A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár évi munkaterve Miskolc, Görgey Artúr u. 11. Dr. Prokai Margit igazgató február 14.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2014. évi munkaterve. 3530 Miskolc, Görgey Artúr u. 11. Dr. Prokai Margit igazgató. 2014. február 14."

Átírás

1 A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár évi munkaterve 3530 Miskolc, Görgey Artúr u. 11. Dr. Prokai Margit igazgató február 14.

2 Tartalomjegyzék I. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:...3 II. SZAKMAI MŰKÖDÉS: ) Alapító okiratban megfogalmazott feladatok tervezése ) Intézményi terek ) Gyűjteményszervezés állományépítés ) Tájékoztatószolgálat, tájékoztató eszközök ) Könyvtári szolgáltatások, könyvtárhasználat Nyitva tartás - központi épület Könyvtárhasználat tervezése Elektronikus könyvtár digitalizálási tevékenységek tervezése Innovatív megoldások, újítások: ) Tervezett infrastrukturális fejlesztések, pályázatok, felújítási feladatok Tervezett jelentősebb eszközbeszerzések: elsősorban a területellátáshoz kapcsolódóan: Pályázatok, projektek ) Képzés, menedzsment, közművelődési és PR tevékenységek tervezése A dolgozók tervezett képzése Tervezett akkreditált továbbképzések Tervezett használóképzések A tervezett menedzsment és a minőségirányítási tevékenységek tervezése 2014-ben Rendezvények Tervezett kiadványok, szakmai publikációk Tervezett PR tevékenységek ) Megyei könyvtár területi feladatellátása Kötelespéldány szolgáltatás ODR tevékenység Területi ellátó munka A kistelepülési könyvtári ellátás megszervezése Nemzetiségi könyvtári ellátás Statisztikai adatszolgáltatás ) Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok és értékelésük Bevételi és kiadási előirányzatok tervezett alakulása: Létszám és bérgazdálkodás (változás magyarázat) ) Partnerség és önkéntesség

3 I. SZERVEZETI KÉRDÉSEK: évben tervezésre kerülő szervezeti átalakítások, személyi változások, alapdokumentumok módosításai, az intézmény vezetésében és alapdokumentumaiban várható változások januárjában törvényi, jogszabályi változások miatt sor kerül az Alapító okirat módosítására a fenntartóval való együttműködés keretében. Az önállóan működő és gazdálkodó jogi státusz helyére a költségvetési szerv meghatározás kerül, ezen kívül módosulnak a szakágazati besorolás tevékenységi azonosító számai, a kormányzati funkciók szerinti elnevezései is. Az Alapító okiratnak megfelelően sor kerül a fenti módosítások átvezetésére az SzMSz-ben is, majd annak jóváhagyására. Az év első negyedévében a fenntartó által jóváhagyott, az engedélyezett létszámkeret terhére 2 könyvtáros álláshely betöltésére, pályáztatására kerül sor, részben az előző évben nyugdíjba vonult munkatársak helyére. A megnövekedett terület-ellátási feladatok indokolják a Gyűjteményszervezési osztály megerősítését, az itt megüresedő létszám betöltését. Ezzel egyidejűleg az év folyamán 2 szakmai munkakört betöltő könyvtáros munkaviszonya szűnik meg nyugdíjra való jogosultság miatt. Az intézmény Alapító okirat szerinti jóváhagyott létszáma 95 fő. A létszámgazdálkodás része azoknak a területeknek a megerősítése, ahol az év folyamán várhatóan hiány mutatkozik. Az egyik ilyen a városi fiókhálózatban a Tompa Mihály Könyvtár, ahol szeptembertől várhatóan egy fő diplomás képzésben vesz részt, ezért az alkalmankénti helyettesítését meg kell oldani. A 2013-as évben a két fő rendszergazda közül 1 fő távozott az intézményből, amelyet átmenetileg a Terület-ellátási csoportból 2 fő részmunkaidőben pótol. Hosszútávon a megnövekedett géppark és a hálózati feladatok azt indokolják, hogy a számítástechnikai és informatikai, távfelügyeleti tevékenységek kiszervezésre és egy kézbe kerüljenek. A Digitális Miskolc projekt keretében az év folyamán várhatóan sor kerül az intézményt is érintő optikai hálózat kiépítésére, melyet a Miskolc Holding Zrt. Informatikai osztálya bonyolít. Az intézmény vezetése 2013 végén kapcsolatba lépett az osztállyal, árajánlatot kérve a kiszervezhető feladatok körére, a távfelügyelet, a gépek karbantartása, üzemeltetése körében. Kérjük táblázatos formában is jelezni az alábbiakat: tény terv Engedélyezett szakmai összlétszám (fő, töredék is lehet) Ebből vezető vagy magasabb vezető (fő, töredék is lehet) 6 6 Könyvtáros összesen szakképesítéssel átszámítva teljes munkaidőre Könyvtáros Egyéb összesen 1 munkakörben átszámítva teljes munkaidőre 1 foglalkoztatottak Mindösszesen összesen átszámítva teljes munkaidőre (4+6) az Egyébből összesen 1 felsőfokú átszámítva teljes munkaidőre 1 Egyéb alkalmazott Önkéntesek száma 3

4 II. SZAKMAI MŰKÖDÉS: 1.) Alapító okiratban megfogalmazott feladatok tervezése Az Alapító okiratban rögzítettek szerint az intézmény feladatai kiterjednek a megyére, a városra és részben országos feladatok ellátására is. Az intézmény az évi CXL törvény 55. (1)-(2) bekezdése, valamint a alapján nyilvános könyvtári és megyei könyvtári feladatokat lát el. Alaptevékenysége a megyei könyvtári tevékenység szervezése, végzése, a városi nyilvános könyvtári feladatok ellátása, szolgáltató könyvtári tevékenység végzése. Alapfeladatai közé tartozik a megye egész területére vonatkozóan a 66. a)-k) pontja szerinti állami feladatok elvégzése. A törvény által megerősített megyei feladatokkal, az összevont megyei és városi könyvtári és az ODR tagkönyvtári szerepkör által az intézmény az északkelet-magyarországi régió legnagyobb nyilvános közkönyvtára lett ben Miskolcon valamivel több, mint 7000 négyzetméteren (1 központi épületben és 7 fiókkönyvtárban), a megyében 299 településen, összesen 95 fős munkatársi létszámmal, 912 ezres gyűjteményi háttérrel biztosítja a nyilvános könyvtári szolgáltatásokat. Az alapfeladatokkal mellett az összevont intézmény meghatározó szerepet tölt be a megyei jogú város és a megye kulturális életében, közösségi és információs központként szolgálja a tudás, információszerzés, a digitális és hagyományos írástudás, a művelődés közvetítését, az életminőség javítását. A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer keretében a könyvtár jelentősen megnövekedett feladatot lát el, hiszen az ország második legnépesebb megyéjében az év folyamán 299 kistelepülésen biztosítja a könyvtári szolgáltatásokat. A szolgáltatások biztosításában 2014-től 1 várossal növekszik a szolgáltatás-megosztási szerződést kötő városi könyvtárak száma, miután év végén Tiszaújváros is csatlakozott a rendszerhez. Így összesen 10 városi könyvtár közreműködik a szolgáltatások biztosításában. A központi épületben a megyei hálózati igazgatóhelyettes irányításával 10 fő (teljes munkaidőre átszámítva 9,5 fő) látja el a Terület-ellátási csoport feladatait. A teljes területi lefedettség a városi könyvtárakkal való szolgáltatás-megosztási együttműködéssel sem lett biztosítható, ezért a települések egyharmadában az ellátás közvetlenül a miskolci központból történik (jelentős részben a miskolci agglomeráció területén). A megkötött szerződések alapján az önkormányzatok döntése szerint mozgókönyvtári (könyvtárbuszos) vagy letéti ellátást biztosítunk a megye egész területén. Jelenleg a könyvtárbuszos szolgáltatás az edelényi és encsi térségben valósul meg, a szendrői és encsi városi könyvtárak közreműködésével. A Miskolc megyei jogú város területén működő városi nyilvános könyvtári ellátást a központi épület (4800 nm) és 7 fiókkönyvtár (2200 nm) biztosítja. A sajátos településszerkezet ( egyutcás város, 19 km) indokolja a város egymástól távol eső pontjain a kisebb könyvtárakban való szolgáltatás megtartását. A 2013-as év folyamán megtörtént az egységes könyvtárpolitika és szolgáltatások kialakítása, a városi és megyei gyűjtemény közös katalógusban és integrált könyvtári rendszerben történő egyesítése, összevonása, amely a szakmai munka alapja. A szolgáltatási könyvtárpolitika kialakításában az intézmény törekedett arra, hogy a potenciális és tényleges használók a lehető legkönnyebben jussanak hozzá a számukra nyújtott szolgáltatási lehetőségekhez (minél közelebb, minél gyorsabban), ugyanakkor a teljes rendszer rugalmasan nyújtson lehetőséget a kisebb és nagyobb igények kielégítésére egyaránt (mindenki hozzáférjen, több helyen, azonos eséllyel férjen hozzá). Ennek a feladatnak nem csak a városban, hanem megyei szinten és az ODR keretében is igyekszik megfelelni a könyvtár (könyvtárközi kölcsönzés). 4

