Terroir építészet. Bazaltbor-Laposa Pincészet, feldolgozó épület és Borhotel Badacsony

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Terroir építészet. Bazaltbor-Laposa Pincészet, feldolgozó épület és Borhotel Badacsony"

Átírás

1 Szöveg: Bojár Iván András Építész: Kis Péter Építészmûterme Kft. Fotó: Bujnovszky Tamás Terroir építészet Bazaltbor-Laposa Pincészet, feldolgozó épület és Borhotel Badacsony Ha e g y b o r és a z a z t elõállító b o r á s z at is u g ya n a b b ó l, e z ú t ta l n e m p u s z tá n a k é t ezredévnyi s z õ l õ m û v e l é s s e l f o g l a l k o z ó k u lt ú r tá j történetiségébõl, d e g e o l ó g i a i l a g m e g h atá r o z o t t terroirjából építi fel identitását, a k k o r tá n n e m meglepõ a z a k ö lt õ i-sz o b r á s z i megközelítés, a m e ly a b a d a c s o n y i Ba z a lt b o r érlelõ üzemét és pincéjét, a z a z Kis Péter építész mûvét jellemzi. Mindenki a Herzog & de Meuron köpönyegébõl bújt elõ. Minden modern borászat gondolata valahonnan a svájci tervezõpáros Napa Valley-ben majd húsz éve megalkotott borászatára megy vissza. Az is, amelyik anyaghasználatban emlékeztet rá, és az is, amely messze tévedt gondolatban az eredetitõl. Herzog és de Meuron ott és akkor olyan hangütést adott, amely visszacseng az egészen más felfogású késõbb született borászatok építészeti gondolataiban is. Van ugyanis néhány meghatározó kerettémája a mai építészetnek, amelyben, ha feladathoz jut egy tervezõ, nem kerülheti el, hogy a koncepcióalkotás során úgy tegyen, mintha nem ismerné a hasonló témában született kortárs munkákat, s az elõl sem bújhat el, hogy számolnia kelljen vele: ötletei mások által tervezett késõbbi épületekben köszönnek majd vissza. Hagyományosan ilyen a templomépítészet. A XX. század második felében ilyenné vált a múzeumok építészete. Jó másfél évtizede pedig ilyen lett a borászatoké. Mindhárom kerettéma kötött rituális vagy funkcionális programot, ugyanakkor spirituális tartalmat hordoz. Ezért is mutatja meg magát e témák valamelyikében minden olyan tervezõ, aki egy jól mûködõ épület elgondolásán túl magáról az építészetrõl is közölni kíván valamit. A borászatok esetében rend- 111

2 Lenn a borászat, fenn a hegy oldalán a borhotel épületegyüttese nem csak optikai kapcsolat. A pincészet komplex élménysort, a bor és a hely megismertetését tûzte ki célul Ugyanez az ötlet kevésbé szikár, szobrászi módon pontos megformálás nélkül irodalmias locsogás is lehetett volna. szerint valamiféle panteisztikus szellemrõl szólnak, amely szerencsés esetben a helyrõl, az ember és a föld viszonyáról tud valami újat és érvényeset mondani. A magyar bor közel két évtizede tartó önmagára találása máris néhány ikonikus borászat megszületéséhez járult hozzá. A bõ kéttucatnyi építészetileg értékelhetõ új példa ugyanakkor két részre tagozódik. Jelentõs részük nem tud felülemelkedni egy ellentmondáson: építészeti idézetek, tradicionális formálásmódok alkalmazásával az ez idõ alatt technológiailag meghaladott nemespenész-porlepel-viaszpecsét romantikájú borkészítés világát idézi meg, s nemigen talál adekvát formát a klinikai tisztaságot követelõ modern borkészítés világához. Holott ez a nehezebb feladat. Az új technológiák okán sokkal jobb borok születnek, mint hajdanán. Minõségük is pontosabban kalibrálható. Néha talán ez a kiszámítható és biztonságos reduktív eljárás pontos, de semmitmondó borokat eredményez. Ám épp ennek a technológiának köszönhetõ, hogy egyes borászok a személyes és poétikus borkészítésnek olyan széles eszközkészletét birtokolhatják, amilyenrõl korábban álmodniuk sem lehetett. A borász vagy a borászat karakterén túl pedig a hely karaktere, a terroir is soha nem ismert intenzitással képes megjelenni. Ez a meghatározó komponens minden bor esetében kiemelkedõ jelentõségû, a Balaton-felvidék tanúhegyeirõl lejövõ borok esetében pedig jószerivel minden mást felülíró jellemvonás. A földtörténetileg egy idõben keletkezett Somlóhegy, Csobánc, Szent György-hegy és a Badacsony vulkánjainak intenzív minerális ízvilága különösen karakteres borok megszületéséhez járul hozzá. E hegyek pincészetei között is az éppen most léptéket és management módszereket váltó badacsonyi Laposa pincészet kiemelten hangsúlyozza az itteni bor vulkáni, bazaltos eredetét. A magyar pincékbõl kijövõ borok legtöbbjét, ami a címkék tipográfiáját vagy a borászat megjelenését illeti, rendszerint maradinak minõsítik a külföldrõl érkezõk. Nem jótékony ódonságot, hanem posztszocialista áporodottságot látnak rajtuk, s ez bizony teljesen függetlenül a bor színvonalától a nemzetközi pozícionálásában komoly hát

3 Mint a megfolyt, majd megmerevedett láva, úgy ül a tájban a borfeldolgozó A téglaboltozat csupán bõr a pince falán Tisztaság, fegyelem, beesõ természetes fény a pincében A borhotel megformálása a környék jellegzetes hegyoldali pincéinek redukált idézete 2/5 5/5 Papp Dániel színmûvész: Bár a matematika, mondják, a természettudományok anyja, valahogy mégsem él meg a természetben egy ügyes, mértanilag pontos, de a matematika filozófiai magasságait meg sem közelítõ építmény. Az épület sikító fehérsége az esélyt sem adja meg számomra, hogy felfedezzem, és így magaménak érezzem. Tekintetemet dróton rángatva várja el tõlem, hogy istenítsem a tervezõt. Hát nem teszem. Azért sem. Benedek Zsanett építész: Tetszik az épületegyüttes egyszerû tömege, a gyerekrajzokat idézô forma és a finom homlokzati textúra ellenpontja. Ugyanakkor zavar a burkolat hangsúlyosan megjelenô táblaosztása, mert ez elvonja a figyelmet a monolit tömegrôl és kirajzolódó növénymintákról. Muzsai István építész: Az épület tömegkezelése alázatos és hagyománytisztelõ. Pont olyan az oromfalas tömege, mint egy fehérre vakolt nyeregtetõs ódon présháznak vagy kúriának. Hallatlan építészeti finomsága közelrõl érvényesül igazán, ahogyan felfedezzük a szõlõkacsok lenyomatát a fehér betonban, melyek a rácsos árnyékolós részeken pozitív formaként folytatódnak. Egy bátor épület törvényszerûen mindig hisztériát vált ki. Kicsi, sérült ország vagyunk, aki õszintén alkot és újat csinál vagy beperelik vagy kirúgják a kamarából. Kitartás Péter! Ha a borászat sok érzelmes és irracionális elemet hordoz, úgy a borhotel funkcionalista észelvûsége indokolatlan túlzás. rányt okoz. Ezt a versenyhátrányt igyekszik most egyetlen nagylevegõvel megalapozott programmal ledolgozni a Laposa pincészet, amely két éve már logót, grafikai arculatot váltott, most pedig építészetileg komplex fejlesztést végez Badacsonyban. E fejlesztés részben a bor elõállításának technológiai kereteit helyezi új alapokra, részben pedig a bor, a hely mint élmény átélhetõségét garantáló összetett eseménysor állomásait alakítja ki a Badacsony tóra nézõ déli oldalán. Lent a római úthoz közel jött létre a borérlelõ üzem és a látványpince. A szentély, ahol a bor a maga jelentésgazdag szakralitásában tárulhat a vendégek elé. Föntebb, a hegy reprezentatív pontján a borhotel és a hozzá tartozó panoráma terasz, melyet ott is egy pince szolgál ki. Valamint, s ez lesz majd a fejlesztés harmadik, befejezõ állomása: a Badacsony legszebb pontján álló Ranolder-villa teljes felújítása, mely a Laposaféle bazaltbor számára a birtokközpontot alkotja majd. E fejlesztés elsõ ütemében Kis Péter a Balaton-felvidék iránt helyi kötõdése, életforma-választása okán is elkötelezett építész jutott fõszerephez. Kis tehát jól ismeri a tájat. Évek hosszú során át tanulmányozta mélyen és akkurátus alapossággal pincéi kínálatát. Viszonyra lépett népi építészetével, agrár hagyományaival, lovaival, lányaival. Ha õ nem, akkor ki más is lehetne avatottabb XXI. századi tolmácsolója annak a kultúrának, amely itt tenyészik az idõk kezdete óta. Két vadonatúj épülete, bár egyetlen program állomásaiként keletkeztek, két eltérõ közelítésmód mentén nyert formát. A lenti borászat a hegy kialakulásának geológiai históriájába vezet vissza, ahhoz a pillanathoz, amikor a még vulkánként aktív Badacsony torkán egykoron kiömlõ izzó kõfolyam a tájat ellepõ Pannon-tenger hideg vizébe fordult. A magma lelassult, zsugorodott, szabályos sokszögû formát vett. Efféle természetes és szabályos képzõdmények föllelhetõk a világ néhány kitüntetett pontján, de fõleg itt, a Badacsony, s még inkább a szomszédos Szent György-hegy pompás bazaltoszlopai, kõzsákjai közt. Ahol ma a Badacsony csúcsán Ranolder püspök keresztje áll, Kis képzeletében onnan indult, csúszott, folyt le méltóságos lassúsággal a láva, amely a hegy bazaltját adja. Azt a követ, amelynek ásványai a hegy borának jellemzõ ízvilágát adják. Borászata ezt a megmerevedett mozdulatot, ezt az egymásra torlódó, tektonikailag tiszta formaképzõdést idézi fel. Kis Péter veszélyes mezsgyén haladt. Kevésbé szikár ugyanez az ötlet, szobrászi módon pontos megformálás nélkül irodalmias locsogás is lehetett volna. S mialatt a gravitációs elvre épített gyártási folyamatot befoglaló épület hosszanti tömegei a lávafolyamot idézik, homlokzatai a jellegzetes Balaton-felvidéki hegyoldalakra szórt pincék fehér oromfalait jelenítik meg. Kis merészen nyúlt a témához: nem a környék építészetének jellegzetes, szárazon rakott kõ-vakolt és meszelt fehér fanádtetõ anyaghármasát alkalmazta, hanem olyan finoman kezelt betont, amely alkalmas

