május 22 - június 19. Pécs, volt belvárosi bóbita bábszínház 22 may - 19 june 2011 Pécs, former bóbita puppet theatre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "http://fika.hu 2011. május 22 - június 19. Pécs, volt belvárosi bóbita bábszínház 22 may - 19 june 2011 Pécs, former bóbita puppet theatre"

Átírás

1 május 22 - június 19. Pécs, volt belvárosi bóbita bábszínház 22 may - 19 june 2011 Pécs, former bóbita puppet theatre

2 4 5

3 Második alkalommal szerveztük meg a Fiatal Kortárs Állásfoglalások kiállítást. Az elsôt, amely 2009-ben a Pécs2010 Európa Kulturális Fôvárosa programsorozat rendezvényeként a híres Zsolnay Porcelánmanufaktúra egyik használaton kívüli épületrészében jött létre, több ezer érdeklôdô tekintette meg. A látogatók pozitív visszajelzéseit mintegy igazolta, hogy a zsûri által kiválasztott munkák külföldön nagy elismerésnek örvendtek és a Hübler János Mihály Rácz Márta Szentirmai Tamás Vági János mûvészcsoport által készített Növekedési struktúrák Az anyag metamorfózisai címû installáció elnyerte a franciaországi JCE nemzetközi biennálé fôdíját. A kiállításra felkért alkotók azon túl, hogy eltérô formanyelven gondolkodnak, mindannyian kritikusan relfektálnak a magyar társadalmat foglalkoztató problémákra: a természetben, a munkában, az emberi kapcsolatokban, vagy általánosságban az életben tapasztalható negatívumok, a világ túlmediatizáltsága, illetve a kirekesztô normákkal szembeni elégedetlenség újra és újra felmerülô kérdéseire. Mûveik vállaltan autonóm pozícióból és a kortárs mûvészet felszabadult nyelvezetén szólnak a látogatókhoz. S ahogy a pályázóknak is állást kellett foglalniuk, úgy reméljük, hogy a befogadókat is szabad és árnyalt véleménynyilvánítás megfogalmazására készteti majd az egy hónapig nyitva tartó tárlat, illetve az interneten elérhetô kétnyelvû katalógus. A kiállítás helyszíne, a költözés miatt kiürített belvárosi Bóbita Bábszínház száz éves palotája, szerencsésen összefonódik koncepciónkkal. Ebben a korábbi funkcióját vesztett, de bizonyára megannyi történettel telített térben, a világszerte létrehozott biennálék vagy egyéb intézményi kereteken kívül megvalósított mûvészeti kezdeményezések gyakorlatához hasonlóan teremtünk meg egy emancipált, tematikus pódiumot. Fotók: Artportal, Stenczer Sári Idén Pécs városának támogatásával ismét sikerült megvalósítani ezt a csoportos tárlatot, mellyel célunk továbbra is az, hogy több mint negyven alkotó munkáján keresztül bemutassuk, miként reagál a hazai képzômûvészet fiatal korosztálya az aktuális problémákra, kihívásokra, ezzel is bizonyítva mûvész és társadalom kiolthatatlan kapcsolatát. Mint 2009-ben, az idei pályázat is egy demokratikus és az internet adta lehetôségekkel mûködô virtuális szalon volt, amelyre a 35 évnél fiatalabb alkotók adhatták be munkáikat. Ezeket a weboldalon mindenki megtekintheti, sôt adott a lehetôség egy üzenetablakban kommentárok elhelyezésére, vitafórumra is. Az interneten, önjelöléssel létrejött seregszemle érdekes és tanulságos, és bár a teljesség igénye nélküli, de úgy hisszük elénk tárja az ország ifjú mûvészgenerációjának véleményét, gondolkodását és a mûvészi állásfoglalásról alkotott értelmezéseit. A beérkezett 146 pályázatot most is két ifjúságkutató szociológus, Pillók Péter és Szövényi Anikó elemezte, akik szaktudásukkal és a szigorúan vett mûvészetkritikától függetlenül, társadalmi aspektusaiban vizsgálják nemcsak a kiállításra kiválogatott munkákat, hanem a pályázatra beérkezett teljes anyagot. Az általuk írt tanulmányt a katalógusban Gombár Csaba politológus, Mi tartja egyben a magyar társadalmat címû írása követi, mely egy országos napilap hasábjain jelent meg idén februárban és meglátásunk szerint tanulságos olvasmány lehet mindenki számára, hiszen arról a kétségtelenül alapvetô és releváns tényrôl szól, ami szerint egy nemzet kohézióját a valóságban lehetetlenség szétszakítani. S ahogy a bábszínházi elôadások jó és rossz hôseivel együtt sírunk és nevetünk, úgy a Fiatal Kortárs Állásfoglalások kiállítás mûvei is szórakoztatnak és provokálnak bennünket mindezzel fittyet hányva a hatalomra és persze tiltakozva a hatalmak összefonódásainak szigorúsága ellen. Mert az életben és így a mûvészetben is szükségünk, igényünk van a játékra, tehát a játékosokra is. Reméljük, hogy a kiállítás színre vitelében megvalósuló szituációknak és intervencióknak köszönhetôen a nézô passzív szemlélôdése aktív befogadássá alakul át és ehhez szükséges, hogy minden látogatónk tettrekész cinkosunk legyen. Hiszen a játék a reprezentáció egyik fontos eszköze, amennyiben vizualizálni képes mindennapjaink kérdéses szegmenseit, életünk és környezetünk öntörvényû függôségben mûködô globális, szinte kibogozhatatlanul érthetetlen hálózatait. A tárlaton bemutatott munkákból a pécsi kiállítás során egy független zsûri választja ki azt a nyolc alkotást, mely a projekt harmadik helyszínén, a Párizs melletti Montrouge-ban, a Jeune Création Européenne címû utazó biennálén képviseli ismét Magyarországot. A 2011 októberében útnak induló tárlat tíz országba utazik el és jövô év szeptemberében Pécs városában is látható lesz a Zsolnay Kulturális Negyed nagy kiállítótermében. Bizakodunk, hogy ezt a kezdeményezésünket a jövôben is lehetôségünk lesz kétéves rendszerességgel létrehozni, mert úgy érezzük, fontos, hogy ezzel a rendezvénnyel is küzdjünk azért, hogy Magyarországon a kultúrának és a kultúráknak továbbra is kitüntetett helye legyen. Utóbbiak jelenléte és aktivitása a társadalom dinamizmusának, szociális és gazdasági fejlôdésének mutatója és bátran mondhatjuk, hogy a világgal való lépéstartás szükséges velejárója. Elengedhetetlen annak a meggyôzôdésünknek a kifejezése, mely szerint hiszünk a mûvészet és az intellektuális szabadság létjogosultságában és annak átadhatóságában. Stenczer Sári 6 7

4 Introduction The exhibition Young Contemporary Statements is now arranged for the second time. The first show took place in 2009 as an event of the Pécs2010 European Capital of Culture programme series at a vacant building of the famous Zsolnay Porcelain Factory, and was visited by thousands of people. The positive feedbacks of the visitors were justified, as the artworks selected by the jury for the international exhibition received high acclaim abroad. So much so, that a group of artists, János Mihály Hübler, Márta Rácz, Szentirmai Tamás and Vági János were awarded the Grand Prize of the French JCE 2009 International Biennale for their work Growing Structures The Metamorphoses of the Material. negativities in nature, work, human relationships, or in life in general; the over-mediatized nature of the world; and the dissatisfaction with exclusive norms. Their works address the spectators from an expressly autonomous position, in the loose language of contemporary art. And just as the applicants had to make statements, we hope that the one-month exhibition and the bilingual web catalogue will encourage spectators to freely and analytically state their opinions. The venue, this time the hundred-years-old vacant downtown palace that used to house the Bóbita Puppet Theatre, perfectly suits our concept. Similarly to the practice of worldwide biennials or other extra-institutional art initiatives, we create an emancipated thematic podium in this space deprived of its former function, yet certainly saturated with stories. Photos by: Artportal, Sári Stenczer The group exhibition could be realized once again this year with support from the city of Pécs. Our objective is unchanged: we would like to show through the work of more than forty artists how the young generation of Hungarian artists reacts to current problems and challenges, proving the existence of an unbreakable tie between artist and society. Just like in 2009, this year s competition was a democratic, and due to the possibilities of the internet, virtual salon, to which artists under 35 could submit their works. These are on view at the website, which also features a message panel for comments and debate forum. The web-based muster was realized on a self-appointing basis. We believe that beyond being interesting and informative, although not completely inclusive, it reveals the thoughts and opinions of the young generation of Hungarian artists, as well as their interpretation of the concept of artistic statement. The 146 applications are once again analysed by two youth researcher sociologists, Péter Pillók and Anikó Szövényi, who expertly examine not only the works selected for exhibition, but the entire corpus submitted for competition in terms of their social aspects, independently from art criticism. Their study is followed in the catalogue by political scientist Csaba Gombár s essay What keeps the Hungarian society in unison, which was published this February on the pages of a national daily newspaper, and we consider it an edifying reading for everyone, as it expounds upon the undoubtedly fundamental and relevant fact that a nation s cohesion is indeed impossible to rupture. And just as we cry and laugh along with the positive and negative heroes of puppet shows, the works at the exhibition Young Contemporary Statements entertain and provoke us ignoring the ruling power and of course protesting against the strictness of interlacing powers. For in life and thus in art as well we need to play, and therefore we need players, too. We hope that owing to the situations and interventions realized in staging the exhibition, the passive contemplation of the spectator will be transformed into active reception, and for this to happen, all visitors are required to be our allies, ready to act. For the game is an important device of representation, inasmuch as it can visualize the questionable segments of our everydays, the global, and almost inextricably confusing networks of our lives and environment, which operate in dependency, by their own rules. During the exhibition, an independent professional jury will select eight works that shall represent Hungary in October at the third location of the project in Montrouge, in the vicinity of Paris, at the Jeune Création Européenne travelling biennale. The exhibition will set off in October 2011 and tour across ten countries. It will be on show next September in Pécs, at the large exhibition hall of the Zsolnay Cultural Quarter. We hope that we will have an opportunity to organize this project on a biannual basis, because we consider it important to use this event in our fight for culture as such, and for various cultures in particular, to continue being a priority in Hungary. The presence and activity of the latter is an index of social dynamism, social and economic development, and it is not an overstatement that it is a requirement for keeping pace with the rest of the world. It is crucial to express our conviction according to which we believe in the right to intellectual freedom and its transferability. Sári Stenczer Beyond thinking in diverse formal languages, the artists selected for exhibition all reflect critically on the problems the Hungarian society is concerned about: the time and again arising issues of 8 9

5 Pályázati felhívás Fiatal Kortárs Állásfoglalások Pécs, május 22 június 19. Megnyitó: május 21, szombat este 7 h Jeune Création Européenne, Montrouge, Franciaország október A Fiatal Kortárs Állásfoglalások címû kiállítást 2011-ben is megrendezzük. Az elsô alkalommal 2009-ben Pécsett, a Zsolnay Porcelánmanufaktúra felújításra váró épületében jött létre, és 230 pályázatból kiválasztott 38, a magyar társadalmat foglalkoztató kérdésekre és problémákra kritikusan reflektáló mûalkotást mutatott be. Idén is hasonló céllal hirdetjük meg a pályázatot. Autonóm teret kívánunk nyújtani minden olyan mûnek, amely korunk egyéni, specifikus vagy általános problémájára akarja irányítani figyelmünket. A kiállítás kommunikációs teret biztosít majd azoknak a pályázati munkáknak, amelyek számára a kérdésfeltevés a fontos, és sokoldalúan, nyitottan láttatják és elemzik azt a szociális és politikai teret, amelyet magunkénak tudunk és vallunk, amelyben a hétköznapjaink zajlanak. Az utóbbi évszázadok történelmi traumái és az utolsó két évtized alatt végbement átalakulás, az európai integráció és napjaink folyamatosnak tûnô krízise eredményezte szociális változások, az általános kiábrándultság vagy a nemzeti identitás kapcsán felmerült bizonytalanság olyan diskurzusokra késztet bennünket, amelyben a fiatal kortárs mûvészeknek is aktív szerepet kell vállalniuk. Hiszen a figyelemfelkeltés, az ellenállás, a tiltakozás és a mûvészeti pozíciók meghatározása alapvetô szükséglete egy egészséges társadalomnak. Nem gondoljuk, hogy egy csapásra megoldásokat találhatunk az erôszak, a rasszizmus, a populizmus, a környezetrombolás, a szociális igazságosság, a homofóbia, a korrupció, vagy az igénytelen tömegmédia égetô kérdéseire, de hisszük, hogy a kortárs mûvészet egyik feladata az is, hogy mindezekkel a kérdésekkel kapcsolatos dialógus megteremtéséhez sratégiákat ajánljon. A Fiatal Kortárs Állásfoglalások pályázat ismételt kiírásának célja, hogy felfedezzük és bemutassuk a hazai képzômûvészet dinamikáját és a benne található szubverzív, építô és romboló pozíciókat melyek legfontosabb jellemzôje a szabadságvágy. Stenczer Sári, kurátor Pá lyá za ti ki írás A pályázatot Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Zsolnay Örökségkezelô Non-Profit Kft. és a Martyn Ferenc Szabad Mûvészetoktatási Alapítvány hirdeti meg, a Párizsi Magyar Intézet és a Jeune Création Européenne - Biennale Itinerante d Art Contemporain támogatásával. A munka formai és technikai megközelítése teljesen szabadon kezelhetô és értelmezhetô, mûfaji megkötés nélkül. Minden pályázó csak egy, 2006 után keletkezett munkát vagy munkaegyüttest küldhet be a pályázatra. A kurátor által kiválasztott alkotások egy csoportos kiállítás formájában láthatóak majd, reményeink szerint a pécsi Mária utcai egykori Bóbita Bábszínház összes helyiségében. A tárlat létrejötte után egy független szakmai zsûri 8 alkotást választ ki, melyek ez év októberében a Párizs melletti Montrouge-ban megrendezett Jeune Création Européenne-n, egy fiatal európai mûvészeket bemutató, utazó biennálén képviselik Magyarországot. A pá lyá zat tech ni kai rész le tei A pályázaton részt vehet saját alkotásával minden 35. életévét még be nem töltött magyar, vagy Magyarországon élô, külföldi állampolgár. A mûveket, regisztráció után, on-line, digitális formátumban kell feltölteni a weboldalra április 1. és 15. között. A pályázati dossziénak tartalmaznia kell a pontosan kitöltött jelentkezési adatlapot, az alkotó önéletrajzát, az alkotás reprodukcióját, vázlatát vagy egyéb terveket (.doc,.jpg,.flv formátumban) és egy maximum 1500 karakteres, a pályázati anyagához kapcsolódó alkotói állásfogalást. Mivel minden beadott pályázat konzultálható lesz a website-on, elônézeti képekre is szükség van, mely a beadott alkotás egy részletét tartalmazza, 80 x 80 pixeles (RGB, jpg) file-ként. A pályázathoz csatolt képeket mind RGB színtömörítésben, 72 dpi felbontásban, jpg formátumban kell feltölteni, maximum 3 Megabyte méretben, különben nem jelennek meg a weboldalon. Videóval pályázóktól a filmeket csak.flv file formátumban, 400 x 300 pixelszámban maximum, 10 mb méretben fogadunk el. Online konvertáló programot a címen, vagy az alábbi weboldalon találhattok. Pc-re: Macintosh-ra: A kiíró fedezi a munkák Pécsre szállítását és installálását. A kiállításon szereplô mûvek alkotói forint hozzájárulást kapnak, illetve ingyenes szállást a megnyitót követô éjszakán. A kiállításhoz ingyenesen terjesztett kétnyelvû katalógus készül. A zsûri által kiválasztott 8 mûalkotás képviseli ez év októberében Magyarországot a Jeune Création Européenne Biennálén. A tervek szerint a nyertes alkotók utazási támogatást és szállást kapnak Párizsban, a montrouge-i kiállítás megnyitója alatt. A Franciaországban bemutatott alkotások szerepelnek a Jeune Création Européenne angol nyelvû katalógusában, illetve két éven keresztül, a nemzetközi válogatással együtt utaznak a biennálé partnervárosainak kiállítóhelyeire. (http://www.jceforum.eu) A nemzetközi tárlat 2012 ôszén Pécsett is látható lesz a Zsolnay Kulturális Negyed nagy kiállítóterében. A pályázó tudomásul veszi, hogy a beadott alkotások elkészítésével vagy azok nyilvános bemutatásával (kiállításával) okozott személyiségi és szerzôi jogsértésekért minden felelôsség a beadó szerzôt terheli, beleértve a jogsértéssel bekövetkezô anyagi felelôsséget is. A résztvevô a pályázati anyag beküldésével automatikusan elfogadja a pályázati feltételeket, és egyben hozzájárul, hogy a rendezôk a pályázattal kapcsolatos publikációkban a reprodukciókat térítésmentesen használják, valamint az interneten azokat megjelenítsék. Az alkotás az alkotó tulajdonában marad. A rendezôk fenntartják a jogot, hogy bármelyik, a pályázati feltételeknek nem megfelelô, vagy az emberi, illetve személyi jogokat sértô beadványt töröljön a beadott pályázatok közül. A pályázatok leadásának határideje: április h További információk: Stenczer Sári, a kiállítás kurátora és a pályázat szervezôje A 8 nyertes mûvet elbíráló zsûri tagjai: Stéphane Corréard, kurátor, kritikus és a Cornette de Saint-Cyr aukciós ház kortárs részlegének igazgatója, Párizs Fabényi Júlia, mûvészettörténész, igazgató, Baranya Megyei Múzeumok igazgatója, Pécs Gerhes Gábor, képzômûvész Junghaus Tímea, mûvészettörténész, kurátor Sebôk Zoltán, esszéíró Stenczer Sári, független kurátor, a kiállítás szervezôje 10 11

6 CALL FOR APPLICATIONS Young Contemporary Statements Pécs, 22 May 19 June 2011 Vernissage: Saturday, 21 May 2011, 19:00 Jeune Création Européenne, Montrouge, France October 2011 The exhibition Young Contemporary Statements will be organized for the second time in The first edition was arranged in 2009 in Pécs, at a building awaiting renovation at the Zsolnay Porcelain Manufactory. It presented works of art from 38 out of the 230 applicants, critically reflecting on issues concerning the Hungarian society. Our goal with the competition is similar this year. We would like to provide autonomous space for every artwork that intends to focus our attention on personal, specific or general problems of our time. The exhibition will provide a communicative channel for artworks to which raising questions is essential, and which show and explore in a diversified and open fashion the social and political space we consider and believe our own, in which our daily life is spent. The historical traumas of the past decades and the transformation that has characterized the last twenty years; the social changes resulting from our European integration and the current, apparently continual crisis; as well as the general disillusionment or the state of confusion in terms of national identity, altogether incite discourses in which young contemporary artists must take an active role. Because raising awareness, resistance, protest and the definition of artistic positions are fundamental requisites of a healthy society. We are not under the illusion that it is possible to find instant solutions to the pressing problems of violence, racism, populism, environmental damage, social injustice, homophobia, corruption, or substandard mass media, but we believe that one of the duties of contemporary art is to offer strategies for the emergence of a dialogue regarding all of these questions. The reason for repeatedly announcing the competition for the show Young Contemporary Statements is to discover and present the dynamics of Hungarian contemporary art and the subversive, constructive and destructive positions it involves the most important collective characteristic of which is the desire for freedom. Sári Stenczer, curator Call for applications The competition is announced by the Municipality of the City of Pécs, the Zsolnay Heritage Management Public Benefit Company, and the Ferenc Martyn Foundation For Free Art Education, with support from the Hungarian Institute in Paris and Jeune Création Européenne - Biennale Itinerante d Art Contemporain. The formal and technical approach of the submitted works is completely free for interpretation, without any restraints on the genre. Applicants can submit a maximum of one artwork or one group of works made after The works selected by the curator will be on display as a group exhibition, hopefully at the former Bóbita Puppet Theatre in Mária Str, Pécs. During the exhibition, an independent professional jury will select 8 works that shall represent Hungary in October at Jeune Création Européenne, a travelling biennale presenting young European artists, in Montrouge, in the vicinity of Paris. Technical details of the application Anyone under the age of 35, of Hungarian nationality, or of foreign nationality living in Hungary can participate in the competition with their own works. The works should be uploaded after registration to the website in a digital format, between 1-15 April The application should contain an accurately filled registration data sheet, a CV, the reproduction, draft or other blueprint of the work (in.doc,.jpg,.flv formats) and a statement of maximum 1500 characters, related to the application material. Each submitted application can be consulted on the website, so it is also necessary to upload thumbnail images showing fragments of the submitted works in 80 x 80 pixels (RGB, jpg files). The images attached to the application should be uploaded in RGB colour, 72 dpi resolution jpg format, maximum 3 Mb each, otherwise they cannot be displayed on the website. Video files are only accepted in maximum 400x300 pixel.flv format of up to 10 mb each. Online converter can be found at or the websites below. For PC: For Macintosh: The competition s announcer covers the expenses of transporting the works to Pécs and their installation. The authors of the exhibited works receive a contribution of HUF 25,000 and free accommodation for the night of the vernissage. Also, a free catalogue will be published in two languages. 8 works will be selected by a jury to represent Hungary this year at the Jeune Création Européenne Biennale. According to the plans, the winners will receive contribution for transportation as well as free accommodation in Paris for the time of the vernissage in Montrouge. The works exhibited in France will be included in the English catalogue of Jeune Création Européenne, and will tour the exhibition spaces of the biennale partner cities along with the international selection. (http://www.jceforum.eu) The international exhibition will be on show in the autumn of 2012 in Pécs, at the large exhibition space of the Zsolnay Cultural Quarter. Applicant understands and accepts that the author of the work is responsible for any breach of personal- or copyrights, including financial responsibility ensuing from the breach of such rights. By submitting the application, the participant automatically accepts the terms and conditions of the competition and consents that the organizers use reproductions of the works in publications related to the competition and for display on the internet, free of charge. The artworks remain the property of the author. Organizers reserve the right to remove any application from the competition for not meeting the conditions of the competition, or for breach of personal- or human rights. Deadline for submitting the applications: 1-15 April 2011, 24:00 Further information: Sári Stenczer, curator of the exhibition and organizer of the competition Members of the jury that selects the 8 winners: Stéphane Corréard, curator, critic, director of the contemporary department of Cornette de Saint-Cyr auction house, Paris Júlia Fabényi, art historian, director of Museums of Baranya County Gábor Gerhes, artist Tímea Junghaus, art historian, curator Zoltán Sebôk, essayist Sári Stenczer, independent curator, organizer of the exhibition 12 13

7 /// Pálfi György örökzöld logójának anagrammája. Kb plakátot szeretnék kiragasztani városszerte, pár nappal a megnyitó elôtt. A plakátra filccel felírva rákerülne a kiállítás helyszíne valamint a megnyitó idôpontja, mint egy koncerthelyszín és annak kezdete. Ragasztanék a kiállításnak helyet biztosító épület falára is. Az épületben pedig egy felkasírozott darabot mutatnék be, mint kiállítási tárgy. Remélhetôleg a plakátozásnak köszönhetôen olyanok is elnéznének a helyszínre, akik nem egy kiállításra számítanak a felirat láttán. /// This work consists of an anagram of the ever timely logo created by György Pálfi. We are planning to put out approximately posters all around the city a few days short of the opening event. Written in felt-pen, the time and location of the opening event would feature on these posters as if a concert was about to take place there. I would put a poster up on the wall of the exhibition site as well. Inside the space, a mounted copy of the poster would serve as the work of art itself. Hopefully, this city-wide poster campaign would lure a number of unsuspecting visitors to the exhibition, expecting to find there something entirely different. ///Antal Balázs 1978, Debrecen Bu da pes ten él és dol go zik /// lives and works in Budapest dm 2010 ofszet nyomat /// ofset print cm 14 15

8 /// Hány kalóriát égetsz el a szabadság oltárán? Minden köztéri szobor politikai vonzattal bír. Az aktuális hatalom engedélyezi, tûri vagy bontatja el. Egy turisztikai látványosság. A szabadsághoz a szabadság élményével kéne ezt a köztérit összehozni valamivel. Ha eljutottál odáig, hogy képes vagy egy pár szettben 3-5 ismétlést végezni, akkor szét lehet bontani az edzésnapokat ismétlésszám gyûjtögetô és maximális erô napokra. Az elôbbi során továbbra is csak a testsúly alkalmazandó, cél a szettenkénti, edzésenkénti totális ismétlésszám mennyiségének növelése. A maximális erô napon azonban a 3-5 ismétlés maradjon fix, viszont alkalmazz külsô terhelést övre akasztott, vagy láb közé vett tárcsa, súlyzó használatával. Érzés szerint, akár egészen minimális (0.5-1 kg) terhelésnöveléssel fokozd az ellenállást. A New Yorkban található Szabadság-szobrot a francia köztársaság ajándékozta az amerikaiaknak az 1878-as párizsi világkiálltás után mint a legmegfelelôbb ajándékot az Egyesült Államok függetlenségi nyilatkozatának centenáriumára. Az Antimédia a magyarországi Szabadság-szobor 64 éve tartott pálmalevelét, mint legmegfelelôbb ajándékot ezennel felajánlja az elmaradt Mexikó Kulturális Éve alkalmából Franciaországnak. /// How many calories can you burn in the altar of Liberty? All public statues and monuments intrinsically have political reference as all of them need legitimacy from the regime in power which either tolerates them or tears them down. Also a touristic attraction. For truly freedom, this public statue should somehow get associated with the experiment of freedom. If you have already managed to do 3 to 5 repetitions in a few sets, then you may start splitting your training schedule into days when you focus on reaching the best performance and days when you try to use maximum force. In the first kind of training, using you body weight is sufficient, with the goal of increasing the total number of repetitions you do in each set and each practice session. The second kind of training, however, should involve using extra weights by hanging a weight disc or a dumbbell from your belt or by holding it between your legs while doing the same amount of repetitions (3 to 5). You may choose to work out with as much weight as you feel comfortable with, starting with a minimal load of 0,5 to 1 kg. The Statue of Liberty in New York was a gift from the French Republic to the United States after the 1878 World s Fair in Paris as the perfect commemoration of the 100th anniversary of the Declaration of Independence. The Antimedia offers the palm leave, holding since 47 years by the Statue of Liberty, as the perfect gift for the French Republic in the occasion of the cancelled year of Cultural Mexico in France. ///Antimédia 2006, Budapest Bu da pes ten élnek és dol go znak /// live and work in Budapest Citadella fitness /// Citadel fitness 2011 vas húzódzkodó rúd, hely és korspecifikus installáció /// iron pull-up bar, site and time specific installation, cm 16 17

9 /// A munka egy mindenki által ismert multi cég épületének színeit és formavilágát használja külsôleg, viszont belül a régi parasztvilág életképe jelenik meg egy igazi gazdaságos életmóddal. Parasztok szántanak, vizet hordanak a kútról és beszélgetnek a góré mellett. A belsô világra az ablakokon keresztül nyerhetünk betekintést. Nem szeretném túlbonyolítani a dolgot. Mindenki tudja, hogy melyik az egyik legegyszerûbb módja a gazdaságos életnek és a részleges anyagi függetlenségnek. /// On the outside, my creation reflects the color and style of a widely known corporate company, but on the inside, it conjures the old world of husbandry to demonstrate what frugality really means. Peasants are tilling the land, carrying bucketfuls of water from the community well and discussing their worries, rested against the side of the corn barn. We are mere spectators of their daily life, watching them through the window. Let s keep it simple. Common sense will tell us what frugality is and how we can achieve relative financial independence. ///Békési Ervin 1986, Nagyatád Pécsett él és dol go zik /// lives and works in Pécs Közért /// Food store fa, üveg, led, akril /// wood, glass, led, acrylic, cm 18 19

10 /// Miért meredezik az Andrássy úton szent és érinthetetlen emlékmûként a berlini fal darabja? Ha ráfújnék egy graffitit, az új törvény alapján vajon börtönbe zárnának? És ha nekiesnék egy kalapáccsal? Ha már ott van, engedjék meg a járókelôknek, hogy bármikor átmászhassanak rajta, hogy átélhessék 89 szellemét. Állítsanak mellé egy létrát, vagy szereljenek rá föl színes falmászó fogásokat, jelezve, hogy ez a fal már átjárható. Ezért próbáltuk ki, mi történik, ha egy fotó kedvéért felragasztunk néhány falmászó bouldert. Sajnos, több ízben beigazolódott a gondolatom, hogy ez a budapesti berlini fal valamiért nem a lebontásának, hanem a falnak állít emléket. A fal mellett található digitális információs táblán olvasható, ahol egyszerûen egy szó sem esik a fal lebontásáról, viszont pontosan megtudhatjuk, hogy melyik évben miként erôsítették meg a védelmét. A budapesti faldarabot, amit a berlini fal lebontásának huszadik évfordulója alkalmából állítottak fel, és ünnepélyes keretek között, nemzetiszín szalaggal átkötve november 11-én avattak fel, a Berlin-Hohenschönhauseni Emlékhely (egykori Stasi-börtön) igazgatója adományozta a Terror Háza Múzeumnak. Amivel ma fiatal mûvészként meg kell küzdenünk, az nem csak egy ellentmondásos és bizarr mûemlék az Andrássy úton, hanem a jelen lévô, másokat korlátozni akaró konzervatív gondolkodásmód. Az akcióban részt vettek: Bessenyei Kati, Csüllög András, Mikulán Dávid, Pályi Nikolett /// Why is an element from the notorious Berlin wall spearing up on Andrássy Avenue, as a sacred and untouchable taboo? What if I sprayed graffiti on it, should I be jailed, just as the new laws require? And what if I tried to trash it with a hammer? If we have to put up with its presence anyway, let s at least allow passers-by to climb over it, as the real spirit of 89 commands. So let s put a ladder against it! Or at least fit it with colorful climbing holds, indicating that this wall is not there to hold anybody back anymore. These musings ultimately led me to really do stick a few boulders on it and wait for a reaction. Unfortunately, my premonition turned out to be valid: this element of the Berlin wall here in Budapest commemorates the wall itself and not the ecstasy of bringing it down. There is a digital display screen next to the wall, but it says nothing about how it was brought down; we get only dates and details of the instances when it was reinforced against breaching. This wall element was displayed with the occasion of the twentieth anniversary of its collapse. It was decorated with a tricolor ribbon and handed over to the House of Terror Museum by the managing director of the Berlin- Hohenschönhausen Memorial, formerly a Stasi prison, during an award ceremony on November 11, We, young local artists, not only have to come to terms with the presence of an awkward and controversial monument on Andrássy Avenue, but also with the influence of the intrusive, restrictive, conservative thinking. The action was performed by Kati Bessenyei, András Csüllög, Dávid Mikulán and Nikolett Pályi. ///Bessenyei Kati 1988, Budapest Bu da pes ten él és dol go zik /// lives and works in Budapest Berlini mászófal /// Berlin climbing wall 2011 poszter, boulderek, dokumentáció /// poster, boulders, documentation, cm 20 21

11 /// Schmitt Pált az Országgyûlés 2010 június 29-én a Magyar Köztársaság Elnökévé választotta, elnöki beszédében legfôbb céljaként a magyar nyelv megôrzését és ápolását nevezte meg. Ezt követôen Schmitt Pál a hegyeshalmi Paprika Csárdában járt, ahová üdvözlô sorokat is írt: Elsô álamfôi látogatásom elsô álomásán. Köszönettel: Schmitt Pál, szept. 7. Ebben a mondatban államfônk két súlyos hibát is vétett. A mondat helyesen így hangzana a jelenlegi helyesírási szabályoknak megfelelôen: Elsô államfôi látogatásom elsô állomásán." A nyelvújítás a nyelvfejlesztés egyik fajtája, amelynek során tudatos és tömeges változtatásokat hajtanak végre egy nyelvben. A nyelvújítás elsôsorban nyelvmûvelôk (írók, költôk, nyelvészek) tevékenysége, célja a szókincs bôvítése, az idegen szavak helyettesítése, a stílusújítás és az egységes nyelv megteremtése. A nyelvújítás legfontosabb eszközei az egyszerûsítés és az új szavak létrehozása, illetve hatással lehet még a nyelv fejlôdésére valamely valós vagy elképzelt tiszta nyelvhez való visszatérés igénye is. (Wikipedia) /// The Parliament elected Pál Schmitt President of the Republic of Hungary on June 29, In his inauguration speech, he mentioned the preservation and cultivation of the Hungarian language among the primary objectives of his presidential term. Not much later, Pál Schmitt spent some time in Hegyeshalom, where he signed the guest book of Paprika Inn, including the following message: "Elsô álamfôi látogatásom elsô álomásán. Köszönettel: Schmitt Pál, szept. 7. In English, approximately: I stop(p)ed here during my first ap(p)earance as President. Yours, Pál Schmitt, Sept. 7, Conspicuously, there are two rather serious spelling mistakes in this sentence, which contains two double consonants when spelled according to the spelling rules in effect: "Elsô államfôi látogatásom elsô állomásán. Hence, I am proposing a vote on the spelling of the word állam, as opposed to álam. Language reform is a form of language development, entailing massive and deliberate changes to the corpus of a language. Usually, language reform is carried out by reformers (writers, poets and linguists) who wish to widen the vocabulary, create local language solutions for foreign words, refresh the vernacular and establish a unified language. Simplification of the language and the generation of new words are the most important tools of any language reform, as well as the eventual nostalgia for a purer form of language that may or may not have existed. (Wikipedia) ///Bordás boglárka 1982, Szolnok Bu da pes ten él és dol go zik /// lives and works in Budapest Hejesírás /// Ortografy 2010 internet alapú szavazóprogram /// internet based polling software 22 23

12 /// Borsos János és Lôrinc Lilla közös entitása a kiállításra a társadalom lelkületét meghatározó, egymással kibékíthetetlen parlamenti pártok szóvivôinek (Csiba Kata/LMP, Szíjjártó Péter/FIDESZ, Török Zsolt/MSZP, Dúró Dóra/JOBBIK) szimbolikus lehalkításával, vagyis egy perces néma csendben való találkoztatásával pályázik (4 egyperces csend), a videókhoz társított 4 db különbözô tónusban megfestett trikolórral (Uniform). A szóvivôk a mûvészpár felkérésére pártházaik sajtótermében, saját szóvivôi környezetükben adták elô egyperces néma akciójukat. A felkérést Szíjjártó Péter (még) nem vállalta, így az ô filmje kényszerûségbôl manipulált. Mindkét munkát a budapesti Viltin Galériában mutatták be, a Mozdíthatatlan Ország címû kiállításukon 2010-ben. /// The symbolic muting of party spokespersons is at the backbone of this work co-authored by János Borsos and Lilla Lôrinc. Our parliamentary parties are irreconcilable with each other and their very public strife is influencing the discourse and atmosphere of our society. The spokespersons, Kata Csiba for LMP, Dóra Dúró for JOBBIK, Péter Szíjjártó for FIDESZ and Zsolt Török for MSZP are muted to accomplish what is not feasible in reality: the harmony of their message, in a one-minute (or four times one-minute) absolute silence completed by four tricolors painted in four different tones (Uniform). With the exception of Péter Szíjjártó, all spokespersons agreed to co-operate with the artists and performed the one-minute silent act in the conference halls of their respective party headquarters, in their own element. Due to the circumstances, Péter Szíjjártó has to be presented in a manipulated video until he might accept our request. Both works were displayed within the exhibition entitled Immovable Land in the Viltin Gallery in Budapest in , Budapest Székesfehérváron és Budapesten él és dol go zik /// lives and works in Budapest and Székesfehérvár 4 egyperces csend /// 4 one minute silence 2010, négycsatornás videoinstalláció /// four channel video Uniform 2010, 4 darabos sorozat, egyenként cm. akril, fatábla /// acrylic on wood, 4 piece series, each cm 24 25

13 /// A 2010-es parlamenti választások alkalmával t írtam minden pártnak, hogy elmehessek élôben festeni a szavazatszámláló rendezvényükre. Végül csak a Jobbik-tól érkezett reakció, így oda és az LMP-hez mentem el, két ellentétes felfogású szervezethez. A választások éjszakáján plein-air festettem ezt az ellentmondásos eseményt. Szándékom összetett volt: egyrészt reflexió a festészetre, mint médiumra (reprezentáció, szerep kérdései); a média hackelése; továbbá kiemelni a választások érzelmi hisztériáját. Ez utóbbi ügy egy furcsa párhuzamban jelenik meg: bár két végletesen ellentétes pártról és rendezvényeikrôl volt szó, a messianisztikus hangulat közös volt. /// With the occasion of the 2010 parliamentary elections, I sent an message to each of the competing political parties, asking permission to perform a live painting action on their vote counting event. Since I only got a reply from the Jobbik, I chose to visit two events: theirs and the one of the LMP, two organizations antagonizing each other. On election night, I performed a plein-air painting on these controversial events. I had several things in my mind: to reflect on painting as a medium (bringing up issues of role and representation); to hack the media; and to lay emphasis on the hysteria surrounding the elections. This allowed me to notice a peculiarity of these vote counting events: though two radically different parties, the supporters were in both cases carried away by the same messianic ardor. ///Brückner jános 1984, Budapest Bu da pes ten él és dol go zik /// lives and works in Budapest Nemzeti plein-air /// National plein-air 2010 vegyes technika (festmény, fotó-és videódokumentáció, ) /// mixed media (painting, photo and video documentation, ), cm; ,7 cm; cm 26 27

14 /// Idôkapszulák pöttyözik Magyarország térképét. Húsz éve, a rendszerváltó ország megfeledkezett bizonyos helyekrôl: utcák, háztömbök, grundok, akár egész kerületek váltak zárvánnyá, amelyekben megrekedt egyfajta félszeg, felejteni vágyott kelet-európaiság. Helyek, amelyek változó környezetükkel egységgé szervesülve, egy térben, de azokkal csak látszólag egy idôben léteznek. Helyek, amelyek valójában sajátos idôszámítás szerint saját múltjukból bomlanak alkotóelemeikre, hogy aztán maradványaikat csöndben visszahódítsa magának a természet, vagy korszerû életük részévé simítsák az elkövetkezô generációk. A többségi társadalomhoz mindig is gyenge szálakkal kötôdô lakóik helyett pedig lassan mindössze emberi nyomok maradnak, mígnem idôvel azok is eltûnnek. Ezeket a miniuniverzumokat nem a teljesség megörökítésének szándékával figyelem, inkább egy-egy önkényesen kiragadott részletüket igyekszem egy idejemúlt létforma ikonjává sûríteni. A 2009-ben kezdett fotóesszé a posztkommunista régió jellegzetesen átmeneti idôszakát, szimbolikus szereplôit és helyszíneit vizsgálja, amelyek pillanatok alatt könnyelmûség vagy érdektelenség okán észrevétlenül enyésznek, képpé halkulnak, és megismételhetetlen mivoltukban talán már holnap nem lesznek sehol. Egyelôre azonban még megtalálhatók. Itt. Itt, bárhol. /// The map of Hungary is speckled with capsules of time. During the political transformation twenty years ago, as the country experienced change it simply forgot about certain places streets, blocks of flats, vacant sites and whole districts became self-defined enclosures, where today a certain out-dated, awkward, longed-to-be-forgotten Eastern Europeanness still lingers. There are places which seem to be at one with other parts of the city in a single space, but their co-existence in time is only apparent; places which decompose in accordance with their own specific chronology, determined by their past, such that what remains would then either be silently reconquered by nature or enveloped by the lifestyles of tomorrow s generations. Of the inhabitants, who have never fully integrated with majority society, soon only traces will remain, until they, too, disappear in the course of time. I do not observe these mini-universes in the hope of recording entirety, but rather aim to capture the essence of these worlds by elevating certain arbitrarily chosen details into embodiments of a disappearing existence. The series begun in 2009 examines the typically transitional period and symbolic locations of post-communist space which, due to disinterest or thoughtlessness, are slowly vanishing, fading into images, with the result that their inimitable existence may cease to be present by tomorrow. But for the time being, they are still around. Here. Here, anywhere. 1978, Budapest Budapesten él és dolgozik /// lives and works in Budapest Itt, Bárhol /// Here, Anywhere c-print /// digital print, cm 28 29

15 /// Nulla felhajtással készült pillanatképek. A kaotikus képsor egyes, könnyen félreérthetô vagy inkább túlértékelhetô felvételein a nemzeti színek is feltûnnek, inkább gyakran, mint ritkán. A képek mellett stencileket láthatunk, ezek a fôbb motívumokat, szereplôket emelik ki, és a dokumentációból egyértelmû üzeneteivé válnak a félreérthetô információnak. Mondhatjuk, hogy a stencilek a kákán is a csomót keresik. Mindenesetre tudnunk kell, hogy eredetileg az összes kép egy-egy nagyon vidám szituáció dokumentarista ábrázolása. /// Casual snapshots in chaotic disorder, some of them are easy to misunderstand or overreact. More often than not, the three national colors appear on these photos. Next to the snapshots, we can see stencils emphasizing the main motifs and characters and creating a storyline rather than offering a mere casual documentation of events. Or to put it differently, these stencils are forcibly trying to find order in chaos. Notwithstanding, it is important to know that all pictures are depicting extremely joyful situations in a documentary style. ///Erdei Krisztina 1976, Szeged Budapesten él és dolgozik /// lives and works in Budapest Nincs semmi különös /// There is nothing special c-print, stencil /// digital print, stencil, cm 30 31

16 /// Mit jelent ma szabadon gondolkodni? Mennyire képes az ember saját akarata szerint dönteni saját életével kapcsolatban? Hogyan változnak az állásfoglalások, attól függôen, hogy honnan tekintünk rá? A spontán, nem egy történet mentén felfûzött polaroidképek egy-egy fogalommal egészülnek ki, mely fogalom értelmezi illetve újraértelmezi a képen látottakat. A szövegek jóskártyák alsó részei, mely fogalmak mentén a rögtönzött húzás hatására a képeken létrejött szituációk és élethelyzetek azonnali irányt kapnak, ezzel a határozott iránnyal az emberi szabadság azonnal elveszti létjogosultságát. A képen szereplô személyek a fotózás aktusa után tetszôlegesen választhattak a jóskártyákból, mely fogalom kihúzása determinálta a képi szituációt. /// What does freedom of thought mean nowadays? Is it more than a mere illusion that man has the ability to decide upon the direction of his or her life? How do our different points of view influence our standpoints? The random string of Polaroid pictures, lacking any kind of story, is completed with one expression each that helps rephrase whatever that particular picture shows. These expressions, captions taken from fortune telling cards, instantly determine the line of interpretation for the life situations depicted on the photos at the moment those are drawn, neutralizing the freedom of choice in the process. After the photo shoot, people on the pictures were allowed to choose freely from the fortune telling cards, thus determining the interpretation of the pictures. ///Fabrícius anna 1980, Budapest Budapesten él és dolgozik /// lives and works in Budapest A jövõ elõre nem látható eseményei /// The incalculable events of the future 2011 Polaroid, kartonpapír, fára kasírozva /// Polaroid, cardboard, mounted on wood, cm 32 33

17 /// Nômûvész, festônô vagyok és újabb generációba sorolom magam, mivel a feministák történeti korszakait tiszteletben tartva a házasság, a feleség, a család, az anyaság szerepeire hívom fel a figyelmet mûvészetemben. Korosztályom fô problémájának tartom a felelôsség vállalásának hiányát és mûvészetem feladatává tettem ennek kifejezését. Névválasztásom radikális a kortárs képzômûvészeti diskurzusban. A magyar népmûvészet formavilágának ábrázolása fontos festészetemben. Identitásomat meglelve, népviseletben ábrázolom magam elhervadt liliom erdômben, ahol asszonyként hervadó tulipán vagyok és várom, hogy egy mag életre keljen bennem. A nô személyiségéhez hozzátartozik a megjelenés, ezért öltözetemet ábrázolom, népviseletemet, mely jellemzôen nôk által készített és tervezett termék. Öltözetem a palóc népviseletem szoknyája, melyen virág motívumok tobzódnak, ugyanúgy, mint a kép többi részén. Mûvészetem mellet az 1400-as évektôl az 1950-es évekig kutatom a magyar és az egyetemes mûvészettörténetben a festônôket és interjúkat készítek kortárs képzômûvésznôkkel mûvészettörténész társammal, Dudás Barbarával. /// I am a woman artist, a painter who wants to see herself as belonging to the new post-feminist generation as I reflect upon marriage, family and the traditional roles of being a wife and a mother in my art. In my view, this generation is dangerously riddled with irresponsibility, so I chose to express my fears related to this matter in my art. My choice of an artistic name is considered radical within the framework of the contemporary discourse on fine art. Using the design of traditional Hungarian folk art is a prominent characteristic of my paintings. In pursuit of my truest identity, I represent myself in a traditional costume as the sole, withered tulip in the middle of a garden of faded lilies, waiting for a seed to come to life inside me. Appearance is intrinsic to a woman s personality, so I chose to wear the expressive skirt of a Palots folk wear, abundant with floral decoration, as is the rest of the picture, traditionally manufactured and worn by women. ///Fajgerné Dudás Andrea Júlia 1985, Budapest Budapesten él és dolgozik /// lives and works in Budapest Önarckép I. /// Self-portrait I olaj, vászon /// oil on canvas, cm 34 35

18 /// Mesterségesen öregített-torzított önarcképem ötletét részben a Fiatal Képzômûvészek Stúdiójában rendezett kiállításom generálta, rákérdezve ezáltal születésének és bemutatásának feltételeire. Munkám kerül mindenféle pszichologizáló és/vagy ideologikus szemléletet: az Oscar Wilde regényre (Dorian Gray arcképe) utaló festmény éppen a rögzített identitás dogmájával szembeni fricska (Nemes Z. Márió), mely egyúttal kritikával tekint a fiatalságkultusz manipulatív jelenlétére. A fiatalság fogalmához reflexszerûen tapadó pozitív tartalmak (ôszinteség, frissesség, dinamizmus, fejlôdés) a mûvészet kontextusában felerôsítik a kortárs mûvészet társadalmi szerepére vonatkozó modernizmusban gyökerezô prekoncepciókat: mintha a fiatal mûvész a haladás letéteményese lenne, aki bármennyire radikális, taszító mûvet hoz létre, az valamiféle magasabb rendû, transzcendens szépséget szolgál, egy olyan közös kulturális és társadalmi célt, amely teleologikus módon a világ megjavítására irányul. Ezzel szemben a portrém mélyen pesszimista képet fest a mûvész pozíciójáról, amelyet egyfajta konceptuális alanyiságon keresztül fogalmaz meg. E kép nem sugall mást, minthogy a progresszió ideája pusztán projekció: kultúránk tudatalatti erôk dekadens és destruktív összjátékának eredménye is, melyben az emberi alak válsága felszámolja az Én határait ez alól a testbe vetett alkotó sem kivétel, akinek szembe kell néznie saját formátlanságával. /// My self-portrait was artificially aged and warped in the wake of my exhibition in the Studio of Young Artists, redefining its own origins. I wish to avoid transplanting any ideological and/or psychological perspective into my work. This painting, evoking the novel of Oscar Wilde, The Portrait of Dorian Gray, is merely "a rap on the dogma of an unchanging identity (Márió Z. Nemes), a critical reflection on the sycophantic, omnipresent worshipping of youth. Our ill-devised reflexes tell us that youth equals sincerity, freshness, dynamism and potential. In the world of art, this bias emphasizes the Modernist preconception regarding the role of artists in society: as if the "young artist was inevitably a harbinger of progress, whose work, however radical or repulsive, reflects a kind of transcendental truth and serves the universal cultural purpose of improving our world in a teleological fashion. As opposed to this, my portrait conveys a deeply pessimistic view of the role of the artist, expressed through a sort of conceptual subjectivity. I believe that progress is nothing more than a projection; that decadent and destructive underlying forces are instrumental to construing our cultural self and that the crisis of the human figure engulfs the boundaries of a personal self. The artist is no exception from the rule: a prisoner of his own body, he must face his deformity. 1976, Budapest Budapesten él és dolgozik /// lives and works in Budapest Én (Dorian Gray Alapítvány a fiatal mûvészekért) /// Me (Dorian Gray Foundation for young artists) 2011 olaj, vászon /// oil on canvas, cm 36 37

19 /// Az installáció egy egyszerû, de mindenki számára ismert jelenséget dolgoz fel. A szíves invitáció, amely egy lábtörlôn jelenik meg, tulajdonképpen egy kedves gesztus, a felirat mégis egy olyan tárgyra kerül, aminek a funkciója egészen más. Olyan tárgyat vagyunk kénytelenek összekoszolni, ami a kedves invitáció felülete. Egy furcsa, kétélû gesztus. Ez az abszurditás inspirálta az installációt. Egy látszólag véget nem érô lábtörlés a központi motívum, illetve azok a nemzeti asszociációk, amelyek a kézzel festett lábtörlôkön láthatóak. 27 darab lábtörlô 27 ország. Lehet-e úgy csatlakozni egy közösséghez, hogy ilyen alapvetô szokásmechanizmusok ne okozzanak frusztrációt már a belépés pillanatában? Szándékosan hoznak ilyen helyzetbe bennünket, mindenkit? Vagy szándékosan nehezítik ezzel az integrációt? Az installáció két részbôl áll: egy egyperces videóból, amely idôben kalauzol bennünket végig ezen a procedúrán, bemutatva monotinitását. Illetve a 27 lábtörlôbôl, melyek vízszintesen, egymás után helyezkednek el, mutatva ezzel térbeli kiterjedést, hangsúlyozva a sokszínûséget. /// This installation is an artistic reflection on a simple and common gesture: the greeting on the doormat. A kind inscription on an object with a totally different purpose; a welcome so heartily extended even before the guest had the chance to enter the house. We read it, head it, and then are expected to stain this peculiar object of ready-made amiability by rubbing our feet into it. The absurdity of it all served as a source of inspiration for me. Feet are rubbed against the nationalistic content painted on the doormats by hand, going on forever, as it seems: 27 doormats for 27 countries. Is it possible to join a community in a fashion that such basic mannerisms wouldn t serve as causes for frustration, right from the very first moment? Are we deliberately put before this dilemma? Is somebody trying to slow our integration down? The installation has two parts: a one-minute video, presenting us the monotony of the process, and 27 doormats, horizontally placed one after the other, emphasizing geographical space and variety. ///Horváth árpád 1976, Budapest Budapesten él és dolgozik /// lives and works in Budapest welcome db lábtörlô, vegyes technika /// 27 door-mats, mixed media egyenként /// each cm videó (zene: BALVIN Nándor, vágó: Kájel Judit) /// video (music by Nándor BALVIN, edited by Judit KÁJEL) 38 39

20 /// A klasszikus modernizmus egyik meghatározó technikáját, a fotogramot popularizáltam egy ironikus gesztussal, háztartási hulladékot felhasználva. /// I intend to popularize the photogram, a crucial technique of Classic Modernism, by using household waste as an ironic gesture. ///Horváth Dániel 1980, Budapest Budapesten él és dolgozik /// lives and works in Budapest Szociogram /// Sociogram db fotogramm /// 8 photograms, cm 40 41

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részbol áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

Minta ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA II. Minta VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

Minta ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA II. Minta VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA II. A feladatsor három részből áll VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP CHILD S DATA / GYERMEK ADATAI PLEASE FILL IN THIS INFORMATION WITH DATA BASED ON OFFICIAL DOCUMENTS / KÉRJÜK, TÖLTSE KI A HIVATALOS DOKUMENTUMOKBAN SZEREPLŐ ADATOK

Részletesebben

Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI. (A részfeladat tanulmányozására a vizsgázónak fél perc áll a rendelkezésére.

Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI. (A részfeladat tanulmányozására a vizsgázónak fél perc áll a rendelkezésére. Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy vita feladatban vesz részt a

Részletesebben

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata Can/ Can is one of the most commonly used modal verbs in English. It be used to express ability or opportunity, to request or offer permission, and to show possibility or impossibility. A az egyik leggyakrabban

Részletesebben

(Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy

(Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy (Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) SEGÉDIGÉKKEL Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy A fenti felsorolásban a magabiztosság/félénkség

Részletesebben

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz ANGOL NYELV 3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a fogalmazási feladatra szánnod. Megoldásaid a válaszlapra írd! 1.

Részletesebben

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda Év Tájépítésze pályázat - Wallner Krisztina 2. Közösségi tervezés Óbudán Óbuda jelmondata: Közösséget építünk, ennek megfelelően a formálódó helyi közösségeket bevonva fejlesztik a közterületeket. Békásmegyer-Ófaluban

Részletesebben

Előszó.2. Starter exercises. 3. Exercises for kids.. 9. Our comic...17

Előszó.2. Starter exercises. 3. Exercises for kids.. 9. Our comic...17 2011. december Tartalom Előszó.2 Starter exercises. 3 Exercises for kids.. 9 Our comic....17 1 Előszó Kedves angolul tanulók! A 2010/2011- es tanévben elkezdett újságunkat szeretnénk továbbra is szerkeszteni

Részletesebben

Tel.: (+361)342-4905, FAX: (+361)342-1984 E-mail: rakoczi@mail.rakoczif.hu vagy rakoczif@mail.rakoczif.hu Honlap: http://www.rakoczif.

Tel.: (+361)342-4905, FAX: (+361)342-1984 E-mail: rakoczi@mail.rakoczif.hu vagy rakoczif@mail.rakoczif.hu Honlap: http://www.rakoczif. ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK 2011/2012-ES TANÉV Tantárgy: Angol nyelv Osztály: 13.A Szint: közép Budapest, 2011. december 1 1. Personal data When and where were you born? What are your interests or hobbies? Have

Részletesebben

OLYMPICS! SUMMER CAMP

OLYMPICS! SUMMER CAMP OLYMPICS! SUMMER CAMP YOUNG BUSINESS CAMP 3D DESIGN CAMP OLYMPICS SUMMER CAMP 20 24 JUNE AND 27 JUNE 1 JULY AGE: 6-14 Our ESB native-speaking teachers will provide a strong English learning content throughout

Részletesebben

JAVÍTÓ VIZSGA ANGOL NYELV 2015/2016

JAVÍTÓ VIZSGA ANGOL NYELV 2015/2016 JAVÍTÓ VIZSGA ANGOL NYELV 2015/2016 9. osztály Könyv + Munkafüzet: Real Life Elementary (zöld) Leckék: Unit 1-8 A létige kifejezése (Starter Unit) Névmások: birtokos névmások, személyes névmások, mutató

Részletesebben

EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész

EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész FONTOS! Ha ennek az ajándékanyag sorozatnak nem láttad az 1. részét, akkor mindenképpen azzal kezdd! Fekete Gábor www.goangol.hu A sorozat 1. részét itt éred el: www.goangol.hu/ajandekok/phrasalverbs

Részletesebben

Piackutatás, marketingelemzés, szegmentálás, megcélzás, pozicionálás

Piackutatás, marketingelemzés, szegmentálás, megcélzás, pozicionálás Piackutatás, marketingelemzés, szegmentálás, megcélzás, pozicionálás Mi a marketing? Piacelemzés A piacelemzés beazonosítja a piacot ahhoz, hogy pozicionálni tudják a saját üzletüket, ahhoz, hogy részesedjenek

Részletesebben

24th October, 2005 Budapest, Hungary. With Equal Opportunities on the Labour Market

24th October, 2005 Budapest, Hungary. With Equal Opportunities on the Labour Market 24th October, 2005 Budapest, Hungary Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok With Equal Opportunities on the Labour Market Equal Opportunities for the Roma Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok The government

Részletesebben

Seven Verses. from the Bhagavad Gita. by Swami Shyam. in Hungarian. magyarul

Seven Verses. from the Bhagavad Gita. by Swami Shyam. in Hungarian. magyarul Seven Verses from the Bhagavad Gita by Swami Shyam Swami Shyam has translated the Bhagavad Gita from the original Sanskrit into English and Hindi. He selected these seven essential verses to be sung and

Részletesebben

In the beginning of this project I started to collect unused spaces stuck in transition. Later I continued transforming and completing them with

In the beginning of this project I started to collect unused spaces stuck in transition. Later I continued transforming and completing them with UNDER CONSTRUCTION In the beginning of this project I started to collect unused spaces stuck in transition. Later I continued transforming and completing them with different motifs. I found a lot of abandoned

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem www.sze.hu/~herno

Széchenyi István Egyetem www.sze.hu/~herno Oldal: 1/6 A feladat során megismerkedünk a C# és a LabVIEW összekapcsolásának egy lehetőségével, pontosabban nagyon egyszerű C#- ban írt kódból fordítunk DLL-t, amit meghívunk LabVIEW-ból. Az eljárás

Részletesebben

Smaller Pleasures. Apróbb örömök. Keleti lakk tárgyak Répás János Sándor mûhelyébõl Lacquerware from the workshop of Répás János Sándor

Smaller Pleasures. Apróbb örömök. Keleti lakk tárgyak Répás János Sándor mûhelyébõl Lacquerware from the workshop of Répás János Sándor Smaller Pleasures Apróbb örömök Keleti lakk tárgyak Répás János Sándor mûhelyébõl Lacquerware from the workshop of Répás János Sándor Smaller Pleasures Oriental lacquer, or urushi by its frequently used

Részletesebben

82. FELADATLAP 3 feladat 3 szinten

82. FELADATLAP 3 feladat 3 szinten 82. FELADATLAP 3 feladat 3 szinten BEGINNER Egy kis nyelvtan mindenkinek kell! Sok tanuló azért akad el, akár már az elején, mert az angol nyelvtan összeakad a magyar nyelvtannal. Na nem feltétlen a különbségeket

Részletesebben

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat 1. Definitions 1. Definíciók: a) Account Client s trading account or any other accounts and/or registers maintained for Számla Az ügyfél kereskedési számlája

Részletesebben

1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése

1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz ANGOL NYELV 1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13.

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. A MinDig TV a legdinamikusabban bıvülı televíziós szolgáltatás Magyarországon 2011 elsı öt hónapjában - A MinDig TV Extra a vezeték nélküli digitális televíziós

Részletesebben

Társasjáték az Instant Tanulókártya csomagokhoz

Társasjáték az Instant Tanulókártya csomagokhoz Társasjáték az Instant Tanulókártya csomagokhoz Játssz, szórakozz, tanulj! Hogyan tanulj játszva az Instant Tanulókártyákkal? Használati utasítás Az Instant Tanulókártya családhoz tartozó társasjátékkal

Részletesebben

2. Tavasz Kupa. Uszonyos és Búvárúszó Verseny Kiírása

2. Tavasz Kupa. Uszonyos és Búvárúszó Verseny Kiírása 2. Tavasz Kupa Uszonyos és Búvárúszó Verseny Kiírása 1,/ A verseny célja: Az uszonyos-, és búvárúszás népszerűsítése, versenyzők részére versenyzési lehetőség biztosítása. 2,/ A verseny rendezője: HÓD

Részletesebben

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado Mangalica: The VM-MOE Treaty The agreement 2013 the Goverment of Hungary decided to launch a strategic cooperation with the MOE. The deal is based in the Hungarian Pig Development Strategy (3 to 6 millon

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 201. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Partnervárosi együttmőködés aláírása E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2013. június 27-i ÜLÉSÉRE

Részletesebben

Képleírási segédlet középszintű angol nyelvi vizsgákhoz. Horváth Balázs Zsigmond, Lövey Zoltán. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Képleírási segédlet középszintű angol nyelvi vizsgákhoz. Horváth Balázs Zsigmond, Lövey Zoltán. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Képleírási segédlet középszintű angol nyelvi vizsgákhoz Horváth Balázs Zsigmond, Lövey Zoltán 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Tisztelt Olvasó! Az önálló témakifejtés vagy más néven képleírás a

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2015 B CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2015 B CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2015 B CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a fogalmazási feladatra szánnod. Megoldásaid a válaszlapra írd! 1.

Részletesebben

TestLine - Angol teszt Minta feladatsor

TestLine - Angol teszt Minta feladatsor Minta felaatsor venég Téma: Általános szintfelmérő Aláírás:... Dátum: 2016.05.29 08:18:49 Kérések száma: 25 kérés Kitöltési iő: 1:17:27 Nehézség: Összetett Pont egység: +6-2 Értékelés: Alaértelmezett értékelés

Részletesebben

Rotary District 1911 DISTRICT TÁMOGATÁS IGÉNYLŐ LAP District Grants Application Form

Rotary District 1911 DISTRICT TÁMOGATÁS IGÉNYLŐ LAP District Grants Application Form 1 A Future Vision pilot célja a Future Vision Plan (Jövőkép terv) egyszerűsített támogatási modelljének tesztelése, és a Rotaristák részvételének növelése a segélyezési folyamatokban. A teszt során a districteknek

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT. to into after of about on for in at from

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT. to into after of about on for in at from ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a levélírási feladatra szánnod. Sok sikert! 1. Válaszd ki a helyes

Részletesebben

Az Open Data jogi háttere. Dr. Telek Eszter

Az Open Data jogi háttere. Dr. Telek Eszter Az Open Data jogi háttere Dr. Telek Eszter Egy kis ismétlés Open Data/Open Access/Open Knowledge gyökerei Open Source Software FLOSS (Free Libre Open Source Software) Szoftver esetében egyszerű alapok:

Részletesebben

DF HELYETTESÍTŐ NYELVVIZSGA 1. (Angol nyelv) 2014. február 21. Név:. Neptunkód: 1. feladat 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... 10...

DF HELYETTESÍTŐ NYELVVIZSGA 1. (Angol nyelv) 2014. február 21. Név:. Neptunkód: 1. feladat 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... 10... Név:. Neptunkód: MEGOLDÓLAP 1. feladat 1.... 2.... 3.... 4.... 5.... 6.... 7.... 8.... 9.... 10.... Elért pontszám:. 2. feladat 1. 6. 11. 2. 7. 12. 3. 8. 13. 4. 9. 14. 5. 10. 15. Elért pontszám:. 3. feladat

Részletesebben

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Név:... Születési hely:... Születési dátum (év/hó/nap):... Nyelv: Angol Fok: Alapfok 1. Feladat: Olvasáskészséget mérő feladat 20 pont Olvassa el a szöveget és válaszoljon

Részletesebben

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD WP4: Deliverable 4.5 Development of voluntary qualification system Quality label system 1 INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS

Részletesebben

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting Currency is Hungarian Forint (HUF). 1 EUR 310 HUF, 1000 HUF 3.20 EUR. Climate is continental, which means cold and dry in February

Részletesebben

Active / Passive Verb Forms Cselekvő és szenvedő igék

Active / Passive Verb Forms Cselekvő és szenvedő igék Active / Passive Verb Forms Cselekvő és szenvedő igék Sentences can be active or passive. Therefore, tenses also have "active forms" and "passive forms." You must learn to recognize the difference to successfully

Részletesebben

Using the CW-Net in a user defined IP network

Using the CW-Net in a user defined IP network Using the CW-Net in a user defined IP network Data transmission and device control through IP platform CW-Net Basically, CableWorld's CW-Net operates in the 10.123.13.xxx IP address range. User Defined

Részletesebben

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL).

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). ICNL is the leading source for information on the legal environment for civil society and public participation.

Részletesebben

USER MANUAL Guest user

USER MANUAL Guest user USER MANUAL Guest user 1 Welcome in Kutatótér (Researchroom) Top menu 1. Click on it and the left side menu will pop up 2. With the slider you can make left side menu visible 3. Font side: enlarging font

Részletesebben

International Open TABLE TENNIS. Competition to the Memory of János Molnár RESULTS

International Open TABLE TENNIS. Competition to the Memory of János Molnár RESULTS International Open RESULTS SCHEDULE Thursday, 6 th February, 2014 Mini cadet single, age group No. 2. (born between 01.01.2002. and 31.12.2002.) and age group No. 3. (born after 01.01.2003.) 15.30 round

Részletesebben

Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F

Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F TÉMÁK VIZSGASZINTEK Középszint 1. Személyes vonatkozások, család - A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) - Családi élet,

Részletesebben

Idegen nyelv angol 9. évfolyam

Idegen nyelv angol 9. évfolyam Idegen nyelv angol 9. évfolyam 9/1. Bemutatkozás, mások bemutatása (létige jelen idejű alakja: am/is/are; birtokos s használata. Személyes névmások, birtokos melléknév. A/an névelő.) 9/2. Az angol abc,

Részletesebben

Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában

Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában Vezetői összefoglaló Európai Egészségügyi Menedzsment Társaság. április Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökség

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2008 A CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2008 A CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2008 A CSOPORT A feladatok megoldására 60 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 15 percet érdemes a levélírási feladatra szánnod. Sok sikert! 1. Válaszd ki a helyes megoldást.

Részletesebben

Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp. 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday)

Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp. 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday) Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday) SZÁLLÁS / ACCOMODDATION on a Hotel Gellért*** szálloda 2 ágyas szobáiban, vagy 2x2 ágyas hostel

Részletesebben

Skills Development at the National University of Public Service

Skills Development at the National University of Public Service Skills Development at the National University of Public Service Presented by Ágnes Jenei National University of Public Service Faculty of Public Administration Public Ethics and Communication 13. 12. 2013

Részletesebben

Ister-Granum EGTC. Istvan FERENCSIK Project manager. The Local Action Plans to improve project partners crossborder

Ister-Granum EGTC. Istvan FERENCSIK Project manager. The Local Action Plans to improve project partners crossborder Expertising Governance for Transfrontier Conurbations Ister-Granum EGTC Istvan FERENCSIK Project manager The Local Action Plans to improve project partners crossborder governance «EGTC» URBACT Final conference

Részletesebben

Utolsó frissítés / Last update: február Szerkesztő / Editor: Csatlós Árpádné

Utolsó frissítés / Last update: február Szerkesztő / Editor: Csatlós Árpádné Utolsó frissítés / Last update: 2016. február Szerkesztő / Editor: Csatlós Árpádné TARTALOM / Contents BEVEZETŐ / Introduction... 2 FELNŐTT TAGBÉLYEGEK / Adult membership stamps... 3 IFJÚSÁGI TAGBÉLYEGEK

Részletesebben

Please stay here. Peter asked me to stay there. He asked me if I could do it then. Can you do it now?

Please stay here. Peter asked me to stay there. He asked me if I could do it then. Can you do it now? Eredeti mondat Please stay here. Kérlek, maradj itt. Can you do it now? Meg tudod csinálni most? Will you help me tomorrow? Segítesz nekem holnap? I ll stay at home today. Ma itthon maradok. I woke up

Részletesebben

KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói. Hatályos: 2014. július 8.

KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói. Hatályos: 2014. július 8. KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói Hatályos: 2014. július 8. A KELER KSZF a nem-pénzügyi klíringtagjaitól, és az energiapiaci alklíringtagjaitól a KELER KSZF Általános Üzletszabályzata szerinti

Részletesebben

Felhívás. érted is amit olvasol? (Apostolok Cselekedetei 8:30)

Felhívás. érted is amit olvasol? (Apostolok Cselekedetei 8:30) Felhívás Valamennyi Tiszáninneni református általános iskola és a miskolci egyházi iskolák 7-8. osztályosai részére meghirdetett Biblia-értő angol nyelvi versenyen való részvételre. érted is amit olvasol?

Részletesebben

IDEGEN NYELVEK SZAKASZVIZSGA KÖVETELMÉNYEK. A2 SZINT: 10. c és 10.d osztályok. B1 SZINT: 9. ny, 11.a és b osztályok

IDEGEN NYELVEK SZAKASZVIZSGA KÖVETELMÉNYEK. A2 SZINT: 10. c és 10.d osztályok. B1 SZINT: 9. ny, 11.a és b osztályok A2 SZINT: 10. c és 10.d osztályok IDEGEN NYELVEK SZAKASZVIZSGA KÖVETELMÉNYEK Írásbeli vizsga: 60 perces 60 pontos feladatlap, ebből: Olvasott és hallott szövegértés: 20 pont Nyelvhelyesség: 20 pont (fél

Részletesebben

Tudok köszönni tegezve és önözve, és el tudok búcsúzni. I can greet people in formal and informal ways. I can also say goodbye to them.

Tudok köszönni tegezve és önözve, és el tudok búcsúzni. I can greet people in formal and informal ways. I can also say goodbye to them. Mérleg Your checklist Az alábbiakban a MagyarOK 1. tankönyv témáinak listáját találja. A mondatok mellett a kapcsolódó oldalak és gyakorlatok számát is megadtuk, hogy megkönnyítsük az ismétlést. This document

Részletesebben

Hatékony Online Angol tanfolyam - TARTALOMJEGYZÉK

Hatékony Online Angol tanfolyam - TARTALOMJEGYZÉK Hatékony Online Angol Tanfolyamom egy jól felépített tanfolyam, amit saját otthonodból, saját időbeosztással tanulhatsz, akár egyedül is. Tanfolyamom célja: megadja azt a képességet, hogy a mindennapi

Részletesebben

Lesson 1 On the train

Lesson 1 On the train Let's Learn Hungarian! Lesson notes Lesson 1 On the train Dialogue for Lesson 1 (formal speech): Guard: Jó napot kívánok. Jó napot. Guard: Az útlevelét, kérem. Tessék. Guard: Köszönöm. Hmmmm, amerikai?

Részletesebben

Angol C2 1 1 074 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 074 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 074 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Katedra Nyelviskola Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi

Részletesebben

Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud. Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23.

Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud. Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23. Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23. Oracle Confidential Internal/Restricted/Highly Restricted Safe Harbor Statement The following is intended

Részletesebben

EGYSZERŰNEK TŰNIK IV. RÉSZ

EGYSZERŰNEK TŰNIK IV. RÉSZ EGYSZERŰNEK TŰNIK IV. RÉSZ Lecke (Középhaladó 1. / 5.) MÉG TÖBBET A HAVE IGÉRŐL Igaz volt az előző leckére, igaz erre is. Részletes és átfogó. Kemény meló lesz ez is, de a kemény meló jellemző a profikra.

Részletesebben

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához 1. Name, legal form and address of company Társaság neve, címe,

Részletesebben

LDV Project. Szeretettel köszönjük Önöket Egerben a Leonardo Projekt Workshopján. We welcome - with much love - our dear guests!

LDV Project. Szeretettel köszönjük Önöket Egerben a Leonardo Projekt Workshopján. We welcome - with much love - our dear guests! LDV Project Szeretettel köszönjük Önöket Egerben a Leonardo Projekt Workshopján We welcome - with much love - our dear guests! Akkreditációs eljárás Magyarországon Accreditation in Hungary 1. Tankönyv

Részletesebben

7. osztály Angol nyelv

7. osztály Angol nyelv 7. osztály Angol nyelv I. Kommunikációs szándékok A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok Köszönés Elköszönés Good morning. Hello. Hi. Goodbye. Bye-bye. See you soon. Bemutatkozás,

Részletesebben

Mellékeljük a meghívót. Az on vagy az alábbi telefon számon lehet rendelést tenni.

Mellékeljük a meghívót. Az on vagy az alábbi telefon számon lehet rendelést tenni. Invitation Meghívó (English and Hungarian) Az Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány ezen belül az Amerikai Magyar Klub egy összekötő híd szerepét tölti be a két ország között. A magyar származású és érzelmű

Részletesebben

Csatlakozás a BME eduroam hálózatához Setting up the BUTE eduroam network

Csatlakozás a BME eduroam hálózatához Setting up the BUTE eduroam network Csatlakozás a BME eduroam hálózatához Setting up the BUTE eduroam network Table of Contents Windows 7... 2 Windows 8... 6 Windows Phone... 11 Android... 12 iphone... 14 Linux (Debian)... 20 Sebők Márton

Részletesebben

Munkahelykeresés. Önéletrajz és állásinterjú 12. ÉVFOLYAM. Felkészülés a felnőtt szerepekre. A modul szerzõje: Simon Gabriella SZKB_212_04

Munkahelykeresés. Önéletrajz és állásinterjú 12. ÉVFOLYAM. Felkészülés a felnőtt szerepekre. A modul szerzõje: Simon Gabriella SZKB_212_04 SZKB_212_04 Felkészülés a felnőtt szerepekre Munkahelykeresés Önéletrajz és állásinterjú A modul szerzõje: Simon Gabriella SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 12. ÉVFOLYAM 66 Szociális, életviteli

Részletesebben

Results of the project Sky-high schoolroom SH/4/10

Results of the project Sky-high schoolroom SH/4/10 Results of the project Sky-high schoolroom SH/4/10 Éva Mihácsy National Association of Environmental and Nature Conservation Training Centres (KOKOSZ) Project assistant 15th May 2015 Gödöllő Sky-high schoolroom,

Részletesebben

VILTIN. TIBOR Zsolt. aminek jönnie kell / let the chips fall where they may. 2014. március 26 április 26.

VILTIN. TIBOR Zsolt. aminek jönnie kell / let the chips fall where they may. 2014. március 26 április 26. VILTIN aminek jönnie kell / let the chips fall where they may TIBOR Zsolt 2014. március 26 április 26. TIBOR Zsolt / aminek jönnie kell Zsolt TIBOR / let the chips fall where they may A kiállítás központi

Részletesebben

TANMENETJAVASLATOK. Általánosságban: egy lecke mindig egy heti anyagot jelent, a heti óraszámnak megfelelően.

TANMENETJAVASLATOK. Általánosságban: egy lecke mindig egy heti anyagot jelent, a heti óraszámnak megfelelően. TANMENETJAVASLATOK Általánosságban: egy lecke mindig egy heti anyagot jelent, a heti óraszámnak megfelelően. a) változat (heti 3 óra) Egy leckére átlagosan 3 óra jut, de ehhez nem kell feltétlenül ragaszkodni.

