Tétékás Nyúz október 18.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tétékás Nyúz. 2006. október 18."

Átírás

1 Tétékás Nyúz XXXIII. félévfolyam, 6. szám október 18. Az ELTE TTK HÖK hetilapja

2 2 A főszerkesztő beszól Energetizálva Némelyek a múlt hét keddre öszszecsődíte küldö gyűlésre várták azt a pillanatot, ahol majd szépen bitóra küldhetik a hóhért, vagyis a Tétékás Nyúz főszerkesztőjét. Te ék volna ezt mindazon galádságok megtorlásaként, amelyeket az elmúlt hetekben követe el az ELTE, a TTK HÖK, az EHÖK, az előbb említe szervezetek vezetői, a hiteles tájékoztatás, a jó ízlés és az értelmiségi lét ellen. Sajnos a kivégzés ez alkalommal elmaradt. Ebben talán közrejátszo az a mozzanat is, hogy a drága jó Főszerkesztő Úr nem átallo megzsarolni egy egész küldö gyűlést. Mert az még hagyján, hogy több, mint ötnapos késéssel küldte el ötoldalnyi, olvashatatlanul hosszú beszámolóját, de ennek végén még azzal is befenyíte, hogy amennyiben ez a gépelvény nem kerül elfogadásra, azonnal benyújtja lemondását. Nem is olyan rég még ő fikkanto valakit ezeken a hasábokon, hasonló te éért. Az elszámoltatás végül majdnem egy órásra sikerede, és a galád zsurnaliszta, hogy tovább szívassa a szegény, megfáradt képviselőket, még külön titkos szavazást is kért beszámolójáról. Ennek eredménye 21 igen, 3 nem és 4 tartózkodás le, így a siker tovább hizlalha a alkoholtól megduzzadt máját és meggyőződését, hogy folytassa programját. Annyit azonban mégis elértek a rend és tisztesség dicső őrei, hogy a gátlástalan firkászvezér kénytelen volt kijelenteni, törekedni fog a kompromisszumokra és az együ működésre. Karcsai Balázs főszerkesztő A főszerkesztő beszól F : P P B Tartalomjegyzék Energetizálva...2 Fogalomtár...3 Fegyverszünet (Interjú Forgó Melindával) Tüntet. És?...5 HÖK üvegzseb...6 Kezdőknek és haladóknak...7 Faliújság Hogy haljunk szomjan a forrás vize melle...10 Nyomokban kultúrát tartalmazhat...11 Természet-tudomány-technika (In vino veritas, Ez komooooly?!)...12 Négyeshatos (Combino reggel, éjjel meg este)...13 Gólyatábor októberben?!...14 Főzőcske (Túrós táska)...14 Mozizóna (Óvakodj a tiniktől!, Marhaság)...15 Külszíni fejtés (Torpedó)...16 Grafikusok és karikaturisták kerestetnek a Nyúz színvonalának fokozására. (Pedig azt hi ük, már lehetetlen.) Továbbra is keresünk és betanítunk: közéleti és tudományos szerzőket, olvasó- és tördelőszerkesztőket, riportereket. Tétékás Nyúz, XXXIII. félévfolyam, 6. szám. Kiadja az ELTE TTK HÖK. Felelős kiadó: Sági Orsolya, a HÖK elnöke. 33. félévfolyam 6. szám október 18. Főszerkesztő: Karcsai Balázs. Vezetőszerkesztő: Karcsai Balázs. Tördelőszerkesztő: giskard. Olvasószerkesztők: Bori, Kriz, Marci. Rovatvezetők: Balu (Mozizóna, Négyeshatos), Csilla (Külszíni fejtés), Larisza (Természet-tudomány-technika), Lede (Kultúra), Zsófi (Főzőcske, Helyvektor). Honlap: h p://nyuz.elte.hu. Telefon: , lapzárta után /1819. Fax: Lapzárta: péntek Készült a T-mart nyomdában 1700 példányban. A Nyúz a Magyar Egyetemi és Főiskolai Sajtó Egyesület tagja.

3 Tanulmányi hírek 3 Fogalomtár Újabb kérdések és válaszok Kezdjük a múlt heti kérdések helyes válaszaival! Átnézzük a tanegység, a tantárgy és a kurzus kapcsolatát, majd átismételjük és pontosítjuk a vizsgakurzus és előfeltétel fogalmakat. Azután helyzetjelentés következik a tárgy/kreditújrafelvételi díjról, végül újabb, csokit érő kérdések olvashatók. Kezdem a múlt heti utolsó kérdéssel. Igaz-e az, hogy az akkor felte első három kérdésről a Hallgatói Követelményrendszer (HKR) rendelkezik? Igen, ez igaz. Mint tudjátok, a korábbi Tanulmányi és Vizsgaszabályzatot (TVSZ) szeptember elseje óta felválto a a HKR. Mivel az új szabályzat a korábban megszoko akhoz képest gyakran más fogalmakat használ, így nem árt á ekinteni, melyik szó mit is jelent valójában. Tanegység, tantárgy, kurzus Kezdjük a tanegységgel, hiszen ez az egyetemen végezhető tanulmányok szerkezeti-logikai alapegysége, szakmai követelmények összessége, amelyeket teljesítenünk kell. A teljesítés típusa alapján lehet osztályozni kontaktórás (meghatározo heti óraszámban hallgatjuk), vagy kontaktóra nélküli tanegységre. A kontaktóra nélküli tanegység is kétféle lehet. Az egyik fajtája az, amikor csak az összóraszáma meghatározo, de az nincs hetekre elosztva, például a tanítási gyakorlatok, vagy szaklaborok esetében. A kontaktóra nélküli tanegység másik fajtája az, amikor nem tartozik hozzá semmilyen foglalkozás, és egy vizsgával lehet teljesíteni, ilyen például a szigorlat. A következő fogalom a tantárgy. Ez nagyjából azt jelenti, amit sejtünk: általában több félévnyi, öszszetartozó ismeretanyagot tartalmazó, egymásra épülő tanegységek rendszere. Végül a kurzus: valamely tanegység követelményeinek teljesítését lehetővé tevő, általában félévenként rendszeresen ismétlődő tanulmányi cselekmény. Összegzésképpen lássunk egy példát! Az egyik tantárgyam az Analízis, ennek az egyik tanegysége az Analízis I. gyakorlat, és ezt az Analízis I. gyakorlat/8-as csoport kurzussal teljesítem. Remélem nagyjából érthető, térjünk át a vizsgakurzusra! Vizsgakurzus Mindjárt kétféle vizsgakurzus van. Az egyik a szigorlat. (Igen, ez is vizsgakurzusnak számít, nincsen hozzá kontaktóra.) Ebben a témában nagyon fontos változás, hogy most már minden félévben meg kell hirdetni minden szigorlatot. A másik fajtája az a jól ismert vizsgalehetőség, amikor egy kontaktórás, kollokviummal záruló kurzust nem teljesít egy hallgató, és felveszi újra nem kontaktórás tanegységként. (Nem kell bejárnia, de vizsgázhat belőle.) Ezt csak akkor lehet felvenni, ha a hallgató már egyszer megpróbálkozo a kurzus teljesítésével. Ekkor ez a tárgyfelvétel beleszámít a kurzusonkénti három lehetőségbe. Előfeltételek A szakos tanulmányokban történő előrehaladás feltételeit a tantervben rögzíte előfeltételi szabályok határozzák meg. A tanegység teljesítésének előfeltétele lehet más tanegység előzetes teljesítése. A kötelező teljesítés ideje alapján lehet gyenge és erős előfeltételről beszélni. Erős előfeltétel az, amikor addig nem tudjuk felvenni az ado kurzust, amíg az erős előfeltételét nem teljesíte ük. Gyenge előfeltétel esetén megtehetjük azt, hogy a kurzust és a gyenge előfeltételét egyszerre vesszük fel, de az előfeltételt korábban kell teljesítenünk, mint a kurzust. Például egy előadást kollokviummal kell teljesíteni, és gyenge előfeltétel a megfelelő gyakorlati jegy megszerzése. Ekkor előbb gyakorlati jegyet kell kapnunk, és csak azután mehetünk el vizsgázni. Tárgyfelvételi időszakban tehát jól meg kell néznünk, hogy milyen kurzust veszünk fel. Tárgyújrafelvétel, kredit-újrafelvételi díj Már nagyon sokan érdeklődtetek erről, de még sajnos nem tudok biztos információt mondani ezzel kapcsolatban, mert még folynak az egyeztetések. A szabályzat minden karra vonatkozó térítési és ju atási része már elkészült, a szenátus legutóbbi ülésén el is fogadta. Ez nem tartalmazza a karokra vonatkozó rendelkezéseket a térítési és ju atási szabályokkal kapcsolatban, így nem tartalmazza az újra felve kreditekért fizetendő összeget sem. Arról a kari különös fejezetben fogunk majd olvasni. A TTK Kari különös rendelkezések című fejezetet már elfogadta a kari tanács, olvasha atok róla a Nyúz egy korábbi számában is. Ahhoz, hogy ez a fejezet hatályos legyen, még meg kell tárgyalnia, és el is kell fogadnia a szenátusnak, amely az egyetem legfőbb döntéshozó testülete. A legközelebbi ülésük az őszi szünet hétfőjén, azaz október 30-án lesz. Miután elfogadták az egész szabályzatot, az valószínűleg visszamenőleg is hatályos lesz. Ez azt jelenti, hogy a szeptemberben újra felve kreditekért is fizetni kell majd. Hogy mennyit? Jó kérdés. A szenátusi ülés után kiderül. Megint egy kis játék, én kérdezek Mivel az előző kérdéssorra lapzártáig csupán két helyes megfejtést kaptam, és az előző két hétről összesen öt csoki megmaradt, így már az első tíz helyes megfejtőt tudom csokival jutalmazni. Íme a kérdéseim, a khok. elte.hu címre várom a válaszokat. Persze, ha Nektek van kérdésetek, akkor is írjatok! 1. Meddig kell megadni a gyakorlati jegyet? 2. Mit kell tenni C típusú vizsga esetén? 3. Mit kell tenni a D típusú kombinált vizsga esetén? Fazekas Tímea 3