4 pm82 pm É pm 80 acélszerkezetû, fa burkolatú lépcsõ: (10+12) x 30/15 = Lenyûgözõ látvány a Badacsony oldaláról A beltér legnagyobb értéke a kültér volt az épületegyüttes felületének relief finomságú megdolgozására. A Bazaltborászat házait ma szõlõindák sûrû rajzolata szövi be, s a motívum átfordul a sarkokon, töretlenül vált anyagot és kapaszkodik végig az épület belsejébe természetes fényt juttató üvegfelületekre is. Bent aztán ez a fény a funkcionalitást mindvégig szem elõtt tartó, s ezért meglehetõsen rafinált téreltolások jótékony hatására bezuhog a térbe, majd még lejjebb, a legalsó szintekig jutva, a hegy mélyébe szivárog. Bent egyetlen mesterségesen zárt tér maradt csupán, a borászat szentélye, a látványpince. Itt Kis megint csak leleményes megoldást alkalmaz: téglaboltozatot von a tér köré, ám elsõsorban grafikailag mûködõ, s az égetett föld melegségét idecsempészõ boltozatot, amely azonnal leleplezi magát: az egymásra halmozott téglák nem tartanak semmit. A vasbetonból zsaluzott alagútformára pusztán mint tapéta tapad rá belülrõl a téglahéj. Nem azt a kort éljük már figyelmeztet az épületen keresztül Kis más igazságai vannak most a bornak. De a hangulat, a kézmûvesség most is érvényes erényeit ezek a virtuóz módon rakott elliptikus téglasorok tartják életben itt. A Borhotel esetében Kis Péter másik megoldást választott. Önmagán, ismeretein, élményein átszûrve a hegyoldal gazdag hagyományú épülettípusait idézi meg. Erõs redukcióval. Talán túl erõssel is. Ahogy a borászat esetében az ihletettség, a szabad artisztikus formálás megkérdõjelezhetetlen érték, úgy a helyi népi építészet szeretnivaló arányait, sokszor bumfordi részletgazdagságát mind-mind elvetõ ház puritánsága számomra túlzó. A borászat nyers ornamentikájú indadíszei még megidézik, képviselik e táj, az itteni kultúra díszítõkedvét. S a mindezt elvetõ minimalizmus ezek helyébe nem állít megfellebbezhetetlen értékeket. Ha a borászat sok érzelmes és irracionális elemet hordoz, úgy a borhotel funkcionalista észelvûsége indokolatlan túlzás. Túl profán ahhoz képest, hogy itt istenek élnek a hegyben. Messzirõl nézve is úgy hat, mint egy hívõk közé vegyült ateista, aki éles tekintettel pillant körbe az áhítattól párás szemû tömegben. Vannak persze jó látószögek, amelyekbõl összenézve Ranolder keresztje, a borhotel áttört homlokfala és a borászat játékosan torlódó fehér pofái egy összefüggõ világot alkotnak, csakhogy e világot egy még nagyobb univerzum, Badacsony sötétzöld tömege fogja keretbe. Maga az épület alaprajzilag is józan, egyszerû. A közösségi tér lényegét a tó látványára kirobbanó hatalmas üvegfelületek adják, s a korrekt, a borászat szõlõinda-metaforáját belsõépítészeti díszítésként megjelenítõ szobák is egytõl egyig a vízre néznek. Aki Badacsonyt akarja megérteni, legjobb, ha a lenti szentélyben indít. Végigkóstolva a bazalt különféle természetû italait a borhotelhez közeli teraszra jut föl. Innen a víz olyan, mint Egry József festményein. S az itt eltöltött alkony után, ahogy a fel- fedezõ program éjszakába fordul, úgy érdemes felkeresni a borhotel kényelmes szobáit. A programnak aztán lesz még egy állomása. A reggel. Amit a nagy tavon keletrõl keresztülsütõ nap élménye tesz emelkedetté, s amelynek megélésére aligha találni pompásabb helyszínt ennél. Az elmúlt évtizedben itt a kontinensen Spanyolország és Ausztria néhány borászata hozott forradalmian új gondolatot, lenyûgözõ megoldást abban a szellemben, ahogyan hajdan a H & de M ragadta meg a modern bor építészetének témáját. Kis Péter badacsonyi munkája méltó folytatása e gondolatmenetnek. Tud róluk. Meghaladta õket. A maga és a táj képére szabta a feladatot. Borászatot eztán már nem lehet itthon elgondolni anélkül, hogy a majdani tervek valamiképp ne fogalmaznák meg viszonyukat Kis munkájához. Akár elutasítás, akár folytatás is lesz a majdani álláspont, ez a mû mostantól kikerülhetetlen. B-B METSZET Lásd még: Vadaskert a Margitszigeten OCTOGON 2003/1., Ajándékbolt az Állatkertben 2003/2., Interjú az építészekkel 2007/6., Szent György téri Honvéd Fõparancsnokság 2008/5-6., Önkormányzati lakóépület a Práter utcában 2008/2. Bazaltbor-Laposa Pincészet, Feldolgozó épület: Tervezõk: Kis Péter Építészmûterme Kft.: Kis Péter, Molnár Bea vezetõ tervezõk, Bun Zoltán, Erdélyi Róbert, Hõna Orsolya, Romvári Péter, Varga Anikó Tájépítészet: Bogner Stúdió: Bogner Zsuzsa Tervezés: 2008 Kivitelezés: május május Borhotel: Tervezõk: Kis Péter Építészmûterme Kft.: Kis Péter, Molnár Bea vezetõ tervezõk, Bun Zoltán, Erdélyi Róbert 4 plusz Kft.: Berzsák Zoltán vezetõ tervezõ és Konyha Katalin, Mravik Csaba Tervezés: 2008 Kivitelezés: március december Payer Imre költô: Ha borban van az igazság, borban van az öröm, borban vigasz, akkor úgy dukál, hogy a nedû ivásának, hiszen az megigazulás és megvigasztalódás is egyben, megadassék a módja. Hol máshol lenne erre megfelelôbb alkalom, mintegy borospincében vagy egy borhotelben?! Ezeken a helyeken már a falak is mintha magukba szívnák a sok boros ember örömét, és hálából mintegy ôk is a borban levô igazság, öröm és vigasz élvezetére buzdítanak. Kiss-Gál ZsuZsanna + építész = Borhotel, Borkóstoló, Borfeldolgozó, több épület, közös koncepció, egy iroda, heterogén eredmény = Az épület egyszer, puritán = A hangulat badacsonyi kilátás, présház, talán támfal = A belsô hol merev, hol boutique = A környezet bazalt és antracit = A Borfeldolgozóban akarok megszállni Mayer Béla producer, rendezô: Került már a Badacsonyra paplakot idézô barokk présház, múzeumarcú kúria mára fotótémává értek, közben elhordták a hegy oldalát utcakônek. A természetes flórát már a kelták szôlôre cserélték. Késôbb rómaiak fejték a hegyet, száz éve meg olasz hadifoglyok teraszosítottak, adva a maradék mikroklímának. A hegy egyébként százévenként húsz centit emelkedik, elôbb-utóbb úgyis lerázza a felesleget

5 Cégünk fennállásának hetedik évében átköltöztünk jelenlegi székhelyünkre, a Hungária Malomudvarban kialakított bemutatótermünkbe és irodánkba. A belső kialakításakor elsősorban az volt a szempont, hogy mi milyen környezetben érezzük jól magunkat, mert hiszünk abban, hogy ezt a pozitív töltetet közvetíthetjük vásárlóink, partnereink felé is. Ezáltal közös munkánk kiegyensúlyozottá válik. A VAL Műhelybe belépve nem egy zsúfolt fürdőszoba szalonban találja magát a látogató, hanem egy letisztult, ízléses, Loft Design Kávézóban, ahol a látvány rögtön magával ragadja a fürkésző szemeket. Elsősorban a szakma (tervezők, belsőépítészek, lakberendezők) érdeklődésére számítunk, őket becsábítva tapasztalatunk az, hogy értik és tudják: egy hozzáértő környezetben találják magukat, s hogy ezáltal a munka, az együttműködés gördülékenyebb lesz. Harmadik évünket itt töltve ez már tapasztalat, s visszatérő ügyfeleinkre büszkék vagyunk. Elhivatottságunk, hozzáértésünk, problémamegoldó képességünk már bizonyította magát. Aki velünk dolgozik, biztos lehet abban, hogy a végeredmény teljes megelégedéssel tölti majd el. Kollegáink, nemzetközi hátterünk, beszállítóink, alvállalkozóink hozzáállása és hozzáértése garantálja a minőséget, mely nem csak egy alkalomra szól. Elmondhatjuk magunkról, hogy aki egyszer nálunk vásárolt, utána visszatérő partnerré válik. Hétköznapjaink során nem csak az építőipar oldaláról közelítjük meg a kapcsolattartás fogalmát. Igyekszünk minél több aspektusból a figyelem középpontjába kerülni. Ezért aztán nem szokatlan, ha kötetlen zenés estre vagy a párkapcsolatokat feszegető beszélgetésre, design hétre, szakmai szimpóziumra vagy újszerű termékek bemutatójára, egyéb kulturális rendezvényre hívjuk az érdeklődőket. Tény: hozzánk bármikor érdemes betérni! Nordikal Tervező és Szolgáltató Kft. sapa: svéd alumínium nyílászárók, függönyfalak tervezése, gyártása, kivitelezése H-1113 Budapest, Bartók B. út 152. Telefon: Fax: Web: Bemutatóterem és iroda: 1095 Budapest, Soroksári út 48. Telefon: , Fax: Nyitva tartás: H-P 9-17 Szo-V: Zárva; Időpont egyeztetés céljából, keresse kollegáinkat. Budapest első Design kávézójában, a Malom Kávézóban ugyanis folyamatosan megújuló, időszaki kiállításokat rendezünk, korunk haladó alkotóinak munkáit bemutatva. A Hungária Malomudvar pezsgő életének köszönhetően ismert arcokkal is összefuthat nálunk, így pl. Michael Madsent (pl.: Kill Bill 1-2) is vendégeink között tisztelhettük. Ha tehát emlékezetessé szeretné tenni házának, lakásának befejező munkálatait, a burkolatválasztást: Ön jó helyen jár! Várjuk szeretettel és szakértelemmel!

6 A Spányi & Jakab Kft. Ügyfeleit komplex és teljes körű mérnöki szolgáltatásaival segíti beruházási céljaik sikeres elérésében es alapításától eltelt időszakban az ország egyik letapasztaltabb és legfelkészültebb, kifejezetten beruházások lebonyolítására és ellenőrzésére specializálódott cégévé vált, amely nemzetközi és hazai ügyfeleknek egyaránt kínálja szolgáltatásait. munkánk nem szembetűnő A reneszánsz luxusa! Kézzel vetett téglára kézzel festett egyedi történelmi majolikacsempék magas- és mélyépítmény szigetelés utólagos szigetelések Egy rég elfeledett, budai kézműves hagyomány feltámadása Cím: 1115 Budapest, Kelenföldi út 17/B. IV. em. 1. Telefon: Fax: Web: hozzáadott értéke a színfalak mögött rejlik Megrendelés esetén érdeklődni lehet: Spányi & Jakab Beruházásszervező és Lebonyolító Kft Budapest, Győri út 16. Telefon: , Fax:

Készházak & könnyûszerkezetes otthonok

Készházak & könnyûszerkezetes otthonok GERENDAHÁZAK Készházas oldalak Készházak & könnyûszerkezetes otthonok V A JÖVÕ egyik meghatározó építési technológiája. A megbízhatóságot, a kényelmes, kiszámítható építkezést, a minõséget, a stabil árakat,

Részletesebben

dian studio f i t O u t REFERENCIA ÉS CÉGBEMUTATÓ

dian studio f i t O u t REFERENCIA ÉS CÉGBEMUTATÓ dian studio f i t O u t REFERENCIA ÉS CÉGBEMUTATÓ bemutatkozás A dian studio Kft. 2012 ben alakult, fő tevékenysége a mérnöki és műszaki tevékenység. A dian studio tervezéssel, belsőépítészettel, projekt

Részletesebben

A turizmus, borturizmus az alapköve a borvidék stratégiájának is, melynek szellemében készült el a borvidéki honlap:

A turizmus, borturizmus az alapköve a borvidék stratégiájának is, melynek szellemében készült el a borvidéki honlap: A Balaton-felvidék a Balaton-környéki borvidékek közül eddig eléggé ismeretlen volt a borkedvelő közönség körében. Néhány bor, néhány pincészet ugyan fel-felbukkan a fővárosi borszaküzletekben, éttermekben

Részletesebben

A BORÁSZAT, MINT TURISZTIKAI LEHETŐSÉG A RÉGIÓ SZÁMÁRA. Győrffy Zoltán bormarketing szakértő VinOliva pr & communication

A BORÁSZAT, MINT TURISZTIKAI LEHETŐSÉG A RÉGIÓ SZÁMÁRA. Győrffy Zoltán bormarketing szakértő VinOliva pr & communication A BORÁSZAT, MINT TURISZTIKAI LEHETŐSÉG A RÉGIÓ SZÁMÁRA Győrffy Zoltán bormarketing szakértő VinOliva pr & communication BOR, TURIZMUS, VÁLLALKOZÁS BOR, TURIZMUS, VÁLLALKOZÁS BOR A bor helyzete ma a világban

Részletesebben

dian studio f i t o u t R E F E R E N C I A é s C É G B E M U T A T Ó

dian studio f i t o u t R E F E R E N C I A é s C É G B E M U T A T Ó dian studio f i t R E F E R E N C I A o é s u t C É G B E M U T A T Ó bemutatkozás A dian studio kft. 2012 - ben alakult, f műszaki tevékenység. tevékenysége a mérnöki és A dian studio tervezéssel, bels

Részletesebben

Sajtóközlemény: Világsiker a szentendrei temető magyar terve

Sajtóközlemény: Világsiker a szentendrei temető magyar terve Sajtóközlemény: Világsiker a szentendrei temető magyar terve Közel ezerötszáz, a világ minden pontjáról beérkező építészeti alkotás közül a legjobbak közé sorolta a World Architecture Festival neves zsűrije

Részletesebben

NAGY DOBÁS. Kocka a zsidónegyedben. Szöveg: Káplár F. Krisztina Tervezés: Minusplus Építész Kft. Fotó: Bujnovszky Tamás

NAGY DOBÁS. Kocka a zsidónegyedben. Szöveg: Káplár F. Krisztina Tervezés: Minusplus Építész Kft. Fotó: Bujnovszky Tamás NAGY DOBÁS Kocka a zsidónegyedben Tavaly novemberben egy régi trafóházból átalakítva nyílt meg a régi pesti zsidónegyedben egyre terebélyesedõ vigalmi zóna legfrissebb darabja. Az ugyancsak példásan átépített

Részletesebben

HA FÜRDŐSZOBA VAGY BURKOLAT, AKKOR LAURO FLOOR!

