CIVIL EURÓPA - CIVIL MAGYARORSZÁG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CIVIL EURÓPA - CIVIL MAGYARORSZÁG"

Átírás

1 Az Európa Ház idôszakos kiadványa Amíg nem érint személyesen Visszatérô téma az Európai Unióban az állampolgári részvétel és aktivitás növelése. A legutóbbi nagyszabású uniós kommunikációs kampány a D-terv (az Európai Bizottság Kommunikációs Fôigazgatósága ezzel a címmel indított programot a demokrácia, dialógus szavak körül 2006 végén) keretében valósult meg. Ennek záróeseményét tartották "Európa jövôje: az állampolgárok szempontjai" címmel december 8-9-én Brüsszelben, az Európai Bizottság székhelyéül szolgáló Berlaymontépületben. Az egész évben tartó programsorozat során a D-terv keretében összesen hat nemzetközi, köztük a budapesti Európa Ház regionális projektjét társfinanszírozták. Ezek alapvetô feladata az volt, hogy különbözô eszközök felhasználásával az állampolgárok szintjén felmerülô kérdéseket csatornázzák a döntéshozók felé (az Európa Ház például az Európa Labirintussal vonult végig 2007 második felében Ausztrián, Magyar- és Olaszországon, Szlovákián és Szlovénián és gyûjtött véleményeket). Margot Wallström az Európai Bizottság kommunikációért felelôs alelnöke szerint nincs kiforrott megoldás arra, hogy az állampolgárokat bevonják a közpolitika alakításába. Igény viszont van rá, amit jól érzékelnek a politikusok is. A politikusok és a köz együttmûködésének azon kell alapulnia, hogy a részvételi demokrácia befolyásolni tudja a döntéshozatalt. Barabás Miklós, az Európa Ház igazgatója és Margot Wallström az Európa Labirintusban A konferencia résztvevôi alapvetôen azok voltak, akik az év során részt vettek, véleményt mondtak, javaslatokat tettek a projektekben. Például az egyik szervezet uniós közvéleménykutatást szervezett Európa-szerte és olyan embereket delegált a brüsszeli konferenciára, akik nem csapták le automatikusan a telefont a kérdezôbiztosokra, hanem fegyelmezetten válaszoltak a feltett kérdésekre. Egyikük el is mondta, hogy ôszintén szólva maga sem hitt a válaszadási hajlandóság fejében meglengetett brüsszeli útban, de telefonos válaszadóként mégis csak sikerült eljutnia az uniós döntéshozatal központjába. Így lehetett résztvevôje a brüsszeli konferenciának többek között angol kismama, görög ács, francia mérnök vagy magyar tanár is. A mintegy 300 résztvevô feladata az volt, hogy a két nap során kilenc munkacsoportban megtárgyalják az elôzetesen (az év során a hat projekt több száz konzultációja során felvetett témajavaslatokkal összhangban) összeállított kérdéseket és kiválasszák a legfontosabbnak ítélteket; az így összeállított kérdéseket pedig nyílt levél kíséretében juttatták el az Európai Unió állam- és kormányfôinek lisszaboni ülésére, ahol éppen az uniós reformszerzôdés ünnepélyes aláírásával foglalatoskodtak. Metódus A konferenciázásban egyre inkább divatba jön, hogy a klasszikus elôadás, majd az azt követô kérdések és válaszok felállás mellett valamilyen módszerrel beépítik a konferencialebonyolításba a résztvevôk aktivitását, esetleg megspékelve valamilyen szavazással és nem utolsó sorban valamilyen konkrét eredménnyel a konferencia végén (lásd például a "nyílt tér" módszerrel megszervezett EGSZB-konferenciát 2006-ban: =910). Ekkor nem csak kézzel fogható és azonnali "eredménye" lesz egy-egy összejövetelnek, de a résztvevôk is úgy érzik, hogy az "eredmény" (dokumentum, összefoglaló, kiáltvány stb.) az ô munkájuk eredménye is, és ha ügyesek és a rendszer erre lehetôséget ad még a saját maguk által fontosnak tartott megfogalmazásokat is a résztvevôk közösségének véleményévé emelhetik, ami már komoly eredmény. Ezeknek a technikáknak fôleg akkor lehet értelme, ha a. sok a résztvevô, b. eredményt kell produkálni. Brüsszelben mindkét feltétel adott volt kiegészítve azzal, hogy a cél pont az állampolgári aktivitás növelése, bemutatása, felhasználása volt. Így aztán a kilenc munkacsoportban (európai szociális modell, migráció, oktatás, az EU bôvítése, az állampolgárok bevonása, EU és Svéd civil szervezetek tanulmányútja Budapesten november oldal Uniós etikai kódex a lobbizásról Véleményeket várnak 5. oldal Európa a polgárokért aktív állampolgárok Európáért Testvérvárosi találkozók 6. oldal Civiliáda 2007 Találkoztak a civilek 7. oldal NCA-kérdôív eredmények 10. oldal Ne gyengüljön a civil kontroll a közpénzek felett 12. oldal Nyílt levél a Magyar Országgyûlés tagjai részére 13. oldal

2 A konferencia honlapja: commission_barroso/wallstrom/ communicating/conference/ dialogue/index_en.htm Az elfogadott nyílt levél szövege (magyar): commission_barroso/wallstrom/ pdf/open_letter_hu.pdf nemzeti megközelítések, az EU a világban, globalizmus és állampolgári érdek, fejlesztéspolitika) a résztvevôk feladata az volt, hogy az elôzetesen megfogalmazott és kiosztott kérdések közül hármat-hármat kiválasszanak. Mindezt pedig úgy, hogy kék körmatricákat lehetett ragasztani a továbbvinni szándékozott kérdések alá. Az így kiválasztott 27 téma alkotta azután a döntéshozók felé eljuttatott levél magját. Régi beidegzôdések Az új módszerek és az európai (és remélhetôleg hasonló mértékben a nemzeti) vezetôk növekvô nyitottsága az alulról jövô kezdeményezések iránt igénylik a hallgatóság gondolkodásának változását is. Jól jellemzi a helyzetet annak a svéd résztvevônek a hozzászólása, aki rutinból kezdte a nemzeti és uniós döntéshozókat szidni, hogy ô, Svédország eldugott kis falujában kihagyva érzi magát mindenbôl és mindig a feje fölött döntenek, és egyébként sincs semmivel megelégedve, akit csak a rutinos vitavezetô kedves, de határozott mondata szakított félbe, miszerint most pont a döntéshozatal egyik központjában van és a feladata az abban való részvétel lenne. A megváltozott hozzáállásnak köszönhetôen ma már sokszor nem az a kérdés, hogy nyilvánose egy-egy információ, hanem hogy a ránk ömlô információ-dzsungelbôl hogyan tudjuk a számunkra fontosakat megszerezni. A hajlandóság talán meg van az állampolgárokban, hogy nyitottan közeledjenek olyan, sokszor bonyolult rendszerekhez, mint az Európai Unió, de az érdeklôdés megtartása és tartalommal megtöltése még sok munkával jár a jövôben. Ugyanis - ahogy az egyik résztvevô találóan megjegyezte -: semmi sem számít, amíg nem érint személyesen. Nyílt levél A konferencia eredményeként a résztvevôk nyílt levelet fogalmaztak meg és a 27 témajavaslatot már a záró plenáris ülésen döntéshozók, így többek között az Európai Bizottság, az Európa Parlament, az Európai Uniós soros elnökségét ellátó Portugália (és a jövô év elsô felében elnök Szlovénia), az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, a Régiók Bizottsága képviselôivel ismertették, majd eljuttatták az EU állam- és kormányfôinek lisszaboni értekezletére. A brüsszeli konferencia helyszínén felállították az Európa Ház által irányított projektet jelképezô Európa Labirintust, melyet jól fogadtak és résztvevôk és amelyben viszonylag kevesen tévedtek el. Svéd civil szervezetek tanulmányútja Budapesten november A négynapos tanulmányút az Európa Ház és svéd partnere, a Svéd Felnôttképzési Szövetség (SV) közös programjának fontos része volt, melyet a két szervezet január 1. és december 31. között valósít meg "Az Európai Parlament percrôl percre egy magyar átláthatósági kezdeményezés" címmel. A programot az Európai Bizottság Igazságügy, Szabadság és Biztonság Fôigazgatósága támogatja. A magyar fôvárosba érkezô 12 fôs svéd csoport tagjai között voltak felnôttoktatással, fiatalokkal, vidékfejlesztéssel, egészségügyi problémákkal, vagy éppen bûncselekmények áldozataival foglalkozó civil szervezeti képviselôk. A tanulmányút az egyéves együttmûködés záró eseménye volt, válaszul a magyar civil szervezetek márciusi stockholmi látogatására. Kiváló alkalmat teremtett a projekt eredményeinek értékelésére, a magyar átláthatósági gyakorlat tanulmányozására, valamint kapcsolatépítésre hazai civil szervezetek és a svéd civil társadalom képviselôi között. A négynapos szakmai látogatás keretében a csoport tagjai elsô kézbôl kaphattak információkat többek között a hazai kormányzati szervezetek mûködésérôl, a minisztériumok, valamint a kormányzat együttmûködésérôl a civil társadalom képviselôivel, az Országgyûlés, illetve a törvényhozási folyamatok nyitottságának, átláthatóságának helyzetérôl, illetve a magyar civil társadalomról. A svéd civil szervezeti csoport programja során ellátogatott a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez, ahol Márkus Eszter, az NFÜ kommunikációs fôosztályának partnerségi menedzsere ismertette a társadalmi egyeztetés folyamatát elsôsorban a 2. Nemzeti Fejlesztési Terv (Új Magyarország Fejlesztési Terv) elôkészítésével kapcsolatban. Márkus Eszter elmondta, hogy általában az a gyakorlat, hogy szélesebb társadalmi egyeztetésre csak az elméleti háttéranyagok esetében kerül sor, de a magyar gyakorlatban a különbözô operatív programokhoz kapcsolódó pályázati kiírásokat is lehet(ett) véleményezni. Ez és a beérkezô véleményekre adott válaszok amik tartalmazzák azt is, hogy az adott véleményt figyelembe vették-e az egyeztetésen lévô dokumentumban, és ha igen, akkor az hol található a dokumentumban gyakorlata követendô példa lehet más országokban is, mondta Márkus. A meglehetôsen sûrû program következô állomása az "Európai Unió Házában", vagyis az Európai Parlament Tájékoztatási Irodájánál és az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletén tett látogatás volt. Szalai Zoltán, az Európai Parlament Tájékoztatási Irodájának vezetôje az Európai Parlamenttel kapcsolatos hazai információs tevékenységekrôl számolt be a csoportnak. Az iroda munkatársai korlátozott erôforrásaik ellenére újszerû és érdekes eszközök segítségével törek- 2

