E L Ő T E R J E S Z T É S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S"

Átírás

1 E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete június 25.-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat évben indítandó közbeszerzési eljárásaihoz közbeszerzési tanácsadó kiválasztása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Szavazás módja: egyszerű többség Az előterjesztés előkészítésében részt vett: Városüzemeltetési Osztály Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság, Emberi Kapcsolatok Bizottság, Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság, Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, Láttam:... Sümegi Attila jegyző

2 Tisztelt Képviselő-testület! Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a márciusi ülésén döntött az Önkormányzat évben indítandó közbeszerzési eljárásaihoz közbeszerzési tanácsadó kiválasztására irányuló pályázat kiírásáról. A közbeszerzési tanácsadó kiválasztására vonatkozó ajánlatkérési felhívást (1. sz. melléklet) az alábbi, megfelelő referenciával bíró vállalkozások részére küldtük meg: VeszprémBer Zrt., Dr. Horváth Klaudia Ügyvédi Irodája, JT Infotéka Kft., FIRMITER Bt., Kiss-Jakab Ügyvédi Iroda. A következő ajánlatok érkeztek be az ajánlattételi határidőig, június 17., szerda 15 óráig: Ajánlati ár: Feladat nemzeti értékhatárokat elérő, vagy meghaladó Kbt (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás Bruttó Ft/db Dr. Horváth VeszprémBer FIRMITER JT Klaudia INFOTÉKA Nyílt , , , ,- Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos A Kbt. 122/A. szerint lefolytatott eljárás Bruttó Ft/db Általános közbeszerzési tanácsadás: Kbt. egyes rendelkezéseinek értelmezésével kapcsolatos szakértői tanácsadás, vélemény elkészítésére Bruttó Ft/óra , , , , , , , , , , , , , , , ,- Alkalmassági követelmények: A teljesítésbe bevonni kívánt hivatalos közbeszerzési tanácsadó ill. tanácsadók által ben lebonyolított eljárások eredményeként létrejött szerződések összes szerződött összege ill. több a teljesítésbe bevonni kívánt tanácsadó esetén átlagos szerződéses összege , , , , , , , , , , , ,-

3 Az ajánlatban nevesített, a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt hivatalos közbeszerzési tanácsadó által jegyzett eljárások száma években ill. több a teljesítésbe bevonni kívánt tanácsadó esetén átlagos száma. A szerződésbe bevonni kívánt hivatalos közbeszerzési tanácsadó által években bármilyen okból hibásan teljesített (közbeszerzési döntőbizottság, bíróság, az eljárás utóellenőrzését ill. a projektet ellenőrző szervezetek által szabálytalannak minősített) eljárások számának és az összes teljesített eljárások számának hányadosa, több a teljesítésbe bevonni kívánt hivatalos közbeszerzési tanácsadó esetén a tanácsadónként számított hányados átlaga db 6 db 64 db 10 db db 20 db 60 db 10 db db 15 db 81 db 12 db db 0 db 0 db 0 db db 0 db 0 db 0 db db 0 db 0 db 0 db Ajánlattevőktől kértünk alternatívaként, hogy a felhívásban szereplő feltételeknek megfelelően ajánlatukat adják meg december 31.-ig terjedő időszakra is: Dr. Horváth Klaudia: nyertesség esetén vállalja ig terjedő időszakra is jelen ajánlatát azzal, hogy amennyiben az ajánlatban foglaltakhoz képest eltérő típusú eljárás kerül lefolytatásra, a lebonyolításra vonatkozó megbízási díjat a felek jelen ajánlatban megállapított óradíj alapul vételével állapítják meg.

4 VeszprémBer Zrt: évre vonatkozó ár: Feladat nemzeti értékhatárokat elérő, vagy meghaladó Kbt (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás Ft/db Nyílt Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Hirdetmény közzététele nélkül Bruttó ajánlati ár (Ft) , , ,- induló tárgyalásos A Kbt. 122/A. szerint lefolytatott eljárás Ft/db ,- Általános közbeszerzési tanácsadás: Kbt. egyes rendelkezéseinek értelmezésével kapcsolatos szakértői tanácsadás, vélemény elkészítésére Ft/óra ,- FIRMITER Bt.: a évre vonatkozóan a beszerzések vonatkozásában, különös tekintettel az új közbeszerzésekről szóló törvénytervezetben előírtakra a évben megadott árainkhoz képest +10%-os felárat kívánunk nyertességünk esetén majd érvényesíteni. JT INFOTÉKA Kiss-Jakab Ügyvédi Iroda írásban jelezte, hogy kapacitás hiánya miatt nem tud ajánlatot adni. A JT Infotéka Kft. pályázati anyagából, az előterjesztés kiküldéséig csak az ajánlati lap és a postára adást igazoló bizonylat másolata érkezett meg elektronikusan. Az ajánlatok bírálati szempontja a felhívás értelmében az összességében legelőnyösebb ajánlatot tartalmazó ajánlat kiválasztása. Az ajánlatok értékelését a Bizottsági ülésekig tudjuk csak elkészíteni, mely később kerül kiküldésre. Kérem Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására. Zirc, június 17. Ottó Péter polgármester

5 Határozati javaslat: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. (VI.25.) határozata 1. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat évben indítandó közbeszerzési eljárásaihoz a közbeszerzési tanácsadói teendők ellátására a... vállalkozás ajánlatát fogadja el. 2. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1.) pontban nevesített vállalkozással a közbeszerzési tanácsadói tevékenység ellátásáról szóló keretmegállapodás aláírására. Felelős: Ottó Péter polgármester Határidő: 1./ pont esetében: azonnal 2./ pont esetében: július 3.

6 AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Ajánlatot kérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe: Zirc Városi Önkormányzat 8420 Zirc, Március 15. tér 1. Tel.: 88/ Fax.: 88/ Kapcsolattartó: Kaszás Béla osztályvezető Tel.: 88/ A beszerzés tárgya, mennyisége, illetőleg minőségi követelmények, teljesítménykövetelmények: Zirc Városi Önkormányzat években indítandó közbeszerzési eljárásaihoz közbeszerzési tanácsadót kíván kiválasztani. A közbeszerzési tanácsadó feladata Zirc Városi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) közbeszerzési eljárásainak előkészítése és lebonyolítása, valamennyi rész dokumentálása, a kapcsolódó szerződéskötések előkészítése, továbbá közbeszerzési szempontból az eljárások megfelelőségéért való teljes körű felelősségvállalás. Az Önkormányzat években előre láthatóan építés beruházás és szolgáltatás megrendelés tárgyú eljárásokat köteles lefolytatni, amelyek az eddigi igények alapján a nemzeti értékhatárokat elérő értékű kategóriákba sorolhatóak be. A megbízás kiterjed az eljárások teljes körű szakmai előkészítésére, bonyolítására, szakmai felülvizsgálata, a szükséges javítások, módosítások előkészítésére, elvégzésére, hirdetmények közzétételére, közbeszerzési tanácsadásra. A közbeszerzési tanácsadótól elvárt feladatok, és a tanácsadó felelőssége: - A közbeszerzési tanácsadóként ellátott feladatokért teljes körű felelősségvállalás. A hatályos jogszabályok megsértése miatti bírságok a közbeszerzési tanácsadót terhelik, továbbá az eljárások nem megfelelő előkészítése, illetve lebonyolításának indokolatlan elhúzódása révén okozott kárt ugyancsak köteles a közbeszerzési tanácsadó megtéríteni az Önkormányzat részére. A kártérítés mértékénél a Ptk. rendelkezései irányadóak. - A közbeszerzési tanácsadó az Önkormányzattal elsősorban a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Osztály vezetőjével, másodsorban a beszerzés tárgya szerinti szakmai felelőssel folyamatos kapcsolattartási lehetőséget köteles biztosítani telefonon, ben és faxon. - A közbeszerzések dokumentálásához az Önkormányzat munkatársat nem biztosít, a dokumentálással kapcsolatos feladatok megoldása a közbeszerzési tanácsadó feladata. - Az egyes eljárások előkészítését a közbeszerzési tanácsadónak a közbeszerzési eljárás bonyolítására vonatkozó megbízási szerződés aláírását követő 5 munkanapon belül meg kell kezdenie (rendelkezésre kell állnia). A megkezdésen az Önkormányzat által átadott információk (pl. műszaki tartalom meghatározás, stb.) alapján az adott eljárás közbeszerzési dokumentumainak előkészítését értjük.

7 - A közbeszerzési tanácsadó kötelessége az adott beszerzés projektfelelősének és az Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Osztályvezetőjének bevonásával a közbeszerzés tárgyának, szakmai (műszaki) specifikációjának, műszaki tartalmának a közbeszerzési jogi szempontból történő vizsgálata, a szükséges egybeszámítási kötelezettségek megállapítása és javaslattétel a szükséges eljárásrendre, az ajánlattevő alkalmassági kritériumaira, az ajánlatok bírálati szempontjaira és az alkalmazandó bírálati módszertanra. - Az ajánlattételi felhívásokat és közbeszerzési dokumentációkat véglegesítés előtt a közbeszerzési tanácsadó köteles megküldeni az Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Osztályvezetőjének és az adott beszerzés projektfelelősének egyeztetésre. - A közbeszerzési tanácsadó feladata a Közbeszerzési Hatósággal való kapcsolattartás. A hirdetmények megjelentetésével kapcsolatos szerkesztési díjakat az Önkormányzat fizeti. - A közbeszerzési tanácsadó köteles részt venni az ajánlatokat értékelő Bíráló Bizottság munkájában, a bizottsági ülésekhez szükséges dokumentumokat előkészíteni. - A közbeszerzési tanácsadó részt vesz a bontási ülésen, a döntés-előkészítésben és a szerződések előkészítésében, valamint az egyes eljárási cselekmények dokumentálásában. - A közbeszerzési tanácsadó köteles az Önkormányzat közbeszerzési és egyéb szabályzatainak, érintett projektek eljárásrendjének megfelelően eljárni, továbbá amennyiben jogszabály külön nem rendelkezik iratminta használatáról az Önkormányzat által alkalmazott iratmintákat alkalmazni. Amennyiben az iratminták a közbeszerzési tanácsadó véleménye szerint nem felelnek meg a jogszabályi előírásoknak, a tanácsadó köteles azt az ajánlatkérőnek írásban jelezni. - A közbeszerzési eljárások lefolytatása során folyamatosan köteles kapcsolatot tartani elsősorban az Önkormányzat közbeszerzési koordinátorával, másodsorban az adott beszerzés szakmai felelősével. - A közbeszerzési tanácsadó a közbeszerzési eljárás lefolytatása során keletkező dokumentumokat folyamatosan, de legkésőbb a nyertes ajánlattevővel történő szerződéskötést követő 5 munkanapon belül köteles átadni az Önkormányzat részére, ugyanis az Önkormányzat csak ebben az esetben tudja a megbízási díj kifizetéséhez szükséges teljesítésigazolást kiállítani. - A közbeszerzési tanácsadó feladatai a nyertes ajánlattevővel történő szerződéskötéssel nem érnek véget, az eljárás eredményéről szóló hirdetmény feladásával zárulnak. Az eredményről szóló hirdetmény feladásáig a közbeszerzési tanácsadó köteles a közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó teendőket ellátni. - A közbeszerzési tanácsadó által lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos jogvita esetén a közbeszerzési tanácsadó köteles szakmai segítséget nyújtani az Önkormányzat részére. Szükség esetén a közbeszerzési tanácsadónak részt kell vennie a Közbeszerzési Döntőbizottság által tartott tárgyaláson, illetve a bírósági tárgyaláson. A közbeszerzési tanácsadó ezen feladatainak időben köteles eleget tenni mindaddig, amíg a vonatkozó jogszabályok az adott eljárással kapcsolatosan jogvita kezdeményezésére lehetőséget adnak.

8 Az árajánlat kötelező tartalmi bontása: Általános közbeszerzési tanácsadás Nemzeti értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzések o Nyílt eljárás o Hirdetmények közzétételével induló tárgyalásos eljárások árajánlata. o Hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos eljárások árajánlata. Az árakat bruttó és nettó értéken, az ÁFA feltüntetésével kérjük megadni. Az egyes eljárástípusok árában az ajánlattevőnek valamennyi felmerülő költséget bele kell terveznie, ugyanis az ajánlatban megjelölt árakon túl semminemű egyéb ellentételezési igényt nem áll módunkban elfogadni (kivéve a hirdetményi díjakat). Az ajánlati ár fix ár, a keretmegállapodás időtartama alatt nem módosítható. 3. A szerződés meghatározása: Keretmegállapodás a évi beszerzések lebonyolításához. Az egyes eljárások lebonyolítására a keretmegállapodási szerződés alapján egyedi megbízási szerződések megkötése révén kerül sor. 4. A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje: A teljesítés: július december 31. Amennyiben a megkezdett eljárások ezen határnapot követően folyamatban vannak, Ajánlattevőnek vállalni kell ezen eljárások befejezését. 5. Az árajánlattevők alkalmassági követelményei, és az igazolás módja: 5.1. Az ajánlattevő által a tárgyi ajánlathoz nevesített közbeszerzési tanácsadó(k) nevének, és beosztásának ismertetése. Az ajánlattevő teljesítésbe bevonni kívánt közbeszerzési tanácsadójának ill. tanácsadóinak rendelkeznie kell főiskolai vagy egyetemi oklevéllel, a Közbeszerzések Tanácsa által bejegyzett hivatalos közbeszerzési tanácsadó címmel. A közbeszerzési tanácsadó(k) legalább 3 éves közbeszerzési gyakorlattal rendelkezzen(ek). Ajánlattevő mutassa be a teljesítésbe bevonni kívánt hivatalos közbeszerzési tanácsadójának ill. tanácsadóinak a években teljesített, közbeszerzési tanácsadói tevékenységét. Az Önkormányzat kizárólag az ajánlatban megjelölt hivatalos közbeszerzési tanácsadó(k) személyes közreműködését tudja elfogadni! Igazolás módja: Ajánlattevő nyilatkozata a tárgyi ajánlathoz nevesített hivatalos közbeszerzési tanácsadó(k) nevéről és nyilvánítási számáról. Ajánlattevő által hitelesített a közbeszerzési tanácsadó(k) főiskolai vagy egyetemi oklevelének, valamint közbeszerzési tanácsadó nyilvántartásba vételi dokumentáció másolat. Ajánlatadó nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt közbeszerzési tanácsadó(k) által években jegyzett közbeszerzési eljárásokról, melyben be kell mutatni hivatalos közbeszerzési tanácsadónként a lebonyolított eljárásokat azonosítására alkalmas adatokkal (szerződő partnerek, eljárások neve, szerződött összege, stb. ill.

9 hogy bármilyen szervezet részéről volt-e a lefolytatott eljárás szabálytalanságát megállapító döntés.) 5.2.Az ajánlatot benyújtó szervezet tevékenységi körében szerepel a közbeszerzési tanácsadói tevékenység folytatására feljogosító tevékenységi kör. Igazolás módja: Amennyiben az ajánlattevő cégnyilvántartásban szerepel, a 30 napnál nem régebbi cégkivonat egyszerű másolata, egyéni vállalkozók esetén a vállalkozói igazolvány egyszerű másolata. 6. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei: Az Önkormányzat előleget nem biztosít. A megbízási díjat a megvalósítás és a teljesítés igazolását követően 15 napon belül átutalással egyenlíti ki. 7. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: Az Önkormányzat késedelmes teljesítés esetére, kötbér fizetésére kötelezi az ajánlattevőt. A kötbér mértéke ,- Ft/nap. Amennyiben a késedelem 10 napot meghaladja, az Önkormányzat jogosult a szerződést szerződésszegére való hivatkozással felmondani. A meghiúsulási kötbér mértéke: a keretmegállapodásban rögzített, az egyes eljárások lebonyolítására vonatkozó nettó ajánlati ár 20%-a. 8. Az ajánlatok bírálati szempontja: Az összességében legelőnyösebb ajánlatot tartalmazó ajánlat kerül kiválasztásra, mint nyertes ajánlat. Az értékelés az alábbiak szerint történik: Részszempont 1. Ajánlati ár (nettó, Ft) 2. A teljesítésbe bevonni kívánt hivatalos közbeszerzési tanácsadó ill. tanácsadók által ben lebonyolított eljárások eredményeként létrejött szerződések összes szerződött összege ill. több a teljesítésbe bevonni kívánt tanácsadó esetén átlagos szerződéses összege. 3. Az ajánlatban nevesített, a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt hivatalos közbeszerzési tanácsadó által jegyzett eljárások száma években ill. több a teljesítésbe bevonni kívánt tanácsadó esetén átlagos száma. 4. A szerződésbe bevonni kívánt hivatalos közbeszerzési tanácsadó által években bármilyen okból hibásan teljesített (közbeszerzési Súlyszám

10 döntőbizottság, bíróság, az eljárás utóellenőrzését ill. a projektet ellenőrző szervezetek által szabálytalannak minősített) eljárások számának és az összes teljesített eljárások számának hányadosa, több a teljesítésbe bevonni kívánt hivatalos közbeszerzési tanácsadó esetén a tanácsadónként számított hányados átlaga. Ajánlatkérő az egyes részszempontok értékelése során 1 és 10 közötti pontszámokat oszt ki az alábbiak szerint. A legkedvezőbb megajánlás (legalacsonyabb ár, legnagyobb szerződéses összeg, legtöbb eljárás szám, legkevesebb hibás teljesítés) 10 pontot kap, a többi ajánlatra adott pontszám pedig a legjobb ajánlathoz történő arányosítás módszerével kerül meghatározásra, a következő számítási mód szerint: P=A(legjobb)/A(vizsgált)*(P(max)-P(min))+P(min). P: A vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma; A legjobb : A legelőnyösebb ajánlat tartalmi értéke; A vizsgált : A vizsgált ajánlat tartalmi értéke P max : a lehetséges maximális pontszám (10) P min : a lehetséges minimális pontszám (1) Az elbírálás módszere Az értékelés során valamennyi rész-szempontra a pontozás 1 10 pont között történik a fentiek szerint. Az egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot megszorozva a súlyszámmal, a szorzatokat pedig ajánlatonként összeadva, az az ajánlat az összességében legelőnyösebb, amelynek az összpontszáma a legnagyobb. Ajánlatkérő valamennyi rész-számítás során kettő tizedes jegyre kerekít, ennek érdekében az 5 végű jegyek kerekítése felfelé történik. 9. Ajánlattételi határidő: június óra 10. Az ajánlatok benyújtásának címe: Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Osztály 8420 Zirc, Március 15. tér 1., fsz iroda. 11. Az ajánlatok tartalma, benyújtásának módja: Az ajánlatok tartalma: o cégszerűen aláírt és kitöltött ajánlati nyilatkozat eredeti példánya (1. sz. melléklet)

11 o amennyiben az ajánlattevő cégnyilvántartásban szerepel,30 napnál nem régebbi cégkivonat egyszerű másolata, vagy amennyiben egyéni vállalkozó, vállalkozói igazolvány egyszerű másolata o Felelősségbiztosítás a tevékenysége ellátásához nyilatkozat a meglétéről o Az ajánlati kötöttség az ajánlattételi időtől 30 napig tart, melyről ajánlattevőnek nyilatkoznia kell. o Cégszerűen aláírt keretmegállapodás tervezet Az ajánlatok benyújtásának módja: Az ajánlatokat egy eredeti, cégszerű aláírással ellátott nyomtatott formában postai úton legkésőbb az ajánlattételi határidő lejáratának időpontjában feladott ajánlott küldeményként - vagy személyesen a lenti címre, valamint elektronikusan (aláírt, szkennelt pdf formátumban) a címre kell benyújtani: Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Osztály 8420 Zirc, Március 15. tér 1. címre. A borítékra kérjük ráírni: Pályázat közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátására 12. A keretmegállapodás megkötésének tervezett időpontja: július Alternatív ajánlattétel: Kérjük Ajánlattevőt alternatívaként a felhívásban szereplő feltételeknek megfelelően ajánlatát adja meg december 31.-ig terjedő időszakra is. Zirc, június 11. Ottó Péter s.k. polgármester Mellékletek: 1. sz. melléklet: ajánlati lap minta 2. sz. melléklet: nyilatkozat elállási és szerződésmódosítási jog gyakorlására vonatkozóan 3. sz. melléklet: keretmegállapodás tervezet

