A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár évi munkaterve Miskolc, Görgey Artúr u. 11. Dr. Prokai Margit igazgató február 14.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2014. évi munkaterve. 3530 Miskolc, Görgey Artúr u. 11. Dr. Prokai Margit igazgató. 2014. február 14."

Átírás

1 A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár évi munkaterve 3530 Miskolc, Görgey Artúr u. 11. Dr. Prokai Margit igazgató február 14.

2 Tartalomjegyzék I. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:...3 II. SZAKMAI MŰKÖDÉS: ) Alapító okiratban megfogalmazott feladatok tervezése ) Intézményi terek ) Gyűjteményszervezés állományépítés ) Tájékoztatószolgálat, tájékoztató eszközök ) Könyvtári szolgáltatások, könyvtárhasználat Nyitva tartás - központi épület Könyvtárhasználat tervezése Elektronikus könyvtár digitalizálási tevékenységek tervezése Innovatív megoldások, újítások: ) Tervezett infrastrukturális fejlesztések, pályázatok, felújítási feladatok Tervezett jelentősebb eszközbeszerzések: elsősorban a területellátáshoz kapcsolódóan: Pályázatok, projektek ) Képzés, menedzsment, közművelődési és PR tevékenységek tervezése A dolgozók tervezett képzése Tervezett akkreditált továbbképzések Tervezett használóképzések A tervezett menedzsment és a minőségirányítási tevékenységek tervezése 2014-ben Rendezvények Tervezett kiadványok, szakmai publikációk Tervezett PR tevékenységek ) Megyei könyvtár területi feladatellátása Kötelespéldány szolgáltatás ODR tevékenység Területi ellátó munka A kistelepülési könyvtári ellátás megszervezése Nemzetiségi könyvtári ellátás Statisztikai adatszolgáltatás ) Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok és értékelésük Bevételi és kiadási előirányzatok tervezett alakulása: Létszám és bérgazdálkodás (változás magyarázat) ) Partnerség és önkéntesség

3 I. SZERVEZETI KÉRDÉSEK: évben tervezésre kerülő szervezeti átalakítások, személyi változások, alapdokumentumok módosításai, az intézmény vezetésében és alapdokumentumaiban várható változások januárjában törvényi, jogszabályi változások miatt sor kerül az Alapító okirat módosítására a fenntartóval való együttműködés keretében. Az önállóan működő és gazdálkodó jogi státusz helyére a költségvetési szerv meghatározás kerül, ezen kívül módosulnak a szakágazati besorolás tevékenységi azonosító számai, a kormányzati funkciók szerinti elnevezései is. Az Alapító okiratnak megfelelően sor kerül a fenti módosítások átvezetésére az SzMSz-ben is, majd annak jóváhagyására. Az év első negyedévében a fenntartó által jóváhagyott, az engedélyezett létszámkeret terhére 2 könyvtáros álláshely betöltésére, pályáztatására kerül sor, részben az előző évben nyugdíjba vonult munkatársak helyére. A megnövekedett terület-ellátási feladatok indokolják a Gyűjteményszervezési osztály megerősítését, az itt megüresedő létszám betöltését. Ezzel egyidejűleg az év folyamán 2 szakmai munkakört betöltő könyvtáros munkaviszonya szűnik meg nyugdíjra való jogosultság miatt. Az intézmény Alapító okirat szerinti jóváhagyott létszáma 95 fő. A létszámgazdálkodás része azoknak a területeknek a megerősítése, ahol az év folyamán várhatóan hiány mutatkozik. Az egyik ilyen a városi fiókhálózatban a Tompa Mihály Könyvtár, ahol szeptembertől várhatóan egy fő diplomás képzésben vesz részt, ezért az alkalmankénti helyettesítését meg kell oldani. A 2013-as évben a két fő rendszergazda közül 1 fő távozott az intézményből, amelyet átmenetileg a Terület-ellátási csoportból 2 fő részmunkaidőben pótol. Hosszútávon a megnövekedett géppark és a hálózati feladatok azt indokolják, hogy a számítástechnikai és informatikai, távfelügyeleti tevékenységek kiszervezésre és egy kézbe kerüljenek. A Digitális Miskolc projekt keretében az év folyamán várhatóan sor kerül az intézményt is érintő optikai hálózat kiépítésére, melyet a Miskolc Holding Zrt. Informatikai osztálya bonyolít. Az intézmény vezetése 2013 végén kapcsolatba lépett az osztállyal, árajánlatot kérve a kiszervezhető feladatok körére, a távfelügyelet, a gépek karbantartása, üzemeltetése körében. Kérjük táblázatos formában is jelezni az alábbiakat: tény terv Engedélyezett szakmai összlétszám (fő, töredék is lehet) Ebből vezető vagy magasabb vezető (fő, töredék is lehet) 6 6 Könyvtáros összesen szakképesítéssel átszámítva teljes munkaidőre Könyvtáros Egyéb összesen 1 munkakörben átszámítva teljes munkaidőre 1 foglalkoztatottak Mindösszesen összesen átszámítva teljes munkaidőre (4+6) az Egyébből összesen 1 felsőfokú átszámítva teljes munkaidőre 1 Egyéb alkalmazott Önkéntesek száma 3

4 II. SZAKMAI MŰKÖDÉS: 1.) Alapító okiratban megfogalmazott feladatok tervezése Az Alapító okiratban rögzítettek szerint az intézmény feladatai kiterjednek a megyére, a városra és részben országos feladatok ellátására is. Az intézmény az évi CXL törvény 55. (1)-(2) bekezdése, valamint a alapján nyilvános könyvtári és megyei könyvtári feladatokat lát el. Alaptevékenysége a megyei könyvtári tevékenység szervezése, végzése, a városi nyilvános könyvtári feladatok ellátása, szolgáltató könyvtári tevékenység végzése. Alapfeladatai közé tartozik a megye egész területére vonatkozóan a 66. a)-k) pontja szerinti állami feladatok elvégzése. A törvény által megerősített megyei feladatokkal, az összevont megyei és városi könyvtári és az ODR tagkönyvtári szerepkör által az intézmény az északkelet-magyarországi régió legnagyobb nyilvános közkönyvtára lett ben Miskolcon valamivel több, mint 7000 négyzetméteren (1 központi épületben és 7 fiókkönyvtárban), a megyében 299 településen, összesen 95 fős munkatársi létszámmal, 912 ezres gyűjteményi háttérrel biztosítja a nyilvános könyvtári szolgáltatásokat. Az alapfeladatokkal mellett az összevont intézmény meghatározó szerepet tölt be a megyei jogú város és a megye kulturális életében, közösségi és információs központként szolgálja a tudás, információszerzés, a digitális és hagyományos írástudás, a művelődés közvetítését, az életminőség javítását. A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer keretében a könyvtár jelentősen megnövekedett feladatot lát el, hiszen az ország második legnépesebb megyéjében az év folyamán 299 kistelepülésen biztosítja a könyvtári szolgáltatásokat. A szolgáltatások biztosításában 2014-től 1 várossal növekszik a szolgáltatás-megosztási szerződést kötő városi könyvtárak száma, miután év végén Tiszaújváros is csatlakozott a rendszerhez. Így összesen 10 városi könyvtár közreműködik a szolgáltatások biztosításában. A központi épületben a megyei hálózati igazgatóhelyettes irányításával 10 fő (teljes munkaidőre átszámítva 9,5 fő) látja el a Terület-ellátási csoport feladatait. A teljes területi lefedettség a városi könyvtárakkal való szolgáltatás-megosztási együttműködéssel sem lett biztosítható, ezért a települések egyharmadában az ellátás közvetlenül a miskolci központból történik (jelentős részben a miskolci agglomeráció területén). A megkötött szerződések alapján az önkormányzatok döntése szerint mozgókönyvtári (könyvtárbuszos) vagy letéti ellátást biztosítunk a megye egész területén. Jelenleg a könyvtárbuszos szolgáltatás az edelényi és encsi térségben valósul meg, a szendrői és encsi városi könyvtárak közreműködésével. A Miskolc megyei jogú város területén működő városi nyilvános könyvtári ellátást a központi épület (4800 nm) és 7 fiókkönyvtár (2200 nm) biztosítja. A sajátos településszerkezet ( egyutcás város, 19 km) indokolja a város egymástól távol eső pontjain a kisebb könyvtárakban való szolgáltatás megtartását. A 2013-as év folyamán megtörtént az egységes könyvtárpolitika és szolgáltatások kialakítása, a városi és megyei gyűjtemény közös katalógusban és integrált könyvtári rendszerben történő egyesítése, összevonása, amely a szakmai munka alapja. A szolgáltatási könyvtárpolitika kialakításában az intézmény törekedett arra, hogy a potenciális és tényleges használók a lehető legkönnyebben jussanak hozzá a számukra nyújtott szolgáltatási lehetőségekhez (minél közelebb, minél gyorsabban), ugyanakkor a teljes rendszer rugalmasan nyújtson lehetőséget a kisebb és nagyobb igények kielégítésére egyaránt (mindenki hozzáférjen, több helyen, azonos eséllyel férjen hozzá). Ennek a feladatnak nem csak a városban, hanem megyei szinten és az ODR keretében is igyekszik megfelelni a könyvtár (könyvtárközi kölcsönzés). 4

