kivel, mikor és milyen feltételekkel. Ha kívánni lehetne valamit a magyar informatikának, mi lenne a kívánsága? Cz.F.: Hogy oldódjon meg az internetes fizetés minden problémája Magyarországon is. 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Az elektronikus kereskedelem alkalmazásának motivációja Jobb ügyfélkiszolgálás Versenypozíció megtartása Új piacok elérése Egyéb NT/NV Forrás: EITO 1999 MAGASYN 2000/TAVASZ 9

8 Távoktatás E-learning Minden nap tapasztalhatjuk, hogy a termék-életciklus számos termék esetében lecsökkent; egy átlagmunkakör elvégzéséhez egyre több előismeret szükséges; egyre több a tudásintenzív munkakör; a hétköznapi életben is egyre több "rendszert" használunk (bankkártya, mobiltelefon, Internet); és az iskolában megszerzett tudás egyre gyorsabban avul el. Napjaink vezérlőelve a hatékonyság, amely a legtöbb esetben az erőforrások jobb kihasználását, azaz időmegtakarítást jelent. A hatékonyság növelésének egyik fontos eleme a képzés. Az oktatás, a tudás hatékonyságot eredményez, ezért manapság az oktatási intézményeken kívül is egyre nagyobb hangsúlyt kap a képzés mind önképzés, mind vállalati képzések formájában. Az oktatás is idő és pénzigényes tevékenység, ezért törekedni kell a képzés lehető leghatékonyabb (leggyorsabb és legolcsóbb) megvalósítására. Különösen fontos szempont az oktatás hatékonysága a reálterületeken, ahol a megszerzett tudás áltagosan maximum 3-4 év alatt elavul. Tanulási formák A képzés hagyományos formája a klasszikus tantermi képzés. Ez az a forma, melyben az előadó és a hallgatók között teljes értékű kommunikáció alakulhat ki. Ennek a formának jelentős hátránya a költségessége (utazási, szállás, terembérleti költségek) és időigényessége. Az off-line távoktatás papíralapú formája már régóta jelen van a képzési formák között, újabban megjelent változata a CBT (computer based training), azaz a CD- ROM alapú oktatás. Az off-line távoktatás nagy előnye a rugalmasság és az alacsony költség, hátránya az alacsony vagy nulla szintű kommunikáció a tanár és a hallgatóság között. Az e-learning lényege, hogy a tananyag elektronikus formában jut el a hallgatókhoz. Az e-learning átviteli közegei az Internet és intranet hálózatok. Az e-learningen belül két fő területet különböztethetünk meg, a szinkron és aszinkron e-learninget. A szinkron e- learning esetében a tanár és a hallgatók egy időben vesznek részt a képzésen. Az "órán" résztvevők egy számítógép képernyője előtt ülve láthatják a tanár által mutatott tananyagokat, és hallhatják a tanár által mondottakat. Technikailag lehetséges, hogy lássák is a tanárt, de a felhasználási tapasztalatok azt mutatják, hogy ennek költség/hatékonyság mutatója viszonylag alacsony. A hallgatók interaktívan részt vehetnek az órán: lehetőségük van jelentkezni, írásban és szóban (!) kérdést feltenni a tanárnak (amennyiben a tanár szót ad), a feltett kérdésekre gyors igen-nem-mel válaszolni (adatformában), teszteket kitölteni, valamint a tanár által elindított számítógépes programokon a tanárral és a többi hallgatóval közösen dolgozni. A szinkron távoktatás előnye, hogy magas fokú kommunikációt és interaktivitást biztosít a tanár és a hallgatóság között, ezzel az összes távoktatási forma közül a legjobban közelíti meg a tantermi oktatás hatékonyságát. Hátrányaként említhető az időbeli kötöttség, amely azonban alacsonyabb szintű a tantermi oktatás kötöttségénél, hiszen az online elérés sokkal szélesebb körű lehet a fizikai elérésnél (a debreceni hallgató nem fogja a keddi debreceni kurzust egy szerdai pécsi kurzusra cserélni). Az aszinkron e-learning lényege, hogy a tananyag online formában áll a hallgatóság rendelkezésére, és a tanár és hallgatóság között a kommunikáció is intenzív, az oktatás időben azonban nincs szinkronizálva, azaz a tananyag (megszabott időhatárokon belül) tetszőleges ütemben sajátítható el. A kommunikációt és interaktivitást a képzés során elvégzendő különféle tesztek és feladatok jelentik, amelyek önálló vagy csoportmunkát igényelnek a hallgatóktól. Az aszinkron e-learning fontos elemei ezért a különféle workgroup, workflow, és newsgroup alkalmazások. Az aszinkron e-learning legfőbb előnye rugalmasságában rejlik, a szinkron e-learninghez képest azonban alacsonyabb kommunikációs szinttel rendelkezik. Az e-learning technikai feltételei Az e-learning megvalósításának feltétele a számítógépes ellátottság, a széles körű Internet/intranet elérés és az e-learning szerver-infrastruktúra. PC oldalon az e-learning felhasználásának feltétele egy tetszőleges multimédiás (hangkártyával ellátott) személyi számítógép Internet eléréssel. A felhasználói oldalon az e-learning alkalmazások szinte mindegyike csak ingyenes szoftvereket igényel (MS Explorer, Netscape Navigator, Real, stb.) Az e-learning alkalmazások többsége már 28.8-as modemsebesség mellett élvezhető minőséget ad. Az e-learning szerverek biztosítják a szinkron és aszinkron távoktatás lebonyolítását. Az e-learning szervereknek szélessávú Internet elérést kell ellátnia, hogy nagyszámú hallgató egyidejű oktatása esetén is bírja a hálózati terhelést. Az e-learning szerverek lehetnek szinkron, vagy aszinkron távoktatási szerverek, vagy ezek kombinációja is. Az oktatók és a hallgatók is kliensként kapcsolódnak a szerverhez, ezért az Internet/intranet hálózatokon keresztül tetszőleges helyen levő tanár tetszőleges helyen levő diákokat oktathat. Az oktatási tananyagok a tanár számítógépén készülnek el, majd feltöltésre kerülnek a szerverre, ahonnan aszinkron oktatás esetén a diákok tetszőleges időben elérhetik, szinkron oktatás esetén pedig a tanár vezérlésével kerülnek a hallgatók képernyőjére. Az e-learning szerverek fontos kiegészítője a menedzsment rendszer, amely a hallgatók regisztrálására, eredményeinek rögzítésére alkalmas, valamint a hallgatók számára lehetővé teszi, hogy saját igényüknek megfelelő tantervet állíthassanak össze maguknak. Cseh Balázs 10 MAGASYN 2000/TAVASZ

9 Middleware Mi is az a Brokat Twister? A Brokat Twister elektronikus szolgáltatás (e-services) platform olyan vállalkozások számára, amelyek egyszerű és biztonságos módon kívánnak pénzügyi és üzleti tranzakciós lehetőségeket nyújtani különböző elektronikus csatornákon keresztül. A megoldás tulajdonképpen a háttér alkalmazásokban található funkciókból, adatokból építkezik, oly módon, hogy az alkalmazásokat részekre szedi, újraegyesíti és új komponensek hozzáadásával jeleníti meg az ügyfelek, felhasználók számára. A platform használata óriási lehetőségeket rejt magában; a vállalat képes megkülönböztetni magát a konkurenciától, még akkor is, ha ugyanazokat a háttéralkalmazásokat használják. Az újraépítés során kihasználhatja a költségcsökkentési lehetőségeket, a hozzáadott komponensekkel fokozhatja a nyújtott szolgáltatások minőségét. A vevőkkel való mind szélesebb kapcsolat kiépítése, szükségleteik felismerése és a szerzett információk feldolgozása lényeges pontja minden jövőbeli vállalat sikerének. A e-services platform ennek megfelelően 24 órás elérhetőséget nyújt az ügyfelek részére, helyhez kötés nélkül, a vevők szokásaihoz teljes mértékben alkalmazkodva. Twister felépítése Három fő funkciócsoportot egyesít a Brokat Twister, ezek a vásárlói interaktivitás, vállalati alkalmazás-integrálás, hozzáadott alkalmazás szintű szolgáltatások. A területek közötti kapcsolatot üzleti folyamatok és üzleti, technikai objektumok használatával végzi. A vásárlói interaktivitás az alternatív elektronikus csatornákon megjelenő funkciók összevonásával, egységesített kiszolgálásával történik. Ez a funkciócsoport a magja a vásárlóközpontú e-business megoldásoknak. Az Internet, WebTV, ATM, Call Center, mobil telefon, WAP telefon stb. segítségével, olyan szolgáltatásokat is képes nyújtani a Twister, amelyeket hagyományos módon lehetetlen kivitelezni. A csatornák sajátosságaikból kifolyólag különböző funkciókat nyújtanak. Egy Interneten megjelenő felhasználói felület természetesen jóval több lehetőséget rejt magában, mint egy mobil kommunikációs eszköz, közös funkciójuk lehet viszont egy számla egyenlegének lekérdezése. A Twisteren belül viszont már nincs jelentős különbség a kettő között, ugyanazok az objektumok és háttér-alkalmazások szolgálják ki mindkét kérést. Ha figyelembe vesszük az összes vásárlói kommunikációs csatornát, és a kialakítható funkciók nagy számát, láthatóvá válik az egyszerűsítés mértéke a Twister használatával. Különböző hardvereken és operációs rendszereken működő alkalmazásokat és adatbázisokat ér el a Twister, hogy funkcióikat sorrendbe kapcsolva integrált üzleti folyamatokat valósíthasson meg a felhasználói felületeken. Így az alkalmazások halmazából egy rugalmas rendszer építhető, a változtatások jelentős részéhez csak az üzleti folyamatok minimális átalakítása szükséges, az alkalmazások és az interfészek változatlanok maradhatnak. Mivel a Twister az elektronikus csatornákat is integrálja, a megoldás ügyfélorientált middleware alkalmazásnak nevezhető. Az Interneten keresztüli tranzakciós rendszereket sok cég szeretné kiterjeszteni újabb modulokkal, szolgáltatásokkal, ezt az igényt elégítik ki a Twister hozzáadott alkalmazás szintű szolgáltatásai. Ezek lehetnek Customer Relationship Management (CRM) vagy nem CRM-alapú szolgáltatások. A cél olyan üzemeltetési funkciók hozzáadása az alkalmazási szinthez, amelyek segítségével egységes felület jelenhet meg az alkalmazás-fejlesztők számára. A funkcionalitás implementálása lehet Twisteren belüli, vagy külső alkalmazás integrálásával megvalósított. Termékek A Brokat a vázolt Twister rendszerhez olyan termékek fejlesztését végzi, amelyek leegyszerűsítik és rövidebbé teszik egy e-business rendszer kialakítását. Ezek a termékek alkalmazkodnak a folyamatosan változó környezeti és technológiai igényekhez és a fejlesztői munkát könnyítik. Mivel a Brokat elsődlegesen a banki szektort célozta megoldásával, ezért a termékek nagy része erre a célra összpontosít (X-Presso, X-Pay, X-Agent). A piaci igények változása miatt azonban egy ideje más szegmensek felé is fordulnak (E-Government, E-Health, E-Telco). X-PRESSO A Brokat magas biztonsági szintű Internet kapcsolódást megvalósító terméke, segítségével SLL 3.0 kódolású web szerver funkcionalitást lehet megvalósítani, amely kommunikál minden standard böngészővel. X-PAY Lehetővé teszi a pénzügyi szolgáltatásokat nyújtóknak, hogy a bő választékú elektronikus fizetési csatornáknak egy biztonságos környezetét adják az ügyfeleiknek, kereskedőiknek. X-AGENT Új kommunikációs mód, TeleWeb rendszer. Lehetővé teszi a call center fúzióját a web site -tal, (Internet Communication center) egy web alapú kapcsolatot létesít a vevő és kereskedő vagy szolgáltatás közt. Vígh Sándor MAGASYN 2000/TAVASZ 11

