PPKE BTK Könyvtára Régészet könyvlista 1 / 15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PPKE BTK Könyvtára Régészet könyvlista 1 / 15"

Átírás

1 PPKE BTK Könyvtára Régészet könyvlista 1 / 15 Főcím Szerző/közreműködő Kiadó/Forrásdok Év ISBN/ISSN "...A halál árnyékának völgyében járok" : A középkori templom körüli temetők kutatása. A Magyar Nemzeti Múzeumban, május között megtartott konferencia előadásai "...Messzelátó hegy gyanánt szolgált..." Szer monostor templomának építéstörténete A halál árnyékának völgyében járok Budapest Trogmayer Ottó (1934-) MNM Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark Közhasznú Társaság Csongrád M. Múz. Ig "Biharország" neolitikuma. Válogatás a környék újkőkori leleteiből Déri Múzeum Debrecen Déri Múzeum Muzeul Tarii 2000 Crisurilor "Együtt a Kárpát-medencében". A népvándorláskor fiatal kutatóinak Vii. Dolmen 2000 Bt X összejövetele "Hadak útján..." XV. A népvándorlás kor fiatal kutatói 15. Hadak útján. A népvándorlás kor fiatal Tatabányai Múz konferenciájának előadásai, Tatabánya, október 4-6 kutatóinak konferenciája, XV. Tatabánya "Magyaroknak eleiről" : ünnepi tanulmányok a hatvan esztendős Makk Szegedi Középkorász Műhely Ferenc tiszteletére "Quasi liber et pictura". Tanulmányok Kubinyi András hetvenedik ELTE BTK Régészeti Intézet születésnapjára 16. századi kastélyok Északkelet-Magyarországon : a régészeti kutatások eredményei Feld István (1951-) Rákóczi Múzeum D grafika : modellezés és megjelenítés Varga Márton Szak Kiadó X A "finnugor régészet" őstörténeti tanulságai Korompay Bertalan ( ) [s.n.] 1953 A "kettős honfoglalás" László Gyula ( ) Magvető [1978] A "szentek fuvarosa" : Divald Kornél felső-magyarországi topográfiája és Divald Kornél ( ) OMvH MÉM fényképei, A Bajkáltól a Balatonig : régészeti adatok a töröknyelvű népek történetéhez Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történettudományi Intézet Budapest Károli Ref. Egy. Hittudományi Kar 1997 A Bakony : terményrajzi és régészeti vázlat Rómer Flóris ( ) Európa A Balaton környékének műemlékei Koppány Tibor (1928-) OMvH MÉM A Balaton régészeti és történeti emlékei Radnóti Aladár ( ) Közoktatásügyi K A Békés megyei múzeumok közleményei 16., A millecentenárium évében Békés m. Múz A Békés megyei múzeumok közleményei. 20., Száz éve alakult a Békés m. Múz Békéscsabai Múzeum-Egyesület A Békés megyei múzeumok közleményei Békés m. Múz A Békés megyei múzeumok közleményei. 30. Békés m. Múz [1/b köt.] Mívelődéstört. Társulat 1876, Dobay J. könyvny. [1888/89]. 14. köt. Mívelődéstört. Társulat 1890, Dobay J. könyvny. 1874/5. 1. köt. Mívelődéstört. Társulat 1875, Dobay J. könyvny. 1875/ köt. Mívelődéstört. Társulat 1876, Dobay J. könyvny. 1876/ köt. Mívelődéstört. Társulat 1878, Dobay J. könyvny. 1877/ köt. Mívelődéstört. Társulat 1878, Dobay J. könyvny. 1879/ köt. Mívelődéstört. Társulat 1880, Dobay J. könyvny. 1880/ köt. Mívelődéstört. Társulat 1881, Dobay J. könyvny. 1881/ köt. Mívelődéstört. Társulat 1882, Dobay J. könyvny. 1882/83. [9/b. köt.] Mívelődéstört. Társulat 1884, Dobay J. könyvny. 1882/ köt. Mívelődéstört. Társulat 1883, Dobay J. könyvny. 1883/ köt. Mívelődéstört. Társulat 1884, Dobay J. könyvny. A Biharmegyei Régészeti és Történelmi-egylet évkönyve 1885/6-1887/8 Biharmegyei Régészeti és Történelmi Egylet 1888 A Biharvármegyei és Nagyváradi Régészeti és Történelmi Egylet 1896/97-iki évkönyve Biharmegyei Régészeti és Történelmi Egylet 1897 A Biharvármegyei és Nagyváradi Régészeti és Történelmi Egylet 1901/1902-iki évkönyve Biharmegyei Régészeti és Történelmi Egylet 1902 A Biharvármegyei és Nagyváradi Régészeti és Történelmi Egylet 1903/909-iki évkönyve Biharmegyei Régészeti és Történelmi Egylet 1909 A bioarchaeological study of medieval burials on the site of St Mary Connell, Brian Museum of London cop Spital : excavations at Spitalfields Market, London E1, A Budapesti Történeti Múzeum az alapítástól az ezredfordulóig Végh Katalin, K. (1938-) Bp-i Tört. Múz A Byzantine settlement in Cappadocia Ousterhout, Robert Dumbarton Oaks Research cop Library A Csanádmegyei Régészeti és Történelmi Társulat évkönyve, köt. Hornyánszky 1902 A csengelei kunok ura és népe Horváth Ferenc (1948-) Archaeolingua Alapítvány A falurendszer kialakulása Magyarországon, X-XV. század Szabó István ( ) Akad. K A Fejérmegyei és Székesfejérvár Városi Történelmi s Régészeti Egylet évkönyve évre Vörösmarty könyvny A Fejérvármegyei és Székesfejérvár Városi Történelmi s Régészeti Egylet évkönyve évre Székesfehérvár és Vidéke könyvny A festészet felfedezése. 1. köt., A látás művészete Berger, René ( ) Gondolat (ö) (1. köt.) A festészet felfedezése. 2. köt., A megítélés művészete Berger, René ( ) Gondolat (ö) (2. köt.) A fordulat : [a Magyarok VII. Világkongresszusának kötetei. I-VII.]. [2. köt.], A magyarság és a Kelet : II. őstörténeti konferencia : régészet és írásos források, történelmi szekció = The Hungarians and the Orient : II. A magyarság és a Kelet II. őstörténeti conference on ancestral history konferencia Budapest Magyarok Világszövetsége A görög Pompeji : egy vulkán régészete Hédervári Péter ( ) Gondolat 1972 A gyulafehérvári római katolikus székesegyház és püspöki palota Marcu-Istrate, Daniela Teleki László Alapítv régészeti kutatása, A hagyomány szolgálatában. Történeti ismertető Szeged és Csongrád Játszani jó! : történelmi barangolás a Móra Ferenc Múz megye múzeumairól játékok birodalmában Budapest A Herman Ottó Múzeum évkönyve, XXX-XXXI/2. Herman Ottó Múzeum 1993

2 PPKE BTK Könyvtára Régészet könyvlista 2 / 15 A hévízgyörki középkori templom : egy XIII. századi romtemplom régészeti feltárása és műemléki helyreállítása PIM A history of central European archaeology : theory, methods, and politics Archaeolingua Alapítvány A hódoltság régészeti kutatása : a Magyar Nemzeti Múzeumban MNM május között megtartott konferencia előadásai A honfoglalási kor hazai emlékei Hampel József ( ) Históriaantik Könyvesház K A honfoglaló magyar nép élete László Gyula ( ) Magyar Élet 1944 A humanizmus korának építészeti elvei Wittkower, Rudolf Gondolat A Hunyadmegyei Történelmi és Régészeti Társulat évkönyve évben történt alakulásától május 29-ig lefolyt társulati évre 1. sz. Athenaeum Kvnyomdája 1882 A Hunyadmegyei Történelmi és Régészeti Társulat évkönyve, évi folyam 3. füzete Hirsch könyvny A Hunyadmegyei Történelmi és Régészeti Társulat évkönyve, évi folyam 2. füzete Hirsch könyvny A Hunyadmegyei Történelmi és Régészeti Társulat évkönyve, évi folyam 1. füzete Hirsch könyvny A Hunyadmegyei Történelmi és Régészeti Társulat évkönyve, évi folyam 3. füzete Hirsch könyvny A Hunyadmegyei Történelmi és Régészeti Társulat évkönyve, évi folyam 4. füzete Hirsch könyvny A Hunyadmegyei Történelmi és Régészeti Társulat huszonkettedik évkönyve, Hirsch könyvny A Hunyadmegyei Történelmi és Régészeti Társulat tizedik évkönyve, az évf. 1. sz. Hirsch könyvny A Hunyadmegyei Történelmi és Régészeti Társulat tizedik évkönyve, az évf. 2. sz. Hirsch könyvny A Hunyadmegyei Történelmi és Régészeti Társulat tizedik évkönyve, az évf. 3. sz. Hirsch könyvny A Hunyadmegyei Történelmi és Régészeti Társulat tizedik évkönyve, az évf. 4. sz. Hirsch könyvny A Hunyadmegyei Történelmi és Régészeti Társulat tizenegyedik évkönyve, az évi folyam 2. füzete Hirsch könyvny A Hunyadmegyei Történelmi és Régészeti Társulat tizenharmadik évkönyve, az évi folyam 1. füzete Hirsch könyvny A Hunyadmegyei Történelmi és Régészeti Társulat tizenharmadik évkönyve, az évi folyam 2-3. füzete Hirsch könyvny A Hunyadmegyei Történelmi és Régészeti Társulat tizenkettedik évkönyve, az évi folyam 2-3. füzete Hirsch könyvny A IX. századi avar történelem görög nyelvű forrásai Olajos Teréz (1941-) Szegedi Középkorász Műhely A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve, ( ) Baranya M. Múz. Ig A kalocsai főszékeskáptalan története a középkorban Udvardy József (1911-) Intern. Soc. for Encyclopedia of Church History in Hungary (Toronto,Canada) METEM A Kárpát-medence és a magyarság régmúltja (1301-ig) Kristó Gyula ( ) Szegedi Középkorász Műhely A kárpát-medencei szarmaták temetkezési szokásai Kulcsár Valéria Osváth Gedeon Múz Alapítvány A katedrálisok kora : Művészet és társadalom, Duby, Georges ( ) Gondolat A keleti kelták : a késő vaskor a Kárpát-medencében Szabó Miklós (1940-) L'Harmattan ELTE BTK Régészeti Intézet A keresztény művészet lexikona Corvina A kínai csoda vége Kondé Zsófia PPKE BTK 2012 A királyi udvar építkezései Magyarországon, Papp Szilárd (1970-) Balassi A kora Árpád-kori magyar pénzverésről : érmetani és régészeti tanulmányok a Kárpát-medence I. Szent István és II. Vak Béla uralkodása közötti időszakának érméiről Kovács László (1942-) MTA Régészeti Int X A kőkortól a középkorig. Tanulmányok Trogmayer Ottó 60. Csongrád M. Múz. Ig születésnapjára A Közép-Dunamedence régészeti bibliográfiája : Banner János ( ) Akad. K A Közép-Duna-medence régészeti bibliográfiája Akad. K A Közép-dunamedence régészeti bibliográfiája a legrégibb időktől a XI. századig Banner János ( ) Akad. K A Közép-Dunamedence régészeti bibliográfiája, Banner János ( ) Akad. K A középkor alkonya : az élet, a gondolkodás és a művészet formái Huizinga, Johan ( ) Európa Franciaországban és Németalföldön a XIV. és XV. században A középkor és a kora újkor régészete Magyarországon. 1. = Archaeology of the middle ages and the early modern period in Hungary. 1. MTA Régészeti Int (ö) A középkor és a kora újkor régészete Magyarországon. 2. = Archaeology of the middle ages and the early modern period in Hungary. 2. MTA Régészeti Int (ö) A középkor művészete : [egyetemi tankönyv]. 1., Marosi Ernő (1940-) Corvina X A középkor művészete : [egyetemi tankönyv]. 2., Marosi Ernő (1940-) Corvina ö A középkori Európa atlasza Matthew, Donald Helikon A középkori Keresztúr-szék régészeti topográfiája Benkő Elek (1954-) MTA Régészeti Int A középkori magyar agrárium. Tudományos ülésszak Ópusztaszeren Csongrád M. Múz. Ig Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark Közhasznú Társaság A középkori Magyarország rotundái Gervers-Molnár Vera Akad. K A kunok régészeti emlékei a Kelet-Dunántúlon Hatházi Gábor MNM X À la table des seigneurs, des moines et des paysans du Moyen Âge Birlouez, Éric Éd. Ouest-France A lakáskultúra története Nagy Katalin, S. (1944-) Balassi cop A legkiválóbb festők, szobrászok és építészek élete Vasari, Giorgio ( ) Tóth Kvkereskedés A magyar falu régésze : Méri István, Kossuth A magyar nép őstörténete Bartha Antal (1927-) Akad. K X A magyar régészet regénye Panoráma 1968 A magyar régészet regénye Panoráma 1970 A magyar régészet regénye Panoráma [1976] A magyarok cselekedetei Anonymus (XII-XIII. sz.?) Osiris A magyarok és Európa a században Bóna István ( ) História MTA Tört.tud. Int X A magyarországi művészet története. [1.], Szövegkötet Corvina 1973 A magyarországi művészet története. [2.], Képkötet Corvina 1973

3 PPKE BTK Könyvtára Régészet könyvlista 3 / 15 A magyarországi művészet története. 2/1. köt., Magyarországi művészet körül A magyarországi művészet története. 2/2. köt., Magyarországi művészet körül : [képkötet] Művészettörténeti Kutató Csoport Budapest Művészettörténeti Kutató Csoport Budapest Akad. K ö X Akad. K ö (2/1-2. köt.) (2/2. köt.) A magyarországi neolitikum kutatásának új eredményei : az időrend és a Makkay János (1933-) Akad. K népi azonosítás kérdései A mezőgazdasági vaseszközök fejlődése Magyarországon a Müller Róbert (1944-) Zala M. Lvt késővaskortól a törökkor végéig A mezőgazdasági vaseszközök fejlődése Magyarországon a Müller Róbert (1944-) Zala M. Lvt késővaskortól a törökkor végéig 2. A Móra Ferenc Múzeum évkönyve 1984/85., 2. A népvándorláskor fiatal Móra Ferenc Múz kutatóinak szentesi találkozóján elhangzott elöadások A Móra Ferenc Múzeum évkönyve [Móra Ferenc Múz.] 1956 A Móra Ferenc Múzeum évkönyve [Móra Ferenc Múz.] 1957 A Móra Ferenc Múzeum évkönyve. 1982/83, 1. [Móra Ferenc Múz.] 1985 A Móra Ferenc Múzeum évkönyve. 1986, 1. [Móra Ferenc Múz.] 1986 A Móra Ferenc Múzeum évkönyve. 1987, 1. [Móra Ferenc Múz.] 1988 A Móra Ferenc Múzeum évkönyve. 1988, 1. [Móra Ferenc Múz.] 1989 A Móra Ferenc Múzeum évkönyve. 1991/92, 1. [Móra Ferenc Múz.] 1992 A Móra Ferenc Múzeum évkönyve. Studia archaeologica 1. Csongrád M. Múz. Ig A Móra Ferenc Múzeum évkönyve. Studia archaeologica 2. Csongrád M. Múz. Ig A Móra Ferenc Múzeum évkönyve. Studia archaeologica 3. Csongrád M. Múz. Ig A Móra Ferenc Múzeum évkönyve. Studia archaeologica 4. Csongrád M. Múz. Ig A Móra Ferenc Múzeum évkönyve. Studia archaeologica 5. Csongrád M. Múz. Ig A Móra Ferenc Múzeum évkönyve. Studia archaeologica 6. Csongrád M. Múz. Ig A Móra Ferenc Múzeum évkönyve. Studia archaeologica 7. Csongrád M. Múz. Ig A Móra Ferenc Múzeum évkönyve. Studia archaeologica 8. Csongrád M. Múz. Ig A Móra Ferenc Múzeum évkönyve. Studia archaeologica 9. Csongrád M. Múz. Ig A múlt születése. [14.], Afrikai királyságok Garlake, Peter Helikon ö X A múlt születése. [3.], Bibliai tájak Moorey, Peter Roger Stuart (1937-) Helikon ö A múlt születése. [7.], Britek, frankok, vikingek Dixon, Philip Helikon ö A művészet története. [1.], A művészet kezdetei : az őskor, Egyiptom, Mezopotámia és a prekolumbián Amerika művészete Corvina ö A művészet története. [4.], A gótika és a Távol-Kelet Corvina ö A nagy istennő városa : Uruk négyezer éve : régészekkel a Tigris és Euphratész között Keiser, Helen Gondolat 1973 A nagyszentmiklósi kincs : régészeti tanulmányok Bálint Csanád (1943-) Balassi 2004 cop A nagyszentmiklósi kincs : régészeti tanulmányok Bálint Csanád (1943-) Balassi X A naumburgi donátorszobrok : beszámoló és kérdések Sauerländer, Willibald (1924-) Corvina A népvándorláskor fiatal kutatóinak 4. összejövetele. Visegrád, Mátyás Király Múz szeptember A népvándorláskor fiatal kutatóinak 6. összejövetelének előadásai Vas Megyei Múzeumok 1996 (Velem, szeptember ) Igazgatósága A népvándorláskor kutatóinak kilencedik konferenciája. Eger, A népvándorláskor kutatóinak Dobó István Vármúz szeptember kilencedik konferenciája Eger A népvándorláskor művészete Magyarországon László Gyula ( ) Corvina A numizmatika és a társtudományok. [Konferencia Szegeden, A numizmatika és a társtudományok M. Numizmatikai Társ október ] Szeged A nyíregyházi Jósa András Múzeum évkönyve : XLI. évfolyam Jósa András Múzeum 1999 A nyíregyházi Jósa András Múzeum évkönyve : XLII. évfolyam Jósa András Múzeum 2000 A nyíregyházi Jósa András Múzeum évkönyve : XLIII. évfolyam Jósa András Múzeum 2001 A nyíregyházi Jósa András Múzeum évkönyve : XLVI. évfolyam Jósa András Múzeum 2004 A nyíregyházi Jósa András Múzeum évkönyve : XLVII. évfolyam Jósa András Múzeum 2005 A nyíregyházi Jósa András Múzeum évkönyve. [XXX-XXXII ( )] Jósa András Múzeum 1992 A parasztház évszázadai : a magyar lakóház középkori fejlődésének Balassa M. Iván (1943-) Tevan Andor Nyomdaipari vázlata Szakközépisk. A Pozsonyvármegyei Régészeti és Történelmi Egyesület évi értesítője Wagner Lajos Stampfel 1885 A Przewalski-ló Bökönyi Sándor ( ) Archaeolingua Alapítvány A régészet és a Biblia Tóth Kálmán (1917-) Ref. Zsinati Iroda A régészet regénye Ceram, C. W. Gondolat 1965 A régészet regénye Ceram, C. W. Gondolat 1975 A régészet regénye Ceram, C. W. Gondolat 1959 A régészet rövid története Kayser, Hans Gondolat 1966 A régésztechnikus kézikönyve 1. Panniculus Régiségtani Egylet X ö A reneszánsz művészet történetének olvasókönyve. 1., XV. század Balassi [2004] A Rétköz honfoglalás és Árpád-kori emlékanyaga Istvánovits Eszter (1958-) Jósa András Múzeum MNM MTA Régészeti Int. A római kori régészeti leletek összefüggései Veszprémben és környékén Mikolasek Norbert PPKE BTK 2011 (Veszprém településtörténetére nézve) A római limes Magyarországon Visy Zsolt (1944-) Corvina cop A római via nomentanai Szent Ágnes egyház : régészeti tanulmány Luttor Ferenc [s.n.] 1916, Egyházmegyei könyvny. (Veszprém) A Storno család régészeti gyűjteményének története Balassa Krisztina PPKE BTK 2011 A számítástechnika alapjai Szántai János Nemz. Tankvk Tankönyvmester Kiadó A Szántó Kovács Múzeum évkönyve. 7. Szántó Kovács Múzeum 2005 A szászsebesi evangélikus templom középkori építéstörténete Varga Lívia Akad. K A Szeged-alsóvárosi templom : műrégészeti szempontból Dudás Gyula Engel ny A szegedi Városi Múzeum kiadványai Somogyi Könyvtár és Városi 1943 Múzeum A Székelyföld leírása : történelmi, régészeti, természetrajzi s népismei Orbán Balázs ( ) Ráth Mór Bizománya 1868 szempontból. 1. köt. A Székelyföld leírása : történelmi, régészeti, természetrajzi s népismei Orbán Balázs ( ) 1869 (Ráth) szempontból. 2. köt. A Székelyföld leírása : történelmi, régészeti, természetrajzi s népismei Orbán Balázs ( ) 1869 (Ráth) szempontból. 3. köt. A Székelyföld leírása : történelmi, régészeti, természetrajzi s népismei szempontból. 4. köt. Orbán Balázs ( ) 1870 (Ráth)

4 PPKE BTK Könyvtára Régészet könyvlista 4 / 15 A Székelyföld leírása történelmi, régészeti, természetrajzi s népismei szempontból. [1.] Orbán Balázs ( ) Helikon M. Kvk. és Kvterj. Egyes (M. Kvk. és Kvterj. Egyes.) A Székelyföld leírása történelmi, régészeti, természetrajzi s népismei szempontból. [2.] Orbán Balázs ( ) Helikon M. Kvk. és Kvterj. Egyes (M. Kvk. és Kvterj. Egyes.) A székkutas-kápolnadűlői avar temető B. Nagy Katalin Móra Ferenc Múz. [2003] 'A tempore regis Atile conservata.' Új történetek Szent László királyról Makkay János (1933-) [Szerző] A Tisza-vidéki fülkesíros temetkezések és kapcsolataik című Marcsenko, Ivan Ivanovics Csongrád M. Múz. Ig konferencia előadásai A topographical dictionary of ancient Rome Platner, Samuel Ball ( ) Oxford Univ. Pr. [2002] A vértesszentkereszti apátság Mezősiné Kozák Éva OMvH MÉM A Veszprém megyei múzeumok közleményei, Veszprém M. Múz. Ig A visegrádi királyi palota kályhái és kályhacsempe leletei Kocsis Edit Mátyás Király Múz A Wosinszky Mór Múzeum évkönyve, 23. : "Hadak útján" Wosinsky Mór Megy. Múz (Konferenciakötet) A Wosinszky Mór Múzeum évkönyve, 27. Wosinsky Mór Megy. Múz A zalavári és kapornaki konventek hiteleshelyi levéltárainak regesztái, Zala M. Lvt Adatbázisrendszerek : alapvetés Ullman, Jeffrey David (1942-) Panem Ala Tau - Ararát : régészeti utazások Gábori Miklós ( ) Gondolat Alföldi tudományos gyűjtemény Alföldi Tudományos Intézet 1948 Állat- és emberábrázolás a késő avar kori öntött bronz övvereteken Fancsalszky Gábor Martin Opitz Állatábrázolás és az I. germán állatstílus a Közép-Duna-vidéken (Kr. u. Nagy Margit MNM század) Allen Brown's English castles Brown, Reginald Allen ( ) The Boydell Pr Alltag und Religion, Jungsteinzeit in Ost-Ungarn. Ausgrabungen in Museum für Vor- und Hódmezővásárhely-Gorzsa, Szegvár-Tűzköves, Öcsöd-Kováshalom, Vésztő-Mágor, Berettyóújfalu-Herpály und Funde Frühgeschichte, Archäologisches Museum Amit az idő eltemetett : kis vajdasági régészet Szekeres László ( ) Gondolat 1981 Amit elrejt a föld. A 10. századi magyarság anyagi kultúrájának régészeti Langó Péter L'Harmattan kutatása a Kárpát-medencében An introduction to Islamic archaeology Milwright, Marcus Edinburgh Univ. Pr Analytical chemistry in archaeology Pollard, A. Mark Cambridge Univ. Pr Ancient and medieval siege weapons : a fully illustrated guide to siege Nossov, Konstantin Spellmount X weapons and tactics Ancient building technology. 1. vol., Historical background Wright, George R. H. (1924-) Brill cop Ancient building technology. 2. vol., Materials. 1. part, Texts Wright, George R. H. (1924-) Brill cop (ö) Ancient building technology. 2. vol., Materials. 2. part, Illustrations Wright, George R. H. (1924-) Brill cop (ö) Ancient building technology. 3. vol., Construction. 1. part, Texts Wright, George R. H. (1924-) Brill cop (ö) Ancient building technology. 3. vol., Construction. 2. part, Illustrations Wright, George R. H. (1924-) Brill cop (ö) Ancient Jordan from the air Kennedy, David (1948-) Council for British Research in the Levant Annual report 1 - field season 1998 : emergence of European communities archaeological research report : Százhalombatta archaelogical expedition : SAX Antaeus 26. : [Conference on Ancient wells in the Carpathian basin held on November, 1998] Antaeus Ancient wells in the Carpathian basin Budapest "Matrica" Museum Göteborg University Department of Archaeology Inst. Archeol. Acad. Scientiarum Hungar. Inst. Archeol. Acad. Scientiarum Hungar. Apocalypse : earthquakes, archaeology, and the wrath of God Nur, Amos Princeton Univ. Pr. cop Aquamanilék Lovag Zsuzsa Múzsák [1983] Aquincum polgárvárosa az Antoninusok és Severusok korában Zsidi Paula (1952-) Enciklopédia Aquincum. A BTM Aquincumi Múzeumának ásatásai és leletmentései Budapesti Történeti Múzeum ben Aquincum. Budapest a római korban Budapesti Történeti Múzeum s.a Aquincumi Múzeum Aranyak a Jósa András Múzeumban. (Aranytárgyakat tartalmazó Jósa András Múzeum Nyíregyháza Jósa András Múzeum régészeti leletegyüttesek a nyíregyházi Jósa András Múzeum gyűjteményében) Aranyszántás Balotán. Gazdag honfoglalás kori női sírok Kiskunhalas Révész László (1960-) Thorma János Múzeum környékén MNM Archaeobotanika : a kultúrnövények története a Kárpát-medencében a régészeti-növénytani vizsgálatok alapján Gyulai Ferenc Jószöveg Műhely Archaeobotany in Hungary : seed, fruit food and beverage remains in Archaeolingua Alapítvány the Carpathian Basin from the Neolhitic to the Late Middle Ages Archaeological field survey in Cyprus : past history, future potentials : British School at Athens proceedings of a conference held by the Archaeological Research Unit of the University of Cyprus, 1-2 December 2000 Archaeological investigation Carver, Martin (1941-) Routledge Archaeological monuments from the Roman period in Budapest : walks Archaeolingua Foundation around Roman Budapest BTM Aquincum Museum Archaeology and the cities of late antiquity in Asia Minor Ann Arbor Archaeology of the Bronze and Iron Age : experimental archaeology, Archaeolingua Alapítvány environmental archaeology, archaeological parks : proceedings of the International Archaeological Conference : Százhalombatta, 3-7 October 1996 Archaeology of the military orders : a survey of the urban centres, rural Boas, Adrian J. (1952-) Routledge settlement and castles of the military orders in the Latin East (c ) Archaeometrical Research in Hungary II. Archaeolingua Alapítvány (ö) Archaikus agyagszobrászat Boiótiában Szabó Miklós (1940-) Akad. K Archäologie und Kunst der Seidenstrasse Haussig, Hans Wilhelm (1916-) Wissenschaftliche Buchgesellschaft Archäologische Denkmäler der Awarenzeit in Mitteleuropa. 1. MTA Archeológiai Int Archäologische Denkmäler der Awarenzeit in Mitteleuropa. 2. MTA Archeológiai Int Archeológiai Értesítő : A Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat tudományos folyóirata Akad. K Architecture : description et vocabulaire méthodiques Pérouse de Montclos, Jean-Marie Éd. du Patrimoine Centre (1936-) des monuments nationaux Architecture in the Balkans from Diocletian to Süleyman the Magnificent Šurţiš, Slobodan (1940-) Yale Univ. Pr. cop Arcrekonstrukció : a Magyar Képzőművészeti Egyetem Művészeti Anatómia, Rajzi és Geometria Tanszékének kutatási anyaga a Perkáta Nyúli-dűlőn feltárt emberi maradványok rajzi feldolgozásáról Semmelweis

5 PPKE BTK Könyvtára Régészet könyvlista 5 / 15 Armes du diable : arcs et arbalètes au Moyen âge Serdon, Valérie Presses universitaires de Rennes Árpád-kori téglatemplomok Nyugat-Dunántúlon Valter Ilona (1938-) METEM Arrabona 44/1. Ünnepi kötet a 65 éves Tomka Péter tiszteletére. [A Győr-Moson-Sopron M Győr-Moson-Sopron Megyei Múzeumok közleményei] Múzeumok Igazgatósága Arrabona. 13., A Győri Xántus János Múzeum évkönyve Xántus János Múzeum 1971 Ars Hungarica. A magyarországi művészet története képekben Corvina Arts of the city victorious : Islamic art and architecture in Fatimid North Bloom, Jonathan M. The American University in Africa and Egypt Cairo Press Ásatás Barguzinban : a régész egy legenda nyomában Szabó Géza (1959-) Múzsák Ásatási történetek. Ötven év legszebb emlékei Trogmayer Ottó (1934-) Bába Atlas de Paris au Moyen âge : espace urbain, habitat, société, religion, lieux de pouvoir Lorentz, Philippe (1961-) Parigramme Awarenzeitliche Gräberfelder im Stadtgebiet von Budapest mit 93 Nagy Margit MNM MTA Régészeti Int Abbildungen und 214 Tafeln. 1. Teil Awarenzeitliche Gräberfelder im Stadtgebiet von Budapest mit 93 Nagy Margit MNM MTA Régészeti Int Abbildungen und 214 Tafeln. 2. Teil Awarenzeitliche Gräberfelder in der Gemarkung Orosháza Juhász Irén MNM MTA Régészeti Int Az "államálmodó" : Géza fejedelem emlékezete ( ). Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár 1997 május 14-szeptember 28. Szt. István Kir. Múz Az ágy és az alvás története Zentai Tünde (1946-) Pro Pannonia Az Alföld a 9. században. (Az november 30 - december 1-én Az Alföld a 9. században Szeged Móra Ferenc Múz elhangzott előadások írott változatai) Az államalapítás korának írott forrásai Szegedi Középkorász Műhely Az államalapítókról 2000-ben. A VII. Honvéd Emléknap és a Levéltári Napok makói előadásai Az Árpád-házi királyok okleveleinek kritikai jegyzéke. 2. köt., füz. Az Árpád-kor művészeti emlékei : képes atlasz Művészettörténeti Kutatóintézet Budapest Makói Önkormányzat Képviselőtestülete Akad. K Balassi Az Árpád-kori Csanád vármegye művészeti topográfiája Dávid Katalin (1923-) Akad. K Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza. 4. köt., Liptó, Györffy György ( ) Akad. K ö Máramaros, Moson, Nagysziget, Nógrád, Nyitra, Pest és Pilis megye Az avarság és Kelet a régészeti források tükrében Erdélyi István (1931-) Akad. K Az eke és a szántás története : akadémiai doktori értekezés régészeti része : separatum Balassa Iván ( ) Herman Ottó Múzeum 1969 Az eke és a szántás története Magyarországon Balassa Iván ( ) Akad. K Az első amerikai : az észak-amerikai régészet regénye Ceram, C. W. Gondolat Az első kínai császár cseréphadserege. A Művelődési Minisztérium Artunion Széchenyi K. [1988] [etc.] közös időszaki kiállítása, Magyar Nemzeti Múzeum l988. március 8 - május 15. Az emberiség eredete Leakey, Richard Kulturtrade Az építészet rövid története az építőipari szakközépiskolák IV. osztálya Szentkirályi Zoltán ( ) Műszaki Kvk számára [1. köt.] Az építészet rövid története az építőipari szakközépiskolák IV. osztálya Szentkirályi Zoltán ( ) Műszaki Kvk számára. Képgyűjtemény [2. köt.] Az Esztergom-vidéki Régészeti és Történelmi Társulat második könyve Laiszky könyvny Az európai civilizáció kezdetei : Az őskori Európa az első földművelőktől Piggott, Stuart Gondolat a klasszikus ókorig Az indoeurópai népek őstörténete Makkay János (1933-) Gondolat Az óföldeáki erődtemplom Béres Mária Óföldeák. Önkormányzat Makói Önkormányzat Képviselőtestülete Az ókor története 3. Görög történelem Szádeczky-Kardoss Samu ( ) Tankvk Az ókor története. 2. Az ókori Kelet története (Egyiptom és Elő-Ázsia) Hahn István ( ) Tankvk Az ókor története. 5. A római császárság története Hahn István ( ) Tankvk Az Országos Magyar Régészeti Társulat évkönyve Franklin Társ Az osztrópatakai vandál királysír Prohászka Péter Szerző Az ősrégészet kézikönyve. 2. köt., Az újabb kőkor Roska Márton 1927 Ázsiai lovas nomádok : Régészeti expedíciók Mongóliában Sugár Lajos Gondolat X Banner János emlékezete születésének centenáriumán. Az március 1-jén Békésen és az március 6-án Hódmezővásárhelyen tartott emlékülések és... rendezvények előadásai és avatóbeszédei Banner János két néprajzi dolgozatával MTA Békés megyei és Csongrád megyei múzeumi szervezetek Baranya megye története az őskortól a honfoglalásig Baranya Megyei Levéltár Pécs Baranya M. Lvt [!1981] Baranya megye X-XI. századi sírleletei Kiss Attila (1939-) Akad. K Barbárok a Római Birodalom határvidékén. Régészeti leletek a madarasi [s.n.] szarmata temetőből (Bács-Kiskun megye) Batisseurs au Moyen Age Hatot, Thierry L'instant durable ! Bayern - Ungarn, tausend Jahre. Aufsätze zur Bayerischen Landesausstellung 2001 : Vorträge der Tagung "Bayern und Ungarn im Mittelalter und in der frühen Neuzeit" in Passau 15. bis 18. Oktober 2000 Bayerische Landesausstellung 2001 Passau Pustet Archiv des Bistums und Oberhausmuseum Passau Verlag Archiv des Bistums Passau) (Verlag Pustet) (Verlag Pustet, Gesamtausg.) Békés megye középkori templomai Szatmári Imre Békés M. Múz. Ig Békés megye régészeti topográfiája. 4/1. köt., A szeghalmi járás Akad. K ! (ö) Békés megye régészeti topográfiája. 4/3., Békés és Békéscsaba környéke. 1. köt. Akad. K ö Békés megye régészeti topográfiája. 4/3., Békés és Békéscsaba környéke. 2. köt. Akad. K ö X Békés, Kolozsvár, Jászberény, Szeged : Banner János emlékiratai ig Békés m. Lvt Berenike : report on the excavations at Berenike, including excavations in Wadi Kalalat and Siket, and the survey of the Mons Smaragdus region Cotsen Institute of Archaeology Univ. of California Pr cop Bevezetés a Kárpát-medence régészetébe Ilon Gábor (1956-) Rómer Flóris-Esterházy Károly Alapítvány Bevezetés a magyar őstörténet kutatásának forrásaiba. 2. Tankvk Bevezetés a magyar őstörténet kutatásának forrásaiba. I/1. Tankvk Bevezetés a magyar őstörténet kutatásának forrásaiba. I/2. Tankvk. 1986

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. - Az archeometria tárgya, témakörei,

Részletesebben

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. Az archeometria tárgya, témakörei,

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

Savaria 38. évkönyv. Belföldi kiadványcsere-partnerek:

Savaria 38. évkönyv. Belföldi kiadványcsere-partnerek: Savaria 38. évkönyv Belföldi kiadványcsere-partnerek: INTÉZMÉNY VÁROS 1 Dráva Múzeum Barcs 2 Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum Békés 3 Munkácsy Mihály Múzeum Békéscsaba 4 Magyar Földtani és Geofizikai

Részletesebben

Az akkreditációt nyert intézmények és szervezetek jegyzéke

Az akkreditációt nyert intézmények és szervezetek jegyzéke MINISZTERELNÖKSÉG KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELEMÉRT ÉS KIEMELT KULTURÁLIS BERUHÁZÁSOKÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁR Az akkreditációt nyert intézmények és szervezetek jegyzéke [a nagyberuházást megelőző régészeti feltárás

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA Budapest - Szeged 1996 TARTALOM TARTALOM 5 Bevezető (Blazovich László Müller Veronika) 9 KÖZLEVÉLTÁRAK 27 ÁLTALÁNOS LEVÉLTÁRAK 27

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200 Sürgősségi fogamzásgátlási ambulanciák Bács-Kiskun megye: Bajai Városi Kórház Cím: 6500 Baja, Rókus u. 10. Tel.: (79) 422-233, (79) 422-328, (79) 423-373, (79) 425-575, (79) 428-452 Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. Az archeometria tárgya, témakörei,

Részletesebben

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra VI. KORCSOPORT LEÁNY 1 Bács-Kiskun Kecskeméti Református Gimnázium Kecskemét 2 Bács-Kiskun Kecskeméti SZC Lestár Péter Szakközépiskolája és Szakiskolája Kecskemét 3 Budapest Kölcsey Ferenc Gimnázium Budapest

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

VEKOP kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája

VEKOP kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája VEKOP-1.2.3-16 kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája Közép-Magyarország Budapest 1015 Budapest Hattyú utca

Részletesebben

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO 1 Tesco Veszprém Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. 2 Tesco Bács-Kiskun Baja 6500 Baja, Gránátos u. 11. 3 Tesco Nógrád Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u.

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI KÖZPONT Cím: 1024 Bp. Margit krt. 85. Postacím: 1399 Budapest 62. Pf. 639. Telefon: 06-1-346-9400 Fax: 06-1-346-9415 E-mail: titkarsag@ommf.gov.hu

Részletesebben

Tematika. FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet)

Tematika. FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet) Tematika FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet) 1. hét: Az emberiség őstörténete, az őskor művészete 2. hét: Az ókori Közel-Kelet 3. hét: Az ókori Egyiptom 4. hét: A minósziak

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére 331-6/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Tárgy: Kunok és jászok a Kárpát-medencében 770 éve című kötet megjelentetéséhez támogatás

Részletesebben

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017)

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) EGYETEMEK 1 Vargáné Budai Erika Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Budapest Városmajor utca 68. 1122 1/458-6754 1/458-6755 20/666-3038

Részletesebben

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15 BAJAI SZAKKÉPZÉSI 6500 Baja, Petőfi Sándor utca 1 12.) 2015.06.15 Korm. rendelet Virág Tibor főigazgató BÉKÉSCSABAI SZAKKÉPZÉSI 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1 BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI BUDAPESTI GAZDASÁGI

Részletesebben

Ami elmaradt: Archeometriai bevezető

Ami elmaradt: Archeometriai bevezető Ami elmaradt: Archeometriai bevezető archeometria: régészeti leleteken és múzeumi műtárgyakon, lelőhelyeken végzett interdiszciplinális (alapvetően természettudományos) vizsgálatok összessége rokon területek:

Részletesebben

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. Melléklet Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Tartalomjegyzék 1.... 3 2. Média- és Hírközlési Biztos... 3 3. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság... 4

Részletesebben

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Dr. Szathmári Judit Születési hely, idı: Karcag, 1973. szeptember 15. Munkahely címe: Eszterházy Károly Fıiskola, Amerikanisztika Tanszék, 3300

Részletesebben

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek 1. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 1.1. Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. bkmkik@mail.datanet.hu Tel.: 76/501-500 www.iparkamara.hu

Részletesebben

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.)

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) MEGYEI Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár http://www.vfmk.hu/vfek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA Cím 1111 Budapest, Prielle Kornélia u. 4. Telefon / fax 209-93-38 / Fax 209-9339 e-mail isz.aso@bfkh.hu 13:00-18:00 13:00-16:00 8:30-13:00 8:30-12:30

Részletesebben

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Debreceni Vörösmarty Mihály és Alapfokú Művészeti Iskola Megyei Német Nyelvi Verseny Eredménye 2016. november 28. 5. osztály Elérhető pontszám: 79 pont S.sz. Név Iskola Felkészítő tanár Pontszám Helyezés

Részletesebben

Züricki Magyar Történelmi Egyesület Ungarisck Historiscker Vérein Zűriek MAGYAR TÖRTÉNELEM. Tízezer év ezer oldalról. SUB Göttingen 215 862 066

Züricki Magyar Történelmi Egyesület Ungarisck Historiscker Vérein Zűriek MAGYAR TÖRTÉNELEM. Tízezer év ezer oldalról. SUB Göttingen 215 862 066 Züricki Magyar Történelmi Egyesület Ungarisck Historiscker Vérein Zűriek MAGYAR TÖRTÉNELEM Tízezer év ezer oldalról SUB Göttingen 215 862 066 2003 A 5273 Oktatási segédkönyv Zűriek - Budapest 2002 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358 A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború között megjelent) műveinek feldolgozása és kiadása,

Részletesebben

régészeti kronológia Középkor Népvándorláskor Római kor Vaskor Rézkor

régészeti kronológia Középkor Népvándorláskor Római kor Vaskor Rézkor Archeometria - Régészeti bevezető 3. - Ami elmaradt: régészeti korbeosztás, magyarországi legfontosabb kultúrák (elterjedés, időszak) Régészeti bevezető 3: régészet és földtudomány - A régészeti kutatások

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

régészeti kronológia Középkor Népvándorláskor Római kor Vaskor Rézkor

régészeti kronológia Középkor Népvándorláskor Római kor Vaskor Rézkor Archeometria - Régészeti bevezető 3. - Ami elmaradt: régészeti korbeosztás, magyarországi legfontosabb kultúrák (elterjedés, időszak) - Régészet és földtudomány - A régészeti kutatások során alkalmazott

Részletesebben

Ellátók, kezel k, elterelést végz k, ingyenesen hívható telefonos szolgálatok

Ellátók, kezel k, elterelést végz k, ingyenesen hívható telefonos szolgálatok Ellátók, kezel k, elterelést végz k, ingyenesen hívható telefonos szolgálatok BUDAPEST DROGOPLEX AMBULANCIA Cím: 1152 Budapest, Arany János utca 73. Telefon: (1) 306-2584 Fogadás: hétf -péntek 9-15 KÉK

Részletesebben

A HONFOGLALÓ MAGYARSÁG KULTÚRÁJA

A HONFOGLALÓ MAGYARSÁG KULTÚRÁJA A HONFOGLALÓ MAGYARSÁG KULTÚRÁJA A Kárpát-medence népei és kultúrájuk a honfoglalás előtt V. század: népvándorlás germán népek, mongol-türk eredetű lovas-nomád népek, avarok, szlávok A magyarok eredete

Részletesebben

Segítségnyújtási lehetőségek az Integrált Futball Alkalmazás sportszervezeti felhasználóinak

Segítségnyújtási lehetőségek az Integrált Futball Alkalmazás sportszervezeti felhasználóinak Segítségnyújtási lehetőségek az Integrált Futball Alkalmazás sportszervezeti felhasználóinak 1 Kapcsolattartás 2 Kapcsolattartás 3 Telefonos ügyfélfogadás / Kapcsolattartás Technikai gond: (061)-398-8550

Részletesebben

Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT. Eger, június

Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT. Eger, június Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT Eger, 2015. június 14-16. 1 TELEKOM LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA 2014/2015. TANÉVI DIÁKOLIMPIAI LABDAJÁTÉKOK III.

Részletesebben

A 2015. évre vonatkozó könyvkiadási pályázaton támogatást nyert könyvek tudományos osztályonként

A 2015. évre vonatkozó könyvkiadási pályázaton támogatást nyert könyvek tudományos osztályonként A 2015. évre vonatkozó könyvkiadási pályázaton támogatást nyert könyvek tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Takács László: Kosztolányi Dezső: Szent Imre himnuszok Hárs Endre:

Részletesebben

Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01.

Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01. Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01. 1 RÉSZTVEVŐ CSAPATOK Ssz. Megye: Iskola: Település: 1 Baranya 2 Bács-Kiskun Pécsi

Részletesebben

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu A állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása Baranya Megyei Baranya Megyei Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei Békés Megyei Békés Megyei Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. július 26. FŐVÉDNÖK: DR. VERES ANDRÁS szombathelyi megyéspüspök A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. 2014. július 26.

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Nyilvános sorsolás 2015. március 25. 1 V-VI. KORCSOPORTOS ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS 2015. március 25. (szerda) 10.15 óra RÉSZTVEVŐK - LEÁNYOK Ssz.

Részletesebben

Bölcsészettudományi Konferencia

Bölcsészettudományi Konferencia Bölcsészettudományi Konferencia Móra Ferenc Szakkollégium 2014. december 1. PROGRAM 9.00 Megnyitó Szajbély Mihály (dékán, SZTE Bölcsészettudományi Kar) Kovács Attila (igazgató, SZTE Móra Ferenc Szakkollégium)

Részletesebben

Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 13 Pest

Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 13 Pest Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 3 Pest 1870 Budapest 13 Pest 1870 Budapest 8 Pest 1871 Budapest 19 Pest 1871 Budapest 21 Pest 1871 Budapest 11 Pest 1871 Budapest 22 Pest

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár össz. 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma Fekete Pál Péter

Név Iskola Felkészítő tanár össz. 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma Fekete Pál Péter 9. osztályosok Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. össz. 1. Szolnoki Lénárd Dóczy Gedeon Református Gimnázium, Debrecen Tófalusi Péter 6 20 20 20 66 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma

Részletesebben

A program 2004-2008. évi eredményei

A program 2004-2008. évi eredményei A program 2004-2008. évi eredményei A program sikerét és a nagyfokú érdeklődést jelzi, hogy az elmúlt öt (2004-2008) évben összesen 132 pályázat érkezett a rendelkezésre álló forrás (1,4 milliárd Ft) több

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

TARTALOM KÖSZÖNTŐ 17 CUVÂNT DE SALUT 19 GREETINGS 21 ELŐSZÓ 23 PREFAȚĂ 31 FOREWORD 41

TARTALOM KÖSZÖNTŐ 17 CUVÂNT DE SALUT 19 GREETINGS 21 ELŐSZÓ 23 PREFAȚĂ 31 FOREWORD 41 5 TARTALOM KÖSZÖNTŐ 17 CUVÂNT DE SALUT 19 GREETINGS 21 ELŐSZÓ 23 PREFAȚĂ 31 FOREWORD 41 BEVEZETŐ 51 SZÉKELYFÖLD FÖLDRAJZA ÉS KÖZIGAZGATÁSA (Elekes Tibor) 55 Természetföldrajzi adottságok és hasznosítható

Részletesebben

2012. február 24. Kézdivásárhely, EMI, Pro Historia rendezvénysorozat: Kézdivásárhely egyesületi élete 1842 1948 között

2012. február 24. Kézdivásárhely, EMI, Pro Historia rendezvénysorozat: Kézdivásárhely egyesületi élete 1842 1948 között Dimény Attila - Szakmai tevékenységek 1. Előadások 2012. július 11. Zabola, BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézet Csángó Néprajzi Múzeum, Fiatal Néprajzkutatók IX. Szemináriuma: Tér és társadalom

Részletesebben

Megye Ir.sz Város Utca/házszám GPS E GPS N

Megye Ir.sz Város Utca/házszám GPS E GPS N Fejér 2457 Adony 6.sz. főút 47.130488 18.865122 Igen Veszprém 8400 Ajka Fõ út 47.112216 17.555332 Igen Pest 2170 Aszód Pesti út 3. 47.649330 19.470080 Igen Bács-Kiskun 6430 Bácsalmás Backnang u. 7. 46.124010

Részletesebben

A bankkártyás adófizetés szabályai

A bankkártyás adófizetés szabályai Tájékoztató a bankkártyás adófizetésről: így fizethet adót bankkártyával! A berkalkulato r.net oldalán összegyűjtöttük azokat a NAV által közétettbankkártyával történő adófizetéshez szükségesek 2011-ben.

Részletesebben

Pest megye. Név cím telefonszám Budapet

Pest megye. Név cím telefonszám Budapet Név cím telefonszám Budapet 1047 Budapest Váci u. 61-63. 1/272-1150 1103 Budapest Gyömrői u. 1-5. 1/357-6660 1083 Budapest Práter u. 44-48. 1/299-0377 1164 Budapest Vidám vásár u. 36. 1/402-3990 Fogarasi-Buda

Részletesebben

FODISZ - Labdarúg Országos Bajnokság június 3. - Gödöllő 1. pálya A csoport

FODISZ - Labdarúg Országos Bajnokság június 3. - Gödöllő 1. pálya A csoport 2016. június 3. - Gödöllő 1. pálya A csoport 1. 2. 3. 4. 5. Paks Bp. XXI. Alsózsolca Gyömrő Homok D csoport Paks Bp. XXI. Alsózsolca Gyömrő Homok Gy D V Pontszám Gólarány Helyezés Paks 6:2 3:2 3:4 6:0

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg. 9. Kasu Attila 97 Móra F. Ált. Isk. Mátészalka

