PrimeSupport terméktámogatási és szervizszolgáltatási megállapodás PS.UPXC Version /2005

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PrimeSupport terméktámogatási és szervizszolgáltatási megállapodás PS.UPXC200.123.1 Version 3.0 06/2005"

Átírás

1 PrimeSupport terméktámogatási és szervizszolgáltatási megállapodás PS.UPXC Version /2005 A jelen dokumentum részleteket közöl az Önöknek általunk ajánlott "PrimeSupport" megállapodásból. Kérjük, gondosan olvassa el. A szolgáltatások elindításához Önöknek regisztráltatniuk kell a megállapodást. A SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁHOZ A MEGÁLLAPODÁS REGISZTRÁLÁSÁRA VAGY A VÁSÁRLÁS BIZONYLATÁRA VAN SZÜKSÉG. A jelen Megállapodás Szolgáltatási időtartama 3 év, amely Feltételekben meghatározott Kezdési időpont napján kezdődik. A MEGÁLLAPODÁS A Sony szolgáltatásokat fog nyújtani az Ügyfélnek a Támogatott termékekhez, mégpedig a Szolgáltatási ütemterv és a jelen dokumentumban részletezett Általános Feltételek alapján. TÁMOGATOTT TERMÉKEK A jelen Megállapodás a termékek alábbi skáláját öleli fel: UPX-C200 A szolgáltatás körén kívülesnek az opciós kártyák, tartozékok és fogyóeszközök. SZOLGÁLTATÁSI ÜTEMTERV A támogatási szolgáltatások mindegyike hétfőtől szombatig közép-európai idő szerint 09:00-18:00 óra között vehető igénybe, a helyi nemzeti ünnepek kivételével Támogatási szolgáltatás Telefonos támogatás Nyújtott szolgáltatások Elérhetőek azok a termékszakértőink, akik tanácsot tudnak adni a működéssel kapcsolatban és elsődleges kapcsolattartási pontként tudnak eljárni az igénybejelentések ügyében. A segélyszolgálat a következő nyelveken működik: angol, francia, német, olasz, spanyol, cseh, magyar, lengyel és szlovák PrimeFix kölcsönegység Ha a Segélyszolgálat nem tud diagnózist felállítani, a kérdés (angol nyelvű) vezető szakértő elé utalható. Amennyiben a segélyszolgálat nem tudja megoldani az ügyet, az Ön részére kölcsönegységet, modult

2 vagy opcionális kártyát szállítunk. Célkitűzésünk, hogy amennyiben a hibát hétfőtől péntekig közép-európai idő szerint 15:00 előtt diagnosztizálják, a kölcsönegységet még aznap elküldjük. A kölcsönegység lehet az Önétől eltérő modell, mindamellett ésszerű kereteken belül mindent megteszünk az Ön funkcionalitással kapcsolatos specifikus követelményeinek teljesítése érdekében. A kölcsönegység az EU szárazföldi területein, Norvégián, Svájcon és Izlandon belül bármilyen címre szállítható. Minden más terület esetében, kérjük, további segítségnyújtás végett forduljon a PrimeSupport-hoz. A szállítási címen a kölcsönegység átvételének igazolásához az ügyfél által kijelölt kapcsolattartó személy jelenléte szükséges. A kijavított egység visszaszállításáig kölcsönegységet biztosítunk Önnek, amelyet ezt követően elszállítunk Öntől. Az Önök helyi Sony irodája az alábbi címen található. A "PrimeSupport" szolgátatással kapcsolatban levelet küldhetnek a szervíz-vezető részére. Sony Hungária Kft. Árpád fejedelem útja Budapest

