TDK dolgozat. Magyarország borhelyzete. Soproni borvidék jellemzése. Bejczi László Horváth András 2009.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TDK dolgozat. Magyarország borhelyzete. Soproni borvidék jellemzése. Bejczi László Horváth András 2009."

Átírás

1 TDK dolgozat Magyarország borhelyzete Soproni borvidék jellemzése Bejczi László Horváth András 2009.

2 Borban az igazság A kőszegi borvidék helyzetelemzése

3 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS MAGYARORSZÁG SZŐLŐ- ÉS BORTERMELÉSE SZŐLŐ- ÉS BORTERMELÉSÜNK TÖRTÉNETÉRŐL SZŐLŐ ÉS BORTERMELÉS NAPJAINKBAN: FORGALOMBA HOZOTT BOROK MINŐSÉGI KATEGÓRIÁI MAGYAR BORVIDÉKEK MAGYARORSZÁG BORVIDÉKEINEK LEGFONTOSABB JELLEMZŐI A BORVIDÉKEK TERÜLETI VÁLTOZÁSA: MAGYAR BORUTAK A BORTERMELÉS GAZDASÁGBAN BETÖLTÖTT SZEREPE A SOPRONI BORVIDÉK TÖRTÉNETÉRŐL A BORVIDÉK LEGFONTOSABB JELLEMZŐI: KŐSZEG ÉS KÖRNYÉKE HEGYKÖZSÉG A KŐSZEGI SZŐLŐ ÉS BORTERMELÉS KULTÚRÁJÁRÓL, ÉS TÖRTÉNETÉRŐL KŐSZEGI BORRENDEZVÉNYEK KŐSZEGI BOR EGYESÜLETEK EMPÍRIKUS ELEMZÉS KŐSZEG ÉS KÖRNYÉKE HELYZETÉNEK ELEMZÉSE GAZDASÁGI SZÁMÍTÁSOK KŐSZEG ÉS KÖRNYÉKE BORFOGYASZTÁSI ADATAI BORMARKETING A MARKETING-MIX ELEMEI KŐSZEG ÉS KÖRNYÉKE SZŐLŐTERMŐ VIDÉKEN SWOT-ANALÍZIS A JÖVŐ ÚTJA ÖSSZEFOGLALÁS FELHASZNÁLT IRODALOM... 61

4 4 A mértékkel fogyasztott bor a test és a lélek öröme, egészség a léleknek és a testnek a mértékletes ital, a mértéktelenül fogyasztott bor izgalmat és sok romlást okoz" (Idézet az Ószövetségből) 1. Bevezetés Hazánkban a szőlőtermelő helyek hosszú évszázadok alatt a termőhelyi adottságok, továbbá a gazdasági és társadalmi viszonyok hatására alakultak ki. A termőhelyek mai arculata pedig szorosan összefügg azokkal a jogszabályokkal, amelyekkel a történelem folyamán szabályozni kívánták a szőlő és bortermelés kereteit, és amelyek meghatározzák fejlődésének irányát. Dolgozatunk témájaként a szőlő- és bortermelést választottuk. Vizsgálatunk tárgya Magyarország borgazdasága, valamint szűkebben a soproni borvidékhez tartozó kőszegi borgazdaság, a Kőszeg és Környéke Hegyközség művelési területe. Azért erre a témára esett a választásunk, mert kultúrált borfogyasztók lévén, valamint hobbi szőlő-, és bortermelőként, figyelemmel kísérjük Magyarország szőlő és bortermelő gazdaságát, és nyomon követjük szűkebb hazánk borgazdaságának alakulását is. Kőszeg környéki lakosokként, minket is különösen érint, hiszen a fejlődő borgazdaság előnyeiből mi is részesülünk. A dolgozat első részében röviden foglalkozunk Magyarország bortermelésével. Ebben a fejezetben írunk a magyar szőlő-, és bortermelés kialakulásáról, alakulásáról, Magyarország borfogyasztási szokásairól, valamint a 22 borvidékről. Bemutatjuk a magyar bornak gazdaságunkban betöltött szerepét, illetve értékesítésének alakulását, szőlőfajtánkként, és kiszerelésenként. Megvizsgáljuk marketing szempontból a borutak jelentőségét, kialakulásukat, fejlődésüket. Dolgozatunk második felében a Soproni Borvidéken belül Kőszeg és Vidéke Hegyközséget szeretnénk bemutatni. Figyelmet szentelünk Kőszeg hagyományainak, azon belül a szőlő jövésének könyvére, szőlő-, és bortermelésének történelmére. Különös

5 5 hangsúllyal szeretnék bemutatni a kőszegi gazdák szőlőtermelési szokásait, gazdasági helyzetüket, lehetőségeiket. Dolgozatunk következtetéseinek megalapozásához primer kutatást (interjúkészítés, kérdőíves felmérés) végeztünk és felhasználtunk szekunder forrásokat is. Helyszíni kutatás alapját 9 mélyinterjú készítése jelentette, melynek során próbáltunk Kőszeg és környéke neves borszakértői közül többeket megkérdezni. Kíváncsiak voltunk arra, hogy ők hogyan járulnak hozzá a kőszegi hegyközség hírnevének öregbítéséhez, milyen törekvéseket folytatnak, és tartanának megfelelőnek. A hegyközség 11 legjelentősebb borászával készítettünk egy kérdőíves kutatást, mellyel a szőlőgazdák gazdaságába pillanthattunk be, és gazdasági helyzetükbe, marketing lehetőségeikbe nyertünk betekintést. Kíváncsiak voltuk arra is, hogy a Soproni borvidékké válás mennyire befolyásolta a környék fejlődését, a gazdálkodóknak milyen új lehetőségeik nyíltak meg ezáltal. Aktualitás: Kiosztották a 10. alkalommal megrendezett VinAgora Nemzetközi Borverseny díjait Sopronban. Nem meglepő, hogy taroltak a magyar borok: az összesen 174 elismerés többségét (117-et) idén is a magyar nedűk kapták meg (Letöltés: október 14.)

