A magyar borvidékek komplex stratégiai programjainak megalapozása. Balatonfelvidéki Borvidék

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A magyar borvidékek komplex stratégiai programjainak megalapozása. Balatonfelvidéki Borvidék"

Átírás

1 A magyar borvidékek komplex stratégiai programjainak megalapozása Balatonfelvidéki Borvidék Badacsony, 2004

2 2 Bevezetés A magyar szőlő-bor ágazat csak akkor tud sikeresen megfelelni az alapvetően megváltozott piaci, társadalmi környezet kihívásainak, ha a szektor és azon belül az egyes borvidékek külön külön elemzik helyzetüket, megrajzolják jövőképüket, elkészítik stratégiai programjaikat. A Hegyközségek Nemzeti Tanácsának kezdeményezésére, az FVM SzBKI Kecskemét szakmai irányításával év végén elkészült a Nemzeti Borstratégia (NBS) téziseinek anyaga. Ez a program hosszútávra, 20 évre fogalmazza meg az ágazat legfontosabb fejlődési elemeit. A Nemzeti Borstratégia azonban csak akkor tudja sikerrel szolgálni az ágazat megújulási törekvéseit, ha a borvidékek is elkészítik saját stratégiájukat. A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium ezért az Agrár K+F feladatok megvalósítása pályázati jogcímen támogatást nyújtott a kecskeméti, pécsi és badacsonyi Szőlészetei és Borászati Kutatóintézeteknek, a magyar borvidékek komplex stratégiai programjainak megalapozását célzó projekt megvalósítására. A programot a konzorciumvezető FVM SzBKI Kecskemét irányítja. Intézetünk feladata a Balaton térségében elhelyezkedő borvidékek, így a Balatonfelvidéki borvidék saját stratégiaalkotó munkájának megalapozása. Ehhez a munkához nyújt segítséget ez az anyag, ami egyrészt bemutatja a borvidék helyzetét, erőforrásait, termelési és piaci hátterét, amelynek elemzése alapján általános stratégiai célokat és elemeket fogalmaz meg a jövőre nézve. A KSH, a HNT, az FVM SzBKI és a rendelkezésre álló hegyközségi információk mellett, elsősorban a borvidék termelői körében végzett felmérések (kérdőíves megkérdezés, mélyinterjúk) nyújtottak támpontot a stratégiai javaslat elkészítéséhez. A munkát az FVM SzBKI munkatársai és felkért szakértők végezték el. Utóbbiak közül Németh László, a Balatonfelvidéki borvidék titkára koordinálta a borvidéki szakemberekkel e témában a kapcsolattartást. A helyzetelemzéshez és a stratégiai feladatok megalapozásához rendelkezésünkre álló legfontosabb forrásanyagokat a csatolt mellékletekben közöljük. Reméljük, hogy munkánkkal hozzájárulhatunk a Balatonfelvidéki borvidék megújulásához, jövőképének megfogalmazásához, versenyképességének növekedéséhez. Badacsony, szeptember 26. Dr. Májer János témavezetők Lakatos Anita

3 3 1. A Balatonfelvidéki borvidék helyzetelemzése 1.1. A borvidék általános jellemzői, ökológiai háttere A borvidék a Keszthelyi-hegység és a Dél-Bakony lábánál, a hegyek közötti medencék oldalain, köztük a Káli-medence lejtőin terül el. Az eltérő földrajzi, ökológiai és egyéb adottságok miatt a borvidék három körzetre tagolódik, melyek a következők: Káli körzet 6 településsel, Balatonedericsi - Lesencei körzet 7 településsel és a Cserszegi körzet 10 településsel. A borvidék hegyközség szerinti területe: ha A ik évi KSH összeírás szerinti területe: ha A borvidékbe tartozó községek száma: 23 db A borvidék termőhelybe sorolt területei: ha Az átlagos birtokméret a borvidéken: 0,2458 ha A borvidék legfontosabb fajtái: Fehér borszőlő fajták: Olasz rizling, Chardonnay, Szürkebarát, Zöld veltelíni, Rizlingszilváni, Sauvignon blanc, Tramini, Zenit, Cserszegi fűszeres Vörös borszőlő fajták: Pinot noir, Zweigelt, Cabernet sauvignon, Kékfrankos A borvidék ökológiai jellemzése: A vidék Balatonra néző szőlőterületeinek klíma-adottságai kiegyenlítettek, más területei védett lankákon helyezkednek el, ezért szélsőséges időjárási hatásokkal nem kell számolni. A domborzatilag gazdagon tagolt tájban kedvező mikroklimatikus viszonyok alakultak ki. A Balaton-parthoz hol lenyúló, hol attól néhány kilométerrel hátrébbhúzódó, meredek profilú dombsorok védett tájékain különleges, a szőlőknek nagyon kedvező mikroklímák alakultak ki. Egyedülálló éghajlati adottságokat teremt a borok termeléséhez az is, hogy a borvidék minden fontos szőlőhegye hatalmas erdőrengeteg környezetébe ágyazott. Ezért a nyári napok mediterrán ízű melegét estétől- a Balaton felé lengedező éjszakai szellő hatására- hűvös erdei

4 4 levegő váltja fel a szőlősorok között. A nappalok melege tüzessé, testessé, az éjszakai hűvösség különlegesen gyümölcsössé, szépsavúvá, harmonikussá varázsolják a vidék érett szőlőből született, minőségi borait. Az egész borvidék a Balaton-felvidéki Nemzeti Park része, ezért is csak környezetbarát módon termelhető a szőlő és a bor. A táj mítosza rabul-ejtő. A borvidék klimatikus mutatói: napfénytartalom: óra évi középhőmérséklet: C 0 csapadékmennyiség a tenyészidőszak alatt: 420 mm éves csapadék: 650 mm Geológiai és talajtani viszonyok: A Balatonfelvidéki borvidék változatos földtani szerkezetű. Rétegsorait túlnyomóan triász tengeri karbonátos kőzetek építik fel. Uralkodó a felső triász mészkő és dolomit a Keszthelyihegységben (Rezi, Balatonederics, Balatongyörök). Ezeken az idős kőzeteken pannon agyag és homok települ. A Káli-medence peremén a pliocén bazalt láva és tufakőzetei is megjelennek. Talajai is változatosak: a dolomiton, mészkövön, márgán rendzinatalaj alakult ki, a pannon agyag és homokkő máladékán, valamint a pleisztocén löszön agyagbemosódásos barna erdőtalajok, csernozjomos, barna erdőtalajok, kőzet-lejtőtörmelékes vályogtalajok találhatók. A bazaltláva-bazalttufa felületén köves és földes kopárok, fekete nyirok (erubáz) képződött (pl. Fekete-hegy). Ami a természeti környezetet illeti, a borvidék keletibb fele mállékony, ezért a talajt ásványi anyagokban különösen gazdaggá tevő vulkáni kőzetekre, a nyugatibb fele dolomitra alapozott barna erdőtalajokkal borított. A borvidék három jól körülhatárolható körzetre tagolt: 1. Káli körzet, amely teljes területén vulkáni kőzet a fontos talajalakító elem: Monostorapáti, Hegyesd, Mindszentkálla, Szentbékkálla, Köveskál, Balatonhenye. 2. Balatonederics Lesencei Körzet, amelyet a Keszthelyi hegység keleti felének dolomit alapú kőzetei jellemeznek: Balatonederics, Lesenceistvánd, Lesencefalu, Lesencetomaj, Nemesvita. Geológiai szempontból azonban Sáska és Zalahaláp már vulkáni jellegű. 3. Cserszeg Rezi körzet, a Keszthelyi dolomit hegység déli és nyugati fele: Balatongyörök, Cserszegtomaj, Gyenesdiás, Hévíz Egregy, Rezi, Várvölgy, Vonyarcvashegy, Sümeg, Csabrendek.