10 CRM alkalmazás Értékes támogatás az értékesítésnek Előnyt élvezünk a piaci versenyben, ha vállalatunk nagyszámú meglévő és potenciális ügyfelének és az értékesítési tevékenység kezelését az értékesítési személyzet egyéni feljegyzései és papíralapú nyilvántartása helyett egy korszerű informatikai megoldás támogatja. Az Oracle CRM (Customer Relationship Management) értékesítési termékcsaládja (Oracle Sales) az ügyfél megkeresésének, az értékesítési tevékenység eseményei követésének és elemzésének a támogatására szolgál. Az értékesítési személyzet egy központi nyilvántartási rendszerben a meglévő és a potenciális ügyfelekről (vállalatokról és alkalmazottaikról) feljegyzéseket vezethet, lehetséges eladásait nyomon követheti, és ezek alapján a rendszer elkészíti értékesítési kimutatásait, elemzéseit. Mindezt teszi az értékesítési hierarchiák és a hozzájuk kapcsolódó jogosultságszabályok betartásával. A Synergon kereskedői gárdájának és ügyfélkörének nagysága, illetve a mindkét oldalon jelentkező igények indokoltnak mutatták ügyfélkapcsolati alkalmazások hadrendbe állítását. Az üzleti intelligencia rendszerek ezen új tagját a Synergon első lépésként az Oracle CRM alkalmazáscsomagja kereskedelmi moduljának (Field Sales) bevezetésével kívánta hasznára fordítani, segítségével kialakítva értékesítés-támogató rendszerét, a Sales Force Automationt (SFA). A Field Sales modullal egy jól használható, a kereskedelmi folyamatok minőségét és hatékonyságát javítani képes rendszer kerül a felhasználó kezébe, segítve a kereskedelmi képviselők ügyfelekkel való kapcsolattartását. Az SFA segítségével rendkívül részletes, naprakész adatok gyűjthetők a céggel kapcsolatban álló partnerekről (ügyfelek, gyártók, alvállalkozók), az ott dolgozó kapcsolattartókról és felmerülő értékesítési lehetőségekről. A rendszer felöleli az összes olyan értékesítési tevékenységet, amely egy adott ügyfélnél lévő lehetőség megjelenésétől a felhasználó által ajánlott termék megrendeléséig és a szerződés aláírásáig tart. A rendszer nemcsak a kereskedelmi folyamatok automatizálását teszi lehetővé, hanem segítségével a kulcsfontosságú ügyféladatok köre kibővíthető, azok szélesebb körben elérhetők, elemezhetők lesznek. Ezért lehetőség nyílik jobb üzleti döntések meghozatalára: az adatok segítségével a kereskedők a vevő igényének megfelelő terméket ajánlhatják, és azonosíthatják a folyamatosan felmerülő további értékesítési lehetőségeket. Az SFA előrejelzés szolgáltatásaival mérni lehet a kereskedők és a kereskedőcsoportok teljesítményét is. Az előrejelzéseket a valós lehetőségekkel kapcsolatos adatok vezérlik: minden kereskedő megtekintheti a saját kvótáját, a felvitt lehetőségekből várható értékesítés nagyságát és ezek összehasonlításával leszűrheti munkájának eredményességét. Az adatok elemzésével feltárhatja azokat a pontokat, ahol munkáját tökéletesíteni tudja. A kereskedelmi vezetők hasonlóképpen láthatják a hozzájuk tartozó egyes kereskedők, illetve a teljes csoport teljesítményét. Szükség esetén nyomon követhető a külsős kereskedők vagy partnercégek és alvállalkozók teljesítménye is. Az összegzett értékesítési és előrejelzési adatok alapján elkészíthetők a cég és a kereskedelem vezetése számára mindazok a riportok és kimutatások, amelyek alapján a kereskedelmi tevékenységet értékelni lehet, illetve meg lehet határozni a következő időszak kereskedelmi stratégiáját. A kimutatások segítségével könnyen azonosítani lehet az egyes értékesítési lehetőségekre fordított energiát és annak megtérülését, azaz a "jó" ügyfeleket és termékeket egyben a sikerteleneket is. A fentieken kívül az SFA lehetőséget kínál az egyes kereskedők által elvégzendő teendők és az ügyfelekkel lefolytatott kapcsolatfelvételek, interakciók jegyzésére és követésére is. A rendszer által nyújtott, a kereskedők munkáját megkönnyítő szolgáltatások közül említésre méltó a csatolt fájlok alkalmazásának lehetősége. Ilyen csatolt fájlokban lehet tárolni különböző dokumentumokat (például az adott lehetőséghez tartozó árajánlatokat), szervezeti ábrákat, stb. Egy csatolt fájl hozzárendelhető egy ügyfélhez, kapcsolattartóhoz vagy lehetőséghez. Egy képernyő megnyitásakor látszik, hogy az adott képernyőn lévő adatokhoz tartozik-e csatolt dokumentum, és ha igen, egy gombnyomással megtekinthető a dokumentum tartalma. Az Oracle CRM-alkalmazásai integrálhatók a felhasználóknál meglévő különböző ERP rendszerekkel. A Synergonnál lezajlott bevezetés része volt egy, a J.D. Edwards One World vállalatirányítási rendszer és az SFA közötti interfész kialakítása. Az interfész lehetővé teszi, hogy az ügyfelekkel kapcsolatos törzsadatok automatikusan átvezethetők legyenek a One World-ből az SFA-ba. A Synergon CRM szakemberei -az SFAcsapat -a Field Sales modul bevezetéséhez szükséges teljes tudást a rendszer cégnél történt bevezetése során, "training on the job" jelleggel sajátították el. A bevezetés 1999 novemberében kezdődött, és a kereskedelem követelményei szerint kialakított rendszer a közelmúltban indult élesben -a felhasználók két hét alatt lebonyolított oktatása után. A rendszer telepítése és testre szabása két funkcionális konzulens 18 hetes folyamatos munkájával és az Oracle tanácsadóinak, valamint a Synergon technikai szakértőinek alkalomszerű közreműködésével történt. A következő fázisban a vezetők által használt riportok és kimutatások elkészítése történik, melyeket egy ad-hoc jelentéskészítő eszköz, az Oracle Discoverer segítségével alakítunk ki. Szalka Tamás 12 MAGASYN 2000/TAVASZ

11 IT Miért van szükség a Windows 2000-re? Számos döntéshozóban felmerült a kérdés, miért kellene lecserélni a többé-kevésbé jól működő irodai infrastruktúrát Windows 2000-re. A válasz nem teljesen egyértelmű, hiszen ahány vállalat, annyiféle elvárásnak kell megfelelnie a használatban lévő rendszereknek. A szaksajtó, az Internet és a számítástechnikai világ "hangos" a Windows 2000 támogatóitól és támadóitól, számos teszteredmény található a különböző weblapokon ellentmondó eredményekkel, melyekből nagyon nehéz eldönteni, hogy az adott helyzetben valóban a meglévő rendszer teljes lecserélése a jó megoldás-e. Ez a kérdés nemcsak a közép-vagy felsővezetőknek okoz fejtörést, hanem a jól képzett szakembernek is komolyan meg kell fontolnia az ilyen jellegű kérdésekre adott válaszokat. A Synergon szakemberei az első béta verziótól kezdve folyamatosan tesztelték a Windows 2000-et, szem előtt tartva az NT 4.0-s környezet hiányosságait, korlátait és az itt szerzett tapasztalatokat. Ez alatt a két év alatt nyilvánvalóvá vált, hogy a Windows 2000 egy alapjaiban megújított, nagymegbízhatóságú hálózati operációs rendszerré nőtte ki magát. A Microsoft mérnökei számtalan új szolgáltatást valósítottak meg, különös gondot fordítottak a rendelkezésre állás megnövelésére, kibővítették a rendszer működése közben elvégezhető karbantartási feladatok halmazát, és a kernel módosítása lehetővé teszi Windows 2000 alapokon 8 processzoros, 8GB (A Windows 2000 Datacenter Server esetében 32 processzor 64 GB) memóriával rendelkező, már komoly alkalmazás-szervernek minősíthető gépek üzemeltetését. A megbízhatóságot jelzi, hogy ma már több helyen működik SAP Windows 2000-en, Microsoft SQL szerverrel. Ezek a példák mind azt demonstrálják, hogy a Windows NT technológián alapuló Windows 2000 egy olyan nagymegbízhatóságú operációs rendszer, amely alkalmas nagyvállalati környezetben business critical alkalmazások futtatására. Egy újabb komoly érv, amiért ez a környezet valóban egy nagyvállalatoknak szánt megoldás: az Active Directory. Ez lehetővé teszi nagyszámú felhasználó adatainak fastruktúrában történő kezelését, az adminisztrátori feladatok telephelyenkénti vagy tetszőleges csoportonkénti, feladatok szerinti szabályozhatóságát (pl. jelszóváltoztatás, adminisztrátori feladatok delegálása stb.) és ezen túlmutatva képes egy egységes címtárszolgáltatásra olyan alkalmazások számára, amelyek illeszkednek az Active Directory-hoz. Lehetőség van kétirányú adatcserére egy szabványos interface segítségével, egy másik alkalmazás által használt adatbázis és az Infrastruktúra Active Directory között. Természetesen a Microsoft Back Office termékek 2000-es verziói már az Active Directory-ra épülnek és maximálisan kihasználjak a központi címtár adta előnyöket. Mindezek mellett hosszasan lehetne taglalni az új biztonsági eljárásokat, a fájlrendszer újdonságait (Disk Quota Management, Dynamic Volume Management, Encrypted Filesystem), a szerverekben alapszolgáltatásnak minősíthető Terminal Server-t, a kibővített rendszermenedzsment eszközöket, de ebből a felsorolásból látható, hogy egy szolgáltatások széles skálájával bíró termékcsaládról van szó, amely képes egy mai nagyvállalat igényeinek és elvárásainak megfelelni. A Synergon a Microsoft által tartott Windows 2000 tanfolyamokon és szemináriumokon edzett rendszermérnökei a megjelenő béta, illetve február óta a végleges verziókat folyamatosan, kritikus szemmel tesztelték és a vizsgálódások eredményeképpen, kérdésünkre a válasz az, hogy a napi munka megkönnyítése, az egyszerűbb adminisztráció és ebből következően az IT költségek csökkenése, a magasabb biztonsági fok -mind-mind a változtatás mellett szólnak, olyannyira, hogy cégünk vezetői a közeljövőben az irodai alkalmazások területén a Windows 2000 és az erre épülő alkalmazások bevezetése mellett foglaltak állást. Varga Bálint Microsoft eladások a világban A seattle-i híradások szerint a Microsoft két hét alatt példányt adott el a Windows 2000-ből. A Windows marketing igazgatója, Keith White nyilatkozata szerint a félmillió darab nagy részét Windows 2000 Professional teszi ki. (ZDNet) MAGASYN 2000/TAVASZ 13

12 Esettanulmány Synergonnal LANdolt a Pannon GSM A Synergon Informatika Rt. a Pannon GSM több területi képviseletének és kapcsolóközpontjának informatikai hálózatát építette ki. A legutóbbi megbízás a Pannon GSM új, végpontszám tekintetében eddig legnagyobb, budaörsi épületének informatikai rendszerére vonatkozott. Újdonságnak számít, hogy a hálózatot az épület kivitelezésével párhuzamosan készítették el. A több tízmillió forint értékű projekt az 1999-es év végére valósult meg. Az épület tervezésétől kezdve az átadásig szoros együttműködés volt az épületet kivitelező cégek és a Synergon projektmenedzsere között. A közös tervezés és együttműködés költségtakarékossági és esztétikai szempontból egyaránt előnyösnek bizonyult. A kábelnyomvonalakat a már ismert informatikai igények alapján a kivitelezés során alakították ki, így nem volt szükséges a már elkészült irodákban utólag falakat bontani, kábelcsatornákat telepíteni, sőt a későbbi bővítések is lényegesen egyszerűbben oldhatók majd meg. A hálózat kiviteli terve a Pannon GSM és a Synergon szakembereinek rendszeres konzultációja során nyerte el végleges formáját. Az informatikai rendszer topológiájának kialakítását és alkotóelemeinek összeállítását gyorsította és egyszerűsítette a Pannon informatikusainak magas fokú szakértelme és előrelátása. Bár az informatikában nehéz akár néhány évre is előre gondolkodni, az alkalmazott technológiák garanciát jelentenek arra, hogy a több épületre kiterjesztett nagy biztonságú és megbízhatóságú LANrendszer időálló beruházásnak bizonyul majd. Az épületben több mint 1700 Category 5 minőségű strukturált végpontot telepítettek. A kábelezési anyagok a Brand- Rex Millennium termékcsaládjából kerültek ki, és megfelelnek ay IEEE 802.3ab, Gigabit Ethernet szabványnak is. A hálózat nem csupán rézkábelek öszszességéből áll. A gerinchálózati aktív elemek (LAN switchek) nagysebességű optikai összeköttetéseken kommunikálnak a már meglévő további Pannon-épületek gerinchálózatainak berendezéseivel. Mind az egyes szintek, mind pedig az egyes épületek optikai szálakkal (monoés multimódusú) is csatlakoznak egymáshoz. Az optikai hálózat biztosítja az aktív elemek redundáns összeköttetését is. Az új épületben a LAN-kapcsoló funkciót 2 Cisco Catalyst 5500-as switch látja el, ezekhez kapcsolódnak a felhasználók. Ezek a moduláris, nagy teljesítményű eszközök redundáns tápegységgel, a 3. generációs Supervisor Engine-nel, az IP és IPX csomagok 3. szintű kapcsolást lehetővé tevő NetFlow Feature Card-dal rendelkeznek. A switch-ek dedikált 10, illetve dedikált 10/100Mbps sebességű portokat biztosítanak a felhasználók számára. A LAN switch-ek az ATM gerinchálózatra 622 Mbps sebességű kapcsolatot biztosító interfészekkel kapcsolódnak. Az egyik Catalyst 5500 switch ATM kapcsoló résszel is rendelkezik a helyi, ATM kártyával ellátott szerverek kiszolgálására. A Pannon GSM és a Synergon partneri kapcsolata immár ötéves múltra tekinthet vissza. A jó kapcsolat egyik záloga, hogy a Synergon a kezdetektől fogva kiemelt ügyfélként kezeli a mobil távközlési céget. A kommunikációt nagyban megkönnyíti, hogy az évek során személyes jó kapcsolat alakult ki a Synergon projektmenedzsmentje és a Pannon GSM Informatikai Osztálya között. Ennek jótékony hatása mind a gyors reakcióidőben, mind pedig a problémák rugalmas kezelésében megmutatkozik. A jó kapcsolatot érzékelteti, hogy a hálózatépítés területén a PGSM öt éve kizárólag a Synergonnal dolgozik mind régi kommunikációs rendszereinek korszerűsítésénél, mind új épületeinek, irodáinak üzembehelyezésénél, ide értve a folyamatosan gyarapodó országos bemutatóterem-, valamint mobil kapcsolóközpont-hálózatát is. 14 MAGASYN 2000/TAVASZ