6 6 2. Magyarország szőlő- és bortermelése Magyarország földrajzi adottságai tekintve a 45,4 48,5 o földrajzi szélességi fokok között terül el. Hazánk nagyobb hányada, kb. kétharmada a o C-os átlaghőmérsékletű zónában fekszik, szőlőtermesztés szempontjából a Föld északi zónájában van. Ebből azt a következtetést tudjuk levonni, hogy hazánk elsősorban a minőségi fehérbor termelésének kedvez, azonban az ország természeti adottságaiból eredően a déli borvidékek alkalmasak minőségi vörösborok készítésére is Szőlő- és bortermelésünk történetéről Hazánkban már a honfoglalás előtt is termeltek szőlőt. A régészeti kutatások azt igazolják, hogy a Dunántúlon a római uralom előtt már voltak szőlőültetvények, de Pannónia (a mai Dunántúl) szőlőkultúrája leginkább a római birodalomban fejlődött. Ebből a korból számos emlék maradt fenn, melyek a Dunántúl területén megtalálhatók Soprontól a Balatonon keresztül, egészen Budapestig. A történelem viszontagságai ellenére sem pusztultak el ezek az értékek, sőt az évek folyamán továbbgyarapodtak. Az első jelentős szőlőtelepítések a városok és kolostorok mentén jöttek létre. Magyarországon Nagy Lajos és Mátyás király reformjainak köszönhetően a bortermelés nagy mértékben növekedett. A középkor ezen időszakában élte virágkorát a szőlő- és bortermelés, közben kisebb-nagyobb, visszaesés következett be a tatár, és a török uralom idején. A kiegyezés után az 1860-as években Európa szerte pusztító filoxérajárvány 2 miatt a szőlő- és bortermelés csökkent, amely az egész kontinensen, hazánkat is beleértve kiirtotta a kötött talajon lévő ültetvényeket től a földművelésügyi miniszter több levélben is értesítette a gazdasági egyleteket, a járvány veszélyéről ben, az Ausztriában történt nagymértékű szőlővessző kihalások után rendeletben tiltották meg az osztrák tartományokból történő szőlő behozatalt. Sok termelő nem vette komolyan a figyelmeztetéseke, ennek köszönhetően hazánkban is megjelent a vész. Az első fertőzést a pancsovai területen vették észre 1875-ben. (Ld. 21. és 22. melléklet.) 2 latin név: Viteus vitifolii/philloxera vitifolii Amerikából származó kártevő, másnéven a szőlő gyökértetű. A szőlő gyökerén un. gubacsokat képez, ezzel megfolytva a növényt. Védekezés ellene a filloxéra rezisztens alanyok használatával.

7 7 Az járvány utáni újratelepítések még be sem fejeződtek, amikor az I világháború és azt az követő túltermelési válság következtében újabb súlyos veszteségek érték az országot. Az I. világháborút lezáró békeszerződés következtében jelentős szőlőterületeket, illetve az ott lévő piacokat vesztett el a magyar szőlő és bortermelés. Az ország szőlőültetvényének kétharmadát, mintegy 215 ezer hektárt csatoltak el, valamint a szőlőés borfogyasztó lakosság egyharmada maradt az országhatáron belül. Ez túlkínálathoz vezetett. Az 1. térkép a trianoni békeszerződés előtti állapotot tükrözi. Megváltoztak ültetvényeink területi arányai, túlsúlyba kerültek a homoki szőlők. A belföldi borpiac csökkenése mellett a borexportunk is nagyon alacsony szintre esett vissza. 1. térkép 3 Az ország a II. világháború után ismét jelentős veszteséget könyvelhetett el, amely sajnos a szőlő- és bortermelés színvonalában is érződött. Jelentős kár érte újra az ültetvény-, és a hordóállományt. Ezt az időszakot követő átmeneti fellendülést az akkori politikai hatalom a történelem során korábban nem tapasztalt mélypontra jutatta. Ennek egyik legfőbb oka az 1949-ben hozott rendelet volt, amely értelmében megszüntették a szőlészeti, valamint a borászati felügyeleteket, valamint feloszlatták a hegyközségeket. 3 (Letöltés: november 11.)

8 8 Az így gazdátlanul, magára hagyott szőlőterületek állapota az évek során romlott, aminek következtében körülbelül 47,8 ezer hektáron pusztult ki a termés. Közel tíz év alatt nem egészen 20 %-kal csökkent a szőlőállomány. Ezen az állapoton az 1949-ben megalapított állami gazdaságok, és a később létrejött termelőszövetkezetek sem tudtak javítani, és ez a szőlőgazdaságokon is látszódott és 1956 között az éves bortermelés 8,3 16,16 hl/ha volt. Az akkori gazdaságtalan termelés következtében már-már attól lehetett tartani, hogy idővel el fog tűnni a szőlő- és bortermelés a Magyarország gazdaságából. Ezt a - nyugodtan mondhatjuk - borzalmas helyzetet - bár szerintünk egy kicsit későn - az agrárágazat akkori vezetői is felismerték, és az 50-es években egy szőlőtelepítési programot hirdettek meg. Ennek hatására jelentős szőlőtelepítések mentek végbe, melyhez a kormányzat nyújtott anyagi támogatást. Ennek eredményeként 1961 és 1965 között 47 ezer hektár szőlőt telepítettek, továbbá ezzel párhuzamosan indult az új borászatok létrehozása is. A második ötéves terv időszakában elvégzett szőlőrekonstrukció kétségkívül hozott javulást, azonban ez nem oldotta meg szőlő- és bortermelésünk modern, korszerű alapokra helyezését. Ennek oka az volt, hogy nagy nehézségeket okozott a szőlőtermesztésre alkalmas területek kijelölése, ami ahhoz vezetett, hogy olyan térségekben is telepítettek szőlőt, ahol ez nem lett volna indokolt, továbbá ezért nem voltak ott a bortermelésnek hagyományai sem. Erre példát az Alföldön találhatunk, ahol még az alacsony fekvésű területekre is ültettek szőlőt, viszont a téli és a tavaszi időszakban gyakori fagyok miatt jelentős termésveszteség következett be. Az között az egész országban telepített szőlőfajták közül egyedül az Olaszrizling a máig legjelentősebb fajtánk. A második és a harmadik ötéves terv időszakban az állam elsődleges célja az volt, hogy a szőlőtermelésnek területhasznosító, népességfoglalkoztató és nem utolsó sorban népességeltartó képessége legyen. Ez a kormányzati szándék 1973-ig figyelhető meg és 1990 között jelentős, mintegy 45 ezer hektár korszerű szőlőültetvényt létesítettek. A fajtaszerkezetben minőségi változás következett be, és újabb nemes szőlőket telepítettek, például Szürkebarátot, Traminit, és a Chardonnayt. Ezenkívül a hagyományos fajták térhódítása megalapozta boraink minőségének, exportképességének javulását. A borászati technológiában időközben végbementek minőségi fejlesztések, ugyanakkor megfigyelhető, hogy a szőlőterületek nagysága folyamatosan csökkent, azaz a kivágás mértéke meghaladta a telepítések mértékét:

