Intézetünk Szakkönyvtára december 22-től január 1-jéig zárva tart.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Intézetünk Szakkönyvtára 2005. december 22-től január 1-jéig zárva tart."

Átírás

1

2 Intézetünk hírei Közérdekű információk Intézetünk Szakkönyvtára december 22-től január 1-jéig zárva tart. JOGSZABÁLYFIGYELŐ Magyar Közlöny Intézményvezetők rovata 2005: CVI. törvény: A felsőoktatásról szóló évi LXXX. törvény módosításáról (MK 135. szám, o.) 2005: CXII. törvény: A számvitelről és a könyvvizsgálói tevékenységről szóló törvények módosításáról (MK 139. szám, o.) 92/2005. FVM r. 68/2005. módosítása iskolatej program (MK 139. szám, o.) 2005: CXIII. törvény: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló évi CXXIV. törvény módosításáról (MK 140. szám, o.) 239/2005. (X. 25.) Korm. r. A felsőoktatási intézmények felvételi eljárásainak általános szabályairól szóló 269/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet, illetve a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról (MK 140. szám o.) A rendelet meghatározza, hogy a felsőoktatási intézmény a felvételi eljárásban jelentkezési feltételként, illetve választható módon meghatározott tárgyakból az emelt szinten teljesített legalább közepes érettségi vizsgáért többletpontot ad. Többletpont 2 tantárgy esetében adható, akkor, ha a jelentkező a vizsgaeredmény alapján kéri pontjai megállapítását. Amennyiben olyan szakra, szakpárra jelentkezik, ahol két érettségi vizsgatantárgy alapján számítják a szerzett pontokat, vizsgatantárgyanként 7 7 pontot, ahol egy vizsgatantárgy alapján számolják ki a szerzett pontokat, 14 többletpontra jogosult.

3 Egyéb többletpontok, melyek január 1-jétől érvényesek: A felsőoktatási intézmény legfeljebb 2 államilag elismert, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgáért nyelvvizsgánként: középfokú C típusú nyelvvizsga esetén 7 pontot; felsőfokú C típusú nyelvvizsga esetén 10 pontot ad; államilag elismert A ill. B típusú nyelvvizsgát akkor lehet beszámoltatni, ha a jelentkező sajátos nevelési igénye miatt a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 30. -ának (8) bekezdése szerinti döntés alapján igazoltan nem tudja a C típusú nyelvvizsgát letenni. A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyen elért helyezések alapján a nagydíjasok legfeljebb 5, az első díjasok legfeljebb 3 többletpontot kaphatnak. A rendelet meghatározza, hogy felsőoktatási intézménybe a felsőfokú szakképzés kivételével csak az a jelentkező vehető fel, akinek az emelt szintű érettségiért adható többletpontokkal, de más jogcímen szerzett többletpontok nélkül számított pontszáma eléri a 78 pontot. Felsőfokú szakképzésbe az a jelentkező vehető fel, akinek a pontszáma többletpontok nélkül eléri a 72 pontot. A felvételi eljárás során a művészeti és testkulturális szakcsoportba tartozóak kivételével 2 érettségi vizsgatantárgy alapján kell kiszámítani a szerzett pontokat. A művészeti és testkulturális szakcsoportba jelentkezők esetén a felvételi összpontszám megállapítható kizárólag a felvételi teljesítmény alapján is. A 269/2000. Korm. rendelet módosítása alapján az Országos szakértői névjegyzékbe január 1-jétől, az Országos vizsgáztatási névjegyzékben január elsejétől csak azok szerepelhetnek, akik a fent említett rendelet 12. (3) bekezdésében meghatározott ismereteket szakvizsgára történő felkészítés vagy továbbképzés keretében elsajátították. A rendelet január 1-jén lép életbe. 12/2005. IHM r. Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium az elektronikus ügyintézési eljárásban alkalmazható dokumentumok részletes technikai szabályairól (MK 142. szám o.) A Közigazgatási Hivatalra és az ügyfelekre terjed ki. Rögzíti az elektronikus dokumentumok formátumára kiterjedő szabályokat, azok egyes műszaki jellemzőit, adatszerkezetét, az információs rendszerek közötti kicserélés feltételeit. 13/2005. IHM r. A papíralapú dokumentumokról elektronikus úton történő másolat készítésének szabályairól (MK 142. szám o.)