13 Technológia WAP technológia A mobil eszközök és az Internet alapú technológiák robbanásszerű elterjedését és világméretű sikerét követően tulajdonképpen csak idő kérdése volt, hogy mikor is jelennek meg az első, a két piaci szegmens konvergenciáját ténylegesen is kihasználó termékek ben kutatási-fejlesztési potenciáljuk jelentős részét eddig is e célnak alárendelő Ericsson, Motorola, Nokia és Unwired Planet atetemes költségek csökkentése céljából egy új, közös kezdeményezést hívott életre, mely a Wireless Application Protocol Forum nevet kapta. A szervezet elsődleges célja egy olyan, kifejezetten a mobil készülékek viszonylag szűkös erőforrásait szem előtt tartó kommunikációs szabvány létrehozása volt, amelynek segítségével a felhasználók az addig a PC-s világ privilégiumának számító Internet nyújtotta szolgáltatásokhoz is hozzáférhetnek. A WAP de facto standardá tételéhez vezető úton nemcsak sikerült elkerülni a szokásos buktatókat (gondoljunk csak a DVD szabvány körül kialakult, máig sem csillapodó iparági háborúságra), hanem újabb, a kezdeményezést támogató cégek bevonására is lehetőség nyílt, így a WAP Forum tagjainak létszáma mára a 200-at is meghaladta. A WAP iránt elkötelezett szolgáltatók százmilliós nagyságrendű előfizetői tábora mellett a szabvány jövője szempontjából különösen biztató azon tény is, hogy a mögötte felsorakozott gyártók együttesen a mobil eszközök világpiacának mintegy 95 százalékát képviselik. A lényegében valamennyi vezeték nélküli hálózattal (CDPD, GSM, PDC, FLEX, TETRA, stb.) együttműködni képes protokoll és alkalmazáskörnyezet számos operációs rendszerbe könnyedén integrálható, így valószínűleg nem meglepő, hogy a "megszokott" EPOC, FLEXOS, OS/9 alapú berendezéseken túl immáron JavaOS, sőt Windows CE alapú WAP-os készülékek fejlesztése is folyamatban van. Végeredményképpen természetesen ne számítsunk a PC-s környezetben megszokott, fejlett multimédiás lehetőségekkel rendelkező, ám a mobil eszközök szempontjából szinte kezelhetetlen mennyiségű adattömeget megmozgató böngésző alkalmazásokra. A WAP alapú eszközök ún. microbrowsere ugyanis alkalmazkodva a mobil készülékek korlátozott lehetőségeihez (kijelző mérete, memória mennyisége, processzor teljesítménye, stb.) nem a legelterjedtebbnek számító HTML formátumot használja fel, hanem az XML (Extensible Markup Language) meta-nyelv egy speciális, WML elnevezésű változatát. A felhasználó lehetőségeit bővítendő a WML egy, a JavaScript alapjaira épülő nyelv segítségével további programelemek (ún. scriptek) felhasználását is lehetővé teszi, mindezt minimális CPU terhelés mellett. Mindezek ellenére a kijelzőn megjelenő kép különösen a gazdag részletességű webes animációkhoz szokott szemnek meglehetősen szegényesnek tűnhet, igaz, ez korántsem a WAP hibája, hiszen áttörést e téren csak a hardverháttér dinamikus fejlesztése hozhatna. Persze az elsőre kissé talán csalódott felhasználó rendkívüli gyorsasággal hajlamos félretenni aggályait, ha ténylegesen is megtapasztalja a WAP alapú szolgáltatások révén rendelkezésre álló szinte korlátlannak tűnő lehetőségeket. Az új szabvány ti. már jelenlegi, meglehetősen kiforratlan állapotában is alkalmas pl. banki tranzakciók végrehajtására, e-commerce szolgáltatások igénybevételére, online címtárak felhasználásra vagy vállalati intranet alkalmazásokhoz való csatlakozásra. A WML specifikáció szerint felépülő honlapokon túl bizonyos megszorítások mellett HTML formátumú site-ok megtekintésére is lehetőség nyílik, amihez mindössze egy, a webszerver és mobilhálózat közé iktatott WAP proxy szükségeltetik. A HTML-WML konverzión túl a proxyprogram természetesen a mobiltelefonokon való megjelenítéshez szükséges bináris kódolást is képes elvégezni. A "hagyományos" Internet oldalak nyújtotta vizuális élmény megfelelő minőségű reprodukálása mindazonáltal nem a legnagyobb erőssége az első generációs WAP alapú készülékeknek, itt a gyengeségeket elismerő szakemberek is csak a harmadik generációs berendezések megjelenésétől várnak elfogadható megoldást. A jelentős profit reményében a WAP alapú eszközök elérhetőségéről a fejlesztői fórumban érdekelt gyártók egész sokasága siet gondoskodni, a már piacra dobott termékek lényegében már most lefednek valamennyi piaci szegmenst. Az új szabványra épülő mobiltelefonok ára formatervezéstől és szolgáltatásoktól függően kb. 130-tól 800 dollárig terjed, sőt, megjelentek az első palmtop kategóriájú WAP-os készülékek is. Sajnos a WAP Forum munkájában mostanáig aktívan résztvevő Palm Computers a közeljövőben nem tervezi a technológia termékeibe történő integrációját, ám számos olyan vállalkozó kedvű cég akad (pl. Ericsson) amelyik ezt a feladatot boldogan magára vállalja A fejlesztés természetesen a szoftverháttér terén sem áll le, sőt, annak a Nokia Wireless Software Solution üzletága révén kis hazánk is aktív részese: a finn cég budapesti kutatóközpontjának külön csoportja jött létre az új generációs WAP alapú termékek létrehozását célzó kutatások támogatásra. A jövő tehát meglehetősen fényesnek tűnik a WAP számára, amelynek immáron minden esélye megvan arra, hogy mobil eszközök és az Internet közötti kapcsolat akadályain elsőként túllépő iparági szabványként vonulhasson be a történelemkönyvekbe. Varsányi András MAGASYN 2000/TAVASZ 15

14 Kitekintő A Cisco megállapodott az Atlantechkel, hogy mintegy 180 millió dollár értékű részvénycsere-tranzakcióval megvásárolja a glasgow-i szoftvertervező céget. A Ciscónak már eddig is 9,5 százalékos részesedése volt az Atlantechben. A májusban lezáruló kivásárlás révén a Cisco tulajdonába kerülnek a kicsi, de gyorsan növekvő induló cég hálózatkezelő csomagjai, amelyeket a világ legnagyobb távközlési cégei használnak. Ennek fejében az Atlantech globális piaci szereplővé válhat egy olyan iparágban, ahol a technológiai változás üteme kiszolgáltatottá teszi azokat, akiknek nincs hozzáférésük a mély zsebekhez és a legjobb elmékhez. A Cisco augusztusban 5 millió fontért (9 millió dollárért) szerezte részesedését a cégben, ennek a befektetésnek az értéke azóta megduplázódott. (Számítástechnika, 2000 március 3.) Nemrég mutatta be két új Intel alapú szerverét a Netfinity családban, a 7100-as és a 7600-as modellt, amelyek a cégeket segítik a Windows 2000 integrálásában. A kiszolgálókban az IBM csúcskategóriás rendszereinél használt technológiák találhatók, így a kábel nélküli csatlakozás és az eszközmentes modulcsere lehetősége (ez utóbbi lehetővé teszi, hogy a felhasználó eltávolítsa az egész processzor I/O komplexumot). A szerverekben megtalálható lesz a Chipkill memóriajavító technológia, amely minden egyszeres memóriahibától megvédi a rendszert, az Active PCI buszrendszer, valamint jár hozzájuk az Integrated Light-Path Diagnostics szoftvercsalád, ez egyszerűsíti a kiszolgáló diagnosztizálását és javítását. Ezzel egy időben a cég bejelentette: a Netfinity család eddig is piacon levő tagjait a jövőben erősebb processzorokkal szállítja. Ugyancsak új elem -és ez a teljes Netfinity sorozatra vonatkozik -a Fibre Channel-alapú SAN háttértár-alrendszerek illesztése és szállítása is. (Számítástechnika, március 13.) A Microsoft és a Sun Microsystem egyenként 25 millió dolláros méltányossági befektetést tett a BroadBand Office-ba, amely összekötő irodája a nagy sebességű internet-és telekommunikációs szolgáltatásoknak, jelentette a Reuters. A befektetés azt képviseli, hogy a Microsoft és a Sun először fektettek be ugyanabba a kezdő cégbe. A BroadBand Sun-felszerelést és technológiát fog használni, hogy kiépítse a rendszert az ügyfeleknek. A Sun nagy teljesítményű számítógépek gyártója, amelyeket web site-ok futtatására használnak. A Microsoft technológiája az üzenetküldés, e-kereskedelem, web- és alkalmazás-kiszolgálás, valamint médiaszolgáltatások terén lesz hasznos a Broad- Band ügyfeleinek. A Microsoft befektetését Microsoft-alkalmazások fejlesztésére és kiterjesztésére fogják használni, hogy az irodákat nagy sebességű internettel, adatés telekommunikációs szolgáltatásokkal lássák el. (Prim Online, ) Wolf Montain Project néven indult és Orion néven folytatott fejlesztés eredménye lett a Novell fürtözési megoldása, amely Novell Cluster Services 1.0 (NCS) néven januártól megvásárolható. A szoftver segítségével úgy kapcsolható össze több szerver, hogy bármelyik meghibásodását követően annak feladatait egy másik veheti át, méghozzá úgy, hogy a felhasználók szinte nem is érzékelik a problémát. Az Intel alapú szerverek biztonsági megoldásai mindmáig jelentősen lemaradtak a nagy és közepes kiszolgáló számítógépek mögött, amely hátrányból sokat csökkenthet a Novell cluster vagy fürtözési megoldása. Ez a megoldás nem egy alkalmazás terhelését osztja el több szerver között a processzorterhelések függvényében (load balancing), hanem egyetlen alkalmazás különböző folyamatai fizikailag más-más processzoron futnak. Az alkalmazásokat a cluster egyik szerveréhez kell hozzárendelni egy IP cím kíséretében. A fürtözött szerverek csoportja egy közös Fibre Channel, Serial Storage Architecture (SSA) vagy SCSI-technológiára épülő diszkalrendszert használ, amely biztosítja, hogy mindegyik szerver nagy sebességen érhesse el az erőforrásokat. Mindegyik szerver rendelkezik saját háttértárolóval (SYS kötettel) is, amelyen az operációs rendszer található. Így ha valamilyen fájlművelet közben áll meg az egyik a szerver, annak alkalmazásait, IP címét és köteteit, jogosultságaival együtt a megadott túlélő szerverek egyike veszi át. A felhasználók csak némi lassulást vehetnek észre, néhány pillanatra. Habár a cluster természetesen hálózati szerverek együtteséből áll, az NCS-en keresztül az összes szervert egyetlen rendszerként érzékelik a felhasználók és rendszergazdák. A clusterben lévő szerverek egy virtuális szervert hoznak létre, és a kliensek ehhez a virtuális szerverhez kapcsolódnak, ennek a szervernek a köteteit használják. A szerverek állandóan kapcsolatot tartanak egymással, egy úgynevezett Heartbeat (szívdobbanás) folyamattal szinkronizálják adataikat. A Nortel három hónapon belül immár a második komoly vásárlását jelentette be, amikor közölte, hogy 3,25 milliárd dollár értékű részvénycserével megvásárolja az optikai kapcsológyártó Xros céget. A Nortel egyesíteni kívánja a Qtera Ultra technológiáját -amelyhez a decemberi, szintén 3,25 milliárdos részvénycsere-tranzakcióval jutott -a Xros szilícium alapú mikrotükör technológiájával, amely az adatokat teljes egészében fény formájában kapcsolja az optikai hálózaton keresztül. A Xros kapcsolói a jelenlegi szabvány szerinti 10 gigabit/másodperces sebességgel működnek, de vannak már a jövő optikai sebességszabványát kielégítő 40 és 80 gigabit/másodperces kapcsolói is. A Nortel agresszív vásárlási stratégiája a sávszélességigény kielégítését célozza; ennek keretében kerül sor a közeljövőben a Promatory megvásárlására is. (IDG, március 16.) Az SCO bejelentette, hogy máris elérhető a Tarantella Express webképesítő szoftver az SCO OpenServer Release 5-höz, amely biztonságos, böngésző alapú elérést kínál a Windows-és Unix-alkalmazásokhoz. A szoftver letölthető a /dl-files/registerexp címről vagy megrendelhető az SCO disztribútori és viszonteladói hálózatának tagjaitól. A kisebb, kevésbé bonyolult installáció -45 egyidejű felhasználóig -igazi kiszolgáló alapú hálózati számítást tesz lehetővé munkacsoporti környezetben. (Számítástechnika, március 3-8.) 16 MAGASYN 2000/TAVASZ

15 Programajánló egazdaság: új üzleti modell magyarországon Online regisztráció: További információ: tel.: Tanfolyamaink II. negyedév SYNERGON Lotus tanfolyamok II. negyedév RA1 Rendszer-adminisztráció 1 4 nap Ft április május június 5-8. AF1 Alkalmazás-fejlesztés 1 3 nap Ft április május június RA2 Rendszer-adminisztráció 2 3 nap Ft április május június AF2 Alkalmazás-fejlesztés 2 4 nap Ft április május 2-4. június SYNERGON Cisco tanfolyamok II. negyedév Bevezetés a számítógéphálózatos technikába 2 nap Ft április május június Bevezetés a Cisco router-ek konfigurálásába 5 nap Ft április május június 5-9. Halado Cisco router konfigurálás 5 nap Ft április május június Bevezetés a Cisco Catalyst switch-ek konfigurálásába 2 nap Ft április május június Wondows NT tanfolyamok II. negyedév 803 Administering Windows NT nap Ft április május 3-5. június 922 Supporting Microsoft Windows NT 4.0 Core Technologies 5 nap Ft április május június Accelerated Training for Microsoft Windows NT nap Ft április május június Accelerated Windows NT 4.0 Enterprise and TCP/IP 5 nap Ft április május június Exchange 5.5 tanfolyamok II. negyedév 1026 Exchange Server Series -Concepts and Administration 4 nap Ft április május június Exchange Server Series -Design and Implementation 5 nap Ft április május június 1313 Exchange Server Series Accelerated Training 5 nap Ft április május június MS Office 2000 tanfolyam II. negyedév 1332 Deploying & Managing Office nap Ft április május június 5-9. Windows 2000 tanfolyamok II. negyedév 1556 Administering Windows nap Ft április május 3-5. június 1557 Installing & Configuring Windows nap Ft április május június 1558 Advanced Administration for Windows nap Ft április május június Updating Support Skills from Windows NT 4.0 to Windows nap Ft április május június 1561 Designing a Windows 2000 Directory Services Infrastructure 5 nap Ft április május június 1562 Designing a Windows 2000 Networking Services Infrastructure 4 nap Ft április május június Design. achangeandconfig. Man. Infrastr. forwindows2000prof. 3 nap Ft április május június 1579 Directory Services for Windows 2000 Professional 5 nap Ft április május június MS SQL 7.0 tanfolyamok II. negyedév 832 System Administration for SQL Server nap Ft április május június 833 Implementing Database Design on SQL Server nap Ft április május június 1634 Accelerated Training for Microsoft SQL Server nap Ft április május június 5-9. MS SMS 2.0 tanfolyam II. negyedév Accelerated Training for Microsoft SMS Server nap Ft április május június Részletes tematika, információ: Synergon Informatika Rt. Oktatási Üzletág 1041 Budapest, István út 16. Telefon: , fax: , Internet: MAGASYN 2000/TAVASZ 17

16 Kortárs Galéria Gerzson Pál bizonytalan előjelű hatalmaknak való kiszolgáltatottsága. Talán a festő is, de teremtette-művei mindenképpen tudják, hogy az apokalipszis elől elbújni nem lehet, neki hátat fordítani, mellette elsurranni, felette átlépni, rajta diadalmaskodni nem lehet. Csak egyet lehet, visszaemlékezni a napsütésre, a verőfényes sziklákra, a derű óráira. Akkor is, ha körülöttük minden egyre jobban elszakad a teremtés évszakaitól: a szándékok, az emberi sorsok és a sejtelmek összetörnek, az általunk belakott tájakat pedig átitatja az éjszaka. Láncz Sándor Fontos, hogy hangsúlyozzuk: a mi időnkben nem születhettek már olyan művek, mint Egry korában. Napjainkban, amikor a régi közösségek megszűntek részben maguktól felbomlottak, részben szétoszlattuk őket, új valós közösségek kialakulása pedig lassabban, körülményesebben és nehezebben megy, mint azt korábban elméletileg tételeztük. Az individuum kínos, gyakran tragikus helyzetben van: egyelőre még nemigen szerveződnek az egyéneket egybefoglaló új közösségek: valós közösség hiányában az individuum maga is deformálódik. Van egy lehetséges kitörési útja: a kierkegaard-i értelemben vett irónia, a groteszk világok teremtésének lehetősége. Ez az út azonban Gerzson Pál számára nem volt járható. Ezért más utat választott: a transzcendens Teljesség közvetlen szemléletét kísérli meg. Gerzson Pál új képein az egymássá átalakulható vagy a megfoghatatlan dolgok víz és felhők, fény és levegő helyét geometrikus formációk: ellipszisek, kisebb és nagyobb háromszögek, körök foglalják el. A körvonal és a felület azonban nem üres és teli tér elválasztását jelenti. Strukturális, dinamikus sémák sűrűsödnek bennük és sugárzódnak szét környezetükben. A formák a térrel együtt mozognak sitt lép be a szín, mely a mozgást hordozza, közeg szerepét játssza, valójában pedig a formával együtt a szellem szándékait tolmácsolja. Gerzson ezeken a képein "kristályos formáival" a "metafizikai minőségeket" realizálja, a fényt hordozó színek egyéni, sajátos stílusában. Gerzson Pál kései művein, bár egészen mentesek minden bizantinizmustól, tetszeni vágyó magamórikáló sandaságtól, szociográfiától, politikai handabandázástól és csoportküzdelmek gyilkos mérgeitől, az apokalipszis előérzete bujkál. Imaginárius tájait, benső hegyormait és felhőspiráljait, monokróm sejtelmeit, lángra gyúlt fáit és torlódó erőtereit hol napsugár öntözi, hol zivatarok közeledése fátyolozza el, de nyugalmuk és bizsergő derűjük mögött ott vibrál az ezredvégi ember életérzése: a szellem, a teremtő sors törékenységének felismerése, az erősebb és "Munkásságom tárgya az élet ok-okozat láncolatának tükörképe. Munkálkodásom eszköze a festőművészet. Szülő-és színhelye Magyarország, közelebbről a Dunántúl, ahol egy talpalatnyi földet magaménak mondhatok. Itt fakad minden gondolatom, de az ezekből következő dolgokat akárhol megcselekedhetem. Kivéve a föld és tartozékainak gondozását, a szőlőét, a házét, mert ezekért bizony oda kell mennem. A szőlő két nagy értéke: előkelő fekvése a badacsonyi borvidék kebelén belül, és ugyanez a hely a szem telhetetlenségének is kifogyhatatlan terített asztala. Bensőséges és nagyszabású, dédelgető és küzdelemre ajzó földi paradicsom! Van egy harmadik adománya is: festészetemnek testközeli, saját kézben tartott metaforája. Egy pohár jó bor érzéki és lélekformáló hatásában, ha visszakeresi az ember annak eredetét, eljut a földig, a benne rejlő parányokig, és az égi tágasságokig, a földtani és emberi történelembe. És abban a pillanatban felizzik a jövő felelőssége is, a megtartás és teremtés követelménye. Megtermékenyül a fantázia és megmozdul az akarat. Mi ez, ha nem a művészi elkötelezettség hasonmása? A szigligeti fények, felhők, kövek, madarak és férgek, a bakonyi szél és párák a szőlővel együtt a világ teljességének képét is érlelik és sűrítik a savas, tükrös borba és a kép vonalainak rugalmasságába." 18 MAGASYN 2000/TAVASZ

17 Kortárs Galéria Mikor Gerzson Pál rácsodálkozott a szigligeti tájra, önmagát ismerte föl benne. Azt a negyven év körüli férfit, akivé mindig lenni akart, és aki a kezdetektől ő volt. Aki korábban is a benne feltáruló örvényeket, meredélyeket és rejtelmes piktogramokat festette, ám nem találta hozzájuk a hitelesítő hátteret. Nem találta az alapot, mely a szellemi érintését, az általa teremtett szépséget a türelmes jelenlétével igazolhatná. A fundamentumot, mely korábbi látomását igazságtartalommal töltheti meg. És amikor erre rátalált, csodálkozott. Minden olyan egyszerű volt és magától értetődő. Azt találta meg, ami a kezdetektől az övé volt. Ahogyan felépült a háza a hegyoldalon, látta az esztendők, év-és napszakok örvénylését. Jobbra a tó tükre az öböllel, szemközt a Badacsony, balrább a hegymonstrum testvéröccsei. És miközben magamagát egészen idevalósiváavatta csakazlehetotthon ezen a vidéken, aki szőlőműves, akinek van legalább egy parányi szőlőparcellája és háza alatt egy pince, figyelte az idő metszeteiben egymásra torlódó motívumokat. Nem a jelenségek helyi értéke vált fontossá számára, hanem az a pillanat, melyben épp delelőben vannak. Kiemelkednek a többi fragmentum hátteréből és a látványra súlyosulnak. Korábban mind-mind levél volt, fecskeszárny, meredély, mezsgye és felhő. Most egyszerre személyesen és egyedüli példányként lett Levél, Fecskeszárny, Meredély, Mezsgye és Felhő. Ezáltal pedig túl kell mutatnia eredeti önmagán: jelkép lesz, aztán jel, egy idea hordozója, mint az antik tájképen a hullámvonal, a spirál és a kúp. Igaz, mindnek sejthető az eredete, ez fa volt, amaz kaptató, ház, felhő, búzatábla, öböl, ám a vásznon nem attól lesz mélyebb tartalmak hordozója, hogy materiális valójában mi volt, hanem attól, hogy e táj mindenkori anyagából vétetett. A végső, letisztult jelekig a táj spirituális történetén át vezet az út. E történet valódi is, képletes is. Valójában a szellem imaginárius terében történő újraátélése az időnek. Az emberi sors meghosszabbítása a tájban. Emberfajtánk rövid, hajnalkorát élő és mindössze néhány tízezer esztendős históriájának pedig nemcsak a felismert jelenvalósága tartozik hozzá, hanem a csőférgekig, ammonitészekig és a korai emlősökig visszanyúló előideje is. Az értelem, a ráció az ember legfiatalabb, ezért legmegbízhatatlanabb érzékszerve. Ezért a jelzett korokba a segítségével elbolyongani szinte lehetetlen. De kit ne kísértett volna meg a játszadozás, hogy lehunyt szempillája alatt felidézze a maga előidejét, anyagi valójának előéletét. Hogy felidézze hajdanvolt bolyongásait veres csigahéjak, fortyogó lávafolyamok, fekete fatörzsek közt, kiszáradt tengerek, betemetett folyómedrek és szelek csiszolta ősmasszívumok közt, melyeket szemét újra kinyitva felismer majd a körötte napsugaras vagy felhők borzolta jelenidejét élő tájban. Szepesi Attila Életrajz január 25-én született Hirden (Baranya megye) Gimnázium Nagykárolyban, Ungváron és Kőszegen Festészeti tanulmányok a Magyar Képzőművészeti Főiskolán. Tanárai: Kmetty János, Hincz Gyula, Domanovszky Endre Először szerepel kiállításon (Fiatal Művészek, Nemzeti Szalon) 1955-től tagja a Művészeti Alapnak A Magyar Iparművészeti Főiskola tanára 1962-től tanulmányutak Európa különböző országaiban és Indiában 1964-től tagja a Magyar Képzőművészek Szövetségének 1974-től a Magyar Képzőművészeti Főiskola tanára 1969-től rendszeresen dolgozik Szigligeten Festészeti Tanszék vezetője a Képzőművészeti Főiskolán 1988-ban barátaival megalakítja a Magyar Szépmíves Társaságot 1992-től a Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetségének elnöke 1992-től a Magyar Művészeti Akadémia tagja Díjak Munkácsy Díj I Érdemes Művész kitüntetés Köztársasági Érdemrend Középkeresztje " Kénytelen voltam ezeknek a képeknek a kapcsán rápillantani a nemezisre, a művész kíméletlen hajcsárára, amely festőnket is úgy bolyongtatja szelídnek vélt, szelídnek óhajtott és mindenképpen szelídnek indított lelki tájai fölött, folyvást szakadékok meredélyére, bugyormélytitkú vizek partjára, a kiismerhetetlen semmi kristálykék bizonytalansága környékére, hogy azt a pannón mélabú sejtelmes gyönyöreként élvezhesse anélkül, hogy nyomban gyanítaná, gyaníthatná, mekkora áldozattal, milyen gyötrettetésekkel jár mindez, és csupán ráébredve végzetes kiszolgáltatottságára, a szemlélődés távlatából pillantva vissza a műre, rémül meg, hol járt, miféle kísértetvilág vijjogott körülötte a gyanútlan, tehát bátor és eltökélt vándor körül " F. L. MAGASYN 2000/TAVASZ 19

18 Szabadidő Mi a lóvarázs? Sokan, sokféleképpen próbálták megmagyarázni azt a kapcsolatot, amely az ember és e patás emlős állat között kialakult, s évezredek óta tart. Mi a lóvarázs? Megfejthetetlen Talán az emberhez mérve nagy test, hatalmas erő, kitartó energia, vad gyorsaság? Micsoda büszkeség és mindezen az ember úrrá tud lenni! A lovasbalesetetek is legtöbbször emberi felelőtlenségre vezethetők vissza, nem a ló gonoszságára, szándékosságára. A franciaországi lascaux-i barlangok málló falain ott látható a ló is, pedig ezeket a "festményeket" őseink a tudósok szerint i.e. 15 ezer évvel ezelőtt pingálták. A ló háziasítása i. e táján történhetett, ennek helyszíne Délkelet-Európa, Közép-Ázsia sztyeppes vidéke, ahol nagy vadlócsordák vészelték át az elmúlt jégkorszakot. A ló háziasítása egybe esik a föld öntözésének bevezetésével. A jólét és a ló megjelenésének párhuzama végigkíséri a lovat, és az embert a történelem során. Szakírók feltételezik, hogy a vadló legalább négy lényegesen eltérő válfajban létezett, melynek mindegyike megszelídíttetvén, a ma létező négy lótípusnak vetette meg alapját. Ilyen volt a Kelet-Ázsiában található mongol ló, az afrikai, keleti ló, melynek fő képviselője az arab ló, a nyugati vagy európai nehéz igásló és az európai törpe vagy póniló. Az említett alaptípusok keresztezésével jött létre a ma megtalálható lovak széles skálája. A tenyésztéseknek mindig önös céljai voltak. A megszelídített lovak embereket visznek a hátukon, csatákban harci szekereket húztak, vagy áldozati állatokként pusztulnak el. A lovak vontatta harci kocsi megjelenése "mozgásba hozta a történelmet". A lovakkal, félelmetes harci szekerekkel rendelkező népek leigázták a földművelőket. Hérodotosz feljegyezte, hogy i.e. 6. században a görög kocsiversenyeken a szkítáknak a mai Magyarország területén született lovai bizonyultak a legjobbaknak. Ez még a honfoglalás kor előtti bizonyítéka annak, hogy Magyarország éghajlati és talajviszonyai különösen kedveznek a lótenyésztésnek. Plasztikus képet fest a magyarokról Regino Évkönyve is: "A magyarok lovakon szoktak járni, gondolkodni, álldogálni és beszélgetni." A ló vontatta kocsi a XIV. században jelenik meg hazánkban, de a férfihoz méltó, gyors utazás később is lóháton történik, lévén a korabeli utak még jó időben is nehezen voltak kocsival járhatók ben már a franciák csodálták a magyar királytól, V. Lászlótól ajándékba kapott "hintáló, igen fényűző és igen pompás szekeret". De a magyar kocsi hírneve Mátyás király nevéhez fűződik. Ő hívta életre a Bécs és Budapest közti kocsipostát, ennek egyik megállója Kocs község volt, az itteni mesterek látva ennek az eszköznek a fontosságát, továbbfejlesztették. Létrehoztak egy forradalmian új személyszállításra kitűnő, gyors, könnyű, kocsi szekeret. A hazánkban elterjedt, meghonosodott lóversenyzés gróf Széchenyi István nevéhez és angol telivérjeihez fűződik. Néhány évtized után Magyarország nagyhatalomnak számított a telivér terjesztésben. Ennek a korszaknak két kiemelkedő csúcsát az 1876-ban angol derbyt nyerő, születési helyéről, Kisbérnek nevezett mént és a "Hungaryan Wonder" néven becézett magyar csodakancát az 54 versenyén verhetetlen "verhetetlen Kincsem"-et ismerik legtöbben. Ifj. Wesselényi Miklós az angol telivér mének hatására és az állandó kemény használat egy kiváló magyar kocsilovat a magyar jukkert teremtette meg. Ez a ló a múlt század végén, századunk elején a világ legjobb, leggyorsabb kocsilovának számított. A ma művelt lovassportágak rendkívül fiatalok, a díjugratás alig több mint 140 éves. Fejlődésében jelentős része volt Gróf Széchenyi Dénesnek, aki lovastechnikai újításokkal forradalmasította e sportot. A ló és lovasa mozgását tanulmányozva, felfedezte például, hogy addig a ló mozgását nagymértékben gátolva ugrattak hátradőlve az akadály előtt. Ekkor alakult ki a mai versenyeken is látható gyönyörű, folytonos, lovat segítő mozgás. A ló napjainkra az utolsó munkahelyéről a mezőgazdaságból is kiszorult. Az egyetlen terület, ahol a ló az ember társa marad, a sport. Tanácsos oktatóval az alapoktól kezdeni, fokozatosan elsajátítani a fogásokat, és ha minden jól megy, akkor terepre indulni. A tereplovaglás a hobbilovaglás legközkedveltebb ága, rengeteg veszélyt rejt magában, de máshoz nem fogható egyedülálló élményt ad. Mára kialakultak a lovaglás szabályai. Ezek közé tartozik a megfelelő ruházat és a kiegészítők viselése, használata. A fejvédő nem túl közkedvelt, de hasznos. Gondoljunk arra, hogy egy lelógó ág alatti ellovaglásnál a ló arra figyel, hogy ő elférjen alatta, de a lovas méretét már nem veszi figyelembe, vagy ha esetleg leesnénk (ami gyakran előfordul), nagyobb bajt előzhetünk meg viselésével. A cipőnk mindig legyen sima talpú, az igazán jó a lovaglócsizma, ami a lábunkat is végi a kidörzsölődéstől. A külsőségek mellett belsőnket is át kell alakítanunk a lovak közelében, mindig kellő tisztelettel és óvatossággal kell közelednünk feléjük. Olykor nem tudjuk, mi is lenne az, ami teljesebbé tehetné életünket. Aztán aki szerencsés rátalál. Vannak akiket éppen a ló segít el odáig. Büki Mónika synergon.hu 20 MAGASYN 2000/TAVASZ

