május 22 - június 19. Pécs, volt belvárosi bóbita bábszínház 22 may - 19 june 2011 Pécs, former bóbita puppet theatre

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "http://fika.hu 2011. május 22 - június 19. Pécs, volt belvárosi bóbita bábszínház 22 may - 19 june 2011 Pécs, former bóbita puppet theatre"

Átírás

1 május 22 - június 19. Pécs, volt belvárosi bóbita bábszínház 22 may - 19 june 2011 Pécs, former bóbita puppet theatre

2 4 5

3 Második alkalommal szerveztük meg a Fiatal Kortárs Állásfoglalások kiállítást. Az elsôt, amely 2009-ben a Pécs2010 Európa Kulturális Fôvárosa programsorozat rendezvényeként a híres Zsolnay Porcelánmanufaktúra egyik használaton kívüli épületrészében jött létre, több ezer érdeklôdô tekintette meg. A látogatók pozitív visszajelzéseit mintegy igazolta, hogy a zsûri által kiválasztott munkák külföldön nagy elismerésnek örvendtek és a Hübler János Mihály Rácz Márta Szentirmai Tamás Vági János mûvészcsoport által készített Növekedési struktúrák Az anyag metamorfózisai címû installáció elnyerte a franciaországi JCE nemzetközi biennálé fôdíját. A kiállításra felkért alkotók azon túl, hogy eltérô formanyelven gondolkodnak, mindannyian kritikusan relfektálnak a magyar társadalmat foglalkoztató problémákra: a természetben, a munkában, az emberi kapcsolatokban, vagy általánosságban az életben tapasztalható negatívumok, a világ túlmediatizáltsága, illetve a kirekesztô normákkal szembeni elégedetlenség újra és újra felmerülô kérdéseire. Mûveik vállaltan autonóm pozícióból és a kortárs mûvészet felszabadult nyelvezetén szólnak a látogatókhoz. S ahogy a pályázóknak is állást kellett foglalniuk, úgy reméljük, hogy a befogadókat is szabad és árnyalt véleménynyilvánítás megfogalmazására készteti majd az egy hónapig nyitva tartó tárlat, illetve az interneten elérhetô kétnyelvû katalógus. A kiállítás helyszíne, a költözés miatt kiürített belvárosi Bóbita Bábszínház száz éves palotája, szerencsésen összefonódik koncepciónkkal. Ebben a korábbi funkcióját vesztett, de bizonyára megannyi történettel telített térben, a világszerte létrehozott biennálék vagy egyéb intézményi kereteken kívül megvalósított mûvészeti kezdeményezések gyakorlatához hasonlóan teremtünk meg egy emancipált, tematikus pódiumot. Fotók: Artportal, Stenczer Sári Idén Pécs városának támogatásával ismét sikerült megvalósítani ezt a csoportos tárlatot, mellyel célunk továbbra is az, hogy több mint negyven alkotó munkáján keresztül bemutassuk, miként reagál a hazai képzômûvészet fiatal korosztálya az aktuális problémákra, kihívásokra, ezzel is bizonyítva mûvész és társadalom kiolthatatlan kapcsolatát. Mint 2009-ben, az idei pályázat is egy demokratikus és az internet adta lehetôségekkel mûködô virtuális szalon volt, amelyre a 35 évnél fiatalabb alkotók adhatták be munkáikat. Ezeket a weboldalon mindenki megtekintheti, sôt adott a lehetôség egy üzenetablakban kommentárok elhelyezésére, vitafórumra is. Az interneten, önjelöléssel létrejött seregszemle érdekes és tanulságos, és bár a teljesség igénye nélküli, de úgy hisszük elénk tárja az ország ifjú mûvészgenerációjának véleményét, gondolkodását és a mûvészi állásfoglalásról alkotott értelmezéseit. A beérkezett 146 pályázatot most is két ifjúságkutató szociológus, Pillók Péter és Szövényi Anikó elemezte, akik szaktudásukkal és a szigorúan vett mûvészetkritikától függetlenül, társadalmi aspektusaiban vizsgálják nemcsak a kiállításra kiválogatott munkákat, hanem a pályázatra beérkezett teljes anyagot. Az általuk írt tanulmányt a katalógusban Gombár Csaba politológus, Mi tartja egyben a magyar társadalmat címû írása követi, mely egy országos napilap hasábjain jelent meg idén februárban és meglátásunk szerint tanulságos olvasmány lehet mindenki számára, hiszen arról a kétségtelenül alapvetô és releváns tényrôl szól, ami szerint egy nemzet kohézióját a valóságban lehetetlenség szétszakítani. S ahogy a bábszínházi elôadások jó és rossz hôseivel együtt sírunk és nevetünk, úgy a Fiatal Kortárs Állásfoglalások kiállítás mûvei is szórakoztatnak és provokálnak bennünket mindezzel fittyet hányva a hatalomra és persze tiltakozva a hatalmak összefonódásainak szigorúsága ellen. Mert az életben és így a mûvészetben is szükségünk, igényünk van a játékra, tehát a játékosokra is. Reméljük, hogy a kiállítás színre vitelében megvalósuló szituációknak és intervencióknak köszönhetôen a nézô passzív szemlélôdése aktív befogadássá alakul át és ehhez szükséges, hogy minden látogatónk tettrekész cinkosunk legyen. Hiszen a játék a reprezentáció egyik fontos eszköze, amennyiben vizualizálni képes mindennapjaink kérdéses szegmenseit, életünk és környezetünk öntörvényû függôségben mûködô globális, szinte kibogozhatatlanul érthetetlen hálózatait. A tárlaton bemutatott munkákból a pécsi kiállítás során egy független zsûri választja ki azt a nyolc alkotást, mely a projekt harmadik helyszínén, a Párizs melletti Montrouge-ban, a Jeune Création Européenne címû utazó biennálén képviseli ismét Magyarországot. A 2011 októberében útnak induló tárlat tíz országba utazik el és jövô év szeptemberében Pécs városában is látható lesz a Zsolnay Kulturális Negyed nagy kiállítótermében. Bizakodunk, hogy ezt a kezdeményezésünket a jövôben is lehetôségünk lesz kétéves rendszerességgel létrehozni, mert úgy érezzük, fontos, hogy ezzel a rendezvénnyel is küzdjünk azért, hogy Magyarországon a kultúrának és a kultúráknak továbbra is kitüntetett helye legyen. Utóbbiak jelenléte és aktivitása a társadalom dinamizmusának, szociális és gazdasági fejlôdésének mutatója és bátran mondhatjuk, hogy a világgal való lépéstartás szükséges velejárója. Elengedhetetlen annak a meggyôzôdésünknek a kifejezése, mely szerint hiszünk a mûvészet és az intellektuális szabadság létjogosultságában és annak átadhatóságában. Stenczer Sári 6 7