HA FÜRDŐSZOBA VAGY BURKOLAT, AKKOR LAURO FLOOR! HA FÜRDŐSZOBA VAGY BURKOLAT, AKKOR LAURO FLOOR! Klasszikus Stílus Konyha Családias hangulat Jégvarázs Klasszikus Stílus Fürdőszobák Keleti hatás Tér játék Otthoni luxus szálloda Luxus romantika Csendes

Részletesebben

õserõ a hegytetõn Az egész légkör, a hely V eranda

õserõ a hegytetõn Az egész légkör, a hely V eranda õserõ a hegytetõn Sokan vágynak kilépve a nagyvárosi élet nyüzsgésébõl és számtalan stresszhelyzetet teremtõ légkörébõl a Balaton-felvidék páratlanul egyedi környezetébe, ahol nem ébresztõórára kel fel

Részletesebben

Képzeljen el egy világító falat, ami érintéssel irányítható, akár egy tablet!

Képzeljen el egy világító falat, ami érintéssel irányítható, akár egy tablet! Képzeljen el egy világító falat, ami érintéssel irányítható, akár egy tablet! A természetes hangulatvilágítást kínál a falak, a padló és más felszínek kivilágításával. Az egyedi technológia olyan interaktív

Részletesebben

EGYENMEGOLDÁSOK HELYETT Építész: Bagoly Lajos

EGYENMEGOLDÁSOK HELYETT Építész: Bagoly Lajos EGYENMEGOLDÁSOK HELYETT Építész: Bagoly Lajos LAKÓPARKBA TERVEZNI MINDIG IS KÜLÖNLEGES KIHÍVÁST JELENT AZ ÉPÍTÉSZ SZÁMÁRA, UGYANIS ILYENKOR A HELY SZELLEME EBBEN AZ ESETBEN ÁTLAGOS, PEST MEGYEI KISVÁROSI

Részletesebben

BESZÁMOLÓ PROJEKTLÁTOGATÁSRÓL

BESZÁMOLÓ PROJEKTLÁTOGATÁSRÓL BESZÁMOLÓ PROJEKTLÁTOGATÁSRÓL HACS neve: Déli Napfény LEADER Egyesület Projektlátogatás helyszíne és időpontja: Algyő A projektlátogatást végző személy/ek: Terhes Csaba Az ügyfél képviseletében: Katona

Részletesebben

jankó ablak www.jankokft.hu A biztos megoldás

jankó ablak www.jankokft.hu A biztos megoldás Referencia Album WARD MÁRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉLETÖRÖM IDoSEK OTTHONA ÉS GIMNÁZIUM Veszprém, Sólyi utca 20. Budapest, V. ker., Molnár utca 4. 2005-ben Dinamikusan nyitotta fejlődő meg iskola, kapuit melyet

Részletesebben

JÖVŐNK KÖTELEZETTSÉGEI A JELEN LEHETŐSÉGEI KEDVEZMÉNYES KOLLEKTÍV STANDMEGJELENÉSI AJÁNLAT A CONSTRUMA / RENEO 2014-RE

JÖVŐNK KÖTELEZETTSÉGEI A JELEN LEHETŐSÉGEI KEDVEZMÉNYES KOLLEKTÍV STANDMEGJELENÉSI AJÁNLAT A CONSTRUMA / RENEO 2014-RE KEDVEZMÉNYES KOLLEKTÍV STANDMEGJELENÉSI AJÁNLAT A CONSTRUMA / RENEO 2014-RE CONSTRUMA / RENEO 2014 A HUNGEXPO Zrt. szakmai partnereként ismét kedvező megjelenési lehetőséget kínálunk a 2014 évi CONSTRUMA

Részletesebben

Szőlőbirtok és pincészet. Badacsonyi borvidék

Szőlőbirtok és pincészet. Badacsonyi borvidék Szőlőbirtok és pincészet Badacsonyi borvidék A kis hegy, ahol nagy élmények várnak A Káptalantóti határában emelkedő 217 méter magas Sabar-hegy, a Balaton-felvidék hegyeinek talán legkisebbike, adottságait

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ 2013.09.27. NEM VERBÁLIS. Karl Erik Rosengren (Lund) : Az építészeti kommunikáció a tervezéssel kezdődik:

KOMMUNIKÁCIÓ 2013.09.27. NEM VERBÁLIS. Karl Erik Rosengren (Lund) : Az építészeti kommunikáció a tervezéssel kezdődik: Az építészet szerepe a vizuális kommunikáció fejlődésében 2. VERBÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ VESZPRÉMI PANNON EGYETEM 2013 ŐSZI SZEMESZTER NEM VERBÁLIS VIZUÁLIS Karl Erik Rosengren (Lund) : a nem verbális kommunikáció

Részletesebben

KAKAÓ - CSIGA NÉLKÜL - KODÁLY KÖZPONT, PÉCS ÍRTA: VÁNCZA MÁRK

KAKAÓ - CSIGA NÉLKÜL - KODÁLY KÖZPONT, PÉCS ÍRTA: VÁNCZA MÁRK KAKAÓ - CSIGA NÉLKÜL - KODÁLY KÖZPONT, PÉCS ÍRTA: VÁNCZA MÁRK A közelmúltban Pécsett felépült Kodály Központ fontos alapköve a 2011-ben Európa Kulturális Fővárosa címet elnyert város fejlesztési tervének,

Részletesebben

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja 1. Ön a szakterületén belül felkérést kap egy mű elkészítésére az ókori egyiptomi művészet Mutassa be az egyiptomi művészet korszakait, az építészet, szobrászat és festészet stílusjegyeit, jellegzetességeit!

Részletesebben

A kaleidoszkóp minden arabeszkje

A kaleidoszkóp minden arabeszkje 50 tiszatáj OLASZ SÁNDOR A kaleidoszkóp minden arabeszkje SÁNDOR IVÁN ARABESZK CÍMŰ REGÉNYÉRŐL Borges Az okok című verséből vett sorok jelentéssűrítő és -előlegező mottóként olvashatók Sándor Iván 1991-ben

Részletesebben

BUDAPEST - AZ ÉRZÉS IDEJE.

BUDAPEST - AZ ÉRZÉS IDEJE. BUDAPEST - AZ ÉRZÉS IDEJE. HAJDU ORSOLYA - RAMOCSAI SEBESTYÉN TDK 2012 URBANISZTIKA TANSZÉK MŰVÉSZETI SZEKCIÓ NEM LÁTHATOTT SEMMIT KONZULENSEK VARGA IMRE, URBANISZTIKA TANSZÉK - BELSŐ KONZULENS KÉKESI

Részletesebben

Medint Group Debrecen

Medint Group Debrecen Medint Group Debrecen Megváltozott munkaképességű személyeket foglalkoztató csoport http://medint-group.hu Debrecen, Vármegyeháza u. 11. dr. Magyari László ügyvezető igazgató A cégcsoport tagjai - jelenlegi

Részletesebben

A Kikládok gyöngye A Rocky Retreat luxusvilla

A Kikládok gyöngye A Rocky Retreat luxusvilla A Kikládok gyöngye A Rocky Retreat luxusvilla Szöveg: Trencséni Dávid / Építész: Ilias Bratopoulos / Fotó: Costas Vergas Két luxusapartman épült Mykonos, azaz Mükéné szigetén hasonló koncepció alapján

Részletesebben

Egy hosszú hétvégét töltöttünk el Gyulán a Corso Hotelben. Gyula nagyon szép,

Egy hosszú hétvégét töltöttünk el Gyulán a Corso Hotelben. Gyula nagyon szép, Gyulai emlék Egy hosszú hétvégét töltöttünk el Gyulán a Corso Hotelben. Gyula nagyon szép, tiszta és turistákkal teli kisváros. Gyönyörűek a belváros szökőkútjai, a vár körüli sétány, ahol a nyári melegben

Részletesebben

A HANSA kiállítása igazán ütős volt. A zenére koreografált, különböző színű vízsugarakat kibocsátó zuhanyfejek mágnesként vonzották a látogatókat.

