Támogatási Szerződés tervezet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Támogatási Szerződés tervezet"

Átírás

1 Azonosító szám: DDOP /A Támogatási Szerződés tervezet amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u ), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró DDRFÜ Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban Közreműködő Szervezet) Postacím: 7621 Pécs, Mária utca 3. Székhely: 7621 Pécs, Mária utca 3. Aláírásra jogosult képviselője: Márton György Cégjegyzékszám): Adószám/adóazonosító jel: másrészről Név: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata mint kedvezményezett, konzorcium vezető (a továbbiakban: Kedvezményezett), Postacím: 7621 Pécs, Széchenyi tér1. Székhely: 7621 Pécs, Széchenyi tér1. Törzs-szám: Adószám: Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: Aláírásra jogosult képviselője: Tasnádi Péter Cégnév: Pécs 2010 Menedzsment Központ Közhasznú Társaság mint kedvezményezett, konzorciumi tag (a továbbiakban: Kedvezményezett), Postacím: 7621 Pécs, Mária u. 9. Székhely: 7621 Pécs, Mária u. 9. Cégjegyzékszám: Adószám: Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: Aláírásra jogosult képviselője: Ruzsa Csaba (Közreműködő Szervezet és Kedvezményezettek továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 1. Előzmények A Támogató a Dél-Dunántúli Operatív Program (továbbiakban: OP) keretén belül A pécsi Európa Kulturális Fővárosa 2010 program kiemelt projektjeinek megvalósítása (Kódszám: DDOP ) tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett DDOP /A azonosító számon regisztrált, a Kormány 2142/2007.(07.27.) számú határozatával a Dél-Dunántúli Akció Tervben nevesített, napon befogadott projekt javaslatot nyújtott be, a jelen Támogatási Szerződés mellékletét képező felhívás és útmutató szerint (melyek akkor is a jelen Támogatási Szerződés

2 elválaszthatatlan részét képezik, és a Szerződő Felekre kötelező érvényűek, ha azok fizikai értelemben a jelen Támogatási Szerződéshez nem kerülnek csatolásra), melyet Támogató án kelt támogató levél szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül. A jelen Támogatási Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a projekt javaslat mellékleteként benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a jelen Támogatási Szerződéshez. 2. Szerződés tárgya 2.1. Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Támogatási Szerződést (a továbbiakban Szerződés) kötik: A Szerződés tárgya a Közterek és parkok újjáélesztése, I. ütem című, a projekt adatlap és annak mellékleteiben, illetve amennyiben irányadó, az eltérések listájában rögzített projekt (a továbbiakban: Projekt) elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása. Kedvezményezett kötelezi magát arra a jelen Szerződés aláírásával, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal megvalósítja, illetve a 16/2006. (II. 28.) MEHVM-PM együttes rendeletben rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Közreműködő Szervezetet, az Európai Uniós Közbeszerzési Koordinációs és Szabályossági Egységet (a továbbiakban EKKE), és a Támogatót bevonja A Kedvezményezett haladéktalanul köteles jelenteni a Közreműködő Szervezetnek minden olyan körülményt, amely a Projekt megvalósítását, a támogatás céljának elérését veszélyezteti, ha a Projekt megvalósítása részben vagy egészben meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a pályázatban, illetve a jelen Szerződésben foglalt ütemezéshez képest késedelmet szenved, illetve ennek bekövetkezése fenyeget. A projekt adatlaphoz benyújtott bármely dokumentumban, annak adataiban, illetve az abban közölt tényekben bekövetkező valamennyi változást a Kedvezményezett annak bekövetkeztét követően haladéktalanul köteles bejelenteni, és a bejelentéshez köteles a módosított dokumentumot csatolni. A kedvezményezett jelen Szerződésben foglalt azonosító adatai, illetőleg a Szerződés teljesítésével összefüggő adatai (kapcsolattartó adatai, bankszámlaszám) megváltozása esetén a bejelentési kötelezettség határideje a változást követő 8 naptári nap. A bejelentési kötelezettség fentiek szerinti teljesítésének elmulasztása szerződésszegésnek minősül A jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az Általános Szerződési Feltételek az Új Magyarország Fejlesztési Terv Dél-Dunántúli Operatív Program A pécsi Európa Kulturális Fővárosa 2010 program kiemelt projektjeinek megvalósítása felhívás keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez (továbbiakban ÁSZF) amelyet a Közreműködő Szervezet a jelen Szerződéssel egyidejűleg egy példányban bocsát a Kedvezményezett rendelkezésére. 2

3 3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne 3.1. A Projekt kezdete A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: év november hó 28. nap Költségek elszámolhatóságának kezdete A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg. A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni A Projekt fizikai megvalósulása, befejezése és lezárása A Projekt fizikai megvalósulásának tervezett napja: év július hó 27. nap. A Projekt fizikai megvalósulásának napja az a nap, amelyen a projektjavaslatban/pályázatban meghatározott feladat, cél a felhívásban foglaltaknak megfelelően, szerződésszerűen teljesült. Az utolsó kifizetési igénylés, valamint a záró projekt előrehaladási jelentés benyújtásának határideje: a Projekt fizikai megvalósulásától számított 90. nap A Projekt akkor tekinthető befejezettnek, ha a Közreműködő Szervezet a Kedvezményezett záró projekt előrehaladási jelentését és utolsó kifizetési igénylését elfogadta A Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha a jelen Szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség - hatósági engedélyhez kötött tevékenység esetén a hatósági engedélyekben foglaltaknak megfelelően - teljesült, és a Kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló beszámolója (utolsó projekt fenntartási jelentés) benyújtását követően annak Közreműködő Szervezet általi jóváhagyása megtörtént, és/vagy a zárójegyzőkönyv elkészült A Projekt keretében a fizikai megvalósulás napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet Pécs II. ker. belterület hrsz.:16165, Pécs II. ker. belterület hrsz.:16206, Pécs, Böckh János utca hrsz.: 16207, Pécs, Tettye tér hrsz.:16209, Pécs,Tettye tér hrsz.: 16211, Pécs, Tettye tér hrsz.: 16167/2, Pécs III. ker. belterület: hrsz.: 526/26, Pécs, Ybl. Miklós utca hrsz.: 527, Pécs, Építők út hrsz.: 528, Pécs, III. ker. belterület hrsz.: 529/31, Pécs, III. ker. belterület hrsz.: 529/38, Pécs, Veress Endre dr. utca hrsz.: 530, Pécs III. ker. belterület hrsz.: 531, Pécs III. ker. belterület hrsz.: 532, Pécs, Zipernowszky Károly utca hrsz.: 578, Pécs III. ker. belterület hrsz.: 579/8, Pécs III. ker. belterület hrsz.: 583/1, Pécs III. ker. belterület hrsz.: 586, Pécs. Kőrösi Csoma S. utca hrsz.: 587, Pécs III. ker. belterület hrsz.: 590/1, Pécs, Esztergár Lajos út hrsz.: 612, Pécs, Ybl Miklós utca 12/A hrsz.: 583/6, Pécs, Ybl Miklós utca 12/B hrsz.:583/7, Pécs Ybl Miklós utca 7,7/3-A,7/2,7/1,7/B,7/3-C,7/3-B hrsz.:529/32,pécs III. ker. belterület hrsz.: 584,Pécs III. ker. belterület hrsz.: 590/3,Pécs III. ker.belterület hrsz.: 590/4,Pécs, Hajnóczy József utca 1.,1/B,1/A hrsz: 590/6, Pécs II. ker. belterület hrsz.: 23912/165, Pécs II. ker. belterület hrsz.: 23912/184,Pécs, Csontváry utca hrsz.: 23912/190, Pécs, Apáczai Csere J. körtér hrsz.: 23912/191, Pécs, Apáczai Csere J. körtér Ľ. hrsz.: 23912/192, Pécs, Apáczai Csere J. körtér 1. hrsz.: 23912/193,Pécs, Esztergályos János utca 18,20,22 hrsz.: 23912/279, Pécs, Földes Ferenc utca hrsz.: 23912/274, Pécs, Csontváry utca hrsz.:23912/189, Pécs. II. ker. belterület: 23912/140, Pécs, Csontváry utca 2. hrsz.: 23912/252,Pécs II. ker. belterület hrsz.: 23912/229,Pécs, Csontváry utca 23912/253/A/1, Pécs, Csontváry utca 23912/253/A/2, Pécs, Csontváry utca hrsz.:23912/253/a/3, Pécs, Csontváry utca hrsz.:23912/253/a/4, Pécs, Csontváry utca hrsz.:23912/253/a/5, Pécs, Köztársaság tér 3

4 hrsz.: 3879, Pécs, II. ker. belterület hrsz.: 20840/6, Pécs, II. ker. belterület hrsz.: 20974, Pécs, II. ker. belterület hrsz.: 20840/3, Pécs, Éva utca 5, 7. hrsz.: 20976, Pécs, Éva utca 9, 11. hrsz.: 20977, Pécs, Éva utca 13,15. hrsz.: 20978, Pécs, Berek utca 2. hrsz.: 20973, Pécs, Viktória utca 1,3. hrsz.: 20950, Pécs II. ker. belterület hrsz.:20840/5,pécs, Diána tér 14. hrsz.: 20840/1/A/1, Pécs, Diána tér 14. hrsz.: 20840/1/A/2, Pécs, II. ker. belterület hrsz.: 20931, Pécs, II. ker. belterület hrsz.: 20970/2, Pécs III. ker. belterület hrsz: 3220/49, Pécs III. ker. Rókus sétány hrsz: 3220/51, Pécs III. ker. belterület hrsz: 3220/52, Pécs III. ker. belterület hrsz: 3220/53, Pécs III. ker. belterület hrsz: 3220/54, Pécs III. ker. belterület hrsz: 3220/55, Pécs III. ker. Rókus sétány hrsz: 3220/56, Pécs III. ker. Steinmetz kapitány tér hrsz: 3466, Pécs, Rókus sétány 1. hrsz.:3265/1, Pécs Veres Péter utca 2,6,4, hrsz.:3265/4, Pécs, Szigeti út 2. hrsz.: 3265/20, Pécs, Rókus utca 1. hrsz: 3341/1/A/1, Pécs, Rókus utca 1. hrsz: 3341/1/A/2, Pécs, Rókus utca 1. hrsz: 3341/1/A/3, Pécs, Rókus utca 1. hrsz: 3341/1/A/4, Pécs, Rókus utca 1. hrsz: 3341/1/A/5, Pécs, Rókus utca 1. hrsz: 3341/1/A/6, Pécs, Váci Mihály utca 6,4,2, hrsz.: 3265/15, Pécs III. ker. belterület hrsz.: 3341/14,Pécs, Rókus utca 3/1. hrsz.: 3341/11/A/1, Pécs, Rókus utca 3/1 hrsz.: 3341/11/A/2, Pécs, Rókus utca 3/1 hrsz.: 3341/11/A/3, Pécs III. ker. belterület hrsz.: 3341/12, Pécs III. ker. belterület hrsz.: 3341/7, Pécs, Rókus utca 5/1. hrsz.: 3341/9, Pécs, Rókus utca 5/A hrsz: 3341/10,Pécs III. ker belterület hrsz.: 3341/4, Pécs II. ker. belterület hrsz.: 3341/5, Pécs, III. ker. belterület hrsz.: 3341/6, Pécs, Rókus utca7/1. hrsz.: 3341/15, Pécs, Rákóczi út hrsz.: 18556, Pécs, Petőfi tér hrsz.:4126/1, Pécs III. ker. belterület hrsz.: 4126/2, Pécs, Rákóczi Ferenc út 5-7 hrsz.: 18686/1, Pécs, Garay utca hrsz.: 4358, Pécs, Kórház tér hrsz.: 4374, Pécs, Hungária utca hrsz.: 3492, Pécs, Ferencesek utca hrsz.: 18477, Pécs, István tér hrsz.: 18392/2, Pécs, Várady Antal utca hrsz.: 18659, Pécs II. ker. belterület hrsz.: 18679/2, Pécs II. ker. belterület hrsz.: helyrajzi szám alatt (Projekt helyszíne) megvalósítja, és azt a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja és üzemelteti. Beruházási projektek esetében a projekt befejezését követően 10 évig a Kedvezményezettnek projekt fenntartási jelentésben kell beszámolnia a Szerződés teljesüléséről, a projekt működtetése során tervezett és az elért számszerűsíthető eredményekről. Kedvezményezett fenntartási jelentés beadására a Szerződés hatálya alatt évente egyszer, a mérleg benyújtási határidejétől számított 15 napon belül kötelezett. Beruházási jellegű projektek esetén a Kedvezményezett a projekt befejezését követő naptól számított 10 évig a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel az 1083/2006/EK rendelet 57. cikkének (1) bekezdésében foglaltaknak. Amennyiben a Kedvezményezett a jelen pontban foglalt kötelezettsége nem teljesül, haladéktalanul köteles értesíteni a Közreműködő Szervezetet. A támogatott beruházással létrehozott vagyon a fenti időpontig csak a támogatási döntést hozó előzetes jóváhagyásával és a foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási és az egyéb kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegeníthető el, adható bérbe, illetve terhelhető meg. 4. A Projekt költsége, a támogatás forrása, összege és jogcíme 4.1. A Projekt összköltsége A Projekt összköltsége Ft, azaz Kétmilliárd-hatszázötvenhárommillióötszázkilencvenháromezer-háromszáznyolcvankettő forint. 4

5 4.2. A Projekt elszámolható költsége A Projekt elszámolható költsége Ft, azaz Kétmilliárdötszáztizennyolcmillió-négyszázháromezer-háromszázhetvenegy forint. A Projekt elszámolható költségeit jelen szerződés 1. számú melléklete, az elszámolható költségek részletezését a 2. számú melléklete tartalmazza. Ha a Projekt elszámolható költsége a tervezetthez képest csökken, a tervezett célok megvalósítása mellett, a támogatási összeget is arányosan csökkenteni kell. Amennyiben a Kedvezményezettet a Projekt megvalósítása során közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettség terheli, a Projekt megvalósítását célzó, utolsó közbeszerzési eljárás befejezését követően, vagy amennyiben az egyes beszerzésekre jutó támogatást a projekt adatlapban meghatározták, bármely közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a Közreműködő Szervezet kezdeményezheti a megítélt támogatás csökkentését a közbeszerzési szerződés alapján létrejött vállalkozási szerződéssel le nem fedett támogatás összegével. A közbeszerzések eredményeként jelentkező megtakarítások fősorok közötti átcsoportosítása kizárólag a ROP Irányító Hatóság jóváhagyásával történhet. Ilyen igény, illetve jóváhagyás hiányában, ha a közbeszerzés során a beruházás költsége csökken, a támogatás összegét is arányosan csökkenteni kell.. Amennyiben a Projekt megvalósítása során, az elszámoláskor bemutatott és elfogadott tényleges költségek meghaladják a tervezett költségeket, a Kedvezményezett ebben az esetben is kizárólag a jelen Szerződésben foglalt támogatási összegre jogosult A Projekthez felhasználásra kerülő források A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását jelen Szerződés 3. sz. melléklete tartalmazza A támogatás összege és mértéke A támogatás mértéke a Projekt elszámolható költségének 84,79 %-a, de legfeljebb Ft, azaz Kettőmilliárd-egyszázharmincötmillió-ötszázhuszonnégyezerhatszázhatvanhárom forint. A támogatás kedvezményezettek közötti megoszlása a következő: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata: Ft, azaz Kettőmilliárdnyolcvanötmillió-egyszáznyolcvanezer-nyolcszázhatvanhárom forint. Pécs 2010 Menedzsmentközpont Közhasznú Társaság: Ft, azaz Ötvenmillióháromszáznegyvenháromezer-nyolcszáz forint. Amennyiben a jelen Szerződés megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a jelen Szerződés hatálya alatt változik, a hatályos szabályozás a jelen Szerződés ÁFÁ-ra vonatkozó rendelkezéseit a Szerződő Felek minden külön nyilatkozata, szerződés-módosítása nélkül módosítja. Amennyiben az ÁFA mértéke csökken vagy a Kedvezményezettnek ÁFA levonási jogosultsága keletkezik, a Projekt vonatkozásában, a támogatás összege is csökken, amennyiben az ÁFA mértéke nő, a támogatás összege nem növelhető. Amennyiben a Kedvezményezettet a jelen Szerződés szerint megillető támogatás az ÁFA összegét nem foglalja magában, a Projekthez kapcsolódó ÁFA fizetési kötelezettség a Kedvezményezettet terheli. A teljes projektre vonatkozó átlagos támogatási arány: 84,79 %. 5

6 Az egyes projektelemekre/tevékenységre vonatkozó támogatás intenzitása: - Projekt előkészítés támogatási intenzitása: 85%, - Projekt menedzsment támogatási intenzitása: 85% - Építés, bontás, felújítás, bővítés költsége támogatási intenzitása: Regionális beruházási támogatással támogatható tevékenység esetén: 50%, közösségi szabályozási szempontból nem ún. állami támogatásnak minősülő támogatás esetén 85% - Eszköz és immateriális javak beszerzése: 85% - Szolgáltatások igénybevételének költségei támogatási intenzitása: 85% - Szakmai szolgáltatások költségei támogatási intenzitása: 85% - Szakértői költségek, egyéb szakmai szolgáltatások támogatási intenzitása: 85% - Jogi szolgáltatások támogatási intenzitása: 85% - Nyilvánosság biztosításának költsége támogatási intenzitása:85% - Külön könyvvizsgálat költsége támogatási intenzitása: 85% - Általános költségek támogatási intenzitása: 85% Amennyiben az igénybe vehető, bármely forrásból származó támogatás mértéke változik, a Kedvezményezett erről a Közreműködő Szervezetet haladéktalanul értesíteni köteles A támogatás jogcíme Az Új Magyarország Fejlesztési Tervben szereplő Regionális Fejlesztés Operatív Programokra meghatározott előirányzatok felhasználásának állami támogatási szempontú szabályairól szóló 19/2007. (VII.30.) MeHVM rendeletben foglaltaknak megfelelően a jelen pontban meghatározott támogatásból Ft, Hétmillió-háromszáztizenegyezer-hétszáztizenhét forint A Bizottság 1628/2006/EK rendelete (2006. október 24.) a Szerződés 87. és 88. cikkének a nemzeti regionális beruházási támogatásokra való alkalmazásáról (HL L 302., , o.)" alapján regionális beruházási támogatásnak (melynek támogatástartalma Ft, azaz Hatmillió-hatszázhetvenkettőezer-négyszázkilencvenkettő forint) minősül. Kedvezményezettek közötti megoszlása a következő: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata: Ft, azaz Hétmillióháromszáztizenegyezer-hétszáztizenhét forint (melynek támogatástartalma: Ft, azaz Hatmillió-hatszázhetvenkettőezer-négyszázkilencvenkettő forint). 5. A Projekt megvalósításának számszerűsíthető eredményei évek szerint A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a 4. sz. mellékletben meghatározott számszerűsíthető eredmények elérése érdekében jogosult és egyben köteles felhasználni. Kedvezményezett a számszerűsíthető eredményeket teljesíteni köteles. 6. Biztosítékadási kötelezettség: Kedvezményezett a 281/2006 (II. 23.) Korm rendeletben foglaltak szerint az ÁSZF-ben meghatározott biztosítékokat, valamint jelen Szerződés 5 sz. mellékletében foglaltak szerinti biztosítéko(ka)t nyújtja. Az 5 sz. melléklet az ÁSZF, a felhívás, valamint a 281/2006. (II. 23.) Korm. rendeletben foglaltak szerinti szabályszerű benyújtásától válik a jelen Szerződés részévé. 6

7 7. Záró rendelkezések 7.1. Jelen Szerződés 8 oldalon és 4 db eredeti példányban készült. A jelen Szerződéshez csatolt 12 db melléklet, és a jelen Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a jelen Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projekt adatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan részei függetlenül attól, hogy azok a jelen Szerződéshez ténylegesen csatolásra kerültek-e Ha a Projektet több kedvezményezett valósítja meg (konzorcium), a kedvezményezettek egymás közti, valamint a Közreműködő Szervezet, illetve a Támogató és a kedvezményezettek közti viszonyokat a Szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza A Kedvezményezett a jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a jelen Szerződés tartalmát, az ÁSZF-t, és a vonatkozó jogszabályokat ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a jelen Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új jogi szabályozás bevezetésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak Amennyiben a Támogató vagy a Közreműködő Szervezet bármely, a jelen Szerződés alapján keletkező bejelentési, jelentéstételi, tájékoztatási kötelezettség, vagy igénylés teljesítéséhez formanyomtatványt bocsát rendelkezésre (így különösen előlegigénylés, kifizetési igénylés, projekt előrehaladási jelentés, szerződésmódosítás Kedvezményezett általi kezdeményezése, felhatalmazás azonnali beszedési megbízás benyújtására stb.), szerződésszerű teljesítésnek kizárólag a formanyomtatvány használata minősül. A formanyomtatványok a Támogató és/vagy a Közreműködő Szervezet honlapjáról tölthetők le A Közreműködő Szervezet a közbeszerzési eljárás nyertesével kötött szerződést, ha annak tartalmával egyetért, ellenjegyzi. A Kedvezményezett jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy ellenjegyzés hiányában támogatás csak az ellenjegyzett szerződés alapján felmerült költségekre folyósítható A Szerződő Felek a jelen Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a jelen Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követően 8 naptári napon belül tájékoztatják egymást A Kedvezményezett és a Közreműködő Szervezet hivatalos kommunikációja személyes dokumentum átadás/átvétellel vagy tértivevényes levelekkel valósulhat meg A jelen Szerződés hatályba lépésének napja megegyezik a szerződést kötő felek közül az utolsóként aláíró aláírásának napjával. Jelen szerződés a záró projekt fenntartási jelentés elfogadásának napját követő nappal hatályát veszti Kedvezményezett kijelenti, hogy a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LIII. törvény előírásainak megfelelően a projekt adatlapon feltüntetett projektfelelős, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, személyes adataiknak a Támogató és a Közreműködő Szervezet által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók. 7

8 7.11. A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányaikkal igazolja(k), hogy társasági dokumentumaik/alapító okiratuk alapján, a jelen Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a jelen Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a jelen Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik(nek), tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését Jelen Szerződéshez kapcsolódó jogviták esetére Szerződő Felek a Kaposvár Városi Bíróság, illetve értékhatártól függően a Somogy Megyei Bíróság illetékességét kötik ki Jelen szerződés vonatkozásában az Általános Szerződési Feltételek 2., 3.5., 12.3, pontja nem irányadó. Szerződő Felek a jelen Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták. Kedvezményezett P.H. Kelt, 200 év hónap napján.. Kedvezményezett P.H. Kelt, 200 év hónap napján.. Közreműködő Szervezet P.H. Kelt, 200 év hónap napján. Kötelezően csatolandó mellékletek: 1. sz. melléklet- A Projekt elszámolható költségei 2. sz. melléklet - A Projekt elszámolható költségeinek részletezése 3. sz. melléklet - A Projekt forrásai 4. sz. melléklet - A Projekt számszerűsíthető eredményei 5. sz. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások 6. sz. melléklet - Eltérések listája 7. sz. melléklet - A pénzügyi elszámolás részletes szabályai 8. sz. melléklet - Konzorciumi megállapodás 9. sz. melléklet - Közbeszerzési terv 10. sz. melléklet - A Projekt tevékenységeinek ütemezése 11. sz. melléklet - A Projekt kifizetési ütemezése 12. sz. melléklet - A Projekt kifizetési eljárásrendje konzorciumi partnerek között 8

9 Projekt előkészítés max. 6% Projekt menedzsment költségei max 2% Föld, ingatlanvásárlás költsége max. 10% Építés, bontás, felújítás, bővítés Komplex terület-előkészítés költsége max. 10%, kármentesítéssel együtt max. 15% Építés, bont területelőkés Tevékenységek-költségkategóriák Terv (ft-ban) 50 %-ban támogatható Terv (ft-ban) 85 %-ban támogatható Nem ún. állami támogatásnak minősülő támogatása 85% Terv (ft-ban) 50 %-ban támogatható Terv (ft-ban) 85 %-ban támogatható Nem ún. állami támogatásnak minősülő támogatása 85% 50 %-ban támogatható év II. félévre ütemezett kifizetési kérelem kapcsán elszámolandó költségek év I. félévre ütemezett kifizetési kérelem kapcsán elszámolandó költségek év II. félévre ütemezett kifizetési kérelem kapcsán elszámolandó költségek év I. félévre ütemezett kifizetési kérelem kapcsán elszámolandó költségek év II. félévre ütemezett kifizetési kérelem kapcsán elszámolandó költségek év I. félévre ütemezett kifizetési kérelem kapcsán elszámolható költségek év II. félévre ütemezett kifizetési kérelem kapcsán elszámolható költségek Összesen

10 tás, felújítás, bővítés (komplex szítés és kármentesítés költsége nélkül) Eszköz és immateriális javak beszerzése Szolgáltatások igénybevételének költségei ESZA típusú költségek:pl. képzések max. 2% Projektmegvalósításhoz igénybevett szakmai szolgáltatások költségei - Független műszaki ellenőr költsége max. 1% Terv (ft-ban) Terv (ft-ban) Nem ún. állami Terv (ft-ban) 85 %-ban támogatható Nem ún. állami támogatásnak minősülő támogatása 85% 50 %-ban támogatható 85 %-ban támogatható támogatásnak minősülő támogatása 85% 50 %-ban támogatható 85 %-ban támogatható Nem ún. állami támogatásnak minősülő támogatása 85% 50 %-ban támogatható Terv (ft-ban) 85 %-ban támogatható Nem ún. állami támogatásnak minősülő támogatása 85%

11 Projektmegvalósításhoz igénybevett szakmai szolgáltatások költségei Szakértői költségek, egyéb szakmai szolgáltatások, eljárási díjak pl. építész, Projektmegvalósításhoz igénybevett egyéb szolgáltatások Jogi szolgáltatások költsége max. 1,5% Projektmegvalósításhoz igénybevett egyéb szolgáltatások Nyilvánosság biztosításának költségei max 1% mértékben Projektmegvalósításhoz igénybevett egyéb szolgáltatások Külön könyvvizsgálat költsége max. 0,5% Általános költségek max. 0,5% Összesen 50 %-ban támogatható Terv (ft-ban) 85 %-ban támogatható Nem ún. állami támogatásnak minősülő támogatása 85% 50 %-ban támogatható Terv (ft-ban) 85 %-ban támogatható Nem ún. állami támogatásnak minősülő támogatása 85% 50 %-ban támogatható Terv (ft-ban) 85 %-ban támogatható Nem ún. állami támogatásnak minősülő támogatása 85% 50 %-ban támogatható Terv (ft-ban) 85 %-ban támogatható Nem ún. állami támogatásnak minősülő támogatása 85% Terv (ft-ban) Terv (Ft-ban) Év összesen

12 Projekt előkészítés max. 6% Projekt menedzsment költségei max 2% Föld, ingatlanvásárlás költsége max. 10% Építés, bontás, felújítás, bővítés Komplex Építés, bontás, felújítás, bővítés (komlplex terület-előkészítés költsége Eszköz és immateriális javak beszerzése területelőkészítés és kármentesítés költsége nélkül) max. 10%, kármentesítéssel együtt max. 15% Szolgáltatások igénybevételének költségei ESZA típusú költségek:pl. képzések max. 2% Projektmegvalósításhoz igénybevett szakmai szolgáltatások költségei - Független műszaki ellenőr költsége max. 1% Projektmegvalósításhoz igénybevett szakmai szolgáltatások költségei Szakértői költségek, egyéb szakmai szolgáltatások, eljárási díjak pl. építész, műszaki vezető Projektmegvalósításhoz igénybevett Projektmegvalósításhoz igénybevett Projektmegvalósításhoz igénybevett egyéb szolgáltatások Jogi szolgáltatások egyéb szolgáltatások egyéb szolgáltatások Külön Általános költségek költsége Nyilvánosság biztosításának költségei max könyvvizsgálat költsége max. 0,5% max. 1,5% 1% mértékben max. 0,5% Tevékenységekköltségkategóriák Összesen Terv (ft-ban) Terv (ft-ban) Terv (ft-ban) Terv (ft-ban) Terv (ft-ban) Terv (ft-ban) Terv (ft-ban) Terv (ft-ban) Terv (ft-ban) Terv (ft-ban) Terv (ft-ban) Terv (ft-ban) Terv (ft-ban) Terv (Ft-ban) Nem ún. Nem ún. Nem ún. Nem ún. állami Nem ún. állami állami állami Nem ún. állami Nem ún. állami állami Nem ún. állami támogatásnak támogatásnak Nem ún. állami támogatásnak támogatásnak támogatásnak támogatásnak támogatásnak támogatásnak Regionális minősülő minősülő támogatásnak minősülő minősülő minősülő minősülő minősülő 50 %-ban 85 %-ban minősülő Regionális Nem ún. állami 50 %-ban 85 %-ban támogatása 50 %-ban 85 %-ban támogtaása 50 %-ban 85 %-ban minősülő 50 %-ban 85 %-ban 50 %-ban 85 %-ban támogatása 50 %-ban 85 %-ban támogatása 50 %-ban 85 %-ban támogatása 50 %-ban 85 %-ban támogatása 50 %-ban 85 %-ban támogatása támogathat támogathat támogatása 85%- ban támogatás 85% támogatható támogatható 85% támogatható támogatható (85%) támogatható támogatható támogtaása (85%) támogatható támogatható támogatható támogatható (85%) támogatható támogatható (85%) támogatható támogatható (85%) támogatható támogatható (85%) támogatható támogatható (85%) ó ó (85%) támogatható 11. IMMATERIÁLIS JAVAK Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek 0 TÁRGYI ESZKÖZÖK INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK Földterület, termőföld Telek, telkesítés Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok Egyéb építmények Üzemkörön kívüli ingatlanok, épületek Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök Termelésben közvetlenül résztvevő járművek EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések Egyéb járművek Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések Üzemkörön kívüli berendezések, felszerelések, járművek 0 RÁFORDÍTÁSOK ANYAGKÖLTSÉG Vásárolt anyagok költségei Egyéb anyagköltség Anyagköltség megtérülés IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI Szállítás-rakodás, raktározás költségei Bérleti díjak Karbantartási költségek Hirdetés, reklám, propaganda költségek Oktatás és továbbképzés költségei Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül) Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak Biztosítási díj Költségként elszámolandó adók, járulékok, termékdíj Különféle egyéb költségek BÉRKÖLTSÉG SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések Jóléti és kulturális költségek Egyéb személyi jellegű kifizetések BÉRJÁRULÉKOK Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék Egészségügyi hozzájárulás Munkaadói járulék Szakképzési hozzájárulás Egyéb bérjárulék 0 EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK 0 87 PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI OSSZESEN

13 3. sz. melléklet: Források Forrás Ft % I. saját forrás ,20% 1/1. a támogatást igénylő hozzájárulása ,85% 1/2. partnerek ,35% hozzájárulása 1/3. bankhitel 0,00% 1/4. Egyéb, saját forrást kiegészítő támogatás 0,00% II. egyéb támogatás 0,00% III. a támogatási konstrukció keretében megítélt támogatás ,79% Összesen ,99%

14 4. sz. melléklet: A Projekt számszerűsíthető eredményei Indikátor neve Fejlesztéssel érintett városi terület nagysága Mértékegység Kiindulá si érték Cél-érték Elérésének időpontja (év, hó): négyzetméter 0, A fejlesztéssel érintett területeken létrehozott új funkciók száma Felújított zöldterületek nagysága A fejlesztések által érintett lakosság létszáma A fejlesztéssel létrejövő új épület, épületrész nagysága (pl. borház, parki pavilon, nyilvános illemhely) Akadálymentesített épületek száma(pl. borház, parki pavilon, nyilvános illemhely) Népszerűsítő és marketing akciók (pl. ESZA tevékenységek nyilvános rendezvényei) A fejlesztés kapcsán létrejövő kulturális programok száma (tartalmi korrekcióban bővített programlista alapján) db 0, négyzetméter 0, fő 0, négyzetméter 0,00 231, db 0, db 0, db 0,

15 Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Jelen dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv Dél-Dunántúli Operatív Program A pécsi Európa Kulturális Fővárosa 2010 program kiemelt projektjeinek megvalósítása felhívás keretében támogatásban részesített projektek vonatkozásában tartalmazza a pénzügyi elszámolás részletes szabályait. A részletes szabályok a pályázati felhívás és útmutató, az elszámolható költségek vonatkozásában készült nemzeti szabályozás, valamint a releváns közösségi és hazai jogszabályok figyelembe vételével kerültek meghatározásra. I. Általános feltételek A projekt megvalósítása során kizárólag a projekt elfogadott költségvetésében szereplő költségek számolhatók el, a benyújtott kifizetési kérelmek összeállításakor azonban az alábbi általános feltételek mindenkor figyelembe veendők: Előkészítési költségként a december 20. és a projekt megkezdése közötti időszakban felmerülő, a továbbiakban előkészítési költségnek minősített költségek számolhatók el. Az előkészítésen kívül további költségek a befogadást követően, a projekt megkezdésétől számolhatóak el. A kedvezményezetteknél ténylegesen felmerült költségek, melyek teljesülése kivéve az előleg számlát (számlával, bevallással, egyéb számviteli vagy belső bizonylattal) és jogalapja (szerződéssel, megrendelővel, közigazgatási határozattal, stb.) igazolható. Közvetlenül kapcsolódnak a támogatott projekthez, nélkülözhetetlenek annak elindításához és/vagy végrehajtásához, az akciótervben (vagy az operatív programban) meghatározott földrajzi területen merülnek fel és a projekt elfogadott költségvetésében, illetve annak hatályos módosításában betervezésre kerültek. A költségek csak olyan mértékben számolhatók el, amilyen mértékben a támogatott projekthez kapcsolódnak, ill. amilyen mértékben annak célját szolgálják. Az egyes költségek elszámolása alkalmával nem valósulhat meg kettős finanszírozás. Csak olyan költségek számolhatók el, amelyek nem szerepelnek jogszabály, illetve a pályázati/tervezési felhívás és útmutató által nem elszámolhatónak minősített költségek között. A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladják meg a szokásos piaci árat (vagy a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésben rögzített árat) és a projekt költségvetésének megfelelően részletezettnek és ily módon ellenőrizhetőnek kell lenni ahhoz, hogy meghatározható legyen az elszámolható költség besorolása. A piaci ártól történő jelentős eltérés észlelése esetén a KSZ-nek lehetősége van az árajánlat felülvizsgálatára, a kifizetés felfüggesztésére. Igazoltan a piaci árat meghaladó beszerzés tényének megállapítása esetén a KSZ a többletköltséget nem tekinti elszámolható költségnek. Csak olyan vállalkozói szerződések számolhatóak el, amelyek a projekt végrehajtásához feltétlenül szükségesek és arányos hozzá adott értéket képviselnek. Nem számolhatóak el az olyan közvetítőkkel vagy tanácsadókkal kötött vállalkozói szerződéssel kapcsolatban felmerült költségek, amely szerződés a kifizetést a tevékenység összköltségének a százalékos arányában határozza meg, kivéve, ha a részteljesítés lehetőségét a szerződés vagy hatályos módosítása tartalmazza, és az ilyen ténylegesen felmerült és kiegyenlített részköltségeket a végső kedvezményezett alátámasztja a munka vagy a szolgáltatás tartalmára és valóságos értékére való hivatkozással, részletes teljesítés igazolással. 1

16 A támogatott projekt megvalósítása során a kivitelezőt a vonatkozó közbeszerzési szabályok betartásával kell kiválasztani, a kivitelező nem lehet a kedvezményezett partnere. Közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések esetén, amennyiben a beszerzés értéke - az egybeszámítás elvének betartásával meghaladja az 1 millió forintot, legalább három ajánlatot kell bekérni, melyek tartalmukban azonosak és összehasonlíthatóak egymással. A 3 beérkezett ajánlatot és az ezek alapján megkötött szerződést a kifizetési kérelemhez be kell nyújtani. Nem fogadható el olyan árajánlat, megrendelő, szerződés, egyéb kötelezettségvállalás olyan szolgáltatótól, amelyben a projektgazda szervezet(ek) tulajdonosa/ fenntartója, vagy nevében nyilatkozatra jogosult személy vagy mindezeknek a Ptk b) értelmében közeli hozzátartozója tulajdonosi/fenntartói jogokat gyakorol, és fordítva: amely szervezet tulajdonosa vagy nevében nyilatkozatra jogosult személy vagy mindezek közeli hozzátartozója a projektgazda szervezetben tulajdonosi/fenntartói jogokat gyakorol. II. A költségvetés belső arányaira vonatkozó korlátok: Kiegészítő jelleggel, nem önállóan támogatható tevékenységekre jutó elszámolható költségek Előkészítési költségek (ide nem értve a föld- és ingatlanvásárlás költségét) max 20% max 6% Projektmenedzsment költsége max 2 % Föld és ingatlanvásárlás költsége max 10% Komplex terület-előkészítés (tényfeltárás, bontás, közművek felújítása, felosztása, kiépítése, rekultiváció, műszaki beavatkozás) max 15% ESZA típusú tevékenységek költsége max 2% Független műszaki ellenőr költsége max 2% Jogi szolgáltatással kapcsolatos költségek max1,5% Külön könyvvizsgálat költsége max 0,5% Nyilvánosság biztosításának költsége max 1 % Általános költségek max 0,5 % III. Költségvetés módosításhoz kapcsolódó előírások: A Támogatási szerződés szerződés-módosításra vonatkozó rendelkezéseinek figyelembe vételével saját hatáskörben, vagy a KSZ előzetes hozzájárulásával a költségvetés átcsoportosításra a következő keretek között van lehetőség: - a projekt elfogadott költségvetésében eredetileg nem szereplő költségkategóriára (TSZ 2 sz. melléklet táblázatának oszlopaiban szereplő költségkategóriák) költséget átcsoportosítani nem lehet; 2

17 - a költségvetés átcsoportosítás során a fentiekben is feltüntetett korlátok figyelembe vétele szükséges; - A közbeszerzések eredményeként jelentkező megtakarítások fősorok közötti átcsoportosítása kizárólag a ROP Irányító Hatóság jóváhagyásával történhet. Ilyen igény, illetve jóváhagyás hiányában, ha a közbeszerzés során a beruházás költsége csökken, a támogatás összegét is arányosan csökkenteni kell. - amennyiben a projektmegvalósítás során megtakarítás következik be, és emiatt a költségvetési korlátok bármelyike túllépésre kerül, legkésőbb a projekt záró kifizetési kérelmében elszámolásra benyújtott költségek, valamint a kifizetendő támogatás mértéke csökkentésre kerül. IV. Kifizetések típusai A támogatási összeg ideértve az előleget is első folyósítása csak akkor engedélyezhető, ha a Támogatási Szerződés 5. számú mellékletében meghatározott és a projekt adatlapon meghatározott vállalt, illetve a jogszabályok által kötelezően előírt biztosítékok rendelkezésre állnak. Az elszámolást, a támogatás folyósítását a Kedvezményezett kezdeményezi. Teljesített kifizetéseket számlákkal vagy egyéb, a későbbiekben részletezett, gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylatokkal, illetve azt alátámasztó dokumentumokkal kell igazolni. A) Időközi kifizetési igény Az időközi kifizetési igényről általánosságban A kedvezményezett az időközi kifizetési igénylésben számol el a projektje keretében felmerült költségekről a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylatokkal igazolt fizikai teljesítést követően. A támogatások folyósítása az alábbi formákban történhet: Utófinanszírozással: a kedvezményezett által kifizetett számlák támogatási összegének utólagos megtérítése közvetlenül a kedvezményezett bankszámlájára. Ebben az esetben a támogatás folyósításának feltétele a fizikai teljesítésen felül a pénzügyi teljesítés is. Szállítói számlák szállító részére történő közvetlen kifizetésével: a számlák támogatási összegének kifizetése közvetlenül a szállító részére, mely esetben a fizikai teljesítésen felül a pénzügyi teljesítést a kedvezményezettnek csak a támogatással csökkentett rész arányában kell igazolni. Engedményezéssel, mely esetben a kifizetett számlák támogatási összegének utólagos megtérítése az engedményes (a támogatást megelőlegező intézmény) bankszámlájára történik. A fentieken túl az Időközi kifizetési igényhez benyújtandó dokumentumok fejezetben kerül részletezésre azon dokumentumok köre, melyeket a kifizetési igénylés (elszámolási csomag) részeként a kedvezményezettnek be kell nyújtania, függően a választott elszámolás módjától. Speciális szabályok az időközi kifizetési igénnyel kapcsolatban Legalább egy kifizetési igénylés (elszámolási csomag) benyújtásának szabálya: a kedvezményezettnek a projektje megvalósítása során legalább egyszer be kell 3

18 nyújtania a kifizetési igénylését, melyben elszámol a projekt keretében felmerült költségeivel. Amennyiben csak egy alkalommal nyújt be a kedvezményezett elszámolási csomagot, abban az esetben a kifizetési igény záróegyenleg kifizetési igényként kerül figyelembevételre, mely esetben annak meg kell felelnie a záróegyenleg kifizetési igényre vonatkozó előírásoknak. (lásd B) Záróegyenleg kifizetési igény) Számlaösszesítők használata (személyi jellegű költségek, saját teljesítés, stb.): Jelen projekt keretében az alábbi összesítők használata lehetséges: eft támogatási összeg alatti számlák összesítője: a 100 ezer forint alatti támogatás tartalmú számlák esetében számlaösszesítőt kell alkalmazni (kivétel építés esetén, ugyanis ez esetben a 100 eft támogatás tartalmú számlák nem elszámolhatóak); - Személyi jellegű költségek (bér, járulékai, étkezési hozzájárulás) összesítője; - Általános (rezsi) költség összesítő; - Utazási és kiküldetési (napidíj) költség összesítő; - Értékcsökkenési költségek összesítője; - Saját teljesítéshez kapcsolódó költségek összesítője; - ÁFA összesítő fordított adózás esetén. Amennyiben a pályázati kiírás a személyi jellegű, általános (rezsi), utazási-kiküldetési, értékcsökkenési költségeket, valamint a saját teljesítést elszámolható költségnek engedi, a fenti tevékenységek során felmerült költségekkel a kedvezményezettnek a felsorolt összesítőben kell elszámolnia. A számlaösszesítők az elszámolási csomag szerves részét képezik. A számlaösszesítő tartalmazza a részét képező számlák főbb adatait. Elektronikus alkalmazás (számlakitöltő) használata: a kedvezményezett elszámolási tevékenységét számlakitöltő program támogatja, mely egyrészt biztosítja a kifizetési kérelemhez beadandó dokumentumok könnyű, hibamentes előállítását, másrészt gyorsítja a KSz-ek ügyintézését. Az on-line számlakitöltő használata kötelező. A számlakitöltő kezelésének szabályait felhasználói kézikönyv tartalmazza, amely alapján a kedvezményezett egyszerű és érthető, ábrákkal alátámasztott leírás alapján tölti fel adatokkal a programot. A számlakitöltővel kapcsolatban felmerült kedvezményezetti kérdések kezelésére az NFÜ Helpdesk szolgáltatást üzemeltet. Kizárólag a Helpdesk-szolgálat illetékes a számlakitöltő alkalmazásával kapcsolatban információt szolgáltatni a kedvezményezettnek. A rendelkezésre álló alábbi formanyomtatványok letölthetők a honlapról a következő címről: 1. Előleg fizetési kérelem 2. Kifizetési kérelem 3. Elszámolást alátámasztó dokumentumok 4. Átalány alapú általános (rezsi) költségek fizetési kérelme 5. Projekt menedzsment költségek átalány alapon történő fizetési kérelme 6. ERFA átalány összesítő záró kifizetésnél 4

19 Az időközi (közbenső) kifizetés igénylésének feltételei 1. A projekttel kapcsolatban rendelkezésre állnak a megvalósítás során keletkező, ténylegesen felmerült költségeket igazoló számlák vagy egyéb gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylatok (a továbbiakban számlák). 2. Támogatási szerződés aláírását követő 12 hónapon belül a kedvezményezettnek kifizetési kérelem benyújtásával kell igazolnia a megítélt támogatás legalább 10%-ának felhasználását. 3. Szállítói finanszírozásra egy adott projekt/projektelem esetén csak abban az esetben van lehetőség, ha a projekt/projektelem kapcsán a kedvezményezett nem részesül előlegben. Szállítói finanszírozási lehetőség választása esetén lehetőség szerint egy adott kifizetési kérelem mindig csak egyfajta szállítói vagy utólagosan finanszírozandó bizonylatokat tartalmazhat. Amennyiben a kedvezményezett szállítói finanszírozás lehetőségét választja, abban az esetben egy adott kifizetési kérelem mindig csak egyfajta szállítói vagy utólagosan finanszírozandó bizonylatokat tartalmazhat, a számlák jóváhagyására rendelkezésre álló idő eltérő mértéke miatt. Ez alól kivételt jelent, ha az egyfajta kifizetési módon finanszírozandó bizonylatokat tartalmazó kifizetési kérelemben igényelt támogatás összege nem haladná meg az ÁSZF 5.2. pontjában meghatározott mértéket, ekkor ún. vegyes kifizetési kérelem is benyújtható. Az időközi kifizetési igényhez benyújtandó dokumentumok Egységesített alátámasztó dokumentumok: A gyorsabb kifizetések, valamint a kedvezményezettek és az intézményrendszer számára is átláthatóbb elszámolási rendszer érdekében az elszámoláshoz csatolandó dokumentum köre (kifizetési kérelem és a kifizetési kérelem alátámasztó dokumentumok) egyszerűsítésre, egységesítésre került. Az elszámolást alátámasztó dokumentumok egységes alapon kerülnek előírásra. Az egységességet az támasztja alá, hogy a pénzügyi elszámoláshoz benyújtandó dokumentumok tevékenyég vonatkozású költségkategóriákhoz lettek rendelve, azaz: nem kiírás-, hanem projekt-tevékenységfüggő a bekérendő dokumentumok köre (ún. Elszámolási dokumentumok mátrix): Költségkategóriák / benyújtandó dokumentumok 1. Építés Kivitelezői szerződés (melléklet: fizetési ütemezés) Számla Kifizetés bizonylata Hatósági engedélyek évi CI. törvény, illetve FIDIC szabályok szerinti (vagy azzal egyenértékű) mérnökjelentés millió Ft támogatási összeg fölött Mérnöki /műszaki ellenőr igazolása millió Ft támogatási összeg között Engedélyköteles építési beruházásnál, felújításnál építési napló Nem engedélyköteles építési beruházásnál kivitelező nyilatkozata a kezdésről Általános dokumentumalapú ellenőrzés Egyszer, az 1. elszámoláskor 5

20 2. Eszközbeszerzés Szállítói szerződés / Írásos megrendelő / Nyilatkozat, hogy nem kötött szerződést Számlaösszesítő Számla Kifizetés bizonylata Szállítólevél Átadás-átvételi jegyzőkönyv Üzembe helyezési okmányok Eredetigazolás az eladótól (használt eszközök esetén) Vámáru nyilatkozat és vámhatározat Használt eszköz esetén: nyilatkozat, hogy az eszköz korábbi beszerzése az előző hét év során nem nemzeti vagy közösségi támogatás igénybevételével történt csak devizában kiállított számla esetén 3. Szolgáltatás Szerződés / Nyilatkozat, hogy nem kötött szerződést Számla Számlaösszesítő Kifizetés bizonylata Teljesítésigazolás az elvégzett szolgáltatásról / Minta a tárgyiasult szolgáltatásról (elektronikusan) Képzés esetén a fentieken kívül Részvételt igazoló jelenléti ívek A képző intézmény által kiállított, a képzés sikeres elvégzését igazoló dokumentumok 4. Személyi jellegű költségek Összesítő - személyi jellegű költségek (bér és járulékai, étkezési hozzájárulás) Munkaszerződés / Megbízási szerződés bruttó 50eFt adott személyre elszámolt összeg felett egyszer, az 1. elszámoláskor, ill. változás esetén Kifizetés bizonylata Munkaidő nyilvántartás (ha nem a teljes bérköltség kerül elszámolásra az adott projekt terhére) Munkaköri leírás projekt megvalósítók esetén egyszer, az 1. elszámoláskor, ill. változás esetén Bérjegyzék/ fizetési jegyzék illetményekről 5. Közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó dokumentumok Közbeszerzési ütemterv Ajánlati felhívás Ajánlati dokumentáció Beérkezett ajánlatok Eredmény összesítő 6. Egyéb -költségkategóriától függetlenül- ellenőrizendő dokumentumok Könyvvizsgálói igazolás Könyveléssel kapcsolatos dokumentumok 6

21 Pénzügyi beszámoló Főkönyvi feladás / kivonat Leltár, raktári nyilvántartás (analitika) Bérszámfejtés analitikája Személyi jellegű költségek analitikus részletező kimutatása (név, nettó bér, bruttó bér, munkáltatót terhelő járulékok) Számviteli nyilvántartás költségek felmerüléséről (pénztárkönyv, naplófőkönyv) Az elszámolási dokumentum mátrixban szereplő, -szel jelölt dokumentumok a kifizetési kérelemhez csatolandók (némelyik csak egy alkalommal, az első elszámoláskor, ill. módosítás esetén). A nem megjelölt dokumentumok ellenőrzésére a helyszíni szemlék alkalmával kerül sor. Szállítói kifizetés illetve engedményezés esetén a felsoroltakon kívül benyújtandó dokumentumok: A számla támogatáson felüli összegének kifizetését igazoló dokumentum; A kedvezményezett számlához kapcsolódó teljesítés igazolása; Engedményezési szerződés. Időközi kifizetési igénylés kezdeményezése A kedvezményezett kezdeményezi az időközi kifizetés igénylést a támogatási szerződésben meghatározott tevékenységek fizikai megvalósulását követően. Utólagos elszámolás céljából közbenső kifizetési kérelem akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás összege meghaladja a megítélt támogatás 10%-át. 1 milliárd forintot meghaladó támogatás esetén időközi kifizetési igény akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja a támogatási szerződésben meghatározott összeget, de legalább a megítélt támogatás 2%-át. A kifizetési igénylés kezdeményezésének első lépése, mikor a kedvezményezett a számlák rögzítését támogató elektronikus alkalmazásokon számlakitöltő keresztül rögzíti az elszámolása kapcsán felmerült számlák adatait, illetve kitölti a kifizetési igényléshez kapcsolódó dokumentumokat. Az elektronikus alkalmazás informatikai támogatást nyújt a kedvezményezett elszámolási csomagjának elkészítéséhez, viszont nem mentesíti a kedvezményezettet az elszámolási csomag dokumentum alapon történő benyújtásától. Az időközi kifizetési igénylés hiánypótoltatása Amennyiben a kedvezményezett által benyújtott elszámolási csomag vagy egy része tartalmi, vagy formai szempontból nem felel meg, valamint a feltárt hiányosságok alapján hiánypótlásra van lehetőség, abban az esetben hiánypótlásra kell felhívni a kedvezményezettet az elszámolási csomagban szereplő valamennyi hiány, illetve hiba, illetve a hiánypótlás elmulasztása esetén fennálló következmények megjelölésével. A kedvezményezettnek a hiánypótlásra 30 naptári nap áll a rendelkezésére. Határidő: Utólagos megtérítés esetén az időközi igénylés beérkezésétől számított 30 naptári napon belül, szállítói kifizetés esetén 15 naptári napon belül. Jó tételek továbbengedésének szabálya: amennyiben az elszámolási csomaggal kapcsolatban olyan hiánypótlás merül fel, amely vonatkozásában kizárólag egyes számlákhoz kapcsolódóan szükséges a hiánypótlás lefolytatása, abban az esetben 7

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Azonosító szám: DDOP-5.1.1-11-2011-0004 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében

Részletesebben

Amennyiben a Projekt megvalósítás kezdő időpontja a tervezett időponttól eltér, azt a Címzett köteles az ok megjelölésével

Amennyiben a Projekt megvalósítás kezdő időpontja a tervezett időponttól eltér, azt a Címzett köteles az ok megjelölésével 3.sz. melléklet Azonosító szám: TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA amely létrejött egyrészről a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (6720 Szeged, Széchenyi tér 11), mint Támogató Közvetítő Szervezet (továbbiakban:

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Azonosító szám: NYDOP-2.1.1/I-11-2011-0015 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató)

Részletesebben

Építés, felújítás, bővítés Eszköz beszerzés. Általános költségek. szolgáltatás

Építés, felújítás, bővítés Eszköz beszerzés. Általános költségek. szolgáltatás Projekt elszámolható elszámolható költség: megítélt támogatás: 79 969 997 71 972 997 Megvalósíthat Projekt ósági előkészítés Közbeszerzés tanulmány (kivéve költsége készítése Projekt közbeszerzés és (projekt

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS. "Déli-Belváros megújítása projekt - Belváros művészeti negyedének létrehozása" KMOP- 5. 2. 2/B-09-2f-20 l 0-000 l

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS. Déli-Belváros megújítása projekt - Belváros művészeti negyedének létrehozása KMOP- 5. 2. 2/B-09-2f-20 l 0-000 l TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS "Déli-Belváros megújítása projekt - Belváros művészeti negyedének létrehozása" Azonosító szám : KMOP- 5. 2. 2/B-09-2f-20 l 0-000 l ~PR.QRÉGIÓ Nemzell Fe]lem'll 0gynök$ét l www.u)szochonyltorv.9

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Költségvetési Bizottsága és Pénzügyi Bizottsága 2010. július 14-i együttes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Költségvetési Bizottsága és Pénzügyi Bizottsága 2010. július 14-i együttes ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési Bizottsága elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága elnöke 29-195/21 ELŐTERJESZTÉS Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

Részletesebben

Támogatási Szerződés tervezet (1milliárd forint alatti támogatási összeggel megvalósuló projektekhez)

Támogatási Szerződés tervezet (1milliárd forint alatti támogatási összeggel megvalósuló projektekhez) Azonosító szám: TIOP-2.1.2-08/1-2009-0005 Támogatási Szerződés tervezet (1milliárd forint alatti támogatási összeggel megvalósuló projektekhez) amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Részletesebben

Támogatási Szerződés. egyrészről a Nemzetgazdasági Minisztérium (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (továbbiakban: Támogató)

Támogatási Szerződés. egyrészről a Nemzetgazdasági Minisztérium (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) Szerződés száma: «azonositoszam» Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzetgazdasági Minisztérium (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) másrészről

Részletesebben

Támogatási Szerződés szakaszolt projekt II. szakaszának megvalósítására

Támogatási Szerződés szakaszolt projekt II. szakaszának megvalósítására Iktatószám: Kedvezményezett neve: Projekt címe: Projekt azonosítószám: KEHOP-1.3.1. Támogatási Szerződés szakaszolt projekt II. szakaszának megvalósítására Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása

Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása ÁROP-1.A.5, 3.A.2 Pályázói információs nap Előadó: Kocsis Beáta, Pénzügyi menedzser MAG Zrt. 2014. március 25. Budapest Szabályozási háttér 4/2011

Részletesebben

Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2012. augusztus hó 30. napján tartandó Képviselőtestületi

Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2012. augusztus hó 30. napján tartandó Képviselőtestületi E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2012. augusztus hó 30. napján tartandó Képviselőtestületi ülésére Tárgy: Három Szirom Óvoda építése Hajdúhadházon című, ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0014

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet (székhely: 1116 Budapest, Tomaj u. 4., aláírásra jogosult képviselője: Lehel László elnök-igazgató), továbbiakban mint

Részletesebben

Támogatási Szerződés minta

Támogatási Szerződés minta Budapest Fővárosi Városrehabilitációs Keret keretében 4. számú melléklet Ügyiratszám: FPH / - /2013 Támogatási Szerződés minta amely létrejött egyrészről Budapest Főváros Önkormányzata (1052 Budapest,

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Iktatószám: Kedvezményezett neve: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Projekt címe: HELP Helyi Esélyegyenlőségi és Lakhatási Program Projekt azonosítószám: TOP-6.9.1-15-PC1-2016-00001 Támogatási Szerződés

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT MINTA

TÁMOGATÓI OKIRAT MINTA Iktatószám: Kedvezményezett neve: Projekt címe: Projekt azonosítószám: TÁMOGATÓI OKIRAT MINTA Preambulum A Vidékfejlesztési Program 19. intézkedése a vidékfejlesztési tevékenységben jelentős szerepet vállaló,

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések befogadása Pénzügyi adatok rögzítése az EMIR-ben Dokumentum-ellenőrzés

Részletesebben

1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT

1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT 1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

TÁMOP PROJEKTEK PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSA

TÁMOP PROJEKTEK PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSA TÁMOP PROJEKTEK PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSA 2010.02.26. POLGÁR ÉVA TÉMAKÖRÖK elszámolható költségek útmutató (ESZA/ERFA) könyvvizsgálat a projekt végén előlegből származó kamatbevétel bevételek kezelése milyen

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Azonosító szám: TÁMOP-2.4.3/B-2-10/2-2010-0013 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS TERVEZET. Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Költségvetési Bizottsága november 3-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS TERVEZET. Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Költségvetési Bizottsága november 3-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Költségvetési Bizottsága elnöke 29-283/2010 ELŐTERJESZTÉS TERVEZET Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Költségvetési Bizottsága

Részletesebben

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA. Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont Projekt megvalósítása érdekében.

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA. Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont Projekt megvalósítása érdekében. KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont Projekt megvalósítása érdekében Oldal: 1 / 5 KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS (továbbiakban Konzorciumi

Részletesebben

PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ

PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ Tartalom Határidők a projekt megvalósításában Záró elszámolási csomag benyújtása Záró elszámolási csomag ellenőrzése Kötelező tevékenységek

Részletesebben

2. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót MARCALI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

2. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót MARCALI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Utófinanszírozás: Sipos-Kovács Mónika DARFÜ Nonprofit Kft. Vegyes finanszírozás:

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Utófinanszírozás: Sipos-Kovács Mónika DARFÜ Nonprofit Kft. Vegyes finanszírozás: Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Utófinanszírozás: A projekt során felmerülő költségek utólagos támogatási formája, a számla, vagy egyéb, az elszámolást alátámasztó dokumentum teljes összegének

Részletesebben

4. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót

4. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót 4. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. A fentiekre figyelemmel a jelen Támogatói Okiratban az alábbiakat állapítom meg:

TÁMOGATÓI OKIRAT. A fentiekre figyelemmel a jelen Támogatói Okiratban az alábbiakat állapítom meg: Iktatószám: 632/2534/12/6/2015 Kedvezményezett neve:bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Projekt címe: Helyi Fejlesztési Stratégiák elkészítése Projekt azonosítószám: 1751973719 TÁMOGATÓI

Részletesebben

Iktatószám: NKEK /2013 EMIR iktató szám: K-2013-KEOP /A/ /173 TÁMOGATÓI OKIRAT

Iktatószám: NKEK /2013 EMIR iktató szám: K-2013-KEOP /A/ /173 TÁMOGATÓI OKIRAT Iktatószám: NKEK-3744-7/2013 EMIR iktató szám: K-2013-KEOP- 4.10.0/A/12-2013-0155-0183675/173 TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Környezet és Energia Operatív Program Irányító

Részletesebben

Módosult a Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása című felhívás

Módosult a Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása című felhívás Módosult a Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása című felhívás A Széchenyi 2020 keretében megjelent Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása című (GINOP-2.1.1-15 kódszámú) felhívás módosult az

Részletesebben

Támogatói Okirat minta

Támogatói Okirat minta Támogatói Okirat minta A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretén belül a Nemzetgazdasági Minisztérium, mint Támogató által..-én kiadott GINOP 1.2.2-2015 Mikro-, kis- és középvállalkozások

Részletesebben

Támogatási szerződés, szerződéskötések, elszámolható költségek, számlabefogadás. 2009. november 24., 27. Varga Dénes PhD

Támogatási szerződés, szerződéskötések, elszámolható költségek, számlabefogadás. 2009. november 24., 27. Varga Dénes PhD Támogatási szerződés, szerződéskötések, elszámolható költségek, számlabefogadás 2009. november 24., 27. Varga Dénes PhD 1 Támogatási szerződés tartalma I. ÁSZF 1. Általános rendelkezések 2. Projekt megvalósításához

Részletesebben

3. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót

3. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót 3. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében 5. sz. melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása ernyőszervezeteken keresztül című pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

Elszámolást alátámasztó dokumentumok (Az egyes elszámolható költségekhez, projektelem/tevékenység kategóriákhoz)

Elszámolást alátámasztó dokumentumok (Az egyes elszámolható költségekhez, projektelem/tevékenység kategóriákhoz) Elszámolást alátámasztó dokumentumok (Az egyes elszámolható költségekhez, projektelem/tevékenység kategóriákhoz) 1. Föld és ingatlan vásárlás Területszerzéssel kapcsolatos bizonylatok összesítıje Hatósági

Részletesebben

UNIÓS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSA PÉNZÜGYI SZEMMEL JOGI HÁTTÉR

UNIÓS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSA PÉNZÜGYI SZEMMEL JOGI HÁTTÉR UNIÓS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSA PÉNZÜGYI SZEMMEL JOGI HÁTTÉR I. A TÁMOGATÁSI JOGVISZONY SAJÁTOSSÁGAI A támogatási jogviszony sajátos polgári jogi jogviszony. (támogatási szerződés/támogatói okirat) Sajátosságok

Részletesebben

A kifizetési kérelem mellé benyújtandó, pénzügyi és szakmai előrehaladást igazoló dokumentumok összessége - mátrix 2011.

A kifizetési kérelem mellé benyújtandó, pénzügyi és szakmai előrehaladást igazoló dokumentumok összessége - mátrix 2011. benyújtandó 1 Föld és ingatlan vásárlás Adásvételi szerződés Számla (amennyiben a föld és ingatlanvásárlásról számla is kiállításra került) Tulajdoni lap (60 napnál nem régebbi) Értékbecslő vagy jogszabály

Részletesebben

Iktatószám: NKEK /2013 EMIR iktató szám: K-2013-KEOP /A/ /173 TÁMOGATÓI OKIRAT

Iktatószám: NKEK /2013 EMIR iktató szám: K-2013-KEOP /A/ /173 TÁMOGATÓI OKIRAT Iktatószám: NKEK-3785-11/2013 EMIR iktató szám: K-2013-KEOP- 4.10.0/A/12-2013-0184-0191989/173 TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Környezet és Energia Operatív Program Irányító

Részletesebben

Támogatási Szerződés tervezet

Támogatási Szerződés tervezet Azonosító szám: Támogatási Szerződés tervezet amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró [közreműködő

Részletesebben

- T e r v e z e t - Szerződés száma: amely létrejött

- T e r v e z e t - Szerződés száma: amely létrejött Szerződés száma: IPARJOG_15 T Á M O G A T Á S I S Z E R Z Ő D É S - T e r v e z e t - amely létrejött egyrészről a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Székhely: 1061 Budapest, Andrássy

Részletesebben

4. számú KIFIZETÉSI KÉRELEM Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót

4. számú KIFIZETÉSI KÉRELEM Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót 4. számú KIFIZETÉSI KÉRELEM Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót Kifizetési igény típusa Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény Jelen adatlap elválaszthatatlan részét

Részletesebben

(Támogató és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

(Támogató és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel. Szerződés száma: «PKR szerződésszám» Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (1011 Budapest, Fő utca 44-50.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) Postacím:

Részletesebben

A HEFOP pénzügyi lebonyolítási rendszerének ismertetése, pénzügyi monitoring

A HEFOP pénzügyi lebonyolítási rendszerének ismertetése, pénzügyi monitoring A HEFOP pénzügyi lebonyolítási rendszerének ismertetése, pénzügyi monitoring Nagy Ildikó Költségvetés forrásai A HEFOP program teljes költségvetése ~ 191,3 Md Ft (750,4 millió ) EU forrás 75% ~ 143,5 Md

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések átvétele FH-tól Pénzügyi adatok rögzítése

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Azonosító szám: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0078 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró Oktatási és Kulturális

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 18-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 18-i rendes ülésére Új napirendi pont 20. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 18-i rendes ülésére Tárgy: TÁMOP-3.1.3-10/2-2010-0015 azonosító

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

PROJEKT ADATLAP. a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése. tárgyú pályázathoz.

PROJEKT ADATLAP. a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése. tárgyú pályázathoz. 1 I. PROJEKT ADATLAP a Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: KMOP-2013-1.2.1/A 2 PROJEKT ADATLAP 1. TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓ

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Regionális Fejlesztési Operatív Programok

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Regionális Fejlesztési Operatív Programok Pénzügyi elszámolás részletes szabályai a Regionális Fejlesztési Operatív Programok a című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektekhez

Részletesebben

~;t; (2;1,~~~s- . szám ú ;~~i;:~

~;t; (2;1,~~~s- . szám ú ;~~i;:~ HudazJt'l;!! ~~:.~:r:~~~~;~~~;;:;i t ü.,";,~~ ; 15 ~;t; (2;1,~~~s-. szám ú ;~~i;:~ Előterjesztés a Képviselő-testület részére a KMOP-5.1.1/A-9-2f-211-1 azonosító számú "Kőbányai 'Kis-Pongrác' lakótelep

Részletesebben

PROJEKT ADATLAP. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz

PROJEKT ADATLAP. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz 1 I. PROJEKT ADATLAP a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.1/M KMOP-2011-1.2.1/M 2 PROJEKT

Részletesebben

PROJEKT ADATLAP A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM

PROJEKT ADATLAP A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM PROJEKT ADATLAP A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM ÉLŐHELYVÉDELEM, -HELYREÁLLÍTÁS, VONALAS LÉTESÍTMÉNYEK TERMÉSZETKÁROSÍTÓ HATÁSÁNAK MÉRSÉKLÉSE C. ELŐKÉSZÍTÉSI PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ KÓDSZÁM: KEOP

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel Uniós pályázatok és projektek felépítése A pályázati dokumentáció tartalma Pályázati felhívás Pályázati útmutató Pályázati adatlap Egyéb útmutatók Útmutató

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS (tervezet)

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS (tervezet) TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS (tervezet) az ÉAOP-5.1.1/B-09-2f-2012-0001 Az érkerti lakótelep nagyvárosias lakókörnyezetének minőségi megújítása című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap

Részletesebben

A projektmegvalósítás egyes kérdéseiről

A projektmegvalósítás egyes kérdéseiről Projektmenedzsment A projektmegvalósítás egyes kérdéseiről ÁROP-1.1.5/C 2010. Tartalom Általános kérdések Jelentéstételi kötelezettség Szerződés módosítás Beszámolási kötelezettség Elszámolási kérdések

Részletesebben

Kifizetési igénylések gyakorlati tapsztalatai Székesfehérvár 2012.11.19.

Kifizetési igénylések gyakorlati tapsztalatai Székesfehérvár 2012.11.19. Kifizetési igénylések gyakorlati tapsztalatai Székesfehérvár 2012.11.19. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Kifizetések felgyorsítása - Gyakorlati tapasztalatok a Közép-Dunántúli

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS a Püspökladány, a hagyományokra építő, aktív város című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek támogatására amely

Részletesebben

PROJEKTNYITÓ ÉRTEKEZLET

PROJEKTNYITÓ ÉRTEKEZLET PROJEKTNYITÓ ÉRTEKEZLET TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015 2012. október 26. PROJEKTNYITÓ ÉRTEKEZLET TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015 Főkedvezményezett: Szent István Egyetem Víz- és Környezetgazdálkodási

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 10/2014. (II. 13.) MÖK határozat Tárgy: Beszámoló a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium kiegészítő költségvetési támogatásának felhasználásáról A Veszprém

Részletesebben

A Támogatói Okirat módosítása, változások bejelentése

A Támogatói Okirat módosítása, változások bejelentése A Támogatói Okirat módosítása, változások bejelentése ÁROP-1.2.11/A Pályázói információs nap Előadó: Benkucs László MAG Zrt. Közép-magyarországi ov.h. 2013. november 11. Jogszabályi háttér, eljárásrendek

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A TÁMOP-6.1-2/11/1. kódszámú, Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok lokális színterek című pályázathoz

ELŐTERJESZTÉS A TÁMOP-6.1-2/11/1. kódszámú, Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok lokális színterek című pályázathoz ELŐTERJESZTÉS A TÁMOP-6.1-2/11/1. kódszámú, Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok lokális színterek című pályázathoz Tisztelt Képviselő-testület! A. Répcelak város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Elszámolások, előrehaladási jelentések, pénzügyi menedzsment

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Elszámolások, előrehaladási jelentések, pénzügyi menedzsment Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel Elszámolások, előrehaladási jelentések, pénzügyi menedzsment Elszámolható költség: - Ami a projekt tevékenységeinek megvalósításával közvetlen összefüggésben

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-7/2016. Tárgy: Együttműködési megállapodás a Csongrád Megyei Önkormányzattal

Részletesebben

ELSZÁMOLÁSI SEGÉDLET. ProAnt

ELSZÁMOLÁSI SEGÉDLET. ProAnt ELSZÁMOLÁSI SEGÉDLET ProAnt A kevésbé tapasztalt pályázók körében gyakran nehézséget jelent, hogy a kifizetési igénylések összeállításakor egyes költségeket milyen típusú összesítőn kell elszámolni, valamint

Részletesebben

TÁMOP - 5.5.7/08/1 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése c. tervezési felhívásához

TÁMOP - 5.5.7/08/1 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése c. tervezési felhívásához TÁMOP - 5.5.7/08/1 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése c. tervezési felhívásához Kiemelt projektekre vonatkozó költségvetési specifikáció A specifikáció

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében. Nagy Ildikó

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében. Nagy Ildikó Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében Nagy Ildikó A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések átvétele FH-tól Pénzügyi

Részletesebben

A Projekt Előrehaladási Jelentésben/szállítói kifizetési igénylésben benyújtandó, elszámolható költségek valódiságát igazoló alátámasztó dokumentumok

A Projekt Előrehaladási Jelentésben/szállítói kifizetési igénylésben benyújtandó, elszámolható költségek valódiságát igazoló alátámasztó dokumentumok A Projekt Előrehaladási Jelentésben/szállítói kifizetési igénylésben benyújtandó, elszámolható költségek valódiságát igazoló alátámasztó dokumentumok Közbeszerzési értékhatárt elérő esetekben: - a teljes

Részletesebben

Másrészről, ( (Székhely:.., Szervezet képviselője: ), továbbiakban mint Címzett

Másrészről, ( (Székhely:.., Szervezet képviselője: ), továbbiakban mint Címzett TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS a Szociális célú városrehabilitáció Rákosmentén című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek támogatására amely létrejött

Részletesebben

Tájékoztató. Gyakornoki program pályakezdők támogatására. GINOP kódszámú pályázatról

Tájékoztató. Gyakornoki program pályakezdők támogatására. GINOP kódszámú pályázatról Tájékoztató Gyakornoki program pályakezdők támogatására GINOP-5.2.4-16 kódszámú pályázatról A pályázati kiírás célja A szakképzésből kilépő fiatalok elhelyezkedésének, munkatapasztalat szerzésének elősegítése.

Részletesebben

PÁLYÁZATOK KÖNYVVIZSGÁLATA I.

PÁLYÁZATOK KÖNYVVIZSGÁLATA I. PÁLYÁZATI AUDIT PÁLYÁZATOK KÖNYVVIZSGÁLATA I. Elkülönített pályázati dokumentáció: eredeti bizonylatok, kifiz. kérelem sorrendjében, egyértelműen, beazonosíthatóan A könyvvizsgáló rendelkezésére kell bocsátani

Részletesebben

Kérjük, kitöltés előtt figyelmesen olvassa el az alábbi információkat!

Kérjük, kitöltés előtt figyelmesen olvassa el az alábbi információkat! Pénzügyi és szakmai beszámoló és útmutató Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi Egészségügyi célú feladatok támogatása előirányzatból nyújtott támogatás felhasználásáról Támogatott szervezet

Részletesebben

HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HITELESÍTÉS A pályázatokhoz kapcsolódó kifizetésekhez a folyamatok hitelesítése szükséges, aminek célja: A kedvezményezett a vállalásait a hazai és

Részletesebben

Előterjesztés. Bicskei Barátság Horgász Egyesület támogatási kérelméről

Előterjesztés. Bicskei Barátság Horgász Egyesület támogatási kérelméről Előterjesztés Bicskei Barátság Horgász Egyesület támogatási kérelméről 1. előterjesztés száma: 252/2017 2. előterjesztést készítő személy neve: Kollár-Vincze Viktória 3. előterjesztést készítésében közreműködő

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Azonosító szám: KEOP-3.1.2/2F/09-11-2013-0001 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban Támogató)

Részletesebben

ALAPADATOK* * Az alapadatok kitöltésével az egyes összesítők alapadatai automatikusan kitöltődnek

ALAPADATOK* * Az alapadatok kitöltésével az egyes összesítők alapadatai automatikusan kitöltődnek ALAPADATOK* Szerződés száma: Kifizetési kérelem : * Az alapadatok kitöltésével az egyes összesítők alapadatai automatikusan kitöltődnek 1.sz. melléklet 500 Eft alatti támogatástartalmú számlák összesítője

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

Módosult A halászati termékekre és akvakultúra-termékekre irányuló piaci értékesítési intézkedések támogatása

Módosult A halászati termékekre és akvakultúra-termékekre irányuló piaci értékesítési intézkedések támogatása Módosult A halászati termékekre és akvakultúra-termékekre irányuló piaci értékesítési intézkedések támogatása című (MAHOP-5.3.1-2016 kódszámú) felhívás, valamint az ahhoz kapcsolódó 4., 5. és 7. számú

Részletesebben

MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ

MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Projekt-monitoring az Új Széchenyi Tervben Milos Katalin, igazgató 2012. december 05. Sopron Közös elvárásaink 1. Kevesebb adminisztráció, gyorsabb elbírálási és

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Azonosító szám: KÖZOP- KÖZOP-.. Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (a továbbiakban: Támogató) képviseletében

Részletesebben

ROP pályázatok pénzügyi lebonyolítása

ROP pályázatok pénzügyi lebonyolítása ROP pályázatok pénzügyi lebonyolítása Az előadás felépítése I. Támogatási szerződés megkötéséhez kapcsolódó pénzügyi feladatok II. Projektmegvalósításhoz kapcsolódó feladatok III. Online számlakitöltő

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/616-1/2013/I. Üi.: dr. Dobó A. Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: A fürdőprojekt lebonyolítására kötött Konzorciumi

Részletesebben

6. sz. melléklet. a TÁMOP 2.2.4 pályázati útmutatóhoz. Költségvetési specifikáció

6. sz. melléklet. a TÁMOP 2.2.4 pályázati útmutatóhoz. Költségvetési specifikáció 6. sz. melléklet a TÁMOP 2.2.4 pályázati útmutatóhoz Költségvetési specifikáció A specifikáció az ESZA elszámolható költségek általános útmutatóban foglaltakat a TÁMOP 2.2.4 pályázati kiírás esetében az

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2011. december 12-i Képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2011. december 12-i Képviselő-testületi ülésére Kisberény Község Önkormányzata 8693 Kisberény, Petőfi S. u. 36. Ügyiratszám: 6743-23/2011 ELŐTERJESZTÉS Kisberény Község Önkormányzata 2011. december 12-i Képviselő-testületi ülésére Napirend: KEOP-7.1.0/11

Részletesebben

EGT Alap Ösztöndíj program Felsőoktatási intézményközi együttműködési projektek (M4)

EGT Alap Ösztöndíj program Felsőoktatási intézményközi együttműködési projektek (M4) EGT Alap Ösztöndíj program Felsőoktatási intézményközi együttműködési projektek (M4) Évközi beszámoló szeminárium Csigi Klaudia Tempus Közalapítvány 2015. szeptember 17. Beszámoló benyújtása Eredeti példányban,

Részletesebben

Az Új Széchenyi Terv keretében benyújtott pályázatok megvalósításával kapcsolatos tudnivalók

Az Új Széchenyi Terv keretében benyújtott pályázatok megvalósításával kapcsolatos tudnivalók Az Új Széchenyi Terv keretében benyújtott pályázatok megvalósításával kapcsolatos tudnivalók A finanszírozás típusai és sorrendje Előleg Köztes kifizetés: a) Utófinanszírozás: a Kedvezményezett (a számlán

Részletesebben

Az ÉAOP-1.1.3-12-es pályázati kiírással kapcsolatos Gyakran Ismételt Kérdések gyűjteménye

Az ÉAOP-1.1.3-12-es pályázati kiírással kapcsolatos Gyakran Ismételt Kérdések gyűjteménye Az ÉAOP-1.1.3-12-es pályázati kiírással kapcsolatos Gyakran Ismételt Kérdések gyűjteménye 1, Innovációs pályázati felhívás C.1.2. pontja a jogi szolgáltatások felsorolásakor az írja, hogy jogi szolgáltatásnak

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Közép-Békési Területfejlesztési Önkormányzati Társulás (székhelye: 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7., képviseli Izsó Gábor elnök) a továbbiakban:

Részletesebben

Pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében. Nagy Ildikó

Pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében. Nagy Ildikó Pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében Nagy Ildikó Támogatás folyósítása Előleg kifizetése (automatikusan) Köztes kifizetés (PEJ alapján) Számlák, illetve

Részletesebben

Gyakorlati tapasztalatok:

Gyakorlati tapasztalatok: Tisztelt Kedvezményezett! A Pályázati e-ügyintézés felületén található új funkciók segítségével internetes úton, on-line kitöltő program alkalmazásával teljesíthetők 2014. június 07-től a jelentéstételi,

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. JÚNIUS 18. -I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. JÚNIUS 18. -I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. JÚNIUS 18. -I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 36-115/2009. MELLÉKLET: 3 DB TÁRGY: A Baranyai Élménykörút projekt támogatási szerződésének elfogadása

Részletesebben

Támogatási Szerz dés

Támogatási Szerz dés Azonosító szám: ÉMOP-3.1.2/A-2f-21-1 Támogatási Szerz dés amely létrejött egyrészr l a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (177 Budapest, Wesselényi u. 2-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében

Részletesebben

Módosult a Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása kombinált hiteltermék keretében című felhívás

Módosult a Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása kombinált hiteltermék keretében című felhívás Módosult a Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása kombinált hiteltermék keretében című felhívás Értesítjük a Tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent Vállalatok

Részletesebben

TÁMOP D-12/2/KONV projektindító nap

TÁMOP D-12/2/KONV projektindító nap TÁMOP-4.1.2.D-12/2/KONV projektindító nap Támogatási keret - Összesen 2 858 561 708 Ft a megítélt támogatás. A pályázati kiírás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK március 26-i ÜLÉSÉRE. Ács Rezső polgármester

E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK március 26-i ÜLÉSÉRE. Ács Rezső polgármester AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA:76. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke felújításával című, DDOP- 4.1.1/D-09-2f-2009-0006 azonosítószámú

Részletesebben

Papíralapon nem beküldendő

Papíralapon nem beküldendő A projekt azonosító száma: KMOP-5.1.1/B-12-k-212-5 23. SZÁMÚ BESZÁMOLÓ Alátámasztó dokumentumok papír alapú benyújtásának kérvényezése: Nem 1. Beszámoló azonosító adatai: Beszámoló tárgyát képezö idöszak:

Részletesebben

Projekt adatlap 1. számú melléklete. I. A költségvetés alátámasztása, technikai specifikáció

Projekt adatlap 1. számú melléklete. I. A költségvetés alátámasztása, technikai specifikáció Projekt adatlap 1. számú melléklete I. A költségvetés alátámasztása, technikai specifikáció Kérjük, hogy ebben a mellékletben ismertessék a projekt során beszerezni kívánt eszközök és szolgáltatások, valamint

Részletesebben

Fiatalok vállalkozóvá válása - Vállalkozás indítási költségeinek támogatása GINOP

Fiatalok vállalkozóvá válása - Vállalkozás indítási költségeinek támogatása GINOP Fiatalok vállalkozóvá válása - Vállalkozás indítási költségeinek támogatása GINOP-5.2.3-16 Kik nyújthatnak be támogatási kérelmet? A GINOP-5.2.2-14 felhívás keretében felkészített fiatalok által megalapított

Részletesebben

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Anti-diszkriminációs programok támogatása a médiában c. pályázati felhívásához B komponenséhez A diszkrimináció csökkentésének

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK amely létrejött egyrészről Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67. képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester

Részletesebben

Támogatási Szerződés megkötése. Farkasné Budánovics Tímea DARFÜ Nonprofit Kft.

Támogatási Szerződés megkötése. Farkasné Budánovics Tímea DARFÜ Nonprofit Kft. Támogatási Szerződés megkötése Farkasné Budánovics Tímea DARFÜ Nonprofit Kft. DAOP 1.1.1.E-11- Telephelyfejlesztés c. konstrukció Képzés tematikája: Támogatási Szerződéskötéssel kapcsolatos fontos tudnivalók

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben