PPKE BTK Könyvtára Régészet könyvlista 1 / 15

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PPKE BTK Könyvtára Régészet könyvlista 1 / 15"

Átírás

1 PPKE BTK Könyvtára Régészet könyvlista 1 / 15 Főcím Szerző/közreműködő Kiadó/Forrásdok Év ISBN/ISSN "...A halál árnyékának völgyében járok" : A középkori templom körüli temetők kutatása. A Magyar Nemzeti Múzeumban, május között megtartott konferencia előadásai "...Messzelátó hegy gyanánt szolgált..." Szer monostor templomának építéstörténete A halál árnyékának völgyében járok Budapest Trogmayer Ottó (1934-) MNM Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark Közhasznú Társaság Csongrád M. Múz. Ig "Biharország" neolitikuma. Válogatás a környék újkőkori leleteiből Déri Múzeum Debrecen Déri Múzeum Muzeul Tarii 2000 Crisurilor "Együtt a Kárpát-medencében". A népvándorláskor fiatal kutatóinak Vii. Dolmen 2000 Bt X összejövetele "Hadak útján..." XV. A népvándorlás kor fiatal kutatói 15. Hadak útján. A népvándorlás kor fiatal Tatabányai Múz konferenciájának előadásai, Tatabánya, október 4-6 kutatóinak konferenciája, XV. Tatabánya "Magyaroknak eleiről" : ünnepi tanulmányok a hatvan esztendős Makk Szegedi Középkorász Műhely Ferenc tiszteletére "Quasi liber et pictura". Tanulmányok Kubinyi András hetvenedik ELTE BTK Régészeti Intézet születésnapjára 16. századi kastélyok Északkelet-Magyarországon : a régészeti kutatások eredményei Feld István (1951-) Rákóczi Múzeum D grafika : modellezés és megjelenítés Varga Márton Szak Kiadó X A "finnugor régészet" őstörténeti tanulságai Korompay Bertalan ( ) [s.n.] 1953 A "kettős honfoglalás" László Gyula ( ) Magvető [1978] A "szentek fuvarosa" : Divald Kornél felső-magyarországi topográfiája és Divald Kornél ( ) OMvH MÉM fényképei, A Bajkáltól a Balatonig : régészeti adatok a töröknyelvű népek történetéhez Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történettudományi Intézet Budapest Károli Ref. Egy. Hittudományi Kar 1997 A Bakony : terményrajzi és régészeti vázlat Rómer Flóris ( ) Európa A Balaton környékének műemlékei Koppány Tibor (1928-) OMvH MÉM A Balaton régészeti és történeti emlékei Radnóti Aladár ( ) Közoktatásügyi K A Békés megyei múzeumok közleményei 16., A millecentenárium évében Békés m. Múz A Békés megyei múzeumok közleményei. 20., Száz éve alakult a Békés m. Múz Békéscsabai Múzeum-Egyesület A Békés megyei múzeumok közleményei Békés m. Múz A Békés megyei múzeumok közleményei. 30. Békés m. Múz [1/b köt.] Mívelődéstört. Társulat 1876, Dobay J. könyvny. [1888/89]. 14. köt. Mívelődéstört. Társulat 1890, Dobay J. könyvny. 1874/5. 1. köt. Mívelődéstört. Társulat 1875, Dobay J. könyvny. 1875/ köt. Mívelődéstört. Társulat 1876, Dobay J. könyvny. 1876/ köt. Mívelődéstört. Társulat 1878, Dobay J. könyvny. 1877/ köt. Mívelődéstört. Társulat 1878, Dobay J. könyvny. 1879/ köt. Mívelődéstört. Társulat 1880, Dobay J. könyvny. 1880/ köt. Mívelődéstört. Társulat 1881, Dobay J. könyvny. 1881/ köt. Mívelődéstört. Társulat 1882, Dobay J. könyvny. 1882/83. [9/b. köt.] Mívelődéstört. Társulat 1884, Dobay J. könyvny. 1882/ köt. Mívelődéstört. Társulat 1883, Dobay J. könyvny. 1883/ köt. Mívelődéstört. Társulat 1884, Dobay J. könyvny. A Biharmegyei Régészeti és Történelmi-egylet évkönyve 1885/6-1887/8 Biharmegyei Régészeti és Történelmi Egylet 1888 A Biharvármegyei és Nagyváradi Régészeti és Történelmi Egylet 1896/97-iki évkönyve Biharmegyei Régészeti és Történelmi Egylet 1897 A Biharvármegyei és Nagyváradi Régészeti és Történelmi Egylet 1901/1902-iki évkönyve Biharmegyei Régészeti és Történelmi Egylet 1902 A Biharvármegyei és Nagyváradi Régészeti és Történelmi Egylet 1903/909-iki évkönyve Biharmegyei Régészeti és Történelmi Egylet 1909 A bioarchaeological study of medieval burials on the site of St Mary Connell, Brian Museum of London cop Spital : excavations at Spitalfields Market, London E1, A Budapesti Történeti Múzeum az alapítástól az ezredfordulóig Végh Katalin, K. (1938-) Bp-i Tört. Múz A Byzantine settlement in Cappadocia Ousterhout, Robert Dumbarton Oaks Research cop Library A Csanádmegyei Régészeti és Történelmi Társulat évkönyve, köt. Hornyánszky 1902 A csengelei kunok ura és népe Horváth Ferenc (1948-) Archaeolingua Alapítvány A falurendszer kialakulása Magyarországon, X-XV. század Szabó István ( ) Akad. K A Fejérmegyei és Székesfejérvár Városi Történelmi s Régészeti Egylet évkönyve évre Vörösmarty könyvny A Fejérvármegyei és Székesfejérvár Városi Történelmi s Régészeti Egylet évkönyve évre Székesfehérvár és Vidéke könyvny A festészet felfedezése. 1. köt., A látás művészete Berger, René ( ) Gondolat (ö) (1. köt.) A festészet felfedezése. 2. köt., A megítélés művészete Berger, René ( ) Gondolat (ö) (2. köt.) A fordulat : [a Magyarok VII. Világkongresszusának kötetei. I-VII.]. [2. köt.], A magyarság és a Kelet : II. őstörténeti konferencia : régészet és írásos források, történelmi szekció = The Hungarians and the Orient : II. A magyarság és a Kelet II. őstörténeti conference on ancestral history konferencia Budapest Magyarok Világszövetsége A görög Pompeji : egy vulkán régészete Hédervári Péter ( ) Gondolat 1972 A gyulafehérvári római katolikus székesegyház és püspöki palota Marcu-Istrate, Daniela Teleki László Alapítv régészeti kutatása, A hagyomány szolgálatában. Történeti ismertető Szeged és Csongrád Játszani jó! : történelmi barangolás a Móra Ferenc Múz megye múzeumairól játékok birodalmában Budapest A Herman Ottó Múzeum évkönyve, XXX-XXXI/2. Herman Ottó Múzeum 1993

