Angol nyelv. 11. évfolyam. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Angol nyelv. 11. évfolyam. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg."

Átírás

1 kommunikáció Angol nyelv 11. évfolyam Tanári kézikönyv A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP /1-2F A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

2 kommunikáció idegen nyelv angol TÁMOP /1-2F angol nyelv 11. évfolyam Tanári kézikönyv

3 A kiadvány a TÁMOP /1-2F azonosító számú projekt keretében jelenik meg. Szerző: Fáy Réka Lektor: Bagóné Tóth Katalin Borító és tipográfia: Új Magyarország Fejlesztési Terv Arculati kézikönyv alapján A mű egésze vagy annak részletei az üzletszerű felhasználás eseteit ide nem értve oktatási és tudományos célra korlátozás nélkül, szabadon felhasználhatók. A tananyagfejlesztés módszertani irányítása: Observans Kft. Budapest, Igazgató: Bertalan Tamás Tördelés: Király és Társai Kkt. Cégvezető: Király Ildikó

4 A tananyag általános leírása Tananyag címe A tananyag óraszáma Általános célok Idegen nyelv angol 11. évfolyam 18x45 perc A tananyag célja, hogy környezetvédelmi és életvezetés témákon keresztül fejlessze a tanulók angol nyelvtudását, különös tekintettel a kommunikációs készségre. Konkrét célok: A tanulók számára ismeretekkel szolgáljon a következő témákban: Környezettudatosság Egészséges életmód Internethasználat A tananyag lehetőséget biztosítson arra, hogy a fenti témákról a tanulók beszéljenek, írjanak, a témákhoz kapcsolódó kisebb kutatásokat hajtsanak végre, és eredményeiket prezentálják. A tananyag sokoldalú feladatokkal fejlessze a tanulók kommunikációs készségét, kooperációs készségét, támogassa és motiválja az önálló munkavégzést. KIMENETI Követelmények 1. rész A környezettudatosság fogalmának értelmezése globálisan és saját szűkebb környezetünkben. A globális felmelegedés hatásai földünkre, mit tehetünk ellene. A szelektív hulladékgyűjtés előnyei, a hulladék csökkentésének lehetőségei európai kitekintéssel. A Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan elv ismerete. Az ökológiai lábnyom, ökológiai hátizsák, tudatos vásárlás fogalmának ismerete. Egy környezettudatossághoz köthető projekt megtervezése és végrehajtása, a munka értékelése. PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

5 KIMENETI Követelmények 2. rész Táplálékaink alapvető összetevőinek, és az egészséges táplálkozáshoz szükséges arányoknak az ismerete. A junk food szó jelentésének, az egészségtelen étkezés lehetséges következményeinek a megismerése. Gyümölcsfajtákról, a gyümölcsfogyasztás jótékony hatásairól tájékozottság szerzése. Ételeinket és egészségünket károsító tényezők felsorolása. A tudatos vásárlás fogalmának definiálása, példákkal illusztrálva. Különféle sportok, a mozgás jótékony hatásának ismertetése. A stressz fogalmának meghatározása, tájékozottság néhány alapvető betegségről, azok kialakulásának okai és lehetséges megelőzései, gyógymódjairól. 3. rész Az Internet története, véleményalkotás az Internet világunkra gyakorolt hatásáról. Egy megadott téma keresése az Interneten A legfontosabb internetes kommunikációs csatornák feltérképezése, és ezek közül legalább egy használata. Nyelvtanulást támogató internetes portálok és eszközök megismerése. Véleményalkotás a számítógépes játékok hasznáról és káráról. 4 angol nyelv Tanári kézikönyv 11. évfolyam

6 Tanmenet Sorszám Tanítási egység témakör címe Időtartam A tanítási egység típusa 1. Környezettudatosság 7x45 perc 7 tanóra 2. Egészséges életmód 7x45 perc 7 tanóra 3. Információs társadalom (internet világa) 4x45 perc 2 tanóra 2 számítógéptermi gyakorlat (nem dupla óra) PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

7 A TANÍTÁSI EGYSÉG ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA CÍM: Környezettudatosság Sorszám: 1. Évfolyam: 11 7 x 45 perc A tanítási egység típusa Tanóra (45 perc) Célok Követelmények Anyagszükséglet A tananyag szolgáljon ismeretekkel a következő témákban: környezettudatosság, globális felmelegedés, környezettudatos hulladékkezelés. A tananyag tartalmazza a célnyelven a fenti témák kulcsszavait, a fogalmak definícióit. A tananyag feladatai segítsék a tanulókat, hogy képesek legyenek a célnyelven a fenti témákról beszélni, írni, az általános elveket a saját szűkebb környezetükre alkalmazni. A tananyag nyújtson támpontokat ahhoz, hogy a tanulók egymással együttműködve képesek legyenek megtervezni, megszervezni, lebonyolítani és értékelni egy projektet. A tanulók képesek legyenek értelmezni célnyelven a környezettudatosság fogalmát globálisan és saját szűkebb környezetükre vetítve. Képesek legyenek legalább három fő környezeti problémát megnevezni a célnyelven, rendelkezzenek ismeretekkel a megelőzésről és az ártalmak mérsékeléséről. Ismerjék a globális felmelegedés hatásait földünkre, képesek legyenek a célnyelven megfogalmazni, hogy saját mindennapjaikban, mit tehetnek ellene. Legyenek tisztában a környezettudatos hulladékkezelés jelentőségével. Képesek legyenek, egy a környezetük sajátosságait figyelembe vevő kampánytervet megfogalmazni, amely célja a szelektív hulladékgyűjtés előmozdítása. Tudják értelmezni és a saját életükben elhelyezni a Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan elvet. Ismerjenek meg európai sikertörténeteket a környezettudatos gondolkodás, a hulladék mennyiségének csökkentésére vonatkozóan. Képesek legyenek definiálni az ökológiai lábnyom, ökológiai hátizsák, tudatos vásárlás fogalmát. Képesek legyenek kitalálni egy környezettudatossághoz köthető projektet. Képesek legyenek a projektet megtervezni és végrehajtani. Képesek legyenek saját és csoportjuk munkáját értékelni. Flipchart papírok / csomagolópapírok (projektmunkához) 6 angol nyelv Tanári kézikönyv 11. évfolyam

8 Informatikai, oktatástechnikai eszközök Források, javasolt tananyagok, kiadványok, internetes honlapok Laptop, projektor Tanulói jegyzet: Topic 1: Exercise 1 4 Topic 2: Exercise 1 3 Topic 3: Exercise 1 4 Topic 4: Exercise 1 2 Topic 5: Exercise 1 4 (fiatalok számára készült környezetvédelmi weboldal kiegészítő anyagokkal) (Általános kifejezések, magyarázatok, adatok, tudástár) ( blueprint for a green school ) PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

9 A TANÍTÁSI EGYSÉG témakör részletes leírása A TANÍTÁSI EGYsÉG témakör címe: Környezettudatosság Sorszám Téma / altéma Készség / képesség Időtartam (perc) 1. Környezettudatosság Fenntartható fejlődés Általános bevezetés Környezettudatosság Fenntartható fejlődés Főbb környezeti problémák 2. Globális felmelegedés Okok, következmények Megelőzés 3. Környezettudatos hulladékkezelés Szövegértés (írott szöveg) Logikus gondolkodás (Ok okozati kapcsolat feltárása) Szövegalkotás (írás, beszéd Szövegértés (írott szöveg) Olvasott szöveg értelmezése adaptálása saját környezetre Szövegalkotás (írás, beszéd) Kooperáció Stratégiatervezés Önértékelés Önálló munka bemutatása Szövegalkotás (írás) Beszédkészség fejlesztés Szövegértés (írott szöveg) Kooperáció Logikus gondolkodás Módszer Munkaforma Képzési anyagok, eszközök 45 Alapkifejezések bevezetése képekkel Szövegbehelyettesítési, szövegértési feladat megbeszéléssel Új ismeretek strukturálása 45 Visszacsatolás Házi feladatra Prezentáció Szövegértés (olvasott szöveg) 45 Előzetes tudás aktiválása Szövegértés Szövegértés Ötletbörze 1. Pármunka 2. Pármunka 3. Pármunka 4. Pármunka 1. Egyéni munka nagycsoportos megbeszélés 2. Egyéni munka nagycsoportos megbeszélés 3. Pármunka / csoportmunka 4. Pármunka / csoportmunka 1. Önálló munka. Nagycsoportos megbeszélés 2. Pármunka / Kiscsoportos munka Nagycsoportos megbeszélés 3. Pármunka / Kiscsoportos munka Nagycsoportos megbeszélés 4. Kiscsoportos munka Exercise 1 4 Prezentáció: ANG11_ TP1.ppt Laptop, projektor Egyéb javaslatok 1. melléklet Exercise melléklet Exercise melléklet 8 angol nyelv Tanári kézikönyv 11. évfolyam

10 A TANÍTÁSI EGYsÉG témakör címe: Környezettudatosság Sorszám Téma / altéma Készség / képesség Időtartam (perc) 4. Think Globally, Act Locally Kooperáció Szövegértés (írott szöveg) Információkezelés Beszédkészség fejlesztés Módszer Munkaforma Képzési anyagok, eszközök 45 Ötletbörze Kooperatív feladat 5. Nagycsoportos 6. Kiscsoportos Egyéb javaslatok Exercise melléklet 5. Ökológia hátizsák / ökológiai lábnyom Önálló munka bemutatása beszédkészség fejlesztés Szövegértés (írott szöveg) Szövegalkotás (írás) beszédkészség fejlesztés Szövegértés beszédkészség fejlesztés 6. Projekt óra I. Tervezés Stratégia tervezés Stratégia megvalósítás Kooperáció Szövegalkotás (írásban) Beszédkészség fejlesztés 7. Projektóra II. Értékelés Értékelés, Önértékelés Szövegalkotás (beszéd) konstruktív kritika 45 Ötletbörze Szövegértés Előzetes tudás aktiválása (visszacsatolás az 1. feladatra) Szövegértés 1.Pármunka/ kiscsoportos munka 2.Pármunka/ kiscsoportos munka 3. Pármunka/ kiscsoportos munka 4. Pármunka/ kiscsoportos munka Exercise melléklet 45 Projektmódszer csoportos Flipchart / Csomagolópapír Tanulói jegyzet: Exercise 1 3 Papír pontocskák Papír cetlik Filcek 45 Projektmódszer csoportos Flipchart / Csomagolópapír Tanulói jegyzet: Exercise Melléklet Lelkes, vállalkozó kedvű csoport esetén a tervezés történjen duplaórán. 7. Melléklet PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

11 1. Melléklet Környezettudatosság Fenntartható fejlődés, általános bevezetés In this unit, we will learn about major environmental expressions and definitions, and sustainable development. FELADAT Cél: Tanulói tevékenységek Tanári instrukciók Tárgyi feltételek 1. Bemelegítő feladat, képfelismerés, alapkifejezések megismerése (Exercise 1. Major vocabulary) 10 perc Képfelismerés, alapkifejezések megismerése. Képek és a hozzájuk tartozó angol kifejezések párosítása a tanulói jegyzetben, megoldások megbeszélése. 1. Alkossunk párokat! 2. Vetítsük le a prezentáció képeit! 3. A tanulók párosítsák a képeket a szavakkal. 4. Beszéljük meg együtt a megoldásokat! Számítógép, projektor, Prezentáció: ANG11_TP1.ppt Tanulói jegyzet: Exercise 1. Exercise 1. Major vocabulary Match the following expressions/words with the pictures from the slide show: acid rain, sewage, water pollution, exhaust gas, CO2 emission, air pollution, renewable energy, wind power, solar power, desertification, deforestation, the great chain of living, selective waste collection SLIDE 1 Acid rain, the great chain of living Source:http://www.flickr.com/ SLIDE 2 Sewage, water pollution, the great chain of living Source:http://www.flickr.com/ 10 angol nyelv Tanári kézikönyv 11. évfolyam

12 SLIDE 3 Desertification Source: SLIDE 4 Deforestation Source: SLIDE 5 Selective waste collection Source: SLIDE 6 Renewable energy, wind power Source: SLIDE 7 Exhaust gas, CO2 emission, air pollution Source: PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

13 2. Fenntartható fejlődés szövegértési feladat FELADAT (Exercise 2. Sustainable development) 10 perc Cél: A fenntartható fejlődés definiálása. Tanulói tevékenységek A tanulók elolvassák a megadott szöveget, és pármunkában megválaszolják a kérdéseket. Tanári instrukciók 1. Alkossunk párokat! 2. A tanulók olvassák el a szöveget. 3. Válaszoljanak a kérdésekre. 4. Beszéljük meg együtt a megoldásokat! Tárgyi feltételek Tanulói jegyzet: Exercise 2. Exercise 2. Sustainable development Read the text. Then find the answers to the questions below. Sustainability means the capacity to endure. In ecology the word describes how biological systems remain diverse and productive as time passes. Sustainable development means that we should use natural resources wisely in order to preserve the environment for our wellbeing and that of future generations. The most often quoted definition of sustainable development as development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. This means that if we don t take enough care of the environment today, we will cause serious damages for our children and grandchildren. 1. What does sustainability describe in ecology? It describes how biological systems remain diverse and productive as time passes. 2. What should we, humans do for sustainable development? We should use natural resources wisely. 3. What will happen to future generations if we don t take enough care of the environment? They won t be able to meet their own needs. they will suffer from different forms of environmental pollution, global warming, etc. 12 angol nyelv Tanári kézikönyv 11. évfolyam

14 3. Főbb környezeti problémák szövegbehelyettesítési, szövegértési FELADAT feladat megbeszéléssel (Exercise 3. Different forms of pollution) 15 perc Cél: Főbb környezeti problémák azonosítása. A tanulók elolvassák a megadott szöveget, kiegészítik a hiányzó kifejezéseket a szöveg első felében, majd megállapítják a szöveg második felét Tanulói tevékenységek alkotó szövegrészletek helyes sorrendjét. 1. Alkossunk párokat! 2. A tanulók olvassák el a szöveg első felét. 3. Helyezzék el benne a hiányzó kifejezéseket. 4. Beszéljük meg együtt a megoldásokat! Tanári instrukciók 5. Ki milyen környezetvédelmi megoldásokat tud a felsorolt problémákra? 6. Olvassák el, majd rakják sorrendbe a szöveg 2. felét. 7. Beszéljük meg a megoldásokat! 8. Melyiket tudnánk mi is megvalósítani? Beszéljük meg! Tárgyi feltételek Tanulói jegyzet: Exercise 3. Exercise 3. Different forms of pollution a) read the definitions of different pollution factors that set back sustainable development. Fill in the gaps. Use the following words: air pollution, global warming, deforestation, water pollution, erosion, the great chain of living, CO2, burned, wildlife Source: (1) Air pollution means the introduction of chemicals or biological materials into the atmosphere which has a harmful effect on the natural environment. It is often caused by the exhaust gas of cars, industrial smoke, or fly ash generated by thermal power plants. Exhaust gas coming from cars contains CO2, one of the most important greenhouse gases. CO2 emission causes the so called greenhouse effect, which is responsible for (2) global warming, the increase of average world temperatures. Global warming could have disastrous consequences from species disappearing to polar ice melting and floods. As trees grow, they absorb (3) CO2, but when they are cut down, CO2 remains in the air. Forest clearance, wood burning or in other words, (4) deforestation is now out of control. For example in 1987 an area of the Amazon rain forest the size of Britain was (5) burned, adding 500 million tonnes of CO2 to the atmosphere. It is also a major problem for (6) wildlife in the area because they lose their habitat, homes, hiding places and food source. It also alters the great chain of living PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

15 endangering certain species. As a result, (7) erosion often appears in such areas as wind or water wears away land surface. (8) Water pollution can be caused in many ways for example by sewage let into rivers or seas, damaged, leaking oil tankers, or industrial waste. It has a dangerous effect on (9) the great chain of living because seabirds eat poisoned fish. b) Do you know any solutions to these problems? c) Put the second part of the text in order. a) b) c) Another thing we can do is selective waste collection, which means that we collect our waste so that we separate paper, glass, plastic and metal and then we take it to the selective waste collectors. Instead of going everywhere by car, we can walk, bike or use public transport. And last but not least we can walk, bike or use public transport. Instead of using fossil fuels, which the planet will run out of soon, we should use renewable energy such as wind or solar energy. The first step towards the solution is being environmentally conscious. This simply means that we care for the environment, for example we carefully consider that the products we buy in shops are produced and packed in an environmentally friendly way Which of the listed things could YOU do for the environment? angol nyelv Tanári kézikönyv 11. évfolyam