4 A fogalmak tisztázása: az elektronikus másolat képileg, tartalmilag egyező, külön jogszabályban meghatározott joghatás kiváltására alkalmas elektronikus eszköz útján értelmezhető adatgyűjtés. Az elektronikus másolat készítésének szabályai: Képi vagy tartalmi megfelelés. Az elektronikus másolat ellátása hitelesítési záradékkal: Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező, majd elektronikus aláírással kell ellátni. A következő adatokkal ellátva kell az eredeti dokumentumhoz csatolni: eredeti dokumentum megnevezése, annak fizikai méretei, másolatkészítő szervezet megnevezése, másolatkészítő személy megnevezése. A másolatkészítő rendszer megnevezése, ideje, érvényessége, ha az korlátozott. Fokozott biztonságú elektronikus aláírás alkalmazása. A másolatkészítésre feljogosított személyek körét belső szabályzat határozza meg. Az oktatási azonosító szám A közoktatási törvény előírása alapján november 30-ig másfélmillió diák és pedagógus kapta meg az oktatási azonosító számát tartalmazó igazolását. Ez az igazolás nem helyettesíti a diákigazolványt, és nem minősül hatósági igazolványnak, célja az érintett személy tájékoztatása a számára kiosztott azonosító számról, amelyet a későbbiekben egyre szélesebb körben lehet felhasználni az oktatási jogviszonyt érintő ügyintézések során (pl. diákigazolvány igénylése, felvételi eljárás stb.). A közoktatási törvény rendelkezései előírják a közoktatásban résztvevők (tehát a tanulók és pedagógusok) számára egy tizenegy számjegyből álló azonosító szám kiosztását. A szám kiosztásának legfontosabb célja a korszerű, pontos, naprakész nyilvántartás, amely biztosítja, hogy a közoktatási jogviszonyhoz kapcsolódó juttatások (pl. normatívák), illetve kedvezmények (pl. utazási kedvezmény) igénybevételére való jogosultság központilag ellenőrizhető legyen. Az azonosító számok kiadását adatszolgáltatás előzte meg; az oktatási intézmények az Educatio Kht. Közoktatási Információs Irodájának (KIR) április 1. és június 15. között továbbították azok nevét és szükséges adatait, akik az intézménnyel tanulói jogviszonyban állnak, vagy az intézményben dolgozó pedagógusok. A nyilvántartásban szereplő személyek részére létrehozták és hozzárendelték az oktatási azonosító számokat, legyártották az azonosító számokat tartalmazó igazolásokat. Az igazolásokat az intézmények a Közoktatási Információs Irodától az őszi szünet után kapták meg, és azt november 30-ig kötelesek voltak tanulóiknak, pedagógusaiknak átadni.

5 A Közoktatási Információs Iroda az oktatási intézmények részére eljuttatott egy Felhasználási kézikönyvet, amelynek célja, hogy az előírt tanuló- és pedagógus-nyilvántartás működési kereteit a mindennapi tevékenységek szintjén meghatározza. A kézikönyv átfogó tájékoztatást ad a tanuló- és pedagógus-nyilvántartás működéséről, részletekbe menően tárgyalja a nyilvántartás létrehozásának célját, az intézmények feladatait, a feladatok végrehajtását támogató informatikai rendszert. További információ: Továbbképzések TISZTELT INTÉZMÉNYVEZETŐK, KEDVES PEDAGÓGUSOK! Köszönettel vettük jelentkezéseiket akkreditált pedagógus-továbbképzési programjainkra. Örömmel értesítjük Önöket, hogy több mint húsz csoportot el tudtunk indítani a különböző témákban. Több programunk egy-egy tantestület megrendelésére kihelyezett formában is zajlik. A tanfolyamok többsége már elkezdődött, sőt néhány be is fejeződik az ősz folyamán. Az alábbi képzések indulásának várható ideje január február. (Az oktatókkal történő egyeztetés után levélben is értesítjük a jelentkezőket a pontos időpontokról.) Ezekre a tanfolyamokra még szívesen fogadunk további jelentkezőket. (A jelentkezéseket írásban, a szokott formában szíveskedjenek elküldeni.) Kód - szá m Cím Ismerkedés a hazai tájakkal és megismertetésük módszereivel Tánc zene drámajáték. A kisgyermekkori nevelés új lehetőségei a személyiségfejlesztésben A pedagógusok konfliktuskezelésének korszerű gyakorlata. Kommunikációs fejlesztő program A foglalkozások időpontjai március, április, egész napos túra Várható: január február Várható: január február terep Helyszín