19 Rólunk írták Synergon sells 98% of Integra On 29 December Synergon Informatika Rt announced it had sold 98% of Integra Rt. The company involved in the development of financial software was bought by its own management, who are not expected to have an easy task since today Integra has only software which has already lost market share and some 100 programmers. Bank and Exchange, január 7. A menedzsmenté az Integra A Synergon december 28-án eladta az addig a kezében lévő Integra részvényeinek 98 százalékát. A három vevő közül 48 százaléknyi tulajdon jut Zámbó Viktor Integra-elnök többségi érdekeltségének, százalék pedig a két vezérigazgatóhelyettes, László Zsuzsa és Leopold Oszkár cégeinek A Synergon mindazonáltal békében válik meg a tavaly veszteséges, de az utolsó negyedévben már nyereséges Integrától, amit az is bizonyít, hogy 2 százalékos részesedést, valamint bizonyos üzletágakat megtart a cégből HVG, január 29. Erősödnek a hipermarketek GfK a Synergon Informatika Rt.-vel közösen kifejlesztett egy új programot, amelylyel az értékesítés hatékonyságát tudják elemezni. Népszabadság, február 7. Amerikai és európai road show-n a menedzsment - Több mint négyszázmilliós megrendelést szerzett a Synergon A részvények drágulása nyilván összefügg a régió IT-cégei iránt erősödő kereslettel, illetve a Synergon most is zajló amerikai és európai road show-jával Napi Gazdaság, február 17. Synergon Rt. - Felfutó negyedév, regionális tervek A Synergon 1999 negyedik negyedévében 4,458 millió forint bevételt produkált, ami 2 százalékkal volt több, mint az 1998 hasonló időszakában megvalósult forgalom -a nyereség ugyanezen időszakokban 357, illetve 358 millió forint volt. A konszolidált értékesítési árbevétel 25 százalékkal, 12,718 milliárd forintra növekedett, az értékesítés szolgáltatástartalma mintegy 3 százalékkal emelkedett A évben a Synergon célja, hogy megőrizze vezető szerepét a magyarországi megoldás-integrátori piacon, ugyanakkor növelje piaci részesedését. Az idei év tervei között szerepel az erőteljes regionális jelenlét megteremtése is VGA Monitor, február 18. Synergon-szerződés az államkincstárral A Synergon szerződést kötött a Magyar Államkincstárral annak országos informatikai rendszerének támogatására és rendszerintegrációs feladatok elvégzésére. Az egy évre szóló, két évvel meghosszabbítható szerződés értelmében a Synergon összesen 500 millió forint értékben emelt szintű rendelkezésre állást biztosít az államkincstár központjában és fiókjaiban található informatikai eszközök működtetéséhez. Világgazdaság, február 22. A Synergon átadta a Pannon GSM új hálózatát Időálló kábelrendszer A Synergon építette ki a Pannon GSM Rt. több területi képviselete és mobil-kapcsolóközpontja közötti informatikai hálózatát. A legutóbbi megbízás a Pannon új budaörsi épületében az informatikai rendszer kialakítása volt, melynek újdonsága, hogy azt az épület kivitelezésével együtt készítették el. A több tízmillió forint értékű projekt az 1999-es év végére valósult meg. Napi Gazdaság, február 23. A Magyar Államkincstár nyílt előminősítéses közbeszerzési eljárását a Synergon nyerte el, 1+2 évre érvényes megállapodás értelmében a Synergon emelt szintű rendelkezésre állást biztosít az államkincstár központjában és fiókjaiban található szerverek, hálózati eszközök és szoftverek működtetéséhez. A szerződéses tevékenység értéke a hároméves időszakban megközelíti az 500 millió forintot. A megállapodásban vállalt magas szintű szolgáltatásokat a Synergon több mint tíz technológiai szakembere és projektmenedzsere végzi... Az emelt szintű rendelkezésre állás keretében a Synergon a gyorsabb hibaelhárítás érdekében távbejelentkezési rendszert (remote menedzsment) használ, és vállalja a két órán belüli kiszállást... VGA Monitor, február 25. Oracle CRM a Synergon kínálatában A Synergon Informatika Rt. az Oracle CRM megoldásával bővíti kínálatát a stratégiája egyik legfontosabb részének tekintett e-business szolgáltatások területén Az Oracle és a Synergon együttműködve építik ki ügyfeleik részére a CRM megoldást, amely a Synergon saját ügyfélkapcsolati rendszerének is alapját képezi. Portfolió, február 28. A Synergon vezetése pedig az idei évben a tavalyit százalékkal meghaladó árbevételre számít, amihez szerintük árbevétel-arányosan 7-8 százalékos adózott eredmény társulna, szemben a tavalyi 5 százalékkal. Úgy tűnik, a Synergon vezetőinek sikerült meggyőzni a külföldi befektetőket a hightech szektorban nem is túl ambiciózusnak számító tervek teljesíthetőségéről a múlt heti road show-n. A befektetői érdeklődést fokozhatták a technológiai szektort a pesti parketten szinte még egyedül reprezentáló társaság akvizíciós tervei is. Az idei cél a regionális jelenlét megteremtése, amelyre első lépésben Horvátországban vagy Romániában, esetleg Szlovákiában kerülhet sor Figyelő, 2000 március 2. Jövőbelátók - Synergon: hálópolitika Az intenethez kapcsolódó termékek és szolgáltatások eladásainak növelését tűzte zászlajára a Synergon Informatika Rt.... A Synergon két fő területre összpontosít az internethez kapcsolódó termékek és szolgáltatások értékesítésekor -mondta Czakó Ferenc vezérigazgató-helyettes. A társaság egyrészt komplex E-commerce, illetve teljes körű E-business megoldásokat kínál, tehát azokra a területekre koncentrál, ahol a legnagyobb felfutásra számít a következő időszakban a magyar piacon... A társaság elsősorban a vállalatok E-businessre történő felkészítésében, az ügyfélkapcsolati hálózatok kialakításában, illetve az ERP és BI (Business Intelligence) rendszerek intraneten át megvalósuló elérésében számít az igények megugrására... Magyar Hírlap, 2000 március 3. MAGASYN 2000/TAVASZ 21

20 Abstract Synergon Continues To Forge Ahead With Its Growth Strategy Synergon executives' belief in their corporate strategy is unshaken, in spite of the wild share price fluctuations of the last few months. This systems integrator is the leader of the Hungarian IT market in terms of sales and is currently contemplating expansion beyond the Hungarian market. Ferenc Czakó, deputy CEO, analyzed the market challenges his company is facing: "As opposed to its competitors, Synergon lets the stock exchange establish the company's worth. Each step this company takes is visible and predictable, and complies with the rigorous regulations of the stock exchange. As a result, our company has a rock solid reputation and a top rating in the shareholder community. Our strategy is coherent and transparent, and we excel in the quality of the complex services we provide. "Since top market players focus on their strengths, they also need to form alliances to round out these strengths. In the short term, consortia formed by two or three parties, and permanent or project-based alliances provide the best opportunities for profits and growth. Our prime target market is composed of the 200 largest companies in Hungary and the increasingly sophisticated group of medium sized businesses. "I believe that more IT companies should go public to improve their future growth prospects. Currently, the IT industry is polarizing into strong and weak players, with a broadening empty midfield in between. Synergon is an Information Technology service provider. This means that we currently provide methods and tools for the processing of information. In the future, however, we need to diversify into either the transmission or the provision of information. The question is not whether to merge, but rather with whom, when and under what conditions." E-business As The Engine Of Our Economy The concept of e-business was thrown into the public domain about three years ago, by IBM. We asked Herbert Gerbert, IBM Hungary's CEO, to tell us about the practical ramifications of this concept. "The internet revolution that the word e- business represents has wrought much deeper changes in the relationship of information technology and the world of business than we or anybody else thought. This revolution is not restricted to technology by any means. Rather, e- business represents a brand new business model and has become one of the new engines of our economy. Unexpectedly, companies specializing in the provision of internet services and the production of hardware and software tools supporting them have forged ahead on both the stock exchanges and the world market. Europe is definitely lagging behind -while 45 per cent of the population is a regular internet user in the USA, the corresponding number in Europe is only 20 per cent. Synergon Has LANded Pannon GSM as a Customer Synergon has furnished the information technology network for Pannon GSM, one of Hungary's mobile phone operators, in a number of Pannon's regional offices and switching centers. In its latest project, Synergon wired up Pannon GSM's new building in Budaörs, just west of Budapest. So far, this site represent Synergon's largest job for Pannon, in terms of the number of end points installed. For the first time, the network was installed while the building was still being built. This project, worth over 100 thousand dollars, was completed at the end of From the design through the commissioning of the building, Synergon's project manager worked in close cooperation with the contractors. Joint design and cooperation both saved costs and improved the looks of the building. For example, cable ducts were designed and built into the structure. This obviated the need to tear through walls and install ducts in finished office space, and even prepared the building for later additions and extensions of the IT network. The Government as a Service Provider: a Response to the Challenge of Modern Life Hungary's government plays a decisive role in creating a framework within which Information Society can thrive. We asked Zöldné, Marietta Roska, Deputy State Secretary for Information Technology at the Prime Minister's Office, about the bellwether role of the government/civil service in the field of IT and the path they intend to follow. "Fortunately, we have a number of models to choose from. When we first thought about the organizational structures, in the autumn of 1998, that would best match the task at hand, the model implemented by the US government appeared as the best solution. Accordingly, we scrapped the various steering committees in existence then and replaced them with a single CIO Council, set up its operating rules, and used it as the core of our IT development efforts. Our cabinet minister, Mr. István Stumpf, requested Mr. Miklós Havass to set up a body of experts. This body surveyed the in-country conditions for the birth of the Information Society and laid the foundations for further actions. As a results of these actions that we coordinated, we were able to compile a comprehensive report by December. Called Hungary's Response, this report focuses on six major areas and maps out those steps the Government must take to prepare the ground for the Information Society in Hungary. This document also shows a very good agreement with eeurope, the ten-point initiative the EU published last December. "Although our schedule is tight, we have not lost any opportunities yet. This was confirmed during the conference called "The Challenges the Age of Information Poses for the Government" we organized on March 2, where David Cook, the British Government's IT Director, revealed that his government does not have an action program either. The British Government has delayed the adoption of an action plan for two reasons: first, because it is not convinced it needs to embrace all aspects of the European initiative, and second, because the EU will not start to draw up a specific action program before this spring and Britain wants to wait to identify those recommendations it will be obliged to follow. Although we know that the United Kingdom is spending millions of pounds sterling on remote IT centers - similar to Hungary's teleworking centers - where people can learn the ropes of Information Technology, this program was kept on the back burner until last winter. It received higher priority only when Mr. Tony Blair announced that the UK, a leader of the Industrial Revolution, can not afford to succumb leadership at the threshold of the Information Revolution." 22 MAGASYN 2000/TAVASZ

Személyügyi nyilvántartás szoftver

Személyügyi nyilvántartás szoftver Személyügyi nyilvántartás szoftver A nexonhr személyügyi nyilvántartás szoftver a személyügyi, továbbképzési és munkaköri adatok kezelését teszi lehetővé. A szoftver támogatja a HR adminisztrációs feladatokat,

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

E-logisztika. Elektronikus kereskedelem Elektronikus üzletvitel. E-gazdaság E-ügyintézés E-marketing

E-logisztika. Elektronikus kereskedelem Elektronikus üzletvitel. E-gazdaság E-ügyintézés E-marketing E-commerce E-business Elektronikus kereskedelem Elektronikus üzletvitel E-gazdaság E-ügyintézés E-marketing E-logisztika E-banking E-távmunka E-szolgáltatás E-beszerzés E-értékesítés E-szolgáltatás E-távmunka

Részletesebben

I. CRM elmélete és gyakorlata. II. Stratégiai elemek. III. Strukturális megoldások

I. CRM elmélete és gyakorlata. II. Stratégiai elemek. III. Strukturális megoldások Transzformáció -CRM Értékesítési stratégiák I. CRM elmélete és gyakorlata II. Stratégiai elemek III. Strukturális megoldások 1 Customer Relationship Management egy filozófia Értékesítés Ügyfél Marketing

Részletesebben

Oktatási keretrendszer. Aba 0 perces ügyintézés pilot projekt

Oktatási keretrendszer. Aba 0 perces ügyintézés pilot projekt 1 Aba 0 perces ügyintézés pilot projekt 1 Közigazgatás jelene 2 Problémák Lassú ügyintézési folyamat Államháztartásnak költséges működés Cél Hatékonyság növelése Legyen gyorsabb, egyszerűbb Költség csökkentés

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Antenna Hungária Jövőbe mutató WiFi megoldások

Antenna Hungária Jövőbe mutató WiFi megoldások Antenna Hungária Jövőbe mutató WiFi megoldások KIFÜ színpad Infotér Konferencia 2016. november 9. Lázár János Távközlési Üzletágvezető Antenna Hungária vezeték nélküli stratégia és célkitűzések ANTENNA

Részletesebben

elearning TAPASZTALATOK ÉS TERVEK A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN

elearning TAPASZTALATOK ÉS TERVEK A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN elearning TAPASZTALATOK ÉS TERVEK A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN Vörös Miklós Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Távoktatási Koordinációs Központ AKI MA HOMOKBA DUGJA A FEJÉT, HOLNAP CSIKORGATJA

Részletesebben

Európa e-gazdaságának fejlődése. Bakonyi Péter c. docens

Európa e-gazdaságának fejlődése. Bakonyi Péter c. docens Európa e-gazdaságának fejlődése Bakonyi Péter c. docens Definiciók Definiciók Az E-gazdaság fejlődése Európában Az IKT térhódítása miatt a hagyományos gazdaság az E-gazdaság irányába mozdul Az üzleti és

Részletesebben

Vezetői információs rendszerek

Vezetői információs rendszerek Vezetői információs rendszerek Kiadott anyag: Vállalat és információk Elekes Edit, 2015. E-mail: elekes.edit@eng.unideb.hu Anyagok: eng.unideb.hu/userdir/vezetoi_inf_rd 1 A vállalat, mint információs rendszer

Részletesebben

A-NET Consulting a komplex informatikai megoldásszállító

A-NET Consulting a komplex informatikai megoldásszállító INFORMATIKAI ÉS ÜZLETI TANÁCSADÁS RENDSZERINTEGRÁCIÓ HÁLÓZATI MEGOLDÁSOK RENDSZERTÁMOGATÁS OUTSOURCING VIRTUALIZÁCIÓ IP TELEFONRENDSZEREK A-NET Consulting a komplex informatikai megoldásszállító A-Net

Részletesebben

Versenyelőnyszerzés az intelligens megoldások korában. Rehus Péter, SWG CEE, IS brand igazgató November 5.

Versenyelőnyszerzés az intelligens megoldások korában. Rehus Péter, SWG CEE, IS brand igazgató November 5. Versenyelőnyszerzés az intelligens megoldások korában Rehus Péter, SWG CEE, IS brand igazgató 2013. November 5. Az új korszak átformálja a üzleti folyamatokat Big Data, közösség, mobil és felhőalapú e-business

Részletesebben

innovációra és nemzetközi együttműködések

innovációra és nemzetközi együttműködések Tények és adatok Alapítás 1993 Tulajdonosok 100%-ban magyar tulajdonosi kör Éves forgalom 300 millió Forint C é g p r o fi l A 1993-ban alapított vállalkozás, fő profilja üzleti informatikai megoldások

Részletesebben

Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet

Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet Informatikai stratégia Tata, 2011. Informatikai stratégia - 2 - Tartalom 1. Számítógépes hálózatok... - 3-2. Internet kapcsolat... - 3-3. Interaktív

Részletesebben

1964 IBM 360 1965 DEC PDP-8

1964 IBM 360 1965 DEC PDP-8 VIIR Vállalatirányítási Integrált Információs rendszerek I. (Történeti áttekintés - TEI) Szent István Egyetem Információgazdálkodási Tanszék 2006. 1 Ki mikor kapcsolódott be az információs társadalomba?

Részletesebben

Az OpenScape Business rendszerek egységes architektúrára épülnek: Rugalmas, skálázható és megbízható

Az OpenScape Business rendszerek egységes architektúrára épülnek: Rugalmas, skálázható és megbízható Rugalmas, skálázható és megbízható Az OpenScape Business rendszer a kis- és közepes vállalkozások változatos igényeinek minden szempontból megfelelő korszerű, egységes kommunikációs (UC) megoldás. A rendszer-felépítése

Részletesebben

Alkalmazkodjunk együtt a digitális változásokhoz! Mizsei Szabolcs XAPT digitális tanszformációs tanácsadó

Alkalmazkodjunk együtt a digitális változásokhoz! Mizsei Szabolcs XAPT digitális tanszformációs tanácsadó Alkalmazkodjunk együtt a digitális változásokhoz! Mizsei Szabolcs XAPT digitális tanszformációs tanácsadó Mi is az a digitális kihívás? Vezetői gyakorlat kihívásai Marketing, termék- és szervezet-fejlesztés

Részletesebben

vbar (Vemsoft banki BAR rendszer)

vbar (Vemsoft banki BAR rendszer) vbar (Vemsoft banki BAR rendszer) BAR bemutatása 1994. július 1-jétől kezdte meg működését a Központi Adós- és Hitelinformációs Rendszer, azóta is használt rövidített nevén a BAR, amely kezdetben kizárólag

Részletesebben

Tartalom. Konfiguráció menedzsment bevezetési tapasztalatok. Bevezetés. Tipikus konfigurációs adatbázis kialakítási projekt. Adatbázis szerkezet

Tartalom. Konfiguráció menedzsment bevezetési tapasztalatok. Bevezetés. Tipikus konfigurációs adatbázis kialakítási projekt. Adatbázis szerkezet Konfiguráció menedzsment bevezetési tapasztalatok Vinczellér Gábor AAM Technologies Kft. Tartalom 2 Bevezetés Tipikus konfigurációs adatbázis kialakítási projekt Adatbázis szerkezet Adatbázis feltöltés

Részletesebben

Néhány sikeres külföldi eeducation projekt áttekintése

Néhány sikeres külföldi eeducation projekt áttekintése Néhány sikeres külföldi eeducation projekt áttekintése Kovács Krisztina Education Business Developer Közép-Kelet Európa, Közel-Kelet, Afrika 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information

Részletesebben

SYNERGON ÜgymeNET TÉRSÉGFEJLESZTŐ HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOK

SYNERGON ÜgymeNET TÉRSÉGFEJLESZTŐ HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOK SYNERGON ÜgymeNET TÉRSÉGFEJLESZTŐ HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOK Szolgáltató önkormányzat, szolgáltató kistérség Az Európai Unióhoz való csatlakozás új teret nyitott hazánkban. Az önkormányzati testületek, kistérségi

Részletesebben

30 MB INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR

30 MB INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR 30 MB DOMBORA SÁNDOR BEVEZETÉS (INFORMATIKA, INFORMATIAKI FÜGGŐSÉG, INFORMATIKAI PROJEKTEK, MÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI FELADATOK TALÁKOZÁSA, TECHNOLÓGIÁK) 2016. 09. 17. MMK- Informatikai

Részletesebben

Elektronikus kereskedelem

Elektronikus kereskedelem Elektronikus kereskedelem (m-kereskedelem) A jelen és közeljövő mobil információs technológiái és kereskedelmi alkalmazásai http://uni-obuda.hu/sers/kutor/ EK-2/17/1 Mobil elektronikus kereskedelem m-kereskedem

Részletesebben

NETTUTOR AZ OKTATÁSSZERVEZÉS SZÁMÍTÓGÉPES TÁMOGATÁSA

NETTUTOR AZ OKTATÁSSZERVEZÉS SZÁMÍTÓGÉPES TÁMOGATÁSA NETTUTOR AZ OKTATÁSSZERVEZÉS SZÁMÍTÓGÉPES TÁMOGATÁSA Kis Ferenc, kis.f@szamalk-inf.hu SZÁMALK Informatika Rt. Az utóbbi években az elektronikus oktatás területén egyre több vállalat próbál különböző multimédiás

Részletesebben

Ügyfélkapcsolat menedzsment rendszerek nyílt forráskódú szoftverekkel. Herdon Miklós, Kaderják Gyula, Simon András

Ügyfélkapcsolat menedzsment rendszerek nyílt forráskódú szoftverekkel. Herdon Miklós, Kaderják Gyula, Simon András Ügyfélkapcsolat menedzsment rendszerek nyílt forráskódú szoftverekkel Herdon Miklós, Kaderják Gyula, Simon András Mi a CRM? A Customer Relationship Management, vagyis az ügyfélkapcsolat-menedzsment kifejezés

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

A számítógép-hálózat egy olyan speciális rendszer, amely a számítógépek egymás közötti kommunikációját biztosítja.

A számítógép-hálózat egy olyan speciális rendszer, amely a számítógépek egymás közötti kommunikációját biztosítja. A számítógép-hálózat egy olyan speciális rendszer, amely a számítógépek egymás közötti kommunikációját biztosítja. A hálózat kettő vagy több egymással összekapcsolt számítógép, amelyek között adatforgalom

Részletesebben

MOBILITÁS VÁLLALATI KÖRNYEZETBEN MEGOLDÁS KONCEPCIÓ

MOBILITÁS VÁLLALATI KÖRNYEZETBEN MEGOLDÁS KONCEPCIÓ MOBILITÁS VÁLLALATI KÖRNYEZETBEN MEGOLDÁS KONCEPCIÓ 1 Mobil eszközök növekedési trendje 2 A mobil eszközök előnyei Támogatják a mobilitást, könnyű velük utazni, terepen munkát végezni Széles applikáció

Részletesebben

Újdonságok. Jancsich Ernő Ferenc

Újdonságok. Jancsich Ernő Ferenc Újdonságok Jancsich Ernő Ferenc Microsoft Dynamics NAV o Világszerte, több, mint 110 000 ezer kis- és középvállalat választotta a Microsoft Dynamics NAV rendszert növekedésének támogatásához. o Ez közel

Részletesebben

Iparágak. Integrált vállalatirányítás. Ügyfélkapcsolat-kezelés. Jelentéskészítés. Üzleti intelligencia. Döntéstámogatás. Üzleti folyamatmenedzsment

Iparágak. Integrált vállalatirányítás. Ügyfélkapcsolat-kezelés. Jelentéskészítés. Üzleti intelligencia. Döntéstámogatás. Üzleti folyamatmenedzsment Ügyfélkapcsolat-kezelés Integrált vállalatirányítás Iparágak Üzleti intelligencia Üzleti folyamatmenedzsment Rendszerfejlesztés Logisztika és disztribúció Rendszerintegráció Üzleti tanácsadás, oktatás

Részletesebben

Fejlesztés, működtetés, felügyelet Hatékony infrastruktúra IBM szoftverekkel

Fejlesztés, működtetés, felügyelet Hatékony infrastruktúra IBM szoftverekkel IBM Software Group Fejlesztés, működtetés, felügyelet Hatékony infrastruktúra IBM szoftverekkel Rehus Péter Szoftver üzletág igazgató 2005. február 2. 2003 IBM Corporation On demand igény szerinti működési

Részletesebben

4. Prioritás: Információs társadalom- és gazdaságfejlesztés 4.3. intézkedés: Az e-közigazgatás fejlesztése & MITS e-önkormányzat KKP

4. Prioritás: Információs társadalom- és gazdaságfejlesztés 4.3. intézkedés: Az e-közigazgatás fejlesztése & MITS e-önkormányzat KKP Microsoft Magyarország 2004. szeptember 21. kedd Nemzeti Fejlesztési Terv Gazdasági Versenyképesség Operatív Program 4. Prioritás: Információs társadalom- és gazdaságfejlesztés 4.3. intézkedés: Az e-közigazgatás

Részletesebben

1 Copyright 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Insert Information Protection Policy Classification from Slide 7

1 Copyright 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Insert Information Protection Policy Classification from Slide 7 1 Copyright 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights 2011 November 8 th Budapest Fel a fellegekbe! Oracle alkalmazások szolgáltatásként az Oracle CRM, ERP, HR Visky Máté Vezető CRM Tanácsadó Sonnevend

Részletesebben

Infor PM10 Üzleti intelligencia megoldás

Infor PM10 Üzleti intelligencia megoldás Infor PM10 Üzleti intelligencia megoldás Infor Üzleti intelligencia (Teljesítmény menedzsment) Web Scorecard & Műszerfal Excel Email riasztás Riportok Irányít Összehangol Ellenőriz Stratégia Stratégia

Részletesebben

2010.04.21. Definiciók. Definiciók. Európa e-gazdaságának fejlıdése. Szélessávú hozzáférés-ezer. Web felhasználók- Európa-fejlett része

2010.04.21. Definiciók. Definiciók. Európa e-gazdaságának fejlıdése. Szélessávú hozzáférés-ezer. Web felhasználók- Európa-fejlett része Definiciók Európa e-gazdaságának fejlıdése Bakonyi Péter c. docens Definiciók Az E-gazdaság fejlıdése Európában Az IKT térhódítása miatt a hagyományos gazdaság az E-gazdaság irányába mozdul Az üzleti és

Részletesebben

Elektronikus üzlet és elektronikus kereskedelem

Elektronikus üzlet és elektronikus kereskedelem és elektronikus kereskedelem Az elektronikus üzlet (e-business) kezdetei a múlt század 80-as éveihez vezetnek vissza, ám jelentős előretörésének az utóbbi 10 évben vagyunk szemtanúi. Az elektronikus üzlet

Részletesebben

Alternatív zártláncú tartalomtovábbítás értékesítőhelyek számára

Alternatív zártláncú tartalomtovábbítás értékesítőhelyek számára Alternatív zártláncú tartalomtovábbítás értékesítőhelyek számára António Felizardo Hungaro DigiTel Kft. 2015. okt. 8. Igény Kapacitás - Adatforgalom Alkalmazások Felhasználó Hálózat Egyik a másikat gerjeszti,

Részletesebben

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék Összefoglaló Output menedzsment felmérés 2009.11.12. Alerant Zrt. Tartalomjegyzék 1. A kutatásról... 3 2. A célcsoport meghatározása... 3 2.1 Célszervezetek... 3 2.2 Célszemélyek... 3 3. Eredmények...

