Innovatív vállalkozásgyárak

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Innovatív vállalkozásgyárak"

Átírás

1 Innovatív vállalkozásgyárak megvalósításának lehetőségei Somogyi Miklós ügyvezető igazgató Közép-magyarországi Innovációs Központ november 29.

2 Gazdaságfejlesztési cél A hazai gazdaságfejlesztés célja lehet, hogy a multi és nagyvállalatok GDP termelő képességének megőrzése és fejlesztése mellett, a hazai versenyképes kis-és középvállalkozások részesedése jelentősen növekedjen a nemzeti össztermelésből, ami nagymértékben segíthet a jelenlegi foglalkoztatási gondokon is.

3 Ötlettől a piacig folyamat jelenlegi helyzete Ma az ötlettől, kutatási eredménytől a piacig folyamat időtartama a hazai fejlesztési gyakorlatban az optimálisnál lényegesen hosszabb, sok esetben 3-10 év. Mi ennek az oka? A lassúság, késlekedés alapvetően négy fő okra vezethető vissza: Nem innováció barát a környezet A fejlesztési folyamat folyamatos finanszírozása nem biztosított (nincs intézményi magvető tőke, az üzleti angyalok tevékenységének és a kockázati tőkebefektetéseknek nincs kialakult gyakorlata, a pályázatok nem támogatják a teljes fejlesztési folyamatot és körülményes az igénybevételük, stb.) Az ipari kutatóintézetek megszűnésével sok esetben hiányzik a megfelelő színvonalú K+F kapacitás, az egyetemi és egyéb kutatóhelyek tevékenysége kevéssé ismert a KKV-k körében Nem állnak rendelkezésre a működő KKV-k valamint a start-up és spinoff vállalkozások sikeres globális piacra lépéséhez szükséges piaci ismeretek és marketing stratégiák az új termék, technológia és szolgáltatás ötletek értékesítésének területén. Emberi tényezők (ötletgazdák és menedzsment)

4 Jelenlegi innovációs projekt támogatási gyakorlat A mostani innováció támogatási és befektetési gyakorlat szinte kizárólag olyan új ötletek és kutatási eredmények piacra vitelét segíti, ahol az ötletgazda vagy kutató alkalmas arra, hogy menedzselje a piacra viteli folyamatot. Jelenleg a hasznosításra alkalmas termék, technológia és szolgáltatás ötletek és kutatási eredmények 90-95%-a nem kerül piaci bevezetésre. Az innovatív vállalkozásgyárak kialakítása és működtetése egy lehetőség, ennek az aránynak a javítására!

5 A termék, eljárás és szolgáltatás innovációk sikerének szükséges és elégséges feltételei Értékesítésre alkalmas termék, technológia vagy szolgáltatás Meglévő vagy felkelthető piaci igények Piackutatási, piac pozicionálási és marketing ismeretek Korszerű projektmenedzsment ismeretek Folyamatos finanszírozás Nemzetközi kapcsolatok Jó menedzsment (hozzáértés és hit a sikerben) Szerencse

6 Innovatív vállalkozásgyár célja Az innovatív termék, technológia, szolgáltatás ötletek és kutatás-fejlesztési eredmények széleskörű, az értékesítési lehetőségekhez alkalmazkodó piaci hasznosítása

7 Az innovatív vállalkozásgyár lényege Az innovatív vállalkozásgyár egy olyan vállalkozás, amely párhuzamosan akár egy tucat innovatív ötlet piacra vezetését is menedzselheti. A vállalkozásgyár menedzsmentje a kiválasztott és validált projektekhez az interim menedzsment módszerével kiválasztja a megfelelő vezetőt és biztosítja a vállalkozás indulásához szükséges szolgáltatásokat (elsősorban a piackutatás, marketing, szellemi tulajdonvédelem, jogi képviselet, stb. területeken), megkeresi a projektek finanszírozásához szükséges forrásokat (pályázat, üzleti angyal, befektető) és folyamatosan ellenőrzi a projektek tervszerű haladását.