2 PPKE BTK Könyvtára Régészet könyvlista 2 / 15 A hévízgyörki középkori templom : egy XIII. századi romtemplom régészeti feltárása és műemléki helyreállítása PIM A history of central European archaeology : theory, methods, and politics Archaeolingua Alapítvány A hódoltság régészeti kutatása : a Magyar Nemzeti Múzeumban MNM május között megtartott konferencia előadásai A honfoglalási kor hazai emlékei Hampel József ( ) Históriaantik Könyvesház K A honfoglaló magyar nép élete László Gyula ( ) Magyar Élet 1944 A humanizmus korának építészeti elvei Wittkower, Rudolf Gondolat A Hunyadmegyei Történelmi és Régészeti Társulat évkönyve évben történt alakulásától május 29-ig lefolyt társulati évre 1. sz. Athenaeum Kvnyomdája 1882 A Hunyadmegyei Történelmi és Régészeti Társulat évkönyve, évi folyam 3. füzete Hirsch könyvny A Hunyadmegyei Történelmi és Régészeti Társulat évkönyve, évi folyam 2. füzete Hirsch könyvny A Hunyadmegyei Történelmi és Régészeti Társulat évkönyve, évi folyam 1. füzete Hirsch könyvny A Hunyadmegyei Történelmi és Régészeti Társulat évkönyve, évi folyam 3. füzete Hirsch könyvny A Hunyadmegyei Történelmi és Régészeti Társulat évkönyve, évi folyam 4. füzete Hirsch könyvny A Hunyadmegyei Történelmi és Régészeti Társulat huszonkettedik évkönyve, Hirsch könyvny A Hunyadmegyei Történelmi és Régészeti Társulat tizedik évkönyve, az évf. 1. sz. Hirsch könyvny A Hunyadmegyei Történelmi és Régészeti Társulat tizedik évkönyve, az évf. 2. sz. Hirsch könyvny A Hunyadmegyei Történelmi és Régészeti Társulat tizedik évkönyve, az évf. 3. sz. Hirsch könyvny A Hunyadmegyei Történelmi és Régészeti Társulat tizedik évkönyve, az évf. 4. sz. Hirsch könyvny A Hunyadmegyei Történelmi és Régészeti Társulat tizenegyedik évkönyve, az évi folyam 2. füzete Hirsch könyvny A Hunyadmegyei Történelmi és Régészeti Társulat tizenharmadik évkönyve, az évi folyam 1. füzete Hirsch könyvny A Hunyadmegyei Történelmi és Régészeti Társulat tizenharmadik évkönyve, az évi folyam 2-3. füzete Hirsch könyvny A Hunyadmegyei Történelmi és Régészeti Társulat tizenkettedik évkönyve, az évi folyam 2-3. füzete Hirsch könyvny A IX. századi avar történelem görög nyelvű forrásai Olajos Teréz (1941-) Szegedi Középkorász Műhely A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve, ( ) Baranya M. Múz. Ig A kalocsai főszékeskáptalan története a középkorban Udvardy József (1911-) Intern. Soc. for Encyclopedia of Church History in Hungary (Toronto,Canada) METEM A Kárpát-medence és a magyarság régmúltja (1301-ig) Kristó Gyula ( ) Szegedi Középkorász Műhely A kárpát-medencei szarmaták temetkezési szokásai Kulcsár Valéria Osváth Gedeon Múz Alapítvány A katedrálisok kora : Művészet és társadalom, Duby, Georges ( ) Gondolat A keleti kelták : a késő vaskor a Kárpát-medencében Szabó Miklós (1940-) L'Harmattan ELTE BTK Régészeti Intézet A keresztény művészet lexikona Corvina A kínai csoda vége Kondé Zsófia PPKE BTK 2012 A királyi udvar építkezései Magyarországon, Papp Szilárd (1970-) Balassi A kora Árpád-kori magyar pénzverésről : érmetani és régészeti tanulmányok a Kárpát-medence I. Szent István és II. Vak Béla uralkodása közötti időszakának érméiről Kovács László (1942-) MTA Régészeti Int X A kőkortól a középkorig. Tanulmányok Trogmayer Ottó 60. Csongrád M. Múz. Ig születésnapjára A Közép-Dunamedence régészeti bibliográfiája : Banner János ( ) Akad. K A Közép-Duna-medence régészeti bibliográfiája Akad. K A Közép-dunamedence régészeti bibliográfiája a legrégibb időktől a XI. századig Banner János ( ) Akad. K A Közép-Dunamedence régészeti bibliográfiája, Banner János ( ) Akad. K A középkor alkonya : az élet, a gondolkodás és a művészet formái Huizinga, Johan ( ) Európa Franciaországban és Németalföldön a XIV. és XV. században A középkor és a kora újkor régészete Magyarországon. 1. = Archaeology of the middle ages and the early modern period in Hungary. 1. MTA Régészeti Int (ö) A középkor és a kora újkor régészete Magyarországon. 2. = Archaeology of the middle ages and the early modern period in Hungary. 2. MTA Régészeti Int (ö) A középkor művészete : [egyetemi tankönyv]. 1., Marosi Ernő (1940-) Corvina X A középkor művészete : [egyetemi tankönyv]. 2., Marosi Ernő (1940-) Corvina ö A középkori Európa atlasza Matthew, Donald Helikon A középkori Keresztúr-szék régészeti topográfiája Benkő Elek (1954-) MTA Régészeti Int A középkori magyar agrárium. Tudományos ülésszak Ópusztaszeren Csongrád M. Múz. Ig Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark Közhasznú Társaság A középkori Magyarország rotundái Gervers-Molnár Vera Akad. K A kunok régészeti emlékei a Kelet-Dunántúlon Hatházi Gábor MNM X À la table des seigneurs, des moines et des paysans du Moyen Âge Birlouez, Éric Éd. Ouest-France A lakáskultúra története Nagy Katalin, S. (1944-) Balassi cop A legkiválóbb festők, szobrászok és építészek élete Vasari, Giorgio ( ) Tóth Kvkereskedés A magyar falu régésze : Méri István, Kossuth A magyar nép őstörténete Bartha Antal (1927-) Akad. K X A magyar régészet regénye Panoráma 1968 A magyar régészet regénye Panoráma 1970 A magyar régészet regénye Panoráma [1976] A magyarok cselekedetei Anonymus (XII-XIII. sz.?) Osiris A magyarok és Európa a században Bóna István ( ) História MTA Tört.tud. Int X A magyarországi művészet története. [1.], Szövegkötet Corvina 1973 A magyarországi művészet története. [2.], Képkötet Corvina 1973