Részletesebben

Szolgáltatás Orientált Architektúra a MAVIR-nál

Szolgáltatás Orientált Architektúra a MAVIR-nál Szolgáltatás Orientált Architektúra a MAVIR-nál Sajner Zsuzsanna Accenture Sztráda Gyula MAVIR ZRt. FIO 2009. szeptember 10. Tartalomjegyzék 2 Mi a Szolgáltatás Orientált Architektúra? A SOA bevezetés

Részletesebben

EUGA. EU Pályázati Tanácsadó (EU Grants Advisor) Vicze Gábor EU Üzletfejlesztési tanácsadó v-gaborv@microsoft.com www.microsoft.

EUGA. EU Pályázati Tanácsadó (EU Grants Advisor) Vicze Gábor EU Üzletfejlesztési tanácsadó v-gaborv@microsoft.com www.microsoft. EUGA EU Pályázati Tanácsadó (EU Grants Advisor) Vicze Gábor EU Üzletfejlesztési tanácsadó v-gaborv@microsoft.com www.microsoft.com/hun/euga EUGA projekt háttere Lisszaboni program Az EU 2010-re a világ

Részletesebben

2651. 1. Tételsor 1. tétel

2651. 1. Tételsor 1. tétel 2651. 1. Tételsor 1. tétel Ön egy kft. logisztikai alkalmazottja. Ez a cég új logisztikai ügyviteli fogalmakat kíván bevezetni az operatív és stratégiai működésben. A munkafolyamat célja a hatékony készletgazdálkodás

Részletesebben

Eladásmenedzsment Bauer András, Mitev Ariel Zoltán

Eladásmenedzsment Bauer András, Mitev Ariel Zoltán Eladásmenedzsment Bauer András, Mitev Ariel Zoltán 1. Fejezet: Az eladásmenedzsment stratégiai szerepe 2/28/2010 1 A fejezet tartalma 1. A különböző eladási helyzetek 2. Az eladásmenedzsment helye a marketingstratégiában

Részletesebben

OZEKI Phone System. A jövő vállalati telefon rendszerének 4 alappillére. A jövő üzleti telefon rendszere SMS. Mobil mellékek. Összhang az IT-vel

OZEKI Phone System. A jövő vállalati telefon rendszerének 4 alappillére. A jövő üzleti telefon rendszere SMS. Mobil mellékek. Összhang az IT-vel A jövő üzleti telefon rendszere A jövő vállalati telefon rendszerének 4 alappillére SMS Mobil mellékek Webtelefon Üzenetküldés Összhang az IT-vel É rdemes elolvasni! Ajánlatkérés Kérem, töltse ki az űrlapot,

Részletesebben

IT Szolgáltatás Menedzsment az oktatási szektorban - 90 nap alatt költséghatékonyan

IT Szolgáltatás Menedzsment az oktatási szektorban - 90 nap alatt költséghatékonyan IT Szolgáltatás Menedzsment az oktatási szektorban - 90 nap alatt költséghatékonyan Bácsi Zoltán Bedecs Szilárd Napirend Közép Európai Egyetem (CEU) bemutatása IT stratégia kialakítása Változás előtt Termék

Részletesebben

Dr. Bakonyi Péter c. docens

Dr. Bakonyi Péter c. docens EU indikátorok Magyarország Dr. Bakonyi Péter c. docens eeurope 2005 indikátorok Indikátorok INTERNET INDIKÁTOROK A. Az állampolgárok hozzáférési és használati jellemzıi A.1 Az otthoni internethozzáféréssel

Részletesebben

Új utak az értékesítésben avagy mikor váltja be az online értékesítés a hozzá fűzött reményeket?

Új utak az értékesítésben avagy mikor váltja be az online értékesítés a hozzá fűzött reményeket? Új utak az értékesítésben avagy mikor váltja be az online értékesítés a hozzá fűzött reményeket? Kővári Zoltán V. MABISZ NEMZETKÖZI BIZTOSÍTÁSI KONFERENCIA, 2014. november 6. Online értékesítés eredményei

Részletesebben

Globális trendek lokális stratégiák. Kovács András

Globális trendek lokális stratégiák. Kovács András Globális trendek lokális stratégiák Kovács András CLOUD KOLLABORÁCIÓ FOLYAMATFEJLESZTÉS CRM MOBILITÁS ALKALMAZÁSOK PLATFORMOK Strausz János FUJITSU Sales Operations Manager Veres Zsolt IBM Magyarország

Részletesebben

Technológiai igénymenedzsment és projektportfólió-menedzsment

Technológiai igénymenedzsment és projektportfólió-menedzsment Technológiai igénymenedzsment és projektportfólió-menedzsment Tantárgy: TECHNOLÓGIAMENEDZSMENT Dr. Danyi Pál, egy. docens 2016.04.04. 1 Főbb üzleti szolgáltatások, mint az IT támogatások célterületei Távközlési

Részletesebben

Informatikai és telekommunikációs szolgáltatások

Informatikai és telekommunikációs szolgáltatások Informatikai és telekommunikációs szolgáltatások Az ITSource Kft. célja ügyfelei költséghatékony és rugalmas kiszolgálása. Cégünk olyan hosszú távú együttműködés megvalósítására törekszik, melynek során

Részletesebben

Informatika és növekedés. Pongrácz Ferenc ügyvezető igazgató, IBM ISC Magyarország Kft., az MKT Informatikai Szakosztályának elnöke

Informatika és növekedés. Pongrácz Ferenc ügyvezető igazgató, IBM ISC Magyarország Kft., az MKT Informatikai Szakosztályának elnöke Informatika és növekedés Pongrácz Ferenc ügyvezető igazgató, IBM ISC Magyarország Kft., az MKT Informatikai Szakosztályának elnöke Honnan jön a lendület? Az Infokommunikációs iparág adja!* 1 2 3 Permanens

Részletesebben

Copyright 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Copyright 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 1 Oracle Felhő Alkalmazások: Gyorsabb eredmények alacsonyabb kockázattal Biber Attila Igazgató Alkalmazások Divízió 2 M I L L I Á RD 4 1 PERC MINDEN 5 PERCBŐL 5 6 Ember használ mobilt 7 FELHŐ SZOLGÁLTATÁS

Részletesebben

Az alábbiak közül melyek a vállalati stratégia típusok?

Az alábbiak közül melyek a vállalati stratégia típusok? Az alábbiak közül melyek a vállalati stratégia típusok? Piacorientált, dinamikus, jövőorientált, integratív Költségvezető, megkülönböztető, koncentráló HELYES Innovatív, stabilizáló, leépítő Vízió, misszió

Részletesebben

TECHNOLÓGIAI IGÉNYMENEDZSMENT

TECHNOLÓGIAI IGÉNYMENEDZSMENT TECHNOLÓGIAI IGÉNYMENEDZSMENT 2017. március 22. Dr. Danyi Pál GTK MVT, egyetemi docens MAI TÉMÁK IT alkalmazások és típusaik Igényportfolió készítés Igénymenedzsment Üzleti terv készítés 2017. MÁRC. 22.

Részletesebben

Infokommunikációs eszközök szerepe a sikeres pályáztatás illetve megvalósítás érdekében

Infokommunikációs eszközök szerepe a sikeres pályáztatás illetve megvalósítás érdekében Infokommunikációs eszközök szerepe a sikeres pályáztatás illetve megvalósítás érdekében Önkormányzati döntéshozók az e-önkormányzatban Konferencia Miskolc - 2004. február 25. Laky Csaba Ügyvezetõ www.municipium.hu

Részletesebben

A TDM-modellt támogató informatikai lehetőségek

A TDM-modellt támogató informatikai lehetőségek A TDM-modellt támogató informatikai lehetőségek Előadó: Semsei Sándor, Chrome Kreatív Munkák Kft. eturizmus - a technológia és a turizmus a két leggyorsabban fejlődő szektor a globális gazdaságban (Dr.Dimitros

Részletesebben

A HORIZONT 2020 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI

A HORIZONT 2020 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI A HORIZONT 2020 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI Ki pályázhat? A kedvezményezett lehet: Konzorcium Önálló jogi entitás Országokra vonatkozó szabályok Kutatók Kutatói csoportok Együttműködés Párhuzamos finanszírozások

Részletesebben

LIBRA: a programozott fejlődés

LIBRA: a programozott fejlődés www.mve.hu LIBRA: a programozott fejlődés Előadó: Galambosné Schuszter Anna Portfoliónk Kis- és Középvállalati rendszerek: LibraCom LIBRA3S LIBRA3S Standard Nagyvállalati rendszerek: LIBRA6i LIBRA6i spec.

Részletesebben

Történet John Little (1970) (Management Science cikk)

Történet John Little (1970) (Management Science cikk) Információ menedzsment Szendrői Etelka Rendszer- és Szoftvertechnológia Tanszék szendroi@witch.pmmf.hu Vezetői információs rendszerek Döntéstámogató rendszerek (Decision Support Systems) Döntések információn

Részletesebben

OZEKI Phone System. 4 elengedhetetlen szolgáltatás a jövőbeli vállalati telefonos rendszerek számára. A jövő üzleti telefon rendszere SMS

OZEKI Phone System. 4 elengedhetetlen szolgáltatás a jövőbeli vállalati telefonos rendszerek számára. A jövő üzleti telefon rendszere SMS A jövő üzleti telefon rendszere 4 elengedhetetlen szolgáltatás a jövőbeli vállalati telefonos rendszerek számára SMS Mobil mellékek Webtelefon Üzenetküldés és jelenlét Összhang az IT-vel Olvassa el! Ajánlatkérő

Részletesebben

AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN

AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN II. DUÁLIS FELSŐOKTATÁSI KONFERENCIA A KECSKEMÉTI DUÁLIS MODELL 3 ÉVE 2015. OKTÓBER 15. A program a TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0019. azonosítószámú,

Részletesebben

Számítógépes hálózatok

Számítógépes hálózatok 1 Számítógépes hálózatok Hálózat fogalma A hálózat a számítógépek közötti kommunikációs rendszer. Miért érdemes több számítógépet összekapcsolni? Milyen érvek szólnak a hálózat kiépítése mellett? Megoszthatók

Részletesebben

Hogyan tudom soros eszközeimet pillanatok alatt hálózatba kötni?

Hogyan tudom soros eszközeimet pillanatok alatt hálózatba kötni? Hogyan tudom soros eszközeimet pillanatok alatt hálózatba kötni? Kritikus pontok Ethernet interfész soros eszközbe ágyazásakor Az ipari Ethernet technológia az alacsony költségeinek és jelentős hálózati

Részletesebben

Digitális Nemzet Az infokommunikációs iparág stratégiai irányai. Nyitrai Zsolt Infokommunikációs államtitkár, NFM

Digitális Nemzet Az infokommunikációs iparág stratégiai irányai. Nyitrai Zsolt Infokommunikációs államtitkár, NFM Digitális Nemzet Az infokommunikációs iparág stratégiai irányai Nyitrai Zsolt Infokommunikációs államtitkár, NFM Szervezet Infokommunikációs Államtitkár Hírközlésért és audiovizuális médiáért felelős helyettes

Részletesebben

Kormányzati kiberbiztonsági koordináció eredményei, stratégiai elvárások az NKE képzésével kapcsolatban

Kormányzati kiberbiztonsági koordináció eredményei, stratégiai elvárások az NKE képzésével kapcsolatban Kormányzati kiberbiztonsági koordináció eredményei, stratégiai elvárások az NKE képzésével kapcsolatban Dr. Szemerkényi Réka a miniszterelnök kül- és biztonságpolitikai főtanácsadója, kiberkoordinátor

Részletesebben

Papír helyett elektronikus űrlap. Szabadság és interaktivitás az űrlapkezelésben

Papír helyett elektronikus űrlap. Szabadság és interaktivitás az űrlapkezelésben Papír helyett elektronikus űrlap Szabadság és interaktivitás az űrlapkezelésben Csamangó András SAP tanácsadó Creative 4U Kft., Budapest 2010 Bemutatás 2002-ben alakult SAP Service Partner fő tevékenység:

Részletesebben

+36 20 316 6766 mail@adatkezelo.hu www.adatkezelo.hu 2015 Első Hazai Adatkezelő Kft. All Rights Reserved.

