MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület június 19. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. június 19. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:"

Átírás

1 Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület június 19. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Községháza emeleti nagyterem Napirend: 1. a helyi településrendezési előírások tartalmáról szóló előzetes tájékoztatás és a tervekkel kapcsolatos szakmai konzultáció valamint a településképi bejelentési és véleményezési eljárás szabályairól szóló 2/2013. (II. 5.) önkormányzati rendelet módosítása 2. Csárdaszállás Községi Önkormányzat évi költségvetési rendeletének I. módosítása 3. Beszámoló Csárdaszállás Községi Önkormányzat év első 5 hónapjának költségvetési gazdálkodásáról 4. Gyermekvédelmi beszámoló Beszámoló a Békéscsabai Hivatásos Tűzoltó parancsnokság évi tevékenységéről. 6. Beszámoló a Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóság évi tevékenységéről. 7. Villamos energia biztosítása 8. Nagy Zsolt Sándorné falugondnok jutalmazása (zárt ülés) Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen. Csárdaszállás, június 17. Petneházi Bálintné polgármester

2 ELŐTERJESZTÉSEK Csárdaszállás Község Önkormányzata Képviselő-testület június 19. napján tartandó rendes üléséhez

3 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület június 19-i ülésére 1. napirendi pont Tárgy: Készítette: Megyeri László Előterjesztő: a helyi településrendezési előírások tartalmáról szóló előzetes tájékoztatás és a tervekkel kapcsolatos szakmai konzultáció valamint a településképi bejelentési és véleményezési eljárás szabályairól szóló 2/2013. (II. 5.) önkormányzati rendelet módosítása Dr. Csorba Csaba jegyző Tisztelt Képviselő-testület! Szakmai konzultációt felülvizsgáltuk a helyi településrendezési előírások tartalmáról szóló előzetes tájékoztatás és a tervekkel kapcsolatos szakmai konzultáció valamint a településképi bejelentési és véleményezési eljárás szabályairól szóló önkormányzati rendeletünket. A felülvizsgálat során megállapítottuk, hogy a konzultáció során felvetett kérdések egy része olyan jogalkotási anomáliákra hívta fel a figyelmet, melyet orvosolni kell. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 62. (6) bekezdésében ad felhatalmazást a helyi jogalkotásra. A felhatalmazás tételesen megállapítja azokat a jogalkotási tárgyakat és annak tartalmát, amely körben a helyi szabályok megalkothatóak. Az idézett rendeletünk szabályozási köre lehet többek között azon - jogszabályban építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött - építési tevékenységek, rendeltetésváltoztatások és reklámelhelyezések köre, amelyek megkezdését településképi bejelentési eljáráshoz köti, valamint a településképi bejelentési eljárás részletes szabályai. Ezen túl a településképi kötelezési és a településképi véleményezési eljárás részletes szabályai, a településképi kötelezettség megszegése és végrehajtása esetén alkalmazható bírság esetkörei és mértéke. A felhatalmazás körén túl már nem alkothatók szabályok. Ezért a beépítési előírások fogalmának és a hozzá kapcsolódó eljárásnak a szabályozás túlmutat a törvényi felhatalmazáson és nem is indokolt. A rendeletünk több ponton túlszabályozott amiatt, hogy olyan fogalmakat szabályoz amely a felhatalmazást adó jogszabály és annak végrehajtási rendeletei már szabályoznak, ismétli magasabb jogforrás szabályait, nem egzakt, a felhatalmazást adó jogforrás által is használt fogalmakat alkalmaz. A fentiekben foglalt anomáliák feloldása érdekében benyújtom a következő módosító rendelet-tervezetet megalkotásra. Döntési javaslat "a helyi településrendezési előírások tartalmáról szóló előzetes tájékoztatás és a tervekkel kapcsolatos szakmai konzultáció valamint a településképi bejelentési és véleményezési eljárás szabályairól szóló 2/2013. (II. 5.) önkormányzati rendelet módosítása" Tervezett döntéstípus: rendelet Tervezett ágazati besorolás: település üzemeltetés A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt. /2014. (...) önkormányzati rendelet a helyi településrendezési előírások tartalmáról szóló előzetes tájékoztatás és a tervekkel kapcsolatos szakmai konzultáció valamint a településképi bejelentési és véleményezési eljárás szabályairól szóló 2/2013. (II. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 62. (6) bekezdés 3. és 7. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A helyi településrendezési előírások tartalmáról szóló előzetes tájékoztatás és a tervekkel kapcsolatos szakmai konzultáció valamint a településképi bejelentési és véleményezési eljárás szabályairól szóló 2/2013. (II. 1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ter.) 2. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed 2

