Tétékás Nyúz október 18.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tétékás Nyúz. 2006. október 18."

Átírás

1 Tétékás Nyúz XXXIII. félévfolyam, 6. szám október 18. Az ELTE TTK HÖK hetilapja

2 2 A főszerkesztő beszól Energetizálva Némelyek a múlt hét keddre öszszecsődíte küldö gyűlésre várták azt a pillanatot, ahol majd szépen bitóra küldhetik a hóhért, vagyis a Tétékás Nyúz főszerkesztőjét. Te ék volna ezt mindazon galádságok megtorlásaként, amelyeket az elmúlt hetekben követe el az ELTE, a TTK HÖK, az EHÖK, az előbb említe szervezetek vezetői, a hiteles tájékoztatás, a jó ízlés és az értelmiségi lét ellen. Sajnos a kivégzés ez alkalommal elmaradt. Ebben talán közrejátszo az a mozzanat is, hogy a drága jó Főszerkesztő Úr nem átallo megzsarolni egy egész küldö gyűlést. Mert az még hagyján, hogy több, mint ötnapos késéssel küldte el ötoldalnyi, olvashatatlanul hosszú beszámolóját, de ennek végén még azzal is befenyíte, hogy amennyiben ez a gépelvény nem kerül elfogadásra, azonnal benyújtja lemondását. Nem is olyan rég még ő fikkanto valakit ezeken a hasábokon, hasonló te éért. Az elszámoltatás végül majdnem egy órásra sikerede, és a galád zsurnaliszta, hogy tovább szívassa a szegény, megfáradt képviselőket, még külön titkos szavazást is kért beszámolójáról. Ennek eredménye 21 igen, 3 nem és 4 tartózkodás le, így a siker tovább hizlalha a alkoholtól megduzzadt máját és meggyőződését, hogy folytassa programját. Annyit azonban mégis elértek a rend és tisztesség dicső őrei, hogy a gátlástalan firkászvezér kénytelen volt kijelenteni, törekedni fog a kompromisszumokra és az együ működésre. Karcsai Balázs főszerkesztő A főszerkesztő beszól F : P P B Tartalomjegyzék Energetizálva...2 Fogalomtár...3 Fegyverszünet (Interjú Forgó Melindával) Tüntet. És?...5 HÖK üvegzseb...6 Kezdőknek és haladóknak...7 Faliújság Hogy haljunk szomjan a forrás vize melle...10 Nyomokban kultúrát tartalmazhat...11 Természet-tudomány-technika (In vino veritas, Ez komooooly?!)...12 Négyeshatos (Combino reggel, éjjel meg este)...13 Gólyatábor októberben?!...14 Főzőcske (Túrós táska)...14 Mozizóna (Óvakodj a tiniktől!, Marhaság)...15 Külszíni fejtés (Torpedó)...16 Grafikusok és karikaturisták kerestetnek a Nyúz színvonalának fokozására. (Pedig azt hi ük, már lehetetlen.) Továbbra is keresünk és betanítunk: közéleti és tudományos szerzőket, olvasó- és tördelőszerkesztőket, riportereket. Tétékás Nyúz, XXXIII. félévfolyam, 6. szám. Kiadja az ELTE TTK HÖK. Felelős kiadó: Sági Orsolya, a HÖK elnöke. 33. félévfolyam 6. szám október 18. Főszerkesztő: Karcsai Balázs. Vezetőszerkesztő: Karcsai Balázs. Tördelőszerkesztő: giskard. Olvasószerkesztők: Bori, Kriz, Marci. Rovatvezetők: Balu (Mozizóna, Négyeshatos), Csilla (Külszíni fejtés), Larisza (Természet-tudomány-technika), Lede (Kultúra), Zsófi (Főzőcske, Helyvektor). Honlap: h p://nyuz.elte.hu. Telefon: , lapzárta után /1819. Fax: Lapzárta: péntek Készült a T-mart nyomdában 1700 példányban. A Nyúz a Magyar Egyetemi és Főiskolai Sajtó Egyesület tagja.

3 Tanulmányi hírek 3 Fogalomtár Újabb kérdések és válaszok Kezdjük a múlt heti kérdések helyes válaszaival! Átnézzük a tanegység, a tantárgy és a kurzus kapcsolatát, majd átismételjük és pontosítjuk a vizsgakurzus és előfeltétel fogalmakat. Azután helyzetjelentés következik a tárgy/kreditújrafelvételi díjról, végül újabb, csokit érő kérdések olvashatók. Kezdem a múlt heti utolsó kérdéssel. Igaz-e az, hogy az akkor felte első három kérdésről a Hallgatói Követelményrendszer (HKR) rendelkezik? Igen, ez igaz. Mint tudjátok, a korábbi Tanulmányi és Vizsgaszabályzatot (TVSZ) szeptember elseje óta felválto a a HKR. Mivel az új szabályzat a korábban megszoko akhoz képest gyakran más fogalmakat használ, így nem árt á ekinteni, melyik szó mit is jelent valójában. Tanegység, tantárgy, kurzus Kezdjük a tanegységgel, hiszen ez az egyetemen végezhető tanulmányok szerkezeti-logikai alapegysége, szakmai követelmények összessége, amelyeket teljesítenünk kell. A teljesítés típusa alapján lehet osztályozni kontaktórás (meghatározo heti óraszámban hallgatjuk), vagy kontaktóra nélküli tanegységre. A kontaktóra nélküli tanegység is kétféle lehet. Az egyik fajtája az, amikor csak az összóraszáma meghatározo, de az nincs hetekre elosztva, például a tanítási gyakorlatok, vagy szaklaborok esetében. A kontaktóra nélküli tanegység másik fajtája az, amikor nem tartozik hozzá semmilyen foglalkozás, és egy vizsgával lehet teljesíteni, ilyen például a szigorlat. A következő fogalom a tantárgy. Ez nagyjából azt jelenti, amit sejtünk: általában több félévnyi, öszszetartozó ismeretanyagot tartalmazó, egymásra épülő tanegységek rendszere. Végül a kurzus: valamely tanegység követelményeinek teljesítését lehetővé tevő, általában félévenként rendszeresen ismétlődő tanulmányi cselekmény. Összegzésképpen lássunk egy példát! Az egyik tantárgyam az Analízis, ennek az egyik tanegysége az Analízis I. gyakorlat, és ezt az Analízis I. gyakorlat/8-as csoport kurzussal teljesítem. Remélem nagyjából érthető, térjünk át a vizsgakurzusra! Vizsgakurzus Mindjárt kétféle vizsgakurzus van. Az egyik a szigorlat. (Igen, ez is vizsgakurzusnak számít, nincsen hozzá kontaktóra.) Ebben a témában nagyon fontos változás, hogy most már minden félévben meg kell hirdetni minden szigorlatot. A másik fajtája az a jól ismert vizsgalehetőség, amikor egy kontaktórás, kollokviummal záruló kurzust nem teljesít egy hallgató, és felveszi újra nem kontaktórás tanegységként. (Nem kell bejárnia, de vizsgázhat belőle.) Ezt csak akkor lehet felvenni, ha a hallgató már egyszer megpróbálkozo a kurzus teljesítésével. Ekkor ez a tárgyfelvétel beleszámít a kurzusonkénti három lehetőségbe. Előfeltételek A szakos tanulmányokban történő előrehaladás feltételeit a tantervben rögzíte előfeltételi szabályok határozzák meg. A tanegység teljesítésének előfeltétele lehet más tanegység előzetes teljesítése. A kötelező teljesítés ideje alapján lehet gyenge és erős előfeltételről beszélni. Erős előfeltétel az, amikor addig nem tudjuk felvenni az ado kurzust, amíg az erős előfeltételét nem teljesíte ük. Gyenge előfeltétel esetén megtehetjük azt, hogy a kurzust és a gyenge előfeltételét egyszerre vesszük fel, de az előfeltételt korábban kell teljesítenünk, mint a kurzust. Például egy előadást kollokviummal kell teljesíteni, és gyenge előfeltétel a megfelelő gyakorlati jegy megszerzése. Ekkor előbb gyakorlati jegyet kell kapnunk, és csak azután mehetünk el vizsgázni. Tárgyfelvételi időszakban tehát jól meg kell néznünk, hogy milyen kurzust veszünk fel. Tárgyújrafelvétel, kredit-újrafelvételi díj Már nagyon sokan érdeklődtetek erről, de még sajnos nem tudok biztos információt mondani ezzel kapcsolatban, mert még folynak az egyeztetések. A szabályzat minden karra vonatkozó térítési és ju atási része már elkészült, a szenátus legutóbbi ülésén el is fogadta. Ez nem tartalmazza a karokra vonatkozó rendelkezéseket a térítési és ju atási szabályokkal kapcsolatban, így nem tartalmazza az újra felve kreditekért fizetendő összeget sem. Arról a kari különös fejezetben fogunk majd olvasni. A TTK Kari különös rendelkezések című fejezetet már elfogadta a kari tanács, olvasha atok róla a Nyúz egy korábbi számában is. Ahhoz, hogy ez a fejezet hatályos legyen, még meg kell tárgyalnia, és el is kell fogadnia a szenátusnak, amely az egyetem legfőbb döntéshozó testülete. A legközelebbi ülésük az őszi szünet hétfőjén, azaz október 30-án lesz. Miután elfogadták az egész szabályzatot, az valószínűleg visszamenőleg is hatályos lesz. Ez azt jelenti, hogy a szeptemberben újra felve kreditekért is fizetni kell majd. Hogy mennyit? Jó kérdés. A szenátusi ülés után kiderül. Megint egy kis játék, én kérdezek Mivel az előző kérdéssorra lapzártáig csupán két helyes megfejtést kaptam, és az előző két hétről összesen öt csoki megmaradt, így már az első tíz helyes megfejtőt tudom csokival jutalmazni. Íme a kérdéseim, a khok. elte.hu címre várom a válaszokat. Persze, ha Nektek van kérdésetek, akkor is írjatok! 1. Meddig kell megadni a gyakorlati jegyet? 2. Mit kell tenni C típusú vizsga esetén? 3. Mit kell tenni a D típusú kombinált vizsga esetén? Fazekas Tímea 3

4 4 Interjú Fegyverszünet Interjú az EHÖK újraválasztott elnökével Már nem is nézek filmeket, annyi minden történik a valóságban is! Van ez a tandíj-ügy, a BEF-ügy, az EHÖK-elnökválasztás körüli heves HÖK-csatározások, amiből vagy érzékeltél valamit, vagy nem Nos, mindenről, ami érdekelhet, megkérdeztük Forgó Melindát, az EHÖK elnökét. Az elmúlt évben rossz volt a viszony a TTK HÖK és az EHÖK közt. Ennek miben látod az okát? Látsz reményt a javulásra? Én nem lá am, hogy különösebben rossz le volna a viszony. Az új HÖK-elnök, Orsi, miután megválaszto ák, részt ve a nyári EHÖKvezetőképzőn, ahol azt gondolom, hogy nemcsak a szakmai beszélgetésekben, hanem a csapatépítő játékok alkalmával is nagyon jól együ tudtunk működni. Ha voltak is előítéletek benne vagy bennem, akkor azokat sikerült ledönteni; ha valamiért kijelenthetjük, hogy rossz volt a viszony, akkor az valószínűleg az EHÖK-elnökválasztás mia történhete, egy ilyen választás mindig sok érzelemmel jár Azt gondolom, hogy mindenképpen van esély arra, hogy a viszonyt konszolidáljuk. És Papp Gabriellával milyen volt az együ működés? Gabival a szakmai együ működés megvolt, HÖK-elnökként sokat dolgozo, csakúgy, mint a többi HÖK-elnök. Voltak nézeteltérések, az tény, és az utóbbi néhány hónapban sajnálatos módon nem tudtuk ezeket megbeszélni, csak akkor kommunikáltunk, amikor ülések voltak. Illetve, csak akkor ültünk le kávézni, amikor arról tájékoztato, hogy elindul az EHÖK-elnökségért. A TTK SZMSZ elfogadásánál tartózkodtál. Ennek volt köze a problémákhoz? 33. félévfolyam 6. szám október 18. Annak, hogy a TTK SZMSZ-nél tartózkodtam, többek közö az volt az oka, hogy nem jö létre elnökségi határozat a szenátus elő i elnökségi ülésen. Ebben a kérdésben nem volt egységes álláspont, hogy a kari HÖK-ök mit képviselnek; őszintén szólva a tartózkodó szavazat nem amia volt, hogy nem tarto am támogathatónak az SZMSZ-t, hanem mert köztes álláspontra helyezkedtem, nem volt kellő információm a döntéshez. Nem hiszem, hogy ennek bármilyen köze le volna a konfliktusokhoz. Alelnöki posztra nem került TTK-s. Ez ügyben mi a meglátásod? F : M P Az a meglátásom, hogy a TTK HÖK-ben nagyon sok olyan képviselő van, akik kiemelkedők az egyes szakterületeken. Azok az alelnökök, akiket felkértem, egyöntetűen bírják a kari HÖK-jük támogatását, másrészt a szakterületükön ők a legfelkészültebbek és a leginkább elismertek. Ne felejtsük el ugyanakkor, hogy nem csak alelnökökből áll az EHÖK, hanem dolgoznak referensek, megbízo ak is. Azt kell mondjam, a TTK HÖK elég jól reprezentálja magát az EHÖK-ben a többi karhoz képest is. Hiszen Balás Márk az ELTE Online vezető újságírója, és egyébként az EHÖK titkára, vagy Szilvási Tünde szintén TTK-s, aki a kulturális és kommunikációs referens, Karsai Szilvia is a TTK-n kezdte, ő pályázati referens, sőt a közeljövőben kinevezendő rendezvényszervező referens, Ónodi Ferenc is TTK HÖK-ös. A BEF lefújásával rendezni kell a kötbért. Áll még az EHÖK ígérete, hogy a kiadások felét kifizeti? Ebben az elnökségnek még döntést kell hoznia. A TTK HÖK választmányának van már döntése arról, hogy x értékig fizeti a BEF költségeit. A TTK HÖK elnökével, Orsival és a rendezvény főszervezőjével, Ónodi Ferenccel tarto unk már megbeszélést, á ekinte ük a költségeket. Akkor jeleztem számukra, hogy előterjesztem az EHÖK elnökségének: a köteleze ség felét az EHÖK működési keretéből fizesse ki. Én erről egy személyben nem dönthetek, és nem is szeretnék, de nyilvánvaló, hogy amikor egy ilyen típusú dologról van szó, akkor az EHÖK elnöksége gyakorlatilag korlátozo alternatívákkal bír, tehát lehet úgy dönteni, hogy nem, nem fizetjük ki, de akkor is: a számlákat ki kell fizetni, és azt gondolom, hogy ezt az EHÖK elnöksége pontosan felméri. Hudecz Ferenc a rektori pályázatában nagy hangsúlyt fektete arra, hogy a hallgatókkal együ kíván működni. Elég mozgalmas hetek-hónapok vannak mögö ünk, milyennek látod az együ működést? Nyilvánvaló, hogy mi a hallgatók érdekeit úgy tudjuk képviselni és megvédeni, ha a mindenkori egyetemi vezetéssel együ tudunk működni. Voltak problémák és félreértések az elmúlt időszakban, de i szeretném kifejezni afölö i örömömet, hogy a napokban volt egy

5 Interjú & Oktatáspolitika 5 helyze isztázó beszélgetés a rektor úrral és az egyetem többi vezetőjével, ahol próbáltunk tiszta vizet önteni a pohárba. Azt gondoljuk, hogy ez meg is valósult, a tanulságok levonása után zártuk le a beszélgetést. Úgy látjuk, hogy a partneri együ működés a rektor úr számára is valóban fontos. Néha egyes lehetőségekről, amit az EHÖK nyújt, nem szerzünk tudomást. Jó az EHÖK kommunikációja? A hallgatói önkormányzat úgy épül föl, hogy a hallgatók választják meg a kari HÖK-ök képviselőit, és a kari HÖK-ök építik fel az Egyetemi Hallgatói Önkormányzatot. Ez ELTEs hagyomány, az ország többi egyetemén nem feltétlenül így van. A kommunikációnak is olyan a struktúrája, hogy az EHÖK a kari HÖK-ökön keresztül kommunikál a hallgatókkal és fordítva: a hallgatói igények és problémák a kari HÖK-ökön keresztül jutnak el az EHÖK-höz. Ebben nagy szerepe van a kari lapoknak is. I szeretném megjegyezni, hogy az a Tétékás Nyúz, ami modellértékű volt sok kari lap számára, az utóbbi időben eléggé sajnálható módon olyannyira az EHÖK-elnökválasztás körüli készülődés alá rendelte a saját presztízsét, hogy egy esetben még F : M P a helyreigazítási kérelmemet sem közölték le, pedig igazolható módon átve ék azt. Visszatérve a kérdéshez: az EHÖK olyan esetben eszközöl közvetlen kommunikációt a hallgatókkal, ami kifejeze en az EHÖK illetékessége (pl. lakhatási támogatás pályázata), vagy a kari HÖK-ök segítségével az EHÖK nagyobb erőforrást tud szánni rá (pl. ELTE Online). Egyébként Gabi programjában jó ötletek vannak a kommunikációt illetően, és nyito ak vagyunk további javaslatokra is. Tandíj kérdése. A tüntetés támogatását leszámítva, mi a stratégiai álláspontja az ELTE EHÖK-nek az érdekérvényesítésben? Erről még nincsen elnökségi álláspont, én a magam részéről azt tudom mondani, hogy szakmai téren kell megerősödni. Az EHÖK-ben és a kari HÖK-ökben több kollégánk készíte há éranyagot egyrészt a hátrányokról, amelyek a hallgatók megélhetését illetik, de van olyan há éranyag is, ami az esélyegyenlőség és a társadalmi helyzet szempontjából vizsgálódik. Azt gondolom, hogy ilyen szakmai anyagokból szerze információkkal megerősítve kell továbbhaladni. A HÖOK-ban mindig azt az álláspontot képviseltük, hogy szakmai szempontokat kell megvillantani, és szakmai anyagokat kell elkészíteni ahhoz, hogy azon túl, hogy érdemi tárgyalópartnerek legyünk, alternatívát is fel tudjunk mutatni. Az ELTE HÖK-ök egyhangúlag támoga ák azt, hogy a tüntetés eszközével éljünk, hogy a tandíjtervezetet visszavonják. A tüntetés nem cél, hanem eszköz, ezt világosan kell látnunk, hogy ne legyen csalódás, ha a tüntetés másnapján nem változik meg a helyzet, ez egy hosszú út az érdekérvényesítésben. A szakmai munkákat illetően pedig nem nekünk kell feltalálni a spanyolviaszt; nagyon sok nemzetközi felmérés készült (az OECD által). Ezenkívül különböző nemzetközi há éranyagok vannak, amelyek jó fokmérői annak, hogy a magyarországi modellnek hosszú távon milyen nem várt következményei vannak (pl. a leginkább rászorulók nem kerülnek be az egyetemekre). pityu Tüntet. És? Az egy hónappal ezelő i állapotokhoz képest a tandíjellenes demonstráció szerveze ségi foka jelenleg igencsak alacsony. Legalábbis nekem, mint majdnem közönséges egyetemistának ez szűrődik le. Azért csak majdnem, mert valójában egy kicsikét mégis bennfentesebb vagyok az átlagnál, így én legalább tudom, hogy a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK) október 19-én tartja meg a négy hé el ezelő elhalaszto tüntetést. Most viszont az egyetem épületét járva, nem ütközöm léptennyomon szellemesebbnél színesebb plakátokba, nem hallom, hogy a li elő ácsorgó, párizsis zsömlét majszoló diákok erről témáznának, és még a média elzárhatatlan csapjából sem csöpögnek az ilyen meg olyan okosságok. A legmérvadóbb sajtótermék, a Tétékás Nyúz is csak egyetlen hasábot és egy nyomorúságos kis faliújság-hirdetést szán az egészre. Ha magamból indulok ki, egy hónapja kis jóindula al ötven százalékos volt a demonstráló kedvem. Tán mondanom sem kell, azóta semmiképpen sem nő. Vegyük észre, a magyar ember, valljon akármilyen politikai nézeteket, így vagy úgy, mostanában igencsak megmerítkeze az utcai népképviselet forrásban lévő bús tengerében. Kövezzenek meg, de jelen pillanatban, bármennyire is marhaságnak tartom a jelenlegi tandíjkoncepciót nevezzük FER-nek, azon a délutánon inkább beülnék valahova a haverokkal pár pofa sörre. És ha rajtam kívül még sok ezer hallgató gondolkodik így, és csütörtök délután üresebb lesz a budai vár, mint amikor Szulejmán vendégül lá a Török Bálintot és barátait, mi lesz az eredmény? Hiller majd röhög a markába, és szépen félretolja a HÖOK-ot. Nem mintha eddig nem így járt volna el, de egy ilyen fiaskó után ezért már meg sem szólhatják. Persze mégis muszáj megtartani a demonstrációt, mert már rég be le ígérve. Kényszerpályán a világ. Na, nem dumál, szépen mosolyog! Tűnés tüntetni! giskard 5

6 6 Hallgatói Önkormányzat HÖK üvegzseb Eszerint élünk mi A TTK Hallgatói Önkormányzat a többi HÖK-höz hasonlóan önálló költségvetéssel rendelkezik. Ez nem kis összeg, ebben az évben tízmillió-négyszáztizenkilencezer forint. Valóban értelmesen használjuk fel ezt a pénzt? Remélem, kiderül az alább olvasható üvegzsebből és a kedves olvasó visszajelzéseiből. A Tétékás Nyúz második számában kezdtem el boncolgatni, miből is élnek a hallgatói önkormányzatok. Ez a cikk részben annak a folyatatása. Ez alkalommal a TTK HÖK költségvetés-felhasználása a témám; mire és mennyit költünk, illetve tervezünk költeni. A hallgatói önkormányzat költségvetés-tervezete számos költségvetési sorból áll, amelyek arra hivato ak, hogy ezek által csoportosítsuk a különböző kiadási területeket. (A mellékelt táblázatban látható.) Alapvetően két csoportra oszthatóak a kiadási típusok, de élesen nem lehet őket elhatárolni. Az egyik a szorosan ve működésre fordíto összegeket, a másik a hallgatói önkormányzat tevékenységének ellátásához szükséges összegeket tartalmazza. Lássuk egy kicsit részletezve: Működésre, épülésre, képviseletre költött forintok A működéshez egyértelműen szükséges kiadások ala a Hallgatói Iroda működtetéséhez, fenntartásához szükséges beszerzéseket, fejlesztéseket értem. Tipikusan papír, irodaszer, toner beszerzését; nyomtató, fénymásoló karbantartását, fejlesztését, valamint a telefonköltséget. Erre a célra három költségvetési sorról használunk fel összeget, körülbelül egymillió-kétszázezer forintot éves szinten. Mindezek melle az irodában fenntartunk egy mikrohullámú sütőt, vízforralót, amely a matekos teadélután egyik meghatározó kelléke, valamint lehet olvasni National Geographicot és Pályázati Figyelőt is. Ezek is mind az iroda költségeit terhelik. 33. félévfolyam 6. szám október 18. Az önkormányzat az ügyfélszolgálati irodán kívül fenntart egy munkairodát a Déli tömb alagsorában is, amelynek igen nagy az informatikai eszközigénye, és folyamatos fejlesztésre is szorul, mivel a HÖK is folyamatos fejlődésre törekszik minden területen. A Fejlesztések költségvetési sor fedi le az erre a célra fordíto kiadásokat. Ahhoz, hogy a HÖK el tudja látni a maga számára meghatározo feladatait, mint például a hallgatói érdekképviseletet, rendezvények megszervezését, és tájékoztatási köteleze ségének is eleget tegyen, elengedhetetlen, hogy egy csapatként tudjon dolgozni valamennyi képviselő, tisztségviselő. Emelle mindenkinek rendelkeznie kell alapvető információkkal tanulmányi, szociális, rendezvényszervezési területen, és tisztában kell lennie képviselői, tisztségviselői feladatokkal, elvárásokkal. Ennek a megvalósulását szolgálja az évente kétszer vidéken megszervezésre kerülő úgyneveze vezetőképző; februárban az Informatikai Kar Hallgatói Önkormányzatával együ, júliusban pedig tisztújítással egybekötve. Emelle tavasszal rendezünk egy bevonó tábort is, amivel már lehet, hogy találkozo a kedves olvasó. Ide várunk minden érdeklődő hallgatót, aki lát fantáziát és perspektívát a hallgatói önkormányzatban, vagy csak kíváncsi, hogy ténylegesen mi is folyik a HÖK-ben. Ebben az évben indult útjára a mentorrendszer, amelynek keretében egy mentortábor is megszervezésre került. Ezeket az ún. belső rendezvényeket és valamennyi országos, egyetemi HÖK-ös rendezvényen való részvételt a Vezetőképző költségvetési sorról finanszírozzuk. A látványos része A HÖK tevékenységi körének leglátványosabb része a hallgatók számára történő rendezvényszervezés. Ezeket költségvetésileg három csoportba soroljuk. A kari rendezvényekhez sorolható minden olyan esemény, amely az összes szakterületet érinti, például a Gólyabál, Lágymányosi Bál, de ide sorolandók A költségvetés állása október 10-én Költségvetési sor Előirányzat Felhasznált Vezetőképző Ft Ft Nyomda Ft Ft Gólyatáborok Ft Ft Kari rendezvények Ft Ft PR Ft Ft Szakterületi rendezvény Ft Ft Fejlesztések Ft Ft Irodaköltség Ft Ft Előre nem látható költség Ft Ft Távközlés Ft Ft Összesen Ft Ft