16 FELADAT Cél: Tanulói tevékenységek 4. Táblázat kitöltése a szövegek felhasználásával (Exercise 4. Causes and effects) 10 perc Új ismeretek strukturálása. A tanulók kitöltik a táblázat hiányzó celláit. Tanári instrukciók 1. Alkossunk párokat! 2. A tanulók töltsék ki a táblázatot a szöveg felhasználásával. Tárgyi feltételek Tanulói jegyzet: Exercise 4. Exercise 4. Causes and effects Fill in this form using the information in the texts or things you know or seem logical. The first line is done for you. Causes Problems Consequences Possible Solutions Things I Could Do Exhaust gas, industrial smoke, flyash Emission of greenhouse gases, mainly CO2 Human decision Air pollution Global warming Deforestation Smog, global warming Temperatures rise, the great chain of living changes, species disappear, polar ice melts, floods Erosion, wildlife loses habitat, changes the great chain of living, global warming Deforestation Erosion Landscape, wildlife changes Oil tankers, sewage, industrial waste Water pollution Poisons water, soil, sea animals, alters the great chain of living, Renewable energy Reduce consumption and the use of energy, use renewable energy, plant trees, use public transport, ride bike, selective waste collection Use already existing lands Use already existing lands Introduce laws to restrict industries from dumping materials into the water Use public transport, bike instead of driving, environmentally conscious behavior Reduce consumption and the use of energy, plant trees, use public transport, ride bike, selective waste collection, environmentally conscious behavior Protest Protest Protest PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

17 What are the major environmental problems in Hungary? Try to follow the news to find out. Chose one of the environmental problems and make a presentation about is. Find information on the Internet. Here is a useful link: Vocabulary diverse diversity ecology endanger endure exhaust gas flood fly ash greenhouse gas habitat harmful have an effect on sg. in turn maintenance natural resources polar ice polluting pollution productive remain renewable responsible set back species sustainable thermal power plant variety wellbeing változatos, sokszínű változatosság, sokszínűség ökológia veszélyeztet kitart, fennmarad, eltart kipufogógáz árvíz levegőbe jutó korom üvegházhatású gáz élőhely káros hatással van valamire cserébe gondozás, fenntartás természeti erőforrások sarki jég szennyező szennyezés termelékeny, termékeny, produktív marad megújuló felelős, felelősségteljes hátráltat, akadályoz fajok fenntartható hőerőmű változatosság, választék jólét 16 angol nyelv Tanári kézikönyv 11. évfolyam

18 2. Melléklet Környezettudatosság globális felmelegedés In this unit, we will learn about global warming and find its causes, effects and possible solutions. 1. Bemelegítő feladat FELADAT (Exercise 1. Revision of environmental problems) 10 perc Cél: Az előző óra szavainak, témáinak ismétlése hallás utáni szövegértéssel. Tanulói tevékenységek A tanulók leírják, amit hallanak, majd kitöltik a táblázatot, mely az előző óra összefüggéseire kérdez rá. Tanári instrukciók 1. Olvassuk fel az osztálynak alábbi kifejezéseket: air pollution, water pollution, global warming. 2. A tanulók leírják, amit hallanak, kitöltik a táblázatot. 3. Beszéljük meg együtt a megoldásokat! Tárgyi feltételek Tanulói jegyzet: Exercise 1. Exercise 1. Revision of environmental problems Your teacher will read you some environmental problems. Write them down. Then write down its causes, consequences and possible solutions. Environmental problem Causes Consequences Possible solutions Air pollution Water pollution Global Warming Too much traffic, polluting factories, flyash from thermal power plants Polluting factories, sewage let into natural waters, oil tankers Greenhouse effect, CO2 emission, greenhouse gases Global warming, acid rain, etc Alters the great chain of living Floods, climate change, unusual weather, temperatures rise, the great chain of living changes, species disappear, polar ice melts, floods Use more public transport, fly less, ride bike more often, use renewable energy, plant trees Clean waters, use renewable energy, less electricity, less water Use less fossil fuels, less electricity, more renewable energy, PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

19 FELADAT Cél: Tanulói tevékenységek Tanári instrukciók 2. Házi feladat ellenőrzése, kiselőadások meghallgatása 10 perc A prezentációs készségek gyakorlása. Kiválasztott tanulók előadják az általuk házi feladatként összeállított prezentációt. 1. Hallgassunk meg 3 5 kiselőadást! Limitáljuk a tanulók rendelkezésére álló időt 1 3 percben! 2. Az előadás után beszéljük meg röviden a hallottakat a csoporttal! FELADAT 3. Globális felmelegedés Szövegértés (Exercise 2. Global warming greenhouse effect climate change) 15 perc Cél: A tanulók az olvasási készség fejlesztésén keresztül általános információkhoz jutnak a globális felmelegedéssel kapcsolatban. Tanulói tevékenységek Szövegolvasás, majd válaszadás a kérdésekre. 1. A tanulók olvassák el a szószedet segítségével a szöveget. Tanári instrukciók 2. Pármunkában / vagy kisebb csoportokban válaszoljanak a kérdésekre. 3. Beszéljük meg a helyes válaszokat! Tárgyi feltételek Tanulói jegyzet: Exercise 2. Exercise 2. Global warming greenhouse effect climate change Read the text. Then answer the questions below. Global warming is the result of greenhouse effect. The so called greenhouse gases, such as carbon dioxide (CO2) in the atmosphere act like glass in a greenhouse, and allow sunlight through to heat the earth s surface but trap the heat as it radiates back into space. As the greenhouse gases build up in the atmosphere the Earth gets hotter. Trees breathe in carbon dioxide and store the carbon in their trunks. When the wood is cut down the CO2 is returned to the air. This way, forest clearance and wood burning adds to the CO2 in the atmosphere, but the loss of the forests also means that there are fewer trees to absorb CO2. Deforestation causes less than half the yearly total of CO2, the rest comes from the burning of coal, oil and other fossil fuels. These fossil fuels are needed in cars, power stations and factories. Every time we switch on a light we are adding to the greenhouse effect. Cars are also major sources of CO2. The average European is responsible for nearly 2.5 times as much atmospheric carbon as a Latin American. The concentration of CO2 has increased 25% since the industrial revolution, half of this rise has been in the last 30 years. It is expected to double within decades. The warming of the planet is changing the world s weather patterns which is why we call it climate change. Unless we stop it, it will have disastrous effects: if polar ice melts, it will endanger species such as polar bears and many others. The melted ice will cause floods and as a result, entire cities might disappear, among others, a huge downtown area of New York City. Changing temperatures alter the great chain of living because animals and plants rely on each other. Also, it has an effect on 18 angol nyelv Tanári kézikönyv 11. évfolyam

20 the big ocean currents which might alter their patterns. Scientists say that as a result of that, another ice age might occur! 1. Explain the greenhouse effect. Greenhouse gases, such as carbon dioxide (CO2) in the atmosphere act like glass in a greenhouse, and allow sunlight through to heat the earth s surface but trap the heat as it radiates back into space. As the greenhouse gases build up in the atmosphere the Earth gets hotter. 2. How do trees help eliminate the greenhouse effect? They breathe in carbon dioxide and store the carbon in their trunks. 3. What are the main sources of CO2 emission? Deforestation causes less than half the yearly total of CO2, the rest comes from the burning of coal, oil and other fossil fuels. These fossil fuels are needed in cars, power stations and factories. 4. How do we add to global warming? Every time we switch on a light we are adding to the greenhouse effect. Cars are also major sources of CO2. 5. How is CO2 concentration expected to increase in the future? It is expected to double within decades. PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

21 FELADAT 4. Global warming Szövegértés (Exercise 3. Global warming consequences) 10 perc Cél: A globális felmelegedés következményeinek kigyűjtése Tanulói tevékenységek Szövegolvasás, értelmezés Tanári instrukciók 1. A tanulók önállóan olvassák el újra a szöveg 2. felét. 2. Párban /vagy kisebb csoportokban dolgozva gyűjtsék ki a globális felmelegedés okait. 3. Ellenőrizzük a megoldásokat! (Abban az esetben, ha marad idő.) Tárgyi feltételek Tanulói jegyzet: Exercise 3. Exercise 3. Global warming consequences Read the second half of the text again. Make a list of the different consequences of global warming. 1. Weather patterns will change. 2. Polar ice will melt. 3. Species will become endangered. 4. Floods will occur. 5. It will alter the grate chain of being. Can you imagine the consequences of floods? What would happen if entire cities disappeared? Think of its inhabitants. What can you do to eliminate global warming in your own life? How can you cut down the use of electric power/water, reduce waste or CO2 emission? Use these links: Give at least 5 ideas angol nyelv Tanári kézikönyv 11. évfolyam

