Beszámoló. a Collegium Talentum II. félévi tevékenységéről és eredményeiről január 20.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beszámoló. a Collegium Talentum 2014. II. félévi tevékenységéről és eredményeiről. 2015. január 20."

Átírás

1 Beszámoló a Collegium Talentum II. félévi tevékenységéről és eredményeiről január 20.

2 1. BEVEZETŐ, AKTUÁLIS ADATOK A 2014/2015-ös tanév indítás több szempontból is fordulópontot jelentett a Collegium Talentum életében: Az volt az első év, amikor egy korábbi évfolyam kollégistái (a 2011-ben felvettek) már nem részesültek a kollégium programjában, mert a hat félév támogatási időszakuk lejárt. Közülük többen már időközben ledoktoráltak, de akik nem jutottak még el a doktori cím megszerzéséhez, a hat félév után saját erőforrásaik mozgósításával kell befejezni a doktori folyamatot. A Collegium Talentum a továbbiakban az Alumni klub tagjaként számít rájuk, és szervez alkalmanként programokat. Az Alumni klub munkarendje, szabályzata és programja 2015 tavaszára készül el. A 2011-ben indult évfolyam részére nyáron ünnepélyes záró rendezvényt tartottunk, amelyben az első félévi beszámolóban adtunk részletes tájékoztatást. A nyári felvételi vizsgák során a évi csökkentett támogatási keret miatt csak húsz új kollégista felvételére kerülhetett sor. A létszámkeret csökkentése miatt a pályázatot csak doktori folyamatban résztvevők számára írtuk ki. A felvételi eljárásra az írásbeli pályázatok értékelésére és a szóbeli meghallgatásra júniusban került sor, és a felvételi eredményekről is az első félévi beszámolóban adtunk tájékoztatást. A Collegium Talentum támogatási programja a évi őszi félévben 83 kollégistával indult. Ebben a létszámban 8 olyan kollégista is volt, aki az őszi félévre személyi vagy külföldi tanulmányai miatt halasztást kért, egy kollégista státuszát pedig korábbi gyenge teljesítménye miatt a vezetőség egy félévre felfüggesztette. Velük az Edutus Főiskola erre a félévre nem is kötött szerződést, így az aktív kollégista létszám ebben a félévben 74 fő volt, akik közül 14-en a Nemzeti Kiválósági Program ösztöndíját kapták. Az emiatt kisebb ösztöndíj kifizetés miatt tudta a Collegium Talentum a programot bizonyos korlátozásokkal és szerényebb körülmények között 2014-ben is eredményesen működtetni II. félévében az ünnepélyes megnyitót október 10-én tartottuk az első és másodéves kollégisták részére. A megnyitó ünnepséget és az azt követő első kötelező képzést takarékossági okok miatt szerényebb körülmények között a megszokott Magyarság Háza helyszín helyett az Edutus Főiskola tatabányai székhelyén tartottuk. A megnyitó ünnepségen köszöntőt mondott Bencsik János, Tatabánya megyei jogú város országgyűlési képviselője, Milován Orsolya a Nemzetpolitikai Államtitkárság főosztályvezetője, valamint Dr. Jandala Csilla, az Edutus Főiskola rektora. Az ünnepség keretében tette le a húsz elsőéves kollégista a fogadalmat. Az eskü szövegében meghatározott ígéretüket, hogy igyekeznek tudásukat a határon túli magyar értelmiség és az egyetemes emberi kultúra szolgálatába állítva közkinccsé tenni, már az első kollégiumi félév alatt is ösztönöztük az előírt vállalások következetes támogatásával és számonkérésével. A második félévi aktív kollégisták külhoni területi, képzési szint szerinti, valamint az általuk képviselt tudománycsoportok szerinti megoszlását az alábbi grafikonok mutatják be részletesen: 2

3 AZ AKTÍV KOLLÉGISTÁK SZÁMA II. FÉLÉVÉBEN 9 PhD 19 PhD 37 PhD + 4 MSc 5 PhD Az aktív kollégisták által képviselt tudománycsoportok megoszlását az alábbi grafikon szemlélteti: Tudománycsoportok megoszlása Műszaki tudományok 5 fő Élettudományok 2 fő Társadalomtudo mányok 15 fő Természettudományok 29 fő Bölcsészettudományok 23 fő A Collegium Talentum vezetése 2014 második félévében az egyéni tehetséggondozással, tudósképzéssel egyenrangúan az évfolyamonkénti közösségek megszilárdítását tartotta legfőbb feladatának. A társadalmi problémákra érzékeny, szakmailag igényes értelmiség nevelése érdekében erősítettük jelenlétünket a határon túli kollégisták életében, megteremtve azt a közeget, amelyben egy intelligens, motivált és kreatív fiatal ki tud bontakozni, sikeres tud lenni. Olyan előadókat és tudós embereket hívtunk meg a szemeszter során, akiknek szakmai hírneve és jelenléte önmagában inspiráló környezetet jelentett a fejlődni akaró fiatal számára (pl. Czakó Gábor, Kádár Magor, Lackfi János, Gloviczki Zoltán, Szász Jenő). Fontos célunk volt az intenzív fejlődéshez szükséges megfelelő 3

4 légkör, kiegyensúlyozott társas kapcsolatok (a tutorokkal és kollégista társakkal egyaránt) biztosítása. Ugyanakkor a korábbiakhoz képest fokozottabban figyeltünk a valódi tehetségek és a tehetségígéretek megkülönböztetésére, vállalva és a félév elején korrektül jelezve az esetleges alulteljesítésből adódó következményeket. Azokat, akiknek tehetsége a Collegium Talentumban eltöltött három-négy szemeszter után sem tudott utat törni, eltanácsoltuk, támogatásukat ben nem folytatjuk. 2. A KOLLÉGISTÁK EGYÉNI ELŐREHALADÁSA, TELJESÍTMÉNYE A kollégisták féléves mérhető teljesítményét az egyéni előrehaladási jelentések és a tutorok beszámolói alapján összesítettük. A kutatói előrehaladásban elsősorban a publikációk számszerűsíthetők. A 74 aktív kollégista e félévi összesített számszerű publikációs teljesítményét mutatja az alábbi grafikon: A kollégisták publikációi 2014 II. félév Absztrakt, egyéb kisebb publikáció; 86 Konferencia előadás/poszter; 112 Tanulmány, szakcikk, könyvfejezet; AZ ELSŐS KOLLÉGISTÁK TELJESÍTMÉNYE A Collegium Talentum működése során először fordult elő, hogy az évfolyamonkénti harminc fős keretszámot tízzel csökkentenünk kellett forráselvonás miatt. Ebből követezően szeptember 1- jén mindössze húsz határon túli doktorandusz kapcsolódhatott be a tehetségtámogató rendszerünkbe. A húsz helyet kizárólag a PhD-képzésben résztvevők számára hirdettük meg tavasszal, amiről az első féléves beszámolónkban számot adtunk. Ősszel kilenc másodéves, hét harmadéves és négy, az abszolutóriumán már sikerrel túl lévő doktorjelölt kapott tőlünk támogatást. Ennek ellenére a négyhónapos félév (szeptembertől decemberig) során az elsős évfolyam mindössze húsz kollégistája figyelemreméltó eredményeket produkált. Összesen 31 előadást tartottak különböző szakmai konferenciákon, 22 tanulmányuk jelent meg vagy áll megjelenés alatt, 19 rövidebb cikk született írásaikból, ami azért szép teljesítmény, mert a teljes kollégista létszámot 4

