S Z A K M A I B E S Z Á M O L Ó

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "S Z A K M A I B E S Z Á M O L Ó"

Átírás

1 S Z A K M A I B E S Z Á M O L Ó Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem Háziorvosi Oktató Központja Támogató szolgálatának az állami feladatkörben ellátott szociális szolgáltatások (támogató szolgáltatás) referencia intézményeinek szakmai feladatellátása támogatásáról szóló pályázat keretein belül, február 26. és március 31. közötti időszakban elvégzett szakmai, és a hozzá kapcsolódó pénzügyi tevékenységekről. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem Háziorvosi Oktató Központja T á m o g a t ó S z o l g á l a t

2 T A R T A L O M PÁLYÁZATI ADATOK PÁLYÁZATI FELADATOK PROGRAM SZEMÉLYI FELTÉTELRENDSZERE SZAKMAI NAPOK SZAKMI RENDEZVÉNYEK SZAKMAI HONLAP MŰKÖDÉSE TANÁCSADÁS KÉPZÉSEK, TOVÁBBKÉPZÉSEK VÉLEMÉNYEZÉS SZAKMAI ANYAGOK KÉSZÍTÉSE PÁLYÁZATI PROGRAM ÉRTÉKELÉSE 3. oldal 4. oldal 5. oldal 8. oldal 16. oldal 18. oldal 20. oldal 22. oldal 24. oldal 26. oldal 2

3 PÁLYÁZATI ADATOK Pályázati azonosító: Támogatási szerződés száma: REF-006/2010 REF-006-0/2010 Pályázó: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Címe: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. Adószáma: Képviseli: Dr. Zombor Gábor Szolgáltató: Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Címe: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 7. Adószáma: Ágazati azonosítója: S S Kapcsolattartó: Meleg Sándor Elérhetősége: 30/ ; Támogatás összege: Ft (hatmillió Forint) Támogatás időszak: február március 31. 3

4 PÁLYÁZATI FELADATOK A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozási rendjéről szóló 191/2008. (VII.30.) Kormányrendeletben meghatározott feladatkörének ellátása érdekében hirdetette meg a pályázatot. Intézményünk nyertes pályázóként a REF-006/2010 számú támogatási szerződés II. rész 3) bekezdésében foglalt szakmai feladatok elvégzését vállalta: Referencia intézmény szakmai feladatok Szakmai napok, rendezvények megszervezése, lebonyolítása, a szolgáltatások szakmai munkájának, dokumentációjának, feladatszervezésének bemutatásával. A szakmai napok tervezett gyakorisága havonta legalább 1 alkalom. Szakmai anyagok elkészítése, melyek célja a szolgáltatások működési hatékonyságának, szakmai színvonalának javítása, gyakorlati működtetés támogatása,a jogszabályokban előírtak megvalósulásának elősegítése. A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal által szervezett képzések, továbbképzések, szakmai napok tematikájának, szakmai programjának kidolgozása. Félévente egy képzés/továbbképzés megszervezése és lebonyolítása a célcsoport szolgáltatói részére. A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal által megküldött szakmai anyagok véleményezése. Elektronikus, telefonos és személyes tanácsadási lehetőség biztosítása. Szakmai irányelvek elkészítése, aktualizálása, ehhez szakmai vélemények egyeztetése. A támogató szolgálatok kötelezően vezetendő dokumentációjának kidolgozása, aktualizálása, a jogszabályi változásokkal összhangban. Jó gyakorlatok összegyűjtése, bemutatása, leírása. Részvétel a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal által megrendezett konferenciákon és szakmai napokon, közreműködés azok programjainak összeállításában, bemutató előadások megtartása. Szakmai vélemények összegyűjtése, rendezése, javaslatok kidolgozása. A pályázati program célcsoportja A Kelet magyarországi területek (Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Közép- Magyarország, kivéve Budapest) támogató szolgálatai (208 szolgálat). 4

5 A PÁLYÁZATI PROGRAM SZEMÉLYI FELTÉTELRENDSZERE A pályázati program megvalósításában a szolgáltató intézmény saját munkatársai, illetve külső munkatársak vettek rész. A pályázati program személyi állományának diagramja a következő: Program koordinátor Külső munkacsoport Belső munkacsoport Szakmai munkacsoport Szupervizor Programkoordinátor Szakmai létszám: Tag: 1 fő Meleg Sándor, támogató szolgálat vezető Feladatok: Kapcsolattartás a pályázattal kapcsolatos ügyekben Részvétel a Támogatási szerződés II. rész 3) bekezdésében foglalt szakmai feladatok ellátásban. Munkacsoportok megszervezése, koordinálása a Támogatási szerződés II. rész 3) bekezdésében foglalt szakmai feladatok megvalósulásának érdekében. A pályázati célok és feladatok megvalósulásának folyamatos nyomon követése. Feladatok teljesítésének ellenőrzése, igazolása. Szakmai részbeszámolók és a teljes körű szakmai beszámoló elkészítése. Adatszolgáltatás a pénzügyi részbeszámolóhoz és a teljes körű pénzügyi elszámoláshoz. 5

6 BELSŐ MUNKACSOPORT Szakmai létszám: 3 fő Tagok: Csurgó Ivett, pénzügyi munkatárs Dr. Farkas Réka, jogász Kapásné Zsitva Ilona, segítő Feladatok (pénzügyi munkatárs): Pályázat pénzügyi tervezésének segítése. Pénzügyi teljesítések nyomon követése. Pályázat belső pénzügyi ellenőrzése. Számlák kezelése, záradékolása. Pénzügyi részbeszámoló és teljes körű pénzügyi elszámolás elkészítése. Feladatok (jogász) Pályázat jogi felügyelete. Dokumentumok, megbízási szerződések elkészítése. Feladatok (segítő) Részvétel a Támogatási szerződés II. rész 3) bekezdésében foglalt szakmai feladatok előkészítésében, ellátásban, a kapcsolódó szervezési feladatokban. KÜLSŐ MUNKACSOPORT Szakmai létszám: 8 fő Tagok: Dr. Zala Attila, szupervizor Árva-Tóh Irén Éva, szakmai munkatárs Balázs Róbert, szakmai munkatárs Hegedűs Annamária, szakmai munkatárs Huszka Szilvia, szakmai munkatárs Kató Sára, szakmai munkatárs Kun Krisztina Gabriella, szakmai munkatárs Nagy Annamária, szakmai munkatárs Feladatok (szupervizor): 25 óra időkeretben egyéni tanácsadás biztosítása 50 óra keretben csoportos szupervízió, illetve tréning biztosítása 6