9 9 Átlagos szőlőterület (millió ha) ábra Saját szerkesztés a Borászat c. kötet adatai alapján 4 Termés átlag (t/ha) ,21 3,48 3,78 4,63 5,09 5,1 5, ábra Saját szerkesztés a Borászat c. kötet adatai alapján 5 Az 1. és 2. ábra összevetése egy érdekes kérdést vethet fel. Hogy lehetséges az, hogy a termőterület csökken, és ezzel ellentétben a termés mennyisége nő. Nem ez vezetett a minőségromláshoz? Az általunk feltett kérdésre a válasz, az hogy a minőségi bort adó szőlők telepítése egyben mennyiségbeli javulást is eredményezett, a hatékonyságjavulás további okai még a jobb permetezőszerek, a kedvezőbb időjárás, a jobb szakértelem, a begyakorlottabb munka, és a gépesítés fokozása volt. 4 Eperjes Imre- Kállay Miklós- Magyar Ildikó: Borászat, Mezőgazda Kiadó, Budapest, old. 5 Eperjes Imre- Kállay Miklós- Magyar Ildikó: Borászat, Mezőgazda Kiadó, Budapest, old.

10 10 Szőlő- és borgazdaságunk - mint a történelem során annyiszor - jelenleg is nagy változáson megy át. A rendszerváltás nagy szerkezeti átalakulást eredményezett a gazdaságban, melynek következtében a szocialista nagyüzemeket, termelőszövetkezeteket privatizálták, így a tulajdon- és birtokviszonyok gyökeresen átalakultak, jóllehet nem eredeti formájukban. A szőlőültetvények döntő többsége kistermelők tulajdonába került, míg a borászati nagyüzemek egy része magyar, és külföldi befektetők kezére jutott, másik része kisebb területű szőlőbirtokokra darabolódott, továbbá sok tönkrement Szőlő és bortermelés napjainkban: Napjainkban a gazdálkodók tevékenységét nagyban befolyásolja a Európai Unióhoz való csatlakozás. Az Európai Unió világviszonylatban mind a szőlő-, mind a bortermelés, illetve fogyasztás szempontjából is az első helyet foglalja el. Ez arányait tekintve körülbelül 60 %-ot tesz ki. Az Unió költségvetésének a felét az agrárszféra kapja meg, amiből a szőlészet, és borászat körülbelül 2-3 %-ban részesül. Ezt jelentős mértéknek gondoljuk. Az EU támogatja a szőlőültetvények telepítését, kivágását, illetve szerkezetátalakítását. A szerkezet átalakításra felhasználható keretösszeg euro 6. A 100/2009. évi (VII.31.) a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által közzétett rendelete tartalmazza a kivágásra vonatkozó jogszabályokat. A szőlőterületek összes mennyisége azonban haladhatja meg az Unió által meghatározott kvótát. Jelenleg egy július 31-ig futó program keretében lehet pályázni ezek megvalósítására. Aktualitás: Még nem fogyott el a hordókból a tavalyi bor, nyomottak a felvásárlási árak, és megállíthatatlanul fogy a szőlőterület. A gazdasági válság hatására az idén csökkent a borfogyasztás. A kormány képtelen fellépni a hazai termelőket ellehetetlenítő feketekereskedelem ellen. Néhány éven belül így nettó borimportőr lesz hazánk, s akár tízezer emberrel gyarapodhat a munkanélküliek tábora (Letöltés: november 7.) 7 (Letöltés: október 13.)

11 11

12 Forgalomba hozott borok minőségi kategóriái Magyarországon mind a fehér, illetve vörös szőlő borvidéktől függően megtalálható. Ezekből a szőlőfajtákból fehér, vörös, rozé, és siller borokat állítanak elő. A Magyarországon értékesített bormennyiség körülbelül 3 millió hektoliter. Ez alapján az egy főre eső fogyasztás 30 liter/év, ami az európai országok közül Dánia és Ausztria borfogyasztásához hasonló mértékű. Ezzel az átlaggal hazánk az Európai középmezőnyben foglal helyet. A forgalomba hozott borokat az alábbi minőségi kategóriába sorolják: 8 1. asztali bor: legalább 13 tömegszázalék természetes eredetű cukrot tartalmazó mustból készült bor; 2. tájbor: az az asztali bor, amely egy meghatározott szőlőtermő táj terméséből származik, és teljes egészében államilag elismert szőlőfajták legalább 15 tömegszázalék természetes eredetű cukrot tartalmazó mustjából készült; 3. meghatározott termőhelyről származó minőségi bor: a legalább 15 tömegszázalék természetes eredetű cukrot tartalmazó, a termőhelyre meghatározott szőlőfajta termelésének mustjából készült bor, mely a meghatározott borvidék, vagy termőhely legfeljebb 100 hl/ha termésű ültetvényből származik, továbbá a termőhelyre és fajtára, esetleg készítési módra, vagy az évjáratra jellemző, határozottan felismerhető íz- és zamatanyagokat tartalmaz; 4. meghatározott termőhelyről származó, különleges minőségű bor: a meghatározott borvidék, vagy termőhely legfeljebb 75 hl/ha termésű ültetvényéből származó, a termőhelyre meghatározott szőlőfajta érett, vagy tőkén túlérett, esetleg töppedt vagy aszúsodott termésének legalább 19 tömegszázaléknyi természetes eredetű cukrot tartalmazó mustjából készült bor, amely a termőhelyre, fajtára, illetve meghatározott készítési módra jellemző illat-, íz- és zamatanyagokat tartalmaz, származási helye és évjárata miatt különleges megkülönböztetésre érdemes. Ezeket a borokat csak palackozva lehet forgalomba hozni. Mustja nem javítható fel és házasítani is csak az azonos termőhelyről és fajtából származó borral szabad. A gazdáknak a borok kiszerelésére négy lehetőségük van: 8 Márkus Pál: Borászati és üdítőital-ipari technológia I. FVM Képzési és Szaktanácsadási Intézet Budapest, o.

13 13 lédig 9, kannás 10, PET palack 11, üvegpalack 12. A kutatás során megvizsgáltuk a fehér, a vörös, és a rozé boroknál a kiszerelések mennyiségét, asztali és tájbor kategóriában. Kutatás eredményét mutatják be a ábrák. 3. ábra 9 Kimérve értékesített ital. 10 Műanyagból készült minimum 5 l-es tároló eszköz. 11 Műagyagból készült maximum 2 l-es tároló eszköz. 12 Üvegből készült göngyöleg.

14 14 4. ábra A két ábrát összehasonlítva (4. és 5. ábra) az alábbi következtetésekre jutunk: 1. A lédig kiszerelés fehér bornál sokkal jelentősebb, mint a vörös és rozé boroknál. Aránya körülbelül 2/3:1/3. 2. Kannás kiszerelés esetén szintén a fehér bor dominanciája figyelhető meg, ennek mértéke körülbelül duplája a vörös és rozé boroknál tapasztaltaknak. Véleményünk szerint ez az arány annak tudható be, hogy ezt a minőségi kategóriát az a legalacsonyabb minősítésű továbbá az alacsonyabb színvonalú vendéglátóipari egységekben (pl.: ivókban) fogyasztják. 3. A PET palackos kiszerelési egységekben a fehérbor értékesítési mennyisége háromszor annyi, mint a vörös, és rozé boré. Továbbá azt is megfigyelhetjük, hogy ez az értékesítési forma a legnépszerűbb. Saját vásárlásaink során is megállapítottuk, hogy a kereskedelmi egységekben a PET palackos borok jelentősen olcsóbbak az üvegpalackoknál, függetlenül a minőségtől. Ezáltal sokkal több is fogy belőle. 4. Üvegpalack esetén viszont az előzőekben mutatott tendencia megfordul, és az üvegpalackos kiszerelés esetében a vörös és rozé borok dominálnak. Ez körülbelül %-os arány a vörös és a rozé borok javára.

15 15 Tekintsük át a következőkben a tájborok értékesítésének változását január és június között! (5. és 6. ábrák.) 5. ábra 6. ábra A fenti ábrák alapján a következő kijelentéseket tehetjük:

16 16 1. A lédig kiszerelésnél a fehér bor értékesített mennyisége háromszorosa a vörös és a rozé bornak. 2. A kannás illetve a PET palackos bor értékesítési volumene elenyésző ebben a minőségi kategóriában. 3. Az üveg palackos értékesítés viszont kimagasló az asztali borhoz képest, ami - véleményünk szerint - a borfogyasztásban bekövetkező minőségi változásnak tudható be. A különleges minőségi borok esetében nincs a kiszerelés módja szerinti bontásra adatsor, mivel ezeket a törvényi előírásoknak megfelelően csak palackozva szabad értékesíteni. Az értékesítési árat tekintve - hisz az ár a fogyasztói döntések meghatározó kategóriája a minőség mellett január és június között az alábbi tendencia figyelhető meg: 7. ábra A 7. ábrából kiolvasható, hogy a fehér asztali borok értékesítési ára a vizsgált időszakon belül októberében hónapban volt a legmagasabb, forint/hektoliter.

17 17 Ezen időszak után egy gyors áresés következett be, aminek hatására az értékesítési ár forint/hektárra csökkent, majdnem elérte ezen időszakban, a áprilisában tapasztalt legalacsonyabb szintet, a forint/hektolitert. Összességében megállapíthatjuk, hogy a legalacsonyabb és a legmagasabb ár között 1850 Ft-os különbség figyelhető meg év első negyedévében a tendencia a hasonló időszakát követte, de májusban szintén egy radikális zuhanás következett be. Az utóbbi három év áprilisában megfigyelhető az értékesítési ár csökkenése, ami annak tudható be, hogy a gazdák jelentős előző évi készletállománnyal rendelkeztek, amelyet kénytelenek ezen az alacsony áron értékesíteni, hogy a betakarítandó termést feldolgozni és tárolni tudják. Szerintünk ez nem orvosság a probléma megoldására. Úgy véljük, hogy érdemes lenne olyan árakat kialakítani év közben is, melyek nem hordozzák magukban az időszakos nagy mértékű árzuhanást, és ezzel lehetne biztosítani a közel azonos mértékű értékesítési mennyiséget. 8. ábra

18 18 A vörös és rozé asztali borok értékesítési ára és első negyedévében szinte azonos mértékben változott (ld.: 8. ábra). A fent említett okok miatt márciusában is egy töréspont következett be. Ez a meredeken bekövetkező fordulatváltás alacsonyabb intenzitással jelenleg is tart. Ha ez a tendencia tovább folytatódik, akkor elérheti a vizsgált három időszakban tapasztalható legalacsonyabb árszintet, a Forintos hektoliterenkénti értéket, ami márciusában volt. A vizsgált időszak legmagasabb átlagára Forint/hektoliter volt, ezzel szemben az ugyanezen minőségi kategóriában lévő fehérbornál csupán Forint/hektoliter. A különbség 3900 Forint/hektoliter, ami 17 %-os eltérésnek felel meg. A borágazatot márciusában érte el a legjobban a gazdasági világválság hatásai. A legkevesebb jövedelemmel rendelkező szektort sújtotta a leginkább, hiszen főként ez a fogyasztói réteg vásárolja ezt minőségi kategóriájú bort. Ezek az okok vezettek ahhoz, hogy év áprilisában soha nem látott mértékű visszaesés következett be az árak tekintetében. 9. ábra A belföldön értékesített fehér tájborok értékesítési ára az asztali fehérborok árához képest a minőségi kategória miatt magasabb (ld.: 9. ábra). Megállapítható, hogy

19 19 évről évre magasabb árakkal találkozunk ben azonban egy lényeges ugrás tapasztalható a fehér tájborok árában hoz képest 2009-ben mintegy 3300 Ft-os emelkedés következett be, és ezen időszakban itt is jelentős ingadozás figyelhető meg. Az elért legmagasabb ár Forint/hektoliter - felülmúlta a hasonló jellegű vörös, és rozé borok értékét. (Ld. 10. számú ábra.) Oka, hogy ebben az időszakban a kereslet meghaladta a kínálatot. A vizsgált időszakban tapasztalt legalacsonyabb ár körülbelül Forint/hektoliter volt, míg a legmagasabb ár ettől 7300 Forinttal tért el hektoliterenként az elmúlt két évben. 49 %-os különbséget takar. Kiszámíthatatlan időjárás következtében a évi termés a fehér szőlőknek nem kedvezett, és jelentős kár érte a termést. Ennek következtében a gazdák rákényszerültek, hogy magasabb termelői áron értékesítsék a boraikat, ezáltal a kereskedelmi árak is megemelkedtek. 10. ábra A belföldön termelt vörös és rozé tájborok értékesítési árai alapján (ld.: 10. ábra), arra a következtetésre jutottunk, hogy az elmúlt három évben az árak közel azonos szinten mozogtak, általában és Forint/hektoliter között. A legmagasabb ár Forint/hektoliter és a legalacsonyabb ár Forint/hektoliter- is a 2007-es

20 20 időszakban volt, ami azt jelentette, hogy márciusról szeptemberre mintegy 29 %-kal csökkentek az árak és márciusában, illetve májusában az árak szinte azonos mértékűek. Ha figyelemben vesszük az infláció alakulását, akkor mondhatjuk, hogy a gazdák bevételei az inflációval arányos mértékben csökkentek. Aktualítás: Elég csak a flakonos, pancsolt borokra gondolni, amiből két liter forintba kerül. Vannak, akik Olaszországból hoznak be bort, literenkénti forintos áron, majd keverik azt a sajátjukkal és így adják el. A sörrel szeretne mindenki versenyezni, de míg az ipari termék a bor egyáltalán nem az. Közben a szőlőültetvények meg mennek tönkre, az alacsony felvásárlási árak miatt a szőlősgazdáknak nem jut az amortizáció visszapótlására. És akkor arról még nem ejtettünk szót, hogy a növényvédőszerek és a gázolaj sem lett olcsóbb az évek folyamán. Az áringadozás miatt kiszolgáltatottság ellenére is a Tiszazugban a szőlőtermés nagyrészét szőlőként értékesítik a gazdák, kevesen foglalkoznak palackos borértékesítéssel, ami pedig a jövő útja lehetne mondta Tálas László Tiszakürt-Tiszainoka Hegyközség hegybírója. 3. Magyar borvidékek Magyarország 22 borvidékéből 7 borrégiót alakítottak ki. A borrégiók hagyománya több mint egy évszázadra visszavezethető. Borrégió mint fogalom a évi XVIII. törvényben jelent meg először, amely szerint a borvidéki régió egy meghatározott termőhely, hasonló természeti adottságokkal és hagyományokkal rendelkező vagy egymással földrajzi egységet képező, illetve szomszédos borvidékkel közös társulás, amelynek területéről meghatározott termőhelyről származó minőségi bor hozható forgalomba. Ma ismét adottak lehetőségek új régiók létrehozására, melyek végső szerkezetüket csak hosszú évek során fogják elnyerni. 13 (Letöltés: november 8.)

21 21 következő: 2. térkép, Magyarországon jelenleg 22 borvidék található, melyek elhelyezkedése a 3. térkép (letöltés: november 8.)

22 22 A borvidék olyan termőhely, amely több település közigazgatási területére kiterjedően hasonló éghajlati, domborzati, talajtani adottságokkal, jellemző fajtaösszetételű és művelésű ültetvényekkel, szőlő- és bortermelési hagyományokkal rendelkezik, sajátos jellegű borokat termel, és településenként a borvidéki besorolásra előírt termőhelyi kataszteri osztályú terület legalább 7 %-kal részesedik a mezőgazdaságilag művelt területből. 15 Nézzünk egy másik, regionális gazdaságtani megközelítést is: a borvidék homogén régiót jelent, ahol a lehatárolás a hasonlóság elvén nyugszik, hiszen a térstruktúrát az azonos, vagy közel azonos elemek folyamatosan és tartósan jellemzik. 16 A borrégiók esetén hasonlóságot a termelt szőlőfajták, tevékenységek azonossága jeleníti meg. 15 Márkus Pál: Borászati és üdítőital-ipari technológia I., FVM Képzési és Szaktanácsadási Intézet, Budapest, 2006, 34. old. 16 Lengyel Imre- Reichnitzer János: Regionális gazdaságtan, Dialóg Campus Kiadó, oldal

23 Magyarország borvidékeinek legfontosabb jellemzői 1. táblázat Térkép szám (3. térkép) 1 Borvidék Csongrádi borvidék Szőlőterület 1988-ban (ha) Szőlőterület 2008-ban (ha) Jellemző szőlőfajták, borok Kövidinka, Rajnai rizling, Zöld veltelini, Olaszrizling, Kékfrankos Zweigelt, Ásotthalmi Rajnai rizling, Ásotthalmi Chardonnay, Csongrádi Cabernet franc, Csongrádi Kadarka, Pusztamérgesi Olaszrizling Hajós-Bajai borvidék Kunsági borvidék Ászár-Neszmélyi borvidék Badacsonyi borvidék Balatonfüred- Csopaki borvidék Balatonfelvidéki borvidék Etyek-Budai borvidék Rajnai rizling, Chardonnay,Kadarka,Kékfrankos, Cserszegi főszeres, Cabernet Zweigelt Ezerjó, Kövidinka, Aranysárfehér, Kadarka, Kékfrankos Rizlingszilváni, Olaszrizling, Leányka, Ezerjó, Rajnai rizling és Chardonnay Olaszrizling, Szürkebarát, Kéknyelű Olaszrizling, Rizlingszilváni, Chardonnay Olaszrizling, Szürkebarát, Chardonnay Chardonnay, Olasz rizling, Rajnai rizling, Sauvignon blanc 9 Móri borvidék Ezerjói, Királyleányka, Chardonnay 10 Pannonhalma- Sokoróaljai borvidék Olasz rizling, Rizlingszilváni, Irsai Olivér, Királyleányka, Cserszegi fűszeres 11 Somlói borvidék Furmint, Olaszrizling, Juhfark, Sárfehér Soproni borvidék Balatonboglári borvidék Mecsekaljai borvidék Szekszárdi borvidék Kékfrankos, Merlot, Zweigelt, Leányka, Chardonnay, Irsai Olivér, Zöld veltelini Királyleányka, Olaszrizling, Chardonnay, Cabernet, Merlot Cirfandli, Olasz rizling, Chardonnay Villányi borvidék Bükkaljai borvidék 18 Egri borvidék Mátrai borvidék (korábban: Mátraaljai) Tokajhegyaljai borvidék Balatonmelléki körzet Kadarka, Kékfrankos, Merlot, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Olaszrizling, Szekszárdi Bikavér Portugieser (Kékoportó),Kékfrankos, Cabernet sauvignon, Merlot, Olaszrizling, Hárslevelű Leányka, Olasz rizling, Kékfrankos (7100) Kékfrankos, Cabernet, Merlot, Kékoportó, Leányka, Olasz rizling Rizlingszilváni, Olaszrizling, Muskotály, Szürkebarát, Kékfrankos, Zweigelt, Cabernet sauvignon Furmint, Hárslevelű, Sárga muskotály Tolnai borvidék Olasz rizling, Rizlingszilváni, Zöld veltelini, Chardonnay, Zweigelt. Chardonnay, Olasz rizling, Zöld veltelini, Rizlingszilváni, Rajnai rizling, Kadarka, Kékfrankos, Zweigelt, Cabernet sauvignon. Összesen fajta Forrás: saját szerkesztés, alapján.