Részletesebben

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon A rosszindulatú daganatos halálozás változása és között Eredeti közlemény Gaudi István 1,2, Kásler Miklós 2 1 MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete, Budapest 2 Országos Onkológiai Intézet,

Részletesebben

A vitorlázás versenyszabályai a 2013-2016. évekre angol-magyar nyelvű kiadásának változási és hibajegyzéke

A vitorlázás versenyszabályai a 2013-2016. évekre angol-magyar nyelvű kiadásának változási és hibajegyzéke A vitorlázás versenyszabályai a 2013-2016. évekre angol-magyar nyelvű kiadásának változási és hibajegyzéke A dokumentum A vitorlázás versenyszabályai a 2013-2016. évekre angol-magyar nyelvű kiadásában

Részletesebben

Ismeri Magyarországot?

Ismeri Magyarországot? instrukciók Instrukciók angolul Preparation: print out the worksheets You will need: a dictionary Time: 25-30 minutes With this worksheet, you will learn and share basic information about the location

Részletesebben

6. évfolyam Angol nyelv

6. évfolyam Angol nyelv IDEGEN NYELVI MÉRÉS 2016. május 18. 6. évfolyam ngol nyelv Általános tudnivalók a feladatokhoz Ez a füzet nyelvi feladatokat tartalmaz. feladatsor két részből áll. z I. részben csak a füzetben kell dolgoznod.

Részletesebben

Utasítások. Üzembe helyezés

Utasítások. Üzembe helyezés HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Üzembe helyezés Utasítások Windows XP / Vista / Windows 7 / Windows 8 rendszerben történő telepítéshez 1 Töltse le az AORUS makróalkalmazás telepítőjét az AORUS hivatalos webhelyéről.

Részletesebben

KN-CP50. MANUAL (p. 2) Digital compass. ANLEITUNG (s. 4) Digitaler Kompass. GEBRUIKSAANWIJZING (p. 10) Digitaal kompas

KN-CP50. MANUAL (p. 2) Digital compass. ANLEITUNG (s. 4) Digitaler Kompass. GEBRUIKSAANWIJZING (p. 10) Digitaal kompas KN-CP50 MANUAL (p. ) Digital compass ANLEITUNG (s. 4) Digitaler Kompass MODE D EMPLOI (p. 7) Boussole numérique GEBRUIKSAANWIJZING (p. 0) Digitaal kompas MANUALE (p. ) Bussola digitale MANUAL DE USO (p.

Részletesebben

Társadalmi-gazdasági szempontok Az ipari termelési folyamatok kedvezőbbé tétele és az ipari együttműködési láncok sűrűsége pozitív társadalmi és gazdasági eredmények létrejöttéhez is hozzájárul. A társadalmi

Részletesebben

PAST ÉS PAST PERFECT SUBJUNCTIVE (múlt idejű kötőmód)

PAST ÉS PAST PERFECT SUBJUNCTIVE (múlt idejű kötőmód) PAST ÉS PAST PERFECT SUBJUNCTIVE (múlt idejű kötőmód) Past és Past Perfect Subjunctive formáját csak néhány esetben kell használnunk. A célhatározói mellékmondatoknál és a feltételes mondatok II. és III.

Részletesebben

Fulbright Bizottság Budapest

Fulbright Bizottság Budapest Fulbright Bizottság Budapest Budapest Tel.: 462-8040 Fax: 252-0266 Baross u. 62. info@fulbright.hu H-1082 www.fulbright.hu Híd emberek és kultúrák között: A Fulbright Program Magyarországon Dr. Brückner

Részletesebben

N É H Á N Y A D A T A BUDAPESTI ÜGYVÉDEKRŐ L

N É H Á N Y A D A T A BUDAPESTI ÜGYVÉDEKRŐ L K Ö Z L E M É N Y E K N É H Á N Y A D A T A BUDAPESTI ÜGYVÉDEKRŐ L DR. HEINZ ERVIN A népesedésstatisztika igen fontos mutatószámai a népesség kormegoszlására és annak változására vonatkozó adatok. Ezért

Részletesebben

3. Történeti kertek rekonstrukciója Tatai Angolkert és Alcsúti Habsburg kastély kertje

3. Történeti kertek rekonstrukciója Tatai Angolkert és Alcsúti Habsburg kastély kertje Év Tájépítésze pályázat -Wallner Krisztina 3. Történeti kertek rekonstrukciója Tatai Angolkert és Alcsúti Habsburg kastély kertje Az előző EU-s ciklus során kiírt KEOP pályázatok lehetővé tették történeti

Részletesebben

35. NEMZETKÖZI FOLKLÓRNAPOK

35. NEMZETKÖZI FOLKLÓRNAPOK VEGYE IGÉNYBE KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSAINKAT! 35. NEMZETKÖZI FOLKLÓRNAPOK international folklore days» VASIVÍZ KOMPOSZT ÉRTÉKESÍTÉS Műtrágya helyett gazdaságos, környezetbarát termelésnövelés! 2015. augusztus

Részletesebben

ANGOL NYELV. A 9.A osztály vizsgája. A vizsga szintje: A2, B1. A vizsga ideje: májusi írásbeli érettségi vizsgaidőszak

ANGOL NYELV. A 9.A osztály vizsgája. A vizsga szintje: A2, B1. A vizsga ideje: májusi írásbeli érettségi vizsgaidőszak ANGOL NYELV A 9.A osztály vizsgája A vizsga szintje: A2, B1 A vizsga ideje: májusi írásbeli érettségi vizsgaidőszak A vizsga részei: 1. írásbeli vizsga 2. szóbeli vizsga A vizsgarészek részletes leírása

Részletesebben

Participation fee: HUF+VAT/person (Total: HUF/ person)

Participation fee: HUF+VAT/person (Total: HUF/ person) The Hungarian-Bulgarian Chamber of Commerce, as a cooperating partner of the French Chamber of Commerce and Industry in Hungary cordially invites you to the next Other cooperating parners: Belgian Business

Részletesebben

Év Tájépítésze pályázat Wallner Krisztina. 1. Vízparti sétány kiépítése Balatonfüreden, 3 km hosszon

Év Tájépítésze pályázat Wallner Krisztina. 1. Vízparti sétány kiépítése Balatonfüreden, 3 km hosszon Év Tájépítésze pályázat Wallner Krisztina 1. Vízparti sétány kiépítése Balatonfüreden, 3 km hosszon A következetes városrehabilitáció során Balatonfüred fürdő-városrészében, 2006-2015 között terveink alapján

Részletesebben

Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány- Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary

Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány- Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány- Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ: A formanyomtatványon a munkavállaló a személyes adatainak módosítását kezdeményezheti.

Részletesebben

1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7

1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7 1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7 1.1. Új virtuális gép és Windows Server 2008 R2 Enterprise alap lemez létrehozása 1.2. A differenciális lemezek és a két új virtuális

Részletesebben

3. Nemzetközi talajinformációs rendszerek

3. Nemzetközi talajinformációs rendszerek Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai Intézet Környezetinformatikai Osztály Pásztor László: Térbeli Talajinformációs Rendszerek/ Bevezetés a digitális talajtérképezésbe

Részletesebben

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP CHILD S DATA / GYERMEK ADATAI PLEASE FILL IN THIS INFORMATION WITH DATA BASED ON OFFICIAL DOCUMENTS / KÉRJÜK TÖLTSE KI A HIVATALOS DOKUMENTUMOKBAN SZEREPLŐ ADATOK

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. A 1108INT számú nyomtatvány a http://www.nav.gov.hu webcímen a Letöltések Nyomtatványkitöltő programok fülön érhető el.

T Á J É K O Z T A T Ó. A 1108INT számú nyomtatvány a http://www.nav.gov.hu webcímen a Letöltések Nyomtatványkitöltő programok fülön érhető el. T Á J É K O Z T A T Ó A 1108INT számú nyomtatvány a http://www.nav.gov.hu webcímen a Letöltések Nyomtatványkitöltő programok fülön érhető el. A Nyomtatványkitöltő programok fület választva a megjelenő

Részletesebben

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján Rózsa Attila Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Intézet, Számviteli

Részletesebben

RENDEZVÉNYTERMEK / EVENT VENUE

RENDEZVÉNYTERMEK / EVENT VENUE RENDEZVÉNYTERMEK / EVENT VENUE A tökéletes választás rendezvények, csapatépítő tréningek, konferenciák és üzleti találkozók számára. Az épület a város szívében helyezkedik el kiváló tömegközlekedési csatlakozással,

Részletesebben

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş İngilizce-Macarca

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş İngilizce-Macarca bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş İngilizce-Macarca Sipariş : Verme We are considering the purchase of Gondolkozunk a... vásárlásán. Resmi, çekingen We are pleased to place an order with your company

Részletesebben

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş Macarca-İngilizce

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş Macarca-İngilizce bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş Macarca-İngilizce Sipariş : Verme Gondolkozunk a... vásárlásán. We are considering the purchase of Resmi, çekingen Örömmel tudatjuk, hogy szeretnénk Önöktől rendelni...

Részletesebben

Felnőttképzés Európában

Felnőttképzés Európában Felnőttképzés Európában Nincs szükség annyi diplomásra, amennyit képeznek Helyettük szakképzett emberekre lenne kereslet Az itthon OKJ-s képzés európai hagyományában két vonal érvényesül: - dán - német

Részletesebben

IN ACROBAT READER, PLEASE CHOOSE VIEW / FULL SCREEN MODE! PDF Section of the Balkon Contemporary Art Magazine œ Budapest CSAKODA #16_2012

IN ACROBAT READER, PLEASE CHOOSE VIEW / FULL SCREEN MODE! PDF Section of the Balkon Contemporary Art Magazine œ Budapest CSAKODA #16_2012 IN ACROBAT READER, PLEASE CHOOSE VIEW / FULL SCREEN MODE! PDF Section of the Balkon Contemporary Art Magazine œ Budapest #16_2012 CSAKODA feladó: trapp dominika címzett: szigeti árpád, keresztesi botond,

Részletesebben

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE HUPX DAM Másnapi Aukció / HUPX DAM Day-Ahead Auction Iktatási szám / Notice #: Dátum / Of: 18/11/2014 HUPX-MN-DAM-2014-0023 Tárgy / Subject: Változások a HUPX másnapi piac

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2011 B CSOPORT. for on off by to at from

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2011 B CSOPORT. for on off by to at from ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2011 B CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a levélírási feladatra szánnod. Megoldásaid a válaszlapra írd! Sok

Részletesebben

Vakáció végi akció Ukrajnában

Vakáció végi akció Ukrajnában 2. szint Augusztus Vakáció végi akció Ukrajnában Vakációvégi vigasztalásként(1) pénteken és szombaton az ukrán iskolásoknak nem kell fizetniük a hajvágásért, fényképkészítésért, a strandlátogatásért, mozi-

Részletesebben