7 Feladatok (szakmai munkatársak): Részvétel a Támogatási szerződés II. rész 3) bekezdésében foglalt szakmai feladatok előkészítésében, ellátásban, a kapcsolódó szervezési feladatokban, különös tekintettel az alábbiakra: o részvétel a szakmai napok, rendezvények szervezésében, lebonyolításában, azok szakmai tartalmának összeállításában, o a támogató szolgálat működésének hatékonysága, gyakorlati működtetése, a jogszabályban előírtak megvalósítása tárgyában szakmai előadások, prezentációk elkészítése és bemutatása a szakmai napokon és rendezvényeken, o együttműködés a támogató szolgálat működésének hatékonysága, gyakorlati működtetése, a jogszabályban előírtak megvalósítása tárgyában születendő szakmai anyagok készítésében, együttműködés a vélemények, jó gyakorlatok leírásának elkészítésében, o részvétel a referencia intézmény célcsoportját képező intézmények adatbázisának elkészítésében, karbantartásában, a szervezetekkel való kapcsolattartásban, o részvétel - a referencia intézmény felkérés alapján - szakmai dokumentumok véleményezési, javaslattételi és egyéb feladataiban. Részvétel a referencia intézményi program keretén belül, külön megbízás alapján ellátott feladatok elvégzésében. 7

8 SZAKMAI NAPOK, SZAKMAI RENDEZVÉNYEK A Finanszírozási szerződés alapján intézményünk egyik fő feladata a szolgáltatásban dolgozók számára szakmai napok megszervezése és megtartása, a támogató szolgáltatás szakmai munkájának, dokumentációjának, feladatszervezésének bemutatásával. További feladatunk a Hivatal szervezésében megrendezett szakmai napokon való részvétel és közreműködés. A szakmai napok szervezését az elmúlt évek tapasztalatai alapján kiemelten fontos elemként kezeltük a pályázaton belül. A 2010 februárjától a szakmai rendezvények számos formája valósult meg a pályázati programon keresztül. A referencia intézményi program keretében 6 településen összesen 16 szakmai rendezvényt szerveztünk részben önállóan, részben szolgáltatásban érintett helyi szervezetek kel együttműködésben. Szakmai napok formái A szakmai rendezvények között alapvetően három fő típust különíthetünk el. 1. Szakmai műhelyek A szakmai műhelymunkák viszonylag kis résztvevői létszámmal, családias légkörben megtartott tematikus rendezvények voltak. Ezek a műhelyek egy-egy téma mélyebb feldolgozására voltak alkalmasak, nagy szerepük volt az egyes véleményezések, szakmai anyagok előkészítésében. 2. Regionális szakmai napok Tevékenységünk során igyekeztünk egy-egy nagyobb térséget (észak-magyarországi, északalföldi, dél alföldi régiót) lefedő rendezvényeket is létrehozni. Ezek célja a referencia intézményi program részletesebb bemutatása, megismertetése a térség szolgáltatóival, egyegy aktuális feladatba történő bevonásuk. 3. Szakmai konferencia Kecskeméten három nagyobb, tematikus, konferencia jellegű szakmai napot szerveztünk. Ezen alkalmakkor nagyobb résztvevői létszámmal (40-50 fő) egy-egy szakmai problémakört, témát jártunk körül előadások, illetve fórumbeszélgetések formájában. Mindezek mellett időközönként a referencia intézmény szakmai munkacsoportja is összeült, értékelve az elvégzett munkát, kitűzve a feladatokat. A szakmai napok szervezése tekintetében köszönettel tartozunk a Magyar Máltai Szeretetszolgálat miskolci csoportjának, a szolnoki IMPULZUS Egyesületnek, a békéscsabai AUT-PONT Alapítványnak és a nyíregyházi Regionális Érdekvédelmi Alapítványnak (RÉV), illetve a szegedi Regionális Esélyegyenlőség Egyesületnek a szervezésben nyújtott segítségért és a szakmai napok számára biztosított helyszínért. 8

9 Szakmai napok rövid bemutatása április 1. Kecskemét A szakmai műhelyen 11 fő vett részt, a referencia intézményi program bemutatása mellett szó esett a Debrecenben március án megtartott szakmai konferencia eseményeiről, a évi elszámolással kapcsolatos tapasztalatokról. A műhelyen részletesen végigvettük a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal ellenőrzési szempontsorát, készülve az év folyamán várható ellenőrzésekre április 29. Kecskemét 7 fő részvételével zajlott műhelyünk. Az ellenőrzési szempontsorral kapcsolatos kérdések megbeszélése után a fő téma a személyi segítés volt., illetve a személyi segítés egyes részterületeinek kérdéskörei május 6. Miskolc Az észak-magyarországi támogató szolgálatok részére szervezett regionális szakmai rendezvénynek a Magyar Máltai Szeretetszolgálat miskolci támogató szolgálata adott helyet. A referencia intézményi program mellett a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központja által kifejlesztett elektronikus dokumentációs rendszer is bemutatásra került június 3. Kecskemét 6 fő részvételével megtartott szakmai műhelyen szó esett a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal szegedi szakmai konferenciájáról, az Impulzus Egyesület szolnoki szakmai rendezvényéről és folytattuk a személyi segítés témakörében elkezdett szakmai munkát június 21. Kecskemét A szakmai napot kifejezetten a személyi segítők számára hirdettük meg, hogy a személyi segítés szakmai kérdéseit megvitassuk, különös tekintettel az esetmegbeszélés szempontrendszerére. A rendezvényen részt vevő személyi segítők segítségével lefektettük az alapjait a későbbiekben részletesen kidolgozott esetmegbeszélési vázlatnak július 1. Szeged A szegedi Regionális Esélyegyenlőség Egyesület segítségével szerveztünk szakmai találkozót a dél-alföldi szolgálatok részére. A szakmai műhelyen 8 fő vett részt. A műhely fő témája az addigi ellenőrzések tapasztalatainak megvitatása, átadása volt, valamint a személyi segítéssel kapcsolatos szakmai munkánk folytatása július 9. Kecskemét A június végén tartott segítői szakmai műhelyt az érdeklődésre való tekintettel ismételtük meg 13 fő részvételével, azonos témával szeptember 9. Kecskemét A szakmai műhelyen 8 fő részvételével szó esett a referencia intézményi programról, az ellenőrzési tapasztalatokról, a Gyakran Ismételt Kérdésekről, fő témáink a kötelezően vezetendő dokumentációkhoz kapcsolódó javaslatok összegyűjtése, illetve a támogató szolgáltatás gépjárműveiről szóló szakmai anyagunk volt. 9