4 4 Interjú Fegyverszünet Interjú az EHÖK újraválasztott elnökével Már nem is nézek filmeket, annyi minden történik a valóságban is! Van ez a tandíj-ügy, a BEF-ügy, az EHÖK-elnökválasztás körüli heves HÖK-csatározások, amiből vagy érzékeltél valamit, vagy nem Nos, mindenről, ami érdekelhet, megkérdeztük Forgó Melindát, az EHÖK elnökét. Az elmúlt évben rossz volt a viszony a TTK HÖK és az EHÖK közt. Ennek miben látod az okát? Látsz reményt a javulásra? Én nem lá am, hogy különösebben rossz le volna a viszony. Az új HÖK-elnök, Orsi, miután megválaszto ák, részt ve a nyári EHÖKvezetőképzőn, ahol azt gondolom, hogy nemcsak a szakmai beszélgetésekben, hanem a csapatépítő játékok alkalmával is nagyon jól együ tudtunk működni. Ha voltak is előítéletek benne vagy bennem, akkor azokat sikerült ledönteni; ha valamiért kijelenthetjük, hogy rossz volt a viszony, akkor az valószínűleg az EHÖK-elnökválasztás mia történhete, egy ilyen választás mindig sok érzelemmel jár Azt gondolom, hogy mindenképpen van esély arra, hogy a viszonyt konszolidáljuk. És Papp Gabriellával milyen volt az együ működés? Gabival a szakmai együ működés megvolt, HÖK-elnökként sokat dolgozo, csakúgy, mint a többi HÖK-elnök. Voltak nézeteltérések, az tény, és az utóbbi néhány hónapban sajnálatos módon nem tudtuk ezeket megbeszélni, csak akkor kommunikáltunk, amikor ülések voltak. Illetve, csak akkor ültünk le kávézni, amikor arról tájékoztato, hogy elindul az EHÖK-elnökségért. A TTK SZMSZ elfogadásánál tartózkodtál. Ennek volt köze a problémákhoz? 33. félévfolyam 6. szám október 18. Annak, hogy a TTK SZMSZ-nél tartózkodtam, többek közö az volt az oka, hogy nem jö létre elnökségi határozat a szenátus elő i elnökségi ülésen. Ebben a kérdésben nem volt egységes álláspont, hogy a kari HÖK-ök mit képviselnek; őszintén szólva a tartózkodó szavazat nem amia volt, hogy nem tarto am támogathatónak az SZMSZ-t, hanem mert köztes álláspontra helyezkedtem, nem volt kellő információm a döntéshez. Nem hiszem, hogy ennek bármilyen köze le volna a konfliktusokhoz. Alelnöki posztra nem került TTK-s. Ez ügyben mi a meglátásod? F : M P Az a meglátásom, hogy a TTK HÖK-ben nagyon sok olyan képviselő van, akik kiemelkedők az egyes szakterületeken. Azok az alelnökök, akiket felkértem, egyöntetűen bírják a kari HÖK-jük támogatását, másrészt a szakterületükön ők a legfelkészültebbek és a leginkább elismertek. Ne felejtsük el ugyanakkor, hogy nem csak alelnökökből áll az EHÖK, hanem dolgoznak referensek, megbízo ak is. Azt kell mondjam, a TTK HÖK elég jól reprezentálja magát az EHÖK-ben a többi karhoz képest is. Hiszen Balás Márk az ELTE Online vezető újságírója, és egyébként az EHÖK titkára, vagy Szilvási Tünde szintén TTK-s, aki a kulturális és kommunikációs referens, Karsai Szilvia is a TTK-n kezdte, ő pályázati referens, sőt a közeljövőben kinevezendő rendezvényszervező referens, Ónodi Ferenc is TTK HÖK-ös. A BEF lefújásával rendezni kell a kötbért. Áll még az EHÖK ígérete, hogy a kiadások felét kifizeti? Ebben az elnökségnek még döntést kell hoznia. A TTK HÖK választmányának van már döntése arról, hogy x értékig fizeti a BEF költségeit. A TTK HÖK elnökével, Orsival és a rendezvény főszervezőjével, Ónodi Ferenccel tarto unk már megbeszélést, á ekinte ük a költségeket. Akkor jeleztem számukra, hogy előterjesztem az EHÖK elnökségének: a köteleze ség felét az EHÖK működési keretéből fizesse ki. Én erről egy személyben nem dönthetek, és nem is szeretnék, de nyilvánvaló, hogy amikor egy ilyen típusú dologról van szó, akkor az EHÖK elnöksége gyakorlatilag korlátozo alternatívákkal bír, tehát lehet úgy dönteni, hogy nem, nem fizetjük ki, de akkor is: a számlákat ki kell fizetni, és azt gondolom, hogy ezt az EHÖK elnöksége pontosan felméri. Hudecz Ferenc a rektori pályázatában nagy hangsúlyt fektete arra, hogy a hallgatókkal együ kíván működni. Elég mozgalmas hetek-hónapok vannak mögö ünk, milyennek látod az együ működést? Nyilvánvaló, hogy mi a hallgatók érdekeit úgy tudjuk képviselni és megvédeni, ha a mindenkori egyetemi vezetéssel együ tudunk működni. Voltak problémák és félreértések az elmúlt időszakban, de i szeretném kifejezni afölö i örömömet, hogy a napokban volt egy

5 Interjú & Oktatáspolitika 5 helyze isztázó beszélgetés a rektor úrral és az egyetem többi vezetőjével, ahol próbáltunk tiszta vizet önteni a pohárba. Azt gondoljuk, hogy ez meg is valósult, a tanulságok levonása után zártuk le a beszélgetést. Úgy látjuk, hogy a partneri együ működés a rektor úr számára is valóban fontos. Néha egyes lehetőségekről, amit az EHÖK nyújt, nem szerzünk tudomást. Jó az EHÖK kommunikációja? A hallgatói önkormányzat úgy épül föl, hogy a hallgatók választják meg a kari HÖK-ök képviselőit, és a kari HÖK-ök építik fel az Egyetemi Hallgatói Önkormányzatot. Ez ELTEs hagyomány, az ország többi egyetemén nem feltétlenül így van. A kommunikációnak is olyan a struktúrája, hogy az EHÖK a kari HÖK-ökön keresztül kommunikál a hallgatókkal és fordítva: a hallgatói igények és problémák a kari HÖK-ökön keresztül jutnak el az EHÖK-höz. Ebben nagy szerepe van a kari lapoknak is. I szeretném megjegyezni, hogy az a Tétékás Nyúz, ami modellértékű volt sok kari lap számára, az utóbbi időben eléggé sajnálható módon olyannyira az EHÖK-elnökválasztás körüli készülődés alá rendelte a saját presztízsét, hogy egy esetben még F : M P a helyreigazítási kérelmemet sem közölték le, pedig igazolható módon átve ék azt. Visszatérve a kérdéshez: az EHÖK olyan esetben eszközöl közvetlen kommunikációt a hallgatókkal, ami kifejeze en az EHÖK illetékessége (pl. lakhatási támogatás pályázata), vagy a kari HÖK-ök segítségével az EHÖK nagyobb erőforrást tud szánni rá (pl. ELTE Online). Egyébként Gabi programjában jó ötletek vannak a kommunikációt illetően, és nyito ak vagyunk további javaslatokra is. Tandíj kérdése. A tüntetés támogatását leszámítva, mi a stratégiai álláspontja az ELTE EHÖK-nek az érdekérvényesítésben? Erről még nincsen elnökségi álláspont, én a magam részéről azt tudom mondani, hogy szakmai téren kell megerősödni. Az EHÖK-ben és a kari HÖK-ökben több kollégánk készíte há éranyagot egyrészt a hátrányokról, amelyek a hallgatók megélhetését illetik, de van olyan há éranyag is, ami az esélyegyenlőség és a társadalmi helyzet szempontjából vizsgálódik. Azt gondolom, hogy ilyen szakmai anyagokból szerze információkkal megerősítve kell továbbhaladni. A HÖOK-ban mindig azt az álláspontot képviseltük, hogy szakmai szempontokat kell megvillantani, és szakmai anyagokat kell elkészíteni ahhoz, hogy azon túl, hogy érdemi tárgyalópartnerek legyünk, alternatívát is fel tudjunk mutatni. Az ELTE HÖK-ök egyhangúlag támoga ák azt, hogy a tüntetés eszközével éljünk, hogy a tandíjtervezetet visszavonják. A tüntetés nem cél, hanem eszköz, ezt világosan kell látnunk, hogy ne legyen csalódás, ha a tüntetés másnapján nem változik meg a helyzet, ez egy hosszú út az érdekérvényesítésben. A szakmai munkákat illetően pedig nem nekünk kell feltalálni a spanyolviaszt; nagyon sok nemzetközi felmérés készült (az OECD által). Ezenkívül különböző nemzetközi há éranyagok vannak, amelyek jó fokmérői annak, hogy a magyarországi modellnek hosszú távon milyen nem várt következményei vannak (pl. a leginkább rászorulók nem kerülnek be az egyetemekre). pityu Tüntet. És? Az egy hónappal ezelő i állapotokhoz képest a tandíjellenes demonstráció szerveze ségi foka jelenleg igencsak alacsony. Legalábbis nekem, mint majdnem közönséges egyetemistának ez szűrődik le. Azért csak majdnem, mert valójában egy kicsikét mégis bennfentesebb vagyok az átlagnál, így én legalább tudom, hogy a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK) október 19-én tartja meg a négy hé el ezelő elhalaszto tüntetést. Most viszont az egyetem épületét járva, nem ütközöm léptennyomon szellemesebbnél színesebb plakátokba, nem hallom, hogy a li elő ácsorgó, párizsis zsömlét majszoló diákok erről témáznának, és még a média elzárhatatlan csapjából sem csöpögnek az ilyen meg olyan okosságok. A legmérvadóbb sajtótermék, a Tétékás Nyúz is csak egyetlen hasábot és egy nyomorúságos kis faliújság-hirdetést szán az egészre. Ha magamból indulok ki, egy hónapja kis jóindula al ötven százalékos volt a demonstráló kedvem. Tán mondanom sem kell, azóta semmiképpen sem nő. Vegyük észre, a magyar ember, valljon akármilyen politikai nézeteket, így vagy úgy, mostanában igencsak megmerítkeze az utcai népképviselet forrásban lévő bús tengerében. Kövezzenek meg, de jelen pillanatban, bármennyire is marhaságnak tartom a jelenlegi tandíjkoncepciót nevezzük FER-nek, azon a délutánon inkább beülnék valahova a haverokkal pár pofa sörre. És ha rajtam kívül még sok ezer hallgató gondolkodik így, és csütörtök délután üresebb lesz a budai vár, mint amikor Szulejmán vendégül lá a Török Bálintot és barátait, mi lesz az eredmény? Hiller majd röhög a markába, és szépen félretolja a HÖOK-ot. Nem mintha eddig nem így járt volna el, de egy ilyen fiaskó után ezért már meg sem szólhatják. Persze mégis muszáj megtartani a demonstrációt, mert már rég be le ígérve. Kényszerpályán a világ. Na, nem dumál, szépen mosolyog! Tűnés tüntetni! giskard 5