4 a) jogszabályban építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési tevékenység végzésével, vagy azzal összefüggő építészeti-műszaki tervdokumentáció készítésére, b) jogszabályban építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött építési tevékenység végzésére, vagy azzal összefüggő építészeti-műszaki tervdokumentációt készítésére, c) reklám-berendezés elhelyezésére, fenntartására, valamint ilyen célú felületet kialakítására, illetve d) meglévő építmény rendeltetésének megváltoztatására. 2. A Ter. 9. (3) bekezdése a) pontjában a pdf szövegrész helyébe a PDF szöveg lép. 3. A Ter. 9. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép. (4) A szakmai konzultációról a főépítész emlékeztetőt készít, melyet PDF formátumban megküld az építtetőnek és a tervezőnek. 4. A Ter. 10. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép. (1) A 13. (1) bekezdésében meghatározott területeket érintően településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. mellékletének a) 4., 5., 7., 8., 9., 11., 12., 17., 23., 24. pontjában felsorolt építési munkák, továbbá, b) 17., 23., 24. pontjában felsorolt építési munkák esetén, ha az közterületről látható területen helyezkedik el. 5. A Ter. 12. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép. 12. (1) A 13. (1) bekezdésében meghatározott területeket érintően településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni a Korm. rendelet szerint építésügyi hatósági engedélyezési eljáráshoz nem kötött reklámelhelyezések közül a) az építmények homlokzatára, az építési telek kerítésére, kerítéskapujára vagy támfalára rögzített aa) cég- és címtábla, cégér vagy cégérszerű reklámtábla, ab) egyedi tájékoztató tábla, ac) kirakat, ad) reklám-felületet is tartalmazó előtető, napvédő ponyva b) az építmények homlokzatára, az építési telek kerítésére, kerítéskapujára vagy támfalára rögzített, illetve közterületen, vagy közhasználatra átadott magánterületen elhelyezett ba) hirdetőtábla, hirdetővitrin, reklámvitrin bb) óriásplakát tartó-, illetve hordozó-berendezése, bc) reklámtábla (hirdetőtábla), bd) integrált információ-hordozó berendezés vagy szerkezet, be) totemoszlop és reklámzászló bf) reklám-célú építési védőháló, molinó c) közterületen vagy közhasználatú magánterületen elhelyezett ca) hirdetőoszlop, cb) citylight berendezés, cc) megállító tábla, cd) reklámkorlát, ce) transzparens elhelyezése esetén. 6. A Ter. 17. (4) bekezdésében a pdf szövegrész helyébe a PDF szöveg lép. 7. (1) Ez a rendelet július 1-jén lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. (2) Hatályát veszti a) a Ter. 2. (2) bekezdése, b) a Ter. 2. (4) bekezdése, c) a Ter. 3. -a, d) a Ter. II. fejezetének 2. A beépítési előírás alcíme, e) a Ter. 8. (1) bekezdésének illetve a beépítési előírás tartalmával kapcsolatban, szövegrésze, f) a Ter. 8. (2) bekezdés b) pontjának,valamint szövegrésze, g) a Ter. 8. (2) bekezdés c) pontja, h) a Ter. 13. (2) bekezdése, i) a Ter. 14. (4) bekezdésének - az (5) bekezdés szerinti igazolás birtokában, az abban foglalt esetleges kikötések figyelembevételével - szövegrésze, j) a Ter. 17. (1) bekezdése, k) a Ter. 18. (1) bekezdésének 17. (1) bekezdése szerinti szövegrésze, l) a Ter. 18. (2) bekezdése, m) a Ter. 19. (1) bekezdés b) pontja. 3

5 Határidők, felelősök: Határidő: azonnal 4

6 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület június 19-i ülésére 2. napirendi pont Tárgy: Csárdaszállás Községi Önkormányzat évi költségvetési rendeletének I. módosítása Készítette: Ugrainé Gróf Éva Előterjesztő: Petneházi Bálintné polgármester Véleményező bizottság: Ügyrendi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! Csárdaszállás Község Önkormányzatának képviselő-testülete február 20-i ülésén elfogadta évi költségvetését, a 1/2014. (II.24.) önkormányzati rendeletével, melyet a mellékelt rendelet-tervezet a következőkben módosít. A költségvetés módosítását szükségessé tette: évi költségvetési maradvány önkormányzati saját hatáskörben történt előirányzat módosítások, főhatóságoktól, pénzalapoktól meghatározott feladatra juttatott pénzeszközök költségvetési változásai. Az önkormányzat évi zárszámadási beszámolójának elfogadásakor vált ismertté a évi költségvetési pénzmaradvány összege, mely a évben hatályba lépett államháztartási számviteli szabályok alapján a záró pénzeszközök állományát foglalja magába összege ezer Ft. A költségvetési maradványból a évről áthúzódó kiadások lettek finanszírozva (Pl: évben kifizetett és jelentés alapján évben elszámolt cafetéria kiadások, polgármester költségtérítése, mely az eredeti költségvetésben nem lett megtervezve, évi ÁFA bevallás alapján az Áfa befizetési kötelezettség, évben térítésmentesen átadott tárgyi eszköz ÁFA befizetési kötelezettség, évi DARE társulási hozzájárulás, a fennmaradó összeg működési tartalékba lett helyezve). Az önkormányzat felhalmozási célú központosított támogatás jogcímen az adósság konszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatás keretből ezer Ft támogatásban részesült, melyből az utak felújítását szeretné megvalósítani. Az Önkormányzat az út felújítására ezer Ft keretösszeget különít el, a kiadás fedezeteként az központosított támogatást a költségvetési tartalékából tervezi kiegészíteni ezer Ft összeggel Az önkormányzat a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz támogatási kérelmet nyújtott be a falugondnoki szolgálat részére gépjármű beszerzésre. A Hivatal a pályázatot pozitívan bírálta el, melynek eredményeként a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére igénybe vehető támogatási keretből ezer Ft támogatást nyert. Az önkormányzat az egyes szociális támogatások kiegészítésére I. félévében ezer Ft összegű támogatást igényelt. A szociális kiadások a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalnál jegyzői hatáskörben kerülnek kifizetésre, melyre a kapott támogatást az önkormányzat működési támogatásként átutalja. A költségvetési rendelet módosítása szükséges a települési önkormányzatokat megillető gyermekétkeztetésre fordítható 588 ezer Ft szociális és gyermekjóléti támogatás összegével. A központi költségvetési szervektől kapott támogatások körében az önkormányzat a szociális ágazatban I. félévben 63 ezer Ft összegű támogatást biztosított, mely összeg a falugondnok részére személyi juttatásként és azt terhelő járulékként kerül kifizetésre. A mezei őrszolgálat működésére az önkormányzat évre 360 ezer Ft többlettámogatásra jogosult, a évről áthúzódó támogatás összege 150 ezer Ft. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól a közfoglalkoztatás keretében a mezőgazdasági tevékenységhez várhatóan ezer Ft földalapú támogatásra jogosult, melyet a mezőgazdasági tevékenység dologi kiadásaira fordíthat. A költségvetési főösszeg ezer Ft összeggel nőtt. Főbb előirányzat változásokat a rendeletmódosításhoz kapcsolódó alábbi indoklás tartalmazza: Indoklás 5

7 Csárdaszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 /2014.(II.24. ) Önkormányzati rendeletéhez az önkormányzat évi költségvetésének módosításáról. Bevételek évi költségvetési maradvány ezer Ft Felhalmozási célú központosított támogatás ezer Ft Központi szervtől átvett pe. felhalmozási célra ezer Ft Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése ezer Ft Foglalkoztatást helyettesítő tám ezer Ft Lakásfennt. támogatás 1119 ezer Ft Rendsz. szoc segély 323 ezer Ft Gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatellátás ezer Ft Központi szervtől, célú pénze. átvét ezer Ft Ágazati pótlék 63 ezer Ft Mezőőr szolg tám. többlet tám. 360 ezer Ft Mezőőr szolg. tám előző évről megigényelt támogatás 150 ezer Ft MVH Földalapú támogatás ezer Ft Állami pénzalapokból átvett pénzeszköz -588 ezer Ft Közfoglalkoztatás munkaügyi támogatása Bevétel változás összesen: ezer Ft Kiadások Működési kiadás Önkormányzat Közterület rendjének fenntartása (Mezei Őrszolgálat) Megnevezés Személyi juttatás MunkaadókatDologi kiadás terhelő Működési tám. értékű kiadás évről áthúzódó cafetéria Pihenő kártya Pénzmaradványból évről áthúzódó cafetéria Erzsébet utalvány pénzmaradványból Összesen járulék Költségtér. átcsoportosítás belföldi kiküldetésre Összesen Falugondnoki szolgálat Megnevezés Személyi juttatás évről áthúzódó cafetéria Pihenő kártya Pénzmaradványból évről áthúzódó cafetéria Erzsébet utalvány pénzmaradványból Ágazati pótlék támogatás felhasználása MunkaadókatDologi kiadás Működési tám. terhelő értékű kiadás járulék Összesen Összesen Önkormányzatok jogalkotó és ált ig. tev. Megnevezés Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési tám. értékű kiadás 6 Összesen Polgármester költségtérítés pénzmaradványból Összesen

8 Közfoglalkoztatási mintaprogram Megnevezés Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési tám. értékű kiadás Összesen Földalapú támogatás Összesen Város és községgazdálkodás Megnevezés Személyi juttatás DARE társulási hozzájárulás pénzmaradványból Áfa befizetés felhalmozási célú pénzmaradványból Áfa befizetés működési célú pénzmaradványból Műk támogatás Gye Közös Hivatal egyéb szoc. támogatásra MunkaadókatDologi kiadás Működési tám. terhelő értékű kiadás járulék Összesen Összesen Önkormányzati szinten Működési kiadás változás összesen Megnevezés Személyi Munkaadókat Dologi kiadás Pénzeszköz Összesen juttatás terhelő jár. átadás Összesen Felhalmozási kiadás MVH felhalmozási célú támogatásból falugondnoki gépkocsi beszerzésre ezer Ft Út felújítás felhalmozási célú központosított támogatás ezer Ft Felhalmozási célú tartalékból ezer Ft Működési célú tartalékból 813 ezer Ft ezer Ft Felhalmozási tartalék Út felújításra Működési tartalék évi pénzmaradvány ezer Ft Mezőőri többlet támogatás ezer Ft Mezőőri tám évreől áthúzódó ezer Ft Út felújításra ezer Ft Költségvetési tartalék változás ezer Ft ezer Ft ezer Ft Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet módosítását tárgyalja meg és az alábbi rendelettervezetet fogadja el: Döntési javaslat "Csárdaszállás Községi Önkormányzat évi költségvetési rendeletének I. módosítása" Tervezett döntéstípus: rendelet Tervezett ágazati besorolás: költségvetés 7

9 A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt. TERVEZET Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete Csárdaszállás Községi Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) A Csárdaszállás Községi Önkormányzat évi költségvetésről szóló 1/2014. (II. 24.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 1. helyébe a következő rendelkezés lép: 1. Csárdaszállás Községi Önkormányzat (a továbbiakban Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat évi költségvetésének a) bevételi főösszegét ezer forintban, b) kiadási főösszegét ezer forintban állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint. (2) Az ÖR. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 2. (1) Az Ör. 2. helyébe a következő rendelkezés lép: 2. Az 1. a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül a) működési bevételek előirányzata ezer forint, b) a felhalmozási bevételek előirányzata ezer forint, c) működési célú finanszírozási bevételek előirányzata ezer forint a 2. mellékletben részletezettek szerint. (2) Az Ör. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 3. Az Ör. 3. mellélete helyébe a 3. melléklet lép. 4. (1) Az Ör. 4. helyébe a következő rendelkezés lép: 4. (1) Az 1. bekezdésében meghatározott kiadási főösszegen belül Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata ezer forint. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból: a) személyi juttatás ezer forint, b) munkaadót terhelő járulék ezer forint, c) dologi kiadás ezer forint, d) működési célú támogatás értékű kiadás ezer forint, e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 800 ezer forint, f) a működési célú tartalék ezer forint, g)ellátottak pénzbeli juttatása 110 ezer forint a 4. mellékletben részletezettek szerint. (2) Az Ör. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép 5. Az Ör. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 6. (1) Az ÖR. 6. helyébe a következő rendelkezés lép: 6. (1) Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata ezer forint. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból: a) az Önkormányzat felújítási kiadása ezer forint, b) beruházási kiadás ezer forint, c) az egyéb felhalmozási kiadás 400 ezer forint. (2) Az ÖR. 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. 7. Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. 1. melléklet a /2014. ( ) önkormányzati rendelethez Csárdaszállás Község Önkormányzatának évi költségvetésének mérlege Adatok ezer Ft-ban A B C D 8

10 megnevezés terv terv I. mód.ei. 1 Intézményi működési bevétel Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési költségvetési támogatása Működési bevétel összesen Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről Felhalm.c.átvett pénzeszköz Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása Felhalmozási bevételek összesen Finanszírozási bevétel-működési célú Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú Tárgyévi bevételek összesen Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadás összesen Finanszírozási kiadások Tárgyévi kiadás összesen melléklet a /2014. ( ) önkormányzati rendelethez Csárdaszállás Község Önkormányzatának bevételi forrásai évben Adatok ezer Ft-ban A B C D Megnevezés terv terv 2014.I. mód.ei. 1 Intézményi működési bevétel Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési költségvetési támogatása Működési bevétel összesen Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása Felhalmozási bevételek összesen Finanszírozási bevétel-működési célú Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú Tárgyévi bevételek összesen melléklet a /2014. ( ) önkormányzati rendelethez Csárdaszállás Község Önkormányzatának évi bevételeinek részletezése Adatok ezer Ft-ban A B C D I. 9

11 megnevezés terv terv mód.ei. 1 Bérleti díj Egyéb bevétel Mezőgazdasági termék értékesítés Saját bevétel összesen: Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 5 Rendszeres segély átvett pénz Mezőőri jár. átvett pénz Közcélú munkavégzők támogatása Egyéb átvett pénzeszköz Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen 11 Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz Magánszemélytől átvett pénzeszköz Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése Működési célú átvett pe, kölcsön visszatérülés összesen Közhatalmi bevételek 16 Iparűzési adó Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Pótlékok, bírságok bevétele Gépjármű adó Különféle bírságok Önkormányzati lakások lakbérbevétele Mezőőri járulék bevétele Közhatalmi bevételek összesen Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 26 Önkormányzati hivatal működésének támogatása Zöldterület gazdálkodás támogatása Közvilágítás támogatása Köztemető fenntartás támogatása Közutak fenntartásának támogatása Beszámítás összege Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása Gyermekétkeztetési feladatok támogatása- Csárdaszállás Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz Falugondnoki szolgáltatás Kulturális feladatok támogatása - Könyvtár Központosított működési célú támogatás-lakott külterület Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás Egyéb központi támogatás Önkormányzat működési költségvetésének támogatása Működési bevétel összesen Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 44 Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Koncesszióból származó bevételek Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. összesen Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről összesen Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről Lakáskölcsön visszafizetés Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről

12 55 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 56 Központosított felhalmozási célú támogatás Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz Felhalmozási bevételek összesen melléklet a /2014. ( ) önkormányzati rendelethez Csárdaszállás Község Önkormányzatának kiadásai évben Adatok ezer Ft-ban A B C D megnevezés terv terv 2014.I. mód. Ei. 1 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadás összesen Finanszírozási kiadások Tárgyévi kiadás összesen melléklet a /2014. ( ) önkormányzati rendelethez Csárdaszállás Község Önkormányzatának kiadásai szakfeladatonként évben Adatok ezer Ft-ban A B C D E Kormányzati funkció megnevezés terv terv I. mód. Ei Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalm. 2 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Közutak üzemeltetése, fenntartása 11 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Zöldterület kezelés (parkgondozás 20 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék

13 22 Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Önkormányzatok jogalkotó és ált. ig tev. 29 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Start közmunkaprogram - Téli közfoglalkoztatás 38 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Közfoglalkoztatási mintaprogram 47 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Közvilágítás 56 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson kívülre 0 61 Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Községgazdálkodás 65 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Finanszírozási műveletek 12

14 74 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Közterület felügyelők 83 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Közterület rendjének fenntartása (Mezőőr) 92 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai 101 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Köznev. int évf. tanulók nev. Okt. műk. feladat 110 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Egyéb szoc. Pénzbeli ellátások, támogatások 119 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása

15 126 Működési kiadás összesen Elhunyt személyek háramaradottainak pénzbeni ellátása 128 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátása 137 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Egyéb önkormányzati eseti p.ell. 146 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Falugondnoki szolgáltatás 155 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Civil szervezetek működési támogatása 164 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Közfoglalkoztatás 173 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson kívülre

16 178 Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Könyvtári szolgáltatások 182 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Köztemető fenntartás és működtetés 191 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Összesen: 200 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen melléklet a /2014. ( ) önkormányzati rendelethez Csárdaszállás Község Önkormányzat fejlesztési kiadásainak részletezése Adatok ezer Ft-ban A B C D megnevezés évi terv évi terv I. mód. Ei. 1 Felújítások 2 Csárdaszállás Község Önkormányzat út felújítás Csárdaszállás Község Önkormányzat felújítások összesen Beruházások 5 Fejlesztési saját erő falugondnoki mikrobusz KEOP-1.3.0/ "Békés megyei Ivóvízminőségjavító Program" Csárdaszállás Község Önkormányzat beruházások összesen Egyéb felhalmozási kiadások 9 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása

17 13 Első lakáshoz jutók kölcsöne Felhalmozási célú tartalék Csárdaszállás Község Önkormányzat egyéb fejlesztési kiadások összesen Finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások összesen Határidők, felelősök: Határidő: Felelős: Petneházi Bálintné Hivatali felelős: Ugrainé Gróf Éva 16

18 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület június 19-i ülésére 3. napirendi pont Tárgy: Beszámoló Csárdaszállás Községi Önkormányzat év első 5 hónapjának költségvetési gazdálkodásáról Készítette: Enyedi László, Ugrainé Gróf Éva Előterjesztő: Petneházi Bálintné polgármester Tisztelt Képviselő-testület! Csárdaszállás Községi Önkormányzat képviselő-testülete február 20-i ülésén elfogadta évi költségvetését, melyet a 1/2014. (II.24.) önkormányzati rendeletével határozta meg. A rendelet módosítására a I félévben ismertté vált változások alapján m került sor, mely változás a évi költségvetési maradványt, pótelőirányzatokat, meghatározott feladatra juttatott pénzeszközök költségvetési változásait, valamint a saját hatáskörben végzett előirányzat módosításokat tartalmazza. Az Önkormányzat bevételei és kiadásai a év első 5 hónapja alapján az alábbiak szerint alakultak: Adatok ezer forintban Megnevezés terv 2014.I. mód Ei Teljesítés Teljesítés % I-V. hó Bevételek Intézményi működési bevétel ,5 Önkormányzati lakások lakbér bevétele ,9 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson ,3 belülről Működésre átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről Iparűzési adó ,8 Építmény adó ,3 Magánszemélyek kommunális adója ,8 Pótlékok, birságok bevétele ,0 Gépjármű adó ,3 Különféle bírságok Mezőőri járulék bevétele ,1 Igazgatás szolg. díj 19 0 Közhatalmi bevételek összesen ,8 Önkormányzatok működési költségvetési ,5 támogatása Működési bevételek összesen ,8 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért. stb Felhalmozási célú támogatás, kölcsön ,2 államháztartáson belülről Felhalmozási célra átvett pénzeszközök ,2 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési ,0 támogatása Felhalmozási bevételek összesen ,8 Finanszírozási bevétel-működési célú Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú Tárgyévi bevételek összesen ,4 Kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék ,9 Dologi kiadás ,2 17

19 Működési célú támogatásértékű kiadás ,3 Működési célú pénze. átadás államháztartáson ,7 kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli ellátása Működési kiadás összesen ,3 Felújítás Beruházás ,7 Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadás összesen ,4 Finanszírozási kiadások Tárgyévi kiadások összesen ,4 Csárdaszállás Községi Önkormányzat a évi költségvetési bevételének előirányzatát a év első 5 hónapja időszakában 40,4 %-ban teljesítette, mely az időarányoshoz képest 1,2 %-kal elmarad, kiadásait 25,4%-ban, az időarányostól 16,2%-kal alacsonyabb szinten teljesítette. Az Önkormányzat bevételeinek alakulása: Az Önkormányzat működésének bevétele 43,8 %-ban teljesült. Az Önkormányzat működésének költségvetési támogatása 51,5%-os szinten teljesült. A Település üzemeltetéshez kapcsolódó kiadásokhoz biztosított állami támogatás, önkormányzati segélyezéshez kapcsolódó szociális támogatások, a kulturális feladathoz kapcsolódó állami támogatás illetve a központosított előirányzatként biztosított lakott külterület támogatása időarányos szinten került átutalásra az önkormányzat számlájára. Az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítésére igényelt foglalkoztatást helyettesítő támogatás, lakásfenntartási támogatás és rendszeres szociális segély kifizetéséhez az első 5 hónapra eső támogatás kiutalásra került az önkormányzat részére, melyhez kapcsolódóan a módosított előirányzat a I félévére leigényelt támogatás összegét tartalmazza. A települési önkormányzat közhatalmi bevételei 48,8 %-ban teljesültek. A helyi adók bevétele a tervezetthez képest 50,2 %-os szinten, a gépjármű adó 88,4 %-os szinten teljesült. A mezőőri járulék teljesítése a évről áthúzódó bevételeket tartalmazza, a évi fizetési kötelezettség teljesítését a rendelet II. félévében szeptember 15- ig írja elő. Adóbevételek időarányos teljesülése: Az adóbevételek teljesülését az alábbi táblázat mutatja be: Adatok ezer forintban Adónem 2014 Éves terv 2014.I-V. hó bevétele Teljesülés %-a Eltérés az időarányos tervtől, ezer Ft Építményadó ,3-19 Kommun. adó ,8 269 Iparűzési adó ,9-385 Gépjárműadó ,4 499 Pótlék és bírság ,0 182 Összesen: ,4 546 Az adóbevételek a tervezetthez képest időarányosan teljesültek, 52,4 %-ban. Ez 546 ezer Ft-tal több, mint a tervezett éves bevétel 50 %-a. Május végéig kellett benyújtani a évi iparűzési adóbevallásokat, azok feldolgozása után fog kiderülni, hogy a évi iparűzési adó elszámolások során milyen arányban lesz a még fizetendő iparűzési adó a visszaigényelt adóhoz képest. Várhatóan az iparűzési adóbevételek nagyobb összegben fognak teljesülni mint a tervezett, a vasútépítéshez kapcsolódó befizetéseknek köszönhetően. Várhatóan a többi adónemben is teljesülni fog év végéig a tervezett bevétel. A hátralékok alakulását az alábbi táblázat szemlélteti: Adónem Nyitó hátralék Nyitó hátralékból még fennáll Folyó évi hátralék keletkezése Adatok ezer forintban Összes hátralék Építményadó Kommun. adó