22 Vocabulary act like allow breathe in eliminate fossil fuel industrial revolution ocean currents power station radiate Space store viselkedik valahogy enged belélegez kiküszöböl állati és növényi maradványból származó energiaforrás ipari forradalom óceáni áramlatok erőmű sugároz űr raktároz PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

23 3. Melléklet Környezettudatos hulladékkezelés In this unit, we will learn about different types of waste, the 3R concept and some examples brought from the European Union. 1. Bemelegítő feladat FELADAT (Exercise 1. Waste types and recycle centers) 10 perc Cél: A szelektív hulladékgyűjtés szókincsének elsajátítása. Tanulói tevékenységek Szavak összepárosítása Tanári instrukciók 1. Alkossunk párokat! 2. Oldjuk meg a feladatot a szószedet segítségével! 3. Beszéljük meg a megoldásokat! 4. Ha az idő engedi, vitassuk meg, hogy van e az iskolában és környékén szelektív gyűjtés! Tárgyi feltételek Tanulói jegyzet: Exercise 1. Exercise 1. Waste types and recycle centers On the left, you find different types of waste. On the right, places where you can take or recycle them. Match these two. Sometimes more than one solution is possible. Paper a, d, e a) Selective waste bins Plastic pet bottles a, d, e, b) Composter Metal drinking cans a, d, e c) Schools, public institutions Electrical appliances d d) selective waste collection yards White and coloured glass a, d, e e) Selective waste collection islands Fruit/vegetable skin, garden b f) Shops which sell them waste Light bulbs, neon tubes d Dry cell batteries c, d Cell phones f 22 angol nyelv Tanári kézikönyv 11. évfolyam

24 FELADAT 2. Szövegértés (Exercise 2. The 3R concept) 10 perc Cél: A tanulók az olvasási készség fejlesztésén keresztül általános információkhoz jutnak a szeméttermeléssel, újrahasznosítással kapcsolatban. Tanulói tevékenységek Szövegolvasás, majd válaszadás a kérdésekre. Tanári instrukciók 1. A tanulók olvassák el a szószedet segítségével a szöveget. 2. Pármunkában / vagy kisebb csoportokban válaszoljanak a kérdésekre. 3. Beszéljük meg a helyes válaszokat! Tárgyi feltételek Tanulói jegyzet: Exercise 2. Exercise 2. The 3R concept Read the text then answer the question below. We produce more rubbish today than ever before, on average each household in Budapest produces about half a tonne of waste every year. Much of this waste contains potentially useful materials such as paper and plastic, glass and metals which could be recycled, reducing the amount of rubbish, creating less pollution and saving energy. The 3R concept is Reduce, Reuse, Recycle. Reduce means of course that first of all we should lessen the amount of waste. Reuse is to use an item more than once. This includes conventional reuse where the item is used again for the same function, and new life reuse where it is used for a new function. In contrast, recycling is the breaking down of the used item into raw materials which are used to make new items. By taking useful products and exchanging them, without reprocessing, reuse help us save time, money, energy and resources. 1. How much waste does a family produce in Budapest? On average each household in Budapest produces about half a tone of waste every year. 2. What is the 3R concept? Explain it with your own words. The 3R concept is Reduce, Reuse, Recycle. Reduce means that we should lessen the amount of waste. Reuse means to use an item more than once. Recycling is the breaking down of the used item into raw materials which are used to make new items. 3. What is the difference between reuse and recycle? Reuse means to use an object again, recycle means to use it as raw material for further production. PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

25 3. szövegértés FELADAT (Exercise 3. A European environmental school project) 10 perc Cél: A tanulók az olvasási és íráskészség fejlesztésén keresztül megismerkednek egy európai környezetvédelmi sikertörténettel. Tanulói tevékenységek Szövegolvasás, majd válaszadás a kérdésekre Tanári instrukciók 1. Tartsunk rövid bevezetőt az európai sikertörténetekhez! Az Európai Környezetvédelmi Hivatal munkájáról bővebb információ itt található: 2. A tanulók a szószedet segítségével olvassák el a szöveget. 2. Pármunkában vagy kisebb csoportokban töltsék ki a táblázatot. 3. Beszéljük meg a helyes válaszokat az osztállyal! 4. Ha az idő engedi, beszélgessünk az osztállyal: vajon működne e Magyarországon is egy hasonló projekt! Sikeres, hatékony lenne e? Tárgyi feltételek Tanulói jegyzet: Exercise 3. Exercise 3. A European environmental school project The following description of an environmental project comes from The European Environmental Agency. They collect success stories on waste prevention from the European Union. The text below is one of them. Read it carefully then do the exercise. Title Objective Description Sensitization project for schools Stimulate pupils to buy environment friendly school materials that are durable, healthy, made of recycled materials and create less waste. In a folder the pupils and their parents get 12 hints on how to buy environment friendly materials. Teachers receive an educational file with information and hints on how to prevent waste, shopkeepers promote environment friendly school materials with promotional posters. In ,000 folders were distributed in Flemish schools You can find the rest of the success stories here: index_html Make a list of actions that were taken to reduce the amount of waste. a) In a folder the pupils and their parents get 12 hints on how to buy environment friendly materials, b) Teachers receive an educational file with information and hints on how to prevent waste, c) Shopkeepers promote environment friendly school materials with promotional posters. 24 angol nyelv Tanári kézikönyv 11. évfolyam

KOMMUNIKÁCIÓ IDEGEN NYELV ANGOL TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011 ANGOL NYELV 11. ÉVFOLYAM

KOMMUNIKÁCIÓ IDEGEN NYELV ANGOL TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011 ANGOL NYELV 11. ÉVFOLYAM KOMMUNIKÁCIÓ IDEGEN NYELV ANGOL TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011 ANGOL NYELV 11. ÉVFOLYAM TANÁRI KÉZIKÖNYV ANG11_TK.indd 1 2009.11.05. 13:23:55 A kiadvány a TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011 azonosító számú projekt

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részbol áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ IDEGEN NYELV ANGOL TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011 ANGOL NYELV 11. ÉVFOLYAM

KOMMUNIKÁCIÓ IDEGEN NYELV ANGOL TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011 ANGOL NYELV 11. ÉVFOLYAM KOMMUNIKÁCIÓ IDEGEN NYELV ANGOL TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011 ANGOL NYELV 11. ÉVFOLYAM TANULÓI JEGYZET ANG11_TJ.indd 1 2009.11.05. 13:07:13 A kiadvány a TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011 azonosító számú projekt

Részletesebben

Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F

Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F TÉMÁK VIZSGASZINTEK Középszint 1. Személyes vonatkozások, család - A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) - Családi élet,

Részletesebben

Tudok köszönni tegezve és önözve, és el tudok búcsúzni. I can greet people in formal and informal ways. I can also say goodbye to them.

Tudok köszönni tegezve és önözve, és el tudok búcsúzni. I can greet people in formal and informal ways. I can also say goodbye to them. Mérleg Your checklist Az alábbiakban a MagyarOK 1. tankönyv témáinak listáját találja. A mondatok mellett a kapcsolódó oldalak és gyakorlatok számát is megadtuk, hogy megkönnyítsük az ismétlést. This document

Részletesebben

(Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy

(Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy (Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) SEGÉDIGÉKKEL Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy A fenti felsorolásban a magabiztosság/félénkség

Részletesebben

EnergiaOtthon. Energy Home. Coal-burning. Széntüzelésű. Elektromos

EnergiaOtthon. Energy Home. Coal-burning. Széntüzelésű. Elektromos 1. Activity feladatlap card 1 Energy Energiaforrások sources Name Név: Match Párosítsd the a things bal oldalon on the levő left dolgokat to an energy azokkal source a jobb on oldali the right energiaforrásokkal,

Részletesebben

OLYMPICS! SUMMER CAMP

OLYMPICS! SUMMER CAMP OLYMPICS! SUMMER CAMP YOUNG BUSINESS CAMP 3D DESIGN CAMP OLYMPICS SUMMER CAMP 20 24 JUNE AND 27 JUNE 1 JULY AGE: 6-14 Our ESB native-speaking teachers will provide a strong English learning content throughout

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem www.sze.hu/~herno

Széchenyi István Egyetem www.sze.hu/~herno Oldal: 1/6 A feladat során megismerkedünk a C# és a LabVIEW összekapcsolásának egy lehetőségével, pontosabban nagyon egyszerű C#- ban írt kódból fordítunk DLL-t, amit meghívunk LabVIEW-ból. Az eljárás

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a fogalmazási feladatra szánnod. Megoldásaid a válaszlapra írd! 1.

