Nemzetközi marketing menedzsment I. tantárgyi kalauz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nemzetközi marketing menedzsment I. tantárgyi kalauz"

Átírás

1 dr. Máté Zoltán Nemzetközi marketing menedzsment I. tantárgyi kalauz Szolnoki Főiskola Szolnok 2007.

2 Nemzetközi marketing menedzsment I. Tantárgyi kalauz A kalauz a következő könyvhöz készült: Rekettye Gábor Fojtik János: Nemzetközi marketing Dialóg Campus Kiadó, Budapest, Tananyagíró: dr. Máté Zoltán i szerkesztő: Fazekas Judit Kiadványszerkesztő: Román Gábor Sorozatszerkesztő: Zarka Dénes Kiadja a Szolnoki Főiskola. Felelős kiadó: Dr. Székely Péter rektor Szolnoki Főiskola, Minden jog fenntartva. A Tantárgyi kalauzt vagy annak részeit tilos bármilyen formában, illetve eszközzel másolni, terjeszteni vagy közölni a Kiadó engedélye nélkül.

3 Tartalom Tartalom... 3 A kalauz szerkezete... 4 Bevezetés... 5 A nemzetközi marketing alapfogalmai, a nemzetközi kereskedelem elméleti háttere... 9 A nemzetközi piac marketing színtere Az Európai Unió és Magyarország Beküldendő feladat I Külpiacok társadalmi környezete Kulturális környezet Gazdasági környezet Politikai és jogi környezet Piacválasztás és annak információs alátámasztása Országtanulmányok szerkezete, tartalma, funkciói A külpiacra való kilépés, belföldi termelői bázison Beküldendő feladat II...38 A külpiacra való kilépés, külföldi termelést feltételezve Piacra lépés közvetlen külföldi tőkebefektetéssel

4 A kalauz szerkezete A kalauz feldolgozásakor fontos, hogy értse jelrendszerünket. Íme a legfontosabbak: Így adjuk meg, hogy mennyi ideig tart egy lecke feldolgozása. Célkitűzés: így jelöljük, ha a tantárgy, vagy lecke célkitűzését adjuk meg. Ha ezt az ikont látja, feladata az lesz, hogy a témához kapcsolódó szakirodalmat elolvassa a megadott oldalszámok alapján. Önellenőrző feladat Ha ezt a keretet látja, arra kérjük, oldja meg egy erre rendszeresített füzetében a feladatot, ha elkészült, ellenőrizze magát a lecke végén található megoldás alapján! Tevékenység Ha ezt az ikont látja kérjük, hogy végezze el a kijelölt tevékenységet! Beküldendő feladat Ha ezt az ikont látja, a megoldást nem találja meg, feladatát be kell küldenie a főiskolára tutorának. 4

5 Bevezetés Kedves Hallgató! Üdvözöljük Önt, mint a Nemzetközi marketing menedzsment I. c. tantárgy távoktatási tantárgyi kalauzának felhasználóját. Szándékunk, hogy segítséget nyújtsunk a téma feldolgozásához, s Ön az ismeretek elsajátítása után képes legyen marketing döntések előkészítésére, illetve döntések meghozatalára. Reméljük, a feladatok megoldása sikerélményt is okoz Önnek, és egyben arra ösztönzi, hogy látva a nemzetközi marketing szerepének fontosságát a tanult eszközöket, módszereket alkalmazza munkája során is. Mielőtt elkezdené a téma feldolgozását, néhány olyan információt szeretnénk nyújtani, amelyek segítik az önálló tanulást. Hogyan támogatja tanulását a tantárgyi kalauz? Arra törekedtünk, hogy Ön önállóan tudja feldolgozni a jelentős terjedelmű ismeretanyagot, és a számonkérésnél ne csak lexikai tudásáról adjon számot, hanem felkészüljön nemzetközi marketingszemléletet kívánó, gyakorlati feladatok megoldására is. A leckéket úgy építettük fel, hogy a szakirodalom elolvasása, a vázlat elkészítése, a gyakorlatorientált feladatok megoldásához szükséges kiegészítő tevékenység, valamint a feladatok megoldása átlagosan 8 órát vegyen igénybe. Minden lecke elején megtalálhatja, hogy milyen konkrét célokat érhet el a tananyag elsajátításával, ezek természetesen megegyeznek a vizsgakövetelményekkel is. Hogyan tanuljon? Az önálló tanulás nehéz feladat, mivel nem támaszkodhat tanári magyarázatra, órai szemléltetésre, hanem saját magának kell feldolgoznia a tananyagot. Ugyanakkor kihívást jelent: vajon sikerül-e ezt úgy megoldani, hogy eredményes vizsgához és az ismeretek gyakorlati alkalmazásához vezessen. Emiatt célszerű olyan tanulási körülmények kialakítása, amelyek elősegítik ezt (megfelelő időtartam, hely, nyugodt, kellemes környezet). Nagyon fontosnak tartjuk, hogy Ön a megadott sorrendben haladjon; ne hagyjon ki kérdéseket, még ha azok kevésbé érdekesek is, mint a leckék végén található gyakorlatorientált feladatok. A leckék első feladatai a lexikális tudást, a szakkifejezések elsajátítását célozzák, megalapozzák a nehezebb összefüggések megértését, a gyakorlatorientált feladatok megoldását. Azok, amelyek adott kérdésre rövid és tömör válaszokat várnak, segítenek Önnek a lényeg kiemelésében, a logikai összefüggések feltárásában és a következtetések levonásában. A leckék végén található feladatok minden esetben azt szolgálják, hogy Ön képes legyen alkalmazni az elméleti ismereteket a gyakorlatban is. 5

6 Egyéb tanulási tanácsok A leckék feldolgozása előtt mindig figyelmesen olvassa el, hogy a tankönyv mely egységeit kell feldolgoznia, ugyanis előfordul, hogy azok több fejezetet érintenek, illetve a tankönyvtől eltérő sorrendű haladást kívánnak! Munkájának eredményét mindenkor hasonlítsa össze a leckék végén található megoldásokkal; ez megerősítheti, hogy jól sajátította el az ismereteket, illetve rávilágít esetleges hiányosságaira. Mindig jegyezze fel azokat a problémákat, amelyek megoldására a konzultáció során vár segítséget. Ezek a konzultációk történhetnek személyes találkozás során, esetleg telefonon vagy en keresztül is. Az önálló tanulás során nagyon fontos, hogy a tananyag terjedelmének kezelése és hatékony elsajátítása érdekében minden fejezetnél készítsen vázlatot. Ehhez szüksége lehet egy füzetre, amelyet készítsen majd a tanulócsomag mellé. A tantárgyhoz tartozó tanulócsomag a következőket tartalmazza: Tankönyv: Rekettye Gábor Fojtik János: Nemzetközi marketing Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 2003.; Tantárgyi kalauz (ennek a bevezetőjét olvassa most). Ajánlott irodalom: Philip Kotler: Marketing menedzsment, KJK Kerszöv, Budapest könyvének oldala, vagy Eszes István, Szabóné Streit Mária, Szántó Szilvia, Veres Zoltán: Globális marketing, Műszaki Könyvkiadó, Budapest könyvének oldala. A tantárgy felvételéhez Marketing és Nemzetközi Gazdaságtan előtanulmányokkal kell rendelkeznie, ám fontosnak tartjuk, hogy érdeklődjön a szervezetek gazdasági problémái iránt. A rugalmas szemléletmód képessé teheti arra, hogy megfelelő idő- és energiaráfordítással jó javaslatokat adjon ezek megoldására, és helyes döntéseket hozzon. A tantárgy kreditszáma A tantárgy kreditértéke 4, ez kb. 120 óra tanulást igényel. A tantárgy feldolgozása után Ön képes lesz: definiálni a nemzetközi marketing alapfogalmait, szakmai kifejezéseit, felidézni pontos tartalmukat és azokat a gyakorlatban szakszerűen alkalmazni; átlátni a nemzetközi marketing színterével kapcsolatos információkat, a makro- és mikrokörnyezeti elemeket; a nemzetközi piacokon való piackutatás által megismerni a külföldi piacokat; megismerni az országtanulmányok szerkezetét, funkcióját, tartalmát; meghatározni a nemzetközi piacra való kilépés szükségességeit és indítékait; valamint meghatározni a külpiacra való kilépés formáját. 6