12 1. sz. melléklet AJÁNLATI LAP Az ajánlattevő neve: Székhelyének címe:. Postacíme:. Cégjegyzék száma:. Telefonszáma:. Fax:. címe:. Számlavezető bank megnevezése és számlaszáma: ) Az ajánlat tárgya: Közbeszerzési tanácsadó évre 3.) Ajánlati ár: Feladat nemzeti értékhatárokat elérő, vagy meghaladó Kbt (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás Ft/db Nyílt Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Hirdetmény közzététele induló tárgyalásos A Kbt. 122/A. szerint lefolytatott eljárás Ft/db Általános közbeszerzési tanácsadás: Kbt. egyes rendelkezéseinek értelmezésével kapcsolatos szakértői tanácsadás, vélemény elkészítésére Ft/óra nélkül Nettó ajánlati ár (Ft) ÁFA (Ft) Bruttó ajánlati ár (Ft) 4.) Alkalmassági követelmények: A teljesítésbe bevonni kívánt hivatalos közbeszerzési tanácsadó ill. tanácsadók által ben lebonyolított eljárások eredményeként létrejött szerződések összes szerződött összege ill. több a teljesítésbe bevonni kívánt tanácsadó esetén átlagos szerződéses összege

13 Az ajánlatban nevesített, a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt hivatalos közbeszerzési tanácsadó által jegyzett eljárások száma években ill. több a teljesítésbe bevonni kívánt tanácsadó esetén átlagos száma. A szerződésbe bevonni kívánt hivatalos közbeszerzési tanácsadó által években bármilyen okból hibásan teljesített (közbeszerzési döntőbizottság, bíróság, az eljárás utóellenőrzését ill. a projektet ellenőrző szervezetek által szabálytalannak minősített) eljárások számának és az összes teljesített eljárások számának hányadosa, több a teljesítésbe bevonni kívánt hivatalos közbeszerzési tanácsadó esetén a tanácsadónként számított hányados átlaga ) Az ajánlatkérő levélben foglalt feltételeket megismertük és elfogadjuk év június nap.. cégszerű aláírás

14 2. sz. MELLÉKLET NYILATKOZAT ELÁLLÁSI ÉS SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁSI JOG GYAKORLÁSÁRA VONATKOZÓAN Alulírott..., mint a(z)... Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a Zirc Városi Önkormányzat években indítandó közbeszerzési eljárásaihoz, és a beszerzésekkel összefüggő feladatokra közbeszerzési tanácsadó kiválasztása" tárgyú ajánlati eljárás dokumentációjában közzétett keretmegállapodás tervezetet módosítás nélkül elfogadjuk / az alábbi észrevételeket tesszük * : Észrevételek: Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy Ajánlatkérőnek jogában áll az ajánlatkészítés során előre nem egyeztetett megállapodás-kiegészítéseket részben vagy egészben elfogadni, melynek el nem fogadására való hivatkozással az ajánlattevő nem mentesül ajánlati kötöttsége alól, illetve a későbbiekben, mint megbízott nem élhet a szerződésmódosítási illetve elállási jogával. Fenti észrevételeink javaslatok, melyeknek az ajánlatkérő részéről történő elutasítása esetén is tartjuk ajánlatunkat.., /cégszerű aláírás/ * A megfelelő szöveget kérjük aláhúzni

15 3. sz. melléklet: KERETMEGÁLLAPODÁS KÖZBESZERZÉSI TANÁCSADÓI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRÓL I. SZERZŐDŐ FELEK MEGBÍZÓ: Neve: Zirc Városi Önkormányzat Címe: 8420 Zirc, Március 15. tér 1. Telefon: 88/ Telefax: 88/ Képviseli: Ottó Péter polgármester MEGBÍZOTT: Név:... Címe:... Telefon:... Telefax:... II. PREAMBULUM Zirc Városi Önkormányzata évben indítandó közbeszerzési eljárásaihoz, ütemezett beszerzések előkészítési feladataira, eljárás teljes körű szakmai bonyolítása az éves közbeszerzési terv és éves statisztikai összegzés szakmai felülvizsgálata, a szükséges javítások, módosítások előkészítésére, elvégzésére, hirdetmények közzétételére közbeszerzési tanácsadót kíván alkalmazni. A kiválasztott közbeszerzési tanácsadó feladata Zirc Városi Önkormányzata (a továbbiakban: Megbízó) közbeszerzési eljárásainak előkészítése és lebonyolítása, valamennyi rész dokumentálása, a kapcsolódó szerződéskötések előkészítése, továbbá közbeszerzési szempontból az eljárások megfelelőségéért való teljes körű felelősségvállalás. A feladatok részletes kifejtését a szerződés V. pontja tartalmazza. III. A KERETMEGÁLLAPODÁS TÁRGYA A Megbízó jelen okirat aláírásával megállapodik a Megbízottal a Megbízó év folyamán lefolytatandó közbeszerzési eljárásai lebonyolítása esetén eljárás típusonként igényelhető megbízási díj összegéről, és az ellátandó feladatokról, a szerződő felek kötelezettségeiről, valamint a szerződő felek felelősségéről. Jelen szerződés pénzügyi kötelezettségvállalást nem tartalmaz. A Megbízó az adott feladat elvégzésével való megbízás céljából megbízási szerződést köt a Megbízottal. IV. A KERETMEGÁLLAPODÁS IDŐTARTAMA A felek a megállapodást július... naptól határozott időtartamra, december hó 31. napig kötik. Amennyiben a megkezdett eljárások ezen határnapot követően folyamatban

16 vannak, a Megbízott vállalja ezen eljárások befejezését. V. A FELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE V/1. A MEGBÍZOTT ÁLTAL ELVÉGZENDŐ TEVÉKENYSÉGEK, ELVÁRT EREDMÉNYEK ÉS AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS MÓDJA a) A Megbízott személyesen köteles eljárni. A Megbízott csak a Megbízó írásos engedélyével veheti igénybe más személy közreműködését. b) A közbeszerzési tanácsadóként ellátott feladatokért a Megbízott teljes körűen köteles felelősséget vállalni. A hatályos jogszabályok megsértése miatti bírságok a közbeszerzési tanácsadót terhelik, továbbá az eljárások nem megfelelő előkészítése, illetve lebonyolításának indokolatlan elhúzódása révén okozott kárt ugyancsak köteles a közbeszerzési tanácsadó megtéríteni a Megbízó részére. A kártérítés mértékénél a Ptk. rendelkezései irányadóak. c) A Megbízott a Megbízóval elsősorban a Megbízó közbeszerzési munkatársával (Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Osztály vezetőjével), másodsorban a beszerzés tárgya szerinti szakmai felelőssel - folyamatos kapcsolattartási lehetőséget köteles biztosítani telefonon, ben és faxon, és az eljárás előkészítésekor, vagy a lebonyolítás bármely szakaszában személyesen is köteles megjelenni az Megrendelő kérésének megfelelően. d) A közbeszerzések dokumentálásához a Megbízó munkatársat nem biztosít, a dokumentálással kapcsolatos feladatok megoldása a Megbízott feladata. e) Az egyes eljárások előkészítését a Megbízottnak a beszerzésre vonatkozó megbízási szerződés aláírását követő 5 munkanapon belül meg kell kezdenie (azaz rendelkezésre kell állnia). A megkezdésen a Megbízó által átadott információk (pl. műszaki tartalom meghatározás, költségvetés tervezet, stb.) alapján az adott eljárás közbeszerzési dokumentumainak előkészítését értjük. f) A Megbízott kötelessége az adott beszerzés projektfelelősének és a Megbízó közbeszerzési koordinátorának bevonásával a közbeszerzés tárgyának, szakmai (műszaki) specifikációjának, műszaki tartalmának a közbeszerzési jogi szempontból történő vizsgálata, a szükséges egybeszámítási kötelezettségek megállapítása, és javaslattétel a szükséges eljárásrendre, az ajánlattevő alkalmassági kritériumaira, az ajánlatok bírálati szempontjaira és az alkalmazandó bírálati módszertanra. A beszerzés tárgyának leginkább megfelelő közbeszerzési eljárástípusra történő javaslattétel mind eljárásrendileg, mind az eljárás fajtáját illető a Megbízott felelőssége. g) Az ajánlattételi felhívásokat és közbeszerzési dokumentációkat véglegesítés előtt a Megbízott köteles megküldeni a Megbízó közbeszerzési koordinátorának és az adott beszerzés projektfelelősének egyeztetésre. h) A Megbízott feladata a Közbeszerzési Hatósággal való kapcsolattartás is. A hirdetmények megjelentetésével kapcsolatos szerkesztési díjakat a Megbízó fizeti. i) A Megbízott köteles részt venni az ajánlatokat értékelő Bíráló Bizottság munkájában, köteles a bizottsági ülésekhez szükséges dokumentumokat előkészíteni.

17 j) A Megbízott részt vesz az ajánlatok bontási eljárásokon, döntés-előkészítésben, illetve a szerződések előkészítésében, valamint az egyes eljárási cselekmények dokumentálásában, továbbá az eljárások zárásában, azaz a szükséges hirdetmények és egyéb dokumentumok összeállításában, véglegesítésében. k) A Megbízott köteles a Megbízó közbeszerzési és egyéb szabályzatainak megfelelően eljárni, továbbá amennyiben jogszabály külön nem rendelkezik iratminta használatáról a Megbízó által alkalmazott iratmintákat alkalmazni. Amennyiben az iratminták a Megbízott véleménye szerint nem felelnek meg a jogszabályi előírásoknak, a Megbízott köteles arról a Megrendelőt írásban tájékoztatni. Az írásos tájékoztatás elmaradása esetén az alkalmazott iratminta jogszabályi előírásoknak való meg nem felelésért a Megbízott felelős. l) A Megbízott az adott közbeszerzési eljárás lefolytatása során keletkező dokumentumokat folyamatosan, de legkésőbb a nyertes ajánlattevővel történő szerződéskötést követő 5 munkanapon belül köteles átadni a Megbízó részére, ugyanis a Megbízó csak ebben az esetben tudja a teljesítésigazolást kiállítani. n) A Megbízott feladatai a nyertes ajánlattevővel történő szerződéskötéssel nem érnek véget, az eljárás eredményéről szóló hirdetmények feladásával zárulnak. Ezen hirdetmény feladásáig a Megbízott köteles a közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó teendőket az eseti megbízási szerződés keretén belül ellátni. m) A Megbízott a közbeszerzési eljárások lefolytatása során folyamatosan köteles kapcsolatot tartani elsősorban a Megbízó közbeszerzési munkatársával, másodsorban az adott beszerzés szakmai felelősével. o) Az egyes közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos jogviták esetén a Megbízott köteles szakmai segítséget nyújtani a Megbízó részére. Szükség esetén a Megbízottnak részt kell vennie a Közbeszerzési Döntőbizottság által tartott tárgyaláson, illetve a bírósági tárgyaláson. A Megbízott ezen feladatainak időben köteles eleget tenni mindaddig, amíg a vonatkozó jogszabályok az adott eljárással kapcsolatosan jogvita kezdeményezésére lehetőséget adnak. p) A Megbízott a Megbízó kérésének megfelelően köteles személyesen részt venni az általa lebonyolított közbeszerzési eljárást érintő külső ellenőrző szervek által végzett helyszíni ellenőrzésén. Ezen kötelezettségének köteles eleget tenni mindaddig, amíg a vonatkozó jogszabályok erre lehetőséget adnak az ellenőrző szervezeteknek. A szerződés V.1.a)-V.1.p) pontjaiban meghatározott tevékenységek, feladatok végrehajtása során: 1) A Megbízott az együttműködés időtartama alatt teljes mértékben együttműködik a Megbízóval. 2) A Megbízó biztosítja a Megbízott számára a jelen szerződés végrehajtásával kapcsolatban indokoltan kért információkat. 3) Amennyiben a megbízást elvégző személyében bármely oknál fogva változás áll be, erről a Megbízott a Megbízót és az ellenőrzésre jogosult szerveket haladéktalanul tájékoztatja, csatolva egyúttal a jogutód kötelezettségvállaló nyilatkozatát a projekt jelen szerződés szerinti megvalósításáról.

18 V/2. A MEGBÍZÓ JOGAI, KÖTELESSÉGEI a) A Megbízó köteles az eljárás előkészítéséhez, illetve az eljárás folyamán az adott eljárási cselekmény elvégzéséhez szükséges dokumentumokat, információkat a Megbízott által kért formátumban, és formában öt munkanapon belül a Megbízottnak átadni. b) A Megbízónak felróható okból keletkező késedelem miatt keletkezett kár a Megbízót terheli. c) Jelen megállapodás aláírásától számított 15 munkanapon belül kivételt képez az az eset, ha a Megbízottal korábban köt a Megbízó egyedi megbízási szerződést, mert abban az esetben az egyedi megbízási szerződés aláírásának napján köteles a Megbízó a közbeszerzési szabályzatához és a közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó egyéb szabályzataihoz való hozzáférést a Megbízott részére lehetővé tenni. VI. TITOKTARTÁS 1. Felek kijelentik, hogy minden olyan információ, dokumentum, adat, melyet a másik fél bizalmasnak, üzleti titoknak nyilvánít, titkosnak tekintendő és a másik fél előzetes írásbeli engedélye nélkül nem hozható nyilvánosságra, vagy harmadik személy tudomására. 2. Felek a jelen szerződés teljesítése során birtokukba kerülő valamennyi adatot, információt üzleti titokként kezelik, és csak olyan célokra használják fel, amilyen célra azt a másik fél átadta nekik. 3. A titoktartás be nem tartásából eredő károkért a kárt okozó fél a Ptk. alapján anyagi felelősséggel tartozik. VII. TELJESÍTÉS A Megbízó az adott közbeszerzési eljárás lebonyolítására vonatkozó megbízás teljesítésének az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény feladását és az eljáráshoz tartozó dokumentációk Megbízó részére történő átadását tekinti. A szerződés előírásoktól eltérő teljesítése esetén a Megbízó megtagadhatja a teljesítés igazolását. VIII. MEGBÍZÁSI DÍJ Megbízásii díjak egységárai évre a lefolytatandó eljárás tárgyától és típusától függően: Feladat Nettó megbízási díj (Ft) ÁFA (Ft) Bruttó megbízási díj (Ft)

19 nemzeti értékhatárokat elérő, vagy meghaladó Kbt (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás Ft/db Nyílt Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos A Kbt. 122/A. alapján lefolytatott eljárás Ft/db Általános közbeszerzési tanácsadás: Kbt. egyes rendelkezéseinek értelmezésével kapcsolatos szakértői tanácsadás, vélemény elkészítésére Ft/óra A megbízási díj a feladat ellátásával kapcsolatos valamennyi költséget - kivéve a hirdetmények ellenőrzési díjait - tartalmazza. Az egyes eljárástípusokra megajánlott megbízási díjon felül a Megbízó semminemű egyéb ellentételezési igényt nem fogad el. Az óradíj az adott feladat teljesítését és a Megbízó általi teljesítésigazolás kiállítását követően kiállított számla ellenében 15 napos fizetési határidő ellenében esedékes. Az egyes közbeszerzési eljárásokban pedig a megbízási díjat a Megbízó két részletben fizeti meg 15 napos fizetési határidővel: A Megbízási díj 50%-a az ajánlati/ajánlattételi felhívás feladását/megküldését követően kiállított számla ellenében, a fennmaradó 50%-os díjrész pedig az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény feladását követően kiállított számla ellenében esedékes. Amennyiben a Megbízó az adott eljárásban az ajánlati felhívást, vagy az ajánlattételi felhívást visszavonja, a Megbízott a díj 50%-ára jogosult, a visszavonást követően kiállított számla ellenében. Amennyiben az adott eljárást a visszavonásra tekintettel történő megszűntetés miatt meg kell ismételni, a megismételt eljárás lebonyolítása ellenértékeként a megbízási díj 50%-ára jogosult a Megbízott, melyet az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény feladását követően kiállított számla ellenében köteles a Megbízó megfizetni. A Megbízott számlavezető bankja:... A bank pénzforgalmi jelzőszáma:... IX. SZERZŐDÉSSZEGÉS, KÉSEDELEM Amennyiben az adott közbeszerzési eljárást nem az egyeztetett - ideértve a Megbízó írásbeli jóváhagyásával módosított - terveknek megfelelően hajtják végre, a teljesítés igazolását, és a megbízási díj kifizetését ebben az esetben a Megbízó szerződésszegés jogcímén megtagadhatja. A Megbízottnak felróható okból bekövetkező késedelmes teljesítés esetén a Megbízót Ft/nap összegű kötbér illeti meg. Amennyiben a késedelem 10 munkanapot meghaladja, a Megbízó jogosult a szerződést szerződésszegésre való hivatkozással felmondani. A meghiúsulási kötbér mértéke a VIII. pontban rögzített, a meghiúsulással érintett közbeszerzési eljárásban esedékes megbízási díj 20%-a. A szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy amennyiben a szerződésben felsorolt bármely adat módosul, úgy azt a másik féllel 8 munkanapon belül közlik és egyeztetik. Ezen

20 közlés elmulasztása szerződésszegésnek minősül. Amennyiben a Megbízott jelentősen eltérne az V. pontban foglaltaktól, úgy a Megbízó 15 naptári napon belül felmondhatja a jelen szerződést. Ebben az esetben a Megbízott köteles a Megbízó részére okozott kárt megtéríteni. X. A vitás kérdések rendezése A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a fenti szerződésben felmerülő vitás kérdéseiket elsődlegesen kölcsönös kompromisszumon alapuló, békés egyeztetés útján rendezik. Az egyeztetésre a vita felmerülését követően 3 munkanapon belül szert tesznek, majd ennek eredménytelenségét követő 5 munkanapon belül ezt ismételten megteszik. A felek megállapodnak abban, hogy ennek eredménytelensége esetén, amennyiben a peren kívüli egyeztetések nem vezetnek eredményre, jogvitájuk eldöntésére alávetik magukat a Zirci Járásbíróság kizárólagos illetékességének. XI. A hatályba léptető és értelmező rendelkezések A fenti szerződés csak egységes egészként értelmezhető, annak egyes részeinek az egésztől elvonatkoztatott értelmezése nem joghatályos. A fenti szerződés mondatait, szavait, az abban használt jogi technikus-terminusokat a magyar nyelv általános szabályai, értelmezési rendszere, a Ptk. értelmezése, valamint a kialakult jogi gyakorlat szerint kell értelmezni. Jelen megállapodás 4 eredeti példányban készült, annak módosítása csak ugyanennyi példányszámban lehetséges. Az aláírt szerződés 2 példánya illeti a Megbízottat, 2 példánya illeti a Megbízót. A felek a fenti szerződést elolvasták, annak tartalmát közösen értelmezték, mint akaratukkal mindennel egyezőt helybenhagyólag aláírták. Zirc, , Megbízó Megbízott Ottó Péter... polgármester... Jogilag ellenjegyezte:. Sümegi Attila jegyző Pénzügyileg ellenjegyezte:.. Pill Eszter Gazdasági Vezető

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58 AJÁNLAT 1. Ajánlatot kérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe: Zirc Városi Önkormányzat 8420 Zirc, Március 15. tér 1. Tel.: 88/ Fax.: 88/ Kapcsolattartó: Kaszás Béla osztályvezető Tel.: 88/ Ajánlattevő adatai: Név: Dr. Horváth Klaudia Ügyvédi Irodája kapcsolattartó neve: Dr. Horváth Klaudia ügyvéd, hivatalos közbeszerzési tanácsadó címe: Ádám Iván u. 23. I/104. telefonszáma: fax száma: címe: 3. Ajánlat tárgya: Ajánlat a napján megküldött ajánlattételi felhívás alapján Zirc Városi Önkormányzat években indítandó közbeszerzési eljárások teljes körű szakmai előkészítésére, bonyolítására, szakmai felülvizsgálata, a szükséges javítások, módosítások előkészítésére, elvégzésére, hirdetmények közzétételére, közbeszerzési tanácsadásra. 4. A szerződés meghatározása: Keretmegállapodás a évi beszerzések lebonyolításához. Az egyes eljárások lebonyolítására a keretmegállapodási szerződés alapján egyedi megbízási szerződések megkötése révén kerül sor. 5. A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje: A teljesítés: július december 31. Amennyiben a megkezdett eljárások ezen határnapot követően folyamatban vannak, Ajánlattevő vállalja ezen eljárások befejezését. 6. Az árajánlattevők alkalmassági követelményei, és az igazolás módja: Az ajánlattevő által a tárgyi ajánlathoz nevesített közbeszerzési tanácsadó(k) neve és beosztása: Dr. Horváth Klaudia ügyvéd, Dr. Horváth Klaudia Ügyvédi Irodája vezetője Az ajánlattevő által bevont közbeszerzési tanácsadó rendelkezik jogi egyetemi diplomával és a Közbeszerzések Tanácsa által bejegyzett hivatalos közbeszerzési tanácsadó címmel (nyilvántartási szám: 568.) és legalább 3 éves közbeszerzési gyakorlattal.

