A nagykırösi református gyülekezet hírlevele

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A nagykırösi református gyülekezet hírlevele"

Átírás

1 A nagykırösi református gyülekezet hírlevele Bibliaolvasás: Jelenések könyve 2, 1-7. Alapige: Római levél 1,8-17. Elhangzott: szeptember 26-án A Híre van hiteteknek Szeretett Testvérek! z elıbb fölolvasott bibliai szakaszunkban Pál apostol, nekünk talán egy kicsit szokatlan módon, ilyet ír a római gyülekezetrıl: hiteteknek az egész világon híre van. Mi, néha talán túlzó szerénységgel nem nagyon merünk ilyeneket mondani, mert nagyon félünk, hogy a dicséret az a dicsekedésbe csúszik át. És néha még azt sem mondjuk ki, amit fölismertünk, amit az Isten elvégzett bennünk, körülöttünk, gyülekezetben, az ı egyházában. Pál apostol leírja a római gyülekezetrıl, hogy hiteteknek az egész világon híre van. Az apostol el szeretne menni abba a gyülekezetbe, amelyikrıl ilyen jót ír. Nyílván mai szóval élve fıvárosi gyülekezet volt, vagyis földrajzilag és politikailag fontos helyen, Rómában élt ez a gyülekezet. Ez bizonyos értelemben helyzeti elınyt is jelenthetett, de egy már akkor is milliós nagyságrendő, zsúfolt városban óriási kihívást is jelenthetett a közösségnek. Az apostol szeretne elmenni ide. Miért? Nyílván többféle választ lehet rá adni. Egy New York-i ötvenemeletes toronyház alá beépített templomban szolgáló történetesen evangélikus lelkészkollega mondta: A magukba forduló, félelmekkel küzdı városi emberek számára fel kell mutatnunk egy másfajta jövıképet. És ezt a gyülekezet tudja felmutatni. Ez a gyülekezet feladata ha a gyülekezet Ige szerint és evangélium szerint igyekszik élni: egy másfajta jövıképet, nem a magányos tömeg képét, nem azt, hogy összezsúfolva élünk itt és egymással nem is nagyon törıdünk, nem azt, ami a bezárkózó emberek és a bezárkózó családok félelmeiben nyilvánul meg; hanem a közösségét, az egymáshoz való tartozás csodáját. Vajon mi, amikor a gyülekezetbe eljövünk, amikor eljövünk egy istentiszteletre, akkor bennünk van ez a vágy? Szeretnénk látni, fölismerni az Úr munkáját mások életében, a közösség életében? Miért jövünk mi, ha eljövünk? Miért ápoljuk mi a kapcsolatot, ha ápoljuk? Az apostol azt mondja: látni szeretnélek titeket. Igen, hogy együtt bátorodjunk fel. Nem azt olvassuk, hát azért Rómabeliek el ne bízzátok magatokat!, majd még jövök én Pál, és majd még én fogok nektek olyanokat mondani. Hanem azt mondja, hogy én épülhetek, amikor láthatom, tapasztalhatom, hogy amiket hallok, az valóban igaz. Láthatom és tapasztalhatom, hogy egy ilyen világvárosban, ahol a szinkretizmus igen-igen erıs volt, egy világvárosban, amelyikben a sokszínőség jelen volt, mindenféle nemzet, náció,

2 2010. október 3. 2 mindenféle vallás nos egy ilyen világvárosban él egy gyülekezet, és ebben a gyülekezetben felismerhetı az Isten munkája. Ez megerısítés Pál apostolnak, annak az apostolnak, aki hajótörést képes volt elszenvedni, többször letartóztatást elszenvedni, hátratételt elszenvedni az evangéliumért. Az apostol azt mondja: egymás hite által. Szeretnék épülni a tietek által és szeretnék megerısítésetekre valami lelki ajándékot adni, vagyis, hogy ti is épüljetek, mert lehet és kell tovább épülni. Megerısíteni a gyülekezetet mondja az apostol, hogy közöttetek is legyen munkámnak valamilyen gyümölcse. Valaki, történetesen a tengeren túl lévı nagy ország egykori elnöke mondott ilyet: ne azt kérdezd, hogy mit kapsz az államoktól, hanem azt, hogy mit adsz te az Egyesült Államoknak! Ne azt kérdezd, hogy mit kapsz te a gyülekezettıl, hanem azt kérdezd meg elıször, mit adsz te a közösségnek? Mert az Úr Isten nálad is elhelyezett valamit, amit azért adott, hogy ezzel a közösségben szolgálj, és eközben kapni fogsz. Mert aki mást felüdít, maga is felüdül mondja már az ószövetségi bölcsesség. Igen, rendkívül fontos, hogy adósotok vagyok. Ezt nem az egyház mondta, nem az egyházszervezet Pálnak, hanem Pál mondja a gyülekezetnek. Ezt senki nem várta tıle, hogy sok száz kilométert hajózva meg gyalogolva, és veszélyben még Rómába is elmenjen. De ı úgy érzi, adós. Az Isten neki sokat adott. És akinek sok adatott, attól sok kéretik számon. Szeretett Testvérünk! Mit kell fölismernünk a szakaszunk alapján? Többek között azt és számomra ez volt a legfontosabb, hogy a közösségápolás folyamatosan szükséges. Folyamatosan szükséges. Ha a kapcsolatokat nem ápoljuk, azok szép lassan elhalnak, megszőnnek. Ha a rokoni kapcsolatokat nem ápoljuk, bár a vérségi száll kimutatható, bár valamikor még talán gyakran voltunk együtt, de szép lassan megszőnik, már alig fogunk tudni egyáltalán valamit egymásról. A közösséget ápolni kell. Egy úgynevezett megagyülekezetben például az a gyakorlat egy olyan gyülekezetrıl van szó, ahol a hétvégi több istentiszteleten tizenöt-húszezer ember van együtt, nos egy ilyen gyülekezetben minden évben meg kell újítani a tagságot. Ez a gyakorlat. Nem úgy van, hogy bejelentkeztem huszonnyolc évvel ezelıtt ide, még az elsı években jöttem is, aztán lemorzsolódtam, aztán néha elküldtem az adományomat, már utána azt se nagyon de, hát miért nem tartják nyílván a nevemet? Egyszerően azt a gyakorlatot alakították ki, hogy minden tagnak minden évben újra el kell gondolkoznia azon, tartozok én ehhez a gyülekezethez? Miért tartozok? Mit jelent nekem az, hogy gyülekezet? Mit adok én a gyülekezetnek? Mit jelent ez a kapcsolat? Mit jelent a közösség ápolása? És így meg kell újítani. Lehet, hogy ránk is ránk férne néha ez, hogy megújítsuk. A közösséget ápolni kell. Nem elég egy-két, egyébként igényesen megszervezett rendezvény (mármint a gyülekezetben). Ezek mind fontosak és hasznosak. De, ha rendezvény van, akkor rendezvényként szoktak az emberek részt venni rajta. Kevés mindez!, mert azon csak megjelenni kell. A közösséget viszont gyakorolni kell. Az apostol képes száz kilométereket megtenni azért, hogy kapcsolatot ápoljon, és közösséget építsen a római gyülekezettel és a római gyülekezetben. Egyszer egy lelkész így fogalmazott: az egyház az, amit csinálsz, és nem az, ami vagy. Mert ami vagyok eltelt 10 másodperc, tehát múlt idı. Ez az istentisztelet, ez, hogy itt most együtt vagyunk, ez egy félóra múlva múlt idı, ez már a vagyok-hoz tartozik Igen, ez is volt. Amit csinálsz vagyis itt folyamat van, amit gyakorolsz, amit megélünk, az az egyház. Az egyháznak holnapja van, és a holnapra oda kell figyelni. A közösségnél mindig a holnapra kell figyelni, és hálát adni a múltért. De ha csak hálát adunk mindig a múltért, abból kevés jövı lesz még önmagában. Gyakorolni kell tehát az egymást elfogadó és segítı szeretetet.

3 3 XIII. évfolyam 29. szám Vannak persze akadályok is. Pál is említ néhányat. Jaj de szeretjük az akadályokat! Olyan jó mögé elbújni! Hát igen, persze Uram, meg igen, hát testvérek, persze, hát én szeretném!, de hát ez és ez és ez és ez és de jó, hogy csak tíz ujjat adott az Úr Isten a kezünkre, mert különben száz kifogást tudnánk mondani. Az apostol azt írja, már mióta szerettem volna elmenni hozzátok, hogy ott szolgáljak, hogy gyakoroljuk a közösséget. Megakadályoztattam. Könyörgök érte, hogy az Úr az akadályokat hárítsa már el, hogy elmehessek. Nem tudta. És nem ennyit ír az apostol. Mi nagyon sokszor itt megállunk. Akartam persze, szerettem volna, de hát ezért, meg ezért, tényleg nem sikerült. Az apostol azonban nem csak ezt írja, hanem, mert a szeretet leleményes, és aki közösségben akar lenni, megtalálja valamilyen módon a módját. Azt írja az apostol, imádkozom értetek szüntelenül. Ki akadályoz meg ebben? Mert lehet, hogy nem tudunk mindig a közösségben ott lenni, de a közösségért való imádkozásban ki akadályoz meg? Az apostol azt írja és ezért olvashatjuk, levelet ír, ha nem tud még személyesen menni, akkor levelet ír. Az akkori lehetıségek szerint él a lehetıséggel. És nem azt mondja, hogy szeretném én ápolni a kapcsolatot, de hát most nem megy, jövıre se megy, utána se megy, akkor sose. Megírja a levelet. Akkor a telefonok nem mőködtek, a Metró nem járt, de levelet lehetett írni. És ma vannak mobilok. Valakivel beszélgetve egyszer mondta, hogy hát ekkor, meg ekkor olyan jól esett volna neki ott a betegágyon, ha fölhívják. És akkor én annyit mondtam többek között rá: a telefonnak tudtommal két vége van. Szabad neki is hívni. Szabad, aki egyedül van, vagy olyan helyzetbe van, hogy most nagyon jó lenne egy bátorító, szeretetteljes, pár perces beszélgetés. Szabad. És nem csak azt várni, hogy hátha egyszer valaki már fölhív. Megkeresni és megtalálni a közösségápolásnak az éppen lehetséges módját. És az apostol mindent megtesz, még a letartóztatást is vállalja, hogy végül Rómába kerüljön. Még hajótörést is vállal érte. A hosszú utat is. Vagyis nem bújik el az akadályok mögé, amik voltak, és amik vannak a mi életünkben is. Ma is rengeteg akadály van, hogy a közösséget ne ápoljuk, vagy ne olyan szinten ápoljuk, ahogy talán magunk is jónak látjuk és szeretnénk. De vajon azokat a lépéseket megtesszük-e egyen-egyenként, amit most megtehetünk? Mert olyanok vannak ma is. Szeretett Testvérek! A szinten tartás is nagy energiákat igényel, nagy odafigyelést. Sok szeretetet. Nagy leleményességet. A világon híre van a hiteteknek de ez múlt idı. És ma? És holnap mi lesz? Hogy holnap is így legyen, ezért kevés az ölbe tett kéz, még a hálaadó imádság is kevés. Itt már cselekedni kell. Többet kell cselekedni. Merjük észrevenni, és merjük komolyan megragadni azokat az alkalmakat, amelyeket az Isten elénk ad: hogy a közösséget ápoljuk, mert erre magunknak szükségünk van, és a szeretetteljes közösség az a bizonyságtétel, amire a mi eléggé elhidegült világunknak leginkább szüksége van. Mert a magukba forduló, félelmekkel küzdı városi embereknek különösen nagy szükségük lenne erre. És a falvakban meg egyedül maradt idıs testvéreinknek, meg öreg szülıknek megint nagyon nagy szükségük lenne, hogy ott is mőködjön a keresztyének szeretetteljes közössége. Ez több mint a prédikáció meghallgatása. Ez több, minthogy vannak rokonaink, tudom, de már nem láttuk 20 éve. Már nem is izgat. Ez feladat, ez kiváltság, és ez a küldetésünk. És ezen van az áldás. Ámen. ( S z a b ó G á b o r )

4 2010. október 3. 4 Heti rendünk: vasárnap (október 3.) 9.00 Felszegi imaház [Hunyadi u. 31.], Köteles Attila Gyermek-istentisztelet [Kálvin Terem], Szabó Katalin Templom - nyugdíjas lp.-ok és lelkészözvegyek vasárnapja Szabó Gábor Keresztel: Köteles Attila Istentisztelet [Templom], Szabó Katalin hétfı 7.30 Gimnáziumi hétkezdı áhítat [Templom], Kiss Georgina 8.00 Általános iskolai hétkezdı áhítat [Templom] Szabó Katalin szerda 9.30 Kincsİ Baba-Mama Klub [Kálvin Terem], Szabó Katalin Gyülekezeti bibliaóra [Hunyadi u. 31.], Szabó Gábor Istentisztelet [Kórház], Köteles Attila csütörtök Idısek otthona [Ady E. u. 16.], Szabó Katalin Bibliaóra [Kálvin Terem], Szabó Gábor Énekkar [Kálvin Terem], Dr. Dávid István szombat Hétvégi hálaadó-istentisztelet [Templom], Szabó Gábor vasárnap (október 3.) 9.00 Felszegi imaház [Hunyadi u. 31.], Köteles Attila Templom - gyülekezeti hittanos tanévnyitó Szabó Katalin Kocsér Köteles Attila Kopa Iskola [Szolnoki út 67.], Szabó Gábor Nyársapát [Szarka kúria], Szabó Gábor Istentisztelet [Templom], Szabó Katalin Megkereszteltük: Veres Gusztáv és Nagyfi Brigitta Cintia nevő gyermekeit. Eltemettük: özv. Dr. Lisznai Pálné (Illés Piroska) élt 83 évet, Nádor u. 2. Battáné Juhász Györgyi élt 32 évet, karosi lakos. Híreink: Az elmúlt héten gyülekezetünkbıl Forint adomány érkezett az egyházközség pénztárába. Az elmúlt vasárnapi istentiszteletek perselypénzének összege: Forint volt. A templom felújítására összegyőlt adomány összesen: Forint. Soli Deo Gloria! Isten áldja meg a jószívő adakozókat!

5 5 XIII. évfolyam 29. szám Újra indult a KINCSİ a Kisgyermeket Nevelı Családok Összejövetele! Ismertebb nevén: a BABA-MAMA KLUB Az elmúlt két évben áldott együttlét alkalmával találkoztak minden héten egy délelıtt gyülekezetünkbıl babák és mamák (néha apukák is!) a Baba-mama klubban, ahol mindig felüdültünk, töltekeztünk, tapasztalatot cseréltünk, énekeltünk, mondókáztunk és játszottunk gyermekeinkkel együtt Feketéné Takács Andika vezetésével, valamint maradandó, értékes tanácsokkal gazdagodtunk a nevelésrıl, családgondozásról szóló keresztyén tanulmányok közös olvasása során. Az elmúlt két évben 16 család kapcsolódott be az együttlétekbe. Voltak, akik csak egy-két alkalommal néztek be hozzánk, de számos család két éven át rendszeres látogatója volt szerda délelıttönként a Baba-mama szobának (Szolnoki út 5.). Jó érzés volt mindnyájunk számára figyelemmel kísérni gyermekeink testi-lelki fejlıdését, látni elsı lépéseiket, hallani hangjukat, osztozni egymás örömében, bátorítani, bíztatni egymást a csüggedés és a nehézségek idején. Hálás szívvel mondunk köszönetet Godány Jutka néninek, aki minden alkalommal kedves mosolyát, szeretetét, szolgáló lelkületét hozva közénk vigyázott gyermekeinkre játékuk közben, hogy mi szabadon beszélgethessünk. A gyerekek azonban gyorsan nınek, azóta sok kisgyermek óvodáskorú lett, kiröppent a Baba-mama klubból szeptember 18-án, szombaton délután velük találkoztunk a Kálvin teremben terített asztalok mellett, meleg családi együttlétben, ahol jó volt újra látni egymást, egy kicsit visszaemlékezni a gondtalan - gyermekközpontú hétköznapokra és meghallgatni egymás beszámolóját, nyári élményeit. Isten Igéjére figyelve, énekszóban imádkozva, élménybeszámolókkal egymást felüdítve telt a délután. Miközben mi felnıttek belefeledkeztünk a mesélésbe, a gyerekek újra meghódították a szépen kitakarított játszószobát és örömmel voltak újra együtt. Isten áldását, gondviselı kegyelmét kérjük minden gyermeket váró és gyermeket nevelı Családra és egyben szeretettel hívjuk és várjuk ebben az évben is a kisgyermeket nevelı Édesanyákat a gyülekezeti Baba-mama klubba. Idıpont: minden héten szerdán délelıtt 9:30 11:30 óráig Helyszín: Gyülekezeti ház Baba-mama szoba (Szolnoki út Szabó Katalin lelkipásztor

6 2010. október 3. 6 I s k o l á i n k h í r e i ÁLTALÁNOS ISKOLA: Kedden délután a harmadik évfolyam a Városi Moziba látogatott el. Szombaton az 5.c osztály Budapestre kirándult Tormáné Zöldi Szilvia és Török Márta vezetésével. Megnézték a Magyar Mezıgazdasági Múzeum Sivatag c. idıszaki kiállítását, majd a János-hegyre kirándultak. GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZİ: Hétfın az osztályfınöki munkaközösség értekezletet tartott, megbeszélték az elıttük álló feladatokat. Pénteken 16 órától került sor a már hagyományosnak mondható gólyaavatóra, a végzıs tanulók iskolánk hírnevéhez méltó ügyességi és mőveltségi feladatokkal avatták fel a bejövı osztályaink tanulóit. 19 órától gólyabulit rendeztünk, a No Pie Band, iskolánk zenekara is fellépett. Gyerekszáj Óvodások és iskolások gondolataiból İszi toronylátogatás Egy ıszi reggel a hittanórán kimentünk a templomkertbe és ott megvártuk, amíg Kati néni kinyitja a toronyhoz vezetı vasajtót. Az egész csoport nagy izgalommal sietett fel a szők, homályos folyosón, a keskeny csigalépcsıkön. Nemsokára egy olyan szakasz következett, ahol a zseblámpánkat is elı kellett venni, mert alig lehetett látni. Elértünk a harangokig. Megcsodáltuk a 3 hatalmas harangot. Azután tovább indultunk a kilátóhoz. Amikor felértünk a toronyba, mindenki számára nagy élményt jelentett, hogy megkeresse fentrıl, hol lakik. Ha még egy szintet feljebb mentünk, elértük a torony legtetejét, onnan mindenhová el lehetett látni. Nagyon szép volt felülrıl Nagykırös. Mikor visszafelé indultunk, néhányan elhatároztuk, hogy megvárjuk a toronyóra ütését 10:45 perckor. Mindenki az óráját figyelte és közben a harangokat is, hogy melyik pillanatban mozdulnak meg. Végül kiderült, hogy elektromos szerkezet mőködteti és csak a harangot ütı kalapácsok mozognak. Ismét zseblámpáink fényénél indultunk lefelé. Mire sok nevetés között kiértünk a templomból, már majdnem becsöngettek a következı órára. Nagyjából ennyi volt a toronylátogatás. Rideg Anett 8.b osztályos tanuló

7 7 XIII. évfolyam 29. szám A toronylátogatás élménye Egy csütörtöki nap volt, amikor Kati néni vezetésével felmentünk a templomtoronyba. A torony ajtaja egy nagy arany kulccsal nyílik. Csigalépcsıvel kezdıdött a felmenetel és egy idı után sötét lett. Miután már nem csigalépcsın haladtunk, keskenyedtek a lépcsık is. Pár perc alatt felértünk a harangokhoz, ugyanis 3 harangja van a nagykırösi református templomnak. Két nagyobb és egy kisebb. Mentünk tovább és a lépcsık egyre keskenyebbek lettek. Mikor felértünk, kimentünk a kilátó erkélyére. Hú, de magasan vagyunk! - állapítottuk meg mindnyájan. Egész Nagykıröst be lehetett látni. Majd négyenöten feljebb mentünk, a torony legtetejére, ahol az egyik párkányon egy döglött denevért láttunk. A kilátás nagyon szép volt. Szépen lassan elkezdtünk lefelé haladni. Ez volt ám az élmény. Az biztos, hogy ezt soha nem felejtem el, mert a lépcsıket így még kisebbeknek éreztem és a sötétben alig láttam. Nagyon jó volt a toronylátogatás, remélem, egyszer Ti is megtapasztalhatjátok azt az élményt, amit én. Bera Bernadett 8.a osztályos tanuló Gondolatébresztı és ismeretbıvítı sorok A közösségi érzés A saját biztonsága felıl örökös kétségben lévı embernek nem lehet érzéke a többi emberek érdekei iránt és egy olyan társadalomban, mint a mai, ahol az anyagi biztonságért is mindenki csupán önmagára utalva kénytelen harcolni, így nem csodálható, hogy a mai ember a közösségi érzés létezésérıl és erejérıl szóló teóriát szkeptikus mosollyal fogadja. Mert sokkal könnyebben elviseli azt a tudatot, hogy ı is, mint a többi, fény és fölény után vágyik, mint azt a halhatatlan igazságot, hogy ıt is fogva tartják az emberi együvé tartozás kötelékei. (Adler). Az emberi közösség nemcsak szociológiai, hanem biológiai adottság, melyet nem lehet az ember fogalmától elvonatkoztatni. A közösséget megint csak a mi boncoló értelmünk látja egyes emberek összegezésébıl létrejöttnek. A valóságban az egyén a közösség terméke, keletkezéséhez már két egyénre van szükség és a közösség nélkül elképzelt újszülöttnek menthetetlenül el kellene pusztulnia. Ha tehát az újszülött nem képzelhetı el másként, mint egy közösség szerves része, elképzelhetı-e az, hogy ez az újszülött ne hozná magával e közösségnek ıbenne megnyilvánuló lelki reprezentánsát: a közösségi érzést? Ennek elképzelése csupán a test és lélek egységérıl való nézetünk feladásával volna lehetséges. Nélkülözhetetlen eszköze a lelki fejlıdésnek a közösségi érzés, amely természetesen eleinte még egészen differenciálatlan, s csak késıbb fejlıdnek ki differenciáltabb megnyilvánulásai, mint a részvét, szeretet, szolidaritás, stb. Mindennek, ami a gyermek lelkébıl kihajt, mindennek, amit az egyén élete folyamán önmagában kitermel, kizárólag a többi emberekkel, a közösséggel való vonatkozásaiban van egyáltalában értelme. A gyermek csak akkor kezd önmagával szemben bizalomra szert tenni, midın a közösség által teljesítménye vagy más módon való érvényesülése révén adoptálva érzi magát. Hogy beszélni tanulhasson, hogy szellemi és testi képességekre szert tehessen, hogy érzésvilága kifejlıdhessék, ahhoz a közösségi érzés a többiekkel való együttmőködés ösztöne épp oly nélkülözhetetlen, mint a kitőzött

8 2010. október 3. 8 egyéni ideál megvalósítására sóvárgó törekvés. Maga az érvényesülési törekvés is a közösségben való érvényesülést, tehát a közösség elismerését jelenti, s valóban láttuk, hogy a felnıtt alsóbbrendőségi érzését is csak a közösség által méltányolt teljesítmények képesek kompenzálni. S ha valaki azt mondja, hogy ı csak a saját gyönyörőségére, vagy kielégítésére alkot, vagy végez valamilyen teljesítményt, és nem törıdik a közösség véleményével, úgy az csak addig nevezhetı épelméjőnek, amíg alkotása vagy teljesítménye az ı tiltakozása dacára is egy (szőkebb vagy tágabb) emberi közösség ízlésének, vagy kívánságának talaján fakadt és annak megfelelı, amíg tehát benne ez a közösség nyert megnyilatkozást, és ırültnek lesz nevezhetı, ha az alkotás valóban csak a saját, a közösségtıl elszakadt énjét képviseli és sem jelenbeli, sem eljövendı közösségben rezonanciát nem kelt, illetıleg nem kelthet. (A nagy mővészek, zsenik néha ily eljövendı közösség reprezentánsai, amelynek feltételei és elıfutárjai azonban már a jelenben adva vannak). Mindenféle szellemi vagy lelki megnyilatkozás, amelynek valami értelme van, csupán az emberi közösség, az emberi együttélés talaján fakadhat. Ennek az emberi együttélésnek természetesen törvényei vannak, amelyek nélkül a közösségnek el kellene pusztulnia. Adler az emberi együttélés immanens logikájának nevezi e kényszerőséget, s a közösségi érzésben látja a biztosítékát e logikához való alkalmazkodásnak. (Dr. Kahána Ernı Adler Alfréd individuálpszichológiája c. írásának részlete) Református Bibliaolvasó Kalauz szerinti napi igék (2010. október 3-a és október 9-e között) Okt. 4. vasárnap 1Krón 10; Zsolt 113. Jel 7,9-17; RÉ 113 Okt. 5. hétfı 1Krón 11,1-9; Jel 8,1-6; RÉ 422 Okt. 6. kedd 1Krón 11,10-46; Jel 8,7-13; RÉ 240 Okt. 7. szerda 1Krón 12,1-23; Jel 9,1-12; RÉ 402 Okt. 8. csütörtök 1Krón 12,24-41; Jel 9,13-21; RÉ 256 Okt. 9. péntek 1Krón 13; Jel ; RÉ 512 Okt. 10. szombat 1Krón 14; Jel 10,8-11; RÉ 174 Okt. 11. vasárnap 1Krón 15,1-15; Zsolt 111; Jel 11,1-14; RÉ 111 Gyülekezetünk Lelkészi Hivatalának címe: 2750 Nagykırös, Szolnoki út 5., telefonszámai: (53) és (53) A Hivatal nyitvatarási ideje: Hétfı: és , Kedd - Péntek: címünk: Honlap: A kiadvány ára: 25 Ft

Bibliaolvasás: ApCsel 2,1-12a Alapige: 2Kor 3,17 Énekek: 24, 111, 369, 372, Himnusz, 374

Bibliaolvasás: ApCsel 2,1-12a Alapige: 2Kor 3,17 Énekek: 24, 111, 369, 372, Himnusz, 374 Bibliaolvasás: ApCsel 2,1-12a Alapige: 2Kor 3,17 Énekek: 24, 111, 369, 372, Himnusz, 374 Elhangzott: 20 08. május 11-én, Pünkösd vasárnapján - Konfirmáción Pünkösd után? ézus tanítványainak az életében

Részletesebben

A nagykırösi református gyülekezet hírlevele

A nagykırösi református gyülekezet hírlevele A nagykırösi református gyülekezet hírlevele Textus: Titusz 2: 1-14 Elhangzott: 2010. augusztus 31-én a gimnázium tanévnyitó ünnepségén. Kedves Testvérek, Diákok, Tanárok, Szülık! z az igeszakasz, amit

Részletesebben

XII. évfolyam 17. szám

XII. évfolyam 17. szám Alapige: Ruth 1,16-17 Elhangzott: 2009. május 3-án Édesanyák napján yerekkoromban - a nagyölvedi parókia hatalmas udvarán - nagyon szerettem madárfészek után kutatni, a madarak szabad életét meglesni.

Részletesebben

Az idvezítı kegyelem

Az idvezítı kegyelem Bibliaolvasás: Titus 2,11-14 Alapige: Titus 2,11 Elhangzott: 2008. december 14-én Advent harmadik vasárnapján A Az idvezítı kegyelem dvent harmadik vasárnapja van, miképpen egy évvel ezelıtt is. Ha Isten

Részletesebben

A nagykırösi református gyülekezet hírlevele

A nagykırösi református gyülekezet hírlevele A nagykırösi református gyülekezet hírlevele Alapige:Mennyei Jelenések 3:8 Elhangzott: bibliaórán 2010.10.14-én a Kálvin-teremben. K Ímé, adtam elıdbe egy nyitott ajtót, melyet senki be nem zárhat. Buzdítás

Részletesebben

Bibliaolvasás: Zsoltárok 19,8-15 Alapige: Máté 5,17-20 Énekek: 19, 168, 458, 119. Elhangzott: 20 08. január 6-án. A betöltött törvény

Bibliaolvasás: Zsoltárok 19,8-15 Alapige: Máté 5,17-20 Énekek: 19, 168, 458, 119. Elhangzott: 20 08. január 6-án. A betöltött törvény Bibliaolvasás: Zsoltárok 19,8-15 Alapige: Máté 5,17-20 Énekek: 19, 168, 458, 119 Elhangzott: 20 08. január 6-án A betöltött törvény hhoz, hogy célt érjünk, tartanunk kell a jó irányt. Az ókorban és a középkorban

Részletesebben

MÉGIS. Kertész Imre atya emlékére

MÉGIS. Kertész Imre atya emlékére MÉGIS A legjobbat add a világnak, amid csak van, s ha verést kapsz érte cserébe, MÉGIS A LEGJOBBAT ADD A VILÁGNAK, AMID CSAK VAN! ( a calcuttai gyermekotthon faláról ) Kertész Imre atya emlékére Kertész

Részletesebben

Igehirdetık kincsestárából

Igehirdetık kincsestárából Igehirdetık kincsestárából Alapige: Ézs 37,15-20 Cseri Kálmán igehirdetése Az élı Isten zsaiás könyvének azokat a fejezeteit olvassuk most sokan napról-napra kalauzunk szerint, amelyekben Isten önmagáról

Részletesebben

Böjti gondolatok. Bibliaolvasás: Ézs 58.

Böjti gondolatok. Bibliaolvasás: Ézs 58. Bibliaolvasás: Ézs 58. Böjti gondolatok húsvét elıtti hat hetet, ami most kezdıdött el, böjti idıszaknak nevezik. Eredetileg úgy jött létre ez az egyházi hagyomány, hogy Jézus Krisztus kereszthalálának

Részletesebben

A bőn zsoldot fizet és zsoldja a halál. Isten ajándékot ad és kegyelmi ajándéka az örök élet, Krisztus Jézusban a mi Urunkban.

A bőn zsoldot fizet és zsoldja a halál. Isten ajándékot ad és kegyelmi ajándéka az örök élet, Krisztus Jézusban a mi Urunkban. Alapige: Róma 6, 23 Elhangzott: 2009. április 5-én A bőn zsoldot fizet és zsoldja a halál. Isten ajándékot ad és kegyelmi ajándéka az örök élet, Krisztus Jézusban a mi Urunkban. i emberek olyan teremtmények

Részletesebben

Nagykırösi igehirdetık kincsestárából

Nagykırösi igehirdetık kincsestárából Nagykırösi igehirdetık kincsestárából Bibliaolvasás: 84. zsoltár Alapige: 84. zsoltár: 2,3,5. Megtalálható Göde Lajos Egyházi beszédek címmel 1942-ben kiadott kötetében. Vágyódás Isten háza után 84. zsoltár

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Összefoglaló a Nyári táborról

Összefoglaló a Nyári táborról TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0147 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat, Nagybajom Város Önkormányzata, Nagybajomi Általános Művelődési Központ Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

Lekcio: Eszter 2,1-20 Textus: Eszter 2,16. Elhangzott 2010. február 21-én. Isten inkognitója

Lekcio: Eszter 2,1-20 Textus: Eszter 2,16. Elhangzott 2010. február 21-én. Isten inkognitója Lekcio: Eszter 2,1-20 Textus: Eszter 2,16 Elhangzott 2010. február 21-én. Isten inkognitója szter könyve a fogság után Babilonban maradt zsidók és leszármazottaik sorsát mutatja be. A cselekmény színhelye

Részletesebben

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév.

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév. 2 Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév programjai 2014. SZEPTEMBER HAVI PROGRAM 1. HÉTFŐ Első tanítási nap 2. KEDD

Részletesebben

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak!

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! 2013. tél XVII. évfolyam 4. szám Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! Gondolatok egy kiállítás képrészlete alapján 2013 Ádventjén Megfürödve lelkileg Olescher Tamás Hiszek egy Megjelent nek,

Részletesebben

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. -

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. - Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban - 2008. május 31. - A Cursilló (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református Cursillo

Részletesebben

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Állandó alkalmaink jelenleg Istentisztelet Vasárnap de. 10.30-kor, Úrvacsorás Istentisztelet de.11:00-kor Istentisztelettel egy időben gyermek

Részletesebben

Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások

Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások ALAPTANÍTÁSOK Jézus Neve 1. - Hogyan nyerte Jézus a Nevét? Jézus Krisztus Nevérıl tanítunk a mai napon. Három Igerésszel kezdjük a mai tanítást: Zsidó 1:1-6 Minekutána az Isten sok rendben és sokféleképpen

Részletesebben

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET!

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Pasarét, 2012. augusztus 30. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Alapige: 1János 4,1 Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket,

Részletesebben

Bibliaolvasás: 2Krón 20,31-2Krón 21,1 Alapige: 2Krón 20,32-33 Énekek: 82, 251, 441, 224. Elhangzott: 20 08. április 27-én

Bibliaolvasás: 2Krón 20,31-2Krón 21,1 Alapige: 2Krón 20,32-33 Énekek: 82, 251, 441, 224. Elhangzott: 20 08. április 27-én Bibliaolvasás: 2Krón 20,31-2Krón 21,1 Alapige: 2Krón 20,32-33 Énekek: 82, 251, 441, 224 Elhangzott: 20 08. április 27-én Csakhogy api ószövetségi bibliaolvasó rendünk szerint ezekben a napokban Jósafát

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21 Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza IZSÁK FELESÉGET KAP Lekció: 1Mózes 24,1-21 Alapige: 1Mózes 24,7 Az Úr, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM 19.hét május4-8. Május hónap - tervezett programok Hétfő Anyáknapi köszöntő Mónika,Flórián Kedd Egészségmegőrző nap Györgyi,Gotthárd Szerda Piac Ívett,Frida Csütörtök Kéz és körömápolás Gizella,Bendegúz

Részletesebben

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám.

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám. 9. évf. 5. szám. 2012. május 20. Az elsõ Az elsõ egyben az egyetlen is. Elsõbõl nincsen több, ezért életünk során végig egyben egyetlen is marad, ami meghatározza életünket. A házasság is családdá csak

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

Keresztyén Egyetemista Napok a Gecse Dániel Szakkollégiumban

Keresztyén Egyetemista Napok a Gecse Dániel Szakkollégiumban Keresztyén Egyetemista Napok a Gecse Dániel Szakkollégiumban 2015. 12. 16. Idén kerültek először megrendezésre Marosvásárhelyen a Keresztyén Egyetemista Napok a Marosvásárhelyi Főiskolások Keresztyén Egyesületének

Részletesebben

Hitéleti alkalmaink a os tanévben

Hitéleti alkalmaink a os tanévben Hitéleti alkalmaink a 2015-2016-os tanévben Intézményünk vezérigéje a 2015-2016-ös tanévben: Urunk, örüljenek és örvendezzenek benned mindazok, akik Téged keresnek. (Zsoltárok 40,17) ~ A tanévet megelőző

Részletesebben

Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) Horváth Géza. PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu ELMARADT BŰNBÁNAT

Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) Horváth Géza. PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu ELMARADT BŰNBÁNAT Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ELMARADT BŰNBÁNAT Alapige: Lukács 11,37-54 Beszéd közben egy farizeus arra kérte őt, hogy ebédeljen nála. Jézus bement,

Részletesebben

Alapige: János 2,13-22 Énekek: 335, 391, 198. Elhangzott: 20 06. március 14-én, Budapesten, a Teológia akadémiai istentiszteletén,

Alapige: János 2,13-22 Énekek: 335, 391, 198. Elhangzott: 20 06. március 14-én, Budapesten, a Teológia akadémiai istentiszteletén, Alapige: János 2,13-22 Énekek: 335, 391, 198 Elhangzott: 20 06. március 14-én, Budapesten, a Teológia akadémiai istentiszteletén, Nagyböjt második hetében Keresztyén Gyülekezet! Krisztusra tekintı szent

Részletesebben

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F EgyházAINk HÍRei GYÓNI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG Örömünkre, a szőlősi templomunk fűtéskorszerűsítésének eredményeként mostantól a szentmiséinken 17 C van. Az adventtel megkezdődött

Részletesebben

BÁRKA HÍRMONDÓ. Tartalom. Tavaszköszöntı. 2008 Tavasz, I. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM Mevisz 1085 Üllıi út 24., www.mevisz.hu BEKÖSZÖNTİ

BÁRKA HÍRMONDÓ. Tartalom. Tavaszköszöntı. 2008 Tavasz, I. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM Mevisz 1085 Üllıi út 24., www.mevisz.hu BEKÖSZÖNTİ 2008 Tavasz, I. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM Mevisz 1085 Üllıi út 24., www.mevisz.hu BEKÖSZÖNTİ Itt a várva várt tavasz! Újjáéled a természet, virágba borul minden. Húsvét új erejével elkezd lüktetni az élet, amely

Részletesebben

Hit nélkül és hittel

Hit nélkül és hittel Lekció: Zsidó 11,1-3 Textus: 2 Királyok 6,8-17 Elhangzott 2010. január 31-én. Énekek: 68, 68, 246, 325, 479 Hit nélkül és hittel zrael ellen háborút intézett a szíriai király és Izrael királya kijelölte

Részletesebben

Böröcz Zsófi vagyok, a Bogyiszlói Hagyományırzı Egyesület tagja.

Böröcz Zsófi vagyok, a Bogyiszlói Hagyományırzı Egyesület tagja. Böröcz Zsófi vagyok, a Bogyiszlói Hagyományırzı Egyesület tagja. A családunkban több, a falu által is elismert táncos volt. Az elsı az üknagymamám testvére, Szente Béniné Bárdos Zsófi nénasszony, aki szerepel

Részletesebben

A ránk következő két hétben is gondoljunk imádságban a szabadulni vágyókra a Misszióban.

A ránk következő két hétben is gondoljunk imádságban a szabadulni vágyókra a Misszióban. Március 8. (hétfő) Adjuk hálát azokért a nőkért, asszonyokért, lányokért, akik ott vannak életünkben, és sok tekintetben Imádkozzunk, hogy Istenünk kezében azokká formálódhassanak, akiknek Urunk őket elképzelte,

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata ALAPTANÍTÁSOK A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata 1Korinthus 14:27-29 Ha valaki nyelveken szól, kettı vagy legfeljebb három legyen, mégpedig egymás után; és egy magyarázza

Részletesebben

7 éves 2 1. 9 éves 12 1. 11 éves 2 1. 13 éves 1 7. 15 éves 0 9. Ifjúsági 5 8

7 éves 2 1. 9 éves 12 1. 11 éves 2 1. 13 éves 1 7. 15 éves 0 9. Ifjúsági 5 8 2013_02_23_Focigala_beszamolo Beszámoló az I. Kiskunlacházi Focigáláról, a Kun László Kupáról 2013. február 23. Egy nappal a Focigála után bizonyossággal kijelenthetjük, érdemes volt az eseményt megrendezni.

Részletesebben

Bibliaolvasás: Máté 12, Alapige: Jónás 2, 1 11

Bibliaolvasás: Máté 12, Alapige: Jónás 2, 1 11 Bibliaolvasás: Máté 12, 36 45 Alapige: Jónás 2, 1 11 I me, a híres történet a halról, amely Jónást lenyelte, majd három nap és három éj elmúltával ismét élve a partra köpte. Ez a rövid tudósítás csodálatos

Részletesebben

Alpha kurzus meghívó

Alpha kurzus meghívó Alpha kurzus meghívó Tisztelt Hölgyem/Uram! Szeretettel meghívjuk a Paksi Református Egyházközség szervezésében Szeptember 29-én 18:00-kor induló Alpha kurzusra. Mi az Alpha kurzus? Az Alpha kurzus a keresztény

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Német vásárok vonzerejének titka -Titka?

Német vásárok vonzerejének titka -Titka? Német vásárok vonzerejének titka -Titka? Bajai Ernı újságíró, kommunikációs tanácsadó Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara Budapest, 2012. november 14. Személyes tapasztalataim Tizennyolc külföldi

Részletesebben

A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja. 2008. október

A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja. 2008. október A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja. 2008. október Kiadja a Magyar Szentek Plébánia. Megjelenik minden hónap elsı vasárnapján. Ingyenes kiadvány. Egy jámbor szerzetes a XIII. században

Részletesebben

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15.

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15. 3. tanulmány A Hegyi Beszéd április 9-15. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 15:6; Mikeás 6:6-8; Máté 5 7; 13:44-52; Lukács 6:36; Róma 7:7; 8:5-10 Amikor befejezte Jézus ezeket a beszédeket, a

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV 2009. MÁRCIUS 15-ÉN MEGTARTOTT ÜNNEPI ÜLÉSÉRİL

JEGYZİKÖNYV 2009. MÁRCIUS 15-ÉN MEGTARTOTT ÜNNEPI ÜLÉSÉRİL Esztergom Város Polgármesteri Hivatala 2501 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. 6771-2/2009. JEGYZİKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2009. MÁRCIUS 15-ÉN MEGTARTOTT ÜNNEPI ÜLÉSÉRİL

Részletesebben

Egy kollégista lány gondolata

Egy kollégista lány gondolata Egy kollégista lány gondolata bíztatni a gyengét s még bátrabb tettre bírni az erıset, de nem mások ellen, bajszítóként, hanem mindig testvérként, másokért. Kiss József: Kós Károlyhoz A vidéki általános

Részletesebben

A nagykırösi református gyülekezet hírlevele

A nagykırösi református gyülekezet hírlevele Alapige: 2Korinthus 5,14-18 A nagykırösi református gyülekezet hírlevele XIII. évfolyam, 38. szám; 2010. december 5. Elhangzott: 2010. november 28-án, advent elsı vasárnapján. ál apostolnak sok gondja

Részletesebben

Elhangzott: 20 08. szeptember 14-én. Bibliaolvasás: Máté 18,11-22 Alapige: Galata 6,1-5

Elhangzott: 20 08. szeptember 14-én. Bibliaolvasás: Máté 18,11-22 Alapige: Galata 6,1-5 Bibliaolvasás: Máté 18,11-22 Alapige: Galata 6,1-5 Elhangzott: 20 08. szeptember 14-én lvastam egy remek évadot záró edzı történetérıl. Sikerét azzal díjazták, hogy az év edzıjévé választották. Azonban

Részletesebben

Boldog Karácsonyi Ünnepeket!

Boldog Karácsonyi Ünnepeket! Mucsony Nagyközségi Önkormányzat Hivatalos Folyóirata IX. évfolyam 2. szám 2012. december 21. www.mucsony.hu hivatal@mucsony.hu Boldog Karácsonyi Ünnepeket! Megint itt van a tél és megint eljön a karácsony

Részletesebben

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL Az Avas-Déli Református Gyülekezet kiadványa 2015. Május "Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök Lelkemből minden halandóra. ApCsel 2, 17. ÁLDOTT PÜNKÖSDI ÜNNEPEKET

Részletesebben

Hogyan emelj árat?- 1.rész

Hogyan emelj árat?- 1.rész Hogyan emelj árat?- 1.rész Elıszó Az áremelés kérdése kényes téma, de beszélni kell róla. Az áremelés témája arról jutott eszembe, hogy pár nappal ezelıtt az egyik multiban bevásároltam, és alkalmam volt

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

Engedelmeskedjetek egymásnak

Engedelmeskedjetek egymásnak Erdélyi Gyülekezet Zalatnay István Reménység Szigete 2010. augusztus 22. Lekció: 4Móz 9,15-23 Textus: Ef 5,21-6,9 Engedelmeskedjetek egymásnak Engedelmeskedjetek egymásnak, Krisztus félelmében. Az asszonyok

Részletesebben

Budai Református Egyházközség. Advent

Budai Református Egyházközség. Advent Budai Református Egyházközség 2013 Advent ...meglátogat minket a felkelő fény a magasságból, hogy világítson azoknak, akik sötétségben s a halál árnyékában lakoznak, hogy ráigazítsa lábunkat a békesség

Részletesebben

Nagykırösi igehirdetık kincsestárából

Nagykırösi igehirdetık kincsestárából Nagykırösi igehirdetık kincsestárából Bibliaolvasás: 34. zsoltár Alapige: Jakab levele 1:17 Elhangzott: A negyvenes években Nagykırösön E Az ajándékozó Isten Keresztyén Atyámfiai! zt az istentiszteletet

Részletesebben

A szabadság törvénye. 2. fejezet. A szabadság ígérete

A szabadság törvénye. 2. fejezet. A szabadság ígérete A szabadság ígérete 2. fejezet A szabadság törvénye S oha nem felejtem el Istennek azt a közvetlen válaszát, amit 1990 tavaszának elején kaptam tıle. Munkámból kifolyólag akkoriban sokat utaztam az országban,

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. A Biblia megértése 4. Szent Szellem bennünk és rajtunk

ALAPTANÍTÁSOK. A Biblia megértése 4. Szent Szellem bennünk és rajtunk ALAPTANÍTÁSOK A Biblia megértése 4. Szent Szellem bennünk és rajtunk János 14:17 Az igazságnak ama Szellemét: akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja İt és nem ismeri İt; de ti ismeritek İt, mert

Részletesebben

31, 2015 PHOENIXI MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

31, 2015 PHOENIXI MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG May 31, 2015 PHOENIXI MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG HUNGARIAN REFORMED CHURCH IN PHOENIX Cím: 1822 W. Vogel Ave, Phoenix, AZ Postacím: P.O. Box 83625, Phoenix, AZ, 85071 Telefon: 602-943-2539, Email:

Részletesebben

Üzenet Karácsonyi kiadás

Üzenet Karácsonyi kiadás Gyülekezetünk minden tagjának, és lapunk minden olvasójának áldott karácsonyi ünnepeket, és Isten által megáldott új évet kíván egyházközségünk presbitériuma. Üzenet Karácsonyi kiadás Az Ige volt az igazi

Részletesebben

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet XVII. évfolyam - 2. szám 2016. Február A Magyar Kultúra Napjára kisiskolásoknak és óvodásoknak kiírt rajzpályázatra több, mint 40 rajz érkezett. Ennek eredményhirdetése következett, az eredmények a következők

Részletesebben

Gyertyafény csillagfény

Gyertyafény csillagfény Gyertyafény csillagfény Adventtıl karácsonyig 3 hetet meghaladó projekt a Gyulai Alapfokú Közoktatási Intézmény 5. Sz. Általános Iskola és Sportiskola Tagintézményében 2009. november 29 december 22-ig

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

ART06 2010 07 30 Lelkednek sem Art egy kis táplálék

ART06 2010 07 30 Lelkednek sem Art egy kis táplálék ART06 2010 07 30 Lelkednek sem Art egy kis táplálék Július hónapra vonatkozó beírásaim utólagosan történtek, mert a lakásunk 1-től át lett adva a felújítóknak. Albérletben laktunk. A kultúrával azért nem

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

NYILVÁNVALÓ SZERETET

NYILVÁNVALÓ SZERETET Pasarét, 2015. december 25. (péntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza NYILVÁNVALÓ SZERETET Énekek: 182; 321,1-3. 4. 6-7; 447 Lekció: Lukács 2,1-14 Alapige: 1János 4,9-10 Azáltal lett nyilvánvalóvá

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre Hét Hónap, nap szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. kedd Eseménytervezet Elsı tanítási nap a nappali munkarend szerinti osztályokban Tanévnyitó ünnepség Munkavédelmi oktatás

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2007/09. Kit keresnek. a Sátoraljaújhelyen táborozó 336 fő közül a Hóseás ifisek?

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2007/09. Kit keresnek. a Sátoraljaújhelyen táborozó 336 fő közül a Hóseás ifisek? A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2007/09 Kit keresnek a Sátoraljaújhelyen táborozó 336 fő közül a Hóseás ifisek? Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek, melyet

Részletesebben

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u /2015. tanév.

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u /2015. tanév. 2 Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév programjai 2014. SZEPTEMBER HAVI PROGRAM 1. HÉTFŐ Első tanítási nap 2. KEDD

Részletesebben

Erdei iskola, Szolnok 2010. május 3-7.

Erdei iskola, Szolnok 2010. május 3-7. Erdei iskola, Szolnok 2010. május 3-7. Hétfı Hétfın reggel indultunk a Keleti pályaudvarról az erdei iskolába, melyet már nagyon vártam. Sok gyerek utazott együtt, mert nemcsak az én osztályom, hanem az

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

KI-KICSODA? MÁRK EVANGÉLIUMA 8:27;29

KI-KICSODA? MÁRK EVANGÉLIUMA 8:27;29 MÁRK EVANGÉLIUMA 8:27;29 2011. március 6. 10 00 Mályinka 1. Gyülekező ének: 489. d. 1. v.: Örök élet reggele, fény a véghetetlen fényből 2. Köszöntés: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól,

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

KÉT ZARÁNDOKLAT KÖZÖTT

KÉT ZARÁNDOKLAT KÖZÖTT LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XI. évfolyam 8. szám 2011. szeptember KÉT ZARÁNDOKLAT KÖZÖTT Amikor e sorok megjelennek már épp befejeződött a Hétkápolnai zarándoklat, és amire a következő

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

NYUGALOMBA LÉPÉSKOR MONDOTT PAPI BÚCSÚBESZÉD. *)

NYUGALOMBA LÉPÉSKOR MONDOTT PAPI BÚCSÚBESZÉD. *) NYUGALOMBA LÉPÉSKOR MONDOTT PAPI BÚCSÚBESZÉD. *) 2. Kor. 18, 11. Végezetre Atyámfiai, legyetek jó egészségben, épüljetek, vigasztaltassatok meg, egy értelemben legyetek, békeségben lakjatok, és a szeretetnek

Részletesebben

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből.

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből. Pasarét, 2013. november 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza AZ ÚR SZABADÍTÁSA Lekció: Zsoltár 107,1-16 Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

honismereti, kerámia, grafikai, népdalkör, könyvbarát, szûrrátét, citera, leánykórus. (A szakkörök havi díja: 500 Ft).

honismereti, kerámia, grafikai, népdalkör, könyvbarát, szûrrátét, citera, leánykórus. (A szakkörök havi díja: 500 Ft). 2007. SZEPTEMBER KÖNYVTÁR ISKOLAI PROGRAMOK SPORT KLUBOK, FOGLALKOZÁSOK ZENÉS RENDEZVÉNYEK EGYHÁZI ÉLET MOZI, SZÍNHÁZ OÁZIS KIÁLLÍTÁS, VÁSÁR SZAKKÖRÖK, TANFOLYAMOK A MÛVELÕDÉSI KÖZPONTBAN: Szeptemberben

Részletesebben

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43)

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Húsvétvasárnap 2016.03.27. Krisztus Feltámadt! OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: Ti tudjátok, hogy mi minden

Részletesebben

2. lecke. A bibliaolvasó tervkészítı

2. lecke. A bibliaolvasó tervkészítı 2. lecke A bibliaolvasó tervkészítı A rendszeres bibliaolvasásban többféle vezérfonal is segítségünkre lehet, de el is készíthetjük a sajátunkat. Ebben segít a bibliaolvasó tervkészítı. A bibliaolvasó

Részletesebben

Bibliaolvasás: ApCsel 2,36-38. Elhangzott: 20 08. május 13-án, hétkezdı reggeli áhitaton

Bibliaolvasás: ApCsel 2,36-38. Elhangzott: 20 08. május 13-án, hétkezdı reggeli áhitaton Bibliaolvasás: ApCsel 2,36-38 Elhangzott: 20 08. május 13-án, hétkezdı reggeli áhitaton - Mi elızi meg Igénk szerint a Szentlélek ajándékát? - Igehirdetés, megkeseredett szív, párbeszéd. Elıször is, hallanod

Részletesebben

Bibliaolvasás: ApCsel 4,21-35 Alapige: ApCsel 4,31

Bibliaolvasás: ApCsel 4,21-35 Alapige: ApCsel 4,31 Bibliaolvasás: ApCsel 4,21-35 Alapige: ApCsel 4,31 A Szentháromság titka Amint könyörögtek, megrendült az a hely, ahol együtt voltak, megteltek mindnyájan Szentlélekkel, és bátran hirdették az Isten igéjét.

Részletesebben

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ. Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ. Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám Adjatok hálát az ÚRnak, hívjátok segítségül nevét, hirdessétek tetteit a népek közt! 1Krón. 16,8 Kedves Testvérem!

Részletesebben

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL Az Avas-Déli Református Gyülekezet kiadványa 2015. Január Irgalmasság, békesség és szeretet adassék nektek bőségesen! Júdás 1, 2. Á L D O T T Ú J E S Z T E N D Ő T K Í V Á

Részletesebben

UTASÍTÁSOK. Tekergó veszélyben

UTASÍTÁSOK. Tekergó veszélyben UTASÍTÁSOK Egy kis füzetecskét fogunk készíteni, melynek címe: Tekergô veszélyben. Ez egy mulatságos kis történet, de nagyon komoly a mondanivalója. Íme, az elkészítés módja: 1. Nézzétek meg a harmadik

Részletesebben

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Máté 22, 37.39) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét,

Részletesebben

A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon Gyır.

A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon Gyır. A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon Gyır Munkaterve a 2011 / 2012 - es tanévben I. Az iskola fıbb mutatói: 1. Az intézmény

Részletesebben

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE IV. évfolyam 1. szám 2011. január Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Őszinte téli fák Bódás János Hazug a nyár

Részletesebben

Mátészalka Kossuth tér, 2011.03.13. Böjt Azért vannak a jó barátok. Becseiné Kató Anikó

Mátészalka Kossuth tér, 2011.03.13. Böjt Azért vannak a jó barátok. Becseiné Kató Anikó Mátészalka Kossuth tér, 2011.03.13. Böjt Azért vannak a jó barátok Becseiné Kató Anikó Jézus mondja: "Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa." Imádkozzunk: Az Úr az én pásztorom, nem szőkölködöm.

Részletesebben

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA IX. évf. 1. szám (100) 2011. December A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA Tartalomból: Miseszándékok 2. old. Részlet: Rainer Maria Rilke: Történetek a Jóistenrıl 3. old. E gy ház kö

Részletesebben

Paks, Lukács Vilmos

Paks, Lukács Vilmos Visken jártunk Testvér gyülekezetünkben nagy esemény volt 2010. március 21.-én. Több évi küzdelem után sikerült kiharcolniuk, hogy Jenei Károly lelkipásztort beiktassák. Az esperes úrnak más elképzelése

Részletesebben

Az első karácsony Imádság gyertyagyújtás után

Az első karácsony Imádság gyertyagyújtás után Karácsonyi Hírlevél 2012.. december Az első karácsony Sok első karácsony van. Az első tudatos, az első, mint iskolás, mint házas, mint kisgyermekes. Első valakivel, aki fontos, akit szeretünk, vagy első

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Bevezetés. MV szerelem 135x200 208(6) press.indd 11

Bevezetés. MV szerelem 135x200 208(6) press.indd 11 Bevezetés Az A férfiak a Marsról, a nôk a Vénuszról jöttek címû könyv szerzôjeként gyakran hallok sikeres szerelmi történeteket egyes emberektôl vagy éppen szerelmespároktól. Gyakorlatilag szinte egyetlen

Részletesebben

KIÁLTÓ SZÓ. Pasarét, 2014. január 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: Ézsaiás 40,1-10

KIÁLTÓ SZÓ. Pasarét, 2014. január 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: Ézsaiás 40,1-10 Pasarét, 2014. január 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza KIÁLTÓ SZÓ Lekció: Ézsaiás 40,1-10 Alapige: János 1,19-23 Ez János bizonyságtétele. Amikor a zsidók papokat és lévitákat

Részletesebben

A BUDAPEST-PASARÉTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERV KIVONATA A 2016. ÉVRE

A BUDAPEST-PASARÉTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERV KIVONATA A 2016. ÉVRE A BUDAPEST-PASARÉTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERV KIVONATA A 2016. ÉVRE Bevezetés A 2016. esztendőben az év első igehirdetésén elhangzó 1 Korintus 15, 58 alapján: Azért szerelmes atyámfiai

Részletesebben

Hitéleti alkalmaink a ös tanévben

Hitéleti alkalmaink a ös tanévben Hitéleti alkalmaink a 2014-2015-ös tanévben Intézményünk vezérigéje a 2014-2015-ös tanévben: Vezess hűségesen, és taníts engem, mert Te vagy szabadító Istenem, mindig Benned reménykedem. /Az új tanév első

Részletesebben