5 2.) Intézményi terek A központi épület 1972-es átadását követően 2007-ben történt részleges felújítás a nyílászárók cseréjével, kisebb belső terek átalakításával és felújításával. Összességében a szolgáltató terek a hivatali, üzemeltetési, és szakmai működést biztosító infrastruktúra jelentős mértékben amortizálódott, folyamatos fejlesztést, beruházást igényelne. Az épület homlokzati részén betondarabok válnak le, amely a bejárati részt veszélyessé teszi as év Pünkösdjén az alagsor (ahol a gyűjtemény jelentős része a Központi raktárban, tömör raktározással megtalálható) az utcában történt szennyvízelvezető csatorna dugulása miatt beázott. A hibát elhárító vízmű szakemberei szerint a visszacsapó rendszer feltehetően eredetileg nem lett kiépítve, ezért történt a szennyvíz visszaáramlása az épületbe. Ez a továbbiakban is jelentős kockázati tényező, amely értékes gyűjteményrész (Központi raktár) biztonságát veszélyezteti. A fiókkönyvtárak közül két lapos tetős épület is folyamatosan beázik (József Attila Könyvtár és Kaffka Margit Könyvtár 2008, az átadás óta), amelyre az előző évben többször kértünk árajánlatot, de forrás hiányában nem tudtuk a hibát elhárítani re a városi fenntartó 11 millió Ft-os összegben betervezte a két fiókkönyvtár épületjavítási költségeit, ezért abban bízunk, hogy a beázási gondokat sikerül megoldani ebben az évben. Két műemlék épület is külső és belső felújítást igényelne, a belvárosi Szabó Lőrinc Könyvtár és a diósgyőri Petőfi Sándor Könyvtár, de a martin-kertvárosi Tompa Mihály Könyvtár is elhanyagolt állapotban van. A városi fenntartó 2013-ban a as ciklusra begyűjtötte a fejlesztési terveket, amelyeket a könyvtári terek, épületek esetében összesen kb. max. 500 millió Ft-os értékben kért az intézménytől. Ez a keretösszeg azonban csak a telephelyek (köztük 2 műemlék épület) kisebb beruházási, felújítási kiadásait képes biztosítani. Az 1972-ben épült, legnagyobb központi épületben hosszú távon, a következő ciklusban szükség lesz a teljes felújításra, a szolgáltatási terek átszervezésére és korszerűsítésére. A várható energiahatékonysági pályázatokhoz kapcsolódva tervezzük, hogy a lapos tetős épület tetejét átalakítva, napkollektorok és költséghatékonyabb tetőszerkezet, környezetbarát energiaellátás kialakítására kerüljön sor. A felnőtt szolgáltatási övezetek avultsága, több mint negyven éves múltja, szocialista szellemben épült térkiosztása, nem biztosít vonzó környezetet használóink számára, ezért fontosnak tartjuk, hogy mielőbb, külső forrás bevonásával megoldható legyen ez a probléma. Az ellátott megyei és városi feladatok nagyságával, a szolgált városi és megyei közönség létszámával jelenleg nincs arányban az az infrastruktúra, logisztikai háttér és épületszerkezet, amely a minőségi működést lehetővé tenné és folyamatosan biztosítaná ben terveink szerint csatlakozunk a Digitális Miskolc projekt keretében megvalósuló informatikai fejlesztésekhez, intézményünk bekapcsolódik az optikai kábelhálózattal biztosított szolgáltatásokba. Ezzel együtt a Miskolc Holding Zrt. Informatikai osztályának a távfelügyeleti és karbantartási szolgáltatásait szeretnénk igénybe venni számítógépes gépparkunk és hálózatunk biztonságosabb működése érdekében. 5

6 3.) Gyűjteményszervezés állományépítés tény terv változás %-ban előző évhez képest gyarapításra tervezett összeg (Ft) ,2% ebből folyóirat (Ft) % ebből CD/DVD/elektronikus % dokumentum (Ft) tervezett gyarapodás (db és méter) ~559 m ~566 m +1,2% ebből kötelespéldány (db) ,4% ebből nemzetiségi dokumentum (db) ,9% megyei könyvtár által digitalizálásra kerülő dokumentumok száma (könyvtári egység) * ,5% *NKA pályázati támogatással, 2 millió Ft-os forrásból valósult meg a mikrofilmen lévő helytörténeti folyóiratok digitalizálása. A Gyűjteményszervezési Osztály alapfeladata 2014-ben is az, hogy az intézményi feladatokhoz alkalmazkodva, folyamatosan valósítsa meg többek között a gyűjteményszervezéssel, állománygyarapítással és apasztással, a dokumentumok feldolgozásával és könyvtári használatra alkalmassá tételével kapcsolatos feladatokat mind a központi könyvtár, a fiókkönyvtárak és a megyei ellátást végző csoport számára is. Minden dokumentumtípus beszerzése és katalogizálása az osztályon történik, kivéve a zenei hangfelvételeket és kottákat, melyeket a Zeneműtári kollégák dolgoznak fel. A beszerzés folyamata az igények összegyűjtésével kezdődik; részben egy ajánlati lista Corvina integrált könyvtári rendszer (ACQ) gyarapító moduljába történő betöltésével, részben a kívánságok összegyűjtésével, illetve az igény felkeltésével javaslat formájában. A kurrens és retrospektív vásárlás az olvasószolgálati, a hálózati, a megyei ellátásban dolgozó kollégák szakmai közreműködésével történik. Alapfeladat a beszerzési politika kialakítása, a különböző beszerzési keretek (ODR, saját, területi, pályázati, Márai) érvényességi időn belüli felhasználásának részletes ütemezése, a pénzügyi tervezés. Kezdeményezzük a különböző költségkeretekre történő vásárlást majd figyelemmel kísérjük a vásárlások összegeinek alakulását a mindenkori beszerzési határidőknek megfelelően. A megrendelés, átvétel adminisztrációja, a számlák gyors továbbítása fontos teendő. A beszerzésre fordítható forrás előre látható nagyságának megfelelően bekapcsolódunk a közbeszerzéshez kötődő szakmai anyag előkészítésébe, a folyamattal kapcsolatos szakmai munkába mind a folyóirat, mind a könyv dokumentumtípus esetén. A beérkező tételek leltárba vétele és irányítása, valamint szerelésre vagy katalogizálásra történő továbbítása a gyarapítói alaptevékenység része. A katalogizálók feladata, hogy az egyes dokumentumokról a katalogizáló modul (CAT) segítségével szabványos bibliográfiai rekordot készítsenek, mely a katalógusból a feldolgozásnak megfelelően, több kereső szempont szerint is visszakereshető. Ezzel kapcsolatban folytatódik a katalógus összevonás utáni állapotának javítása, gondozása mind a bibliográfiai, mind az index rekordokat illetően. 6

7 A katalogizálás a Magyar Országos Közös Katalógus mindenkori szabályaival és előírásaival összhangban álló házi-szabályzatunknak megfelelően történik. A MOKKA, a 22/2005. (VII. 18.) NKÖM rendelet alapján a bibliográfiai rekordok felküldésével a MOKKA-R és a muzeális könyvtári dokumentumok nyilvántartására létrejött MKDNY katalógus is tartalmazza a leírásainkat. A katalogizálók az új könyvek feldolgozása mellett folytatják a raktári állomány retrospektív feldolgozását a Bb-s méretarányban, az újaktól haladva a régebbiek felé. Az osztályon történik a dokumentumok szerelése (a gerincen raktári jelzet, szükség szerint a tasakban kölcsönző cédula, tulajdonbélyegző használata az előírás szerinti oldalakon) és a konkrét részlegre vagy fiókba történő elszállításuk megszervezése átadólistával. A központi könyvtárban a beszerzések nyilvántartását egyedi leltárkönyvként a Corvina integrált könyvtári rendszerben, az ACQ modulon keresztül, és csoportosan a közös papír alapú csoportos leltárkönyvben is vezetjük. A gépi nyilvántartásban nem szereplő dokumentumok státuszában bekövetkezett változások követése az egyedi leltárkönyvben történik. A gyűjteményszervezési osztályon folyik az állomány apasztásához kapcsolódó törlési jegyzékek készítése, a törlés folyamatának adminisztrálása. Az olvasószolgálati kollégák által az elektronikus rendszerben különböző jogcímeken keletkező törlésre jelölve kóddal ellátott példányok importálására, a listák jegyzékké szerkesztésére kerül sor. A gépi katalógusban nem szereplő tételekről kézi törlési jegyzéket kapunk az olvasószolgálattól. A törlés igazgatói engedélyezése után a gépi törlés az ACQ modulon keresztül, a kézi listán szereplő dokumentumok nyilvántartásból való kivezetése az egyedi leltárkönyvi és számkönyvi bejegyzésekkel valósul meg. Továbbra is alapfeladatként végezzük a felmerülő igények függvényében a dokumentumok átirányítását, a kártérítéshez kapcsolódó adminisztrációt. Munkakapacitás és tárolóhely függvényében lehetőség szerint fogadjuk az olvasók által felajánlott ajándék-dokumentumokat, biztosítjuk azok elérhetőségét a központi- és a fiókkönyvtárak számára. A KSZR, és a hálózat által feldolgozásra az osztályunkra kerülő irányított ajándékokat a szokásos eljárásnak megfelelően állományba vesszük és katalogizáljuk ben is figyelemmel kísérjük a megye nyomdáiban megjelent dokumentumokat. A helyismereti részleg könyvtárosaival együtt kapcsolatfelvétellel törekszünk a 60/1998. (III. 27.), a sajtótermékek kötelespéldányainak szolgáltatásáról és hasznosításáról szóló kormányrendeletben biztosított intézményi jogainkat érvényesíteni. Az olvasószolgálat munkatársaival együttműködve folytatjuk a 2013-ban megkezdett, a folyóiratok megőrzésével és leltározásával kapcsolatos munkafolyamatot. A megállapított megőrzési időknek megfelelően a leltárba vett, de lejárt őrzési idejű folyóiratokat az állományból töröljük, további hasznosításra felajánljuk vagy elszállíttatjuk. A MOKKA-ODR lelőhely-katalógus fejlesztői az elmúlt évben megkezdték a munkát a rekord-feltöltő könyvtárak folyóirat-állományának a megjelenítésére. Ezzel kapcsolatban az intézmény aktuális folyóiratcímeit fel kell töltenünk a Nemzeti Periodika Adatbázisba. A könyvtárnyilvántartás kezelése rendszergazdai feladat. Folytatódik a folyóiratok elektronikus leltárban való megjelenítése visszamenőleg, a címenként megállapított megőrzési időnek megfelelően. 7

8 Szeretnénk befejezni a Helyismeretei részleghez tartozó azon régi folyóiratok Corvinában történő katalogizálását, amelyeknek az adatfelvétele a folyóirat-állomány feltérképezésekor történt meg ben is folytatjuk a felnőttképzésről megjelent új, évi LXXVII. törvény előírásainak megfelelően a Segédkönyvtáros szakképesítést nyújtó OKJ-s képzés meghirdetését, megszervezését és lebonyolítását a mindenkori érdeklődés függvényében. A Lévay József Muzeális Könyvtár egyedi gyűjteményének egy része nem került még be a Corvina katalógusba. Ezeknek a tételeknek a feldolgozásához segítséget nyújtunk a fiókkönyvtárban dolgozó kollégáknak, hogy az igényeiknek és az eddigi katalogizálási gyakorlatnak, egy egységes szemléletnek megfelelően dolgozhassanak. Folytatódik az olvasószolgálat szabadpolcos részében a gyermek- és a felnőtt részleg szak- és szépirodalmi állományrevíziója, valamint ehhez kapcsolódóan a dokumentumok fizikai állapota és tartalmi elavultsága miatti leválogatás. A revízió okán továbbra is fogadjuk az osztályon az igény szerint keletkező dokumentumhalmazt az adatoknak a nyilvántartásban, katalógusban való javítása céljából. A leválogatott, törlésre jelölt rekordokból törlési jegyzéket készítünk. Igény szerint rendelkezésre állunk a Corvina rendszer gyarapító (ACQ), katalogizáló (CAT), folyóirat-kezelő (SER) és katalógus (PAC) moduljának használatával összefüggő felhasználói kérdésekkel hozzánk forduló kollégáknak intézményen belül és az egész megyére vonatkozóan. 4.) Tájékoztatószolgálat, tájékoztató eszközök A tájékoztatószolgálat és olvasótermi szolgáltatás nem választható el egymástól, tekintettel arra, hogy nincs elkülönített olvasóterem, ezért ez a szolgáltatás minden olvasói térben működik. A napi információ és dokumentumszolgáltatás korszerű eszközök segítségével történik: elektronikus katalógus, online adatbázisok, internetes források állnak rendelkezésre. A könyvtár szolgáltatásairól, programjairól továbbra is kéthetente küldjük olvasóinknak az elektronikus könyvtári híradót, mely a teljes hálózat információit tartalmazza. A megújult weblapon is naponta frissítjük az adatokat, elhelyezzük az információkat, ajánlókat. Folytatódik a MATARKA adatbázis építésében vállalt feladatok végzése, a folyóiratok tartalomjegyzékének rögzítése. Az egységes Corvina használat a fiókhálózatban is kiterjed a pénztármodul használatára is. Folytatjuk a nagy sikerű Ajándék a múltból nevű szolgáltatásunkat, melyben régi folyóiratokból készítünk összeállítást. A folyóirat olvasóban (TÁJOLÓ), mely egyben a közhasznú információszolgáltatás helyszíne is, több gépen biztosított az internet használata, melynek bővítését tervezzük, de e mellett biztosítjuk saját laptop használatával a Wifi hálózatunkon keresztül is az internet elérést. A könyvtár továbbra is nyitott a csoportok fogadására nemcsak a Gyermekkönyvtárban, hanem a felnőtt olvasószolgálatban is. Bízunk abban, hogy az iskolákkal való együttműködések számának bővülése a közösségi szolgálat teljesítése mellett több csoportot is vonz a könyvtárba. 8