8 Az innovatív ötletek és kutatási eredmények fajtái Kutatási eredmények Pályázati eredmények Szabadalmaztatható megoldások Meglévő termékek, technológiák és szolgáltatások tovább fejlesztései Originális megoldások Kicsi potenciális piaccal azonosítható ötletek Globális piacra vihető ötletek Hazánkban nem megvalósítható ötletek (pl.: hurrikánok elterelése a lakott területekről) Kicsi befektetéssel piacra vihető ötletek Nagy befektetést igénylő ötletek Multik vadász területére tartozó ötletek Licenc, know-how értékesítésre alkalmas megoldások

9 A piaci értékesítés lehetőségei Hazai piacon értékesíthető Globális piacon értékesíthető Licenc, know-how értékesítésre alkalmas megoldások Spin-off vállalkozás keretében megvalósított Start-up vállalkozás keretében megvalósított Innovatív vállalkozás keretében megvalósított Családi vállalkozás keretében megvalósított Innovatív és nagy növekedésképességű vállalkozás keretében megvalósított Multiknak értékesíthető Direkt értékesítési hálózatban értékesíthető On-line értékesítő hálózatban értékesíthető Hagyományos kereskedelmi folyamatban értékesíthető Francise rendszerben értékesíthető

10 Az innovatív vállalkozásgyár projekt típusai Start-up vagy spin-off cég indítása Innovatív már működő vállalkozások fejlődésének segítése Kereskedelem, értékesítés fejlesztés MLM értékesítés Szaktanácsadás, fejlődési, fejlesztési tervek készítése Befektetési tanácsadás Megvalósító partner keresés Licenc és know-how értékesítés Franchise értékesítés

11 Start-up vagy spin-off cég indítása A cégalapításra javasolható projektek körének meghatározása Hasznosítási szerződések kidolgozása és megkötése az érintett projektek gazdájával Előzetes piackutatás elvégzése A projektek megvalósítási lépéseinek és előzetes üzleti terveinek kidolgozása A kiválasztott projektekhez az elkötelezett és tapasztalt vezetők kiválasztása Pontosított tervek elkészítése A befektetés tervezett ütemezése, a cégműködés ellenőrzési pontjainak kialakítása, a várható megtérülés megtervezése Cégalapítás és működtetés

12 Kereskedelem, értékesítés fejlesztés Vállalkozások piacfejlesztése (8-20%-a az árbevételnek sikerdíj esetén) Megrendelések közvetítése (4-12%-a az árbevételnek sikerdíj esetén) Piackutatás Marketingtervek, kampányok előkészítése Elektronikus értékesítési rendszer kiépítése vagy működőhöz csatlakozás

13 MLM és/vagy egyéb direkt értékesítés Olyan termékek bevezetésénél, ahol a termék végfelhasználói ára a gyártói ár 3-7-szerese lehet és kell a személyes használat, tapasztalat élménye az értékesítéshez A jutalék mértéke: 0,8-5%, ha már működő hálózatoknak ajánljuk a termékeket Ki kell dolgozni az ilyen típusú értékesítés feltételrendszerét Térképezzük fel és elemezzük a hazai termékek értékesítésére szakosodott direkt értékesítési láncokat! Vizsgáljuk meg, ki lehet-e alakítani egy új, hazai újdonságok értékesítésére szakosodott hálózatot és milyen feltételek mellett térülhet meg a befektetés!

14 Szaktanácsadás Projektgyűjtés és projekt értékelés Versenyképesség fejlesztés kérdései Üzleti tervek és megvalósíthatósági tanulmányok készítése Szellemi potenciál értékelés Cégérték meghatározás Cég és projekt értékesítés egyedi szerződések alapján

15 Befektetési tanácsadás Üzleti angyal és megvalósítható termék, technológia és szolgáltatás ötleteket, kutatási eredményeket kereső KKV hálózat építése Kapcsolatépítés a hazai és nemzetközi kockázati tőke befektetőkkel Vállalkozások felkészítése a befektetések megszerzésére és befektetés menedzselésére A jutalék összege és formája: 5-10% a befektetett összegből illetve cég tulajdonrész

16 Megvalósító partner keresés Vállalkozó szellemű, tapasztalt menedzserek keresése, akik nagyobb részt a későbbi tulajdoni részesedés fejében vezetik a start-up és spin-off cégeket Megvalósítható termék, technológia és szolgáltatás ötleteket, kutatási eredményeket kereső KKV kapcsolatok építése

17 Licenc és know-how értékesítés A licenc és/vagy know-how értékesítésre alkalmas vagy alkalmassá tehető projektek kiválasztása A licenc és know-how értékesítéshez szükséges hazai és nemzetközi kapcsolatok kiépítése és folyamatos fejlesztése Elérhető bevétel: a tervezett eladási ár 10-20%-a plusz tervezett eladási ár feletti bevétel 50%-a.