3 szenek a közvélemény minél szélesebb körû tájékoztatására, mint például képzések és információs rendezvények, konferenciák szervezése újságírók és egyéb érdeklôdôk részére, az Európai Parlamenttel kapcsolatos oktatási segédanyag készítése a hazai iskolák számára, vagy interaktív kiadványok kinyomtatása gyermekeknek. Mindez azért is fontos, mert bár az európai szintû közvélemény-kutatások szerint a magyarok jobban bíznak az Európai Parlamentben, mint a magyar Országgyûlésben (!), mégis viszonylag kevés információval rendelkeznek az európai döntéshozatali folyamatokról. Az iroda egy-egy konkrét szakterületen (emberi jogok, tolerancia, esélyegyenlôség) szorosan együttmûködik hazai civil szervezetekkel. Svéd-magyar szeminárium Budapest, november 20. György Gábor, az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének vezetôje többek között kiemelte, hogy meglehetôsen bonyolult hazai társadalmi környezetben végzik tájékoztató munkájukat. Ennek egyik legszembetûnôbb megnyilvánulása talán az, hogy míg a magyarok az európai átlagnál kedvezôbben vélekednek az EU-ról és nagyobb arányban bíznak annak intézményeiben, jelenleg mindössze az állampolgárok 39-41%-a támogatja az ország európai uniós tagságát! Az emberek jelentôs része nem igazán érzi a tagság mindennapi életre gyakorolt hatását, így nehéz párbeszédet kezdeményezni európai kérdésekben, vagy motiválni ôket. A Képviselet ezért nagy hangsúlyt fektet a civil szervezetekkel, a médiával és az Európai Információs Pontok hálózatával történô együttmûködésre, hogy minél több állampolgár kaphasson széles körû tájékoztatást európai kérdésekben. A svéd csoport ezt követôen ellátogatott a Fôvárosi Civil Irodába, ahol Jagasics Béla vezetô fôtanácsos és civil referens tájékoztatást adott a Fôvárosi Önkormányzat által mûködtetett iroda munkájáról, melynek fô céljai közé tartozik az önkormányzat és a budapesti civil szervezetek közötti együttmûködés elôsegítése, valamint információs és egyéb szolgáltatások nyújtása az érintett szervezeteknek, így pl. információs portál, elektronikus hírlevél, fôvárosi civil adatbázis mûködtetése, pályázatokkal kapcsolatos tanácsadás, vagy a partnerkeresések elôsegítése. Az önkormányzat rendeletet tervez a civil szervezetekkel való párbeszéd erôsítése érdekében, melynek fontos részét képezi az érintett civil szervezetek részvételének segítése a döntéshozatali folyamatokban, valamint a pályázati finanszírozási mechanizmusok átláthatóbbá tétele. A program keretében lehetôség nyílt a svéd csoport tagjai, valamint fôvárosi civil szervezetek képviselôi közötti kapcsolatépítésre is november 20-án Svédország és Magyarország: átláthatóság és civil társadalom a két országban címmel rendezett szemináriumot az Európa Ház a svéd delegáció és mintegy 50 magyar civil szervezeti képviselô részvételével. A svéd civil szektort Raymond Svensson (Svéd Felnôttképzési Szövetség) mutatta be, a magyar civil szektor sajátosságait pedig Sebestény István nonprofit kutató ismertette. A nemzeti különbségek (pl. Svédországban egyáltalán nem kötött kötelezô bírósági bejegyzéshez egy civil szervezet mûködése) között a legfeltûnôbb talán mégis a szervezetek anyagi hátterében volt. Míg Magyarországon egy-egy szervezetnek sokszor a puszta túlélésért kell küzdenie (háttérbe szorítva mûködésének célját), addig Svédországban a biztos háttér, a mindennapok anyagi fenyegetettségének hiánya tapasztalható. Legalábbis ez derül ki abból, hogy például az egyik, helyi (felnôtt)képzési köröket szervezô svéd résztvevô nem tudta megmondani, hogy a szervezetének költségvetését mintegy felét biztosító állami forrást pontosan honnan is kapja; csak arra tudott válaszolni, hogy a pénz szépen elosztva, három részletben "szokott" jönni. Az állami támogatások automatizmusa nemzeti szinten is jelen van. A felnôttképzésnél maradva: a területnek külön sora van a svéd költségvetésben és a néhány, országos szinten mûködô ernyôszervezet ebbôl az egy kalapból kap juttatást konszenzus alapján (árnyalja a képet, hogy azért itt is van baloldali illetve jobboldali felnôttképzési szövetség). A svéd csoport Ezt követôen a csoportot a budapesti Svéd Nagykövetségen Johan Berglund másodtitkár fogadta, aki svéd nyelven és svéd szemszögbôl jellemezte a magyar politikai-gazdasági-társadalmi helyzetet, valamint Magyarország helyét és szerepét az Európai Unióban. Tájékoztatójában kitért a magyar rendszerváltás és az EU-s tagságra való felkészülés folyamatára, a Magyarország számára között rendelkezésre álló EU-s forrásokra, a jelenlegi gazdasági folyamatok és szociális átalakítások nehézségeire, valamint az erôsödô svéd-magyar gazdasági kapcsolatokra is. 3

4 A szakmai programsorozat utolsó napján, november 21-én a Parlament épületében került sor eszmecserére az Országgyûlés mûködésének átláthatóságával kapcsolatos kérdésekrôl. Pettkó András (MDF), az Országgyûlés jegyzôje és az Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság tagja általános tájékoztatást adott a svéd csoport számára a magyar politikai rendszerrôl, a hazai és az európai parlamenti választási rendszer sajátosságairól, valamint a magyar civil szervezeteket érintô legfontosabb törvényekrôl, mint az 1%-os, vagy a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló törvény. Ezt követôen Király Edina, az Országgyûlés Civil Irodájának vezetôje számolt be az Iroda legfontosabb tevékenységeirôl, illetve arról, milyen programokon és kezdeményezéseken keresztül kívánják elôsegíteni a Parlament munkájának minél szélesebb körû megismertetését és a hatékonyabb civil részvételt a törvényalkotási folyamatokban. Folyamatos párbeszédre törekszenek a hazai civil szervezetekkel annak érdekében, hogy a parlament mûködése átláthatóbb legyen és javuljon az Országgyûlés és a civil szféra közötti együttmûködés. Jelenleg pl. több mint 650 szervezet szerepel az Országgyûlés ún. lobbi listáján, a Civil Iroda honlapján sok más hasznos információ mellett elérhetôk a civil szervezeteket leginkább érintô, véleményezhetô törvényjavaslatok, valamint az Országgyûlés aktuális törvényalkotási programja, és nagy népszerûségnek örvend az Iroda által szerkesztett Parlamenti Hírlevél és a középiskolás diákoknak szervezett parlamenti "különórák" programja is. Mivel a csoport tagjai között több vidékfejlesztéssel, helyi szintû tevékenységekkel foglalkozó svéd szervezet képviseltette magát, a szakmai program során a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium EU Koordinációs és Nemzetközi Fôosztályánál is sor került egy beszélgetésre dr. Flamm Benedek László fôosztályvezetô-helyettessel. Az eszmecsere során szó volt a hazai vidékfejlesztési- és agrárpolitika legfontosabb jellemvonásairól, a magyar agrárium helyzetérôl, a 2004-es EU-csatlakozásunk hatásairól, valamint a Fôosztály európai szintû és nemzetközi tevékenységérôl. A Minisztérium törekszik az átlátható és nyitott mûködésre, valamint az érintett társadalmi szereplôkkel és szakmai szervezetekkel történô folyamatos egyeztetésre, melynek egyik példája a havi rendszerességgel megrendezett tematikus szakmai fórumok. Fontos célkitûzés a fiatal gazdálkodók támogatása, valamint az agrártársadalom szemléletmód-váltásának elôsegítése, melybe beletartozik többek között az oktatás-nevelés, vagy a fenntartható fejlôdéssel és a környezetvédelemmel kapcsolatos átfogó kérdések. A program lezárásaként a csoport helyszíni látogatást tett a budapesti Emberbarát Alapítványnál. Az alapítvány többek között jelentôs svéd segítséggel Alkohol- és Drogrehabilitációs Intézetet mûködtet 1991 óta, ahol komplex prevenciós, rehabilitációs és reszocializációs tevékenységet végeznek szakképzett mentálhigiénés szakemberek, orvosok, pszichológusok és önkéntesek részvételével. Ez az intézmény az országban a legnagyobb olyan bentlakásos kezelôhely, ahol a szenvedélybetegek egészségügyi és szociális rehabilitációban vesznek részt, melynek része a munkaterápia, a kreatív foglalkozások, a csoportos terápia, az iskolán kívüli képzés, a "védett" foglalkoztatás, a nyomon követés és az értékelés is. Az alapítvány jelentôs európai uniós források segítségével komplex foglalkoztatási programokat nyújt, pl. saját pékség és asztalosmûhely mûködtetése, melyek keretében a "klienseik" államilag elismert képesítéseket szerezhetnek, és képessé válhatnak a munkaerô-piacon történô részvételre, elôsegítve visszailleszkedésüket a társadalomba. A svéd csoport számára szervezett tartalmas tanulmányút kiváló alkalmat teremtett a projekt közel egyéves tapasztalatainak értékelésére, az átláthatósággal kapcsolatos európai, svéd és magyar gyakorlatok összehasonlítására, a két ország civil társadalma közötti együttmûködés elôsegítésére, valamint a projekt lezárását követô szakmai együttmûködés kereteinek megteremtésére. Látogatás az Emberbarát Alapítvány pékségében. Szlovák nap az EGSZB-ben Ételkóstolóval, hagyományos szokások bemutatásával, nép- és komolyzenével és fiatal mûvészek kiállításával készült Szlovákia országuk napján az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság épületében. Az egész napos rendezvényt október 24-én tartották Brüsszelben. Az Európai Unió országainak bemutatkozása magyar kezdeményezésre honosodott meg az EGSZB-ben. A Magyar Napra 2005 júniusában került sor. 4

5 Uniós etikai kódex a lobbizásról Véleményeket várnak A lobbizás átláthatóvá tétele érdekében új, önkéntes bejelentkezésen alapuló nyilvántartás és egy etikai kódex bevezetését tervezi az Európai Unió. Az eddig több szakaszban tárgyalt európai bizottsági kezdeményezés nyílt társadalmi vitája most indult, ahová hozzászólásokat várnak február 15-ig. Az Európa Ház közös magyar civil álláspontot tervez a kérdésben. Az etikai kódex tervezett szövege: TERVEZET: ÉRDEKKÉPVISELETEK ETIKAI KÓDEXE Az érdekképviselet a demokratikus rendszerek legitim része. Az Európai Bizottság a közbizalom erôsítésére irányuló erôfeszítéseinek részeként önkéntes alapú nyilvántartást hozott létre, hogy az érdekképviseletet, valamint annak szereplôit és tevékenységeit átláthatóbbá tegye. A jelen etikai kódex alapszabályok gyûjteménye, amelyek részletesen leírják, milyen magatartást folytassanak az érdekképviseletek érdekeik képviselete során. E kód alkalmazásában az érdekképviselet mindazokat a tevékenységeket jelöli, amelyek célja az európai intézmények szakpolitika-alkotási és döntéshozatali folyamatainak befolyásolása. E meghatározásba nem tartoznak bele a jogi tanácsot nyújtó szakmák független tagjai, például jogászok által folytatott tevékenységek, amennyiben azok az ügyfél tisztességes eljáráshoz való alapvetô jogának, többek között közigazgatási eljárás esetében fennálló, védelemhez való jogának gyakorlásával kapcsolatosak. ELVEK Az érdekképviseletek a nyíltság, átláthatóság, becsületesség és feddhetetlenség elveivel összhangban járjanak el, ahogy azt demokratikus rendszerekben a polgárok elvárják tôlük. A Bizottság úgy ítéli meg, hogy a nyilvános adatbázisában regisztrálók vállalják ezen elvek betartását. A Bizottság tagjait és az európai intézmények személyi állományát hasonlóképpen szigorú szabályok kötelezik, amelyek biztosítják pártatlanságukat. A vonatkozó rendelkezéseket az Európai Közösségeket létrehozó szerzôdés és a Személyzeti Szabályzat tartalmazza. TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: A véleményezendô etikai kódex tervezete: consultation_code/docs/gp_hu.pdf Az etikai kódex honlapja: consultation_code/index_en.htm Az Európai Átláthatósági Kezdeményezés honlapja: eti/index_en.htm Zöld könyv az európai átláthatósági kezdeményezésrôl: eti/docs/gp_hu.pdf SZABÁLYOK A fentiekben meghatározott képviseleti tevékenységük során az érdekképviseletek: 1. megadják nevüket és megnevezik szervezetüket, 2. nyilatkoznak arról, hogy kik a megbízóik és hogy milyen érdekeket képviselnek, 3. biztosítják, hogy az uniós intézmények számára nyújtott információk legjobb tudomásuk szerint helyesek, hiánytalanok és naprakészek legyenek, 4. tisztességtelen módon nem szereznek információkat az uniós intézményektôl, és ezzel nem is próbálkoznak, 5. nem gyakorolnak befolyást az uniós tisztviselôkre annak elérése céljából, hogy azok a rájuk vonatkozó magatartási normákat áthágják, 6. volt uniós tisztviselôk alkalmazásakor tiszteletben tartják azok kötelezettségét a rájuk vonatkozó titoktartási követelmények betartására. EGYÉB RENDELKEZÉSEK Regisztráció: A regisztrációval a jelentkezôk elfogadják e kódexet. A kódex megsértése Tájékoztatjuk a regisztráltakat, hogy a fenti szabályok megsértése regisztrációjuk felfüggesztéséhez, illetve a nyilvántartásból való kizárásukhoz vezethet. Panasztétel: Az aláíróknak tisztában kell azzal lenniük, hogy e kódex szabályainak feltételezett megsértése esetén a polgároknak lehetôségük van panaszt emelni. A hozzászólások és egyéb dokumentumok közzététele: Felhívjuk az érdekképviseletekfigyelmét arra, hogy nyilvános konzultációkhoz tett hozzászólásaikat a hozzászóló nevével együtt az interneten nyilvánosságra hozzák, kivéve, ha a hozzászóló a személyes adatok közzétételével szemben kifogást emel azon az alapon, hogy az ilyen közzététel jogos érdekeit károsítaná. A dokumentumokhoz történô hozzáférésrôl szóló 1049/2001/EK rendelet alapján benyújtott kérésre elôfordulhat, hogy a Bizottságnak fel kell fednie az érdekképviseletek tevékenységéhez kacsolódó levelezést vagy egyéb dokumentumokat. 5