A HANSA kiállítása igazán ütős volt. A zenére koreografált, különböző színű vízsugarakat kibocsátó zuhanyfejek mágnesként vonzották a látogatókat. Frankfurt, ISH szubjektíven Szerző: Bodor Éva lakberendező A HANSA-GEBERIT pályázat helyezettjeként alkalmam nyílt ellátogatni a frankfurti ISH kiállításra, amely a szaniter kiállítások körében olyan helyet

Részletesebben

VISEGRÁD VÁROSKÖZPONTJÁNAK LÉTREHOZÁSA

VISEGRÁD VÁROSKÖZPONTJÁNAK LÉTREHOZÁSA VISEGRÁD VÁROSKÖZPONTJÁNAK LÉTREHOZÁSA ÉPÍTÉSZETI TERVPÁLYÁZAT 2008. TARTALOMJEGYZÉK 1. ÉPÍTÉSZETI GONDOLATOK, MŰLEÍRÁS 2. TARTÓSZERKEZETEK, ÉPÜLETGÉPÉSZET 3. HASZNÁLT ANYAGOK, TÉRBÚTOROK, BURKOLATOK 4.

Részletesebben

Kós Károly. Kovács László

Kós Károly. Kovács László Kovács László Kós Károly Az a köves hegy, velünk szemben éppen: az a Tâlharu; ez itt a Piatra Calului. Ott messze pedig, a völgyhajlásból szürkén, fátyolosan, ide látszik a vénséges, kopasz Vlegyásza.

Részletesebben

A történet elindult. A Pannon Papír megalakulása.

A történet elindult. A Pannon Papír megalakulása. IRODAI MEGOLDÁSOK Történetünk A Pannon Papírt 2005-ben magyarországi magánszemélyek alapították győri székhellyel, többéves papír-írószer kereskedelmi tapasztalattal. A régi kereskedők szakmai elkötelezettsége

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról Támogatás témája: Múzeumi gyűjtemények tárgyi és szellemi kulturális örökségünk című magyar-román

Részletesebben

MUNKAHELYEK ÉS TECHNOLÓGIÁK ÉPÍTÉSZETE MAI IPARI ÉPÜLETEGYÜTTESEK KOMPLEX MUNKAKÖRNYEZET -TERVEZÉSE

MUNKAHELYEK ÉS TECHNOLÓGIÁK ÉPÍTÉSZETE MAI IPARI ÉPÜLETEGYÜTTESEK KOMPLEX MUNKAKÖRNYEZET -TERVEZÉSE MUNKAHELYEK ÉS TECHNOLÓGIÁK ÉPÍTÉSZETE MAI IPARI ÉPÜLETEGYÜTTESEK KOMPLEX MUNKAKÖRNYEZET -TERVEZÉSE TÉZISFÜZET FODRÓCZY JÓZSEF ÉPÍTÉSZ PTE PMMK BREUER MARCELL DOKTORI ISKOLA - 2012 1 BEVEZETÉS Mint minden

Részletesebben

Életre keltjük épületét

Életre keltjük épületét Tégy bele csövet, szerelvényt! Hol kazán ontja melegét, a ház életre kél Közel 40 fő munkatársi létszám, közel 100 főt foglalkoztató alvállalkozói kör. 300 m2, XXI. századi technológiával épült iroda,

Részletesebben

A vállalkozás vezérelvei

A vállalkozás vezérelvei A vállalkozás vezérelvei Developing the future. Magunkról: Raiffeisen evolution project development Cégünk egy Ausztriában, Közép- és Kelet-Európában működő, bécsi székhelyű ingatlanvállalkozás. Sikerünk

Részletesebben

NEM PUBLIKUS NEM PUBLIKUS

NEM PUBLIKUS NEM PUBLIKUS VÁLTOZÁSOK KÖZÖTT Építész: Török Csongor Lakberendezô: Juhász Miklós ELÔNYÖS HELYZET ALAKULHAT KI, HA NEMCSAK SAJÁT HÁZÁT TERVEZHETI MEG AZ ÉPÍTÉSZ, HANEM A SZOMSZÉDJÁÉT IS. EZÁLTAL AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET

Részletesebben

Mádi Furmint Ünnep 2013 Szakmai Beszámoló

Mádi Furmint Ünnep 2013 Szakmai Beszámoló Mádi Furmint Ünnep 2013 Szakmai Beszámoló Tartalomjegyzék: Technikai adatok 2 A program eredményessége, szakmai hatásai 3 Részletes Program 4-6 Fotóalbum 7-16 Sajtómegjelenések 17-22 Kreatív anyagok 23-24

Részletesebben

www.ceuco.com 1/5 Hungary ceuco@ceuco.com Vice-President-Márta Hasenauer General Secretary Italy

www.ceuco.com 1/5 Hungary ceuco@ceuco.com Vice-President-Márta Hasenauer General Secretary Italy www.ceuco.com 1/5 HUNGARIKUMOK az európai gasztronómiai és borkultúrában PROGRAMOK nap időpont napirend Utazás a szállodákból Villányba. Pincelátogatás a borvidék Aurum díjas borászainak pincészeteiben,

Részletesebben

VIII. ÉPÍTÉSZ-KÉSZ REGATTA ÉPÍTÉSZTALÁLKOZÓ ÉS VITORLÁSVERSENY

VIII. ÉPÍTÉSZ-KÉSZ REGATTA ÉPÍTÉSZTALÁLKOZÓ ÉS VITORLÁSVERSENY VIII. ÉPÍTÉSZ-KÉSZ REGATTA ÉPÍTÉSZTALÁLKOZÓ ÉS VITORLÁSVERSENY A V4 Építészeti Alapítvány által szervezett VIII. ÉPÍTÉSZ-KÉSZ REGATTA építésztalálkozó és vitorlásverseny bemutatása 2008-ban, amikor az

Részletesebben

Mit tennék a vizek védelmében

Mit tennék a vizek védelmében Mit tennék a vizek védelmében Marcal folyó Készítette: Bálint Brigitta Magyargencsi Sportegyesület Bevezető Bizonyára sokan hallottak már a Dunántúl szívében emelkedő Somló-hegyről és bortermő vidékéről,

Részletesebben

Budapest XII., Széchenyi emlék út 4 (hrsz. 9237/2), Lakóépület. Dokumentáció helyi védelem törléséhez

Budapest XII., Széchenyi emlék út 4 (hrsz. 9237/2), Lakóépület. Dokumentáció helyi védelem törléséhez Budapest XII., Széchenyi emlék út 4 (hrsz. 9237/2), Lakóépület Dokumentáció helyi védelem törléséhez Az épület a Széchenyi hegy északi, meredek lejtőjén helyezkedik el, a Svábhegyről a Széchenyi hegyi

Részletesebben

Varga Borbála 2011.01.18. VABPABB.ELTE. Sámántárgyak motívumai a magyar fazekasművészetben

Varga Borbála 2011.01.18. VABPABB.ELTE. Sámántárgyak motívumai a magyar fazekasművészetben Sámántárgyak motívumai a magyar fazekasművészetben A Kárpát-medence fazekasművészetét egyedülálló változatosság jellemzi: a XVIII. századra kialakult az egyes központokra jellemző sajátos formavilág és

Részletesebben

EGYEDI BURKOLÁSI MEGOLDÁSOK:

EGYEDI BURKOLÁSI MEGOLDÁSOK: EGYEDI BURKOLÁSI MEGOLDÁSOK: Kőintarzia, természetes kövek, vagy extra méretű greslapok, illesztési hézag (fuga) nélküli szabásával. AZ ELKÉPZELÉSTŐL - A MEGVALÓSÍTÁSIG: 1. A megrendelő által kiválasztott

Részletesebben

VETÍTÉSI TECHNOLÓGIÁK

VETÍTÉSI TECHNOLÓGIÁK 2 2011 BEMUTATÓ ÉS TERVEZÉSI SEGÉDLET VETÍTÉSI TECHNOLÓGIÁK VETÍTÉSI TECHNOLÓGIÁK BEVEZETŐ 1 2 VIGYÁZZ HOVÁ LÉPSZ! 3MULTIMÉDIA-PADLÓ KITERJESZTETT VALÓSÁG DIGITÁLIS TÜKÖR EMBER A KÉPBEN - KÉP AZ EMBERBEN

Részletesebben

Magyarország 2008. Egészség g és kényelem

Magyarország 2008. Egészség g és kényelem Magyarország 2008 Egészség g és kényelem A SISTEM-AIR CSOPORT A SISTEM-AIR az európai központi porszívó gyártás és kereskedelem kiemelkedö képviselöje mind a lakossági, mind az ipari szektor területén.