4 Introduction The exhibition Young Contemporary Statements is now arranged for the second time. The first show took place in 2009 as an event of the Pécs2010 European Capital of Culture programme series at a vacant building of the famous Zsolnay Porcelain Factory, and was visited by thousands of people. The positive feedbacks of the visitors were justified, as the artworks selected by the jury for the international exhibition received high acclaim abroad. So much so, that a group of artists, János Mihály Hübler, Márta Rácz, Szentirmai Tamás and Vági János were awarded the Grand Prize of the French JCE 2009 International Biennale for their work Growing Structures The Metamorphoses of the Material. negativities in nature, work, human relationships, or in life in general; the over-mediatized nature of the world; and the dissatisfaction with exclusive norms. Their works address the spectators from an expressly autonomous position, in the loose language of contemporary art. And just as the applicants had to make statements, we hope that the one-month exhibition and the bilingual web catalogue will encourage spectators to freely and analytically state their opinions. The venue, this time the hundred-years-old vacant downtown palace that used to house the Bóbita Puppet Theatre, perfectly suits our concept. Similarly to the practice of worldwide biennials or other extra-institutional art initiatives, we create an emancipated thematic podium in this space deprived of its former function, yet certainly saturated with stories. Photos by: Artportal, Sári Stenczer The group exhibition could be realized once again this year with support from the city of Pécs. Our objective is unchanged: we would like to show through the work of more than forty artists how the young generation of Hungarian artists reacts to current problems and challenges, proving the existence of an unbreakable tie between artist and society. Just like in 2009, this year s competition was a democratic, and due to the possibilities of the internet, virtual salon, to which artists under 35 could submit their works. These are on view at the website, which also features a message panel for comments and debate forum. The web-based muster was realized on a self-appointing basis. We believe that beyond being interesting and informative, although not completely inclusive, it reveals the thoughts and opinions of the young generation of Hungarian artists, as well as their interpretation of the concept of artistic statement. The 146 applications are once again analysed by two youth researcher sociologists, Péter Pillók and Anikó Szövényi, who expertly examine not only the works selected for exhibition, but the entire corpus submitted for competition in terms of their social aspects, independently from art criticism. Their study is followed in the catalogue by political scientist Csaba Gombár s essay What keeps the Hungarian society in unison, which was published this February on the pages of a national daily newspaper, and we consider it an edifying reading for everyone, as it expounds upon the undoubtedly fundamental and relevant fact that a nation s cohesion is indeed impossible to rupture. And just as we cry and laugh along with the positive and negative heroes of puppet shows, the works at the exhibition Young Contemporary Statements entertain and provoke us ignoring the ruling power and of course protesting against the strictness of interlacing powers. For in life and thus in art as well we need to play, and therefore we need players, too. We hope that owing to the situations and interventions realized in staging the exhibition, the passive contemplation of the spectator will be transformed into active reception, and for this to happen, all visitors are required to be our allies, ready to act. For the game is an important device of representation, inasmuch as it can visualize the questionable segments of our everydays, the global, and almost inextricably confusing networks of our lives and environment, which operate in dependency, by their own rules. During the exhibition, an independent professional jury will select eight works that shall represent Hungary in October at the third location of the project in Montrouge, in the vicinity of Paris, at the Jeune Création Européenne travelling biennale. The exhibition will set off in October 2011 and tour across ten countries. It will be on show next September in Pécs, at the large exhibition hall of the Zsolnay Cultural Quarter. We hope that we will have an opportunity to organize this project on a biannual basis, because we consider it important to use this event in our fight for culture as such, and for various cultures in particular, to continue being a priority in Hungary. The presence and activity of the latter is an index of social dynamism, social and economic development, and it is not an overstatement that it is a requirement for keeping pace with the rest of the world. It is crucial to express our conviction according to which we believe in the right to intellectual freedom and its transferability. Sári Stenczer Beyond thinking in diverse formal languages, the artists selected for exhibition all reflect critically on the problems the Hungarian society is concerned about: the time and again arising issues of 8 9

5 Pályázati felhívás Fiatal Kortárs Állásfoglalások Pécs, május 22 június 19. Megnyitó: május 21, szombat este 7 h Jeune Création Européenne, Montrouge, Franciaország október A Fiatal Kortárs Állásfoglalások címû kiállítást 2011-ben is megrendezzük. Az elsô alkalommal 2009-ben Pécsett, a Zsolnay Porcelánmanufaktúra felújításra váró épületében jött létre, és 230 pályázatból kiválasztott 38, a magyar társadalmat foglalkoztató kérdésekre és problémákra kritikusan reflektáló mûalkotást mutatott be. Idén is hasonló céllal hirdetjük meg a pályázatot. Autonóm teret kívánunk nyújtani minden olyan mûnek, amely korunk egyéni, specifikus vagy általános problémájára akarja irányítani figyelmünket. A kiállítás kommunikációs teret biztosít majd azoknak a pályázati munkáknak, amelyek számára a kérdésfeltevés a fontos, és sokoldalúan, nyitottan láttatják és elemzik azt a szociális és politikai teret, amelyet magunkénak tudunk és vallunk, amelyben a hétköznapjaink zajlanak. Az utóbbi évszázadok történelmi traumái és az utolsó két évtized alatt végbement átalakulás, az európai integráció és napjaink folyamatosnak tûnô krízise eredményezte szociális változások, az általános kiábrándultság vagy a nemzeti identitás kapcsán felmerült bizonytalanság olyan diskurzusokra késztet bennünket, amelyben a fiatal kortárs mûvészeknek is aktív szerepet kell vállalniuk. Hiszen a figyelemfelkeltés, az ellenállás, a tiltakozás és a mûvészeti pozíciók meghatározása alapvetô szükséglete egy egészséges társadalomnak. Nem gondoljuk, hogy egy csapásra megoldásokat találhatunk az erôszak, a rasszizmus, a populizmus, a környezetrombolás, a szociális igazságosság, a homofóbia, a korrupció, vagy az igénytelen tömegmédia égetô kérdéseire, de hisszük, hogy a kortárs mûvészet egyik feladata az is, hogy mindezekkel a kérdésekkel kapcsolatos dialógus megteremtéséhez sratégiákat ajánljon. A Fiatal Kortárs Állásfoglalások pályázat ismételt kiírásának célja, hogy felfedezzük és bemutassuk a hazai képzômûvészet dinamikáját és a benne található szubverzív, építô és romboló pozíciókat melyek legfontosabb jellemzôje a szabadságvágy. Stenczer Sári, kurátor Pá lyá za ti ki írás A pályázatot Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Zsolnay Örökségkezelô Non-Profit Kft. és a Martyn Ferenc Szabad Mûvészetoktatási Alapítvány hirdeti meg, a Párizsi Magyar Intézet és a Jeune Création Européenne - Biennale Itinerante d Art Contemporain támogatásával. A munka formai és technikai megközelítése teljesen szabadon kezelhetô és értelmezhetô, mûfaji megkötés nélkül. Minden pályázó csak egy, 2006 után keletkezett munkát vagy munkaegyüttest küldhet be a pályázatra. A kurátor által kiválasztott alkotások egy csoportos kiállítás formájában láthatóak majd, reményeink szerint a pécsi Mária utcai egykori Bóbita Bábszínház összes helyiségében. A tárlat létrejötte után egy független szakmai zsûri 8 alkotást választ ki, melyek ez év októberében a Párizs melletti Montrouge-ban megrendezett Jeune Création Européenne-n, egy fiatal európai mûvészeket bemutató, utazó biennálén képviselik Magyarországot. A pá lyá zat tech ni kai rész le tei A pályázaton részt vehet saját alkotásával minden 35. életévét még be nem töltött magyar, vagy Magyarországon élô, külföldi állampolgár. A mûveket, regisztráció után, on-line, digitális formátumban kell feltölteni a weboldalra április 1. és 15. között. A pályázati dossziénak tartalmaznia kell a pontosan kitöltött jelentkezési adatlapot, az alkotó önéletrajzát, az alkotás reprodukcióját, vázlatát vagy egyéb terveket (.doc,.jpg,.flv formátumban) és egy maximum 1500 karakteres, a pályázati anyagához kapcsolódó alkotói állásfogalást. Mivel minden beadott pályázat konzultálható lesz a website-on, elônézeti képekre is szükség van, mely a beadott alkotás egy részletét tartalmazza, 80 x 80 pixeles (RGB, jpg) file-ként. A pályázathoz csatolt képeket mind RGB színtömörítésben, 72 dpi felbontásban, jpg formátumban kell feltölteni, maximum 3 Megabyte méretben, különben nem jelennek meg a weboldalon. Videóval pályázóktól a filmeket csak.flv file formátumban, 400 x 300 pixelszámban maximum, 10 mb méretben fogadunk el. Online konvertáló programot a címen, vagy az alábbi weboldalon találhattok. Pc-re: Macintosh-ra: A kiíró fedezi a munkák Pécsre szállítását és installálását. A kiállításon szereplô mûvek alkotói forint hozzájárulást kapnak, illetve ingyenes szállást a megnyitót követô éjszakán. A kiállításhoz ingyenesen terjesztett kétnyelvû katalógus készül. A zsûri által kiválasztott 8 mûalkotás képviseli ez év októberében Magyarországot a Jeune Création Européenne Biennálén. A tervek szerint a nyertes alkotók utazási támogatást és szállást kapnak Párizsban, a montrouge-i kiállítás megnyitója alatt. A Franciaországban bemutatott alkotások szerepelnek a Jeune Création Européenne angol nyelvû katalógusában, illetve két éven keresztül, a nemzetközi válogatással együtt utaznak a biennálé partnervárosainak kiállítóhelyeire. (http://www.jceforum.eu) A nemzetközi tárlat 2012 ôszén Pécsett is látható lesz a Zsolnay Kulturális Negyed nagy kiállítóterében. A pályázó tudomásul veszi, hogy a beadott alkotások elkészítésével vagy azok nyilvános bemutatásával (kiállításával) okozott személyiségi és szerzôi jogsértésekért minden felelôsség a beadó szerzôt terheli, beleértve a jogsértéssel bekövetkezô anyagi felelôsséget is. A résztvevô a pályázati anyag beküldésével automatikusan elfogadja a pályázati feltételeket, és egyben hozzájárul, hogy a rendezôk a pályázattal kapcsolatos publikációkban a reprodukciókat térítésmentesen használják, valamint az interneten azokat megjelenítsék. Az alkotás az alkotó tulajdonában marad. A rendezôk fenntartják a jogot, hogy bármelyik, a pályázati feltételeknek nem megfelelô, vagy az emberi, illetve személyi jogokat sértô beadványt töröljön a beadott pályázatok közül. A pályázatok leadásának határideje: április h További információk: Stenczer Sári, a kiállítás kurátora és a pályázat szervezôje A 8 nyertes mûvet elbíráló zsûri tagjai: Stéphane Corréard, kurátor, kritikus és a Cornette de Saint-Cyr aukciós ház kortárs részlegének igazgatója, Párizs Fabényi Júlia, mûvészettörténész, igazgató, Baranya Megyei Múzeumok igazgatója, Pécs Gerhes Gábor, képzômûvész Junghaus Tímea, mûvészettörténész, kurátor Sebôk Zoltán, esszéíró Stenczer Sári, független kurátor, a kiállítás szervezôje 10 11

6 CALL FOR APPLICATIONS Young Contemporary Statements Pécs, 22 May 19 June 2011 Vernissage: Saturday, 21 May 2011, 19:00 Jeune Création Européenne, Montrouge, France October 2011 The exhibition Young Contemporary Statements will be organized for the second time in The first edition was arranged in 2009 in Pécs, at a building awaiting renovation at the Zsolnay Porcelain Manufactory. It presented works of art from 38 out of the 230 applicants, critically reflecting on issues concerning the Hungarian society. Our goal with the competition is similar this year. We would like to provide autonomous space for every artwork that intends to focus our attention on personal, specific or general problems of our time. The exhibition will provide a communicative channel for artworks to which raising questions is essential, and which show and explore in a diversified and open fashion the social and political space we consider and believe our own, in which our daily life is spent. The historical traumas of the past decades and the transformation that has characterized the last twenty years; the social changes resulting from our European integration and the current, apparently continual crisis; as well as the general disillusionment or the state of confusion in terms of national identity, altogether incite discourses in which young contemporary artists must take an active role. Because raising awareness, resistance, protest and the definition of artistic positions are fundamental requisites of a healthy society. We are not under the illusion that it is possible to find instant solutions to the pressing problems of violence, racism, populism, environmental damage, social injustice, homophobia, corruption, or substandard mass media, but we believe that one of the duties of contemporary art is to offer strategies for the emergence of a dialogue regarding all of these questions. The reason for repeatedly announcing the competition for the show Young Contemporary Statements is to discover and present the dynamics of Hungarian contemporary art and the subversive, constructive and destructive positions it involves the most important collective characteristic of which is the desire for freedom. Sári Stenczer, curator Call for applications The competition is announced by the Municipality of the City of Pécs, the Zsolnay Heritage Management Public Benefit Company, and the Ferenc Martyn Foundation For Free Art Education, with support from the Hungarian Institute in Paris and Jeune Création Européenne - Biennale Itinerante d Art Contemporain. The formal and technical approach of the submitted works is completely free for interpretation, without any restraints on the genre. Applicants can submit a maximum of one artwork or one group of works made after The works selected by the curator will be on display as a group exhibition, hopefully at the former Bóbita Puppet Theatre in Mária Str, Pécs. During the exhibition, an independent professional jury will select 8 works that shall represent Hungary in October at Jeune Création Européenne, a travelling biennale presenting young European artists, in Montrouge, in the vicinity of Paris. Technical details of the application Anyone under the age of 35, of Hungarian nationality, or of foreign nationality living in Hungary can participate in the competition with their own works. The works should be uploaded after registration to the website in a digital format, between 1-15 April The application should contain an accurately filled registration data sheet, a CV, the reproduction, draft or other blueprint of the work (in.doc,.jpg,.flv formats) and a statement of maximum 1500 characters, related to the application material. Each submitted application can be consulted on the website, so it is also necessary to upload thumbnail images showing fragments of the submitted works in 80 x 80 pixels (RGB, jpg files). The images attached to the application should be uploaded in RGB colour, 72 dpi resolution jpg format, maximum 3 Mb each, otherwise they cannot be displayed on the website. Video files are only accepted in maximum 400x300 pixel.flv format of up to 10 mb each. Online converter can be found at or the websites below. For PC: For Macintosh: The competition s announcer covers the expenses of transporting the works to Pécs and their installation. The authors of the exhibited works receive a contribution of HUF 25,000 and free accommodation for the night of the vernissage. Also, a free catalogue will be published in two languages. 8 works will be selected by a jury to represent Hungary this year at the Jeune Création Européenne Biennale. According to the plans, the winners will receive contribution for transportation as well as free accommodation in Paris for the time of the vernissage in Montrouge. The works exhibited in France will be included in the English catalogue of Jeune Création Européenne, and will tour the exhibition spaces of the biennale partner cities along with the international selection. (http://www.jceforum.eu) The international exhibition will be on show in the autumn of 2012 in Pécs, at the large exhibition space of the Zsolnay Cultural Quarter. Applicant understands and accepts that the author of the work is responsible for any breach of personal- or copyrights, including financial responsibility ensuing from the breach of such rights. By submitting the application, the participant automatically accepts the terms and conditions of the competition and consents that the organizers use reproductions of the works in publications related to the competition and for display on the internet, free of charge. The artworks remain the property of the author. Organizers reserve the right to remove any application from the competition for not meeting the conditions of the competition, or for breach of personal- or human rights. Deadline for submitting the applications: 1-15 April 2011, 24:00 Further information: Sári Stenczer, curator of the exhibition and organizer of the competition Members of the jury that selects the 8 winners: Stéphane Corréard, curator, critic, director of the contemporary department of Cornette de Saint-Cyr auction house, Paris Júlia Fabényi, art historian, director of Museums of Baranya County Gábor Gerhes, artist Tímea Junghaus, art historian, curator Zoltán Sebôk, essayist Sári Stenczer, independent curator, organizer of the exhibition 12 13

7 /// Pálfi György örökzöld logójának anagrammája. Kb plakátot szeretnék kiragasztani városszerte, pár nappal a megnyitó elôtt. A plakátra filccel felírva rákerülne a kiállítás helyszíne valamint a megnyitó idôpontja, mint egy koncerthelyszín és annak kezdete. Ragasztanék a kiállításnak helyet biztosító épület falára is. Az épületben pedig egy felkasírozott darabot mutatnék be, mint kiállítási tárgy. Remélhetôleg a plakátozásnak köszönhetôen olyanok is elnéznének a helyszínre, akik nem egy kiállításra számítanak a felirat láttán. /// This work consists of an anagram of the ever timely logo created by György Pálfi. We are planning to put out approximately posters all around the city a few days short of the opening event. Written in felt-pen, the time and location of the opening event would feature on these posters as if a concert was about to take place there. I would put a poster up on the wall of the exhibition site as well. Inside the space, a mounted copy of the poster would serve as the work of art itself. Hopefully, this city-wide poster campaign would lure a number of unsuspecting visitors to the exhibition, expecting to find there something entirely different. ///Antal Balázs 1978, Debrecen Bu da pes ten él és dol go zik /// lives and works in Budapest dm 2010 ofszet nyomat /// ofset print cm 14 15

8 /// Hány kalóriát égetsz el a szabadság oltárán? Minden köztéri szobor politikai vonzattal bír. Az aktuális hatalom engedélyezi, tûri vagy bontatja el. Egy turisztikai látványosság. A szabadsághoz a szabadság élményével kéne ezt a köztérit összehozni valamivel. Ha eljutottál odáig, hogy képes vagy egy pár szettben 3-5 ismétlést végezni, akkor szét lehet bontani az edzésnapokat ismétlésszám gyûjtögetô és maximális erô napokra. Az elôbbi során továbbra is csak a testsúly alkalmazandó, cél a szettenkénti, edzésenkénti totális ismétlésszám mennyiségének növelése. A maximális erô napon azonban a 3-5 ismétlés maradjon fix, viszont alkalmazz külsô terhelést övre akasztott, vagy láb közé vett tárcsa, súlyzó használatával. Érzés szerint, akár egészen minimális (0.5-1 kg) terhelésnöveléssel fokozd az ellenállást. A New Yorkban található Szabadság-szobrot a francia köztársaság ajándékozta az amerikaiaknak az 1878-as párizsi világkiálltás után mint a legmegfelelôbb ajándékot az Egyesült Államok függetlenségi nyilatkozatának centenáriumára. Az Antimédia a magyarországi Szabadság-szobor 64 éve tartott pálmalevelét, mint legmegfelelôbb ajándékot ezennel felajánlja az elmaradt Mexikó Kulturális Éve alkalmából Franciaországnak. /// How many calories can you burn in the altar of Liberty? All public statues and monuments intrinsically have political reference as all of them need legitimacy from the regime in power which either tolerates them or tears them down. Also a touristic attraction. For truly freedom, this public statue should somehow get associated with the experiment of freedom. If you have already managed to do 3 to 5 repetitions in a few sets, then you may start splitting your training schedule into days when you focus on reaching the best performance and days when you try to use maximum force. In the first kind of training, using you body weight is sufficient, with the goal of increasing the total number of repetitions you do in each set and each practice session. The second kind of training, however, should involve using extra weights by hanging a weight disc or a dumbbell from your belt or by holding it between your legs while doing the same amount of repetitions (3 to 5). You may choose to work out with as much weight as you feel comfortable with, starting with a minimal load of 0,5 to 1 kg. The Statue of Liberty in New York was a gift from the French Republic to the United States after the 1878 World s Fair in Paris as the perfect commemoration of the 100th anniversary of the Declaration of Independence. The Antimedia offers the palm leave, holding since 47 years by the Statue of Liberty, as the perfect gift for the French Republic in the occasion of the cancelled year of Cultural Mexico in France. ///Antimédia 2006, Budapest Bu da pes ten élnek és dol go znak /// live and work in Budapest Citadella fitness /// Citadel fitness 2011 vas húzódzkodó rúd, hely és korspecifikus installáció /// iron pull-up bar, site and time specific installation, cm 16 17

9 /// A munka egy mindenki által ismert multi cég épületének színeit és formavilágát használja külsôleg, viszont belül a régi parasztvilág életképe jelenik meg egy igazi gazdaságos életmóddal. Parasztok szántanak, vizet hordanak a kútról és beszélgetnek a góré mellett. A belsô világra az ablakokon keresztül nyerhetünk betekintést. Nem szeretném túlbonyolítani a dolgot. Mindenki tudja, hogy melyik az egyik legegyszerûbb módja a gazdaságos életnek és a részleges anyagi függetlenségnek. /// On the outside, my creation reflects the color and style of a widely known corporate company, but on the inside, it conjures the old world of husbandry to demonstrate what frugality really means. Peasants are tilling the land, carrying bucketfuls of water from the community well and discussing their worries, rested against the side of the corn barn. We are mere spectators of their daily life, watching them through the window. Let s keep it simple. Common sense will tell us what frugality is and how we can achieve relative financial independence. ///Békési Ervin 1986, Nagyatád Pécsett él és dol go zik /// lives and works in Pécs Közért /// Food store fa, üveg, led, akril /// wood, glass, led, acrylic, cm 18 19

10 /// Miért meredezik az Andrássy úton szent és érinthetetlen emlékmûként a berlini fal darabja? Ha ráfújnék egy graffitit, az új törvény alapján vajon börtönbe zárnának? És ha nekiesnék egy kalapáccsal? Ha már ott van, engedjék meg a járókelôknek, hogy bármikor átmászhassanak rajta, hogy átélhessék 89 szellemét. Állítsanak mellé egy létrát, vagy szereljenek rá föl színes falmászó fogásokat, jelezve, hogy ez a fal már átjárható. Ezért próbáltuk ki, mi történik, ha egy fotó kedvéért felragasztunk néhány falmászó bouldert. Sajnos, több ízben beigazolódott a gondolatom, hogy ez a budapesti berlini fal valamiért nem a lebontásának, hanem a falnak állít emléket. A fal mellett található digitális információs táblán olvasható, ahol egyszerûen egy szó sem esik a fal lebontásáról, viszont pontosan megtudhatjuk, hogy melyik évben miként erôsítették meg a védelmét. A budapesti faldarabot, amit a berlini fal lebontásának huszadik évfordulója alkalmából állítottak fel, és ünnepélyes keretek között, nemzetiszín szalaggal átkötve november 11-én avattak fel, a Berlin-Hohenschönhauseni Emlékhely (egykori Stasi-börtön) igazgatója adományozta a Terror Háza Múzeumnak. Amivel ma fiatal mûvészként meg kell küzdenünk, az nem csak egy ellentmondásos és bizarr mûemlék az Andrássy úton, hanem a jelen lévô, másokat korlátozni akaró konzervatív gondolkodásmód. Az akcióban részt vettek: Bessenyei Kati, Csüllög András, Mikulán Dávid, Pályi Nikolett /// Why is an element from the notorious Berlin wall spearing up on Andrássy Avenue, as a sacred and untouchable taboo? What if I sprayed graffiti on it, should I be jailed, just as the new laws require? And what if I tried to trash it with a hammer? If we have to put up with its presence anyway, let s at least allow passers-by to climb over it, as the real spirit of 89 commands. So let s put a ladder against it! Or at least fit it with colorful climbing holds, indicating that this wall is not there to hold anybody back anymore. These musings ultimately led me to really do stick a few boulders on it and wait for a reaction. Unfortunately, my premonition turned out to be valid: this element of the Berlin wall here in Budapest commemorates the wall itself and not the ecstasy of bringing it down. There is a digital display screen next to the wall, but it says nothing about how it was brought down; we get only dates and details of the instances when it was reinforced against breaching. This wall element was displayed with the occasion of the twentieth anniversary of its collapse. It was decorated with a tricolor ribbon and handed over to the House of Terror Museum by the managing director of the Berlin- Hohenschönhausen Memorial, formerly a Stasi prison, during an award ceremony on November 11, We, young local artists, not only have to come to terms with the presence of an awkward and controversial monument on Andrássy Avenue, but also with the influence of the intrusive, restrictive, conservative thinking. The action was performed by Kati Bessenyei, András Csüllög, Dávid Mikulán and Nikolett Pályi. ///Bessenyei Kati 1988, Budapest Bu da pes ten él és dol go zik /// lives and works in Budapest Berlini mászófal /// Berlin climbing wall 2011 poszter, boulderek, dokumentáció /// poster, boulders, documentation, cm 20 21

11 /// Schmitt Pált az Országgyûlés 2010 június 29-én a Magyar Köztársaság Elnökévé választotta, elnöki beszédében legfôbb céljaként a magyar nyelv megôrzését és ápolását nevezte meg. Ezt követôen Schmitt Pál a hegyeshalmi Paprika Csárdában járt, ahová üdvözlô sorokat is írt: Elsô álamfôi látogatásom elsô álomásán. Köszönettel: Schmitt Pál, szept. 7. Ebben a mondatban államfônk két súlyos hibát is vétett. A mondat helyesen így hangzana a jelenlegi helyesírási szabályoknak megfelelôen: Elsô államfôi látogatásom elsô állomásán." A nyelvújítás a nyelvfejlesztés egyik fajtája, amelynek során tudatos és tömeges változtatásokat hajtanak végre egy nyelvben. A nyelvújítás elsôsorban nyelvmûvelôk (írók, költôk, nyelvészek) tevékenysége, célja a szókincs bôvítése, az idegen szavak helyettesítése, a stílusújítás és az egységes nyelv megteremtése. A nyelvújítás legfontosabb eszközei az egyszerûsítés és az új szavak létrehozása, illetve hatással lehet még a nyelv fejlôdésére valamely valós vagy elképzelt tiszta nyelvhez való visszatérés igénye is. (Wikipedia) /// The Parliament elected Pál Schmitt President of the Republic of Hungary on June 29, In his inauguration speech, he mentioned the preservation and cultivation of the Hungarian language among the primary objectives of his presidential term. Not much later, Pál Schmitt spent some time in Hegyeshalom, where he signed the guest book of Paprika Inn, including the following message: "Elsô álamfôi látogatásom elsô álomásán. Köszönettel: Schmitt Pál, szept. 7. In English, approximately: I stop(p)ed here during my first ap(p)earance as President. Yours, Pál Schmitt, Sept. 7, Conspicuously, there are two rather serious spelling mistakes in this sentence, which contains two double consonants when spelled according to the spelling rules in effect: "Elsô államfôi látogatásom elsô állomásán. Hence, I am proposing a vote on the spelling of the word állam, as opposed to álam. Language reform is a form of language development, entailing massive and deliberate changes to the corpus of a language. Usually, language reform is carried out by reformers (writers, poets and linguists) who wish to widen the vocabulary, create local language solutions for foreign words, refresh the vernacular and establish a unified language. Simplification of the language and the generation of new words are the most important tools of any language reform, as well as the eventual nostalgia for a purer form of language that may or may not have existed. (Wikipedia) ///Bordás boglárka 1982, Szolnok Bu da pes ten él és dol go zik /// lives and works in Budapest Hejesírás /// Ortografy 2010 internet alapú szavazóprogram /// internet based polling software 22 23

12 /// Borsos János és Lôrinc Lilla közös entitása a kiállításra a társadalom lelkületét meghatározó, egymással kibékíthetetlen parlamenti pártok szóvivôinek (Csiba Kata/LMP, Szíjjártó Péter/FIDESZ, Török Zsolt/MSZP, Dúró Dóra/JOBBIK) szimbolikus lehalkításával, vagyis egy perces néma csendben való találkoztatásával pályázik (4 egyperces csend), a videókhoz társított 4 db különbözô tónusban megfestett trikolórral (Uniform). A szóvivôk a mûvészpár felkérésére pártházaik sajtótermében, saját szóvivôi környezetükben adták elô egyperces néma akciójukat. A felkérést Szíjjártó Péter (még) nem vállalta, így az ô filmje kényszerûségbôl manipulált. Mindkét munkát a budapesti Viltin Galériában mutatták be, a Mozdíthatatlan Ország címû kiállításukon 2010-ben. /// The symbolic muting of party spokespersons is at the backbone of this work co-authored by János Borsos and Lilla Lôrinc. Our parliamentary parties are irreconcilable with each other and their very public strife is influencing the discourse and atmosphere of our society. The spokespersons, Kata Csiba for LMP, Dóra Dúró for JOBBIK, Péter Szíjjártó for FIDESZ and Zsolt Török for MSZP are muted to accomplish what is not feasible in reality: the harmony of their message, in a one-minute (or four times one-minute) absolute silence completed by four tricolors painted in four different tones (Uniform). With the exception of Péter Szíjjártó, all spokespersons agreed to co-operate with the artists and performed the one-minute silent act in the conference halls of their respective party headquarters, in their own element. Due to the circumstances, Péter Szíjjártó has to be presented in a manipulated video until he might accept our request. Both works were displayed within the exhibition entitled Immovable Land in the Viltin Gallery in Budapest in , Budapest Székesfehérváron és Budapesten él és dol go zik /// lives and works in Budapest and Székesfehérvár 4 egyperces csend /// 4 one minute silence 2010, négycsatornás videoinstalláció /// four channel video Uniform 2010, 4 darabos sorozat, egyenként cm. akril, fatábla /// acrylic on wood, 4 piece series, each cm 24 25

13 /// A 2010-es parlamenti választások alkalmával t írtam minden pártnak, hogy elmehessek élôben festeni a szavazatszámláló rendezvényükre. Végül csak a Jobbik-tól érkezett reakció, így oda és az LMP-hez mentem el, két ellentétes felfogású szervezethez. A választások éjszakáján plein-air festettem ezt az ellentmondásos eseményt. Szándékom összetett volt: egyrészt reflexió a festészetre, mint médiumra (reprezentáció, szerep kérdései); a média hackelése; továbbá kiemelni a választások érzelmi hisztériáját. Ez utóbbi ügy egy furcsa párhuzamban jelenik meg: bár két végletesen ellentétes pártról és rendezvényeikrôl volt szó, a messianisztikus hangulat közös volt. /// With the occasion of the 2010 parliamentary elections, I sent an message to each of the competing political parties, asking permission to perform a live painting action on their vote counting event. Since I only got a reply from the Jobbik, I chose to visit two events: theirs and the one of the LMP, two organizations antagonizing each other. On election night, I performed a plein-air painting on these controversial events. I had several things in my mind: to reflect on painting as a medium (bringing up issues of role and representation); to hack the media; and to lay emphasis on the hysteria surrounding the elections. This allowed me to notice a peculiarity of these vote counting events: though two radically different parties, the supporters were in both cases carried away by the same messianic ardor. ///Brückner jános 1984, Budapest Bu da pes ten él és dol go zik /// lives and works in Budapest Nemzeti plein-air /// National plein-air 2010 vegyes technika (festmény, fotó-és videódokumentáció, ) /// mixed media (painting, photo and video documentation, ), cm; ,7 cm; cm 26 27

14 /// Idôkapszulák pöttyözik Magyarország térképét. Húsz éve, a rendszerváltó ország megfeledkezett bizonyos helyekrôl: utcák, háztömbök, grundok, akár egész kerületek váltak zárvánnyá, amelyekben megrekedt egyfajta félszeg, felejteni vágyott kelet-európaiság. Helyek, amelyek változó környezetükkel egységgé szervesülve, egy térben, de azokkal csak látszólag egy idôben léteznek. Helyek, amelyek valójában sajátos idôszámítás szerint saját múltjukból bomlanak alkotóelemeikre, hogy aztán maradványaikat csöndben visszahódítsa magának a természet, vagy korszerû életük részévé simítsák az elkövetkezô generációk. A többségi társadalomhoz mindig is gyenge szálakkal kötôdô lakóik helyett pedig lassan mindössze emberi nyomok maradnak, mígnem idôvel azok is eltûnnek. Ezeket a miniuniverzumokat nem a teljesség megörökítésének szándékával figyelem, inkább egy-egy önkényesen kiragadott részletüket igyekszem egy idejemúlt létforma ikonjává sûríteni. A 2009-ben kezdett fotóesszé a posztkommunista régió jellegzetesen átmeneti idôszakát, szimbolikus szereplôit és helyszíneit vizsgálja, amelyek pillanatok alatt könnyelmûség vagy érdektelenség okán észrevétlenül enyésznek, képpé halkulnak, és megismételhetetlen mivoltukban talán már holnap nem lesznek sehol. Egyelôre azonban még megtalálhatók. Itt. Itt, bárhol. /// The map of Hungary is speckled with capsules of time. During the political transformation twenty years ago, as the country experienced change it simply forgot about certain places streets, blocks of flats, vacant sites and whole districts became self-defined enclosures, where today a certain out-dated, awkward, longed-to-be-forgotten Eastern Europeanness still lingers. There are places which seem to be at one with other parts of the city in a single space, but their co-existence in time is only apparent; places which decompose in accordance with their own specific chronology, determined by their past, such that what remains would then either be silently reconquered by nature or enveloped by the lifestyles of tomorrow s generations. Of the inhabitants, who have never fully integrated with majority society, soon only traces will remain, until they, too, disappear in the course of time. I do not observe these mini-universes in the hope of recording entirety, but rather aim to capture the essence of these worlds by elevating certain arbitrarily chosen details into embodiments of a disappearing existence. The series begun in 2009 examines the typically transitional period and symbolic locations of post-communist space which, due to disinterest or thoughtlessness, are slowly vanishing, fading into images, with the result that their inimitable existence may cease to be present by tomorrow. But for the time being, they are still around. Here. Here, anywhere. 1978, Budapest Budapesten él és dolgozik /// lives and works in Budapest Itt, Bárhol /// Here, Anywhere c-print /// digital print, cm 28 29

15 /// Nulla felhajtással készült pillanatképek. A kaotikus képsor egyes, könnyen félreérthetô vagy inkább túlértékelhetô felvételein a nemzeti színek is feltûnnek, inkább gyakran, mint ritkán. A képek mellett stencileket láthatunk, ezek a fôbb motívumokat, szereplôket emelik ki, és a dokumentációból egyértelmû üzeneteivé válnak a félreérthetô információnak. Mondhatjuk, hogy a stencilek a kákán is a csomót keresik. Mindenesetre tudnunk kell, hogy eredetileg az összes kép egy-egy nagyon vidám szituáció dokumentarista ábrázolása. /// Casual snapshots in chaotic disorder, some of them are easy to misunderstand or overreact. More often than not, the three national colors appear on these photos. Next to the snapshots, we can see stencils emphasizing the main motifs and characters and creating a storyline rather than offering a mere casual documentation of events. Or to put it differently, these stencils are forcibly trying to find order in chaos. Notwithstanding, it is important to know that all pictures are depicting extremely joyful situations in a documentary style. ///Erdei Krisztina 1976, Szeged Budapesten él és dolgozik /// lives and works in Budapest Nincs semmi különös /// There is nothing special c-print, stencil /// digital print, stencil, cm 30 31