59 Jelen ajánlat mellékletét képezi a teljesítésbe bevonni kívánt hivatalos közbeszerzési tanácsadójának a években teljesített, közbeszerzési tanácsadói tevékenységét tartalmazó referenciaigazolás, az egyetemi oklevél másolata. Az ajánlattevő rendelkezik a tevékenysége ellátásához szükséges felelősségbiztosítással. Az ajánlattevő az ajánlatát az ajánlati kötöttség időtartama alatt (ajánlattételi határidőt követő 30 nap) fenntartja. Az ajánlattevő - nyertessége esetén - vállalja ig terjedő időszakra is jelen ajánlatát azzal, hogy amennyiben az ajánlatban foglaltakhoz képest eltérő típusú eljárás kerül lefolytatásra, a lebonyolítására vonatkozó megbízási díjat a felek a jelen ajánlatban megállapított óradíj alapul vételével állapítják meg. 7. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei: A szerződéstervezet tartalmazza. Veszprém, Dr. Horváth Klaudia ügyvéd Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadó

60 1. sz. melléklet AJÁNLATI LAP Az ajánlattevő neve: Dr. Horváth Klaudia Ügyvédi Irodája Székhelyének címe: Ádám Iván utca 23. 1/104. Postacíme: Ádám Iván utca 23. 1/104. Telefonszáma: Fax: címe: Számlavezető bank megnevezése és számlaszáma: UniCredit Bank Zrt., ) Az ajánlat tárgya: 3.) Ajánlati ár: Feladat Közbeszerzési tanácsadó évre nemzeti értékhatárokat elérő, vagy meghaladó Kbt (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás Ft/db Nettó ajánlati ár (Ft) ÁFA (Ft) Bruttó ajánlati ár (Ft) Nyílt Ft Ft Ft Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos Ft Ft Ft Ft Ft Ft A Kbt. 122/A. szerint lefolytatott eljárás Ft/db Ft Ft Ft Általános közbeszerzési tanácsadás: Kbt. egyes rendelkezéseinek értelmezésével kapcsolatos szakértői tanácsadás, vélemény elkészítésére Ft/óra Ft Ft Ft 4.) Alkalmassági követelmények: A teljesítésbe bevonni kívánt hivatalos közbeszerzési tanácsadó ill. tanácsadók által ben lebonyolított eljárások eredményeként létrejött szerződések összes szerződött összege ill. több a teljesítésbe bevonni kívánt tanácsadó esetén átlagos szerződéses összege nettó Ft nettó Ft nettó Ft

61 Az ajánlatban nevesített, a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt hivatalos közbeszerzési tanácsadó által jegyzett eljárások száma években ill. több a teljesítésbe bevonni kívánt tanácsadó esetén átlagos száma. A szerződésbe bevonni kívánt hivatalos közbeszerzési tanácsadó által években bármilyen okból hibásan teljesített (közbeszerzési döntőbizottság, bíróság, az eljárás utóellenőrzését ill. a projektet ellenőrző szervezetek által szabálytalannak minősített) eljárások számának és az összes teljesített eljárások számának hányadosa, több a teljesítésbe bevonni kívánt hivatalos közbeszerzési tanácsadó esetén a tanácsadónként számított hányados átlaga Az ajánlatkérő levélben foglalt feltételeket megismertük és elfogadjuk. Veszprém, Dr. Horváth Klaudia ügyvéd Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadó

62 2. sz. MELLÉKLET NYILATKOZAT ELÁLLÁSI ÉS SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁSI JOG GYAKORLÁSÁRA VONATKOZÓAN Alulírott..., mint a(z)... Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a Zirc Városi Önkormányzat években indítandó közbeszerzési eljárásaihoz, és a beszerzésekkel összefüggő feladatokra közbeszerzési tanácsadó kiválasztása" tárgyú ajánlati eljárás dokumentációjában közzétett keretmegállapodás tervezetet módosítás nélkül elfogadjuk / az alábbi észrevételeket tesszük * : Észrevételek: Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy Ajánlatkérőnek jogában áll az ajánlatkészítés során előre nem egyeztetett megállapodás-kiegészítéseket részben vagy egészben elfogadni, melynek el nem fogadására való hivatkozással az ajánlattevő nem mentesül ajánlati kötöttsége alól, illetve a későbbiekben, mint megbízott nem élhet a szerződésmódosítási illetve elállási jogával. Veszprém, Dr. Horváth Klaudia ügyvéd Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadó * A megfelelő szöveget kérjük aláhúzni

63 3. sz. melléklet: KERETMEGÁLLAPODÁS KÖZBESZERZÉSI TANÁCSADÓI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRÓL I. SZERZŐDŐ FELEK MEGBÍZÓ: Neve: Zirc Városi Önkormányzat Címe: 8420 Zirc, Március 15. tér 1. Telefon: 88/ Telefax: 88/ Képviseli: Ottó Péter polgármester MEGBÍZOTT: Név: Dr. Horváth Klaudia Ügyvédi Irodája Címe: Ádám Iván utca 23. 1/104. Telefon: Telefax: II. PREAMBULUM Zirc Városi Önkormányzata évben indítandó közbeszerzési eljárásaihoz, ütemezett beszerzések előkészítési feladataira, eljárás teljes körű szakmai bonyolítása az éves közbeszerzési terv és éves statisztikai összegzés szakmai felülvizsgálata, a szükséges javítások, módosítások előkészítésére, elvégzésére, hirdetmények közzétételére közbeszerzési tanácsadót kíván alkalmazni. A kiválasztott közbeszerzési tanácsadó feladata Zirc Városi Önkormányzata (a továbbiakban: Megbízó) közbeszerzési eljárásainak előkészítése és lebonyolítása, valamennyi rész dokumentálása, a kapcsolódó szerződéskötések előkészítése, továbbá közbeszerzési szempontból az eljárások megfelelőségéért való teljes körű felelősségvállalás. A feladatok részletes kifejtését a szerződés V. pontja tartalmazza. III. A KERETMEGÁLLAPODÁS TÁRGYA A Megbízó jelen okirat aláírásával megállapodik a Megbízottal a Megbízó év folyamán lefolytatandó közbeszerzési eljárásai lebonyolítása esetén eljárás típusonként igényelhető megbízási díj összegéről, és az ellátandó feladatokról, a szerződő felek kötelezettségeiről, valamint a szerződő felek felelősségéről. Jelen szerződés pénzügyi kötelezettségvállalást nem tartalmaz. A Megbízó az adott feladat elvégzésével való megbízás céljából megbízási szerződést köt a Megbízottal. IV. A KERETMEGÁLLAPODÁS IDŐTARTAMA A felek a megállapodást július... naptól határozott időtartamra, december hó 31. napig kötik. Amennyiben a megkezdett eljárások ezen határnapot követően folyamatban vannak, a Megbízott vállalja ezen eljárások befejezését.

64 V. A FELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE V/1. A MEGBÍZOTT ÁLTAL ELVÉGZENDŐ TEVÉKENYSÉGEK, ELVÁRT EREDMÉNYEK ÉS AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS MÓDJA a) A Megbízott személyesen köteles eljárni. A Megbízott csak a Megbízó írásos engedélyével veheti igénybe más személy közreműködését. b) A közbeszerzési tanácsadóként ellátott feladatokért a Megbízott teljes körűen köteles felelősséget vállalni. A hatályos jogszabályok megsértése miatti bírságok a közbeszerzési tanácsadót terhelik, továbbá az eljárások nem megfelelő előkészítése, illetve lebonyolításának indokolatlan elhúzódása révén okozott kárt ugyancsak köteles a közbeszerzési tanácsadó megtéríteni a Megbízó részére. A kártérítés mértékénél a Ptk. rendelkezései irányadóak. c) A Megbízott a Megbízóval elsősorban a Megbízó közbeszerzési munkatársával (Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Osztály vezetőjével), másodsorban a beszerzés tárgya szerinti szakmai felelőssel - folyamatos kapcsolattartási lehetőséget köteles biztosítani telefonon, ben és faxon, és az eljárás előkészítésekor, vagy a lebonyolítás bármely szakaszában személyesen is köteles megjelenni az Megrendelő kérésének megfelelően. d) A közbeszerzések dokumentálásához a Megbízó munkatársat nem biztosít, a dokumentálással kapcsolatos feladatok megoldása a Megbízott feladata. e) Az egyes eljárások előkészítését a Megbízottnak a beszerzésre vonatkozó megbízási szerződés aláírását követő 5 munkanapon belül meg kell kezdenie (azaz rendelkezésre kell állnia). A megkezdésen a Megbízó által átadott információk (pl. műszaki tartalom meghatározás, költségvetés tervezet, stb.) alapján az adott eljárás közbeszerzési dokumentumainak előkészítését értjük. f) A Megbízott kötelessége az adott beszerzés projektfelelősének és a Megbízó közbeszerzési koordinátorának bevonásával a közbeszerzés tárgyának, szakmai (műszaki) specifikációjának, műszaki tartalmának a közbeszerzési jogi szempontból történő vizsgálata, a szükséges egybeszámítási kötelezettségek megállapítása, és javaslattétel a szükséges eljárásrendre, az ajánlattevő alkalmassági kritériumaira, az ajánlatok bírálati szempontjaira és az alkalmazandó bírálati módszertanra. A beszerzés tárgyának leginkább megfelelő közbeszerzési eljárástípusra történő javaslattétel mind eljárásrendileg, mind az eljárás fajtáját illető a Megbízott felelőssége. g) Az ajánlattételi felhívásokat és közbeszerzési dokumentációkat véglegesítés előtt a Megbízott köteles megküldeni a Megbízó közbeszerzési koordinátorának és az adott beszerzés projektfelelősének egyeztetésre. h) A Megbízott feladata a Közbeszerzési Hatósággal való kapcsolattartás is. A hirdetmények megjelentetésével kapcsolatos szerkesztési díjakat a Megbízó fizeti. i) A Megbízott köteles részt venni az ajánlatokat értékelő Bíráló Bizottság munkájában, köteles a bizottsági ülésekhez szükséges dokumentumokat előkészíteni.

65 j) A Megbízott részt vesz az ajánlatok bontási eljárásokon, döntés-előkészítésben, illetve a szerződések előkészítésében, valamint az egyes eljárási cselekmények dokumentálásában, továbbá az eljárások zárásában, azaz a szükséges hirdetmények és egyéb dokumentumok összeállításában, véglegesítésében. k) A Megbízott köteles a Megbízó közbeszerzési és egyéb szabályzatainak megfelelően eljárni, továbbá amennyiben jogszabály külön nem rendelkezik iratminta használatáról a Megbízó által alkalmazott iratmintákat alkalmazni. Amennyiben az iratminták a Megbízott véleménye szerint nem felelnek meg a jogszabályi előírásoknak, a Megbízott köteles arról a Megrendelőt írásban tájékoztatni. Az írásos tájékoztatás elmaradása esetén az alkalmazott iratminta jogszabályi előírásoknak való meg nem felelésért a Megbízott felelős. l) A Megbízott az adott közbeszerzési eljárás lefolytatása során keletkező dokumentumokat folyamatosan, de legkésőbb a nyertes ajánlattevővel történő szerződéskötést követő 5 munkanapon belül köteles átadni a Megbízó részére, ugyanis a Megbízó csak ebben az esetben tudja a teljesítésigazolást kiállítani. n) A Megbízott feladatai a nyertes ajánlattevővel történő szerződéskötéssel nem érnek véget, az eljárás eredményéről szóló hirdetmények feladásával zárulnak. Ezen hirdetmény feladásáig a Megbízott köteles a közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó teendőket az eseti megbízási szerződés keretén belül ellátni. m) A Megbízott a közbeszerzési eljárások lefolytatása során folyamatosan köteles kapcsolatot tartani elsősorban a Megbízó közbeszerzési munkatársával, másodsorban az adott beszerzés szakmai felelősével. o) Az egyes közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos jogviták esetén a Megbízott köteles szakmai segítséget nyújtani a Megbízó részére. Szükség esetén a Megbízottnak részt kell vennie a Közbeszerzési Döntőbizottság által tartott tárgyaláson, illetve a bírósági tárgyaláson. A Megbízott ezen feladatainak időben köteles eleget tenni mindaddig, amíg a vonatkozó jogszabályok az adott eljárással kapcsolatosan jogvita kezdeményezésére lehetőséget adnak. p) A Megbízott a Megbízó kérésének megfelelően köteles személyesen részt venni az általa lebonyolított közbeszerzési eljárást érintő külső ellenőrző szervek által végzett helyszíni ellenőrzésén. Ezen kötelezettségének köteles eleget tenni mindaddig, amíg a vonatkozó jogszabályok erre lehetőséget adnak az ellenőrző szervezeteknek. A szerződés V.1.a)-V.1.p) pontjaiban meghatározott tevékenységek, feladatok végrehajtása során: 1) A Megbízott az együttműködés időtartama alatt teljes mértékben együttműködik a Megbízóval. 2) A Megbízó biztosítja a Megbízott számára a jelen szerződés végrehajtásával kapcsolatban indokoltan kért információkat. 3) Amennyiben a megbízást elvégző személyében bármely oknál fogva változás áll be, erről a Megbízott a Megbízót és az ellenőrzésre jogosult szerveket haladéktalanul tájékoztatja, csatolva egyúttal a jogutód kötelezettségvállaló nyilatkozatát a projekt jelen szerződés szerinti megvalósításáról.

66 V/2. A MEGBÍZÓ JOGAI, KÖTELESSÉGEI a) A Megbízó köteles az eljárás előkészítéséhez, illetve az eljárás folyamán az adott eljárási cselekmény elvégzéséhez szükséges dokumentumokat, információkat a Megbízott által kért formátumban, és formában öt munkanapon belül a Megbízottnak átadni. b) A Megbízónak felróható okból keletkező késedelem miatt keletkezett kár a Megbízót terheli. c) Jelen megállapodás aláírásától számított 15 munkanapon belül kivételt képez az az eset, ha a Megbízottal korábban köt a Megbízó egyedi megbízási szerződést, mert abban az esetben az egyedi megbízási szerződés aláírásának napján köteles a Megbízó a közbeszerzési szabályzatához és a közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó egyéb szabályzataihoz való hozzáférést a Megbízott részére lehetővé tenni. VI. TITOKTARTÁS 1. Felek kijelentik, hogy minden olyan információ, dokumentum, adat, melyet a másik fél bizalmasnak, üzleti titoknak nyilvánít, titkosnak tekintendő és a másik fél előzetes írásbeli engedélye nélkül nem hozható nyilvánosságra, vagy harmadik személy tudomására. 2. Felek a jelen szerződés teljesítése során birtokukba kerülő valamennyi adatot, információt üzleti titokként kezelik, és csak olyan célokra használják fel, amilyen célra azt a másik fél átadta nekik. 3. A titoktartás be nem tartásából eredő károkért a kárt okozó fél a Ptk. alapján anyagi felelősséggel tartozik. VII. TELJESÍTÉS A Megbízó az adott közbeszerzési eljárás lebonyolítására vonatkozó megbízás teljesítésének az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény feladását és az eljáráshoz tartozó dokumentációk Megbízó részére történő átadását tekinti. A szerződés előírásoktól eltérő teljesítése esetén a Megbízó megtagadhatja a teljesítés igazolását. VIII. MEGBÍZÁSI DÍJ Megbízási díjak egységárai évre a lefolytatandó eljárás tárgyától és típusától függően: Feladat Nettó ajánlati ár (Ft) ÁFA (Ft) Bruttó ajánlati ár nemzeti értékhatárokat elérő, vagy meghaladó Kbt (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás Ft/db (Ft) Nyílt Ft Ft Ft Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos Ft Ft Ft Ft Ft Ft

67 A Kbt. 122/A. szerint lefolytatott eljárás Ft/db Ft Ft Ft Általános közbeszerzési tanácsadás: Kbt. egyes rendelkezéseinek értelmezésével kapcsolatos szakértői tanácsadás, vélemény elkészítésére Ft/óra Ft Ft Ft A megbízási díj a feladat ellátásával kapcsolatos valamennyi költséget - kivéve a hirdetmények ellenőrzési díjait - tartalmazza. Az egyes eljárástípusokra megajánlott megbízási díjon felül a Megbízó semminemű egyéb ellentételezési igényt nem fogad el. Az óradíj az adott feladat teljesítését és a Megbízó általi teljesítésigazolás kiállítását követően kiállított számla ellenében 15 napos fizetési határidő ellenében esedékes. Az egyes közbeszerzési eljárásokban pedig a megbízási díjat a Megbízó két részletben fizeti meg 15 napos fizetési határidővel: A Megbízási díj 50%-a az ajánlati/ajánlattételi felhívás feladását/megküldését követően kiállított számla ellenében, a fennmaradó 50%-os díjrész pedig az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény feladását követően kiállított számla ellenében esedékes. Amennyiben a Megbízó az adott eljárásban az ajánlati felhívást, vagy az ajánlattételi felhívást visszavonja, a Megbízott a díj 50%-ára jogosult, a visszavonást követően kiállított számla ellenében. Amennyiben az adott eljárást a visszavonásra tekintettel történő megszűntetés miatt meg kell ismételni, a megismételt eljárás lebonyolítása ellenértékeként a megbízási díj 50%-ára jogosult a Megbízott, melyet az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény feladását követően kiállított számla ellenében köteles a Megbízó megfizetni. A Megbízott számlavezető bankja: UniCredit Bank Zrt. A bank pénzforgalmi jelzőszáma: IX. SZERZŐDÉSSZEGÉS, KÉSEDELEM Amennyiben az adott közbeszerzési eljárást nem az egyeztetett - ideértve a Megbízó írásbeli jóváhagyásával módosított - terveknek megfelelően hajtják végre, a teljesítés igazolását, és a megbízási díj kifizetését ebben az esetben a Megbízó szerződésszegés jogcímén megtagadhatja. A Megbízottnak felróható okból bekövetkező késedelmes teljesítés esetén a Megbízót Ft/nap összegű kötbér illeti meg. Amennyiben a késedelem 10 munkanapot meghaladja, a Megbízó jogosult a szerződést szerződésszegésre való hivatkozással felmondani. A meghiúsulási kötbér mértéke a VIII. pontban rögzített, a meghiúsulással érintett közbeszerzési eljárásban esedékes megbízási díj 20%-a. A szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy amennyiben a szerződésben felsorolt bármely adat módosul, úgy azt a másik féllel 8 munkanapon belül közlik és egyeztetik. Ezen közlés elmulasztása szerződésszegésnek minősül. Amennyiben a Megbízott jelentősen eltérne az V. pontban foglaltaktól, úgy a Megbízó 15 naptári napon belül felmondhatja a jelen szerződést. Ebben az esetben a Megbízott köteles a Megbízó részére okozott kárt megtéríteni.

68 X. A vitás kérdések rendezése A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a fenti szerződésben felmerülő vitás kérdéseiket elsődlegesen kölcsönös kompromisszumon alapuló, békés egyeztetés útján rendezik. Az egyeztetésre a vita felmerülését követően 3 munkanapon belül szert tesznek, majd ennek eredménytelenségét követő 5 munkanapon belül ezt ismételten megteszik. A felek megállapodnak abban, hogy ennek eredménytelensége esetén, amennyiben a peren kívüli egyeztetések nem vezetnek eredményre, jogvitájuk eldöntésére alávetik magukat a Zirci Járásbíróság kizárólagos illetékességének. XI. A hatályba léptető és értelmező rendelkezések A fenti szerződés csak egységes egészként értelmezhető, annak egyes részeinek az egésztől elvonatkoztatott értelmezése nem joghatályos. A fenti szerződés mondatait, szavait, az abban használt jogi technikus-terminusokat a magyar nyelv általános szabályai, értelmezési rendszere, a Ptk. értelmezése, valamint a kialakult jogi gyakorlat szerint kell értelmezni. Jelen megállapodás 4 eredeti példányban készült, annak módosítása csak ugyanennyi példányszámban lehetséges. Az aláírt szerződés 2 példánya illeti a Megbízottat, 2 példánya illeti a Megbízót. A felek a fenti szerződést elolvasták, annak tartalmát közösen értelmezték, mint akaratukkal mindennel egyezőt helybenhagyólag aláírták. Zirc, , Megbízó Ottó Péter polgármester Megbízott Dr. Horváth Klaudia Ügyvédi Irodája Dr. Horváth Klaudia ügyvéd Jogilag ellenjegyezte:. Sümegi Attila jegyző Pénzügyileg ellenjegyezte:.. Pill Eszter Gazdasági Vezető

69

70

71 REFERENCIA IGAZOLÁS Dr. Horváth Klaudia Ügyvédi Irodája Dr. Horváth Klaudia Sorszá m 1. Ajánlatkérő neve Litér Község Önkormányzata (AK04652) 8196 Litér, Álmos u. 37. Az eljárást megindító hirdetmény száma és megjelenés időpontja/ ajánlattételi felhívás megküldésének időpontja 3853 / ( KÉ) Közbeszerzési eljárás tárgyának megnevezése, a beszerzés tárgya Litéri Árpád Fejedelem Általános Iskola felújítása, akadálymentesítése Építési beruházás Nyertes ajánlattevővel/nyertes ajánlattevőkkel szerződött összeg vagy becsült érték Közbeszerzési eljárás fajtája A évi CXXIX tv. (régi Kbt.) Harmadik rész VI. fejezet szerinti, nemzeti értékhatárt meghaladó eljárásrendben lefolytatott egyszerű eljárás 2. Várpalota Város Önkormányzata (AK08256) 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u /2010. ( KÉ) Irodaszerek beszerzése Árubeszerzés A évi CXXIX tv. (régi Kbt.) Harmadik rész VI. fejezet szerinti, nemzeti értékhatárt meghaladó eljárásrendben lefolytatott egyszerű eljárás 3. Berhida Város Önkormányzata (AK00946) 8181 Berhida, Veszprémi út /2010. ( KÉ) Városközpont korszerűsítésére Berhidán Építési beruházás A évi CXXIX tv. (régi Kbt.) Harmadik rész VI. fejezet szerinti, nemzeti értékhatárt meghaladó eljárásrendben lefolytatott egyszerű eljárás 1

72 Sorszá m Ajánlatkérő neve Az eljárást megindító hirdetmény száma és megjelenés időpontja/ ajánlattételi felhívás megküldésének időpontja Közbeszerzési eljárás tárgyának megnevezése, a beszerzés tárgya Nyertes ajánlattevővel/nyertes ajánlattevőkkel szerződött összeg vagy becsült érték Közbeszerzési eljárás fajtája 4. Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. (AK08385) Kórház u /2010. ( KÉ) 2010/S ( ) Egyszerhasználatos műtéti textília beszerzése Árubeszerzés A évi CXXIX tv. (régi Kbt.) IV. fejezet szerinti, közösségi értékhatárt meghaladó eljárásrendben lefolytatott nyílt eljárás 5. Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. (AK08385) Kórház u /2010. ( KÉ) Mosatás megrendelése Szolgáltatásmegrendelés A évi CXXIX tv. (régi Kbt.) VI. fejezet szerinti, nemzeti értékhatárt meghaladó eljárásrendben lefolytatott egyszerű eljárás 6. VKSZ Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (AK08745) Házgyári út /2010. ( KÉ) Vizes hamvszóró parcella kialakítása Építési beruházás A évi CXXIX tv. (régi Kbt.) VI. fejezet szerinti, nemzeti értékhatárt meghaladó eljárásrendben lefolytatott egyszerű eljárás 7. Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. (AK08385) Kórház u /2010. ( KÉ) Izotópok beszerzése Árubeszerzés A évi CXXIX tv. (régi Kbt.) VI. fejezet szerinti, nemzeti értékhatárt meghaladó eljárásrendben lefolytatott egyszerű eljárás 2

73 Sorszá m Ajánlatkérő neve Az eljárást megindító hirdetmény száma és megjelenés időpontja/ ajánlattételi felhívás megküldésének időpontja Közbeszerzési eljárás tárgyának megnevezése, a beszerzés tárgya Nyertes ajánlattevővel/nyertes ajánlattevőkkel szerződött összeg vagy becsült érték Közbeszerzési eljárás fajtája 8. Balatonfűzfő Város Önkormányzata (AK00619) 8184 Balatonfűzfő, Nike körút /2010. ( KÉ) Körzeti megbízotti iroda, háziorvosi rendelő, és védőnői szolgálat kialakítása Építési beruházás A évi CXXIX tv. (régi Kbt.) Harmadik rész VI. fejezet szerinti, nemzeti értékhatárt meghaladó eljárásrendben lefolytatott egyszerű eljárás 9. Várpalota Város Önkormányzata (AK08256) 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u /2010. ( KÉ) Várpalotai Ringató Bölcsőde és Óvoda felújítása és bővítése Építési beruházás A évi CXXIX tv. (régi Kbt.) Harmadik rész VI. fejezet szerinti, nemzeti értékhatárt meghaladó eljárásrendben lefolytatott egyszerű eljárás VKSZ Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (AK08745) Házgyári út 1. VKSZ Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (AK08745) Házgyári út /2010 ( KÉ) Vizes hamvszóró parcella kialakítása II. Építési beruházás Útszóró só beszerzése Árubeszerzés A évi CXXIX. tv. (régi Kbt.) 252. (1) bekezdése b) pontja szerinti, nemzeti értékhatárt meghaladó eljárásrendben lefolytatott hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás A évi CXXIX tv. (régi Kbt.) VI. fejezet szerinti, nemzeti értékhatárt meghaladó eljárásrendben lefolytatott egyszerű eljárás 3

74 Sorszá m Ajánlatkérő neve Az eljárást megindító hirdetmény száma és megjelenés időpontja/ ajánlattételi felhívás megküldésének időpontja Közbeszerzési eljárás tárgyának megnevezése, a beszerzés tárgya Nyertes ajánlattevővel/nyertes ajánlattevőkkel szerződött összeg vagy becsült érték Közbeszerzési eljárás fajtája 12. Balatonfűzfő Város Önkormányzata (AK00619) 8184 Balatonfűzfő, Nike körút /2010. ( KÉ) Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény részleges belső felújítása Építési beruházás A évi CXXIX tv. (régi Kbt.) Harmadik rész VI. fejezet szerinti, nemzeti értékhatárt meghaladó eljárásrendben lefolytatott egyszerű eljárás 13. Berhida Város Önkormányzata (AK00946) 8181 Berhida, Veszprémi út /2010. ( KÉ) Városközpont korszerűsítésére Berhidán Építési beruházás A évi CXXIX tv. (régi Kbt.) Harmadik rész VI. fejezet szerinti, nemzeti értékhatárt meghaladó eljárásrendben lefolytatott egyszerű eljárás Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. (AK08385) Kórház u. 1. VKSZ Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (AK08745) Házgyári út /2010. ( KÉ) Mosatás megrendelése Szolgáltatásmegrendelés Téli síkosság-mentesítési munkák elvégzése-2010 Szolgáltatásmegrendelés A évi CXXIX tv. (régi Kbt.) VI. fejezet szerinti, nemzeti értékhatárt meghaladó eljárásrendben lefolytatott egyszerű eljárás A évi CXXIX tv. (régi Kbt.) VI. fejezet, a Kbt (2) bekezdés szerinti, nemzeti értékhatárt meghaladó eljárásrendben lefolytatott egyszerű eljárás 4

75 Sorszá m Ajánlatkérő neve Várpalota Város Önkormányzata (AK08256) 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. VKSZ Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (AK08745) Házgyári út 1. Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. (AK08385) Kórház u. 1. Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. (AK08385) Kórház u. 1. Az eljárást megindító hirdetmény száma és megjelenés időpontja/ ajánlattételi felhívás megküldésének időpontja Közbeszerzési eljárás tárgyának megnevezése, a beszerzés tárgya Informatikai eszközbeszerzés Árubeszerzés Téli síkosság-mentesítési munkák elvégzése II. Szolgáltatásmegrendelés Veszélyes hulladék Szolgáltatásmegrendelés Telefonközpont üzemeltetése Szolgáltatásmegrendelés Nyertes ajánlattevővel/nyertes ajánlattevőkkel szerződött összeg vagy becsült érték Közbeszerzési eljárás fajtája A évi CXXIX tv. (régi Kbt.) VI. fejezet, a Kbt (2) bekezdés szerinti, nemzeti értékhatárt meghaladó eljárásrendben lefolytatott egyszerű eljárás A évi CXXIX tv. (régi Kbt.) VI. fejezet, a Kbt (2) bekezdés szerinti, nemzeti értékhatárt meghaladó eljárásrendben lefolytatott egyszerű eljárás A évi CXXIX tv. (régi Kbt.) VI. fejezet, a Kbt (2) bekezdés szerinti, nemzeti értékhatárt meghaladó eljárásrendben lefolytatott egyszerű eljárás A évi CXXIX tv. (régi Kbt.) VI. fejezet, a Kbt (2) bekezdés szerinti, nemzeti értékhatárt meghaladó eljárásrendben lefolytatott egyszerű eljárás 5

76 Sorszá m Ajánlatkérő neve Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (AK 03356) 8184 Balatonfűzfő, Irinyi u. 2. Szivárvány Óvoda és Bölcsőde (AK07380) 8184 Balatonfűzfő, Bugyogóforrás út 15. Várpalota Város Önkormányzata (AK08256) 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. Az eljárást megindító hirdetmény száma és megjelenés időpontja/ ajánlattételi felhívás megküldésének időpontja Közbeszerzési eljárás tárgyának megnevezése, a beszerzés tárgya Közétkeztetési szolgáltatás megrendelése az Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény részére Szolgáltatásmegrendelés Közétkeztetési szolgáltatás megrendelése a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde részére Szolgáltatásmegrendelés Informatikai eszközbeszerzés Árubeszerzés Nyertes ajánlattevővel/nyertes ajánlattevőkkel szerződött összeg vagy becsült érték Közbeszerzési eljárás fajtája A évi CXXIX tv. (régi Kbt.) VI. fejezet, a Kbt (2) bekezdés szerinti, nemzeti értékhatárt meghaladó eljárásrendben lefolytatott egyszerű eljárás A évi CXXIX tv. (régi Kbt.) VI. fejezet, a Kbt (2) bekezdés szerinti, nemzeti értékhatárt meghaladó eljárásrendben lefolytatott egyszerű eljárás A évi CXXIX tv. (régi Kbt.) VI. fejezet, a Kbt (1) bekezdés a) pontja szerinti, nemzeti értékhatárt meghaladó eljárásrendben lefolytatott hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás 23. VKSZ Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (AK08745) Házgyári út A TÁMOP 2.3.3/B-09/ azonosítószámú projekt megvalósítása érdekében oktatási szolgáltatás megrendelése Szolgáltatásmegrendelés A évi CXXIX tv. (régi Kbt.) VI. fejezet, a Kbt (2) bekezdés szerinti, nemzeti értékhatárt meghaladó eljárásrendben lefolytatott egyszerű eljárás 6

77 Sorszá m Ajánlatkérő neve Az eljárást megindító hirdetmény száma és megjelenés időpontja/ ajánlattételi felhívás megküldésének időpontja Közbeszerzési eljárás tárgyának megnevezése, a beszerzés tárgya Nyertes ajánlattevővel/nyertes ajánlattevőkkel szerződött összeg vagy becsült érték Közbeszerzési eljárás fajtája Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. (AK08385) Kórház u. 1. Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. (AK08385) Kórház u. 1. Várpalota Város Önkormányzata (AK08256) 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u /2011. ( KÉ) 2011/S ( ) SBO kiviteli tervek átdolgozása Szolgáltatásmegrendelés Integrált kórházi informatikai rendszer szállítása, bevezetése, karbantartása Szolgáltatásmegrendelés Várpalota Város Önkormányzata önkormányzati lapjának szerkesztésének, nyomdai előállításának és terjesztésének megrendelése Szolgáltatásmegrendelés A évi CXXIX tv. (régi Kbt.) VI. fejezet, a Kbt (2) bekezdés szerinti, nemzeti értékhatárt meghaladó eljárásrendben lefolytatott egyszerű eljárás A évi CXXIX tv. (régi Kbt.) IV. fejezet szerinti, közösségi értékhatárt meghaladó eljárásrendben lefolytatott gyorsított tárgyalásos eljárás A évi CXXIX tv. (régi Kbt.) VI. fejezet, a Kbt (2) bekezdés szerinti, nemzeti értékhatárt meghaladó eljárásrendben lefolytatott egyszerű eljárás 27. VKSZ Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (AK08745) Házgyári út A TÁMOP 2.3.3/B-09/ azonosítószámú projekt megvalósítása érdekében oktatási szolgáltatás megrendelése - II. Szolgáltatásmegrendelés A évi CXXIX tv. (régi Kbt.) VI. fejezet, a Kbt (2) bekezdés szerinti, nemzeti értékhatárt meghaladó eljárásrendben lefolytatott egyszerű eljárás 7

78 Sorszá m Ajánlatkérő neve Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. (AK08385) Kórház u. 1. Balatonboglár Város Önkormányzata (AK00605) 8630 Balatonboglár, Erzsébet utca 11. VKSZ Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (AK08745) Házgyári út 1. Az eljárást megindító hirdetmény száma és megjelenés időpontja/ ajánlattételi felhívás megküldésének időpontja 6417/2011. ( KÉ) 2011/S ( ) Közbeszerzési eljárás tárgyának megnevezése, a beszerzés tárgya Integrált kórházi informatikai rendszer szállítása, bevezetése, karbantartása Szolgáltatásmegrendelés Sátor és színpad beszerzése Árubeszerzés Belvízvédelmi karbantartási szolgáltatás megrendelése Szolgáltatásmegrendelés Nyertes ajánlattevővel/nyertes ajánlattevőkkel szerződött összeg vagy becsült érték Közbeszerzési eljárás fajtája A évi CXXIX tv. (régi Kbt.) IV. fejezet szerinti, közösségi értékhatárt meghaladó eljárásrendben lefolytatott gyorsított tárgyalásos eljárás Jogorvoslati eljárások indultak, jogsértés megállapítására nem került sor, a kérelmezők jogorvoslati kérelmeit a Közbeszerzési Döntőbizottság a D.361/15/2011, és a D.368/9/2011. számú határozataiban elutasította. A évi CXXIX tv. (régi Kbt.) VI. fejezet, a Kbt (2) bekezdés szerinti, nemzeti értékhatárt meghaladó eljárásrendben lefolytatott egyszerű eljárás A évi CXXIX tv. (régi Kbt.) VI. fejezet, a Kbt (2) bekezdés szerinti, nemzeti értékhatárt meghaladó eljárásrendben lefolytatott egyszerű eljárás 8

79 Sorszá m Ajánlatkérő neve Az eljárást megindító hirdetmény száma és megjelenés időpontja/ ajánlattételi felhívás megküldésének időpontja Közbeszerzési eljárás tárgyának megnevezése, a beszerzés tárgya Nyertes ajánlattevővel/nyertes ajánlattevőkkel szerződött összeg vagy becsült érték Közbeszerzési eljárás fajtája 31. VKSZ Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (AK08745) Házgyári út Köztéri illemhelyek üzemeltetése Szolgáltatásmegrendelés A évi CXXIX tv. (régi Kbt.) VI. fejezet, a Kbt (2) bekezdés szerinti, nemzeti értékhatárt meghaladó eljárásrendben lefolytatott egyszerű eljárás Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. (AK08385) Kórház u. 1. Veszprém Megyei Kormányhivatal (AK10251) Megyeház tér 1. Várpalota Város Önkormányzata (AK08256) 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u /2011. ( KÉ) 2011/S ( ) 2011/S ( ) Citosztatikus keverék infúziók gravimetrikus előállítását biztosító rendszer beszerzése Árubeszerzés Melegétel utalvány, valamint beiskolázási utalvány beszerzése Árubeszerzés Útfelújítási munkák megrendelése Építési beruházás A évi CXXIX tv. (régi Kbt.) IV. fejezet szerinti, közösségi értékhatárt meghaladó eljárásrendben lefolytatott gyorsított meghívásos A évi CXXIX tv. (régi Kbt.) A Kbt a szerinti, közösségi értékhatárt meghaladó eljárásrendben lefolytatott gyorsított meghívásos eljárás A évi CXXIX tv. (régi Kbt.) VI. fejezet, a Kbt (2) bekezdés szerinti, nemzeti értékhatárt meghaladó eljárásrendben lefolytatott egyszerű eljárás 9

80 Sorszá m Ajánlatkérő neve Az eljárást megindító hirdetmény száma és megjelenés időpontja/ ajánlattételi felhívás megküldésének időpontja Közbeszerzési eljárás tárgyának megnevezése, a beszerzés tárgya Nyertes ajánlattevővel/nyertes ajánlattevőkkel szerződött összeg vagy becsült érték Közbeszerzési eljárás fajtája 35. Várpalota Város Polgármesteri Hivatala (AK08254) 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u Melegétel-utalványok beszerzése Árubeszerzés A évi CXXIX tv. (régi Kbt.) VI. fejezet, a Kbt (2) bekezdés szerinti, nemzeti értékhatárt meghaladó eljárásrendben lefolytatott egyszerű eljárás 36. Balatonfűzfő Város Önkormányzata (AK00619) 8184 Balatonfűzfő, Nike körút /2011. ( KÉ) a balatonfűzfői Balaton Csillagvizsgáló közműveinek kiépítése Építési beruházás A évi CXXIX tv. (régi Kbt.) Harmadik rész VI. fejezet szerinti, nemzeti értékhatárt meghaladó eljárásrendben lefolytatott egyszerű eljárás 37. VKSZ Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (AK08745) Házgyári út Kisteherautók beszerzése Árubeszerzés A évi CXXIX tv. (régi Kbt.) VI. fejezet, a Kbt (2) bekezdés szerinti, nemzeti értékhatárt meghaladó eljárásrendben lefolytatott egyszerű eljárás 38. Veszprém Megyei Kormányhivatal (AK10251) Megyeház tér Veszprém Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság központi épületének komplex akadálymentesítése -Építési beruházás A évi CXXIX tv. (régi Kbt.) VI. fejezet, a Kbt (2) bekezdés szerinti, nemzeti értékhatárt meghaladó eljárásrendben lefolytatott egyszerű eljárás 10

81 Sorszá m Ajánlatkérő neve Az eljárást megindító hirdetmény száma és megjelenés időpontja/ ajánlattételi felhívás megküldésének időpontja Közbeszerzési eljárás tárgyának megnevezése, a beszerzés tárgya Nyertes ajánlattevővel/nyertes ajánlattevőkkel szerződött összeg vagy becsült érték Közbeszerzési eljárás fajtája 39. Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. (AK08385) Kórház u Kötszerek beszerzése Árubeszerzés A évi CXXIX tv. (régi Kbt.) VI. fejezet, a Kbt (2) bekezdés szerinti, nemzeti értékhatárt meghaladó eljárásrendben lefolytatott egyszerű eljárás 40. VKSZ Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (AK08745) Házgyári út Útszóró só beszerzése Árubeszerzés A évi CXXIX tv. (régi Kbt.) VI. fejezet, a Kbt (2) bekezdés szerinti, nemzeti értékhatárt meghaladó eljárásrendben lefolytatott egyszerű eljárás 41. VKSZ Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (AK08745) Házgyári út Téli síkosság-mentesítési munkák elvégzése-2011 Szolgáltatásmegrendelés A évi CXXIX tv. (régi Kbt.) VI. fejezet, a Kbt (2) bekezdés szerinti, nemzeti értékhatárt meghaladó eljárásrendben lefolytatott egyszerű eljárás 11

82 Sorszá m Ajánlatkérő neve Az eljárást megindító hirdetmény száma és megjelenés időpontja/ ajánlattételi felhívás megküldésének időpontja Közbeszerzési eljárás tárgyának megnevezése, a beszerzés tárgya Nyertes ajánlattevővel/nyertes ajánlattevőkkel szerződött összeg vagy becsült érték Közbeszerzési eljárás fajtája 42. Várpalota Város Önkormányzata (AK08256) 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u /2011. ( KÉ) Informatikai eszközök és nyomtatópatronok beszerzése Árubeszerzés A évi CXXIX tv. (régi Kbt.) Harmadik rész VI. fejezet szerinti, nemzeti értékhatárt meghaladó eljárásrendben lefolytatott egyszerű eljárás 43. Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. (AK08385) Kórház u Kötszerek beszerzése Árubeszerzés A évi CXXIX tv. (régi Kbt.) VI. fejezet, a Kbt (2) bekezdés szerinti, nemzeti értékhatárt meghaladó eljárásrendben lefolytatott egyszerű eljárás 44. Szivárvány Óvoda és Bölcsőde (AK07380) 8184 Balatonfűzfő, Bugyogóforrás út /2011. ( KÉ) Közétkeztetési szolgáltatás megrendelése a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde részére Szolgáltatásmegrendelés A évi CXXIX tv. (régi Kbt.) Harmadik rész VI. fejezet szerinti, nemzeti értékhatárt meghaladó eljárásrendben lefolytatott egyszerű eljárás 45. Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (AK 03356) 8184 Balatonfűzfő, Irinyi u Közétkeztetési szolgáltatás megrendelése az Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény részére Szolgáltatásmegrendelés A évi CXXIX tv. (régi Kbt.) VI. fejezet, a Kbt (2) bekezdés szerinti, nemzeti értékhatárt meghaladó eljárásrendben lefolytatott egyszerű eljárás 12

83 Sorszá m Ajánlatkérő neve Az eljárást megindító hirdetmény száma és megjelenés időpontja/ ajánlattételi felhívás megküldésének időpontja Közbeszerzési eljárás tárgyának megnevezése, a beszerzés tárgya Nyertes ajánlattevővel/nyertes ajánlattevőkkel szerződött összeg vagy becsült érték Közbeszerzési eljárás fajtája 46. Várpalota Kistérség Többcélú Társulása (AK08253) 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u /2011. ( KÉ) 2011/S ( ) Központi felnőtt és gyermek háziorvosi ügyelet ellátásának megrendelése Szolgáltatásmegrendelés A évi CXXIX tv. (régi Kbt.) IV. fejezet szerinti, közösségi értékhatárt meghaladó eljárásrendben lefolytatott gyorsított tárgyalásos eljárás 47. Balatonfűzfő Város Önkormányzata (AK00619) 8184 Balatonfűzfő, Nike körút Közétkeztetési szolgáltatás szociális étkeztetés megrendelése Balatonfűzfő Város Önkormányzata részére Szolgáltatásmegrendelés A évi CXXIX tv. (régi Kbt.) VI. fejezet, a Kbt (2) bekezdés szerinti, nemzeti értékhatárt meghaladó eljárásrendben lefolytatott egyszerű eljárás 48. Várpalota Város Önkormányzata (AK08256) 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u Biztosítási szolgáltatás megrendelése A évi CXXIX tv. (régi Kbt.) VI. fejezet, a Kbt (2) bekezdés szerinti, nemzeti értékhatárt meghaladó eljárásrendben lefolytatott egyszerű eljárás 49. VKSZ Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (AK08745) Házgyári út /2010 ( KÉ) Beruházási hitel felvétele Szolgáltatásmegrendelés A évi CXXIX tv. (régi Kbt.) VI. fejezet szerinti, nemzeti értékhatárt meghaladó eljárásrendben lefolytatott egyszerű eljárás 13

84 Sorszá m 50. Ajánlatkérő neve Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. (AK08385) Kórház u. 1. Az eljárást megindító hirdetmény száma és megjelenés időpontja/ ajánlattételi felhívás megküldésének időpontja Közbeszerzési eljárás tárgyának megnevezése, a beszerzés tárgya A Veszprém Regionális Onkológiai Központ építési engedélyezési terveinek átdolgozása Szolgáltatásmegrendelés Nyertes ajánlattevővel/nyertes ajánlattevőkkel szerződött összeg vagy becsült érték Közbeszerzési eljárás fajtája A évi CXXIX tv. (régi Kbt.) VI. fejezet, a Kbt (2) bekezdés szerinti, nemzeti értékhatárt meghaladó eljárásrendben lefolytatott egyszerű eljárás 51. Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. (AK08385) Kórház u Orvosi műszerek beszerzése Árubeszerzés A évi CXXIX tv. (régi Kbt.) VI. fejezet, a Kbt (2) bekezdés szerinti, nemzeti értékhatárt meghaladó eljárásrendben lefolytatott egyszerű eljárás 52. Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. (AK08385) Kórház u Kötszerek beszerzése Árubeszerzés A évi CXXIX tv. (régi Kbt.) VI. fejezet, a Kbt (2) bekezdés szerinti, nemzeti értékhatárt meghaladó eljárásrendben lefolytatott egyszerű eljárás 53. Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. (AK08385) Kórház u /2011. ( KÉ) 2011/S ( ) Protézisek beszerzése Árubeszerzés A évi CXXIX tv. (régi Kbt.) IV. fejezet szerinti, közösségi értékhatárt meghaladó eljárásrendben lefolytatott nyílt eljárás 14

85 Sorszá m Ajánlatkérő neve Az eljárást megindító hirdetmény száma és megjelenés időpontja/ ajánlattételi felhívás megküldésének időpontja Közbeszerzési eljárás tárgyának megnevezése, a beszerzés tárgya Nyertes ajánlattevővel/nyertes ajánlattevőkkel szerződött összeg vagy becsült érték Közbeszerzési eljárás fajtája 54. Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. (AK08385) Kórház u A Veszprém Regionális Onkológiai Központ létrehozásához szükséges közbeszerzési eljárásokban közbeszerzési feladatok ellátása Szolgáltatásmegrendelés A évi CXXIX tv. (régi Kbt.) VI. fejezet, a Kbt (2) bekezdés szerinti, nemzeti értékhatárt meghaladó eljárásrendben lefolytatott egyszerű eljárás 55. Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. (AK08385) Kórház u A Veszprém Regionális Onkológiai Központ létrehozásával kapcsolatban nyilvánosság biztosítására irányuló feladatok ellátása Szolgáltatásmegrendelés A évi CXXIX tv. (régi Kbt.) VI. fejezet, a Kbt (2) bekezdés szerinti, nemzeti értékhatárt meghaladó eljárásrendben lefolytatott egyszerű eljárás 56. Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. (AK08385) Kórház u /2011. ( KÉ) 2011/S ( ) Gyógyszerek és infúziók beszerzése Árubeszerzés A évi CXXIX tv. (régi Kbt.) IV. fejezet szerinti, közösségi értékhatárt meghaladó eljárásrendben lefolytatott nyílt eljárás 57. Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. (AK08385) Kórház u /2011. ( KÉ) Izotópok beszerzése Árubeszerzés A évi CXXIX tv. (régi Kbt.) VI. fejezet szerinti, nemzeti értékhatárt meghaladó eljárásrendben lefolytatott egyszerű eljárás 15

86 Sorszá m Ajánlatkérő neve Az eljárást megindító hirdetmény száma és megjelenés időpontja/ ajánlattételi felhívás megküldésének időpontja Közbeszerzési eljárás tárgyának megnevezése, a beszerzés tárgya Nyertes ajánlattevővel/nyertes ajánlattevőkkel szerződött összeg vagy becsült érték Közbeszerzési eljárás fajtája 58. Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. (AK08385) Kórház u /2011. ( KÉ) 2011/S ( ) Szemlencsék és tartozékaik beszerzése Árubeszerzés A évi CXXIX tv. (régi Kbt.) IV. fejezet szerinti, közösségi értékhatárt meghaladó eljárásrendben lefolytatott nyílt eljárás 59. Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. (AK08385) Kórház u Izotópok beszerzése Árubeszerzés A évi CXXIX tv. (régi Kbt.) VI. fejezet, a Kbt (2) bekezdés szerinti, nemzeti értékhatárt meghaladó eljárásrendben lefolytatott egyszerű eljárás 60. Várpalota Kistérség Többcélú Társulása (AK08253) 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u /S /2011.( KÉ) Központi felnőtt és gyermek háziorvosi ügyelet ellátásának megrendelése Szolgáltatásmegrendelés A évi CXXIX tv. (régi Kbt.) IV. fejezet szerinti, közösségi értékhatárt meghaladó eljárásrendben lefolytatott gyorsított tárgyalásos eljárás 61. Veszprém Megyei Kormányhivatal (AK10251) Megyeház tér Őrzés-védelmi és ahhoz kapcsolódó feladatok megrendelése Szolgáltatásmegrendelés A évi CXXIX tv. (régi Kbt.) VI. fejezet, a Kbt (2) bekezdés szerinti, nemzeti értékhatárt meghaladó eljárásrendben lefolytatott egyszerű eljárás 16

87 Sorszá m Ajánlatkérő neve Az eljárást megindító hirdetmény száma és megjelenés időpontja/ ajánlattételi felhívás megküldésének időpontja Közbeszerzési eljárás tárgyának megnevezése, a beszerzés tárgya Nyertes ajánlattevővel/nyertes ajánlattevőkkel szerződött összeg vagy becsült érték Közbeszerzési eljárás fajtája 62. Veszprém Megyei Kormányhivatal (AK10251) Megyeház tér /S ( ) 32681/2011. ( KÉ) Veszprém Megyei Kormányhivatal fenntartásában működő közigazgatási szervek elhelyezésére szolgáló ingatlanok takarítási munkáinak megrendelése Szolgáltatásmegrendelés A évi CXXIX tv. (régi Kbt.) IV. fejezet szerinti, közösségi értékhatárt meghaladó eljárásrendben lefolytatott gyorsított meghívásos eljárás Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. (AK08385) Kórház u. 1. Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. (AK08385) Kórház u. 1. Balatonboglár Város Önkormányzata (AK00605), 8630 Balatonboglár, Erzsébet utca /2011. ( KÉ) 32975/2011. ( KÉ) Protézisek beszerzése Árubeszerzés Szemlencsék és tartozékaik beszerzése Árubeszerzés Kék Kápolna és szabadtéri piac felújítása (DDOP-2.1.1/D ) Építési beruházás nettó Ft (szerződött összeg) A évi CXXIX tv. (régi Kbt.) VI. fejezet szerinti, nemzeti értékhatárt meghaladó eljárásrendben lefolytatott egyszerű eljárás A évi CXXIX tv. (régi Kbt.) VI. fejezet szerinti, nemzeti értékhatárt meghaladó eljárásrendben lefolytatott egyszerű eljárás Jogorvoslati eljárás indult, jogsértés megállapítására nem került sor, A évi CVIII. tv. (új Kbt.) 122. (7) bekezdés a) pontja alapján nemzeti eljárásrendben lefolytatott hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás 17

88 Sorszá m Ajánlatkérő neve Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. (AK08385) Kórház u. 1. Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. (AK08385) Kórház u. 1. VKSZ Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (AK08745) Házgyári út 1. Az eljárást megindító hirdetmény száma és megjelenés időpontja/ ajánlattételi felhívás megküldésének időpontja /2012. ( KÉ) Közbeszerzési eljárás tárgyának megnevezése, a beszerzés tárgya Erzsébet utalvány beszerzése Árubeszerzés Erzsébet utalvány beszerzése Árubeszerzés 50MW teljesítmény alatti, melegvíz hőhordozó közeg előállítására alkalmas hőforrás építési/létesítési engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése, engedélyeztetési eljárások lefolytatásával Szolgáltatásmegrendelés Nyertes ajánlattevővel/nyertes ajánlattevőkkel szerződött összeg vagy becsült érték nettó Ft (becsült érték) nettó Ft (becsült érték nettó Ft (szerződött összeg) Közbeszerzési eljárás fajtája évi CVIII. tv. (új Kbt.) 121. (1) bekezdés b) pont szerinti, nemzeti értékhatárt meghaladó eljárásrendben lefolytatott hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás a Kbt. 94. (2) bekezdés c) alapján évi CVIII. tv. (új Kbt.) 121. (1) bekezdés b) pont szerinti, nemzeti értékhatárt meghaladó eljárásrendben lefolytatott hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás a Kbt. 94. (2) bekezdés c) alapján A évi CVIII. tv. (Kbt.) Kbt (1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti eljárásrendben lefolytatott hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárás 69. Veszprém Megyei Kormányhivatal (AK10251) Megyeház tér /2012. ( KÉ) 2012/S Melegétel utalványok és iskolakezdési támogatási utalványok beszerzése Árubeszerzés nettó Ft (becsült érték) A évi CVIII. tv. (új Kbt.) 85. (2) bekezdés alapján közösségi eljárásrendben lefolytatott gyorsított meghívásos eljárás 18

89 Sorszá m 70. Ajánlatkérő neve Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. (AK08385) Kórház u. 1. Az eljárást megindító hirdetmény száma és megjelenés időpontja/ ajánlattételi felhívás megküldésének időpontja 6251/2012. ( KÉ) Közbeszerzési eljárás tárgyának megnevezése, a beszerzés tárgya Citosztatikus keverék infúziók gravimetrikus előállítását biztosító rendszer beszerzése Árubeszerzés Nyertes ajánlattevővel/nyertes ajánlattevőkkel szerződött összeg vagy becsült érték nettó ,Ft (becsült érték) Közbeszerzési eljárás fajtája évi CVIII. tv. (új Kbt.) 121. (1) bekezdés b) pont szerinti, nemzeti értékhatárt meghaladó eljárásrendben lefolytatott nyílt eljárás Várpalota Város Önkormányzata (AK08256) 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. Veszprém Megyei Kormányhivatal (AK10251) Megyeház tér 1. Várpalota Város Önkormányzata (AK08256) 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u / KÉ) 2012/S ( ) Várpalota Város Önkormányzatának fenntartásában lévő Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde tagóvodái részére készételek szállítása Árubeszerzés Erzsébet utalvány beszerzése Árubeszerzés Várpalotai Ápoló Otthon részére készételek szállítása Árubeszerzés nettó Ft (becsült érték) nettó Ft (becsült érték) nettó ,- Ft (becsült érték) évi CVIII. tv. (új Kbt.) Második rész XII. fejezet szerinti, közösségi értékhatárt meghaladó eljárásrendben lefolytatott nyílt eljárás évi CVIII. tv. (új Kbt.) 121. (1) bekezdés b) pont szerinti, nemzeti értékhatárt meghaladó eljárásrendben lefolytatott hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás a Kbt. 94. (2) bekezdés c) alapján A évi CVIII. tv. (Kbt.) 122. (7) bekezdés a) pontja alapján nemzeti eljárásrendben lefolytatott hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás 19

90 Sorszá m 74. Ajánlatkérő neve VKSZ Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (AK08745) Házgyári út 1. Az eljárást megindító hirdetmény száma és megjelenés időpontja/ ajánlattételi felhívás megküldésének időpontja Közbeszerzési eljárás tárgyának megnevezése, a beszerzés tárgya 4 db új gépjármű beszerzése Árubeszerzés Nyertes ajánlattevővel/nyertes ajánlattevőkkel szerződött összeg vagy becsült érték nettó ,-Ft (becsült érték) Közbeszerzési eljárás fajtája A évi CVIII. tv. (Kbt.) 122. (7) bekezdés a) pontja alapján nemzeti eljárásrendben lefolytatott hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás Balatonboglár Város Önkormányzata (AK00605) 8630 Balatonboglár, Erzsébet utca 11. VKSZ Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (AK08745) Házgyári út 1. Berhida Város Önkormányzata (AK00946) 8181 Berhida, Veszprémi út Szent Erzsébet Emlékpark felújítása (DDOP-2.1.1/D ) Építési beruházás 3 db új gépjármű beszerzése Árubeszerzés Sédmenti kultúrpark kialakítása (MVH Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága által jóváhagyott, 231/1901/9/25/2009. számú határozatban megjelölt projekt) Építési beruházás nettó ,- Ft (szerződött összeg) nettó ,- Ft (szerződött összeg) nettó ,- Ft (szerződött összeg) A évi CVIII. tv. (új Kbt.) 122. (7) bekezdés a) pontja alapján nemzeti eljárásrendben lefolytatott hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás A évi CVIII. tv. (Kbt.) 122. (7) bekezdés a) pontja alapján nemzeti eljárásrendben lefolytatott hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás A évi CVIII. tv. (Kbt.) 122. (7) bekezdés a) pontja alapján nemzeti eljárásrendben lefolytatott hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás 20

91 Sorszá m 78. Ajánlatkérő neve Kaposvári Városgazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság (AK11138) 7400 Kaposvár, Cseri u. 16. Az eljárást megindító hirdetmény száma és megjelenés időpontja/ ajánlattételi felhívás megküldésének időpontja 2012/S ( ) Közbeszerzési eljárás tárgyának megnevezése, a beszerzés tárgya Gépjárművek javítása Szolgáltatásmegrendelés Nyertes ajánlattevővel/nyertes ajánlattevőkkel szerződött összeg vagy becsült érték nettó ,-Ft (becsült érték) Közbeszerzési eljárás fajtája A évi CVIII. tv. (Kbt.) Második Rész XII. fejezet szerinti uniós eljárásrendben lefolytatott nyílt közbeszerzési eljárás 79. Balatonboglár Város Önkormányzata (AK00605) 8630 Balatonboglár, Erzsébet utca Boglári Buborék játszópark kialakítása (DDOP-2.1.1/D ) Építési beruházás nettó ,-Ft (szerződött összeg) A évi CVIII. tv. (új Kbt.) 122. (7) bekezdés a) pontja alapján nemzeti eljárásrendben lefolytatott hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás 80. Balatonboglár Város Önkormányzata (AK00605) 8630 Balatonboglár, Erzsébet utca Multifunkciós sport- és szabadidőtér építése, és Gyerekfoglalkoztató kialakítása (DDOP-4.1.1/A-09-2f ) Építési beruházás nettó ,-Ft (szerződött összeg) A évi CVIII. tv. (új Kbt.) 122. (7) bekezdés a) pontja alapján nemzeti eljárásrendben lefolytatott hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás 81. Balatonboglár Város Önkormányzata (AK00605) 8630 Balatonboglár, Erzsébet utca Platán sor és Parti sétány komplex közterület fejlesztése (DDOP-4.1.1/A-09-2f ) Építési beruházás nettó ,-Ft (szerződött összeg) A évi CVIII. tv. (új Kbt.) 122. (7) bekezdés a) pontja alapján nemzeti eljárásrendben lefolytatott hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás 21

