EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA VALÓ NEVELÉS PROGRAMJÁNAK KIDOLGOZÁSA, BEVEZETÉSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA VALÓ NEVELÉS PROGRAMJÁNAK KIDOLGOZÁSA, BEVEZETÉSE"

Átírás

1 NKI BABAY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPORTISKOLA EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA VALÓ NEVELÉS PROGRAMJÁNAK KIDOLGOZÁSA, BEVEZETÉSE NAGYATÁD, JÚNIUS 30. Készítette: Horváth Attiláné

2 Szilágyiné Dorcsi Gabriella Takó Ágota Bevezetés Az elmúlt évekhez hasonlóan a célunk továbbra is, hogy még körültekintőbb, megalapozottabb munkával az általános iskolai nevelés - oktatás területén tovább emeljük intézményünk hírnevét. Erősítsük tanulóink neveltségi színvonalát, elmélyítsük az alapkészségeket a nem szakrendszerű oktatás továbbvitelével, a kompetencia alapú oktatás bevezetésével, a kompetenciamérésre való tudatos készüléssel is. 2010/2011-es tanév pedagógiai munkájának előkészítése Az oktatási év során 1., 2., 3., 4., 6., 7., 8.évfolyamon 1-1, az 5., évfolyamon 2 osztályt, összesen 9 tanulócsoportot indítunk. A tanulólétszámot és a szülői igényeket is figyelembe véve diákjainknak 4 alsó tagozaton működő és 2 felső tagozatban megalakuló napközis csoportot indítunk. Hagyományosan az 1-4. évfolyamon tantárgycsoportos oktatást folytatunk. Emelt óraszámú képzésünk testnevelésből minden évfolyamon megvalósult. Erre lehetőséget biztosított az és évfolyamon felmenő rendszerben működő sportiskolai képzés is. A törvényi előírásnak megfelelően folytatjuk előző évi hagyományainkat, és biztosítjuk az 1-4. osztály részére is a mindennapos testnevelést. A Nagyatádi Közoktatási Intézmény Pedagógiai Programjának része az egészséges életmódra nevelés is. Ezen belül különös gondot fordítunk az alábbiakra: 2

3 Személyi és tárgyi feltételrendszerünkkel azon pozitív magatartásformák és szokások kialakításának segítése, amelyekkel a gyermekek egészséges életvitellel kapcsolatos szemlélete és magatartása fejleszthető. Prevenciós munka megvalósítása, melynek során az egészségre ártalmas dolgok felismerésével és elutasításukkal megalapozzuk a kritikai gondolkodást. A családi életre való felkészítés, nemi identitás, a szexuális kultúra és magatartás alapvető normáinak megismertetése. A gyermekek felkészítése a veszélyhelyzetek megelőzésére, kezelésére, az alapvető közlekedési szabályok betartására, a veszélyes anyagok kezelésének szabályaira, a káros szenvedélyek megelőzésére. A rendszeres mozgás, sportolás, a mindennapi testedzés igényének kialakítása. 3

4 Mi az egészség? Napjainkban egyetértés van abba, hogy az egészség nem a betegség hiánya, hanem a testi, lelki, szociális jól-lét állapota. A WHO-nak az 1948-as alkotmányában megfogalmazott meghatározás a helyes kiindulópont, de mindenképpen hangsúlyoznunk kell, hogy az egészség nem passzív állapot, hanem folyamat. Az egészség kiteljesedésére az alábbi négy feltétel teljesülése adja a legnagyobb esélyt: ha az egyén társadalmilag integrálódik (családhoz, iskolai, munkahelyi és más közösséghez tartozik), ha a változó terheléshez alkalmazkodni tud, ha individuális önállóságát megőrzi, és végül, ha megteremti az összhangot a biogenetikai, a fizikai, a lelki és társadalmi lehetőségei közt. Az egészség fontos eszköz életcéljaink megvalósítása során. Az egészség pozitív fogalom, amely a társadalmi, közösségi és egyéni erőforrásokat, valamint a testi-lelki képességeket hangsúlyozza. Mi az egészségfejlesztés? Az egészségfejlesztés az összes nem terápiás egészségjavító módszer gyűjtőfogalma, tehát magába foglalja a korszerű egészségnevelés, az elsődleges prevenció, a mentálhigiéné, az egészségfejlesztő szervezetfejlesztés, az önsegítés feladatait, módszereit. A WHO meghatározása szerint, az egészségfejlesztés az a folyamat, amely képessé teszi az embereket arra, hogy saját egészségüket felügyeljék és javítsák. Egészségnevelés A WHO meghatározása szerint az egészségnevelés olyan, változatos kommunikációs formákat használó, tudatosan létrehozott tanulási lehetőségek összessége, amely az 4

5 egészséggel kapcsolatos ismereteket, tudást és életkészségeket bővíti az egyén és a környezetében élők egészségének előmozdítása érdekében. A korszerű egészségnevelés egészség és cselekvésorientált tevékenység. Prevenció A WHO meghatározása szerint az elsődleges megelőzés a betegség első megjelenésének megakadályozására az egészség megőrzésére irányul. Az egészségfejlesztés és annak egyik megvalósulási formája a korszerű egészségnevelés az egészségi állapot erősítésére és fejlesztésére irányul. Ide tartozik például az egészséges táplálkozás, az aktív szabadidő eltöltés, a mindennapos testmozgás, a személyi higiéné, a lelki egyensúly megteremtése, az egészséges és biztonságos környezet kialakítása, az egészségkárosító magatartásformák elkerülése. Az iskolának e fenti primer prevencióban van jelentős szerepe, így az egészségnevelési feladatok meghatározásánál is e területekre kell hangsúlyt fektetni. Miért az iskola az egészségfejlesztés egyik legfontosabb színtere? A gyerekek és fiatalok hosszú éveket töltenek az iskolákban. Ebben az időszakban érdemi hatást lehet gyakorolni a személyiségfejlődésükre, mely nagyban meghatározza az életmódjukban később kialakuló szokásaikat, az életideálokat, preferenciák kialakítását. Az iskola és az óvoda, a családi környezet mellett a szocializációnak azt a színterét jelenti, amelyben mód nyílik az egészségesebb életvitel készségeinek, magatartásmintáinak kialakítására és begyakorlására. Az egészségnevelés iskolai területei Az iskolai egészségnevelésnek ahhoz kell hozzájárulnia, hogy a tanulók kellő ösztönzést és tudást szerezhessenek egy személyes és környezeti értelemben egyaránt ésszerű, a 5

6 lehetőségeket felismerő és felhasználni tudó, egészséges életvitelhez. Ehhez arra van szükség, hogy az egészséggel összefüggő kérdések fontosságát értsék, az ezzel kapcsolatos beállítódások szilárdak legyenek, s konkrét tevékenységekben alapozódhassanak meg. Az egészséges életmód, életszemlélet, magatartás szempontjából lényeges területeknek az iskola pedagógiai rendszerébe, összes tevékenységébe kell beépülni. Ezek közé tartoznak az alábbiak: önmagunk és egészségi állapotunk ismerete az egészséges testtartás, a mozgás fontossága az értékek ismerete az étkezés, a táplálkozás egészséget befolyásoló szerepe a személyes krízishelyzetek felismerése és kezelési stratégiák ismerete az idővel való gazdálkodás szerepe a szenvedélybetegségek elkerülése a tanulási környezet alakítása a természethez való viszony, az egészséges környezet jelentősége A segítő kapcsolatok színterei és kapcsolódási pontok Szülők (család) A szülő, a család a legfontosabb társ a tanulók érdekében végzett munkában. A szülők megfelelő tájékoztatás és információ- átadás után aktív részvételükkel tudják támogatni az iskola egészségfejlesztési programjait, közülük jó néhányan szakértelmükkel is jelentősen növelhetik az iskolai munka hatékonyságát. Rendvédelmi szervek 6

7 A rendőrkapitányság ifjúságvédelmi munkatársai a bűnmegelőzési programok közös kimunkálásában, a tanári továbbképzéseken jogi, gyermek és ifjúságvédelmi, rendészeti, közlekedési témájú előadások tartásával tudnak segítséget nyújtani az iskolának. Az iskolás korosztály egyre jobban veszélyeztetett a kábítószer- fogyasztás tekintetében, ezért is fontos a kapcsolattartás kialakítása. Iskolaorvos, védőnő Az iskolaorvos és különösen a védőnő hagyományos feladatai közé tartozik az egészségnevelésben való részvétel. A következő területeken tudnak ismereteket nyújtani: az életmód és betegségek összefüggései a serdülőkori változások ismerete, segítségnyújtás a serdülőkori érzelmi, magatartás, életmód és szexuális problémák, valamint krízisek megoldásában. környezet egészségügyi és táplálkozási egészségügyi kérdésekben Gyermekjóléti szolgálat, nevelési tanácsadó, családsegítő A gyermekvédelmi munkában valamint konkrét ügyekben tudnak segítséget nyújtani. Az egészséges életmód alkotóelemei Táplálkozás Mozgás Lelki egészség Prevenció (drog, alkohol, cigaretta) Személyes higiénia Egészséges környezet Családi élet és társas kapcsolatok Testi fejlődés és szexualitás Célcsoport 7

8 Főként az iskola felső tagozatos osztályai, és a programtól függően az alsó tagozatos osztályok is. Fejlesztendő kompetenciák: Kompetenciák Kognitív Személyes (egyéni) Szociális információkezelés empátia önismeret gondolkodási-, tanulási követés-, utánzás képessége önszabályozás kompetenciák interakciók száma, motiváció nyelvi képesség kommunikáció önbizalom matematikai képesség kapcsolatépítés önértékelés konvertáló-, rendszerező-, konfliktuskezelés teljesítmény motiváció logikai képesség együttműködés önállóság problémamegoldó képesség tolerancia felelősségtudat stressz tűrés Időbeli elosztás Október: Gyalogszerrel Gyalogtúra a város környékén November: Tegyük szebbé környezetünket Tanterem nagytakarítása, udvarrendezés 8

9 December: Lélekgyógyítás mandalával Január: Szívügyünk Testsúly, vércukorszint, vérnyomás mérése Táplálkozási tanácsadás Február: Lelki egészségünk Jóga a mindennapi életben Március: Egészség-délután Április: Kapkodd a lábad! Reggeli torna, és osztályok közötti sportversenyek délután Május: Salátabár, Saláta készítése 9

10 Gyalogszerrel Gyalogtúra a város környékére Időpontja: Október első hete, délután Helyszín: gyülekező az iskola udvarán Résztvevők: 1-8.o.-ig Segítők: Osztályfőnökök, napközis nevelők, szülők Szükséges eszközök: iránytű térkép fényképezőgép 10

11 Cél: A gyerekek jobban megismerjék a város környékén élő növény és állatvilágot, lakóhelyük természeti szépségeit. Fejlesztendő kompetenciák: önállóság felelősségtudat teljesítménymotiváció kommunikáció együttműködés tolerancia A rendszeres mozgás élettani hatásai: A mozgás jótékony élettani hatásai széleskörűek: a rendszeres edzés fokozza a szív és a tüdő teljesítőképességét, csökkenti a szívizomzat oxigénigényét, aminek különösen nagy jelentősége van koszorúér-betegségben szenvedők számára. Ezenkívül rendszeres edzés 11

12 hatására csökken a vérzsír-szint, a vérnyomás; az izommunka csökkenti a vércukorszintet, segít megőrizni a testsúlyt, és így kifejezetten előnyös hatású többek között például cukorbetegségben szenvedőknek, akik fokozottan veszélyeztetettek szív-érrendszeri betegségek tekintetében. A fenti kedvező hatások már rendszeresen végzett, közepes intenzitású (heti kcal energia-felhasználás) mozgás hatására is bekövetkeznek. Külön hangsúlyozandó, hogy a kedvező változások rendszeres mozgás esetén minden korosztályban (tehát a 65 éven felüliek körében is) kialakulnak. A rendszeres mozgás előnyös hatása olyanoknál is kimutatható, akiknél már kialakult valamilyen koszorúér-betegség: szívizom-infarktuson átesettek körében növekedett túlélést tapasztaltak azoknál, akik rendszeres testmozgást iktattak az életükbe. Útvonalterv: Babay Iskola- Petőfi utca- Széchenyi tér-zrínyi utca Zrínyi köz - Rinya patak partja Hunyadi utca Csónakázó-tó Vasúti híd Görönd Visszaút: Görönd Vasúti híd Bodvica Petőfi utca Babay Iskola 12

13 Program: Indulás a Babay Iskolából, végcél az iskola lesz. Az osztályok negyed órás csúsztatással indulnak és a térkép alapján fognak tájékozódni. Segítenek ebben a kísérő nevelők és szülők. Indulás előtt az osztályok megkapják a feladatokat, melyek a következők: növény-meghatározás, termések gyűjtése, fényképek készítése melyekből a legsikeresebbeket jutalmazzuk állatmegfigyelés vázlatok rajzolása különböző tereptárgyakról (pl.:híd) Tegyük szebbé környezetünket Tanterem nagytakarítása, udvarrendezés Időpontja: November második hete 13

14 Helyszín: Az iskola tantermei és az udvar Résztvevők: Felső tagozatosok, osztályonként 10 fő. Segítők: Takarítónők, pedagógusok, karbantatók Szükséges eszközök: Kerti szerszámok, tisztítószerek Cél: Az iskola külső-belső környezetének kialakítása (tiszta, rendezett tantermek, és gondozott udvar), és a tanulók személyes felelősségvállalása, a rend megtartása. Takarítás, tisztítás, fertőtlenítés természetesen. Fejlesztendő kompetenciák: felelősségtudat együttműködés motiváció önszabályozás Program: Minden csoportot két részre osztjuk. 5 fő az udvart csinosítja a karbantartók segítségével, az iskola belső tisztogatását a takarítók felügyelik. Takarítás, tisztítás, fertőtlenítés természetesen Takarítás, tisztítás, fertőtlenítés A GOND: 14

15 A boltok polcain rengeteg fajta tisztítószert találhatunk, melyek klórozott hatóanyagokat és foszfátokat, sőt erős savakat ill. lúgokat (nátrium- ill. kálium-hidroxid) is tartalmaznak. A különféle tisztítószerek közös jellemzője, hogy a környezet szennyezésén túl irritálják a bőrt, a szemet, és veszélyesek az egészségre. Az ilyen termékekhez legtöbbször illatosító anyagokat adagolnak, amelyek szintén egészségügyi kockázatot jelentenek. A MEGOLDÁS: Általános tisztítás 1 liter meleg vízben oldott 1 evőkanál mosószóda a legszívósabb tűzhelyeket, a legzsírosabb csempét, linóleumot is tisztává varázsolja. Kipróbálhatjuk a mikro szálas tisztítókendőket (a legtöbb drogériában már kaphatóak), amelyekhez sokkal kisebb mennyiségben, vagy egyáltalán nem szükséges tisztítószereket használni. Folyékony vegytisztítószerek helyett használjunk ecetet, citromot, növényi alapú szappanokat. Az esetek többségében kiválóan helyettesítik a boltokban kapható erős vegyszereket. Ablaktisztítás A poros ablakokat előbb tiszta ruhával portalanítsuk. Nagyon piszkos ablakot ecettel dörzsöljük be, és az öblítővízébe tegyünk egy evőkanál gyógyszertárakban kapható háztartási alkoholt. Így sokáig tükörfényes lesz az ablak. Ronggyal vagy újságpapírral töröljük szárazra. A lakkozott fa ablakkeretre rakódott légypiszkot legkönnyebben hideg teába vagy lefölözött tej és hideg víz egyenlő arányú keverékébe mártott puha ruhával moshatjuk le. Padlóápolás A szennyezett PVC és linóleum padlót vagy járólapot remekül tisztíthatjuk, ha 1 liter meleg víz és egy evőkanál mosószóda keverékével mossuk fel. Makacsabb szennyeződések esetében oldjunk fel növényi szappant is a felmosó vízben. Fertőtlenítőszerek alkalmazására a reklámokkal ellentétben csak ritkán van szükség. 15

16 Kerüljük gyakori és rendszeres használatukat! A túlzottan steril gyermekkori környezet fokozza az allergia kialakulásának esélyét! Ne feledjük: a forró víz szinte minden kórokozót elpusztít! A konyhasó és az ecet keveréke nagyszerűen tisztít és fertőtlenít! Lélekgyógyítás mandalával Időpontja: December második hete Helyszín: Az iskola egy terme 16

17 Résztvevők: érdeklődő diákok o. Segítők: napközis nevelők, osztályfőnökök Szükséges eszközök: színes ceruza zsírkréta pasztellkréta színes filctoll szövegkiemelő vastagabb és vékonyabb fekete filctoll a kontúrokhoz vízfesték, tempera szilárd alátét (rajztábla) Cél: Kreativitás fejlesztése, önbizalom erősítése, feszültségoldás Fejlesztendő kompetenciák: önbizalom önértékelés együttműködés Hogyan segíthet a mandala? A mandalákkal való foglalkozást korántsem kizárólag a problémás gyermekeknek ajánljuk. Általában véve minden gyermek a legvidámabb, legkiegyensúlyozottabb is örömét leli a mandalafestésben. Ez a játékos kreatív foglalatosság még segíthet is, ha van valami baja van a gyermeknek. A mandalafestés hatását a következőkben foglalhatjuk össze: 17

18 Aki szétszórt, megtanul összpontosítani. Aki szorongó, fölszabadul. A feszültségek oldódnak. Idővel csökken a külső befolyásoknak való alávetettség. Ösztönzi alkotóképzeletünket. Segítségével kapcsolatot teremthetünk önnön gyógyító erőinkkel. Összefogja a szellem és a lélek szétszórt energiáit, és erőt meríthetünk belőle a mindennapokhoz. Mandala-az élet ősképe-színezés, festés Beszélgetés a mandaláról Mi a mandala? Honnan ered? Hogyan gyógyít a mandala? Színek és Jelentésük Irodalom: Sascha Wuillemet: Színmeditációk Andrea Anna Cavelius: Mandalák festése 18

19 Szívügyünk Testsúly, vércukorszint, vérnyomás mérése Táplálkozási tanácsadás Időpont: január második hete 19

20 Helyszín: tornaterem Résztvevők: az iskola diákjai, szülők, pedagógusok Segítők: védőnő iskolaorvos pedagógusok Szükséges eszközök: Asztalok Székek Mérleg Vérnyomásmérő Vércukorszintmérő Centiméter Magasságmérő Cél: A tanulók egészségi állapotának felmérése, és iskolai diagnózis felállítása, és megoldási javaslatok, tanácsadás Fejlesztendő kompetencia: felelősségtudat, kommunikáció, együttműködés 20

21 Egészséges táplálkozás Manapság egyre gyakrabban hallani arról, hogy táplálkozzunk egészségesen, együnk minél több vitamint, de sokszor az sem mindegy, miből mennyit fogyasztunk, mi az, amit teljesen ki kell zárnunk az étrendünkből, mi az, amit semmiképp se hagyjunk ki az étkezésünkből. Miért van ennek akkora jelentősége, és valóban kell-e, hogy ennyire figyeljünk a táplálkozásunkra? Az igazság az, hogy amennyiben van rá mód, már gyerekkorban figyeljünk oda a táplálkozásunkra. Ha a szülő ezt komolyan veszi, akkor a gyermekének akár a felnőttkorára is nagy hatással lehet, hiszen a gyermekkori táplálkozás a felnőttkori egészségért is felelős. Ha teheted tehát, próbálj meg odafigyelni az étkezési szokásaidra. Miért fontos egészségesen táplálkozni? Nem elijesztésképpen, de megállapították, hogy a felnőtt- vagy időskori halálokok 46 %-a az elhízásra és az egészségtelen táplálkozásra vezethető vissza. Ezzel jó tisztában lenni, mert odafigyelve, akár éveket nyerhetünk az életünkből. De mit jelent az, hogy egészségesen táplálkozni? Alapvetően bármit fogyaszthatunk, ami számunkra személy szerint a legmegfelelőbb. Szervezetünk a környezetünkkel folyamatos anyagcserét végez. Ez annyit jelent, hogy a szervezet a környezetéből anyagokat vesz fel, ezeket átalakítja, az abból szükségteleneket, pedig visszajuttatja a környezetébe. 21

22 A legfontosabb anyagcsere folyamat a táplálkozás, mely testünk ellátásához, működéséhez, fejődéséhez és növeléséhez elengedhetetlen. A helyes táplálkozásnál fontos az elfogyasztott ételek mennyisége, minősége, összetétele, és nem utolsó sorban a változatosság. Ami fontos, hogy az étel, amit eszünk legyen elegendő, tápláló, változatos, és az is fontos szempont, hogy finom legyen, hogy élvezettel tudjuk elfogyasztani. A helyes táplálkozásban az ételek összetevői közül a következőket kell figyelembe venni: a szénhidrátokat, a zsírokat, fehérjéket, a vitaminokat és az ásványi anyagokat egyaránt. A szénhidrátok 22

23 A szénhidrát a szervezet fő energiaforrása. Fontos szerepe van ezen túl az agyműködésben is. A fő szénhidrátok a cukor és a keményítő, ezeket elsősorban gabonafélékben találhatjuk meg, ilyenek a különféle gabona magvak, a rizs, a tészta és a kenyérfélék, de megtalálhatók ezen kívül még zöldségfélékben, gyümölcsökben, tejben és tejtermékekben egyaránt. A zsírok A legnagyobb energiamennyiséget a zsírokban találjuk meg. Ez segít a szöveteink felépítésében, valamint a zsírban oldódó vitaminok felszívódásában. Ilyen vitaminok az A-, 23

24 D-, E-, és a K-vitamin. A zsírok megtalálhatók vörös húsokban, a tojásban, a tejben, tejtermékekben, de akár a mogyoróban és a növényi eredetű olajokban is. A zsírokról jó, ha tudod, hogy rendkívül fontosak, de nem szabad túl sokat fogyasztani zsírtartalmú ételekből sem. A fehérjék A fehérjék amolyan építőelemek a testünkben. Nagyon fontosak a növekedéshez, és a károsodott sejtek regenerációjához. Az emésztésben és a betegségekkel szembeni védekezésben is van szerepük. Fehérjék leginkább a húsokban, tejben, tejtermékekben, tojásban, halfélékben és a mogyoróban található meg. Ásványi anyagok 24

25 Az átlagos napi vízveszteségünk kb. 2,5liter, ennek 60%-a a vizelettel, 20%-a a bőrön keresztüli párolgással, 20%-a pedig a légzési párával távozik. A vízveszteség pótlásával együtt az elveszett só és ásványanyag tartalmat is pótolni kell, ezért célszerű a folyadék utánpótlást gyümölcsökkel, ásványvízzel, gyümölcslevekkel, salátákkal pótolni. Fontosabb ásványi anyagaink: Nátrium, Klór, Kálium, Kalcium, Foszfor, Magnézium, Vas, réz, cink, Króm, Jód, Fluor, Szelén Akkor is táplálkozhatunk hiányosan, ha rengeteget eszünk, és nem csak a túlzásba vitt evés, hanem a táplálkozás helyes arányainak be nem tartása is elhízáshoz vezethet, ami növeli a magas vérnyomás, a koszorúér-betegség, a cukorbetegség és az ízületi panaszok kockázatát. Hazánkban a kelleténél jóval több telített zsírsavat és cukrot, ugyanakkor kevesebb rostot és keményítőt fogyasztanak az emberek, így a fenti betegségek gyakorisága egyáltalán nem meglepő. Forrás: Program: A osztályok a témában kiosztott nyomtatott szöveg alapján, csoportokban kiemelik a lényeget, vázlatot készítenek majd felhívó jellegű plakátot rajzolnak a témában, melyeket az aulában helyezünk el. Lelki egészségünk 25

26 Jóga a mindennapi életben Időpont: február A jóga évezredekkel ezelőtt keletkezett. Lényege a szellemisége, a belső, teljességre való törekvés, a belső béke, a harmónia megvalósítása. A speciális mozgásgyakorlatok rendszeres végzése ennek a hagyománynak részét alkotja. Aki a jógát gyakorolja, olyat él át, aminek kis része szavakkal is kifejezhető, mint erőfeszítés, öröm, testtartás-javulás, az élmények nagyobb részére azonban nincsenek szavak. Nem versenyre készülés folyik, nemcsak a legjobbaknak ad sikerélményt és örömet a jóga, ezért különösen segít a gyermekek mozgáskultúrájának kialakításában. A Jóga a mindennapi életben rendszert kidolgozó mester, Paramhans Swani Maheshwarananda, Indiában született és 1972-ben Bécsben alapított jógaközpontot. Helyszín: tornaterem Résztvevők: érdeklődők 5-8-ig Segítők: Szombatfalvi Emese jógaoktató Eszközök: polifoam, pléd, kispárna, magnó, cd lejátszó Cél: Mit kaphat a gyermek a jógától? életörömet, a mozgás örömét Tudatosságot és megértést a környezet iránt A figyelem-összpontosító képesség növekedését és az iskolai teljesítmény javulását A szervezet harmonikus fejlődését, szellemi és lelki kiegyensúlyozottságot 26

27 Helyes testtartást,egyenes gerinccel A vérkeringés javulását Az egyensúlyérzék javulását A betegségekkel szemben megnövekedett ellenálló képességet Megfelelő testsúlyt Önállóságot, önbizalmat, a kapcsolatteremtő képesség javulását A jóga a test, a szellem, a tudatosság és a lélek tudománya. A jóga elősegíti a szellemiség lehető legteljesebb kibontakozását. A jóga által az ember eléri teste és pszichéje feletti ellenőrzését, ami minden élethelyzetben segít. A jóga életmód, amely megtanít őszintének és elégedettnek lenni. A jóga út ahhoz, hogyan lehet a természettel és embertársainkkal békében élni és megérést érezni minden élőlény, nem csak az emberek, hanem az állatok iránt is. Fejlesztendő kompetenciák: önismeret, önbizalom, önszabályozás, követés, utánzás képessége együttműködés, tolerancia Program: Kezdjük a hetet jó hírekkel! Szánjuk naponta percet arra, hogy a gyerekek elmondhassák a velük történt kellemes, örömteli eseményeket. (Be lehet iktatni a mindennapokba, segít ráhangolódni a pozitív gondolkodásra.) Zenehallgatás 27

28 Kövi Szabolcs: Az erdő hangjai Megaptera- A bálna éneke Angyalszimfónia A tudatalatti tízparancsolata( meditációs cd ) Koncentrációs gyakorlatok, stresszoldó-relaxációs technikák tanulása (beiktatható a mindennapokba) Irodalom: Dr Paul E. Dennison és Gail E. Dennison: ÉSzkerékkapcsoló Észkapcsoló agytorna. Egészség-délután 28

29 Időpont: március Helyszín: osztálytermek Résztvevők: 1-8-ig Segítők: osztályfőnökök élelmezésvezető informatikus testnevelők Szükséges anyagok, eszközök: tesztlapok írószer rajzeszközök (rajzlap, festék, filctoll, ragasztó, színes papír) internet hozzáférés Cél: Az egészséges táplálkozással kapcsolatos ismeretek szerzése, és beépítése a mindennapi étkezésbe. Fejlesztendő kompetenciák: együttműködés, kommunikáció, motiváció, problémamegoldó gondolkodás kreativitás Program: Rajzpályázat: Mit egyek, hogy egészséges legyek? 29

30 Étrendpiramis készítése. Az egészséges életmóddal, a betegségek megelőzésével kapcsolatos közmondások, szólások gyűjtése, tablókészítés. Figyelemfelkeltő plakátok készítése egészségmegőrzésre, betegségek megelőzésére. Divatbemutató. Reform ételreceptek gyűjtése. Heti étrend összeállítása. Mindennapi mozgásgyakorlatok elsajátítása. Divatbemutató a tornateremben 30

31 Minden osztályból egy 4 fős csapat a négy évszaknak megfelelően bemutatja az ideális és praktikus öltözetet az előre összegyűjtött ruhákból. A divatbemutatóhoz kísérőszöveg írása a feladat. Táplálkozz egészségesen! Heti étrend összeállítása az egészséges életmódnak megfelelően. Modern reform ételreceptek gyűjtése, átadása egymásnak. Nagy segítség a táplálkozási piramis, valamint a kutatómunkához az internet. A munkát a helyi konyha élelmezésvezetője koordinálja. Egy kicsi mozgás mindenkinek kell Sportfoglalkozás keretében olyan gyakorlatok elsajátítása, melyek a nap bármely szakában, akár otthon is végezhetőek. Cél, hogy miden izomcsoport dolgozzon. A programot iskolánk testnevelői vezetik. Kapkodd a lábad! 31

32 Reggeli torna, és osztályok közötti sportverseny délután Időpont: április Helyszín: tornaterem, udvar Résztvevők: alsó, felső tagozat Segítők: testnevelő tanárok, osztályfőnökök, napközis nevelők Szükséges eszközök: sporteszközök Cél: Az egészséges versenyszellem fejlesztése Az iskolai sport jelentősége A mozgáshiány sajnos korunk betegsége, éppen ezért nem véletlen, hogy az iskolaköteles gyermekek %-a tartásgyenge, vagy már valamilyen testi deformitás szenvedő alanya. A gondot tovább fokozza az a tény is, hogy lassan minden harmadik fiatal átlagosan 10 %-nyi túlsúllyal" rendelkezik. Az ülve töltött órák egyre növekvő száma miatt (iskolapad, televízió, videó, stb.) a szervezet nem kapja meg a szükséges ingereket, és ezért nem fejlődik a kívánt mértékben a váz - és az izomrendszer, továbbá a szív, a keringési és a légzési rendszer. Gyakran felvetődik az a kérdés, hogy mit tehetünk az egészséges életmódunk kialakítása érdekében. A naponta tetten érhető" egészségkárosító, mozgásműveltségben és a testi nevelés szempontjából döntő fontosságú képességek fejlődését gátló, hátrányos helyzetet előidéző hatások kiküszöbölése, megelőzése a cél. Az egészséges életmódra nevelés már csecsemő korban kezdődik, azzal, hogy az életkornak megfelelő mozgást lehetővé tesszük. Az óvodában már minden napos a testnevelés. Az iskoláskortól kitűzött cél, hogy az életkori sajátosságot is figyelembe véve, az alapvető képességek, a mozgás és játék kultúra fokozott növelésével, a testnevelés megszerettetésén, továbbá az egészséges életmódnak és az ahhoz kapcsolódó szokásrend kialakításán keresztül a 32

33 személyiség fejlődésével az egészséges életmódot szerető és igénylő fiatalok kerüljenek ki az iskolákból. Fejlesztendő kompetenciák: motiváció, felelősségtudat, kommunikáció, konfliktuskezelés, együttműködés, tolerancia, stressztűrés Program: Az osztályok között futball, kézilabda, kosárlabda versenyek. Alsó tagozatban váltóversenyek az osztályok között. 33

34 Salátabár Saláta készítése Időpont: május második hete 34

35 Helyszín: az iskola ebédlője Résztvevők: osztályonként 5 fő Segítők: szülők, pedagógusok Szükséges anyagok, eszközök: gyümölcsök zöldségek tejföl, joghurt, majonéz, ecet, só, cukor fűszerek reszelő vágódeszka kés edények kanál Cél: Az egészséges táplálkozással kapcsolatos ismeretek átültetése a gyakorlatba Fejlesztendő kompetenciák: együttműködés, kommunikáció, önállóság, motiváció Program: Minden csoport az általuk hozott alapanyagokból a gyűjtött receptek alapján elkészít egy gyümölcs és egy zöldségsalátát. A csoportok igénybe vehetik egy-egy szülő segítségét. A segítő szülő csak tanácsadó lehet. Az elkészített salátákat zsűri értékeli, majd a végén a gyerekek elfogyasztják. 35

36 A salátafogyasztás Biztosan sokszor jártunk már úgy, hogy megéheztünk, mégsem kívántuk a jól megszokott ételeket. Különösen a nyári kánikulában, amikor inkább csak szomjasak vagyunk. Ilyenkor együnk salátát! A salátaételek felhasználása, beillesztése az étrendbe igen sokrétű lehet: vannak előétel saláták, főétel saláták, köretként fogyasztott saláták és desszert saláták. Felhasználhatóságuk olyan változatos, hogy sokaságukat áttekinteni is szinte lehetetlen, készítésekor nincsenek szigorú szabályok, amelyeket be kellene tartanunk, használjuk képzelőerőnket, próbáljunk ki új ízeket, kísérletezzünk. Figyelem: a saláta nem savanyúság és nem is az önmegtartóztató diéta kelléke. A saláta a wellness-életmód alapvető, a reformkonyha egyik legszínesebb, legváltozatosabb étele. Manapság már igen gazdag választékot találhatunk az üzletekben: lolo rosso, endívia, rukkola, jégsaláta, madársaláta, bébi spenót, medvehagyma, és még sorolhatnánk a salátafélék gazdag palettáját. A salátafogyasztás számtalan előnnyel rendelkezik: Gyorsan elkészíthető. A legösszetettebb saláták is fél órán belül asztalra varázsolhatók. Rendkívül egészségesek. A salátanövények tartalmazzák az ember számára nélkülözhetetlen ásványokat és vitaminokat éppen elegendő mennyiségben, nem túladagolva, nem egymást közömbösítve, mint például a vitamintabletták hatóanyagai. Ne feledkezzünk meg az éltető enzimekről sem, amelyek semmilyen hőkezelést nem élnek túl, jó részük C-on teljesen lebomlik, így csak a nyers élelmiszerek tartalmazzák. Frissítő, üdítő hatásúak, nem terhelik a gyomrot, sem a szervezetet, mégis a jóllakottság érzését keltik. Változatosak. Mindenkinek próbálkoznia kell, kitalálni egy újat, vagy visszatérni egy bevált recepthez, ami tartalmazza kedvenc hozzávalóinkat. Olyannyira ízletesek, hogy hamar a család kedvenceivé válnak! Miből áll egy saláta? salátanövényből öntetből egyéb járulékos anyagokból. 36

37 A saláta meghatározó eleme az öntet. A leggyakrabban használt a vinaigrette, ami ecet, mustár és olaj keveréke, világos színű krémszerű öntet. Az öntet amely sóval, borssal és a (zöld)fűszerek végtelen sorával is kiegészülhet. Vigyázat: az ecet kiváló minőségű legyen, amely salátától függően lehet fehér-, illetve vörösborecet, balzsamecet, tárkonyecet, málnaecet, rizsecet, almaecet stb. A jófajta mustár szintén elengedhetetlen, próbálkozzunk például magos, mézes, fehérboros vagy dijoni mustárral. Az öntet lényegét az olaj teszi ki. Itt nem köthetünk alkut: csak kitűnő minőségű, hidegen sajtolt (szűz) olajat használjunk. Ezek az olajok tartalmazzák ugyanis azokat az éltető eszenciákat, vitaminokat, enzimeket, amelyek az egészséges élethez nélkülözhetetlenek. Az öntetek variálhatók, alakíthatók: kihagyhatjuk az előbbi keverékből a mustárt, vagy éppen hígíthatjuk joghurttal, kefirrel. Nagyon finom a mustár és a kefir keveréke is. Tehetünk bele apróra vágott snidlinget, fokhagymát, ízesíthetjük néhány csepp fehérborral. A járulékos anyagok sora felsorolhatatlan. Használjunk minél több nyers zöldséget, gyümölcsöt, olajos magvakat, csírákat, zöld fűszereket. Gyümölcssaláta Hozzávalók: 2 őszibarack 5 szilva ¼-ed görögdinnye bármilyen gyümölcs 2-3 cl limoncello 1-2 tk méz Zöldségsaláta: Cézár saláta recept Hozzávalók: Salátához: 1 fej jégsaláta 1 kígyóuborka pár szem közepes paradicsom 20 dkg csirkemell filé 37

38 kruton (pirított kenyérkockák) Öntethez: 1 tojás sárgája 2 tk mustár olívaolaj 2 gerezd fokhagyma csipetnyi petrezselyem csipetnyi oregánó csipetnyi bors csipetnyi só 2 dl főzőtejszín Worchester-szósz Cél: A tanulók minél több egészséges, tartósítószer mentes táplálékot ismerjenek meg, tudják elkészíteni, fogyasszák otthon is rendszeresen Fejlesztendő kompetencia: együttműködés, kommunikáció tolerancia önállóság motiváció Forrás: /egeszseg-konyha/elteto-alapanyagok/1594-salata-szezon.html Készítette: Horváth Attiláné Szilágyiné Dorcsi Gabriella Takó Ágota 38

I. félév 2. óra. Készült az Európai Unió finanszírozásával megvalósult iskolagyümölcsprogramban részt vevő iskolák számára 2013/2014

I. félév 2. óra. Készült az Európai Unió finanszírozásával megvalósult iskolagyümölcsprogramban részt vevő iskolák számára 2013/2014 Oktatási anyag, oktatási segédlet az egészséges étkezési szokásokat érintő ismeretek fejlesztése és azok gyakorlati alkalmazása érdekében 5. osztályos tanulók részére I. félév 2. óra Készült az Európai

Részletesebben

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12.

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra EGÉSZSÉGNAP 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 EGÉSZSÉGNAP

Részletesebben

Témahét, témanap EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS. Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő.

Témahét, témanap EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS. Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Témahét, témanap EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Őrizd szüleid egészségét!- mert A múlton épül fel a jelen

Részletesebben

IceCenter Budapest. Dr Géczi Gábor

IceCenter Budapest. Dr Géczi Gábor IceCenter Budapest Dr Géczi Gábor A jégkorongozó céljai Minél jobb játékos legyen Válogatottság NHL? Edzésen való teljesítés Mérkőzésen való teljesítés Mindez nem olyan hatékony, ha nem fordít kellő figyelmet

Részletesebben

A témahét célja. A témahét kapcsolódási területei

A témahét célja. A témahét kapcsolódási területei A témahét célja - Az egészséges életmód területeinek megismertetése a tanulókkal - Egészségünk megőrzésének lehetőségei: egészséges táplálkozás, mozgás, egészségre káros szenvedélyek - Étkezési kultúra

Részletesebben

A természetismeret munkaközösség munkaterve

A természetismeret munkaközösség munkaterve A természetismeret munkaközösség munkaterve A munkaközösség tagjai: Stankovicsné Soós Mária biológia-technika szakos nevelő, intézményvezetőhelyettes Csiszár Attila földrajz-testnevelés szakos nevelő Györéné

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

I. félév 2. óra. Készült az Európai Unió finanszírozásával megvalósult iskolagyümölcsprogramban részt vevő iskolák számára 2013/2014

I. félév 2. óra. Készült az Európai Unió finanszírozásával megvalósult iskolagyümölcsprogramban részt vevő iskolák számára 2013/2014 Oktatási anyag, oktatási segédlet az egészséges étkezési szokásokat érintő ismeretek fejlesztése és azok gyakorlati alkalmazása érdekében 2. osztályos tanulók részére I. félév 2. óra Készült az Európai

Részletesebben

Egészséges táplálkozás. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde

Egészséges táplálkozás. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Egészséges táplálkozás Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Szívbarát szivárvány Értelmezési példa A lényeg, hogy húsfélékből napi 2-3 egységet javasolt fogyasztani. 1 egységnyi mennyiségek: 5-10

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

Hogyan táplt. plálkozzunk lkozzunk. Parnicsán Kinga dietetikus

Hogyan táplt. plálkozzunk lkozzunk. Parnicsán Kinga dietetikus Hogyan táplt plálkozzunk lkozzunk egészs szségesen? Parnicsán Kinga dietetikus A táplálkozás jelentősége Táplálkozás: Az anyagcseréhez szükséges anyagok bevitele a szervezetbe. A táplálkozás célja: - energia

Részletesebben

VÁLTOZÁSOK A KÖZÉTKEZTETÉSBEN CÍMŰ KONFERENCIA

VÁLTOZÁSOK A KÖZÉTKEZTETÉSBEN CÍMŰ KONFERENCIA Közétkeztetési rendelet kapcsán felmerülő táplálkozás-egészségügyi feladatok Barnáné Susa Éva dietetikus okleveles táplálkozástudományi szakember Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi

Részletesebben

Az egészséges életmód fontossága.

Az egészséges életmód fontossága. Az egészséges életmód fontossága. Itt a heti foglalkozások keretében a tanulók korosztályának megfelelő formában a hallottak feldolgozásra történik. A hetedik osztályosok által készített prezentáció (kis

Részletesebben

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10.

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője:

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

Budapest, 2005. november 12. SZSÉG. Dr. Badacsonyiné Kassai Krisztina dietetikus, védőnő MDOSZ

Budapest, 2005. november 12. SZSÉG. Dr. Badacsonyiné Kassai Krisztina dietetikus, védőnő MDOSZ Ételed az életed! TáplT plálkozás egészs szség megelőzés Budapest, 2005. november 12. EGÉSZS SZSÉGTUDAT(OSSÁG) G) A TUDÁS S EGÉSZS SZSÉG Dr. Badacsonyiné Kassai Krisztina dietetikus, védőnő MDOSZ ALAPVETŐ

Részletesebben

Pedagógusok az egészségért konferencia október 3.

Pedagógusok az egészségért konferencia október 3. Pedagógusok az egészségért konferencia 2014. október 3. Belső (M)órarend A Budapest XVI. Kerületi Móra Ferenc Általános Iskola Egészségfejlesztési programja bemutatja: Dátán Attila Tartalom Előzmények,

Részletesebben

SMART DIET. Táplálkozási kézikönyv

SMART DIET. Táplálkozási kézikönyv SMART DIET Táplálkozási kézikönyv A Smart Diet diéta segítségével elégetheti a különböző területekről a zsírpárnákat, különösen a hasról, lábakról, és a karokról. Többféle diéta létezik. Vannak szétválasztó

Részletesebben

Tihanyi András WELLNESS ÉTREND

Tihanyi András WELLNESS ÉTREND Tihanyi András Tihanyi András WELLNESS ÉTREND Mindennapi útmutató a testi-lelki egészséghez * Diétás szakácskönyvek White Golden Book Budapest A könyv szerzője TIHANYI ANDRÁS dietetikus Lektorálta DR.

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

Az egészségre nevelés

Az egészségre nevelés Az egészségre nevelés Mottónk: A kialakult betegséget kezelni olyan, mintha az ember akkor kezdene kutat építeni, amikor már megszomjazott. Egészségnevelés célja és feladata Célja: az egészségkulturáltság

Részletesebben

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Program címe: Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Tanúsítvány száma: 6/2015. Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. július 23. Kérelmező neve: Független Egyesület (Nonprofit civil Szervezet) Program

Részletesebben

Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban. Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola

Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban. Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola A program megvalósításának helyszíne: Than Károly Ökoiskola Nyelvi előkészítő gimnázium

Részletesebben

A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÉS PÉTERFY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Telephely: 8800 Nagykanizsa, Attila u. 2. ÖKO - MUNKATERVE. a 2011/2012-es tanévre

A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÉS PÉTERFY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Telephely: 8800 Nagykanizsa, Attila u. 2. ÖKO - MUNKATERVE. a 2011/2012-es tanévre 3. számú melléklet A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÉS PÉTERFY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA Telephely: 8800 Nagykanizsa, Attila u. 2. ÖKO - MUNKATERVE a 2011/2012-es tanévre Készítette: ÖKO munkacsoport vezetője Jóváhagyta:

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Szakiskola 10. évfolyam 2013/2014 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2013. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. igazgatóhelyettes 1. Szervezési

Részletesebben

www.tantaki.hu Oldal 1

www.tantaki.hu Oldal 1 www.tantaki.hu Oldal 1 Problémacsillapító szülőknek Hogyan legyen kevesebb gondom a gyermekemmel? Nagy Erika, 2012 Minden jog fenntartva! Jelen kiadványban közölt írások a szerzői jogról szóló 1999. évi

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

Táplálék. Szénhidrát Fehérje Zsír Vitamin Ásványi anyagok Víz

Táplálék. Szénhidrát Fehérje Zsír Vitamin Ásványi anyagok Víz Étel/ital Táplálék Táplálék Szénhidrát Fehérje Zsír Vitamin Ásványi anyagok Víz Szénhidrát Vagyis: keményítő, élelmi rostok megemésztve: szőlőcukor, rostok Melyik élelmiszerben? Gabona, és feldolgozási

Részletesebben

Az egészséges gyerekekért

Az egészséges gyerekekért Wesley János Családi Napközi, Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő és Speciális Szakiskola, Kollégium és Szakképző Iskola Az egészséges gyerekekért című projekt I. A projekt célja A tantestület

Részletesebben

KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA - ÖKOISKOLA PROGRAM - Egészségnap. - témanap beszámoló -

KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA - ÖKOISKOLA PROGRAM - Egészségnap. - témanap beszámoló - KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA - ÖKOISKOLA PROGRAM - Egészségnap - témanap beszámoló - "Ha tudsz egy kézmozdulattal másokon segíteni, miért tartod karjaidat béna lustaságban." (Taitosz) időpontja:

Részletesebben

Egészséges életért a Mezőcsáti Kistérségben TÁMOP-6.1.2/LHH-09/1-2010-0008

Egészséges életért a Mezőcsáti Kistérségben TÁMOP-6.1.2/LHH-09/1-2010-0008 Mit is jelent az egészséges táplálkozás? Az egészséges táplálkozás a különféle ételek és italok megfelelő arányban és mennyiségben, kellő változatossággal történő, rendszeres fogyasztását jelenti. Nincsenek

Részletesebben

II. félév, 2 óra. Készült az Európai unió finanszírozásával megvalósuló iskolagyümölcsprogramban részt vevő iskolák számára 2013/2014

II. félév, 2 óra. Készült az Európai unió finanszírozásával megvalósuló iskolagyümölcsprogramban részt vevő iskolák számára 2013/2014 Oktatási anyag, oktatási segédlet az egészséges étkezési szokásokat érintő ismeretek fejlesztése és azok gyakorlati alkalmazása érdekében 1. osztályos tanulók részére II. félév, 2 óra Készült az Európai

Részletesebben

RÉDE-BAKONYBÁNK KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA. Iskolai Egészségnevelési Program 2004.

RÉDE-BAKONYBÁNK KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA. Iskolai Egészségnevelési Program 2004. RÉDE-BAKONYBÁNK KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA Iskolai Egészségnevelési Program 2004. 2 Tartalomjegyzék 1. Az iskolai egészségnevelési program törvényi háttere 2. Bevezetés 3. Az

Részletesebben

A kiegyensúlyozott táplálkozás alapja

A kiegyensúlyozott táplálkozás alapja A kiegyensúlyozott táplálkozás alapja Formula 1 Shake Formula 2 Multivitaminkomplex Rost tabletta Herbalife Formula 1 shake - egészséges étkezés Az ízletes Formula 1 shake finom, könnyen elkészíthető egészséges

Részletesebben

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n?

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? A tanári pálya iránt érdeklődő felvételizőként valószínűleg gondoltál már arra, hogy ehhez a hivatáshoz nemcsak a tudás közvetítése, hanem

Részletesebben

A táplálkozási szokások és a dohányzás összefüggései. Károlyiné Csicsely Katalin Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet

A táplálkozási szokások és a dohányzás összefüggései. Károlyiné Csicsely Katalin Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet A táplálkozási szokások és a dohányzás összefüggései Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet A dohányzás emésztőrendszeri ártalmai Étvágytalanság. Ízérzékelés tompul. Emésztési panaszok. Gyakrabban

Részletesebben

Életünk és a víz. Kiss Miklós www.vizinform.hu. Kiss Miklós 1

Életünk és a víz. Kiss Miklós www.vizinform.hu. Kiss Miklós 1 Életünk és a víz Kiss Miklós www.vizinform.hu Kiss Miklós 1 Víz,ha csak életünkhöz lenne szükséges rádde magad vagy az élet! Nincs arra szó, mily fenséges enyhülést ad csodás üdeséged. Hajdan volt erőnk,

Részletesebben

B/ E G É S Z S É G N E V E L É S I P R O G R A M

B/ E G É S Z S É G N E V E L É S I P R O G R A M B/ E G É S Z S É G N E V E L É S I P R O G R A M I. Elıkészítı lépések 47 1. Szerepvállalás deklarálása 47 2. Egészségfejlesztı team létrehozása 47 3. Segítı kapcsolatok, partnerek 48 4. Tájékozódás, információgyőjtés

Részletesebben

VITAMINOK- EGÉSZSÉGÜNK JÓ BARÁTAI. Prim. mag. Branislava BeloviÊ, dr. med.

VITAMINOK- EGÉSZSÉGÜNK JÓ BARÁTAI. Prim. mag. Branislava BeloviÊ, dr. med. VITAMINOK- EGÉSZSÉGÜNK JÓ BARÁTAI Prim. mag. Branislava BeloviÊ, dr. med. 2 BIZTŐSÍTSUNK MAGUNKNAK ELEGENDO MENNYISÉGŰ VITAMINT! HOGYAN? VÁLTOZATOS ÉTREND SEGÍTSÉGÉVEL! A TÁPLÁLKOZÁS PIRAMIS MINDEN EGYES

Részletesebben

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek.

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Brassói Sándor főosztályvezető 2014. október 3. Az iskola és a jóllét, az iskolához való kötődés

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 I.CÉL: A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése, együttműködve a város önkormányzatával, a szülői házzal, társadalmi

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2010/2011.

Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2010. szeptember 30. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2011. szeptember 30. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok környezettudatosságának

Részletesebben

Élelmiszerválaszték nem csak cukorbetegeknek

Élelmiszerválaszték nem csak cukorbetegeknek Élelmiszerválaszték nem csak cukorbetegeknek Kovács Ildikó dietetikus Egészséges Magyarországért Egyesület Szívbarát program Diabétesz 2007. Életmód és kezelés Budapest, 2006. június 2. Cukorbetegek étrendje

Részletesebben

Egészséges táplálkozás, tudatos vásárlás. cél: a gyerekek aktív részvétele, a tudatosság nevelése és növelése

Egészséges táplálkozás, tudatos vásárlás. cél: a gyerekek aktív részvétele, a tudatosság nevelése és növelése Egészséges táplálkozás, tudatos vásárlás cél: a gyerekek aktív részvétele, a tudatosság nevelése és növelése Fenn tudjuk tartani? Rövid bevezető beszélgetés a fenntarthatóságról - Írjuk fel a táblára azokat

Részletesebben

XI.4. FŐZŐCSKE. A feladatsor jellemzői

XI.4. FŐZŐCSKE. A feladatsor jellemzői XI.4. FŐZŐCSKE Tárgy, téma Előzmények Cél Egyenes arányosság. Egyenes arányosság ismerete. A feladatsor jellemzői Problémamegoldás fejlesztése. A projektmunka gyakorlása. A feladatsor által fejleszthető

Részletesebben

Az egészséges életre nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015

Az egészséges életre nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015 Az egészséges életre nevelés Dr. Nyéki Lajos 2015 Bevezetés A tanulási idő fokozatos növekedése, a munkahelyeken a szellemi munka túlsúlyba kerülése, a mozgásszegény, ülő életmód egyre többször okoz neurotikus

Részletesebben

Sebestyén Szilvia: Egészséges és harmonikus élet természetes ételekkel

Sebestyén Szilvia: Egészséges és harmonikus élet természetes ételekkel Sebestyén Szilvia: Egészséges és harmonikus élet természetes ételekkel MAKROBIOTIKA INTÉZET Ételek Oktatás Könyvek Tanácsadás Fő az egészség a fazékban Fitten, vonzóan, tele energiával és kortalanul fiatalosan

Részletesebben

MIT TEgyEk, Hogy jól EgyEk?

MIT TEgyEk, Hogy jól EgyEk? MIT TEgyEk, Hogy jól EgyEk? CUkorBETEgEk étrendje = EgészségEs TáPlálkozás KICSÁK MARIAN, NAGY KRISZTINA Az oktatóanyag A MAgyAr diabetes TársAság vezetôsége MEgBízásáBÓl, A sanofi TáMogATásávAl készült

Részletesebben

Hasznos tudnivalók az étrendkiegészítőkről

Hasznos tudnivalók az étrendkiegészítőkről Hasznos tudnivalók az étrendkiegészítőkről Egy bölcs mondás szerint az leszel, amit eszel, vagyis elmondhatjuk, hogy létünk, így az egészségünk A szervezetünk nem működik megfelelően, ha nem kapja meg

Részletesebben

Modern múlt Étkezésünk fenntarthatóságáért. 1.Tematikus nap: A hal mint helyben találhatóegészséges, finom élelmiszer

Modern múlt Étkezésünk fenntarthatóságáért. 1.Tematikus nap: A hal mint helyben találhatóegészséges, finom élelmiszer Modern múlt Étkezésünk fenntarthatóságáért 1.Tematikus nap: A hal mint helyben találhatóegészséges, finom élelmiszer Halat? Amit tartalmaz a halhús 1. Vitaminok:a halhús A, D, B 12, B 1, B 2 vitaminokat

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2012/2013.

Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2012. szeptember 1. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

A VÍZ AZ ÉLET FORRÁSA

A VÍZ AZ ÉLET FORRÁSA A VÍZ AZ ÉLET FORRÁSA www.evp.hu A víz az élet forrása: víz nélkül nincs, és nem is lehetséges egészséges élet. A víz lehetővé teszi a vérkeringést, segíti a sejtek működését és a test méregtelenítését,

Részletesebben

Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra

Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra Egészségnap III. Az egészség olyasmi, mint a gondosan égetett gyertya. Ha körültekintő

Részletesebben

érkezés a Balatonszepezdi Népfőiskolára: 8252 Balatonszepezd, Árpád u. 10. Résztvevők száma minimum Balatonszepezdi Népfőiskola

érkezés a Balatonszepezdi Népfőiskolára: 8252 Balatonszepezd, Árpád u. 10. Résztvevők száma minimum Balatonszepezdi Népfőiskola Kedvezményezett : Projektazonosító: Projektidőszak: Program típus TÁMOP-6.2-11/1-2012-1253 2013.09.01-2014.06.30 Bibó István i Alapítvány Program neve/címe: 8252 Balatonszepezd, Szegfű köz A rendszeres

Részletesebben

CASTANEA Egyesület. Középkorúak egészségéért

CASTANEA Egyesület. Középkorúak egészségéért CASTANEA Egyesület Középkorúak egészségéért CASTANEA 2007-ben alapított civil szervezet, melyet Vas megyei értelmiségiek alapítottak - felismerve azt a társadalmi kihívást, mely a lakónépesség egészségi

Részletesebben

Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának SAJTÓMAPPA. Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171

Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának SAJTÓMAPPA. Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171 SAJTÓMAPPA Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171 Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának ösztönzése 2013. november 20. MEGHÍVÓ Projektindító sajtóbeszélgetésre Projekt

Részletesebben

ZSOMBÓ. ISKOLAEGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS MUNKAREDJE A as TANÉVRE

ZSOMBÓ. ISKOLAEGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS MUNKAREDJE A as TANÉVRE ZSOMBÓ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS MUNKAREDJE A 2012-2013-as TANÉVRE AUGUSZTUS Megállapodás a fenntartóval (működtetővel) az ellátás rendjéről, felszerelés kiegészítésről. Az egészségnevelés tervének egyeztetése

Részletesebben

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Szakterületi ismeretek Az egészségfejlesztés célja, fogalma,

Részletesebben

Sütőipari termékkoncepciók

Sütőipari termékkoncepciók Sütőipari termékkoncepciók Ismerkedjen meg legsikeresebb és legkedveltebb koncepcióinkkal! A Zeelandia termékfejlesztése a nemzetközi fogyasztói piac felmérésein alapszik. Termékkoncepcióit ez alapján

Részletesebben

egészségére és adja tovább! Váljék Étkezési kisokos Egészséges gondolatok az étkezésrôl Cukorbetegeknek

egészségére és adja tovább! Váljék Étkezési kisokos Egészséges gondolatok az étkezésrôl Cukorbetegeknek Étkezési kisokos ököl = 1 pohár (2.5 dl) Az Ön esetében = 2 adag tészta vagy zabpehely hüvelykujj Az Ön esetében = 1 adag sajt marék Az Ön esetében 3 6 dkg mag egészségére Váljék és adja tovább! tenyér

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Készítette: Ignácz Krisztina munkaközösség-vezető 2013. szeptember 13. A munkaközösség tagjai: Felső tagozat: Baranyi Katalin Csomor Erika

Részletesebben

Diabéteszes nefropátia étrendi kezelése Diabétesz Életmód és terápia június 2., szombat

Diabéteszes nefropátia étrendi kezelése Diabétesz Életmód és terápia június 2., szombat Diabéteszes nefropátia étrendi kezelése Diabétesz 2007. Életmód és terápia 2007. június 2., szombat Papp Rita, dietetikus tudományos főmunkatárs Fresenius Kabi Hungary Kft., Budapest Megelőzés Törekvés

Részletesebben

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR Tanulók: 17+1 osztály. 353+11 fő Pedagógusok: 32 álláshely Épület: 1977-ben épült, felújítva: 2003-ban és 2007-ben PROGRAMJAINK: 1. FURULYAOKTATÁS BAKÓ TIBORNÉ 2. ALSÓ TAGOZATOS KÉZMŰVES

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Játszva Egészség Nevelek! 5 hetes egészségnevelő program általános iskolások számára

Játszva Egészség Nevelek! 5 hetes egészségnevelő program általános iskolások számára Kupai Krisztina (KUKIAAP. SZE) II. évfolyam Egészségfejlesztés kurzus Játszva Egészség Nevelek! 5 hetes egészségnevelő program általános iskolások számára Program célja és jelentősége Cél: Sok-sok érdekességet

Részletesebben

A bőséges folyadékfogyasztás szükségessége 2013.

A bőséges folyadékfogyasztás szükségessége 2013. A bőséges folyadékfogyasztás szükségessége 2013. Az éltető Kép beszúrásához kattintson az ikonra víz A napi folyadék szükséglet 2-2,5 l. A víz élettani szerepe a szervezetben összetett és sokrétű lehetővé

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

HAPPY-HÉT 2013. április 15-19. hétfőtől - péntekig TILOS A CUKROS ÜDÍTŐ FOGYASZTÁSA! Egészségnap. április 15. hétfő

HAPPY-HÉT 2013. április 15-19. hétfőtől - péntekig TILOS A CUKROS ÜDÍTŐ FOGYASZTÁSA! Egészségnap. április 15. hétfő HAPPY-HÉT 2013. április 15-19. hétfőtől - péntekig TILOS A CUKROS ÜDÍTŐ FOGYASZTÁSA! Egészségnap április 15. hétfő Reggeli futás, sorakozó után a hangolórán, utána vetítés az aulában! Vízbár az aulában.

Részletesebben

VIII. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY SZÖVEGÉRTÉS 3.OSZTÁLY

VIII. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY SZÖVEGÉRTÉS 3.OSZTÁLY Monorierdei Fekete István Általános Iskola 2213 Monorierdő, Szabadság u. 43. Tel./Fax: 06-29-419-113 www.fekete-merdo.sulinet.hu VIII. TOLLFORGATÓ 2. forduló VIII. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY SZÖVEGÉRTÉS

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Egészséges életmódra nevelés programja, az. egészségtudatos iskolai táplálkozás INNOVÁCIÓ. (Felső tagozat)

Egészséges életmódra nevelés programja, az. egészségtudatos iskolai táplálkozás INNOVÁCIÓ. (Felső tagozat) Egészséges életmódra nevelés programja, az egészségtudatos iskolai táplálkozás INNOVÁCIÓ (Felső tagozat) 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015-ös tanévekre 1. Megvalósítás helyszíne: régió:

Részletesebben

Beszámoló az egészséghét programjairól. Az egészség hét programjának részletes ismertetése

Beszámoló az egészséghét programjairól. Az egészség hét programjának részletes ismertetése Beszámoló az egészséghét programjairól Iskolánkban 2009. október 19-21 között rendeztük meg az egészséghetet. Úgy gondoltuk, hogy mivel sok tanulónk ezen belül a 8 a osztály több tagjának életmódjára jellemező

Részletesebben

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika 6. osztály - 1 - Étkezés, egészséges táplálkozás Az innováció közvetlen célja táplálkozás témakörének bemutatása különböző tantárgyak bevonásával, minél szélesebb körű megismerése volt. Fejleszteni kívánt

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ ÉRSEKVADKERTI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PROGRAMJA OM azonosító: 032189 Intézményi azonosító: 112008 Készítette: Fábián Attila igazgató 2013 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...2 1. BEVEZETŐ...4 2.

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI, EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI, EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI, EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM 2 I. Jogszabályi háttér Az alábbiakban felsoroljuk azokat a legfontosabb jogszabályokat, amelyek az iskola és az egészségvédelem, egészségfejlesztés szoros

Részletesebben

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJÁNAK Intézkedési terve (2004-2006) A kerületi gyermek és ifjúsági korosztályok fölmérése 1. A fizikai teljesítőképesség, biológiai

Részletesebben

HETI RENDSZERESSÉGŰ FOGLALKOZÁSOK SZAKMAI TALÁLKOZÓK

HETI RENDSZERESSÉGŰ FOGLALKOZÁSOK SZAKMAI TALÁLKOZÓK HETI RENDSZERESSÉGŰ FOGLALKOZÁSOK SZAKMAI TALÁLKOZÓK Károlyi Bernát Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola Rákóczitelepi Tagintézménye Almáskamarási

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

A pedagógiai program 3. számú melléklete EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM 2013.

A pedagógiai program 3. számú melléklete EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM 2013. 1. A pedagógiai program 3. számú melléklete EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM 2013. Tartalomjegyzék 1. Az egészségnevelés célja... 2 2. Az egészségnevelés feladata... 2 3. Az egészségnevelésben résztvevő szakemberek...

Részletesebben

Az esztétikus koncertezés komponensei

Az esztétikus koncertezés komponensei TÁMOP 3.1.4-08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészeti Iskola (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI TUDATOSSÁG ÉS

Részletesebben

A rekreációval kapcsolatos fogalomrendszer feltárása. A rekreáció elmélete és módszertana 1. ea.

A rekreációval kapcsolatos fogalomrendszer feltárása. A rekreáció elmélete és módszertana 1. ea. A rekreációval kapcsolatos fogalomrendszer feltárása re- kreáció Szűkebb értelmezésben: feltöltődés kalandsport, unikumsport más sportok rekreáció = sport A rekreáció eszmei és gyakorlati válasz, - tevékenységrendszer

Részletesebben

MIT JELENT A MODELL ALKALMAZÁSA A SZERVEZET, A MENEDZSMENT, A VEZETŐ SZAKEMBEREK, A TEAM, A SEGÍTŐK ÉS A TÁMOGATÁST IGÉNYBE VEVŐK SZINTJÉN

MIT JELENT A MODELL ALKALMAZÁSA A SZERVEZET, A MENEDZSMENT, A VEZETŐ SZAKEMBEREK, A TEAM, A SEGÍTŐK ÉS A TÁMOGATÁST IGÉNYBE VEVŐK SZINTJÉN MIT JELENT A MODELL ALKALMAZÁSA A SZERVEZET, A MENEDZSMENT, A VEZETŐ SZAKEMBEREK, A TEAM, A SEGÍTŐK ÉS A TÁMOGATÁST IGÉNYBE VEVŐK SZINTJÉN MIT JELENT A PROGRAM A SZERVEZET OLDALÁRÓL? SZASZÁK TIBOR Mit

Részletesebben

ASCENDE, SUPERIUS A DUNAKESZI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZOKTATÁSI TÍPUSÚ SPORTISKOLA BEMUTATÁSA

ASCENDE, SUPERIUS A DUNAKESZI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZOKTATÁSI TÍPUSÚ SPORTISKOLA BEMUTATÁSA ASCENDE, SUPERIUS A DUNAKESZI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZOKTATÁSI TÍPUSÚ SPORTISKOLA BEMUTATÁSA Sportiskolai kontrolling 2014. április 2. STATISZTIKÁINK 46,5 fő pedagógus, 1 fő adminisztratív

Részletesebben

TÁMOPP6.1.2/LHH/111BB EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ÉS ÉLETMÓDVÁLTÁS A TOKAJI KISTÉRSÉGBEN. Magas koleszterinszint

TÁMOPP6.1.2/LHH/111BB EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ÉS ÉLETMÓDVÁLTÁS A TOKAJI KISTÉRSÉGBEN. Magas koleszterinszint TÁMOPP6.1.2/LHH/111BB201220022 EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ÉS ÉLETMÓDVÁLTÁS A TOKAJI KISTÉRSÉGBEN Magas koleszterinszint Tudja e Ön, hogy mennyi az átlagos koleszterinbevitel a magyar lakosság körében? 500-600

Részletesebben

Osztályfőnöki 5. - 8. évfolyam

Osztályfőnöki 5. - 8. évfolyam Osztályfőnöki 5. - 8. évfolyam 5. évfolyam ök Önismeret 6 Együtt élünk 4 A drog fogalma, hatásai 1 Személyes biztonság: jogaim, kötelességeim 2 Tanulási szokások 5 Szabad felhasználás 4 Összesen: 36 6.

Részletesebben

Előterjesztés. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 30-án tartandó testületi ülésére

Előterjesztés. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 30-án tartandó testületi ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2 Ügyiratszám: 7652-4/2011 Előterjesztés Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 30-án tartandó testületi ülésére Napirend:

Részletesebben

Iskola egészségügyi munkaterv. Egressy Béni Általános és Alapfokú Művészeti Iskola M e z ő c s á t. 2014/2015-ös tanév

Iskola egészségügyi munkaterv. Egressy Béni Általános és Alapfokú Művészeti Iskola M e z ő c s á t. 2014/2015-ös tanév Iskola egészségügyi munkaterv Egressy Béni Általános és Alapfokú Művészeti Iskola M e z ő c s á t 2014/2015-ös tanév Az iskola neve: Egressy Béni Általános és Alapfokú Művészeti Iskola A tanulói létszám:

Részletesebben

1. oldal TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B Hírlevél. Hogyan étkezzünk egészségesebben?

1. oldal TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B Hírlevél. Hogyan étkezzünk egészségesebben? 1. oldal TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0037 Hírlevél Hogyan étkezzünk egészségesebben? Kiadó: Gönc Város Önkormányzata Abaúj-Hegyköz Egészségfejlesztési Iroda Telefon: +36 46 588 058 Web: www.goncefi.hu EGÉSZSÉGES

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2 Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2 TÁMOP-3.1.4/08/2 projekt megvalósítás a Sugovica Általános Művelődési Központ

Részletesebben

Sporttáplálkozás. Készítette: Honti Péter dietetikus. 2015. július

Sporttáplálkozás. Készítette: Honti Péter dietetikus. 2015. július Sporttáplálkozás Készítette: Honti Péter dietetikus 2015. július Az egészséges ember számára megfogalmazott táplálkozási ajánlások érvényesek a különböző sporttevékenységet végzők számára is. Kiegyensúlyozott

Részletesebben

KITTEN 1-12 HÓNAP. Teljes értékű, kiegyensúlyozott táplálék kiscicák, vemhes vagy szoptató macskák számára.

KITTEN 1-12 HÓNAP. Teljes értékű, kiegyensúlyozott táplálék kiscicák, vemhes vagy szoptató macskák számára. www.farmina.hu A MATISSE termékcsalád a kiváló minőségű macskatápok teljes választékát kínálja mindenfajta macska számára, melyek: Étvágygerjesztőek, így a legigényesebb és legkényesebb ízlés kielégítésére

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n.

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n. A projekt címe: Belebújunk maskarába farsang - témahét A projekt fő célja: A farsangi ünnepkör szimbólumainak, az ünnepkör eredetének megismertetése mellett az adott témát a lehető legváltozatosabb szemszögből

Részletesebben

A gimnázium és az általános iskola Egészségfejlesztési Programja

A gimnázium és az általános iskola Egészségfejlesztési Programja 1. számú melléklet A gimnázium és az általános iskola Egészségfejlesztési Programja Nemcsak az a hasznos, ha pénzt gyűjtünk, de az is, ha egészséget szerzünk, mert az egészség talán inkább, mint a vagyon

Részletesebben

A civil szervezetek és a szakdolgozók lehetőségei a táplálkozási prevenció területén

A civil szervezetek és a szakdolgozók lehetőségei a táplálkozási prevenció területén A civil szervezetek és a szakdolgozók lehetőségei a táplálkozási prevenció területén Kovács Ildikó dietetikus Szívbarát program Szívbarát életmóddal a szív- és érrendszeri betegségek megelőzéséért Budapest,

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben