A Balatoni Borvidéki Régió hosszú távú marketing stratégiája

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Balatoni Borvidéki Régió hosszú távú marketing stratégiája"

Átírás

1 A Balatoni Borvidéki Régió hosszú távú marketing stratégiája 1 Pannon Egyetem Agrártudományi Centrum Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet, Badacsony 2009 Molnár E. Májer J. Lakatos A. Poór J. Brazsil D.

2 Tartalomjegyzék 2 Előszó... 3 Vezetői összefoglaló... 4 Stratégiai elemzés SWOT analízis Erősségek Gyenge pontok Lehetőségek Veszélyek STEP elemzés S Sociological (társadalmi környezet) T Technological (műszaki fejlődés) E Economical (gazdasági helyzet) P Political (politikai stabilitás) A Balatoni Borvidéki Régió stratégiai víziója A Balatoni Borvidéki Régió stratégiai missziója A célok Versenyképesség Fogyasztó orientáció Értékmegőrzés és kommunikáció Professzionalizmus A célok eléréséhez szükséges tevékenységek Versenyképesség Fogyasztó orientáció Értékmegőrzés és kommunikáció Professzionalizmus... 16

3 5.5 A lehetséges termék portfólió Termékpiramis kialakítása

4 ELŐSZÓ A stratégia görög szó, azt jelenti, hadművészet. S mint a művészeteknél általában, a sikerhez, a győzelemhez itt sem elegendő a tudás, a tapasztalat, meghatározó jelentőséggel bírnak a készségek, az ösztönös beleérzés, a ráérzés képessége, az intuíció. Nem véletlen, hogy emberi létezésünk, mindennapjaink legapróbb mozzanatainak vizsgálatát is a tudomány szintjére fejleszteni igyekvő korunk a piacgazdaság működésében az emberi tényezők okozta kilengések, látszólag véletlenszerű mozgások megszelídítésére, lebirkózására a stratégia alkotást és a stratégiai menedzsment rendszerének tudatos alkalmazását adja varázspálcaként a fogyasztók kegyeiért folytatott ádáz versenyben résztvevő piaci szereplők kezébe. Stratégiát alkotni azonban manapság már sokkal inkább tudomány, mint művészet és minél nagyobb az irányítandó közösség, vagy az üzleti impérium, annál jelentéktelenebb szerep jut az ösztön hangjainak június 3.-án hat borvidék egybehangzó akaratával létrejött egy közösség, mely a földrajzi, társadalmi és gazdasági adottságok hasonlósága mentén felismerte szerves együvé tartozását, a tájat uraló Balaton nevének vonzásában rejlő piaci lehetőségeket és azokat gazdasági, szakmai célkitűzéseik összehangolásával, közös munkával és áldozatvállalással tervezi minél hatékonyabban hasznosítani. A jelen munka e közös akarat első megnyilvánulásaként, a Badacsonyi, Balatonboglári, Balatonfüred-Csopaki, Balatonmelléki, Nagy-Somlói és Zalai borvidékek Hegyközségi Tanácsainak megbízásából jöhetett létre. Az alapítás óta eltelt évek bár látványos eredményeket nem hoztak bizonyították a régiós összetartozás és együttgondolkodás létjogosultságát és szükségességét. Időközben a hazai Bormarketing Alap ill. a Magyar Bormarketing Kht. létrejöttével megteremtődött az a forrás, amely a közös célok megvalósításához szükséges közösségi marketingtevékenységnek anyagi hátteret biztosít. Ezúton is köszönetünket fejezzük ki az említett borvidékek hegyközségi vezetőinek a bizalomért, hogy Kutatóintézetünket választották a feladat végrehajtására és köszönet illeti a Bormarketing Bizottságot, mely pozitív döntésével pénzügyi támogatásban részesítette a projektet. Badacsony, június 15. Pannon Egyetem, Agrártudományi Centrum, Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet, Badacsony

5 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ A magyarországi borrégiók létrehozását szakmai, gazdasági és marketing szempontok egyaránt indokolták. A másodikként létrejött Balatoni Borvidéki Régió talán mind közül a legtermészetesebb egységet alkotja és adottságai, termékszerkezete markáns karakterű piaci megjelenésre, márka építésre predestinálják. 5 A kedvező adottságokat azonban számtalan többnyire a hazai szőlő-bor ágazatra általánosan jellemző negatívum árnyékolja, továbbá mostanáig hiányzott a célok egységes megfogalmazása, valamint azok eléréséhez szükséges közös akarat, és a megvalósítás lépéseit meghatározó stratégia. Felméréseink, elemzéseink egyértelműen azt tárták fel, hogy a fogyasztók szemében jelenleg is népszerűek borvidékeink, azonban ezt a popularitást nem vagyunk képesek árainkban, értékesítési mutatóinkban realizálni. Termékkínálatunkat a fogyasztó felületesen, bár de ismeri, meglehetősen egyértelműen azonosítja a származási hellyel. Ugyancsak fel kell azonban figyelnünk arra, hogy a fogyasztók hazai termékek iránti lojalitása csökkenő tendenciát mutat, ill. hogy az újabb fogyasztói generációk nem öröklötten fordulnak egyegy régió termékei felé, hanem saját tapasztalataik határozzák meg preferenciáikat. Mindezek alapján reálisan megfogalmazható elvárás, hogy a Balatoni Borvidéki Régió maga is letisztult, markáns profillal, magas minőségi asszociációval, pozitív imázzsal rendelkező, jól értékesíthető, versenyképes, márkázott termékké váljon, mind a hazai, majd a stratégia által definiált külföldi borpiacokon, s ez az ismertségben, a borértékesítés relatív mennyiségi és érték mutatóiban egyaránt érvényre jusson. A kitűzött cél elérésében fő eszköz a borturizmus fejlesztése mellyel párhuzamosan szükséges a versenyképesség javítása, a mindenre kiható, rugalmas fogyasztói orientáció, a régióban fellehető értékek fellajstromozása, megőrzése és a célcsoportoknak megfelelő üzenetek formájában való kommunikációja és mindenek felett a termeléstől a kereskedelmen, a marketing kommunikáción át a pincei vendéglátásig, továbbá az érdekérvényesítő tevékenységig az ágazat minden tevékenységi területét átható szakmaiság elterjesztése.

6 Stratégiai elemzés Ebben a fejezetben különböző módszerek (SWOT, STEP analízis) segítségével elemezzük a Balaton körül elhelyezkedő borvidékek régiós szintű adottságait, helyzetét és lehetőségeit, a hazai és nemzetközi környezet összefüggéseiben SWOT analízis Erősségek természeti adottságok (domborzat, talaj, mikroklíma, Balaton vízfelülete) hagyományok (szőlő-, bortermelés gyökerei a római korba nyúlnak vissza, a filoxéra vészt megelőzően jelentős borkivitel elsősorban Európa országaiba, közkedveltség a királyi, cári, császári udvaroknál, stb.) borvidékek ismertsége (felméréseink szerint a hazai fogyasztó számára a borvidék kevés jelentéssel bíró fogalom, azonban jellegzetesen olyan helyeken ahol a közvetlen termőhely azonos a borvidék nevével, ott azt megjegyzik, pl. Badacsony, Balatonfüred-Csopak) a régió ismertsége, elfogadottsága (kérdőíves felmérések tanúsága szerint a hazai borrégiók között kedveltségben a 2-3. helyet foglalja el) viszonylagos fogyasztói lojalitás (ár/érték arány függvényében) kedvező idegenforgalmi adottságok Gyenge pontok markáns balatoni termékkínálat hiánya nincs megfogalmazva a balatoniság mibenléte (szőlőfajták, bortípusok, borstílusok) hiányzik a balatoni termékpiramis balatoni arculat hiánya összefogás hiánya

7 kevés a borértékesítésben egyre nagyobb szerepet játszó hiper-, szupermarketek kiszolgálására alkalmas nagyságrendű termeléssel, logisztikai háttérrel rendelkező vállalkozás 7 alacsony szinten áll a termelési integráció, hiányoznak a szövetkezetek ill. a meglévők sem működnek hatékonyan szinte teljes mértékben hiányoznak a kereskedelmi célú társulások áttekinthetetlenül sokszínű a kínálat sokan sodródnak nemzetközi tendenciák elkésett, viszont túlzó mértékű követése egyéni, vállalkozási stratégiák hiánya a kisebb pincészetekben kevés a felsőfokú szakképzettséggel rendelkező szakember idegenforgalmi szakképzetséggel rendelkezők szinte teljes hiánya a családi gazdaságok esetében a szőlő-, bortermelés többnyire kiegészítő tevékenységként jelentkezik, ami nem biztosít kellő garanciát a minőségi termékek előállítására idegenforgalom bonyolításához nélkülözhetetlen infrastruktúra hiánya (rossz közlekedés [vasút, busz], autós megközelíthetőség gyenge) alacsony a nyelvtudással rendelkezők aránya kevés, ill. rossz eloszlású a Balaton mentén az igényes vendégek fogadására alkalmas kereskedelmi szálláshely az idegenforgalmi szezonon kívül kevés a kiegészítő programkínálat ill. kevés az egész éven át nyitva tartó kereskedelmi szálláshely és vendéglátó egység áttekinthetetlen, jelentősen felduzzasztott intézmény-rendszer ( elavult, korszerűtlen és nagyon drágán működő borminősítési rendszer

8 1.1.3 Lehetőségek fogyasztók emlékezetében élő fajtákra alapozva jellegzetes balatoni termékkínálat kialakítása 8 az egyes hegyközségek területeihez igazodva, esetleg több hegyközséget egyesítő termelői csoportok, értékesítési szövetkezetek kialakítása fiatal termelők megtartása borturizmus, helyben értékesítés szövetkezés egyéb idegenforgalmi programgazdákkal (egészségturizmus, fitnesz, wellness, gyógy turizmus, sport turizmus [kerékpár, vitorlázás, sárkányrepülés, stb.] horgászat, vadászat, falusi turizmus, hagyományőrző programok, gasztronómiai turizmus, kulturális, egyházi turizmus Balaton névvel közös márka kialakítása (idegenforgalom + bor + egyéb élelmiszer termékek + egyéb hagyományos termékek) Balatoni arculat imázs kialakítása közösségi marketing tevékenység, marketing kommunikáció kialakítása együttműködés egyéb hazai borrégiókkal, borvidékekkel, elsősorban a balatonitól eltérő kínálattal rendelkező dunántúli borvidékekkel Veszélyek szürkegazdaság nyaraló területek növekedése a szőlőterületek kárára fiatalok elpártolnak a munkaigényes és legjobb esetben is bizonytalanul jövedelmező gazdálkodástól borértékesítésben Magyarországon is egyre inkább nő a hiper-, szupermarketek, hard diszkont láncok részesedése, ahova a balatoni borvidékeket meghatározó kistermelők be sem jutnak, vagy ha be is kerülnek, jelentős versenyhátránnyal rendelkeznek.