3 Általános Feltételek 1. Definíciók A jelen Megállapodásban az alábbi kifejezések - kifejezetten más értelmű meghatározás esetén - az alábbi jelentéssel bírnak: Kiegészítő díjak - a Megállapodással Önre rótt fizetendő terhek, amelyek nem képezik a Díjak részét (például a Szolgáltatási ütemterv alapján átvett kölcsönkészülékek késedelmes visszaszolgáltatása esetén járó díjak); Megállapodás - a jelen Általános Feltételek, a Szolgáltatási ütemterv és a Sony által írásban kifejezetten elfogadott egyéb feltételek; A Szerződés száma - a Támogatott terméket beazonosító egyedi szám a Regisztrációs kártyán megadottak szerint; Díjak - A Támogatott szolgáltatásokért Önre rótt fizetendő terhek a Számla részletezése szerint, plusz az alkalmazott mértékű vonatkozó adók és illetékek; Számla - a Támogatott termékekért Önnek kibocsátott számla; Karbantartó frissítés - szoftverfrissítés (amennyiben a Szolgáltatási ütemterv feltételei alapján szállításra kerül), amely kisebb korlátozást korrigál és lényegesen nem befolyásolja a Támogatott termékek működését és/vagy teljesítményét; Jelentősebb szoftverfrissítés - szoftverfrissítés (amennyiben a Szolgáltatási ütemterv feltételei alapján szállításra kerül), amelyet jelentős frissítésnek szánunk, célja pedig, hogy a szoftver lényeges módosításával valamely Támogatott termék teljesítménye jelentősen megnőjön, funkciói és működése megerősödjön; Kisebb szoftverfrissítés - szoftverfrissítés (amennyiben a Szolgáltatási ütemterv feltételei alapján szállításra kerül), amelyet kisebb frissítésnek szánunk, célja pedig, hogy a szoftver módosításával a Támogatott termék teljesítménye enyhe mértékben megnőjön, funkciói és működése megerősödjön; Ügyfél kijelölt ügyintézője - az Ön képviselője, akit Ön a Regisztrációkor ügyintézőként megadott, vagy később adott esetben időnként megnevezett; Regisztráció - a Regisztrációs kártya kitöltését és visszaküldését követően, illetve a szándékolt regisztrációhoz szükséges egyéb, a Regisztrációs kártyán részletezett eljárások elvégzését (pl. az adatok internetes megadását) követően a Támogatott szolgáltatások Önöknek történő nyújtásához szükséges adatok megadása számunkra; Regisztrációs kártya - a Támogatott termékekhez mellékelt vagy általunk Önökhöz másképpen eljuttatott kártya, amelyen a Szerződés száma szerepel; Szolgáltatási ütemterv - a Támogatott termékekre vonatkozó Szolgáltatási ütemterv, amelyet Mi juttatunk el Önökhöz vagy Önök lehívják az Internetről a Regisztrációs kártyán szereplő hivatkozási adatok segítségével; Szolgáltatási időszak - a Szolgáltatási ütemtervben megszabott időszak; Kezdési időpont - a Támogatott termékek legelső megvásárlásának napja; Támogatott termékek - a Regisztrációs kártyán részletesen megadott vagy a Sony írásbeli értesítésében más módon megjelölt termékek, amelyekre a jelen Megállapodás feltételei vonatkoznak; Frissítések - Karbantartó frissítések, Verzió kisebb frissítései, Verzió jelentősebb frissítései; Mi - jelentése a Sony Hungária Kft Weboldal - a cím alatti weboldalunkat jelenti vagy más olyan weboldalnak a címét, amelyen Önöknek időről időre értesítést küldünk; Munkanap - közép-európai idő szerint hétfőtől péntekig 9:00 h és 17:00 h között, a helyi országos és egyéb ünnepnapok kivételével; Ön - a Támogatott termékek birtokba vételi jogával rendelkező személy, aki bejelentkezett a Támogatott termékek nyilvántartásába. 2 Díjak 2.1. Az (esetleges) Díjak megfizetése ellenében, vagy ha nem kell Díjat fizetni, akkor a Regisztráció kitöltése ellenében a Támogatott termékekkel vonatkozásában Támogató szolgáltatásokat nyújtunk Amennyiben Díjat kell fizetni, a fizetés feltételeit a Számla részletesen közli A Kiegészítő díjakat Önnek a vonatkozó számla keltéttől számított 30 napon belül kell megfizetnie Ha a jelen Megállapodás alapján nekünk járó bármilyen összeget az esedékesség napjától számított 7 napon túl fizetnek meg, fenntartjuk a jogot, hogy (egyéb jogaink és jogorvoslataink veszélyeztetése nélkül) kamatot vessünk ki az adott összegre, mégpedig naponta számítva a fizetés esedékességének napjától a tényleges teljesítés napjáig (mindkét napot beleértve) 8%-os kamatlábon vagy az adott ország jogszabályaiban megengedett maximális alapkamatlábon, attól függően, hogy melyik a kisebb. 3. Megállapodás, Regisztráció és a Szolgáltatási időszak 3.1. A jelen Megállapodás a Regisztráció kitöltése után lép életbe. A kétség elkerülése érdekében a jelen megállapodás tehát egyik félre nézve sem kötelező érvényű addig, amíg a Regisztráció kitöltésre nem kerül A Regisztrációt a Támogató szolgáltatások nyújtására szóló szerződésként fogjuk kezelni, a jelen Megállapodás feltételei szerint A fenti 3.1. pont értelmében a Szolgáltatási időszak a Kezdési időpontban