+36 20 316 6766 mail@adatkezelo.hu www.adatkezelo.hu 2015 Első Hazai Adatkezelő Kft. All Rights Reserved. Rólunk Az Első Hazai Adatkezelő Kft. contact center, HR és tréning, munkaerő-kölcsönzés valamint facility management szolgáltatások nyújtásával áll Megbízói rendelkezésére. A rábízott feladatokat 2002

Részletesebben

Jogi és menedzsment ismeretek

Jogi és menedzsment ismeretek Jogi és menedzsment ismeretek Értékesítési politika Célja: A marketingcsatorna kiválasztására és alkalmazására vonatkozó elvek és módszerek meghatározása Lépései: a) a lehetséges értékesítési csatornák

Részletesebben

2011.01.24. A konvergencia következményei. IKT trendek. Új generációs hálózatok. Bakonyi Péter c.docens. Konvergencia. Új generációs hálózatok( NGN )

2011.01.24. A konvergencia következményei. IKT trendek. Új generációs hálózatok. Bakonyi Péter c.docens. Konvergencia. Új generációs hálózatok( NGN ) IKT trendek Új generációs hálózatok Bakonyi Péter c.docens A konvergencia következményei Konvergencia Korábban: egy hálózat egy szolgálat Konvergencia: végberendezések konvergenciája, szolgálatok konvergenciája

Részletesebben

ÁSZF 1. melléklet. GST-Max Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1021 Budapest, Völgy utca 32/b. részéről

ÁSZF 1. melléklet. GST-Max Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1021 Budapest, Völgy utca 32/b. részéről ÁSZF 1. melléklet GST-Max Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1021 Budapest, Völgy utca 32/b részéről Click&Flow licenc, éves szoftverkövetés és kapcsolódó szolgáltatások díjai érvényes: 2015.08.01-től 1/7

Részletesebben

Vállalatirányítás könnyedén.

Vállalatirányítás könnyedén. Vállalatirányítás könnyedén www.eniac.hu ENIAC Computing Két évtizedes szakmai tevékenységünk és több száz vállalat átvilágítása során szerzett tapasztalataink garantálják, hogy üzleti ügyei biztos kezekben

Részletesebben

Zimbra levelező rendszer

Zimbra levelező rendszer Zimbra levelező rendszer Budapest, 2011. január 11. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Dokumentum információ... 3 Változások... 3 Bevezetés... 4 Funkciók... 5 Email... 5 Társalgás, nézetek, és keresés...

Részletesebben

Fogalomtár Etikus hackelés tárgyban Azonosító: S2_Fogalomtar_v1 Silent Signal Kft. Email: info@silentsignal.hu Web: www.silentsignal.

Fogalomtár Etikus hackelés tárgyban Azonosító: S2_Fogalomtar_v1 Silent Signal Kft. Email: info@silentsignal.hu Web: www.silentsignal. Fogalomtár Etikus hackelés tárgyban Azonosító: S2_Fogalomtar_v1 Silent Signal Kft. Email: info@silentsignal.hu Web: www.silentsignal.hu. 1 Tartalom 1. BEVEZETŐ... 3 1.1 Architektúra (terv) felülvizsgálat...

Részletesebben

Pályázati lehetıségek az ECOD bevezetéséhez. Horváth Ferenc, Kereskedı Synergon Retail Systems Kft.

Pályázati lehetıségek az ECOD bevezetéséhez. Horváth Ferenc, Kereskedı Synergon Retail Systems Kft. Pályázati lehetıségek az ECOD bevezetéséhez Horváth Ferenc, Kereskedı Synergon Retail Systems Kft. Tartalom Az ECOD bevezetésének költségei Források Pályázati lehetıségek Eredmények Az ECOD bevezetésének

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz IV. évfolyam szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Szolgáltatás menedzsment tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Szolgáltatás menedzsment Tanszék: Tantárgyfelelős

Részletesebben

TOGAF elemei a gyakorlatban

TOGAF elemei a gyakorlatban TOGAF elemei a gyakorlatban Vinczellér Gábor 2009.06.0406 04 8 éves szakmai tapasztalat Bemutatkozás IT Support, Programozó, jelenleg Projektvezető, Termékfejlesztési Üzletág Vezető Tanácsadási és Szoftverfejlesztési

Részletesebben

Informatikai célrendszertől a komplex oktatási intézménymenedzsmentig

Informatikai célrendszertől a komplex oktatási intézménymenedzsmentig Informatikai célrendszertől a komplex oktatási intézménymenedzsmentig Dr. Szentiványi Gábor ULX Nyílt Forráskódú Tanácsadó és Disztribúciós Kft. Az ULX-ről röviden Magyarországi központú technológiai vállalat,

Részletesebben

Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu

Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu Digitális követ az információs társadalom segítésére Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu EU 2020 uniós gazdasági stratégia és Európai digitális menetrend Komoly kihívás

Részletesebben

Tisztelettel köszöntöm a RITEK Zrt. Regionális Információtechnológiai Központ bemutatóján. www.ritek.hu

Tisztelettel köszöntöm a RITEK Zrt. Regionális Információtechnológiai Központ bemutatóján. www.ritek.hu Tisztelettel köszöntöm a RITEK Zrt. Regionális Információtechnológiai Központ bemutatóján. www.ritek.hu BEVEZETŐ az ASP-szolgáltatásról Az ASP-szolgáltatás (Application Service Providing) előnyei A megrendelő

Részletesebben

Orvosi készülékekben használható modern fejlesztési technológiák lehetőségeinek vizsgálata

Orvosi készülékekben használható modern fejlesztési technológiák lehetőségeinek vizsgálata Kutatási beszámoló a Pro Progressio Alapítvány számára Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Mérnök informatika szak Orvosi készülékekben használható modern

Részletesebben

SDL Trados szervermegoldások. Szekeres Csaba SDL Trados partner szekeres.csaba@m-prospect.hu M-Prospect Kft.

SDL Trados szervermegoldások. Szekeres Csaba SDL Trados partner szekeres.csaba@m-prospect.hu M-Prospect Kft. SDL Trados szervermegoldások Szekeres Csaba SDL Trados partner szekeres.csaba@m-prospect.hu M-Prospect Kft. Fókuszban A fájlalapú fordítási memória korlátai SDL TM Server 2009 A fájlalapú terminológiai

Részletesebben

Hardverkarbantartás. szerviz 3% 13% Számítógépes hardver 18%

Hardverkarbantartás. szerviz 3% 13% Számítógépes hardver 18% Trendek az informatikai fejlesztések területén Sasvári Péter Bevezetés Az informatika az információ rendszeres és automatikus elsősorban számítógépek segítségével történő feldolgozásával és továbbításával

Részletesebben

CÉGBEMUTATÓ. Emberközpontú üzleti megoldások.

CÉGBEMUTATÓ. Emberközpontú üzleti megoldások. CÉGBEMUTATÓ Emberközpontú üzleti megoldások. A Viapan Group tíz üzletágával Magyarország meghatározó humánerőforrás-szolgáltatója. Cégcsoportunk komplex és egyedülállóan innovatív szolgáltatás nyújt, amelynek

Részletesebben

ITIL V3 ALAPÚ IT SZOLGÁLTATÁSIRÁNYÍRÁSI RENDSZER BEVEZETÉSE A GPITINER SEGÍTSÉGÉVEL. Sztrida Ákos IT ügyvezető igazgató helyettes ITIL Expert

ITIL V3 ALAPÚ IT SZOLGÁLTATÁSIRÁNYÍRÁSI RENDSZER BEVEZETÉSE A GPITINER SEGÍTSÉGÉVEL. Sztrida Ákos IT ügyvezető igazgató helyettes ITIL Expert ITIL V3 ALAPÚ IT SZOLGÁLTATÁSIRÁNYÍRÁSI RENDSZER BEVEZETÉSE A GPITINER SEGÍTSÉGÉVEL Sztrida Ákos IT ügyvezető igazgató helyettes ITIL Expert A BANKRÓL 100%-ban hazai tulajdonú bank Digitális banki stratégia

Részletesebben

NIIF Sulinet szolgáltatásai

NIIF Sulinet szolgáltatásai 2013. március 28. Networkshop 2013 Sopron Mohácsi János Hálózati igh. NIIF Intézet Történeti áttekintés Közháló 2004-ben: Internet hozzáférés biztosítása Szélessáv elterjesztése Problémák ismertek 2010-2011

Részletesebben

Palaczk Péter A marketing folyamatok adattárház alapú támogatása

Palaczk Péter A marketing folyamatok adattárház alapú támogatása Palaczk Péter A marketing folyamatok adattárház alapú támogatása A hatékony marketingtámogatás alapjai Infrastrukturális feltételek Működő vállalati adattárház Megbízható ügyféladatok Beüzemelt adatbányászati

Részletesebben

Az Ipari Parkok szabályozói környezete, és tervezett pályázati forrásai

Az Ipari Parkok szabályozói környezete, és tervezett pályázati forrásai Az Ipari Parkok szabályozói környezete, és tervezett pályázati forrásai előadó: Radics Ernő Nemzetgazdasági Minisztérium, Ipari és Építésgazdasági Főosztály Tiszaújváros, 2013. november 4. 1 Az Ipari Parkok,

Részletesebben

ÓBUDAI EGYETEM Neumann János Informatikai Kar Informatikai Rendszerek Intézet Témavezető: Bringye Zsolt

ÓBUDAI EGYETEM Neumann János Informatikai Kar Informatikai Rendszerek Intézet Témavezető: Bringye Zsolt Témavezető: Bringye Zsolt Diplomamunka/szakdolgozat címe: X64 szerver virtualizáció technológiai kérdéseinek áttekintése, kereskedelmi termékekben történő megvalósításuk elemzése (funkcionalitás, teljesítmény,

Részletesebben

A Magyar Posta aktualitásai és jövőképe. Előadó: Rajnai Attila vezérigazgató-helyettes

A Magyar Posta aktualitásai és jövőképe. Előadó: Rajnai Attila vezérigazgató-helyettes A Magyar Posta aktualitásai és jövőképe Előadó: Rajnai Attila vezérigazgató-helyettes 1 Magyar Posta aktuális adatai 2 Árbevétel megoszlás 2011 Kb. a tevékenységek 1/5-e ÁFA-köteles Pénzforgalom 13% Egyéb

Részletesebben

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével.

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével. HONLAP tartalom Előzmények: Biharkeresztes Város Önkormányzata az Államreform Operatív Program (ÁROP) A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése tárgyú kiírás keretében benyújtotta Biharkeresztes Város

Részletesebben

MICROSOFT DYNAMICS AX ÜGYFÉLKAPCSOLAT-KEZELÉS (CRM)

MICROSOFT DYNAMICS AX ÜGYFÉLKAPCSOLAT-KEZELÉS (CRM) MICROSOFT DYNAMICS AX ÜGYFÉLKAPCSOLAT-KEZELÉS (CRM) A Microsoft Dynamics AX rendszer CRM modulja segítségével a vállalat maximálisan kiaknázhatja ügyfélkapcsolatait, és növelheti eredményességét. Minden

Részletesebben

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás)

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Saját vállalkozás Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Piaci részesedés Haszonkulcs Marketing folyamatok Marketing szervezet Értékesítési/marketing kontrol adatok

Részletesebben

ENELFA - ENtrepreneurship by E-Learning For Adults. Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése

ENELFA - ENtrepreneurship by E-Learning For Adults. Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése A projekt jövőbeni hasznosíthatósága kétirányú: egyrészről a Továbbképzési és Szakképzési Központ segítségével külső körnek történő értékesítés,

Részletesebben

Tartalom. Dr. Bakonyi Péter c. docens. Midterm review: összefoglaló megállapítások. A A célkitűzések teljesülése 2008-ig

Tartalom. Dr. Bakonyi Péter c. docens. Midterm review: összefoglaló megállapítások. A A célkitűzések teljesülése 2008-ig Tartalom i2010 - Midterm review Lisszaboni célok és az információs társadalom Az i2010 program főbb célkitűzései A A célkitűzések teljesülése 2008-ig Dr. Bakonyi Péter c. docens Legfontosabb teendők 2010-ig

Részletesebben

EMMA, a magyar egészségügy új informatikai nagykövete

EMMA, a magyar egészségügy új informatikai nagykövete EMMA, a magyar egészségügy új informatikai nagykövete EMMA, a magyar egészségügy új informatikai nagykövete September 30, 2013 2 Kik vagyunk? Az Enterprise Group az innovatív informatikai és infokommunikációs

Részletesebben

Dr. Bakonyi Péter c. docens

Dr. Bakonyi Péter c. docens i2010 - Midterm review Dr. Bakonyi Péter c. docens Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az i2010 program főbb célkitűzései A A célkitűzések teljesülése 2008-ig Legfontosabb teendők 2010-ig

Részletesebben

NETinv. Új generációs informatikai és kommunikációs megoldások

NETinv. Új generációs informatikai és kommunikációs megoldások Új generációs informatikai és kommunikációs megoldások NETinv távközlési hálózatok informatikai hálózatok kutatás és fejlesztés gazdaságos üzemeltetés NETinv 1.4.2 Távközlési szolgáltatók és nagyvállatok

Részletesebben

AZ INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA (TÁMOP 3.4.2-B) Kern Zoltán Közoktatási szakértő Kern.zoltan@educatio.hu

AZ INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA (TÁMOP 3.4.2-B) Kern Zoltán Közoktatási szakértő Kern.zoltan@educatio.hu AZ INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA (TÁMOP 3.4.2-B) Kern Zoltán Közoktatási szakértő Kern.zoltan@educatio.hu Integrált (Elektronikus) Nyomonkövető Rendszer Miért használjuk? Hogyan használjuk?

Részletesebben

ÉLET A FELHŐBEN - HATÉKONYSÁGNÖVELÉS CLOUD TECHNOLÓGIÁVAL. Baranyi Fanni Microsoft Online Szolgáltatások Értékesítési Szakértő

ÉLET A FELHŐBEN - HATÉKONYSÁGNÖVELÉS CLOUD TECHNOLÓGIÁVAL. Baranyi Fanni Microsoft Online Szolgáltatások Értékesítési Szakértő ÉLET A FELHŐBEN - HATÉKONYSÁGNÖVELÉS CLOUD TECHNOLÓGIÁVAL Baranyi Fanni Microsoft Online Szolgáltatások Értékesítési Szakértő Magunknak állítjuk elő: kapacitáshiány, vagy kapacitástöbblet Közműhálózatok:

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Operatív stratégia 98. lecke Stratégia: közös vízió, mely egyesíti

Részletesebben