5 A borvidék története A Balatonfelvidéki borvidéket nem egyedül a megkülönböztetésre érdemes, ellenőrzött eredetű borainak sajátosságai, hanem a bennük is megtestesülő természeti környezetének, történelmének, kulturális hagyományainak egyedisége együtt teszik különösen figyelemre méltóvá, Európa kellős közepén. Mint Eötvös Károly írja: A Balaton és Bakony ez a két fönséges természeti tünemény egymást öleli át, egymásra árasztja fényét és sugarát, hagyományait, költészetét. A Balatonfelvidéki borvidék szőlőhegyei pedig értékes gyöngyfüzérként mindenhol ott sorakoznak, ahol e két csodálatos tájegység ölelkezik. Apárólfiúra szálló ősi intelem: A hegyek büszke magasán hagyjátok meg a magyar szőlőt! Szűrjetek a magasban olyan bort, amilyen isteneknek, királyoknak, igaz embereknek való, ünnepet nyújtó italként! A borvidéken csillog Európa legnagyobb melegvizű tava, Hévíz. A másik végén egy olyan bővizű ásványvízforrás tör fel a föld mélyéből, melyet már Pannónia római lakói is kedveltek. Tehát a természet a mértékletesen fogyasztott Balatonfelvidéki bor egészséget erősítő kedvező hatását további több, egészséget őrző, természetes értékkel is kiegészíti. A régészeket és a történészeket is meglepte- a föld mélyéből kiásott leletek és a történelmi feljegyzések által tanúsítottan- a kultúrák egymásba növő folyamatossága, a békés uralomváltások sorozata 3000 éven át. A földművelés eredete itt is régebbi, 6 évezredes és ebben 2200 éve megszakítatlan, fontos helyet foglal el a szőlőművelés, a borkultúra. A hagyományok tehát rendkívül milyen gyökereznek. Ez az a magyar borvidék, ahol régészeti leletek és a Balaton-fenék pollen üledékei dokumentálják a kelta szőlőtermesztést, annak folyamatosságát a római uralom idején, sőt a népvándorlás teljes időszakában. Ez azért is fontos adat, mert ha a borvidék kelta-, római- és középkori lelő- és lakóhelyeit összevetjük a mával, az a figyelemreméltó bizonyosság derül ki, hogy valamennyi megegyezik valamelyik mostani településsel vagy majorsággal. Az is kiderül, hogy több mint két évezreden át ugyanott voltak a kulturális és hatalmi központok, ahol most. A vidéken a honfoglaló magyarok egyik török eredetű törzse telepedett le. Érdekesen cseng ezzel össze az, hogy az ősi magyar szőlészeti és borászati szakszavak jelentős része ó-török eredetű. Ezt a törzset a honfoglalók papi és jogi fejedelme, a horka vezette. Ő celebrálta a két törzset egy nemzetté egyesítő vérszerződést is, ami egy boráldás volt. A székhelyét is a borvidék területén választotta meg, a Káli-medencében. Itt tehát a hozott magyar, az örökölt római és a térítők által tanított nyugati technológia közvetlenül ötvöződött.

6 6 Fontos tudni: A borvidék borait 40 éven át más borvidékek borainak javítására használták, így az egykori nagy hírnév elfelejtődött. 5-6 éve indult újra az önálló bortermelés, nagyrészt kis és közepes méretű szőlőbirtokra alapozottan. Az eredetiséget ma már a bortörvény is nagyon szigorúan védi. Ha a tájjal ismerkedő túrázó, az itt nyaraló vendég a bor és felszolgálójának igényes minőségét nem érzékeli, biztos lehet benne, hogy nem itt termett borral, nem itteni boreladóval találkozott. Hagyja ott a rossz bort, a méltatlan borárust és menjen tovább tőle! Érdemes megkeresni a borvidéken a valódit, könnyen lehet találni. Egyre többet. Az itteni emberek nyíltszívűek és a bortermelést becsületbeli ügynek tekintik. Még sajnos nincsenek általában szem előtt, de mindent elkövetnek a régi jó hírnév visszaszerzése érdekében..

7 A borvidék termelési-piaci háttere A szőlőtermesztés helyzetének jellemzése Területi potenciál és annak kihasználása A borvidék ökológiai potenciálját legjobban a szőlő termőhelyi katasztere mutatja meg. A Balatonfelvidéki borvidék termőhelyi kataszterbe sorolt összes területe: ha, amelyből ha (96,1%) a szőlőtermesztésre kiválóan alkalmas I. kataszteri osztályba., 207 ha (3,9%) II./1. kataszteri osztályba tartozik. A borvidék azonban ennek az ökológiai potenciálnak mindösszesen a 28%-át (1.505 ha) használja ki. Ültetvényszerkezet, az ültetvények állapotának jellemzése A KSH adatai alapján, a területek döntő többsége (98,6 %) termő ültevény, amelynek 86,8 %-a áruszőlő jellegű. Az országos átlagnál magasabb a nem művelt területek aránya 8,9%, amely valószínűsíthetően abból adódik, hogy a hegyek felső harmadában sok a nem művelt, felhagyott terület. Ültetvények életkora A borvidékre jellemző az elöregedő szőlők nagy aránya, mert a szőlőterületek 57%-a a 20 év feletti életkori kategóriába tartozik. 34,4% a teljes termelésben lévő szőlők aránya (10-19 év). A fiatal ültetvények területi aránya igen kicsi, mivel 8,7 %-a tartozik a 10 évnél fiatalabb csoportba. Mindezek következtében a szőlőterületek közel 60%-a már most, közel 35% pedig az elkövetkező évben újratelepítésre szorulna. Tőkehiány Az ültetvények tőkehiánya tekintetében, az országos állapotokhoz képest kedvezőbb a helyzet a borvidéken. Az ültetvények 47,8%-án, a 0-5%-os sávba esik a tőkehiány mértéke, míg országosan a területek 44%-a tartozik ebbe a kategóriába. Ennek a különbségnek az oka feltételezhetően a kedvező klimatikus adottságokban keresendő. Többek között a Balaton kiegyenlítő hatásának köszönhetően, minimális a téli fagykár gyakorisága a borvidéken, ami más vidékeken a tőkehiány kialakulásának egyik fontos tényezője.