5 2.) Intézményi terek A központi épület 1972-es átadását követően 2007-ben történt részleges felújítás a nyílászárók cseréjével, kisebb belső terek átalakításával és felújításával. Összességében a szolgáltató terek a hivatali, üzemeltetési, és szakmai működést biztosító infrastruktúra jelentős mértékben amortizálódott, folyamatos fejlesztést, beruházást igényelne. Az épület homlokzati részén betondarabok válnak le, amely a bejárati részt veszélyessé teszi as év Pünkösdjén az alagsor (ahol a gyűjtemény jelentős része a Központi raktárban, tömör raktározással megtalálható) az utcában történt szennyvízelvezető csatorna dugulása miatt beázott. A hibát elhárító vízmű szakemberei szerint a visszacsapó rendszer feltehetően eredetileg nem lett kiépítve, ezért történt a szennyvíz visszaáramlása az épületbe. Ez a továbbiakban is jelentős kockázati tényező, amely értékes gyűjteményrész (Központi raktár) biztonságát veszélyezteti. A fiókkönyvtárak közül két lapos tetős épület is folyamatosan beázik (József Attila Könyvtár és Kaffka Margit Könyvtár 2008, az átadás óta), amelyre az előző évben többször kértünk árajánlatot, de forrás hiányában nem tudtuk a hibát elhárítani re a városi fenntartó 11 millió Ft-os összegben betervezte a két fiókkönyvtár épületjavítási költségeit, ezért abban bízunk, hogy a beázási gondokat sikerül megoldani ebben az évben. Két műemlék épület is külső és belső felújítást igényelne, a belvárosi Szabó Lőrinc Könyvtár és a diósgyőri Petőfi Sándor Könyvtár, de a martin-kertvárosi Tompa Mihály Könyvtár is elhanyagolt állapotban van. A városi fenntartó 2013-ban a as ciklusra begyűjtötte a fejlesztési terveket, amelyeket a könyvtári terek, épületek esetében összesen kb. max. 500 millió Ft-os értékben kért az intézménytől. Ez a keretösszeg azonban csak a telephelyek (köztük 2 műemlék épület) kisebb beruházási, felújítási kiadásait képes biztosítani. Az 1972-ben épült, legnagyobb központi épületben hosszú távon, a következő ciklusban szükség lesz a teljes felújításra, a szolgáltatási terek átszervezésére és korszerűsítésére. A várható energiahatékonysági pályázatokhoz kapcsolódva tervezzük, hogy a lapos tetős épület tetejét átalakítva, napkollektorok és költséghatékonyabb tetőszerkezet, környezetbarát energiaellátás kialakítására kerüljön sor. A felnőtt szolgáltatási övezetek avultsága, több mint negyven éves múltja, szocialista szellemben épült térkiosztása, nem biztosít vonzó környezetet használóink számára, ezért fontosnak tartjuk, hogy mielőbb, külső forrás bevonásával megoldható legyen ez a probléma. Az ellátott megyei és városi feladatok nagyságával, a szolgált városi és megyei közönség létszámával jelenleg nincs arányban az az infrastruktúra, logisztikai háttér és épületszerkezet, amely a minőségi működést lehetővé tenné és folyamatosan biztosítaná ben terveink szerint csatlakozunk a Digitális Miskolc projekt keretében megvalósuló informatikai fejlesztésekhez, intézményünk bekapcsolódik az optikai kábelhálózattal biztosított szolgáltatásokba. Ezzel együtt a Miskolc Holding Zrt. Informatikai osztályának a távfelügyeleti és karbantartási szolgáltatásait szeretnénk igénybe venni számítógépes gépparkunk és hálózatunk biztonságosabb működése érdekében. 5

6 3.) Gyűjteményszervezés állományépítés tény terv változás %-ban előző évhez képest gyarapításra tervezett összeg (Ft) ,2% ebből folyóirat (Ft) % ebből CD/DVD/elektronikus % dokumentum (Ft) tervezett gyarapodás (db és méter) ~559 m ~566 m +1,2% ebből kötelespéldány (db) ,4% ebből nemzetiségi dokumentum (db) ,9% megyei könyvtár által digitalizálásra kerülő dokumentumok száma (könyvtári egység) * ,5% *NKA pályázati támogatással, 2 millió Ft-os forrásból valósult meg a mikrofilmen lévő helytörténeti folyóiratok digitalizálása. A Gyűjteményszervezési Osztály alapfeladata 2014-ben is az, hogy az intézményi feladatokhoz alkalmazkodva, folyamatosan valósítsa meg többek között a gyűjteményszervezéssel, állománygyarapítással és apasztással, a dokumentumok feldolgozásával és könyvtári használatra alkalmassá tételével kapcsolatos feladatokat mind a központi könyvtár, a fiókkönyvtárak és a megyei ellátást végző csoport számára is. Minden dokumentumtípus beszerzése és katalogizálása az osztályon történik, kivéve a zenei hangfelvételeket és kottákat, melyeket a Zeneműtári kollégák dolgoznak fel. A beszerzés folyamata az igények összegyűjtésével kezdődik; részben egy ajánlati lista Corvina integrált könyvtári rendszer (ACQ) gyarapító moduljába történő betöltésével, részben a kívánságok összegyűjtésével, illetve az igény felkeltésével javaslat formájában. A kurrens és retrospektív vásárlás az olvasószolgálati, a hálózati, a megyei ellátásban dolgozó kollégák szakmai közreműködésével történik. Alapfeladat a beszerzési politika kialakítása, a különböző beszerzési keretek (ODR, saját, területi, pályázati, Márai) érvényességi időn belüli felhasználásának részletes ütemezése, a pénzügyi tervezés. Kezdeményezzük a különböző költségkeretekre történő vásárlást majd figyelemmel kísérjük a vásárlások összegeinek alakulását a mindenkori beszerzési határidőknek megfelelően. A megrendelés, átvétel adminisztrációja, a számlák gyors továbbítása fontos teendő. A beszerzésre fordítható forrás előre látható nagyságának megfelelően bekapcsolódunk a közbeszerzéshez kötődő szakmai anyag előkészítésébe, a folyamattal kapcsolatos szakmai munkába mind a folyóirat, mind a könyv dokumentumtípus esetén. A beérkező tételek leltárba vétele és irányítása, valamint szerelésre vagy katalogizálásra történő továbbítása a gyarapítói alaptevékenység része. A katalogizálók feladata, hogy az egyes dokumentumokról a katalogizáló modul (CAT) segítségével szabványos bibliográfiai rekordot készítsenek, mely a katalógusból a feldolgozásnak megfelelően, több kereső szempont szerint is visszakereshető. Ezzel kapcsolatban folytatódik a katalógus összevonás utáni állapotának javítása, gondozása mind a bibliográfiai, mind az index rekordokat illetően. 6

7 A katalogizálás a Magyar Országos Közös Katalógus mindenkori szabályaival és előírásaival összhangban álló házi-szabályzatunknak megfelelően történik. A MOKKA, a 22/2005. (VII. 18.) NKÖM rendelet alapján a bibliográfiai rekordok felküldésével a MOKKA-R és a muzeális könyvtári dokumentumok nyilvántartására létrejött MKDNY katalógus is tartalmazza a leírásainkat. A katalogizálók az új könyvek feldolgozása mellett folytatják a raktári állomány retrospektív feldolgozását a Bb-s méretarányban, az újaktól haladva a régebbiek felé. Az osztályon történik a dokumentumok szerelése (a gerincen raktári jelzet, szükség szerint a tasakban kölcsönző cédula, tulajdonbélyegző használata az előírás szerinti oldalakon) és a konkrét részlegre vagy fiókba történő elszállításuk megszervezése átadólistával. A központi könyvtárban a beszerzések nyilvántartását egyedi leltárkönyvként a Corvina integrált könyvtári rendszerben, az ACQ modulon keresztül, és csoportosan a közös papír alapú csoportos leltárkönyvben is vezetjük. A gépi nyilvántartásban nem szereplő dokumentumok státuszában bekövetkezett változások követése az egyedi leltárkönyvben történik. A gyűjteményszervezési osztályon folyik az állomány apasztásához kapcsolódó törlési jegyzékek készítése, a törlés folyamatának adminisztrálása. Az olvasószolgálati kollégák által az elektronikus rendszerben különböző jogcímeken keletkező törlésre jelölve kóddal ellátott példányok importálására, a listák jegyzékké szerkesztésére kerül sor. A gépi katalógusban nem szereplő tételekről kézi törlési jegyzéket kapunk az olvasószolgálattól. A törlés igazgatói engedélyezése után a gépi törlés az ACQ modulon keresztül, a kézi listán szereplő dokumentumok nyilvántartásból való kivezetése az egyedi leltárkönyvi és számkönyvi bejegyzésekkel valósul meg. Továbbra is alapfeladatként végezzük a felmerülő igények függvényében a dokumentumok átirányítását, a kártérítéshez kapcsolódó adminisztrációt. Munkakapacitás és tárolóhely függvényében lehetőség szerint fogadjuk az olvasók által felajánlott ajándék-dokumentumokat, biztosítjuk azok elérhetőségét a központi- és a fiókkönyvtárak számára. A KSZR, és a hálózat által feldolgozásra az osztályunkra kerülő irányított ajándékokat a szokásos eljárásnak megfelelően állományba vesszük és katalogizáljuk ben is figyelemmel kísérjük a megye nyomdáiban megjelent dokumentumokat. A helyismereti részleg könyvtárosaival együtt kapcsolatfelvétellel törekszünk a 60/1998. (III. 27.), a sajtótermékek kötelespéldányainak szolgáltatásáról és hasznosításáról szóló kormányrendeletben biztosított intézményi jogainkat érvényesíteni. Az olvasószolgálat munkatársaival együttműködve folytatjuk a 2013-ban megkezdett, a folyóiratok megőrzésével és leltározásával kapcsolatos munkafolyamatot. A megállapított megőrzési időknek megfelelően a leltárba vett, de lejárt őrzési idejű folyóiratokat az állományból töröljük, további hasznosításra felajánljuk vagy elszállíttatjuk. A MOKKA-ODR lelőhely-katalógus fejlesztői az elmúlt évben megkezdték a munkát a rekord-feltöltő könyvtárak folyóirat-állományának a megjelenítésére. Ezzel kapcsolatban az intézmény aktuális folyóiratcímeit fel kell töltenünk a Nemzeti Periodika Adatbázisba. A könyvtárnyilvántartás kezelése rendszergazdai feladat. Folytatódik a folyóiratok elektronikus leltárban való megjelenítése visszamenőleg, a címenként megállapított megőrzési időnek megfelelően. 7

8 Szeretnénk befejezni a Helyismeretei részleghez tartozó azon régi folyóiratok Corvinában történő katalogizálását, amelyeknek az adatfelvétele a folyóirat-állomány feltérképezésekor történt meg ben is folytatjuk a felnőttképzésről megjelent új, évi LXXVII. törvény előírásainak megfelelően a Segédkönyvtáros szakképesítést nyújtó OKJ-s képzés meghirdetését, megszervezését és lebonyolítását a mindenkori érdeklődés függvényében. A Lévay József Muzeális Könyvtár egyedi gyűjteményének egy része nem került még be a Corvina katalógusba. Ezeknek a tételeknek a feldolgozásához segítséget nyújtunk a fiókkönyvtárban dolgozó kollégáknak, hogy az igényeiknek és az eddigi katalogizálási gyakorlatnak, egy egységes szemléletnek megfelelően dolgozhassanak. Folytatódik az olvasószolgálat szabadpolcos részében a gyermek- és a felnőtt részleg szak- és szépirodalmi állományrevíziója, valamint ehhez kapcsolódóan a dokumentumok fizikai állapota és tartalmi elavultsága miatti leválogatás. A revízió okán továbbra is fogadjuk az osztályon az igény szerint keletkező dokumentumhalmazt az adatoknak a nyilvántartásban, katalógusban való javítása céljából. A leválogatott, törlésre jelölt rekordokból törlési jegyzéket készítünk. Igény szerint rendelkezésre állunk a Corvina rendszer gyarapító (ACQ), katalogizáló (CAT), folyóirat-kezelő (SER) és katalógus (PAC) moduljának használatával összefüggő felhasználói kérdésekkel hozzánk forduló kollégáknak intézményen belül és az egész megyére vonatkozóan. 4.) Tájékoztatószolgálat, tájékoztató eszközök A tájékoztatószolgálat és olvasótermi szolgáltatás nem választható el egymástól, tekintettel arra, hogy nincs elkülönített olvasóterem, ezért ez a szolgáltatás minden olvasói térben működik. A napi információ és dokumentumszolgáltatás korszerű eszközök segítségével történik: elektronikus katalógus, online adatbázisok, internetes források állnak rendelkezésre. A könyvtár szolgáltatásairól, programjairól továbbra is kéthetente küldjük olvasóinknak az elektronikus könyvtári híradót, mely a teljes hálózat információit tartalmazza. A megújult weblapon is naponta frissítjük az adatokat, elhelyezzük az információkat, ajánlókat. Folytatódik a MATARKA adatbázis építésében vállalt feladatok végzése, a folyóiratok tartalomjegyzékének rögzítése. Az egységes Corvina használat a fiókhálózatban is kiterjed a pénztármodul használatára is. Folytatjuk a nagy sikerű Ajándék a múltból nevű szolgáltatásunkat, melyben régi folyóiratokból készítünk összeállítást. A folyóirat olvasóban (TÁJOLÓ), mely egyben a közhasznú információszolgáltatás helyszíne is, több gépen biztosított az internet használata, melynek bővítését tervezzük, de e mellett biztosítjuk saját laptop használatával a Wifi hálózatunkon keresztül is az internet elérést. A könyvtár továbbra is nyitott a csoportok fogadására nemcsak a Gyermekkönyvtárban, hanem a felnőtt olvasószolgálatban is. Bízunk abban, hogy az iskolákkal való együttműködések számának bővülése a közösségi szolgálat teljesítése mellett több csoportot is vonz a könyvtárba. 8

9 A használók képzését 2014-ben folytatjuk, a digitális kompetenciafejlesztés, az internet- és számítógép kezelői tanfolyamok száma azonban a rendelkezésre álló források függvénye. A tájékoztató szolgálat munkatársai igény szerint részt vesznek a kistelepülésekre szervezett használóképzésben is. Az intézményi összevonást követően arra törekedtünk, hogy egységes szolgáltatási rendszert alakítsunk ki a teljes intézményi hálózatban. A használat szabályait egységesítettük, lehetővé tettük azt, hogy egy beiratkozási díj befizetésével bármely tagkönyvtárat igénybe lehessen venni. Zökkenőmentesen folyik heti rendszerességgel a dokumentumok átkérése, szállítása a tagkönyvtárak között, ezzel is törekedve a racionális, gazdaságos, az igényekhez igazodó állománygyarapításra, és nem utolsó sorban a könyvtárhasználók kényelmesebb kölcsönzésének biztosítására. Az egységes rendszer keretein belül biztosítjuk a 24 órás online elérést, hosszabbítást, előjegyzést, az egyre bővülő digitális tartalmakhoz való hozzáférést ben újra át kell tekinteni a Könyvtárhasználati szabályzatot, és a szükség szerinti változtatásokkal előterjeszteni a fenntartó felé. Folytatódik a szabadpolcos állomány revíziója, és azzal párhuzamosan a tervszerű állományapasztás keretében azoknak a dokumentumoknak a kivonása, melyek a mai napig nem kerültek be az adatbázisba, nincs benne vonalkód, legalább 16 éve nem volt olvasó kezében. Ebben a munkában az olvasószolgálat csaknem valamennyi munkatársa részt vesz. Megfelelő előkészítést követően törekszünk a Corvina rendszer Scan moduljának bevezetésére, és ezzel a márt digitalizált dokumentumoknak, valamint az olvasók által igényelt digitalizálási feladatoknak a dokumentumtáron keresztüli szolgáltatására (a szerzői jogok figyelembe vételével). Helyismereti Gyűjtemény A Helyismereti gyűjtemény szolgáltatási tevékenységének egyik legfontosabb eleme a kurrens periodikák folyamatos feltárása, melynek során az integrált rendszerben rögzítjük a megyére és a városra vonatkozó cikkeket. Ezzel egy időben sor kerül a cikkek digitalizált formában történő archiválására is. A periodikák mellett a helyismereti tanulmánykötetek analitikus feltárását is végezzük, valamint egyes dokumentumokat helyismereti tárgyszóval is ellátunk. Ez a munka nagy segítséget jelent a helyi témában kutatók számára. A Corvina rendszer Scan moduljának bevezetésével el kell kezdeni a digitalizált cikkek hozzárendelését a bibliográfiai rekordokhoz, és biztosítani azokhoz helyben, valamint a megye más könyvtáraiban történő hozzáférést. Folyamatosan történik a helyi személyek adatbázisának feltöltése. A munkában a Gyűjtemény könyvtárosain kívül több munkatárs is részt vesz. Elkészítjük az Évfordulók Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 2015 c. összeállítást a honlapon. Itt a kerek (25, 50 stb.) évfordulós személyek névsora és a róluk szóló irodalom található, a katalógusunkban fellelhető, vonatkozó tételekkel összekapcsolva. Frisnyák Sándor 80. születésnapja alkalmából kiállítást készítünk májusban a földszinti vitrinekben. Lehetőség szerint folytatjuk pályázati tevékenységünket, kihasználva a restaurálásra, könyvtisztításra, eszközök beszerzésére irányuló lehetőségeket ben az aprónyomtatványok tárolására alkalmas savmentes dobozok beszerzésére kerül sor az NKA pályázatnak köszönhetően. 9

10 Folytatjuk a MANDA keretében/támogatásával megkezdett digitalizálási tevékenységünket részben a Digitalizálási terv alapján, részben az éppen felmerülő szolgáltatási igények szerint. Zenemű- és médiatár Az elmúlt évben több igényes és hiánypótló kotta beszerzésére került sor, mely a szolgáltatás színvonalának emelésében komoly szerepet játszik. Szakrészlegünk szolgáltatásait sok zenetanár és diák veszi igénybe. Ugyanakkor gyakran tapasztaljuk, hogy megyénk zeneoktatási intézményeiben oktató nevelők nem ismerik eléggé kínálatunkat, szolgáltatásainkat. Ezért levélben megkeressük a megyében fellelhető összes alapfokú zenei oktatási intézményt és figyelmükbe ajánljuk a megyei és városi könyvtár értékes kottaállományát, valamint felajánljuk munkájukat segítő egyéb zenei szolgáltatásainkat is. Külső kommunikációnk hatékonyságát továbbra is a Facebook-oldalunk segítségével kívánjuk növelni. Havi rendszerességgel szeretnénk érdekes ismeretterjesztő programokat, zenével illusztrált előadásokat, kisebb koncerteket szervezni a rendelkezésre álló források függvényében. Ünnepi szakmai napot tervezünk a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Zenemű-és Médiatára megnyitásának 40. évfordulója alkalmából. Erre az alkalomra elkészül a szakrészleg történetét bemutató kiadvány kézirata, melyet elektronikus formában a résztvevőknek átadunk. A rendezvénynek része lesz egy kamarakiállítás a 40 évről és egy kis koncert is, a zene világnapjáról. Gyermekkönyvtár A gyermekkönyvtár 2014-ben is törekszik minden korú és helyzetű gyermek számára megfelelő színvonalú dokumentum- és információs szolgáltatást nyújtani. A gyermekkönyvtár fontos feladatának tekinti a használók olvasásra, könyvtárhasználatra motiválását, valamint közösségi élményt adó, és az olvasáskultúra fejlesztését támogató színvonalas gyermekprogramok szervezését. A gyermekolvasók információs kultúrájának megteremtéséhez, a könyv- és könyvtárhasználat elsajátításához, valamint az önálló ismeretszerzéshez szükséges hagyományos és digitális kompetenciák kialakításához - egyéni és csoportos foglalkozások formájában - is lehetőséget teremtenek majd az év során a gyermekkönyvtár munkatársai. A gyermekkönyvtár jövőben is működtetni szeretné népszerű Babusgató Klubját, ahol a legkisebbek és szüleik vesznek részt havonkénti rendszerességgel különböző képességek fejlesztésére irányuló foglalkozásokon. A gyermekkönyvtár évi tervei között szerepel a kistérségekben élő gyermekek és szüleik számára is szolgáltató tevékenységét megismerhetővé tenni. A gyermekkönyvtár - ha lehetőség nyílik rá - igyekszik minden olyan pályázaton részt venni, amelynek segítségével a szolgáltatások színvonala tovább emelhető és korszerűsíthető, valamint különböző rendezvények, programok megszervezhetők és megvalósíthatók. A gyermekkönyvtár tervezi továbbá a gyermekek könyvtári ellátását végző könyvtárosok (Borsod megyei Gyermekkönyvtáros Műhely) szakmai munkáját segítő rendezvények lebonyolítását. A gyermekkönyvtár az elkezdett állományrevízió befejezését is tervezi az évre. A gyermekkönyvtár a fentiekben felsorolt tevékenységét és tervezett programjait a városi szolgáltató helyek és a megyei ellátás munkatársaival összehangoltan és együttműködve igyekszik megvalósítani. A számtalan program és foglalkozás mellett napközis táborok szervezése is szerepel a tervek között. 10

11 Tervezett programok: Január január 20., hétfő Királylány/királyfi-képző Bábszínház játék vagy művészet? január 24., péntek., Róka és egér a gyermekek körében Vendégünk: Paulovkin Boglárka meseíró, illusztrátor január 23., csütörtök, Babusgató Klub január 24., péntek., Babusgató Klub Február Játszóházak ünnepről ünnepre a farsang jegyében : Herczeg Mária kézműves családi játszóháza A Szárnyak és Paták tabudöntögető mesekönyv bemutatója / Vendégünk: Finy Petra író Babusgató Klub Március Internet Fiesta a gyermekkönyvtárban (is) A madarak hasznáról : Kedvenc madaras versem /Megyei illusztrációs pályázat iskolásoknak A pályázat meghirdetése Helyszín: B-A-Z. megye területe Április A költészet napja a Mesebirodalomban Közönségtalálkozó Fecske Csaba költővel. A madarak hasznáról: Kedvenc madaras versem / Megyei illusztrációs pályázat eredményhirdetése és kiállítás-megnyitó Játszóházak ünnepről ünnepre - húsvéti kézműveskedés Kincskeresés a könyvtárban - Móra Ferenc emlékére /Megyei vetélkedés az általános iskolák alsótagozatósai számára első forduló (írásbeli) Babusgató Klub Május Szerintem senki se maradjon otthon kedd délután /Vendégünk: Kiss Ottó József Attila-díjas költő, író Műemlékek között-miskolcon /Virtuális séta-gyerekeknek Babusgató Klub 11

12 Kincskeresés a könyvtárban: Móra Ferenc emlékére /Megyei vetélkedés az általános iskolák alsótagozatósai számára szóbeli döntő Június Radírmocsok /közreműködik a Sajtkukacz zenekar és Lackfi János József Attila-díjas költő, író Szünidei mozaik - Nyári napközis tábor Helyszín: II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár (Fügedi Márta Népművészeti Egyesület, Színészmúzeum, Fecske Csaba) Augusztus Szünidölő a gyermekkönyvtárban - nyárbúcsúztató játszóház Helyszín: II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Szeptember Hanna és Gubanc /Vendégünk: Kőszeghy Csilla író, illusztrátortor Babusgató Klub Október Őszi könyvtári napok Családi vetélkedő a család aprajának és nagyjának a könyvtár egész épületében Olvasók királynője és királya a megyei levelezős irodalmi játék értékelése és az ünnepélyes koronázás A kortalan könyvtár" (ünnepélyes keretek között köszöntjük a legidősebb és a legfiatalabb olvasónkat ) Mesés bütykölde (Kézműves foglalkozás kicsiknek és nagyoknak) Babusgató Klub Szünidölő a gyermekkönyvtárban - őszi kézműveskedés November A rettegő fogorvos /Gyermekolvasóival találkozik: Vig Balázs író Anna, Peti és Gergő /Vendégünk Bartos Erika író, költő Babusgató Klub December A Nap születésnapja /Gyermekolvasóival találkozik: Nagy Natália színésznő, író Karácsonyi játszóház Babusgató Klub Fiókkönyvtárak: A hálózat könyvtárai minden látogató számára biztosítják az ingyenes könyvtárhasználatot az alapszolgáltatások körében, az egyes dokumentumok és a szükséges információk elérését állományaikból. 12

13 A közhasznú információk szolgáltatásával segíti a mindennapi életben szükséges ügyintézést, tájékozódást. Fontosnak tartjuk, hogy olyan folyamatosság legyen a már meglévő alap- és kiegészítő szolgáltatások körében, mely a könyvtár hagyományos szolgáltatásaira építve mindinkább minőségi szolgáltatásokat tesz elérhetővé a könyvtár részlegeiben. A könyvtárak használatát, az információkeresést segítő képzések, valamint az olvasást népszerűsítő és az olvasási készség fejlesztését célzó programok támogatása az egyének olvasási és digitális írástudás kompetenciáinak fejlesztése érdekében könyvtárunk folyamatosan számítógépes tanfolyamokat, könyvtárhasználati órákat és ismeretterjesztő előadásokat tart felnőtt- és gyermekkorú olvasóinak egyaránt. Az olvasószolgálat folyamatos, zökkenőmentes, magas színvonalú ellátása a felnőtt és a gyermekrészlegben egyaránt kiemelt feladat. A könyvtárközi dokumentumszolgáltatás lehetőségének ismertetésére továbbra is törekszünk, élve a megyei és városi könyvtár összevonásából adódó lehetőséggel, miszerint gazdagabb, bővebb állomány elégítheti ki az olvasói igényeket. A távhasználat gyakorisága nagyon megnőtt az utóbbi időben. Folyamatosak az es keresések - dokumentumok hosszabbítása és a kérések miatt is. Gyermekkönyvtárak a városi hálózatban A gyermekkönyvtár tevékenységének célja a gyermekek, - legyen bármilyen képességű és helyzetű - olvasás és információs kultúrájának minél magasabb szintre emelése, a könyv és könyvtárhasználat elsajátíttatása, az információszerzés modern eszközeinek megismertetése, az önálló ismeretszerzéshez szükséges kompetenciák kialakítása. A célok megvalósításához a gyermekekkel való egyéni és csoportos foglalkozás egyaránt hozzájárul. A gyermekrészlegek 2014-ben is sok ismeret-és élményszerző, valamint szabadidős programnak szeretnének helyet adni. A közösségi élményszerzést és a kulturális értékek közvetítését szolgálják az ünnepekhez /húsvét, gyereknap, karácsony/ kapcsolódó programok. Kiemelt feladatként kezeljük a szervezett gyermekfoglalkozásokat, melyre tematikus ajánlataink alapján jelentkezhetnek csoportok. A programok, a feldolgozott témák sokfélék: mesék, könyvtárbemutatók, néphagyományok, vetélkedők. Könyvtáraink folyamatosan jó kapcsolatot építenek nemcsak a környező iskolákkal, óvodákkal, hanem a tőlünk távol eső városrészek iskoláival is, akik szívesen látogatják programjainkat. A csoportos foglalkozások mellett nagy hangsúlyt fektetünk a gyermekrészleg egyéni, ill. családos foglalkoztatására, ill. bármilyen hátránnyal küszködő gyermek színvonalas szabadidős tevékenységének biztosítására. Diósgyőri helyismereti gyűjtemény A Petőfi Sándor Könyvtárat Diósgyőr történelmi múltja, hagyományai és a lokálpatrióták elvárásai, igényei predesztinálták egy helyismereti gyűjtemény kialakítására. A szép- és szakirodalmi művek mellett különleges értéket képvisel a fotógyűjtemény 800 darabja, a több mint 1400 dia, és emellett az újságcikk-kivágatok gyűjteménye. A helyismereti részleg fotóit és diáit az elmúlt években sikerült digitalizálni, így az érdeklődők részére elektronikus formában is tudjuk szolgáltatni ezt az értékes anyagot. Abban az esetben, ha kérés érkezik, irodalomkutatást is végzünk a helyismereti dokumentumok körében is. 13

14 Idegennyelvi könyvtár A városi fiókhálózatban kiemelt szerepet kap az idegennyelvi könyvtár, amely szép és szakirodalmi anyagok gyűjtésével, szolgáltatásával, oktató helyek biztosításával támogatja az idegen nyelvek elsajátítását, tanulását valamennyi korosztály számára. Az idegen nyelvek tanulása kapcsán érdeklődő csoportoknál az általános könyvtárbemutatás (történet, állományrészek, szolgáltatások, beiratkozás) mellett külön figyelmet kell fordítani a szótárak, nyelvkönyvek és hangdokumentumok sokféleségének bemutatására, fizikailag hol, milyen raktári rendben találhatók, hogyan kereshetők meg a polcon és az OPAC-ban. Az általános iskolás csoportok számára játékos feladatokkal tesszük színesebbé és befogadhatóbbá a könyvtárhasználat bemutatását. Az olvasóteremben a magyar és idegen nyelvű kézikönyvek bemutatására, szócikkek keresésére, idegen nyelvű beszélgetésekre, nyelvórák tartására van lehetőség, melyet igénybe is vesznek a középiskolás vagy nyelviskolás csoportok. Legfontosabb tájékoztató eszközök: az online katalógus, referensz könyvek, kézikönyvek és az internet. Muzeális gyűjtemény Kiemelt feladat a Lévay József Muzeális Könyvtár értékes gyűjteményének az állományvédelme. Részt vesz a tudományos kutatómunkában, a közoktatás és felsőoktatás ilyen irányú tevékenységeinek támogatásában. A helyismereti tevékenységet folytató munkatársakkal együttműködve végez irodalomkutatást, potenciális kutatási területek feltárását, forráskutatást és irodalomajánlást. Együttműködési tevékenységét nagyobb mértékben kiterjeszti a helyi tudományos kutatásokat végző oktatási intézményekre és szervezetekre. A gyűjtemény ismertebbé tétele érdekében fontos feladat a csoportos könyvtárlátogatások további szervezése. Ehhez kiállítási anyagok összeállítása könyvtártörténeti ritkaságokból, unikális példányokból. A kiállításhoz és más rendezvényekhez kapcsolatok kiépítése iskolákkal, elsősorban a Lévay Gimnáziummal.5.) Könyvtári szolgáltatások, könyvtárhasználat 14

15 5.) Könyvtári szolgáltatások, könyvtárhasználat 5.1 Nyitva tartás - központi épület tény terv változás %-ban előző évhez képest heti nyitvatartási idő (óra) 46,5 46,5 0 hétvégi nyitva tartás (óra) munkaidőn túli nyitva tartás (óra) 6,5 6,5 0 nyári zárva tartási idő (munkanap) szolgáltató-helyek, fiókok száma ,7 + 0 bevont önkéntesek száma - Fiókkönyvtárak tény terv változás %-ban előző évhez képest heti nyitvatartási idő (óra) 40 óra 40 óra 0 hétvégi nyitva tartás (óra) évi 5 x 3 óra* munkaidőn túli nyitva tartás (óra) nyári zárva tartási idő (munkanap) szolgáltató-helyek, fiókok száma bevont önkéntesek száma A hálózat könyvtárai heti 40 órában, hétfőtől péntekig óráig tartanak nyitva. A Petőfi Sándor Könyvtár évente 5 alkalommal szombaton is nyitva tart, 9-12 óráig. 5.2 Könyvtárhasználat tervezése Könyvtárhasználat - beiratkozott olvasók, könyvtárlátogatók száma (helyben-használat), távhasználat, kölcsönzött dokumentumok száma, irodalomszolgáltatás, könyvtárközi dokumentumszolgáltatás tervezése. Központi épület Könyvtárhasználat (KSzR nélkül) tény terv változás %- ban előző évhez képest Beiratkozott olvasók száma (fő) helybenhasználat (db) ,74 távhasználat (db) ,15 Kölcsönzött dokumentumok száma (db) ,44 Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok.(db) ,5 Irodalomszolgáltatás (db) ,36 15