Részletesebben

Előszó.2. Starter exercises. 3. Exercises for kids.. 9. Our comic...17

Előszó.2. Starter exercises. 3. Exercises for kids.. 9. Our comic...17 2011. december Tartalom Előszó.2 Starter exercises. 3 Exercises for kids.. 9 Our comic....17 1 Előszó Kedves angolul tanulók! A 2010/2011- es tanévben elkezdett újságunkat szeretnénk továbbra is szerkeszteni

Részletesebben

Tel.: (+361)342-4905, FAX: (+361)342-1984 E-mail: rakoczi@mail.rakoczif.hu vagy rakoczif@mail.rakoczif.hu Honlap: http://www.rakoczif.

Tel.: (+361)342-4905, FAX: (+361)342-1984 E-mail: rakoczi@mail.rakoczif.hu vagy rakoczif@mail.rakoczif.hu Honlap: http://www.rakoczif. ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK 2011/2012-ES TANÉV Tantárgy: Angol nyelv Osztály: 13.A Szint: közép Budapest, 2011. december 1 1. Personal data When and where were you born? What are your interests or hobbies? Have

Részletesebben

ENGLISH 24 English is fun Letter #1 Letters In the age of e-mails and cell phones writing a letter might seem out of fashion. However, learners of a foreign language should know how to do it. Here you

Részletesebben

Angol nyelv. 11. évfolyam. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Angol nyelv. 11. évfolyam. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. kommunikáció Angol nyelv 11. évfolyam Tanulói jegyzet A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával

Részletesebben

ÁRAMMENTES NAP. A gyerekek szükséges készségei: Ability to grasp the concept of electricity

ÁRAMMENTES NAP. A gyerekek szükséges készségei: Ability to grasp the concept of electricity ÁRAMMENTES NAP Célok: Ismerjék fel a gyerekek, hogy a mindennapjaikban milyen sokszor használnak elektromos áramot. Tudják meg, hogy milyen módon csökkenthetik az áramfogyasztásukat. A tevékenység általános

Részletesebben

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda Év Tájépítésze pályázat - Wallner Krisztina 2. Közösségi tervezés Óbudán Óbuda jelmondata: Közösséget építünk, ennek megfelelően a formálódó helyi közösségeket bevonva fejlesztik a közterületeket. Békásmegyer-Ófaluban

Részletesebben

EGY KIS ZŰRZAVAR. Lecke (Középhaladó 1. / 1.) SOMETIMES, SOMETIME VAGY SOME TIME?

EGY KIS ZŰRZAVAR. Lecke (Középhaladó 1. / 1.) SOMETIMES, SOMETIME VAGY SOME TIME? EGY KIS ZŰRZAVAR Lecke (Középhaladó 1. / 1.) SOMETIMES, SOMETIME VAGY SOME TIME? Igen hasznos adatot fogunk bemelegítésként letisztázni. Tapasztalataink alapján ez a témakör csak elméletben van meg, meglepően

Részletesebben

Longman Exams Dictionary egynyelvű angol szótár nyelvvizsgára készülőknek

Longman Exams Dictionary egynyelvű angol szótár nyelvvizsgára készülőknek Longman Exams Dictionary egynyelvű angol szótár nyelvvizsgára készülőknek Egynyelvű angol nagyszótár haladó nyelvtanulóknak és nyelvvizsgázóknak 212,000 szócikkel A szótárban minden definíció egyszerű

Részletesebben

Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud. Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23.

Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud. Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23. Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23. Oracle Confidential Internal/Restricted/Highly Restricted Safe Harbor Statement The following is intended

Részletesebben

6. évfolyam Angol nyelv

6. évfolyam Angol nyelv IDEGEN NYELVI MÉRÉS 2016. május 18. 6. évfolyam ngol nyelv Általános tudnivalók a feladatokhoz Ez a füzet nyelvi feladatokat tartalmaz. feladatsor két részből áll. z I. részben csak a füzetben kell dolgoznod.

Részletesebben

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata Can/ Can is one of the most commonly used modal verbs in English. It be used to express ability or opportunity, to request or offer permission, and to show possibility or impossibility. A az egyik leggyakrabban

Részletesebben

Felkészítés szakmai vizsgára. 1163-06 modulhoz. II/14. évfolyam

Felkészítés szakmai vizsgára. 1163-06 modulhoz. II/14. évfolyam Felkészítés szakmai vizsgára informatika területre Felkészítés szakmai vizsgára informatika területre 1163-06 modulhoz II/14. évfolyam tanári kézikönyv A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011

Részletesebben

Felkészítés szakmai vizsgára. 1144-06 modulhoz. II/14. évfolyam

Felkészítés szakmai vizsgára. 1144-06 modulhoz. II/14. évfolyam Felkészítés szakmai vizsgára informatika területre Felkészítés szakmai vizsgára informatika területre 1144-06 modulhoz II/14. évfolyam tanári kézikönyv A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011

Részletesebben

PONTOS IDŐ MEGADÁSA. Néha szükséges lehet megjelölni, hogy délelőtti vagy délutáni / esti időpontról van-e szó. Ezt kétféle képpen tehetjük meg:

PONTOS IDŐ MEGADÁSA. Néha szükséges lehet megjelölni, hogy délelőtti vagy délutáni / esti időpontról van-e szó. Ezt kétféle képpen tehetjük meg: PONTOS IDŐ MEGADÁSA EGÉSZ ÓRÁK MEGADÁSA ( óra van. ) Az óra száma után tesszük az o clock kifejezést. pl. It s 7 o clock. (7 óra van.) A britek az órák számát csak 12-ig mérik. Náluk nincs pl. 22 óra!

Részletesebben

Megyei Angol csapatverseny 2015/16. MOVERS - 3. forduló

Megyei Angol csapatverseny 2015/16. MOVERS - 3. forduló MOVERS - 3. forduló Beküldő csapat tagjai:.. Beküldési határidő: 2016. január 29. Beküldési cím: Erzsébethelyi Általános Iskola, Baloghné Aradszki Gyöngyi 5600 Békéscsaba, Rózsa u. 21-23. 1. Look at the

Részletesebben

Please stay here. Peter asked me to stay there. He asked me if I could do it then. Can you do it now?

Please stay here. Peter asked me to stay there. He asked me if I could do it then. Can you do it now? Eredeti mondat Please stay here. Kérlek, maradj itt. Can you do it now? Meg tudod csinálni most? Will you help me tomorrow? Segítesz nekem holnap? I ll stay at home today. Ma itthon maradok. I woke up

Részletesebben

A Föld ökológiai lábnyomának és biokapacitásának összehasonlítása és jelenlegi helyzete. Kivonat

A Föld ökológiai lábnyomának és biokapacitásának összehasonlítása és jelenlegi helyzete. Kivonat Nyárádi Imre-István, Balog Adalbert A Föld ökológiai lábnyomának és biokapacitásának összehasonlítása és jelenlegi helyzete Nyárádi Imre-István, Balog Adalbert Sapientia EMTE, Műszaki és Humántudományok

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2015 B CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2015 B CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2015 B CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a fogalmazási feladatra szánnod. Megoldásaid a válaszlapra írd! 1.

Részletesebben

Piackutatás, marketingelemzés, szegmentálás, megcélzás, pozicionálás

Piackutatás, marketingelemzés, szegmentálás, megcélzás, pozicionálás Piackutatás, marketingelemzés, szegmentálás, megcélzás, pozicionálás Mi a marketing? Piacelemzés A piacelemzés beazonosítja a piacot ahhoz, hogy pozicionálni tudják a saját üzletüket, ahhoz, hogy részesedjenek

Részletesebben

Társasjáték az Instant Tanulókártya csomagokhoz

Társasjáték az Instant Tanulókártya csomagokhoz Társasjáték az Instant Tanulókártya csomagokhoz Játssz, szórakozz, tanulj! Hogyan tanulj játszva az Instant Tanulókártyákkal? Használati utasítás Az Instant Tanulókártya családhoz tartozó társasjátékkal

Részletesebben

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Név:... Születési hely:... Születési dátum (év/hó/nap):... Nyelv: Angol Fok: Alapfok 1. Feladat: Olvasáskészséget mérő feladat 20 pont Olvassa el a szöveget és válaszoljon

Részletesebben

EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész

EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész FONTOS! Ha ennek az ajándékanyag sorozatnak nem láttad az 1. részét, akkor mindenképpen azzal kezdd! Fekete Gábor www.goangol.hu A sorozat 1. részét itt éred el: www.goangol.hu/ajandekok/phrasalverbs

Részletesebben

There is/are/were/was/will be

There is/are/were/was/will be There is/are/were/was/will be Forms - Képzése: [There + to be] [There + létige ragozott alakja] USE - HASZNÁLAT If you simply want to say that something exists or somebody is doing something then you start

Részletesebben

Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary

Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary László Szemethy, Róbert Lehoczki, Krisztián Katona, Norbert Bleier, Sándor Csányi www.vmi.szie.hu Background and importance large herbivores are overpopulated

Részletesebben

TestLine - Angol teszt Minta feladatsor

TestLine - Angol teszt Minta feladatsor Minta felaatsor venég Téma: Általános szintfelmérő Aláírás:... Dátum: 2016.05.29 08:18:49 Kérések száma: 25 kérés Kitöltési iő: 1:17:27 Nehézség: Összetett Pont egység: +6-2 Értékelés: Alaértelmezett értékelés

Részletesebben

Using the CW-Net in a user defined IP network

Using the CW-Net in a user defined IP network Using the CW-Net in a user defined IP network Data transmission and device control through IP platform CW-Net Basically, CableWorld's CW-Net operates in the 10.123.13.xxx IP address range. User Defined

Részletesebben

Climate action, environment, resource efficiency and raw materials

Climate action, environment, resource efficiency and raw materials Climate action, environment, resource efficiency and raw materials Tóth Orsolya NCP NIH, Külkapcsolatok Főosztálya 2014. február 11. Célok Erőforrás-hatékony, éghajlatváltozásnak ellenálló gazdaság és

Részletesebben

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP CHILD S DATA / GYERMEK ADATAI PLEASE FILL IN THIS INFORMATION WITH DATA BASED ON OFFICIAL DOCUMENTS / KÉRJÜK, TÖLTSE KI A HIVATALOS DOKUMENTUMOKBAN SZEREPLŐ ADATOK

Részletesebben

Társadalmi-gazdasági szempontok Az ipari termelési folyamatok kedvezőbbé tétele és az ipari együttműködési láncok sűrűsége pozitív társadalmi és gazdasági eredmények létrejöttéhez is hozzájárul. A társadalmi

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2008 A CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2008 A CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2008 A CSOPORT A feladatok megoldására 60 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 15 percet érdemes a levélírási feladatra szánnod. Sok sikert! 1. Válaszd ki a helyes megoldást.

Részletesebben

építészet & design ipari alkalmazás teherautó felépítmény

építészet & design ipari alkalmazás teherautó felépítmény A Design-Composit egy kompozitpaneleket gyártó vállalat, mely teherautó felépítményekhez, az építészet számára és design termékekhez készít paneleket. We are an innovative manufacturer of composite panels

Részletesebben

Lesson 1 On the train

Lesson 1 On the train Let's Learn Hungarian! Lesson notes Lesson 1 On the train Dialogue for Lesson 1 (formal speech): Guard: Jó napot kívánok. Jó napot. Guard: Az útlevelét, kérem. Tessék. Guard: Köszönöm. Hmmmm, amerikai?

Részletesebben

ANGOL SZINTFELMÉRŐ. Cégnév: Kérem egészítse ki John és Mary beszélgetését a megadott szavakkal! A szavak alakján nem kell változtatnia!

ANGOL SZINTFELMÉRŐ. Cégnév: Kérem egészítse ki John és Mary beszélgetését a megadott szavakkal! A szavak alakján nem kell változtatnia! ANGOL SZINTFELMÉRŐ Ahol az ismeretből tudás születik Név:. Cégnév:. Kérem egészítse ki John és Mary beszélgetését a megadott szavakkal! A szavak alakján nem kell változtatnia! like, I'm, very, world, do,

Részletesebben

RÉZKULTÚRA BUDAPESTEN

RÉZKULTÚRA BUDAPESTEN RÉZKULTÚRA BUDAPESTEN A rezet megmunkálhatósága és idôtállósága miatt évszázadok óta használjuk. Alkalmazása egyértelmûen megbízható és gazdaságos. Színe, diszkrét fénye, a belôle készült tárgyak eleganciája

Részletesebben

Smaller Pleasures. Apróbb örömök. Keleti lakk tárgyak Répás János Sándor mûhelyébõl Lacquerware from the workshop of Répás János Sándor

Smaller Pleasures. Apróbb örömök. Keleti lakk tárgyak Répás János Sándor mûhelyébõl Lacquerware from the workshop of Répás János Sándor Smaller Pleasures Apróbb örömök Keleti lakk tárgyak Répás János Sándor mûhelyébõl Lacquerware from the workshop of Répás János Sándor Smaller Pleasures Oriental lacquer, or urushi by its frequently used

Részletesebben

Rotary District 1911 DISTRICT TÁMOGATÁS IGÉNYLŐ LAP District Grants Application Form

Rotary District 1911 DISTRICT TÁMOGATÁS IGÉNYLŐ LAP District Grants Application Form 1 A Future Vision pilot célja a Future Vision Plan (Jövőkép terv) egyszerűsített támogatási modelljének tesztelése, és a Rotaristák részvételének növelése a segélyezési folyamatokban. A teszt során a districteknek

Részletesebben

Regional Expert Meeting Livestock based Geographical Indication chains as an entry point to maintain agro-biodiversity

Regional Expert Meeting Livestock based Geographical Indication chains as an entry point to maintain agro-biodiversity How Code of Practice can address the question of biodiversity (indigenous breeds, peculiarities of feeding, rearing traditional or marginalized systems)? Rendek Olga, Kerekegyháza 2009 október 20. 1 2

Részletesebben

JAVÍTÓ VIZSGA ANGOL NYELV 2015/2016

JAVÍTÓ VIZSGA ANGOL NYELV 2015/2016 JAVÍTÓ VIZSGA ANGOL NYELV 2015/2016 9. osztály Könyv + Munkafüzet: Real Life Elementary (zöld) Leckék: Unit 1-8 A létige kifejezése (Starter Unit) Névmások: birtokos névmások, személyes névmások, mutató

Részletesebben

20 éves a Térinformatika Tanszék

20 éves a Térinformatika Tanszék 20 éves a Térinformatika Tanszék Tabló 2 Program 3 Program 4 Pillanatképek: földön és weben 5 Kiadvány - GEO 6 Kiadvány - DIÁKJAINK 7 Kiadvány - PARTNEREINK 8 Szponzoraink 9 Térinformatika: földről a felhőbe?

Részletesebben

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD WP4: Deliverable 4.5 Development of voluntary qualification system Quality label system 1 INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS

Részletesebben

Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp. 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday)

Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp. 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday) Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday) SZÁLLÁS / ACCOMODDATION on a Hotel Gellért*** szálloda 2 ágyas szobáiban, vagy 2x2 ágyas hostel

Részletesebben

7. osztály Angol nyelv

7. osztály Angol nyelv 7. osztály Angol nyelv I. Kommunikációs szándékok A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok Köszönés Elköszönés Good morning. Hello. Hi. Goodbye. Bye-bye. See you soon. Bemutatkozás,

Részletesebben

Ismeri Magyarországot?

Ismeri Magyarországot? instrukciók Instrukciók angolul Preparation: print out the worksheets You will need: a dictionary Time: 25-30 minutes With this worksheet, you will learn and share basic information about the location

Részletesebben

Az tanácsadás kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy

Az tanácsadás kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy (Giving Advice) (kéne, kellene) Néha a felszólítás túl erős ahhoz, hogy valakit valamilyen cselekvés elvégzésére buzdítsunk. Ezért inkább tanácsot adunk. SEGÉDIGÉKKEL Az tanácsadás kifejezésére a következő

Részletesebben

EGYSZERŰNEK TŰNIK IV. RÉSZ

EGYSZERŰNEK TŰNIK IV. RÉSZ EGYSZERŰNEK TŰNIK IV. RÉSZ Lecke (Középhaladó 1. / 5.) MÉG TÖBBET A HAVE IGÉRŐL Igaz volt az előző leckére, igaz erre is. Részletes és átfogó. Kemény meló lesz ez is, de a kemény meló jellemző a profikra.

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13.