6 6 Hallgatói Önkormányzat HÖK üvegzseb Eszerint élünk mi A TTK Hallgatói Önkormányzat a többi HÖK-höz hasonlóan önálló költségvetéssel rendelkezik. Ez nem kis összeg, ebben az évben tízmillió-négyszáztizenkilencezer forint. Valóban értelmesen használjuk fel ezt a pénzt? Remélem, kiderül az alább olvasható üvegzsebből és a kedves olvasó visszajelzéseiből. A Tétékás Nyúz második számában kezdtem el boncolgatni, miből is élnek a hallgatói önkormányzatok. Ez a cikk részben annak a folyatatása. Ez alkalommal a TTK HÖK költségvetés-felhasználása a témám; mire és mennyit költünk, illetve tervezünk költeni. A hallgatói önkormányzat költségvetés-tervezete számos költségvetési sorból áll, amelyek arra hivato ak, hogy ezek által csoportosítsuk a különböző kiadási területeket. (A mellékelt táblázatban látható.) Alapvetően két csoportra oszthatóak a kiadási típusok, de élesen nem lehet őket elhatárolni. Az egyik a szorosan ve működésre fordíto összegeket, a másik a hallgatói önkormányzat tevékenységének ellátásához szükséges összegeket tartalmazza. Lássuk egy kicsit részletezve: Működésre, épülésre, képviseletre költött forintok A működéshez egyértelműen szükséges kiadások ala a Hallgatói Iroda működtetéséhez, fenntartásához szükséges beszerzéseket, fejlesztéseket értem. Tipikusan papír, irodaszer, toner beszerzését; nyomtató, fénymásoló karbantartását, fejlesztését, valamint a telefonköltséget. Erre a célra három költségvetési sorról használunk fel összeget, körülbelül egymillió-kétszázezer forintot éves szinten. Mindezek melle az irodában fenntartunk egy mikrohullámú sütőt, vízforralót, amely a matekos teadélután egyik meghatározó kelléke, valamint lehet olvasni National Geographicot és Pályázati Figyelőt is. Ezek is mind az iroda költségeit terhelik. 33. félévfolyam 6. szám október 18. Az önkormányzat az ügyfélszolgálati irodán kívül fenntart egy munkairodát a Déli tömb alagsorában is, amelynek igen nagy az informatikai eszközigénye, és folyamatos fejlesztésre is szorul, mivel a HÖK is folyamatos fejlődésre törekszik minden területen. A Fejlesztések költségvetési sor fedi le az erre a célra fordíto kiadásokat. Ahhoz, hogy a HÖK el tudja látni a maga számára meghatározo feladatait, mint például a hallgatói érdekképviseletet, rendezvények megszervezését, és tájékoztatási köteleze ségének is eleget tegyen, elengedhetetlen, hogy egy csapatként tudjon dolgozni valamennyi képviselő, tisztségviselő. Emelle mindenkinek rendelkeznie kell alapvető információkkal tanulmányi, szociális, rendezvényszervezési területen, és tisztában kell lennie képviselői, tisztségviselői feladatokkal, elvárásokkal. Ennek a megvalósulását szolgálja az évente kétszer vidéken megszervezésre kerülő úgyneveze vezetőképző; februárban az Informatikai Kar Hallgatói Önkormányzatával együ, júliusban pedig tisztújítással egybekötve. Emelle tavasszal rendezünk egy bevonó tábort is, amivel már lehet, hogy találkozo a kedves olvasó. Ide várunk minden érdeklődő hallgatót, aki lát fantáziát és perspektívát a hallgatói önkormányzatban, vagy csak kíváncsi, hogy ténylegesen mi is folyik a HÖK-ben. Ebben az évben indult útjára a mentorrendszer, amelynek keretében egy mentortábor is megszervezésre került. Ezeket az ún. belső rendezvényeket és valamennyi országos, egyetemi HÖK-ös rendezvényen való részvételt a Vezetőképző költségvetési sorról finanszírozzuk. A látványos része A HÖK tevékenységi körének leglátványosabb része a hallgatók számára történő rendezvényszervezés. Ezeket költségvetésileg három csoportba soroljuk. A kari rendezvényekhez sorolható minden olyan esemény, amely az összes szakterületet érinti, például a Gólyabál, Lágymányosi Bál, de ide sorolandók A költségvetés állása október 10-én Költségvetési sor Előirányzat Felhasznált Vezetőképző Ft Ft Nyomda Ft Ft Gólyatáborok Ft Ft Kari rendezvények Ft Ft PR Ft Ft Szakterületi rendezvény Ft Ft Fejlesztések Ft Ft Irodaköltség Ft Ft Előre nem látható költség Ft Ft Távközlés Ft Ft Összesen Ft Ft

7 Hallgatói Önkormányzat 7 a kollégiumok által szerveze rendezvények is, amelyeket támogatunk. A szakterületi rendezvények, mint nevükből is következik, egy ado hallgatói csoportnak szólnak elsősorban. Ezeket főként a HÖK szakterületi csoportjai szervezik, valamint az ado képzési területen lévő egyesületek (Mafihe, EBiHal) és önszerveződő csoportok. E két utóbbi sorra közel kétmillió forintot fordítunk egy évben. A harmadik csoportot a gólyatáborok alkotják. A Természe udományi Karon a gólyatáborok is szinte szakterületenként szerveződtek eddig, és így összesen négy volt belőlük: a matekos, a kémiás, a bölcsész-fizikus és a geo-bio. Mindegyik tábort támoga a a HÖK, összesen kilencszázezer forin al. Körülbelül két éve az önkormányzat elkezde egységes megjelenést kialakítani az egyes kari rendezvényeknek, valamint a saját megjelenésének. Ezt a tevékenységet finanszírozzuk a PR sorról. A költségvetésünk nagy hányadát teszi ki a Tétékás Nyúzra fordíto közel kétmillió-ötszázezer forint, amely garantálja, hogy továbbra is fenntartsuk az egyetemi lapok közül legrégebben, folyamatosan megjelenő kari lapot. Váratlan kiadások Ebben az évben az előre nem látható költségeink az eddigi évekkel ellentétben igen magas összeget érnek el, mivel sajnos a Budapesti Egyetemi Fesztivál elmaradása is maga után vont bizonyos költségeket, hiszen szinte az utolsó pillanatban fújták le. Ebből adódóan közel másfél millió forintos tételt kell kiegyenlítenünk erről a sorról. Így gazdálkodunk mi a TTK HÖK-ben, reményeink szerint jól és értelmesen felhasználva a működési keretünket. Biztos vagyok benne, hogy lehetne racionálisabban, ötletesebben, tartalmasabban megtervezni évről évre a költségvetést. Várom is az erre vonatkozó ötleteket, kérdéseket. Papp Gabriella gazdasági biztos khok.elte.hu Kezdőknek és haladóknak Nem mond olyat, pontosabban mond A TTK HÖK múlt kedden tarto a idei első rendes küldö gyűlését. Az ülést a képviselők szokatlan (több, mint kétharmados) és a hallgatók szoko (nulla) érdeklődése jellemezte. Pedig a szokásos napirendi pontokon túl (beszámolók és költségvetés) téma volt a Hallgatói Követelményrendszer, azaz a befizetendő térítések is. A küldö gyűlés a szoko pontossággal kezdődö (tizenöt perc késés), de már ekkor is a megszoko nál több képviselő jelent meg a helyszínen. Ebben közrejátszhato az is, hogy Sági Orsolya elnök ezú al nem bízo a képviselők szorgalmában már ami az ek olvasását illeti, így telefonon figyelmezte e őket az ülés közeledő időpontjára. Ennek ellenére volt, aki később a tájékoztatás hiányáról beszélt. A napirenden a tisztviselői beszámolók és a költségvetés módosítása melle a hallgatók által fizetendő térítésekkel, illetve a ju atásokkal kapcsolatos tájékoztató és álláspont kialakítása, az Alapszabály módosítása és a Nyúzban megjelenő tartalmakkal kapcsolatos irányelvek megfogalmazása szerepelt. Mint mindig, a leghosszabb napirendi pont most is a Beszámolók volt, a jelenlevők csaknem három órán keresztül hallga ák, fagga ák a tisztviselőket az elmúlt időszakban végze tevékenységükről. A három óra talán kicsit hosszúnak tűnhet, azonban ez idő ala mégiscsak lefelelt az önkormányzat, az ellenőrző bizo ság és a hallgatói alapítvány elnöke, a három elnökhelyettes, az öt szakterületi koordinátor és a nyolc biztos, tehát összesen tizenkilenc fő. Persze nem mindenkire juto egyformán sok idő, volt, aki néhány mondat elmondása után gyakorlatilag kérdezés nélkül távozhato, míg mások hosszú IZGALMAK NÉLKÜL? negyedórákat töltö ek kint. A legtöbbet re ege főszerkesztőnk állt a páston, elsősorban az elmúlt időszakban Nyúz-közelben történtek mia (kimaradt megjelenés, szerkesztési kavarok). A beszámolókra szánt sok idő is egy fontos jelzése annak, hogy ez a napirendi pont kiemelt jelentőséggel bír, hiszen i van valódi lehetőségük a képviselőknek és nem mellesleg a hallgatóknak a tisztviselők munkáját ellenőrizni, kérdéseket feltenni, további információkat szerezni. Végül a beszámolókat kivétel nélkül nagy többséggel fogadták el az egybegyűlt képviselők, a legjobb eredményt a sportbiztos érte el (egyhangú), a legrosszabbat pedig a főszerkesztő (21 igen melle 3 nem és 4 tartózkodás), ez utóbbi a fent említe problémáknak tudható be. A következő napirendi pont a költségvetés módosítása volt, erre a BEF lefújása után felmerült kiadások rendezése mia volt szükség. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az eddig még szabad pénzeket kelle a veszteségekre fordítani. A gyűlés további része izgalmak nélkül zajlo le. Ebben az is közrejátszo, hogy a beszámolók után a jelenlévők csaknem harmada távozo, meglepő módon többnyire azok, akik addig a legnagyobb aktivitást muta ák. Polgár Péter Balázs kommunikációs biztos A kommunikációs biztossal ellentétben én nem állítanám, hogy a küldö gyűlés további része izgalmak nélkül zajlo. Sőt! Miután ő a többi aktív képviselővel együ elment, elkezdődö a Hallgatói Követelményrendszerrel kapcsolatos napirendi pont tárgyalása. A legutóbbi kari tanácson a TTK HÖK-nek sikerült kiharcolnia, hogy a tárgyújrafelvétel a TTK-n kreditenként ne nyolc, hanem csak hatezer forint legyen (a többi karon vagy nincs is ilyen, vagy ezer forint körül van). Mivel az egyetemi szenátus végül nem fogadta el az egyes karokra külön-külön vonatkozó részeket, így ez ismét a kari tanács elé fog kerülni. Ennek apropóján a küldö gyűlés hosszas vita után úgy határozo, hogy amennyiben ez az összeg kreditenként magasabb lesz, mint kétezer forint, kérni fogja az EHÖK-öt, hogy éljen egyetértési jogával, és vétózza meg a szabályzatot. giskard 7