16 Fiókkönyvtárak Könyvtárhasználat (KSzR nélkül) tény terv változás %- ban előző évhez képest Beiratkozott olvasók száma (fő) helybenhasználat (db) távhasználat (db) ,4 Kölcsönzött dokumentumok száma (db) Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok.(db) Irodalomszolgáltatás (db) ,2 A beiratkozott olvasók számát szeretnénk növelni. Több csoportos könyvtárlátogatás, rendezvények látogatói körében intenzívebb reklám, közép- és felsőoktatásban tanulók megszólítása és könyvtárba invitálása, iskolákba eljuttatott prospektus, személyes kapcsolatok által hírt adni a könyvtár szolgáltatásairól. A helyben használók számát több folyóirat, magazin kínálatával lehetne növelni. A távhasználat növeléséhez következetesen tájékoztatni kell az új beiratkozókat és az otthoni internettel rendelkezőket a könyvtári honlap, OPAC használatáról, az online hosszabbítás, az -es kommunikáció és információkérés lehetőségéről és módjáról. A kölcsönzött dokumentumok száma a látogatottság növelésével, olvasóink igényeinek, érdeklődésének figyelembevételével, szakszerű tájékoztatással, készséges olvasószolgálati magatartással fokozható. A tagkönyvtárak közötti átkölcsönzés lehetőségével egyre több olvasó él. 5.3 Elektronikus könyvtár digitalizálási tevékenységek tervezése Távolról elérhető és helyben igénybe vehető szolgáltatások tervezett fejlesztése. Szolgáltatás 2014-as fejlesztése I/N Részletek Honlap I Folyamatos, napi aktualizálás, folyamatosan bővülő elektronikus tartalom OPAC I A szoftverfejlesztés részeként folytatódik, továbbá a dokumentumtárban elhelyezett digitális tartalmak hozzárendelése a rekordokhoz. Adatbázisok I Életrajzi adatbázis építése folyamatosan Referensz szolgáltatás I Napi feladat helyben és távolról online/ , telefon, Libinfóban való részvétel 16

17 Közösségi oldalak I Facebookos elérhetőség a Gyermekkönyvtár, Zenemű- és médiatár, a fiókkönyvtárak már rendelkeznek kapcsolattal, amelyet a központi épületre, összevont intézményre is kiterjesztünk Hírlevél I Kéthetente elektronikus hírlevél több ezer használónknak. RSS N Digitalizálás I Helyismereti anyagok digitalizálása (folyóiratok, aprónyomtatványok, helyismereti cikkek), továbbá olvasói igények szerint 5.4 Innovatív megoldások, újítások: Megnevezés Digitális tartalomszolgáltatás Önkéntesek Honlap Új kiadványok Szociális tevékenyég szélesítése Leírás, ismertető A Corvina Scan moduljának bevezetése, pénzügyi teljesítés lehetőségének kidolgozása, a szolgáltatás bevezetése a szerzői jog betartásával. A középiskolákkal kötött megállapodás alapján diákok számára közösségi munkalehetőség biztosítása a miskolci könyvtári telephelyeken. A honlapon új szolgáltatás indítása A hónap könyvritkasága címmel, a muzeális gyűjteményekből válogatott dokumentumok bemutatásával Negyedéves periodika kiadása a KSZR keretében, megyei szintű könyvtári híradó szerkesztése és terjesztése Pályázati forrásokból megvalósuló új elektronikus és nyomtatott kiadványok megjelentetése Az idősgondozás keretében újabb partnerség kialakítása nyugdíjas szervezetekkel, igény szerinti szolgáltatások biztosításával 6.) Tervezett infrastrukturális fejlesztések, pályázatok, felújítási feladatok 6.1 Tervezett jelentősebb eszközbeszerzések: elsősorban a területellátáshoz kapcsolódóan: Megnevezés darab forint megjegyzés Gépjármű ebből személygépkocsi Számítógép KSZR-hez ebből olvasói ebből szerver Fénymásoló Szkenner Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe kérjük megadni Tb-ban) IKR fejlesztés egyéb: bútor,berendezés KSZR-hez Eszközbeszerzésre fordítható összeg összesen (Ft) 17

18 6.2 Pályázatok, projektek Fejlesztés, pályázat megnevezése, tartalma Digitalizálás a könyvtárban és az e- book használata című szakmai továbbképzés lebonyolítása "Könyvtárak az emberi kapcsolatokért" - az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozatának lebonyolítása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Zenei kiadvány előkészítése ( A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Zenemű- és Hangtárának története Kötészet anyag- és eszközbeszerzés Állományvédelmi műhelyek tevékenységéhez szükséges szakmai anyagok és eszközök beszerzésére Helyismeret - savmentes doboz beszerzésére Aprónyomtatványok biztonságos elhelyezéséhez savmentes dokumentumtároló beszerzése Könyvtári programokkal a roma kulturális értékek megőrzéséért "Magyar Holocaust Emlékév " A Holokauszt emlékének és a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei és miskolci zsidóság kulturális örökségének megőrzése, közvetítése című témára, konferencia, kiállítás, a konferenciáról elektronikus és nyomtatott kiadvány készítése Indulás ideje Befejezés Összege Forrása ideje ,- NKA , - NKA ,- NKA ,- NKA ,- NKA ,- EMMI Szerződés kötés alatt ,- Civil Alap Uniós forrású pályázatok: Fejlesztés, pályázat megnevezése, tartalma Képzésekkel a művelődésért Miskolcon és Borsod-Abaúj-Zemplén Megyében (Konzorciumvezető: Miskolci Galéria) TÁMOP / Indulás Befejezés Összege Forrása ideje ideje ,- Uniós 18

19 Múzsák a könyvtárban - miskolci könyvtárak részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában (Konzorciumvezető) TÁMOP / Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése Tudásdepó - Expressz (Konzorciumvezető) TIOP / Tudásdepó Expressz A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében Könyvtárhasználók igényeinek hatékonyabb kielégítését szolgáló fejlesztés (Konzorciumvezető) TÁMOP / Elektronikus szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése Miskolc és Borsod különböző funkciójú könyvtáraiban (Konzorciumvezető: Miskolci Egyetem) TIOP / Korszerű könyvtári szolgáltatásokkal az információ, a tudás megszerzéséért és az olvasáskultúra fejlesztéséért Miskolcon és a Sajó-völgyében (Konzorciumvezető) TÁMOP / ,- Uniós Fenntartási kötelezettség: Fenntartási kötelezettség: Fenntartási kötelezettség: Fenntartási kötelezettség: ,- (konzorcium: ) ,- (konzorcium: ) Uniós Uniós ,- Uniós ,- Uniós 7.) Képzés, menedzsment, közművelődési és PR tevékenységek tervezése 7.1 A dolgozók tervezett képzése - A Képzésekkel a művelődésért Miskolcon és Borsod-Abaúj-Zemplén Megyében elnevezésű uniós forrású pályázat nem kezdődött meg 2013-ban, a szerződés módosítás alatt áll (a konzorciumvezető intézmény és a Herman Ottó Múzeum összevonása miatt). Konzorciumvezető: Miskolci Galéria) TÁMOP / A pályázat keretében összesen 17 munkatárs képzésére kerül sor 2014-ben, amennyiben a megfelelő határidő- és szerződésmódosítások időben jóváhagyásra kerülnek. - Az 5/2014. (I.24.) EMMI rendelet szerint az intézményi állami támogatásból biztosítani kell legalább egy fő szakmai munkakörben foglalkoztatott könyvtáros kötelező továbbképzését. 19

20 Az egy fő kiválasztása annak függvényében történik, hogy a fenti uniós forrás rendelkezésre fog állni vagy sem. Amennyiben a projekt nem indul, a kiválasztás a 17 fő közül, a szakmai érdekek fontossági sorrendje mentén történik. 7.2 Tervezett akkreditált továbbképzések A felnőttképzés rendszerének törvényi háttere 2013-ban jelentős változásokon ment keresztül szeptember 1-jétől lépett életbe a évi LXXVII. törvény, mely az eddig gyakorlathoz képest több fontos változást is tartalmaz. Megszűnik a program- és intézményakkreditáció, ezeket az engedélyakkreditáció fogja helyettesíteni, mely engedélyeket szeptember 1-jétől lehet igényelni. Intézményünk még a régi rendszernek megfelelő akkreditációval rendelkezik, az ennek megfelelő képzéseket augusztus 31-ig még meg lehet indítani nyarán a 2013-ban indult Segédkönyvtárosi tanfolyam vizsgáit fogjuk lebonyolítani, összesen 20 fő hallgató részvételével. Meghirdetjük és megfelelő számú jelentkező esetén 2014 augusztusában ismét indítani szeretnénk Intézményünkben a Segédkönyvtáros (OKJ ) képzést. 7.3 Tervezett használóképzések Számítógép és internet használati tanfolyamokat szerveztünk főként az idősebb korosztálynak és a hátrányos helyzetűek számára, hogy ők is jobban meg tudjanak felelni a társadalmi elvárásoknak. Az éven is tervezünk kezdő és haladó szintű képzést is. Óvodásoknak, és iskolai csoportoknak tartunk könyvtárismeretei, könyvtárhasználati órákat. Összesített adatok (központi épület + fiókkönyvtárak) Használóképzés tervezett képzés száma 2014-ban akkreditált továbbképzés digitális kompetenciafejlesztés 5+35 olvasási kompetenciafejlesztés 86 szövegértés fejlesztés 195 egyéb (ismeretterjesztő) 100 egyéb (művelődéstörténeti) 15 egyéb (zenei ismeretterjesztő) 19 Egyéb, idegen nyelvi kompetenciafejlesztés A tervezett menedzsment és a minőségirányítási tevékenységek tervezése 2014-ben A menedzsment a teljes szakmai munkára vonatkozóan a szolgáltatási tevékenységét a vonatkozó törvényi és jogszabályi előírásoknak, a fenntartó elvárásainak megfelelően és a szolgált közönség igényeivel összhangban végzi. Ennek érdekében a használói igények folyamatos mérésével, elégedettségi vizsgálatokkal törekszünk a szükséges visszajelzések biztosítására. Szakmai munkánkat az információtechnológiai fejlődés követésével, lehetőség szerinti folyamatos fejlesztésével biztosítjuk. 20