6 Prezentációkészítési ismeretek számítógépes alapismeretekkel rendelkező pedagógusok számára Számítástechnikai alapismeretek, internethasználat és szövegszerkesztés alapszinten Várható: január február Várható: január február MPI, számítástechnikaterem Bízva abban, hogy mindenki megtalálja az érdeklődésének megfelelő tanfolyamot és a konzultációra, tapasztalatcserére is alkalmas kellemes együttlétek mellett magas színvonalú szakmai ismereteket nyújtó képzésben lesz/van részük, a továbbiakban is állunk rendelkezésükre. A pedagógusok módszertani megújulását elősegítő kooperatív tanulási technikák alkalmazására felkészítő 30 órás akkreditált pedagógustovábbképzési tanfolyamunk hamarosan indul. Még néhány jelentkezőt fogadni tudunk. Érdeklődés: Mosolits Lászlóné ügyintéző szakértőnél ( 96/ ). Még lehet jelentkezni a Matematikai készségek mérése játékkal és a A speciális igényű gyermekek (figyelemzavaros, hiperaktív, nem együttműködő) fogyatékossági fokának megállapítása természetes módszerekkel, játékokkal c. 20 órás kompetenciafejlesztő tanfolyamainkra. Előadó: Kárpáthy Magdolna szakpszichológus. Részvételi díj: Ft/fő tanfolyamonként. Bővebb információ, jelentkezés Némethné Józsa Ágnes szervezési igazgatóhelyettesnél ( 96/529-4). Számítástechnika tanfolyamok pedagógusoknak! A pedagógusok mindennapi munkájában egyre inkább elengedhetetlen a számítógép használata. Ezért Számítógép-kezelés, szövegszerkesztés, internet-felhasználás című 20 órás kompetenciafejlesztő tanfolyamokat indítunk intézetünkben. Célunk, hogy a tanfolyam elvégzése során a pedagógusok sajátítsák el a számítógép hatékony használatát, az internet szolgáltatásainak alkalmazását, tudjanak szövegszerkesztő segítségével különböző szerkezetű dokumentumokat létrehozni. A foglalkozások időpontja: heti 1 2 alkalom, délután ig. (Időpont-egyeztetés a 15 fős csoportok megalakulása után.) Helyszíne: MPI, Győr, Árpád út emelet. Szervező: Kákonyi Ágnes továbbképzési felelős. Jelentkezési határidő: december 20. A jelentkezéseket a Jelentkezési lap kompetenciafejlesztő képzéshez c. formanyomtatvány kitöltésével várjuk. Költség: Ft/fő.

7 Új, 60 órás akkreditált pedagógus-továbbképzési programot indítunk Számítástechnikai alapismeretek, internethasználat és szövegszerkesztés alapszinten címmel. A képzés célja, hogy a képzésben részt vevők olyan informatikai ismeretekre tegyenek szert, melyekre alapozva hatékonyabban tudnak dolgozni a munkahelyükön. Ismerjék meg a számítástechnikai eszközök alapvető használatát. Tudjanak számítógépen egyszerű dokumentumokat (pl. óravázlat, egyszerű feladatlap, rövid beszámoló) készíteni, tárolni, rendszerezni, előkeresni, újrafelhasználni. Tudjanak alapesetekben információt keresni interneten, elektronikus levelet írni, küldeni és fogadni. Szerezzenek olyan ismereteket, amelyek alkalmassá teszik őket újabb informatikai ismeretek befogadására. Legyenek képesek önálló ismeretszerzéssel a folyamatos önképzésre. A képzés időtartama: 60 óra. A foglalkozások tervezett ideje: heti 1 2 alkalommal, délután óráig. A továbbképzés helye: Győr-Moson- Sopron Megyei Pedagógiai Intézet, Győr, Árpád út 32. A képzés indításának feltétele minimum 12 fő jelentkezése. Jelentkezési határidő: december 20. Részvételi díj: Ft/fő. A továbbképzésről bővebb információt az MPI munkatársától, Kákonyi Ágnestől ( 96/ ) kérhetnek. Csorna és Kapuvár körzete óvodapedagógusainak december 7-én és 8-án 8 órától Menedzserszemlélet címmel előadást tart Varga Árpádné megyei szaktanácsadó a csornai Bóbita Óvodában. Könyvajánlatok Az MPI Szakkönyvtárának legújabb dokumentumai: Könyvek: 1. Kerther Zoltán: Tartalmak és módszerek az ezredforduló iskolájában. Bp.: OKI, Laminé Antal Éva: Mérés, értékelés az óvodában. Bp.: OKKER, Lannert Judit: Hogyan Tovább? Bp.: OKI, Mészáros István: Neveléstörténeti szöveggyűjtemény. Bp.: Osiris, Németh András: A pedagógia problématörténete. Bp.: Gondolat, Fran Newman: Gyermekek krízishelyzetben. Bp.: Pont, Perlai Dezsőné: A család és óvoda kapcsolata. Bp.: Magyar Óvodapedagógiai Egyesület, Vass Zoltán: A rajzvizsgálat pszichológiai alapjai. Bp.: Flaccus K., 2003

8 A megyei intézmények hírei Óvodáink életéből A győri Brunszvik Teréz Óvoda és Német Nemzetiségi Tagozata december 2-án ünnepelte 25 éves fennállását. A sokorópátkai Napközi Otthonos Óvoda szintén december 2-án tartotta 25 éves fennállásának jubileumi ünnepségét. Gratulálunk és további szakmai munkájukhoz sok sikert kívánunk! Hírek innen onnan Pályázati felhívások Gyermekrajzpályázatok o o Rajzpályázat 3 7 éves korig, Andersen születésének kétszázadik évfordulója alkalmából. A kicsik Andersen mese-illusztrációkkal indulhatnak az ez évi Egyszervolt Pályázaton. Feladat: Rajzoljatok bármely Andersen meséhez illusztrációt. Kizárólag egy, a legjobb A/4-es méretű rajzokkal induljatok a pályázaton. Beadási határidő, cím: március 17.; Egyszervolt.hu; 15 Budapest, Pf. 46. Legkedvesebb bibliai történetem A Haypál Alapítvány és a Budai Református Egyházközség országos gyermekrajzpályázatot hirdet Legkedvesebb bibliai történetem címmel. A pályázat jeligés. A munkákat A/4-es és A/3-as méretekben fogadják, a szokásos technikákkal (színes ceruza, grafit, tus, filctoll, akvarell, tempera, olaj, kollázs stb.). A pályaműveket négy korcsoportban fogadják: 3 6, 7 10, 14 és éves korig. A kép hátoldalán az alábbi adatokat kell feltüntetni: jelige; a kép címe; a bibliai igeszakasz, amire a kép vonatkozik; az alkotó életkora. A lezárt borítékban, amin kívülről csak a jelige és az életkor szerepel, az alábbi adatlapot kell a benyújtott munkával együtt leadni: jelige; név; életkor; a kép címe; igeszakasz; a gyülekezet, ahova az alkotó jár;

9 értesítési cím: telefon, ; óvoda/iskola neve, címe; felkészítő tanár (rajz- vagy hittantanár, ha segített a munkában). A képek és a jeligés boríték az alábbi címre küldhetők levélben: Gyerekrajzpályázat, Budai Református Egyházközség, 10 Budapest, Szilágyi Dezső tér 3. 20/ ; A gyerekektől maximum 3 rajzot várnak. Beadási határidő: január 31. Eredményhirdetés és kiállítás: május. A képeket nem küldik vissza, az eredményhirdetéssel egy időben kiállítást és árverést rendeznek a határon túli magyar oktatási intézmények megsegítésére. o Az Országos Vérellátó Szolgálat rajzpályázatot hirdet 4 18 éves gyermekek részére Véradás címmel. Cél: A jövő generációinak figyelmét felhívni már gyermekkorban a véradásra, annak értékére, fontosságára. Az OVSZ olyan pályamunkákat vár, amelyeken a gyermekek vérrel, véradással kapcsolatos saját, esetleg szülők által elmesélt, vagy mellettük átélt élményeiket örökítik meg. Az alkotás témája lehet továbbá a véradás fontossága. Egy pályázó max. két pályamunkát nyújthat be. Technikai megkötés nincs, bármilyen eszközzel lehet dolgozni. Pályaműveket A/4-es és A/3-as méretben fogadnak el. Az alkotásokhoz mellékelni kell: a pályázó nevét, elérhetőségét, születési idejét, a pályamű címét, témáját és szüleinek elérhetőségét. Benyújtási határidő: március 31. Benyújtási cím: Országos Vérellátó Szolgálat, Kommunikáció, Véradás gyermekrajzpályázat, 13 Budapest, Karolina út A pályázatokat a zsűri 4 korcsoportban bírálja el: óvodások, alsó és felső tagozatosok, középiskolások. A szakmai zsűri által eredményesnek tartott pályázatokat nyereményekkel jutalmazzák: játékok, képzőművészeti albumok, marcipános édességcsomag, könyvutalvány. A nyertes rajzokat több helyen is kiállítják, így a kis képzőművészek alkotásait ország-világ megcsodálhatja. Az eredményeket május 28- án, a Margitszigeti Családi Véradó- és Gyermeknapon teszik közzé és adják át a díjakat. A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető dr. Buday-Sántha Andreától, az OVSZ kommunikációs vezetőjétől ( 1/ ).

10 o Az Életfa Kulturális Alapítvány és a Békés Megyei Művelődési Központ és Kézműves Szakiskola rajzpályázatra hívja azokat a gyerekeket és fiatalokat, akik szeretik a népmeséket, és szeretnének alkotó módon részt venni a honlap meséinek illusztrálásában. A pályázat címe: Nagy Népmese Rajzpályázat. Pályázni három kategóriában lehet: I. kategória: óvodáskor; II. kategória: általános iskolák alsó tagozatos tanulói; III. kategória: általános iskolák felső tagozatos tanulói. Beadási határidő: december 9. Feladat: Válasszátok ki a oldalon azokat a meséket, amelyekhez még nem készült illusztráció! Jelenítsétek meg a számotokra legkedvesebb meseszereplőt vagy legérdekesebb jelenetet rajzban vagy festményben! A technikát szabadon választhatjátok meg, lehet rajz, tusrajz, festmény, akvarell, kollázs, montázs stb. A rajzok hátulján vagy e- mailben írjátok meg neveteket, életkorotokat, felkészítő tanárotok nevét, óvodátok/iskolátok nevét, címét, lakcímeteket, és ha van, akkor saját e- mail címeteket. A legjobb művek megjelennek a Mese Képtárban, sőt a népmesék mellett is. A legjobb műveket beküldők értékes tárgyjutalmakat nyerhetnek. A pályamunkákat A/4-es méretben keretezés (paszpartu) nélkül a következő címre kérik beküldeni: Megyei Művelődési Központ, Népmese rajzpályázat, 5600 Békéscsaba, Luther u. 6. Pályaműveket elfogadnak en is de kérik, hogy ebben az esetben az egyes képek állománymérete ne haladja meg az 500 kb-ot. Részletes tájékoztatót a oldalon lehet olvasni. Beküldési határidő: december 9. Pályaműveket csak kérésre küldenek vissza. Ebben az esetben kérik, hogy a beküldéskor mellékeljenek megfelelő méretű és felbélyegzett válaszborítékot.

11 A Napvilág Íróklub (www.napvilag.net) és a Tropicarium (Óceanárium Budapest) közös meseíró pályázatot hirdet két korosztályban: 6 10, illetve 14 éves gyermekek részére. A pályázatra olyan mesét, mesés történetet várnak, melynek cselekménye Földünk élővizeiben (folyók, tavak, óceánok, tengerek stb.) játszódik. Szereplői egyaránt lehetnek ott élő állatok, emberek vagy más mesebeli lények. Ha kíváncsi vagy, milyen csodás a vizek birodalma, látogass el a Tropicarium honlapjára ahol bepillantást nyerhetsz ebbe a különös világba, és ötletekkel is gazdagodhatsz mesédhez. A mesék terjedelme legalább ötszáz, de legfeljebb ezer szó legyen; mindemellett kizárólag szövegszerkesztett műveket tudnak elfogadni (Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, 1,5 sorköz) csatolt fájlként (doc, rtf), amelyeket a címre várnak. (Természetesen megkérheted idősebb testvéredet vagy szüleidet, hogy segítsenek a begépelésnél.) Minden jelentkezőtől csak egyetlen pályázatot fogadnak el. Egy pályamű kizárólag akkor érvényes, ha a mesén kívül tartalmazza az írója nevét, életkorát, lakcímét és elérhetőségét. A meséket december. éjfélig várják a fenti címen. Ha a pályázat elküldése sikeres, válasz ben értesítik az alkotót. A pályaműveket zsűri bírálja el, a nyertes művek szerzőit mindkét korosztályban Családi Belépővel jutalmazzák a Tropicarium felajánlásával, továbbá a művek felkerülnek az Íróklub és a Tropicarium honlapjára. Ha további kérdésed lenne, megtalálsz minket az címen. Az eredményről december 19. után tájékozódhatsz az Íróklub honlapján, a nyerteseket ben külön értesítik.

12 B É K É S, B O L D O G K A R Á C S O N Y T, E R E D M É N Y E K B E N G A Z D A G Ú J E S Z T E N D Ő T, A T É L I S Z Ü N I D Ő R E J Ó P I H E N É S T K Í V Á N U N K M I N D E N K E D V E S K O L L É G A N Ő N K N E K! A HÍREK következő számának lapzártája január 2., óvodai megjelenése január 16-án várható. Kiadja: a Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet, 9021 Győr, Árpád út 32. Akkreditált felnőttképző intézmény, lajstromszám: 1030 COMENIUS 2000 Közoktatási Minőségfejlesztési Program minősített tanácsadó szervezete 96/ , URL: Győr, Pf. 67 F. k.: Turbók Arnold Bertalan igazgató Szerkesztette: Telekes Annamária

III. évfolyam 3. szám 2012. január 16 2012. január 29.

III. évfolyam 3. szám 2012. január 16 2012. január 29. III. évfolyam 3. szám 2012. január 16 2012. január 29. Tartalom: I. Pályázatok oktatási intézmények számára Új kiírások I.1. Pályázat Ökoiskola és Örökös Ökoiskola cím elnyerésére...3.oldal I.2. Pályázat

Részletesebben

DIÁK HÍREK. Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet. 2005. június 39. szám

DIÁK HÍREK. Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet. 2005. június 39. szám DIÁK HÍREK Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet 2005. június 39. szám A jövő tanév fontos időpontjairól Bár a 2004/2005. tanév vége közeledik, már most megismerhetjük a jövő tanév fontosabb időpontjait.

Részletesebben

237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet. a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A felvételi eljárás célja

237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet. a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A felvételi eljárás célja 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól A Kormány a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: felsőoktatási törvény) 153. (1) bekezdésének

Részletesebben

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III. RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. fejezet Felvételi Szabályzat egységes szerkezetben a 423/2012 (XII.29.) sz. A felsőoktatási felvételi eljárásól szóló Kormányrendelettel (továbbiakban Fe.). A

Részletesebben

2011. november 21 2011. december 4.

2011. november 21 2011. december 4. 2011. november 21 2011. december 4. Tartalom: I. Pályázatok oktatási intézmények számára Új kiírás! I.1. V. Szakma Sztár Verseny..3.oldal Folyamatban lévő pályázatok I.2. Nevelési intézmények fejlesztése

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 5/A melléklete A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 5/A melléklete A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE 1 Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5/A melléklete A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE Gödöllő, 2013. február 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1)

Részletesebben

Hatások ellenhatások a nevelésben

Hatások ellenhatások a nevelésben 2009. november HÍRLÁNC A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet Hatások ellenhatások a nevelésben címmel 2009. november 24 25 26-án Lillafüreden, a Hotel

Részletesebben

Tanévkezdő kiadvány 2010/2011. tanév. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közoktatásért Felelős Helyettes Államtitkárság

Tanévkezdő kiadvány 2010/2011. tanév. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közoktatásért Felelős Helyettes Államtitkárság Tanévkezdő kiadvány 2010/2011. tanév Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közoktatásért Felelős Helyettes Államtitkárság 2 Tartalomjegyzék I. A 2010/2011. tanév legfontosabb időpontjai... 3 II. Fontos jogszabályváltozások...

