Angol nyelv. 11. évfolyam. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Angol nyelv. 11. évfolyam. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg."

Átírás

1 kommunikáció Angol nyelv 11. évfolyam Tanári kézikönyv A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP /1-2F A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

2 kommunikáció idegen nyelv angol TÁMOP /1-2F angol nyelv 11. évfolyam Tanári kézikönyv

3 A kiadvány a TÁMOP /1-2F azonosító számú projekt keretében jelenik meg. Szerző: Fáy Réka Lektor: Bagóné Tóth Katalin Borító és tipográfia: Új Magyarország Fejlesztési Terv Arculati kézikönyv alapján A mű egésze vagy annak részletei az üzletszerű felhasználás eseteit ide nem értve oktatási és tudományos célra korlátozás nélkül, szabadon felhasználhatók. A tananyagfejlesztés módszertani irányítása: Observans Kft. Budapest, Igazgató: Bertalan Tamás Tördelés: Király és Társai Kkt. Cégvezető: Király Ildikó

4 A tananyag általános leírása Tananyag címe A tananyag óraszáma Általános célok Idegen nyelv angol 11. évfolyam 18x45 perc A tananyag célja, hogy környezetvédelmi és életvezetés témákon keresztül fejlessze a tanulók angol nyelvtudását, különös tekintettel a kommunikációs készségre. Konkrét célok: A tanulók számára ismeretekkel szolgáljon a következő témákban: Környezettudatosság Egészséges életmód Internethasználat A tananyag lehetőséget biztosítson arra, hogy a fenti témákról a tanulók beszéljenek, írjanak, a témákhoz kapcsolódó kisebb kutatásokat hajtsanak végre, és eredményeiket prezentálják. A tananyag sokoldalú feladatokkal fejlessze a tanulók kommunikációs készségét, kooperációs készségét, támogassa és motiválja az önálló munkavégzést. KIMENETI Követelmények 1. rész A környezettudatosság fogalmának értelmezése globálisan és saját szűkebb környezetünkben. A globális felmelegedés hatásai földünkre, mit tehetünk ellene. A szelektív hulladékgyűjtés előnyei, a hulladék csökkentésének lehetőségei európai kitekintéssel. A Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan elv ismerete. Az ökológiai lábnyom, ökológiai hátizsák, tudatos vásárlás fogalmának ismerete. Egy környezettudatossághoz köthető projekt megtervezése és végrehajtása, a munka értékelése. PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

5 KIMENETI Követelmények 2. rész Táplálékaink alapvető összetevőinek, és az egészséges táplálkozáshoz szükséges arányoknak az ismerete. A junk food szó jelentésének, az egészségtelen étkezés lehetséges következményeinek a megismerése. Gyümölcsfajtákról, a gyümölcsfogyasztás jótékony hatásairól tájékozottság szerzése. Ételeinket és egészségünket károsító tényezők felsorolása. A tudatos vásárlás fogalmának definiálása, példákkal illusztrálva. Különféle sportok, a mozgás jótékony hatásának ismertetése. A stressz fogalmának meghatározása, tájékozottság néhány alapvető betegségről, azok kialakulásának okai és lehetséges megelőzései, gyógymódjairól. 3. rész Az Internet története, véleményalkotás az Internet világunkra gyakorolt hatásáról. Egy megadott téma keresése az Interneten A legfontosabb internetes kommunikációs csatornák feltérképezése, és ezek közül legalább egy használata. Nyelvtanulást támogató internetes portálok és eszközök megismerése. Véleményalkotás a számítógépes játékok hasznáról és káráról. 4 angol nyelv Tanári kézikönyv 11. évfolyam

6 Tanmenet Sorszám Tanítási egység témakör címe Időtartam A tanítási egység típusa 1. Környezettudatosság 7x45 perc 7 tanóra 2. Egészséges életmód 7x45 perc 7 tanóra 3. Információs társadalom (internet világa) 4x45 perc 2 tanóra 2 számítógéptermi gyakorlat (nem dupla óra) PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

7 A TANÍTÁSI EGYSÉG ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA CÍM: Környezettudatosság Sorszám: 1. Évfolyam: 11 7 x 45 perc A tanítási egység típusa Tanóra (45 perc) Célok Követelmények Anyagszükséglet A tananyag szolgáljon ismeretekkel a következő témákban: környezettudatosság, globális felmelegedés, környezettudatos hulladékkezelés. A tananyag tartalmazza a célnyelven a fenti témák kulcsszavait, a fogalmak definícióit. A tananyag feladatai segítsék a tanulókat, hogy képesek legyenek a célnyelven a fenti témákról beszélni, írni, az általános elveket a saját szűkebb környezetükre alkalmazni. A tananyag nyújtson támpontokat ahhoz, hogy a tanulók egymással együttműködve képesek legyenek megtervezni, megszervezni, lebonyolítani és értékelni egy projektet. A tanulók képesek legyenek értelmezni célnyelven a környezettudatosság fogalmát globálisan és saját szűkebb környezetükre vetítve. Képesek legyenek legalább három fő környezeti problémát megnevezni a célnyelven, rendelkezzenek ismeretekkel a megelőzésről és az ártalmak mérsékeléséről. Ismerjék a globális felmelegedés hatásait földünkre, képesek legyenek a célnyelven megfogalmazni, hogy saját mindennapjaikban, mit tehetnek ellene. Legyenek tisztában a környezettudatos hulladékkezelés jelentőségével. Képesek legyenek, egy a környezetük sajátosságait figyelembe vevő kampánytervet megfogalmazni, amely célja a szelektív hulladékgyűjtés előmozdítása. Tudják értelmezni és a saját életükben elhelyezni a Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan elvet. Ismerjenek meg európai sikertörténeteket a környezettudatos gondolkodás, a hulladék mennyiségének csökkentésére vonatkozóan. Képesek legyenek definiálni az ökológiai lábnyom, ökológiai hátizsák, tudatos vásárlás fogalmát. Képesek legyenek kitalálni egy környezettudatossághoz köthető projektet. Képesek legyenek a projektet megtervezni és végrehajtani. Képesek legyenek saját és csoportjuk munkáját értékelni. Flipchart papírok / csomagolópapírok (projektmunkához) 6 angol nyelv Tanári kézikönyv 11. évfolyam