18 Franchise értékesítés A franchise értékesítés módszertanának és hazai gyakorlati tapasztalatainak feldolgozása A franchise értékesítésre alkalmas termékek, szolgáltatások körének meghatározása Üzleti konstrukciók kidolgozása

19 Az innovatív vállalkozásgyár működésének előkészítése A lehetőségek áttekintése után az első menedzselhető projektek kiválasztási kritériumainak meghatározása Néhány már működő, a közös piacfejlesztésre nyitott innovatív vállalkozás kiválasztása Szerződések, megállapodások megkötése Projektek indítása

20 Az innovatív vállalkozásgyár tervezett bevételi lehetőségei Vállalkozások piacfejlesztése (8-20%-a az árbevétel növekménynek sikerdíj esetén) Megrendelések közvetítése (4-25%-a az árbevételnek sikerdíj esetén) Befektetés szervezési jutalék összege, a befektetett összeg 5-10%-a Licenc, know-how értékesítésnél az eladási ár 10-20%-a, plusz a tervezett eladási ár feletti bevétel 50%-a. MLM vagy direkt értékesítésre ajánlott termékek utána a jutalék mértéke: 0,8-5%, ha már működő hálózatoknak ajánljuk a termékeket Egyedileg árazott szakértői szerződések. Tervezett szakértői óradíj: ,- Ft/óra Hazai és nemzetközi pályázatokhoz kapcsolódó bevételek Oktatás, képzés

21 A tervezett innovatív vállalkozásgyár humánerőforrás igénye Az innovatív vállalkozásgyár koncepciójának megvalósítása néhány fővel elkezdhető, de a dinamikus induláshoz szükséges erőforrás elemek a következők: Egy fő vezető Projektgyűjtésre és minősítésre alkalmas munkatársak: 2-4 fő Piackutatást és marketing terveket készítő munkatársak: 1-3 fő Megvalósíthatósági és üzleti terveket készítő munkatársak: 1-3 fő Szakmai tanácsadást végző, befektetéseket, pályázatokat előkészítő szakértők: 1-5 fő Kontrolling: 1-3 fő Adminisztráció, rendezvényszervezés: 1-2 fő

22 A tervezett éves működési költségek A munkatársak tervezett bruttó jövedelme ,- Ft/hó/fő + az csapat által elért adózatlan eredmény (bevétel-költségek) 50%- a, aminek teljesítmény szerinti felosztása a vezető joga és kötelezettsége. Két fő esetén: ,- eft/év Nyolc fő esetén: ,- eft/év Húsz fő esetén: ,- eft/év

23 Kapcsolatrendszer Az elképzelés működéséhez szükséges, különböző kapcsolatrendszerek kialakítása és működtetése: Innovatív ötleteket és kutatási eredményeket biztosító kapcsolatrendszer Innovatív vállalkozói kapcsolatrendszer Interim menedzsment és tanácsadói kapcsolatrendszer Üzleti angyal és befektetői kapcsolatrendszer A különböző vállalkozásokkal, intézményekkel kialakítandó folyamatos együttműködés mellett fontos egy olyan szellemi műhely kialakítása, ami alkalmas az ötletgazdák tevékenységének koordinálása mellett az innovatív ötletek generálására is.

24 Kockázatok Milyen feltételekkel sikerül megállapodni az ötletgazdákkal, kutatókkal a projekt menedzsment feladatok átengedésében? Sikerül-e hiteles és siker orientált csapatot kialakítani? Megtalálhatók és motiválhatók-e az egyes innovációs projektek első számú vezetői? Biztosítható-e a kiválasztott projektek folyamatos finanszírozása?

25 Várható eredmények Új, innovatív magyar vállalkozások indulnak el és lépnek ki a nemzetközi piacra. Mérhetővé tehető az innovatív vállalkozásgyár tevékenységének eredménye (adó és járulék bevételek növelése, új munkahelyek teremtése, stb.) Olyan módszertan kerülhet kialakításra,ami példaként szolgálhat az hazai és nemzetközi innováció menedzsment fejlesztésben.

26 Milyen előnyei lehetnek az innovatív vállalkozásgyárak működtetésének? Azok az ötletek és kutatási eredmények is hasznosulhatnak, ahol az ötletgazda nem alkalmas sikeres cég menedzselésére Egy vállalkozásgyár szakértői, tanácsadói akár több tucat start-up és spin-off cég igényeit is ki tudják elégíteni Felgyorsíthatóvá válik az ötletek és kutatási eredmények piacra vitele Növekedni fog a versenyképes KKV-k száma A jelenleg arctalan magyar ipar új húzóágazatai alakulhatnak ki

A Közép-magyarországi régió regionális innovációs stratégiája

A Közép-magyarországi régió regionális innovációs stratégiája Előzetes változat! A Közép-magyarországi régió regionális innovációs stratégiája (összefoglalás) CHIC Közép-magyarországi Innovációs Központ 2004. 06. 18. Tartalomjegyzék Bevezetés...3 1 Helyzetkép...3

Részletesebben

TECHNOLÓGIA TRANSZFER IRODA (TTI)

TECHNOLÓGIA TRANSZFER IRODA (TTI) 42/2005. (VI. 30.) ET. A SEMMELWEIS EGYETEM TECHNOLÓGIA TRANSZFER IRODA (TTI) MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2005 1 SZÓMAGYARÁZAT SE SZT BIMIP TTI Semmelweis Egyetem. Szentágothai Tudásközpont (az NKTH

Részletesebben

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI SZÁMÁRA ÚJ INNOVÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSÉNEK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI SZÁMÁRA ÚJ INNOVÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSÉNEK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI SZÁMÁRA ÚJ INNOVÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSÉNEK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA Innovációs tevékenységet segítő szolgáltatásokat leíró tanulmány Összeállította:

Részletesebben

Az Észak-Magyarországi Régió Innovációs Stratégiája

Az Észak-Magyarországi Régió Innovációs Stratégiája Az Észak-Magyarországi Régió Innovációs Stratégiája 2013. - munkaanyag - Tartalomjegyzék 1. Helyzetelemzés... 3 1.1. A régió gazdasági jellemzői... 3 1.2. A régió kutatás-fejlesztési és innovációs számszerűsíthető

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK INNOVATÍV TEVÉKENYSÉGÉNEK ÖSZTÖNZÉSE A DÉL-ALFÖLD RÉGIÓBAN

VÁLLALKOZÁSOK INNOVATÍV TEVÉKENYSÉGÉNEK ÖSZTÖNZÉSE A DÉL-ALFÖLD RÉGIÓBAN VÁLLALKOZÁSOK INNOVATÍV TEVÉKENYSÉGÉNEK ÖSZTÖNZÉSE A DÉL-ALFÖLD RÉGIÓBAN HU 0105-11 SZ. PHARE PROGRAM ZÁRÓKIADVÁNY KIADJA: VÁTI KHT. MAGYAR REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÉS URBANISZTIKAI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 1016

Részletesebben

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT MAGYAR NEMZETI ÉLELMISZER- TECHNOLÓGIAI PLATFORM AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT A magyar élelmiszeripar egyeztetett innovációs stratégiai terve (2014 2029) A 2014. évi felülvizsgált változat 2014. augusztus

Részletesebben

NEMZETI TECHNOLÓGIAI INKUBÁTOR. és MAGVETŐ TŐKE PROGRAM. Budapest, 2005. július 29.