9 növekvő import kínálat, elsősorban az alacsony és közép árfekvésű szegmensben. A fogyasztó egyre inkább ár érzékeny, és hosszabb távon is várhatóan egyre inkább figyel a kellő ár/érték arányra 9 egyéb magyarországi borvidékek, régiók előretörése hazai áruk iránti fogyasztói lojalitás csökkenése. 1.2 STEP elemzés S Sociological (társadalmi környezet) A társadalom által preferált értékek, életstílus: o A gazdasági válság hatására megfigyelhető a Balaton-parti településeken épült és a rendszerváltás óta eltelt időben a hozzáférhetővé vált és vonzóbb külföldi nyaralások által háttérbe szorult üdülők, mint nyaralási lehetőségek felértékelődése. Ez a folyamat együtt jár a helyi termékek (gyümölcsök, zöldségfélék, tej- és hústermékek, ásványvizek, forrásvizek, borok) iránti érdeklődés és kereslet növekedésével. A zömében városlakó közönség kényelmesebbnek találja a helyi beszerzési lehetőségeket az esetleg autóval elérhető, otthonról megszokott bevásárlóközpontoknál. o A magasabb jövedelmi kategóriába tartozók pedig az egyedi kínálat, a különlegesség okán, akár hajlamosak mélyebben a pénztárcájukba nyúlva honorálni a megfelelő minőségű és presztízzsel rendelkező lokális specialitásokat. o A gazdasági válság okán beszűkült, ill. jelentősen átalakulóban levő hitelezési gyakorlat és a keserű ébredés okozta sokk hatására hosszabb távon is várható a nyaralási szokások tartós eltérülése a hazai üdülési lehetőségek irányába, ami kedvez a borok helybeni értékesítésének. Életmód és életmódváltozások: o Megváltoztak a vásárlási szokások és a szabadidő eltöltésének módjai is. Amint azt egyéb helyeken is tárgyalja a tanulmány a családok bor

10 beszerzéseinél is dominánssá váltak a hiper-, szupermarketek, a diszkont áruházak. Ez a tendencia kedvezően hat egy erős Balatoni márka értékesítési esélyeire. Feltétele a kiegyensúlyozottan jó minőségű, mennyiségi borkínálat. 10 o Napközben az autózás szükségszerűsége miatt nullára redukálódik az alkoholfogyasztás, a házon kívül elfogyasztott étkezésekhez is csak kivételes esetekben fogyasztanak bort, vagy egyéb szeszesitalt. A rendszeres borfogyasztás jellemzően az otthoni fogyasztásra korlátozódik, ahol a választást elsősorban a megszokás motiválja. Megfelelő kommunikációs alátámasztással (pl. a nyaralás íze ) az erős Balatoni márka a mindennapok kedvelt kísérőjévé tehető. Az évi egyszeri, hosszabb egybefüggő (1-2-3 hetes) szabadságot a dolgozó korú felnőtt lakosság körében felváltották az évente többszöri hosszú hétvégék, pár napos, maximum 1 hetes kikapcsolódások, melyeknél jelentős szerepet játszik az élmény-turizmus. A jövőre nézve ez a folyamat tartósnak látszik, részint, mert a munkahely-féltés, ill. az üzletektől való elesés aggodalma határozza meg a rekreációs szokásokat. A balatoni borturizmus az élmény jelleget kihasználva, szinte évszaktól függetlenül generálhat vendégforgalmat a régióban, feltételezve, hogy kiépül a megfelelő infrastruktúra, és az üzenet eljut a célcsoportokhoz. A társadalmi osztályok helyzete: o A rendszerváltás óta eltelt 20 évben jelentősen nyílt az olló az alacsony és a magas jövedelmű rétegek között. A régebbi nyugati demokráciákhoz hasonlóan a gazdasági válságból kikerülve is várhatóan tovább nőnek a jövedelemkülönbségek, valamint ezzel párhuzamosan szűkül a legtehetősebbek köre, de egyben lassul a középrétegek leszakadása, stabilizálódik helyzetük. A régiós márkanévvel forgalmazott, jellemzően a termékpiramis alsó harmadában elhelyezkedő, közép-árkategóriájú borok ezáltal stabilabb felvevő piacra találnak.

11 Demográfiai helyzet: o Balaton parton jellemző helyi lakosság elöregedése, betelepülők szintén az idősebb korosztályba tartoznak (jellemzően a parti településeken nyaralókkal rendelkezők döntenek a végleges letelepedés mellett, de csak a nyugállományba vonulást követően) borfogyasztásnak kedvez. 11 o A balatoni idegenforgalom fellendülése és a megcélzott piaci szegmens igényei várhatóan munkahely-teremtéssel jár, bővíti a szakképzett fiatalok elhelyezkedési lehetőségeit a térségben T Technological (műszaki fejlődés) A tudományos-technikai fejlődés hatásai: o Alapvetően a kevésszámú közepes- ill. hazai mértékkel mérve nagyvállalat engedhet meg magának nagyobb volumenű technológiai beruházásokat. A kisebb pincészetek, családi vállalkozások csak a támogatási rendszer fennmaradása esetén képesek technológiájuk korszerűsítésére, azonban vélhetően nagy számban rá fognak kényszerülni közös beszerzések eszközlésére, ill. a szükség fel fogja értékelni mint az Franciaországban, Olaszországban megfigyelhető az ún. kézműves borokat. o Ugyancsak fontos a széles körben hasznosítható eredményeket produkálni képes, állami, vagy egyéb közösségi finanszírozású szőlészeti- borászati kutatóintézetek fenntartása, megerősítése. Az informatika, a számítástechnika hatásai: o A termelésben, kereskedelemben, marketing területen egyaránt kívánatos és támogatandó, ösztönzendő az informatika és számítástechnika a jelenleginél általánosabb és hatékonyabb felhasználása. A magyar szőlő- bor ágazatnak, így a Balatoni Borrégió borvidékein működő vállalkozásoknak is létszükséglet az általánosan hozzáférhető, a piac és a termelés között az információ odavisszaáramlását lehetővé tevő információs rendszer kialakítása.

12 A környezetvédelem követelményei és hatásai: o Agrárterületen hatványozottan fontos a környezet megóvásának kérdése, mellyel a kutatóhelyeink, intézetünk is hosszú idő óta foglalkozik. A világgazdaságban, így az európai közösségi gazdaságpolitikában is kiemelt költségvetési támogatást élvező terület. Ezt meglovagolva a régió termelői gazdálkodásuk korszerűsítéséhez kaphatnak ílymódon hathatós pénzbeli és segítséget és szellemi támogatást E Economical (gazdasági helyzet) A gazdasági növekedés vagy a recesszió hatásai: o A jelenlegi recesszió szűkíti a balatoni borok piacát is, elsősorban azokat sújtja, akik nem rendelkeznek integrációs elkötelezettséggel és/vagy kialakult piaci kapcsolatokkal, törzsvásárlói körrel. o A balatoni borvidékeken is meggyorsul a termelői háttér szerkezeti átalakulása: a kereskedelemhez hasonlóan a termelésben is koncentrációs folyamatok indulnak be (nagyhal megeszi a kishalat). o A recessziót követő stabilizálódás ill. várható enyhe növekedés stabilizálja az alapanyag termelés bázisát (folytatódó szerkezetátalakítás, ültetvények átlag életkorának csökkentése, új telepítések). A kormányzat gazdasági politikája: o A kormányzat (függetlenül a választások kimenetelétől) gazdaságpolitikájának irányát az Uniós tagországokhoz való felzárkózás, az Euró-zónához való csatlakozás feltételeinek teljesítése jelöli ki, ami az Európai Unió fennmaradásának és properitásának függvényében viszonylag megbízhatóan kiszámítható kereteket kell teremtsen a vállalkozások működéséhez.

13 Az infláció mértéke és alakulása: o Magyarország Európai Uniós tagsága és az Euró övezethez való csatlakozásunk feltételeket szab a magyar gazdaság számára, az infláció tekintetében is. Ennek mentén a jelenlegi 5-5,5%-ról további csökkenés várható, ami a keresleti és a kínálati oldal felvevő- ill. teljesítő képességét egyaránt kedvezően befolyásolja. 13 Árfolyamok, kamatlábak, adók alakulása: o Az előzőekben is hivatkozott Euro-zóna csatlakozás, valamint a Forint mint fizetőeszköz leváltása az Euróval az eddigi meglehetősen hektikus árfolyamváltozásokat kiegyenlíti, ill. Uniós viszonylatban megszünteti. Az inflációs ráta alacsony szintre való beállása logikusan magával hozza a kamatlábak csökkenését, ami gazdaság élénkítő hatása révén kedvezően hat a Balaton-környéki borgazdaságok fejlődésére is. A stratégiai időhorizontot tekintve a jelenlegi központosított adórendszer továbbra is fennmarad, azonban az adótételek szükségszerűen mérséklődnek (munkahely teremtés, vállalkozás élénkítés, több adózó, adópreferenciák, kedvezmények). A munkanélküliség alakulása: o A munkanélküliség a stratégiai időhorizontot tekintve eleinte várhatóan enyhén tovább emelkedik, majd igen lassan fog csak csökkenni. Ezáltal a létfenntartáshoz nem szükséges áruk kereskedelme szenved károkat, kivétel azonban az alkoholos italok, ezen belül a borok kereskedelme. A munkahelyét, rendszeres jövedelmét elvesztett fogyasztó erről az élvezeti cikkről hajlandó legutolsóként lemondani. Természetesen ez a helyzet elsősorban a legalacsonyabb árkategóriába tartozó, tömegborok forgalmát tartja életben P Political (politikai stabilitás) Politikai helyzet, stabilitás, a törvényhozás és jogszabályalkotás hatásai: o A gazdasági és politikai rendszerváltás után 20 évvel stabilitásról ugyan még nem beszélhetünk, sem politikai sem törvényhozási,

14 jogszabály alkotási értelemben. Az Európai Unió bizonyos kényszerítő hatása érvényesül, azonban a kreatív hazai jogalkotás, a politikai és gazdasági csoportok közötti háttér-megállapodások képesek az egyébként előremutató uniós direktívákat is eltéríteni. Sokszor megfigyelhető a gazdasági logikától független, vagy épp ellentétes kedvezményezés, bizonyos gazdasági szereplői csoportok arbitrális kiemelése, vagy éppen háttérbe szorítása. A hazai szőlő- borágazat szereplői, ideértve régiónk vállalkozásait is akkor tudják hosszú távú fennmaradásukat biztosítani, ha naprakészen követik a szabályozás változásait és kellő rugalmasságot tanúsítanak. Ehhez szintén nélkülözhetetlen az előbbiekben vázolt információrendszer megléte és működése. 14 Érdekcsoportok támogatása: o Az érdekérvényesítés nemcsak szakmánkban, de általánosan gyermekcipőben jár Magyarországon. Épp ezért fontos, hogy a Régió megalakuló szervezete a szigorúan vett szakmai feladatok mellett aktívan részt vegyen a szőlő-bor szakmai érdekegyeztetés folyamatában, valamint szükség szerint lobby tevékenységet végezzen, vagy végeztessen. Nemzetközi kapcsolatok: o A nemzetközi színtéren elsősorban a stratégiai szövetségek kialakítása kell előtérbe kerüljön az elkövetkező években. Hasonló adottságú borvidékekkel, borrégiókkal közösen érdemes a nemzetközi fogyasztói tendenciákat kutatni, az új generációt megcélzó korszerű termékek kialakításán dolgozni, valamint a hagyományok megőrzésére és továbbvitelére, ill. a természeti környezet megóvása kapcsán felmerülő kérdésekre megoldásokat keresni és találni. o Borturisztikai szempontból elengedhetetlen a fogyasztói piacok, ill. ún. küldő országok fogyasztói szövetségeivel, egyesületeivel való kapcsolattartás az igények felmérésére és a kínálat kommunikálására.

15 2 A Balatoni Borvidéki Régió stratégiai víziója A BBR a 21. század második évtizedének végére letisztult, markáns profillal, magas minőségi asszociációval, pozitív imázzsal rendelkező, jól értékesíthető, versenyképes, márkázott termékké válik elsősorban a hazai, majd a stratégia által definiált külföldi borpiacokon. 15 Magyarország legkedveltebb bortermő régiójává válik, s ez az ismertségben, a borértékesítés relatív mennyiségi és érték mutatóiban egyaránt érvényre jut. 3 A Balatoni Borvidéki Régió stratégiai missziója Magyarország legkedveltebb bortermő régiójává válni, amely borai, egyéb élelmiszertermékei, gasztronómiai különlegességei és a vidék által képviselt turisztikai vonzerő, a rendelkezésre álló magas színvonalú fogadó kapacitás és programkínálat együttese által szervesen beépül az igényes, hazai értékeinkre büszke, egészség- és környezettudatos hazai közönség életmódjába. A külpiacokon, elsősorban az idegenforgalmi küldő piacokon a Balaton névhez az igényes szabadidő eltöltés, rekreáció és regenerálódáshoz kapcsolódóan egyedi, karakteres, de a nemzetközi gasztronómiába is illeszthető, nemzetközi ízlésbeli trendeknek is megfelelő borkínálat társítása. 4 A célok Versenyképesség Fogyasztó orientáció Értékmegőrzés és kommunikáció Professzionalizmus 5 A célok eléréséhez szükséges tevékenységek 5.1 Versenyképesség termelési háttér korszerűsítésének támogatása (szőlő és bor) megfelelő technológiai eljárások fejlesztése, elterjesztése vállalkozások versenyképességének elősegítése

16 termelési-, kereskedelmi-, marketing integráció támogatása innováció, K+F beruházások Fogyasztó orientáció piaci információs rendszer létrehozása és működtetése különböző disztribúciós formák kialakítása és folyamatos tesztelése (Balatoni pontok [borszaküzletek], autópálya, főközlekedési út mellett elhelyezkedő diszkont áruház, webshop, direkt értékesítés, borklubok, MLM) új termékek létrehozása borturizmus fejlesztése, borturisztikai termékfejlesztés fogyasztói célcsoportokra szabott marketing kommunikáció 5.3 Értékmegőrzés és kommunikáció kulturális, történelmi, tájesztétikai, építészeti, gasztronómiai értékek feltárása és védelme (bormúzeumok, bor skanzen, kiemelt szőlőterületek védelme, gasztronómiai hagyományok életben tartása) hagyományőrző rendezvények szervezése, népszerűsítése a régió értékeit bemutató kiadványok, mozgóképes anyagok, tv-, rádióműsorok készítése, terjesztése 5.4 Professzionalizmus termelői oldal folyamatos képzése (szakmai, marketing, borturisztikai, idegen nyelv, tanulmányutak) értékesítésben résztvevők (kis- és nagykereskedelem, HORECA) folyamatos oktatása, képzése fogyasztók számára ismeretterjesztő- és oktatóprogramok kidolgozása, működtetése, népszerűsítése marketing kommunikáció referenciával rendelkező, borra szakosodott ügynökséggel való végeztetése

17 5.5 A lehetséges termék portfólió Termékpiramis kialakítása Saját márkák (Eredetvédett DHC) Borvidéki OEM Balatoni OFJ Dunántúli Felméréseink szerint a borok terén némiképp tájékozott, borkedvelő magyar fogyasztó a Balatoni névvel (21 megadott szőlőfajta közül) a következő fajtákat azonosítja: Olasz rizling Szürkebarát Kéknyelű Jellemző, hogy kékszőlő fajtákat csak jóval a fehéreket követően asszociál a régióhoz: A Juhfark, Chardonnay és a különböző muskotályos fajták is jócskán megelőzik az első helyen említett Merlot, majd a Kékfrankos és Cabernet sauvignon fajtákat.

18 Mellékletek 18

19 1. sz. melléklet A Balatoni Borvidéki Régióba tartozó borvidékek bemutatása 19

20 1. A Badacsonyi borvidék 1.1. A borvidék általános jellemzői, ökológiai háttere 20 Veszprém megyében, a Balaton északi partján elterülő borvidék Balatonszepezdnél kezdődik és egészen Szigligetig tart. A borvidék szőlői főleg a Badacsony, a Csobánc, a Szent Györgyhegy, Ábrahámhegy, Őrsi-hegy és a szigligeti hegyek lejtőin helyezkednek el. A borvidék szőlőhegyeit északról a Bakony magas hegyei védik, ami még kedvezőbbé teszi a mikroklímát a szőlőtermesztésre. A Badacsonyi borvidék tanú-hegyei nemcsak az egykori pannon kori térszintről és a harmadkori bazalt vulkánosságról tesznek tanú-bizonyságot, hanem a több mint kétezer éves borkultúra révén, az ember és a természet egymásra találásáról is. A borvidék hegyközség szerinti területe: ha A ik évi KSH összeírás szerinti területe: 1808 ha A borvidékbe tartozó községek száma: 16 db A borvidék termőhelybe sorolt területei: ha Az átlagos birtokméret a borvidéken: 0,3475 ha A borvidék legfontosabb fajtái: Fehér borszőlő fajták: Olasz rizling, Szürkebarát, Rizlingszilváni, Ottonel muskotály, Kéknyelű, Rajnai rizling, Chardonnay, Zöld veltelíni, Tramini, Sauvignon blanc, Pinot blanc, Budai Vörös borszőlő fajták: Pinot noir, Cabernet sauvignon, Zweigelt, Kékfrankos, Merlot, A borvidék ökológiai jellemzése:

21 A Badacsonyi borvidék adottságai a tengerszint feletti magasság és a domborzati viszonyok tekintetében rendkívül kedvezőek. A hő-, fény- és nedvesség viszonyok, valamint az ezeket módosító környezeti adottságok: földrajzi szélesség, tengerszint feletti magasság, lejtők foka, mind kedvezően befolyásolják a szőlő érési folyamatait. 21 A Balaton víztömegének hőmérséklet kiegyenlítő hatása, a tanú hegyek bazaltsapkájának pótlólagos hőtárolása, a napsugarakat a hegyoldalra visszasugárzó víztükör, az országos szinten legintenzívebb besugárzás együttesen garantálják a legkedvezőtlenebb évjáratokban is a páratlanul magas mustfokot, a borok testes jellegét, íz- és zamatgazdagságát. A borvidék klimatikus mutatói: napfénytartalom: óra évi középhőmérséklet: C 0 csapadékmennyiség a tenyészidőszak alatt: 410 mm éves csapadék: 640 mm Geológiai és talajtani viszonyok: A fizikai talajféleség, a talajtípus, a talajok kémiai és fizikai jellemzőin túl a borok minősége, egyedi jellege szempontjából óriási jelentősége van az egyes szőlőtalajok geológiai eredetének. Az alapkőzet, amin kialakult a talaj, valamint a talajképződést befolyásoló geológiai hatások néha nagyobb mértékben meghatározzák a borminőséget, mint maga a genetikai talajtípus. Olyan egyedi jelleget adnak a boroknak, amit hozzáadott értékként el lehet ismertetni. A vulkanikus hegyek lejtőit többnyire pannonhomok, pannonagyag és lösz takarja. Az ezeken képződött meszes Rhamann-féle barnaföldek azonban mindig tartalmaznak tetőtörmelékként bazaltot. Talajképző kőzetként a bazalt csak a hegyek felső régiójában képződött erubáz talajok esetében játszik szerepet, de a bazalthatás a pannonagyag és pannonhomokon képződött erdőtalajok esetében is rányomja a bélyegét a talajtulajdonságok kialakulására. Elsősorban a bazalttörmelék mállása során felszabaduló K, Mg, Ca, és főleg a mikroelemek szolgáltatásával járul hozzá a sajátos borminőség kialakulásához. Az ilyen talajokon képződött borok tüzesek, testesek, zamatosak.

22 A pannonagyagon képződött talajokon termelt borok, általában kemények, karakteresen élénk savúak. Savtartalmuk azonban harmonikus, étrendi hatásuk rendkívül kedvező. A pannonhomok területek borai általában lágyabbak és illatosabbak, harmonikus összbenyomást nyújtanak. A Badacsonyi borvidék szőlőtermő területeinek talajképző kőzetei között meg kell még említeni a savanyú pannon homokokat. Ilyen található pl. a diszeli Temető-hegy ütetvényein is. Említést érdemel még az Őrsi-hegyen található permi vörös homokkő, amelyen szintén savanyú kémhatású mészmentes talajok jöttek létre. Ezek szintén sajátos karaktert adnak a rajtuk termelt boroknak, tovább növelik a borvidék borminőség tekintetében tapasztalható sokszínűségét A borvidék története Ásatási kutatások támasztják alá, hogy már 2000 évvel ezelőtt is felismerték elődeink e hely csodálatos voltát. A szőlőkultúra már ekkor virágzott, de szervezett, nagyobb terjedelmű telepítés Probus császár nevéhez fűződik. A hegy lábánál vezetett a rómaiak egyik híres hadiútja Aquincumba. A légiók békeidőben szőlőt telepítettek, hogy a Birodalomba vezető utakat mindenhol gyümölcsösök szegélyezzék. A szőlőültetvények túlélték a népvándorlás viharos éveit. A magyarok bevándorlása utáni időszakból számos adományozó levél maradt ránk. Szent György-hegyét 1209-ben I. Endre király SEBES Comesnek, főpohárnok-mesterének adta. A püspökségek és szerzetesrendek is részesültek a területből, aminek következtében Badacsony jelentős része egyházi kézbe került. A szerzetesek így elsajátíthatták a szőlőművelést, és ők maguk is szívesen fogyasztották az szőlőgyümölcsnek hamisítatlan kierjedt levét. A feudalizmus idején a szőlőbirtokok adományozása is az uralkodó iránti hűség jutalma volt. Így az ősi nemesi birtokosok mellett egy-két nagy feudális arisztokrata is birtokhoz juthatott Badacsonyban. A szőlészet virágkorát érte Mátyás király uralkodása alatt. Halála után azonban a birtokosok jogait korlátozó rendelkezések visszavetették a szőlőtermesztést. A török uralom, és az ország három részre szakadása mintegy két évszázadig nem hozott változást. A Balaton-felvidék magasabban fekvő területeit a gazdák az állandó csatározások miatt több évtizedig nem merték művelni. A XVI-XVII. században csak az erődítmények melletti szőlőterületeket gondozták.

23 23 E hátráltató tényezők miatt a Badacsonyi borvidék borai csak a XVIII-XIX. században váltak híressé határainkon túl. Badacsony szőlőhegyein álló régi épületek-pincék, présházak szintén ekkor épültek. A Balaton-felvidéken ekkor a kisbirtokok voltak uralkodóak, de Badacsonyban olyan nagybirtokosok is foglalkoztak szőlőtermesztéssel, akiknek borai külföldre is eljutottak: Ranolder, Gyulaffy, Ramasetter, Saáry, Bogyai, Esterházy. A filoxéra 1875-ben ütötte fel a fejét hazánkban, és végzetes következményei voltak. Zala és Veszprém megye hektár szőlőültetvényének 65%-a elpusztult. A tönkrement szőlőterületeket felvásárolták, és üdülő-településeket hoztak létre rajtuk. Ábrahámhegy és Révfülöp is ekkor vált lakó-településsé. A Budapestet Tapolcával összekötő vasútvonal is kiépült, ezáltal a települések fejlődtek, nőttek, és a területeket a házak, és nem a szőlő foglalták el. A támfalak a filoxéra vész után készültek. Építésükkel elsősorban az eróziós károk elhárítása volt a cél, a kisbirtokosok szőlőjére átterelt víz ugyanúgy jelentős károkat okozott. A rekonstrukció alatt a hercegi uradalmakon teraszokat építettek, amiket e támfalak vettek körül. De e fejlődésnek véget vetett az I. világháború. A trianoni döntés eredményeképpen a szőlőterületek kb. 66 %-a maradt csak az ország határai között. A változatlan import és korlátozott export miatt túltermelés jött létre. A bor ára lezuhant, ami az évi gazdasági világválság következménye is volt. Mindezek ellenére a Badacsonyi borvidéken nemcsak folytatták a szőlő- és borgazdálkodást, de nőtt a megművelt területek nagysága is. A II. világháború éveiben a szőlők elhanyagolttá váltak, nem művelték őket, egy részük el is pusztult után a badacsonyi hegyoldal jelentős része a Szőlészeti Kutató Intézet és az Állami Gazdaság kezében összpontosult. Támfalrendszerek és vízelvezető hálózatok épültek, amelyek a mai napig jó szolgálatot tesznek ben megszűntek a hegyközségek, a szőlőterületek gazda nélkül maradtak. A borkereskedelmet államosították, a felvásárlásokat szintén államilag szabályozták.

A Badacsonyi borvidék adottságai, jelene és jövője. Vulkánok völgye Óriások völgye Tapolcai medence

A Badacsonyi borvidék adottságai, jelene és jövője. Vulkánok völgye Óriások völgye Tapolcai medence A Badacsonyi borvidék adottságai, jelene és jövője Vulkánok völgye Óriások völgye Tapolcai medence A szőlőtermesztés a tanúhegyek lankáin folyik Szent György-hegy Csobánc (Keszi-hegy) Jellegzetes kalap

Részletesebben

A Duna Borrégió hungarikumai

A Duna Borrégió hungarikumai A Magyar Nemzeti Értékek és Hungarikumok szerepe a területi fejlődésben és fejlesztésben című konferencia A Duna Borrégió hungarikumai Készítette: Féja Fruzsina GTK-GVAM II.évfolyam 2014 Főbb pontok: Hungarikum

Részletesebben

A Felvidéki borrégió, mint lehetőség

A Felvidéki borrégió, mint lehetőség VI. SzőlészetiBorászati Téliegyetem, Eger 2005. január 2629. A Felvidéki borrégió, mint lehetőség Gál Lajos mb. igazgató FVM Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet, Eger VI. SzőlészetiBorászati Téliegyetem,

Részletesebben

A turizmus, borturizmus az alapköve a borvidék stratégiájának is, melynek szellemében készült el a borvidéki honlap:

A turizmus, borturizmus az alapköve a borvidék stratégiájának is, melynek szellemében készült el a borvidéki honlap: A Balaton-felvidék a Balaton-környéki borvidékek közül eddig eléggé ismeretlen volt a borkedvelő közönség körében. Néhány bor, néhány pincészet ugyan fel-felbukkan a fővárosi borszaküzletekben, éttermekben

Részletesebben

Borvidéki terv. Balatonfelvidéki Borvidék

Borvidéki terv. Balatonfelvidéki Borvidék Borvidéki terv Balatonfelvidéki Borvidék A 2007/2008 borpiaci évtől érvényes borvidéki követelményrendszer a szőlőültetvények szerkezetátalakítási és átállítási támogatásához A Borvidéki terv a Hegyközségekről

Részletesebben

ARANYMETSZÉS SZÜRKEBARÁT TÖPPEDT SZÜRETELÉDES 2015 BALATONI 2015 ARANY. szüretelésű BADACSONY 2015 ARANY

ARANYMETSZÉS SZÜRKEBARÁT TÖPPEDT SZÜRETELÉDES 2015 BALATONI 2015 ARANY. szüretelésű BADACSONY 2015 ARANY TERMELŐ BOR FAJTÁJA BOR FANTÁZIA NEVE TERMŐHELY ÉVJÁRAT ÉREM HUDÁK SZŐLŐBIRTOK ÉS BORÁSZAT OLASZ RIZLING PALOZNAK 2016 NAGY ARANY TORNAI PINCÉSZET KFT. ZEUS JÉGBOR TORNAI SOLMLÓI JÉGBOR 2015 NAGY-SOMLÓ

Részletesebben

Balatoni Borrégió Borbíráló Bizottság 8261 Badacsonytomaj, Római u. 181.

Balatoni Borrégió Borbíráló Bizottság 8261 Badacsonytomaj, Római u. 181. Balatoni Borrégió Borbíráló Bizottság 8261 Badacsonytomaj, Római u. 181. 2015. június 11.-i érzékszervi bírálat Bírálati jegyzőkönyv az OEM-es borokról 1./ Borok mintaszáma: BBBB 506/2015. Termékleírás

Részletesebben

Balatoni Borrégió Borbíráló Bizottság 8261 Badacsonytomaj, Római u. 181.

Balatoni Borrégió Borbíráló Bizottság 8261 Badacsonytomaj, Római u. 181. Balatoni Borrégió Borbíráló Bizottság 8261 Badacsonytomaj, Római u. 181. Bírálatról készült jegyzőkönyv OEM-es borok 2016. április 1.-i érzékszervi bírálat 1./ Borok mintaszáma: BBBB 427/2016. Termékleírás

Részletesebben

TERMELŐ BOR FAJTÁJA BOR FANTÁZIA NEVE TERMŐHELY ÉVJÁRAT EREDMÉNYÉREM ARANYMETSZÉS SZÜRKEBARÁT TÖPPEDT SZÜRETELÉDES 2015 BALATONI ,63 ARANY

TERMELŐ BOR FAJTÁJA BOR FANTÁZIA NEVE TERMŐHELY ÉVJÁRAT EREDMÉNYÉREM ARANYMETSZÉS SZÜRKEBARÁT TÖPPEDT SZÜRETELÉDES 2015 BALATONI ,63 ARANY TERMELŐ BOR FAJTÁJA BOR FANTÁZIA NEVE TERMŐHELY ÉVJÁRAT EREDMÉNYÉREM HUDÁK SZŐLŐBIRTOK ÉS BORÁSZAT OLASZ RIZLING CSOPAKI PALOZNAK 2016 95,00 NAGY ARANY TORNAI PINCÉSZET KFT. ZEUS JÉGBOR TORNAI SOLMLÓI

Részletesebben

Balatoni Borrégió Borbíráló Bizottság 8261 Badacsonytomaj, Római u. 181.

Balatoni Borrégió Borbíráló Bizottság 8261 Badacsonytomaj, Római u. 181. Balatoni Borrégió Borbíráló Bizottság 8261 Badacsonytomaj, Római u. 181. 2015. február 19.-i érzékszervi bírálat Jegyzőkönyv a bírálatról 1./ Borok mintaszáma: BBBB 146/2015. Termékleírás szerinti megnevezése:

Részletesebben

borszőlők vörös fajták:

borszőlők vörös fajták: Flora-Pack Kertészet 2400 Dunaújváros Venyimi út 28. borszőlők fehér fajták: Bianca Chardonnay Cserszegi fűszeres Irsai Olivér Leányka Nemes olasz rizling Olasz rizling Ottonel muskotály Rizlingszilváni

Részletesebben

Balatoni Borrégió Borbíráló Bizottság 8261 Badacsonytomaj, Római u. 181.

Balatoni Borrégió Borbíráló Bizottság 8261 Badacsonytomaj, Római u. 181. Balatoni Borrégió Borbíráló Bizottság 8261 Badacsonytomaj, Római u. 181. 2013. április 18.-i érzékszervi bírálat Bírálatról készült jegyzőkönyv 1./ Borok mintaszáma: BBBB 379/2013. Termékleírás szerinti

Részletesebben

Világfajták a Balatoni Borrégióban International grapevine varieties in the Balaton Wine Region

Világfajták a Balatoni Borrégióban International grapevine varieties in the Balaton Wine Region Májer János 1 Knolmajerné Szigeti Gyöngyi 2 Világfajták a Balatoni Borrégióban International grapevine varieties in the Balaton Wine Region majerj@mail.iif.hu 1 NAIK Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet,

Részletesebben

Balatoni Borrégió Borbíráló Bizottság 8261 Badacsonytomaj, Római u. 181.

Balatoni Borrégió Borbíráló Bizottság 8261 Badacsonytomaj, Római u. 181. Balatoni Borrégió Borbíráló Bizottság 8261 Badacsonytomaj, Római u. 181. 2014. január 23.-i érzékszervi bírálat Bírálatról készült jegyzőkönyv 1./ Borok mintaszáma: BBBB 81/2014. Termékleírás szerinti

Részletesebben

Balatoni Borrégió Borbíráló Bizottság 8261 Badacsonytomaj, Római u. 181.

Balatoni Borrégió Borbíráló Bizottság 8261 Badacsonytomaj, Római u. 181. Balatoni Borrégió Borbíráló Bizottság 8261 Badacsonytomaj, Római u. 181. 2015. április 3.-i érzékszervi bírálat OEM borok bírálatáról készült jegyzőkönyv 1./ Borok mintaszáma: BBBB 320/2015. Termékleírás

Részletesebben

Balatoni Borrégió Borbíráló Bizottság 8261 Badacsonytomaj, Római u. 181.

Balatoni Borrégió Borbíráló Bizottság 8261 Badacsonytomaj, Római u. 181. Balatoni Borrégió Borbíráló Bizottság 8261 Badacsonytomaj, Római u. 181. Bírálatról készült jegyzőkönyv OEM-es borok. november 24.-i érzékszervi bírálat 1./ Borok mintaszáma: BBBB 1135/. Termékleírás szerinti

Részletesebben

Balatoni Borrégió Borbíráló Bizottság 8261 Badacsonytomaj, Római u. 181.

Balatoni Borrégió Borbíráló Bizottság 8261 Badacsonytomaj, Római u. 181. Balatoni Borrégió Borbíráló Bizottság 8261 Badacsonytomaj, Római u. 181. Bírálatról készült jegyzőkönyv OEM-es borok. december 10.-i érzékszervi bírálat 1./ Borok mintaszáma: BBBB 868/. Termékleírás szerinti

Részletesebben

BOR FAJTÁJA BOR FANTÁZIA NEVE ÉVJÁRAT EREDMÉNYÉREM PÁPA LAJOS JUHFARK 2013 95,00 NAGY ARANY BORBÉLY CSALÁDI PINCÉSZET OLASZRIZLING BADACSONYI JÉGBOR

BOR FAJTÁJA BOR FANTÁZIA NEVE ÉVJÁRAT EREDMÉNYÉREM PÁPA LAJOS JUHFARK 2013 95,00 NAGY ARANY BORBÉLY CSALÁDI PINCÉSZET OLASZRIZLING BADACSONYI JÉGBOR BOR FAJTÁJA BOR FANTÁZIA NEVE ÉVJÁRAT EREDMÉNYÉREM PÁPA LAJOS JUHFARK 2013 95,00 NAGY ARANY BORBÉLY CSALÁDI PINCÉSZET OLASZRIZLING BADACSONYI JÉGBOR 2012 90,20 ARANY CABERNET FRANC CABERNET FRANC PR. 2012

Részletesebben

Balatoni Borrégió Borbíráló Bizottság 8261 Badacsonytomaj, Római u. 181.

Balatoni Borrégió Borbíráló Bizottság 8261 Badacsonytomaj, Római u. 181. Balatoni Borrégió Borbíráló Bizottság 8261 Badacsonytomaj, Római u. 181. 2015. június 25.-i érzékszervi bírálat Bírálatról jegyzőkönyv OEM-es borok 1./ Borok mintaszáma: BBBB 565/2015. Termékleírás szerinti

Részletesebben

A Balatonfelvidéki borvidék szerkezet-átalakítási és átállási terve a 2008-200. 2009 borpiaci évre

A Balatonfelvidéki borvidék szerkezet-átalakítási és átállási terve a 2008-200. 2009 borpiaci évre Balatonfelvidéki Hegyközségi Tanács Badacsony, Római u. 2. A Balatonfelvidéki borvidék szerkezet-átalakítási és átállási terve a 2008-200 2009 borpiaci évre A borvidék hosszú távú céljainak megvalósítása

Részletesebben

Borvidéki terv. Szekszárd Borvidék

Borvidéki terv. Szekszárd Borvidék Borvidéki terv Szekszárd Borvidék A 2007/2008 borpiaci évtől érvényes borvidéki követelményrendszer a szőlő szerkezetátalakítási és átállítási támogatásához A Borvidéki terv a Hegyközségekről szóló 1994.

Részletesebben

Balatoni Borrégió Borbíráló Bizottság 8261 Badacsonytomaj, Római u. 181.

Balatoni Borrégió Borbíráló Bizottság 8261 Badacsonytomaj, Római u. 181. Balatoni Borrégió Borbíráló Bizottság 8261 Badacsonytomaj, Római u. 181. Bírálatról készült jegyzőkönyv OEM-es borok 2016. május 26.-i érzékszervi bírálat 1./ Borok mintaszáma: BBBB 700/2016. Termékleírás

Részletesebben

Balatoni Borrégió Borbíráló Bizottság 8261 Badacsonytomaj, Római u. 181.

Balatoni Borrégió Borbíráló Bizottság 8261 Badacsonytomaj, Római u. 181. Balatoni Borrégió Borbíráló Bizottság 8261 Badacsonytomaj, Római u. 181. 2014. július 24.-i érzékszervi bírálat Bírálatról készült jegyzőkönyv 1./ Borok mintaszáma: BBBB 1045/2014. Termékleírás szerinti

Részletesebben

Balatoni Borrégió Borbíráló Bizottság 8261 Badacsonytomaj, Római u. 181.

Balatoni Borrégió Borbíráló Bizottság 8261 Badacsonytomaj, Római u. 181. Balatoni Borrégió Borbíráló Bizottság 8261 Badacsonytomaj, Római u. 181. 2013.március 8.-iérzékszervi bírálat Bírálatról készült jegyzőkönyv 1./ Borok mintaszáma: BBBB 227/2013. Termékleírás szerinti megnevezése:balatonfüred-csopaki

Részletesebben

OKLEVÉLEN SZEREPLŐ NÉV BOR FAJTÁJA BOR FANTÁZIA NEVE ÉVJÁRAT

OKLEVÉLEN SZEREPLŐ NÉV BOR FAJTÁJA BOR FANTÁZIA NEVE ÉVJÁRAT EN SZEREPLŐ NÉV BOR FAJTÁJA BOR FANTÁZIA NEVE ÉVJÁRAT ERED MÉNY PÁPA LAJOS JUHFARK NAGYSOMLÓI JUHFARK 2013 95,00 BORBÉLY CSALÁDI PINCÉSZET OLASZRIZLING BADACSONYI JÉGBOR 2012 90,20 FEIND BORHÁZ CABERNET

Részletesebben

Balatoni Borrégió Borbíráló Bizottság 8261 Badacsonytomaj, Római u. 181.

Balatoni Borrégió Borbíráló Bizottság 8261 Badacsonytomaj, Római u. 181. Balatoni Borrégió Borbíráló Bizottság 8261 Badacsonytomaj, Római u. 181. Bírálatról készült jegyzőkönyv OEM-es borok 2016. április 29.-i érzékszervi bírálat 1./ Borok mintaszáma: BBBB 568/2016. Termékleírás

Részletesebben

Balatoni Borrégió Borbíráló Bizottság 8261 Badacsonytomaj, Római u. 181.

Balatoni Borrégió Borbíráló Bizottság 8261 Badacsonytomaj, Római u. 181. Balatoni Borrégió Borbíráló Bizottság 8261 Badacsonytomaj, Római u. 181. 2015. április 16.-i érzékszervi bírálat Bírálatról készült jegyzőkönyv 1./ Borok mintaszáma: BBBB 371/2015. Termékleírás szerinti

Részletesebben

Balatoni Borrégió Borbíráló Bizottság 8261 Badacsonytomaj, Római u. 181.

Balatoni Borrégió Borbíráló Bizottság 8261 Badacsonytomaj, Római u. 181. Balatoni Borrégió Borbíráló Bizottság 8261 Badacsonytomaj, Római u. 181. Bírálatról készült jegyzőkönyv OEM-es borok 2016. június 23.-i érzékszervi bírálat 1./ Borok mintaszáma: BBBB 873/2016. Termékleírás

Részletesebben

Balatoni Borrégió Borbíráló Bizottság 8261 Badacsonytomaj, Római u. 181.

Balatoni Borrégió Borbíráló Bizottság 8261 Badacsonytomaj, Római u. 181. Balatoni Borrégió Borbíráló Bizottság 8261 Badacsonytomaj, Római u. 181. Bírálatról készült jegyzőkönyv OEM-es borok 2016.április 14.-iérzékszervi bírálat 1./ Borok mintaszáma: BBBB 509/2016. Termékleírás

Részletesebben

Balatoni Borrégió Borbíráló Bizottság 8261 Badacsonytomaj, Római u. 181.