Részletesebben

FELVÉTELI PÁLYÁZAT 2006

FELVÉTELI PÁLYÁZAT 2006 FELVÉTELI PÁLYÁZAT 2006 A Kós Károly Egyesülést 1989-ben alapította a szerves építészeti gondolkodást képviselő hét tervezőiroda. A jelenlegi harminckét tag között építész tervezéssel, kertépítészettel,

Részletesebben

AZ IDŐ FORMÁLTA TÖKÉLETESRE

AZ IDŐ FORMÁLTA TÖKÉLETESRE AZ IDŐ FORMÁLTA TÖKÉLETESRE AZ ÉLETERŐ FORRÁSA A forrás, amelyből a VIS VITALIS ásványvíz származik, a pannonhalmi Szent Márton-hegy mellett található Ravazd községben fakad. A forrásról szóló legkorábbi

Részletesebben

Koncepció, műszaki leírás

Koncepció, műszaki leírás Koncepció, műszaki leírás Helyszín, adottságok: A tervezési helyszínről kilátó nélkül is megfelelő panoráma nyílik mind a Velencei-tóra, mind a Velencei-hegység, Nadap irányába. A tó felöl nézve a Bence-hegy

Részletesebben

" j e z ő v e e r. s z

 j e z ő v e e r. s z s z " j e z ő v e e r k y " A z é l m é n e E G É S Z N A P O S K I R Á N D U L Á S O K K é r j ü k v á l a s s z o n! Märchenland Meseország Vannak mesék, amelyek életre kelnek, és mi is részeseivé válhatunk!

Részletesebben

Prémiumkert Várnegyed

Prémiumkert Várnegyed Prémiumkert Várnegyed érték és elegancia Plombatech M I S K O L C Az épület, ahogy elképzeltük... a Prémiumkert Várnegyed létrehozásával mindenképpen szeret nénk megfelelni egy olyan értékszemléletnek,

Részletesebben

PORTFOLIO. 2. oldal CÉGBEMUTATÁS

PORTFOLIO. 2. oldal CÉGBEMUTATÁS 2. oldal CÉGBEMUTATÁS A kiállítás-szervezésben és az idegenforgalomban szerzett tapasztalatunkban bízva, 2001-ben raktuk le cégünk alapjait. Rendezvények szervezésével és lebonyolításával, kiállítások

Részletesebben

SZÁMALK Központ Budapest, XI. Mérnök u. 39.

SZÁMALK Központ Budapest, XI. Mérnök u. 39. SZÁMALK Központ Budapest, XI. Mérnök u. 39. 2007-2009 Építész: Dobai János DLA Munkatárs: Vizdák Janka Belsőépítész: Tardos Tibor, Tardos-Design Bt. Épületszerkezetek: Pataky és Horváth Építésziroda Kft.

Részletesebben

Györköny szálláshelyek

Györköny szálláshelyek Györköny szálláshelyek Gellérthegyi Lak Györköny-Pincefalu központjában helyezkedik el egy új építésű présház, mely külsőségeiben hagyományos présház jellegű, viszont belső kialakítása lehetővé teszi vendégek

Részletesebben

é p í t é s z e m. h u P O R T F Ó L I Ó

é p í t é s z e m. h u P O R T F Ó L I Ó P O R T F Ó L I Ó Tevékenységünket önálló egyéni vállalkozásainkkal kezdtük meg, amelyek 1998 óta vannak jelen az építészeti tervezés és a kivitelezés területén. A 2006-os évre szükségessé vált munkáink

Részletesebben

Csopak épített környezetének értékkatasztere

Csopak épített környezetének értékkatasztere H 89 Öreghegyi u.5 1227/3 védelem jellege: helyi védelem nem javasolt! érték jellege : Megsemmisült, a telken épület nem található tömegstruktúra: homlokzat nyílászárók melléképület az adatfelvétel időponja:

Részletesebben

PORT FOL I O. 2. oldal CÉGBEMUTATÁS

PORT FOL I O. 2. oldal CÉGBEMUTATÁS 2. oldal CÉGBEMUTATÁS PORT FOL I O A kiállítás-szervezésben és az idegenforgalomban szerzett tapasztalatunkban bízva, 2001-ben raktuk le cégünk alapjait. Rendezvények szervezésével és lebonyolításával,

Részletesebben

KEDVEZMÉNYES KOLLEKTÍV STANDMEGJELENÉSI AJÁNLAT A CONSTRUMA / RENEO 2014-RE. Energiabarát Kft.

KEDVEZMÉNYES KOLLEKTÍV STANDMEGJELENÉSI AJÁNLAT A CONSTRUMA / RENEO 2014-RE. Energiabarát Kft. KEDVEZMÉNYES KOLLEKTÍV STANDMEGJELENÉSI AJÁNLAT A CONSTRUMA / RENEO 2014-RE CONSTRUMA / RENEO 2014 A HUNGEXPO Zrt. szakmai partnereként ismét nagyon kedvező áron kínálunk megjelenési lehetőséget a jövő

Részletesebben

ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉS ÓBUDAI OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN

ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉS ÓBUDAI OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉS ÓBUDAI OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN Beszerző intézmény neve és címe: Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat (1033 Budapest, Fő tér 3.) Település/Ország: Budapest

Részletesebben

ÉLHETÔ MODERNIZMUS Építész: Radácsy Roland

ÉLHETÔ MODERNIZMUS Építész: Radácsy Roland ÉLHETÔ MODERNIZMUS Építész: Radácsy Roland A KORÁBBI SIKERES EGYÜTTMÛKÖDÉSEINK NYOMÁN FORDULT HOZZÁM ÚJRA A MEGRENDELÔ. A KERTVÁROSI KÖRNYEZETBEN ELHELYEZKEDÔ, ENYHE LEJTÉSÛ ÜRES TELEK IDEÁLIS HELYSZÍN

Részletesebben

Fedezze fel a Legrand világát

Fedezze fel a Legrand világát Fedezze fel a Legrand világát MINDEN, AMI VILLANYSZERELÉS www.legrand.hu 15 éve Magyarországon! A Legrand Magyarország Villamossági Rendszerek Zrt. piacvezetõ a kisfeszültségû elektromos szerelvények gyártása

Részletesebben

Felhő. Kiss Gábor Ádám GPUV2D 2013

Felhő. Kiss Gábor Ádám GPUV2D 2013 Felhő Kiss Gábor Ádám GPUV2D 2013 A felhő szó hallatán mindenki az égen úszó meteorológiai képződményre gondol. Ez a légkörben lebegő apró vízcseppek és jégkristályok halmaza. Folyton mozgásban van, alakja

Részletesebben

ÍRÁSOS MUNKARÉSZ BUDAPEST, VIII., BLÁTHY U. 30. HRSZ.: 38645 LAKÓÉPÜLET KÜLSÖ HOMLOKZAT FELÚJÍTÁSA

ÍRÁSOS MUNKARÉSZ BUDAPEST, VIII., BLÁTHY U. 30. HRSZ.: 38645 LAKÓÉPÜLET KÜLSÖ HOMLOKZAT FELÚJÍTÁSA ÍRÁSOS MUNKARÉSZ BUDAPEST, VIII., BLÁTHY U. 30. HRSZ.: 38645 LAKÓÉPÜLET KÜLSÖ HOMLOKZAT FELÚJÍTÁSA 1. ÉS 2. SZ.LAKÁSHOZ ELŐ TETŐ FELÚJÍTÁSA ÉS BŐ VÍTÉSE TERVDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ TARTALOMJEGYZÉK 1. ÉPÍTÉSZETI

Részletesebben

MALOM. Mester-Csiki Borbála Bevezetés az építészetbe 2014

MALOM. Mester-Csiki Borbála Bevezetés az építészetbe 2014 MALOM A malom kifejezés egy olyan dolgot takar, mely darabos, nagyobb részecskékből álló anyagot aprít, őröl finomabbá, az anyag további felhasználását elősegítő formába hozza, más szóval feldolgozza.

Részletesebben

4,5m PININFARINA FORMAVILÁGA

4,5m PININFARINA FORMAVILÁGA PININFARINA FORMAVILÁGA MINDANNYIUNK ÁLTAL ELFOGADOTT TÉNY, HOGY HASZNÁLATI TÁRGYAINK ÍGY A VÁROSKÉPET ALKOTÓ MINDEN EGYES ÉPÍTÉSZETI ELEM TERVEZÉSE ESETÉN NAGY HANGSÚLYT KELL HELYEZNI A FUNKCIÓ ÉS A FORMA

Részletesebben

MÛVÉSZET. Fogas feszületek ARANYI SÁNDOR FOTÓKONSTRUKCIÓJA

MÛVÉSZET. Fogas feszületek ARANYI SÁNDOR FOTÓKONSTRUKCIÓJA MÛVÉSZET Fogas feszületek ARANYI SÁNDOR FOTÓKONSTRUKCIÓJA Először talán egy terebélyes pályaudvart kellene elképzelnünk. Átlós, nyílegyenes és íves sínpárok regimentje, köztük tömpe váltók, sudár jelzőlámpák.