10 2010. október 13. Kecskemét Intézményünk Oktatási Központjában rendeztük meg első nagyobb, szakmai konferencia jellegű rendezvényünket. Nagy örömünkre igen sokan jelezték részvételüket a rendezvényen, s bár nem tudott végül mindenki eljönni, összesen 44 főt láthattunk vendégül intézményünkben. 19 településről 22 támogató szolgálat munkatársai jöttek el, szolgálatvezetők, személyi segítők és gépjárművezető kollégák egyaránt. Rendezvényünk fő témája az év folyamán a személyi segítéssel kapcsolatban összegyűjt szakmai kérdések voltak. A referencia intézményi munkacsoportunk tagjai tematikus előadásokat tartottak, melyekhez fórumbeszélgetés formájában a hallgatóság is hozzászólhatott. A rendezvényen a zalaegerszegi Zalatechnika Kft. és a győri Sulyok Kft tartott akadálymentesítési bemutatót egy-egy gépjárművel, illetve előadást október 27. Miskolc A Magyar Máltai Szeretetszolgálat miskolci támogató szolgálatával közös szervezésben 19 fő részvételével tartottunk szakmai napot. a referencia intézményi program áttekintése mellett szó esett az ellenőrzések tapasztalatairól és az októberi kecskeméti szakmai nap eredményeiről november 16. Nyíregyháza A Regionális Érdekvédelmi Alapítvány adott helyet szakmai rendezvényünknek, amin 23 fő vett részt. A szakmai nap tematikája a miskolci nappal megegyező volt november 17. Szolnok A szolnoki IMPULZUS Egyesület szakmai műhelyén 9 fő vett részt. A szakmai nap tematikája a miskolci és nyíregyházi szakmai nappal megegyező volt november 25. Békéscsaba A békéscsabai AUT-PONT alapítvány meghívására szakmai műhelyt szerveztünk a Békés megyében működő szolgálatok számára. A korábbi szakmai napok témáinak megbeszélése mellett megtekintettük az intézmény munkáját és a szolgálatok munkatársai megismerhették az autisták fejlesztési módszereit, eszközeit, a támogató szolgálat autizmus-specifikus szolgáltatásait január 19. Kecskemét Az év elején rendeztünk szakmai konferenciát, melyen 22 település 31 szervezetétől 55 fő vett részt. Témánk a évi jogszabályváltozások, a kötelező dokumentáció változásai, az éves elszámolás elkészítése valamint a támogató szolgáltatás önköltség és térítési díjszámítása voltak. Ez alkalommal a hallgatóság elégedettségét is igyekeztünk felmérni. A résztvevőket arra kértük, hogy az elhangzott előadásokat és a szakmai napot értékeljék a hasznosság figyelembevételével 1 és 5 között. Az 55 résztvevőtől 40 kérdőívet kaptunk vissza. Az eredmény a következő diagramon látható: 10

11 2011. február 17. Kecskemét 14 fő részvételével rendeztük meg szakmai napunkat Kecskeméten, melynek két fő témája volt. Először a támogató szolgálatok évi elszámolását tekintettük át. Második témánk a támogató szolgáltatás pályázati rendszerének első három évének értékelése, illetve a következő három éves ciklusra vonatkozó javaslatok megfogalmazása volt március 23. Kecskemét március 23-én, szerdán tartottuk referencia intézményi programunk záró szakmai napját. A szakmai napon áttekintettük a referencia intézményi program egész éves eseményeit, eredményeit, tapasztalatit és tanulságait, illetve a referencia intézményi munkacsoport tagjai egy-egy előadásban számoltak be egy-egy szakmai kérdésről. Sajnos az előzetes érdeklődéstől elmaradt a résztvevők száma, összesen 35 fővel, családias hangulatban folyt le szakmai napunk. A rendezvényre igyekeztünk minden olyan személyt meghívni, aki az év folyamán segítette szakmai munkánkat és akiknek szerettük volna megmutatni munkánk eredményeit, tanulságait, tapasztalatait. Sajnos a meghívottak közül egyéb elfoglaltságaik miatt sokan nem tudtak eljönni, de örömünkre szolgált, hogy részt vett rendezvényünkön Formanek Tamás úr, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium fogyatékosügyi főreferense, fenntartónk képviseletében pedig Dr. Provaznik Balázs úr, Kecskemét Megyei Jogú Város Hivatalának Családvételi Osztályának vezetője, illetve intézményünk részéről Tóth Katalin szociális és gyermekvédelmi igazgató. Elfogadta meghívásunka és felhívásunkat a nyugat-magyarországi referencia intézmény is, így szakmai napunkon Sutáné Hoffer Helga bemutatta a dunántúli referencia intézményi eseményeket és programokat is. Ez alkalommal is végeztünk elégedettségi felmérést. A résztvevőket arra kértük, hogy az elhangzott előadásokat és a szakmai napot értékeljék a hasznosság figyelembevételével 1 és 5 között. Az 35 résztvevőtől 24 kérdőívet kaptunk vissza. Az eredmény pedig alább látható: 11

12 Szakmai napok résztvevői A március március időszakban szervezett szakmai napokon 306 résztvevőt számláltunk. Az év folyamán 71 településről 103 szervezet/intézmény/szolgáltató képviseletében 185 személy fogadta el valamelyik szakmai napunkra a meghívást, közöttük nem csak szolgálatvezetők, hanem személyi segítők, gépjárművezetők, és (nagy örömünkre) a fenntartók képviselői is. SZAKMAI RENDEZVÉNYEINK HELYSZÍNEI (SÁRGA), VENDÉGEI ZÖLD) ÉS RÉSZTVEVŐI (PIROS PONTOK) Egyéb rendezvények A saját szervezésű szakmai rendezvények mellett megjelentünk felkérés, meghívás alapján támogató szolgálatok részére szervezett egyéb szakmai eseményeken is március Debrecen A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal két napos, támogató szolgálatok vezetőinek szervezett szakmai konferenciáján bemutattuk referencia intézményi programunkat, illetve ennek megvalósítására vonatkozó elképzeléseinket, terveinket május 20. Szolnok A szolnoki IMPULZUS Egyesület regionális szakmai konferenciáján szintén bemutatkozó előadást tartottunk. 12

13 2010. november 11. Hatvan A hatvani Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény meghívására Hatvan városában is bemutattuk programunkat, illetve beszámoltunk az addigi eredményekről, tapasztalatokról március 30. Szombathely A nyugat-magyarországi országrész támogató szolgálati referencia intézményi feladatait ellátó Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft. Szombathely és Kistérsége Integrált Támogató Szolgálata meghívására a dunántúli kollégáknak mutattuk be referencia intézményi tevékenységünket. A fent említett szakmai napok mellett nagy örömünkre szolgált, hogy pályázati programunkat sikeresen összehangoltuk más szervezetek saját szakmai rendezvényeivel. Szoros együttműködésben dolgoztunk a szolnoki IMPULZUS Egyesület Együtt-egymásért a Támogató szolgálatok jövőjéért című, Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával megvalósított programjával, illetve a Magyar Máltai Szeretetszolgálat miskolci csoportjával az észak-magyarországi támogató szolgálatok szakmai találkozóinak megszervezésében. Referencia intézményi munkacsoport találkozók A referencia intézmény szakmai munkacsoportját alkotó kollégák, illetve egy-egy aktuális feladathoz csatlakozó munkatársak számára időközönként találkozót szerveztünk. ezeken a találkozókon történt meg a feladatok teljesítésének időközi értékelése, az eredmények áttekintése, a feladatok elosztása, esetenként pedig egyes feladatokhoz kapcsolódóan (pl. felmérés adatfeldolgozása) egy tevékenységek elvégzése. Referencia intézményi szakmai munkacsoport találkozói és programjuk: Időpont Hely Téma Kecskemét Pályázati feladatok megbeszélése, elosztása Kecskemét Szolgálatok kapcsolati adatbázisának összeállítása, pályázat szakmai programjának részletes kidolgozása, feladatok ütemezése, elosztása Kecskemét Támogató szolgálatok szakmai felmérésnek adatfeldolgozása Szeged Megvalósult programok értékelése, feladatok, tervek megbeszélése Kecskemét Őszi időszak feladatinak megbeszélése, dokumentációs javaslatok előkészítése Kecskemét év eseményeinek áttekintése, értékelése, évi tervek, feladatok megbeszélése Szeged Befogadási pályázat véleményezéséhez munkaanyag-előkészítés 13