8 Búbánatvölgy a Zergék vidám csapatával Az őszi szünet elő i nagy hajtás közepe e engedjük ki együ a fáradt gőzt! Gyertek egy könnyed túrára a Pilisbe október 21-én! A Vaskapu érintésével elsétálunk Esztergomba, ahol megnézzük az idén 150 éve felszentelt Bazilikát, átmegyünk Felvidékre, ahol leöblítjük torkunkról az út porát Eső esetén Esztergom nevezetességeivel ismerkedünk meg közösen! Indulás: Október 21-én, szombaton reggel az Árpád hídi Volán pályaudvarról. Találkozunk: 7:00-kor a 7:30-kor Esztergom felé (Visegrádon, nem Dorogon keresztül menő!) induló busz elejénél, ahova Búbánatvölgyig szóló buszjegyedet lobogtatva érkezel meg Érkezés: Kora esti órákban a Nyugati pályaudvarra vagy az Árpád hídi buszvégállomásra. Útvonal: Búbánatvölgy Szamárhegy Kerektó Vaskapu Esztergom. A Bazilika megtekintése után Párkány Ajánlo felszerelés: réteges öltözet, alap kirándulócucc, kényelmes, bejárato lábbeli, sár esetén kamásli, fényképezőgép, egy adag jókedv, zeneszerszám, laposüveg, daloskönyv Költség: Ft közö (visszaú ól függ) + költőpénz igény szerint (pénzváltó van a határon). Naprakész infókat a h p://kergezerge.ini.hu címen találsz, ahol információkat is olvashatsz egyesületünkről, sőt, már most részleteket találsz az őszi szüneti háromnapos túránkról, ahol szaunával elláto kényelmes szállásunk lesz Mindenkit szerete el várunk barátaival, kutyájával-macskájával együ! Őszi túra szaunával Kezdd velünk az őszi szünetet! Lazítsunk együ október közö! Terveink szerint túrázunk egyet a Soproni-hegységben, a mostani Ausztria területén (hangulatos falvak, esetleg Fertő-tó, Semmering?), megnézzük a fertődi kastélyt, sétálunk egyet Sopronban a Tűztorony ala, torkunkat öblögetjük a Gyógygödörben, főzünk közösen sok finomságot, dalolászunk, s aki tud, gitározik nekünk Indulás: október 28-án, szombaton reggel a Keleti pályaudvarról. Találkozunk: 05:45-kor a 06:05-kor Győr, Lökösháza- Hegyeshalom felé induló DACIA nemzetközi gyors vonat végénél. Érkezés: október 30-án kora este a Keleti pályaudvarra. A szállásunk Fertődön lesz, a Borostyán vendégházban. Bogrács, szauna, hangulatos, kényelmes, szép, zuhanyzós szobák kényelmes franciaággyal Szokás szerint, közösen főzőcskézünk km-es gyalogtúrát tervezünk, tűrhető tempóban, nem sok szintemelkedéssel a hegyekben Nagy eső esetén kulturális programok lesznek. Ajánlo felszerelés: réteges öltözet, alap kirándulócucc, kényelmes, bejárato lábbeli, sár esetén kamásli, fényképezőgép, egy adag jókedv, zeneszerszám, laposüveg, daloskönyv Költség: 7500 Ft teljes ellátással, tehát ez magában foglalja az utazást, a szállást és a háromnapi étkezést is. Jelentkezés: lehetőség szerint minél hamarabb, de legkésőbb október 20-ig 3000 Ft előleg befizetésével a szervezőknél! Naprakész infókat a h p://kergezerge.ini.hu címen találsz. Mindenkit szerete el várunk barátaival, kutyájával-macskájával együ! Pálszabó Krisztián Keményfi Imre (20) (20) Diákmatrica Lágymányoson diákigazolvány érv héten át: október ig (október 23. s hétfő-csütörtök: 9:30-15:00 óráig, péntek: 9:30-13:00 óráig. Egyéb, diákigazolvánnyal kapcsolat a Questura Irodában nyitvatartási időb (1053 Budapest, Gerlóczy utca 11.): hétfő: 9-12 óráig, kedd: 9-16 óráig, szerda: óráig, csütörtök: 9-16 óráig, péntek: 9-12 óráig. Túrázás, természetjá teljesítménytúrák Te is szereted az erdőt járni hossz logtúrákat téve? Már csak egy jó társas I, az ELTE-n? Nem nagyon túráztál még edd Magyarország tájai, természeti és épí valaki, aki elindítson ezen az úton? Aktívan részt veszel akár már több ti teljesítménytúra-rendezvényeken? nem tudtad, hogy már az ELTE-n is v társaság? Akkor köztünk a helyed! Tavaly ősz óta működik egy, az túrázó-teljesítménytúrázó társaság, am valósítására és összefogására szerve várjuk az ELTE mind a nyolc karáról oly kezését, akik szeretik ezt a nagyon szé rűbb szabadidős sportot, és szeretnék ELTE-sekkel művelni. Hétvégenként r egy-egy hosszabb-rövidebb ún. teljesítm az ország távolabbi vidékeit és a fővár hegyeket is. Fő tájékozódásunk e túrák országos eseménynaptár (h p:// t.tr.hu baknak sem kell megijedni a teljesítmén normál túratempóval teljesíthető szerv dezvényekről van szó, aminek a végén emlékként megmaradó, szép kitűzőve ember. A tanítási szünetekben többnapos lizálódó túrákat is szoktunk tenni, na túratávokkal. Ennek keretében az őszi s az Országos Kéktúra útvonalának szak ezú al a Bakony lesz az úti célunk: Városlőd szakaszt tervezzük bejárni né További információ a túrákról és a ságról, illetve jelentkezés: T

9 ényesítés két zünet), os ügyintézés en lehetséges ÚJRAINDUL A MONDOK EGY ROVAT! A rutinosabb Tétékás Nyúz olvasók minden kétséget kizáróan emlékeznek egykori, politikai okokból megszüntete rovatunkra, a Mondok egy -re, amely tanáraink jobbnál jobb beszólásait oszto a meg a kar teljes közönségével. Örömmel jelentem be, hogy hasábjainkon újból találkozha ok a méltán népszerű aranyköpésekkel. Természetesen az újrakezdéshez Rátok, azaz a Kedves Olvasókra is szükségünk van. Kérjük, hogy az órákon legyetek figyelmesek, és jegyezzétek fel az arra érdemes megnyilvánulásokat! A felró köpeteket a következő címre küldjétek: A főszerkesztő rás, Tüntetés a tandíj ellen! Újra! Triatlon és tájfutás az ELTE-n! Érdeklődni lehet Horváth Zsolt csapatszervezőnél, a (20) os telefonszámon, illetve a címen. abb-rövidebb gyaág hiányzik hozzá? ig, de érdekelnek te látnivalói? Kell éve a hétvégenkén- Egyedül, mert még an ezzel foglalkozó ELTE karait átfogó it a fenti célok megztünk. Továbbra is an hallgatók jelentp, és egyre népszeezt jó társaságban, endszeresen járjuk énytúra keretében oshoz közelebb eső vonatkozásában az /naptar/). Laikusabytúra szótól, hiszen eze gyalogos renráadásul egy örök l is gazdagodik az csapatépítő-szociapi km-es laza zünetben folytatjuk aszos végigjárását, a Fehérvárcsurgó gy napban. z ELTE-s túratársaail.hu oplak József Joe A HÖOK által szeptember 21-ére terveze, és később elhalaszto tandíjellenes demonstráció új időpontja és helyszíne: OKTÓBER 19. (CSÜTÖRTÖK), 16:30 BUDAI VÁR, DÍSZ TÉR A megmozdulás békés és teljesen pártpolitika-mentes! Gyülekezés: október 19., 14:00 óra, a Műegyetem központi épülete elő. Indulás: 14:30-kor a budai várba. A rendezvény kezdete: 16:30 (nagyjából másfél óra hosszú lesz). A szervezők kérése, hogy lehetőleg intézményi vagy gólyatáboros pólóban jelenjetek meg! (Azért meg ne fázzatok! a szerk.) Földrajzos Klub ELKÉSZÜLT A BIOLÓGUS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖR ÚJ HONLAPJA. HÍREK, AKTUALITÁSOK, HAMAROSAN FELKERÜLŐ TÉMAKERESŐ ADATBÁZIS, PÁLYÁZATOK, EGYSZÓVAL MIN- DEN, AMIT A TDK-RÓL TUDNI ÉRDEMES. NEM CSAK BIOLÓGUSOKNAK! Folytatódik a Földrajzos Klub előadás-sorozata: október 18-án, azaz ma este az Erasmus-szal világot láto földrajzos hallgatók tartanak élménybeszámolót, kezdés 18 órakor a Mogyoródi teremben (D-0.822). Egy hét múlva, október 25-én ugyanebben az időben pedig Szibériáról látha ok vetítést a Discovery Channel munkatársa, Török Zoltán prezentálásában. A tea, a zsíros kenyér és a szervezők is Rátok várnak! Á. B.

10 0 Hogy haljunk szomjan a forrás vize mellett Csábító, falatozásra ingerlő illatok; csevegő tömeg; tömö sorokban türelmesen várakozó hallgatók; a napsütésben fel-felcsillanó kőkockák; fehérre feste, tiszta falak; és középen maga az álom: a villogó kirakatablakok mögö ízlésesen elkészíte szendvicsek, saláták közö Piroska néni áll, és jóllakatja a farkaséhes diákokat. 10 Gyomoripari tárlat Hegyvidéki puritanizmus Az idillt egy apró, alig észrevehető tény homályosíto a el: én, aki jelen írás szerzőjének mondhatom magamat, a világ legszerencsétlenebb embere vagyok. Ez bizonyíto, több, független kísérlet is igazolja. Persze most bizonyára sokan úgy érzik, túlléptem a hatáskörömön. Egy újságíró, pláne, ha kezdő, írjon csak a megado témáról, az egyéni szociális és magánéleti problémáit legyen szíves közölje a szűk környezetével, ne a mélyen tisztelt olvasóközönség fáradékony tagjaival! Ez igaz. Sőt, megkockáztatom, hogy az olvasónak most is igaza van, mint oly sokszor máskor. Én nem is akarok ellentmondani a nagyérdeműnek, de valamicske összefüggés mégiscsak van az első részben vázolt kép és a szerencsétlenségem közö. Vagyis egyszer már hoppon maradtam, amikor a Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar büféjébe igyekeztem (kipirult arccal, rogyadozó térdekkel, korgó gyomorral), ezért másodszorra óráimat hanyagolva sie em a hőn áhíto falatok elébe. A csütörtök délután hat órás élményeim még elevenen éltek bennem, amikor másnap délben beléptem az égből po yant betontömb -jellegű épület kapuján. Az átkost idéző épületbelsőhöz jól ille a múzeumi csend, ami odabent fogado. Házi szendvicseket falatozó hallgatókat és egy árválkodó automatát 33. félévfolyam 6. szám október 18. F : Neonparádé lá am csak, ami jelezte, hogy azért élet o is van. Csak bujkál előlem. A büfét másodszorra sokkal könynyebb volt megtalálni. Az alagsori beugró most is jótékony félhomályba burkolózo, de a tegnapi börtönhangulat semmivé le, helyét a füstös kiskocsmák hangulata ve e át. A neoncsövekből pislákoló fényben lebotorkáltam a lépcső alján húzódó helyiségbe ( C tűzvédelmi besorolás, IV. kategória, felügyeleti hatóságból ke ő is a biztonság kedvéért). Már a fordulóban o hon éreztem magamat a vékony füstfelhő és az ége szag eszembe ju a a azokat a szép pillanatokat, amikor először próbáltam ránto át készíteni. Szerencsére a tűzoltóság a házunkkal szemben van. Rossz érzésemet legyűrve á örtem két lányon, és megérkeztem az üvegkalitka mögé szoríto büféhez. Oldalt három műmárvány-utánzat presszóasztal plusz kiegészítő szék, elő em beszélgető tanárnéni-jelöltek. Egy fiút is sikerült kiszúrnom a tízfőnyi emberáradatban. A valóság hasonlíto a tegnap lelki szemeim elő körvonalazódo álomhoz. A kiskötényes kiszolgáló Piroska csendesen, a mögö e tevékenykedő nagymama harsány mosollyal sertepertélt. Mire sorra kerültem, a fél árlistát végigböngésztem, így alapos megfontolás után azt választo am, amit először meglá am. A 120 Ft-os csoki a Jó étvágyat, és további jó napot! köszönést is tartalmazta az árában, így a drágaság érthető. A további választék széles. Szendvicsek (zsemle 20 Ft vagy kifli alapon), sütemények (kókuszos és elméletben egyéb), tejtermékek (joghurt és pár tejszelet), italok (a legfőbb márkák). Mindemellé a közeli MOM Parkból importált mozis plakát, amely három menüt hivato reklámozni, az ár jótékony eltitkolása melle. Összességében kedves hely. Feledteti a huszonegyedik századot, és visszavisz a múltba. Egy presszó és egy általános iskolai büfé keveréke. Az ember minden pillanatban a húsz évvel ezelőtti önmagát várja, hogy szembejöjjön, és fillérrel fizethessen a gumicukorért. Szóval leendő tanító- és óvónéniknek/ bácsiknak ideális. Ha nem, o a sarkon egy kínai gyorsbüfé. BloodyDora Napközis tízóraizó a lépcsőfordulóban, tanító- és óvónénikkel F : F :

11 Nyomokban kultúrát tartalmazhat A Tescogazdaságos tortúrázás receptje: Eheti Jö em, lá am, főztem rovatunkat E. Loránd budapesti kisnyugdíjas örvendezte e meg egy igazán egyedi ízesítésű, hevesen fűszereze, multikulturális masszával, amelynek puszta leírása is beindítja nyáltermelésünket, és megállíthatatlanul Tortúrázásra készteti a legjózanabb halandókat is! Hozzávalók 100 kg kreativitás, 30 kg bevállalósság, 10 kg műveltség, néhány csinos lány, egy csipet Kiszel Tündeszemöldökű fiúka, 10 liter bornak álcázo szőlő ízesítésű szeszesital, 3 csomag eltökéltség, 2 dl masszőrtudomány, 40 kg strapabírás, 4-5 doboz, 10 kg jég, 2 db kemény zsemle, egy csomag tészta, egy szem paprika, pár szem földimogyoró, szi ya öltözék, cuki cuccok, egy kis gyurma, 1db fül, 1db VHS kaze a. Előkészítés A 100 kg kreativitást jócskán áztassuk be a table ás borba, és hagyjuk egy napot állni. Ezala a bevállalósságot teszteljük az egyetem egy frekventált helyén, a négyeshatoson, kukákon, rendőrökön, a drága portáson és egyéb állatfajokon. Ha tökösségünk nem bizonyult puhá(ny)nak, akkor felhasználhatjuk étkünkhöz, ám ha gyenge és porhanyós volt, akkor bele se vágjunk a főzőcskézésbe! Ezek után építsünk dobozokból Norrisz Károly automatát Chuck i, Chuck most, Chuck Norris, vagy faragjunk jégből ugyanezen istenünknek szobrot. Ha ezzel is megvolnánk, akkor a tészta, a paprika és egyéb nyalánkságok felhasználásával alkossuk meg Mona Lisa képmását egy bio-cuki főzőműsor keretében, majd építsük újjá az MTV székházát kubista stílusban. Mutassuk be Van Gogh fülének kalandozásait, és írjunk bizonyító erejű t Dzsina Lollobridzsida nevében Kiszel Tündének, majd tüntetésnek látszó tárgyként szi yuljunk a Hősök terén. Legvégül dobozokkal a fejünkön hódoljunk Tort-Urának, és kérjük áldását kotyvasztásunkhoz! Elkészítés Az előkészíte finomságokat töltsük fel egy laptopra, vagy hordozható formában tömjük a táskánkba, és Gyerünk a kultúrba be! A kezünkbe nyomo térképpel igyekezzünk jól bánni, és ne hallgassunk a csúnya ha az ötödik állomásunk után próbálkozunk, mivel addigra az előző csapatok elvégezték elő ünk a leitatós piszkos munkát ). Ha még ez sem elég a kerek pontokhoz, akkor a magunkkal hozo 2dl masszőr- 11 tudományt bevetve próbáljuk meg I jártunk 11 Várjuk meg, hogy rendesen kihűljön a fenséges lakoma, és utána tábortűzzel, kék-zöldfoltos kalandorokkal és agyonvesztegete szívatóbiztosokkal díszítve tehetjük még étvágygerjesztőbbé e finomságot! Jó étvágyat mindenkinek! (Érzékeny gyomrúaknak nem ajánlo.) -csannabácsikra, akik nem ismerik a szintvonalakat! Az állomásokat össze-vissza látogatva, lehetőleg minél távolabb lévőket egymás után célba véve, mutassuk meg a szívató-biztosoknak, hogy mennyire volt sikeres az előkészületünk. Hogy minél szimpatikusabb csapatnak tűnjünk, a table ás bort öntsük minőségi itókák üvegébe, és azzal kínáljuk pontozóinkat (az átverés garantáltan sikeres, jobb belátásra bírni a kisisteneket. Majd miután végigizgultuk az ádáz dákócsatát Harry Po er és Fekete Pákó közö, elvitáztunk a pityipű és pütyüpű pártok nevében, és intimtornáztunk Kiszel Tündével, akkor méltóvá válunk arra, hogy a csúcsra jussunk. Hegyre felmenve egyhelyben elhelyezkede termetes egyedre lelhe ek. Eszperente versekkel kedveskedhe ek, kellemeset cseveghe ek vele remekeket emlegetve, melyek neve esetleg Rep-szerelem leveleken (gyk.: Héja-nász az avaron). Sajnos/szerencsére innen már csak lefelé vezethet az út, ám hasonló izgalmak várhatnak minket máshol is. Rájöhetünk arra, hogy egy VHS kaze a szalagjából Verszácsét megszégyenítő ruhakölteményeket varázsolhatunk, vagy akár arra is, hogy a fiúk bármit szívesen nyalogatnak. Ezek után illik az óránkra pillantani, és rádöbbenni, hogy alig van időnk. Ha ez megtörtént, akkor mindenféle utolsó tartalékokból rohanjunk végig az utolsó állomásokon, vigyük hírül a kultúráltaknak, hogy megcselekedtük, amit megkövetelt a haza, és a szimpatikus hegycsúcson elpipiskedő logout állomásunkra még időben nyújtsuk be a pontozólapunkat! Utána akár meg is halhatunk. A kész kotyvalékot egy boszorkányüstbe öntve, finom mozdulatokkal kavarva főzzük, egészen addig, amíg a résztvevők húsa kellően meg nem puhul! Fogyasztás

12 2 In vino veritas 12 Természet-tudomány-technika Ezekben a hetekben gyakran esik szó vagy akár részt is veszünk benne a szüretről. Persze, akinek magának is van szőlője, az gyakorlatilag egész évben foglalkozik vele, de a munka egyik csúcspontja egyértelműen az, amikor leszedik a termést, és a borkészítés első lépéseit megteszik. De hogyan is készül ez a nedű? Milyen éle ani hatásai vannak? És egyáltalán hol, milyen bort érdemes inni Magyarországon? Ez a rövid összeállítás eme témákat próbálja körüljárni. A borkészítés Természetesen némileg eltérnek a borkészítés egyes lépései, ha nagyüzemi termelésről van szó, illetve ha kisebb, családi birtokról beszélünk, de a fő lépések mindenképpen megegyeznek. A borkészítés első fázisa a szüret. A leszede szőlőt zsákokban, konténerekben vagy ládákban szállítják a feldolgozás helyére. A fehér- és a vörösbor készítése különböző technológiát kíván meg. A fehérbor esetében a cefrekészítést (az illatos fajták kivételével) a préselés követi, majd a mustkezelés következik. Az erjesztés szabályozo hőmérsékleten történik, majd a kierjedt újbort lefejtik a seprőről. Ezek után további öntisztulás, illetve második fejtés következik. Főleg a nagyobb, palackozo bort előállító üzemekben a fogyasztói igényeknek megfelelően további tisztítási és stabilizálási eljárásokat végeznek. A vörösborkészítés alapvetően két módszerrel történhet: héjon érleléssel, vagy melegítéses eljárással (utóbbi módszer kiszorulóban van). A cefrét a vörösborerjesztő berendezésbe fejtik, fajélesztővel beoltják, és a szőlőfajtától illetve a technológiai céltól függően pektinbontó enzimet adnak hozzá. Az erjedési idő több tényezőtől függ, maximum húsz nap, a hőmérsékletet ez idő ala szabályozzák. A héjon erjesztést a préselés követi. A következő technológiai fázis az almasavbontás, majd a bor kénezése történik. Rövid öntisztulás után az első fejtés, aztán újabb öntisztulás vagy tisztító kezelés, derítés után az egyszerűbb, gyümölcsös zamatú vörösboroknál jöhet a palackozás, természetesen csak a tisztító-stabilizáló kezelések után. A testesebb, telt, cserzőanyagokban gazdag vörösbor előállításához még fahordóban való érlelés is szükséges. 33. félévfolyam 6. szám október 18. A bor élettani hatásai Az egyes ételekkel összhangban levő bor kiválasztása sokszor nem egyszerű feladat, ám nagyon fontos lehet. A jó választás jelentősen növeli a gasztronómiai értéket, és nem utolsósorban kiemeli, kiegészíti az étek zamatát. A bor fogyasztása mindemelle kedvező éle ani hatásokkal is bír. Kellemes ízhatásával növeli az étvágyat, fokozza a nyálelválasztást valamint a gyomornedv termelődését, ezáltal gyorsítja az emésztést, serkenti a bélműködést, így elősegíti a tápanyagok felszívódását, tökéletesebb hasznosítását. A borok nem nagy mennyiségben, de vitaminokat is tartalmaznak. Ezekből a vörösborban több, a fehérben kevesebb van. A bor mértékletes fogyasztásakor az előnyös tulajdonságok jóval felülmúlják tehát a hátrányos hatásokat. Borvidékek Magyarországon Magyarországon jelenleg huszonkét borvidéket különítenek el. Így beszélünk Ászár-Neszmélyi, Badacsonyi, Balatonfüred-Csopaki, Balatonfelvidéki, Balatonmelléki, Bükkaljai, Csongrádi, Dél-Balatoni, Egri, Etyek-Budai, Hajós- Bajai, Kunsági, Mátraaljai, Mecsekaljai, Móri, Pannonhalma-Sokoróaljai, Somlói, Soproni, Szekszárdi, Tokaj-Hegyaljai, Tolnai és Villányi borvidékről. A Balaton környéki borok esetében úgy tartják, hogy a tó víztükre jó hatással van a klímára, így a bortermelésre is. A mikroklíma tehát kedvező: a nagy víztömeg egyrészt meggátolja a hőmérsékleti szélsőségek kialakulását, másrészt növeli a páratartalmat is. Szintén fontos hatása van a szőlőtermesztésre annak, hogy milyen talajra ülte ék a szőlőt. Így például a bazalthegyek lejtőit különösen alkalmasnak tartják a termelésre. És hogy melyek a leghíresebb magyar borok? Válaszul álljon i egy lista, természetesen a teljesség igénye nélkül A Badacsonyi borvidék leghíresebb borai közé az Olaszrizling, a Kéknyelű, illetve a Szürkebarát tartozik (ez gyakorlatilag Pinot Noir, francia szerzetesek terjeszte ék el a környéken). Az Egri borvidék leghíresebb bora egyértelműen a Bikavér. Ez a bor több (minimum három) vörösborszőlő házasításával készül, és Magyarország eredetvéde borai közül ez az első. Szintén fontos azonban megemlíteni az egri borok közö a Leánykát, a Debrői Hárslevelűt, az Olaszrizlinget és a Cabernet Sauvignont is. A Somlói borvidék termékei közül a Furmint és a Juhfark a leghíresebbek. Az 1700-as években egyébként a somlói borról azt tarto ák, hogy nászéjszakán fogyasztva fiúgyermek születik. Ezért a nászéjszakák borának is titulálják. A Soproni borvidék leghíresebb bora a Kékfrankos. A tizenkilencedik század elején napóleoni csapatok foglalták el Sopront, így a bor neve innen (a franciák kék pénzének nevéből) ered. A másik fontos megemlítendő bor ezen a vidéken a Zweigelt. A Tokaj-Hegyaljai borvidék neve hallatán bizonyára mindenkinek az Aszú jut az eszébe. Ezenkívül azonban fontos megemlíteni a Furmintot és a Hárslevelűt is. A Villányi borvidéken hagyományosnak a Kékoportó és a Kékfrankos fajta tekinthető. Később francia fajtákat is telepíte ek, így például a Cabernet Sauvignont, illetve a Merlot-t is. Villány térségében a vörös, míg Siklós térségében a fehér fajták dominálnak. Lea

13 Természet-tudomány-technika & Négyeshatos 13 Ez komooooly?! De még mennyire! Megvalósult a campuson az escience innovációs centrum, amelynek missziója differenciált kooperáció a technogén transzferben. Regionális flaszter, monitoring, inkubálás, fókuszálás, evolúciós neurogenetikus algoritmus, spin off, genom annotáció, phylogeny cafe Minderről bővebben és magyarul alább. Az ELTE belépe a huszonegyedik századba: Japán-hangulatra lehet számítani az elkövetkező évtizedekben. Nem fog ugyan Tétény Lágymányos mágnesvasút épülni, és a Kerekes úti Kollégiumba sem építenek teleportkaput, de annyi fix, hogy különleges együ működés folytán a világ élvonalába tartozó kutatások indultak meg. Van erre egy remek mondat: Megalakult az Eötvös Loránd Tudományegyetem escience Regionális Tudásközpontja a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH) Pázmány Péter Programjának támogatásával. A Tudásközpont 2008-ig nyert támogatást különböző kutatásokra. Ezek mind olyanok, amiket a piac közvetlenül hasznosítani tud, szemben az egyetemen eddig folyó alapkutatásokkal, tehát olyanokkal, amik hosszú távon térültek meg, sőt főként ismereteket, és nem technológiákat eredményeztek. Talán az egyik legbiztatóbb dolog az egészben, hogy erre most tényleg sok pénz juto. Három, magyar tulajdonú high-tech cég is részese az együ működésnek, ők biztosítják a befolyó pénz nagyjából 1/3-át. Arról nem is beszélve, hogy idővel a project önerőt is tud majd vállalni. A cégek szerepe igen fontos, i ugyanis a tudomány és az üzlet öszszevonásán van a hangsúly. Rugalmas az együ működés: hangsúlyozo an pongyolán, de érthetően fogalmazva arról van szó, hogy az egyetem mondja meg, hogy milyen problémára tudnak megoldást találni, új eljárásokat kidolgozni, míg a cég forrást biztosít rá, a találmányt felhasználja, forgalmazza, vagy egyéb módon hasznosítja. Nem arról van szó, hogy az egyetem épületébe idegen testként beépül egy kutatóközpont, sőt, a diákság bevonásával folynak majd a dolgok. Megvalósul a kutató egyetem ideája. Tizenkét projek el foglalkoznak. Egytől-egyig jelentős előrelépés, nem csak az üzleti életben. Nem ismertetem mindet, nekem a legjobban egy olyan kivetítő-féleséget kutató ragadta meg a figyelmemet, ami arra hasonlít, mint amit Tom Cruise használ a Különvéleményben. A különbség annyi, hogy i majd föl kell venni egy speciális szemüveget, hogy háromdimenziósnak hasson a kép. Ennek a neve Vizualizációs Centrum, és nem merül ki a kivetítésben, sőt legfőképpen azért hozzák létre, hogy a matematikusok, informatikusok és más természe udósok különleges tudását összefogja, elérhetővé tegye. Három fő csapásirány van, amiben kutatnak: a Virtuális Obszervatórium, aminek keretében is a Vizualizációs Centrumot kutatják, bioinformatika és hálózati informatika. A bioinformatikán belüli projektek közül a genom annotáció rendelkezik a legfurcsább névvel. Ennek lényege az, hogy sok génről megjósolták, hogy néz ki, milyen szerkezete van, és milyen funkciót tölt be, viszont ezek a jóslatok számos esetben tévesnek bizonyultak. Most azzal foglalkoznak, hogy ezeket a géneket újraosztályozzák, és ebből egy hozzáférhető adatbázist is létrehozzanak. A hálózati informatikán belül folyik egy olyan kutatás, ami az idősorok ingadozásai (például áringadozás) alapján keres kockázatelemzési módszereket, kvantitív modellek segítségével elemzi a szabályozások hatásait, és előre tud jelezni ingadozásokat és azok bekövetkezési idejét! Ez például az energiellátásban lesz hihetetlenül hasznos. pityu Combino reggel, éjjel meg este Jelenleg estis vagyok az IK-n, este kilencig van órám, és mindig rohannom kell, hogy elérjem a Boráros térről 21:10-kor induló HÉV-et. Eddig egyszer késtem le az idén, amikor megvártam a régi villamos mögö érkező Combinót, mert ki akartam próbálni. Először utaztam vele, de megérte. Halk, tiszta, kellemes, sajnáltam, hogy csak egy megállót megyek vele. Tegnap utaztam másodszor Combinóval, és először hétköznap, tömegben. Ennyi embert szállítva is kényelmes, kulturált, csak a közlekedési kultúránknak kell még a villamoshoz fejlődni. Van egy szokás, főleg metróban látni, hogy az emberek nem mennek a jármű belsejébe, hanem megállnak az ajtónál, hogy később könnyebben tudjanak leszállni. Nagyon vicces, ahogy tülekednek, miközben belül táncolni lehetne, de a metróban legalább a lehetőség megvan arra, hogy aki akar, beljebb mehessen. Az új villamos viszont derékban szűk, vállban tág, tehát az ajtó után néhány ülés van kétoldalt, aztán a csuklónál következik a táncparke. Csakhogy a metróval ellentétben a hosszában ülőknek kellően széles hely juto, ezért az ülések közö i hely anynyira kicsi, hogy ha ke en beállnak középre, képtelenség keresztülvágni rajtuk. Beljebb menni persze nem hajlandók, nekik csak az egyik oldalukon van tömeg, így az ajtók közö a Blaha után iszonyú tumultus alakult ki. Egy srác be is szólt a hónom alól, fülhallgatóval a fülében: komolyan gondolod, hogy két oldalon kapaszkodol? Bocs, hogy élek, mondtam röhögés közben, remélem, igeragozás anyagot hallgatsz, és onnantól csak egy oldalon kapaszkodtam. Három nő a hátam mögö egyfolytában a villamost szidta. Nem volt levegő, persze, mert ahhoz ablakot kell nyitni. Büdös volt, de nem a villamos, hanem az emberek, és kényelmetlen, persze, mert az eddigi kényelmes volt Szatmári Péter

14 4 Gólyatábor októberben?! Túrós Jég és tűz Bódvarákón 14 I jártunk & Főzőcske Áh, dehogy megyek! Baromi hideg lesz! mondták nagyon sokan, legyintve egyet. Vajon igazuk le? Hát, mi túléltük, sőt! A huszonegyedik Geo-bio Gólyatábort alig egy bő hónappal köve e a második, immár hagyománnyá vált októberi Bódvarákó Ráadás. S jövőre jön a harmadik! Éppen az esti szürkület végére érkeztünk meg arra a bizonyos Rétre. Aggodalomra mégsem volt ok, hiszen a telihold fénye melle szinte fölösleges volt a fejlámpa használata a sátorveréshez. A fekhelyek felépítését követően a fővezér, Haratik Imi, ismertebb nevén Tokaji, rögtön kioszto a a hideg elleni védőital-fejadagokat. Már ekkor rájöhete mindenki, hogy érdemes volt megfogadni a másik szervező, jómagam tanácsát a koedukált sátorbelakást illetően, ugyanis nemi hovatartozástól függően járt a pia A külsőleg fűtő tűz körül ülve a belső melegítőszerek használatának elsajátítása közben sokan rájöhe ek, egy jó meleg teát sem mindig olyan egyszerű kortyolgatni. A főszervezők alapanyagaiból gondosan előállíto, hőtanilag és kémiailag egyaránt melegítő csodaitalt ugyanis sokan először Magas? Les? 33. félévfolyam 6. szám október 18. F : N C lenéző mosollyal fogadták, majd felcsillant a szemük, s végül re entő kifacsart képet vágtak A második körnél a többségnek bőven elég volt a cucc ütős illata is Az énekelgetés és egyéb érdekes cselekmények, valamint egyéni mutatványok után a többség lassacskán elvonult, s a sátrak belsejében folytatódo a buli. Ennek további részleteit az olvasó fantáziájára Pihenő bízom Extra meglepiként a kint maradt keménymag sziporkázó agymenéseit lehete a sátrakban hallgatni, nagyokat fetrengve a röhögéstől (is ). A reggel eljö ével a folyékony télikabát és gázláng fűtö e koedukált, belehelt sátorból kilépve meglepő volt, hogy annak jéghártyával boríto oldaláról egy tenyérnyi csillogó darab ese a fagyo fűbe Gyönyörű időben indultunk főtúránkra, amit kisebb csoportokban, erőnlétünknek, kedvünknek megfelelő táv megtétele után fejeztünk be. Utolsó napunkat a megszoko Esztramos-túrával zártuk, majd a vonaton hazafelé igazi egyetemista módjára, a zárt osztályon utaztunk, de erről most nem írok. Hogy miért nem? Mert túl durva lenne Pálszabó Krisztián táska Egy kedves barátom, aki külföldön doktorizik, és nemrég jö haza egy kis időre egy év távollét után, azt mondta nekem egyszer, hogy az egyik dolog, ami nagyon hiányzik neki i honról, az a túrós táska. Én magam nem vagyok nagy híve a péksüteményeknek, de elhatároztam, hogy meglepem vele, ha már ennyire szereti. Kétféleképpen lehet elkészíteni, az eredmény pedig nagyjából ugyanaz. A túrós táska tésztája úgyneveze leveles félvajastészta, amit minden nagyobb élelmiszerboltban meg lehet venni (a fagyasztópultban érdemes keresni), de persze meg is csinálhatja az ember, csak elég sok meló, és a nagymamám szerint nem is sokkal jobb a házi, mint a bolti. A tésztához kell fél kiló liszt, 35 dkg vaj, 2 dkg élesztő, 2 dl tej, 5 dkg cukor, egy egész tojás meg még egy tojássárga, no meg só. A vajat tíz deka lisz el eldolgozzuk és betesszük a hűtőbe. Az élesztőt belemorzsoljuk a langyos tejbe, majd nagyjából fél óra múlva a tojást, a cukrot és a maradék lisztet összekeverjük a kovásszal, és gyúródeszkán kidolgozzuk. Egy óráig langyos helyen kelesztjük, aztán fél órára betesszük a hűtőbe. Ha lehűlt, gyúródeszkán kinyújtjuk, a közepébe tesszük a lisztes vajat, beburkoljuk, és téglalap alakúra nyújtjuk az egészet. Háromszorosan összehajtjuk, majd kilencven fokkal megfordítjuk, megint kinyújtjuk, megint háromszorosan behajtjuk, aztán hideg helyre teszszük. Húsz perc múlva megismételjük az előző hajtogatást, újabb húsz perc múlva pedig még egyszer. Ezután ismét kinyújtjuk, és nagyjából 10x10cm-es négyzetekre vágjuk fel az egészet. Most jöhet bele a töltelék: 30 dkg túrót, egy evőkanál tejfölt, egy tojást, két evőkanál cukrot és öt deka mazsolát összekeverünk (ízesíthetjük vaníliás cukorral vagy reszelt citromhéjjal is). Jól összekeverjük, aztán egy-egy kanálnyit teszünk a tésztanégyzetek közepére, és ráhajtjuk a tésztát. Kivajazo tepsiben, forró sütőben sütjük ki, amíg meg nem pirul. A mirelit bolti tésztával egyszerűbb a helyzet, csak hagyni kell felengedni egy kicsit, nem kell hajtogatni. Zsófi

15 Óvakodj a tiniktől! Dögölj meg, John Tucker! John Tucker egy igazi bika! Annyi csajjal jár egyszerre, hogy nem is tudok addig számolni Na jó, igazából csak hárommal, ami talán nem tűnik olyan soknak, de tekintve, hogy egy max. tizenhat éves srácról van szó, és vannak utalások, hogy épp csak az aktuális lányok szerepelnek, a nyilván ezrekre rúgó többit a múlt jótékony homálya fedi. Egyébként meg három sem olyan kevés, ha figyelembe vesszük, hogy egymás melle futnak, és mindezt iskola, meg a kosáredzések melle beláthatjuk, hogy ez nem akármilyen logisztikai teljesítmény De persze nem lehet a háromélű kés pengéjén túl sokáig egyensúlyozni; a nők, bármilyen szőkék is, mégsem teljesen hülyék, előbb-utóbb beüt a krach. A hárem csaj bosszút esküszik a bosszú eszköze pedig nem lehet más, mint egy másik lány; az, akit Tucker még nem keríte a hálójába. Ez azonban nyilván nem véletlen, azért nem akadt még meg rajta a szeme, mert ő a leglúzerebb nőnemű lény az egész iskolában. A folytatást el lehet képzelni. A fő poénforrást a néhol szellemes, de leginkább előre látható és kissé unalmas szívatások képezik, a tanulságos vonal pedig a szokásos hernyóból Marhaság Patatanya Baromi buli Egy Bombastic-ot éneklő rapper patkány, pár, erdőn át szörföző patás, mi kell még az ember fiának, ha szórakozni akar a moziban? Hát nem sok, csak mondjuk egy sablonos történet, és néhány sablonos karakter. Ez pedig megtalálható a tanya környékén, méghozzá üdítően gyerekes formában. Hiszen az egész óltári móka, a sok farmtáji beköpés főleg a százhúsz centi ala iak számára készült. No, nem kell megijednie a magasabbaknak, a bődületes baromságok sora visszaviszi őket zsenge csibekorukba. Tanúi lehetünk, mit tesznek az állatok, ha hátat fordítunk nekik. Természetesen csupa gyönyörű lepke átváltozás a lúzer csajszibarackból a legmenőbb leányzó válik. Ahogy már ez az ilyen tiniknek szóló, valódi életre nevelő vígjátékoknál lenni szoko. Kár, hogy kinő em már abból a korból, hogy az ilyesmit élvezzem. Na jó, egyvalamit élveztem: nem semmi lányok ezek a szereplők, van min legeltetni a szemet. A lányoknak meg o van John Tucker (Jesse Metcalfe, a Születe feleségek szexi kertészfiúja), mint a kosárcsapat kapitánya, és játékoscimborái: nem semmi, ahogy izmaikat fitogtatva lemossák a pályáról az ellenfelet. Meg hát azért tagadhatatlan, hogy van néhány szel- 15 lemesebb vicc is, ami görbe tükröt Mozizóna 15 állatságot. Két lábon sétálnak, discoólba járnak, kocsival száguldoznak, és kedvenc csapatuk meccsét lesik a tévében a vegetáriánus gazda mögö i ablakon keresztül kukucskálva. Persze, marha nagy lelki fejlődéseket is figyelemmel kísérhetünk, ahogy az ökörbe, azaz örökbefogado link fiú kénytelen felelősségteljes nevelőapja nyomába lépni. Végül ki is sejtené ez a többiek segítségével sikerül neki. Mindez pedig egy csepp vér nélkül történik, senkin sem megy át az úthenger, nem lapulnak ki, nyúlnak meg a szereplők. Mégis vicces tud lenni. Frissítő változatosság, hogy az utóbbi idő hollywoodi szupermegagiga animációs produkcióinak minden egyes szőrszálat külön kidolgozni-mániájától elrugaszkodva a karakterek kinézete lolka-bolkai magasságokban szárnyal. A vetítésről kijövet csak két dolgon csodálkoztam. Az egyik, hogy hogyan szórakozha am ilyen jól egy háztájival tart a fiatalság elé. A ól tartok azonban, hogy a közönség nagy része olyan méla és uno arccal nézte- ülte végig a filmet, mint ahogy a gothic macák ve ek részt a közösségi eseményeken. Balu JOHN TUCKER MUST DIE (., amerikai, perc). Rendezte: Be y Thomas. Forgatókönyv: Jeff Lowell. Szereplők: Jesse Metcalfe (John Tucker), Bri any Snow (Kate), Ashanti (Heather), Sophia Bush (Beth), Arielle Kebbel (Carrie), Jenny McCarthy (Lori). Forgalmazza: InterCom. Bemutató: október. foglalkozó filmen. A másik, hogy miért volt a fiú szarvasmarháknak is tőgyük. Netán azért, mert az alkotók ilyen teremtményeket csak a tányérukon, szeletelt formában lá ak? Vagy esetleg a Milka csomagolásán? Mindenesetre érdemes le volna ennek a problémának utánanézniük. Ha poénnak szánták, akkor ezt az egyet igazán megspórolha ák volna. hlk Labdaaa!

16 6 Torpedó 16 Külszíni fejtés Ezen a héten következzen egy Torpedó rejtvény! A tengeren állomásozó flo a egy csatahajóból (hosszúsága négy egység), két cirkálóból (három egység), három rombolóból (két egység) és négy tengerala járóból (egy egység) áll. A hajók elhelyezkedése lehet vízszintes vagy függőleges, egymással azonban sem oldalukkal, sem sarkosan nem érintkezhetnek. Az ábra szélén látható arab számok azt jelzik, hogy az ado sorban vagy oszlopban mennyi négyzetet foglal el hajó vagy hajórész. Állapítsd meg a flo a helyzetét (betű + római szám)! Könnyítésül néhány elemet előre berajzoltam (az alak is lényeges)! A megoldást, vagyis a hajók elhelyezkedését (betű + római szám) várom en hu) a megjelenés utáni héten szerdán 12 óráig. A logikai feladvány eredménye a mellékelt táblázatban látható: A nyertesek, akik csokit kapnak, ha a Haliba ellátogatnak: Moór Éva, Vadász Ágnes, Vashegyi Ildikó. Az előző számban elfelejte ük megjelentetni a nyertesek nevét, ezt most pótoljuk: Fullár Alexandra, Kalocsai Ákos, Szabó A ila. Csilla Síelés 33. félévfolyam 6. szám október I 3 II 4 III 2 IV 0 V 1 VI 2 VII 3 VIII 3 IX 1 X U,, ( ). R : 180, S. D : 100. S,,,. C : : F. R : : F. S D : : F. C : : F. J : , ( F ). T : ELTE TTK H A. D, ://.., ://... N : - : A B C D E F G H I J A flo a elemei: csatahajó: cirkáló: romboló: tengerala járó:

Tétékás Nyúz. 2006. szeptember 13.

Tétékás Nyúz. 2006. szeptember 13. Tétékás Nyúz XXXIII. félévfolyam, 1. szám http://nyuz.elte.hu 2006. szeptember 13. Az ELTE TTK HÖK hetilapja mailto:nyuz@elte.hu 2 A főszerkesztő beszól Boarding completed A felszállási engedélyt már meg

Részletesebben

Tétékás Nyúz. Láng Ferenc a kar helyzetéről (4-5.) Sass Miklós hallgatói fóruma (10.) Rendkívüli kari tanács (3.) 2005. március 16.

Tétékás Nyúz. Láng Ferenc a kar helyzetéről (4-5.) Sass Miklós hallgatói fóruma (10.) Rendkívüli kari tanács (3.) 2005. március 16. Tétékás Nyúz XXX. félévfolyam, 5. szám http://nyuz.elte.hu 2005. március 16. Az ELTE TTK HÖK hetilapja mailto:nyuz@elte.hu Sass Miklós hallgatói fóruma (10.) Láng Ferenc a kar helyzetéről (4-5.) Rendkívüli

Részletesebben

Légyszi a középső rétegre tedd a címlapképet! Az majd eltakarja ezt a szöveget is

Légyszi a középső rétegre tedd a címlapképet! Az majd eltakarja ezt a szöveget is Tétékás Nyúz XXXVIII. félévfolyam 11. 1. szám 2009. április 29. Az 2009. február 03. Tétékás ELTETTKHÖK hetilapja info: nyuz@elte.hu http://nyuz.elte.hu Légyszi a középső rétegre tedd a címlapképet! Az

Részletesebben

XLVI. félévfolyam 10. szám 2013. május 1.

XLVI. félévfolyam 10. szám 2013. május 1. TétékásNyúz Az XLVI. félévfolyam 10. szám 2013. május 1. Tétékás ELTETTKHÖK hetilapja info: nyuz@elte.hu http://nyuz.elte.hu Számos döntés született Elnöki beszámoló 4. oldal Vulkánok egy karnyújtásnyira

Részletesebben

Légyszi a középső rétegre tedd a címlapképet! Az majd eltakarja ezt a szöveget is

Légyszi a középső rétegre tedd a címlapképet! Az majd eltakarja ezt a szöveget is Az ELTETTK ELTETTKHÖK ELTE TTKHÖK HÖK hetilapja info: nyuz@elte.hu http://nyuz.elte.hu XLII. félévfolyam 12. 1. szám XXXVIII félévfolyam szám 2009. 03. 2011. február május 11. Légyszi a középső rétegre

Részletesebben

XLVI. félévfolyam 4. szám 2013. március 6.

XLVI. félévfolyam 4. szám 2013. március 6. TétékásNyúz Az XLVI. félévfolyam 4. szám 2013. március 6. Tétékás ELTETTKHÖK hetilapja info: nyuz@elte.hu http://nyuz.elte.hu Adatkezelés, Campusfejlesztés Elnöki bszámoló 5. oldal Létezünk, és igenis

Részletesebben

Üdv Fészekrakó az ÁVF-en!

