A játék szerepe a csecsemő és kisgyermek mindennapi életében.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A játék szerepe a csecsemő és kisgyermek mindennapi életében."

Átírás

1 A játék szerepe a csecsemő és kisgyermek mindennapi életében. A játék belső késztetésből fakadó, örömet nyújtó tevékenység, lényegéhez hozzátartozik az önkéntesség, a szabadon választás. Játékelméletek: A felnőttközpontú gondolkodás eredményeként: felüdülés, erőfölösleg megnyilvánulása a játék, a felnőtt munkájával szemben egyfajta pihenés. Előgyakorlás: olyan képességek kifejlődéséhez járul, amelyek teljesen csak a gyermekkor végére alakulnak ki. A törzsfejlődés szakaszainak rövidített ismétlése, a játék tartalma olyan tevékenységnek felelnek meg, amelyek egymásutánja az emberiség történelme folyamán azonos volt. Energiafelesleg levezetése. A képzelet és a játék a vágyak kivetítése (pszichoanalitikusok). Piaget: az új helyzetek és élmények értelmi feldolgozása. tulajdonságai: o o o o o o Örömet szerző tevékenység, még akkor is ha nincs látható jele (mosolygás, nevetés, derűs jókedv). Nincs külső célja, a játék önmagáért való (maga a cselekvés, az elképzelés okoz örömet a gyermeknek). Spontán és önkéntes, a gyermek maga dönti el, hogy játszik-e vagy sem, és hogy mit. Hiányzik belőle a jó megoldásért, a teljesítésért, a megfelelésért való szorongás, nem feladat. Mindig valamilyen aktív részvételt tételez fel a gyermek részéről. Szoros kapcsolatban áll és fejlődik más funkciókkal, (kreativitás, problémamegoldás, beszédfejlődés, társkapcsolatok). A csecsemő és kisgyermek fő tevékenysége, kielégíti mozgás és cselekvésvágyát. A legkoraibb időszaktól kezdve gazdagítja ismereteit, tapasztalatait, a világ megismerésének egyik eszköze.

2 Megismeri a körülötte levő tárgyak tulajdonságait, és azt is, hogy mit tud velük csinálni. Eközben gyakorolja az újonnan elsajátított mozgásokat, tevékenységmódokat. Megtanul figyelni, érdeklődést követve egyre hosszabb ideig elmélyülten tevékenykedik. Megtanul tervet készíteni, előre elképzelni, megvalósítani. Megismeri a nehézségek, akadályok leküzdésének örömét Fejleszti a fantáziáját, segít megfigyelni, megismerni a felnőttek életét. Azért játszik, mert jólesik neki, mert örömét leli benne, mert saját játékával saját vágyait, törekvéseit valósítja meg. Általában az újonnan megszerzett készség vagy frissen átélt élmény jelenik meg játékként. Ebből következik, hogy az egyes gyermekek játéka teljesen különböző lehet, mivel fejlődésmenetük, tapasztalataik, tudásanyaguk is egyénileg különböző. Játékfejlődés csecsemőkorban. A manipuláció fejlődése. A játék és az értelmi-, érzelmi fejlődés összefüggései. Az újszülött csak ritkán és csak másodpercekig figyel, a 4-5 hetes azonban már a lassan mozgó tárgyakat követi tekintetével, rögzíti a fölé hajló arcot. 2-3 hónapos, amikor felfedezi a kezét, először véletlenül, később már keresi tekintetével. Észreveszi a kapcsolatot a saját kézmozgása és kezének a térben elfoglalt helye között. Felfedezi, hogy ő mozgatja a kezét, sok gyakorlás után ezt már irányítani is tudja. A szenzomotoros koordinációban az érzékelés összekapcsolódik a mozgással, egységes érzületté alakul. Kéznézés közben már utána fordul, felváltva figyeli hol, az egyik, hol a másik kezét, beszél hozzá, nevet rá, közelíti, távolítja, a kezébe akadt tárggyal együtt nézegeti. a manipuláció előtt a szem-kéz koordináción kívül meg kall még tanulnia a tárgyakért nyúlni és azt megfogni. Ez nem azonos az újszülött fogóreflexével. Kb. 4 hónapos, amikor a kiszemelt tárgyért nyúl, érintgeti, majd fokozatosan idomul a fogása a tárgy alakjához. A hüvelyujját csak 9 hónapos korban tudja opponálni. Elengedni is meg kell tanulnia, sokszor véletlenszerűen ejti csak el a tárgyat, az elengedés is hosszú gyakorlás eredménye. manipuláció minden olyan tevékenység, tárggyal való foglalatoskodás, amely közben figyeli azt, amit csinál. Kb.4 hónapos korban kezdődik, hónapos

3 korra teljesedik ki, és fokozatosan 1,5 éves korra megszűnik önálló jellege, beépül bonyolultabb műveletekbe. Egytárgyas: 2. negyedévben érintgeti, markolja, nyomkodja, szájába veszi. A 3. negyedévben forgatja, alapon mozgatja, egyik kezéből átveszi a másikba, alaphoz ütögeti, seprő-súroló mozgásokat végez vele, ellöki. Másik kezével ütögeti, állítgatja, felborítja, billegteti, két keze között forgatja. Ekkor gyakori, hogy már két tárgy van a kezében, de külön manipulál velük. Kéttárgyas: a negyedik negyedévben jelenik meg, összeérinti, összeütögeti őket, szereti, ha hangot is adnak. Kisebb tárgyat a nagyobba beletesz, vagy rátesz, az egyformákat egymásba rakja. Gyakori, hogy együtt rázza őket, kiborítja, újra összeszedegeti. Eleinte csak kettő, majd több tárgyat rak egymásba, egymás mellé, elkezd egyforma tárgyakat gyűjtögetni. Ezeket rendszerezi, sorbarendezi, innen észrevétlenül megy át építésbe ez a tevékenység. Játék közben tevékeny, kielégíti mozgás- és cselekvésvágyát, gazdagítja ismereteit, tapasztalatait, a világ megismerésének egyik eszköze a játék. Megismeri a körülötte levő tárgyak tulajdonságait, és azt is, hogy mit tud velük csinálni. Közben gyakorolja az újonnan elsajátított mozgásformákat, tevékenységmódokat. Érdeklődését követve egyre hosszabb ideig leköti a figyelmét, megtanul komolyan tevékenykedni. Előre elképzeli a tevékenységmódot, megtanul tervezni, ezt megvalósítani. Megismeri a nehézségek leküzdésének örömét is. a játék ad lehetőséget a feszültségek feloldására, fejleszti a fantáziáját, segít megfigyelni, megismerni a felnőttek életét. Azért játszik, mert jólesik neki, mert játékával saját vágyait, törekvéseit valósítja meg. A játék belső késztetésből fakadó, örömet nyújtó tevékenység, lényegéhez hozzátartozik az önkéntesség, a szabadonválasztás. Ezen a területen is nagyon fontos, hogy kompetensnek érezhesse magát, parancsra senki nem tud tevékenyen játszani. Csak a magát biztonságban érző gyermek, akinek az alapvető szükségleteit kielégítették, csak az tud önfeledten játszani. A manipuláció fejlődését elősegítő játékok, a megfelelő játékkészlet kiválasztása, és folyamatos változtatása a csoport tagjainak egyéni érdeklődését, fejlettségét figyelembe véve. A manipuláció során a gyakorlás öröme, valamint az "én csinálom öröme" jellemző az első évre. A csecsemő élvezi, hogy zajt tud kelteni, hogy az előidézett változás az ő cselekvésének az eredménye. Az érzékelés, arcmozgás, a figyelem az érdeklődés fejlődésének eredményeként az egy tárggyal való tevékenykedést követi a két tárggyal való manipuláció.

4 Manipulációs játékok: - játszókendők, frottír labdák, csörgők, rágókák, építőjátékok egyes elemei-montessuori korongok, hordó-kockasor elemek, homokozóformák, üreges játékok - vödrök,tálak kosarak Játékkészlet: a játékok kiválasztásánál, a játékkészlet összeállításánál a gondozó az alábbi szempontokat kell figyelembe vennie. A játék kiválasztásánál figyelembe vesszük a csecsemő érdeklődését, tapasztalhatjuk, hogy a hempergőben elhelyezett tárgy azonnal felkelti érdeklődését, de hosszú időn át szívesen foglalkozik ugyanazokkal a játékokkal. Fontos, hogy a gondozónő tudja, melyik játékkal szokott a leggyakrabban játszani. Attól nem kell tartania, hogy a csecsemő hamar megun egy játékeszközt, mindig felfedez rajta valami újat, a gyakori játék cserélgetésre nincs szükség. Új játékot akkor célszerű a közelébe tenni, ha a csecsemő játékában olyan manipulációs formák jelennek meg, amelynek gyakorlására az új játék különösen alkalmas. Pl.: ha a tárgyat a földhöz ütögeti, akkor helyes olyan eszközt adni, ami más hangot ad. Feladata a gondozónak az is, hogy azokat a játékokat, amelyekkel már hosszabb ideje nem játszanak kivonja. a csoportszoba (tipegő nagycsoport) berendezése olyan legyen, hogy a különböző játéktevékenységek jól elkülönüljenek egymástól. Elegendő hely álljon a gyermek rendelkezésére, egymást ne zavarják, a játékokat nyitott polcokon, a gyermek számára elérhető helyen, magasságban úgy kell elhelyezni, hogy figyelemfelkeltő legyen. Építőjátékokat fajtánként nagy méretű tárolókosarakban. A fokozott felnőtti felügyeletet igénylő játékokat a játékpolc felső részeiben helyezzük el. A fantáziajátékokhoz célszerű játéksarkot kialakítani. A gyermek érdeklődését figyelembe véve időnként cseréljük a játékokat. Egy olyan játékféleséget, mellyel már ritkán játszanak a gyermekek, átmenetileg el is tehetünk. A gyűjtögetési időszakban ( 1 éves kor), nagyon lényeges a játék mennyiségének figyelembe vétele. Csecsemőkorban elég, ha 3-4 játékot talál maga körül, elérhető távolságban. Fél éves kor körül már többféleképpen foglalkozik a tárgyakkal, gyermekenként 6-8 tárgy célszerű. A harmadik negyedévben változatosan játszanak, ennek ellenére gyermekenként 6-8 játéknál több még nem kell, a többtárgyas manipuláció kezdetéig. Majd egyre több rakodni való elemre lesz szükség a negyedik egyedévben. Játékfejlődés kisgyermekkorban. Az építő-, utánzó-, szimbolikus játékok, alkotó játékok. Az építő-konstruáló játék megalapozója a gyűjtögetés, egyforma játékok gyűjtése, rendezgetése, rendszerezése. Eleinte csak két tárgyat rak egymásra, egymás mellé. Ez már építési elemeket is tartalmaz, a gyűjtögetés észrevétlenül megy át építésbe. Felhasználja azokat a mozdulatokat, ismereteket, amelyeket a manipuláció során elsajátított.

5 Rúdra felfűz, eleinte színre, nagyságra tekintet nélkül, később valamilyen rendszer szerint. Szívesen fűz fagyöngyöt, a gyűjtögetett fakockából épít. A gyermekek a kockákkal először nem felfelé, hanem síkban kezdenek el építeni, ezért az építéshez sok hely kell. Az építő-alkotó játék fő indítéka, hogy aktívan befolyásolja a tevékenysége tárgyát, azt alakítva újat hozzon létre. Cselekvéseiben egyszerre inkább a tárgy lesz lényeges, ez vezérli a tevékenységét. Felfedez elemi összefüggéseket, okokozati viszonyokat, lehetővé válik a tárgyakkal való cselekvés mélyebb összefüggéseinek feltárása. Az alkotó játék során a gyermek elsajátítja a tárgyakkal való anyagszerű és az anyagnak megfelelő bánásmódot. Ehhez nagyon jó eszközök a só-lisztgyurma, az agyag, a festék, a ceruza, zsírkréta. Nagyon fontos azoknak az anyagoknak a megismerése és tapasztalása, amelyek fokozott odafigyelést igényelnek a felnőtt részéről, ilyenek a különböző termések (bab, kukorica), de alkotásra ad lehetőséget a falevél ragasztása, gyűjtögetése, válogatása is. 1,5-2 éves kor körül jelenik meg a szimbolikus játék, amelyet az utánzás és a képzetek megjelenése a gondolkodásban tesz lehetővé. Érzékszervi mozgásos sémát megismétel először anélkül, hogy az ingert keltő tárgy jelen lenne (nincs párnája, mégis lefekszik és úgy csinál mintha aludna). Azt, hogy mi a játék tartalma a gyermek dönti el, először a saját cselekvéseit képes tárgy nélkül lejátszani, később a saját cselekvéseit mással, tárggyal végezteti el (babát, felnőttet etet). Magasabb fokozat, amikor más személynél látott viselkedést utánoz (úgy csinál, mintha újságot olvasna), majd ezt a cselekvést mással is el tudja végeztetni (a baba olvas újságot). A fejlődés során különböző kombinációkat is találunk: Egyszerű kombináció: a teljes műveletet kimunkálja, lejátssza. Fantáziajátékában szimbolikus képzetekkel ismétli meg minden élményét. A kiegyenlítő-kompenzációs kombináció: a valóság javítására szolgál. A vízzel nem engedik játszani, üres tállal csinálja. A feszültségeket felszámoló kombináció: kínos, kellemetlen jeleneteket, helyzeteket a szimbolikus áttétek útján átéli, feldolgozza. A szerepjáték tehát 1,5-2 éves kor körül kezdődik az utánzó-szimbolikus játékkal, óvodás korra teljesedik ki. Eleinte kevés elemből áll, a tárgyakat aszerint használja, hogy mit jelent számára (úgy tesz, mintha vezetné az autót, saját maga személyesíti meg a tárgyakat, majd személyeket, babát altat). Szívesen utánozza, ami érzelmileg közel áll hozzá, olyan szeretne lenni, mint a nagyok. Egy alkalmasnak vélt helyzet vagy tárgy indítja meg, majd a későbbiekben már előre kigondolt helyzethez keres tárgyat. A gyermekek eleinte csak egymás mellett játszanak, később ez közös tevékenységbe megy át. A szerepek ebben a korcsoportban nincsenek elhatárolva, szerepet cserélhetnek, sűrűn cserélik is.

6 A gondozónő feladatai a gyermek játéktevékenységének kibontakozásában és a játékkedv fenntartásában. A gyermek játékkészlete összeállításának szempontjai. Az elmélyült játéktevékenység feltétele, hogy a gondozónő minden esetben olyan körülményeket teremtsen, amely lehetőséget ad az aktív, tartalmas, tevékeny játékra. Biztosítja a gyermek jó testi közérzetét, a jó érzelmi állapotát, időben észreveszi a fáradtságát, kényelmes ruházatot ad a gyermekre, kialakítja a jó személyes kapcsolatot, védettséget, nyugalmat biztosít, a helyes szociális szabályokat kialakítja, kornak és fejlettségnek megfelelő játékeszközöket kínálja, bőséges időt biztosít a játéktevékenységre, elegendő helyet biztosít a tevékenységhez. Nagyon fontos, hogy a gyermekeket hozzásegítse ahhoz, hogy önállóan, elmélyülten és tartalmasan tudjanak tevékenykedni, a belső indítékaiknak eleget tudjanak tenni. a gyermekek nem találják fel magukat, ha nem találnak játékeszközöket. A gondozónő a gyermekeket ismerve olyan játékeszközöket készít össze, ami felkelti a gyermekek érdeklődését, kíváncsiságát, a tevékenységre ösztönzi őket. Pedagógiai és egészségügyi szempontok a játékeszközökkel kapcsolatban. Komolyan veszi a játékát a gyermeknek, területét tiszteletben tartja. Ha épít kikerüli, elfogadja a szimbólumait, biztató tekintettel nyugtázza a játékot. Probléma, nehézség esetén javaslatot, ötletet ad, nem hagyja magára a gyermeket, megkíméli a felesleges kudarcoktól. A tevékenység elismerése, az odafigyelés ösztönzőleg hat a gyermek játékára. Nem utasítja vissza a gyermek kezdeményezését, de nem is veszi át a vezető szerepet. Ez az együttjátszás ne a gondozónőt szórakoztassa. Az ötletadása ne legyen bonyolult, olyant tanácsoljon, amit a gyermek már ismer, vagy már csinálta. a fogás, elengedés gyakorlásához célszerű olyan tárgyakat adni, amelyek különböző, nem nehéz anyagból készültek, az egytárgyas manipulációhoz tollaslabda, csörgőkeret, csörgők, műanyag tojástartó, láncoscsörgő, babaépítő elemek, lábrács, frotirlabda. (Lóczy módszertani levél!) 2.évben hasonló formájú, nagyságú, színű tárgyakat válogatunk össze, mégpedig sokat. Legyenek középmértűek is benne, legyenek üreges tárgyak, amibe gyűjtögethet.

7 Elhelyezésnél soha ne legyen benne a megoldás, ez vezet majd a konstruáláshoz. Mozgásos játékok dominálnak még, főleg a nagy alakú, tologatós játékszerek. Szerepjáték kezdeti formájához babák, játszókendők, takargatós ruhák, edényzet (nem miniatűr méretű!). 3.évben építő játékok összerakható, szétszedhető, kirakható. Egyre vezetőbb lesz a szerepjáték, öltöztetéshez kötött, könnyen feladható-levehető ruhadarabok, edényzet, sarkok (fodrász, bolt,stb...) A gyermek játékának kibontakozására leghelyesebb a demokratikus nevelési stílus, melynek lényege: hogy a felnőtt elfogadóan, pozitívan viszonyul a gyerekhez, érzelmi biztonságot nyújt számára, partnerként kezeli őt. Tekintettel van a gyermek egyéniségére, fejlettségére, pillanatnyi fizikai, érzelmi állapotára, igényeire. Igyekszik minden helyzethez önállóságot biztosítani. A gyermek minden helyzetben érezze a felnőtt támogató odafigyelését, tudja, hogy bármikor számíthat segítségre. A felnőtt szerepe a gyermek játéktevékenységében kettős: A feltételek megteremtése Nyugodt légkör, elegendő idő és hely, megfelelő játékkészlet biztosítása. Jó a játékkészlet, ha megfelel a gyerek életkorának, fejlettségének és érdeklődésének, többféle tevékenységre ad lehetőséget, vannak alkotó konstruáló tevékenységhez, szerepjátékhoz, nagymozgázos játékeszközök, aktivitásra, szabad választásra módot nyújtva rendszerezetten tárolva. Részvétele a játékban Pozitív jelenlét (támogató-megerősítő-odafigyelő), kezdeményezés, együttjátszás, megerősítés, segítségnyújtás a tevékenységhez, segítségnyújtás a konfliktusok megoldásához, ötletadás - új tevékenység lehetőségének felkínálása, ésszerű és életszerű viselkedési szabályok kialakítása. A felnőtt hátrányosan befolyásolja a gyermek játékát, ha: gyermek akarata ellenére kíván részt venni a játékban, olyan játékot erőltet, amihez a gyermeknek nincs kedve, közös tevékenység során saját elképzeléseit erőlteti a gyerekre, az együttjátszást direkt tanítási lehetőségnek tekinti, a játékot direkt nevelési helyzetnek tekinti, kioktatóan viselkedik, immel-ámmal vesz részt a játékban,

8 kivételez, a játokot mint feladatteljesítést minősíti, a viselkedésével azt közvetíti a gyereknek, hogy a tevékenység folyamata lényegtelen, csak annak eredménye fontos igazán. Lényeges a játék befejezettsége, a későbbi iskolai életre is kihat, a feladatok megoldását illetően. A bölcsődei játék alapelvei: A játékfejlődés és más funkciók fejlődése között szoros kapcsolat van. A megfelelő napirend a lehető legtöbb és leghosszabb játékidőt biztosítja a szobában és az udvaron. A jól kiválasztott játékok lehetővé teszik az események eljátszását. Az a gyerek játszik nyugodtan, aki biztonságban érzi magát. - Az elmélyült, nyugodt játék feltételei: nyugodt légkör- megfelelő, max. 12 fős csoport létszám- gondozó állandósága- szoba megfelelő berendezése- játéknak megfelelő elhelyezése- a gyerek korának megfelelő fajtájú és mennyiségű játékaz öntevékenység és a szabad választás lehetősége- a gyermek fejlődésének és kreativitásnak támogatása- a felnőtt odafigyelése, elismerése, ötletadás, együttjátszás, a közös tevékenység során nyújtott, viselkedési és helyzetmegoldási minták. A bölcsődében gyakori az együttjátszás a társakkal, fontos, hogy minden gyerek a saját érdeklődésének, egyéniségének, fejlettségének, igényeinek megfelelően vehessen részt ezekben a tevékenységekben, csupán a viselkedési szabályok vonatkozásában legyenek azonosak az elvárások. Így a gyerek tevékenysége okozta öröme kiegészül az együttesség élményével. Fontos az egymás iránti érdeklődés, figyelem és tapintat felkeltése és fejlesztése, más játékának tiszteletben tartása. A gondozó ne székből irányítson, a gyerek szintjének megfelelően, mellé ülve a szőnyegre. Játékkészlet: a játékok kiválasztásánál, a játékkészlet összeállításánál a gondozó az alábbi szempontokat kell figyelembe vennie. Egészségügyi szempontok: könnyen tisztítható, fertőtleníthető legyen balesetet ne okozzon, ne legyen törött, ne essen szét darabjaira, éles sarkai ne legyenek, ne lógjon hosszú zsinóron, ne legyen túl nehéz.

9 Pedagógiai szempontok: minden tevékenységformához legyen megfelelő játékszer (konstruáló, manipuláló, mozgásfejlesztő) játék színe, nagysága, formája keltse fel és tartsa ébren a gyerek érdeklődését. több fajta tevékenységhez lehessen felhasználni. legyen más nemzetek szokásait tükröző játék a nemek közötti egyenlőség elvének betartása (lányoknak is legyen autó, fiúknak is baba). A gondozónő közvetlen feladatai az építő játékokkal kapcsolatban. A játékkészlet kiválasztásának szempontjai. A gyermek játékába való felesleges beavatkozás kedvezőtlen hatása a gyermek spontán aktivitására, s ezen keresztül a felnőtthöz fűződő dependens (függő) viszony kialakulására. Az építés, konstruálás a harmadik évben rohamos fejlődésnek indul. Ehhez az összerakható, szétsztedhető, kirakható, építésre alkalmas játékok gazdag választékából lehet meríteni. Több építőanyagra és választékos elemre van szükség, ebben az életkorban már nagyobbak az építmények és bonyolultabbak. itt is nagyon fontos a játékeszközök pedagógiai és egészségügyi követelményei. Az építéshez a szoros összeillesztésű eszköz nem jó, a gyermek nem tudja szétszedni, a felnőtt segítségére utalt. Minden csoportban fontos, hogy legyen egy törzs játékkészlet, amire mindig számíthat a kisgyermek. Ezt lehet kiegészíteni a speciális felügyeletet igénylő tevékenységekkel. A kisgyermek szinte minden játékot fel tud használni építésre (vödrök, poharak). A kockákat először nem felfelé, hanem síkba kezdi el építeni. Az 1-2 évesnek 8-10 darabnál nem kell több, ehhez a tevékenységhez. A gabi-lego-korongépítő előnye, hogy összeillesztés után viszonylag stabilan egyben maradnak a gyorsan gyarapodó tornyok. Az építéshez sok hely kell. Ügyelnünk kell arra, hogy minden gyermeknek elegendő helye és játékszere legyen.

10 A játékba belemerült, nagyot és szépet építő gyermek rendszerint a társa figyelmét is magára vonja. Ügyelnünk kell arra is, hogy ezt az elmélyült tevékenységét senki ne zavarja, egymás építményeit ne rombolják szét. Gyakran adnak értelmet annak, amit építettek, de az is előfordul, hogy csak a szerteágazó, szép formának örülnek. Ne kívánjuk mindig az értelmezést. A gondosan előkészített, önállóan levehető, elvehető játékszerek fokozzák a gyermekek játékvágyát. Az építő elemek ne egybeömlesztve, összekeveredve legyenek tálalva. Játék közben is többször össze kell rendezzük az elemeket. A játék segítése, a felnőtt szerepe sokat változott az idők során. Volt olyan időszak, amikor a napirendbe kétszeri foglalkozás volt beiktatva, óvodai mintára (kötelező foglalkozások: színek bemutatása, az alma ismertetése). Kötelező volt, tematikája és anyaga adott volt. A gondozónő ütemtervet készített, figyelme erre koncentrálódott, a gyermekek passzívak voltak. Később a foglalkozások kötelező jellegét megszüntették, de a minősítésnél még nagyon fontos volt a gondozónő nevelő tevékenysége, amit a játék során alkalmazott, ezért általában mindenki t rávezetett arra, hogy a foglalkozáson részt vegyen. Előnye, hogy enyhébb volt, hagyott időt a bekapcsolódásra. A gyermek itt is passzív befogadó. A gondozónő akkor érezte magát hitelesnek, ha a gyermekek azt játszották, amit ő kitalált, az irányítása rejtettebbé vált, elvette a fantáziáját a gyermekeknek, leszegényítette a játékát, a játéktevékenységet kisajátította az oktatás számára. Az, hogy a gyermek játéka sokkal gazdagabb, hogy önmagától is tud játszani óriási ellenállást váltott ki a gondozónőkből (átestek a ló túloldalára nagyon sokan). A gyermekek egy része valóban nem tud önállóan játszani, mert már elvették tőle a játék örömét, másik részük pedig még nem illeszkedett be a bölcsődébe. Ezért nem hagyható a gyermek teljesen magára a játéktevékenység során sem. Segíteni kell abban, hogy magára találjon, hogy mozgásigényét, tudnivágyását kielégíthesse. Fokozatosan el kell érnünk, hogy megtanulják a játékkal kapcsolatos viselkedési szabályokat, a játékok helyét, és azt is, hogy az egyes játékokkal mit tehet. Az együttjátszásban az egyezkedésben (ki módosítja a feltételeket, tevékenységet) a gyermek játssza a főszerepet. Ne váljon csak szemlélőjévé a tevékenységnek, ne legyen a felnőtt tevékenységére utalva a játék során. Ha valamit mutatunk neki, csak azokat a mozdulatokat, amelyeket a felnőtt nélkül ő maga is meg tud ismételni, sikerhez juthat általa. Az egészséges, jó állapotban levő gyerek ébrenléti idejének nagy részét aktív játéktevékenységgel tölti el. Tevékenysége a játék különböző formáiban nyilvánul meg: ismerkedik önmagával, mozgásával, cselekedeteinek hatásával, a körülötte levő játékkal, tárgyak-játékok összehasonlítását, alkotást. A konstruálás már nem önmagáért való, hanem valamilyen céllal kezd építeni a gyerek, pl.: kerítést, parkolót. Ebben az időszakban a gyermek sokat beszél, sok kérdést tesz fel a gondozónőnek, így fontos a gondozónő biztonságot nyújtó támasza, odafigyelése, a kért segítségre való bekapcsolódása. A gondozónő ötletet adhat, információt nyújthat, megerősítést adhat (verbális-nonverbális formában), együttjátszhat a gyerekkel. A játékszerekkel kapcsolatban számos teendője van a gondozónőnek. A csecsemőknél ügyelni kell, hogy a játékot egyenletesen elosztva legyenek a játszóterületen. A játékot mérete, súlya, alakja olyan legyen,

11 hogy ha a csecsemő rájuk fekszik, v. ha magára ejti, ne legyen számára fájdalmas, semmi kép sem lehet olyan, amit lenyelhet, nem adhatók szőrmeállatok, hajas babák. Az alapjátékokból minden gyereknek jusson: kendő, baba, mesekönyv, labdák, mozgásfejlesztők. Csecsemőnek adható: csörgő fa-műanyag, rágókák, montessuori korongok, hordó-kocka sor, homokozóformák, textilfigurák, üreges játékok: vödrök, tálak, kosarak. Mozgásfejlesztő: labda, mászópárna, úszógumi. Könyvek: keménylapú, egy ábrás, műanyag, textil. Tipegőkorúak játékai: a nagyméretű játékokon kívül minden gyermek jusson azonos típusú (baba, mackó, autó, labda) a gyűjtögetésre alkalmas játékféleségből a csoportlétszám 3-4-szerese szükséges. - konstruáló: dubló legó, Gabi építő, montessuori korong, babi logi, pohár-hordó sor, formakirakók, fűzhető fa gyöngy.- húzogatható, tologatható eszközök: vonatok, autók.- üreges: kosarak, tálak, talicska, vödör- utánzó játékok: csészék, tányérok, kanalak, babák, macik, takarók, szatyrok, szerszámok, közlekedési eszközök. - homokozó: vödrök, lapátok, homokozóformák, sziták- alkotójáték: zsírkréta, ceruza, gyurmakönyvek: keménylapú, leporelló Nagycsoportos gyerek játékai: építő játék: változatos építő játékok, kisebb méretű pl.: legó- szerepjáték kellékei: használati eszközök, felnőtt tárgyainak kisméretű másai: lábasak, tányérok, poharak, sziták, szűrők, szerszámok, seprűk, egyes foglalkozások jellegzetes eszközei: orvosi táska, fodrászkellék, babaruhák, takarók, babakocsi, gyümölcsök, zöldségek, flakonok, dobozok.- nagymozgásos játék: autók, dömperek, motorok, tricikli, mászóka, csúszda, libikóka, labdák. alkotó játék: zsírkréta, ceruza, festék, kréta, iskolatábla, gyurma, olló, papírok, természetes anyagok, mágnestábla. logikai játékok: képkirakó, képes lottó, kártyák- bábok: kesztyű- és ujjbábok- hangszerek: dob, xilophon, cintányér- könyvek: puha képeskönyvek A szobában szabadon játszó gyermekek számára a legjobb megoldás, ha a játékokat könnyen elérhető (számára) helyen, nyitott polcon tároljuk, így az önálló választás lehetőségét biztosítjuk számára. Az építőjátékokat fajtánként, nagyméretű tárlókosarakban, az apró, fokozott gondozói felügyeletet igénylő játékokat magasabb polcokra helyezzük. Fontos a játéksarok kialakítása. A gondozónő közvetlenül is segítségére lehet a játszó vagy a játékban megtorpant gyereknek. Ha a gondozónő észreveszi, tekintetével, biztató szavaival nyugtázza a gyerek tevékenységét, ezzel is támogatja, segíti a játékát. Amikor műanyag pohárból tornyot építő gyerek mellé újabb "adag" poharat helyez

12 el, amikor a macit lefektető és takarót kereső gyereknek tanácsot ad, ezzel is segíti a gyerek játékát, kifejezi helyeslését, támogatását. Lényeges: ha a gyerek kezdeményezésére bekapcsolódik a játékba a gondozónő, ha elfogadja a felkínált szimbolikus "kávét", ha a felkínált "kincset" megőrzésre elfogadja, mindezzel kifejezésre juttatja a gyerek számára, hogy ő is örül a játékának, érti, támogatja. Amikor a gondozónő bekapcsolódik a gyerek játékába, természetesen mindig ügyelnie kell arra, hogy ne ő legyen a játék főszereplője, papucsként viselkedjen. Fontos az időbeli visszalépés. Dependens (függő): amikor a gyerek nem tud játéktevékenységet kezdeményezni a szülő irányítása nélkül. A gondozónő feladatai az alkotó- és szimbolikus játékkal kapcsolatban, a megfelelő játékszerek és egyéb eszközök kiválasztásának szempontjai, a játékba avatkozás kritikája, a gyermekkel való együttjátszás lehetőségei. Az egészséges, jó állapotban lévő gyermek ébrenléti ideje nagy részét játékkal tölti. Játékra készteti általában aktivitása és mozgásvágya, kíváncsiság, érdeklődése önmaga és környezete iránt, az alkotás öröm a kellemes élmények újraélésének vágya, a kielégítetlen vágyak megvalósítása, félelmek, indulatok levezetésére szolgál. A harmadik évre jellemző az alkotó játék, mely során a gyermekek sokféle anyaggal ismerkedhetnek meg kreativitásuk kibontakozhat. Felfedezik az anyagok sajátosságai mellett az ábrázolás lehetőségét, örömét. Megjelennek az emberrajzok, a gyurmából való formázások. A gondozónő feladata: a megfelelő játékeszközök kiválasztása, illetve az eszközök helyes használatának megmutatása ( nem azt mutatja meg, hogy milyen alakzatot rajzoljon, hanem hogy hogyan fogja meg a ceruzát, hogy még szebbre sikerüljön). Alkotó eszközei: zsírkréta, ceruza, festék, iskolatábla, kréta, gyurma, olló, papírok, természetes anyagok (falevél, gesztenye, toboz) mozaik, mágnestábla. Szimbolikus játék kialakulása a második évre jellemző. A szimbolikus játék eszközei: Andi- öcsi építő, utánzó játékok - csészék, kanalak, poharak. A gondozónő szerepe a gyermek játékában: a demokratikus nevelési stílust célszerű alkalmazni, melynek lényege, hogy a felnőtt elfogadóan, pozitívan viszonyul a gyermekhez, érzelmi biztonságot nyújt számára, partnerként kezeli őt. Tekintettel van a gyermek egyéniségére, fejlettségére, pillanatnyi fizikai és érzelmi állapotára, igényeire. Minden helyzetben igyekszik a gyermek kompetenciájának, és ezen belül igényeinek megfelelő mértékű önállóságot biztosítani. A gyermek minden helyzetben érzi a felnőtt támogató odafigyelését, tudja, hogy bármikor számíthat a segítségére. A felnőtt szerepe: nyugodt légkör, elegendő idő-hely, megfelelő játékkészlet biztosítása.

13 Együttjátszás: - örömet okoz a felnőttnek, gyermeknek egyaránt, - mélyíti a kapcsolatot,- lehetőséget nyújt egymás jobb megismerésére, - biztonságot nyújt a gyermeknek, - tapasztalatszerzési, tanulási lehetősége bővülését jelenti. A bölcsődei nevelésben szerepet kell játszania a felnőttnek a gyermekek játékában, hiszen odafigyelése, elismerése, esetenként ötletadása, az együttjátszás öröme, a közös tevékenység során nyújtott viselkedési és helyzetmegoldási minták a fejlődés fontos segítői. A felnőtt támogató odafigyelése, a gyermek pillanatnyi érzelmi állapotához, igényéhez és tevékenységéhez igazodó részvétele a játékban közvetíti a gyermek számára azt, hogy a felnőtt érzelmileg elfogadja a játék fontosságát. A gyermek személyiségfejlődését pozitívan befolyásolja. Fontos a szabad tevékenységválasztás lehetőségének biztosítása a gyermek öntevékenységének és kreativitásának támogatása. Az együttjátszás során ügyelnie kell a gondozónak arra, hogy ne ő legyen a játék főszereplője. A felnőtt könnyen vezetővé válik, lényeges a partneri kapcsolat fenntartása és az időbeli visszalépés. A játéktartalom, mint feszültségredukció az alkotó-, szimbolikus játék során. A gyermek igen komolyan veszi a játékát, de bizonyos kettősége van az átélésének. Teljesen beleéli magát a játékába, nagy gonddal eteti babáját, ijedten kiabál rá arra aki bele akar lépni a "szőnyeg-balatonba", ugyanakkor pontosan tudja, hogy amit csinál az játék. Valószínű ő lepődne meg a legjobban, ha a baba lenyelné az ételt. Játéka a tudatos tapasztalatait és érzelemvilágát tükrözi, emellett azonban a tudattalan vagy féltudatos érzelmeit, konfliktusait is. Így annak a kisgyermeknek, aki semmi jelét nem adja a nemrég született kistestvér iránti féltékenységének, megjelenhet a játékában negatív érzelme. Játékában gyakran utánozza a családtagjait, az egész felnőtt világot. A papa dolgozni megy, a mama bevásárol, elkíséri a gyerekeket, elutaznak, sőt a családtagok néha veszekednek is. Az ilyen folyamatos, gyakran visszatérő játékoknak az örömét az adja meg, hogy a gyermekek beleélik magukat a szülők mindennapjaiba, játékukban naggyá, felnőtté válnak. a játéksor lejátszásának másik lehetősége, hogy levezetheti a konfliktushordozó kínos élményeket. A szülők veszekedése beépül a gyermek játékába, ezáltal újra és újra lejátssza, közben megszelídíti a hozzá tapadó indulatokat. Általános jelenség, hogy a sok orvosi vizsgálatot és injekciót elszenvedett gyermek nagyon szeret orvosost játszani, félelmeiért, kiszolgáltatottságáért, szenvedéseiért kárpótolja a játék, amiben természetesen az orvos aktív szerepében ő van, ő ad injekciót a babának, még vigasztalja is.

14 Érzelmi színezettel átszőtt emlékképek sűrűsödését, viselkedési mintát és játéktartalmat kínál a szülők egymás iránti szeretetének, gyengédségének eljátszása is. Ennek is van bizonyos feszültségtartalma a gyermekben. Némi irigység, féltékenység lép fel és kínos számára. Ezt lejátszva a jó érzésbe beleszövődött negatív érzésekkel keltett feszültségét vezeti le. A félreértett magyarázat, a meg nem értett rejtély is okozhat indulati feszültséget a gyermekben. A születésről, a gólyameséről alkotott képzeletét játékhelyzetben konstruálja. Tárgyivá, megfoghatóvá teszi a fantáziáját. (békató-mérei) A játék öröme csökkenti az ismeretlentől való szorongását. A játék során nagy mennyiségű sikerélményhez is juthat. Épít, rajzol, fest, formáz - amit kigondol azt meg tudja valósítani. Rajzában szintén tárgyivá teszi azt, ami számára érthetetlen, nehezen felfogható. Közben beszélgetve kimondhat sok bizonytalan kérdést, gondolatot. Ezeket a felnőttnek nagyon komolyan kell vennie, és a lehető legegyszerűbb, legérthetőbb válaszokat kell adnia. Mindez nagymértékben segíti, hogy feszültségeit feldolgozza, kijátssza. Csoportban játék során tapasztalhatja, hogy ezekkel a kérdésekkel nem egyedül van gondja. Társai játékába bekapcsolódva, szerepcserékkel jobban oldódnak a felgyülemlett feszültségei. Mindkét szerepet kipróbálhatja, a reakciókat gyakorolhatja. Ezzel a környező világot is sokkal jobban megismeri, segíti alkalmazkodását. A nyugtalan, az elmélyült játékra képtelen kisgyermekkel való helyes törődés. A kiváltó ok lehet:: az új környezet, az elválás az anyától, a csoporttársak jelenléte. A játék örömének hiánya: nem tanult meg, nem tanulhatott meg játszani. erősen korlátozó, szabályozó szülő, stb. Egyéni odafigyelés, tapintatosan lehet csak rávezetni arra, hogy játszani jó. Ne a gondozónő játszon helyette, mindig hagyja meg a befejező mozdulatot. A minimált cerebrált díszfunkciós gyermekek nem tudnak elmélyülten játszani. Figyelmük szétszórt, ismételni nem tudnak, a kudarcok hatására agresszívvá válhatnak.

15 Nagy türelmet igényel, fontos, hogy egy információval többet ne közöljünk, és az olyan játékok biztosítása amit kis lépésenként haladva lehet végrehajtani, rövid ideig tartson, fontos a dicséret, a pozitív megerősítés Tünethordozó lehet, otthoni problémák kiderítése akkor a mi feladatunk, ha ez az állapot tartós. A gyermeki szorongás az elmélyült játék akadálya, a gondozónő támogatását igényli, a társas játékban ne zavarjuk, támogassuk, ne utasítsuk. Fontos az ok megkeresése, hogy ez átmeneti vagy tartós állapot-e. Lehet, hogy a háttérben nevelési hiba van, ekkor lényeges a szülőktől való segítségkérés, indirekt módszer. A gyermeknél fontos a játék befejezésének érzetét kialakítani. Lényeges: a kevés játék, kis lépésekben való haladás. ne hasonlítgassuk csoporttársaihoz, nem jó, ha a társak sérelmeire, bánatára utalunk. Az ő tevékenységében kell - nagymozgásos, finommotorikus, zenei, alkotó, kreatív - a pozitívumot felfedeznünk, és ebben megerősíteni minél többször. Felhasznált irodalom: Pikler Emmi (szerk.) Az egészséges csecsemő és gyermek fejlődése és gondozása 2. kiad. 1-3 köt. Bp. Medicina. (E.ügyi szakiskolák tankönyve) Tardos Anna (szerk.) Szöveggyűjtemény a csecsemő és kisgyermek szakgondozónők részére Bp. Egészségügyi Szakdolgozók Központi továbbképző Intézete. Tardos Anna: Jegyzet a bölcsődei és csecsemőotthoni gondozónők számára. Egészségügyi Szakdolgozók Közp. Továbbképző Intézete, Bp Vajda Zsuzsanna: Nevelés, pszichológia, kultúra. Dinasztia, Bp Cole, M. - Cole, S.R.: Fejlődéslélektan. Osiris, Budapest, 1997 Piaget, Jean: Szimbólumképzés gyermekkorban. Utánzás, játék és álom; a kép és ábrázolása. Gondolat, Bp Pikler Emmi: A szabad játékról. Magyar Pszichológiai Szemle, Korintus Mihályné: Játékfejlődés az első 3 évben. In: Egészségnevelési feladatok a csecsemő- és gyermek-egészségügyi ellátásban. (szerk.: Várbíró Béla) OOK, Bp

16 Korintus Mihályné-Nyitrai Ágnes-Rózsa Judit: Játék a bölcsődében. Módszertani levél

JÁTÉK A BÖLCSŐDÉBEN. Módszertani levél. Írta: Korintus Mihályné Dr. Dr. Nyitrai Ágnes Rózsa Judit. Összeállításában és kipróbálásában közreműködött:

JÁTÉK A BÖLCSŐDÉBEN. Módszertani levél. Írta: Korintus Mihályné Dr. Dr. Nyitrai Ágnes Rózsa Judit. Összeállításában és kipróbálásában közreműködött: JÁTÉK A BÖLCSŐDÉBEN Módszertani levél Írta: Korintus Mihályné Dr. Dr. Nyitrai Ágnes Rózsa Judit Összeállításában és kipróbálásában közreműködött: Acsai Lajosné Balázs Ádámné Kiss Jánosné Kissné Fazekas

Részletesebben

A gyermek játéktevékenysége

A gyermek játéktevékenysége A gyermek játéktevékenysége A játék néhány elméleti megközelítése Biológiai magyarázatok (klasszikus játékelméletek:) A játék adaptív funkciói: felkészíti az egyedet az életre: a tapasztalatszerzés egy

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. augusztus 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. augusztus 26-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. augusztus 26-i ülésére Tárgy: A Bóbita Óvoda és Bölcsőde működési dokumentumainak módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Az

Részletesebben

T E V É K E N Y S É G K Ö Z P O N T Ú T A H I T Ó T F A L U I Ó V O D Á K S Z Á MÁ R A

T E V É K E N Y S É G K Ö Z P O N T Ú T A H I T Ó T F A L U I Ó V O D Á K S Z Á MÁ R A T E V É K E N Y S É G K Ö Z P O N T Ú Ó V O D A I P R O G R A M A T A H I T Ó T F A L U I Ó V O D Á K S Z Á MÁ R A . Bevezetés 3 AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI: 5 1. A tevékenységközpontú óvodai nevelés célja

Részletesebben

A játék hatalma. Játékötletek a hasznos szórakozáshoz. XI. Kerületi Logopédiai Intézet kiadványa. www.logopedia11.hu.

A játék hatalma. Játékötletek a hasznos szórakozáshoz. XI. Kerületi Logopédiai Intézet kiadványa. www.logopedia11.hu. Játékötletek a hasznos szórakozáshoz XI. Kerületi Logopédiai Intézet kiadványa www.logopedia11.hu Itteni olvasásra Hazamentünk, és valaki azt kérdezte: hol voltál?, azt mondtuk: odakint, és ha valaki azt

Részletesebben

MÓKUS KUCKÓ. Családi napközik SZAKMAI PROGRAMJA

MÓKUS KUCKÓ. Családi napközik SZAKMAI PROGRAMJA KIS-KÓPÉ KUCKÓ CIFRA PALOTA MÓKUS KUCKÓ Családi napközik SZAKMAI PROGRAMJA Családi napközi szakmai programját meghatározó jogszabályok, irányelvek: 259-2002 Xll. 18. Korm. Rendelet, a gyermekjóléti és

Részletesebben

TARTALOM BEVEZETÉS I. HELYZETELEMZÉS II. AZ ÓVODA BEMUTATÁSA

TARTALOM BEVEZETÉS I. HELYZETELEMZÉS II. AZ ÓVODA BEMUTATÁSA - 2 - TARTALOM BEVEZETÉS...3 I. HELYZETELEMZÉS...4 II. AZ ÓVODA BEMUTATÁSA...5 1. Az óvoda adatai...5 2. Az óvoda funkciói...5 3. Az óvoda személyi feltételei...6 4. Tárgyi- dologi eszközök bemutatása,

Részletesebben

A MÉZESKALÁCS ÓVODA ÜGYES KEZEK

A MÉZESKALÁCS ÓVODA ÜGYES KEZEK A MÉZESKALÁCS ÓVODA ÜGYES KEZEK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA Készült: 1998, Módosítva: 2008 OM azonosító: 034641 Készítette: Az óvoda nevelőtestülete 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 2. 1. Óvodakép 3. 2. Gyermekkép

Részletesebben

Napközbeni ellátás családi napközi

Napközbeni ellátás családi napközi 1/38 TÁMOP 5.4.1. Szociális és gyermekvédelmi szabályozó rendszer kidolgozása pillér Napközbeni ellátás családi napközi Készült a TÁMOP 5.4.1.-08/1-2009-0002 projekt azonosító számú A szociális szolgáltatások

Részletesebben

Cseperedő magánóvoda helyi nevelési programja

Cseperedő magánóvoda helyi nevelési programja Cseperedő magánóvoda helyi nevelési programja 1121 Budapest Konkoly Thege Miklós út 21. T A R T A L O M oldal 1. Bemutatkozás 3 1.1. Az óvoda személyi feltételei 4 1.2. Az óvoda tárgyi feltételei 4 2.

Részletesebben

BABAHÁZ ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM

BABAHÁZ ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM BABAHÁZ ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM A TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM ADAPTÁLÁSÁVAL Budapest 2013 Készült 2 eredeti példányban. Iktatószám: Sokszorosítva 5 példányban. A dokumentum jellege:

Részletesebben

Gyerekek. Gyerekek Szülők Közösségek. Módszertani kézikönyv I. kötet

Gyerekek. Gyerekek Szülők Közösségek. Módszertani kézikönyv I. kötet Gyerekek Szülők Közösségek Módszertani ajánlások a gyerekekkel, a szülőkkel és a közösségekkel végzett munkához a Biztos Kezdet program munkatársai számára Módszertani kézikönyv I. kötet Gyerekek Szociálpolitikai

Részletesebben

Pedagógiai Program. Balatonboglári Hétszínvirág Óvoda. Alkalmazotti közösség elfogadásának dátuma: Tervezett felülvizsgálat időpontja:

Pedagógiai Program. Balatonboglári Hétszínvirág Óvoda. Alkalmazotti közösség elfogadásának dátuma: Tervezett felülvizsgálat időpontja: Pedagógiai Program Balatonboglári Hétszínvirág Óvoda Alkalmazotti közösség elfogadásának dátuma: Tervezett felülvizsgálat időpontja: Készült: 2013.március 1. Készítette: Tormáné Burics Ágnes TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

2010. AZ ÖNKISZOLGÁLÁS ÉS A SZOCIÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE INNOVÁCIÓ. Saját fejlesztés

2010. AZ ÖNKISZOLGÁLÁS ÉS A SZOCIÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE INNOVÁCIÓ. Saját fejlesztés TÁMOP 3.1.4. -08/2-2009-0022 TÁMOP 3. 1. 4.-08/2 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat Megvalósító intézmény Hunyadi János Általános Iskola, Óvoda És Művészetoktatási

Részletesebben

Helyi. Nevelési. Program. PICUR Alapítványi Óvoda. Veresegyház. Mogyoródi u. 55.

Helyi. Nevelési. Program. PICUR Alapítványi Óvoda. Veresegyház. Mogyoródi u. 55. Helyi Nevelési Program PICUR Alapítványi Óvoda Veresegyház Mogyoródi u. 55. 1 Tartalomjegyzék Az intézmény adatai Az intézmény megnevezése: PICUR ALAPÍTVÁNYI ÓVODA Az intézmény székhelye: 2112 Veresegyház,

Részletesebben

Környezeti nevelés játékkal, mesével, Freinet elemekkel

Környezeti nevelés játékkal, mesével, Freinet elemekkel Környezeti nevelés játékkal, mesével, Freinet elemekkel Visszhang Óvoda Tihany 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK: TARTALOMJEGYZÉK:...2 A A pedagógiai program jogszabályi háttere: 3 Bevezető gondolatok,az óvoda bemutatása...3

Részletesebben

Integrált nevelési program ép és sajátos nevelési igényű, 3-7-8 éves. gyermekek számára. Készítette: A nevelőtestület

Integrált nevelési program ép és sajátos nevelési igényű, 3-7-8 éves. gyermekek számára. Készítette: A nevelőtestület Tanítani annyi, mint megmutatni a lehetőséget. Tanulni annyi, mint élni a lehetőséggel. Paulo Coelho Csoda-Bogár Ház Fejlesztő Óvoda ép és sajátos nevelési igényű, 3-7-8 éves gyermekek számára Készítette:

Részletesebben

GyermeKviláG játékvilág

GyermeKviláG játékvilág HorvátH Katalin timea GyermeKviláG játékvilág a játék a lélek megnyilvánulása a szerepjáték fontossága, Hatása az óvodás GyermeK személyiségfejlődésére Brenner jános nevelési Központ szombathely 2007.

Részletesebben

Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési. Program

Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési. Program Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési Program írta: Kiegészítések, helyi sajátosságok: Fábián Katalin Kóspál Zsuzsanna Godó Ágnes TARTALOMJEGYZÉK Jövőképünk Gyermekkép Óvodakép I. Helyi adottságaink.5. old.

Részletesebben

Nevelés a tevékenységeken és. tapasztalatszerzésen keresztül

Nevelés a tevékenységeken és. tapasztalatszerzésen keresztül 1 Nevelés a tevékenységeken és tapasztalatszerzésen keresztül Napsugár Óvoda-Sonnenschein Kindergarten /Ágfalva, Fő u. 1./ Nevelési Programja Szakértve: 2010 Felülvizsgálva, módosítva: 2013 1 Légy kicsiny

Részletesebben

MUNKAANYAG. Barbainé Bérci Klára. A pedagógiai módszerek alkalmazása. A követelménymodul megnevezése: Gyermekellátási alapfeladatok

MUNKAANYAG. Barbainé Bérci Klára. A pedagógiai módszerek alkalmazása. A követelménymodul megnevezése: Gyermekellátási alapfeladatok Barbainé Bérci Klára A pedagógiai módszerek alkalmazása A követelménymodul megnevezése: Gyermekellátási alapfeladatok A követelménymodul száma: 1868-06A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-018-50

Részletesebben

A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA ZUGLÓI HÉTSZÍNVIRÁG PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Legitimációs eljárás

A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA ZUGLÓI HÉTSZÍNVIRÁG PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Legitimációs eljárás A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA ZUGLÓI HÉTSZÍNVIRÁG PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az intézmény OM azonosítója: 034545 Készítette: Görög Anikó óvodavezető Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: Szülői

Részletesebben

III. SZ. NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS TAGINTÉZMÉNYÉNEK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA III. SZÁMÚ ÓVODA BALATONFÜRED NOSZLOPY U.

III. SZ. NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS TAGINTÉZMÉNYÉNEK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA III. SZÁMÚ ÓVODA BALATONFÜRED NOSZLOPY U. III. SZ. NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS TAGINTÉZMÉNYÉNEK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA III. SZÁMÚ ÓVODA BALATONFÜRED NOSZLOPY U. 2 TÖRVÉNYI HÁTTÉR... 5 AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐ ADATAI... 6 A PROGRAM ÓVODAKÉPE, GYERMEKKÉPE...

Részletesebben

Oktatási azonosító: 029505 6722 Szeged, Szentháromság u. 47. Tel, Fax.: +36-62/420-365; +36-70/340-6530 E-mail: mavoviszeged@vnet.

Oktatási azonosító: 029505 6722 Szeged, Szentháromság u. 47. Tel, Fax.: +36-62/420-365; +36-70/340-6530 E-mail: mavoviszeged@vnet. Oktatási azonosító: 029505 6722 Szeged, Szentháromság u. 47. Tel, Fax.: +36-62/420-365; +36-70/340-6530 E-mail: mavoviszeged@vnet.hu; Web: www.mavovoda.hu Tartalomjegyzék 1 Bevezető... 3 2 Az óvoda bemutatása...

Részletesebben

Helyi Nevelési Program

Helyi Nevelési Program Helyi Nevelési Program Terézvárosi Önkormányzat Kincseskert Óvodája 1062 Budapest, Bajza u. 46. Óvodánk adatai Neve: Terézvárosi Önkormányzat Kincseskert Óvodája Címe: 1062 Budapest, Bajza u. 46. Telefon:

Részletesebben

A KARDOSKÚTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KARDOSKÚTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KARDOSKÚTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KÉSZÜLT: A Komplex Prevenciós Óvodai Program alapján, a módosított Alapprogram figyelembe vételével. 2010. június Módosítva: 2013. augusztus

Részletesebben

Természetesen, tevékenyen

Természetesen, tevékenyen Természetesen, tevékenyen Természetközeli, a családokkal együttműködő Pedagógiai Program 2011-2016. Napsugár Óvoda és Bölcsőde, Polgár Felülvizsgálva: 2012. december A módosítás hatálybalépésének időpontja:

Részletesebben

AZ ORGOVÁNYI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA NÉPHAGYOMÁNYŐRZŐ TERMÉSZETKÖZELI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ ORGOVÁNYI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA NÉPHAGYOMÁNYŐRZŐ TERMÉSZETKÖZELI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA AZ ORGOVÁNYI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA NÉPHAGYOMÁNYŐRZŐ TERMÉSZETKÖZELI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát, ha terved egy életre

Részletesebben

Vargáné Fellner Magdolna Tanulók felügyelete, gondozása, kézműves tevékenységek, játék

Vargáné Fellner Magdolna Tanulók felügyelete, gondozása, kézműves tevékenységek, játék Oktatási szakmacsoport Pedagógiai asszisztens Modulszám: 030/2.0/1283-06 Vargáné Fellner Magdolna Tanulók felügyelete, gondozása, kézműves tevékenységek, játék A Humán TISZK rendszerének továbbfejlesztése

Részletesebben

Akadálymentes környezet. Autizmussal élő gyermekek vizuális támogatása

Akadálymentes környezet. Autizmussal élő gyermekek vizuális támogatása Akadálymentes környezet Autizmussal élő gyermekek vizuális támogatása Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., Budapest 2011 Írta Rácz Zsuzsanna A fotókat a szerző készítette. Szakmai lektor Őszi

Részletesebben