NEMZETI TECHNOLÓGIAI INKUBÁTOR. és MAGVETŐ TŐKE PROGRAM. Budapest, 2005. július 29. NEMZETI TECHNOLÓGIAI INKUBÁTOR és MAGVETŐ TŐKE PROGRAM Budapest, 2005. július 29. Magyar Innovációs Szövetség INNOSTART Nemzeti Üzleti Innovációs Központ Vállalkozói Inkubátorok Szövetsége ÚTBAN A VERSENYKÉPESSÉG

Részletesebben

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel.: (36 1) 204-2951 (36 1) 204-2970 Fax: (36 1) 204-2953 E-mail:ipargazd@t-online.h Internet:http://www.ikt.hu Az innovációs

Részletesebben

(AZ INNOVÁCIÓ GYAKORLATI TUDNIVALÓI)

(AZ INNOVÁCIÓ GYAKORLATI TUDNIVALÓI) Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel.: (36 1) 204-2951 (36 1) 204-2970 Fax: (36 1) 204-2952 E-mail: ipargazd@t-online.hu Internet:http://www.ikt.hu I. INNOVÁCIÓ

Részletesebben

KOCKÁZATI TŐKE ÚTMUTATÓ

KOCKÁZATI TŐKE ÚTMUTATÓ KOCKÁZATI TŐKE ÚTMUTATÓ Mindazok, akik az elmúlt években aktívan kutatták a fejlesztési célú tőkebevonási lehetőségeket, biztosan találkoztak az Európai Unió által finanszírozott JEREMIE program keretrendszerével

Részletesebben

3. Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája, különös tekintettel az építőiparra

3. Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája, különös tekintettel az építőiparra Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája 75 3. Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája, különös tekintettel az építőiparra Az Európai Unióban a kis- és középvállalkozások adják a foglalkoztatottság

Részletesebben

Kutatás és üzlet az ELTE-n

Kutatás és üzlet az ELTE-n Kutatás és üzlet az ELTE-n Gyakorlati tanácsok kutatók számára Készítette: Az ELTE Rektori Hivatal Pályázati és Innovációs Központ a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala közreműködésével és lektorálásával

Részletesebben

INFOSTRADA Projektgenerálás - Megalapozó Tanulmány 2012.08.31. ÉMOP-1.2.1-11-2011-0006

INFOSTRADA Projektgenerálás - Megalapozó Tanulmány 2012.08.31. ÉMOP-1.2.1-11-2011-0006 INFOSTRADA Projektgenerálás - Megalapozó Tanulmány 2012.08.31. ÉMOP-1.2.1-11-2011-0006 1 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 3 1. A KLASZTER BEMUTATÁSA... 4 1.1 A KLASZTER ÁTTEKINTŐ BEMUTATÁSA... 4 1.2 A KLASZTERTAGOK

Részletesebben

LEADER Zöld Könyv TERVEZET

LEADER Zöld Könyv TERVEZET Készítette: A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium megbízásából a Magyarországi LEADER Központ Magyarországi LEADER Közhasznú Egyesület 2007. január A Zöld Könyv tervezete a 2007-2013 pénzügyi

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1225/2007. MELLÉKLETEK: 4 DB TÁRGY: Tájékoztató a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT II.) előkészítésének állásáról,

Részletesebben

A KOCKÁZATI TÕKE SZEREPE A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSÁBAN

A KOCKÁZATI TÕKE SZEREPE A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSÁBAN 2004. HARMADIK ÉVFOLYAM 3 4. SZÁM 93 ÁCSNÉ DANYI ILONA A KOCKÁZATI TÕKE SZEREPE A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSÁBAN A 90-es évek közepétõl a hazai gazdaságban a hagyományos hitelezési

Részletesebben

ENG M IS ÉRINT. Kis vállalkozások nagy lehetôségek. avagy. az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája. Budapest 2002

ENG M IS ÉRINT. Kis vállalkozások nagy lehetôségek. avagy. az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája. Budapest 2002 E ENG M IS ÉRINT Kis vállalkozások nagy lehetôségek avagy az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája Budapest 2002 Szerzôk: SCHIFNER MARIANNA kéziratát átdolgozta BAKAY ZSOLT KIS VÁLLALKOZÁSOK NAGY

Részletesebben

Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23.

Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23. Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23. 2015.4.23. TARTALOMJEGYZÉK 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 1.1 A magyar élelmiszeripar helye, helyzete... 5 1.2

Részletesebben

Tájékoztató. Széchenyi Tőkebefektetési Alap c. konstrukciójának elindításáról

Tájékoztató. Széchenyi Tőkebefektetési Alap c. konstrukciójának elindításáról Tájékoztató a Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi Operatív

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY A MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALATOK HELYZETE A HAZAI GAZDASÁGBAN, TÁMOGATÁSUK

Részletesebben

Klasztervilág Magyarországon

Klasztervilág Magyarországon Klasztervilág Magyarországon A hálózatos összefogás jó gyakorlata Volford László Építő-KITT Klaszter hálózatfejlesztő Szeged, 2014. április 7. Csongrád Megyei Mérnöki Kamara közgyűlése Az építőipar K+F

Részletesebben

A kockázatitőke-befektetés folyamata és sikerességének tényezői

A kockázatitőke-befektetés folyamata és sikerességének tényezői Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék A kockázatitőke-befektetés folyamata és sikerességének tényezői Pintér Csilla Pénzügyi Befektetéselemző és

Részletesebben

IKT szektor Iparpolitikai Ajánlás

IKT szektor Iparpolitikai Ajánlás IKT szektor Iparpolitikai Ajánlás Készült az Informatikai és Hírközlési Minisztérium (IHM), Informatikai Érdekegyeztető Fórum (Inforum), Informatikai Vállalkozások Szövetsége (IVSZ), Neumann János Számítógép-tudományi

Részletesebben

KUTATÁS-FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020

KUTATÁS-FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020 PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM UNIVERSITY OF PÉCS KUTATÁS-FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020 Pécs, 2011. december 15. A Stratégia-készítést koordinálta: PTE Kutatáshasznosítási és Technológia-transzfer

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSE. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007.

EGYÜTTMŰKÖDÉSE. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007. Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

A kiadvány a szaktanácsadóknál összegyűlt tapasztalatok alapján készült.

A kiadvány a szaktanácsadóknál összegyűlt tapasztalatok alapján készült. A kiadvány a szaktanácsadóknál összegyűlt tapasztalatok alapján készült. Tartalom Bevezetés 2 I.fejezet : A vállalati stratégia alapjai 5 1. A stratégia szerepe a kisvállalkozási szektor fejlődésében 9

Részletesebben

LEADER TÍPUSÚ KONZORCIUM és AGRÁR-VIDÉK DINAMIKUS GAZDASÁGFEJESZTŐ KLASZTER Program

LEADER TÍPUSÚ KONZORCIUM és AGRÁR-VIDÉK DINAMIKUS GAZDASÁGFEJESZTŐ KLASZTER Program LEADER TÍPUSÚ KONZORCIUM ÉS AGRÁR-VIDÉK DINAMIKUS GAZDASÁGFEJLESZTŐ KLASZTER VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ a ban részt venni szándékozó LEADER Akciócsoportok és Partnerek részére (döntést előkészítő anyag) BEVEZETŐ

Részletesebben

Háttértanulmány az "Oktatásügyi rendszer K+F+I rendszer elemzése és stratégai fejlesztése" c. kutatáshoz 2009.

Háttértanulmány az Oktatásügyi rendszer K+F+I rendszer elemzése és stratégai fejlesztése c. kutatáshoz 2009. AZ ÜZLETI TANÁCSADÁSI ÁGAZAT JELLEMZŐINEK ÉS INNOVÁCIÓS MODELLJÉNEK FELVÁZOLÁSA Háttértanulmány az "Oktatásügyi rendszer K+F+I rendszer elemzése és stratégai fejlesztése" c. kutatáshoz 2009. Szerzők: Dr.

Részletesebben

A társadalmi párbeszéd alapelvei által elvárt MUNKAADÓI KÉSZSÉGEK ÉS KOMPETENCIÁK az Európai Unióban

A társadalmi párbeszéd alapelvei által elvárt MUNKAADÓI KÉSZSÉGEK ÉS KOMPETENCIÁK az Európai Unióban A társadalmi párbeszéd alapelvei által elvárt MUNKAADÓI KÉSZSÉGEK ÉS KOMPETENCIÁK az Európai Unióban A tanulmány célja, hogy a STRATOSZ és tagvállalatai részére összefoglalja azon alapvető munkaadói, munkáltatói

Részletesebben

A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése

A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Pannon Autóipari Klaszter Divízió, Győr 2007 Dr. Grosz András Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési

Részletesebben