14 ÉLETKÉPEK A SZAKMAI RENDEZVÉNYEKRŐL Akadálymentesítési bemutató Kecskeméten (2010. október 13.) Akadálymentesítési bemutató Kecskeméten (2010. október 13.) Szakmai nap Kecskeméten (2010.október 13.) Szakmai nap Kecskeméten (2010. október 13.) Szakmai nap Kecskeméten (2011. január 19.) Szakmai nap Nyíregyházán (2010. november 16.) 14

15 Szakmai műhely Kecskeméten (2011. február 17.) Szakmai műhely Szegeden (2010. július 1.) Sutáné Hoffer Helga a záró szakmai napon (2011. március 23.) Szakmai nap Kecskeméten (2010. március 23..) Szakmai nap Kecskeméten (2011. január 19.) Dr. Provaznik Balázs és Formanek Tamás a záró szakmai napon (2011. március 23.) 15

16 SZAKMAI HONLAP MŰKÖDTETÉSE A szakmai honlap működtetésének, erőteljes fejlesztésének két oka volt. A nagy távolságok, illetve az idő és pénzügyi források hiánya miatt minden szolgáltatót nehéz személyesen elérni, rendezvényekre elhívni, konkrét aktivitást igénylő programokba bevonni, ugyanakkor egy tematikus honlap minden időben és minden helyről elérhető, az egyéni igényeknek megfelelő keresést tesz lehetővé, így minden szolgáltatásban dolgozó számára hozzáférhető, hasznosan alkalmazható. A honlapon a március március között látogatást mértünk. Kiemelkedik a január-februári időszak, amikor is az aktuális jogszabály-módosítási hírek, illetve az éves elszámolás rekord látogatottságot eredményeztek A honlap tartalmával kapcsolatban törekedtünk arra, hogy a szolgáltatások számára legfontosabb információk könnyen és gyorsan elérhetőek legyenek. A legfontosabb tartalmi elemek a következők: Linkajánló A támogató szolgáltatások szempontjából legfontosabb honlapok csoportosítva. Elérhetőek, a legfontosabb jogforrásokat tartalmazó honlapok (Magyar Közlöny, Magyarország.hu), a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat, a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium honlapjai, illetve egyéb, fontos hatósági oldalak. Külön csoportban gyűjtöttük az akadálymentesítéssel, az ellátotti jogok és érdekek védelmével, a fogyatékkal élőket, a fogyatékkal élőkről tájékoztatásával, a pályázatokkal, pályáztatással, foglalkozó honlapok hivatkozásait. Külön csoportban megtalálhatóak a működő támogató szolgálatok, az őket működtető szolgáltatók, illetve fenntartók elérhetőségei. A honlapon márciusában 8 kategóriában 60 hivatkozás volt elérhető, melyet áprilisa óta alkalommal nyitottak meg. 16

17 Fórum A fórumban lehetőséget biztosítunk arra, hogy a honlap látogatói feltegyék kérdéseiket, egymás közt megvitassák a szakma aktualitásait, megosszák tapasztalataikat. 9 kategóriában 330 hozzászólás érkezett március végéig. Eseménynaptár Az Eseménynaptárban havi bontásban megtalálhatók a szakmai napok, rendezvények időpontjai, meghívói, a finanszírozási és a fejlesztési pályázattal kapcsolatos határidők, teendők. Az eseménynaptár lekérdezhető havi részletességgel, illetve nagyobb időszakokat átfogóan is. A évben 40 eseményt rögzítettünk az eseménynaptárba, 2011-re vonatkozóan eddig 19 esemény került feltöltésre. JogTár A JogTárban helyeztük el a támogató szolgáltatásra vonatkozó módosításokról szóló híreket, kivonatokat, tájékoztatókat. 4 kategóriában 30 dokumentum került feltöltésre, melyeket eddig összesen alkalommal tekintettek meg. FogalomTár Mint azt a szekció mottója is mondja: Minden a szavak helyes használatán múlik. Gyakran tapasztaltuk, hogy a hatóságok és a szolgálatok közötti, illetve a szolgáltatásban dolgozók közötti kommunikáció egyik legnagyobb akadálya, hogy ugyanazon szavak alatt mindenki mást és mást ért. A fogalomgyűjtemény kialakítása során a hatályos jogszabályokra építve próbáltunk olyan szócikk-gyűjteményt összeállítani, mely segíti a fenti probléma megoldását. Jelen pillanatban 132 szócikk található a gyűjteményben, a jogszabályváltozásokhoz igazító frissítés és a további bővítés folyamatosan történik. Az elmúlt időszakban a Fogalomtár szócikkeit alkalommal tekintették meg a honlap látogatói. E-könyvtár Fontosnak tartjuk, hogy a szolgálatok a munkájukhoz szükséges tájékoztató dokumentumokhoz, szakirodalomhoz hozzájussanak. Ezért 5 kategóriában 42 szakmai dokumentum olvasható honlapunk elektronikus könyvtárában, ezeket a pályázati időszakban alkalommal tekintették meg. A szekcióban a két legnépszerűbb kategória az FSZH/NRSZH által kiadott szakmai segédanyagokat tartalmazó rész, illetve a különböző elektronikus formában közzétett szakmai cikkeket, szakdolgozatokat, tájékoztatókat tartalmazó PDF-könyvtárunk. A fenti részeken kívül több feltöltés alatt álló témakör is található a honlapon. Ezek elkészítése a rendelkezése álló kapacitások függvényében folyamatosan történik. 17

18 TANÁCSADÁS A szolgálatok szakmai támogatása elektronikus, telefonos és személyes tanácsadás biztosításával. A szolgálatokkal első sorban az elektronikus kapcsolattartási formákat felhasználva kommunikáltunk: elektronikus levélcímen) A szakmai honlap Fórum felületén keresztül (www.tamogatoweb.hu) Egyéb elektronikus eszközök o Skype, MSN (P2P-IP telefon-szolgáltatás azonnali üzenetküldő funkcióval) o IWIW, Facebook (közösségi webalkalmazásokat tartalmazó honlapok) A fenitek közül tapasztalataink szerint mindegyiknek megvannak azok az előnyei, melyek a felhasználók számára vonzóak. A alkalmas nagyobb állományok mozgatására, hosszabb szöveges tartalmak közlésére. A honlapon lehetőség van az anonimitás megtartása mellett szakmai viták folytatására, vélemények közlésére, információk továbbítására. A Skype és MSN szolgáltatás terén az azonnali üzenetküldés és a költségmentes telefon-kapcsolat gyors kétirányú kommunikációt tesz lehetővé, míg a közösségi oldalakon lehetőség van hálózatépítésre, szakmai közösségfejlesztésre, illetve rendezvényekről szóló vagy más közérdekű információk gyors továbbítására. e téren az IWIW alkalmazás kifejezetten sikeresnek bizonyult, a TámogatóWeb csoport elindítása után néhány héten belül 50 fő létszámot ért el, a csatlakozók közül sok a nyugat-magyarországi kolléga is. Telefonos kapcsolattartás Mobiltelefon (30/ ) Vonalas telefon (76/ ) Fax (76/ ) A telefonos kapcsolattartásban döntően a mobil-kommunikáció volt a domináns. Személyes segítségnyújtás Egyedi probléma-megoldást igénylő speciális esetekben alkalmazható a személyes tanácsadás. E területen két formát valósítottunk meg: a jogi, szakmai jellegű probléma megoldásokban a referencia intézményi munkacsoport vezetője, speciális szervezeti konfliktusokat, szupervíziós jellegű problémamegoldást igénylő esetekben a program szupervizora nyújtott tanácsot. A program lezárásáig 197 tanácsadást vezettünk be a tanácsadási naplóba. Ez a szám nem tartalmazza a referencia intézményi programról, annak elemiről szóló tájékoztatást és a nem egyértelműen tanácsadási célú kapcsolatfelvételeket. 18

19 4% 14% 1% 22% TELEFON WEBLAP SKYPE SZEMÉLYES 27% 32% IWIW A tanácsadás kommunikációs formáinak megoszlása Az egyes tanácsadási események időbeli változásai a pályázati időszakban. A tanácsadás területei, problémakörei A tanácsadások részben követték az adott időszak aktuális problémáit, a kérdések jelentős része igazodott a szolgálatok előtt álló aktuális szakmai feladatokhoz. Jelentős számú kérdés érkezett a különféle ellenőrzésekkel kapcsolatban. Mivel a szakmai műhelyeken a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal ellenőrzési listáját több alkalommal átbeszéltük, illetve ezzel az ellenőrzéssel kapcsolatban az elvárások publikusak voltak, így kevés kérdés és probléma-visszajelzés érkezett. A Magyar Államkincstár és az egyéb hatósági ellenőrzések követelményrendszere azonban az év folyamán mindig visszatérő témája volt a segítségkérésnek. Sok esetben kértek tanácsot kollégák, amikor a kincstári ellenőr olyan dolgokat kért, ami a szolgálatvezető szerint indokolatlan volt. Sok esetben tapasztaltuk, hogy olyan konfliktushelyzetekben is hozzánk fordultak a kollégák, tanácsért, segítségért, melyek a kliens és a segítők vagy a szolgálat munkatársai és vezetők között álltak fenn. Mivel a konfliktusok megoldására nincs kompetenciánk, igyekeztünk a konfliktusokba való bevonódás nélkül, a konfliktus szakmai elemire fókuszálva jó tanácsokkal segíteni a megoldást, bevonva ebben a szupervizor tanácsadónkat. 19

20 KÉPZÉSEK, TOVÁBBKÉPZÉSEK Feladatunk a képzések terén kiterjed a Hivatal által szervezendő képzések, továbbképzések, szakmai napok tematikájának, szakmai programjának kidolgozására, illetve a célcsoport szolgáltatói számára képzések, továbbképzések megszervezésére, lebonyolítására. Személyi segítők képzése A több évre visszatekintő együttműködésünket folytattuk a Kecskeméti Humán Középiskola Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskola és Szakiskolával a támogató szolgálatban dolgozók munkakör betöltéséhez szükséges tanfolyamának lebonyolításában. A évben az államigazgatási ismeretek tantárgyban két 18 fős személyi segítő csoport oktatásában vettünk rész. Intézményünk a személyi segítők számára gyakorlati helyet is biztosított, a 40 órás gyakorlatot 28 segítő töltötte szolgálatunknál. Szolgálatvezetők szupervíziós csoportja Az igények előzetes felmérése után 2010 decemberben indítottunk egy vezetői képességfejlesztést segítő 50 órás foglalkozást támogató szolgálat vezetőknek. A csoportot fővel kívántuk indítani, de több esetben nehézségekbe ütközött az időpontok egyeztetése, és a távolságok leküzdése, így 8 fővel indult el a csoport. A foglalkozások tematikájának eldöntésekor a csoport az elsők között jelölte meg a konfliktuskezelést, a kiégés megelőzését, kezelését, a hatékony és erőszakmentes kommunikációs technikák elsajátítását, így a foglalkozások tematikája ennek megfelelően alakult. Az 50 órás időkeretben 3 alkalommal 8 órás napot tartottunk, 26 órát pedig egy három napos intenzív tréningen teljesítettünk. A tréninggel kapcsolatban a csoport visszajelzései egyértelműen pozitívak voltak: Nagyon hasznosnak, minden területen építőnek (szakmailag, emberileg) tartom ezt a tréninget. A csoportunk közös munkáin látjuk, hogy mindannyian milyen sok-sok problémával küzdünk. A három napos tréning olyan pozitív változásokat indított el bennem, amitől egész más szemmel nézek problémákra. Az ilyen tréningeket minden vezető részére elérhetővé, valamint rendszeressé kellene tenni. 20

21 A három napos szupervízión olyan emberekkel lehettem, akikre mind emberileg, mind szakmailag felnézek. Nehéz három nap volt ez. A konfliktuskezelés megterheli az embert úgy szellemileg, mint lelkileg. Nagyon sokat kaptam. Kaptam empátiát. Kaptam nevetést. Kaptam könnyeket. Kaptam megkönnyebbülést. Kaptam Te-üzeneteket, de kiderült az Én-üzenet célravezetőbb. Kaptam 4M-et. És nem utolsó sorban kaptam barátságokat. És mit adtam mindezért? Önmagam. Köszönöm. Úgy gondolom, nagyon fontos lenne, hogy ne csak a vezetők számára, hanem a személyi segítők számára is legyen elérhető a szupervízió. Ők azok, akik nap mint nap találkoznak az ellátottakkal, problémáik tisztázására csak az esetmegbeszélés ad lehetőséget. A szociális segítők természetesnek veszik, hogy kerüljék a konfliktusokat, saját szükségleteiket háttérbe szorítsák. Ugyanakkor ahhoz, hogy mások szükségleteit ki tudjuk elégíteni, mások érdekérvényesítését támogatni tudjuk, meg kell tanulni saját szükségleteinkért/érdekeinkért kiállni. Ehhez dönteni kell, a döntést fel kell vállalni, és meg kell tanulni kezelni az ezzel járó konfliktusokat. Erről szólt ez az 50 óra. 21

22 VÉLEMÉNYEZÉS Referencia intézményünk feladata különböző szakmai dokumentumok, a szolgáltatások által vezetendő dokumentáció véleményezése, dokumentumok kidolgozása, aktualizálása, javaslatok készítése, illetve szakmai jellegű vélemények összegyűjtése, rendezése, javaslatok kidolgozása. A év folyamán az alábbi véleményezési, javaslattételi dokumentumok születtek: Jogszabály-módosítási javaslatok A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal felkérésére 2010 júliusában a támogató szolgáltatással kapcsolatos jogszabály-módosítási javaslat készült el 6 oldal terjedelemben. A javaslat tartalmazta a legfontosabb jogi jellegű problémákat, illetve javaslatokat azok megoldására. A Nemzeti Erőforrás Minisztérium honlapján a későbbiekben figyelemmel kísértük a különböző jogszabálytervezetek véleményezésre történő publikálását és a támogató szolgálatra vonatkozó részekhez 2010 novemberében a honlap elektronikus felületén megküldtük véleményünket is. Szociális Ellenőrzésfejlesztési Program A Nemzeti Erőforrás Minisztérium szeptember 6-án kelt felkérésére bekapcsolódtunk a Szociális Ellenőrzésfejlesztési Program (SZEP) munkálataiba. Részt vettünk a Budapesten szeptember 13-án megtartott munkamegbeszélésen, az ott egyeztetett elveknek megfelelően pedig a SZEP munkaanyagokat a támogató szolgáltatás szemszögéből tekintettük át. Javaslatainkat egy 9 oldalas dokumentumban foglaltuk össze, melyet a Minisztériumnak szeptember 30-án, elektronikus úton megküldtünk. A november 11-én kapott írásos visszajelzés alapján elmondható, hogy a munkánk eredményes volt. A SZEP anyaga a TÁMOP projekt I. és II. pillérjén belül kerül további feldolgozásra. Kötelezően vezetendő dokumentáció A támogató szolgáltatás kötelezően vezetendő dokumentációjával kapcsolatban szeptember-októberben végeztünk el egy szolgáltatói véleményekre épülő javaslattételt. A dokumentációval kapcsolatban a gyűjtés márciustól folyamatosan zajlott, ehhez kapcsolódott a október 20. és 25. közötti időszak. A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal kérésére a kelet-magyarországi szolgálatok 69 elektronikus és 1 postai úton kézbesített véleményt küldtek el. Az összefoglaló javaslatokat 12 oldalnyi terjedelemben foglaltuk össze és a kapcsolódó dokumentummintákkal (11 db) együtt megküldtük a Foglalkoztatási és Szociális Hivatalnak. Visszajelzés módszertani munkaanyaggal kapcsolatban november végén jutott el hozzánk a dél-alföldi módszertani intézmény egy körlevele, mely a fogyatékkal élők helyzetével kapcsolatos problématérkép munkaanyagát tartalmazta Javaslatok a szociális szolgáltatások rendszerének és szabályozásának módosítására címmel. E dokumentumban szó esett a támogató szolgáltatás helyzetéről, jövőjéről is. Erre a munkaanyagra egy 12 oldalas választ küldtünk. 22

23 Befogadási pályázat előkészítő véleményezése A Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztálya a pályázati finanszírozásban működő szolgáltatások első három éves ( ) pályázati ciklusának értékelésére és a következő három éves ( ) befogadás előkészítésére munkacsoportot hozott létre. A munkacsoport, illetve a munkacsoportba meghívást kapott szervezetek feladata a pályázati rendszer áttekintése, illetve az elkövetkező pályázattal kapcsolatban javaslatok megfogalmazása volt. A január 27-én kelt felkérésnek megfelelően jelen voltunk a Budapesten, február 2-án megtartott munkaértekezleten, illetve elkészítettük a véleményezési munkaanyagot. A munkába a rövid idő ellenére két szakmai műhelyen (Szolnokon és Kecskeméten), illetve e- mail és telefonos visszajelzések alapján számos kolléga be tudott kapcsolódni. A végleges, 27 oldalas anyagot február 22-én továbbítottuk a munkacsoport tagjai felé. 23

24 SZAKMAI ANYAGOK KÉSZÍTÉSE Vállalt feladatunk különböző szakmai anyagok készítése a szolgáltatások jogszerű, szakmailag magas színvonalú működésének támogatására, illetve szakmai jó gyakorlatok összegyűjtése, bemutatása, leírása. Szakmai felmérés 2010 A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal felkérése és megbízása alapján május-június hónapjában a támogató szolgálatok széles körű felmérését végeztük el a szombathelyi Regionális Forrásközpont Kht. Támogató szolgálatával, mint nyugat-magyarországi referencia intézménnyel. A kérdőíves felmérésben 226 értékelhető kérdőív került feldolgozásra, a kérdések a szolgáltatás több mennyiségi és minőségi mutatóját járták körül. A felmérés alapján készült 54 oldalas záró tanulmányt a Szakmai tanulmányok támogató szolgáltatásokról és közösségi ellátásokról című kötet tartalmazza, mely a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal kiadásában jelent meg. A szakmai felmérés véleményünk szerint alapvető fontosságú adatokat gyűjtött össze a támogató szolgálatok szakmai állapotáról, helyzetéről, az általuk nyújtott tevékenységekről. A felmérés egyik fontos tanulsága az volt, hogy a szolgálatok helyzete a pályázati finanszírozás és a hozzá kapcsolódó intézkedések jóvoltából számos szempontból javult, ugyanakkor maradtak még kritikus területek. A felmérésben vizsgált területek az eredmények tükrében méltóak további, mélyebb kutatásokra, vizsgálatokra. Gépjármű akadálymentesítés a gyakorlatban 2010 októberében készült el a gépjárművek akadálymentesítésével kapcsolatos 30 oldalas munkaanyagunk. Készítésének oka az volt, hogy a támogató szolgálat gépjárművének akadálymentesítésére vonatkozó jogszabályi előírás megvalósítása csak egy műszaki követelményt foghalmaz meg, ezzel szemben a támogató szolgálatok rendkívül változatos szükségletekkel és igényekkel találkoznak munkájuk során. A változatos gépjármű-állomány és a rendkívül sokirányú követelményeknek való megfelelés indította el azt a munkát, amiben a lehetséges technikai megoldásokat próbáltuk összefoglalni. 24

25 Munkánkat fotókkal, műszaki berendezések leírásával, bemutatásával és számos akadálymentesítéssel kapcsolatos kérdés megválaszolásával segítette a zalaegerszegi Zalatechnika Kft. A dokumentum jelenleg a szakmai honlapunk elektronikus könyvtárából érhető el. Esetmegbeszélés vázlat A szolgálatvezető műhelyeken, a segítők képzése és gyakorlata során tapasztaltuk, hogy az esetmegbeszélés a támogató szolgálatok esetében számos olyan kérdést felvet, amit a hagyományos (pl. családsegítős) eset-megbeszélési gyakorlat alapján nehéz megválaszolni. A támogató szolgálatok speciális célcsoportja illetve szabályozási módja arra indított, hogy a problémamegoldó modell alapján egy gyakorlatorientált eset-megbeszélési modellt alkossunk. Ezt a gyakorlatban műhelymunkák alkalmával több eseten próbára tettük, s bár további finomítások, pontosítások még szükségesek, általánosan a gyakorlatban alkalmazhatónak tartjuk. A dokumentum a szakmai honlapunk elektronikus könyvtárából érhető el. A kitartás az, ami előre visz A referencia intézményi program záró kiadványként készítettük el 48 oldalas összeállításunkat. A kiadvány első felében a referencia intézményi program tevékenységeinek, eredményeinek és tanulságainak a rövid összefoglalása olvasható. A második részben a szakmai munkacsoport tagjainak egy-egy rövid tanulmánya a záró szakmai napon tartott előadások írott, bővített változata található meg. A kiadvány 100 példányban kerül nyomtatásra, illetőleg elektronikus változata szerkesztés után szakmai honlapunk elektronikus könyvtárából érhető el. 25

