Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 II./F. KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK LEBONYOLÍTÁSA

2 1.Elemző rész 1.1 Célok meghatározása 1.2 Helyzetelemzés Ajánlatkérői lista TARTALOMJEGYZÉK Közbeszerzési eljárások átláthatósága Környezetvédelmi stratégia Az eljárások megindításának időbeli ütemezése Fedezet 126Eljáá Eljárásban résztvevők kijelölése Összeférhetetlenség Hivatalos közbeszerzési tanácsadó Közbeszerzési szabályzat Kockázatkezelés Honlapon történő közzététel Eljárásfajták kiválasztása

3 TARTALOMJEGYZÉK Tárgyalásos eljárások Részekre bontás Dokumentáció Kiegészítő tájékoztatás Kirívóan alacsony ár Eredményhirdetés Alvállalkozó 1220Erőforrás Alvállalkozók, erőforrás szervezetek Új teljesítésre vonatkozó szabályok Fenntartott szerződések Elektronikus eljárás

4 2. Tanácsadó rész 2.1 Ajánlatkérői lista TARTALOMJEGYZÉK 2.2 Közbeszerzési eljárások átláthatósága 2.3 Környezetvédelmi stratégia 2.4 Az eljárások megindításának időbeli ütemezése 2.5 Eljárásban á résztvevők kijelölése lé 2.6 Összeférhetetlenség 2.7 Hivatalos közbeszerzési tanácsadó 2.8 Közbeszerzési szabályzat 2.9 Kockázatkezelés 2.10 Honlapon történő közzététel 2.11 Eljárásfajták kiválasztása 2.12 Tárgyalásos eljárások

5 TARTALOMJEGYZÉK 2.13 Részekre bontás 2.14 Dokumentáció 2.15 Kiegészítő tájékoztatás 2.16 Kirívóan alacsony ár 2.17 Fenntartott szerződések 2.18 Elektronikus eljárás

6 Bevezető

7 A közbeszerzés az államigazgatási és egyéb költségvetési szervek közszolgáltató tevékenységével é é közvetlenül összefüggő ő árubeszerzéseinek, építési beruházásainak és szolgáltatási megrendeléseinek külön törvényben meghatározott köre. Ide tartoznak értelemszerűen az önkormányzati programok és kiadások, tehát Somogyvár sem kerülheti el a közbeszerzési eljárásokat.

8 A közbeszerzések értékhatárát Magyarországon az éves költségvetési törvény állapítja meg központilag szabályozott tehát, hogy mire kell közbeszerzést indítani és mire nem. Ez alól a helyi szervezet sem térhet ki, és mivel több olyan beruházásuk van, mely a határt átlépi, kényszerűen muszáj foglalkozniuk ezzel a szerintük töbletterhelést okozó témával.

9 A szervezet legtöbb beszerzése közbeszerzés hatálya alá esik, az építési beruházások, rendvédelmi fejlesztések, informatikai újítások, pályázati programok. A jogi biztosság céljából jogvégzett kolléga mindig jelen van a közbeszerzési döntéseknél, de emellett az adott szakterület hozzáértői is kellenek, hiszen az ügyintézők nem érthetnek minden témakörhöz.

10 Elég sok ilyen jellegű üggyel kell foglalkozni, ez akkor okoz nehézséget, ha párhuzamosan több üggyel is foglalkozni lk kell. Amit lehet, a helyi közbeszerzési szakértővel szeretnének megoldatni, már csak azért is, mert jobban ismeri a helyi viszonyokat, képben van az önkormányzat helyzetével, távlati céljaival. Csak kkivételes esetben alkalmaznak l kkülsős ő embert az eljárások lebonyolítására.

11 Afő információs forrás a Közbeszerzési Értesítő, ebből olvassák el az illetékesek az új változásokat. Ezt olvasni a szakértőnek kiemelten kötelező. Arra törekszik a hivatal, hogy a téma ügyintézői mindig képben legyenek a változásokkal kapcsolatban, ennek köszönhetően a közbeszerzések k levezetése általában láb szabályosan sikerül.

12 A településvezetés tudatában van, hogy a közbeszerzésnek létezik a fenntartható fejlődéshez kötődő elve, a zöldbeszerzés, illetve zöld közbeszerzés, de ennek gyakorlati alkalmazása náluk még nem elterjedt, nem önálló törekvés. Bár egyetértenek és támogatják a törekvés elveit, a zöldbeszerzés általános bizonytalansága és túlzott többletköltsége miatt a kockázatosabb helyzetekben nem élnek vele. A jövőben, ha a törvényi szabályozás pontosabb lesz, igyekeznek változtatni ezen a gyakorlaton.

13 A közbeszerzés fontos eleme a kihirdetés díja, melynek megítélésére a vezetők jogosultak. Ez azonban bürokratikus, a piramisrendszer jellegzetességei eg etessége miatt lassú ügymenet, et, gyorsítani lehetne azzal, hogy a közbeszerzésért felelős ügyintéző vagy a pénzügyi szakember maga is engedélyezheti a hirdetések kifizetését. Ezzel az ügymenet operatív része jobban leválna a vezetésről,,gyorsulna és egyszerűsödne.

14 Somogyvár is áttért az elektronikus közbeszerzésre, ez január 1-től egyébként kötelező ő eljárási á mód is. Jogszabályi értelmezésében az elektronikus közbeszerzés a Kbt. szerinti közbeszerzési eljárásnak a Kbt. -ben és e rendeletben foglaltak szerinti elektronikus út igénybevételével történő megvalósítása alósítása.

15 A Somogyvári közbeszerzési terv a következő szempontokat figyeli: Akö közbeszerzés tárgya CPV kód Irányadó eljárásrend Tervezett eljárási típus Eljárás megindításának időpontja / Szerződésteljesülés várható időpontja Volt előzetes tájékoztató?

16 2009-ben a következő témákra volt közbeszerzési eljárás: Élelmiszer-beszerzés intézmények részére, műtrágya-beszerzés, e hardver-beszerzés, e tisztítószer beszerzés, önkormányzat pénzügyi- és felelősségbiztosítása, pályázat-előkészítés és projektmenedzsment, nyilvánosság biztosítása pályázatokhoz. á

17 1. Elemző rész 1.1 Célok meghatározása

18 1.1 CÉLOK MEGHATÁROZÁSA A közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (Kbt.) április elsejétől hatályos rendelkezéseinek dlk k megfelelő alkalmazása, és felkészülés a január 1- től hatályos jogszabályi változásokra. Emellett olyan gyakorlati ismeretek átadása, amely a közpénzek átlátható és jogszerű felhasználása mellett segítséget nyújt yjamegfelelő beszerzési cél eléréséhez.

19 1. Elemző ő rész 1.2 Helyzetelemzés

20 1.2.1 AJÁNLATKÉRŐI LISTA A Kbt. előírásai szerint minden ajánlatkérőnek be kell jelentkeznie a Közbeszerzések Tanácsa által vezetett listára. A hatályos rendelkezések szerint egyszerű eljárásban (és január 1-től közösségi eljárásrendben is) az eljárást megindító hirdetmény közzétételét kérő kísérőlevélben meg kell adni azt a számot, amelyen az adott ajánlatkérő a listán szerepel. Amennyiben nem szerepel a listán, vagy a nyilvántartott adatai nem egyeznek a hirdetményben szereplő adatokkal,a Tanács a flhíá felhívást nem jelenteti jl meg.