Szabolcs-Szatmár-Bereg. 9. Kasu Attila 97 Móra F. Ált. Isk. Mátészalka FIÚ EREDMÉNYEK 100 m fiú III. kcs. Döntő 1. Kovács Péter 97 Ált. Isk. Szentlőrinc 12,9 Baranya 2. Juhász Patrik 97 Ált. Isk. Iregszemcse 13,0 Tolna 3. Borsos Róbert 97 Hunyadi János Közokt. Int. Mbh. 13,1

Részletesebben

2012. augusztusi gyarapodás

2012. augusztusi gyarapodás . augusztusi gyarapodás Raktári szám A dokumentum azonosító adatai Megjelenési adatok KK41928 A MAGYAR NEMZETI BANK TÖRTÉNETE ; 1. BUDAPEST : KÖZGAZDASÁGI ÉS JOGI KÖNYVKIADÓ, 1993-1999 KK41928 A MAGYAR

Részletesebben

LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Lengyeltóti város régészeti lelőhelyei Régészeti felmérés Lengyeltóti város rendezési tervének

Részletesebben

Előzetes programterv

Előzetes programterv Előzetes programterv Hadak útján Népvándorlás Kor Fiatal Kutatóinak XX. konferenciája Budapest Szigethalom, 2010. október 28-30. 2010. október 28. Csütörtök Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum, Lapidárium

Részletesebben

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek 2740 Abony, Kossuth tér 4. 8400 Ajka, Szabadság tér 14. 2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 15. 6500 Baja, Csermák Mihály tér 4. 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 34-36. 8230 Balatonfüred, Jókai M. út 17. 4060

Részletesebben

Megvalósítás helyszíne település. Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 9027 Győr, Avar u. 3. Győr Közterületen élők étkeztetése

Megvalósítás helyszíne település. Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 9027 Győr, Avar u. 3. Győr Közterületen élők étkeztetése TE-001 TE-002 TE-003 TE-004 TE-005 TE-006 TE-007 TE-008 Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 9027 Győr, Avar u. 3. Győr Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 9027 Győr, Avar u. 3. Győr Betegszoba működtetése 8

Részletesebben

PPKE BTK Könyvtár régészeti címlista 2017 január. Szerző/Közreműködő Főcím Kiadó/Forrásdok Év ISBN/ISSN

PPKE BTK Könyvtár régészeti címlista 2017 január. Szerző/Közreműködő Főcím Kiadó/Forrásdok Év ISBN/ISSN A Dunántúl középső bronzkora és kapcsolatai Tata Komárom-Esztergom megyei múzeumok közleményei 7. Komárom-Esztergom Megyei Önkorm. Múzeumainak Igazg. 2000 A Dunántúl középső bronzkora és kapcsolatai Tata

Részletesebben

A évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2016. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Antiqua Academiae

Részletesebben

TARTALOM. Bevezető ' 15 BUDAPEST ; 17. Szakkönyvtárak 17

TARTALOM. Bevezető ' 15 BUDAPEST ; 17. Szakkönyvtárak 17 TARTALOM Bevezető ' 15 BUDAPEST ; 17 Szakkönyvtárak 17 1. Országos Széchényi Könyvtár 17 2. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára 19 3. Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutatóintézet Könyvtára

Részletesebben

SEGÉDLET. 1/2. rész. a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 2. melléklete

SEGÉDLET. 1/2. rész. a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 2. melléklete SEGÉDLET a helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások 2013. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai elszámolása szabályszerűségének kincstári felülvizsgálatához 1/2. rész

Részletesebben

A SZOLGÁLTATÓ NEVE TELEPÜLÉS CÍME TELEFONSZÁM. Kecskemét 6000 Kossuth tér 2. Szeged 6725 Bécsi krt. 24. Szeged 6724 Bécsi krt. 7.

A SZOLGÁLTATÓ NEVE TELEPÜLÉS CÍME TELEFONSZÁM. Kecskemét 6000 Kossuth tér 2. Szeged 6725 Bécsi krt. 24. Szeged 6724 Bécsi krt. 7. A 42/2008. (XI. 14.) EüM-SZMM együttes rendeletben foglaltak alapján végzendő megelőző-felvilágosító szolgáltatás (elterelés) területi ellátási kötelezettsége A SZOLGÁLTATÓ NEVE TELEPÜLÉS CÍME TELEFONSZÁM

Részletesebben

Curriculum Vitae Név: Egyetemi tanulmányok: Egyetemi végzettség: Doktori tanulmányok: Doktori végzettség: Munka- és oktatási tapasztalat:

Curriculum Vitae Név: Egyetemi tanulmányok: Egyetemi végzettség: Doktori tanulmányok: Doktori végzettség: Munka- és oktatási tapasztalat: Curriculum Vitae Név: Dr. Felföldi Szabolcs Egyetemi tanulmányok: 1993 1999: Történelem (JATE, majd a jogutód SZTE) 1993 1999: Régészet (JATE, majd a jogutód SZTE) 1995 2001: Magyar őstörténet (SZTE) Egyetemi

Részletesebben

A 2017-re vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2017-re vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2017-re vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Antiqua Academiae

Részletesebben

Archeometria - Régészeti bevezető 3.

Archeometria - Régészeti bevezető 3. Archeometria - Régészeti bevezető 3. Régészeti alapok 4: régészet és földtudomány - A régészeti kutatások során alkalmazott földtudományi módszerek (légifotó, geofizika stb.) Régészeti alapok 5: a régészeti

Részletesebben

Fejfájáscentrumok Magyarországon

Fejfájáscentrumok Magyarországon Fejfájáscentrumok Magyarországon B.A.Z. Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Ideggyógyászati szakrendelés (ügyeleti ambulancia is) Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76. Telefonszám: 46/515-200

Részletesebben

2010 Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Örökségvédelmi Központ Feldolgozási Osztály főmuzeológus régész, szerkesztő, osztályvezető

2010 Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Örökségvédelmi Központ Feldolgozási Osztály főmuzeológus régész, szerkesztő, osztályvezető dr. Kvassay Judit Feldolgozási osztályvezető Régész, főmuzeológus Elérhetőségek MNM Nemzeti Örökségvédelmi Központ, Feldolgozási Osztály, Raktár-Laborépület, Északi szárny, fszt. 60/A. szoba H-1113 Budapest,

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT NYILVÁNOS SORSOLÁS. Budapest, 2015. március 10.

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT NYILVÁNOS SORSOLÁS. Budapest, 2015. március 10. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS Budapest, 2015. március 10. 1 ORSZÁGOS DÖNTŐ SORSOLÁS Budapest, 2015. március 10. (kedd),

Részletesebben

- Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatal (székhelye: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.)

- Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatal (székhelye: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.) A Vám- és Pénzügyőrség (VPOP) 2011-től új szervezetben működik - A NAV vámszervei - Nettó BÉRKALK A Vám- és Pénzügyőrség (VPOP) 2011-től új szervezetben működik - Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal,

Részletesebben

A MetLife szerzıdtetett vizsgálóorvosai

A MetLife szerzıdtetett vizsgálóorvosai A MetLife szerzıdtetett vizsgálóorvosai ALSÓNÉMEDI Dr. Tholt Mária Vizsgálat helye: 2351 Alsónémedi, Somogyi u. 1. Tel.: 29 / 337 104 Rendel: hétfı kedd csütörtök péntek 8-12 h, szerda 12-16 h BAJA Dr.

Részletesebben

2015/2016. Tanévi AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Kecskemét, április

2015/2016. Tanévi AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Kecskemét, április SORSOLÁS Budapest, 2016. március 09. (szerda), 11:00 óra A csoport A csoport A/1 Szekszárd, Garay A/1 Orosháza, Táncsics A/2 Baja, Szent László A/2 Gyula, Erkel A/3 Pannonhalma, Bencés A/3 Ajka, Bródy

Részletesebben

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36. Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Fax: 06-72-507-152 Fax: 06-76-501-538

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36. Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Fax: 06-72-507-152 Fax: 06-76-501-538 Vevői reklamációk kezelése Amennyiben bármely áruházunkkal vagy az ott forgalmazott termékeinkkel kapcsolatosan panasszal kíván élni, úgy azt az alábbi elérhetőségeken teheti meg : Élésker Kereskedelmi

Részletesebben

MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ IV. KORCSOPORT

MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ IV. KORCSOPORT MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ IV. KORCSOPORT Dunaújváros, 2014. november 08. 1 2014. ÉVI SZABADFOGÁSÚ BIRKÓZÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ DUNAÚJVÁROS, 2014. 11. 08. IV. KORCSOPORT

Részletesebben

KIADVÁNYLISTA - KARÁCSONYI KÖNYVVÁSÁR

KIADVÁNYLISTA - KARÁCSONYI KÖNYVVÁSÁR KIADVÁNYLISTA - KARÁCSONYI KÖNYVVÁSÁR A kiadvány címe Borítókép Eredeti ár Kedvezményes ár Czeglédi Imre: Munkácsy Békés megyében (A Békés Megyei Múzeumok Közleményei 26.) Békéscsaba, 2004 1 Medgyesi Pál:

Részletesebben

Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei

Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. Melléklet Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei Tartalomjegyzék 1.... 3 2. Média- és Hírközlési Biztos... 3 3. Pest Megyei Kormányhivatal...

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR PUBLIKÁCIÓK

DEBRECENI EGYETEM EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR PUBLIKÁCIÓK Jelölt: Bódán Zsolt Neptun kód: RELP6C Doktori Iskola: Történelemi és Néprajzi Doktori Iskola Iktatószám: DEENKÉTK/401/2014. Tételszám: Tárgy: PhD Publikációs Lista A PhD értekezés alapjául szolgáló közlemények

Részletesebben

MOB Sportiskolai Program évi forrás

MOB Sportiskolai Program évi forrás MOB Sportiskolai Program 2015. évi forrás sorszám támogatott szervezet támogatás célja támogatás összege (Ft) megvalósulás helye KLIK fenntartású intézmények támogatásai: 1. Sugovica Sportiskolai Általános

Részletesebben

TANULMÁNYOK PÉCS TÖRTÉNETÉBŐL 13.

TANULMÁNYOK PÉCS TÖRTÉNETÉBŐL 13. TANULMÁNYOK PÉCS TÖRTÉNETÉBŐL 13. A Koller József emlékkonferencia (2002. október 24-25.) válogatott előadásai Szerkesztette: Font Márta és Vargha Dezső Pécs Története Alapítvány Pécs, 2003 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT. Eger, 2015. június 14-16.

Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT. Eger, 2015. június 14-16. Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT Eger, 2015. június 14-16. 1 TELEKOM LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA 2014/2015. TANÉVI DIÁKOLIMPIAI LABDAJÁTÉKOK III.

Részletesebben

Sportiskolai támogatás a 2015. április 1-2015. augusztus 31. közötti időszakra. Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08.

Sportiskolai támogatás a 2015. április 1-2015. augusztus 31. közötti időszakra. Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08. Részarányos normál támogatás (5 Részarányos kiemelt támogatás (5 Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08. 31-ig 5 000 Ft 10 000 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 15 000 Ft 25 000 Ft Sorszám INTÉZMÉNY ÚJ NEVE

Részletesebben

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása F.3. számú függelék Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása Hatályos: 2015.07.07. 1/5. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. 1. Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Fogyasztóvédelemi

Részletesebben

A tehetséges hallgatók XXXII. OTDK-n történő részvételének támogatása (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-14) DÖNTÉSI LISTA

A tehetséges hallgatók XXXII. OTDK-n történő részvételének támogatása (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-14) DÖNTÉSI LISTA 1. NTP-OTDKR-14-0001 2. NTP-OTDKR-14-0002 3. NTP-OTDKR-14-0003 Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi i Műszaki és Gépészmérnöki i Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Pályázat a Semmelweis Egyetem

Részletesebben

A Munkácsy Mihály Múzeum gondozásában megjelent, kedvezményes áron megvásárolható kiadványok

A Munkácsy Mihály Múzeum gondozásában megjelent, kedvezményes áron megvásárolható kiadványok A Munkácsy Mihály Múzeum gondozásában megjelent, kedvezményes áron megvásárolható kiadványok A kiadvány címe Borítókép Eredeti ár Kedvezményes ár Czeglédi Imre: Munkácsy Békés megyében ( Közleményei 26.)

Részletesebben

MAGYAR RÉGÉSZET ONLINE MAGAZIN 2012 TÉL

MAGYAR RÉGÉSZET ONLINE MAGAZIN 2012 TÉL MAGYAR RÉGÉSZET ONLINE MAGAZIN 2012 TÉL www.magyarregeszet.hu KÖZÉPKORI DARUSZERKEZETEK A SZÍRIAI QAL AT AL-MARQAB-BAN Major Balázs A 12. és 13. századi keresztes hadjáratok robbanásszerű fejlődést eredményeztek

Részletesebben

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság Szervezőbizottság: Dobos István (elnök) Bene Sándor Tuomo Lahdelma Monok

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf.: 438. T.: 354-5500 E-mail: Info@mku.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ:

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor

PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor I. Könyv 1. Külföldön idegen nyelven 1. Gábor Gyáni -György Kövér -Tibor Valuch: Social History of Hungary from the Reform Era to the End of the Twentieth Century. Budapest-New

Részletesebben

Yonex Nagydíj ranglisták a 6. forduló után

Yonex Nagydíj ranglisták a 6. forduló után Yonex Nagydíj ranglisták a 6. forduló után -35 női egyéni toll labda 1. Szuchovszky Evelyn 30 pont 2. Vida Alexandra 22 pont 3. Jung Ágnes 16 pont -35 férfi egyéni toll labda 1. Tóth Richárd 106 pont 2.

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

GIMNÁZIUM I. Név Osztály Iskola Felkészítő tanár Összesen Helyezés Megjegyzés

GIMNÁZIUM I. Név Osztály Iskola Felkészítő tanár Összesen Helyezés Megjegyzés GIMNÁZIUM I. 1. Kovács András 10. Révai Győr 5 4 7 1 7 24 2. Stelczer Ádám 10. Révai Győr 7 0 3 5 5 20 3. Góger Szabolcs 9. Szent Orsolya Sopron Márk Tímea 7 3 5 0 4 19 4. Szaksz Bence 9. Kazinczy Győr

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ A felsőoktatási intézmények KAZINCZY FERENC SZÉP MAGYAR BESZÉD VERSENYÉNEK 44. országos döntője scientia et f idelitate Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János

Részletesebben

13.3.3. Tanár történelemtanár mesterképzési szak tantárgytematikái

13.3.3. Tanár történelemtanár mesterképzési szak tantárgytematikái 13.3.3. Tanár történelemtanár mesterképzési szak tantárgytematikái * A csillag (*) erős előfeltételeket jelöl, melyek az adott tanegység felvételének feltételei (míg a csillag nélkül jelzett gyenge előfeltételek

Részletesebben

Állatorvosi Asszisztensi Névjegyzék

Állatorvosi Asszisztensi Névjegyzék Magyar Állatorvosi Kamara Állatorvosi Asszisztensi Névjegyzék A Magyar Állatorvosi Kamara által a 2012. évi CXXVII. törvény alapján vezetett Névjegyzékben jelenleg a következő állatorvosi asszisztensek

Részletesebben

Jegyzőkönyv ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA

Jegyzőkönyv ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA Jegyzőkönyv ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA IV. korcsoport - Fiú Egyéni Országos döntő Budapest 2007. 06. 12. 1 Otigba Kenneth 92 Békéscsaba 2. sz. ÁI 1029 11,59-592 - 64,03-12,65-02:11.54 2 Bagi Ákos 92 Békéscsaba

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

Műemlékvédelem Erdélyben VII.

Műemlékvédelem Erdélyben VII. Műemlékvédelem Erdélyben VII. Szervezők: Arcus Egyesület, Marosvásárhely Entz Géza Művelődéstörténeti Alapítvány, Kolozsvár Helyszín: Teleki Oktatási Központ, Szováta Április 1, péntek 9 00 Megnyitó 9

Részletesebben

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 18., tel: 88/ , fax: 88/

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 18., tel: 88/ , fax: 88/ Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 18., tel: 88/426-088, fax: 88/426-287 e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI LEVÉLTÁRAK NYILVÁNTARTÁSA

A MAGYARORSZÁGI LEVÉLTÁRAK NYILVÁNTARTÁSA A MAGYARORSZÁGI LEVÉLTÁRAK NYILVÁNTARTÁSA Az 1995. évi LXVI. törvény 17. -a (2) bekezdésének c) pontja és a 10/2002. (IV. 13.) NKÖM rendelet 3. -a alapján. A változás-jelentések alapján készült aktuális

Részletesebben

Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei

Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. Melléklet Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei Tartalomjegyzék 1.... 3 2. Média- és Hírközlési Biztos... 3 3. Nemzeti Fogyasztóvédelmi

Részletesebben