Nemzetközi marketing menedzsment I. tantárgyi kalauz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nemzetközi marketing menedzsment I. tantárgyi kalauz"

Átírás

1 dr. Máté Zoltán Nemzetközi marketing menedzsment I. tantárgyi kalauz Szolnoki Főiskola Szolnok 2007.

2 Nemzetközi marketing menedzsment I. Tantárgyi kalauz A kalauz a következő könyvhöz készült: Rekettye Gábor Fojtik János: Nemzetközi marketing Dialóg Campus Kiadó, Budapest, Tananyagíró: dr. Máté Zoltán i szerkesztő: Fazekas Judit Kiadványszerkesztő: Román Gábor Sorozatszerkesztő: Zarka Dénes Kiadja a Szolnoki Főiskola. Felelős kiadó: Dr. Székely Péter rektor Szolnoki Főiskola, Minden jog fenntartva. A Tantárgyi kalauzt vagy annak részeit tilos bármilyen formában, illetve eszközzel másolni, terjeszteni vagy közölni a Kiadó engedélye nélkül.

3 Tartalom Tartalom... 3 A kalauz szerkezete... 4 Bevezetés... 5 A nemzetközi marketing alapfogalmai, a nemzetközi kereskedelem elméleti háttere... 9 A nemzetközi piac marketing színtere Az Európai Unió és Magyarország Beküldendő feladat I Külpiacok társadalmi környezete Kulturális környezet Gazdasági környezet Politikai és jogi környezet Piacválasztás és annak információs alátámasztása Országtanulmányok szerkezete, tartalma, funkciói A külpiacra való kilépés, belföldi termelői bázison Beküldendő feladat II...38 A külpiacra való kilépés, külföldi termelést feltételezve Piacra lépés közvetlen külföldi tőkebefektetéssel

4 A kalauz szerkezete A kalauz feldolgozásakor fontos, hogy értse jelrendszerünket. Íme a legfontosabbak: Így adjuk meg, hogy mennyi ideig tart egy lecke feldolgozása. Célkitűzés: így jelöljük, ha a tantárgy, vagy lecke célkitűzését adjuk meg. Ha ezt az ikont látja, feladata az lesz, hogy a témához kapcsolódó szakirodalmat elolvassa a megadott oldalszámok alapján. Önellenőrző feladat Ha ezt a keretet látja, arra kérjük, oldja meg egy erre rendszeresített füzetében a feladatot, ha elkészült, ellenőrizze magát a lecke végén található megoldás alapján! Tevékenység Ha ezt az ikont látja kérjük, hogy végezze el a kijelölt tevékenységet! Beküldendő feladat Ha ezt az ikont látja, a megoldást nem találja meg, feladatát be kell küldenie a főiskolára tutorának. 4

5 Bevezetés Kedves Hallgató! Üdvözöljük Önt, mint a Nemzetközi marketing menedzsment I. c. tantárgy távoktatási tantárgyi kalauzának felhasználóját. Szándékunk, hogy segítséget nyújtsunk a téma feldolgozásához, s Ön az ismeretek elsajátítása után képes legyen marketing döntések előkészítésére, illetve döntések meghozatalára. Reméljük, a feladatok megoldása sikerélményt is okoz Önnek, és egyben arra ösztönzi, hogy látva a nemzetközi marketing szerepének fontosságát a tanult eszközöket, módszereket alkalmazza munkája során is. Mielőtt elkezdené a téma feldolgozását, néhány olyan információt szeretnénk nyújtani, amelyek segítik az önálló tanulást. Hogyan támogatja tanulását a tantárgyi kalauz? Arra törekedtünk, hogy Ön önállóan tudja feldolgozni a jelentős terjedelmű ismeretanyagot, és a számonkérésnél ne csak lexikai tudásáról adjon számot, hanem felkészüljön nemzetközi marketingszemléletet kívánó, gyakorlati feladatok megoldására is. A leckéket úgy építettük fel, hogy a szakirodalom elolvasása, a vázlat elkészítése, a gyakorlatorientált feladatok megoldásához szükséges kiegészítő tevékenység, valamint a feladatok megoldása átlagosan 8 órát vegyen igénybe. Minden lecke elején megtalálhatja, hogy milyen konkrét célokat érhet el a tananyag elsajátításával, ezek természetesen megegyeznek a vizsgakövetelményekkel is. Hogyan tanuljon? Az önálló tanulás nehéz feladat, mivel nem támaszkodhat tanári magyarázatra, órai szemléltetésre, hanem saját magának kell feldolgoznia a tananyagot. Ugyanakkor kihívást jelent: vajon sikerül-e ezt úgy megoldani, hogy eredményes vizsgához és az ismeretek gyakorlati alkalmazásához vezessen. Emiatt célszerű olyan tanulási körülmények kialakítása, amelyek elősegítik ezt (megfelelő időtartam, hely, nyugodt, kellemes környezet). Nagyon fontosnak tartjuk, hogy Ön a megadott sorrendben haladjon; ne hagyjon ki kérdéseket, még ha azok kevésbé érdekesek is, mint a leckék végén található gyakorlatorientált feladatok. A leckék első feladatai a lexikális tudást, a szakkifejezések elsajátítását célozzák, megalapozzák a nehezebb összefüggések megértését, a gyakorlatorientált feladatok megoldását. Azok, amelyek adott kérdésre rövid és tömör válaszokat várnak, segítenek Önnek a lényeg kiemelésében, a logikai összefüggések feltárásában és a következtetések levonásában. A leckék végén található feladatok minden esetben azt szolgálják, hogy Ön képes legyen alkalmazni az elméleti ismereteket a gyakorlatban is. 5

6 Egyéb tanulási tanácsok A leckék feldolgozása előtt mindig figyelmesen olvassa el, hogy a tankönyv mely egységeit kell feldolgoznia, ugyanis előfordul, hogy azok több fejezetet érintenek, illetve a tankönyvtől eltérő sorrendű haladást kívánnak! Munkájának eredményét mindenkor hasonlítsa össze a leckék végén található megoldásokkal; ez megerősítheti, hogy jól sajátította el az ismereteket, illetve rávilágít esetleges hiányosságaira. Mindig jegyezze fel azokat a problémákat, amelyek megoldására a konzultáció során vár segítséget. Ezek a konzultációk történhetnek személyes találkozás során, esetleg telefonon vagy en keresztül is. Az önálló tanulás során nagyon fontos, hogy a tananyag terjedelmének kezelése és hatékony elsajátítása érdekében minden fejezetnél készítsen vázlatot. Ehhez szüksége lehet egy füzetre, amelyet készítsen majd a tanulócsomag mellé. A tantárgyhoz tartozó tanulócsomag a következőket tartalmazza: Tankönyv: Rekettye Gábor Fojtik János: Nemzetközi marketing Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 2003.; Tantárgyi kalauz (ennek a bevezetőjét olvassa most). Ajánlott irodalom: Philip Kotler: Marketing menedzsment, KJK Kerszöv, Budapest könyvének oldala, vagy Eszes István, Szabóné Streit Mária, Szántó Szilvia, Veres Zoltán: Globális marketing, Műszaki Könyvkiadó, Budapest könyvének oldala. A tantárgy felvételéhez Marketing és Nemzetközi Gazdaságtan előtanulmányokkal kell rendelkeznie, ám fontosnak tartjuk, hogy érdeklődjön a szervezetek gazdasági problémái iránt. A rugalmas szemléletmód képessé teheti arra, hogy megfelelő idő- és energiaráfordítással jó javaslatokat adjon ezek megoldására, és helyes döntéseket hozzon. A tantárgy kreditszáma A tantárgy kreditértéke 4, ez kb. 120 óra tanulást igényel. A tantárgy feldolgozása után Ön képes lesz: definiálni a nemzetközi marketing alapfogalmait, szakmai kifejezéseit, felidézni pontos tartalmukat és azokat a gyakorlatban szakszerűen alkalmazni; átlátni a nemzetközi marketing színterével kapcsolatos információkat, a makro- és mikrokörnyezeti elemeket; a nemzetközi piacokon való piackutatás által megismerni a külföldi piacokat; megismerni az országtanulmányok szerkezetét, funkcióját, tartalmát; meghatározni a nemzetközi piacra való kilépés szükségességeit és indítékait; valamint meghatározni a külpiacra való kilépés formáját. 6

7 A tantárgy tanulástámogatása Tanulása során a tantárgyi kalauzon kívül amennyiben szükséges képzésszervező tutora és szakértő tutora is segítséget nyújthat Önnek az esetleges tanulási problémáinak megoldásában. A tantárgy lezárása A félév során két beküldendő feladatot kell elkészítenie. Ezeket számítógéppel készítse el a kért formátumban (Word formátumban, Times New Roman betűtípussal, 12-es betűmérettel, szimpla sortávolság és sorkizárás alkalmazásával) és ben vagy kinyomtatva juttassa el képzésszervező tutorának. A visszajelzésre 10 napon belül számíthat, ebben a tutor értékeli a feladat megoldását. A félév végi aláírás feltétele ezen beküldendő feladatok megfelelő szintű elkészítése. A tantárgy lezárásaként írásbeli kollokviumon mérjük fel tudását, amelynek időtartama 60 perc. A kollokvium 3-4 feladatot tartalmaz, ezek típusai: definíciók, kategóriák értelmezése, valamint összefüggések bemutatására, témák magyarázatára, gyakorlati alkalmazásra irányuló esszé jellegű feladatok. Az értékelés az alábbiak szerint történik: 0-50% elégtelen (1) 51-60% elégséges (2) 61-75% közepes (3) 76-90% jó (4) % jeles (5) 7

8 Tanulási ütemtervem A tantárgy elsajátításához szükséges optimális időbeosztás megtervezéséhez, kérjük, töltse ki az alábbi táblázatot: Leckék Témakörök 1. lecke A nemzetközi marketing alapfogalmai. A nemzetközi kereskedelem elméleti háttere 2. lecke A nemzetközi piac marketing színtere 3. lecke Az Európai Unió és Magyarország A feldolgozáshoz szükséges idő Típus 10 óra feldolgozó 8 óra feldolgozó 8 óra feldolgozó 4. lecke Beküldendő feladat I. 11 óra beküldendő 5. lecke Külpiacok társadalmi környezete 8 óra feldolgozó 6. lecke Kulturális környezet 8 óra feldolgozó 7. lecke Gazdasági környezet 8 óra feldolgozó 8. lecke Politikai és jogi környezet 9. lecke A piacválasztás és annak információs alátámasztása 10. lecke Országtanulmányok szerkezete, tartalma, funkciói 11. lecke A külpiacra való kilépés, belföldi termelői bázison 8 óra feldolgozó 8 óra feldolgozó 8 óra feldolgozó 8 óra feldolgozó 12. lecke Beküldendő feladat II. 11 óra beküldendő 13. lecke A külpiacra való kilépés, külföldi termelést feltételezve 14. lecke Külföldi termelés, működő tőke befektetéssel 8 óra feldolgozó 8 óra feldolgozó Időbeosztás (Mikor végzem el?) Reméljük, minden fontos információval megismertettük Önt ahhoz, hogy megtegye az első lépéseket a tanuláshoz. Nincs más hátra: készítse maga mellé a jegyzetfüzetét, lapozzon a tankönyvben az első lecke anyagához, és kezdje el annak feldolgozását! Jó munkát kívánunk A kalauz készítői! 8

9 1. lecke A nemzetközi marketing alapfogalmai, a nemzetközi kereskedelem elméleti háttere Tanulási idő: 10 óra Bevezetés Kedves Hallgató! A nemzetközi marketing tantárgy a már meglévő marketing ismeretekre alapozva olyan specialitásokat taglal, melyek a marketing tevékenységek nemzetközi piacokon való alkalmazásakor jelentkeznek. Ahhoz, hogy e témakört kellően megismerhessük, először definiálnunk kell a nemzetközi marketing alapfogalmait, a nemzetközi kereskedelem elméleti hátterét. A lecke feldolgozásának célja, hogy Ön képes legyen meghatározni: a nemzetközi marketing fogalmát; a nemzetközi marketing fokozatait; a marketingorientáció és a nemzetközi marketing szemléletmódját, melyek azok a nemzetgazdasági megfontolások melyek megalapozzák a nemzetközi kereskedelmet, a nemzetközi kereskedelem okait, az azokat magyarázó elméleteket, melyek azok a vállalati megfontolások, melyek alapján nemzetközi piacra lép a vállalkozás. A lecke első témaköre a nemzetközi marketing fogalmával foglalkozik. Olvassa el a megadott irodalom 1. fejezetének oldalig terjedő anyagát! Amikor elkészült a kijelölt rész feldolgozásával, válaszoljon az alábbi kérdésekre! 1. önellenőrző feladat a) Határozza meg a külpiaci marketing fogalmát, valamint b) a külpiaci marketing tevékenységeket! Ellenőrizze megoldását, és ha úgy érzi szükséges, memorizálja újra a fogalmakat. Fontos, hogy a későbbiekben készség szinten rögzüljenek a fogalmak és azok definíciói! A második témakör a nemzetközi marketing fokozataival foglalkozik, azokat definiálja. Olvassa el a megadott irodalom 1. fejezetének oldalig terjedő anyagát! 9

10 2. önellenőrző feladat Határozza meg az a) exportmarketing, b) a nemzetközi marketing, valamint c) a multinacionális marketing fogalmait! Amennyiben nem pontos a megoldása, memorizálja újra, fontos az alapfogalmak pontos értelmezése! Nem szó szerinti idézet kell, hanem a definíció tartalmával megegyező megfogalmazás. Nemcsak itt, hanem e tantárgyból a jövőben is az elvárás, és a vizsga feltétele a tanultak értelmezése és adaptálása. Ennek megfelelően a definíciókra vonatkozó kérdések helyes válasza nemcsak a szó szerinti idézet, hanem a definíció tartalmának helyes ismertetése. A harmadik témakör a nemzetközi marketing és a marketingorientáció kapcsolatával foglalkozik. Tanulmányozza a tankönyv 1. fejezetének oldalát! Az olvasottak alapján oldja meg a következő feladatot! 3. önellenőrző feladat Ismertesse a termelési orientált, a termék- és pénzügyi orientált, az értékesítés-orientált, valamint a marketingorientált vállalkozások céljait és tevékenységük rövid leírását. Fontos, hogy az alapfogalmak használata jól rögzüljön, ezért a oldalon található két szakcikk elolvasásával erősítse azt! Ezek tudatában hogyan látja az Asia Center szerepét a délkelet-ázsiai országok európai piacra lépésének tükrében? A negyedik témakör azt taglalja, hogy melyek azok a nemzetgazdasági megfontolások, melyek megalapozzák a nemzetközi kereskedelmet, melyek a nemzetközi kereskedelem okai, s az azokat magyarázó elméletek. Olvassa el és memorizálja a tankönyv 2. fejezetének oldalait! 4. önellenőrző feladat a) Ismertesse R. Vernon nemzetközi termékciklus elméletét! b) Vernon szerint mi motiválja a vállalatokat a nemzetközi beruházási döntéseikben? Ellenőrizze válaszát, és amennyiben eltérést tapasztal gondolja végig, hogyan vándorol a termék gyártása, illetve a fogyasztása a különböző országcsoportok között. 10

11 Az ötödik témakör taglalásakor arra vállalkozunk, hogy megítéljük, melyek azok a vállalati megfontolások, amelyek egy vállalkozást külpiaci tevékenység végzésére kényszerítenek. Olvassa el a 2. fejezet oldalait! A konkrét témakör mellett a mellékletben további számadatokat is talál Magyarország külgazdasági kapcsolataival kapcsolatban. A pontos számokat megjegyezni nem kell, de nagyságrendeket, trendeket, tendenciákat igen. 5. önellenőrző feladat Válaszoljon az alábbi kérdésekre: a) Melyek azok a külső környezeti tényezők, melyek befolyásolják a vállalkozásokat döntéseikben? b) Melyek azok a belső tényezők és motivációk, amelyek hatással vannak a külpiacra lépésre? c) Bradley szerint melyek a külpiaci marketingmagatartás belső meghatározói? Amennyiben úgy ítéli meg, hogy a felsorolások és az ábra ismertetése megfelelő, úgy sikerrel teljesítette az első leckét. Amennyiben bizonytalanságot érez, olvassa el újra a megfelelő fejezeteket. (A gazdasági felsőoktatásban a minimum teljesítendő szint az 51%. Tehát ebben az esetben pl. a 12 külső tényezőből legalább 7 felsorolása esetén tekintheti megfelelőnek tudását.) 6. önellenőrző feladat Milyen külső és belső motivációk, valamint gazdasági törvényszerűségek, elméletek hatására kezd egy vállalkozás külpiaci tevékenység végzésének gondolatával foglalkozni? Befejezés Ebben a leckében megfogalmazásra került a nemzetközi marketing fogalma, fokozatai, valamint ismertetésre került a marketingorientáció és a nemzetközi marketing kapcsolata. Fontos, hogy felidézzük ez irányú marketing ismereteinket és megértsük, hogyan épül fel az alapmarketinges ismeretre a nemzetközi marketing anyaga. Amennyiben tartalmában egybecseng a válasza a tankönyvben található megoldással, megállapíthatja, hogy eredményesen dolgozott! A következő leckében nemzetközi környezet sajátosságaival fogunk foglalkozni. 11

12 Megoldások 1. megoldás: Rekettye Gábor Fojtik János: Nemzetközi marketing, Dialóg Campus Kiadó 2003., 17. oldal. 2. megoldás: Rekettye Gábor Fojtik János: Nemzetközi marketing, Dialóg Campus Kiadó 2003., 20. oldal. 3. megoldás: Tankönyv 23. oldalának 1.1. táblázata. 4. megoldás: Tankönyv oldal. 5. megoldás a) Tankönyv 45. old pontban felsoroltak. b) Tankönyv 46. old. a)-f) pontban felsoroltak. c) Tankönyv 47. old ábra. 6. megoldás: A válaszban taglalni kell valamelyik közgazdasági elméletet, mely alapján komparatív előnybe kerülhet a vállalkozás, illetve ismertetni kell a külső és belső tényezőket az 5. feladatban megfogalmazottak szerint. 12

13 2. lecke A nemzetközi piac marketing színtere Tanulási idő: 8 óra Bevezetés Kedves Hallgató! A nemzetközi marketing alapfogalmai és mozgatórugóinak megismerése után, ebben a leckében azzal fogalakozunk, hogy a sikeres piaci tevékenység elengedhetetlen feltétele a környezeti elemekhez való színvonalas alkalmazkodás, mind rövid, mind hosszú távon. A vállalkozás marketingtevékenységét egyrészt a hazai, másrészt a külföldi környezeti faktorok által meghatározott piacokon, nemzetközi környezetben végzi. A lecke elsajátításakor nagyban támaszkodunk a Nemzetközi gazdaságtan c. tantárgy ismeretanyagára. A lecke feldolgozásának célja, hogy Ön képes legyen meghatározni: a világgazdasági környezet elemeit; a világkereskedelem és a világgazdaság kapcsolatát; nemzetközi gazdasági intézményeket, szervezeteket; a gazdasági integrációkat. A lecke első témaköre a világgazdaság környezeti elemeivel foglalkozik. Olvassa el a tankönyv 3. fejezetének oldalig terjedő anyagát. Amikor elkészült a kijelölt rész feldolgozásával, válaszoljon az alábbi kérdésekre! 1. önellenőrző feladat a) Véleménye szerint a nemzetközi termelés, vagy a nemzetközi kereskedelem volumene növekszik gyorsabban? b) Milyen következtetéseket von le az adott válaszából? Ellenőrizze megoldását, és ha szükséges, egészítse ki válaszait! Fontos, hogy tisztában legyen a nemzetközi kereskedelem rendkívüli szerepével A második témakör a világkereskedelem és a világgazdaság kapcsolatával foglalkozik, azokat definiálja. Idézze fel a nemzetközi gazdaságtanból korábban e témával kapcsolatban tanultakat,! valamint olvassa el a megadott irodalom 3. fejezetének oldalig terjedő anyagát! 13

14 2. önellenőrző feladat a) Határozza meg a fejlett régión belül a világgazdaság egésze szempontjából meghatározó nagyságú régiókat. b) Ismertesse a triád szerepét a nemzetközi külkereskedelemben! Amennyiben pontos a megoldása, úgy lépjen tovább! A harmadik témakör a nemzetközi gazdasági intézmények, szervezetek szerepével és tevékenységével foglalkozunk, de csak dióhéjban. Részletesen már más tantárgynál foglalkoztunk ezzel, itt csak felidézzük az ott tanultakat. Tanulmányozza a tankönyv 3. fejezetének oldalát! Az olvasottak alapján oldja meg a következő feladatot. 3. önellenőrző feladat Ismertesse a Nemzetközi Valutaalap, a Világbank, az OECD tevékenységének területeit! A negyedik témakör azt taglalja, hogy melyek azok a gazdasági integrációk, amelyek befolyásolják a nemzetközi kereskedelmet. Olvassa el és memorizálja a tankönyv 3. fejezetének oldalait! 4. önellenőrző feladat Ismertesse, milyen nemzetközi gazdasági kereskedelmi szervezeteket ismer! 5. önellenőrző feladat Összefoglalásképpen térjünk vissza arra a kérdésre: miért is fontos számunkra a világgazdasági környezet és a nemzetközi gazdasági intézmények tevékenysége! Befejezés A következő leckében a makro-környezet szerepével és sajátosságaival fogunk foglalkozni. 14

15 Megoldások 1. megoldás: a) A nemzetközi kereskedelem volumene növekszik gyorsabban, b) tehát a nemzetközi munkamegosztás elve, a komparatív előnyre alapuló kereskedelem egyre nagyobb szerepet tölt be a világ országainak gazdaságában. 2. megoldás: a) Nyugat-Európa, Észak-Amerika, Kelet-Ázsia. b) A reprezentáns országok teszik ki a világ külkereskedelmi forgalmának egynegyedét. 3. megoldás: Tankönyv 58. oldalának 3.1. szemelvénye. 4. megoldás: Tankönyv 59. oldalának 3.2. szemelvénye. Amennyiben sikerült legalább hat szervezetet helyesen megneveznie, továbbhaladhat; ha nem, javasoljuk memorizáljon! 5. megoldás: A világgazdasági környezet, az eltérő adottságú országok, és az abból adódó termelési különbségek a mozgatórugói a nemzetközi kereskedelemnek. Éppen ezért rendkívül fontos, hogy ismerjük a szereplőket, adottságaikat, és ismerjük azokat a szervezeteket, melyek tevékenysége hatással lehet a nemzetközi gazdasági folyamatokra. 15

16 3. lecke Az Európai Unió és Magyarország Tanulási idő: 8 óra Bevezetés Kedves Hallgató! A nemzetközi marketing tantárgy keretein belül feltétlenül kiemelten kell kezelnünk az Európai Unió tagságunkkal kapcsolatos ismereteket. Mélyebben erről a témáról az EU közös és közösségi politikák tantárgy keretein belül foglalkoznak, e tárggyal párhuzamosan. Itt csak szeretnék utalni az ismeretanyag egymásra épülésére, az ismeretek kiegészítésére. Nemzetközi marketing tárgyban nem annyira az EU történetével és fejlődési szakaszaival, mint inkább az EU, mint egységes piac hatásaival kívánunk foglalkozni. A lecke feldolgozásának célja, hogy Ön képes legyen meghatározni: az EU bővülés szektorális és vállalati hatásait; az egységes piac kritériumait; a hazai környezet és az EU kapcsolatát. A 3. lecke első témaköre az EU bővülés szektorális és vállalati hatásaival foglalkozik. Olvassa el a kötelező irodalom 3. fejezetének oldalig terjedő anyagát. Amikor elkészült a kijelölt rész feldolgozásával, válaszoljon az alábbi kérdésekre! 1. önellenőrző feladat Mit gondol, miért volt fontos a kis- és középvállalkozások tevékenységének strukturális átalakulása? Itt már nem beszélhetünk pontos válaszadásról. A megoldásban ismertetetteken kívül rengeteg más tényező is lehet; ezek csoportosítása, kiemelése, illetve a fontossági sorrendje mindig attól függ, milyen környezetben vizsgáljuk azokat, illetve mire fogjuk az adatokat használni. Törekedjünk azonban arra, hogy minél szélesebb körben gondolkodjunk, kerüljük a kérdésre adandó válasz leegyszerűsítését. A második témakör az egységes piac kritériumaival foglalkozik, azokat definiálja. Olvassa el a megadott irodalom 3. fejezetének oldalig terjedő anyagát! 16

17 2. önellenőrző feladat Határozza meg az egységes piac 4 fő célkitűzését! Amennyiben nem pontos a megoldása memorizáljon újra, fontos az alapfogalmak pontos ismerete! A harmadik témakör a hazai környezet és az EU kapcsolatát elemzi. Tanulmányozza a tankönyv 3. fejezetének oldalát! Az olvasottak alapján oldja meg a következő feladatot. Mi az SRC? 3. önellenőrző feladat Ebben a témakörben természetesen nem ez a legfontosabb kérdéskör; ha helyesen válaszolt, akkor elsajátította a külkereskedelemre vonatkozó szabályozórendszer legfontosabb eszközeit is. Mielőtt tovább haladnánk, fontos, hogy az EU és Magyarország kapcsolatával kicsit részletesebben foglalkozzon, ezért tanulmányozza az alábbi linket. 4. önellenőrző feladat Ön egy magyarországi KKV ügyvezetője, és keresi annak lehetőségét, hogyan léphetne ki külpiacra. Mutassa meg, hogy a fenti honlapon hol találhatók meg a kérdéses információk. Befejezés Remélhetően a gyakorlatiasabb feladat kedvére való! Javasoljuk, szörfözzön tovább az ajánlott honlapon, ahol rengeteg hasznos és érdekes információt talál. 17

18 Megoldások 1. megoldás: Egy adott ország gazdaságának stabilitását alapvetően az ország határain belül működő kisés középvállalkozások tevékenysége, azok hatékonysága, illetve jövedelmezőségük határozza meg. Míg a multinacionális vállalatok a termelt értékben és a hatékonyságban járnak az élen, mobilitásukkal azonban növelik az ország gazdasági környezetének kockázati tényezőjét, addig a KKV-k inkább nagy munkaerő felvételi képességgel rendelkeznek, és kevésbé hajlamosak tevékenységi területüket egyik napról a másikra más országba áthelyezni. 2. megoldás: Áruk, szolgáltatások, személyek (munkaerő), a tőke szabad áramlása. 3. megoldás: Self-reference criterion (önmagunkhoz való viszonyítás.) A döntéshozó döntéseit öntudatlanul is a saját kulturális környezete, saját értékrendszere és tapasztalatai alapján hozza meg. 4. megoldás 18

19 4. lecke Beküldendő feladat I. Kidolgozási idő 11. óra Bevezetés Kedves Hallgató! A nemzetközi marketing menedzsment tananyag kidolgozása során Ön elérkezett az első beküldendő feladathoz, amelynek teljesítésével mérni tudja munkájának hatékonyságát. Egy elméleti és egy gyakorlatorientált kérdés átfogja a 1-3. leckék ismeretanyagát. Ezért javasoljuk, ismételje át az első három leckét és az ahhoz tartozó kötelező irodalmat (1-69. old.); ezt követően kezdjen hozzá a feladatok megoldásához. A kidolgozás, az ismétlés és a szükséges információk összegyűjtése kb. 11 órát vesz igénybe. Az eddig elsajátított elméleti ismeretek bizonyára képessé teszik Önt azok gyakorlati alkalmazására is. A feladat elkészítésekor legyen lényegre törő, fogalmazzon röviden és szakszerűen. A két kérdéscsoportra adott válaszát max. 2 oldalban foglalja össze. Az első feladat megoldásának célja annak bizonyítása, hogy Ön képes: az alapfogalmak definiálására; a nemzetközi kereskedelem mozgatórugóinak meghatározására. 1. feladat A globalizáció hatása a nemzetközi kereskedelemre a) Melyek azok a gazdasági törvényszerűségek, melyek megalapozzák a nemzetközi kereskedelmet, hatásuk hogyan jelentkezhet nemzeti szinten? b) Ismertesse a Venon-féle nemzetközi termékélet-ciklus lényegét! 19

20 A második feladat megoldásának célja annak bizonyítása, hogy Ön képes: megmutatni a nemzetközi, és ezen belül az EU-piac intézményrendszerének hatását egy vállalkozásra. 2. feladat Alapítson elméletben egy magyarországi kisvállalkozást. Gondolja ki ennek tevékenységét, tőkeerejét, létszámát, termékeit, fogyasztói körét. Terméke vagy szolgáltatása mindenképpen rendelkezzen magyar sajátossággal: legyen olyan kitalált hungarikum, amelyet eddig még nem valósítottak meg. Most az a feladat, hogy gyűjtsön információkat ennek a vállalkozásnak az EU-n belüli tevékenységéhez. Kérjük, használja a korábban megadott internetes oldalt, de bármi mást is. Gyűjtse össze, dolgozza fel a források pontos megjelölésével a szükséges információkat! Befejezés A beküldendő feladatokat Word formátumban, Times New Roman betűtípussal, 12-es betűmérettel, szimpla sortávolság és sorkizárás alkalmazásával kell elkészítenie. A fájlt.doc kiterjesztéssel mentse el, küldje el képzésszervező tutorának a tárgy felvételekor megállapított ütemezés szerint. A feladat értékelésére 10 napon belül számíthat. A véleményt, javaslatokat tanulmányozza figyelmesen. Az esetlegesen hibás, vagy nem teljes megoldásokat gondolja át újra és pótolja hiányosságait. A feladat beküldése után haladjon tovább a következő lecke tanulmányozásával! 20

21 5. lecke Külpiacok társadalmi környezete Tanulási idő: 8 óra Bevezetés Kedves Hallgató! Témánkban igen fontos a nemzetközi makrokörnyezeti tényezők ismerete, s azok hatásaira való felkészülés. Marketing tárgyból már megtanulta, mi a mikrokörnyezet, illetve azt, hogy a makrokörnyezet elemzése milyen tényezők ismeretét jelenti a hazai vállalkozások számára. Ezeket alapul véve, a további néhány leckében a nemzetközi makrokörnyezet elemei, s közülük is elsőként a társadalmi környezet hatásai kerülnek taglalásra. (Erről az ajánlott irodalomban olvashat: Philip Kotler: Marketing menedzsment, KJK Kerszöv, Budapest könyvének oldala, vagy Eszes István, Szabóné Streit Mária, Szántó Szilvia, Veres Zoltán: Globális marketing, Műszaki Könyvkiadó, Budapest könyvének oldalain.) A lecke feldolgozásának célja, hogy Ön képes legyen: meghatározni a társadalmi értékek és magatartásformák eltérőségét; újragondolni az alábbi viszonyokat: az ember viszonya önmagához, az emberek viszonya másokhoz, az emberek viszonya az intézményekhez, az emberek viszonya a társadalomhoz, az emberek viszonya a természethez, az emberek viszonya a világmindenséghez. Ahhoz, hogy megérthessük a különböző nemzetek polgárainak magatartását, újra végig kell gondolnunk azokat a beidegződéseket, melyek számunkra természetesek, de egy tőlünk eltérő társadalmi rendben természetellenesnek hatnak és viszont. Olvassa el a fent részletezett irodalmakat. Amikor elkészült a kijelölt rész feldolgozásával, válaszoljon az alábbi kérdésre! 21

22 1. önellenőrző feladat Korábbi, hétköznapi ismereteire alapozva keressen példákat az előbbiekben felsorolt viszonyok eltérő értelmezésére, különböző nemzetek esetében. Pl. USA-beli jellemző az egoizmus, a saját egyéniség és akarat mindennél előrébb helyezése; míg a japán társadalomra jellemző a csoportban való gondolkodás, s az egyén, az egyéni teljesítmény háttérbe helyezése. Kérjük, keressen ilyen példákat az előbbiekben felsorolt hat viszonyra. Befejezés Ebben a leckében nem elsősorban a lexikai tudás, mint inkább egy újfajta gondolkodás elsajátítása a feladat. A befogadó, toleráns, a más értékeit is elfogadni tudó szemlélet kialakítása a cél úgy, hogy ez tudatosan, az információkat keresve valósuljon meg! A következő leckében a makrokörnyezetnek egy további elemével, a kulturális környezettel foguk foglalkozni. Megoldások 1. megoldás: A feladatnak nincs egzakt megoldása. A lényeg: a keresett példákon keresztül tudatosuljon az, hogy a világ eltérő vidékein, eltérő módon gondolkodnak, és alakítanak ki magatartásmintákat. Nincs jó vagy rossz magatartás, csak egymástól való eltérések vannak. Az lesz sikeres az üzleti életben, aki hajlandó információt szerezni az adott társadalom sajátosságairól, és kellő rugalmassággal tud alkalmazkodni a megváltozott környezethez. 22

23 6. lecke Kulturális környezet Tanulási idő: 8 óra Bevezetés Kedves Hallgató! A nemzetközi marketing alaptanítása: a külpiacra betörni szándékozó cég csak akkor számíthat folyamatos sikerre, ha megismeri, megérti a helyi környezeti elemeket, képes tevékenységével alkalmazkodni ezekhez a körülményekhez. Nincs ez másként a kulturális környezet esetében sem, sőt kifejezetten fontos eleme a makrokörnyezetnek a kultúra ismerete. A kultúra gyakorlatilag az emberi tevékenység minden aspektusát átfogja; nem találunk olyan területet, melyre ne lenne hatással, így a szükséglet, az igény esetében sincs ez másként. A lecke feldolgozásának célja, hogy Ön képes legyen: meghatározni kulturális környezet területeit; csoportosítani a kulturális környezet területeit; meghatározni a beszerzendő információk körét; meghatározni a beszerzendő információk módját. A lecke első részében a kulturális környezet területeit határozhatjuk meg, valamint csoportosíthatjuk ezeket. Olvassa el a tankönyv 3. fejezetének oldalát. Értelmezze a kijelölt részt, majd oldja meg a következő önellenőrző feladatot. 1. önellenőrző feladat Sorolja fel és csoportosítsa a kulturális környezet elemeit! Ellenőrizze megoldását, és ha úgy érzi szükségesnek, vegye át újra az egyes elemeket. Fontos, hogy a kultúra minden elemét vizsgáljuk, mert ezek egyaránt hatnak az adott környezetben élők viselkedésére. A második témakör a kulturális környezet elemeivel kapcsolatos információk beszerzésének köre és módja. Sajnos erre nincs recept! Egy általános szabály azonban létezik: minden esetben az adott terméktől és a piac sajátosságától függ, hogy milyen információkat kell beszerezni; ha ezt biztosan tudjuk, úgy a célországgal kapcsolatos információkat lehetőleg az abban a környezetben élőktől kell beszerezni. Tehát nem kerülhető el a célországbeli piackutatás! 23

Vállalati pénzügyek és adózási alapok tantárgyi kalauz

Vállalati pénzügyek és adózási alapok tantárgyi kalauz Dr. Túróczi Imre Vállalati pénzügyek és adózási alapok tantárgyi kalauz Szolnoki Főiskola Szolnok 2006. Vállalati pénzügyek és adózási alapok Tantárgyi kalauz Ez a kalauz az alábbi tankönyvekhez készült:

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan tantárgyi kalauz

Vállalatgazdaságtan tantárgyi kalauz dr. Csendes István Vállalatgazdaságtan tantárgyi kalauz Szolnoki Főiskola Szolnok 2007. Vállalati gazdaságtan Tantárgyi kalauz Ez a tantárgyi kalauz három tankönyvhöz készült: Chikán Attila: Vállalatgazdaságtan,

Részletesebben

Pénzügy tantárgyi kalauz

Pénzügy tantárgyi kalauz Dr. Túróczi Imre Pénzügy tantárgyi kalauz Szolnoki Főiskola Szolnok 2005. Pénzügy tantárgyi kalauz Ez a tantárgyi kalauz a két tankönyvhöz készült: Magyar Gábor: Pénzügyi navigátor, Invent Kiadó, Budapest

Részletesebben

Gazdaságtörténet tantárgyi kalauz

Gazdaságtörténet tantárgyi kalauz Fülöp Tamás Gazdaságtörténet tantárgyi kalauz Szolnoki Főiskola Szolnok 2005. Gazdaságtörténet tantárgyi kalauz A kalauz a következő könyvhöz készült: Kaposi Zoltán: Magyarország gazdaságtörténete 1700-2000.

Részletesebben

Üzleti tanácsok. részére

Üzleti tanácsok. részére Üzleti tanácsok fejlõdõ vállalkozások részére 2015 NEKÜNK FONTOS A FEJLŐDÉS, FŐLEG HA AZ ÖNÉ. KISVÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSA Szeretné zökkenőmentessé tenni vállalkozása mindennapi pénzügyeit és biztosítani

Részletesebben

Integrált vállalatirányítási rendszerek Dr. Kovács, Imre

Integrált vállalatirányítási rendszerek Dr. Kovács, Imre Integrált vállalatirányítási rendszerek Dr. Kovács, Imre Integrált vállalatirányítási rendszerek Dr. Kovács, Imre Publication date 2011 Szerzői jog 2011 Szent István Egyetem Copyright 2011, Szent István

Részletesebben

Üzleti terv készítése

Üzleti terv készítése Üzleti terv készítése 1. Bevezetés A működő vállalkozások tulajdonosainak, vezetőinek többsége kitűnően tudja, hogy egy alapos üzleti terv készítése csak előnyére válhat a vállalkozásnak, ahogy ezzel a

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK. NAPPALI tagozat. NEMZETKÖZI MARKETING szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK. NAPPALI tagozat. NEMZETKÖZI MARKETING szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK NAPPALI tagozat NEMZETKÖZI MARKETING szakirány A MAGYAR MIKRO- ÉS KISVÁLLALKOZÁSOK MARKETINGTEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA

Részletesebben

BEVEZETÉS. Pályázatom célja

BEVEZETÉS. Pályázatom célja 1 BEVEZETÉS Pályázatom célja Pályázatom témája a Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoporton belül az üzleti terv készítése kiscsoportos szakmai munka végzésével, irányítással, majd írásos

Részletesebben

Üzleti tanácsok kezdő művészeti vállalkozók számára. www.mft.org.hu/startupguide

Üzleti tanácsok kezdő művészeti vállalkozók számára. www.mft.org.hu/startupguide Üzleti tanácsok kezdő művészeti vállalkozók számára www.mft.org.hu/startupguide Tartalomjegyzék 1. Bevezető......................................................... 3 2. Ajánlás...........................................................

Részletesebben

A vállalkozás valami új és értékes dolog létrehozásának a folyamata, amelyben a vállalkozó biztosítja a szükséges időt és erőfeszítést, vállalva a

A vállalkozás valami új és értékes dolog létrehozásának a folyamata, amelyben a vállalkozó biztosítja a szükséges időt és erőfeszítést, vállalva a A vállalkozás valami új és értékes dolog létrehozásának a folyamata, amelyben a vállalkozó biztosítja a szükséges időt és erőfeszítést, vállalva a várható pénzügyi, pszichikai és társadalmi kockázatot,

Részletesebben

Hogyan készítsünk környezeti jelentést? Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes

Hogyan készítsünk környezeti jelentést? Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes Budapest, 2002. június Készült a Tetra Alapítvány támogatásával. Tetra Alapítvány Budapest, 2002. június TARTALOM 1. BEVEZETŐ...1 1.1. A környezeti jelentésről...1

Részletesebben

A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA

A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Gazdaságdiplomácia és nemzetközi menedzsment szak Nappali tagozat Szakdiplomácia szakirány A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA AZ MTM AUTÓSISKOLA

Részletesebben

Az elõzetesen megszerzett tudás mérése és elismerése

Az elõzetesen megszerzett tudás mérése és elismerése Csapó Benõ Az elõzetesen megszerzett tudás mérése és elismerése Kutatási zárótanulmány Budapest, 2005 Sorozatszerkesztõ: Lada László Szerkesztette: Horváth Cz. János Kiadja: Nemzeti Felnõttképzési Intézet

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Vállalatgazdasági és Szervezési Intézet

Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Vállalatgazdasági és Szervezési Intézet Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Vállalatgazdasági és Szervezési Intézet Az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. stratégiájának elemzése Belső konzulens neve és beosztása:

Részletesebben

Üzleti tanácsok fejlődő kisvállalkozások részére. Első kiadás

Üzleti tanácsok fejlődő kisvállalkozások részére. Első kiadás Üzleti tanácsok fejlődő kisvállalkozások részére 2014 Első kiadás Péter kisvállalkozó, tulajdonos-ügyvezetô. A tegnapra ígért kifizetés késik az ügyfelétôl, beosztottjai pedig holnapra várják a bérüket.

Részletesebben

ÜZLETI TANÁCSOK INDULÓ KREATÍVIPARI VÁLLALKOZÓK SZÁMÁRA 2015. 10.

ÜZLETI TANÁCSOK INDULÓ KREATÍVIPARI VÁLLALKOZÓK SZÁMÁRA 2015. 10. ÜZLETI TANÁCSOK INDULÓ KREATÍVIPARI VÁLLALKOZÓK SZÁMÁRA 2015. 10. TARTALOMJEGYZÉK 1. Ajánlás 3 2. Bevezető 4 3. Mielőtt nekikezdenél... 5 4.1. Üzleti tervezés 7 4.2. SWOT analízis 10 4.3. Piackutatás 13

Részletesebben

Hol előnyös a (közgazdasági) tudás a vállalatvezetésben? Óravázlatok A vállalkozás aktuális kérdései című tárgyhoz

Hol előnyös a (közgazdasági) tudás a vállalatvezetésben? Óravázlatok A vállalkozás aktuális kérdései című tárgyhoz Eszterházy Károly Főiskola Gazdaságtudományi Kar prof. dr. Papanek Gábor gpapanekmex@gmail.com Hol előnyös a (közgazdasági) tudás a vállalatvezetésben? Óravázlatok A vállalkozás aktuális kérdései című