21 1.2.2 A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK ÁTLÁTHATÓSÁGA A Kbt módosítása lh lehetővé ő teszi un. áláh átláthatósági óá megállapodás megkötését, amely egy független szakértő monitoring tevékenységén keresztül azt biztosítja, hogy az eljárás jogszerű és átlátható. Aszakértő aszerződés teljesítése során is ellenőriz, amely nagymértékben elősegítheti amegfelelő teljesítést.

22 1.2.3 KÖRNYEZETVÉDELMI STRATÉGIA Az új törvényi rendelkezések szerint az ajánlatkérőnek a közbeszerzési eljárásban törekednie kell a környezetvédelmi szempontok figyelembevételére.

23 1.2.4 AZ ELJÁRÁSOK MEGINDÍTÁSÁNAK IDŐBELI ÜTEMEZÉSE AKbt. megfelelő alkalmazása eddig is megkövetelte a közbeszerzési eljárások lefolytatásának ütemezését. A jogszabály módosítását követően két olyan rendelkezés is bekerült a törvénybe (kizáró okok fenn nem állásának igazolása a nyertes által, több ajánlatból egy érvényes ajánlat miatti kötelező eredménytelenség), amely arra ösztönzi az ajánlatkérőket, hogy megfelelő időben indítsák el eljárásaikat.

24 1.2.5 FEDEZET Az új rendelkezések szerint az eljárást megindító felhívás csak akkor tehető közzé, ha az ajánlatkérő rendelkezik : - a szerződés megkötéséhez szükséges engedélyekkel, -és aszerződés teljesítését biztosító anyagi fedezettel, vagy az arra vonatkozó biztosítékkal, hogy a teljesítés időpontjában az anyagi fedezet rendelkezésre áll. (Ez nem vonatkozik támogatás iránti kérelem benyújtásának esetére.)

25 1.2.6 AZ ELJÁRÁSBAN RÉSZTVEVŐK KIJELÖLÉSE A közbeszerzési eljárás egy projekt, amelyet menedzselni kell. Nem egy ember, hanem több, eltérő szakértelemmel rendelkező személy közös munkája. Olyan beszerzés, amely a közpénzek felhasználása miatt szigorúan szabályozott, de célja az ajánlatkérő követelményeinek és a rendelkezésére álló fedezetnek megfelelő fllő vásárlás áálá megvalósítása.

26 1.2.6 AZ ELJÁRÁSBAN RÉSZTVEVŐK KIJELÖLÉSE A Kbt. módosítása előírja, hogy a bíráló bizottságban jogi szakértelemmel rendelkező személynek is részt kell vennie. Emellett a dokumentációnak kötelezően része a szerződéstervezet, már nem elegendő a szerződéses feltételeket flé lk megadni. Az általános lá gyakorlat szerint jogász eddig is részt vett az eljárások lefolytatásában, de aszerepe most megnőtt.

27 1.2.6 AZ ELJÁRÁSBAN RÉSZTVEVŐK KIJELÖLÉSE Minden eljárásban, de különösen egy támogatásból megvalósuló közbeszerzés esetén, olyan pénzügyi- gazdasági alkalmassági feltételeket kell támasztani, hogy a nyertes cég figyelemmel a jelenlegi gazdasági helyzetre is stabil pénzügyi háttérrel rendelkezzen, képes legyen megfinanszírozni a szerződés teljesítéséhez szükséges személyi és anyagi yg jellegű kiadásokat, különösen, ha nincs előleg, illetve ha részszámla sem nyújtható be. A megfelelő feltételek meghatározása pénzügyi szakértelmet igényel.

28 1.2.6 AZ ELJÁRÁSBAN RÉSZTVEVŐK KIJELÖLÉSE A környezetvédelmi szempontok figyelembevétele általános elvárás az ajánlatkérőkkel szemben. Már a beszerzés tárgyának meghatározásakor felmerül ez a szempont (pl. energiatakarékos izzó, újrafelhasználható papír). Minden eljárásban meg kell vizsgálni, van-e lehetőség lh ő a műszaki ű líáb leírásban ökocímkékre kék történő ő hivatkozásra, környezetvédelmi vezetési rendszerek illetve környezetvédelmi minőségbiztosítási szabványok előírására. Ehhez speciális ismeretekre van szükség.

29 1.2.6 AZ ELJÁRÁSBAN RÉSZT VEVŐK KIJELÖLÉSE Az új rendelkezések előírják, hogy kartellgyanú esetén az ajánlatkérő köteles jelezni a Gazdasági Versenyhivatalnak. Ez a kötelezettség feltételezi, hogy az ajánlatkérő nevében eljárók között van olyan személy, aki legalább minimális szinten - rendelkezik versenyjogi ismeretekkel.

30 1.2.7 ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG A Kbt. szigorú előírásokat tartalmaz az összeférhetetlenségre vonatkozóan. Általános gyakorlat, hogy a bíráló bizottsági tagok tesznek összeférhetetlenségi nyilatkozatot, de a közbeszerzési eljárásban részt vevő egyéb személyek, és különösen a döntésmeghozatalára jogosult személy/személyek nem.

31 1.2.8 HIVATALOS KÖZBESZERZÉSI TANÁCSADÓ A közösségi értékhatárokat meghaladó értékű beszerzések esetén hivatalos közbeszerzési tanácsadót kell igénybe venni. Ha az ilyen beszerzés Európai Uniós támogatásból valósul meg, a tanácsadónak függetlennek kell lennie. A közbeszerzési terv ismeretében a tanácsadó(ka ka)t célszerű ű a lehető legkorábban megbízni (egyszerű eljárásrendben a beszerzésük kivétel), illetve ha a kifizetendőösszeg -akár

32 1.2.8 HIVATALOS KÖZBESZERZÉSI TANÁCSADÓ egybeszámítással meghaladja a közösségi értékhatárt, a hivatalos tanácsadó közbeszereztetését is le kell folytatni, lehetőleg az év elején. Így ez később nem lesz akadálya az eljárások megindításának.

33 1.2.9 KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A Közbeszerzési Szabályzatát minden ajánlatkérőnek flülkll felül kell vizsgálnia i amegváltozott törvényi előírásokra tekintettel. A Kbt. módosítása kötelezővé teszi az eljárást megindító hirdetmények ellenjegyzését. jgy Az ellenjegyző jgy személyét a Szabályzatban kell meghatározni.

34 KOCKÁZATKEZELÉS Az eljárások ütemezése során fel kell mérni azokat a kockázatokat, amelyek bekövetkezhetnek. Pl.: nem érkezik ajánlat; csak érvénytelen ajánlat érkezik be; több ajánlatot nyújtanak be, de csak egy lesz érvényes; a nertesnem nyertes nem igazolja megfelelően, hogy nem áll kizáró okok hatálya alatt. Az ajánlatkérőnek ezekre az eseményekre flkll fel kllké kell készülnie, ismernie i kll kell azokat a jogszabályi lehetőségeket (pl. hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazhatósága), amelyek lerövidítik az időt az eredménytelen eljárás lezárása és az újabb eljárás megindítása között.

35 HONLAPON TÖRTÉNŐ KÖZZÉTÉTEL A módosított törvény kötelezően előírja az ajánlatkérőnek a közbeszerzési eljárással kapcsolatos, illetve egyéb dokumentumok honlapon történő közzétételét, é illetve október kób 1-től a Közbeszerzések Tanácsa részére történő megküldését. Ehhez ahonlap szerkezetét ki kell alakítani, és meg kell jelölni azt aszemélyt is, aki a jogszabályi kötelezettség teljesítéséért felel.

36 ELJÁRÁSFAJTÁK KIVÁLASZTÁSA Közösségi eljárásrendben a nyílt és ameghívásos eljárás alkalmazhatósága nincs feltételekhez kötve. Annak eldöntéséhez, hogy melyiket célszerű az adott beszerzés esetében alkalmazni, az ajánlatkérőnek ismernie kell a potenciális ajánlattevők számát. Amennyiben az ajánlatkérő meghívásos eljárásban keretszámot kíván alkalmazni, az érvényes részvételi jelentkezést benyújtókat ha számuk meghaladja hldj a keretszám flő felső határát - előre meghatározott feltételek szerint rangsorolnia kell.

37 ELJÁRÁSFAJTÁK KIVÁLASZTÁSA A megfelelő rangsorolási szempontok (amelyek csak műszaki-szakmaiszakmai alkalmassági feltételek lehetnek) meghatározása komoly ismeretet feltételez az ajánlattevőkről, hiszen ezeket akkor kell megadni, amikor az ajánlatkérő az eljárást megindítja. A hirdetménnyel induló tárgyalásos eljárás á csak a Kbt- ben meghatározott feltételek fennállása esetén alkalmazható.

38 ELJÁRÁSFAJTÁK KIVÁLASZTÁSA Amennyiben az ajánlatkérő keretszámot vagy létszámot kíván megadni, az érvényes részvételi jelentkezést benyújtókat -ha számuk meghaladja a keretszám felső határát - előre meghatározott feltételek szerint rangsorolnia kell. Amegfelelő rangsorolási szempontok (amelyek ebben az esetben is csak műszaki-szakmai szakmai alkalmassági feltételek lehetnek) meghatározása szintén komoly ismeretet feltételez az ajánlattevőkről. Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárásban is az eljárás

39 ELJÁRÁSFAJTÁK KIVÁLASZTÁSA megindításakor megadni. kell a rangsorolási szempontokat A hirdetmény nélküli li tárgyalásos eljárás á szintén csak szigorúan meghatározott esetekben alkalmazható. Az ajánlatkérőnek lehetőség szerint az ilyen eljárásokat kerülnie kell, nagy a jogsértés kockázata. Versenypárbeszéd alkalmazására csak nagyon kivételes esetben kerülhet sor, akkor, ha az ajánlatkérő objektív okok miatt nem rendelkezik az eljárás megindításához áh szükséges jogi, pénzügyi vagy műszaki ű ismeretekkel.

40 ELJÁRÁSFAJTÁK KIVÁLASZTÁSA Keret-megállapodásos eljárást akkor célszerű alkalmazni, ha: - nem állapítható meg a megfelelő pontossággal a beszerzés mennyisége, - van legalább 3olyan potenciális ajánlattevő, akik nagy valószínűséggel megfelelnek az ajánlatkérő által előírt alkalmassági és egyéb követelményeknek (ha nincs 3 érvényes ajánlat, az eljárás eredménytelen),

41 ELJÁRÁSFAJTÁK KIVÁLASZTÁSA - a beszerzés tárgyának ára akeret-megállapodás ideje alatt várhatóan nem változik jelentősen, de különösen nem drágul meg (az ajánlattevők az eljárás második részében csak az első részben tett ajánlatukkal azonos, vagy annál az ajánlatkérő számára kedvezőbb ajánlatot tehetnek.)

42 ELJÁRÁSFAJTÁK KIVÁLASZTÁSA Egyszerű eljárásrendben fő szabályként egyszerű eljárás alkalmazható, amely lehet tárgyalásos vagy tárgyalás nélküli. Az ajánlatkérőnek már az eljárás megindításakor el kell döntenie, melyik formát választja.

43 ELJÁRÁSFAJTÁK KIVÁLASZTÁSA Egyszerű eljárásrendben feltételek fennállása esetén nélküli tárgyalásos eljárás is nemzeti értékhatárékh értékhatárig. Ez aszabály fog okozni az kizárólagos jogok fennállása, megrendelése esetén. meghatározott hirdetmény törvényi közzététele is alkalmazható, de csak a é ékh á másfélszeresének áfél é megfelelő fllő szabály a gyakorlatban sok gondot ajánlatkérők számára, különösen fennállása, sürgősség és pótmunkák

44 TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁSOK Minden eljárásban, ahol afelek tárgyalnak, szükség van tárgyalástechnikai ismeretekre. A tárgyalást vezető személynek alaposan fel kell készülnie, meghatározva, mit szeretne elérni, miben tud és miben nem tud engedni, milyen módosításokat szeretne elérni az ajánlatokban, stb.

45 TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁSOK A Kbt. új rendelkezése szerint az ajánlatkérőnek az utolsó tárgyalás befejezését követően két munkanapon belül minden ajánlattevővel egyidejűleg ismertetnie kell az ajánlatoknak azokat a számszerűsíthető adatait, amelyek a bírálati szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek.

46 RÉSZEKRE BONTÁS Minden önkormányzat köteles megvizsgálni beszerzését abból a szempontból, hogy a beszerzés tárgyának jellege lehetővé teszi-e a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel biztosítását. Amennyiben a tárgy jellege lehetővé teszi és az nem ellentétes a gazdasági ésszerűséggel, ű é az önkormányzat köteles lh lehetővé ő tenni a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt.

47 DOKUMNETÁCIÓ A jól összeállított és tényleges tartalommal bíró dokumentáció elengedhetetlen l flé feltétele l a jó ajánlatnak, ezért ennek elkészítésére megfelelő időtkell biztosítani. A dokumentáció a jogi, a közbeszerzési és a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkezők együttes munkája.

48 Jelentősebb változások: DOKUMENTÁCIÓ 1. Építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén kötelező ő előírni a munkavállalók lók védelmére é és a munkafeltételekre vonatkozó tájékozódást. Erre vonatkozóan az ajánlattevőnek nyilatkoznia iskell. 2. Formai követelmények csak a ténylegesen szükséges mértékig írhatók elő. 3. A dokumentációban szerepelnie kell egy listának is, amely az ajánlattevők által benyújtandó dokumentumok kfl felsorolását láá tartalmazza.