7 A tantárgy tanulástámogatása Tanulása során a tantárgyi kalauzon kívül amennyiben szükséges képzésszervező tutora és szakértő tutora is segítséget nyújthat Önnek az esetleges tanulási problémáinak megoldásában. A tantárgy lezárása A félév során két beküldendő feladatot kell elkészítenie. Ezeket számítógéppel készítse el a kért formátumban (Word formátumban, Times New Roman betűtípussal, 12-es betűmérettel, szimpla sortávolság és sorkizárás alkalmazásával) és ben vagy kinyomtatva juttassa el képzésszervező tutorának. A visszajelzésre 10 napon belül számíthat, ebben a tutor értékeli a feladat megoldását. A félév végi aláírás feltétele ezen beküldendő feladatok megfelelő szintű elkészítése. A tantárgy lezárásaként írásbeli kollokviumon mérjük fel tudását, amelynek időtartama 60 perc. A kollokvium 3-4 feladatot tartalmaz, ezek típusai: definíciók, kategóriák értelmezése, valamint összefüggések bemutatására, témák magyarázatára, gyakorlati alkalmazásra irányuló esszé jellegű feladatok. Az értékelés az alábbiak szerint történik: 0-50% elégtelen (1) 51-60% elégséges (2) 61-75% közepes (3) 76-90% jó (4) % jeles (5) 7

8 Tanulási ütemtervem A tantárgy elsajátításához szükséges optimális időbeosztás megtervezéséhez, kérjük, töltse ki az alábbi táblázatot: Leckék Témakörök 1. lecke A nemzetközi marketing alapfogalmai. A nemzetközi kereskedelem elméleti háttere 2. lecke A nemzetközi piac marketing színtere 3. lecke Az Európai Unió és Magyarország A feldolgozáshoz szükséges idő Típus 10 óra feldolgozó 8 óra feldolgozó 8 óra feldolgozó 4. lecke Beküldendő feladat I. 11 óra beküldendő 5. lecke Külpiacok társadalmi környezete 8 óra feldolgozó 6. lecke Kulturális környezet 8 óra feldolgozó 7. lecke Gazdasági környezet 8 óra feldolgozó 8. lecke Politikai és jogi környezet 9. lecke A piacválasztás és annak információs alátámasztása 10. lecke Országtanulmányok szerkezete, tartalma, funkciói 11. lecke A külpiacra való kilépés, belföldi termelői bázison 8 óra feldolgozó 8 óra feldolgozó 8 óra feldolgozó 8 óra feldolgozó 12. lecke Beküldendő feladat II. 11 óra beküldendő 13. lecke A külpiacra való kilépés, külföldi termelést feltételezve 14. lecke Külföldi termelés, működő tőke befektetéssel 8 óra feldolgozó 8 óra feldolgozó Időbeosztás (Mikor végzem el?) Reméljük, minden fontos információval megismertettük Önt ahhoz, hogy megtegye az első lépéseket a tanuláshoz. Nincs más hátra: készítse maga mellé a jegyzetfüzetét, lapozzon a tankönyvben az első lecke anyagához, és kezdje el annak feldolgozását! Jó munkát kívánunk A kalauz készítői! 8

9 1. lecke A nemzetközi marketing alapfogalmai, a nemzetközi kereskedelem elméleti háttere Tanulási idő: 10 óra Bevezetés Kedves Hallgató! A nemzetközi marketing tantárgy a már meglévő marketing ismeretekre alapozva olyan specialitásokat taglal, melyek a marketing tevékenységek nemzetközi piacokon való alkalmazásakor jelentkeznek. Ahhoz, hogy e témakört kellően megismerhessük, először definiálnunk kell a nemzetközi marketing alapfogalmait, a nemzetközi kereskedelem elméleti hátterét. A lecke feldolgozásának célja, hogy Ön képes legyen meghatározni: a nemzetközi marketing fogalmát; a nemzetközi marketing fokozatait; a marketingorientáció és a nemzetközi marketing szemléletmódját, melyek azok a nemzetgazdasági megfontolások melyek megalapozzák a nemzetközi kereskedelmet, a nemzetközi kereskedelem okait, az azokat magyarázó elméleteket, melyek azok a vállalati megfontolások, melyek alapján nemzetközi piacra lép a vállalkozás. A lecke első témaköre a nemzetközi marketing fogalmával foglalkozik. Olvassa el a megadott irodalom 1. fejezetének oldalig terjedő anyagát! Amikor elkészült a kijelölt rész feldolgozásával, válaszoljon az alábbi kérdésekre! 1. önellenőrző feladat a) Határozza meg a külpiaci marketing fogalmát, valamint b) a külpiaci marketing tevékenységeket! Ellenőrizze megoldását, és ha úgy érzi szükséges, memorizálja újra a fogalmakat. Fontos, hogy a későbbiekben készség szinten rögzüljenek a fogalmak és azok definíciói! A második témakör a nemzetközi marketing fokozataival foglalkozik, azokat definiálja. Olvassa el a megadott irodalom 1. fejezetének oldalig terjedő anyagát! 9

10 2. önellenőrző feladat Határozza meg az a) exportmarketing, b) a nemzetközi marketing, valamint c) a multinacionális marketing fogalmait! Amennyiben nem pontos a megoldása, memorizálja újra, fontos az alapfogalmak pontos értelmezése! Nem szó szerinti idézet kell, hanem a definíció tartalmával megegyező megfogalmazás. Nemcsak itt, hanem e tantárgyból a jövőben is az elvárás, és a vizsga feltétele a tanultak értelmezése és adaptálása. Ennek megfelelően a definíciókra vonatkozó kérdések helyes válasza nemcsak a szó szerinti idézet, hanem a definíció tartalmának helyes ismertetése. A harmadik témakör a nemzetközi marketing és a marketingorientáció kapcsolatával foglalkozik. Tanulmányozza a tankönyv 1. fejezetének oldalát! Az olvasottak alapján oldja meg a következő feladatot! 3. önellenőrző feladat Ismertesse a termelési orientált, a termék- és pénzügyi orientált, az értékesítés-orientált, valamint a marketingorientált vállalkozások céljait és tevékenységük rövid leírását. Fontos, hogy az alapfogalmak használata jól rögzüljön, ezért a oldalon található két szakcikk elolvasásával erősítse azt! Ezek tudatában hogyan látja az Asia Center szerepét a délkelet-ázsiai országok európai piacra lépésének tükrében? A negyedik témakör azt taglalja, hogy melyek azok a nemzetgazdasági megfontolások, melyek megalapozzák a nemzetközi kereskedelmet, melyek a nemzetközi kereskedelem okai, s az azokat magyarázó elméletek. Olvassa el és memorizálja a tankönyv 2. fejezetének oldalait! 4. önellenőrző feladat a) Ismertesse R. Vernon nemzetközi termékciklus elméletét! b) Vernon szerint mi motiválja a vállalatokat a nemzetközi beruházási döntéseikben? Ellenőrizze válaszát, és amennyiben eltérést tapasztal gondolja végig, hogyan vándorol a termék gyártása, illetve a fogyasztása a különböző országcsoportok között. 10