Üdv Fészekrakó az ÁVF-en! Kedves ÁVF-es Gólyák! Különös érzés Mindenhol új arcok, ismeretlen tekintetek De ezzel mindenki így van, amikor továbblép egy lépcsõfokot. Ismerem az érzést, ami most benned kavarog, hiszen majd három

Részletesebben

Dávid Lajos fõszerkesztõ

Dávid Lajos fõszerkesztõ A Károly Gáspár Református Egyetem elbocsátott hallgatói soraiból egy magát homoszexuálisnak sejtõ hallgatót. A történtekrõl azóta is megoszlanak a vélemények. Az egyik legnagyobb internetes hírportálon

Részletesebben

Szerkesztõség: (valójában a fõszerk., de a többiek is biztos egyetértenek) Sokatmondó... 2 Apró Napló... 3

Szerkesztõség: (valójában a fõszerk., de a többiek is biztos egyetértenek) Sokatmondó... 2 Apró Napló... 3 sokatmondó Új év, új félév, új Nyúz Régi fõszerkesztõ régi gárdával szerkeszti az öreg lapot (9. éves!), de így estére már túl fáradt ahhoz, hogy bármilyen értelmes vagy legalább annak tûnõ szöveggel helyettesítse

Részletesebben

Mivel a nyomda nem nyomtatta ki a Nyúzt, ez az egyetlen módja, hogy eredetiben tekinthessétek meg a lapot.

Mivel a nyomda nem nyomtatta ki a Nyúzt, ez az egyetlen módja, hogy eredetiben tekinthessétek meg a lapot. XXI/7. szám 2000. október 18. Mivel a nyomda nem nyomtatta ki a Nyúzt, ez az egyetlen módja, hogy eredetiben tekinthessétek meg a lapot. Tombol a Nap!... 9. oldal Lopások a TTK-n Sajnálatos módon az elmúlt

Részletesebben

VIZSGAIDŐSZAKI KÜLÖNSZÁM 2012

VIZSGAIDŐSZAKI KÜLÖNSZÁM 2012 Tétékás Nyúz Az XLIV. XXXVIII félévfolyam 14. 1. szám 2012. 2009. június február 6. 03. Tétékás Az ELTETTKHÖK TTKHÖK hetilapja info: nyuz@elte.hu http://nyuz.elte.hu VIZSGAIDŐSZAKI KÜLÖNSZÁM 2012 A Képviselőválasztás

Részletesebben

Kedves Gólyák! A tartalomból SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI TÁRSASÁG BEKÖSZÖNTÛ SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZÕ KAR.

Kedves Gólyák! A tartalomból SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI TÁRSASÁG BEKÖSZÖNTÛ SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZÕ KAR. BEKÖSZÖNTÛ Kedves Gólyák! Ismét itt a szeptember, a tanulás kezdete. Mégis teljesen új érzésekkel léptek be egy teljesen új iskolába, környezetbe. Minden ismeretlen számotokra egyelõre, de hála a Gólyatábornak

Részletesebben

Légyszi a középső rétegre tedd a címlapképet! Az majd eltakarja ezt a szöveget is

Légyszi a középső rétegre tedd a címlapképet! Az majd eltakarja ezt a szöveget is Tétékás Az Tétékás XL. XXXVIII félévfolyam félévfolyam 4. szám1. szám 2010. 2009. március február 2. 03. Nyúz ELTETTKHÖK hetilapja info: nyuz@elte.hu http://nyuz.elte.hu IV. ELTE Havas Nap 7.oldal Légyszi

Részletesebben

ÖTLETGAZDAG ÜNNEPEK. Az Általános Vállalkozási Fõiskola lapja. XI. évfolyam, 3. szám (2006. december)

ÖTLETGAZDAG ÜNNEPEK. Az Általános Vállalkozási Fõiskola lapja. XI. évfolyam, 3. szám (2006. december) A legkedvesebb ajándékok nincsenek a fa alatt. Senki nem láthatja őket, nincsen rajtuk díszcsomag. De a fényben, csomagok közt, mindenkinek ott van már a legkedvesebb ajándék, amit a karácsonytól vár.

Részletesebben

Tétékás Nyúz. Légyszi a középső rétegre tedd a címlapképet! Az majd eltakarja ezt a szöveget is

Tétékás Nyúz. Légyszi a középső rétegre tedd a címlapképet! Az majd eltakarja ezt a szöveget is Tétékás Nyúz XXXVII. félévfolyam, 3. szám http://nyuz.elte.hu 2008. szeptember 24. Az ELTE TTK HÖK hetilapja mailto:nyuz@elte.hu Légyszi a középső rétegre tedd a címlapképet! Az majd eltakarja ezt a szöveget

Részletesebben

hírgetmondó online hírújság

hírgetmondó online hírújság tartalom KÖSZÖNTŐ 3 hírgetmondó online hírújság SIKERTÖRTÉNET 4 Tanácsadóink sikertörténetei hogy jobban megismerjük egymást! SZERKESZTŐK: HÍREK - ENERGETIKA 8 Naprakész információk, vélemények energetikusainktól.

Részletesebben

MA GYELŐ. 2009. december A MAGYAR FIZIKUSHALLGATÓK EGYESÜLETÉNEK HAVILAPJA

MA GYELŐ. 2009. december A MAGYAR FIZIKUSHALLGATÓK EGYESÜLETÉNEK HAVILAPJA F 2009. december MA GYELŐ A MAGYAR FIZIKUSHALLGATÓK EGYESÜLETÉNEK HAVILAPJA Örömmel jelentem, hogy a Mafihe rendes éves közgyűlését, nem meglepő módon, idén is sikerült abszolválni, aminek eredményeképp

Részletesebben

XLVI. félévfolyam 12. szám 2013. május 15.

XLVI. félévfolyam 12. szám 2013. május 15. TétékásNyúz Az XLVI. félévfolyam 12. szám 2013. május 15. Tétékás ELTETTKHÖK hetilapja info: nyuz@elte.hu http://nyuz.elte.hu Kari Tanács beszámoló Május 8-i ülésről. 4-5. oldal Karrier akadémia Női munkavállalói

Részletesebben

Hotel Magyar Király **** 8000 Székesfehérvár, Fô utca 10. Telefon: +36 22 311 262 Fax: +36 22 327 788 E-mail: info@magyarkiraly.hu www.magyarkiraly.

Hotel Magyar Király **** 8000 Székesfehérvár, Fô utca 10. Telefon: +36 22 311 262 Fax: +36 22 327 788 E-mail: info@magyarkiraly.hu www.magyarkiraly. R R Hotel Magyar Király **** 8000 Székesfehérvár, Fô utca 10. Telefon: +36 22 311 262 Fax: +36 22 327 788 E-mail: info@magyarkiraly.hu www.magyarkiraly.hu Magyar Király B1.indd 1 2012.11.26. 23:10 I II

Részletesebben

Kínai lecke. A Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola mint lehetőség. DEMOS Magyarország

Kínai lecke. A Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola mint lehetőség. DEMOS Magyarország Í rásunk egy esettanulmány. Első megközelítésben az idén ötödik tanítási évében járó különleges iskolát, a Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolát mutatjuk be, összefoglalva az érintett csoportok

Részletesebben

MAGAZIN. II. évfolyam 2. szám, 2007. nyár. www.oc.hu

MAGAZIN. II. évfolyam 2. szám, 2007. nyár. www.oc.hu MAGAZIN II. évfolyam 2. szám, 2007. nyár LAKÁSELADÁSI PRAKTIKÁK Tippek, trükkök, nyitott házak VISSZA AZ ÉDENKERTBE Bali-sziget AKI MEGTALÁLTA ÁLMAI KERTJÉT Kováts Adéllal az otthonról és a színészetrôl

Részletesebben

Átalakulás Változás Formabontás

Átalakulás Változás Formabontás Változtass Te is! Mindenki megtapasztalhatta már a saját bõrén is, hogy megállíthatatlanul itt a tavasz, a változások ideje. Végre ledobhatjuk a télikabátot, és a napfény áldásos hatásait kiélvezve felszabadultabban

Részletesebben

A hallgatói eskü letétele után Önök az ország egyik legrangosabb intézményének

A hallgatói eskü letétele után Önök az ország egyik legrangosabb intézményének Kedves Elsőéves Hallgatók! A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Villamosmérnöki és Informatikai Kara (VIK) Magyarország legjelentősebb képző- és kutatóhelye a villamosmérnöki (BSc, MSc,

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FŐISKOLA LAPJA XVII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM JÚNIUS. Ízek útján

AZ ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FŐISKOLA LAPJA XVII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM JÚNIUS. Ízek útján IKSZIKSZÍ AZ ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FŐISKOLA LAPJA 2013 06 JÚNIUS XVII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM Ízek útján BELSŐSÉGEK Pálizs Szőke Brigitta Szilvia OTDK-s büszkeségeink A 31. Országos Tudományos Diákköri Konferencián

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén. 2005. január-február. Berente újkora. Fizikálisan is csatlakoztunk Európához

Borsod-Abaúj-Zemplén. 2005. január-február. Berente újkora. Fizikálisan is csatlakoztunk Európához Ü Borsod-Abaúj-Zemplén 2005. január-február Berente újkora Fizikálisan is csatlakoztunk Európához Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Ügyvezető-főszerkesztő: O B. E (30) 477-0787 Lapunk állandó szerzői: Fekete

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS Á VÁLLALKOZÁSI Á FŐISKOLA Ő XVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM DECEMBER HOL A HATÁR?!

AZ ÁLTALÁNOS Á VÁLLALKOZÁSI Á FŐISKOLA Ő XVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM DECEMBER HOL A HATÁR?! IKSZIKSZÍ AZ ÁLTALÁNOS Á VÁLLALKOZÁSI Á FŐISKOLA Ő LAPJA 2012 12 DECEMBER XVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM HOL A HATÁR?! BELSŐSÉGEK BELSŐSÉGEK Pálizs Szőke Brigitta Szilvia Továbbtanulás korlátok nélkül! NEM CSAK

Részletesebben

Ismét lesz zöldhulladék gyűjtés

Ismét lesz zöldhulladék gyűjtés XXVI. évfolyam, 7. szám 2014. július Hangverseny a zsinagógában 10-11. oldal Közéleti és tájékoztató lap Megjelenik minden hónapban Bővebb információ, archívum a város honlapján: http://www.albertirsa.hu

Részletesebben

Az Általános Vállalkozási Fõiskola lapja

Az Általános Vállalkozási Fõiskola lapja Az életünket befolyásoló fontos tényezõk egyike az, hogy milyen is a világ, ami körülvesz bennünket, hogy néz ki, milyenre formáljuk tárgyait, és benne magunkat. Amióta világ a világ, azóta szeret az ember

Részletesebben

VII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. ÁPRILIS MÁR INDUL

VII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. ÁPRILIS MÁR INDUL A HITELES FORRÁS minden, amit a felsőoktatásról tudni lehet VII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. ÁPRILIS MÁR INDUL az e-ügyintézés TV-S KARRIER táncos múlttal Piringer Patrícia www.felvi.hu Az első BSc szakok TAPASZTALATAI

Részletesebben