49 DOKUMENTÁCIÓ A hatályos jogszabályi előírások szerint a dokumentációban szerződéstervezete kll kell elhelyezni. l Ennek részét képezik az ajánlatkérő által - esetlegesen előírt különleges szerződéses feltételek, amelyek környezetvédelmi és szociális tárgyúak lehetnek, illetve a minőségbiztosítással lehetnek kapcsolatban (és amelyekre afelhívásban ishivatkozni kell).

50 KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS Az ajánlattevők által feltett kérdések gyakran jelzik, hogy a tervek, a műszaki leírás, a részletes költségvetés, stb. nem megfelelő. Az ajánlatkérők a válaszokkal gyakran módosítják a flhíá felhívást, ami jogsértő. ő Amennyiben a kérdések számából és tartalmából arra lehet következtetni, hogy a válasz mindenképpen módosítja a már megadott feltételeket, jogszerűen a felhívást és/vagy adokumentációt kell módosítani.

51 KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS A Kbt. lehetővé teszi, hogy ha az ajánlatkérő nem tudja atörvény által meghatározott határidőben megadni a kiegészítő ő tájékoztatást, á az ajánlattételi li határidőt meghosszabbíthatja.

52 KIRÍVÓAN ALACSONY ÁR 1. Kirívóan alacsony ár esetében az ajánlatkérő indokolást és az ajánlati elemre vonatkozó adatokat köteles kérni különösen akkor, ha az ajánlati ár alapján kalkulálható bérköltség nem éri el az adott ágazatban általában szokásos béreket vagy azokat kirívóan meghaladja, hldj illetve, ha aszerződés teljesítése kapcsán felmerülő eszköz- és anyagköltségek (beszerzési értékek) nem érik el az ágazatban általában szokásos árszintet vagy azokat kirívóan meghaladják.

53 KIRÍVÓAN ALACSONY ÁR 2. Az indokolás kérésre adott válasz a gazdasági ésszerűséggel össze nem egyeztethetőnek minősül különösen akkor, ha az ajánlati ár a szerződés teljesítéséhez éh szükséges élőmunka-ráfordítás á mértékére tekintettel nem nyújt fedezetet a külön jogszabályban, illetve kollektív szerződésben vagy a miniszter által az ágazatra, alágazatra kiterjesztett szerződésben megállapított munkabérre és az ahhoz kapcsolódó közterhekre.

54 KIRÍVÓAN ALACSONY ÁR A Kbt. fent idézett új rendelkezéseinek a gyakorlatban való megfelelő alkalmazása több problémát is felvet. A döntéshez szükséges információk (szokásos bérek, árak, kollektív szerződések) szerepelni fognak a Közbeszerzések Tanácsa honlapján, de várható, hogy pl. építési beruházás esetében nem terjednek ki minden, a költségvetésben szereplő tételre, illetve lesznek olyan árubeszerzések és szolgáltatások, ahol a szokásos költségek nem határozhatók meg.

55 EREDMÉNYHIRDETÉS Az új törvényi előírások szerint már egyszerűű eljárásban á is kötelező eredményhirdetést tartani. 1. Amennyiben az ajánlatkérő az eljárást azért nyilvánítja eredménytelennek, mert a beérkezett ajánlatok meghaladják a rendelkezésére álló fedezetet, vagy azt idősközben elvonták, az ajánlatkérő köteles tájékoztatást adni a tervezett anyagi fdzt fedezet összegéről, továbbá adott esetben arról, hogy az mikor és milyen okból került elvonásra, átcsoportosításra.

56 EREDMÉNYHIRDETÉS 2. Az eredményhirdetésen az ajánlatkérő köteles felhívni a nyertes ajánlattevőt a kizáró okokkal kapcsolatos igazolások nyolc napon belül történő benyújtására.

57 ALVÁLLALKOZÓ A Kbt. módosításával megváltozott az alvállalkozó fogalma: az a szervezet vagy személy, amely a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt. A gyakorlatban problémás lehet a közvetlen részvétel fogalma, ezért azt minden esetben vizsgálni kell.

58 ERŐFORRÁS AKbt április elsejétől megadja az erőforrás szervezet és az erőforrás definícióját is. Tekintettel arra, hogy az alkalmassági feltételek nagy többségénél erőforrás nyújtására csak akkor van lehetőség, ha a felek között a PTK szerinti többségi befolyás áll fenn, az ajánlatkérőnek az erőforrás szervezet bevonásának jogszerűségét fokozottan vizsgálnia kell.

59 ALVÁLLALKOZÓK, ERŐFORRÁS SZERVEZETEK Az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét, amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő tíz százalékot meg nem haladó mértékben alvállalkozót vesz igénybe, és a szerződés teljesítéséhez a tíz százalékot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt arészét, amelynek teljesítésében éb a megjelölt jlöl alvállalkozók lk közreműködnek.

60 ALVÁLLALKOZÓK, ERŐFORRÁS SZERVEZETEK A közbeszerzés fent megjelölt részeinek összevetése nyújt yj segítséget g az ajánlatkérőnek abban, hogy ellenőrizni tudja a teljesítésre vonatkozó új előírásokat.

61 ÚJ, TELJESÍTÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK A módosított Kbt. szerint ugyanis a nyertes ajánlattevőnek/ajánlattevőknek legalább a közbeszerzés értékének 50 %-át saját maguk kell, hogy teljesítsék.

62 FENNTARTOTT SZERZŐDÉSEK Az ajánlatkérő fenntarthatja: az eljárásban való részvételt - mindkét eljárásrendben a védett foglalkoztatóknak -egyszerű eljárásban az éves nettó egymilliárd forint áb árbevételt el nem érő ő vállalkozások lk á k számára. á

63 ELEKTRONIKUS ELJÁRÁS től a közösségi eljárást elektronikus úton kell lefolytatni től az egyszerűű eljárást á is elektronikus lk úton kell lefolytatni.

64 2. Tanácsadói rész

65 2.1 AJÁNLATKÉRŐI LISTA Az ajánlatkérői lista adatait ellenőrizni kell, a még be nem jelentkezett de ajánlatkérőnek minősülő - intézményeket, é önkormányzati cégeket be kell klljl jelenteni.

66 2.2 A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK ÁTLÁTHATÓSÁGA Az ajánlatkérő éljen ezzel a lehetőséggel egy-egy kiemelten fontos beszerzés esetében. Célszerű egy részletes, a törvényben nem szereplő feltételeket is tartalmazó tervezetet készíteni, és a kiemelt eljárásokban lehetővé tenni a megállapodásban való részvételt.

67 2.3 KÖRNYEZETVÉDELMI STRATÉGIA Zöld közbeszerzési stratégia kialakítása, hosszú távú tervek kialakítása arra vonatkozóan, milyen módon kívánja ajánlatkérő a zöld szempontokat érvényesíteni az eljárásaiban. Erre a stratégiára célszerű ű minden eljárásban á hivatkozni. i

68 2.4 AZ ELJÁRÁSOK MEGINDÍTÁSÁNAK IDŐBELI ÜTEMEZÉSE Az ajánlatkérő már év elején ütemezze az eljárásokat, és éljen a határidő rövidítésre lehetőséget adó előzetes összesített tájékoztató közzétételével.