26 A PÁLYÁZATI PROGRAM ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉSE Intézményünk számára hatalmas megtiszteltetést és szakmai kihívást jelentett, hogy a referencia intézményi pályázatra meghívást és befogadást nyertünk. Annak ellenére, hogy szervezetünk korábbi tevékenységéhez a referencia intézményi program feladatai szervesen illeszkedtek, a feladat mind mennyiségi, mind minőségi szempontból egyfajta dimenzióváltást követelt meg. A referencia intézményi programot részünkről egy sikeres és eredményekben, tanulságokban gazdag modellkísérletnek tekintjük, melyet a nyert tapasztalatok visszaforgatásával mindenképpen folytatni kell(ene). 0% 3% 3% 21% 73% Célok megvalósulása Szakmai honlapon a referencia intézményi program osztályozására kiírt szavazás eredménye (33 szavazat alapján) Az elmúlt egy évben nem csak a program eredeti céljait, a szolgálatok szakmai támogatását, szabályszerű működésének elősegítését végeztük el, hanem megteremtettük az alapjait egy együttműködő szakmai közösségnek is. Ez a szakmai közösség a későbbiekben (amennyiben e téren a munkát folytatni tudjuk) alkalmas lehet arra, hogy elméleti ismereteivel, gyakorlati tapasztalataival, munkájával olyan értékeket teremtsen, melyeket a támogató szolgáltatás szakmai fejlődésére fordítva egy modern, hatékony, professzionális szociális szolgáltatás születhet meg. A referencia intézmények és módszertani intézmények kapcsolata A program folyamán többször felmerült a kérdés, mi az, ami a hagyományos módszertani tevékenységgel szemben indokolja a referencia intézmények létét. A pályázat végére érve talán tudunk válaszolni erre a kérdésre is: a referencia intézmények olyan, gyakorlat orientált, szolgálat-specifikus támogató tevékenységet folytattak, melyek valóban alkalmasak voltak a hatékony és hatásos szakmai segítségnyújtásra. Úgy gondoljuk, hogy a két intézménytípus hosszú távon egymást kiegészítve igen sikeresen működhetne egymás mellett. 26

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A SALVA VITA ALAPÍTVÁNY 2007. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A SALVA VITA ALAPÍTVÁNY 2007. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A SALVA VITA ALAPÍTVÁNY 27. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL 1. Támogatott Foglalkoztatás szolgáltatás 2 1.1. A TF szolgáltatás ismertetése 2 1.2. A TF szolgáltatás gyakorlati eredményei

Részletesebben

Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja 2009. évi szakmai beszámoló

Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja 2009. évi szakmai beszámoló Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja 2009. évi szakmai beszámoló MEREK 2009. évi szakmai beszámolója A Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja a megfogalmazott szakmai terv, és az általános

Részletesebben

Bevezető... 5. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal 2013. évi bűnmegelőzési tevékenységének bemutatása... 6.

Bevezető... 5. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal 2013. évi bűnmegelőzési tevékenységének bemutatása... 6. BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA J e l e n t é s A gyermekkorú, illetve fiatalkorú bűnelkövetés Bács-Kiskun megyei helyzetéről, a bűnmegelőzési tevékenység 2 0 13. évi értékeléséről

Részletesebben

Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés

Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés Az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület csatlakozik a Hajdú-Bihar megyei Életfa Önkéntes Centrum kezdeményezéséhez, melyben jó gyakorlatok összegyűjtését

Részletesebben

Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja Szakmai beszámoló 2010.

Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja Szakmai beszámoló 2010. Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja Szakmai beszámoló 2010. Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 BEVEZETÉS 3 INTÉZMÉNYI IRÁNYULTSÁG, ÁLTALÁNOS INTÉZMÉNYI CÉLOK 3 REHABILITÁCIÓS IDŐ RÖVIDÜLÉSE MIATTI

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Bevezető Az MNT valamennyi szakmai programját maga dolgozta ki és kutatta fel hozzá a forrásokat, pályázatok és előterjesztések benyújtásával

Részletesebben

Szakmai Hírlevél 2010/I. Szakmai Hírlevél. SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ. 2010. április X. évfolyam 1.

Szakmai Hírlevél 2010/I. Szakmai Hírlevél. SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ. 2010. április X. évfolyam 1. Szakmai Hírlevél 2010/I. Szakmai Hírlevél SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ 2010. április X. évfolyam 1. szám Tartalom FÓKUSZBAN: Az otthonközeli ellátás... 3 HÍREK,

Részletesebben

Zárókiadvány Szociális képzések rendszerének modernizációja

Zárókiadvány Szociális képzések rendszerének modernizációja Szociális képzések rendszerének modernizációja TÁMOP 5.4.10-12/1-2012-0001 kiemelt projekt A kiadvány a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet TÁMOP 5.4.10-12/1-2012-0001 Szociális képzések rendszerének

Részletesebben

Félúton Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentése, szakmai és pénzügyi beszámolója. Félúton Alapítvány a 2011. évi fő (alap) tevékenységei

Félúton Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentése, szakmai és pénzügyi beszámolója. Félúton Alapítvány a 2011. évi fő (alap) tevékenységei Félúton Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentése, szakmai és pénzügyi beszámolója Félúton Alapítvány a 2011. évi fő (alap) tevékenységei I. Félút Centrum - Szenvedélybetegek ellátása (Nagy Gabriella

Részletesebben

A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 2014. ÉVI MUNKATERVE

A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 2014. ÉVI MUNKATERVE A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 2014. ÉVI MUNKATERVE Készítette: Széles Imre igazgató Győr, 2014. február 1. Helyzetelemzés, 2013. évi beszámoló Szakmai beszámolónk a 2013-as évben végzett

Részletesebben

Az Ellenőűrző Bizottság pénzügyi beszámolója az MSZT 2005. évi gazdálkodásáról

Az Ellenőűrző Bizottság pénzügyi beszámolója az MSZT 2005. évi gazdálkodásáról HÍRLEVÉL /40. Magyar Szakképzési Társaság Alapítva: 1989 TARTALOM Beszámoló a Magyar Szakképzési Társaság 2005. évi tevékenységéről Az Ellenőűrző Bizottság pénzügyi beszámolója az MSZT 2005. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Zárótanulmány A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása című konstrukció keretében a kódszámú, Esélyt a jövőnek! elnevezésű pályázati projekt eredményeiről a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás

Részletesebben

Egy lépés előre, kettő hátra 2. rész

Egy lépés előre, kettő hátra 2. rész Bugarszki Zsolt, Eszik Orsolya, Néray Ágnes, Soltész Ágnes, Szekeres Bertold, Sziklai István Egy lépés előre, kettő hátra 2. rész A nagy létszámú intézmények kitagolása és az önálló életvitel támogatása

Részletesebben

BMSZKI MÓDSZERTAN 2012 ÉVI BESZÁMOLÓ

BMSZKI MÓDSZERTAN 2012 ÉVI BESZÁMOLÓ BMSZKI MÓDSZERTAN 2012 ÉVI BESZÁMOLÓ MUNKATÁRSAK: FEHÉR BORÓKA TATÁR BABETT VIDA JUDITH 1 1. REGIONÁLIS MÓDSZERTANI TEVÉKENYSÉGEK A Közép-magyarországi régió Módszertani feladatait a Magyar Máltai Szeretetszolgálat,

Részletesebben

Beszámoló a Vissza az utcáról című felhívás keretében támogatott programok megvalósulásáról

Beszámoló a Vissza az utcáról című felhívás keretében támogatott programok megvalósulásáról Beszámoló a Vissza az utcáról című felhívás keretében támogatott programok megvalósulásáról 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Az Emberi Erőforrások Minisztériuma jogelődje (Nemzeti Erőforrás Minisztérium) és a Hajléktalanokért

Részletesebben

Az elnök beszámolója az AOSZ IRODA 2014. évi szakmai munkájáról

Az elnök beszámolója az AOSZ IRODA 2014. évi szakmai munkájáról Cím 1053 Budapest, Fejér György utca 10. I. emelet 3. a. Telefon 061 354-1073 Fax 061 302-194 E-mail info@esoember.hu Honlap www.esoember.hu Adószám 19025915-1-41 Az elnök beszámolója az AOSZ IRODA 2014.

Részletesebben

A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet

A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet közleménye a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzési programjainak minősítéséhez szükséges adatlapról és a minősítés díjáról A Nemzeti Család-

Részletesebben

B/3587. számú J E L E N T É S

B/3587. számú J E L E N T É S MAGYARORSZÁG KORMÁNYA B/3587. számú J E L E N T É S az új Országos Fogyatékosügyi Program, valamint a végrehajtására vonatkozó intézkedési tervben foglalt feladatok megvalósításának időarányos teljesítéséről

Részletesebben

rita s) e rte Készítette: 2. LOT]

rita s) e rte Készítette: 2. LOT] A ta rsadalmi befogada st szolga lo fejleszte sek (TA MOP 5. prior rita s) e rte kele e se fu ggele k 2013. február 22. Készítette: Teller Nóra [Városkutatás HÉTFA 7. LOT] vezető értékelő ő Csite Andráss

Részletesebben

ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS EGYSÉGES SZOLGÁLTATÁS-MÓDSZERTAN

ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS EGYSÉGES SZOLGÁLTATÁS-MÓDSZERTAN ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS EGYSÉGES SZOLGÁLTATÁS-MÓDSZERTAN Szerzők: Deák Éva Füzessy Józsefné Daróczy- Hajas Klaudia Hajas György Jásper Éva Kóródi Edit Pántya Erika Török Réka Valiczkó Éva

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) 2011. évi működéséről

BESZÁMOLÓ A Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) 2011. évi működéséről Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Családtámogató és Gyermekjóléti Központ Családsegítő Szolgálat 1095 Budapest, Mester u. 19 tel: 216-0983, 218-6175. BESZÁMOLÓ A Ferencvárosi

Részletesebben

T ÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCS RÉSZÉRE. 2007. március 19.

T ÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCS RÉSZÉRE. 2007. március 19. T ÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCS RÉSZÉRE 2007. március 19. I. Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtása I.1. A törvényi felhatalmazás alapján

Részletesebben

Tanévnyitó 2014/15. Az emberi tényező szerepe. Eredmények és feladatok. Az NMH SZFI szerepe a szakmai irányításban

Tanévnyitó 2014/15. Az emberi tényező szerepe. Eredmények és feladatok. Az NMH SZFI szerepe a szakmai irányításban Eredmények és feladatok Az NMH SZFI szerepe a szakmai irányításban Felnőttképzési tevékenység engedélyezése Tapasztalatok a szakképzési megállapodásokról Szakképzési tankönyvek Az emberi tényező szerepe

Részletesebben

Miskolci Gyermekvédelmi Központ. Fruska Regionális Hatáskörű Módszertani Gyermekotthon. 2011. évi módszertani éves beszámolója

Miskolci Gyermekvédelmi Központ. Fruska Regionális Hatáskörű Módszertani Gyermekotthon. 2011. évi módszertani éves beszámolója 2. sz. melléklet Miskolci Gyermekvédelmi Központ Fruska Regionális Hatáskörű Módszertani Gyermekotthon 3515 Miskolc, Egyetem u. 1. Telefon: 46/563-302 e-mail: fruska.modszertan@gmail.com Miskolci Gyermekvédelmi

Részletesebben

2011. ÉVI BESZÁMOLÓ MUNKATÁRSAK: ANDORKÓ ÉVA BREITNER PÉTER FEHÉR BORÓKA VIDA JUDITH TATÁR BABETT

2011. ÉVI BESZÁMOLÓ MUNKATÁRSAK: ANDORKÓ ÉVA BREITNER PÉTER FEHÉR BORÓKA VIDA JUDITH TATÁR BABETT BMSZKI MÓDSZERTAN 2011. ÉVI BESZÁMOLÓ MUNKATÁRSAK: ANDORKÓ ÉVA BREITNER PÉTER FEHÉR BORÓKA VIDA JUDITH TATÁR BABETT 1 1. REGIONÁLIS MÓDSZERTANI TEVÉKENYSÉGEK A Közép-magyarországi régió Módszertani feladatait

Részletesebben

Beszélgessünk Európáról

Beszélgessünk Európáról Beszélgessünk Európáról nemzeti akcióterv a társadalmi párbeszéd elősegítésére A kormány múlt heti ülésén megtárgyalta és elfogadta a Beszélgessünk Európáról elnevezésű akciótervet, amely azokat a programokat

Részletesebben

Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja 2014. évi szakmai terv

Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja 2014. évi szakmai terv Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja 2014. évi szakmai terv Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 3 MISSZIÓNK... 3 SZOLGÁLTATÁSAINK... 3 SZAKMAI ÉSZREVÉTELEK... 5 INTÉZMÉNYI IRÁNYULTSÁG, ÁLTALÁNOS INTÉZMÉNYI

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti

Részletesebben

Egy komplex képesség- és közösségfejlesztő program megvalósulása és eredményei

Egy komplex képesség- és közösségfejlesztő program megvalósulása és eredményei Egy komplex képesség- és közösségfejlesztő program megvalósulása és eredményei A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. TÁMOP-5.2.5/B-10/2-2010-0062

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről

SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről BUDAPEST FŐVÁROS II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT 1027 Budapest, Horvát utca 2-12. Telefon/fax: 225-7956 E-mail: papp.krisztina@csgyk02.hu SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő

Részletesebben