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva A Közgyűlés VII-107/14.49/016. számú határozatának. melléklete Okirat száma: Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján

Részletesebben

Módosító okirat. 1. Az Alapító okirat 4. pontja helyébe mely a módosított okiratban pont alatt szerepel - a következő rendelkezés lép:

Módosító okirat. 1. Az Alapító okirat 4. pontja helyébe mely a módosított okiratban pont alatt szerepel - a következő rendelkezés lép: Okirat száma: A Közgyűlés VII-107/314.492/2016. számú határozatának 1. melléklete Módosító okirat A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése által

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata. Az alapító okirat felvezető szövegrésze helyébe az alábbi szövegrész lép:

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata. Az alapító okirat felvezető szövegrésze helyébe az alábbi szövegrész lép: II-2/4262/203. határozat 2. sz. melléklet II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 20. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok - Intézményi adatok - A legfontosabb működési feltételek - A könyvtár bélyegzői - Az intézmény típusa és helye a könyvtári rendszerben

Részletesebben

Ünnepélyes megnyitó június 11., szerda délután 3 óra

Ünnepélyes megnyitó június 11., szerda délután 3 óra Előzetes könyvtári programok június 2., hétfő 11.00 Hahó, könyvtársak! Megyei olvasásnépszerűsítő játék szóbeli döntője. A vetélkedő győztesei, összesen 45 gyermek egyhetes balatoni táborozáson vehet részt

Részletesebben

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Státusz: Véglegesített (kitöltő) Alapadatok Az adatszolgáltató Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (könyvtár/ellátóhely/szolgáltatóhely) teljes neve: Intézményazonosító: 11866361

Részletesebben

A Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár 2014. évi munkaterve. (Kaposvár) (Horváth Katalin) [2014.03.07.]

A Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár 2014. évi munkaterve. (Kaposvár) (Horváth Katalin) [2014.03.07.] A Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár 2014. évi munkaterve (Kaposvár) (Horváth Katalin) [2014.03.07.] I. SZERVEZETI KÉRDÉSEK: A könyvtár Alapító Okirata megváltozik: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2014

Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2014 II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2014 Alapadatok Az adatszolgáltató II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár (könyvtár/ellátóhely/szolgáltatóhely) teljes

Részletesebben

Könyvtári munkafolyamatok

Könyvtári munkafolyamatok Könyvtári munkafolyamatok Könyvtári munkafolyamatok Főfolyamatok Alfolyamatok Részfolyamatok Támogató folyamatok Könyvtári munkafolyamatok Főfolyamatok Vezetési folyamatok Állományalakítás A dokumentum

Részletesebben

Budai Sándor Kulturális Központ. Státusz: Végleges (feldolgozó központ) Alapadatok. A könyvtár adatai. A könyvtár szolgáltatásai. Az adatszolgáltató

Budai Sándor Kulturális Központ. Státusz: Végleges (feldolgozó központ) Alapadatok. A könyvtár adatai. A könyvtár szolgáltatásai. Az adatszolgáltató Budai Sándor Kulturális Központ Státusz: Végleges (feldolgozó központ) Alapadatok Az adatszolgáltató Budai Sándor Kulturális Központ (könyvtár/ellátóhely/szolgáltatóhely) teljes neve: Intézményazonosító:

Részletesebben

A könyvtárak fejlesztési lehetőségei. a TÁMOP-ban és a TIOP-ban

A könyvtárak fejlesztési lehetőségei. a TÁMOP-ban és a TIOP-ban A könyvtárak fejlesztési lehetőségei a TÁMOP-ban és a TIOP-ban Oktatási és Kulturális Minisztérium Könyvtári Osztály A könyvtárak fejlesztési lehetőségei az EU támogatási rendszerében (2007-2013) Országos

Részletesebben

A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja

A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja Könyvtár-népszerűsítő munka a Pest Megyei Könyvtárban, Szentendrén A könyvtár szerepe a változó társadalomban Információk, dokumentumok gyűjtése feltárása

Részletesebben

3.1 Jövőkép. 3.2 Átfogó cél

3.1 Jövőkép. 3.2 Átfogó cél 3.1 Jövőkép A könyvtári rendszer egésze alkalmas a 21. századi könyvtárhasználó igényeinek kielégítésére. A nyilvánosságra hozott információnak, felhalmozott tudásnak, valamint műveltségnek a mindenki

Részletesebben

Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 2013

Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 2013 Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 213 Alapadatok Az adatszolgáltató Magyar Nemzeti Levéltár

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 1-jei

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 29/2012. (II.23.) közgyűlési határozat

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 29/2012. (II.23.) közgyűlési határozat K I V O N A T Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. február 23i ülésének jegyzőkönyvéből 29/2012. (II.23.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Bródy Sándor

Részletesebben

GYÖNGYÖK VACHOTT SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA

GYÖNGYÖK VACHOTT SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA GYÖNGYÖK VACHOTT SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA 1997. CXL törvény A könyvtár alapvetően általános gyűjtőkörű nyilvános, városi könyvtárként működik. Feladatait az 1997. évi CXL., A muzeális

Részletesebben

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZSÉGI ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁRÁNAK STRATÉGIAI TERVEZETE 2013-2017

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZSÉGI ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁRÁNAK STRATÉGIAI TERVEZETE 2013-2017 A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZSÉGI ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁRÁNAK STRATÉGIAI TERVEZETE 2013-2017 Rum,. Felülvizsgálva: 2015. január 5. 1. A tervezet célja A községi és iskolai könyvtár stratégiai

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk. Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.hu Készítette: Percze Szilvia jegyző Nagycenk Nagyközség Önkormányzatánál

Részletesebben

Esélyegyenlőség növelése könyvtári informatikai fejlesztéssel a szerencsi kistérség településein című projekt nyitó fóruma

Esélyegyenlőség növelése könyvtári informatikai fejlesztéssel a szerencsi kistérség településein című projekt nyitó fóruma Esélyegyenlőség növelése könyvtári informatikai fejlesztéssel a szerencsi kistérség településein című projekt nyitó fóruma 2009. október 16. Szerencs, Rákóczi-vár Lovagterme A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Részletesebben

Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2012

Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2012 Justh Zsigmond Városi Könyvtár Státusz: Véglegesített (kitöltő) 212 Alapadatok Az adatszolgáltató Justh Zsigmond Városi Könyvtár (könyvtár/ellátóhely/szolgáltatóhely) teljes neve: Intézményazonosító: 182177

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere /2013. ( ) EMMI rendelete. a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről

Az emberi erőforrások minisztere /2013. ( ) EMMI rendelete. a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről 1 1. melléklet a /2013. számú előterjesztéshez Az emberi erőforrások minisztere /2013. ( ) EMMI rendelete a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat közművelődési és közgyűjteményi feladatairól Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat I. A könyvtár általános adatai: Neve: Iskolai és Közművelődési Községi Könyvtár Székhelye: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye, 4533 Sényő, Kossuth. u. 33. Fenntartó neve: Sényő

Részletesebben

Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 2014

Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 2014 Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 214 Alapadatok Az adatszolgáltató Magyar Nemzeti Levéltár

Részletesebben

KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK

KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK Készítette: Fenyvesi Judit 2016. Elhangzott a Felkészítés a könyvtárhasználati tehetségfejlesztésre a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny új koncepciójának tükrében c.

Részletesebben

Tudásdepó Expressz A könyvtári hálózat fejlesztése a Keményben az élethosszig tartó tanulás érdekében TÁMOP 3.2.4A 11/1 2012-0043

Tudásdepó Expressz A könyvtári hálózat fejlesztése a Keményben az élethosszig tartó tanulás érdekében TÁMOP 3.2.4A 11/1 2012-0043 Tudásdepó Expressz A könyvtári hálózat fejlesztése a Keményben az élethosszig tartó tanulás érdekében TÁMOP 3.2.4A 11/1 2012-0043 Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István

Részletesebben

A konstrukció keretében megvalósuló fejlesztések szervesen illeszkednek a hazai könyvtári rendszer általános fejlesztési stratégiájához.

A konstrukció keretében megvalósuló fejlesztések szervesen illeszkednek a hazai könyvtári rendszer általános fejlesztési stratégiájához. Polgármesteri Hivatal Művelődés Irodája 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Ikt.szám: P-29838-2/2008. Témafelelős: Mihály Béláné Tárgy: TÁMOP-3.2.4-08/1 kódszámú pályázat benyújtása Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

Online világ. Oroszi Katalin. KSZR Szakmai nap augusztus 29. Ostoros

Online világ. Oroszi Katalin. KSZR Szakmai nap augusztus 29. Ostoros Online világ Oroszi Katalin KSZR Szakmai nap 2016. augusztus 29. Ostoros Modern könyvtár A könyvtár a számítógép és az internet segítségével minőségben újat tud nyújtani szolgáltatásaiban. Az emberek igénylik

Részletesebben

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet Szervezeti és Működési Rend 8. sz. melléklete AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2012.