9 A használók képzését 2014-ben folytatjuk, a digitális kompetenciafejlesztés, az internet- és számítógép kezelői tanfolyamok száma azonban a rendelkezésre álló források függvénye. A tájékoztató szolgálat munkatársai igény szerint részt vesznek a kistelepülésekre szervezett használóképzésben is. Az intézményi összevonást követően arra törekedtünk, hogy egységes szolgáltatási rendszert alakítsunk ki a teljes intézményi hálózatban. A használat szabályait egységesítettük, lehetővé tettük azt, hogy egy beiratkozási díj befizetésével bármely tagkönyvtárat igénybe lehessen venni. Zökkenőmentesen folyik heti rendszerességgel a dokumentumok átkérése, szállítása a tagkönyvtárak között, ezzel is törekedve a racionális, gazdaságos, az igényekhez igazodó állománygyarapításra, és nem utolsó sorban a könyvtárhasználók kényelmesebb kölcsönzésének biztosítására. Az egységes rendszer keretein belül biztosítjuk a 24 órás online elérést, hosszabbítást, előjegyzést, az egyre bővülő digitális tartalmakhoz való hozzáférést ben újra át kell tekinteni a Könyvtárhasználati szabályzatot, és a szükség szerinti változtatásokkal előterjeszteni a fenntartó felé. Folytatódik a szabadpolcos állomány revíziója, és azzal párhuzamosan a tervszerű állományapasztás keretében azoknak a dokumentumoknak a kivonása, melyek a mai napig nem kerültek be az adatbázisba, nincs benne vonalkód, legalább 16 éve nem volt olvasó kezében. Ebben a munkában az olvasószolgálat csaknem valamennyi munkatársa részt vesz. Megfelelő előkészítést követően törekszünk a Corvina rendszer Scan moduljának bevezetésére, és ezzel a márt digitalizált dokumentumoknak, valamint az olvasók által igényelt digitalizálási feladatoknak a dokumentumtáron keresztüli szolgáltatására (a szerzői jogok figyelembe vételével). Helyismereti Gyűjtemény A Helyismereti gyűjtemény szolgáltatási tevékenységének egyik legfontosabb eleme a kurrens periodikák folyamatos feltárása, melynek során az integrált rendszerben rögzítjük a megyére és a városra vonatkozó cikkeket. Ezzel egy időben sor kerül a cikkek digitalizált formában történő archiválására is. A periodikák mellett a helyismereti tanulmánykötetek analitikus feltárását is végezzük, valamint egyes dokumentumokat helyismereti tárgyszóval is ellátunk. Ez a munka nagy segítséget jelent a helyi témában kutatók számára. A Corvina rendszer Scan moduljának bevezetésével el kell kezdeni a digitalizált cikkek hozzárendelését a bibliográfiai rekordokhoz, és biztosítani azokhoz helyben, valamint a megye más könyvtáraiban történő hozzáférést. Folyamatosan történik a helyi személyek adatbázisának feltöltése. A munkában a Gyűjtemény könyvtárosain kívül több munkatárs is részt vesz. Elkészítjük az Évfordulók Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 2015 c. összeállítást a honlapon. Itt a kerek (25, 50 stb.) évfordulós személyek névsora és a róluk szóló irodalom található, a katalógusunkban fellelhető, vonatkozó tételekkel összekapcsolva. Frisnyák Sándor 80. születésnapja alkalmából kiállítást készítünk májusban a földszinti vitrinekben. Lehetőség szerint folytatjuk pályázati tevékenységünket, kihasználva a restaurálásra, könyvtisztításra, eszközök beszerzésére irányuló lehetőségeket ben az aprónyomtatványok tárolására alkalmas savmentes dobozok beszerzésére kerül sor az NKA pályázatnak köszönhetően. 9

10 Folytatjuk a MANDA keretében/támogatásával megkezdett digitalizálási tevékenységünket részben a Digitalizálási terv alapján, részben az éppen felmerülő szolgáltatási igények szerint. Zenemű- és médiatár Az elmúlt évben több igényes és hiánypótló kotta beszerzésére került sor, mely a szolgáltatás színvonalának emelésében komoly szerepet játszik. Szakrészlegünk szolgáltatásait sok zenetanár és diák veszi igénybe. Ugyanakkor gyakran tapasztaljuk, hogy megyénk zeneoktatási intézményeiben oktató nevelők nem ismerik eléggé kínálatunkat, szolgáltatásainkat. Ezért levélben megkeressük a megyében fellelhető összes alapfokú zenei oktatási intézményt és figyelmükbe ajánljuk a megyei és városi könyvtár értékes kottaállományát, valamint felajánljuk munkájukat segítő egyéb zenei szolgáltatásainkat is. Külső kommunikációnk hatékonyságát továbbra is a Facebook-oldalunk segítségével kívánjuk növelni. Havi rendszerességgel szeretnénk érdekes ismeretterjesztő programokat, zenével illusztrált előadásokat, kisebb koncerteket szervezni a rendelkezésre álló források függvényében. Ünnepi szakmai napot tervezünk a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Zenemű-és Médiatára megnyitásának 40. évfordulója alkalmából. Erre az alkalomra elkészül a szakrészleg történetét bemutató kiadvány kézirata, melyet elektronikus formában a résztvevőknek átadunk. A rendezvénynek része lesz egy kamarakiállítás a 40 évről és egy kis koncert is, a zene világnapjáról. Gyermekkönyvtár A gyermekkönyvtár 2014-ben is törekszik minden korú és helyzetű gyermek számára megfelelő színvonalú dokumentum- és információs szolgáltatást nyújtani. A gyermekkönyvtár fontos feladatának tekinti a használók olvasásra, könyvtárhasználatra motiválását, valamint közösségi élményt adó, és az olvasáskultúra fejlesztését támogató színvonalas gyermekprogramok szervezését. A gyermekolvasók információs kultúrájának megteremtéséhez, a könyv- és könyvtárhasználat elsajátításához, valamint az önálló ismeretszerzéshez szükséges hagyományos és digitális kompetenciák kialakításához - egyéni és csoportos foglalkozások formájában - is lehetőséget teremtenek majd az év során a gyermekkönyvtár munkatársai. A gyermekkönyvtár jövőben is működtetni szeretné népszerű Babusgató Klubját, ahol a legkisebbek és szüleik vesznek részt havonkénti rendszerességgel különböző képességek fejlesztésére irányuló foglalkozásokon. A gyermekkönyvtár évi tervei között szerepel a kistérségekben élő gyermekek és szüleik számára is szolgáltató tevékenységét megismerhetővé tenni. A gyermekkönyvtár - ha lehetőség nyílik rá - igyekszik minden olyan pályázaton részt venni, amelynek segítségével a szolgáltatások színvonala tovább emelhető és korszerűsíthető, valamint különböző rendezvények, programok megszervezhetők és megvalósíthatók. A gyermekkönyvtár tervezi továbbá a gyermekek könyvtári ellátását végző könyvtárosok (Borsod megyei Gyermekkönyvtáros Műhely) szakmai munkáját segítő rendezvények lebonyolítását. A gyermekkönyvtár az elkezdett állományrevízió befejezését is tervezi az évre. A gyermekkönyvtár a fentiekben felsorolt tevékenységét és tervezett programjait a városi szolgáltató helyek és a megyei ellátás munkatársaival összehangoltan és együttműködve igyekszik megvalósítani. A számtalan program és foglalkozás mellett napközis táborok szervezése is szerepel a tervek között. 10

11 Tervezett programok: Január január 20., hétfő Királylány/királyfi-képző Bábszínház játék vagy művészet? január 24., péntek., Róka és egér a gyermekek körében Vendégünk: Paulovkin Boglárka meseíró, illusztrátor január 23., csütörtök, Babusgató Klub január 24., péntek., Babusgató Klub Február Játszóházak ünnepről ünnepre a farsang jegyében : Herczeg Mária kézműves családi játszóháza A Szárnyak és Paták tabudöntögető mesekönyv bemutatója / Vendégünk: Finy Petra író Babusgató Klub Március Internet Fiesta a gyermekkönyvtárban (is) A madarak hasznáról : Kedvenc madaras versem /Megyei illusztrációs pályázat iskolásoknak A pályázat meghirdetése Helyszín: B-A-Z. megye területe Április A költészet napja a Mesebirodalomban Közönségtalálkozó Fecske Csaba költővel. A madarak hasznáról: Kedvenc madaras versem / Megyei illusztrációs pályázat eredményhirdetése és kiállítás-megnyitó Játszóházak ünnepről ünnepre - húsvéti kézműveskedés Kincskeresés a könyvtárban - Móra Ferenc emlékére /Megyei vetélkedés az általános iskolák alsótagozatósai számára első forduló (írásbeli) Babusgató Klub Május Szerintem senki se maradjon otthon kedd délután /Vendégünk: Kiss Ottó József Attila-díjas költő, író Műemlékek között-miskolcon /Virtuális séta-gyerekeknek Babusgató Klub 11

12 Kincskeresés a könyvtárban: Móra Ferenc emlékére /Megyei vetélkedés az általános iskolák alsótagozatósai számára szóbeli döntő Június Radírmocsok /közreműködik a Sajtkukacz zenekar és Lackfi János József Attila-díjas költő, író Szünidei mozaik - Nyári napközis tábor Helyszín: II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár (Fügedi Márta Népművészeti Egyesület, Színészmúzeum, Fecske Csaba) Augusztus Szünidölő a gyermekkönyvtárban - nyárbúcsúztató játszóház Helyszín: II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Szeptember Hanna és Gubanc /Vendégünk: Kőszeghy Csilla író, illusztrátortor Babusgató Klub Október Őszi könyvtári napok Családi vetélkedő a család aprajának és nagyjának a könyvtár egész épületében Olvasók királynője és királya a megyei levelezős irodalmi játék értékelése és az ünnepélyes koronázás A kortalan könyvtár" (ünnepélyes keretek között köszöntjük a legidősebb és a legfiatalabb olvasónkat ) Mesés bütykölde (Kézműves foglalkozás kicsiknek és nagyoknak) Babusgató Klub Szünidölő a gyermekkönyvtárban - őszi kézműveskedés November A rettegő fogorvos /Gyermekolvasóival találkozik: Vig Balázs író Anna, Peti és Gergő /Vendégünk Bartos Erika író, költő Babusgató Klub December A Nap születésnapja /Gyermekolvasóival találkozik: Nagy Natália színésznő, író Karácsonyi játszóház Babusgató Klub Fiókkönyvtárak: A hálózat könyvtárai minden látogató számára biztosítják az ingyenes könyvtárhasználatot az alapszolgáltatások körében, az egyes dokumentumok és a szükséges információk elérését állományaikból. 12

13 A közhasznú információk szolgáltatásával segíti a mindennapi életben szükséges ügyintézést, tájékozódást. Fontosnak tartjuk, hogy olyan folyamatosság legyen a már meglévő alap- és kiegészítő szolgáltatások körében, mely a könyvtár hagyományos szolgáltatásaira építve mindinkább minőségi szolgáltatásokat tesz elérhetővé a könyvtár részlegeiben. A könyvtárak használatát, az információkeresést segítő képzések, valamint az olvasást népszerűsítő és az olvasási készség fejlesztését célzó programok támogatása az egyének olvasási és digitális írástudás kompetenciáinak fejlesztése érdekében könyvtárunk folyamatosan számítógépes tanfolyamokat, könyvtárhasználati órákat és ismeretterjesztő előadásokat tart felnőtt- és gyermekkorú olvasóinak egyaránt. Az olvasószolgálat folyamatos, zökkenőmentes, magas színvonalú ellátása a felnőtt és a gyermekrészlegben egyaránt kiemelt feladat. A könyvtárközi dokumentumszolgáltatás lehetőségének ismertetésére továbbra is törekszünk, élve a megyei és városi könyvtár összevonásából adódó lehetőséggel, miszerint gazdagabb, bővebb állomány elégítheti ki az olvasói igényeket. A távhasználat gyakorisága nagyon megnőtt az utóbbi időben. Folyamatosak az es keresések - dokumentumok hosszabbítása és a kérések miatt is. Gyermekkönyvtárak a városi hálózatban A gyermekkönyvtár tevékenységének célja a gyermekek, - legyen bármilyen képességű és helyzetű - olvasás és információs kultúrájának minél magasabb szintre emelése, a könyv és könyvtárhasználat elsajátíttatása, az információszerzés modern eszközeinek megismertetése, az önálló ismeretszerzéshez szükséges kompetenciák kialakítása. A célok megvalósításához a gyermekekkel való egyéni és csoportos foglalkozás egyaránt hozzájárul. A gyermekrészlegek 2014-ben is sok ismeret-és élményszerző, valamint szabadidős programnak szeretnének helyet adni. A közösségi élményszerzést és a kulturális értékek közvetítését szolgálják az ünnepekhez /húsvét, gyereknap, karácsony/ kapcsolódó programok. Kiemelt feladatként kezeljük a szervezett gyermekfoglalkozásokat, melyre tematikus ajánlataink alapján jelentkezhetnek csoportok. A programok, a feldolgozott témák sokfélék: mesék, könyvtárbemutatók, néphagyományok, vetélkedők. Könyvtáraink folyamatosan jó kapcsolatot építenek nemcsak a környező iskolákkal, óvodákkal, hanem a tőlünk távol eső városrészek iskoláival is, akik szívesen látogatják programjainkat. A csoportos foglalkozások mellett nagy hangsúlyt fektetünk a gyermekrészleg egyéni, ill. családos foglalkoztatására, ill. bármilyen hátránnyal küszködő gyermek színvonalas szabadidős tevékenységének biztosítására. Diósgyőri helyismereti gyűjtemény A Petőfi Sándor Könyvtárat Diósgyőr történelmi múltja, hagyományai és a lokálpatrióták elvárásai, igényei predesztinálták egy helyismereti gyűjtemény kialakítására. A szép- és szakirodalmi művek mellett különleges értéket képvisel a fotógyűjtemény 800 darabja, a több mint 1400 dia, és emellett az újságcikk-kivágatok gyűjteménye. A helyismereti részleg fotóit és diáit az elmúlt években sikerült digitalizálni, így az érdeklődők részére elektronikus formában is tudjuk szolgáltatni ezt az értékes anyagot. Abban az esetben, ha kérés érkezik, irodalomkutatást is végzünk a helyismereti dokumentumok körében is. 13

14 Idegennyelvi könyvtár A városi fiókhálózatban kiemelt szerepet kap az idegennyelvi könyvtár, amely szép és szakirodalmi anyagok gyűjtésével, szolgáltatásával, oktató helyek biztosításával támogatja az idegen nyelvek elsajátítását, tanulását valamennyi korosztály számára. Az idegen nyelvek tanulása kapcsán érdeklődő csoportoknál az általános könyvtárbemutatás (történet, állományrészek, szolgáltatások, beiratkozás) mellett külön figyelmet kell fordítani a szótárak, nyelvkönyvek és hangdokumentumok sokféleségének bemutatására, fizikailag hol, milyen raktári rendben találhatók, hogyan kereshetők meg a polcon és az OPAC-ban. Az általános iskolás csoportok számára játékos feladatokkal tesszük színesebbé és befogadhatóbbá a könyvtárhasználat bemutatását. Az olvasóteremben a magyar és idegen nyelvű kézikönyvek bemutatására, szócikkek keresésére, idegen nyelvű beszélgetésekre, nyelvórák tartására van lehetőség, melyet igénybe is vesznek a középiskolás vagy nyelviskolás csoportok. Legfontosabb tájékoztató eszközök: az online katalógus, referensz könyvek, kézikönyvek és az internet. Muzeális gyűjtemény Kiemelt feladat a Lévay József Muzeális Könyvtár értékes gyűjteményének az állományvédelme. Részt vesz a tudományos kutatómunkában, a közoktatás és felsőoktatás ilyen irányú tevékenységeinek támogatásában. A helyismereti tevékenységet folytató munkatársakkal együttműködve végez irodalomkutatást, potenciális kutatási területek feltárását, forráskutatást és irodalomajánlást. Együttműködési tevékenységét nagyobb mértékben kiterjeszti a helyi tudományos kutatásokat végző oktatási intézményekre és szervezetekre. A gyűjtemény ismertebbé tétele érdekében fontos feladat a csoportos könyvtárlátogatások további szervezése. Ehhez kiállítási anyagok összeállítása könyvtártörténeti ritkaságokból, unikális példányokból. A kiállításhoz és más rendezvényekhez kapcsolatok kiépítése iskolákkal, elsősorban a Lévay Gimnáziummal.5.) Könyvtári szolgáltatások, könyvtárhasználat 14

15 5.) Könyvtári szolgáltatások, könyvtárhasználat 5.1 Nyitva tartás - központi épület tény terv változás %-ban előző évhez képest heti nyitvatartási idő (óra) 46,5 46,5 0 hétvégi nyitva tartás (óra) munkaidőn túli nyitva tartás (óra) 6,5 6,5 0 nyári zárva tartási idő (munkanap) szolgáltató-helyek, fiókok száma ,7 + 0 bevont önkéntesek száma - Fiókkönyvtárak tény terv változás %-ban előző évhez képest heti nyitvatartási idő (óra) 40 óra 40 óra 0 hétvégi nyitva tartás (óra) évi 5 x 3 óra* munkaidőn túli nyitva tartás (óra) nyári zárva tartási idő (munkanap) szolgáltató-helyek, fiókok száma bevont önkéntesek száma A hálózat könyvtárai heti 40 órában, hétfőtől péntekig óráig tartanak nyitva. A Petőfi Sándor Könyvtár évente 5 alkalommal szombaton is nyitva tart, 9-12 óráig. 5.2 Könyvtárhasználat tervezése Könyvtárhasználat - beiratkozott olvasók, könyvtárlátogatók száma (helyben-használat), távhasználat, kölcsönzött dokumentumok száma, irodalomszolgáltatás, könyvtárközi dokumentumszolgáltatás tervezése. Központi épület Könyvtárhasználat (KSzR nélkül) tény terv változás %- ban előző évhez képest Beiratkozott olvasók száma (fő) helybenhasználat (db) ,74 távhasználat (db) ,15 Kölcsönzött dokumentumok száma (db) ,44 Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok.(db) ,5 Irodalomszolgáltatás (db) ,36 15

16 Fiókkönyvtárak Könyvtárhasználat (KSzR nélkül) tény terv változás %- ban előző évhez képest Beiratkozott olvasók száma (fő) helybenhasználat (db) távhasználat (db) ,4 Kölcsönzött dokumentumok száma (db) Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok.(db) Irodalomszolgáltatás (db) ,2 A beiratkozott olvasók számát szeretnénk növelni. Több csoportos könyvtárlátogatás, rendezvények látogatói körében intenzívebb reklám, közép- és felsőoktatásban tanulók megszólítása és könyvtárba invitálása, iskolákba eljuttatott prospektus, személyes kapcsolatok által hírt adni a könyvtár szolgáltatásairól. A helyben használók számát több folyóirat, magazin kínálatával lehetne növelni. A távhasználat növeléséhez következetesen tájékoztatni kell az új beiratkozókat és az otthoni internettel rendelkezőket a könyvtári honlap, OPAC használatáról, az online hosszabbítás, az -es kommunikáció és információkérés lehetőségéről és módjáról. A kölcsönzött dokumentumok száma a látogatottság növelésével, olvasóink igényeinek, érdeklődésének figyelembevételével, szakszerű tájékoztatással, készséges olvasószolgálati magatartással fokozható. A tagkönyvtárak közötti átkölcsönzés lehetőségével egyre több olvasó él. 5.3 Elektronikus könyvtár digitalizálási tevékenységek tervezése Távolról elérhető és helyben igénybe vehető szolgáltatások tervezett fejlesztése. Szolgáltatás 2014-as fejlesztése I/N Részletek Honlap I Folyamatos, napi aktualizálás, folyamatosan bővülő elektronikus tartalom OPAC I A szoftverfejlesztés részeként folytatódik, továbbá a dokumentumtárban elhelyezett digitális tartalmak hozzárendelése a rekordokhoz. Adatbázisok I Életrajzi adatbázis építése folyamatosan Referensz szolgáltatás I Napi feladat helyben és távolról online/ , telefon, Libinfóban való részvétel 16

17 Közösségi oldalak I Facebookos elérhetőség a Gyermekkönyvtár, Zenemű- és médiatár, a fiókkönyvtárak már rendelkeznek kapcsolattal, amelyet a központi épületre, összevont intézményre is kiterjesztünk Hírlevél I Kéthetente elektronikus hírlevél több ezer használónknak. RSS N Digitalizálás I Helyismereti anyagok digitalizálása (folyóiratok, aprónyomtatványok, helyismereti cikkek), továbbá olvasói igények szerint 5.4 Innovatív megoldások, újítások: Megnevezés Digitális tartalomszolgáltatás Önkéntesek Honlap Új kiadványok Szociális tevékenyég szélesítése Leírás, ismertető A Corvina Scan moduljának bevezetése, pénzügyi teljesítés lehetőségének kidolgozása, a szolgáltatás bevezetése a szerzői jog betartásával. A középiskolákkal kötött megállapodás alapján diákok számára közösségi munkalehetőség biztosítása a miskolci könyvtári telephelyeken. A honlapon új szolgáltatás indítása A hónap könyvritkasága címmel, a muzeális gyűjteményekből válogatott dokumentumok bemutatásával Negyedéves periodika kiadása a KSZR keretében, megyei szintű könyvtári híradó szerkesztése és terjesztése Pályázati forrásokból megvalósuló új elektronikus és nyomtatott kiadványok megjelentetése Az idősgondozás keretében újabb partnerség kialakítása nyugdíjas szervezetekkel, igény szerinti szolgáltatások biztosításával 6.) Tervezett infrastrukturális fejlesztések, pályázatok, felújítási feladatok 6.1 Tervezett jelentősebb eszközbeszerzések: elsősorban a területellátáshoz kapcsolódóan: Megnevezés darab forint megjegyzés Gépjármű ebből személygépkocsi Számítógép KSZR-hez ebből olvasói ebből szerver Fénymásoló Szkenner Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe kérjük megadni Tb-ban) IKR fejlesztés egyéb: bútor,berendezés KSZR-hez Eszközbeszerzésre fordítható összeg összesen (Ft) 17