20 Iparűzési adó Gépjárműadó Pótlék Bírság Összesen: Május végéig ezer Ft-tal csökkent a év elején fennálló adóhátralék összege, viszont az eddig keletkezett hátralék ezt meghaladja, mintegy 514 ezer Ft-tal. Ezt főleg egy kft. ez évi építményadó előírása és pótléka okozza. Az összes hátralék 87,6 %-a, azaz ezer Ft ennek a kft-nek tartozása, mely felszámolás alatt áll 2010-től kezdve. Ennek a hátraléknak a behajtására az önkormányzati adóhatóságnak már nincs lehetősége, esetleges megtérülés a felszámolási eljárás során, az ingatlanok értékesítéséből befolyó bevételből lehetséges. A felszámolás alatt álló adózó tartozása nélkül az alábbiak szerint alakulnak az adóhátralékok: Adónem Összes hátralék, ezer forintban Hátralékos adózók száma fő Építményadó Kommun. adó Iparűzési adó Gépjárműadó Pótlék Bírság Összesen: Az építményadó hátralék 88,6 %-át három kft. tartozása teszi ki. Egy kft. részére részletfizetés lett engedélyezve hátralékának rendezésére, de ezt nem teljesítette, ezért bankszámláira inkasszó kerül benyújtásra június hónapban. A másik két kft-t felszólítjuk, ha nem teljesítenek, szintén inkasszót bocsátunk ki ellenük. Iparűzési adónál a évi bevallások feldolgozása után fogjuk látni a tényleges hátralék összegét, a hátralékos vállalkozások ellen az intézkedéseket ez után fogjuk megtenni. Magánszemélyek kommunális adója és gépjárműadó esetében a hátralék nagyobb számú adózó hátralékos tartozása. Esetükben bankszámla és munkahely feltárására, majd ezt követően jövedelem letiltására és inkasszó kibocsátására kerül sor. A gépjárműadó hátralékosok esetén az egy éves adótételt meghaladó hátralékkal rendelkezők gépjárműveinek forgalomból történő kivonatását kezdeményezzük az okmányirodánál. Augusztus hóban, az év elejéhez hasonlóan, minden adózó értesítésre kerül az előírt és fennálló adótartozásairól, esetleges hátralékáról, mely értesítőben egyúttal figyelmeztetjük is az adó meg nem fizetése esetén lehetséges behajtási eljárásokra is. Az Önkormányzat saját működési bevételei 93.5%-ban teljesültek. A évben a Start munka program keretében megtermelt mezőgazdasági késztermékek értékesítésének bevétele 47,8 %-ban teljesült. Az önkormányzat bérleti díj bevétele 125%-ban, a önkormányzati lakások lakbérbevétele 47,8%-ban időarányos szinten alakult. A működési célú támogatás értékű bevétel 33,3 %-ban teljesült. A mezőőri szolgálat működésére nyújtott támogatás időarányosan teljesült. A közfoglalkoztatás kiadásai kifizetését az önkormányzatnak meg kell előlegeznie, utólagos elszámolással kerül átutalásra a támogatás, ezért elmarad az időarányostól. A felhalmozási célú bevételek 57,8 %-ban teljesültek. Az Önkormányzat a évben megvalósult Falumegújulás és Fejlesztés LEADER program keretében a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól elnyert ezer Ft összegű utófinanszírozású támogatás kiutalásra került. Az önkormányzat a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz támogatási kérelmet nyújtott be a falugondnoki szolgálat részére gépjármű beszerzésre. A Hivatal évben a pályázatot pozitívan bírálta el, melynek eredményeként a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére igénybe vehető támogatási keretből ezer Ft támogatást nyert. Az önkormányzat a gépjármű beszerzésre a közbeszerzési eljárást lefolytatta, az adásvételi szerződést megkötötte a nyertes szállítóval, a gépjármű szállítása július hónapban várható, melyre ezer Ft összegű saját erő előlegként átutalásra került. Az önkormányzat felhalmozási célú központosított támogatás jogcímen az adósság konszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatás keretből ezer Ft támogatásban részesült, melyből az utak felújítását szeretné megvalósítani. Az Önkormányzat az út felújítására ezer Ft keretösszeget különít el, a kiadás fedezeteként az központosított támogatást a költségvetési tartalékából tervezi kiegészíteni ezer Ft összeggel. Az Önkormányzatnak évi gazdálkodása során E Ft összegű költségvetési maradványa keletkezett, mely összeg a évi költségvetési pozícióját pozitívan befolyásolja, költségvetési tartalékként szerepel a módosított költségvetésben. Az Önkormányzat kiadásainak alakulása: 19

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. november 27. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. november 27. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. november 27. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

ÓBAROK KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 2063 Óbarok, Iskola utca 3 M E G H Í V Ó

ÓBAROK KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 2063 Óbarok, Iskola utca 3 M E G H Í V Ó Ügyszám: 845/2015/Ó. ÓBAROK KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 2063 Óbarok, Iskola utca 3 M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívom Önöket, Óbarok Község Önkormányzata Képviselőtestületének, 2015. május 28-án (csütörtök),

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 26/2007. (I. 25.) KT számú határozat (Határidő: 2007.02.28) Tárgy: A szerződések

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Előterjesztő: Bukodi Károly polgármester 2015. április 1 Ócsa Város Polgármestere 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067,

Részletesebben

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki.

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki. Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének /215.(II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 215. évi költségvetéséről Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztő : Készítette: Tárgyalta: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Tóth

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 16-án, 16:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588 400 * Fax.: 52/588 405 e mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2008. október 30-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2008. október 30-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2008. október 30-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 192/2007. (VI. 26.) KT számú határozat (Határidő: 2008.09.30) Tárgy: Endrődi Vásártér

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J a v a s l a t - a Képviselő- testületnek - Sárospatak Város Önkormányzata

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/60-1/2014/I. Üi.: Juhászné Kérdő Edina Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Makó város önkormányzata

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

2014. évi költségvetéséről

2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.28.) önkormányzati rendelete 2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a Magyarország

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1. Tard Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése

JEGYZŐKÖNYV. 1. Tard Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése JEGYZŐKÖNYV Száma:./2014 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. március 5.-én 17,30 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének megalkotása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102-4/2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (II.4.) önkormányzati határozata

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 5. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. MÁJUS 17. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI ZMJVK 19/2013. (V.17.) ÖR. a 2012. évi zárszámadásról ZMJVK 20/2013. (V.17.)

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Tisztelt Képviselő-testület! Szentgotthárd Város Önkormányzata

Részletesebben

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl:

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: Rendelet Kivonat Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: 16-án Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2013. ( II.12.) Önkormányzati

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 22-én a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendes nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Szentes Város ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2 ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 17-én 14.00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére. Városgazdálkodási Bizottság Humán Bizottság

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére. Városgazdálkodási Bizottság Humán Bizottság 25. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testület 2014. szeptember 9-i ülésére

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testület 2014. szeptember 9-i ülésére HAL IMBA K Ö Z S É G Ö NK O RMÁNYZ AT A P O L G Á R M E S T E R 8452 HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/ 58-6 /2014. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga Erika

Részletesebben

a 2015. évi költségvetéséről

a 2015. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.06.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/20-12/2015. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA Tisztelt Képviselő Testület! Az államháztartásról szóló módosított 2011. évi CXCV. törvény 24. -ában foglaltak alapján Hajdúhadház Város

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XII. évfolyam 5. szám ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2011. MÁJUS 19. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 98/2011. (V.11.) sz. hat. Az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottságba

Részletesebben