69 2.5 AZ ELJÁRÁSBAN RÉSZTVEVŐK KIJELÖLÉSE 1. Az eljárásban beszerzési ismeretekkel rendelkező személyt is célszerű bevonni 2. A jogász szakértelmet már az eljárás megkezdésétől fogva biztosítsa az ajánlatkérő 3. az az ajánlatkérők vonják be az eljárások előkészítésébe a pénzügyi szakértelemmel rendelkező munkatársakat, ne csak a bíráló bizottságnak legyenek enek - kötelezően tagjai.

70 2.5 AZ ELJÁRÁSBAN RÉSZTVEVŐK KIJELÖLÉSE 4. Az ajánlatkérő a tervezett közbeszerzési eljárásainak ismeretében vegye igénybe környezetvédelmi ismeretekkel rendelkező szakértő segítségét, aki tanácsokat tud adni az egyes beszerzéseknél alkalmazható zöld előírásokról. 5. Az előírásoknak való megfelelés érdekében az ajánlatkérő határozza meg, mely személynek kell ezekkel az ismeretekkel rendelkeznie, és tegye lehetővé számára ezek megszerzését.

71 2.6 ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG Az ajánlatkérő minden, a közbeszerzési eljárás előkészítésében illetve lefolytatásban részt vevő személyt kötelezze ilyen nyilatkozat megtételét, és ezt a Közbeszerzési Szabályzatában is írja elő!

72 2.7 HIVATALOS KÖZBESZERZÉSI TANÁCSADÓ Közösségi értékhatár felett nagyszámú közösségi értékhatárt meghaladó beszerzés esetén keret- megállapodásos eljárás alkalmazása

73 2.8 KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A szabályzatban a felelősséget célszerű részletezni, és feladatkörönként meghatározni (pl.: közbeszerzési, jogi, pénzügyi, közbeszerzés tárgya szerinti). Az adott szabályoknak való megfelelőségről az érintetteket célszerű nyilatkoztatni.

74 2.9 KOCKÁZATKEZELÉS Célszerű ű a Közbeszerzési Szabályzatban b rendelkezni dlk az ilyen rendkívüli helyzetekben alkalmazandó eljárásmenetről.

75 2.10 HONLAPON TÖRTÉNŐ KÖZZÉTÉTEL A Közbeszerzési Szabályzatban kerüljön kijelölésre az a személy, aki felel a honlapon történő közzétételi kötelezettség teljesítéséért

76 2.11 ELJÁRÁSFAJTÁK KIVÁLASZTÁSA 1. A piackutatás minden esetben potenciális ajánlattevőikörre is. terjedjen 2. Keret-megállapodásos eljárást á csak nagyon alapos piackutatás és előkészítés után célszerű megindítani 3. Amennyiben a szerződéses feltételeket az ajánlatkérő nem tudja megfelelő módon meghatározni (pl. hitelszerződés, biztosítás, utaztatás esetén), célszerű a tárgyalásos formát választani. 4. Az Az eljárások ütemezése során ezekre az előírásokra különös gondot kell fordítani! ki a

77 2.12 TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁSOK 1. A tárgyalásokat megelőzően az eljárásban részt vevő személyek tartsanak megbeszélést, ahol meghatározzák az elérendő célokat, felkészítve ezzel a tárgyalás vezetőjét, és meghatározva a taktikát. 2. Az Az ajánlatkérő avégső ajánlatok benyújtására adjon meg egy ajánlattételi határidőt, és az ajánlatokat nyilvánosan bontsa. Ezzel biztosítja az átláthatóságot és a tisztességes versenyt.

78 2.13 RÉSZEKRE BONTÁS A részekre osztás lehetőségének vizsgálatát minden esetben írásban dokumentálni kell, és indokolni, ha a rész ajánlattételt az ajánlatkérő nem látja megoldhatónak. A gazdasági ésszerűség megállapításához be kell vonni a pénzügyi szakértelemmel rendelkezőket.

79 2.14 DOKUMNETÁCIÓ 1. A felhívás és a dokumentáció minden esetben egyidejűleg készüljön! Amennyiben a dokumentáció iratmintákat is tartalmaz, fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy ezek kövessék a jogszabályi változásokat. 2. Az Az ajánlatkérő éljen ezzel a jogszabályi lehetőséggel, állítson össze egy ilyen feltételeket tartalmazó listát.

80 2.15 KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS 1. Ebben az esetben a határidők újraindulnak, így ezt a lehetőséget is számba kell venni a kockázatok meghatározásánál. 2. Az ajánlatkérők éljenek ezzel a jogszabályi lehetőséggel, mert a megfelelő és tartalommal bíró válaszok segítik íik az ajánlattételt. l Ezen lh lehetőség ő alkalmazásához az eljárást megindító felhívásban elő kell írni a dokumentáció kötelező meg-, illetve átvételét!

81 2.16 KIRÍVÓAN ALACSONY ÁR Az ajánlatkérő az árajánlatot már olyan részletezettséggel kérje be, hogy a vizsgálathoz szükséges információk abból megállapíthatók legyenek.

82 EREDMÉNYHIRDETÉS Az eredményhirdetésen alá kell íratni egy nyilatkozatot a nyertessel, hogy a kizáró okok igazolására történő felhívás megtörtént. Emellett jegyzőkönyvet is kell készíteni az ott elhangzottakról.

83 2.17 ERŐFORRÁS Az ajánlatkérő kérjen külön nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy fennáll-e a felek között a PTK szerinti többségi befolyás, és ha igen, annak melyik esete. Amennyiben a felek között nincs ilyen kapcsolat, az igazolásként a törvény által előírt megállapodástartalmát l á iselőre határozza meg.

84 ÚJ, TELJESÍTÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK Az ajánlatkérő nyilatkoztassa az ajánlattevőket erre vonatkozóan. Az alvállalkozókkal lálllk ókkl kötendő szerződéseket ugyanis nem kérheti be.

85 2.18 FENNTARTOTT SZERZŐDÉSEK Az önkormányzatok ezen előírások alkalmazásával segíthetik a megváltozott munkaképességűeket, fogyatékosokat, k stb... foglalkoztató lk cégeket, és a kis-, és középvállalkozásokat.

86 2.19 ELEKTRONIKUS ELJÁRÁS Az ajánlatkérőknek k minél hamarabb meg kell kll kezdeniük a felkészülést az elektronikus eljárások lefolytatására.

II./F. KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK LEBONYOLÍTÁSA 1. Elemző rész TARTALOMJEGYZÉK 1.1 Célok meghatározása 1.2 Helyzetelemzés 1.2.1 Ajánlatkérői lista 1.2.2 Közbeszerzési eljárások átláthatósága 1.2.3 Környezetvédelmi

Részletesebben

- Tájékoztató rendezvény Közbeszerzés április 16.

- Tájékoztató rendezvény Közbeszerzés április 16. - Tájékoztató rendezvény Közbeszerzés 2010. április 16. A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C A Tokaji kistérség fejlesztési és együttműködési

Részletesebben

Az új közbeszerzési törvény

Az új közbeszerzési törvény Az új közbeszerzési törvény D r. N a g y Á g n e s f ő o s z t á l y v e z e t ő K ö z b e s z e r z é s e k T a n á c s a 1 Nyílt eljárás Meghívásos eljárás Tárgyalásos eljárás - hirdetmény közzétételével

Részletesebben

A közbeszerzési törvény szabályainak változása. változása

A közbeszerzési törvény szabályainak változása. változása A közbeszerzési törvény szabályainak változása ETK zrt. 2010. február Az előadás felépítése Gyakorlati alkalmazási kérdések kezelése a Kbt. módosításában - Formai megközelítés mérséklésére irányuló változások:

Részletesebben

Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2009. (III. 16.) számú határozatával jóváhagyott KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2009. (III. 16.) számú határozatával jóváhagyott KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2009. (III. 16.) számú határozatával jóváhagyott KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.)

Részletesebben

A Kbt. módosult rendelkezései 2009. június 11.

A Kbt. módosult rendelkezései 2009. június 11. A Kbt. módosult rendelkezései 2009. június 11. Textilipari Műszaki Tudományos Egyesület Dr. Demkó Ivett hivatalos közbeszerzési tanácsadó, főosztályvezető NFGM, Közbeszerzési Főosztály Erőforrást nyújtó

Részletesebben

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Papkeszi Községi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Papkeszi Községi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Papkeszi Községi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Papkeszi, 2009 Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Alsózsolca Város képviselő-testülete, a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny tisztaságának

Részletesebben

1.3. Jelen szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a tervpályázati eljárások esetén is.

1.3. Jelen szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a tervpályázati eljárások esetén is. Bodrogkisfalud Község Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján, a közbeszerzési eljárások előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének,

Részletesebben

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2009. ÁPRILIS 1-TŐL Készült a Közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. törvény előírásai alapján 1. oldal, összesen: 10 DEBRECENI KÖZTERÜLET FELÜGYELET

Részletesebben

Tamási Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és társadalmi kapcsolatainak megerősítése. Tanulmány

Tamási Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és társadalmi kapcsolatainak megerősítése. Tanulmány Tamási Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és társadalmi kapcsolatainak megerősítése Tanulmány ÁROP 2.f) Közbeszerzési eljárások lebonyolítása Készítette: Közigazgatási Igazgatósága

Részletesebben

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás. Közbeszerzési szabályzata. Társulási Tanácsa. a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal. hagyott jóvá.

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás. Közbeszerzési szabályzata. Társulási Tanácsa. a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal. hagyott jóvá. Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása Közbeszerzési szabályzata Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal hagyott jóvá. Társulás elnöke

Részletesebben

TIVADAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

TIVADAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA TIVADAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2010. 2/8 Tivadar Község Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján, a közbeszerzési eljárások

Részletesebben

A közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény alapján

A közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény alapján A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény alapján 2 3 4 5 ...10...11...16...17...17...18...18...22...24...24...26...28...29...31 18. Hivatalos közbeszerzési tanácsadó...32 19. Összeférhetetlenség...33

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Az ajánlatkérő neve és címe: FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. 1067 Budapest, Eötvös utca 2 Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Kapcsolattartó: Molnár Zita Target Consulting Tanácsadó és Szolgáltató

Részletesebben

Pitvaros Község Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Pitvaros Község Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Pitvaros Község Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Pitvaros Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése

Részletesebben

Az új törvény alapján bevezetésre kerülő főbb változások a közbeszerzési eljárásokban

Az új törvény alapján bevezetésre kerülő főbb változások a közbeszerzési eljárásokban Az új törvény alapján bevezetésre kerülő főbb változások a közbeszerzési eljárásokban A bemutató témái: -2012. január 1-től hatályba lépő rendelkezések. Változik az ajánlattétel intézményes formája és

Részletesebben

1. A Közbeszerzési Szabályzat célja kettős: 1. (2) (3) (4) (5)

1. A Közbeszerzési Szabályzat célja kettős: 1. (2) (3) (4) (5) Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató zrt. Orosháza Fürdő utca 5. 5900 Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Közbeszerzési Szabályzata Készítette: Bozsár Lajos Közbeszerzési referens Jóváhagyta:

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatáról

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK /2012. (II.23.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatáról A Közgyűlés Nyíregyháza Megyei Jogú Város

Részletesebben

A MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG (MLSZ) Elnökségének. 394/2011 (12.05.) számú határozatával elfogadott ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

A MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG (MLSZ) Elnökségének. 394/2011 (12.05.) számú határozatával elfogadott ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG (MLSZ) Elnökségének 394/2011 (12.05.) számú határozatával elfogadott ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX tv.

Részletesebben

BORSODSZIRÁK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

BORSODSZIRÁK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BORSODSZIRÁK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV 2010 Borsodszirák, 2010. április 15. TARTALOM 1. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK TERVEZÉSE ÉS ELŐKÉSZÍTÉSE...3 1.1. KÖZBESZERZÉSI TERV ELKÉSZÍTÉSE

Részletesebben

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján

Részletesebben

A jogszabály száma és címe: évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény módosításáról

A jogszabály száma és címe: évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény módosításáról A közbeszerzésekről szóló törvény módosítása A jogszabály száma és címe: 2008. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról A jogszabály lényege: A törvény jelentősen

Részletesebben

5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes tájékoztatóra és közzétételének napja: -

5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes tájékoztatóra és közzétételének napja: - 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. 1067 Budapest, Eötvös utca 21. Kapcsolattartó:

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1. kiadás 1. módosítás 1. oldal DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa a 30-2010/2011. (2011.06.07.) sz. határozatával 2011.06.07-én jóváhagyta, hatályos 2011.06.08-tól. módosítások: - A

Részletesebben

Árvízvédelmi szakértői tevékenység ellátása tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről.

Árvízvédelmi szakértői tevékenység ellátása tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről. Árvízvédelmi szakértői tevékenység ellátása tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről. Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/100 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az

Részletesebben

AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL KÉSZÍTETT ÍRÁSBELI ÖSSZEGEZÉS MINTA 1 / 10

AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL KÉSZÍTETT ÍRÁSBELI ÖSSZEGEZÉS MINTA 1 / 10 AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL KÉSZÍTETT ÍRÁSBELI ÖSSZEGEZÉS MINTA 1 / 10 TÁJÉKOZTATÓ A MINTA HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOSAN A jelen minta azzal a céllal készült, hogy segítséget nyújtson az európai uniós forrásból

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Aszód Város Önkormányzata Átdolgozott Szabályzat (4. pályázati elem) BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 A gazdaság verseny tisztaságának

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 1181 Budapest, Üllői út 423. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: A Városgazda XVIII. kerület

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA (Győr, Széchenyi tér 5.) 2010. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERV. Győr, 2010.

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA (Győr, Széchenyi tér 5.) 2010. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERV. Győr, 2010. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA (Győr, Széchenyi tér 5.) 2010. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERV Győr, 2010. TARTALOMJEGYZÉK A/ ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1. A közbeszerzési terv felépítése... 3 2. A Kbt.

Részletesebben

Kivonat. Heréd Község Önkormányzatának november 9-i ülésének jegyzőkönyvéből. 210/2009.(XI.9.) képviselő-testületi határozat

Kivonat. Heréd Község Önkormányzatának november 9-i ülésének jegyzőkönyvéből. 210/2009.(XI.9.) képviselő-testületi határozat Kivonat Heréd Község Önkormányzatának 2009. november 9-i ülésének jegyzőkönyvéből 210/2009.(XI.9.) képviselő-testületi határozat Heréd Község Önkormányzat Képviselő-testülete: 1. Az élelmezési nyersanyag

Részletesebben

I. Ajánlattételi felhívás

I. Ajánlattételi felhívás I. Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP), Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály, 1139

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (cím: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.)

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (cím: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.) Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (cím: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.) 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Adásvételi keretszerződés

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Postai irányítószám 3700 Ország Magyarország Telefax 06 (48)

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Postai irányítószám 3700 Ország Magyarország Telefax 06 (48) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Szervezet Kazincbarcika Város Önkormányzata Cím Fő tér 4. Város/Község Kazincbarcika Telefon 06 (48) 514-731

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: a Képviselőtestület) Kozármisleny Város Önkormányzata, a Polgármesteri Hivatal, valamint intézményei számára,

Részletesebben

Szabályzat. 1. A szabályzat hatálya

Szabályzat. 1. A szabályzat hatálya Szabályzat Kiskunhalas, Hősök tere 2. szám alatti Kiskunhalasi Református Egyházközség (továbbiakban: Egyházközség) a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata E L Ő T E R J E S Z T É S Szálka község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. április 25.-ei ülésére ELŐTERJESZTŐ: AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN

STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Az ajánlatkérő neve és címe Hivatalos név: Nemzeti Környezetügyi Intézet (NeKI) Postai

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatósága, 1122 Budapest, Hajnóczy u. 7-9.

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatósága, 1122 Budapest, Hajnóczy u. 7-9. 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatósága, 1122 Budapest, Hajnóczy u. 7-9.

Részletesebben

60 db Microsoft Windows 10 Pro HUN 64 bit beszerzése

60 db Microsoft Windows 10 Pro HUN 64 bit beszerzése 60 db Microsoft Windows 10 Pro HUN 64 bit beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ Eljárást megindító

Részletesebben

2012 évi éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN

2012 évi éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN 1 11. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez 2012 évi éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek.

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek. Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata 2. sz. melléklet A szabályzat az Önkormányzattal a fürdővagyon használatba adására és annak működtetésére kötött szerződés 13. pontjában kapott

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN 11. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez 1 Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1.) AZ AJÁNLATKÉRŐ NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Bv. Szervezet Oktatási Központja Postai

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN 1 11. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

5. Napirend. ./2011. (..) Képviselő testületi határozati javaslat

5. Napirend. ./2011. (..) Képviselő testületi határozati javaslat Bánk Község Önkormányzata közbeszerzés 5. Napirend./2011. (..) Képviselő testületi határozati javaslat Bánk Község Önkormányzat képviselő-testülete Központi tér és játszótér kialakítása tárgyú közbeszerzési

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Részvételi felhívást tartalmazó hirdetmény közzétételével indított tárgyalásos eljárásban

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Részvételi felhívást tartalmazó hirdetmény közzétételével indított tárgyalásos eljárásban AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Részvételi felhívást tartalmazó hirdetmény közzétételével indított tárgyalásos eljárásban Formaruha beszerzése kiszolgálással (eljárás száma: T-337/13.) 1. Az ajánlatkérő neve, címe,

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN 11. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez 1 Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

Közbeszerzési útmutató pályázók/kedvezményezettek részére 2009. augusztus 1.

Közbeszerzési útmutató pályázók/kedvezményezettek részére 2009. augusztus 1. Közbeszerzési útmutató pályázók/kedvezményezettek részére 2009. augusztus 1. Jelen útmutató célja, hogy segítse a pályázókat kedvezményezetteket a közbeszerzéssel kapcsolatos legalapvetőbb tudnivalókban

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés

Az éves statisztikai összegezés 9. melléklet a 14/2010. (X.29.) NFM rendelethez Az éves statisztikai összegezés Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában I. SZAKASZ:

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1.) AZ AJÁNLATKÉRŐ NEVE ÉS CÍME Hivatalos név:békés

Részletesebben

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Oktatási Hivatal 1055 Budapest, Szalay u. 10-14. ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Takarítási szolgáltatás ellátása az Oktatási

Részletesebben

Beszerzési és közbeszerzési folyamatábra

Beszerzési és közbeszerzési folyamatábra Beszerzési és közbeszerzési folyamatábra Beszerzési és Közbeszerzési Szabályzat 1. sz. melléklet előkészítés gyűjtés, koordinálás, Beszerzési Terv Szervezeti egységvezető Műszaki osztályvezető Igények

Részletesebben

ALCSÚTDOBOZ TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

ALCSÚTDOBOZ TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA ALCSÚTDOBOZ TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. november 1. napjától 1/7. oldal Alcsútdoboz Település Önkormányzat a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1.) AZ AJÁNLATKÉRŐ NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Óbudai

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatala 1051 Budapest Sas u. 23. Tel. szám:

Részletesebben

A~{- 2J. szám ú előterjesztés

A~{- 2J. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je A~{- 2J. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére az önkormányzati beszerzések rendjéről szóló 12/2012. (III. 27.) önkormányzati

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN 11. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1)

Részletesebben

2014. éves statisztikai összegezés. Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a klasszikus ajánlatkérők vonatkozásában

2014. éves statisztikai összegezés. Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a klasszikus ajánlatkérők vonatkozásában 2014. éves statisztikai összegezés Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a klasszikus ajánlatkérők vonatkozásában I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: RUZSA

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Az ajánlatkérő neve és címe Hivatalos név: Isaszeg

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés

Az éves statisztikai összegezés Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

AZ ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOK SZABÁLYOZÁSÁNAK AKTUALITÁSAI ÉS KAPCSOLÓDÓ JOGÉRTELMEZÉSI KÉRDÉSEK

AZ ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOK SZABÁLYOZÁSÁNAK AKTUALITÁSAI ÉS KAPCSOLÓDÓ JOGÉRTELMEZÉSI KÉRDÉSEK AZ ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOK SZABÁLYOZÁSÁNAK AKTUALITÁSAI ÉS KAPCSOLÓDÓ JOGÉRTELMEZÉSI KÉRDÉSEK Dr. Lukács Tibor Főtitkár Közbeszerzési Hatóság Szabályozási háttér A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII.

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. Az ajánlatkérő neve és címe: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 9-2.) 2. A közbeszerzés tárgya

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. Ajánlatkérő székhelye: 1149 Budapest, Buzogány u. 11-13.