3 PPKE BTK Könyvtára Régészet könyvlista 3 / 15 A magyarországi művészet története. 2/1. köt., Magyarországi művészet körül A magyarországi művészet története. 2/2. köt., Magyarországi művészet körül : [képkötet] Művészettörténeti Kutató Csoport Budapest Művészettörténeti Kutató Csoport Budapest Akad. K ö X Akad. K ö (2/1-2. köt.) (2/2. köt.) A magyarországi neolitikum kutatásának új eredményei : az időrend és a Makkay János (1933-) Akad. K népi azonosítás kérdései A mezőgazdasági vaseszközök fejlődése Magyarországon a Müller Róbert (1944-) Zala M. Lvt késővaskortól a törökkor végéig A mezőgazdasági vaseszközök fejlődése Magyarországon a Müller Róbert (1944-) Zala M. Lvt késővaskortól a törökkor végéig 2. A Móra Ferenc Múzeum évkönyve 1984/85., 2. A népvándorláskor fiatal Móra Ferenc Múz kutatóinak szentesi találkozóján elhangzott elöadások A Móra Ferenc Múzeum évkönyve [Móra Ferenc Múz.] 1956 A Móra Ferenc Múzeum évkönyve [Móra Ferenc Múz.] 1957 A Móra Ferenc Múzeum évkönyve. 1982/83, 1. [Móra Ferenc Múz.] 1985 A Móra Ferenc Múzeum évkönyve. 1986, 1. [Móra Ferenc Múz.] 1986 A Móra Ferenc Múzeum évkönyve. 1987, 1. [Móra Ferenc Múz.] 1988 A Móra Ferenc Múzeum évkönyve. 1988, 1. [Móra Ferenc Múz.] 1989 A Móra Ferenc Múzeum évkönyve. 1991/92, 1. [Móra Ferenc Múz.] 1992 A Móra Ferenc Múzeum évkönyve. Studia archaeologica 1. Csongrád M. Múz. Ig A Móra Ferenc Múzeum évkönyve. Studia archaeologica 2. Csongrád M. Múz. Ig A Móra Ferenc Múzeum évkönyve. Studia archaeologica 3. Csongrád M. Múz. Ig A Móra Ferenc Múzeum évkönyve. Studia archaeologica 4. Csongrád M. Múz. Ig A Móra Ferenc Múzeum évkönyve. Studia archaeologica 5. Csongrád M. Múz. Ig A Móra Ferenc Múzeum évkönyve. Studia archaeologica 6. Csongrád M. Múz. Ig A Móra Ferenc Múzeum évkönyve. Studia archaeologica 7. Csongrád M. Múz. Ig A Móra Ferenc Múzeum évkönyve. Studia archaeologica 8. Csongrád M. Múz. Ig A Móra Ferenc Múzeum évkönyve. Studia archaeologica 9. Csongrád M. Múz. Ig A múlt születése. [14.], Afrikai királyságok Garlake, Peter Helikon ö X A múlt születése. [3.], Bibliai tájak Moorey, Peter Roger Stuart (1937-) Helikon ö A múlt születése. [7.], Britek, frankok, vikingek Dixon, Philip Helikon ö A művészet története. [1.], A művészet kezdetei : az őskor, Egyiptom, Mezopotámia és a prekolumbián Amerika művészete Corvina ö A művészet története. [4.], A gótika és a Távol-Kelet Corvina ö A nagy istennő városa : Uruk négyezer éve : régészekkel a Tigris és Euphratész között Keiser, Helen Gondolat 1973 A nagyszentmiklósi kincs : régészeti tanulmányok Bálint Csanád (1943-) Balassi 2004 cop A nagyszentmiklósi kincs : régészeti tanulmányok Bálint Csanád (1943-) Balassi X A naumburgi donátorszobrok : beszámoló és kérdések Sauerländer, Willibald (1924-) Corvina A népvándorláskor fiatal kutatóinak 4. összejövetele. Visegrád, Mátyás Király Múz szeptember A népvándorláskor fiatal kutatóinak 6. összejövetelének előadásai Vas Megyei Múzeumok 1996 (Velem, szeptember ) Igazgatósága A népvándorláskor kutatóinak kilencedik konferenciája. Eger, A népvándorláskor kutatóinak Dobó István Vármúz szeptember kilencedik konferenciája Eger A népvándorláskor művészete Magyarországon László Gyula ( ) Corvina A numizmatika és a társtudományok. [Konferencia Szegeden, A numizmatika és a társtudományok M. Numizmatikai Társ október ] Szeged A nyíregyházi Jósa András Múzeum évkönyve : XLI. évfolyam Jósa András Múzeum 1999 A nyíregyházi Jósa András Múzeum évkönyve : XLII. évfolyam Jósa András Múzeum 2000 A nyíregyházi Jósa András Múzeum évkönyve : XLIII. évfolyam Jósa András Múzeum 2001 A nyíregyházi Jósa András Múzeum évkönyve : XLVI. évfolyam Jósa András Múzeum 2004 A nyíregyházi Jósa András Múzeum évkönyve : XLVII. évfolyam Jósa András Múzeum 2005 A nyíregyházi Jósa András Múzeum évkönyve. [XXX-XXXII ( )] Jósa András Múzeum 1992 A parasztház évszázadai : a magyar lakóház középkori fejlődésének Balassa M. Iván (1943-) Tevan Andor Nyomdaipari vázlata Szakközépisk. A Pozsonyvármegyei Régészeti és Történelmi Egyesület évi értesítője Wagner Lajos Stampfel 1885 A Przewalski-ló Bökönyi Sándor ( ) Archaeolingua Alapítvány A régészet és a Biblia Tóth Kálmán (1917-) Ref. Zsinati Iroda A régészet regénye Ceram, C. W. Gondolat 1965 A régészet regénye Ceram, C. W. Gondolat 1975 A régészet regénye Ceram, C. W. Gondolat 1959 A régészet rövid története Kayser, Hans Gondolat 1966 A régésztechnikus kézikönyve 1. Panniculus Régiségtani Egylet X ö A reneszánsz művészet történetének olvasókönyve. 1., XV. század Balassi [2004] A Rétköz honfoglalás és Árpád-kori emlékanyaga Istvánovits Eszter (1958-) Jósa András Múzeum MNM MTA Régészeti Int. A római kori régészeti leletek összefüggései Veszprémben és környékén Mikolasek Norbert PPKE BTK 2011 (Veszprém településtörténetére nézve) A római limes Magyarországon Visy Zsolt (1944-) Corvina cop A római via nomentanai Szent Ágnes egyház : régészeti tanulmány Luttor Ferenc [s.n.] 1916, Egyházmegyei könyvny. (Veszprém) A Storno család régészeti gyűjteményének története Balassa Krisztina PPKE BTK 2011 A számítástechnika alapjai Szántai János Nemz. Tankvk Tankönyvmester Kiadó A Szántó Kovács Múzeum évkönyve. 7. Szántó Kovács Múzeum 2005 A szászsebesi evangélikus templom középkori építéstörténete Varga Lívia Akad. K A Szeged-alsóvárosi templom : műrégészeti szempontból Dudás Gyula Engel ny A szegedi Városi Múzeum kiadványai Somogyi Könyvtár és Városi 1943 Múzeum A Székelyföld leírása : történelmi, régészeti, természetrajzi s népismei Orbán Balázs ( ) Ráth Mór Bizománya 1868 szempontból. 1. köt. A Székelyföld leírása : történelmi, régészeti, természetrajzi s népismei Orbán Balázs ( ) 1869 (Ráth) szempontból. 2. köt. A Székelyföld leírása : történelmi, régészeti, természetrajzi s népismei Orbán Balázs ( ) 1869 (Ráth) szempontból. 3. köt. A Székelyföld leírása : történelmi, régészeti, természetrajzi s népismei szempontból. 4. köt. Orbán Balázs ( ) 1870 (Ráth)

4 PPKE BTK Könyvtára Régészet könyvlista 4 / 15 A Székelyföld leírása történelmi, régészeti, természetrajzi s népismei szempontból. [1.] Orbán Balázs ( ) Helikon M. Kvk. és Kvterj. Egyes (M. Kvk. és Kvterj. Egyes.) A Székelyföld leírása történelmi, régészeti, természetrajzi s népismei szempontból. [2.] Orbán Balázs ( ) Helikon M. Kvk. és Kvterj. Egyes (M. Kvk. és Kvterj. Egyes.) A székkutas-kápolnadűlői avar temető B. Nagy Katalin Móra Ferenc Múz. [2003] 'A tempore regis Atile conservata.' Új történetek Szent László királyról Makkay János (1933-) [Szerző] A Tisza-vidéki fülkesíros temetkezések és kapcsolataik című Marcsenko, Ivan Ivanovics Csongrád M. Múz. Ig konferencia előadásai A topographical dictionary of ancient Rome Platner, Samuel Ball ( ) Oxford Univ. Pr. [2002] A vértesszentkereszti apátság Mezősiné Kozák Éva OMvH MÉM A Veszprém megyei múzeumok közleményei, Veszprém M. Múz. Ig A visegrádi királyi palota kályhái és kályhacsempe leletei Kocsis Edit Mátyás Király Múz A Wosinszky Mór Múzeum évkönyve, 23. : "Hadak útján" Wosinsky Mór Megy. Múz (Konferenciakötet) A Wosinszky Mór Múzeum évkönyve, 27. Wosinsky Mór Megy. Múz A zalavári és kapornaki konventek hiteleshelyi levéltárainak regesztái, Zala M. Lvt Adatbázisrendszerek : alapvetés Ullman, Jeffrey David (1942-) Panem Ala Tau - Ararát : régészeti utazások Gábori Miklós ( ) Gondolat Alföldi tudományos gyűjtemény Alföldi Tudományos Intézet 1948 Állat- és emberábrázolás a késő avar kori öntött bronz övvereteken Fancsalszky Gábor Martin Opitz Állatábrázolás és az I. germán állatstílus a Közép-Duna-vidéken (Kr. u. Nagy Margit MNM század) Allen Brown's English castles Brown, Reginald Allen ( ) The Boydell Pr Alltag und Religion, Jungsteinzeit in Ost-Ungarn. Ausgrabungen in Museum für Vor- und Hódmezővásárhely-Gorzsa, Szegvár-Tűzköves, Öcsöd-Kováshalom, Vésztő-Mágor, Berettyóújfalu-Herpály und Funde Frühgeschichte, Archäologisches Museum Amit az idő eltemetett : kis vajdasági régészet Szekeres László ( ) Gondolat 1981 Amit elrejt a föld. A 10. századi magyarság anyagi kultúrájának régészeti Langó Péter L'Harmattan kutatása a Kárpát-medencében An introduction to Islamic archaeology Milwright, Marcus Edinburgh Univ. Pr Analytical chemistry in archaeology Pollard, A. Mark Cambridge Univ. Pr Ancient and medieval siege weapons : a fully illustrated guide to siege Nossov, Konstantin Spellmount X weapons and tactics Ancient building technology. 1. vol., Historical background Wright, George R. H. (1924-) Brill cop Ancient building technology. 2. vol., Materials. 1. part, Texts Wright, George R. H. (1924-) Brill cop (ö) Ancient building technology. 2. vol., Materials. 2. part, Illustrations Wright, George R. H. (1924-) Brill cop (ö) Ancient building technology. 3. vol., Construction. 1. part, Texts Wright, George R. H. (1924-) Brill cop (ö) Ancient building technology. 3. vol., Construction. 2. part, Illustrations Wright, George R. H. (1924-) Brill cop (ö) Ancient Jordan from the air Kennedy, David (1948-) Council for British Research in the Levant Annual report 1 - field season 1998 : emergence of European communities archaeological research report : Százhalombatta archaelogical expedition : SAX Antaeus 26. : [Conference on Ancient wells in the Carpathian basin held on November, 1998] Antaeus Ancient wells in the Carpathian basin Budapest "Matrica" Museum Göteborg University Department of Archaeology Inst. Archeol. Acad. Scientiarum Hungar. Inst. Archeol. Acad. Scientiarum Hungar. Apocalypse : earthquakes, archaeology, and the wrath of God Nur, Amos Princeton Univ. Pr. cop Aquamanilék Lovag Zsuzsa Múzsák [1983] Aquincum polgárvárosa az Antoninusok és Severusok korában Zsidi Paula (1952-) Enciklopédia Aquincum. A BTM Aquincumi Múzeumának ásatásai és leletmentései Budapesti Történeti Múzeum ben Aquincum. Budapest a római korban Budapesti Történeti Múzeum s.a Aquincumi Múzeum Aranyak a Jósa András Múzeumban. (Aranytárgyakat tartalmazó Jósa András Múzeum Nyíregyháza Jósa András Múzeum régészeti leletegyüttesek a nyíregyházi Jósa András Múzeum gyűjteményében) Aranyszántás Balotán. Gazdag honfoglalás kori női sírok Kiskunhalas Révész László (1960-) Thorma János Múzeum környékén MNM Archaeobotanika : a kultúrnövények története a Kárpát-medencében a régészeti-növénytani vizsgálatok alapján Gyulai Ferenc Jószöveg Műhely Archaeobotany in Hungary : seed, fruit food and beverage remains in Archaeolingua Alapítvány the Carpathian Basin from the Neolhitic to the Late Middle Ages Archaeological field survey in Cyprus : past history, future potentials : British School at Athens proceedings of a conference held by the Archaeological Research Unit of the University of Cyprus, 1-2 December 2000 Archaeological investigation Carver, Martin (1941-) Routledge Archaeological monuments from the Roman period in Budapest : walks Archaeolingua Foundation around Roman Budapest BTM Aquincum Museum Archaeology and the cities of late antiquity in Asia Minor Ann Arbor Archaeology of the Bronze and Iron Age : experimental archaeology, Archaeolingua Alapítvány environmental archaeology, archaeological parks : proceedings of the International Archaeological Conference : Százhalombatta, 3-7 October 1996 Archaeology of the military orders : a survey of the urban centres, rural Boas, Adrian J. (1952-) Routledge settlement and castles of the military orders in the Latin East (c ) Archaeometrical Research in Hungary II. Archaeolingua Alapítvány (ö) Archaikus agyagszobrászat Boiótiában Szabó Miklós (1940-) Akad. K Archäologie und Kunst der Seidenstrasse Haussig, Hans Wilhelm (1916-) Wissenschaftliche Buchgesellschaft Archäologische Denkmäler der Awarenzeit in Mitteleuropa. 1. MTA Archeológiai Int Archäologische Denkmäler der Awarenzeit in Mitteleuropa. 2. MTA Archeológiai Int Archeológiai Értesítő : A Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat tudományos folyóirata Akad. K Architecture : description et vocabulaire méthodiques Pérouse de Montclos, Jean-Marie Éd. du Patrimoine Centre (1936-) des monuments nationaux Architecture in the Balkans from Diocletian to Süleyman the Magnificent Šurţiš, Slobodan (1940-) Yale Univ. Pr. cop Arcrekonstrukció : a Magyar Képzőművészeti Egyetem Művészeti Anatómia, Rajzi és Geometria Tanszékének kutatási anyaga a Perkáta Nyúli-dűlőn feltárt emberi maradványok rajzi feldolgozásáról Semmelweis

5 PPKE BTK Könyvtára Régészet könyvlista 5 / 15 Armes du diable : arcs et arbalètes au Moyen âge Serdon, Valérie Presses universitaires de Rennes Árpád-kori téglatemplomok Nyugat-Dunántúlon Valter Ilona (1938-) METEM Arrabona 44/1. Ünnepi kötet a 65 éves Tomka Péter tiszteletére. [A Győr-Moson-Sopron M Győr-Moson-Sopron Megyei Múzeumok közleményei] Múzeumok Igazgatósága Arrabona. 13., A Győri Xántus János Múzeum évkönyve Xántus János Múzeum 1971 Ars Hungarica. A magyarországi művészet története képekben Corvina Arts of the city victorious : Islamic art and architecture in Fatimid North Bloom, Jonathan M. The American University in Africa and Egypt Cairo Press Ásatás Barguzinban : a régész egy legenda nyomában Szabó Géza (1959-) Múzsák Ásatási történetek. Ötven év legszebb emlékei Trogmayer Ottó (1934-) Bába Atlas de Paris au Moyen âge : espace urbain, habitat, société, religion, lieux de pouvoir Lorentz, Philippe (1961-) Parigramme Awarenzeitliche Gräberfelder im Stadtgebiet von Budapest mit 93 Nagy Margit MNM MTA Régészeti Int Abbildungen und 214 Tafeln. 1. Teil Awarenzeitliche Gräberfelder im Stadtgebiet von Budapest mit 93 Nagy Margit MNM MTA Régészeti Int Abbildungen und 214 Tafeln. 2. Teil Awarenzeitliche Gräberfelder in der Gemarkung Orosháza Juhász Irén MNM MTA Régészeti Int Az "államálmodó" : Géza fejedelem emlékezete ( ). Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár 1997 május 14-szeptember 28. Szt. István Kir. Múz Az ágy és az alvás története Zentai Tünde (1946-) Pro Pannonia Az Alföld a 9. században. (Az november 30 - december 1-én Az Alföld a 9. században Szeged Móra Ferenc Múz elhangzott előadások írott változatai) Az államalapítás korának írott forrásai Szegedi Középkorász Műhely Az államalapítókról 2000-ben. A VII. Honvéd Emléknap és a Levéltári Napok makói előadásai Az Árpád-házi királyok okleveleinek kritikai jegyzéke. 2. köt., füz. Az Árpád-kor művészeti emlékei : képes atlasz Művészettörténeti Kutatóintézet Budapest Makói Önkormányzat Képviselőtestülete Akad. K Balassi Az Árpád-kori Csanád vármegye művészeti topográfiája Dávid Katalin (1923-) Akad. K Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza. 4. köt., Liptó, Györffy György ( ) Akad. K ö Máramaros, Moson, Nagysziget, Nógrád, Nyitra, Pest és Pilis megye Az avarság és Kelet a régészeti források tükrében Erdélyi István (1931-) Akad. K Az eke és a szántás története : akadémiai doktori értekezés régészeti része : separatum Balassa Iván ( ) Herman Ottó Múzeum 1969 Az eke és a szántás története Magyarországon Balassa Iván ( ) Akad. K Az első amerikai : az észak-amerikai régészet regénye Ceram, C. W. Gondolat Az első kínai császár cseréphadserege. A Művelődési Minisztérium Artunion Széchenyi K. [1988] [etc.] közös időszaki kiállítása, Magyar Nemzeti Múzeum l988. március 8 - május 15. Az emberiség eredete Leakey, Richard Kulturtrade Az építészet rövid története az építőipari szakközépiskolák IV. osztálya Szentkirályi Zoltán ( ) Műszaki Kvk számára [1. köt.] Az építészet rövid története az építőipari szakközépiskolák IV. osztálya Szentkirályi Zoltán ( ) Műszaki Kvk számára. Képgyűjtemény [2. köt.] Az Esztergom-vidéki Régészeti és Történelmi Társulat második könyve Laiszky könyvny Az európai civilizáció kezdetei : Az őskori Európa az első földművelőktől Piggott, Stuart Gondolat a klasszikus ókorig Az indoeurópai népek őstörténete Makkay János (1933-) Gondolat Az óföldeáki erődtemplom Béres Mária Óföldeák. Önkormányzat Makói Önkormányzat Képviselőtestülete Az ókor története 3. Görög történelem Szádeczky-Kardoss Samu ( ) Tankvk Az ókor története. 2. Az ókori Kelet története (Egyiptom és Elő-Ázsia) Hahn István ( ) Tankvk Az ókor története. 5. A római császárság története Hahn István ( ) Tankvk Az Országos Magyar Régészeti Társulat évkönyve Franklin Társ Az osztrópatakai vandál királysír Prohászka Péter Szerző Az ősrégészet kézikönyve. 2. köt., Az újabb kőkor Roska Márton 1927 Ázsiai lovas nomádok : Régészeti expedíciók Mongóliában Sugár Lajos Gondolat X Banner János emlékezete születésének centenáriumán. Az március 1-jén Békésen és az március 6-án Hódmezővásárhelyen tartott emlékülések és... rendezvények előadásai és avatóbeszédei Banner János két néprajzi dolgozatával MTA Békés megyei és Csongrád megyei múzeumi szervezetek Baranya megye története az őskortól a honfoglalásig Baranya Megyei Levéltár Pécs Baranya M. Lvt [!1981] Baranya megye X-XI. századi sírleletei Kiss Attila (1939-) Akad. K Barbárok a Római Birodalom határvidékén. Régészeti leletek a madarasi [s.n.] szarmata temetőből (Bács-Kiskun megye) Batisseurs au Moyen Age Hatot, Thierry L'instant durable ! Bayern - Ungarn, tausend Jahre. Aufsätze zur Bayerischen Landesausstellung 2001 : Vorträge der Tagung "Bayern und Ungarn im Mittelalter und in der frühen Neuzeit" in Passau 15. bis 18. Oktober 2000 Bayerische Landesausstellung 2001 Passau Pustet Archiv des Bistums und Oberhausmuseum Passau Verlag Archiv des Bistums Passau) (Verlag Pustet) (Verlag Pustet, Gesamtausg.) Békés megye középkori templomai Szatmári Imre Békés M. Múz. Ig Békés megye régészeti topográfiája. 4/1. köt., A szeghalmi járás Akad. K ! (ö) Békés megye régészeti topográfiája. 4/3., Békés és Békéscsaba környéke. 1. köt. Akad. K ö Békés megye régészeti topográfiája. 4/3., Békés és Békéscsaba környéke. 2. köt. Akad. K ö X Békés, Kolozsvár, Jászberény, Szeged : Banner János emlékiratai ig Békés m. Lvt Berenike : report on the excavations at Berenike, including excavations in Wadi Kalalat and Siket, and the survey of the Mons Smaragdus region Cotsen Institute of Archaeology Univ. of California Pr cop Bevezetés a Kárpát-medence régészetébe Ilon Gábor (1956-) Rómer Flóris-Esterházy Károly Alapítvány Bevezetés a magyar őstörténet kutatásának forrásaiba. 2. Tankvk Bevezetés a magyar őstörténet kutatásának forrásaiba. I/1. Tankvk Bevezetés a magyar őstörténet kutatásának forrásaiba. I/2. Tankvk. 1986

EPRUZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA VI. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM BUDAPEST 1977.

EPRUZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA VI. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM BUDAPEST 1977. EPRUZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA VI. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM BUDAPEST 1977. Szerkesztő : Szemerkényi Ágnes Tárkány Szűcs Ernő Szerkesztőségi cím: 1250 Budapest, Országház u. 30. Szerkesztőségi

Részletesebben

A HONFOGLALÁS KOR KUTATÁSÁNAK LEGÚJABB EREDMÉNYEI TANULMÁNYOK KOVÁCS LÁSZLÓ 70. SZÜLETÉSNAPJÁRA

A HONFOGLALÁS KOR KUTATÁSÁNAK LEGÚJABB EREDMÉNYEI TANULMÁNYOK KOVÁCS LÁSZLÓ 70. SZÜLETÉSNAPJÁRA A HONFOGLALÁS KOR KUTATÁSÁNAK LEGÚJABB EREDMÉNYEI TANULMÁNYOK KOVÁCS LÁSZLÓ 70. SZÜLETÉSNAPJÁRA 1 MONOGRÁFIÁK A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM RÉGÉSZETI TANSZÉKÉRŐ L Sorozatszerkesztő : Révész László MONOGRAPHIEN

Részletesebben

BEVEZETÕ KÖNYVÉSZETI LEÍRÁS IDÕRENDI FELSOROLÁS

BEVEZETÕ KÖNYVÉSZETI LEÍRÁS IDÕRENDI FELSOROLÁS SALIGA IRÉN MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK 1(1989) 15(2003) REPERTÓRIUM BEVEZETÕ A repertórium a Magyar Egyháztörténeti Vázlatok 15 évfolyamának anyagát tárja fel. Szerkezete a következõ: könyvészeti

Részletesebben

Bede Katalin. Békési Gábor

Bede Katalin. Békési Gábor arta nos Barta János (1940. június 27.) Elérhetőségek: Debreceni Egyetem, Történelmi Intézet, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.; Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 48. Tel/Fax: 06-52-489 100-22 130 Iskolák, végzettség:

Részletesebben

HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA

HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA 3*2> 1 9 9 0 / 1 HONISMERET A HAZAFIAS NÉPFRONT FOLYÓKAT* HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA Az agg Kossuth és Napsugár. Szépirodalmi. Bp., 19897160 A nyolcvankét esztendős Kossuth Lajos és a tizenkilenc esztendős

Részletesebben

XIII. RÉGÉSZETI INTÉZMÉNYEK

XIII. RÉGÉSZETI INTÉZMÉNYEK XIII. RÉGÉSZETI INTÉZMÉNYEK RÉGÉSZ AKADÉMIKUSOK ALFÖLDI ANDRÁS (1895 1981) BÁLINT CSANÁD (1943) BELLA LAJOS (1850 1937) BÓNA ISTVÁN (1930 2001) BÖKÖNYI SÁNDOR (1926 1994) CZOBOR BÉLA (1852 1904) ÉRDY JÁNOS

Részletesebben

MÛEMLÉKVÉDELEM LII. évf. 2008. 6. szám MÛEMLÉK- VÉDELEM. LII. évf. 2008 6. szám Ára: 565 Ft

MÛEMLÉKVÉDELEM LII. évf. 2008. 6. szám MÛEMLÉK- VÉDELEM. LII. évf. 2008 6. szám Ára: 565 Ft MÛEMLÉKVÉDELEM LII. évf. 2008. 6. szám MÛEMLÉK- VÉDELEM LII. évf. 2008 6. szám Ára: 565 Ft MÛEMLÉKVÉDELEM A MAGYAR MÛEMLÉKVÉDELEM FOLYÓIRATA LII.évf. 2008 6.szám Alapította: Gerô László Szerkesztôbizottság:

Részletesebben

viii. Települések, műemlékek, műemlékegyüttesek

viii. Települések, műemlékek, műemlékegyüttesek viii. Települések, műemlékek, műemlékegyüttesek Abafája [Apalina] Huszár-kastély 4178. Kovács András: Reneszánsz címeres kandalló Abafájáról. = Erdélyi Múzeum, 66, 1994, 1/2. 83 84., Abasár r. k. templom

Részletesebben

NÉPRAJZI MÚZEUM / MUSEUM OF ETHNOGRAPHY BUDAPEST, 2013

NÉPRAJZI MÚZEUM / MUSEUM OF ETHNOGRAPHY BUDAPEST, 2013 2009 2010 NÉPRAJZI MÚZEUM / MUSEUM OF ETHNOGRAPHY BUDAPEST, 2013 A BIBLIOGRÁFIA ANYAGÁT GYŰJTÖTTE / THE MATERIAL OF THIS BIBLIOGRAPHY WAS COLLECTED BY HEGYI DÓRA, MÉSZÁROS BORBÁLA, NAGY RÉKA, PÁVLICZ ADRIENN,

Részletesebben

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008)

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Akadémiai doktori értekezés Melléklet Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Előadások külföldi (nemzetközi) és hazai konferenciákon Külföldi és hazai tudományos munkák (doktori és kandidátusi

Részletesebben

ABÁDI Ervin A csodák hat napja. /Az 1967-es hat napos háborúról./ Bp., 1991, Memokomplex K. 256 p.

ABÁDI Ervin A csodák hat napja. /Az 1967-es hat napos háborúról./ Bp., 1991, Memokomplex K. 256 p. 1991-tól megjelent zsidó vonatkozású könyvek Könyvek 1991 ABÁDI Ervin A csodák hat napja. /Az 1967-es hat napos háborúról./ B, 1991, Memokomplex K. 256 ACZÉL Tamás Illuminációk. (ford: Gy. Horváth László)

Részletesebben

Hortiné dr. Bathó Edit szakmai önéletrajza

Hortiné dr. Bathó Edit szakmai önéletrajza 1 Hortiné dr. Bathó Edit szakmai önéletrajza Születés: Jászberény, 1956. január 27. Családi állapot: férjezett Iskolák: - Kossuth Lajos Általános Iskola, Jászberény 1962-1970 - Lehel Vezér Gimnázium, orosz-német

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. Biernaczky Szilárd (mb. előadó, ELTE Bölcsészkar igazgató, Mundus Magyar Egyetemi Kiadó)

ÖNÉLETRAJZ. Biernaczky Szilárd (mb. előadó, ELTE Bölcsészkar igazgató, Mundus Magyar Egyetemi Kiadó) Biernaczky Szilárd (mb. előadó, ELTE Bölcsészkar igazgató, Mundus Magyar Egyetemi Kiadó) ÖNÉLETRAJZ Születés helye és ideje: Budapest, 1944. március 24. Házas, két gyermek (egy lány, egy fiú az első házasságból)

Részletesebben

Tardy Lajos (1914 1990) művelődéstörténész, orvostörténész, szakfordító, a történelemtudomány doktora rövid életrajza és életmű-bibliográfiája

Tardy Lajos (1914 1990) művelődéstörténész, orvostörténész, szakfordító, a történelemtudomány doktora rövid életrajza és életmű-bibliográfiája A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 2. Tardy Lajos (1914 1990) művelődéstörténész, orvostörténész, szakfordító, a történelemtudomány doktora rövid életrajza és életmű-bibliográfiája

Részletesebben

-I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994

-I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXII 363 -I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994 Bibliográfiák Bényei Miklós : Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1993 = HBMLÉ XXI Db, 1994 303-322

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA CSILLAGÁSZATI ÉS FÖLTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT FÖLDRAJZTUDOMÁNYI INTÉZET KÖNYVTÁRA

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA CSILLAGÁSZATI ÉS FÖLTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT FÖLDRAJZTUDOMÁNYI INTÉZET KÖNYVTÁRA MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA CSILLAGÁSZATI ÉS FÖLTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT FÖLDRAJZTUDOMÁNYI INTÉZET KÖNYVTÁRA GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2014. július 1. december 31. 134. szám összeállította Petz Gabriella Magyar

Részletesebben

Állománygyarapodás. 2015. január

Állománygyarapodás. 2015. január Állománygyarapodás 2015. január Ssz. Szerző, cím Megjelenési adatok Raktári 1. Hegyháti örökségtár : helytörténeti dolgozatok a Vasi-Hegyhátról. Szerk. Zágorhidi Vasvár : Vasi-Hegyhát Területfejlesztési

Részletesebben

IRÓI ÉS IRáSAI M A G Y A R BIBI,I Ü H 1 S Z EM LE.- K Ö N Y V B A R Á TOK LAPJA./ Összeállította 1955.

