Postai irányítószám: Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok):

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Postai irányítószám: 1097. Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok):"

Átírás

1 Európai Uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (23. ) Korm. r. 23. (4) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Európai Unió Hivatalos Lapjában történõ közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése (, bekezdés, pont) alapján tartozik annak a hatálya alá [ideértve a Kbt. 2. (4) bekezdése szerinti önkéntes alkalmazásának esetét is]: Kbt. 22. (1) bekezdés b) pont d) az ajánlatkérő a Kbt. mely része és fejezete szerinti eljárást alkalmazza, a Kbt (4) bekezdése alapján a Kbt. 98. (3) bekezdése szerinti közzététel esetén kifejezett nyilatkozatot arra nézve, hogy a hirdetményt az Európai Unió Hivatalos Lapjában kérik közzétenni: IV. fejezet e) a közbeszerzés (beszerzés) általános forgalmi adó nélkül számított becsült értéke forintban [szükség szerint utalást a Kbt. 40. (3) bekezdésére vagy 179. (4) bekezdésére]: HUF f) ha a kérelmező olyan hirdetmény közzétételét kéri az Európai Unió Hivatalos Lapjában, amelynek közzététele a Kbt. szerint nem kötelező, ez a körülmény: Kötelező g) a kérelem és a hirdetmény Szerkesztőbizottsághoz való megküldésének napja: 2011/05/27 h) a közbeszerzést részben vagy egészben európai uniós támogatásból valósítják-e meg: nem, saját finanszírozású beszerzés i) ha a kérelmet az ajánlatkérő nevében hivatalos közbeszerzési tanácsadó nyújtja be, az a sorszám, amelyen a hivatalos közbeszerzési tanácsadó a hivatalos közbeszerzési tanácsadók névjegyzékében szerepel: 214 j) ha a hirdetmény ellenőrzése nem kötelező, annak közlése, hogy a kérelmező kéri-e a hirdetmény ellenőrzését: A kérelmező nem kéri a hirdetmény ellenőrzését. k) az ajánlatkérőt a Tanács által vezetett ajánlatkérők nyilvántartásában [Kbt. 18. (2) bekezdés] megjelölő azonosító szám: AK05987 l) ha a hirdetmény ellenőrzése kötelező vagy azt a kérelmező kéri és a Kbt. 44. (5) vagy (6) bekezdései, vagy 246. (5) bekezdése szerint a díjjal kapcsolatban kedvezményre vagy mentességre jogosult, ennek közlése: A kérelmező a hirdetmény ellenőrzési díj megfizetésével kapcsolatosan nem jogosult mentességre. Egyéb közlemény: A kérelmező nem kéri a hirdetmény ellenőrzését. Hivatalos közbeszerzési tanácsadó: Beleznai Gábor (214). Hivatalos közbeszerzési tanácsadó szervezet: Semmelweis Beszerzési Korlátolt Felelősségű Társaság, nyilvántartási szám: 932 1

2 EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) Információ és on-line formanyomtatványok: I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Országos Tisztifőorvosi Hivatal Postai cím: Gyáli út 2-6. AJÁNLATI FELHÍVÁS Város/Község Budapest Postai irányítószám: 1097 Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Illyés Domokos beruházási főosztályvezető Telefon: Fax: Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): További információk a következő címen szerezhetők be: [ ] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal [x] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: [ ] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal [x] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: [ ] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal [x] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet I.2) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA ÉS FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI 2

3 [ ] Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális és helyi szerveik [ ] Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal [ ] Regionális vagy helyi hatóság [ ] Regionális vagy helyi iroda/hivatal [ ] Közjogi szervezet [ ] Európai intézmény/hatóság vagy nemzetközi szervezet [x] Egyéb (nevezze meg): Központi költségvetési szerv [ ] Általános közszolgáltatások [ ] Védelem [ ] Közrend és biztonság [ ] Környezetvédelem [ ] Gazdasági és pénzügyek [x] Egészségügy [ ] Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció [ ] Szociális védelem [ ] Szabadidő, kultúra és vallás [ ] Oktatás [ ] Egyéb (nevezze meg): Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást? igen [ ] nem [x] II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) MEGHATÁROZÁS II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés Földgáz-kereskedelmi szerződés II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak egy kategóriát válasszon árubeszerzés vagy szolgáltatás, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának) a) Építési beruházás [ ] b) Árubeszerzés [x] c) Szolgáltatás megrendelés [ ] Kivitelezés [ ] Adásvétel [x] Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően [ ] [ ] Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja/egyéb [ ] [ ] [ ] [ ] Szolgáltatási kategória (az szolgáltatási kategóriákat lásd a 2004/18/EK irányelv II. mellékletében) A teljesítés helye NUTS-kód A teljesítés helye Ajánlatkérő budapesti telephelyei a dokumentáció szerint NUTS-kód HU101 II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul A teljesítés helye NUTS-kód Közbeszerzés megvalósítása [x] Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása [ ] 3

4 Keretmegállapodás megkötése [ ] II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben) Keretmegállapodás több ajánlattevővel [ ] A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek létszáma VAGY, adott esetben, maximális létszáma Keretmegállapodás egy ajánlattevővel [ ] A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok)ban: Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a megállapodás időtartama meghaladja a négy évet: A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal): Becsült érték ÁFA nélkül: Pénznem: VAGY: és között Pénznem: A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges): II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya Földgáz-kereskedelmi szerződés Ajánlatkérő részére a magyar földgáz hálózaton folyamatosan rendelkezésre álló, szabványos minőségű földgáz energia versenypiaci beszerzése közötti időszakra vonatkozóan, teljes ellátásalapú földgáz-kereskedelmi szerződés keretében. II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) Fő tárgy II.1.7) A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e? igen [x] nem [ ] II.1.8) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) igen [ ] nem [x] Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be): egy részre [ ] egy vagy több részre [ ] valamennyi részre [ ] II.1.9) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? igen [ ] nem [x] II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR 4

5 II.2.1) Teljes mennyiség (adott esetben, valamennyi részt, és opciót beleértve) Az ajánlatkérő közötti időszakra vonatkozó földgázszükségletét biztosító gnm3 + 50% mennyiségű földgáz vásárlása az ajánlatkérő számára az ajánlati dokumentációban megadott felhasználási helyeken. Az ajánlatkérő tehát a megadott gnm3 mennyiségtől pozitív irányban 50%-ban különdíjmentesen eltérhet. Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): Pénznem: VAGY: és között Pénznem: II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben) igen [ ] nem [x] Igen válasz esetén a vételi jog leírása: Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje: hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen): vagy: és között Ha ismert, az árubeszerzésre vagy szolgáltatás megrendelésre irányuló ismétlődő jellegű szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett idejét: hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY: kezdés 2011/10/01 (év/hó/nap) befejezés 2012/06/30 (év/hó/nap) III. SZAKASZ : JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓFELTÉTELEK III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben) A kötbérek alkalmazási feltételeit az eljárás nyertesével kötendő szerződés tartalmazza, az alábbi főkritériumok, mint ajánlattételi és szerződéskötési feltételek figyelembevételével. Eladó kötbérfizetési kötelezettsége: Alulszállítás esetén fizetendő kötbér Alulszállítás esetén az Eladó kötbért köteles fizetni a Vevőnek. A kötbér alapja a szerződésszegéssel érintett földgázmennyiségnek a szerződésszegés időszakában érvényes gázdíjak számtani átlagértékével számított forint értéke. A kötbér mértéke: a kötbér alap 50%-a. 5

6 Minőségi hibaesetén fizetendő kötbér Minőségi hibás gáz eladása esetén az Eladó kötbért köteles fizetni a Vevőnek. A kötbér alapja: a vizsgált és megkifogásolt minta vételének napját megelőző utolsó mérési naptól a minőségi hiba megszüntetésének napjáig tartó időtartamra megállapított napi nominált mennyiség. Értéke kiszámításának módja: a tárgyhavi földgázár szorozva a kötbér alapját képező mennyiséggel. A kötbér mértéke: a kötbéralap 25 %-a. Vevő kötbérfizetési kötelezettsége: Alulvételezés esetén fizetendő kötbér Vevő Alulvételezés esetén kötbért köteles fizetni Eladónak. A kötbér alapja a Szerződött Minimum Mennyiség gnm3 és a Szerződött Minimum Mennyiségnél kevesebb, átvett földgázmennyiség különbsége, hőegyenértékre átszámolva. (GJ) A kötbér mértéke: a kötbér alap 25%-a. (GJ) A Vevő által fizetendő kötbér összege a kötbér mértékének és a szerződés időszakában érvényes gázdíj egységárak (GDE) havi számtani átlagértékének (HUF/GJ) szorzata. (HUF). Túlvételezés esetén fizetendő kötbér Vevő Túlvételezés esetén kötbért köteles fizetni Eladónak. A kötbér alapja a Szerződött Maximum Mennyiség gnm3 és a Szerződött Maximum Mennyiségnél több, átvett földgázmennyiség különbsége, hőegyenértékre átszámolva. (GJ) A kötbér mértéke: a kötbér alap 25%-a. (GJ) A Vevő által fizetendő kötbér összege a kötbér mértékének és a szerződés időszakában érvényes gázdíj egységárak (GDE) havi számtani átlagértékének (HUF/GJ) szorzata. (HUF). Az eljárás nyertesének 3 millió HUF összegben teljesítési biztosítékot kell nyújtania a Kbt. 53/A. (6) bekezdésének a) pontja alapján, az Ajánlatkérő Magyar Államkincstárnál vezetett számú számlájára történő befizetéssel, vagy bankgarancia biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvény formájában, az ajánlattételi dokumentációban részletezettek szerint. III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre Kifizetés: helyenkénti részletezést tartalmazó, havonta történő elszámolás alapján kiállított tételes számla szerint, átutalással a Kbt (1) és (3) bekezdésben előírtaknak megfelelően, az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 36/A -ának figyelembevételével. Ajánlatkérő előleget nem, rész-számlát kizárólag az RHD havi összegére fizet. III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben) III.1.4) Vonatkozónak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? igen [ ] nem [x] (adott esetben) Ha igen, a különleges feltételek meghatározása 6

7 III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK III.2.1) Az ajánlattevő/a részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet: - akivel szemben a Kbt. 60. (1) bekezdésben és a 61. (1) bekezdés d) pontjában felsorolt kizáró okok állnak fenn. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet: - akivel szemben a Kbt. 61. (1) bekezdés a)-c) pontjaiban felsorolt kizáró okok állnak fenn, - akivel szemben a Kbt. 62. (1) bekezdés a)-b) pontjaiban felsorolt kizáró okok állnak fenn. Igazolási mód: A kizáró okok fenn nem állását az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, valamint az ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetnek a Kbt. 63. alapján kell igazolnia. A nyilatkozatoknak az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 60 napnál nem régebbi keltezésűeknek kell lenniük. III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az alábbi 1. és 2. francia bekezdésben foglaltak mind az ajánlattevő, mind a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóra külön-külön vonatkoznak, a 3. bekezdésben foglaltak ajánlattevőre és 10 % feletti alvállalkozóra együttesen vonatkoznak: - A Kbt. 66. (1) bekezdés a) pontja szerint valamennyi számlavezető pénzügyi intézmény nyilatkozata valamennyi bankszámlára vonatkozóan ajánlattevő, 10 % fölötti alvállalkozó fizetőképességének megítéléséhez az ajánlati felhívás feladásának időpontjától számítva 1 évre visszamenőleg a következő tartalommal: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben): Alkalmatlan ajánlattevő, 10 % fölötti alvállalkozó, ha: - Ajánlattevő, 10 % feletti alvállalkozó bármelyik bankszámlájával szemben a ajánlati felhívás feladásának időpontjától visszaszámított 1 éven belül 30 napot meghaladóan volt sorban állás - Az utolsó 2 lezárt üzleti év éves beszámolója szerint üzemi (üzleti) tevékenységének eredménye negatív - Ha a 2008., és évi teljes árbevétele nem nagyobb, mint a három év átlagában évi nettó HUF, valamint 2008., és évi, a földgázkereskedelemből származó nettó árbevétele a három év átlagában nem nagyobb, mint évi 7

8 mióta vezeti ajánlattevő, 10 % fölötti alvállalkozó bankszámláját; számlákkal szemben volt-e 30 napot meghaladóan sorban állás - A számvitelről szóló évi C. törvény 8. (2) bekezdése szerinti, ajánlattevő, 10 % fölötti alvállalkozó éves beszámolói az utolsó 2 lezárt üzleti év gazdálkodásáról. Amennyiben könyvvizsgálói záradék készítésének kötelezettsége alá esik, ezzel ellátott beszámolók - A ajánlattevő 2008., és évi teljes nettó árbevételére, valamint a jelen közbeszerzés tárgya szerinti (földgázkereskedelmi tevékenység) nettó árbevételére vonatkozó cégszerűen aláírt nyilatkozat. Az erőforrást nyújtó szervezetre vonatkozóan a Kbt. 65. (3)-(4) bekezdésében foglaltak az irányadók a 4. 3/E pontjával összhangban. nettó HUF Ajánlattevőnek, 10 % feletti alvállalkozónak az 1. és 2. követelménynek önállóan kell megfelelniük, míg a 3. követelménynek együttesen kell megfelelniük. III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az alábbiak a ajánlattevőre és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóra együttesen vonatkoznak: - A Kbt. 67. (1) bekezdésének a) pontja szerint az előző 2 év (2009., 2010.) legjelentősebb szállításainak ismertetése (legalább a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél, a szállítás tárgya, az ellenszolgáltatás összege vagy az értékesített földgáz mennyisége, a referenciát adó személy neve és elérhetősége megjelölésével), a Kbt ának (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. - A Kbt. 67. (1) bekezdés b) pontja szerint a minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseinek leírásával. Az erőforrást nyújtó szervezetre Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben): Alkalmatlan ajánlattevő, 10 % fölötti alvállalkozó: - Ha nem igazolja a Kbt. 68. (1) bekezdésében foglalt előírásoknak megfelelően, hogy rendelkezik a és évre vonatkozóan évi legalább egy-egy, minimum gnm3/év földgáz értékesítésről szóló referenciával. - Ha nem rendelkezik az ajánlattételi határidő lejártakor érvényes, földgázszolgáltatás alkalmazási területen ISO 9001:2000 szabványnak megfelelő minőségbiztosítási rendszer tanúsítványával, vagy a Kbt. 68. (4) bekezdése szerinti, azzal egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű, a minőség biztosítása érdekében tett intézkedésekkel. Ajánlattevőnek, 10 % fölötti alvállalkozónak a fenti követelményeknek együttesen kell megfelelniük. 8

9 vonatkozóan a Kbt. 65. (3)-(4) bekezdésében foglaltak az irányadók a 4. 3/E pontjával összhangban. III.2.4) Fenntartott szerződések (adott esetben) igen [ ] nem [x] A szerződés védett műhelyek számára fenntartott [ ] A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik [ ] III. 3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve? igen [ ] nem [ ] Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: III.3.2) A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét? igen [ ] nem [ ] IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA IV.1.1) Az eljárás fejtája Nyílt [x] Meghívásos [ ] Gyorsított meghívásos [ ] A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: Tárgyalásos [ ] Megtörtént-e már a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése? igen [ ] nem [ ] Igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3., További információk rovatban kell megadni Gyorsított tárgyalásos [ ] A gyorsított eljárás alkalmazásának indoklása: Versenypárbeszéd [ ] 9

10 IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd esetén) Létszám VAGY: minimum és, adott esetben, maximum A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: IV.1.3) Az ajálattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) Igénybe vették-e a többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát? igen [ ] nem [ ] IV. 2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg) A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás [x] VAGY Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint [ ] [ ] az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség csökkenő fontossági sorrendben kell megadni) [ ] a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban illetve az ismertetőben meghatározott szempontok IV.2.2) Elektronikus árverést alkalmaznak-e? igen [x] nem [ ] Ha igen, további információk az elektronikus árverésről (ha szükséges) Ajánlatkérő az eljárás során elektronikus árlejtést alkalmaz a 257/2007. (X.4.) Korm. rendeletben foglaltak szerint. Az árlejtéssel kapcsolatos általános információkat az ajánlati dokumentáció tartalmazza. Az Ajánlatkérő a részletes adatokat az érvényes ajánlatot benyújtó Ajánlattevők számára egyidejűleg, faxon és -en az árlejtési felhívásban adja meg. IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK 10

11 IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? igen [ ] nem [x] Igen válasz esetén Előzetes összesített tájékoztató [ ] Hirdetmény száma a HL-ben: /S - (év/hó/nap) Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény [ ] Hirdetmény száma a HL-ben: /S - (év/hó/nap) Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) [ ] Hirdetmény száma a HL-ben: /S - (év/hó/nap) IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok (a DBR kivételével) vagy ismertetők (versenypárbeszéd esetében) beszerzésének feltételei A dokumentáció beszerzésének határideje Dátum: 2011/07/18 (év/hó/nap) Időpont: 11:00 Kell-e fizetni a dokumentációért? igen [x] nem [ ] Igen válasz esetén, Ár (számokkal): Pénznem: HUF A fizetés feltételei és módja: A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció ára HUF + ÁFA. A dokumentáció árát az OTH Magyar Államkincstárnál vezetett számú számlájára történő átutalással kell teljesíteni. Az átutalási megbízás közlemény rovatába írandó szöveg: "Földgázvás. tárgyú dok. megvásárlása ". A dokumentáció munkanapokon óráig, pénteken 09:00-12:00, az ajánlattétel utolsó napján óráig, a befizetést igazoló bizonylat bemutatását követően átvehető személyesen, vagy megküldése igényelhető postai úton a Kbt. 54. (8) bekezdésében meghatározott módon. A dokumentáció átvételének feltétele az ellenérték befizetésének igazolása. Az ajánlati dokumentáció a jelen ajánlati felhívás megjelenésétől kezdve az ajánlattételi határidőig a Semmelweis Beszerzési Kft. honlapjáról:www.sbkft.hu, a dokumentáció megvásárlásakor megadott jelszóval is letölthető. IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő Dátum: 2011/07/18 (év/hó/nap) Időpont: 11:00 IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert) (m eghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén ) Dátum: (év/hó/nap) IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések 11

12 benyújthatók HU Egyéb: IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (nyílt eljárás esetén) -ig (év/hó/nap) VAGY hónap(ok)ban: vagy nap(ok)ban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: 2011/07/18 (év/hó/nap ) Időpont: 11:00 Hely (adott esetben): 1097 Budapest, Gyáli út 2-6. J épület I. em. tárgyaló Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? (adott esetben) igen [x] nem [ ] Kbt. 80. (2) bekezdése szerint. VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK VI.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E? (adott esetben) igen [ ] nem [x] Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: VI.2) A SZERZŐDÉS EU-ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS? igen [ ] nem [x] Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb használható hivatkozási alapot: VI.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben) 1) Az Ajánlati dokumentáció megvásárlása az érvényes ajánlattétel feltétele. 2) Ajánlatkérő biztosítja a hiánypótlás lehetőségét a Kbt ban foglaltak szerint. 3) Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő Kbt. 70. (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. Az ajánlatban továbbá az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. 4) Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 71. (1) bekezdés a)-d) pontjaira és a 63. (3) bekezdésére vonatkozóan. 5) Az ajánlathoz a fentieken túlmenően a következő dokumentumokat kérjük csatolni: - a Magyar Energia Hivatal által kiadott földgáz kereskedelemre vonatkozó érvényes engedélyt, - legalább a ajánlati felhívás II.2.1 pontjában megadott gázmennyiséggel egyező, a 12

13 szerződés teljesítéséhez szükséges gázforrás rendelkezésre állását igazoló Ajánlattevő által cégszerűen aláírt írásbeli nyilatkozatot. 6) Ajánlattevő (közös ajánlattevő), valamint a 10 %-ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó köteles nyilatkozni arra vonatkozóan, hogy valamennyi pénzforgalmi számlájáról becsatolta a felhívás III.2.2. pontjában a pénzügyi alkalmasság igazolására előírt tartalommal bíró banki nyilatkozatot. A nyilatkozatnak összhangban kell lennie a benyújtott cégkivonattal. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek), valamint a 10 %-ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóknak nyilatkozniuk kell arról is, ha a cégkivonatban szereplő valamely bankszámlája megszűnt, az ajánlathoz csatolnia kell az erről szóló, a bank által kibocsátott nyilatkozat másolati példányát is. A bankszámla megszűnésének meg kell előznie az ajánlattételi határidő napját. Ajánlattevőnek és 10 %-ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak nyilatkoznia kell arról is, hogy a fent megjelölteken kívül más pénzintézetnél nem vezet számlát. 7) Az ajánlatban benyújtott igazolásokat a Kbt. 20. (3) szakasza alapján egyszerű másolatban is be lehet nyújtani. 8) Az ajánlatot az ajánlattevőknek a Kbt. 70/A. (1) bekezdésében meghatározott formai követelmények szerint - nem elektronikusan - kell benyújtaniuk 4 példányban (1 eredeti és 3, az eredetivel mindenben egyező másolat), valamint 1 példányban elektronikus adathordozón is benyújtandó (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható.pdf file), a papír alapú eredeti példánnyal teljes egészében megegyezően. Az Ajánlattevőnek az ajánlata valamennyi példányának borítóján világosan fel kell tüntetnie az "eredeti" vagy a "másolat" feliratokat. Amennyiben az eredeti példány egyértelműen nem beazonosítható, az Ajánlatkérő az ajánlatok bontásakor a Kbt (5) bek. szerint jár el. Ha az eredeti és a másolati példányok között eltérés tapasztalható, az eredeti példány tartalma az irányadó. Az ajánlatban nem lehetnek közbeiktatások, törlések vagy átírások, kivéve az ajánlattevő által tett hiba kiigazításokat, mely esetben az ilyen kiigazításokat az ajánlatot aláíró személynek, vagy személyeknek a kézjegyükkel kell ellátniuk a Kbt. 70/A. (1) bek. f) pont szerint. Az ajánlatok csomagolásán fel kell tüntetni a" OTH részére földgáz vásárlása " jeligét, továbbá "Az ajánlattételi határidő előtt fel nem bontható!" szöveget. 9) Ajánlattevő, 10%-ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, illetve a Kbt. 69..(8). bek. alkalmazása esetén a 10%-ot meg nem haladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó és az erőforrást nyújtó szervezet csatolja a jelenlegi cégállapotát bemutató közhiteles cégkivonatát, amely az ajánlati jelentkezési határidő lejártát megelőző 60 napnál nem régebbi, valamint ha változás van folyamatban, a változás bejegyzés iránti kérelmet és annak cégbíróságra történő elektronikus benyújtását igazoló digitális tértivevényt (kinyomtatva, az elektronikus cégeljárás során eljáró ügyvéd által ellenjegyezve), továbbá az aláírási címpéldányát, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját, illetve képviseleti jogosulttól származó meghatalmazását. 10) Eredményhirdetés helye: 1097 Budapest, Gyáli út 2-6. J épület I. em. tárgyaló. Eredményhirdetés időpontja: augusztus :00 óra. Szerződéskötés helye: 1097 Budapest, Gyáli út 2-6. J épület I. em. tárgyaló A szerződéskötés tervezett időpontja: az írásbeli összegzés eredményhirdetésen történő átadását vagy megküldését követő naptól számított 10. nap, 11:00 óra. (Ha ez a nap nem munkanap, az azt követő első munkanap). 11) Idegen nyelvű iratok, dokumentumok becsatolása esetén magyar nyelvű fordítás mellékelése is kötelező. Ebben az esetben ajánlattevőnek/alvállalkozónak/erőforrást nyújtó szervezetnek nyilatkoznia kell büntetőjogi felelőssége tudatában, hogy az idegen nyelvű irat a fordítással mindenben megegyezik. 13

14 12) Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevők együttműködéséről szóló megállapodást és nyilatkozatot. A közös ajánlatot tevőknek nyilatkozniuk kell továbbá, hogy a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak, valamint a közös ajánlattevők egymás közötti feladat megosztásának arányáról. 13) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételeket és azok igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg. VI.4) JOGORVOSLATI ELJÁRÁS VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv Hivatalos név: Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottsága Postai cím: Margit krt. 85. Város/Község Budapest Postai irányítószám: 1024 Ország: HU Telefon: Internetcím (URL): Fax: A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben) Hivatalos név: Postai cím: Város/Község Postai irányítószám: Ország: Internetcím (URL): Telefon: Fax: VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (kérjük kitölteni a VI.4.2. rovatot VAGY szükség esetén a VI.4.3. rovatot) A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt szerint. VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be Hivatalos név: Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottsága Postai cím: 14

15 Margit krt. 85. Város/Község Budapest Postai irányítószám: 1024 Ország: HU Telefon: Internetcím (URL): VI.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: (év/hó/nap) A. MELLÉKLET Fax: TOVÁBBI CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK I) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZŐ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON SZEREZHETŐK BE Hivatalos név: Semmelweis Beszerzési Kft. Postai cím: Üllői út 55. Város/Község Budapest Postai irányítószám: 1091 Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): 1091 Budapest, Üllői út 55. I. em.2. Címzett: Bíró Erzsébet közbeszerzési referens Telefon: Fax: Internetcím (URL): II) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHONNAN A DOKUMENTÁCIÓ ÉS A KIEGÉSZÍTŐ IRATOK (A VERSENYPÁRBESZÉDRE ÉS A DINAMIKUS BESZERZÉSI RENDSZERRE VONATKOZÓK IS) BESZEREZHETŐK Hivatalos név: Semmelweis Beszerzési Kft. Postai cím: Üllői út 55. Város/Község Budapest Postai irányítószám: 1091 Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): 1091 Budapest, Üllői út 55. I. em 2. Címzett: Telefon:

Hivatalos név: Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÁKK Zrt.) Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község: Budapest

Hivatalos név: Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÁKK Zrt.) Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község: Budapest EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Címzett: főigazgató E-mail: Fax: +36-1-469-4144 Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL):

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Címzett: főigazgató E-mail: Fax: +36-1-469-4144 Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL): AJÁNLATI FELHÍVÁS EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Általános közszolgáltatások

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Általános közszolgáltatások Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 123 Ajánlatkérő: Keszthely Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: 8360 Keszthely, Fő tér 1. Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal : Ajánlati felhívás, EUHL

HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal : Ajánlati felhívás, EUHL HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal : Ajánlati felhívás, EUHL Közzététel dátuma: 09.01.2012 Szerződés típusa: Szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési határidő: 13.02.2012 Dokumentáció beszerzésének - határideje

Részletesebben

X Oktatás Egyéb (nevezze meg): Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást? igen nem X

X Oktatás Egyéb (nevezze meg): Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást? igen nem X EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Egyéb közlemény: Az ellenjegyzés megtörtént. 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

Egyéb közlemény: Az ellenjegyzés megtörtént. 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

HC - ATM rádiórendszer beszerzése

HC - ATM rádiórendszer beszerzése HC - ATM rádiórendszer beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2011/57 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás - egyes ágazatokban EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó

Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Általános keresés: O K Általános keresés Közbeszerzési Értesítő Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2012/2. lapszám 2012/1.

Részletesebben

Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében

Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/64 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Nyomtatók bérlése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/37

Nyomtatók bérlése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/37 Nyomtatók bérlése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/37 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Bérlet Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Biztosítási közbeszerzés

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Biztosítási közbeszerzés Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Biztosítási közbeszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 3. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás X Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés Építési koncesszió

Részletesebben

42/523-333 Fax: 42/523-334

42/523-333 Fax: 42/523-334 RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Szabolcs Volán Zrt. Postai cím: Korányi Frigyes u. 12. Város/Község: Nyíregyháza

Részletesebben

Tiszacsege közétkeztetés

Tiszacsege közétkeztetés Tiszacsege közétkeztetés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/47 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

Szennyvíztechnológiai vegyszerek szállítása a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. részére - Eljárást megindító felhívás

Szennyvíztechnológiai vegyszerek szállítása a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. részére - Eljárást megindító felhívás Szennyvíztechnológiai vegyszerek szállítása a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. részére - Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/88 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény

Részletesebben

TÁMOP-5.2.8-12/1-2013-0001 projekthez kapcsolódóan informatikai szolgáltatások

TÁMOP-5.2.8-12/1-2013-0001 projekthez kapcsolódóan informatikai szolgáltatások TÁMOP-5.2.8-12/1-2013-0001 projekthez kapcsolódóan informatikai szolgáltatások Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/53 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

Diagnosztikai eszközök beszerzése

Diagnosztikai eszközök beszerzése Diagnosztikai eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/26 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Gyermekek átmeneti gondozása - gyermekek átmeneti otthona ellátás biztosítása

Gyermekek átmeneti gondozása - gyermekek átmeneti otthona ellátás biztosítása Gyermekek átmeneti gondozása - gyermekek átmeneti otthona ellátás biztosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/67 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Füzesgyarmat Város Önkormányzata Nemzeti azonosító (ha ismert):

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Füzesgyarmat Város Önkormányzata Nemzeti azonosító (ha ismert): I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Füzesgyarmat Város Önkormányzata Nemzeti azonosító (ha ismert): AK02532 Postai cím: Szabadság tér tér 1. Város: Füzesgyarmat

Részletesebben

Alsónémedi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás AF

Alsónémedi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás AF Alsónémedi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás AF Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/59 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Magyarország egész területe a dokumentációban részletezettek szerint Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2014.09.22.

Magyarország egész területe a dokumentációban részletezettek szerint Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2014.09.22. ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS - Vállalkozási keretszerződés alapján célszoftverre vonatkozó képzésfejlesztés és képzések beszerzése a TÁMOP-3.1.10-11/1-2012-0001 azonosító számú projekt keretében Közbeszerzési

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a100001...

http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a100001... A jogszabály mai napon hatályos állapota 14/2010. (X. 29.) NFM rendelet a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények, a bírálati összegezések és az éves statisztikai összegezések mintáiról A közbeszerzésekről

Részletesebben