Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja"

Átírás

1 I. Alapvető megfontolások Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A területi védőnő feladatai a 0-6 hónapos csecsemő gondozásáról Készítette: A Védőnői Szakmai Kollégium A 6 hónapos korig történő gondozás megalapozza a csecsemő további egészséges fejlődését, a védőnő a csecsemő családjában végzett prevenciós tevékenységét és a további gondozást. A védőnő és a család közötti együttműködő kapcsolat kialakítása segíti a védőnőt munkája elvégzésében. A védőnői gondozás team munka, mely során a védőnő igénytől és helyzettől függően együttműködik a háziorvossal, házi gyermekorvossal, a szakellátás egyéb szakembereivel, illetve a szociális alapellátással. A protokoll bevezetésének alapfeltételei Működési engedély érvényessége. Minimum feltételek megléte, a védőnői alapvizsgálatok otthoni elvégzéséhez szükséges eszközök (védőnői táska) (1.sz. melléklet). Jogszabályi feltételek: A csecsemők és gyermekek egészségügyi és szociális ellátását, valamint a védőnői tevékenységet meghatározó jogszabályok (V. fejezet). 1. Alkalmazási / érvényességi terület 1.1 A protokoll témájának pontos meghatározása, témaválasztás indoklása: A protokoll témája a területi védőnő egységesen elvégzendő feladatainak meghatározása. 1.2 A protokoll célja: A 0-6 hónapos csecsemő gondozási folyamatának elindítása, fenntartása, a mindenkori szomatikus, pszichés és szociális állapotának, körülményeinek feltérképezése, az akadályozó tényezők felismerése. (VI. fejezet:1,2,3) 2. Definíciók, rövidítések Védőnői csecsemő gondozás definíciója: A védőnő a jogszabályok, és a szakma szabályai alapján komplex csecsemő gondozást végez az alapellátás keretében. Fokozott gondozás : A védőnői nyilvántartásból az oltásra kötelezett személy csak az alábbi feltétel fennállása esetén vehető ki: a) Magyarországon belüli lakcím/tartózkodási hely változása esetén akkor, ha a megváltozott tartózkodási hely/új lakcím szerinti területileg illetékes védőnő értesítést küld és hivatalosan megkéri az oltandó gyermek védőnői gondozási (egészségügyi) törzslapját. b) Külföldre történő végleges letelepedés, melyről az ellátó/oltóorvos a védőnőt írásban értesíti vagy a szülő írásban, erről nyilatkozik. c) Elhalálozás esetén (halott vizsgálati bizonyítvány alapján). Fokozott gondozás: Gyermekvédelem szempontjából veszélyeztetettség: olyan magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében kialakult állapot, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését gátolja, vagy akadályozza. A gyermek által tanúsított olyan magatartás, amely életét közvetlen veszélynek teszi ki, vagy testi, szellemi, értelmi, érzelmi fejlődésében jelentős és helyrehozhatatlan károsodást okozhat. Gyermekvédelem szempontjából veszélyeztetett gyermek: az a gyermek, aki családjában vagy környezetében, ismétlődő vagy tartós fizikai, lelki bántalmazásnak, szexuális zaklatásnak, erőszaknak, elhanyagolásnak van kitéve, és/vagy fejlődésében családja, közvetlen környezete károsan befolyásolja. Testi vagy pszichés fejlődését ártalmas környezeti hatások, rossz interperszonális kapcsolatok akadályozzák, károsítják. A veszélyeztetettség nem akut helyzet, hanem veszélyeztető folyamat következtében kialakult állapot. 3. Az állapot leírása A csecsemő állapota, és szociális kulturális környezete határozza meg a fő gondozási tevékenységet. 1

2 4. Az ellátási folyamat leírása, ellátási algoritmus A védőnő feladata az egyéni szükségleten alapuló gondozás, tanácsadás, egészségnevelés és szűrővizsgálatok elvégzése. Ellátási algoritmus: A védőnő feladatai 0-6 hónapos csecsemő gondozásában folyamat ábra (2.sz. melléklet) II. Gondozási szükségletek feltárása (diagnosztikai eljárások) Megegyezik A védőnő feladata az újszülött és gyermekágyas anya gondozásában protokollban leírtakkal. (13.) Megjegyzés: - Az első félévi gondozás során kiemelt figyelmet kell fordítani a családi kapcsolatok változására, a szülői szerepek alakulására, az örökbefogadás, örökbeadás tényére. - Feltétlenül figyeljen a védőnő és hívja fel a figyelmet az orvos által előírt kontroll vizsgálatok, egyéb (szűrő)vizsgálatok és védőoltások elvégzésére, jelentőségére. - A gondozás helyszíne kiegészülhet egyéb színterekkel: pl. bölcsőde, közösségi színterek. III. Gondozás / kezelés Segítségnyújtás az állapotromlás megelőzésében/ Rehabilitáció Megegyezik A védőnő feladata az újszülött és gyermekágyas anya gondozásában protokollban leírtakkal (13.), illetve kiegészül a következőkkel: 1. Védőnői tevékenység, beavatkozások, műveletek - A védőnői gondozás A védőnő feladatai újszülött és gyermekágyas anya otthoni első látogatásakor protokollban leírtak (13) szerint történik, mely kiegészül a pszichomotoros és mozgásfejlődés, valamint a pszichés állapot megfigyelésével, követésével. (3.sz. melléklet) Kóros elváltozás gyanúja esetén a házigyermekorvos, háziorvos írásos tájékoztatása szükséges. - A védőnő feladata a csecsemő családjának felkészítése az életkornak és aktuális állapotnak megfelelő tanácsok és jövőbeni teendők. védőnői kompetencia és felkészültség szerint. - A védőnő külön figyelmet fordítson a szülői gondozást helyettesítő alternatív ellátási formákra: családi napközi, nevelő vagy örökbefogadó szülő, bébiszitter, segítő családtag pl. nagyszülő stb. A gondozás intenzitásának meghatározása a csecsemő aktuális állapota szerint: tünetmentes csecsemő gondozása szoros követést igénylő csecsemő fokozott gondozás speciális gondozás A gondozás várható időtartama: 6 hónapos életkorig folyamatos - szükséglet szerint, a Területi védőnő feladatai komplex családgondozásban) (4) módszertani útmutató alapján. 2. Ellenőrzés A szakmai felügyeletéről szóló jogszabály szerint.(ves(2) MEES(3) IV. A csecsemő ellátás megfelelőségének indikátorai 1. Szakmai munka eredményességének mutatói 1.1 A csecsemő szakmai irányelv szerinti ellátásának ellenőrzésére szolgáló folyamat indikátorok: A 0-6 hónapos korú csecsemő védőnői gondozása indikátorok (4. sz. melléklet) szerint felsorolva. 1.2 Elégedettség mérése a gondozási ciklusok lezárásához /status vizsgálathoz csatlakozóan történik. (javasolt időpont 1 éves korban.). V. A protokoll bevezetésének jogszabályi feltételei 2

3 évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról XXII tv Munka törvénykönyve évi CLIV. törvény az egészségügyről 4. 51/1997. (XII. 18.) NM r. a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról (módosította: 67/2005.(XII. 27.) EüM rendelet) 5. 49/2004.(V.21.) ESzCsM rendelet a védőnői területi ellátásról 6. Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programjáról 46/2003. (IV. 16.) OGY határozat, 7. Nemzeti Csecsemő és Gyermek Egészségügyi Program (2005. Eü. M.) 8. Legyen jobb a gyermekeknek Nemzeti Stratégiáról 47/2007.(V.31.) OGY határozat évi XXXI. Tv. A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról évi LVIII. Törvény egyes az egészségügyet és társadalombiztosítást érintő törvények módosításáról VI. Irodalomjegyzék 1. A védőnő preventív alapfeladatai, kötelezettsége és felelőssége a megelőző ellátásban (OTH 2004.) 2. Védőnői Ellátási Standardok (VES. Eü. Közlöny 2005./ A Védőnői Ellátás Folyamata I./3. Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok kézikönyvéről (MEES) 1.0 változat - Eü. Közlöny, 2007.év 4.szám. ( ) 4. Védőnői Szakmai Kollégium Módszertani útmutatói I-II-III A védőnői ellátás céljai, általános feladatai, módszerei - A területi védőnő feladatai a komplex családgondozásban - A kórházi/klinikai védőnő feladatai az intézményi ellátásban 6. Védőnői Módszertan (jegyzet), szerk. Székely Szél Szeles - Kispéterné Semmelweis Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Budapest A pszichomotoros fejlődés zavarainak felismerése és ellátása az alapellátás gyakorlatában 2.sz. módszertani levél OGYEI-MAVE Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet (2005. november) Közös kincsünk a gyermek Nemzeti Csecsemő és Gyermekegészségügyi Program 9. A szülést követő időszak pszichés változásai. Védőnők szerepe, lehetősége, kompetenciája a szülés körüli hangulatzavarok felismerésében. (Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Eü. Közlöny március 31.) 10. Maródi László Gyermekgyógyászat, Medicina Kiadó C. Molnár Emma, Füredi János, Papp Zoltán Szülészet nőgyógyászati pszichológia és pszichiátria (Medicina 2006 Bp.) 12. Gyermekegészségügyi kiskönyv (ISBN ) 13. A védőnő feladatai az újszülött és gyermekágyas anya gondozásában. Eü. Közlöny X.sz Otthoni biztonság, biztonságos otthon dr. Páll Gabriella OGYEI Svéd Kereskedelmi Kirendeltség Dr. Krivácsy Péter: Gyermekkori vészhelyzetek, SOS megoldások Budapest, Az elsősegély kézikönyve: Elsősegély mindenkinek otthon, munkában, szabadidőben. A Magyar Vöröskereszt, Polgári védelem, Budapesti Mentőalapítvány hivatalos kézikönyve Sub Rosa Kiadó A szakmai protokoll érvényessége: december 31. VII. Mellékletek 3

4 1. sz. melléklet A protokoll bevezetésének tárgyi feltételei a.)védőnői táska tartalma: - testméretek felvételére alkalmas eszköz (mérőszalag) - vérnyomásmérő - testhőmérő - nyelvlapoc (egyszer használatos) - bőr ellátás eszközei: - gumi kesztyű, gumiujj - teril kötszer - alkohol - vattapálca - köldökellátás eszközei - csipesz - kisolló (köröm vágó) - kötszervágó olló - nagyító - ceruzalámpa b.) Dokumentációs eszközök (49/2004. ESZCSM rendelet 1.sz.melléklet) b.a) papír b.b) elektronikus - számítógép (1 db/2 fő ) - hardver + szoftver + karbantartás 4

5 2. sz. melléklet 0-6 HÓNAPOS CSECSEMŐ GONDOZÁSA - FOLYAMATÁBRA Tevékenység Értékelés Dokumentáció Gondozás megkezdése, nyt. vétel Kórh. Újszül. Értesítésre Védőnői átjelentésre Gondozott kérésére Gondozási szükséglet észlelése Első látogatás Adategyeztetés, Anamnézis, Aktuális állapot,helyzetértékelés Gondozási terv tájékoztatás Ismételt találkozási alkalmak (életkor és gondozási terv alapján) Ismételt látogatások Tanácsadási megjelenések Aktuális állapot,helyzetértékelés Kötelező szűrővizsgálatok,1,3,6 hónapos status Gondozási terv módosítása Tájékoztatás szükség esetén Anamnesztikus adatok, előzetes gondozás alapján Zavartalan alapján) fejlődés(status,szűrés elváltozás észlelése: további vizsgálat tájékoztatás gondozási terv módosítása gondozás elutasítása Közösségi Közösségi színtéren színtéren találkozás találkozás (szoptatás (szoptatás támogató támogató csoport, csoport, baba-mama baba-mama klub, baba-masszázs klub, asszázs torna baba-mama baba-mama torna Zavartalan fejlődés(status,szűrés alapján) elváltozás észlelése: további vizsgálat tájékoztatás gondozási terv módosítása gondozás elutasítása Nyt. könyv Gyeü. Törzslap Védőnői dokumentáció Számítógépes nyt.rdsz. Gyeü.törzslap status, gyeü. Kiskönyv status Számítógépes nyt.rdsz. Beutaló, vizsgálati leletek Szülői írásos nyilatkozat Jelzés hgyo., gyjsz. felé gészségügyi Minőségfejlesztési és Korháztechnikai Intézet Gyeü.törzslap status, gyeü. Kiskönyv status Számítógépes nyt.rdsz. Beutaló, vizsgálati leletek Szülői írásos nyilatkozat Tájékoztató szűrővizsgálatok elvégzéséről 1,3,6 hónapos statusvizsgálat Jelzés hgyo., gyjsz. felé 5

6 3. sz. melléklet Szempontok a csecsemő pszichomotoros fejlődésének értékeléséhez 6 hónapos korig erős hangra összerezzen 1 hónapos korban emberi hangra figyel javasolt ellenőrizni rövid ideig arcra fixál hason fekve fejét átfordítja flexiós tartás, kezek ökölben flexiós tartás csökken fejével hang irányába fordul 2 hónapos cm távolságban arcot követ korban javasolt arcra mosolyog ( szociális mosoly) ellenőrizni kezébe adott csörgőt megtartja háton gyakran aszimmetrikus tartás hason fekve fejét / vállát emeli torokhangot ad ( pl.agggiii) elnyújtott hangokat hallat (aa,öö,gii) 3 hónapos korban fejét stabilan tartja javasolt ellenőrizni oldaláról a hátára fordul hasra téve tenyérrel kitámaszt kezét nézegeti tárgyak felé nyúl, próbálja megfogni elnyújtott magánhangzókkal gőgicsél, hangosan nevet 4 hónapos korban kezét középvonalban nézegeti javasolt ellenőrizni pontosan nyúl tárgyakért hason fekve alkarra támaszkodik, mellkasát emeli oldalára fordul szimmetrikus testtartás és végtagmozgás gagyog, élvezi a hangadást közvetlen hozzátartozókhoz fokozottan kötődik 6 hónapos korban játékot egyik kézből másodikba áttesz, szájba vesz javasolt ellenőrizni forog hason fekve egy kézen támaszkodva játék után nyúl leeső tárgy után néz rövid ideig megtámasztva megül 6

7 4. sz. melléklet A védőnő feladatai 0-6 hónapos korú csecsemő gondozásában Indikátorok Indikátor megnevezése Az újszülött 6 hetes koráig a védőnő által hetente meglátogatott újszülöttek száma A csecsemő 6 hetes korától 6 hónapos koráig a védőnő által havonta meglátogatottak száma Az indikátorszámítás metodikája Egysége számláló Nevező szorzó szám Az újszülött Összes 6 6 hetes hetes 100 % koráig korig hetente megláto megláto -gatott -gatottak újszülött száma száma A csecsemő 6 hetes korától 6 hónapos koráig havonta megláto -gatottak száma Összes 6 hetes kortól 6 hónapos korig megláto gatottak száma Cél Az újszülött 6 hetes koráig a védőnő által hetente meglátogatottak számának meghatározása 100 % A csecsemő 6 hetes korától 6 hónapos koráig a védőnő által havonta meglátogatottak számának meghatározása Körzeten belül előző évekkel Intézeten belül védőnői körzetek között Azonos szintű intézetek között Régiók között összehasonlítás gészségügyi Minőségfejlesztési és Korháztechnikai Intézet Országos Minőséget befolyásoló okok A védőnő gondozási tevékenységét jellemzi. Befolyásolja: a szülészeti intézmény és a terület kapcsolata, kapott-e a családtól és az intézménytől időben értesítést. A gondozott populáció összetétele, a populáció szociális megoszlása. A védőnő családban való elfogadottsága, várandós gondozása, szakmai felkészültsége. A védőnő gondozási tevékenységét jellemzi. Befolyásolja: a család, védőnő, gyermekorvos kapcsolata. A szükségletre alapozott, elfogadott, gondozási terv minősége, a gondozott populáció összetétele, a populáció szociális megoszlása. A védőnő családban való elfogadottsága, szakmai felkészültsége. 7

8 5. sz. melléklet Ajánlás a 0-6 hónapos korú csecsemő gondozási lapra* * Ellenőrzés nem adattartalom alapján történik Csecsemő neve Anyja neve Időpontok Év Hónap Nap Megjegyzés Védőnői látogatás Védőnői tervezett látogatás Védőnői tanácsadás Védőnői tervezett tanácsadás OTTHONÁBAN GONDOZOTT BÖLCSŐDÉSBEN GONDOZOTT MÁS NAPPALI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜL ( pl: bébiszitter, családi napközi stb. ) a megfelelő aláhúzandó Csecsemő 0-6 hó-ig Általános állapot Elemi reflexek (3.sz. melléklet szerint) Fejforma/körfogat Szemek/ szemrés Látás Védőnői észlelés, megfigyelés Tanács, tevékenység Kiválthatók életkornak megfelelően Nem váltható ki (konkrét felsorolás) észrevétel Eltérés nélkül Koponyadeformitás Kutacs(ok)mérete, nívója Fejkörfogat / cm (pl. csontosodás ping-pong labda tünet Elváltozás nélkül Aszimmetrikusak, vagy rendellenes Duzzadt szemhéjak Váladékozás, fokozott könnyezés, conjunctiva bevérzés Szűrés eredménye(k) Látás sérülésre utaló gyanújelek 8

9 Fül Hallás Ajak/szájüreg Mell Törzs Köldök Köröm Bőr állapota Berepedt, gyulladt, sérült fülcimpa Fülcimpa mögötti terület intertrigoja Szűrés eredménye(k) Hallás sérülésre utaló gyanújelek Sérülés, fertőzés jelei a köv. helyeken: Ajak Nyelv Szájpad Nyálkahártya Alaki elváltozások / Fogak Emlőduzzanat, gyulladásos tünet Mellkas deformitás Puffadt, előredomborodó has Gerinc oszlop formai eltérése Irritált környékű Gennyes, váladékozó Sarjadzó (fungus umbilici) Kitüremkedése, sérv gyanúja Ujjbegyen túlérő Benőtt Berepedt, töredező Lobos körömágy Turgor Szín Hámsérülés Kiütések, gyulladásos tünetek ( pl. anyajegyek) 9

10 Nemi szervek, genitáliák Izomtónus Mozgásszervek Mozgásfejlődés (A pszichomotoros fejlődés zavarainak felismerése és ellátása az alapellátás gyakorlatában c. 2.sz. módszertani levél OGYEI szerint) Táplálás (nöi tej esetén fel kell tüntetni, hogy a tej gyűjtésből vagy háztól-házig kerül a csecsemőhöz Táplálás módja Alaki eltérés: Egyik vagy mindkét oldali herezacskóban herék nem tapinthatók Irritált v., Hámfosztott v., lobos területek nemi szerven, vagy környékén Duzzadt, bevérzett Váladékozás, vérzés Rendellenesen elhelyezkedő húgycsőnyílás, hüvelynyílás rendellenessége Berepedezett, vérző végbél Normális Petyhüdt, hypotoniás Feszes, fokozott Alaki eltérés Funkcionális eltérés Korának megfelelő mozgás minták Eltérés található Anyatej Anyatej+ tea /forraltvíz / babavíz Mesterséges Vegyes Női tej (ATgyűjtő:GY háztól- házig:h) Szopás Cumisüveg Kanál Pohár 10

11 Szopási hatékonyság (Cs.tápl. Protokoll szerint) Gyakorisága, mennyisége Vizeletürítés /nedves pelenkák száma Széklet ürítés állag, konzisztencia/gyakoriság Fejlődési rendellenesség /rendellenességek Diagnosztizált v. gyanúja??? Pszichés állapot (A pszichomotoros fejlődés zavarainak felismerése és ellátása az alapellátás gyakorlatában c. 2.sz. módszertani levél OGYEI szerint) Szociális státust (helyzetértékelés és környezettanulmányi kód szerint) Megfelelő Megfelelő, de mohó Megfelelő, de lassú Nem megfelelő /nap Átlag(gr./ml) Nincs mért adat Szín Szag Gyakoriság, mennyiség/ nap Megfelelően ürülő vizeletsugár Anyatejes Normál Bogyós, nehezen Nincs(mennyi ideje)) Nyálkás, bűzös, habos/nap Véres/nap dyspepsiás/nap Kiegyensúlyozott, ébren figyelmes, életkornak megfelelő pszicho-szoc. reakciók. Nyugtalan, sírós, (alvás, táplálás nehezített) Apatikus, passzív v., aluszékony Életkoritól elmaradó pszicho-szoc. reakciók. 11

NEFMI szakmai protokoll

NEFMI szakmai protokoll 1. oldal NEFMI szakmai protokoll a védőnő feladatairól újszülött és gyermekágyas anya otthoni első látogatásakor 1 Készítette: a Védőnői Szakmai Kollégium (1. módosított változat) I. Alapvető megfontolások

Részletesebben

Irodalom. Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja. Az egészséges csecsemõ (0-12 hónap) táplálásáról. I. Alapvetõ megfontolások

Irodalom. Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja. Az egészséges csecsemõ (0-12 hónap) táplálásáról. I. Alapvetõ megfontolások 9614 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2009. évi 46. szám Irodalom 1. Global Initiative for Chronic Obstuctive Lung Disease. Global strategy for the diagnosis, management, and prevention of chronic obstrucitve

Részletesebben

H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2010. évi 104. szám 15277

H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2010. évi 104. szám 15277 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2010. évi 104. szám 15277 A Nemzeti Erőforrás Minisztérium szakmai protokollja az egészséges csecsemő (0-12 hónap) táplálásáról (1. módosított változat) Készítette: a

Részletesebben

Védőnői Szakfelügyeleti Iránymutatás

Védőnői Szakfelügyeleti Iránymutatás ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal Egészségügyi Igazgatási Főosztály 1097 Budapest, Gyáli út 2 6. 1437 Budapest, Pf. 839 Központ: (1) 476-1100 Telefon: (1) 215-5327 Telefax: (1) 215-5361 E-mail: igazgatas@oth.antsz.hu

Részletesebben

Ez a dokumentum a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó tulajdona Hatályosság: 2010.05.22-49/2004. (V. 21.) ESZCSM rendelet

Ez a dokumentum a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó tulajdona Hatályosság: 2010.05.22-49/2004. (V. 21.) ESZCSM rendelet Ez a dokumentum a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó tulajdona Hatályosság: 2010.05.22-49/2004. (V. 21.) ESZCSM rendelet a területi védőnői ellátásról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium szakmai irányelve a védőnői feladatok helyettesítéssel történő ellátásáról

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium szakmai irányelve a védőnői feladatok helyettesítéssel történő ellátásáról 15310 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2010. évi 104. szám 2. melléklet: Nyilatkozat életvitelszerű tartózkodási helyről NYILATKOZAT ÉLETVITELSZERŰ TARTÓZKODÁSI HELYRŐL ÉS VÉDŐNŐI GONDOZÁSI IGÉNY BEJELENTÉSÉRŐL

Részletesebben

Írta: Hargitai Enikő és Demcsik Mónika 2009. TÁMOP 5.2.1.

Írta: Hargitai Enikő és Demcsik Mónika 2009. TÁMOP 5.2.1. A fogyatékos gyermekek korai diagnosztikája és fejlesztése érdekében az egészségügyi, közoktatási, szociális és gyermekvédelmi intézmények együttműködésének jogszabályi, működési, intézményi feltételei

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSI SZÜKSÉGLETEK A GYERMEKJÓLÉTI ÉS KÖZNEVELÉSI RENDSZEREKHEZ TARTOZÓ NAPKÖZBENI ELLÁTÁST NYÚJTÓ GYERMEKINTÉZMÉNYEKBEN

EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSI SZÜKSÉGLETEK A GYERMEKJÓLÉTI ÉS KÖZNEVELÉSI RENDSZEREKHEZ TARTOZÓ NAPKÖZBENI ELLÁTÁST NYÚJTÓ GYERMEKINTÉZMÉNYEKBEN Koragyermekkori (0-7 év) program TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal Cím: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839. Telefon: +36 1 476-1100

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ikt.szám: K00781/1/2014 Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (a továbbiakban: HSZI) 1205 Budapest, Jókai Mór u.74-76. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Pesterzsébet Önkormányzatának

Részletesebben

A pszichomotoros fejlődés zavarainak felismerése és ellátása az alapellátás gyakorlatában

A pszichomotoros fejlődés zavarainak felismerése és ellátása az alapellátás gyakorlatában 2. sz. Módszertani levél A pszichomotoros fejlődés zavarainak felismerése és ellátása az alapellátás gyakorlatában Dr. Büki György Dr. Gallai Mária Dr. Paksy László Készült az Országos Gyermekegészségügyi

Részletesebben

Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok. k é z i k ö n y v (MEES) 1.0 változat

Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok. k é z i k ö n y v (MEES) 1.0 változat Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok k é z i k ö n y v (MEES) 1.0 változat EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 2007. 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 RÖVIDÍTÉSEK... 4 I. BETEGELLÁTÁSI FOLYAMATOK... 5 I./1. ELLÁTÁSI

Részletesebben

OTH, Budapest 2013. október

OTH, Budapest 2013. október Koragyermekkori (0-7 év) program TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal Cím: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839. Telefon: +36 1 476-1100

Részletesebben

Beszámoló a diósjenői Védőnői Szolgálat munkájáról. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Önkormányzat Képviselő-testülete!

Beszámoló a diósjenői Védőnői Szolgálat munkájáról. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Önkormányzat Képviselő-testülete! 1 Beszámoló a diósjenői Védőnői Szolgálat munkájáról Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Önkormányzat Képviselő-testülete! A Magyar Védőnői Szolgálat 1915-ben alakult, idén ünnepli fennállásának 100. évfordulóját.

Részletesebben

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LXI. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 1305 1704. OLDAL 2011. március 29. A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 6005 FT I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

Gyermekvédelem H Í R L E V É L. 2014. augusztus TARTALOM:

Gyermekvédelem H Í R L E V É L. 2014. augusztus TARTALOM: H Í R L E V É L 2014. augusztus Gyermekvédelem TARTALOM: 1.Gyermekvédelmi észlelő- és jelzőrendszer működésének, működtetésének módja 2. Fogalom meghatározások 3. A rendőrség intézkedései A közelmúltban

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből BOCSKAIKERTI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből BOCSKAIKERTI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (I. 27.) KT. sz.

Részletesebben

VI. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJA

VI. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJA A MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK ORSZÁGOS EGYESÜLETE SZERVEZÉSÉBEN MEGRENDEZÉSRE KERÜLT: MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK VI. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJA 2006. Balatonkenese 1.) Visszatérés

Részletesebben

I. számú melléklet: A gyermekek bántalmazásának felismerése és megszűntetése a nemzetközi szakirodalom alapján... 214 II.számú melléklet: Nemzetközi

I. számú melléklet: A gyermekek bántalmazásának felismerése és megszűntetése a nemzetközi szakirodalom alapján... 214 II.számú melléklet: Nemzetközi 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 I. Nemzetközi kitekintés... 5 I.1. A gyermekbántalmazás szabályozásának összehasonlítása... 6 I.2. A társadalmi kommunikáció, mint jó példa a hazai és nemzetközi

Részletesebben

VI. DOKUMENTÁCIÓFEJLESZTÉS, SZERVEZÉS JÓ GYAKORLATAI. Szakmai tevékenység szervezése/menedzselése

VI. DOKUMENTÁCIÓFEJLESZTÉS, SZERVEZÉS JÓ GYAKORLATAI. Szakmai tevékenység szervezése/menedzselése TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 Koragyermekkori (0-7 év) program VI. DOKUMENTÁCIÓFEJLESZTÉS, SZERVEZÉS JÓ GYAKORLATAI Szakmai tevékenység szervezése/menedzselése OTH, Budapest 2013 Szerző Kardos Ervinné területi

Részletesebben

E kiadványt abból a célból készítettük tekintettel a Társadalmi Bûnmegelõzés

E kiadványt abból a célból készítettük tekintettel a Társadalmi Bûnmegelõzés Kedves Olvasó! E kiadványt abból a célból készítettük tekintettel a Társadalmi Bûnmegelõzés Nemzeti Stratégiájának prioritásaira is, hogy Ön, mint a rendõrség munkatársa átfogóbban, pontosabban megismerje

Részletesebben

A védőnői rendszer működésének bemutatása, a fejlesztésre irányuló javaslatok összefoglalása

A védőnői rendszer működésének bemutatása, a fejlesztésre irányuló javaslatok összefoglalása A védőnői rendszer működésének bemutatása, a fejlesztésre irányuló javaslatok összefoglalása 2007. november A védőnői rendszer működésének bemutatása, fejlesztésre irányuló javaslatok összefoglalása A

Részletesebben

Kézikönyv a gyermekjóléti szolgáltatást nyújtók számára a gyermekekkel szembeni rossz bánásmóddal kapcsolatos esetek ellátáshoz és kezeléséhez

Kézikönyv a gyermekjóléti szolgáltatást nyújtók számára a gyermekekkel szembeni rossz bánásmóddal kapcsolatos esetek ellátáshoz és kezeléséhez Módszertani Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesülete Kézikönyv a gyermekjóléti szolgáltatást nyújtók számára a gyermekekkel szembeni rossz bánásmóddal kapcsolatos esetek ellátáshoz és kezeléséhez

Részletesebben

T/4883. számú. törvényjavaslat. az egészségügyi alapellátásról

T/4883. számú. törvényjavaslat. az egészségügyi alapellátásról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4883. számú törvényjavaslat az egészségügyi alapellátásról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere Budapest, 2015. május 2015. évi törvény az egészségügyi alapellátásról

Részletesebben

Veszélyeztetettség fogalma, hatékony alkalmazásának szakmai megalapozása

Veszélyeztetettség fogalma, hatékony alkalmazásának szakmai megalapozása Veszélyeztetettség fogalma, hatékony alkalmazásának szakmai megalapozása [TÁMOP-5.4.1-08/1-2009-0002 sz. kiemelt projekt] *Budapest, 2011. június+ Készítette: Gál Antal Orosz Lajos Tolácziné Varga Zsuzsanna

Részletesebben

Berhida Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi átfogó értékelése

Berhida Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi átfogó értékelése Berhida Városi Önkormányzat Családsegítő Központ J e g y z ő j e V e z e t ő j e 8181 Berhida Veszprémi u. 1-3. 8181 Berhida Veszprémi u. 1-3. Tel.: 596-582 Fax: 596-581 Tel.: 455-153 E L Ő T E R J E S

Részletesebben

GYERMEKJÓLÉTIS HÍRLEVÉL 2010. VII. évfolyam 4. szám. Tartalom

GYERMEKJÓLÉTIS HÍRLEVÉL 2010. VII. évfolyam 4. szám. Tartalom Tartalom KEREKASZTAL BESZÉLGETÉS A BEFOGADÓ OTTHON ÉS A SOMOGY MEGYEI GYERMEKOTTHONOK GYAKORLATÁRÓL VALAMINT AZ ALAPELLÁTÁSSAL TÖRTÉNŐ EGYÜTTMŰKÖDÉSRŐL... 3 GYERMEKJÓLÉT ELJÁRÁSI MODELLJE AZ IDEIGLENES

Részletesebben

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI 2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI Családsegítő Szolgálat szakmai programja Bevezetés A családsegítés feladatát Polgár Város Önkormányzatának

Részletesebben

VIII. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJÁNAK

VIII. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJÁNAK A MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK ORSZÁGOS EGYESÜLETE SZERVEZÉSÉBEN MEGRENDEZETT MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK VIII. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJÁNAK KIADVÁNYA 2008. Balatonkenese TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez KRISTÁLY SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI TÁRSULÁS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 4177 FÖLDES, Karácsony S. tér 1. : (54) 465 856 E-mail: raczneagi@citromai.hu Iktatószám: 787-6/2010. 15. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

Apátfalvi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 3.35. függeléke. Védőnői Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata

Apátfalvi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 3.35. függeléke. Védőnői Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata Apátfalvi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 3.35. függeléke Védőnői Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A védőnői szolgálat,

Részletesebben