Balatoni Borrégió Borbíráló Bizottság 8261 Badacsonytomaj, Római u. 181. Balatoni Borrégió Borbíráló Bizottság 8261 Badacsonytomaj, Római u. 181. Bírálatról készült jegyzőkönyv OEM-es borok 2017.május 26.-iérzékszervi bírálat 1./ Borok mintaszáma: BBBB 741/2017. Termékleírás

Részletesebben

A BORÁSZAT, MINT TURISZTIKAI LEHETŐSÉG A RÉGIÓ SZÁMÁRA. Győrffy Zoltán bormarketing szakértő VinOliva pr & communication

A BORÁSZAT, MINT TURISZTIKAI LEHETŐSÉG A RÉGIÓ SZÁMÁRA. Győrffy Zoltán bormarketing szakértő VinOliva pr & communication A BORÁSZAT, MINT TURISZTIKAI LEHETŐSÉG A RÉGIÓ SZÁMÁRA Győrffy Zoltán bormarketing szakértő VinOliva pr & communication BOR, TURIZMUS, VÁLLALKOZÁS BOR, TURIZMUS, VÁLLALKOZÁS BOR A bor helyzete ma a világban

Részletesebben

31/1997. (IX. 23.) KTM rendelet. a Balaton-felvidéki Nemzeti Park létesítéséről

31/1997. (IX. 23.) KTM rendelet. a Balaton-felvidéki Nemzeti Park létesítéséről 31/1997. (IX. 23.) KTM rendelet a Balaton-felvidéki Nemzeti Park létesítéséről A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24. -a (1) bekezdésének a) pontjában, valamint 85. -ának b) pontjában

Részletesebben

Duna Borrégió eredetvédelmi rendszere. Keresztes József titkár, Kunsági Borvidék Hegyközségi Tanácsa Lakitelek, 2012. február 23.

Duna Borrégió eredetvédelmi rendszere. Keresztes József titkár, Kunsági Borvidék Hegyközségi Tanácsa Lakitelek, 2012. február 23. Duna Borrégió eredetvédelmi rendszere Keresztes József titkár, Kunsági Borvidék Hegyközségi Tanácsa Lakitelek, 2012. február 23. Izsáki OEM Monori OEM Kunsági OEM Csongrádi OEM Duna OEM/OFJ Duna-Tisza

Részletesebben

Balatoni Borrégió Borbíráló Bizottság 8261 Badacsonytomaj, Római u. 181.

Balatoni Borrégió Borbíráló Bizottság 8261 Badacsonytomaj, Római u. 181. Balatoni Borrégió Borbíráló Bizottság 8261 Badacsonytomaj, Római u. 181. Az OEM borok bírálatáról készült jegyzőkönyv 2015. január 22.-i érzékszervi bírálat 1./ Borok mintaszáma: BBBB 46/2015. Termékleírás

Részletesebben

Borászati technológia I.

Borászati technológia I. Borászati technológia I. A borszőlő minőségét befolyásoló tényezők Az alapanyag minősége alapvetően meghatározza a termék minőségét! A szőlész és a borász együttműködése nélkülözhetetlen. A minőségi alapanyag

Részletesebben

Balatoni Borrégió Borbíráló Bizottság 8261 Badacsonytomaj, Római u. 181.

Balatoni Borrégió Borbíráló Bizottság 8261 Badacsonytomaj, Római u. 181. Balatoni Borrégió Borbíráló Bizottság 8261 Badacsonytomaj, Római u. 181. 2015. április 30.-i érzékszervi bírálat Bírálati lista 1./ Borok mintaszáma: BBBB 421/2015. Termékleírás szerinti megnevezése: Zalai

Részletesebben

Balatoni Borrégió Borbíráló Bizottság 8261 Badacsonytomaj, Római u. 181.

Balatoni Borrégió Borbíráló Bizottság 8261 Badacsonytomaj, Római u. 181. Balatoni Borrégió Borbíráló Bizottság 8261 Badacsonytomaj, Római u. 181. 2015. március 5.-i érzékszervi bírálat Jegyzőkönyv 1./ Borok mintaszáma: BBBB 206/2015. Termékleírás szerinti megnevezése: Balatonfüred-Csopaki

Részletesebben

lakatosanita@mail.iif.hu

lakatosanita@mail.iif.hu Lakatos Anita 1 Kulka Gábor 2 - Májer János 3 A Balatoni Borrégió termékleírásának összehasonlítása az OEM minősítési kategóriába tartozó borok megoszlásának vizsgálata alapján Comprasion of the Product

Részletesebben

Az embert és szőlőt próbáló 2014-es évjárat

Az embert és szőlőt próbáló 2014-es évjárat Az embert és szőlőt próbáló 2014-es évjárat Májer János-Németh Csaba -Knolmajerné Szigeti Gyöngyi NAIK SZBKI 2014-es év időjárása szélsőséges, drámai volt! Korábbi években is hozzászoktunk a szélsőségekhez,

Részletesebben

Bort hordok árlista - érvényes 2014. dec. 10. Csomagolás Kiszerelés Bolti ár

Bort hordok árlista - érvényes 2014. dec. 10. Csomagolás Kiszerelés Bolti ár 10 Laczkó György 1000 Mátrai Olaszrizling száraz fehér OEM bor Palack 0,75 liter 760,00 10 Laczkó György 1001 Mátrai Muskotály félédes fehér OEM bor Palack 0,75 liter 760,00 10 Laczkó György 1002 Mátrai

Részletesebben

Magyarország borvidékei

Magyarország borvidékei Magyarország borvidékei Borvidékek-borrégiók Borvidék Teljes Terület (hektár) I. osztályú Termő Balatoni borrégió Badacsonyi borvidék 4200 3642 1600 Balatonboglári borvidék 9980 8156 3200 Balaton-felvidéki

Részletesebben

Balatoni Borrégió Borbíráló Bizottság 8261 Badacsonytomaj, Római u. 181.

Balatoni Borrégió Borbíráló Bizottság 8261 Badacsonytomaj, Római u. 181. Balatoni Borrégió Borbíráló Bizottság 8261 Badacsonytomaj, Római u. 181. 2015. július 9.-i érzékszervi bírálat Bírálatról készült jegyzőkönyv OEM-es borok 1./ Borok mintaszáma: BBBB 590/2015. Termékleírás

Részletesebben

Szőlőbirtok és pincészet. Badacsonyi borvidék

Szőlőbirtok és pincészet. Badacsonyi borvidék Szőlőbirtok és pincészet Badacsonyi borvidék A kis hegy, ahol nagy élmények várnak A Káptalantóti határában emelkedő 217 méter magas Sabar-hegy, a Balaton-felvidék hegyeinek talán legkisebbike, adottságait

Részletesebben

Balatoni Borrégió Borbíráló Bizottság 8261 Badacsonytomaj, Római u. 181.

Balatoni Borrégió Borbíráló Bizottság 8261 Badacsonytomaj, Római u. 181. Balatoni Borrégió Borbíráló Bizottság 8261 Badacsonytomaj, Római u. 181. Bírálatról készült jegyzőkönyv OEM-es borok 2016. február 4.-i érzékszervi bírálat 1./ Borok mintaszáma: BBBB 123/2016. Termékleírás

Részletesebben

Megalapozó vizsgálat

Megalapozó vizsgálat T Á J T E R V M Ű H E L Y SZOLGÁLTATÓ ÉS TANÁCSADÓ KFT. 8261 Badacsony, Római u. 197. e-mail: laposaj@bazaltbor.hu Megalapozó vizsgálat Óbudavár településrendezési eszközeinek felülvizsgálatához 50-1855/2015

Részletesebben

Megalapozó vizsgálat

Megalapozó vizsgálat Megalapozó vizsgálat Balatonfenyves településrendezési eszközeinek felülvizsgálatához 50-1658/2012 1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ 1.1. Településhálózati összefüggések, a település helye a településhálózatban,

Részletesebben

GÁRDONY Város Települési Környezetvédelmi Programja (2015-2020)

GÁRDONY Város Települési Környezetvédelmi Programja (2015-2020) GÁRDONY Város Települési Környezetvédelmi Programja (2015-2020) 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 BEVEZETÉS... 5 1.1 A feladat meghatározása... 6 1.2 SZAKMAI ÉS MÓDSZERTANI KERETEK... 7 1.2.2. A környezeti problémákkal

Részletesebben

103/2009. (VIII. 5.) FVM rendelet Hatályos: 2014.04.11 -

103/2009. (VIII. 5.) FVM rendelet Hatályos: 2014.04.11 - 103/2009. (VIII. 5.) FVM rendelet Hatályos: 2014.04.11-103/2009. (VIII. 5.) FVM rendelet a Káli védett eredetű borról A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57. (1)

Részletesebben

Lakitelek, 2012. február r 21. A Duna Borrégi. gió fajtaszerkezetének alakulása az EU csatlakozás s után. Hajdu Edit BCE SZBI Kecskeméti Kutatóá

Lakitelek, 2012. február r 21. A Duna Borrégi. gió fajtaszerkezetének alakulása az EU csatlakozás s után. Hajdu Edit BCE SZBI Kecskeméti Kutatóá Lakitelek, 2012. február r 21. A Duna Borrégi gió fajtaszerkezetének alakulása az EU csatlakozás s után Hajdu Edit BCE SZBI Kecskeméti Kutatóá óállomás Európai unió tagállamai Kárpát-medence A világ Magyarország

Részletesebben

Magyarország borvidékei

Magyarország borvidékei Magyarország borvidékei Borvidék termıhely több település közig.-i területére hasonló ökológiai (éghajlati, domborzati, talajtani) adottságok, fajtaösszetétel, mővelésmódok, hagyományok sajátos jellegő

Részletesebben

2015. április 10. Egerszólát. 2015-ben X. alkalommal került megrendezésre az Aranytőke borszemle.

2015. április 10. Egerszólát. 2015-ben X. alkalommal került megrendezésre az Aranytőke borszemle. ARANYTŐKE BORSZEMLE 2015 2015. április 10. Egerszólát 2015-ben X. alkalommal került megrendezésre az Aranytőke borszemle. A borok értékelése a Nemzetközi Szőlészeti és Borászat Hivatal (OIV) által javasolt

Részletesebben

VILLÁNY termékleírás. 607/2009/EK bizottsági rendelet I. Melléklet Kérelem eredetmegjelölés vagy földrajzi jelzés regisztrációja

VILLÁNY termékleírás. 607/2009/EK bizottsági rendelet I. Melléklet Kérelem eredetmegjelölés vagy földrajzi jelzés regisztrációja Beérkezés dátuma (NN/HH/ÉÉÉÉ) [a Bizottság tölti ki!] Lapok száma (beleértve ezt a lapot) 32 A kérelem nyelve Magyar Az akta száma: [a Bizottság tölti ki!] A kérelmező A jogi vagy természetes személy neve

Részletesebben

Balatoni Borrégió Borbíráló Bizottság 8261 Badacsonytomaj, Római u. 181.

Balatoni Borrégió Borbíráló Bizottság 8261 Badacsonytomaj, Római u. 181. Balatoni Borrégió Borbíráló Bizottság 8261 Badacsonytomaj, Római u. 181. Bírálatról készült jegyzőkönyv OEM-es borok 2016. június 10.-i érzékszervi bírálat 1./ Borok mintaszáma: BBBB 808/2016. Termékleírás

Részletesebben

A Közösségi Bormarketing Program kidolgozásának szakmai háttere, avagy egy összefogás eredménye

A Közösségi Bormarketing Program kidolgozásának szakmai háttere, avagy egy összefogás eredménye A Közösségi Bormarketing Program kidolgozásának szakmai háttere, avagy egy összefogás eredménye Reich László (CMC jelölt) Budapest, 2008. március 18. Tartalom Előzmények A közösségi bormarketing program

Részletesebben

Borturizmus és a szılı bor ágazat helyzete Magyarországon és a Zalai borvidéken. Zalai Borút Egyesület

Borturizmus és a szılı bor ágazat helyzete Magyarországon és a Zalai borvidéken. Zalai Borút Egyesület Borturizmus és a szılı bor ágazat helyzete Magyarországon és a Zalai borvidéken Mi a borút? A borút definíciója: olyan összetett turisztikai termék, mely sajátos egyedi kínálattal rendelkezik, szervezett

Részletesebben

TERMELŐ BOR FAJTÁJA BOR FANTÁZIA NEVE TERMŐHELY ÉVJÁRAT EREDMÉNY GYÖRGYKOVÁCS IMRE HÁRSLEVELŰ HÁRSLEVELŰ SOMLÓI BORVIDÉK 2013 95,0

TERMELŐ BOR FAJTÁJA BOR FANTÁZIA NEVE TERMŐHELY ÉVJÁRAT EREDMÉNY GYÖRGYKOVÁCS IMRE HÁRSLEVELŰ HÁRSLEVELŰ SOMLÓI BORVIDÉK 2013 95,0 TERMELŐ BOR FAJTÁJA BOR FANTÁZIA NEVE TERMŐHELY ÉVJÁRAT EREDMÉNY GYÖRGYKOVÁCS IMRE HÁRSLEVELŰ HÁRSLEVELŰ SOMLÓI BORVIDÉK 2013 95,0 VARGA PINCÉSZET BORBÉLY CSALÁDI PINCÉSZET BORBÉLY CSALÁDI PINCÉSZET BADACSONYI

Részletesebben

Szent György-hegy Hegyközségi Borverseny, 2014.04.23.

Szent György-hegy Hegyközségi Borverseny, 2014.04.23. Szent György-hegy Hegyközségi Borverseny, 2014.04.23. Sorszám Termelő Évjárat Bor neve Termőhely Pontszám Minősítés 1. Horváth Pince 2013 Olasz rizling késői szüret Hegymagas 19,56 Nagy arany 2. Horváth

Részletesebben

A magyar borvidékek komplex stratégiai programjainak megalapozása. Balatonfüred- Csopaki Borvidék

A magyar borvidékek komplex stratégiai programjainak megalapozása. Balatonfüred- Csopaki Borvidék A magyar borvidékek komplex stratégiai programjainak megalapozása Balatonfüred- Csopaki Borvidék Badacsony, 2004 2 Bevezetés A magyar szőlő-bor ágazat csak akkor tud sikeresen megfelelni az alapvetően

Részletesebben

Regionális szervezetek közötti együttműködés a Balaton régió egységes turisztikai desztinációként kezelése és pozicionálása során

Regionális szervezetek közötti együttműködés a Balaton régió egységes turisztikai desztinációként kezelése és pozicionálása során Regionális szervezetek közötti együttműködés a Balaton régió egységes turisztikai desztinációként kezelése és pozicionálása során Varga-Dani Barbara Regionális marketing igazgató Országos TDM Konferencia

Részletesebben

BALATONFENYVES. Településfejlesztési Koncepció TERVEZET. Megbízó: Balatonfenyves Község Önkormányzata

BALATONFENYVES. Településfejlesztési Koncepció TERVEZET. Megbízó: Balatonfenyves Község Önkormányzata TERVEZET Megbízó: Balatonfenyves Község Önkormányzata Lombár Gábor polgármester 8646 Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Generál Tervező: Altervező: ARKER Stúdió Építészeti és Kereskedelmi Kft. 7400 Kaposvár,

Részletesebben

A magyar borvidékek komplex stratégiai programjainak megalapozása. Balatonfelvidéki Borvidék

A magyar borvidékek komplex stratégiai programjainak megalapozása. Balatonfelvidéki Borvidék A magyar borvidékek komplex stratégiai programjainak megalapozása Balatonfelvidéki Borvidék Badacsony, 2004 2 Bevezetés A magyar szőlő-bor ágazat csak akkor tud sikeresen megfelelni az alapvetően megváltozott

Részletesebben

Kérelem eredetmegjelölés vagy földrajzi jelzés regisztrációja

Kérelem eredetmegjelölés vagy földrajzi jelzés regisztrációja Lapok száma (beleértve ezt a lapot) 18 Kérelem eredetmegjelölés vagy földrajzi jelzés regisztrációja A kérelem nyelve Magyar A kérelmező A jogi vagy természetes személy neve 1. Bükki Borvidék Hegyközségi

Részletesebben

ÖRVÉNYES. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Jóváhagyásra előkészített anyag

ÖRVÉNYES. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Jóváhagyásra előkészített anyag ÖRVÉNYES Jóváhagyásra előkészített anyag Megbízó Örvényes község Önkormányzata Huszár Zoltán polgármester 8242 Örvényes, Fenyves utca 1. Tel.: 87/449-034 Tervező Völgyzugoly Műhely Kft. 2083, Solymár,

Részletesebben

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Beruházási pályázati lehetőségek 2014-2020 Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály TÁMOGATÓ VÁLLALKOZÁSI KÖRNYEZET Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája A STRATÉGIA

Részletesebben

XIV. KUNSÁGI BORVERSENY VÉGEREDMÉNY TERMELŐNKÉNTI LISTA Jánoshalma, április 20.

XIV. KUNSÁGI BORVERSENY VÉGEREDMÉNY TERMELŐNKÉNTI LISTA Jánoshalma, április 20. termelő termőhely fajta évjárat érem Aranyhegyi Szövetkezet Ceglédberceli Cserszegi fűszeres 2011 ezüst BCE Szőlészeti és Borászati Intézet Kecskeméti Kutató Állomás Kecskemét- Katonatelep Olasz rizling

Részletesebben

RÜGYVIZSGÁLAT EGERBEN (KŐLYUKTETŐ)

RÜGYVIZSGÁLAT EGERBEN (KŐLYUKTETŐ) RÜGYVIZSGÁLAT EGERBEN (KŐLYUKTETŐ) 2017.02.08 2017.02.17. A 2016/2017 telének tartós és kemény fagyokat hozó időjárása a korábbi enyhe évekhez képest próbára tette a szőlőtőkék állóképességét. Ebben az

Részletesebben

Új szőlőfajták a Balatoni Borrégióban New grapevine varieties at Balaton Wine Region

Új szőlőfajták a Balatoni Borrégióban New grapevine varieties at Balaton Wine Region Májer János 1 Györffyné Jahnke Gizella 2 Knolmajerné Szigeti Gyöngyi 3 Új szőlőfajták a Balatoni Borrégióban New grapevine varieties at Balaton Wine Region majerj@mail.iif.hu gjahne@mail.iif.hu knol@mail.iif.hu

Részletesebben

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter FÜLÖP Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter Elérhetőség: Fülöp Község Önkormányzata 4266 Fülöp, Arany J. u. 19. Tel./Fax: 52/208-490 Fülöp község címere Elhelyezkedés Fülöp

Részletesebben

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégia 2020-ig Stratégiai célkitűzések a vidéki munkahelyek

Részletesebben

Borvidéki szerkezetátalakítási és -átállítási terv Mátrai Borvidék

Borvidéki szerkezetátalakítási és -átállítási terv Mátrai Borvidék Borvidéki szerkezetátalakítási és -átállítási terv Mátrai Borvidék A 2009/2010. borpiaci évtıl érvényes borvidéki követelményrendszer a szılıültetvények szerkezetátalakítási és - átállítási támogatásához

Részletesebben

Balatonfüred és környéke gyöngyszemei

Balatonfüred és környéke gyöngyszemei Balatonfüred és környéke gyöngyszemei azaz Balatonfüred és a Kelet-balatoni Kistérség mikro-régiójának összefogása az egész éves kulturális, egészség- és borturizmus fenntartható fejlôdéséért. Balatonfüred

Részletesebben

XXVI. Badacsonyi Borverseny, XIII. Kéknyelű borverseny EREDMÉNY LISTA 2016. április 28.

XXVI. Badacsonyi Borverseny, XIII. Kéknyelű borverseny EREDMÉNY LISTA 2016. április 28. TERMELŐ BORNÉV Évjárat Pont szám Érem Istvándy Pincészet Golgota késői szüret édes 2015 95 Champion Varga Pincészet Kft. Aranymetszés Szürkebarát töppedt 2014 94,8 Nagy Aranyérem Első Magyar Borház- Szeremley

Részletesebben

A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ GAZDASÁGI / TÁRSADALMI TERÉRE HATÓ GEOGRÁFIAI TÉNYEZŐK Csizmadia Gábor 1

A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ GAZDASÁGI / TÁRSADALMI TERÉRE HATÓ GEOGRÁFIAI TÉNYEZŐK Csizmadia Gábor 1 A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ GAZDASÁGI / TÁRSADALMI TERÉRE HATÓ GEOGRÁFIAI TÉNYEZŐK Csizmadia Gábor 1 Bevezetés Az értékelés tárgya a Dél-Dunántúli régió / társadalmi terére hogyan hat a földrajzi környezet?

Részletesebben

A TURISZTIKAI TERMÉKFEJLESZTÉS HELYI SAJÁTOSSÁGAI VÍZPARTI TELEPÜLÉSEKEN

A TURISZTIKAI TERMÉKFEJLESZTÉS HELYI SAJÁTOSSÁGAI VÍZPARTI TELEPÜLÉSEKEN A TURISZTIKAI TERMÉKFEJLESZTÉS HELYI SAJÁTOSSÁGAI VÍZPARTI TELEPÜLÉSEKEN Sulyok Judit (vezető kutató, Magyar Turizmus Zrt. / doktorjelölt, SZE Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola) Turizmus

Részletesebben

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI CÉLKITŰZÉSEI

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI CÉLKITŰZÉSEI A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI CÉLKITŰZÉSEI Balaton számokban I. A Balaton Régió szálláshely forgalmának alakulása 1998 és 2004 között vendégéjszakák száma 1998. 2004. változás% Kereskedelmi szálláshelyek:

Részletesebben

LXV. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2015. december 7. T A R T A L O M. 1 1. S z á m T á r g y O l d a l. Közlemény

LXV. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2015. december 7. T A R T A L O M. 1 1. S z á m T á r g y O l d a l. Közlemény LXV. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2015. december 7. A FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA T A R T A L O M 1 1. S z á m T á r g y O l d a l Közlemény Az Országos Főállatorvos 2/2015. számú határozata --------------------------------

Részletesebben

Termesztéstechnológia fejlesztés

Termesztéstechnológia fejlesztés Termesztéstechnológia fejlesztés Kutatási programok és pályázatok 1. A hegyvidéki minõségi borszõlõtermesztés fajtaösszetételének és technológiájának fejlesztése A mennyiség és minõség összefüggése Korszerû

Részletesebben

EGER. Az észak-magyarországi borrégió bemutatása: Magyarország borvidékei:

EGER. Az észak-magyarországi borrégió bemutatása: Magyarország borvidékei: EGER Az észak-magyarországi borrégió bemutatása: Magyarország borvidékei: 16. ábra: Hazánk borvidékei Forrás: http://borkurzus.szentignac.hu/wp-content/borok-as-borvidakek.ppt 1. Csongrádi 11. Somlói 2.

Részletesebben

A város Budapesttől és Kecskeméttől is félórányi autózásra, mintegy 40 km-re, az ország földrajzi középpontjától - Pusztavacstól - 20 km-re

A város Budapesttől és Kecskeméttől is félórányi autózásra, mintegy 40 km-re, az ország földrajzi középpontjától - Pusztavacstól - 20 km-re Dabas a Gödöllői dombvidék déli nyúlványai és az Alföld találkozási pontjain terül el. Az Alföld három kisebb tájegységének, a pesti síkság déli részének, a kiskunsági homokbuckák északi peremének, valamint

Részletesebben

Világtendenciák (szőlő-bor ágazat)

Világtendenciák (szőlő-bor ágazat) Világtendenciák (szőlő-bor ágazat) SZŐLŐTERMESZTÉS 1 A szőlőterület változása A 70-es évek végéig a világ szőlőterülete folyamatosan nőtt 10 millió hektár fölé 80-as évek elejétől: túltermelési válság

Részletesebben

termékleírás. 607/2009/EK bizottsági rendelet I. Melléklet. Kérelem eredetmegjelölés vagy földrajzi jelzés regisztrációja

<Neszmély OEM> termékleírás. 607/2009/EK bizottsági rendelet I. Melléklet. Kérelem eredetmegjelölés vagy földrajzi jelzés regisztrációja 607/2009/EK bizottsági rendelet I. Melléklet Beérkezés dátuma (NN/HH/ÉÉÉÉ) [a Bizottság tölti ki!] Lapok száma (beleértve ezt a lapot) 19 Kérelem eredetmegjelölés vagy földrajzi jelzés regisztrációja A

Részletesebben

a) A turizmus fogalma. A turizmus jelentősége napjainkban Magyarországon és nemzetközi viszonylatban.

a) A turizmus fogalma. A turizmus jelentősége napjainkban Magyarországon és nemzetközi viszonylatban. a) A turizmus fogalma. A turizmus jelentősége napjainkban Magyarországon és nemzetközi viszonylatban. b) A menedzsment fogalma és feladata a turizmusban. c) A kultúrák különbözőségének jelentősége a turizmusban.

Részletesebben

A TOLNAI BORVIDÉK HEGYKÖZSÉGI TANÁCSÁNAK RENDTARTÁSA

A TOLNAI BORVIDÉK HEGYKÖZSÉGI TANÁCSÁNAK RENDTARTÁSA A TOLNAI BORVIDÉK HEGYKÖZSÉGI TANÁCSÁNAK RENDTARTÁSA A Tolnai Borvidék Hegyközségi Tanácsa a borvidéken működő hegyközségek tevékenységének harmonizálása, valamint az eljárási szabályok közzététele céljából

Részletesebben

A Balaton fejlesztési térkép v.0.1 bemutató előadás

A Balaton fejlesztési térkép v.0.1 bemutató előadás A Balaton fejlesztési térkép v.0.1 bemutató előadás Balaton Fejlesztési Tanács Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kht. Siófok, 2008. június 10. Fejlesztési Térkép céljai Mire irányul? A Balaton

Részletesebben

Az ökológiai szőlőtermesztés lehetőségei Magyarországon

Az ökológiai szőlőtermesztés lehetőségei Magyarországon Az ökológiai szőlőtermesztés lehetőségei Magyarországon Dr. Németh Krisztina Tudományos főmunkatárs NAIK Szőlészeti és Borászati Kutató Állomás Kecskemét- Katonatelep Budapest 2016. december 02. Ökológiai

Részletesebben

Szentbékkálla település Önkormányzati Képviselő-testületének

Szentbékkálla település Önkormányzati Képviselő-testületének Szentbékkálla település Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2002. ( VI. 17.) számú ör. 1 R E N D E L E T E a helyi közművelődésről 1 Módosította: 11/2008. (XII.08.) ÖK rendelet. Hatályba lépés időpontja:

Részletesebben

nev bornev evjarat erem Borbély Családi Pincészet Kft Olasz rizling jégbor 2012 Champion Horváth Pince Olasz rizling Diófás késői szü 2012 Nagy

nev bornev evjarat erem Borbély Családi Pincészet Kft Olasz rizling jégbor 2012 Champion Horváth Pince Olasz rizling Diófás késői szü 2012 Nagy nev bornev evjarat erem Borbély Családi Pincészet Kft Olasz rizling jégbor 2012 Champion Horváth Pince Olasz rizling Diófás késői szü 2012 Nagy Aranyérem Part Imre Olasz rizling jégbor 2008 Aranyérem NAIK

Részletesebben

Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete

Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete Előadás- képzés-szaktanácsadás a Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület szervezésében Helyszín: Földi Kincsek Vására Oktatóközpont (2632, Letkés

Részletesebben

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT BADACSONYTOMAJ MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT KÉSZÍTETTE: BADACSONYTOMAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETE MEGBÍZÁSÁBÓL BFH EURÓPA KFT (WWW.BFH.HU) SZOMBATHELY, 2012. Tartalomjegyzék 1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ...

Részletesebben

Borászat Bor neve Borvidék Évjárat Szín Kategória Min sítés

Borászat Bor neve Borvidék Évjárat Szín Kategória Min sítés Borászat Bor neve Borvidék Évjárat Szín Kategória Min sítés Mátrahill Cabernet Sauvignonkékfrankos "Nagyrédei Sz k" Kft. rosé Mátra 2012 rosé száraz Ezüst "Nagyrédei Sz k" Kft. Mátrahill Irsai Olivér Mátra

Részletesebben

Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon. Rosta Sándor és Dani Barbara

Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon. Rosta Sándor és Dani Barbara Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon Rosta Sándor és Dani Barbara Balatoni Regionális Idegenforgalmi Bizottság MT Zrt. Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság TDM rendszer célja

Részletesebben

Tájékoztató a Bortörvényről és a Hegyközségi törvényről. 2015. január 17. Előadó: Szabó Miklós Fotók: Keszler Viktor és Szabó Miklós

Tájékoztató a Bortörvényről és a Hegyközségi törvényről. 2015. január 17. Előadó: Szabó Miklós Fotók: Keszler Viktor és Szabó Miklós Tájékoztató a Bortörvényről és a Hegyközségi törvényről 2015. január 17. Előadó: Szabó Miklós Fotók: Keszler Viktor és Szabó Miklós A 2004. évi XVIII. Törvény a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról

Részletesebben

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT VONYARCVASHEGY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁT ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEIT MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT KÉSZÜLT A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓRÓL, AZ INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁRÓL

Részletesebben

A kezdeményezések régiója

A kezdeményezések régiója A kezdeményezések régiója 1 2 Köszöntő A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 12 éve látja el a hazai és uniós fejlesztésekhez, pályázatokhoz kapcsolódó feladatokat. Az elmúlt években tett erőfeszítéseink

Részletesebben

A 2012-es szezon értékelése

A 2012-es szezon értékelése A 2012-es szezon értékelése Kecskés Gábor ELNÖK Országos Burgonya Szövetség és Terméktanács Burgonya Ágazati Fórum Keszthely 2013.január 17. Európai helyzetkép Rekord alacsony burgonya termés az idei esztendőben

Részletesebben

XIV. KUNSÁGI BORVERSENY VÉGEREDMÉNY

XIV. KUNSÁGI BORVERSENY VÉGEREDMÉNY Tápió-Vin Borgazdálkodási Kft Gomba Cabernet sauvignon barrique 2009 19,00 arany Frittmann Testvérek Kft. Soltvadkerti Ezerjó 2011 18,90 arany Közép-Magyarországi Pinegazdaság KFT. Keceli Rizlingszilváni

Részletesebben

12/2006. (II. 3.) FVM rendelet. a Nagy-Somlói borvidék védett eredetű borairól. A védett eredetű borok. A szőlő származási helye. Szőlőfajta-használat

12/2006. (II. 3.) FVM rendelet. a Nagy-Somlói borvidék védett eredetű borairól. A védett eredetű borok. A szőlő származási helye. Szőlőfajta-használat 12/2006. (II. 3.) FVM rendelet a Nagy-Somlói borvidék védett eredetű borairól A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57. -a (1) bekezdésének g) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

27.. Sárisápi Egyesületi Borverseny díjátadó ünnepsége

27.. Sárisápi Egyesületi Borverseny díjátadó ünnepsége 27.. Sárisápi Egyesületi Borverseny díjátadó ünnepsége 2012. 03. 03. Idén 27. alkalommal rendeztek Sárisápon borversenyt a Bányász Művelődési Házban. Hagyomány, hogy a borverseny megrendezésére mindig

Részletesebben

Aranytőke Borszemle 2012. Április 20.-21.

Aranytőke Borszemle 2012. Április 20.-21. Aranytőke Borszemle 2012. Április 20.-21. A borok értékelése a Nemzetközi Szőlészeti és Borászat Hivatal (OIV) által javasolt 100 pontos módszer szerint történt. Nyolc bíráló bizottság minősítette a borokat,

Részletesebben

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Helyszín: Földi Kincsek Vására Oktatóközpont, 2632 Letkés Dózsa György út 22. IDŐ ELŐADÁS SZAKTANÁCSADÁS KÉPZÉS 2014.09.27 Innováció a helyi gazdaság integrált

Részletesebben