Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 II./F. KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK LEBONYOLÍTÁSA

2 1.Elemző rész 1.1 Célok meghatározása 1.2 Helyzetelemzés Ajánlatkérői lista TARTALOMJEGYZÉK Közbeszerzési eljárások átláthatósága Környezetvédelmi stratégia Az eljárások megindításának időbeli ütemezése Fedezet 126Eljáá Eljárásban résztvevők kijelölése Összeférhetetlenség Hivatalos közbeszerzési tanácsadó Közbeszerzési szabályzat Kockázatkezelés Honlapon történő közzététel Eljárásfajták kiválasztása

3 TARTALOMJEGYZÉK Tárgyalásos eljárások Részekre bontás Dokumentáció Kiegészítő tájékoztatás Kirívóan alacsony ár Eredményhirdetés Alvállalkozó 1220Erőforrás Alvállalkozók, erőforrás szervezetek Új teljesítésre vonatkozó szabályok Fenntartott szerződések Elektronikus eljárás

4 2. Tanácsadó rész 2.1 Ajánlatkérői lista TARTALOMJEGYZÉK 2.2 Közbeszerzési eljárások átláthatósága 2.3 Környezetvédelmi stratégia 2.4 Az eljárások megindításának időbeli ütemezése 2.5 Eljárásban á résztvevők kijelölése lé 2.6 Összeférhetetlenség 2.7 Hivatalos közbeszerzési tanácsadó 2.8 Közbeszerzési szabályzat 2.9 Kockázatkezelés 2.10 Honlapon történő közzététel 2.11 Eljárásfajták kiválasztása 2.12 Tárgyalásos eljárások

5 TARTALOMJEGYZÉK 2.13 Részekre bontás 2.14 Dokumentáció 2.15 Kiegészítő tájékoztatás 2.16 Kirívóan alacsony ár 2.17 Fenntartott szerződések 2.18 Elektronikus eljárás

6 Bevezető

7 A közbeszerzés az államigazgatási és egyéb költségvetési szervek közszolgáltató tevékenységével é é közvetlenül összefüggő ő árubeszerzéseinek, építési beruházásainak és szolgáltatási megrendeléseinek külön törvényben meghatározott köre. Ide tartoznak értelemszerűen az önkormányzati programok és kiadások, tehát Somogyvár sem kerülheti el a közbeszerzési eljárásokat.

8 A közbeszerzések értékhatárát Magyarországon az éves költségvetési törvény állapítja meg központilag szabályozott tehát, hogy mire kell közbeszerzést indítani és mire nem. Ez alól a helyi szervezet sem térhet ki, és mivel több olyan beruházásuk van, mely a határt átlépi, kényszerűen muszáj foglalkozniuk ezzel a szerintük töbletterhelést okozó témával.

9 A szervezet legtöbb beszerzése közbeszerzés hatálya alá esik, az építési beruházások, rendvédelmi fejlesztések, informatikai újítások, pályázati programok. A jogi biztosság céljából jogvégzett kolléga mindig jelen van a közbeszerzési döntéseknél, de emellett az adott szakterület hozzáértői is kellenek, hiszen az ügyintézők nem érthetnek minden témakörhöz.

10 Elég sok ilyen jellegű üggyel kell foglalkozni, ez akkor okoz nehézséget, ha párhuzamosan több üggyel is foglalkozni lk kell. Amit lehet, a helyi közbeszerzési szakértővel szeretnének megoldatni, már csak azért is, mert jobban ismeri a helyi viszonyokat, képben van az önkormányzat helyzetével, távlati céljaival. Csak kkivételes esetben alkalmaznak l kkülsős ő embert az eljárások lebonyolítására.

11 Afő információs forrás a Közbeszerzési Értesítő, ebből olvassák el az illetékesek az új változásokat. Ezt olvasni a szakértőnek kiemelten kötelező. Arra törekszik a hivatal, hogy a téma ügyintézői mindig képben legyenek a változásokkal kapcsolatban, ennek köszönhetően a közbeszerzések k levezetése általában láb szabályosan sikerül.

12 A településvezetés tudatában van, hogy a közbeszerzésnek létezik a fenntartható fejlődéshez kötődő elve, a zöldbeszerzés, illetve zöld közbeszerzés, de ennek gyakorlati alkalmazása náluk még nem elterjedt, nem önálló törekvés. Bár egyetértenek és támogatják a törekvés elveit, a zöldbeszerzés általános bizonytalansága és túlzott többletköltsége miatt a kockázatosabb helyzetekben nem élnek vele. A jövőben, ha a törvényi szabályozás pontosabb lesz, igyekeznek változtatni ezen a gyakorlaton.

13 A közbeszerzés fontos eleme a kihirdetés díja, melynek megítélésére a vezetők jogosultak. Ez azonban bürokratikus, a piramisrendszer jellegzetességei eg etessége miatt lassú ügymenet, et, gyorsítani lehetne azzal, hogy a közbeszerzésért felelős ügyintéző vagy a pénzügyi szakember maga is engedélyezheti a hirdetések kifizetését. Ezzel az ügymenet operatív része jobban leválna a vezetésről,,gyorsulna és egyszerűsödne.

14 Somogyvár is áttért az elektronikus közbeszerzésre, ez január 1-től egyébként kötelező ő eljárási á mód is. Jogszabályi értelmezésében az elektronikus közbeszerzés a Kbt. szerinti közbeszerzési eljárásnak a Kbt. -ben és e rendeletben foglaltak szerinti elektronikus út igénybevételével történő megvalósítása alósítása.

15 A Somogyvári közbeszerzési terv a következő szempontokat figyeli: Akö közbeszerzés tárgya CPV kód Irányadó eljárásrend Tervezett eljárási típus Eljárás megindításának időpontja / Szerződésteljesülés várható időpontja Volt előzetes tájékoztató?

16 2009-ben a következő témákra volt közbeszerzési eljárás: Élelmiszer-beszerzés intézmények részére, műtrágya-beszerzés, e hardver-beszerzés, e tisztítószer beszerzés, önkormányzat pénzügyi- és felelősségbiztosítása, pályázat-előkészítés és projektmenedzsment, nyilvánosság biztosítása pályázatokhoz. á

17 1. Elemző rész 1.1 Célok meghatározása

18 1.1 CÉLOK MEGHATÁROZÁSA A közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (Kbt.) április elsejétől hatályos rendelkezéseinek dlk k megfelelő alkalmazása, és felkészülés a január 1- től hatályos jogszabályi változásokra. Emellett olyan gyakorlati ismeretek átadása, amely a közpénzek átlátható és jogszerű felhasználása mellett segítséget nyújt yjamegfelelő beszerzési cél eléréséhez.

19 1. Elemző ő rész 1.2 Helyzetelemzés

20 1.2.1 AJÁNLATKÉRŐI LISTA A Kbt. előírásai szerint minden ajánlatkérőnek be kell jelentkeznie a Közbeszerzések Tanácsa által vezetett listára. A hatályos rendelkezések szerint egyszerű eljárásban (és január 1-től közösségi eljárásrendben is) az eljárást megindító hirdetmény közzétételét kérő kísérőlevélben meg kell adni azt a számot, amelyen az adott ajánlatkérő a listán szerepel. Amennyiben nem szerepel a listán, vagy a nyilvántartott adatai nem egyeznek a hirdetményben szereplő adatokkal,a Tanács a flhíá felhívást nem jelenteti jl meg.

21 1.2.2 A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK ÁTLÁTHATÓSÁGA A Kbt módosítása lh lehetővé ő teszi un. áláh átláthatósági óá megállapodás megkötését, amely egy független szakértő monitoring tevékenységén keresztül azt biztosítja, hogy az eljárás jogszerű és átlátható. Aszakértő aszerződés teljesítése során is ellenőriz, amely nagymértékben elősegítheti amegfelelő teljesítést.

22 1.2.3 KÖRNYEZETVÉDELMI STRATÉGIA Az új törvényi rendelkezések szerint az ajánlatkérőnek a közbeszerzési eljárásban törekednie kell a környezetvédelmi szempontok figyelembevételére.

23 1.2.4 AZ ELJÁRÁSOK MEGINDÍTÁSÁNAK IDŐBELI ÜTEMEZÉSE AKbt. megfelelő alkalmazása eddig is megkövetelte a közbeszerzési eljárások lefolytatásának ütemezését. A jogszabály módosítását követően két olyan rendelkezés is bekerült a törvénybe (kizáró okok fenn nem állásának igazolása a nyertes által, több ajánlatból egy érvényes ajánlat miatti kötelező eredménytelenség), amely arra ösztönzi az ajánlatkérőket, hogy megfelelő időben indítsák el eljárásaikat.

24 1.2.5 FEDEZET Az új rendelkezések szerint az eljárást megindító felhívás csak akkor tehető közzé, ha az ajánlatkérő rendelkezik : - a szerződés megkötéséhez szükséges engedélyekkel, -és aszerződés teljesítését biztosító anyagi fedezettel, vagy az arra vonatkozó biztosítékkal, hogy a teljesítés időpontjában az anyagi fedezet rendelkezésre áll. (Ez nem vonatkozik támogatás iránti kérelem benyújtásának esetére.)

25 1.2.6 AZ ELJÁRÁSBAN RÉSZTVEVŐK KIJELÖLÉSE A közbeszerzési eljárás egy projekt, amelyet menedzselni kell. Nem egy ember, hanem több, eltérő szakértelemmel rendelkező személy közös munkája. Olyan beszerzés, amely a közpénzek felhasználása miatt szigorúan szabályozott, de célja az ajánlatkérő követelményeinek és a rendelkezésére álló fedezetnek megfelelő fllő vásárlás áálá megvalósítása.

26 1.2.6 AZ ELJÁRÁSBAN RÉSZTVEVŐK KIJELÖLÉSE A Kbt. módosítása előírja, hogy a bíráló bizottságban jogi szakértelemmel rendelkező személynek is részt kell vennie. Emellett a dokumentációnak kötelezően része a szerződéstervezet, már nem elegendő a szerződéses feltételeket flé lk megadni. Az általános lá gyakorlat szerint jogász eddig is részt vett az eljárások lefolytatásában, de aszerepe most megnőtt.

27 1.2.6 AZ ELJÁRÁSBAN RÉSZTVEVŐK KIJELÖLÉSE Minden eljárásban, de különösen egy támogatásból megvalósuló közbeszerzés esetén, olyan pénzügyi- gazdasági alkalmassági feltételeket kell támasztani, hogy a nyertes cég figyelemmel a jelenlegi gazdasági helyzetre is stabil pénzügyi háttérrel rendelkezzen, képes legyen megfinanszírozni a szerződés teljesítéséhez szükséges személyi és anyagi yg jellegű kiadásokat, különösen, ha nincs előleg, illetve ha részszámla sem nyújtható be. A megfelelő feltételek meghatározása pénzügyi szakértelmet igényel.

28 1.2.6 AZ ELJÁRÁSBAN RÉSZTVEVŐK KIJELÖLÉSE A környezetvédelmi szempontok figyelembevétele általános elvárás az ajánlatkérőkkel szemben. Már a beszerzés tárgyának meghatározásakor felmerül ez a szempont (pl. energiatakarékos izzó, újrafelhasználható papír). Minden eljárásban meg kell vizsgálni, van-e lehetőség lh ő a műszaki ű líáb leírásban ökocímkékre kék történő ő hivatkozásra, környezetvédelmi vezetési rendszerek illetve környezetvédelmi minőségbiztosítási szabványok előírására. Ehhez speciális ismeretekre van szükség.

29 1.2.6 AZ ELJÁRÁSBAN RÉSZT VEVŐK KIJELÖLÉSE Az új rendelkezések előírják, hogy kartellgyanú esetén az ajánlatkérő köteles jelezni a Gazdasági Versenyhivatalnak. Ez a kötelezettség feltételezi, hogy az ajánlatkérő nevében eljárók között van olyan személy, aki legalább minimális szinten - rendelkezik versenyjogi ismeretekkel.

30 1.2.7 ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG A Kbt. szigorú előírásokat tartalmaz az összeférhetetlenségre vonatkozóan. Általános gyakorlat, hogy a bíráló bizottsági tagok tesznek összeférhetetlenségi nyilatkozatot, de a közbeszerzési eljárásban részt vevő egyéb személyek, és különösen a döntésmeghozatalára jogosult személy/személyek nem.

31 1.2.8 HIVATALOS KÖZBESZERZÉSI TANÁCSADÓ A közösségi értékhatárokat meghaladó értékű beszerzések esetén hivatalos közbeszerzési tanácsadót kell igénybe venni. Ha az ilyen beszerzés Európai Uniós támogatásból valósul meg, a tanácsadónak függetlennek kell lennie. A közbeszerzési terv ismeretében a tanácsadó(ka ka)t célszerű ű a lehető legkorábban megbízni (egyszerű eljárásrendben a beszerzésük kivétel), illetve ha a kifizetendőösszeg -akár

32 1.2.8 HIVATALOS KÖZBESZERZÉSI TANÁCSADÓ egybeszámítással meghaladja a közösségi értékhatárt, a hivatalos tanácsadó közbeszereztetését is le kell folytatni, lehetőleg az év elején. Így ez később nem lesz akadálya az eljárások megindításának.

33 1.2.9 KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A Közbeszerzési Szabályzatát minden ajánlatkérőnek flülkll felül kell vizsgálnia i amegváltozott törvényi előírásokra tekintettel. A Kbt. módosítása kötelezővé teszi az eljárást megindító hirdetmények ellenjegyzését. jgy Az ellenjegyző jgy személyét a Szabályzatban kell meghatározni.

34 KOCKÁZATKEZELÉS Az eljárások ütemezése során fel kell mérni azokat a kockázatokat, amelyek bekövetkezhetnek. Pl.: nem érkezik ajánlat; csak érvénytelen ajánlat érkezik be; több ajánlatot nyújtanak be, de csak egy lesz érvényes; a nertesnem nyertes nem igazolja megfelelően, hogy nem áll kizáró okok hatálya alatt. Az ajánlatkérőnek ezekre az eseményekre flkll fel kllké kell készülnie, ismernie i kll kell azokat a jogszabályi lehetőségeket (pl. hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazhatósága), amelyek lerövidítik az időt az eredménytelen eljárás lezárása és az újabb eljárás megindítása között.

35 HONLAPON TÖRTÉNŐ KÖZZÉTÉTEL A módosított törvény kötelezően előírja az ajánlatkérőnek a közbeszerzési eljárással kapcsolatos, illetve egyéb dokumentumok honlapon történő közzétételét, é illetve október kób 1-től a Közbeszerzések Tanácsa részére történő megküldését. Ehhez ahonlap szerkezetét ki kell alakítani, és meg kell jelölni azt aszemélyt is, aki a jogszabályi kötelezettség teljesítéséért felel.

36 ELJÁRÁSFAJTÁK KIVÁLASZTÁSA Közösségi eljárásrendben a nyílt és ameghívásos eljárás alkalmazhatósága nincs feltételekhez kötve. Annak eldöntéséhez, hogy melyiket célszerű az adott beszerzés esetében alkalmazni, az ajánlatkérőnek ismernie kell a potenciális ajánlattevők számát. Amennyiben az ajánlatkérő meghívásos eljárásban keretszámot kíván alkalmazni, az érvényes részvételi jelentkezést benyújtókat ha számuk meghaladja hldj a keretszám flő felső határát - előre meghatározott feltételek szerint rangsorolnia kell.

37 ELJÁRÁSFAJTÁK KIVÁLASZTÁSA A megfelelő rangsorolási szempontok (amelyek csak műszaki-szakmaiszakmai alkalmassági feltételek lehetnek) meghatározása komoly ismeretet feltételez az ajánlattevőkről, hiszen ezeket akkor kell megadni, amikor az ajánlatkérő az eljárást megindítja. A hirdetménnyel induló tárgyalásos eljárás á csak a Kbt- ben meghatározott feltételek fennállása esetén alkalmazható.

38 ELJÁRÁSFAJTÁK KIVÁLASZTÁSA Amennyiben az ajánlatkérő keretszámot vagy létszámot kíván megadni, az érvényes részvételi jelentkezést benyújtókat -ha számuk meghaladja a keretszám felső határát - előre meghatározott feltételek szerint rangsorolnia kell. Amegfelelő rangsorolási szempontok (amelyek ebben az esetben is csak műszaki-szakmai szakmai alkalmassági feltételek lehetnek) meghatározása szintén komoly ismeretet feltételez az ajánlattevőkről. Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárásban is az eljárás

39 ELJÁRÁSFAJTÁK KIVÁLASZTÁSA megindításakor megadni. kell a rangsorolási szempontokat A hirdetmény nélküli li tárgyalásos eljárás á szintén csak szigorúan meghatározott esetekben alkalmazható. Az ajánlatkérőnek lehetőség szerint az ilyen eljárásokat kerülnie kell, nagy a jogsértés kockázata. Versenypárbeszéd alkalmazására csak nagyon kivételes esetben kerülhet sor, akkor, ha az ajánlatkérő objektív okok miatt nem rendelkezik az eljárás megindításához áh szükséges jogi, pénzügyi vagy műszaki ű ismeretekkel.

40 ELJÁRÁSFAJTÁK KIVÁLASZTÁSA Keret-megállapodásos eljárást akkor célszerű alkalmazni, ha: - nem állapítható meg a megfelelő pontossággal a beszerzés mennyisége, - van legalább 3olyan potenciális ajánlattevő, akik nagy valószínűséggel megfelelnek az ajánlatkérő által előírt alkalmassági és egyéb követelményeknek (ha nincs 3 érvényes ajánlat, az eljárás eredménytelen),

41 ELJÁRÁSFAJTÁK KIVÁLASZTÁSA - a beszerzés tárgyának ára akeret-megállapodás ideje alatt várhatóan nem változik jelentősen, de különösen nem drágul meg (az ajánlattevők az eljárás második részében csak az első részben tett ajánlatukkal azonos, vagy annál az ajánlatkérő számára kedvezőbb ajánlatot tehetnek.)

42 ELJÁRÁSFAJTÁK KIVÁLASZTÁSA Egyszerű eljárásrendben fő szabályként egyszerű eljárás alkalmazható, amely lehet tárgyalásos vagy tárgyalás nélküli. Az ajánlatkérőnek már az eljárás megindításakor el kell döntenie, melyik formát választja.

43 ELJÁRÁSFAJTÁK KIVÁLASZTÁSA Egyszerű eljárásrendben feltételek fennállása esetén nélküli tárgyalásos eljárás is nemzeti értékhatárékh értékhatárig. Ez aszabály fog okozni az kizárólagos jogok fennállása, megrendelése esetén. meghatározott hirdetmény törvényi közzététele is alkalmazható, de csak a é ékh á másfélszeresének áfél é megfelelő fllő szabály a gyakorlatban sok gondot ajánlatkérők számára, különösen fennállása, sürgősség és pótmunkák

44 TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁSOK Minden eljárásban, ahol afelek tárgyalnak, szükség van tárgyalástechnikai ismeretekre. A tárgyalást vezető személynek alaposan fel kell készülnie, meghatározva, mit szeretne elérni, miben tud és miben nem tud engedni, milyen módosításokat szeretne elérni az ajánlatokban, stb.

45 TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁSOK A Kbt. új rendelkezése szerint az ajánlatkérőnek az utolsó tárgyalás befejezését követően két munkanapon belül minden ajánlattevővel egyidejűleg ismertetnie kell az ajánlatoknak azokat a számszerűsíthető adatait, amelyek a bírálati szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek.

46 RÉSZEKRE BONTÁS Minden önkormányzat köteles megvizsgálni beszerzését abból a szempontból, hogy a beszerzés tárgyának jellege lehetővé teszi-e a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel biztosítását. Amennyiben a tárgy jellege lehetővé teszi és az nem ellentétes a gazdasági ésszerűséggel, ű é az önkormányzat köteles lh lehetővé ő tenni a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt.

47 DOKUMNETÁCIÓ A jól összeállított és tényleges tartalommal bíró dokumentáció elengedhetetlen l flé feltétele l a jó ajánlatnak, ezért ennek elkészítésére megfelelő időtkell biztosítani. A dokumentáció a jogi, a közbeszerzési és a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkezők együttes munkája.

48 Jelentősebb változások: DOKUMENTÁCIÓ 1. Építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén kötelező ő előírni a munkavállalók lók védelmére é és a munkafeltételekre vonatkozó tájékozódást. Erre vonatkozóan az ajánlattevőnek nyilatkoznia iskell. 2. Formai követelmények csak a ténylegesen szükséges mértékig írhatók elő. 3. A dokumentációban szerepelnie kell egy listának is, amely az ajánlattevők által benyújtandó dokumentumok kfl felsorolását láá tartalmazza.

49 DOKUMENTÁCIÓ A hatályos jogszabályi előírások szerint a dokumentációban szerződéstervezete kll kell elhelyezni. l Ennek részét képezik az ajánlatkérő által - esetlegesen előírt különleges szerződéses feltételek, amelyek környezetvédelmi és szociális tárgyúak lehetnek, illetve a minőségbiztosítással lehetnek kapcsolatban (és amelyekre afelhívásban ishivatkozni kell).

50 KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS Az ajánlattevők által feltett kérdések gyakran jelzik, hogy a tervek, a műszaki leírás, a részletes költségvetés, stb. nem megfelelő. Az ajánlatkérők a válaszokkal gyakran módosítják a flhíá felhívást, ami jogsértő. ő Amennyiben a kérdések számából és tartalmából arra lehet következtetni, hogy a válasz mindenképpen módosítja a már megadott feltételeket, jogszerűen a felhívást és/vagy adokumentációt kell módosítani.

51 KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS A Kbt. lehetővé teszi, hogy ha az ajánlatkérő nem tudja atörvény által meghatározott határidőben megadni a kiegészítő ő tájékoztatást, á az ajánlattételi li határidőt meghosszabbíthatja.

52 KIRÍVÓAN ALACSONY ÁR 1. Kirívóan alacsony ár esetében az ajánlatkérő indokolást és az ajánlati elemre vonatkozó adatokat köteles kérni különösen akkor, ha az ajánlati ár alapján kalkulálható bérköltség nem éri el az adott ágazatban általában szokásos béreket vagy azokat kirívóan meghaladja, hldj illetve, ha aszerződés teljesítése kapcsán felmerülő eszköz- és anyagköltségek (beszerzési értékek) nem érik el az ágazatban általában szokásos árszintet vagy azokat kirívóan meghaladják.

53 KIRÍVÓAN ALACSONY ÁR 2. Az indokolás kérésre adott válasz a gazdasági ésszerűséggel össze nem egyeztethetőnek minősül különösen akkor, ha az ajánlati ár a szerződés teljesítéséhez éh szükséges élőmunka-ráfordítás á mértékére tekintettel nem nyújt fedezetet a külön jogszabályban, illetve kollektív szerződésben vagy a miniszter által az ágazatra, alágazatra kiterjesztett szerződésben megállapított munkabérre és az ahhoz kapcsolódó közterhekre.

54 KIRÍVÓAN ALACSONY ÁR A Kbt. fent idézett új rendelkezéseinek a gyakorlatban való megfelelő alkalmazása több problémát is felvet. A döntéshez szükséges információk (szokásos bérek, árak, kollektív szerződések) szerepelni fognak a Közbeszerzések Tanácsa honlapján, de várható, hogy pl. építési beruházás esetében nem terjednek ki minden, a költségvetésben szereplő tételre, illetve lesznek olyan árubeszerzések és szolgáltatások, ahol a szokásos költségek nem határozhatók meg.

55 EREDMÉNYHIRDETÉS Az új törvényi előírások szerint már egyszerűű eljárásban á is kötelező eredményhirdetést tartani. 1. Amennyiben az ajánlatkérő az eljárást azért nyilvánítja eredménytelennek, mert a beérkezett ajánlatok meghaladják a rendelkezésére álló fedezetet, vagy azt idősközben elvonták, az ajánlatkérő köteles tájékoztatást adni a tervezett anyagi fdzt fedezet összegéről, továbbá adott esetben arról, hogy az mikor és milyen okból került elvonásra, átcsoportosításra.

56 EREDMÉNYHIRDETÉS 2. Az eredményhirdetésen az ajánlatkérő köteles felhívni a nyertes ajánlattevőt a kizáró okokkal kapcsolatos igazolások nyolc napon belül történő benyújtására.

57 ALVÁLLALKOZÓ A Kbt. módosításával megváltozott az alvállalkozó fogalma: az a szervezet vagy személy, amely a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt. A gyakorlatban problémás lehet a közvetlen részvétel fogalma, ezért azt minden esetben vizsgálni kell.

58 ERŐFORRÁS AKbt április elsejétől megadja az erőforrás szervezet és az erőforrás definícióját is. Tekintettel arra, hogy az alkalmassági feltételek nagy többségénél erőforrás nyújtására csak akkor van lehetőség, ha a felek között a PTK szerinti többségi befolyás áll fenn, az ajánlatkérőnek az erőforrás szervezet bevonásának jogszerűségét fokozottan vizsgálnia kell.

59 ALVÁLLALKOZÓK, ERŐFORRÁS SZERVEZETEK Az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét, amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő tíz százalékot meg nem haladó mértékben alvállalkozót vesz igénybe, és a szerződés teljesítéséhez a tíz százalékot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt arészét, amelynek teljesítésében éb a megjelölt jlöl alvállalkozók lk közreműködnek.