Részletesebben

ÜZLETI TANÁCSOK FEJLŐDŐ KISVÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE MÁSODIK KIADÁS

ÜZLETI TANÁCSOK FEJLŐDŐ KISVÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE MÁSODIK KIADÁS ÜZLETI TANÁCSOK FEJLŐDŐ KISVÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE 2013 MÁSODIK KIADÁS MERJEN ELÔRE LÉPNI! CIB DINAMIKUS FOLYÓSZÁMLAHITEL MIKROVÁLLALKOZÁSOKNAK Biztonságos megoldás átmeneti pénzügyi nehézségekre és a fejlôdés

Részletesebben

Képzési programok bővíthetősége mikrovállalkozásoknak

Képzési programok bővíthetősége mikrovállalkozásoknak Dr. Kalmár Sándor, Dr. Alpár György, Dr. Keszi Andrea, Ábrahám-Bajsz Brigitta, Szabó Gábor Képzési programok bővíthetősége mikrovállalkozásoknak Kutatási zárótanulmány Budapest, 2006 Sorozatszerkesztő:

Részletesebben

Üzleti tanácsok kezdő művészeti vállalkozók számára. www.mft.org.hu/startupguide

Üzleti tanácsok kezdő művészeti vállalkozók számára. www.mft.org.hu/startupguide Üzleti tanácsok kezdő művészeti vállalkozók számára www.mft.org.hu/startupguide Tartalomjegyzék 1. Bevezető.......................................................... 3 2. Ajánlás...........................................................

Részletesebben

GAZDASÁG ÜZLETI IRÁNYÍTÁSA SZERZŐ MERKEL KRISZTINA

GAZDASÁG ÜZLETI IRÁNYÍTÁSA SZERZŐ MERKEL KRISZTINA GAZDASÁG ÜZLETI IRÁNYÍTÁSA SZERZŐ MERKEL KRISZTINA LEKTOR DR. BIRÓ ZOLTÁN 1 TARTALOM Bevezetés 4 I. Üzleti vállalkozás 6 A. A vállalat tevékenységi rendszere 6 1. A vállalkozási tevékenység általános

Részletesebben

MUNKAANYAG. Simonné Czibolya Erzsébet. Beszéd, előadás, prezentáció. A követelménymodul megnevezése: Kommunikációs tevékenység gyakorlása

MUNKAANYAG. Simonné Czibolya Erzsébet. Beszéd, előadás, prezentáció. A követelménymodul megnevezése: Kommunikációs tevékenység gyakorlása Simonné Czibolya Erzsébet Beszéd, előadás, prezentáció A követelménymodul megnevezése: Kommunikációs tevékenység gyakorlása A követelménymodul száma: 1448-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

EQUAL NŐ az ESÉLY projekt. SIKERES NŐK SIKERES VÁLLALKOZÁSOK alprojekt. Oktatási segédlet. A vállalkozói alapismeretek speciális képzéshez

EQUAL NŐ az ESÉLY projekt. SIKERES NŐK SIKERES VÁLLALKOZÁSOK alprojekt. Oktatási segédlet. A vállalkozói alapismeretek speciális képzéshez p EQUAL NŐ az ESÉLY projekt SIKERES NŐK SIKERES VÁLLALKOZÁSOK alprojekt Oktatási segédlet A vállalkozói alapismeretek speciális képzéshez A tananyagot a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából

Részletesebben

9.0. version. Üzleti tanácsok induló művészeti vállalkozók számára

9.0. version. Üzleti tanácsok induló művészeti vállalkozók számára 9.0 version Üzleti tanácsok induló művészeti vállalkozók számára tartalomjegyzék Többszerzõs mû. 1. Bevezetõ... 3 2. Ajánlás... 4 3. Mielõtt nekikezdenél...... 5 4.1. Üzleti tervezés... 7 4.2. SWOT analízis...

Részletesebben

II. MODUL. Üzleti terv készítési ismeretek. Fejlesztő: Pataki Ferenc D.A.R. DEZVOLTARE ANTREPRENORIALĂ ÎN 3 REGIUNI

II. MODUL. Üzleti terv készítési ismeretek. Fejlesztő: Pataki Ferenc D.A.R. DEZVOLTARE ANTREPRENORIALĂ ÎN 3 REGIUNI II. MODUL Üzleti terv készítési ismeretek Fejlesztő: Pataki Ferenc D.A.R. DEZVOLTARE ANTREPRENORIALĂ ÎN 3 REGIUNI Tartalomjegyzék Üzleti tervezéssel kapcsolatos alapfogalmak... 21 Az üzleti terv bevezető,

Részletesebben

MUNKAANYAG. Brusztné Kunvári Enikő. A teljesítményértékelési rendszer. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Brusztné Kunvári Enikő. A teljesítményértékelési rendszer. A követelménymodul megnevezése: Brusztné Kunvári Enikő A teljesítményértékelési rendszer A követelménymodul megnevezése: Ügyviteli és munkaerőpiaci ismeretek, álláskeresési technikák alkalmazása A követelménymodul száma: 2655-06 A tartalomelem

Részletesebben

Tanítási egység: Bevezetés a közgazdaságtanba a gazdasági gondolkodás néhány alapfogalma A szűkösség okozta problémák az első telepesek Amerikában

Tanítási egység: Bevezetés a közgazdaságtanba a gazdasági gondolkodás néhány alapfogalma A szűkösség okozta problémák az első telepesek Amerikában Tanári kézikönyv Nemzetgazdaság és világgazdaság Tanítási egység: Bevezetés a közgazdaságtanba a gazdasági gondolkodás néhány alapfogalma A szűkösség okozta problémák az első telepesek Amerikában Minimum

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN I. MIKROÖKONÓMIA

KÖZGAZDASÁGTAN I. MIKROÖKONÓMIA A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Farkasné Fekete Mária Molnár József KÖZGAZDASÁGTAN I. MIKROÖKONÓMIA DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0

Részletesebben

HATÉKONY TANULÓIMEGISMERÉSI TECHNIKÁK

HATÉKONY TANULÓIMEGISMERÉSI TECHNIKÁK HATÉKONY TANULÓIMEGISMERÉSI TECHNIKÁK PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI KÉZIKÖNYV ÍRTÁK: DÁVID MÁRIA ESTEFÁNNÉ VARGA MAGDOLNA FARKAS ZSUZSANNA HÍDVÉGI MÁRTA LUKÁCS ISTVÁN KÉSZÜLT A NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉSI

Részletesebben