18 6.2 Pályázatok, projektek Fejlesztés, pályázat megnevezése, tartalma Digitalizálás a könyvtárban és az e- book használata című szakmai továbbképzés lebonyolítása "Könyvtárak az emberi kapcsolatokért" - az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozatának lebonyolítása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Zenei kiadvány előkészítése ( A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Zenemű- és Hangtárának története Kötészet anyag- és eszközbeszerzés Állományvédelmi műhelyek tevékenységéhez szükséges szakmai anyagok és eszközök beszerzésére Helyismeret - savmentes doboz beszerzésére Aprónyomtatványok biztonságos elhelyezéséhez savmentes dokumentumtároló beszerzése Könyvtári programokkal a roma kulturális értékek megőrzéséért "Magyar Holocaust Emlékév " A Holokauszt emlékének és a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei és miskolci zsidóság kulturális örökségének megőrzése, közvetítése című témára, konferencia, kiállítás, a konferenciáról elektronikus és nyomtatott kiadvány készítése Indulás ideje Befejezés Összege Forrása ideje ,- NKA , - NKA ,- NKA ,- NKA ,- NKA ,- EMMI Szerződés kötés alatt ,- Civil Alap Uniós forrású pályázatok: Fejlesztés, pályázat megnevezése, tartalma Képzésekkel a művelődésért Miskolcon és Borsod-Abaúj-Zemplén Megyében (Konzorciumvezető: Miskolci Galéria) TÁMOP / Indulás Befejezés Összege Forrása ideje ideje ,- Uniós 18

19 Múzsák a könyvtárban - miskolci könyvtárak részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában (Konzorciumvezető) TÁMOP / Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése Tudásdepó - Expressz (Konzorciumvezető) TIOP / Tudásdepó Expressz A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében Könyvtárhasználók igényeinek hatékonyabb kielégítését szolgáló fejlesztés (Konzorciumvezető) TÁMOP / Elektronikus szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése Miskolc és Borsod különböző funkciójú könyvtáraiban (Konzorciumvezető: Miskolci Egyetem) TIOP / Korszerű könyvtári szolgáltatásokkal az információ, a tudás megszerzéséért és az olvasáskultúra fejlesztéséért Miskolcon és a Sajó-völgyében (Konzorciumvezető) TÁMOP / ,- Uniós Fenntartási kötelezettség: Fenntartási kötelezettség: Fenntartási kötelezettség: Fenntartási kötelezettség: ,- (konzorcium: ) ,- (konzorcium: ) Uniós Uniós ,- Uniós ,- Uniós 7.) Képzés, menedzsment, közművelődési és PR tevékenységek tervezése 7.1 A dolgozók tervezett képzése - A Képzésekkel a művelődésért Miskolcon és Borsod-Abaúj-Zemplén Megyében elnevezésű uniós forrású pályázat nem kezdődött meg 2013-ban, a szerződés módosítás alatt áll (a konzorciumvezető intézmény és a Herman Ottó Múzeum összevonása miatt). Konzorciumvezető: Miskolci Galéria) TÁMOP / A pályázat keretében összesen 17 munkatárs képzésére kerül sor 2014-ben, amennyiben a megfelelő határidő- és szerződésmódosítások időben jóváhagyásra kerülnek. - Az 5/2014. (I.24.) EMMI rendelet szerint az intézményi állami támogatásból biztosítani kell legalább egy fő szakmai munkakörben foglalkoztatott könyvtáros kötelező továbbképzését. 19

20 Az egy fő kiválasztása annak függvényében történik, hogy a fenti uniós forrás rendelkezésre fog állni vagy sem. Amennyiben a projekt nem indul, a kiválasztás a 17 fő közül, a szakmai érdekek fontossági sorrendje mentén történik. 7.2 Tervezett akkreditált továbbképzések A felnőttképzés rendszerének törvényi háttere 2013-ban jelentős változásokon ment keresztül szeptember 1-jétől lépett életbe a évi LXXVII. törvény, mely az eddig gyakorlathoz képest több fontos változást is tartalmaz. Megszűnik a program- és intézményakkreditáció, ezeket az engedélyakkreditáció fogja helyettesíteni, mely engedélyeket szeptember 1-jétől lehet igényelni. Intézményünk még a régi rendszernek megfelelő akkreditációval rendelkezik, az ennek megfelelő képzéseket augusztus 31-ig még meg lehet indítani nyarán a 2013-ban indult Segédkönyvtárosi tanfolyam vizsgáit fogjuk lebonyolítani, összesen 20 fő hallgató részvételével. Meghirdetjük és megfelelő számú jelentkező esetén 2014 augusztusában ismét indítani szeretnénk Intézményünkben a Segédkönyvtáros (OKJ ) képzést. 7.3 Tervezett használóképzések Számítógép és internet használati tanfolyamokat szerveztünk főként az idősebb korosztálynak és a hátrányos helyzetűek számára, hogy ők is jobban meg tudjanak felelni a társadalmi elvárásoknak. Az éven is tervezünk kezdő és haladó szintű képzést is. Óvodásoknak, és iskolai csoportoknak tartunk könyvtárismeretei, könyvtárhasználati órákat. Összesített adatok (központi épület + fiókkönyvtárak) Használóképzés tervezett képzés száma 2014-ban akkreditált továbbképzés digitális kompetenciafejlesztés 5+35 olvasási kompetenciafejlesztés 86 szövegértés fejlesztés 195 egyéb (ismeretterjesztő) 100 egyéb (művelődéstörténeti) 15 egyéb (zenei ismeretterjesztő) 19 Egyéb, idegen nyelvi kompetenciafejlesztés A tervezett menedzsment és a minőségirányítási tevékenységek tervezése 2014-ben A menedzsment a teljes szakmai munkára vonatkozóan a szolgáltatási tevékenységét a vonatkozó törvényi és jogszabályi előírásoknak, a fenntartó elvárásainak megfelelően és a szolgált közönség igényeivel összhangban végzi. Ennek érdekében a használói igények folyamatos mérésével, elégedettségi vizsgálatokkal törekszünk a szükséges visszajelzések biztosítására. Szakmai munkánkat az információtechnológiai fejlődés követésével, lehetőség szerinti folyamatos fejlesztésével biztosítjuk. 20

BESZÁMOLÓ A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: MISKOLC AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE: DR. PROKAI MARGIT Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...2 1.1 Az év meghatározó

Részletesebben

I. Szervezeti kérdések

I. Szervezeti kérdések Tartalomjegyzék I. Szervezeti kérdések... 3 TÁMOP 3.2.12-12/1 Kulturális szakemberek továbbképzése... 4 II. Szakmai működés... 5 1. Alapító okiratban megfogalmazott feladatok tervezése... 5 2. Intézményi

Részletesebben

Beszámoló a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2014. évi munkájáról

Beszámoló a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2014. évi munkájáról Beszámoló a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2014. évi munkájáról Szolnok Lászlóné Nagy Ilona 2015. február 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1 Az év során történt meghatározó jelentőségű

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda Szám: 14647/2015. Tisztelt Bizottság! Javaslat a Balassi Bálint Megyei Könyvtár, valamint a Dornyay Béla Múzeum 2014. évi beszámolójának és a 2015. évi munkatervének

Részletesebben

Beszámoló az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2013. évi munkájáról -Kiegészítésekkel egybeszerkesztett változat- 8200 Veszprém, Komakút tér 3.