Részletesebben

Oktatási Hivatal. 1. A központi írásbeli felvételi vizsgákról

Oktatási Hivatal. 1. A központi írásbeli felvételi vizsgákról Oktatási Hivatal Iktatószám: KF/2570-3/2014. Mellékletek száma: 2 db Tájékoztató szülők és diákok számára a 6 és a 8 évfolyamos gimnáziumok, valamint a 9. évfolyamra történő beiskolázás 2014/2015. tanévi

Részletesebben

2011. december 5 2011. december 18.

2011. december 5 2011. december 18. 2011. december 5 2011. december 18. Tartalom: I. Pályázatok oktatási intézmények számára Folyamatban lévő pályázatok I.1. V. Szakma Sztár Verseny...3.oldal I.2. Nevelési intézmények fejlesztése Új Széchényi

Részletesebben

Pedagógiai Hírkörkép

Pedagógiai Hírkörkép Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Hírkörkép Forrás: www.holloko.hu TARTALOM AKTUÁLIS HÍREK... 4 Tájékoztató a 2016. évi pedagógusminősítési eljárásról... 4 Rendeletek módosítása... 7 Tankönyvválasztást

Részletesebben

Pedagógiai Híradó A Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet ingyenes információs lapja

Pedagógiai Híradó A Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet ingyenes információs lapja 2010. szeptember Veszprém Megyei Pedagógiai Híradó A Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet ingyenes információs lapja A tartalomból A 2010/2011. tanév rendje... 3. oldal A középfokú iskolai felvételi

Részletesebben

EGYETEMI FELVÉTELI SZABÁLYZAT

EGYETEMI FELVÉTELI SZABÁLYZAT ZRÍNYI MIKLÓS 5. számú melléklet a ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. számú példány EGYETEMI FELVÉTELI SZABÁLYZAT - 2011 - TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 I. FEJEZET... 3 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

INTÉZMÉNYI INNOVÁCIÓ AZ ÖNKÉNTES KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATOT TELJESÍTŐ GIMNAZISTÁK, SZAKKÖZÉPISKOLÁSOK FOGADÁSA AZ ÓVODAI NEVELÉS KERETÉBEN

INTÉZMÉNYI INNOVÁCIÓ AZ ÖNKÉNTES KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATOT TELJESÍTŐ GIMNAZISTÁK, SZAKKÖZÉPISKOLÁSOK FOGADÁSA AZ ÓVODAI NEVELÉS KERETÉBEN ANTONI GÁBORNÉ DARÓCZY ESZTER FECZERNÉ BÉDY CSILLA GRUBER MÓNIKA - NAGYNÉ KIJÁTZ EDINA SZUHAJ ESZTER VARGA ATTILÁNÉ VARGÁNÉ KISS ANNA INTÉZMÉNYI INNOVÁCIÓ AZ ÖNKÉNTES KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATOT TELJESÍTŐ GIMNAZISTÁK,

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015. tanévre 1. A 2014/2015. tanév fontosabb időpontjait, feladatait a 2014/2015

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG TÁJÉKOZTATÓ. Az alapképzés, felsőfokú szakképzés

Budapesti Gazdasági Főiskola GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG TÁJÉKOZTATÓ. Az alapképzés, felsőfokú szakképzés Budapesti Gazdasági Főiskola GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG TÁJÉKOZTATÓ Az alapképzés, felsőfokú szakképzés nappali és levelező tagozatos hallgatói részére 2011/2012-es tanévre Zalaegerszeg 2011 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 2014. ÉVI MUNKATERVE

A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 2014. ÉVI MUNKATERVE A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 2014. ÉVI MUNKATERVE Készítette: Széles Imre igazgató Győr, 2014. február 1. Helyzetelemzés, 2013. évi beszámoló Szakmai beszámolónk a 2013-as évben végzett

Részletesebben

Pályaválasztási tájékoztató Kiadvány. 2015/16 tanévre. Baranya megye

Pályaválasztási tájékoztató Kiadvány. 2015/16 tanévre. Baranya megye Pályaválasztási tájékoztató Kiadvány 2015/16 tanévre Baranya megye Tartalom I. fejezet... 5 Kedves Olvasó!... 5 Hova tovább? A közoktatás intézményei a 8. osztály után... 7 A felvételi eljárás ütemezése

Részletesebben

Bevezető. I. 2013. január 1.