8 8 Az ültetvények kezeltsége A borvidéken az ültetvények többsége jól (54,6%), vagy közepesen (29,4%) kezelt. A borvidéken belül azonban jelentős különbségeket tapasztalhatunk ebben a tekintetben. Az un. Balaton-parti sávban, ahol a kárpótlás és a privatizáció telekspekulációs jelleget öltött, ill. később a szőlőbirtokok egyre gyakrabban üdülő, pihenőhely funkciót kezdtek ellátni, az ültetvények kezeltsége helyenként hagy kívánnivalót maga után. Az ültetvények termőképessége A KSH felmérés szerint a Balatonfelvidéki borvidéken az ültetvények termőképessége elmarad az országos átlagtól, hiszen a borvidék szőlőterületeinek 59%-a tartozik a 70%-nál magasabb termőképességgel rendelkező kategóriába, míg országosan a szőlőterületek 66,6 % sorolható ebbe a termőképességi sávba. Ennek oka elsődlegesen az elöregedő szőlők magas aránya. A KSH felmérés óta telepített, ill. termőre fordult ültetvények ugyanakkor valamelyest javítják a helyzetet ezen a területen. Művelésmód A művelésmódok közül meghatározóak a borvidéken a kordon típusú tőkeművelések (77,4 %). Közülük a borvidéken meghatározó az egyes függönyök részaránya (46,3%), valamint a középmagas kordonművelés (32,1%). A Balatonfelvidéki borvidéken az országos átlaghoz viszonyítva magas a bakművelésű ültetvények aránya is (13%). Ez utóbbi elsősorban a szőlőhegyek felső régiójában elhelyezkedő, többnyire önellátási célú és egyre jobban elöregedő ültetvényeket jellemzi. Támberendezés Az ültetvények támberendezése jellemzően karbantartott (60,3%). A felújítást igénylő támberendezés aránya 15,1%, míg a nem karbantartott 7,1 %-os nagyságrendet mutat. A támberendezés anyaga jellemzően fa, csak a fiatalabb ültetvényekben jelenik meg a fémtámrendszer. Figyelemre méltó ugyanakkor, hogy ez utóbbi támberendezés típus jelenléte országosan is ezen a borvidéken a legmagasabb. Fajtaszerkezet A borvidék fajtaszerkezetében elsősorban a fehér borszőlő fajták dominálnak (87,6%). Meghatározó fajták: Olasz rizling, Chardonnay, Szürkebarát, Zöld veltelíni, Rizlingszilváni, Sauvignon blanc, Tramini, Zenit, Cserszegi fűszeres.

9 9 A fő fehérbor szőlőfajtának hagyományosan az Olasz rizling számít, amelyet a Chardonnay és a Szürkebarát követ. A hungarikumnak számító Kéknyelű fajtát az elmúlt évek telepítéseinek köszönhetően már e borvidéken is újra termesztik. A vörös borszőlőfajták aránya a Balatonfelvidéki borvidéken, a KSH adatok szerint 2,2 %. Az utóbbi évek telepítései folytán nagy felületű vörös borszőlő ültetvények létesültek, így ez az arány már nem tükrözi a valóságot. A vörös borszőlőfajták közül a Pinot noir, a Cabernet sauvignon, a Zweigelt mellett, a Kékfrankos is előfordul, sőt az újabban divatfajtának számító Syrah fajta is megjelent a telepítésekben. Az elmúlt 5 évre vonatkozó adatok szerint új telepítés 73 ha-on történt. A telepített fajtákat tekintve ennek nagyobbik része fehér borszőlőfajta, meghatározóan Szürkebarát (30 ha), Chardonnay (5 ha), Olasz rizling, Juhfark és Cserszegi fűszeres. Jelentős felületen telepítettek vörös borszőlőfajtákat is, közülük a Pinot noir (15 ha) és a Cabernet sauvignon (7 ha) a meghatározó Termelési és üzemi szerkezet Területi szerkezet A borvidéken az ha-t, db ültetvény fedi le. Így az átlagos ültetvényméret a borvidéken 0,2458 ha, ami nagyjából fele az országos átlagnak (0,61 ha). A belső területi szerkezet tehát erőteljes elaprózottságot mutat. Ez egyrészt köszönhető a borvidék sajátos domborzati viszonyainak, valamint annak, hogy pihenő-, üdülőövezet révén sok a kis területtel rendelkező birtokos. Ez utóbbi szőlőterületek a borvidék területének közel 20%-át is kiteszik. Az ezeken a területeken művelt szőlőknek ugyan nincs árutermelési jelentőségűk, de statisztikailag rendkívüli mértékben erősítik az elaprózottságot. Az árnyaltabb megközelítéshez hozzátartozik még, hogy az elmúlt években néhány borászati nagyvállalkozás (Varga Kft, ALTO INVEST), ill. néhány közepes méretű pincészet telepítéseinek köszönhetően megindult egy területi koncentrálódás. A meghatározó birtokméret azonban a 0,1-3 ha közötti, amelyeken többnyire őstermelők folytatják a szőlőtermelő tevékenységet.

10 10 Termelési szerkezet: A borvidéken nyilvántartott termelő van, ebből 10%-a főállásban, 90%-a kiegészítő tevékenységként végzi a termelést. A borvidéken a termelők: 25%-a szőlőt termel és kizárólag szőlőt ad el 55%-a szőlőt termel, bort készít és bort értékesít felvásárlónak, vagy közvetlen értékesítéssel a fogyasztónak 5%-a szőlőt termel, bort készít és a bort kizárólag közvetlenül értékesíti a fogyasztóknak 5%-a nem termel szőlőt, csak vásárol és bort készít ill. értékesít 10%-a kizárólag saját fogyasztásra termel A szőlőtermesztés 80%-a saját, 20%-a pedig bérelt területen történik. Az éves szőlőtermés a borvidéken átlagosan t körül alakul. A megtermelt szőlő több mint egyharmad részét, t-át felvásárlók felé értékesítik. Ennek döntő többsége, t/év a borvidéken kívülre kerül. Technológiai háttér A szőlőtermesztés technológiai színvonalát a termésátlagokkal, az alkalmazott szőlőtermesztés-technológiai irányokkal jellemezhetjük legjobban. A borvidék szőlőültetvényein a termésátlagot az elmúlt évek viszonylatában, 7,0 t/ha mérőszámmal jellemezhetjük. Ez a borvidék adottságait (ültetvények életkora, ökológiai adottságai) figyelembe véve elfogadható színvonalat feltételez. A termésátlag mellett azonban legalább olyan fontos, hogy a lehetséges szőlőtermesztés technológiai irányok közül a borvidék termelői milyen orientációt választottak. A borvidéken elmozdulás tapasztalható a környezetbarát, integrált termesztéstechnológiák alkalmazásának irányába. Az önköltség minimalizálási stratégiát követő néhány nagyüzem az új ültetvényein az elérhető legnagyobb gépesítésre törekszik, így már a gépi szüret is megjelent a borvidéken. A Balatonfelvidéki borvidéken a borászati technológiai háttér jónak mondható. A borvidéken hl bor készül éves átlagban, a közel hl feldolgozó és tároló kapacitáshoz képest. A borvidék 12 db palackozóval rendelkezik, tehát technológiai oldalról nincs korlátozva a magasabb értéket képviselő palackozott kiszerelésű termékek arányának növelése.

11 11 Az elmúlt évek borászati technológiai fejlesztésének köszönhetően, a nagy- és közepes méretű borászatoknál rendkívül korszerű borászati technológiák kerültek beépítésre, ami megalapozhatja ezek sikeres piaci szereplését. A borvidékre hagyományosan jellemző, hogy a szőlőhegyeken elhelyezkedő présházakban, pincékben, saját szőlőtermésükből bor készítő kistermelőknél azonban nincs meg a korszerű szőlőfeldolgozás és erjesztés technológiai háttere (kíméletes feldolgozás, irányított erjesztés). A borkezelési technológiák tekintetében ugyan a derítési és egyszerű szűrési folyamatok alkalmazásáig eljutottak, de ezen továbblépni csak néhány termelő tudott Piac- és marketingelemzés A borvidékről piacra kerülő borok helyzetét nagyban befolyásolja a borvidéki méret, a fajtaszerkezet, valamint a technológiai háttér. A borvidéken a bortermelés éves szinten átlagosan hl. A piacon megjelenő borok a borvidéki fajtaszerkezetet tükrözik. A borvidék termékszerkezetében 90% a fehérborok, 10% a vörös borok aránya. A borválasztékban így megjelennek a fehér-, vörös- és rosé borok is, valamint a védett eredetű termékek. Ez utóbbira egyre nagyobb hangsúly tevődik, mivel ezekkel a magas minőséget képviselő tételekkel, egy magasabb árat lehet realizálni a piacon. A belföldi piacon a termékkibocsátás szerkezetét vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a borok 15%-a palackos, 50%-a kannás, 25%-a hordós formában kerül eladásra. Az értékesítés területén elég magas a helyi (borvidéken belüli) eladás aránya (25%), amely köszönhető annak, hogy a borvidéki területek nagy része üdülő és pihenőövezet. Export tekintetében a borok 15%-át palackozott, 85%-át hordós ként értékesítik. Az eladott borok 35%-a közvetlenül a pincékből vagy saját üzletből, 35%-a felvásárlókon, viszonteladókon, 25%-a kiskereskedelmi üzleteken keresztül jut el a fogyasztókhoz. A borvidéki borok 85%-a a belföldi piacon realizálódik, 15%-a külföldi piacon kerül értékesítésre. A meghatározó piac Olaszország. A vállalkozási formák közül meghatározó az őstermelői tevékenység és egyéni vállalkozás. A vállalkozás formáját tekintve a hegyközségi nyilvántartási adatok nem tükrözik megfelelően a borvidéki állapotokat, ugyanis a borvidékre belépő felvásárlóknak is be kell jelentkezniük tagként a hegyközségi rendszerbe.

12 12 A termelők az árképzésnél elsősorban a borvidéki versenytársakat veszik figyelembe. Piaci szempontból a borvidék termelői egyaránt figyelik a belső és külső versenytársakat. Az import borok árainak figyelése nem jellemző (csekély piaci jelenlét miatt). A borvidék borainak pozícionálása árképzés szempontjából, átlagos minőség közepes árfekvésben. A reklámeszközök igénybevételénél főként a szóróanyagokat, a vásárokon és fesztiválokon való megjelenést preferálják. Egyedi arculat megjelenítésében elsősorban a saját, egyedi címkét veszik igénybe, valamint a rendezvények adta lehetőségeket használják ki. Mivel a borvidék önmagában kicsinek számít, ezért sikeres, átütő erejű közösségi marketingmunkát, a részsikerek ellenére eddig nem sikerült megvalósítaniuk Intézményi háttér, kulturális és ágazati kapcsolatok Intézményrendszer A borvidéken a köztestületi jelleggel működő hegyközségek tekinthetők a legfontosabb ágazati intézményeknek. Szerencsés helyzetben van a borvidék a szakoktatás tekintetében, hiszen a régióban lévő Balatonfüredi Széchenyi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola a középfokú, a borvidéken lévő VE Georgikon kara a felsőfokú szakemberképzés bázisát jelenti. A szőlészeti-borászati szaktanácsadás iránt felmerülő igények kielégítésére a borvidéki Hegyközségi Tanács együttműködési megállapodást kötött a badacsonyi SzBKI-val. Ezen kívül a falugazdász hálózat- és az agrárkamara szakembereihez fordulhatnak a termelők. Közösségi bormarketing szervezete nincs a borvidéknek, de borút egyesületből hármat is magáénak mondhat. A régió civil szerveződései közül feltétlenül meg kell még említeni a Borbarát Hölgyek Egyesületét. A borminősítést, minőségellenőrzést jelenleg kizárólag állami intézmények (OBI, Fogyasztóvédelmi Felügyelőség) végzik, de az egyedi szabályzatok elkészítésével, az eredetvédett termékek tekintetében, szeretnék azt borvidéki szinten is kialakítani.

13 13 Kulturális és ágazati kapcsolatok A borvidéken a szőlő-bortermelés több mint 2000 éves múltra tekint vissza, ezért jelentős az ágazat kultúra hordozó szerepe a térségben. Kulturális örökségünkben jelentős értéket képviselnek azok a borvidéken megtalálható építészeti emlékek, amelyek ezer szállal kötődtek a borhoz, a borkultúrához. Ezek közül kiemelkedő értéket képvisel Monostorapáti határában a Scheller szőlőbirtok (Birkás kúria) épülete, a barokk építészet remekének számító sümegi Püspöki Palota pincerendszere, az utóbbi időben jelentős idegenforgalmat is vonzó cserszegtomaji Festetics Pince és a keszthelyi Georgikon Múzeum pincéje. Hagyományosan a borvidék szellemi, közigazgatási és kulturális központjának Tapolca városa számított. A II. világháború előtt virágzó borkereskedelmi központ volt, Szőlészeti-borászati Felügyelőség és vincellérképző is működött itt. A második világháború után fokozatosan háttérbe szorult a borászati szerepvállalása a városnak, de napjainkban kezdi újra betölteni ezt a szerepet, amit borhoz kapcsolódó rendezvények, a Sándor Napi Bormustra, a Pelion Hotelben szervezett szakmai konferenciák is jól fémjeleznek. Újabban Sümeg városa is igyekszik betölteni a borvidék szellemi központjának szerepét, így külön borlovagrendet is létrehoztak sümegi székhellyel. A szőlő-, borkultúrához kapcsolódó rendezvényekre is igen nagy hangsúlyt fektetnek. Ezek közül az évente hagyományosan megrendezett Lesencétől a Balatonig Szüreti Felvonulás, a Káli-napok, a Cserszegi fűszeres borverseny és szakmai konferencia, a borvidéki településeken szervezett szüreti és bornapok mind - mind a borkultúra népszerűsítését szolgálják. Örömteli, hogy a térség egyik legnagyobb kulturális eseményén, a Művészetek Völgye rendezvénysorozaton az utóbbi években a borkultúra népszerűsítése is helyet kapott. Jól tükrözik ezek a rendezvények azt a szándékot, hogy a Balaton, a Káli-medence, és a többi idegenforgalmi célterülete a borvidéknek, mint turisztikai termék a bor nélkül nem lehet sikeres és mindez fordítva is igaz.