5 tekintve (74 fő), az összesített előadás- és tanulmányszám több mint egyharmadát, a kisebb publikációk egynegyedét ők jegyzik. A húsz kollégista közül a munkaterveikkel és a tutorjaik értékelésével történt összevetés alapján a szakmai-tudományos munka területén öt olyan kollégista teljesítményét emeljük ki, akik már most szülőföldjük tudományos, oktatói életének értékes tagjai, s a jövőben várhatóan véleményformáló szószólói lesznek. Bajtalan Hunor, a Babeș Bolyai Tudományegyetem Földrajz Kara doktori iskolájának harmadéves hallgatója a társadalmi-gazdasági-politikai aktualitással bíró regionalizáció erdélyi, romániai folyamatát kutatja. Következtetéseiről sikerrel adott számot a Lillafüreden rendezett VII. Magyar Földrajzi Konferencián Regionális úri muri Romániában ( ) címmel. Pozitív bírálatot kapott, így megjelenés alatt áll a Székelyföld mint régió? Egy esetleges területi-közigazgatási átszervezés margójára című kézirata. Kovács-Márton Anikó, a beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium igazgatóhelyettese, az Ungvári Nemzeti Egyetem Szilárdtest Fizika Tanszék harmadéves doktorandusza a Romániában megrendezésre kerülő Amorphous and Nanostructured Chalcogenides című VII. Nemzetközi Konferenciára készül, amelyre készen állnak a bemutatni kívánt tézisei. Jelenleg egy magyar nyelvű publikáció megírásán dolgozik, ezenkívül a tutorával közösen írt publikációja megjelenésre vár. A kutatásaihoz tartozó optikai vizsgálatokat az Ungvári Nemzeti Egyetem bázisán folytatta, azonban a vizsgálati tárgyait képező kalkogenid üvegek Raman-spektroszkópiai méréseit a Collegium Talentum segítségével a Wigner Jenő Fizikai Kutatóközpontban végezte el Budapesten. Kolozsvári István, a Debreceni Egyetem Hidrobiológiai Tanszékének doktorjelöltje, a beregszászi főiskola megbízott tanára a Tisza különböző szakaszainak szitakötő populációját kutatja. A félév során tutorával, Dévai Györggyel és Jakab Tiborral mintegy 600 példány folyami szitakötő méretfelvételezését végezték el a Tiszán Tuzsérnál és Tiszamogyorósnál, illetve a huszti és nagyszőlősi szakaszokon. A csapatmunkában folytatott kutatás a toxikológiai vizsgálatokra is kiterjedt, mivel a folyami szitakötők kiváló indikátorszervezetek, lárváik érzékenyen reagálnak az élőhelyükön bekövetkező változásokra és képesek jelezni az adott víztér szennyezettségét. Az eredményekről három konferencián számolt be a kollégista az ősz folyamán. Tarján László, az Újvidéki Egyetem Műszaki Tudományok Karának tanársegéde, doktorjelölt az elmúlt félévben az intenzív tanítás mellett (17 óra hetente) a doktori tézisekhez tartozó kísérleteken dolgozott. Analizálta egy pneumatikus lineáris hajtás vezérlő egység működését, valamint létrehozott egy PID vezérlő algoritmuson alapuló FPGA alapú vezérlő rendszert. Eredményeit két konferencián is bemutatta és egy publikációja is született. Zsigmond Júlia, a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Hungarológiai Tudományok Doktori Iskola etnográfus doktorandusza három tanulmányt és egy cikket írt a félév során. A október közötti Kommunikáció, kontextus, interdiszciplinaritás (CCI 3) nemzetközi konferenciára angol nyelven beküldött tanulmányát elfogadták, amelynek címe Egy református lelkész inkvizíciós dossziéja. A szervezők ígérete szerint a tanulmányt ISI jelzésű kiadványban jelentetik meg. Ezenkívül kiemelendő a 16 órányi hangfelvétel, amely a kalotaszentkirályi reformátusok egyéni és közösségi vallásgyakorlatait mutatja be interjúk formájában. A településen működő öt házi bibliakörből két-két személyt, rajtuk kívül pedig a rendszeres templomba járók közül tízet szólaltatott meg. 5

6 Az elsősök esetében még érthetően kevés a sikeres nyelvvizsgáról szóló beszámoló, mivel a Collegium szabályzata alapján ezt két félév alatt kell igazolhatóan teljesíteniük. Ősszel ketten tettek B típusú nyelvvizsgát angolból. A tutorokkal történt szakmai együttműködés az elsős évfolyamnál volt a legintenzívebb: kiugróan magas a személyes találkozások száma, átlag 8-12, s az váltások is több tucatot jelentenek személyenként. A kollégisták és a tutorok is elégedettek voltak partnerükkel, egyik részről a segítőkészség, a másik oldalról a megbízható teljesítmény volt a fő mérce. IDÉZETEK A KOLLÉGISTÁK BESZÁMOLÓIBÓL Nehéz lenne mindent felsorolni, amelyet a Collegium Talentum révén sikerült megvalósítani, mégis azonban egy párat kiemelnék. A szakmai előrehaladást egyelőre második helyre téve úgy gondolom, hogy az egyik legjelentősebb támogatás a Collegium Talentum részéről, hogy egy nagyszerű közösség részévé válhattam, új emberekkel találkozhattam, amiért ezúton is szeretnék köszönetet mondani. Szakmai vonalon a Collegium Talentum hozzájárult ahhoz, hogy bővíthessem szakmai könyvtáramat, hogy továbbra is fenntarthassam a Regionális Tudományi Társaságnál (Regional Studies Association) jegyzett tagságomat, valamint előfizethessek a társaság jövő évi Piacenzában (Olaszország) tartandó konferenciájára. Ezen túlmenően a Collegium Talentum működési elve révén keretként szolgált az MTA, Regionális Kutatások Intézeténél, Pécsen tett tanulmányutamhoz is. (Bajtalan Hunor, Kolozsvár, BBTE) Nagyon fejlesztő hatással voltak rám a képzések. Dr. Kádár Magor előadása az előadási technikákról nagyban hozzájárult ahhoz, hogy konferencia fellépéseim során magabiztosabb, kommunikatívabb legyek. Bertáné Dr. Varga Judit és Dr. Gloviczki Zoltán előadásai a nevelésről és a nevelési módszerekről pedig segítséget nyújtanak abban, hogy az egyetemi órákat színvonalasabban vezethessem le. Ezen kívül kollégista társaim előadásai megtanítanak arra, hogyan és mit kell másként csinálnom. (Turóci Jolán, Ungvári Nemzeti Egyetem) A Collegium Talentum támogatásával konferenciákon vehettem részt, melyek alkalmával az angol nyelvű előadói készségeimet tudtam fejleszteni, illetve először vettem részt poszter szekcióban egy kutatás bemutatásával. Ezek a részvételek nagyon hasznosnak bizonyultak, mind a szakmai kapcsolatok kiépítésében, mind pedig saját fejlődésemben. (Szabó Kinga, Kolozsvár, BBTE) Több tucat könyvet tudtam venni a támogatásnak köszönhetően, angol nyelvű szakkönyveket is, melyeket e nélkül nem engedhettem volna meg. A doktori munkám kiadásánál felmerülő költségeket, az olasz nyelvtanfolyamot is ebből fedeztem. (Kiss Tímea, Rév-Komárom, Selye János Egyetem) Tutorom több olyan szakmai konzultációt szervezett nekem egyetemi tanárok, tudósok bevonásával, amely nagyban segítette, hogy kidolgozzam a doktori disszertáció tervezetét, korpuszát, irodalmát stb. Szakmai kapcsolatokat építhettem ki tutorom által külföldön is (például a Sapentia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Műszaki és Humán Tudományok Kara Humán Tanszékével, s ezáltal idegen nyelven tartott internetes konferencián vettem részt). A tutorom által szerkesztett recenzeált folyóiratban teret kaptak kutatási eredményeim. (Romoda Renáta, Újvidék, Újvidéki Egyetem) 6

7 IDÉZETEK A TUTOROK ÉRTÉKELÉSEIBŐL Kovács-Marton Anikót kutatócsoportunk igyekvő, eredményes és jó csapatmunka hajlamú tagjának tartom. Kitűzött feladatait mindig időben, legjobb tudása szerint, komoly hozzáállással teljesíti, munkáját a precizitás jellemzi. Maga felé szakmai téren komoly elvárásokat támaszt, és ebből a kutatás iránti erős motiváltsága tükröződik. Szakmai alázatát és hivatásszeretetét emelném ki, amire a jövőben mindenképpen lehet és kell is építeni. Tapasztalatom szerint tutoráltam sikeresen oldja meg a kutatási feladatait, kutatóként egyre nagyobb jártasságra és tapasztalatra tesz szert. Meglátásom szerint a Collegium Talentum egy arra érdemes, rátermett fiatal kutató fejlődéséhez, és egy fontos kutatás megvalósulásához járul hozzá. A kollégista eddigi eredményei, lelkiismeretessége és szorgalma, továbbá személyes jellemvonásai (megbízhatóság, odaadás, emberségesség) biztosíték arra, hogy Kovács-Marton Anikó a kárpátaljai magyar értelmiség értékes, aktív tagjává válik. (Prof. Dr. Mitsa Volodimir, Ungvári Nemzeti Egyetem) Összegezve megállapíthatom, hogy Kolozsvári István maximálisan megfelel a tehetséggondozó program elvárásainak, s nemcsak komoly, hanem megalapozott remény is van arra, hogy a kárpátaljai szakmai elit meghatározó egyéniségévé váljon. Erről az idén ősszel tett személyes látogatásom során folytatott szakmai megbeszéléseim alkalmával meg is győződtem, s azt is konstatáltam, hogy komolyan számítanak rá, s egyre igényesebb és felelősségteljesebb feladatokkal bízzák meg a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán és a Fodor István Kutatóintézetben. (Prof. Dr. Dévai György, Debreceni Egyetem) Az egyéni önfejlesztési feladatokat illetően fontosnak tartom elmondani, hogy könnyű volt segíteni a munkáját, hiszen nyitott, érdeklődő és egyben nagyon szorgalmas személyiségről van szó. Így aztán az összes javaslatomra megmozdult és létrehozott valami említésre méltót (előadás, poszter, beszélgetések nemzetközileg ismert külföldi szakemberekkel). Az általános iskola 9. osztályában a gyakorlatorientált matematikaoktatással kapcsolatban írt 457 tesztlapot kiértékelt, a feldolgozást végzi, a részeredményeket előadásban ismertette. Rutinosan kezeli a szlovák-magyar kétnyelvűséget. Számos módszertani szakkifejezést eredetileg jobban használt szlovákul, mint magyarul, de nagyon gyorsan és szépen fejlődött. Kísérletet tettünk az angol nyelv bekapcsolására is. A következő fejlődési lépcsőnek az angol nyelvű publikálást és előadást tartom. Ebben továbbra is örömmel segítem. Mindezek alapján úgy gondolom, hogy kiválóan megfelel a Collegium Talentum tehetséggondozó programjában megfogalmazott elvárásoknak, és nagyon nagy eséllyel lehet számítani arra, hogy a külhoni magyar értelmiség értékes, aktív tagjává válik. (Dr. Vásárhelyi Éva ELTE - Csáky Antal nyitrai kollégistáról) A támogatott kollégista, Paszmár Lívia rendkívül tehetséges doktorandusz, amit az is bizonyít, hogy a Szlovák Tudományos Akadémián írja doktori disszertációját. Kiváló alapokkal rendelkezik ahhoz, hogy sikeresen abszolválja a Collegium Talentum által előírt követelményeket. Nyelvtudása is megfelel a vállalt feladatnak, hiszen magyar angol szakon végzett diákról van szó, aki szlovákul is képes tudományos dolgozatot írni (erre a Szlovák Tudományos Akadémia munkatársaként szüksége is van), és jó úton halad afelé, hogy németül is képes legyen a megfelelő szakirodalom értő olvasására, felhasználására, dolgozatba építésére. (Dr. habil. Németh Zoltán, Konstantin Filozófus Egyetem, Nyitra) Tarján László ebben a szemeszterben szakmai téren két komoly kihívás elé nézett és azoknak sikeresen megfelelt: egyrészt rengeteg órát tartott az egyetemen (heti 17 óra), másrészt pedig 7

8 készítette a PhD tézisének a formális bejelentését, ami nálunk komoly irodalom áttekintéssel és a várható eredmények előzetes bemutatásával jár. A két elsődlegesnek tervezett tevékenység (oktatás és PhD bejelentés) sikerült teljesítenie tudományos téren is, ugyanis megjelent két konferencia cikke és egy dolgozata egy nemzetközi folyóiratban. A PhD megvédése után nyílt útja van a docensi titulus megszerzése irányába, úgyhogy várhatóan a külhoni értelmiség oszlopos tagjává válik majd. A szakmai kihívások mellett László személyes fronton is kiválóan teljesít, ugyanis három kisgyermek apja. (Dr. Lendák Imre, Újvidéki Egyetem) 2.2 A MÁSODÉVES KOLLÉGISTÁK TELJESÍTMÉNYE A 2013-ban felvett 30 fős évfolyam létszáma ebben a félévben 28 főre csökkent, mert az egyik délvidéki, műszaki tudományok területén kutató kollégista a nyár folyamán megvédte doktori értekezését, ezzel a támogatási időszaka véget ért. Egy erdélyi gyógyszerész doktorandusz pedig halasztást kért, így támogatási szerződést erre a félévre nem kötöttünk vele. Az aktív kollégisták összetételében is komoly változás történt, hiszen ebben az évfolyamba a 2013-as felvételi alkalmával hat mester, sőt egy alapszakon tanuló matematikus is került. A végzések és a továbbtanulási szerződések következtében a 28 fő között immár csak három mesterképzéses hallgató van, hat kollégista pedig már elérte a doktorjelölt státuszt. A beszámolók alapján megállapítható, hogy a kollégisták a tudományos tevékenységükben tervszerűen haladtak előre, amely a tanulmányi szinttől függően több-kevesebb publikációban is megnyilvánul. Dicséretes, hogy a mesterképzéses hallgatók is sikerrel szerepeltek konferenciákon, a doktoranduszok pedig konferencia előadásokkal, poszterekkel (összesen 53 ilyenről számoltak be). Kiemelhető Harmati Norbert az Újvidéki Műszaki Egyetem építész doktorjelöltje, aki egy németországi, egy ausztriai és egy szentpétervári neves szakmai konferencián is tartott előadást amellett, hogy a PhD hallgatók pécsi konferenciáján is bemutathatta kutatási eredményeit. Kolcsár Levente-Péter a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Integratív Biológia Doktori Iskola elsőéves doktori hallgatója pedig egy potsdami konferenciára küldött három posztert is társszerzőkkel, amely közül az egyiket ő mutatta a tutorja szerint is komoly sikerrel. A konferenciák között a neves külföldi, idegen nyelvű konferenciák (összesen 12) mellett, azért a hazai vagy magyarországi konferencia részvétel volt több, köztük néhány TDK konferencia is. A kollégisták közül többen különféle tanulmányokkal (18), 25 egyéb publikációval (pl. absztrakt, recenzió, stb.), és 13 komolyabb szakcikkel (köztük hét angol nyelvűvel) gyarapították tudományos megnyilvánulásaikat. Csáky Veronika a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem harmadéves biológus doktorandusza, Sárközi Melinda a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Kémia és Vegyészmérnöki kar negyedéves PhD hallgatója, és Dénes Avar-Lehel, aki ugyancsak a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Interaktív Biológia Doktori Iskola harmadéves doktorandusza jelentős szakfolyóirat cikkekkel hívták fel magukra a figyelmet. Tanulmányúton 14 kollégista vett részt, de közülük csak egy volt, aki ez alatt a rövid (mindössze négy hónapos) támogatási időszak alatt egy portugáliai és egy angliai tanulmányutat is lebonyolított. A Collegium Talentum idegennyelv-tanulási követelménye szerint a kollégistáknak két félévente kell egy nyelvi szinttel magasabb nyelvvizsgát tenniük. Ezt a kollégisták általában a tavaszi félévben 8

9 teljesítik, így ebben a félévben mindössze ketten tettek nyelvvizsgát (angol B1), de ezek eredményéről az igazolást a beszámolók elkészítésének határidejéig nem kapták kézhez. A kutatómunkában való előrehaladásnak fontos a Collegium Talentum sajátosan egyedi támogatási formája a tutori támogatás. A beszámolók alapján a tutorral való együttműködés az esetek többségében szorosnak és jónak mondható, bár érthető módon a tutorral való személyes találkozások akkor sűrűbbek, ha a tutor és a kollégista ugyanabban az intézményben található. Ugyanakkor éppen a kutatói látókör kitágítása miatt célszerűnek tartjuk, ha nem a kollégista témavezetője a felkért tutor. Ez esetben viszont a személyes kapcsolattartás csak valamilyen médiumon keresztül (általában , olykor Skype) lehet intenzív. A kollégisták és a tutorok beszámolói szerint az esetek többségében így is hatékony együttműködés valósul meg. A beszámolók egy része a tutorok szakmai tanácsai és publikációs támogatása mellett az emberi, kutatói magatartás fejlesztéséhez nyújtott segítséget is megemlítik. IDÉZETEK A KOLLÉGISTÁK BESZÁMOLÓIBÓL Nem csak a tudományban elismert szaktekintély, de többször is bebizonyította, hogy emberségből is megérdemelne egy doktori címet. (Rigó István Mitsa Volodimir tutorról, Ungvári Nemzeti Egyetem és Szegedi Egyetem) Azt érzem, hogy a tanár úr megbízik bennem, a munkámban. Rám bíz feladatokat, amikben kipróbálhatom magam, felelősséget vállalhatok a munkámért, ugyanakkor azonban mindig készségesen felajánlja a segítségét, amikor erre szükségem van. Atyai gondoskodással irányítja a kutatásomat: engedi, hogy magam fedezzem fel a tudományos világba való belépés szépségét, de közben szemmel tart és folyamatosan segíti a tudományos életbe való integrálódásomat. (Szász István Szilárd, Kolozsvár, BBTE) Hálás vagyok a tutoromnak, hogy támogatta szakmailag és finanszírozta saját kutatási projektjéből, a november végén, Temesváron megszervezett nemzetközi konferencián való részvételemet. A konferencia részvételi díját, az utazási és szállási költségem is így lett biztosítva. (Kis Gellért Zsolt, Kolozsvár, BBTE) A tutoromtól kapott legfontosabb támogatásnak az általa szervezett szakmai találkozókat tartom. Ezek segítségével sikerült tisztázni a kutatási kérdéseket, értékes visszajelzést kapni a szakterület képviselőitől. Más segítség, amit a tutoromtól kaptam: a féléves célok pontos kijelölésében nyújtott támogatás, a konferencia-részvétel megszervezése, publikációs lehetőségek azonosítása, a tudományos dolgozat megírása előtt és után nyújtott segítség (átolvasás, javaslatok)... mindig gyorsan és pontosan válaszol a felmerülő kérdésekre, értékes javaslatokat fogalmaz meg és folyamatos érdeklődést mutat a kitűzött célok teljesítésének az állapotáról. (Szőcs Csongor Ernő, Kolozsvár, BBTE) A beszámolók mintegy fele kiemeli a kötelező képzések hasznosságát, és a Collegium Talentum közösségépítő és nevelő szerepének fontosságát. A kollégisták egy közösséget alkotnak, olyan kapcsolatok indukálását teszi ez lehetővé, amelyek a későbbiekben akár világméretű felfedezések alapjai lehetnek. De ez a közösség nem csak a 9

10 tudományos életben való előrehaladást hivatott szolgálni, hanem egy olyan határokon átívelő értelmiségi hálót újrateremteni, amit a történelmi események tönkretettek. Ennek a kialakulóban lévő intelligens hálónak a részeként úgy gondolom, minden eredmény, amit elérünk, mi kollégisták, valamilyen részben a Collegium Talentumnak köszönhetjük. Mert a Collegium Talentumhoz minden egyes résztvevője hozzátesz valamit, amitől Ő nem lesz kevesebb és mindenki kap valamit, amitől viszont több lesz, ez a CT igazi ereje. Az éven engem ért a megtiszteltetés, hogy az 1956-os forradalom emlékünnepségén felszólalhattam a kárpát-medence magyar fiatalsága nevében, ahol a beszédem üzenete, a lényege nem lett volna az ami, ha nem merítkezem a CT erejéből. Számtalan olyan dolog van a CT tagok életében, ami ennek a láthatatlan kollégiumnak köszönhetően másképp zajlik vagy épp pont emiatt történik meg, de ennek a legtöbbje olyan kicsi változás, amit nagyon nehéz észrevenni, viszont ha az ember a nagy egészet nézi úgy felfedezheti. Köszönöm, hogy ennek az értékközösségnek a részese lehetek. (Rigó István, Ungvári Nemzeti Egyetem és Szegedi Egyetem) Úgy érzem, hogy a Collegium Talentum oly módon tanít és nevel, amit csak a régi, nagynevű iskolák és kollégiumok falai között tudtam elképzelni. Mindez számomra leginkább nem az elvekről való beszédből válik nyilvánvalóvá, hanem magából az életből, az egymáshoz való viszonyulásból és magatartásból. Lehet, hogy kemény kövekként feszülünk egymásnak, miközben kopunk, csiszolódunk, de a gyémánt is csak ily módon nyerheti el végső, értékes formáját. (Szász István Szilárd, BBTE) Az elmúlt évben a Collegium Talentum képzéseinek köszönhetően tudásom számos területen bővült. Az elhangzott előadások rendkívül hasznosak voltak. A személyiségfejlesztő és csapatépítő tréningek önmagam megismerésére, sőt tanulmányozására ösztönöztek, ami pedig környezetem felfedezését és mind teljesebb megértését hozta magával. Ennek köszönhetően más szemmel figyelem magamat és társaimat Végül pedig elmondhatom, hogy a képzéseken egy valami mindig megfogalmazódik bennem:»olyan sok okos és tehetséges ember van itt! Hazamegyek, és még jobban odateszem magam!«(szennyes Eszter Kárpátaljáról, Debreceni Egyetem) Az elmúlt alkalmakon és általában a Collegium Talentum képzésein és a CT közösségétől kaptam eddig a legtöbb motivációt kutatásaim és tudományos tevékenységem végzéséhez. Köszönet érte. Különösen fontosnak tartom Kádár Magor előadását, mert nagyon sokat segített abban, hogyan tudjunk kiállni és hathatósan tartani az előadást akár egy konferencián szakmai közönség előtt, akár fiatal diákok előtt. (Gál Adél Kárpátaljáról, Debreceni Egyetem) A beszámolók alapján az alacsony teljesítményszint miatt három kollégista további támogatásának felülvizsgálatát határozta el a vezetőség, amelyet a tutor bevonásával a következő szerződéskötés előtt bonyolítunk le. 2.3 A HARMADÉVES, VÉGZŐS KOLLÉGISTÁK TELJESÍTMÉNYE A felsőbb évesek többsége számára az őszi szemeszter kollégiumi munkája elsősorban a készülő doktori dolgozatok írásával, illetve az azokhoz szükséges minősített publikációk elkészítésével zajlott. A kollégisták számára továbbra is előírtuk, hogy törekedjenek a nemzetközileg jegyzett, magas impakt faktorú tudományos kiadványokban történő megjelenésre. 10

11 A 26 harmadéves kollégista az őszi szemeszter támogatott négy hónapja alatt 30 tanulmányt írt önállóan vagy tutorával közösen, továbbá 29 önálló szakcikket jegyzett. Otthoni vagy magyarországi szakági konferenciákon összesen 28 előadással szerepeltek. A tutorokkal 104 alkalommal volt személyes találkozójuk és konzultációjuk, illetve interneten összesen 129 esetben folyattak élő, telefonos megbeszélést és 378 t váltottak. A részletes egyéni beszámolókat külön mellékletben (CD lemezen) csatoltuk. Jelen összefoglalónkban a kiemelkedő eredményekről számolunk be. A természettudományok terén három kollégista teljesítményét tartjuk mintaértékűnek. A disszertációját a BBTE-n az ősszel sikerrel megvédő Farkas Csaba matematikus a neves olasz szaktekintéllyel, Francesca Faraci-val írt közösen angol nyelven dolgozatot, amely elfogadásra és publikálásra is került a félév során. Egy szintén közösen írt másik tanulmányuk is pozitív bírálatot kapott (F. FARACI, CS. FARKAS, New conditions for the existence of infinitely many solutions for a quasilinear problem elfogadva, Proc. Edinb. Math. Soc., 2014.). Ez azért jelentős a Collegium Talentum szempontjából, mert a kollégista a 2013-as belső pályázatunk sikeres résztvevőjeként és egyik nyerteseként jutott el a Cataniai Egyetemre, ahol megismerkedett mostani szerzőtársával és a két dolgozat is mutatja, milyen gyümölcsöző munkakapcsolat alakult ki közöttük. Tóth Tar Éva, a Comenius Egyetem Természettudományi Kara Molekuláris Biológia Tanszék doktorjelöltje közel 200 DNS mintát analizált és végezte el ezek statisztikai kiértékelését. Az eredményekről a közeljövőben születik publikáció és egy friss, átfogó kép a jelenlegi teoretikus és praktikus CF ismeretekről Szlovákiában. A DNS microarray metódus egy újkeletű, innovatív, anyagilag hosszútávon megtérülő módszer, melyet a kollégista kutatási területén, a cisztás fibrózisnál Szlovákiában még nem végeztek. Nagy előnynek számít, hogy tutora, Kádasi Lajos professzor laboratóriuma rendelkezik ezzel a műszerrel, így a kollégista a legkorszerűbb módszerekkel ismerkedhetett meg. A közeljövőben a Comenius Egyetemen folytatott oktatás mellet a komáromi Selye János Egyetem biológia oktatásába is bekapcsolódik. Csata Enikő, a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Integratív Biológia Doktori Iskola harmadéves doktorandusza publikációját elfogadta a rangos amerikai tudományos lap, a Journal of Invertebrate Pathology, amelynek impakt faktora 2,73. /Báthori, F., Csata, E., Tartally, A. (2014): Rickia wasmannii CAVARA, 1899 (Ascomycetes: Laboulbeniales) increases the need for water in Myrmica scabrinodis NYLANDER 1846 (Hymenoptera: Formicidae)/. Több mint ígéretes, hogy neves tudósok tartják alkalmasnak a kollégistát - immár nem először - rangos nemzetközi folyóiratban történő közös publikálásra. A humán tudományok területéről két kollégistát emelünk ki. A kisebbségkutatásban már számottevő eredményeket elért Székely Tünde, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem oktatója és doktorjelöltje kilépett a nemzetközi színtérre témájával. Sikerrel szerepelt a 11. alkalommal megrendezett, az International Society for Third Sector Research (ISTR, a szervezet honlapja: által szervezett nemzetközi konferencián Németországban, Münsterben. A szervezet célja a civil társadalom kutatása, az eredmények globális szintű összefogása, publikálása az általa működtetett Voluntas c. tudományos folyóiratban. A világ 85 országából, több mint 600 előadó vett részt a konferencián. A kollégista Hungarian Minority and Minority Higher Education System in Romania címmel tartott előadást. 11

12 Grabovác Beáta újvidéki pszichológus doktorjelöltnek négy publikációja jelent meg a félév alatt és négy előadást tartott a magyar-szerb kétnyelvűség témában. A kollégista tehetségéről és munkánk megtérüléséről sokat árul el, hogy Pléh Csaba Széchenyi-díjas magyar pszichológus, nyelvész, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja társszerzőjeként szerepel a vajdasági fiatal neve nyomtatásban. (Grabovac Beáta, Pléh Csaba (2014): Szavak érzelmi értékének feldolgozása érzelmi Stroop-helyzetben kései, Magyar Pszichológiai Szemle, 4, 69, és Beáta Grabovac Csaba Pléh (2014): Emotional activation measured using the emotional Stroop task in early Hungarian Serbian bilinguals from Serbia, Acta Linguistica Hungarica, vol. 61, 4, ) A nyelvi előrehaladást az SZMSZ-ben foglaltaknak megfelelően két félév alatt egy nyelvi szintet kell előrelépni a támogatásban részesülő határon túli fiatalok nagyobb része a évi tavaszi szemeszterben teljesítette, ezért az őszi félévben a további nyelvtanulást erősítő tanfolyamokon való részvétel volt a meghatározó. Hárman tettek angol nyelvből B2 szintű vizsgát, egy kollégista angolból B1-et, egy oroszból szintén B1 szintet ért el. A TUTOROK A KOLLÉGISTÁKRÓL A kollégista, Tóth Tar Éva aktívan részt vett a konzultációkon, több projektbe is bekapcsolódott. Sikeresen vette az akadályokat a laboratóriumi munkában, és szorgalmasan dolgozott. Jól együttműködik más szakmabeli kollégákkal is, és a szakmai tanácsokat is megfogadja. Aktívan részt vett a gyakorlati oktatásban (2. és 3. évfolyamban vezetett gyakorlatot), besegített a 3. és 4. évfolyamos magyar diákok bakalár és diploma-munkáinak kidolgozásában a laboratóriumi metódusok megtanításával, valamint a publikációs tevékenységben is részt vett (társszerzője volt egy fejezetnek egy most megjelenő monográfiában). Keresi az új lehetőségeket az adott problematikában, és új metódusok bevezetésével a konkrét témát sikeresen kutatja. (Prof. Kádasi Lajos DrSc, Comenius Egyetem, Pozsony) Farkas Csaba tudományos szemszögből kiválóan teljesít, hatékonyan és komolyan dolgozik, mély átgondolássál próbálja megérteni és megérezni a kutatott matematikai jelenségek mögötti hátteret. Fontos kiemelnem a közös dolgozatunkat, melynek során újra meggyőződhettem Csaba igen komoly hozzáállásáról a kutatott probléma kapcsán. A dolgozat címe Singular Poisson equations on Finsler-Hadamard manifolds, melyet a szakma által igen rangosnak minősített Calculus of Variations and Partial Differential Equations laphoz nyújtottunk be közlésre (több száz ISI-matematikai lap közül a 25.-ik helyen szerepel!), melyről már kaptunk is egy pozitív bírálatot, apróbb módosítások ajánlatával a bíráló részéről. Hamarosan végső döntés is várható a dolgozat kapcsán. Ez a dolgozat és hasonló munkák Csaba számára azért is fontosak, hogy a legmagasabb szintről kapjon pozitív visszajelzést a munkája minőségét illetően. Azt gondolom, hogy az erdélyi tudományos berkekben, a fiatal generációt tekintve, Csaba kiemelkedő helyet kap és fog kapni a jövőben. Biztos vagyok benne, hogy Csaba sikeres szakmai pályája még csak most kezdődött el igazán. (Dr. habil. Kristály Sándor, BBTE) Készítették: Dr. Kandikó József elnök és B. Dr. Varga Judit oktatásvezető 12

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI dr. SPENIK SÁNDOR, Ungvári Nemzeti Egyetem Kárpátalja SZOLNOK - 2014 Kárpátalja

Részletesebben

Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Fasori Tehetséggondozó Program Eljárásrend

Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Fasori Tehetséggondozó Program Eljárásrend Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Fasori Tehetséggondozó Program Eljárásrend Tartalom Tartalom...1 1. A program célja...1 2. Az FTP vezetése...1 3. A szakmai vezetők, az FTP koordinátor feladatköre...2

Részletesebben

ÖSZTÖNDÍJ BIOLÓGUSHALLGATÓKNAK ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

ÖSZTÖNDÍJ BIOLÓGUSHALLGATÓKNAK ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÖSZTÖNDÍJ BIOLÓGUSHALLGATÓKNAK ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Sófi József a Szegedi Tehetségekért Alapítvány célja a Szegedi Tudományegyetemen tanuló biológus és biológia szakos hallgatók tudományos tevékenységének,

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Érvényes, befogadott pályázatok listája

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Érvényes, befogadott pályázatok listája Pályázati kategória kódja Pályázati azonosító Pályázó neve Székhely Település Székhely Megye Projekt címe Igényelt támogatás összege - 0001 ELTE Bibó István Bibó István Tehetséggondozó Tevékenysége - 0002

Részletesebben

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót.

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót. Magyar Szociológiai Társaság 1014 Budapest, Országház u. 30. Paksi Veronika titkár részére Tárgy: szakosztályi beszámoló Tisztelt Titkár Asszony! Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei

Részletesebben

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280 Kedves Tanuló! Bizonyára nehéz feladat előtt állsz, hiszen döntened kell arról, hogy milyen iskolában akarsz tanulni az elkövetkezendő néhány évben. Tájékoztatónkkal szeretnénk számodra segítséget nyújtani,

Részletesebben

Tisztelt Érdeklődők!

Tisztelt Érdeklődők! Tisztelt Érdeklődők! A Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzata 2015-ben is megrendezi az immáron hagyományosnak tekinthető nemzetközi, több tudományterületet összefogó szakmai rendezvényét. A

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője 1980-as évek: a tömegoktatás következménye a tehetségvédelem újraéledése (nemzetközi, hazai) Megalakul a Tehetség Világtanács (1975), majd az Európai

Részletesebben

KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA GYÖNGYÖS. Innovációs kihívások és lehetőségek 2014-2020 között

KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA GYÖNGYÖS. Innovációs kihívások és lehetőségek 2014-2020 között KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA GYÖNGYÖS Innovációs kihívások és lehetőségek 2014-2020 között XV. Nemzetközi Tudományos Napok 2016. március 30 31. 1. FELHÍVÁS 1 TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG Elnök Dinya László CSc, egyetemi

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2012.10.30. TANULMÁNYI TERÜLETEK

Részletesebben

Collegium Talentum Szervezeti és Működési Szabályzat

Collegium Talentum Szervezeti és Működési Szabályzat Collegium Talentum Szervezeti és Működési Szabályzat 2015. március Preambulum A Magyar Nemzetpolitika A nemzetpolitikai stratégia eleme című KIM anyag 3.2.4. pontja a tehetséggondozásról a következőket

Részletesebben

A számítástechnika-oktatás kezdetei Magyarországon ÁTTEKINTÉS

A számítástechnika-oktatás kezdetei Magyarországon ÁTTEKINTÉS A számítástechnika-oktatás kezdetei Magyarországon ÁTTEKINTÉS www.njszt.hu/files/neumann/infotortenet Projektek Sántáné-Tóth Edit santane.edit@gmail.com NJSZT ITF 2010.03.11. A projekt indulásáról Kiindulásként

Részletesebben

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016 2014. OKTÓBER 28. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola 1011 Budapest, Ponty utca 3. TANULMÁNYI TERÜLETEK (TAGOZATOK)

Részletesebben

Hallgatói elégedettségi felmérés

Hallgatói elégedettségi felmérés Hallgatói elégedettségi felmérés 2012/2013. tanév 1. és 2. félév Kérdések k4 k5 k6 k7 k8 k9 k10 k11 k12 k13 k14 Az oktató mennyire felkészült az órákra? Mennyire érthető az oktató által átadott ismeret?

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls Universität, Heidelberg (Németország) KAAD ösztöndíjas vendégkutató

ÖNÉLETRAJZ. 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls Universität, Heidelberg (Németország) KAAD ösztöndíjas vendégkutató ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Ceglédi Tímea Születési hely, idő: Budapest, 1984.06.14. E-mail: cegledi.timea@cherd.unideb.hu Honlap: http://timeacegledi.honlap.com/ Tanulmányok 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls

Részletesebben

Collegium Talentum Működési szabályzat

Collegium Talentum Működési szabályzat Collegium Talentum Működési szabályzat I. Általános rendelkezések A Magyar Nemzetpolitika, A nemzetpolitikai stratégia eleme című KIM anyag 3.2.4. pontja a tehetséggondozásról a következőket fogalmazza

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT. Budapest, 2001 június

BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT. Budapest, 2001 június BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT Budapest, 2001 június T A R T A L O M J E G Y Z É K Oldal 1. Tudományos Diákkör.2. 2. A Tudományos Diákköri munka.. 2. 3. A Főiskolai Tudományos

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Országos Irodalmi Muzeológus továbbképzés A továbbképzés helye: Petőfi Irodalmi Múzeum Ideje: 2015. május 26-27.

Szakmai beszámoló. Országos Irodalmi Muzeológus továbbképzés A továbbképzés helye: Petőfi Irodalmi Múzeum Ideje: 2015. május 26-27. Szakmai beszámoló Országos Irodalmi Muzeológus továbbképzés A továbbképzés helye: Petőfi Irodalmi Múzeum Ideje: 2015. május 26-27. Az NKA Közgyűjtemények Kollégiumának támogatásával (pályázati azonosító:

Részletesebben

A KÁBÍTÓSZER-FOGYASZTÁS EPIDEMIOLÓGIÁJA ÉS TÁRSADALMI HATÁSAI A VISEGRÁDI NÉGYEK ORSZÁGAIBAN

A KÁBÍTÓSZER-FOGYASZTÁS EPIDEMIOLÓGIÁJA ÉS TÁRSADALMI HATÁSAI A VISEGRÁDI NÉGYEK ORSZÁGAIBAN NTERNATIONAL VISEGRAD FUND CONTINENT-PH Kft. EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR NYÍREGYHÁZA A KÁBÍTÓSZER-FOGYASZTÁS EPIDEMIOLÓGIÁJA ÉS TÁRSADALMI HATÁSAI A VISEGRÁDI NÉGYEK ORSZÁGAIBAN Nemzetközi tudományos konferencia

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2011.10.01. TANULMÁNYI

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány ÖSZTÖNDÍJ BIOLÓGUS HALLGATÓKNAK

Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány ÖSZTÖNDÍJ BIOLÓGUS HALLGATÓKNAK ÖSZTÖNDÍJ BIOLÓGUS HALLGATÓKNAK ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Sófi József a Szegedi Tehetségekért Alapítvány célja a Szegedi Tudományegyetemen tanuló biológus és biológia szakos hallgatók tudományos tevékenységének,

Részletesebben

KULTURÁLIS TANULMÁNYOK TANSZÉK

KULTURÁLIS TANULMÁNYOK TANSZÉK KULTURÁLIS TANULMÁNYOK TANSZÉK 1. A Kodolányi János Főiskolán végzett kutatások Tananyagfejlesztés Várható eredmények vagy célok; részeredmények Kutatás kezdete és várható befejezési ideje Cseke Henrietta

Részletesebben

III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4.

III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4. III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4. Szemelvények az előadáskivonatokból III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3. - 4. A kongresszus résztvevőinek egy csoportja

Részletesebben

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Az iskola neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Az iskola OM-azonosítója: 028300

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Kritikai érzék és társadalmi felelősség

Kritikai érzék és társadalmi felelősség Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Tudósok és Oktatáskutatók, Tudományszervezők és Oktatásfejlesztők! Tisztelt Kollégák! Kritikai érzék és társadalmi felelősség. Nekünk, a felsőoktatás és a tudomány

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2010.10.01. TANULMÁNYI

Részletesebben

34 év után újra a Comenius Karon az OTDK

34 év után újra a Comenius Karon az OTDK 1. nap (2015. 04. 08.) 34 év után újra a Comenius Karon az OTDK 2015. április 8-án megkezdődött a XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia 14. szekciójának háromnapos ülése. Az esemény főszereplői

Részletesebben

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában F O N T O S T U D N I V A L Ó K A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: 1. Társadalom, politika és hadsereg a Magyar Királyságban 1740 1867 Programvezető: Prof. Dr. habil Gergely

Részletesebben

Collegium Talentum Szervezeti és Működési Szabályzat

Collegium Talentum Szervezeti és Működési Szabályzat Collegium Talentum Szervezeti és Működési Szabályzat 2016. március 16. Preambulum A Magyar Nemzetpolitika A nemzetpolitikai stratégia eleme című KIM anyag 3.2.4. pontja a tehetséggondozásról a következőket

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar Szakmai önéletrajz Név: Győri János Születési hely: Budapest, Magyarország Születési idő: 1956. 04. 01. Állampolgárság: magyar Jelenlegi munkahely: ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolája Jelenlegi beosztása:

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Döntési lista

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Döntési lista 1. NTP-SZKOLL-12-P-0001 ELTE Bibó István Bibó István Tehetséggondozó Tevékenysége 3 000 000 2. NTP-SZKOLL-12-P-0002 Luther Otthon - Luther Márton 2013. tavasz 3. NTP-SZKOLL-12-P-0003 ELTE Eötvös József

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2016/2017-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2016/2017-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2016/2017-es tanévre 2 Beköszöntő helyett Választani mindig nehéz, hiszen a döntéssel, miközben új utak nyílnak, mások lezárulnak. Különösen nehéz ismeretek hiányában felelősségteljesen

Részletesebben

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017 8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017 2015. OKTÓBER 15. Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskolája 1011 Budapest,

Részletesebben

Duális felsőoktatási képzés a modell és tapasztalatok Dr. Ailer Piroska

Duális felsőoktatási képzés a modell és tapasztalatok Dr. Ailer Piroska Duális felsőoktatási képzés a modell és tapasztalatok Dr. Ailer Piroska 2015. március 17. Duális képzés kecskeméti modellje definíció 1. A duális felsőoktatás a felsőoktatási intézmények és az érintett

Részletesebben

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium?

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Helytálljunk, mégis szabadon szaladjunk (Illyés Gyula) Az I. Béla Gimnázium Tehetséggondozó Középiskola Tehetségpont Ökoiskola, Madárbarát Iskola, Pénziránytű

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

KÚTFŐ projekt mit is végeztünk?

KÚTFŐ projekt mit is végeztünk? KÚTFŐ projekt mit is végeztünk? rövid összegzés a számok tükrében Madarász Tamás projektfelelős FAVA Konferencia, 2015. április 8-9. Siófok Tartalom KUTATÁS-FEJLESZTÉS FINANSZÍROZÁSA A FELSŐOKTATÁSBAN

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

CAMPUS HUNGARY ÖSZTÖNDÍJPROGRAM B2 (KONVERGENCIA RÉGIÓ)

CAMPUS HUNGARY ÖSZTÖNDÍJPROGRAM B2 (KONVERGENCIA RÉGIÓ) CAMPUS HUNGARY ÖSZTÖNDÍJPROGRAM B2 (KONVERGENCIA RÉGIÓ) ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS A MÁSODIK ÉS HARMADIK PÁLYÁZATI CIKLUSBAN ÖSSZEFOGLALÓ A kutatás háttere, módszertan A Campus Hungary ösztöndíjban részesülők hazaérkezésüket

Részletesebben

KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA GYÖNGYÖS. Az átalakuló, alkalmazkodó mezőgazdaság és vidék

KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA GYÖNGYÖS. Az átalakuló, alkalmazkodó mezőgazdaság és vidék KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA GYÖNGYÖS Az átalakuló, alkalmazkodó mezőgazdaság és vidék XIV. Nemzetközi Tudományos Napok 2014. március 27 28. 1. felhívás Gyöngyös 2013. szeptember 1 TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG Elnök

Részletesebben

EMÖT Pontrendszer magyarországi PhD-hoz 2011/2012

EMÖT Pontrendszer magyarországi PhD-hoz 2011/2012 A Magyar Köztársaság Nemzeti Erıforrás Minisztériuma és a Balassi Intézet által magyarországi felsıoktatási nappali tagozatos képzésre jelentkezett és a felsıoktatási intézmény rangsorolása alapján a költségtérítéses

Részletesebben

TEHETSÉGGONDOZÁSI PROGRAMTERV A NASZÁLY-GALGA TISZKBEN 2010. 2010. február

TEHETSÉGGONDOZÁSI PROGRAMTERV A NASZÁLY-GALGA TISZKBEN 2010. 2010. február TEHETSÉGGONDOZÁSI PROGRAMTERV A NASZÁLY-GALGA TISZKBEN 2010 2010. február 1 I. A Naszály-Galga TISZK Tehetséggondozó Programjának céljai A Naszály-Galga TISZK tehetséggondozó programjának célja, hogy elősegítse

Részletesebben

Cserediákprogramok. JoinEU-SEE, Basileus, Sigma, Eraweb, DAAD, CEEPUS, Balassi Intézet

Cserediákprogramok. JoinEU-SEE, Basileus, Sigma, Eraweb, DAAD, CEEPUS, Balassi Intézet Cserediákprogramok JoinEU-SEE, Basileus, Sigma, Eraweb, DAAD, CEEPUS, Balassi Intézet CSEREDIÁK- PROGRAMOK Felsőoktatási tájékoztató füzet 2015 A legismertebb, hazánkban is működő cserediákprogramokról

Részletesebben

COMENIUS pályázattal Romániában. A projekt témája: Education A Journey in Time (magyarul: Oktatás Egy időutazás).

COMENIUS pályázattal Romániában. A projekt témája: Education A Journey in Time (magyarul: Oktatás Egy időutazás). COMENIUS pályázattal Romániában Közel kétéves előkészítés után a Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola az Európai Unió Oktatási Bizottsága által támogatott, Egész életen át tartó tanulás COMENIUS

Részletesebben

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ Kecskeméti Katona József Gimnázium Becsület és dicsőség az érdemesnek! 6000 Kecskemét, Dózsa György u. 3. Telefon: 76/481-583 www.kjg.hu OM azonosító: 027944 A 2016-2017. tanévben

Részletesebben

Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet)

Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet) Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz Szakterület: 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet) Tanulmányok: 1969-1974 Eötvös Loránd Tudományegyetem

Részletesebben

Karlovitz János Tibor (szerk.). Mozgás, környezet, egészség. Komárno: International Research Institute s.r.o., ISBN 978-80-89691-15-9

Karlovitz János Tibor (szerk.). Mozgás, környezet, egészség. Komárno: International Research Institute s.r.o., ISBN 978-80-89691-15-9 Mozgás és egészség KARLOVITZ János Tibor Miskolci Egyetem, Miskolc bolkarlo@uni-miskolc.hu Ebben a bevezető fejezetben arra szeretnénk rávilágítani, miért éppen ezek a tanulmányok és ebben a sorrendben

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tantárgy Létszám Iskolai végzettség Szakképesítés Magyar nyelv és irodalom 3 főiskola

Részletesebben

A KÜLÖNLEGES BÁNÁSMÓD DIAGNOSZTIKAI ÉS FEJLESZTÉSI CENTRUM KUTATÓMŰHELY BEMUTATÁSA

A KÜLÖNLEGES BÁNÁSMÓD DIAGNOSZTIKAI ÉS FEJLESZTÉSI CENTRUM KUTATÓMŰHELY BEMUTATÁSA A KÜLÖNLEGES BÁNÁSMÓD DIAGNOSZTIKAI ÉS FEJLESZTÉSI CENTRUM KUTATÓMŰHELY BEMUTATÁSA Szerzők: Mező Ferenc Mező Katalin Lektorok: Szabó Edina Szilágyi Barnabás Schréder Veronika Első szerző e-mail címe: mezo.ferenc@ped.unideb.hu

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK A/221-es terme (1088 Budapest, Múzeum körút 4/A., II. emelet)

Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK A/221-es terme (1088 Budapest, Múzeum körút 4/A., II. emelet) Jegyzőkönyv a DOSz Nyelvtudományi Osztályának alakuló üléséről Ülés időpontja: 2013. 10. 21. 15:00 Ülés helyszíne: Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK A/221-es terme (1088 Budapest, Múzeum körút 4/A., II.

Részletesebben

Képzési igények a MELLearN Felsőoktatási Hálózatban

Képzési igények a MELLearN Felsőoktatási Hálózatban Képzési igények a MELLearN Felsőoktatási Hálózatban Sass Judit (BCE) - judit.sass@uni-corvinus.hu Bodnár Éva (BCE) - eva.bodnar@uni-corvinus.hu Kálmán Anikó (BME) - drkalmananiko@gmail.com Célok, előzmények

Részletesebben

Szabadon szolgál a szellem

Szabadon szolgál a szellem Világosság 2005/2 3. Eötvös Collegium mûhely Szabadon szolgál a szellem Sepsi Enikôvel, az Eötvös József Collegium igazgatóhelyettesével beszélget Fábri György Sepsi Enikő 1995-ben pályakezdőként lett

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest IX. Kerületi Szent Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A L SÓ TAGOZAT P edagógiai programunkban célul tűztük ki, hogy minden tanulónkat képességének megfelelő szinten

Részletesebben

2014.11.26. KULCSFONTOSSÁGÚ TEHETSÉGEK MENEDZSMENTJE

2014.11.26. KULCSFONTOSSÁGÚ TEHETSÉGEK MENEDZSMENTJE 2014.11.26. KULCSFONTOSSÁGÚ TEHETSÉGEK MENEDZSMENTJE KIT TEKINTÜNK TEHETSÉGNEK? 26/11/2014 Page 1 KI A TEHETSÉG KIK PÁLYÁZHATNAK A BONAFARM CSOPORTBAN? VEZETŐI SZAKEMBER - Lelkesedés, erős teljesítmény

Részletesebben

Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra. a 2015/2016. tanévben

Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra. a 2015/2016. tanévben Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra a 2015/2016. tanévben A 11. (12-13.) évfolyamon a tanrend az érettségi - felsőoktatási felvételi igényekhez igazodik Tanulóink korábbi választásuktól

Részletesebben

Hogyan lehet a nappali tagozatos hallgatókat éjjel is tanítani?

Hogyan lehet a nappali tagozatos hallgatókat éjjel is tanítani? Hogyan lehet a nappali tagozatos hallgatókat éjjel is tanítani? Dr. Létray Zoltán Egyetemi docens EIK igazgató Széchenyi István Egyetem Az előadás tartalma: E-learning rendszer bevezetése a Széchenyi István

Részletesebben

Szakdolgozati szeminárium

Szakdolgozati szeminárium Szakdolgozati szeminárium Borbély Tibor Bors munkaügyi kutató 2007. 06. 09. szakdolgozati szeminárium 1 Szakdolgozat készítése- a cél 30-tól (felsőfokú szakképzés) kb. 300 oldalig (M, PhD) terjed géppel

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 A zongorás tábor résztvevőinek a száma a tervezetthez képest jóval magasabb lett. Az eredetileg tervezett 25-30 gyermek helyett több mint 50 gyermek jelentkezett

Részletesebben

AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA NEVELÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJÁNAK MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI TERVE

AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA NEVELÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJÁNAK MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI TERVE AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA NEVELÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJÁNAK MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI TERVE Az Eszterházy Károly Főiskola minőségirányítási rendszerébe épül be a doktori képzés és fokozatszerzés minőségbiztosítási

Részletesebben

Probléma alapú tanulás és trialogikus tudásmegosztás: Innovatív pedagógia, inspiráló képzések az ELTE Természettudományi Karán

Probléma alapú tanulás és trialogikus tudásmegosztás: Innovatív pedagógia, inspiráló képzések az ELTE Természettudományi Karán Probléma alapú tanulás és trialogikus tudásmegosztás: Innovatív pedagógia, inspiráló képzések az ELTE Természettudományi Karán Kárpáti Andrea andrea.karpati@ttk.elte.hu HITELES, TAPASZTALT, INSPIRÁLÓ:

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV 1. Neme 2. Születési éve 3. Lakhelye 1 4. Melyik évben végzett? 5. Melyik szakon végzett? 2 6. Milyen tagozaton végzett? 7. Idegen nyelv ismerete

Részletesebben

ANGOL MUNKAKÖZÖSSÉG KÉPZÉSI FORMÁK. Hat évfolyamos képzés. Munkaközösségünkhöz 11 kolléga tartozik. Hegedűsné Lellei Andrea. Vinczéné Farkas Györgyi

ANGOL MUNKAKÖZÖSSÉG KÉPZÉSI FORMÁK. Hat évfolyamos képzés. Munkaközösségünkhöz 11 kolléga tartozik. Hegedűsné Lellei Andrea. Vinczéné Farkas Györgyi ANGOL MUNKAKÖZÖSSÉG Munkaközösségünkhöz 11 kolléga tartozik. Bajczi Tünde Drubina Éva Hegedűsné Lellei Andrea Kiss Gergely Ladinszki István Palicz Éva Pesti Pálma Price Andrew Szányelné Ősz Andrea Vasváry

Részletesebben

KGYTK Országos tehetségsegítő módszertani konferencia. Budapest, 2015. június 5.

KGYTK Országos tehetségsegítő módszertani konferencia. Budapest, 2015. június 5. KGYTK Országos tehetségsegítő módszertani konferencia Budapest, 2015. június 5. A konferenciát köszönti a vendéglátó intézmény igazgatóhelyettese, Horváth Erika A kilenc csodaszarvas című román népballadát

Részletesebben

Képzési formák. Hatosztályos gimnázium. Négyosztályos gimnázium. Szakközépiskolai képzés

Képzési formák. Hatosztályos gimnázium. Négyosztályos gimnázium. Szakközépiskolai képzés Képzési formák Hatosztályos gimnázium Négyosztályos gimnázium Szakközépiskolai képzés (kertész- és növényvédelmi technikus, bor és pezsgőgyártó technikus 4+1 év) A gimnáziumi képzés eredményei Célja, hogy

Részletesebben

A csoda odabent van!

A csoda odabent van! A csoda odabent van! Középpontban a laboratórium! Laborlátogatás, kísérletek, élménykémia Bemutatkozik a WESSLING Hungary tavasszal induló, középiskolásoknak szánt oktatási programja Középpontban a laboratórium

Részletesebben

BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM

BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM NAGYENYED http://www.bethlengabor.ro SZILÁGYI RÓBERT tanár műhelyvezető A Bethlen Gábor Kollégium madártávlatból Mit kell tudni a Bethlen Gábor Kollégiumról? Óvodától posztliceális

Részletesebben

1 A rendezvény neve: Vállalkozás versenykörnyezetben, alcím: Az üzleti hálózatok innovációs képessége Szervező:

1 A rendezvény neve: Vállalkozás versenykörnyezetben, alcím: Az üzleti hálózatok innovációs képessége Szervező: A Szlovák Oktatásügyi Minisztérium és a Tudományos és Műszaki Információs Központ (CVTI SR) minden évben megrendezi Szlovákia-szerte a Tudomány Hetének rendezvényeit. A hagyományosan minden évben megrendezett

Részletesebben

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar. 9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.hu Igazgató: Horváth Éva Pályaválasztással kapcsolatos információk:

Részletesebben

MINDENNAPOS TESTNEVELÉS ALTERNATÍV LEHETŐSÉGEI. 30 órás akkreditált pedagógus továbbképzés MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI KÉRDŐÍV ÉRTÉKELÉSE