6 A szociális gazdaság a jövô kulcsa "A szociális gazdaság, mint a növekedés és a munkahelyteremtés kulcsterülete" címmel szervezett nemzetközi konferenciát december 3-án Brüsszelben az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság. A rendezvényen mutatták be azt a tanulmánykötetet, mely átfogó módon elemzi a szociális gazdaság egyre növekvô szerepét Európában; a kötet összehasonlító elemzéseket is tartalmaz arról, hogy az EU tagországaiban így Magyarországon is milyen a szociális gazdaság felfogása és nemzetgazdaságban betöltött szerepe. A panelviták egyik résztvevôje dr. Soltész Anikó, a SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány ügyvezetô igazgatója volt aki, hozzászólásában azt elemezte, hogy a szociális gazdaság beindulása milyen problémákat jelent Magyarországon. Kiemelte, hogy a megvalósuló programok többsége még túlélés- és nem növekedésorientált. Ezek egyébként igazolják a szociális gazdaság termékei és szolgáltatásai iránti igényt, de sokszor még hiányzik a fizetôképes kereslet fôleg azokban a régiókban, ahol a legnagyobb szükség lenne jól mûködô programokra. Soltész elmondta, hogy még nem alakult ki egy mûködô rendszer a projektek fenntarthatóvá válásának segítésére, hiányoznak a civil bankok, a kölcsönös biztosító társaságok. A kereslet biztosításához elsôsorban egy, a jelenleginél tisztázottabb munkamegosztásra lenne szükség a közszféra, a magánszféra és a szociális gazdaság között. Az Európai Unióban bevált gyakorlatok, így többek között a szociális gazdaságra hangsúlyt fektetô vállalati felelôsségvállalás (Corporate Social Responsibilty CSR) ösztönzésével pedig az új EU-tagországok éledezô szociális gazdasági programjait lehetne segíteni. Európa a polgárokért aktív állampolgárok Európáért Testvérvárosi találkozók A pályázatokat a brüsszeli székhelyû Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA) kezeli. További részletes információ az EACEA, valamint az Európai Bizottság honlapján található: citizenship/index_en.htm education_culture/ activecitizenship/ index_en.htm Az Európai Bizottság Európa a polgárokért programjának keretében megvalósuló testvérvárosi találkozók célja, hogy összehozzák a résztvevô települések polgárait, biztosítva, hogy az önkormányzati együttmûködés mellett erôs informális, személyes kapcsolatok alakuljanak ki közöttük. MIT TÁMOGAT A PROGRAM? Ezeknek a találkozóknak fontos összetevôje az európai integráció iránti elkötelezettség: az Európai Unió alapgondolatának, jövôjének és értékeinek megvitatása, az EU demokratikus életében való részvétel megtanulása, tapasztalatcsere az európai integráció konkrét, helyi vagy egyéni szinten tapasztalható elônyeirôl, a szolidaritás és az összetartozás kifejezése a testvérvárosok között, stb.; a résztvevôk között szövôdô barátság: személyes kapcsolatok kialakulása a testvérvárosok lakói között, egymás mindennapi életének megismerése, a kulturális sokszínûség és az európai közös kulturális örökség megtapasztalása és megosztása egymással, stb; az aktív részvétel: a helyi közösség (egyesületek, iskolák, önkéntes szervezetek, stb.) bevonása a projekt megtervezésébe és végrehajtásába, a résztvevôk aktív szerepvállalása (mûhelyfoglalkozások, közös kulturális elôadások, sportesemények), stb. KI PÁLYÁZHAT? Pályázatot testvérvárosi kapcsolattal rendelkezôönkormányzatok, vagy ezek jogi személyiséggel bíró testvérvárosi egyesületei, bizottságai nyújthatnak be. A pályázatot az a település nyújtja be, amely a találkozó helyszíne lesz. TOVÁBBI FONTOS TUDNIVALÓK A találkozókat létezô vagy hivatalosan elôkészítés alatt álló testvérvárosi kapcsolatok keretében lehet megvalósítani, két vagy több ország részvételével. A programban jelenleg az Európai Unió 27 tagállama vesz részt. Egy település egy naptári évben nem kaphat támogatást egynél több találkozó szervezésére. Kétoldalú találkozó esetén a meghívott önkormányzat részérôl legalább 10 résztvevô, többoldalú találkozó esetén meghívott önkormányzatonként legalább 5 résztvevô szükséges. Nem támogatható olyan csoportok részvétele, ahol a résztvevôknek több mint a fele helyi választott képviselô vagy önkormányzati munkatárs. A találkozó maximális idôtartama 21 nap lehet. A támogatás formája átalánydíj, a résztvevôk száma és a találkozó idôtartama, illetve az utazási távolság alapján meghatározott napi ráták szerint. A megítélhetô támogatás mértéke legfeljebb EUR/projekt lehet. Pályázati beadási határidô: április 1., június 1. 6

7 Civiliáda 2007 Találkoztak a civilek Tizenkettedik alkalommal rendezte meg az Európa Ház a hazai civil szektor éves kiállítását és szakmai programsorozatát, a Civiliádát. A október én a budapesti Aranytíz Mûvelôdési Központban tartott rendezvényhez kapcsolódóan országos civil konferenciát is tartottak Esélyt a civileknek címmel a Magyar Tudományos Akadémia kongresszusi termében október 18-án. Az Esélyt a civileknek konferencia felszólalói azt járták körül, hogy saját munkájukban, az élet különbözô területein milyen hatással van a civil társadalom egy olyan helyzetben, amikor a civil szervezetek szerepe érzékelhetôen felértékelôdôben van és a döntéshozatali mechanizmusok egyre jobban támaszkodnak alulról jövô kezdeményezésekre. Anne-Marie Sigmund, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság volt elnöke szerint ez a tendencia európai szinten is érzékelhetô. Sôt. Az Európai Unióban meghonosodni látszó civilbarát eljárások (melyben vezetô szerepet kíván betölteni az EGSZB) mintát adhatnak a nemzetik kormányoknak és parlamenteknek is. Gurmai Zita európai parlamenti képviselô felszólalásában megerôsítette, hogy az állampolgárokkal való közvetlen kapcsolattartást a politikacsinálás fontos elemének tartják az EU-ban; ez különösen vonatkozik az Európai Parlamentre, mint az egyetlen közvetlenül választott EU-intézményre. A hazai civil szektor helyzetét és abban a Nemzeti Civil Alapprogram szerepét Farkas István, a Magyar Természetvédôk Szövetsége ügyvezetô elnöke, az NCA Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégiuma alelnöke ismertette. Balogh Zoltán, a Nyíregyházi Fôiskola Karrier Irodájának vezetôje beszédében az iskolán túli képzés és élethosszig tartó tanulás fontossága mellett beszámolt a kultúrák közötti párbeszéd évének szentelt 2008-as év lehetôségeirôl egy nagyváros szemszögébôl. Pogasits Anita, az SOS Gyermekfalu képviseletében pedig személyes élményeit osztotta meg a hallgatósággal arról, hogy kilátástalannak tûnô helyzetekbôl is van kiút mások segítségével. A Civiliáda 2007 kiállításán immár hagyomány, hogy a hazai civil társadalom reprezentatív köre jelenik meg. Így idén is kiállítóként vettek részt a rendezvényen európai integrációval foglalkozó, környezet- és állatvédô, civil szolgáltatásokat nyújtó, szociális és egészségvédelmi szervezetek. Az 57 standon mintegy 160 szervezet állított ki. A párhuzamosan zajló szakmai programok közül a legnagyobb érdeklôdést az NCA-val foglalkozó és a kormányzati civil politikáról Csizmár Gábor szociális és munkaügyi államtitkár részvételével szervezett rendezvény váltotta ki. Az Itt tartunk most: kerekasztal a Nemzeti Civil Alapprogramról címû beszélgetésen részt vettek a különbözô testületek (tanács, kollégiumok), a miniszteri titkárság és a kezelôszervezetek (a 2007-es pályázatokért felelôs ESZA és a osért a Magyar Államkincstár képviselôi). A hozzászólásokból kiderült, hogy a civil szervezetek a túlbürokratizált pályáztatást még csak-csak elviselnék, legnagyobb bajukra, a megítélt pályázatok kifizetésére viszont fennállása óta nem tud gyógyírt az NCA (a 2007-es mûködési pályázatok kifizetése még el sem kezdôdött a rendezvény idején). Csizmár Gábor visszajáró elôadója a Civiliádának. Mostani elôadásának a kormányzat által elfogadott Határozat a kormányzati civil kapcsolatok fejlesztését szolgáló egyes intézkedésekrôl (165!2007. (VIII. 23.)) címû dokumentum adott aktualitást, mely többek között elrendeli egy civil információs portál felállítását, egy országos civil adatbázis felállítását, csökkenteni igyekszik a civil szervezetek adminisztrációs terheit, illetve kétéves gyakorisággal civil cselekvési terv elkészítését írja elô a minisztériumok számára. Csizmár szerint az új intézkedések fontos lépéseket jelentenek a kormányzat civilbarátabbá tételében. A változatos témájú szemináriumok, elôadások között megtalálható volt az élethosszig tartó tanulásról, a második nemzeti fejlesztési tervben megvalósuló operatív programokról és a civil szervezetek bekapcsolódási lehetôségeirôl, a születendô uniós reformszerzôdésrôl és a szintén készülô magyar külpolitikai stratégiáról szóló program is. A látogatók száma a Civiliáda 2007 két napja alatt 2600 volt. A látogatottság és a visszajelzések szerint a Civiliáda a civil társadalom önkifejezôdésének és kapcsolatépítésének fontos terepe, ami egy dolgot biztosan elôrevetít: a rendezvényt 2008-ban is megrendezik. 7

8 A CIVILIÁDA 2007 képekben Október én rendezte meg az Európa Ház a Civiliádát, a magyarországi civil szervezetek éves találkozóját az Aranytíz Mûvelôdési Központban és az azt megnyitó "Esélyt a civileknek!" konferenciát a Magyar Tudományos Akadémián.