60 ALVÁLLALKOZÓK, ERŐFORRÁS SZERVEZETEK A közbeszerzés fent megjelölt részeinek összevetése nyújt yj segítséget g az ajánlatkérőnek abban, hogy ellenőrizni tudja a teljesítésre vonatkozó új előírásokat.

61 ÚJ, TELJESÍTÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK A módosított Kbt. szerint ugyanis a nyertes ajánlattevőnek/ajánlattevőknek legalább a közbeszerzés értékének 50 %-át saját maguk kell, hogy teljesítsék.

62 FENNTARTOTT SZERZŐDÉSEK Az ajánlatkérő fenntarthatja: az eljárásban való részvételt - mindkét eljárásrendben a védett foglalkoztatóknak -egyszerű eljárásban az éves nettó egymilliárd forint áb árbevételt el nem érő ő vállalkozások lk á k számára. á

63 ELEKTRONIKUS ELJÁRÁS től a közösségi eljárást elektronikus úton kell lefolytatni től az egyszerűű eljárást á is elektronikus lk úton kell lefolytatni.

64 2. Tanácsadói rész

65 2.1 AJÁNLATKÉRŐI LISTA Az ajánlatkérői lista adatait ellenőrizni kell, a még be nem jelentkezett de ajánlatkérőnek minősülő - intézményeket, é önkormányzati cégeket be kell klljl jelenteni.

66 2.2 A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK ÁTLÁTHATÓSÁGA Az ajánlatkérő éljen ezzel a lehetőséggel egy-egy kiemelten fontos beszerzés esetében. Célszerű egy részletes, a törvényben nem szereplő feltételeket is tartalmazó tervezetet készíteni, és a kiemelt eljárásokban lehetővé tenni a megállapodásban való részvételt.

67 2.3 KÖRNYEZETVÉDELMI STRATÉGIA Zöld közbeszerzési stratégia kialakítása, hosszú távú tervek kialakítása arra vonatkozóan, milyen módon kívánja ajánlatkérő a zöld szempontokat érvényesíteni az eljárásaiban. Erre a stratégiára célszerű ű minden eljárásban á hivatkozni. i

68 2.4 AZ ELJÁRÁSOK MEGINDÍTÁSÁNAK IDŐBELI ÜTEMEZÉSE Az ajánlatkérő már év elején ütemezze az eljárásokat, és éljen a határidő rövidítésre lehetőséget adó előzetes összesített tájékoztató közzétételével.

69 2.5 AZ ELJÁRÁSBAN RÉSZTVEVŐK KIJELÖLÉSE 1. Az eljárásban beszerzési ismeretekkel rendelkező személyt is célszerű bevonni 2. A jogász szakértelmet már az eljárás megkezdésétől fogva biztosítsa az ajánlatkérő 3. az az ajánlatkérők vonják be az eljárások előkészítésébe a pénzügyi szakértelemmel rendelkező munkatársakat, ne csak a bíráló bizottságnak legyenek enek - kötelezően tagjai.

70 2.5 AZ ELJÁRÁSBAN RÉSZTVEVŐK KIJELÖLÉSE 4. Az ajánlatkérő a tervezett közbeszerzési eljárásainak ismeretében vegye igénybe környezetvédelmi ismeretekkel rendelkező szakértő segítségét, aki tanácsokat tud adni az egyes beszerzéseknél alkalmazható zöld előírásokról. 5. Az előírásoknak való megfelelés érdekében az ajánlatkérő határozza meg, mely személynek kell ezekkel az ismeretekkel rendelkeznie, és tegye lehetővé számára ezek megszerzését.

71 2.6 ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG Az ajánlatkérő minden, a közbeszerzési eljárás előkészítésében illetve lefolytatásban részt vevő személyt kötelezze ilyen nyilatkozat megtételét, és ezt a Közbeszerzési Szabályzatában is írja elő!

72 2.7 HIVATALOS KÖZBESZERZÉSI TANÁCSADÓ Közösségi értékhatár felett nagyszámú közösségi értékhatárt meghaladó beszerzés esetén keret- megállapodásos eljárás alkalmazása

73 2.8 KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A szabályzatban a felelősséget célszerű részletezni, és feladatkörönként meghatározni (pl.: közbeszerzési, jogi, pénzügyi, közbeszerzés tárgya szerinti). Az adott szabályoknak való megfelelőségről az érintetteket célszerű nyilatkoztatni.

74 2.9 KOCKÁZATKEZELÉS Célszerű ű a Közbeszerzési Szabályzatban b rendelkezni dlk az ilyen rendkívüli helyzetekben alkalmazandó eljárásmenetről.