Részletesebben

Igényfelmérés 2011. Adatok Neme: 7 férfi. 6 fő. életkor: 18-30 év között 5 fő 31-50 év között 38 fő 51-65 év között 28 fő 66- év 3 fő

Igényfelmérés 2011. Adatok Neme: 7 férfi. 6 fő. életkor: 18-30 év között 5 fő 31-50 év között 38 fő 51-65 év között 28 fő 66- év 3 fő Igényfelmérés 2011 Adatok Neme: 7 férfi 67 nő életkor: 18-30 év között 5 fő 31-50 év között 38 fő 51-65 év között 28 fő 66- év 3 fő szakmai végzettség: középfokú felsőfokú munkakör: beosztott középvezető

Részletesebben

SZAKMAI MUTATÓK ÖSSZESÍTETT TÁBLÁZATA

SZAKMAI MUTATÓK ÖSSZESÍTETT TÁBLÁZATA SZAKMAI MUTATÓK ÖSSZESÍTETT TÁBLÁZATA A FSZEK munkatervében tervezett mérőszámok teljesülése Mutató I. SZOLGÁLTATÁSI FELADATOK 1. Heti nyitvatartási órák 2. A tárgyévben a könyvtárat aktívan használók

Részletesebben

Együtt a kistelepülésekért I.KSZR Műhelynap

Együtt a kistelepülésekért I.KSZR Műhelynap Együtt a kistelepülésekért I.KSZR Műhelynap Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultúráért Felelős Államtitkárság Közgyűjteményi Főosztály Dr. Vígh Annamária Pécs, 2014. május 26-27. Mit ígértünk 2014. februárjában

Részletesebben

JELENTÉS A KÖNYVTÁRAK 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

JELENTÉS A KÖNYVTÁRAK 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Az adatszolgáltatás a 300/2007. (XI. 9.) korm. rendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám: 1442/08 Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik. Megtagadása, valótlan adatok közlése, valamint a

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. Tárgy: Az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár évi munkatervének elfogadása

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. Tárgy: Az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár évi munkatervének elfogadása ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 107/2016. Tárgy: Az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 2017. évi munkatervének elfogadása Előterjesztő neve: Kiszelné Mohos Katalin polgármester Előadó neve: Grégerné

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár 1.1. Rövidített névalakja: Művelődési Ház és Könyvtár 2. A költségvetési szerv székhelye: 9721 Gencsapáti, Szentegyház

Részletesebben

Az Arany János Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata

Az Arany János Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata Az Arany János Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata I. A könyvtár általános adatai: 1. A könyvtár neve: Gáthy Zoltán Városi Könyvtár és Helytörténeti Múzeum Székhelye: Komárom-Esztergom megye

Részletesebben

A könyvtári rendszer

A könyvtári rendszer A könyvtári rendszer Mi a könyvtár? Információk (dokumentumok) rendszerezett gyűjteménye, amelyet közhasználatra szánnak. A könyvtár gyűjt (könyv, periodika, CD, DVD stb.) rendszerez, hogy visszakereshetők

Részletesebben

Az Edutus Főiskola Könyvtára Ü gy r e n d i Sz a b á ly z a t a

Az Edutus Főiskola Könyvtára Ü gy r e n d i Sz a b á ly z a t a 3. sz. melléklet Az Edutus Főiskola Könyvtára Ü gy r e n d i Sz a b á ly z a t a 1. Általános rendelkezések (1) Az Edutus Főiskola (továbbiakban Főiskola) a Szervezeti és Működési Rend (továbbiakban SZMR)

Részletesebben

Egy könyvtár három alapfunkció. Dippold Péter

Egy könyvtár három alapfunkció. Dippold Péter Egy könyvtár három alapfunkció Dippold Péter A Központi Könyvtár hármas funkciója Közkönyvtárként feladatait a 1997. CXL. törvény határozza meg Országos szakkönyvtár feladatait a 30/2014. EMMI rendelet

Részletesebben

- átfogó cél: munkaerı-piaci aktivitás növelése a humán erıforrás minıségének, foglalkoztathatóságának javításán keresztül

- átfogó cél: munkaerı-piaci aktivitás növelése a humán erıforrás minıségének, foglalkoztathatóságának javításán keresztül TÁMOP Társadalmi Megújulás Operatív Program - a munkaerıpiac kínálati oldalára irányuló intézkedések, az emberi erıforrások fejlesztése - átfogó cél: munkaerı-piaci aktivitás növelése a humán erıforrás

Részletesebben

POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2. számú melléklet POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖNYVTÁRI GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT Készítette: Pataki Sándorné Szathmáry Péterné könyvtáros ISKOLAI KÖNYVTÁRI SZABÁLYZAT A Pollack Mihály Általános Iskola

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Kérdőív az iskolai (kollégiumi) könyvtárak szakfelügyeletéhez

Kérdőív az iskolai (kollégiumi) könyvtárak szakfelügyeletéhez Kérdőív az iskolai (kollégiumi) könyvtárak szakfelügyeletéhez A Létszám-adatok képzés Intézménytípus Az intézmény elérhetőségei jellege A fenntartó A könyvtár elérhetőségei 1. Azonosító 2. neve 2.1. OM

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet Szervezeti és Működési Rend 8. sz. melléklete AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2016.

Részletesebben

536/2015. (XI. 19.) Tinódi Lantos Sebestyén Könyvtár és Művelődési Ház évre szóló munkatervének jóváhagyása

536/2015. (XI. 19.) Tinódi Lantos Sebestyén Könyvtár és Művelődési Ház évre szóló munkatervének jóváhagyása 536/2015. (XI. 19.) Tinódi Lantos Sebestyén Könyvtár és Művelődési Ház 2016. évre szóló munkatervének jóváhagyása VARGA DOMOKOS ÁMK TINÓDI LANTOS SEBESTYÉN KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ KÖZMŰVELŐDÉSI MUNKATERV

Részletesebben

KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. december

KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. december KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. december 1. Általános rendelkezések (1) A könyvtár neve: Edutus Főiskola Könyvtára (2) Székhelye és címe: 2800 Tatabánya, Béla király krt. 58. (3) Létesítésének

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 17.759/2012. Javaslat a Nógrád Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesülettel közművelődési megállapodás megkötésére Tisztelt Közgyűlés! A Nógrád Megyei

Részletesebben

Az előterjesztés száma: 32/2017.

Az előterjesztés száma: 32/2017. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalható. Az előterjesztés száma: 32/2017. Decs Nagyközség Képviselő-testületének 2017. február 28. napján

Részletesebben

A jog útvesztőjében, avagy hogyan legyünk naprakészek a könyvtárakat érintő törvények változásaiban

A jog útvesztőjében, avagy hogyan legyünk naprakészek a könyvtárakat érintő törvények változásaiban A jog útvesztőjében, avagy hogyan legyünk naprakészek a könyvtárakat érintő törvények változásaiban Dr. Kenyéri Katalin EMMI Könyvtári és Levéltári Osztály 2016. A könyvtárosok, mint információközvetítő

Részletesebben

A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Könyvtárának Szervezeti és működési szabályzata

A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Könyvtárának Szervezeti és működési szabályzata Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Könyvtárának Szervezeti és működési szabályzata Érvényes: 1998. november 18-tól Készítette: Jóváhagyta: Baranya Péter könyvtáros.

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR HÁLÓZATI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR HÁLÓZATI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR HÁLÓZATI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2016. A MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR HÁLÓZATI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI

Részletesebben

BGSZC II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakgimnáziuma 1075 Budapest, Wesselényi utca 38.

BGSZC II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakgimnáziuma 1075 Budapest, Wesselényi utca 38. Gyűjtőkörök Intézményi ügyek Intézményi alapdokumentumok Fenntartói irányítás Gazdasági Hivatal anyagai Bizonyítvány másolat, másodlat Munkaszerződés és kinevezés módosítás (Munkaügy) Megállapodások, szerződések

Részletesebben

Mozgókönyvtári feladatellátás 2012-ben a hévízi városi könyvtárban

Mozgókönyvtári feladatellátás 2012-ben a hévízi városi könyvtárban Mozgókönyvtári feladatellátás 2012-ben a hévízi városi könyvtárban A mozgókönyvtári feladatellátást nyújtó szervezet: Gróf Festetics György Műv. Kp. Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény Igazgató: Halász

Részletesebben

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2011. (II.17.) HATÁROZATA

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2011. (II.17.) HATÁROZATA KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. FEBRUÁR 17-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2011. (II.17.) HATÁROZATA

Részletesebben

Munkaanyag, nem tekinthető a minisztérium végleges álláspontjának.

Munkaanyag, nem tekinthető a minisztérium végleges álláspontjának. Munkaanyag, nem tekinthető a minisztérium végleges álláspontjának. 2014. (.) EMMI rendelet a múzeum, valamint az országos szakkönyvtár és a megyei könyvtár éves munkatervéhez szükséges szakmai mutatókról

Részletesebben

Oktatást és tanulást támogató elektronikus Szakkönyvtári Partner Portál (e-szapport)

Oktatást és tanulást támogató elektronikus Szakkönyvtári Partner Portál (e-szapport) Partner Portál??? Üzleti alapú Szolgáltatás alapú (Szolgáltatók és szolgáltatások összegyűjtése az használók segítségére) A konzorcium Eszterházy Károly Főiskola (konzorciumvezető) Egri Hittudományi Főiskola

Részletesebben

Madarász Károly Művelődési Ház és Városi Könyvtár VÁROSI KÖNYVTÁRA SZAKMAI BESZÁMOLÓ Cím: 5420 Túrkeve, Petőfi tér 2-4. Telefon/fax:

Madarász Károly Művelődési Ház és Városi Könyvtár VÁROSI KÖNYVTÁRA SZAKMAI BESZÁMOLÓ Cím: 5420 Túrkeve, Petőfi tér 2-4. Telefon/fax: Madarász Károly Művelődési Ház és Városi Könyvtár VÁROSI KÖNYVTÁRA SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2015. Cím: 5420 Túrkeve, Petőfi tér 2-4. Telefon/fax: 56-361-098 BESZÁMOLÓ A Madarász Károly Művelődési Ház és Városi

Részletesebben

Előterjesztés A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 2012. április 24-én tartandó Társulási Tanácsi ülésére

Előterjesztés A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 2012. április 24-én tartandó Társulási Tanácsi ülésére Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár 8693 Lengyeltóti, Rákóczi u.22. Tel: 85/331-500; 85/330-852; fax: 85/530-034 e-mail: postmaster@totikonyv.t-online.hu Ügyiratszám: /2012. Pogányvölgyi Többcélú

Részletesebben

Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2015

Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2015 Eszterházy Károly Főiskola Comenius Könyvtár Státusz: Véglegesített (kitöltő) 25 Alapadatok Az adatszolgáltató Eszterházy Károly Főiskola Comenius Könyvtár (könyvtár/ellátóhely/szolgáltatóhely) teljes

Részletesebben

Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető. Budapest, 2010. december 13.

Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető. Budapest, 2010. december 13. A Színház- és Filmművészeti Egyetem Könyvtárának Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzata Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető Budapest, 2010. december 13. 1 Színház- és Filmművészeti

Részletesebben

2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE

2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE DÁMK BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Szakmai feladatok: Az intézmény alapító okiratában megfogalmazott, jogszabályban meghatározott közfeladata múzeumi tevékenység ellátása

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola Eötvös József Székhelyintézmény Készítette: Pap Éva

Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola Eötvös József Székhelyintézmény Készítette: Pap Éva Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola Eötvös József Székhelyintézmény Készítette: Pap Éva Hódmezővásárhely, 2010. március 20. Az iskolai könyvtárhasználati útmutatója

Részletesebben

5. KSZR Műhelynap - Debrecen szeptember Kulturális vidékfejlesztés, kistelepülések könyvtári ellátása Hajdú-Bihar megyében

5. KSZR Műhelynap - Debrecen szeptember Kulturális vidékfejlesztés, kistelepülések könyvtári ellátása Hajdú-Bihar megyében 5. KSZR Műhelynap - Debrecen 2015. szeptember 28-29. Kulturális vidékfejlesztés, kistelepülések könyvtári ellátása Hajdú-Bihar megyében A Méliusz Könyvtár jövőképe a kistelepülési könyvtárellátás terén

Részletesebben

N a g y k e r e k i. Könyvtári-, információs- és közösségi hely

N a g y k e r e k i. Könyvtári-, információs- és közösségi hely N a g y k e r e k i Könyvtári-, információs- és közösségi hely KÖNYV roma TÁR - Roma felhasználó a Könyvtárban - Méliusz Könyvtár 2016. január 25. Nagykereki Nagyzomlin lakosság lélekszáma 1375 fő (2015.

Részletesebben

Tudásdepó-Expressz - A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében

Tudásdepó-Expressz - A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében Tudásdepó-Expressz - A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében TÁMOP-3.2.4.A-11/1 A konstrukció célja Cél: a könyvtári rendszer

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2015. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat!

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2015. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat! Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 05. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 48/05. (V. 06.) ÖH. A Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára

Részletesebben

Czinki-Vietorisz Gabriella: A könyvtárhasználók igényeire szabott szolgáltatásfejlesztés az Egyetemi Könyvtárban

Czinki-Vietorisz Gabriella: A könyvtárhasználók igényeire szabott szolgáltatásfejlesztés az Egyetemi Könyvtárban Czinki-Vietorisz Gabriella: A könyvtárhasználók igényeire szabott szolgáltatásfejlesztés az Egyetemi Könyvtárban Hagyományok és kihívások IV. 2015.08.31. Előzmények A dokumentum kikérésével kapcsolatban:

Részletesebben

A KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLY ZATA

A KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLY ZATA A KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLY ZATA A Szervezeti és Működési Szabályzat alapdokumentumai - 1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális intézkedésekről, a nyilvános könyvtári

Részletesebben

A Méliusz Juhász Péter Könyvtár 2014. évi munkaterve. 4026 Debrecen Bem tér 19. sz. Dr. Kovács Béla Lóránt 2014. 02. 25.

A Méliusz Juhász Péter Könyvtár 2014. évi munkaterve. 4026 Debrecen Bem tér 19. sz. Dr. Kovács Béla Lóránt 2014. 02. 25. A Méliusz Juhász Péter Könyvtár 2014. évi munkaterve 4026 Debrecen Bem tér 19. sz. Dr. Kovács Béla Lóránt 2014. 02. 25. 1 Tartalomjegyzék I. SZERVEZETI KÉRDÉSEK... 2 II. SZAKMAI MŰKÖDÉS... 2 1. ALAPÍTÓ

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése Borsod-Abaúj-Zemplén megyében

Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése Borsod-Abaúj-Zemplén megyében A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul

Részletesebben

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2015. évi munkaterve

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2015. évi munkaterve A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2015. évi munkaterve 3530 Miskolc, Görgey A. u. 11. Dr. Prokai Margit igazgató 2015. február 23. Tartalomjegyzék I. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, illetve

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2002. (IX.30.) számú R e n d e l e t e a helyi közművelődésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ

TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ Digitális Nemzet Fejlesztési Program 1631/2014. (XI. 6.) Korm. határozat a Digitális Nemzet

Részletesebben

A helyismereti információszolgáltatás jellemzői és új irányai a könyvtári honlapokon

A helyismereti információszolgáltatás jellemzői és új irányai a könyvtári honlapokon A helyismereti információszolgáltatás jellemzői és új irányai a könyvtári honlapokon Antaliné Hujter Szilvia KKMK, helyismereti szaktájékoztató Győr, 2012. július A témaválasztás indoka Információs társadalom

Részletesebben

A Nyilvános Könyvtárak Adatbázisa és a Könyvtári Minerva Gyűjtőköri Adatbázis összevonása, a könyvtárak adatainak önálló adminisztrációja

A Nyilvános Könyvtárak Adatbázisa és a Könyvtári Minerva Gyűjtőköri Adatbázis összevonása, a könyvtárak adatainak önálló adminisztrációja A Nyilvános Könyvtárak Adatbázisa és a Könyvtári Minerva Gyűjtőköri Adatbázis összevonása, a könyvtárak adatainak önálló adminisztrációja Garamvölgyi László könyvtári szakinformatikus Országos Széchényi

Részletesebben

A Kertvárosi Általános Iskolai Könyvtár használatának szabályai

A Kertvárosi Általános Iskolai Könyvtár használatának szabályai 2.sz.melléklet A Kertvárosi Általános Iskolai Könyvtár használatának szabályai A könyvtár használata és szolgáltatásai A könyvtár legfőbb feladata, hogy a kölcsönzési időben lehetővé tegye a gyűjteménye

Részletesebben

Könyvtárhasználati kurzusok és kompetenciák. Kristóf Ibolya, Kristof.Ibolya@lib.szie.hu Szent István Egyetem Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár

Könyvtárhasználati kurzusok és kompetenciák. Kristóf Ibolya, Kristof.Ibolya@lib.szie.hu Szent István Egyetem Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár Könyvtárhasználati kurzusok és kompetenciák Kristóf Ibolya, Kristof.Ibolya@lib.szie.hu Szent István Egyetem Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár Tartalom Könyvtárbemutatók, használóképzés Célcsoport Tartalom

Részletesebben

Százhalombatta Város Önkormányzatának 312/2015. (XII.16.) számú határozata alapján a könyvtár nyitva tartása heti 30 óra.

Százhalombatta Város Önkormányzatának 312/2015. (XII.16.) számú határozata alapján a könyvtár nyitva tartása heti 30 óra. Szolgáltatási normák A könyvtár szolgáltatásainak igénybevételére mindenki jogosult, aki a könyvtár könyvtárhasználati szabályzatát magára nézve kötelezően elismeri, és az adatait regisztráltatja. A beiratkozás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére Tárgy: Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény alapító

Részletesebben

Az Ady Endre Könyvtár kérdőíve az olvasók elégedettségének értékeléséhez

Az Ady Endre Könyvtár kérdőíve az olvasók elégedettségének értékeléséhez Az Ady Endre Könyvtár kérdőíve az olvasók elégedettségének értékeléséhez Kedves Könyvtárhasználónk és Látogatónk! Szeretnénk megismerni, hogy könyvtárunk szolgáltatásai mennyire felelnek meg az Ön igényeinek.

Részletesebben

Könyvtári munkaterv. 2015/2016. tanév

Könyvtári munkaterv. 2015/2016. tanév Könyvtári munkaterv 2015/2016. tanév Olvassunk tehát minél többet, hiszen az irodalom az örökkévalóság távcsöve: felébreszti bennünk létünk rejtett erőit, amelyek átsegítenek minket sorsunk nagy viharain

Részletesebben

1. A Könyvtárra vonatkozó általános tudnivalók

1. A Könyvtárra vonatkozó általános tudnivalók A Sola Scriptura Teológiai Főiskola Könyvtára (a továbbiakban Könyvtár) Szervezeti és működési szabályzatának elkészítésekor az alábbi törvények és rendeletek előírásait vettük figyelembe: a kulturális

Részletesebben

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2015. (V.26.) Kt. határozata

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2015. (V.26.) Kt. határozata határozati javaslatok: Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2015. (V.26.) Kt. határozata a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és a Gárdonyi Géza Városi Könyvtár intézmények összeolvadásával

Részletesebben

Kunszentmártoni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola könyvtárhasználati szabályzata

Kunszentmártoni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola könyvtárhasználati szabályzata 3.sz.. melléklet Kunszentmártoni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola könyvtárhasználati szabályzata Kunszentmárton, 2013. május 01. 1. A könyvtár használati köre Az iskolai könyvtárat az iskola

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: 6448-1/2015/XIII. Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján a Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési

Részletesebben

Vécsey Károly Könyvtár Könyvtárhasználati szabályzata

Vécsey Károly Könyvtár Könyvtárhasználati szabályzata Vécsey Károly Könyvtár Könyvtárhasználati szabályzata A Vécsey Károly Könyvtár általános gyűjtőkörű, nyilvános közkönyvtár. A közkönyvtári ellátást szolgáló könyvállományt Solt város lakossága társadalmi

Részletesebben

Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban

Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban Egyéni foglalkozások egyszerre csak egy gyerek mindig egyénre szabott egyéni értelmi és érzelmi szint dominál a személyesség, a meghittség

Részletesebben

Rigó József Általános Művelődési Központ

Rigó József Általános Művelődési Központ Rigó József Általános Művelődési Központ Könyvtár gyűjtőköri szabályzata 2015. 12. 01-től érvényes Bugac A könyvtár alapfunkciója szerint általános gyűjtőkörű nyilvános települési könyvtár, szolgáltatásait

Részletesebben

- egyrészt egységes módon működtetett automatizálási rendszer épül,

- egyrészt egységes módon működtetett automatizálási rendszer épül, A 2005-ben létrehozott Ózd Kistérségi Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR) működtetése az azóta eltelt négy évben hozzájárult a fenntartó önkormányzatok számára kötelező nyilvános könyvtári alapfeladatok

Részletesebben

Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum. Költségvetési alapokmánya. 2008. évre

Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum. Költségvetési alapokmánya. 2008. évre A Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum Költségvetési alapokmánya 2008. évre Fejezet száma, megnevezése: XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium Szektor: 1051 Cím / alcím: 300 PIR törszszám: 329134 Intézmény

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-ai ülésére

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-ai ülésére Döntéshozatal: minősített többség V-3/2014. Nyü. Ügyiratszám: /2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-ai ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár

Részletesebben

84. Ünnepi Könyvhét és 12. Gyermekkönyvnapok Miskolc, 2013. június 5 június 8.

84. Ünnepi Könyvhét és 12. Gyermekkönyvnapok Miskolc, 2013. június 5 június 8. 84. Ünnepi Könyvhét és 12. Gyermekkönyvnapok Miskolc, 2013. június 5 június 8. Június 3., hétfő 17.00 Egy művészcsalád a miskolci irodalom- és művészetkedvelők körében Találkozó Mezey Katalin, Oláh János

Részletesebben