9

10 NCA-kérdôív eredmények A évi Civiliáda alatt kérdôíves felmérés készült a Nemzeti Civil Alapprogram (NCA) aktuális kérdéseirôl. A Sebestény István és Barabás Miklós NCA-tanácstagok által jegyzett kérdôívre 196 válasz érkezett. A válaszokból érdekes eredményeket igen, messzemenô következtetéseket kevésbé lehet kiolvasni. Ezek szerint a válaszadók több mint kétharmada támogatta, hogy az NCA-kollégisták és -tanácstagok munkájukért kapjanak tiszteletdíjat (ez körülbelül a minimálbérnek megfelelô juttatás) és költségtérítést. A válaszadók nagy százalékban támogatták, hogy legyen az NCA testületi tagok újraválasztásának valamilyen korlátja, legtöbben (82 válasz, 42%) a két cikluson keresztül történô, bármilyen NCA-testületbe történô újraválasztást támogatták és csak 15%-uk (29 válasz) tette le a garast a korlátlan újraválasztás mellett. Érdekes módon, a testületi tagok érintettségi körébe esô szervezetek pályázási esélyeit firtató kérdésre legtöbben azt válaszolták, hogy általában ugyanolyan eséllyel pályáznak és nyernek, mint a többi pályázó (57 válasz, 29%). Rögtön ezután következik az a vélemény, hogy vannak bizonyos esetek, amikor elônyt élveznek a testületi tagok érintettségi körébe esô pályázatok, de ez nem általános (55 válasz, 28%). 21% (42 válasz) mondta azt, hogy a konkrét döntést hozó kollégiumi tagok érintettségi körébe esô szervezetek elônyben vannak és csak 17-en (9%), hogy az NCA bármilyen testületi tagja érintettségi körébe esô szervezet elônyben van. A legtöbben úgy gondolják, hogy az NCAtagok érintettségi körébe tartozó szervezetek pályázási lehetôségét ne korlátozzák (91 válasz) és csak 22 válaszadó nyilatkozott úgy, hogy ezek a szervezetek egyáltalán ne adhassanak be pályázatot. A döntô többség úgy gondolja, hogy az NCA mûködése átlátható (130 válasz), de ezen belül sokak szerint az összeférhetetlenségi szabályokon szigorítani kellene (68 válasz). A Civiliáda 2007 alatt begyûjtött NCA-kérdôiv kiértékelése 1. Jelenleg az NCA tanácsának és kollégiumainak tagjai a törvényben meghatározott módon nagyjából a minimálbérnek megfelelô tiszteletdíjat és havi költségátalányt Válaszok Válaszok kapnak munkájukért. Egyetért-e Ön a jelenlegi szabályozással? (db) (%) 1. igen, a tagokat megilleti mind a tiszteletdíj, mind a költségtérítés; nem, csak tiszteletdíjat kapjanak, a költségeiket fedezzék abból; nem, a munkájukért ne kapjanak tiszteletdíjat, de költségtérítést igen; nem, semmiféle juttatásban ne részesüljenek; nem tudom eldönteni, nincs véleményem Összes válasz: Jelenleg a Tanács és a Kollégiumok tagjainak megbízatása három évre szól. A megbízatás lejártával a Tanács, illetve a Kollégium tagja ugyanarra a tisztségére legfeljebb egy alkalommal újra jelölhetô. A törvénymódosítás ezt szigorítaná úgy, hogy egymás után csak két ciklusban lehetne tag bárki bármilyen NCA testületben. Válaszok Válaszok Mi errôl Önnek a véleménye? (db) (%) 1. egy személy csak egyetlen ciklusban lehessen tag, ne lehessen újraválasztani; egy személy egymás után maximum két ciklusban lehessen tag bármilyen NCA testületben; egy személy egymás után maximum két ciklusban lehessen tag ugyanazon NCA testületben; ne korlátozzák a választhatóságot, bárki bármennyi ideig lehessen bárhol tag, nem tudom eldönteni, nincs véleményem Összes válasz: Az Ön meglátása, tapasztalata szerint milyen elbírálásban részesülnek általában a testületi tagok érintettségi körébe esô szervezetek az NCA Válaszok Válaszok pályázati tevékenységük során? (db) (%) 1. általában ugyanolyan eséllyel pályáznak és nyernek, mint a többi pályázó; vannak bizonyos esetek, amikor elônyt élveznek, de ez nem általános; a konkrét döntést hozó kollégiumi tagok érintettségi körébe esô szervezetek elônyben vannak; bármilyen NCA testületi tag érintettségi körébe esô szervezet elônyben van; nem tudom eldönteni, nincs véleményem nincs/nem értékelhetô válasz Összes válasz:

11 4. Egyetért-e Ön azzal, hogy a testületi tagok érintettségi körébe esô szervezetek pályázati tevékenységét korlátozzák (pl. a maximálisan elnyerhetô összeg csökkentésével), Válaszok Válaszok s ha igen milyen mértékben? (db) (%) 1. nem, ne korlátozzák, ezek a szervezetek is egyenlô eséllyel indulhassanak a pályázatokon; igen, korlátozzák a konkrét döntést hozó kollégiumi tagok érintettsége esetén; igen, korlátozzák bármilyen NCA testületi tag érintettsége esetén; igen, az érintettségi körbe esô szervezetek egyáltalán ne indulhassanak a pályázatokon; nem tudom eldönteni, nincs véleményem Összes válasz: Ön szerint az NCA môködésére Válaszok Válaszok melyik állítás a leginkább jellemzô? (db) (%) 1. az NCA átláthatóan môködik, az összeférhetetlenségi szabályok megfelelôek; az NCA átláthatóan môködik, de az összeférhetetlenségi szabályokat szigorítani kellene; az NCA môködése nem eléggé átlátható, bár az összeférhetetlenségi szabályok elégségesek; az NCA môködése átláthatatlan, az összeférhetetlenség teljesen szabályozatlan; nem tudom eldönteni, egyik állítással sem értek egyet nincs/nem értékelhetô válasz Összes válasz: Határnyitás békeoszloppal Kercaszomorban Küldjön Ön is üzenetet! Kedves Barátunk! Mint tudod, december 21-én megnyílnak schengeni határaink, és Magyarország újabb hatalmas lépést tesz az európai országok közössége felé. Ennek keretében számos esemény és rendezvény szervezôdik, mi most egy kis ôrségi falu, Kercaszomor ünnepségére hívunk szeretettel - személyesen vagy lélekben. Kercaszomor a szlovén határ mellett fekszik, és osztja sok más - a valamikori nyugati határsáv mellett fekvô - kistelepülés fájó történelmét. A falunkat átszelô úton nyugat felé hatvan év óta nem járhattunk szabadon, zsákfalu volt eddig községünk. A határnyitás alkalmával a szlovén határon átvezetô eddig lezárt közút mellett egy - a két országot összekötô - békepadot és egy békeoszlopot állítunk. A békeoszlop avatása során az oszlopban magánemberek és közösségek jókívánságait is elhelyezzük. Ha úgy érzed, szeretnél egy, az alkalomhoz kapcsolódó üzenetet küldeni az Univerzum felé, tisztelj meg Bennünket és küldd el üzenetedet (vagy közösséged üzenetét). Az üzeneteket a békeoszlop belsejében helyezzük el, hogy ezzel is tovább erôsítsük a Világunkból oly nagyon hiányzó pozitív energiákat, és egy kis szellemi világosságot vigyünk a tél legsötétebb napjaiba. Arra kérünk, hogy üzenetedet az alábbi módon juttasd el hozzánk: amennyiben a megjelenítés nem kritikus számodra, küldd el a következô címre: <javascript:void(0)>. Az -ben küldött üzeneteket kinyomtatva helyezzük el az oszlopban, és semmilyen más módon nem használjuk fel; amennyiben szeretnéd, hogy üzeneted az általad elkészített formában kerüljön az oszlop belsejébe, akkor egy legfeljebb A4 méretû, fénymásoló papír minôségû vagy annál vékonyabb anyagon postán küldd el december 10-ig az alábbi címre: Önkormányzat, Kercaszomor, Fô út 57, 9945., A borítékra írd rá: "békeoszlop"! Végül, de nem utolsósorban szívesen látunk személyesen az ünnepségen. A határnyitó avatás helye és idôpontja: Kercaszomor, Vas megye, Kercaszomor és Domonkosfa között a magyar-szlovén határon, december óra. Barátsággal: Kapornaky Sándor - Kercaszomor polgármestere Kapornaky Juli Kercaszomor Ambró Judit Budapest Györgyi László Budapest A szlovén határnál fekvô ôrségi Kercaszomor település a schengeni határvédelmi egyezmény életbe lépésekor (2007. december 21.) megközelíthetô lesz közúton a szlovén határ felôl is. A határnyitás alkalmából a két országot összekötô közút mentén békepadot és békeoszlopot avatnak december 20-án. Az alkalomból az ország minden részébôl várják magánszemélyek és közösségek jókívánságait peacepoles.html 11

12 Elfogadták az szja 1%-ának felhasználásáról szóló törvény módosítását Az Országgyûlés november 5-én (207 igen, 47 nem, 23 tartózkodás) elfogadta a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló évi CXXVI. törvény módosításáról szóló elôterjesztést. A törvény módosítását - a megalkotása óta eltelt tíz év alatt - a gyakorlati megvalósítás során felhalmozódott tapasztalatok tették szükségessé. A módosítási javaslat - mely " A kormányzati civil kapcsolatok fejlesztésének irányelvei " címû programnak (civil stratégiának) is része volt - elôkészítése során az elôterjesztô Pénzügyminisztérium kikérte a civil szervezetek véleményét, és az érintettek javaslatainak többségét beépítette a normaszövegbe. A legjelentôsebb változás a törvényben, hogy fôszabályként megszûnik a jelenlegi ún. borítékos rendszer, és a rendelkezô nyilatkozat az adóbevallási nyomtatvány részét fogja képezni. Az elfogadott módosítás egységesíti a rendelkezô nyilatkozatok benyújtási határidejét is (május 20-a!). A jövôben a rendelkezô nyilatkozatokkal kapcsolatos augusztus 31-i összesített adatokról a civil kapcsolatok fejlesztéséért felelôs tárca, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium (SZMM) közvetlenül is tájékoztatást kap. Ez többek között a Nemzeti Civil Alapprogram forrásának tervezését is megkönnyíti. Jelentôs könnyítést jelent a civil kedvezményezettek számára, hogy a kapott összeg felhasználásról készített beszámolóikat az SZMM honlapján ingyenesen tehetik közzé. Forrás: Ne gyengüljön a civil kontroll a közpénzek felett! Közel háromszáz civil szervezet levelet intézett az országgyûlési képviselôkhöz. A levélben felhívják a politikusok figyelmét arra, hogy ne tegyenek olyan lépéseket, melyek az összeférhetetlenség növelése nevében gyengítenék a civil kontrollt a közpénzek felett. Az utóbbi hetekben többször kerültek a politika színpadára a civil szektor finanszírozásának kérdései, e témában néhány képviselô törvénytervezetet terjesztett be a Parlamentnek, amelynek most folyik a vitája. 290 civil szervezet által levelet intézett a parlamenti képviselôkhöz, amelyben jelezték: kiemelten fontos, hogy a civil szektort érintô törvényt az Országgyûlés megfelelôen mély szakmai és társadalmi vita után, az érintettek véleményét figyelembe véve fogadja el. A sietség ebben az esetben is végrehajthatatlan, társadalmilag káros szabályokhoz vezethet. Az aláírók nem tudják elfogadni azokat a véleményeket, amelyek általánosítva bûnbaknak és a korrupciós, törvénytelen pártfinanszírozási ügyek résztvevôinek állítják be a civil szervezeteket. A civilek támogatják az említett törvényjavaslat azon rendelkezéseit, amelyek a civil szféra és a pártpolitika szétválasztására törekszenek, de a szabályozás egyes részleteit átgondolandónak tartják. Aggodalmukat fejezték ki azonban a pályázati bizottságoknál tervezett civil összeférhetetlenségi szabályok miatt, mert szerintük ezek a tervezett rendelkezések nagymértékben visszavetnék az említett bizottságok szakmaiságát és hatékonyságát, a civil szektor önrendelkezési elveinek érvényesülését, kontraszelekcióhoz és az átláthatóság csökkenéséhez vezetnének. Az aláírók ezekben a témákban a civil szektor sajátosságait figyelembevévô és az összeférhetetlenséget szigorító, konkrét javaslatokat is megfogalmaztak és kérik a parlamenti pártokat a véleményük figyelembevételére. A levelet kezdeményezô szervezetek: Alkoholizmus Elleni Megyei ek és Klubok Országos Szövetsége, Civil Egyeztetô Fórum, Civitalis, Civil Rádiózásért Alapítvány, Csillebérci Okosodó, Európa Ház, Európa Jövôje, Holocén Természetvédelmi, HÖOK a Hallgatókért Alapítvány, Közösségfejlesztôk e, Levegô Munkacsoport, Magyarországi Ifjúsági Szállások Szövetsége, Magyar Természetvédôk Szövetsége, Nem Állami Felsôoktatási Intézmények Országos Régió e, Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány, Országos Fogyasztóvédelmi, Rákóczi Szövetség, SOS-Gyermekfalu Magyarországi e, Századvég Politikai Iskola Alapítvány, Szociális Innováció Alapítvány, Tudományos Ismeretterjesztô Társulat 12

13 Nyílt levél a Magyar Országgyûlés tagjai részére Tisztelt Képviselô Asszony/Úr! Az utóbbi hetekben többször került a politikai kommunikáció színterére a civil szervezetek és az állami pályázati források ügye. E témában több képviselô törvényjavaslatot nyújtott be az Országgyûléshez (T/4120. számú törvényjavaslat a közpénzekbôl nyújtott támogatások átláthatóságáról). Állásfoglalásunkkal törvényhozói munkájukat szeretnénk segíteni. Kiemelten fontos, hogy a civil szektort érintô törvényt az Országgyûlés megfelelôen mély szakmai és társadalmi vita után, az érintettek véleményét figyelembe véve fogadja el. A sietség ebben az esetben is végrehajthatatlan, társadalmilag káros szabályokhoz vezethet. Rendkívül fontosnak és támogatandónak tartjuk a törvényhozók azon törekvéseit, hogy a civil szektort megszabadítsák a pártpolitikai befolyástól és a támogatási folyamat során növeljék az átláthatóságot, erôsítve az állami pénzek hatékony és törvényes felhasználását. Nem tudjuk elfogadni azonban azokat a véleményeket, amelyek általánosítva bûnbaknak, és a korrupciós, törvénytelen pártfinanszírozási ügyek résztvevôinek állítják be a civil szervezeteket. Támogatjuk az említett törvényjavaslat azon rendelkezéseit, amelyek a civil szféra és a pártpolitika szétválasztására törekszenek, de a szabályozás egyes részleteit átgondolandónak tartjuk. Aggodalmunkat fejezzük ki, hogy olyan összeférhetetlenséget akarnak kialakítani a támogatásokról döntô bizottságokban résztvevô civil szervezetek pályázati lehetôségeivel kapcsolatban, amely gyengítené a civil kontrollt. A tervezett rendelkezések nagymértékben visszavetnék az említett bizottságok szakmaiságát és hatékonyságát, a civil szektor önrendelkezési elveinek érvényesülését, kontraszelekcióhoz és az átláthatóság csökkenéséhez vezetnének. A javaslat céljaival egyetértve, a tervezett lépések helyett javasoljuk többek között a nyilvánosság erôsítését, a bizottságokban résztvevô szervezetek projektjei szakmai és pénzügyi ellenôrzésének szigorítását, az alulról jövô delegálás általánossá tételét. Továbbá azt, hogy a civil képviselôket szigorúbb feltételekkel és kötelezôen számoltathassák el az ôket megválasztó szervezet. Véleményünk szerint ezek az általunk javasolt intézkedések hatékonyabban szolgálják a törvényt kezdeményezôk céljait. Ugyancsak aggályosnak tartjuk az olyan rendelkezéseket, amelyek a pályázatok benyújtását feleslegesen bürokratizálják (például a vezetô testületek döntéséhez kötve a pályázást). Minden olyan intézkedés, amely szükségtelenül korlátozza a civil szervezetek mûködését, az állami szervek tevékenységének kontrolljában betöltött szerepét, ellentétes a szóban forgó törvényjavaslat preambulumában kinyilvánított célokkal, a közpénzekbôl nyújtott támogatások fokozottabb átláthatósága megteremtésének szándékával. Az eredeti törvényhozói akarattal megegyezôen szükségesnek tartjuk a Nemzeti Civil Alapprogram civil önkormányzatiságának megerôsítését és az Alapprogram forrásainak hozzáigazítását a növekvô 1%-os felajánlásokhoz. Lényeges volna megteremteni az Alapprogram által támogatott projektek folyamatos szakmai ellenôrzésének kereteit is. Tisztelt Törvényhozó! Kérjük, hogy fontolja meg javaslatainkat és olyan jogszabály megszületését támogassa, amely növeli az átláthatóságot, de nem gyengíti a valódi civil társadalom tevékenységét november 9. A NYÍLT LEVELET ELFOGADÓ CIVIL SZERVEZETEK FELSOROLÁSA ABC SORRENDBEN: számú Zrínyi Ilona Úttörôcsapat A Barátság Hídjai Alapítvány A Bodrogközi Emberért, az emberségért A fény túlsó oldalán..." Látássérültek Regionális Közhasznú e A Jövô Szakképzéséért Alapítvány A Lélek Mûvészete Közhasznú Alkoholizmus Elleni Megyei ek és Klubok Országos Szövetsége Állatbarát Alapítvány AQUILA Arany Kapu Civil Szövetség Art Misszió Nemzetközi Mûvészeti és Hagyományôrzô Kiemelkedôen Közhasznú Alapítvány Asztmás és Allergiás Betegek Országos Szövetsége (ABOSZ) Balmazújvárosi Környezetvédelmi Csoport Baranya Megyei Falugondnokok e Baranyai Emberekért Szövetség B-A-Z Megyei Civil Közéletiek Szövetsége Bécsi Körúti Nyugdíjas Klub Békés Megye Mûszaki Haladásért Alapítvány Békés Megyei Zöld Kör Beklen a Nagykunsági Civil Társadalomért Alapítvány Beretzk Péter Természetvédelmi Klub Biokultúra Közép-Magyarországi BOCS Alapítvány Bodrog Boruth Elemér Alapítvány Bosta Uniós Felzárkózásáért Budakalászi Környezetvédô Csoport Budapesti Orvos-egészségügyi Eszperantó Szakcsoport Bújj, bújj zöld ág Gyermekhívogató Civicus Európa Alapítvány Civil Egyeztetô Fórum Civil Rádiózásért Alapítvány Civil Szemle Alapítvány Civilek Inotáért Civitalis Civitas Czékus Tamás Családok a Családokért Polgári 13

14 Csalán Környezet- és Természetvédô CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi et Csermely Környezetvédelmi Csillebérci Okosodó Csongrád Megyei Cigányok Demokratikus Szövetsége Da Bibere Zalai Borlovagrend Dánszentmiklósért Dél-alföldi Teleházak Regionális Közhasznú e Dorogi Környezetvédelmi Duna-táj Magyar-Izraeli Baráti Kör ECOVAST Ec-Pec Alapítvány Egyház- és Vallástörténeti Akadémia Közhasznú Alapítvány Együtt Nagyszentjánosért Civil Életfa Környezetvédô Szövetség ÉLETTÉR Közösség- és Településfejlesztô "Elfogadott másság, együtt a fogyatékosokért" Alapítvány Élhetôbb Zalaszernivánért Közhasznú Élôlánc a Városért Élôlánc Magyarországért közéleti mozgalom Elsô Nyírségi Fejlesztési Társaság Elszegényedés-ellenes Nemzeti Mozgalom E-misszió Természet- és környezetvédelmi Emu Tenyésztôk e Energia és Környezet Alapírvány Eötvös József Klub Építôk Természetbarát Sportegyesület Erdei Iskola Erdélyi Vándor Székelyek Köre Erdôszél Lakóközösség Észak-alföldi Teleházak Regionális Közhasznú e Eszperantó Értékmentô Alapítvány Európa Ház Európa Jövôje Európai Értékek Magyar Hagyományok Ifjúsági Falugondnokok Duna-Tisza Közi e Falusi Turizmus Szabolcs Szatmár Bereg Megyei Szervezete Fauna Feledékeny (Alzheimer-kórral és más emlékezetzavarral élô) Emberek Hozzátartozóinak Társasága Felsô-Kiskunsági Gazdaságfejlesztô Alapítvány Felsô-Kiskunsági Közösségi Munkások e Felsô-Tisza Alapítvány Fészek Nagycsaládosok Szegedi e Fészekrakó Fókusz Stúdió Alapítvány Garabonciás Folklór Gartai Népfôiskolai GATE Zöld Klub Generation Europe Magyarország Alapítvány Georgikon Néptáncegyüttes Göcsej Természetvédelmi Alapítvány Gömöri Környezet- és Tájfejlesztô Gyermek Intenzív Terápiáért Alapítvány Gyermekeinkért Sátoraljaújhely Alapítvány Gyôri Civil Családok e a Környezetünkért Gyôri Civil Kontroll Gyôri Civil Szövetség Gyôri Fotóklub Gyôr-Moson-Sopron Megyei Társadalmi Egyesülések Szövetsége Hahota-joga Országos Közhasznú Határokon Túli Magyarságért Alapítvány Hatvani Környezetvédô Havasi Gyopár Alapítvány Herman Ottó Természetvédô Kör HEY-HÓ ÉLET Közhasznú Alapítvány Hidegkúti Érdekvédô Holocén Természetvédelmi Homokrészi Tanyavilágét Horus Alapítvány HÖOK a Hallgatókért Alapítvány Hulladék Munkaszövetség (HuMuSz) Human Integra Alapítvány Huták Virágai - Zemplénért Kulturális és Közéleti egyesület Ifjúságért Alapítvány Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Népmûvészeti Jószolgálat Alapítvány Kalocsakörnyéki Környezetvédelmi Kaptárkô Természetvédelmi és Kulturális Karaván Mûvészeti Alapítvány "Kassák Klub" KSE Közmûvelôdési és Sportegyesület Kecskés László Társaság Alapítvány Kelet-magyarországi Népfôiskolai Kerecsen Ifjúsági Keresztényekért Alapítvány Keresztúri Társas Kör Kincsestár Kulturális, Környezetvédelmi és Egészségmegôrzô Kis- és Középvállalkozások e Kis Túr Természetvédelmei Közhasznú Kisalföld i Társaskör Kiskassáért Német Kiskôrös Városi Petôfi Sándor Nyugdíjas Kiss Áron Magyar Játék Társaság Kiút Szociális és Mentálhigiénés Komárom Környéki Civil Társulás Komáromi Talpasíjászok Közhasznú Konduktív Nevelési Rendszer Nemzetközi Petô András Társasága Könyvvel Anyanyelvünkért Alapítvány Környezeti Nevelési Hálózat Országos Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózata,+B218 Körösvidéki Humánfejlesztô Kör Közép- és Kelet-Európai Munkacsoport a Biodiverzitás Megôrzéséért Középmagyarországi Technikai és Tömegsportklubok Budapesti Szövetsége (KTTBSZ) Közép-Magyarországi Zöld Kör Közép-Tiszai Vidékfejlesztô Alapítvány Közhasznú Alapítvány a Dadogókért Közösségfejlesztôk e Kulturális és Szabadidôs Ladomér Lakóközösségi Szervezetek Szövetsége Lát-Kép Lépéselôny közhasznú a diplomások foglalkoztatásáért Levegô Munkacsoport Magosfa Környezeti Nevelési és Ökoturisztikai Alapítvány Magyar Békeszövetség Magyar Gazdák Termelô Szövetsége Magyar Gazdaságért Alapítvány Magyar Közlekedési Klub Magyar Madártani és Természetvédelmi Magyar Szív Magyar Tartalomipari Szövetség Magyar Település- és Területfejlesztôk Szövetsége Magyar Természetvédôk Szövetsége Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezete Magyar Williams Szindróma Társaság Magyar-Flamand Együttmûködési és Kulturális Magyar-Izraeli Baráti Körök Dunamenti Szövetsége Magyar-Japán Baráti Társaság Magyar-Lengyel Baráti Társaság Közhasznú Magyarock Dalszínház Színházi Magyarország Természeti és Kultúrális Örökségéért Alapítvány Magyarországi Ifjúsági Szállások Szövetsége Magyarországi Németek Pécs-Baranyai Nemzetiségi Köre Magyarországi Prostituáltak Érdekvédelmi e Magyar-Román Baráti Társaság Marcel Loubens Barlangkutató "Marci" Cukorbeteg Gyermekekért Közhasznú Alapítvány Matralocal z sport club Megélhetésért Küzdôk i Szervezete 14

15 Mentálhigiénés Mûhely Méntelek Jövôjéért Közhasznú Alapítvány "Mernye-Geszti Kertbarátok" Közhasznú Mernyéért Somogyért Dél-Dunántúlért Közhasznú Mernyei Fiatalokért Közhasznú Alapítvány Mocsaiak Mocsáért "Mosolyvirág" Nagycsaládosok Debreceni e MTESZ Békés Megyei Szervezete Munkanélküliek, Álláskeresôk és Segítôik Veszprém Megyei e Nagycsaládosok Országos e Nagykovácsi "gr. Tisza István" Nemzeti Kör Napkori Diáksport Napraforgó Alapítvány a Sérült Gyermekekért Naszályi Polgári Kör Nem Állami Felsôoktatási Intézmények Országos Régió e Németvölgyi Nimfea Természetvédelmi Nógrád Megyei Tudományos Ismeretterjesztô Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány (NIOK) Nonprofit Szektor Analízis (NOSZA) Nôk a Médiában Nôk a Nôkért Együtt az Erôszak Ellen Nyikom Hegyisport- és Természetvédô Klub Nyírcsaholyért Nyírségi Látássérültek e Nyírségi Segítô Kéz Alapítvány Nyugdíjasklubok és Idôsek "Életet az éveknek" Országos Szövetsége Országos Fogyasztóvédelmi Óvoda a Családokért Alapítvány Ökológiai Stúdió Alapítvány Ökorégió Alapítvány a Fenntartható Fejlôdésért Önkéntes Központ Alapítvány Örökzöld Lakóközösség Páneurópa Barátok Alapítványa Pannon Természetvédô Szövetség Parlagfûmentes Magyarországért Pásztói Városvédô Pécsi Zöld Kör Pipacs Plaza Real Kulturális Alapítvány Polaris Pro Futuro Bono Dél-Alföldi Regionális Pro Natura St. Gotthard Civil Összefogás (PRONAS) Programváltozatok a Vidékfejlesztésre Civil Szövetség Rákóczi Szövetség Rákoscsaba - Újtelepért Reflex Környezetvédô Regionális Civil Központ Alapítvány Regionális Érdekvédelem Alapítvány "Rex" Komáromi Állatvédô Rózsa Sádt Gyôzô Alapítvány Sapientia Hungariae Alapítvány Sas-Vár Sport, Kultúr, és Ifjúságnevelô SecondWind Mátrafüredi Sportegyesület /kh./ Sikeres Tokaj - Hegyalja Sorskerék Alapítvány SOS-Gyermekfalu Magyarországi e Suli Harmónia 2007 Századvég Politikai Iskola Alapítvány Szegedi Írók Társasága Székelykapu Alapítvány Szekszárd Kistérségi Civil Fórum Szekszárdi Civil Szervezetek Közössége Szellemi Erôforrás Szent Adalbert Misszió Alapítvány Szigeti Nôk e SZIKE Környezet- és Egészségvédelmi Szociális Fórummozgalmakért Alapítvány Szociális Innováció Alapítvány Szocio East Szociális Szolgáltató és Módszertani Központ Szolnoki Iskolavédônôk e Szombathelyi Szív a Szívért SZÓ-TÉR a társadalmi nyilvánosságért SZPFTE Szeged pedagógus Fáklya Természetbarát Társadalmi Egyesülések BAZ Megyei Szövetsége Társadalmi Egyesülések BAZ Megyei Szövetsége TÉR Ifjúságsegítô Iroda Természet és Környezetvédôk Solti e Természetbarát Diákkör Természet-és Környezetvédô Tanárok e TESZ Csongrád Megyei Szervezet Tisza Klub Tiszafüredi Menóra Alapítvány TIT Siófok Tolna Megyei Állat- és Természetvédô Alapítvány Tolna Megyei Tudományos Ismeretterjesztô Tudományos Ismeretterjesztô Társulat Tudományos Ismeretterjesztô Társulat Pásztó Városi e Tunyogi Erzsébet Gyógyító Játszóház Alapítvány a Halmozottan Sérült Gyermekekért Újhelyi Polgári Együttmûködés ÚJPA Stoma Klub egyesület Uniós Tanoda Alapítvány Útirány Utolsó Szalmaszál Alapítvány Úttörôk Pest Megyei Társulása Ürömi Teleház Közhasznú Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztô Vass Miklós Értelmileg Akadályozottakat Segítô Közhasznú Védegylet Viruló Kert Baráti Közhasznú VIVACE Zenei Vízivárosi LSE VOÉMA/ Szegedi Vakok Otthonában Élôk Megsegítéséért Alapítvány/ XXI. Század Magyarországáért Alapítvány Zalai Ásványokért Alapítvány Zemplén a Magyarságért Alapítvány Zemplénért Civil Szervezetek Szövetsége Zempléni Diabétesz Asztaltársaság Zempléni Fiatalok Határok Nélküli Együttmûködéséért Zempléni Fiatalok Nevelésének Segítésére Zempléni Gombász Zöld Akció Zöld Érdek Alapítvány Zöld Kapcsolat Zöld Kör Zölderô Környezetvédô és Szépítô Zöldgömb Sport Klub Zöldövezet Közhasznú Reformszerzôdés magyarul Az Európai Unió új reformszerzôdésének tervezete elérhetô magyar fordításban is az Európai Tanács honlapján: 15

16 Könyvajánló A könyvek megvásárolhatók a Nonprofit könyvesboltban: konyvesbolt/ KULCS A SIKERES EU- PÁLYÁZATOKHOZ 3. A hazai EU-támogatások rendszerében Dr. Flamm Benedek László (szerk.) Mint ismeretes, 2007 és 2013 között egy új támogatási rendszerben lehet uniós pénzekre pályázni. Magyarország korábban soha nem látott nagyságú összeget 8 ezer milliárd forintot fordíthat fejlesztésekre. Az EUforrások sikeres felhasználásához ismerni kell az új rendszert, többek között a támogatható tevékenységek rendkívül széles körét, a kapcsolódó pályázati eljárásokat, az elektronikus alapú pályázást, a pályázati adatlapok kitöltését, a nyertes projektek végrehajtásával kapcsolatos követelményeket. A Budapesti Corvinus Egyetemen mûködô EU Munkacsoport legújabb könyve az elsô olyan hazai kézikönyv, amely több mint 300 oldalon részletezi a közötti támogatási rendszert, pályázati lehetôségeket, és a pályázatírásra vonatkozó ismereteket. EU MUNKACSOPORT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET BUDAPEST, 2007 ISSN oldal 5500 Ft FOGYASZTÓVÉDELMI JOG Fazekas Judit A könyv szerzôje bemutatja a fogyasztóvédelem gazdasági és jogi alapjait, a fogyasztóvédelem sokoldalú jogi szabályozását, mely hasznos gyakorlati segédeszközként segítséget nyújt mind a fogyasztók, mind a szolgáltatók számára. A kézikönyv az alábbi témákat dolgozza fel: a fogyasztók tájékoztatása, oktatása; termékbiztonság, termékfelelôsség, minôségvédelem; a fogyasztói szerzôdések sajátos szabályai; a fogyasztóvédelem és versenyjog kapcsolata, a fogyasztók tisztességtelen befolyásolása; a fogyasztóvédelem és reklámjog; a fogyasztóvédelem jogorvoslati rendszere; a fogyasztóvédelem intézményrendszere. A mû nemcsak a fogyasztók, szolgáltatók számára nyújt segítséget, hanem hasznos segédeszköz valamennyi fogyasztóvédelmi joggal foglalkozó hallgató és oktató számára is. COMPLEX KIADÓ BUDAPEST, 2007 ISBN oldal 5460 Ft KÉZIKÖNYV AZ EURÓPAI UNIÓRÓL Hetedik, átdolgozott kiadás Horváth Zoltán A könyv az EU mûködését politikai, gazdasági és jogi szempontok alapján egyaránt bemutatja. Közérthetô nyelven, részletesen ismerteti az EU intézményi, jogi, döntéshozatali rendszerét, gazdaságpolitikáját és minden szakpolitikájának mûködését. A kötet több mint 300 kifejezésbôl álló fogalomgyûjteménnyel, önmagában is használható EU-lexikonnal is kiegészül. A Kézikönyv népszerûségét annak is köszönheti, hogy az Európai Unióhoz hasonlóan folyamatosan megújul, és az olvasót naprakészen tartja az Unió változó világában. Kevés olyan kiadvány van Európa-szerte, amely ilyen ütemben és ilyen szorosan követi az integráció fejlôdését. Az új kiadás immár feldolgozza a 2004-es és 2007-es bôvítések következményeit, részletesen ismerteti az EU-t várhatóan 2009-tôl új alapra helyezô reformszerzôdés változtatásait, valamint elemzi a as költségvetési idôszakban az egyes szakpolitikák fejlôdési irányait. HVG-ORAC LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ KFT. BUDAPEST, 2007 ISBN oldal 4800 Ft Civil Európa - Civil Magyarország Az Európa Ház idôszakos kiadványa Felelôs kiadó: Európa Ház Európa Ház Cím: 1016 Bp., Dezsô u. 3. Levélcím: 1389 Bp., 62., Pf Telefon: (1) Fax: (1) Internet: Szerkesztô: Barabás Miklós Közremûködôk: Barabás Áron, Kiss Zsófia A kiadvány megjelenését az Európa Bizottság Kommunikációs Fôigazgatósága, a Nemzeti Civil Alapprogram támogatja. Nyomdai munkák: Count Press Nyomda Internet: 16

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM 2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM AZ ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVÉNEK CÉLKITŰZÉSEI az Unio Tanácsa 2010/37/EK döntése alapján Az Európai Unión belüli önkéntes tevékenység

Részletesebben

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Európai Gazdasági és Szociális Bizottság AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Külkapcsolatok Az EGSZB és a Nyugat-Balkán: kétszintű megközelítés Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) kettős regionális

Részletesebben

Európa a polgárokért pályázatíró szeminárium. Budapest, 2015.01.30. és 2015.02.04.

Európa a polgárokért pályázatíró szeminárium. Budapest, 2015.01.30. és 2015.02.04. Európa a polgárokért pályázatíró szeminárium Budapest, 2015.01.30. és 2015.02.04. A program áttekintése Legfontosabb változások, újdonságok A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT 2014-2020 A program

Részletesebben

Érdekeltségi viszony. Civil szervezet címe Budapest József A. út 12. elnök, alapító Szeged, Brüsszel krt. 18/B kuratóriumi elnök

Érdekeltségi viszony. Civil szervezet címe Budapest József A. út 12. elnök, alapító Szeged, Brüsszel krt. 18/B kuratóriumi elnök Alföldi Andrea "Nebántsvirág" Gyermek- és Ifjúságvédő Közhasznú Egyesület 1051 Budapest József A. út 12. elnök, alapító - 00016/23/2005. 00019/23/2005 szerepvállalásának segítése - 00058/01/2005 3 490

Részletesebben

A program áttekintése A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT

A program áttekintése A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT A program áttekintése A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT 2014-2020 A program célja a polgárok ismereteinek javítása az EU történelméről & sokszínűségéről az európai polgárság megerősítése az uniós

Részletesebben

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szociális védelemről és társadalmi befogadásról szóló 2008. évi Közös Jelentés A szegénység 78 millió embert, köztük

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban

A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban Dönsz Teodóra, csoportvezető Magyar Természetvédők Szövetsége Zöld Régiók Hálózata A program célja a hazai környezetvédők

Részletesebben

Jean Monnet tevékenységek

Jean Monnet tevékenységek Jean Monnet tevékenységek Nemzetközi pályázati lehetőségek a felsőoktatás fejlesztésében Európán belül és a világban 2014. november 3. Koós-Herold Zsuzsa A Jean Monnet tevékenységek fő célja az oktatás

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik Géniusz Országos Tehetségnap Budapest, 2010. március 27. Sarka Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke A tehetségsegítés nemzeti

Részletesebben

A program áttekintése A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT

A program áttekintése A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT A program áttekintése A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT 2014-2020 A program célja a polgárok ismereteinek javítása az EU történelméről & sokszínűségéről az európai polgárság megerősítése az uniós

Részletesebben

. NAPIREND Előterjesztés Salföld Község képviselő-testület 2015. március 31-i ülésére

. NAPIREND Előterjesztés Salföld Község képviselő-testület 2015. március 31-i ülésére . NAPIREND Előterjesztés Salföld Község képviselő-testület 2015. március 31-i ülésére Tárgy: Gázló Környezet- és Természetvédő Egyesület támogatási kérelme Előterjesztő: Fábián Gusztáv polgármester Előkészítette:

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005 SZÖVETSÉG a Közösségi Részvétel Fejlesztéséért Egyesület 4025 DEBRECEN, Török Bálint u. 4. KÖZHASZNÚSÁGI JELENÉS 2005 Tartalom I. A szervezet általános adatai, szervezet céljának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére 8. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a 2014. évi civil keretre Előterjesztő:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról MeH-et vezető miniszter Iktatószám:MEH/ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról Budapest, 2008. május Melléklet A Kormány./2008.

Részletesebben

Döntéshozatal, jogalkotás

Döntéshozatal, jogalkotás Az Európai Unió intézményei Döntéshozatal, jogalkotás 2012. ősz Lattmann Tamás Az Európai Unió intézményei intézményi egyensúly elve: EUSZ 13. cikk az intézmények tevékenységüket az alapító szerződések

Részletesebben

LOBBI HELYETT PARTNERSÉG - egy új egyeztetés kezdete. dr. Rétvári Bence. Parlamenti Államtitkár

LOBBI HELYETT PARTNERSÉG - egy új egyeztetés kezdete. dr. Rétvári Bence. Parlamenti Államtitkár LOBBI HELYETT PARTNERSÉG - egy új egyeztetés kezdete dr. Rétvári Bence Parlamenti Államtitkár Lobbi 2 Lobbi Lobby előcsarnok előszoba. Európában külön törvényi szabályozás: Nagy Britannia, Franciaország,

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i ülésére Előterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i ülésére Tárgy: Pályázat előkészítése és benyújtása az Európa a polgárokért testvérvárosi találkozók programra Az

Részletesebben

Zala Megyei Civil Információs Centrum. Horváth Rita - irodavezető

Zala Megyei Civil Információs Centrum. Horváth Rita - irodavezető Zala Megyei Civil Információs Centrum Horváth Rita - irodavezető Tevékenységek Szakmai tanácsadási rendszer biztosítása: Jogi, közhasznúsági Pénzügyi, könyvviteli és adózási Pályázati Forrásteremtési Számítógép-kezelési

Részletesebben

Előterjesztés. - a Közgyűléshez

Előterjesztés. - a Közgyűléshez NYíREGYHÁZA Ügyiratszám: szoc-8266-1/2016. Ügyintéző: Dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Közgyűléshez - "Gyermekeinkért 16" Alapítvány által benyújtani kívánt a "Társadalmi szerepvállalás erősítése a

Részletesebben

TESTVÉRVÁROS-PROGRAM ÚTMUTATÓ KONFERENCIÁK ÉS SZEMINÁRIUMOK

TESTVÉRVÁROS-PROGRAM ÚTMUTATÓ KONFERENCIÁK ÉS SZEMINÁRIUMOK TESTVÉRVÁROS-PROGRAM ÚTMUTATÓ 2004 KONFERENCIÁK ÉS SZEMINÁRIUMOK 1. Mit jelent a tematikus konferencia és a training szeminárium? 2. Ki szervezhet konferenciákat és szemináriumokat? 3. Ki pályázhat? 4.

Részletesebben

Civil szervezetek együttműködési lehetőségei. Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum Alapítás 2001

Civil szervezetek együttműködési lehetőségei. Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum Alapítás 2001 Civil szervezetek együttműködési lehetőségei Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum Alapítás 2001 Civil szervezetek szerepe Részvételi demokrácia elősegítése Állampolgárok csoportjai véleményének

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

Kormányzati CSR Prioritások és Cselekvési Terv Magyarországon Amit mérünk javulni fog MAF Konferencia, október 02.

Kormányzati CSR Prioritások és Cselekvési Terv Magyarországon Amit mérünk javulni fog MAF Konferencia, október 02. Kormányzati CSR Prioritások és Cselekvési Terv Magyarországon Amit mérünk javulni fog MAF Konferencia, 2014. október 02. Tölgyes Gabriella Vezető főtanácsos, CSR koordinátor Nemzetgazdasági Minisztérium

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2014.11.25. C(2014) 9048 final A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) a Bizottság főigazgatói, valamint a szervezetek vagy önfoglalkoztató személyek közötti megbeszélésekről

Részletesebben

Generációk. Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Por és hamu. Tervezési környezet. 0-16 éves. 17-32 éves. 33-47 éves. 48-66 éves.

Generációk. Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Por és hamu. Tervezési környezet. 0-16 éves. 17-32 éves. 33-47 éves. 48-66 éves. Mobilitás az ifjúsági munka módszertani szolgáltatója Generációk 33-47 17-32 0-16 48-66 67-87 Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Látjátuk feleim szümtükhel, mik vogymuk: isa, por ës homou vogymuk

Részletesebben

A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS

A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS Az Együttműködésről Mi is az az OGP? A Nyílt Kormányzati Együttműködés (Open Government Partnership - OGP) egy önkéntes részvételen

Részletesebben

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységének gyermekvédelmi vonatkozásai

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységének gyermekvédelmi vonatkozásai A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységének gyermekvédelmi vonatkozásai Gesztelyi Tamás Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum A Debreceni KEF bemutatása KEF szakmai fórum 2003. óta működik Debrecenben

Részletesebben

ESZA Kht. Dr. Tátrai Ferenc Ügyvezető igazgató

ESZA Kht. Dr. Tátrai Ferenc Ügyvezető igazgató ESZA Kht. Dr. Tátrai Ferenc Ügyvezető igazgató Alapítás: 2179/2000 (VIII. 19) korm. hat. Társasági Szerződés: 2000. október 16. Bejegyzés: 2001. február 26. Munkaszervezet felállítása: 2001. április 3.

Részletesebben

A projekt folytatási lehetőségei

A projekt folytatási lehetőségei "Függő(k) kapcsolatok - a drog területet képviselő civil szervezetek érdekképviseleti célú együttműködését fejlesztő projektje az ország három régiójában A projekt folytatási lehetőségei Gondi János Debrecen,

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu

KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu Közhasznúsági jelentés 2009. Tartalom a) A számviteli beszámoló 2 b) A költségvetési

Részletesebben

Civil szervezetek működési célú támogatása 2015 (NEA-15-M)

Civil szervezetek működési célú támogatása 2015 (NEA-15-M) Civil szervezetek működési célú támogatása 2015 (NEA-15-M) A pályázatok benyújtása az alábbiak szerint lehetséges: Közösségi környezet kollégiuma esetén: 2015. március 16-ig Mobilitás és alkalmazkodás

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2014/12. szám

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2014/12. szám PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2014/12. szám Kedves Klaszter Tagok! Továbbra is korlátozott a pályázati lehetőségek száma, de a friss lehetőségekről folyamatosan tájékoztatjuk Önöket. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 194/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről Budapest, 2009. január 2 Vezetői összefoglaló

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP-1.3.5-16 Alapvető célok: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

Barcelonai Folyamat 10.

Barcelonai Folyamat 10. Az Euro-mediterrán Partnerség és a kultúra 40. Kultúrák közötti párbeszéd vagy a gazdasági érdekek újabb fajta megnyilvánulása? - az Euro-mediterrán Partnerség és a kultúra A mediterrán régió nagy és kiegészítő

Részletesebben

A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló kormányhatározat

A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló kormányhatározat A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló kormányhatározat Magyarország Kormánya kiemelt figyelmet fordít és felelősséget visel a fogyatékos személyek iránt, és biztosítani kívánja e

Részletesebben

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 A támogató és a lebonyolítók Forrás EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Lebonyolítók Ökotárs Alapítvány Autonómia Alapítvány Demokratikus Jogok Fejlesztéséért

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

Ref # 1 A program neve: Kapacitásépítő támogatási program. Munkatársak Célcsoport száma 3 fő / ország Civil szervezetek és önkormányzat ok

Ref # 1 A program neve: Kapacitásépítő támogatási program. Munkatársak Célcsoport száma 3 fő / ország Civil szervezetek és önkormányzat ok Ref # 1 Kapacitásépítő támogatási program az 5 950 000 USD 212 088 USD fő / önkormányzat ok Az 5.000 USD támogatással indított Kapacitásépítő támogatási program célja a demokrácia és civil társadalom eszményeinek

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben

Új lehetőségek a civilek számára. Morvay Levente

Új lehetőségek a civilek számára. Morvay Levente Új lehetőségek a civilek számára Morvay Levente Civil törvény főbb szabályozási területei Szervezeti formák Működés keretei Letétbe helyezés Civil Információs Portál Közhasznú jogállás szabályozása Nemzeti

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban

SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban III. Észak-Alföldi Önkormányzati Energia Nap Nyíregyháza, 2012. június 19. Szabados Krisztián gazdasági

Részletesebben

NONPROFIT ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETEK FEJLESZTÉSE

NONPROFIT ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETEK FEJLESZTÉSE NONPROFIT ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETEK FEJLESZTÉSE (PL.3346) Érdekvédelem, érdekegyeztetés az Európai Unióban és Magyarországon I. Rácz-Káté Mónika CIMET - a civil világ fűszere TÁMOP 5.5.3-09/1-2009-0013

Részletesebben

Pályázati Hírlevél 1. évfolyam - 22. szám 2013. október 28. Hallgatók számára

Pályázati Hírlevél 1. évfolyam - 22. szám 2013. október 28. Hallgatók számára Pályázati Hírlevél 1. évfolyam - 22. szám 2013. október 28. Hallgatók számára Tisztelt Olvasó! A Pályázati Hírlevél célja, hogy heti rendszerességgel összegyűjtse a Magyarországon és nemzetközi viszonylatokban

Részletesebben

A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szervezeti és Működési Szabályzata A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szervezeti és Működési Szabályzata Szekszárd 2013. február I. A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum jogállása, feladatai A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum

Részletesebben

Első Nyírségi Fejlesztési Társaság 4400 Nyíregyháza, Damjanich u. 4-6. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.

Első Nyírségi Fejlesztési Társaság 4400 Nyíregyháza, Damjanich u. 4-6. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. Első Nyírségi Fejlesztési Társaság 4400 Nyíregyháza, Damjanich u. 4-6. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. Egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámoló mérlege

Részletesebben

A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10.

A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10. A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10. A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEKRE VONATKOZÓ EURÓPAI UNIÓS SZABÁLYOZÁS.MOSTANÁIG CSAK BIZOTTSÁGI

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004.április 26-i ülésére Tárgy: Szociális célú pályázatokhoz Képviselő-testületi határozat Előadó: Koósné Stohl Ilona Intézményvezető

Részletesebben

A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében

A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében EURÓPA A POLGÁROKÉRT A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében Az 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan

Részletesebben

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu Állampolgárság Magyar Születési idő 1974. 02. 02. Születési hely BUDAPEST MUNKATAPASZTALAT 2010. 05. 01. ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI

Részletesebben

2010. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért 2010.02.17.

2010. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért 2010.02.17. 2010. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért 2010.02.17. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati

Részletesebben

Országos Érdekegyeztető Tanács első félévi munkaprogramja. Plenáris ülésen megvitatásra javasolt program

Országos Érdekegyeztető Tanács első félévi munkaprogramja. Plenáris ülésen megvitatásra javasolt program Országos Érdekegyeztető Tanács 2007. első félévi munkaprogramja 2. számú melléklet I. Plenáris ülésen megvitatásra javasolt program Január 2007. évi bértárgyalások a keresetnövelés éves mértékéről ( OÉT)

Részletesebben

NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL

NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL Ferenczi Andrea elnök Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség elnökségi tag Older Women Network Europe AZ ÖREGEDÉS MŰVÉSZETE Nyíregyházi Gerontológiai Napok IV. Nemzetközi Konferencia

Részletesebben

=============================================

============================================= A Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány kéthetenként megjelenő, 9000 címre eljutó hírlevelének 262. számát böngészheti a Tisztelt Olvasó. Reméljük, talál benne hasznosíthatót. A www.nonprofit.hu

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Fiatalok Lendületben Program Időtartam: 2007-2013 Célja: Fiatalok tapasztalati tanulása nem-formális tanulási közegben a fiatalok aktív polgári részvételének elősegítése

Részletesebben

* * * Fax: (36 1) 216 7295. Dr. Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos Budapest 1051 Nádor utca 22. Tisztelt Dr. Péterfalvi Attila Úr!

* * * Fax: (36 1) 216 7295. Dr. Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos Budapest 1051 Nádor utca 22. Tisztelt Dr. Péterfalvi Attila Úr! Dr. Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos Budapest 1051 Nádor utca 22. Tisztelt Dr. Péterfalvi Attila Úr! A Magyar Természetvédők Szövetsége 2005 év elején kétszer kérte a Pénzügyminisztériumot, hogy hozza

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

A Vas Megyei Közgyűlés május 31-i határozatai. 36/2016. (V. 31.) számú határozat

A Vas Megyei Közgyűlés május 31-i határozatai. 36/2016. (V. 31.) számú határozat A Vas Megyei Közgyűlés 2016. május 31-i határozatai 36/2016. (V. 31.) számú határozat A Vas Megyei Közgyűlés az ülés tárgysorozatát az alábbiakban állapítja meg: Nyílt ülés keretében tárgyalja: 1. Beszámoló

Részletesebben

POLITIKA, OKTATÁSPOLITIKA

POLITIKA, OKTATÁSPOLITIKA SPIRA VERONIKA POLITIKA, OKTATÁSPOLITIKA FÜGGELÉK 1 Megjegyzések a Függelékhez A Politika, oktatáspolitika dokumentumgyűjteményt a függelék zárja, amely bemutatja, hogy az önkormányzati munka milyen járulékos

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV. 14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról.

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Preambulum Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési,

Részletesebben

Harmadik országból érkező idénymunkások

Harmadik országból érkező idénymunkások Harmadik országból érkező idénymunkások Szerkesztői bevezető Jelen tanulmánykötet szerkesztési elvei között szerepelt, hogy a Magyarországot és az Európai Uniót érintő migráció kapcsán a lehető legtöbb

Részletesebben

A Keresztényekért Alapítvány 2010. évi aktivitásai

A Keresztényekért Alapítvány 2010. évi aktivitásai A Keresztényekért Alapítvány 2010. évi aktivitásai 1. 2010. év január 6-án, az Európai Bizottság Szociális, Foglalkoztatási és Antidiszkriminációs Bizottságának megkeresésére kérdőívet töltött ki és küldött

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

A civil szervezetek és jogi környezetük. Szablics Bálint Civil Kapcsolatok Főosztálya

A civil szervezetek és jogi környezetük. Szablics Bálint Civil Kapcsolatok Főosztálya A civil szervezetek és jogi környezetük Szablics Bálint Civil Kapcsolatok Főosztálya Jogszabályok 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről

Részletesebben

ÉLETFA SEGÍTŐ SZOLGÁLAT EGYESÜLET

ÉLETFA SEGÍTŐ SZOLGÁLAT EGYESÜLET ÉLETFA SEGÍTŐ SZOLGÁLAT EGYESÜLET Jelenlegi projektjeink Közösségfejlesztés KÖZTÁMHÁLÓ - közösségfejlesztés, a közösségi munka munkaformái, módszerei terjesztése Közösségi Munka Műhely - közösségfejlesztők

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye. Szám: 14/349-3/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei

Részletesebben

kapcsolatok erősítése Vácott

kapcsolatok erősítése Vácott Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése Vácott ÁROP 1.A.6 2013 2013 0017 0017 A pályázati konstrukció A Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése elnevezésű pályázat célja a közigazgatási

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Civil Koncepciója

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Civil Koncepciója Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Civil Koncepciója Bevezető Magyarország Kormánya stratégiai célként fogalmazta meg az önkormányzatok és a civil szervezetek együttműködésének erősítését. Az

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. november 30-i ülése 11. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. november 30-i ülése 11. sz. napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. november 30-i ülése 11. sz. napirendi pontja Javaslat együttműködési megállapodások elfogadására a megyében működő fogyatékosok érdekvédelmi

Részletesebben

SI.nergy a szlovén munkaprogram lényege a szinergia. A 18 hónapos vagy trojka-program főbb témái. A szlovén elnökség kulturális prioritásai

SI.nergy a szlovén munkaprogram lényege a szinergia. A 18 hónapos vagy trojka-program főbb témái. A szlovén elnökség kulturális prioritásai 35. A 2008-as szlovén EU-elnökség kulturális programja 1 Az Európai Unió 2008-as szlovén elnökségének kulturális programja A 2008. január 1-jén kezdődött hat hónapos szlovén EU-elnökség elsősorban a kultúrák

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2006. október 30-i ülésére Tárgy: Döntés Zirc város részvételéről a Szociális és Munkaügyi Minisztérium helyi önkormányzatok gyermek

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

A K ÁRPÁTIKUM KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY MUNK ÁI A K ÁRPÁT-MEDENCÉBEN

A K ÁRPÁTIKUM KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY MUNK ÁI A K ÁRPÁT-MEDENCÉBEN A K ÁRPÁTIKUM KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY MUNK ÁI A K ÁRPÁT-MEDENCÉBEN A KÁRPÁTIKUM ALAPÍTVÁNY FONTOSABB CÉLJAI: 1. A kárpát-medencei magyar kulturális és természeti örökségek népszerűsítése. 2. Globalizálódó

Részletesebben

Nemzeti Együttműködési Alap Társadalmi Felelősségvállalás Kollégium 2012. évi bírálói tapasztalatai. Udvaros Renáta NEA- TF Kollégium Civil tagja

Nemzeti Együttműködési Alap Társadalmi Felelősségvállalás Kollégium 2012. évi bírálói tapasztalatai. Udvaros Renáta NEA- TF Kollégium Civil tagja Nemzeti Együttműködési Alap Társadalmi Felelősségvállalás Kollégium 2012. évi bírálói tapasztalatai Udvaros Renáta NEA- TF Kollégium Civil tagja NEA szabályozása A NEA működését a 5/ 2012 (II.16) KIM rendelet

Részletesebben

Társadalmi felelősségvállalás. Miért támogatja a MOL az iskolai közösségi szolgálatot?

Társadalmi felelősségvállalás. Miért támogatja a MOL az iskolai közösségi szolgálatot? Társadalmi felelősségvállalás Miért támogatja a MOL az iskolai közösségi szolgálatot? Mi a társadalmi szerepvállalás? ALAPGONDOLAT Nem elég kiemelkedő gazdasági teljesítményt nyújtani, meg kell találnunk

Részletesebben

I. Országgyűlés Egyenlő Bánásmód Hatóság

I. Országgyűlés Egyenlő Bánásmód Hatóság I. Országgyűlés Egyenlő Bánásmód Hatóság I. A célok meghatározása, felsorolása A diszkrimináció elleni fellépés és az egyenlő bánásmód követelményének tudatosítása, társadalmi szemléletformálás. Az esélyegyenlőség

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szám: 22.616-3/2007-SZMM. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a Miniszterelnöki Hivatalban, a minisztériumokban, az igazgatási

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete. a helyi civil szervezetek támogatásáról

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete. a helyi civil szervezetek támogatásáról C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Záradék: Kihirdetés ideje: 2015. február 25. 15. óra 40.

Részletesebben

F E L H Í V Á S. Gencsapáti székhelyű civil szervezetek évi támogatására

F E L H Í V Á S. Gencsapáti székhelyű civil szervezetek évi támogatására F E L H Í V Á S Gencsapáti székhelyű civil szervezetek 2015. évi támogatására Gencsapáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet az Önkormányzat költségvetésében civil szervezetek számára

Részletesebben

2008. évi Közhasznúsági jelentése

2008. évi Közhasznúsági jelentése ÚTON Ifjúsági - Kulturális Egyesület 4024 Debrecen, Rákóczi u. 62./A. 2008. évi Közhasznúsági jelentése Debrecen, 2008. május 30. Szűcs Kornél Balázs Elnök 1 A z ÚTON Ifjúsági Kulturális Egyesület Közhasznúsági

Részletesebben

Bács-Kiskun Megyei Civil Információs Centrum

Bács-Kiskun Megyei Civil Információs Centrum III. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2016. FEBRUÁR 08. CIC-16- Bács-Kiskun Megyei Civil Információs Centrum Főnix Kulturális és Ifjúsági Egyesület Cím: 6200 Kiskőrös, Klapka Gy. u. 79. Telefon: +36 (20) 295 59 35 E-mail:

Részletesebben

III. Kárpát-medencei Térségfejlesztési Fórum

III. Kárpát-medencei Térségfejlesztési Fórum III. Kárpát-medencei Térségfejlesztési Fórum 2010. április 16-18. között rendezte meg a III. Kárpát-medencei Térségfejlesztési Fórumot a CESCI, a zentai Ci-Fi Civil Központ segítségével. A találkozónak

Részletesebben

2016-ban legfontosabb vállalati támogatónk a Telenor Magyarország volt. Sikeres adománygyűjtést zártunk az IBS Alumni rendezvényén.

2016-ban legfontosabb vállalati támogatónk a Telenor Magyarország volt. Sikeres adománygyűjtést zártunk az IBS Alumni rendezvényén. 2016. évi beszámoló A 2016-os év a Hintalovon Alapítvány és első projektjeinek elindításáról szólt. 2016 márciusában benyújtott bejegyzési kérelmünkről 2016. május 6-án született bírósági határozat, de

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés) c. pályázati

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 SZÖVETSÉG a Közösségi Részvétel Fejlesztéséért Egyesület 4025 DEBRECEN, Török Bálint u. 4. KÖZHASZNÚSÁGI JELENÉS 2006 Tartalom I. A szervezet általános adatai, szervezet céljának

Részletesebben

Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia április 22.

Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia április 22. Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia 2016. április 22. A FENNTARTHATÓSÁGRA NEVELÉS LEHETŐSÉGEI Galambos Annamária főosztályvezető Földművelésügyi Minisztérium VÁLTSUNK SZEMLÉLETET!

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat.. MNVH. megyei területi felelős 2015. szeptember Az MNVH célja, feladatai Az MNVH célja: Az MNVH feladata a vidékfejlesztésben érdekelt összes szereplő együttműködési hálózatba

Részletesebben

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2005. ÉVRŐL

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2005. ÉVRŐL A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2005. ÉVRŐL 1. TAGTOBORZÁS, SZERVEZETÉPÍTÉS A 2003. évben 32 taggal és közel 60 támogató taggal működtünk.

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Szervezeteinek Koordinációs Együttműködése

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Szervezeteinek Koordinációs Együttműködése Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Szervezeteinek Koordinációs Együttműködése MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Működési Szabályzat ajánlás a regionális koordinációk részére. Egyesületi Elnökség által jóváhagyva: 2011.

Részletesebben

AJÁNLAT. 2013. I. negyedévében civil szervezetek számára kínált lehetőségek

AJÁNLAT. 2013. I. negyedévében civil szervezetek számára kínált lehetőségek AJÁNLAT 2013. I. negyedévében civil szervezetek számára kínált lehetőségek IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs Kft. 6725 Szeged, Kálvária sgt. 88-90. Telefon/Telefax: 62-444-188 Mobil: 0630-9381-702

Részletesebben

PREAMBULUM. 2. A Fórum feladatai. 3. A Fórum kapcsolatai

PREAMBULUM. 2. A Fórum feladatai. 3. A Fórum kapcsolatai Kisújszállás Város Kábítószerügyi Egyeztető Fórumának Szervezeti és Működési Szabályzata Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a 113/2016. (IV. 28.) számú önkormányzati határozatával

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 8. számú napirendi pont. 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 8. számú napirendi pont. 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8. számú napirendi pont 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a Szent István Egyetemmel történő stratégiai együttműködési

Részletesebben