16 /// Mit jelent ma szabadon gondolkodni? Mennyire képes az ember saját akarata szerint dönteni saját életével kapcsolatban? Hogyan változnak az állásfoglalások, attól függôen, hogy honnan tekintünk rá? A spontán, nem egy történet mentén felfûzött polaroidképek egy-egy fogalommal egészülnek ki, mely fogalom értelmezi illetve újraértelmezi a képen látottakat. A szövegek jóskártyák alsó részei, mely fogalmak mentén a rögtönzött húzás hatására a képeken létrejött szituációk és élethelyzetek azonnali irányt kapnak, ezzel a határozott iránnyal az emberi szabadság azonnal elveszti létjogosultságát. A képen szereplô személyek a fotózás aktusa után tetszôlegesen választhattak a jóskártyákból, mely fogalom kihúzása determinálta a képi szituációt. /// What does freedom of thought mean nowadays? Is it more than a mere illusion that man has the ability to decide upon the direction of his or her life? How do our different points of view influence our standpoints? The random string of Polaroid pictures, lacking any kind of story, is completed with one expression each that helps rephrase whatever that particular picture shows. These expressions, captions taken from fortune telling cards, instantly determine the line of interpretation for the life situations depicted on the photos at the moment those are drawn, neutralizing the freedom of choice in the process. After the photo shoot, people on the pictures were allowed to choose freely from the fortune telling cards, thus determining the interpretation of the pictures. ///Fabrícius anna 1980, Budapest Budapesten él és dolgozik /// lives and works in Budapest A jövõ elõre nem látható eseményei /// The incalculable events of the future 2011 Polaroid, kartonpapír, fára kasírozva /// Polaroid, cardboard, mounted on wood, cm 32 33

17 /// Nômûvész, festônô vagyok és újabb generációba sorolom magam, mivel a feministák történeti korszakait tiszteletben tartva a házasság, a feleség, a család, az anyaság szerepeire hívom fel a figyelmet mûvészetemben. Korosztályom fô problémájának tartom a felelôsség vállalásának hiányát és mûvészetem feladatává tettem ennek kifejezését. Névválasztásom radikális a kortárs képzômûvészeti diskurzusban. A magyar népmûvészet formavilágának ábrázolása fontos festészetemben. Identitásomat meglelve, népviseletben ábrázolom magam elhervadt liliom erdômben, ahol asszonyként hervadó tulipán vagyok és várom, hogy egy mag életre keljen bennem. A nô személyiségéhez hozzátartozik a megjelenés, ezért öltözetemet ábrázolom, népviseletemet, mely jellemzôen nôk által készített és tervezett termék. Öltözetem a palóc népviseletem szoknyája, melyen virág motívumok tobzódnak, ugyanúgy, mint a kép többi részén. Mûvészetem mellet az 1400-as évektôl az 1950-es évekig kutatom a magyar és az egyetemes mûvészettörténetben a festônôket és interjúkat készítek kortárs képzômûvésznôkkel mûvészettörténész társammal, Dudás Barbarával. /// I am a woman artist, a painter who wants to see herself as belonging to the new post-feminist generation as I reflect upon marriage, family and the traditional roles of being a wife and a mother in my art. In my view, this generation is dangerously riddled with irresponsibility, so I chose to express my fears related to this matter in my art. My choice of an artistic name is considered radical within the framework of the contemporary discourse on fine art. Using the design of traditional Hungarian folk art is a prominent characteristic of my paintings. In pursuit of my truest identity, I represent myself in a traditional costume as the sole, withered tulip in the middle of a garden of faded lilies, waiting for a seed to come to life inside me. Appearance is intrinsic to a woman s personality, so I chose to wear the expressive skirt of a Palots folk wear, abundant with floral decoration, as is the rest of the picture, traditionally manufactured and worn by women. ///Fajgerné Dudás Andrea Júlia 1985, Budapest Budapesten él és dolgozik /// lives and works in Budapest Önarckép I. /// Self-portrait I olaj, vászon /// oil on canvas, cm 34 35

18 /// Mesterségesen öregített-torzított önarcképem ötletét részben a Fiatal Képzômûvészek Stúdiójában rendezett kiállításom generálta, rákérdezve ezáltal születésének és bemutatásának feltételeire. Munkám kerül mindenféle pszichologizáló és/vagy ideologikus szemléletet: az Oscar Wilde regényre (Dorian Gray arcképe) utaló festmény éppen a rögzített identitás dogmájával szembeni fricska (Nemes Z. Márió), mely egyúttal kritikával tekint a fiatalságkultusz manipulatív jelenlétére. A fiatalság fogalmához reflexszerûen tapadó pozitív tartalmak (ôszinteség, frissesség, dinamizmus, fejlôdés) a mûvészet kontextusában felerôsítik a kortárs mûvészet társadalmi szerepére vonatkozó modernizmusban gyökerezô prekoncepciókat: mintha a fiatal mûvész a haladás letéteményese lenne, aki bármennyire radikális, taszító mûvet hoz létre, az valamiféle magasabb rendû, transzcendens szépséget szolgál, egy olyan közös kulturális és társadalmi célt, amely teleologikus módon a világ megjavítására irányul. Ezzel szemben a portrém mélyen pesszimista képet fest a mûvész pozíciójáról, amelyet egyfajta konceptuális alanyiságon keresztül fogalmaz meg. E kép nem sugall mást, minthogy a progresszió ideája pusztán projekció: kultúránk tudatalatti erôk dekadens és destruktív összjátékának eredménye is, melyben az emberi alak válsága felszámolja az Én határait ez alól a testbe vetett alkotó sem kivétel, akinek szembe kell néznie saját formátlanságával. /// My self-portrait was artificially aged and warped in the wake of my exhibition in the Studio of Young Artists, redefining its own origins. I wish to avoid transplanting any ideological and/or psychological perspective into my work. This painting, evoking the novel of Oscar Wilde, The Portrait of Dorian Gray, is merely "a rap on the dogma of an unchanging identity (Márió Z. Nemes), a critical reflection on the sycophantic, omnipresent worshipping of youth. Our ill-devised reflexes tell us that youth equals sincerity, freshness, dynamism and potential. In the world of art, this bias emphasizes the Modernist preconception regarding the role of artists in society: as if the "young artist was inevitably a harbinger of progress, whose work, however radical or repulsive, reflects a kind of transcendental truth and serves the universal cultural purpose of improving our world in a teleological fashion. As opposed to this, my portrait conveys a deeply pessimistic view of the role of the artist, expressed through a sort of conceptual subjectivity. I believe that progress is nothing more than a projection; that decadent and destructive underlying forces are instrumental to construing our cultural self and that the crisis of the human figure engulfs the boundaries of a personal self. The artist is no exception from the rule: a prisoner of his own body, he must face his deformity. 1976, Budapest Budapesten él és dolgozik /// lives and works in Budapest Én (Dorian Gray Alapítvány a fiatal mûvészekért) /// Me (Dorian Gray Foundation for young artists) 2011 olaj, vászon /// oil on canvas, cm 36 37

19 /// Az installáció egy egyszerû, de mindenki számára ismert jelenséget dolgoz fel. A szíves invitáció, amely egy lábtörlôn jelenik meg, tulajdonképpen egy kedves gesztus, a felirat mégis egy olyan tárgyra kerül, aminek a funkciója egészen más. Olyan tárgyat vagyunk kénytelenek összekoszolni, ami a kedves invitáció felülete. Egy furcsa, kétélû gesztus. Ez az abszurditás inspirálta az installációt. Egy látszólag véget nem érô lábtörlés a központi motívum, illetve azok a nemzeti asszociációk, amelyek a kézzel festett lábtörlôkön láthatóak. 27 darab lábtörlô 27 ország. Lehet-e úgy csatlakozni egy közösséghez, hogy ilyen alapvetô szokásmechanizmusok ne okozzanak frusztrációt már a belépés pillanatában? Szándékosan hoznak ilyen helyzetbe bennünket, mindenkit? Vagy szándékosan nehezítik ezzel az integrációt? Az installáció két részbôl áll: egy egyperces videóból, amely idôben kalauzol bennünket végig ezen a procedúrán, bemutatva monotinitását. Illetve a 27 lábtörlôbôl, melyek vízszintesen, egymás után helyezkednek el, mutatva ezzel térbeli kiterjedést, hangsúlyozva a sokszínûséget. /// This installation is an artistic reflection on a simple and common gesture: the greeting on the doormat. A kind inscription on an object with a totally different purpose; a welcome so heartily extended even before the guest had the chance to enter the house. We read it, head it, and then are expected to stain this peculiar object of ready-made amiability by rubbing our feet into it. The absurdity of it all served as a source of inspiration for me. Feet are rubbed against the nationalistic content painted on the doormats by hand, going on forever, as it seems: 27 doormats for 27 countries. Is it possible to join a community in a fashion that such basic mannerisms wouldn t serve as causes for frustration, right from the very first moment? Are we deliberately put before this dilemma? Is somebody trying to slow our integration down? The installation has two parts: a one-minute video, presenting us the monotony of the process, and 27 doormats, horizontally placed one after the other, emphasizing geographical space and variety. ///Horváth árpád 1976, Budapest Budapesten él és dolgozik /// lives and works in Budapest welcome db lábtörlô, vegyes technika /// 27 door-mats, mixed media egyenként /// each cm videó (zene: BALVIN Nándor, vágó: Kájel Judit) /// video (music by Nándor BALVIN, edited by Judit KÁJEL) 38 39

20 /// A klasszikus modernizmus egyik meghatározó technikáját, a fotogramot popularizáltam egy ironikus gesztussal, háztartási hulladékot felhasználva. /// I intend to popularize the photogram, a crucial technique of Classic Modernism, by using household waste as an ironic gesture. ///Horváth Dániel 1980, Budapest Budapesten él és dolgozik /// lives and works in Budapest Szociogram /// Sociogram db fotogramm /// 8 photograms, cm 40 41

2014. január 10. - február 28.

2014. január 10. - február 28. 2014. január 10. - február 28. Ma, amikor a kultúra szabadsága és sokszínűsége korlátozódni látszik, észre kell vennünk, hogy működnek műhelyek és új fórumok jönnek létre, önerőből beindítva az ez idáig

Részletesebben

2014.10.03 10.12. BUdapest design week. Átvitt értelem. figurative sense

2014.10.03 10.12. BUdapest design week. Átvitt értelem. figurative sense 2014.10.03 10.12. BUdapest design week Átvitt értelem figurative sense Védnök Patron Kiemelt szakmai partnerek Leading Professional Partners Szervező Organiser Projektvezető Project Leader Kommunikáció

Részletesebben

Szókimondó és vitális

Szókimondó és vitális Sasvári Edit Szókimondó és vitális Nemes Csaba újabb munkái Nemes Csaba társadalmi érzékenységû mûvészetérôl vált ismertté. Elképzeléseit festményeken, story board-okon, animációs filmen és videómunkákban

Részletesebben

támogatóink / sponsors média támogatóink / MEdia partners www.fotohonap.hu mozi tv színház

támogatóink / sponsors média támogatóink / MEdia partners www.fotohonap.hu mozi tv színház támogatóink / sponsors hungarian month of photography A Magyar Fotóművészek Szövetsége fesztiválja www.fotohonap.hu Emberi Erőforrások Minisztériuma média támogatóink / MEdia partners mozi tv színház Média

Részletesebben

Bevezetõ. Védnök / Patron Magyar Formatervezési Tanács. Szervezô / Organiser Design Terminál Kht. Támogató / Sponsor Magyar Szabadalmi Hivatal

Bevezetõ. Védnök / Patron Magyar Formatervezési Tanács. Szervezô / Organiser Design Terminál Kht. Támogató / Sponsor Magyar Szabadalmi Hivatal Védnök / Patron Magyar Formatervezési Tanács Szervezô / Organiser Design Terminál Kht. Bevezetõ Támogató / Sponsor Magyar Szabadalmi Hivatal Médiatámogatók / Media partners Szerkesztõ/Editor Fábics Natália

Részletesebben

Rippl-Rónai József Válogatás az Antal Lusztig Gyűjteményből

Rippl-Rónai József Válogatás az Antal Lusztig Gyűjteményből Rippl-Rónai József Válogatás az Antal Lusztig Gyűjteményből Válogatás az Antal Lusztig Gyűjteményből A Selection from the Antal Lusztig Collection Rippl-Rónai József József Rippl-Rónai Válogatás az Antal

Részletesebben

Golf & luxuséletmód magazin Golf & Luxury Lifestyle Magazine. Jet Set. UVA-védelem UVB-védelem Licochalcone

Golf & luxuséletmód magazin Golf & Luxury Lifestyle Magazine. Jet Set. UVA-védelem UVB-védelem Licochalcone Tartalom/Content Jet Set Golf & luxuséletmód magazin Golf & Luxury Lifestyle Magazine 2009 Nyár/Summer INNOVÁCIÓ 14. oldal/page 19. oldal/page 27. oldal/page 34. oldal/page 5 köszöntő/greetings 6 HÍREK/News

Részletesebben

Konferencia-kiadvány Konference Materials

Konferencia-kiadvány Konference Materials Magyar Szociológiai Társaság Wesley János Lelkészképző Főiskola Konfliktus és társadalmi innováció a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája és közgyűlése 2010. november 5-7., Wesley János Lelkészképző

Részletesebben

Szeretettel köszöntjük az Édesanyákat! Happy Mother s Day! József Attila: Mama

Szeretettel köszöntjük az Édesanyákat! Happy Mother s Day! József Attila: Mama 2013. MÁJUS május 31. évfolyam 4. szám May 2013 Volume 31, MAY Issue 2013 4. Tartalom A Washingtoni Magyar Amerikai Szövetség Lapja Newsletter of the Hungarian American Association of Washington Vezetőségi

Részletesebben

Szenteleki Gábor. Kiállítás / Exhibition 2007. 09. 07-2007. 09. 23.

Szenteleki Gábor. Kiállítás / Exhibition 2007. 09. 07-2007. 09. 23. Szenteleki Gábor Kiállítás / Exhibition 2007. 09. 07-2007. 09. 23. Nekünk, nyugatiaknak, igazabb, ami rejtve van, mint ami látszik. (Roland Barthes) For us in the west, it is more truthful what is hidden

Részletesebben

MELLÉKLET. Martinkó józsef. molnár szilvia, 2014/6. Szerkesztette:

MELLÉKLET. Martinkó józsef. molnár szilvia, 2014/6. Szerkesztette: MELLÉKLET 2014/6. Szerkesztette: molnár szilvia, Martinkó józsef FTC-stadion Groupama Aréna melléklet 1 A legek stadionja Interjú Fürjes Balázzsal Határidő előtt, többletköltség nélkül, rekordsebességgel

Részletesebben

itt van japán! japan is here különszám 2011/21. INGYENES / FREE 2011 / 09 / 26 2011 / 10 / 09

itt van japán! japan is here különszám 2011/21. INGYENES / FREE 2011 / 09 / 26 2011 / 10 / 09 INGYENES / FREE 2011/21. különszám itt van japán! japan is here 2011 / 09 / 26 2011 / 10 / 09 2. Butoh és Előadóművészeti Fesztivál / Budapest - Pozsony - Krakkó Butoh and Performing Arts Festival / Budapest

Részletesebben

Kedves Olvasó! Dear Reader! Central European Rural Youth Centre CERYC

Kedves Olvasó! Dear Reader! Central European Rural Youth Centre CERYC Central European Rural Youth Centre CERYC Kedves Olvasó! A 2010. március 11-13. között megrendezett Legjobb Gyakorlatok Workshop központi témája a fiatal gazdák szerepe a vidékfejlesztési programok megvalósításában;

Részletesebben

LIVING IN EUROPE. The Annual Report of the Hungarian European Business Council. EURÓPÁBAN ÉLÜNK A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése.

LIVING IN EUROPE. The Annual Report of the Hungarian European Business Council. EURÓPÁBAN ÉLÜNK A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése. 2012 LIVING IN EUROPE The Annual Report of the Hungarian European Business Council EURÓPÁBAN ÉLÜNK A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése 14 Years H E B C R E P O R T 2 0 1 2 Hungarian European

Részletesebben

Az ombudsmanok tíz éve. Ten years of ombudsmen

Az ombudsmanok tíz éve. Ten years of ombudsmen Az ombudsmanok tíz éve Ten years of ombudsmen 1995 2005 ISBN 963 218 676 1 Egyszer megjelenő jubileumi kiadvány Kiadó: Országgyűlési Biztos Hivatala 1051 Budapest, Nádor u. 22. Telefon: 475-7100, Fax:

Részletesebben

20 to 23 August 2015

20 to 23 August 2015 OFFICIAL RACE PROGRAM 20 to 23 August 2015 BUDAPEST, HUNGARY www.ironmanbudapest.com EUROPEAN TOUR 2015 WELCOME TO THE JOURNEY! www.ironmanbudapest.com IMPRESSZUM IMPRINT Kiadó: Kropkó Promotion Kft. 1145

Részletesebben

A próféták hazatérnek V.

A próféták hazatérnek V. A próféták hazatérnek V. értékesítéssel egybekötött kiállítás Out of mind/az elmén túl Sárközy Pál / Werner Hornung 2010. február 8 26. A kiállítást megnyitja Rubik Ernô építész 2010. február 7-én, vasárnap

Részletesebben

Everyday Wishes. No. 86. December 2006. Hétköznapi kívánság ISSN 1171-8978

Everyday Wishes. No. 86. December 2006. Hétköznapi kívánság ISSN 1171-8978 No. 86 December 2006 ISSN 1171-8978 Hétköznapi kívánság Mi az, amire igazán vágyunk Karácsonykor? Egy kis békességre, egy kis nyugalomra? Szeretetre? Megértésre? Bizonyára legtöbben olyanra vágyunk, amit

Részletesebben

KULTURÁLIS IDENTITÁS: a vallás szerepe Európában. CULTURAL IDENTITY: the Role of Religion in Europe

KULTURÁLIS IDENTITÁS: a vallás szerepe Európában. CULTURAL IDENTITY: the Role of Religion in Europe KULTURÁLIS IDENTITÁS: a vallás szerepe Európában CULTURAL IDENTITY: the Role of Religion in Europe KULTURÁLIS IDENTITÁS: a vallás szerepe Európában című konferenciát a Szegedi Tudományegyetem Állam- és

Részletesebben

alapítva 2001 Kiváló magyar tartalmak versenyehungarian Quality Content Award www.efestival.hu

alapítva 2001 Kiváló magyar tartalmak versenyehungarian Quality Content Award www.efestival.hu alapítva 2001 efestival Kiváló magyar tartalmak versenyehungarian Quality Content Award www.efestival.hu Kiadja az efestival Programiroda Felelôs kiadó: Dr. Mlinarics József 2009. november www.efestival.hu

Részletesebben

IN THE FINISHING STRAIGHT CÉLEGYENESBEN HUNGARY S SUCCESSFUL INTEGRATION MAGYARORSZÁG SIKERES INTEGRÁCIÓJA

IN THE FINISHING STRAIGHT CÉLEGYENESBEN HUNGARY S SUCCESSFUL INTEGRATION MAGYARORSZÁG SIKERES INTEGRÁCIÓJA 2003 IN THE FINISHING STRAIGHT HUNGARY S SUCCESSFUL INTEGRATION The recommendations of the Hungarian EU Enlargement Business Council CÉLEGYENESBEN MAGYARORSZÁG SIKERES INTEGRÁCIÓJA A Magyar EU Bôvítési

Részletesebben

I N N E W Z E A L A N D

I N N E W Z E A L A N D - 97 M A G Y A R S z ó B U L L E T I N O F T H E H U N G A R I A N C O M M U N I T Y I N N E W Z E A L A N D N O V E M B E R 2 0 0 9 FOTÓ: HELLYER GÁBOR B O R Í T Ó: E LőADÁS W E L L I N GT O N B A N A

Részletesebben

2012/2 Kolozsvár, 2012

2012/2 Kolozsvár, 2012 2012/2 Kolozsvár, 2012 Szerkesztõbizottság: Balázs Géza (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, Nyugat-magyarországi Egyetem, Szombathely) Marian Petcu (Universitatea Bucureşti) Reinhold Stipsits (Universität

Részletesebben

CATALOGUE. 2011 BuSho International Short Film Festival 1

CATALOGUE. 2011 BuSho International Short Film Festival 1 CATALOGUE 2011 BuSho International Short Film Festival 1 CONTENT MUNKATÁRSAK / BUSHO TEAM: GÁbELI TAMÁS, fesztivál igazgató / festival director 1. KÖSzÖNTŐ / WELCOME 2. ELŐzSŰRI / PRE-JURY DIÁKzSŰRI /

Részletesebben

PATH TO THE EUROZONE ÚT AZ EUROZÓNÁHOZ. The Report of the Hungarian European Business Council. A Magyar Európai Üzleti Tanács jelentése

PATH TO THE EUROZONE ÚT AZ EUROZÓNÁHOZ. The Report of the Hungarian European Business Council. A Magyar Európai Üzleti Tanács jelentése 2005 PATH TO THE EUROZONE The Report of the Hungarian European Business Council ÚT AZ EUROZÓNÁHOZ A Magyar Európai Üzleti Tanács jelentése PATH TO THE EUROZONE The Report of the Hungarian European Business

Részletesebben

CSIKY TIBOR Fotómunkák/Photoworks 1973-1975

CSIKY TIBOR Fotómunkák/Photoworks 1973-1975 CSIKY TIBOR Fotómunkák/Photoworks 1973-1975 CSIKY TIBOR Fotómunkák/Photoworks 1973-1975 VINTAGE GALÉRIA BUDAPEST 2 0 0 7 Százados László AZ OBJEKTÍV VALÓSÁG STRUKTÚRÁI Anyag Gravitáció Tér Tér-idô Mozgás

Részletesebben

DIPLOMÁK MENKYO - TAGSÁG Nemzetközi RAJI Budóiskola ; Jaff RAJI iskolaalapító tanár (Head-Instructor) ALL about MENKYO MEMBERSHIP CERTIFICATES

DIPLOMÁK MENKYO - TAGSÁG Nemzetközi RAJI Budóiskola ; Jaff RAJI iskolaalapító tanár (Head-Instructor) ALL about MENKYO MEMBERSHIP CERTIFICATES EUROPE HONBU DOJO 7 rue André Désilles 35000 RENNES France membership@ecoledebudo.com www.aikido-jaffraji.com DIPLOMÁK MENKYO - TAGSÁG Nemzetközi RAJI Budóiskola ; Jaff RAJI iskolaalapító tanár (Head-Instructor)

Részletesebben

VADEMECUM JELENKORTÖRTÉNET MAGYARORSZÁG VADEMECUM. A Guide to archives, research institutions, libraries, associations, museums and places of memorial

VADEMECUM JELENKORTÖRTÉNET MAGYARORSZÁG VADEMECUM. A Guide to archives, research institutions, libraries, associations, museums and places of memorial VADEMECUM JELENKORTÖRTÉNET MAGYARORSZÁG STIFTUNG AUFARBEITUNG 56 JELENKORTÖRTÉNET MAGYARORSZÁG CONTEMPORARY HISTORY HUNGARY Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány

Részletesebben

Privát fotográfia és személyes emlékezet. Private Photography and Personal Memories. Felnõttoktatási mûhely Óravázlatok

Privát fotográfia és személyes emlékezet. Private Photography and Personal Memories. Felnõttoktatási mûhely Óravázlatok Private Photography and Personal Memories Adult Learning Workshop Lesson Plans 2008 2009 Privát fotográfia és személyes emlékezet Felnõttoktatási mûhely Óravázlatok 2008 2009 Contents Tartalom József Kotics:

Részletesebben

Idegenek a kertemben médiaprojekt-fejlesztési

Idegenek a kertemben médiaprojekt-fejlesztési Idegenek a kertemben médiaprojekt-fejlesztési 3. WORKSHOP - A Te utad + Pitch it! 2012. november 15 17. Információ....2. Meghívott bírálók:...3. Meghívott szakértők:...5. Meghívott fejlesztők. 7. Projektek

Részletesebben