75 2.10 HONLAPON TÖRTÉNŐ KÖZZÉTÉTEL A Közbeszerzési Szabályzatban kerüljön kijelölésre az a személy, aki felel a honlapon történő közzétételi kötelezettség teljesítéséért

76 2.11 ELJÁRÁSFAJTÁK KIVÁLASZTÁSA 1. A piackutatás minden esetben potenciális ajánlattevőikörre is. terjedjen 2. Keret-megállapodásos eljárást á csak nagyon alapos piackutatás és előkészítés után célszerű megindítani 3. Amennyiben a szerződéses feltételeket az ajánlatkérő nem tudja megfelelő módon meghatározni (pl. hitelszerződés, biztosítás, utaztatás esetén), célszerű a tárgyalásos formát választani. 4. Az Az eljárások ütemezése során ezekre az előírásokra különös gondot kell fordítani! ki a

77 2.12 TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁSOK 1. A tárgyalásokat megelőzően az eljárásban részt vevő személyek tartsanak megbeszélést, ahol meghatározzák az elérendő célokat, felkészítve ezzel a tárgyalás vezetőjét, és meghatározva a taktikát. 2. Az Az ajánlatkérő avégső ajánlatok benyújtására adjon meg egy ajánlattételi határidőt, és az ajánlatokat nyilvánosan bontsa. Ezzel biztosítja az átláthatóságot és a tisztességes versenyt.

78 2.13 RÉSZEKRE BONTÁS A részekre osztás lehetőségének vizsgálatát minden esetben írásban dokumentálni kell, és indokolni, ha a rész ajánlattételt az ajánlatkérő nem látja megoldhatónak. A gazdasági ésszerűség megállapításához be kell vonni a pénzügyi szakértelemmel rendelkezőket.

79 2.14 DOKUMNETÁCIÓ 1. A felhívás és a dokumentáció minden esetben egyidejűleg készüljön! Amennyiben a dokumentáció iratmintákat is tartalmaz, fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy ezek kövessék a jogszabályi változásokat. 2. Az Az ajánlatkérő éljen ezzel a jogszabályi lehetőséggel, állítson össze egy ilyen feltételeket tartalmazó listát.

80 2.15 KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS 1. Ebben az esetben a határidők újraindulnak, így ezt a lehetőséget is számba kell venni a kockázatok meghatározásánál. 2. Az ajánlatkérők éljenek ezzel a jogszabályi lehetőséggel, mert a megfelelő és tartalommal bíró válaszok segítik íik az ajánlattételt. l Ezen lh lehetőség ő alkalmazásához az eljárást megindító felhívásban elő kell írni a dokumentáció kötelező meg-, illetve átvételét!

81 2.16 KIRÍVÓAN ALACSONY ÁR Az ajánlatkérő az árajánlatot már olyan részletezettséggel kérje be, hogy a vizsgálathoz szükséges információk abból megállapíthatók legyenek.

82 EREDMÉNYHIRDETÉS Az eredményhirdetésen alá kell íratni egy nyilatkozatot a nyertessel, hogy a kizáró okok igazolására történő felhívás megtörtént. Emellett jegyzőkönyvet is kell készíteni az ott elhangzottakról.

83 2.17 ERŐFORRÁS Az ajánlatkérő kérjen külön nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy fennáll-e a felek között a PTK szerinti többségi befolyás, és ha igen, annak melyik esete. Amennyiben a felek között nincs ilyen kapcsolat, az igazolásként a törvény által előírt megállapodástartalmát l á iselőre határozza meg.

84 ÚJ, TELJESÍTÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK Az ajánlatkérő nyilatkoztassa az ajánlattevőket erre vonatkozóan. Az alvállalkozókkal lálllk ókkl kötendő szerződéseket ugyanis nem kérheti be.

85 2.18 FENNTARTOTT SZERZŐDÉSEK Az önkormányzatok ezen előírások alkalmazásával segíthetik a megváltozott munkaképességűeket, fogyatékosokat, k stb... foglalkoztató lk cégeket, és a kis-, és középvállalkozásokat.

86 2.19 ELEKTRONIKUS ELJÁRÁS Az ajánlatkérőknek k minél hamarabb meg kell kll kezdeniük a felkészülést az elektronikus eljárások lefolytatására.

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben

Beszerzési Szabályzat AZ AQUA Szolgáltató KFT beszerzéseivel kapcsolatos részletes eljárási szabályokról

Beszerzési Szabályzat AZ AQUA Szolgáltató KFT beszerzéseivel kapcsolatos részletes eljárási szabályokról Beszerzési Szabályzat AZ AQUA Szolgáltató KFT beszerzéseivel kapcsolatos részletes eljárási szabályokról 1) Preambulum Az AQUA Szolgáltató Kft. (9200 Mosonmagyaróvár, Timföldgyári u.4., adószám: 11130682-2-08),

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhely

Részletesebben

KÖZ beszerzés. kérdések és válaszok. Interjú Kérdések és válaszok. Jogszabályváltozások

KÖZ beszerzés. kérdések és válaszok. Interjú Kérdések és válaszok. Jogszabályváltozások I. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2006. OKTÓBER KÖZ beszerzés kérdések és válaszok Interjú Kérdések és válaszok A támogatásból megvalósított beszerzések Házon belüli" ( in-house") beszerzések Egybeszámítási szabályok

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 10., péntek

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 10., péntek HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 10., péntek 101. szám Tartalomjegyzék III. Utasítások, jogi iránymutatások 18/2010. (XII. 10.) BM utasítás az Európai Unió

Részletesebben

- Fotozoom Kft. 4231 Bököny, Arany J. u. 15. - NAP-GYŰJTŐ Kft. 1141 Budapest, Szugló u. 82. - Zemplén Gyöngye Kft. 4031 Debrecen, Kadosa u. 30.