11 Az ötödik témakör taglalásakor arra vállalkozunk, hogy megítéljük, melyek azok a vállalati megfontolások, amelyek egy vállalkozást külpiaci tevékenység végzésére kényszerítenek. Olvassa el a 2. fejezet oldalait! A konkrét témakör mellett a mellékletben további számadatokat is talál Magyarország külgazdasági kapcsolataival kapcsolatban. A pontos számokat megjegyezni nem kell, de nagyságrendeket, trendeket, tendenciákat igen. 5. önellenőrző feladat Válaszoljon az alábbi kérdésekre: a) Melyek azok a külső környezeti tényezők, melyek befolyásolják a vállalkozásokat döntéseikben? b) Melyek azok a belső tényezők és motivációk, amelyek hatással vannak a külpiacra lépésre? c) Bradley szerint melyek a külpiaci marketingmagatartás belső meghatározói? Amennyiben úgy ítéli meg, hogy a felsorolások és az ábra ismertetése megfelelő, úgy sikerrel teljesítette az első leckét. Amennyiben bizonytalanságot érez, olvassa el újra a megfelelő fejezeteket. (A gazdasági felsőoktatásban a minimum teljesítendő szint az 51%. Tehát ebben az esetben pl. a 12 külső tényezőből legalább 7 felsorolása esetén tekintheti megfelelőnek tudását.) 6. önellenőrző feladat Milyen külső és belső motivációk, valamint gazdasági törvényszerűségek, elméletek hatására kezd egy vállalkozás külpiaci tevékenység végzésének gondolatával foglalkozni? Befejezés Ebben a leckében megfogalmazásra került a nemzetközi marketing fogalma, fokozatai, valamint ismertetésre került a marketingorientáció és a nemzetközi marketing kapcsolata. Fontos, hogy felidézzük ez irányú marketing ismereteinket és megértsük, hogyan épül fel az alapmarketinges ismeretre a nemzetközi marketing anyaga. Amennyiben tartalmában egybecseng a válasza a tankönyvben található megoldással, megállapíthatja, hogy eredményesen dolgozott! A következő leckében nemzetközi környezet sajátosságaival fogunk foglalkozni. 11

12 Megoldások 1. megoldás: Rekettye Gábor Fojtik János: Nemzetközi marketing, Dialóg Campus Kiadó 2003., 17. oldal. 2. megoldás: Rekettye Gábor Fojtik János: Nemzetközi marketing, Dialóg Campus Kiadó 2003., 20. oldal. 3. megoldás: Tankönyv 23. oldalának 1.1. táblázata. 4. megoldás: Tankönyv oldal. 5. megoldás a) Tankönyv 45. old pontban felsoroltak. b) Tankönyv 46. old. a)-f) pontban felsoroltak. c) Tankönyv 47. old ábra. 6. megoldás: A válaszban taglalni kell valamelyik közgazdasági elméletet, mely alapján komparatív előnybe kerülhet a vállalkozás, illetve ismertetni kell a külső és belső tényezőket az 5. feladatban megfogalmazottak szerint. 12

13 2. lecke A nemzetközi piac marketing színtere Tanulási idő: 8 óra Bevezetés Kedves Hallgató! A nemzetközi marketing alapfogalmai és mozgatórugóinak megismerése után, ebben a leckében azzal fogalakozunk, hogy a sikeres piaci tevékenység elengedhetetlen feltétele a környezeti elemekhez való színvonalas alkalmazkodás, mind rövid, mind hosszú távon. A vállalkozás marketingtevékenységét egyrészt a hazai, másrészt a külföldi környezeti faktorok által meghatározott piacokon, nemzetközi környezetben végzi. A lecke elsajátításakor nagyban támaszkodunk a Nemzetközi gazdaságtan c. tantárgy ismeretanyagára. A lecke feldolgozásának célja, hogy Ön képes legyen meghatározni: a világgazdasági környezet elemeit; a világkereskedelem és a világgazdaság kapcsolatát; nemzetközi gazdasági intézményeket, szervezeteket; a gazdasági integrációkat. A lecke első témaköre a világgazdaság környezeti elemeivel foglalkozik. Olvassa el a tankönyv 3. fejezetének oldalig terjedő anyagát. Amikor elkészült a kijelölt rész feldolgozásával, válaszoljon az alábbi kérdésekre! 1. önellenőrző feladat a) Véleménye szerint a nemzetközi termelés, vagy a nemzetközi kereskedelem volumene növekszik gyorsabban? b) Milyen következtetéseket von le az adott válaszából? Ellenőrizze megoldását, és ha szükséges, egészítse ki válaszait! Fontos, hogy tisztában legyen a nemzetközi kereskedelem rendkívüli szerepével A második témakör a világkereskedelem és a világgazdaság kapcsolatával foglalkozik, azokat definiálja. Idézze fel a nemzetközi gazdaságtanból korábban e témával kapcsolatban tanultakat,! valamint olvassa el a megadott irodalom 3. fejezetének oldalig terjedő anyagát! 13

14 2. önellenőrző feladat a) Határozza meg a fejlett régión belül a világgazdaság egésze szempontjából meghatározó nagyságú régiókat. b) Ismertesse a triád szerepét a nemzetközi külkereskedelemben! Amennyiben pontos a megoldása, úgy lépjen tovább! A harmadik témakör a nemzetközi gazdasági intézmények, szervezetek szerepével és tevékenységével foglalkozunk, de csak dióhéjban. Részletesen már más tantárgynál foglalkoztunk ezzel, itt csak felidézzük az ott tanultakat. Tanulmányozza a tankönyv 3. fejezetének oldalát! Az olvasottak alapján oldja meg a következő feladatot. 3. önellenőrző feladat Ismertesse a Nemzetközi Valutaalap, a Világbank, az OECD tevékenységének területeit! A negyedik témakör azt taglalja, hogy melyek azok a gazdasági integrációk, amelyek befolyásolják a nemzetközi kereskedelmet. Olvassa el és memorizálja a tankönyv 3. fejezetének oldalait! 4. önellenőrző feladat Ismertesse, milyen nemzetközi gazdasági kereskedelmi szervezeteket ismer! 5. önellenőrző feladat Összefoglalásképpen térjünk vissza arra a kérdésre: miért is fontos számunkra a világgazdasági környezet és a nemzetközi gazdasági intézmények tevékenysége! Befejezés A következő leckében a makro-környezet szerepével és sajátosságaival fogunk foglalkozni. 14

15 Megoldások 1. megoldás: a) A nemzetközi kereskedelem volumene növekszik gyorsabban, b) tehát a nemzetközi munkamegosztás elve, a komparatív előnyre alapuló kereskedelem egyre nagyobb szerepet tölt be a világ országainak gazdaságában. 2. megoldás: a) Nyugat-Európa, Észak-Amerika, Kelet-Ázsia. b) A reprezentáns országok teszik ki a világ külkereskedelmi forgalmának egynegyedét. 3. megoldás: Tankönyv 58. oldalának 3.1. szemelvénye. 4. megoldás: Tankönyv 59. oldalának 3.2. szemelvénye. Amennyiben sikerült legalább hat szervezetet helyesen megneveznie, továbbhaladhat; ha nem, javasoljuk memorizáljon! 5. megoldás: A világgazdasági környezet, az eltérő adottságú országok, és az abból adódó termelési különbségek a mozgatórugói a nemzetközi kereskedelemnek. Éppen ezért rendkívül fontos, hogy ismerjük a szereplőket, adottságaikat, és ismerjük azokat a szervezeteket, melyek tevékenysége hatással lehet a nemzetközi gazdasági folyamatokra. 15

16 3. lecke Az Európai Unió és Magyarország Tanulási idő: 8 óra Bevezetés Kedves Hallgató! A nemzetközi marketing tantárgy keretein belül feltétlenül kiemelten kell kezelnünk az Európai Unió tagságunkkal kapcsolatos ismereteket. Mélyebben erről a témáról az EU közös és közösségi politikák tantárgy keretein belül foglalkoznak, e tárggyal párhuzamosan. Itt csak szeretnék utalni az ismeretanyag egymásra épülésére, az ismeretek kiegészítésére. Nemzetközi marketing tárgyban nem annyira az EU történetével és fejlődési szakaszaival, mint inkább az EU, mint egységes piac hatásaival kívánunk foglalkozni. A lecke feldolgozásának célja, hogy Ön képes legyen meghatározni: az EU bővülés szektorális és vállalati hatásait; az egységes piac kritériumait; a hazai környezet és az EU kapcsolatát. A 3. lecke első témaköre az EU bővülés szektorális és vállalati hatásaival foglalkozik. Olvassa el a kötelező irodalom 3. fejezetének oldalig terjedő anyagát. Amikor elkészült a kijelölt rész feldolgozásával, válaszoljon az alábbi kérdésekre! 1. önellenőrző feladat Mit gondol, miért volt fontos a kis- és középvállalkozások tevékenységének strukturális átalakulása? Itt már nem beszélhetünk pontos válaszadásról. A megoldásban ismertetetteken kívül rengeteg más tényező is lehet; ezek csoportosítása, kiemelése, illetve a fontossági sorrendje mindig attól függ, milyen környezetben vizsgáljuk azokat, illetve mire fogjuk az adatokat használni. Törekedjünk azonban arra, hogy minél szélesebb körben gondolkodjunk, kerüljük a kérdésre adandó válasz leegyszerűsítését. A második témakör az egységes piac kritériumaival foglalkozik, azokat definiálja. Olvassa el a megadott irodalom 3. fejezetének oldalig terjedő anyagát! 16

17 2. önellenőrző feladat Határozza meg az egységes piac 4 fő célkitűzését! Amennyiben nem pontos a megoldása memorizáljon újra, fontos az alapfogalmak pontos ismerete! A harmadik témakör a hazai környezet és az EU kapcsolatát elemzi. Tanulmányozza a tankönyv 3. fejezetének oldalát! Az olvasottak alapján oldja meg a következő feladatot. Mi az SRC? 3. önellenőrző feladat Ebben a témakörben természetesen nem ez a legfontosabb kérdéskör; ha helyesen válaszolt, akkor elsajátította a külkereskedelemre vonatkozó szabályozórendszer legfontosabb eszközeit is. Mielőtt tovább haladnánk, fontos, hogy az EU és Magyarország kapcsolatával kicsit részletesebben foglalkozzon, ezért tanulmányozza az alábbi linket. 4. önellenőrző feladat Ön egy magyarországi KKV ügyvezetője, és keresi annak lehetőségét, hogyan léphetne ki külpiacra. Mutassa meg, hogy a fenti honlapon hol találhatók meg a kérdéses információk. Befejezés Remélhetően a gyakorlatiasabb feladat kedvére való! Javasoljuk, szörfözzön tovább az ajánlott honlapon, ahol rengeteg hasznos és érdekes információt talál. 17

18 Megoldások 1. megoldás: Egy adott ország gazdaságának stabilitását alapvetően az ország határain belül működő kisés középvállalkozások tevékenysége, azok hatékonysága, illetve jövedelmezőségük határozza meg. Míg a multinacionális vállalatok a termelt értékben és a hatékonyságban járnak az élen, mobilitásukkal azonban növelik az ország gazdasági környezetének kockázati tényezőjét, addig a KKV-k inkább nagy munkaerő felvételi képességgel rendelkeznek, és kevésbé hajlamosak tevékenységi területüket egyik napról a másikra más országba áthelyezni. 2. megoldás: Áruk, szolgáltatások, személyek (munkaerő), a tőke szabad áramlása. 3. megoldás: Self-reference criterion (önmagunkhoz való viszonyítás.) A döntéshozó döntéseit öntudatlanul is a saját kulturális környezete, saját értékrendszere és tapasztalatai alapján hozza meg. 4. megoldás 18

19 4. lecke Beküldendő feladat I. Kidolgozási idő 11. óra Bevezetés Kedves Hallgató! A nemzetközi marketing menedzsment tananyag kidolgozása során Ön elérkezett az első beküldendő feladathoz, amelynek teljesítésével mérni tudja munkájának hatékonyságát. Egy elméleti és egy gyakorlatorientált kérdés átfogja a 1-3. leckék ismeretanyagát. Ezért javasoljuk, ismételje át az első három leckét és az ahhoz tartozó kötelező irodalmat (1-69. old.); ezt követően kezdjen hozzá a feladatok megoldásához. A kidolgozás, az ismétlés és a szükséges információk összegyűjtése kb. 11 órát vesz igénybe. Az eddig elsajátított elméleti ismeretek bizonyára képessé teszik Önt azok gyakorlati alkalmazására is. A feladat elkészítésekor legyen lényegre törő, fogalmazzon röviden és szakszerűen. A két kérdéscsoportra adott válaszát max. 2 oldalban foglalja össze. Az első feladat megoldásának célja annak bizonyítása, hogy Ön képes: az alapfogalmak definiálására; a nemzetközi kereskedelem mozgatórugóinak meghatározására. 1. feladat A globalizáció hatása a nemzetközi kereskedelemre a) Melyek azok a gazdasági törvényszerűségek, melyek megalapozzák a nemzetközi kereskedelmet, hatásuk hogyan jelentkezhet nemzeti szinten? b) Ismertesse a Venon-féle nemzetközi termékélet-ciklus lényegét! 19

20 A második feladat megoldásának célja annak bizonyítása, hogy Ön képes: megmutatni a nemzetközi, és ezen belül az EU-piac intézményrendszerének hatását egy vállalkozásra. 2. feladat Alapítson elméletben egy magyarországi kisvállalkozást. Gondolja ki ennek tevékenységét, tőkeerejét, létszámát, termékeit, fogyasztói körét. Terméke vagy szolgáltatása mindenképpen rendelkezzen magyar sajátossággal: legyen olyan kitalált hungarikum, amelyet eddig még nem valósítottak meg. Most az a feladat, hogy gyűjtsön információkat ennek a vállalkozásnak az EU-n belüli tevékenységéhez. Kérjük, használja a korábban megadott internetes oldalt, de bármi mást is. Gyűjtse össze, dolgozza fel a források pontos megjelölésével a szükséges információkat! Befejezés A beküldendő feladatokat Word formátumban, Times New Roman betűtípussal, 12-es betűmérettel, szimpla sortávolság és sorkizárás alkalmazásával kell elkészítenie. A fájlt.doc kiterjesztéssel mentse el, küldje el képzésszervező tutorának a tárgy felvételekor megállapított ütemezés szerint. A feladat értékelésére 10 napon belül számíthat. A véleményt, javaslatokat tanulmányozza figyelmesen. Az esetlegesen hibás, vagy nem teljes megoldásokat gondolja át újra és pótolja hiányosságait. A feladat beküldése után haladjon tovább a következő lecke tanulmányozásával! 20

21 5. lecke Külpiacok társadalmi környezete Tanulási idő: 8 óra Bevezetés Kedves Hallgató! Témánkban igen fontos a nemzetközi makrokörnyezeti tényezők ismerete, s azok hatásaira való felkészülés. Marketing tárgyból már megtanulta, mi a mikrokörnyezet, illetve azt, hogy a makrokörnyezet elemzése milyen tényezők ismeretét jelenti a hazai vállalkozások számára. Ezeket alapul véve, a további néhány leckében a nemzetközi makrokörnyezet elemei, s közülük is elsőként a társadalmi környezet hatásai kerülnek taglalásra. (Erről az ajánlott irodalomban olvashat: Philip Kotler: Marketing menedzsment, KJK Kerszöv, Budapest könyvének oldala, vagy Eszes István, Szabóné Streit Mária, Szántó Szilvia, Veres Zoltán: Globális marketing, Műszaki Könyvkiadó, Budapest könyvének oldalain.) A lecke feldolgozásának célja, hogy Ön képes legyen: meghatározni a társadalmi értékek és magatartásformák eltérőségét; újragondolni az alábbi viszonyokat: az ember viszonya önmagához, az emberek viszonya másokhoz, az emberek viszonya az intézményekhez, az emberek viszonya a társadalomhoz, az emberek viszonya a természethez, az emberek viszonya a világmindenséghez. Ahhoz, hogy megérthessük a különböző nemzetek polgárainak magatartását, újra végig kell gondolnunk azokat a beidegződéseket, melyek számunkra természetesek, de egy tőlünk eltérő társadalmi rendben természetellenesnek hatnak és viszont. Olvassa el a fent részletezett irodalmakat. Amikor elkészült a kijelölt rész feldolgozásával, válaszoljon az alábbi kérdésre! 21

22 1. önellenőrző feladat Korábbi, hétköznapi ismereteire alapozva keressen példákat az előbbiekben felsorolt viszonyok eltérő értelmezésére, különböző nemzetek esetében. Pl. USA-beli jellemző az egoizmus, a saját egyéniség és akarat mindennél előrébb helyezése; míg a japán társadalomra jellemző a csoportban való gondolkodás, s az egyén, az egyéni teljesítmény háttérbe helyezése. Kérjük, keressen ilyen példákat az előbbiekben felsorolt hat viszonyra. Befejezés Ebben a leckében nem elsősorban a lexikai tudás, mint inkább egy újfajta gondolkodás elsajátítása a feladat. A befogadó, toleráns, a más értékeit is elfogadni tudó szemlélet kialakítása a cél úgy, hogy ez tudatosan, az információkat keresve valósuljon meg! A következő leckében a makrokörnyezetnek egy további elemével, a kulturális környezettel foguk foglalkozni. Megoldások 1. megoldás: A feladatnak nincs egzakt megoldása. A lényeg: a keresett példákon keresztül tudatosuljon az, hogy a világ eltérő vidékein, eltérő módon gondolkodnak, és alakítanak ki magatartásmintákat. Nincs jó vagy rossz magatartás, csak egymástól való eltérések vannak. Az lesz sikeres az üzleti életben, aki hajlandó információt szerezni az adott társadalom sajátosságairól, és kellő rugalmassággal tud alkalmazkodni a megváltozott környezethez. 22

23 6. lecke Kulturális környezet Tanulási idő: 8 óra Bevezetés Kedves Hallgató! A nemzetközi marketing alaptanítása: a külpiacra betörni szándékozó cég csak akkor számíthat folyamatos sikerre, ha megismeri, megérti a helyi környezeti elemeket, képes tevékenységével alkalmazkodni ezekhez a körülményekhez. Nincs ez másként a kulturális környezet esetében sem, sőt kifejezetten fontos eleme a makrokörnyezetnek a kultúra ismerete. A kultúra gyakorlatilag az emberi tevékenység minden aspektusát átfogja; nem találunk olyan területet, melyre ne lenne hatással, így a szükséglet, az igény esetében sincs ez másként. A lecke feldolgozásának célja, hogy Ön képes legyen: meghatározni kulturális környezet területeit; csoportosítani a kulturális környezet területeit; meghatározni a beszerzendő információk körét; meghatározni a beszerzendő információk módját. A lecke első részében a kulturális környezet területeit határozhatjuk meg, valamint csoportosíthatjuk ezeket. Olvassa el a tankönyv 3. fejezetének oldalát. Értelmezze a kijelölt részt, majd oldja meg a következő önellenőrző feladatot. 1. önellenőrző feladat Sorolja fel és csoportosítsa a kulturális környezet elemeit! Ellenőrizze megoldását, és ha úgy érzi szükségesnek, vegye át újra az egyes elemeket. Fontos, hogy a kultúra minden elemét vizsgáljuk, mert ezek egyaránt hatnak az adott környezetben élők viselkedésére. A második témakör a kulturális környezet elemeivel kapcsolatos információk beszerzésének köre és módja. Sajnos erre nincs recept! Egy általános szabály azonban létezik: minden esetben az adott terméktől és a piac sajátosságától függ, hogy milyen információkat kell beszerezni; ha ezt biztosan tudjuk, úgy a célországgal kapcsolatos információkat lehetőleg az abban a környezetben élőktől kell beszerezni. Tehát nem kerülhető el a célországbeli piackutatás! 23

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozás az EU-ban tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozás az EU-ban tanulmányokhoz III. évfolyam GM/VSZ BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Vállalkozás az EU-ban tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Vállalkozás az EU-ban Tanszék: Vállalkozás és Emberi

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozástan I. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozástan I. tanulmányokhoz III. évfolyam GM szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Vállalkozástan I. tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) őszi félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Vállalkozástan I. Tanszék: Vállalkozás és Emberi

Részletesebben

III. évfolyam Gazdálkodás Menedzsment szak TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozástan I. 2008/2009. I. félév

III. évfolyam Gazdálkodás Menedzsment szak TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozástan I. 2008/2009. I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 III. évfolyam

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Teljesítmény és erőforrás elemzés. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Teljesítmény és erőforrás elemzés. tanulmányokhoz IV. évfolyam PSZ Számvitel szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Teljesítmény és erőforrás elemzés tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Teljesítmény és

Részletesebben

Stratégiai és Üzleti Tervezés

Stratégiai és Üzleti Tervezés Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 06-1-383-8480 Cím: Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZAT Stratégiai és Üzleti Tervezés c. tárgy tanulmányozásához 2013/2014.tanév I. félév 1 A tantárgy

Részletesebben

PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca / 1426 Budapest Pf.:35 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ.

PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca / 1426 Budapest Pf.:35 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 II. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Marketing alapjai 2011/2012. II. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tanulás- és kutatásmódszertan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tanulás- és kutatásmódszertan PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COOLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 I. évfolyam

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi Szakmenedzser

Részletesebben

Pénzügyi számvitel 1.

Pénzügyi számvitel 1. TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Pénzügyi számvitel 1. Pénzügyi és számviteli felsőoktatási szakképzés Államháztartási szakirány Nonprofit szakirány Pénzintézeti szakirány Vállalkozási szakirány Nappali tagozat 2015/2016.

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Marketingstratégia. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Marketingstratégia. tanulmányokhoz IV. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Marketingstratégia tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2016/2017) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Marketingstratégia Tanszék:

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalati gazdaságtan. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalati gazdaságtan. tanulmányokhoz I. évfolyam Pénzügy-Számvitel Szak, Gazdálkodási és Menedzsment Szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Vállalati gazdaságtan tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2014/2015 Tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése:

Részletesebben

Tanulás- és kutatásmódszertan

Tanulás- és kutatásmódszertan PSZK Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Tanulás- és kutatásmódszertan 2010/2011. II. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése

Részletesebben

54 345 03 0000 00 00 Munkaerőpiaci szervező, elemző Munkaerőpiaci szervező, elemző 54 345 03 0100 52 01 Munkaerőpiaci szolgáltató, ügyintéző

54 345 03 0000 00 00 Munkaerőpiaci szervező, elemző Munkaerőpiaci szervező, elemző 54 345 03 0100 52 01 Munkaerőpiaci szolgáltató, ügyintéző A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Marketingstratégia. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Marketingstratégia. tanulmányokhoz IV. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Marketingstratégia tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Marketingstratégia Tanszék:

Részletesebben

Számvitel mesterszak. Konszolidált beszámoló összeállítása és elemzése. Nappali tagozat. Tantárgyi útmutató

Számvitel mesterszak. Konszolidált beszámoló összeállítása és elemzése. Nappali tagozat. Tantárgyi útmutató Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Budapest Számvitel mesterszak Konszolidált beszámoló összeállítása és elemzése Nappali tagozat Tantárgyi útmutató 2014/2015. tanév 2. félév

Részletesebben

Üzleti etika TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. 2007/2008 I. félév

Üzleti etika TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. 2007/2008 I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COOLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 I. évfolyam

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozástan. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozástan. tanulmányokhoz II. évfolyam GM szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Vállalkozástan tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Vállalkozástan Tanszék: Vállalkozás és Emberi Erőforrások

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA A vizsga részei II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható

Részletesebben

Konszolidált éves beszámoló összeállítása és elemzése

Konszolidált éves beszámoló összeállítása és elemzése SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK Levelező tagozat SZÁMVITEL MESTERSZAK Konszolidált éves beszámoló összeállítása és elemzése Tantárgyi útmutató 2015/2016. tanév 2. félév Tantárgy megnevezése: Konszolidált beszámoló

Részletesebben

Tantárgyi program 2013/2014. I. félév

Tantárgyi program 2013/2014. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgy megnevezése Tantárgyi program 2013/2014. I. félév Vállalkozástan II. Tantárgy kódja:

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Konszern számvitel alapjai. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Konszern számvitel alapjai. tanulmányokhoz III. évfolyam pénzügy-számvitel specializáció (szakirány) BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Konszern számvitel alapjai tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Konszern

Részletesebben

Tanulás- és kutatásmódszertan

Tanulás- és kutatásmódszertan PSZK Mesterképzési és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Tanulás- és kutatásmódszertan 2012/2013. II. félév Tantárgyi útmutató

Részletesebben

Tantárgyi program 2014/2015. I. félév

Tantárgyi program 2014/2015. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi program 2014/2015. I. félév Tantárgy megnevezése Marketingstratégia Tantárgy kódja:

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ HUMÁNGAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ HUMÁNGAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 383-8480 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 III. ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ HUMÁNGAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT Humán kontrolling c. tárgy tanulmányozásához 2014/2015.tanév

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan III. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment, Pénzügy és számvitel BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Regionális gazdaságtan TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Regionális gazdaságtan

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2013 Figyelem!!! A szakdolgozat készítésére vonatkozó szabályokat a hallgatónak a témát kijelölő kari sajátosságok figyelembe

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz IV. évfolyam szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Szolgáltatás menedzsment tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Szolgáltatás menedzsment Tanszék: Tantárgyfelelős

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 01 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS MODULZÁRÓ FELKÉSZÍTŐJÉRŐL ÉS MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL 2012 MÁJUS-JÚNIUS.

TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 01 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS MODULZÁRÓ FELKÉSZÍTŐJÉRŐL ÉS MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL 2012 MÁJUS-JÚNIUS. TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 01 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS MODULZÁRÓ FELKÉSZÍTŐJÉRŐL ÉS MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL 2012 MÁJUS-JÚNIUS. Fontos időpontok az Idegenforgalmi szakmenedzser képzés

Részletesebben

Stratégiai és üzleti tervezés

Stratégiai és üzleti tervezés PSZK Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 IV. évfolyam Gazdálkodás és menedzsment TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Stratégiai és üzleti tervezés 2013/2014. I. félév Tantárgy

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Nemzetközi gazdaságtan. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Nemzetközi gazdaságtan. tanulmányokhoz II. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Nemzetközi gazdaságtan tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) 1. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Nemzetközi gazdaságtan Tanszék: Közgazdasági Tanszéki

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Közösségi (EU) pénzügyek. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Közösségi (EU) pénzügyek. tanulmányokhoz III. évfolyam Pénzügy és számvitel szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Közösségi (EU) pénzügyek tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Közösségi (EU) pénzügyek

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. EU szabályozási környezet. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. EU szabályozási környezet. tanulmányokhoz IV. évfolyam GM/Vállalkozásszervező szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ EU szabályozási környezet tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: EU szabályozási

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business alapjai. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business alapjai. tanulmányokhoz IV. évfolyam Gazdálkodási és Menedzsment Szak, Vállalkozásszervező Szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ E-business alapjai tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 Tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése:

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Logisztika. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Logisztika. tanulmányokhoz IV. évfolyam Gazdálkodási és Menedzsment Szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Logisztika tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 Tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Logisztika Tárgy Neptun kódja: LOGI1K0MPZC

Részletesebben

I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti etika. 2008/2009. I. félév

I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti etika. 2008/2009. I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COOLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 I. évfolyam

Részletesebben

Képzési beszámoló június - július

Képzési beszámoló június - július 2014. június - július Képzési beszámoló A TÁMOP-2.2.2-12/1-2012-0001 azonosítószámú A pályaorientáció rendszerének tartalmi és módszertani fejlesztése című kiemelt projekt keretén belül megvalósuló Pályaorientációs

Részletesebben

Tantárgyi program. Kontaktórák száma: Elmélet: 10 Gyakorlat: Összesen

Tantárgyi program. Kontaktórák száma: Elmélet: 10 Gyakorlat: Összesen PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 IV. évfolyam

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business. tanulmányokhoz II. évfolyam Gazdaságinformatikus Szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ E-business tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 Tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: E-business Tanszék: Vállalkozás és Emberi

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. c. tárgy tanulmányozásához

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. c. tárgy tanulmányozásához SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Számvitel alapjai c. tárgy tanulmányozásához Felsőoktatási szakképzés Gazdaságinformatikus szak Levelező tagozat 2016/2017. tanév I. félév A tantárgy rövid

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 01 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS 2015. FEBRUÁR MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 01 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS 2015. FEBRUÁR MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 01 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS 2015. FEBRUÁR MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Idegenforgalmi Szakmenedzser képzése négy

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan Intézet. Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március

Vállalatgazdaságtan Intézet. Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március A tételek: 1) Hogyan lehet a biztonsági készletet meghatározni adott kiszolgálási szint mellett? Hogyan határozható meg

Részletesebben

Tantárgyi program 2011/2012. I. félév

Tantárgyi program 2011/2012. I. félév Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgy megnevezése Tantárgyi program 2011/2012. I. félév Vállalkozástan II. Tantárgy kódja:

Részletesebben

II. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. 2012/2013 I. félév

II. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. 2012/2013 I. félév II. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Számvitel alapjai 2012/2013 I. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése Számvitel alapjai Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Üzleti alapozó modul része Kontaktórák

Részletesebben

Társadalomismeret és jelenismeret

Társadalomismeret és jelenismeret Társadalomismeret és jelenismeret I. A társadalmi szabályok ( 2 ): 1. Ismertesse a társadalmi együttélés alapvető szabályait, eredetüket és rendeltetésüket! 2. Mutassa be a hagyomány szerepét a társadalom

Részletesebben

Tantárgyi program 2016/2017. tanév, 1. félév

Tantárgyi program 2016/2017. tanév, 1. félév Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrás Intézeti Tanszék Tantárgyi program 2016/2017. tanév, 1. félév Gazdálkodási és Menedzsment Alapszak, III. év, Vállalkozásszervezés

Részletesebben

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal 24 SÁNDOR Jenő 3 + 1 SZEMPONT A COACH-KÉPZÉS KIVÁLASZTÁSÁHOZ Először is lépjünk egyet hátra: mi a coaching? E gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal foglalkozna, világos

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR- FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR- FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR- FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. I. évfolyam Pénzügyi és számviteli felsőoktatási szakképzés Államháztartási szakirány

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. 1. A képzési program «B» képzési kör SEE-REUSE

KÉPZÉSI PROGRAM. 1. A képzési program «B» képzési kör SEE-REUSE KÉPZÉSI PROGRAM 1. A képzési program «B» képzési kör 1.1. Megnevezése Megújuló energetikai asszisztens 1.2. Szakmai, vagy nyelvi programkövetelmény azonosítója 1.3. Engedély megszerzését követően a nyilvántartásba-vételi

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Budapest. Számvitel mesterszak. Tantárgyi útmutató

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Budapest. Számvitel mesterszak. Tantárgyi útmutató Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Budapest Számvitel mesterszak Tantárgyi útmutató 1 Tantárgy megnevezése: HALADÓ VEZETŐI SZÁMVITEL Tantárgy kódja: Tanterv szerinti óraszám:

Részletesebben

Hogyan lehet a nappali tagozatos hallgatókat éjjel is tanítani?

Hogyan lehet a nappali tagozatos hallgatókat éjjel is tanítani? Hogyan lehet a nappali tagozatos hallgatókat éjjel is tanítani? Dr. Létray Zoltán Egyetemi docens EIK igazgató Széchenyi István Egyetem Az előadás tartalma: E-learning rendszer bevezetése a Széchenyi István

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tevékenységmenedzsment. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tevékenységmenedzsment. tanulmányokhoz II. évfolyam GM szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Tevékenységmenedzsment tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2015/2016) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Tevékenységmenedzsment Tanszék: Vállalkozások

Részletesebben

A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN. Középszint. Szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA

A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN. Középszint. Szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA VENDÉGLÁTÓIPARi ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN A vizsga részei Középszint 120 perc 100 pont 15 perc A vizsgán használható segédeszközök Középszint Szöveges adatok

Részletesebben

Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakügyintéző Képzés. Tematika. Gazdálkodás modul. Marketing alapjai

Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakügyintéző Képzés. Tematika. Gazdálkodás modul. Marketing alapjai BGF PSZK Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakügyintéző Képzés Tematika Gazdálkodás modul Marketing alapjai Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi

Részletesebben

Bér- és munkaügyi elszámolások

Bér- és munkaügyi elszámolások SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK Emberi erőforrások felsőoktatási szakképzés személyügyi szakirány (II.) ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZAT Bér- és munkaügyi elszámolások c. tárgy tanulmányozásához

Részletesebben

MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához

MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 469-6798 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZAT MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához Gazdálkodási és menedzsment szak Statisztikus

Részletesebben

Óratípusok. Dr. Nyéki Lajos 2016

Óratípusok. Dr. Nyéki Lajos 2016 Óratípusok Dr. Nyéki Lajos 2016 Bevezetés Az oktatási folyamatban alkalmazott szervezeti formák legfontosabb komponense a tanítási óra. Az ismeret-elsajátítás alapegysége a témakör. A tanítási órák felosztása,

Részletesebben

TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ az ÜZLETI TERVEZÉS tantárgyhoz

TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ az ÜZLETI TERVEZÉS tantárgyhoz Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 06-1-383-8480 Cím: Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ az ÜZLETI TERVEZÉS tantárgyhoz Nappali tagozat Pénzügy és számvitel szak Budapest, 2013. szeptember 1

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. PÁLYÁZATKÉSZÍTÉS (D.2.2.) tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. PÁLYÁZATKÉSZÍTÉS (D.2.2.) tanulmányokhoz IV. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment alapszak Vállalkozásszervező szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATKÉSZÍTÉS (D.2.2.) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2014/2015. tanév II. (tavaszi) félév A KURZUS ALAPADATAI

Részletesebben

Üzleti kommunikáció TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. 2013/2014 I. félév

Üzleti kommunikáció TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. 2013/2014 I. félév I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció 2013/2014 I. félév 1. sz. táblázat Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Üzleti kommunikáció Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Üzleti alapozó

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz II. évfolyam GI szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz LEVELEZŐ Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Szervezeti magatartás és vezetés Tanszék:Vállalkozás

Részletesebben

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben

Teljesítmény és erőforrás controlling

Teljesítmény és erőforrás controlling IV. évfolyam GM szak TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Teljesítmény és erőforrás controlling 2012/2013 2. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Kontaktórák száma: Teljesítmény

Részletesebben

Tantárgyi program. 1. A tantárgy neve, kódja: AV_KMLA216-K5 Marketing alapjai. 2. A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Szakály Zoltán egyetemi tanár

Tantárgyi program. 1. A tantárgy neve, kódja: AV_KMLA216-K5 Marketing alapjai. 2. A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Szakály Zoltán egyetemi tanár Tantárgyi program 1. A tantárgy neve, kódja: AV_KMLA216-K5 Marketing alapjai 2. A neve, beosztása: egyetemi tanár 3. Szak megnevezése: Kereskedelem és Marketing BA szak, levelező tagozat 4. A tantárgy

Részletesebben

KERESKEDELEM ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA. Emelt szint. 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont.

KERESKEDELEM ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA. Emelt szint. 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont. KERESKEDELEM ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Emelt szint 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök A vizsgázó biztosítja A vizsgabizottságot

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Teljesítmény és erőforrás elemzés

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Teljesítmény és erőforrás elemzés TEEL1K0MPZC BsC III. évfolyam Pénzügy és számvitel szak Számviteli szakirány TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Teljesítmény és erőforrás elemzés 2016/2017 I. félév A tantárgy oktatásának célja A Budapesti Gazdasági Egyetem

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK, ELMÉLETI GAZDASÁGTAN ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK, ELMÉLETI GAZDASÁGTAN ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK, ELMÉLETI GAZDASÁGTAN ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Középszint (elméleti gazdaságtan) Emelt szint (elméleti gazdaságtan) 180 perc 15 perc 180 perc 20

Részletesebben

NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS

NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS szakos hallgatók részére Kedves Hallgató! Ön tanulmányainak fontos állomásához érkezett, szakdolgozati téma választása előtt áll. A helyes döntés

Részletesebben

Külgazdasági üzletkötő Kereskedelmi menedzser Nemzetközi szállítmányozási és Kereskedelmi menedzser

Külgazdasági üzletkötő Kereskedelmi menedzser Nemzetközi szállítmányozási és Kereskedelmi menedzser A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Vezetői és humán számvitel

Vezetői és humán számvitel SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK Emberi erőforrások felsőoktatási szakképzés (I.) ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZAT Vezetői és humán számvitel c. tárgy tanulmányozásához 2016/2017. tanév II. félév

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan Felsőoktatási Szakképzés TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Regionális gazdaságtan Tanév: 2015/2016. II. A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Regionális gazdaságtan Tanszék: Közgazdasági Tanszék Tantárgyfelelős neve:

Részletesebben

AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN

AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN II. DUÁLIS FELSŐOKTATÁSI KONFERENCIA A KECSKEMÉTI DUÁLIS MODELL 3 ÉVE 2015. OKTÓBER 15. A program a TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0019. azonosítószámú,

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Hitelintézeti számvitel

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Hitelintézeti számvitel IV. évfolyam Pénzügyi és számvitel szak Számvitel szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Hitelintézeti számvitel tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Hitelintézeti

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2658-06/3 Egy aktuális gazdaságpolitikai esemény elemzése a helyszínen biztosított szakirodalom alapján

Részletesebben

Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön

Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön 2 Tartalomjegyzék 1) Forrásbevonás stratégia megvalósításához 2) Piaci megjelenés támogatása (GOP 3.3.3) 3) Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tevékenységmenedzsment. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tevékenységmenedzsment. tanulmányokhoz II. évfolyam GM szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Tevékenységmenedzsment tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Tevékenységmenedzsment Tanszék: Vállalkozások

Részletesebben

Bevezetés a számvitelbe

Bevezetés a számvitelbe SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Bevezetés a számvitelbe Pénzügy számvitel alapszak Gazdálkodás-menedzsment alapszak Távoktatás tagozat 2016/2017. tanév I. félév 1 Tantárgy megnevezése Bevezetés

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK A középszintű érettségi vizsgán a számon kérhető témakörök megegyeznek a kerettantervek témaköreire és fogalmaira vonatkozó

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ VEZETŐI SZÁMVITEL. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ VEZETŐI SZÁMVITEL. tanulmányokhoz III. ÉVFOLYAM PÉNZÜGY-SZÁMVITEL SZAK BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ VEZETŐI SZÁMVITEL tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Vezetői számvitel Tanszék: Számvitel

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET TANTÁRGYI PROGRAM ÉS ÜTEMTERV 2014/2015. tanév II. félév A TANTÁRGY Kódja: NBG_TV116G5 Megnevezése: VIDÉKI TURIZMUS Szak: Turizmus-vendéglátás (BA) Heti tanóra: 4 A tantárgy kreditértéke: 5 Vizsgajelleg:

Részletesebben

SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Komplex elemzés. Pénzügy és számvitel alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II.

SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Komplex elemzés. Pénzügy és számvitel alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II. TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Komplex elemzés Pénzügy és számvitel alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II. félév A tantárgy rövid bemutatása: A Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Karán meghatározó

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ VENDÉGLÁTÓ SZAKMENEDZSER KÉPZÉS FEBRUÁRI MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ VENDÉGLÁTÓ SZAKMENEDZSER KÉPZÉS FEBRUÁRI MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 02 VENDÉGLÁTÓ SZAKMENEDZSER KÉPZÉS 2015. FEBRUÁRI MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt Végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Vendéglátó Szakmenedzser képzése négy alapozó

Részletesebben

Stratégiai és Üzleti Tervezés

Stratégiai és Üzleti Tervezés Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 06-1-383-8480 Cím: Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZAT Stratégiai és Üzleti Tervezés c. tárgy tanulmányozásához 2014/2015.tanév II. félév 1 A

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK EGYETE SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK. MESTER PÉNZÜGY és SZÁMVITEL (VEZETŐI SZÁMVITEL) SZAK

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK EGYETE SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK. MESTER PÉNZÜGY és SZÁMVITEL (VEZETŐI SZÁMVITEL) SZAK PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK EGYETE SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK MESTER PÉNZÜGY és SZÁMVITEL (VEZETŐI SZÁMVITEL) SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév Tantárgyi

Részletesebben

TANANYAGFEJLESZTÉS TÁMOP TÁMOGATÁSSAL. Dr. Simonics István Óbudai Egyetem Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ

TANANYAGFEJLESZTÉS TÁMOP TÁMOGATÁSSAL. Dr. Simonics István Óbudai Egyetem Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ TANANYAGFEJLESZTÉS TÁMOP TÁMOGATÁSSAL Dr. Simonics István Óbudai Egyetem Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 - "A műszaki és humán szakterület szakmai pedagógusképzésének

Részletesebben

2. tétel: 3. tétel: 4. tétel:

2. tétel: 3. tétel: 4. tétel: 1. tétel: Ismertesse az egyéni és a társas vállalkozások tevékenységének megkezdéséhez szükséges dokumentumokat és azok főbb tartalmi elemeit! Cége versenytárgyalást kíván kiírni. Sorolja fel az előkészítés

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel 2. Gazdaságinformatikus alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel 2. Gazdaságinformatikus alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II. félév TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Számvitel 2 Gazdaságinformatikus alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II. félév A tantárgy rövid bemutatása: A Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Karán

Részletesebben

Bevezetés a számvitelbe

Bevezetés a számvitelbe II. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Bevezetés a számvitelbe 2013/2014 I. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése Bevezetés a számvitelbe Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Üzleti alapozó modul

Részletesebben

KIS ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK MINŐSÉGFEJLESZTÉSE

KIS ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK MINŐSÉGFEJLESZTÉSE Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI MARKETING ÉS TELJES KÖRŰ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS SZAK Nappali tagozat Minőségirányítási menedzser szakirány KIS ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK MINŐSÉGFEJLESZTÉSE

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ KONTROLLING. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ KONTROLLING. tanulmányokhoz IV. évfolyam Pénzügy és számvitel szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ KONTROLLING tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: KONTROLLING Tanszék: SZÁMVITEL INTÉZETI

Részletesebben

2651. 1. Tételsor 1. tétel

2651. 1. Tételsor 1. tétel 2651. 1. Tételsor 1. tétel Ön egy kft. logisztikai alkalmazottja. Ez a cég új logisztikai ügyviteli fogalmakat kíván bevezetni az operatív és stratégiai működésben. A munkafolyamat célja a hatékony készletgazdálkodás

Részletesebben

a) A turizmus fogalma. A turizmus jelentősége napjainkban Magyarországon és nemzetközi viszonylatban.

a) A turizmus fogalma. A turizmus jelentősége napjainkban Magyarországon és nemzetközi viszonylatban. a) A turizmus fogalma. A turizmus jelentősége napjainkban Magyarországon és nemzetközi viszonylatban. b) A menedzsment fogalma és feladata a turizmusban. c) A kultúrák különbözőségének jelentősége a turizmusban.

Részletesebben

Élelmiszeripari intézkedések. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszeripari intézkedések. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszeripari intézkedések Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Magyar élelmiszeripar főbb adatok, 2011 Feldolgozóiparon belül a harmadik legjelentősebb ágazat, mintegy 2271

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Logisztika. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Logisztika. tanulmányokhoz III. évfolyam Pénzügy-Számvitel szak, Számvitel szakirány Gazdálkodás és Menedzsment szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Logisztika tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2016/2017 tanév II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy

Részletesebben

Műszaki szakterület: A távoktatás módszertana (távoktatási tutorképzés)

Műszaki szakterület: A távoktatás módszertana (távoktatási tutorképzés) 19. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2011 Műszaki szakterület: A távoktatás módszertana (távoktatási tutorképzés) Időpont: 2011. július 17 23. Helyszín: Szováta, Teleki Oktatási Központ Helyek száma: 25 fő Célcsoport:

Részletesebben

Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató

Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató Tisztelt Lektor Úr/Asszony! Egy tudományos dolgozat bírálatára szóló felkérés a lektor tudományos munkásságának elismerése. Egy folyóirat szakmai reputációja jelentős

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos

Részletesebben