Részletesebben

epiteszforum.hu médiaajánlat érvényes 2010. október 1-től

epiteszforum.hu médiaajánlat érvényes 2010. október 1-től epiteszforum.hu médiaajánlat érvényes 2010. október 1-től Az idén 10 éves www.epiteszforum.hu naponta új hírekkel jelentkező építészeti napilap, amely a hasznos szakmai és közéleti információk mellett

Részletesebben

Vezetõi irodabútor program

Vezetõi irodabútor program exclusive vezetõi irodabútor katalógus Vezetõi irodabútor program Ez a terület megköveteli a rendkívüli igényességet és minõséget. Vezetõi irodabútor családjainkat a precíz megmunkálás, tartós, jó minõségû

Részletesebben

IPARTANSZÉK SZAKIRÁNYVÁLASZTÁS 2016. Dobai János DLA egyetemi docens, tanszékvezető www.ipar.bme.hu

IPARTANSZÉK SZAKIRÁNYVÁLASZTÁS 2016. Dobai János DLA egyetemi docens, tanszékvezető www.ipar.bme.hu Dobai János DLA egyetemi docens, tanszékvezető Az IPARTANSZÉK Az IPARTANSZÉK nem gyártervezési tanszék Úgy gondoljuk és hogy az építészmérnök, az építészmérnöki gondolkodás a tervezés gyakorlatának elsajátítása

Részletesebben

Ne csak nézz! Kattanj rá! Építészeti fotópályázat

Ne csak nézz! Kattanj rá! Építészeti fotópályázat Ne csak nézz! Kattanj rá! Építészeti Az Atrium magazin pályázatával olyan amatőr tehetségeket kerestünk, akik képesek ebben a cseppet sem könnyű műfajban értékeset alkotni. A pályázatot amelyet nagy érdeklődés

Részletesebben

DUNA. A folyó közelsége biztosítja az exkluzív légkört ahely számára. Teraszhelyiségünkben és a 200 fő

DUNA. A folyó közelsége biztosítja az exkluzív légkört ahely számára. Teraszhelyiségünkben és a 200 fő Rendezvény központ Üdvözöljük A Római-part legújabb gyöngyszeme, ahely, csodálatos dunai panorámával várja kedves vendégeit. Hatalmas kertünkben közvetlenül a folyóparton gyönyörködhet a Dunában egy pohár

Részletesebben

Műszaki leírás. A Móricz Zsigmond körtéri műemléki védettségű Gomba épületének építészeti és hasznosítási ötletpályázata. 2009. szeptember 7.

Műszaki leírás. A Móricz Zsigmond körtéri műemléki védettségű Gomba épületének építészeti és hasznosítási ötletpályázata. 2009. szeptember 7. Műszaki leírás A Móricz Zsigmond körtéri műemléki védettségű Gomba épületének építészeti és hasznosítási ötletpályázata 2009. szeptember 7. 2. / 7 oldal Rajzjegyzék és tartalom 01 A város egy duzsungel

Részletesebben

A Badacsonyi borvidék adottságai, jelene és jövője. Vulkánok völgye Óriások völgye Tapolcai medence

A Badacsonyi borvidék adottságai, jelene és jövője. Vulkánok völgye Óriások völgye Tapolcai medence A Badacsonyi borvidék adottságai, jelene és jövője Vulkánok völgye Óriások völgye Tapolcai medence A szőlőtermesztés a tanúhegyek lankáin folyik Szent György-hegy Csobánc (Keszi-hegy) Jellegzetes kalap

Részletesebben

Pályázati beszámoló Jövő építőmesterei NTP-MKÖ-M

Pályázati beszámoló Jövő építőmesterei NTP-MKÖ-M Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Pályázati beszámoló Jövő építőmesterei NTP-MKÖ-M-15-0003 Szabadtéri Néprajzi Múzeum Szentendre 2016. július 30. A programban építészeti szakiskolába járó kiemelkedő tehetségű

Részletesebben

A hazai fény... Referencia projektek 2009-2011

A hazai fény... Referencia projektek 2009-2011 A hazai fény... Referencia projektek 2009-2011 MAGYAR TERMÉK Tervezéstől a gyártásig A hazai fény... A világítástechnikában eltöltött több évtizedes múltunknak köszönhetően, szinte minden kihívásnak meg

Részletesebben

Oktatóstúdió. KEMON oktatások 2011/I. félév

Oktatóstúdió. KEMON oktatások 2011/I. félév Oktatóstúdió KEMON oktatások 2011/I. félév Kedves Fodrász KollégA! Neked mi volt az újévi fogadalmad? Nekünk az, hogy minél több szakmabelihez jussunk el, bemutatva a továbbképzések fontosságát. Ennek

Részletesebben

Ü d v ö z ö l j ü k T ó t h F e r e n c p i n c é s z e t é n e k h o n l a pj á n!

Ü d v ö z ö l j ü k T ó t h F e r e n c p i n c é s z e t é n e k h o n l a pj á n! B o r á s z at T u r i z m u s Pa rt n e r e k galéria b emutatkoz ás Ü d v ö z ö l j ü k T ó t h F e r e n c p i n c é s z e t é n e k h o n l a pj á n! Tóth Ferenc pincészetét, az Egri Borvárat bátran

Részletesebben

Sokáig voltam távol?

Sokáig voltam távol? Sokáig voltam távol? Az olasz lakosság utazási szokásai Kiss Kornélia kutatási igazgató Magyar Turizmus Zrt. Európa hatodik legnépesebb országa Olaszország területe: 301 230 km 2 Lakosainak száma: 58,1

Részletesebben

"Örömmel ugrok fejest a szakmába" - Interjú Őze Áronnal

Örömmel ugrok fejest a szakmába - Interjú Őze Áronnal "Örömmel ugrok fejest a szakmába" - Interjú Őze Áronnal 2014. október 29. szerda, 08:00 Az idei Vidor fesztiválon Őze Áron és Kedvek Richárd nyerte a legjobb főszereplő párosnak járó Pantalone-díjat az

Részletesebben

R E G É C, A V Á R R O M H A S Z N O S Í T Á S A GYŐRFFY ZOLTÁN, KORMÁNYOS ANNA, VARGA BENCE ÉPÍTÉSZETI ÖTLETPÁLYÁZAT MESTERISKOLA XX.

R E G É C, A V Á R R O M H A S Z N O S Í T Á S A GYŐRFFY ZOLTÁN, KORMÁNYOS ANNA, VARGA BENCE ÉPÍTÉSZETI ÖTLETPÁLYÁZAT MESTERISKOLA XX. R E G É C, A V Á R R O M H A S Z N O S Í T Á S A ÉPÍTÉSZETI ÖTLETPÁLYÁZAT MESTERISKOLA XX. CIKLUS GYŐRFFY ZOLTÁN, KORMÁNYOS ANNA, VARGA BENCE MESTER: CZIGÁNY TAMÁS REGÉC, A VÁRROM HASZNOSÍTÁSA - ÉPÍTÉSZETI

Részletesebben

CSÍRÁZÁS GERMINATION

CSÍRÁZÁS GERMINATION CSÍRÁZÁS GERMINATION stilizált búzatábla csíptetőfelület csíra installáció A 2014-es Velencei Biennálé magyar pavilonjának kiállítása az ÉPÍTÉS témakörét, ezen belül is a kizárólag a Kárpát-medencére jellemző,

Részletesebben

Pannonhalmi Borvidék Márton napi pincejárás 2013. november 09-10.

Pannonhalmi Borvidék Márton napi pincejárás 2013. november 09-10. Márton nap apropóján újra pincejárást szervezünk a Pannonhalmi Borvidéken! November 9-én és 10-én a borvidék 9 borásza, borászata várja szeretettel a borkedvelő közönséget! A Pannonhalmi Borvidék mintegy

Részletesebben

Az intézmény neve: fenntartott Eszterházy Károly Főiskola Gyakorló Általános Iskola, Középiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény OM azonosító:

Az intézmény neve: fenntartott Eszterházy Károly Főiskola Gyakorló Általános Iskola, Középiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény OM azonosító: 2011 Az intézmény neve: fenntartott Eszterházy Károly Főiskola Gyakorló Általános Iskola, Középiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény OM azonosító: 200679 Székhely: 3300 Eger, Eszterházy tér 1.

Részletesebben

Az eddig látottak felülmúlják a várakozásainkat

Az eddig látottak felülmúlják a várakozásainkat https://www.fina-budapest2017.com/hu/hirek/315/az-eddig-latottak-felulmuljak-a-varakozasainkat Az eddig látottak felülmúlják a várakozásainkat 2017.02.22. 20:10 CET A Nemzetközi Úszó Szövetség (FINA) Budapesten

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK QUADRO QUADRO 8-9 VERMONT 30-33 RETRO 46-47

TARTALOMJEGYZÉK QUADRO QUADRO 8-9 VERMONT 30-33 RETRO 46-47 FALI DEKORÁCIÓ TARTALOMJEGYZÉK QUADRO 4 ARCO 5 QUADRO 8-9 ARCO 10-13 BLOCCO 14-17 SIERRA 18-21 QUBO 22-25 MODERNO 26-29 Az INCANA fali dekorációknak köszönhetően minden VERMONT 30-33 ALASKA 36-39 MONTANA

Részletesebben

Modern vonalak, mediterrán színek

Modern vonalak, mediterrán színek élettér Modern vonalak, mediterrán színek Vendéglátóink a nyugalom és a béke miatt választották lakhelyükül a Debrecen kertvárosában, családiházas környezetben, de a belvároshoz közel álló házat. A két

Részletesebben

Karácsony máshol, máshogyan

Karácsony máshol, máshogyan Karácsony máshol, máshogyan A karácsonyt sokféleképpen lehet ünnepelni, s mivel a téma nem is oly régen még aktuális volt, gondoltam, pár újonnan szerzett információt közölnék iskolánk szorgalmas diákjaival:

Részletesebben

KÖZÉLET :45 - IPARI ÜZEM TERVEZÉSÉVEL ÉRDEMELTE KI FODRÓCZY JÓZSEF AZ IDEI SCHMIDL FERENC DÍJAT

KÖZÉLET :45 -  IPARI ÜZEM TERVEZÉSÉVEL ÉRDEMELTE KI FODRÓCZY JÓZSEF AZ IDEI SCHMIDL FERENC DÍJAT KÖZÉLET - 2016. 10. 03. 18:45 - www.szekesfehervar.hu IPARI ÜZEM TERVEZÉSÉVEL ÉRDEMELTE KI FODRÓCZY JÓZSEF AZ IDEI SCHMIDL FERENC DÍJAT A Schmidl Ferenc Építészeti Díjjal a város azokat az építészeket

Részletesebben

Ha bátrabb lennék, ilyen lenne otthon is

Ha bátrabb lennék, ilyen lenne otthon is Ha bátrabb lennék, ilyen lenne otthon is Minőségi kikapcsolódásra, feltöltődésre vágyó családok és baráti társaságok számára a Borbarátok szálloda legyen a legjobb választás főszezonon kívül is Badacsonyban

Részletesebben

2012. április 27. 13:49 Timar Gigi kulcsszavak: fürdő, kicsi fürdő, lakberendezés, takarékos fürdő

2012. április 27. 13:49 Timar Gigi kulcsszavak: fürdő, kicsi fürdő, lakberendezés, takarékos fürdő 2012. április 27. 13:49 Timar Gigi kulcsszavak: fürdő, kicsi fürdő, lakberendezés, takarékos fürdő KIS FÜRDŐ Nagy a család, de kicsi a fürdő? Ha öt embernek közülük négyen nők kell használnia egy nem túl

Részletesebben

A JAVASLATTEVŐ ADATAI:

A JAVASLATTEVŐ ADATAI: I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI: 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény /szervezet/vállalkozás) neve: Alsóörs Helyi Értéktár Bizottság 2. A javaslatot benyújtó személy vagy kapcsolattartó személy adatai:

Részletesebben

A tárgy maga. Bikácsi Daniela munkáiról

A tárgy maga. Bikácsi Daniela munkáiról 08 Gardonyi + Bikacsi.qxd 15.03.26 13:31 Page 67 A tárgy maga Bikácsi Daniela munkáiról Amit gondolkodásnak nevezünk, az lemeztelenítés. Jean-Francois Lyotard Bikácsi Daniela a kilencvenes évek közepe

Részletesebben

FF-STATIKA Építőmérnöki és Művészeti Bt.

FF-STATIKA Építőmérnöki és Művészeti Bt. ÉPÜLETEK x ALAPOZÁSOK x FELMÉRÉSEK x KIVITELEZÉS FF-STATIKA Építőmérnöki és Művészeti Bt. Tartószerkezetek tervezése Építészeti tervezés Mérnöki létesítmények, földművek tervezése Mobil távközlő állomások

Részletesebben

Ügyfelünk a Knorr-Bremse. Központilag szervezett európai disztribúció

Ügyfelünk a Knorr-Bremse. Központilag szervezett európai disztribúció Ügyfelünk a Knorr-Bremse Központilag szervezett európai disztribúció Copyright Knorr-Bremse AG Közös növekedés lépésről lépésre A stabil kapcsolatok kialakulásához idő kell. Idő kell a kölcsönös bizalom

Részletesebben

Egy veszprémi vállalkozás sikertörténete

Egy veszprémi vállalkozás sikertörténete Egy veszprémi vállalkozás sikertörténete veszport.hu 2014.05.16.15:31 Új, korszerű 1332 négyzetméteres üzemcsarnokot avattak pénteken Veszprémben a Transmoduls Tervező és Gyártó Kft telephelyén. A gazdasági

Részletesebben

Az építészeti minőség, avagy a bizalom anatómiája

Az építészeti minőség, avagy a bizalom anatómiája Az építészeti minőség, avagy a bizalom anatómiája Engedjék meg, hogy bemutatkozzam, Vikár András építész vagyok. Lukács Istvánnal közös irodánk tervei alapján, az elmúlt évtizedben, csaknem 120 000 m 2

Részletesebben

A vidék helyzete. a 168-ból 100 vidékies kistérség, (59,5%) 1813 település található területükön (57,8%) Területük 57 ezer km²(61,9%)

A vidék helyzete. a 168-ból 100 vidékies kistérség, (59,5%) 1813 település található területükön (57,8%) Területük 57 ezer km²(61,9%) A vidék helyzete a 168-ból 100 vidékies kistérség, (59,5%) 1813 település található területükön (57,8%) Területük 57 ezer km²(61,9%) Lakónépességük 3,3 millió(39,7%) Falvaink arculata Hazánk településeinek

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye)

Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye) Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye) 2008. január 5. Egyesületünk megalakulása. Az egyesület létrehozása egy baráti társaság kezdeményezéséből jött

Részletesebben

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST 2012. május 8., 18 óra, Bécs Tisztelt (az eseményen jelenlévők függvénye). Különleges és talán minden másnál alkalmasabb két egymáshoz ezernyi szállal kötődő nemzet kapcsolatainak

Részletesebben

TÉZISEK. HARRY POTTER HÉT ARCA: J. K. Rowling regénysorozatának hét irodalomelméleti megközelítése

TÉZISEK. HARRY POTTER HÉT ARCA: J. K. Rowling regénysorozatának hét irodalomelméleti megközelítése TÉZISEK HARRY POTTER HÉT ARCA: J. K. Rowling regénysorozatának hét irodalomelméleti megközelítése J. K. Rowling tíz évig írta regénysorozatát, így egy utolsó szegletéig jól átgondolt művel van dolgunk.

Részletesebben

Communitas beszámoló

Communitas beszámoló Communitas beszámoló Az ösztöndíj legnagyobb részét nyersanyagokba fektettem, így születtek az új festményeim. Az összeg másik részét pedig arra használtam, hogy néhány utazást finanszírozzak a környező

Részletesebben

KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK I. FELADATLAP

KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK I. FELADATLAP KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK I. FELADATLAP Művészettörténet Teszt jellegű, rövid feladatok 30 pont 1. Az alábbi fotókon ókori egyiptomi műemlékeket, alkotásokat

Részletesebben

Krupp Márton 2007 Építéskivitelezés-tervezés 5.

Krupp Márton 2007 Építéskivitelezés-tervezés 5. ÜVEGSZÁLAS BETON LiTraCon - Light Transmitting Concrete - Fény Áteresztő Beton - Feltaláló: Losonczi Áron - 2001 BME építész diploma - Svédország posztrgraduális képzés - 2002 szabadalom bejelentése -

Részletesebben