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. A MinDig TV a legdinamikusabban bıvülı televíziós szolgáltatás Magyarországon 2011 elsı öt hónapjában - A MinDig TV Extra a vezeték nélküli digitális televíziós

Részletesebben

Extreme flood events in the Lower Tisza Region The relevance of the excess water

Extreme flood events in the Lower Tisza Region The relevance of the excess water Extreme flood events in the Lower Tisza Region The relevance of the excess water Dr. Péter Kozák Ph.D Director Flooded areas in Hungary before the beginning of river regulation works (1846.) Temporary

Részletesebben

IDEGEN NYELVEK SZAKASZVIZSGA KÖVETELMÉNYEK. A2 SZINT: 10. c és 10.d osztályok. B1 SZINT: 9. ny, 11.a és b osztályok

IDEGEN NYELVEK SZAKASZVIZSGA KÖVETELMÉNYEK. A2 SZINT: 10. c és 10.d osztályok. B1 SZINT: 9. ny, 11.a és b osztályok A2 SZINT: 10. c és 10.d osztályok IDEGEN NYELVEK SZAKASZVIZSGA KÖVETELMÉNYEK Írásbeli vizsga: 60 perces 60 pontos feladatlap, ebből: Olvasott és hallott szövegértés: 20 pont Nyelvhelyesség: 20 pont (fél

Részletesebben

Bird species status and trends reporting format for the period 2008-2012 (Annex 2)

Bird species status and trends reporting format for the period 2008-2012 (Annex 2) 1. Species Information 1.1 Member State Hungary 1.2.2 Natura 2000 code A129 1.3 Species name Otis tarda 1.3.1 Sub-specific population 1.4 Alternative species name 1.5 Common name túzok 1.6 Season Breeding

Részletesebben

Minta ANGOL NYELV EMELT SZINT BESZÉDKÉSZSÉG. Minta VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

Minta ANGOL NYELV EMELT SZINT BESZÉDKÉSZSÉG. Minta VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV EMELT SZINT BESZÉDKÉSZSÉG A feladatsor három részbol áll VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy vitában vesz részt a vizsgáztatóval. (A

Részletesebben

Képleírási segédlet középszintű angol nyelvi vizsgákhoz. Horváth Balázs Zsigmond, Lövey Zoltán. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Képleírási segédlet középszintű angol nyelvi vizsgákhoz. Horváth Balázs Zsigmond, Lövey Zoltán. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Képleírási segédlet középszintű angol nyelvi vizsgákhoz Horváth Balázs Zsigmond, Lövey Zoltán 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Tisztelt Olvasó! Az önálló témakifejtés vagy más néven képleírás a

Részletesebben

ENERGIAGAZDÁLKODÁS. Fenntartható hulladékgazdálkodás és környezetkímélő cementgyártás: lehet-e alternatív tüzelőanyag a települési szennyvíziszap?

ENERGIAGAZDÁLKODÁS. Fenntartható hulladékgazdálkodás és környezetkímélő cementgyártás: lehet-e alternatív tüzelőanyag a települési szennyvíziszap? ENERGIAGAZDÁLKODÁS Fenntartható hulladékgazdálkodás és környezetkímélő cementgyártás: lehet-e alternatív tüzelőanyag a települési szennyvíziszap? 1 Bolczek Veronika Pálvölgyi Tamás Magyar Cementipari Szövetség

Részletesebben

ANGOL NYELV. A 9.A osztály vizsgája. A vizsga szintje: A2, B1. A vizsga ideje: májusi írásbeli érettségi vizsgaidőszak

ANGOL NYELV. A 9.A osztály vizsgája. A vizsga szintje: A2, B1. A vizsga ideje: májusi írásbeli érettségi vizsgaidőszak ANGOL NYELV A 9.A osztály vizsgája A vizsga szintje: A2, B1 A vizsga ideje: májusi írásbeli érettségi vizsgaidőszak A vizsga részei: 1. írásbeli vizsga 2. szóbeli vizsga A vizsgarészek részletes leírása

Részletesebben

ANGOL MAGYAR PARBESZEDEK ES PDF

ANGOL MAGYAR PARBESZEDEK ES PDF ANGOL MAGYAR PARBESZEDEK ES PDF ==> Download: ANGOL MAGYAR PARBESZEDEK ES PDF ANGOL MAGYAR PARBESZEDEK ES PDF - Are you searching for Angol Magyar Parbeszedek Es Books? Now, you will be happy that at this

Részletesebben

LEGYÜNK VÁLASZTÉKOSAK

LEGYÜNK VÁLASZTÉKOSAK LEGYÜNK VÁLASZTÉKOSAK Lecke (Kezdő 2. / 2.) ADVERBS OF TIME IDŐHATÁROZÓK Ezek olyan fajta időhatározók, amelyekkel azt tudod kommunikálni, hogy milyen sűrűn vagy milyen rendszerességgel csinálsz, vagy

Részletesebben

ANGOL NYELV EMELT SZINT SZÓBELI VIZSGA II. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV EMELT SZINT SZÓBELI VIZSGA II. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV EMELT SZINT SZÓBELI VIZSGA II. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy vitában vesz részt a vizsgáztatóval.

Részletesebben

HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 25. Beauty and the Beast Chapter Two Beauty s rose

HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 25. Beauty and the Beast Chapter Two Beauty s rose HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 25 Beauty and the Beast Chapter Two Beauty s rose A year later Beauty s father gets an important letter. He calls his six children and says, Listen to this letter: Your ship is

Részletesebben

Óraterv. Vizi Andrea: Nature and Science for children in class 4 (Konsept-H Kiadó)

Óraterv. Vizi Andrea: Nature and Science for children in class 4 (Konsept-H Kiadó) Óraterv A pedagógus neve: Deliné Hervai Ibolya Műveltségi terület: angol Tantárgy: környezetismeret Osztály: 4.d Az óra témája: HEAL THE WORLD! Az óra cél- és feladatrendszere: A környezetszennyezésről

Részletesebben

ANGOL NYELV EMELT SZINT SZÓBELI VIZSGA I. Minta VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV EMELT SZINT SZÓBELI VIZSGA I. Minta VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV EMELT SZINT SZÓBELI VIZSGA I. A feladatsor három részből áll VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy vitában vesz részt a vizsgáztatóval.

Részletesebben

ANGOL NYELV Helyi tanterv

ANGOL NYELV Helyi tanterv ANGOL NYELV Helyi tanterv (A kerettantervi elveknek, szempontoknak és óraszámoknak megfeleltetve) Célok és feladatok Általános iskola 4. évfolyam Angol nyelv A gyermekkori idegennyelv-oktatás alapvető

Részletesebben

NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING

NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING Anyagmérnöki Tudományok, 39/1 (2016) pp. 82 86. NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING LEDNICZKY

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. A 1108INT számú nyomtatvány a http://www.nav.gov.hu webcímen a Letöltések Nyomtatványkitöltő programok fülön érhető el.

T Á J É K O Z T A T Ó. A 1108INT számú nyomtatvány a http://www.nav.gov.hu webcímen a Letöltések Nyomtatványkitöltő programok fülön érhető el. T Á J É K O Z T A T Ó A 1108INT számú nyomtatvány a http://www.nav.gov.hu webcímen a Letöltések Nyomtatványkitöltő programok fülön érhető el. A Nyomtatványkitöltő programok fület választva a megjelenő

Részletesebben

Cloud computing. Cloud computing. Dr. Bakonyi Péter.

Cloud computing. Cloud computing. Dr. Bakonyi Péter. Cloud computing Cloud computing Dr. Bakonyi Péter. 1/24/2011 1/24/2011 Cloud computing 2 Cloud definició A cloud vagy felhő egy platform vagy infrastruktúra Az alkalmazások és szolgáltatások végrehajtására

Részletesebben

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25.

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. First experiences with Gd fuel assemblies in the Paks NPP Tams Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. Introduction From 2006 we increased the heat power of our units by 8% For reaching this

Részletesebben

Angol Fejlesztési terv

Angol Fejlesztési terv és a Angol Fejlesztési terv A sport összeköt testvériskolai kapcsolat kiépítése a és a Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola között Készítette: Pap Andrea Pétervására, 2014. január 2. és

Részletesebben

Daloló Fülelő Halász Judit Szabó T. Anna: Tatoktatok Javasolt nyelvi szint: A2 B1 / Resommended European Language Level: A2 B1

Daloló Fülelő Halász Judit Szabó T. Anna: Tatoktatok Javasolt nyelvi szint: A2 B1 / Resommended European Language Level: A2 B1 Daloló Fülelő Halász Judit Szabó T. Anna: Tatoktatok Javasolt nyelvi szint: A2 B1 / Resommended European Language Level: A2 B1 1. Első hallgatás / First listening Hallgassa meg Halász Judit dalát a Youtube-on!