Bevezető. I. 2013. január 1. Bevezető A magyar közoktatás rendszere ezekben az években, hónapokban új ruhába öltözik. Nem tesz többet, de kevesebbet sem. Ez az egyszerű lépés sem egyszerű azonban, ha az új ruhára olyan nagyságú, súlyú

Részletesebben

Békés megyei pályaválasztási tájékoztató 2014/2015. tanévre. - alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezők részére -

Békés megyei pályaválasztási tájékoztató 2014/2015. tanévre. - alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezők részére - Békés megyei pályaválasztási tájékoztató 2014/2015. tanévre - alapfokú gel rendelkezők részére - Békés Megyei Pedagógiai Intézet 2014 A tájékoztatóban szereplő adatokat a középfokú iskolák szolgáltatták.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 3. kötet Hallgatói Követelményrendszer

Szervezeti és Működési Szabályzat 3. kötet Hallgatói Követelményrendszer Szervezeti és Működési Szabályzat 3. kötet Hallgatói Követelményrendszer 2009. S z a b á l y z a t Oldal: 2/156. Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta Beosztás oktatási igazgató oktatási rektorhelyettes a

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere 45/2014. (X. 27.) EMMI rendelete az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Az emberi erőforrások minisztere 45/2014. (X. 27.) EMMI rendelete az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 14248 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 145. szám 3. Az egészségügyi intézmények egészségügyi válsághelyzeti terveinek tartalmi követelményeiről, valamint egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek

Részletesebben

ISKOLA UTÁN ISKOLA ELŐTT

ISKOLA UTÁN ISKOLA ELŐTT ISKOLA UTÁN ISKOLA ELŐTT A KomáromEsztergom Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja és a Középdunántúli Regionális Pedagógiai Intézet PÁLYAVÁLASZTÁSI KIADVÁNYA A 2012/2013. TANÉVRE Általános és középiskolát

Részletesebben

48/2012. (XII. 12.) EMMI

48/2012. (XII. 12.) EMMI 27850 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 167. szám Az emberi erõforrások minisztere 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelete a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó

Részletesebben

A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet

A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet közleménye a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzési programjainak minősítéséhez szükséges adatlapról és a minősítés díjáról A Nemzeti Család-

Részletesebben

Tudnivalók az érettségiről

Tudnivalók az érettségiről Tudnivalók az érettségiről Mennyit ér az emelt szint, és mennyit a közép? 1. Az emelt szintű vizsga előnyei 2 2. A középszintű vizsga elõnyei 2 3. Az emelt szintű érettségi vizsga 3 3.1. Az egyes vizsgatantárgyakból

Részletesebben

Magyar Géniusz Program Februári Hírlevél

Magyar Géniusz Program Februári Hírlevél Magyar Géniusz Program Februári Hírlevél Tisztelt TehetségTársunk! Ezúton küldjük Önnek februári Hírlevelünket, amely aktuális híreket és információkat tartalmaz a Magyar Géniusz Program munkájáról, a

Részletesebben

Iskola- és pályaválasztási kiállítás. katalógusa 2008.

Iskola- és pályaválasztási kiállítás. katalógusa 2008. Iskola- és pályaválasztási kiállítás katalógusa 2008. Sulimix iskola- és pályaválasztási kiállítás katalógusa 2008 1 Sulimix Iskola- és pályaválasztási kiállítás katalógusa 2008. Szakmai szerkesztő: Kelédiné

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 112. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 28., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 112. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 28., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 28., kedd 112. szám Tartalomjegyzék 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 231/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet

Részletesebben

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT ÖNKÉNTESEK TEVÉKENYSÉGÉNEK FELMÉRÉSE VÉGEGYHÁZÁN Januári számunkban kezdtük el a fenti címen megjelent kutatómunka tapasztalatainak ismertetését, amelyet most az

Részletesebben