7 Hallgatói Önkormányzat 7 a kollégiumok által szerveze rendezvények is, amelyeket támogatunk. A szakterületi rendezvények, mint nevükből is következik, egy ado hallgatói csoportnak szólnak elsősorban. Ezeket főként a HÖK szakterületi csoportjai szervezik, valamint az ado képzési területen lévő egyesületek (Mafihe, EBiHal) és önszerveződő csoportok. E két utóbbi sorra közel kétmillió forintot fordítunk egy évben. A harmadik csoportot a gólyatáborok alkotják. A Természe udományi Karon a gólyatáborok is szinte szakterületenként szerveződtek eddig, és így összesen négy volt belőlük: a matekos, a kémiás, a bölcsész-fizikus és a geo-bio. Mindegyik tábort támoga a a HÖK, összesen kilencszázezer forin al. Körülbelül két éve az önkormányzat elkezde egységes megjelenést kialakítani az egyes kari rendezvényeknek, valamint a saját megjelenésének. Ezt a tevékenységet finanszírozzuk a PR sorról. A költségvetésünk nagy hányadát teszi ki a Tétékás Nyúzra fordíto közel kétmillió-ötszázezer forint, amely garantálja, hogy továbbra is fenntartsuk az egyetemi lapok közül legrégebben, folyamatosan megjelenő kari lapot. Váratlan kiadások Ebben az évben az előre nem látható költségeink az eddigi évekkel ellentétben igen magas összeget érnek el, mivel sajnos a Budapesti Egyetemi Fesztivál elmaradása is maga után vont bizonyos költségeket, hiszen szinte az utolsó pillanatban fújták le. Ebből adódóan közel másfél millió forintos tételt kell kiegyenlítenünk erről a sorról. Így gazdálkodunk mi a TTK HÖK-ben, reményeink szerint jól és értelmesen felhasználva a működési keretünket. Biztos vagyok benne, hogy lehetne racionálisabban, ötletesebben, tartalmasabban megtervezni évről évre a költségvetést. Várom is az erre vonatkozó ötleteket, kérdéseket. Papp Gabriella gazdasági biztos khok.elte.hu Kezdőknek és haladóknak Nem mond olyat, pontosabban mond A TTK HÖK múlt kedden tarto a idei első rendes küldö gyűlését. Az ülést a képviselők szokatlan (több, mint kétharmados) és a hallgatók szoko (nulla) érdeklődése jellemezte. Pedig a szokásos napirendi pontokon túl (beszámolók és költségvetés) téma volt a Hallgatói Követelményrendszer, azaz a befizetendő térítések is. A küldö gyűlés a szoko pontossággal kezdődö (tizenöt perc késés), de már ekkor is a megszoko nál több képviselő jelent meg a helyszínen. Ebben közrejátszhato az is, hogy Sági Orsolya elnök ezú al nem bízo a képviselők szorgalmában már ami az ek olvasását illeti, így telefonon figyelmezte e őket az ülés közeledő időpontjára. Ennek ellenére volt, aki később a tájékoztatás hiányáról beszélt. A napirenden a tisztviselői beszámolók és a költségvetés módosítása melle a hallgatók által fizetendő térítésekkel, illetve a ju atásokkal kapcsolatos tájékoztató és álláspont kialakítása, az Alapszabály módosítása és a Nyúzban megjelenő tartalmakkal kapcsolatos irányelvek megfogalmazása szerepelt. Mint mindig, a leghosszabb napirendi pont most is a Beszámolók volt, a jelenlevők csaknem három órán keresztül hallga ák, fagga ák a tisztviselőket az elmúlt időszakban végze tevékenységükről. A három óra talán kicsit hosszúnak tűnhet, azonban ez idő ala mégiscsak lefelelt az önkormányzat, az ellenőrző bizo ság és a hallgatói alapítvány elnöke, a három elnökhelyettes, az öt szakterületi koordinátor és a nyolc biztos, tehát összesen tizenkilenc fő. Persze nem mindenkire juto egyformán sok idő, volt, aki néhány mondat elmondása után gyakorlatilag kérdezés nélkül távozhato, míg mások hosszú IZGALMAK NÉLKÜL? negyedórákat töltö ek kint. A legtöbbet re ege főszerkesztőnk állt a páston, elsősorban az elmúlt időszakban Nyúz-közelben történtek mia (kimaradt megjelenés, szerkesztési kavarok). A beszámolókra szánt sok idő is egy fontos jelzése annak, hogy ez a napirendi pont kiemelt jelentőséggel bír, hiszen i van valódi lehetőségük a képviselőknek és nem mellesleg a hallgatóknak a tisztviselők munkáját ellenőrizni, kérdéseket feltenni, további információkat szerezni. Végül a beszámolókat kivétel nélkül nagy többséggel fogadták el az egybegyűlt képviselők, a legjobb eredményt a sportbiztos érte el (egyhangú), a legrosszabbat pedig a főszerkesztő (21 igen melle 3 nem és 4 tartózkodás), ez utóbbi a fent említe problémáknak tudható be. A következő napirendi pont a költségvetés módosítása volt, erre a BEF lefújása után felmerült kiadások rendezése mia volt szükség. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az eddig még szabad pénzeket kelle a veszteségekre fordítani. A gyűlés további része izgalmak nélkül zajlo le. Ebben az is közrejátszo, hogy a beszámolók után a jelenlévők csaknem harmada távozo, meglepő módon többnyire azok, akik addig a legnagyobb aktivitást muta ák. Polgár Péter Balázs kommunikációs biztos A kommunikációs biztossal ellentétben én nem állítanám, hogy a küldö gyűlés további része izgalmak nélkül zajlo. Sőt! Miután ő a többi aktív képviselővel együ elment, elkezdődö a Hallgatói Követelményrendszerrel kapcsolatos napirendi pont tárgyalása. A legutóbbi kari tanácson a TTK HÖK-nek sikerült kiharcolnia, hogy a tárgyújrafelvétel a TTK-n kreditenként ne nyolc, hanem csak hatezer forint legyen (a többi karon vagy nincs is ilyen, vagy ezer forint körül van). Mivel az egyetemi szenátus végül nem fogadta el az egyes karokra külön-külön vonatkozó részeket, így ez ismét a kari tanács elé fog kerülni. Ennek apropóján a küldö gyűlés hosszas vita után úgy határozo, hogy amennyiben ez az összeg kreditenként magasabb lesz, mint kétezer forint, kérni fogja az EHÖK-öt, hogy éljen egyetértési jogával, és vétózza meg a szabályzatot. giskard 7

8 Búbánatvölgy a Zergék vidám csapatával Az őszi szünet elő i nagy hajtás közepe e engedjük ki együ a fáradt gőzt! Gyertek egy könnyed túrára a Pilisbe október 21-én! A Vaskapu érintésével elsétálunk Esztergomba, ahol megnézzük az idén 150 éve felszentelt Bazilikát, átmegyünk Felvidékre, ahol leöblítjük torkunkról az út porát Eső esetén Esztergom nevezetességeivel ismerkedünk meg közösen! Indulás: Október 21-én, szombaton reggel az Árpád hídi Volán pályaudvarról. Találkozunk: 7:00-kor a 7:30-kor Esztergom felé (Visegrádon, nem Dorogon keresztül menő!) induló busz elejénél, ahova Búbánatvölgyig szóló buszjegyedet lobogtatva érkezel meg Érkezés: Kora esti órákban a Nyugati pályaudvarra vagy az Árpád hídi buszvégállomásra. Útvonal: Búbánatvölgy Szamárhegy Kerektó Vaskapu Esztergom. A Bazilika megtekintése után Párkány Ajánlo felszerelés: réteges öltözet, alap kirándulócucc, kényelmes, bejárato lábbeli, sár esetén kamásli, fényképezőgép, egy adag jókedv, zeneszerszám, laposüveg, daloskönyv Költség: Ft közö (visszaú ól függ) + költőpénz igény szerint (pénzváltó van a határon). Naprakész infókat a h p://kergezerge.ini.hu címen találsz, ahol információkat is olvashatsz egyesületünkről, sőt, már most részleteket találsz az őszi szüneti háromnapos túránkról, ahol szaunával elláto kényelmes szállásunk lesz Mindenkit szerete el várunk barátaival, kutyájával-macskájával együ! Őszi túra szaunával Kezdd velünk az őszi szünetet! Lazítsunk együ október közö! Terveink szerint túrázunk egyet a Soproni-hegységben, a mostani Ausztria területén (hangulatos falvak, esetleg Fertő-tó, Semmering?), megnézzük a fertődi kastélyt, sétálunk egyet Sopronban a Tűztorony ala, torkunkat öblögetjük a Gyógygödörben, főzünk közösen sok finomságot, dalolászunk, s aki tud, gitározik nekünk Indulás: október 28-án, szombaton reggel a Keleti pályaudvarról. Találkozunk: 05:45-kor a 06:05-kor Győr, Lökösháza- Hegyeshalom felé induló DACIA nemzetközi gyors vonat végénél. Érkezés: október 30-án kora este a Keleti pályaudvarra. A szállásunk Fertődön lesz, a Borostyán vendégházban. Bogrács, szauna, hangulatos, kényelmes, szép, zuhanyzós szobák kényelmes franciaággyal Szokás szerint, közösen főzőcskézünk km-es gyalogtúrát tervezünk, tűrhető tempóban, nem sok szintemelkedéssel a hegyekben Nagy eső esetén kulturális programok lesznek. Ajánlo felszerelés: réteges öltözet, alap kirándulócucc, kényelmes, bejárato lábbeli, sár esetén kamásli, fényképezőgép, egy adag jókedv, zeneszerszám, laposüveg, daloskönyv Költség: 7500 Ft teljes ellátással, tehát ez magában foglalja az utazást, a szállást és a háromnapi étkezést is. Jelentkezés: lehetőség szerint minél hamarabb, de legkésőbb október 20-ig 3000 Ft előleg befizetésével a szervezőknél! Naprakész infókat a h p://kergezerge.ini.hu címen találsz. Mindenkit szerete el várunk barátaival, kutyájával-macskájával együ! Pálszabó Krisztián Keményfi Imre (20) (20) Diákmatrica Lágymányoson diákigazolvány érv héten át: október ig (október 23. s hétfő-csütörtök: 9:30-15:00 óráig, péntek: 9:30-13:00 óráig. Egyéb, diákigazolvánnyal kapcsolat a Questura Irodában nyitvatartási időb (1053 Budapest, Gerlóczy utca 11.): hétfő: 9-12 óráig, kedd: 9-16 óráig, szerda: óráig, csütörtök: 9-16 óráig, péntek: 9-12 óráig. Túrázás, természetjá teljesítménytúrák Te is szereted az erdőt járni hossz logtúrákat téve? Már csak egy jó társas I, az ELTE-n? Nem nagyon túráztál még edd Magyarország tájai, természeti és épí valaki, aki elindítson ezen az úton? Aktívan részt veszel akár már több ti teljesítménytúra-rendezvényeken? nem tudtad, hogy már az ELTE-n is v társaság? Akkor köztünk a helyed! Tavaly ősz óta működik egy, az túrázó-teljesítménytúrázó társaság, am valósítására és összefogására szerve várjuk az ELTE mind a nyolc karáról oly kezését, akik szeretik ezt a nagyon szé rűbb szabadidős sportot, és szeretnék ELTE-sekkel művelni. Hétvégenként r egy-egy hosszabb-rövidebb ún. teljesítm az ország távolabbi vidékeit és a fővár hegyeket is. Fő tájékozódásunk e túrák országos eseménynaptár (h p:// t.tr.hu baknak sem kell megijedni a teljesítmén normál túratempóval teljesíthető szerv dezvényekről van szó, aminek a végén emlékként megmaradó, szép kitűzőve ember. A tanítási szünetekben többnapos lizálódó túrákat is szoktunk tenni, na túratávokkal. Ennek keretében az őszi s az Országos Kéktúra útvonalának szak ezú al a Bakony lesz az úti célunk: Városlőd szakaszt tervezzük bejárni né További információ a túrákról és a ságról, illetve jelentkezés: T

9 ényesítés két zünet), os ügyintézés en lehetséges ÚJRAINDUL A MONDOK EGY ROVAT! A rutinosabb Tétékás Nyúz olvasók minden kétséget kizáróan emlékeznek egykori, politikai okokból megszüntete rovatunkra, a Mondok egy -re, amely tanáraink jobbnál jobb beszólásait oszto a meg a kar teljes közönségével. Örömmel jelentem be, hogy hasábjainkon újból találkozha ok a méltán népszerű aranyköpésekkel. Természetesen az újrakezdéshez Rátok, azaz a Kedves Olvasókra is szükségünk van. Kérjük, hogy az órákon legyetek figyelmesek, és jegyezzétek fel az arra érdemes megnyilvánulásokat! A felró köpeteket a következő címre küldjétek: A főszerkesztő rás, Tüntetés a tandíj ellen! Újra! Triatlon és tájfutás az ELTE-n! Érdeklődni lehet Horváth Zsolt csapatszervezőnél, a (20) os telefonszámon, illetve a címen. abb-rövidebb gyaág hiányzik hozzá? ig, de érdekelnek te látnivalói? Kell éve a hétvégenkén- Egyedül, mert még an ezzel foglalkozó ELTE karait átfogó it a fenti célok megztünk. Továbbra is an hallgatók jelentp, és egyre népszeezt jó társaságban, endszeresen járjuk énytúra keretében oshoz közelebb eső vonatkozásában az /naptar/). Laikusabytúra szótól, hiszen eze gyalogos renráadásul egy örök l is gazdagodik az csapatépítő-szociapi km-es laza zünetben folytatjuk aszos végigjárását, a Fehérvárcsurgó gy napban. z ELTE-s túratársaail.hu oplak József Joe A HÖOK által szeptember 21-ére terveze, és később elhalaszto tandíjellenes demonstráció új időpontja és helyszíne: OKTÓBER 19. (CSÜTÖRTÖK), 16:30 BUDAI VÁR, DÍSZ TÉR A megmozdulás békés és teljesen pártpolitika-mentes! Gyülekezés: október 19., 14:00 óra, a Műegyetem központi épülete elő. Indulás: 14:30-kor a budai várba. A rendezvény kezdete: 16:30 (nagyjából másfél óra hosszú lesz). A szervezők kérése, hogy lehetőleg intézményi vagy gólyatáboros pólóban jelenjetek meg! (Azért meg ne fázzatok! a szerk.) Földrajzos Klub ELKÉSZÜLT A BIOLÓGUS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖR ÚJ HONLAPJA. HÍREK, AKTUALITÁSOK, HAMAROSAN FELKERÜLŐ TÉMAKERESŐ ADATBÁZIS, PÁLYÁZATOK, EGYSZÓVAL MIN- DEN, AMIT A TDK-RÓL TUDNI ÉRDEMES. NEM CSAK BIOLÓGUSOKNAK! Folytatódik a Földrajzos Klub előadás-sorozata: október 18-án, azaz ma este az Erasmus-szal világot láto földrajzos hallgatók tartanak élménybeszámolót, kezdés 18 órakor a Mogyoródi teremben (D-0.822). Egy hét múlva, október 25-én ugyanebben az időben pedig Szibériáról látha ok vetítést a Discovery Channel munkatársa, Török Zoltán prezentálásában. A tea, a zsíros kenyér és a szervezők is Rátok várnak! Á. B.

10 0 Hogy haljunk szomjan a forrás vize mellett Csábító, falatozásra ingerlő illatok; csevegő tömeg; tömö sorokban türelmesen várakozó hallgatók; a napsütésben fel-felcsillanó kőkockák; fehérre feste, tiszta falak; és középen maga az álom: a villogó kirakatablakok mögö ízlésesen elkészíte szendvicsek, saláták közö Piroska néni áll, és jóllakatja a farkaséhes diákokat. 10 Gyomoripari tárlat Hegyvidéki puritanizmus Az idillt egy apró, alig észrevehető tény homályosíto a el: én, aki jelen írás szerzőjének mondhatom magamat, a világ legszerencsétlenebb embere vagyok. Ez bizonyíto, több, független kísérlet is igazolja. Persze most bizonyára sokan úgy érzik, túlléptem a hatáskörömön. Egy újságíró, pláne, ha kezdő, írjon csak a megado témáról, az egyéni szociális és magánéleti problémáit legyen szíves közölje a szűk környezetével, ne a mélyen tisztelt olvasóközönség fáradékony tagjaival! Ez igaz. Sőt, megkockáztatom, hogy az olvasónak most is igaza van, mint oly sokszor máskor. Én nem is akarok ellentmondani a nagyérdeműnek, de valamicske összefüggés mégiscsak van az első részben vázolt kép és a szerencsétlenségem közö. Vagyis egyszer már hoppon maradtam, amikor a Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar büféjébe igyekeztem (kipirult arccal, rogyadozó térdekkel, korgó gyomorral), ezért másodszorra óráimat hanyagolva sie em a hőn áhíto falatok elébe. A csütörtök délután hat órás élményeim még elevenen éltek bennem, amikor másnap délben beléptem az égből po yant betontömb -jellegű épület kapuján. Az átkost idéző épületbelsőhöz jól ille a múzeumi csend, ami odabent fogado. Házi szendvicseket falatozó hallgatókat és egy árválkodó automatát 33. félévfolyam 6. szám október 18. F : Neonparádé lá am csak, ami jelezte, hogy azért élet o is van. Csak bujkál előlem. A büfét másodszorra sokkal könynyebb volt megtalálni. Az alagsori beugró most is jótékony félhomályba burkolózo, de a tegnapi börtönhangulat semmivé le, helyét a füstös kiskocsmák hangulata ve e át. A neoncsövekből pislákoló fényben lebotorkáltam a lépcső alján húzódó helyiségbe ( C tűzvédelmi besorolás, IV. kategória, felügyeleti hatóságból ke ő is a biztonság kedvéért). Már a fordulóban o hon éreztem magamat a vékony füstfelhő és az ége szag eszembe ju a a azokat a szép pillanatokat, amikor először próbáltam ránto át készíteni. Szerencsére a tűzoltóság a házunkkal szemben van. Rossz érzésemet legyűrve á örtem két lányon, és megérkeztem az üvegkalitka mögé szoríto büféhez. Oldalt három műmárvány-utánzat presszóasztal plusz kiegészítő szék, elő em beszélgető tanárnéni-jelöltek. Egy fiút is sikerült kiszúrnom a tízfőnyi emberáradatban. A valóság hasonlíto a tegnap lelki szemeim elő körvonalazódo álomhoz. A kiskötényes kiszolgáló Piroska csendesen, a mögö e tevékenykedő nagymama harsány mosollyal sertepertélt. Mire sorra kerültem, a fél árlistát végigböngésztem, így alapos megfontolás után azt választo am, amit először meglá am. A 120 Ft-os csoki a Jó étvágyat, és további jó napot! köszönést is tartalmazta az árában, így a drágaság érthető. A további választék széles. Szendvicsek (zsemle 20 Ft vagy kifli alapon), sütemények (kókuszos és elméletben egyéb), tejtermékek (joghurt és pár tejszelet), italok (a legfőbb márkák). Mindemellé a közeli MOM Parkból importált mozis plakát, amely három menüt hivato reklámozni, az ár jótékony eltitkolása melle. Összességében kedves hely. Feledteti a huszonegyedik századot, és visszavisz a múltba. Egy presszó és egy általános iskolai büfé keveréke. Az ember minden pillanatban a húsz évvel ezelőtti önmagát várja, hogy szembejöjjön, és fillérrel fizethessen a gumicukorért. Szóval leendő tanító- és óvónéniknek/ bácsiknak ideális. Ha nem, o a sarkon egy kínai gyorsbüfé. BloodyDora Napközis tízóraizó a lépcsőfordulóban, tanító- és óvónénikkel F : F :

11 Nyomokban kultúrát tartalmazhat A Tescogazdaságos tortúrázás receptje: Eheti Jö em, lá am, főztem rovatunkat E. Loránd budapesti kisnyugdíjas örvendezte e meg egy igazán egyedi ízesítésű, hevesen fűszereze, multikulturális masszával, amelynek puszta leírása is beindítja nyáltermelésünket, és megállíthatatlanul Tortúrázásra készteti a legjózanabb halandókat is! Hozzávalók 100 kg kreativitás, 30 kg bevállalósság, 10 kg műveltség, néhány csinos lány, egy csipet Kiszel Tündeszemöldökű fiúka, 10 liter bornak álcázo szőlő ízesítésű szeszesital, 3 csomag eltökéltség, 2 dl masszőrtudomány, 40 kg strapabírás, 4-5 doboz, 10 kg jég, 2 db kemény zsemle, egy csomag tészta, egy szem paprika, pár szem földimogyoró, szi ya öltözék, cuki cuccok, egy kis gyurma, 1db fül, 1db VHS kaze a. Előkészítés A 100 kg kreativitást jócskán áztassuk be a table ás borba, és hagyjuk egy napot állni. Ezala a bevállalósságot teszteljük az egyetem egy frekventált helyén, a négyeshatoson, kukákon, rendőrökön, a drága portáson és egyéb állatfajokon. Ha tökösségünk nem bizonyult puhá(ny)nak, akkor felhasználhatjuk étkünkhöz, ám ha gyenge és porhanyós volt, akkor bele se vágjunk a főzőcskézésbe! Ezek után építsünk dobozokból Norrisz Károly automatát Chuck i, Chuck most, Chuck Norris, vagy faragjunk jégből ugyanezen istenünknek szobrot. Ha ezzel is megvolnánk, akkor a tészta, a paprika és egyéb nyalánkságok felhasználásával alkossuk meg Mona Lisa képmását egy bio-cuki főzőműsor keretében, majd építsük újjá az MTV székházát kubista stílusban. Mutassuk be Van Gogh fülének kalandozásait, és írjunk bizonyító erejű t Dzsina Lollobridzsida nevében Kiszel Tündének, majd tüntetésnek látszó tárgyként szi yuljunk a Hősök terén. Legvégül dobozokkal a fejünkön hódoljunk Tort-Urának, és kérjük áldását kotyvasztásunkhoz! Elkészítés Az előkészíte finomságokat töltsük fel egy laptopra, vagy hordozható formában tömjük a táskánkba, és Gyerünk a kultúrba be! A kezünkbe nyomo térképpel igyekezzünk jól bánni, és ne hallgassunk a csúnya ha az ötödik állomásunk után próbálkozunk, mivel addigra az előző csapatok elvégezték elő ünk a leitatós piszkos munkát ). Ha még ez sem elég a kerek pontokhoz, akkor a magunkkal hozo 2dl masszőr- 11 tudományt bevetve próbáljuk meg I jártunk 11 Várjuk meg, hogy rendesen kihűljön a fenséges lakoma, és utána tábortűzzel, kék-zöldfoltos kalandorokkal és agyonvesztegete szívatóbiztosokkal díszítve tehetjük még étvágygerjesztőbbé e finomságot! Jó étvágyat mindenkinek! (Érzékeny gyomrúaknak nem ajánlo.) -csannabácsikra, akik nem ismerik a szintvonalakat! Az állomásokat össze-vissza látogatva, lehetőleg minél távolabb lévőket egymás után célba véve, mutassuk meg a szívató-biztosoknak, hogy mennyire volt sikeres az előkészületünk. Hogy minél szimpatikusabb csapatnak tűnjünk, a table ás bort öntsük minőségi itókák üvegébe, és azzal kínáljuk pontozóinkat (az átverés garantáltan sikeres, jobb belátásra bírni a kisisteneket. Majd miután végigizgultuk az ádáz dákócsatát Harry Po er és Fekete Pákó közö, elvitáztunk a pityipű és pütyüpű pártok nevében, és intimtornáztunk Kiszel Tündével, akkor méltóvá válunk arra, hogy a csúcsra jussunk. Hegyre felmenve egyhelyben elhelyezkede termetes egyedre lelhe ek. Eszperente versekkel kedveskedhe ek, kellemeset cseveghe ek vele remekeket emlegetve, melyek neve esetleg Rep-szerelem leveleken (gyk.: Héja-nász az avaron). Sajnos/szerencsére innen már csak lefelé vezethet az út, ám hasonló izgalmak várhatnak minket máshol is. Rájöhetünk arra, hogy egy VHS kaze a szalagjából Verszácsét megszégyenítő ruhakölteményeket varázsolhatunk, vagy akár arra is, hogy a fiúk bármit szívesen nyalogatnak. Ezek után illik az óránkra pillantani, és rádöbbenni, hogy alig van időnk. Ha ez megtörtént, akkor mindenféle utolsó tartalékokból rohanjunk végig az utolsó állomásokon, vigyük hírül a kultúráltaknak, hogy megcselekedtük, amit megkövetelt a haza, és a szimpatikus hegycsúcson elpipiskedő logout állomásunkra még időben nyújtsuk be a pontozólapunkat! Utána akár meg is halhatunk. A kész kotyvalékot egy boszorkányüstbe öntve, finom mozdulatokkal kavarva főzzük, egészen addig, amíg a résztvevők húsa kellően meg nem puhul! Fogyasztás

12 2 In vino veritas 12 Természet-tudomány-technika Ezekben a hetekben gyakran esik szó vagy akár részt is veszünk benne a szüretről. Persze, akinek magának is van szőlője, az gyakorlatilag egész évben foglalkozik vele, de a munka egyik csúcspontja egyértelműen az, amikor leszedik a termést, és a borkészítés első lépéseit megteszik. De hogyan is készül ez a nedű? Milyen éle ani hatásai vannak? És egyáltalán hol, milyen bort érdemes inni Magyarországon? Ez a rövid összeállítás eme témákat próbálja körüljárni. A borkészítés Természetesen némileg eltérnek a borkészítés egyes lépései, ha nagyüzemi termelésről van szó, illetve ha kisebb, családi birtokról beszélünk, de a fő lépések mindenképpen megegyeznek. A borkészítés első fázisa a szüret. A leszede szőlőt zsákokban, konténerekben vagy ládákban szállítják a feldolgozás helyére. A fehér- és a vörösbor készítése különböző technológiát kíván meg. A fehérbor esetében a cefrekészítést (az illatos fajták kivételével) a préselés követi, majd a mustkezelés következik. Az erjesztés szabályozo hőmérsékleten történik, majd a kierjedt újbort lefejtik a seprőről. Ezek után további öntisztulás, illetve második fejtés következik. Főleg a nagyobb, palackozo bort előállító üzemekben a fogyasztói igényeknek megfelelően további tisztítási és stabilizálási eljárásokat végeznek. A vörösborkészítés alapvetően két módszerrel történhet: héjon érleléssel, vagy melegítéses eljárással (utóbbi módszer kiszorulóban van). A cefrét a vörösborerjesztő berendezésbe fejtik, fajélesztővel beoltják, és a szőlőfajtától illetve a technológiai céltól függően pektinbontó enzimet adnak hozzá. Az erjedési idő több tényezőtől függ, maximum húsz nap, a hőmérsékletet ez idő ala szabályozzák. A héjon erjesztést a préselés követi. A következő technológiai fázis az almasavbontás, majd a bor kénezése történik. Rövid öntisztulás után az első fejtés, aztán újabb öntisztulás vagy tisztító kezelés, derítés után az egyszerűbb, gyümölcsös zamatú vörösboroknál jöhet a palackozás, természetesen csak a tisztító-stabilizáló kezelések után. A testesebb, telt, cserzőanyagokban gazdag vörösbor előállításához még fahordóban való érlelés is szükséges. 33. félévfolyam 6. szám október 18. A bor élettani hatásai Az egyes ételekkel összhangban levő bor kiválasztása sokszor nem egyszerű feladat, ám nagyon fontos lehet. A jó választás jelentősen növeli a gasztronómiai értéket, és nem utolsósorban kiemeli, kiegészíti az étek zamatát. A bor fogyasztása mindemelle kedvező éle ani hatásokkal is bír. Kellemes ízhatásával növeli az étvágyat, fokozza a nyálelválasztást valamint a gyomornedv termelődését, ezáltal gyorsítja az emésztést, serkenti a bélműködést, így elősegíti a tápanyagok felszívódását, tökéletesebb hasznosítását. A borok nem nagy mennyiségben, de vitaminokat is tartalmaznak. Ezekből a vörösborban több, a fehérben kevesebb van. A bor mértékletes fogyasztásakor az előnyös tulajdonságok jóval felülmúlják tehát a hátrányos hatásokat. Borvidékek Magyarországon Magyarországon jelenleg huszonkét borvidéket különítenek el. Így beszélünk Ászár-Neszmélyi, Badacsonyi, Balatonfüred-Csopaki, Balatonfelvidéki, Balatonmelléki, Bükkaljai, Csongrádi, Dél-Balatoni, Egri, Etyek-Budai, Hajós- Bajai, Kunsági, Mátraaljai, Mecsekaljai, Móri, Pannonhalma-Sokoróaljai, Somlói, Soproni, Szekszárdi, Tokaj-Hegyaljai, Tolnai és Villányi borvidékről. A Balaton környéki borok esetében úgy tartják, hogy a tó víztükre jó hatással van a klímára, így a bortermelésre is. A mikroklíma tehát kedvező: a nagy víztömeg egyrészt meggátolja a hőmérsékleti szélsőségek kialakulását, másrészt növeli a páratartalmat is. Szintén fontos hatása van a szőlőtermesztésre annak, hogy milyen talajra ülte ék a szőlőt. Így például a bazalthegyek lejtőit különösen alkalmasnak tartják a termelésre. És hogy melyek a leghíresebb magyar borok? Válaszul álljon i egy lista, természetesen a teljesség igénye nélkül A Badacsonyi borvidék leghíresebb borai közé az Olaszrizling, a Kéknyelű, illetve a Szürkebarát tartozik (ez gyakorlatilag Pinot Noir, francia szerzetesek terjeszte ék el a környéken). Az Egri borvidék leghíresebb bora egyértelműen a Bikavér. Ez a bor több (minimum három) vörösborszőlő házasításával készül, és Magyarország eredetvéde borai közül ez az első. Szintén fontos azonban megemlíteni az egri borok közö a Leánykát, a Debrői Hárslevelűt, az Olaszrizlinget és a Cabernet Sauvignont is. A Somlói borvidék termékei közül a Furmint és a Juhfark a leghíresebbek. Az 1700-as években egyébként a somlói borról azt tarto ák, hogy nászéjszakán fogyasztva fiúgyermek születik. Ezért a nászéjszakák borának is titulálják. A Soproni borvidék leghíresebb bora a Kékfrankos. A tizenkilencedik század elején napóleoni csapatok foglalták el Sopront, így a bor neve innen (a franciák kék pénzének nevéből) ered. A másik fontos megemlítendő bor ezen a vidéken a Zweigelt. A Tokaj-Hegyaljai borvidék neve hallatán bizonyára mindenkinek az Aszú jut az eszébe. Ezenkívül azonban fontos megemlíteni a Furmintot és a Hárslevelűt is. A Villányi borvidéken hagyományosnak a Kékoportó és a Kékfrankos fajta tekinthető. Később francia fajtákat is telepíte ek, így például a Cabernet Sauvignont, illetve a Merlot-t is. Villány térségében a vörös, míg Siklós térségében a fehér fajták dominálnak. Lea

13 Természet-tudomány-technika & Négyeshatos 13 Ez komooooly?! De még mennyire! Megvalósult a campuson az escience innovációs centrum, amelynek missziója differenciált kooperáció a technogén transzferben. Regionális flaszter, monitoring, inkubálás, fókuszálás, evolúciós neurogenetikus algoritmus, spin off, genom annotáció, phylogeny cafe Minderről bővebben és magyarul alább. Az ELTE belépe a huszonegyedik századba: Japán-hangulatra lehet számítani az elkövetkező évtizedekben. Nem fog ugyan Tétény Lágymányos mágnesvasút épülni, és a Kerekes úti Kollégiumba sem építenek teleportkaput, de annyi fix, hogy különleges együ működés folytán a világ élvonalába tartozó kutatások indultak meg. Van erre egy remek mondat: Megalakult az Eötvös Loránd Tudományegyetem escience Regionális Tudásközpontja a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH) Pázmány Péter Programjának támogatásával. A Tudásközpont 2008-ig nyert támogatást különböző kutatásokra. Ezek mind olyanok, amiket a piac közvetlenül hasznosítani tud, szemben az egyetemen eddig folyó alapkutatásokkal, tehát olyanokkal, amik hosszú távon térültek meg, sőt főként ismereteket, és nem technológiákat eredményeztek. Talán az egyik legbiztatóbb dolog az egészben, hogy erre most tényleg sok pénz juto. Három, magyar tulajdonú high-tech cég is részese az együ működésnek, ők biztosítják a befolyó pénz nagyjából 1/3-át. Arról nem is beszélve, hogy idővel a project önerőt is tud majd vállalni. A cégek szerepe igen fontos, i ugyanis a tudomány és az üzlet öszszevonásán van a hangsúly. Rugalmas az együ működés: hangsúlyozo an pongyolán, de érthetően fogalmazva arról van szó, hogy az egyetem mondja meg, hogy milyen problémára tudnak megoldást találni, új eljárásokat kidolgozni, míg a cég forrást biztosít rá, a találmányt felhasználja, forgalmazza, vagy egyéb módon hasznosítja. Nem arról van szó, hogy az egyetem épületébe idegen testként beépül egy kutatóközpont, sőt, a diákság bevonásával folynak majd a dolgok. Megvalósul a kutató egyetem ideája. Tizenkét projek el foglalkoznak. Egytől-egyig jelentős előrelépés, nem csak az üzleti életben. Nem ismertetem mindet, nekem a legjobban egy olyan kivetítő-féleséget kutató ragadta meg a figyelmemet, ami arra hasonlít, mint amit Tom Cruise használ a Különvéleményben. A különbség annyi, hogy i majd föl kell venni egy speciális szemüveget, hogy háromdimenziósnak hasson a kép. Ennek a neve Vizualizációs Centrum, és nem merül ki a kivetítésben, sőt legfőképpen azért hozzák létre, hogy a matematikusok, informatikusok és más természe udósok különleges tudását összefogja, elérhetővé tegye. Három fő csapásirány van, amiben kutatnak: a Virtuális Obszervatórium, aminek keretében is a Vizualizációs Centrumot kutatják, bioinformatika és hálózati informatika. A bioinformatikán belüli projektek közül a genom annotáció rendelkezik a legfurcsább névvel. Ennek lényege az, hogy sok génről megjósolták, hogy néz ki, milyen szerkezete van, és milyen funkciót tölt be, viszont ezek a jóslatok számos esetben tévesnek bizonyultak. Most azzal foglalkoznak, hogy ezeket a géneket újraosztályozzák, és ebből egy hozzáférhető adatbázist is létrehozzanak. A hálózati informatikán belül folyik egy olyan kutatás, ami az idősorok ingadozásai (például áringadozás) alapján keres kockázatelemzési módszereket, kvantitív modellek segítségével elemzi a szabályozások hatásait, és előre tud jelezni ingadozásokat és azok bekövetkezési idejét! Ez például az energiellátásban lesz hihetetlenül hasznos. pityu Combino reggel, éjjel meg este Jelenleg estis vagyok az IK-n, este kilencig van órám, és mindig rohannom kell, hogy elérjem a Boráros térről 21:10-kor induló HÉV-et. Eddig egyszer késtem le az idén, amikor megvártam a régi villamos mögö érkező Combinót, mert ki akartam próbálni. Először utaztam vele, de megérte. Halk, tiszta, kellemes, sajnáltam, hogy csak egy megállót megyek vele. Tegnap utaztam másodszor Combinóval, és először hétköznap, tömegben. Ennyi embert szállítva is kényelmes, kulturált, csak a közlekedési kultúránknak kell még a villamoshoz fejlődni. Van egy szokás, főleg metróban látni, hogy az emberek nem mennek a jármű belsejébe, hanem megállnak az ajtónál, hogy később könnyebben tudjanak leszállni. Nagyon vicces, ahogy tülekednek, miközben belül táncolni lehetne, de a metróban legalább a lehetőség megvan arra, hogy aki akar, beljebb mehessen. Az új villamos viszont derékban szűk, vállban tág, tehát az ajtó után néhány ülés van kétoldalt, aztán a csuklónál következik a táncparke. Csakhogy a metróval ellentétben a hosszában ülőknek kellően széles hely juto, ezért az ülések közö i hely anynyira kicsi, hogy ha ke en beállnak középre, képtelenség keresztülvágni rajtuk. Beljebb menni persze nem hajlandók, nekik csak az egyik oldalukon van tömeg, így az ajtók közö a Blaha után iszonyú tumultus alakult ki. Egy srác be is szólt a hónom alól, fülhallgatóval a fülében: komolyan gondolod, hogy két oldalon kapaszkodol? Bocs, hogy élek, mondtam röhögés közben, remélem, igeragozás anyagot hallgatsz, és onnantól csak egy oldalon kapaszkodtam. Három nő a hátam mögö egyfolytában a villamost szidta. Nem volt levegő, persze, mert ahhoz ablakot kell nyitni. Büdös volt, de nem a villamos, hanem az emberek, és kényelmetlen, persze, mert az eddigi kényelmes volt Szatmári Péter

14 4 Gólyatábor októberben?! Túrós Jég és tűz Bódvarákón 14 I jártunk & Főzőcske Áh, dehogy megyek! Baromi hideg lesz! mondták nagyon sokan, legyintve egyet. Vajon igazuk le? Hát, mi túléltük, sőt! A huszonegyedik Geo-bio Gólyatábort alig egy bő hónappal köve e a második, immár hagyománnyá vált októberi Bódvarákó Ráadás. S jövőre jön a harmadik! Éppen az esti szürkület végére érkeztünk meg arra a bizonyos Rétre. Aggodalomra mégsem volt ok, hiszen a telihold fénye melle szinte fölösleges volt a fejlámpa használata a sátorveréshez. A fekhelyek felépítését követően a fővezér, Haratik Imi, ismertebb nevén Tokaji, rögtön kioszto a a hideg elleni védőital-fejadagokat. Már ekkor rájöhete mindenki, hogy érdemes volt megfogadni a másik szervező, jómagam tanácsát a koedukált sátorbelakást illetően, ugyanis nemi hovatartozástól függően járt a pia A külsőleg fűtő tűz körül ülve a belső melegítőszerek használatának elsajátítása közben sokan rájöhe ek, egy jó meleg teát sem mindig olyan egyszerű kortyolgatni. A főszervezők alapanyagaiból gondosan előállíto, hőtanilag és kémiailag egyaránt melegítő csodaitalt ugyanis sokan először Magas? Les? 33. félévfolyam 6. szám október 18. F : N C lenéző mosollyal fogadták, majd felcsillant a szemük, s végül re entő kifacsart képet vágtak A második körnél a többségnek bőven elég volt a cucc ütős illata is Az énekelgetés és egyéb érdekes cselekmények, valamint egyéni mutatványok után a többség lassacskán elvonult, s a sátrak belsejében folytatódo a buli. Ennek további részleteit az olvasó fantáziájára Pihenő bízom Extra meglepiként a kint maradt keménymag sziporkázó agymenéseit lehete a sátrakban hallgatni, nagyokat fetrengve a röhögéstől (is ). A reggel eljö ével a folyékony télikabát és gázláng fűtö e koedukált, belehelt sátorból kilépve meglepő volt, hogy annak jéghártyával boríto oldaláról egy tenyérnyi csillogó darab ese a fagyo fűbe Gyönyörű időben indultunk főtúránkra, amit kisebb csoportokban, erőnlétünknek, kedvünknek megfelelő táv megtétele után fejeztünk be. Utolsó napunkat a megszoko Esztramos-túrával zártuk, majd a vonaton hazafelé igazi egyetemista módjára, a zárt osztályon utaztunk, de erről most nem írok. Hogy miért nem? Mert túl durva lenne Pálszabó Krisztián táska Egy kedves barátom, aki külföldön doktorizik, és nemrég jö haza egy kis időre egy év távollét után, azt mondta nekem egyszer, hogy az egyik dolog, ami nagyon hiányzik neki i honról, az a túrós táska. Én magam nem vagyok nagy híve a péksüteményeknek, de elhatároztam, hogy meglepem vele, ha már ennyire szereti. Kétféleképpen lehet elkészíteni, az eredmény pedig nagyjából ugyanaz. A túrós táska tésztája úgyneveze leveles félvajastészta, amit minden nagyobb élelmiszerboltban meg lehet venni (a fagyasztópultban érdemes keresni), de persze meg is csinálhatja az ember, csak elég sok meló, és a nagymamám szerint nem is sokkal jobb a házi, mint a bolti. A tésztához kell fél kiló liszt, 35 dkg vaj, 2 dkg élesztő, 2 dl tej, 5 dkg cukor, egy egész tojás meg még egy tojássárga, no meg só. A vajat tíz deka lisz el eldolgozzuk és betesszük a hűtőbe. Az élesztőt belemorzsoljuk a langyos tejbe, majd nagyjából fél óra múlva a tojást, a cukrot és a maradék lisztet összekeverjük a kovásszal, és gyúródeszkán kidolgozzuk. Egy óráig langyos helyen kelesztjük, aztán fél órára betesszük a hűtőbe. Ha lehűlt, gyúródeszkán kinyújtjuk, a közepébe tesszük a lisztes vajat, beburkoljuk, és téglalap alakúra nyújtjuk az egészet. Háromszorosan összehajtjuk, majd kilencven fokkal megfordítjuk, megint kinyújtjuk, megint háromszorosan behajtjuk, aztán hideg helyre teszszük. Húsz perc múlva megismételjük az előző hajtogatást, újabb húsz perc múlva pedig még egyszer. Ezután ismét kinyújtjuk, és nagyjából 10x10cm-es négyzetekre vágjuk fel az egészet. Most jöhet bele a töltelék: 30 dkg túrót, egy evőkanál tejfölt, egy tojást, két evőkanál cukrot és öt deka mazsolát összekeverünk (ízesíthetjük vaníliás cukorral vagy reszelt citromhéjjal is). Jól összekeverjük, aztán egy-egy kanálnyit teszünk a tésztanégyzetek közepére, és ráhajtjuk a tésztát. Kivajazo tepsiben, forró sütőben sütjük ki, amíg meg nem pirul. A mirelit bolti tésztával egyszerűbb a helyzet, csak hagyni kell felengedni egy kicsit, nem kell hajtogatni. Zsófi

15 Óvakodj a tiniktől! Dögölj meg, John Tucker! John Tucker egy igazi bika! Annyi csajjal jár egyszerre, hogy nem is tudok addig számolni Na jó, igazából csak hárommal, ami talán nem tűnik olyan soknak, de tekintve, hogy egy max. tizenhat éves srácról van szó, és vannak utalások, hogy épp csak az aktuális lányok szerepelnek, a nyilván ezrekre rúgó többit a múlt jótékony homálya fedi. Egyébként meg három sem olyan kevés, ha figyelembe vesszük, hogy egymás melle futnak, és mindezt iskola, meg a kosáredzések melle beláthatjuk, hogy ez nem akármilyen logisztikai teljesítmény De persze nem lehet a háromélű kés pengéjén túl sokáig egyensúlyozni; a nők, bármilyen szőkék is, mégsem teljesen hülyék, előbb-utóbb beüt a krach. A hárem csaj bosszút esküszik a bosszú eszköze pedig nem lehet más, mint egy másik lány; az, akit Tucker még nem keríte a hálójába. Ez azonban nyilván nem véletlen, azért nem akadt még meg rajta a szeme, mert ő a leglúzerebb nőnemű lény az egész iskolában. A folytatást el lehet képzelni. A fő poénforrást a néhol szellemes, de leginkább előre látható és kissé unalmas szívatások képezik, a tanulságos vonal pedig a szokásos hernyóból Marhaság Patatanya Baromi buli Egy Bombastic-ot éneklő rapper patkány, pár, erdőn át szörföző patás, mi kell még az ember fiának, ha szórakozni akar a moziban? Hát nem sok, csak mondjuk egy sablonos történet, és néhány sablonos karakter. Ez pedig megtalálható a tanya környékén, méghozzá üdítően gyerekes formában. Hiszen az egész óltári móka, a sok farmtáji beköpés főleg a százhúsz centi ala iak számára készült. No, nem kell megijednie a magasabbaknak, a bődületes baromságok sora visszaviszi őket zsenge csibekorukba. Tanúi lehetünk, mit tesznek az állatok, ha hátat fordítunk nekik. Természetesen csupa gyönyörű lepke átváltozás a lúzer csajszibarackból a legmenőbb leányzó válik. Ahogy már ez az ilyen tiniknek szóló, valódi életre nevelő vígjátékoknál lenni szoko. Kár, hogy kinő em már abból a korból, hogy az ilyesmit élvezzem. Na jó, egyvalamit élveztem: nem semmi lányok ezek a szereplők, van min legeltetni a szemet. A lányoknak meg o van John Tucker (Jesse Metcalfe, a Születe feleségek szexi kertészfiúja), mint a kosárcsapat kapitánya, és játékoscimborái: nem semmi, ahogy izmaikat fitogtatva lemossák a pályáról az ellenfelet. Meg hát azért tagadhatatlan, hogy van néhány szel- 15 lemesebb vicc is, ami görbe tükröt Mozizóna 15 állatságot. Két lábon sétálnak, discoólba járnak, kocsival száguldoznak, és kedvenc csapatuk meccsét lesik a tévében a vegetáriánus gazda mögö i ablakon keresztül kukucskálva. Persze, marha nagy lelki fejlődéseket is figyelemmel kísérhetünk, ahogy az ökörbe, azaz örökbefogado link fiú kénytelen felelősségteljes nevelőapja nyomába lépni. Végül ki is sejtené ez a többiek segítségével sikerül neki. Mindez pedig egy csepp vér nélkül történik, senkin sem megy át az úthenger, nem lapulnak ki, nyúlnak meg a szereplők. Mégis vicces tud lenni. Frissítő változatosság, hogy az utóbbi idő hollywoodi szupermegagiga animációs produkcióinak minden egyes szőrszálat külön kidolgozni-mániájától elrugaszkodva a karakterek kinézete lolka-bolkai magasságokban szárnyal. A vetítésről kijövet csak két dolgon csodálkoztam. Az egyik, hogy hogyan szórakozha am ilyen jól egy háztájival tart a fiatalság elé. A ól tartok azonban, hogy a közönség nagy része olyan méla és uno arccal nézte- ülte végig a filmet, mint ahogy a gothic macák ve ek részt a közösségi eseményeken. Balu JOHN TUCKER MUST DIE (., amerikai, perc). Rendezte: Be y Thomas. Forgatókönyv: Jeff Lowell. Szereplők: Jesse Metcalfe (John Tucker), Bri any Snow (Kate), Ashanti (Heather), Sophia Bush (Beth), Arielle Kebbel (Carrie), Jenny McCarthy (Lori). Forgalmazza: InterCom. Bemutató: október. foglalkozó filmen. A másik, hogy miért volt a fiú szarvasmarháknak is tőgyük. Netán azért, mert az alkotók ilyen teremtményeket csak a tányérukon, szeletelt formában lá ak? Vagy esetleg a Milka csomagolásán? Mindenesetre érdemes le volna ennek a problémának utánanézniük. Ha poénnak szánták, akkor ezt az egyet igazán megspórolha ák volna. hlk Labdaaa!

16 6 Torpedó 16 Külszíni fejtés Ezen a héten következzen egy Torpedó rejtvény! A tengeren állomásozó flo a egy csatahajóból (hosszúsága négy egység), két cirkálóból (három egység), három rombolóból (két egység) és négy tengerala járóból (egy egység) áll. A hajók elhelyezkedése lehet vízszintes vagy függőleges, egymással azonban sem oldalukkal, sem sarkosan nem érintkezhetnek. Az ábra szélén látható arab számok azt jelzik, hogy az ado sorban vagy oszlopban mennyi négyzetet foglal el hajó vagy hajórész. Állapítsd meg a flo a helyzetét (betű + római szám)! Könnyítésül néhány elemet előre berajzoltam (az alak is lényeges)! A megoldást, vagyis a hajók elhelyezkedését (betű + római szám) várom en hu) a megjelenés utáni héten szerdán 12 óráig. A logikai feladvány eredménye a mellékelt táblázatban látható: A nyertesek, akik csokit kapnak, ha a Haliba ellátogatnak: Moór Éva, Vadász Ágnes, Vashegyi Ildikó. Az előző számban elfelejte ük megjelentetni a nyertesek nevét, ezt most pótoljuk: Fullár Alexandra, Kalocsai Ákos, Szabó A ila. Csilla Síelés 33. félévfolyam 6. szám október I 3 II 4 III 2 IV 0 V 1 VI 2 VII 3 VIII 3 IX 1 X U,, ( ). R : 180, S. D : 100. S,,,. C : : F. R : : F. S D : : F. C : : F. J : , ( F ). T : ELTE TTK H A. D, ://.., ://... N : - : A B C D E F G H I J A flo a elemei: csatahajó: cirkáló: romboló: tengerala járó:

A Felvidéki borrégió, mint lehetőség

A Felvidéki borrégió, mint lehetőség VI. SzőlészetiBorászati Téliegyetem, Eger 2005. január 2629. A Felvidéki borrégió, mint lehetőség Gál Lajos mb. igazgató FVM Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet, Eger VI. SzőlészetiBorászati Téliegyetem,

Részletesebben

Jegyzőkönyv (2013. november 19.)

Jegyzőkönyv (2013. november 19.) TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR Hallgatói Önkormányzat 1126 Budapest, Kiss János altb. u. 40. Telefon: 487-8137 Fax: 202-3859 http://www.tofk.elte.hu Jegyzőkönyv (2013. november 19.) Előzetesen kiküldött napirendi

Részletesebben

Gazdasági ügyekért felelős alelnök tisztségére

Gazdasági ügyekért felelős alelnök tisztségére PÁLYÁZAT AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT Gazdasági ügyekért felelős alelnök tisztségére Sárhegyi István Jogász III. Évfolyam Neptun-kód: EK5J7A 2014.10.02.

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ALELNÖK

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ALELNÖK Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzatának 2015-ös évre vonatkozó költségvetési beszámolója A költségvetés rövid ismertetése: Az Egyetem Szenátusa által jóváhagyva az ELTE HÖK 286-os

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. ELTE EHÖK Elnökségi. 2015. május 13. (szerda) 17:00 óra, Helyszín: ELTE EHÖK irodai tárgyaló terem (Budapest, Szerb utca 21-23.

Jegyzőkönyv. ELTE EHÖK Elnökségi. 2015. május 13. (szerda) 17:00 óra, Helyszín: ELTE EHÖK irodai tárgyaló terem (Budapest, Szerb utca 21-23. Jegyzőkönyv ELTE EHÖK Elnökségi 2015. május 13. (szerda) 17:00 óra, Helyszín: ELTE EHÖK irodai tárgyaló terem (Budapest, Szerb utca 21-23.) 1. Bejelentések 2. Beszámoló a HÖOK Közgyűlésről és Választmányi

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Esslingeni élménybeszámoló 2016/2. félév

Esslingeni élménybeszámoló 2016/2. félév Esslingeni élménybeszámoló 2016/2. félév Azért esett a választásom Esslingenre, mert több éve tanulom a német nyelvet és úgy éreztem, hogy csak német nyelvi környezetben tudok tovább fejlődni. Mielőtt

Részletesebben

HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS VIZSGAREND

HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS VIZSGAREND VI. RÉSZ HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS VIZSGAREND 1. fejezet A KÉPZÉS SZERKEZETI ÉS TARTALMI EGYSÉGEI Képzési program 262. (1) A Főiskolán a képzés a képzési program alapján folyik, melyet a Szenátus fogad el.

Részletesebben

Pályázat. Érdekvédelmi Ügyekért Felelős Alelnök. Pályázó: Pintér Ádám. Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar Hallgatói Önkormányzat

Pályázat. Érdekvédelmi Ügyekért Felelős Alelnök. Pályázó: Pintér Ádám. Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar Hallgatói Önkormányzat Pályázat Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar Hallgatói Önkormányzat Érdekvédelmi Ügyekért Felelős Alelnök Pályázó: Név Neptun Kód Szak : : J25IT7 Évfolyam : 2009 : Mérnök Informatikus Mobil :

Részletesebben

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA Mi legyek, ha nagy leszek? pályaválasztási nyílt nap 2013. január 22. A program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatósága támogatásával valósul meg.

Részletesebben

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések Preambulum A Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola Hallgatói Önkormányzata a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának figyelembevételével

Részletesebben

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés V i c z i á n Á k o s Halálos haszonszerzés Nem is emlékszem, hogy mikor aludtam ilyen jót, igaz nem volt több hat óránál, de ennyit ritkán alszom. Nyújtózkodtam egy hatalmasat, majd felkeltem az ágyból,

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 4. szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 4. szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 4. szám Kedves Olvasó! Szeszélyes tavasz vége felé járva végre többször örülhetünk a várva várt melegnek. Az általunk kínált portékák is színesebbek, vidámabbak és nyarat idézik.

Részletesebben

Hogyan könnyítsd meg az életed a Google Street View használatával?

Hogyan könnyítsd meg az életed a Google Street View használatával? Hogyan könnyítsd meg az életed a Google Street View használatával? Használd ezt a nagyszerű és ingyenes szolgáltatást olyan célokra, amelyek pénzt és időt takarítanak meg Neked, ügyfeleidnek és barátaidnak!

Részletesebben

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány. 1039 Budapest, József Attila u. 28.

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány. 1039 Budapest, József Attila u. 28. KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2011. május. 12. Theisz Gábor elnök - 1 - A KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós

Részletesebben

Pivárcsi István SzalámI avagy SzeSztIlalom

Pivárcsi István SzalámI avagy SzeSztIlalom Pivárcsi István Szalámi avagy szesztilalom Pivárcsi István Szalámi avagy szesztilalom Diákok és tanárok aranyköpései 2007 2010 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Pivárcsi István Az igazgató beszédet tart A hányingere

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 3. szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 3. szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 3. szám Kedves Olvasó! A hosszúra nyúlt hideg idő után végre élvezhetjük a tavaszt. Áprilisban nemcsak a Húsvétra készülünk kínálatunkkal, de már anyák napjára is, hiszen május

Részletesebben

Jegyzõkönyv ÁÉT 2008. szeptember 30-án megtartott ülésérõl 2008. November 13.

Jegyzõkönyv ÁÉT 2008. szeptember 30-án megtartott ülésérõl 2008. November 13. Jegyzõkönyv ÁÉT 2008. szeptember 30-án megtartott ülésérõl 2008. November 13. ftsz.hu Szám: HUM/1219/2008 JEGYZÕKÖNYV az Ágazati Érdekegyeztetõ Tanács 2008. szeptember 30-án megtartott ülésérõl Köszöntöm

Részletesebben

Írta: Gömöry Kati. Ahhoz, hogy a hirdetésed magára vonja a figyelmet, legjobb, ha megszólítod a célcsoportodat. Ennek többféle módja van:

Írta: Gömöry Kati. Ahhoz, hogy a hirdetésed magára vonja a figyelmet, legjobb, ha megszólítod a célcsoportodat. Ennek többféle módja van: 10 profitnövelő Facebook hirdetés tipp Karácsonyra Hirdetsz a Facebookon, de szeretnél még eredményesebb lenni? A titok a részletekben rejlik. Talán nem is sejted, milyen sok múlik azon, ha néhány dolgot

Részletesebben

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő Prievara Tibor Nádori Gergely A 21. századi szülő Előszó Ez a könyvecske azért született, hogy segítsen a szülőknek egy kicsit eligazodni az internet, a számítógépek (összefoglaló nevén az IKT, az infokommunikációs

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 7

MagyarOK 1.: munkalapok 7 1. Dénes napirendje 6.30 6.35 Fél hétkor Dénes felkel. Hat óra harmincöt perckor már a fürdőszobában van. (Hideg vízzel zuhanyozik.) 7.00 Hét órakor Dénes kimegy a konyhába, és leül reggelizni. / Hét órakor

Részletesebben

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1996. évi LXII. törvénnyel módosított 1993. évi LXXIX. törvény 59.. rendelkezései alapján a Than

Részletesebben

Andragógia 2009-2013 Oktatási szolgáltatás

Andragógia 2009-2013 Oktatási szolgáltatás Andragógia 2009-2013 Oktatási szolgáltatás, Infrastruktúra Andragógia 2009-2013 Oktatási szolgáltatás 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 T F T F T F T F T F T F 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Részletesebben

Dabasi. helyzet. Dabason az U-11, U-13 megyeválogatott. A tradíció kötelez, a jelen felhatalmaz, a jövő lehető séget kínál.

Dabasi. helyzet. Dabason az U-11, U-13 megyeválogatott. A tradíció kötelez, a jelen felhatalmaz, a jövő lehető séget kínál. Dabasi - helyzet Az FC Dabas rendszeresen megjelenő kiadványa I. évfolyam. 16. szám Dabason az U-11, U-13 megyeválogatott A tradíció kötelez, a jelen felhatalmaz, a jövő lehető séget kínál. Csapataink,

Részletesebben

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete. Alapszabály

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete. Alapszabály Magyar Fizikushallgatók Egyesülete 1. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület nevei: Alapszabály a) az Egyesület magyar neve: Magyar Fizikushallgatók Egyesülete, hivatalos rövidítése: Mafihe; b) az Egyesület

Részletesebben

Schönherzes Villamosmérnökök és Informatikusok Egyesülete. 2012. évi közhasznúsági jelentés

Schönherzes Villamosmérnökök és Informatikusok Egyesülete. 2012. évi közhasznúsági jelentés Schönherzes Villamosmérnökök és Informatikusok Egyesülete 2012. évi közhasznúsági jelentés Tartalom 1. Szervezet alapadatai 2. Az Egyesület számviteli beszámolója (éves mérleg és eredmény levezetés) 3.

Részletesebben

Karácsony Rajzok: Csalló Edina

Karácsony Rajzok: Csalló Edina Karácsony 2013 Ahhoz, hogy elkerüld a kapkodást és a rohanást, a lehető legfelkészültebben kell várnod az ünnepeket. Töltsd ki a táblázatokat, és ha elakadnál, csak nézd meg, mi maradt ki, és máris tudod,

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKSÉG. Jegyzőkönyv. Elnökségi ülés

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKSÉG. Jegyzőkönyv. Elnökségi ülés Jegyzőkönyv Elnökségi ülés 2016. március 9. (szerda) 17:00 óra, Helyszín: ELTE EHÖK irodai tárgyaló terem (Budapest, Szerb utca 21-23.) Napirend: 1. Elnöki beszámoló 2. Bejelentések 3. ISZTK keret maradványai-

Részletesebben

Érzékszerveink. Olvasószint: A

Érzékszerveink. Olvasószint: A Az Olvass magyarul! kiskönyvsorozat azoknak a tengeren túl élő magyar gyerekeknek készül, akik az angol mellett magyarul is tanulnak írni és olvasni. Természetesen a világ bármely részén élő magyar gyermeknek

Részletesebben

1. A kari lap neve, címe

1. A kari lap neve, címe A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Hallgatói Önkormányzata által működtetett kari lap Szervezeti és Működési Szabályzata A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudomány

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. 97/2010.(III.09.) számú határozat. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az alábbi napirendi pontokat tárgyalja:

J E G Y ZŐKÖNYV. 97/2010.(III.09.) számú határozat. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az alábbi napirendi pontokat tárgyalja: J E G Y ZŐKÖNYV Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. március 09-én (Kedd) 11.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Medgyaszay Ház Nagykanizsa, Sugár

Részletesebben

Az új AJKP generációnak...

Az új AJKP generációnak... Az új AJKP generációnak...... a csapattól 2007. Vásárhelyi Cseresnyés Kollégium Riport Kiss Pál tanár úrral - Mióta nevelőtanár a Cserkóban? - 5 éve vagyok nevelőtanár a kollégiumban, és egy éve dolgozom

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 3-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 3-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-33/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Erasmus Hallgatói Beszámoló. Madrid. 2014/2015 ősz

Erasmus Hallgatói Beszámoló. Madrid. 2014/2015 ősz Erasmus Hallgatói Beszámoló Madrid 2014/2015 ősz Pontokba szedve próbálok segíteni Nektek, leendőerasmus ösztöndíjasnak, a Madridban eltöltendőfél/teljes év eltöltéséhez szükséges fontos információkkal.

Részletesebben

1126 Budapest, Kiss János altb. u. 40. Telefon: 487-8137 http://tokhok.elte.hu eb@tokhok.elte.hu. ELTE TÓK HÖK Rendkívüli Elnökségi ülés

1126 Budapest, Kiss János altb. u. 40. Telefon: 487-8137 http://tokhok.elte.hu eb@tokhok.elte.hu. ELTE TÓK HÖK Rendkívüli Elnökségi ülés JEGYZŐKÖNYV ELTE TÓK HÖK Rendkívüli Elnökségi ülés IDŐPONT: 2014. szeptember 8. HELYSZÍN: ELTE Tanító- és Óvóképző Kar fsz. 2. terem AZ ÜLÉS KEZDETE: 18:00 ELŐZETESEN KIKÜLDÖTT NAPIRENDI PONTOK: 1. Aktualitások

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2012. április 5-én megtartott üléséről Hozott döntések: 21/2012. számú határozat napirend elfogadásáról 22/2012. számú határozat

Részletesebben

Óvodába indulok én ( felkészülés az óvodára)

Óvodába indulok én ( felkészülés az óvodára) Óvodába indulok én ( felkészülés az óvodára) Bár az óvodai beszoktatás időszaka nagy kihívás, mégis van pár aranyszabály, amely felkészítik a gyerekeket, és a szülőket is (!) az óvodakezdésre. Nézzünk

Részletesebben

Lágymányosi zsebnaptár 2005-2006.

Lágymányosi zsebnaptár 2005-2006. Lágymányosi zsebnaptár 2005-2006. KIADJA AZ ELTE TTK HALLGATÓI ALAPÍTVÁNY Az ELTE TTK HA Az ELTE TTK Hallgatói Alapítvány valami olyasmi, amiről mindenképp érdemes tudnod. Ha másért nem hát azért, mert

Részletesebben

A kötőszók. Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható:

A kötőszók. Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható: A kötőszók Előhang (prelúdium): DE Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható: Vera csak 2 éves, de már 100-ig tud számolni. Ez az étterem kitűnő,

Részletesebben

Karácsony

Karácsony Karácsony 2011 1. rész Logisztika Ahhoz, hogy elkerüld a kapkodást és a rohanást, a lehető legfelkészültebben kell várnod az ünnepeket. Töltsd ki a táblázatokat, és ha elakadnál, csak nézd meg, mi maradt

Részletesebben

Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános salföldi faluház hivatali helyiségében.

Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános salföldi faluház hivatali helyiségében. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: S- 4-67 /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 3

MagyarOK 1.: munkalapok 3 1. Mi a tárgy neve? kártyák telefon lámpa számítógép / laptop kulcs pénz igazolvány toll nyomtató asztal szék szemüveg könyv kávéfőző bögre buszjegy papír zsebkendő mobiltelefon ceruza Szita Szilvia és

Részletesebben

HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT

HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT Gazdálkodástudományi Kar HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT Telefon/fax: 482-51-94 E-mail: hok@uni-corvinus.hu Honlap: http://kozgaz.bcehok.hu Levélcím: 1093 Budapest, Fővám tér 8. Fsz. 17. Választmányi ülés Jegyzőkönyv

Részletesebben

2007. március V. évfolyam 1. szám A polgármesteri hivatal ingyenes lapja. Megemlékezés március 15-én

2007. március V. évfolyam 1. szám A polgármesteri hivatal ingyenes lapja. Megemlékezés március 15-én 2007. március V. évfolyam 1. szám A polgármesteri hivatal ingyenes lapja Megemlékezés március 15-én Farsangi pillanatok 2007. március SÓSKÚTI HÍRADÓ Lapzártakor érkezett a hír, hogy a Pusztazámor Községben

Részletesebben

Mozgástér. Hajléktalan emberek és a foglalkozatási program

Mozgástér. Hajléktalan emberek és a foglalkozatási program Mozgástér Hajléktalan emberek és a foglalkozatási program A hajléktalan emberek számára a munkavégzés növelheti annak a lehetőségét, hogy enni és inni tudjanak, kapcsolatokat teremtsenek, megbecsülést

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Közlekedési Emléktár Alapítvány Kuratóriumának 2013. február 1-i üléséről. 1. napirendi pont:

Jegyzőkönyv. A Közlekedési Emléktár Alapítvány Kuratóriumának 2013. február 1-i üléséről. 1. napirendi pont: Jegyzőkönyv A Közlekedési Emléktár Alapítvány Kuratóriumának 2013. február 1-i üléséről Az ülés helye: 6720 Szeged, Klauzál tér 9. Jelen vannak: dr. Csüllög Imre, a kuratórium elnöke Bóka Krisztián László,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: rendkívüli ülésén 2008. július 9-én. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: Hertlik Mihály, Kochnyák Sándor, Makovics Zoltán, Mészáros János, Nagy Péter,

Részletesebben

Telefonos meghívás 2012.11.07. Görözdi Dóra Kocsis Zoltán

Telefonos meghívás 2012.11.07. Görözdi Dóra Kocsis Zoltán Telefonos meghívás 2012.11.07 Névlista 5 lista, ami megváltoztatja az életed 1. Üzleti kapcsolatok 2. Akiknek egészségi problémájuk van/sportolnak/ egészségmániások 3. Potenciális viszonteladók 4. Nemzetközi

Részletesebben

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács május 10-i ülésén meghozott határozatai Határozatok tára:

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács május 10-i ülésén meghozott határozatai Határozatok tára: Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács 2016. május 10-i ülésén meghozott határozatai Határozatok tára: 9/2016. (V.10.) KT. sz. határozat Dr. Rozsnyai Krisztina Közigazgatási Jogi Tanszékre benyújtott

Részletesebben

Borvidéki terv. Balatonfelvidéki Borvidék

Borvidéki terv. Balatonfelvidéki Borvidék Borvidéki terv Balatonfelvidéki Borvidék A 2007/2008 borpiaci évtől érvényes borvidéki követelményrendszer a szőlőültetvények szerkezetátalakítási és átállítási támogatásához A Borvidéki terv a Hegyközségekről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az elnök kérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, felvetése a tárgyalás megkezdése előtt.

JEGYZŐKÖNYV. Az elnök kérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, felvetése a tárgyalás megkezdése előtt. 38 JEGYZŐKÖNYV Készült: Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottságának rendkívüli ülése, 2010. április 1- én, 17 00 órakor kezdődő ülésén a Polgármesteri Hivatal nagytermében Jelen vannak: jelenléti

Részletesebben

Falusi Ízek Fesztiválja Magyaregregy 2 0 1 0 V e r s e n y k i í r á s Törökkor hazánkban nem csak negatívumokkal írható le, sok új ételnyersanyagot nekik köszönhetünk, másrészt történelmünk része. Tudomásul

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2012. május 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2012. május 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2012. május 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság elnöke

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Klímabarát Települések Szövetsége elnökségi ülésén. Jelen vannak: az elnökség tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Klímabarát Települések Szövetsége elnökségi ülésén. Jelen vannak: az elnökség tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint JEGYZŐKÖNYV Készült a Klímabarát Települések Szövetsége elnökségi ülésén Időpont: 2012. szeptember 11. 17.00 Helyszín: Éden Étterem, 1011 Budapest, Iskola u. 31. Jelen vannak: az elnökség tagjai a mellékelt

Részletesebben

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt Petőcz András Idegenek Harminc perccel a háború előtt Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l air de rire. (Camus) Megyünk anyámmal haza, a plébániára. Szeretek az anyámmal kézen fogva

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő-testület rendkívüli üléséről 2012. április 4-én (szerda) du. 18 órai kezdettel.

Jegyzőkönyv. Készült: Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő-testület rendkívüli üléséről 2012. április 4-én (szerda) du. 18 órai kezdettel. 138 Jegyzőkönyv Készült: Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő-testület rendkívüli üléséről 2012. április 4-én (szerda) du. 18 órai kezdettel. Az ülés helye: Mezőszemere Község Önkormányzat tanácskozó

Részletesebben

Karácsony

Karácsony Karácsony 2012 1. rész Logisztika Ahhoz, hogy elkerüld a kapkodást és a rohanást, a lehető legfelkészültebben kell várnod az ünnepeket. Töltsd ki a táblázatokat, és ha elakadnál, csak nézd meg, mi maradt

Részletesebben

27.. Sárisápi Egyesületi Borverseny díjátadó ünnepsége

27.. Sárisápi Egyesületi Borverseny díjátadó ünnepsége 27.. Sárisápi Egyesületi Borverseny díjátadó ünnepsége 2012. 03. 03. Idén 27. alkalommal rendeztek Sárisápon borversenyt a Bányász Művelődési Házban. Hagyomány, hogy a borverseny megrendezésére mindig

Részletesebben

Ikt. sz.: HOB-40/22-2/2014. HOB-5/2014. sz. ülés (HOB-5/ sz. ülés)

Ikt. sz.: HOB-40/22-2/2014. HOB-5/2014. sz. ülés (HOB-5/ sz. ülés) Ikt. sz.: HOB-40/22-2/2014. HOB-5/2014. sz. ülés (HOB-5/2014-2018. sz. ülés) J e g y z ő k ö n y v az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottságának 2014. szeptember 25-én, csütörtökön, 12 óra 10

Részletesebben

10/2011. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28- án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve

10/2011. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28- án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve 10/2011. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28- án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Időpontja: 2013. március 27-29.

Időpontja: 2013. március 27-29. AZ OSZMI szervezésében a közgyűjteményekben dolgozó múzeumpedagógusok részére múzeumpedagógia a társművészetek tükrében című szakmai továbbképzés című, az NKA által támogatott 3504/01374 azonosító számú

Részletesebben

Lázár Éva AJÁNDÉK. regény

Lázár Éva AJÁNDÉK. regény Lázár Éva AJÁNDÉK regény Az élet furcsa játéka, a beletörődés és a küzdelem. A belső és külső lélek harca. A féltés, a halál, a megértés, a szeretet és az elfogadás játéka. Egy lány lelki tusája, a család

Részletesebben

kereplõ III. évfolyam 3. szám - 2014. március

kereplõ III. évfolyam 3. szám - 2014. március Ifi kereplõ III. évfolyam 3. szám - 2014. március www.shipsarmellek.hu ship.sarmellek@gmail.com 2014. április 11-én, pénteken 19 órától Öbölből vödörbe színházi előadás Nyertes Zsuzsával és Heller Tamással

Részletesebben

Stengl Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Stengl Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Stengl Kereskedelmi és Székhely: 7632 Pécs, Júlia u. 13. IV. em. 13. Tel: 06 30 758 75 16 Fax: 06 72 520 263 Tisztelt leendő Partnerünk! Kérem, engedje meg, hogy röviden bemutassuk cégünket. A Stengl Kereskedelmi

Részletesebben

Kedves Uvaterv -es Vendégeink!

Kedves Uvaterv -es Vendégeink! Kedves Uvaterv -es Vendégeink! A TIHANYI ÜDÜLŐ - a 2012-es évben is várja a pihenni, nyaralni vágyó vendégeket. Az üdülési program lehetőséget ad : - rövidebb, hosszabb időszak, - csak szállás, - szállás

Részletesebben

A magyar lakosság természetjárással kapcsolatos attitûdjei

A magyar lakosság természetjárással kapcsolatos attitûdjei Magyar Turizmus Zrt. A magyar lakosság természetjárással kapcsolatos attitûdjei Tanulmány 2006. 2007 www.itthon.hu Minden jog fenntartva. A Magyar Turizmus Zrt. jelen tanulmánya szerzői jog hatálya alá

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 21/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. július 12. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1

Részletesebben

"You and Me in Beijing" Pekingi Idegen Nyelvi Egyetem nyári tábor. Mint minden évben, idén is megrendezésre kerül a 10 napos "You

You and Me in Beijing Pekingi Idegen Nyelvi Egyetem nyári tábor. Mint minden évben, idén is megrendezésre kerül a 10 napos You "You and Me in Beijing" Pekingi Idegen Nyelvi Egyetem nyári tábor 2017 Mint minden évben, idén is megrendezésre kerül a 10 napos "You and Me in Beijing" nyári tábor, amely során 3 kontinens diákjai gyűlnek

Részletesebben

Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról

Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról Iskolánk, a tornyosi Tömörkény István Általános Iskola (Tehetségpont) 2010. júniusában megnyerte az Oktatási Közalapítvány

Részletesebben

Nyelvhasználat. - Legyen szíves! - Egészségedre! - Gyere be! - Mit tetszik kérni? - Jó éjszakát! Melyik a helyes válasz? Jelöld be!

Nyelvhasználat. - Legyen szíves! - Egészségedre! - Gyere be! - Mit tetszik kérni? - Jó éjszakát! Melyik a helyes válasz? Jelöld be! Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan felnıttnek, akivel nem tegezıdsz (nem Szia-t köszönsz neki), és X-et, ha mindkettınek! (5 pont) - Legyen szíves! -

Részletesebben

A Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola Szülői Közössége Választmányának szervezeti és működési szabályzata

A Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola Szülői Közössége Választmányának szervezeti és működési szabályzata A Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola Szülői Közössége Választmányának szervezeti és működési szabályzata (Továbbiakban: SZMSZ) I. A Iskolai Szülői Közösség Választmányának

Részletesebben

Valódi céljaim megtalálása

Valódi céljaim megtalálása Munkalap: Valódi céljaim megtalálása Dátum:... - 2. oldal - A most következő feladat elvégzésével megtalálhatod valódi CÉLJAIDAT. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 5. levelét.

Részletesebben

4/2010. számú körlevél. GyöngyvirágTermészetbarát Egyesület 8000 Székesfehérvár, Budai út 52. Asz.: 18482571-1-07. http://www.gyongyvirag-te.

4/2010. számú körlevél. GyöngyvirágTermészetbarát Egyesület 8000 Székesfehérvár, Budai út 52. Asz.: 18482571-1-07. http://www.gyongyvirag-te. 4/2010. számú körlevél GyöngyvirágTermészetbarát Egyesület 8000 Székesfehérvár, Budai út 52. Asz.: 18482571-1-07 http://www.gyongyvirag-te.hu/ Fontos tudnivalók: Mint minden évben, idén is lesz nyári szünet.

Részletesebben

Nem nézni kell, hanem benne kell lenni!

Nem nézni kell, hanem benne kell lenni! Nem nézni kell, hanem benne kell lenni! A média világa: ahol jó lenni? Ha nekünk fontos Ha az újságírónak fontos A média világa: ahol jó lenni? Mit engedhetnek meg maguknak az újságírók, és mit engedhetünk

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 9 szavazásra jogosult egyesületi tag és négy vendég.

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 9 szavazásra jogosult egyesületi tag és négy vendég. JEGYZŐKÖNYV amely készült 2012. május 26. 10 óra 00 perces kezdetel a Wikimédia Magyarország Egyesület megismételt közgyűlésén, az 1039 Budapest, Piroska utca 2. szám alat. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv

Részletesebben

26. számú JEGYZŐKÖNYV

26. számú JEGYZŐKÖNYV 26. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: Ülés helye: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 11-én 10 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: FVB/31-1/2013. FVB-14/2013. sz. ülés (FVB-116/2010-2014. sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: FVB/31-1/2013. FVB-14/2013. sz. ülés (FVB-116/2010-2014. sz. ülés) Ikt. sz.: FVB/31-1/2013. FVB-14/2013. sz. ülés (FVB-116/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Fogyasztóvédelmi bizottságának 2013. május 21-én, kedden, 10 óra 37 perckor a Képviselői Irodaház

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Budapesti Corvinus Egyetem Hallgatói Önkormányzata Tanács október 27-i üléséről

Jegyzőkönyv. Budapesti Corvinus Egyetem Hallgatói Önkormányzata Tanács október 27-i üléséről Jegyzőkönyv Budapesti Corvinus Egyetem Hallgatói Önkormányzata Tanács 2014. október 27-i üléséről Az ülés formája: Rendes NYÍLT Az ülés ideje: 2014. október 27. (hétfő) 17:30 Az ülés helye: Budai Campus

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETEI

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETEI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETEI Elfogadta a HK a 2010. szeptember 6. ülésén. Módosította a HK a 2011. november 7. ülésén. Módosította a HK a 2012. június 4. ülésén. Módosította a HK a 2013.

Részletesebben

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének!

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! Beküldendő A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! 1. Mini-projektterv Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Osztály/csoport: 5. osztály Résztvevők száma: 22 fő 9 lány

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2002. január 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 2 Bekecs Község Önkormányzatának

Részletesebben

J E G Y Z Ő KÖ N Y V

J E G Y Z Ő KÖ N Y V Önkormányzati Képviselő-testület 8551 Nagygyimót Rákóczi u.2. Szám: 326-2/2015 J E G Y Z Ő KÖ N Y V Készült: Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 15-én 18:30 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött a Rábaközi Tájtermék Klaszter tagjai között (a továbbiakban Tagok) az alábbi feltételekkel: Az együttműködési megállapodás megkötésének célja, hogy a klaszter

Részletesebben

Tudatosság, fenntarthatóság, növekedés: a családi vállalkozások gazdaságélénkítő és foglalkoztatási potenciálja

Tudatosság, fenntarthatóság, növekedés: a családi vállalkozások gazdaságélénkítő és foglalkoztatási potenciálja : a családi vállalkozások gazdaságélénkítő és foglalkoztatási potenciálja Horváth Anna, SEED Alapítvány 2008. szeptember 11., Budapest Komplex képzés a családi vállalkozások növekedéséért, versenyképességéért

Részletesebben

Erasmus tudósítás Kölnből. Mészáros Brigitta. Ahány nyelvet beszélsz, annyi életet élsz

Erasmus tudósítás Kölnből. Mészáros Brigitta. Ahány nyelvet beszélsz, annyi életet élsz Erasmus tudósítás Kölnből Mészáros Brigitta Ahány nyelvet beszélsz, annyi életet élsz Békés Márta 2015. június 13. Köln 1 Mészáros Brigitta vagyok, a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karán tanulok,

Részletesebben

www.tantaki.hu Oldal 1

www.tantaki.hu Oldal 1 www.tantaki.hu Oldal 1 Problémacsillapító szülőknek Hogyan legyen kevesebb gondom a gyermekemmel? Nagy Erika, 2012 Minden jog fenntartva! Jelen kiadványban közölt írások a szerzői jogról szóló 1999. évi

Részletesebben

Belgium Antwerpen Karel de Grote Hogeschool - 2010 tavaszi félév Holobrádi Miklós, BGK

Belgium Antwerpen Karel de Grote Hogeschool - 2010 tavaszi félév Holobrádi Miklós, BGK Belgium Antwerpen Karel de Grote Hogeschool - 2010 tavaszi félév Holobrádi Miklós, BGK Kiutazás Utazásra nagyjából négy lehetőség adódik. Autóval kimenni kényelmes, sok csomagot ki lehet vinni, egyedül

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

A Rogers Akadémia. 1113 Budapest, Vincellér utca 33. Telefon: 06-30-569-0846. www.rogersakademia.hu. 2015. december havi hírmondó

A Rogers Akadémia. 1113 Budapest, Vincellér utca 33. Telefon: 06-30-569-0846. www.rogersakademia.hu. 2015. december havi hírmondó A Rogers Akadémia 1113 Budapest, Vincellér utca 33. Telefon: 06-30-569-0846 www.rogersakademia.hu 2015. december havi hírmondó Az Akadémián - egyéni időpont megbeszélés után - minden nap nyílt napot tartunk!

Részletesebben

ÉG A GYERTYA, ÉG. 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _

ÉG A GYERTYA, ÉG. 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _ ÉG A GYERTYA, ÉG Ég a gyertya ég, Sok kis gyertya ég, Jaj, de szép a karácsonyfa, Égjen soká még! 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _ 2. Mi már tudjuk: fal + at

Részletesebben

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek...

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek... 530 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. július 21-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 11/2015.

Részletesebben

Egyetemi adatbázis nyilvántartása és weben

Egyetemi adatbázis nyilvántartása és weben Egyetemi adatbázis nyilvántartása és weben keresztül történő elérése Bara Levente Dező László Farkas Kinga Gere Árpád Keresztes Anna March 6, 2009 1 Contents 1 Egyetemi adatbázis nyilvántartása és weben

Részletesebben

Jegyzőkönyv. ELTE EHÖK Elnökségi március 18. (szerda) 17:00 óra, Helyszín: ELTE EHÖK irodai tárgyaló terem (Budapest, Szerb utca

Jegyzőkönyv. ELTE EHÖK Elnökségi március 18. (szerda) 17:00 óra, Helyszín: ELTE EHÖK irodai tárgyaló terem (Budapest, Szerb utca Jegyzőkönyv ELTE EHÖK Elnökségi 2015. március 18. (szerda) 17:00 óra, Helyszín: ELTE EHÖK irodai tárgyaló terem (Budapest, Szerb utca 21-23.) 1. ELTE Iskolaszövetkezet, vendégünk Nagy Gergely Gyula 2.

Részletesebben

A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK ÉVI HATÁROZATAI

A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK ÉVI HATÁROZATAI NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 2016. ÉVI HATÁROZATAI SOPRON 2016 1/2016. (I.15.) SZ. HATÁROZAT A Nyugat-magyarországi Egyetem Szenátusa egyhangúlag elfogadja a

Részletesebben

München 2009 tavaszi félév

München 2009 tavaszi félév München 2009 tavaszi félév Keszthelyi Csaba vagyok, III. éves Energetikás hallgató. 2009 tavaszi félévét Münchenben, Németországban töltöttem Erasmusos diákként a Hochschule München főiskolán. A kint töltött

Részletesebben

Admin Skála Edzőtábor Programfüzet és Ellenőrzőlista

Admin Skála Edzőtábor Programfüzet és Ellenőrzőlista Edzőtábor Programfüzet és Ellenőrzőlista Mi fog történni az Edzőtáborban? Az kidolgozása a kulcs ahhoz, hogy a következő évben minden kitűzött célodat elérd. Ez a legzseniálisabb eszköz, ami valaha a management

Részletesebben

Borászati alapismeretek

Borászati alapismeretek Borászati alapismeretek A szőlő fejlődésének és érésének menete Fürttisztulás Gyors bogyónövekedés Zsendülés Teljes (fiziológiai) érettség Túlérés Technológiai érettség Fogyasztási érettség A szőlőbogyó

Részletesebben

Balatoni József. Jocó bácsi világa

Balatoni József. Jocó bácsi világa Balatoni József Jocó bácsi világa ELŐSZÓ Egy nagy vágyam teljesült azzal, hogy most ezeket a sorokat olvasod kedves Olvasó. Ennek két oka is van: egyrészt mert megjelent az első könyvem, másrészt mert

Részletesebben

A 2013. év végi munkaidő-beosztás elkészítéséhez kapcsolódó tudnivalók

A 2013. év végi munkaidő-beosztás elkészítéséhez kapcsolódó tudnivalók A 2013. év végi munkaidő-beosztás elkészítéséhez kapcsolódó tudnivalók 1 Az év vége sikeréhez, célkitűzéseink eléréséhez, áruházaink hatékony és jövedelmező működéséhez elengedhetetlen, hogy a 2013. év

Részletesebben