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. Ajánlatkérő székhelye: 1149 Budapest, Buzogány u. 11-13. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Ajánlatkérő neve: Budapesti Gazdasági Főiskola Ajánlatkérő székhelye: 1149 Budapest, Buzogány u. 11-13. 2. A közbeszerzés tárgya és

Részletesebben

Közbeszerzési szabályzat

Közbeszerzési szabályzat Közbeszerzési szabályzat I. Bevezetés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő Testülete a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körűnyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése,

Részletesebben

AZ ÚJ KÖZBESZERZÉSI TÖRVÉNY FONTOSABB VÁLTOZÁSAI AZ ÉPÍTŐIPARI CÉGEK VONATKOZÁSÁBAN

AZ ÚJ KÖZBESZERZÉSI TÖRVÉNY FONTOSABB VÁLTOZÁSAI AZ ÉPÍTŐIPARI CÉGEK VONATKOZÁSÁBAN AZ ÚJ KÖZBESZERZÉSI TÖRVÉNY FONTOSABB VÁLTOZÁSAI AZ ÉPÍTŐIPARI CÉGEK VONATKOZÁSÁBAN Összeállította: Dr. Szabó László irodavezető ügyvéd, hivatalos közbeszerzési tanácsadó Dr. Szabó László Ügyvédi Iroda

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hejőkürt Község Önkormányzata mint ajánlatkérő közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának belső felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont

Részletesebben

A közbeszerzések aktuális kérdései az Európai Unióban és a tagállamokban

A közbeszerzések aktuális kérdései az Európai Unióban és a tagállamokban A közbeszerzések aktuális kérdései az Európai Unióban és a tagállamokban d r N a g y Á g n e s f ő o s z t á l y v e z e t ő K ö z b e s z e r z é s e k T a n á c s a Közzététel és kommunikáció A hirdetmények

Részletesebben

IP CCTV video megfigyelő rendszer beszerzése

IP CCTV video megfigyelő rendszer beszerzése IP CCTV video megfigyelő rendszer beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/14 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

1 11. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés

Az éves statisztikai összegezés 11. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez 1 Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése

Részletesebben

Karbantartási feladatok ellátása

Karbantartási feladatok ellátása Karbantartási feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/112 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2011.12.30

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés. Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában

Az éves statisztikai összegezés. Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában 9. melléklet a 14/2010. (X.29.) NFM rendelethez Az éves statisztikai összegezés Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában I. SZAKASZ:

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés. Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában

Az éves statisztikai összegezés. Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában 9. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Az éves statisztikai összegezés Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés

Az éves statisztikai összegezés 9. melléklet a 14/2010. (X.29.) NFM rendelethez Az éves statisztikai összegezés Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában I. SZAKASZ:

Részletesebben

Értékelési skála: pont 5 (jeles) pont 4 (jó) pont 3 (közepes) pont 2 (elégséges) 0 50 pont 1 (elégtelen)

Értékelési skála: pont 5 (jeles) pont 4 (jó) pont 3 (közepes) pont 2 (elégséges) 0 50 pont 1 (elégtelen) A 12/2013. (III. 29.) NFM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 52 343 01 Közbeszerzési referens Értékelési skála: 91 100 pont 5 (jeles) 81 90 pont

Részletesebben

TÁMOP C

TÁMOP C TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0343 projekthez kapcsolódóan rendezvények és képzések lebonyolítása a Lippai János Mezőgazdasági Szakképző Iskola részére tárgyú tájékoztató hirdetmény az eljárás eredményéről Közbeszerzési

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: AGRIAVOLÁN

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés. Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában

Az éves statisztikai összegezés. Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában 9. melléklet a 14/2010. (X.29.) NFM rendelethez Az éves statisztikai összegezés Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában I. SZAKASZ:

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés

Az éves statisztikai összegezés 9. melléklet a 14/2010. (X.29.) NFM rendelethez Az éves statisztikai összegezés Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában I. SZAKASZ:

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés 2011.

Az éves statisztikai összegezés 2011. Az éves statisztikai összegezés 2011. I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1.) AZ AJÁNLATKÉRŐ NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Postai cím: Sánc u. 6. Város/Község: Eger Kapcsolattartási

Részletesebben

Belügyminisztérium 1051 Budapest, József Attila u Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő:

Belügyminisztérium 1051 Budapest, József Attila u Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő: "Ultrabook-ok és külső winchesterek beszerzése a KM0201-0219SZGR13 keret-megállapodásból" tárgyú közbeszerzési eljárásban eredményről szóló tájékoztató közzététele Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/96

Részletesebben

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Gyula Város Önkormányzata 5700 Gyula, Petőfi tér 3. 2. A közbeszerzés tárgya és

Részletesebben

11. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez. Az éves statisztikai összegezés

11. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez. Az éves statisztikai összegezés 11. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1.)

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/112. Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/112. Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Tájékoztató eljárás eredményéről:megbízási szerződés a Doktori Iskola (1014 Budapest, Úri u. 21.) című projekt műszaki ellenőri feladatainak ellátása tekintetében Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/112

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN 11. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1)

Részletesebben

Közbeszerzési tudnivalók 2011.

Közbeszerzési tudnivalók 2011. Közbeszerzési tudnivalók 2011. A közbeszerzés A 2003. évi CXXIX tv. szerint kell eljárni a közbeszerzési eljárásokban, amelyeket az ajánlatkérőként meghatározott szervezetek visszterhes szerződés megkötése

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN 1 11. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN A 4/2014. (V. 27.) PÜB határozat melléklete Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

Egyedi gyártású specifikus felületkezelő (CINK-FOSZFÁT) gépsor beszerzése

Egyedi gyártású specifikus felületkezelő (CINK-FOSZFÁT) gépsor beszerzése Egyedi gyártású specifikus felületkezelő (CINK-FOSZFÁT) gépsor beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/128 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015

Részletesebben

Tűzjelző és beléptető rendszer kivitelezése

Tűzjelző és beléptető rendszer kivitelezése Tűzjelző és beléptető rendszer kivitelezése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/145 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ Eljárást megindító

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN 1 11. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FELELŐSSÉGI REND PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA részére a Gubányi Károly Általános Iskola épületeinek energiahatékonysági beruházása tárgyú, Kbt. 115. szerinti hirdetmény nélküli nyílt közbeszerzési eljárások

Részletesebben

Optikai anyagok beszerzése az ELI lézer kutatóközpont megvalósítása GINOP (ELI-ALPS) nagyprojekt 2. fázisa (P4) projekt keretében

Optikai anyagok beszerzése az ELI lézer kutatóközpont megvalósítása GINOP (ELI-ALPS) nagyprojekt 2. fázisa (P4) projekt keretében Optikai anyagok beszerzése az ELI lézer kutatóközpont megvalósítása GINOP-2.3.6-15-2015-00001 (ELI-ALPS) nagyprojekt 2. fázisa (P4) projekt keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/39 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés

Az éves statisztikai összegezés Az éves statisztikai összegezés Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ NEVE ÉS CÍME

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Közbeszerzés

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Közbeszerzés PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Közbeszerzés Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakképzés Adóigazgatási és költségvetés-gazdálkodási szakügyintéző

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Cserkeszőlő Község Önkormányzata 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1.

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Cserkeszőlő Község Önkormányzata 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Cserkeszőlő Község Önkormányzata 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2. A közbeszerzés

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés. Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában

Az éves statisztikai összegezés. Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában 9. melléklet a 14/2010. (X.29.) NFM rendelethez Az éves statisztikai összegezés Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában I. SZAKASZ:

Részletesebben