92 Sorszá m Ajánlatkérő neve Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. (AK08385) Kórház u. 1. VKSZ Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (AK08745) Házgyári út 1. Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. (AK08385) Kórház u. 1. Az eljárást megindító hirdetmény száma és megjelenés időpontja/ ajánlattételi felhívás megküldésének időpontja 11057/2012. ( KÉ) 2012/S ( ) Közbeszerzési eljárás tárgyának megnevezése, a beszerzés tárgya Gyógyszerek és infúziók beszerzése Árubeszerzés Veszprém Megyei Jogú Város közigazgatási területén, Kádártán és Gyulafirátóton hóeltakarítási és síkosság-mentesítési feladatok ellátása Szolgáltatásmegrendelés Csontsebészeti implantátumok beszerzése Árubeszerzés Nyertes ajánlattevővel/nyertes ajánlattevőkkel szerződött összeg vagy becsült érték nettó Ft (becsült érték) nettó ,- Ft, (becsült érték) nettó Ft (becsült érték) Közbeszerzési eljárás fajtája évi CVIII. tv. (új Kbt.) Második rész XII. fejezet szerinti, közösségi értékhatárt meghaladó eljárásrendben lefolytatott nyílt eljárás A évi CVIII. tv. (Kbt.) 122. (7) bekezdés a) pontja alapján nemzeti eljárásrendben lefolytatott hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás évi CVIII. tv. (új Kbt.) 122. (7) bekezdés a) pontja alapján nemzeti eljárásrendben lefolytatott hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás 85. VKSZ Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (AK08745) Házgyári út Útszóró só beszerzése Árubeszerzés nettó ,-Ft (szerződött összeg) A évi CVIII. tv. (Kbt.) 122. (7) bekezdés a) pontja alapján nemzeti eljárásrendben lefolytatott hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás 22

93 Sorszá m 86. Ajánlatkérő neve Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. (AK08385) Kórház u. 1. Az eljárást megindító hirdetmény száma és megjelenés időpontja/ ajánlattételi felhívás megküldésének időpontja 14133/2012. ( KÉ) 2012/S ( ) Közbeszerzési eljárás tárgyának megnevezése, a beszerzés tárgya Gyógyszerek és infúziók beszerzése Árubeszerzés Nyertes ajánlattevővel/nyertes ajánlattevőkkel szerződött összeg vagy becsült érték nettó Ft (becsült érték) Közbeszerzési eljárás fajtája évi CVIII. tv. (új Kbt.) Második rész XII. fejezet szerinti, közösségi értékhatárt meghaladó eljárásrendben lefolytatott nyílt eljárás 87. Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. (AK08385) Kórház u /2012. ( KÉ) Izotópok beszerzése Árubeszerzés nettó Ft (becsült érték évi CVIII. tv. (új Kbt.) 121. (1) bekezdés b) pont szerinti, nemzeti értékhatárt meghaladó eljárásrendben lefolytatott nyílt eljárás 88. VKSZ Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (AK08745) Házgyári út Európai Uniós támogatással megvalósuló projekthez kapcsolódó, a távhőszektor energetikai korszerűsítésére kiírt pályázati eljárásban a pályázati projekt előkészítése, a pályázat elkészítése és benyújtása, valamint a pályázati projekt mellékletétét képező megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, illetve az ehhez közvetlenül kapcsolódó tanácsadói feladatok elvégzése (projekt előkészítése) Szolgáltatásmegrendelés nettó ,-Ft (szerződött összeg) A évi CVIII. tv. (Kbt.) 122. (7) bekezdés a) pontja alapján nemzeti eljárásrendben lefolytatott hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás 23

94 Sorszá m 89. Ajánlatkérő neve Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. (AK08385) Kórház u. 1. Az eljárást megindító hirdetmény száma és megjelenés időpontja/ ajánlattételi felhívás megküldésének időpontja Közbeszerzési eljárás tárgyának megnevezése, a beszerzés tárgya Orvosi műszerek beszerzése Árubeszerzés Nyertes ajánlattevővel/nyertes ajánlattevőkkel szerződött összeg vagy becsült érték nettó Ft (becsült érték) Közbeszerzési eljárás fajtája évi CVIII. tv. (új Kbt.) 122. (7) bekezdés a) pontja alapján nemzeti eljárásrendben lefolytatott hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás 90. Veszprém Megyei Intézményfenntartó Központ (AK10768) Megyeház tér /2012 ( KÉ) 2012/S Élelmiszerek beszerzése és szállítása a Veszprém Megyei Fogyatékos Személyek Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye részére Árubeszerzés nettó ,- Ft (szerződött összeg) évi CVIII. tv. Második rész XII. fejezet szerinti, közösségi értékhatárt meghaladó eljárásrendben lefolytatott nyílt eljárás 91. Veszprém Megyei Intézményfenntartó Központ (AK10768) Megyeház tér /2010 ( KÉ) 2012/S Élelmiszerek beszerzése és szállítása a Veszprém Megyei Idősek Otthonainak Egyesített Szociális és Módszertani Intézménye részére Árubeszerzés nettó Ft (szerződött összeg) évi CVIII. tv. Második rész XII. fejezet szerinti, közösségi értékhatárt meghaladó eljárásrendben lefolytatott nyílt eljárás 92. Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (AK 03356) 8184 Balatonfűzfő, Irinyi u Közétkeztetési szolgáltatás megrendelése az Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény részére Szolgáltatásmegrendelés nettó Ft (becsült érték) A évi CVIII. tv. (Kbt.) Kbt (1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti eljárásrendben lefolytatott hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárás 24

95 Sorszá m 93. Ajánlatkérő neve Balatonfűzfő Város Önkormányzata (AK00619) 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. Az eljárást megindító hirdetmény száma és megjelenés időpontja/ ajánlattételi felhívás megküldésének időpontja Közbeszerzési eljárás tárgyának megnevezése, a beszerzés tárgya Közétkeztetési szolgáltatás szociális étkeztetés megrendelése Balatonfűzfő Város Önkormányzata részére Szolgáltatásmegrendelés Nyertes ajánlattevővel/nyertes ajánlattevőkkel szerződött összeg vagy becsült érték nettó Ft (becsült érték) Közbeszerzési eljárás fajtája A évi CVIII. tv. (Kbt.) 122. (7) bekezdés a) pontja alapján nemzeti eljárásrendben lefolytatott hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás 94. Szivárvány Óvoda és Bölcsőde (AK07380) 8184 Balatonfűzfő, Bugyogóforrás út /2012. ( KÉ) Közétkeztetési szolgáltatás megrendelése a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde részére Szolgáltatásmegrendelés nettó ,-Ft (becsült érték) A évi CVIII. tv. (Kbt.) Kbt (1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti eljárásrendben lefolytatott hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárás Várpalota Város Önkormányzata (AK08256) 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. VKSZ Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (AK08745) Házgyári út Várpalotai Ápoló Otthon részére készételek szállítása Árubeszerzés Belvízvédelmi karbantartás Szolgáltatásmegrendelés nettó Ft (becsült érték) nettó ,- Ft (szerződött összeg) A évi CVIII. tv. (Kbt.) 122. (7) bekezdés a) pontja alapján nemzeti eljárásrendben lefolytatott hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás A évi CVIII. tv. (Kbt.) 122. (7) bekezdés a) pontja alapján nemzeti eljárásrendben lefolytatott hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás 25

96 Sorszá m 97. Ajánlatkérő neve VKSZ Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (AK08745) Házgyári út 1. Az eljárást megindító hirdetmény száma és megjelenés időpontja/ ajánlattételi felhívás megküldésének időpontja Közbeszerzési eljárás tárgyának megnevezése, a beszerzés tárgya Köztéri illemhely üzemeltetése és takarítása Szolgáltatásmegrendelés Nyertes ajánlattevővel/nyertes ajánlattevőkkel szerződött összeg vagy becsült érték nettó Ft (szerződött összeg) Közbeszerzési eljárás fajtája A évi CVIII. tv. (Kbt.) 122. (7) bekezdés a) pontja alapján nemzeti eljárásrendben lefolytatott hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás 98. Veszprém Megyei Kormányhivatal (AK10251) Megyeház tér Őrzés-védelmi és ahhoz kapcsolódó feladatok megrendelése Szolgáltatásmegrendelés nettó Ft (szerződött összeg) A évi CVIII. tv. (új Kbt.) 122. (7) bekezdés a) pontja alapján nemzeti eljárásrendben lefolytatott hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. (AK08385) Kórház u. 1. Balatonboglár Város Önkormányzata (AK00605) 8630 Balatonboglár, Erzsébet utca Kötszerek beszerzése Árubeszerzés Napelemes rendszer kiépítése Balatonboglár Város Önkormányzat fenntartásában működő épületeken Építési beruházás (KEOP /A) nettó Ft (becsült érték) nettó ,-Ft (szerződött összeg) évi CVIII. tv. (új Kbt.) 122. (7) bekezdés a) pontja alapján nemzeti eljárásrendben lefolytatott hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás A évi CVIII. tv. (új Kbt.) 122. (7) bekezdés a) pontja alapján nemzeti eljárásrendben lefolytatott hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás 26

97 Sorszá m Ajánlatkérő neve ÉLETÖRÖM Idős Otthon Szociális Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft. (AK18040) Sólyi utca 20. Veszprém Megyei Kormányhivatal (AK10251) Megyeház tér 1. Veszprém Megyei Kormányhivatal (AK10251) Megyeház tér 1. Csarnok Veszprémi Csarnoküzemeltető, Rendezvényszervez ő és Kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság (AK 09471) Házgyári út 1. Az eljárást megindító hirdetmény száma és megjelenés időpontja/ ajánlattételi felhívás megküldésének időpontja /2013 ( KÉ) 2013/S /S /2013 ( KÉ) 6965/2013. ( KÉ) Közbeszerzési eljárás tárgyának megnevezése, a beszerzés tárgya Napkollektoros és napelemes rendszer kiépítése Építési beruházás (KEOP /A) Takarítási munkák elvégzése Szolgáltatás megrendelése Megbízási szerződés a TÁMOP / jelű, A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (decentralizált programok a konvergencia régiókban) elnevezésű kiemelt projektben részt vevő személyek részére mentori szolgáltatás biztosítására Veszprém megyében Szolgáltatás megrendelése Veszprém Aréna Sport- és Rendezvénycsarnok hang-, fényés színpadtechnikai berendezéseinek üzemeltetése és karbantartása Szolgáltatás megrendelése Nyertes ajánlattevővel/nyertes ajánlattevőkkel szerződött összeg vagy becsült érték Közbeszerzési eljárás fajtája nettó Ft (szerződött összeg) Kbt (7) bekezdés a) pont szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás nettó Ft (becsült érték) nettó Ft (becsült érték) nettó Ft (szerződött összeg) évi CVIII. tv. Második Része szerinti, uniós értékhatárt meghaladó eljárásrendben lefolytatott nyílt eljárás évi CVIII. törvény Második Része szerinti, uniós értékhatárt meghaladó eljárásrendben lefolytatott nyílt eljárás A évi CVIII. tv. (új Kbt.) 122. (4) bekezdése alapján alkalmazandó, a Kbt. 89. szerinti nemzeti eljárásrendben lefolytatott hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárás 27

98 Sorszá m Ajánlatkérő neve Balatonboglár Város Önkormányzata (AK00605) 8630 Balatonboglár, Erzsébet utca 11. KAPOS TV ÉS RÁDIÓ Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (AK18946) 7400 Kaposvár, Kossuth L. utca 6. Az eljárást megindító hirdetmény száma és megjelenés időpontja/ ajánlattételi felhívás megküldésének időpontja Közbeszerzési eljárás tárgyának megnevezése, a beszerzés tárgya Balatonboglári Óvoda Fejlesztése ( DDOP ) Építési beruházás Eszközök beszerzése Árubeszerzés Nyertes ajánlattevővel/nyertes ajánlattevőkkel szerződött összeg vagy becsült érték nettó Ft (szerződött összeg) nettó Ft (szerződött összeg) Közbeszerzési eljárás fajtája Kbt (7) bekezdés a) pontja alapján alkalmazandó, a Kbt. 94. szerinti, hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás Kbt (7) bekezdés a) pontja alapján alkalmazandó a Kbt. 94. szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás 107. VKSZ Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (AK08745) Házgyári út Útszóró só beszerzése Árubeszerzés nettó Ft (becsült érték) Kbt. 122/A szerinti, hirdetmény közzététele nélküli nyílt közbeszerzési eljárás 108. Veszprém Megyei Kormányhivatal (AK10251) Megyeház tér Mediációs szolgáltatások és képzések megrendelése (TÁMOP C-11/ ) Szolgáltatás megrendelése nettó ,-Ft (szerződött összeg) Kbt (7) bekezdés a) pontja alapján alkalmazandó, a Kbt. 94. szerinti, hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás 28

99 Sorszá m 109. Ajánlatkérő neve VKSZ Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (AK08745) Házgyári út 1. Az eljárást megindító hirdetmény száma és megjelenés időpontja/ ajánlattételi felhívás megküldésének időpontja Közbeszerzési eljárás tárgyának megnevezése, a beszerzés tárgya Útszóró só beszerzése-ii. Árubeszerzés Nyertes ajánlattevővel/nyertes ajánlattevőkkel szerződött összeg vagy becsült érték Közbeszerzési eljárás fajtája nettó Ft (szerződött összeg) Kbt (7) bekezdés a) pontja alapján alkalmazandó, a Kbt. 94. szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás 110. VKSZ Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (AK08745) Házgyári út /2013 ( KÉ) 2013/S Síkosság-mentesítési feladatok ellátása Szolgáltatás megrendelése nettó Ft (becsült érték) Kbt. Második része szerinti, uniós értékhatárt meghaladó értékrendben lefolytatott gyorsított tárgyalásos eljárás Litér Község Önkormányzata (AK19919) 8196 Litér, Álmos utca 37. PÉTKOMM Kft. (AK19974) 8105 Pétfürdő, Berhidai út Új helyi termelői piac kialakítása (MVH 208/1907/18/9/2012.) Építési beruházás Traktor beszerzése Árubeszerzés nettó ,- Ft (szerződött összeg) Kbt (7) bekezdés a) pontja alapján alkalmazandó, a Kbt. 94. szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás nettó ,- Ft (szerződött összeg) Kbt. 122/A szerinti, hirdetmény közzététele nélküli nyílt közbeszerzési eljárás 29

100 Sorszá m 113. Ajánlatkérő neve Balatonboglár Város Önkormányzata (AK00605) 8630 Balatonboglár, Erzsébet utca 11. Az eljárást megindító hirdetmény száma és megjelenés időpontja/ ajánlattételi felhívás megküldésének időpontja Közbeszerzési eljárás tárgyának megnevezése, a beszerzés tárgya Kéményseprő-ipari közszolgáltatás megrendelése Szolgáltatás megrendelése Nyertes ajánlattevővel/nyertes ajánlattevőkkel szerződött összeg vagy becsült érték nettó ,Ft (becsült érték) Közbeszerzési eljárás fajtája Kbt. 122/A szerinti, hirdetmény közzététele nélküli nyílt közbeszerzési eljárás 114. Veszprém Megyei Önkormányzat (AK08402) 8200 Megyeház tér /2013 ( KÉ) A Veszprém Megyei Önkormányzat tervezési dokumentumainak elkészítése a közötti uniós programozási szakaszra vonatkozóan (ÁROP /A-2013-A) Szolgáltatás megrendelése nettó ,- Ft (szerződött összeg) Kbt. Harmadik rész 121. (1) bekezdés b) pontja alapján alkalmazandó, 83. szerinti nyílt közbeszerzési eljárás Veszprém Megyei Kormányhivatal (AK10251) Megyeház tér 1. Veszprém Megyei Kormányhivatal (AK10251) Megyeház tér 1. Veszprém Megyei Kormányhivatal (AK10251) Megyeház tér Számítógéprendszerek szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése rész: Homogén kliensek II.4. Árubeszerzés Számítógéprendszerek szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése rész: Homogén kliensek II.6. Árubeszerzés Számítógéprendszerek szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése rész: Heterogén számítógépek III.5. Árubeszerzés nettó ,- Ft (szerződött összeg) nettó ,- Ft (szerződött összeg) nettó Ft (becsült érték) Kbt (4) bekezdés b) pontja alapján alkalmazandó verseny újranyitásával lefolytatott eljárás Kbt (4) bekezdés b) pontja alapján alkalmazandó verseny újranyitásával lefolytatott eljárás Kbt (4) bekezdés b) pontja alapján alkalmazandó verseny újranyitásával lefolytatott eljárás 30

101 Sorszá m 118. Ajánlatkérő neve Veszprém Megyei Kormányhivatal (AK10251) Megyeház tér 1. Az eljárást megindító hirdetmény száma és megjelenés időpontja/ ajánlattételi felhívás megküldésének időpontja Közbeszerzési eljárás tárgyának megnevezése, a beszerzés tárgya Számítógéprendszerek szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése rész: Heterogén számítógépek III.7. Árubeszerzés Nyertes ajánlattevővel/nyertes ajánlattevőkkel szerződött összeg vagy becsült érték Közbeszerzési eljárás fajtája nettó Ft (szerződött összeg) Kbt (4) bekezdés b) pontja alapján alkalmazandó verseny újranyitásával lefolytatott eljárás 119. Balatonlelle Város Önkormányzata (AK00626) 8638 Balatonlelle, Petőfi u Kéményseprő-ipari közszolgáltatás megrendelése Szolgáltatás megrendelése nettó ,- Ft (becsült érték) Kbt. 122/A szerinti, hirdetmény közzététele nélküli nyílt közbeszerzési eljárás 120. Magyar Bencés Kongregáció Szent Ányos Bencés Perjelség (AK19920) 8237 Tihany, I. András tér Tihanyi Bencés Apátság rekonstrukciójának befejezése Építési beruházás nettó (szerződött összeg) Kbt (7) bekezdés a) pontja alapján alkalmazandó, a Kbt. 94. szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás 121. Probio Zrt. (AK16741) 8230 Balatonfüred, Fürdő utca /2013. ( KÉ) Új szívó-seprő célgép beszerzése Árubeszerzés nettó Ft (szerződött összeg) a Kbt. III. fejezet 121. (1) bekezdés b) pontja alapján alkalmazandó, 83. szerinti nyílt közbeszerzési eljárás 122. Balatonboglár Város Önkormányzata (AK00605) 8630 Balatonboglár, Erzsébet utca Kéményseprő-ipari közszolgáltatás megrendelése II. Szolgáltatás megrendelése nettó Ft (becsült érték) Kbt. 122/A szerinti, hirdetmény közzététele nélküli nyílt közbeszerzési eljárás 31

102 Sorszá m 123. Ajánlatkérő neve Kaposvári Élményés Gyógyfürdő Nonprofit Kft. (AK20002) 7400 Kaposvár, Csík Ferenc sétány 1. Az eljárást megindító hirdetmény száma és megjelenés időpontja/ ajánlattételi felhívás megküldésének időpontja 22948/2013 ( KÉ) Közbeszerzési eljárás tárgyának megnevezése, a beszerzés tárgya A Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő teljes körű belső takarítási munkáinak elvégzése Szolgáltatás megrendelése Nyertes ajánlattevővel/nyertes ajánlattevőkkel szerződött összeg vagy becsült érték nettó Ft (becsült érték) Közbeszerzési eljárás fajtája A Kbt (1) bekezdés b) pontja alapján alkalmazandó 89. szerinti nemzeti értékhatárt elérő hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárás Veszprém Megyei Kormányhivatal (AK10251) Megyeház tér 1. Balatonboglár Város Önkormányzata (AK00605) 8630 Balatonboglár, Erzsébet utca /2013 ( KÉ) Papíráru, irodaszerek, nyomtatványok beszerzése Árubeszerzés Közétkeztetési szolgáltatás megrendelése Szolgáltatás megrendelése nettó Ft (szerződött összeg) nettó Ft (becsült érték) a Kbt. III. fejezet 121. (1) bekezdés b) pontja alapján alkalmazandó, 83. szerinti nyílt közbeszerzési eljárás Kbt. 122/A. szerinti, hirdetmény közzététele nélküli nyílt közbeszerzési eljárás Balatonboglár Város Önkormányzata (AK00605) 8630 Balatonboglár, Erzsébet utca 11. VKSZ Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (AK08745) Házgyári út Balatonboglár Város területén lévő strandok fenntartási feladatainak ellátása Szolgáltatás megrendelése Játszóterek felújítási és bontási munkáinak elvégzése Építési beruházás nettó Ft (becsült érték) nettó ,- Ft (szerződött összeg) Kbt. 122/A szerinti, hirdetmény közzététele nélküli nyílt közbeszerzési eljárás Kbt. 122/A szerinti, hirdetmény közzététele nélküli nyílt közbeszerzési eljárás 32

103 Sorszá m Ajánlatkérő neve Balatonboglár Város Önkormányzata (AK00605) 8630 Balatonboglár, Erzsébet utca 11. Berhida Város Önkormányzata (AK00946) 8181 Berhida, Veszprémi út 1-3. Litér Község Önkormányzata (AK19919) 8196 Litér, Álmos utca 37. Az eljárást megindító hirdetmény száma és megjelenés időpontja/ ajánlattételi felhívás megküldésének időpontja /2014 ( KÉ) Közbeszerzési eljárás tárgyának megnevezése, a beszerzés tárgya Balatonboglár Város területén lévő strandok fenntartási feladatainak ellátása-ii. Szolgáltatás megrendelése Séd menti kultúrpark bővítése II. ütem Építési beruházás Kerékpárút építése kerékpáros turisztikai fejlesztés Litér Balatonfűzfő Szentkirályszabadja térségben (KDOP-2.1.1/D ) Építési beruházás Nyertes ajánlattevővel/nyertes ajánlattevőkkel szerződött összeg vagy becsült érték nettó ,- Ft (szerződött összeg) nettó ,- Ft (szerződött összeg) nettó Ft (szerződött összeg) Közbeszerzési eljárás fajtája Kbt. 122/A szerinti, hirdetmény közzététele nélküli nyílt közbeszerzési eljárás Kbt (7) bekezdés a) pontja alapján alkalmazandó, a Kbt. 94. szerinti, hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás A Kbt (1) bekezdés b) pontja alapján alkalmazandó 89. szerinti hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárás 131. Várpalota Város Önkormányzata (AK08256) 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza utca Útfelújítás Építési beruházás nettó ,- Ft (szerződött összeg) Kbt. 122/A. szerinti, hirdetmény közzététele nélküli nyílt közbeszerzési eljárás 132. Veszprém Megyei Kormányhivatal (AK10251) Megyeház tér Könyvvizsgálói szolgáltatás megrendelése (TÁMOP / ) Szolgáltatás megrendelése nettó ,- Ft (szerződött összeg) Kbt. 122/A. szerinti, hirdetmény közzététele nélküli nyílt közbeszerzési eljárás 33

104 Sorszá m Ajánlatkérő neve Várpalota Város Önkormányzata (AK08256) 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza utca 39. Várpalota Város Önkormányzata (AK08256) 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza utca 39. Az eljárást megindító hirdetmény száma és megjelenés időpontja/ ajánlattételi felhívás megküldésének időpontja Közbeszerzési eljárás tárgyának megnevezése, a beszerzés tárgya A Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde tagóvodáiban felújítási munkák elvégzése Építési beruházás A Fekete Gyémánt Idősek Otthona épületében felújítási munkák elvégzése Építési beruházás Nyertes ajánlattevővel/nyertes ajánlattevőkkel szerződött összeg vagy becsült érték nettó ,- Ft (szerződött összeg) nettó Ft (szerződött összeg) Közbeszerzési eljárás fajtája Kbt. 122/A szerinti hirdetmény közzététele nélküli nyílt közbeszerzési eljárás Kbt. 122/A hirdetmény közzététele nélküli nyílt közbeszerzési eljárás 135. Várpalota Város Önkormányzata (AK08256) 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza utca A Várpalotai Rákóczi Telepi Tagiskolában felújítási munkák elvégzése Építési beruházás nettó ,- Ft (szerződött összeg) Kbt.122/A hirdetmény közzététele nélküli nyílt közbeszerzési eljárás Litér Község Önkormányzata (AK19919) 8196 Litér, Álmos utca 37. Kaposvári Tömegközlekedési Zrt. (AK16923) 7400 Kaposvár, Áchim A. utca Fotovoltaikus rendszerek kialakítása (KEOP /N) Építési beruházás Rugalmas foglalkoztatás elősegítésére nyújtott feladatok ellátása és képzések lefolytatása a KT Zrt-nél (TÁMOP / ) Szolgáltatás megrendelése nettó Ft (szerződött összeg) nettó Ft (szerződött összeg) Kbt. 122/A szerinti hirdetmény közzététele nélküli nyílt közbeszerzési eljárás Kbt. 122/A szerinti hirdetmény közzététele nélküli nyílt közbeszerzési eljárás 34

105 Sorszá m 138. Ajánlatkérő neve ÉLETÖRÖM Idős Otthon Szociális Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft. (AK18040) Sólyi utca 20. Az eljárást megindító hirdetmény száma és megjelenés időpontja/ ajánlattételi felhívás megküldésének időpontja Közbeszerzési eljárás tárgyának megnevezése, a beszerzés tárgya Napelemes és napkollektoros rendszer telepítése a veszprémi Életöröm Idősek Otthonában (KEOP /A) Építési beruházás Nyertes ajánlattevővel/nyertes ajánlattevőkkel szerződött összeg vagy becsült érték nettó Ft (szerződött összeg) Közbeszerzési eljárás fajtája Kbt. 122/A szerinti hirdetmény közzététele nélküli nyílt közbeszerzési eljárás KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Korlátolt Felelősségű Társaság (AK16977) 7400 Kaposvár, Achim A utca 2. Csolnoky Ferenc Kórház (AK08385) Kórház utca 1. Dél-Dunántúli Hulladékkezelő Nonprofit Kft. (AK21763) 7400 Kaposvár, Áchim A. utca 2. Ősi Község Önkormányzata (AK21365) 8161 Ősi, Kossuth Lajos utca Rugalmas foglalkoztatás elősegítésére nyújtott feladatok ellátása és képzések lefolytatása a KAVÍZ Kft-nél (TÁMOP / ) Szolgáltatás megrendelése Telefonközpont beszerzése (TIOP / ) Szolgáltatás megrendelése Rugalmas foglalkoztatás elősegítésére nyújtott feladatok ellátása és képzések lefolytatása a DDH Nonprofit Kft-nél (TÁMOP / ) Szolgáltatás megrendelése Útfelújítás, útépítés, járdaépítés és egyéb kiegészítő munkák elvégzése Építési beruházás nettó Ft (szerződött összeg) nettó Ft (szerződött összeg) nettó Ft (szerződött összeg) nettó ,- Ft (szerződött összeg) Kbt. 122/A. szerinti, hirdetmény közzététele nélküli nyílt közbeszerzési eljárás Kbt (4) bekezdés b) pontja alapján verseny újranyitásával lefolytatott eljárás Kbt. 122/A. szerinti, hirdetmény közzététele nélküli nyílt közbeszerzési eljárás Kbt. 122/A. szerinti, hirdetmény közzététele nélküli nyílt közbeszerzési eljárás 35

106 Sorszá m 143. Ajánlatkérő neve Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. (AK15914) 7400 Kaposvár, Fő utca 52. Az eljárást megindító hirdetmény száma és megjelenés időpontja/ ajánlattételi felhívás megküldésének időpontja Közbeszerzési eljárás tárgyának megnevezése, a beszerzés tárgya Rugalmas foglalkoztatás elősegítésére nyújtott feladatok ellátása és képzések lefolytatása a Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrtnél (TÁMOP / ) Szolgáltatás megrendelése Nyertes ajánlattevővel/nyertes ajánlattevőkkel szerződött összeg vagy becsült érték nettó Ft (szerződött összeg) Közbeszerzési eljárás fajtája Kbt. 122/A. szerinti, hirdetmény közzététele nélküli nyílt közbeszerzési eljárás Balatonboglár Város Önkormányzata (AK00605) 8630 Balatonboglár, Erzsébet utca 11. Kapos Holding Zrt. (AK21755) 7400 Kaposvár, Áchim A. u. 2. Csolnoky Ferenc Kórház (AK08385) Kórház utca 1. Veszprém Megyei Kormányhivatal (AK10251) Megyeház tér /2014 ( KÉ) 2014/S /2014 ( KÉ) 2014/S Balatonboglár-Szőlőskislak ivóvízminőségének javítása (KEOP-1.3.0/ ) Szolgáltatásmegrendelés "Biztosítási szolgáltatások megrendelése" Szolgáltatás megrendelése Élelmiszerbeszerzés Árubeszerzés Pápai Kormányablak kivitelezési munkáinak elvégzése (TIOP-3.3.1/A-12/ ) Építési beruházás nettó ,- Ft (szerződött összeg) nettó Ft (szerződött összeg) nettó Ft (becsült érték) nettó Ft (szerződött összeg) Kbt. 122/A szerinti, hirdetmény közzététele nélküli nyílt közbeszerzési eljárás A Kbt. Második rész, 89. szerinti hirdetmény közzétételével induló, uniós értékrendben lefolytatott tárgyalásos közbeszerzési eljárás évi CVIII. tv. (Kbt.) Második rész, 83. szerinti, uniós értékrendben lefolytatott nyílt közbeszerzési eljárás Kbt. 122/A. szerinti, hirdetmény közzététele nélküli nyílt közbeszerzési eljárás 36

107 Sorszá m Ajánlatkérő neve Kapos Holding Zrt. (AK21755) 7400 Kaposvár, Áchim A. u. 2. VKSZ Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (AK08745) Házgyári út 1. Az eljárást megindító hirdetmény száma és megjelenés időpontja/ ajánlattételi felhívás megküldésének időpontja Közbeszerzési eljárás tárgyának megnevezése, a beszerzés tárgya "A családbarát Kapos Holding Zrt. (TÁMOP / )" Szolgáltatás megrendelése Műszaki ellenőri feladatok megrendelése (KEOP / ) Szolgáltatás megrendelése Nyertes ajánlattevővel/nyertes ajánlattevőkkel szerződött összeg vagy becsült érték nettó Ft (szerződött összeg) nettó Ft (szerződött összeg) Közbeszerzési eljárás fajtája Kbt. 122/A. szerinti, hirdetmény közzététele nélküli nyílt közbeszerzési eljárás Kbt. 122/A szerinti, hirdetmény közzététele nélküli nyílt közbeszerzési eljárás VKSZ Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (AK08745) Házgyári út 1. Veszprém Megyei Kormányhivatal (AK10251) Megyeház tér 1. Litér Község Önkormányzata (AK19919) 8196 Litér, Álmos utca Projektmenedzsmenti szolgáltatások megrendelése (KEOP / ) Szolgáltatás megrendelése Devecseri Kormányablak kivitelezési munkáinak elvégzése (TIOP-3.3.1/A-12/ ) Építési beruházás Csapadékvíz-elvezetés fejlesztése (KDOP-4.1.1/E ) Építési beruházás nettó Ft (szerződött összeg) nettó Ft (szerződött összeg) nettó Ft (szerződött összeg) Kbt. 122/A szerinti, hirdetmény közzététele nélküli nyílt közbeszerzési eljárás Kbt. 122/A. szerinti, hirdetmény közzététele nélküli nyílt közbeszerzési eljárás Kbt. 122/A. szerinti, hirdetmény közzététele nélküli nyílt közbeszerzési eljárás 37

108 Sorszá m Ajánlatkérő neve Balatonboglár Város Önkormányzata (AK00605) 8630 Balatonboglár, Erzsébet utca 11. Csolnoky Ferenc Kórház (AK08385) Kórház utca 1. Balatonboglár Város Önkormányzata (AK00605) 8630 Balatonboglár, Erzsébet utca 11. Kapos Holding Zrt. (AK21755) 7400 Kaposvár, Áchim A. u. 2. Az eljárást megindító hirdetmény száma és megjelenés időpontja/ ajánlattételi felhívás megküldésének időpontja Közbeszerzési eljárás tárgyának megnevezése, a beszerzés tárgya Épületenergetikai korszerűsítés és fűtési rendszer átalakítása (KEOP-5.5.0/B/ ) Építési beruházás Kiegészítő építési beruházás megrendelése (TIOP / ) Építési beruházás Épületenergetikai korszerűsítés és fűtési rendszer átalakítása-ii. Építési beruházás Gépjármű CASCO biztosítási szolgáltatás megrendelése Szolgáltatásmegrendelés Nyertes ajánlattevővel/nyertes ajánlattevőkkel szerződött összeg vagy becsült érték nettó Ft (becsült érték) nettó Ft (szerződött összeg) Közbeszerzési eljárás fajtája Kbt. 122/A szerinti, hirdetmény közzététele nélküli nyílt közbeszerzési eljárás Kbt. Harmadik rész, 94. (3) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás Kbt. 122/A. szerinti, hirdetmény közzététele nélküli nyílt közbeszerzési eljárás Kbt. 122/A. szerinti, hirdetmény közzététele nélküli nyílt közbeszerzési eljárás 157. Csolnoky Ferenc Kórház (AK08385) Kórház utca Tűzjelző berendezés módosítása, bővítése - TIOP / Árubeszerzés Kbt. 122/A. szerinti, hirdetmény közzététele nélküli nyílt közbeszerzési eljárás 158. Csolnoky Ferenc Kórház (AK08385) Kórház utca Kórházi bútorok beszerzése - TIOP / Árubeszerzés Kbt. 122/A. szerinti, hirdetmény közzététele nélküli nyílt közbeszerzési eljárás 38

109 Sorszá m Ajánlatkérő neve Csolnoky Ferenc Kórház (AK08385) Kórház utca 1. Litéri Általános Iskoláért Alapítvány (AK22644) 8196 Litér, Petőfi u. 1. Veszprém Megyei Kormányhivatal (AK10251) Megyeház tér 1. Csolnoky Ferenc Kórház (AK08385) Kórház utca 1. Az eljárást megindító hirdetmény száma és megjelenés időpontja/ ajánlattételi felhívás megküldésének időpontja Közbeszerzési eljárás tárgyának megnevezése, a beszerzés tárgya Árnyékolástechnikai eszközbeszerzés - TIOP / Árubeszerzés Többfunkciós sportpálya kialakítása Építési beruházás Zirci Kormányablak kivitelezési munkáinak elvégzése Építési beruházás Tűzjelző berendezés módosítása, bővítése - TIOP / II. Árubeszerzés Nyertes ajánlattevővel/nyertes ajánlattevőkkel szerződött összeg vagy becsült érték Közbeszerzési eljárás fajtája Kbt. 122/A. szerinti, hirdetmény közzététele nélküli nyílt közbeszerzési eljárás Kbt. 122/A. szerinti, hirdetmény közzététele nélküli nyílt közbeszerzési eljárás Kbt. 122/A. szerinti, hirdetmény közzététele nélküli nyílt közbeszerzési eljárás Kbt. 122/A. szerinti, hirdetmény közzététele nélküli nyílt közbeszerzési eljárás Balatonboglár Város Önkormányzata (AK00605) 8630 Balatonboglár, Erzsébet utca 11. Csolnoky Ferenc Kórház (AK08385) Kórház utca /2015 ( KÉ) Balatonboglár Város közigazgatási területén lévő strandok fenntartási, illetve ahhoz kötődő parkfenntartási feladatok ellátása Szolgáltatásmegrendelés Kivitelezési munkák megrendelése - TIOP / Építési beruházás Kbt (1) bekezdés b) pontja szerint alkalmazandó Kbt. 83. szerinti nyílt közbeszerzési eljárás Kbt. 122/A. szerinti, hirdetmény közzététele nélküli nyílt közbeszerzési eljárás 39

110 Sorszá m Ajánlatkérő neve Az eljárást megindító hirdetmény száma és megjelenés időpontja/ ajánlattételi felhívás megküldésének időpontja Közbeszerzési eljárás tárgyának megnevezése, a beszerzés tárgya Nyertes ajánlattevővel/nyertes ajánlattevőkkel szerződött összeg vagy becsült érték Közbeszerzési eljárás fajtája 165. Csetény Község Önkormányzata (AK01564) 8417 Csetény, Rákóczi u Csetény, Rákóczi u hrsz. Általános Iskola mögötti támfal helyreállítása Építési beruházás Kbt. 122/A. szerinti, hirdetmény közzététele nélküli nyílt közbeszerzési eljárás Probio Zrt (AK16741) 8230 Balatonfüred, Fürdő utca 20. Várpalota Város Önkormányzata (AK08256) 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza utca 39. Balatonboglár Város Önkormányzata (AK00605) 8630 Balatonboglár, Erzsébet utca 11. Veszprém Megyei Kormányhivatal (AK10251) Megyeház tér 1. Litér Község Önkormányzata (AK19919) 8196 Litér, Álmos utca /2015 ( KÉ) Kompakt hulladékgyűjtő gépjármű beszerzése Árubeszerzés Útfelújítási, járdafelújítási és egyéb járulékos munkák elvégzésére Építési beruházás Balatonboglár-Szőlőskislak ivóvízminőségének javítása-ii. (KEOP-1.3.0/ ) Szolgáltatásmegrendelés Veszprémi Kormányablak kivitelezési munkáinak elvégzése Építési beruházás Litér, Dózsa György utca felújítása Építési beruházás Kbt (1) bekezdés b) pontja szerint alkalmazandó Kbt. 83. szerinti nyílt közbeszerzési eljárás Kbt. 122/A. szerinti, hirdetmény közzététele nélküli nyílt közbeszerzési eljárás Kbt. 122/A. szerinti, hirdetmény közzététele nélküli nyílt közbeszerzési eljárás Kbt. 122/A. szerinti, hirdetmény közzététele nélküli nyílt közbeszerzési eljárás Kbt. 122/A. szerinti, hirdetmény közzététele nélküli nyílt közbeszerzési eljárás 40

111 Sorszá m Ajánlatkérő neve Az eljárást megindító hirdetmény száma és megjelenés időpontja/ ajánlattételi felhívás megküldésének időpontja Közbeszerzési eljárás tárgyának megnevezése, a beszerzés tárgya Nyertes ajánlattevővel/nyertes ajánlattevőkkel szerződött összeg vagy becsült érték Közbeszerzési eljárás fajtája 171. Veszprém Megyei Kormányhivatal (AK10251) Megyeház tér Balatonalmádi Kormányablak kivitelezési munkáinak elvégzése Építési beruházás Kbt. 122/A. szerinti, hirdetmény közzététele nélküli nyílt közbeszerzési eljárás 172. Várpalota Város Polgármesteri Hivatala (AK08254) 8100 Várpalota, Gárdonyi G. utca Takarítási munkák megrendelése Szolgáltatásmegrendelés Kbt. 122/A. szerinti, hirdetmény közzététele nélküli nyílt közbeszerzési eljárás Veszprém, Dr. Horváth Klaudia ügyvéd Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadó 41

Répcelak Város Polgármesteri Hivatala 9653 Répcelak, Bartók B. u. 38. T./F.: 95/370-101, 370-123

Répcelak Város Polgármesteri Hivatala 9653 Répcelak, Bartók B. u. 38. T./F.: 95/370-101, 370-123 Répcelak Város Polgármesteri Hivatala 9653 Répcelak, Bartók B. u. 38. T./F.: 95/370-101, 370-123 Tárgy: Ajánlatkérés közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátására 2013-2014 Répcelak Város Önkormányzata

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. január 28.-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2016. évben indítandó közbeszerzési eljárásaihoz közbeszerzési tanácsadó

Részletesebben

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. NOVEMBER 29.

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. NOVEMBER 29. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2081-49/2010. 2. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Piac

Részletesebben

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Száma: 10-5708/2005 Tárgy: Ajánlattételi felhívás Ügyintéző: dr. Ratkay Attila, Paksi Pauletta Melléklet: Felolvasólap minták AJÁNLATTÉTELI PÁLYÁZATI FELHIVÁS (HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. szeptember 13.-i ülésére Tárgy: KEOP-7.2.4.0.B kódszámú pályázat közbeszerzés bonyolító megbízási szerződés módosítása Előadó:

Részletesebben

Beszerzési és közbeszerzési folyamatábra

Beszerzési és közbeszerzési folyamatábra Beszerzési és közbeszerzési folyamatábra Beszerzési és Közbeszerzési Szabályzat 1. sz. melléklet előkészítés gyűjtés, koordinálás, Beszerzési Terv Szervezeti egységvezető Műszaki osztályvezető Igények

Részletesebben

I. Ajánlattételi felhívás

I. Ajánlattételi felhívás I. Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP), Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály, 1139

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25.-i ülésére Tárgy: A városi honlap készítésével kapcsolatos megbízási szerződés módosítása Előadó: Horváth László

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Újhartyán Községi Önkormányzat Székhely: 2367 Újhartyán Fő u. 21. Képviseli: Schulcz József polgármester mint megbízó, továbbiakban megbízó valamint

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail):

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Tel: (+36) 1-279-2180 Fax: (+36) 1-279-2176 e-mail:

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Aszód Város Önkormányzata Átdolgozott Szabályzat (4. pályázati elem) BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 A gazdaság verseny tisztaságának

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária Előterjesztő: Hegedűs

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-285/11.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-285/11. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. augusztus 1. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Ajánlatkérő neve: Budapesti

Részletesebben

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására A beszerzési felhívást Zsámbék Város Önkormányzata közzétevő intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-284/13 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. március Ajánlatkérő neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS

Részletesebben

Egyszerű közbeszerzési eljárás (VÁZLAT) december 10.

Egyszerű közbeszerzési eljárás (VÁZLAT) december 10. Egyszerű közbeszerzési eljárás (VÁZLAT) 2005. december 10. Közbeszerzés fogalmai és alapelvek Nem egyszerűsített (!!) eljárás Értékhatárok Árunál : 2-25 M Ft között Szolgáltatás: 2-20 M Ft között Beruházás

Részletesebben

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya:

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya: SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TELESZKÓPOS RAKODÓGÉP BESZERZÉSE amely létrejött egyrészről: Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Székhelye: 7754 Bóly, Rákóczi Ferenc utca 3. Teljes jogú képviselője: Hárs József

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Sarkad Város Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2012. 5720 Sarkad, Kossuth u. 27. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sarkad Város Önkormányzata valamint Sarkad Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint

Részletesebben

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe:

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Ipari csuklós villamos járművek forgóváz alkatészeinek szállítása módosított felhívás Budapest, 2012. november 8.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 3.-i rendkívüli ülésére Tárgy: Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola "F" épületének energetikai felújítása

Részletesebben

Pétervására Város Önkormányzatának eseti közbeszerzési szabályzata

Pétervására Város Önkormányzatának eseti közbeszerzési szabályzata Pétervására Város Önkormányzatának eseti közbeszerzési szabályzata "ELSŐ LÉPÉS Szociális célú városrehabilitáció Pétervásárán tárgyú, ÉMOP-3.1.1-12-2013-0013 azonosítószámú projekt közbeszerzési eljárásaira

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. december 10-i ülésére Tárgy: A Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezetével kötendő ellátási szerződés jóváhagyása Előadó:

Részletesebben

1. Az eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-306/ A beszerzés tárgya és mennyisége:

1. Az eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-306/ A beszerzés tárgya és mennyisége: AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Gazdasági Igazgatóság Beszerzési Főosztály Schifner Marianna mb. Főosztályvezető 1072 Budapest, Akácfa u. 15.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése 4. számú melléklet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA:

Részletesebben

HÉV járművek átalakításának tervezése. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-218/2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2013.

HÉV járművek átalakításának tervezése. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-218/2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2013. HÉV járművek átalakításának tervezése Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-218/2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2013. Ajánlatkérő neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapesti Közlekedési Zártkörűen

Részletesebben

Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása

Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása a.) Az ajánlatkérő neve és címe, telefon és faxszáma (email címe): Néprajzi Múzeum 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12. Telefon: 473-2430 Fax: 473-2431 E-mail: hudakm@neprajz.hu

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1. kiadás 1. módosítás 1. oldal DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa a 30-2010/2011. (2011.06.07.) sz. határozatával 2011.06.07-én jóváhagyta, hatályos 2011.06.08-tól. módosítások: - A

Részletesebben

Magyar Turizmus Zrt. - Külföldi turisztikai és agrár kiállítás Módosítás

Magyar Turizmus Zrt. - Külföldi turisztikai és agrár kiállítás Módosítás Magyar Turizmus Zrt. - Külföldi turisztikai és agrár kiállítás 2016 - Módosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Magyar Turizmus Zrt. részére a 2016. évi külföldi turisztikai és agrárjellegű kiállítások

Részletesebben

CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése

CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-001/1-VJSZ/2014 Eljárás címe: CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése Budapest, 2014. február 26. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: BKV

Részletesebben

Ajánlati felhívás. 5. Fizetési feltételek Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét a teljesítésigazolást követő 15 napon belül átutalással teljesíti.

Ajánlati felhívás. 5. Fizetési feltételek Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét a teljesítésigazolást követő 15 napon belül átutalással teljesíti. Ajánlati felhívás 1. Ajánlatkérő neve, székhelye: Harmónia Integrált Szociális Intézmény 6211 Kaskantyú, III. ker. 1. 2. Az eljárás fajtája: Egyszerű tárgyalás nélküli eljárás 3. A beszerzés tárgya, mennyisége

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

Háztartási és irodai berendezések Javítása. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-180/ 2012 AJÁNLATI FELHÍVÁS

Háztartási és irodai berendezések Javítása. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-180/ 2012 AJÁNLATI FELHÍVÁS Háztartási és irodai berendezések Javítása Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-180/ 2012 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. szeptember AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Ajánlatkérő neve:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Postai irányítószám 3700 Ország Magyarország Telefax 06 (48)

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Postai irányítószám 3700 Ország Magyarország Telefax 06 (48) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Szervezet Kazincbarcika Város Önkormányzata Cím Fő tér 4. Város/Község Kazincbarcika Telefon 06 (48) 514-731

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatala 1051 Budapest Sas u. 23. Tel. szám:

Részletesebben

Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal

Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu Telefon:23/565-610

Részletesebben

Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2009. (III. 16.) számú határozatával jóváhagyott KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2009. (III. 16.) számú határozatával jóváhagyott KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2009. (III. 16.) számú határozatával jóváhagyott KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.)

Részletesebben

1 db személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése

1 db személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése 1 db 80-120 személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2017. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő

Részletesebben

Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére

Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt V-455/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2015 Beszerzési Főosztály/Közbeszerzési Osztály/Minták versenyeztetési

Részletesebben

HU-Budapest: Közúti és egyéb járművek javítása, karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások 2013/S 086-144988

HU-Budapest: Közúti és egyéb járművek javítása, karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások 2013/S 086-144988 1/5 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:144988-2013:text:hu:html HU-Budapest: Közúti és egyéb járművek javítása, karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások 2013/S

Részletesebben

Szerződés száma:. Megbízási szerződés

Szerződés száma:. Megbízási szerződés Szerződés száma:. Megbízási szerződés amely létrejött egyrészről: Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. ) Adószám: 15725527-2-04 képviseli: Várfi András polgármester (Tel.:

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás egyszerű eljárás lefolytatására a Kbt. 299 (1) bekezdés b) pontja alapján tárgyalás tartásával I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Tel: 458-4500/4924

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése Budapest, 2012. november 14. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: BKV Vasúti

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli:

Részletesebben

Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11.

Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11. Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. szeptember hó 08. nap AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Alsózsolca Város képviselő-testülete, a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny tisztaságának

Részletesebben

FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE A KBT. 251. (2) SZERINT

FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE A KBT. 251. (2) SZERINT FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE A KBT. 251. (2) SZERINT ÉPÍTÉSI műszaki ellenőr beszerzésre "A Közép-Magyarországi Onkológiai Centrum fejlesztési terve" c. KMOP-4.3.1/C-2009-0001 számú pályázathoz kapcsolódó kivitelezési

Részletesebben

Peronfigyelő monitorok beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2012.

Peronfigyelő monitorok beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2012. Peronfigyelő monitorok beszerzése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. augusztus AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás 1. Ajánlatkérő neve: Budapesti

Részletesebben

Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal

Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal közzétevő intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás. a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján megindított hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás keretében

Ajánlattételi felhívás. a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján megindított hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás keretében Ajánlattételi felhívás a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján megindított hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás keretében a) ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) Budapest

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottságának 2005. március 31-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottságának 2005. március 31-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottságának 2005. március 31-i ülésére Tárgy: Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása

HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2016. AJÁNLATI FELHÍVÁS 1. Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás (helyi beszerzési szabályzat szerinti nyílt eljárásban)

Ajánlattételi felhívás (helyi beszerzési szabályzat szerinti nyílt eljárásban) Ajánlattételi felhívás (helyi beszerzési szabályzat szerinti nyílt eljárásban) 1.) Az ajánlatkérő megnevezése, címe, telefon és faxszáma, e-mail címe: 1.1) Az ajánlatkérő megnevezése: Balatonfenyves Község

Részletesebben

Pitvaros Község Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Pitvaros Község Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Pitvaros Község Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Pitvaros Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése

Részletesebben

Nyomtatvány és irodai papírárú

Nyomtatvány és irodai papírárú Hívatkozással árajánlatukra, Nyomtatvány és irodai papírárú Ajánlattételi felhívás Az ajánlatkérő neve, címe, telefonszám, telefax szám: 6800 6800 Hódmezővásárhely. Dr. Imre József.u.2. Telefonszám:62/244-211,

Részletesebben

Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás

Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás Eljárás száma:bkv Zrt. V-55/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. március AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatáról

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK /2012. (II.23.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatáról A Közgyűlés Nyíregyháza Megyei Jogú Város

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 7. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Római Katolikus Egyházközség, 4069 Egyek, Fő tér 26. 2. A közbeszerzés tárgya

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Erzsébet Kórház-Rendelőintézet. Röntgensíkfilmek előhívó és fixáló oldatok Ajánlattételi felhívás

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Erzsébet Kórház-Rendelőintézet. Röntgensíkfilmek előhívó és fixáló oldatok Ajánlattételi felhívás Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Röntgensíkfilmek előhívó és fixáló oldatok Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefonszám, telefax szám: Telefonszám: 62/532-222, Telefax

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ NYÍLT PÁLYÁZAT Ajánlatkérő: Budapest Főváros XV. kerületi

Részletesebben

23. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez

23. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez 23. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751 E-mail: ertesitoaxelero.hu On-line

Részletesebben

EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Árubeszerzés X Nyilvántartási szám: E-001/2011 I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Országos Onkológiai Intézet

Részletesebben

Pilis Város Polgármestere. Előterjesztés száma: 87/2016. NYÍLT ÜLÉSEN tárgyalandó! A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges.

Pilis Város Polgármestere. Előterjesztés száma: 87/2016. NYÍLT ÜLÉSEN tárgyalandó! A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges. ELŐTERJESZTŐ Pilis Város Polgármestere Előterjesztés száma: 87/2016. NYÍLT ÜLÉSEN tárgyalandó! A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges. Előterjesztés előkészítésében részt vett:

Részletesebben

e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-161/16 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2016.

e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-161/16 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2016. BKV Zrt. MSZ EN ISO 50001:2012 szabvány szerint bevezetett energiairányítási rendszerének tanúsítói auditja, valamint kettő éven keresztüli felügyeleti auditja e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma:

Részletesebben

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Postai cím: Havashalom u. 43. Város/Község:

Részletesebben

5. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje A teljesítés végső határideje: 2008. október 10. 12:00 óra

5. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje A teljesítés végső határideje: 2008. október 10. 12:00 óra 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 3., II. emelet 210. szoba Címzett: Támis Norbert Telefon: + 36 (1) 511-1922 Fax: + 36 (1) 511-1982

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás /Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásra/ 1. Az ajánlatkérő neve: Debreceni Hőszolgáltató Zrt. címe: 4028 Debrecen, Tüzér u. 4. telefonszáma: /52/ 509-480 telefaxszáma: /52/ 509-491

Részletesebben

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek.

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek. Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata 2. sz. melléklet A szabályzat az Önkormányzattal a fürdővagyon használatba adására és annak működtetésére kötött szerződés 13. pontjában kapott

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Erzsébet Kórház-Rendelőintézet. Ajánlattételi felhívás

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Erzsébet Kórház-Rendelőintézet. Ajánlattételi felhívás Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Ajánlattételi felhívás Egyszerhasználatos fecskendők, steril injekciós tűk szállítására 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefonszám, telefax szám: 6800 Hódmezővásárhely,

Részletesebben

Közbeszerzési tudnivalók 2011.

Közbeszerzési tudnivalók 2011. Közbeszerzési tudnivalók 2011. A közbeszerzés A 2003. évi CXXIX tv. szerint kell eljárni a közbeszerzési eljárásokban, amelyeket az ajánlatkérőként meghatározott szervezetek visszterhes szerződés megkötése

Részletesebben

Községi Önkormányzat Polgármestere

Községi Önkormányzat Polgármestere Községi Önkormányzat Polgármestere 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/507-030 E-mail:onkurkut@vnet.hu... MEGHÍVÓ Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. május 29-én (szerdán) 13, 00 órai kezdettel

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó építőanyagok beszerzése

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó építőanyagok beszerzése AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó építőanyagok beszerzése AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA: Jelen Ajánlattételi

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Erzsébet Kórház-Rendelőintézet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA FESTÉS- MÁZOLÁSI MUNKÁK VÉGZÉSÉRE

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Erzsébet Kórház-Rendelőintézet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA FESTÉS- MÁZOLÁSI MUNKÁK VÉGZÉSÉRE Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat ERZSÉBET KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET 6800 Hódmezővásárhely Dr. Imre József u. 2. Tel.: (62) 244-211 Fax: (62) 242-786 www.erzsebetkorhaz.hu e-mail: info@erzsebetkorhaz.hu

Részletesebben

20. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez. Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról

20. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez. Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról 20. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Veszprémi Főegyházmegye 8200 Veszprém, Vár utca

Részletesebben

Közzététel dátuma: Iktatószám: 644/2015 CPV Kód: ; ; ;

Közzététel dátuma: Iktatószám: 644/2015 CPV Kód: ; ; ; Pannon Egyetem TIOP-1.3.1.-07/2/2F-2009-0002 számú projekt megvalósításához a projekt teljes időtartama alatt könyvvizsgálat ellátása megbízási szerződés keretében. (Szerződés módosítás tájékoztató). Közbeszerzési

Részletesebben

6. Napirend a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közbeszerzés Képviselő-testületi határozat módosítása

6. Napirend a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közbeszerzés Képviselő-testületi határozat módosítása 6. Napirend a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közbeszerzés Képviselő-testületi határozat módosítása 6. Napirend ELŐ TERJESZTÉS a nem közművel összegyűjtött háztartási

Részletesebben

A hirdetmény a Közbeszerzési Értesítőben 2009.03.18-án jelent meg K.É. 4090/2009. hivatkozási szám alatt.

A hirdetmény a Közbeszerzési Értesítőben 2009.03.18-án jelent meg K.É. 4090/2009. hivatkozási szám alatt. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest,

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895. (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 7.1.2015, 2015/S 4-004429)

Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895. (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 7.1.2015, 2015/S 4-004429) 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:28895-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895 Magyar Közút Nonprofit Zrt., AK15427,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Eötvös Loránd Tudományegyetem 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. Kapcsolattartó: Szabó Balázs Tel. +36-30 322 8766 Fax

Részletesebben

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő adatai Szervezet: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Címzett: Joó István polgármester Cím: Fő tér 3. Postai irányítószám:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Ajánlatkérő neve: Komló Város Önkormányzata Ajánlatkérő címe: 7300 Komló, Városház tér 3. Kapcsolattartó (címzett):

Részletesebben

Gyöngyös Város Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Gyöngyös Város Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Gyöngyös Város Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Gyöngyös Város Önkormányzata a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések

Részletesebben

Tájékoztatás, nyilvánosság feladatok ellátására

Tájékoztatás, nyilvánosság feladatok ellátására AJÁNLATKÉRÉS Tájékoztatás, nyilvánosság feladatok ellátására Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

19/11/2009 S223 Európai Közösségek Szolgáltatás Nyílt eljárás. HU-Hódmezővásárhely: Marketingszolgáltatás 2009/S 223-320577

19/11/2009 S223 Európai Közösségek Szolgáltatás Nyílt eljárás. HU-Hódmezővásárhely: Marketingszolgáltatás 2009/S 223-320577 19/11/2009 S223 Európai Közösségek Szolgáltatás Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ HU-Hódmezővásárhely: Marketingszolgáltatás 2009/S 223-320577 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1075 Budapest,

Részletesebben

Médiamonitoring meghatározott szempontok alapján AJÁNLATI FELHÍVÁS

Médiamonitoring meghatározott szempontok alapján AJÁNLATI FELHÍVÁS Médiamonitoring meghatározott szempontok alapján e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt.. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) Kossuth tér 1.

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) Kossuth tér 1. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés elkészítésében közreműködött: Jegyzői Titkárság Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA: Jelen Ajánlattételi Felhívást

Részletesebben

VELEM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRENDRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA

VELEM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRENDRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA VELEM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRENDRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA /2011.(VI.28.) számú határozattal elfogadásra került A beszerzések rendjéről szóló szabályzat A gazdaság

Részletesebben

KEOP-1.3.0/ azonosítószámú Gyula-Elek Ivóvízminőség-javító Program FIDIC Sárga könyv alapján

KEOP-1.3.0/ azonosítószámú Gyula-Elek Ivóvízminőség-javító Program FIDIC Sárga könyv alapján 1 8. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Gyula-Elek

Részletesebben

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL 7. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Délegyháza Község Önkormányzata, 2337 Délegyháza, Árpád u. 8. 2. A közbeszerzés tárgya

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás /Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásra/

Ajánlattételi felhívás /Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásra/ Ajánlattételi felhívás /Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásra/ 1. Az ajánlatkérő neve: Debreceni Hőszolgáltató Zrt. címe: 4028 Debrecen, Tüzér u. 4. telefonszáma: /52/ 509-480 telefaxszáma: /52/ 509-491

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: a Képviselőtestület) Kozármisleny Város Önkormányzata, a Polgármesteri Hivatal, valamint intézményei számára,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt (2) alkalmazásával

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt (2) alkalmazásával AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 251. (2) alkalmazásával 1) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe: Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 94. (2) bek. c) pontja szerinti eljárás lefolytatásához

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 94. (2) bek. c) pontja szerinti eljárás lefolytatásához AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 94. (2) bek. c) pontja szerinti eljárás lefolytatásához 1. AJÁNLATKÉRŐ ADATAI Hivatalos név: Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit ZRT. Cím: 1064 Budapest, Rózsa u. 81-83. Képviselő:

Részletesebben

TIVADAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

TIVADAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA TIVADAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2010. 2/8 Tivadar Község Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján, a közbeszerzési eljárások

Részletesebben