4 kezdődik és a Szolgáltatás időszak időtartamáig tart, hacsak a jelen Megállapodás az alábbi 10. pontban elmondottak szerint hamarabb véget nem ér. 4. A nyújtott Támogató szolgáltatások A jelen Megállapodás időtartama alatt az alábbi Szolgáltatásokat nyújtjuk Önöknek: Karbantartó szolgáltatások Az alábbi 5. pontban részletezett kivételek mellett a Szolgáltatási ütemterv alapján nyújtjuk Önöknek a Támogató szolgáltatásokat Amennyiben Önök a Támogató szolgáltatásokon kívül bármilyen más szolgáltatásra igényt tartanak a Támogatott szolgáltatásokkal kapcsolatban, ezek nyújtására az Önök és a köztünk időről időre tetszés szerint írásban elfogadott feltételek alapján kerül sor. 4.2 Szoftververzió frissítések és módosítások (amennyiben a Szolgáltatási ütemterv alapján alkalmazhatók) Ha a Szolgáltatási ütemterv úgy rendelkezik, időről időre átadhatunk Önöknek Karbantartó változatokat, Kisebb verziófrissítéseket vagy Jelentősebb verziófrissítéseket, amelyeket saját költségünkön fejlesztettünk ki A Frissítések és a javított változatok vagy kiegészítések szerzői joga, illetve bármilyen jellegű minden más tulajdonjoga a mienk, a Frissítések licencbérletbe adására pedig a Frissítésekkel kapott feltételek alapján kerül sor. 5 Kivételek A Támogató szolgáltatások nyújtására az alábbi kivételek vonatkoznak: 5.1. hacsak a Szolgáltatási ütemterv másképpen nem rendelkezik, a Támogató szolgáltatások kifejezetten kizárja az olyan fogyóeszközök, tartozékok vagy eszközök javítását vagy cseréjét, mint a floppylemezek, mágneses lemezek, elemek, keménylemezek, tollak, papír, nyomtatószalagok, festékek, videofejek, távirányítók, kábelek és lámpák; 5.2. nem nyújtunk Támogató szolgáltatásokat a Támogatott termékek sérülése vagy hibás működése esetén, ha az megítélésünk szerint az alábbi üzemi körülményekből adódnak: visszaélés, helytelen használat, hanyagság, baleset, nem hivatalos módosítás, a felhasználó nem tartja be a használati utasításban részletezett üzemi eljárást; a javasolt tisztítási ütemterv vagy eljárás elhanyagolása; képesítés nélküli személyzet által megkísérelt javítás; a Támogatott termékeknek a kiadott környezeti és elektromos specifikáción kívüli üzemeltetése; 5.3. Nem nyújtunk Támogató szolgáltatásokat abban az esetben, ha Ön engedélyezi vagy rajtunk kívül bárki mást megbíz azzal, hogy a Támogató szolgáltatásokkal azonos szolgáltatásokat nyújtson a Támogatott termékekkel kapcsolatosan Nem vállalunk felelősséget a Támogatott termékek karbantartásáért, pontosságáért vagy megfelelő működéséért, ha Ön nem telepítette valamelyik, a Támogatott termékek és/vagy Frissítések részeként kapott szoftvert, amelyet a jelen Megállapodás feltételei alapján szállítottunk Önöknek; 5.5. a Szolgáltatási ütemtervben felsorolt bármely más kivétel. 6. Az Önök kötelezettségei A jelen Megállapodás érvényességének időtartama alatt Ön: 6.1 semmilyen formában nem másolhatja le, változtathatja meg vagy módosíthatja a Támogatott termékeket; 6.2 ha a Támogatott szolgáltatások elvégzése érdekében felkeressük az Önök telephelyét, rendelkezésünkre kell bocsátania mindazokat a létesítményeket és szolgáltatásokat, amelyekre várhatóan szükségünk lehet a Támogatott szolgáltatások elvégzéséhez, beleértve az olyan távközlési létesítményeket, amelyekre tesztelési és diagnosztikai célból ésszerűen szükségünk lehet. 6.3 gondoskodnia kell az Önök telephelyén tartózkodó munkatársaink, ügynökeink és alvállalkozóink egészségéről és biztonságáról. 7. A Támogató szolgáltatások kiadása szerződéssel A Támogató szolgáltatások bármely vagy összes részét kiadhatjuk szerződéssel harmadik félnek, aki véleményünk szerint megfelelően képesítéssel rendelkezik azok elvégzéséhez. 8. Ésszerű ellenőrzésen kívül álló események A jelen Megállapodásból fakadó feladatainkat abban az esetben végezzük el, ha abban az ésszerű ellenőrzésünkön kívülálló körülmények nem akadályoznak meg vagy késleltetnek. 9 A felelősség korlátozása 9.1. AZ ALÁBBI ESETEKBEN NEM VÁLLALUNK FELELŐSSÉGET ÖNÖKKEL SZEMBEN: NYERESÉG VAGY JÖVEDELEMKIESÉS, ÜZLETI VAGY VÁRT MEGTAKARÍTÁS ELMARADÁSA; OLYAN VESZTESÉG VAGY KÁR, AMELY ÉSSZERŰEN NEM LÁTHATÓ ELŐRE, HOGY AZT RÉSZÜNKRŐL A JELEN MEGÁLLAPODÁS MEGSZEGÉSÉNEK LEHESSEN TEKINTENI; ADATVESZTÉS VAGY - RONGÁLÁSBÓL EREDŐ KÁR KÖLTSÉGEK; 9.2 KIVÉVE A MI HANYAGSÁGUNKBÓL BEKÖVETKEZŐ SZEMÉLYI SÉRÜLÉSÉRT

5 VAGY HALÁLESETÉRT VÁLLALT FELELŐSSÉGET, AZ ÖNÖKKEL SZEMBEN A JELEN MEGÁLLAPODÁSBÓL EREDŐ FELELŐSSÉGÜNK A TÁMOGATOTT TERMÉKEK ÉRTÉKÉRE KORLÁTOZÓDIK A jelen 9. pontban előírt korlátozások csak a törvényben megszabott mértékig érvényesek, és a jelen Megállapodásból semmi sem zárja ki vagy korlátozza a hanyagságunkkal okozott személyei sérülésekért vagy halálesetekért vállalt felelősséget A jelen 9. záradék a jelen Megállapodás befejeztével is teljes egészében érvényben marad. 10. A jelen Megállapodás lejárta A jelen Megállapodás haladéktalanul lezárul, ha: Önök nem fizetik a számunkra esedékes díjakat, miután írásban 30 napos felszólítást kapnak tőlünk a kintlévő díjak befizetésére; vagy Önök nem teljesítik a jelen Megállapodásból eredő kötelezettségeiket, és ezt a nem teljesítést nem lehet orvosolni; vagy Önök nem teljesítik a jelen Megállapodásból eredő kötelezettségeiket és a szerződésszegés ugyan orvosolható, de Önök a tőlünk kapott írásbeli felszólítástól számított 30 napon belül, mely felszólítás tartalmazza a szerződésszegés tényét és az orvoslására meghozandó intézkedéseket, nem orvosolják azt az Önöktől kapott információk hamisnak vagy félrevezetőnek bizonyulnak; vagy Önök csődeljárás vagy fizetésképtelenség miatti eljárás alá kerülnek, vagy ha okkal feltételezhetjük, hogy Önök nem tudják megfizetni adósságukat. 11. Értesítések A jelen Megállapodás értelmében adott értesítéseket írásban kell megküldeni. Az Önök esetében az Ügyfél kijelölt ügyintézőjének kell küldeni, a mi esetünkben pedig a Szolgáltatási ütemtervben megadott címre vagy más olyan címre, amelyről időről időre értesítjük Önöket. Az értesítés elküldhető ben, faxon, személyesen vagy expressz levélben A JOGI, PÉNZÜGYI VAGY JOGSZABÁLYI KÖVETELMÉNYEK KIELÉGÍTÉSE; VAGY A HIBÁK, MULASZTÁSOK, PONTATLANSÁGOK VAGY KÉTÉRTELMŰSÉGEK KIJAVÍTÁSA; VAGY A KÉPESSÉGEINK VAGY SZOKÁSAINK ALAPJÁN NYÚJTHATÓ SZOLGÁLTATÁSOK KÖRÉBEN VAGY JELLEGÉBEN ELVÉGZETT MÓDOSÍTÁSOK TÜKRÖZÉSE A PIACI GYAKORLATOT ÉS AZ ÁLTALÁNOS FOGYASZTÓI IGÉNYEKET FIGYELEMBE VÉVE; VAGY AZON VÁLLALATCSOPORTOK KERETÉBEN VÉGREHAJTOTT TÁRSASÁGI ÁTSZERVEZÉSEK FIGYELEMBE VÉTELE, AMELYEKNEK RÉSZÉT KÉPEZZÜK A pontban felsoroltakon kívül a jelen Megállapodás egyetlen módosítása sem lép addig életbe, amíg a módosításokat írásban le nem fektetik és mind az Önök, mind a mi megbízott képviselőink alá nem írják. 13. Jogfeladás Ha valamelyik fél nem érvényesíti a jelen Megállapodás feltételei szerint őt megillető valamely jogát, az nem akadályozza meg abban, ha a kérdéses joggal vagy a jelen Megállapodásból eredő bármely más jogával a jövőben éljen. 14. Oszthatóság A jelen Megállapodás minden egyes fejezete külön-külön is érvényes. Ha bármely fejezetet betiltanak vagy az érvényét veszi, a többi fejezet továbbra is érvényben marad. 15. Irányadó jog és törvényes jogok A jelen Megállapodásra az magyar jog az irányadó A jelen Megállapodás tartalma nem befolyásol semmilyen kötelező törvényes jogot, amely Önöket a vonatkozó fogyasztóvédelmi törvények alapján illeti. 12. A Megállapodás egésze és módosításai Szándékunk szerint a jelen Megállapodás, a Szolgáltatási ütemterv és a tőlünk kapott prospektusok és specifikációk mindent tartalmaznak, amiben Önök velünk a Támogatott szolgáltatások nyújtása tekintetében megállapodnak A JELEN MEGÁLLAPODÁS BÁRMELYIK FELTÉTELÉT MÓDOSÍTHATJUK AZ ÖNÖKNEK ADOTT LEGALÁBB 30 NAPOS ÉRTESÍTÉS ÚTJÁN, HA ÉS AMIKOR SZÜKSÉGES VAGY ALKALMAS, AZ ALÁBBI CÉLBÓL:

Számlahegy on-line számlázó szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Számlahegy.hu TechGlue Solutions Kft.

Számlahegy on-line számlázó szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Számlahegy.hu TechGlue Solutions Kft. Számlahegy on-line számlázó szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Számlahegy.hu TechGlue Solutions Kft. 1. Az Általános Szerződési feltételek 1.1. Az ÁSZF rendszere 1.1.1. Jelen Általános Szerződési

Részletesebben

Közzététel: 2012.03.05. Shell üzemanyagkártya ÁKM

Közzététel: 2012.03.05. Shell üzemanyagkártya ÁKM 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.1. Fogalmak II. rész Általános Kártyahasználati Megállapodás -sztenderd - 1.1.1. Megállapodás: a Shell és Felhasználó között a Felhasználó által kitöltött és aláírt Megrendelőlap

Részletesebben

iforex Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kereskedési- és számlaszerződése

iforex Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kereskedési- és számlaszerződése Az iforex Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kereskedési- és számlaszerződése Bevezetés A jelen módosított és újrafogalmazott Kereskedési- és Számla Szerződés ( Kereskedési Szerződés

Részletesebben

A JAR- KONTROLL KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A JAR- KONTROLL KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A JAR- KONTROLL KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1. Általános rész 1.1. A jelen okiratban foglaltak mint Általános Szerződési Feltételek a továbbiakban: ÁSZF szabályozzák a JAR-KONTROLL Kereskedelmi

Részletesebben

1. Értelmező rendelkezések

1. Értelmező rendelkezések 1. Értelmező rendelkezések Ajánlat ATermékek adásvételére vonatkozóan a Szerződés konkrét feltételeire egyedileg meghatározott rendelkezések. ÁSZF Jelen általános szerződési feltételek. Bizalmas információ

Részletesebben

Általános felhasználási feltételek. TomTom International B.V.

Általános felhasználási feltételek. TomTom International B.V. Magyarország Általános felhasználási feltételek TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amszterdam, Hollandia és annak valamennyi leányvállalata (együttesen Tartalom TomTom ) 1 Hatály... 3

Részletesebben

Commercial Banking Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzata

Commercial Banking Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzata Magyarország ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe 1 ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe Commercial Banking Befektetési Szolgáltatási a (Hatályos: 2015. június 28. napjától) Jelen ot befektetési szolgáltatás

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Termékek és Szolgáltatások értékesítésére GE Measurement & Control: M&C 104-HU (Rev 4) October 2011

Általános Szerződési Feltételek Termékek és Szolgáltatások értékesítésére GE Measurement & Control: M&C 104-HU (Rev 4) October 2011 Általános Szerződési Feltételek Termékek és Szolgáltatások értékesítésére GE Measurement & Control: M&C 104-HU (Rev 4) October 2011 MEGJEGYZÉS: Valamennyi Termék illetve Szolgáltatás értékesítésének kifejezett

Részletesebben

1 INFORMÁCIÓ... 1 2 A MEGÁLLAPODÁS... 1 3 AZ ÖN SZÁMLÁJA... 1 4 A KERESKEDÉS ALAPJA... 2 5 DÍJAINK... 3 6 AZ ÖN PÉNZE... 4

1 INFORMÁCIÓ... 1 2 A MEGÁLLAPODÁS... 1 3 AZ ÖN SZÁMLÁJA... 1 4 A KERESKEDÉS ALAPJA... 2 5 DÍJAINK... 3 6 AZ ÖN PÉNZE... 4 ÁLTALÁNOS FELTÉTELEKÜGYFELEINKNEK TARTALOMJEGYZÉK 1 INFORMÁCIÓ... 1 2 A MEGÁLLAPODÁS... 1 3 AZ ÖN SZÁMLÁJA... 1 4 A KERESKEDÉS ALAPJA... 2 5 DÍJAINK... 3 6 AZ ÖN PÉNZE... 4 7 ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁSOK...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. Hatály, fogalmak 1. Jelen általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) 2014. szeptember 1. napján lép hatályba és visszavonásig hatályban marad. 2. Jelen ÁSZF-ben

Részletesebben

Garanciahosszabbítás / kiterjesztett garancia vásárlás. Általános Szerződési Feltételek

Garanciahosszabbítás / kiterjesztett garancia vásárlás. Általános Szerződési Feltételek Általános rendelkezések Garanciahosszabbítás / kiterjesztett garancia vásárlás Általános Szerződési Feltételek A Samsung Electronics Magyar Zrt. ( Samsung ) által működtetett call centeren (telefonszám:

Részletesebben

CREDIT HOUSE MAGYARORSZÁG JELZÁLOGHITELEZÉSI ZRT. HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA

CREDIT HOUSE MAGYARORSZÁG JELZÁLOGHITELEZÉSI ZRT. HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA CREDIT HOUSE MAGYARORSZÁG JELZÁLOGHITELEZÉSI ZRT. HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA Tevékenységi engedély száma: I-2391/2002. Tevékenységi engedély dátuma: 2002. december 4. hatályos: 2015.03.02. napjától FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK...1

Részletesebben

Kérjük, ügyeljen az adatok pontosságára, mert a megadott információ alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék.

Kérjük, ügyeljen az adatok pontosságára, mert a megadott információ alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék. Felhasználási feltételek Webáruházunkban a vásárláshoz nem szükséges regisztrálni. Kérjük, ügyeljen az adatok pontosságára, mert a megadott információ alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK: Jelen Általános Szolgáltatási Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza az együttműködés azon feltételeit, melyeket a CONSELL PANNONIA Számítástechnikai

Részletesebben

revol EXPRESS TERMÉKCSALÁD SZOFTVER ENGEDÉLYEZÉSI ÉS TERMÉKTÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSE

revol EXPRESS TERMÉKCSALÁD SZOFTVER ENGEDÉLYEZÉSI ÉS TERMÉKTÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSE revol EXPRESS TERMÉKCSALÁD SZOFTVER ENGEDÉLYEZÉSI ÉS TERMÉKTÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSE Ez egy speciális SZERZŐDÉS Ön, mint Felhasználó (akár magánszemély, gazdálkodó-, vagy egyéb szerv) és a revolution Software

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA INFORNAX Szövetkezet által végzett SZJ. 64.20.18.0 INTERNET HOZZÁFÉRÉS-, ELLÁTÁS SZOLGÁLTATÁSAIHOZ Veszprém, 2011. június 1. Hatályos: 2011. július

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek az IKRON Kft. szolgáltatásaira vonatkozóan Hatályos: 2013. november 1. napjától Készítés dátuma: 2013. április 22. Utolsó módosítás: 2013. szeptember 27. Tartalomjegyzék

Részletesebben

ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek

ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek Az OneCRM rendszer használatára vonatkozóan Hatályos: Budapest, 2013. március 18. 1 Tartalomjegyzék 1. Szolgáltató adatai...4 1.1. A Szolgáltató neve

Részletesebben

EUROSHELL ÉS SHELL ÜZEMANYAGKÁRTYA Általános Szerződési Feltételek

EUROSHELL ÉS SHELL ÜZEMANYAGKÁRTYA Általános Szerződési Feltételek EUROSHELL ÉS SHELL ÜZEMANYAGKÁRTYA Általános Szerződési Feltételek A Shell Hungary zrt. az alábbi Általános Szerződési Feltételekben állapítja meg az euroshell üzemanyagkártya és a Shell üzemanyagkártya

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Érvényes : 2010.11.08-tól

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Érvényes : 2010.11.08-tól Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Érvényes : 2010.11.08-tól A Z3 Systems Kft a szolgáltatásait az előfizetők számára a jelen általános szerződési feltételek továbbiakban ÁSZF ) szerint nyújtja. 1

Részletesebben

Általános Üzletszabályzat

Általános Üzletszabályzat Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt. Általános Üzletszabályzat Illés András elnök-ügyvezető Elfogadva: 6/4/2013.02.04. számú Igazgatósági határozattal Módosítva: 10/8/2014.02.28. számú Igazgatósági határozattal

Részletesebben

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei 1 A Rent-a-server Korlátolt Felelősségű Társaság eszközök bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2014. június 30. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) elválaszthatatlan részét képezik mindazon szolgáltatási keretszerződésnek (a továbbiakban: Keretszerződés)

Részletesebben

A4S.hu Korlátolt Felelősségű Társaság. gépjárművek bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

A4S.hu Korlátolt Felelősségű Társaság. gépjárművek bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei Az A4S.hu Korlátolt Felelősségű Társaság gépjárművek bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2013. május 24. napjától 1 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) irányadók az RPE Regionális Projekt Előkészítő Iroda Nonprofit Kft. részére adott pályázatírási valamint projektmenedzselési

Részletesebben

NORTON LICENCSZERZŐDÉS Norton 360

NORTON LICENCSZERZŐDÉS Norton 360 NORTON LICENCSZERZŐDÉS Norton 360 FONTOS: KÉRJÜK, HOGY A (LENT MEGHATÁROZOTT) SZOFTVER HASZNÁLATBA VÉTELE ELŐTT GONDOSAN TANULMÁNYOZZA ÁT AZ ALÁBBI LICENCSZERZŐDÉS (A TOVÁBBIAKBAN: A LICENCSZERZŐDÉS")

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MEDISTANCE mobil egészségügyi adatátviteli SZOLGÁLTATÁSAIRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MEDISTANCE mobil egészségügyi adatátviteli SZOLGÁLTATÁSAIRA PROMECOM Kft. 1037 Budapest, Kunigunda útja 60. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MEDISTANCE mobil egészségügyi adatátviteli SZOLGÁLTATÁSAIRA Hatályos: 2012. május 17-től a következő módosításig. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben