Kiadó: Magyarországi Női Alapítvány Felelős kiadó: Zentai Violetta. Szerkesztette: Balogh Lídia

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kiadó: Magyarországi Női Alapítvány Felelős kiadó: Zentai Violetta. Szerkesztette: Balogh Lídia"

Átírás

1 Férfi apaszerepben

2 Kiadó: Magyarországi Női Alapítvány Felelős kiadó: Zentai Violetta Szerkesztette: Balogh Lídia A füzet megjelenését a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Osztálya támogatta a Férfiszerepek című pályázati felhívás keretében. A füzet internetről is letölthető: A füzetben szereplő, apáktól származó idézetek részletek Takács Judit interjúiból, melyeket a Változó apaszerepek című MTA Bolyai-kutatása keretében készített MONA. Minden jog fenntartva.

3 KÖSZÖNTÕ Kedves ! Minden korban nagy kihívás a fiatalok számára a beilleszkedés a felnőtt társadalomba. Az iskolás évek után a munka világába való belépés jelenti az első megmérettetést. A következő mérföldkő általában a családalapítás, mely a XXI. században sem könnyű dolog, miközben már egyre kevésbé irányítják a társadalmi hagyományok, a családi tradíciók. Míg a régi nagycsaládokban a fiatalok a több generáció együttélése során elsajátították a családi szerepeket, megtanulták például, hogy mi az elvárás a férjjel, apával szemben napjainkban ez már nem így van. De apává, anyává válni most is felelősségteljes dolog. Ha egy pár gyermeket tervez, fontos, hogy már jó korán megbeszéljék: milyen munkamegosztást gondolnak kettőjük között, mi az elképzelésük a gyermekek neveléséről. A modern párkapcsolatokban nincsenek kimondottan férfi vagy női feladatok, így a gyermekek körüli teendők ellátása sem kizárólag az anya feladata. A legfontosabb, hogy mindkét fél szempontjait figyelembe vegyék a közös élet tervezésekor, és megosszák a feladatokat. Az apák szerepe hasonlóan az anyákhoz, hogy szeretettel és gondoskodással vegyék körül gyermekeiket: részt vegyenek a csecsemőápolásban, az iskolai feladatok figyelemmel kísérésében vagy a serdülőkorban adódó nehézségek megoldásában. Azok a férfiak, akiket annak idején a családi életet fontosnak tartó, gyermekei életében jelenlévő apa nevelt, általában tökéletes természetességgel ültetik át a gyerekkorukban megtapasztalt elveket saját gyakorlatukba: maguk is szeretett és sikeres apáknak bizonyulnak. A férfiak azok is, akiket az apjuk a régies nevelési stílus jegyében nevelt, esetleg szeretetlen légkörben vagy apa nélkül nőttek fel tudatosan, a saját erejükre, elképzeléseikre támaszkodva is kialakíthatnak jó kapcsolatot a gyermekeikkel. A szülők egymás közötti viszonyának megfelelő volta a kölcsönös tisztelet mindenképpen előmozdíthatja az apák és gyermekek közötti harmonikus kapcsolat kialakulását, valamint az is, ha sikerül egyensúlyt találni a családra fordított idő és az élet más területein való helytállás között. A most kezében tartott kiadvánnyal az a célunk, hogy segítsünk a szülővé válás és a gyermeknevelés szerteágazó feladatai között az eligazodásban, és ötleteket, forrásokat kínáljunk a további tájékozódáshoz. Amennyiben kérdése van, forduljon bizalommal a védőnőkhöz! Csordás Ágnes elnök, Magyar Védőnők Egyesülete

4 AZ APÁK SZEREPÉNEK PSZICHOLÓGIAI KUTATÁSA A szülő-gyermek kapcsolatok lélektani vizsgálata, az anyák és apák szerepére vonatkozó pszichológiai elméletek megalkotása már a tizenkilencedik században elkezdődött. Később a második világháború irányította a tudósok figyelmét kifejezetten az apák szerepére: aggodalommal szemlélték az apjuktól hosszú időre vagy örökre elszakadó gyermekek tömegeit. A háborút követő időszakban Észak-Amerikában és Európában tovább nőtt az egyedülálló anyák aránya: a megváltozott társadalmi viszonyok közepette gyakoribbá vált a házasságok felbomlása. Az apátlanul, illetve az apjuktól távol nevelkedő gyermekek fejlődését vizsgáló kutatásokból kiderül, hogy a pszichológusok elsősorban a férfi minta nélkül maradt fiúkat féltették. A huszadik század második felében a nők tömeges munkába állása hozott változásokat: Nyugat-Európában a hetvenes években már akadtak olyan családok, ahol rövidebb vagy hosszabb időre az apák lettek az anyák helyett a gyermekek elsődleges gondozói. Hamarosan megindultak az effajta szerepváltás hatásait vizsgáló pszichológiai kutatások, melyek több szempontból is meglepő eredményeket hoztak. Egyfelől kiderült, hogy azokban a családokban, ahol a férfi a hagyományosnál nagyobb részt vállalt a gyermekek körüli teendőkből, elmosódtak az apa és az anya közötti, biológiai eredetűnek vélt különbségek a nevelési stílusban. Ezek a sokat emlegetett eltérések máig megfigyelhetőek hagyományos szülői szereposztás esetén: azok az anyák, akik az apáknál jóval több időt töltenek a gyermekekkel (miközben a háztartási munkák nagyobb része is rájuk hárul), kevésbé intenzíven játszanak, inkább beszélgetve-tanítva foglalkoznak a gyermekeikkel; szemben az apákkal, akik töményebb programmal, például élénk mozgásos játékokkal, új dolgok megismertetésével töltik ki a gyermekeikre szánt időt. Meg kell osztani a dolgokat... Szerintem a jó anya fogalma össze kéne, hogy folyjon a jó apa fogalmával is. Hogy lennék apa, ha nem vennék részt? Az apák anyapótló szerepének hatásait vizsgáló kutatások másik meglepő felfedezése az volt, hogy a gondozásba-nevelésbe fokozottan bevonódott apák fiai és leányai szinte minden területen felülmúlták a hagyományos szereposztású családokban nevelkedő gyermekeket. Jobb tanulmányi eredményeket értek el, ma-

5 AZ APÁK SZEREPÉNEK PSZICHOLÓGIAI KUTATÁSA gasabbnak bizonyult az érzelmi intelligenciájuk, és népszerűbbek voltak a kortársaik körében. A pszichológiai felmérések szerint hosszú távon is jótékonynak bizonyult a gondoskodó-résztvevő apák hatása. A nem hagyományos szereposztású családok gyermekei serdülőkorukban kevesebb viselkedési zavart mutattak beleértve azokat is, akik óvodáskorukban esetleg nehezen kezelhetőek voltak, tizenéves koruktól kezdve könnyebben alakítottak ki tartalmas párkapcsolatokat, kisebb valószínűséggel kerültek börtönbe. Az apák szerepére vonatkozó újabb pszichológiai elméletek kutatások eredményeire támaszkodva egyfelől azt hangsúlyozzák, hogy férfiak eredendően ugyanúgy képesek a gondoskodásra gyermekük gondozására, mint Nem azért csinálom, hogy hú, de klassz apuka vagyok!... Az örömforrás az, hogy nekik normális életük lesz és normális gyerekkoruk. a nők. Másfelől úgy tűnik, hogy a gyermekek ahhoz a személyhez tudnak biztonságosan kötődni, akitől odafigyelést, gondoskodást és melegséget kapnak függetlenül attól, hogy nőről vagy férfiről van szó. Az egyenértékűség tudata nem csak az egyedülálló, az elsődleges gondozói szerepet betöltő vagy a külön élő apák számára fontos: bármely család esetében adódhatnak olyan, előre nem látható helyzetek, akár csak átmeneti jellegűek is, melyek megoldásában az apák kulcsfontosságú szerephez juthatnak gyermekeikhez való kötődésük, gondozásukban való jártasságuk révén.

6 APÁK GYERMEKGONDOZÁSSAL KAPCSOLATOS JOGAI Gyermeke születését követően a munkavállaló apa rendelkezésére áll a lehetőség, hogy két hónapon belül öt nap munkaidő-kedvezményt vegyen igénybe, amely alatt távolléti díjra jogosult. A legfontosabb gyermekgondozási célú ellátások közül a gyermek gondozását végző apa is lehet jogosult az alábbi ellátásokra: gyermekgondozási díj (gyed) és gyermekápolási táppénz, gyermekgondozási segély (gyes), gyermeknevelési támogatás (gyet) és családi pótlék. Ezek esetében a jogosultság feltételeit és időtartamát, valamint az ellátás mértékét az egyes törvények részletesen szabályozzák. Gyermekgondozási díj (gyed): A gyermeke ellátását saját háztartásában végző szülő akkor jogosult gyedre, ha a gyermek születése előtti két éven belül 180 napig az egészségbiztosítás rendszerében biztosított volt. Ez az ellátás a terhességi-gyermekágyi segély igénybevétele (24 hét) után, illetve ha ezt nem vették igénybe, akkor a gyermek születésétől folyósítható, legfeljebb a gyermek 2. életévének betöltéséig. Gyermekgondozási segély (gyes): A gyedre való jogosultság hiányában a gyermekét háztartásában nevelő szülő jogosult gyesre a gyermek 3. életévének betöltéséig, ikergyermekek esetében a tankötelessé válás évének végéig, de legfeljebb 10 éves koráig, tartósan beteg vagy súlyos fogyatékossággal élő gyermek esetében 10. életéve betöltéséig. A szülő jogán a gyermek egy éves korától a gondozást a szülő háztartásában végző nagyszülő is lehet jogosult gyesre. A gyes folyósítása mellett a szülő a gyermek egy éves kora után időkorlátozás nélkül dolgozhat. Gyermeknevelési támogatás (gyet): Az a szülő, aki háztartásában három vagy több kiskorú gyermeket nevel, jogosult a támogatásra a legkisebb gyermek 3. életévének és 8. életévének betöltése között. Gyesben részesülő szülő nem igényelheti egyidejűleg ezt a támogatást is. A gyet folyósítása során a szülő otthonában időkorlátozás nélkül, azon kívül napi 4 órában dolgozhat. A gyermekgondozási célú ellátásokat egy időben egy szülő veheti csak igénybe, ugyanakkor arra is lehetőség van, hogy a szülők felváltva menjenek gyermekgondozási céllal szabadságra, hiszen a törvény nem korlátozza, hogy hány alkalommal lehet az előzőtől eltérő, de jogosult személynek igényelnie pl. a gyest. Gyermekápolási táppénz: Ezt az ellátást a beteg gyermek ápolása céljából a gyermek 12 éves koráig bármelyik szülő igénybe veheti. Az Vonatkozó jogszabályok: évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről; évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítási ellátásról; évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról; évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról.

7 APÁK GYERMEKGONDOZÁSSAL KAPCSOLATOS JOGAI ellátásra jogosultság ideje függ a gyermek korától, és attól, hogy a szülő a gyermeket egyedül neveli-e. Családi pótlék: A családi pótlékot bármely, gyermekét saját háztartásában nevelő szülő igényelheti, minden gyermek esetében csak az egyik szülő. Az ellátás a gyermek születésétől tankötelezettsége végéig, illetve középiskolai tanulmányainak befejezéséig, de legfeljebb 23 éves koráig jár, és csak addig, amíg a szülő háztartásában él. A Munka Törvénykönyvébe az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvénnyel összhangban beépült az egyenlő bánásmód követelménye. Ennek megfelelően a hátrányos megkülönböztetés tilalma kiterjed a munkavállaló anyasága (terhességére) vagy apasága miatti megkülönböztetésre is. A nők kedvezőtlenebb társadalmi helyzete miatt, melynek következtében terhességük időtartama alatt, majd pedig szülőként nagyobb valószínűséggel érik hátrányok őket a munkahelyen, több szabály vonatkozik a terhes nők és az anyák védelmére. Ugyanakkor a gyermekgondozási célú ellátást igénybe vevő vagy gyermekét egyedül nevelő apát is ugyanúgy védik a törvények a jogellenes eljárásokkal szemben. Ha a szülő igénybe veszi a gyermekgondozási célú ellátások valamelyikét, fizetés nélküli szabadság illeti meg a törvényben meghatározott időre, illetve a gyes folyósítása alatt dolgozhat. A szülő a gyed és a gyes, ezenkívül a beteg gyermek Szociális és Munkaügyi Minisztérium ügyfélszolgálata személyesen: Bp., V. Akadémia u. 3.: H-Cs: 9-15, P: 9-13; telefonon: szociális ügyek: , munkajog: ; interneten: illetve ápolása céljából igénybevett táppénz időszakára felmondási védelem alatt áll, a törvény által szabályozott ideig. A 16 évesnél fiatalabb gyermekét egyedül nevelő szülőt, illetve két szülő esetén kettejük megegyezése alapján az egyik szülőt pótszabadság illeti meg, melynek időtartama a gyermekek számától függ, és amely alatt a munkavállaló távolléti díjra jogosult. A gyermekét egyedül nevelő férfi gyermeke egyéves koráig nem vehető igénybe éjszakai munkára, illetve munkaszüneti napon rendkívüli munkára. A gyermekét egyedül nevelő munkavállaló a gyermek egyévestől négy éves koráig csak beleegyezésével vehető igénybe rendkívüli munkára.

8 CSALÁD ÉS MUNKA Vannak olyan férfiak akik főállású munkájuk mellett töltik be apai szerepüket; akik félállásban vagy rugalmasabb munkát végezve osztják meg idejüket családjuk és munkájuk között; akik rövidebb-hosszabb időszakra elsősorban gyermekeik gondozására összpontosítanak: gyesre vagy gyedre mennek. akik munkanélküliként kényszerűen vannak távol a munka világától: akármennyi kudarc is éri őket más területeken, nem kell, hogy apaként is eleve sikertelennek érezzék magukat hiszen egy férfi nem csak kenyérkeresőként lehet jó szülő. A gyermekgondozással eltöltött idő alatt nem csak a gyermekek fejlődnek, hanem a szülők személyisége és bizonyos készségei is. Nemcsak a gyesen-gyeden lévőkre, de a gyermekeik gondozásában aktív szerepet vállaló dolgozó szülőkre is jellemző például: a jó kommunikációs készség; a kompromisszumkészség; a konfliktuskezelő-készség; a figyelem megosztására való készség; a magabiztosság új helyzetekben; a szervezőkészség; a felelősségteljesség; a rugalmasság; a hatékonyságra törekvés; az empátia. A felsorolt kifejezésekkel gyakran találkozhatunk álláshirdetésekben is a kisgyermekek gondozásával, nevelésével eltöltött idő semmiképpen sem lenne tekinthető a személyes előremenetel szempontjából értéktelen kényszerpihenőnek, a gyermeket nevelő szülő pedig szükségszerűen csökkent értékű munkavállalónak. Ugyanakkor a Magyarországon mára elterjedt munkakultúrát nyolc óránál hosszabb napi munkaidő, teljesítményközpontúság és gyakran erős stressz jellemzi: ilyen feltételek mellett nagyon nehéz a munkát és a családi életet összehangolni. A gyermeket vállaló nők általában távol maradnak a munka világától, esetleg a családi feladatokkal viszonylag összeegyeztethető, ám rosszul fizetett munkát végeznek, míg a család megélhetésének biztosítása mellett a férfi munkavállalók nem tudnak elegendő időt fordítani a magánéletükre, a gyermekeikre. Nincsenek könnyű helyzetben azok a férfiak, akik szigorú piaci feltételek mellett dolgoznak, és emellett apaként is helyt akarnak állni. A munkájuk és a magánéletük sikere egyaránt függ attól, hogy találnak-e kilátástalannak tűnő, állandósuló feszültséggel járó helyzetükre testre szabott megoldást. Alkalmazottak esetében ez leginkább akkor sikerülhet, ha a munkáltató családbarát. A családbarátság elvileg férfiakat és nőket egyaránt kell, hogy érintsen: amennyiben ez a gyakorlatban mégsem így lenne ha például elképzelhetetlen, hogy egy férfi gyermeke betegségére vagy szülői értekezletre hivatkozva kéredzkedjen el, az alkalmazottak is felhívhatják munkáltatójuk figyelmét arra, hogy az apák is szülők. Ahhoz, hogy valaki apaként a maximumot tudja adni, ahhoz rengeteg idő kell

9 GYERMEKVÁRÁS, SZÜLETÉS Olvasnivaló: Nina Grunfeld: Terhesség hétről hétre. Gloria Kiadó, Budapest, Internet: Apafej: A leendő apák is részesei lehetnek a gyermekvárásnak. Tájékozódhatnak a női testben végbemenő változásokról, a magzati fejlődés menetéről és a szülés lefolyásáról könyvekből, internetről; Részt vehetnek gyermekváró szülőknek szervezett előadásokon, tanfolyamokon; Figyelemmel követhetik gyermekük fejlődését: ennek legelterjedtebb módja a magzati ultrahangos vizsgálatokon való részvétel, de a védőnők által tartott tanácsadási alkalmak is nyitva állnak az apák előtt. Megfigyelhető, hogy a leendő apáknak szóló könyvek, kiadványok jó része tréfálkozó hangvételű, s sokszor mintha ugyanez jellemezné a kispapákkal kapcsolatos szóbeli megnyilvánulásokat is: enyhítendő talán a zavart, mely a dolog a férfiak fokozottabb részvétele hagyományosan női dolgokban viszonylagos újszerűségéből fakad. A férfiak ugyanakkor komoly aggodalmakról számolnak be a várandósság időszakában. Sok leendő apa fél, hogy: a babának valami baja lesz; az anyát nagyon megviseli a szülés; rosszul végződik a terhesség. Ha a magzat fejlődése miatt aggódik, számba veheti, hogy ő hogyan tudná megvédeni születendő gyermekét. Például: nem dohányzik a várandós anya jelenlétében (és később a gyermek közelében sem); nem használ a magzatra veszélyes anyagokat (például szerves oldószereket), ha lakásfelújításra kerül sor; ő végzi azokat a házimunkákat az anyától, melyek kockázatosak a várandósság ideje alatt (pl. macskaalom-csere, emelgetéssel járó takarítás); ha autóval utaznak, gondoskodik kismamáknak való biztonsági övről (vagy övterelő -ről). A szülésre való készülés része a tájékozódás közben és után a leendő szülők számára: annak megbeszélése, hogy milyen érzéseik, elképzeléseik és félelmeik vannak a szüléssel kapcsolatban; annak eldöntése, hogy mindketten szeretnék-e, hogy az apa jelen legyen e a szülésnél (vagy annak bizonyos szakaszainál). Az esetleges terhességi komplikációkról, azok tüneteiről és azonnali teendőkről fontos tájékozódni a leendő apáknak. Ha pedig visszafordíthatatlan helyzet áll elő, és a terhesség veszteséggel végződik, ők tehetnek a legtöbbet azért, hogy az anya ne csak egészségügyi ellátást kapjon, hanem lelki támogatást is. Az első szülésnél a feleségemnek ugye fogalma nem volt, hogy mi fog történni, és igyekeztünk mindent együtt csinálni. Azt gondolom, hogy neki is szüksége van főleg ismeretlen helyzetekben arra, hogy támogassa valaki, mondjuk én, akiben érzelmileg megbízik.

10 APÁK ÉS CSECSEMÔK Az apák ugyanúgy el tudják látni a csecsemők körüli teendőket kivéve mindössze egyetlen dolgot: a szoptatást mint az anyák. Egy leendő vagy újdonsült apának azonban kétségei lehetnek efelől, mert: Úgy érzi, hogy genetikailag nem erre van kódolva egy férfi. A környezete szerint a férfiak nem tudnak olyan jól bánni a kisbabákkal, mint a nők. A szoptatás szükségszerűen női, anyai jellege miatt kevésbé érzi szorosnak saját kapcsolatát a csecsemővel. Szerencsére a gyermekorvosunknak volt egy nagyon jó gesztusa az elején. Hárman mentünk az első oltásra, és én nem akartam bemenni, és akkor mondta, hogy»együtt sírunk, együtt nevetünk«mindenkinek ott kell lenni, a gyereknek ez fájdalom, nem lehet magára hagyni. És ezzel úgy helyre is rakott Férfiként nemigen van gyermekgondozási tapasztalata: a mi társadalmunkban inkább a nőknek van lehetősége arra, hogy kislánykortól kezdve készüljenek majdani szülői szerepükre. Ügyetlennek érzi magát, látva gyermeke anyját, aki sokkal több időt tölt a csecsemővel, és nagyon jól ellátja a gondozási teendőket. Mindezekre az aggályokra adható megnyugtató válasz, a vitathatatlan hátrányok pedig leküzdhetőek: A nőket a szervezetükben zajló hormonális folyamatok is segítik a csecsemők jelzéseinek észrevételében és megértésében, de erre például, hogy éjszaka felébredjenek a gyermek halk sírására tanulás révén a gondozásba bevonódott férfiak ugyanúgy képessé válnak. Sőt, hormonális változások a férfiak szervezetében is lejátszódhatnak az apává válás folyamatában, például az újszülött első kézbevételét követően. 10

11 APÁK ÉS CSECSEMÔK A családtagok, rokonok és a tágabb környezet esetleges előítéletei azzal magyarázhatóak, hogy Magyarországon még mindig túlnyomórészt hagyományos férfi-női szereposztás jellemzi a családokat, s ezért kevés olyan apát lehet látni, s korábban még kevesebbet lehetett, aki gyermeke gondozásában a születéstől kezdve részt vesz. Sokan talán még soha nem láttak ilyen apákat, s ezért feltételezik, hogy a férfiak nem is képesek a gyermekgondozásra. A szoptatás valóban szoros kapcsolatot teremt az anya és a csecsemő között ez azonban nem feltétlenül kell, hogy az apa kizárásához vezessen, aki egyébként minden másban részt tud venni. Egyes apák pedig úgy tapasztalták, hogy a szoptató anyához képest könnyebben el tudják altatni a kisbabát talán, mert nincs anyatejillatuk, ami ébren tartaná a baba érdeklődését. Ha a szoptatás már megfelelően beindult, alkalmanként az apa is megetetheti a babát lefejt anyatejjel, s mikortól elérkezik a gyümölcsök, zöldségek és egyéb ételek bevezetésének ideje, az apa egyre inkább részt vehet gyermeke táplálásában. A hiányzó ismeretek csecsemőgondozásról, a baba egészséges fejlődéséről és a betegségek felismeréséről pótolhatóak, kiegészíthetőek. Segíthetnek például a környezetben lévő tapasztalt szülők, a védőnők, a gyermekorvosok, a gyermekgondozásról szóló könyvek, folyóiratok és internetes források; védőnők szervezésében pedig rendszeresen indulnak tanfolyamok leendő szülők azaz nemcsak anyák részére. Minél hamarabb bekapcsolódik az újdonsült apa az újszülött gondozásába, annál valószínűbb, hogy jól boldogul a későbbiekben is a gyermeke körüli teendőkkel. Magabiztos szülői jártasságot leginkább akkor szerezhet, ha van alkalma rövidebb-hosszabb időszakokra egyedül maradni a csecsemővel, kisgyermekkel. A gondozásból nagyobb részt vállaló szülő jellemzően az anya sokszor azzal támogatja leginkább a másik fél bevonódását, ha nem mindig segít ha lehet, inkább hagyja az apát, hogy maga jöjjön rá a dolgok mikéntjére, vagy találjon rá a neki kézhez álló módszerekre. Olvasnivaló: Marshall H. Klaus Phyllis H. Klaus: A csodálatos újszülött. Jaffa Kiadó, Budapest, Louis M. Bell Bonnie Fass Offit Paula Offit: Mit tegyünk? Iránytű szülőknek. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, Internet: Babázó/Apa: 11

12 ANYATEJES TÁPLÁLÁS Olvasnivaló: Márta Guóth-Gumberger, Elizabeth Hormann: Szoptatás. Tanácsok és gyakorlati segítségnyújtás a szoptatás egész ideje alatt. Sanoma Kiadó, Budapest, Internet: LLL Füzetek: Az apa szerepe a szoptatásban: W. Ungváry Renáta: Szoptatós füzet. Online elérhető a Szoptatásért Magyar Egyesület honlapján: php?inf=kiadvany Szoptatásportál. Naprakész információk szülőknek és szakembereknek: A szoptatás előnyei vitathatatlanok. Már régóta tudjuk, hogy milyen jót tesz az anyatej a babáknak: egészséges fejlődésüket szolgálja; betegségekkel szembeni ellenállóképességüket erősíti; kedvező hatásai például kisebb kockázat a későbbi gyermekkori elhízásra hosszú távúak; A szoptatás ezenkívül az anya meghitt közelségének ismétlődő élményét jelenti a gyermekek számára, és szerepet játszik érzelmi fejlődésükben. Az anyák számára is előnyökkel jár: szoptatás közben olyan hormonális folyamatok játszódnak le a női szervezetben, melyek oldják a stresszt; szoptatás révén könnyebb megszabadulni a szülés utáni esetleges súlyfeleslegtől méghozzá koplalás nélkül, kiegyensúlyozott táplálkozás mellett; a szoptatás sikeressége kedvezően hat az önbizalomra, önértékelésre; azok a nők, akik szoptatnak, később kisebb valószínűséggel betegednek meg mellrákban vagy petefészekrákban. 12 Az apák tájékozottsága, támogató hozzáállása kulcsfontosságú a szoptatás sikerében. A gyakorlatban is sokat segíthet az apa, ha: szem előtt tartja a baba érkezésével kapcsolatos előkészületek során, hogy legyen kényelmes, nyugodt hely a lakásban a szoptatáshoz; figyelembe veszi, hogy a szülés utáni első hetekben a szoptatás beindulásakor nyugalomra van szüksége az újszülöttnek és az anyának, és a babanézőbe érkező vendégsereg zavaró lehet; biztosítani próbálja részt vállalva például a baba körüli teendőkből, hogy az anya eleget pihenhessen, és kezdetben elsősorban a szoptatásra összpontosíthasson; gondoskodik róla, hogy az anya megfelelően táplálkozhasson; figyel rá, hogy az anya elegendő folyadékot fogyasszon (például, ha otthon van, szoptatás közben odavihet neki egy-egy pohár innivalót); Ha van a családban nagyobb gyermek, az apa sokat tehet a testvérféltékenység kialakulásának megelőzéséért vagy enyhítéséért: például szoptatás közben lekötheti játékkal, közös tevékenységgel az idősebb testvért, testvéreket. A kicsi így nyugodtabban táplálkozhat a nagyobb, illetve a nagyobbak pedig kevésbé érzik magukat mellőzöttnek.

13 GYERMEK SZÜLETÉSE UTÁNI HANGULATZAVAROK, DEPRESSZIÓ A gyermekek érkezése óriási változást hoz a szülők életébe, és az új helyzethez való alkalmazkodás próbára teszi mind a nőket, mind a férfiakat. Gyermekszülés után a nők többsége átél egy sírással, rosszkedvvel, ingerlékenységgel járó rövidebb legfeljebb néhány napig tartó időszakot: ezt a jelenséget angolul baby blues -nak, azaz baba-szomorúság -nak nevezik. Bár leggyakrabban csak múló kedélyzavarról van szó, az újdonsült anyának sokat segít a támogatás és az odafigyelés a körülötte lévők közülük is elsősorban a partnere részéről. Az anyák egy részénél a szülést követő néhány hónapon belül kezelést igénylő depresszió alakul ki, melynek jele lehet: az örömre való képtelenség; a reményvesztettség; az érdektelenség; a bűntudat; az ingerlékenység; a túlzott aggodalom; a szorongás, feszültség; a folytonos kimerültség; az alvászavarok; az étvágyzavarok; az összpontosításra való képtelenség; és az öngyilkosság gondolatával való foglalkozás. Gyermekük születése után az apáknál is jelentkezhetnek a felsorolt tünetek. Szintén kezelést igénylő hangulatzavarra utaló jel lehet férfiaknál az alacsonyabb stressztűrőképesség is. Ha a környezet észleli az anyán vagy az apán vagy az érintett szülő saját magán a figyelmeztető jeleket, haladéktalanul szakemberhez, például védőnőhöz vagy háziorvoshoz kell fordulni. Szükség lehet a rokonok és barátok segítségére is, különösen akkor, ha több gyermek van a családban. A segítségkérés és a megoldáskeresés halogatása végzetesen károsíthatja a párkapcsolatot, és egész életre kiható zavart okozhat a szülőgyermek kapcsolatban. Kérdés, hogy miért alakul ki az egyik embernél akár férfinél, akár nőnél depresszió, míg a másiknál nem. A gyermek születése utáni időszak fokozott megterheléssel jár mindkét szülő számára. Míg az anyákat a terhesség és a szülés testi-lelki fáradalmai után általában az újszülött gondozása meríti ki; az apák a család anyagi helyzete miatti szorongástól vezérelve hajlamosak túlhajszolni magukat a fizetett munkában; közben pedig a szülők között feszültséget okozhat a otthoni munka megosztását illető nézetkülönbség. Sok férfi aggódik a párjával való kapcsolat megváltozása miatt is: fél, hogy a gyermek érkezésével ő maga háttérbe szorul. Azok a párok, akik még gyermekük születése előtt tisztázzák egymás között a munkamegosztás kérdését, és azt, hogy milyen elképzeléseik, tapasztalataik vannak a szülői szerepekről, sokkal kevesebb feszültséggel számolhatnak a gyermek születése utáni időszakban, s ezáltal kevésbé vannak kitéve a depresszió veszélyének. A gyerek születése után lett egy több évig tartó ha nem is több évig, de legalább másfél évig tartó szorongásos mélypontom, ami szerint, ha nem keresek elég pénzt, akkor gond lesz. De mennyi az elég pénz? És akkor egyre többet, egyre többet. Végülis már nem láttam a fától az erdőt 13

14 PÁRKAPCSOLAT A gyermek érkezése gyökeres változást hoz a szülők életébe, és ez próbára teheti a párkapcsolatot. A várandósság ideje alatt mikor sok pár kedvét az anyagi helyzetre vonatkozó aggályok árnyékolják, vagy minden erejüket a baba érkezésének előkészítése köti le szem előtt tartandó, hogy: nemcsak a pénzkeresésre fordított energia szolgálhatja a születendő gyermek érdekeit, hanem az is, melyet szülei egymásra, kettejük kapcsolatára fordítanak; a szülés előtti utolsó heteknapok kínálta lehetőség a kettesben kimozdulásra sétára, mozira, vacsorázásra egy ideig biztosan nem tér vissza: érdemes kihasználni minden egyes alkalmat, ha a leendő anya állapota engedi. Szülés után a szülőknek különösen nehéz lehet alkalmat találni, hogy a gyermekük vagy gyermekeik nélkül legyenek együtt, pedig: a kettejük közötti kapcsolat alakulásának szempontjából kulcsfontosságú lenne; a kettesben eltöltött idő nem a gyermektől elvett idő : a gyermeknek is érdeke, hogy a szülei közötti kapcsolat a lehető legjobb legyen, maradjon. Amikor nincs alkalom kettesben elmenni valahová, vagy akár csak háborítatlanul beszélgetni otthon, akkor is adódhat lehetőség a közös tevékenységre: közös sétára, közös babázás -ra, közös főzésre vagy közösen végzett házimunkára. Sok pár számára jelent nehézséget a szexuális élet újrakezdése szülés után. Ennek hátterében állhat többek között, hogy egy nő számára szülés után nemhogy hetekig, de akár hónapokig is fájdalmas, kellemetlen lehet a szex de a gyengédség, ölelés talán jólesik neki; szülés után sok nő kövérnek érzi magát, vagy taszítónak találja a saját testét, és emiatt nincs elég önbizalma a szexhez párja biztatása mellett, megfelelő életmód révén azonban hamarosan magára talál; megoldatlan ellentétei, vitái vannak a párnak (például a feladatok és terhek megosztását illetően), és emiatt hiányzik a meghittséghez szükséges légkör a nézeteltérések tisztázásával javulhat a helyzet; a pár egyik vagy mindkét tagja kimerült, tartósan kialvatlan az éjszakai műszak, vagyis a csecsemő körüli éjjeli teendők megosztása talán segíthet ebben az esetben; egyik vagy mindkét szülő elhúzódó hangulatzavartól, depressziótól szenved. Szex terhesség alatt: lehet-e vagy sem, mikor lehet és mikor nem, mire kell vigyázni? Normális lefolyású terhesség esetén a védőnő is adhat tanácsot. Veszélyeztetett terhesség, egészségügyi problémák (például fertőzések) esetén a nőgyógyásznak kell választ adnia ezekre a kérdésekre. Szex szülés után: mikortól lehet? A szülés utáni nőgyógyászati kontrollvizsgálaton kaphatunk választ. 14

15 APÁKNAK, LEENDô APÁKNAK AJÁNLJUK Védônôk által szervezett tanfolyamok férfiak részére is (részletesebb felvilágosítás a körzeti védőnőtől): Szülésre, szülői szerepre felkészítő tanfolyamok. A leendő apák nem csupán a szülés folyamatában való aktív részvétel lehetőségeivel ismerkedhetnek meg szakemberek segítségével, hanem a családi együttélés problémáira is felkészülhetnek. Babamasszázs tanfolyamok: gyakorlati képzés szülőknek. A masszázs olyan kommunikáció, amely szavak nélkül is képes érzelmeket, nyugalmat, szeretetet közvetíteni, és egyes társadalmakban a csecsemőgondozás hagyományának részét képezi. Elérhetőség: Magyar Védőnők Egyesülete 1399 Budapest, Pf Tel.: 06-1/ ; fax: 06-1/ Olvasnivalók idegen nyelven apákról, apaságról, apává válásról linkgyűjtemény interneten hozzáférhető cikkekről, tanulmányokról: JÓL-LÉT Apaklub A Jól-Lét Közhasznú Alapítvány csoportos foglalkozásokra várja azokat a férfiakat, akik fontosnak érzik, hogy lelkileg is felkészüljenek az első, második, sokadik kicsi születésére. kételkednek abban, hogy az otthoni helytállás és a gyereknevelés kizárólag a nő dolga. jó apák, társak, magánéletükben is sikeresek szeretnének lenni. később is kötődni szeretnének párjukhoz, gyermekükhöz. számára nemcsak a kibővült család jóléte, de jól-léte sem közömbös. Elérhetőség: JÓL-LÉT Közhasznú Alapítvány (az első hazai anyabarát munkaközvetítő és tanácsadó) 1118 Budapest, Budaörsi út / , 06-20/

16 Védőnőnk:... Tanácsadás helye:... Ideje:... Telefonszám:...

Munkakalauz. a dolgozó szülőknek

Munkakalauz. a dolgozó szülőknek Munkakalauz a dolgozó szülőknek 1 József Attila Nem tud úgy szeretni Nem tud úgy szeretni a világon senki Mint az édesanyám tud engem szeretni. Akármit kivántam megtette egy szóra, Még a csillagot is reám

Részletesebben

I. KÖZÖSSÉGI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS JÓ GYAKORLATAI. Felkészülés a szülői szerepre, a biztonságos anyaságra

I. KÖZÖSSÉGI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS JÓ GYAKORLATAI. Felkészülés a szülői szerepre, a biztonságos anyaságra TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 Koragyermekkori (0-7 év) program I. KÖZÖSSÉGI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS JÓ GYAKORLATAI Szülésre felkészítő programok Felkészülés a szülői szerepre, a biztonságos anyaságra OTH, Budapest

Részletesebben

XI. CSALÁDBARÁT KONFERENCIA. Mit tehetünk? Pszichés zavarok a perinatális időszakban

XI. CSALÁDBARÁT KONFERENCIA. Mit tehetünk? Pszichés zavarok a perinatális időszakban XI. CSALÁDBARÁT KONFERENCIA Mit tehetünk? Pszichés zavarok a perinatális időszakban 2 0 0 9 X I. C s a l á d b a r á t k o n f e r e n c i a 2 0 0 9 Mens sana in corpore sano! A RENDEZVÉNY VÉDNÖKE Magyar

Részletesebben

- - - JÓL-LÉT Közhasznú Alapítvány

- - - JÓL-LÉT Közhasznú Alapítvány - - - JÓL-LÉT Közhasznú Alapítvány A kutatás a Nemzeti Munkaügyi Hivatal által a munkavédelmi bírságok felhasználása során nyújtott támogatásból jött létre. Tartalom: I. Pszichoszociális kockázatok a munkahelyen...

Részletesebben

Iránytû. Információs csomag autizmussal diagnosztizált gyermekek szüleinek

Iránytû. Információs csomag autizmussal diagnosztizált gyermekek szüleinek Iránytû Információs csomag autizmussal diagnosztizált gyermekek szüleinek Autisták Országos Szövetsége 2009 Iránytû Információs csomag autizmussal diagnosztizált gyermekek szüleinek Harmadik, javított

Részletesebben

FÓKUSZBAN A KISGYERMEKKOR 1

FÓKUSZBAN A KISGYERMEKKOR 1 FÓKUSZBAN A KISGYERMEKKOR 1 Kötődési kapcsolatok A kisgyermekkori gondozás minősége FÓKUSZBAN A KISGYERMEKKOR Sorozatszerkesztők: Martin Woodhead és John Oates A Fókuszban a Kisgyermekkor sorozat az Egyesült

Részletesebben

ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK ÖN-KOR-KÉP esélyegyenlőségi melléklet 2008. július augusztus

ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK ÖN-KOR-KÉP esélyegyenlőségi melléklet 2008. július augusztus A nők tudnak látni, anélkül, hogy odanéznének. Jókai Mór ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK ÖN-KOR-KÉP esélyegyenlőségi melléklet 2008. július augusztus A nők tippelése mindig pontosabb, mint a férfiak állítása. Rudyard

Részletesebben

Hogyan készüljünk a munkába visszatérésre gyermekvállalás után?

Hogyan készüljünk a munkába visszatérésre gyermekvállalás után? Hogyan készüljünk a munkába visszatérésre gyermekvállalás után? A dél-békési fiatalok családi életre nevelése és komplex, családbarát szolgáltatások kialakítása a Dél-Békési termelő családok munkaerő-piaci

Részletesebben

Információs kiadvány a GYES (GYED, GYET)-rôl a munka világába visszatérni kívánó nôk számára

Információs kiadvány a GYES (GYED, GYET)-rôl a munka világába visszatérni kívánó nôk számára Információs kiadvány a GYES (GYED, GYET)-rôl a munka világába visszatérni kívánó nôk számára A kiadványt kiadta az Együtt a Munkaerôpiac Fejlesztéséért Alapítvány. A projektet támogatta a Holland Királyság

Részletesebben

A munka - magánélet összeegyeztetését segítő és gátló tényezők Magyarszágon

A munka - magánélet összeegyeztetését segítő és gátló tényezők Magyarszágon A munka - magánélet összeegyeztetését segítő és gátló tényezők Magyarszágon Készült a Fővárosi Esélyegyenlőség Módszertani Iroda Műhelyében, a Szociális és Foglalkoztatási Minisztérium megbízásából 2007.

Részletesebben

Esélyegyenlôségi kézikönyv mikrovállalkozások számára

Esélyegyenlôségi kézikönyv mikrovállalkozások számára Esélyegyenlôségi kézikönyv mikrovállalkozások számára (Segítség a foglalkoztatáshoz, segítség a növekedéshez) SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány 2008. Szerzôk: Gárdián Szilvia Horváth Anna Dr.

Részletesebben

A kiadvány megalkotásához nyújtott támogatást ezúton is köszönjük a programban közreműködő szervezeteknek:

A kiadvány megalkotásához nyújtott támogatást ezúton is köszönjük a programban közreműködő szervezeteknek: Szerzők: Jásper Éva, Kanizsai-Nagy Ildikó Egyes fejezetek megírásában közreműködtek: Csányi Zsuzsanna, Janoch Monika, Kiss Gyöngyi, Németh Krisztina, Németh Regina, Őszi Tamásné, Dr. Stefanik Krisztina

Részletesebben

Berhida Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi átfogó értékelése

Berhida Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi átfogó értékelése Berhida Városi Önkormányzat Családsegítő Központ J e g y z ő j e V e z e t ő j e 8181 Berhida Veszprémi u. 1-3. 8181 Berhida Veszprémi u. 1-3. Tel.: 596-582 Fax: 596-581 Tel.: 455-153 E L Ő T E R J E S

Részletesebben

AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK ÉS AZOK

AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK ÉS AZOK AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK ÉS AZOK MEGJELENÉSE A KÖRNYEZETI TANÁCSADÁSBAN - TÁVKÉPZÉSI ANYAG - Szerkesztette: Mátyás Mónika 2009. Felhasználás: Kizárólag a Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatának

Részletesebben

Andrek Andrea Léder László. APA-füzet II. Micsoda változás! Szűcs Édua illusztrációival. A Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom kiadványa

Andrek Andrea Léder László. APA-füzet II. Micsoda változás! Szűcs Édua illusztrációival. A Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom kiadványa Andrek Andrea Léder László APA-füzet II. Micsoda változás! Szűcs Édua illusztrációival A Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom kiadványa Szerzők: Andrek Andrea, pszichológus, gyakorló anya Az ELTE

Részletesebben

A települési önkormányzat feladatai

A települési önkormányzat feladatai Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Szociális Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58. J-10399-26/2015. Témafelelős: Lencséné Szalontai Mária Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és

Részletesebben

Felismerés Jelzés MÓDSZERTANI SEGÉDLET. A gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekekkel szembeni szexuális visszaélések eseteire

Felismerés Jelzés MÓDSZERTANI SEGÉDLET. A gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekekkel szembeni szexuális visszaélések eseteire Felismerés Jelzés MÓDSZERTANI SEGÉDLET A gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekekkel szembeni szexuális visszaélések eseteire Módszertani segédlet a gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekekkel szembeni

Részletesebben

VIII. CSALÁDBARÁT KONFERENCIA. A család mint egység, mint érték

VIII. CSALÁDBARÁT KONFERENCIA. A család mint egység, mint érték VIII. CSALÁDBARÁT KONFERENCIA A család mint egység, mint érték 2 0 0 2 VIII. CSALÁDBARÁT KONFERENCIA A család mint egység, mint érték 2 0 0 2 V I I I. C s a l á d b a r á t K o n f e r e n c i a 2 0 0

Részletesebben

Az álmok valóra válnak

Az álmok valóra válnak BARBARA SCHEIBER Az álmok valóra válnak Kézikönyv Williams-szindrómás gyerekek szüleinek Az álmok valóra válnak Kézikönyv Williams-szindrómás gyerekek szüleinek BARBARA SCHEIBER Az álmok valóra válnak

Részletesebben

CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK, GYERMEK- ÉS PARTNERBÁNTALMAZÁS /ELŐADÁS GYERMEKVÉDELEM TERÜLETÉN DOLGOZÓ SZAKEMBEREKNEK/

CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK, GYERMEK- ÉS PARTNERBÁNTALMAZÁS /ELŐADÁS GYERMEKVÉDELEM TERÜLETÉN DOLGOZÓ SZAKEMBEREKNEK/ CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK, GYERMEK- ÉS PARTNERBÁNTALMAZÁS /ELŐADÁS GYERMEKVÉDELEM TERÜLETÉN DOLGOZÓ SZAKEMBEREKNEK/ KÉSZÍTETTE: SZABÓ MÓNIKA GYERMEK-ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI KOORDINÁTOR KÉSZÜLT: 2007. MÁRCIUS 29.

Részletesebben

Szokolai Katalin MENTÁLHIGIÉNÉ AZ IDŐS BETEGEK KÖRÉBEN

Szokolai Katalin MENTÁLHIGIÉNÉ AZ IDŐS BETEGEK KÖRÉBEN Szokolai Katalin MENTÁLHIGIÉNÉ AZ IDŐS BETEGEK KÖRÉBEN A kórházban ápolt időskorúak mentálhigiénés gondozása az élet értelméről való időskori vélekedések tükrében Szakdolgozat Szociális munkás szak Levelező

Részletesebben

A gyermekneveléshez kapcsolódó támogatások és lehetőségek

A gyermekneveléshez kapcsolódó támogatások és lehetőségek A gyermekneveléshez kapcsolódó támogatások és lehetőségek 2014 SZÜLÉS GYERMEKKEL OTTHON TÖLTÖTT ÉVEK MUNKÁBA VALÓ VISSZATÉRÉS A GYERMEK ELLÁTÁSA, TANÍTTATÁSA BETEG GYERMEK NAGYCSALÁD LAKHATÁS UTAZÁS PIHENÉS

Részletesebben

A SÚLYOS ÉS HALMOZOTT MAGYARORSZÁGON FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLÕ EMBEREK HELYZETE FOGYATÉKOSSÁGTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK VI. DISABILITY STUDIES TANULMÁNYKÖTET

A SÚLYOS ÉS HALMOZOTT MAGYARORSZÁGON FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLÕ EMBEREK HELYZETE FOGYATÉKOSSÁGTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK VI. DISABILITY STUDIES TANULMÁNYKÖTET Használd a könyvjelzõt! FOGYATÉKOSSÁGTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK VI. DISABILITY STUDIES FT DS A SÚLYOS ÉS HALMOZOTT FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLÕ EMBEREK HELYZETE MAGYARORSZÁGON TANULMÁNYKÖTET ELSÕ RÉSZ Eötvös Loránd

Részletesebben

A Családbarát Munkahely Díj megújítása

A Családbarát Munkahely Díj megújítása A Szociális és Munkaügyi Minisztérium Nők és Férfiak Társadami Egyenlősége Osztály által életre hívott Munka és magánélet összehangolása elnevezésű civil szakértői munkacsoport közreműködésével A Családbarát

Részletesebben

Jelentés a súlyosan-halmozottan fogyatékos embereket nevelô családok életkörülményeirôl

Jelentés a súlyosan-halmozottan fogyatékos embereket nevelô családok életkörülményeirôl kutatas 11/2/04 14:21 Page 1 Jelentés a súlyosan-halmozottan fogyatékos embereket nevelô családok életkörülményeirôl kutatas 11/2/04 14:21 Page 2 A kiadvány az Egészségügyi, Szociális- és Családügyi Minisztérium

Részletesebben

Ne hunyjon szemet! A gyermekbántalmazás megelôzése mindannyiunk közös felelôssége! A JELZÕHÁLÓZAT TAGJAI RÉSZÉRE

Ne hunyjon szemet! A gyermekbántalmazás megelôzése mindannyiunk közös felelôssége! A JELZÕHÁLÓZAT TAGJAI RÉSZÉRE Tájékoztató a gyermekbántalmazás megelôzéséhez A JELZÕHÁLÓZAT TAGJAI RÉSZÉRE Ne hunyjon szemet! A gyermekbántalmazás megelôzése mindannyiunk közös felelôssége! Szerkesztette: Donkó Erzsébet Takács Imre

Részletesebben

V. CSALÁD-, GYERMEK-, ÉS IFJÚSÁGVÉDELEM

V. CSALÁD-, GYERMEK-, ÉS IFJÚSÁGVÉDELEM Dr. Dobos László: V. CSALÁD-, GYERMEK-, ÉS IFJÚSÁGVÉDELEM Alapelvek, alapfogalmak és alapfeladatok a szakterületen végzett önkormányzati szakmai, bűnmegelőzési tevékenységhez. Gyermekvédelmi alapelvek

Részletesebben

Kézikönyv a gyermekjóléti szolgáltatást nyújtók számára a gyermekekkel szembeni rossz bánásmóddal kapcsolatos esetek ellátáshoz és kezeléséhez

Kézikönyv a gyermekjóléti szolgáltatást nyújtók számára a gyermekekkel szembeni rossz bánásmóddal kapcsolatos esetek ellátáshoz és kezeléséhez Módszertani Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesülete Kézikönyv a gyermekjóléti szolgáltatást nyújtók számára a gyermekekkel szembeni rossz bánásmóddal kapcsolatos esetek ellátáshoz és kezeléséhez

Részletesebben

Szerzők: Dr. Hatvani Erzsébet Juhász Péter Zámbori Tamás

Szerzők: Dr. Hatvani Erzsébet Juhász Péter Zámbori Tamás A fiatalok családi kapcsolatainak erősítését, családba történő visszaillesztését segítő, a további kriminalizálódást fékező stratégia és hozzá kapcsolódó cselekvési terv tanulmány formájában és végrehajtása

Részletesebben