24 A borvidékek területi változása: A borvidékek területe összességében kétharmadára csökkent a 1988 és 2008 közötti húsz évben. Ez azonban nem jelenti azt, hogy minden borvidék területe csökkent volna, hiszen néhány régióban területi növekedés figyelhető meg (ld. 11. ábra): Területek változása 1988-ról 2008-ra Csongrádi borvidék Hajós-Bajai borvidék 80% Kunsági borvidék 60% 40% 40% 47% 65% Ászár-Neszmélyi borvidék Badacsonyi borvidék Balatonfüred-Csopaki borvidék Balatonfelvidéki borvidék Etyek-Budai borvidék 20% 14% 7% 17% 20% 22% 18% Móri borvidék Pannonhalma-Sokoróaljai borvidék Somlói borvidék Soproni borvidék 0% Balatonboglári borvidék -20% -12% -7% Mecsekaljai borvidék Szekszárdi borvidék -40% -60% -59% -44% -26% -32% -27% -34% -37% -41% -36% -37% -26% Villányi borvidék Bükkaljai borvidék Egri borvidék Mátrai borvidék (korábban: Mátraaljai) Tokajhegyaljai borvidék Balatonmelléki körzet -80% Tolnai borvidék 11. ábra. Saját szerkesztés, alapján A 22 borvidék közül a legjelentősebb területvesztés a Csongrádi borvidéken következett be, melynek területe 41 %-ra, tehát 59 %-kal csökkent. Ezzel szemben a Tolnai borvidék területe gyarapodott a leginkább 1988 és 2008 között, területe több mint másfélszeresére növekedett. Ennek oka első sorban a szekszárdi borok a hazai piacon történő térhódítása, illetve a borvidék imponáló fejlődést produkált az utóbbi években. Jelentősen nőtt azoknak a pincészeteknek a száma, amelyek nemzetközi mércével mérve is versenyképes borokat palackoznak. A már régebb óta ismert borászatok többsége komoly beruházásokat eszközölt, megteremtve a még magasabb színvonalú működéshez

25 25 szükséges technológiai hátteret, érlelő- és tárolókapacitást. Bár a bor minőségét nem befolyásolja, de turisztikai, és nem utolsósorban városképi szempontból sem elhanyagolható, hogy számos helyen építészetileg is igényes borházak, feldolgozók épültek. Természetesen a szőlőterületek alakítása, fejlesztése is folyamatos. Az adatokat felhasználva számoltunk egy számtani átlagot, amely azt mutatja, hogy a szőlőterület a vizsgált időszakban átlagosan 8 %-kal csökkent. Az egyes értékek 33,8 %-ban tértek el egymástól. Ez az érték nagynak mondható, ami annak tudható be, hogy egyaránt volt jelentős területcsökkenés, illetve növekedés. A borvidékek területi megoszlása Magyarországon 2008-ban Csongrádi borvidék Hajós-Bajai borvidék Kunsági borvidék Ászár-Neszmélyi borvidék Badacsonyi borvidék 8% 2% 4% 3% 3% Balatonfüred-Csopaki borvidék Balatonfelvidéki borvidék Etyek-Budai borvidék Móri borvidék 10% Pannonhalma-Sokoróaljai borvidék 34% Somlói borvidék Soproni borvidék 7% 2% 3% Balatonboglári borvidék Mecsekaljai borvidék Szekszárdi borvidék Villányi borvidék 4% 1% 4% 2% 1%1%1% 2% 2% 2% 2% 3% Bükkaljai borvidék Egri borvidék Mátrai borvidék (korábban: Mátraaljai) Tokajhegyaljai borvidék Balatonmelléki körzet Tolnai borvidék 12. ábra. Saját szerkesztés, alapján

Budapesti Gazdasági Főiskola. KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat. Export-import menedzsment szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola. KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat. Export-import menedzsment szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Export-import menedzsment szakirány MAGYARORSZÁG HELYZETE A NEMZETKÖZI BORPIACI KÖRNYEZETBEN AZ EURÓPAI UNIÓS

Részletesebben

Magyarország és az Európai Unió közötti borkereskedelem elemzése, különös tekintettel a versenyképességre

Magyarország és az Európai Unió közötti borkereskedelem elemzése, különös tekintettel a versenyképességre SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Magyarország és az Európai Unió közötti borkereskedelem elemzése, különös tekintettel a versenyképességre Készítette: Bozsik Norbert Témavezető: Dr.

Részletesebben

Balatonvin Borlovagrend 30 éve a Balatonfüred-Csopak borvidéken 1984 2014

Balatonvin Borlovagrend 30 éve a Balatonfüred-Csopak borvidéken 1984 2014 Balatonvin Borlovagrend 30 éve a Balatonfüred-Csopak borvidéken 1984 2014 Balatonfüred, 2014. 1 Megjelent: 1000 példányban a Balatonvin Borlovagrend kiadásában Felelős kiadó: Koczor Kálmán elnök-nagymester

Részletesebben

GREEN MOUNTAIN A Sustainable Development Model for Green Mountain Areas:

GREEN MOUNTAIN A Sustainable Development Model for Green Mountain Areas: GREEN MOUNTAIN A Sustainable Development Model for Green Mountain Areas: Közös Modell Menedzsment Terv Kőszeg Város és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulása Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 4 1.1.

Részletesebben

KÉSZÍTETTE: Az Írottkő Natúrparkért Egyesület. Promen Tanácsadó Kft. a BFH Európa Kft. közreműködésével. Vízió alapú Fejlesztési Stratégia (2030)

KÉSZÍTETTE: Az Írottkő Natúrparkért Egyesület. Promen Tanácsadó Kft. a BFH Európa Kft. közreműködésével. Vízió alapú Fejlesztési Stratégia (2030) KÉSZÍTETTE: Az Írottkő Natúrparkért Egyesület megbízásából a Promen Tanácsadó Kft. a BFH Európa Kft. közreműködésével Vízió alapú Fejlesztési Stratégia (2030) 2014. július 31. Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Bittner Beáta

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Bittner Beáta DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Bittner Beáta Debrecen 2011 DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYOK CENTRUMA GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI INTÉZET IHRIG KÁROLY GAZDÁLKODÁS-

Részletesebben

EU PIACSZABÁLYOZÁSA KERTÉSZET

EU PIACSZABÁLYOZÁSA KERTÉSZET EU PIACSZABÁLYOZÁSA KERTÉSZET FVM KÉPZÉSI ÉS SZAKTANÁCSADÁSI INTÉZET BUDAPEST, 2005 EU PIACSZABÁLYOZÁSA KERTÉSZET Szerző: ZÖLDSÉG- ÉS GYÜMÖLCSTERMESZTÉS: DÍSZ- ÉS GYÓGYNÖVÉNYTERMESZTÉS: SZŐLŐTERMESZTÉS

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK Levelező tagozat Marketingkommunikáció szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK Levelező tagozat Marketingkommunikáció szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK Levelező tagozat Marketingkommunikáció szakirány PÁLINKA ÚJRATÖLTVE A PANYOLAI SZILVÓRIUM KFT. MARKETINGTEVÉKENYSÉGÉNEK

Részletesebben

A közraktár és az árutőzsde szerepe a magyarországi gabonapiacon. Doktori (PhD) értekezés

A közraktár és az árutőzsde szerepe a magyarországi gabonapiacon. Doktori (PhD) értekezés DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR MARKETING ÉS ÜZLETI TANSZÉK INTERDISZCIPLINÁRIS TÁRSADALOM- ÉS AGRÁRTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori iskola vezető: Dr.

Részletesebben

A magyar zöldség-gyümölcs ágazat stratégiai megvalósíthatósági tanulmánya

A magyar zöldség-gyümölcs ágazat stratégiai megvalósíthatósági tanulmánya A magyar zöldség-gyümölcs ágazat stratégiai megvalósíthatósági tanulmánya Készítette: FRUITVEB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet 1118 Budapest, Villányi út 35-43. Készült a FVM Vidékfejlesztési,

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI ÉS MARKETING TANSZÉK

DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI ÉS MARKETING TANSZÉK DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI ÉS MARKETING TANSZÉK INTERDISZCIPLINÁRIS TÁRSADALOM ÉS AGRÁRTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori iskola

Részletesebben

A CSALÁDI GAZDASÁGOK PÉNZÜGYI HELYZETÉNEK ELEMZÉSE JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYÉBEN

A CSALÁDI GAZDASÁGOK PÉNZÜGYI HELYZETÉNEK ELEMZÉSE JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYÉBEN SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS A CSALÁDI GAZDASÁGOK PÉNZÜGYI HELYZETÉNEK ELEMZÉSE JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYÉBEN Készítette: Baranyi Aranka Gödöllő 2003 A doktori iskola megnevezése:

Részletesebben

A magyar Turisztikai Desztinációs Menedzsment rendszer bemutatása Hévíz példáján

A magyar Turisztikai Desztinációs Menedzsment rendszer bemutatása Hévíz példáján EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR FÖLDRAJZ- ÉS FÖLDTUDOMÁNYI INTÉZET Földrajztudományi Központ Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék A magyar Turisztikai Desztinációs Menedzsment

Részletesebben

AZ ÉV PINCÉSZETE. Pályázat

AZ ÉV PINCÉSZETE. Pályázat AZ ÉV PINCÉSZETE Pályázat 2014 Tartalomjegyzék Gyökereink... 4 A susogó szőlő szerelme... 4 A terroir... 4 Alapok... 5 Helyünk a borvidéken... 6 A csapat... 8 Technológia... 9 A borotai pincészet... 10

Részletesebben

A gazdaság fejlesztési lehetőségei a Vasi Őrtorony területén

A gazdaság fejlesztési lehetőségei a Vasi Őrtorony területén A gazdaság fejlesztési lehetőségei a Vasi Őrtorony területén Lokális erőforrások kihasználása az Őrségtől Kőszeg Hegyaljáig - Összegző tanulmány - 2009. Készült az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Részletesebben

UKRAJNA SZLOVÁKIA AUSZTRIA ROMÁNIA SZLOVÉNIA HORVÁTORSZÁG. Sátoraljaújhely. Sárvár. Békés. Komló JUGOSZLÁVIA

UKRAJNA SZLOVÁKIA AUSZTRIA ROMÁNIA SZLOVÉNIA HORVÁTORSZÁG. Sátoraljaújhely. Sárvár. Békés. Komló JUGOSZLÁVIA AUSZTRIA SZLOVÁKIA Sátoraljaújhely UKRAJNA SZLOVÉNIA Sárvár HORVÁTORSZÁG Komló JUGOSZLÁVIA Békés ROMÁNIA BEVEZETÔ Magyarországon az elmúlt években számos reprezentatív empirikus felmérés vizsgálta a nonprofit

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY A MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALATOK HELYZETE A HAZAI GAZDASÁGBAN, TÁMOGATÁSUK

Részletesebben

Magyar zöldség-gyümölcs ágazati stratégia

Magyar zöldség-gyümölcs ágazati stratégia Magyar zöldség-gyümölcs ágazati stratégia 2013. augusztus 29. 1 ELŐSZÓ A mezőgazdaság legnagyobb munkahely teremtő ágazata a zöldség-gyümölcs szektor, magas kézimunkaigényével és eltartó képességével központi