14 14 2. Stratégiai célok A borvidék fejlődési irányainak lefektetése -a termelés értékbeli növekedése -a meglévő ültetvényfelület megtartása és rekonstrukciója -hatékonyabb területi szerkezet kialakítása -helyi erőforrások koncentrálása -a termelés egyes elemeinek megváltoztatása -szemléletmód átformálása -korábbi sikeres stratégiák eredményeinek figyelembe vétele A borvidék ismertségének, elismertségének növelése A bortermelés jövedelmezőségének javítása Termékpozícionálás fejlesztés Értékesítési csatornák fejlesztése Termelési és fogyasztási kultúra összhangjának megteremtése A borvidéki borok fogyasztásának ösztönzése, a fogyasztói kapcsolatok javítása Szaktanácsadási rendszer kialakítása Együttműködési formák fejlesztése borvidéken belül és kívül Önszabályozó borvidéki rendszer kialakítása A fenntartható fejlődés lehetőségeinek megteremtése (belső és külső erőforrások megadása) A borvidék jövőképének megadása

15 15 3. Stratégiai alapelemek, javaslatok 3.1. Szerkezeti és termelési elemek A borvidék szerkezeti sajátosságai A borvidéki szőlőtermelési potenciál mérete Bár a Balatonfelvidéki borvidéken a kiváló ökológiai potenciálnak mintegy 1/3 használják ki, a jelenlegi és a várható piaci, gazdasági és borjogi viszonyok között reálisan nem tűzhető ki stratégiai célként a borvidék ültetvénypotenciáljának területi növelése. A meglévő ültetvényfelület nagyságának megőrzése mellett, törekedni kell azonban egy területi átstrukturálódásra, ami a magasabb ökológiai értéket képviselő területek arányának növelésében testesülhet meg. Ehhez, a jelenleg nem művelt, de elsőrangú termőhelyi adottsággal rendelkező területek egy részének művelésbe vonása jelentheti a területi hátteret, bár a domborzati sajátosság és az üdülőövezeti jelleg erősen korlátozza ennek lehetőségét. Területi szerkezet A helyzetelemzésből láthattuk, hogy a birtokszerkezet elaprózottsága jellemzi e borvidéket, hiszen az átlagos birtoknagyság 0,24 ha. Ugyancsak láthattuk ebből az elemzésből, hogy ez a sajátosság részben az üdülőövezeti jellegből ered. Sajnálatos módon egyre több terület kerül ki így a termelésből. Világosan kell látnunk, hogy az üdülési-, pihenési célú, önellátásra termelő szőlőparcellák sorsának alakulására az ágazatnak minimális lesz a befolyásolási lehetősége. Az árutermelő gazdaságok esetén azonban stratégiai célként megfogalmazható a területi koncentráció növelése (ahol ezt a domborzati lehetőségek engedik). A következő 5 évben a jelenlegi átlagos méret megkétszerezése lenne ideális, hogy legalább az országos borvidéki átlagot elérje ez a mutató. Mivel a szőlőültetvény-állomány jelentős mértékben elöregedett, így a borvidék versenyképességének megőrzése szempontjából szükségszerű ültetvényrekonstrukció keretében, a birtokkoncentráció is könnyebben megvalósítható. Ez a folyamat elősegíthető az újratelepítési engedélyek megfelelő szabályozásával. A területi koncentrációnak azonban a domborzati viszonyok mellett korlátot szab az a sajátosság, hogy a borvidéki termelők többsége a 0,1-3 ha-os területi kategóriába esik és saját

16 16 jövőjét a helyi eladásra, a borturizmusra építi, ami megfelelő eredményesség mellett is felülről korlátozza a birtokméret növekedését Termelési háttér Ültetvényrekonstrukció Az ültetvények kor szerinti összetétele, egyik fontos jellemzője a szőlőtermelési potenciálnak. A helyzetelemzésből láthattuk, hogy a Balatonfelvidéki borvidéken az ültetvényállomány erőteljes elöregedése figyelhető meg. Az ültetvények jelenlegi korösszetétele alapján az elkövetkező években, a borvidéken az ültetvények közel 60%-a jelentős mértékű rekonstrukcióra szorul, hosszabb időszakot tekintve ez elérheti a 90%-ot is. Az ágazat jövőbeni fejlődésének alapvető feltétele ezért, hogy a jelenleginél intenzívebb mértékben létesüljenek korszerű, új szőlőültetvények. Mivel azonban ennek beruházásigénye a borvidéken 5-7 millió Ft/ha körül alakul, jelen költség és jövedelem viszonyok mellett nélkülözhetetlen lenne a szőlőtelepítések támogatása, külső források bevonása. Mivel EU tagként, a szőlőtelepítésekhez felhasználható szerkezetátalakítási és átállítási támogatás alatta marad a korábbi években beruházási támogatásként igénybe vehető telepítési támogatásoknak, az eredményes ültetvényrekonstrukcióhoz jelentős mértékű, egyéb külső forrás bevonására lenne szükség a borvidéken. Természetvédelmi, tájesztétikai és marketing értéke miatt fontos borvidéki érdek is fűződne a szőlőhegyek felső régiójában a szőlőkultúra megőrzéséhez, megújításához. Mivel ez nemcsak ágazati szempontból fontos, ezért természetvédelmi, vidékfejlesztési, esetleg turisztikai forrásokat is mobilizálni kellene a program megvalósításához. Fajtaszerkezet átalakítása A fajtaszerkezetet vizsgálva megállapítható, hogy a térség ökológiai adottságaival összhangban a fehér borszőlő fajták dominálnak a termesztésben. Bár a borvidéki statisztikákat elemezve, szembeötlően magas a termelésben lévő fajták száma (37), ezek közül az első nyolc (Olasz rizling, Chardonnay, Szürkebarát, Zöld veltelini, Rizlingszilváni, Sauvignon blanc, Tramini, Pinot noir) aránya 90%-ot tesz ki, de az első 5 területi részesedése is eléri a 87%-ot. Mindez azt jelenti, hogy a hatékony piaci szerepléshez szükséges fajta koncentráció, ezen a borvidéken már megvalósult, nagy vonalaiban kialakult a borvidéki arculat.

17 17 Stratégiai szempontból a jelenlegi arculat megtartása mellett, az alábbi átalakítási szempontokat javasoljuk figyelembe venni a fajtapolitika formálásánál. A fajtaszerkezet átalakításánál megítélésünk szerint figyelembe kellene venni a balatoni szintű régiós arculat erősítését (Olasz rizling, Szürkebarát), amelyhez javasoljuk a borvidék esetében, a világfajtákon belül a Szürkebarát fajta arányának további erősítését. Törekedni kellene azonban a borvidéki sajátosságok megőrzésére is (Chardonnay, Rizlingszilváni, Zöld veltelíni). Az utóbbi évek telepítéseinek köszönhetően a vörösbor szőlőfajták aránya jelentősen növekedett. Úgy gondoljuk azonban, hogy a vörösbor szőlőfajták termesztésére kedvező ökológiai feltételek ellenére sem szabad ezek arányát 20 % feletti szintre engedni. A borvidék fehérboros karakterét tehát feltétlenül meg kellene őrizni. A hungarikum jellegű fajták közül a Káli körzetben a Kéknyelű (esetleg a Furmint), a Cserszeg-Rezi körzetben a Cserszegi fűszeres exponálása látszik célszerűnek. Megfontolandónak tartjuk még a Rajnai rizling fajta arányának növelését is. Ez utóbbi javaslatunkat nem elsősorban a fajta jelenlegi újra divatba jöttével indokoljuk, hanem azzal, hogy e borvidék geológiai, talajtani adottságai okán (dolomit, ill. olovinben gazdag vulkáni kőzetek), a fajta termesztésénél feltehetően kevésbé okoz problémát a magnéziumtáplálkozási zavarokra visszavezethető kocsánybénulás jelensége. Szőlőtermesztés technológiai elemei A szőlőtermesztés technológiai szintje emelhető a nagyobb tőkeszámú ( tő/ha), közepes sortávolságú, intenzívebb ültetvények létesítésével. A tőke-művelésmódok közül a középmagas kordon és az ernyőművelés ajánlható. A Balaton közelsége, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park létrejötte és a természetvédelmi oltalom alatt álló szőlőterületek nagysága megköveteli a környezetközpontú szemléletű termesztéstechnológia alkalmazását. A szóba jöhető környezettudatos termesztéstechnológiai irányok közül, az un. Integrált (környezetbarát) szemléletű technológia elterjesztése lehet a borvidéken stratégiai cél. Ehhez nélkülözhetetlen az előrejelző rendszerek borvidéki kiépítése, és a hatékonyabb növényvédelem biztosítása precízebb permetezőgépek alkalmazásával. A borvidék környezeti állapota lehetőséget adna a bio irányzatú szőlőtermesztéstechnológiák eredményes alkalmazására is. Megítélésünk szerint azonban ennek a technológiának az elterjesztését stratégiai célként nem szabad megfogalmazni, mert a piaci és

18 18 termelési kockázatai 4-5 %-nál nagyobb részarányt, jelen és várható viszonyok között nem valószínűsítenek. A borvidéken lévő ültetvények nagy része fa támaszrendszerrel rendelkezik. A borvidéken stratégiai célként megjelölhető a fémtámrendszer építésének az elősegítése, mivel korszerű és hosszú élettartamú rendszerről van szó. A közepes sortávolságú, intenzív ültetvények mellett, jelentős borvidéki érdek fűződik a hegyek legfelső régiójában, a szőlőtermesztés rekonstrukciójához. Itt a régi, hagyományos és a korszerű, modern szőlőtermesztés-technológia ötvözetének legjobb megvalósítására lehet csak törekedni. Borászat technológiai elemei Külön kell választani a néhány nagy- és középüzem borászati technológia színvonalát és a szőlőterületek zömét birtokló, árubort előállító kis borászatok színvonalát. Előbbiekben a folyamatban lévő fejlesztések eredményeképpen, a legkorszerűbb technológia került beépítésre. Itt a folyamatos szinten tartás a feladat. A kis árutermelő borászatok esetében viszont a feldolgozás technológiájától, a pincetechnika megújításáig, technológiai váltásra van szükség. Piaci oldalról, a Balatonfelvidéki borvidék sajátosságai adják meg ezeknek a pincészeteknek a létjogosultságát, hiszen turisztikai szempontból kiemelt célterületről van szó. Ezekben a borászatokban törekedni kellene a szőlőben megtermelt magas minőség megőrzésére, felhasználva a hagyományos érlelési technológiákat. Mindehhez a korszerű szőlőfeldolgozási és erjesztési technológia megteremtése mellett, a klímatizált palackos és hordós tárolóterek kialakításával lehetne megteremteni a nagy értékű borok hosszabb érlelési lehetőségét. Az új borászati technológiák és eljárások bevezetése elkerülhetetlen a piaci igények kielégítése végett. A feldolgozás területén alkalmazható a korszerű fajélesztős és pektinbontásra alapozott irányított erjesztés. A szőlőtermesztési és borászati háttér fejlesztéséhez nélkülözhetetlen a külső források bevonása, amelyeket pályázatok útján lehetséges elérni. Termelői integrációs lehetőségek A borvidéken a vertikális integráció jeleit felfedezhetjük ugyan (Balatonedericsi Pinceszövetkezet), de ez messze nem elégséges mértékű és színvonalú. Korábban a szakcsoporti típusú integrációk jelentették a horizontális integráció meghatározó formáját. Ezeknek az újraélesztése sokat javíthatna a szőlőtermesztés eredményességén.

19 19 Nagy gondot jelent a borvidéken a szőlőhegyek középső, felső régióját művelésben tartó, így a Balaton idegenforgalmi értékében óriási szerepet betöltő kistermelői réteg integrálásának megoldatlansága. Korábban az un. hegyközségi, szakcsoporti pincészetek, pinceszövetkezeti jelleggel működő szervezetek többé-kevésbé ellátták ezeket a feladatokat. Megszűnésükkel óriási űr keletkezett ezen a területen. Ezeknek a termelőknek a vertikális és horizontális integrálása egyik legfontosabb stratégiai cél kellene, hogy legyen. A horizontális integrációval a szőlőültetvények átgondolt megújítását (fajta, művelésmód stb.), és szakszerű művelését (növényvédelem, tápanyag-gazdálkodás) lehetne megvalósítani. A vertikális integrációnak pedig az lenne a feladata, hogy ezeknek a termelőknek a termékéből a piacokon sikerrel versenyezni képes árut állítson elő. Bár vannak jelei a borvidéken kívüli integrációnak is (Varga Kft.), úgy ítéljük meg, hogy a borvidéken belüli integráció fejlesztését tekinthetjük elsődleges stratégiai célnak. Ennek jegyében kívánatos lenne a Lesence Rt. borvidéken belüli integrációs tevékenységének az erősítése is. Fontos stratégiai cél persze a közvetlen értékesítés, a borturizmus fejlesztése, de világosan látni kell, hogy ezeknek a termelőknek csak egy része tudja ezt az utat eredményesen végigjárni Termékstratégia A borvidéken alapvetően fehérbort (90%-ban) állítanak elő. A vörösborok aránya a termékszerkezeten belül általában 10%. Az elmúlt évek telepítései miatt elképzelhető, hogy ez az arány még tovább nő. A borvidéken a fehérbor jelleg megőrzése a célszerű, de a választékbővítés és a kiváló ökológiai alkalmasság miatt helye van a termékszerkezetben a vörösboroknak is. Ennek a mértékét azonban megítélésünk szerint nem szabad 20 % fölé engedni. A borvidéken célként javasolható viszont, hogy a meglévő fehérbor előállításra alapozott technológiával, a kék szőlőből a rosé típusú borok előállítását növeljék. Mivel a borvidéken elsősorban a fehérbor technológiának vannak meg hagyományosan a feltételei, így a termelők a kékszőlő feldolgozás során eredményesebben választhatják ezt a termék előállítási irányt. Ez utóbbi irányt erősíti, hogy a borvidéken a kék szőlőfajták közül a Pinot noir vált a meghatározóvá, amely fajtáról közismert, hogy vörös-, rosé-, és még fehérborok előállítására is alkalmas.

20 20 Terméktípus tekintetében, az un. normál kategóriába tartozik a borok 90 %-a. Kitörési pont lehet helyi hagyományokon alapuló specialitások termesztése, a késői szüretelésű tételek előállítása. Ezek közül a spätlese típusú borokat és az aszú technológiával készített termékeket tartjuk perspektivikusnak. A minőségi kategória szempontjából, a borvidéken előállított borok nagy része asztali és tájbor kategóriában kerül piacra, annak ellenére, hogy érzékszervi és analitikai minőség szempontjából magasabb kategóriára is predesztinálva lehetnének ezek a termékek. Stratégiai célként megfogalmazhatjuk a m. t. minőségi borok arányának növelését, s ezen belül a magasabb értéket jelentő típusok előtérbe helyezését (főbor, kései szüretelés stb.). A minőségi borok mellett ugyanakkor, egy jól felépített termékpiramisból kiindulva a tájborok határozott arányának is meg kellene maradni. A kérdés borvidéki szintű tisztázása azonban előbb feltételezné a minőségis kategóriák hierachiájának (borpiramis) országos és régiós szinten történő felépítését is. Fontos ezen kívül, hogy a már meglévő eredetvédett térmékelőállítási lehetőségek (Áldozódűlő, Táltos-hegy eredetvédett termőhelyek) mellett, újabb védett eredetű termékeket tudjon a borvidék felmutatni. Ehhez helyi eredetvédelmi szabályzatokat kell megalkotni. Ezek kidolgozása alapvetően a helyi termelő szervezetek feladata. A kiszerelés tekintetében a palackozott kiszerelési forma növelése fogalmazható meg célként. A jelenleg viszonylag magas arányt képviselő kannás és Pet palackos kiszerelés helyett, a 2 literes üvegballonokban vagy KEG kiszerelésben történő értékesítés elterjesztése javasolható. Termőhely stratégia szempontjából, kívánatos lenne egy területi átstrukturálódás. A kataszteri besorolásban magasabb pontszámmal rendelkező területek bevonását a kevesebb pontszámmal rendelkező területek helyett. Cél a jó fekvésű, kedvező kitettségű hegyoldalak szőlőkultúrájának a megőrzése. A termékek elnevezésében a termőhely fajta - márka hármasból a Káli körzet estén a termőhelyre célszerű a hangsúlyt fektetni, a másik két körzet esetén lehetséges, hogy a fajta középpontba állítása szerencsésebb lenne.

Magyarország és az Európai Unió közötti borkereskedelem elemzése, különös tekintettel a versenyképességre

Magyarország és az Európai Unió közötti borkereskedelem elemzése, különös tekintettel a versenyképességre SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Magyarország és az Európai Unió közötti borkereskedelem elemzése, különös tekintettel a versenyképességre Készítette: Bozsik Norbert Témavezető: Dr.

Részletesebben

LEADER Helyi Akciócsoport

LEADER Helyi Akciócsoport Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 2011 Otthonunk a napsugaras Nyugat-Balaton A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia az alábbi településekre

Részletesebben

Balaton-felvidéki Akciócsoport LEADER Közösség Éltető Balaton-felvidékért Egyesület

Balaton-felvidéki Akciócsoport LEADER Közösség Éltető Balaton-felvidékért Egyesület Balaton-felvidéki Akciócsoport LEADER Közösség Éltető Balaton-felvidékért Egyesület Közösen az Éltető Balaton-felvidékért a helyi termékekre és szolgáltatásokra, a fenntartható turizmusra, a környezettudatos

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola. KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat. Export-import menedzsment szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola. KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat. Export-import menedzsment szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Export-import menedzsment szakirány MAGYARORSZÁG HELYZETE A NEMZETKÖZI BORPIACI KÖRNYEZETBEN AZ EURÓPAI UNIÓS

Részletesebben

Sokszínű természet, sokszínű társadalom a Körösök Völgyében

Sokszínű természet, sokszínű társadalom a Körösök Völgyében Sokszínű természet, sokszínű társadalom a Körösök Völgyében A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája 2013. április TARTALOM I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ I.1. A HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI

Részletesebben

Balatonvin Borlovagrend 30 éve a Balatonfüred-Csopak borvidéken 1984 2014

Balatonvin Borlovagrend 30 éve a Balatonfüred-Csopak borvidéken 1984 2014 Balatonvin Borlovagrend 30 éve a Balatonfüred-Csopak borvidéken 1984 2014 Balatonfüred, 2014. 1 Megjelent: 1000 példányban a Balatonvin Borlovagrend kiadásában Felelős kiadó: Koczor Kálmán elnök-nagymester

Részletesebben

KÖZVETLEN ÉRTÉKESÍTÉS A MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK PIACÁN

KÖZVETLEN ÉRTÉKESÍTÉS A MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK PIACÁN Szent István Egyetem Gödöllő Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola KÖZVETLEN ÉRTÉKESÍTÉS A MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK PIACÁN DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS Csíkné

Részletesebben

Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programja

Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programja Balaton Fejlesztési Tanács Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programja Koncepció 2014-2030 II. kötet 2014. szeptember Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 1. A térség jövőképe... 6 2. A térség célrendszerének

Részletesebben

GÖDÖLLŐ SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA

GÖDÖLLŐ SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA GÖDÖLLŐ SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS A MAGYARORSZÁGI ZÖLDSÉGÁGAZAT HELYZETÉNEK ÉRTÉKELÉSE ÉS ÖKONÓMIAI ELEMZÉSE Készítette: Bene Csaba

Részletesebben

MARKETING STRATÉGIA. Duna Összeköt Egyesület térségi marketing stratégiája 21 település számára. Onecreative Marketing Professional Kft.

MARKETING STRATÉGIA. Duna Összeköt Egyesület térségi marketing stratégiája 21 település számára. Onecreative Marketing Professional Kft. MARKETING STRATÉGIA Duna Összeköt Egyesület térségi marketing stratégiája 21 település számára Onecreative Marketing Professional Kft. 2013 Tartalomjegyzék I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 II. ELMÉLETI ALAPVETÉS:

Részletesebben

Megvalósíthatósági tanulmány

Megvalósíthatósági tanulmány Megvalósíthatósági tanulmány Keszthely történeti városközpontjának rehabilitációja és a gyalogos közlekedés tér rendszer kiterjesztése a fenntartható fejlődés tükrében Kiemelt Projekt 2007. június Készítette:

Részletesebben

KÉSZÍTETTE: Az Írottkő Natúrparkért Egyesület. Promen Tanácsadó Kft. a BFH Európa Kft. közreműködésével. Vízió alapú Fejlesztési Stratégia (2030)

KÉSZÍTETTE: Az Írottkő Natúrparkért Egyesület. Promen Tanácsadó Kft. a BFH Európa Kft. közreműködésével. Vízió alapú Fejlesztési Stratégia (2030) KÉSZÍTETTE: Az Írottkő Natúrparkért Egyesület megbízásából a Promen Tanácsadó Kft. a BFH Európa Kft. közreműködésével Vízió alapú Fejlesztési Stratégia (2030) 2014. július 31. Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS

Részletesebben

LEGYEN NEKED IS PINCÉD!

LEGYEN NEKED IS PINCÉD! LEGYEN NEKED IS PINCÉD! MARKETING KONCEPCIÓ MEGBÍZÓ: MONORI BORÚT EGYESÜLET MEGBÍZOTT ELYCON TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Monor, 2012. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető... 4 II. A térségmarketing helye, szerepe

Részletesebben

Az eredetmegjelölés koncepcionális kérdései a Balatoni Borrégióban

Az eredetmegjelölés koncepcionális kérdései a Balatoni Borrégióban gazdálkodás 53. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 376 V ITA Az eredetmegjelölés koncepcionális kérdései a Balatoni Borrégióban BRAZSIL DÁVID SIDLOVITS DIÁNA Kulcsszavak: közös borpiaci szabályozás, borkategóriák, EU, Balatoni

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM

NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM 2007HU161PO003 2007-2013 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 1. HELYZETÉRTÉKELÉS... 4 1.1 A régió általános jellemzői...

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (2014-2020)

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (2014-2020) HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (2014-2020) JAVASLATTEVŐ MUNKAANYAG Felelős tervező Dr. Szlávik János dékán, egyetemi tanár Eszterházy Károly Főiskola Vezető tervező Dr. Kovács Tibor tanszékvezető

Részletesebben

A Palóc Út Klaszter. Középtávú marketingstratégiája. és 3 éves marketing és kommunikációs akcióterve

A Palóc Út Klaszter. Középtávú marketingstratégiája. és 3 éves marketing és kommunikációs akcióterve A Palóc Út Klaszter Középtávú marketingstratégiája és 3 éves marketing és kommunikációs akcióterve A Palóc Út Klaszter létrehozása - Néprajzi értékekre épülő tematikus út, turisztikai célterületté alakítása

Részletesebben

Tisztelt Helyi Lakosok!

Tisztelt Helyi Lakosok! Tisztelt Helyi Lakosok! A tapolcai Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet Egészségfejlesztéssel Tapolca kistérség lakosságáért elnevezésű TÁMOP -6.1.2-11/3-2012-0009 számú projektjének keretében

Részletesebben

Abai kistérség agrárstruktúra és vidékfejlesztési stratégiai program felülvizsgálata

Abai kistérség agrárstruktúra és vidékfejlesztési stratégiai program felülvizsgálata Abai kistérség agrárstruktúra és vidékfejlesztési stratégiai program felülvizsgálata Aba, 2004. május Az eredeti anyag kidolgozásában közreműködő szakértők: Borsó Pál Csabina Zoltán Dr. Szekerczés Anna

Részletesebben

Tisza-tó marketingkommunikációja

Tisza-tó marketingkommunikációja Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Tisza-tó marketingkommunikációja Készítette: Kiss Éva Budapest, 2006 3 Tartalomjegyzék Bevezető A Tisza-tó bemutatása Primer Kutatás Területi

Részletesebben

HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI TERVE

HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI TERVE Az AVOP LEADER+ intézkedés keretében A BAKONYALJA Akciócsoport HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI TERVE A KISBÉRI KISTÉRSÉG KOMPLEX FEJLESZTÉSE A BAKONYALJAI BARANGOLÓ ÚTVONALHOZ KAPCSOLÓDÓAN Ácsteszér, 2005. december

Részletesebben

Nemzeti Vidékstratégiai Koncepció 2020 I. (agrár, élelmiszer, környezet és vidékstratégiai tézisek) (vitaanyag)

Nemzeti Vidékstratégiai Koncepció 2020 I. (agrár, élelmiszer, környezet és vidékstratégiai tézisek) (vitaanyag) VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Nemzeti Vidékstratégiai Koncepció 2020 I. (agrár, élelmiszer, környezet és vidékstratégiai tézisek) (vitaanyag) A vidék felemelkedéséért és a fenntartható agrárjövőért Ez

Részletesebben

A KÖZÉP-DUNÁNTÚL TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

A KÖZÉP-DUNÁNTÚL TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA A Közép-Dunántúl Területfejlesztési Koncepciója 1 A KÖZÉP-DUNÁNTÚL TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Elfogadta a Közép-Dunántúli Regionális Tanács 35/1999. (IV. 27.) sz. határozatával. 1999. MÁJUS A Közép-Dunántúl

Részletesebben

A Közép-Dunántúli Régió Innovációs Stratégiája és Akcióterve

A Közép-Dunántúli Régió Innovációs Stratégiája és Akcióterve IKERRÉGIÓK MAGYARORSZÁGON MAGYARORSZÁG INNOVÁCIÓS TENGELYE KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÉS KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ A Közép-Dunántúli Régió Innovációs Stratégiája és Akcióterve Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési

Részletesebben

Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23.

Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23. Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23. 2015.4.23. TARTALOMJEGYZÉK 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 1.1 A magyar élelmiszeripar helye, helyzete... 5 1.2

Részletesebben

MEZŐHEGYES VÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

MEZŐHEGYES VÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FEJLESZTÉSI STRATÉGIA MEZŐHEGYES VÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FEJLESZTÉSI STRATÉGIA KÉSZÍTETTE: Tér és Terület BT. Gyula, Hajnal utca 25. Demográfia, munkanélküliség-foglalkoztatás, oktatás -nevelés, szociális ellátás, városrészi

Részletesebben

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv (2007-2013) Budapest 2007. január Tartalomjegyzék A szövegben használt rövidítések... 3 Bevezetés... 4

Részletesebben

A Közép-magyarországi régió regionális innovációs stratégiája

A Közép-magyarországi régió regionális innovációs stratégiája Előzetes változat! A Közép-magyarországi régió regionális innovációs stratégiája (összefoglalás) CHIC Közép-magyarországi Innovációs Központ 2004. 06. 18. Tartalomjegyzék Bevezetés...3 1 Helyzetkép...3

Részletesebben

A Dél Dunántúli Örökségturisztikai Klaszter marketingstratégiája

A Dél Dunántúli Örökségturisztikai Klaszter marketingstratégiája A Dél Dunántúli Örökségturisztikai Klaszter marketingstratégiája 2014-2016 CampInvest Kft. 2013. december Készítették: Dr. Gonda Tibor PhD. Dr.Spiegler Patrícia PhD. Dr. Bencsikné Aubert Judit Tartalomjegyzék

Részletesebben

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT MAGYAR NEMZETI ÉLELMISZER- TECHNOLÓGIAI PLATFORM AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT A magyar élelmiszeripar egyeztetett innovációs stratégiai terve (2014 2029) A 2014. évi felülvizsgált változat 2014. augusztus

Részletesebben