MINDENNAPOS TESTNEVELÉS ALTERNATÍV LEHETŐSÉGEI. 30 órás akkreditált pedagógus továbbképzés MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI KÉRDŐÍV ÉRTÉKELÉSE MINDENNAPOS TESTNEVELÉS ALTERNATÍV LEHETŐSÉGEI 30 órás akkreditált pedagógus továbbképzés MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI KÉRDŐÍV ÉRTÉKELÉSE Tanfolyam képzési időtartama: 2015. január 22-23-24. (30 óra elméleti és

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

1. A tanulók április 13-ig adhatják le a tantárgy és a felkészülési szint megválasztásával kapcsolatos döntésüket.

1. A tanulók április 13-ig adhatják le a tantárgy és a felkészülési szint megválasztásával kapcsolatos döntésüket. AZ EMELT ÉS KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTŐ FAKULTÁCIÓKKAL KAPCSOLATOS FONTOSABB TUDNIVALÓK A 2015/2016. TANÉVBEN a 11. A, a 11.B, a 11.C és a 11.D OSZTÁLYBA LÉPŐKNEK 1. A tanulók április 13-ig adhatják

Részletesebben

ELBÍRÁLÁSI- ÉS PONTRENDSZERE. PONTRENDSZER alap- és egységes osztatlan képzés- nappali tagozat

ELBÍRÁLÁSI- ÉS PONTRENDSZERE. PONTRENDSZER alap- és egységes osztatlan képzés- nappali tagozat A Magyar Köztársaság Nemzeti Erőforrás Minisztériuma és a Balassi Intézet által nappali tagozatos alap- és egységes (osztatlan) képzésben részt vevő, tanulmányaikat 2008/2009-es, 2009/2010-es valamint

Részletesebben

Információk: Ponácz Ferenc igazgatóhelyettes, tel.: 22/ 506-162 Titkárság, tel.: 22/ 506-472. web: www.telekiblanka.hu. e-mail: budai@telekiblanka.

Információk: Ponácz Ferenc igazgatóhelyettes, tel.: 22/ 506-162 Titkárság, tel.: 22/ 506-472. web: www.telekiblanka.hu. e-mail: budai@telekiblanka. Kedves Szülők! Köszönjük érdeklődésüket iskolánk hat évfolyamos gimnáziumi képzése iránt. E tájékoztató honlapunkon történő megjelentetésével is szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy Önök minél több információhoz

Részletesebben

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap Szeptember Tanítási napok száma: 22 nap Feladatok Határidők Szervezők Tanévnyitó szentmise (Endrődi Lukács László 2014. 08. 31. 17-18.30 óra

Részletesebben

Ha elnyert külföldi ösztöndíjat a fenti szakon folytatott tanulmányai során, akkor az ösztöndíjas félévek felsorolása:

Ha elnyert külföldi ösztöndíjat a fenti szakon folytatott tanulmányai során, akkor az ösztöndíjas félévek felsorolása: E L T E T á T K K ö z t á r s a s á g i Ö s z t ö n d í j P á l y á z a t m e l l é k l e t Megpályázott szak: szint: alapképzés / mesterképzés Ha elnyert külföldi ösztöndíjat a fenti szakon folytatott

Részletesebben

MELLearN Konferencia Szegeden

MELLearN Konferencia Szegeden 9 9, 8$0 :, ()*(, %# ; A TARTALOMBÓL: Ünnep eltt 1 MELLearN Konferencia Szegeden 1 Új kihívások a felnttképzésben 2 MELLearN szimpózium az ONK-n 4 Rövid hírek 5 A MELLearN Egyesület vezetsége és munkatársai,

Részletesebben

ELBÍRÁLÁSI- ÉS PONTRENDSZERE. PONTRENDSZER mesterképzés - nappali tagozat

ELBÍRÁLÁSI- ÉS PONTRENDSZERE. PONTRENDSZER mesterképzés - nappali tagozat A Magyar Köztársaság Nemzeti Erőforrás Minisztériuma és a Balassi Intézet által nappali tagozatos mesterképzésben részt vevő, tanulmányaikat 2008/2009-es, a 2009/2010-es, valamint 2010/2011-es tanévben

Részletesebben

BCE BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM DOKTORI KÉPZÉS INTÉZMÉNY KARAI A DOKTORI KÉPZÉST SZERVEZŐ HIVATALOK, FELELŐS SZEMÉLYEK

BCE BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM DOKTORI KÉPZÉS INTÉZMÉNY KARAI A DOKTORI KÉPZÉST SZERVEZŐ HIVATALOK, FELELŐS SZEMÉLYEK BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM Egyetemi Doktori Tanács Elnök: Dr. Zalai Ernő egyetemi tanár Titkárság: Skorán Éva Telefon: (1) 482-5155/5029 Fax: (1) 482-5329 1093 Budapest, Fővám tér 8. 213. szoba Telefon:

Részletesebben

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Pályaválasztási Tanácsadási Központjának szervezeti és működési szabályzata

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Pályaválasztási Tanácsadási Központjának szervezeti és működési szabályzata 1653/2015.02.06. sz. szenátusi határozat A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Pályaválasztási Tanácsadási Központjának szervezeti és működési szabályzata Törvényes keretek: A Sapientia EMTE Pályaválasztási

Részletesebben

MENTORÁLÁSI TERV. Mentor neve: Csiki Paula A mentorált tanuló neve: Sz. Á. Évfolyam/életkor: 7. évfolyam, 13 éves

MENTORÁLÁSI TERV. Mentor neve: Csiki Paula A mentorált tanuló neve: Sz. Á. Évfolyam/életkor: 7. évfolyam, 13 éves MENTORÁLÁSI TERV Mentor neve: Csiki Paula A mentorált tanuló neve: Sz. Á. Évfolyam/életkor: 7. évfolyam, 13 éves A mentorálásba való beválasztás indoklása: Á. kiváló tanuló, magatartásával sincs probléma.

Részletesebben

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás 1. Alkalmazott műszaki tudományok szekció I. em. 36. DR. FÜLÖP ISTVÁN egyetemi adjunktus Szent István Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari

Részletesebben

Nyilatkozat A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 84. (5) bekezdése alapján

Nyilatkozat A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 84. (5) bekezdése alapján 3. melléklet Budapesti Műszaki Főiskola Készült: 1 eredeti példányban (GMF-BMO) Szervezeti egység: 1 másolatban (munkáltató) Nyilatkozat A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 84. (5) bekezdése

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium?

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Helytálljunk, mégis szabadon szaladjunk (Illyés Gyula) Szekszárdi I. Béla Gimnázium Akkreditált Kiváló Tehetségpont Ökoiskola, Madárbarát Iskola, Mentoráló intézmény

Részletesebben

Tudományszervezési és kutatási pályázat

Tudományszervezési és kutatási pályázat Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT Eötvös Loránd University Faculty of Humanities Students' Union Tudományos Bizottság Academic Committee 1088 Budapest, Múzeum

Részletesebben

Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról

Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról A BME Levéltár idei levéltári napjának apropóját az ország első integrált felsőoktatási intézménye megalakulásának 80. és felbomlásának 70. évfordulója

Részletesebben

KISPESTI DEÁK FERENC GIMNÁZIUM

KISPESTI DEÁK FERENC GIMNÁZIUM KISPESTI DEÁK FERENC GIMNÁZIUM 1192 Budapest, Gutenberg krt. 6. Tel: 347-9040 Fax: 347-9046 honlap: deak.kispest.hu e-mail: gimnazium@deak.kispest.hu kdfg19@gmail.com Célkitűzésünk, hogy a törvény adta

Részletesebben

A magyarországi központi diplomás pályakövetés empirikus kutatási programja

A magyarországi központi diplomás pályakövetés empirikus kutatási programja Fábri István MŰHELY felsô oktatási A magyarországi központi diplomás pályakövetés empirikus kutatási programja A képzés és a munkaerôpiac kapcsolata már a kilencvenes években a nyugat-európai és egyesült

Részletesebben

Dr. Hengl Melinda. A siketek felsőoktatásának aktuális kihívásai

Dr. Hengl Melinda. A siketek felsőoktatásának aktuális kihívásai Dr. Hengl Melinda Jogász, Pszichológus, Írásszakértő hallgató, Grafológus, Jelnyelvi interkulturális kommunikációs szakértő A siketek felsőoktatásának aktuális kihívásai A tudásgyárak technológiaváltása

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

A KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ PONTRENSZERE Állam- és Jogtudományi Kar. Kutatási tevékenység:

A KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ PONTRENSZERE Állam- és Jogtudományi Kar. Kutatási tevékenység: A KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ PONTRENSZERE Állam- és Jogtudományi Kar I. Tanulmányok: Tanulmányi eredmény: 4,51 4,6 : 2 pont 4,61 4,7 : 3 pont 4,71 4,8 : 4 pont 4,81 4,9 : 5 pont 4,91 5,0 : 6 pont Nyelvvizsgák:

Részletesebben