Részletesebben

EGY MAGYAR RUHÁZATI TERMELŐVÁLLALAT UKRAJNÁBA TÖRTÉNŐ TERMELÉSÁTHELYEZÉSÉNEK GAZDASÁGOSSÁGI VIZSGÁLATA

EGY MAGYAR RUHÁZATI TERMELŐVÁLLALAT UKRAJNÁBA TÖRTÉNŐ TERMELÉSÁTHELYEZÉSÉNEK GAZDASÁGOSSÁGI VIZSGÁLATA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Külgazdasági szak Nappali tagozat Logisztika szakirány EGY MAGYAR RUHÁZATI TERMELŐVÁLLALAT UKRAJNÁBA TÖRTÉNŐ TERMELÉSÁTHELYEZÉSÉNEK GAZDASÁGOSSÁGI

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KOMPETENCIÁK FELMÉRÉSE AZ ÓBUDAI EGYETEM ALBA REGIA EGYETEMI KÖZPONT VÉGZETT HALLGATÓINAK KÖRÉBEN

VÁLLALKOZÁSI KOMPETENCIÁK FELMÉRÉSE AZ ÓBUDAI EGYETEM ALBA REGIA EGYETEMI KÖZPONT VÉGZETT HALLGATÓINAK KÖRÉBEN Óbudai Egyetem Alba Regia Egyetemi Központ TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZAT VÁLLALKOZÁSI KOMPETENCIÁK FELMÉRÉSE AZ ÓBUDAI EGYETEM ALBA REGIA EGYETEMI KÖZPONT VÉGZETT HALLGATÓINAK KÖRÉBEN Szerzők: Nagy Richárd

Részletesebben

A KIS- ÉS NAGY SZÁLLÍTMÁNYOZÓ CÉGEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA A JELENLEGI PIACI HELYZET ALAPJÁN

A KIS- ÉS NAGY SZÁLLÍTMÁNYOZÓ CÉGEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA A JELENLEGI PIACI HELYZET ALAPJÁN Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Logisztika szakirány A KIS- ÉS NAGY SZÁLLÍTMÁNYOZÓ CÉGEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA A JELENLEGI PIACI HELYZET ALAPJÁN

Részletesebben

Borászati termékek jelölési útmutatója Tájékoztató anyag a borászati termékek jelölésére vonatkozó szabályokról

Borászati termékek jelölési útmutatója Tájékoztató anyag a borászati termékek jelölésére vonatkozó szabályokról Borászati termékek jelölési útmutatója Tájékoztató anyag a borászati termékek jelölésére vonatkozó szabályokról E dokumentum a Vidékfejlesztési Minisztérium, a Mezőgazdasági és Szakigazgatási Hivatal Borászati

Részletesebben

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ TURISZTIKAI HELYZETKÉPE ÉS FEJLESZTÉSI FELADATAI. (első munkaváltozat)

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ TURISZTIKAI HELYZETKÉPE ÉS FEJLESZTÉSI FELADATAI. (első munkaváltozat) A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ TURISZTIKAI HELYZETKÉPE ÉS FEJLESZTÉSI FELADATAI (első munkaváltozat) Készült a Magyar Tudományos Akadémia RKK felkérésére Győr, 2004. Dr. Fekete Mátyás egyetemi adjunktus, szaktanácsadó

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Dianné Kissimon Erzsébet 2008.

SZAKDOLGOZAT. Dianné Kissimon Erzsébet 2008. SZAKDOLGOZAT Dianné Kissimon Erzsébet 2008. BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Külgazdasági szak Levelező tagozat Export-import menedzsment szakirány A FOGLALKOZTATÁSRA ÉS A MUNKANÉLKÜLISÉGRE

Részletesebben

LEGYEN NEKED IS PINCÉD!

LEGYEN NEKED IS PINCÉD! LEGYEN NEKED IS PINCÉD! MARKETING KONCEPCIÓ MEGBÍZÓ: MONORI BORÚT EGYESÜLET MEGBÍZOTT ELYCON TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Monor, 2012. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető... 4 II. A térségmarketing helye, szerepe

Részletesebben

MIT ÉR A SIKER, HA SOLTVADKERTI?

MIT ÉR A SIKER, HA SOLTVADKERTI? Schwarcz Gyöngyi MIT ÉR A SIKER, HA SOLTVADKERTI? A rendszerváltással járó gazdasági és társadalmi folyamatok mélystruktúráinak feltárásához a helyi társadalmak szintjén zajló változásokról, az egyes társadalmi

Részletesebben

NAKlap. Szeretik a bankok a gazdákat? Kész az etikai kódex. Új erdôtörvény kell! Növénytermesztôk: a legnépesebb osztály. 6-7.

NAKlap. Szeretik a bankok a gazdákat? Kész az etikai kódex. Új erdôtörvény kell! Növénytermesztôk: a legnépesebb osztály. 6-7. ÁLLATTENYÉSZTÉS NÖVÉNYTERMESZTÉS ÉLELMISZERIPAR VIDÉKFEJLESZTÉS KERTÉSZET ERDÕ-, VAD- ÉS HALGAZDASÁG NAKlap A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA 2014. június, II. évfolyam 6. szám Szeretik a bankok a

Részletesebben

Migráció és feketemunka Európában - Migration and Irregular Work in Europe (MIGIWE) Zárótanulmány

Migráció és feketemunka Európában - Migration and Irregular Work in Europe (MIGIWE) Zárótanulmány Migráció és feketemunka Európában - Migration and Irregular Work in Europe (MIGIWE) Zárótanulmány A kutatási programot az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával készítette: MTA Földrajztudományi

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT Moser András Gyöngyös 2012

SZAKDOLGOZAT Moser András Gyöngyös 2012 SZAKDOLGOZAT Moser András Gyöngyös 2012 Károly Róbert Főiskola Gazdasági- és Társadalomtudományi Kar Turizmus, Területfejlesztési és Idegen Nyelvi Intézet CSILLAGFALU SZAKDOLGOZAT Készítette: Moser András

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Géczi Bernadett 2010.

SZAKDOLGOZAT. Géczi Bernadett 2010. SZAKDOLGOZAT Géczi Bernadett 2010. 1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK NAPPALI TAGOZAT GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNY MAGYARORSZÁG AGRÁRTÁMOGATÁSI RENDSZERE

Részletesebben