IRÓI ÉS IRáSAI M A G Y A R BIBI,I Ü H 1 S Z EM LE.- K Ö N Y V B A R Á TOK LAPJA./ Összeállította 1955. K I S E B B K Ö N Y V É S Z E T I F O L Y Ó I R A T A I N K IRÓI ÉS IRáSAI / I R O D A L M I É R T E S Í T Ő - M A G Y A R K Ö N Y V É - S Z E T - A Z I R O D A L O M - M U Z E U M I ÉS K Ö N Y V TÁRI

Részletesebben

GHESAURUS. Tanulmányok Szentmártoni Szabó Géza hatvanadik születésnapjára. Szerkesztette CSÖRSZ RUMEN ISTVÁN

GHESAURUS. Tanulmányok Szentmártoni Szabó Géza hatvanadik születésnapjára. Szerkesztette CSÖRSZ RUMEN ISTVÁN GHESAURUS Tanulmányok Szentmártoni Szabó Géza hatvanadik születésnapjára Szerkesztette CSÖRSZ RUMEN ISTVÁN rec.iti Budapest 2010 3 A kötet megjelenését támogatta Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata és a szerzők

Részletesebben

2014. szeptember 14. Papp Szilárd (Veszprém 1970. V. 28.) művészettörténész-régész

2014. szeptember 14. Papp Szilárd (Veszprém 1970. V. 28.) művészettörténész-régész 2014. szeptember 14. Papp Szilárd (Veszprém 1970. V. 28.) művészettörténész-régész 1989-1994 ELTE BTK művészettörténet szak 1990-1995 ELTE BTK régészet szak, középkor szakirány 1994-2000 Magyar Nemzeti

Részletesebben

Az iskolai, a populáris és a hivatásos színjátszás Magyarországon. Bibliográfia. Szerkesztette: Szedmák Andrea. Lektorálta: Pintér Márta Zsuzsanna

Az iskolai, a populáris és a hivatásos színjátszás Magyarországon. Bibliográfia. Szerkesztette: Szedmák Andrea. Lektorálta: Pintér Márta Zsuzsanna A SZÍNJÁTSZÓ ISKOLA A XVII XVIII. SZÁZADBAN Az iskolai, a populáris és a hivatásos színjátszás Magyarországon Bibliográfia 1998 2009 Szerkesztette: Szedmák Andrea Lektorálta: Pintér Márta Zsuzsanna AZ

Részletesebben

Atelier - ELTE 2014. szeptember 12. BTK Leltárlista 00001 - T0064 Összes Lelt.sz. Szerző Főcím Besz. dát. Ár Lelőhely 00001 A magyar-katalán

Atelier - ELTE 2014. szeptember 12. BTK Leltárlista 00001 - T0064 Összes Lelt.sz. Szerző Főcím Besz. dát. Ár Lelőhely 00001 A magyar-katalán 00001 - T0064 Összes 00001 A magyar-katalán kapcsolatok ezer éve 2010.10.21. 00002 Almond, Gabriel A. - Powell, G. Összehasonlító politológia 2010.10.21. Bingham (szerk.) 00003 A. Gergely András Urbanizált

Részletesebben

Közleményei, 19. 125-130. p. 1981 Nemesek az alsószuhai templomban. - In: Múzeum Kurír, 1981. augusztus (4. kötet 6. szám) 60-61. p.

Közleményei, 19. 125-130. p. 1981 Nemesek az alsószuhai templomban. - In: Múzeum Kurír, 1981. augusztus (4. kötet 6. szám) 60-61. p. Dr. Tusnády László Dr. Tusnády László (1940) Elérhetőségek: ME-CTFK, 47/513-000/28-59 Iskolák, végzettség: József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar magyar-olasz szak (1966). Az irodalomtudomány

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Tájékoztató a Múzeumi Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról 555

TARTALOMJEGYZÉK. Tájékoztató a Múzeumi Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról 555 554 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK Tájékoztató a Múzeumi Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról 555 Tájékoztató a Múzeumi Szakmai Kollégium meghívásos pályázatának elbírálásáról 575 Tájékoztató a Közmûvelõdési

Részletesebben

A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013

A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013 A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013 Ez a bibliográfiai válogatás a magyar nyelvű kisebbségkutatás különböző területeinek, önálló kiadványokban,

Részletesebben

Szádeczky-Kardoss Samu szakirodalmi munkásságának válogatott bibliográfiája

Szádeczky-Kardoss Samu szakirodalmi munkásságának válogatott bibliográfiája Szádeczky-Kardoss Samu szakirodalmi munkásságának válogatott bibliográfiája Tanulmányok 1. [Helmuth Th. Bossert: Altkreta. Kunst und Handwerk in Griechenland, Kreta und in der Ägäis von den Anfängen bis

Részletesebben

MADARAK ÉS VÉDELMÜK. Összeállította: Dr. Székely Sándor

MADARAK ÉS VÉDELMÜK. Összeállította: Dr. Székely Sándor MADARAK ÉS VÉDELMÜK Szakkönyvek és folyóiratcikkek ajánló bibliográfiája a Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia alapján az Országos Mezőgazdasági Könyvtár állományából Összeállította: Dr. Székely Sándor Országos

Részletesebben

19 20. századi kiadói jelvények

19 20. századi kiadói jelvények Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Irodalomtudományi Doktori Iskola PhD értekezés 19 20. századi kiadói jelvények A jelvényhasználat elve és gyakorlata Témavezető Dr. V. Ecsedy Judit Országos

Részletesebben

A Kazincbarcikai Kistérség válogatott honismereti bibliográfiája

A Kazincbarcikai Kistérség válogatott honismereti bibliográfiája A Kazincbarcikai Kistérség válogatott honismereti bibliográfiája Kazincbarcika 2010 A bibliográfia anyagát válogatta: MÁRKUS ZSUZSANNA (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bányászattörténeti Múzeum, Rudabánya)

Részletesebben

Kodolányi János Fıiskola

Kodolányi János Fıiskola Kodolányi János Fıiskola Kutatás és fejlesztés 2006 Kommunikáció és Médiatudományi Tanszék 1. Tanszéki innováció a) Tananyagfejlesztés, szakfejlesztés Mucsi Ferenc dr.: A magyar sajtó története 1892-1918

Részletesebben