Beszámoló az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2013. évi munkájáról -Kiegészítésekkel egybeszerkesztett változat- 8200 Veszprém, Komakút tér 3. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Közjóléti Bizottságának 70/2014. (V. 19.) határozata az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2013. évi szakmai beszámolójának és 2014. évi munkatervének jóváhagyásáról

Részletesebben

4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 272-2/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére

4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 272-2/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére 4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 272-2/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: A Wass Albert Könyvtár és Múzeum

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. február 25-i ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. február 25-i ülésére TARTALOMMUTATÓ 1. Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum 2015. évi munkaterve. 2. Huszár Gábor polgármester 2015. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása. 3. Egyes külföldi állampolgárok Szentgotthárdon

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. december 21-i ülésére Tárgy: Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Zirc beszámolója tevékenységéről Előadó

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 7-i ülésére Tárgy: A közművelődési feladatokat ellátó intézmények pénzügyi és szakmai beszámolója a megvalósult programjaik,

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület

Budapest Főváros X. kerület Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 2010. évi szakmai beszámolójának, és 20 ll. évi munkatervének tudomásul vételéről A Fővárosi

Részletesebben

A Városi Könyvtár Esélyegyenlőségi Programja

A Városi Könyvtár Esélyegyenlőségi Programja A Városi Könyvtár Esélyegyenlőségi Programja 2014 2018. Készítette: Sárköziné Sárovits Hajnalka igazgató és Soponyai Ilona esélyegyenlőségi felelős 2014. 1 Előzmények Az egyenlő bánásmódról és esélyegyenlőség

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám: 458-4/2006. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági

Részletesebben

A GALGÓCZI ERZSÉBET VÁRIOSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A GALGÓCZI ERZSÉBET VÁRIOSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A GALGÓCZI ERZSÉBET VÁRIOSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatálybalépés: 2010. január 1. Készítette: dr. Horváth Sándor Domonkos könyvtárigazgató Jóváhagyom: Borkai Zsolt polgármester 1 A

Részletesebben

Művészetek Háza. Pilisvörösvár

Művészetek Háza. Pilisvörösvár Szervezeti és Működési Szabályzat Művészetek Háza - Kulturális Központ és Városi Könyvtár, Pilisvörösvár Pilisvörösvár, 2014. április 1. 1. Tartalomjegyzék: I. Bevezető II. SZMSZ alapjául szolgálójogszabályok

Részletesebben

A BERZSENYI DÁNIEL GIMNÁZIUM Könyvtárának

A BERZSENYI DÁNIEL GIMNÁZIUM Könyvtárának 6. melléklet A BERZSENYI DÁNIEL GIMNÁZIUM Könyvtárának Szervezeti és Működési Szabályzata és Gyűjtőköri szabályzata 2013 Küldetésnyilatkozat Könyvtárunk a tanulást/oktatást kívánja támogatni hagyományos

Részletesebben

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KŐBÁNYAI KULTURÁLIS KÖZPONT MUNKATERVE 2014. Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ Munkaterve 2014 Oldal 1

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KŐBÁNYAI KULTURÁLIS KÖZPONT MUNKATERVE 2014. Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ Munkaterve 2014 Oldal 1 KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KŐBÁNYAI KULTURÁLIS KÖZPONT MUNKATERVE 2014 Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ Munkaterve 2014 Oldal 1 Tartalom 1. BEVEZETÉS: a) Küldetés b) Az intézmény állami feladatként ellátandó

Részletesebben

annon Gratulálunk! Honismereti munka támogatásáért emléklapot kapott Tóth Bencze Tamás helytörténeti könyvtáros

annon Gratulálunk! Honismereti munka támogatásáért emléklapot kapott Tóth Bencze Tamás helytörténeti könyvtáros P 2011. évi retrospektív szám annon Könyvesház A Veszprém megyei könyvtárak tájékoztatója Gratulálunk! 2011. január 22-én, a Magyar Kultúra napja alkalmából Bibliotéka Emlékérem díjat kapott Egyházy Tiborné

Részletesebben

A DUNAKESZI KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR ONLINE SZOLGÁLTATÁSAINAK FEJLESZTÉSE

A DUNAKESZI KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR ONLINE SZOLGÁLTATÁSAINAK FEJLESZTÉSE EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA Neveléstudományi Kar Budapesti Kihelyezett Tagozat A DUNAKESZI KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR ONLINE SZOLGÁLTATÁSAINAK FEJLESZTÉSE Konzulens: Fehér Miklós OSZK-KI Kutatási és Szervezetfejl.

Részletesebben

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2005. február 7-i ülésére TÁRGY: A BARANYA MEGYEI KULTURÁLIS ÉS IDEGENFORGALMI

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL TESTÜLETE 2014. JÚNIUS 19-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre tisztelettel

Részletesebben

Beszámoló a 2010. évi tevékenységről és az intézményes közművelődési ellátás helyzetéről a megyében

Beszámoló a 2010. évi tevékenységről és az intézményes közművelődési ellátás helyzetéről a megyében Beszámoló a 2010. évi tevékenységről és az intézményes közművelődési ellátás helyzetéről a megyében A közművelődés és általában a kultúra területén érezhető változások a megyében A megye kulturális életére

Részletesebben

I. Személyes bevezető. Igazgatói pályázatomat az intézmény dolgozójaként, jelenlegi megbízott vezetőjeként adom be.

I. Személyes bevezető. Igazgatói pályázatomat az intézmény dolgozójaként, jelenlegi megbízott vezetőjeként adom be. Tisztelt Pályázatértékelő Bizottság! Tisztelt Döntéshozók! I. Személyes bevezető Igazgatói pályázatomat az intézmény dolgozójaként, jelenlegi megbízott vezetőjeként adom be. 1983 óta dolgozom az intézményben

Részletesebben

Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja Szakmai beszámoló 2010.

Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja Szakmai beszámoló 2010. Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja Szakmai beszámoló 2010. Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 BEVEZETÉS 3 INTÉZMÉNYI IRÁNYULTSÁG, ÁLTALÁNOS INTÉZMÉNYI CÉLOK 3 REHABILITÁCIÓS IDŐ RÖVIDÜLÉSE MIATTI

Részletesebben

Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet

Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet 26. évi beszámoló szöveges indoklása Budapest, 27. február 28. (Szabó Ágnes) gazdasági főigazgató helyettes (dr Lauter Éva) főigazgató 1 Tartalomjegyzék oldal I.

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 10/2008.(IV.30.) KR. számú rendelete

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 10/2008.(IV.30.) KR. számú rendelete Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 10/2008(IV30) KR számú rendelete a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár és Művelődési Intézet könyvtárhasználati és szolgáltatási szabályzatáról, valamint

Részletesebben

Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja 2014. évi szakmai terv

Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja 2014. évi szakmai terv Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja 2014. évi szakmai terv Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 3 MISSZIÓNK... 3 SZOLGÁLTATÁSAINK... 3 SZAKMAI ÉSZREVÉTELEK... 5 INTÉZMÉNYI IRÁNYULTSÁG, ÁLTALÁNOS INTÉZMÉNYI

Részletesebben

KAPTÁR. Az ünnepi könyvhét megyei megnyitója. XIV. évf. 2-3. (99.) szám A Jász-Nagykun-Szolnok megyei könyvtárak híradója 2005.

KAPTÁR. Az ünnepi könyvhét megyei megnyitója. XIV. évf. 2-3. (99.) szám A Jász-Nagykun-Szolnok megyei könyvtárak híradója 2005. KAPTÁR XIV. évf. 2-3. (99.) szám A Jász-Nagykun-Szolnok megyei könyvtárak híradója 2005. Az ünnepi könyvhét megyei megnyitója 76. Ünnepi Könyvhét megyei megnyitója Kiadós beszélgetések Jászok találkozója

Részletesebben

Mór Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata

Mór Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata Mór Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata 2014. június TARTALOMJEGYZÉK 1 Bevezetés 3 2 A felülvizsgálat indoka 4 3 Felülvizsgálat menete 5 4 Helyzetelemzés 5 4.1 Demográfiai mutatók

Részletesebben

Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja 2009. évi szakmai beszámoló

Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja 2009. évi szakmai beszámoló Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja 2009. évi szakmai beszámoló MEREK 2009. évi szakmai beszámolója A Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja a megfogalmazott szakmai terv, és az általános

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015 Tartalomjegyzék I. Jogszabályi háttér 2 II. Az intézmény elnevezése, besorolása, jogi státusza, alaptevékenysége kormányzati funkció szerint 3 III. Az intézmény

Részletesebben