- Fotozoom Kft. 4231 Bököny, Arany J. u. 15. - NAP-GYŰJTŐ Kft. 1141 Budapest, Szugló u. 82. - Zemplén Gyöngye Kft. 4031 Debrecen, Kadosa u. 30. Kivonat Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. június 18-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 142/2014.(VI.18.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II.

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II. TÁRGYÁBAN INDÍTOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ NYILVÁNTARTÁSI

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. oldal

TARTALOMJEGYZÉK. 1. oldal ÉRSEKCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 6347 ÉRSEKCSANÁD, DÓZSA GYÖRGY ÚT 77. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Érsekcsanádi sportöltöző felújítása és bővítése tárgyú, nemzeti eljárásrendben lefolytatandó, hirdetmény

Részletesebben

A Közbeszerzési Hatóság útmutatója. az építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárások 2012. január 1-től alkalmazandó szabályairól

A Közbeszerzési Hatóság útmutatója. az építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárások 2012. január 1-től alkalmazandó szabályairól A Közbeszerzési Hatóság útmutatója az építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárások 2012. január 1-től alkalmazandó szabályairól (KÉ 2012. évi 82. szám; 2012. július 20.) A Közbeszerzési Hatóság a közbeszerzésekről

Részletesebben

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT MINISZTERELNÖKSÉG KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT az Európai Unió 2014 tavaszán elfogadott közbeszerzési tárgyú új irányelveinek hazai jogba történő átültetésére és új közbeszerzési törvény elfogadására 2014.

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2014. (IV.29.) számú határozata. Határidő: azonnal. Felelős: Sipos Balázs polgármester.

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2014. (IV.29.) számú határozata. Határidő: azonnal. Felelős: Sipos Balázs polgármester. 1 Kéthely Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r e 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Tel.:85/539036 E l ő t e r j e s z t é s Kéthely Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. április 29én tartott

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 3. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. január 14., péntek. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 3. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. január 14., péntek. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. január 14., péntek 3. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 3/2011. (I. 14.) HM utasítás a köztisztviselõk cafeteriajuttatásáról szóló

Részletesebben

A PÉCS VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSI KÖZPONTI ELSZÁMOLÓ SZERVEZET KÖZBESZERZÉSI ÉRTÉKHATÁR ALATTI BESZERZÉSEI LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA

A PÉCS VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSI KÖZPONTI ELSZÁMOLÓ SZERVEZET KÖZBESZERZÉSI ÉRTÉKHATÁR ALATTI BESZERZÉSEI LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA A PÉCS VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSI KÖZPONTI ELSZÁMOLÓ SZERVEZET KÖZBESZERZÉSI ÉRTÉKHATÁR ALATTI BESZERZÉSEI LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA Hatályos: 2014. április 1-től A Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében

Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/64 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Méhkerék Község Önkormányzata 5726 Méhkerék, Kossuth Lajos u. 80. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Magyarország Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében Madarász és Méhkerék közötti,

Részletesebben

18. szám 125. évfolyam 2010. június 4. TARTALOM. 32/2010. (VI. 4. MÁV Ért. 18.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

18. szám 125. évfolyam 2010. június 4. TARTALOM. 32/2010. (VI. 4. MÁV Ért. 18.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói 18. szám 125. évfolyam 2010. június 4. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 31/2010. (VI. 4. MÁV Ért. 18.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Alapelvek. 2. Értelmező rendelkezések

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Alapelvek. 2. Értelmező rendelkezések 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól

Részletesebben

Tiszacsege közétkeztetés

Tiszacsege közétkeztetés Tiszacsege közétkeztetés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/47 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:334574-2011:text:hu:html HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Magyarország egész területe a dokumentációban részletezettek szerint Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2014.09.22.

Magyarország egész területe a dokumentációban részletezettek szerint Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2014.09.22. ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS - Vállalkozási keretszerződés alapján célszoftverre vonatkozó képzésfejlesztés és képzések beszerzése a TÁMOP-3.1.10-11/1-2012-0001 azonosító számú projekt keretében Közbeszerzési

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:123836-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc

Részletesebben

Tárgy: A Korányi projekthez kapcsolódó villamos közműkiváltás műszaki tartalma. - a kivitelezőnek rendelkeznie kell Elmű Hálozati Kft.-nél,/Émász Hálózati Kft.-nél regisztrált kivitelezői és tervezői jogosultsággal

Részletesebben

A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA

A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA Duális szak- és felnőttképzés fejlesztését szolgáló együttműködések

Részletesebben

Határozatok 2012.10.15. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 177/2012. (X.15.) önkormányzati számú határozata:

Határozatok 2012.10.15. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 177/2012. (X.15.) önkormányzati számú határozata: Határozatok 2012.10.15. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 177/2012. (X.15.) önkormányzati számú határozata: Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőé-testülete ugy döntött, hogy a meghívóban

Részletesebben

HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal : Ajánlati felhívás, EUHL

HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal : Ajánlati felhívás, EUHL HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal : Ajánlati felhívás, EUHL Közzététel dátuma: 09.01.2012 Szerződés típusa: Szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési határidő: 13.02.2012 Dokumentáció beszerzésének - határideje

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.6.B-12/1.

Részletesebben