8 Informatikai, oktatástechnikai eszközök Források, javasolt tananyagok, kiadványok, internetes honlapok Laptop, projektor Tanulói jegyzet: Topic 1: Exercise 1 4 Topic 2: Exercise 1 3 Topic 3: Exercise 1 4 Topic 4: Exercise 1 2 Topic 5: Exercise 1 4 (fiatalok számára készült környezetvédelmi weboldal kiegészítő anyagokkal) (Általános kifejezések, magyarázatok, adatok, tudástár) ( blueprint for a green school ) PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

9 A TANÍTÁSI EGYSÉG témakör részletes leírása A TANÍTÁSI EGYsÉG témakör címe: Környezettudatosság Sorszám Téma / altéma Készség / képesség Időtartam (perc) 1. Környezettudatosság Fenntartható fejlődés Általános bevezetés Környezettudatosság Fenntartható fejlődés Főbb környezeti problémák 2. Globális felmelegedés Okok, következmények Megelőzés 3. Környezettudatos hulladékkezelés Szövegértés (írott szöveg) Logikus gondolkodás (Ok okozati kapcsolat feltárása) Szövegalkotás (írás, beszéd Szövegértés (írott szöveg) Olvasott szöveg értelmezése adaptálása saját környezetre Szövegalkotás (írás, beszéd) Kooperáció Stratégiatervezés Önértékelés Önálló munka bemutatása Szövegalkotás (írás) Beszédkészség fejlesztés Szövegértés (írott szöveg) Kooperáció Logikus gondolkodás Módszer Munkaforma Képzési anyagok, eszközök 45 Alapkifejezések bevezetése képekkel Szövegbehelyettesítési, szövegértési feladat megbeszéléssel Új ismeretek strukturálása 45 Visszacsatolás Házi feladatra Prezentáció Szövegértés (olvasott szöveg) 45 Előzetes tudás aktiválása Szövegértés Szövegértés Ötletbörze 1. Pármunka 2. Pármunka 3. Pármunka 4. Pármunka 1. Egyéni munka nagycsoportos megbeszélés 2. Egyéni munka nagycsoportos megbeszélés 3. Pármunka / csoportmunka 4. Pármunka / csoportmunka 1. Önálló munka. Nagycsoportos megbeszélés 2. Pármunka / Kiscsoportos munka Nagycsoportos megbeszélés 3. Pármunka / Kiscsoportos munka Nagycsoportos megbeszélés 4. Kiscsoportos munka Exercise 1 4 Prezentáció: ANG11_ TP1.ppt Laptop, projektor Egyéb javaslatok 1. melléklet Exercise melléklet Exercise melléklet 8 angol nyelv Tanári kézikönyv 11. évfolyam

10 A TANÍTÁSI EGYsÉG témakör címe: Környezettudatosság Sorszám Téma / altéma Készség / képesség Időtartam (perc) 4. Think Globally, Act Locally Kooperáció Szövegértés (írott szöveg) Információkezelés Beszédkészség fejlesztés Módszer Munkaforma Képzési anyagok, eszközök 45 Ötletbörze Kooperatív feladat 5. Nagycsoportos 6. Kiscsoportos Egyéb javaslatok Exercise melléklet 5. Ökológia hátizsák / ökológiai lábnyom Önálló munka bemutatása beszédkészség fejlesztés Szövegértés (írott szöveg) Szövegalkotás (írás) beszédkészség fejlesztés Szövegértés beszédkészség fejlesztés 6. Projekt óra I. Tervezés Stratégia tervezés Stratégia megvalósítás Kooperáció Szövegalkotás (írásban) Beszédkészség fejlesztés 7. Projektóra II. Értékelés Értékelés, Önértékelés Szövegalkotás (beszéd) konstruktív kritika 45 Ötletbörze Szövegértés Előzetes tudás aktiválása (visszacsatolás az 1. feladatra) Szövegértés 1.Pármunka/ kiscsoportos munka 2.Pármunka/ kiscsoportos munka 3. Pármunka/ kiscsoportos munka 4. Pármunka/ kiscsoportos munka Exercise melléklet 45 Projektmódszer csoportos Flipchart / Csomagolópapír Tanulói jegyzet: Exercise 1 3 Papír pontocskák Papír cetlik Filcek 45 Projektmódszer csoportos Flipchart / Csomagolópapír Tanulói jegyzet: Exercise Melléklet Lelkes, vállalkozó kedvű csoport esetén a tervezés történjen duplaórán. 7. Melléklet PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

11 1. Melléklet Környezettudatosság Fenntartható fejlődés, általános bevezetés In this unit, we will learn about major environmental expressions and definitions, and sustainable development. FELADAT Cél: Tanulói tevékenységek Tanári instrukciók Tárgyi feltételek 1. Bemelegítő feladat, képfelismerés, alapkifejezések megismerése (Exercise 1. Major vocabulary) 10 perc Képfelismerés, alapkifejezések megismerése. Képek és a hozzájuk tartozó angol kifejezések párosítása a tanulói jegyzetben, megoldások megbeszélése. 1. Alkossunk párokat! 2. Vetítsük le a prezentáció képeit! 3. A tanulók párosítsák a képeket a szavakkal. 4. Beszéljük meg együtt a megoldásokat! Számítógép, projektor, Prezentáció: ANG11_TP1.ppt Tanulói jegyzet: Exercise 1. Exercise 1. Major vocabulary Match the following expressions/words with the pictures from the slide show: acid rain, sewage, water pollution, exhaust gas, CO2 emission, air pollution, renewable energy, wind power, solar power, desertification, deforestation, the great chain of living, selective waste collection SLIDE 1 Acid rain, the great chain of living Source:http://www.flickr.com/ SLIDE 2 Sewage, water pollution, the great chain of living Source:http://www.flickr.com/ 10 angol nyelv Tanári kézikönyv 11. évfolyam

12 SLIDE 3 Desertification Source: SLIDE 4 Deforestation Source: SLIDE 5 Selective waste collection Source: SLIDE 6 Renewable energy, wind power Source: SLIDE 7 Exhaust gas, CO2 emission, air pollution Source: PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

13 2. Fenntartható fejlődés szövegértési feladat FELADAT (Exercise 2. Sustainable development) 10 perc Cél: A fenntartható fejlődés definiálása. Tanulói tevékenységek A tanulók elolvassák a megadott szöveget, és pármunkában megválaszolják a kérdéseket. Tanári instrukciók 1. Alkossunk párokat! 2. A tanulók olvassák el a szöveget. 3. Válaszoljanak a kérdésekre. 4. Beszéljük meg együtt a megoldásokat! Tárgyi feltételek Tanulói jegyzet: Exercise 2. Exercise 2. Sustainable development Read the text. Then find the answers to the questions below. Sustainability means the capacity to endure. In ecology the word describes how biological systems remain diverse and productive as time passes. Sustainable development means that we should use natural resources wisely in order to preserve the environment for our wellbeing and that of future generations. The most often quoted definition of sustainable development as development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. This means that if we don t take enough care of the environment today, we will cause serious damages for our children and grandchildren. 1. What does sustainability describe in ecology? It describes how biological systems remain diverse and productive as time passes. 2. What should we, humans do for sustainable development? We should use natural resources wisely. 3. What will happen to future generations if we don t take enough care of the environment? They won t be able to meet their own needs. they will suffer from different forms of environmental pollution, global warming, etc. 12 angol nyelv Tanári kézikönyv 11. évfolyam

14 3. Főbb környezeti problémák szövegbehelyettesítési, szövegértési FELADAT feladat megbeszéléssel (Exercise 3. Different forms of pollution) 15 perc Cél: Főbb környezeti problémák azonosítása. A tanulók elolvassák a megadott szöveget, kiegészítik a hiányzó kifejezéseket a szöveg első felében, majd megállapítják a szöveg második felét Tanulói tevékenységek alkotó szövegrészletek helyes sorrendjét. 1. Alkossunk párokat! 2. A tanulók olvassák el a szöveg első felét. 3. Helyezzék el benne a hiányzó kifejezéseket. 4. Beszéljük meg együtt a megoldásokat! Tanári instrukciók 5. Ki milyen környezetvédelmi megoldásokat tud a felsorolt problémákra? 6. Olvassák el, majd rakják sorrendbe a szöveg 2. felét. 7. Beszéljük meg a megoldásokat! 8. Melyiket tudnánk mi is megvalósítani? Beszéljük meg! Tárgyi feltételek Tanulói jegyzet: Exercise 3. Exercise 3. Different forms of pollution a) read the definitions of different pollution factors that set back sustainable development. Fill in the gaps. Use the following words: air pollution, global warming, deforestation, water pollution, erosion, the great chain of living, CO2, burned, wildlife Source: (1) Air pollution means the introduction of chemicals or biological materials into the atmosphere which has a harmful effect on the natural environment. It is often caused by the exhaust gas of cars, industrial smoke, or fly ash generated by thermal power plants. Exhaust gas coming from cars contains CO2, one of the most important greenhouse gases. CO2 emission causes the so called greenhouse effect, which is responsible for (2) global warming, the increase of average world temperatures. Global warming could have disastrous consequences from species disappearing to polar ice melting and floods. As trees grow, they absorb (3) CO2, but when they are cut down, CO2 remains in the air. Forest clearance, wood burning or in other words, (4) deforestation is now out of control. For example in 1987 an area of the Amazon rain forest the size of Britain was (5) burned, adding 500 million tonnes of CO2 to the atmosphere. It is also a major problem for (6) wildlife in the area because they lose their habitat, homes, hiding places and food source. It also alters the great chain of living PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

15 endangering certain species. As a result, (7) erosion often appears in such areas as wind or water wears away land surface. (8) Water pollution can be caused in many ways for example by sewage let into rivers or seas, damaged, leaking oil tankers, or industrial waste. It has a dangerous effect on (9) the great chain of living because seabirds eat poisoned fish. b) Do you know any solutions to these problems? c) Put the second part of the text in order. a) b) c) Another thing we can do is selective waste collection, which means that we collect our waste so that we separate paper, glass, plastic and metal and then we take it to the selective waste collectors. Instead of going everywhere by car, we can walk, bike or use public transport. And last but not least we can walk, bike or use public transport. Instead of using fossil fuels, which the planet will run out of soon, we should use renewable energy such as wind or solar energy. The first step towards the solution is being environmentally conscious. This simply means that we care for the environment, for example we carefully consider that the products we buy in shops are produced and packed in an environmentally friendly way Which of the listed things could YOU do for the environment? angol nyelv Tanári kézikönyv 11. évfolyam

16 FELADAT Cél: Tanulói tevékenységek 4. Táblázat kitöltése a szövegek felhasználásával (Exercise 4. Causes and effects) 10 perc Új ismeretek strukturálása. A tanulók kitöltik a táblázat hiányzó celláit. Tanári instrukciók 1. Alkossunk párokat! 2. A tanulók töltsék ki a táblázatot a szöveg felhasználásával. Tárgyi feltételek Tanulói jegyzet: Exercise 4. Exercise 4. Causes and effects Fill in this form using the information in the texts or things you know or seem logical. The first line is done for you. Causes Problems Consequences Possible Solutions Things I Could Do Exhaust gas, industrial smoke, flyash Emission of greenhouse gases, mainly CO2 Human decision Air pollution Global warming Deforestation Smog, global warming Temperatures rise, the great chain of living changes, species disappear, polar ice melts, floods Erosion, wildlife loses habitat, changes the great chain of living, global warming Deforestation Erosion Landscape, wildlife changes Oil tankers, sewage, industrial waste Water pollution Poisons water, soil, sea animals, alters the great chain of living, Renewable energy Reduce consumption and the use of energy, use renewable energy, plant trees, use public transport, ride bike, selective waste collection Use already existing lands Use already existing lands Introduce laws to restrict industries from dumping materials into the water Use public transport, bike instead of driving, environmentally conscious behavior Reduce consumption and the use of energy, plant trees, use public transport, ride bike, selective waste collection, environmentally conscious behavior Protest Protest Protest PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

17 What are the major environmental problems in Hungary? Try to follow the news to find out. Chose one of the environmental problems and make a presentation about is. Find information on the Internet. Here is a useful link: Vocabulary diverse diversity ecology endanger endure exhaust gas flood fly ash greenhouse gas habitat harmful have an effect on sg. in turn maintenance natural resources polar ice polluting pollution productive remain renewable responsible set back species sustainable thermal power plant variety wellbeing változatos, sokszínű változatosság, sokszínűség ökológia veszélyeztet kitart, fennmarad, eltart kipufogógáz árvíz levegőbe jutó korom üvegházhatású gáz élőhely káros hatással van valamire cserébe gondozás, fenntartás természeti erőforrások sarki jég szennyező szennyezés termelékeny, termékeny, produktív marad megújuló felelős, felelősségteljes hátráltat, akadályoz fajok fenntartható hőerőmű változatosság, választék jólét 16 angol nyelv Tanári kézikönyv 11. évfolyam

18 2. Melléklet Környezettudatosság globális felmelegedés In this unit, we will learn about global warming and find its causes, effects and possible solutions. 1. Bemelegítő feladat FELADAT (Exercise 1. Revision of environmental problems) 10 perc Cél: Az előző óra szavainak, témáinak ismétlése hallás utáni szövegértéssel. Tanulói tevékenységek A tanulók leírják, amit hallanak, majd kitöltik a táblázatot, mely az előző óra összefüggéseire kérdez rá. Tanári instrukciók 1. Olvassuk fel az osztálynak alábbi kifejezéseket: air pollution, water pollution, global warming. 2. A tanulók leírják, amit hallanak, kitöltik a táblázatot. 3. Beszéljük meg együtt a megoldásokat! Tárgyi feltételek Tanulói jegyzet: Exercise 1. Exercise 1. Revision of environmental problems Your teacher will read you some environmental problems. Write them down. Then write down its causes, consequences and possible solutions. Environmental problem Causes Consequences Possible solutions Air pollution Water pollution Global Warming Too much traffic, polluting factories, flyash from thermal power plants Polluting factories, sewage let into natural waters, oil tankers Greenhouse effect, CO2 emission, greenhouse gases Global warming, acid rain, etc Alters the great chain of living Floods, climate change, unusual weather, temperatures rise, the great chain of living changes, species disappear, polar ice melts, floods Use more public transport, fly less, ride bike more often, use renewable energy, plant trees Clean waters, use renewable energy, less electricity, less water Use less fossil fuels, less electricity, more renewable energy, PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

19 FELADAT Cél: Tanulói tevékenységek Tanári instrukciók 2. Házi feladat ellenőrzése, kiselőadások meghallgatása 10 perc A prezentációs készségek gyakorlása. Kiválasztott tanulók előadják az általuk házi feladatként összeállított prezentációt. 1. Hallgassunk meg 3 5 kiselőadást! Limitáljuk a tanulók rendelkezésére álló időt 1 3 percben! 2. Az előadás után beszéljük meg röviden a hallottakat a csoporttal! FELADAT 3. Globális felmelegedés Szövegértés (Exercise 2. Global warming greenhouse effect climate change) 15 perc Cél: A tanulók az olvasási készség fejlesztésén keresztül általános információkhoz jutnak a globális felmelegedéssel kapcsolatban. Tanulói tevékenységek Szövegolvasás, majd válaszadás a kérdésekre. 1. A tanulók olvassák el a szószedet segítségével a szöveget. Tanári instrukciók 2. Pármunkában / vagy kisebb csoportokban válaszoljanak a kérdésekre. 3. Beszéljük meg a helyes válaszokat! Tárgyi feltételek Tanulói jegyzet: Exercise 2. Exercise 2. Global warming greenhouse effect climate change Read the text. Then answer the questions below. Global warming is the result of greenhouse effect. The so called greenhouse gases, such as carbon dioxide (CO2) in the atmosphere act like glass in a greenhouse, and allow sunlight through to heat the earth s surface but trap the heat as it radiates back into space. As the greenhouse gases build up in the atmosphere the Earth gets hotter. Trees breathe in carbon dioxide and store the carbon in their trunks. When the wood is cut down the CO2 is returned to the air. This way, forest clearance and wood burning adds to the CO2 in the atmosphere, but the loss of the forests also means that there are fewer trees to absorb CO2. Deforestation causes less than half the yearly total of CO2, the rest comes from the burning of coal, oil and other fossil fuels. These fossil fuels are needed in cars, power stations and factories. Every time we switch on a light we are adding to the greenhouse effect. Cars are also major sources of CO2. The average European is responsible for nearly 2.5 times as much atmospheric carbon as a Latin American. The concentration of CO2 has increased 25% since the industrial revolution, half of this rise has been in the last 30 years. It is expected to double within decades. The warming of the planet is changing the world s weather patterns which is why we call it climate change. Unless we stop it, it will have disastrous effects: if polar ice melts, it will endanger species such as polar bears and many others. The melted ice will cause floods and as a result, entire cities might disappear, among others, a huge downtown area of New York City. Changing temperatures alter the great chain of living because animals and plants rely on each other. Also, it has an effect on 18 angol nyelv Tanári kézikönyv 11. évfolyam

20 the big ocean currents which might alter their patterns. Scientists say that as a result of that, another ice age might occur! 1. Explain the greenhouse effect. Greenhouse gases, such as carbon dioxide (CO2) in the atmosphere act like glass in a greenhouse, and allow sunlight through to heat the earth s surface but trap the heat as it radiates back into space. As the greenhouse gases build up in the atmosphere the Earth gets hotter. 2. How do trees help eliminate the greenhouse effect? They breathe in carbon dioxide and store the carbon in their trunks. 3. What are the main sources of CO2 emission? Deforestation causes less than half the yearly total of CO2, the rest comes from the burning of coal, oil and other fossil fuels. These fossil fuels are needed in cars, power stations and factories. 4. How do we add to global warming? Every time we switch on a light we are adding to the greenhouse effect. Cars are also major sources of CO2. 5. How is CO2 concentration expected to increase in the future? It is expected to double within decades. PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

21 FELADAT 4. Global warming Szövegértés (Exercise 3. Global warming consequences) 10 perc Cél: A globális felmelegedés következményeinek kigyűjtése Tanulói tevékenységek Szövegolvasás, értelmezés Tanári instrukciók 1. A tanulók önállóan olvassák el újra a szöveg 2. felét. 2. Párban /vagy kisebb csoportokban dolgozva gyűjtsék ki a globális felmelegedés okait. 3. Ellenőrizzük a megoldásokat! (Abban az esetben, ha marad idő.) Tárgyi feltételek Tanulói jegyzet: Exercise 3. Exercise 3. Global warming consequences Read the second half of the text again. Make a list of the different consequences of global warming. 1. Weather patterns will change. 2. Polar ice will melt. 3. Species will become endangered. 4. Floods will occur. 5. It will alter the grate chain of being. Can you imagine the consequences of floods? What would happen if entire cities disappeared? Think of its inhabitants. What can you do to eliminate global warming in your own life? How can you cut down the use of electric power/water, reduce waste or CO2 emission? Use these links: Give at least 5 ideas angol nyelv Tanári kézikönyv 11. évfolyam

22 Vocabulary act like allow breathe in eliminate fossil fuel industrial revolution ocean currents power station radiate Space store viselkedik valahogy enged belélegez kiküszöböl állati és növényi maradványból származó energiaforrás ipari forradalom óceáni áramlatok erőmű sugároz űr raktároz PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

23 3. Melléklet Környezettudatos hulladékkezelés In this unit, we will learn about different types of waste, the 3R concept and some examples brought from the European Union. 1. Bemelegítő feladat FELADAT (Exercise 1. Waste types and recycle centers) 10 perc Cél: A szelektív hulladékgyűjtés szókincsének elsajátítása. Tanulói tevékenységek Szavak összepárosítása Tanári instrukciók 1. Alkossunk párokat! 2. Oldjuk meg a feladatot a szószedet segítségével! 3. Beszéljük meg a megoldásokat! 4. Ha az idő engedi, vitassuk meg, hogy van e az iskolában és környékén szelektív gyűjtés! Tárgyi feltételek Tanulói jegyzet: Exercise 1. Exercise 1. Waste types and recycle centers On the left, you find different types of waste. On the right, places where you can take or recycle them. Match these two. Sometimes more than one solution is possible. Paper a, d, e a) Selective waste bins Plastic pet bottles a, d, e, b) Composter Metal drinking cans a, d, e c) Schools, public institutions Electrical appliances d d) selective waste collection yards White and coloured glass a, d, e e) Selective waste collection islands Fruit/vegetable skin, garden b f) Shops which sell them waste Light bulbs, neon tubes d Dry cell batteries c, d Cell phones f 22 angol nyelv Tanári kézikönyv 11. évfolyam

24 FELADAT 2. Szövegértés (Exercise 2. The 3R concept) 10 perc Cél: A tanulók az olvasási készség fejlesztésén keresztül általános információkhoz jutnak a szeméttermeléssel, újrahasznosítással kapcsolatban. Tanulói tevékenységek Szövegolvasás, majd válaszadás a kérdésekre. Tanári instrukciók 1. A tanulók olvassák el a szószedet segítségével a szöveget. 2. Pármunkában / vagy kisebb csoportokban válaszoljanak a kérdésekre. 3. Beszéljük meg a helyes válaszokat! Tárgyi feltételek Tanulói jegyzet: Exercise 2. Exercise 2. The 3R concept Read the text then answer the question below. We produce more rubbish today than ever before, on average each household in Budapest produces about half a tonne of waste every year. Much of this waste contains potentially useful materials such as paper and plastic, glass and metals which could be recycled, reducing the amount of rubbish, creating less pollution and saving energy. The 3R concept is Reduce, Reuse, Recycle. Reduce means of course that first of all we should lessen the amount of waste. Reuse is to use an item more than once. This includes conventional reuse where the item is used again for the same function, and new life reuse where it is used for a new function. In contrast, recycling is the breaking down of the used item into raw materials which are used to make new items. By taking useful products and exchanging them, without reprocessing, reuse help us save time, money, energy and resources. 1. How much waste does a family produce in Budapest? On average each household in Budapest produces about half a tone of waste every year. 2. What is the 3R concept? Explain it with your own words. The 3R concept is Reduce, Reuse, Recycle. Reduce means that we should lessen the amount of waste. Reuse means to use an item more than once. Recycling is the breaking down of the used item into raw materials which are used to make new items. 3. What is the difference between reuse and recycle? Reuse means to use an object again, recycle means to use it as raw material for further production. PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

25 3. szövegértés FELADAT (Exercise 3. A European environmental school project) 10 perc Cél: A tanulók az olvasási és íráskészség fejlesztésén keresztül megismerkednek egy európai környezetvédelmi sikertörténettel. Tanulói tevékenységek Szövegolvasás, majd válaszadás a kérdésekre Tanári instrukciók 1. Tartsunk rövid bevezetőt az európai sikertörténetekhez! Az Európai Környezetvédelmi Hivatal munkájáról bővebb információ itt található: 2. A tanulók a szószedet segítségével olvassák el a szöveget. 2. Pármunkában vagy kisebb csoportokban töltsék ki a táblázatot. 3. Beszéljük meg a helyes válaszokat az osztállyal! 4. Ha az idő engedi, beszélgessünk az osztállyal: vajon működne e Magyarországon is egy hasonló projekt! Sikeres, hatékony lenne e? Tárgyi feltételek Tanulói jegyzet: Exercise 3. Exercise 3. A European environmental school project The following description of an environmental project comes from The European Environmental Agency. They collect success stories on waste prevention from the European Union. The text below is one of them. Read it carefully then do the exercise. Title Objective Description Sensitization project for schools Stimulate pupils to buy environment friendly school materials that are durable, healthy, made of recycled materials and create less waste. In a folder the pupils and their parents get 12 hints on how to buy environment friendly materials. Teachers receive an educational file with information and hints on how to prevent waste, shopkeepers promote environment friendly school materials with promotional posters. In ,000 folders were distributed in Flemish schools You can find the rest of the success stories here: index_html Make a list of actions that were taken to reduce the amount of waste. a) In a folder the pupils and their parents get 12 hints on how to buy environment friendly materials, b) Teachers receive an educational file with information and hints on how to prevent waste, c) Shopkeepers promote environment friendly school materials with promotional posters. 24 angol nyelv Tanári kézikönyv 11. évfolyam

Kedves Olvasó! Dear Reader! Central European Rural Youth Centre CERYC

Kedves Olvasó! Dear Reader! Central European Rural Youth Centre CERYC Central European Rural Youth Centre CERYC Kedves Olvasó! A 2010. március 11-13. között megrendezett Legjobb Gyakorlatok Workshop központi témája a fiatal gazdák szerepe a vidékfejlesztési programok megvalósításában;

Részletesebben

LIVING IN EUROPE. The Annual Report of the Hungarian European Business Council. EURÓPÁBAN ÉLÜNK A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése.

LIVING IN EUROPE. The Annual Report of the Hungarian European Business Council. EURÓPÁBAN ÉLÜNK A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése. 2012 LIVING IN EUROPE The Annual Report of the Hungarian European Business Council EURÓPÁBAN ÉLÜNK A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése 14 Years H E B C R E P O R T 2 0 1 2 Hungarian European

Részletesebben

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák! bevezetô Editorial Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák! Bevezetômet ezúttal nagy örömmel azzal kezdhetem, hogy tovább erôsödik a Biohulladék Magazin csapata, hiszen ettôl a számtól kezdve a lapnak

Részletesebben

integrated report on our economic, environmental and social performance

integrated report on our economic, environmental and social performance Annual integrated report on our economic, environmental and social performance 2010-2011 In a nutshell Company name: Grundfos Manufacturing Hungary Ltd. Founded: 2000 Owner: Grundfos A/S Sites: Tatabánya

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0073 ÚMFT Programiroda A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: A kódrészletek jelentése: IdnyAng//50/Ált// Bármely nyelvtudást igénylő szakképesítéscsoportban,

Részletesebben

Contents. Foreword by John Nichols, British Ambassador... 2. Foreword by István Varga, Chairman of BCCH... 3

Contents. Foreword by John Nichols, British Ambassador... 2. Foreword by István Varga, Chairman of BCCH... 3 Contents Foreword by John Nichols, British Ambassador.......................................................... 2 Foreword by István Varga, Chairman of BCCH..........................................................

Részletesebben

az Elnök üzenete Ésszerű fogyasztással nemcsak saját jövőnkért, hanem Földünk jövőjéért is sokat tehetünk.

az Elnök üzenete Ésszerű fogyasztással nemcsak saját jövőnkért, hanem Földünk jövőjéért is sokat tehetünk. Fenntarthatósági jelentés / Sustainability Report 2010 az Elnök üzenete Az Eni történetének és kultúrájának mindig meghatározó részét képezte a fenntarthatóság. Ez a hajtóereje a folyamatos haladásnak,

Részletesebben

PROPERTY WATCH. Celebrating 15 years in Hungary. www.eston.hu. Ingyenes Free. Kiadás Issue 1/2008

PROPERTY WATCH. Celebrating 15 years in Hungary. www.eston.hu. Ingyenes Free. Kiadás Issue 1/2008 Kiadás Issue 1/2008 PROPERTY WATCH ESTON International Property Advisors 1024 Budapest, Lövôház u. 39. Tel.: (+36-1) 877-1000 Fax: (+36-1) 877-1001 Ingyenes Free Celebrating 15 years in Hungary www.eston.hu

Részletesebben

Előadáskivonatok. Book of abstracts. Nemzetközi Gyermekés Tinédzseraddiktológiai Konferencia Győr, 2015. április 20 22.

Előadáskivonatok. Book of abstracts. Nemzetközi Gyermekés Tinédzseraddiktológiai Konferencia Győr, 2015. április 20 22. Előadáskivonatok Book of abstracts Nemzetközi Gyermekés Tinédzseraddiktológiai Konferencia Győr, 2015. április 20 22. International Conference on Addictions in Children and Adolescents April 20-22, 2015

Részletesebben

Helyi tanterv Speciális négyosztályos gimnáziumi képzés 9-12. évfolyam Angol első idegen nyelv (8, 7, 5, 4)

Helyi tanterv Speciális négyosztályos gimnáziumi képzés 9-12. évfolyam Angol első idegen nyelv (8, 7, 5, 4) A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 3. melléklet - Kerettanterv a gimnáziumok 9-12. évfolyamára Helyi tanterv Speciális négyosztályos gimnáziumi

Részletesebben

VEDECKý a kultúrny Časopis

VEDECKý a kultúrny Časopis Univerzitea de Vest Vasile Goldiş Arad Univerzita Mateja Bela Ekonomická fakulta Banská Bystrica Szent István Egyetem Gazdasági Kar Békéscsaba TUDOMÁNYOS ÉS KULTURÁLIS FOLYÓIRAT REVISTĂ DE ŞTIINŢĂ ŞI CULTURĂ

Részletesebben

MELLÉKLET. Martinkó józsef. molnár szilvia, 2014/6. Szerkesztette:

MELLÉKLET. Martinkó józsef. molnár szilvia, 2014/6. Szerkesztette: MELLÉKLET 2014/6. Szerkesztette: molnár szilvia, Martinkó józsef FTC-stadion Groupama Aréna melléklet 1 A legek stadionja Interjú Fürjes Balázzsal Határidő előtt, többletköltség nélkül, rekordsebességgel

Részletesebben

CLB FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ CLB INDEPENDENT INSURANCE BROKER CLB FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ

CLB FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ CLB INDEPENDENT INSURANCE BROKER CLB FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ CLB FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ CLB INDEPENDENT INSURANCE BROKER CLB FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ A CLB KÜLDETÉSE Cégünk a CLB Független Biztosítási Alkusz Kft. magáénak érzi a felelôsséget, hogy a lakosság

Részletesebben

TÖRTÉNELEM ANGOL NYELVEN

TÖRTÉNELEM ANGOL NYELVEN ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. október 20. TÖRTÉNELEM ANGOL NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. október 20. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Angol nyelv I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY II.

A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Angol nyelv I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY II. A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Angol nyelv I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY II. A VIZSGA LEÍRÁSA OM azonosító: 031202 ANGOL NYELV Az idegen nyelvi érettségi vizsga célja

Részletesebben

alapítva 2001 Kiváló magyar tartalmak versenyehungarian Quality Content Award www.efestival.hu

alapítva 2001 Kiváló magyar tartalmak versenyehungarian Quality Content Award www.efestival.hu alapítva 2001 efestival Kiváló magyar tartalmak versenyehungarian Quality Content Award www.efestival.hu Kiadja az efestival Programiroda Felelôs kiadó: Dr. Mlinarics József 2009. november www.efestival.hu

Részletesebben

PATH TO THE EUROZONE ÚT AZ EUROZÓNÁHOZ. The Report of the Hungarian European Business Council. A Magyar Európai Üzleti Tanács jelentése

PATH TO THE EUROZONE ÚT AZ EUROZÓNÁHOZ. The Report of the Hungarian European Business Council. A Magyar Európai Üzleti Tanács jelentése 2005 PATH TO THE EUROZONE The Report of the Hungarian European Business Council ÚT AZ EUROZÓNÁHOZ A Magyar Európai Üzleti Tanács jelentése PATH TO THE EUROZONE The Report of the Hungarian European Business