Részletesebben

Ültetési és öntözési javaslatok. Planting and watering instructions

Ültetési és öntözési javaslatok. Planting and watering instructions Ültetési és öntözési javaslatok Planting and watering instructions 1 Önöntöző-rendszer Sub-irrigation 2 Kedves növénykedvelő A LECHUZA önöntöző rendszerrel növényeink természetüknél fogva gyönyörű virágokat

Részletesebben

Angol nyelv 7-8.évfolyam. 1.forduló

Angol nyelv 7-8.évfolyam. 1.forduló Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Vasi Géniusz- Tehetségsegítı hálózat a Nyugat-Dunántúlon TÁMOP-3.4.4/B-08/1-2009-0014 Angol nyelv 7-8.évfolyam 1.forduló

Részletesebben

Éghajlatváltozással kapcsolatos akció, környezet, erőforrás-hatékonyság és nyersanyagok

Éghajlatváltozással kapcsolatos akció, környezet, erőforrás-hatékonyság és nyersanyagok Éghajlatváltozással kapcsolatos akció, környezet, erőforrás-hatékonyság és nyersanyagok Tóth Orsolya NCP NIH, Külkapcsolatok Főosztálya 2014. január 24. Célok Erőforrás-hatékony, éghajlatváltozásnak ellenálló

Részletesebben

24th October, 2005 Budapest, Hungary. With Equal Opportunities on the Labour Market

24th October, 2005 Budapest, Hungary. With Equal Opportunities on the Labour Market 24th October, 2005 Budapest, Hungary Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok With Equal Opportunities on the Labour Market Equal Opportunities for the Roma Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok The government

Részletesebben

Utasítások. Üzembe helyezés

Utasítások. Üzembe helyezés HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Üzembe helyezés Utasítások Windows XP / Vista / Windows 7 / Windows 8 rendszerben történő telepítéshez 1 Töltse le az AORUS makróalkalmazás telepítőjét az AORUS hivatalos webhelyéről.

Részletesebben

Angol C2 1 1 074 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 074 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 074 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Katedra Nyelviskola Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi

Részletesebben

I must go now. He said he must leave early. You must learn the poem by heart.

I must go now. He said he must leave early. You must learn the poem by heart. 33. Módbeli segédigék A módbeli segédigék a főigék cselekvési módjának körülírására szolgálnak, és a főigék főnévi igenévi alakjaival együtt használatosak. Különféle funkciókat fejezhetnek ki, mint pl.

Részletesebben

Újraszabni Európa egészségügyét II. rész

Újraszabni Európa egészségügyét II. rész Újraszabni Európa egészségügyét II. rész A dokumentum első részét lapunk előző számában olvashatják Tisztelt Olvasóink! Ezzel a jelszóval indítja programdokumentumát a European ehealth Task Force munkacsoport

Részletesebben

A világ néhány jelentős migrációs útvonala napjainkban Bevezetés a migrációs politikába

A világ néhány jelentős migrációs útvonala napjainkban Bevezetés a migrációs politikába A világ néhány jelentős migrációs útvonala napjainkban Bevezetés a migrációs politikába 2015. szeptember 15. Dr. Tarrósy István Alapkérdések Mit takar a fogalom? Milyen egyéb fogalmakkal tudjuk összekötni?

Részletesebben

A golyók felállítása a Pool-biliárd 8-as játékának felel meg. A golyók átmérıje 57.2 mm. 15 számozott és egy fehér golyó. Az elsı 7 egyszínő, 9-15-ig

A golyók felállítása a Pool-biliárd 8-as játékának felel meg. A golyók átmérıje 57.2 mm. 15 számozott és egy fehér golyó. Az elsı 7 egyszínő, 9-15-ig A golyók elhelyezkedése a Snooker alaphelyzetet mutatja. A golyók átmérıje 52 mm, egyszínőek. 15 db piros, és 1-1 db fehér, fekete, rózsa, kék, barna, zöld, sárga. A garázsban állítjuk fel, ilyenkor az

Részletesebben

2. MINTAFELADATSOR EMELT SZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

2. MINTAFELADATSOR EMELT SZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz ANGOL NYELV 2. MINTAFELADATSOR EMELT SZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30

Részletesebben

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado Mangalica: The VM-MOE Treaty The agreement 2013 the Goverment of Hungary decided to launch a strategic cooperation with the MOE. The deal is based in the Hungarian Pig Development Strategy (3 to 6 millon

Részletesebben

Tanmenet Angol nyelv Kezdő szint 2013/2014-es tanév 9.osztály

Tanmenet Angol nyelv Kezdő szint 2013/2014-es tanév 9.osztály Miskolci Magister Gimnázium Tanmenet Angol nyelv Kezdő szint 2013/2014-es tanév 9.osztály Készítette : Berecz Mária Jóváhagyta : Zemlényi Attila 9. évfolyam: Fehér Judit: Bloggers 1 Unit 1-Unit 8 Személyes

Részletesebben

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján Rózsa Attila Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Intézet, Számviteli

Részletesebben

program 1. nap / 1st day (április 15. / 15 april)

program 1. nap / 1st day (április 15. / 15 april) 1. nap / 1st day (április 15. / 15 april) 9:45 Dr. Király Mária a Ringier Axel Springer Magyarország COO-jának és Maróy Krisztina a Digital Media Campus vezetőjének nyitóbeszéde / Welcome by Dr. Mária

Részletesebben

(NGB_TA024_1) MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV

(NGB_TA024_1) MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV Kommunikációs rendszerek programozása (NGB_TA024_1) MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV (5. mérés) SIP telefonközpont készítése Trixbox-szal 1 Mérés helye: Széchenyi István Egyetem, L-1/7 laboratórium, 9026 Győr, Egyetem

Részletesebben

KN-CP50. MANUAL (p. 2) Digital compass. ANLEITUNG (s. 4) Digitaler Kompass. GEBRUIKSAANWIJZING (p. 10) Digitaal kompas

KN-CP50. MANUAL (p. 2) Digital compass. ANLEITUNG (s. 4) Digitaler Kompass. GEBRUIKSAANWIJZING (p. 10) Digitaal kompas KN-CP50 MANUAL (p. ) Digital compass ANLEITUNG (s. 4) Digitaler Kompass MODE D EMPLOI (p. 7) Boussole numérique GEBRUIKSAANWIJZING (p. 0) Digitaal kompas MANUALE (p. ) Bussola digitale MANUAL DE USO (p.

Részletesebben

Registered Trademark of Hemos Group Austria

Registered Trademark of Hemos Group Austria Registered Trademark of Hemos Group Austria Tisztelt Hölgyem, Uram! Nagy öröel nyújtjuk át katalógusunkat, amelyben a PAX márkanév alatt újonnan forgalomba hozott termékeinket mutatjuk be Önnek. Büszkén

Részletesebben

The IPCC SpecialReportonRenewableEnergy Sourcesand ClimateChangeMitigation IPCC WorkingGroup III Mitigationof ClimateChange.

The IPCC SpecialReportonRenewableEnergy Sourcesand ClimateChangeMitigation IPCC WorkingGroup III Mitigationof ClimateChange. The IPCC SpecialReportonRenewableEnergy Sourcesand ClimateChangeMitigation IPCC WorkingGroup III Mitigationof ClimateChange Bioenergia Fejezetek felépítése 1. Rendelkezésre álló kihasználható energiamennyiség

Részletesebben

NYELVPICIK 9. Az it személyes névmás és a this mutató névmás 1/6

NYELVPICIK 9. Az it személyes névmás és a this mutató névmás 1/6 Az it személyes névmás és a this mutató névmás 1/6 AZ IT SZEMÉLYES NÉVMÁS NYELVPICIK 9 1. Alapvető különbség az it semleges nemű személyes névmás és a this mutató névmás között: What is this / that? This

Részletesebben

www.onlineangol.com Na de ennyire részletesen nem fogok belemenni, lássuk a lényeget, és ha kérdésed van, akkor majd tedd fel külön, négyszemközt.

www.onlineangol.com Na de ennyire részletesen nem fogok belemenni, lássuk a lényeget, és ha kérdésed van, akkor majd tedd fel külön, négyszemközt. 24. FELADATLAP COUNTABLE, UNCOUNTABLE 1. FELADAT Sok gondot szokott okozni tanulóimnak a megszámlálhatatlan illetve megszámlálható főnevek nyelvtana. Van, aki teljesen elfogadja, megérti, aztán ott a másik

Részletesebben