Részletesebben

IN THE FINISHING STRAIGHT CÉLEGYENESBEN HUNGARY S SUCCESSFUL INTEGRATION MAGYARORSZÁG SIKERES INTEGRÁCIÓJA

IN THE FINISHING STRAIGHT CÉLEGYENESBEN HUNGARY S SUCCESSFUL INTEGRATION MAGYARORSZÁG SIKERES INTEGRÁCIÓJA 2003 IN THE FINISHING STRAIGHT HUNGARY S SUCCESSFUL INTEGRATION The recommendations of the Hungarian EU Enlargement Business Council CÉLEGYENESBEN MAGYARORSZÁG SIKERES INTEGRÁCIÓJA A Magyar EU Bôvítési

Részletesebben

klenen 15 PROGRAMFÜZET Energiahatékonysági mintaprojektek bemutatása, tapasztalatcsere és az előadások összefoglalói

klenen 15 PROGRAMFÜZET Energiahatékonysági mintaprojektek bemutatása, tapasztalatcsere és az előadások összefoglalói klenen 15 PROGRAMFÜZET és az előadások összefoglalói Osszuk meg tapasztalatainkat, dolgozzunk együtt a természet egyensúlyának megôrzéséért Energiahatékonysági mintaprojektek bemutatása, tapasztalatcsere

Részletesebben

Pannon GSM Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Baross u. 165. www.pannon.hu. Vállalati felelősségvállalási jelentés corporate responsibility Report

Pannon GSM Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Baross u. 165. www.pannon.hu. Vállalati felelősségvállalási jelentés corporate responsibility Report Pannon GSM Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Baross u. 165. www.pannon.hu Vállalati felelősségvállalási jelentés corporate responsibility Report Tartalomjegyzék Table of Content Vállalati információk 7 Company

Részletesebben

Az év támogatottja program 2011-12. Charity of the Year Programme 2011-12

Az év támogatottja program 2011-12. Charity of the Year Programme 2011-12 Az év támogatottja program 2011-12 Charity of the Year Programme 2011-12 1 Az év támogatottja programról Tartalom Table of contents Az év támogatottja programot Magyarországon 2003-ban hagyományteremtő

Részletesebben

Dunakavics. A Dunaújvárosi Főiskola online folyóirata 2015. III. évfolyam V. szám Műszaki-, Informatikai és Társadalomtudományok

Dunakavics. A Dunaújvárosi Főiskola online folyóirata 2015. III. évfolyam V. szám Műszaki-, Informatikai és Társadalomtudományok Dunakavics A Dunaújvárosi Főiskola online folyóirata 2015. III. évfolyam V. szám Műszaki-, Informatikai és Társadalomtudományok Horváth Zsolt Csaba Ágoston György A közlekedésbiztonság és -védelem javítási

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 17. ANGOL NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. október 17. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

OLAJ MAGYARORSZÁGON PETROLEUM IN HUNGARY. Benne a magyar Ásványolaj Szövetség éves Jelentése 2003

OLAJ MAGYARORSZÁGON PETROLEUM IN HUNGARY. Benne a magyar Ásványolaj Szövetség éves Jelentése 2003 OLAJ MAGYARORSZÁGON Benne a magyar Ásványolaj Szövetség éves Jelentése 2003 PETROLEUM IN HUNGARY Encosed: Annual Report of the Hungarian Petroleum Association 2003 P E T R O L E U M IN H U N G A R Y TARTALOM

Részletesebben

ÚJ KUTATÁSOK A NEVELÉSTUDOMÁNYOKBAN

ÚJ KUTATÁSOK A NEVELÉSTUDOMÁNYOKBAN ÚJ KUTATÁSOK A NEVELÉSTUDOMÁNYOKBAN ÚJ KUTATÁSOK A NEVELÉSTUDOMÁNYOKBAN 2008 Hatékony tudomány, pedagógiai kultúra, sikeres iskola Szerkesztette: Kozma Tamás és Perjés István Kiadja: az MTA Pedagógiai

Részletesebben

2014.10.03 10.12. BUdapest design week. Átvitt értelem. figurative sense

2014.10.03 10.12. BUdapest design week. Átvitt értelem. figurative sense 2014.10.03 10.12. BUdapest design week Átvitt értelem figurative sense Védnök Patron Kiemelt szakmai partnerek Leading Professional Partners Szervező Organiser Projektvezető Project Leader Kommunikáció

Részletesebben

www.clb.hu A CLB KÜLDETÉSE

www.clb.hu A CLB KÜLDETÉSE A CLB KÜLDETÉSE Cégünk a CLB Független Biztosítási Alkusz Kft. magáénak érzi a felelôsséget, hogy a lakosság és a vállalatok döntéshozói tájékozottak legyenek a biztosítási alkusz tevékenységrôl. Az ügyfélnek

Részletesebben

Konferencia-kiadvány Konference Materials

Konferencia-kiadvány Konference Materials Magyar Szociológiai Társaság Wesley János Lelkészképző Főiskola Konfliktus és társadalmi innováció a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája és közgyűlése 2010. november 5-7., Wesley János Lelkészképző

Részletesebben

MÁSODIK IDEGEN NYELV Heti 3 óra

MÁSODIK IDEGEN NYELV Heti 3 óra MÁSODIK IDEGEN NYELV Heti 3 óra Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja a Közös európai referenciakerettel (KER) összhangban a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és

Részletesebben

TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001

TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 azonosító számú, A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése című kiemelt projekt keretében Alternatív vitakezelési módokat bemutató szakmai

Részletesebben